Sunteți pe pagina 1din 34

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

Consiliul Judeean Mure

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE
pentru contractul de lucrri

CONSTRUCIA DEPOZITULUI ZONAL DE DEEURI, A INSTALAIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGIC I NCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME N JUDEUL MURE, ROMNIA

SECIUNEA I FIA DE DATE A ACHIZIIEI

MAI 2011
2

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

CONINUTUL DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE Seciunea I Seciunea II Seciunea III Seciunea IV Fia de date a achiziiei Caiet de sarcini Formulare Condiii contractuale

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

SECIUNEA 1 FIA DE DATE A ACHIZIIEI

PREAMBUL
Prin depunerea unei oferte, Ofertantul accept n prealabil condiiile generale i particulare care guverneaz acest contract, ca singur baz a acestei proceduri de atribuire, indiferent de condiiile proprii ale Ofertantului. Ofertanii au obligaia de a analiza cu atenie Documentaia de Atribuire i de a pregti oferta conform tuturor instruciunilor, formularelor, prevederilor contractuale i specificaiilor tehnice cuprinse n aceast documentaie. Nu se va ine cont de nici o exprimare a unei rezerve n ofert sau presupunere cu privire la cerinele din Documentaia de Atribuire. Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregtirea i depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ctre Ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

1. INFORMAII GENERALE
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: Consiliul Judeean Mure Adres: Str. Primriei nr. 2 Localitate: Trgu Mure Cod potal: 540026 ara: Romnia Persoane de contact: D-na Carmen Ptran Serviciul Investiii i Achiziii Publice Telefon: 0265 26.32.11, int. 1253 Fax: 0265 26 87 18 E-mail: achizitii@cjmures.ro Persoane de contact: - Dl. Radu Spinei ef UIP Telefon: 0265 26.32.11, int. 1298 Fax: 0265 26.68.04 E-mail: radu_spinei@cjmures.ro Adresa internet (URL): www.cjmures.ro autoriti locale altele (specificai): servicii generale ale administraiilor publice 1.2 PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITII CONTRACTANTE

1.3 ALTE INFORMAII I CLARIFICRI Informaii i / sau clarificri pot Fax: 0265 26 87 18 sau 0265 26.68.04 n atenia D-nei fi obinute de la Autoritatea Ptran Carmen sau D-lui Radu Spinei Contractant, prin: e-mail: achizitii@cjmures.ro sau radu_spinei@cjmures.ro Fiecare solicitare de clarificare va meniona: 1. denumirea contractului 2. codul de referin SEAP al procedurii de atribuire 3. numele persoanei de contact indicate n seciunea 1.1 a Fiei de date a achiziiei i n Anunul de participare 4. numele i datele de contact ale operatorului economic care solicit clarificarea Data limit de primire a solicitrilor de clarificri: 20.04.2011ora 16.00* Data limit de transmitere a clarificrilor: 25.04.2011 Autoritatea contractant achiziioneaz n numele NU altei autoriti contractante: Eventualele clarificri sau modificri survenite n documentaia de atribuire vor fi aduse la cunotina potenialilor ofertani prin crearea unui nou fiier electronic, la care se va asigura accesul direct i nerestricionat, anexat documentaiei iniiale, n Sistemul Electronic de Achiziii Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro Operatorii economici care particip la procedura de atribuire au obligaia de a urmri seciunea dedicat prezentei proceduri pe site-ul www.e-licitatie.ro, pn la data de deschidere a ofertelor. 1.4 CI DE ATAC Orice operator economic care se consider vtmat ntr-un drept sau ntr-un interes legitim printr-un act al Autoritii Contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice,
5

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

poate solicita anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicional, conform art. 255 i urmtoarele din OUG 34/2006 i celorlalte reglementri incidente. Eventualele contestaii pot fi depuse la: - la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC) i la Autoritatea Contractant; - la instana competent - Curtea de Apel Trgu Mure - mpotriva deciziilor emise de CNSC; Instituia responsabil pentru soluionarea contestaiilor: Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adres: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 Localitate: Bucureti Cod potal: 030084 E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (021) 310.46.41 Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro Fax: (021) 310.46.42

ara: Romnia

Denumirea instanei competente: Denumire: Curtea de Apel Trgu Mure Adres: Str. Justiiei nr. 1 Localitate: Trgu Mure Cod potal: 540069 ara: Romnia E-mail: catgmures@just.ro Telefon: (0265) 263.694; 265.908; 269.363; 263.813 Adresa internet: http://portal.just.ro Fax: (0265) 269.199 1.5 SURSA DE FINANARE Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA NU - fonduri comunitare 80 % - bugetul de stat 18 % - bugetul local 2% Fondul European pentru Dezvoltare Regional, prin Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa 2 Managementul deeurilor

1.6 VALOAREA ESTIMAT A CONTRACTULUI Valoarea estimat a contractului (fr TVA) 101.596.600 Lei Structura valorica a contractului este urmatoarea:
Cheltuieli pentru amenajarea terenului Cheltuieli aferente pregatirii de proiecte/ studii de teren/ proiectare si inginerie inclusiv cheltuieli pt pregatirea de docum Cheltuieli pentru investiia de baz -cladiri si constructii Cheltuieli pentru investiia de baz - echipamente si utilaje Cheltuieli de supervizare pe parcursul implementarii proiectului (asistenta tehnica a proiectantului pentru componentele de proiectare + executie) Cheltuieli pt obinerea de avize, acorduri i autorizaii Cheltuieli pentru comisioane, taxe, cote legale (Cota ISC) Corespondent din Devizul General 1.2 +1.3 3.1 + 3.3 4.1+5.1+6.1+6.2 4.2+4.3+4.4+4.45+4.6 3.6 3.2 5.2.1 Mii Lei 20.005,836 798,118 48.089,033 31.297,796 798,118 76,462 531,236
6

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

1.7 CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE Nr. Pai de urmat crt. 1 Transmiterea anunului de participare 2 Primirea de solicitri de clarificare privind documentaia de atribuire 3 Termen limit de publicare a rspunsurilor la solicitrile de clarificare privind documentaia de atribuire 4 Data limit pentru depunerea ofertelor 5 6 7 8 9 10 Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului verbal al edinei de deschidere Evaluarea ofertelor Stabilirea ofertei ctigtoare sau, dup caz, anularea procedurii Notificarea ofertanilor cu privire la rezultatul aplicrii procedurii Semnarea contractului Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire

Data previzionat / termen limit 19.05.2011 06.07.2011 ora 16.00* 11.07.2011 18.07.2011 ora 10.00* 18.07.2011 ora 11.00* 18.07-08.08.2011 08.08.2011** 11.08.2011** 22.08.2011** n 48 de zile de la data semnrii contractului de ambele pri

* ora local a Autoritii Contractante (GMT+2) ** dat estimat Operatorii economici care particip la procedura de atribuire au obligaia de a urmri seciunea dedicat prezentei proceduri pe site-ul www.e-licitatie.ro, pn la data de deschidere a ofertelor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 DESCRIERE 2.1.1 Denumire contract Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure, Romnia Lucrri Proiectare i execuie Judeul Mure: Municipiile Trgu Mure (are amplasamentele depozitului neconform i ale staiilor de sortare / transfer / compostare situate pe raza administrativ a comunei limitrofe Cristeti) i Reghin oraele Iernut, Ludu i Sovata comuna Snpaul 45000000-7 Lucrri de construcii 42990000-2 Diverse utilaje cu utilizare special 45222110-3 Lucrri de construcii de rampe de deeuri
7

2.1.2 Tip contract

2.1.3 Principala locaie a proiectului

2.1.4

Cod CPV

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

2.1.5 Procedura se finalizeaz prin 2.1.6 Durata contractului de achiziie publica 2.1.7 Informaii privind acordul cadru 2.1.8 Divizare pe loturi: 2.1.9 Ofertele alternative sunt acceptate:

45221117-5 Lucrri de construcii de poduri-bascul 71321000-4 Servicii de proiectare tehnic a instalaiilor mecanice i electrice pentru construcii 79930000-2 Servicii de proiectare specializat Contract de achiziie public 18 luni la care se adauga perioada de garanie ofertata Nu este cazul NU NU

2.2 CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI 2.2.1 Total cantiti / prestaii Realizarea obiectivelor de investiii necesare servicii / lucrri. implementrii Sistemului Integrat de Gestionare a Deeurilor n judeul Mure: nchiderea depozitelor neconforme de deeuri Trgu Mure - Cristeti, Reghin, Iernut, Ludu i Sovata, construcia noului depozit conform de deeuri Snpaul, construcia staiei de tratare mecano-biologic Snpaul. Lucrri care fac obiectul contractului: Lucrri de construcii, instalare, punere n funciune i rodaj (unde este cazul) pentru echipamente pentru nchiderea depozitelor neconforme de deeuri Trgu Mure - Cristeti, Reghin, Iernut, Ludu i Sovata, incluznd n fiecare caz: - sistematizarea depozitului - sistem de impermeabilizare a suprafeei depozitului - sistem de colectare a biogazului - sistem de colectare i deversare a apelor pluviale - sistem de colectare i evacuare a levigatului - instalaii de monitorizare Lucrri de construcie a unui depozit ecologic de deeuri (24,88 ha) pe teritoriul comunei Snpaul, inclusiv furnizare, montare, punere n funciune i rodaj pentru utilaje i echipamente tehnologice: - construcia primei celule (8,3 ha) - sistem complet de colectare, transport i tratare a levigatului - sistem de colectare, transport i ardere a biogazului - pod-bascul - cldire recepie
8

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

- staie splare autovehicule - cldire administrativ - zon de securitate - garaj - staie de alimentare cu combustibil Lucrri de construcii, instalare, punere n funciune i rodaj al Staiei de tratare mecano-biologice a deeurilor;

Echipamente care vor fi furnizate de Contractant, inclusiv montare, punere n funciune i rodaj: pod-bascul instalaii de captare a biogazului staie de tratare mecano-biologic Servicii de proiectare, la nivel de detalii de execuie, pentru urmtoarele componente: Elaborarea tuturor proiectelor necesare, inclusiv Documentatiile Tehnice pentru Organizarea de Santier; Obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor in numele beneficiarului; Proiectare staie de tratare mecano-biologic Snpaul Proiectare nchidere 5 depozite neconforme Trgu Mure - Cristeti, Reghin, Iernut, Ludu, Sovata n vederea realizrii contractului, obiectivelor de investiii au fost grupate n trei sectoare de lucrri : Sector 1: Construcia noului depozit ecologic de deeuri Snpaul i a instalaiei de tratare mecanobiologic a deeurilor Snpaul Sector 2: nchiderea depozitelor neconforme de deeuri Trgu Mure - Cristeti i Reghin Sector 3: nchiderea depozitelor neconforme de deeuri Iernut, Ludu i Sovata O descriere amnunit a lucrrilor, precum i cantitile aferente acestora, sunt disponibile n Caietul de sarcini Seciunea II a documentaiei de atribuire. Ofertanilor li se recomand s viziteze amplasamentele viitorului antier de lucrri i mprejurimile acestora n scopul evalurii, din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor i al tuturor informaiilor care le-ar putea fi utile pentru ntocmirea unori oferte fundamentate tehnic i conforme cu situaia real din teren. Vizitarea va avea loc n data de 10.06.2011, ora 09:00.
9

2.2.2 Vizitarea amplasamentului

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

Ofertanii interesai s participe la vizitarea amplasamentului sunt rugai s informeze, n scris, Autoritatea Contractant, asupra inteniei de a participa, cu cel puin 48 de ore nainte de data sus menionat. Plecarea va avea loc de la sediul Autoritii Contractante. Pentru alte informaii se va lua legtura cu persoanele de contact indicate la pct. 1.1 din prezenta Fi de date a achiziiei. Caracteristicile amplasamentelor la care se face referire n documentaia de atribuire, dar care nu sunt incluse ca atare n cuprinsul acesteia, vor fi disponibile spre consultare la sediul Autoritii Contractante, pe tot parcursul perioadei de ntocmire a ofertei, cu condiia ca persoana de contact din cadrul Autoritii Contractante s fie ntiinat, cu cel puin 48 ore nainte, cu privire la intenia de consultare. DA NU Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a achiziiona servicii, lucrri similare n condiiile prevzute de art.122 lit.j din OUG nr.34/2006.

2.2.3 Opiuni (dac exist)

3. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI


3.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) 3.1.1. Contract rezervat 3.1.2. Altele: NU NU NU

4. PROCEDURA
4.1 Procedura selectat 4.2 Etapa final de licitaie electronic: 4.3 Legislaia aplicat Licitaie deschis NU Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
10

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Alte acte normative incidente (conform ANRMAP).

5. CRITERII DE CALIFICARE
Not: Autoritatea Contractant recomand prezentarea tuturor documentelor care dovedesc ndeplinirea de ctre Ofertant a criteriilor de calificare, la deschiderea ofertelor. Completarea ulterioar a acestor documente este permis numai n condiiile art. 11 alin. (5) din HG 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. 5.1 Situaia personal a ofertantului Documentele care dovedesc ndeplinirea cerinelor vor fi prezentate de ofertantul individual i pentru fiecare dintre operatorii economici, n cazul unei asocieri. Orice document solicitat trebuie s fie valabil n momentul depunerii ofertei i va fi prezentat n original sau copie legalizat, in cazul in care nu se specifica altfel. Documentele emise n alt limb dect romna trebuie s fie nsoite obligatoriu de traducere autorizat i legalizat n limba romn. Traducerea trebuie fcut de ctre un traductor autorizat, a crui semntur trebuie legalizat de un notar public. Toate documentele vor avea, pe lng semntur, menionat n clar numele ntreg al semnatarului. Documentele pentru care nu este prevzut o perioad de valabilitate stabilit prin lege trebuie s fi fost emise cu cel mult 30 de zile nainte de data depunerii ofertei. Pentru documentele care nu se pot prezenta cu respectarea acestui termen datorita conditiilor de emitere, i care depesc perioada de valabilitate de 30 de zile solicitat, se va accepta o declaraie pe propria rspundere din partea Ofertantului in care se va prezenta justificarea aferenta. n cazul n care persoana care semneaz declaraiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va ataa o mputernicire pentru aceasta. 5.1.1 Eligibilitate Cerin obligatorie: Completarea, semnarea i prezentarea Declaraiei privind eligibilitatea (Formularul 3). 5.1.2 Nencadrarea n Cerine obligatorii: situaiile prevzute n art. 181 1. Completarea, semnarea i prezentarea Declaraiei privind din OUG 34/2006 nencadrarea n situaiile prevzute n art.181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul 4) 2. Prezentarea documentelor care atest situaia personal a Ofertantului, dup cum urmeaz: a) Certificat de atestare fiscal eliberat de organul de administrare fiscal al unitii administrativ teritoriale pe raza creia i are sediul social operatorul economic, care s ateste plata obligaiilor fa de bugetul de stat (sau echivalent). Certificatul trebuie s fie valabil i fr datorii restante la data deschiderii ofertelor. b) Certificat privind plata impozitelor i taxelor locale (sau
11

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

echivalent) din care s rezulte plata obligaiilor fa de bugetul local. Certificatul trebuie s fie valabil i fr datorii restante la data deschiderii ofertelor. c) Certificat privind plata contribuiei la asigurrile sociale (pentru statele n care autoritile fiscale nu colecteaz i CAS). Certificatul trebuie s fie valabil i fr datorii restante la data deschiderii ofertelor. d) Cazier judiciar al companiei. Pentru statele n care nu se elibereaz un astfel de document, operatorul economic va prezenta o declaraie pe propria rspundere privind orice litigii (istoric litigii) trecute sau prezente i arbitraje rezultate n urma unor contracte, ncheiate sau n curs de executare, n ultimii 5 ani (Formularul 5) 5.1.3 Declararea calitii de Cerin obligatorie: participant la procedur Completarea, semnarea i prezentarea Declaraiei privind calitatea de participant la procedur (Formularul 6). 5.1.4 Certificarea participrii Cerin obligatorie: la procedur cu ofert Completarea, semnarea i prezentarea Declaraiei Certificat de independent participare la licitaii cu ofert independent (Formularul 7) Not 1: ncadrarea n una sau mai multe dintre situaiile prevzute la art. 180 i 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (cu modificrile i completrile ulterioare) atrage excluderea Ofertantului din procedura de atribuire. Not 2: n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaz toate situaiile, atunci va fi acceptat o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare, sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens. Not 3: n cazul n care exist incertitudini referitoare la situaia personal a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritile competente. 5.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Documentele care dovedesc ndeplinirea cerinelor vor fi prezentate de ofertantul individual i pentru fiecare dintre operatorii economici, n cazul unei asocieri. Orice document solicitat trebuie s fie valabil n momentul depunerii ofertei i va fi prezentat n original sau copie legalizat, in cazul in care nu se specifica altfel. Documentele emise n alt limb dect romna trebuie s fie nsoite obligatoriu de traducere autorizat i legalizat n limba romn. Traducerea trebuie fcut de ctre un traductor autorizat, a crui semntur trebuie legalizat de un notar public. Toate documentele vor avea, pe lng semntur, menionat n clar numele ntreg al semnatarului. Documentele pentru care nu este prevzut o perioad de valabilitate stabilit prin lege trebuie s fi fost emise cu cel mult 30 de zile nainte de data depunerii ofertei. Pentru documentele care nu se pot prezenta cu respectarea acestui termen datorita conditiilor de emitere, i care depesc perioada de valabilitate de 30 de zile solicitat, se va accepta o declaraie pe propria rspundere din partea Ofertantului in care se va prezenta justificarea aferenta. n cazul n care persoana care semneaz declaraiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va ataa o mputernicire pentru aceasta. 5.2.1 Pentru Cerine obligatorii: persoane 1. Prezentarea Certificatului unic de nregistrare emis de Oficiul juridice/fizice Registrului Comerului. romne 2. Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiiei/
12

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

Oficiul Registrului Comerului, din care s rezulte: denumirea complet a operatorului economic, durata de funcionare, sediul social, structura acionariatului, persoane mputernicite/administratori, domenii de activitate, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subuniti, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare c nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenei i nu sunt nscrise meniuni cu privire la suspendarea temporar a activitii, operant n perioada de depunere a ofertei i/sau de executare a contractului. 5.2.2 Pentru Cerine obligatorii: persoane 1. Prezentarea documentelor care dovedesc o form de nregistrare/atestare juridice/fizice strine ori apartenen din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din ara n care operatorul economic este rezident. 2. Prezentarea documentelor care atest urmtoarele, n conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul este rezident: denumirea complet a operatorului economic, durata de funcionare, sediul social, structura acionariatului, persoane mputernicite/administratori, domenii de activitate, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subuniti, (viii) domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare c nu sunt nscrise meniuni privind procedura insolvenei i nu sunt nscrise meniuni cu privire la suspendarea temporar a activitii, operant n perioada de depunere a ofertei i/sau de executare a contractului. 3. Prezentarea Certificatului de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic n curs. Ofertanii persoane juridice strine vor prezenta o declaraie pe propria rspundere (Formularul 8) prin care, n cazul n care oferta este declarat ctigtoare, i asum responsabilitatea pentru una din urmtoarele dou opiuni: n termen de 30 zile de la comunicarea ntiinrii vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent n Romnia; naintea ncheierii contractului, n cazul asocierii cu persoane juridice romne, vor mputernici pe unul dintre asociaii nregistrai n Romnia pentru ndeplinirea obligaiilor ce i revin fiecrui asociat, prin legalizarea asociaiei i nregistrarea asocierii la autoritatea fiscal competent, conform prevederilor legislaiei fiscale romneti n
13

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

vigoare. 4. Informaii generale despre ofertant (Formular 9) Not: n cazul n care exist incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) a unui operator economic, autoritatea contractant are dreptul s solicite informaii direct de la autoritile competente. 5.3 Situaia economico-financiar Documentele care dovedesc ndeplinirea cerinelor vor fi prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici. n cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situaiei economicofinanciare nu vor fi luate n considerare datele subcontractanilor. Un operator economic poate, n scopul derulrii contractului, s recurg la capacitile economice i financiare ale altor entiti, indiferent de natura relaiilor dintre acestea, n conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 186. n acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006. n cazul n care Ofertantul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de ctre o alt persoan, atunci Ofertantul are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formular 10), ncheiat n form autentic (exprimat in fata unui notar) prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia Ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaiile care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 al OUG 34/2006 (dovada fcndu-se prin completarea Formularului 3 - Declaraie privind eligibilitatea). Orice document solicitat trebuie s fie valabil n momentul depunerii ofertei i va fi prezentat n original sau copie legalizat (n cazul n care nu se specific altfel). Documentele emise n alt limb dect romna trebuie s fie nsoite obligatoriu de traducere autorizat i legalizat n limba romn. Traducerea trebuie fcut de ctre un traductor autorizat, a crui semntur trebuie legalizat de un notar public. n cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situaiei economicofinanciare nu vor fi luate n considerare resursele financiare ale subcontractanilor. Valorile vor fi exprimate n LEI . Pentru conversia Leu/Euro se vor folosi ratele medii anuale de schimb comunicate de Banca Central European (www.ecb.int ) pentru anii respectivi: An Curs de sc imb 3,6826 RON/E UR2008 2009 4,2399
14

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

2010 4,2122 n cazul n care persoana care semneaz declaraiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va ataa o mputernicire pentru aceasta. 5.3.1 Informaii Nivel(uri) specific(e) minim(e) Documente justificative obligatorii privind situaia necesar(e): care susin ndeplinirea cerinei: economicofinanciar Cifra medie de afaceri a 1. Declaraie privind cifra de afaceri Ofertantului (individual sau (Formularul 11) asociere de operatori economici) 2. Documente justificative: copii pentru ultimii trei ani financiari certificate pentru conformitate cu (2008, 2009, 2010) trebuie s fie originalul, ale situaiilor financiare echivalentul a 100% din ale companiei (bilanul contabil la valoarea estimata a data de 31.12, contul de profit i contractului si anume pierderi, situaia modificrilor 101.596.600 Lei. capitalului propriu) pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010). Documentele prezentate trebuie s fie: a. nregistrate la organul de administrare fiscal al unitii administrativ teritoriale pe raza creia i are sediul social operatorul economic; b. nsoite de raportul de audit elaborat de o persoan fizic/juridic acreditat pentru efectuarea auditului financiarcontabil. 5.3.2 Informaii privind accesul la faciliti de creditare Cerin obligatorie: Ofertantul va demonstra, prin intermediul unei declaraii bancare emise de banca sa, c dispune de, sau are acces la lichiditi, linii de credit, sau alte resurse financiare 6.000.000 Euro sau 24.987.600 Lei. Aceste resurse financiare proprii sunt solicitate Ofertantului pentru ca acesta s poat acoperi fluxul de numerar necesar derulrii contractului pe o perioad de cel puin 6 luni. Aceste resurse, vor fi destinate necesitilor prezentului contract, indiferent de obligaiile ce i revin Ofertantului n cadrul altor contracte. Not: Echivalena Leu Euro a fost calculata la cursul Inforeuro de la data semnarii Contractului de Finantare - 4,1646 Lei / Euro 5.4 Capacitatea tehnic i/sau profesional Documentele care dovedesc ndeplinirea cerinelor vor fi prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici. n cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea tehnic i/sau profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea capacitii tehnice i/sau profesionale vor fi luate n considerare resursele materiale i umane ale
15

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

subcontractanilor nominalizai n ofert, exclusiv pentru partea lor de implicare n execuia contractului. Un operator economic poate, n scopul derulrii contractului, s recurg la capacitile tehnice i/sau profesionale ale altor entiti, indiferent de natura relaiilor dintre acestea, n conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190. n acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006. n cazul n care Ofertantul i demonstreaz capacitatea tehnic i/sau profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de ctre o alt persoan, atunci Ofertantul are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, dup cum urmeaz: prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic (exprimat in fata unui notar) prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia Ofertantului resursele tehnice i/sau profesionale invocate (Formular 12) prezentarea declaraiilor din partea terului susintor privind susinerea tehnic (Formular 13) i susinerea profesional (Formular 14) Persoana care asigur susinerea tehnic i/sau profesional nu trebuie s se afle n situaiile care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 al OUG 34/2006 (dovada fcndu-se prin completarea Formularului 3 - Declaraie privind eligibilitatea). Valorile vor fi exprimate n Euro, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb RON/EUR comunicate de Banca Central European (www.ecb.int). Documentele emise n alt limb dect romna trebuie s fie nsoite obligatoriu de traducere autorizat n limba romn. Traducerea trebuie fcut de ctre un traductor autorizat, a crui semntur trebuie legalizat de un notar public. n cazul n care persoana care semneaz declaraiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va ataa o mputernicire pentru aceasta. 5.4.1 Informaii privind experiena similar Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Autoritatea contractant impune ca cerin minim ndeplinirea de ctre Ofertant (individual sau asociere de operatori economici) a criteriilor de mai jos: 1. Experien relevant n cel mult 3 (trei) contracte de lucrri de construcii, 1. Declaraie privind lista din care obligatoriu un contract s aib principalelor lucrri executate ca obiect realizarea unui depozit n ultimii 5 ani (Formular 15 conform de deeuri menajere sau + anexele 1 i 2). Pentru extinderea unui depozit conform fiecare contract menionat n existent, cuprinznd cel puin lucrri de anexa 1 a Formularului nr. 15 excavaii, impermeabilizarea bazei se vor ataa obligatoriu depozitului, colectare biogaz, colectare i urmtoarele documente suport tratare levigat. justificative: Valoare cumulat a celor trei contracte trebuie s fie echivalentul n Lei a cel a. copii conforme cu originalul ale contractelor; puin 20 milioane Euro. Valoarea menionat trebuie s reprezinte b. copii legalizate ale proceselor
16

Documente justificative obligatorii care susin ndeplinirea cerinei:

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

contribuia proprie a ofertantului n executarea lucrrilor prezentate ca experien similar. n situaia n care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului de subantrepriz. Contractele prezentate trebuie s fi fost c. executate n decursul ultimilor 5 ani. Nota 1
Ultimii 5 (cinci) ani reprezint perioada de la 1 ianuarie 2006 pn la data limit de depunere a ofertei

verbale / certificatelor de recepie la terminarea lucrrilor sau de recepie final, care s ateste finalizarea in bune condiii a contractului respectiv; recomandri n original/copie legalizata din partea beneficiarilor sau documente echivalente care s ateste finalizarea in bune condiii a contractului respectiv care vor conine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului (nume beneficiar, adresa, telefon, fax, e-mail) tipul lucrrilor prestate perioada n care s-a realizat contractul valoarea contractului, respectarea / nerespectarea termenelor din graficul de execuie asumate prin contract, modul de ndeplinire a contractului (calificativ).

Nota 2 Pentru contractele exprimate n alte monede dect Euro se va folosi pentru conversie rata medie anual de schimb comunicat de ctre Banca Central European. (www.ecb.int) pentru anul n care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.

2. Declaraie privind lista principalelor servicii de proiectare prestate (Formular 16 + anexele 1 i 2). Pentru fiecare contract menionat n anexa 1 a Formularului nr. 16 2. Experien relevant n cel puin un se vor ataa obligatoriu contract care a presupus servicii de urmtoarele documente suport proiectare n domeniul gestionrii justificative: deeurilor. a. copii conforme cu originalul pentru contractul prezentate; recomandri n original/copii legalizate din partea beneficiarilor sau documente echivalente care s ateste finalizarea in bune condiii a contractului
17

b.

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

5.4.2 Resurse umane i structura organizatoric

Experii cheie sunt aceia a cror implicare (activitate) este esenial n atingerea obiectivelor contractului. Ca i cerin minim obligatorie, vor fi prezentai urmtorii experi cheie(responsabili cu execuia i proiectarea): I. Personal responsabil cu execuia 1. 1 (un) Manager de Proiect experien de Manager de Proiect / Coordonator / Team Leader n minim 1 contract de lucrri, finalizat, n domeniul managementului deeurilor 2. ef antier - Responsabil Tehnic cu execuia (RTE) pentru sector 1

respectiv care vor conine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului (nume beneficiar, adresa, telefon, fax, e-mail) tipul serviciilor prestate perioada n care s-a realizat contractul valoarea contractului, respectarea / nerespectarea termenelor din graficul de execuie asumate prin contract, modul de ndeplinire a contractului (calificativ). Meniune: Recomandrile/certificrile vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractant beneficiar a prestrilor de servicii ori de ctre clientul privat beneficiar al prestrilor de servicii respective. n cazul n care Ofertantul a acionat ca subcontractant n oricare din contractele prezentate ca referine, se va accepta ca dovad a implicrii o declaraie din partea Antreprenorului General. Documente justificative solicitate: 1. Declaraie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere - Formularul 17 2. Prezentarea organizaiei Ofertantului, incluznd organigrama i numrul de angajai Formularul 18 3. Lista personalului care va fi implicat n execuia contractului - Formularul 19.1 4. Lista personalului cheie care va fi angajat n execuia
18

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

a. b. c. 3.

4.

5.

6. 7.

(construcia depozit zonal deeuri + TMB), atestat n urmtoarele domenii (domeniile pot fi acoperite de unul sau mai multi responsabili): domeniul mbuntirilor funciare sau cel al lucrrilor hidrotehnice; domeniul construciilor civile i industriale; domeniul construciilor de drumuri i poduri; 1 (un) ef antier - Responsabil Tehnic cu execuia (RTE) pentru sector 2 (nchidere depozite neconforme Trgu Mure Cristeti i Reghin), atestat n domeniul construciilor civile i industriale; 1 (un) ef antier - Responsabil Tehnic cu execuia (RTE) pentru sector 3 (nchidere depozite neconforme Ludu, Iernut i Sovata), atestat n domeniul construciilor civile i industriale; 1 (un) responsabil cu controlul tehnic de calitate n construcii; experien pe aceeai poziie n minim 1 proiect finalizat; 1 Inginer instalaii 1 Inginer reele electrice

contractului, nsoit de CVurile personalului cheie Formularele 19.2 i 19.3 5. Copii (certificate pentru conformitate cu originalul) ale autorizaiilor solicitate pentru personalul cheie propus, valabile la data deschiderii ofertelor.

II. Personal responsabil cu proiectarea a. Ofertantul (individual sau asociere) trebuie s aib o echip de proiectare format din cel puin 5 ingineri proiectani (dintre care un coordonator echipa proiectare i 4 ingineri proiectani), astfel nct s poat gestiona activitile specifice de proiectare, descrise n Caietul de sarcini, aferente nchiderii celor 5 depozite neconforme i realizrii instalaiei TMB. b. Fiecare proiectant va avea capacitatea dovedit de a realiza plane i desene ale detaliilor de execuie pentru lucrri de construcii, utiliznd pachete software de tip CAD (proiectare asistata pe calculator). Sintagma capacitate dovedit va fi interpretat astfel: calificare tehnic n domeniul
19

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

ingineriei construciilor i peste 5 ani de experien, fie n cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie n coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD. CV-urile acestor angajai vor fi prezentate n formatul inclus n documentaia de atribuire. Not 1: Persoanele de alt naionalitate dect cea romn vor prezenta autorizaiile solicitate sau echivalentul acestora emise de instituii abilitate n ara de origine. Not 2: Personalul propus pentru poziii cheie nu poate fi nlocuit dect cu acordul scris al Autoritii Contractante i numai n cazuri bine justificate. 5.4.3 Informaii Cerin minim: privind utilajele i Prezentarea listei de utilaje i echipamente necesare pentru execuia echipamentele lucrrilor (conform tabelului de mai jos coninnd lista minimal de utilaje necesare pentru care vor fi efectiv utilizate n execuia Contractului): execuia contractului
Tip utilaj Macara min. 25 t Grup electrogen min. 40 kVA Cilindru compactor (de terasament; lis; pneu-lis) Buldozer (sau buldo-excavator) Excavator (sau buldo-excavator) ncrctor frontal Autogreder Autobasculant min 10 mc Autocamioane transport marf Autobetonier min. 9 mc Autopomp beton Trailer Seturi cofraje Instalaie foraj mare adncime Laborator de ncercare atestat gradul II Nr. minim (buc) 2 3 12 3 3 7 2 8 4 5 1 2 2 1 1

Utilajele prezentate trebuie s demonstreze capacitatea Ofertantului de a finaliza n bune condiii Lucrrile. Ofertantul va indica dac aceste echipamente sunt n proprietatea sa, nchiriate sau dac sunt deinute/folosite de ctre un subcontractor. Documente justificative: a. Se va declara dac aceste echipamente i maini sunt n proprietate, nchiriate sau folosite de un subcontractor, i ca sunt disponibile pentru acest contract. b. Pentru fiecare utilaj, mijloc de transport, echipament din lista de mai sus se vor prezenta documente care sa ateste forma de proprietate a acestora (copia crii de identitate sau a certificatului de nmatriculare, n cazul n care deine aceste utilaje n proprietate, etc.) i/sau copii dup contractele de nchiriere a acestora (dac nu sunt n proprietatea
20

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

ofertantului) sau lista mijloacelor fixe ale unitii (Registrul numerelor de inventar) la data de 31.12.2010 mpreun cu o declaraie pe proprie rspundere din care s rezulte c aceste mijloace fixe sunt n proprietatea operatorului economic la data depunerii ofertei. c. Pentru fiecare utilaj, mijloc de transport, echipament din lista de mai sus se vor prezenta documente care sa ateste c acestea au fost verificate tehnic i sunt n stare de funcionare. d. Declaraia privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de lucrri va fi prezentat n Ofert (Formularul 20). Neasigurarea necesarului de utilaje minime necesare stabilite mai sus conduce la descalificarea automat a operatorului economic. 5.4.4 Informaii privind asociaii / subcontractanii Cerin minim: a. Informaii despre asocierea de operatori economici, dac este cazul (Formularul 21) b. Informaii privind inteniile de subcontractare, n conformitate cu prevederile OUG 34/2006, dac este cazul (Formularul 22) Cerin obligatorie: Certificarea conform standardului ISO 9001, a sistemului de management al calitii (Formularul 23.10) Not: n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urm are obligaia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, n msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel corespunztor al calitii. n cazul n care la procedura de achiziie public particip un grup de operatori economici care depun ofert comun, cerina privind implementarea unui sistem ISO 9001 trebuie ndeplinit de fiecare membru al asocierii, n domeniul obiectului pe care l va realiza n cadrul contractului. Cerin obligatorie: Certificarea sistemului de management de mediu conform standardului ISO 14001. Not: n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urm are obligaia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, n msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel corespunztor al proteciei mediului. n cazul n care la procedura de achiziie public particip un grup de operatori economici care depun ofert comun, cerina privind implementarea unui sistem ISO 14001 trebuie ndeplinit de fiecare membru al asocierii, n domeniul obiectului pe care l va realiza n cadrul
21

5.4.5 Informaii privind standardele de asigurare a calitii

5.4.6 Informaii privind standardele de protecia mediului

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

contractului. 5.4.7 Informaii privind msurile de protecia muncii Cerin obligatorie: Certificarea conform standardului OHSAS 18001 sau echivalent, a sistemului de management al securitii i sntii n munc

5.5 Asocieri de operatori economici Asocierile de operatori economici trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a. Toi membrii asocierii trebuie s fie persoane fizice sau juridice nregistrate, capabile s execute lucrrile sau acele pri din lucrri care le revin, conform prevederilor OUG 34/2006, articolul 183. b. Asocierea trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ cerinele privind experiena general i resursele financiare, prevzute n seciunile 5.3 i 5.4 de mai sus. c. n cazul asocierii mai multor executani cerinele privind eligibilitatea i nregistrarea, respectiv standardele de asigurare a calit ii trebuie s fie ndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerine privind capacitatea tehnic i capacitatea economico financiar trebuie s fie ndeplinite prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului Ofertele depuse de asocieri de operatori economici vor ndeplini i cerinele suplimentare enumerate n continuare: a. Formularul de Ofert trebuie semnat astfel nct s creeze efecte juridice pentru toi membrii asocierii (a se vedea Formularul 21). b. Unul dintre membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmat prin naintarea unor mputerniciri n acest sens, semnate de reprezentanii autorizai ai fiecrui membru al asocierii (a se vedea Formularul 2). c. Oferta trebuie s includ un Acord preliminar de asociere, urmnd ca asocierea s fie definitivat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare. Acordul va specifica urmtoarele: toi membrii asocierii declar c i asum rspunderea solidar i indivizibil pentru executarea contractului i c, n eventualitatea n care unul din membrii asocierii nceteaz s mai fie membru al asocierii sau intr n lichidare, membrii rmai vor executa i finaliza Lucrrile; liderul asocierii este autorizat s angajeze rspunderea i s primeasc instruciuni pentru i n numele oricruia i a tuturor membrilor asocierii, angajnd astfel rspunderea individual i solidar a acestora; liderul asocierii este rspunztor pentru execuia contractului, inclusiv pentru efectuarea plilor pe care le va primi integral i le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre acetia, astfel nct Autoritatea Contractant va fi eliberat de orice obligaii de plat ce pot rezulta din Contract i/sau prestarea serviciilor prin efectuarea plii numai ctre asociatul principal; liderul asocierii se oblig ca, n cazul atribuirii contractului, s legalizeze asocierea, pn la data ncheierii contractului de achiziie public; toi membrii asocierii se oblig s rmn n asociere pe toat durata de execuie a contractului. 5.7 Subcontractani Ofertantul are obligaia de a preciza partea/prile din contract pe care acesta urmeaz s le subcontracteze i datele de identificare ale subcontractanilor propui. Va fi prezentat Declaraia privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora (Formularul 22). Not: Dac ofertantul declarat ctigtor intenioneaz s subcontracteze o parte sau anumite pri
22

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

din contract, Autoritatea Contractant solicit prezentarea contractelor ncheiate ntre acesta i subcontractanii nominalizai n ofert, nainte de data ncheierii contractului de achiziie public.

6. ELABORAREA OFERTEI
6.1 Limba de redactare a ofertei Ofertele, orice coresponden i documente legate de procedura de atribuire transmise ntre Ofertant i Autoritatea Contractant trebuie s fie redactate n limba romn. Documentele care dovedesc ndeplinirea criteriilor de calificare i/sau selecie de la capitolul 5 i alte documente suplimentare, pot fi furnizate de ofertant n alt limb, cu condiia s fie nsoite de traducere autorizat i legalizat n limba romn. n cazul unor neconformiti sau diferene ntre versiuni, limba romn prevaleaz. 6.2 Perioada de valabilitate a ofertei Ofertele vor rmne valabile pe o perioad de 120 de zile de la data limit de depunere a ofertelor. Ofertele valabile pentru o perioad mai scurt vor fi respinse. 6.3 Garania de participare Cuantumul garaniei de Cuantumul garaniei de participare care va fi depus de Ofertant este participare de 2.000.000 lei Perioada de valabilitate a 120 de zile de la data limit de depunere a ofertelor. garaniei de participare Modul de constituire a Garania de participare va fi constituit n favoarea Autoritii garaniei de participare Contractante conform prevederilor art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006, i anume prin instrument de garantare, n original, emis n condiiile legii, de o banc sau de o societate de asigurri, n cuantumul i pentru perioada prevzut n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant solicit ca n instrumentul de garantare financiar s fie cuprinse prevederile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, cu completrile i modificrile ulterioare, precum i prevederile art. 87 alin. 1, lit. a), b) i c) din HG 925/2005, cu modificrile i completrile ulterioare. Astfel, instrumentul de garantare financiar, va conine referire expres i la posibilitatea autoritii contractante de a executa garania de participare n urmtoarele situaii: a. retragerea ofertei n perioada de valabilitate a acesteia; b. dac oferta este stabilit ctigtoare i nu se constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului; c. dac, dei oferta este stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei. d. n eventualitatea formulrii unei contestaii i n cazul respingerii
23

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

acesteia de ctre Consiliul Naional pentru Soluionarea Contestaiilor, autoritatea contractant va reine din garania de participare suma de 12.355 lei. 6.4 Documentele ofertei Documentele ofertei sunt: a) Documentele care nsoesc oferta: scrisoarea de naintare (Formular 1) garania de participare n original, mputernicirea pentru participarea la edina de deschidere b) Documente de calificare (plic separat) c) Propunerea tehnic (plic separat) d) Propunerea financiar (plic separat) 6.4.1 Propunerea Tehnic Propunerea Tehnic va fi inclus ntr-un volum distinct, din (Plic separat) care trebuie s rezulte c Ofertantul a neles corect cerinele din Specificaiile Tehnice i c soluia tehnic prezentat ndeplinete ntru totul aceste specificaii. n acest sens, ofertantul va prezenta o Declaraie (model propriu) prin care declara c i nsuete Seciunea II - Caietul de sarcini din Documentaia de Atribuire. De asemenea propunerea trebuie s conving Autoritatea Contractanta c n caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale i umane suficiente precum i de expertiza necesar pentru a asigura proiectarea i execuia lucrrilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale naionale n vigoare. Nu sunt acceptate limitri ale obligaiilor ofertantului fa de cerinele prezentate n documentaia de atribuire. Propunerea Tehnic a ofertantului trebuie s includ informaii i detalii suficiente pentru a permite analizarea ofertei potrivit cerinelor din caietul de sarcini. n cadrul Ofertei Tehnice se vor prezenta distinct urmtoarele: List de materiale i alte bunuri livrate pentru a fi puse n oper n cadrul lucrrilor, cu declararea sursei de provenien (Formularele 23.1, 23.2 i 23.3); Lista pieselor de schimb, consumabilelor, materialelor i dispozitivelor speciale in exploatarea i ntreinerea lucrrilor (Formularele 23.4 i 23.5 ) Prezentarea graficului de execuie i a metodelor de lucru (Formularul 23.6), care s prezinte succesiunea i programul propus pentru proiectarea i execuia Lucrrilor. De asemenea, Ofertantul va ntocmi i prezenta o Metodologie de Execuie complet, care va include plane i desene, dac este necesar, n care s descrie metodele pe care intenioneaz s le aplice n proiectarea i execuia lucrrilor. Pentru lucrrile aferente construciei Instalaiei de Tratare Mecano-Biologic i nchiderii celor 5 depozite neconforme se va
24

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

6.4.2 Propunerea Financiar (Plic separat)

prezenta o Soluie Tehnic, sub form de schie, diagrame i literatur descriptiv. O reprezentare grafic a Planului de Execuie (sub forma unui grafic Gantt) care s indice perioadele de lucru i responsabilitile alocate personalului implicat n derularea contractului Informaii cu privire la organizarea de antier Detalii privind birourile i dotrile ce vor fi puse la dispoziia Inginerului (Formularul 23.7); Detalii privind msurile de protecie a mediului (Formularul 23.8) Detalii privind programul de instruire avut n vedere de Ofertant (Formularul 23.9) Detalii privind costurile estimate si garantate pentru operarea Instalaiei TMB (Formularul 23.11) Date despre furnizorii principali (Formularul 24) Orice alte documente pe care Ofertantul le consider necesare i dorete s le anexeze (Formularul 25). Propunerea financiar va meniona oferta de pre total pentru execuia lucrrilor, prestarea serviciilor de proiectare, furnizarea, montarea, punerea n funciune i rodajul pentru utilajele i echipamentele care fac obiectul contractului, incluznd: Formularul de ofert (Formular 26); Anexa la Ofert (Formular 27); Defalcarea costurilor (Formular 28); Preuri unitare privind zilele de lucru (n regie) (Formular 29); Estimarea fluxului de numerar al contractului (Formularul 30); Ofertantul va completa preurile pentru toate lucrrile descrise n Lista de cantiti inndu-se cont de indicaiile din Caietul de sarcini; Documente de confirmare atestnd asumarea de ctre Ofertant a Condiiilor Contractuale (Formularul 31), semnate i tampilate, astfel: Prima pagin a Condiiilor Contractuale Generale (Seciunea II, Partea 2); Fiecare pagin a Condiiilor Contractuale Speciale (Seciunea II, Partea 3) Propunerea financiar va fi exprimat n Lei, cu evinenierea separat a TVA. Preul ofertei trebuie s acopere n totalitate costurile de execuie a lucrrilor, de prestare a serviciilor de proiectare, respectiv de furnizare, montare, punere n funciune i rodaj pentru utilaje i
25

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

echipamente, precum si costurile aferente perioadei de garantie conform descrierii din Caietul de sarcini. Nu este acceptata ofertarea numai pentru o parte din lucrri. Oferta are caracter ferm i obligatoriu, din punctul de vedere al coninutului pe toat perioada de valabilitate, trebuie s fie semnat, pe propria rspundere, de ctre ofertant sau de ctre o persoan mputernicit legal de ctre acesta. La propunerea financiar va fi ataat un compact disc coninnd Formularul 28 (n format electronic), completat cu preuri. n Anexa la Formularul de ofert vor fi evideniate preurile pentru execuie lucrri, servicii de proiectare, respectiv furnizare, montare, punere n funciune i rodaj pentru utilaje i echipamente. Ofertanii trebuie s indice preuri pentru toate articolele specificate n lista de cantiti. Preurile nu vor include TVA i vor fi exprimate n lei. Autoritatea Contractant nu va plti contravaloarea acelor articole pentru care nu s-a specificat un pre, considerndu-se c preul acestora este inclus n preul altor articole din lista de cantiti. Nu sunt permise reduceri de preuri fa de preurile din Lista de cantiti de lucrri i din Formularul de Ofert, care sunt considerate ca reprezentnd preul final ofertat. Reducerile de preuri menionate separat nu vor fi luate n considerare la evaluarea Ofertei, iar Comisia de evaluare va recalcula preul ofertei excluznd reducerile de acest tip. Nu se poate oferi un discount de ctre ofertant. n cazul n care exista componente n Liste cantiti pentru care Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera c acel pre are valoarea zero. Componentele specificate n Liste de cantiti reprezint Sume Forfetare incluznd absolut toate activitile care trebuie ntreprinse de Antreprenor pentru a-i ndeplini obligaiile n cadrul Contractului. Oferta financiar (fr TVA) va fi evaluat lundu-se n considerare preul total. Plile n baza acestui contract vor fi efectuate n lei, aa cum este specificat n Fisa de date a achiziiei i aa cum este stabilit n Contractul din Documentaia de atribuire.

26

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

Ofertele financiare care depesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului, vor fi respinse ca fiind inacceptabile (valoarea estimat specificat la Pct. II.2.1). Corectarea Erorilor Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconform. Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz: - Dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, se ia n considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor. - Dac exist o discrepan ntre litere i cifre, se ia n considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor. Not: Operatorilor economici ofertani li se reamintete faptul c orice informaie fals furnizat de acetia n procedura de achiziie public conduce la excluderea acestora de la participarea la proceduri de atribuire organizate de Autoritatea Contractant pentru o perioad de 5 ani si sesizarea organelor de cercetare penala in cazul in care prevederile legale o impun. 6.5 Modul de prezentare a ofertei 6.5.1 Adresa la care se depun Ofertele vor fi depuse la adresa Autoritii Contractante: ofertele CONSILIUL JUDEEAN MURE Str. Primriei nr. 2 540026 Trgu Mure jud. Mure Romnia Ofertele vor fi naintate fie prin pot (recomandat cu confirmare de primire), fie livrate personal la registratura Autoritii Contractante, care va semna de primire. Ofertele depuse prin alte mijloace dect cele menionate nu vor fi luate n considerare. Ofertele depuse personal de ctre ofertani vor putea fi nregistrate la registratura Consiliului Judeean Mure, de luni pn vineri, ntre orele 08:00 16:00. 6.5.2 Data limit de depunere Ofertantul trebuie s ia toate msurile asfel nct oferta s fie a ofertelor primit i nregistrat la sediul Autoritii Contractante pn la data de 18.07.2011, ora 10,00. Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina ofertantului.

27

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

Ofertele depuse la o alt adres a Autoritii Contractante dect cea indicat la pct. 6.5.1, sau dup expirarea termenului limit de depunere a ofertelor, vor fi respinse i vor fi returnate nedeschise. 6.5.3 Prelungirea termenului de depunere a ofertelor Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 al OUG 34/2006. n acest caz, toate drepturile i obligaiile care revin Autoritii Contractante, respectiv Ofertantului, n legtur cu data iniial, specificat n Anunul de Participare, se vor aplica lund n considerare noua dat. Oferta va fi depus ntr-un exemplar original, marcat n mod clar ORIGINAL i 3 exemplare coninnd copii semnate n acelai mod ca originalul, fiecare exemplar marcat cu inscripia COPIE. Oferta se va depune la sediul autoritii contractante n urmtoarele condiii obligatorii: a) Plic exterior coletului, coninnd documentele care nsoesc oferta, respectiv: scrisoarea de naintare (Formular 1) garania de participare n original mputernicirea pentru participarea la edina de deschidere b) Coletul cuprinznd att originalul cat i copiile ofertei. Fiecare exemplar va conine cte 3 plicuri separate, care vor fi etichetate astfel: Documente de calificare Propunerea tehnic Propunerea financiar c) n fiecare plic se vor introduce documentele solicitate. Att setul de plicuri al originalului ct i setul de plicuri al copiei vor fi introduse n cte un plic pe care vor fi nscrise numele licitaiei, numele i adresa autoritii contractante i a ofertantului precum i meniunea Copie sau Original. Acestea vor fi nchise ntr-un plic separat netransparent. Pe acest plic se va marca numele licitaiei, numele i adresa autoritii contractante i meniunea: A nu se deschide dect n edin public din data de 18.07.2011, ora 11,00 d) Documente doveditoare pentru ntreprinderile mici i mijlocii (dac este cazul). e) ntreaga ofert va fi: semnat i tampilat pe fiecare pagin i numerotat cresctor de la prima pn la ultima pagin, pe aceasta din urm fiind trecuta meniunea ULTIMA PAGIN. n eventualitatea unei neconcordane ntre original i copii,
28

6.5.4 Numr de exemplare

6.5.5 Modul de prezentare a ofertei

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

6.5.6

Oferte ntrziate

va prevala originalul. n cazul unor neconcordante ntre varianta pe suport hrtie i cea n format electronic, va prevala cea pe suport hrtie (original). f) Originalul i copiile trebuie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi semnate pe fiecare pagin de reprezentantul / reprezentanii autorizai corespunztor s angajeze ofertantul n contract. g) n cazul documentelor emise de instituii / organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate i parafate conform prevederilor legale. h) Oferta va conine n mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. i) Orice terstura, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de ctre persoana / persoanele autorizat / autorizate s semneze oferta. j) Autoritatea Contractant nu i asum nici o responsabilitate n cazul n care documentele de participare la licitaie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. Autoritatea Contractant nu i asum nici o rspundere pentru depunerea cu ntrziere sau la alt adres a ofertelor. Ofertele primite dup expirarea termenului limit de depunere a ofertelor vor fi respinse fr a fi evaluate. Toate Ofertele primite dup data i ora limit de depunere a ofertelor specificate n Anunul de participare vor fi declarate ntrziate i vor fi returnate nedeschise, mpreun cu garaniile de participare asociate.

6.5.7 Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei

Ofertantul are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de termenul limit pentru depunerea ofertei (indicat n Anunul de participare) i numai printr-o solicitare scris n acest sens. n cazul n care Ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre Autoritatea Contractant pn la data i ora limit pentru depunerea ofertelor. ntiinrile cu privire la intenia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi intocmite, sigilate n plic, marcate i naintate conform prevederilor clauzei 6.5-Modul de prezentare a ofertei, iar plicul va fi marcat cu cuvintele MODIFICARE sau RETRAGERE. Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea termenului limit stabilit pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia din procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public.

6.5.8 Deschiderea ofertelor

Ofertele vor fi deschise n edin public, la sediul Autoritii Contractante, la data de 18.07.2011, ora 11.00, de ctre Comisia
29

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

de Evaluare desemnat n acest scop reprezentanilor desemnai ai Ofertanilor.

prezena

Condiii de participare la sedina de deschidere a ofertelor: Participanii (reprezentani ai ofertanilor) trebuie s prezinte mputernicirea scris prin care sunt autorizai s angajeze ofertantul i/ sau s l reprezinte n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public, mputernicire care conine n mod expres limitele acestui mandat n original, precum, i copie dup un document de identitate (BI/CI/paaport) al persoanei care reprezint ofertantul. Ofertele pentru care au fost prezentate ntiinri cu privire la intenia de retragere nu vor fi deschise, ci returnate ca atare Ofertantului. Apoi vor fi deschise plicurile marcate cu MODIFICARE, iar coninutul modificrii va fi citit n paralel cu Oferta respectiv. Modificrile sunt permise doar n cazul n care ntiinarea privind modificarea conine o solicitare ndreptit de modificare i este citit n cursul edinei de deschidere a ofertelor. n continuare vor fi deschise, pe rnd, toate celelalte plicuri/colete i vor fi fcute publice urmtoarele informaii: numele ofertanilor, prezena garaniei de participare necesare, preurile ofertelor, precum i orice alte informaii pe care comisia de evaluare le consider necesare. Cu excepia ofertelor depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare i a celor nensoite de garanie de participare n conformitate cu prevederile art. 6.3 din prezenta Fi de date a achiziiei, nici o alt ofert nu va fi respins n cursul edinei de deschidere a ofertelor. Comisia de evaluare va ntocmi un Proces-verbal al edinei de deschidere a ofertelor, care va fi semnat de toi membrii Comisiei de Evaluare, precum i de reprezentanii Ofertanilor care au participat la edina de deschidere a ofertelor. Procesulverbal al edinei de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziia tuturor ofertanilor i va include, ca minimum: informaii privind numele ofertanilor, eventualele ntiinri cu privire la intenia de modificare sau retragere, prezena garaniei de participare necesare, preurile ofertelor. 6.5.9 Confidenialitatea procedurii ntreaga procedur de atribuire este confidenial i este supus politicii Autoritii contractante de acces la documente. Deciziile Comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin 2/3 dintre membrii si iar dezbaterile au loc n edin nchis. Membrii comisiei de evaluare au obligaia de a pstra secretul profesional.
30

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

Nu este permis dezvluirea de informaii cu privire la verificarea, explicarea, opinii exprimate de comisie dup compararea ofertelor sau recomandri privind atribuirea Contractului, ctre ofertani sau orice alte persoane care nu sunt oficial implicate n derularea procesului, pn la momentul n care poate fi fcut cunoscut identitatea Ofertantului ctigtor. Orice ncercare a vreunui Ofertant de a aborda direct pe oricare dintre membrii comisiei de evaluare sau personalul Autoritii Contractante, pe parcursul perioadei de evaluare, n scopul obinerii de informaii confideniale privind procesul de evaluare, va fi considerat motiv legitim de descalificare a ofertei sale. 6.5.10 Clarificri Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a cere Ofertantului s clarifice orice parte a Ofertei sale, n cazul n care Comisia de Evaluare consider acest lucru necesar pentru evaluarea ofertelor. Solicitrile de clarificare i rspunsurile la acestea vor fi transmise prin fax i/sau mijloace electronice. n nici un caz nu va fi propus sau solicitat modificarea preului sau a coninutului ofertei, cu excepia cazurilor n care este necesar corectarea unor greeli de calcul descoperite de Comisia de Evaluare n urma analizrii ofertelor. Nici o solicitare de clarificare nu va viza corectarea unor erori de forma sau a unor restricii majore, de natur s afecteze derularea normal a contractului sau s afecteze negativ mediul concurenial. 6.5.11 Verificarea ofertelor i a respectrii cerinelor impuse de Documentaia de Atribuire nainte de a se angaja n efectuarea unei analize amnunite a ofertelor, Comisia de evaluare va verifica dac fiecare ofert: a fost semnat n mod corespunztor este nsoit de Garania de participare solicitat respect cerinele Documentaiei de Atribuire.

Oferta admisibil este acea ofert care respect cererile i specificaiile din Documentaia de Atribuire, fr abateri sau omisiuni. Ofertele care nu corespund cerinelor vor fi respinse de ctre comisia de evaluare n cadrul procesului de verificare a conformitii ofertelor.

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
7.1 Criteriul de atribuire: Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic Factor de evaluare Punctaj maxim CRITERIU FINANCIAR 50 Pretul ofertei 50 CRITERII TEHNICE 50 din care: Valoarea, garantata de catre ofertant, a costurilor 30
31

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

de operare anuale maximale aferente instalaiei TMB Numarul termenelor partiale de executie a 5 contractului Perioada de garantie 15 7.2 Algoritmul de calcul al factorilor de evaluare 7.2.1 Criteriu financiar a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv: 50 puncte; b) Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda altfel: punctaj financiar oferta n = (pret minim ofertat / pret oferta n) x 50 Oferta financiar care va depi valoarea estimat a contractului va fi descalificat. 7.2.2 Criterii tehnice 1. Valoarea, garantata de catre ofertant, a costurilor de operare anuale maximale aferente statiei TMB 30 puncte a) Oferta care va include cea mai mica valoare a costurilor anuale maximale de operare va primi punctajul maxim 30 puncte b) Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula conform formulei: punctaj tehnic 1 oferta n = (cost minim ofertat / cost oferta n) x 30 Nota: Estimarea costurilor de operare de catre ofertant se va face in cadrul Formularului 23.11 in conformitate cu cerintele incluse. Oferta care va prezenta valoarea costurilor de operare maxime anuale mai mare de 867.000 Euro va fi declarat neconform, n concordan cu prevederile Caietului de sarcini, capitolul 1.1 Descrierea general a proiectului. 2. Numarul de termene partiale de executie, pe care ofertantul le accepta in vederea impunerii de penalitati in cazul unor intarzieri 5 puncte a) Oferta care va include cel mai mare numar de termene partiale de executie ale contractului, va primi punctajul maxim 5 puncte; b) Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula conform formulei: punctaj tehnic 2 oferta n = (numar termene partiale oferta n / numar maxim ofertat de termene partiale) x 5 Nota: Numarul de termene partiale de executie ofertate se va include in cadrul Formularului 23.6. Termenele partiale de executie reprezinta repere temporale in cadrul graficului de executie al
32

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

contractului, pana la care anumite etape de derulare trebuie sa fie finalizate, in caz contrar beneficiarul fiind in masura sa aplice penalitati pentru intarzieri. Astfel, in cadrul graficului de executie, ofertantul va identifica in mod clar (pe grafic si apoi centralizate intr-o lista) termenele partiale pe care acesta le ofera.

3. Perioada de garantie a lucrarilor 15 puncte a) Oferta care va include cea mai lunga perioada de garantie ofertata, va primi punctajul maxim 15 puncte; b) Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula conform formulei: punctaj tehnic 3 oferta n = (perioada garantie oferta n / perioada maxima de garantie ofertata) x 15 7.3 Desemnarea ofertei castigatoare Oferta ctigtoare va fi oferta admisibil care a obtinut cel mai mare punctaj in concordanta cu formula de evaluare. Formula de evaluare utilizata este urmatoarea: punctaj obtinut pentru criteriile tehnice + punctajul financiar = punctaj total oferta 7.2 Dreptul Autoritii Contractante de a accepta sau respinge orice ofert Autoritatea Contractant isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice Ofert i/sau de a anula procedura de achiziie, n circumstanele prevzute la art. 209 din OUG 34/2006. Autoritatea Contractant poate face uz de acest drept oricnd nainte de data ncheierii Acordului contractual, fr ca din acest lucru s decurg obligatii fa de Ofertani. n cazul anulrii procedurii de achiziie, Autoritatea Contractant va aduce acest lucru la cunotina Ofertanilor. Autoritatea Contractant i rezerv, de asemenea, dreptul de a iniia o nou procedur de achiziie, n conformitate cu prevederile OUG 34/2006. Sub nici o form Autoritatea Contractant nu i asum rspunderea pentru pierderi sau daune, de orice natur ar fi acestea (ndeosebi pierderea profiturilor), provocate de anularea procedurii de achiziie, indiferent dac Autoritatea Contractant a fost ntiinat n prealabil de posibilitatea ca o astfel de msur s provoace pierderi sau daune. Publicarea unui Anun de participare la proceduri de achiziie public nu oblig Autoritatea Contractant s implementeze procedura anunat. 7.3 Decizia de atribuire n termen de 3 zile lucrtoare de la luarea deciziei finale cu privire la atribuirea contractului, Autoritatea Contractant va ntiina Ofertantul declarat ctigtor de faptul c Oferta sa a fost desemnat ctigtoare, informndu-i n acelai timp i pe ceilali ofertani, despre rezultatul aplicrii procedurii. 7.4 Semnarea Acordului contractual La ncheierea contractului, ofertantului ctigtor i se va solicita s prezinte: - acordul de asociere legalizat (n cazul unei asocieri de operatori economici); - contractele ncheiate cu subantreprenorii, n cazul n care pri din contractul de lucrri urmeaz s fie executate de subantreprenori; - Garania de bun execuie, conform Formularului din Partea 4 a Seciunii IV a documentaiei de atribuire; - Formularul de identificare financiar (Formularul 32), completat cu datele contului bancar n care
33

Construcia depozitului zonal de deeuri, a instalaiei de tratare mecano-biologic i nchiderea depozitelor neconforme n judeul Mure DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Consiliul Judeean Mure Seciunea I: Fia de date a achiziiei

urmeaz s fie efectuate plile. 7.5 Garania de Bun Execuie Cuantumul Garaniei de bun execuie este de 10% din valoarea total a contractului, exclusiv TVA. Perioada pentru care se constituie garania de bun execuie trebuie s acopere ntreaga durat de valabilitate a contractului, inclusiv perioada de notificare a defectelor. Modul de constituire a Garaniei de bun execuie: Garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract. Garania de bun execuie va fi prezentat n original. Instrumentul de garantare trebuie s fie emis, la alegerea executantului, de ctre o banc/societate de asigurari din ara Autoritii Contractante sau de ctre o banc/societate de asigurari strin prin intermediul unei bnci/societi de asigurri din ara Autoritii Contractante, sau, cu aprobarea scris a Autoritii Contractante, direct de banca strin/societatea de asigurri. n cazul n care instrumentul de garantare este emis de o banc strin/societate de asigurari strin se va prezenta i traducerea legalizat a acesteia. Dup primirea garaniei de bun execuie i semnarea contractului de ctre ambele pri, Autoritatea contractant va napoia Antreprenorului Garania de participare la licitaie. 7.6 Ajustarea preului contractului: NU Preul este ferm i nerevizuibil pe toat durata contractului. 7.7 nceperea lucrrilor Dupa semnarea contractului de ctre ambele pri i constituirea garaniei de bun execuie, reprezentantul Autoritii Contractante (Inginerul) va transmite Antreprenorului, n scris, o ntiinare privind Data de ncepere a Lucrrilor, n conformitate cu Clauza 8.1 din Condiiile Contractuale Generale, completat sau modificat prin prevederile Condiiilor Specifice i ale Anexei la Ofert. Antreprenorul va confirma Reprezentantului Autoritii Contractante primirea ntiinrii privind Data de ncepere a Lucrrilor.

34