RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAŞOV privind activitatea din anul 2010

Braşov – 2011

Cuprins
Cuvânt înainte Cap. I: Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Braşov Cap. II: Raportul privind activitatea Consiliului Local în anul 2010 Cap.III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov Direcţia Relaţii Comunicare Biroul de Audit Public Intern Serviciul Informatic Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Direcţia Tehnică Cap. IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Grădina Zoologică Direcţia Sport şi Tineret

Cuvânt înainte
„Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010” este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a municipiului în anul care a trecut, o prezentare a demersurile noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor sevicii de calitate cetăţenilor Braşovului. Raportul oferă informaţii concrete despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Braşov şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a municipiului în anul 2010. Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

George Scripcaru Primarul Muncipiului Braşov

304 9. în perioada 1 I – 31 XII 2010 0.12.296 5.96 Anul 2010 faţă de 2009 106.07.2010 de 276.3 116.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 Dinamica populaţiei şi evoluţia forţei de muncă în Municipiul Braşov sunt prezentate în tabelul următor: Dinamica populaţiei Populaţia legală -01.53 Decembrie 2009 107.3 Starea socială şi economică a judeţului Braşov la sfârşitul lunii decembrie 2010 În luna decembrie 2010.6 2009 0.M.An 2009 Spor natural la 1000 locuitori . populaţia Braşovului are componenţa de mai jos: Structura populaţiei stabile pe grupe de vârstă în Municipiul Braşov Grupa de vârstă 0–4 ani 5–14 ani 15–19 ani 20–24 ani 25–59 ani peste 60 ani Total Populaţia stabilă la 01.J.914 persoane.07.F.7 7.7 -0. fenomene demografice şi forţa de muncă în Municipiul Braşov Populaţia stabilă a Municipiului Braşov a fost la 01.4 Decembrie 2010 faţă de: Noiembrie 2010 TOTAL 100.2009 Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) .07. Rata şomajului (% din populaţia activă) .Capitolul I Starea economică şi socială a Municipiului Braşov Populaţia.09 .O. indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: Rata medie lunară a inflaţiei.0 9. În funcţie de vârstă.2009 (date estimate) .An 2009 Mortalitate infantilă (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) -An 2009 Populaţia ocupată – an 2009 Numărul de şomeri la sfârşitul anului 2009 – conform A.500* 7.An 2009 Mortalitatea (decedaţi la 1000 locuitori) .Date estimate 273.31.

04% faţă de luna precedentă.2010 a fost de 17.22%).237 şomeri şi Agenţia Victoria cu 322 şomeri. Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna decembrie 2010 la nivelul judeţului Braşov de 1.2009.1% mai mic faţă de 31.45 109.18%. în aceeaşi perioadă preţurile de consum al populaţiei au crescut cu 366877.1%.86%.82%).377 lei) şi.864 persoane.742 persoane.7% faţă de trimestrul III 2009. alte legume şi conserve legume. cantine (+0.96%.86% mai mare decât în decembrie 2009. Creşteri mai mari de preţuri în cadrul acestei grupe s-au înregistrat la combustibili (+2. cinematografe.446 lei. În cadrul acestei grupe menţionăm creşteri semnificative de preţuri la: chirie (+0.1 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mică cu 1. faţă de luna noiembrie 2010. în luna decembrie 2010. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost de 7.43 102.17%).15%). îngrijire medicală (+0.11%).35% mai mare decât în luna precedentă şi cu 13. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 13. Agenţia Codlea cu 839 şomeri.01%). Faţă de luna noiembrie 2010.2%).230 şomeri. transport aerian (-0.55 100.0 0. deci salariul real a crescut cu 5. Faţă de luna decembrie 2009.35%.87%).87%.33%).6 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2009. Agenţia Săcele cu 1. au crescut cu 0. mai mare cu 0. făină (+1. respectiv.6% faţă de trimestrul II 2010 şi cu 2. Pensionarii şi pensia medie Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2010 de 137.11%).70%). teatre. .12. lapte de vacă (+1. Pensia medie a acestora a fost 893 lei.17%). În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la: carne de porcine (-0. În cadrul grupei. S-au înregistrat scăderi de preţuri la telefon (-0. agricultură. citrice şi alte fructe meridionale (+1. la grupa servicii. În luna decembrie 2010. telemea de vacă (+0.33 109.76 106. Şomajul Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31. Faţă de luna octombrie 1990. preţurile au crescut cu 0. Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0.6 La grupa de mărfuri alimentare preţurile în luna decembrie 2010. silvicultură şi piscicultură (1.78 0. creşteri mai mari de preţuri s-au înregistrat la: cartofi (+6.02%). plata cazării în unităţi hoteliere (+0.73%). telemea de oaie (+1.557 lei).69%). mălai (+2.11%). cu 1.128 lei). Agenţia Zărneşti cu 766 şomeri.396 şomeri.24%).5 0. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1. fructe proaspete (+1.35%.01%). transport urban (+0.04 106. ouă (+3. calculată în raport cu populaţia activă civilă totală. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 7.76 100. tarifele au crescut cu 0. Salariaţii şi câştigul salarial Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost în judeţul Braşov de 150314 persoane.998 şomeri.12. zahăr (+2.78 104.46%. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0. La grupa mărfuri nealimentare. restaurante. câştigul salarial mediu net lunar a crescut cu 414089. din care 7. miere de albine (+1. deci salariul real a scăzut cu 0. Repartizarea şomerilor pe agenţii teritoriale se prezintă astfel: Agenţia Braşov cu 8.2% mai mare decât în trimestrul II 2010 şi cu 3. cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0.5 0. Agenţia Rupea cu 2.1% faţă de trimestrul III 2009. În luna decembrie 2010.6 0. de fapt. exclusiv cartofi.53%.73%). salariul real a crescut cu 12. ulei comestibil (+1.03%). cafenele. dar luând în considerare faptul că.55% faţă de luna precedentă.Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 100.0% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi cu 7. muzee. fasole boabe şi alte leguminoase (+1. Agenţia Făgăraş cu 2. cu 0. rata şomajului a fost mai mare cu 0.80%).13%).71 % rezultă că.05%).661 femei (43. fiind cu 0.8 0.10%). Agenţia Râşnov cu 954 şomeri.20%).76%. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la medicamente (-0.

În luna decembrie 2010 s-au înregistrat 7 decese sub 1 an . Din punct de vedere al structurii pe vârste a şomerilor indemnizaţi.4% sunt fără studii medii. În anul 2010 s-au născut 6546 copii.6% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani). În luna decembrie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.6% în decembrie 2010. În anul 2010 s-au înregistrat 3718 căsătorii. Rata mortalităţii infantile în decembrie 2010 a fost de 13.1%). În anul 2010 comparativ cu anul 2009. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 57 divorţuri în judeţul Braşov în luna decembrie 2010 (1.391 sunt cu studii superioare (15. 11.0 puncte procentuale. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mic cu 16.298 persoane în decembrie 2009 la 8.742 şomeri doar 50. În anul 2010 s-au pronunţat 3618 divorţuri. Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor indemnizaţi.8% Indicatorii demografici1 În luna decembrie 2010. Industria În luna decembrie 2010 comparativ cu luna decembrie 2009.8%. în scădere cu 40 căsătorii faţă decembrie 2009.1 punct procentual faţă de luna precedentă şi în creştere cu 1.1 căsătorii la 1000 locuitori. În luna decembrie 2010.Din numărul total de 17.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1. în judeţul Braşov s-au înregistrat 531 decese. cu 2 decese mai multe decât luna precedenta si cu 1 deces mai mult faţă de decembrie 2009.7 decedaţi la 1000 locuitori. 4. Dintr-un total de 8. În valori absolute.918 persoane.4% în decembrie 2009.9%.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009.988 persoane în decembrie 2010.5%). cu 23 mai puţine decât în decembrie 2009. la fel ca luna precedentă. Rata natalităţii a fost de 10. Astfel. În anul 2010 s-au înregistrat 41 decese sub 1 an cu 24 mai puţine decât în anul 2009.7% şomeri cu vârsta peste 55 ani. Sporul natural a fost pozitiv în luna decembrie 2010 ( + 7 persoane). cu 119 mai puţini decât în anul 2009. indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 12.1%. indicele brut al producţiei industriale a crescut cu 0. la fel ca în luna p recedentă şi cu 0. 1 Date operative . a celor între 25-55 ani este de 68.754 persoane în decembrie 2010. numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut de la 13. reprezentând 2.0%.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009. cu 379 mai puţine decât în anul 2009. Sporul natural pozitiv în 2010 a determinat creşterea populaţiei cu 628 persoane. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiul de stare civilă în judeţul Braşov în decembrie 2010 a fost de 102.004 sunt cu studii medii (33.15 divorţuri la 1000 locuitori). la 11.988 şomeri indemnizaţi. 3. în judeţul Braşov s-au născut 538 copii. 87. în timp ce în luna decembrie 2009 ponderea şomerilor indemnizaţi era de 60. în timp ce în anul 2009 populaţia a crescut cu 876 persoane. iar 1.1 puncte procentuale. Rata sporului natural a fost în luna decembrie 2010 de 0.593 sunt fără studii medii (51. iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut de la 8. în creştere cu 3.1%. în scădere cu 0. rata mortalităţii a ajuns la 10.4%. faţă de decembrie 2009.7% sunt indemnizaţi. iar a celor peste 55 ani de 10. 8.6 puncte procentuale. Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită. la 8. rata a fost mai mare cu 0.6% cu studii medii şi 4. Astfel. indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 10. cu 780 mai puţine decât în anul 2009. 72.4%). Numărul şomerilor foarte tineri a crescut de la 10.0% cu studii superioare.9 născuţi la 1000 locuitori. cu 2 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 40 mai puţine faţă de luna decembrie 2009.527 persoane în decembrie 2009.7% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă între 25 -55 ani şi 15.8 puncte procentuale mai mică faţă de cea din decembrie 2009 În anul 2010 numărul deceselor s-a ridicat la 5.1%. cu 2 mai puţini faţă de luna precedentă şi cu 26 mai mulţi faţă de luna decembrie 2009. fiind in creştere cu 129 faţă de anul 2009.

instrumente şi aparate optice. deşeuri de hârtie sau de carton. tutun cu 262.9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 42. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 importul judeţului Braşov a fost mai mare cu 12. instrumente şi aparate optice. de măsură.1%. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul.I-31. maşini. animale vii şi produse animale cu 14. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. metale comune şi articole din acestea cu 58.produse minerale cu 48.6%. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 151. pastă de lemn.6%.0%.2%. la următoarele grupe (secţiuni din Nomenclatorul Combinat) de produse exportate: produse vegetale 395. În luna octombrie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară. În perioada 01. În anul 2010. materii textile şi articole din acestea cu 15. cinematografice. reprezentând 93. mărfuri şi produse diverse cu 1. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 0.803 mii euro. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. ciment.194 mii euro. animale vii şi produse animale cu 17.4%. articole din piatră. cifra de afaceri în comerţ a crescut cu 0.8%.0% faţă de luna precedentă şi cu 9.5%.3% faţă de cel realizat în luna octombrie 2009. încălţăminte.3%. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 35.9% faţă de aceeaşi lună a anului 2009 (serie brută).4%. produse de lemn.5%.362. s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 141538 mii euro. produse vegetale cu 6. cinematografice.2010 a fost de 54.9%. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 7.5%.6%. blănuri şi produse din acestea cu 17.6% din volumul importurilor realizat în luna precedentă şi 83. Excedentul comercial FOB-CIF în perioada 1.6%.3%.X.10. plută şi împletituri din nuiele cu 3. articole din piatră. materii textile şi articole din acestea cu 25. ceramică. de control sau precizie cu 54. faţă de anul precedent. umbrele şi articole similare cu 26.01-31.2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009: piei crude. fotografice. băuturi. s-au înregistrat scăderi la: grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale cu 84. 2009 s-a înregistrat un deficit de 242. În luna octombrie 2010.2010. În perioada ianuarie-octombrie 2010.6%. metale comune şi articole din acestea cu 22.308.I-31.5%.4%. pastă de lemn.4%.6% (serie brută) .1% faţă de volumul exporturilor realizate în septembrie 2010 şi 104.2%.8%.01-31.01-31. mijloace de transport cu 7. mijloace de transport 66.9%. de măsură. pălării.4%.7% faţă de aceeaşi lună a anului 2009. sticlă şi din alte materiale s imilare cu 28.4% faţă de octombrie 2009. de control sau precizie cu 17.6%. ceramică. încălţăminte. faţă de anul 2009. deşeuri de hârtie sau de carton.544 mii euro.10. produse alimentare. Dintre grupele de produse importate în primele zece luni ale anului 2010. ridicata.Cifra de afaceri2 Volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut ca serie brută în luna decembrie 2010 cu 33.2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 47. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. aparate şi echipamente electrice.1%.0%. mărfuri şi produse diverse cu 1. cu 3.7%. volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut cu 6.2%. s-au realizat exporturi în valoare de 1. în valoarea de 1682 mii euro. sticlă şi din alte materiale similare cu 9.02% (serie brută). reprezentând 96. plută şi împletituri din nuiele cu 70. materiale plastice.10. S-au înregistrat scăderi la următoarele grupe de produse exportate în perioada 01. piei tăbăcite. ciment. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 42. fotografice. piei tăbăcite. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 7. piei crude. tutun cu 19.2%. S-au obţinut creşteri în perioada 01.4%. iar in perioada 1. cauciuc şi articole din acestea cu 24. produse de lemn. s-au realizat exp orturi în valoare de 143220 mii euro. blănuri şi produse din acestea cu 13. 2 Date operative .0%. Exportul şi importul În luna octombrie 2010. aparate şi echipamente electrice. maşini.7%. băuturi.X.2%.2%. materiale plastice cauciuc şi articole din acestea cu 41. produse alimentare. faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009 s-au înregistrat creşteri la grupele (secţiunile din nomenclatorul combinat) de produse importate: produse minerale cu 76. pălării.944 mii euro mai mult decât în luna precedentă şi cu 34.7%.064 mii euro mai mult decât în luna octombrie 2009.350 mii euro. În perioada ianuarie-octombrie 2010 s-au realizat importuri în valoare de 1. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (în preţuri curente) a scăzut în luna decembrie 2010 cu 7. umbrele şi articole similare cu 6. În anul 2010.6%.

70. mai mică decat cea înregistrată în anul 2009 (2. în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 50. în judeţul Braşov. mai mare cu 3.1 zile (2.6%). 322. dintre care 158 se construiesc din fondurile ANL. din care 48.1% faţă de anul 2009 (cu 12.850 mii capete păsări. la construcţii cu 19.0% la utilaje (cu şi fără montaj).309 persoane.7%.16. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 18.4%) şi 3. 3 4 Date rectificate Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov . La 31.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 11.56 milioane lei. mai mică decat cea înregistrată în luna decembrie 2009 (2. Durata medie a sejurului a fost în luna anul 2010 de 2. au mai fost terminate 48 locuinţe din fondurile ANL.6%. Pe lângă acestea.5% la păsări.0% la bovine si cu 14.7% la ovine si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1. în creştere cu 19. numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 71 (în mediul urban a scăzut cu 54 locuinţe. iar în mediul rural cu 17 locuinţe). 16. a fost de 52.12.12. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119.9% la porcine.3 zile la turiştii români şi la cei străini). în luna decembrie 2010. numărul total de turişti a crescut cu 27. în cursul anului 2010.6%.7%.479 turişti străini (6. Turismul În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică.2% la cabane.5% la hoteluri. Comparativ cu anul 2009. investiţiile au scăzut cu 54.12.872 hl şi o producţie totală de ouă de 4.5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.830 turişti români (93. Pe elemente de structură. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. La data de 31.657 locuinţe (1256 în mediul urban şi 401 în mediul rural).8% la turiştii români şi cu 20. reprezentând 61.5% la turiştii români şi cu 16. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010.1 zile la turiştii români şi la 2. în judeţul Braşov.3% din volumul investiţiilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2009.12% În anul 2010 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1.7% faţă de anul 2009 (cu 9 .753 în luna decembrie 2010. 23.530 capete ovine şi caprine şi 1.2 zile la cei străini). În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire. În aceste unităţi.351porcine. s-a obţinut la 31. în creştere cu 2. a fost de 26.2010 se aflau în construcţie 1279 locuinţe. Comparativ cu 31. 62 mii păsări (în creştere cu 31.5 zile).9% la pensiuni turistice şi 16.629 mii bucăţi. Durata medie a sejurului a fost în luna decembrie 2010 de 2. în unităţile aparţinând sectorului privat s-a obţinut o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 1.0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2009.2 zile).12. Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au crescut cu 10.1% (35. cu 4.7% la pensiuni agroturistice).545 hl şi o producţie totală de ouă de 73.3 zile (2. reiese că numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică. Comparativ cu luna decembrie 2009. Agricultura 4 Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii decembrie 2010 de: 902 bovine (în creştere cu 11.8% la cei străini).6% faţă de 31 decembrie 2009 ). în luna decembrie 2010. iar la alte cheltuieli de investiţii cu 5.2010.9% faţă de 31 decembrie 2009). În anul 2010.4%. 876 locuinţe au fost construite din fondurile populaţiei (401 locuinţe în mediul rural şi 475 locuinţe în mediul urban).973 bovine. din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2.7% la vile. în anul 2010 a fost de 20. la mijloace de transport cu 22.2% faţă de anul 2009. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 a fost în creştere cu 14. Exceptând aceste locuinţe ANL.Investiţii şi construcţii Activitatea de investiţii3 în primele 9 luni ale anului 2010 s-a concretizat într-un volum de 636.044.7% la cei străini). mai mic cu 219 faţă de anul 2009.621 mii bucăţi.

numărul de salariaţi şi cifra de afaceri Secţiune CAEN A B C D Denumire secţiune Agricultură.2009). salariaţi 473 166 67876 2950 E F G H I J K L M N P Q R S 32 1693 4712 670 689 669 171 602 2093 678 92 261 171 414 608036432 1609493029 8959191331 638342744 206165019 334249590 15626145 150173158 465212427 249713440 9741462 105904082 34627185 43819476 1821 11194 68677 5649 3786 21089 418 1051 4320 4170 242 1105 328 1192 T 1 56520 3 * Sursa datelor bilanţ 2009 5 Sursa datelor: Registrul Comerţului . culturale şi recreative Alte activităţii de servicii Activităţii ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic. activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Nr. activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.087.2009. 6 societăţi în comandită simplă (la fel ca in luna decembrie 2009). apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei. Stru ctu ra unităţilor din M unic ipiul Bra şov după secţiuni din CAEN REV 2. erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai puţine decât în 30.11. cu 404 mai puţine faţă de 31. societăţi 138 14 1256 27 Cifra de afaceri – lei 55828211 48327901 4565225546 2003774011 Nr. şi respectiv. gestionarea deşeurilor. comparativ cu 31. 58 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai puţin).365 societăţi cu răspundere limitată (cu 375 societăţi mai puţine).12.2010. gaze. repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale. La sfârşitul lunii decembrie 2010. salubritate. ştiinţifice şi tehnice Activităţi de serviciu administrative şi activităţi de servicii suport Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole. cu 12 mai puţine faţă de 30.2009. De asemenea. 33.12. la sfârşitul lunii decembrie 2010 erau înregistrate 7. 84 organizaţii cooperatiste (cu 9 unităţi mai multe).280 persoane fizice autorizate.Societăţi comerciale5 Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul anului 2010 în judeţul Braşov era de 34. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.11. 557 societăţi pe acţiuni (cu 26 de societăţi mai puţine).

Ţop Ferghete Carmen Floriana – P. 19.M.L. Felegean Elena Daniela – P.81% 7. Gabor Alexandru Adrian – P. 15.N.S.N.Total Concesiuni Patrimoniu Vânzări Diverse Patrimoniu – Total Dezvoltare Economică Locală .L. 4. toate fiind precedate de şedinţe ale celor şapte comisii de specialitate. 11 şedinţe ordinare.07% 30.D.D. Ionescu Lucian – P. Tarbă Mihail – P.Total Facilităţi fiscale Impozite şi taxe Impozite şi taxe Impozite şi taxe . Mihai Costel – P.D.parteneriate Diverse 6 16 6 21 17 66 68 61 39 107 275 4 4 8 67 120 79 266 0. Ghirdă Mihai Ioan – P.Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local Braşov în anul 2010 Componenţa Consiliului Local Braşov 1.84% 0. 12.L.D.S. Atomei Adrian – P.28% 31.L. 18. Tănase Gheorghe – P. 22. 25.D.69% 1.L. Urse Gabriela – P. Gabor Imre – U.S.L.92% 7.L.D.L.S. Serendan Traian Costel Mihai – P.69% 13. Szente Ladislau – U. David Mihai Ciprian – P. 27.69% 2. 10. 14. 1 şedinţă extraordinară şi 3 şedinţe de urgenţă. 2.M.L. 26.N. Chiciudean Teodor – P.D. Domeniul Subdomeniul Număr % din total Activitatea CL Organizare internă Evenimente ale comunităţii Cetăţeni de onoare Asocieri . 5.D. 23.46% 0.L.L. Ionescu Maniela Carmen – P. Manolache Stelian – P. 24.L.D. Jica Radu – P.L. 9. Kraila Vasile – P.Total Investiţii PUD PUZ Diverse Dezvoltare Economică Locală . 3.N.46% 0.95% 7.R. Gurgu Minerva – P.L.L.D.D.L.D. 7.D.00% 4. 17.R. Chiricheş Andrei Ciprian – P.D. Oprică Florentin Adrian – P.48% 12. Raţă Ionel Mircea – P.L.D. 6.L. Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 15 şedinţe.54% Activitatea CL .78% 9.D.L. Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Braşov în anul 2010 – 871 .D. Gantz Miklos Sandor – P. Hathazi Ladislau – P. 20. Ţucunel Nicolae – P. 8.D. 16.58% 7. Lupu Liviu – P. 11. 13.N.41% 1.D.D. 21.L. În anul 2010.S.57% 0.D.D.

Total Servicii Publice 7 29 28 64 6 8 5 16 8 6 4 8 18 11 21 9 4 8 60 192 0.92% 0.26% 2.84% 0.92% 6.33% 3.69% 0.Total Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie De la 1 54 136 220 287 359 408 486 523 620 699 821 Anul 2010 .07% 1.89% 22.69% 0.41% 1.46% 0.21% 7.80% 3.04% Până la 53 135 219 286 358 407 485 522 619 698 820 871 Servicii Publice .57% 1.Primărie Organizare internă Buget Diverse SPGA RIAL RAT Poliţia Comunitară Pieţe Regia Pădurilor Kronstadt Grădina Zoologică Evidenţa Persoanei Direcţia de Sport şi Tineret Direcţia Fiscală Direcţia de Servicii Sociale Cultură Creşe CET Diverse Primărie .92% 2.46% 0.92% 0.03% 0.35% 0.

Dezvoltare economică locală (subtotal 275 HCL) PUZ PUD Investiţii Diverse 0 20 40 39 61 68 107 60 80 100 120 2010 .Impozite şi taxe (subtotal 8 HCL) Impozite şi taxe 4 Facilităţi fiscale 4 0 1 2 3 4 .Activitatea Consiliului Local (subtotal 66 HCL) 21 6 16 6 17 0 5 10 15 20 25 Asocieri .parteneriate Cetăţeni de onoare Evenimente ale comunităţii Organizare internă Diverse 2010 .2010 .

2010.Primărie (subtotal 64 HCL) Buget 7 29 Organizare internă Diverse 0 5 10 15 20 25 28 30 2010 .Servicii Publice (subtotal 192 HCL) CET Creşe Cultură Direcţ ia de Servicii Sociale Direcţia Fiscală Direcţ ia de Sport şi Tineret Evidenţa Persoanei Grădina Zoologică Regia Pădurilor Kronstadt Pieţe Poliţia Comunitară RAT RIAL SPGA Diverse 8 4 9 21 11 18 8 4 6 8 16 5 8 6 60 0 10 20 30 40 50 60 .Patrimoniu (subtotal 266 HCL) Vânzări 120 Concesiuni 67 Diverse 0 20 40 60 80 79 100 120 2010 .

C. Biroul Informaţii Publice şi Mass-media 3. C. MISIUNEA  Oferirea de informaţii şi servicii corespunzătoare administraţiei. un loc şi un cadru pentru un dialog social real. un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare din Primăria Municipiului Braşov. pot face sugestii. comunicare agreabilă. SCOPUL  Realizarea de către administraţie a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. în obţinerea de informaţii publice. cu instituţia. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 2.C. . Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI 1. prin curieri sau poşta electronică. este interfaţa Primăriei Municipiului Braşov cu CETĂŢEANUL. de a primi un răspuns. unde toţi cetăţenii în mod egal pot beneficia de servicii.Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov DIRECŢIA RELAŢII COMUNICARE 1. în conformitate cu prevederile legale. Serviciul Administrativ CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI C. O modalitate nouă. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile. 2. în vederea soluţionării. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică. decenţă.C. în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală. baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie. C. prin telefon. Biroul Resurse Umane 4. avize. aprobări care. modernă. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente. pot obţine informaţii cu privire la administraţia locală.C.I. scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.I. pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de viaţa comunităţii.I. într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. instituţii. ROLUL  Locul unde cetăţenii pot comunica cu administraţia. prin poştă.C. agenţi economici adresate primăriei în mod direct. de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean.I. de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat. Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni. în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală: Peste 800 de persoane zilnic. bazată pe respect reciproc. sunt de competenţa primăriei. de a fi ascultaţi.

fără timp de aşteptare. 2010. Emiterea şi eliberarea pe loc. CORESPONDENŢĂ S (simplă) 7373 9352 R (recomandat) AR (confirmare de primire) 0 5000 14201 10000 15000 4. adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole. a LT-urilor. Transmiterea documentelor prin poştă: Au fost expediate prin poştă: 30926 documente. . acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică.NUMĂR TOTAL ÎNREGISTRĂRI ACTE LA CIC 90244 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 63101 69405 81612 75839 71507 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 3.

27/2002. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe. 52/2005. Rezultat: au fost supuse dezbaterii publice 22 de proiecte de hotărâre şi organizate 3 întâlniri publice la iniţiativa Municipalităţii.ro şi pe site-ul www. cu modificările şi completările aduse de Legea nr. fluturaşi. 3. Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă. infopublice@brasovcity. propunerile. etc.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. public MC Acord ocupare dom. sesizările primite pe adresele de e-mail cic@brasovcity. privind transparenţa decizională şi organizează dezbaterile publice ale proiectelor de hotărâre cu aplicabilitate generală. 2. Rezultat: 102 cereri soluţionate. gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevederile Legii nr. BIROUL INFORMAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA MISIUNEA Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei. În anul 2010 s-au înregistrat un număr total de 1254 solicitări audienţe. OBIECTIVE • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor. public SM 0 7 112 79 153 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5. afişe. .DOCUMENTE EMISE ŞI ELIBERATE PE LOC ÎN ANUL 2010 5599 Permis liberă trecere 316 Adeverinţă registru agricol Adeverinţă monument istoric Adeverinţă nomenclator stradal Acord ocupare dom. Rezultat: au fost soluţionate 414 petiţii. au fost probleme sociale. Elaborarea materialelor informative (pliante. participarea la audienţe.233/2002. înscrierea în audienţe. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. mai mult de jumătate. Asigură răspunsurile la cererile.) 6. din care. broşuri. • Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. • Creşterea transparenţei decizionale. 4. raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei. Soluţionează petiţiile înregistrate conform Ordonanţei Guvernului nr.ro.ro.brasovcity.

Promovarea HCL (expunere de motive şi proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. OBIECTIVE  Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală.  Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi secretariatului comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante.  Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Elaborarea de materiale pentru publicaţia Agenda Locală. 7. 7. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. Rezultat: 23 de materiale elaborate. Soluţionarea solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media. a concediilor de odihnă. Întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice. 8. Organizarea conferinţelor de presă şi elaborarea comunicatelor de presă. 12. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. 6. Rezultat: au fost organizate 32 de conferinţe de presă şi 53 de comunicate de presă. 10.  Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. Urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenţei de prezenţă. Întocmirea. .Rezultat: au fost soluţionate 478 de solicitări primite pe adresele de e-mail şi 200 de solicitări înregistrate pe site-ul primăriei. 5. 2. 4. pe baza reglementărilor legale. 9. Raportarea semestrială privind situaţia implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii publici.  Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp al funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.. păstrarea şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali. precum şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. Întocmirea şi transmiterea anuală către ANFP a Formatului Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici. 8. concediilor fără plată. concedii pentru studii. încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă. Rezultat: în luna martie 2010 a fost finalizat Raportul de activitate pentru anul 2009. 6. Gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal. etc. 11. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor pentru promovare în grad profesional. BIROUL RESURSE UMANE MISIUNEA  Coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov. Evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate. 3. Coordonarea elaborării Raportului privind activitatea economică şi socială a municipului pentru anul 2009. Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă. Întocmirea a 720 referate şi dispoziţii privind angajarea. concediilor medicale. 5. Rezultat: peste 700 de răspunsuri.

- . 18. Organizează şi efectuează întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei. Întocmirea şi predarea dosarului profesional al funcţionarului public. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă/pensionare anticipată şi depunerea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Braşov SERVICIUL ADMINISTRATIV Activităţile serviciului : Administrează fondurile pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei. 20. Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă. obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii. telefoane. Întocmirea şi urmărirea permanentă a îndeplinirii clauzelor contractuale pentru serviciile privind medicina muncii. Asigură gestionarea (achiziţionarea. 14. 19.13. Coordonează şi răspunde de dotarea direcţiilor. 15. sanitare şi telefonice. Asigură funcţionarea optimă a centralelor şi instalaţiilor termice. Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor electrice. Verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor. Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducerea instituţiei pe linie administrativă. termice şi telefonice ale instituţiei. pe căile de acces şi spaţiile aferente. Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral din patrimoniul p rimăriei. Participă la întocmirea caietelor de sarcini necesare ulterior organizării licitaţiilor legate de obiectivele de mai sus. depozitarea şi distribuirea) materialelor consumabile procurate. Conlucrează cu Serviciul Resurse Umane în vederea asigurării protecţiei muncii pentru salariaţii serviciului. Coordonarea activităţii de resurse umane la Grădina Zoologică Braşov. Organizează şi supraveghează modul de exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei. apă. până la finalizare (când semnează procesele verbale de recepţie). Elaborarea instrucţiunilor privind măsurile de prim ajutor în caz de accident. Organizează şi gestionează activitatea parcului auto al instituţiei. 17. Întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii privind obiectivele de investiţii şi aprovizionarea cu bunuri (ex: rechizite. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 21. etc. prin magazia de materiale. salubritate). Actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul SICO de salarii. prin încheierea contractelor şi efectuarea plăţilor utilităţilor (energiei electrice. materiale utilitar-gospodăreşti. Face parte din comisiile de licitaţii şi verifică permanent derularea contractelor. la încetarea raportului de serviciu. electrice. Urmăreşte buna funcţionare a activităţii instituţiei. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă: trimestrial/anual. gaz metan. 22. Evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii. Asigură paza imobilului şi întocmeşte planul de pază. aflate în folosinţa instituţiei. piese de schimb. canal. obiectele de inventar şi materialele consumabile din patrimoniul instituţiei. Ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe. Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar derulate prin Serviciul Administrativ.) precum şi a contractelor de servicii derulate prin Serviciul Administrativ. Rezolvarea a 791 de documente repartizate prin managementul documentelor. serviciilor şi birourilor din cadrul Primăriei cu mijloace fixe. 16. Administrează şi execută lucrări de întreţinere în imobilele cu destinaţia sediu.

563 7.546 902.248 46.569 Service centrale termice Cheltuieli cu asociaţia de proprietari C7 Formulare tipizate TOTAL CHELTUIELI 7.250 Carburant Asigurări auto Diverse Service telefon 2. canal.888 88.737 39.814 7.454 17.266 5. salubritate PMBv Telefon Furnituri birou Materiale de feronerie şi instalaţii sanitare Materiale pentru curăţenie Cheltuieli materiale xerox – service copiatoare Reparaţii autovehicole Spălări auto Materiale electrice Cheltuieli efectuate RON 400.699 63.181 39.595 5.404 19.000 6.258 .251 22.Situa ţia che ltuie lilo r Serv ic iul ui Ad minis tra tiv pe a nul 2 0 10 Activitate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Încălzit şi iluminat PMBv Apă.793 122.

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Misiunea  Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Domeniile auditabile abordate În vederea elaborării planului anual a fost elaborat un plan strategic pe temen mediu 2009-2011, în care s-a realizat o identificare şi o inventariere a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Braşov şi a entităţilor publice subordonate / coordonate de Consiliul Local. Fundamentarea planului de audit intern a avut la bază referatul de justificare, iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de următoarele elemente: evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi sau operaţiuni şi respectarea periodicităţii în auditare. Misiunile de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2010 au fost evaluate ca având risc mare. Proiectul planului pe anul 2010 a fost elaborat până la data de 29 noiembrie 2010, respectându-se structura prevăzută de legislaţia în vigoare, acesta fiind aprobat de către Primar şi a cuprins următoarele misiuni de audit : Tema: « Auditarea modului de derulare a contractului nr. 217/14.07.2005, încheiat cu S.C. Intergraph Computer Services SRL Bucureşti şi a contractului nr. 268/12.12.2006, încheiat cu S.C. Blominfo Geonet SRL Târgovişte » la Primăria municipiului Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - analizarea modului de derulare a contractelor menţionate mai sus, din punct de vedere financiar ; Tema « Activitatea de producţie » la:Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov şi Opera Braşov , având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite că activitatea menţionată mai sus este organizată şi funcţionează corespunzător. În cadrul misiunilor de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea, planificarea activităţii de producţie; - realizarea activităţii de producţie; - raportarea activităţii de producţie; - pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul atelierelor de producţie, în vederea arhivării. Tema « Activitatea Creşelor » la Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite, că activitatea supusă auditării este organizată şi funcţionează în mod corespunzător. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea activităţii creşelor; - funcţionarea creşelor; - stabilirea necesarului de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; Tema « Analiza modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor» misiune realizată la Direcţia de Tineret şi Sport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurări ordonatorului de credite asupa modului de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - analizarea cheltuielilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov ; - analizarea încasărilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov; Tema « Gestiunea resurselor umane» misiune realizată la Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov, Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - elaborarea situaţiei persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi a celor care vor îndeplini aceste condiţii în anul 2011; Tema « Evaluarea activităţii de audit intern» la Regia Autonomă de Transport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a măsura eficacitatea activităţii structurii de audit şi de a propune îmbunătăţirea acesteia.

În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - modul de organizare a structurii de audit intern; - managementul activităţii de audit intern; - activitatea de planificare a auditului intern; - modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit intern; - calitatea rapoartelor de audit; - urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; Tema « Gestiunea resurselor umane » la Serviciul Public Administrare Pieţe. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra activităţii Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - evidenţa prezenţei, învoirilor, concediilor ; - gestionarea dosarelor personale ; - gestionarea carnetelor de muncă ; - stabilirea drepturilor de natură salarială ; SITUAŢIA RECOMANDĂRILOR date în urma misiunilor de audit public intern - ANUL 2010
Recomandări în curs de implementare

Nr. crt.

Entitatea unde se desfăşoară auditul intern

Recomandări însuşite

Recomandări neînsuşite

Recomandări neimplementate

Recomandări implementate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Primăria Braşov - GIS Teatrul “Sica Alexandrescu” Braşov Opera Braşov Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov Direcţia de Tineret şi Sport Braşov Cultură: Teatrul “Sică Alexandrescu”, Opera, Filarmonica, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov R.A.T. Braşov Serv. Public Administrare Pieţe şi Salvamont TOTAL

3 5 3 3 10 2 9 3 38

-

1 1

2 4 3 3 10

3 5

2 9 33

Toate recomandările formulate au fost însuşite de către conducătorii structurilor auditate. Prezentarea grafică a stadiului implementării recomandărilor:
RECOM ANDARI ANUL 2010
87% Recomandari neimplementate Recomandari în curs de implementare 13% 0% Recomandari implementate

SERVICIUL INFORMATIC

MISIUNE Realizarea unei infrastructuri informaţionale performante (dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul creşterii acurateţei informaţiei, evitării duplicării datelor, automatizării proceselor) care să susţină: - serviciile pe care instituţia de administraţie publică le pune la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri - realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale - creşterea gradului de eficientizare a activităţilor din primărie prin proiectarea şi implementarea de aplicaţii informatice specifice

OBIECTIVE Obiective principale:  Implementarea şi furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică.  Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei care contribuie la furnizarea serviciilor de administraţie publică, utilizând mijloace specifice TIC.  Eficientizarea comunicării cu alte instituţii prin schimb de date electronic ACTIVITĂŢI 1.   Administrarea şi dezvoltarea infrastructurii software în cadrul Primăriei Braşov

1.1 Aplicaţii software dezvoltate/îmbunătăţite de serviciul informatic în anul 2010 Dezvoltări/Actualizări aplicaţii interne proiectate de Serviciul Informatic

1.2 . Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în Primăria Municipiului Braşov : Administrare şi dezvoltare Proiect GIS Municipiul Braşov - Implementarea soluţiei “Banca de Date Geospaţiale”. Activităţi 2010: o Mentenanţă aplicaţii software de bază o Servicii de asistenţă tehnică şi noi dezvoltări  Import de date şi extensii de noi fluxuri de lucru/tematici  Administrare şi modernizare sistem ECM şi ERP  Administrare si întreţinere aplicaţie legislativă - produs Legis, asistenţa oferită serviciilor din Primărie.  Dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale sistemelor informatice existente sau în curs de implementare în vederea interoperabilităţii lor 2.       3.  Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (staţii de lucru, servere) şi întreţinere / reparare echipamente. Proiect Amenajare Săli servere - Centrul de date al Primăriei Municipiului Braşov Inventarierea şi monitorizarea infrastructurii IT utilizând instrumente şi sisteme informatice specializate Implementarea de noi politici de securitate la nivelul infrastructurii Elaborarea caietelor de sarcini (proiecte, achiziţii produse, lucrări, cursuri de instruire) Întreţinerea echipamentelor, asigurarea de piese de schimb, materiale consumabile si înlocuirea lor în cele mai bune condiţii Evaluarea resurselor materiale şi propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe direcţii/servicii Administrarea infrastructurii de comunicaţii, reţeaua metropolitană şi securitatea sistemului informatic al primăriei Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare

criptări. în scopul creşterii calităţii serviciilor publice oferite de instituţie. Obiectivul proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni şi întreprinderi prin valorificarea potenţialului T. fibra optica. reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare. Internet.camere supraveghere în municipiu (principale intersecţii semaforizate şi giraţii) 4.  Proiecte e-Administraţie (administraţie electronică) şi de promovare a oraşului Actualizare portal de informare.brasovcity. pentru asigurarea siguranţei circulaţiei este necesară supravegherea video a acestor locaţii. (Tehnologia Informaţiei şi Comunicare). switch.692. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 .reţea dedicată transmisie video în municipiu (fibră optică şi wireless) o echipamente pasive (tubulatura.076.ro prin popularea cu date şi crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare. intranet. co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului este de 2. reţele. În acest sens.650 lei.08. router) . precum şi deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei. În acest sens PMBv gestionează: . Actualizarea de informaţii/servicii pentru infokiosk-urile amplasate în cadrul Primăriei Braşov şi a Direcţiei Fiscale Braşov Proiect – Harta turistică a municipiului Braşov –Ediţia a III-a Proiecte fonduri structurale Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”– elaborare şi implementare Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Primăria Braşov la un click distanţă!” Primăria Municipiului Braşov. comunicare şi servicii www. Proiectul se implementează în Braşov pe o durată de 24 luni. din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1. în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.I. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. Primăria Municipiului Braşov monitorizează şi gestionează traficul şi evenimentele din intersecţiile principale ale municipiului utilizând mijloace electronice. echipamente pentru controlul accesului şi pontaj cu software specific realizat cu tehnologii avansate de programare şi personalizat pentru beneficiar.2009. politici QoS Administrarea serviciilor Internet. Prin implementarea acestui proiect vor fi dezvoltate servicii electronice de tipul: portal web.C. care reprezintă un instrument necesar pentru managementul resurselor umane şi pentru securitatea perimetrului şi parcărilor din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. comunicaţii Urmărire contracte în derulare – service calculatoare. ipsec. antene) o echipamente active (media convertor.    5.“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. . proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” . administrarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă. cetăţenii municipiului. Beneficiarii proiectului „Primăria Braşov la un clic distanţă!” vor fi: Primăria Municipiului Braşov. S-a implementat o soluţie complexă alcătuită din echipamente pentru supraveghere video.    Monitorizarea on line a infrastructurii hardware şi a reţelei Dezvoltarea şi extinderea topologiei virtuale de tip stea cu nod central în sediul principal.550 lei. derulează. centralizarea soluţiilor de securitate firewall. începând cu data de 04. call center telefonic automatizat şi sistem de plată electronică care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie. reprezentanţii mediului de afaceri şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov. intranet  Proiect extindere sistem electronic de supraveghere video Primăria Municipiului Braşov a implementat soluţia de control acces si pontaj împreună cu elementele de supraveghere video.

Primăria Braşov a ales 2 proiecte de mare interes pentru municipalitate pentru schimburi de experienţă şi bune practice şi anume Proiectul de fibră optică al oraşului Almere. Prioritatea în care acesta se încadrează este Inovare şi economia cunoaşterii. acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului prin intermediul massmedia electronice şi tradiţionale Obiectivele proiectului sunt: . Proiecte IT dezvoltate în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  Administrare Proiect "Zone publice cu acces la internet". administrează 3 hotspot-uri de mare viteză care acoperă un spaţiu public în municipiu. acesta făcând parte din Proiectul "Zone publice cu acces la internet". servicii ameliorate pentru cetăţeni. fluxul de date fiind asigurat în broadband (bandă largă) de către PMBv. 5. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. Partenerii din proiect sunt 6 municipalităţi importante (Almere – Olanda. Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. Proiectul va fi implementat prin: 1. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. 3. Proiect fonduri structurale . În anul 2010 proiectul a fost acceptat la finanţare iar implementarea va începe din anul 2011şi se va desfasura pe o perioadă de 20 luni. Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. . servicii de mai bună calitate în domeniul sănătăţii. Grecia  Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Dispecerat tehnic integrat la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale Primăria Municipiului Braşov va implementa un proiect informatic care se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial – „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013. 6. Investiţia în proiectul din Braşov aparţine în totalitate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. . o reţea de cooperare transnaţională. Xanthi – Grecia şi Trikala – Grecia). Acest proiect contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de internet în scopul plasării cetăţeanului în centrul viitoarelor acţiuni de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere şi se adresează în mod special tinerilor care sunt mai familiarizaţi cu conceptul de comunicaţii electronice şi de noi tehnologii. În cadrul proiectului vor fi selectate – dintre mai multe modele . . în colaborare cu Primăria Braşov.participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi la luarea deciziilor politice la nivel local prin interacţiune electronică şi comunicare între cetăţeni. un organism guvernamental din Malta (MGTIL Ltd) şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). schimb de experienţă şi de bune practici prin intermediul programelor şi al atelierelor de lucru. sub-tema: Societatea informaţională. reducerea costurilor de telecomunicaţii şi furnizarea de noi servicii locale. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI). în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii. integrare socială avansată şi dezvoltare regională de bandă largă. Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. Jesenik – Cehia. acolo unde este necesar”. 2.Olanda şi proiectul “e-Dialogos” al oraşului Trikala.6 cele mai bune practici din cele prezentate de cei mai avansaţi parteneri. 4.Proiect “ Digital Cities” INTERREG IVC cod 0266R1 – Proiectul Oraşe digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiile informatice şi de comunicare se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC (parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană). Perioada de derulare a proiectului este iulie 2008 – decembrie 2011 iar pentru Municipiul Braşov iulie 2009 – decembrie 2011. un număr de studii realizate pentru evaluarea unui model de oraş digital. acţiuni pilot. reprezentanţi aleşi şi funcţionari publici.ameliorarea vieţii cotidiene prin simplificarea tranzacţiilor publice. Manchester – Marea Britanie. pornind de la următoarele teme: nivel ridicat al democraţiei prin intermediul ICT.transformarea autorităţii locale în garant al operaţiunilor democratice şi efective în cadrul societăţii locale. Paralimni – Cipru. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor Internet de peste 30 de utilizatori.

instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire. c. alarmează şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor. verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în cadrul localităţii şi la agenţii economici.  Verifică modul de aplicare a normelor. defecte.Sistemul informatic de managementul documentelor Alte activităţi:  Sprijin în realizarea achiziţiilor de tehnică informatică hard şi soft (analiză.572 intervenţii/asistenţă tehnică pentru staţii de lucru.  Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea.  Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii. sau stări de pericol de incendiu. în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre. .564 pentru echipamente periferice (imprimante. Atribuţiile compartimentului de prevenire a. precum şi depanările curente ale acestor programe. echipamente active reţea Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează.7. şeful serviciului voluntar. elaborare caiete de sarcini.Costuri mai scăzute. multifuncţionale. cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii. imprimante coduri bare) . e.  Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre.I. obţinându-se astfel următoarele beneficii: . dispoziţiilor. verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici).Sistemul informatic financiar contabil . sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor. explozii sau accidente tehnologice.Exemple: . d. cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire. acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P. acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă. b. Coordonarea proiectelor informatice ale serviciilor din subordinea CL In vederea realizării de aplicaţii integrate şi interoperabile se urmăreşte implementarea in cadrul serviciilor publice din subordinea CL Brasov a proiectelor informatice din primărie.Module specializate instalate pe infochioscuri .Centralizare facilă a datelor . f.      Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local. informează conducerile agenţilor economici. inundaţii. Activităţile serviciului  Menţine în stare de operabilitate punctul de comandă pentru situaţii de urgenţă al municipiului .Raportare eficientă (timp si calitate) . licenţa fiind de tipul multivolum . instalare şi configurare sisteme de calcul 8.S.Analiza şi statistici . implementare)  Realizare de aplicaţii specifice activităţii acestora  Consultanţă tehnică de specialitate SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ATRIBUŢIILE SERVICIULUI  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje. servere. Analiza şi implementare aplicaţii specifice CL şi acordare de servicii de instruire pe aplicaţiile de avizare electronică a proiectelor HCL Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware Depanări soft si hard de nivel mediu. alunecări de teren. accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii. conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave. Date statistice: număr intervenții rezolvate pentru asistenţă tehnică: 1136 . actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă. prin extinderea licenţelor de bază a programelor.

.  Organizează procesul de înştiinţare – alarmare. 972/2002 şi 2 adăposturi preluate în anul 2008.  Efectuează controale la agenţii economici. Gen nr.  Asigură comunicaţiile în situaţii de urgenţă prin circuite închiriate şi staţiile de emisie recepţie din dotare şi a frecvenţelor acordate. funcţionarea mijloacelor de alarmare. ► A organizat Concursul .G. nr. studenţii şi preşcolarii au efectuat activităţi teoretice aplicative lunar. o Elevii. 160 din 2007. conform protocolului încheiat între Ministrul învăţământului şi IGSU. Sunt 141 de adăposturi conform H. Coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire.  Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională. Concursul a fost câştigat la nivelul şcolilor generale de colectivul „Şc..  Pegătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat astfel: o Salariaţii au facut căte o sedinţă teoretică semestrială şi un exerciţiu la locul de muncă. printre care menţionăm intervenţia la un imobil de pe Bd.I. Există preocuparea privind întreţinerea şi conservarea adăposturilor. S-au emis un număr de 54 ordine de serviciu pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare compartimentului prevenire.  S-a asigurat serviciul de permanenţă în cadrul Dispeceratului Tehnic Integrat.  Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 11’’. respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei. o S-a publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov planul cu măsurile necsare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în anumite situaţii.M.A. instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi instituţiile de învăţământ din zona administrativă pentru a verifica: pregătirea comisiilor şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform O. dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea consiliului local.Cu viaţa mea apăr viaţa’’ pe teme de situaţii de urgenţă la care au participat un număr de 12 echipaje de la şcoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov. unde au fost preluate şi soluţionate peste 1200 de apeluri telefonice . 15 Noiembrie pentru îndepărtarea tencuielii de la nivelul etajului 8 care reprezenta un pericol pentru trecători. precum şi pentru dezvoltarea capacităţii de adăpostire.Liceului Grigore Antipa”.  organizează concursul pe teme de situaţii de urgenţă cu elevi din scoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov . o În anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit în cazul mai multor situaţii de urgenţă. iar la nivelul liceelor de colectivul . În anul 2010 s-a efectuat un număr de 31 de controale conform Graficului de control aprobat. .

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane 2. Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii
1. Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;Compartiment Salvamont

SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI GESTIUNE DATE URBANE
Misiunea serviciului: Coordonarea dezvoltării urbanistice a Municipiului Braşov prin aplicarea strategiei impusă de planurile urbanistice aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificării şi atribuirii adreselor stradale Obiectivele serviciului: 1. finalizarea documentaţiei de urbanism ‘’PUG Braşov’’, a celorlaltor planuri de urbanism zonale şi studii, aflate pe lista de investiţii; 2. asigurarea unei dezvoltări urbanistice moderne a Municipiului Braşov şi respectarea legislaţiei referitoare la aceasta; 3. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Braşov; 4. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire a adreselor stradale din cadrul Primăriei Braşov; 5. întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte urbanistice (PUD, PUZ, PUG), ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Local; 6. verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru înlocuiri, montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare; 7. verificarea documentaţiilor şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile, scoatere din circuitul agricol, precum şi instituirea de servituţi de trecere; 8. eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală – atribuiri de adrese stradale pentru imobile noi şi atribuiri de denumiri arterelor noi create; 9. instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul CIC; 10. administrarea şi actualizarea bazei de date urbane a instituţiei; 11. administrarea şi actualizarea zonării Municipiului Braşov; 12. întocmirea de date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat; 13. asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 14. participarea la implementarea sistemului GIS Braşov. Lista activităţilor serviciului/rezultate: 1. Autorizaţii de construire pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări drumuri şi parcări, organizări de şantier.  Rezultate: 81 autorizaţii eliberate; 2. Autorizaţii de racordare la reţelele tehno-edilitare.  Rezultate: 53 autorizaţii eliberate; 3. Certificate de urbanism pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, dezmembrări, comasări şi înstrăinări terenuri şi imobile, amplasamente evenimente culturale, organizări de şantier, înscriere de servituţi.  Rezultate: 672 certificate eliberate; 4. Denumiri de străzi şi adrese stradale.  Rezultate: 629 adrese stradale;

5. Intocmire forme legale (referate) pentru documentaţii PUD, PUZ în vederea înaintării şi avizării lor de către Consiliul Local Braşov.  Rezultate: 77 documentaţii; 6. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 123 lucrări analizate în cadrul comisiei; 7. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire adrese stradale din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 296 lucrări analizate în cadrul comisiei 8. Lucrări referitoare la aplicarea Legii 10/2001 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv – şi participarea cu membru in cadrul comisiei.  Rezultate: 173 lucrări; 9. Vize de principiu pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile.  Rezultate: 25 de avize; 10. Activităţi legate de amenajarea teritoriului: consultanţă privind prevederile PUG Braşov, amplasamente pentru construirea unor obiective şi diferite alte investiţii, conform prevederilor PUG Braşov.  Rezultate: 910 solicitări; 11. Participarea săptămânală la comisia tehnică de analiză şi avizare constituită la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov.  Rezultate: 50 participări;

Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului
Activitatea Taxă autorizaţie de construire Taxă certificat de urbanism Taxă certificat nomenclatură stradală Taxă comisie tehnică arhitectură Taxă formulare autorizaţii de construire, certificate de urbanism, adrese stradale Taxă expediţie Taxe speciale TOTAL: Venituri realizate [ RON] 64.396,60 36.395,50 9.150,00 3.517,00 6.621,00 1.944,00 10.149,90 132.174,00

SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Misiunea Coordonarea dezvoltării urbanistice armonioase a municipiului prin aplicarea strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire Obiective 1. Execută lucrările de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a certificatelor de urbanism, ţine evidenţa acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire-desfiinţare) şi procedează la arhivarea acestora. 2. Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor arhitecturale şi a situaţiilor istorice, asigură protecţia acestora şi respectarea ariilor rezervate acestora.

3. Participă la comisia de urbanism şi arhitectură, comisia de sistematizare a circulaţiei, comisia de avize şi recepţionare a lucrărilor tehnico-edilitare. 4. Ţine evidenţa şi întocmeşte date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat (Direcţia Judeţeană de Statistică) - întocmirea Raportului Statistic Locuinţe Terminate – trimestrial; - întocmirea Cercetării Statistice A.C.C. – lunar. 5. Urmareşte realizarea programului de acţiune privind întreţinerea şi renovarea fondului construit existent aflat în patrimoniul municipiului. 6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte comandate ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local. 7. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevazute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. 8. Verificarea construcţiilor neautorizate. 9. Dispoziţii de primar în vederea desfiinţării construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul privat. 10. Verificarea certificatelor de urbanism pentru dare în folosinţă a construcţiilor realizate cu autorizaţie de construcţie şi fără autorizaţie de construcţie (legalizări). 11. Regularizări taxe autorizări de construcţii Activităţile serviciului 1. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) precum evidenţa şi arhivarea acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare). Rezultate:  Eliberarea a 958 autorizaţii de construire/desfiinţare, (prelungiri autorizaţii de construire/ desfiinţare), 2735 certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism) şi 650 de certificate de urbanism pentru dare în folosinţă. 2. Efectuează controlul pe teren al construcţiilor. Rezultate:  Controale pe teren pentru autorizări – 950 3. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. Rezultate:  Aprobarea unui număr de circa 85% din solicitări.  Întreţinerea şi renovarea fondului construit existent în proporţie de aproximativ 70%.  Aducerea la îndeplinire a referatelor de specialitate în proporţie de aproximativ 75%.  Soluţionarea solicitărilor – aproximativ 90%. 4. Asigurarea eliberării, într-un cadru legal, a certificatelor de urbanism de dare în folosinţă şi adeverinţelor pentru intabulări. Rezultate: Au fost eliberate 650 de certificate de urbanism de dare în folosinţă, iar totalul încasărilor din taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosinţă: 18.406 RON. 1. Urmărirea regularizării taxelor de autorizaţii de construire. Rezultate:  Regularizare: 1.182.176 RON, iar la autorizări construcţii regularizare în valoare de: 234.601 RON, penalităţi 45.680 RON;  Legalizare: 1.265.514 RON. 6. Urmărirea cu maximă eficienţă a avertismentelor, proceselor verbale de constatare a contravenţiei precum şi a măsurilor dispuse, şi a sesizării instanţelor judecătoreşti, privitor la modalitatea de soluţionare a cazurilor. Rezultate: 41 de procese-verbale de constatare a contravenţiei. 7. Urmărirea anunţării începerii lucrărilor de construcţii autorizate. Rezulate: 423 anunţuri de începere a lucrărilor. 8. Urmărirea respectării prevederilor autorizaţiei de construire şi desfiinţare din Legea nr. 50/1991, republicată, şi sancţionarea contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii. Rezultate:  484 de dosare demolări şi 187 demolari din oficiu;  306 avertismente şi somaţii din care 79 somaţii din oficiu;  619 reclamaţii şi sesizări;  Valoare amenzi: 354.000 RON

Aplicarea prevederilor Legii nr. 8. Nr. Reactualizarea permanentă a bazei de date inclusă în fişele unităţilor de învăţământ. 14. in conformitate cu prevederile legale în vigoare 3. Aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în ceea ce priveşte administrarea bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. Sprijină orice alte iniţiative ale Primăriei şi ale Consiliului Local pentru bunul mers al activităţii unităţilor şcolare.a.822 117. monitorizarea panourilor de afisaj public şi administrativ. ş. Aplicarea H. având ca obiect alimentaţia publică în incintele unităţilor de învăţământ de stat din Municipiul Braşov şi luarea măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a acestei activităţi. Aplicare a HCL nr. 63/2005.445 2. 10. în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. Urmăreşte contractul de prestări servicii de salvare în munţi încheiat de Municipiul Braşov Activ ită ţ ile Serv iciului 1. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului Venituri realizate din taxe 2010 2. Activităţi de control( verificări în teren pentru constatarea modalităţii de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate şi neamenajate precum şi a legalităţii functionării agenţilor economici. în baza hotărârilor de Consiliu Local. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi. 11. a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov.450. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi 4. privind aprobarea constituirii unor asocieri în participaţiune între Municipiul Braşov şi terţe persoane juridice. cum ar fi:  Concesionarea terenurilor. 884/2004– privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. Aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea în mod gratuit a locurilor de veci/înhumare. 7. Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate 16. Aplicare a HCL nr. în baza hotărârilor consiliului local Rezultate : 2 HCL  Darea/revocarea unui drept de folosinţă gratuită Rezultate: 2 HCL .G. 6. Emiterea documentelor pentru ocuparea legală a domeniului public.434.) 17. Obiective 2. 27/2006. 692/2007. 13.000 5. 12. 15. precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Organizează evidenţa patrimoniului Municipiului Braşov. Instrumentarea şi întocmirea referatelor de specialitate: 45 de proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Local.042 Activitatea Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism Certificate de urbanism pentru dare in folosinta Procese verbale de constatare a contravenţiei Total SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI URBANISM COMERCIAL Misiunea Administrarea. Aplicarea OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a Statului sau Unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale. Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale. privind aprobarea normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. 5. 9. Aplicare a HCL nr.775 354.511. privind interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului. inventarierea construcţiilor provizorii.

4. acolo unde a fost necesar (207 cazuri în 69 unităţi de învăţământ).05. din . rezultând un număr de 99 contracte încheiate. 23 unde a funcţionat Grădiniţa nr.197 Cheltuieli realizate. 6. conform prevederilor legale în vigoare-Rezultate: 21 avize. Cerbului nr. Darea/revocarea unui drept de administrare Rezultate: 1 HCL  Aprobarea asocierii dintre Mun.156 917 5. 203/05. s-au iniţiat şi încheiat Acte adiţionale la Contractele de închiriere nr. Petőfi nr. 39 – Şc. preluare imobile în proprietatea Mun.2010. nr. 10/2001 republicată. Rezultate: 3 HCL  Acordarea de subvenţii conform OUG 51/2006 Rezultate: 1 HCL  Reglementări în domeniu desfăşurării de activităţi comerciale Rezultate: 3 HCL  Acord pentru schimbarea destinaţiei unor imobile Rezultate: 1 HCL  Acord pentru construire pe hotar Rezultate: 1 HCL  Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri Rezultate: 2 HCL  In domeniul învăţământului Rezultate: 2 HCL 2. 17 unde a funcţionat Grupul Şcolar Silvic „Dr.05.unităţi şcolare Reparaţii în regim de urgenţă TOTAL 5. Corespondenţă – acte repartizate acestui birou Rezultate: 2668 acte intrate de la 19 august 2010 până la 31 decembrie 2010. În acest sens. Braşov. Atribuirea gratuită a locurilor de veci/înhumare. Participarea în comisiile de punere în posesie a imobilelor în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. În baza Acordului Cadru nr. mii lei 4. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare.2010 cu Biserica Evanghelică C.255/2008 pentru reparaţii curente s -au executat cu 11 societăţi comerciale lucrări în 63 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din totalul de 88.A. Reparaţii curente . Braşov pentru imobilul situat în str. 1A. În acest sens. pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. N. Situaţia cheltuielilor biroului pe anul 2010 Activitatea Cheltuieli prevăzute în buget. Braşov cu terţe persoane juridice Rezultate: 1 HCL.09. 68173/07. 3. Municipiul Braşov şi Centrul Bugetar nr. 10/2001 republicată.2/25. s-a elaborat documentaţia în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. mii lei 6. 370/2008 încheiat cu 3 societăţi comerciale. s-a înregistrat participarea în cadrul comisiilor de negociere a chiriilor pentru încă 4 imobile în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi care prin hotărâre judecătorească definitivă au fost retrocedate vechilor proprietari.10.3/12.  Donaţii teren. 15 Braşov nr. De asemenea.223 974 7. fiind întocmite un nr.2010 cu Biserica Evanghelică C. În acest sens s-au întocmit procese verbale şi predat următoarele imobile : nr. în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Rucăreanu”.2010 şi nr. Gen. Braşov pentru imobilul situat în str. Rezultate: 26 HCL  Exercitare drept de preempţiune.10. În baza Acordului Cadru nr. 63877/23.A.073 Obs. de 5 procese verbale de predare primire a imobilelor retrocedate în care au funcţionat unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.2008 încheiat între Parohia Reformată Braşov. nr. Participarea la încheierea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere privind imobilele retrocedate în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr.

Organizarea şi stabilirea modului de desfăşurare a unor acţiuni şi manifestări sociale.Întocmire referate de specialitate pentru Consiliul Local al Municipiului Braşov care au ca obiect: concesionare terenuri. nr. Sprijinirea activităţilor cu caracter educativ.Centralizarea cererilor de atribuire teren în baza Legii nr.Emiterea avizelor pentru acordarea în mod gratuit a locurilor de veci. Tipul taxei încasate Taxa de ocupare a domeniului public pentru abonamentele de tip I si II Taxa specială avizare mesh Taxa specială eliberare/vizare acorduri/autorizaţii de funcţionare Venituri din contractele de asociere Venituri din contractele de închiriere TOTAL Suma totala 280. 4.376 lei 131. 2.C.56/2004) asupra terenurilor necesare desfăşurării evenimentelor propuse. 635/2006 H. B. 26376/ 21. 10. caritabil Aceste ativităţi.09.2010 cu Finyak Ana Clara pentru imobilul situat în str.Asocierea cu terţe persoane fizice sau juridice. Clauzele contract.C. . acolo unde aceasta se impunea. ca au avut cu precădere caracter caritabil. acordare în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile. materializat în acordarea folosinţei gratuite (în baza HCL nr. educativ. desfăşurat în Piaţa Sfatului. pentru suprafaţa de teren de 436 mp situat în str. 1 unde a funcţionat Grădiniţa nr. 3. Prin natura atribuţiilor sale serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. 1. . darea în administrare a unor bunuri imobile.999 lei 8. zona Astra – Complexul Mare Târguri de meşteşugari şi diverse expoziţii cu vânzare.L.C. alte evenimente (concerte) de promovare a unor produse sau servicii. 15/2003.2010 cu Colceriu Octavian şi alţii.L.04. Vlaicu unde funcţionează Colegiul Ştiinţe ale Naturii „E. Crt. S-a continuat procesul de inventariere analitică a formelor de publicitate şi reclamă existente în teren şi de identificare atentă a operatorilor de publicitate ce desfăşoară astfel de activităţi pe raza municipiului. organizaţii non-profit. Racoviţă”.397 lei Baza legala H. În acest sens au fost inventariate un nr.L. pe lângă inventariere şi actualizarea bazei de date creată în 2009 şi aducerea la cunoştinţa agenţilor economici a prevederilor legale în materie. iniţiate în general de asociaţii umanitare.09.579 lei 792. 364/2009 H. de 185 de panouri de publicitate amplasate la sol pe teren proprietate privată. Lăutaru nr. unde a funcţionat Grădiniţa „Andrei Mureşanu” 7. deoarece s-au constatat deficienţe în acest sens ce au condus la neachitarea în termen a taxei de afişaj şi reclamă în anii anteriori.2010 cu Parohia Ortodoxă Sf. nr. monitorizarea activităţii de amplasare a mesh-urilor pe faţadele imobilelor şi achitarea taxelor de mesh. În cadrul acestor manifestări. Din această categorie fac parte următoarele evenimente de mare amploare precum: Programul “Braşov – Oraş din Poveste” organizat cu ocazia sarbatorilor de iarnă 2010.18.850 lei 15. . Acţiunea a mai punctat şi identificarea consolelor si panourilor de afişaj amplasate pe faţade fără autorizaţie de construire sau care nu respectau normele de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate stabilite pentru centrul istoric al oraşului. respectiv a taxei de mesh. 364/2009 + Codul fiscal Clauzele contract.08. protecţia mediului etc. Municipiul Braşov a luat parte în calitate de coorganizator şi a avut un rol determinant în coordonarea modului de desfăşurare a acţiunilor şi în urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la ordinea şi liniştea publică.L.797 lei 334. 30. instituţii de învăţământ sau chiar de autorităţi ale administraţiei publice locale.635/2006. fiind somaţi proprietarii panourilor care nu deţin acte de amplasare să înceapă demersurile de intrare în legalitate 9. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . 201/2006 H.C. sportiv sau informativ. conform HCL 635/2006. Acţiuni de identificare a firmelor si reclamelor amplasate la punctele de lucru ale agenţilor economici. 116/2007. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Nr. 3. Nicolae II Braşov pentru imobilul situat în Piaţa Prundului nr. A. au primit de asemenea sprijinul Primăriei Municipiului Braşov. 65655/30. Acţiunea a cuprins. Menţionăm că.C.L. Poiana Brasov. H. . 5. cultural. organizarea acestora a avut ca rezultat implicit promovarea imaginii Braşovului şi a zonelor învecinate atât pe plan naţional cât şi internaţional. pe lângă aspectul social şi de divertisment al acţiunilor de mai sus. Acţiunea a avut ca rezultat atragerea unor fonduri importante la bugetul local al municipiului Braşov precum şi o îmbunătăţire a aspectului faţadelor clădirilor prin aplicarea strictă in teren a HCL nr.

Emiterea documentelor pentru ocuparea legala a domeniului public.Sprijinirea unităţilor şcolare prin elaborarea diverselor H.C.Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale: . .Concesionarea/demersuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de concesionare a cabinetelor medicale după negocierea redevenţei. atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul unor unităţi şcolare către diverse instituţii particulare şi de stat.-uri privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere. .L.. . aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. conform HG 884/2004 şi hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov.Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate .

666 33.729 8.094 40. A verificat. astfel : Nr.mii lei DENUMIRE INDICATOR COD Buget iniţial Venituri Bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local: Transferuri între bugete TOTAL BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 02 10 539.632 34.390 29.531 9. A fundamentat.516 15 08 06.265 622.742 28. echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului Municipiului Braşov Activităţile Serviciului: 1.453 0 15.742 28.632 0 0 18.DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Misiune Fundamentarea. .681 40.587 590.411 2. analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul Municipiului Braşov.535 594. A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plaţilor de casă pentru Municipiul Braşov.587 563.554 Cheltuieli 571.045 Buget final Venituri 571. precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Braşov. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare a propus spre rectificare bugetul.442 Cheltuieli 539. estimat.384 34.059 10.07 11 8.148 0 0 22. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr. A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului general al Municipiului Braşov. 4. propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a concretizat astfel: .crt. de Hotărâre a Consiliului Local 149 303 488 551 646 663 726 831 870 Data şedinţei 29/03/2010 31/05/2010 13/08/2010 24/09/2010 13/10/2010 29/10/2010 26/11/2010 17/12/2010 29/12/2010 3.980 32.528 0 16. funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor.045 34.

07. 14. taxele speciale să fie asimilate in categoria impozitelor si taxelor locale. 13. 8.2010.2010. în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. din bugetul local. a colaborat cu Direcţia Fiscală Braşov ca. din bugetul local. A întocmit proiecte de hotărâri de consiliu local şi rapoarte de specialitate pentru ca Municipiul Braşov să participe cu fonduri din bugetul local pentru o seamă de evenimente şi la o serie de asocieri. pentru instituţiile de spectacole şi concerte de pe raza Municipiului Braşov a urmărit aplicarea pe parcursul anului 2010 a metodologiei de alocare a subvenţiei. dintr-un nr. a implementat HCL nr. precum:  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile.01.  plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional .  deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi de la Colegiul Naţional de Informatică “Gr. a evenimentelor care comemorează revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.educaţie pentru viată” pe data de 21. 9.2010 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive. a întocmit proiectul bugetului pe anul 2011 şi estimarea bugetară pe anii 2012-2014. a sprijinit desfăşurarea concursului pentru elevi “ “Educaţie rutieră .04. 11. 2 centre bugetare pentru învăţământul tehnologic . începând cu data de 01. 12. astfel: 2 centre bugetare pentru grădiniţe. 15. a verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite.05. organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov în perioada 12-20 noiembrie 2010. . a propus spre aprobare Consiliului Local. 2 centre bugetare pentru învăţământul teoretic . la concursul internaţional “All Star Contest” din SUA – Pennsylvania în perioada 25 mai – 5 iunie şi respectiv 20 mai -2 iunie 2010.  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile. începând cu data de 01. Moisil” Braşov.6.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociatia “15 Noiembrie 1987” pentru organizarea şi desfăşurarea la Braşov. precum şi stabilirea şi realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 7.410/10. a supus spre aprobare Consiliului Local nivelul taxelor speciale ale Municipiului Braşov pe anul 2010.360 mii lei. derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. de 46 centre bugetare rămânând 8 centre bugetare.. la propunerea şi cu fundamentarea serviciilor de specialitate şi a urmărit încasarea şi păstrarea destinaţiei acestora pe partea de cheltuieli. 16. 10.  alocarea de fonduri din bugetul local al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană–ediţia XXII. contul de execuţie a bugetului Municipiului Braşov pe anul 2009. pentru proiectul „Recalificare noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. după caz. respectiv pentru programul “Promovarea sportului de performanţă” a alocat fonduri către Asociaţia Sport Club Corona Braşov 2010 în sumă de 1. funcţie de programul minimal. 2 centre bugetare pentru şcoli generale.  retragerea Municipiului Braşov din „Asociaţia de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” unde deţinea calitatea de membru fondator. a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea disponibilului de casă rezultat la închiderea anului fiscal 2009 şi utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media & Art pentru organizarea la Braşov a Festivalului Etnovember. lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite. bugetele celor 60 respectiv 21 de instituţii/servicii publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii. a participat la reorganizarea centrelor bugetare ale învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braşov .Unirea” Braşov. pentru proiectul „Învăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor”. pe baza activităţilor sportive.2011.  în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Braşov. rămânând ca taxă specială doar taxa salvamont. trimestrial sau.

 Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.  Colaborarea cu cetaţenii.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov. Biroul pentru aplicarea Legii nr.  Întocmeşte lucrări de îndosariere.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei. 10/2001. birourile şi compartimentele din direcţie.  Rezoluţionează documentele înregistrate la nivelul direcţiei şi care urmează a fi prelucrate de serviciile din alcătuirea direcţiei. instituţii locale şi centrale.  Organizează şi susţine audienţele cetăţenilor referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul DJAPL.  Verifică şi semnează documentele întocmite de serviciile.  Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret.  Iniţiază programe de promovare în rândul cetaţenilor a legislatiei care priveste asociaţiile de proprietari.  Ţine evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov.DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 1. Valorificare.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari.  Verifică şi vizează actele ce se încheie în formă autentică de către Municipiul Braşov. instituire tutele si curatele.  Redactează acţiunile şi căile de atac în dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată.  Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local. potrivit prevederilor legale.  Apără interesele Municipiului Braşov în fata instanţei.  Reprezentarea instituţiilor în litigiile aflate pe rol. în vederea cunoaşterii şi înţelegerii de către aceştia a drepturilor si obligaţiilor proprietarilor de apartamente de bloc. 10/2001. precum şi cu serviciile din cadrul primăriei ) care au fost semnate sau rezoluţionate de către Director DJAPL.  Verifică corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  Efectuează anchetele sociale. Cadastru. În anul 2010. stabilit potrivit legii. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.  Acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate. Serviciul Intabulări.  Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. în Direcţia Juridică si de Administraţie Publică Locală s-au înregistrat un număr de 30599 documente (acte intrate prin registratura primăriei către DJAPL şi subnivelele sale. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 4.  Aplică prevederile legilor fondului funciar. corespondenţă purtată cu persoane fizice şi juridice.  Asigură stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.  Coordonează activitatea Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr. astfel: . Compartiment Secretariat .Arhivă Misiunea Direcţiei:  Îndrumă şi coordonează activitatea serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei.  Reprezintă interfaţa de comunicare şi promovare a activitaţilor Primăriei către cetaţeni şi partenerii interni.  Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către Consiliul Local Braşov şi Dispoziţiile de Primar. 10/2001 3. Registru Agricol şi Fond Funciar 6. Biroul Contencios 2.  Verifică şi vizează declaraţiile de întreţinere pentru persoanele care beneficiază de ajutor financiar din Germania. Serviciul Autoritate Tutelară 5.  Ţine evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol.  Rezolvă în termen corespondenţa repartizată. La Cabinet Director au intrat spre rezolvare un număr de 2135 cereri de la cetăţeni.

60 declaraţii de întreţinere pentru persoanele ce beneficiază de ajutor financiar din Germania.redactarea de dispoziţii de Primar şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local Activitatea Biroului: În anul 2010 au intrat spre rezolvare un număr de:  2448 de cereri de la cetăţeni. după caz. cu sediul în str.participarea la licitaţiile organizate la nivelul Primăriei şi semnarea contractelor care au rezultat în urma licitaţiilor . a Consiliului Local Braşov. . instituţii locale şi centrale. Ion Raţiu nr.10 Dispozitii de Primar. a Primarului şi a Primăriei Braşov în faţa instanţelor de judecată .  Avize la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică. 17 şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov. se solicita. În această situaţie s-a recomandat ca petenţii să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă situat în Braşov. 10/2001.reprezentarea Municipiului Braşov. 1 solicitare (parţială) care ulterior a fost soluţionată favorabil .  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR.14 adeverinţe care atestă efectuarea practicii de specialitate în cadrul DJAPL .10/2001: . 1 A. din care 92 adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr.10/2001 1. . .36 de sesizări şi lucrări diverse. iar instituţia noastră nu deţine datele a căror confirmare sau infirmare. modificată cu privire la imobilele proprietate personală:  3 dispoziţii de primar  5553 citaţii. - BIROUL CONTENCIOS Misiunea Biroului: . Au fost inregistrate un număr de 128 de solicitări din partea cetăţenilor pentru înscriere în audienţă. Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. Lungă nr.soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul serviciului . comunicări  486 contracte cu acte adiţionale pentru avizare de legalitate Dosare pe rol instrumentate de consilierii juridici în 2010 – 1362 dosare  23 dosare de instanţă înregistrate în 2003 şi instrumentate în 2010  23 dosare de instanţă înregistrate în 2004 şi instrumentate în 2010  36 dosare de instanţă înregistrate în 2005 şi instrumentate în 2010  46 dosare de instanţă înregistrate în 2006 şi instrumentate în 2010  119 dosare de instanţă înregistrate în 2007 şi instrumentate în 2010  157 dosare de instanţă înregistrate în 2008 şi instrumentate în 2010  330 dosare de instanţă înregistrate în 2009 şi instrumentate în 2010  628 dosare de instanţă înregistrate în 2010 şi instrumentate în 2010 Servicii către persoane fizice şi juridice: Adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. 5 acte poartă viza nefavorabil întrucât petenţii solicitau vizarea unor formulare tip pentru constatarea obligativităţii de asigurare a muncitorilor sezonieri români.oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Primăriei . str.peste 2293 dosare.1 proiect HCL.25 acte rezolvate intern 121 acte rezolvate favorabil din care: . 1983 acte transmise în operare la servicii din cadrul instituţiei. . 10/2001 modificată cu privire la imobilele proprietate personală.

conform Legii 247/2005. pentru obţinerea avizului de legalitate şi. care se află în diferite stadii de soluţionare (solicitare acte pentru completarea dosarului. Soluţionarea corespondenţei din cadrul biroului: La nivelul anului 2010.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. s-au înregistrat 2924 documente. note de şedinţă.Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 3.01. 4. Cadastru.10/2001-republicată. Redactarea de rapoarte şi ulterior a dispoziţiilor de primar.10/2001. sigilare şi comunicare. etc. evidenţa bunurilor aflate in proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov Finalizarea aplicării legilor fondului funciar Evidenţa gospodăriilor in Registrul Agricol Obiective Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate publică sau privată a Municipiului Brasov Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar Activitatea In perioada 01. În prezent. de două săptămâni.În anul 2010.solicitări din partea petenţilor. necesare pentru rezolvarea notificărilor. . de la începutul anului 2010 au fost soluţionate. . respectiv: întâmpinări. Registru Agricol s-au desfăşurat următoarele activităţi: . SERVICIUL INTABULĂRI. având ca obiect modificări şi completări. pentru comunicarea acestora la Instituţia Prefectului Braşov.32 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.1323 adrese externe către notificatori. . 173 notificari.585 solicitări către compartimentele interne ale Primăriei Municipiului Braşov. Judecătoria Braşov . în condiţiile legii speciale. . .8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.12. 2.10/2001-rep. CADASTRU. VALORIFICARE. .48 notificări au fost respinse. din care 1016 reprezintă: .înscrisuri de la alte instituţii. pe rolul instanţelor. Astfel. obiecţiuni la rapoarte de expertiză.S-au instrumentat 96 dosare având ca obiect fond funciar. Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor. având ca obiect restituirea în natură a imobilului revendicat.10/2001. . din totalul de 2298 (pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 5 dosare noi).10/2001. . rezolvate parţial şi ulterior. . de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. sens în care. răspunsuri la solicitările petenţilor. ulterior. nefăcând obiectul Legii nr. alte instituţii (solicitări înscrisuri.2010 în cadrul Serviciului Intabulari. transmiteri de dispoziţii de primar. combinate. REGISTRU AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR Misiune Identificarea.2010-31.10/2001. concluzii scrise. rectificare de CF. conform recomandărilor Instituţiei Prefectului şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti. opisare. având ca obiect propunerea de acordare de despăgubiri. având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. mai sunt în lucru 227 notificari.11 notificări au fost soluţionate prin compensarea cu teren pus la dispoziţia Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate. transmise Primăriei Municipiului Braşov pentru rezolvare etc. transmiterea la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietătilor Bucureşti. 4 consilieri juridici au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr. emise în temeiul Legii nr. şi întocmirea de lucrări. recursuri. înştiinţări.66 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. constatare nulitate absolută. oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent. Au fost întocmite: .. etc). în cadrul Biroului pentru Aplicarea Legii nr. astfel: .completări din partea notificatorilor la dosarele administrative. în temeiul Legii nr. în temeiul Legii nr. în temeiul Legii nr. note de şedinţă. se efectuează operaţiuni de multiplicare. . diferite cereri adresate instanţei.cereri de revendicare adresate altor instituţii. în total. către notificatori). Fond Funciar. cu termene de judecată de celeritate. reveniri la adresele anterioare.10/2001.

-

-

-

-

-

-

-

S-au întocmit situaţii şi proceduri prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, precum şi reconstituirea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov. Au fost preluate 1037 cereri de atribuire a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 Au fost emise 892 decizii de atribuire a terenurilor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, decizii emise în baza a 165 Ordine ale Prefectului Intretinerea bazei de date referitoare la art. 36 din Legea nr. 18/1991, baza de date transferată în aplicaţia GIS Au fost verificate şi avizate 203 documentaţii tehnice topografice referitoare la terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Braşov (anexele prevăzute de Ord. Nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ) Au fost verificate şi avizate 64 procese verbale de vecinătate conform prevederilor Dispoziţiei de Primar nr. 2790/05.10.2004 republicată, conform Dispoziţiei de Primar nr. 29031/22.07.2008, conform anexei nr. 2 (anexa 18) din Ord. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Au fost întocmite 330 Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Brasov privind domeniul public şi privat al Municipiului Brasov, respectiv hotărâri ce au ca obiect dezmembrări , contopiri, alipiri, de terenuri, radiere drept de administrare a diverselor persoane juridie asupra terenurilor aflate in domeniul public sau privat, vânzarea directă sau vânzarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând domeniului privat al Mun. Braşov, darea în folosinţă gratuită către persoane juridice, a unor imobile, asocieri cu diferite persoane juridice în vederea realizării obiectivelor de investiţii în care Municipiul Braşov este partener. A fost clarificată situaţia juridică (situaţia de carte funciară) pentru circa 420 imobile (intabulare străzi, construcţii- unităţi de învăţământ, sedii administrative, cabinete medicale, diverse construcţii şi terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov), însemnând întocmirea de documente administrative şi autentice pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară conform prevederilor legale în vigoare(Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ord 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu modificările şi completările ulterioare). Documentaţii privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a fostului Rulmentul SA Braşov Documentaţii privind reconstituirea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov conform Legii nr. 160/2010 Documentaţii privind declararea de utilitate publică a tronsonului III- Ocolitoarea Municipiului Braşov (177 buc.) Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor proprietatea Municipiului Braşov ce fac obiectul proiectelor aprobate pe lista PID Braşov (drumul Coresi, Piaţa Unirii, Pasaj Independenţei, Piaţa Sfatului, Complex Multifuncţional Poiana Braşov, Cămin Bătrâni Noua, Centrul Vocaţional Astra) Documentaţie privind preluare imobil de la MAPN- imobil str. Agricultorilor nr. 2 şi predarea spre ANL Bucureşti Documentaţii privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a cinematografelor din Municipiul Braşov Documentaţie privind preluarea în proprietatea publică de la Ministerul Public a imobilului situat in Mun. Braşov str. Fundăturii nr. 2 Documentaţii privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov Documentaţie privind constituirea fondului de vânătoare aferente proprietăţilor Mun. Braşov Documentaţii privind semnarea proceselor verbale de vecinătate ale Municipiului Braşov cu localităţile limitrofe Urmărirea derulării contractelor şi contractelor subsecvente încheiate cu SC Danina Star SRL , SC Funciara SRL şi SC Palcons SRL referitoare la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietatea Municipiului Braşov (Statul Român) şi întocmirea documentaţiilor contabile (referate, ordonanţări de plată, facturi)

-

-

- Acte administrative : Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol Adeverinţe pentru încadrarea terenului in intravilan -75 buc Eliberare Titluri de Proprietate – 6 buc având ca beneficiari persoane fizice şi juridice Crearea bazei de date referitoare la emiterea titlurilor de proprietate conform proceselor verbale de punere în posesie Intocmire procese verbale de punere în posesie- 10 buc Intocmire procese verbale de predare primire imobile ce au facut obiectul legilor speciale de retrocedare (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi Ord. De Urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România) - 19 buc Referate şi dispoziţii de primar- 9 buc avizare planuri pentru terenuri care au făcut obiectul legilor fondului funciar- 11 buc Eliberare certificate producător- 131 buc şi întocmirea a 520 procese verbale în baza HG nr. 661/2001 Eliberare bilete proprietate animale-8 buc Cereri înscriere terenuri in reg. Agricol-78 gospodării (poziţii nou înfiinţate) Eliberări adeverinţe registru agricol- 57 buc Inregistrare şi verificare contracte arendă- 21 buc Intreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent Identificarea după caz a actualilor proprietari ai terenurilor aferente obiectivului de investiţie Centura ocolitoare a Municipiului Braşov-tronson 3 Verificarea în teren si completarea unui numar de 120 chestionare statistice privind culturile vegetale si efectivele de animale detinute de persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol Intocmirea darilor de seama statistice solicitate de Directa Judeteana de Statistica si Directia Judeteana pentru Agricultura Pregatirea si executarea lucrarilor privind efectuarea Recensamantului General Agricol 2010 conform prevederilor OG nr. 1370/2009 Deplasarea in teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de inlocuire a animalelor afectate de enzotii Adrese corespondenta –8796 adrese catre persoane fizice, juridice si alte servicii din cadrul Primariei Mun. Brasov.

SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
Misiunea  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  Rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari;  Organizarea de medieri între proprietari şi asociaţiile de proprietari din care fac parte;  Efectuarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune la asociaţiile de proprietari;  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea întocmirii protocoalelor de desprindere;  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea aplicării prevederilor O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe. Activitatea: 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari Rezultate:  Informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari în scopul sprijinirii acestora pentru buna desfăşurarea a activităţii specifice în blocurile de locuinţe.  Întocmirea şi distribuirea materialelor de interes pentru asociaţiile de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în cazul organizării adunărilor generale în cadrul asociaţiei de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor în cazul desprinderii şi înfiinţării de noi asociaţii.

2. Organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari Rezultate:  Organizarea exercitării controlului financiar – contabil şi de gestiune la 73 de asociaţii de proprietari în decursul anului 2010.  În urma controalelor financiare executate, datorită neregulilor constatate s-au aplicat sancţiuni cu avertisment şi amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.500 lei.  Întrucât s-au constatat şi unele fapte care potrivit legii pot constitui infracţiuni, mai multe dosare de control au fost transmise spre cercetare organelor competente. 3.Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri punctual fiecărui petent. Rezultate:  2609 de documente înregistrate în cadrul serviciului,  Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în conformitate cu legislaţia specifică. 4.Implicarea în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Rezultate:  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor.  Întocmirea şi distribuirea formularelor pentru înscriere în program.  Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe înscrise în program.  Notificarea asociaţiilor de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  Întocmirea actului adiţional la contractul de mandat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  În cursul anului 2010 au fost demarate lucrările privind creşterea performanţei energetice la un număr de 36 de blocuri de locuinţe, lucrări care se vor finaliza în anul 2011. 5. Participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. Rezultate:  Participarea inspectorilor din cadrul serviciului la aproximativ 36 adunări generale la asociaţiile de proprietari care au fost verificate din punct de vedere financiar – contabil, pentru înştiinţarea proprietarilor privind neregulile constatate şi măsurile impuse pentru intrarea în legalitate, la care s-au efectuat modificări în structura organizatorică.  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor. 6. Asigurarea atestării administratorilor de imobile prin punerea în aplicare a prevederilor art. 54, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi art. 58 din H.G. nr. 1588/2007 şi H.C.L. nr. 243/2008 care reglementează atestarea de către primari la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, a administratorilor de imobile; Rezultate:  Reactualizarea bazei de date cu administratorii atestaţi (bază de date care la sfârşitul anului 2010 conţinea 777 poziţii) şi întocmirea unei liste publice cu acordul administratorilor atestaţi, care este publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro. şi care la sfârşitul anului 2010 conţinea 493 de poziţii.  Organizarea concursurilor şi atestarea persoanelor pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile. În anul 2010 au fost atestate 39 de persoane, fapt care a condus la încasarea taxei de atestare în sumă de aproximativ 3800 lei. 7. Organizarea unor şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari în vederea încheierii protocolului de desprindere. Rezultate:  În această situaţie s-au aflat 6 asociaţii de proprietari. 8. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov. Rezultate:  În baza de date a serviciului erau înregistrate la finele anului 2010 aproximativ 1323 de asociaţii de proprietari, care se reactualizează cu date reale şi complete. 9. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termică a imobilelor Rezultate:  În baza de date a serviciului sunt înregistrate aproximativ 523 asociaţii de proprietari.  Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.

 39 anchete sociale pentru minorii aflaţi în plasament. donaţii în contractele unde sunt implicaţi minori. încuviinţare de vânzări. semestrial.  286 dispoziţii privind instituirea curatelelor de boală. redactarea de dispoziţii de primar şi elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local.  37 dispoziţii de încetare curatelă pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. comunicări.  14 curatele speciale de reprezentare în instanţă. Rezolvarea corespondenţei.  293 citaţii. Activitatea serviciului: În anul 2010 la Serviciul Autoritate Tutelară au intrat spre rezolvare un număr de 2978 de cereri de la cetăţeni.  158 monitorizări curatele minori .ARHIVA Misiunea Derularea activităţilor de secretariat şi arhivă. instituţiile locale şi centrale.  dispoziţii. cumpărări. stabilire pensii de întreţinere .  62 avizări. Rezultate:  Înregistrarea Situaţiilor Elementelor de Activ şi Pasiv depuse de asociaţiile de proprietari. restituiri CEC sau bănci comerciale. COMPARTIMENT SECRETARIAT . Activităţile serviciului > Soluţionarea corespondenţei adresate de către cetăţeni. sesizări şi lucrări diverse. Obiective Asigurarea în termen legal a tuturor lucrărilor compartimentului.  12 dispoziţii de încetare a tutelei pentru bolnavii puşi sub interdicţie.  evaluări psihologice la solicitarea instanţei sau a cetăţenilor şi consiliere psihologică pentru minorii ai căror părinţi sunt în dificultate. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Misiunea serviciului: Asigurarea serviciului de protecţie a drepturilor şi intereselor anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.2010 Servicii către populaţie:  anchete sociale. programe de vizitare minori.  21 dispoziţii emise pentru instituirea tutelei în cazul bolnavilor puşi sub interdicţie.  emite avize de principiu la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de întreţinere şi renta viagera în favoarea persoanelor vârstnice.08. .  63 solicitări pentru evaluări şi consilieri psihologice efectuate de către Biroul de Consiliere Psihologică până în data de 30.  22 anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei condamnaţilor.  39 Dispoziţii de Primar.10.  36 dispoziţii privind instituirea curatelelor pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească.  698 dispoziţii privind aprobarea dărilor de seamă şi descărcarea de gestiune a curatorilor şi a tutorilor.  188 curatele speciale de acceptarea succesiunii în numele minorilor.  60 dispoziţii de încetare a curatelelor de boală.  36 monitorizări tutele minori .  77 anchete sociale pentru acordarea burselor socio-medicale.  106 avize pentru încheierea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră în favoarea persoanelor vârstnice.  125 cereri. a stabilirii domiciliului minorilor. instituţii locale şi centrale:  645 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ .

Rezultate: 310 procese verbale întocmite de serviciile de specialitate : . potrivit prevederilor legale > Preia corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii. Rezultate : 5.Rezultate: 5.871 Hotărâri ale Consiliului Local > Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către C. .  992 intern. > Întocmirea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local. nr. 61/2002. si Dispoziţiile de Primar.411 Dispoziţii de Primar . > Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.11 şedinţe ordinare 1 şedinţă extraordinară 3 şedinţe de urgenţă.  139 rezolvate nefavorabil.L. nr. > Elaborează şi păstrează evidenţa documentelor normative emise în cadrul instituţiei. .65 trimise la Direcţia Fiscală Braşov.200 achitate. .610 acte înregistrate pentru acest compartiment din care  4. > Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret.G. Rezultate: . > Stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local. .1 restituit.  321 au fost soluţionate favorabil.  Eliberează acorduri pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Rezultate : au avut loc 15 şedinţe ale Consiliului Local.33 contestate. înaintându-le instanţei pe cele contestate. stabilit potrivit legii.  97 declinat competenţa.17.  63 au fost soluţionate nefavorabil  475 cereri din cadrul Primariei Municipiului Braşov – eliberat copii > Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie întocmite de serviciile de specialitate.2 anulate. . conform Legii nr.  4 trimise spre rezolvare. 60/1991. .  42 rezolvate parţial.6 trimise la primăriile unde domiciliază contravenienţii. .  1 operare. în termenele şi procedurile prevăzute de O. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.762 plicuri primite.333rezolvate favorabil. .3 avertismente.  2 anulate. Rezultate: 942 acte din care :  83 adeverinţe eliberate. 2/2001 şi O.G. organelor de specialitate pentru executarea silită pe cele necontestate sau a căror contestaţii au fost respinse de instanţă.

dezbateri şi simpozioane. Programe de Dezvoltare BIROUL RELAŢII EXTERNE. Organizarea deplasărilor în străinătate şi a vizitelor partenerilor din străinătate. alături de parteneri din ţări membre UE. Consolidarea relaţiilor de înfrăţire prin organizarea de acţiuni comune şi realizarea unor relaţii noi. Holstebro – Danemarca. Biroul Relaţii Externe. “Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII – XVIII)” – Ioan-Aurel Pop. Realizarea şi coordonarea unor noi relaţii de colaborare cu Linz – Austria.N. Serviciul Strategii. iar serile au fost dedicate muzicii şi poeziei în recitaluri de excepţie susţinute de: actorul George Custură şi Quartetto Brassovia. muzica. Acest eveniment se bucură de o deosebită apreciere. Györ – Ungaria.DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE.G local. Programul acestei ediţii a cuprins evenimente dedicate Braşovului: lansarea cărţilor: “Scheiul” – acad. 4. Organizarea de evenimente pe raza Municipiului Braşov Toate evenimentele culturale au fost desfăşurate sub egida aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. “Braşovul. “Sărbătoarea Junilor la Paşti – Obicei particular al Românilor din Schei” – G. Avem 9 relaţii de înfrăţire: Tampere – Finlanda. Cvartetul Hypnotique. eveniment de mare succes aflat la a VII-a ediţie. Rishon LeZion – Israel. Parma – Italia. Alexandru Surdu. rit.  Colaborare cu sectorul O. organizarea de evenimente cu specific sociocultural pentru municipiul Braşov. Promovarea de proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Braşov – în anul 2010 Biroul Relaţii Externe. Turism şi Evenimente 2.  În perioada 11 – 14 martie 2010 s-a desfăşurat la Braşov „Târgul Internaţional de Carte şi Muzică”. dezvoltarea programelor de cooperare teritorială prin proiecte cu finanţare europeană. un secol de arhitectură 1889-1989”. facilitarea de schimburi culturale interne şi internaţionale. în scopul realizării unor obiective sau proiecte de interes pentru municipiu. Leeds – Marea Britanie. Gent – Belgia. fie cu organisme internaţionale.”  În perioada 18 – 19 martie 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România. iniţierea unor noi relaţii internaţionale. pictura. Activităţile serviciului 1. Minsk – Belarus. Obiective  Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”.C (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) şi a Asociaţiei Energie-Cités. mese rotunde şi conferinţe. muzee).  Implicarea în proiecte europene. arta fotografică într-un regal de manifestări culturale: lansări de carte şi muzică.  Colaborarea cu instituţiile de cultură locale (teatre.  Realizarea de materiale promoţionale. Limassol – Cipru.  Prezenţă activă a Municipiului Braşov în cadrul asociaţiei A. dar şi . naista Oana Lianu şi Annamari Dancs etc.E. vizând în special acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov şi asocierea Municipiului Braşov cu instituţii sau ONG-uri ori parteneriate. colaborarea cu instituţiile de cultură. Regiunea Veneto – Italia.G-uri. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE 1. Caracterul spectaculos al Coborârii Junilor. care reuneşte cartea. Trikala – Grecia şi 4 de colaborare (Musashino – Japonia. TURISM ŞI EVENIMENTE Misiune Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale municipalităţii. Netanya – Israel. actorul Dorel Vişan. Acest eveniment este un spectacol cu elemente de mit. vernisaje de expoziţii. Pitiş. Tours – Franţa.V. Kastoria – Grecia. 3. operă. Kemer – Turcia.  Intensificarea schimburilor existente în cadrul relaţiilor de înfrăţire. Nurenberg – Germania). 2. recitaluri de poezie. sprijinirea activităţii şi asigurarea de servicii pentru O. participarea fiind naţională şi internaţională.N. filarmonică. I. ceremonie şi magie. Turism şi Evenimente a promovat 19 de proiecte de HCL. fie cu oraşe. etc.  În 11 aprilie 2010 a avut loc Parada Junilor Braşoveni.

care aparţin noii generaţii de jazz. Pe parcursul transmisiei. în Parcul „Nicolae Titulescu”. Programul artistic a fost prezentat de ansambluri de muzică şi dansuri româneşti tradiţionale dar şi de celelalte comunităţi care trăiesc şi muncesc în Braşov: comunitatea maghiară. Târgul de vinuri şi programe artistice. fiind susţinut şi de această dată de Primăria Braşov. Primăria Municipiului Braşov a sprijinit organizarea evenimentului Braşov Anniversary Jazz Nights în perioada 4 – 5 iunie 2010. Fundaţia Ithaka. împreună cu Orchestra şi Corul din Valencia. comunitatea germană. Corului Astra (dirijor Ioan Oarcea). Primăria Braşov a participat ca partener la organizarea Târgului O. Ordinul Arhitecţilor din România. Corului Bach (dirijor Steffen Schlandt). cunoscut şi sub denumirea de Serbările Mediatecii Norbert Detaeye. Spectacolul a fost proiectat pe două ecrane amplasate în Piaţa Sfatului cu sprijinul Primăriei. În data de 10 iulie 2010. concerte. a avut loc a II-a ediţie a Crosului de caritate „Aleargă TU pentru ei!” în beneficiul pacienţilor HOSPICE Casa Speranţei. ocazie cu care cei prezenţi au avut parte de porţii mari de entuziasm contagios. În 15 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul 15 Noiembrie” ediţia a XXI-a. Marina Rebeka (Micaela). În perioada 14 august – 30 august 2010 am colaborat la susţinerea expoziţiei itinerante „Reverii urbane” a artistului plastic Sasha Meret. în cadrul căruia s-au reunit foştii deţinuţi şi persecutaţi politici din fostele ţări comuniste. în perioada 11 – 12 septembrie 2010. Vincenc Esteve (Remendado) şi Mario Cassi (Morales). membri ai Corului Operei (diriijor Diana Bâldea). Spectacolul face parte din şirul manifestărilor dedicate împlinirii a 775 de ani de la prima atestare documentară a oraşului. Corul Liceului de Muzică „Tudor Ciortea“ (dirijor Camelia Epure). dornici cu toţii să admire o paradă renumită în toată ţara şi în ultimii ani şi în străinătate. Ca şi în cadrul altor evenimente pe care le-am organizat. În data de 1 septembrie 2010 Dan Pavalache a lansat volumul „Cronică de Braşov". care este o competiţie de tradiţie care s-a bucurat de participarea sportivilor români şi străini. Bourbon Jazz Unit şi InterPlay. „Carmen“ interpretată de Elina Garanca (Carmen). sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. eveniment sprijinit de primărie. În data de 18 iunie 2010 cea mai îndrăgită operă în rândul publicului meloman (alături de „Traviata“ lui Verdi). rodul unei cercetări îndelungate despre istoria oraşului de sub Tâmpa. în Piaţa Sfatului din Braşov. În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2010 am organizat Târgul de Toamnă eveniment care a cuprins Târgul de Flori. Marcelo Alvarez (Don Jose). Centrul Cultural American. La acest eveniment au participat cele mai inovative şi populare trupe de jazz internaţionale: Tuba Project + One. cu tematica „20 de ani de participare cetăţenească la Braşov”. Adriana Zabala (Mercedes). José Manuel Barroso. a adresat câteva cuvinte publicului participant subliniind importanţa solidarităţii între toţi cetăţenii pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială. Festivalul etno-medieval Etnovember 2010. eveniment sprijinit de Primăria Municipiului Braşov. Corului Melos (dirijor Elena Criveanu). la organizarea celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. Corului Canzonetta (dirijor Ingeborg Acker) şi Corului Corona Melos (dirijor Camelia Epure) şi a soliştilor Irina Iordăchescu (soprană). cu toţii au avut ocazia de a-şi prezenta tradiţiile şi obiceiurile în faţa unui public numeros şi entuziast. a avut loc un grandios spectacol cu „Carmina Burana“ de Carl Orff. în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul „Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale“. comunitatea rromă. comunitatea elenă. proiect organizat de Depoul de Artă Urbană şi Librăriile Cărtureşti. filiala Braşov. . Fundaţia Istorică Firo. cu sprijinul financiar al Primăriei. În data de 17 iunie 2010 în Piaţa Sfatului.            frumuseţea costumelor fac ca străzile din centrul vechi al oraşului să se umple de localnici şi turişti români şi străini.N. În perioada 19 – 23 mai 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. teatru. Paul Szot (Escamillo). Spectacolul a fost dirijat de Steffen Schlandt şi s-a bucurat de participarea a 120 de corişti. Am colaborat la susţinerea marcării evenimentului „Ziua europeană a limbilor” organizat de Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German în cadrul proiectelor culturale comune apreciate şi susţinute de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Bucureşti.G. Zona de Creaţie şi Green Hours. Preşedintele Comisiei Europene.. Silvia Vazquez (Frasquita). 275 de exemplare au fost donate liceelor şi şcolilor braşovene. Fabio Previati (Dancaire). Szerekovan Janos (Ungaria) şi Marian Pop (Cluj). trupe foarte talentate. În cadrul acestui festival au fost organizate expoziţii interactive. diverse experimente şi workshop-uri. a avut loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2010.

 cursuri de benzi desenate: 11 de participanţi/săptămână. Coordonarea activităţilor desfăşurate la Centrul de Schimburi Culturale Musashino – Japonia şi la Centrul IT.  Ca în fiecare an. Oktoberfest (Clubul Economic German).Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România.  cursuri de caligrafie japoneză: 14 de participanţi/săptămână.Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media Art pentru realizarea evenimentului ETNOVEMBER 2010.  Sprijinirea iniţiativei ONG-urilor de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov unor braşoveni cu merite deosebite. act constitutiv. .  cursuri de limbă japoneză: aprox. Sprijinirea activităţii ONG-urilor de interes local prin:  Consiliere şi distribuire de materiale informative pentru cetăţeni şi ONG-uri: procedura de înfiinţare a unui ONG.Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni pentru realizarea proiectului Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată.  Asocierea . programe de finanţare active pe domenii de activitate. Colocviul Naţional de Literatură Contemporană la a V-a ediţie. Umbrela Verde (Tuborg România) – campanie de responsabilizare faţă de mediu. 5.Municipiului Braşov cu Asociaţia „15 Noiembrie 1987” pentru comemorarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987. 7.  Actualizarea Catalogului ONG-urilor şi a listei cu Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Braşov pe site-ul www. în colaborare cu Colegiul Naţional Unirea şi Ambasada Spaniei la Bucureşti. volume solicitate – 900/an. finanţatori etc. model de statut. Biroul Relaţii Externe. pentru organizarea la Braşov a celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. Sprijinirea de schimburi culturale Colaborarea cu Asociaţia Mode H Europe (contact prin intermediul Primăriei oraşului Tours – Franţa) şi cu Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru participarea unui grup de persoane cu handicap motor din Braşov la proiectul Mode H în cadrul căruia persoane cu handicap motor din Braşov au prezentat o versiune adaptată a filmului muzical West Side Story. „ Transilvania Motor Land”. . Crosul 15 Noiembrie (Asociaţia 15 Noiembrie 1987). în organizarea ediţiei 2010 a evenimentului „ Braşov – oraş din poveste” în perioada 6 decembrie – 31 decembrie. Parada Junilor. oferind tuturor braşovenilor şi turiştilor bucuria unui sfârşit de an plin de bucurii şi daruri. împreună cu celelalte servicii din Primăria Municipiului Braşov. şi în 2010. În 9 decembrie 2010 am sprijinit organizarea deschiderii Şcolii de toamnă pentru profesorii de limbă spaniolă din România. Festivalul Etnovember 2010 (Asociaţia Detaeye Media & Art. . Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 150 de participanţi provenind din 7 ţări europene. evenimente ale organizaţiilor. 6. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”.  număr utilizatori – 1100/an. Crosul de Caritate (Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”).  Participarea la diferite lansări de proiecte.  Organizarea Târgului ONG-urilor în perioada 11 – 12 septembrie 2010.ro.  cursuri de ceremonie a ceaiului: 20 de participanţi/lună. .  Parteneriate/ Colaborări şi/sau cofinanţarea de la bugetul local a evenimentelor promovate în parteneriat cu ONG-uri locale: Târgul Internaţional de carte şi muzică (Asociaţia Libris Cultural). Turism şi Evenimente s-a implicat activ. precum şi o atmosferă de sărbătoare de neuitat. 85 cursanţi/săptămână.brasovcity.Municipiului Braşov cu Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România. conferinţe.  bibliotecă: nr.  Consiliere directă/ e-mail pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă sau de la bugetul local. filiala Braşov. .  cursuri de e-tegami (pictarea de vederi) – 50 de participanţi/an.

9. Lendvay Eva.  Răspunsuri către ONG-uri. Principalul obiectiv al proiectului este abordarea ratei scăzute a pătrunderii tehnologiilor informatice şi de comunicare la nivel local prin furnizarea către structurile organizaţionale de strategii/ politici şi instrumente. corespondenţă prin poştă. Implementarea proiectului „ Braşovul – Centrul turismului românesc” În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Domeniul major de intervenţie 5. în calitate de membru al Asociaţiei A. a facilitării accesului la patrimoniu.  Participarea instituţiilor de cultură cu programe artistice specifice cu ocazia evenimentelor organizate de către serviciul nostru ( „Braşov – Oraş din poveste”.3. AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) – asociaţie care are ca principal obiectiv valorificarea patrimoniului material şi spiritual al oraşelor şi totodată dezvoltarea turismului. ENERGIE-CITES şi al FORUMULUI EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ (F. Partenerii proiectului sunt 5 municipalităţi europene: Almere (Olanda). 11. Acest model de bună practică a fost nominalizat printre primele 10 bune practici pentru Premiile Europene de E-Guvernare 2009. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. pentru a obţine în urma unui audit marca europeană Qualicities. Proiectul a debutat în octombrie 2008 iar Municipiul Braşov a devenit partener în proiect în iulie 2009. de asemenea.E. Considerând utilă extinderea serviciilor electronice oferite cetăţenilor.V. fax şi e-mail. au fost alese pentru studiu proiectul privind fibra optică şi serviciile oferite pe bază de fibră optică în Almere-Olanda şi proiectul e-dialogos al Primăriei Trikala care este o platformă democratică on-line ce vizează consolidarea guvernării democratice la nivel local. Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnilor: Sergiu Chiriacescu.E.E.C.). Ioan Aurel Sbârcea. 8. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) s-a angajat în demersul pentru obţinerea mărcii europene Qualicities în vederea promovării permanente a patrimoniului material/ imaterial. etc. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare . pentru a face posibilă dezvoltarea de oraşe digitale pe o scară europeană largă. natural local. Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru constituit la nivel local pentru punerea în aplicare a demersului.E. Jesenik (Cehia).V. Demersul Qualicities are la bază un set de criterii pe care Municipiul Braşov trebuie să le îndeplinească. adoptată în octombrie 2000 de către autorităţile locale membre ale Asociaţei A.V.  Demersul de Progres QUALICITIES Municipiul Braşov.U. 12. Acesta se va încheia în 2011. Coordonarea Instituţiilor de Cultură  Susţinerea financiară a Festivalului de Teatru Contemporan şi colaborarea cu Teatrul “Sică Alexandrescu” în rezolvarea unor probleme organizatorice pe parcursul Festivalului. Paralimni (Cipru). FORUMUL EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ – organizaţie care asigură între altele: legături cu peste 300 de oraşe din Europa şi sprijin pentru a le contacta. LES RENCONTRES – asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură. Recomandări pentru ONG-uri locale active în vederea depunerii acestora la dosare de finanţare pentru proiecte de interes local. Manchester (Marea Britanie). ENERGY CITIES – asociaţie pentru management energetic şi protecţia mediului. dar şi agenţilor economici. a fost realizată o evaluare iniţială de către coordonatorul Polului tehnic European Qualicities din cadrul reţelei A. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care doresc să-şi dezvolte durabil economia în jurul activelor patrimoniale locale. co-finanţate de Comisia Europeană. pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi în special.C. Paul Caracudă. Municipiul Braşov este membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi vicepreşedinte al asociaţiei. Leu Sandu Valerică.  Marca europeană Qualicities este acordată comunităţilor locale care aplică regulat Carta Europeană a oraşelor şi a teritoriilor culturale. participarea la programe de cooperare şi schimburi între oraşe. dedicată aleşilor responsabili cu problemele culturale.S. un organism guvernamental din Malta şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). Cooperare Teritorială Europeană în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană  Proiectul european Digital Cities (Oraşe Digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiilor informatice şi de comunicare) se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC. Lider de proiect este Trikala – Grecia (oraş înfrăţit cu Braşovul). LES RENCONTRES. Xanthi (Grecia) şi Trikala (Grecia). etc).C. Colaborare cu structuri internaţionale Municipiul Braşov este membru al asociaţiilor AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură). 10.

implicare în derularea diverselor Programe U. de dispoziţie.  Note justificative. Parteneriate.în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Proiectul îşi doreşte de asemenea să încurajeze reprezentanţii autorităţilor locale şi cetăţenii să iniţieze şi să se implice în proiecte ecologice care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în marile oraşe ale României. adrese prelungire viză pentru cetăţeni străini care activează în O. 22 decembrie. Prin realizarea acestuia.  Elaborare/ redactare acorduri de înfrăţire cu alte oraşe. 15.  Referate: aprobare achiziţii. PROGRAME DE DEZVOLTARE Misiunea Crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Braşov şi atragrea de fonduri nerambursabile pentru proiectele prioritare din Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov .  Formulare financiare plăţi (referat.  Adeverinţe diverse. 13. Municipiul Braşov a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „ Braşovul – Centrul turismului românesc”. Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă şi/sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse în vederea obţinerii finanţării. 15 noiembrie.G-uri.  Corespondenţă internă.E. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi implementarea acestora pe domeniile:  infrastructură  strategii şi programe de dezvoltare  promovare turism  resurse umane . Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România.uri. Elaborarea dosarului de candidatură a Braşovului la titlul de Capitală Verde a României în 2011. Contracte de asociere.N.L. angajament. efectuare plăţi. Obiective Accesarea unor programe de finanţare interne şi/sau externe. SERVICIUL STRATEGII. Activităţile biroului 1.  Organizare şi/ sau participare ceremonie depunere coroane: 26 octombrie (la mormântul lui Titulescu). Proiectul are drept obiectiv promovarea produselor turistice specifice din Municipiul Braşov şi a zonei adiacente lui.  Programe evenimente. Răspunsuri la diverse solicitări. cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri.  Traduceri.  Elaborare H. Scopul proiectului este de a încuraja publicul român cu privire la respectarea mediului înconjurător. dar şi o îmbunătăţire a imaginii de ţară. 1 decembrie. Târgul de vinuri.  Informare. Asociaţia 15 Noiembrie 1987.  Contracte de achiziţie servicii. Asociaţia Libris cultural. propunere. Proiectul este derulat de Umbrela Verde (program al URBB – Tuborg România) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii Municipiului Braşov.  Raport activitate.  Urmărirea derulării contractelor de asociere încheiate cu Asociaţia Detaeye Media & Art. Alte activităţi ale serviciului:  Corespondenţă relaţii internaţionale. etc.C. public-privat de proiecte pentru fondurile guvernamentale şi/sau fondurile structurale. Pregătirea în parteneriat public-public. ordonanţare).  Braşov oraş din poveste (20 de şcoli. 2. . licee şi colegii cu peste 500 de copii participanţi au cântat colinde pe scena din Piaţa Sfatului).  Sprijinirea şi implicarea activă în organizarea tuturor evenimentelor desfăşurate de Primăria Municipiului Braşov :  Târgul de flori. 14. externă şi electronică.  Informări.

20 lei . în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" .285.406. .pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. . . în cadrul POR 20072013.69 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12. cooperări internaţionale 3.20 lei din care asistenţă financiară neramburasbilă solicitată 794.373. Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. . Sub-domeniul: Poli de creştere . . Iniţierea de parteneriate Primărie – alte instituţii pentru accesarea de fonduri nerambursabile.95 lei .523. .stadiul proiectului : proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Amenajare Piaţa Unirii" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. 4.pregătirea documentaţiei şi a clarificărilor solicitate de către Minsterul Dezvoltării Regionale şi Turismului .pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.implementarea proiectului . Rezolvarea corespondenţei biroului Rezultate pe anul 2010  Elaborare şi implementare de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile interne sau externe:  Proiect "Reabilitare.06 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 752.814. Domeniul major de intervenţie 3.29 lei .211. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.3.532. Domeniul de intervenţie 1.000 lei asistenţă financiară nerambursabilă .98 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 4. 42 lei . dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământul profesional şi tehnic REMUS RĂDULEŢ din Braşov" .valoarea proiectului :14.122. din care 700. în cadrul POR 2007-2013.235.pregătire documentaţie şi soluţionare clarificări solicitate de către Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală .772.stadiul proiectului : proiect finalizat  proiect "Braşovul – Centrul turismului Românesc" depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul POR 2007-2011.pregătirea documentaţiei şi clarificări solicitate de Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Domeniul de Intervenţie 5.stadiul proiectului: proiect aflat în implementare  Proiect "Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov" .elaborare cerere de finanţare în vederea depunerii proiectului .valoarea proiectului : 756. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.206. Axa prorritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".proiect depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. . Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul de intervenţie 1.elaborare cerere de finaţare în vedera depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.valoarea proiectului: 990. . "Promovarea potenţialului turistic ş i crearea infrastructurii necesare. pentru finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare o proiect “Reabilitarea Parcului Tractorul Mare din Municipiul Braşov”.valoarea proiectului :5.064.proiect depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admnistrative.pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare . pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.686 lei.proiect depus la Administraţia Fondului pentru Mediu.elaborare cerere de finanţare.1.valoarea proiectului: 812.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de Primăria Braşov în calitate de solicitant sau partener 5.4 .

 Proiect "Reabilitarea Cinematografului Patria" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. din care 14. 2.656.679. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 17.. Valoarea poiectului: 25.  8 hotărâri de Consiliu Local .valoarea proiectului : 10. . Le Havre (France).926 EURO. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sub-domeniul: Poli de creştere .în prteneriat cu Ministerul Muncii.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare. Submăsura b .988. Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Virgiul Oniţiu” Braşov şi Fundaţia Agapedia Braşov.20 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 8.514. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 4. IMM–uri.elaborare cerere de finaţare în vederea depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Domeniul Major de Intervenţie 6.797.cetăţeni activi în oraşe” proiect finanţat de Comisia Europeană în parteneriat cu Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere. licee şi colegii.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.pregătire documentaţie în vederea implementării proiectului . în parteneriat cu consilii locale şi penitenciare din Valencia (Spania). Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale.Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit.847.FALPREV – Instruirea personalului implicat în prevenirea recidivei” proiect finanţat prin Fondul European de Securitate Urbană. în cadrul POR 2007-2013.valoarea proiectului: 20. materiale informative şi documentaţii specifice domeniului.385.. Stadiul realizării proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiectul Voluntariat în Europa .valoarea proiectului: 5. Familiei şi Protecţiei Sociale.715.56 lei. Valoarea proiectului: 10. Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. în cadrul Programului Comenius.o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala" finanţat prin POSDRU 2007-2013. diverse ONG-uri. . Opava (Republica Cehă). redactarea de dispoziţii de primar şi proiecte de hotărâri Consiliul Local. Torino (Italia). Domeniul de intervenţie 1.  5 Dispoziţii de Primar. Rezultate:  150 de documente înregistrate în cadrul serviciului.670 lei .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Reabilitare drumuri forestiere Timişul Sec.97 lei . Rezolvarea corespondenţei.pregătire şi elaborare cerere de finanţare . Gottingen (Germania).procurare informaţii necesare în elaborarea proiectului: date. încadrarea proiectului în strategii şi programe naţionale .  Proiect "Echilibru . Pârâul Susai şi prelungeşte drum nou Pârâul Susai" depus la Ministerul Agriculturii .3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.1.082 EURO reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă.428.191.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare  Proiectul .000 EURO Stadiul realizării proiectului: finalizat decembrie 2010 1. informaţii statistice. Consultanţă în vederea accesării de fonduri nerambursabile .132 lei.42 lei .şcoli generale.

plantarea de material dendrofloricol în parcuri.organizarea traficului rutier şi pietonal.lucrări de întreţinere a acestora.activitatea de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului . scuarurilor. conform legislaţiei specifice şi monitorizează activităţile de transport în regim de taxi  Emite avizul de specialitate şi/sau al Comisiei de Circulaţie.  Verifică respectarea Legii nr. Compartimentul Transport şi monitorizare 5. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .C. Serviciul Amenajare zone de agrement 3.DIRECŢIA TEHNICĂ 1. Compartimentul Implementare proiecte 4. a podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov . stâlpi opritori. pe aliniamentele stradale şi scuaruri .deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul Braşov. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Serviciul Achiziţii publice ATRIBUŢII  Participă la asigurarea siguranţei circulaţiei prin: .).montarea plăcuţelor cu denumirea străzilor în Municipiul Braşov . asigură intervenţa rapidă a utilajelor aparţinând instituţiilor abilitate pentru asemenea intervenţii speciale  Întreţine fântânile arteziene cu şi fără recirculare  Eliberează şi ţine evidenţa permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele care se deplasează pe arterele cu restricţii de circulaţie din municipiu  Eliberează avizele de principiu şi aprobările de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. în conformitate cu prevederile Legii 50/1994. Serviciul Amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei 2. în conformitate cu prevederile legale în vigoare  Implementează programe informatice pentru gestionarea datelor procesate în cadrul Direcţiei Tehnice  Corelează regulamentele şi normele elaborate. privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă. procedurile şi instrucţiunile privind planificarea. eliberează aprobările de intervenţie pentru avariile apărute la reţelele tehnico-edilitare şi care necesită săpătură pe domeniul public  Organizează activitatea de ridicare şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public  Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului cu privire la demolarea construcţiilor neautorizate  Urmăreşte derularea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public şi lucrările de întreţinere. cu noile prevederi legale  Elaborează regulamentele. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie . ori al unităţilor administrativ teritoriale  Amenajează parcările de reşedinţă. cu modificările şi completările ulterioare. pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnico-edilitare  Verifică respectărea H. amenajarea parcurilor. reparaţii curente şi modernizare a echipamentelor din sistemul de iluminat public  Participă la amplasarea instalaţiilor electrice ornamentale în perioada sărbătorile de iarnă  Eliberează Certificatele de Urbanism pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnicoedilitare şi eliberează Autorizaţiile de Construire. mână curentă etc. organizează licitarea locurilor de parcare şi emite abonamentele aferente  Administrează zonele verzi prin: .421/2002. evacuarea apelor meteo de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale  Organizează activităţile în caz de calamitate. îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei prin sistematizarea intersecţiilor şi amenajarea de sensuri giratorii şi prin întreţinerea şi repararea drumurilor publice. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente .întreţinerea şi repararea instalaţiilor semaforizate. privind interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Braşov. montarea şi întreţinerea mobilierului urban  Emite autorizaţiile pentru desfăşurarea transportului de persoane şi bunuri în regim taxi. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. achiziţia. intersecţiilor şi sensurilor giratorii . întreţinerea.148/2005.L.confecţionarea.

nr. centralizează şi întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  Verifică pe teren rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite în scris. republicată şi actualizată 4. Aplicarea O. de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de priorităţi pentru lucrările specifice . în condiţiile legii. modernizarea. republicată Serviciile oferite populatiei: . repararea. conform H.Inregistrarea vehiculelor pentru care. conform Legii nr.Eliberarea aprobărilor de intervenţie pentru avarii la reţelele tehnico-edilitare care necesită săpătură pe domeniul public . întreţinerea. nr 243/2005. nu există obligativitatea înmatriculării . precum şi pe termen lung  Transmite solicitările de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore către instituţiile administraţiei centrale  Întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile proprii.Elaborează.Menţine în permanenţă în stare tehnică bună drumurile pe care le administrează . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora  Întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor. studiile şi a alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii  Centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii. ţinând evidenţa acestora .195/2002. se urmăreşte:  Verificarea documentaţiei depuse privind încadrarea în prevederile legale.Elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a străzilor.G. telefonic. prognoza pe următorii 3 ani.Ia măsuri pentru instalarea.Eliberarea cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap . privind circulaţia pe drumurile publice 3. cu modificările şi completările ulterioare. 421/2002 .Atribuire locuri de parcare în parcările de reşedinţă În vederea eliberării actelor menţionate mai sus.G.50/1991.nr. sesizări sau propuneri ale cetăţenilor  Urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor din direcţie.Eliberarea avizelor de principiu în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare . Aplicarea Legii nr. Aplicarea O. conform standardelor în vigoare. privind regimul drumurilor.L. potrivit legii.U. Întocmeşte caietele de sarcini. exploatarea şi administrarea străzilor din municipiul Braşov .Eliberarea permiselor de liberă trecere.C. programe anuale şi de perspectivă privind construcţia. în funcţie de specificul fiecărei documentaţii  Calcularea taxelor şi tarifelor ce trebuie achitate.Monitorizarea parcările publice . aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei. dezbateri şi prin alte modalităţi de pregătire profesională  Duce la îndeplinire toate dispoziţiile de primar şi hotărârile care îi revin  Coordonează activitatea serviciilor din subordine după cum urmează: SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI Misiunea 1. proiectele. dacă este cazul  Verificarea în teren a solicitării pentru încadrarea în condiţiile impuse de legislaţie  Redactarea. referitoare la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere . Asigurarea unui trafic rutier şi pietonal optim 2.43/1997.Ridicarea şi depozitarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.Eliberarea aprobărilor de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare . semnarea şi transmiterea actelor solicitate  Verificarea respectării condiţiilor impuse în actele eliberate Obiective . prin poşta electronică sau cu ocazia audienţelor  Organizează audienţe în vederea rezolvării rapide şi eficiente a unor reclamaţii. prin participarea la cursuri.

40 buc. abandonate sau părăsite pe domeniul public . vehiculelor cu tracţiune animală. trotuare.Coordonează.încadrări cu borduri şi înlocuiri = 45.carosabil şi parcări = 232. caroseriilor sau subansamblurilor acestora devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice. art. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii intersecţii semaforizate în municipiul Braşov .marcaje cu material preformant: .Eliberează şi ţine evidenţa cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap .Amenajează.covoare asfaltice .927/2006.marcaje rutiere cu vopsea termoplastică – 3. podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov.33) . întreţine şi exploatează locurile de parcare .Atribuie locuri de parcare în parcările de reşedinţă şi eliberează abonamente de parcare conform H.marcaje cu vopsea clasică – parcări de reşedinţă – 3.reprofilări străzi cu macadam = 124.886 mp .693 mp.870 mp .G.montat stâlpi opritori din fontă – 462 buc . astfel: .037 buc şi panouri de orientare .46) .pavaj din calupuri de bazalt la carosabil.covoare asfaltice .Ia măsuri de desfiinţare a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (Legea nr.Avizează şi autorizează construcţiile şi instalaţiile din zona drumului public (O. în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului .. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene cu recircularea şi fără recircularea apei . . .517 mp Confecţionarea.Înregistrează şi ţine evidenţa vehiculelor care nu se supun înmatriculării .L. urmăreşte şi verifică activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului.833 mp .marcaje cu vopsea clasică – 67.ridicare la nivel capace cămine de vizitare a reţelelor existente = 893 buc.montat la cotă capace cămine de vizitare = 287 buc . întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie. .50/1991.montat limitatoare de viteză: 179 buc .)  Au fost executate lucrari de întreţinere şi reparare a elementelor de siguranţa circulaţiei şi alte lucrări. .Coordonează.Ia măsuri pentru ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a autovehiculelor. evitarea blocărilor de trafic şi reducerea numărului de accidente de circulaţie prin întreţinerea.montat stâlpi opritori din metal – 2498 buc. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI PE ANUL 2010 Întreţinerea şi repararea drumurilor publice.Stabileşte reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie.Coordonează. art.C. mână curentă etc.Întocmeşte şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei.750 ml . Întreţinerea şi repararea drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzatoare cerinţelor traficului.Ia măsuri pentru amenajarea de piste pentru biciclete şi de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor.101 mp Asigurarea siguranţei circulaţiei prin organizarea traficului rutier şi pietonal cu asigurarea fluenţei circulaţiei. Rezultate:  S-au confecţionat şi s-au montat indicatoare rutiere reflectorizante .trotuare = 71. republicată. a fost montat 1 stâlp consolă tip “portal” pe B-dul Griviţei  S-au executat marcaje rutiere. remorcilor.6. . sensuri giratorii = 5. a tractoarelor .nr. .43/1997.racordare la nivel grile recipienţi canalizare stradală = 48 buc. stâlpi opritori.720 mp .montat garduri de protecţie – 1125 buc .. ia măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun. staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule .365 mp . Scopul realizării acestora este asigurarea creşterii siguranţei circulaţiei. Rezultate:  Au fost executate lucrări pe un număr de 370 străzi: .nr.

Titulescu.348 locuri de parcare în proceduri de ratribuire (locuri de parcare libere sau neachitate) au fost prelungite 20. implementarea sistemului de monitorizarea traficului în intersecţiile: B. din care rezolvate. B-dul Victoriei – Rapid.fântânile arteziene fără recircularea apei (cişmele): Piaţa Sfatului. B-dul 15 Noiembrie – Patria. prin licitaţie. Livada Poştei – Rectorat. Zizinului – Str. Parcul N. Aleea Brediceanu. Castanilor Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă. intersecţie Calea Bucureşti – Str.L. depozitare autovehicule abandonate sau parcate neregulamentar a) vehicule abandonate: 69 buc. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare. Urmărirea şi respectarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere conform H. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Braşov. liste metalice. Evacuarea apelor pluviale de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale Întreţinerea fântânilor arteziene cu şi fără recirculare. înlocuit parapeţi de protecţie – 155 ml montat separatoare de sens . Demolări construcţii neautorizate. Rezultate: S-au eliberat: . cu modificările şi completările ulterioare. Rezultate:  Eliberate = 8. Ştefan cel Mare.186.aprobări de săpătură în regim de urgenţă: 361 Eliberare aprobări de intervenţii pentru avariile apărute la reţelele tehnico -edilitare care necesită săpătură pe domeniul public. etc.596 buc.245 buc vopsit stâlpi de fontă. Parcul N.restituite proprietarilor: 0 . Parcul Trandafirilor Eliberarea şi ţinerea evidenţei permiselor de liberă trecere. Ridicare. Iuliu Maniu – str. Organizarea activităţilor în caz de calamitate. conform Dispoziţiilor de Primar. b) vehicule parcate neregulamentar: 1.restituite proprietarilor: 1.predate la REMAT: 69 buc.  S-au eliberat avize de principiu şi aprobări de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare.596 buc. Pietonalul Valea Cetăţii . Parcul Berzei. Asigură intervenţia rapidă în caz de calamitate. Valea Cetăţii – Ursul.aprobari de săpătură : 96 . Parcul Trandafirilor. Rezultate:  S-au eliberat: 1. Toamnei.C. poduri si podeţe. Agrişelor B-dul 15 Noiembrie – str. Se urmăreşte semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru şi refacerea suprafeţelor afectate de săpăturile executate în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare. Parcul Eroilor. garduri din plasă. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente. Parcul Gh. . Scuar Astra . Iuliu Maniu – str. 1. Castanilor str.dul 13 Decembrie – str. În anul 2010 au fost atribuite: 2.550 buc.fântânile arteziene cu recircularea apei: Piaţa Sfatului. Cuza – str. nr.272 aprobări de intervenţii. nerezolvate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Poiana Braşov.593 locuri de parcare în proceduri noi 2. Parcul Rudolf Casa Armatei. Titulescu .736 vignete . Al.  Au fost executate lucrări de întreţinere şi service pentru : . I. .893 abonamente au fost eliberate 21.avize de principiu: 201 . 243/2005. restul de 86. Dima.

intersecţiilor şi sensurilor giratorii. solicitărilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice adresate serviciului. din parcuri şi scuaruri. întreţinere curăţenie în parcuri. din care: rezolvate favorabil 866. săpălugit rabate flori şi trandafiri.activitate delegată prin concesiune. în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 402 cereri de toaletare arbori. adrese către colaboratori.-uri.C. Pentru activitatea de tăiere de arbori s-au înregistrat un număr de 287 cereri. aplicarea tratamentelor de deratizare. dezinsecţie si dezinfectie Aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi arbuştilor de pe principalele aliniamente stradale. .273 puieţi arbori foioşi şi răşinoşi. aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi plantaţiilor de trandafiri. iar 47 solicitări nu au primit avizul de tăiere. au fost plantaţi pe raza municipiului Braşov un număr de 295 trandafiri. a parcurilor şi scuarurilor.sensul giratoriu Aurel Vlaicu – Griviţei .sensul giratoriu Calea Feldioarei – Dedeman.313 m. diverse acte iniţiate de serviciu etc. În baza contractului de amenajare zone verzi prin concesiune. a aliniamentelor stradale. pe lângă acestea.SERVICIUL AMENAJARE ZONE DE AGREMENT Misiunea În anul 2010 activitatea serviciului a constat în administrarea eficientă a zonelor verzi. arbuşti ornamentali foioşi şi răşinoşi. Referitor la toaletarea şi tăierea arborilor.Plevnei . achiziţia şi plantarea materialului dendrofloricol. scuaruri. în termenele legale. repararea şi întreţinerea mobilierului urban. Din totalul solicitărilor s-a realizat tăierea unui număr de 340 arbori. tuns garduri vii. precum şi cele finalizate în anul 2010. Actele intrate în serviciu în cursul anului au fost în număr de 1007. amenajarea parcurilor. care constau în procese-verbale întocmite la predarea/preluarea lucrărilor. au fost emise 1015 acte interne. muşuroiri şi dezmuşuroiri trandafiri. practic şi eficient       Activităţile serviciului Administrarea zonelor verzi – prin lucrări de întreţinere a acestora. cosit iarbă şi buruieni.sensul giratoriu de la Casa Armatei .intersecţia Strada Castanilor – Strada Iuliu Maniu – Strada 13 Decembrie . 16. 149. Au fost amplasate un număr de 340 jardiniere cu flori curgătoare la ferestrele Primăriei. 13 Decembrie . intersecţiilor şi sensurilor giratorii prin plantări de material dendrofloricol (răsaduri flori. în locurile publice de recreere şi în parcuri Eliminarea pericolului de accidente provocate de arbori prin tăierea sau toaletarea acestora Eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii şi creşterea gradului de confort al populaţiei prin aplicarea activităţilor de deratizare.l.L. prin plantarea de material dendrofloricol. din care s-a aprobat tăierea unui număr de 435 arbori – dintre aceştia un număr de 47 situaţi pe terenuri proprietate privată. trandafiri. a parcurilor şi scuarurilor. repararea şi întreţinerea locurilor de joacă. grădiniţe etc. udat plantaţii. gard viu şi 1. 289. referate pentru propuneri de H.469 flori anuale. recondiţionarea. puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi) precum şi întreţinerea acestora prin aplicarea tehnologiilor specifice Amenajarea şi reamenajarea zonelor de agrement şi a locurilor de joacă Reabilitarea.toate sensurile giratorii de pe Calea Bucureşti şi de pe toate arterele de intrare în municipiu . dezinsecţie şi dezinfecţie a domeniului public şi privat al municipiului precum şi în clădirile instituţiilor publice – unităţi de învăţământ. tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov. precum şi unele zone verzi din interiorul cartierelor. De asemenea. scuarurilor. rezolvate nefavorabil 141. reamplasarea şi întreţinerea elementelor de mobilier urban.sensul giratoriu Griviţei – Str.000 bulbi de lalele. precum şi plantaţiilor de trandafiri Soluţionarea cererilor. Exemple: . precum şi amenajarea şi întreţinerea intersecţiilor şi sensurilor giratorii. amplasate pe arterele municipiului. tăiat trandafiri. au fost amenajate intersecţiile şi sensurile giratorii din municipiu configurate în anii anteriori. plantări de material dendrofloricol. . Lucrările de întreţinere şi amenajare cuprind o multitudine de lucrări dintre care enumerăm: toaletarea şi tăierea arborilor. Obiective  Amenajarea zonelor verzi. aprobându-se un număr de 270 cereri pentru toaletarea unui număr de 1080 arbori.

Grădiniţa nr. precum şi prevenirea răspândirii virozelor respiratorii. şcoli. str. Totodată au fost dezafectate amplasamentele locurilor de joacă care nu mai prezentau siguranţă. precum şi reamplasarea mobilierului din centrul istoric. panouri de baschet. eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii. dezinfecţie şi dezinsecţie şi de întreţinere zone verzi.Str. Activitatea de dezinfecţie şi dezinsecţie a unităţilor de învăţământ (grădiniţe. la un număr de 197 amplasamente situate pe domeniul public al municipiului. vopsirea picioarelor de bănci. vopsirea jardinierelor şi trafoarelor.000 mp în fiecare etapă. precum şi pe principalele aliniamente stradale şi staţii RAT. cu scopul de a elimina pericolele provocate de epidemii şi epizootii.Proiect de Hotărâre Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi. efectuându-se astfel dezinfectarea şi igienizarea completă a unităţilor.03. Activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare arborilor de pe principalele aliniamente stradale. completarea suprafeţelor de amortizare cu nisip şi pietriş. cât şi la cele situate în incinta unităţilor de învăţământ.L. 14. Lucrările de reparaţii şi întreţinere a locurilor de joacă s-au executat în toate cartierele municipiului Braşov.Activitatea de deratizare a domeniul public şi privat al municipiului s-a realizat în două etape (aprilie şi octombrie) şi a constat în amplasarea a 2000 kg de substanţă raticidă în 6600 staţii cu momeli toxice.350. castele din lemn. împrejmuiri cu garduri din plasă de sârma pentru protecţia copiilor. organizarea.Şura Dacilor . Carierei . precum şi pentru achiziţia de material dendro-floricol în Municipiul Braşov H. 2. str.Grădiniţa de pe Str. din parcuri si scuaruri.000 mp/etapă. constând în înlocuirea riglelor la bănci. Pe parcursul anului 2010 au fost incluse în programul de reabilitare al municipalităţii şi finalizate. s-a efectuat în mai multe etape.F. Calea Făgăraşului – DN1 Dedeman. cu ocazia organizării unor evenimente artistice. Teiuş . atât a domeniului public cât şi în unităţile de învăţământ (şcoli.Parcul Hărmanului . în cadrul asociaţiilor de proprietari. gropi cu nisip. Brazilor . 17. repararea coşurilor de gunoi stradale. dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov Aprobarea reducerii tarifelor pentru prestarea activităţilor de deratizare. Activităţile de dezinsecţie şi dezinfectie şi au avut drept scop eliminarea pericolelor provocate de epidemii şi epizootii. licee). Obiect . Pavilioanele C.2010 366/25.06. în baza prevederilor OMS nr 536/1997.Grădiniţa nr. Transilvaniei . lucrările la următoarele amplasamente ale locurilor de joacă : .990. cum ar fi: Aurel Vlaicu – Griviţei. balansoare. s-au executat lucrări de reparaţii ale elementelor de mobilier urban situate în parcurile din municipiu.R PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. leagăne. august şi a fost executată pe o suprafaţă de 6. 153/29. În baza contractului de reparaţii şi întreţinere a elementelor de mobilier urban. creşterea gradului de confort al populaţiei. la locurile de joacă.C.Poiana Braşov . asupra a 2610 arbori şi 2268 mp plantaţii de trandafiri. cu scopul eradicării insectelor generatoare de disconfort şi boli transmisibile. licee) s-a realizat în două etape la un număr de 101 unităţi de învăţământ în perioada vacanţelor elevilor. prin repararea şi montarea de elemente constitutive cum ar fi: topogane. grădiniţe. crt. iulie.Parcul Tractorul . parcuri si scuaruri. Activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului a fost realizată în trei etape. Prin aplicarea acţiunilor de deratizare s-a urmărit creşterea gradului de confort al populaţiei şi reducerea numărului de rozătoare generatoare de disconfort şi boli transmisibile. precum şi plantaţiilor de trandafiri. 1. pentru creşterea gradului de confort al populaţiei. pe o suprafaţă de 5. amplasarea elementelor de mobilier urban în principalele sensuri giratorii nou create. având ca scop protecţia plantaţiilor împotriva agenţilor patogeni. respectiv în iunie. în anul 2010: Nr.Grădiniţa de pe str.2010 .

participarea. derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile. modernizarea. de la organele centrale. în vederea sprijinirii durabile a oraşelor . centralizarea şi alte activităţi legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii .Implementare proiect finanţat prin programul operaţional regional 2007-2013.Căminul pentru persoane fără adăpost. un pod peste râul Timişul Sec.„Reabilitarea Parcului Tractorul”.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale -DMI . în lungime de 3.„Casa Verde”.Axa prioritară 1. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI În anul 2010.G. . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . apei şi solului. modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic – Colegiul Tehnic Remus Răduleţ” . pentru următoarele locaţii: . .Implementare proiect cu finanţare de la Administraţia fondului pentru mediu/Ministerul Mediului şi de la bugetul local „Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc Braşov” prin Programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice.2 km.  Amenajare Piaţa Unirii Se va amenaja infrastructura rutieră şi pietonală şi se va monta mobilier urban.3. pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . promovarea şi implementarea unor proiecte . dezvoltare. procedurilor şi instrucţiunilor privind pregătirea.poli de creştere (PIDU). studiilor şi a altor documente prevăzute de lege.4 . energie geotermală şi energie eoliană.centralizarea şi analiza propunerilor pentru proiecte noi de investiţii. Compartimentul Implementare Proiecte a coordonat şi derulat următoarele: . în lungime de 6 Km . Proiectul este depus în vederea finanţării din FEDR prin POR. nr. conform H. . .  Ocolitoarea Municipiului Braşov – Tronson III – DN13-DN1/DN73.întocmirea documentaţiilor şi fundamentărilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivele ce fac obiectul proiectelor .elaborarea.Sala Sporturilor D. proiectelor. cu patru benzi de circulaţie. planificarea. prin Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. .  Pasaj Independenţei Se va realiza un pasaj rutier peste calea ferată Braşov – Sighişoara.Căminul pentru persoane vârstnice.P. a fondurilor necesare realizării unor obiective de investiţii majore. PROIECTE DEPUSE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 (cuprinse în Lista de proiecte prioritate – PIDU):  Drum de legătură DN11-DN13.3 m (cu 9 deschideri). cu un pasaj peste calea ferată Braşov-Sibiu şi DN1.solicitarea. 120/2010 şi din buget local – Ski în România „Amenjare domeniu schiabil.Obiectivul de investiţii „Reabilitare.elaborarea regulamentelor.întocmirea caietelor de sarcini. . şapte sensuri giratorii. Colibaşi. lac de acumulare şi instalaţii de transport pe cablu” în Poiana Braşov . va fi îmbunătăţit iluminatul public şi va fi reabilitată fântâna. ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului. externe şi guvernamentale.cu 4 benzi de circulaţie.Reabilitarea. în lungime totală de 487 m şi lăţime de 12. 1 pod şi 4 sensuri giratorii. precum şi gestionarea eficientă a acestor fonduri. POR) Axa prioritară .COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE MISIUNE Pregătirea. prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară.Implementare proiect finanţat din bugetul de stat prin programul de investiţii în turism. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare . drumuri acces zona economică Coresi Se va realiza drum de legătură pentru fluidizarea traficului în zona industrială Coresi.

. Autorizaţiilor taxi. 1. 6 transport completarea documentaţiei) Eliberare Autorizaţie de 4 (2 solicitări pentru eliberare şi 2 solicitări pt. 2 transport completarea documentaţiei) Retragere Autorizaţie de 14 (12 solicitări pentru retragere şi 2 solicitări pt. Autorizaţiilor de transport vizate. 82 transport completarea documentaţiei) Modificare Autorizaţie de 15 (6 solicitări pentru modificare şi 9 solicitări pt. conform Ordinului Preşedintelui A. Număr Dispoziţii de Primar Vizare Autorizaţie de 151 (82 solicitări pentru vizare şi 151 solicitări pt. Nr.2008. prin care s-a aprobat eliberarea Autorizaţiei nr. completarea documentaţiei) Modificare autorizaţii taxi 429 ( 234 solicitări pentru modificarea unui număr de 351 234 (ca urmare a înlo-cuirii Autorizaţii taxi şi 195 solicitări pentru completarea autovehiculului sau documentaţiei) finalizării contractului de TIP SOLICITARE NUMĂR SOLICITĂRI 6. REGULATE SPECIALE etc. 4. Autorizaţiilor de dispecerat taxi.03.N. 0061/04.03. Autorizaţiilor taxi modificate. dispecerii autorizaţi şi operatorii dispeceri DOCUMENTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2010 În cursul anului 2010. 5.C. etc  Încheierea contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  Vizarea tarifelor taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea profesională pentru: persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi. Autorizaţiilor taxi prelungite. 114/04.2008.)  Elaborarea şi actualizarea regulamentelor serviciilor de transport public local  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport  Eliberarea Licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public local prin curse regulate şi regulate speciale  Introducerea şi actualizarea datelor în GIS  Eliberarea autorizaţiilor de transport  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  Vizarea autorizaţiilor de transport  Prelungirea autorizaţiilor taxi  Eliberarea autorizaţiilor de transport şi copiilor conforme RENT CAR  Eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru eliberarea: Autorizaţiilor de transport. 2. 12 transport completarea documentaţiei) Prelungire Autorizaţie taxi 425 ( 245 solicitări pentru prelungirea a unui număr de 245 394 Autorizaţii taxi şi 180 solicitări pt.R. etc  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru suspendarea sau retragerea : Autorizaţiilor de transport. cu anexele aferente . 3.S.COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE Misiunea Compartimentul de Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov reprezintă AUTORITATEA DE AUTORIZARE pentru serviciile de transport public local. la Compartimentul Transport şi Monitorizare s-a operat un număr de 3310 documente. taximetriştii. crt. NR. TRANSPORT PUBLIC LOCAL (CURSE REGULATE.

După completarea documentaţiei s-a întocmit raportul de specialitate care stă la baza emiterii Dispoziţiei de Primar şi.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 12. s-a solicitat refacerea calculului.F. contractele de muncă înregistrate la ITM şi declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile) şi s-au introdus în baza de date deţinută. etc TOTAL 1805 3 22 4 - 625 Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate în tabelul de mai sus s-a procedat astfel :  Pentru punctele de la 1 la 11 s-au analizat documentele depuse de transportatorul autorizat şi dacă a fost necesar s-a transmis solicitanului o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a face completări. leasing) Suspendare autorizaţii taxi 30 (15 solicitări pentru suspendarea unui număr de 53 Autorizaţii taxi şi 15 solicitări pt. atestatul profesional/certificatul de competenţă profesională. corecturi sau clarificări. s-au predat. dacă a fost cazul. . pentru un număr de 334 persoane. dispeceratelor. si fuzi-une transp.F. 9. 13. 45 din Ordinul A. ulterior s-au redactat Dispoziţiile de Primar. 38/2007 privind serviciul de transport personae în regim de taxi şi în regim de inchiriere cu modificarile şi completările ulterioare.C. contractul de atribuire în gestiune delegată .  Pe baza Dispoziţiilor de Primar se actualizează baza de date electronică permanent. După emiterea Dispoziţiei de Primar. 12. operatorilor de transport rutier. transportatorului autorizat. în conformitate cu prevederile Art.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 13 s-au analizat documentele depuse de către persoanele implicate în activitatea taxi (cererea pentru introducerea în baza de date.N. pe bază de proces verbal.R. s-a eliberat transportatorului autorizat Lista cu tarife – VIZATĂ. Eliberare copii conforme 14 (3 solicitări pentru eliberare şi 11 solicitări pt. profesională Alte solicitări primite din 366 solicitări partea asociaţiilor reprezentative.aut. 11. autorizaţia taxi. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. după caz.S. cu referire la cererea şi documentele depuse. Vizare tarife 120 solicitări pentru verificare note de fundamentare şi vizarea unui număr de 350 formulare TARIFE. s-au verificat valorile înscrise de către transportatorul autorizat în notele de fundamentare a tarifului şi. RENT CAR completarea documentaţiei) Retragere autorizaţii taxi 34 (12 solicitări pentru retragerea unui număr de 12 Autorizaţii taxi la solicitare proprie şi retragerea unui număr de 28 Autorizaţii taxi ca urmare a 2 suspendari şi 3 solicitări pt. Introducere în baza de date 185 solicitări pentru introducerea în baza de date privind privind activitatea activitatea profesională. completarea documentaţiei) 15 8. 10. În cazul în care notele de fundamentare sunt corecte. aceasta împreună cu autorizaţia de transport. ecusonul taxi sau etichetele conţinând perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi. completarea documentaţiei) Transfer autorizaţie taxi în 18 ( 4 solicitări pentru transferul autorizaţiilor şi 14 cazul transformării solicitări privind completarea documentaţiei) transportatorului autorizat din P. nr.7.A. în I.

în colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. Poliţia Municipiului Braşov . 4. 3.A. periodic respectarea orarului de funcţionare a mijloacelor de transport public local. Poliţia Transporturi Braşov. 3. în vederea îndeplin irii obiectivelor menţionate.  S-a efectuat controlul transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor autorizate taxi. expedierea răspunsurilor şi arhivarea documentelor serviciului Tabel cu avizul administratorului drumului şi / sau al comisiei de circulaţie (754 solicitări) Nr. în conformitate cu prevederile Legii nr. operatorilor de transport şi a asociaţiilor profesionale reprezentative s-au organizat întâlniri şi dezbateri unde s-au oferit informaţii privind transportul public local de persoane în regim de taxi. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Braşov. crt. 3 30 5 Alte activităţi:  Adrese iniţiate în cadrul serviciului – 84 lucrări  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. crt. Braşov.)  Analizarea rapoartelor trimestriale transmise de către R.A. a curselor regulate efectuate de către Regia Autonomă de Transport Braşov  În cursul anului 2010.T.C. 92/2007 serviciilor de transport public local (41 solicitări) Nr. . s-a colaborat cu: R. cu condiţii Neavizate de către Comisia de Circulaţie Amânate Solicitări de completare TOTAL . Poliţia Transporturi. troleibuze .A. precum şi cu serviciile de specialitate în transport din alte primării din ţară  Actualizarea periodică a informaţiilor afişate pe pagina de internet a primăriei  Ducerea la îndeplinire a H.T. în contextul reglementărilor legale în vigoare. precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane (cu autobuze. 5.T. Braşov  Verificarea Planului de Servicii transmis anual de către R. 6.T.Tabel cu solicitările referitoare la transportul public local. 1. 1. etc.L. 4. Braşov. Asociaţiile Profesionale Reprezentative. datorită lucrărilor de sistematizare a circulaţiei 2. în regim de taxi. Braşov privind înfiinţare puncte de îmbarcare/debarcare călători sau modificarea traseelor. conform graficelor stabilite. Autoritatea Rutieră Română şi asociaţiile profesionale reprezentative  S-a verificat.urilor  Scanarea documentelor primite. Poliţia Comunitară. Număr de solicitări 182 382 18 0 3 169 754 Modul de soluţionare Avizate favorabil de către Comisia de Circulaţie Avizate favorabil Avizate de către Comisia de circulaţie. Braşov şi înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Braşov  La solicitarea transportatorilor autorizaţi.T. Număr solicitări 3 TIP SOLICITARE Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale (s-a emis Dispoziţie de Primar pentru eliberarea a 2 Licenţe de traseu) Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Reclamaţii primite din partea cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a serviciul de transport prestat de R. Primite din partea R.A. 2.A.

Obiect . 6.propunerea spre analiză şi decizie Comisiei de Circulaţie . în anul 2010: Nr. în vederea prezentării acestora pe retroproiector. Activitatea Total . actualizată:  scanarea şi luarea în evidenţă a lucrărilor repartizate  verificarea în teren  analizarea documentaţiei depuse pentru conformitate cu cadrul legal în vigoare. serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. 8.întocmirea adresei privind rezoluţia Comisiei de Circulaţie  introducerea datelor despre lucrările propuse spre analiză Comisiei de Circulaţie (care se întruneşte săptămânal) în baza de date. respectarea documentelor de urbanism şi a normelor tehnice specifice obiectivului propus şi. republicată. identificarea obiectivului prin subiect şi locaţie – adresă. precum şi geometria suprafeţei de teren pe care se doreşte realizarea obiectivului. 3. privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov CONTRIBUŢIA LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI în anul 2010 Prin natura atribuţiilor sale. 1. corecturi sau precizări în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform prevederilor legale în vigoare .C. 5. Situaţia ofertelor de donaţie a suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum. Lucrări Comisia de Circulaţie. 43/1997 privind regimul drumurilor.L.G.emiterea avizului administratorului drumului . conform H. 224/2006. după caz: . unde se regăsesc toate datele privind identificarea lucrării (solicitant şi beneficiar – nume şi adresă.lei 300 300 300 100 100 80 50 Nr. GIS.solicitare completări. 1. trasată în harta geospaţială pe coordonate în sistem stereografic 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975)  actualizarea curentă a bazelor de date: Infocet. număr topografic.12. 7. PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. 4. HCL 835/17. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tarif de eliberare /autorizaţie .2010 Nr. crt.Atribuţii referitore la eliberarea avizului administratorului drumului în conformitate cu prevederile O. OUG nr. nr. nr.lei 24600 1800 600 1000 32000 25600 1750 1500 88850 Vizare Autorizaţie de transport Modificare Autorizaţie de transport Eliberare Autorizaţie de transport Eliberare copii conforme RENT CAR Prelungire Autorizaţie taxi Modificare autorizaţii taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului sau finalizării contractului de leasing) Vizare tarife Procese verbale de constatare a contravenţiilor Total . 2. republicată .Proiect de Hotărâre Planul de Servicii pentru anul 2010. crt. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice. în cadrul şedinţei  certificarea planşei Reglementări/Plan de situaţie  eliberarea pe bază de borderou a planşelor certificate spre necschimbare  scanarea şi expedierea adreselor emise  înregistrarea în Banca de Date Urbane.

cu modificările si completările ulterioare.  întocmirea înştiinţărilor despre rezultatul procedurii.  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor. MISIUNEA SERVICIULUI Organizarea şi desfăşurărea procedurilor in vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare. precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări şi a contractelor de închiriere de terenuri sau imobile şi vânzari de terenuri. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria Municipiului Braşov. 5.  întocmirea referatelor şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de evaluare şi pentru aprobare a procedurii de achiziţie stabilită conform legii.  transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente.  întocmirea anunţului de participare sau a invitatiei . aplicarea procedurillor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică. OBIECTIVE 1. Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale in vigoare . Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. 304 1 din OUG nr. ACTIVITATEA SERVICIULUI În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia. funcţie de Bugetul local al Municipiului Braşov şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. respectiv OUG nr. 3 alin (1) din HG 925/2006. În cursul anului 2010. 3. după cum urmează:  elaborarea documentaţiei de atribuire . în conformitate cu prevederile legale. s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora. 2. au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice.  întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice. principalele atribuţii fiind în conformitate cu art. Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al Municipiului Braşov. de concesiune sau orice alt tip de contract. servicii sau lucrări. Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Braşov prin suportul acordat serviciilor de specialitate în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice. urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul achiziţ iilor publice precum şi a regimului concesiunilor. transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). în anul 2010 activitatea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv. Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  întocmirea raportului procedurii. către participanţii la procedura achiziţiei publice sau de concesionare. 4.34/2006 modificata prin OUG 19/2010 si OUG 72/2010 şi a normelor de aplicare HGR nr. certificate aflate în evidenţa Serviciului Achiziţii Publice şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  evidenţa şi gestionarea certificatelor cu privire la modul de derulare a contractelor de achiziţie publică.  întocmirea contractelelor de achiziţie publică. 925/2006 modificate prin HG 834/2010.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. . Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea certificatelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor. transmiterea certificatelor mai sus menţionate către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  arhivarea dosarului achiziţiei publice. după caz. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie.

”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov pentru anii 2010-2030”.723. 2. etc.colegiul tehnic Remus Răduleţ şi achiziţionarea echipamentelor IT şi a echipamentelor aferente obiectivului de investiţii din Municipiul Braşov “.339.24 lei reprezentând 2. reparaţii şi întreţinere mobilier urban. concesiunea serviciilor de salubrizare. “Braşovul centrul turismului românesc .839. “Reabilitare clădire cinematograf Patria”.  62 contracte de servicii în valoare de 9.792. concesiunea serviciului de iluminat public. De asemenea din cele 21 de cereri de oferte. după cum urmează: licitaţii deschise: 13 cereri de oferte: 21 negocieri: 28 achiziţii directe: 70 Din cele 13 licitaţii derulate de către salariaţii Serviciului Achiziţii Publice un număr de 7 licitaţii au fost derulate pe loturi. reprezentând 14.111. Au fost organizate proceduri de atribuire în baza art.REALIZĂRI Începând cu luna februarie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. . 6.88 lei reprezentând 1. 2. 4.068. S-au întocmit 354 acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a hotărârilor Consiliului Local. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic.Pe parcursul anului “Programul anual ” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate. program ce s-a realizat în proporţie de 100 % până la finele anului. 3. reparaţii locuri de joacă şi achiziţii de ansambluri de locuri de joacă.  19 contracte de furnizare în valoare de 4.  5 contracte de retransmitere energie electrică la panourile publicitare din municipiul Brasov. concesiunea serviciului public de alimentare cu energie termică.77 lei reprezentând 6. întreţinere fântâni arteziene. 6. 7.193.314. 6. j) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea contractelor având ca obiecte: 1. În anul 2010 în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au realizat achiziţii publice în valoare de 59. demolare construcţii neautorizate.228. după cum urmează:  51 contracte de lucrări în valoare de 26. La aceste contracte au fost incheiate acte adiţionale cu sumele alocate pe 2010. 5.proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Braşov”. 4. respectiv: 1.171. 7.859 euro. Cele mai importante contracte atribuite au avut ca obiecte: 1.156 euro. întreţinere şi reparaţii indicatoare de circulaţie. S-au încheiat un număr de 132 de contracte de achiziţie publică. 5. 4. întreţinere şi reparaţii elemente de siguranţa circulaţiei. Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a organizat şi derulat un număr de 132 de proceduri. 2. lucrări de marcaje rutiere.73 euro. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor principale. 7 au fost derulate pe loturi. 3.412. concesiunea serviciilor de deszăpezire.368 euro.315. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor secundare. „Studii reabilitare termică blocuri de locuinţe . „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Braşov”. concesiunea serviciului de întreţinere a zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol. 5.650 lei cu TVA inclus. 3. „Reabilitare. multimedia şi outdoor” Serviciul Achiziţii Publice are în evidenţă 7 contracte de concesiune de lucrări şi servicii.materiale de promovare tipărite. 122 lit. cu actele adiţionale aferente.

757 lei reprezentând 830. a actelor adiţionale la contractele încheiate şi la contractele de concesiune aflate în derulare în registrul de contracte cât şi în programele Geomedia (GIS) şi SICO.331 euro. Nu au existat reclamaţii cu privire la modul de operare şi soluţionare a documentelor. evidenţa şi derularea proiectelor de investiţii şi a achiziţiilor publice) contractele încheiate în perioada 2009 -2010. Au fost introduse în programul SICO (sistem informatic pentru gestionarea.Au fost derulate proceduri şi încheiate acte adiţionale pentru contractele de achiziţie publică având ca obiect reabilitarea sau modernizarea clădirilor instituţiilor de învăţămînt (grădiniţe. Serviciul Achiziţii Publice a încheiat contracte subsecvente având ca obiect intabulări şi evaluări de terenuri în sumă de 3. Au mai fost încheiate : .9 lei reprezentând 185.766 euro. De asemeni. În anul 2010 o parte din achiziţiile publice au fost derulate prin mijloace electronice conform prevederilor HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare. A fost redactată şi ţinută evidenţa corespondenţei cu diverşi ofertanţi şi între compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Braşov. au fost înregistrate 1284 contracte de concesiune de terenuri în Cimitirul Municipal. .530.164. Au fost încheiate contracte subsecvente la acordurile cadru după cum urmează: .acte adiţionale la contractele de concesiune terenuri:54.contracte de concesiune cabinete medicale: 2.407.53 lei reprezentând 893.lucrări reparaţii în regim de urgenţă la unităţile de învăţământ: 789. .792.acorduri în vederea închirierii de garaje :218. însoţite de documentaţia aferentă procedurilor de atribuire. Au fost operate şi soluţionate în proporţie de 100% un număr de 3571 de documente intrate prin registratură .lucrări reparaţii curente la unităţile de învăţământ: 3. licee şi colegii) din Municipiul Braşov. şcoli generale.Pentru licitaţiile derulate prin proiecte s-a colaborat cu Direcţia Relaţii Externe şi Cultură şi cu Direcţia Tehnică. . S-a ţinut evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate în urma aplicării procedurilor legale de atribuire a contractelor.686 euro. . Pe parcursul anului 2010 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene.

fara TVA licitatie FURNIZARE SERVICII LUCRARI cerere de oferte FURNIZARE SERVICII LUCRARI negociere fara publicare prealabila FURNIZARE SERVICII LUCRARI .TOTAL CONTRACTE 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 licitatie cerere de negociere oferte fara publicare prealabila achizitii directe FURNIZARE val. fara TVA LUCRARI val. fara TVA SERVICII val.

în baza Acordului Cadru nr. centralizarea şi întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea Consiliului Local .255/2008. mansardare şi a reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. mansardare în unităţile şcolare Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat public Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare Domeniu Schiabil în Poiana Braşov . studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . rezultând un număr de 106 contracte încheiate) . cu 12 societăţi comerciale. finanţate atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat.întocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor.centralizarea şi promovarea obiectivelor de investiţii cu fonduri nerambursabile .centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii. întreţinere. lucrări în 69 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. precum şi eficientizarea activităţilor de reabilitare. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare.370/2008.în baza Acordului Cadru nr. Administrarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activităţile de reparaţii curente. acolo unde a fost necesar (67 unităţi şcolare).solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore .derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale .aplicarea şi implementarea sistemului G. Serviciul Investiţii a avut ca atribuţii: .I. s-a elaborat documentaţia pentru 12 proceduri. cu datele specifice serviciului .S.Festivalul Olimpic European de Tineret”       . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora .elaborarea regulamentelor. Activităţile serviciului În anul 2010. încheiat cu 3 societăţi comerciale pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .răspuns la alte solicitări venite din partea instituţiilor şi a organizaţiilor braşovene. procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea. s-au executat. pentru reparaţii curente. din totalul de 87 (în acest sens. rezultând un număr de 145 contracte încheiate . modernizare. în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. Serviciul Investiţii a realizat în anul 2010 următoarele: Finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei stradale .întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile proprii. precum şi prognoza pe următorii 3 ani şi pe termen lung .achizitii directe FURNIZARE SERVICII LUCRARI SERVICIUL INVESTIŢII Misiune Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local.întocmirea caietelor de sarcini. proiectelor.BERD Finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Patinoar acoperit în Municipiul Braşov” Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu Program Săptămânal – Cartier Noua” Continuarea lucrărilor de reabilitare.

55 587.11 Demararea lucrărilor de construire “Sală de Sport – Şcoala Generală nr.str. 67. conform ofertei adjudecate Verificarea respectării termenelor de execuţie a lucrărilor.Cultura.00 71.Jepilor.27” Demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare troiţe Reparaţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar Fundamentarea bugetelor necesare realizării lucrărilor de reparaţii curente şi intervenţii urgente pentru 87 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat Fundamentarea activităţilor de reabilitare.13 21. modernizare. 36 Execuţia lucrărilor de reabilitare la Liceul Nicolae Titulescu Demararea lucrărilor de mansardare – Şcoala Generală nr. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată TOTAL GENERAL.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL Cap.551. recreere.00 589. 22.00 380.Şcoala Generală nr.652.19. conform contractului Participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor Urmărirea comportării lucrărilor în perioada de garanţie. din care Cap.80 271. în funcţie de necesităţile acestor instituţii Efectuarea măsurătorilor pentru reparaţii curente Întocmirea listelor de cantităţi pentru reparaţii curente Întocmirea devizelor estimative pe fiecare unitate de învăţământ . str.BUGET LOCAL - Nr crt. până la recepţia finală Participarea în comisiile de recepţie finală Întocmirea planului bugetului pentru reparaţii şi investiţii pe anul 2011.02.019. în baza bugetului aprobat Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii curente Întocmirea bugetelor rectificate pentru investiţii specifice unităţilor şcolare Întocmirea fişelor obiectivelor de investiţii Urmărirea desfăşurării lucrărilor de investiţii începute Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente Participarea în comisiile de evaluare pentru achiziţia lucrărilor pentru reparaţii curente Urmărirea derulării contractelor până la recepţia terminării lucrărilor Verificarea situaţiilor de lucrări.7 Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţele nr.Mecanicilor Finalizarea lucrărilor de construire Sală de Sport . 65. religie TOTAL 77.171. PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 .00 21. 21.60 .02 – Învăţământ TOTAL CAP.                               Exproprierea pe Tronson Centura de legătură DN13 – DN1/DN73 Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul “Programului naţional de reabilitare termică” – 36 blocuri de locuinţe Continuarea lucrărilor la “Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc” Execuţia lucrărilor de reabilitare a parcului Tractorul Finalizarea creşelor . mansardare şi reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat Stabilirea priorităţilor de comun accord cu conducerile unităţilor de învăţământ pentru reparaţii curente. 51.

00 730.00 14.07 8.059.07 Protecţia med iu lu i TO T AL CAP.00 1.00 Denumirea investiţiei TOTAL GENERAL.02 Locuinţe. 84.00 1.10 13. 68. 70.00 TOTAL GENERAL.00 13 .00 1.CAP.92 15.255. recreere.11 Locuinţe.255.74 .274.051.39% PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -2010 7.00 8. crt.11 Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL CAP. 67.00 .11 Învăţământ TOTAL CAP. religie TOTAL Cap .589. 74.00 24. 51.404.403.00 17. din care: CAP.12 817. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată 18.405.07 Cultură.00 26.11 % Valoare aprobată 16.866. Valoare realizată 15. servicii şi dezvoltare TOTAL Realizare:71.14 PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Nr.02 Protecţia mediului TOTAL CAP.00 805.736.00 0.698.91 Nr crt.985.985.390.00 13.06 Transporturi TOTAL Realizare:95.00 19. din care TOTAL.02 Asigurări şi asistenţă socială TOTAL CAP.02 Transporturi TOTAL CAP.909. 65.127.63 % 1.86 16. 70.420 .00 550.00 1. servicii şi dezvoltare TOTAL CAP.62 353.604. 87. 84. din care Cap.02 Alte acţiuni economice TOTAL REALIZAT: 92.00 730.

..0 Cheltuieli prevăzute atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat Observaţii Reparaţii curente unităţi şcolare ..BUGET 2010 Activitatea Venituri prevăzute în buget .421.....SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT . RK+Reabilitări – unităţi şcolare TOTAL ...5 Realizare: 99 % 33..... ... Venituri realizate Cheltuieli prevăzute în buget. mii lei 4.0 Cheltuieli realizate.5 28.726.3 ..318... mii lei 4.........961....... 28....877.272.3 34.

BRAŞOV TEL: 0268-474440. controlul. taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. Lungă nr. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 8.pentru contribuabilii persoane fizice. inclusiv a majorǎrilor de întârziere şi a amenzilor. Marian Voinescu Agenţia Fiscală . executarea creanţelor bugetare. BIROU SINTEZĂ.5 Primăria Municipiului Braşov . 0368 . ACTIVITATEA SERVICIULUI Activitatea Serviciului Stabilire Impozite.Str.ro DIRECTOR: Ec. p ersonalul din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi principale: . SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. impozit asupra mijloacelor de transport .14 Agenţia Fiscală . Turnului nr. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 10. soluţionarea obiecţiunilor. va avea ca obiect de activitate stabilirea.8 Potrivit art. TAXE. constatarea. Referitor la activitatea de stabilire impozite. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ STR.B-dul Eroilor nr.Str.persoane fizice. Activitatea din cadrul serviciului este structurată pe sectoare ce cuprind mai multe străzi. 4.Capitolul IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV 1. contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere. DOROBANŢILOR NR.08. alte Venituri Persoane Fizice există o persoană care îndeplineşte atribuţii de secretariat. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. urmǎrirea şi încasarea impozitelor. consiliere fiscalǎ precum şi facilitǎţi fiscale”.318/26. Uranus nr.CONTENCIOS 7. Deasemeni în cadrul Serviciului Stabilire Impozite Taxe. evidenţa contractelor de închirire şi concesiune. având în vedere zonarea Municipiului Braşov. încheiate de către Primăria Municipiului Braşov cu diverşi contribuabili persoane fizice. în vederea stabilirii corecte a chiriei şi redevenţei. taxelor şi a altor venituri datorate bugetului local de către contribuabilii . ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL 3. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE 2. Taxe şi alte Venituri – Persoane Fizice din cadul instituţiei. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 4.4 din HCL nr. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII 6. constă în stabilirea impozitelor si taxelor locale – impozitului pe clădiri. SERVICIUL JURIDIC .14 Agenţia Fiscalǎ .2002 privind înfiinţarea Direcţiei Fiscale Braşov – instituţie publicǎ de interes local “Direcţia Fiscalǎ Braşov. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 5.450178 FAX: 0268-410540 E-MAIL: dirfiscala@brasovcity. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 9.Str. taxe şi alte venituri persoane fizice. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE MISIUNEA SERVICIULUI Stabilirea impozitelor. impozitului pe teren.

 Pregătirea şi predarea tuturor documentelor la arhiva instituţiei a dosarelor de impunere gestionate de către serviciul persoane fizice.  Întocmirea referatelor de restituire. persoană fizică. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice.  Preluarea documentelor de la Serviciul Registratură. 571/2003 privind Codul Fiscal. Judecătorie. Parchet. 259 alin (6). conform prevederilor legale .  Completarea anexei pentru deschiderea procedurii succesorale privind decedaţii şi înaintarea situaţiei către Consiliul Local Braşov. Taxe şi Alte Venituri – Persoane Fizice solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a .  Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport.  Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. conform prevederilor legale.  Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor privind mijloacele de transport în alte localităţi. 571/2003 şi în baza Dispoziţiei de Primar nr.  Scanarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent în parte . 256 alin (4) din Legea nr. art.  Apără prin toate mijloacele.  Stabilirea modului de impozitare în cazul mijloacelor de transport. în termenul prevăzut de lege.  Descărcarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent. contribuabili.  Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane fizice.2008.11. art. Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. direcţii.  Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto.  Respectă programul de lucru.  Efectuează orice lucrări. copii ale documentelor de identitate ale proprietarilor. Serviciul Stabilire Impozite. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în termen legal . 254 alin (5) si (6). 45447/13. conform OG 92/2003 (Poliţie. conform prevederilor legale .declaraţia de impunere. sarcini încredinţate de conducerea instituţiei.  Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de atestare fiscală. după care documentele sunt înaintate spre operare. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate.  Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Braşov. copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate.  Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este cazul.  Întocmirea referatelor de scădere în urma aplicarii unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor legale .  Întocmirea şi expedierea diverselor adrese către instituţii.  Soluţionarea cererilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. cu domiciliul în Braşov.  Respectă prevederile regulamentului de ordine interioară şi dispoziţiilor şefilor ierarhici. Primării. în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei fiscale a unor contribuabili.  Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale.  Verificarea dosarelor fiscale în vederea impunerii corecte. Executori Judecătoreşti. cu alte instituţii. care au dobândit un mijloc de transport de la un contribuabil.  Constatarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. dosar ce conţine în general următoarele documente: .  Execută orice alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic. etc). clădirilor şi terenurilor. Serviciul Starea Civilă.  Asigurarea zilnică a activităţii de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport. clădire şi teren datorat de către contribuabilii persoane fizice.  Întocmirea referatelor de compensare. după caz.  Asigurarea zilnică a programului cu publicul în cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni. 294 şi aplicarea sancţiunilor în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunere a declaraţiilor prevăzute de art . Direcţia Generală a Finanţelor Publice. normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. valorile patrimoniale ale instituţiei . clădiri şi teren. repartizarea şi predarea lor fiecărui inspector.  Solicitarea de informaţii şi colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale sau. cu completările şi modificările ulterioare art. etc.  Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflate in evidenţa inspectorului.  Întocmirea referatelor de debitare-scădere după care le înaintează spre operare. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.

.deplasarea pe teren pentru identificarea bunului impozabil. după caz. emiterea şi transmiterea somaţiei la Serviciul urmărire şi executare silită –persoane fizice şi juridice. executorilor judecătoreşti.  Declaraţii impunere teren. executori judecătoreşti. Emiterea înştiinţărilor de plată în cazul contribuabililor persoane fizice a avut un impact deosebit în rândul cetăţenilor.solicitarea de informaţii scrise de la persoane cum ar fi: vecinii debitorului.solicitarea de informaţii institutiilor competente cum ar fi: Serviciul Public Regim Permise şi Inmatricularea Vehiculelor. inspectorii din cadrul Serviciului Stabilire Impozite. Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Serviciul Public Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. . . 571/2003 privind Codul fiscal. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite Taxe şi Alte venituri Persoane Fizice au întocmit chemări la sediu pentru contribuabili persoane fizice solicitându-le.corespondenţa cu poliţia şi contribuabil privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al procesului verbal la solicitarea contribuabilului). atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local prin impunerea corespunzătoare la plată a bunurilor impozabile.operarea chitanţelor achitate la alte instituţii. organelor de poliţie. În baza informaţiilor scrise primite de la Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.249 si 256 din Legea nr. în cazul clădirilor şi terenurilor. Prin acest demers.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală clădire. notarilor publici. Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice a avut ca finalitate actualizarea bazei de date. Pentru identificarea la zi a proprietarilor de bunuri.2010-31.1 şef serviciu. organelor vamale. Rezultatul demersurilor efectuate de inspectorii Serviciului Stabilire Impozite. serviciilor publice comunitare – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. executori bancari. Direcţia Finanţelor publice.Persoane Fizice au efectuat următoarele demesuri: . aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de a declara organelor fiscale în termen de 30 de zile orice modificare a patrimoniului menită a modifica cuantumul impozitelor şi taxelor datorate. Totodată s-a reuşit şi încasarea unor debite restante cu vechime aflată la limita termenului de prescriptie.30 inspectori şi referenti. notarilor publici.2010 inspectorii din cadrul Serviciului stabilire impozite.529 documente privind :  Dobândiri auto.  Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constă în: .  Radieri auto.  Cereri eliberare certificate de atestare fiscală. serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. .  Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. avocaţilor.12.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie. În anul 2010 structura organizatorică a Serviciului a fost următoarea: .materiei impozabile ori taxabile. .571/2003 privind Codul fiscal. administratorii de bloc.01. încasările din impozite şi taxe ca urmare a acestui demers au crescut foarte mult. contribuabililor aflaţi într-o astfel de situaţie li s-au adus la cunostintă dispozitiile legale privind obligativitatea achitării impozitului pe cladiri şi teren. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple.restituiri şi compensări plăţi. Judecătorie.  Cereri de compensare si restituire suma. în baza art.  Cereri recalcul impozit cladire si teren.  Declaraţii impunere cladire. în caz de neachitare introducerea procesului verbal în baza de date. concomitent cu achitarea obligaţiilor prevăzute prin contracte de închiriere/concesionare sau dare în administrare. taxe şi alte venituri – persoane fizice au soluţionat un numar de 236. agenţilor economici care deţin calitatea de angajatori ai debitorilor.verificarea plăţii în 48 de ore.etc. . REZULTATELE ACTIVITĂŢII În perioada 01. . să se prezinte la sediul instituţiei cu documentele necesare în vederea impunerii la plata impozitelor datorate. Taxe şi Alte Venituri . Parchet.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală teren.

În acest sens au fost solicitate documentele justificative actualizate de atestare a calităţii de scutit.  Roluri teren 103.  Atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local. În vederea atragerii de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.755 . terenuri şi mijloace de transport. zilnic între orele 8.  Reclamă şi publicitate 37 dosare.819. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.În cadrul serviciului se gestionează:  Roluri clădire 102.  Roluri mijloace de transport 58. 4.  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale.  Atragerea de masă impozabilă la bugetul locală.persoane fizice ce beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Braşov str.Pe site-ului Primariei Braşov au fost postate toate informaţiile de natură fiscală.  Impozit spectacol 38 dosare. precum şi la agenţiile fiscale.  Termenele de plată.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei fiscale. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULAŢIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane fizice privind impozitele şi taxele locale. iar urmare a acestui demers sau efectuat şi modificările necesare în programul informatic. O bună colaborare s+a stabilit şi cu Primăria Municipiului Braşov.00-17.  Chirii terenuri 68 dosare. aplicaţiile informatice de managementul documentelor ale celor două instituţii fiind integrate. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.005.  Actualizarea bazei de date şi a dosarelor fiscale.  Terenuri concesionate 598 dosare. Taxe şi Alte Venituri au efectuat verificări pe teren. În vederea actualizarii dosarelor fiscale sunt distribuite chemări la sediu deţinătorilor de proprietăţi . În acest mod se verifică lunar Certificatele de dare în folosinţă definitivă pentru imobilele nou construite.  Documentele ce stau la bază aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.  Îmbunătăţirea sistemului informatic de încasare al impozitelor şi taxelor locale şi punerea în funcţiune a aplicaţiei de plată online.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligatiile ce decurg din aplicarea şi modificarea legislaţiei fiscale Pe linia informării cetăţenilor s-au efectuat următoarele demersuri: .  Actualizarea bazei de date si a dosarelor fiscale.  Taxa hotelieră 107 dosare. Dorobanţilor nr.  Majorări şi penalităţi de întârziere aplicate conform legislaţiei în vigoare. precum şi imprimatele tipizate necesare impunerii. . În timpul programului cu publicul inspectorii dau relaţii privind :  Modul de stabilire al impozitului pe clădiri.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa a unei cladiri. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Creşterea gradului de încasare al creanţelor la bugetul local. a unui mijloc de transport sau a unui teren. conform legislaţiei în vigoare.

impozit asupra mijloacelor de transport. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL Misiunea:  Stabilirea de impozite. 4. taxelor. 3. 1. TAXE. sesizează organele de urmarire penală 4. privind legalitatea si conformitatea declaraţiilor fiscale. Când în urma realizării inspecţiei fiscale se constată o modificare a bazei de impunere iniţiale.4. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 4. Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei.  Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor. B) Atribuţii în activitatea de control fiscal: 1. taxa specială salvamont. de către contribuabilii persoane juridice ce au obligaţia de plată a acestora. ATRIBUŢII A) Atribuţii în stabilirea obligaţiilor datorate bugetului local al municipiul Braşov: A1) OBLIGAŢII FISCALE . Obiectivele  Colectarea impozitelor. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE SI CONTROL FISCAL I. 1. în vederea stabilirii şi colectării obligaţiilor fiscale nedeclarate de către unii contribuabili I. TAXE.1. care au obligaţii de stabilire. conform legii. Dispune măsuri asiguratorii.3. Constată şi sanctionează potrivit legii contravenţiile date prin lege în competenţa Direcţiilor Fiscale Locale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. taxe şi alte venituri. 1.2 taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publictate 5. impozit pe spectacole.1 taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi 4. 3. 7. se emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite î n urma controlului. . 2. Execută misiuni de inspecţie fiscală. indiferent de forma lor de organizare.1. în conformitate cu prevederile legale. impozit/taxa pe teren. în conformitate cu prevederile legale. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local Braşov. 6. relevante pentru aplicarea legii fiscale. taxelor. care au obligaţii de stabilire.amenzi contravenţionale A2) OBLIGAŢII NEFISCALE (contractuale): . 2.Atribuţii în evidenţierea altor venituri datorate bugetului local al municipiul Brasov: veniturile din închirierea. Când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni.  Determinarea bazei impozabile reale. reţinere şi plată a impozitelor.SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. conform prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală actualizată şi republicată. Braşov. şi cf. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale. în sarcina contribuabililor persoane juridice. taxa hoteliera. când este cazul. concesionarea şi asocierea între municipiul Braşov şi persoane juridice privind domeniului public şi privat. Analizează şi evaluează informaţiile fiscale. . 1. impozit/taxă pe clădiri. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI STABILIRE IMPOZITE. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse. sau a altor persoane.impozite şi taxe locale 1. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. Braşov. taxelor. în vederea descoperirii de elemente noi.majorări de întârziere .2. reţinere şi plată a impozitelor. Normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedură Fiscală aprobate prin HG 1050/2004.

12. pentru diferenţele de sume neîncasate până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare.5. cu următoarea structura organizatorică: . la 31. care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora. În perioada 01.2010 inspectorii din cadrul Serviciului cu atribuţii de stabilire impozite.671 lei. Asigură şi pastrează confidenţialitatea informaţiilor.09.6 inspectori de specialitate. este de 15 inspecţii fiscale cu termen de finalizare la începutul anului 2011.1 şef serviciu .De aplicare a amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale prin întocmirea de procese verbalede contravenţie Până la data de 31. Alte Venituri Persoane Juridice şi Control Fiscal. datelor şi documentelor privind activitatea contribuabilului. 6.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. Serviciul era denumit Serviciul Control Fiscal.2010.impozite şi taxe locale  Cereri de compensare si restituire suma. Prezintă conducerii Direcţiei Fiscale Brasov propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi măsuri de conformare voluntară a contribuabililor. în vederea efectuării de inspecţii fiscale.943 . în funcţie de data comunicării acestora).12. Asigură predarea dosarelor de control la arhiva Direcţiei. în urma inspecţiilor fiscale. Indeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Fiscale a mun. din care 39.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.2010-31. Braşov. Judecătorie. . s-au stabilit suplimentar diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 4.2010: 14 inspecţii fiscale. Organizează şi conduce evidenţa acţiunilor de control şi urmăreste modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de control.575.  Soldul final. 8.124 documente.379 documente (9. Taxe.De control fiscal al impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi fizice de pe raza municipiului Braşov .din cadrul Serviciului .1 şef serviciu . de către inspectorii cu atribuţii de control fiscal . noua denumire a serviciului fiind Serviciul Stabilire Impozite.De stabilire a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Braşov .  Cereri recalcul-declaraţii rectificative. s-au intocmit dispoziţii de urmărire către Serviciul Urmărire.2. iar structura organizatorică a acestuia a fost următoarea: .2010. I.  Cereri Radieri auto. Serviciul Control Fiscal s-a unificat cu Serviciul Stabilire persoane juridice.01.08.12. In perioada 01. executori judecătoresti.7 inspectori de specialitate cu atribuţii de control l . Menţionăm că.09. Parchet. din care:  Modul de soluţionare a Ordinelor de serviciu: S-au emis 145 rapoarte de inspecţie fiscală şi 145 decizii de impunere.148. executori bancari.2010. În anul 2010 s-au încheiat 50 de Procese verbale de contravenţie.10 inspectori de specialitate cu atribuţii de stabilire Rezultatele activităţii de control fiscal desfăşurate în anul 2010 sunt următoarele:  Soldul iniţial al inspecţiilor fiscale la 01.din 01. ca urmare a reorganizării activităţii în cadrul Direcţiei Fiscale.2010) privesc:  Dobandiri auto.  Declaratii impunere impozite si taxe locale  Cereri eliberare certificate de atestare fiscala.  În cursul anului 2010 s-au emis 150 Ordine de serviciu.042 lei. taxe si alte venituri –persoane juridice au soluţionat un numar de 46. Direcţia Finanţelor publice.2010-31. Din valoarea deciziilor de impunere emise in anul 2010 s-au încasat în total 1. 7. Prin Deciziile de impunere emise în anul 2010. COMPETENŢE: . 9. 571/2003 privind Codul fiscal.01.

8 017 .  Vinzarea biletelor de spectacole. pentru a corespunde tuturor cerintelor serviciului şi implementarea programului informatic specific stabilirii sumelor suplimentare prin controlul fiscal.  Cereri de vizare/anulare bilete spectacole  Cereri eliberare situaţii patrimoniale şi debite la zi În cadrul serviciului se gestionează: . In timpul programului cu publicul.  Eliberarea de formulare tipizate necesare a fi completate. .  Cota majorărilor de intârziere aplicate conform legislaţiei in vigoare.Impozit spectacol 24 .Reclamă şi publicitate 1 406 DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULATIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele locale. Dorobanţilor nr.  Eliberarea situaţiilor patrimoniale şi debitelor la zi  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în str. ce se anexează la declaraţiile depuse.  Identificarea şi impunerea contribuabililor care deţin patrimoniu ce reprezintă bază impozabilă nedeclarată SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE Misiunea Serviciului Serviciul Urmărire si Executare Silită-Persoane Fizice si Juridice are următorul obiect de activitate: . conform clauzelor contractuale şi transmite modul de calcul agenţilor economici.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa. sau scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor. 4. inspectorii dau relaţii privind:  Modul de stabilire al impozitelor şi taxelor locale.  Adaptarea programului informatic SIMTAX.989 . 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrilor de Consiliu Local în vigoare. Activităţile Serviciului  Organizează activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni Centru Civic.Roluri clădiri nr.Terenuri şi spaţii concesionate/inchiriate 1 044 .  Termenele de plată. Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. a mijloacelor de transport sau a terenurilor. zilnic intre orele 8. precum şi la agenţiile fiscale. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Verificarea dosarelor fiscale in vederea eliminării dublei impuneri şi în vederea determinării bazei reale de impunere.00-17.  Vizarea fişelor de înmatriculare auto de încetare/înregistrare în evidenţele fiscale.  Documentele ce sunt necesare în vederea aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.Roluri teren 4. PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SERVICIULUI IN ANUL 2011  Pregatirea şi specializarea profesională a persoanlului din cadrul serviciului prin cursuri de specialitate privind modificarile legislative si aplicabilitatea acestora.Realizarea activităţii de urmărire şi executare silită a impozitelor.Taxa hoteliera 130 .Roluri mijloace de transport 32 052 .  Asigură corespondenţa cu Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov privind stadiul încasărilor şi modul de respectare a clauzelor contractuale din contractele de concesiune Centru Civic. taxelor şi a altor sume datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice.

 Asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire şi executare silită emise prin: deplasarea personală în teren (domiciliu şi/sau alte locaţii). ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile (dacă este cazul). despre scăderea din termen şi propune măsuri. înregistrează. verifică şi transmite Consiliului Local Braşov. Periodic conform prevederilor legale. emise de Consiliul Local. declarare a stării de insolvabilitate precum şi pe cel de scădere a debitelor pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie în perioada ulterioară declarării stării de insolvabilitate.  calculează cheltuielile de executare silită si actualizează majorările de întârziere pentru actele la care a primit titlul executoriu pentru persoane fizice şi juridice  aplică măsurile prevăzute de lege privind sechestrarea bunurilor. distribuie sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii de preferinţă prevazută de lege.054 de acte şi a desfăşurat următoarele activităţi: Activitatea de stabilire a concesiunii Centru Civic  Au fost verificate 109 contracte de concesiune Centru Civic. . societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.  întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor (în acest sens) pentru persoane fizice şi juridice. În cursul anului 2010 Serviciului Urmărire şi Executare Silită . persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. taxa hotelieră) datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice.  identifică contruile în lei şi valută ale debitorilor persoane fizice şi juridice precum şi alte venituri în vederea soluţionarii executării silite.  pe baza conturilor cunoscute şi a veniturilor debitorilor persoane fizice şi juridice continuă procedura de executare silită. întocmeşte procesul verbal de trecere în proprietatea statului. solicită evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate.  întocmeşte şi înaintează Serviciului Contencios documentaţia privind declararea stării de insolvenţă pentru creanţele bugetului local faţă de persoane juridice  Verifică documentaţia existentă la dosarul de executare şi o completează în vederea declarării stării de insolvabilitate. face verificări privind situaţia debitorilor dispăruţi sau identificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile pentru cei insolvabili. prin utilizarea serviciului poştal sau a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare.  primeşte şi urmăreşte debite transmise spre executare silită.  ţine evidenţa debitorilor transmişi spre executare silită sau pentru scădere şi propune măsuri de urmărire şi încasare în termen pentru persoane fizice şi juridice. făcând confirmarea debitelor. le transmite spre aprobare celor în drept.  primeşte cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele fizice şi juridice pentru cesiunea de creanţă faţă de debitori. cererile debitorilor persoane fizice şi juridice.  Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor. redevenţe.  Participă la inventarierea Programului Simtax de Administrare a Impozitelor şi Taxelor Locale. în baza deciziilor de aprobare a cererilor debitorilor.  Asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor de Director şi Hotărârilor de Consiliu Local Scurt istoric a activitaţii desfăşurate în anul 2010 Serviciul Urmărire şi Executare Silită-Persoane Fizice şi Juridice este alcătuit din 32 persoane ce au ca atribuţie colectarea impozitelor şi taxelor locale (impozit clădiri.  urmăreşte realizarea creanţelor bugetului local în termenul de prescripţie. întocmeşte procesul verbal de constatare. care solicită stingerea unor creanţe ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a unor bunuri imobile supuse executării silite şi documentaţia în susţinerea acestora. conform prevederilor legale pentru persoane fizice şi juridice.Persoane Fizice şi Juridice i-au fost repartizate spre soluţionare 60. taxa firmă reclamă şi publicitate. numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune directorului spre aprobare indemnizaţia acestora şi urmăreşte activitatea acestora pentru persoane fizice şi juridice  organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. impozit teren. informând din timp conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. în condiţiile legii. taxă teren.  primeşte. întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune şi le înaintează Serviciului Contencios. în ceea ce priveşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata concesiunii. închirieri teren. Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele juridice Direcţiei Fiscale şi asigură comunicarea soluţiilor legale în termenul prevăzut de lege. concesiuni. împreună cu propunerile de soluţionare. taxă auto. prin emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. după caz.

Serviciul Stabilire Urmărire şi Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 56 de procese verbale scădere debite pentru societăţile radiate în baza Legii 85/2006 deoarece prin Sentinţă Civilă s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului în temeiul Legii 85/2006. . la Bugetul Local. Procese verbale de scădere  Întrucât la începutul anului 2010 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. nr. Procese verbale de constatare a contravenţiilor  S-au debitat şi somat 15. 92/2003. sumă ce cuprinde debite restante datorate de persoane fizice şi juridice. Soluţionează pe cale administrativă contestaţiile formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov.4 din O.908 lei.209. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. am procedat la întocmirea unui număr de 665 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale.571/2003 privind Codul fiscal şi conform hotărârilor Consiliului local Braşov aprobate pentru fiecare an fiscal. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII Misiune 1. din care s-a procedat la radierea ipotecii / dreptului de gaj pentru un număr de 124 de sechestre ca urmare a achitării debitelor restante în sumă de 3.087 lei pentru persoane juridice respectiv unui numar de 6. Suma debitelor restante ale persoanelor fizice şi juridice.572 lei.005 de adrese privind sitarea popririi asupra indisponibilităţilor băneşti pentru persoane fizice şi juridice Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile  S-au instituit 309 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.486.(3) şi alin.444 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi juridice.554.  Ca urmare a bunei colaborări cu Tribunalul Braşov şi Oficiul Registrul Comerţului.G.212 popriri în valoare de 23.006 popriri în valoare de 5. în sumă de 10. Activităţi de organizare şi arhivare a dosarelor de executare  Au fost predate 961 dosare la Arhiva instituţiei cuprinzând documente arhivate pe anii 2005-2009. la solicitarea agenţilor economici.(5) din Legea nr. Au fost calculate lunar concesiunile din Centru Civic.261 lei.608 lei pentru persoane juridice şi un numar de 41. Colectivul Serviciului Urmărire şi Executare Silită – Persoane Fizice şi Juridice şi-a adus contribuţia şi la inventarierea masei impozabile prin verificarea şi compararea evidenţei auto din Programul Simtax de Administrare Fiscală cu Programul înaintat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor. Sistarea popririlor  Au fost întocmite 2.001 somaţii în valoare de 44. încasate pe anul 2010  Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită. conform art. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Braşov şi ale persoanelor fizice domiciliate în Municipiul Braşov. Soluţionează cererile formulate de către persoanele fizice. alin.468.025.137 lei pentru persoane fizice care au creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 3.871. conform art. alin.957. proprietăţi ale persoanelor juridice. Emiterea şi transmiterea de somaţii.186 somaţii în valoare de 11.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. precum şi promovarea a 22 dosare la Legea 85/2006 privind deschiderea procedurii insolvenţei.097 lei pentru persoane fizice. înfiinţarea de popriri  A fost întocmit un număr de 7. 2. 286. Dosare de insolvabilitate  De asemenea pentru încasarea debitelor restante au fost întreprinse măsuri ce au condus la întocmirea a 102 dosare de insolvabilitate în baza OG.042. s-a încasat suma de 32.

operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic.Legea nr.G. privind Codul de procedură fiscală.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O. Asigură acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (actualizată).Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.U.Ordinul nr. iar 39 de către persoane juridice. nr. nr. în funcţie de solicitări. .44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. la toate gradele de jurisdicţie. privind Codul de procedură fiscală. Activitate desfăşurată Conform competenţelor enumerate mai sus. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare pe cale administrativă a contestaţiilor formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. în principal a următoarelor acte normative: . . .Legea nr. nr.82/1991 a contabilităţii.H. . scanare. activitatea exercitată în cadrul Biroului Soluţionarea Contestaţiilor se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul fiscal. . datoriilor şi capitalurilor proprii.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.H.G. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. .Legea nr. .105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. .Ordinul ministrului finanţelor nr.H.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 78 de contestaţii formulate pe cale administrativă.22/1969 privind angajarea gestionarilor.472429/2010. 92/2003. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O. din care 39 formulate de către persoane fizice . nr.G. 5.G. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Asigură reprezentarea intereselor insituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ.G.Legea nr. autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată). a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. . 11.G. Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către conducerea Direcţiei Fiscale Braşov.G. . . . datoriilor şi capitalurilor proprii nr. .H.O. Activităţile din cadrul acestui Birou.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare. .O. nr.Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ (actualizată). circulaţie. .3. .H. . actualizată. 6. .273/2006 privind finanţelor publice locale.G.H. dar şi din alte ramuri de drept respectiv.G. Asigură arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului. se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice astfel: 1. planul de conturi pt. nr. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de eficienţă energetică. 92/2003. 9. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte achiziţiile publice. 8. 10. 4. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor administrative şi de gestiune. 7. nr. . nr.571/2003 privind Codul fiscal.Codul Civil şi Codul de procedură civilă.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. .571/2003 privind Codul fiscal. instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.Ordinul ministrului finanţelor nr. nr. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.Legea nr.G.

operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. Referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. 364/25. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a cererilor formulate de către persoanele fizice. circulaţie. ceea ce presupune formularea de recursuri. prevăzute de Legea nr. . probatorii. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. s-au emis un număr de 29 dispoziţii de acordare a acestor facilităţi fiscale şi un număr de 6 dispoziţii de respingere pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor stabilite prin H. nr. 4. birourilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. o tardiv introduse: 1. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. 3. scanare.în cazul persoanelor juridice: . o lipsite de interes: 1 . o fără obiect: 7. o nemotivate:1.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. precizăm că acestea au fost efectuate pentru toate actele înregistrate sau emise în cadrul biroului. menţionată.o dispoziţie prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. .12. .o contestaţie la executare a fost înaintată către Serviciul Contencios 2.05. după cum urmează: o neîntemeiate: 24.571/2003. cereri de revizuire. după cum urmează: o neîntemeiate:15. . cu modificările şi completările ulterioare. s-au efectuat următoarele operaţiuni: .- - În urma analizării acestora. la toate gradele de jurisdicţie. menţionăm faptul că această atribuţie a fost dusă la îndeplinire în funcţie de solicitările serviciilor. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. etc. .comunicarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile serviciilor cu atribuţii în punerea acestora în executare.G. pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 126 de dosare. În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. . şi în baza H. o fără obiect: 12. colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiei. nr.L.L. în baza titlului IX din O. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară.întocmirea actelor de procedură (întâmpinări. precizăm că aferent anului 2010. 5. . precum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii administrativ fiscale şi nu numai. o dispoziţie prin care s-a dispus conexarea. nr.un număr de 33 dispoziţii de respingere a contestaţiei. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. privind Codul fiscal. etc). . note de şedinţă.C. operaţiune ce presupune studierea legislaţiei cu relevanţă în cauza dedusă judecăţii. republicată conf.2009. .o dispoziţie de admitere în totalitate. o tardiv introduse:1 un număr de 2 dispoziţii prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie.C. s-au emis: în cazul persoanelor fizice : un număr de 27 dispoziţii de respingere a contestaţiei. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 35 cereri de acordare a facilităţilor fiscale.L.exercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare). În urma analizării acestor cereri. În ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare.participarea la şedinţele de judecată.2009.C. concluzii scrise.analizarea acţiunii privind temeiurile de fapt şi de drept. prin prezenţa la fiecare termen. un număr de 7 dispoziţii de admitere a contestaţiei. H. 903/22.un număr de 3 dispoziţii de admitere în parte.

a hotărârii de adjudecare.12. De asemenea. Printre atribuţiile delegate Biroului Soluţionări Contestaţii se numără şi solicitările înaintate către diferite instituţii privind exprimarea unor puncte de vedere pentru clarificarea unor prevederi legale. în vederea aplicării în mod unitar a acestora. .Analizarea ofertelor şi întocmirea proceselor verbale de deschidere. 8.2010. . . .Publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP . În acest sens.Întocmirea dosarului pentru fiecare achiziţie publică în parte. respectiv documentele care îl alcătuiesc. recepţie. .Cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu / birou al Direcţiei Fiscale. de exprimare a punctelor de vedere cu privire la anumite aspecte din legislaţia în vigoare. de analiză a ofertelor şi de adjudecare a achiziţiei. În ceea ce priveşte activităţile administrative şi de gestiune. . caiet de sarcini.Întocmirea contractelor de achiziţie publică . când este nevoie.preluarea şi înregistrarea facturilor.ţinerea evidenţei bunurilor în magazia instituţiei şi predarea lor către compartimente. contestaţii. . la solicitarea instituţiilor implicate în procesul de legiferare şi s-a înaintat şi o sesizare către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect analizarea oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii.Obţinerea aprobărilor pentru declanşarea procedurii.Întocmirea documentaţiei pentru fiecare achiziţie în parte (fişă de date. . În ceea ce priveşte arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului la Biroul de Arhivă din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. în care sunt precizate: de ce anume este nevoie. întocmirea referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare. . Finalizare procedură. .Întocmirea raportului procedurii. Conform legislaţiei aferente în vigoare sau aplicat procedurile de achiziţie publică cu respectarea etapelor specifice. note justificative).Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare în situaţiile prevăzute de lege. program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la 31. au fost emise de către Biroul Soluţionări Contestaţii un număr de 1007 adrese. . acestea au vizat următoarele : . În ceea ce priveşte activitatea privind achiziţiile publice precizăm că în urma întocmirii programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. . . perioadă care a vizat arhivarea şi predarea tuturor documentelor înregistrate în anul 2009. .Asigurarea desfăşurării de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul Direcţiei Fiscale în condiţiile respectării legii. .întocmirea Procesului Verbal de Recepţie şi Constatare Diferenţe. precizăm că s-a emis un număr de 7 solicitări către ministere.571/2003 privind Codul fiscal.6. precizăm că această activitate s-a efectuat pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie.Identificarea necesităţilor prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu/birou/compartiment din Direcţia Fiscală. Încheierea contractelor de achiziţie publică.Publicarea anunţurilor în SEAP (intenţie.Derulare procedură. .Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. pentru ce este nevoie. . respectiv: .Ţinerea evidenţei corespondenţei între compartimente şi diverşi ofertanţi Începând cu luna martie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor.Colaborarea cu serviciile de specialitate.Comunicarea rezultatului procedurii către toţi participanţii la procedură.Estimarea valorii contractului de achiziţie publică.Alegerea procedurii. . 7. Precizăm faptul că aferent anului 2010.Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice. participare).emiterea Fişei de Magazie . salariaţii biroului au desfăşurat următoarele activităţi specifice: . 9. . Biroul Soluţionări Contestaţii a procedat şi la întocmirea unor propuneri privind modificarea Legii nr.

întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Fiscale. S-a avizat favorabil Planul de intervenţie în caz de incendiu la sediul Direcţiei Fiscale Braşov de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. privind operaţiile de primire şi de eliberare a acestora. . în termen de 24 de ore de la primire. S-a depus documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de funcţionare la incendiu pentru sediul Direcţia Fiscală Braşov. 11. acestea au vizat următoarele: . . pentru depistarea eventualelor erori (care se vor îndrepta cu respectarea prevederilor legale). grafic de control intern pe linie de apărare împotriva incendiilor. de evacuare şi de intervenţie.în vederea efectuării unor servicii medicale. privind tipurile de instructaj..administrează şi întreţine toate imobilele aflate în folosirea Direcţiei Fiscale.5 obligaţii ale conducătorului societăţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. în acest sens. generale ale utilizatorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. În acest sens.efectuarea controlului intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov prin emiterea : notă de control privind controlul intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov. asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie. deşeurile. 10. .S. sesizeză pompierii. .L. MEDISAN SERV S.răspunde de buna întreţinere. . PROSANO S. .Colaborarea cu ABMEE pentru îndeplinirea unor obiective privind procesul de monitorizare a consumurilor energetice: . de apă şi gaz. bunurilor şi valorilor. termice ale instituţiei.6 proceduri privind lucrul cu foc deschis.L. . .1 – 9. conducătorului societăţii în domeniul protecţiei civile. aflate în patrimoniul şi administrarea instituţiei.S.verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor şi dotărilor. . . În ceea ce priveşte activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.R. .primirea.Implementarea de măsuri de utilizare eficientă a energiei. . datele din fişele de magazie cu cele din contabilitatea materialelor. . conducerea instituţiei şi poliţia. S-a efectuat instructajul echipelor de intervenţie din cadrul Direcţiei Fiscale. întocmind documentele necesare.sistematic confruntă cu contabila de la compartimentul de resort. de utilizarea raţională a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar. . Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a încheiat în anul 2010 contracte cu: .C. . la alte unităţi. perioadele caniculare şi secetoase şi sezonul rece. toţi salariaţii au fost supuşi controlului medical periodic conform contractului încheiat.5 decizii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.în caz de incendiu.gestionează şi eliberează bunuri din magazie. ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor.R.ia măsuri de prevenire împotriva incendiilor. generale ale salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor.Realizarea bazei de date cu consumurile energetice. . căile de acces.8 tematici privind instructajul pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. .asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice.pregătire pentru situaţii de urgenţă pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă tematici cu nr.C.în vederea efectuării unor servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă – apărării împotriva incendiilor. .asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor conducerii Direcţiei Fiscale cu privire la casarea şi transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acesteia. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de eficienţă energetică. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a emis: . . . .obligaţii generale ale salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. . pe baza actelor prevăzute de lege. recepţionarea şi înregistrarea în evidenţele magaziei (fişele de magazie) a materialelor şi bunurilor primite de la furnizori pe adresa Direcţiei Fiscale Braşov. conducătorilor locurilor de muncă privind prevenirea şi stingerea incendiilor.fişa obiectivului la sediul Direcţiei Fiscale Braşov. electrice.

La nivelul anului 2010.automatizării proceselor . 720¹ din Codul de Procedură Civilă . art. De asemenea într-un procent de 10 % din timpul afectat activităţilor de birou . Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi . asigurarea asistenţei juridice celorlaltor compartimente din cadrul instituţiei în funcţie de solicitările comunicate. reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în toate dosarele în care instituţia este parte. restul fiind reprezentate de petiţii. 4. . înscrierea instituţiei în tabloul creditorilor în situaţiile în care debitorii persoa ne juridice se aflau sub incidenţa prevederilor Legii 85/2006. 2.răspunsuri la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice.Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului . rezolvarea petiţiilor depuse de contribuabili în măsura în care această rezolvare presupune cunoştinţe juridice. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Misiune: Infrastructură informaţională performantă capabilă să susţină: .prin procedura de conciliere directă prev. .2010 – 31. . 720¹ din Codul de Procedură Civilă . 3.G. de art. 26/2001. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . 720¹ din Codul de Procedură Civilă .01.CONTENCIOS Misiunea Serviciului Serviciul are ca obiect de activitate principal reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti.2010 În cursul anului 2010. privind procedura insolvenţei. la nivelul Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcţiei Fiscale activitatea a fost structurată pe următoarele coordonate principale : 1. O.810 acte din care aproximativ 60% au fost aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor. . 222 au ca obiect contestaţii împotriva actelor de executare.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi prin procedura de conciliere directă prev. Dintre acestea 582 au ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. solicitări de puncte de vedere şi altele. privind procedura insolvenţei. Scop .Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţile aflate sub incidenţa Legii 85/2006.12.Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul: .Soluţionare în mod favorabil a contestaţiilor formulate de către persoane fizice şi juridice împotriva actelor de executare emise de Direcţia Fiscală Braşov. funcţionarii din cadrul serviciului au fost implicaţi în acordarea de asistenţă juridică în cadrul elaborării proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere plenului Consiliului Local.creşterii acurateţei informaţiei .Soluţionarea promptă a oricăror petiţii depuse de persoane fizice sau juridice. în cadrul serviciului a fost inregistrat un numar de 5. Legii 31/1990. 200 de dosare la procedura de lichidare cf. Activităţi realizate în perioada 01. au fost instrumentate pe parcursul anului 2010 un număr de 1.soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor pentru neacordarea facilităţilor fiscale .Soluţionarea cât mai promptă a punctelor de vedere solicitate de alte servicii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov.evitării duplicării datelor . 5.076 de dosare. . 40 de dosare la procedura concilierii cf. în relaţiile cu alte instituţii şi autorităţi publice precum şi acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei.SERVICIUL JURIDIC . de art. Funcţionarii din cadrul serviciului au acordat asistenţă juridică celorlalte compartimente de specialitate ale instituţiei într-un procent de 20% din timpul de lucru. În cadrul Serviciului Juridic Contencios. şi 32 de dosare ce au ca obiect dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor cf.

somaţii la termene pentru toţi datornicii din Braşov (aprox. ITM.Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală.07. Informaţiei 2.etc. PJ şi Urmărire PF. Denumire aplicaţie Colectare şi centralizare date de la alte instituţii publice (Primărie . 100.000). drepturi de acces. Dezvoltarea Sistemului Integrat de Impozite şi Taxe SIMTAX prin :  Integrarea aplicaţiilor informatice SIMTAX – Managementul documentelor  Integrarea aplicaţiilor de managementul documentelor ale Direcţiei Fiscale şi Primăriei pentru vizualizare HCL. vechime. Arhivă electronică. Întreţinere / administrare pachete de aplicaţii existente : SIMTAX. pentru instituţiile colaboratoare  Adăugarea de noi funcţionalităti în aplicatia informatică de impozite şi taxe : control fiscal. solduri 2011.dfbv. Programare / dezvoltare / implementare aplicaţii software necesare serviciilor din direcţie a. liste datornici.  Integrarea aplicaţiilor informatice de impozite şi taxe cu GIS Primărie  Portalul Directiei Fiscale www. Resurse Umane Serv.colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date. evidenţa persoane fizice autorizate.ro  Implementarea soluţiei de consultarea la distanţă a bazei de date impozite şi taxe. Tehn.Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Scop: Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii bazându-se pe: .  implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal cu începere de la 1. SICO. 167.2010 ) majorări de impozite pentru contribuabili cu două sau mai multe locuinţe şi auto cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc  diverse exporturi din bazele de date pentru asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor. upgrade şi evidenţe licenţe) Calcul sporuri fidelitate. CASS. decizii de impunere pentru toţi contribuabilii din Braşov ( aprox.crt. 5. Legis. 1. ore suplimentare Evidenţa achizitii publice.2010 1. Control acces (utilizatori. balanţe contabile.01. parole. prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin reţeaua de calculatoareprelucrarea acestor informaţii după necesităţiregăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse. liste matricole.000) . adrese de domiciliu şi corespondenţă. rol nominal unic. prin portalul Directiei Fiscale Brasov. pentru evidenţa parcărilor c.2010 – 31. Managementul documentelor. confirmări de primire. Autorizaţii de construire şi Dare în folosinţă. Informaţiei b. prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor . Tehn. fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului. 3. Comp. insolvabilitate. Diverse situaţii emise : liste de rămăşiţe 2010.PJ Serv. situaţii încasări. 4.12.. . alte situaţii solicitate de Curtea de conturi. inventarirea masei impozabile. Aplicaţii software dezvoltate de Serviciul Tehnologia Informaţiei în anul 2010 Nr. registrul de dispozitii Evidenţa consumabilelor de tehnică informatică Beneficiar Serv.) Evidenţa echipamentelor informatice (modificări pentru fişe tehnice (evidenţa reparaţii. pentru verificarea ajutoarelor de încălzire. instalări aplicaţii pe servere şi staţii client) d. Financiar Contabil Serv. Registrul Agricol. Stabilire PF. Radieri auto. SICO PS. fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei Activităţi realizate în perioada 1.

chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice  Operarea restituirilor.ro şi expedierea lor la destinatari.ro (1140 email-uri) . intranet. instalare şi configurare sisteme de calcul 5. în vederea ataşării lor în arhiva electronică 2. materiale consumabile şi înlocuirea lor în cele mai bune condiţii  Propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe servicii 6.dfbv.ro şi dirfiscala@dfbv. administrare şi întreţinere a reţelelor de calculatoare locale  Administrarea reţelelor – utilizatori. mandate poştale.e. Au fost emise 90.  Activitatea de informare prin infochioşcurile amplasate în sediul Direcţiei Fiscale şi la agenţiile fiscale  Activitatea de informare prin trimiterea deciziilor de impunere la începutul anului.ro. Activităţi de operare şi verificare în baze de date SIMTAX. dispozitive periferice) şi întreţinere/ reparare a celor existente  Evaluarea tehnicii de calcul şi înlocuirea celei uzate  Elaborarea caietelor de sarcini (achiziţii produse. servicii)  Asigurarea cu piese de schimb. Asistenţă tehnică acordată serviciilor din Direcţia Fiscală  Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează. casare. Dotare cu echipamente noi (sisteme de calcul. intranet. comunicaţii  Soluţii de securitate firewall. Activităţi în diverse comisii în cadrul Direcţiei (de inventariere. SIMTAX Concesiuni. parole de acces.839 de somaţii persoane fizice şi 9. Validarea şi verificarea documentelor scanate în cadrul Direcţiei Fiscale. 3. Au fost procesate 222 de cereri de înregistrare în sistemul electronic de impozite şi taxe. Au fost emise şi trimise cca. 167. salvare de baze de date.brasovcity. reţea metropolitană şi securitatea sistemului informatic al Direcţiei Fiscale  Administrarea serviciilor Internet. întreţinere/testare servere şi baze de date. servere. cheltuieli de executare silită  Operarea modificărilor pe contracte concesiuni şi a modificărilor rezultate în urma actelor de control fiscal  Scanarea documentelor serviciului şi ataşarea lor în arhiva electronică  Arhivarea documentelor din cadrul serviciului 7. Întreţinerea infrastructurii de comunicaţii.  Depanări soft şi hard de nivel mediu. recepţie produse/servicii. devirusare  Urmărire contracte în derulare pentru service tehnică informatică  Inventarierea tehnicii de calcul din cadrul instituţiei  Extindere reţea în sediul nou achiziţionat .000 de decizii de impunere persoane fizice şi juridice  Activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu si-au achitat datoriile la bugetul local prin afişarea somaţiilor pe site-ul Directiei Fiscale www. Implementare. precum şi depanările curente ale acestor programe. CSSM) Descrierea serviciilor oferite populaţiei  Activitatea de informare si plata eletronica on line prin aplicatia de Impozite si Taxe de pe site-ul primariei www. compensărilor persoane juridice. INFOCET şi arhivă electronică  Operarea plăţilor existente în extrasele din trezorerie. comunicaţii 4.050 somaţii persoane juridice  Activitatea de gestionare a poştei electronice dirfiscala@brasovcity. antivirus  Urmărire contracte în derulare Internet. achiziţii publice.

cheltuială salarială). Întocmeşte răspunsuri către cantribuabili cu privire la solicitări eliberare duplicate după plăţile efectuate prin casierii.  52 declaraţii privind salarile către Bugetele de stat. Asigură corespondenţa pe probleme financiar – contabile cu instituţiile abilitate 13. venituri fiscale şi nefiscale. Elaborează documentaţia pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului la venituri şi cheltuieli. 4. 9.  operarea extraselor de bancă zilnic  25 deconturi cheltuieli. Rezultate: Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Financiar Contabilitate privind înrregistrarea cheltuielilor şi plata salarilor s-a concretizat în:  9204 note contabile (extrase de banca. prin estimarea cheltuielilor de personal în baza statului de funcţii şi a cheltuielilor materiale în baza costului estimativ în cazul utilităţilor şi a necesarului de formulare tipizate. Intocmeşte notele de fundamentare pentru venituri pe clasificaţia bugetară.  1185 ordine de plată. consum lunar carburanţi. Calcul. 3. 20. contului de execuţie şi situaţiilor prezentate de serviciul informatic. Acordare vize CFP pentru contracte de achiziţii. Intocmire şi expediere către contribuabili decizii pentru restituiri şi compensări sume. 22. registrul de casă. Înregistrarea cronologică şi sistematică. Întocmire ordine de plată şi operaţiuni de decontare bancară pentru cheltuieli. 24. prin rapoartele generate de programul de impozite şi taxe locale. Asigură şi verifică întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind operaţiunile de restituire şi compensare. 8. Intocmeşte balanţe contabile lunar la venituri. 15. 17. 19. consumului de birotică şi alte cheltuieli de funcţionare. Organizează şi conduce activitatea în casierie atât la sediul central cât şi la Agenţiile Fiscale de pe raza municipiului Braşov. Activitatea serviciului 1. 23. Obiective Efectuarea operaţiunilor bugetare şi a plăţilor din buget cu respectarea legislaţiei în vigoare. 12. . amortizarea şi casarea mijloacelor fixe. 11. Verifică zilnic documentele emise de către angajaţii cu atribuţii de casier. Intocmirea balanţelor lunare pentru cheltuieli. prelucrarea. Întocmeşte situaţia încasărilor lunar. NIR. plăţi şi viramente salarii.  17 ordine de deplasare. Întocmirea situaţiilor privind execuţia bugetară pentru venituri.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Misiunea Activitatea de execuţie bugetară a bugetului propriu de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov şi contabilizarea veniturilor pentru bugetul local . 6. 7. 5. Elaborează bugetul de venituri pentru municipiul Braşov.  109 dispoziţii de plată/încasare. verificarea şi păstrarea tuturor operaţiilor patrimoniale. Intocmeşte balanţa de verificare pentru venituri. Operaţiuni contabile privind activităţile de executare silită. 16. 14. 2. 18. declaraţii lunare. Întocmirea dărilor de seamă contabile pe cheltuieli (balanţa şi bilanţ). Întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuieli şi anexele pentru investiţii. 10. Elaborează bugetul de cheltuieli al instituţiei. Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile conform extraselor de cont.  60 state de plată. note de transfer si bonuri de consum. concordanţa dintre suma de pe borderou şi suma depusă.  106 adeverinţe de salariu. 21. Acordarea de vize CFP pentru cheltuieli si venituri. Verifică extrasul de cont pe cheltuieli şi venituri.

aplicarea unui tratament echitabil cu posibilităţi de promovare a salariaţilor.446 operaţiuni în Registrul de casă. asigurarea calitaţii serviciilor. asigurarea unui personal calificat.F. clasificarea şi evaluarea lor.    20 situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal. 1851 adeverinte dovada de plata Arhivat 241 dosare documente. remunerarea pe care trebuie s-o primească.  ordinele de plată întocmite în anul 2010 au fost în număr de 2.279 mii lei. starea de spirit pe care aceştia o manifestă.  Verificare chitanţe anul 2009 şi arhivarea acestora COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea: Obiectul managementului resurselor umane îl constituie emiterea de decizii şi note interne ale Directorului. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE                 Prelucrarea actelor zilnice Indosarierea actelor Compartimentului Resurse Umane Intocmirea şi evidenţa fişelor de post Intocmirea şi eliberarea adeverinţelor Procedura deduceri personale Verificarea aplicaţiei Managementul Documentelor Completarea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de serviciu Pregătirea şi perfecţionarea profesională Verificarea. instruirea şi administrarea personalului. a posturilor pe care le ocupă. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv (C. Obiective: Obiectivul managementului resurselor umane constă în dezvoltarea şi administrarea politicilor şi programelor referitoare la asigurarea unei structuri organizaţionale eficiente. precum şi justificarea platilor neefectuate. introducerea datelor şi evidenţa concediilor de odihnă Evidenţa primelor de concediu Verificarea şi Evidenţa orelor suplimentare Verificarea şi Evidenţa concediilor medicale Intocmirea pontajului lunar Evidenţa intrări/ ieşiri pe poarta de acces a instituţiei Verificarea şi Evidenţa condicilor de prezentă Organizare şi desfăşurarea concursurilor de recrutare de personal .  înregistrat note contabile rezultate în urma operaţiunilor de compensare şi restituire în număr de 4080.P.  întocmirea deciziilor de compensare în număr de 1. serviciile sociale de care au nevoie salariaţii.  întocmirea deciziilor de restituire în număr de 1.P – cheltuieli. realizat în procent de 106 % raportat la bugetul aprobat în valoare totală de 171. Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Contabilitate privind gestionarea şi evidenţierea veniturilor s-a concretizat în:  evidenţierea încasărilor în valoare totală de 182. integrarea socială a noilor angajaţi. Întocmit lunar planificări pentru plata facturilor si salarilor.1417 operaţiuni prezentate la viza C.414.  1.F.  Arhivare documente 2008 Activitatea de casierie Rezultat: În anul 2010 au fost întocmite:  6. 3 cutii mandate poştale şi 159 chitanţiere.274 decizii de restituiri sume încasate eronat.  în anul 2010 s-a verificat concordanţa dintre balanţa analitică şi balanţele analitice privind creanţele bugetare.  contabilizat extrase de bancă zilnic.371. recrutarea.) .842 mii lei. selecţia.579.

repartizarea spre soluţionare a tuturor cererilor şi documentelor care intră în Direcţia Fiscală Braşov. cereri de scutire de impozit. procese verbale de constatare a . poşta electronică.000 de persoane au primit informaţii cu privire la probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Indicator de performanţă:  toti cetăţenii care solicită asistenţă la Centrul de Informaţii Cetăţeni să primeasca informaţiile solicitate sau atunci când informaţia solicitată depăşeste competenţa structurii de asistenţă să fie îndrumaţi către inspectorul de specialitate sau către instituţia competentă să le soluţioneze problema. centralizare şi Evidenţă evaluare personal Acordare de consultatţii. Verificarea. prin poştă.L Buget BIROU SINTEZĂ. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ Misiune:  asigurarea circulaţiei optime a actelor (intrări-ieşiri) în cadrul Direcţiei Fiscale Braşov  asigurarea informării corecte a cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe  asigurarea expedierii în timp util a corespondenţei  gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov Obiective:  primirea. note interne Comisia de disciplină Evidenţa personalului suspendat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani Evidenţa delegări/ mutări temporare ale personalului în cadrul altor servicii/ birouri Verificare.C. înregistrarea . Rezultat:  480. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ 1. Centralizarea şi Evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese Responsabil arhiva RU Raportarea ANFP privind modificările de personal Raportare către Direcţia Judeteană de Statistică Registru de evidenţă al funcţionarilor publici Evidenţa decalare program Consilier etic Evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici Dosarul profesional al functionarilor publici Program SICO salarii State de personal Plan de ocupare al funcţiilor publice H. dobandiri şi radieri auto.163 cereri şi acte. instituţii. agenţi economici (declaraţii stabilire impozit clădiri şi teren persoane fizice şi juridice. direct prin Registratură şi Agenţii Fiscale. radieri clădiri şi terenuri. declaraţii stabilire taxa publicitate.                       Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în clasă/ promovare în grad Promovarea funcţionarilor publici Verificare. Informarea şi asistarea cetăţenilor pe probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat: aproximativ 350. Calcul şi Evidenţa vechimii în muncă a angajaţilor instituţiei Completarea carnetelor de muncă Intocmirea de referate . înregistrarea şi repartizarea în timp util a actelor  informarea corectă a tuturor cetăţenilor care solicită asistenţă la Direcţia Fiscală Braşov  expedierea promptă a corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov  evidenţa clară şi operaţională a dosarelor din arhivă PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI SINTEZĂ. decizii. Asigură primirea.  să existe formulare pentru toate tipurile de cereri şi declaraţii 2. curieri. restituiri şi compensari sume. de la cetăţeni.

cereri pentru eliberarea cerificatelor de atestare fiscală. verificat. Centrul de Informaţii Cetăţeni şi Agenţiile Fiscale. recomandate.795 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală -pf au fost înregistrate  aproximativ 40.4 din OG nr. pe baza de cerere depusă la centrul de informaţii cetăţeni Rezultat: s-au înregistrat pe loc aproximativ 179 de utilizatori ai sistemului electronic de plată a impozitelor pf şi pj Indicator de performanţă: înregistrarea pe loc a cererii şi eliberarea codului PIN pe loc solicitantului. citaţii. 8.contravenţiei. a programului de management al documentului. notificari privind declansarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. pe loc. conform art. contestaţii.6 al. referitor la folosirea programului de management al documentului Indicator de performanţă: utilizarea cu usurinţă şi corectă a programului de management al documentului 7. păstrarea/conservarea. cereri pentru utilizarea sistemului electronic de plata a impozitelor. Urmăreşte descărcarea corectă a tuturor documentelor în programul de management al documentului şi ia măsuri pentru realizarea corectă de către toate serviciile.Asigură înregistrarea. decizii de impunere) şi alte documente au fost înregistrate la Registratură. popriri.Asigură evidenţa. înregistrarea şi eliberarea certificatelor fiscale-persoane fizice Rezultat:  21. compartimentele de specialitate . Indicator de performanţă:  înregistrarea şi repartizarea oricarei cereri sau act prezentat la Direcţia Fiscală Braşov şi la Agenţiile Fiscale. preluat pe baza de inventar în depozit) 2824 dosare  s-au reconstituit 699 dosare vechi .183 plicuri simple. Rezultat: toţi angajaţii instituţiei au primit asistenţă şi consultanţă.000 roluri ale contribuabililor au fost analizate în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală pf  s-au eliberat toate certificatele solicitate  s-au descărcat toate certificatele eliberate sau expirate şi predate pentru îndosariere la Serviciul Stabilire impozite şi taxe pf  s-au arhivat borderourile de predare primire a cererilor pentru certificate de atestare fiscală pf  s-au predat la Serviciul Stabilire impozite şi taxe – PF 21.Asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru folosirea corectă de către angajaţii Direcţiei Fiscale.cu confirmări de primire  s-au descărcat toate actele expediate prin aplicaţia informatică.233/2002 Rezultat:  s-au expediat 252. pf şi pj. Rezultat:  s-au arhivat ( legat. pe baza solicitării.  nu vor exista acte neînregistrate care să circule în cadrul Direcţiei Fiscale  cererile şi celelate acte înregistrate să fie predate serviciilor de specialitate numai pe bază de borderou 3. conform legii. a acestei activităţi. Rezultat: s-a verificat lunar situaţia documentelor expirate Indicator de performanţă: să nu existe neclarităţi în circulaţia documentelor din programul de management al documentului şi să nu existe acte expirate la sfarşitul fiecarei luni. publicaţii de vânzare. ca utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor.795 cereri eliberate sau clasate Indicator de performanţă: verificarea cu atenţie a situaţiei fiscale a solicitantului astfel încat să nu existe cereri nesoluţionate sau amânate şi eliberarea certificatelor numai pe baza de act de identitate sau procură notarială. pe baza actului de identitate 5. să se realizeze pe loc. somatii. în baza borderourilor  s-au repartizat către compartimentele aparţinătoare şi înregistrat în condici toate confirmările de primire şi retururile. folosirea şi selecţionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov. personal. Asigură expedierea corespondenţei către solicitanţi persoane fizice şi juridice şi asigură evidenţa tuturor expediţiilor.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor aprobata prin Legea nr. Asigură primirea. 6. Indicator de performanţă: expedierea să se efectueze în maxim 2 zile de la primirea adreselor 4. verificarea situaţiei fiscale. în ziua prezentării.

Asigură eliberarea pe baza cererilor. certificatelor şi extraselor de pe documentele din arhiva Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat:  s-au efectuat răspunsuri la 207 cereri de efectuare copii dosare arhivă  s-au cautat in arhiva 562 dosare fiscale din care s-au gasit 543  au fost cercetate în arhivă aproximativ 800 unităţi arhivistice pentru căutarea dosarelor fiscale ale căror copii au fost solicitate  s-au efectuat aproximativ 543 copii dosare fiscale Indicator de performanţă: formularea de răspunsuri la toate cererile prin care se solicită copii ale documentelor în termen de 30 zile 10. prin utilizarea aplicaţiei informatice de management al documentului  Evidenţa tuturor documentelor expediate prin poştă pe baza de borderouri  Evidenţa documentelor păstrate în depozitul de arhivă CHELTUIELI pentru prestaţiile poştale: 678. Asigură preluarea apelurilor telefonice către Direcţia Fiscală între orele 16.00-17. Analiză şi Registratură  Evidenţa tuturor documentelor intrate/ ieşite sau întocmite pentru uzul intern din Direcţia Fiscală Braşov precum şi circulaţia acestora până la descărcarea finală.00 – 17. .00 EVIDENŢE păstrate în cadrul Biroului Sinteză.000 lei.Indicator de performanţă: toate dosarele din arhivă să fie păstrate în condiţii corespunzătoare şi să fie operaţionale 9. a copiilor.00 Rezultat: au fost preluate toate apelurile telefonice din acest interval de timp ( în medie 4 apeluri /zi) Indicator de performanţă: preluarea tuturor apelurilor telefonice între orele 16.

 însoţirea. calamităţi naturale şi catastrofe. II.  apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. conform planului de pază si ordine publica. stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora.  verificarea şi solutionarea. la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii. cu ocazia adunărilor publice. industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă. conform legii. organelor abilitate a datelor cu privire la aspectele de încălcare a legii.  creşterea siguranţei cetăţeanului.  prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale. accidente. în condiţiile stabilite prin regulament. OBIECTIVE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut drept scop îndeplinirea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice precum şi de creştere a eficienţei pazei bunurilor şi valorilor de interes public şi privat. protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege. a criminalităţii şi infracţionalităţii stradale. epidemii.  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale.  participarea. la asigurarea fluenţei traficului rutier. manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local. cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie. III. în cel mai scurt timp posibil. în limitele legii. hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.  comunicarea.a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. protecţia mediului înconjurător. a uniăţilor şcolare. după caz. a pieţelor.  intervenţia. precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente. împreună cu organele abilitate.  acţionarea împreună cu poliţia. elaborat de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov şi aprobat de către Primarul municipiului Braşov cu avizul consultativ al Poliţiei municipiului Braşov. pentru aplanarea stărilor conflictuale. rezolvarea unor cazuri sociale. explozii. stabilite prin lege. asigurând protecţia acestora şi prevenind orice acte de tulburare a ordinii publice. curăţenia localităţilor.DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ BRAŞOV I.  creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de DPC Bv. a zonelor comerciale şi de agrement. mitingurilor.  asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local.a funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local. a pazei obiectivelor de interes public şi privat la nivelul municipiului Braşov . stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică al municipiului Braşov. prin optimizarea şi modernizarea managementului instituţiei. prinderea unor făptuitori.  asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice. prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal. sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii. altele decât cele cu caracter penal. jandarmeria. a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică. pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice. .  asigurarea supravegherii parcărilor auto. comerţul stradal. despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice. ACTIVITĂŢI Principalele activităţi desfăşurate în anul 2010 de poliţiştii comunitari braşoveni :  asigurarea ordinii si liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică. la solicitarea cetăţenilor.  participarea la asigurarea măsurilor de ordine. precum şi pentru faptele care afectează climatul social. altele decât cele stabilite în competenţa sa. avarii.  controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere. cu următoarele obiective de realizat:  asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică . precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local. MISIUNE  Asigurarea ordinii şi liniştii publice. pompierii.

nr.450 acţiuni.Braşov au desfăşurat un număr de 1.C.  efectuarea unor acţiuni în colaborare cu instituţii ale Administraţiei Publice Locale şi alte instituţii (de exemplu : pe parcursul anului 2010.  Legea nr. cu deficitul de personal din structurile de ordine şi siguranţă publică de la nivelul celor 5 secţii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov. în cuantum de 104. în scopul concentrării eforturilor în direcţia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.  H.P. 1 . în special a celor comise în stradă.un număr de 72 persoane.C.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia efectuării unor lucrări de modern.C. nr. au aplanat 583 stări conflictuale.A. în cuantum de 46.  B. în cuantum de 43.referitoare la activităţi comerciale ilicite. în cuantum de 70.250 lei . cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie Comunitară.Zona Centrul Vechi – Centrul Civic. nr. ca urmare a diversificării formelor de manifestare a fenomenului infracţional coroborat. precum şi a persoanelor dispărute. ş.a. manifestări sportive. agenţi din cadrul D.L nr. cu un număr de 789 sancţiuni. scăpaţi de sub supraveghere.C. carosabil 47 acţiuni.859 persoane.O.588 acţiuni. în cuantum de 102.  B.251/2005 – privind sistemul de parcare din municipiul Braşov. cu un număr de 970 sancţiuni. ş.d. efectivele D.nr.O.268/2008 – privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din municipiul Braşov.950 lei .P. .351 persoane fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale de comercializare a produselor.  asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole artistice.L.P.) .500 lei . . 4 . care au avut ca scop:  supravegherea unor zone în care au fost efectuate lucrări de modernizare carosabil / trotuare .C.O.753 acţiuni.  B.226 lei. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a semnat un Protocol de Colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov.  H.C. au soluţionat 827 sesizări adresate prin Dispeceratul 954. în cuantum total de 938.  H.Zona Rulmentul – Triaj .a. 5 .243/2008 – privind Regulamentul referitor la eliberarea permiselor de Liberă Trecere pe străzile din municipiul Braşov.O.nr.Zona Bartolomeu – Stupini.P.  B. cu un număr de 2120 sancţiuni. s-au concretizat în constatarea în anul 2010. ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor . surprinse în flagrant. în timp ce comiteau diverse infracţiuni.L nr.12/1990 . În data de 5 august 2010. şi COMPREST S.P. a unui număr de 52 fapte infracţionale. 3 . De asemenea. agenţi de la Poliţia Naţională. în anul 2010. 2 .P. obiectivelor şi valorilor. care au un impact direct asupra siguranţei comunităţii precum şi a realizării unei mai bune acoperiri a teritoriului din competenţă.P.360 lei . în anul 2010 agenţii comunitari braşoveni au constatat un număr de –7.la acţiuni de supraveghere a locurilor de amplasare a rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor. cu un număr de 610 sancţiuni. nr. sediile Birourilor de Ordine Publică ale D. Rezultatele pozitive ale acestor patrulări efectuate în municipiul Braşov. ponderea deţinând-o încălcarea prevederilor următoarelor acte normative :  Legii nr.075 sancţiuni contravenţionale.  H. (Anexa 3) IV. în mod direct. 61/1991 – privind normele de convieţuire socială. au fost executate şi în anul 2010. patrulări în zonele de responsabilitate ale Birourilor de Ordine Publică – Poliţia Comunitară şi ale Secţiilor de Poliţie.a. au încredinţat părinţilor sau instituţiilor de ocrotire un număr de 8 minori. nr.Braşov au fost mutate în locaţiile Secţiilor de Poliţie.Braşov au participat.P.m. Din dispoziţia ministrului de interne şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu Poliţia municipiului Braşov. a ordinii şi liniştii publice.nr. au verificat un număr de 3.O. ş.L. cu un număr de 223 sancţiuni.600 lei.A. REZULTATE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut în structură un număr de 5 (cinci) birouri de ordine publică cu următoarele zone de competenţă :  B.C.  H. cu un număr de 847 sancţiuni. În paralel cu activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi linişte publică şi de pază a bunurilor.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia producerii unor accidente de circulaţie 7 acţiuni. Din punct de vedere statistic. împreună cu inspectori din cadrul societăţii de salubrizare URBAN S.55 acţiuni. în cuantum de 257.627/2007 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare.201/2006 – privind Procedurile de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al municipiului Braşov.550 lei.din care au fost achitaţi 195. poliţiştii comunitari au legitimat un număr de 11. prin care.130 lei .Zona Carfil – Astra. în cuantum de 269..Zona Noua – Răcădău .L.000 lei.C. cu un număr de 776 sancţiuni.

în aceste instituţii. Direcţia Poliţia Comunitară a fost în contact permanent cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului..„ Falprev – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” – .  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: .A. Comisia de Disciplină a D. siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. care pot furniza date importante privind persoanele pretabile la comiterea de infracţiuni şi contravenţii. totodată. măsuri ce au constat în întâlniri ale reprezentanţilor Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. dar şi infracţiuni cu violenţă. după cum urmează :  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: „ Grundvig Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei” în derulare şi în cadrul căruia a fost încheiat un Contract cadru de parteneriat pentru desfăşurarea unor activităţi privind prevenirea recidivei în municipiul Braşov şi în zona adiacentă acestuia. . cu cadrele şi elevii de la unităţi de învăţământ. V. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a participat la şedinţele de lucru desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte aflate în curs de derulare. prilej cu care au fost abordate aspecte legate de ordinea şi liniştea publică. activităţi comerciale.  De asemenea. discuţii cu elevii problemă. În acest sens au fost purtate discuţii cu agenţii din cadrul instituţiei. persoanele fizice şi juridice . combaterii corupţiei interne. Pe parcursul anului 2010. la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea în societate a foştilor condamnaţi.L. o specializarea poliţiştilor locali în domeniile : circulaţiei pe drumurile publice. astfel. ale poliţiştilor locali . protecţia mediului. în special abaterilor de la etica profesională. disciplina în construcţii şi afişaj stradal. o deţin infracţiunile de furt . actele de violenţă din incinta sau imediate apropiere a şcolilor. S-a insistat pe întărirea legăturilor preşedinţii de asociaţii. contribuind. pretabili la comiterea unor fapte de corupţie. şi atribuţiile Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. în care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov este partner alături de alte şase ţări europene. tâlhării. spargeri de locuinţe ş.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale. ocazie cu care au fost analizate problemele de ordine publică existente. SITUAŢIA Venituri/Cheltuieli Venituri ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5.C. aprobat de Comisia Europeană: “HERA – Îmbunătăţirea Managementului de Poliţie referitor la Violenţa Domestică”.  Proiectul Asociaţiei Metropolitane Braşov: „Safeland” – Proiect de prevenire a criminalităţii la nivel local. prilej cu care au fost prelucrate acte normative. Polițiștii găsiți vinovați au fost sancționați disciplinar. De asemenea.  în baza Legii nr.Ponderea infracţiunilor constatate. permanent. pe parcursul anului 2010 au fost pregătite documentele pentru Proiectul Poliţiei Locale Valencia / Spania. Activitatea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov a avut ca obiect şi realizarea unui număr de 45 întâlniri cu conducerile a unui număr de 37 instituţii de învăţământ din zona de competenţă. stabilindu-se de comun acord cu conducerile acestor instituţii măsuri pentru prevenirea şi combaterea neregulilor.579 mii lei Bugetul pe anul 2010 a fost cheltuit în procent de 100 % Propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii desfăşurate de D. împreună cu structurile de specialitate ale M. a avut în cercetare un număr de 11 agenţi de poliţie pentru săvârşirea unor fapte ce puteau constitui abateri disciplinare. agenţii din cadrul Direcţia Poliţia Comunitară au participat la întâlniri cu preşedinţi ai Asociaţilor de Proprietari. prevenirea violenţei în şcoli şi cartiere”.P. distribuirea de pliante şi fluturaşi. principalele atribuţii ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. şi modalităţile de rezolvare ale acestora. cu durata de 3 luni . cât şi cu privire la persoanele recidiviste. distribuite pliante şi fluturaşi cuprinzând coordonatele de contact ale Birourilor de Ordine Publică. operatorii economici.579 mii lei Cheltuieli ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5.Braşov. cazuri care au fost prelucrate şi cu întregul efectiv din subordine.I. precum şi principalele norme privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza mun. susţinute din fonduri europene. în ceea ce priveşte situaţia copiilor străzii. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate. evidenţa populaţiei .a. în vederea demarării programelor de formare iniţială. Bv. o verificarea respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice. respectiv curăţenia faţadelor. O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. Au fost. Bv.P. În anul 2010. se vor avea în vedere următoarele: o stabilirea cadrului organizatoric. a locurilor de depozitare a diferitelor VI. în număr de 30. instruirea elevilor şi cadrelor cu privire la modalităţi de apărare împotriva faptelor antisociale. sancţionarea celor care au încălcat prevederile actelor normative.

o constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul.  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor fizice. în poligon.  consolidarea legăturii între aspectul teoretic al pregătirii profesionale şi realitatea practică din teren. 37 alin.  organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul.  continuarea cooperării cu alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii şi criminalităţii . a căilor de acces. a trotuarelor . a anexelor gospodăreşti. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. în condiţii cât mai apropiate de situaţiile tactice. a rigolelor. parcarea autovehiculelor şi accesul interzis şi dispunerea măsurilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar . domiciliul. o verificarea normelor privind lucrările de construcţii şi stabilirea măsurilor necesare întrării în legalitae. necesare unei prezenţe cât mai bune la formele de pregătire profesională lunară a agenţilor de poliţie . staţionarea. cu modificările şi completările ulterioare. a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  reevaluarea atribuţiilor funcţionale. inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. o urmărirea dezvoltării ordonate a comerțului stradal și desfășurării activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat . în condiţiile legii . reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în teren . o constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea. de rezistenţă la efort prelungit şi de utilizare a unor procedee de autoapărare în scopul rezolvării eficiente a tuturor situaţiilor operative. reformularea procedurilor şi a modalităţilor de lucru corespunzătoare mutaţiilor intervenite în situaţia operativă. . 290/2005. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2005 privind evidenţa. a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi .  creşterea ponderii studiului individual în creşterea nivelului de competenţă profesională .  perfecţionarea şi diversificarea planurilor şi tematicilor de pregătire. concrete ce ar putea să apară în teren.  asigurarea măsurilor organizatorice.materiale. punând accent pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu . a parcărilor.

DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE 1. BUGET 10. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST . SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 7. PSI 12. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 6. INFORMARE CETĂŢENI 15. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17. BIROU ADMINISTRATIV 11. COMPARTIMENT SSM. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 5. FINANCIAR. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 13. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 8. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL 2. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE 4. SERVICIUL RESURSE UMANE 9. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 16. COMPARTIMENT PROGRAME. COMPARTIMENT CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 3. COMPARTIMENT JURIDIC 14. SERVICIUL CONTABILITATE.

1.J.G. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. Acordarea tuturor prestaţiilor şi serviciilor sociale.aplicarea prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.O. . . Braşov . 3. . potrivit legii şi obiectivului de activitate al serviciului.aplicarea prevederilor H. studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat. Atribuţii principale . 57/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.G. Identificarea unor persoane sau categorii de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială. 1. cărbuni sau combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  alocaţia de susţinere a familiei. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL I.aplicarea prevederilor Legii 321/ 2001 privind derularea programului de acordare gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. privitoare la acordarea prestaţiilor sociale specifice:  ajutor social  ajutoare de urgenţă  ajutoare pentru încălzirea cu lemne.M. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”.aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 2. Aplicarea măsurilor active pentru creşterea şanselor de ocupare pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social prin sprijinirea repartizării în muncă.aplicarea prevederilor H. cursuri de zi. II. 4. reglementate de legile specifice aplicate în cadrul serviciului – în termenele legale şi corect.G. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii. . pe locuri vacante comunicate de către agenţii economici – în parteneriat cu A. a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a O. modificată şi completată prin Legea 276/2010.F.

unui grad de handicap sau invaliditate (nr.mediu) Analiza creditorilor la aj.mediu) Analiza dosarelor care au în comp. sau nu pensia de întreţinere – nr.orelor în folosul comunit.III.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Participarea la activităţi în parteneriat cu alte instituţiiA.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers.soc. (nr. pe baza documentelor-nr. mediu Actualizarea bazei de date inform.J.M.O. copii cărora li s-a stab.nr.. Solicitări scrise către benef iciari pt. Activităţi desfăşurate în anul 2010 I Nr crt Indicatori/lună II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 17 18 19 20 Alocaţii nou născuţi-lei Petiţii sosite şi soluţionate Contestaţii Nr. mediu Analiza dosarelor care au în componenţă pers. 26680 48760 46230 45770 51980 33120 0 0 5 0 0 4 1 0 3 0 0 3 3 0 2 1 0 4 26910 0 0 4 9660 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 3 289110 19 1 42 21 3 4 4 5 5 5 13 14 14 16 17 17 10 22 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 7 24 25 15 75 DA 1 17 52 15 74 18 86 21 68 18 63 15 62 DA 1 15 66 DA 1 18 72 DA 1 15 69 DA 1 15 60 DA 1 15 66 DA 1 17 68 DA 12 26 27 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 .F. inapte de muncă dat. cu afecţiuni pe baza cărora au fost scutite de ef.

Nr crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 Nr. modificate. incetate – întocmirea documentaţiei – nr.beneficiare Aj. dosare suspendate.ajutoare plătite Nr.încălzir e lemne-lei Ajut.mediu persoane Alocaţii nou născuţi-nr.(mediu) pers.cereri noi înregistrate Nr.mediu anchete sociale efectuate Nr. urgenţă – lei Ajutoare urgenţă număr Ajutoare înmormântare –lei Documente eliberate la cerere –nr. Nr. 4 37 8 122 130 5 25 6 122 128 4 27 8 126 139 6 44 11 129 140 4 35 8 121 141 4 33 4 125 143 4 22 6 122 138 5 20 14 120 138 5 32 8 123 138 9 26 10 134 138 4 16 10 128 143 14 15 8 129 145 68 28 101 1501 139 17 13 20 20 19 11 14 14 14 12 16 17 16 7 18914 155 227 174 0 0 0 324 1328 116 18781 154 222 116 0 0 0 362 1297 212 19592 19130 148 232 0 0 0 0 402 1217 199 19191 159 232 0 0 0 300 418 1280 226 20331 163 231 0 0 0 0 450 1225 144 19972 164 230 0 5000 1 0 280 1310 117 18651 155 228 0 0 0 0 357 1363 42 19251 157 222 0 0 0 0 27 312 0 20967 156 235 0 0 0 0 36 274 0 20579 161 230 870 0 0 0 23 326 0 20307 157 237 0 0 0 0 32 287 0 235666 157 230 1218 5000 1 685 258 960 1257 8 9 155 225 58 0 0 385 382 1305 201 10 11 12 13 14 15 16 . reluate.dosare aprobate Nr. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. mediu Ajutoare sociale plătite –sumelei Ajutor mediu lunar-lei/fam.mediu Consiliere public – nr.

Nr crt 28 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 29 30 31 Verificarea pe teren a modului cum e efect. sprijin incadrare pt benef. comune cu AJOFM de consiliere a persoanelor apte de munca.mediu 21 31 39 40 42 53 9 1 1 1 1 1 20 17 2 15 2 16 2 15 2 13 2 10 4 1 0 2 1 12 1 4 0 5 0 3 0 113 16 2 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 16 32 33 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 34 35 36 37 102 219 221 191 215 165 89 13350 113 179 44 6600 106 216 0 0 107 209 0 0 93 214 0 0 87 210 0 0 83 234 1246 186900 108 203 15300 32850 33150 28650 32250 24750 130 177 115 178 111 194 117 211 116 216 121 200 .munca în fol. Social Nr. beneficiari de aj. de aj.nr. a-si gasi un loc de munca Emitere disp acordare trusouri pentru nou-născuţi Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi lei Analiza creditori alocatii nou nascuti-nr. de aj.soc. Socialangajati Activ.comun. social pt. de benef de aj. mediu Analiza creditori trusou – nr. de aj. Social pt.mediu benef. benef. care s-a intervenit la AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca Nr. Adrese către alte instituţii Adrese AJOFM pt. Benef.

.cereri noi înregistrate Nr. care să ducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate. în special cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti. potrivit legii cât şi obiectivului de activitate al compartimentului.beneficiare Consiliere public – nr.2. astfel încât să nu se instaleze dependenţa de serviciile sociale. Obiective propuse pentru anul 2011 1. modificate. Consilierea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social cât şi a solicitanţilor de servicii sociale în vederea găsirii de soluţii. Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului. colete. Identificarea persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de risc social în vederea sprijinirii acestora (acordarea a două mese calde. .ajutoare plătite Nr. Nr crt 1 2 3 4 5 Activităţi desfăşurate în anul 2010 Indicatori/lună I 5 18 5 79 II 6 10 6 84 III 4 33 4 80 IV 4 20 4 81 V 4 22 4 82 VI 7 18 6 77 VII 7 16 7 81 VIII 3 5 3 79 IX 3 25 3 80 X 3 12 3 76 XI 5 15 5 77 XII 1 16 1 76 TOTAL 2010 52 18 51 80 6 7 8 9 10 11 Nr. 3. 208/1997 privind cantinele de ajutor social – în termenele legale şi corecte.acordarea a două mese. . Solicitări scrise către benef iciari 6 6 12 4 8 3 7 3 7 3 4 2 6 173 52 - 176 36 - 176 32 2 174 37 4 171 61 5 177 45 3 171 50 - 179 40 - 175 25 2 174 38 3 172 45 4 177 50 4 175 42 27 . datorită unor probleme medicale ce au fost specificate în ancheta socială. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. prin suplimentarea de pachete.dosare aprobate Nr.(mediu) pers.mediu anchete sociale efectuate Nr. incetate – întocmirea documentaţiei – nr. 2. dosare suspendate. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. pentru a găsi soluţii de a depăşi situaţia prezentă şi a ieşi din situaţia de dificultate economico-socială. II. Acordarea serviciilor sociale. persoanelor care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social pentru a-şi ridica porţia de hrană.acordarea transportului gratuit al hranei la domiciliu.mediu persoane Nr. mediu Ajutoare sociale plătite –sume-lei Ajutor mediu lunarlei/fam. Implicarea personalului în atragerea de sponsori şi donatori. 208/1997. în regim de catering. 5.zilnic. îndrumarea către diverse instituţii pentru obţinerea unor drepturi legale) pentru prevenirea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială.informarea şi consilierea beneficiarilor şi solicitanţilor serviciilor sociale. COMPARTIMENTUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I. reglementate de Legea nr.acordarea de servicii cu caracter primar persoanelor din Municipiul Braşov. III. reluate. a hranei beneficiarilor. în conformitate cu Legea nr. Nr. persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. de persoană. Atribuţii principale . 4. aflate în dificultate. zilnic.

med Întocmirea raport statistic L416/2001 Distribuire lapte praf – nr. conform OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. inapte de muncă dat.G. nr.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. conform: . 2 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.cutii 11 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 10 10 34 28 20 15 20 33 30 32 37 25 15 40 28 DA 112 91 105 105 98 119 84 63 56 70 63 70 1036 3. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. actualizată la data de 31 decembrie 2008. 1) din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.OUG nr. I. . 1. HG nr. alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.mediu) Actualizarea bazei de date inform. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare.025/2006. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. conform Legii nr. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată şi modificată şi HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. cu modificările şi completările ulterioare.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. .Legea 240 pentru completarea alin (2) al art.G. nr. cu modificările si completarile ulterioare. precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii. .  întocmirea dosarelor pentru alocaţia de stat şi pentru indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani. precum şi a indemnizaţiei şi a stimulentului pentru creşterea copilului. . aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. Activităţi desfăşurate în 2010 Activitatea Serviciului Alocaţii Sociale în anul 2010 a constat în aplicarea prevederilor legale privind:  stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii.Legea 341/2009 pentru completarea art. 1.  stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.H.12 13 14 15 pt. 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a . 1. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE Obiectiv general: Aplicarea prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii. II. Atribuţii principale  acordarea de informaţii şi îndrumarea solicitanţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru întocmirea dosarului privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani şi acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.Legea 239/2009 pentru modificarea art. alocaţiei familiale complementare. . pe baza documentelornr.H.  stabilirea dreptului la indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului.

alocaţie familială complementară . termenele care trebuie respectate etc. verificarea actelor.a. 4. dispoziţii şi comunicări 32 referate.transmise la AJPS 0 . Cereri / solicitări faţă de serviciul nostru : Nr. comunicare către beneficiar) Suspendare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar.în curs de soluţionare 17 – adeverinţe eliberate 16 – răspunsuri e-mail 6. 7. crt. referate. 17 16 II. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. completarea datelor în Registru special. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 2. verificare şi avizare adresă de înaintare către AJPS Braşov Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat (modalitatea de completare a cererii. 3. 4. 3. 5. dispoziţii şi comunicări 180 referate. dispoziţii şi comunicări 3 cereri. 5. Tip de cerere / solicitare Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 Cereri alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 Cereri alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 Solicitări privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Cereri eliberare adeverinţe (alocaţia S si C si indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului) Solicitări e-mail Număr de solicitări 707 152 131 1961 438 Observaţie 707 . 4. modulul „Alocaţii de stat” Întocmire borderou alocaţii de stat. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. înregistrare în baza de date. 11 adrese III.în curs de soluţionare 438 . comunicare către beneficiar) Număr 149 cereri. referate. completarea datelor in registrul special) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului. 101 .transmise la AJPS 0 . acte necesare pentru întocmirea dosarului. prevederilor OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi Ordinului nr. 1.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 79 . Beneficiarii de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Tip de activitate Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 aprobate (preluare cereri şi actele anexate. 1. 105/2003. verificarea lor şi certificarea conform cu originalul. 707 cereri 31 borderouri 31 adrese aproximativ 2400 persoane 6. dispoziţii şi comunicări Observaţie Nr.în curs de soluţionare 149 – aprobate 3 – respinse 130 – aprobate 1 – respinsă 1961 . crt. 1.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii leau cerut Adrese/comunicări cu solicitanţii de alocaţie de stat/instituţii Număr 707 cereri 2. 2. referat şi dispoziţie de primar. crt. verificare şi avizare borderou Întocmire.transmise la AJPS 0 . Solicitanţi de alocaţie de stat pentru copii Nr. instituţii care trebuie să elibereze anumite documente. înregistrare în baza de date. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. 3. referat şi dispoziţie de primar.

1. 9. înregistrare în baza de date. certificat invaliditate. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. situaţia şcolară. 9. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi introduse în dosar şi în baza de date Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului.) Adeverinţe şcolare. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit.5. 731 anchete sociale aproximativ 2810 persoane 12.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 60 . comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. cupon de pensie etc. Beneficiarii de alocaţie familială complementară Tip de activitate Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 aprobate (întocmire dosar. 8. 8. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie familială complementară pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi introduse in dosar si in baza de date Număr 130 cereri. dispoziţii şi comunicări 376 comunicări 2560 aproximativ Observaţie 2. verificarea venit net/brut. referate. anul şcolar. IV. dispoziţii şi comunicări 81 referate. certificat de handicap. înregistrare în baza de date. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. referat şi dispoziţie de primar.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 124 referate. 10. 7.alocaţie familială complementară 6. 5. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 7. dispoziţie şi comunicare 58 referate. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. anul şcolar. dispoziţii şi comunicări 373 comunicări aproximativ 1705 adeverinţe 64 . referat. condiţii de acordare a dreptului. 6.) Adeverinţe şcolare. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie familială complementară Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. aproximativ 1705 adeverinţe 86 chemări 11. dispoziţii şi comunicări 1 cerere. crt. 2560 aproximativ 68 chemări 668 anchete . 3. situaţia şcolară. Nr. cupon de pensie etc. verificarea venit net/brut. 4. dispoziţii şi comunicări 65 referate. dovadă de venit. adeverinţe şcolare. certificat invaliditate. referat şi dispoziţie de primar. certificat de handicap. de venit introduse în baza de date. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. Reluare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. de venit introduse în baza de date.

crt. acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. dovadă de venit.şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut (zilnic 8 ore) Referate. 3. dispoziţii de primar şi comunicări către solicitanţi Număr aproximativ 7850 persoane Observaţie Nr. drepturi şi îndatoriri ale solicitanţilor. 1961 dosare 36 borderouri şi adrese 437 cereri 9 adrese 4. crt. alte acte necesare pentru completarea dosarului. Centralizare activităţi desfăşurate Tip de activitate Activitate cu publicul. 1. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. creşterea copilului) Număr 1961 cereri/ dosare Observaţie 2. completarea datelor în registrul special. 9. adeverinţe şcolare. 4. întocmirea dosarului. aproximativ 7500 persoane 7. dispoziţii şi comunicări 769 comunicări 154 chemări .) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adeverinţe eliberate (alocaţia S şi C) Adrese către AJPS şi alte instituţii/firme aproximativ 2650 persoane 16 109 V. consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului beneficiari . Beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Nr. Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia familială complementară (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului.10. 11. certificarea de către primar a cererii) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului Întocmire borderou (lunar) cereri de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului şi adresă de înaintare către AJPS Braşov. verificarea corectitudinii actelor şi certificarea lor pentru “conform cu originalul”. 5. 12. verificare şi avizare borderou şi adresă de înaintare Cereri/declaraţii depuse la DSS privind modificările care au apărut în situaţia beneficiarilor de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Comunicare către beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului privind completarea dosarelor cu acte necesare sau orice modificare apărută la dosarele lor Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului (condiţii de acordare a dreptului.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei familiale complementare şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor .întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii . Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. termenele legale prevăzute. condiţii de acordare a dreptului. Comunicări către solicitanţi Chemări către beneficiari 823 referate. modalitatea de completare a documentelor. 6.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adrese de înaintare către AJPS Braşov privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Adeverinţe eliberate (indemnizaţie/stimulent pt. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 2.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . 64 9 VI. 3. probleme cu care se confruntă unii beneficiari şi soluţii propuse etc. 1.

respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii prin întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. 12. absenteism/abandon şcolar. la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale sau la solicitarea altor instituţii.  Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an. Asigurarea programului cu publicul în condiţii optime. 7.  Prevenirea separării copilului de familie. Atribuţii principale Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate din municipiul Braşov. stimulentul de inserţie. 4.  distribuirea de produse alimentare. conform HCL nr. 4.2010 la elevii provenind din familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală.08. Participarea la cursuri de specializare în domeniu. abuz. violenţă în familie. Îmbunătăţirea permanentă a bazei de date SICO pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul serviciului. Pregătirea pentru arhivare a dosarelor beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi de susţinere. 9.  Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate  Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. adecvate categoriilor sociale cu care lucrăm. 519 din 13. 8. Aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii. alte instituţii) 1399 anchete aproximativ 4125 adeverinţe 357 dosare 333 dosare 73 adrese cu borderouri 170 adrese 9 ~ 30 deplasări ALTE ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI ALOCAŢII SOCIALE :  pregătirea dosarelor de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală în vederea arhivării (dosare din 2004). indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului.  Demersuri privind înregistrarea tardivă a naşterii.  Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie care au instituită o măsură de protecţie specială. III. Urmărirea soluţionării cererilor şi petiţiilor adresate serviciului în termenul legal. 9. cu venitul sub 500 lei/ lună /membru. comportament deviant).  distribuirea de pachete cu rechizite şcolare „ Vreau să fiu elev”. . 6. 3. 5. produse de îmbrăcat şi de igienă personală (din donaţii/sponsorizări) la beneficiarii de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 1. Analiza şi implementarea noile acte legislative sau a modificărilor apărute şi a modului lor de aplicare. Efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii/beneficiarii de alocaţie de stat şi de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului. 8. Anchete sociale efectuate şi introduse în dosar şi în baza de date Adeverinţe şcolare şi de venit introduse în dosar şi în baza de date 7. Organizarea mai eficientă a activităţii serviciului. Obiective propuse pentru anul 2011 1.5. 2. în conformitate cu prevederile legale. 11. Dosare alocaţie de susţinere (S) în plată în prezent Dosare alocaţie familială complementară (C) în plată în prezent Adrese de înaintare către AJPS + borderouri Adrese de înaintare către AJPS Răspunsuri e-mail Curierat (deplasări cu actele la AJPS. dar şi din alte familii aflate în situaţie de risc social. 6. Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului are următoarele atribuţii:  Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate (abandon. 10.  participarea la cursuri de specializare (plătite de către angajaţi).

9 . spital. 13. şeful. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie Nr. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei).c Activitatea Indicatori Nr. Raport de vizită Raport de discuţie 101 290 Cereri/adrese cazuri 93 93 3. . 5. obţinerii drepturilor. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz 4 15. Activităţi socio-educative pentru copii aflaţi în situaţii de risc.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. alte instituţii. 10. 11. discuţii cu vecinii). Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. 2. . 1. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. Planul de monitorizare post – servicii. poliţie. alte persoane). obţinerii adeverinţelor de venit. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. tribunal.   Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 9. 4. 8. rt. cu beneficiarul. grădiniţă. verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final 23 4 4 4 4 87 3 30 12. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. punerea la dosar a documentelor). REI 54 6. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. . 2. primărie. 6 1 14. ORD. Ancheta Planul de servicii Referat Dispoziţie Pr. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. completare REI. 7. (lăsare înştiinţare. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii.

10. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz Cereri/adrese cazuri Nr. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. 14. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. alte instituţii. punerea la dosar a documentelor). 1. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. Informarea persoanei privind modul de eliberare a dovezii şi actele necesare Verificarea actelor prezentate de solicitant Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. ORD. 5. 3. 8 Nr. semnarea şi eliberarea dovezii (transmiterea dovezii în primărie în vederea semnării. Întocmirea. Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. REI 22 4. 40 40 3. Activitatea Indicatori crt. completare REI.Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie şi monitorizarea copiilor pe o perioadă de minim 3 luni Nr. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 2. înregistrarea dovezii în registrul de dovezi şi contactarea solicitantului în vederea eliberării dovezii) Declaraţii REI Dovadă 18 6 17 . 8. 7. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. şeful. Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. (lăsare înştiinţare. discuţii cu vecinii). crt. Soc. 8 1 3 15. 13. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Planul de servicii Referat Dispoziţie Proces verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final închidere caz 51 146 9 12 12 12 12 41 5 24 12. alte persoane). 11. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). cu beneficiarul. Raport de vizită Raport de discuţie Anch. 9. 6. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 2.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. Planul de monitorizare post – servicii. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. 1.

Indicatori 10 4 4 7 6 2 Nr 3. întocmirea raportului de reevaluare. crt. trecerea acesteia în registrul de corespondenţă şi verificarea actelor primite Întocmirea referatului şi dispoziţiei privind atribuirea numelui prenumelui Adresa Referat Dispoziţie Adresa Extrasul Rap. de expertiză medico-legală 10 3. 1. Sprijinirea părintelui în vederea deschiderii acţiunii în instanţă: redactarea cererii de înregistrare tardivă. 1. discuţii cu vecinii) Efectuarea unei noi vizite pe teren în cazul în care persoana nu se prezintă la sediul DSS Număr cazuri REE 139 450 3. alte adrese (Juridic) Cererea Raport de discuţie Raport de discuţie/notă de constatare 7 6 6 4. 2. Prezentarea persoanei care are în îngrijire copilul şi/sau a copilului la sediul DSS şi completarea raportului de discuţie Întocmirea de adrese dacă persoana nu este găsită la domiciliu de cel puţin 2 ori consecutiv Transmiterea raportului trimestrial privind cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an Raport de discuţie Adresă Raportul trimestrial 99 6 4 Nr. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. redactarea cererii de rectificare a erorii materiale. consilierea familiei Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu (lăsare înştiinţare. crt 1. crt. Întocmirea adresei către Laboratorul de Medicină Legală în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală pentru stabilirea vârstei şi sexului copilului Întocmirea adresei către părinte pentru a se prezenta cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală Adresă Rap. Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială la cazurile de copii care au intrat în evidenţa compartimentului după plecarea părinţilor în străinătate Reevaluarea la 3 luni a cazurilor: deplasarea pe teren. 2. Raport de vizită 171 4. deplasarea împreună cu părintele la Tribunal pentru depunerea cererii şi a actelor necesare Informarea părintelui în legătură cu necesitatea legalizării sentinţei civile. discuţii cu persoana care are în îngrijire copilul şi/sau cu copilul.disc. 4 Elaborarea adresei de înregistrare a naşterii şi depunerea acesteia împreună cu dosarul copilului la SPCLEP Braşov . . 6. 5.Serviciul Stare Civilă Ridicarea extrasului din registrul de naşteri de la Serviciul Stare Civilă şi predarea acestuia la DGASPC Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta peste 1 an Activitatea Nr. Activitatea Indicatori Nr.Nr. Primirea adresei de la DGASPC Braşov privind înregistrarea naşterii unui copil părăsit în SOG. Primirea solicitării privind înregistrarea tardivă a naşterii şi informarea părintelui în legătură cu demersurile necesare înregistrării naşterii Solicitarea părintelui Raport de discuţie 12 2.

crt. completare REI. discuţii cu şcoala. crt. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . 1. adrese către poliţie. . discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. vizite la domiciliu. întâlniri Nr. Elaborarea anchetei sociale Consilierea familiei. plata amenzii. crt. punerea la dosar a documentelor). REI 24 . contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Plan de intervenţie Nr. Întocmirea adresei către SPCLEP. 2. 1. a declaraţiei Cereri/adrese cazuri 57 57 3. 5. Informarea şi sprijinirea părintelui în vederea finalizării demersurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii. informarea despre drepturile/prestaţiile de care pot beneficia şi despre obligaţiile acestora Întocmirea planului de intervenţie pentru fiecare copil REI 4 2.5. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. 2. copii 60 22 3 Pregătirea şi organizarea activităţilor care se desfăşoară cu copiii Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar Nr.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. 7. completare REI. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. Întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care participă la activităţi şi consilierea părinţilor. 1.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Activitatea Indicatori Nr. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . REI 10 6. punerea la dosar a documentelor). alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor Ancheta socială Raport de vizită/ discuţie Adresa Raport final 4 96 sesizare cazuri 20 20 Activitatea Indicatori Nr. Activitatea Indicatori Nr.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului.Serviciul Stare Civilă privind înregistrarea naşterii copilului Obţinerea unei copii după certificatul de naştere şi ataşarea acestuia la dosar Activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc Adresa certificat naştere Nr. DGASPC Întocmirea raportului final de închidere de caz 16 5 Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri Nr. 3. însoţirea acestuia la Judecătorie Raport de vizită/discuţie Notă de constatare 6 15 8 12 6. 7. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. obligaţia de a asigura frecventarea cursurilor şcolare 4. Întocmirea de adrese către părinţi privind obligaţia de asigura frecventarea cursurilor şcolare.

Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 6. Număr cazuri Rapoarte de evaluare iniţială Rapoarte de vizită Rapoarte de discuţie Anchete sociale Referate pentru aprobarea dispoziţiei privind întocmirea planului de servicii Dispoziţii privind aprobarea planului de servicii Planuri de servicii întocmite Rapoarte de monitorizare copii în familie Fişe de monitorizare a situaţiei copilului Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate Rapoarte de vizită a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de reevaluare a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de discuţie Dovezi eliberate pt. 12. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea adreselor de răspuns CENTRALIZARE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Nr. 7. . obţinerii adeverinţelor de venit. 15. şeful. 19. grădiniţă. 5. 10 11. . obţinerii drepturilor. 14. primărie.  Implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania . 4. centralizarea contractelor . spital. 9. 7. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti.acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. pachete) Întâlniri cu Comitetul Consultativ Indicatori Total 406 114 298 495 24 16 16 16 54 16 6 171 450 99 17 231 18 60 40 6 Raport de vizită Raport de discuţie 44 47 6.  Coordonarea practicii studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specializarea Asistenţă Socială. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în activităţi de voluntariat cu copiii de la Galeriile Kronstadt . cu beneficiarul. 5. tribunal. poliţie. 1. 4. 2. 17. persoanele care pleacă la muncă în străinătate Adrese înaintare/Răspunsuri solicitări/sesizări Înregistrări naşteri Activităţi socio-educative Alte activităţi (distrib. 20. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. 3.  Raportarea trimestrială la DGASPC. 18. 13. 8. discuţii cu vecinii). crt. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. alte instituţii. Ancheta Adresa 15 56 Alte activităţi:  Organizarea întâlnirilor Comitetului Consultativ şi participarea la aceste întâlniri . discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). 16. alte persoane). . (lăsare înştiinţare.

.organizarea unor activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate.implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania în activităţi de voluntariat cu copiii aflaţi în evidenţa compartimentului. . 160 .  Soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor pe cheltuiala proprie (bani. pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale. 17 – Martinică în derularea proiectului educaţional « DORIM O LUME FĂRĂ SĂRĂCIE » .sprijinirea cazurilor de familii marginalizate social. pătuţuri.  Distribuire de pachete de îmbrăcăminte.  Participarea la întâlniri de reţea privind protecţia drepturilor copiilor. consum de droguri.consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi a persoanelor în grija cărora au rămas aceşti copii. . maşină) şi prin relaţiile personale ale angajaţilor compartimentului/serviciului. 3. încălţăminte. servicii de terapie prin mişcare alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate Nr.sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în :     îngrijire temporară la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. 167 Oct. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiectiv general:  Prevenirea si depăşirea unor situaţii de dificultate. 167 Nov. siguranţă în şcoli. Colaborarea cu Grădiniţa nr. 1 2 3 4 Tipul solicitării Solicitări servicii îngrijire la domiciliu Solicitări servicii centrul de zi Solicitări servicii terapie prin mişcare Solicitări alte măsuri de intervenţie/alte solicitări TOTAL Nr. vulnerabilitate sau dependenţă.colaborarea cu alte instituţii în vederea identificării de resurse şi servicii care să răspundă nevoilor familiilor cu copii. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii. . telefoane.creşterea numărului de familii consiliate (copii şi părinţi) în vederea prevenirii separării copilului de familie. servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale. . întâlniri de lucru.  Participarea la cursuri de specializare şi formare(plătite de către angajaţi).monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. . 5. solicitări 64 56 31 57 208 Solicitări adresate serviciului pentru persoane vârstnice în anul 2010 prin serviciul Registratură: Număr Beneficiari/ tipuri servicii Ian. cu copii. Obiective pentru anul 2011: . Beneficiari servicii centrul de zi 189 Febr 184 Martie 181 Apr. violenţă domestică.reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială. vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice  Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale Obiectivul principal . 161 Dec. . crt. 177 Mai 177 Iunie 174 Iulie 170 Aug. produse de igienă personală.implicarea Consiliului Comunitar Consultativ în soluţionarea cazurilor aflate în evidenţă. .reducerea numărului de părinţi care au acte de identitate expirate / nu au acte de identitate. dezbateri. 168 Sept. . seminarii pe teme de protecţie a drepturilor copiilor. jucării. alimente.

Număr participanţi 117 19-22 ian “Hai să dăm mână cu mână” Depresia la vârsta a treia Sf. coordonaţi de psiholog.00. 4 95 100 10 89 . 12-19 febr 16 febr 24 febr Febr. 33  str. audiţii muzicale. Valentin în Europa. persoane asistate 195 113 43 269 57 677 I. Africa şi au povestit despre Dragobetele românesc S-au croit şi cusut costume pentru grupul de dans de societate al vârstnicilor. excursii.croitorie Arta decorativă Dl. crt. total beneficiari 93 30 0 6 318 89 35 60 12 380 86 33 200 12 512 85 29 211 9 511 85 28 51 14 355 84 29 208 9 504 88 29 0 9 296 86 29 50 8 341 82 27 0 12 288 81 26 130 10 414 77 23 0 9 270 74 22 269 9 534 Număr persoane vârstnice asistate de Serviciul pentru persoane vârstnice în perioada ian. Activităţile zilnice sunt coordonate de 1 referent principal cu participarea celor 3 responsabili de caz şi a psihologului pentru acţiunile comune celor 6 grupe.Beneficiari servicii de îngrijire la domiciliu Beneficiari servicii terapie prin mişcare Beneficiari colet cu alimente Beneficiari alte măsuri de intervenţie Nr. cor)  consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii. 1 2 3 4 5 Tipul serviciului Centrul de zi Îngrijire la domiciliu Terapie prin mişcare Colet cu alimente Alte măsuri de intervenţie TOTAL Nr.00 -13. nr. vârstnicii sunt împărţiţi în 6 grupe. vizionare filme. Valentin vs Dragobete Meşteşuguri . 103 12-26 febr. la solicitarea beneficiarilor Activităţile centrului de zi se desfăşoară de luni până vineri între orele 9. Tudor Vladimirescu Nr. 22 16-22 febr.-dec. s-au citit scrisorile către Veronica Micle şi s-au cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu Sărbătorirea zilei Unirii Principatelor Române. stress. insomnie. Gen. demersuri pentru obţinerea unor drepturi)  antrenarea la activităţi sociale şi culturale  programe de educaţie pentru sănătate  consiliere psihologică. Data 12-18 ian Denumirea activităţii Eminescu nemuritor Descrierea activităţii Vârstnicii au recitat poezii ale poetului naţional. SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI . Goe Curs calculator Confecţionare mărţişoare 81 17 febr. Goe” la Teatrul Dramatic din Braşov Copii ai Şc. au prezentat eseuri despre depresie. Valea Cetăţii la Patinoar  activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Persoane vârstnice au confecţionat mărţişoare croşetate. cerc de pictură. drumeţii. Vârstnicii au dansat Hora Unirii şi au rememorat evenimentele istorice din acea perioadă Practicanţii. Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea confecţionând diverse obiecte decorative şi artizanale Vizionarea piesei de teatru “Dl. 2010 Nr. Persoanele vârstnice au luat cunoştinţă despre istoricul Sf.se desfăşoară la sediile din Braşov  str. Orientul Mijlociu.

rezervaţia de zimbrii de la Vama Buzăului Activitate organizată împreună cu copii de la Grădiniţa nr. cu cântec dans şi voie bună. 18 Braşov cu ocazia zilei de 1 Iunie Persoane vârstnice au participat la spectacolul omagial organizat de Filarmonica Braşov Discuţii interactive pe tema menţinerii vitalităţii Discuţii interactive pe tema înţelegerii mecanismelor memoriei şi ale uitării Persoane vârstnice beneficiare ale centrului de zi au înfiinţat un club de literatură unde se întâlnesc săptămânal şi îşi prezintă creaţiile literare.Iunie Ansamblul folcloric "Ciobănaşul" “Crizantema de aur” 12 30 .3 martie 4 martie 15 martie “E ziua ta măicuţă dragă” Ti-am adus în dar un mărţişor muzical „Scopul în viaţă” Spectacol realizat la sediul din Răcădău de copii de la Grădiniţa nr. Gen. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Vizionarea piesei de teatru “Făt Frumos din lacrimă” la Teatrul Dramatic din Braşov Beneficiari ai Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice au sărbătorit împreună . 18 împreună cu persoane vârstnice au confecţionat ornamente de paşti 19 aprilie Primăvara în imagini 15 Acţiune organizată împreună cu copii de la Şcoala Generală Nr. 18 Vârstnicii au prezentat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Braşov 48 160 10 Discuţii interactive despre importanţa scopurilor individuale şi de grup 26-31 martie 30 martie In aşteptarea iepuraşului Vine. recită poezii repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării dansurilor învăţate la spectacolele organizate de SPV repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării unui colaj de piese corale la spectacolele organizate de SPV 5 30 166 27-29 aprilie 3 mai 5 mai 17-21 mai Pe cărări de munte Joc şi voie bună în mijlocul naturii Pictură "A venit primăvara” Excursie pe plaiuri mioritice 58 68 87 25 mai 43 2 Iunie 17 iunie 28 iunie 28 iunie săptămânal De ziua copilului 775 de ani de atestare documentară Promovarea activismului Când uitarea devine o problemă Club de literatură 43 10 6 6 17 26 ian-20 aprilie Febr. 23 Braşov. nr. venirea primăverii Drumeţie la Pietrele lui Solomon Drumeţie “La Căciula” Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea şi au realizat o expoziţie cu picturile realizate Beneficiari ai CZ au participat la excursia organizată pe Valea Siriului unde au vizitat: barajul de la Siriu. vulcanii noroioşi. vine Iepuraşul 52 Confecţionare ornamente de Paşti 29 Copii de la Grădiniţa nr. . Copii şi vârstnici au expus picturi cu tematica „Primăvara” 21 aprilie Audiţii muzicale 10 Vârstnicii au participat la spectacolul organizat pentru ei cu sprijinul Operei din Braşov la Căminul pentru persoane vârstnice 17 mai 22 aprilie 15 aprilie Curs calculator Făt Frumos din lacrimă Balul Primăverii Copii ai Şc. mânăstirile Ciolanul şi Răteşti.

20-23 dec 44 125 II./ 2 decembrie 2/12 nov. .Dimitrie din Sighişoara.Crizantema de argint. au primit vizita lui Moş Crăciun şi au primit cadouri de Crăciun 19 17 57 20-24 sept..2 Iulie 13 Iulie 13-15 sept.. au fost prelevate analize persoanelor vârstnice: glicemie. Balul Vârstei a treia Meşteşuguri – croitorie Artă fotografică: .. 24 noiembrie 24 nov. „Împreună în mijlocul naturii. recreere. costume populare pentru concurs Persoanele vârstnice participante au cântat colinde.. îmbrăcare şi dezbrăcare. Excursie „Pe plaiuri mioritice” Vizionarea spectacolului „Just Dance” „Biblioteca vie” 53 5 oct. comunicare . exerciţiu fizic.se desfăşoară la domiciliul beneficiarilor. pregătirea concursului Serbare de Crăciun 10 33 28 octombrie 26 nov. 70 27 /sept. socializare în „Parcul Trandafirilor”. 33  îngrijire temporară la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. Gen. poezii. 12 octombrie 13 octombrie 13 octombrie 31 Servicii medicale stomatologice gratuite Drumeţie . deplasare în interior.-17 dec 146 43 47 17 154 3 decembrie 56 22-26 nov. hrănire şi hidratare.gen. igiena eliminărilor.. Muzeul de arme. iar coordonarea şi supervizarea îngrijitorilor la domiciliu la sediul din str. organizare. staţiunea Sovata: Lacul Ursu şi muntele de sare. trigliceride. 1-20 dec. Tudor Vladimirescu nr. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii  servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală. Târgul de ceramică din Corund Persoane vârstnice au vizionat un spectacol de dans realizat de persoane cu dizabilităţi Persoanelor vârstnice participante le-a fost prezentat proiectul „Biblioteca vie” scurt istoric. 23 au vizitat Turnurile postăvarilor. croitorilor. Educaţie pentru sănătate 105 10/13 Septembrie Educaţie pentru sănătate 32 16 sept. au recitat poezii. Gen. colesterol. prevenţie. o poezie şi un costum popular fiind jurizate şi premiate conform prestaţiei S-au făcut repetiţii: cântece. SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU . steluţe. lemnarului. coşuleţe şi beteală 15 persoane vârstnice au prezentat în concurs 2 melodii populare.23 Meşteşuguri Confecţionare ornamente de Crăciun Concurs de muzică populară Activitate corală. „Sănătatea sânului” Recreere. exerciţiu fizic pe Tâmpa Invitarea unui specialist într-un domeniu de interes. 23 Braşov Persoanele vârstnice participante au realizat ornamente de Crăciun croşetate: globuleţe. după care s-a discutat despre utilitatea acestuia în România Persoane vârstnice cu venituri reduse au beneficiat gratuit de consultaţie şi tratament stomatologic Persoane vârstnice au participat împreună cu copii de la Şc..Braşovul toamna.colinde. Nr.. testări. Muzeul vânătorilor Persoanele vârstnice participante s-au destins cu dans. chestionare Persoanele vârstnice participante au fost informate cu privire la necesitatea testărilor periodice. care să împărtăşească sfaturi din domeniul sănătăţii sânului: proiecţie film. muzică şi mâncare bună Au fost confecţionate costume populare împreună cu persoane vârstnice Persoane vârstnice au fotografiat peisaje din Braşov toamna şi au realizat o expoziţie fotografică Persoanele vârstnice au vizionat un spectacol de muzică poezie şi dans realizat de elevii Şc. a fost măsurată TA persoanelor participante Persoanele vârstnice au primit sfaturi de la un medicul geriatru cu privire la necesitatea şi obligativitatea consultului medical periodic şi tratamentului medicamentos adecvat diagnosticului Au fost vizitate: Mănăstirea Sf.. Drumeţie. Vizionarea spectacolului şc. autotest. Nr. „Împreună în mijlocul naturii. împreună în mijlocul naturii. transfer şi mobilizare.

11 Nov. 6 Oct. Nov. efectuare cumpărături. 4 Febr. 25 15 19 14 28 103 19 31 101 30 108 9 20 14 16 27 102 32 15 98 56 108 11 23 16 12 33 103 11 13 94 20 106 5 14 6 10 27 104 19 10 94 23 108 15 14 16 8 26 103 23 16 93 41 108 10 22 12 9 18 101 18 12 91 13 102 13 12 19 10 21 102 13 9 94 72 102 6 12 6 10 22 94 35 5 94 69 94 7 21 20 8 16 90 11 6 88 76 90 4 20 6 14 21 91 15 7 82 54 91 7 21 18 17 23 91 31 15 84 45 91 9 16 11 10 30 93 23 10 84 80 93 6 . grile de evaluare socio-medicală Activităţi centrul de zi Reevaluări situaţie beneficiari Referate şi dispoziţii acordare. aceştia având şi atribuţii privind activităţile organizate la centrul de zi. coordonare şi monitorizare a activităţii de îngrijire la domiciliu şi terapie prin mişcare sunt oferite cu sprijinul a 3 responsabili de caz. 11 Mai 21 Iunie 22 Iulie 10 Aug. 4 Martie 6 Apr. Dec. servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei. atribuţii privind alte măsuri de intervenţie. precum şi atribuţii privind distribuirea coletelor cu alimente Tipul activităţii Anchete sociale. suspendare servicii Vizite la domiciliu – rapoarte de vizită Înştiinţări de plată Contracte şi acte adiţionale Programe activitate Fişa pontaj servicii la domiciliu Fişe pontaj înlocuiri Fişa calcul contribuţie Planuri de Ian. Oct. 11 Sept. activităţi de menaj. Sept. Ian Tipuri de servicii Toaletă generală Toaletă parţială Toaletă specială Hrănire beneficiar Tehnici de mobilizare Efectuare cumpărături Preparare hrană Întreţinere curăţenie Spălat efecte personale Călcat efecte personale Sprijin plata facturi Însoţire instituţii Terapie prin mişcare Curăţenie generală Curăţenie sedii 29 123 261 48 259 104 340 224 269 84 9 33 9 61 110 227 36 224 110 301 218 242 62 10 37 21 96 1 35 114 251 42 246 122 345 246 280 84 10 37 15 74 11 43 102 225 37 258 110 303 231 252 73 9 30 11 68 1 42 109 232 46 231 132 284 216 244 57 9 27 9 68 3 42 122 290 47 297 183 320 242 265 73 10 31 5 95 2 46 0 12 0 15 1 12 3 35 2 57 4 12 133 299 45 295 169 299 243 232 71 6 34 11 96 123 209 39 231 145 330 251 263 65 7 41 17 74 122 199 31 206 140 324 229 241 58 7 38 18 93 119 180 27 174 133 295 216 202 58 6 30 12 97 107 188 32 202 133 275 240 215 67 4 28 12 107 112 158 27 182 133 262 254 211 70 5 30 4 102 Febr Martie Apr Mai Iunie Iulie Aug. Serviciile de evaluare. însoţire la medic sau la alte instituţii Numărul îngrijitorilor la domiciliu 19. încetare. 18 Dec.

SERVICII DE NATURĂ MEDICALĂ  administrare medicaţie (oral şi parenteral) la indicaţia medicului. 0 27 1 11 Mart ie 6 29 17 20 Apr. 3 32 13 5 6 Dec . 8 11 Mai 11 1 Iunie 5 9 Iulie 19 4 Aug. 3 30 9 11 3 Mai 2 36 0 13 17 Iunie 3 33 0 12 9 Iulie 2 44 14 7 14 Aug. IV. 5 Martie 3 Apr. 0 23 9 2 5 Sept. 16 10 Nov. Tudor Vladimirescu nr. 1 Mai 2 Iunie 1 Iulie 2 Aug. 0 11 3 4 5 V . SERVICII DE TERAPIE PRIN MIŞCARE  la sala amenajată în cadrul centrului de zi din Str. 1 Dec. 1 Nov. Consiliere psihologică personal Supervizări informale Colaborări cu alte instituţii Ian. 0 40 14 12 4 Oct. 2 44 8 3 6 Nov. 0 Sept. 0 19 20 21 21 21 21 37 16 22 24 49 23 50 51 49 40 39 36 36 11 11 0 0 0   In perioada ianuarie . 2 28 5 11 Febr. la centrul de zi sau la domiciliul beneficiarului  consiliere psihologică personal de îngrijire Servicii acordate de 1 psiholog Tipul serviciului acordat Evaluări psihologice Consiliere psihologică benef.aprilie 2010 kinetoterapeutul a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – total 48 ore Începând cu data de 18 octombrie activitatea de evaluare kinetoterapie şi efectuarea planurilor de recuperare se desfăşoară cu sprijinul unui voluntar. la solicitarea acestora. 0 Febr. 13 18 Febr. 6 2 Oct.îngrijire/intervenţie Supervizări formale şi informale Curierat Încasare contribuţii/eliberare chitanţe Coordonare practică studenţi (nr. 33  la domiciliul beneficiarilor Servicii acordate de 1 kinetoterapeut (perioada 1 ianuarie -17 octombrie) Tipul serviciului acordat Evaluări şi reevaluări Kinetoterapie Servicii de terapie prin mişcare la sala amenajată la Centrul de zi Servicii de terapie prin mişcare la domiciliul beneficiarilor Ian. 18 9 Sept. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  consiliere psihologică individuală a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate. studenţi) 57 16 291 39 18 257 43 20 247 41 10 183 31 20 258 34 12 204 20 12 259 25 10 181 10 12 210 9 12 229 32 12 238 9 12 171 - - - 5 5 5 - - - - - - III. 14 8 Martie 16 15 Apr. la domiciliul beneficiarului  îngrijire medicală la recomandarea medicului de familie Tipul serviciului acordat Vizite medicale Colaborări cu alte Ian. 7 10 Dec 8 5 . 0 Oct.

 Coletele sunt oferite de către Clubul Rotary sau alţi sponsori şi descărcate.  Creşterea cu 69% a numărului de acţiuni comune organizate pentru beneficiarii centrului de zi. Tipul serviciului acordat Descărcare şi pregătire colete alimente Distribuire colete cu alimente la sediu Distribuire colete alimente la domiciliu Febr.  Creşterea cu 54% a numărului supervizărilor formale şi informale faţă de anul 2009. raportat la resursa umană disponibilă. Oct. 23 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice care a avut ca obiectiv desfăşurarea de activităţi în parteneriat. . 130 Nov. Medo. Serviciul Autoritate Tutelară. persoane vârstnice din municipiul Braşov cu venituri mici au beneficiat de sprijin constând în colete cu alimente de bază. Spitalul de Psihiatrie.instituţii medicale Pansamente la dom. medicul geriatru. tratam. 50 Sept. 269 35 30 181 19 192 19 41 10 186 22 - 41 9 - 123 7 - 245 44 Parteneriate derulate  Parteneriat cu Clubul Rotary Braşov – prin derularea acestui parteneriat.  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice. 2 excursie şi 1 spectacol pentru beneficiarii centrelor de zi.  Creşterea cu 11% a numărului de anchete sociale efectuate faţă de anul 2009.  Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu.  Organizarea a 2 petreceri. Obiective realizate în anul 2010  Obţinere atestare anuală a îngrijitorilor la domiciliu. în cadrul strategiei Naţionale a Acţiunii Comunitare  Parteneriat cu ORCO SRL Braşov care urmăreşte crearea unui cadru pentru cursanţii practicanţi în vederea formării deprinderilor practice corespunzătoare calificării şi furnizarea de servicii de terapie prin mişcare şi reflexoterapie pentru persoane vârstnice beneficiare ale SPV Colaborări: Medici de familie. Contribuţii încasate – 37505 lei Sponsorizări şi donaţii –produse în valoare de 10728 lei. faţă de anul 2009.  Actualizare manual de proceduri. injectabile Participare la evaluări complexe Planuri medicale 22 6 0 0 23 11 1 1 20 4 1 1 18 6 3 3 21 5 3 3 34 18 1 2 29 10 1 1 25 2 5 0 16 5 1 1 24 11 2 1 48 7 1 0 24 3 0 0  In perioada ianuarie . Adăpostul de Noapte. beneficiarului Recoltare analize. ACORDAREA DE COLETE CU ALIMENTE  Se distribuie colete cu alimente de bază pentru persoane vârstnice (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu venituri mici şi fără sprijin din partea familiei. Obiective propuse pentru anul 2011  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice şi tehnici de mobilizare. pregătite şi distribuite de angajaţii Serviciului pentru persoane vârstnice.aprilie 2010 asistentul medical a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – în total 70 ore VI. Asociaţia de Caritate Braşovia. Spitalul Judeţean. 18 Braşov care a avut ca scop educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele vârstnice  Parteneriat cu Şcoala Generală nr. Hospice Casa Speranţei.  Parteneriat cu Grădiniţa cu program săptămânal nr. 60 Martie 200 Apr. Dec. 211 Mai 51 Iunie 208 Iulie Aug.  Creşterea cu 60% a numărului de vizite efectuate la domiciliul beneficiarilor.

6. . SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 1. 38. . Atribuţii şi competenţe: . . .Iniţierea de acţiuni cu caracter socio-cultural-sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi care urmăresc să aducă o contribuţie reală la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 6. demersuri pentru obţinerea drepturilor conform legislaţiei în vigoare). 430/2008. conform legislaţiei în vigoare. raportat la resursa umană existentă. Organizarea a 2 petreceri. întâlniri. . la promovarea egalităţii de şanse în scopul prevenirii discriminării. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de terapie prin mişcare.Actualizarea bazei de date cu asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale.Colectează şi verifică cererile împreună cu actele anexate care au fost adresate Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi de către solicitanţi în vederea obţinerii drepturilor.Organizarea şi susţinerea instructajul periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru asistenţii personali aflaţi în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. republicată). d) din HG.Consiliere socială şi administrativă (îndrumare către diverse instituţii. 1 excursie pentru beneficiarii centrelor de zi.Întocmirea diverselor rapoarte şi situaţii statistice referitoare la domeniul de activitate al serviciului. . informări pentru persoanele cu dizabilităţi.ancheta socială pentru obţinerea legitimaţiei de călătorie pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru adulţii cu deficienţe auditive şi mintale ai căror însoţitori au dreptul de a circula gratuit doar în prezenţa asistatului. .     Menţinerea numărului de beneficiari de servicii în cadrul centrului de zi.Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a grupurilor de suport pentru asistenţii personali.Urmărirea evoluţiei principalilor indicatori care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. alin. .Consiliere psihologică oferită de personal specializat pentru persoanele cu dizabilităţi şi asistenţilor personali ai acestora. lit. . raportat la resursa umană existentă. . la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu deficienţe fizice sau psihice.Formularea de programe şi proiecte menite să îmbunătăţească serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi din Municipiul Braşov în vederea creşterii standardelor de viaţă ale acestora.Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi. .ancheta socială pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenţilor personali. în termenul legal de 30 de zile la solicitările privind aplicarea legilor specifice serviciului. .Implementarea altor măsuri şi acţiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate.ancheta socială pentru soluţionarea eventualelor reclamaţii cu privire la activitatea asistenţilor personali. a) din Legea 448/2006. nr.Înaintarea de propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului. conform art. .ancheta socială persoanelor care solicită angajarea în calitate de asistenţi personali. .Efectuează investigaţiile legale şi întocmeşte: . având în vedere prevederile legale în vigoare. . lit.Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali pe care aceştia o desfăşoară la domiciliul persoanelor cu deficienţe grave pentru identificarea nevoilor şi adaptarea serviciilor în funcţie de necesităţi. raportat la resursa umană existentă.Consolidarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale în vederea organizării de seminarii. . . .Efectuarea demersurilor necesare în vederea organizării instruirii pentru asistenţii personali (conform art. Încheierea de noi parteneriate sau continuarea derulării parteneriatelor existente. . care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi. .ancheta socială în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap. .Implementarea de măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială. conform legislaţiei în vigoare. .Elaborarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice serviciului în conformitate cu responsabilităţile stabilite. . 4. pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu.Întocmirea şi emiterea răspunsurilor. . privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

271 271 37 326 363 apr. 17. exprimat în scris. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Întocmirea documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor. realizată de asistenţii sociali. 430/2008. Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali Conform art. respectiv: . sept. face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. Copii cu handicap Adulţi cu handicap 349 34 9 feb. 5. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap). privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006. În această perioadă..301 anchete sociale pentru copii cu handicap (efectuate conform Ordinului 95/2006 al Secretariatului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS. conform legislaţiei în vigoare: 1. 6. e)-g) şi la alin. (1). cu modificările şi completările ulterioare. Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali Conform art.G. Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului între 0-7 ani În anul 2010 s-au efectuat demersuri în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap. . nov.G. din H. 26 269 295 aug.efectuarea evaluării psihologice cu scopul de a surprinde gradul de compatibilitate dintre persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal şi persoana cu deficienţe grave. b). pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 2. din H.obţinerea acordului persoanei cu deficienţe grave sau după caz. lit. mar. sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav. alin. conform art. oct. 2. pentru angajare. 3. realizată de psihologul serviciului. cu modificările şi completările ulterioare: ”serviciul public de asistenţă socială dispune . republicată. cu modificările şi completările ulterioare: „ angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. republicată. Efectuarea demersurilor pentru completarea documentaţiei necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi S-au efectuat demersuri necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru un număr de 2 persoane cu dizabilităţi (conform art. dec. 430/2008. alin. alin. nr. d). pentru un număr de 28 persoane care au solicitat acordarea acestui drept. 26 369 395 mai. cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani. presupune: . din Legea 448/2006. . lit. alin. 4.3843 anchete sociale pentru adulţi cu handicap (efectuate conform art. al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei. 40.Efectuarea de anchete sociale în vederea completării documentaţiei necesare evaluării persoanelor cu handicap de către Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap În anul 2010 s-au efectuat un număr total de 4144 anchete sociale cu scopul de a stabili statutul şi contextul social în care trăiesc persoanele. în funcţie de profilele lor psihocomportamentale. 37 380 417 36 385 421 24 268 292 19 315 334 27 258 285 Total/lună Total = 4144 anchete sociale efectuate S-au întocmit 280 rapoarte de vizită.efectuarea anchetei sociale pentru persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal cu scopul de a evalua competenţele şi deprinderilor acesteia. (2). . 4. din Legea nr.” Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali. În anul 2010 s-au efectuat demersurile necesare în acest sens pentru un număr total de 146 persoane. republicată.Pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului în vederea arhivării acestora. 31 246 277 iun 38 407 445 iul. (2). (2) şi (3). 12. primăria localităţii de domiciliu. de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). în domeniul protecţiei drepturilor copilului). din HG. 25. Luna Număr anchete sociale efectuate ian. 268/2007. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

. precum şi gradul de satisfacţie al asistaţilor cu privire la îngrijirea de care aceştia beneficiază.Acordarea îngrijirilor primare. 7. Programul de instruire iniţială pentru cei 372 asistenţi personali a cumulat un număr total de 520 ore dintre care 312 ore de teorie şi 208 ore de practică.participarea la întocmirea testelor de evaluare aplicate participanţilor la programul de instruire iniţială.Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav.Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap.participarea la cele trei forme de evaluare: iniţială. Planul de pregătire a fost întocmit conform tematicii aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului.susţinerea tematicilor propuse conform Ordinului nr.Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului. .întocmirea listelor de prezenţă. . Consiliere psihologică individuală pentru asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi În anul 2010 au fost susţinute 48 de şedinţe de consiliere psihologică individuală adresate asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi. 1 asistent medical. . .Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate. pe parcurs şi finală. . . . .Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. .distribuirea materialelor didactice. conform tematicii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Număr controale 34 28 32 37 41 45 10 10 12 15 15 11 efectuate Total = 290 controale periodice 6.2009 – 07.Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. . asistentul personal al persoanei cu handicap grav are obligaţia de a participa o dată la 2 ani. . Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin intermediul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a organizat în perioada 19. republicată.Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului.alte activităţi. 1 psiholog şi 1 consilier juridic. Scopul efectuării controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali este acela de a evalua modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc responsabilităţile conform Fişei postului şi a Contractului individual de muncă. cu modificările şi completările ulterioare.redactarea diverselor raportări privitoare la programul de instruire al asistenţilor personali.asigurarea mijloacelor tehnice şi tehnologice pentru susţinerea programului de instruire iniţială. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. cu scopul de a-i ajuta într-o manieră nondirectivă legată de anumite situaţii dificile de viaţă. 1 secretar în responsabilitatea căruia au intrat următoarele atribuţii: . în responsabilitatea cărora au intrat următoarele atribuţii: . .efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local”. 1 kinetoterapeut. .împărţirea pe grupe a participanţilor în vederea întocmirii planificărilor cu acordul scris al acestora.pregătirea suporturilor de curs şi adaptarea lor pe parcursul instruirii. Organizarea şi susţinerea programului de instruire pentru asistenţii personali Conform prevederilor Legii 448/2006. . să-şi conştientizeze resursele personale necesare depăşirii impasurilor existenţiale. la instruirea organizată de angajator care are responsabilitatea de a asigura gratuit instruirea asistenţilor personali. Personal implicat: Moderatori: 2 asistenţi sociali.informarea asistenţilor personali cu privire la condiţiile în care se desfăşoară programul de instruire iniţială. . Astfel.întocmirea orarului împreună cu persoanele responsabile cu organizarea programului de instruire iniţială.2010 instruirea pentru un număr total de 372 asistenţi personali angajaţi în cadrul instituţiei. după cum urmează: Durata programului de instruire iniţială: 40 ore/grupă dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practică.10. 319/2007. . . cu scopul de a contribui la formarea de competenţe profesionale necesare acordării unei îngrijiri de calitate persoanelor cu deficienţe grave.05. . 319/02/10/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav al şi a inclus următoarele module: .

05. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) pe numele fiecărui participant după absolvire. . Menţionăm că această campanie a fost iniţiată de Serviciul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. „Zi de zi cameleon. 18. specializarea Asistenţă Socială. . document emis de Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi recunoscut doar în cadrul acesteia.Piesa „ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” în data de 09.2010 la care au participat un număr de 212 persoane cu dizabilităţi.02.  Implicarea în campania privind efectuarea verificărilor la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.Evaluarea participanţilor a presupus următoarele etape: evaluarea iniţială – aplicată cu scopul de a identifica nivelul de pregătire profesională a participanţilor în vederea adaptării programul de instruire la nevoile cursantului acestora. Media de intrare a participanţilor la programul de instruire iniţială este de 3.04. care au ales să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Serviciului Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. alin. Carduri proiective”.desfăşurat în luna februarie 2010 care a vizat facilitarea comunicării între participanţi şi nu numai. Proiecte derulate în cadrul SPPD: 1.Facultatea de Sociologie şi Comunicare. evaluarea finală – aplicată tuturor celor 372 asistenţi personali cu scopul de a certifica atingerea obiectivelor propuse iniţial. astfel: -5 studenţi anul I. .Piesa „ Domnu` Goe” în data de 16. “Pot fi stăpânul emoţiilor mele”. a câte 60 ore/student.  Coordonarea stagiului de practică pentru un număr de 7 studenţi din cadrul Universităţii Transilvania Braşov . Testele privind evaluarea iniţială au fost aplicate pentru toţi cei 372 asistenţi personali care au participat la programul de instruire iniţială. Obiectivele vizate:  favorizarea exprimării frustrărilor.Piesa „ Făt frumos din lacrimă” în data de 22. „Lupta cu obstacole în familie”.raport individual de practică.realizarea unui portofoliu individual. Astfel. “Te pot asculta. în luna iunie angajaţii SPPD au aplicat un număr de 159 chestionare. (3) din OG nr. . Scop: optimizarea şi dezvoltarea personală. realizarea catharsisului afectiv . putem comunica. Media finală după aplicarea testelor de evaluare este de 8. a câte 40 ore/student -2 studenţi anul II. desfăşurat în luna mai 2010 care a vizat intercunoaşterea şi autocunoaşterea participanţilor.39.2010 – la care a participat un număr de 583 persoane cu dizabilităţi. ALTE ACTIVITĂŢI REALIZATE DE PERSONALUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI:  Sesiuni de team building organizate de psiholog pentru angajaţii serviciului pe următoarele teme: „Comunicare asertivă”. nu doar vorbi”. nu doar auzi. “Împreună învingem boala” .Grup de suport pentru asistenţii personali/aparţinătorii persoanelor cu deficienţe locomotorii.86.  În vederea facilitării accesului la cultură al persoanelor cu handicap. În total au fost emise 372 de certificate asistenţilor personali care au absolvit acest program de instruire iniţială. Programul de instruire iniţială pentru asistenţii personali s-a finalizat cu eliberarea unui certificat (conform art. „Boala în viaţa mea Stigma: criminalul ascuns”.atestat de practică. respectiv: . Stagiul de practică s-a finalizat cu: . „Am o inimă isteaţă?”. ameliorarea capacităţii de rezilienţă şi confruntarea cu starea de impas existenţial Luna Număr întâlniri Număr participanţi feb 2 14 mar 3 24 apr 3 24 mai 4 36 iun 1 8 iul 1 4 aug sept oct 2 10 1 4 nov 1 4 dec - Total = 18 grupuri de suport Total =128 participanţi Temele abordate în cadrul acestor întâlniri „Spune-mi cine eşti”.2010 la care au participat un număr de 130 persoane cu dizabilităţi.dar nu uit cine sunt”. în anul 2010 în colaborare cu Teatrul Sică Alexandrescu Braşov persoanele cu dizabilităţi au fost invitate la trei reprezentaţii.

respectiv personal responsabil cu organizarea şi deplasarea la acest eveniment. . Scop: inocularea speranţei în propriile forţe. director artistic al asociaţiei Afrik’dezarts. respectiv municipiul Braşov a primit invitaţia de a participa alături de alte şapte ţări din comunitatea europeană. activităţi de informare pe diverse teme de interes pentru persoanele cu dizabilităţi. boabe de orez. Franţa. în viitor. Evenimentul organizat în Franţa a avut un impact pozitiv asupra opiniei publice franceze. exerciţii fizice. Polonia. respectiv: Spania. în cadrul acestui forum au fost organizate următoarele activităţi:  expoziţie fotografică realizată de Deza Nguembock. „Prin noi. dezvoltarea sentimentului de eficienţă personală  încurajarea stimei de sine  armonizarea relaţiei asistent personal . pentru noi. Belgia. pentru promovarea modei adaptate persoanei cu handicap fizic din Tours. activităţi culturale. actori voluntari. însoţitori ai acestora. haideţi să le depăşim!”.spectacol-comedie muzicală cu tema „istorii de dragoste”. unde România. muştar etc. dintre care: persoane cu handicap fizic.asistat 2.concurs de vestimentaţie adaptată. Lituania. fasole. .). Italia şi Franţa. . Până la momentul de faţă au avut loc 2 întâlniri. “Doar împreună vom reuşi”!. Obiective vizate:  crearea unui mediu în care persoanele cu dizabilităţi să se simtă în largul lor  dezvoltarea încrederii în cei cu care interacţionează  crearea unui mediu propice creşterii stimei de sine  dezvoltarea relaţiilor interumane 3. viaţa fi-va mai frumoasă”. Activităţile desfăşurate: activităţi de cunoaştere şi interrelaţionare. prin dezvoltarea capacităţii de a se ajuta pe sine şi pe ceilalţi. „Obstacole în comunicare. grup de suport pentru persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18-26 ani.  colocviu cu tema incluziunii persoanei cu handicap în societatea franceză. la care au participat aproximativ 12 persoane adulte cu dizabilităţi/întâlnire. colaje la care s-au folosit diverse materiale: flori presate. care a desemnat o delegaţie de 21 de persoane. a organizat în perioada 16-21 octombrie 2010 cel de-al treilea forum european al modei adaptate. Municipiul Braşov a fost reprezentat la acest eveniment prin intermediul Direcţiei de Servicii Sociale. Obiective:  Dezvoltarea sentimentului de utilitate  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială  Creşterea stimei de sine  Îmbunătăţirea stilului de viaţă prin organizarea de întâlniri cu specialişti din domenii de activitate conexe  Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în diverse acţiuni cu caracter social cu scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica acestei categorii de persoane MODE H Asociaţia Mode H Europe. Letonia. „Asul din mânecă!”. Luna Număr întâlniri Număr participanţi mai 1 7 iun 3 7 iul 3 6 aug 4 6 sept 4 5 oct 3 5 nov 2 5 dec 3 5 Total = 23 întâlniri Temele abordate în cadrul acestor întâlniri “Să ne deschidem sufletul!”. „Familia – cel mai important lucru pentru mine!” În afara temelor abordate. sub formă virtuală/ digitală care a vizat adaptarea hainelor de zi de tip prêt-à-porter pentru persoanele cu handicap fizic. s-au desfăşurat activităţi de terapie ocupaţională şi jocuri interactive în colaborare cu un psiholog voluntar. activităţi de îndemânare (decupaj. fiind mediatizat de presa franceză şi română.Centru de zi dedicat persoane adulte cu dizabilităţi Scop: promovarea integrării sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi Acest proiect pilot a fost lansat în 17 iunie 2010. în calitate de co-organizator.

Scopul organizării spectacolului a fost acela de strângere de fonduri pentru deplasarea delegaţiei. o observarea gradului de satisfacţie al persoanei cu deficienţe grave cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază din partea asistentului personal. în baza Dispoziţiei de Primar 7243/19. a participat la preluarea cererilor şi introducerea în sistemul informatic al cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor.07. a sensibilizării opiniei publice cu privire la nevoia de incluziune socială a acestei categorii de persoane. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. Organizarea celei de a patra ediţii a evenimentului “O viaţă fără bariere”. adresat părinţilor elevilor participanţi la Proiectul Curcubeu. în vederea creşterii calităţii vieţii acestora. am participat alături de colegii din cadrul Serviciului Alocaţii Sociale la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitanţii de alocaţii. cu situaţie materială precară. Organizarea şi susţinerea instructajului periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toţi asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. Personalul angajat al serviciului s-a implicat în buna desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului „ Prefer să ştiu din timp!” – proiect de educaţie pentru conştientizarea femeilor asupra cancerului de sân. Iniţierea unor activităţi cu caracter socio-cultural sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei noastre în vederea prevenirii marginalizării sociale.  Proiectul Curcubeu „Paşi către o nouă şansă”. conform prevederilor legale în vigoare şi a obiectului de activitate al serviciului.10. cât şi din alte localităţi ale ţării. În conformitate cu O. adresat elevilor premianţi din Municipiul Braşov. fişa postului şi recomandările din planul individual de servicii/planul de recuperare. la care estimăm participarea unui număr de aproximativ 100 persoane atât din Municipiul Braşov. am participat la pregătirea spectacolului „ WEST SIDE STORY”. Stimularea unor relaţii de muncă pozitive la nivelul Serviciului pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea lunară a unor activităţi de team-building pentru angajaţii acestuia. în Franţa la Tours. care au participat la sesiuni de informare şi conştientizare asupra cancerului de sân. personalul din cadrul serviciului. mobilizând asistenţii personali – femei cu vârste cuprinse între 25 si 45 ani. având în vedere ca informaţiile culese la faţa locului şi consemnate în formular să surprindă statutul şi contextul social în care persoana trăieşte.avant-premiera care a fost prezentată în sala Centrului Cultural „Reduta”. Implicarea în desfăşurarea evenimentului „ Parteneriat pentru comunitate” desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Braşov în data de 05. dedicat elevilor care provin din familii defavorizate .  Proiectul „ Împreună vom fi mai puternici”. a diminuării formelor de discriminare.zona Craiter. domiciliaţi în municipiul Braşov .2010 unde au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice în scopul întăririi colaborării dintre cele două sectoare public şi privat. utilizatoare de fotoliu rulant. De asemenea. dedicat persoanelor cu deficienţe locomotorii. reliefând nevoile acesteia şi servicii alternative identificate pentru soluţionarea lor. Efectuarea în procent de 100% a anchetelor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi precum şi a copiilor cu handicap. În luna septembrie am participat la acţiunea „Primul meu ghiozdan” care a constat în distribuirea ghiozdanelor cu rechizite copiilor din clasa I.  „Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”.Alte proiecte derulate în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale:  Proiectul „ Fii de 10!”. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Alte activităţi desfăşurate de angajaţii serviciului: În luna ianuarie 2010 angajaţii serviciului au participat alături de angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice la distribuirea alimentelor (zahăr şi făină) la domiciliul beneficiarilor. vizând următoarele aspecte: o modul în care sunt duse la îndeplinire de către asistentul personal atribuţiile prevăzute în contractul individual de muncă. adresat persoanelor eliberate din penitenciar în vederea reintegrării sociale.G. în vederea obţinerii drepturilor.2010. - - - - . Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. De asemenea în luna noiembrie. precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice. Efectuarea în procent de 100% a controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali angajaţi în cadrul instituţiei. În preajma sărbătorilor de iarnă s-au întocmit liste cu beneficiari şi s-au distribuit pachete cadou provenite din donaţii din Olanda constând în alimente (conserve) şi îmbrăcăminte.

prin acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de lege. . Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE Misiune: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate. viata fi-va mai frumoasa!”(mărirea numărului de participanţi.întocmirea documentaţiei specifice privind acordarea/încetarea dreptului la indemnizaţia lunară. conform Legii nr. . În cursul anului 2010 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 678 persoane. . Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Prin noi pentru noi.arhivarea corespunzătoare a dosarelor şi documentelor întocmite în cadrul serviciului. specializarea Asistenţă Socială). Respectarea termenelor de întocmire a documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor conform prevederilor legale în vigoare.042.  sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termica în sistem centralizat.monitorizarea şi actualizarea constantă a dosarelor persoanelor aflate în evidenţa serviciului.- Acordarea unor servicii de evaluare psihologică a cazurilor avute în evidenţa serviciului ori de câte ori este nevoie.informarea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor îndreptăţite să primească indemnizaţia lunară. pentru care a fost alocată suma totală de 4. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Doar împreună vom reuşi!” prin mărirea numărului de participanţi şi organizarea de activităţi motivaţionale pentru participanţi. . lemne.778 lei.consilierea persoanelor cu privire la documentaţia necesară şi procedura de acordare a indemnizaţiei lunare. material lemnos şi a tarifului social la energie electrica. creşterii calităţii vieţii şi favorizării incluziunii sociale a acestora.verificarea şi preluarea cererilor şi a documentelor justificative anexate. după cum urmează: .  facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor aflate într-o situaţie de risc social. combustibili petrolieri. Obiective:  promovarea incluziunii sociale şi facilitarea unei vieţi autonome a persoanelor cu handicap grav prin asigurarea dreptului la indemnizaţia lunară. diversificarea temelor de discuţii). 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. respectiv a persoanelor cu handicap grav şi accentuat prin asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. gaze naturale. Această procedură presupune desfăşurarea următoarelor activităţi principale: . . 7. în vederea asigurării nevoilor sociale. Activităţi desfăşurate în anul 2010 şi rezultate obţinute: A. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite (informarea şi îndrumarea corectă a solicitanţilor şi beneficiarilor în scopul obţinerii drepturilor conform legislaţiei în vigoare). republicată. . cărbuni. Încurajarea voluntarilor să participe la activităţile derulate în cadrul serviciului (studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare.actualizarea lunară a bazei de date în vederea listării documentaţiei specifice pentru plata indemnizaţiilor lunare.

2010-31.07. în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a numărului de solicitări privind acordarea indemnizaţiei lunare cu 2%.938 persoane pentru care a fost decontată suma de 950. 356/31.2010 s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de persoane beneficiare de gratuitate pe transportul urban.05. nr.07. 14/ 2009. precum şi persoanelor cu handicap accentuat.2010 -31.808 lei.2010 astfel decontul dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza unui abonament eliberat de către personalul desemnat din cadrul DSS la valoarea de 1leu/zi calendaristică. iar suma decontată în această perioadă către Regia Autonomă de Transport Braşov a fost de 307.06.08. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie 2010 Februarie 2010 Martie 2010 Aprilie 2010 Mai 2010 Iunie 2010 Iulie 2010 August 2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Număr persoane beneficiare 651 654 651 658 654 670 689 702 704 693 698 705 Total sumă alocată Sumă cheltuită/lună 302877 305182 349478 353508 349236 360984 319765 323622 324544 325927 325005 402650 4. Pentru perioada 01. Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dreptul la gratuitate se stabileşte de către DGASPC Braşov printr-o legitimaţie de călătorie iar Consiliul Local al Municipiului Braşov prin DSS decontează acest drept.126 lei.C.2010 decontarea dreptului la gratuitate a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. numărul mediu lunar de beneficiari a fost de 3.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 409/10.05.01. Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun Dreptul la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun se asigură persoanelor cu handicap grav şi asistenţilor personali ai acestora.12. În perioada 01.01.2010-31.2010 decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza legitimaţiei de călătorie la valoarea de 1leu/zi calendaristică pentru perioada în care persoana îndreptăţită îndeplineşte condiţiile.042. crt.778 lei Comparativ cu anul 2009. .L. Astfel în perioada 01.2010 cuantumul a fost stabilit la valoarea de 31 lei /lună/beneficiar potrivit H.Nr.028 persoane care au beneficiat de acest drept. iar în perioada 01. Astfel în anul 2010 la nivelul municipiului Braşov decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat după cum urmează: În perioada 01.07.2010-31.2010 – 31.08.2010 s-a înregistrat un număr mediu lunar de beneficiari 3.12. conform graficului de mai jos: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de beneficiari 678 663 655 660 665 670 675 680 B.

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la 615 lei şi utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat.01. republicată.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a abonamentelor eliberate în perioada 01.934 lei. care sunt supuse circuitului de verificare.  Întocmirea documentaţiei necesare efectuări plăţii către Regia Autonomă de Transport Braşov.  Eliberarea abonamentelor. gaze naturale sau lemne. ordonanţarea şi statul de plată. în perioada raportată au fost verificate 6 centralizatoare.12. respectiv a anexei privind persoanele pentru care încetează dreptul la gratuitate.  Elaborarea lunară a anexei cuprinzând persoanele pentru care s-a acordat pentru prima dată dreptul la gratuitate (intrări).257. în anul 2010 acesta a scăzut la 3559 persoane lunar.08. decizie de director privind aprobarea listei cuprinzând persoanele pentru care se decontează dreptul la gratuitate pe transportul urban. 23 alin 1 şi 2 din Legea nr. combustibili petrolieri.  Verificarea documentelor şi stabilirea perioadei pentru care se eliberează abonamentul în baza protocolului de colaborare încheiat între DSS şi RAT Braşov. în vederea identificării persoanelor pentru care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru decontarea dreptului. a celei cuprinzând persoanele pentru care s-a prelungit perioada de acordare a dreptului la gratuitate. în perioada 01. după cum urmează: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de persoane beneficiare 2009 3642 2010 3559 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 Pentru asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban în municipiul Braşov persoanelor îndreptăţite conform art.2010-31.  Verificarea lunară a listei cuprinzând persoanele cu handicap grav pentru care a încetat dreptul la indemnizaţie lunară.2010 (acordări şi prelungiri). iar suma decontată pentru asigurarea dreptului la gratuitate persoanelor îndreptăţite fiind de 1. persoanelor desemnate pentru distribuire. în anul 2010 s-a înregistrat o scădere în ceea ce priveşte numărul de persoane pentru care s-au efectuat demersurile în vederea asigurării dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. C. avizare şi aprobare. fiecare cuprinzând în medie 225 de persoane pentru care au fost introduse/actualizate informaţiile aferente în sistemul informatic. Ca şi activităţi principale derulate de către personalul abilitat în acest sens menţionăm următoarele: . Astfel.12.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a informaţilor cuprinse în centralizatoarele înaintate de către DGASPC Braşov privind persoanele pentru care a fost eliberată legitimaţia de transport (acordări şi prelungiri). dacă în anul 2009 s-a asigurat dreptul pentru un număr mediu lunar de 3642 persoane. În aceste condiţii. cărbuni. Comparativ cu anul 2009. respectiv referat. listei cuprinzând asistenţii personali pentru care a încetat contractul individual de muncă şi listei cuprinzând persoanele decedate pe raza municipiului Braşov. s-a sistat decontarea dreptului la gratuitate pentru un număr de 116 persoane. persoanele desemnate realizează lunar următoarele activităţi principale:  Persoana responsabilă gestionează abonamentele primite cu proces verbal de predare-primire de la RAT Braşov.2010.Pe parcursul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr mediu de 3559 beneficiari. pe perioada raportată au fost introduse/actualizate informaţii aferente în sistemul informatic în medie pentru un număr de 1202 beneficiari lunar. 448/2006.2010 -31.

pentru care s-au emis Dispoziţii de Primar în funcţie de situaţie.  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat.  efectuarea plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. dacă în perioada noiembrie 2009 -decembrie 2010 ajutorul a fost aprobat pentru un număr de 15.2010 titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au notificat Serviciului Prestaţii Sociale modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia. de 780 Dispoziţii de Primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care nu au îndeplinit condiţiile.2010. pentru sezonul rece 2010 -2011 au fost aprobate 8707 cereri pentru acordarea ajutorului.432 familii şi persoane singure.2010.11.  arhivarea în condiţii corespunzătoare a documentaţiei produse în cadrul fiecărei campanii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. după cum urmează: Tip cerere Decembrie 2010 TOTAL Modificare Încetare Energie termică în sistem centralizat 7 10 17 Gaze naturale 18 28 46 Total 25 38 63 Comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului rece 2009-2010. conform graficului de mai jos: .12. respectiv pentru lunile noiembrie a anului curent şi martie a anului următor. combustibili petrolieri. Astfel. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cărbuni. modalitatea de completare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. conform tabelului de mai jos: Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Total Energie termică 2291 93 2384 Gaze naturale 6130 141 6271 Lemne 47 5 52 TOTAL 8468 239 8707 De asemenea au fost emise un nr. şi pentru 239 persoane începând din 01. numărul de solicitări a scăzut cu aprox imativ 45% astfel. cărbuni.12. condiţii de acordare a ajutorului. combustibili petrolieri. În funcţie de luna depunerii cererii. fiind astfel emise un număr total de 8707 Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului. pentru perioada sezonului rece 2010─2011. drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei. acte necesare. combustibili petrolieri. a fost înregistrat un număr total de 9550 solicitări în perioada 25 octombrie 2010 ─ 31 decembrie 2010. informarea cetăţenilor municipiului Braşov cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: perioada de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere.  realizarea demersurilor necesare în vederea efectuării de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale a plăţii sumelor reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale către furnizorii de energie termică şi gaze naturale  solicitarea de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a creditelor necesare în vederea asigurării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei a fost acordat pentru un număr de 8468 de persoane începând din 01. cărbuni. fiind astfel înregistrate un număr de 63 de solicitări privind modificarea/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.  introducerea în sistemul informatic a tuturor solicitărilor pentru acordarea ajutorului. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece.  verificarea şi preluarea cererilor şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. gaze naturale sau lemne. Începând din 01.

09. Situaţie comparativă privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale Perioada 2006-2011 18004 Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu gaze naturale Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu energie term ica 16690 11864 9816 9777 6079 5175 2374 6243 10000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 D.  elaborarea documentaţiei specifice privind aprobarea/neaprobarea dreptului la material lemnos.2010-31. faţă de solicitanţii care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei. Instrumentarea documentaţiei pentru acordarea în mod gratuit de material lemnos pentru încălzirea locuinţei Pot beneficia de dreptul în mod gratuit la material lemnos pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la valoarea salariului minim brut pe economie.2010 un număr total de 137 cereri. În urma verificării cererilor şi a documentelor anexă şi a efectuării anchetelor sociale.Situatie comparativa privind numarul de beneficiari 2010-2011 8707 2009-2010 15432 0 5000 10000 15000 20000 Totodată se constată că s-a menţinut tendinţa crescătoare a persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. Pentru sezonul rece 2010-2011 au fost preluate în perioada 01.12. tendinţă care s-a conturat începând din sezonul rece 2007-2008. Pentru a asigura accesul persoanelor îndreptăţite la acest drept sunt desfăşurate următoarele activităţi:  informarea potenţialilor beneficiari cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară pentru aprobarea dreptului. dreptul la material lemnos a fost aprobat pentru un număr de 107 familii şi persoane singure. după cum urmează: .  preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la membrii familiei şi a veniturilor acesteia şi verificarea documentelor doveditoare  efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor.  transmiterea lunară către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a situaţiei centralizatoare cuprinzând persoanele pentru care a fost aprobat dreptul în vederea livrării în mod gratuit a materialului lemnos.

evaluările şi reevaluările pentru 149 dosare.07. În urma evaluării celor 149 dosare de către Comisia constituită în acest sens conform H. către furnizorul de energie electrică a declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor de tarif social validate. Acordarea tarifului social la energie electrică Pot beneficia de tariful social la energie electrică familiile sau persoanele singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la valoarea salariului minim brut pe economie. 78% E. însoţite de motivele invalidării În anul 2010 au fost înregistrate 16 solicitări. conform reprezentării de mai jos: . Pentru facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite la tariful social la energie electrică. sunt derulate următoarele activităţi:  preluarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  validarea/invalidarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  transmiterea. de asemenea au fost întocmite fişele de punctaj pentru dosarele care îndeplineau condiţiile în acest sens. precum şi cele invalidate. familiile sau persoanele cu un venit net mediu lunar pe persoană. restul fiind respinse/declarate incomplete deoarece nu au îndeplinit condiţiile. nr. 447/2010. 98 de dosare au fost declarate aprobate.  efectuarea evaluărilor/reevaluărilor privind situaţia socio-locativă a persoanelor care solicită atribuirea unei locuinţe sociale. toate fiind validate şi transmise către furnizorul de energie electrică în vederea aplicării tarifului social. Atribuţiile Serviciului Prestaţii Sociale în acest domeniu constau în:  informarea potenţialilor solicitanţi cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară în vederea completării dosarului pentru atribuirea unei locuinţe sociale. în vederea închirierii.2010 -30.  elaborarea documentaţiei necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local Braşov a listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. Astfel în perioada 01.  înaintarea dosarelor către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. 22% cereri aprobate cereri neaprobate 107. F.Situaţie reprezentând numărul de solicitări pentru acordarea materialului lemnos Anul 2010 30.C.L. precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.2010 s-au făcut demersurile necesare în vederea reactualizării tuturor dosarelor aflate în evidenţa serviciului şi au fost efectuate.  întocmirea fişelor de punctaj pentru toate dosarele înregistrate. Instrumentarea documentaţiei privind atribuirea unei locuinţe sociale Potrivit prevederilor legale în vigoare au acces la locuinţa socială. În cursul anului 2010 au fost înregistrate 31 de cereri noi.09. care s-au adăugat la dosarele existente din anul precedent pentru care nu a fost atribuită o locuinţă socială. realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. pe bază de borderou. comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea.

 elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru specifice pentru fiecare activitate. dosare aprobate nr. 1 birou. b) efectuarea instructajului periodic pentru asistenţii personali.2010 Nr. evaluări/reevaluări nr. În anul 2010 persoana cu atribuţii delegate în acest sens a efectuat instructajul la locul de muncă pentru 396 asistenţi personali nou angajaţi. care a fost aprobată începând cu 01.2010 şi care cuprinde 7 servicii. Principalele activităţi ale Serviciului Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 1. c) aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii nr.2010 Raport între nr.96 Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru asistenţă socială Total posturi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru activitatea de asistenţă medicală 151 93 112 89 . reducerea numărului de erori de preluare a cererilor şi introducere în sistemul informatic.03. din care 75 pentru funcţionari publici.Situaţie instrumentare documentaţie locuinţe sociale Anul 2010 cereri noi înregistrate total cereri aflate în evidenţă nr. de funcţii la data de 01. 8.2010 0. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. dosare incom plete/respinse 31 149 149 98 51 G.  perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii comunicării cu solicitanţii care se adresează Serviciului. 2. Alte activităţi delegate: a) efectuarea instructajului la locul de muncă al asistenţilor personali. SERVICIUL RESURSE UMANE 1.74 0. de funcţii la data de 31. funcţii la data de 31. Au fost aprobate 652 posturi.01.01.  propuneri în vederea actualizării/îmbunătăţirii sistemelor informatice în funcţie de necesităţi. Situaţia încadrărilor pe funcţii în anul 2010 a fost următoarea: Nr. a cheltuielilor aferente activităţilor gestionate în cadrul serviciului.Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale. Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale Serviciul Resurse Umane a depus la ANFP Bucureşti şi la Consiliul Local proiectul de HCL privind structura organizatorică pentru Direcţia de Servicii Sociale.Asigurarea încadrării în prevederile BVC. 6 compartimente şi Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. funcţii la data de 01. inclusiv stabilirea drepturilor salariale brute pentru toţi angajaţii 2. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011:  aplicarea prevederilor legale în vederea acordării unor servicii de calitate persoanelor care se adresează serviciului. respectiv instructajul periodic – semestrial pentru 396 asistenţi personali.Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav prin angajarea de asistenţi personali 3.12.12. 126 pentru angajaţi contractuali şi 451 posturi de asistenţi personali.2010 şi nr.

32/2010 şi Ordinului nr. în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov s-au reîncadrat salariaţii în condiţiile Legii-cadru nr. inclusiv dosare de pensii Referate şi decizii privind suspendări pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru reluarea activităţii Referate şi decizii pentru delegări de atribuţii şi competenţe pentru suplinirea lipsei de personal Alte modificări ale raporturilor de serviciu sau de muncă inclusiv acte de stabilire drepturi salariale Nr. orele suplimentare au scăzut cu 37%. care au însumat 5419 zile pentru angajaţii DSS. asistenţei sociale şi sănătăţii publice. inclusiv raportările on-line.2010.86 Pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 31 de ieşiri de angajaţi.12.82 0. asistenţii personali şi angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.1100/2010 pentru avizarea reîncadrărilor salariale de către Agenţia de Prestaţii Sociale şi respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice. în total 658 persoane angajate pe parcursul anului. din care 497 zile restante din 2009. promovare contractuali Gestionare rapoarte de stagiu. care priveşte angajaţii instituţiei.Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru DSS. Pe tot parcursul anului s-a asimilat legislaţia aferentă domeniului administraţiei publice. O altă angajată din sectorul sanitar a fost pensionată pentru limită de vârstă. angajaţi în plată b-Funcţii publice şi contractuale vacante din care temporar vacante pentru concediu de risc maternal. sau întocmit şi actualizat dosarele profesionale cu anexele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali inclusiv pentru asistenţii personali. În cadrul Serviciului Resurse Umane se verifică şi se vizează toate fişele de post din instituţie. pers 6 7 2 9 15 32 15 30 490 606 Pentru angajaţii instituţiei. Au fost organizate 5 concursuri pentru angajarea de personal pentru domeniul sanitar. Gradul de efectuare a concediilor şi circa 1198 ore efectuate peste program în principal în campania de acordare a ajutoarelor de încălzire au fost influenţate de nevoia de suplinire a lipsei de personal în cadrul instituţiei. Au revenit în urma încetării suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu 4 angajate. S-au organizat acţiunile de evaluare profesională pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de interese şi de avere. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. maternitate şi suspendări în vederea creşterii copiilor 244 188 56 8 201 162 39 12 0. concediu de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. întocmire referate şi decizii pentru promovare pe funcţii publice şi posturi contractuale.10. în anul 2010 s-au emis circa 920 de adeverinţe.01.89 0. Începând cu data de 01. au fost efectuate în proporţie de circa 79%. . Serviciul Resurse Umane a asigurat corespondenţa prevăzută de lege cu Agenţia Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru modificările intervenite pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov pentru angajaţii contractuali. Concediile de odihnă cuvenite pe anul 2010. până la data de 31. s-au operat cărţile de muncă. Faţă de anul 2009. În acest sens s-au întocmit actele de acordare a drepturilor salariale în anul 2010 şi s-au întocmit lucrări de sinteză în vederea aplicării Ordinului nr. din care: a-Nr.64 0. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente Serviciului Resurse Umane au cuprins: Contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Organizare examene. fiind intrate 3 persoane noi în instituţie pe perioadă nedeterminată. dar a continuat activitatea în condiţiile legii. după absolvirea de studii superioare. întocmire referate şi decizii pentru promovare în clasă pe funcţii publice. iar alte 10 persoane s-au suspendat de drept sau la cerere pentru concediu de risc maternal. din care 21 pensionări anticipate şi o pensionare pentru limită de vârstă. prin definitivare după stagiul de debutanţi Referate şi decizii pentru promovări temporare pe funcţii de conducere Referate şi decizii pentru avansare în treaptă profesională pe funcţii publice Documentaţie pentru încetare raporturi de serviciu şi de muncă.

se întocmesc statistici etc. În anul 2010 asistenţii personali au beneficiat 7 luni de salariul minim de încadrare prevăzut de lege. pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS. asistenţii personali şi pentru angajaţii din domeniul sanitar. calculul integral al salariilor. gestionarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali. sau poate opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare. calculul şi acordarea indemnizaţiilor pe perioada de concediu a asistenţilor personali pentru 399 persoane cu handicap grav. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente asistenţilor personali au cuprins: Dosare şi contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Documentaţie de prelungire a contractelor de muncă pe seama noilor certificate de handicap. iar de la 01.Total persoane cu handicap grav beneficiare 112 741 853 816 814 848 954 1032 1060 În raport cu 2009. cu publicaţiile. inclusiv statele de plată pentru drepturile asistenţilor personali. recuperare debite Acte privind situaţii statistice şi pentru Trezorerie. respectiv cheltuielile salariale. mediu lunar 2006 416 398 Nr.35 şi la art. asistenţi personali angajaţi 3. se întocmesc pontajele şi statele de personal pentru angajaţi. mediu lunar 2007 516 332 Nr. mediu lunar 2008 615 339 Nr. Valorile cheltuielilor gestionate de Serviciul Resurse Umane. Direcţia de Sănătate Publică. prin angajarea de asistenţi personali Legea 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. că persoana cu handicap grav are dreptul. Nr. în baza evaluării sociopsihomedicale. mediu lunar 2004 Nr. beneficiari de indemnizaţii lunare 2. mediu lunar 2005 392 424 Nr. DGASPC Total Nr. mediu lunar 2009 663 369 Nr. Casa de Asigurări de Sănătate. S-a asigurat corespondenţa cu Colegiul medicilor.Lunar se calculează în cadrul serviciului Resurse umane toate drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor DSS de la bugetul local. Principalii indicatori de performanţă privind activităţile Serviciului Resurse Umane în anul 2011 1 Activităţi Gestionarea resursei umane Indicatori de performanţă 2011 Reîncadrarea salarială pentru 170 de angajaţi .10 salariul brut a fost de 600 lei pentru oricare asistent personal. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav. 74 190 63 18 811 30 34 1220 Au fost asigurate: consilierea în vederea angajării. transportul şi diurna s-au încadrat în nivelurile de cheltuieli aprobate pe anul 2010 prin bugetele de venituri şi cheltuieli. apoi salariile nete cuvenite asistenţilor personali cu finanţare de la bugetul de stat şi separat drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor din Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. deduceri suplimentare Acte pentru instituirea de popriri. Se emit facturi şi se gestionează decontarea medicamentelor gratuite pentru angajaţii din sectorul sanitar. în anul 2010 numărul mediu lunar de asistenţi personali a crescut cu 5%. care se finanţează de Ministerul Sănătăţii. acte de suspendare temporară a raporturilor de muncă Documentaţie pentru încetare raporturi de muncă Documentaţie pentru dosare de pensie Alte modificări în cadrul raporturilor de muncă. alte instituţii. a orelor suplimentare care se recuperează. pers.07. la un asistent personal. iar pe total beneficiari a crescut cu 3%. Nr. se gestionează situaţia concediilor medicale. planificări pe decade şi alte lucrări lunare pentru Trezorerie. mediu lunar 2010 673 387 1. 2. Evoluţia acordării de indemnizaţii lunare şi a plăţii de asistenţi personali a fost următoarea: Indicator Nr. cheltuielile cu instruirea. se execută popriri pe salarii. la care s-a adăugat sporul de vechime. pentru probleme privind raporturile de muncă şi de serviciu cu angajaţii. Se verifică 83 de condici de prezenţă aflate în 75 de locaţii. de 630 lei. cu fişele de pontaj aferente. calculul sumelor care se varsă la buget pentru 4% posturi neocupate de persoane cu handicap.37 alin.3. inclusiv stabilirea de drepturi salariale.

 Are competenţe pe linia Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Dării de seamă contabile trimestriale. Atribuţii principale  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din Direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.227/03. anuale şi a altor situaţii financiar contabile cu Primăria Municipiului Braşov. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.04. Centralizarea Dării de seamă a Direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.O.  Realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului.L. aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane 9.04. Centralizarea Dării de seamă a direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine. .III al anului în curs.  Centralizarea Bugetului direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.  Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru direcţie.231/03. Activităţi desfăşurate în anul 2010  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.  Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate. pentru Bugetele asigurărilor sociale.04.  Elaborarea.2006. BUGET I. în prevederile BVC aprobat pe 2011 - Actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS şi pentru angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim. Actualizarea fişelor de post pentru circa 75 de funcţii publice şi 126 posturi contractuale în cadrul DSS Reîncadrarea salarială pentru circa 395 de asistenţi personali Diminuarea cu minimum 2% a numărului de zile de concedii de odihnă neefectuate şi plătite la încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali 3  Respectarea limitelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite în BVC pentru 2011. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.2006.III al anului în curs atât pentru Direcţie cât şi centralizat cu ordonatorii terţiari.228/03.P–ului conform Deciziei nr.  Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr.  Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale - 2 Gestionarea resursei umane privind asistenţii personali şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediilor asistenţilor personali Asigurarea încadrării cheltuielilor aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane. 229/03. SERVICIUL CONTABILITATE.  Organizarea A. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.  Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului.  Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.  Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.04. FINANCIAR.82/1991 republicată.  Centralizarea Bugetului Direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine .2006. pentru asistenţii personali şi personalul preluat din sănătate.2006.  Organizarea activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr.  Efectuarea controlului inopinat a casieriei Direcţiei. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru Direcţie. II.

231/03. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.05% 98. SI INCALZIRE BUGET CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUGET DSS PROPRIU TOTAL .43% 74.542.P –ului implementat conform Deciziei nr. pentru asistenţii personali şi pentru personalul preluat din sănătate.2006. Obiective propuse pentru anul 2011 1.862 PROCENT EXECUTIE 99.2006. Efectuarea controlului inopinat al casieriei Direcţiei. Urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole.000 2.2006.               Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.50% 84.000 EXECUTIE 9. Derularea proiectului din fonduri nerambursabile „Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc –ASTRA” EXECUŢIA BUGETELOR PE STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ BUGET 9.867 2.04.04. Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.601. Îmbunătăţirea manualului de proceduri ale serviciului. pentru Bugetele asigurărilor sociale. III. Elaborarea.228/03. Prezentarea indicatorilor de realizare a execuţiei bugetare trimestrial pentru serviciile implicate în gestionarea creditelor bugetare. Realizarea execuţiei la zi prin introducerea actelor justificative zilnic în modulele de bancă şi casă.675 293.L. 5.000 396. Realizarea Notelor explicative de raportare financiar-contabilă privind politicile contabile aplicate în instituţie.161 462.2006.82/1991 republicată. 4. Realizarea fişelor fiscale şi depunerea lor în termen. SI FAMILIE BUGET AJUTOR SOC. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.58% 98. Îmbunătăţirea organizării activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului.SOC.81% BUGET ASISTENTI PERS.04. Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.23% 92. Prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară serviciilor implicate în gestionarea creditelor bugetare.554. 229/03. articole şi aliniate.000 573.227/03.000 548.000 14. cu actualizarea la zi.+RAT BUGET AS.590.417.240 564. Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului. Respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea Dărilor de seamă trimestriale şi anuale.04. pentru o urmărire şi o realizare cât mai performantă a obiectivelor Direcţiei. Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. 3.O.919 13. III al anului în curs. Îmbunătăţirea organizării A. 2. Efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.458. precum şi realizarea rectificărilor bugetare începând cu trim. conform legislaţiei în vigoare.

consumuri lunare de carburant etc.a furnizat caracteristicile aferente caietelor de sarcini. cuantificate cu preţuri de piaţă . efectuează gestionarea şi evidenţa materialelor. Comisii de recepţie ale D. ordonanţare .S.a verificat permanent încadrarea în creditele bugetare aprobate .S.S. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 . .. conform contractelor încheiate în cursul anului cât şi a altor necesităţi apărute ulterior .S.000 8.+ R A T B UG E T A S . în limitele competenţei sale .cumpărări directe pe Comenzi  Derularea contractelor de achiziţii  Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor din DSS  Efectuarea lichidării . necesar Compartimentul de Achiziţii publice pentru elaborarea planului de achiziţii .a elaborat balanţele lunare de stocuri.S.S.a urmărit şi a recepţionat serviciile prestate şi lucrările efectuate în cadrul derulării contractelor şi a elaborat documentele aferente . mijloacelor fixe şi întocmesc documentele corespunzătoare. obiectelor de inventar. S I F A MIL IE B UG E T A J UTO R S O C . prin atribuţiile specifice.000. aparate kineto etc.a aprovizionat cele 17 servicii/ birouri/ compartimente ale D.a efectuat lichidarea şi a exercitat viza “BUN DE PLATĂ” .S.a întocmit documentele privind fazele execuţiei bugetare: angajament.000. produsele achiziţionate şi a elaborat documentele aferente . reţea.S.000 2.000. încredinţate  Achiziţii .000.a întocmit planul de aprovizionare al D.a recepţionat şi distribuit tuturor serviciilor din cadrul D.a prospectat piaţa pentru preluarea de oferte pentru orice achiziţie directă şi a efectuat cumpărarea directă din magazin .12.000 0 B UG E T A S IS TE NTI P E R S .000 10.S. server. Atribuţii principale  Fundamentarea bugetului pe rd.000 6.S.000.  Gestionarea autovehiculelor -Transport auto  Întreţinerea parcului auto  Gestionarea patrimoniului Persoanele desemnate cu atribuţii de gestiune. Biroul Administrativ a întocmit Notele de fundamentare pe baza centralizării referatelor de necesitate ale serviciilor D.)  Asigurarea securităţii angajaţilor DSS prin urmărirea funcţionării instalaţiilor din sediile DSS  Asigurarea supravegherii sănătăţii în muncă a angajaţilor DSS conform HG 355/2007  Coordonarea distribuirii hranei pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social  Asigurarea curăţeniei în sediile DSS 2.000. imprimante.în cadrul elaborării bugetului.000 E X E C UT IA B UG E T A R A B UG E T 4. copiatoare.  Inventarierea patrimoniului  Scoaterea din uz / casarea obiectelor de inventar  Întreţinerea patrimoniului  Asigurarea condiţiilor de lucru a angajaţilor DSS prin urmărirea întreţinerii echipamentelor de lucru (calculatoare. BIROU ADMINISTRATIV 1. propunere. S I INC A L ZIR E B UG E T C A NTINA DE A J UTO R S O C IA L B UG E T DS S P R O P R IU E XE C UTI E 10.exercitarea vizei Bun de plată  Participarea prin persoane desemnate în Comisii de evaluare.S O C .

. 100% 6. şi obţinerea I.a participat la inventarierea anuală a sediilor DSS şi cabinetelor medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.Vreau să fiu elev” prin care s-au distribuit rechizite şcolare elevilor din unităţile de învăţământ din Braşov . preuniversitar. materiale sanitare. alte instituţii publice.S.S. păstrare şi distribuire a bunurilor şi produselor cu destinaţie ajutoare umanitare provenite din Olanda.a remediat defecţiuni apărute în funcţionarea instalaţiilor sanitare.a deservit prin autovehicule şi conducători auto deplasările personalului D.S. inclusiv 100% asistenţii personali conform HG 355/2007 7. 3.S. materiale sanitare şi dezinfectanţi .a perfectat actele necesare pentru încheierea contractelor la utilităţi . casare 100% 3. Urmărirea efectuării serviciilor si lucrărilor 100% De asemenea. din care: . Asigurarea transportului auto 80% 4. dezinfectanţi pentru aceste cabinete . preuniversitar.valoarea derulată ~286 mii lei. în interes de serviciu (anchete sociale.S. Obiective propuse pentru anul 2011     Derularea contractelor de achiziţie.S.a asigurat funcţionarea parcului auto.) .S. alte contracte de utilităţi . calcularea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor pentru autovehicule .. Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor D.S.S. care nu a fost posibilă până acum datorită spaţiului insuficient al instituţiei. Derularea contractelor de achiziţie: 100% . din D. conducători auto etc. Asigurarea funcţionalităţii parcului auto şi deservirea cu mijloace auto şi şoferi a activităţii DSS ce presupune transport auto.a participat prin conducători auto şi persoane desemnate în comisia de recepţie. deplasări pt. 100% 5.S.a urmărit efectuarea controlului medical la angajare şi periodic a angajaţilor D.investiţii ~ 3 mii lei .11. universitar din municipiul Braşov .. cca 39 comenzi.a efectuat demersurile pentru reparare şi service a autovehiculelor D. 1. la distribuirea de ajutoare umanitare către familii şi persoane aflate în situaţie financiară precară Nr.a întocmit bugetele de medicamente.S. Pentru cabinetele medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar. inventariere.s-au derulat cca 34 contracte.-urilor .. geamuri etc. Pentru beneficiarii hranei de la Cantina de Ajutor Social: .Primul Ghiozdan” şi . Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului D. . mat sanitare şi dezinfectanţi~ ~16 mii lei 2.a derulat contractele de achiziţii de medicamente. casare.S. Obiective propuse şi realizate în anul 2010 Rezultate crt. Casierie. Gestionarea patrimoniului. în baza unui Protocolul încheiat în 2.a derulat fazele de execuţie bugetară aferente ( lichidare-viză Bun de plată) Activităţi noi realizate în 2010: . la proiectul . uşi.S.a coordonat şi a urmărit activitatea de distribuire a hranei de către firma de catering şi din donaţii beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social .S.T.a participat prin persoane desemnate cu atribuţii de gestiune. s-a realizat crearea unei magazii de materiale. Gestionarea patrimoniului.medicamente.a efectuat casarea prin angajaţii Biroului Administrativ desemnaţi în comisiile aferente .P.S. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului D.a derulat contractele de sponsorizare sau donaţii aferente beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social. inventariere. deplasări între sedii D. universitar din municipiul Braşov . Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor... firme furnizoare etc.2010 între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Karpaten Expres.S.

   Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului DSS. COMPARTIMENT SSM. Activităţi desfăşurate în 2010 2. Activităţi privind prevenirea si stingerea incendiilor: . stabilite prin fişa postului . planul de protecţie şi prevenire.a evidenţiat şi ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. a stabilit periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă.a identificat pericolele şi evaluat riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă.s-au efectuat instructajele de SSM: . mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă .a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.s-a obţinut reautorizarea instituţiei din punct de vedere SSM . Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului DSS. planul de evacuare. prim ajutor .s-a reactualizat organizarea privind apărarea împotriva incendiilor cu informarea şi instruirea tuturor lucrătorilor care au atribuţii în acest sens .a elaborat fişe de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de muncă . asistenţi personali.a urmărit efectuarea de către toţi angajaţii a controlului medical periodic .a elaborat şi actualizat planul de prevenire şi protecţie .a întocmit necesarul de mijloace materiale şi servicii ( servicii medicale ) pentru desfăşurarea activităţilor .a propus clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori . stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.periodic pentru 189 de lucrători .a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. Atribuţii principale Implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă. a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Activităţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă: . pentru care este necesară autorizarea exercitării lor .a elaborat tematici pentru toate fazele de instruire. personal contractual.a efectuat verificările instructajelor la locul de muncă şi periodic pentru tot personalul 2. conform HG 355/2007. inclusiv asistenţii personali. muncitori calificaţi îngrijitori la domiciliu.introductiv general – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea .a elaborat fişe de solicitare a examenului medical la angajare individual şi fişe colective pentru controlul medical periodic . personal medical.) de 2 ori / an . personal medical etc.s-au efectuat demonstraţii practice privind PSI şi în caz de cutremur . a asigurat informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite .a întocmit şi actualizat planul de avertizare. Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi a Situaţiilor de Urgenţă 2. la recomandarea medicului de medicina muncii.a întocmit. necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic . sarcina de muncă. actualizat şi urmărit documentaţia necesară în vederea reautorizării instituţiei din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă . respectiv executant.a evidenţiat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care.s-au efectuat instructajele de PSI şi situaţii de urgenţă: .1. unde s-au dezbătut problemele specifice .la locul de muncă – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea şi în alte situaţii prevăzute de lege .periodic pentru 559 de lucrători ( funcţionari publici.a elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii . ţinând seama de alte persoane prezente . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor DSS. adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei.a convocat comitetului de securitate şi sănătate în muncă.a identificat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare . 11.2. PSI 1.

dacă este cazul.stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive. .verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi. . . 2.realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor.elaborează şi transmite spre publicare în SEAP invitaţia/anunţul de participare. . . . .elaborarea notei privind valoarea estimată a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit. .ierarhizarea în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor.completarea fişei de date a achiziţiei.2173 de km 3. . dacă este cazul. .3.a participat ca membru în comisia de recepţie privind programul .definitivarea documentaţiei de atribuire. care cuprind: .a verificat însuşirea cunoştinţelor în urma efectuării instructajelor la locul de muncă şi periodic şi consemnarea în fişele individuale de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor completate şi semnate de şefii de servicii/compartimente/birouri şi persoana instruită.face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului. Obiective propuse pentru anul 2011  Respectarea legislaţiei în vigoare  Fără accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale  Fără evenimente privind situaţiile de urgenţă 12.răspunde la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici. serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică.a participat ca membru în comisia de inventariere a patrimoniului DSS . COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 1. elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie.definitivarea şi aprobarea programului. solicitarea garanţiei de participare. Alte activităţi: . . în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. ..elaborarea notei justificative privind criteriul de atribuire. . .elaborarea notei justificative privind alegerea procedurii. . .primirea ofertelor. a altor documente care însoţesc oferta. derularea rundelor de discuţii.a participat ca membru în comisia de casare a DSS .elaborarea documentaţiei de atribuire. . .verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi.dacă se impune. .dacă este cazul.a condus autovehiculele DSS .elaborează programul anual al achiziţiilor publice şi îl transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice.elaborarea calendarului procedurii de atribuire.elaborarea notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie prevăzute pentru operatorii economici. după caz.deschiderea ofertelor şi. .a participat ca membru în comisia de recepţie şi distribuire a bunurilor şi produselor primite din Olanda ca ajutoare umanitare .alegerea procedurii.identifică necesităţile obiective prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment/birou/serviciu..dacă este cazul. Primul Ghiozdan şi vreau să fiu elev” .a participat ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice . . în situaţia în care procedura aleasă este alta decât licitaţie. formularelor şi modelelor. . . din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini. . . . . .stabilirea clauzelor contractuale.elaborează şi transmite anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală.aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. . Atribuţii principale .punerea în corespondenţă cu CPV a produselor.

. . . .verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. .referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. eliberarea garanţiei de participare/bună execuţie.notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie.elaborează răspunsurile la corespondenţa adresată compartimentului cu respectarea termenelor prevăzute de lege. . .elaborează documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei directe de bunuri/servicii/lucrări. dacă este cazul.fişa de date. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice de achiziţie. dacă este cazul.răspuns la clarificări.raportul procedurii.caietul de sarcini. . . . CNSC şi UCVAP.s-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor. . Compartimentul Achiziţii Publice a desfăşurat următoarele activităţi: .eliberarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi transmiterea acestuia către ANRMAP (1 exemplar) şi către operatorul economic ( 1 exemplar).răspunde în termenul legal solicitărilor ANRMAP.calendarul procedurii de atribuire. . .comunicare acceptare ofertă.transmiterea anunţului de atribuire către SEAP.comunicare rezultat procedură.în cadrul fiecărei proceduri numărul actelor elaborate este de minim 22: . . constituirea garanţiei de bună execuţie. . .nota privind estimarea valorii contractului.constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie.notă privind alegerea criteriului de atribuire. .dacă este cazul.invitaţia/anunţul de participare.restituire garanţie de participare. .dacă este cazul. . . . . . .elaborarea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. . dacă este cazul.restituirea garanţiei de bună execuţie. .în cazuri justificate elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire. . .elaborează şi transmite către ANRMAP raportul privind contractele atribuite în anul anterior până la data de 31 martie a anului în curs. . . 2 Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.stabilirea ofertelor admisibile.finalizează achiziţia directă prin semnarea contractului. . dacă este cazul.elaborarea raportului procedurii de atribuire. .procese verbale de analiză a ofertelor.perioada de aşteptare.asigură arhivarea documentelor pe care le elaborează.elaborarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici.elaborarea contractului sau încheierea acordului cadru. . .notă privind alegerea procedurii de achiziţie. .proces verbal al şedinţei de deschidere. . . .decizie privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. .elaborarea contractului de achiziţie publică. .aplicarea criteriului de atribuire astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare.transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire. . .solicitări de clarificări. Dosarul de achiziţie publică se finalizează cu opis. din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

s-a aplicat şi respectat legislaţia în vigoare: OUG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Ministerul Muncii şi Consiliul Interministerial din cadrul MDRL. .2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora. service.  18 contracte de servicii. Legea nr..96 lei fără TVA. . .întocmirea notelor de fundamentare pentru cheltuieli şi fişele obiectivului de investiţii în cadrul subproiectului “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”.66/22. din care 1 cumpărare directă a fost anulată. municipiul Braşov conform contractului nr. municipiul Braşov. S-a obţinut avizul nr. . .întocmire proces verbal de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului conform contractului nr.12. . În cadrul proiectului Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA s-au desfăşurat următoarele activităţi : .s-au încheiat contracte de achiziţie publică în valoare totală de 838.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr.34/2006.2010 şi HG nr.554/2004 a contenciosului administrativ.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la Inspectoratul de Stat în Construcţii. . valoare calculată conform legislaţiei în vigoare.12.66/22.34/2006.menţionăm că legislaţia prevede obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. dintre care:  1 post de inspector asistent.2010.  poliţe de asigurare auto. . S-a obţinut avizul tehnic nr. .au fost încheiate 23 de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică şi 1 protocol. Legea nr.Programul anual al achiziţiilor publice s-a realizat în proporţie de 100%.215/2001 Legea administraţiei publice locale. Compartimentul Achiziţii Publice a derulat electronic proceduri de achiziţie publică şi cumpărări directe reprezentând aproximativ 80% din valoarea achiziţiilor pe anul 2010. . procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice.contractele au fost încheiate în timp util pentru buna funcţionare a instituţiei. Bucureşti în vederea obţinerii avizului. HG nr. .întocmirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA.au fost arhivate toate documentele elaborate în anul precedent. .nu au fost depuse contestaţii de către operatorii economici. . criteriilor.preşedinte în comisia de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului “ Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”.C222/18.11. reprezentând 40% din valoarea anuală totală a achiziţiilor publice care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice (SEAP). 500/2002 privind finanţele publice.41/20. .membru în comisia de recepţie a echipamentelor IT. . HG nr. 5 negocieri fără publicarea unui anunţ de participare). a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cu respectarea termenelor prevăzute de lege.1167/17.transmiterea rapoartelor descriptive trimestriale către ANPFDC.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.2009.s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările operatorilor economici. Menţiuni Compartimentul figurează în organigrama instituţiei cu 2 posturi.s-au organizat şi derulat:  6 proceduri de achiziţie publică (1 cerere de ofertă. . Legea nr. după cum urmează:  14 contracte de furnizare. piese de schimb şi consumabile.s-au organizat şi derulat electronic 1 procedură de cerere de ofertă şi 6 cumpărări directe.358.02.2009. reparaţii copiatoare şi echipamente IT. licenţe. Persoana ocupantă a postului de Inspector Asistent a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: .  1 procedură internă.  25 cumpărări directe.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică. . .07. HG nr.a fost reziliat 1 contract de achiziţie publică.

analizare împreună cu membrii comisiei a rapoartele trimise de către Căminului pentru Persoane Vârstnice.întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor. . . Obiective propuse pentru anul 2011 .atribuţii de Şef Serviciu Prestaţii Sociale.vizează de legalitate contractele de achiziţie publică. . .vizează de legalitate deciziile elaborate în cadrul compartimentului. . . .. .convocare comisie de selecţionare a documentelor în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al DSS. .întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţionare a documentelor.efectuare deplasări în interes de serviciu cu autovehiculul instituţiei.participare la întocmirea fişelor de proces şi a manualului de proceduri elaborate de către serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DSS. . . .solicitare clarificări Căminului pentru Persoane Vârstnice referitor la rapoartele trimise.34/1998. . . .a reprezentat instituţia în primă instanţă în 2 acţiuni contencios administrativ (Serviciul Ajutor Social şi Serviciul pentru Persoane Vârstnice).sesizarea preşedintelui comisiei de selecţionare a documentelor în vederea convocării comisiei.elaborarea convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială de către asociaţiile şi fundaţiile îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. . .întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul selecţiei către asociaţii şi fundaţii.solicitare de clarificări asociaţiilor şi fundaţiilor.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale. .secretar în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor elaborate în cadrul DSS. Persoana ocupantă a postului de consilier juridic a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . . ambele fiind soluţionate favorabil.iniţierea activităţii de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al DSS (s-au transmis adrese fiecărui serviciu/birou/compartiment din cadrul DSS în vederea stabilirii actelor elaborate şi a termenelor de păstrare). . .secretar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.încheiere proces verbal în urma verificării rapoartelor trimise de Căminului pentru Persoane Vârstnice. . . .arhivarea unui număr de 634 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale. .întocmirea Proiectului de hotărâre privind stabilirea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. . . . 3.arhivarea unui număr de 121 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul Ajutor Social.întocmirea Nomenclatorului arhivistic al DSS şi transmiterea acestuia spre analiză şi confirmare Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale.participă la elaborarea proiectelor de hotărâre elaborate de către Serviciul Ajutor Social.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul pentru Persoane Vârstnice.responsabil cu activităţi de arhivare în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.realizarea Programului anual al achiziţiilor publice în proporţie de 95% până la sfârşitul lunii octombrie. .membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.derularea electronică a procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe într-un procent de cel puţin 40% (sau conform modificărilor legislative.solicitare Căminului pentru Persoane Vârstnice raportarea semestrială.  1 post de consilier juridic. . dacă este cazul) din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului 2011. . .însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale.vizează de legalitate deciziile emise în cadrul Serviciului Ajutor Social.34/1998.

 Redactează proiecte de contracte şi negociază clauze legale contractuale.  Semnează.vacant 1.  Redactează proiecte sau alte acte de punere în aplicare a actelor normative. asistenţă şi reprezintă instituţia.  Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea DSS. apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice.  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă.  Participă în calitate de preşedinte sau membru după caz. serviciilor.  Acordă consultanţă juridică în toate domeniile dreptului personalului angajat în cadrul serviciilor.  Avizează pentru legalitate contractele încheiate cu beneficiarii de servicii sociale. în comisia de disciplină. de sponsorizare. birourilor şi compartimentelor ale instituţiei.  Avizează pentru legalitate contracte şi convenţii de parteneriat.  Vizează de legalitate contractele de achiziţii publice. în cadrul comisiilor constituite pentru evaluarea ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. . la solicitarea conducerii. anchetele sociale efectuate de personalul specializat în vederea acordării unor drepturi prevăzute de lege. înaintează şi acordă consultanţă.  Urmăreşte legislaţia.  Semnează şi verifică după caz .  Reprezintă Direcţia de Servicii Sociale în faţa instanţelor judecătoreşti. compartimentelor DSS cu privire la actele normative. cu privire la caracterul strict juridic. la cerere. precum şi actele adiţionale întocmite pentru salariaţii în regim contractual ai DSS şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină. instituţiile de orice natură.13. COMPARTIMENT JURIDIC Structura Compartimentului Juridic  1 consilier juridic superior  1 consilier juridic asistent . precum şi alte contracte şi convenţii în care este parte DSS. Atribuţii principale  Asigură consultanţă.  Elaborează procedura de organizare a comisiei de disciplină.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directorul executiv . documentele cu caracter juridic emise în cadrul DSS.  Vizează de legalitate notele justificative privind stabilirea procedurii de achiziţie publică şi documentaţia care va constitui dosarul ofertantului la cererea de achiziţii.  Participă în calitate de preşedinte supleant sau membru supleant după caz. birourilor.  Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic.

.3. concluzii scrise. Consultanţă juridică . la cererea acestora.consultanţă juridică gratuită privind drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale acordate de instituţie .colaborare în vederea unor opinii juridice unitare în ce priveşte soluţionarea unei probleme. contracte de garanţie.2010-30. referate. pentru actele care nu presupun viză de legalitate. în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare. decizii. proceduri legalizări judecătoreşti Asigurare consultanţă în vederea evitării litigiilor Elaborare cereri recurs. 1 2 3 4 5 6 Activităţi desfăşurate Reprezentare în instanţă cauze/termene Elaborare acte de procedură : întâmpinări/cereri de chemare în instanţă. revizuire note de curs pentru instruirea prevăzută la pct. apel Asigurare consiliere juridica beneficiari Aplicarea vizei de legalitate si înscrierea în registrul special pentru: contractele individuale de muncă. acte adiţionale.ori de câte ori este cazul . acte adiţionale cu beneficiarii şi alte convenţii . medici şi asistenţi medicali. referate.ori de câte ori este cazul . Crt. la cerere.consiliere în soluţionarea petiţiilor pentru a evita procedura contencioasă TERMEN . la cerere. contracte de achiziţii publice. acte adiţionale .termenele stabilite de instanţă .la cererea şefului . indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 Nr. contracte .13 Rezultate 14/ 23 21 38 1 la cerere 2250 7 8 9 10 11 12 13 19 31 de cate ori a fost cazul Zilnic Zilnic 268 12 cursuri de aproximativ 2 h/curs 25 de ore in decursul unei luni 14 3.2010 Elaborare.ori de câte ori este cazul . note de şedinţă. protocoale sau parteneriate Consultanţă în vederea elaborării de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Elaborare decizii şi soluţionare petiţii Participare în calitate de membru de rezervă în comisia de achiziţii publice.colaborarea cu personalul instituţiei şi acordarea de consultantă. . decizii privind raporturile de muncă şi de serviciu ale angajaţilor DSS . Obiective şi acţiuni propuse pentru anul 2011 OBIECTIV Aplicarea corectă a legislaţiei ACŢIUNE . donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective Consiliere juridică . a unor avize consultative scrise. de evaluarea a dosarelor privind solicitarea de locuinţe sociale Consultanţă acordată la cerere funcţionarilor din cadrul DSS Studierea legislaţiei aplicată de instituţie Preluarea si procesarea cererilor si documentelor anexate privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei Participare în calitate de formator la cursurile de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada 01.consiliere gratuită a persoanelor vârstnice. ale asistenţilor personali.04.ori de câte ori intervin modificări cu privire la legislaţia aplicabilă .elaborarea.ori de câte ori este necesar .ori de câte ori se solicită .01.

 Elaborarea proiectelor în asistenţă socială. Atribuţii realizate în anul 2010 de către persoana ocupantă a postului de consilier juridic superior. aprobarea sau avizarea după caz.la cererea scrisă a beneficiarilor Iniţierea unui Proiect privind consultantă juridică gratuită beneficiarilor DSS.soluţionarea favorabilă a litigiilor Revizuirea procedurilor de lucru în raport cu legislaţia aplicabilă . . i) realizarea şi altor activităţi conexe ce pot contribui la realizarea obiectului de activitate al instituţiei. 14. explicarea soluţiilor judecătoreşti.Reprezentarea instituţiei instanţelor judecătoreşti în faţa .  Crearea şi actualizarea unei baze de date cu instituţiile. biroului sau.  Identificarea potenţialilor parteneri – locali. verificarea documentelor. în legătură cu litigiile acestora. a acestora . d) monitorizarea serviciilor subordonate în vederea elaborării documentelor în termenul legal . fundaţiile şi asociaţiile din domeniul social de pe plan local. Programe Atribuţii principale  Realizarea în colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei de studii şi analize sociologice pe eşantioane reprezentative pe diferite tematici. b) coordonarea aplicării unitare de către serviciile subordonate a măsurilor dispuse prin legislaţia în vigoare./comp.controlul de legalitate asupra actelor pregătitoare actelor administrative sau după caz asupra actelor administrative emise în cadrul instituţiei. . . serviciului. COMPARTIMENT PROGRAME.zilnic Aplicarea vizei de legalitate . aprobări care. sunt de competenta direcţiei. reprezentantul compartimentului. în conformitate cu prevederile legale. c) verificarea executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei. 34/1998. g) verificarea şi avizarea bugetului pentru serviciile subordonate. De asemenea. h) consilierea în vederea evitării situaţiilor conflictuale şi luarea măsurilor care se impun pentru rezolvarea situaţiilor de criză. precum şi îndrumarea juridică în vederea realizării drepturilor acestora. prin componenta Programe este responsabil de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale. ca urmare a exercitării temporare a funcţiei de Director adjunct a) gestionarea activităţilor serviciilor subordonate.consultantă în pregătirea actelor de procedură. naţionali şi internaţionali . Informare Cetăţeni asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. în susţinerea drepturilor şi apărărilor./bir.revizuirea actelor pregătitoare emiterii actelor administrative şi a altor acte emise în aplicarea legislaţiei pentru realizarea activităţii serv. altele decât cele cu instituţia. e) monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor legislative privind serviciile şi prestaţiile acordate de serviciile subordonate. INFORMARE CETĂŢENI Misiune Compartimentul Programe.  Gestionarea activităţii aferente alocării de subvenţii de la bugetul local în beneficiul asociaţiilor şi fundaţiilor locale în baza Legii nr.după caz. . f) participarea la şedinţele de lucru ale instituţiei.şi înaintarea de propuneri de colaborare în vederea dezvoltării de programe şi proiecte de interes comun în domeniul social.

În anul 2010 s-au încheiat acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare cu următoarele instituţii/asociaţii/fundaţii:  Asociaţia Pas Alternativ în proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”.  Persoane cu venituri mici.elaborarea chestionarelor pentru ONG-uri în vederea identificării relaţiei ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor şi transmiterea acestora către ONG-uri pentru a fi completate. iar pentru obţinerea lor au fost analizate versiunile actualizate ale ghidurilor solicitantului şi manualul operaţional al programului pentru persoane cu dizabilităţi. Asistarea serviciilor în elaborarea proiectelor în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale Propunerile de proiecte au fost analizate împreună cu angajaţii serviciilor. De asemenea.elaborarea Fişei de date a ONG-ului pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la acestea.  Poliţia Locală din Valencia. s-au constituit grupuri de lucru în funcţie de principalele categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa ONG -urilor în care au fost implicaţi specialişti atât din cadrul DSS. cât şi din alte ONG-uri. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010 A. Obiectivul vizat a fost acela al identificării posibilităţilor de a derula proiecte de interes comun. Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii:  Protecţia familiei şi copilului. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii unor persoane supravieţuitoare ale cancerului la sân din Municipiul Braşov şi a familiilor acestora. proiect de prevenire a violenţei domestice.  Coordonarea efectuării practicii în cadrul instituţiei de către studenţii Universităţii Transilvania Braşov.realizarea în Power Point a prezentării rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru ONG-uri. pentru victimele violenţei în familie. De asemenea. B. C. Komen. s-au realizat următoarele activităţi: . S-a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor (chestionare. Scopul constituirii grupurilor a fost acela de a lucra în comun pentru constituirea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. ONG -urile au avut ocazia să prezinte activităţile/proiectele de succes derulate de acestea. programelor de interes naţional dar şi a altor programe de finanţare. Aceste informaţii au fost transmise serviciilor din cadrul instituţiei în vederea identificării ideilor de proiecte. . Centralizarea rapoartelor de activitate semestriale/anuale ale serviciilor din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale şi transmiterea lor către Primăria Braşov şi către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale.realizarea prezentărilor în Power Point ale serviciilor şi proiectelor derulate în cadrul instituţiei. fişe de evaluare. ca partener asociat. în cadrul programului Daphne III prin proiectul Hera. s-a urmărit colaborarea cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea derulării proiectului „Evitarea abandonului şcolar din perspectivă socială” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Braşov. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat/convenţii de colaborare între Direcţia de Servicii Sociale şi instituţii/asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social În anul 2010 s-a organizat evenimentul « Parteneriat pentru comunitate » în vederea stabilirii împreună cu ONG-urile care activează în domeniul social a unor priorităţi privind dezvoltarea/diversificarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. În vederea organizării acestei întâlniri. s-a urmărit calendarul lansărilor cererilor de proiecte din cadrul acestor programe. cât şi la proiectele derulate de DSS. . ghid de interviu) utilizate în vederea derulării proiectelor şi a fost elaborată prezentarea în PowerPoint a serviciilor/prestaţiilor furnizate de instituţie pentru grupurile de suport susţinute în cadrul proiectelor. De asemenea. . Prin această întâlnire s-a urmărit informarea ONG-urilor cu privire atât la serviciile/prestaţiile oferite de DSS. finanţat de Fundaţia Susan G. De asemenea.  Protecţia persoanelor vârstnice. prin organizarea de grupuri de suport şi a unor sesiuni de informare medicală ale supravieţuitoarelor cancerului la sân.  Protecţia persoanelor cu dizabilităţi.stabilirea agendei întâlnirii . . pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc. Identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la programele de finanţare în cadrul instituţiei şi actualizarea bazei de date privind sursele de finanţare disponibile Sursa informaţiilor o reprezintă site-urile oficiale ale programelor operaţionale. . în urma întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social.

realizări.2010. Serviciului pentru Persoane Vârstnice. specializarea pedagogie) .     S. D.07.Convenţiile de practică cu pentru anul universitar 2010/2011 prin care DSS asigură desfăşurarea practicii studenţilor conform planului de lucru stabilit de ambele părţi. Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov în vederea derulării proiectului „Căminul Nostru” – Locuinţă Protejată ce are ca scop înfiinţarea unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi. Serviciului Prestaţii Sociale. nu cunosc activitatea DSS şi transmiterea acestora ONG-urilor  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social „Parteneriat pentru comunitate” din data de 05.C. Identificarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi  finalizarea a 3 tipuri de chestionare: pentru adulţii cu dizabilităţi. cunosc activitatea. beneficiare a serviciilor/prestaţiilor oferite de DSS. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. s-a solicitat prin adresă către servicii DSS desemnarea coordonatorului de practică din fiecare serviciu şi precizarea numărului de locuri de practică. Coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie. Relaţia ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor  elaborare chestionare pentru 3 tipuri de ONG-uri: care cunosc activitatea DSS şi colaborează cu aceasta. Relaţia DSS – instituţii/ONG-uri în viziunea angajaţilor instituţiei  elaborare chestionar  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate în PowerPoint în cadrul şedinţei directorului general cu şefii serviciilor DSS 3. pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi şi ai adulţilor cu handicap psihic şi mintal. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite de instituţie prin realizarea a 5 focus-grupuri cu angajaţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi.  aplicarea chestionarelor în rândul persoanelor cu handicap gradul I.  Elaborarea referatelor de aprobare şi a deciziilor privind desemnarea coordonatorului de practică pentru fiecare serviciu. Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu probleme cronice de sănătate mintală şi a tinerilor care provin din centrele de plasament cu ultimul domiciliu sau reşedinţă în Municipiul Braşov. Italia în cadrul programului AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme). specializarea asistenţă socială. specializarea Asistenţă Socială Coordonarea activităţii de practică a studenţilor a constat în:  Elaborarea ofertei de practică şi transmiterea acesteia coordonatorului de practică din partea Universităţii. servicii/prestaţii oferite.L. E.  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor. . Asociaţia Pas Alternativ în vederea derulării proiectului „Un pas împreună împotriva Violenţei!”. 4. Elaborarea de studii şi cercetări sociologice 1. 5. Serviciului Alocaţii Sociale şi Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului.  Realizarea unei şedinţe de instruire a studenţilor cărora li s-a prezentat instituţia (prezentarea în Power Point a instituţiei: structuri organizatorice. date statistice). În acest sens. urmându-se circuitul documentelor. Analiza date în SPSS în vederea întocmirii unei situaţii statistice cu privire la solicitanţii de locuinţe sociale 6. dar nu colaborează. Systems Visions S.R. Identificarea nevoilor de instruire a personalului instituţiei  elaborare chestionar  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate 2. Serviciului Ajutor Social. în vederea derulării proiectului FOOD – Framework for Optimizing the Process of Feeding finanţat de Uniunea Europeană lansat de INDESIT Company SpA. Proiectul îşi propune să iniţieze un proces mai amplu de transfer a experienţei organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale româneşti cu experienţă de peste 10 ani în domeniu către organizaţiile şi instituţiile similare din Republica Moldova pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

elaborării instrumentelor de lucru.  Formulare de raportare privind costurile serviciilor sociale în vederea aplicării art. nr.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. Activităţi derulate în scopul gestionării procedurii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local:  Sprijinirea cu informaţii şi îndrumări a fundaţiilor şi asociaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea accesării de subvenţii în baza legii nr. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.  Asociaţia de Servicii Sociale SCUT pentru o unitate de asistenţă socială (centru de zi). 34/1998 În anul 2010 trei asociaţii au solicitat subvenţie de la bugetul local pentru anul 2011. I 2010 şi raportul statistic privind incluziunea socială trim. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică.  . Komen s-au desfăşurat următoarele activităţi: . Participare la conferinţa de presă la care a fost lansat proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. F.Participare la întâlnirile lunare de management cu scopul stabilirii activităţilor ce urmează a fi derulate. a Centrului pentru Persoane fără Adăpost. Centralizarea situaţiilor solicitate de diverse instituţii În vederea centralizării situaţiilor solicitate de diverse instituţii s-au realizat următoarele activităţi:  documentare privind modul de întocmire a situaţiilor centralizatoare. privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2009. I 2010.  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj pentru două unităţi de asistenţă socială (Centrul de Prevenire.L. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.  Elaborare raport de monitorizare în domeniul incluziunii sociale pentru perioada 2008-2009.  obţinerea datelor din partea serviciilor DSS. Alte activităţi  În vederea derulării celor două proiecte în problematica cancerului de sân finanţate de Fundaţia Susan G. Participare la training în cadrul celor două proiecte (campanii de informare.  Elaborarea unor documente din partea instituţiei necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică (acordul de practică.  Întocmirea de expunere de motive şi proiecte de H. declaraţia de confidenţialitate şi fişa de evidenţă a desfăşurării orelor de practică). 34/1998. pregătirii conferinţelor de presă etc. 23 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. centru de zi adulţi şi centre care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). privind: aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. facilitarea grupurilor de sprijin). G. În anul 2010 au fost centralizate următoarele situaţii:  Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor DSS pentru a fi incluse în raportul primarului. respectiv:  Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” pentru două unităţi de asistenţă socială (centru de zi copii.).G. .  Raport statistic privind activitatea de asistenţă socială aferent perioadei ianuarie-decembrie 2009 precum şi raportul referitor la aplicarea Legii nr. broşurilor. Evaluare şi Consiliere Antidrog şi centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). conceperii pliantelor.  Raportul privind prevenirea şi combaterea marginalizării trim. Gestionarea procedurii de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr.  Verificarea pe teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în documentaţia depusă de asociaţiile/fundaţiile care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local şi întocmirea proceselor verbale.Transmiterea către coordonatorii de practică din cadrul instituţiei a tuturor instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică puse la dispoziţie de către coordonatorul de practică din partea Universităţii.C. 5 din H. afişelor.  verificarea datelor obţinute împreună cu Directorul General. H. 116/2002. a Căminului pentru Persoane Vârstnice. 34/1998.  consultanţă oferită serviciilor în vederea întocmirii situaţiilor centralizatoare solicitate.  Întocmirea rapoartelor privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 5 unităţi de asistenţă socială.

Verificarea respectării raportului între numărul de beneficiari ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov şi numărul de angajaţi care asigură serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. Gestionarea corespondenţei (scrisă şi electronică) în cadrul compartimentului. 4. în vederea aplicării HG nr. urmându-se circuitul documentelor. în calitate de membru al comisiei pentru stabilirea cadrului de monitorizare a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice. . .Asociaţia „Pas Alternativ. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. .aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Braşov . .aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. Participare la atelierul de lucru pentru asistenţii sociali – Training pentru profesionişti din cadrul proiectului “Democraţie. Participare întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei CESVI şi cu reprezentanţii instituţiilor publice locale în vederea derulării unui proiect ce urmăreşte integrarea socială a copiilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale.aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. o alternativă pentru incluziunea socială?”. Oraşe şi Droguri II”derulat de Agenţia Naţională Antidrog.           Participare la sesiunile de informare şi conştientizare cu privire la cancerul de sân. . 34/1998 pentru anul 2010 Expunere de motive şi raport de specialitate la Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Număr 5 Nr.Participare la grupurile de sprijin a persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în calitate de invitat din partea instituţiei. . . asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul social. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele aplicării formularelor post-evaluare ale sesiunilor informative pentru a evidenţia impactul sesiunilor de informare participantelor la acestea . sunt în probaţiune. crt. Elaborarea fişei de proces privind procedura de acordare a subvenţiilor în baza Legii 34/1998. asigurând suportul tehnic.2009. . Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social 3 .Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor de evaluare a grupurilor de sprijin pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. Actualizarea informaţiilor pe site-ul Primăriei. 2. 34/1998. Romania.Poliţia Locală din Valencia. .C. prin constituirea unui centru de zi. ordonator terţiar de credite în subordinea DSS Braşov.Participare la conferinţa de presă cu ocazia finalizării celor două proiecte.L.R.S. Participare la Conferinţa Naţională „Economia socială. Systems Visions S. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Arhivarea corespondenţei din perioada 2007 . Elaborarea fişei de proces privind desfăşurarea activităţii de practică în cadrul DSS pe baza Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării formularelor post-evaluare participantelor la sesiunile de informare cu privire la cancerul de sân pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. după cum urmează: Tip activitate Întocmire rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei în baza Legii nr. . pentru încadrarea în limita stabilită de lege. Participare la curs „Scrierea de proiecte de calitate în cadrul POSDRU”. 7 . beneficiază de o măsură de protecţie specială sau au satisfăcut o pedeapsă privativă de libertate. ocazie cu care s-au prezentat serviciile/prestaţiile oferite de DSS. Actualizarea bazei de date cu instituţiile.Asociaţia de Servicii Sociale SCUT. 3.

note interne etc.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.6 adrese de înaintare a situaţiilor centralizatoare Secretariat Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  primirea.  întocmirea borderourilor de corespondenţă.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor. sesizărilor.  oferirea de relaţii solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.8 adrese către alte instituţii.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  primirea.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. aprobări.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului.8 note interne. aprobări. specializarea asistenţă socială.  coordonarea activităţii din domeniul informaţiilor generale şi a audienţelor.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. specializarea pedagogie) 74 din care: .S.  asigurarea întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora.  organizarea.  oferirea relaţiilor solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente.  culegerea şi sistematizarea informaţiilor necesare unei bune organizări a instituţiei. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză. Gestionarea corespondenţei în cadrul compartimentului – adrese.  activitate de protocol atunci când este cazul.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite. Obiective propuse pentru anul 2011:  organizarea. referate de necesitate.  înregistrarea în registrul general a adreselor de expediat. avize.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne şi externe. situaţii centralizatoare. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei. . avize..  responsabilitatea activităţii de protocol atunci când este cazul. . .  funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei.  întocmirea referatelor de necesitate.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate. notă de fundamentare pentru cheltuieli.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.  distribuirea şi expedierea corespondenţei. Registratură Atribuţii principale:  transmiterea cererilor.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  înregistrarea în registrul general a corespondenţei primite. reclamaţiilor. întrunirilor şi şedinţelor.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.  evidenţa întâlnirilor.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. .  evidenţa întâlnirilor. întrunirilor şi şedinţelor. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.5.  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.S. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului.  coordonarea audienţelor şi a informaţiilor generale.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne si externe.

a.Supravegherea medicală a preşcolarilor.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. . s.).S.Transilvania” Braşov. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei.monitorizarea riscului comportamental şcolar-social la elevi şi studenţi.  îndeplinirea activităţilor de curierat  alte activităţi necesare realizării obiectivelor propuse. elevilor. . perimetru toracic.examenul somatoscopic (starea tegumentelor şi mucoaselor. la elevii din clasele I. 204/02.eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu Ord. atât de la cetăţeni cât şi de la instituţii (40. ATRIBUŢII PRINCIPALE Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ are ca obiect de activitate respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor.995 expedieri). elevilor şi studenţilor din evidenţa specială.examene medicale de bilanţ ale stării de sănătate anuale la preşcolarii din grădiniţe.Măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropo-fiziometrici la preşcolari. .02. . XII. IV. caracterele sexuale secundare. reclamaţiilor.. teoretice şi aplicative/practice). la examenele de bacalaureat etc. dezvoltarea ţesutului adipos si al musculaturii. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCOP . înregistrarea în condica de remitere acte către servicii a documentelor din mapele de corespondenţă..  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite. ultimul an al cursului tehnologic/ruta progresivă şi la studenţii de anul II.  distribuirea şi expedierea corespondenţei.somatometria (măsurarea şi interpretarea în baza indicatorilor antropometrici: înălţimea staturală. frecvenţa cardiacă. teste naţionale pentru clasele a VII-a şi a VIII-a. bazinului.  întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. 15.fiziometria (tensiunea arterială.2007.Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora la copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ.Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.general: Scăderea morbidităţii şi a tulburărilor de comportament şcolar-social ale copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. studenţilor şi intervenţii de îmbunătăţire a stării de sănătate: .supravegherea dezvoltării somato-psihice a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.  primirea şi înregistrarea în registrul general a tuturor cererilor şi adreselor primite. elevilor şi studenţilor în unităţile de învăţământ şi la activităţile colective organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov precum Olimpiade Şcolare (sportive. .  asigurarea funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei. şi examenele de admitere/corijenţe la facultate organizate de Universitatea .  distribuirea mapelor cu acte către servicii. pelvin). forma şi postura toracelui. studenţilor şi intervenţii de corectare a comportamentului deviant prin: . VIII. . clasele a XII-a. membrelor şi a coloanei vertebrale. sesizărilor.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii. . OBIECTIV .  oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari.dispensarizarea în scop recuperator a afecţiunilor cronice sau cronicizabile ale preşcolarilor. Obiective propuse pentru anul 2011:  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie.S. tipul constituţional.asigurarea zilnică a asistenţei medicale a preşcolarilor. abdominal. . capacitate vitală pulmonară şi forţa manuală musculară).  completarea plicurilor şi a confirmărilor de primire pentru adresele de expediat (17. . cu efect implicit în favorizarea randamentului la învăţătură al elevilor şi studenţilor. În acest sens. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.980 înregistrări).Acţiuni de monitorizare a riscului comportamental şcolar-social al elevilor.specific: . angajaţii Departamentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ desfăşoară o activitate complexă ce poate fi sintetizată în următoarele activităţi principale: . greutatea corporală. MSP nr. elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. . elevi si studenţi: .  transmiterea cererilor.

tutun. studenţi. elevi.2010 Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate (grupele de preşcolari din grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal –mică.toxicelor de plăcere”(alcool.a. din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri din evidenţa specială (dispensarizare) la grădiniţe. cafea. cafea. consum de alcool. droguri). eşec şcolar) şi/sau socială (agresiune-violenţă. . dezbateri cu elevii şi studenţii pe probleme de însuşire a unui . mai (pe o durată de 10 zile consecutive) în grădiniţe.) Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic după vacanţe Triaj epidemiologic zilnic la preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic. elevi.532 503. mijlocie. tutun. pt. cantinele şcolare şi a studenţilor Total rezultate Nr. conferinţe.trai sănătos”. mare şi pregătitoare. crt. ultimul an curs tehnologic/ruta progresiva Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la studenţii din anul II din învăţământul de stat Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ) Număr exudate faringiene recoltate după vacanţa de vară la preşcolari.cunoaşterea fenomenelor de inadaptare şcolară (dificultăţi la învăţătură. IV.2010 – 31.. studenţi Număr cazuri vechi din evidenţa specială (pentru dispensarizare) trimise la specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile şi revenite de la aceştia cu rezultatul examinării şi recomandările terapeutice la preşcolari.. elevi.. cantinele şcolare şi a studenţilor Număr avizări meniuri săptămânale: .957 1 2 1095 23. în colaborare cu cabinetele de psiho-pedagogie din unităţile de învăţământ. sau cu prilejul unor acţiuni speciale (scarlatina etc. elevi clasele I. studenţi Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere pentru preşcolari. şcoli.în grădiniţe. cantinele şcolare şi ale studenţilor Număr controale privind respectarea normelor Igienico-Sanitare la blocul alimentar (în raport de programul de activitate) în grădiniţe.adaptabilitatea elevilor şi studenţilor la solicitările procesului instructiv-educativ şi la mediul socio-familial.082 2243 13 14 15 16 230 1783 17 5420 .01.activităţi de educaţie pentru sănătate: lecţii. februarie.824 2391 8 9 10 11 1354 1629 133 3298 12 1047 18.12.VIII şi XII. . de prevenire şi combatere a .141 3 4 5 6 7 1418 111.. a bolilor cu transmitere sexuală s. elevi din şcoli şi licee Număr cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere la studenţi Număr anchete ale alimentaţiei în luna octombrie. raportare triaj epidemio Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari. comportament sexual inadecvat). ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE DE MEDICINĂ GENERALĂ ŞI STOMATOLOGIE: Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01. licee. studenţi Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la preşcolari şi elevii din alte grupe/clase decât la cele de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la studenţi. 11. conform tipizatului emis MS. droguri.

preşcolari înregistraţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal care au asistenţă medicală Nr.) în învăţământul preuniversitar: .). vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale-sociale la elevii din şcoli şi licee Număr elevi examinaţi periodic stomatologic Număr studenţi examinaţi periodic stomatologic Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de sănătate orodentar Număr elevi trataţi pentru carii dentare Număr studenţi trataţi pentru carii dentare Număr vaccinări/revaccinări efectuate la elevi Număr vaccinări efectuate la studenţi Număr cabinete medicale de medicină generală în grădiniţe Număr cabinete medicale de medicină generală în şcoli şi licee Număr cabinete medicale de medicină generală studenţeşti Număr cabinete stomatologice şcolare Număr cabinete stomatologice studenţeşti Nr.inclusiv spaţii de cazare. şcoli. de învăţământ. licee Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine .494 173 8093 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 260 4089 334 1530 2816 359 681 2720 6178 359 27 44 2 2 2 5824 29.426 39.106 5477 266 50 12. cadre medicale implicate.290 1251 22. elevi din şcoli şi licee Nr. corespunzător numărului de cadre medicale implicate 2799 57 1232 147 14. spaţii de cazare. şcoli şi licee Număr scutiri medicale de absenţe de la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la studenţi Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă stomatologică Nr. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă stomatologică Nr. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă medicală Nr.18 19 20 21 22 23 Număr elevi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive din şcoli şi licee Număr studenţi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive Număr scutiri medicale eliberate elevilor pentru orele de educaţie fizică în şcoli şi licee Număr scutiri medicale eliberate studenţilor pentru orele de educaţie fizică Număr scutiri medicale de absente la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la grădiniţe.etc.etc. consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la studenţi Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive preuniversitare (nr.426 22. de învăţământ şi laboratoare.grădiniţe.490 15 . de competiţii sportive/zile) în şcoli şi licee Asigurarea asistenţei medicale pe nr. total consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la preşcolari. la examene de bacalaureat sesiunea I şi II an 2010 Asigurarea asistenţei medicale la examenele de admitere în facultate la numărul de candidaţi înscrişi Asigurarea asistenţei medicale la solicitarea ISJ Braşov (examen titularizare etc.) în învăţământul universitar Număr vizări/înregistrări avize epidemiologice pentru absenteism din motive medicale în grădiniţe Nr. teren şi sală de sport . total. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă medicală Nr. teren şi sală de sport .

Colegiul Medicilor Braşov.. . DSS Braşov are parteneriate/colaborări cu organizaţii locale/naţionale şi internaţionale: ii. ore = 120 (medici).= .preşcolari= .elevi licee= . cl. antialcool 6 Campanie antidrog 6 Educaţie sexuală 6 Importanţa campaniilor naţionale de vaccinare 20 Instruire sanitară-completă a grupului de elevi în cadrul Primăriei Braşov.) .) .importanţa organelor vitale " " Reguli de igienă şi prevenirea îmbolnăvirilor " * * * * * * * * * . cl.studenţi= .) . de fumători: .) . copii agresaţi: .studenţi= 1888. DSPJ Braşov. igiena alimentaţiei 6 Campanie antifumat . . 27 (semestrul II an 2010).VIII-a.Investigaţii privind comportamente cu risc pentru sănătate 1.Acţiuni de promovare a sănătăţii în unităţi de învăţământ: 1. . nr. cazuri depistate: . .studenţi= . licee în număr ore: = 2549 3.studenţi= 973.zâmbet frumos " " Copii frumoşi şi sănătoşi " . teste pt..Remus Răduleţ” Braşov.intervenţii de educaţie-studenţi în nr.elevi licee= 14. 6.(în nr.Andrei Bârseanu” 100 178 583  Educaţie pentru sănătate: 1) .= 131.) . .Campanii de informare/comunicare şi educare pentru sănătate desfăşurate de personalul medical angajat al DSS.grupa mijlocie " Sănătatea ochilor .elevi sc. . studenţi.nr.elevi licee= 5463. Colegiul Naţional Economic . . 15 Noţiuni de igienă personală. consumatori de droguri: . ore = 385 4. 140 (asistente) 2) . .grupa pregătitoare " Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ " .intervenţii de educaţie în grădiniţe în număr ore: = 1026 2. investigaţi: .Braşov în cadrul acţiunilor promovate de către Ministerul Sănătăţii.elevi licee= .nr.) .. .) .nr.Santinela” de către unităţile de învăţământ nominalizate de DSPJ Braşov.preşcolari= . Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă – Colegiul 1 Tehnic . Intervenţii educaţie sănătate 1 3575 " Cum să cresc sănătos " .) .În unităţile de învăţământ preuniversitar: Depistare precoce nanism 14 Campanie vaccinare H1N1 26 Boli infecto-contagioase.15. 3) . Şcoala generală nr.= 118. zile) Număr cazuri raportate în programul naţional .a.elevi sc. 25 Prevenirea Obezităţii 3 Alimentaţie sănătoasă 13 Prevenirea Cancerului de col uterin-vacc HPV.supraveghere.. XII-a etc.intervenţii de educaţie stomatologie.) .o prioritate " " Corpul uman şi igiena personală’’ " Dinţi sănătoşi .elevi sc. .) pe număr locaţii Alte activităţi ale personalului medical dispuse de către DSS în asistenţa medicală comunitară s. sponsorizări ale unor firme farmaceutice şi alte activităţi în sprijinul acţiunilor pentru sănătate în care Ministerul Sănătăţii.Grădiniţa nr.elevi licee= 1330.) .= .nr..intervenţii de educaţie stomatologie în şcoli.. 4..nr. 70 (asistente) 5.. .: . . 31 (semestrul I an 2010) şi şcoala generală nr.intervenţii de educaţie în şcoli.= 1551. . 5.. . 29.. a VII . Consiliul Local Braşov/ DSS. 2.elevi sc.elevi sc.elevi sc. 3. consumatori de alcool: .= 13.elevi licee= 1316. .. nr.nr.preşcolari= .educaţie pentru sănătate " Minte sănătoasă în corp sănătos " " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat " " Prezentare corp omenesc .studenţi= 958.) . ore = 80 (medici).51 52 53 Asigurarea asistenţei medicale la alte solicitări ale IScJ Braşov (teze cu subiect unic pt.

cu scopul . 15. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 În conformitate cu Ord.. campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania."Creşterii accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România". Având în vedere acest deziderat. pentru întreg anul de învăţământ preuniversitar şi universitar. asistenţă socială şi psihologică. Direcţia de Servicii Sociale Braşov. MSF nr. 1. rolul periajului dentar " " Să mâncăm sănătos ca să fim sănătoşi " " Călirea organismului prin sport. 1 " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat" " Stilul de viaţă şi sănătatea " " Primăvara sănătăţii " " Influenţa tulburărilor de sănătate asupra randamentului şcolar " *= titluri . Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov.Stop gripei cu virus AH1N1. 2.Află cum poţi opri sângerarea gingivală”. activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber.Prefer sa ştiu din timp” .Măsuri de profilaxie a cariei dentare”. Voioşi. patinez frumos”.1 . recuperare şi readaptare. chiar crearea de noi susţineri/parteneriate. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov. Asociaţia „Generaţia 2008”. aer. fiind bine cunoscut că este mai benefic şi mai uşor să previi boala/suferinţa. 9 (desfăşurătorul activităţilor lunare în cabinetele medicale/stomatologie din grădiniţe. Cabinete de medicină dentară (inclusiv şcolare): 2..În învăţământul universitar: 1.grad. Consiliul Judeţean Braşov. În mod special vom pune accent pe activităţile de educaţie pentru sănătate în grădiniţe. La fiecare cabinet medical/stomatologic din unitatea de învăţământ respectivă s-a întocmit planificarea activităţilor specifice pentru întreg anul de învăţământ actual de către personalul medical.3 .Stop cancerului de col uterin” campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania reprezentanţii firmei farmaceutice GlaxoSmithKline. Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”. B) . în cazul de faţă pe anul de învăţământ 2010-2011.. licee şi unităţi de învăţământ superior) planificarea activităţilor se face la începutul anului de învăţământ. soare. anexa nr. . licee. ca un tot unitar să realizăm acest obiectiv. Consiliul judeţean al elevilor. 27 finanţat de către guvernul norvegian. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Transilvania Braşov. şcoli. îngrijiri medicale. Direcţia pentru Tineret a judeţului Braşov. 2. Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov.. Cabinetele medicale: 1. în acest moment fiind în desfăşurare activităţile enumerate mai sus în raportare...... 653 / 2001.  „ Mănânc sănătos." Noţiuni de igienă personală şi igiena alimentaţiei " Sănătoşi. Parteneri în acest proiect sunt: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov. apă.proiect de informare şi conştientizare asupra cancerului la sân.1 – . şcoli." Igiena bucală..proiect derulat în cadrul Şcolii Generale nr. Voinici " . decât să o tratezi.2 .2 . dar şi în învăţământul universitar. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Misiune:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană.Program educaţional de îmbunătăţire a celor şapte semne de sănătate orală în şapte zile”. ne-am propus ca în anul 2011 să intensificăm acţiunile de comunicare/informare şi educare pentru un stil de viaţă sănătos în colaborare cu toţi factorii implicaţi dar şi cu cei care încă pot fi implicaţi. 2. astfel încât.dezbateri în orele de educaţie pentru sănătate * * * * * * * * * Proiecte derulate în 2010  .

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice.consiliere şi evaluare psihologică. organizarea diferitelor momente festive.  să asigure consilierea în probleme sociale. concretizate în anchete sociale şi rapoarte de vizită.  să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială. . vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor de familie ai beneficiarilor. culturale şi sociale.Compartimentul Medical .Obiective:  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă. socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice instituţionalizate şi pentru beneficiarii Centrului de zi.  să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire. . suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital. . . potrivit reglementarilor privind asigurările sociale de sănătate.actualizarea semestrială şi la nevoie a planului individual de asistenţă şi îngrijire. asistente medicale. . . . .administrarea tratamentelor prescrise de medic. activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Municipiul Braşov. infirmiere.educaţie sanitară. pentru beneficiarii de alte culte şi confesiuni recunoscute de lege se asigură asistenţă spiritual religioasă la cerere.80 % din persoanele instituţionalizate sunt de religie ortodoxă. . .  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane. .managementul cazurilor începând cu admiterea lor şi până la ieşirea din sistem (situaţie socială. . psiholog cu aportul adus de către celelalte persoane care participă la îngrijirea vârstnicilor: kinetoterapeut.prevenirea şi depistarea bolilor infecţioase şi parazitare. .modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă. administrative. pentru care sunt asigurate servicii religioase în mod curent. situaţie economică etc.Consiliere administrativă – efectuată de către compartimentul administrativ. .). inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. consilierea individuală şi de grup în probleme psihologice.kinetoterapie şi recuperare. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipa pluridisciplinară.consiliere juridică şi administrativă. . juridice.consiliere socială – mediere. În Căminul pentru Persoane Vârstnice activitatea desfăşurată în anul 2010 a fost structurată pe următoarele direcţii: 1.  să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice.asistenţă şi îngrijire medicală primară.  cunoaşterea şi relaţionarea cu rudele şi cunoştinţele beneficiarilor.să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primară necesară.consultaţii medicale.  să asigure vârstnicilor servicii în cadrul Centrului de zi în scopul prevenirii izolării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi de petrecere a timpului liber. . medicale.informare. În Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt îndeplinite următoarele atribuţii în funcţie de Serviciu sau Compartiment:  Compartimentul Asistenţă Socială .Asistenţă spiritual religioasă . formată din: medicul instituţiei.  să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea.evaluarea situaţiei socio – economice a solicitanţilor potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale prin efectuarea anchetei sociale. . Vizite în teritoriu:  la solicitarea vârstnicilor au fost efectuate evaluări la domiciliu în vederea instituţionalizării.vizite în camerele beneficiarilor. . animator. asistenţi sociali. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: a.

Asistenţă socială anul 2010 Nr. medic. 10. 17. psihologică. juridică. 3.  cursuri de iniţiere în lucrul la computer. Centru de zi pentru persoane vârstnice: destinat persoanelor instituţionalizate în cămin şi pentru vârstnicii din Municipiul Braşov. grile de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice Întocmirea grilelor naţionale de evaluare pentru stabilirea priorităţilor la instituţionalizare Rapoarte de vizită Rapoarte de convorbire telefonică Note de constatare Referate şi dispoziţii de acordare servicii Referate şi dispoziţii de suspendare servicii Referate şi dispoziţii de încetare servicii Întocmire acte de instituţionalizare: contracte prestări servicii. 13. decizii de admitere. 6. adrese transfer pensie. d. Evaluare: echipa multidisciplinară (asistent social. menaj. 11. necesităţile acestuia la instituţionalizare şi semestrial.I. filme clasice. însoţire la medic sau la alte instituţii. total anchete sociale efectuate Nr. Servicii de suport: consiliere socială. tricotat. angajamente de plată aparţinători. 8. 18. consiliere şi oferirea de informaţii cu privire la criteriile de admitere şi întocmirea dosarului de instituţionalizare Actualizarea datelor privitoare la susţinătorii legali ai beneficiarilor Întocmire borderou pentru corespondenţă Întocmire referate de necesitate borderou corespondenţă Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Anchete sociale. Indicatori Activitate cu publicul. 5. efectuare de cumpărături. 16.  drumeţii în Poiana Braşov. 7. 14. În baza evaluării au fost stabilite serviciile asigurate fiecărei persoane vârstnice. crt. medicală. INDICATOR AN 2009 AN 2010 Nr. cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal. prevenirea marginalizării sociale. Petrecerea timpului liber:  vizite la muzee. angajamente de plată.41 lună Instituţionalizări 17 41 Externări 5 5 Decese 14 26 c. 4. psiholog) a evaluat permanent. 15.42/lună 3. procese verbale internare. 9.  vizionări piese de teatru. circ.. administrativă. 2. legitimaţii de beneficiar Adeverinţe eliberate Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Adrese transfer pensie Întocmire fişe de calcul asistaţi Total 2010 245 90 43 43 80 51 51 19 9 7 41 1 31 41 22 80 36 155 . angajamente respectare R.O. grădina zoologică.INDICATOR Nr. goblen. mediu persoane instituţionalizate 1. e. rummy. acte adiţionale.  sărbătorirea lunară a zilei de naştere a vârstnicilor. sărbătorirea unor evenimente importante.  jocuri de interior: şah. total rapoarte de vizite efectuate AN 2009 45 17 AN 2010 51 19 b.  spectacole prezentate în sala proprie. 12. încetinirea ritmului de declin fizic datorat vârstei. evidenţiate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire. acces la internet pentru menţinerea legăturii cu copiii plecaţi în străinătate. 1. şi rezidenţilor căminului la reţeaua informatică si efectuarea unor cursuri de iniţiere în lucrul la computer.  alte activităţi: croşetat. table etc.

a atitudinii şi rolurilor asumate în cadrul echipei de lucru şi evaluarea tipului de personalitate. Participare la distribuirea pensiilor . 6. reevaluarea semestrială sau la nevoie. contactare preoţi de diferite confesiuni. Solicitări de instituţionalizare a vârstnicilor primite de la alte foruri 35.beneficiar al serviciilor Căminului. Obţinere acte stare civilă (certificat naştere. 3. Întocmire pontaj/ prezenţă zilnică . hotărâre divorţ) Asistenţă psihologică anul 2010 1 psiholog Nr. Colaborări cu alte instituţii / parteneriate 33. 2. . 7. Activităţi desfăşurate la solicitarea altor instituţii 34. obţinere locuri de veci.19. 8. Suport psihologic acordat aparţinătorilor în cazul pierderii unui membru al familiei . 3. a reevaluărilor semestriale sau la nevoie. 6.lunar 20. Consiliere în sprijinul rezolvării problemelor de familie. Consiliere în sprijinul depăşirii dificultăţilor personale şi rezolvării conflictelor intrapersonale. 4. contactare firme de pompe funebre. 5. Interviuri semistructurate şi evaluarea primară a statusului senzorial.lunar 21. Testarea atenţiei. Întocmire citaţii pentru cercetări disciplinare 28. Consiliere suportivă pentru creşterea nivelului toleranţei la frustrare a personalului de îngrijire. Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire 25. Consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor în cazul solicitării ieşirii din instituţie în vederea reinserţiei în comunitate. Consiliere pentru optimizarea modalităţilor de comunicare între membrii echipei de lucru. Îndrumare activitate voluntari şi studenţi/şedinţe 30. interviuri semi sau nestructurate în cazul încheierii rapoartelor de vizită solicitanţilor de servicii sociale. Tipuri de servicii Anchete sociale şi rapoarte de vizită Evaluări iniţiale şi reevaluări beneficiari Planuri individuale de asistenţă şi îngrijire Consiliere beneficiari Consiliere aparţinători Consiliere personal Evaluări candidaţi Activităţi Centru de zi I 3 6 6 69 2 3 2 II 2 6 6 71 2 1 2 III 3 4 4 72 2 2 1 IV 3 76 1 5 V 11 72 72 68 3 1 2 3 VI 2 2 2 30 3 4 1 VII 9 3 3 82 4 2 2 VIII 5 2 2 86 2 3 IX 7 7 7 84 1 4 X 12 78 78 12 2 2 XI 3 89 89 91 2 3 XII 4 2 2 84 4 5 2 - 12 12 12 26 271 271 43 10 17 245 150 66 982 22 48 13 1 Total 64 271 271 825 28 35 4 11 1. Evaluări iniţiale beneficiari/Reevaluări semestriale 24. Pregătirea şi oferirea cadourilor de Paşte şi Crăciun 29. Medierea conflictelor datorate diferenţelor interpersonale şi deficienţelor de comunicare interpersonală între beneficiari. Răspunsuri prin mail/ parteneriate 27.lunar Formalităţi decese: obţinere certificatul de deces. Întocmirea tabelelor de încasări . Arhivare documente/ dosare 31. Consiliere în sprijinul reconstituirii sau reconstruirii relaţiilor în familiile beneficiarilor. 1. cognitive şi afective ale vârstnicilor în momentul admiterii în instituţie. Consiliere socială 32. 4. certificat căsătorie. crt. 5. participare la slujba religioasă de înmormântare 23. 2. 8. 7. 22. Evaluarea capacităţilor senzoriale. Gestionarea banilor 26. Recomandarea procedurilor de asistenţă psihologică în cadrul planurilor individuale de asistenţă şi îngrijire întocmite de către echipa interdisciplinară în urma efectuării evaluărilor iniţiale. Suport psihologic acordat beneficiarilor aflaţi în stadii terminale sau deveniţi pacienţi cu boli incurabile. cognitiv şi psihoemoţional cu ocazia efectuării anchetelor sociale.

Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi 46 II 52 III 41 IV 38 V 36 VI 40 VII 48 VIII 18 IX 48 X 40 XI 32 XII 20 Total 459 76 78 68 59 76 82 81 58 66 64 78 22 808 103 122 113 142 139 122 145 - - - - - 886 . creşterea nivelului funcţional a persoanei vârstnice (gimnastica de întreţinere. b. Kinetoterapie: a. Curativ . Servicii de kinetoterapie acordate în anul 2010 1 kinetoterapeut Număr de servicii Tipul serviciului acordat I Evaluări şi reevaluări kinetoterapeutice Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din C. Identificarea nevoilor în privinţa recuperării capacităţilor fizice ale persoanei vârstnice. Universitatea Transilvania 1460 193 41 165 133 2394 11680 17 4 3. consultaţii şi tratamente. triajul şi tratamentelor urgenţelor. Activităţi de informare şi profilaxie. beneficiari cu probleme psihice decompensaţi (dezorientare în timp şi spaţiu – consult psihiatric cu indicaţii de tratament). Relaţia cu medicul de familie – prescripţii tratamente cronice. b. realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de readaptare funcţională. a.trigliceride Efectuare foi de observaţie clinica şi evaluări iniţiale pt. consultaţiile cazurilor cu probleme. hidratare.Participare la unele activităţi culturale desfăşurate în cadrul Centrului de zi. incontinenţi (supraveghere permanentă. e. Spitalul de Pneumologie Braşov. Internări ale beneficiarilor Instituţionalizări Decese Solicitări serviciu ambulanta Vizite in teritoriu Consulturi interdisciplinare Determinări glicemie Efectuat EKG Recoltat analize de laborator Evaluarea semestrială a stării de sănătate a beneficiarilor 28 41 26 32 372 172 202 35 149 230 Efectuare pansamente Determinare colesterol. d. Profilactic .P. noii instituţionalizaţi Efectuat şedinţe cu Bioptron Efectuare Vaccin antigripal Efectuat băi generale beneficiari Efectuat toaleta parţială si schimbat scutece absorbante Participare la cursuri de educaţie medicală continuă Colaborare cu Crucea Roşie Braşov.se urmăreşte menţinerea unui nivel funcţional satisfăcător. Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice: Servicii de bază: efectuare totală sau parţială a igienei corporale. 2. aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în unele boli cronice specifice vârstei a –III. d. creşterea nivelului funcţional. Monitorizarea cazurilor medicale speciale: beneficiari imobilizaţi. Exerciţii în sala de kinetoterapie a instituţiei în scop: c. îmbrăcare şi dezbrăcare. pentru menţinerea stării de sănătate). asigurare echipament.V. hrănire. igiena eliminărilor. scutece). c.refacerea funcţiilor diminuate.se asociază cu sectorul de tip profilactic si de recuperare.a. e. Însoţirea vârstnicilor la consulturile medicale de specialitate. ajutor pentru reabilitarea capacităţilor fizice şi intelectuale. De recuperare . Efectuarea consultaţiilor curente. mobilizare. comunicare.

poliţia comunitară. se află sub 400 lei/lună. b. nr.Servicii de terapie prin mişcare acordate beneficiarilor C. d. 8.P. c. Promovarea instituţiei prin: a. TVS. Cămine pentru persoane vârstnice din: Alba Iulia. b. Adaptarea spaţiilor la accesul persoanelor cu fotoliu rulant. Repararea acoperişului. d. Fişer. Beneficiarilor Centrului de zi li s-au aplicat 4 proceduri. Amenajări interioare.G. e. 3. Fundaţia Ecologică Green – Şcoala Postliceală – specializarea asistent medical. c. Ştiri şi reportaje în ziarele: Transilvania Expres. 2. d. adulţi şi copii. 5. acte de identitate. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. Adaptarea holurilor pt. MIX TV.V. Hârja-Oituz. persoanele cu handicap grav şi accentuat. cu modificările şi completările ulterioare. Ştiri şi emisiuni la canalele de televiziune PRO-TV.G. serviciul de evidenţă a populaţiei – obţinerea vizelor de rezidenţă. din care 1 caz procedură de hemipareză şi 1 caz procedură de reeducare a mersului. Completarea sistemului de pază prin montarea unui sistem video de supraveghere. Serviciul administrativ: a. neinstituţionalizate. după caz. h. alte documente. Şcoala postliceală – asistenţă medicală – FEG – efectuare practică. Bacău. Beneficiarilor C. c. 3 cazuri procedură de scădere în greutate şi 1 caz procedură de hemipareză. Sibiu. familiile şi persoanele singure care au stabilit. dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.P. Reînnoirea tuturor avizelor de funcţionare. b. Grădiniţe. b. Servicii ale Direcţiei de Servicii Sociale şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost d. imobilizaţi la pat li s-a aplicat un număr de 2 proceduri. Beneficiarilor C. Convenţii de practică: a. semidependenţi şi independenţi li s-au aplicat 4 proceduri. prin dispoziţie scrisă a primarului. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 416/2001 privind venitul minim garantat. S-au distribuit 140 tone de făină şi 40 tone de zahăr unui număr de 10. Monitorul Expres. 36 cazuri de menţinere a tonusului muscular. din care 2 cazuri proceduri de recuperare a articulaţiei umărului.N. 7. f. g. Colaborări cu alte instituţii: a. Repararea schimbătoarelor de căldură a sistemului de ventilaţie. . Bună Ziua Braşov. h. 600/2009 pentru următoarele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Braşov: a. 1 caz procedură de recuperare a scoliozei şi 3 cazuri recuperare în spondiloză. Poliţia de proximitate. cu modificările şi completările ulterioare. b. Crucea Roşie.V. accesul persoanelor cu dizabilităţi prin montarea sistemului “mână curentă”. 000 de beneficiari. Amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice. c. Crucea Roşie – efectuare practică. Distribuirea ajutoarelor alimentare conform H. din pensii cumulate. obţinute din pensie sau. Universitatea Transilvania – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. f. 6. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi. din care 1 procedură de reeducare a mişcărilor fine prin terapie ocupaţională a membrului superior.P. Familiei şi Egalităţii de Şanse. la cameră 58 42 56 41 34 51 42 12 48 55 40 11 490 * S-au aplicat un număr de 9 proceduri pe tipuri de deficienţe funcţionale ale segmentului neuro-muscular din care: 1. 9. Servicii ale Primăriei Municipiului Braşov. Primăriile din teritoriu. e. licee şi O. 4. b.V. Protocol de colaborare: a. Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specialitatea Asistenţă Socială. 16 cazuri de menţinere a tonusului muscular şi a stării de sănătate. Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină. şcoli generale. g. Direcţia Muncii.

P.încheierea de parteneriate cu instituţiile cu care C.acordarea consilierii sociale. în limitele posibilităţilor.P.Gazeta de Transilvania. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST Centrul pentru Persoane fără Adăpost Braşov este instituţia prin care se oferă servicii sociale persoanelor şi familiilor care „locuiesc” în stradă.V. . .) persoanele solicitante pot primi sprijin în rezolvarea situaţiei şi depăşirea perioadei de risc. 17.încheierea contractelor pentru utilităţi.facilitarea comunicării între beneficiarii Căminului. calamităţi naturale etc. ca şi instituţie publică cu personalitate juridică.demararea unui program suportiv pentru ameliorarea şi optimizarea statusului psiho-emoţional al personalului de îngrijire a beneficiarilor.încheierea unor parteneriate cu alte cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate.creşterea gradului de socializare. . dintre beneficiari şi personalul angajat al instituţiei. Devin beneficiari ai serviciilor Centrului pentru Persoane fără Adăpost persoanele care au ultimul domiciliu stabil în municipiul Braşov şi tinerii proveniţi din centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov.).colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la anumite servicii în folosul beneficiarilor. în scopul cunoaşterii valorilor culturale naţionale şi al petrecerii în mod constructiv a timpului liber. iar atunci când temperaturile au fost scăzute acestea au fost cazate în regim de urgenţă şi pe hol). sprijin pentru reintegrarea în societate a acestor persoane şi asigurarea adăpostului provizoriu în situaţii de risc social. Obiective propuse pentru anul 2011 . De serviciile CPFA au beneficiat în 2010 în medie 85 de persoane fără adăpost pe lună. asistenţă medicală primară.actualizarea situaţiei contribuţiei susţinătorilor legali pentru întreţinerea beneficiarilor C. În anul 2010 s-au realizat procedurile necesare pentru funcţionarea efectivă a C. . iar de centrul de zi au beneficiat în medie 12 persoane zilnic (în lunile de iarnă numărul acestora fiind de peste 20 de persoane. . . în colaborare cu celelalte instituţii din comunitatea braşoveană care au acelaşi obiect de activitate.. asistenţă socială şi psihologică. .deschiderea conturilor la Trezorerie şi activităţile financiar – contabile în conformitate cu bugetul aprobat. recreere a vârstnicilor prin participarea la activităţi de timp liber şi întâlniri tematice.efectuarea evaluărilor iniţiale şi reevaluărilor complexe bianuale de către echipa multidisciplinară.V. . anuale (autorizaţia sanitară.sărbătorirea Zilei internaţionale a vârstnicilor şi a zilelor aniversare şi onomastice. c. . dezastre.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice. hrană.F. Totodată în situaţii de urgenţă (temperaturi foarte scăzute.obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a C.F. administrative în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre beneficiari. . dintre beneficiari şi familiile lor.A. în parcuri şi în alte locuri improvizate. Realizarea unui program propriu de prezentare a tuturor informaţiilor despre Căminul pentru Persoane Vârstnice ataşat site-ului de promovare a activităţii Primăriei Braşov. psihologice.perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la programe de educaţie continuă a personalului.efectuarea de schimburi de experienţă cu alte instituţii de asistenţă socială. are în prezent relaţii de colaborare. .continuarea proiectelor dedicate vârstnicilor din Cămin. .încheierea unor parteneriate cu alte organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite. .P. 10. . . .atribuirea contractelor de achiziţie publică pe produse şi servicii în conformitate cu Legea achiziţiilor publice.P. acestea presupunând: . .încheierea unor parteneriate cu cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate.A. .încheierea unor parteneriate cu diverse organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice îndeplinirea standardelor prevăzute pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în condiţiile reorganizării instituţiei. Capacitatea CPFA este de 90 de persoane cărora li se asigură cazare. . . victimele violenţei de orice fel. . protecţia muncii etc. .realizarea unui sistem alternativ – verde – pentru încălzirea apei menajere.

mediu beneficiari Serviciul de urgenţă / nr.F. consiliere psihologică individuală şi de grup 2010 85 12 În medie 185/lună 15 251 91 39 97 62 24 În medie/42/lună În medie/23/lună Zilnice 189 În medie 30/lună Obiective propuse pentru anul 2011 .numărul de persoane aflate în dificultate care au fost susţinute şi au devenit independente social – 42. Nr. .Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost. . .) pentru o soluţionare mai eficientă a cazurilor sociale. cu scopul de a preveni recăderea în situaţia de criză.Consilierea şi monitorizarea persoanelor a căror reinserţie în societate a reuşit. mediu beneficiari Şedinţe de consiliere socială..dezvoltarea de parteneriate cu diferite ONG-uri şi instituţii publice ( Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. consiliere profesională.P. .s-a îmbunătăţit sistemul termic al întregii clădiri prin montarea de colectoare solare în urma participării la programul Casa verde . . precum şi a celor aflate în situaţie de risc social de pe raza Municipiului Braşov.numărul de tineri integraţi într-un loc de muncă – 10.. frecvenţa şi cuantumul contribuţiilor serviciilor sociale oferite de C.în urma HCL 449/2010 sau modificat tipul. .P.Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate vizând creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost din Municipiul Braşov. . mediu beneficiari Avertismente verbale Avertismente scrise Interdicţii temporare Conflicte (cu solicitarea intervenţiei Poliţiei Comunitare sau a Jandarmeriei) Adeverinţe provizorii de identitate obţinute Certificate de naştere obţinute Consultaţii medicale primare oferite Şedinţe pentru promovarea sănătăţii Activităţi (ergoterapie. .crt..Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea pe această problematică.Identificarea persoanelor fără adăpost. anchete sociale Centrul rezidenţial pentru tineri / nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Activităţi Adăpost de noapte / nr.A. . .Asigurarea accesului tuturor persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de către C. AJOFM.participarea CPFA ca partener în proiectul „Gruntvig: Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”.F. . .număr cereri înregistrate – 153. Activitatea biroului de asistenţă socială din cadrul CPFA are următorii indici pentru anul 2010: .Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost şi resocializarea acestora.apreciem o utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru anul 2010 în procent de 94%.A. .Ajutorarea şi consilierea oricărei persoane fără adăpost aflată într-o situaţie de criză. activităţi de socializare) Consilieri telefonice Şedinţe de evaluare psihologică. . Centrul pentru Persoane Vârstnice Braşov etc.numărul beneficiarilor care s-au înscris şi urmează cursuri de reconversie profesională – 14. .

croitorie şi depozite de lenjerie. Contribuţia de hrană din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al Primăriei Municipiului Braşov în sumă de 433. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 2. arhivă. plata diferitelor servicii şi suportarea investiţiilor. semnalizare şi avertizare incendiu. Tudor Vladimirescu. cabinet medical. 8 din str. această alocaţie de hrană este stabilită prin hotărâre de guvern. bucătăria. Brazilor nr.  Mansarda care cuprinde sala de joacă.P. debarale. magazia de alimente. 7 din str.1A. 2 dormitoare. hol de primire. 4 din str. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.. nr. În anul 2010. magazia.(birou achiziţii. sanitare. 2 din str. Mecanicilor f.263/2007 privind înfiinţarea. două săli de joacă cu dormitor.38 lei. inclusiv de ventilaţie).3 din str. organizarea şi funcţionarea creşelor.68 (care s-a deschis de la 01. pentru a se asigura securitatea acestui imobil şi cu absolut toate instalaţiile necesare (electrice. izolatorul cu grup sanitar şi un birou. Mecanicilor f. Jepilor nr. nr. călcătoria. Conform prevederilor legale. spălătoria.  Etajul 1 care cuprinde holul de primire.n. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. izolator cu grup sanitar. începând cu luna septembrie 2007. cu toate dependinţele necesare acesteia. nr. în anul 2010 a fost de 6 lei/zi pentru toate creşele. sala de mese cu oficiu de veselă mica. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. vestiare cu grup sanitar. izolatorul cu grup sanitar.173. 2 balcoane. iar cheltuielile totale care s-au realizat au fost de 6. Creşa nr. Imobilul este dotat cu un sistem antiefracţie. uscătoria şi spaţii de depozitare.435. vestiare cu grupuri sanitare. debara.263/2007 privind înfiinţarea. Numărul mediu de copii/ lunã ce au frecventat creşele a fost de 441. nr. debara. grupuri sanitare. spălătoria. instituţia a avut ca prioritate derularea şi finalizarea lucrărilor de construire a noii creşe cu 100 de locuri şi birouri din str.n. organizarea şi funcţionarea creşelor. vestiarul pentru bucătărese şi spaţiile de depozitare. drept urmare.33. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. 5 din str. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere cum ar fi: Derularea şi finalizarea construcţiei unei creşe moderne pe 4 nivele pe str.375 lei.  Etajul 2 care cuprinde sala de joacă.  Parterul care cuprinde birourile din cadrul S.  Parterul cuprinde holul de intrare. Aurora.17.6. în cele 6 creşe situate astfel: Creşa nr. sala de mese cu oficiu de veselă mică. Construcţia este prevăzută cu lift pentru persoane cu viteză mică de deplasare şi lift pentru alimente. cabinetul medical. şi anume:  Demisolul care cuprinde camera centralei termice cu spaţiu tehnic. Creşa nr.SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE MISIUNE  Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea. sală de şedinţe. Încă de la începutul anului..C. nr. financiar-contabil. magazie. vestiare cu grup sanitar. hol de primire. cu 19% mai mult faţă de anul 2009.172 lei.A. . vestiare personal cu grup sanitar.  Etajul 1 cuprinde holul de primire.1.000 lei. contribuţie suportată de către părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor. 2 dormitoare. alocaţia de hrană a fost stabilită şi în Legea nr. unitatea a avut un buget de cheltuieli de 6. Creşa nr. de încălzire şi gaze naturale. S-au continuat şi s-au finalizat lucrările de construire.26. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI Creşterea. grupuri sanitare. Tâmpei. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. dormitor. plata utilităţilor. Creşa nr. Alocaţia de hrană. sala de grupă cu grup sanitar. uscătoria. oficiul de veselă mică. conform Legii nr.09. director şi resurse umane). îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. Creşa nr.2010) Numărul total de paturi la sfârşitul anului 2010 a fost de 560.6. sala de joacă. Prahova. rezultând o clădire pe 5 nivele şi anume:  Subsolul care cuprinde bucătăria. holul de primire.033. începute in octombrie 2008. debara şi un balcon. Pe lângă lucrările de construcţii de pe str. caserie. Cocorului.141. sala de mese cu oficiu de veselă mica. Cheltuielile au constat în asigurarea salariilor personalului angajat.

cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. terasă şi spaţii de depozitare materiale. unitatea a colaborat cu teatrul din Sfântul Gheorghe. Clădirea este finalizată. plecând de la lenjerii de pat.08 89.170.61/11=87. şi a organizat cu diferite ocazii (8 martie. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 1.3 Media pe anul 2009 este de 961.P.000 3. În cursul anului.544. din cartierul Noua.76 /11 = 84. sanitare.328. Aurora nr. tacâmuri ş..33 62.61 lei. Paşte. 3 din str.33 89.540. Toate acestea s-au realizat pentru ca această creşă să poată îndeplini condiţiile cerute de normele medicosanitare precum şi cele din acordurile internaţionale privind integrarea europeană. maşini de spălat.19 iun 96.000 6. 1 iunie. 4 din str. Venituri încasate 2010 –433.38 100.430. cu pardoseli tip parchet în sălile de joacă şi tip gresie pe holuri. 6.920. cel puţin semestrial se organizează şedinţe cu părinţii în scopul îmbunătăţirii activităţii de creştere. cadouri pentru cei mici. În cursul anului 2010 s-a achiziţionat mobilier specific creşei şi adecvat vârstei copiilor de 0-3 ani şi imobilul a fost dotat în întregime cu absolut toate obiectele de inventar necesare. spălătorie şi bucătărie. îngrijire şi educare timpurie a copiilor existenţi în creşe.67 87 dec.15 79 85 97 mar apr 89. în scop caritabil.a. Brazilor nr. pilote şi până la căniţe. pijamale.prin observarea evoluţiei frecvenţei medii lunare în anii 2009-2010: Anul 2009 2010 ian feb 70. cu toate tipurile de instalaţii (electrice. prin mãrirea numãrului de locuri de la 90 la 140 de locuri şi darea în folosinţã a încã 80 de locuri.309 lei. 68. fiind prevăzută cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan. la aceste activităţi au participat şi părinţii. precum şi cu alte fundaţii care au oferit de sărbători. Pentru asigurarea unui plan de joacă cât mai diversificat.143 Cheltuieli de capital 3.000 1. două săli de joacă cu dormitor.075.620 Cheltuieli materiale si servicii 1.42 % Media pe anul 2010 este de 926.Evoluţia frecvenţei medii lunare a copiilor în creşe: . prin înfiinţarea creşei nr.816.d. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. Conform Legii nr.67 87. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. Pentru a evalua eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul S. sfârşit de ciclu antepreşcolar. 93 78 noi. Crăciun) serbări şi carnavaluri.C Braşov am efectuat analiza economicofinanciară a următorilor indicatori: 1. unitatea a finalizat şi a pus în practică acorduri cu Universitatea “Transilvania”. 86.Creşterea veniturilor încasate în 2010 faţă de 2009 cu titlul : “Contribuţii ale părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe care se varsă în bugetul local: Venituri încasate 2009 –364. În limita posibilităţilor şi a disponibilităţilor.m.172 .25 % 2. cu oficiul de veselă mică.409 TOTAL 6. Fiind o clădire pe 4 nivele. Toată activitatea acestei instituţii se reflectă în cheltuielile propuse şi aprobate şi cheltuielile efectiv realizate în anul 2010 din tabelul de mai jos: (în lei ) CAPITOL Cheltuieli prevazute in buget Cheltuieli realizate Cheltuieli de personal 1.000 1. păturele. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. în grupuri sanitare şi bucătărie. antiefracţie şi avertizare la incendiu). organizarea şi funcţionarea creşelor. 83. inclusiv de ventilaţie.84 iul 88 80 aug sept. Etajul 2 cuprinde holul de primire.375 lei. Pe lângă lucrările de construcţie la cele două mari investiţii. cu placaje cu faianţă la pereţi în grupuri sanitare. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere şi anume:  Extinderea creşei nr.263/2007 privind înfiinţarea.141. 87 60 oct.435.A.43 100 Mai 99. aceasta este prevăzută cu lift pentru alimente. de încălzire şi gaze naturale.

4. instituţia a acordat o atenţie deosebită reducerilor cheltuielilor de personal. 12. astfel că la nivelul serviciului a fost gândită şi implementată o nouă organigramă şi un nou stat de funcţii. Tractorul.01. Atribuţiile Serviciului Public Administrare Pieţe 1. 6. grupuri sanitare. Bartolomeu. Colaborează cu instituţiile specializate pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare. de protejare a vieţii. securităţii şi intereselor comerciale ale comercianţilor şi consumatorilor. halate. Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de piaţă calitativ superioare indiferent de zona în care aceştia locuiesc. Triaj şi Uzina 2 (Carfil). Administrează WC-urile publice din pieţe. 3. corturi. Repartizarea locurilor de vânzare. 10. Asigură obţinerea avizelor şi utilităţilor prevăzute de lege privind funcţionarea în condiţii de legalitate a pieţelor şi platformelor comerciale din municipiu. Creşterea credibilităţii şi încrederii în calitatea serviciilor oferite atât cetăţenilor cât şi utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate. puncte PSI. precum şi pentru păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul pieţelor şi platformelor comerciale. sănătăţii. care să respecte principiile concurenţei loiale. 11. Prestează servicii către comercianţi. prin continua modernizare a locurilor de vânzare special amenajate deja existente. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele unde nu există pieţe agroalimentare special amenajate şi dotate.2011.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE Misiunea Organizează şi gestionează activităţile şi serviciile de comercializare a produselor din pieţele şi platformele comerciale ale Municipiului Braşov impunând respectarea principiilor concurenţei loiale. sănătăţii. Asigură respectarea de către utilizatori a Regulamentului de funcţionare a pieţelor. Obiective Valorificarea optimă a potenţialului economic al patrimoniului dat în administrarea serviciului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. 9. 14. precum şi a mediului. 8. In vederea eficientizării activităţilor serviciului în perioada analizată. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale în pieţe şi platforme comerciale. de la un număr de 72 angajaţi la data de 01. etc. cadru care să respecte atât normele naţionale cât şi cele comunitare. etc. Urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local şi celelalte acte normative ce reglementează activitatea în pieţele şi platformele comerciale. Dacia. bonete. Asigură sectorizarea pieţelor şi platformelor comerciale pe categorii de produse.01. după cum urmează : Pieţele agroalimentare Star. cântarul cumpărătorului. Asigură utilizarea în condiţii optime a dotărilor din cadrul pieţelor şi platformelor comerciale necesare desfăşurării actelor de comerţ (mese pentru vânzarea de produse. serviciul nostru a organizat pieţe cu caracter temporar în cartierele Răcădău. Monitorizează cântarul cumpărătorului şi sesizează eventualele nereguli organelor competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Activităţile serviciului In administrarea serviciului funcţionează un număr permanent de 9 locuri publice de desfacere amenajate. 2. Asigurarea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a serviciilor de piaţă. Prund.2010 până la 01. securităţii şi intereselor comerciale ale consumatorilor precum şi a mediului. 7. Încasarea taxelor de ocupare a zonelor publice de desfacere amenajate. Astra. Asigură respectarea programului de funcţionare şi aprovizionare a pieţelor şi platformelor comerciale. 5. 13. Noua si Talcioc.). depozite. operând o reducere de personal în cursul întregului an de la 01. sau. de protejare a vieţii.2010 la un număr de 58 angajaţi la data de . Asigură locuri de cazare producătorilor agricoli in locuri de cazare special amenajate (dormitorul producătorilor). prin închirierea diverselor materiale aflate în gestiune: cântare. spaţii de cazare. bazine pentru spălarea produselor.01. prin crearea de noi pieţe acolo unde se impune. Platforma Comercială De Miercuri.

2%.TRACTORUL = 27. Aceste controale au urmărit atât activitatea utilizatorilor pieţelor. din care: . această acţiune este benefică şi serviciului nostru.01 – 31. vor eficientiza activităţile. în cursul perioadei analizate au fost îndepărtaţi din piaţă prin Decizie de director un număr de 14 utilizatori ( pe o perioada de 6 luni). pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor.ASTRA = 44 . Reducerile de personal arătate mai sus s-au tradus la nivelul anului 2010 într-o economie a cheltuielilor de personal de 501.000 lei. în piaţa Astra dintr-un total de 142 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 95 locuri de vânzare. în colaborare cu instituţiile abilitate în domeniu. prin activitatea de închiriere terenuri aferente spaţiilor comerciale din pieţele publice aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe.182. Repartizarea locurilor de vânzare permanente ( tonete). proceduri care pe lână faptul că suplinesc reduceri de personal. Reducerea de personal a fost făcută gradual. luându-se măsuri de evitare a acestora pe viitor.000 lei.995. – 31. începând cu trim. instituţia a oferit posibilitatea acestora de a solicita şi obţine locuri de vânzare pe bază de contract semestrial.STAR = 7.787. în vederea asigurării unui climat de siguranţă la nivelul pieţelor atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice au fost efectuate periodic controale şi verificări în pieţe.01 – 31.000 lei ( economia pentru anul 2011 reprezintă suma ce s-ar fi plătit pentru cei 14 angajaţi a căror posturi au fost restructurate) In vederea asigurării siguranţei producătorilor agricoli cu privire la posibilitatea valorificării recoltei. prin activitatea de casă a serviciului s-au încasat venituri în suma totală de 5.12. urmând ca la nivelul pieţei angajaţii să depună eforturi în vederea suplimentării ( sporirii) acestor venituri.2010 Încasarea taxelor de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate =7.365 lei. Pe lângă caracterul de siguranţă arătat mai sus. Neregulile constatate au fost corectate cu promptitudine. este următoarea : Piaţa Star (Hala şi Platou) = 232 Piaţa Astra = 233 Piaţa Dacia = 466 Piaţa Tractorul = 159 Piaţa Bartolomeu = 66 Piaţa Prund = 31 Platforma Comercială de Miercuri = 217. din care a efectuat plăţi in suma totala de 2. reprezentând un procent de 66.000 lei. din care: a) În perioada 01.BARTOLOMEU = 12 . În acest sens.2010. Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). . rezultă suma de 1.12. cât şi activitatea angajaţilor serviciului.000 lei. reprezentând un procent de 63.000 lei.31.935. iar în piaţa Dacia dintrun total de 288 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 182 locuri de vânzare. în sensul că la începutul fiecărui semestru se poate face o analiză privind veniturile certe ce vor fi realizate în acel semestru.12. II 2010. iar pentru anul 2011 in cuantum de 448. fiind gândite şi implementate noi proceduri de lucru. Astfel. . .395. Pieţele temporare au beneficiat un număr de locuri de vânzare variabil. pe pieţe. EFICIENTA ECONOMICA Execuţia bugetară 1)Venituri (Taxe vărsate la bugetul local) Încasarea veniturilor la bugetul local în perioada 01. In perioada analizată.9 %.DACIA = 32 . b) În perioada 01.2010. astfel : . care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor.2010. .01.12. atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-financiar. instituţia a beneficiat de fonduri publice bugetare in suma totala de 2. 2) Finanţare bugetara – buget local In anul 2010.

201.997.1. asupra contractelor menţionate.104.20 4.278 lei (cheltuială efectivă). în urma cărora s-a încasat suma de 88. rezultând un profit net la data de 31 decembrie 2010 de 4.182.65 1.99 Utilităti platite de institutie 252.470.50 538.057. Art. Bugetar 20. Tot ca urmare a activităţii acestor compartimente.715.00 100. a terenurilor şi spaţiilor comerciale aflate în administrarea instituţiei ( licitaţii.247. PROFITUL NET Profitabilitatea activităţii la 31.742 lei .079 lei .270 lei.48 lei şi rămas de recuperat (debitori utilităţi la 31.119.959.000 lei.000 lei. plăţi aferente bunurilor si serviciilor în sumă de 1.80 1. suma de 258.470.457 lei . din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune către agenţii economici (încasarea veniturilor se efectuează la casieriile din pieţe. majorări de întârziere de 0. plăţi aferente salariilor(cheltuieli de personal) în sumă de 1.000 lei (5.94 1.825.).74 Menţionăm ca în Hala Star.74 100. iar in sezonul cald numai pe energie electrică. 8 duplicate.065. autorizare. evacuare.01.997.93 lei. recuperări utilităţi de la agenţii economici în sumă de 526. instalaţia de climatizare funcţionează în perioada rece pe gaz şi energie electrică.cheltuieli cu casări si amortizări mijloace fixe.5%/zi şi 2%/lună şi garanţie de buna execuţie).406.2010.12.358.935.01.cheltuieli cu casări obiecte de inventar. din care: a) cheltuieli efectuate – 2. pe bază de licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare . ca urmare a activităţii compartimentelor funcţionale de la nivelul central al Serviciului Public Administrare Pieţe.406.19 526.279.01 – 31.816.856.2010 Veniturile totale generate în urma activităţii desfăşurate de Serviciul Public Administrare Pieţe sunt de 7. Sumele aferente funcţionării instalaţiei de climatizare sunt sume care nu se recuperează.12.49 367.218.279. 2. prin contracte de locaţiune.2010 s-au eliberat 966 autorizaţii de piaţă agenţilor economici. Asigurarea utilităţilor în locurile publice de desfacere special amenajate În perioada 01. concretizată în valorificarea. în tranşe lunare.103.581.12.03 20.45 Sold final debitori 0.99 1.873.395. etc.207.821 lei . din care revenite de plată instituţiei în sumă de 1.48 Recuperări efectuate 171.12. (profitabilitatea = 144.000 lei.01 – 31. iar plăţile efectuate de instituţie sunt de 2. intr-o singura tranşă la semnarea contractului.12.205. Aceste venituri provin din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune a locurilor de vânzare amenajate destinate producătorilor agricoli (încasarea veniturilor la casieria centrală. . cu titlul de venituri ale bugetului local. În perioada 01. facturare şi încasare utilităţi.000 lei din încasări închirieri terenuri). – 31.265.760.25 Total facturi furnizori 415.787. corespondenta.000 lei. urmărirea plăţilor la bugetul local.93 Total facturi recuperări emise 163.000 lei.04 Total Sold initial debitori 7.873. acţionare în justiţie etc.45 lei .1. s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3.000 lei din încasări prin casieriile proprii + 1.920.787.29 363.157.12.01. 3) Cheltuieli Execuţia cheltuielilor . .715 lei .cheltuieli materiale b) cheltuieli cu casări si amortizări – 278.05 11. convocare la conciliere.2010 s-au efectuat plăţi pentru facturile de utilităţi în sumă totală de 1. Facem precizarea că din totalul veniturilor descrise mai sus. avertizare cu privire la neprelungire contract.în perioada 01.742 lei .2010) = 100.74 lei.1. în sumă totală de 1. . respectiv evidenţa angajamentelor legale).7%).cheltuieli de personal.264.113 lei a fost colectată direct prin casieria centrală a instituţiei.

situaţia putând fi monitorizată de la dispecerat). Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului Organizarea unei evidenţe operative a agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe şi platforme comerciale. astfel : . .01. Serviciul Public Administrare Pieţe a înregistrat o profitabilitate neta de 144. în scopul urmăririi şi eficientizării încasării veniturilor. Asigurarea unui sistem de supraveghere video în toate pieţele. Colaborarea cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Agriculturii şi cu organele de Poliţie în vederea eradicării fenomenului de speculă din pieţe.STAR = 7. Stimularea producătorilor agricoli autentici prin calitatea serviciilor oferite. Implementarea unui program informatic de încasări taxe în pieţe şi casieria centrală. în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). recuperării sumelor aferente consumului de utilităţi pentru subconsumatori şi altele. cu circuit închis. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. Salvarea.2010 – 31. etc. de acest sistem beneficiind pe lângă serviciul nostru şi alte instituţii cum ar fi: Direcţia Poliţia Comunitară (astfel situaţia operativă va fi cunoscută în timp util. respectiv un profit net de 4.DACIA = 32 . .000 lei.2010. Concluzie: Analizând indicatorii de mai sus concluzionăm că pentru perioada 01.Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici.12. .TRACTORUL = 27. Pompierii. iar pe timp de noapte nu va mai fi necesar să se asigure paza cu agenţi. care în caz de intervenţie se pot informa cu privire la eventualele obstacole existente. precum şi atragerea de producători din marile bazine legumicole din ţară.BARTOLOMEU = 12 .ASTRA = 44 . . stabilirea de planuri de măsuri şi acţiune comune cu acestea. Colaborarea directă cu instituţiile de stat cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţilor comerciale. Poliţia.7 %.247. .

În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit. în sprijinul instituţiilor statului. contencios-juridic. certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are urmatoarele atribuţii principale: a) întocmeşte. cărţilor de alegător. în condiţiile legii. precum şi cu alte instituţii şi autorităţi publice judeţene şi locale. paşapoartele simple. g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii. l) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. cu direcţiile/serviciile din cadrul aparatului propriu ale Primăriei Municipiului Braşov şi cu cele aflate sub autoritatea Consiliului Local. secretariat. d) întocmesc. pe care le eliberează solicitanţilor. permiselor de conducere. precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil. Şeful Serviciului Public Comunitar Local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. arhivare. anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă. exclusiv pe baza şi în executarea legii. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi compartimente având următoarele domenii de activitate: stare civilă. financiar-contabilitate. 9 alin. în domiciliul şi reşedinţa persoanei. analiză-sinteză. în conformitate cu prevederile art. relaţii publice. informatică. şefii de servicii şi responsabilii de compartimente. administrativ. în sistem de ghişeu unic. în condiţiile legii. completează.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MISIUNE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov exercită competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor. rectifică. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. cu Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.(2) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni. în condiţiile legii. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă. h) furnizează. cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate. k) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate.2104/2004. date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei. e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv. j) primesc. buget. f) furnizează. cărţile de alegător. cu componenta locală a acesteia respectiv. . resurse umane. ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă. paşapoartelor simple. în condiţiile legii. permisele de conducere. agenţii economici şi către cetăţeni. în condiţiile legii. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor coopereză cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date. în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. în condiţiile legii. judeţene şi locale. cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale. evidenţa persoanelor. certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor. Conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este asigurată de Directorul Executiv. Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.

803 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în Braşov. din care 1. la cererea persoanelor fizice sau juridice. precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale. la data decesului. Înscrierea menţiunilor. tăgadă de paternitate. 2.200 comunicări de menţiuni. precum şi . după o prealabilă verificare la Registrul Agricol. s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă care ţine în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II. precum şi operarea unor menţiuni privind acordarea. exemplarul I. din care: 43 de transcrieri. pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre. exemplarul I sau II. 210 transcrieri. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au primit de la alte localităţi din ţară. 1. Actualizarea livretelor de familie. 20 născuţi morţi. a actelor de naştere. respectiv.000 de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. 21 de adopţii. din care: 6.848 eliberate din oficiu la data încheierii căsătoriei şi 696 eliberate la cererea persoanelor îndreptăţite. 5 străini.753 cetăţeni români. foste cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 2. Activităţile serviciului 1. completarea sau modificarea unor acte de stare civilă. de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare. la Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov. redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia română. şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă. în vederea operării în registrele de stare civilă. încuviinţări de purtări de nume. Întocmirea certificatelor de stare civilă Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 14. 5. îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul actelor de stare civilă. au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 7. din care: 1. din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov un număr de 10. 4. 7 persoane cu identitate necunoscută. Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor decedate care au deţinut în proprietate. 29 de decedaţi sub 1 an. Rezultate: În anul 2010 s-au înregistrat: 6. s-au operat sentinţe civile prin care s-a dispus rectificarea. stabiliri de filiaţie. 116 de transcrieri. în condiţiile legii. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă. 29 de cetăţeni străini.898 de căsătorii. Întocmirea. la cerere sau din oficiu. 55 înregistrări tardive în baza unor hotărâri judecătoreşti. la cerere.040 născuţi vii. 6.133 de decese. după caz. 3. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au întocmit peste 2. 3. Rezultate: S-au întocmit 2.346 de naşteri. precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă. anularea.544 livrete de familie. având ultimul domiciliu în municipiul Braşov şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare.412 de certificate de stare civilă ( naştere. la cererea autorităţilor publice. potrivit legii. bunuri imobile.SERVICIUL STARE CIVILĂ Misiune Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistarea.840 comunicări de menţiuni. peste 3.640 comunicări de menţiuni. căsătorie. deces). a actelor sau faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României.

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR Misiune Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români.C.L.548 lei .180 lei .659 cărţi de identitate provizorii. Serviciul Stare civilă a aplicat. precum şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ. Rezultate: au fost depuse 34.10. Eliberarea actelor de identitate. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.128 comunicări de modificare. Rezultate: În cursul anului 2010. 119/1996. următoarele sume.984 cărţi de identitate.77. suma încasată fiind de 169. în conformitate cu prevederile Legii nr.C.L. prin care se modifică Legea nr. fiind puse în legalitate 214 persoane.16. nr. în baza H.2004. precum şi pentru cazurile de succesiuni nedezbătute.2007. comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice. 21/2009 privind stabilirea taxelor instituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.674 amenzi.taxa de permisiune înregistrare video a oficierii căsătoriilor. pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. .12. dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Braşov. a împlinirii a peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. prin acordul soţilor. s-a înregistrat o singură cerere de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă.3. conform Legii nr. conform prevederilor legale: .400 lei -taxa procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate. . în cursul anului 2010. Organizarea mesei festive pentru sărbătorirea familiilor braşovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor. republicată.C. a intrat în vigoare la data de 25. 526/25. 3.taxa de permisiune fotografiere oficieri căsătorii . Au fost solicitate peste 96 de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă. persoanelor fizice şi juridice interesate. 8.01. Aplicarea vizelor de reşedinţă: Rezultate: au fost aplicate 7. . cu persoanele fizice şi juridice. nr. 396/2006.52 Sesizări.854 comunicări de naştere. 1. Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili: 34 deplasări.taxa arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă. 7.719 de vize de reşedinţă. în anul 2010.14. 373 de familii braşovene au beneficiat de acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. 101 de familii braşovene au depus cereri pentru sărbătorirea. coroborată cu prevederile O.2.24. . Rezultate: În anul 2010. . 9. întocmite la cerere. în cadrul manifestării “Nunta de aur”.taxa de urgenţă 114 lei -taxa eliberare copii după documentele primare aflate în Arhiva proprie. pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte localităţi.202/2010 privind unele măsuri de accelerare a soluţionării proceselor.403 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. ce s-au constituit ca venituri proprii. republicată conform H.136 (re)stabilirea domiciliului din străinătate în România.890 lei.160 lei . Rezultate: În anul 2010. Activităţile compartimentului 1. 2.L. 1. Serviciul Stare civilă a încasat. avînd în vedere că Legea nr.224 lei .G. .58. necesară cunoaşterii populaţiei.740 lei .4/1953 CODUL FAMILIEI. .taxa de oficieri căsătorii . 26/29. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul. dobândirea cetăţeniei române. în conformitate cu prevederile H. nr. cu privire la actele de stare civilă. mişcării acesteia. Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor a fost actualizat prin operarea următoarelor date: 56 comunicări de stabilire a domiciliului în străinătate. nr. .153. 4.2010.120 comunicări de deces. au fost eliberate 27.

din care. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. asigurând. au fost în cuantum de 223.G. în condiţiile legii. nr. de declarare a falimentului.12. sens în care prezintă directorului executiv al Serviciului şi Secretarului Municipiului Braşov. agenţilor economici. SECRETARIAT Activităţi desfăşurate pe linie de analiză – sinteză: În cursul anului 2010.L.P. note de concluzii. coroborate cu prevederile O.132 de documente în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov. au fost înregistrate 73. birourilor notarilor publici.2010 – 31. suma încasată fiind de 59. întâmpinări.La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice. la propunerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost aprobate 4 Hotărâri ale Consiliului Local. 87 solicitări de audienţe au fost soluţionate favorabil şi 11 solicitări de audienţe au fost îndrumate. 427/30. alte persoane juridice şi persoane fizice au fost furnizate. poliţiei. au fost înregistrate 121 de petiţii. acţiuni. 97/2005 privind evidenţa. în vederea consultării. instanţelor judecătoreşti. de insolvenţă. COMPARTIMENT ANALIZĂ-SINTEZĂ. Pe linie de stare civilă au fost soluţionate 62 lucrări. 4. 9 acţiuni de completare/modificare a unor acte de stare civilă. motivarea lor temeinică.2009. în procesele de contencios administrativ. reprezentând 5 înregistrări tardive ale naşterii.023 documente au fost eliberate direct cetăţenilor şi reprezentanţilor de la diverse instituţii de stat sau privat. În perioada 01. soluţionate conform prevederile legale. a fost parte în proces la 107 dosare.08. potrivit legii. 1 punere sub interdicţie. Compartimentul de Evidenţa Persoanelor a aplicat.P.2010. precum şi radierea persoanelor decedate din Listele Electorale Permanente.2010 şi HCL nr.540 de persoane. CONTENCIOS Misiune Reprezintă şi apără interesele Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti. parchetului. pe anul 2010. în cauzele civile sau penale. Pe parcursul anului 2010.C. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a înregistrat. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru rezolvarea situaţiei locative a cetăţenilor de etnie rromă în zonele locuite de astfel de populaţie: 2 Taxele încasate de către Compartimentul Evidenţa Persoanelor. pe anul 2010 – HCL nr.504. un număr total de 98 de solicitări audienţe.2010. având ca obiect: Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2010 – HCL nr. domiciliul. 7. serviciul a desfăşurat următoarele activităţi: pe rolul instanţelor judecătoreşti. au fost expediate un număr de 11. cereri pentru exercitarea căilor de atac.02. în anul 2010. 495/13.01.500 lei. pe anul 2010 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov – HCL nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. executare judecătorească. notarilor publici şi altor instituţii publice.019 de documente au fost transmise prin poşta militară (SRI). conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. iar un număr de 62. Completarea HCL nr. în anul 2010.879/22. din care: 1 acţiune de rectificare. parchetului.2010. date de identificare pentru un număr de 23. care au avut ultimul domiciliu în Municipiul Braşov. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat: În anul 2010. din care. Actualizarea Listelor Electorale Permanente ale Municipiului Braşov şi punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor.01.12. organelor de poliţie. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.07.E. 42 acţiuni de înregistrare tardivă. la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost emise 100 de decizii ale Directorului Executiv SPCLEP Braşov În perioada 01. de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională. cu modificările şi completările ulterioare. S. societăţilor civile de avocatură. 45 schimbări de nume pe cale administrativă şi 12 alte cazuri.836 amenzi. 1. spre competentă soluţionare. 879/2009 cu privire la stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. către alte instituţii.12. . Pe linie juridică.2010.2010 – 31. COMPARTIMENT RELAŢII JURIDICE.109 de documente. ca urmare a eliberării actelor de identitate şi a furnizării de date cu caracter personal.13 lei. executare bancară. 119/22.090 de documente au fost expediate prin poşta română.

000 lei 570. Obiectiv Realizarea unei bune gestiuni financiare. Sînpetru.171.4 acţiuni de stabilire de filiaţie.P.171. 1 acţiuni în tăgada paternităţii. executarea dispoziţiilor conducerii instituţiei şi organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. economicităţii.814 lei COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul serviciului şi coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. 12 plângeri contravenţionale.135.C.Braşov: VENITURI: Venituri proprii Subvenţii TOTAL CHELTUIELI: BUGET APROBAT 2010 601.P.E. SERVICIUL LOGISTIC SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE. 15 recursuri. 3 acţiune de completare/îndreptare hotărâre judecătorească.  încheierea a 13 contracte de furnizare şi de prestări servicii. Realizează activităţi de instruire a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă. 1 acţiune civilă obligaţia de a face. Prejmer. eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de conduită a funcţionarilor publici din cadrul serviciului. BUGET Misiune Asigură implementarea politicilor economice.000 lei EXECUŢIE BUGET 2010 638. financiare şi de resurse umane ale Consiliului Local Braşov. 1 actiuni în contencios administrativ.000 lei 1. Obiective Selecţia şi recrutarea în cadrul instituţiei a unor funcţionari publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.000 lei 1. Bugetul S. 1 contestaţie în anulare. 6 acţiuni de anulare a actelor de stare civilă/ menţiunilor de stare civilă.814 lei 1. furnizarea de informaţii fiabile şi asigurarea desfăşurării activităţii coordonate în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de politicile interne. 2 plângeri penale. 2 apeluri. Ghimbav. 1 cerere pentru emiterea somaţiei de plată.P.  derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile şi serviciile instituţiei. Hărman. 1 ordonanţă prezidenţială.C.P. regularităţii.LE.645 lei 497. 1 contestaţie la executare. respectiv Cristian.  încheierea contractelor de prestări servicii cu localităţile arondate S.135. . 1 adopţie. Primarului Municipiului Braşov. 2 acţiuni încuviinţare purtare nume.169 lei 1. prin asigurarea legalităţii. Braşov pe linie de evidenţă a persoanelor.L.

precum şi a inventarierii patrimoniului instituţiei. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE Întocmirea lunară a statului de personal pentru personalul din cadrul serviciului.  informarea mass-media cu privire la acţiunile întreprinse de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov.P.2010 în structura Serviciulu i Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor erau 42 salariaţi.L.F.2010 a fost următoarea:  Serviciul Stare Civilă  Compartimentul Evidenţa Persoanelor  Compartiment Contencios. aprobat prin HCL nr. precum şi domeniile (stare civilă.  eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. evidenţa persoanelor.a.Personal contractual: 3.funcţionari publici de execuţie: 37 .. în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.P.  colaborarea cu secţiile de poliţie. .m. C.funcţionari publici: 39.desfăşurarea de activităţi specifice necesare cablării Serviciului de Stare Civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. . Relaţii Juridice  Compartiment Analiză-Sinteză.P.  soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate. raportăm următoarele realizări:  întocmirea corectă şi la termen a documentelor.E.d.12. . în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat.279 din 27 mai 2009. S.  acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. pentru luarea măsurilor corespunzătoare. pe baza reglementărilor legale.utilizarea programului informatic de contabilitate şi a procedurilor care să asigure înregistrarea tuturor operaţiunilor economice specifice activităţii în domeniu.C. Buget. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la 31. relaţiile cu publicul s.  organizarea şi efectuarea de acţiuni de consiliere şi punere în legalitate a locuitorilor de etnie rromă de pe raza municipiului Braşov. în vederea popularizării activităţii de punere în legalitate a persoanelor restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor.Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. din care: .  organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale în locurile despre care se deţin date privind nerespectarea regimului de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă. La data 31.  introducerea şi prelucrarea datelor referitoare la actele şi faptele de stare civilă în sistem informatic. în scopul identificării cauzelor ce le generează. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului pe anul 2011 Având în vedere atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Resurse Umane  Compartiment Arhivare Administrativ  Casierie Obiective realizate în cursul anului 2010 Din obiectivele propuse a fi finalizate până la sfârşitul anului 2010.) în care acestea au un grad semnificativ de repetabilitate.funcţionari publici de conducere: 2 .12. . în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. Braşov şi-a propus pentru anul 2011 realizarea următoarelor obiective:  asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru servirea promptă şi civilizată a cetăţenilor care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. în vederea asigurării unei activităţi cât mai operative şi eficiente în relaţia cu publicul.  analizarea principalelor categorii de disfuncţionalităţi reclamate de cetăţeni. Secretariat  Compartiment Informatic  Serviciul Logistic  Compartiment Financiar-Contabilitate. pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.

stabilirea. stocare. îndreptate împotriva personalului din structura proprie. sesizărilor. în vederea permiterii analizării. reclamaţiilor. colaborare cu unităţile şcolare cu privire la îndeplinirea cerinţelor legale de obţinere şi păstrare a cărţilor de identitate. cu consecvenţă. prelucrare. a indicatorilor de performanţă asociaţi fiecărei activităţi. abuzuri. responsabili) referitoare la monitorizarea / verificarea activităţii de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor. analiza stadiului realizării obiectivelor generale şi a celor specifice în vederea eficientizării sistemului de control intern. intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii şi comportamentului tuturor lucrătorilor din cadrul SPCLEP pentru prevenirea abaterilor şi încălcărilor de lege. nr. în vederea prevenirii şi combaterii pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. promovarea şi urmărirea. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. în concordanţă cu strategia şi obiectivele propuse. a aplicării normelor deontologice specifice instituţiei. într-un mod economic. a activităţilor necesare realizării acestora şi a indicatorilor de performanţă la nivelul SPCLEP Braşov.                      întocmirea corectă şi la termen a documentelor. manifestarea unei maxime atenţii la modul de gestionare a certificatelor de stare civilă şi a listelor de coduri numerice precalculate. intensificarea activităţii de implementare. în baza documentelor prevăzute de lege. elaborarea unor documente programatice (Planuri de măsuri. audienţelor. eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. ori cu privire la disfuncţionalităţi în domeniul evidenţei persoanelor. controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activitatea SPCLEP. stării civile. eficientizarea sistemului de comunicare în vederea obţinerii unui control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei manageriale şi îndeplinirea obiectivelor propuse. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. identificarea şi adoptarea de măsuri corective şi preventive şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SPCLEP Braşov. acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. înlăturarea eventualelor erori ce pot interveni în completarea actelor. erori sau fraude. precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare a SPCLEP Braşov cu alte SPCLEP-uri din ţară. informarea mass-media şi continuarea activităţii de mediatizare a prevederilor legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. furnizării datelor cu caracter personal şi respectarea termenelor conform dispoziţiilor O. termene. identificarea de noi surse pentru creşterea veniturilor proprii. la nivelul SPCLEP Braşov. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate. cu respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii actelor primare care stau la baza acestora. pe baza unor criterii obiective a economicităţii. în scopul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. protejarea documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare. pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie. în care să fie incluse obiective.G. stabilirea obiectivelor specifice. precum şi a sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă. . monitorizare şi evaluare a modalităţilor de control intern în cadrul SPCLEP Braşov. eficace şi eficient. cu modificările şi completările ulterioare. protejarea resurselor instituţiei de utilizare inadecvată sau de pierderi. în vederea eliminării cauzelor de neconformitate. utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) alocate serviciului.

Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza altor localităţi.C. Protan S. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza municipiului Braşov în urma sesizărilor primite telefonic şi în scris de la cetăţeni.C.2010). 2. Asigurarea desfăşurării activităţii Adăpostului pentru câini fără stăpân din str.5 Descrierea serviciilor oferite populatiei 1. Merilor nr. Cheltuieli de investiţii 0 Total 140 64 0 64 Subvenţii prevăzute în buget 430 216 15 661 Cheltuieli prevăzute în buget 430 356 15 801 Cheltuieli realizate 408 295 0 703 . 3. în temeiul art. 4.12. Cheltuieli de personal 2. nr.C.Ridicarea cadavrelor de animale aflate pe domeniul public sau de pe proprietatea privată.A.Buget pe 2010 -mii lei- Activitatea Venituri prevăzute în buget Venituri realizate 1.U.Ridicarea câinilor comunitari aflaţi pe domeniul public. Cheltuieli materiale şi 140 servicii 3. 71.  1228 lei încasaţi din revendicarea câinilor. instituţii publice şi agenţi economici. Rezultate:  615 câini ridicaţi de pe domeniul public al acestor localităţi care au fost transportaţi la adăposturi pentru câinii fără stăpân din localităţile respective. la S.SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR Activităţile Serviciului 1. în baza contractelor de prestări servicii. Activitatea de predare a cadavrelor de câini rezultate din eutanasiere şi cele ridicate de pe domeniul public.  450 lei valoarea totală a amenzilor aplicate.L. 368/2009 republicată privind Regulamentul de creştere şi deţinere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Braşov.  64276 lei venituri realizate în baza acestor contracte (până la data de 31. din care 23 câini revendicaţi. sau în urma constatărilor proprii ale personalului angajat. 195/2002 republicată şi actualizată. 6. 3. nr. 5.G. 2. Situatia veniturilor si cheltuielilor serviciului. la solicitarea proprietarilor. nr. alin.Oferirea spre adopţie a câinilor aflaţi in Adăpostul pentru câinii fără stăpân aparţinând Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov. în vederea incinerării. Asigurarea respectării prevederilor H. Rezultate:  798 câini ridicaţi de pe domeniul public. Asigură respectarea prevederilor H.(1) din O.  248 câini adoptaţi. 341/2003 privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov.L.  3 persoane sancţionate contraventional. Rezultate:  79 de somaţii trimise.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011  Intensificarea activităţii de control privind respectarea prevederilor Regulamentului de creştere şi deţ inere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov.  Menţinerea contactelor directe cu cetăţenii. în special pe segmentul privind respectarea normelor de plimbare a animalelor de companie pe domeniul public precum şi pe modul de deţinere şi creştere a animalelor de companie la domiciliu.G. .  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor în adăpost în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor care doresc să încredinţeze serviciului animale de companie pe anumite perioade de timp.  Intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe domeniul public din afara municipiului Braşov.A Braşov. în vederea sporirii veniturilor proprii ale serviciului precum şi înlăturarea acţiunilor de eliberări neautorizate de câini din alte localităţi.P. având ca scop informarea acestora cu privire la acţiunile şi activităţile desfăşurate de către S.

1.  hrana şi apa oferită trebuie să fie prezentată corespunzător fiecărei specii în parte iar hrana neconsumată trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienii. Grădina Zoologică Braşov. chirii şi altele. a fost reprezentat asfel: . aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.95 % subvenţii din bugetul local în valoare de 543 mii lei. în total 620 capete. cercetării. nefolosit în actul expoziţional. 29 exemplare de reptile şi un număr de 291 exemplare de peşti exotici . 3000 2668 2500 2000 1500 1000 811 500 165 0 2006 venituri proprii subventii 165 1384 2007 202 2668 2008 257 811 2009 470 776 2010 502 543 202 257 776 470 543 502 1384 În anul 2010. în scopul conservării faunei. având Autorizaţia de mediu nr.1992. împădurit. întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale şi păsări. reproducerii în captivitate a animalelor. înfiinţată în anul 1960. 1 şi ocupă o suprafaţă de teren de aproximativ 9 ha. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Grădinii Zoologice se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. str.045 mii lei. exploatează.93 ha.03. se află situată în cartierul Noua. str. OBIECTUL DE ACTIVITATE  Administrarea. Brazilor nr.12. Veniturile proprii provin din vânzări de bilete.48. valabilă până în 14. administrează. MISIUNE  Organizează. îngrijirea şi conservarea vieţii sălbatice din Grădina Zoologică Braşov. Grădina Zoologică a Municipiului Braşov asigură următoarele condiţii pentru bunăstarea şi protecţia animalelor:  ambient corespunzător pentru realizarea confortului şi bunăstării animalelor.  amplasamente proiectate şi construite potrivit prevederilor legale în vigoare. din care efectiv folosită este o suprafaţă de 4.2012. Actualmente aici există un număr de 70 de specii de animale cu un număr de 131 exemplare mamifere. 1/15.03. Grădina Zoologică Braşov este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. cu sediul in Braşov.  menţinerea igienii.  asistenţă veterinară asigurată de un medic veterinar. 169 exemplare de păsări. prestări de servicii.L. restul terenului fiind în pantă. prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ.2007 . . cu personalitate juridică. totalul surselor de finanţare de 1. spaţiile verzi.C. înfiinţată prin H. amenajează şi întreţine toate bunurile mobile şi imobile.51. . nr. Brazilor nr.05 % venituri proprii încasate în valoare de 500 mii lei.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV Grădina Zoologică Braşov este instituţie publică de interes local. 71/01. valorificarea de produse din activitatea proprie.

INDICATORI TOTAL SURSE DE FINANTARE, din care : Subventii buget local Venituri proprii totale, din care : 1. Incasari bilete 2. Valorificari animale mici 3. Valorificari hrana porumbei 4. Alte venituri (chirii) 5. Alte venituri

PREVEDERI 2010
1061000 561000 500000 493500 200 1100 5000 200

REALIZARI / PLATI
1044831 542754.75 502076.68 495006 160 1143 5560 208

%
100 51.95 48.05 47.38 0.02 0.11 0.53 0.02

 

Veniturile proprii din încasări bilete de intrare, în valoare de 495 006 lei s-au obţinut din : 8 509 bilete pt. grup 38 436 bilete pt. copii 72 536 bilete pt. adulţi Total 119 481 vizitatori plătitori faţă de 119 832 vizitatori plătitori la 31.12.2009 .
VIZITATORI PLATITORI PANA LA 31.12.2010

GRUPURI ORGANIZATE COPII, ELEVI, STUDENTI ADULTI

Situaţia contului de execuţie bugetară la 31.12.2010 Indicatori Total cheltuieli din care : Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Credite aprobate 2010 1061000 425000 556000 80000 Încasări realizate 1044831 411211 553829 79791 Plăţi nete 1044831 411211 553829 79791 Cheltuieli efective 1004117 393926 558700 51491 Grad de realizare 98.48% 98.37% 96.76% 99.61%

Din datele prezentate rezultă că fata de creditele aprobate, din încasările realizate în 2010 pentru Grădina Zoologică Braşov s-au utilizat până la 31.12.2010, suma de 1 044 831 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 98,48%.

PONDEREA CHELTUIELILOR 2010

CHELTUIELI DE CAPITAL 8% CHELTUIELI DE PERSONAL 39%

BUNURI SI SERVICII 53%

Situaţia principalilor indicatori în ultimii 5 ani
INDICATORI Realizat 2006 % Realizat 2007 % Realizat 2008 % Realizat % 2009 Realizat 2010 %

1. Personal a. Numar de personal conform statului de functii aprobat, din care: personal de deservire personal de specialitate personal administrativ 2. Venituri totale, din care: venituri proprii subventii donatii si sponsorizari 3. Cheltuieli totale, din care: cheltuieli de personal cheltuieli de intretinere si functionare cheltuieli de capital 4. Ponderea cheltuielilor cu hrana pt. animale din totalul cheltuielilor 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul chelt. 7. Nr. vizitatori

18 10 1 8 1549

100

23 10 3 10

100

23 10 3 10

100

22 21 10 3 9 15 3 3 100 1045 100

100

2870 202

100 7.04

1072.4

100

1247

165 10.65 1384 89.35 0 0.00 1517 100

257.30 23.99 811.26 75.65 3.82 1086.5 0.36 100

470 37.69 776 62.23 1 1247 0.08 100

502 48.05 543 51.95

2668 92.96 0 2929 0.00 100

1044.83

100

276 18.19 1143 75.35 98 6.46 10.218

369 12.60 1474 50.32 1086 37.08 6.83

591.96 54.48 451.87 41.59 42.71 13.81 3.93

524 42.02 568 45.55 155 12.43 12.03

411.211 39.36 553.829 53.01 79.791 7.64

17.04 10.652 7.04 23.99 37.69 48.05 18.194 85424 12.60 88654 54.48 117102 42.02 39.36 119832 119481

Situaţie colectie de animale 2010 Numărul total de specii la 31.12.2010 : 70 Numărul total de exemplare la 31.12.2010 : 620 Animale aflate în colecţie la 1 ianuarie 2010: 906 capete. În cursul anului 2010 l-a Grădina Zoologică Braşov s-au desfăşurat următoarele activităţi: A. Legat de activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice - pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori s-au efectuat lucrările:  toaletarea şi curăţenia de primăvară

 anului        B. -

toaletarea întregii suprafeţe prin curăţirea resturilor care apar după vizitare pe întreaga perioadă a vopsirea adăposturilor şi padocurilor la animale repararea şi vopsirea mobilierului din parc văruirea pomilor din parc plantarea de diverse flori în vaze şi straturi create reparaţii curente cuşti şi adăposturi de animale executie panouri afişare date animale amenajare - mobilare insula lac La capitolul reparaţii curente s-au executat următoarele lucrări: Lucrări de vopsitorii la cuştile şi ţarcurile carnivorelor, maimuţelor şi la volierele păsărilor Reparaţii – instalaţie de iluminat, Reparaţii la fânar, Reparaţii plasă gard carnivore , Reparatii ţarc ierbivore, Reparatii centrala termică.

C. La capitolul Investiţii pentru care s-au alocat credite de 80.000 lei s-au realizat următoarele obiective: - Sistem de oxigenare apă lac - Sistem de supraveghere video , - Amenajare adăpost ponei D. La întreţinerea animalelor din colecţie s-au respectat toate cerinţele legate de tehnologia de creştere şi întreţinere asigurându-se necesarul de hrană, apă, căldură, iluminat, igienizare şi întreţinere spaţiu de cazare, tratamente medicale, medicamente şi materiale sanitare. OBIECTIVE - Continuarea şi finalizarea proiectului “ Reamenajare Grădină Zoologică şi Parc Braşov “ - Inscrierea în Asociaţia Europeană a Acvariilor şi Grădiniilor Zoologice (EAZA) ca membru permanent - Amenajarea unui loc de joaca pentru copii şi a unui manej - Achiziţia de ponei pitici

dar este şi cel mai bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau a cultură comună. până la maidanul dintre blocuri: limba sportului şi al fair play-ului. realizat cu fonduri municipale şi europene. republicată. aflate în patrimoniul municipalităţii. Scopul înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret a fost acela de a concepe şi organiza un sistem prin care bazele sportive din patrimoniul Municipiului Braşov şi activitatea sportivă din municipiu să fie dezvoltate şi eficientizate.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de competiţii sportive de nivel naţional şi internaţionale pe aceste baze sportive B. handbal feminin. înot. fiind înfiinţată prin HCL nr. Activitatea administrativă  finalizarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Sala Sporturilor D. municipalitatea îşi propune ca prin intermediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să sprijine activitatea sportivă la nivel de performanţă în funcţie de valoarea şi reprezentativitatea fiecărui sport şi sportiv în parte. asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în municipiu. Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului „Casa Verde”. fotbal masculin. ca factor de imagine şi reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. pe bazele aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret pentru toate echipele divizionare din Municipiul Braşov: baschet masculin. De asemenea. volei masculin. Colibaşi Braşov”. Astfel.P.P. să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni. şi în final să crească numărul de participanţi la activităţile sportive care se desfăşoară în municipiul Braşov. se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a municipiului. educaţiei şi sănătăţii acestora.DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET INFORMAŢII GENERALE Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive de nivel naţional şi internaţional. futsal. prin promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către cetăţeni. al unei regiuni. polo. în scopul socializării. handbal masculin.  executare lucrări de reparaţii curente la bazele sportive din administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov. prin Direcţia Sport şi Tineret sunt administrate următoarele baze sportive: • Patinoarul Olimpic Braşov • Sala Sporturilor "D. Direcţia Sport şi Tineret are ca principală atribuţie administrarea eficientă a bazelor sportive de pe raza Municipiului Braşov. de la prima Olimpiadă de la Atena. Activitatea sportivă . Direcţia Sport şi Tineret Braşov este o instituţie publică aflată în subordinea Consilului Local al Municipiulul Braşov. sub orice formă. căci limba vorbită este aceeaşi. mass-mediei locale. Municipiul Braşov a avut şi cu siguranţă va avea în următorii ani ca obiectiv.Colibaşi" Braşov • Bazinul Olimpic de Înot Braşov • Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov • Stadionul Metrom Braşov • Stadionul Carpaţi Braşov REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 A.  preluarea în administrare a Patinoarului Olimpic Braşov  realizarea împreună cu AMBEE a proiectului de eficientizare a cheltuielilor energetice şi termice la Sala Sporturilor prin montarea unor panouri solare de pregătirea apei calde. prin care acestea să sprijine sportul şi mişcarea în general. într-un mediu curat şi sigur. 112/2007. al unui oraş. etc. tenis de masă. În plus.

45 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 9 10.03.05.08.449.05.2010 30.76 lei 875 lei nataţie 2500 lei Bazinul Olimpic de Înot Braşov Braşov 5 şah copii 1000 lei 6 24.2010 30.P.2010 „Aleargă pentru Ei” Tu cros de caritate 1.05. sub deviza „Prietenii pe gheaţă şi pe viaţă” „Maratonul celor 24 ore” Cupa „1 Iunie la şah” "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a DST Braşov ASC Tâmpa Braşov DST Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv „Rapid” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv de Şah „Lia” Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov DST Braşov ASC Tâmpa 4.2010 Evenimentul domeniu Organizatori Valoare sustinută DST 12.266. CALENDARUL EVENIMENTELOR organizate/susţinute de Direcţia Sport Şi Tineret Braşov în colaborare cu alte structuri în anul 2010 Nr.787.2010 24.2010 „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a cros copii 2002 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 8 24.05.05.2010 4 08.03. Direcţia Sport şi Tineret a fost organizator sau co-organizator al unor evenimente sportive şi/sau de tineret.08.07.029.Colibaşi" Braşov Sala Sporturilor "D.02.55 lei Stadionul Metrom Braşov .05.011. ctr.700 lei Locul desfăşurării de Sala Sporturilor "D.2010 „Braşov Junior’s Cup” turneu internaţional 30.2010 14.2010 30.2010 „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I tenis de masă 1.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov „Braşov Cup” Indor turneu de fotbal copii handbal fotbal baschet volei patinaj acţiune cu caracter caritabil 2 3 17.05.2011 15.210 04.05.2010 Olimpiada Naţională a Sporului Şcolar faza judeţeană „Aşii gheţii”.05.2010 fotbal copii 13.2010 09.De asemenea Direcţia Sport şi Tineret Braşov s-a implicat în organizarea de evenimente sportiv şi/sau de tineret ce au avut un scop caritabil. în anul 2010.39 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 7 24.6 lei Parcul Nicolae Titulescu Braşov 10 09.02.P. 1 Data evenimentului 01.

desfăşurarea de antrenamente patinaj artistic şi patinaj viteză. A.desfăşurare activitate patinaj de agrement.2010 12.11. juniori.desfăşurare activităţi socio-culturale.64 lei 18 18. Cupa României la Karate.2010 „Ice Fest" Ediţia a II-a Marea Gală de Crăciun a Operei Braşov concurs internaţional de patinaj artistic patinaj DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia Civică Egalitatea Braşov DST Braşov Opera Braşov asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare Patinoarul Olimpic Braşov Sala Sporturilor "D. pe bazele sportive aflate în administrarea sa. Internaţional Grand Prix. .2010 17 13. ex: Campionatul Naţional de Short Trek.desfăşurarea de competiţii sportive. juniori.2010 Cupa „15 Noiembrie 1987” Ediţia I Crosul „ 15 Noiembrie 1987” Ediţia a XXI-a „Patina de Cristal” minifotbal copii 1. .fotbal copii 11 08. baschet (seniori.2010 31.2010 19 18. . desfăşurarea activităţii sportive (antrenamente. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-faza judeţeană.10.P. copii). Cupa României la Taekvondo.Colibaşi" Braşov a asigurat: .2010 03.P.2010 27.desfăşurare activitate sportivă de agrement.09.2010 24.12.11.10.217. acţiuni cu caracter caritabil.22 lei polo pe apă copii 3.172. copii). Direcţia Sport şi Tineret a asigurat.P.2010 concurs internaţional de dans sportiv şah copii asigurare loc de desfăşurare Sala Sporturilor "D.2010 „Internaţional Grand Prix” participare la Campionatul Balcanic de JuJitsu 2010 „Transylvanian Grand Prix” competiţie internaţională de patinaj ju-jitsu Braşov DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia „Club Sportiv Kokoro„ Braşov DST Braşov Asociaţia Sportivă „Fan Dance Club” Braşov DST Braşov Asociaţia Judeţeană de Şah Braşov DST Braşov Clubul Sportiv Municipal Braşov Asociaţia „Water Polo” Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov asigurare loc de desfăşurare 3.Colibaşi" Braşov 20 21. copii).561 lei Bazinul Olimpic de Inot Braşov 16 08.09.1987 Patinoarul Olimpic Braşov cros 13.10.desfăşurare activităţi socio-culturale B.11. . Sala Sporturilor "D.2010 spectacol  în anul 2010.2010 20. .10.10. .11. .2010 Cupa 15 Noiembrie Trofeul Micul Şahist Cupa „15 Noiembrie" Ediţia I 1554.De asemenea aceste baze sportive au găzduit competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional. Transylvanian Grand Prix . meciuri oficiale) pentru sportivii legitimaţi în cadrul cluburilor din Municipiul Braşov dar şi pentru sportivii de la cluburile sportive din ţară.2010 12.2010 15 28.Colibaşi" Braşov Braşov 14 23.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de handbal( seniori.09.desfăşurarea de competiţii sportive. .11. Turneul Internaţional de Handbal.825 lei Stadionul Carpaţi Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Sarajevo-Bosnia Hertegovina 12 13 01. etc. juniori.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de hochei pe gheaţă (seniori. Patinoarul Olimpic Braşov a asigurat: .09. Concursul Internaţional „Patina de Cristal”. volei. fotbal în sală.11.1 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov Braşov – traseul parcurs de muncitorii braşoveni în 15.12. ex: Braşov Indor Cup.

ctr 1 2 3 4 5 6 7 Baza sportivă Sala Sporturilor "D. club sportiv înfiinţat în subordinea Direcţiei Sport şi Tineret în anul 2007.P. D. Ediţia I etc. Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul a asigurat: desfăşurarea de antrenamente pentru fotbal( pe terenurile de fotbal) şi patinaj viteză ( pe pista de role). desfăşurare activitate de agrement. activitatea sportivă de performanţă fiind preluată de Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”. ex: "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a.775 lei 13.250 lei 16. Sport Club Municipal Braşov a fost desfiinţat în anul 2010. Bazinul Olimpic de Inot Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente nataţie şi polo pe apă.- - C. E. desfăşurarea de competiţii sportive. „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I. desfăşurare activitate sportivă de agrement.683 lei 148.208 lei 220. Cupa „15 Noiembrie” la polo.  creşterea veniturilor la bugetul local prin eficientizarea exploatării bazelor sportive aflate în administrare şi reducerera cheltuielilor de funcţionare.808 lei 690. Stadionul Metrom Braşov şi Stadionul Carpaţi Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de fotbal. ex: „Maratonul celor 24 ore”.738 lei . desfăşurare activitate sportivă de agrement. OBIECTIVELE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV pentru anul 2011  reabilitarea bazei tehnico-materiale a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov prin lucrări de reparaţie curentă/capitală la obiectivele aflate în administrarea sa. desfăşurare activităţi socio-culturale Activitatea sportivă de performanţă a fost desfăşurată prin intermediul secţiilor sportive din cadrul Sport Club Municipal Braşov. SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ŞI VIRATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 Nr.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Bazinul Olimpic de Inot Braşov Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Stadionul Carpaţi Braşov Stadionul Metrom Braşov Alte venituri Total venituri în 2010 Suma încasată 194. desfăşurarea de competiţii sportive.664 lei 30. „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a. structură sportivă în care Municipiul Braşov are calitatea de membru fondator.350 lei 66. Cupa 15 Noiembrie 1987 Ediţia I.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.