Sunteți pe pagina 1din 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cartea de identitate vehicul avand aplicata folia de secretizare pe care este inscrisa radierea din circulatie si pentru vehiculele radiate din alte judete (copie xerox). Fisa de imatriculare cu viza circumscriptiei financiare si a societatilor de asigurare (sau copie xerox a tichetului de asigurare ) Fisa fiscala trebuie semnata de fostul proprietar si de actualul proprietar si stampilata in cazul persoanelor juridice. Certificatul care autentifica verificarea RAR Documente de proprietate (factura, contract vanzare cumparare) Dovada plata taxa de imatriculare (cec, trezorerie, chitanta sau ordin de plata) Chitanta de plata a contra-valorii certificatului de imatriculare (banca) Documente de identificare a solicitantilor in copie. Contravaloarea placilor cu numere de imatriculare.