RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAŞOV privind activitatea din anul 2010

Braşov – 2011

Cuprins
Cuvânt înainte Cap. I: Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Braşov Cap. II: Raportul privind activitatea Consiliului Local în anul 2010 Cap.III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov Direcţia Relaţii Comunicare Biroul de Audit Public Intern Serviciul Informatic Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Direcţia Tehnică Cap. IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Grădina Zoologică Direcţia Sport şi Tineret

Cuvânt înainte
„Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010” este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a municipiului în anul care a trecut, o prezentare a demersurile noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor sevicii de calitate cetăţenilor Braşovului. Raportul oferă informaţii concrete despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Braşov şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a municipiului în anul 2010. Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

George Scripcaru Primarul Muncipiului Braşov

An 2009 Mortalitatea (decedaţi la 1000 locuitori) .07.304 9.F.96 Anul 2010 faţă de 2009 106. În funcţie de vârstă.3 Starea socială şi economică a judeţului Braşov la sfârşitul lunii decembrie 2010 În luna decembrie 2010.7 -0.7 7.Capitolul I Starea economică şi socială a Municipiului Braşov Populaţia.12.07.914 persoane. în perioada 1 I – 31 XII 2010 0. indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: Rata medie lunară a inflaţiei.2009 (date estimate) . fenomene demografice şi forţa de muncă în Municipiul Braşov Populaţia stabilă a Municipiului Braşov a fost la 01.M.53 Decembrie 2009 107.Date estimate 273.4 Decembrie 2010 faţă de: Noiembrie 2010 TOTAL 100.296 5.0 9. populaţia Braşovului are componenţa de mai jos: Structura populaţiei stabile pe grupe de vârstă în Municipiul Braşov Grupa de vârstă 0–4 ani 5–14 ani 15–19 ani 20–24 ani 25–59 ani peste 60 ani Total Populaţia stabilă la 01.3 116.An 2009 Mortalitate infantilă (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) -An 2009 Populaţia ocupată – an 2009 Numărul de şomeri la sfârşitul anului 2009 – conform A.An 2009 Spor natural la 1000 locuitori .2009 Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) .O.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 Dinamica populaţiei şi evoluţia forţei de muncă în Municipiul Braşov sunt prezentate în tabelul următor: Dinamica populaţiei Populaţia legală -01.J.6 2009 0.09 . Rata şomajului (% din populaţia activă) .07.500* 7.2010 de 276.31.

17%). Agenţia Rupea cu 2.71 % rezultă că.11%).12.2% mai mare decât în trimestrul II 2010 şi cu 3.86% mai mare decât în decembrie 2009.0 0.6% faţă de trimestrul II 2010 şi cu 2. făină (+1.18%.76%.20%). câştigul salarial mediu net lunar a crescut cu 414089.742 persoane. zahăr (+2.76 106. Şomajul Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31. deci salariul real a crescut cu 5.1%.03%).5 0.33%). La grupa mărfuri nealimentare. Agenţia Făgăraş cu 2. calculată în raport cu populaţia activă civilă totală.35% mai mare decât în luna precedentă şi cu 13. Faţă de luna octombrie 1990.128 lei).87%). au crescut cu 0.15%).17%).6 0.230 şomeri. plata cazării în unităţi hoteliere (+0.73%). din care 7.24%).661 femei (43. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la: carne de porcine (-0.01%). Agenţia Săcele cu 1.1 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mică cu 1.35%. citrice şi alte fructe meridionale (+1. Agenţia Codlea cu 839 şomeri.04 106.02%). În cadrul grupei. dar luând în considerare faptul că.33 109.69%).13%). transport aerian (-0. Salariaţii şi câştigul salarial Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost în judeţul Braşov de 150314 persoane.11%).87%.76 100. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1. alte legume şi conserve legume. fructe proaspete (+1. În cadrul acestei grupe menţionăm creşteri semnificative de preţuri la: chirie (+0. de fapt.46%. miere de albine (+1.12. agricultură.55% faţă de luna precedentă. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 13. cu 0. cinematografe.377 lei) şi. mălai (+2. creşteri mai mari de preţuri s-au înregistrat la: cartofi (+6. restaurante.82%). tarifele au crescut cu 0.35%. în aceeaşi perioadă preţurile de consum al populaţiei au crescut cu 366877.6 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2009.2009. ulei comestibil (+1.0% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi cu 7.6 La grupa de mărfuri alimentare preţurile în luna decembrie 2010. în luna decembrie 2010.04% faţă de luna precedentă. fasole boabe şi alte leguminoase (+1. Agenţia Zărneşti cu 766 şomeri. Faţă de luna noiembrie 2010. Faţă de luna decembrie 2009.05%).446 lei.86%. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0. preţurile au crescut cu 0.396 şomeri.80%). cantine (+0. salariul real a crescut cu 12.55 100. cafenele. S-au înregistrat scăderi de preţuri la telefon (-0.Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 100. Agenţia Râşnov cu 954 şomeri.557 lei).01%).1% mai mic faţă de 31. telemea de vacă (+0.237 şomeri şi Agenţia Victoria cu 322 şomeri. faţă de luna noiembrie 2010. cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0.2%).8 0.7% faţă de trimestrul III 2009. telemea de oaie (+1. Pensionarii şi pensia medie Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2010 de 137. deci salariul real a scăzut cu 0.22%). Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1. îngrijire medicală (+0.53%.73%).45 109. rata şomajului a fost mai mare cu 0.10%). teatre.78 0.11%). muzee. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 7. cu 1. În luna decembrie 2010.43 102. Repartizarea şomerilor pe agenţii teritoriale se prezintă astfel: Agenţia Braşov cu 8. fiind cu 0. silvicultură şi piscicultură (1.78 104. exclusiv cartofi. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la medicamente (-0.2010 a fost de 17. la grupa servicii. Creşteri mai mari de preţuri în cadrul acestei grupe s-au înregistrat la combustibili (+2. Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna decembrie 2010 la nivelul judeţului Braşov de 1.96%.5 0. Pensia medie a acestora a fost 893 lei.70%). transport urban (+0. respectiv. În luna decembrie 2010.1% faţă de trimestrul III 2009. mai mare cu 0.864 persoane. .998 şomeri. lapte de vacă (+1. ouă (+3. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost de 7. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0.

1 punct procentual faţă de luna precedentă şi în creştere cu 1. indicele brut al producţiei industriale a crescut cu 0. a celor între 25-55 ani este de 68.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1. 11.0 puncte procentuale. Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor indemnizaţi. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiul de stare civilă în judeţul Braşov în decembrie 2010 a fost de 102. cu 2 decese mai multe decât luna precedenta si cu 1 deces mai mult faţă de decembrie 2009. indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mic cu 16. numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut de la 13. cu 23 mai puţine decât în decembrie 2009. cu 2 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 40 mai puţine faţă de luna decembrie 2009.988 persoane în decembrie 2010. în timp ce în anul 2009 populaţia a crescut cu 876 persoane.4%.5%). în scădere cu 0. cu 379 mai puţine decât în anul 2009. cu 780 mai puţine decât în anul 2009.1%).1%.4%).988 şomeri indemnizaţi. Industria În luna decembrie 2010 comparativ cu luna decembrie 2009.1%. Rata sporului natural a fost în luna decembrie 2010 de 0.8% Indicatorii demografici1 În luna decembrie 2010.1 puncte procentuale.15 divorţuri la 1000 locuitori). iar 1. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21. în timp ce în luna decembrie 2009 ponderea şomerilor indemnizaţi era de 60. Sporul natural a fost pozitiv în luna decembrie 2010 ( + 7 persoane).754 persoane în decembrie 2010.4% în decembrie 2009.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009. 3. fiind in creştere cu 129 faţă de anul 2009. Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită.391 sunt cu studii superioare (15. Rata natalităţii a fost de 10.1%. 87.7% sunt indemnizaţi. iar a celor peste 55 ani de 10. Numărul şomerilor foarte tineri a crescut de la 10. indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 10. 1 Date operative . În luna decembrie 2010.8%.7 decedaţi la 1000 locuitori. Din punct de vedere al structurii pe vârste a şomerilor indemnizaţi. în creştere cu 3. în judeţul Braşov s-au înregistrat 531 decese. În luna decembrie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent. În anul 2010 s-au născut 6546 copii. la fel ca în luna p recedentă şi cu 0. iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut de la 8. 8.9 născuţi la 1000 locuitori. rata mortalităţii a ajuns la 10. la fel ca luna precedentă. 4. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. cu 2 mai puţini faţă de luna precedentă şi cu 26 mai mulţi faţă de luna decembrie 2009. rata a fost mai mare cu 0. În valori absolute.742 şomeri doar 50.8 puncte procentuale mai mică faţă de cea din decembrie 2009 În anul 2010 numărul deceselor s-a ridicat la 5. În anul 2010 s-au înregistrat 3718 căsătorii.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009.527 persoane în decembrie 2009. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 57 divorţuri în judeţul Braşov în luna decembrie 2010 (1. în judeţul Braşov s-au născut 538 copii. 72. reprezentând 2.6% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani).7% şomeri cu vârsta peste 55 ani. Rata mortalităţii infantile în decembrie 2010 a fost de 13.918 persoane. În anul 2010 s-au pronunţat 3618 divorţuri.0%. Astfel. în scădere cu 40 căsătorii faţă decembrie 2009.Din numărul total de 17. Astfel.1 căsătorii la 1000 locuitori.593 sunt fără studii medii (51.004 sunt cu studii medii (33. Dintr-un total de 8. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. În anul 2010 s-au înregistrat 41 decese sub 1 an cu 24 mai puţine decât în anul 2009.9%. indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 12. Sporul natural pozitiv în 2010 a determinat creşterea populaţiei cu 628 persoane.7% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă între 25 -55 ani şi 15. faţă de decembrie 2009.6% cu studii medii şi 4.6% în decembrie 2010.298 persoane în decembrie 2009 la 8.6 puncte procentuale. la 8.4% sunt fără studii medii. În luna decembrie 2010 s-au înregistrat 7 decese sub 1 an . la 11.0% cu studii superioare. cu 119 mai puţini decât în anul 2009.

mărfuri şi produse diverse cu 1.10. cinematografice. produse vegetale cu 6. animale vii şi produse animale cu 14.2%. produse alimentare.4%. mărfuri şi produse diverse cu 1. reprezentând 93.10. ciment. cu 3.2010. faţă de anul 2009.1% faţă de volumul exporturilor realizate în septembrie 2010 şi 104.0%.6%.I-31.5%. În perioada ianuarie-octombrie 2010 s-au realizat importuri în valoare de 1. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. în valoarea de 1682 mii euro. tutun cu 262.2%.2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009: piei crude.8%. animale vii şi produse animale cu 17.9%. maşini. metale comune şi articole din acestea cu 58. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. ceramică. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 42. materiale plastice.6%. băuturi. cifra de afaceri în comerţ a crescut cu 0. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul. de control sau precizie cu 17. cinematografice.9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 42. pastă de lemn. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 7. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 7.5%. încălţăminte. cauciuc şi articole din acestea cu 24. În luna octombrie 2010.7%. Dintre grupele de produse importate în primele zece luni ale anului 2010.7%.X. tutun cu 19. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 47. piei crude.544 mii euro.350 mii euro. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 35. iar in perioada 1. fotografice.2010 a fost de 54.803 mii euro. mijloace de transport cu 7. materii textile şi articole din acestea cu 15. pastă de lemn. aparate şi echipamente electrice.3%.3% faţă de cel realizat în luna octombrie 2009. pălării. ciment.2%. mijloace de transport 66. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. încălţăminte.Cifra de afaceri2 Volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut ca serie brută în luna decembrie 2010 cu 33.6%.6%.I-31. 2 Date operative .6% (serie brută) . Excedentul comercial FOB-CIF în perioada 1. deşeuri de hârtie sau de carton. Exportul şi importul În luna octombrie 2010.2%. În anul 2010.8%. sticlă şi din alte materiale similare cu 9.01-31.362. reprezentând 96. instrumente şi aparate optice. de măsură. s-au realizat exporturi în valoare de 1.02% (serie brută). băuturi.4%. articole din piatră.1%.3%. faţă de anul precedent. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 0. de măsură. aparate şi echipamente electrice.7% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.6%.5%. ceramică. blănuri şi produse din acestea cu 13. plută şi împletituri din nuiele cu 70. s-au realizat exp orturi în valoare de 143220 mii euro. metale comune şi articole din acestea cu 22.4%.0%.5%.064 mii euro mai mult decât în luna octombrie 2009. blănuri şi produse din acestea cu 17. s-au înregistrat scăderi la: grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale cu 84. materiale plastice cauciuc şi articole din acestea cu 41.6% din volumul importurilor realizat în luna precedentă şi 83. S-au obţinut creşteri în perioada 01. piei tăbăcite. faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009 s-au înregistrat creşteri la grupele (secţiunile din nomenclatorul combinat) de produse importate: produse minerale cu 76. În luna octombrie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 importul judeţului Braşov a fost mai mare cu 12. fotografice. instrumente şi aparate optice. produse de lemn. S-au înregistrat scăderi la următoarele grupe de produse exportate în perioada 01. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (în preţuri curente) a scăzut în luna decembrie 2010 cu 7.4% faţă de octombrie 2009. s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 141538 mii euro. piei tăbăcite. maşini.X.7%.2%. plută şi împletituri din nuiele cu 3. umbrele şi articole similare cu 26.4%.01-31.1%. pălării. În perioada 01. articole din piatră. de control sau precizie cu 54. la următoarele grupe (secţiuni din Nomenclatorul Combinat) de produse exportate: produse vegetale 395. 2009 s-a înregistrat un deficit de 242. ridicata.308.0%. În perioada ianuarie-octombrie 2010.0% faţă de luna precedentă şi cu 9.10.produse minerale cu 48. sticlă şi din alte materiale s imilare cu 28. volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut cu 6.2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009.01-31. materii textile şi articole din acestea cu 25.4%.2%.6%. produse alimentare.944 mii euro mai mult decât în luna precedentă şi cu 34. produse de lemn.9%. În anul 2010.4%.6%. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 151. deşeuri de hârtie sau de carton. umbrele şi articole similare cu 6.9% faţă de aceeaşi lună a anului 2009 (serie brută).194 mii euro.

621 mii bucăţi.12. iar la alte cheltuieli de investiţii cu 5. în creştere cu 2. numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 71 (în mediul urban a scăzut cu 54 locuinţe. În aceste unităţi. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 a fost în creştere cu 14.830 turişti români (93.7% la pensiuni agroturistice).12% În anul 2010 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1.3 zile (2. iar în mediul rural cu 17 locuinţe). La 31.8% la turiştii români şi cu 20.12.6%. Exceptând aceste locuinţe ANL.1% faţă de anul 2009 (cu 12. în creştere cu 19. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119. mai mică decat cea înregistrată în anul 2009 (2. Comparativ cu anul 2009. 70. Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au crescut cu 10.12.5% la hoteluri.309 persoane. În anul 2010. dintre care 158 se construiesc din fondurile ANL.6%. Agricultura 4 Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii decembrie 2010 de: 902 bovine (în creştere cu 11.0% la bovine si cu 14. în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 50. Durata medie a sejurului a fost în luna anul 2010 de 2. a fost de 52.3 zile la turiştii români şi la cei străini).2 zile).2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 18.2 zile la cei străini). cu 4.530 capete ovine şi caprine şi 1.2% la cabane.2010. reprezentând 61.9% la pensiuni turistice şi 16. mai mică decat cea înregistrată în luna decembrie 2009 (2.2% faţă de anul 2009.5% la turiştii români şi cu 16. 3 4 Date rectificate Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov .973 bovine.351porcine.6%).7%. în judeţul Braşov.5% la păsări.753 în luna decembrie 2010. din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2. 16. 322.0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2009.044.9% faţă de 31 decembrie 2009).9% la porcine. Pe lângă acestea.3% din volumul investiţiilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2009.12.8% la cei străini). Durata medie a sejurului a fost în luna decembrie 2010 de 2. la mijloace de transport cu 22. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. Comparativ cu luna decembrie 2009.1 zile (2.1% (35.7% la cei străini).7% faţă de anul 2009 (cu 9 . din care 48. în luna decembrie 2010. Pe elemente de structură. au mai fost terminate 48 locuinţe din fondurile ANL. În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire. în luna decembrie 2010.6% faţă de 31 decembrie 2009 ). a fost de 26. Comparativ cu 31. reiese că numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 11.7% la vile. investiţiile au scăzut cu 54.Investiţii şi construcţii Activitatea de investiţii3 în primele 9 luni ale anului 2010 s-a concretizat într-un volum de 636. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.850 mii capete păsări. numărul total de turişti a crescut cu 27.7%.2010 se aflau în construcţie 1279 locuinţe. Turismul În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică. mai mare cu 3.872 hl şi o producţie totală de ouă de 4. La data de 31.7% la ovine si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1.4%. în unităţile aparţinând sectorului privat s-a obţinut o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 1. s-a obţinut la 31.56 milioane lei.0% la utilaje (cu şi fără montaj). la construcţii cu 19. 876 locuinţe au fost construite din fondurile populaţiei (401 locuinţe în mediul rural şi 475 locuinţe în mediul urban). în cursul anului 2010.1 zile la turiştii români şi la 2.657 locuinţe (1256 în mediul urban şi 401 în mediul rural).479 turişti străini (6.629 mii bucăţi. în anul 2010 a fost de 20.545 hl şi o producţie totală de ouă de 73.4%) şi 3.5 zile). în judeţul Braşov. 62 mii păsări (în creştere cu 31. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010.5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.16. 23. mai mic cu 219 faţă de anul 2009.

11.2010.2009. ştiinţifice şi tehnice Activităţi de serviciu administrative şi activităţi de servicii suport Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole. activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Nr. salubritate. gestionarea deşeurilor. apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei. Stru ctu ra unităţilor din M unic ipiul Bra şov după secţiuni din CAEN REV 2. comparativ cu 31. erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai puţine decât în 30. numărul de salariaţi şi cifra de afaceri Secţiune CAEN A B C D Denumire secţiune Agricultură. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. 84 organizaţii cooperatiste (cu 9 unităţi mai multe).087. 557 societăţi pe acţiuni (cu 26 de societăţi mai puţine). activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.2009).Societăţi comerciale5 Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul anului 2010 în judeţul Braşov era de 34. La sfârşitul lunii decembrie 2010. 6 societăţi în comandită simplă (la fel ca in luna decembrie 2009). 33. 58 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai puţin).11.2009. culturale şi recreative Alte activităţii de servicii Activităţii ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.12. gaze. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale.365 societăţi cu răspundere limitată (cu 375 societăţi mai puţine).12. De asemenea. la sfârşitul lunii decembrie 2010 erau înregistrate 7. cu 404 mai puţine faţă de 31. şi respectiv. salariaţi 473 166 67876 2950 E F G H I J K L M N P Q R S 32 1693 4712 670 689 669 171 602 2093 678 92 261 171 414 608036432 1609493029 8959191331 638342744 206165019 334249590 15626145 150173158 465212427 249713440 9741462 105904082 34627185 43819476 1821 11194 68677 5649 3786 21089 418 1051 4320 4170 242 1105 328 1192 T 1 56520 3 * Sursa datelor bilanţ 2009 5 Sursa datelor: Registrul Comerţului . societăţi 138 14 1256 27 Cifra de afaceri – lei 55828211 48327901 4565225546 2003774011 Nr. cu 12 mai puţine faţă de 30.280 persoane fizice autorizate.

D. Lupu Liviu – P.28% 31.46% 0.07% 30. 24. Atomei Adrian – P.L.D. 11.D. Gantz Miklos Sandor – P. Oprică Florentin Adrian – P. Urse Gabriela – P.L. 9.D.84% 0. 5. Jica Radu – P. 14. 17. Gabor Imre – U.S. Kraila Vasile – P.N.L.D.81% 7. Ghirdă Mihai Ioan – P.69% 1.S.Total Concesiuni Patrimoniu Vânzări Diverse Patrimoniu – Total Dezvoltare Economică Locală . 18. Felegean Elena Daniela – P. 1 şedinţă extraordinară şi 3 şedinţe de urgenţă.D.95% 7. 27.Total Facilităţi fiscale Impozite şi taxe Impozite şi taxe Impozite şi taxe . 3.41% 1.M.L.L. Domeniul Subdomeniul Număr % din total Activitatea CL Organizare internă Evenimente ale comunităţii Cetăţeni de onoare Asocieri .L.R.D. 10.Total Investiţii PUD PUZ Diverse Dezvoltare Economică Locală . 8. 12. Chiricheş Andrei Ciprian – P.58% 7. 25.L.D. Tarbă Mihail – P.D. 7. 4.L.54% Activitatea CL . Gurgu Minerva – P. 2.L.D.R.D.N.S.S.69% 2.78% 9.D. Serendan Traian Costel Mihai – P.48% 12.L.L.L.N.D.57% 0.D.D. David Mihai Ciprian – P. 15. Manolache Stelian – P. Mihai Costel – P. 22.L. 16. 6. 21.D.D. 11 şedinţe ordinare. toate fiind precedate de şedinţe ale celor şapte comisii de specialitate.L. 19.L.92% 7.L.S. În anul 2010.D.parteneriate Diverse 6 16 6 21 17 66 68 61 39 107 275 4 4 8 67 120 79 266 0.N. Raţă Ionel Mircea – P.L. Gabor Alexandru Adrian – P.L. 23.D. Tănase Gheorghe – P.D.M. Chiciudean Teodor – P. Ţucunel Nicolae – P. Ionescu Lucian – P.D. Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Braşov în anul 2010 – 871 . Szente Ladislau – U.N.00% 4. Ţop Ferghete Carmen Floriana – P. 26. Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 15 şedinţe. Hathazi Ladislau – P.46% 0.D.Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local Braşov în anul 2010 Componenţa Consiliului Local Braşov 1.69% 13.L. Ionescu Maniela Carmen – P.L. 20. 13.

80% 3.04% Până la 53 135 219 286 358 407 485 522 619 698 820 871 Servicii Publice .92% 2.35% 0.Total Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie De la 1 54 136 220 287 359 408 486 523 620 699 821 Anul 2010 .84% 0.92% 0.89% 22.92% 6.57% 1.03% 0.69% 0.07% 1.Total Servicii Publice 7 29 28 64 6 8 5 16 8 6 4 8 18 11 21 9 4 8 60 192 0.Primărie Organizare internă Buget Diverse SPGA RIAL RAT Poliţia Comunitară Pieţe Regia Pădurilor Kronstadt Grădina Zoologică Evidenţa Persoanei Direcţia de Sport şi Tineret Direcţia Fiscală Direcţia de Servicii Sociale Cultură Creşe CET Diverse Primărie .41% 1.46% 0.46% 0.92% 0.33% 3.26% 2.21% 7.69% 0.

parteneriate Cetăţeni de onoare Evenimente ale comunităţii Organizare internă Diverse 2010 .Activitatea Consiliului Local (subtotal 66 HCL) 21 6 16 6 17 0 5 10 15 20 25 Asocieri .Dezvoltare economică locală (subtotal 275 HCL) PUZ PUD Investiţii Diverse 0 20 40 39 61 68 107 60 80 100 120 2010 .Impozite şi taxe (subtotal 8 HCL) Impozite şi taxe 4 Facilităţi fiscale 4 0 1 2 3 4 .2010 .

Primărie (subtotal 64 HCL) Buget 7 29 Organizare internă Diverse 0 5 10 15 20 25 28 30 2010 .Servicii Publice (subtotal 192 HCL) CET Creşe Cultură Direcţ ia de Servicii Sociale Direcţia Fiscală Direcţ ia de Sport şi Tineret Evidenţa Persoanei Grădina Zoologică Regia Pădurilor Kronstadt Pieţe Poliţia Comunitară RAT RIAL SPGA Diverse 8 4 9 21 11 18 8 4 6 8 16 5 8 6 60 0 10 20 30 40 50 60 .Patrimoniu (subtotal 266 HCL) Vânzări 120 Concesiuni 67 Diverse 0 20 40 60 80 79 100 120 2010 .2010.

cu instituţia. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente.C. agenţi economici adresate primăriei în mod direct. de a primi un răspuns. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică. de a fi ascultaţi. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 2. scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare. un loc şi un cadru pentru un dialog social real. pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de viaţa comunităţii. MISIUNEA  Oferirea de informaţii şi servicii corespunzătoare administraţiei. comunicare agreabilă. decenţă. Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct.C. Biroul Resurse Umane 4. instituţii. modernă. O modalitate nouă. ROLUL  Locul unde cetăţenii pot comunica cu administraţia. Serviciul Administrativ CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI C. C. în obţinerea de informaţii publice.I.C. SCOPUL  Realizarea de către administraţie a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. avize. prin telefon. Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni. bazată pe respect reciproc. pot obţine informaţii cu privire la administraţia locală. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile. Biroul Informaţii Publice şi Mass-media 3. C. un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare din Primăria Municipiului Braşov. prin curieri sau poşta electronică. Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente.Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov DIRECŢIA RELAŢII COMUNICARE 1. 2. de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat. . aprobări care. în conformitate cu prevederile legale. în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală. de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean. pot face sugestii. într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.I. este interfaţa Primăriei Municipiului Braşov cu CETĂŢEANUL. unde toţi cetăţenii în mod egal pot beneficia de servicii. C. în vederea soluţionării.I.I. în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală: Peste 800 de persoane zilnic. sunt de competenţa primăriei. prin poştă. baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie.C. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI 1.

. CORESPONDENŢĂ S (simplă) 7373 9352 R (recomandat) AR (confirmare de primire) 0 5000 14201 10000 15000 4.NUMĂR TOTAL ÎNREGISTRĂRI ACTE LA CIC 90244 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 63101 69405 81612 75839 71507 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 3. 2010. Emiterea şi eliberarea pe loc. Transmiterea documentelor prin poştă: Au fost expediate prin poştă: 30926 documente. fără timp de aşteptare. a LT-urilor. adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole. acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică.

fluturaşi. public SM 0 7 112 79 153 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5. 4. Rezultat: au fost supuse dezbaterii publice 22 de proiecte de hotărâre şi organizate 3 întâlniri publice la iniţiativa Municipalităţii. colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe. Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă. cu modificările şi completările aduse de Legea nr. înscrierea în audienţe. etc. Asigură răspunsurile la cererile. infopublice@brasovcity. 52/2005. • Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor. BIROUL INFORMAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA MISIUNEA Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei.ro. Rezultat: au fost soluţionate 414 petiţii. Rezultat: 102 cereri soluţionate.DOCUMENTE EMISE ŞI ELIBERATE PE LOC ÎN ANUL 2010 5599 Permis liberă trecere 316 Adeverinţă registru agricol Adeverinţă monument istoric Adeverinţă nomenclator stradal Acord ocupare dom.brasovcity. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. au fost probleme sociale. sesizările primite pe adresele de e-mail cic@brasovcity. din care.ro. Soluţionează petiţiile înregistrate conform Ordonanţei Guvernului nr. broşuri. . gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevederile Legii nr. • Creşterea transparenţei decizionale.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. participarea la audienţe. privind transparenţa decizională şi organizează dezbaterile publice ale proiectelor de hotărâre cu aplicabilitate generală. afişe. mai mult de jumătate.233/2002. propunerile. 3. public MC Acord ocupare dom. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. 2. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1.) 6. Elaborarea materialelor informative (pliante. raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei. OBIECTIVE • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor. În anul 2010 s-au înregistrat un număr total de 1254 solicitări audienţe.27/2002.ro şi pe site-ul www.

 Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp al funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală ridicată. Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă. Rezultat: peste 700 de răspunsuri. Promovarea HCL (expunere de motive şi proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. OBIECTIVE  Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală. 8. Urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenţei de prezenţă. Soluţionarea solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media. Organizarea conferinţelor de presă şi elaborarea comunicatelor de presă.. 10. 6. 3.  Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal. 5. 7. Rezultat: în luna martie 2010 a fost finalizat Raportul de activitate pentru anul 2009.Rezultat: au fost soluţionate 478 de solicitări primite pe adresele de e-mail şi 200 de solicitări înregistrate pe site-ul primăriei. 4. etc. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi secretariatului comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante. concediilor medicale.  Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local. 6. precum şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. 12. BIROUL RESURSE UMANE MISIUNEA  Coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov. Întocmirea a 720 referate şi dispoziţii privind angajarea. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. păstrarea şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali. . Întocmirea şi transmiterea anuală către ANFP a Formatului Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici.  Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. Întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice. Rezultat: 23 de materiale elaborate. Raportarea semestrială privind situaţia implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii publici. Întocmirea. 11. concedii pentru studii. încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă. Rezultat: au fost organizate 32 de conferinţe de presă şi 53 de comunicate de presă. concediilor fără plată. Coordonarea elaborării Raportului privind activitatea economică şi socială a municipului pentru anul 2009. pe baza reglementărilor legale. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor pentru promovare în grad profesional. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. 5. 8. 2. a concediilor de odihnă. Elaborarea de materiale pentru publicaţia Agenda Locală. 9. Evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate. 7.

Asigură funcţionarea optimă a centralelor şi instalaţiilor termice. Întocmirea şi predarea dosarului profesional al funcţionarului public. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă/pensionare anticipată şi depunerea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Braşov SERVICIUL ADMINISTRATIV Activităţile serviciului : Administrează fondurile pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei. canal. prin magazia de materiale. materiale utilitar-gospodăreşti. Coordonarea activităţii de resurse umane la Grădina Zoologică Braşov. Rezolvarea a 791 de documente repartizate prin managementul documentelor. Conlucrează cu Serviciul Resurse Umane în vederea asigurării protecţiei muncii pentru salariaţii serviciului.) precum şi a contractelor de servicii derulate prin Serviciul Administrativ. prin încheierea contractelor şi efectuarea plăţilor utilităţilor (energiei electrice. piese de schimb. Întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii privind obiectivele de investiţii şi aprovizionarea cu bunuri (ex: rechizite. Asigură paza imobilului şi întocmeşte planul de pază. depozitarea şi distribuirea) materialelor consumabile procurate. până la finalizare (când semnează procesele verbale de recepţie). la încetarea raportului de serviciu. serviciilor şi birourilor din cadrul Primăriei cu mijloace fixe. 18. Face parte din comisiile de licitaţii şi verifică permanent derularea contractelor. Actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul SICO de salarii. Asigură gestionarea (achiziţionarea. electrice. sanitare şi telefonice. Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar derulate prin Serviciul Administrativ. 19. apă. Organizează şi supraveghează modul de exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Organizează şi efectuează întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei.13. 20. Administrează şi execută lucrări de întreţinere în imobilele cu destinaţia sediu. 21. 14. salubritate). Ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe. obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii. Organizează şi gestionează activitatea parcului auto al instituţiei. termice şi telefonice ale instituţiei. obiectele de inventar şi materialele consumabile din patrimoniul instituţiei. Coordonează şi răspunde de dotarea direcţiilor. Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă: trimestrial/anual. Urmăreşte buna funcţionare a activităţii instituţiei. Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducerea instituţiei pe linie administrativă. 16. aflate în folosinţa instituţiei. 15. 17. Întocmirea şi urmărirea permanentă a îndeplinirii clauzelor contractuale pentru serviciile privind medicina muncii. pe căile de acces şi spaţiile aferente. Verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor. Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral din patrimoniul p rimăriei. Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor electrice. gaz metan. Evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii. 22. etc. Elaborarea instrucţiunilor privind măsurile de prim ajutor în caz de accident. telefoane. Participă la întocmirea caietelor de sarcini necesare ulterior organizării licitaţiilor legate de obiectivele de mai sus. - .

251 22.793 122.248 46.266 5.404 19.814 7.000 6.546 902. salubritate PMBv Telefon Furnituri birou Materiale de feronerie şi instalaţii sanitare Materiale pentru curăţenie Cheltuieli materiale xerox – service copiatoare Reparaţii autovehicole Spălări auto Materiale electrice Cheltuieli efectuate RON 400.454 17.888 88. canal.737 39.Situa ţia che ltuie lilo r Serv ic iul ui Ad minis tra tiv pe a nul 2 0 10 Activitate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Încălzit şi iluminat PMBv Apă.595 5.569 Service centrale termice Cheltuieli cu asociaţia de proprietari C7 Formulare tipizate TOTAL CHELTUIELI 7.563 7.699 63.181 39.250 Carburant Asigurări auto Diverse Service telefon 2.258 .

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Misiunea  Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Domeniile auditabile abordate În vederea elaborării planului anual a fost elaborat un plan strategic pe temen mediu 2009-2011, în care s-a realizat o identificare şi o inventariere a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Braşov şi a entităţilor publice subordonate / coordonate de Consiliul Local. Fundamentarea planului de audit intern a avut la bază referatul de justificare, iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de următoarele elemente: evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi sau operaţiuni şi respectarea periodicităţii în auditare. Misiunile de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2010 au fost evaluate ca având risc mare. Proiectul planului pe anul 2010 a fost elaborat până la data de 29 noiembrie 2010, respectându-se structura prevăzută de legislaţia în vigoare, acesta fiind aprobat de către Primar şi a cuprins următoarele misiuni de audit : Tema: « Auditarea modului de derulare a contractului nr. 217/14.07.2005, încheiat cu S.C. Intergraph Computer Services SRL Bucureşti şi a contractului nr. 268/12.12.2006, încheiat cu S.C. Blominfo Geonet SRL Târgovişte » la Primăria municipiului Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - analizarea modului de derulare a contractelor menţionate mai sus, din punct de vedere financiar ; Tema « Activitatea de producţie » la:Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov şi Opera Braşov , având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite că activitatea menţionată mai sus este organizată şi funcţionează corespunzător. În cadrul misiunilor de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea, planificarea activităţii de producţie; - realizarea activităţii de producţie; - raportarea activităţii de producţie; - pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul atelierelor de producţie, în vederea arhivării. Tema « Activitatea Creşelor » la Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite, că activitatea supusă auditării este organizată şi funcţionează în mod corespunzător. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea activităţii creşelor; - funcţionarea creşelor; - stabilirea necesarului de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; Tema « Analiza modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor» misiune realizată la Direcţia de Tineret şi Sport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurări ordonatorului de credite asupa modului de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - analizarea cheltuielilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov ; - analizarea încasărilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov; Tema « Gestiunea resurselor umane» misiune realizată la Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov, Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - elaborarea situaţiei persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi a celor care vor îndeplini aceste condiţii în anul 2011; Tema « Evaluarea activităţii de audit intern» la Regia Autonomă de Transport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a măsura eficacitatea activităţii structurii de audit şi de a propune îmbunătăţirea acesteia.

În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - modul de organizare a structurii de audit intern; - managementul activităţii de audit intern; - activitatea de planificare a auditului intern; - modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit intern; - calitatea rapoartelor de audit; - urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; Tema « Gestiunea resurselor umane » la Serviciul Public Administrare Pieţe. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra activităţii Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - evidenţa prezenţei, învoirilor, concediilor ; - gestionarea dosarelor personale ; - gestionarea carnetelor de muncă ; - stabilirea drepturilor de natură salarială ; SITUAŢIA RECOMANDĂRILOR date în urma misiunilor de audit public intern - ANUL 2010
Recomandări în curs de implementare

Nr. crt.

Entitatea unde se desfăşoară auditul intern

Recomandări însuşite

Recomandări neînsuşite

Recomandări neimplementate

Recomandări implementate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Primăria Braşov - GIS Teatrul “Sica Alexandrescu” Braşov Opera Braşov Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov Direcţia de Tineret şi Sport Braşov Cultură: Teatrul “Sică Alexandrescu”, Opera, Filarmonica, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov R.A.T. Braşov Serv. Public Administrare Pieţe şi Salvamont TOTAL

3 5 3 3 10 2 9 3 38

-

1 1

2 4 3 3 10

3 5

2 9 33

Toate recomandările formulate au fost însuşite de către conducătorii structurilor auditate. Prezentarea grafică a stadiului implementării recomandărilor:
RECOM ANDARI ANUL 2010
87% Recomandari neimplementate Recomandari în curs de implementare 13% 0% Recomandari implementate

SERVICIUL INFORMATIC

MISIUNE Realizarea unei infrastructuri informaţionale performante (dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul creşterii acurateţei informaţiei, evitării duplicării datelor, automatizării proceselor) care să susţină: - serviciile pe care instituţia de administraţie publică le pune la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri - realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale - creşterea gradului de eficientizare a activităţilor din primărie prin proiectarea şi implementarea de aplicaţii informatice specifice

OBIECTIVE Obiective principale:  Implementarea şi furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică.  Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei care contribuie la furnizarea serviciilor de administraţie publică, utilizând mijloace specifice TIC.  Eficientizarea comunicării cu alte instituţii prin schimb de date electronic ACTIVITĂŢI 1.   Administrarea şi dezvoltarea infrastructurii software în cadrul Primăriei Braşov

1.1 Aplicaţii software dezvoltate/îmbunătăţite de serviciul informatic în anul 2010 Dezvoltări/Actualizări aplicaţii interne proiectate de Serviciul Informatic

1.2 . Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în Primăria Municipiului Braşov : Administrare şi dezvoltare Proiect GIS Municipiul Braşov - Implementarea soluţiei “Banca de Date Geospaţiale”. Activităţi 2010: o Mentenanţă aplicaţii software de bază o Servicii de asistenţă tehnică şi noi dezvoltări  Import de date şi extensii de noi fluxuri de lucru/tematici  Administrare şi modernizare sistem ECM şi ERP  Administrare si întreţinere aplicaţie legislativă - produs Legis, asistenţa oferită serviciilor din Primărie.  Dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale sistemelor informatice existente sau în curs de implementare în vederea interoperabilităţii lor 2.       3.  Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (staţii de lucru, servere) şi întreţinere / reparare echipamente. Proiect Amenajare Săli servere - Centrul de date al Primăriei Municipiului Braşov Inventarierea şi monitorizarea infrastructurii IT utilizând instrumente şi sisteme informatice specializate Implementarea de noi politici de securitate la nivelul infrastructurii Elaborarea caietelor de sarcini (proiecte, achiziţii produse, lucrări, cursuri de instruire) Întreţinerea echipamentelor, asigurarea de piese de schimb, materiale consumabile si înlocuirea lor în cele mai bune condiţii Evaluarea resurselor materiale şi propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe direcţii/servicii Administrarea infrastructurii de comunicaţii, reţeaua metropolitană şi securitatea sistemului informatic al primăriei Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare

Primăria Municipiului Braşov monitorizează şi gestionează traficul şi evenimentele din intersecţiile principale ale municipiului utilizând mijloace electronice. co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. switch. cetăţenii municipiului.08. Proiectul se implementează în Braşov pe o durată de 24 luni.2009. router) . În acest sens. reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare. în scopul creşterii calităţii serviciilor publice oferite de instituţie. politici QoS Administrarea serviciilor Internet. Obiectivul proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni şi întreprinderi prin valorificarea potenţialului T.ro prin popularea cu date şi crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare. reprezentanţii mediului de afaceri şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov.692. echipamente pentru controlul accesului şi pontaj cu software specific realizat cu tehnologii avansate de programare şi personalizat pentru beneficiar. S-a implementat o soluţie complexă alcătuită din echipamente pentru supraveghere video.“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Prin implementarea acestui proiect vor fi dezvoltate servicii electronice de tipul: portal web. administrarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă. din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.brasovcity.650 lei.  Proiecte e-Administraţie (administraţie electronică) şi de promovare a oraşului Actualizare portal de informare. în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. antene) o echipamente active (media convertor.    Monitorizarea on line a infrastructurii hardware şi a reţelei Dezvoltarea şi extinderea topologiei virtuale de tip stea cu nod central în sediul principal. Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 . precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. centralizarea soluţiilor de securitate firewall. intranet  Proiect extindere sistem electronic de supraveghere video Primăria Municipiului Braşov a implementat soluţia de control acces si pontaj împreună cu elementele de supraveghere video. comunicare şi servicii www.    5. proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” . care reprezintă un instrument necesar pentru managementul resurselor umane şi pentru securitatea perimetrului şi parcărilor din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice.550 lei. precum şi deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei. Valoarea totală a proiectului este de 2.076. ipsec. În acest sens PMBv gestionează: . call center telefonic automatizat şi sistem de plată electronică care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie. (Tehnologia Informaţiei şi Comunicare). începând cu data de 04. intranet.C. pentru asigurarea siguranţei circulaţiei este necesară supravegherea video a acestor locaţii. Internet. comunicaţii Urmărire contracte în derulare – service calculatoare. reţele. . Beneficiarii proiectului „Primăria Braşov la un clic distanţă!” vor fi: Primăria Municipiului Braşov.reţea dedicată transmisie video în municipiu (fibră optică şi wireless) o echipamente pasive (tubulatura. criptări. derulează.camere supraveghere în municipiu (principale intersecţii semaforizate şi giraţii) 4. fibra optica.I. Actualizarea de informaţii/servicii pentru infokiosk-urile amplasate în cadrul Primăriei Braşov şi a Direcţiei Fiscale Braşov Proiect – Harta turistică a municipiului Braşov –Ediţia a III-a Proiecte fonduri structurale Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”– elaborare şi implementare Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Primăria Braşov la un click distanţă!” Primăria Municipiului Braşov.

sub-tema: Societatea informaţională. pornind de la următoarele teme: nivel ridicat al democraţiei prin intermediul ICT. administrează 3 hotspot-uri de mare viteză care acoperă un spaţiu public în municipiu. Proiecte IT dezvoltate în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  Administrare Proiect "Zone publice cu acces la internet". acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului prin intermediul massmedia electronice şi tradiţionale Obiectivele proiectului sunt: .transformarea autorităţii locale în garant al operaţiunilor democratice şi efective în cadrul societăţii locale. fluxul de date fiind asigurat în broadband (bandă largă) de către PMBv. un organism guvernamental din Malta (MGTIL Ltd) şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). 5. în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii. schimb de experienţă şi de bune practici prin intermediul programelor şi al atelierelor de lucru. Prioritatea în care acesta se încadrează este Inovare şi economia cunoaşterii. În cadrul proiectului vor fi selectate – dintre mai multe modele . reprezentanţi aleşi şi funcţionari publici. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. servicii ameliorate pentru cetăţeni. Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. servicii de mai bună calitate în domeniul sănătăţii. 6. Proiect fonduri structurale . .Olanda şi proiectul “e-Dialogos” al oraşului Trikala. Manchester – Marea Britanie. integrare socială avansată şi dezvoltare regională de bandă largă. reducerea costurilor de telecomunicaţii şi furnizarea de noi servicii locale. un număr de studii realizate pentru evaluarea unui model de oraş digital. acolo unde este necesar”. Grecia  Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Dispecerat tehnic integrat la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale Primăria Municipiului Braşov va implementa un proiect informatic care se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial – „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013. Jesenik – Cehia.Proiect “ Digital Cities” INTERREG IVC cod 0266R1 – Proiectul Oraşe digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiile informatice şi de comunicare se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC (parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană). 4. în colaborare cu Primăria Braşov. Acest proiect contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de internet în scopul plasării cetăţeanului în centrul viitoarelor acţiuni de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere şi se adresează în mod special tinerilor care sunt mai familiarizaţi cu conceptul de comunicaţii electronice şi de noi tehnologii. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor Internet de peste 30 de utilizatori. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. Xanthi – Grecia şi Trikala – Grecia). Proiectul va fi implementat prin: 1. . 3. Partenerii din proiect sunt 6 municipalităţi importante (Almere – Olanda. .ameliorarea vieţii cotidiene prin simplificarea tranzacţiilor publice.6 cele mai bune practici din cele prezentate de cei mai avansaţi parteneri. acţiuni pilot. Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. În anul 2010 proiectul a fost acceptat la finanţare iar implementarea va începe din anul 2011şi se va desfasura pe o perioadă de 20 luni. Primăria Braşov a ales 2 proiecte de mare interes pentru municipalitate pentru schimburi de experienţă şi bune practice şi anume Proiectul de fibră optică al oraşului Almere. Perioada de derulare a proiectului este iulie 2008 – decembrie 2011 iar pentru Municipiul Braşov iulie 2009 – decembrie 2011. o reţea de cooperare transnaţională. Investiţia în proiectul din Braşov aparţine în totalitate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi la luarea deciziilor politice la nivel local prin interacţiune electronică şi comunicare între cetăţeni. acesta făcând parte din Proiectul "Zone publice cu acces la internet". Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. 2. Paralimni – Cipru. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

     Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local. sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor. b. instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire.Module specializate instalate pe infochioscuri . e. verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în cadrul localităţii şi la agenţii economici. verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici). prin extinderea licenţelor de bază a programelor. cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii.Centralizare facilă a datelor .7. Coordonarea proiectelor informatice ale serviciilor din subordinea CL In vederea realizării de aplicaţii integrate şi interoperabile se urmăreşte implementarea in cadrul serviciilor publice din subordinea CL Brasov a proiectelor informatice din primărie. inundaţii. alunecări de teren. . explozii sau accidente tehnologice.Raportare eficientă (timp si calitate) . instalare şi configurare sisteme de calcul 8. Activităţile serviciului  Menţine în stare de operabilitate punctul de comandă pentru situaţii de urgenţă al municipiului .564 pentru echipamente periferice (imprimante.  Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii.Analiza şi statistici . precum şi depanările curente ale acestor programe. licenţa fiind de tipul multivolum . d.572 intervenţii/asistenţă tehnică pentru staţii de lucru. dispoziţiilor. acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă. f. imprimante coduri bare) .Exemple: .Sistemul informatic de managementul documentelor Alte activităţi:  Sprijin în realizarea achiziţiilor de tehnică informatică hard şi soft (analiză. echipamente active reţea Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează. servere. şeful serviciului voluntar. defecte. acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P. c. informează conducerile agenţilor economici. accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii.I. implementare)  Realizare de aplicaţii specifice activităţii acestora  Consultanţă tehnică de specialitate SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ATRIBUŢIILE SERVICIULUI  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje. sau stări de pericol de incendiu. actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă.Costuri mai scăzute. conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave. Analiza şi implementare aplicaţii specifice CL şi acordare de servicii de instruire pe aplicaţiile de avizare electronică a proiectelor HCL Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware Depanări soft si hard de nivel mediu.  Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre. obţinându-se astfel următoarele beneficii: . elaborare caiete de sarcini.  Verifică modul de aplicare a normelor. Atribuţiile compartimentului de prevenire a. alarmează şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor.Sistemul informatic financiar contabil . Date statistice: număr intervenții rezolvate pentru asistenţă tehnică: 1136 .  Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea.S. multifuncţionale. în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre. cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire.

11’’. unde au fost preluate şi soluţionate peste 1200 de apeluri telefonice . o S-a publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov planul cu măsurile necsare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în anumite situaţii.  Organizează procesul de înştiinţare – alarmare.  organizează concursul pe teme de situaţii de urgenţă cu elevi din scoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov .  Asigură comunicaţiile în situaţii de urgenţă prin circuite închiriate şi staţiile de emisie recepţie din dotare şi a frecvenţelor acordate.Liceului Grigore Antipa”. 15 Noiembrie pentru îndepărtarea tencuielii de la nivelul etajului 8 care reprezenta un pericol pentru trecători..  Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. . nr. o Elevii.Cu viaţa mea apăr viaţa’’ pe teme de situaţii de urgenţă la care au participat un număr de 12 echipaje de la şcoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov. S-au emis un număr de 54 ordine de serviciu pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare compartimentului prevenire.  S-a asigurat serviciul de permanenţă în cadrul Dispeceratului Tehnic Integrat. 972/2002 şi 2 adăposturi preluate în anul 2008. Gen nr. În anul 2010 s-a efectuat un număr de 31 de controale conform Graficului de control aprobat.  Pegătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat astfel: o Salariaţii au facut căte o sedinţă teoretică semestrială şi un exerciţiu la locul de muncă.  Efectuează controale la agenţii economici. dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea consiliului local. precum şi pentru dezvoltarea capacităţii de adăpostire. Sunt 141 de adăposturi conform H.A. Coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire. respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei. conform protocolului încheiat între Ministrul învăţământului şi IGSU. iar la nivelul liceelor de colectivul . ► A organizat Concursul .I. instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi instituţiile de învăţământ din zona administrativă pentru a verifica: pregătirea comisiilor şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform O. Concursul a fost câştigat la nivelul şcolilor generale de colectivul „Şc. 160 din 2007.. printre care menţionăm intervenţia la un imobil de pe Bd. o În anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit în cazul mai multor situaţii de urgenţă.M.  Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională. Există preocuparea privind întreţinerea şi conservarea adăposturilor.G. funcţionarea mijloacelor de alarmare. studenţii şi preşcolarii au efectuat activităţi teoretice aplicative lunar.

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane 2. Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii
1. Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;Compartiment Salvamont

SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI GESTIUNE DATE URBANE
Misiunea serviciului: Coordonarea dezvoltării urbanistice a Municipiului Braşov prin aplicarea strategiei impusă de planurile urbanistice aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificării şi atribuirii adreselor stradale Obiectivele serviciului: 1. finalizarea documentaţiei de urbanism ‘’PUG Braşov’’, a celorlaltor planuri de urbanism zonale şi studii, aflate pe lista de investiţii; 2. asigurarea unei dezvoltări urbanistice moderne a Municipiului Braşov şi respectarea legislaţiei referitoare la aceasta; 3. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Braşov; 4. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire a adreselor stradale din cadrul Primăriei Braşov; 5. întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte urbanistice (PUD, PUZ, PUG), ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Local; 6. verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru înlocuiri, montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare; 7. verificarea documentaţiilor şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile, scoatere din circuitul agricol, precum şi instituirea de servituţi de trecere; 8. eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală – atribuiri de adrese stradale pentru imobile noi şi atribuiri de denumiri arterelor noi create; 9. instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul CIC; 10. administrarea şi actualizarea bazei de date urbane a instituţiei; 11. administrarea şi actualizarea zonării Municipiului Braşov; 12. întocmirea de date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat; 13. asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 14. participarea la implementarea sistemului GIS Braşov. Lista activităţilor serviciului/rezultate: 1. Autorizaţii de construire pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări drumuri şi parcări, organizări de şantier.  Rezultate: 81 autorizaţii eliberate; 2. Autorizaţii de racordare la reţelele tehno-edilitare.  Rezultate: 53 autorizaţii eliberate; 3. Certificate de urbanism pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, dezmembrări, comasări şi înstrăinări terenuri şi imobile, amplasamente evenimente culturale, organizări de şantier, înscriere de servituţi.  Rezultate: 672 certificate eliberate; 4. Denumiri de străzi şi adrese stradale.  Rezultate: 629 adrese stradale;

5. Intocmire forme legale (referate) pentru documentaţii PUD, PUZ în vederea înaintării şi avizării lor de către Consiliul Local Braşov.  Rezultate: 77 documentaţii; 6. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 123 lucrări analizate în cadrul comisiei; 7. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire adrese stradale din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 296 lucrări analizate în cadrul comisiei 8. Lucrări referitoare la aplicarea Legii 10/2001 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv – şi participarea cu membru in cadrul comisiei.  Rezultate: 173 lucrări; 9. Vize de principiu pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile.  Rezultate: 25 de avize; 10. Activităţi legate de amenajarea teritoriului: consultanţă privind prevederile PUG Braşov, amplasamente pentru construirea unor obiective şi diferite alte investiţii, conform prevederilor PUG Braşov.  Rezultate: 910 solicitări; 11. Participarea săptămânală la comisia tehnică de analiză şi avizare constituită la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov.  Rezultate: 50 participări;

Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului
Activitatea Taxă autorizaţie de construire Taxă certificat de urbanism Taxă certificat nomenclatură stradală Taxă comisie tehnică arhitectură Taxă formulare autorizaţii de construire, certificate de urbanism, adrese stradale Taxă expediţie Taxe speciale TOTAL: Venituri realizate [ RON] 64.396,60 36.395,50 9.150,00 3.517,00 6.621,00 1.944,00 10.149,90 132.174,00

SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Misiunea Coordonarea dezvoltării urbanistice armonioase a municipiului prin aplicarea strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire Obiective 1. Execută lucrările de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a certificatelor de urbanism, ţine evidenţa acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire-desfiinţare) şi procedează la arhivarea acestora. 2. Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor arhitecturale şi a situaţiilor istorice, asigură protecţia acestora şi respectarea ariilor rezervate acestora.

3. Participă la comisia de urbanism şi arhitectură, comisia de sistematizare a circulaţiei, comisia de avize şi recepţionare a lucrărilor tehnico-edilitare. 4. Ţine evidenţa şi întocmeşte date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat (Direcţia Judeţeană de Statistică) - întocmirea Raportului Statistic Locuinţe Terminate – trimestrial; - întocmirea Cercetării Statistice A.C.C. – lunar. 5. Urmareşte realizarea programului de acţiune privind întreţinerea şi renovarea fondului construit existent aflat în patrimoniul municipiului. 6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte comandate ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local. 7. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevazute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. 8. Verificarea construcţiilor neautorizate. 9. Dispoziţii de primar în vederea desfiinţării construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul privat. 10. Verificarea certificatelor de urbanism pentru dare în folosinţă a construcţiilor realizate cu autorizaţie de construcţie şi fără autorizaţie de construcţie (legalizări). 11. Regularizări taxe autorizări de construcţii Activităţile serviciului 1. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) precum evidenţa şi arhivarea acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare). Rezultate:  Eliberarea a 958 autorizaţii de construire/desfiinţare, (prelungiri autorizaţii de construire/ desfiinţare), 2735 certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism) şi 650 de certificate de urbanism pentru dare în folosinţă. 2. Efectuează controlul pe teren al construcţiilor. Rezultate:  Controale pe teren pentru autorizări – 950 3. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. Rezultate:  Aprobarea unui număr de circa 85% din solicitări.  Întreţinerea şi renovarea fondului construit existent în proporţie de aproximativ 70%.  Aducerea la îndeplinire a referatelor de specialitate în proporţie de aproximativ 75%.  Soluţionarea solicitărilor – aproximativ 90%. 4. Asigurarea eliberării, într-un cadru legal, a certificatelor de urbanism de dare în folosinţă şi adeverinţelor pentru intabulări. Rezultate: Au fost eliberate 650 de certificate de urbanism de dare în folosinţă, iar totalul încasărilor din taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosinţă: 18.406 RON. 1. Urmărirea regularizării taxelor de autorizaţii de construire. Rezultate:  Regularizare: 1.182.176 RON, iar la autorizări construcţii regularizare în valoare de: 234.601 RON, penalităţi 45.680 RON;  Legalizare: 1.265.514 RON. 6. Urmărirea cu maximă eficienţă a avertismentelor, proceselor verbale de constatare a contravenţiei precum şi a măsurilor dispuse, şi a sesizării instanţelor judecătoreşti, privitor la modalitatea de soluţionare a cazurilor. Rezultate: 41 de procese-verbale de constatare a contravenţiei. 7. Urmărirea anunţării începerii lucrărilor de construcţii autorizate. Rezulate: 423 anunţuri de începere a lucrărilor. 8. Urmărirea respectării prevederilor autorizaţiei de construire şi desfiinţare din Legea nr. 50/1991, republicată, şi sancţionarea contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii. Rezultate:  484 de dosare demolări şi 187 demolari din oficiu;  306 avertismente şi somaţii din care 79 somaţii din oficiu;  619 reclamaţii şi sesizări;  Valoare amenzi: 354.000 RON

15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi. Aplicarea H. având ca obiect alimentaţia publică în incintele unităţilor de învăţământ de stat din Municipiul Braşov şi luarea măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a acestei activităţi. Sprijină orice alte iniţiative ale Primăriei şi ale Consiliului Local pentru bunul mers al activităţii unităţilor şcolare. în baza hotărârilor consiliului local Rezultate : 2 HCL  Darea/revocarea unui drept de folosinţă gratuită Rezultate: 2 HCL . Aplicare a HCL nr. Urmăreşte contractul de prestări servicii de salvare în munţi încheiat de Municipiul Braşov Activ ită ţ ile Serv iciului 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea în mod gratuit a locurilor de veci/înhumare. Aplicarea prevederilor Legii nr. în baza hotărârilor de Consiliu Local. ş. monitorizarea panourilor de afisaj public şi administrativ. Reactualizarea permanentă a bazei de date inclusă în fişele unităţilor de învăţământ. 15. 13. in conformitate cu prevederile legale în vigoare 3. precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov.445 2. Organizează evidenţa patrimoniului Municipiului Braşov. 27/2006. Nr. în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.a.511. 692/2007. Instrumentarea şi întocmirea referatelor de specialitate: 45 de proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Local. Aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în ceea ce priveşte administrarea bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. Aplicare a HCL nr. 9. Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale.G. Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate 16.Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului Venituri realizate din taxe 2010 2. 12. 14. privind interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului.434. 8. cum ar fi:  Concesionarea terenurilor. Emiterea documentelor pentru ocuparea legală a domeniului public. Obiective 2. 5.450. 10.775 354. privind aprobarea normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. Activităţi de control( verificări în teren pentru constatarea modalităţii de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate şi neamenajate precum şi a legalităţii functionării agenţilor economici. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi 4. 63/2005. Aplicarea OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a Statului sau Unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale.) 17. Aplicare a HCL nr. 7.822 117. 6.000 5. privind aprobarea constituirii unor asocieri în participaţiune între Municipiul Braşov şi terţe persoane juridice. 11. 884/2004– privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.042 Activitatea Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism Certificate de urbanism pentru dare in folosinta Procese verbale de constatare a contravenţiei Total SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI URBANISM COMERCIAL Misiunea Administrarea. inventarierea construcţiilor provizorii.

Rezultate: 3 HCL  Acordarea de subvenţii conform OUG 51/2006 Rezultate: 1 HCL  Reglementări în domeniu desfăşurării de activităţi comerciale Rezultate: 3 HCL  Acord pentru schimbarea destinaţiei unor imobile Rezultate: 1 HCL  Acord pentru construire pe hotar Rezultate: 1 HCL  Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri Rezultate: 2 HCL  In domeniul învăţământului Rezultate: 2 HCL 2. s-au iniţiat şi încheiat Acte adiţionale la Contractele de închiriere nr. 39 – Şc. 15 Braşov nr. pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.156 917 5. În acest sens s-au întocmit procese verbale şi predat următoarele imobile : nr.09. rezultând un număr de 99 contracte încheiate. 17 unde a funcţionat Grupul Şcolar Silvic „Dr. 203/05. Rucăreanu”. nr. Situaţia cheltuielilor biroului pe anul 2010 Activitatea Cheltuieli prevăzute în buget. Reparaţii curente . 23 unde a funcţionat Grădiniţa nr. 63877/23.10.3/12.A. 3. în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.unităţi şcolare Reparaţii în regim de urgenţă TOTAL 5. nr. În baza Acordului Cadru nr. 6.05.073 Obs.10. 370/2008 încheiat cu 3 societăţi comerciale.2010 şi nr. Cerbului nr. s-a elaborat documentaţia în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. Rezultate: 26 HCL  Exercitare drept de preempţiune. Braşov. Atribuirea gratuită a locurilor de veci/înhumare. 4. din . Municipiul Braşov şi Centrul Bugetar nr.05. 1A.2010 cu Biserica Evanghelică C.2/25. Corespondenţă – acte repartizate acestui birou Rezultate: 2668 acte intrate de la 19 august 2010 până la 31 decembrie 2010. Participarea în comisiile de punere în posesie a imobilelor în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr.  Donaţii teren. mii lei 6.2010 cu Biserica Evanghelică C. mii lei 4. fiind întocmite un nr. În acest sens. Participarea la încheierea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere privind imobilele retrocedate în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. 10/2001 republicată. În acest sens. N. de 5 procese verbale de predare primire a imobilelor retrocedate în care au funcţionat unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.A. 10/2001 republicată. acolo unde a fost necesar (207 cazuri în 69 unităţi de învăţământ). s-a înregistrat participarea în cadrul comisiilor de negociere a chiriilor pentru încă 4 imobile în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi care prin hotărâre judecătorească definitivă au fost retrocedate vechilor proprietari. De asemenea. Braşov pentru imobilul situat în str. 68173/07. conform prevederilor legale în vigoare-Rezultate: 21 avize. preluare imobile în proprietatea Mun.2010. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare.223 974 7. Petőfi nr. Gen.197 Cheltuieli realizate.255/2008 pentru reparaţii curente s -au executat cu 11 societăţi comerciale lucrări în 63 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din totalul de 88. Braşov pentru imobilul situat în str. În baza Acordului Cadru nr. Darea/revocarea unui drept de administrare Rezultate: 1 HCL  Aprobarea asocierii dintre Mun. Braşov cu terţe persoane juridice Rezultate: 1 HCL.2008 încheiat între Parohia Reformată Braşov.

pentru suprafaţa de teren de 436 mp situat în str. desfăşurat în Piaţa Sfatului.L. Nicolae II Braşov pentru imobilul situat în Piaţa Prundului nr.2010 cu Parohia Ortodoxă Sf. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . organizaţii non-profit. monitorizarea activităţii de amplasare a mesh-urilor pe faţadele imobilelor şi achitarea taxelor de mesh. Din această categorie fac parte următoarele evenimente de mare amploare precum: Programul “Braşov – Oraş din Poveste” organizat cu ocazia sarbatorilor de iarnă 2010.Întocmire referate de specialitate pentru Consiliul Local al Municipiului Braşov care au ca obiect: concesionare terenuri. alte evenimente (concerte) de promovare a unor produse sau servicii.376 lei 131.04. . educativ. conform HCL 635/2006.C. Racoviţă”. organizarea acestora a avut ca rezultat implicit promovarea imaginii Braşovului şi a zonelor învecinate atât pe plan naţional cât şi internaţional.08.2010 cu Finyak Ana Clara pentru imobilul situat în str. 116/2007. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Nr.L. H.C. Acţiunea a avut ca rezultat atragerea unor fonduri importante la bugetul local al municipiului Braşov precum şi o îmbunătăţire a aspectului faţadelor clădirilor prin aplicarea strictă in teren a HCL nr. B. 4. Lăutaru nr. nr. fiind somaţi proprietarii panourilor care nu deţin acte de amplasare să înceapă demersurile de intrare în legalitate 9. Tipul taxei încasate Taxa de ocupare a domeniului public pentru abonamentele de tip I si II Taxa specială avizare mesh Taxa specială eliberare/vizare acorduri/autorizaţii de funcţionare Venituri din contractele de asociere Venituri din contractele de închiriere TOTAL Suma totala 280. 15/2003.850 lei 15.579 lei 792. 635/2006 H. protecţia mediului etc. 65655/30.999 lei 8. nr. În cadrul acestor manifestări. 201/2006 H.C. iniţiate în general de asociaţii umanitare. . 10. cultural. Poiana Brasov. caritabil Aceste ativităţi. 1 unde a funcţionat Grădiniţa nr.L.09. materializat în acordarea folosinţei gratuite (în baza HCL nr. În acest sens au fost inventariate un nr. acolo unde aceasta se impunea. 2.18.2010 cu Colceriu Octavian şi alţii.397 lei Baza legala H. 364/2009 + Codul fiscal Clauzele contract. 3.L. Acţiuni de identificare a firmelor si reclamelor amplasate la punctele de lucru ale agenţilor economici.09. Municipiul Braşov a luat parte în calitate de coorganizator şi a avut un rol determinant în coordonarea modului de desfăşurare a acţiunilor şi în urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la ordinea şi liniştea publică. Acţiunea a mai punctat şi identificarea consolelor si panourilor de afişaj amplasate pe faţade fără autorizaţie de construire sau care nu respectau normele de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate stabilite pentru centrul istoric al oraşului.56/2004) asupra terenurilor necesare desfăşurării evenimentelor propuse. Sprijinirea activităţilor cu caracter educativ.C.Emiterea avizelor pentru acordarea în mod gratuit a locurilor de veci.797 lei 334. pe lângă inventariere şi actualizarea bazei de date creată în 2009 şi aducerea la cunoştinţa agenţilor economici a prevederilor legale în materie. A. 3. sportiv sau informativ. 30. de 185 de panouri de publicitate amplasate la sol pe teren proprietate privată. S-a continuat procesul de inventariere analitică a formelor de publicitate şi reclamă existente în teren şi de identificare atentă a operatorilor de publicitate ce desfăşoară astfel de activităţi pe raza municipiului. Organizarea şi stabilirea modului de desfăşurare a unor acţiuni şi manifestări sociale. pe lângă aspectul social şi de divertisment al acţiunilor de mai sus.C. Clauzele contract. deoarece s-au constatat deficienţe în acest sens ce au condus la neachitarea în termen a taxei de afişaj şi reclamă în anii anteriori.635/2006. Menţionăm că. . darea în administrare a unor bunuri imobile. Acţiunea a cuprins. instituţii de învăţământ sau chiar de autorităţi ale administraţiei publice locale.L. Crt.Centralizarea cererilor de atribuire teren în baza Legii nr. ca au avut cu precădere caracter caritabil. Prin natura atribuţiilor sale serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. Vlaicu unde funcţionează Colegiul Ştiinţe ale Naturii „E. respectiv a taxei de mesh. 1. acordare în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile. 364/2009 H. au primit de asemenea sprijinul Primăriei Municipiului Braşov. . 5. zona Astra – Complexul Mare Târguri de meşteşugari şi diverse expoziţii cu vânzare.Asocierea cu terţe persoane fizice sau juridice. 26376/ 21. unde a funcţionat Grădiniţa „Andrei Mureşanu” 7.

Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate . atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul unor unităţi şcolare către diverse instituţii particulare şi de stat.-uri privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere.Sprijinirea unităţilor şcolare prin elaborarea diverselor H.C.Emiterea documentelor pentru ocuparea legala a domeniului public.L. conform HG 884/2004 şi hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov.Concesionarea/demersuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de concesionare a cabinetelor medicale după negocierea redevenţei. . ..Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale: . aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. .

148 0 0 22.265 622.666 33.411 2.681 40.mii lei DENUMIRE INDICATOR COD Buget iniţial Venituri Bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local: Transferuri între bugete TOTAL BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 02 10 539. estimat.045 Buget final Venituri 571. 5. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare a propus spre rectificare bugetul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr.729 8.587 563.059 10.DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Misiune Fundamentarea.742 28.390 29. A fundamentat. A verificat.442 Cheltuieli 539.632 34.094 40.453 0 15.crt. 4. de Hotărâre a Consiliului Local 149 303 488 551 646 663 726 831 870 Data şedinţei 29/03/2010 31/05/2010 13/08/2010 24/09/2010 13/10/2010 29/10/2010 26/11/2010 17/12/2010 29/12/2010 3. A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului general al Municipiului Braşov.554 Cheltuieli 571. funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor. A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plaţilor de casă pentru Municipiul Braşov.384 34.587 590. propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a concretizat astfel: .535 594.980 32. .045 34. precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Braşov.742 28.516 15 08 06.528 0 16. echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului Municipiului Braşov Activităţile Serviciului: 1.07 11 8. analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul Municipiului Braşov.632 0 0 18. astfel : Nr.531 9.

2011. 12. începând cu data de 01.  plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional . derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. după caz. A întocmit proiecte de hotărâri de consiliu local şi rapoarte de specialitate pentru ca Municipiul Braşov să participe cu fonduri din bugetul local pentru o seamă de evenimente şi la o serie de asocieri. bugetele celor 60 respectiv 21 de instituţii/servicii publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii.6. a supus spre aprobare Consiliului Local nivelul taxelor speciale ale Municipiului Braşov pe anul 2010. .  în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Braşov. 2 centre bugetare pentru învăţământul tehnologic . Moisil” Braşov. la concursul internaţional “All Star Contest” din SUA – Pennsylvania în perioada 25 mai – 5 iunie şi respectiv 20 mai -2 iunie 2010.  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile.  alocarea de fonduri din bugetul local al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană–ediţia XXII. precum:  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile. pentru proiectul „Învăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor”.05.Unirea” Braşov.360 mii lei.. taxele speciale să fie asimilate in categoria impozitelor si taxelor locale. 15. rămânând ca taxă specială doar taxa salvamont. a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea disponibilului de casă rezultat la închiderea anului fiscal 2009 şi utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010. a implementat HCL nr. funcţie de programul minimal. 2 centre bugetare pentru şcoli generale.2010 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive. începând cu data de 01. trimestrial sau.07. respectiv pentru programul “Promovarea sportului de performanţă” a alocat fonduri către Asociaţia Sport Club Corona Braşov 2010 în sumă de 1.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media & Art pentru organizarea la Braşov a Festivalului Etnovember. de 46 centre bugetare rămânând 8 centre bugetare. a colaborat cu Direcţia Fiscală Braşov ca. în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. contul de execuţie a bugetului Municipiului Braşov pe anul 2009. la propunerea şi cu fundamentarea serviciilor de specialitate şi a urmărit încasarea şi păstrarea destinaţiei acestora pe partea de cheltuieli. 10. 7. astfel: 2 centre bugetare pentru grădiniţe. a participat la reorganizarea centrelor bugetare ale învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braşov . lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite.  deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi de la Colegiul Naţional de Informatică “Gr. din bugetul local. a propus spre aprobare Consiliului Local. organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov în perioada 12-20 noiembrie 2010.01. 14. a întocmit proiectul bugetului pe anul 2011 şi estimarea bugetară pe anii 2012-2014. 8.2010. 11. 13. pentru proiectul „Recalificare noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov.educaţie pentru viată” pe data de 21.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociatia “15 Noiembrie 1987” pentru organizarea şi desfăşurarea la Braşov.  retragerea Municipiului Braşov din „Asociaţia de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” unde deţinea calitatea de membru fondator. a evenimentelor care comemorează revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.04. a verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite. 2 centre bugetare pentru învăţământul teoretic . precum şi stabilirea şi realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 16. din bugetul local. pe baza activităţilor sportive. 9. dintr-un nr.410/10. a sprijinit desfăşurarea concursului pentru elevi “ “Educaţie rutieră . pentru instituţiile de spectacole şi concerte de pe raza Municipiului Braşov a urmărit aplicarea pe parcursul anului 2010 a metodologiei de alocare a subvenţiei.2010.

Valorificare.  Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr.  Verifică corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.Arhivă Misiunea Direcţiei:  Îndrumă şi coordonează activitatea serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei.  Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către Consiliul Local Braşov şi Dispoziţiile de Primar. instituire tutele si curatele.  Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii. Serviciul Autoritate Tutelară 5.  Rezoluţionează documentele înregistrate la nivelul direcţiei şi care urmează a fi prelucrate de serviciile din alcătuirea direcţiei. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 4.  Întocmeşte lucrări de îndosariere. La Cabinet Director au intrat spre rezolvare un număr de 2135 cereri de la cetăţeni.  Ţine evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov. 10/2001 3. precum şi cu serviciile din cadrul primăriei ) care au fost semnate sau rezoluţionate de către Director DJAPL. Compartiment Secretariat .  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari.  Organizează şi susţine audienţele cetăţenilor referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul DJAPL.  Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. Cadastru.  Aplică prevederile legilor fondului funciar.  Acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate. stabilit potrivit legii. 10/2001.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov.  Ţine evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol. în vederea cunoaşterii şi înţelegerii de către aceştia a drepturilor si obligaţiilor proprietarilor de apartamente de bloc.  Asigură stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local. 10/2001. Biroul pentru aplicarea Legii nr.  Colaborarea cu cetaţenii.  Redactează acţiunile şi căile de atac în dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată.  Verifică şi vizează actele ce se încheie în formă autentică de către Municipiul Braşov. instituţii locale şi centrale.  Iniţiază programe de promovare în rândul cetaţenilor a legislatiei care priveste asociaţiile de proprietari.  Reprezentarea instituţiilor în litigiile aflate pe rol.  Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei. Serviciul Intabulări. astfel: . În anul 2010.  Rezolvă în termen corespondenţa repartizată. Registru Agricol şi Fond Funciar 6.  Coordonează activitatea Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr. în Direcţia Juridică si de Administraţie Publică Locală s-au înregistrat un număr de 30599 documente (acte intrate prin registratura primăriei către DJAPL şi subnivelele sale.  Apără interesele Municipiului Braşov în fata instanţei.  Reprezintă interfaţa de comunicare şi promovare a activitaţilor Primăriei către cetaţeni şi partenerii interni.  Verifică şi semnează documentele întocmite de serviciile. potrivit prevederilor legale. corespondenţă purtată cu persoane fizice şi juridice.  Efectuează anchetele sociale. birourile şi compartimentele din direcţie. Biroul Contencios 2.  Verifică şi vizează declaraţiile de întreţinere pentru persoanele care beneficiază de ajutor financiar din Germania. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 1.

14 adeverinţe care atestă efectuarea practicii de specialitate în cadrul DJAPL .redactarea de dispoziţii de Primar şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local Activitatea Biroului: În anul 2010 au intrat spre rezolvare un număr de:  2448 de cereri de la cetăţeni.participarea la licitaţiile organizate la nivelul Primăriei şi semnarea contractelor care au rezultat în urma licitaţiilor .1 proiect HCL. cu sediul în str.25 acte rezolvate intern 121 acte rezolvate favorabil din care: . str.reprezentarea Municipiului Braşov. 17 şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov. Lungă nr.  Avize la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică. se solicita. iar instituţia noastră nu deţine datele a căror confirmare sau infirmare.peste 2293 dosare. . 10/2001.oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Primăriei . . 1983 acte transmise în operare la servicii din cadrul instituţiei. . a Consiliului Local Braşov. după caz. Au fost inregistrate un număr de 128 de solicitări din partea cetăţenilor pentru înscriere în audienţă. din care 92 adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. instituţii locale şi centrale.36 de sesizări şi lucrări diverse. În această situaţie s-a recomandat ca petenţii să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă situat în Braşov. 1 A.  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 10/2001 modificată cu privire la imobilele proprietate personală.60 declaraţii de întreţinere pentru persoanele ce beneficiază de ajutor financiar din Germania. Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. Ion Raţiu nr. 5 acte poartă viza nefavorabil întrucât petenţii solicitau vizarea unor formulare tip pentru constatarea obligativităţii de asigurare a muncitorilor sezonieri români. comunicări  486 contracte cu acte adiţionale pentru avizare de legalitate Dosare pe rol instrumentate de consilierii juridici în 2010 – 1362 dosare  23 dosare de instanţă înregistrate în 2003 şi instrumentate în 2010  23 dosare de instanţă înregistrate în 2004 şi instrumentate în 2010  36 dosare de instanţă înregistrate în 2005 şi instrumentate în 2010  46 dosare de instanţă înregistrate în 2006 şi instrumentate în 2010  119 dosare de instanţă înregistrate în 2007 şi instrumentate în 2010  157 dosare de instanţă înregistrate în 2008 şi instrumentate în 2010  330 dosare de instanţă înregistrate în 2009 şi instrumentate în 2010  628 dosare de instanţă înregistrate în 2010 şi instrumentate în 2010 Servicii către persoane fizice şi juridice: Adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. 1 solicitare (parţială) care ulterior a fost soluţionată favorabil .soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul serviciului . - BIROUL CONTENCIOS Misiunea Biroului: .10 Dispozitii de Primar. . modificată cu privire la imobilele proprietate personală:  3 dispoziţii de primar  5553 citaţii. a Primarului şi a Primăriei Braşov în faţa instanţelor de judecată .10/2001 1.10/2001: .

înscrisuri de la alte instituţii. şi întocmirea de lucrări. conform Legii 247/2005. răspunsuri la solicitările petenţilor. din care 1016 reprezintă: . CADASTRU. în temeiul Legii nr. astfel: . transmise Primăriei Municipiului Braşov pentru rezolvare etc. rezolvate parţial şi ulterior. .32 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. Soluţionarea corespondenţei din cadrul biroului: La nivelul anului 2010. concluzii scrise. pentru comunicarea acestora la Instituţia Prefectului Braşov. pentru obţinerea avizului de legalitate şi. Redactarea de rapoarte şi ulterior a dispoziţiilor de primar. . Au fost întocmite: . 4 consilieri juridici au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr. către notificatori). s-au înregistrat 2924 documente. rectificare de CF. necesare pentru rezolvarea notificărilor. evidenţa bunurilor aflate in proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov Finalizarea aplicării legilor fondului funciar Evidenţa gospodăriilor in Registrul Agricol Obiective Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate publică sau privată a Municipiului Brasov Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar Activitatea In perioada 01.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. note de şedinţă. Cadastru. diferite cereri adresate instanţei.. nefăcând obiectul Legii nr. note de şedinţă. SERVICIUL INTABULĂRI. Registru Agricol s-au desfăşurat următoarele activităţi: . de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.2010-31. . se efectuează operaţiuni de multiplicare. înştiinţări. recursuri.10/2001.În anul 2010. sens în care.2010 în cadrul Serviciului Intabulari. . având ca obiect propunerea de acordare de despăgubiri. . 4. ulterior.10/2001.completări din partea notificatorilor la dosarele administrative. în condiţiile legii speciale. respectiv: întâmpinări. opisare. VALORIFICARE.10/2001-republicată. de la începutul anului 2010 au fost soluţionate. care se află în diferite stadii de soluţionare (solicitare acte pentru completarea dosarului. din totalul de 2298 (pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 5 dosare noi). .cereri de revendicare adresate altor instituţii. având ca obiect modificări şi completări. oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent. . În prezent. alte instituţii (solicitări înscrisuri. Astfel.66 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.01. sigilare şi comunicare. având ca obiect restituirea în natură a imobilului revendicat. . 173 notificari.10/2001. pe rolul instanţelor. Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor. cu termene de judecată de celeritate. obiecţiuni la rapoarte de expertiză.48 notificări au fost respinse.10/2001. în temeiul Legii nr. Judecătoria Braşov . combinate. etc. conform recomandărilor Instituţiei Prefectului şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti. emise în temeiul Legii nr. în cadrul Biroului pentru Aplicarea Legii nr.solicitări din partea petenţilor. mai sunt în lucru 227 notificari. de două săptămâni. Fond Funciar. transmiterea la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietătilor Bucureşti.Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. . etc).10/2001. reveniri la adresele anterioare.11 notificări au fost soluţionate prin compensarea cu teren pus la dispoziţia Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate. 2. transmiteri de dispoziţii de primar.12. . în temeiul Legii nr. în total.S-au instrumentat 96 dosare având ca obiect fond funciar.1323 adrese externe către notificatori. având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. 3.585 solicitări către compartimentele interne ale Primăriei Municipiului Braşov.10/2001-rep. constatare nulitate absolută. REGISTRU AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR Misiune Identificarea.

-

-

-

-

-

-

-

S-au întocmit situaţii şi proceduri prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, precum şi reconstituirea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov. Au fost preluate 1037 cereri de atribuire a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 Au fost emise 892 decizii de atribuire a terenurilor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, decizii emise în baza a 165 Ordine ale Prefectului Intretinerea bazei de date referitoare la art. 36 din Legea nr. 18/1991, baza de date transferată în aplicaţia GIS Au fost verificate şi avizate 203 documentaţii tehnice topografice referitoare la terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Braşov (anexele prevăzute de Ord. Nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ) Au fost verificate şi avizate 64 procese verbale de vecinătate conform prevederilor Dispoziţiei de Primar nr. 2790/05.10.2004 republicată, conform Dispoziţiei de Primar nr. 29031/22.07.2008, conform anexei nr. 2 (anexa 18) din Ord. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Au fost întocmite 330 Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Brasov privind domeniul public şi privat al Municipiului Brasov, respectiv hotărâri ce au ca obiect dezmembrări , contopiri, alipiri, de terenuri, radiere drept de administrare a diverselor persoane juridie asupra terenurilor aflate in domeniul public sau privat, vânzarea directă sau vânzarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând domeniului privat al Mun. Braşov, darea în folosinţă gratuită către persoane juridice, a unor imobile, asocieri cu diferite persoane juridice în vederea realizării obiectivelor de investiţii în care Municipiul Braşov este partener. A fost clarificată situaţia juridică (situaţia de carte funciară) pentru circa 420 imobile (intabulare străzi, construcţii- unităţi de învăţământ, sedii administrative, cabinete medicale, diverse construcţii şi terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov), însemnând întocmirea de documente administrative şi autentice pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară conform prevederilor legale în vigoare(Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ord 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu modificările şi completările ulterioare). Documentaţii privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a fostului Rulmentul SA Braşov Documentaţii privind reconstituirea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov conform Legii nr. 160/2010 Documentaţii privind declararea de utilitate publică a tronsonului III- Ocolitoarea Municipiului Braşov (177 buc.) Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor proprietatea Municipiului Braşov ce fac obiectul proiectelor aprobate pe lista PID Braşov (drumul Coresi, Piaţa Unirii, Pasaj Independenţei, Piaţa Sfatului, Complex Multifuncţional Poiana Braşov, Cămin Bătrâni Noua, Centrul Vocaţional Astra) Documentaţie privind preluare imobil de la MAPN- imobil str. Agricultorilor nr. 2 şi predarea spre ANL Bucureşti Documentaţii privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a cinematografelor din Municipiul Braşov Documentaţie privind preluarea în proprietatea publică de la Ministerul Public a imobilului situat in Mun. Braşov str. Fundăturii nr. 2 Documentaţii privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov Documentaţie privind constituirea fondului de vânătoare aferente proprietăţilor Mun. Braşov Documentaţii privind semnarea proceselor verbale de vecinătate ale Municipiului Braşov cu localităţile limitrofe Urmărirea derulării contractelor şi contractelor subsecvente încheiate cu SC Danina Star SRL , SC Funciara SRL şi SC Palcons SRL referitoare la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietatea Municipiului Braşov (Statul Român) şi întocmirea documentaţiilor contabile (referate, ordonanţări de plată, facturi)

-

-

- Acte administrative : Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol Adeverinţe pentru încadrarea terenului in intravilan -75 buc Eliberare Titluri de Proprietate – 6 buc având ca beneficiari persoane fizice şi juridice Crearea bazei de date referitoare la emiterea titlurilor de proprietate conform proceselor verbale de punere în posesie Intocmire procese verbale de punere în posesie- 10 buc Intocmire procese verbale de predare primire imobile ce au facut obiectul legilor speciale de retrocedare (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi Ord. De Urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România) - 19 buc Referate şi dispoziţii de primar- 9 buc avizare planuri pentru terenuri care au făcut obiectul legilor fondului funciar- 11 buc Eliberare certificate producător- 131 buc şi întocmirea a 520 procese verbale în baza HG nr. 661/2001 Eliberare bilete proprietate animale-8 buc Cereri înscriere terenuri in reg. Agricol-78 gospodării (poziţii nou înfiinţate) Eliberări adeverinţe registru agricol- 57 buc Inregistrare şi verificare contracte arendă- 21 buc Intreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent Identificarea după caz a actualilor proprietari ai terenurilor aferente obiectivului de investiţie Centura ocolitoare a Municipiului Braşov-tronson 3 Verificarea în teren si completarea unui numar de 120 chestionare statistice privind culturile vegetale si efectivele de animale detinute de persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol Intocmirea darilor de seama statistice solicitate de Directa Judeteana de Statistica si Directia Judeteana pentru Agricultura Pregatirea si executarea lucrarilor privind efectuarea Recensamantului General Agricol 2010 conform prevederilor OG nr. 1370/2009 Deplasarea in teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de inlocuire a animalelor afectate de enzotii Adrese corespondenta –8796 adrese catre persoane fizice, juridice si alte servicii din cadrul Primariei Mun. Brasov.

SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
Misiunea  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  Rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari;  Organizarea de medieri între proprietari şi asociaţiile de proprietari din care fac parte;  Efectuarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune la asociaţiile de proprietari;  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea întocmirii protocoalelor de desprindere;  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea aplicării prevederilor O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe. Activitatea: 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari Rezultate:  Informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari în scopul sprijinirii acestora pentru buna desfăşurarea a activităţii specifice în blocurile de locuinţe.  Întocmirea şi distribuirea materialelor de interes pentru asociaţiile de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în cazul organizării adunărilor generale în cadrul asociaţiei de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor în cazul desprinderii şi înfiinţării de noi asociaţii.

2. Organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari Rezultate:  Organizarea exercitării controlului financiar – contabil şi de gestiune la 73 de asociaţii de proprietari în decursul anului 2010.  În urma controalelor financiare executate, datorită neregulilor constatate s-au aplicat sancţiuni cu avertisment şi amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.500 lei.  Întrucât s-au constatat şi unele fapte care potrivit legii pot constitui infracţiuni, mai multe dosare de control au fost transmise spre cercetare organelor competente. 3.Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri punctual fiecărui petent. Rezultate:  2609 de documente înregistrate în cadrul serviciului,  Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în conformitate cu legislaţia specifică. 4.Implicarea în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Rezultate:  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor.  Întocmirea şi distribuirea formularelor pentru înscriere în program.  Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe înscrise în program.  Notificarea asociaţiilor de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  Întocmirea actului adiţional la contractul de mandat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  În cursul anului 2010 au fost demarate lucrările privind creşterea performanţei energetice la un număr de 36 de blocuri de locuinţe, lucrări care se vor finaliza în anul 2011. 5. Participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. Rezultate:  Participarea inspectorilor din cadrul serviciului la aproximativ 36 adunări generale la asociaţiile de proprietari care au fost verificate din punct de vedere financiar – contabil, pentru înştiinţarea proprietarilor privind neregulile constatate şi măsurile impuse pentru intrarea în legalitate, la care s-au efectuat modificări în structura organizatorică.  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor. 6. Asigurarea atestării administratorilor de imobile prin punerea în aplicare a prevederilor art. 54, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi art. 58 din H.G. nr. 1588/2007 şi H.C.L. nr. 243/2008 care reglementează atestarea de către primari la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, a administratorilor de imobile; Rezultate:  Reactualizarea bazei de date cu administratorii atestaţi (bază de date care la sfârşitul anului 2010 conţinea 777 poziţii) şi întocmirea unei liste publice cu acordul administratorilor atestaţi, care este publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro. şi care la sfârşitul anului 2010 conţinea 493 de poziţii.  Organizarea concursurilor şi atestarea persoanelor pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile. În anul 2010 au fost atestate 39 de persoane, fapt care a condus la încasarea taxei de atestare în sumă de aproximativ 3800 lei. 7. Organizarea unor şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari în vederea încheierii protocolului de desprindere. Rezultate:  În această situaţie s-au aflat 6 asociaţii de proprietari. 8. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov. Rezultate:  În baza de date a serviciului erau înregistrate la finele anului 2010 aproximativ 1323 de asociaţii de proprietari, care se reactualizează cu date reale şi complete. 9. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termică a imobilelor Rezultate:  În baza de date a serviciului sunt înregistrate aproximativ 523 asociaţii de proprietari.  Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.

 62 avizări.ARHIVA Misiunea Derularea activităţilor de secretariat şi arhivă. Obiective Asigurarea în termen legal a tuturor lucrărilor compartimentului.  39 Dispoziţii de Primar. donaţii în contractele unde sunt implicaţi minori.  698 dispoziţii privind aprobarea dărilor de seamă şi descărcarea de gestiune a curatorilor şi a tutorilor. a stabilirii domiciliului minorilor. restituiri CEC sau bănci comerciale.  63 solicitări pentru evaluări şi consilieri psihologice efectuate de către Biroul de Consiliere Psihologică până în data de 30.  39 anchete sociale pentru minorii aflaţi în plasament.  106 avize pentru încheierea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră în favoarea persoanelor vârstnice. Rezultate:  Înregistrarea Situaţiilor Elementelor de Activ şi Pasiv depuse de asociaţiile de proprietari. .  77 anchete sociale pentru acordarea burselor socio-medicale. semestrial. instituţii locale şi centrale:  645 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ .  293 citaţii.  125 cereri. stabilire pensii de întreţinere .  286 dispoziţii privind instituirea curatelelor de boală. cumpărări.  evaluări psihologice la solicitarea instanţei sau a cetăţenilor şi consiliere psihologică pentru minorii ai căror părinţi sunt în dificultate.10. încuviinţare de vânzări.  12 dispoziţii de încetare a tutelei pentru bolnavii puşi sub interdicţie. comunicări. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Misiunea serviciului: Asigurarea serviciului de protecţie a drepturilor şi intereselor anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.  22 anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei condamnaţilor.2010 Servicii către populaţie:  anchete sociale. redactarea de dispoziţii de primar şi elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local.  158 monitorizări curatele minori . COMPARTIMENT SECRETARIAT .08. instituţiile locale şi centrale.  60 dispoziţii de încetare a curatelelor de boală.  37 dispoziţii de încetare curatelă pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. programe de vizitare minori.  14 curatele speciale de reprezentare în instanţă.  emite avize de principiu la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de întreţinere şi renta viagera în favoarea persoanelor vârstnice.  21 dispoziţii emise pentru instituirea tutelei în cazul bolnavilor puşi sub interdicţie.  36 monitorizări tutele minori .  dispoziţii.  36 dispoziţii privind instituirea curatelelor pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. Activitatea serviciului: În anul 2010 la Serviciul Autoritate Tutelară au intrat spre rezolvare un număr de 2978 de cereri de la cetăţeni.  188 curatele speciale de acceptarea succesiunii în numele minorilor. sesizări şi lucrări diverse. Activităţile serviciului > Soluţionarea corespondenţei adresate de către cetăţeni. Rezolvarea corespondenţei.

762 plicuri primite.  992 intern. > Stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.200 achitate.3 avertismente. .  2 anulate.6 trimise la primăriile unde domiciliază contravenienţii. Rezultate: 942 acte din care :  83 adeverinţe eliberate. nr. > Întocmirea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local.1 restituit. .  63 au fost soluţionate nefavorabil  475 cereri din cadrul Primariei Municipiului Braşov – eliberat copii > Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie întocmite de serviciile de specialitate. nr.871 Hotărâri ale Consiliului Local > Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către C.11 şedinţe ordinare 1 şedinţă extraordinară 3 şedinţe de urgenţă. organelor de specialitate pentru executarea silită pe cele necontestate sau a căror contestaţii au fost respinse de instanţă. Rezultate : au avut loc 15 şedinţe ale Consiliului Local.  321 au fost soluţionate favorabil.G.610 acte înregistrate pentru acest compartiment din care  4.G.17. . > Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii. .411 Dispoziţii de Primar . > Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara. 60/1991. .Rezultate: 5. .65 trimise la Direcţia Fiscală Braşov. 2/2001 şi O.  139 rezolvate nefavorabil. si Dispoziţiile de Primar. . conform Legii nr. . 61/2002. Rezultate : 5.  42 rezolvate parţial.333rezolvate favorabil. potrivit prevederilor legale > Preia corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii. Rezultate: .  1 operare.  Eliberează acorduri pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.  4 trimise spre rezolvare. stabilit potrivit legii. în termenele şi procedurile prevăzute de O.  97 declinat competenţa.2 anulate.L.33 contestate. > Elaborează şi păstrează evidenţa documentelor normative emise în cadrul instituţiei. Rezultate: 310 procese verbale întocmite de serviciile de specialitate : . înaintându-le instanţei pe cele contestate.

iar serile au fost dedicate muzicii şi poeziei în recitaluri de excepţie susţinute de: actorul George Custură şi Quartetto Brassovia. Programul acestei ediţii a cuprins evenimente dedicate Braşovului: lansarea cărţilor: “Scheiul” – acad.”  În perioada 18 – 19 martie 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România.  Intensificarea schimburilor existente în cadrul relaţiilor de înfrăţire.V. sprijinirea activităţii şi asigurarea de servicii pentru O. rit. alături de parteneri din ţări membre UE. Parma – Italia. Acest eveniment se bucură de o deosebită apreciere. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. fie cu organisme internaţionale. etc.C (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) şi a Asociaţiei Energie-Cités. Leeds – Marea Britanie. Pitiş. participarea fiind naţională şi internaţională. I. Limassol – Cipru. ceremonie şi magie. pictura. care reuneşte cartea. Nurenberg – Germania). vizând în special acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov şi asocierea Municipiului Braşov cu instituţii sau ONG-uri ori parteneriate. Activităţile serviciului 1. operă. Avem 9 relaţii de înfrăţire: Tampere – Finlanda. Alexandru Surdu.  Colaborare cu sectorul O. Programe de Dezvoltare BIROUL RELAŢII EXTERNE. Obiective  Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. facilitarea de schimburi culturale interne şi internaţionale.G-uri.  În perioada 11 – 14 martie 2010 s-a desfăşurat la Braşov „Târgul Internaţional de Carte şi Muzică”.  Implicarea în proiecte europene. organizarea de evenimente cu specific sociocultural pentru municipiul Braşov. Minsk – Belarus. “Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII – XVIII)” – Ioan-Aurel Pop. Turism şi Evenimente a promovat 19 de proiecte de HCL.E. filarmonică. Gent – Belgia.N. recitaluri de poezie. dezbateri şi simpozioane.N. TURISM ŞI EVENIMENTE Misiune Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale municipalităţii. iniţierea unor noi relaţii internaţionale. 2. Acest eveniment este un spectacol cu elemente de mit. Kastoria – Grecia. Organizarea deplasărilor în străinătate şi a vizitelor partenerilor din străinătate. 4. colaborarea cu instituţiile de cultură. Consolidarea relaţiilor de înfrăţire prin organizarea de acţiuni comune şi realizarea unor relaţii noi. Turism şi Evenimente 2. Netanya – Israel.  Prezenţă activă a Municipiului Braşov în cadrul asociaţiei A. Trikala – Grecia şi 4 de colaborare (Musashino – Japonia. vernisaje de expoziţii. în scopul realizării unor obiective sau proiecte de interes pentru municipiu. Holstebro – Danemarca. mese rotunde şi conferinţe. Tours – Franţa. Rishon LeZion – Israel. fie cu oraşe. Caracterul spectaculos al Coborârii Junilor.DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE. un secol de arhitectură 1889-1989”. Kemer – Turcia. muzica. muzee). Promovarea de proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Braşov – în anul 2010 Biroul Relaţii Externe. arta fotografică într-un regal de manifestări culturale: lansări de carte şi muzică. “Braşovul. Realizarea şi coordonarea unor noi relaţii de colaborare cu Linz – Austria.  Colaborarea cu instituţiile de cultură locale (teatre. 3.  Realizarea de materiale promoţionale.  În 11 aprilie 2010 a avut loc Parada Junilor Braşoveni. Regiunea Veneto – Italia.G local. Cvartetul Hypnotique. actorul Dorel Vişan. naista Oana Lianu şi Annamari Dancs etc. Biroul Relaţii Externe. Serviciul Strategii. eveniment de mare succes aflat la a VII-a ediţie. dar şi . “Sărbătoarea Junilor la Paşti – Obicei particular al Românilor din Schei” – G. dezvoltarea programelor de cooperare teritorială prin proiecte cu finanţare europeană. Györ – Ungaria. Organizarea de evenimente pe raza Municipiului Braşov Toate evenimentele culturale au fost desfăşurate sub egida aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE 1.

în Piaţa Sfatului din Braşov. eveniment sprijinit de primărie. Ca şi în cadrul altor evenimente pe care le-am organizat. fiind susţinut şi de această dată de Primăria Braşov. Paul Szot (Escamillo). Marina Rebeka (Micaela). Pe parcursul transmisiei. filiala Braşov. care este o competiţie de tradiţie care s-a bucurat de participarea sportivilor români şi străini. „Carmen“ interpretată de Elina Garanca (Carmen). La acest eveniment au participat cele mai inovative şi populare trupe de jazz internaţionale: Tuba Project + One. Bourbon Jazz Unit şi InterPlay. Fabio Previati (Dancaire). În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2010 am organizat Târgul de Toamnă eveniment care a cuprins Târgul de Flori. în parteneriat cu Institutul Cultural Român. la organizarea celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. trupe foarte talentate. Silvia Vazquez (Frasquita). a avut loc a II-a ediţie a Crosului de caritate „Aleargă TU pentru ei!” în beneficiul pacienţilor HOSPICE Casa Speranţei. 275 de exemplare au fost donate liceelor şi şcolilor braşovene. diverse experimente şi workshop-uri. sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. cu toţii au avut ocazia de a-şi prezenta tradiţiile şi obiceiurile în faţa unui public numeros şi entuziast. Festivalul etno-medieval Etnovember 2010. Preşedintele Comisiei Europene. Primăria Municipiului Braşov a sprijinit organizarea evenimentului Braşov Anniversary Jazz Nights în perioada 4 – 5 iunie 2010. comunitatea rromă. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul „Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale“. împreună cu Orchestra şi Corul din Valencia. În data de 18 iunie 2010 cea mai îndrăgită operă în rândul publicului meloman (alături de „Traviata“ lui Verdi). ocazie cu care cei prezenţi au avut parte de porţii mari de entuziasm contagios. Spectacolul a fost dirijat de Steffen Schlandt şi s-a bucurat de participarea a 120 de corişti. membri ai Corului Operei (diriijor Diana Bâldea). care aparţin noii generaţii de jazz. Corului Canzonetta (dirijor Ingeborg Acker) şi Corului Corona Melos (dirijor Camelia Epure) şi a soliştilor Irina Iordăchescu (soprană). Târgul de vinuri şi programe artistice. proiect organizat de Depoul de Artă Urbană şi Librăriile Cărtureşti. a avut loc un grandios spectacol cu „Carmina Burana“ de Carl Orff. Marcelo Alvarez (Don Jose). comunitatea germană.G. Corului Astra (dirijor Ioan Oarcea). Programul artistic a fost prezentat de ansambluri de muzică şi dansuri româneşti tradiţionale dar şi de celelalte comunităţi care trăiesc şi muncesc în Braşov: comunitatea maghiară. Am colaborat la susţinerea marcării evenimentului „Ziua europeană a limbilor” organizat de Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German în cadrul proiectelor culturale comune apreciate şi susţinute de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Bucureşti. în perioada 11 – 12 septembrie 2010. concerte. Fundaţia Istorică Firo. Fundaţia Ithaka. . rodul unei cercetări îndelungate despre istoria oraşului de sub Tâmpa. a avut loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. cu tematica „20 de ani de participare cetăţenească la Braşov”. Spectacolul face parte din şirul manifestărilor dedicate împlinirii a 775 de ani de la prima atestare documentară a oraşului. În data de 17 iunie 2010 în Piaţa Sfatului. În data de 1 septembrie 2010 Dan Pavalache a lansat volumul „Cronică de Braşov". Vincenc Esteve (Remendado) şi Mario Cassi (Morales). a adresat câteva cuvinte publicului participant subliniind importanţa solidarităţii între toţi cetăţenii pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială. Ordinul Arhitecţilor din România. cunoscut şi sub denumirea de Serbările Mediatecii Norbert Detaeye. în Parcul „Nicolae Titulescu”. Corul Liceului de Muzică „Tudor Ciortea“ (dirijor Camelia Epure). dornici cu toţii să admire o paradă renumită în toată ţara şi în ultimii ani şi în străinătate. Adriana Zabala (Mercedes). Spectacolul a fost proiectat pe două ecrane amplasate în Piaţa Sfatului cu sprijinul Primăriei. Szerekovan Janos (Ungaria) şi Marian Pop (Cluj).. cu sprijinul financiar al Primăriei. Corului Melos (dirijor Elena Criveanu). Centrul Cultural American. În 15 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul 15 Noiembrie” ediţia a XXI-a. În perioada 19 – 23 mai 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. Zona de Creaţie şi Green Hours. José Manuel Barroso. În cadrul acestui festival au fost organizate expoziţii interactive. eveniment sprijinit de Primăria Municipiului Braşov. comunitatea elenă. Corului Bach (dirijor Steffen Schlandt).N. teatru. în cadrul căruia s-au reunit foştii deţinuţi şi persecutaţi politici din fostele ţări comuniste.            frumuseţea costumelor fac ca străzile din centrul vechi al oraşului să se umple de localnici şi turişti români şi străini. În data de 10 iulie 2010. În perioada 14 august – 30 august 2010 am colaborat la susţinerea expoziţiei itinerante „Reverii urbane” a artistului plastic Sasha Meret. Primăria Braşov a participat ca partener la organizarea Târgului O.

precum şi o atmosferă de sărbătoare de neuitat. volume solicitate – 900/an. . . 7. . Crosul 15 Noiembrie (Asociaţia 15 Noiembrie 1987).Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. Oktoberfest (Clubul Economic German).  Parteneriate/ Colaborări şi/sau cofinanţarea de la bugetul local a evenimentelor promovate în parteneriat cu ONG-uri locale: Târgul Internaţional de carte şi muzică (Asociaţia Libris Cultural).  cursuri de caligrafie japoneză: 14 de participanţi/săptămână.  Actualizarea Catalogului ONG-urilor şi a listei cu Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Braşov pe site-ul www. Coordonarea activităţilor desfăşurate la Centrul de Schimburi Culturale Musashino – Japonia şi la Centrul IT. şi în 2010.Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni pentru realizarea proiectului Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată. Turism şi Evenimente s-a implicat activ.Municipiului Braşov cu Asociaţia „15 Noiembrie 1987” pentru comemorarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987. în organizarea ediţiei 2010 a evenimentului „ Braşov – oraş din poveste” în perioada 6 decembrie – 31 decembrie. „ Transilvania Motor Land”.Municipiului Braşov cu Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România. pentru organizarea la Braşov a celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO.  Consiliere directă/ e-mail pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă sau de la bugetul local.  bibliotecă: nr. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”.  Sprijinirea iniţiativei ONG-urilor de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov unor braşoveni cu merite deosebite.Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media Art pentru realizarea evenimentului ETNOVEMBER 2010.brasovcity. act constitutiv.  cursuri de benzi desenate: 11 de participanţi/săptămână. Crosul de Caritate (Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”).ro. . Colocviul Naţional de Literatură Contemporană la a V-a ediţie. .  Participarea la diferite lansări de proiecte.  Asocierea . Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 150 de participanţi provenind din 7 ţări europene. În 9 decembrie 2010 am sprijinit organizarea deschiderii Şcolii de toamnă pentru profesorii de limbă spaniolă din România. programe de finanţare active pe domenii de activitate.  cursuri de ceremonie a ceaiului: 20 de participanţi/lună. Umbrela Verde (Tuborg România) – campanie de responsabilizare faţă de mediu. Parada Junilor. Sprijinirea activităţii ONG-urilor de interes local prin:  Consiliere şi distribuire de materiale informative pentru cetăţeni şi ONG-uri: procedura de înfiinţare a unui ONG.  Ca în fiecare an. 6. Biroul Relaţii Externe. în colaborare cu Colegiul Naţional Unirea şi Ambasada Spaniei la Bucureşti.  număr utilizatori – 1100/an. 5. oferind tuturor braşovenilor şi turiştilor bucuria unui sfârşit de an plin de bucurii şi daruri. evenimente ale organizaţiilor. conferinţe. Sprijinirea de schimburi culturale Colaborarea cu Asociaţia Mode H Europe (contact prin intermediul Primăriei oraşului Tours – Franţa) şi cu Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru participarea unui grup de persoane cu handicap motor din Braşov la proiectul Mode H în cadrul căruia persoane cu handicap motor din Braşov au prezentat o versiune adaptată a filmului muzical West Side Story. 85 cursanţi/săptămână.  cursuri de limbă japoneză: aprox. finanţatori etc.  cursuri de e-tegami (pictarea de vederi) – 50 de participanţi/an.  Organizarea Târgului ONG-urilor în perioada 11 – 12 septembrie 2010. împreună cu celelalte servicii din Primăria Municipiului Braşov. filiala Braşov. model de statut. Festivalul Etnovember 2010 (Asociaţia Detaeye Media & Art.

3. Coordonarea Instituţiilor de Cultură  Susţinerea financiară a Festivalului de Teatru Contemporan şi colaborarea cu Teatrul “Sică Alexandrescu” în rezolvarea unor probleme organizatorice pe parcursul Festivalului. Ioan Aurel Sbârcea.V. co-finanţate de Comisia Europeană.C. Lendvay Eva. dar şi agenţilor economici. dedicată aleşilor responsabili cu problemele culturale.  Participarea instituţiilor de cultură cu programe artistice specifice cu ocazia evenimentelor organizate de către serviciul nostru ( „Braşov – Oraş din poveste”. Acest model de bună practică a fost nominalizat printre primele 10 bune practici pentru Premiile Europene de E-Guvernare 2009. Manchester (Marea Britanie). participarea la programe de cooperare şi schimburi între oraşe. au fost alese pentru studiu proiectul privind fibra optică şi serviciile oferite pe bază de fibră optică în Almere-Olanda şi proiectul e-dialogos al Primăriei Trikala care este o platformă democratică on-line ce vizează consolidarea guvernării democratice la nivel local. LES RENCONTRES – asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură. Acesta se va încheia în 2011.C. Demersul Qualicities are la bază un set de criterii pe care Municipiul Braşov trebuie să le îndeplinească. Municipiul Braşov este membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi vicepreşedinte al asociaţiei. Implementarea proiectului „ Braşovul – Centrul turismului românesc” În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Recomandări pentru ONG-uri locale active în vederea depunerii acestora la dosare de finanţare pentru proiecte de interes local. Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnilor: Sergiu Chiriacescu.U. Cooperare Teritorială Europeană în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană  Proiectul european Digital Cities (Oraşe Digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiilor informatice şi de comunicare) se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.V. Leu Sandu Valerică. corespondenţă prin poştă.).V. fax şi e-mail. Xanthi (Grecia) şi Trikala (Grecia). (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care doresc să-şi dezvolte durabil economia în jurul activelor patrimoniale locale. 12.E.E. Partenerii proiectului sunt 5 municipalităţi europene: Almere (Olanda). Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru constituit la nivel local pentru punerea în aplicare a demersului. Domeniul major de intervenţie 5.C. a facilitării accesului la patrimoniu. a fost realizată o evaluare iniţială de către coordonatorul Polului tehnic European Qualicities din cadrul reţelei A. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) s-a angajat în demersul pentru obţinerea mărcii europene Qualicities în vederea promovării permanente a patrimoniului material/ imaterial. Jesenik (Cehia). LES RENCONTRES. Colaborare cu structuri internaţionale Municipiul Braşov este membru al asociaţiilor AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură). de asemenea. adoptată în octombrie 2000 de către autorităţile locale membre ale Asociaţei A.  Marca europeană Qualicities este acordată comunităţilor locale care aplică regulat Carta Europeană a oraşelor şi a teritoriilor culturale. etc. 8. natural local.  Demersul de Progres QUALICITIES Municipiul Braşov. FORUMUL EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ – organizaţie care asigură între altele: legături cu peste 300 de oraşe din Europa şi sprijin pentru a le contacta. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Proiectul a debutat în octombrie 2008 iar Municipiul Braşov a devenit partener în proiect în iulie 2009. pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi în special. un organism guvernamental din Malta şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). pentru a face posibilă dezvoltarea de oraşe digitale pe o scară europeană largă. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare . în calitate de membru al Asociaţiei A. ENERGY CITIES – asociaţie pentru management energetic şi protecţia mediului. 11. Principalul obiectiv al proiectului este abordarea ratei scăzute a pătrunderii tehnologiilor informatice şi de comunicare la nivel local prin furnizarea către structurile organizaţionale de strategii/ politici şi instrumente. 9.E. Considerând utilă extinderea serviciilor electronice oferite cetăţenilor. ENERGIE-CITES şi al FORUMULUI EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ (F. Paralimni (Cipru). pentru a obţine în urma unui audit marca europeană Qualicities.S. 10.  Răspunsuri către ONG-uri. Lider de proiect este Trikala – Grecia (oraş înfrăţit cu Braşovul). etc).E. Paul Caracudă. AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) – asociaţie care are ca principal obiectiv valorificarea patrimoniului material şi spiritual al oraşelor şi totodată dezvoltarea turismului.

de dispoziţie. .  Note justificative. Proiectul are drept obiectiv promovarea produselor turistice specifice din Municipiul Braşov şi a zonei adiacente lui. externă şi electronică. licee şi colegii cu peste 500 de copii participanţi au cântat colinde pe scena din Piaţa Sfatului).  Informări. propunere. Activităţile biroului 1.C.  Contracte de achiziţie servicii. 14.  Informare. public-privat de proiecte pentru fondurile guvernamentale şi/sau fondurile structurale. 2. Asociaţia 15 Noiembrie 1987. SERVICIUL STRATEGII. 22 decembrie. Contracte de asociere. se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii Municipiului Braşov. Elaborarea dosarului de candidatură a Braşovului la titlul de Capitală Verde a României în 2011.în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. 15. Scopul proiectului este de a încuraja publicul român cu privire la respectarea mediului înconjurător.E.N.  Elaborare/ redactare acorduri de înfrăţire cu alte oraşe. Alte activităţi ale serviciului:  Corespondenţă relaţii internaţionale. Târgul de vinuri. Pregătirea în parteneriat public-public. Prin realizarea acestuia. cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri.  Corespondenţă internă. ordonanţare).  Urmărirea derulării contractelor de asociere încheiate cu Asociaţia Detaeye Media & Art.L.  Referate: aprobare achiziţii. 15 noiembrie.  Adeverinţe diverse.  Elaborare H. Parteneriate. PROGRAME DE DEZVOLTARE Misiunea Crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Braşov şi atragrea de fonduri nerambursabile pentru proiectele prioritare din Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov .G-uri.  Formulare financiare plăţi (referat. 1 decembrie. Răspunsuri la diverse solicitări. Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România.  Programe evenimente. Obiective Accesarea unor programe de finanţare interne şi/sau externe. adrese prelungire viză pentru cetăţeni străini care activează în O. Municipiul Braşov a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „ Braşovul – Centrul turismului românesc”.  Raport activitate.  Sprijinirea şi implicarea activă în organizarea tuturor evenimentelor desfăşurate de Primăria Municipiului Braşov :  Târgul de flori.  Braşov oraş din poveste (20 de şcoli. Proiectul este derulat de Umbrela Verde (program al URBB – Tuborg România) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. dar şi o îmbunătăţire a imaginii de ţară. implicare în derularea diverselor Programe U. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi implementarea acestora pe domeniile:  infrastructură  strategii şi programe de dezvoltare  promovare turism  resurse umane . etc. 13. angajament.  Traduceri.uri. Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă şi/sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse în vederea obţinerii finanţării. Asociaţia Libris cultural. Proiectul îşi doreşte de asemenea să încurajeze reprezentanţii autorităţilor locale şi cetăţenii să iniţieze şi să se implice în proiecte ecologice care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în marile oraşe ale României. efectuare plăţi.  Organizare şi/ sau participare ceremonie depunere coroane: 26 octombrie (la mormântul lui Titulescu).

din care 700.proiect depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admnistrative.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. . Rezolvarea corespondenţei biroului Rezultate pe anul 2010  Elaborare şi implementare de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile interne sau externe:  Proiect "Reabilitare. .211.206.122. 42 lei .523.95 lei . Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul de intervenţie 1.000 lei asistenţă financiară nerambursabilă .06 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 752. pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. . .pregătirea documentaţiei şi clarificări solicitate de Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.69 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.3. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" . .proiect depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. .235.285. 4.stadiul proiectului : proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Amenajare Piaţa Unirii" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. în cadrul POR 20072013. Domeniul de intervenţie 1. .proiect depus la Administraţia Fondului pentru Mediu.29 lei . "Promovarea potenţialului turistic ş i crearea infrastructurii necesare.98 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 4. pentru finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi . Domeniul major de intervenţie 3.valoarea proiectului : 756. Axa prorritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".valoarea proiectului: 812.elaborare cerere de finaţare în vedera depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. .pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare .532.stadiul proiectului: proiect aflat în implementare  Proiect "Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov" .20 lei din care asistenţă financiară neramburasbilă solicitată 794.valoarea proiectului :14.stadiul proiectului : proiect finalizat  proiect "Braşovul – Centrul turismului Românesc" depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul POR 2007-2011. cooperări internaţionale 3.elaborare cerere de finanţare în vederea depunerii proiectului .valoarea proiectului :5.4 .20 lei . în cadrul POR 2007-2013. Iniţierea de parteneriate Primărie – alte instituţii pentru accesarea de fonduri nerambursabile.686 lei. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.implementarea proiectului .1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală . „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.pregătire documentaţie şi soluţionare clarificări solicitate de către Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.elaborare cerere de finanţare.814.064. Sub-domeniul: Poli de creştere .pregătirea documentaţiei şi a clarificărilor solicitate de către Minsterul Dezvoltării Regionale şi Turismului . Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de Primăria Braşov în calitate de solicitant sau partener 5.1.valoarea proiectului: 990.373. Domeniul de Intervenţie 5.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare o proiect “Reabilitarea Parcului Tractorul Mare din Municipiul Braşov”.406. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământul profesional şi tehnic REMUS RĂDULEŢ din Braşov" .772.

cetăţeni activi în oraşe” proiect finanţat de Comisia Europeană în parteneriat cu Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere.valoarea proiectului : 10. Submăsura b .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Reabilitare drumuri forestiere Timişul Sec.679. Valoarea poiectului: 25. Domeniul de intervenţie 1. Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Virgiul Oniţiu” Braşov şi Fundaţia Agapedia Braşov.082 EURO reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. Domeniul Major de Intervenţie 6.FALPREV – Instruirea personalului implicat în prevenirea recidivei” proiect finanţat prin Fondul European de Securitate Urbană.428. .20 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 8. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.procurare informaţii necesare în elaborarea proiectului: date. IMM–uri. Rezultate:  150 de documente înregistrate în cadrul serviciului. . Valoarea proiectului: 10. 2. încadrarea proiectului în strategii şi programe naţionale . Familiei şi Protecţiei Sociale.926 EURO.56 lei.în prteneriat cu Ministerul Muncii.elaborare cerere de finaţare în vederea depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.514. Torino (Italia).97 lei .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.797.  8 hotărâri de Consiliu Local .valoarea proiectului: 20. Gottingen (Germania).stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare  Proiectul .Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit. informaţii statistice.715.988. diverse ONG-uri..  Proiect "Reabilitarea Cinematografului Patria" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. în cadrul POR 2007-2013.şcoli generale. Pârâul Susai şi prelungeşte drum nou Pârâul Susai" depus la Ministerul Agriculturii .pregătire şi elaborare cerere de finanţare . Rezolvarea corespondenţei. materiale informative şi documentaţii specifice domeniului. în parteneriat cu consilii locale şi penitenciare din Valencia (Spania). Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. în cadrul Programului Comenius.847.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare. Stadiul realizării proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiectul Voluntariat în Europa . redactarea de dispoziţii de primar şi proiecte de hotărâri Consiliul Local.132 lei.o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala" finanţat prin POSDRU 2007-2013. din care 14. Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale.valoarea proiectului: 5. licee şi colegii. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 17. Opava (Republica Cehă).3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii. Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii. Sub-domeniul: Poli de creştere .pregătire documentaţie în vederea implementării proiectului .000 EURO Stadiul realizării proiectului: finalizat decembrie 2010 1.191.  5 Dispoziţii de Primar.1.385.656. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 4. Consultanţă în vederea accesării de fonduri nerambursabile ..670 lei . Le Havre (France).  Proiect "Echilibru .42 lei .

Compartimentul Implementare proiecte 4. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.confecţionarea.L. pe aliniamentele stradale şi scuaruri . evacuarea apelor meteo de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale  Organizează activităţile în caz de calamitate.lucrări de întreţinere a acestora.). a podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov . pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnico-edilitare  Verifică respectărea H.plantarea de material dendrofloricol în parcuri.montarea plăcuţelor cu denumirea străzilor în Municipiul Braşov . întreţinerea. scuarurilor.148/2005. procedurile şi instrucţiunile privind planificarea.întreţinerea şi repararea instalaţiilor semaforizate. achiziţia. ori al unităţilor administrativ teritoriale  Amenajează parcările de reşedinţă.amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă. intersecţiilor şi sensurilor giratorii .organizarea traficului rutier şi pietonal. Serviciul Achiziţii publice ATRIBUŢII  Participă la asigurarea siguranţei circulaţiei prin: . în conformitate cu prevederile Legii 50/1994. Serviciul Amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei 2.  Verifică respectarea Legii nr. Serviciul Amenajare zone de agrement 3. amenajarea parcurilor. montarea şi întreţinerea mobilierului urban  Emite autorizaţiile pentru desfăşurarea transportului de persoane şi bunuri în regim taxi. privind interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Braşov.deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul Braşov. privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului. mână curentă etc.C. cu modificările şi completările ulterioare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare  Implementează programe informatice pentru gestionarea datelor procesate în cadrul Direcţiei Tehnice  Corelează regulamentele şi normele elaborate. cu noile prevederi legale  Elaborează regulamentele. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie .activitatea de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului . asigură intervenţa rapidă a utilajelor aparţinând instituţiilor abilitate pentru asemenea intervenţii speciale  Întreţine fântânile arteziene cu şi fără recirculare  Eliberează şi ţine evidenţa permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele care se deplasează pe arterele cu restricţii de circulaţie din municipiu  Eliberează avizele de principiu şi aprobările de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare.DIRECŢIA TEHNICĂ 1. reparaţii curente şi modernizare a echipamentelor din sistemul de iluminat public  Participă la amplasarea instalaţiilor electrice ornamentale în perioada sărbătorile de iarnă  Eliberează Certificatele de Urbanism pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnicoedilitare şi eliberează Autorizaţiile de Construire. promovarea şi implementarea investiţiilor publice . conform legislaţiei specifice şi monitorizează activităţile de transport în regim de taxi  Emite avizul de specialitate şi/sau al Comisiei de Circulaţie. stâlpi opritori. îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei prin sistematizarea intersecţiilor şi amenajarea de sensuri giratorii şi prin întreţinerea şi repararea drumurilor publice.421/2002. Compartimentul Transport şi monitorizare 5. organizează licitarea locurilor de parcare şi emite abonamentele aferente  Administrează zonele verzi prin: . achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente . eliberează aprobările de intervenţie pentru avariile apărute la reţelele tehnico-edilitare şi care necesită săpătură pe domeniul public  Organizează activitatea de ridicare şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public  Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului cu privire la demolarea construcţiilor neautorizate  Urmăreşte derularea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public şi lucrările de întreţinere.

Eliberarea avizelor de principiu în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare .Elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a străzilor.C. republicată şi actualizată 4.G.Ia măsuri pentru instalarea. potrivit legii.Monitorizarea parcările publice .Eliberarea aprobărilor de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare . prognoza pe următorii 3 ani. Aplicarea O.Eliberarea aprobărilor de intervenţie pentru avarii la reţelele tehnico-edilitare care necesită săpătură pe domeniul public . modernizarea. nu există obligativitatea înmatriculării . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora  Întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor. proiectele.Ridicarea şi depozitarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.Atribuire locuri de parcare în parcările de reşedinţă În vederea eliberării actelor menţionate mai sus.Elaborează. prin poşta electronică sau cu ocazia audienţelor  Organizează audienţe în vederea rezolvării rapide şi eficiente a unor reclamaţii. 421/2002 . se urmăreşte:  Verificarea documentaţiei depuse privind încadrarea în prevederile legale. de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de priorităţi pentru lucrările specifice . studiile şi a alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii  Centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii.Menţine în permanenţă în stare tehnică bună drumurile pe care le administrează . nr 243/2005. centralizează şi întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  Verifică pe teren rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite în scris.Eliberarea permiselor de liberă trecere. repararea.nr. conform H. aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei.43/1997. precum şi pe termen lung  Transmite solicitările de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore către instituţiile administraţiei centrale  Întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile proprii.50/1991. în funcţie de specificul fiecărei documentaţii  Calcularea taxelor şi tarifelor ce trebuie achitate. ţinând evidenţa acestora .Eliberarea cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap . Asigurarea unui trafic rutier şi pietonal optim 2. întreţinerea. dezbateri şi prin alte modalităţi de pregătire profesională  Duce la îndeplinire toate dispoziţiile de primar şi hotărârile care îi revin  Coordonează activitatea serviciilor din subordine după cum urmează: SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI Misiunea 1. exploatarea şi administrarea străzilor din municipiul Braşov .nr. semnarea şi transmiterea actelor solicitate  Verificarea respectării condiţiilor impuse în actele eliberate Obiective . conform standardelor în vigoare. privind circulaţia pe drumurile publice 3.U. privind regimul drumurilor. cu modificările şi completările ulterioare. republicată Serviciile oferite populatiei: . Aplicarea O. Aplicarea Legii nr. referitoare la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere .Inregistrarea vehiculelor pentru care. Întocmeşte caietele de sarcini. în condiţiile legii. dacă este cazul  Verificarea în teren a solicitării pentru încadrarea în condiţiile impuse de legislaţie  Redactarea. conform Legii nr. telefonic. programe anuale şi de perspectivă privind construcţia.L.G. prin participarea la cursuri.195/2002. sesizări sau propuneri ale cetăţenilor  Urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor din direcţie.

Rezultate:  Au fost executate lucrări pe un număr de 370 străzi: .Coordonează.40 buc.marcaje cu vopsea clasică – parcări de reşedinţă – 3.Avizează şi autorizează construcţiile şi instalaţiile din zona drumului public (O. întreţine şi exploatează locurile de parcare . republicată. mână curentă etc. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. astfel: . art. în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului .Stabileşte reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie. . .montat garduri de protecţie – 1125 buc .833 mp .carosabil şi parcări = 232.50/1991.037 buc şi panouri de orientare .101 mp Asigurarea siguranţei circulaţiei prin organizarea traficului rutier şi pietonal cu asigurarea fluenţei circulaţiei.33) . stâlpi opritori.693 mp. .Ia măsuri pentru ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a autovehiculelor. staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule .870 mp .Eliberează şi ţine evidenţa cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap . .720 mp . ia măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun.covoare asfaltice .)  Au fost executate lucrari de întreţinere şi reparare a elementelor de siguranţa circulaţiei şi alte lucrări.Coordonează.covoare asfaltice .Înregistrează şi ţine evidenţa vehiculelor care nu se supun înmatriculării .L. evitarea blocărilor de trafic şi reducerea numărului de accidente de circulaţie prin întreţinerea..Amenajează.marcaje cu vopsea clasică – 67.montat la cotă capace cămine de vizitare = 287 buc .46) . art. .43/1997.G.Ia măsuri de desfiinţare a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (Legea nr.marcaje cu material preformant: .pavaj din calupuri de bazalt la carosabil. remorcilor.Întocmeşte şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei.750 ml . ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI PE ANUL 2010 Întreţinerea şi repararea drumurilor publice.încadrări cu borduri şi înlocuiri = 45. urmăreşte şi verifică activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului. sensuri giratorii = 5.C.Coordonează. Întreţinerea şi repararea drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzatoare cerinţelor traficului. caroseriilor sau subansamblurilor acestora devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice.Ia măsuri pentru amenajarea de piste pentru biciclete şi de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor. a tractoarelor .trotuare = 71.nr.927/2006. podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov.ridicare la nivel capace cămine de vizitare a reţelelor existente = 893 buc. abandonate sau părăsite pe domeniul public .montat stâlpi opritori din metal – 2498 buc. vehiculelor cu tracţiune animală.marcaje rutiere cu vopsea termoplastică – 3.montat limitatoare de viteză: 179 buc . a fost montat 1 stâlp consolă tip “portal” pe B-dul Griviţei  S-au executat marcaje rutiere.6. . Scopul realizării acestora este asigurarea creşterii siguranţei circulaţiei..racordare la nivel grile recipienţi canalizare stradală = 48 buc.nr. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii intersecţii semaforizate în municipiul Braşov . Rezultate:  S-au confecţionat şi s-au montat indicatoare rutiere reflectorizante . urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene cu recircularea şi fără recircularea apei . trotuare.517 mp Confecţionarea.reprofilări străzi cu macadam = 124.365 mp .886 mp .Atribuie locuri de parcare în parcările de reşedinţă şi eliberează abonamente de parcare conform H.montat stâlpi opritori din fontă – 462 buc .

conform Dispoziţiilor de Primar.aprobari de săpătură : 96 . garduri din plasă. Asigură intervenţia rapidă în caz de calamitate. Castanilor Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă.avize de principiu: 201 . Agrişelor B-dul 15 Noiembrie – str.fântânile arteziene cu recircularea apei: Piaţa Sfatului.restituite proprietarilor: 1. . Ştefan cel Mare. B-dul 15 Noiembrie – Patria. Poiana Braşov. Urmărirea şi respectarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere conform H. prin licitaţie.aprobări de săpătură în regim de urgenţă: 361 Eliberare aprobări de intervenţii pentru avariile apărute la reţelele tehnico -edilitare care necesită săpătură pe domeniul public. . Parcul Rudolf Casa Armatei.  S-au eliberat avize de principiu şi aprobări de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare.fântânile arteziene fără recircularea apei (cişmele): Piaţa Sfatului. În anul 2010 au fost atribuite: 2. etc. Evacuarea apelor pluviale de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale Întreţinerea fântânilor arteziene cu şi fără recirculare. Iuliu Maniu – str. Aleea Brediceanu. Demolări construcţii neautorizate.596 buc. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare.restituite proprietarilor: 0 . I. Rezultate: S-au eliberat: .dul 13 Decembrie – str.593 locuri de parcare în proceduri noi 2. cu modificările şi completările ulterioare. Iuliu Maniu – str.245 buc vopsit stâlpi de fontă. Parcul Berzei.736 vignete .348 locuri de parcare în proceduri de ratribuire (locuri de parcare libere sau neachitate) au fost prelungite 20. Al. Castanilor str.272 aprobări de intervenţii. Se urmăreşte semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru şi refacerea suprafeţelor afectate de săpăturile executate în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare. Rezultate:  S-au eliberat: 1.186. Scuar Astra . Parcul N. poduri si podeţe. Livada Poştei – Rectorat. 243/2005. nerezolvate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Ridicare. intersecţie Calea Bucureşti – Str.C.  Au fost executate lucrări de întreţinere şi service pentru : .L. Cuza – str. Rezultate:  Eliberate = 8. din care rezolvate. Zizinului – Str. nr. Parcul Trandafirilor Eliberarea şi ţinerea evidenţei permiselor de liberă trecere. Organizarea activităţilor în caz de calamitate. înlocuit parapeţi de protecţie – 155 ml montat separatoare de sens . 1. restul de 86. b) vehicule parcate neregulamentar: 1.596 buc. Pietonalul Valea Cetăţii . Valea Cetăţii – Ursul. Parcul Trandafirilor. liste metalice. Toamnei. depozitare autovehicule abandonate sau parcate neregulamentar a) vehicule abandonate: 69 buc. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Braşov. B-dul Victoriei – Rapid. Parcul Eroilor. Titulescu. implementarea sistemului de monitorizarea traficului în intersecţiile: B. Parcul Gh.550 buc.893 abonamente au fost eliberate 21. Parcul N. Dima.predate la REMAT: 69 buc. Titulescu . achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente.

469 flori anuale. cosit iarbă şi buruieni. muşuroiri şi dezmuşuroiri trandafiri.sensul giratoriu Aurel Vlaicu – Griviţei .C. amenajarea parcurilor. puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi) precum şi întreţinerea acestora prin aplicarea tehnologiilor specifice Amenajarea şi reamenajarea zonelor de agrement şi a locurilor de joacă Reabilitarea. aplicarea tratamentelor de deratizare. repararea şi întreţinerea locurilor de joacă. au fost amenajate intersecţiile şi sensurile giratorii din municipiu configurate în anii anteriori. dezinsecţie şi dezinfecţie a domeniului public şi privat al municipiului precum şi în clădirile instituţiilor publice – unităţi de învăţământ.Plevnei .sensul giratoriu Calea Feldioarei – Dedeman.273 puieţi arbori foioşi şi răşinoşi.activitate delegată prin concesiune. iar 47 solicitări nu au primit avizul de tăiere.SERVICIUL AMENAJARE ZONE DE AGREMENT Misiunea În anul 2010 activitatea serviciului a constat în administrarea eficientă a zonelor verzi. precum şi cele finalizate în anul 2010. . din parcuri şi scuaruri. Lucrările de întreţinere şi amenajare cuprind o multitudine de lucrări dintre care enumerăm: toaletarea şi tăierea arborilor. repararea şi întreţinerea mobilierului urban.313 m. Actele intrate în serviciu în cursul anului au fost în număr de 1007. 13 Decembrie . referate pentru propuneri de H. 289. Au fost amplasate un număr de 340 jardiniere cu flori curgătoare la ferestrele Primăriei. a aliniamentelor stradale. reamplasarea şi întreţinerea elementelor de mobilier urban. precum şi plantaţiilor de trandafiri Soluţionarea cererilor. diverse acte iniţiate de serviciu etc. intersecţiilor şi sensurilor giratorii. achiziţia şi plantarea materialului dendrofloricol. trandafiri. dezinsecţie si dezinfectie Aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi arbuştilor de pe principalele aliniamente stradale. Exemple: .L. care constau în procese-verbale întocmite la predarea/preluarea lucrărilor. aprobându-se un număr de 270 cereri pentru toaletarea unui număr de 1080 arbori. rezolvate nefavorabil 141. din care s-a aprobat tăierea unui număr de 435 arbori – dintre aceştia un număr de 47 situaţi pe terenuri proprietate privată.l. În baza contractului de amenajare zone verzi prin concesiune. 16. precum şi unele zone verzi din interiorul cartierelor. au fost emise 1015 acte interne. în termenele legale. aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi plantaţiilor de trandafiri.000 bulbi de lalele. grădiniţe etc. precum şi amenajarea şi întreţinerea intersecţiilor şi sensurilor giratorii. întreţinere curăţenie în parcuri. tăiat trandafiri. tuns garduri vii. a parcurilor şi scuarurilor. arbuşti ornamentali foioşi şi răşinoşi. din care: rezolvate favorabil 866. De asemenea.-uri. gard viu şi 1. în locurile publice de recreere şi în parcuri Eliminarea pericolului de accidente provocate de arbori prin tăierea sau toaletarea acestora Eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii şi creşterea gradului de confort al populaţiei prin aplicarea activităţilor de deratizare. solicitărilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice adresate serviciului. tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov. practic şi eficient       Activităţile serviciului Administrarea zonelor verzi – prin lucrări de întreţinere a acestora. scuaruri. Din totalul solicitărilor s-a realizat tăierea unui număr de 340 arbori.sensul giratoriu Griviţei – Str. adrese către colaboratori. a parcurilor şi scuarurilor. în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 402 cereri de toaletare arbori.toate sensurile giratorii de pe Calea Bucureşti şi de pe toate arterele de intrare în municipiu . prin plantarea de material dendrofloricol. pe lângă acestea.sensul giratoriu de la Casa Armatei . intersecţiilor şi sensurilor giratorii prin plantări de material dendrofloricol (răsaduri flori. Pentru activitatea de tăiere de arbori s-au înregistrat un număr de 287 cereri. amplasate pe arterele municipiului. scuarurilor. recondiţionarea. udat plantaţii. au fost plantaţi pe raza municipiului Braşov un număr de 295 trandafiri. 149. . săpălugit rabate flori şi trandafiri. Referitor la toaletarea şi tăierea arborilor. plantări de material dendrofloricol. Obiective  Amenajarea zonelor verzi.intersecţia Strada Castanilor – Strada Iuliu Maniu – Strada 13 Decembrie .

2010 366/25.03. licee) s-a realizat în două etape la un număr de 101 unităţi de învăţământ în perioada vacanţelor elevilor.Grădiniţa de pe Str.990. asupra a 2610 arbori şi 2268 mp plantaţii de trandafiri.Activitatea de deratizare a domeniul public şi privat al municipiului s-a realizat în două etape (aprilie şi octombrie) şi a constat în amplasarea a 2000 kg de substanţă raticidă în 6600 staţii cu momeli toxice. parcuri si scuaruri. şcoli. împrejmuiri cu garduri din plasă de sârma pentru protecţia copiilor.Parcul Tractorul .R PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. repararea coşurilor de gunoi stradale. Activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare arborilor de pe principalele aliniamente stradale.Parcul Hărmanului . organizarea. din parcuri si scuaruri. precum şi reamplasarea mobilierului din centrul istoric.000 mp/etapă. la locurile de joacă.000 mp în fiecare etapă.Str. având ca scop protecţia plantaţiilor împotriva agenţilor patogeni. Totodată au fost dezafectate amplasamentele locurilor de joacă care nu mai prezentau siguranţă. atât a domeniului public cât şi în unităţile de învăţământ (şcoli. 2. Teiuş . 1. cu scopul de a elimina pericolele provocate de epidemii şi epizootii. 17. cu ocazia organizării unor evenimente artistice. leagăne. dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov Aprobarea reducerii tarifelor pentru prestarea activităţilor de deratizare. gropi cu nisip. în cadrul asociaţiilor de proprietari. licee).Şura Dacilor . respectiv în iunie. panouri de baschet. Activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului a fost realizată în trei etape.C. constând în înlocuirea riglelor la bănci. precum şi pentru achiziţia de material dendro-floricol în Municipiul Braşov H. Activităţile de dezinsecţie şi dezinfectie şi au avut drept scop eliminarea pericolelor provocate de epidemii şi epizootii. lucrările la următoarele amplasamente ale locurilor de joacă : . balansoare.350. iulie.Poiana Braşov . 14. castele din lemn.2010 . dezinfecţie şi dezinsecţie şi de întreţinere zone verzi. În baza contractului de reparaţii şi întreţinere a elementelor de mobilier urban. completarea suprafeţelor de amortizare cu nisip şi pietriş. grădiniţe.Proiect de Hotărâre Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi. s-au executat lucrări de reparaţii ale elementelor de mobilier urban situate în parcurile din municipiu. creşterea gradului de confort al populaţiei. vopsirea picioarelor de bănci.F. Carierei .L. amplasarea elementelor de mobilier urban în principalele sensuri giratorii nou create. cum ar fi: Aurel Vlaicu – Griviţei. crt. Pe parcursul anului 2010 au fost incluse în programul de reabilitare al municipalităţii şi finalizate. Pavilioanele C. str. Transilvaniei . Lucrările de reparaţii şi întreţinere a locurilor de joacă s-au executat în toate cartierele municipiului Braşov.06. vopsirea jardinierelor şi trafoarelor. în baza prevederilor OMS nr 536/1997. Prin aplicarea acţiunilor de deratizare s-a urmărit creşterea gradului de confort al populaţiei şi reducerea numărului de rozătoare generatoare de disconfort şi boli transmisibile.Grădiniţa de pe str. la un număr de 197 amplasamente situate pe domeniul public al municipiului. precum şi pe principalele aliniamente stradale şi staţii RAT. s-a efectuat în mai multe etape. efectuându-se astfel dezinfectarea şi igienizarea completă a unităţilor. precum şi prevenirea răspândirii virozelor respiratorii. cât şi la cele situate în incinta unităţilor de învăţământ. Brazilor . Activitatea de dezinfecţie şi dezinsecţie a unităţilor de învăţământ (grădiniţe.Grădiniţa nr. august şi a fost executată pe o suprafaţă de 6. prin repararea şi montarea de elemente constitutive cum ar fi: topogane. eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii. 153/29. Obiect . în anul 2010: Nr. pentru creşterea gradului de confort al populaţiei. Calea Făgăraşului – DN1 Dedeman. str. cu scopul eradicării insectelor generatoare de disconfort şi boli transmisibile.Grădiniţa nr. precum şi plantaţiilor de trandafiri. pe o suprafaţă de 5.

şapte sensuri giratorii.întocmirea caietelor de sarcini. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare . . . . cu patru benzi de circulaţie. pentru următoarele locaţii: .solicitarea.„Reabilitarea Parcului Tractorul”. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI În anul 2010.2 km. procedurilor şi instrucţiunilor privind pregătirea.Obiectivul de investiţii „Reabilitare. proiectelor.cu 4 benzi de circulaţie.  Ocolitoarea Municipiului Braşov – Tronson III – DN13-DN1/DN73. prin Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. Colibaşi. prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară. cu un pasaj peste calea ferată Braşov-Sibiu şi DN1. energie geotermală şi energie eoliană. Proiectul este depus în vederea finanţării din FEDR prin POR. externe şi guvernamentale. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora .Implementare proiect finanţat prin programul operaţional regional 2007-2013.COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE MISIUNE Pregătirea. conform H.G. centralizarea şi alte activităţi legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii . precum şi gestionarea eficientă a acestor fonduri. 1 pod şi 4 sensuri giratorii. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege. dezvoltare. ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului.3. . POR) Axa prioritară . un pod peste râul Timişul Sec. nr. 120/2010 şi din buget local – Ski în România „Amenjare domeniu schiabil.elaborarea regulamentelor.poli de creştere (PIDU). apei şi solului. va fi îmbunătăţit iluminatul public şi va fi reabilitată fântâna.„Casa Verde”.P. în lungime de 3.Implementare proiect cu finanţare de la Administraţia fondului pentru mediu/Ministerul Mediului şi de la bugetul local „Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc Braşov” prin Programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale -DMI . participarea.Căminul pentru persoane vârstnice.Căminul pentru persoane fără adăpost. modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic – Colegiul Tehnic Remus Răduleţ” . Compartimentul Implementare Proiecte a coordonat şi derulat următoarele: . planificarea. .Reabilitarea. modernizarea. pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii .Sala Sporturilor D. în lungime totală de 487 m şi lăţime de 12.Axa prioritară 1.elaborarea.centralizarea şi analiza propunerilor pentru proiecte noi de investiţii. lac de acumulare şi instalaţii de transport pe cablu” în Poiana Braşov . a fondurilor necesare realizării unor obiective de investiţii majore. de la organele centrale.Implementare proiect finanţat din bugetul de stat prin programul de investiţii în turism.3 m (cu 9 deschideri). în vederea sprijinirii durabile a oraşelor . promovarea şi implementarea unor proiecte .4 . . PROIECTE DEPUSE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 (cuprinse în Lista de proiecte prioritate – PIDU):  Drum de legătură DN11-DN13. drumuri acces zona economică Coresi Se va realiza drum de legătură pentru fluidizarea traficului în zona industrială Coresi.  Pasaj Independenţei Se va realiza un pasaj rutier peste calea ferată Braşov – Sighişoara.  Amenajare Piaţa Unirii Se va amenaja infrastructura rutieră şi pietonală şi se va monta mobilier urban. în lungime de 6 Km .întocmirea documentaţiilor şi fundamentărilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivele ce fac obiectul proiectelor . derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile.

etc  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru suspendarea sau retragerea : Autorizaţiilor de transport. .03. Autorizaţiilor taxi modificate. 6 transport completarea documentaţiei) Eliberare Autorizaţie de 4 (2 solicitări pentru eliberare şi 2 solicitări pt. TRANSPORT PUBLIC LOCAL (CURSE REGULATE. Autorizaţiilor de transport vizate. completarea documentaţiei) Modificare autorizaţii taxi 429 ( 234 solicitări pentru modificarea unui număr de 351 234 (ca urmare a înlo-cuirii Autorizaţii taxi şi 195 solicitări pentru completarea autovehiculului sau documentaţiei) finalizării contractului de TIP SOLICITARE NUMĂR SOLICITĂRI 6. cu anexele aferente . Autorizaţiilor taxi. prin care s-a aprobat eliberarea Autorizaţiei nr.N. NR. Număr Dispoziţii de Primar Vizare Autorizaţie de 151 (82 solicitări pentru vizare şi 151 solicitări pt. etc  Încheierea contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  Vizarea tarifelor taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea profesională pentru: persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi. 1. la Compartimentul Transport şi Monitorizare s-a operat un număr de 3310 documente. Autorizaţiilor de dispecerat taxi.03.2008. 2 transport completarea documentaţiei) Retragere Autorizaţie de 14 (12 solicitări pentru retragere şi 2 solicitări pt. Nr. 4. 2. conform Ordinului Preşedintelui A.C. dispecerii autorizaţi şi operatorii dispeceri DOCUMENTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2010 În cursul anului 2010. 12 transport completarea documentaţiei) Prelungire Autorizaţie taxi 425 ( 245 solicitări pentru prelungirea a unui număr de 245 394 Autorizaţii taxi şi 180 solicitări pt. 5. 0061/04. 82 transport completarea documentaţiei) Modificare Autorizaţie de 15 (6 solicitări pentru modificare şi 9 solicitări pt.)  Elaborarea şi actualizarea regulamentelor serviciilor de transport public local  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport  Eliberarea Licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public local prin curse regulate şi regulate speciale  Introducerea şi actualizarea datelor în GIS  Eliberarea autorizaţiilor de transport  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  Vizarea autorizaţiilor de transport  Prelungirea autorizaţiilor taxi  Eliberarea autorizaţiilor de transport şi copiilor conforme RENT CAR  Eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru eliberarea: Autorizaţiilor de transport. REGULATE SPECIALE etc.2008.COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE Misiunea Compartimentul de Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov reprezintă AUTORITATEA DE AUTORIZARE pentru serviciile de transport public local. crt. 114/04. 3.S. taximetriştii.R. Autorizaţiilor taxi prelungite.

R. 11. si fuzi-une transp. După emiterea Dispoziţiei de Primar.S. contractele de muncă înregistrate la ITM şi declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile) şi s-au introdus în baza de date deţinută. În cazul în care notele de fundamentare sunt corecte. profesională Alte solicitări primite din 366 solicitări partea asociaţiilor reprezentative. completarea documentaţiei) 15 8. RENT CAR completarea documentaţiei) Retragere autorizaţii taxi 34 (12 solicitări pentru retragerea unui număr de 12 Autorizaţii taxi la solicitare proprie şi retragerea unui număr de 28 Autorizaţii taxi ca urmare a 2 suspendari şi 3 solicitări pt. leasing) Suspendare autorizaţii taxi 30 (15 solicitări pentru suspendarea unui număr de 53 Autorizaţii taxi şi 15 solicitări pt. s-au predat. în conformitate cu prevederile Art. 13. corecturi sau clarificări. 9. atestatul profesional/certificatul de competenţă profesională. în I. dacă a fost cazul. pentru un număr de 334 persoane. ulterior s-au redactat Dispoziţiile de Primar. După completarea documentaţiei s-a întocmit raportul de specialitate care stă la baza emiterii Dispoziţiei de Primar şi. 45 din Ordinul A.C. etc TOTAL 1805 3 22 4 - 625 Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate în tabelul de mai sus s-a procedat astfel :  Pentru punctele de la 1 la 11 s-au analizat documentele depuse de transportatorul autorizat şi dacă a fost necesar s-a transmis solicitanului o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a face completări.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 12.  Pe baza Dispoziţiilor de Primar se actualizează baza de date electronică permanent. s-a solicitat refacerea calculului. pe bază de proces verbal. operatorilor de transport rutier.A. contractul de atribuire în gestiune delegată . nr. după caz. autorizaţia taxi. .  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 13 s-au analizat documentele depuse de către persoanele implicate în activitatea taxi (cererea pentru introducerea în baza de date.7. transportatorului autorizat. 38/2007 privind serviciul de transport personae în regim de taxi şi în regim de inchiriere cu modificarile şi completările ulterioare. Introducere în baza de date 185 solicitări pentru introducerea în baza de date privind privind activitatea activitatea profesională. Vizare tarife 120 solicitări pentru verificare note de fundamentare şi vizarea unui număr de 350 formulare TARIFE. 12. dispeceratelor.F.F. aceasta împreună cu autorizaţia de transport. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10. s-a eliberat transportatorului autorizat Lista cu tarife – VIZATĂ.aut. Eliberare copii conforme 14 (3 solicitări pentru eliberare şi 11 solicitări pt.N. ecusonul taxi sau etichetele conţinând perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi. s-au verificat valorile înscrise de către transportatorul autorizat în notele de fundamentare a tarifului şi. cu referire la cererea şi documentele depuse. completarea documentaţiei) Transfer autorizaţie taxi în 18 ( 4 solicitări pentru transferul autorizaţiilor şi 14 cazul transformării solicitări privind completarea documentaţiei) transportatorului autorizat din P.

1.T. Braşov. în regim de taxi. Număr de solicitări 182 382 18 0 3 169 754 Modul de soluţionare Avizate favorabil de către Comisia de Circulaţie Avizate favorabil Avizate de către Comisia de circulaţie.  S-a efectuat controlul transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor autorizate taxi.C. Primite din partea R. Braşov şi înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Braşov  La solicitarea transportatorilor autorizaţi. Poliţia Transporturi. 92/2007 serviciilor de transport public local (41 solicitări) Nr. Asociaţiile Profesionale Reprezentative. cu condiţii Neavizate de către Comisia de Circulaţie Amânate Solicitări de completare TOTAL .A.A. 2.T. crt. precum şi cu serviciile de specialitate în transport din alte primării din ţară  Actualizarea periodică a informaţiilor afişate pe pagina de internet a primăriei  Ducerea la îndeplinire a H. Braşov  Verificarea Planului de Servicii transmis anual de către R. troleibuze . Poliţia Comunitară. precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane (cu autobuze. crt. conform graficelor stabilite.T. în conformitate cu prevederile Legii nr. Autoritatea Rutieră Română şi asociaţiile profesionale reprezentative  S-a verificat. . datorită lucrărilor de sistematizare a circulaţiei 2. Braşov. operatorilor de transport şi a asociaţiilor profesionale reprezentative s-au organizat întâlniri şi dezbateri unde s-au oferit informaţii privind transportul public local de persoane în regim de taxi.A. 4. 6.Tabel cu solicitările referitoare la transportul public local.T.urilor  Scanarea documentelor primite.A. 3. în contextul reglementărilor legale în vigoare.T. 5. expedierea răspunsurilor şi arhivarea documentelor serviciului Tabel cu avizul administratorului drumului şi / sau al comisiei de circulaţie (754 solicitări) Nr. periodic respectarea orarului de funcţionare a mijloacelor de transport public local. a curselor regulate efectuate de către Regia Autonomă de Transport Braşov  În cursul anului 2010. Poliţia Municipiului Braşov . Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Braşov. s-a colaborat cu: R. Poliţia Transporturi Braşov.A. 1. 3 30 5 Alte activităţi:  Adrese iniţiate în cadrul serviciului – 84 lucrări  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. etc.L. 4. în vederea îndeplin irii obiectivelor menţionate. în colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. 3. Număr solicitări 3 TIP SOLICITARE Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale (s-a emis Dispoziţie de Primar pentru eliberarea a 2 Licenţe de traseu) Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Reclamaţii primite din partea cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a serviciul de transport prestat de R. Braşov privind înfiinţare puncte de îmbarcare/debarcare călători sau modificarea traseelor.)  Analizarea rapoartelor trimestriale transmise de către R.

privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov CONTRIBUŢIA LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI în anul 2010 Prin natura atribuţiilor sale. 43/1997 privind regimul drumurilor. nr.întocmirea adresei privind rezoluţia Comisiei de Circulaţie  introducerea datelor despre lucrările propuse spre analiză Comisiei de Circulaţie (care se întruneşte săptămânal) în baza de date. 1. republicată. respectarea documentelor de urbanism şi a normelor tehnice specifice obiectivului propus şi.L. conform H.lei 24600 1800 600 1000 32000 25600 1750 1500 88850 Vizare Autorizaţie de transport Modificare Autorizaţie de transport Eliberare Autorizaţie de transport Eliberare copii conforme RENT CAR Prelungire Autorizaţie taxi Modificare autorizaţii taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului sau finalizării contractului de leasing) Vizare tarife Procese verbale de constatare a contravenţiilor Total .12. 224/2006. trasată în harta geospaţială pe coordonate în sistem stereografic 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975)  actualizarea curentă a bazelor de date: Infocet. 4. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice. unde se regăsesc toate datele privind identificarea lucrării (solicitant şi beneficiar – nume şi adresă.propunerea spre analiză şi decizie Comisiei de Circulaţie . corecturi sau precizări în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform prevederilor legale în vigoare . 7.Atribuţii referitore la eliberarea avizului administratorului drumului în conformitate cu prevederile O. crt. în vederea prezentării acestora pe retroproiector. crt. număr topografic. Activitatea Total . după caz: .emiterea avizului administratorului drumului . republicată . GIS. 5. serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local.solicitare completări. 6. OUG nr. în cadrul şedinţei  certificarea planşei Reglementări/Plan de situaţie  eliberarea pe bază de borderou a planşelor certificate spre necschimbare  scanarea şi expedierea adreselor emise  înregistrarea în Banca de Date Urbane.G. 3. în anul 2010: Nr.lei 300 300 300 100 100 80 50 Nr. HCL 835/17. Obiect . care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tarif de eliberare /autorizaţie . actualizată:  scanarea şi luarea în evidenţă a lucrărilor repartizate  verificarea în teren  analizarea documentaţiei depuse pentru conformitate cu cadrul legal în vigoare. identificarea obiectivului prin subiect şi locaţie – adresă. Situaţia ofertelor de donaţie a suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum. 2. nr. Lucrări Comisia de Circulaţie.C. 8. 1.2010 Nr. precum şi geometria suprafeţei de teren pe care se doreşte realizarea obiectivului.Proiect de Hotărâre Planul de Servicii pentru anul 2010.

 întocmirea raportului procedurii. 3 alin (1) din HG 925/2006. Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora. Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Braşov prin suportul acordat serviciilor de specialitate în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice. funcţie de Bugetul local al Municipiului Braşov şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. ACTIVITATEA SERVICIULUI În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia. În cursul anului 2010.  întocmirea contractelelor de achiziţie publică.  întocmirea anunţului de participare sau a invitatiei . cu modificările si completările ulterioare. Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale in vigoare . servicii sau lucrări. 3.  întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice. Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al Municipiului Braşov.  evidenţa şi gestionarea certificatelor cu privire la modul de derulare a contractelor de achiziţie publică.  întocmirea referatelor şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de evaluare şi pentru aprobare a procedurii de achiziţie stabilită conform legii. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria Municipiului Braşov. OBIECTIVE 1. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie. 304 1 din OUG nr.  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor. 4. Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea certificatelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor. MISIUNEA SERVICIULUI Organizarea şi desfăşurărea procedurilor in vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare. respectiv OUG nr. 2. după cum urmează:  elaborarea documentaţiei de atribuire . urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul achiziţ iilor publice precum şi a regimului concesiunilor. în anul 2010 activitatea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv. certificate aflate în evidenţa Serviciului Achiziţii Publice şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  întocmirea înştiinţărilor despre rezultatul procedurii. Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente. transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). de concesiune sau orice alt tip de contract. în conformitate cu prevederile legale. au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice. după caz. 5. către participanţii la procedura achiziţiei publice sau de concesionare.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare.  arhivarea dosarului achiziţiei publice. Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. transmiterea certificatelor mai sus menţionate către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări şi a contractelor de închiriere de terenuri sau imobile şi vânzari de terenuri. 925/2006 modificate prin HG 834/2010. aplicarea procedurillor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică. principalele atribuţii fiind în conformitate cu art.34/2006 modificata prin OUG 19/2010 si OUG 72/2010 şi a normelor de aplicare HGR nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. .

respectiv: 1. întreţinere şi reparaţii elemente de siguranţa circulaţiei.171. 7 au fost derulate pe loturi.73 euro.723. 5.650 lei cu TVA inclus. Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a organizat şi derulat un număr de 132 de proceduri.proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Braşov”. lucrări de marcaje rutiere. De asemenea din cele 21 de cereri de oferte. program ce s-a realizat în proporţie de 100 % până la finele anului. Au fost organizate proceduri de atribuire în baza art. 6.24 lei reprezentând 2.068. concesiunea serviciului de iluminat public. întreţinere şi reparaţii indicatoare de circulaţie.792. „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Braşov”. 3. La aceste contracte au fost incheiate acte adiţionale cu sumele alocate pe 2010. 7.314. concesiunea serviciului de întreţinere a zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol. concesiunea serviciilor de salubrizare. 4. S-au încheiat un număr de 132 de contracte de achiziţie publică.156 euro. 2.228. 6. după cum urmează:  51 contracte de lucrări în valoare de 26.88 lei reprezentând 1. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor principale. 2.colegiul tehnic Remus Răduleţ şi achiziţionarea echipamentelor IT şi a echipamentelor aferente obiectivului de investiţii din Municipiul Braşov “. În anul 2010 în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au realizat achiziţii publice în valoare de 59.  62 contracte de servicii în valoare de 9.412. după cum urmează: licitaţii deschise: 13 cereri de oferte: 21 negocieri: 28 achiziţii directe: 70 Din cele 13 licitaţii derulate de către salariaţii Serviciului Achiziţii Publice un număr de 7 licitaţii au fost derulate pe loturi. 122 lit.77 lei reprezentând 6. reparaţii locuri de joacă şi achiziţii de ansambluri de locuri de joacă. 5. 3. „Reabilitare. 5. . j) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea contractelor având ca obiecte: 1. întreţinere fântâni arteziene.315. demolare construcţii neautorizate. „Studii reabilitare termică blocuri de locuinţe .  19 contracte de furnizare în valoare de 4. S-au întocmit 354 acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a hotărârilor Consiliului Local. etc.REALIZĂRI Începând cu luna februarie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. concesiunea serviciului public de alimentare cu energie termică. 2.111.Pe parcursul anului “Programul anual ” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate.339. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic. Cele mai importante contracte atribuite au avut ca obiecte: 1.193.859 euro.  5 contracte de retransmitere energie electrică la panourile publicitare din municipiul Brasov. “Reabilitare clădire cinematograf Patria”. 6. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor secundare. 3.materiale de promovare tipărite.839. 7. ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov pentru anii 2010-2030”. “Braşovul centrul turismului românesc .368 euro. 4. concesiunea serviciilor de deszăpezire. 4. cu actele adiţionale aferente. reparaţii şi întreţinere mobilier urban. multimedia şi outdoor” Serviciul Achiziţii Publice are în evidenţă 7 contracte de concesiune de lucrări şi servicii. reprezentând 14.

Pe parcursul anului 2010 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene.contracte de concesiune cabinete medicale: 2. Nu au existat reclamaţii cu privire la modul de operare şi soluţionare a documentelor.757 lei reprezentând 830. a actelor adiţionale la contractele încheiate şi la contractele de concesiune aflate în derulare în registrul de contracte cât şi în programele Geomedia (GIS) şi SICO. De asemeni. .53 lei reprezentând 893.lucrări reparaţii în regim de urgenţă la unităţile de învăţământ: 789. Serviciul Achiziţii Publice a încheiat contracte subsecvente având ca obiect intabulări şi evaluări de terenuri în sumă de 3. S-a ţinut evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate în urma aplicării procedurilor legale de atribuire a contractelor.792. evidenţa şi derularea proiectelor de investiţii şi a achiziţiilor publice) contractele încheiate în perioada 2009 -2010.acorduri în vederea închirierii de garaje :218. Au fost introduse în programul SICO (sistem informatic pentru gestionarea.530. . . .164. A fost redactată şi ţinută evidenţa corespondenţei cu diverşi ofertanţi şi între compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Braşov. au fost înregistrate 1284 contracte de concesiune de terenuri în Cimitirul Municipal.766 euro. licee şi colegii) din Municipiul Braşov. Au mai fost încheiate : .686 euro.Pentru licitaţiile derulate prin proiecte s-a colaborat cu Direcţia Relaţii Externe şi Cultură şi cu Direcţia Tehnică.331 euro.407. şcoli generale.lucrări reparaţii curente la unităţile de învăţământ: 3.9 lei reprezentând 185.Au fost derulate proceduri şi încheiate acte adiţionale pentru contractele de achiziţie publică având ca obiect reabilitarea sau modernizarea clădirilor instituţiilor de învăţămînt (grădiniţe. Au fost încheiate contracte subsecvente la acordurile cadru după cum urmează: . însoţite de documentaţia aferentă procedurilor de atribuire. Au fost operate şi soluţionate în proporţie de 100% un număr de 3571 de documente intrate prin registratură .acte adiţionale la contractele de concesiune terenuri:54. În anul 2010 o parte din achiziţiile publice au fost derulate prin mijloace electronice conform prevederilor HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

fara TVA SERVICII val. fara TVA LUCRARI val.TOTAL CONTRACTE 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 licitatie cerere de negociere oferte fara publicare prealabila achizitii directe FURNIZARE val. fara TVA licitatie FURNIZARE SERVICII LUCRARI cerere de oferte FURNIZARE SERVICII LUCRARI negociere fara publicare prealabila FURNIZARE SERVICII LUCRARI .

precum şi prognoza pe următorii 3 ani şi pe termen lung . s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. acolo unde a fost necesar (67 unităţi şcolare). rezultând un număr de 106 contracte încheiate) . modernizare. s-au executat. întreţinere.centralizarea şi promovarea obiectivelor de investiţii cu fonduri nerambursabile . precum şi eficientizarea activităţilor de reabilitare. centralizarea şi întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea Consiliului Local . din totalul de 87 (în acest sens. proiectelor. lucrări în 69 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.370/2008. Serviciul Investiţii a avut ca atribuţii: . finanţate atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat. mansardare şi a reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. Serviciul Investiţii a realizat în anul 2010 următoarele: Finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei stradale .BERD Finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Patinoar acoperit în Municipiul Braşov” Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu Program Săptămânal – Cartier Noua” Continuarea lucrărilor de reabilitare. cu 12 societăţi comerciale.întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile proprii. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .întocmirea caietelor de sarcini.solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore . încheiat cu 3 societăţi comerciale pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.achizitii directe FURNIZARE SERVICII LUCRARI SERVICIUL INVESTIŢII Misiune Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local. Administrarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activităţile de reparaţii curente.I.derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale .în baza Acordului Cadru nr. pentru reparaţii curente.în baza Acordului Cadru nr. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea.întocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor.255/2008.elaborarea regulamentelor.aplicarea şi implementarea sistemului G. cu datele specifice serviciului .răspuns la alte solicitări venite din partea instituţiilor şi a organizaţiilor braşovene.Festivalul Olimpic European de Tineret”       . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora .S. Activităţile serviciului În anul 2010. rezultând un număr de 145 contracte încheiate . mansardare în unităţile şcolare Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat public Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare Domeniu Schiabil în Poiana Braşov . în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat.centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii. s-a elaborat documentaţia pentru 12 proceduri.

din care Cap. până la recepţia finală Participarea în comisiile de recepţie finală Întocmirea planului bugetului pentru reparaţii şi investiţii pe anul 2011.171. str. în baza bugetului aprobat Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii curente Întocmirea bugetelor rectificate pentru investiţii specifice unităţilor şcolare Întocmirea fişelor obiectivelor de investiţii Urmărirea desfăşurării lucrărilor de investiţii începute Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente Participarea în comisiile de evaluare pentru achiziţia lucrărilor pentru reparaţii curente Urmărirea derulării contractelor până la recepţia terminării lucrărilor Verificarea situaţiilor de lucrări.551. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată TOTAL GENERAL. 21. mansardare şi reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat Stabilirea priorităţilor de comun accord cu conducerile unităţilor de învăţământ pentru reparaţii curente.19. recreere.00 589.13 21. în funcţie de necesităţile acestor instituţii Efectuarea măsurătorilor pentru reparaţii curente Întocmirea listelor de cantităţi pentru reparaţii curente Întocmirea devizelor estimative pe fiecare unitate de învăţământ .11 Demararea lucrărilor de construire “Sală de Sport – Şcoala Generală nr.00 21. 51.00 380.Mecanicilor Finalizarea lucrărilor de construire Sală de Sport .27” Demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare troiţe Reparaţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar Fundamentarea bugetelor necesare realizării lucrărilor de reparaţii curente şi intervenţii urgente pentru 87 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat Fundamentarea activităţilor de reabilitare.                               Exproprierea pe Tronson Centura de legătură DN13 – DN1/DN73 Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul “Programului naţional de reabilitare termică” – 36 blocuri de locuinţe Continuarea lucrărilor la “Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc” Execuţia lucrărilor de reabilitare a parcului Tractorul Finalizarea creşelor .55 587.02 – Învăţământ TOTAL CAP.652.Cultura. conform ofertei adjudecate Verificarea respectării termenelor de execuţie a lucrărilor.7 Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţele nr. 65.019. 67. PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 .Şcoala Generală nr.Jepilor.str.80 271.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL Cap. 22.02. conform contractului Participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor Urmărirea comportării lucrărilor în perioada de garanţie.00 71. modernizare.60 . 36 Execuţia lucrărilor de reabilitare la Liceul Nicolae Titulescu Demararea lucrărilor de mansardare – Şcoala Generală nr.BUGET LOCAL - Nr crt. religie TOTAL 77.

07 8.02 Locuinţe. religie TOTAL Cap .00 19. din care TOTAL.00 1.255.00 550. 74. 84.059.00 .00 Denumirea investiţiei TOTAL GENERAL.00 13.92 15.866. servicii şi dezvoltare TOTAL CAP.91 Nr crt.00 1.405. recreere.00 TOTAL GENERAL.86 16.14 PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Nr.00 730.39% PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -2010 7.00 1.051. 70.127. 68.420 . din care Cap. 84.274.403.985.00 805. 87.07 Protecţia med iu lu i TO T AL CAP.07 Cultură. 67. 70.02 Alte acţiuni economice TOTAL REALIZAT: 92.10 13.255. servicii şi dezvoltare TOTAL Realizare:71.698.63 % 1.74 .12 817.00 17. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată 18.11 Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL CAP. 65. crt.11 Învăţământ TOTAL CAP.736.02 Transporturi TOTAL CAP. 51.11 Locuinţe.00 8.00 730.589.00 0. Valoare realizată 15.390.62 353.02 Asigurări şi asistenţă socială TOTAL CAP.985.11 % Valoare aprobată 16.00 26.404.604.00 24.00 14.06 Transporturi TOTAL Realizare:95.02 Protecţia mediului TOTAL CAP.00 1.909.CAP. din care: CAP.00 13 .

.. mii lei 4.272..5 28.421......0 Cheltuieli prevăzute atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat Observaţii Reparaţii curente unităţi şcolare ....877.BUGET 2010 Activitatea Venituri prevăzute în buget ...961...3 34.. RK+Reabilitări – unităţi şcolare TOTAL .. mii lei 4....... Venituri realizate Cheltuieli prevăzute în buget.0 Cheltuieli realizate.726..3 .....318.....5 Realizare: 99 % 33. 28..SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT . ...

Str. în vederea stabilirii corecte a chiriei şi redevenţei. Uranus nr. TAXE. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE MISIUNEA SERVICIULUI Stabilirea impozitelor.persoane fizice. Lungă nr. soluţionarea obiecţiunilor.14 Agenţia Fiscală . având în vedere zonarea Municipiului Braşov. taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. constă în stabilirea impozitelor si taxelor locale – impozitului pe clădiri. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.2002 privind înfiinţarea Direcţiei Fiscale Braşov – instituţie publicǎ de interes local “Direcţia Fiscalǎ Braşov. Referitor la activitatea de stabilire impozite. Turnului nr.CONTENCIOS 7. încheiate de către Primăria Municipiului Braşov cu diverşi contribuabili persoane fizice.4 din HCL nr. controlul. 4. impozit asupra mijloacelor de transport .Str. alte Venituri Persoane Fizice există o persoană care îndeplineşte atribuţii de secretariat. 0368 .450178 FAX: 0268-410540 E-MAIL: dirfiscala@brasovcity. DOROBANŢILOR NR. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 5. inclusiv a majorǎrilor de întârziere şi a amenzilor. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ STR. BIROU SINTEZĂ. SERVICIUL JURIDIC . BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII 6.08. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 4. urmǎrirea şi încasarea impozitelor. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 10.14 Agenţia Fiscalǎ .8 Potrivit art. impozitului pe teren. constatarea.B-dul Eroilor nr. executarea creanţelor bugetare. va avea ca obiect de activitate stabilirea.5 Primăria Municipiului Braşov . Taxe şi alte Venituri – Persoane Fizice din cadul instituţiei. Deasemeni în cadrul Serviciului Stabilire Impozite Taxe.318/26. BRAŞOV TEL: 0268-474440. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE 2. contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere. Marian Voinescu Agenţia Fiscală . ACTIVITATEA SERVICIULUI Activitatea Serviciului Stabilire Impozite.Str. evidenţa contractelor de închirire şi concesiune. consiliere fiscalǎ precum şi facilitǎţi fiscale”. Activitatea din cadrul serviciului este structurată pe sectoare ce cuprind mai multe străzi. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 9.Capitolul IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV 1. p ersonalul din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi principale: . taxe şi alte venituri persoane fizice. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL 3.ro DIRECTOR: Ec. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 8. taxelor şi a altor venituri datorate bugetului local de către contribuabilii .pentru contribuabilii persoane fizice.

 Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării.  Execută orice alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic. copii ale documentelor de identitate ale proprietarilor.  Stabilirea modului de impozitare în cazul mijloacelor de transport. în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei fiscale a unor contribuabili.  Preluarea documentelor de la Serviciul Registratură.  Întocmirea referatelor de scădere în urma aplicarii unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor legale .  Întocmirea referatelor de restituire.  Completarea anexei pentru deschiderea procedurii succesorale privind decedaţii şi înaintarea situaţiei către Consiliul Local Braşov.  Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto. repartizarea şi predarea lor fiecărui inspector. persoană fizică. direcţii. contribuabili. cu completările şi modificările ulterioare art. cu domiciliul în Braşov.2008. sarcini încredinţate de conducerea instituţiei. art. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.  Scanarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent în parte .  Solicitarea de informaţii şi colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale sau. cu alte instituţii.  Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de atestare fiscală. dosar ce conţine în general următoarele documente: .  Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport. după care documentele sunt înaintate spre operare. Judecătorie.  Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflate in evidenţa inspectorului. copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate.  Asigurarea zilnică a programului cu publicul în cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni. clădire şi teren datorat de către contribuabilii persoane fizice. după caz. 256 alin (4) din Legea nr.  Verificarea dosarelor fiscale în vederea impunerii corecte.  Soluţionarea cererilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice.  Pregătirea şi predarea tuturor documentelor la arhiva instituţiei a dosarelor de impunere gestionate de către serviciul persoane fizice.  Întocmirea referatelor de compensare.  Apără prin toate mijloacele. conform prevederilor legale . după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate.  Respectă prevederile regulamentului de ordine interioară şi dispoziţiilor şefilor ierarhici.  Constatarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. în termenul prevăzut de lege. 254 alin (5) si (6). 259 alin (6). clădiri şi teren. 571/2003 şi în baza Dispoziţiei de Primar nr. conform OG 92/2003 (Poliţie.  Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este cazul.  Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport.  Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Braşov.  Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor privind mijloacele de transport în alte localităţi. Primării. care au dobândit un mijloc de transport de la un contribuabil.  Respectă programul de lucru. Serviciul Starea Civilă.  Întocmirea şi expedierea diverselor adrese către instituţii. normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. 45447/13.  Întocmirea referatelor de debitare-scădere după care le înaintează spre operare. Parchet. Taxe şi Alte Venituri – Persoane Fizice solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a . conform prevederilor legale . clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în termen legal .11. Direcţia Generală a Finanţelor Publice. etc. clădirilor şi terenurilor.  Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale. 294 şi aplicarea sancţiunilor în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunere a declaraţiilor prevăzute de art . valorile patrimoniale ale instituţiei . Executori Judecătoreşti.  Descărcarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent. art. Serviciul Stabilire Impozite. 571/2003 privind Codul Fiscal.  Asigurarea zilnică a activităţii de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport. etc).  Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane fizice.declaraţia de impunere.  Efectuează orice lucrări. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. conform prevederilor legale.

1 şef serviciu. executori bancari. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple.restituiri şi compensări plăţi. . .2010 inspectorii din cadrul Serviciului stabilire impozite. notarilor publici. în caz de neachitare introducerea procesului verbal în baza de date. Rezultatul demersurilor efectuate de inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.corespondenţa cu poliţia şi contribuabil privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al procesului verbal la solicitarea contribuabilului).operarea chitanţelor achitate la alte instituţii. administratorii de bloc. Serviciul Public Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor. Totodată s-a reuşit şi încasarea unor debite restante cu vechime aflată la limita termenului de prescriptie. taxe şi alte venituri – persoane fizice au soluţionat un numar de 236. încasările din impozite şi taxe ca urmare a acestui demers au crescut foarte mult. executorilor judecătoreşti. aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de a declara organelor fiscale în termen de 30 de zile orice modificare a patrimoniului menită a modifica cuantumul impozitelor şi taxelor datorate.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală teren. să se prezinte la sediul instituţiei cu documentele necesare în vederea impunerii la plata impozitelor datorate.materiei impozabile ori taxabile. .01.  Cereri eliberare certificate de atestare fiscală. Parchet. . Pentru identificarea la zi a proprietarilor de bunuri.solicitarea de informaţii institutiilor competente cum ar fi: Serviciul Public Regim Permise şi Inmatricularea Vehiculelor.  Radieri auto. Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice a avut ca finalitate actualizarea bazei de date. Emiterea înştiinţărilor de plată în cazul contribuabililor persoane fizice a avut un impact deosebit în rândul cetăţenilor. În baza informaţiilor scrise primite de la Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală clădire.  Declaraţii impunere cladire.2010-31.571/2003 privind Codul fiscal.  Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constă în: . Prin acest demers. . .12.deplasarea pe teren pentru identificarea bunului impozabil. inspectorii din cadrul Serviciului Stabilire Impozite. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite Taxe şi Alte venituri Persoane Fizice au întocmit chemări la sediu pentru contribuabili persoane fizice solicitându-le. emiterea şi transmiterea somaţiei la Serviciul urmărire şi executare silită –persoane fizice şi juridice. serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile.solicitarea de informaţii scrise de la persoane cum ar fi: vecinii debitorului. după caz. Judecătorie. Taxe şi Alte Venituri .249 si 256 din Legea nr.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie. în cazul clădirilor şi terenurilor. atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local prin impunerea corespunzătoare la plată a bunurilor impozabile.etc.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. concomitent cu achitarea obligaţiilor prevăzute prin contracte de închiriere/concesionare sau dare în administrare. Direcţia Finanţelor publice. . notarilor publici. serviciilor publice comunitare – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. în baza art.  Declaraţii impunere teren. executori judecătoreşti. 571/2003 privind Codul fiscal.  Cereri de compensare si restituire suma.30 inspectori şi referenti.  Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. agenţilor economici care deţin calitatea de angajatori ai debitorilor. organelor vamale. REZULTATELE ACTIVITĂŢII În perioada 01.verificarea plăţii în 48 de ore. organelor de poliţie. avocaţilor.  Cereri recalcul impozit cladire si teren. În anul 2010 structura organizatorică a Serviciului a fost următoarea: .529 documente privind :  Dobândiri auto.Persoane Fizice au efectuat următoarele demesuri: . contribuabililor aflaţi într-o astfel de situaţie li s-au adus la cunostintă dispozitiile legale privind obligativitatea achitării impozitului pe cladiri şi teren.

Pe site-ului Primariei Braşov au fost postate toate informaţiile de natură fiscală.persoane fizice ce beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale.  Atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.005.00-17.  Roluri mijloace de transport 58.  Reclamă şi publicitate 37 dosare.  Îmbunătăţirea sistemului informatic de încasare al impozitelor şi taxelor locale şi punerea în funcţiune a aplicaţiei de plată online.În cadrul serviciului se gestionează:  Roluri clădire 102. În vederea actualizarii dosarelor fiscale sunt distribuite chemări la sediu deţinătorilor de proprietăţi . 4. Dorobanţilor nr. În acest mod se verifică lunar Certificatele de dare în folosinţă definitivă pentru imobilele nou construite.  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale.  Roluri teren 103.819.  Actualizarea bazei de date si a dosarelor fiscale. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULAŢIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane fizice privind impozitele şi taxele locale. precum şi imprimatele tipizate necesare impunerii.  Atragerea de masă impozabilă la bugetul locală. iar urmare a acestui demers sau efectuat şi modificările necesare în programul informatic. precum şi la agenţiile fiscale. a unui mijloc de transport sau a unui teren.755 . Taxe şi Alte Venituri au efectuat verificări pe teren.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Braşov str.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa a unei cladiri.  Impozit spectacol 38 dosare.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligatiile ce decurg din aplicarea şi modificarea legislaţiei fiscale Pe linia informării cetăţenilor s-au efectuat următoarele demersuri: . În acest sens au fost solicitate documentele justificative actualizate de atestare a calităţii de scutit.  Majorări şi penalităţi de întârziere aplicate conform legislaţiei în vigoare. . 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.  Terenuri concesionate 598 dosare.  Taxa hotelieră 107 dosare. În timpul programului cu publicul inspectorii dau relaţii privind :  Modul de stabilire al impozitului pe clădiri.  Termenele de plată. terenuri şi mijloace de transport. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Creşterea gradului de încasare al creanţelor la bugetul local. O bună colaborare s+a stabilit şi cu Primăria Municipiului Braşov. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite. În vederea atragerii de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.  Actualizarea bazei de date şi a dosarelor fiscale. zilnic între orele 8. aplicaţiile informatice de managementul documentelor ale celor două instituţii fiind integrate.  Chirii terenuri 68 dosare.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei fiscale. conform legislaţiei în vigoare.  Documentele ce stau la bază aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.

 Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor. 2. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local. 2. sau a altor persoane. Braşov. Obiectivele  Colectarea impozitelor. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. în vederea stabilirii şi colectării obligaţiilor fiscale nedeclarate de către unii contribuabili I. Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. 1. 1. . impozit/taxa pe teren. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE SI CONTROL FISCAL I.1. taxa hoteliera. TAXE.1. Normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedură Fiscală aprobate prin HG 1050/2004. Analizează şi evaluează informaţiile fiscale. de către contribuabilii persoane juridice ce au obligaţia de plată a acestora. concesionarea şi asocierea între municipiul Braşov şi persoane juridice privind domeniului public şi privat.2.amenzi contravenţionale A2) OBLIGAŢII NEFISCALE (contractuale): . se emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite î n urma controlului. în vederea descoperirii de elemente noi. Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei. 6. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL Misiunea:  Stabilirea de impozite. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local Braşov.SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. taxelor.4. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI STABILIRE IMPOZITE. privind legalitatea si conformitatea declaraţiilor fiscale. indiferent de forma lor de organizare. în sarcina contribuabililor persoane juridice.impozite şi taxe locale 1. Când în urma realizării inspecţiei fiscale se constată o modificare a bazei de impunere iniţiale. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 4. şi cf. . 3. impozit asupra mijloacelor de transport. conform legii. Dispune măsuri asiguratorii. reţinere şi plată a impozitelor. ATRIBUŢII A) Atribuţii în stabilirea obligaţiilor datorate bugetului local al municipiul Braşov: A1) OBLIGAŢII FISCALE .Atribuţii în evidenţierea altor venituri datorate bugetului local al municipiul Brasov: veniturile din închirierea. reţinere şi plată a impozitelor. în conformitate cu prevederile legale. taxelor. în conformitate cu prevederile legale. care au obligaţii de stabilire. 1. 7.  Determinarea bazei impozabile reale. impozit/taxă pe clădiri. B) Atribuţii în activitatea de control fiscal: 1. 4. taxelor.1 taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi 4. relevante pentru aplicarea legii fiscale.2 taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publictate 5. Braşov. TAXE. 3. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse. Constată şi sanctionează potrivit legii contravenţiile date prin lege în competenţa Direcţiilor Fiscale Locale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. impozit pe spectacole.majorări de întârziere . sesizează organele de urmarire penală 4.3. conform prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală actualizată şi republicată. 1. când este cazul. taxe şi alte venituri. Execută misiuni de inspecţie fiscală. Când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni. taxa specială salvamont. care au obligaţii de stabilire.

2010-31. în funcţie de data comunicării acestora). executori judecătoresti.09.12. În anul 2010 s-au încheiat 50 de Procese verbale de contravenţie. Menţionăm că.124 documente. în vederea efectuării de inspecţii fiscale. Serviciul Control Fiscal s-a unificat cu Serviciul Stabilire persoane juridice. ca urmare a reorganizării activităţii în cadrul Direcţiei Fiscale.  Cereri Radieri auto.2010-31. Serviciul era denumit Serviciul Control Fiscal. 9. Asigură predarea dosarelor de control la arhiva Direcţiei. Alte Venituri Persoane Juridice şi Control Fiscal. Organizează şi conduce evidenţa acţiunilor de control şi urmăreste modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de control. iar structura organizatorică a acestuia a fost următoarea: .08.din cadrul Serviciului . Prezintă conducerii Direcţiei Fiscale Brasov propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi măsuri de conformare voluntară a contribuabililor. noua denumire a serviciului fiind Serviciul Stabilire Impozite. este de 15 inspecţii fiscale cu termen de finalizare la începutul anului 2011. din care 39. Braşov. In perioada 01. Parchet. în urma inspecţiilor fiscale.1 şef serviciu . Judecătorie.12. executori bancari.  Declaratii impunere impozite si taxe locale  Cereri eliberare certificate de atestare fiscala.  Soldul final. 8. Indeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Fiscale a mun.impozite şi taxe locale  Cereri de compensare si restituire suma. 6.148. s-au stabilit suplimentar diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 4.943 . de către inspectorii cu atribuţii de control fiscal . 7. .7 inspectori de specialitate cu atribuţii de control l .12.din 01.6 inspectori de specialitate.10 inspectori de specialitate cu atribuţii de stabilire Rezultatele activităţii de control fiscal desfăşurate în anul 2010 sunt următoarele:  Soldul iniţial al inspecţiilor fiscale la 01.01. cu următoarea structura organizatorică: .  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie. COMPETENŢE: . 571/2003 privind Codul fiscal. Direcţia Finanţelor publice.2010) privesc:  Dobandiri auto. În perioada 01. I. care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora. s-au intocmit dispoziţii de urmărire către Serviciul Urmărire. datelor şi documentelor privind activitatea contribuabilului. Prin Deciziile de impunere emise în anul 2010.  Cereri recalcul-declaraţii rectificative.  În cursul anului 2010 s-au emis 150 Ordine de serviciu.2010.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr.De control fiscal al impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi fizice de pe raza municipiului Braşov .01.671 lei.2010: 14 inspecţii fiscale.De stabilire a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Braşov . Asigură şi pastrează confidenţialitatea informaţiilor.575.379 documente (9. taxe si alte venituri –persoane juridice au soluţionat un numar de 46.1 şef serviciu .De aplicare a amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale prin întocmirea de procese verbalede contravenţie Până la data de 31.5.2.042 lei. la 31. Taxe.2010 inspectorii din cadrul Serviciului cu atribuţii de stabilire impozite.2010.09.2010. din care:  Modul de soluţionare a Ordinelor de serviciu: S-au emis 145 rapoarte de inspecţie fiscală şi 145 decizii de impunere. pentru diferenţele de sume neîncasate până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare. Din valoarea deciziilor de impunere emise in anul 2010 s-au încasat în total 1.

. Dorobanţilor nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrilor de Consiliu Local în vigoare.  Vizarea fişelor de înmatriculare auto de încetare/înregistrare în evidenţele fiscale. taxelor şi a altor sume datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice.  Termenele de plată.Roluri mijloace de transport 32 052 . 4.989 . conform clauzelor contractuale şi transmite modul de calcul agenţilor economici.Roluri clădiri nr.Terenuri şi spaţii concesionate/inchiriate 1 044 . ce se anexează la declaraţiile depuse.  Eliberarea situaţiilor patrimoniale şi debitelor la zi  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Verificarea dosarelor fiscale in vederea eliminării dublei impuneri şi în vederea determinării bazei reale de impunere.  Cota majorărilor de intârziere aplicate conform legislaţiei in vigoare. sau scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor.Roluri teren 4.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa.Realizarea activităţii de urmărire şi executare silită a impozitelor.  Cereri de vizare/anulare bilete spectacole  Cereri eliberare situaţii patrimoniale şi debite la zi În cadrul serviciului se gestionează: . inspectorii dau relaţii privind:  Modul de stabilire al impozitelor şi taxelor locale.  Identificarea şi impunerea contribuabililor care deţin patrimoniu ce reprezintă bază impozabilă nedeclarată SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE Misiunea Serviciului Serviciul Urmărire si Executare Silită-Persoane Fizice si Juridice are următorul obiect de activitate: . PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SERVICIULUI IN ANUL 2011  Pregatirea şi specializarea profesională a persoanlului din cadrul serviciului prin cursuri de specialitate privind modificarile legislative si aplicabilitatea acestora. Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.Impozit spectacol 24 .00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în str. zilnic intre orele 8. In timpul programului cu publicul. pentru a corespunde tuturor cerintelor serviciului şi implementarea programului informatic specific stabilirii sumelor suplimentare prin controlul fiscal.  Vinzarea biletelor de spectacole.00-17.  Adaptarea programului informatic SIMTAX. precum şi la agenţiile fiscale. Activităţile Serviciului  Organizează activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni Centru Civic. 8 017 .Taxa hoteliera 130 .Reclamă şi publicitate 1 406 DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULATIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele locale.  Eliberarea de formulare tipizate necesare a fi completate.  Documentele ce sunt necesare în vederea aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. a mijloacelor de transport sau a terenurilor.  Asigură corespondenţa cu Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov privind stadiul încasărilor şi modul de respectare a clauzelor contractuale din contractele de concesiune Centru Civic.

 Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele juridice Direcţiei Fiscale şi asigură comunicarea soluţiilor legale în termenul prevăzut de lege. persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. închirieri teren. taxa firmă reclamă şi publicitate.  întocmeşte şi înaintează Serviciului Contencios documentaţia privind declararea stării de insolvenţă pentru creanţele bugetului local faţă de persoane juridice  Verifică documentaţia existentă la dosarul de executare şi o completează în vederea declarării stării de insolvabilitate. cererile debitorilor persoane fizice şi juridice. . solicită evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. concesiuni.  pe baza conturilor cunoscute şi a veniturilor debitorilor persoane fizice şi juridice continuă procedura de executare silită. întocmeşte procesul verbal de trecere în proprietatea statului. despre scăderea din termen şi propune măsuri. Periodic conform prevederilor legale.  Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor.  Asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire şi executare silită emise prin: deplasarea personală în teren (domiciliu şi/sau alte locaţii).  primeşte cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele fizice şi juridice pentru cesiunea de creanţă faţă de debitori.  întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor (în acest sens) pentru persoane fizice şi juridice.  primeşte şi urmăreşte debite transmise spre executare silită. conform prevederilor legale pentru persoane fizice şi juridice. informând din timp conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune şi le înaintează Serviciului Contencios.  calculează cheltuielile de executare silită si actualizează majorările de întârziere pentru actele la care a primit titlul executoriu pentru persoane fizice şi juridice  aplică măsurile prevăzute de lege privind sechestrarea bunurilor. face verificări privind situaţia debitorilor dispăruţi sau identificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile pentru cei insolvabili. distribuie sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii de preferinţă prevazută de lege. taxă teren. făcând confirmarea debitelor. după caz.  Asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor de Director şi Hotărârilor de Consiliu Local Scurt istoric a activitaţii desfăşurate în anul 2010 Serviciul Urmărire şi Executare Silită-Persoane Fizice şi Juridice este alcătuit din 32 persoane ce au ca atribuţie colectarea impozitelor şi taxelor locale (impozit clădiri. emise de Consiliul Local. care solicită stingerea unor creanţe ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a unor bunuri imobile supuse executării silite şi documentaţia în susţinerea acestora. taxa hotelieră) datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice. prin utilizarea serviciului poştal sau a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare. în ceea ce priveşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata concesiunii. ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile (dacă este cazul). în baza deciziilor de aprobare a cererilor debitorilor.  Participă la inventarierea Programului Simtax de Administrare a Impozitelor şi Taxelor Locale. În cursul anului 2010 Serviciului Urmărire şi Executare Silită .  urmăreşte realizarea creanţelor bugetului local în termenul de prescripţie.  identifică contruile în lei şi valută ale debitorilor persoane fizice şi juridice precum şi alte venituri în vederea soluţionarii executării silite. impozit teren.054 de acte şi a desfăşurat următoarele activităţi: Activitatea de stabilire a concesiunii Centru Civic  Au fost verificate 109 contracte de concesiune Centru Civic. le transmite spre aprobare celor în drept. prin emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. împreună cu propunerile de soluţionare. în condiţiile legii. taxă auto. redevenţe. înregistrează. verifică şi transmite Consiliului Local Braşov.  primeşte.Persoane Fizice şi Juridice i-au fost repartizate spre soluţionare 60. întocmeşte procesul verbal de constatare. numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune directorului spre aprobare indemnizaţia acestora şi urmăreşte activitatea acestora pentru persoane fizice şi juridice  organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. declarare a stării de insolvabilitate precum şi pe cel de scădere a debitelor pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie în perioada ulterioară declarării stării de insolvabilitate.  ţine evidenţa debitorilor transmişi spre executare silită sau pentru scădere şi propune măsuri de urmărire şi încasare în termen pentru persoane fizice şi juridice. societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

conform art. Soluţionează pe cale administrativă contestaţiile formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov.261 lei. 286.001 somaţii în valoare de 44.097 lei pentru persoane fizice.G. Soluţionează cererile formulate de către persoanele fizice. conform art.444 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi juridice.025.908 lei. Activităţi de organizare şi arhivare a dosarelor de executare  Au fost predate 961 dosare la Arhiva instituţiei cuprinzând documente arhivate pe anii 2005-2009.137 lei pentru persoane fizice care au creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 3. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. înfiinţarea de popriri  A fost întocmit un număr de 7. 2. la solicitarea agenţilor economici.571/2003 privind Codul fiscal şi conform hotărârilor Consiliului local Braşov aprobate pentru fiecare an fiscal.468.087 lei pentru persoane juridice respectiv unui numar de 6.871. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. Dosare de insolvabilitate  De asemenea pentru încasarea debitelor restante au fost întreprinse măsuri ce au condus la întocmirea a 102 dosare de insolvabilitate în baza OG. Colectivul Serviciului Urmărire şi Executare Silită – Persoane Fizice şi Juridice şi-a adus contribuţia şi la inventarierea masei impozabile prin verificarea şi compararea evidenţei auto din Programul Simtax de Administrare Fiscală cu Programul înaintat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor. Serviciul Stabilire Urmărire şi Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 56 de procese verbale scădere debite pentru societăţile radiate în baza Legii 85/2006 deoarece prin Sentinţă Civilă s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului în temeiul Legii 85/2006. am procedat la întocmirea unui număr de 665 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale.005 de adrese privind sitarea popririi asupra indisponibilităţilor băneşti pentru persoane fizice şi juridice Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile  S-au instituit 309 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile. Procese verbale de constatare a contravenţiilor  S-au debitat şi somat 15.572 lei. Suma debitelor restante ale persoanelor fizice şi juridice. 92/2003. la Bugetul Local.212 popriri în valoare de 23.  Ca urmare a bunei colaborări cu Tribunalul Braşov şi Oficiul Registrul Comerţului. Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Braşov şi ale persoanelor fizice domiciliate în Municipiul Braşov.186 somaţii în valoare de 11. s-a încasat suma de 32.(5) din Legea nr.957. .(3) şi alin. Sistarea popririlor  Au fost întocmite 2. sumă ce cuprinde debite restante datorate de persoane fizice şi juridice. Emiterea şi transmiterea de somaţii. alin. nr. în sumă de 10. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII Misiune 1. precum şi promovarea a 22 dosare la Legea 85/2006 privind deschiderea procedurii insolvenţei. din care s-a procedat la radierea ipotecii / dreptului de gaj pentru un număr de 124 de sechestre ca urmare a achitării debitelor restante în sumă de 3.4 din O.209. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. încasate pe anul 2010  Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.554. Au fost calculate lunar concesiunile din Centru Civic. Procese verbale de scădere  Întrucât la începutul anului 2010 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. proprietăţi ale persoanelor juridice. alin.006 popriri în valoare de 5.486.608 lei pentru persoane juridice şi un numar de 41.042.

2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. iar 39 de către persoane juridice.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. . 10. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.82/1991 a contabilităţii.22/1969 privind angajarea gestionarilor. .500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare. . Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor administrative şi de gestiune.H. 6. 5. . 11. autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată).92/2003 privind Codul de procedură fiscală (actualizată). . activitatea exercitată în cadrul Biroului Soluţionarea Contestaţiilor se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul fiscal.Legea nr. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic.472429/2010.G. nr.H. .28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. la toate gradele de jurisdicţie. . Activitate desfăşurată Conform competenţelor enumerate mai sus. . privind Codul de procedură fiscală. datoriilor şi capitalurilor proprii.G.273/2006 privind finanţelor publice locale. Asigură acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei.Ordinul ministrului finanţelor nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Ordinul ministrului finanţelor nr. .Legea nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.554/2004 privind contenciosul administrativ (actualizată).H. din care 39 formulate de către persoane fizice . actualizată. circulaţie. . . nr. 4. dar şi din alte ramuri de drept respectiv.G.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr.571/2003 privind Codul fiscal. nr. planul de conturi pt. . nr. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.Legea nr. Asigură reprezentarea intereselor insituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ.Legea nr. nr.G.O. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare pe cale administrativă a contestaţiilor formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov.G.U. . 7.H. Activităţile din cadrul acestui Birou.G. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare.Ordinul nr. se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice astfel: 1.G. nr. nr. privind Codul de procedură fiscală. 9. . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.H.Legea nr.G. . . Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia. datoriilor şi capitalurilor proprii nr. scanare. în principal a următoarelor acte normative: . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O. 92/2003. Asigură arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului.571/2003 privind Codul fiscal. .3. .H. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de eficienţă energetică. nr. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.Legea nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.G. .O. în funcţie de solicitări.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.Codul Civil şi Codul de procedură civilă. 92/2003. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte achiziţiile publice. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 78 de contestaţii formulate pe cale administrativă. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. . 8.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.

L. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară.C. În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. s-au emis: în cazul persoanelor fizice : un număr de 27 dispoziţii de respingere a contestaţiei. s-au emis un număr de 29 dispoziţii de acordare a acestor facilităţi fiscale şi un număr de 6 dispoziţii de respingere pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor stabilite prin H. .C. menţionată. precizăm că aferent anului 2010. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a cererilor formulate de către persoanele fizice.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. privind Codul fiscal. .participarea la şedinţele de judecată. la toate gradele de jurisdicţie. operaţiune ce presupune studierea legislaţiei cu relevanţă în cauza dedusă judecăţii. . o tardiv introduse: 1. o dispoziţie prin care s-a dispus conexarea. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.2009. ceea ce presupune formularea de recursuri. şi în baza H.C. 903/22. un număr de 7 dispoziţii de admitere a contestaţiei. . 5.un număr de 3 dispoziţii de admitere în parte. circulaţie. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. În urma analizării acestor cereri. după cum urmează: o neîntemeiate: 24.o dispoziţie de admitere în totalitate. după cum urmează: o neîntemeiate:15.L. nr. s-au efectuat următoarele operaţiuni: .întocmirea actelor de procedură (întâmpinări. Referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. cereri de revizuire.G. concluzii scrise. prevăzute de Legea nr. În ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare. 364/25. . republicată conf. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiei. pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 126 de dosare.analizarea acţiunii privind temeiurile de fapt şi de drept. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic.- - În urma analizării acestora. cu modificările şi completările ulterioare. o tardiv introduse:1 un număr de 2 dispoziţii prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. o fără obiect: 7. . H. etc. birourilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. o lipsite de interes: 1 . . probatorii. etc). scanare. în baza titlului IX din O.2009. note de şedinţă.o contestaţie la executare a fost înaintată către Serviciul Contencios 2.în cazul persoanelor juridice: . 4. 3. precum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii administrativ fiscale şi nu numai.comunicarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile serviciilor cu atribuţii în punerea acestora în executare. prin prezenţa la fiecare termen.571/2003. precizăm că acestea au fost efectuate pentru toate actele înregistrate sau emise în cadrul biroului.un număr de 33 dispoziţii de respingere a contestaţiei. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. . . precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 35 cereri de acordare a facilităţilor fiscale. menţionăm faptul că această atribuţie a fost dusă la îndeplinire în funcţie de solicitările serviciilor.05. o fără obiect: 12.12.o dispoziţie prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. nr. o nemotivate:1. nr.L.exercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare).

Ţinerea evidenţei corespondenţei între compartimente şi diverşi ofertanţi Începând cu luna martie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor.571/2003 privind Codul fiscal.preluarea şi înregistrarea facturilor. în vederea aplicării în mod unitar a acestora. precizăm că s-a emis un număr de 7 solicitări către ministere.2010. . precizăm că această activitate s-a efectuat pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie. .întocmirea Procesului Verbal de Recepţie şi Constatare Diferenţe.Întocmirea documentaţiei pentru fiecare achiziţie în parte (fişă de date.Întocmirea contractelor de achiziţie publică . Biroul Soluţionări Contestaţii a procedat şi la întocmirea unor propuneri privind modificarea Legii nr. . . respectiv documentele care îl alcătuiesc.Identificarea necesităţilor prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu/birou/compartiment din Direcţia Fiscală. 7. respectiv: . . De asemenea.Derulare procedură.Asigurarea desfăşurării de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul Direcţiei Fiscale în condiţiile respectării legii. când este nevoie.Alegerea procedurii.Întocmirea raportului procedurii. Încheierea contractelor de achiziţie publică.Obţinerea aprobărilor pentru declanşarea procedurii. note justificative). de analiză a ofertelor şi de adjudecare a achiziţiei.Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. . întocmirea referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare. a hotărârii de adjudecare.ţinerea evidenţei bunurilor în magazia instituţiei şi predarea lor către compartimente. În ceea ce priveşte activităţile administrative şi de gestiune.12.Cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu / birou al Direcţiei Fiscale. . Printre atribuţiile delegate Biroului Soluţionări Contestaţii se numără şi solicitările înaintate către diferite instituţii privind exprimarea unor puncte de vedere pentru clarificarea unor prevederi legale. .Comunicarea rezultatului procedurii către toţi participanţii la procedură. Precizăm faptul că aferent anului 2010.Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare în situaţiile prevăzute de lege. .6. . În ceea ce priveşte arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului la Biroul de Arhivă din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. 8. . la solicitarea instituţiilor implicate în procesul de legiferare şi s-a înaintat şi o sesizare către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect analizarea oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii. perioadă care a vizat arhivarea şi predarea tuturor documentelor înregistrate în anul 2009.Întocmirea dosarului pentru fiecare achiziţie publică în parte. au fost emise de către Biroul Soluţionări Contestaţii un număr de 1007 adrese.Analizarea ofertelor şi întocmirea proceselor verbale de deschidere. recepţie.Colaborarea cu serviciile de specialitate. . participare). program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la 31. salariaţii biroului au desfăşurat următoarele activităţi specifice: . . În ceea ce priveşte activitatea privind achiziţiile publice precizăm că în urma întocmirii programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice.emiterea Fişei de Magazie . .Estimarea valorii contractului de achiziţie publică. acestea au vizat următoarele : . .Publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP . de exprimare a punctelor de vedere cu privire la anumite aspecte din legislaţia în vigoare. . Conform legislaţiei aferente în vigoare sau aplicat procedurile de achiziţie publică cu respectarea etapelor specifice. pentru ce este nevoie. caiet de sarcini. . Finalizare procedură. . în care sunt precizate: de ce anume este nevoie. 9.Publicarea anunţurilor în SEAP (intenţie. În acest sens. contestaţii. .

.L. S-a avizat favorabil Planul de intervenţie în caz de incendiu la sediul Direcţiei Fiscale Braşov de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. electrice. . În ceea ce priveşte activităţile pe linie de eficienţă energetică. . Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a încheiat în anul 2010 contracte cu: .sistematic confruntă cu contabila de la compartimentul de resort. privind operaţiile de primire şi de eliberare a acestora.S. . sesizeză pompierii.. pentru depistarea eventualelor erori (care se vor îndrepta cu respectarea prevederilor legale). aflate în patrimoniul şi administrarea instituţiei.Implementarea de măsuri de utilizare eficientă a energiei. MEDISAN SERV S.pregătire pentru situaţii de urgenţă pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă tematici cu nr. 10. deşeurile. . recepţionarea şi înregistrarea în evidenţele magaziei (fişele de magazie) a materialelor şi bunurilor primite de la furnizori pe adresa Direcţiei Fiscale Braşov. . în acest sens.în vederea efectuării unor servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă – apărării împotriva incendiilor. .răspunde de buna întreţinere.L. căile de acces. S-a depus documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de funcţionare la incendiu pentru sediul Direcţia Fiscală Braşov. de evacuare şi de intervenţie. .5 decizii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.8 tematici privind instructajul pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.primirea. . conducătorilor locurilor de muncă privind prevenirea şi stingerea incendiilor.S.1 – 9. . termice ale instituţiei. în termen de 24 de ore de la primire. toţi salariaţii au fost supuşi controlului medical periodic conform contractului încheiat. generale ale utilizatorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. . .R. 11.asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor conducerii Direcţiei Fiscale cu privire la casarea şi transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acesteia. PROSANO S. .gestionează şi eliberează bunuri din magazie. acestea au vizat următoarele: . Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a emis: .în caz de incendiu. la alte unităţi.5 obligaţii ale conducătorului societăţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.în vederea efectuării unor servicii medicale. .Realizarea bazei de date cu consumurile energetice.efectuarea controlului intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov prin emiterea : notă de control privind controlul intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov. perioadele caniculare şi secetoase şi sezonul rece. . generale ale salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. bunurilor şi valorilor. . datele din fişele de magazie cu cele din contabilitatea materialelor. . . întocmind documentele necesare.6 proceduri privind lucrul cu foc deschis.verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor şi dotărilor.C. grafic de control intern pe linie de apărare împotriva incendiilor. asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie.obligaţii generale ale salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. privind tipurile de instructaj.administrează şi întreţine toate imobilele aflate în folosirea Direcţiei Fiscale. S-a efectuat instructajul echipelor de intervenţie din cadrul Direcţiei Fiscale.R.Colaborarea cu ABMEE pentru îndeplinirea unor obiective privind procesul de monitorizare a consumurilor energetice: .întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Fiscale. . În ceea ce priveşte activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.fişa obiectivului la sediul Direcţiei Fiscale Braşov. În acest sens. . de apă şi gaz. . de utilizarea raţională a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar. ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor. conducătorului societăţii în domeniul protecţiei civile.asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice.ia măsuri de prevenire împotriva incendiilor. . pe baza actelor prevăzute de lege. conducerea instituţiei şi poliţia.C.

răspunsuri la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice. La nivelul anului 2010. restul fiind reprezentate de petiţii. şi 32 de dosare ce au ca obiect dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor cf. Activităţi realizate în perioada 01.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi prin procedura de conciliere directă prev. Descrierea serviciilor oferite populaţiei .12.evitării duplicării datelor .Soluţionare în mod favorabil a contestaţiilor formulate de către persoane fizice şi juridice împotriva actelor de executare emise de Direcţia Fiscală Braşov. De asemenea într-un procent de 10 % din timpul afectat activităţilor de birou . solicitări de puncte de vedere şi altele. 720¹ din Codul de Procedură Civilă . . au fost instrumentate pe parcursul anului 2010 un număr de 1.G. privind procedura insolvenţei. Funcţionarii din cadrul serviciului au acordat asistenţă juridică celorlalte compartimente de specialitate ale instituţiei într-un procent de 20% din timpul de lucru.2010 – 31. la nivelul Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcţiei Fiscale activitatea a fost structurată pe următoarele coordonate principale : 1.810 acte din care aproximativ 60% au fost aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor. Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi .automatizării proceselor .prin procedura de conciliere directă prev. Legii 31/1990.Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului . Scop .Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul: . 4. . 3. Dintre acestea 582 au ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. . 720¹ din Codul de Procedură Civilă . În cadrul Serviciului Juridic Contencios. 2. 222 au ca obiect contestaţii împotriva actelor de executare.Soluţionarea promptă a oricăror petiţii depuse de persoane fizice sau juridice.creşterii acurateţei informaţiei . O.2010 În cursul anului 2010. rezolvarea petiţiilor depuse de contribuabili în măsura în care această rezolvare presupune cunoştinţe juridice. privind procedura insolvenţei.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţile aflate sub incidenţa Legii 85/2006. înscrierea instituţiei în tabloul creditorilor în situaţiile în care debitorii persoa ne juridice se aflau sub incidenţa prevederilor Legii 85/2006. art. 26/2001. reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în toate dosarele în care instituţia este parte. asigurarea asistenţei juridice celorlaltor compartimente din cadrul instituţiei în funcţie de solicitările comunicate.076 de dosare. în cadrul serviciului a fost inregistrat un numar de 5.SERVICIUL JURIDIC .CONTENCIOS Misiunea Serviciului Serviciul are ca obiect de activitate principal reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti. 200 de dosare la procedura de lichidare cf. funcţionarii din cadrul serviciului au fost implicaţi în acordarea de asistenţă juridică în cadrul elaborării proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere plenului Consiliului Local. în relaţiile cu alte instituţii şi autorităţi publice precum şi acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. 720¹ din Codul de Procedură Civilă . 5. . de art.Soluţionarea cât mai promptă a punctelor de vedere solicitate de alte servicii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov.01. .soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor pentru neacordarea facilităţilor fiscale . 40 de dosare la procedura concilierii cf. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Misiune: Infrastructură informaţională performantă capabilă să susţină: . de art.

pentru instituţiile colaboratoare  Adăugarea de noi funcţionalităti în aplicatia informatică de impozite şi taxe : control fiscal. inventarirea masei impozabile.  implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal cu începere de la 1. prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor . Control acces (utilizatori. Denumire aplicaţie Colectare şi centralizare date de la alte instituţii publice (Primărie . Informaţiei b. Aplicaţii software dezvoltate de Serviciul Tehnologia Informaţiei în anul 2010 Nr. somaţii la termene pentru toţi datornicii din Braşov (aprox. Informaţiei 2.000) .07. ore suplimentare Evidenţa achizitii publice. Întreţinere / administrare pachete de aplicaţii existente : SIMTAX.12. 3.crt. Autorizaţii de construire şi Dare în folosinţă. rol nominal unic. balanţe contabile. prin portalul Directiei Fiscale Brasov. Managementul documentelor.PJ Serv. Radieri auto. Financiar Contabil Serv. 100. evidenţa persoane fizice autorizate. SICO. 167. 1. prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin reţeaua de calculatoareprelucrarea acestor informaţii după necesităţiregăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse. Registrul Agricol. alte situaţii solicitate de Curtea de conturi.01. solduri 2011.Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală. registrul de dispozitii Evidenţa consumabilelor de tehnică informatică Beneficiar Serv. .Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Scop: Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii bazându-se pe: . decizii de impunere pentru toţi contribuabilii din Braşov ( aprox.2010 1.. PJ şi Urmărire PF.dfbv. situaţii încasări. Dezvoltarea Sistemului Integrat de Impozite şi Taxe SIMTAX prin :  Integrarea aplicaţiilor informatice SIMTAX – Managementul documentelor  Integrarea aplicaţiilor de managementul documentelor ale Direcţiei Fiscale şi Primăriei pentru vizualizare HCL.2010 – 31. upgrade şi evidenţe licenţe) Calcul sporuri fidelitate. insolvabilitate. ITM.000). fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului. CASS. adrese de domiciliu şi corespondenţă.2010 ) majorări de impozite pentru contribuabili cu două sau mai multe locuinţe şi auto cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc  diverse exporturi din bazele de date pentru asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor. pentru verificarea ajutoarelor de încălzire. parole. Arhivă electronică. pentru evidenţa parcărilor c.colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date. liste datornici.etc. liste matricole. SICO PS. drepturi de acces. instalări aplicaţii pe servere şi staţii client) d.  Integrarea aplicaţiilor informatice de impozite şi taxe cu GIS Primărie  Portalul Directiei Fiscale www.) Evidenţa echipamentelor informatice (modificări pentru fişe tehnice (evidenţa reparaţii. Stabilire PF. fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei Activităţi realizate în perioada 1.ro  Implementarea soluţiei de consultarea la distanţă a bazei de date impozite şi taxe. vechime. Tehn. 5. confirmări de primire. Diverse situaţii emise : liste de rămăşiţe 2010. Tehn. Resurse Umane Serv. Programare / dezvoltare / implementare aplicaţii software necesare serviciilor din direcţie a. 4. Comp. Legis.

Validarea şi verificarea documentelor scanate în cadrul Direcţiei Fiscale. Asistenţă tehnică acordată serviciilor din Direcţia Fiscală  Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează. în vederea ataşării lor în arhiva electronică 2.e. Au fost emise 90.ro. administrare şi întreţinere a reţelelor de calculatoare locale  Administrarea reţelelor – utilizatori. servicii)  Asigurarea cu piese de schimb.brasovcity. 167. Dotare cu echipamente noi (sisteme de calcul. întreţinere/testare servere şi baze de date. precum şi depanările curente ale acestor programe.  Depanări soft şi hard de nivel mediu. recepţie produse/servicii. instalare şi configurare sisteme de calcul 5. dispozitive periferice) şi întreţinere/ reparare a celor existente  Evaluarea tehnicii de calcul şi înlocuirea celei uzate  Elaborarea caietelor de sarcini (achiziţii produse. Activităţi de operare şi verificare în baze de date SIMTAX. antivirus  Urmărire contracte în derulare Internet. salvare de baze de date.ro şi dirfiscala@dfbv. CSSM) Descrierea serviciilor oferite populaţiei  Activitatea de informare si plata eletronica on line prin aplicatia de Impozite si Taxe de pe site-ul primariei www. casare. achiziţii publice. comunicaţii  Soluţii de securitate firewall.839 de somaţii persoane fizice şi 9. servere.ro (1140 email-uri) . INFOCET şi arhivă electronică  Operarea plăţilor existente în extrasele din trezorerie. Întreţinerea infrastructurii de comunicaţii. Implementare. materiale consumabile şi înlocuirea lor în cele mai bune condiţii  Propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe servicii 6. comunicaţii 4. devirusare  Urmărire contracte în derulare pentru service tehnică informatică  Inventarierea tehnicii de calcul din cadrul instituţiei  Extindere reţea în sediul nou achiziţionat .050 somaţii persoane juridice  Activitatea de gestionare a poştei electronice dirfiscala@brasovcity. intranet. cheltuieli de executare silită  Operarea modificărilor pe contracte concesiuni şi a modificărilor rezultate în urma actelor de control fiscal  Scanarea documentelor serviciului şi ataşarea lor în arhiva electronică  Arhivarea documentelor din cadrul serviciului 7.dfbv. intranet. Activităţi în diverse comisii în cadrul Direcţiei (de inventariere.  Activitatea de informare prin infochioşcurile amplasate în sediul Direcţiei Fiscale şi la agenţiile fiscale  Activitatea de informare prin trimiterea deciziilor de impunere la începutul anului. SIMTAX Concesiuni. mandate poştale. Au fost procesate 222 de cereri de înregistrare în sistemul electronic de impozite şi taxe. reţea metropolitană şi securitatea sistemului informatic al Direcţiei Fiscale  Administrarea serviciilor Internet.000 de decizii de impunere persoane fizice şi juridice  Activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu si-au achitat datoriile la bugetul local prin afişarea somaţiilor pe site-ul Directiei Fiscale www. chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice  Operarea restituirilor.ro şi expedierea lor la destinatari. parole de acces. compensărilor persoane juridice. Au fost emise şi trimise cca. 3.

 52 declaraţii privind salarile către Bugetele de stat.  operarea extraselor de bancă zilnic  25 deconturi cheltuieli. prelucrarea. 3. Intocmeşte balanţa de verificare pentru venituri. Operaţiuni contabile privind activităţile de executare silită. consumului de birotică şi alte cheltuieli de funcţionare. Întocmeşte situaţia încasărilor lunar. 24. Elaborează bugetul de venituri pentru municipiul Braşov. 11. plăţi şi viramente salarii. Organizează şi conduce activitatea în casierie atât la sediul central cât şi la Agenţiile Fiscale de pe raza municipiului Braşov.  106 adeverinţe de salariu. Întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuieli şi anexele pentru investiţii. 9. 10. 2. 16.  109 dispoziţii de plată/încasare. Întocmirea dărilor de seamă contabile pe cheltuieli (balanţa şi bilanţ). Intocmire şi expediere către contribuabili decizii pentru restituiri şi compensări sume. Intocmeşte notele de fundamentare pentru venituri pe clasificaţia bugetară. contului de execuţie şi situaţiilor prezentate de serviciul informatic. registrul de casă. 8. 23. amortizarea şi casarea mijloacelor fixe. NIR. 14. 12. verificarea şi păstrarea tuturor operaţiilor patrimoniale.  17 ordine de deplasare. 15. 6. Întocmeşte răspunsuri către cantribuabili cu privire la solicitări eliberare duplicate după plăţile efectuate prin casierii. 7. 19. Intocmirea balanţelor lunare pentru cheltuieli. Verifică zilnic documentele emise de către angajaţii cu atribuţii de casier.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Misiunea Activitatea de execuţie bugetară a bugetului propriu de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov şi contabilizarea veniturilor pentru bugetul local . Activitatea serviciului 1. Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile conform extraselor de cont. Elaborează documentaţia pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului la venituri şi cheltuieli.  60 state de plată. Elaborează bugetul de cheltuieli al instituţiei. 4.  1185 ordine de plată. prin estimarea cheltuielilor de personal în baza statului de funcţii şi a cheltuielilor materiale în baza costului estimativ în cazul utilităţilor şi a necesarului de formulare tipizate. Intocmeşte balanţe contabile lunar la venituri. consum lunar carburanţi. venituri fiscale şi nefiscale. Verifică extrasul de cont pe cheltuieli şi venituri. Obiective Efectuarea operaţiunilor bugetare şi a plăţilor din buget cu respectarea legislaţiei în vigoare. Întocmire ordine de plată şi operaţiuni de decontare bancară pentru cheltuieli. 17. Acordarea de vize CFP pentru cheltuieli si venituri. 21. 5. 20. note de transfer si bonuri de consum. Calcul. Înregistrarea cronologică şi sistematică. declaraţii lunare. prin rapoartele generate de programul de impozite şi taxe locale. cheltuială salarială). Întocmirea situaţiilor privind execuţia bugetară pentru venituri. 18. Asigură corespondenţa pe probleme financiar – contabile cu instituţiile abilitate 13. 22. Asigură şi verifică întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind operaţiunile de restituire şi compensare. Acordare vize CFP pentru contracte de achiziţii. . concordanţa dintre suma de pe borderou şi suma depusă. Rezultate: Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Financiar Contabilitate privind înrregistrarea cheltuielilor şi plata salarilor s-a concretizat în:  9204 note contabile (extrase de banca.

Obiective: Obiectivul managementului resurselor umane constă în dezvoltarea şi administrarea politicilor şi programelor referitoare la asigurarea unei structuri organizaţionale eficiente. a posturilor pe care le ocupă.  ordinele de plată întocmite în anul 2010 au fost în număr de 2.F.1417 operaţiuni prezentate la viza C.    20 situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal. recrutarea. precum şi justificarea platilor neefectuate.414. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv (C. instruirea şi administrarea personalului.  înregistrat note contabile rezultate în urma operaţiunilor de compensare şi restituire în număr de 4080. 3 cutii mandate poştale şi 159 chitanţiere.  Arhivare documente 2008 Activitatea de casierie Rezultat: În anul 2010 au fost întocmite:  6. serviciile sociale de care au nevoie salariaţii. Întocmit lunar planificări pentru plata facturilor si salarilor. realizat în procent de 106 % raportat la bugetul aprobat în valoare totală de 171.  contabilizat extrase de bancă zilnic.371.P. selecţia.842 mii lei.) . starea de spirit pe care aceştia o manifestă. Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Contabilitate privind gestionarea şi evidenţierea veniturilor s-a concretizat în:  evidenţierea încasărilor în valoare totală de 182. clasificarea şi evaluarea lor. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE                 Prelucrarea actelor zilnice Indosarierea actelor Compartimentului Resurse Umane Intocmirea şi evidenţa fişelor de post Intocmirea şi eliberarea adeverinţelor Procedura deduceri personale Verificarea aplicaţiei Managementul Documentelor Completarea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de serviciu Pregătirea şi perfecţionarea profesională Verificarea.P – cheltuieli.579. asigurarea calitaţii serviciilor. 1851 adeverinte dovada de plata Arhivat 241 dosare documente.279 mii lei. remunerarea pe care trebuie s-o primească. introducerea datelor şi evidenţa concediilor de odihnă Evidenţa primelor de concediu Verificarea şi Evidenţa orelor suplimentare Verificarea şi Evidenţa concediilor medicale Intocmirea pontajului lunar Evidenţa intrări/ ieşiri pe poarta de acces a instituţiei Verificarea şi Evidenţa condicilor de prezentă Organizare şi desfăşurarea concursurilor de recrutare de personal .446 operaţiuni în Registrul de casă. asigurarea unui personal calificat.  Verificare chitanţe anul 2009 şi arhivarea acestora COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea: Obiectul managementului resurselor umane îl constituie emiterea de decizii şi note interne ale Directorului.274 decizii de restituiri sume încasate eronat.  întocmirea deciziilor de compensare în număr de 1.  în anul 2010 s-a verificat concordanţa dintre balanţa analitică şi balanţele analitice privind creanţele bugetare.  întocmirea deciziilor de restituire în număr de 1. integrarea socială a noilor angajaţi.F. aplicarea unui tratament echitabil cu posibilităţi de promovare a salariaţilor.  1.

note interne Comisia de disciplină Evidenţa personalului suspendat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani Evidenţa delegări/ mutări temporare ale personalului în cadrul altor servicii/ birouri Verificare. instituţii. Rezultat:  480. Verificarea.L Buget BIROU SINTEZĂ. restituiri şi compensari sume. declaraţii stabilire taxa publicitate. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ 1.                       Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în clasă/ promovare în grad Promovarea funcţionarilor publici Verificare. direct prin Registratură şi Agenţii Fiscale. de la cetăţeni. procese verbale de constatare a .C. dobandiri şi radieri auto. curieri. Centralizarea şi Evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese Responsabil arhiva RU Raportarea ANFP privind modificările de personal Raportare către Direcţia Judeteană de Statistică Registru de evidenţă al funcţionarilor publici Evidenţa decalare program Consilier etic Evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici Dosarul profesional al functionarilor publici Program SICO salarii State de personal Plan de ocupare al funcţiilor publice H. centralizare şi Evidenţă evaluare personal Acordare de consultatţii. înregistrarea .163 cereri şi acte. radieri clădiri şi terenuri. Calcul şi Evidenţa vechimii în muncă a angajaţilor instituţiei Completarea carnetelor de muncă Intocmirea de referate . agenţi economici (declaraţii stabilire impozit clădiri şi teren persoane fizice şi juridice.000 de persoane au primit informaţii cu privire la probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Indicator de performanţă:  toti cetăţenii care solicită asistenţă la Centrul de Informaţii Cetăţeni să primeasca informaţiile solicitate sau atunci când informaţia solicitată depăşeste competenţa structurii de asistenţă să fie îndrumaţi către inspectorul de specialitate sau către instituţia competentă să le soluţioneze problema. decizii. poşta electronică.  să existe formulare pentru toate tipurile de cereri şi declaraţii 2. înregistrarea şi repartizarea în timp util a actelor  informarea corectă a tuturor cetăţenilor care solicită asistenţă la Direcţia Fiscală Braşov  expedierea promptă a corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov  evidenţa clară şi operaţională a dosarelor din arhivă PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI SINTEZĂ. cereri de scutire de impozit. prin poştă. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ Misiune:  asigurarea circulaţiei optime a actelor (intrări-ieşiri) în cadrul Direcţiei Fiscale Braşov  asigurarea informării corecte a cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe  asigurarea expedierii în timp util a corespondenţei  gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov Obiective:  primirea. Informarea şi asistarea cetăţenilor pe probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat: aproximativ 350.repartizarea spre soluţionare a tuturor cererilor şi documentelor care intră în Direcţia Fiscală Braşov. Asigură primirea.

referitor la folosirea programului de management al documentului Indicator de performanţă: utilizarea cu usurinţă şi corectă a programului de management al documentului 7. pe baza de cerere depusă la centrul de informaţii cetăţeni Rezultat: s-au înregistrat pe loc aproximativ 179 de utilizatori ai sistemului electronic de plată a impozitelor pf şi pj Indicator de performanţă: înregistrarea pe loc a cererii şi eliberarea codului PIN pe loc solicitantului. popriri. verificarea situaţiei fiscale. în baza borderourilor  s-au repartizat către compartimentele aparţinătoare şi înregistrat în condici toate confirmările de primire şi retururile.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor aprobata prin Legea nr. Asigură primirea. Indicator de performanţă: expedierea să se efectueze în maxim 2 zile de la primirea adreselor 4. a programului de management al documentului.183 plicuri simple. a acestei activităţi. folosirea şi selecţionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov. Urmăreşte descărcarea corectă a tuturor documentelor în programul de management al documentului şi ia măsuri pentru realizarea corectă de către toate serviciile. Rezultat: toţi angajaţii instituţiei au primit asistenţă şi consultanţă. pe baza solicitării. pf şi pj. înregistrarea şi eliberarea certificatelor fiscale-persoane fizice Rezultat:  21. recomandate. preluat pe baza de inventar în depozit) 2824 dosare  s-au reconstituit 699 dosare vechi .000 roluri ale contribuabililor au fost analizate în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală pf  s-au eliberat toate certificatele solicitate  s-au descărcat toate certificatele eliberate sau expirate şi predate pentru îndosariere la Serviciul Stabilire impozite şi taxe pf  s-au arhivat borderourile de predare primire a cererilor pentru certificate de atestare fiscală pf  s-au predat la Serviciul Stabilire impozite şi taxe – PF 21. cereri pentru utilizarea sistemului electronic de plata a impozitelor.Asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru folosirea corectă de către angajaţii Direcţiei Fiscale.  nu vor exista acte neînregistrate care să circule în cadrul Direcţiei Fiscale  cererile şi celelate acte înregistrate să fie predate serviciilor de specialitate numai pe bază de borderou 3.Asigură evidenţa. publicaţii de vânzare.contravenţiei. notificari privind declansarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Rezultat: s-a verificat lunar situaţia documentelor expirate Indicator de performanţă: să nu existe neclarităţi în circulaţia documentelor din programul de management al documentului şi să nu existe acte expirate la sfarşitul fiecarei luni. 6. Asigură expedierea corespondenţei către solicitanţi persoane fizice şi juridice şi asigură evidenţa tuturor expediţiilor. pe baza actului de identitate 5. decizii de impunere) şi alte documente au fost înregistrate la Registratură.cu confirmări de primire  s-au descărcat toate actele expediate prin aplicaţia informatică. Centrul de Informaţii Cetăţeni şi Agenţiile Fiscale. somatii. citaţii.795 cereri eliberate sau clasate Indicator de performanţă: verificarea cu atenţie a situaţiei fiscale a solicitantului astfel încat să nu existe cereri nesoluţionate sau amânate şi eliberarea certificatelor numai pe baza de act de identitate sau procură notarială. verificat. pe loc. ca utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor.233/2002 Rezultat:  s-au expediat 252. conform legii. Indicator de performanţă:  înregistrarea şi repartizarea oricarei cereri sau act prezentat la Direcţia Fiscală Braşov şi la Agenţiile Fiscale. să se realizeze pe loc. 8. personal. păstrarea/conservarea. contestaţii. Rezultat:  s-au arhivat ( legat. compartimentele de specialitate .Asigură înregistrarea. cereri pentru eliberarea cerificatelor de atestare fiscală. în ziua prezentării.4 din OG nr.795 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală -pf au fost înregistrate  aproximativ 40.6 al. conform art.

00 – 17. a copiilor.000 lei.Asigură eliberarea pe baza cererilor.00-17. Analiză şi Registratură  Evidenţa tuturor documentelor intrate/ ieşite sau întocmite pentru uzul intern din Direcţia Fiscală Braşov precum şi circulaţia acestora până la descărcarea finală.00 Rezultat: au fost preluate toate apelurile telefonice din acest interval de timp ( în medie 4 apeluri /zi) Indicator de performanţă: preluarea tuturor apelurilor telefonice între orele 16.00 EVIDENŢE păstrate în cadrul Biroului Sinteză. Asigură preluarea apelurilor telefonice către Direcţia Fiscală între orele 16. prin utilizarea aplicaţiei informatice de management al documentului  Evidenţa tuturor documentelor expediate prin poştă pe baza de borderouri  Evidenţa documentelor păstrate în depozitul de arhivă CHELTUIELI pentru prestaţiile poştale: 678.Indicator de performanţă: toate dosarele din arhivă să fie păstrate în condiţii corespunzătoare şi să fie operaţionale 9. . certificatelor şi extraselor de pe documentele din arhiva Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat:  s-au efectuat răspunsuri la 207 cereri de efectuare copii dosare arhivă  s-au cautat in arhiva 562 dosare fiscale din care s-au gasit 543  au fost cercetate în arhivă aproximativ 800 unităţi arhivistice pentru căutarea dosarelor fiscale ale căror copii au fost solicitate  s-au efectuat aproximativ 543 copii dosare fiscale Indicator de performanţă: formularea de răspunsuri la toate cererile prin care se solicită copii ale documentelor în termen de 30 zile 10.

 creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de DPC Bv. asigurând protecţia acestora şi prevenind orice acte de tulburare a ordinii publice. despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice. a uniăţilor şcolare. a pazei obiectivelor de interes public şi privat la nivelul municipiului Braşov . stabilite prin lege.  comunicarea.  creşterea siguranţei cetăţeanului. . la asigurarea fluenţei traficului rutier. hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului. pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice. MISIUNE  Asigurarea ordinii şi liniştii publice. în cel mai scurt timp posibil. prin optimizarea şi modernizarea managementului instituţiei. mitingurilor. protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege. epidemii. precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente. II. stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora. cu ocazia adunărilor publice. la solicitarea cetăţenilor. manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local.  prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale. a pieţelor. industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă. III. a zonelor comerciale şi de agrement. OBIECTIVE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut drept scop îndeplinirea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice precum şi de creştere a eficienţei pazei bunurilor şi valorilor de interes public şi privat.  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale.  participarea. a criminalităţii şi infracţionalităţii stradale. accidente.  controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere. avarii. sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii.DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ BRAŞOV I.a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică. cu următoarele obiective de realizat:  asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică . în condiţiile stabilite prin regulament. conform legii. împreună cu organele abilitate. după caz. pompierii. elaborat de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov şi aprobat de către Primarul municipiului Braşov cu avizul consultativ al Poliţiei municipiului Braşov. protecţia mediului înconjurător. pentru aplanarea stărilor conflictuale.  intervenţia. la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii. prinderea unor făptuitori. organelor abilitate a datelor cu privire la aspectele de încălcare a legii. curăţenia localităţilor.  participarea la asigurarea măsurilor de ordine. explozii. prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal. calamităţi naturale şi catastrofe.  asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local.  asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice. rezolvarea unor cazuri sociale.  apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. precum şi pentru faptele care afectează climatul social.a funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local. în limitele legii.  asigurarea supravegherii parcărilor auto. conform planului de pază si ordine publica. comerţul stradal. altele decât cele cu caracter penal. jandarmeria.  verificarea şi solutionarea. ACTIVITĂŢI Principalele activităţi desfăşurate în anul 2010 de poliţiştii comunitari braşoveni :  asigurarea ordinii si liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică.  însoţirea. altele decât cele stabilite în competenţa sa.  acţionarea împreună cu poliţia. cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie. precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local. stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică al municipiului Braşov.

Braşov au desfăşurat un număr de 1. care au un impact direct asupra siguranţei comunităţii precum şi a realizării unei mai bune acoperiri a teritoriului din competenţă.Zona Carfil – Astra.  H. 2 . 5 . ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor .P.Zona Centrul Vechi – Centrul Civic. precum şi a persoanelor dispărute.243/2008 – privind Regulamentul referitor la eliberarea permiselor de Liberă Trecere pe străzile din municipiul Braşov.201/2006 – privind Procedurile de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al municipiului Braşov. au aplanat 583 stări conflictuale.  B.  B.Zona Rulmentul – Triaj . în cuantum de 70.O.A. cu un număr de 223 sancţiuni. nr. în cuantum total de 938.P. nr.  Legea nr. cu un număr de 970 sancţiuni. obiectivelor şi valorilor.C.P. au fost executate şi în anul 2010. sediile Birourilor de Ordine Publică ale D. au soluţionat 827 sesizări adresate prin Dispeceratul 954. În paralel cu activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi linişte publică şi de pază a bunurilor.075 sancţiuni contravenţionale. ş. . REZULTATE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut în structură un număr de 5 (cinci) birouri de ordine publică cu următoarele zone de competenţă :  B. în cuantum de 269. efectivele D. nr.753 acţiuni.O. în anul 2010 agenţii comunitari braşoveni au constatat un număr de –7. a unui număr de 52 fapte infracţionale. a ordinii şi liniştii publice.130 lei .P.  efectuarea unor acţiuni în colaborare cu instituţii ale Administraţiei Publice Locale şi alte instituţii (de exemplu : pe parcursul anului 2010.  B.O. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor.450 acţiuni. cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie Comunitară.un număr de 72 persoane. în cuantum de 46.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia producerii unor accidente de circulaţie 7 acţiuni.L.Braşov au fost mutate în locaţiile Secţiilor de Poliţie. şi COMPREST S. care au avut ca scop:  supravegherea unor zone în care au fost efectuate lucrări de modernizare carosabil / trotuare .m.P. nr.000 lei.588 acţiuni.a. ponderea deţinând-o încălcarea prevederilor următoarelor acte normative :  Legii nr.950 lei .nr. 3 .C.C.L nr. Din punct de vedere statistic.la acţiuni de supraveghere a locurilor de amplasare a rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere.268/2008 – privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din municipiul Braşov. manifestări sportive.referitoare la activităţi comerciale ilicite.a.500 lei .L.O. prin care. De asemenea.250 lei .P. 4 .C.Braşov au participat.P. În data de 5 august 2010.  H.C. (Anexa 3) IV. carosabil 47 acţiuni. scăpaţi de sub supraveghere. cu deficitul de personal din structurile de ordine şi siguranţă publică de la nivelul celor 5 secţii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov.627/2007 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare. poliţiştii comunitari au legitimat un număr de 11.nr.C.  H.12/1990 .Zona Noua – Răcădău .O. cu un număr de 2120 sancţiuni.Zona Bartolomeu – Stupini.  B. în special a celor comise în stradă. cu un număr de 776 sancţiuni. 1 .859 persoane.P.55 acţiuni. cu un număr de 610 sancţiuni. Din dispoziţia ministrului de interne şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu Poliţia municipiului Braşov.226 lei.C. în cuantum de 104.  H. cu un număr de 789 sancţiuni.360 lei . patrulări în zonele de responsabilitate ale Birourilor de Ordine Publică – Poliţia Comunitară şi ale Secţiilor de Poliţie.550 lei.L nr.L.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia efectuării unor lucrări de modern.din care au fost achitaţi 195.  asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole artistice.nr. ş. agenţi de la Poliţia Naţională. agenţi din cadrul D.C.a. în cuantum de 102. nr. în timp ce comiteau diverse infracţiuni. s-au concretizat în constatarea în anul 2010. 61/1991 – privind normele de convieţuire socială. ş. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a semnat un Protocol de Colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. în anul 2010. Rezultatele pozitive ale acestor patrulări efectuate în municipiul Braşov. .351 persoane fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale de comercializare a produselor. împreună cu inspectori din cadrul societăţii de salubrizare URBAN S.A. au verificat un număr de 3. în cuantum de 43.) .600 lei. în mod direct.. au încredinţat părinţilor sau instituţiilor de ocrotire un număr de 8 minori. surprinse în flagrant. în scopul concentrării eforturilor în direcţia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.251/2005 – privind sistemul de parcare din municipiul Braşov.  H. în cuantum de 257.d. ca urmare a diversificării formelor de manifestare a fenomenului infracţional coroborat. cu un număr de 847 sancţiuni.

în ceea ce priveşte situaţia copiilor străzii. distribuite pliante şi fluturaşi cuprinzând coordonatele de contact ale Birourilor de Ordine Publică. stabilindu-se de comun acord cu conducerile acestor instituţii măsuri pentru prevenirea şi combaterea neregulilor. S-a insistat pe întărirea legăturilor preşedinţii de asociaţii. cu cadrele şi elevii de la unităţi de învăţământ. . disciplina în construcţii şi afişaj stradal. siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. în care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov este partner alături de alte şase ţări europene. agenţii din cadrul Direcţia Poliţia Comunitară au participat la întâlniri cu preşedinţi ai Asociaţilor de Proprietari. sancţionarea celor care au încălcat prevederile actelor normative. V. susţinute din fonduri europene. totodată. Polițiștii găsiți vinovați au fost sancționați disciplinar. actele de violenţă din incinta sau imediate apropiere a şcolilor. astfel.C. o specializarea poliţiştilor locali în domeniile : circulaţiei pe drumurile publice. distribuirea de pliante şi fluturaşi.P. în aceste instituţii. prilej cu care au fost prelucrate acte normative. În anul 2010. ocazie cu care au fost analizate problemele de ordine publică existente.a. în număr de 30. principalele atribuţii ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. şi modalităţile de rezolvare ale acestora.P.579 mii lei Bugetul pe anul 2010 a fost cheltuit în procent de 100 % Propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii desfăşurate de D. combaterii corupţiei interne. cu durata de 3 luni .  Proiectul Asociaţiei Metropolitane Braşov: „Safeland” – Proiect de prevenire a criminalităţii la nivel local. SITUAŢIA Venituri/Cheltuieli Venituri ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate. instruirea elevilor şi cadrelor cu privire la modalităţi de apărare împotriva faptelor antisociale. discuţii cu elevii problemă. după cum urmează :  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: „ Grundvig Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei” în derulare şi în cadrul căruia a fost încheiat un Contract cadru de parteneriat pentru desfăşurarea unor activităţi privind prevenirea recidivei în municipiul Braşov şi în zona adiacentă acestuia. în vederea demarării programelor de formare iniţială. precum şi principalele norme privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza mun. şi atribuţiile Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.  De asemenea. În acest sens au fost purtate discuţii cu agenţii din cadrul instituţiei.Ponderea infracţiunilor constatate.I. De asemenea.579 mii lei Cheltuieli ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. dar şi infracţiuni cu violenţă. spargeri de locuinţe ş.Braşov.L.„ Falprev – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” – .  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: . care pot furniza date importante privind persoanele pretabile la comiterea de infracţiuni şi contravenţii. tâlhării. Bv. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a participat la şedinţele de lucru desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte aflate în curs de derulare. prilej cu care au fost abordate aspecte legate de ordinea şi liniştea publică. se vor avea în vedere următoarele: o stabilirea cadrului organizatoric. persoanele fizice şi juridice . Bv.A. împreună cu structurile de specialitate ale M. Au fost. operatorii economici. a avut în cercetare un număr de 11 agenţi de poliţie pentru săvârşirea unor fapte ce puteau constitui abateri disciplinare. activităţi comerciale. pe parcursul anului 2010 au fost pregătite documentele pentru Proiectul Poliţiei Locale Valencia / Spania. Activitatea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov a avut ca obiect şi realizarea unui număr de 45 întâlniri cu conducerile a unui număr de 37 instituţii de învăţământ din zona de competenţă. prevenirea violenţei în şcoli şi cartiere”. O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. a locurilor de depozitare a diferitelor VI. în special abaterilor de la etica profesională. cazuri care au fost prelucrate şi cu întregul efectiv din subordine. aprobat de Comisia Europeană: “HERA – Îmbunătăţirea Managementului de Poliţie referitor la Violenţa Domestică”. măsuri ce au constat în întâlniri ale reprezentanţilor Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. o deţin infracţiunile de furt . la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea în societate a foştilor condamnaţi. permanent.. Direcţia Poliţia Comunitară a fost în contact permanent cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. contribuind. o verificarea respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice. respectiv curăţenia faţadelor. cât şi cu privire la persoanele recidiviste. protecţia mediului. Pe parcursul anului 2010.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.  în baza Legii nr. evidenţa populaţiei . pretabili la comiterea unor fapte de corupţie. ale poliţiştilor locali . Comisia de Disciplină a D.

în condiţiile legii .  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor fizice. necesare unei prezenţe cât mai bune la formele de pregătire profesională lunară a agenţilor de poliţie .  consolidarea legăturii între aspectul teoretic al pregătirii profesionale şi realitatea practică din teren. staţionarea.  reevaluarea atribuţiilor funcţionale.  perfecţionarea şi diversificarea planurilor şi tematicilor de pregătire. a parcărilor. o verificarea normelor privind lucrările de construcţii şi stabilirea măsurilor necesare întrării în legalitae. punând accent pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu . 97/2005 privind evidenţa. o urmărirea dezvoltării ordonate a comerțului stradal și desfășurării activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat . a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi . a căilor de acces. domiciliul. concrete ce ar putea să apară în teren. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. a rigolelor.  asigurarea măsurilor organizatorice. inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. de rezistenţă la efort prelungit şi de utilizare a unor procedee de autoapărare în scopul rezolvării eficiente a tuturor situaţiilor operative. a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează.materiale. 37 alin. în poligon.  creşterea ponderii studiului individual în creşterea nivelului de competenţă profesională .  creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în teren . reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea. cu modificările şi completările ulterioare. reformularea procedurilor şi a modalităţilor de lucru corespunzătoare mutaţiilor intervenite în situaţia operativă. 290/2005. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul. parcarea autovehiculelor şi accesul interzis şi dispunerea măsurilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar . în condiţii cât mai apropiate de situaţiile tactice. a trotuarelor . a anexelor gospodăreşti.  continuarea cooperării cu alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii şi criminalităţii . .

COMPARTIMENT SSM. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 5. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL 2. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 7. BUGET 10.DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE 1. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE 4. PSI 12. INFORMARE CETĂŢENI 15. COMPARTIMENT JURIDIC 14. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 6. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 13. BIROU ADMINISTRATIV 11. SERVICIUL RESURSE UMANE 9. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST . COMPARTIMENT CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 3. COMPARTIMENT PROGRAME. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 8. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 16. FINANCIAR. SERVICIUL CONTABILITATE.

aplicarea prevederilor H.G. II. .aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 3.G. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. Braşov . Aplicarea măsurilor active pentru creşterea şanselor de ocupare pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social prin sprijinirea repartizării în muncă.1. .M. cursuri de zi. . 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii. modificată şi completată prin Legea 276/2010. pe locuri vacante comunicate de către agenţii economici – în parteneriat cu A. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL I.aplicarea prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.O. 57/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. cărbuni sau combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  alocaţia de susţinere a familiei.aplicarea prevederilor Legii 321/ 2001 privind derularea programului de acordare gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. 1. Atribuţii principale . 2. Acordarea tuturor prestaţiilor şi serviciilor sociale.J. potrivit legii şi obiectivului de activitate al serviciului. privitoare la acordarea prestaţiilor sociale specifice:  ajutor social  ajutoare de urgenţă  ajutoare pentru încălzirea cu lemne.aplicarea prevederilor H.G. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”.F. . studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat. 4. Identificarea unor persoane sau categorii de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială. reglementate de legile specifice aplicate în cadrul serviciului – în termenele legale şi corect. a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a O.

Activităţi desfăşurate în anul 2010 I Nr crt Indicatori/lună II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 17 18 19 20 Alocaţii nou născuţi-lei Petiţii sosite şi soluţionate Contestaţii Nr. 26680 48760 46230 45770 51980 33120 0 0 5 0 0 4 1 0 3 0 0 3 3 0 2 1 0 4 26910 0 0 4 9660 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 3 289110 19 1 42 21 3 4 4 5 5 5 13 14 14 16 17 17 10 22 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 7 24 25 15 75 DA 1 17 52 15 74 18 86 21 68 18 63 15 62 DA 1 15 66 DA 1 18 72 DA 1 15 69 DA 1 15 60 DA 1 15 66 DA 1 17 68 DA 12 26 27 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 . inapte de muncă dat. Solicitări scrise către benef iciari pt.III.nr. sau nu pensia de întreţinere – nr. cu afecţiuni pe baza cărora au fost scutite de ef.orelor în folosul comunit.J.soc.M.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. mediu Analiza dosarelor care au în componenţă pers.F. (nr..mediu) Analiza dosarelor care au în comp. copii cărora li s-a stab.O. mediu Actualizarea bazei de date inform. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. pe baza documentelor-nr.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Participarea la activităţi în parteneriat cu alte instituţiiA.mediu) Analiza creditorilor la aj.

mediu Consiliere public – nr.mediu persoane Alocaţii nou născuţi-nr.încălzir e lemne-lei Ajut. incetate – întocmirea documentaţiei – nr. 4 37 8 122 130 5 25 6 122 128 4 27 8 126 139 6 44 11 129 140 4 35 8 121 141 4 33 4 125 143 4 22 6 122 138 5 20 14 120 138 5 32 8 123 138 9 26 10 134 138 4 16 10 128 143 14 15 8 129 145 68 28 101 1501 139 17 13 20 20 19 11 14 14 14 12 16 17 16 7 18914 155 227 174 0 0 0 324 1328 116 18781 154 222 116 0 0 0 362 1297 212 19592 19130 148 232 0 0 0 0 402 1217 199 19191 159 232 0 0 0 300 418 1280 226 20331 163 231 0 0 0 0 450 1225 144 19972 164 230 0 5000 1 0 280 1310 117 18651 155 228 0 0 0 0 357 1363 42 19251 157 222 0 0 0 0 27 312 0 20967 156 235 0 0 0 0 36 274 0 20579 161 230 870 0 0 0 23 326 0 20307 157 237 0 0 0 0 32 287 0 235666 157 230 1218 5000 1 685 258 960 1257 8 9 155 225 58 0 0 385 382 1305 201 10 11 12 13 14 15 16 . modificate.cereri noi înregistrate Nr. mediu Ajutoare sociale plătite –sumelei Ajutor mediu lunar-lei/fam. dosare suspendate.mediu anchete sociale efectuate Nr.dosare aprobate Nr. urgenţă – lei Ajutoare urgenţă număr Ajutoare înmormântare –lei Documente eliberate la cerere –nr.Nr crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 Nr.ajutoare plătite Nr.(mediu) pers. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr.beneficiare Aj. Nr. reluate.

care s-a intervenit la AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca Nr. mediu Analiza creditori trusou – nr.nr. a-si gasi un loc de munca Emitere disp acordare trusouri pentru nou-născuţi Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi lei Analiza creditori alocatii nou nascuti-nr. benef. social pt. de aj. de aj. Social Nr.mediu 21 31 39 40 42 53 9 1 1 1 1 1 20 17 2 15 2 16 2 15 2 13 2 10 4 1 0 2 1 12 1 4 0 5 0 3 0 113 16 2 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 16 32 33 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 34 35 36 37 102 219 221 191 215 165 89 13350 113 179 44 6600 106 216 0 0 107 209 0 0 93 214 0 0 87 210 0 0 83 234 1246 186900 108 203 15300 32850 33150 28650 32250 24750 130 177 115 178 111 194 117 211 116 216 121 200 . Socialangajati Activ. de benef de aj. de aj. comune cu AJOFM de consiliere a persoanelor apte de munca.mediu benef. sprijin incadrare pt benef.soc.munca în fol.Nr crt 28 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 29 30 31 Verificarea pe teren a modului cum e efect. Social pt. Benef. Adrese către alte instituţii Adrese AJOFM pt.comun. beneficiari de aj.

zilnic. 4. astfel încât să nu se instaleze dependenţa de serviciile sociale. reluate. de persoană. 5. 208/1997. în regim de catering. Identificarea persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de risc social în vederea sprijinirii acestora (acordarea a două mese calde. Acordarea serviciilor sociale. persoanelor care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social pentru a-şi ridica porţia de hrană. în special cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti. care să ducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate. Nr crt 1 2 3 4 5 Activităţi desfăşurate în anul 2010 Indicatori/lună I 5 18 5 79 II 6 10 6 84 III 4 33 4 80 IV 4 20 4 81 V 4 22 4 82 VI 7 18 6 77 VII 7 16 7 81 VIII 3 5 3 79 IX 3 25 3 80 X 3 12 3 76 XI 5 15 5 77 XII 1 16 1 76 TOTAL 2010 52 18 51 80 6 7 8 9 10 11 Nr.ajutoare plătite Nr. 2. COMPARTIMENTUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I. modificate. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr.mediu persoane Nr. îndrumarea către diverse instituţii pentru obţinerea unor drepturi legale) pentru prevenirea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială. incetate – întocmirea documentaţiei – nr.beneficiare Consiliere public – nr. II. prin suplimentarea de pachete.mediu anchete sociale efectuate Nr.cereri noi înregistrate Nr. potrivit legii cât şi obiectivului de activitate al compartimentului. mediu Ajutoare sociale plătite –sume-lei Ajutor mediu lunarlei/fam. Nr. zilnic. Atribuţii principale . . persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Obiective propuse pentru anul 2011 1. 3.acordarea de servicii cu caracter primar persoanelor din Municipiul Braşov. 208/1997 privind cantinele de ajutor social – în termenele legale şi corecte.acordarea transportului gratuit al hranei la domiciliu. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. Implicarea personalului în atragerea de sponsori şi donatori. dosare suspendate. a hranei beneficiarilor.informarea şi consilierea beneficiarilor şi solicitanţilor serviciilor sociale. colete. datorită unor probleme medicale ce au fost specificate în ancheta socială. pentru a găsi soluţii de a depăşi situaţia prezentă şi a ieşi din situaţia de dificultate economico-socială. .dosare aprobate Nr. Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului. reglementate de Legea nr. în conformitate cu Legea nr. Consilierea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social cât şi a solicitanţilor de servicii sociale în vederea găsirii de soluţii. III. aflate în dificultate.2. .acordarea a două mese. Solicitări scrise către benef iciari 6 6 12 4 8 3 7 3 7 3 4 2 6 173 52 - 176 36 - 176 32 2 174 37 4 171 61 5 177 45 3 171 50 - 179 40 - 175 25 2 174 38 3 172 45 4 177 50 4 175 42 27 .(mediu) pers.

H. pe baza documentelornr.H. alocaţiei familiale complementare. I. . .Legea 240 pentru completarea alin (2) al art. 1.Legea 341/2009 pentru completarea art. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare. conform: . precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.G. Atribuţii principale  acordarea de informaţii şi îndrumarea solicitanţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru întocmirea dosarului privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani şi acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. conform Legii nr. nr.  stabilirea dreptului la indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului. inapte de muncă dat. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată şi modificată şi HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. actualizată la data de 31 decembrie 2008.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia de stat şi pentru indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani. 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a . aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE Obiectiv general: Aplicarea prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.cutii 11 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 10 10 34 28 20 15 20 33 30 32 37 25 15 40 28 DA 112 91 105 105 98 119 84 63 56 70 63 70 1036 3.OUG nr.Legea 239/2009 pentru modificarea art.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Distribuire lapte praf – nr. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. cu modificările şi completările ulterioare. . II. 1) din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. conform OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. . 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Activităţi desfăşurate în 2010 Activitatea Serviciului Alocaţii Sociale în anul 2010 a constat în aplicarea prevederilor legale privind:  stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii.G. HG nr.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 1. cu modificările si completarile ulterioare.mediu) Actualizarea bazei de date inform.  stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. .025/2006. alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. 1. precum şi a indemnizaţiei şi a stimulentului pentru creşterea copilului.12 13 14 15 pt. 2 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

4. 3. instituţii care trebuie să elibereze anumite documente. crt. comunicare către beneficiar) Număr 149 cereri.transmise la AJPS 0 . verificarea lor şi certificarea conform cu originalul.transmise la AJPS 0 . 11 adrese III. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii leau cerut Adrese/comunicări cu solicitanţii de alocaţie de stat/instituţii Număr 707 cereri 2. referat şi dispoziţie de primar. 2. referate. dispoziţii şi comunicări 32 referate. prevederilor OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi Ordinului nr. crt. verificare şi avizare borderou Întocmire. înregistrare în baza de date. Beneficiarii de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Tip de activitate Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 aprobate (preluare cereri şi actele anexate. dispoziţii şi comunicări 3 cereri. Cereri / solicitări faţă de serviciul nostru : Nr. 5. 7. dispoziţii şi comunicări Observaţie Nr. crt. acte necesare pentru întocmirea dosarului.transmise la AJPS 0 . dispoziţii şi comunicări 180 referate. completarea datelor in registrul special) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului. 1.alocaţie familială complementară . referate. 5. 105/2003. 4. 1. completarea datelor în Registru special. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (preluarea cererilor şi a actelor anexate.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 79 . 101 . termenele care trebuie respectate etc. modulul „Alocaţii de stat” Întocmire borderou alocaţii de stat. referat şi dispoziţie de primar. verificare şi avizare adresă de înaintare către AJPS Braşov Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat (modalitatea de completare a cererii. verificarea actelor. 2. 707 cereri 31 borderouri 31 adrese aproximativ 2400 persoane 6. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 17 16 II. comunicare către beneficiar) Suspendare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar.în curs de soluţionare 149 – aprobate 3 – respinse 130 – aprobate 1 – respinsă 1961 .în curs de soluţionare 438 . 1. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. Tip de cerere / solicitare Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 Cereri alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 Cereri alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 Solicitări privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Cereri eliberare adeverinţe (alocaţia S si C si indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului) Solicitări e-mail Număr de solicitări 707 152 131 1961 438 Observaţie 707 . Solicitanţi de alocaţie de stat pentru copii Nr. 3. 4.în curs de soluţionare 17 – adeverinţe eliberate 16 – răspunsuri e-mail 6. 3.a. înregistrare în baza de date.

referat şi dispoziţie de primar. 7. certificat invaliditate. înregistrare în baza de date. de venit introduse în baza de date. certificat invaliditate. 8. alte acte necesare pentru completarea dosarului. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. Reluare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. adeverinţe şcolare. Beneficiarii de alocaţie familială complementară Tip de activitate Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 aprobate (întocmire dosar. dovadă de venit. situaţia şcolară. IV. 8. verificarea venit net/brut. dispoziţii şi comunicări 1 cerere. înregistrare în baza de date. referat şi dispoziţie de primar.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 124 referate.) Adeverinţe şcolare. 9. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. dispoziţii şi comunicări 376 comunicări 2560 aproximativ Observaţie 2. 6. anul şcolar. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie familială complementară pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi introduse in dosar si in baza de date Număr 130 cereri. Nr. verificarea venit net/brut. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. dispoziţii şi comunicări 373 comunicări aproximativ 1705 adeverinţe 64 . certificat de handicap. cupon de pensie etc. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. condiţii de acordare a dreptului. aproximativ 1705 adeverinţe 86 chemări 11. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. 2560 aproximativ 68 chemări 668 anchete . 731 anchete sociale aproximativ 2810 persoane 12. 10. referate. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. de venit introduse în baza de date. dispoziţii şi comunicări 81 referate. cupon de pensie etc. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi introduse în dosar şi în baza de date Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului.5. 4. referat.) Adeverinţe şcolare.alocaţie familială complementară 6. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie familială complementară Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. situaţia şcolară. 3. dispoziţie şi comunicare 58 referate. certificat de handicap. 9. dispoziţii şi comunicări 65 referate. anul şcolar.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 60 . crt. 7. 1. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 5.

adeverinţe şcolare. întocmirea dosarului. 64 9 VI. verificarea corectitudinii actelor şi certificarea lor pentru “conform cu originalul”. 12. crt. 3. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii . Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia familială complementară (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. crt. acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . 1. drepturi şi îndatoriri ale solicitanţilor. 2. modalitatea de completare a documentelor. aproximativ 7500 persoane 7. 4. Centralizare activităţi desfăşurate Tip de activitate Activitate cu publicul. Comunicări către solicitanţi Chemări către beneficiari 823 referate.şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut (zilnic 8 ore) Referate. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 5.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adeverinţe eliberate (alocaţia S şi C) Adrese către AJPS şi alte instituţii/firme aproximativ 2650 persoane 16 109 V. creşterea copilului) Număr 1961 cereri/ dosare Observaţie 2.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei familiale complementare şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului beneficiari . 6. completarea datelor în registrul special. 11. certificarea de către primar a cererii) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului Întocmire borderou (lunar) cereri de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului şi adresă de înaintare către AJPS Braşov. 3. probleme cu care se confruntă unii beneficiari şi soluţii propuse etc. Beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Nr. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. alte acte necesare pentru completarea dosarului. termenele legale prevăzute. 9. dovadă de venit. condiţii de acordare a dreptului. dispoziţii şi comunicări 769 comunicări 154 chemări . 1.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adrese de înaintare către AJPS Braşov privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Adeverinţe eliberate (indemnizaţie/stimulent pt. verificare şi avizare borderou şi adresă de înaintare Cereri/declaraţii depuse la DSS privind modificările care au apărut în situaţia beneficiarilor de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Comunicare către beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului privind completarea dosarelor cu acte necesare sau orice modificare apărută la dosarele lor Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului (condiţii de acordare a dreptului. 1961 dosare 36 borderouri şi adrese 437 cereri 9 adrese 4. dispoziţii de primar şi comunicări către solicitanţi Număr aproximativ 7850 persoane Observaţie Nr.10.

Atribuţii principale Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate din municipiul Braşov. în conformitate cu prevederile legale. indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului. conform HCL nr. 3. 8. comportament deviant). 519 din 13. Îmbunătăţirea permanentă a bazei de date SICO pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul serviciului. 6. Obiective propuse pentru anul 2011 1. respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii prin întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. 11. produse de îmbrăcat şi de igienă personală (din donaţii/sponsorizări) la beneficiarii de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală.  Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie care au instituită o măsură de protecţie specială. 5.  distribuirea de produse alimentare. . 6. abuz. Anchete sociale efectuate şi introduse în dosar şi în baza de date Adeverinţe şcolare şi de venit introduse în dosar şi în baza de date 7.  Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an. adecvate categoriilor sociale cu care lucrăm. 4. Organizarea mai eficientă a activităţii serviciului. cu venitul sub 500 lei/ lună /membru. Analiza şi implementarea noile acte legislative sau a modificărilor apărute şi a modului lor de aplicare. 9. Urmărirea soluţionării cererilor şi petiţiilor adresate serviciului în termenul legal.  Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate  Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 1.  distribuirea de pachete cu rechizite şcolare „ Vreau să fiu elev”. Participarea la cursuri de specializare în domeniu. alte instituţii) 1399 anchete aproximativ 4125 adeverinţe 357 dosare 333 dosare 73 adrese cu borderouri 170 adrese 9 ~ 30 deplasări ALTE ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI ALOCAŢII SOCIALE :  pregătirea dosarelor de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală în vederea arhivării (dosare din 2004). Dosare alocaţie de susţinere (S) în plată în prezent Dosare alocaţie familială complementară (C) în plată în prezent Adrese de înaintare către AJPS + borderouri Adrese de înaintare către AJPS Răspunsuri e-mail Curierat (deplasări cu actele la AJPS. 2. Pregătirea pentru arhivare a dosarelor beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi de susţinere. absenteism/abandon şcolar. III. 12. la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale sau la solicitarea altor instituţii. Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului are următoarele atribuţii:  Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate (abandon. Aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii. 8. 7. dar şi din alte familii aflate în situaţie de risc social.  Prevenirea separării copilului de familie. violenţă în familie. Asigurarea programului cu publicul în condiţii optime.  participarea la cursuri de specializare (plătite de către angajaţi). stimulentul de inserţie. Efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii/beneficiarii de alocaţie de stat şi de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului.  Demersuri privind înregistrarea tardivă a naşterii.2010 la elevii provenind din familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. 4. 9. 10.5.08.

Activităţi socio-educative pentru copii aflaţi în situaţii de risc.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . 7. Planul de monitorizare post – servicii. 2. 6 1 14. verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final 23 4 4 4 4 87 3 30 12. obţinerii drepturilor. obţinerii adeverinţelor de venit. punerea la dosar a documentelor). primărie. 13.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. cu beneficiarul. 4. 9. (lăsare înştiinţare.   Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz 4 15. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 10. REI 54 6. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). . Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. Ancheta Planul de servicii Referat Dispoziţie Pr.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. Raport de vizită Raport de discuţie 101 290 Cereri/adrese cazuri 93 93 3. 2. completare REI. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. grădiniţă. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. 9 . . Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. rt. poliţie. tribunal.c Activitatea Indicatori Nr. . şeful. alte persoane). discuţii cu vecinii). Activităţi desfăşurate în anul 2010 Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie Nr. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri. spital. ORD. 8. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. alte instituţii. 5. 1. 11.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă.

discuţii cu vecinii). Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. 8. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 3. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Activitatea Indicatori crt. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Planul de servicii Referat Dispoziţie Proces verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final închidere caz 51 146 9 12 12 12 12 41 5 24 12. Raport de vizită Raport de discuţie Anch. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. punerea la dosar a documentelor). semnarea şi eliberarea dovezii (transmiterea dovezii în primărie în vederea semnării. (lăsare înştiinţare. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. 1. Întocmirea. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). şeful. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz Cereri/adrese cazuri Nr. cu beneficiarul. Planul de monitorizare post – servicii. ORD. alte persoane). 1. Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. 9. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. 13. 8 Nr. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 11. 40 40 3. 10. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 2.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. Soc. Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. REI 22 4.Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie şi monitorizarea copiilor pe o perioadă de minim 3 luni Nr. 7. crt. înregistrarea dovezii în registrul de dovezi şi contactarea solicitantului în vederea eliberării dovezii) Declaraţii REI Dovadă 18 6 17 . completare REI. 5. 6. Informarea persoanei privind modul de eliberare a dovezii şi actele necesare Verificarea actelor prezentate de solicitant Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 8 1 3 15. 2. 14. alte instituţii.

1. întocmirea raportului de reevaluare. discuţii cu vecinii) Efectuarea unei noi vizite pe teren în cazul în care persoana nu se prezintă la sediul DSS Număr cazuri REE 139 450 3. Activitatea Indicatori Nr. Întocmirea adresei către Laboratorul de Medicină Legală în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală pentru stabilirea vârstei şi sexului copilului Întocmirea adresei către părinte pentru a se prezenta cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală Adresă Rap. 2. 6. redactarea cererii de rectificare a erorii materiale. Primirea solicitării privind înregistrarea tardivă a naşterii şi informarea părintelui în legătură cu demersurile necesare înregistrării naşterii Solicitarea părintelui Raport de discuţie 12 2. consilierea familiei Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu (lăsare înştiinţare. Prezentarea persoanei care are în îngrijire copilul şi/sau a copilului la sediul DSS şi completarea raportului de discuţie Întocmirea de adrese dacă persoana nu este găsită la domiciliu de cel puţin 2 ori consecutiv Transmiterea raportului trimestrial privind cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 4 Elaborarea adresei de înregistrare a naşterii şi depunerea acesteia împreună cu dosarul copilului la SPCLEP Braşov . crt. 2. discuţii cu persoana care are în îngrijire copilul şi/sau cu copilul. Raport de vizită 171 4. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. alte adrese (Juridic) Cererea Raport de discuţie Raport de discuţie/notă de constatare 7 6 6 4.Serviciul Stare Civilă Ridicarea extrasului din registrul de naşteri de la Serviciul Stare Civilă şi predarea acestuia la DGASPC Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta peste 1 an Activitatea Nr. . crt.disc. Primirea adresei de la DGASPC Braşov privind înregistrarea naşterii unui copil părăsit în SOG. crt 1.Nr. Indicatori 10 4 4 7 6 2 Nr 3. 5. de expertiză medico-legală 10 3. Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an Raport de discuţie Adresă Raportul trimestrial 99 6 4 Nr. Sprijinirea părintelui în vederea deschiderii acţiunii în instanţă: redactarea cererii de înregistrare tardivă. Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială la cazurile de copii care au intrat în evidenţa compartimentului după plecarea părinţilor în străinătate Reevaluarea la 3 luni a cazurilor: deplasarea pe teren. trecerea acesteia în registrul de corespondenţă şi verificarea actelor primite Întocmirea referatului şi dispoziţiei privind atribuirea numelui prenumelui Adresa Referat Dispoziţie Adresa Extrasul Rap. deplasarea împreună cu părintele la Tribunal pentru depunerea cererii şi a actelor necesare Informarea părintelui în legătură cu necesitatea legalizării sentinţei civile. 1.

completare REI. Plan de intervenţie Nr. DGASPC Întocmirea raportului final de închidere de caz 16 5 Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri Nr. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Activitatea Indicatori Nr. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. obligaţia de a asigura frecventarea cursurilor şcolare 4. Elaborarea anchetei sociale Consilierea familiei. Informarea şi sprijinirea părintelui în vederea finalizării demersurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii. 5. 2. vizite la domiciliu. crt. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. însoţirea acestuia la Judecătorie Raport de vizită/discuţie Notă de constatare 6 15 8 12 6. 2. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. discuţii cu şcoala. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. Activitatea Indicatori Nr. punerea la dosar a documentelor). crt. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care participă la activităţi şi consilierea părinţilor.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. a declaraţiei Cereri/adrese cazuri 57 57 3. 3. 7. 1. informarea despre drepturile/prestaţiile de care pot beneficia şi despre obligaţiile acestora Întocmirea planului de intervenţie pentru fiecare copil REI 4 2. copii 60 22 3 Pregătirea şi organizarea activităţilor care se desfăşoară cu copiii Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar Nr. 1. adrese către poliţie. punerea la dosar a documentelor).aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă.5. alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor Ancheta socială Raport de vizită/ discuţie Adresa Raport final 4 96 sesizare cazuri 20 20 Activitatea Indicatori Nr.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. REI 10 6. Întocmirea de adrese către părinţi privind obligaţia de asigura frecventarea cursurilor şcolare. completare REI. plata amenzii. Întocmirea adresei către SPCLEP. 1.Serviciul Stare Civilă privind înregistrarea naşterii copilului Obţinerea unei copii după certificatul de naştere şi ataşarea acestuia la dosar Activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc Adresa certificat naştere Nr. REI 24 . întâlniri Nr. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. . crt. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). 7.

obţinerii drepturilor.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 16. 15. 4. 18. 3. 9. 20. poliţie. 12. pachete) Întâlniri cu Comitetul Consultativ Indicatori Total 406 114 298 495 24 16 16 16 54 16 6 171 450 99 17 231 18 60 40 6 Raport de vizită Raport de discuţie 44 47 6. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). grădiniţă. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. spital. persoanele care pleacă la muncă în străinătate Adrese înaintare/Răspunsuri solicitări/sesizări Înregistrări naşteri Activităţi socio-educative Alte activităţi (distrib. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. primărie. . obţinerii adeverinţelor de venit. 7. 19. (lăsare înştiinţare. centralizarea contractelor . 10 11. 5. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală.  Implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania . 14. 17. . ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea adreselor de răspuns CENTRALIZARE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Nr. Număr cazuri Rapoarte de evaluare iniţială Rapoarte de vizită Rapoarte de discuţie Anchete sociale Referate pentru aprobarea dispoziţiei privind întocmirea planului de servicii Dispoziţii privind aprobarea planului de servicii Planuri de servicii întocmite Rapoarte de monitorizare copii în familie Fişe de monitorizare a situaţiei copilului Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate Rapoarte de vizită a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de reevaluare a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de discuţie Dovezi eliberate pt. 7. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. alte instituţii. discuţii cu vecinii). şeful. 5. 2. cu beneficiarul. .Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 4. crt.  Raportarea trimestrială la DGASPC. 1.acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 8. tribunal. 13. alte persoane).Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în activităţi de voluntariat cu copiii de la Galeriile Kronstadt .  Coordonarea practicii studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specializarea Asistenţă Socială. Ancheta Adresa 15 56 Alte activităţi:  Organizarea întâlnirilor Comitetului Consultativ şi participarea la aceste întâlniri . 6.

consum de droguri. 167 Oct. alimente. . .implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania în activităţi de voluntariat cu copiii aflaţi în evidenţa compartimentului.colaborarea cu alte instituţii în vederea identificării de resurse şi servicii care să răspundă nevoilor familiilor cu copii. întâlniri de lucru.consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi a persoanelor în grija cărora au rămas aceşti copii. 3. vulnerabilitate sau dependenţă. vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice  Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale Obiectivul principal . produse de igienă personală.sprijinirea cazurilor de familii marginalizate social. solicitări 64 56 31 57 208 Solicitări adresate serviciului pentru persoane vârstnice în anul 2010 prin serviciul Registratură: Număr Beneficiari/ tipuri servicii Ian.implicarea Consiliului Comunitar Consultativ în soluţionarea cazurilor aflate în evidenţă. pătuţuri. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiectiv general:  Prevenirea si depăşirea unor situaţii de dificultate.reducerea numărului de părinţi care au acte de identitate expirate / nu au acte de identitate.  Participarea la întâlniri de reţea privind protecţia drepturilor copiilor. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii. Beneficiari servicii centrul de zi 189 Febr 184 Martie 181 Apr. .organizarea unor activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate. . violenţă domestică. .  Participarea la cursuri de specializare şi formare(plătite de către angajaţi). 168 Sept. 5.  Distribuire de pachete de îmbrăcăminte.sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în :     îngrijire temporară la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. maşină) şi prin relaţiile personale ale angajaţilor compartimentului/serviciului. 177 Mai 177 Iunie 174 Iulie 170 Aug. .  Soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor pe cheltuiala proprie (bani. Colaborarea cu Grădiniţa nr. cu copii. . pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale. servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale. telefoane. seminarii pe teme de protecţie a drepturilor copiilor. 167 Nov. siguranţă în şcoli. servicii de terapie prin mişcare alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate Nr. . 17 – Martinică în derularea proiectului educaţional « DORIM O LUME FĂRĂ SĂRĂCIE » . 161 Dec. . crt.monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Obiective pentru anul 2011: . încălţăminte. 160 . 1 2 3 4 Tipul solicitării Solicitări servicii îngrijire la domiciliu Solicitări servicii centrul de zi Solicitări servicii terapie prin mişcare Solicitări alte măsuri de intervenţie/alte solicitări TOTAL Nr. dezbateri.creşterea numărului de familii consiliate (copii şi părinţi) în vederea prevenirii separării copilului de familie. jucării.reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială.

cerc de pictură. crt. 12-19 febr 16 febr 24 febr Febr. total beneficiari 93 30 0 6 318 89 35 60 12 380 86 33 200 12 512 85 29 211 9 511 85 28 51 14 355 84 29 208 9 504 88 29 0 9 296 86 29 50 8 341 82 27 0 12 288 81 26 130 10 414 77 23 0 9 270 74 22 269 9 534 Număr persoane vârstnice asistate de Serviciul pentru persoane vârstnice în perioada ian.-dec. vârstnicii sunt împărţiţi în 6 grupe. Valentin vs Dragobete Meşteşuguri . Persoanele vârstnice au luat cunoştinţă despre istoricul Sf. excursii. Orientul Mijlociu. Africa şi au povestit despre Dragobetele românesc S-au croit şi cusut costume pentru grupul de dans de societate al vârstnicilor. stress. persoane asistate 195 113 43 269 57 677 I. 2010 Nr. Vârstnicii au dansat Hora Unirii şi au rememorat evenimentele istorice din acea perioadă Practicanţii. Activităţile zilnice sunt coordonate de 1 referent principal cu participarea celor 3 responsabili de caz şi a psihologului pentru acţiunile comune celor 6 grupe. s-au citit scrisorile către Veronica Micle şi s-au cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu Sărbătorirea zilei Unirii Principatelor Române. Gen. drumeţii. insomnie. coordonaţi de psiholog. au prezentat eseuri despre depresie. 4 95 100 10 89 . demersuri pentru obţinerea unor drepturi)  antrenarea la activităţi sociale şi culturale  programe de educaţie pentru sănătate  consiliere psihologică. audiţii muzicale. nr. la solicitarea beneficiarilor Activităţile centrului de zi se desfăşoară de luni până vineri între orele 9.se desfăşoară la sediile din Braşov  str. 1 2 3 4 5 Tipul serviciului Centrul de zi Îngrijire la domiciliu Terapie prin mişcare Colet cu alimente Alte măsuri de intervenţie TOTAL Nr. Valea Cetăţii la Patinoar  activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri. Tudor Vladimirescu Nr. vizionare filme. SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI . 22 16-22 febr. Goe Curs calculator Confecţionare mărţişoare 81 17 febr. Valentin în Europa. 33  str.00 -13.Beneficiari servicii de îngrijire la domiciliu Beneficiari servicii terapie prin mişcare Beneficiari colet cu alimente Beneficiari alte măsuri de intervenţie Nr. Data 12-18 ian Denumirea activităţii Eminescu nemuritor Descrierea activităţii Vârstnicii au recitat poezii ale poetului naţional. Număr participanţi 117 19-22 ian “Hai să dăm mână cu mână” Depresia la vârsta a treia Sf. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Persoane vârstnice au confecţionat mărţişoare croşetate. Goe” la Teatrul Dramatic din Braşov Copii ai Şc.00. Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea confecţionând diverse obiecte decorative şi artizanale Vizionarea piesei de teatru “Dl.croitorie Arta decorativă Dl. cor)  consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii. 103 12-26 febr.

Iunie Ansamblul folcloric "Ciobănaşul" “Crizantema de aur” 12 30 . Gen. vine Iepuraşul 52 Confecţionare ornamente de Paşti 29 Copii de la Grădiniţa nr. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Vizionarea piesei de teatru “Făt Frumos din lacrimă” la Teatrul Dramatic din Braşov Beneficiari ai Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice au sărbătorit împreună . recită poezii repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării dansurilor învăţate la spectacolele organizate de SPV repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării unui colaj de piese corale la spectacolele organizate de SPV 5 30 166 27-29 aprilie 3 mai 5 mai 17-21 mai Pe cărări de munte Joc şi voie bună în mijlocul naturii Pictură "A venit primăvara” Excursie pe plaiuri mioritice 58 68 87 25 mai 43 2 Iunie 17 iunie 28 iunie 28 iunie săptămânal De ziua copilului 775 de ani de atestare documentară Promovarea activismului Când uitarea devine o problemă Club de literatură 43 10 6 6 17 26 ian-20 aprilie Febr. Copii şi vârstnici au expus picturi cu tematica „Primăvara” 21 aprilie Audiţii muzicale 10 Vârstnicii au participat la spectacolul organizat pentru ei cu sprijinul Operei din Braşov la Căminul pentru persoane vârstnice 17 mai 22 aprilie 15 aprilie Curs calculator Făt Frumos din lacrimă Balul Primăverii Copii ai Şc. nr. 18 împreună cu persoane vârstnice au confecţionat ornamente de paşti 19 aprilie Primăvara în imagini 15 Acţiune organizată împreună cu copii de la Şcoala Generală Nr. vulcanii noroioşi.3 martie 4 martie 15 martie “E ziua ta măicuţă dragă” Ti-am adus în dar un mărţişor muzical „Scopul în viaţă” Spectacol realizat la sediul din Răcădău de copii de la Grădiniţa nr. . 18 Vârstnicii au prezentat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Braşov 48 160 10 Discuţii interactive despre importanţa scopurilor individuale şi de grup 26-31 martie 30 martie In aşteptarea iepuraşului Vine. 18 Braşov cu ocazia zilei de 1 Iunie Persoane vârstnice au participat la spectacolul omagial organizat de Filarmonica Braşov Discuţii interactive pe tema menţinerii vitalităţii Discuţii interactive pe tema înţelegerii mecanismelor memoriei şi ale uitării Persoane vârstnice beneficiare ale centrului de zi au înfiinţat un club de literatură unde se întâlnesc săptămânal şi îşi prezintă creaţiile literare. mânăstirile Ciolanul şi Răteşti. 23 Braşov. venirea primăverii Drumeţie la Pietrele lui Solomon Drumeţie “La Căciula” Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea şi au realizat o expoziţie cu picturile realizate Beneficiari ai CZ au participat la excursia organizată pe Valea Siriului unde au vizitat: barajul de la Siriu. cu cântec dans şi voie bună. rezervaţia de zimbrii de la Vama Buzăului Activitate organizată împreună cu copii de la Grădiniţa nr.

23 Meşteşuguri Confecţionare ornamente de Crăciun Concurs de muzică populară Activitate corală. Muzeul de arme. prevenţie. Târgul de ceramică din Corund Persoane vârstnice au vizionat un spectacol de dans realizat de persoane cu dizabilităţi Persoanelor vârstnice participante le-a fost prezentat proiectul „Biblioteca vie” scurt istoric. lemnarului. Educaţie pentru sănătate 105 10/13 Septembrie Educaţie pentru sănătate 32 16 sept.se desfăşoară la domiciliul beneficiarilor. exerciţiu fizic pe Tâmpa Invitarea unui specialist într-un domeniu de interes. pregătirea concursului Serbare de Crăciun 10 33 28 octombrie 26 nov. după care s-a discutat despre utilitatea acestuia în România Persoane vârstnice cu venituri reduse au beneficiat gratuit de consultaţie şi tratament stomatologic Persoane vârstnice au participat împreună cu copii de la Şc.colinde. testări. comunicare . transfer şi mobilizare. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii  servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală. Gen. 33  îngrijire temporară la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. exerciţiu fizic. „Împreună în mijlocul naturii. o poezie şi un costum popular fiind jurizate şi premiate conform prestaţiei S-au făcut repetiţii: cântece.-17 dec 146 43 47 17 154 3 decembrie 56 22-26 nov. hrănire şi hidratare. Nr. a fost măsurată TA persoanelor participante Persoanele vârstnice au primit sfaturi de la un medicul geriatru cu privire la necesitatea şi obligativitatea consultului medical periodic şi tratamentului medicamentos adecvat diagnosticului Au fost vizitate: Mănăstirea Sf. Muzeul vânătorilor Persoanele vârstnice participante s-au destins cu dans.2 Iulie 13 Iulie 13-15 sept. au recitat poezii. deplasare în interior. chestionare Persoanele vârstnice participante au fost informate cu privire la necesitatea testărilor periodice. „Împreună în mijlocul naturii. costume populare pentru concurs Persoanele vârstnice participante au cântat colinde./ 2 decembrie 2/12 nov.. colesterol. recreere. Nr. Vizionarea spectacolului şc... 70 27 /sept.. 24 noiembrie 24 nov.Dimitrie din Sighişoara. socializare în „Parcul Trandafirilor”. SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU . trigliceride. coşuleţe şi beteală 15 persoane vârstnice au prezentat în concurs 2 melodii populare. igiena eliminărilor.Braşovul toamna. Tudor Vladimirescu nr. Balul Vârstei a treia Meşteşuguri – croitorie Artă fotografică: . autotest. organizare. împreună în mijlocul naturii. care să împărtăşească sfaturi din domeniul sănătăţii sânului: proiecţie film. 12 octombrie 13 octombrie 13 octombrie 31 Servicii medicale stomatologice gratuite Drumeţie .Crizantema de argint. 1-20 dec. Excursie „Pe plaiuri mioritice” Vizionarea spectacolului „Just Dance” „Biblioteca vie” 53 5 oct. „Sănătatea sânului” Recreere.. Gen.gen. 20-23 dec 44 125 II. steluţe.. 23 au vizitat Turnurile postăvarilor. 23 Braşov Persoanele vârstnice participante au realizat ornamente de Crăciun croşetate: globuleţe. muzică şi mâncare bună Au fost confecţionate costume populare împreună cu persoane vârstnice Persoane vârstnice au fotografiat peisaje din Braşov toamna şi au realizat o expoziţie fotografică Persoanele vârstnice au vizionat un spectacol de muzică poezie şi dans realizat de elevii Şc. au fost prelevate analize persoanelor vârstnice: glicemie. . îmbrăcare şi dezbrăcare... Drumeţie. staţiunea Sovata: Lacul Ursu şi muntele de sare. iar coordonarea şi supervizarea îngrijitorilor la domiciliu la sediul din str. au primit vizita lui Moş Crăciun şi au primit cadouri de Crăciun 19 17 57 20-24 sept. poezii. croitorilor.

încetare. atribuţii privind alte măsuri de intervenţie. Serviciile de evaluare. Ian Tipuri de servicii Toaletă generală Toaletă parţială Toaletă specială Hrănire beneficiar Tehnici de mobilizare Efectuare cumpărături Preparare hrană Întreţinere curăţenie Spălat efecte personale Călcat efecte personale Sprijin plata facturi Însoţire instituţii Terapie prin mişcare Curăţenie generală Curăţenie sedii 29 123 261 48 259 104 340 224 269 84 9 33 9 61 110 227 36 224 110 301 218 242 62 10 37 21 96 1 35 114 251 42 246 122 345 246 280 84 10 37 15 74 11 43 102 225 37 258 110 303 231 252 73 9 30 11 68 1 42 109 232 46 231 132 284 216 244 57 9 27 9 68 3 42 122 290 47 297 183 320 242 265 73 10 31 5 95 2 46 0 12 0 15 1 12 3 35 2 57 4 12 133 299 45 295 169 299 243 232 71 6 34 11 96 123 209 39 231 145 330 251 263 65 7 41 17 74 122 199 31 206 140 324 229 241 58 7 38 18 93 119 180 27 174 133 295 216 202 58 6 30 12 97 107 188 32 202 133 275 240 215 67 4 28 12 107 112 158 27 182 133 262 254 211 70 5 30 4 102 Febr Martie Apr Mai Iunie Iulie Aug. coordonare şi monitorizare a activităţii de îngrijire la domiciliu şi terapie prin mişcare sunt oferite cu sprijinul a 3 responsabili de caz. 11 Nov. efectuare cumpărături. 18 Dec. Sept. Dec. Oct. suspendare servicii Vizite la domiciliu – rapoarte de vizită Înştiinţări de plată Contracte şi acte adiţionale Programe activitate Fişa pontaj servicii la domiciliu Fişe pontaj înlocuiri Fişa calcul contribuţie Planuri de Ian. servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei. 11 Mai 21 Iunie 22 Iulie 10 Aug. aceştia având şi atribuţii privind activităţile organizate la centrul de zi. 25 15 19 14 28 103 19 31 101 30 108 9 20 14 16 27 102 32 15 98 56 108 11 23 16 12 33 103 11 13 94 20 106 5 14 6 10 27 104 19 10 94 23 108 15 14 16 8 26 103 23 16 93 41 108 10 22 12 9 18 101 18 12 91 13 102 13 12 19 10 21 102 13 9 94 72 102 6 12 6 10 22 94 35 5 94 69 94 7 21 20 8 16 90 11 6 88 76 90 4 20 6 14 21 91 15 7 82 54 91 7 21 18 17 23 91 31 15 84 45 91 9 16 11 10 30 93 23 10 84 80 93 6 . activităţi de menaj. 11 Sept. Nov. grile de evaluare socio-medicală Activităţi centrul de zi Reevaluări situaţie beneficiari Referate şi dispoziţii acordare. 4 Febr. 6 Oct. 4 Martie 6 Apr. precum şi atribuţii privind distribuirea coletelor cu alimente Tipul activităţii Anchete sociale. însoţire la medic sau la alte instituţii Numărul îngrijitorilor la domiciliu 19.

3 32 13 5 6 Dec . 18 9 Sept. studenţi) 57 16 291 39 18 257 43 20 247 41 10 183 31 20 258 34 12 204 20 12 259 25 10 181 10 12 210 9 12 229 32 12 238 9 12 171 - - - 5 5 5 - - - - - - III. 5 Martie 3 Apr. 33  la domiciliul beneficiarilor Servicii acordate de 1 kinetoterapeut (perioada 1 ianuarie -17 octombrie) Tipul serviciului acordat Evaluări şi reevaluări Kinetoterapie Servicii de terapie prin mişcare la sala amenajată la Centrul de zi Servicii de terapie prin mişcare la domiciliul beneficiarilor Ian. la centrul de zi sau la domiciliul beneficiarului  consiliere psihologică personal de îngrijire Servicii acordate de 1 psiholog Tipul serviciului acordat Evaluări psihologice Consiliere psihologică benef. 1 Nov. SERVICII DE NATURĂ MEDICALĂ  administrare medicaţie (oral şi parenteral) la indicaţia medicului. 2 28 5 11 Febr.îngrijire/intervenţie Supervizări formale şi informale Curierat Încasare contribuţii/eliberare chitanţe Coordonare practică studenţi (nr. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  consiliere psihologică individuală a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate. 1 Dec. 13 18 Febr. 1 Mai 2 Iunie 1 Iulie 2 Aug.aprilie 2010 kinetoterapeutul a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – total 48 ore Începând cu data de 18 octombrie activitatea de evaluare kinetoterapie şi efectuarea planurilor de recuperare se desfăşoară cu sprijinul unui voluntar. 3 30 9 11 3 Mai 2 36 0 13 17 Iunie 3 33 0 12 9 Iulie 2 44 14 7 14 Aug. 0 Febr. 8 11 Mai 11 1 Iunie 5 9 Iulie 19 4 Aug. 16 10 Nov. 0 Oct. Tudor Vladimirescu nr. Consiliere psihologică personal Supervizări informale Colaborări cu alte instituţii Ian. la solicitarea acestora. 6 2 Oct. 14 8 Martie 16 15 Apr. 0 23 9 2 5 Sept. la domiciliul beneficiarului  îngrijire medicală la recomandarea medicului de familie Tipul serviciului acordat Vizite medicale Colaborări cu alte Ian. 0 27 1 11 Mart ie 6 29 17 20 Apr. 7 10 Dec 8 5 . IV. 2 44 8 3 6 Nov. 0 11 3 4 5 V . 0 40 14 12 4 Oct. 0 Sept. SERVICII DE TERAPIE PRIN MIŞCARE  la sala amenajată în cadrul centrului de zi din Str. 0 19 20 21 21 21 21 37 16 22 24 49 23 50 51 49 40 39 36 36 11 11 0 0 0   In perioada ianuarie .

 Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. Contribuţii încasate – 37505 lei Sponsorizări şi donaţii –produse în valoare de 10728 lei. Hospice Casa Speranţei. Serviciul Autoritate Tutelară. . ACORDAREA DE COLETE CU ALIMENTE  Se distribuie colete cu alimente de bază pentru persoane vârstnice (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu venituri mici şi fără sprijin din partea familiei. 2 excursie şi 1 spectacol pentru beneficiarii centrelor de zi.  Creşterea cu 60% a numărului de vizite efectuate la domiciliul beneficiarilor.  Creşterea cu 69% a numărului de acţiuni comune organizate pentru beneficiarii centrului de zi.  Parteneriat cu Grădiniţa cu program săptămânal nr. beneficiarului Recoltare analize. 60 Martie 200 Apr. 23 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice care a avut ca obiectiv desfăşurarea de activităţi în parteneriat. Asociaţia de Caritate Braşovia. Obiective propuse pentru anul 2011  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice şi tehnici de mobilizare.instituţii medicale Pansamente la dom.  Organizarea a 2 petreceri. 18 Braşov care a avut ca scop educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele vârstnice  Parteneriat cu Şcoala Generală nr. Adăpostul de Noapte.  Creşterea cu 54% a numărului supervizărilor formale şi informale faţă de anul 2009. injectabile Participare la evaluări complexe Planuri medicale 22 6 0 0 23 11 1 1 20 4 1 1 18 6 3 3 21 5 3 3 34 18 1 2 29 10 1 1 25 2 5 0 16 5 1 1 24 11 2 1 48 7 1 0 24 3 0 0  In perioada ianuarie . Spitalul de Psihiatrie. Medo.aprilie 2010 asistentul medical a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – în total 70 ore VI.  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice.  Creşterea cu 11% a numărului de anchete sociale efectuate faţă de anul 2009. raportat la resursa umană disponibilă. 269 35 30 181 19 192 19 41 10 186 22 - 41 9 - 123 7 - 245 44 Parteneriate derulate  Parteneriat cu Clubul Rotary Braşov – prin derularea acestui parteneriat. 130 Nov. Spitalul Judeţean.  Coletele sunt oferite de către Clubul Rotary sau alţi sponsori şi descărcate. în cadrul strategiei Naţionale a Acţiunii Comunitare  Parteneriat cu ORCO SRL Braşov care urmăreşte crearea unui cadru pentru cursanţii practicanţi în vederea formării deprinderilor practice corespunzătoare calificării şi furnizarea de servicii de terapie prin mişcare şi reflexoterapie pentru persoane vârstnice beneficiare ale SPV Colaborări: Medici de familie. tratam. medicul geriatru. faţă de anul 2009. Tipul serviciului acordat Descărcare şi pregătire colete alimente Distribuire colete cu alimente la sediu Distribuire colete alimente la domiciliu Febr.  Actualizare manual de proceduri. Obiective realizate în anul 2010  Obţinere atestare anuală a îngrijitorilor la domiciliu. Dec. 211 Mai 51 Iunie 208 Iulie Aug. persoane vârstnice din municipiul Braşov cu venituri mici au beneficiat de sprijin constând în colete cu alimente de bază. Oct. 50 Sept. pregătite şi distribuite de angajaţii Serviciului pentru persoane vârstnice.

.Consolidarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale în vederea organizării de seminarii.Efectuează investigaţiile legale şi întocmeşte: . 6. lit. d) din HG.ancheta socială în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap. în termenul legal de 30 de zile la solicitările privind aplicarea legilor specifice serviciului. raportat la resursa umană existentă. nr. Încheierea de noi parteneriate sau continuarea derulării parteneriatelor existente. 38. care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi.Actualizarea bazei de date cu asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale.Întocmirea diverselor rapoarte şi situaţii statistice referitoare la domeniul de activitate al serviciului.Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali pe care aceştia o desfăşoară la domiciliul persoanelor cu deficienţe grave pentru identificarea nevoilor şi adaptarea serviciilor în funcţie de necesităţi. .Implementarea altor măsuri şi acţiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate.Colectează şi verifică cererile împreună cu actele anexate care au fost adresate Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi de către solicitanţi în vederea obţinerii drepturilor. având în vedere prevederile legale în vigoare.Organizarea şi susţinerea instructajul periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru asistenţii personali aflaţi în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.Efectuarea demersurilor necesare în vederea organizării instruirii pentru asistenţii personali (conform art.Formularea de programe şi proiecte menite să îmbunătăţească serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi din Municipiul Braşov în vederea creşterii standardelor de viaţă ale acestora.Elaborarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice serviciului în conformitate cu responsabilităţile stabilite. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. . 430/2008. . .Înaintarea de propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului.Consiliere psihologică oferită de personal specializat pentru persoanele cu dizabilităţi şi asistenţilor personali ai acestora. . a) din Legea 448/2006. . Atribuţii şi competenţe: . . 4. Organizarea a 2 petreceri. .Urmărirea evoluţiei principalilor indicatori care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. . . alin.ancheta socială pentru soluţionarea eventualelor reclamaţii cu privire la activitatea asistenţilor personali. . raportat la resursa umană existentă. demersuri pentru obţinerea drepturilor conform legislaţiei în vigoare). .ancheta socială pentru obţinerea legitimaţiei de călătorie pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru adulţii cu deficienţe auditive şi mintale ai căror însoţitori au dreptul de a circula gratuit doar în prezenţa asistatului. . .     Menţinerea numărului de beneficiari de servicii în cadrul centrului de zi. . informări pentru persoanele cu dizabilităţi. conform legislaţiei în vigoare.Întocmirea şi emiterea răspunsurilor.ancheta socială pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenţilor personali. conform art.Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a grupurilor de suport pentru asistenţii personali. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. .Implementarea de măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială. 6. la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu deficienţe fizice sau psihice. conform legislaţiei în vigoare. întâlniri. .Consiliere socială şi administrativă (îndrumare către diverse instituţii. lit. . pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. raportat la resursa umană existentă. 1 excursie pentru beneficiarii centrelor de zi. la promovarea egalităţii de şanse în scopul prevenirii discriminării.Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi.Iniţierea de acţiuni cu caracter socio-cultural-sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi care urmăresc să aducă o contribuţie reală la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 1. .ancheta socială persoanelor care solicită angajarea în calitate de asistenţi personali. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de terapie prin mişcare. republicată). . . . .

lit.. cu modificările şi completările ulterioare: „ angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. (2). pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 2. din Legea 448/2006. b). alin. (2). conform art. cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani.301 anchete sociale pentru copii cu handicap (efectuate conform Ordinului 95/2006 al Secretariatului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS. Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali Conform art.Efectuarea de anchete sociale în vederea completării documentaţiei necesare evaluării persoanelor cu handicap de către Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap În anul 2010 s-au efectuat un număr total de 4144 anchete sociale cu scopul de a stabili statutul şi contextul social în care trăiesc persoanele. în funcţie de profilele lor psihocomportamentale. 31 246 277 iun 38 407 445 iul. respectiv: . 25. Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului între 0-7 ani În anul 2010 s-au efectuat demersuri în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap.” Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali. d). republicată. 5. 17. din H. alin. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 40. primăria localităţii de domiciliu. alin. oct. mar. în domeniul protecţiei drepturilor copilului). lit. În această perioadă. sept. 4. Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali Conform art. al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei. nov. 37 380 417 36 385 421 24 268 292 19 315 334 27 258 285 Total/lună Total = 4144 anchete sociale efectuate S-au întocmit 280 rapoarte de vizită. republicată. nr. 430/2008. presupune: . realizată de psihologul serviciului. republicată. . În anul 2010 s-au efectuat demersurile necesare în acest sens pentru un număr total de 146 persoane. cu modificările şi completările ulterioare: ”serviciul public de asistenţă socială dispune .Pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului în vederea arhivării acestora. alin. 268/2007.3843 anchete sociale pentru adulţi cu handicap (efectuate conform art. Luna Număr anchete sociale efectuate ian. de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. pentru angajare. pentru un număr de 28 persoane care au solicitat acordarea acestui drept. (2) şi (3).efectuarea evaluării psihologice cu scopul de a surprinde gradul de compatibilitate dintre persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal şi persoana cu deficienţe grave. din H. sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap). Activităţi desfăşurate în anul 2010 Întocmirea documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor. 12. 2. 26 369 395 mai. 4. Efectuarea demersurilor pentru completarea documentaţiei necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi S-au efectuat demersuri necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru un număr de 2 persoane cu dizabilităţi (conform art. . Copii cu handicap Adulţi cu handicap 349 34 9 feb. .obţinerea acordului persoanei cu deficienţe grave sau după caz. 430/2008.efectuarea anchetei sociale pentru persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal cu scopul de a evalua competenţele şi deprinderilor acesteia. realizată de asistenţii sociali. dec. cu modificările şi completările ulterioare. 271 271 37 326 363 apr. e)-g) şi la alin. privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006.G. 6. din HG. conform legislaţiei în vigoare: 1. din Legea nr. exprimat în scris. (1). 26 269 295 aug. 3.G.

participarea la întocmirea testelor de evaluare aplicate participanţilor la programul de instruire iniţială. .Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului. . . .efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local”. Astfel. la instruirea organizată de angajator care are responsabilitatea de a asigura gratuit instruirea asistenţilor personali.întocmirea orarului împreună cu persoanele responsabile cu organizarea programului de instruire iniţială.Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului.participarea la cele trei forme de evaluare: iniţială. . cu modificările şi completările ulterioare. Planul de pregătire a fost întocmit conform tematicii aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 1 secretar în responsabilitatea căruia au intrat următoarele atribuţii: . Organizarea şi susţinerea programului de instruire pentru asistenţii personali Conform prevederilor Legii 448/2006.2009 – 07. . republicată. 1 asistent medical.Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate. .Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav. în responsabilitatea cărora au intrat următoarele atribuţii: . .Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap. asistentul personal al persoanei cu handicap grav are obligaţia de a participa o dată la 2 ani.2010 instruirea pentru un număr total de 372 asistenţi personali angajaţi în cadrul instituţiei.10. . . privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.Acordarea îngrijirilor primare.pregătirea suporturilor de curs şi adaptarea lor pe parcursul instruirii.alte activităţi. .Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. pe parcurs şi finală. . . Consiliere psihologică individuală pentru asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi În anul 2010 au fost susţinute 48 de şedinţe de consiliere psihologică individuală adresate asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi. 1 psiholog şi 1 consilier juridic. cu scopul de a-i ajuta într-o manieră nondirectivă legată de anumite situaţii dificile de viaţă.05. conform tematicii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. să-şi conştientizeze resursele personale necesare depăşirii impasurilor existenţiale. 1 kinetoterapeut. . .Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente.susţinerea tematicilor propuse conform Ordinului nr.asigurarea mijloacelor tehnice şi tehnologice pentru susţinerea programului de instruire iniţială. . 319/02/10/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav al şi a inclus următoarele module: .împărţirea pe grupe a participanţilor în vederea întocmirii planificărilor cu acordul scris al acestora.distribuirea materialelor didactice.Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului. precum şi gradul de satisfacţie al asistaţilor cu privire la îngrijirea de care aceştia beneficiază. Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Număr controale 34 28 32 37 41 45 10 10 12 15 15 11 efectuate Total = 290 controale periodice 6. . Scopul efectuării controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali este acela de a evalua modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc responsabilităţile conform Fişei postului şi a Contractului individual de muncă. 319/2007. după cum urmează: Durata programului de instruire iniţială: 40 ore/grupă dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practică. Personal implicat: Moderatori: 2 asistenţi sociali.informarea asistenţilor personali cu privire la condiţiile în care se desfăşoară programul de instruire iniţială. Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin intermediul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a organizat în perioada 19. Programul de instruire iniţială pentru cei 372 asistenţi personali a cumulat un număr total de 520 ore dintre care 312 ore de teorie şi 208 ore de practică. . 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.întocmirea listelor de prezenţă.redactarea diverselor raportări privitoare la programul de instruire al asistenţilor personali. cu scopul de a contribui la formarea de competenţe profesionale necesare acordării unei îngrijiri de calitate persoanelor cu deficienţe grave. 7. .

desfăşurat în luna februarie 2010 care a vizat facilitarea comunicării între participanţi şi nu numai. În total au fost emise 372 de certificate asistenţilor personali care au absolvit acest program de instruire iniţială. “Te pot asculta. „Lupta cu obstacole în familie”. în luna iunie angajaţii SPPD au aplicat un număr de 159 chestionare. evaluarea finală – aplicată tuturor celor 372 asistenţi personali cu scopul de a certifica atingerea obiectivelor propuse iniţial. . Obiectivele vizate:  favorizarea exprimării frustrărilor.  Coordonarea stagiului de practică pentru un număr de 7 studenţi din cadrul Universităţii Transilvania Braşov . Proiecte derulate în cadrul SPPD: 1.39. .2010 la care au participat un număr de 212 persoane cu dizabilităţi.04. „Am o inimă isteaţă?”. . desfăşurat în luna mai 2010 care a vizat intercunoaşterea şi autocunoaşterea participanţilor. Testele privind evaluarea iniţială au fost aplicate pentru toţi cei 372 asistenţi personali care au participat la programul de instruire iniţială. ameliorarea capacităţii de rezilienţă şi confruntarea cu starea de impas existenţial Luna Număr întâlniri Număr participanţi feb 2 14 mar 3 24 apr 3 24 mai 4 36 iun 1 8 iul 1 4 aug sept oct 2 10 1 4 nov 1 4 dec - Total = 18 grupuri de suport Total =128 participanţi Temele abordate în cadrul acestor întâlniri „Spune-mi cine eşti”. putem comunica.05. respectiv: . „Boala în viaţa mea Stigma: criminalul ascuns”.dar nu uit cine sunt”. 18. Carduri proiective”.raport individual de practică. specializarea Asistenţă Socială. realizarea catharsisului afectiv .02. Stagiul de practică s-a finalizat cu: . a câte 40 ore/student -2 studenţi anul II. astfel: -5 studenţi anul I. nu doar auzi. Media de intrare a participanţilor la programul de instruire iniţială este de 3. în anul 2010 în colaborare cu Teatrul Sică Alexandrescu Braşov persoanele cu dizabilităţi au fost invitate la trei reprezentaţii. Menţionăm că această campanie a fost iniţiată de Serviciul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. Media finală după aplicarea testelor de evaluare este de 8.Piesa „ Domnu` Goe” în data de 16. .Facultatea de Sociologie şi Comunicare. care au ales să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Serviciului Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. document emis de Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi recunoscut doar în cadrul acesteia. Scop: optimizarea şi dezvoltarea personală. a câte 60 ore/student. Astfel. alin. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) pe numele fiecărui participant după absolvire.86. “Pot fi stăpânul emoţiilor mele”.Piesa „ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” în data de 09. “Împreună învingem boala” .2010 – la care a participat un număr de 583 persoane cu dizabilităţi. ALTE ACTIVITĂŢI REALIZATE DE PERSONALUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI:  Sesiuni de team building organizate de psiholog pentru angajaţii serviciului pe următoarele teme: „Comunicare asertivă”. nu doar vorbi”.  În vederea facilitării accesului la cultură al persoanelor cu handicap.realizarea unui portofoliu individual.  Implicarea în campania privind efectuarea verificărilor la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.atestat de practică.Evaluarea participanţilor a presupus următoarele etape: evaluarea iniţială – aplicată cu scopul de a identifica nivelul de pregătire profesională a participanţilor în vederea adaptării programul de instruire la nevoile cursantului acestora.Piesa „ Făt frumos din lacrimă” în data de 22.Grup de suport pentru asistenţii personali/aparţinătorii persoanelor cu deficienţe locomotorii. Programul de instruire iniţială pentru asistenţii personali s-a finalizat cu eliberarea unui certificat (conform art.2010 la care au participat un număr de 130 persoane cu dizabilităţi. (3) din OG nr. „Zi de zi cameleon.

unde România. în cadrul acestui forum au fost organizate următoarele activităţi:  expoziţie fotografică realizată de Deza Nguembock. Scop: inocularea speranţei în propriile forţe. activităţi de informare pe diverse teme de interes pentru persoanele cu dizabilităţi. . prin dezvoltarea capacităţii de a se ajuta pe sine şi pe ceilalţi. Lituania. Letonia. “Doar împreună vom reuşi”!. exerciţii fizice. însoţitori ai acestora. la care au participat aproximativ 12 persoane adulte cu dizabilităţi/întâlnire.spectacol-comedie muzicală cu tema „istorii de dragoste”. activităţi de îndemânare (decupaj. sub formă virtuală/ digitală care a vizat adaptarea hainelor de zi de tip prêt-à-porter pentru persoanele cu handicap fizic. colaje la care s-au folosit diverse materiale: flori presate.Centru de zi dedicat persoane adulte cu dizabilităţi Scop: promovarea integrării sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi Acest proiect pilot a fost lansat în 17 iunie 2010. „Obstacole în comunicare. . „Familia – cel mai important lucru pentru mine!” În afara temelor abordate. Belgia. grup de suport pentru persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18-26 ani. Italia şi Franţa. respectiv personal responsabil cu organizarea şi deplasarea la acest eveniment. care a desemnat o delegaţie de 21 de persoane. Polonia. actori voluntari. s-au desfăşurat activităţi de terapie ocupaţională şi jocuri interactive în colaborare cu un psiholog voluntar. fasole. Luna Număr întâlniri Număr participanţi mai 1 7 iun 3 7 iul 3 6 aug 4 6 sept 4 5 oct 3 5 nov 2 5 dec 3 5 Total = 23 întâlniri Temele abordate în cadrul acestor întâlniri “Să ne deschidem sufletul!”. pentru noi. în viitor. boabe de orez. respectiv municipiul Braşov a primit invitaţia de a participa alături de alte şapte ţări din comunitatea europeană. fiind mediatizat de presa franceză şi română. a organizat în perioada 16-21 octombrie 2010 cel de-al treilea forum european al modei adaptate. Municipiul Braşov a fost reprezentat la acest eveniment prin intermediul Direcţiei de Servicii Sociale. respectiv: Spania. dezvoltarea sentimentului de eficienţă personală  încurajarea stimei de sine  armonizarea relaţiei asistent personal . dintre care: persoane cu handicap fizic. Obiective vizate:  crearea unui mediu în care persoanele cu dizabilităţi să se simtă în largul lor  dezvoltarea încrederii în cei cu care interacţionează  crearea unui mediu propice creşterii stimei de sine  dezvoltarea relaţiilor interumane 3. Activităţile desfăşurate: activităţi de cunoaştere şi interrelaţionare. . Obiective:  Dezvoltarea sentimentului de utilitate  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială  Creşterea stimei de sine  Îmbunătăţirea stilului de viaţă prin organizarea de întâlniri cu specialişti din domenii de activitate conexe  Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în diverse acţiuni cu caracter social cu scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica acestei categorii de persoane MODE H Asociaţia Mode H Europe. Evenimentul organizat în Franţa a avut un impact pozitiv asupra opiniei publice franceze. muştar etc. viaţa fi-va mai frumoasă”.). haideţi să le depăşim!”. director artistic al asociaţiei Afrik’dezarts. pentru promovarea modei adaptate persoanei cu handicap fizic din Tours. în calitate de co-organizator. Până la momentul de faţă au avut loc 2 întâlniri. activităţi culturale.  colocviu cu tema incluziunii persoanei cu handicap în societatea franceză.concurs de vestimentaţie adaptată. „Prin noi. Franţa. „Asul din mânecă!”.asistat 2.

În luna septembrie am participat la acţiunea „Primul meu ghiozdan” care a constat în distribuirea ghiozdanelor cu rechizite copiilor din clasa I. adresat elevilor premianţi din Municipiul Braşov. Implicarea în desfăşurarea evenimentului „ Parteneriat pentru comunitate” desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Braşov în data de 05. a diminuării formelor de discriminare. conform prevederilor legale în vigoare şi a obiectului de activitate al serviciului. în baza Dispoziţiei de Primar 7243/19. în vederea obţinerii drepturilor. având în vedere ca informaţiile culese la faţa locului şi consemnate în formular să surprindă statutul şi contextul social în care persoana trăieşte.  „Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. În conformitate cu O. în Franţa la Tours. Organizarea şi susţinerea instructajului periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toţi asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. Efectuarea în procent de 100% a anchetelor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi precum şi a copiilor cu handicap. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice.G. cu situaţie materială precară. care au participat la sesiuni de informare şi conştientizare asupra cancerului de sân.avant-premiera care a fost prezentată în sala Centrului Cultural „Reduta”. domiciliaţi în municipiul Braşov . adresat persoanelor eliberate din penitenciar în vederea reintegrării sociale. am participat la pregătirea spectacolului „ WEST SIDE STORY”.2010. Iniţierea unor activităţi cu caracter socio-cultural sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei noastre în vederea prevenirii marginalizării sociale. Efectuarea în procent de 100% a controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali angajaţi în cadrul instituţiei. a participat la preluarea cererilor şi introducerea în sistemul informatic al cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor. Personalul angajat al serviciului s-a implicat în buna desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului „ Prefer să ştiu din timp!” – proiect de educaţie pentru conştientizarea femeilor asupra cancerului de sân. am participat alături de colegii din cadrul Serviciului Alocaţii Sociale la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitanţii de alocaţii. Asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Alte activităţi desfăşurate de angajaţii serviciului: În luna ianuarie 2010 angajaţii serviciului au participat alături de angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice la distribuirea alimentelor (zahăr şi făină) la domiciliul beneficiarilor. În preajma sărbătorilor de iarnă s-au întocmit liste cu beneficiari şi s-au distribuit pachete cadou provenite din donaţii din Olanda constând în alimente (conserve) şi îmbrăcăminte. Stimularea unor relaţii de muncă pozitive la nivelul Serviciului pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea lunară a unor activităţi de team-building pentru angajaţii acestuia.10. mobilizând asistenţii personali – femei cu vârste cuprinse între 25 si 45 ani. Scopul organizării spectacolului a fost acela de strângere de fonduri pentru deplasarea delegaţiei.  Proiectul „ Împreună vom fi mai puternici”. De asemenea. Organizarea celei de a patra ediţii a evenimentului “O viaţă fără bariere”.  Proiectul Curcubeu „Paşi către o nouă şansă”. cât şi din alte localităţi ale ţării. o observarea gradului de satisfacţie al persoanei cu deficienţe grave cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază din partea asistentului personal. la care estimăm participarea unui număr de aproximativ 100 persoane atât din Municipiul Braşov.07. dedicat persoanelor cu deficienţe locomotorii. în vederea creşterii calităţii vieţii acestora. a sensibilizării opiniei publice cu privire la nevoia de incluziune socială a acestei categorii de persoane. adresat părinţilor elevilor participanţi la Proiectul Curcubeu. utilizatoare de fotoliu rulant.zona Craiter. dedicat elevilor care provin din familii defavorizate .2010 unde au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice în scopul întăririi colaborării dintre cele două sectoare public şi privat. fişa postului şi recomandările din planul individual de servicii/planul de recuperare. personalul din cadrul serviciului. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului.Alte proiecte derulate în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale:  Proiectul „ Fii de 10!”. reliefând nevoile acesteia şi servicii alternative identificate pentru soluţionarea lor. vizând următoarele aspecte: o modul în care sunt duse la îndeplinire de către asistentul personal atribuţiile prevăzute în contractul individual de muncă. - - - - . potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. De asemenea în luna noiembrie.

specializarea Asistenţă Socială). creşterii calităţii vieţii şi favorizării incluziunii sociale a acestora. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite (informarea şi îndrumarea corectă a solicitanţilor şi beneficiarilor în scopul obţinerii drepturilor conform legislaţiei în vigoare). viata fi-va mai frumoasa!”(mărirea numărului de participanţi.  sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termica în sistem centralizat. după cum urmează: . . gaze naturale. . Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Prin noi pentru noi. Această procedură presupune desfăşurarea următoarelor activităţi principale: .arhivarea corespunzătoare a dosarelor şi documentelor întocmite în cadrul serviciului. . În cursul anului 2010 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 678 persoane. . prin acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de lege. Încurajarea voluntarilor să participe la activităţile derulate în cadrul serviciului (studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare.  facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor aflate într-o situaţie de risc social. material lemnos şi a tarifului social la energie electrica. combustibili petrolieri. respectiv a persoanelor cu handicap grav şi accentuat prin asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun.întocmirea documentaţiei specifice privind acordarea/încetarea dreptului la indemnizaţia lunară. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE Misiune: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. conform Legii nr. 7.consilierea persoanelor cu privire la documentaţia necesară şi procedura de acordare a indemnizaţiei lunare. .- Acordarea unor servicii de evaluare psihologică a cazurilor avute în evidenţa serviciului ori de câte ori este nevoie. în vederea asigurării nevoilor sociale.042.actualizarea lunară a bazei de date în vederea listării documentaţiei specifice pentru plata indemnizaţiilor lunare. cărbuni. Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav. republicată. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Doar împreună vom reuşi!” prin mărirea numărului de participanţi şi organizarea de activităţi motivaţionale pentru participanţi.monitorizarea şi actualizarea constantă a dosarelor persoanelor aflate în evidenţa serviciului. Obiective:  promovarea incluziunii sociale şi facilitarea unei vieţi autonome a persoanelor cu handicap grav prin asigurarea dreptului la indemnizaţia lunară.778 lei. pentru care a fost alocată suma totală de 4. .verificarea şi preluarea cererilor şi a documentelor justificative anexate. lemne.informarea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor îndreptăţite să primească indemnizaţia lunară. diversificarea temelor de discuţii). Respectarea termenelor de întocmire a documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor conform prevederilor legale în vigoare. Activităţi desfăşurate în anul 2010 şi rezultate obţinute: A.

08.2010 -31. 356/31.C.778 lei Comparativ cu anul 2009.2010-31.2010 decontarea dreptului la gratuitate a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr.07. 14/ 2009.126 lei. În perioada 01.2010 cuantumul a fost stabilit la valoarea de 31 lei /lună/beneficiar potrivit H.12.2010-31.Nr.938 persoane pentru care a fost decontată suma de 950.2010 s-a înregistrat un număr mediu lunar de beneficiari 3.2010 decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza legitimaţiei de călătorie la valoarea de 1leu/zi calendaristică pentru perioada în care persoana îndreptăţită îndeplineşte condiţiile. Astfel în anul 2010 la nivelul municipiului Braşov decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat după cum urmează: În perioada 01.05. conform graficului de mai jos: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de beneficiari 678 663 655 660 665 670 675 680 B. nr.028 persoane care au beneficiat de acest drept.07.12.2010 astfel decontul dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza unui abonament eliberat de către personalul desemnat din cadrul DSS la valoarea de 1leu/zi calendaristică. Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun Dreptul la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun se asigură persoanelor cu handicap grav şi asistenţilor personali ai acestora. Pentru perioada 01.05. .01.08. Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dreptul la gratuitate se stabileşte de către DGASPC Braşov printr-o legitimaţie de călătorie iar Consiliul Local al Municipiului Braşov prin DSS decontează acest drept. iar în perioada 01.2010 – 31.808 lei.2010 s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de persoane beneficiare de gratuitate pe transportul urban. crt.06.L.07.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. numărul mediu lunar de beneficiari a fost de 3. Astfel în perioada 01. precum şi persoanelor cu handicap accentuat. 409/10.042. iar suma decontată în această perioadă către Regia Autonomă de Transport Braşov a fost de 307.01.2010-31. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie 2010 Februarie 2010 Martie 2010 Aprilie 2010 Mai 2010 Iunie 2010 Iulie 2010 August 2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Număr persoane beneficiare 651 654 651 658 654 670 689 702 704 693 698 705 Total sumă alocată Sumă cheltuită/lună 302877 305182 349478 353508 349236 360984 319765 323622 324544 325927 325005 402650 4. în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a numărului de solicitări privind acordarea indemnizaţiei lunare cu 2%.

persoanele desemnate realizează lunar următoarele activităţi principale:  Persoana responsabilă gestionează abonamentele primite cu proces verbal de predare-primire de la RAT Braşov. s-a sistat decontarea dreptului la gratuitate pentru un număr de 116 persoane.257.  Elaborarea lunară a anexei cuprinzând persoanele pentru care s-a acordat pentru prima dată dreptul la gratuitate (intrări).12. Astfel.  Eliberarea abonamentelor.2010-31. pe perioada raportată au fost introduse/actualizate informaţii aferente în sistemul informatic în medie pentru un număr de 1202 beneficiari lunar. respectiv a anexei privind persoanele pentru care încetează dreptul la gratuitate. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la 615 lei şi utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat. în anul 2010 acesta a scăzut la 3559 persoane lunar. în perioada 01. în vederea identificării persoanelor pentru care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru decontarea dreptului. În aceste condiţii. dacă în anul 2009 s-a asigurat dreptul pentru un număr mediu lunar de 3642 persoane.12.934 lei.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a abonamentelor eliberate în perioada 01. Comparativ cu anul 2009. după cum urmează: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de persoane beneficiare 2009 3642 2010 3559 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 Pentru asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban în municipiul Braşov persoanelor îndreptăţite conform art. republicată.  Verificarea documentelor şi stabilirea perioadei pentru care se eliberează abonamentul în baza protocolului de colaborare încheiat între DSS şi RAT Braşov. avizare şi aprobare. care sunt supuse circuitului de verificare. ordonanţarea şi statul de plată. listei cuprinzând asistenţii personali pentru care a încetat contractul individual de muncă şi listei cuprinzând persoanele decedate pe raza municipiului Braşov.Pe parcursul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr mediu de 3559 beneficiari. Ca şi activităţi principale derulate de către personalul abilitat în acest sens menţionăm următoarele: .  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a informaţilor cuprinse în centralizatoarele înaintate de către DGASPC Braşov privind persoanele pentru care a fost eliberată legitimaţia de transport (acordări şi prelungiri). gaze naturale sau lemne. respectiv referat. fiecare cuprinzând în medie 225 de persoane pentru care au fost introduse/actualizate informaţiile aferente în sistemul informatic. 448/2006. C. combustibili petrolieri. a celei cuprinzând persoanele pentru care s-a prelungit perioada de acordare a dreptului la gratuitate.  Întocmirea documentaţiei necesare efectuări plăţii către Regia Autonomă de Transport Braşov.08.2010. cărbuni.2010 -31. persoanelor desemnate pentru distribuire.2010 (acordări şi prelungiri). decizie de director privind aprobarea listei cuprinzând persoanele pentru care se decontează dreptul la gratuitate pe transportul urban. 23 alin 1 şi 2 din Legea nr. iar suma decontată pentru asigurarea dreptului la gratuitate persoanelor îndreptăţite fiind de 1. în perioada raportată au fost verificate 6 centralizatoare.01.  Verificarea lunară a listei cuprinzând persoanele cu handicap grav pentru care a încetat dreptul la indemnizaţie lunară. în anul 2010 s-a înregistrat o scădere în ceea ce priveşte numărul de persoane pentru care s-au efectuat demersurile în vederea asigurării dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun.

de 780 Dispoziţii de Primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care nu au îndeplinit condiţiile.  realizarea demersurilor necesare în vederea efectuării de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale a plăţii sumelor reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale către furnizorii de energie termică şi gaze naturale  solicitarea de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a creditelor necesare în vederea asigurării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. cărbuni.11. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece. acte necesare. combustibili petrolieri. dacă în perioada noiembrie 2009 -decembrie 2010 ajutorul a fost aprobat pentru un număr de 15.12. informarea cetăţenilor municipiului Braşov cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: perioada de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. respectiv pentru lunile noiembrie a anului curent şi martie a anului următor. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. conform graficului de mai jos: . modalitatea de completare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere.12. pentru perioada sezonului rece 2010─2011. fiind astfel înregistrate un număr de 63 de solicitări privind modificarea/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. În funcţie de luna depunerii cererii.  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat. şi pentru 239 persoane începând din 01. după cum urmează: Tip cerere Decembrie 2010 TOTAL Modificare Încetare Energie termică în sistem centralizat 7 10 17 Gaze naturale 18 28 46 Total 25 38 63 Comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului rece 2009-2010. fiind astfel emise un număr total de 8707 Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului. combustibili petrolieri. conform tabelului de mai jos: Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Total Energie termică 2291 93 2384 Gaze naturale 6130 141 6271 Lemne 47 5 52 TOTAL 8468 239 8707 De asemenea au fost emise un nr. drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei.  arhivarea în condiţii corespunzătoare a documentaţiei produse în cadrul fiecărei campanii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Începând din 01. a fost înregistrat un număr total de 9550 solicitări în perioada 25 octombrie 2010 ─ 31 decembrie 2010. Astfel. numărul de solicitări a scăzut cu aprox imativ 45% astfel.  verificarea şi preluarea cererilor şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. combustibili petrolieri. condiţii de acordare a ajutorului.2010. cărbuni. pentru care s-au emis Dispoziţii de Primar în funcţie de situaţie.432 familii şi persoane singure. pentru sezonul rece 2010 -2011 au fost aprobate 8707 cereri pentru acordarea ajutorului.  efectuarea plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. cărbuni.2010 titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au notificat Serviciului Prestaţii Sociale modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.  introducerea în sistemul informatic a tuturor solicitărilor pentru acordarea ajutorului. gaze naturale sau lemne. dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei a fost acordat pentru un număr de 8468 de persoane începând din 01.2010.

12.  preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la membrii familiei şi a veniturilor acesteia şi verificarea documentelor doveditoare  efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor. Situaţie comparativă privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale Perioada 2006-2011 18004 Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu gaze naturale Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu energie term ica 16690 11864 9816 9777 6079 5175 2374 6243 10000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 D.  elaborarea documentaţiei specifice privind aprobarea/neaprobarea dreptului la material lemnos. Pentru sezonul rece 2010-2011 au fost preluate în perioada 01. În urma verificării cererilor şi a documentelor anexă şi a efectuării anchetelor sociale. dreptul la material lemnos a fost aprobat pentru un număr de 107 familii şi persoane singure.  transmiterea lunară către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a situaţiei centralizatoare cuprinzând persoanele pentru care a fost aprobat dreptul în vederea livrării în mod gratuit a materialului lemnos. tendinţă care s-a conturat începând din sezonul rece 2007-2008.Situatie comparativa privind numarul de beneficiari 2010-2011 8707 2009-2010 15432 0 5000 10000 15000 20000 Totodată se constată că s-a menţinut tendinţa crescătoare a persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. Instrumentarea documentaţiei pentru acordarea în mod gratuit de material lemnos pentru încălzirea locuinţei Pot beneficia de dreptul în mod gratuit la material lemnos pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la valoarea salariului minim brut pe economie. după cum urmează: . Pentru a asigura accesul persoanelor îndreptăţite la acest drept sunt desfăşurate următoarele activităţi:  informarea potenţialilor beneficiari cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară pentru aprobarea dreptului. faţă de solicitanţii care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei.09.2010-31.2010 un număr total de 137 cereri.

78% E.  întocmirea fişelor de punctaj pentru toate dosarele înregistrate. toate fiind validate şi transmise către furnizorul de energie electrică în vederea aplicării tarifului social. Atribuţiile Serviciului Prestaţii Sociale în acest domeniu constau în:  informarea potenţialilor solicitanţi cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară în vederea completării dosarului pentru atribuirea unei locuinţe sociale. F.2010 -30. 447/2010. Astfel în perioada 01. care s-au adăugat la dosarele existente din anul precedent pentru care nu a fost atribuită o locuinţă socială. 22% cereri aprobate cereri neaprobate 107. Acordarea tarifului social la energie electrică Pot beneficia de tariful social la energie electrică familiile sau persoanele singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la valoarea salariului minim brut pe economie.2010 s-au făcut demersurile necesare în vederea reactualizării tuturor dosarelor aflate în evidenţa serviciului şi au fost efectuate. către furnizorul de energie electrică a declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor de tarif social validate. Instrumentarea documentaţiei privind atribuirea unei locuinţe sociale Potrivit prevederilor legale în vigoare au acces la locuinţa socială.C. 98 de dosare au fost declarate aprobate.  înaintarea dosarelor către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. restul fiind respinse/declarate incomplete deoarece nu au îndeplinit condiţiile. Pentru facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite la tariful social la energie electrică.09. precum şi cele invalidate. evaluările şi reevaluările pentru 149 dosare.  efectuarea evaluărilor/reevaluărilor privind situaţia socio-locativă a persoanelor care solicită atribuirea unei locuinţe sociale. realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. de asemenea au fost întocmite fişele de punctaj pentru dosarele care îndeplineau condiţiile în acest sens. nr. În cursul anului 2010 au fost înregistrate 31 de cereri noi. În urma evaluării celor 149 dosare de către Comisia constituită în acest sens conform H. familiile sau persoanele cu un venit net mediu lunar pe persoană. în vederea închirierii. conform reprezentării de mai jos: . însoţite de motivele invalidării În anul 2010 au fost înregistrate 16 solicitări. precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.  elaborarea documentaţiei necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local Braşov a listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. sunt derulate următoarele activităţi:  preluarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  validarea/invalidarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  transmiterea.07.L. comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea.Situaţie reprezentând numărul de solicitări pentru acordarea materialului lemnos Anul 2010 30. pe bază de borderou.

Principalele activităţi ale Serviciului Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 1.2010 0.  propuneri în vederea actualizării/îmbunătăţirii sistemelor informatice în funcţie de necesităţi. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. b) efectuarea instructajului periodic pentru asistenţii personali. de funcţii la data de 01. 2.2010 şi care cuprinde 7 servicii.  perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii comunicării cu solicitanţii care se adresează Serviciului.Asigurarea încadrării în prevederile BVC. care a fost aprobată începând cu 01.01. Au fost aprobate 652 posturi. c) aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii nr. reducerea numărului de erori de preluare a cererilor şi introducere în sistemul informatic.03.Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav prin angajarea de asistenţi personali 3. evaluări/reevaluări nr. SERVICIUL RESURSE UMANE 1. de funcţii la data de 31.12. 1 birou. funcţii la data de 31. În anul 2010 persoana cu atribuţii delegate în acest sens a efectuat instructajul la locul de muncă pentru 396 asistenţi personali nou angajaţi. din care 75 pentru funcţionari publici. dosare aprobate nr. respectiv instructajul periodic – semestrial pentru 396 asistenţi personali. Alte activităţi delegate: a) efectuarea instructajului la locul de muncă al asistenţilor personali. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011:  aplicarea prevederilor legale în vederea acordării unor servicii de calitate persoanelor care se adresează serviciului. inclusiv stabilirea drepturilor salariale brute pentru toţi angajaţii 2. a cheltuielilor aferente activităţilor gestionate în cadrul serviciului. Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale Serviciul Resurse Umane a depus la ANFP Bucureşti şi la Consiliul Local proiectul de HCL privind structura organizatorică pentru Direcţia de Servicii Sociale. 8.  elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru specifice pentru fiecare activitate. 6 compartimente şi Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. 126 pentru angajaţi contractuali şi 451 posturi de asistenţi personali.2010 şi nr.Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale.2010 Nr.74 0. dosare incom plete/respinse 31 149 149 98 51 G.12.96 Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru asistenţă socială Total posturi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru activitatea de asistenţă medicală 151 93 112 89 .2010 Raport între nr. funcţii la data de 01. Situaţia încadrărilor pe funcţii în anul 2010 a fost următoarea: Nr.01.Situaţie instrumentare documentaţie locuinţe sociale Anul 2010 cereri noi înregistrate total cereri aflate în evidenţă nr.

10. Gradul de efectuare a concediilor şi circa 1198 ore efectuate peste program în principal în campania de acordare a ajutoarelor de încălzire au fost influenţate de nevoia de suplinire a lipsei de personal în cadrul instituţiei. inclusiv raportările on-line. din care 21 pensionări anticipate şi o pensionare pentru limită de vârstă. .64 0. până la data de 31. fiind intrate 3 persoane noi în instituţie pe perioadă nedeterminată. în anul 2010 s-au emis circa 920 de adeverinţe. care priveşte angajaţii instituţiei. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. s-au operat cărţile de muncă. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente Serviciului Resurse Umane au cuprins: Contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Organizare examene. Au revenit în urma încetării suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu 4 angajate. O altă angajată din sectorul sanitar a fost pensionată pentru limită de vârstă. Concediile de odihnă cuvenite pe anul 2010.2010. prin definitivare după stagiul de debutanţi Referate şi decizii pentru promovări temporare pe funcţii de conducere Referate şi decizii pentru avansare în treaptă profesională pe funcţii publice Documentaţie pentru încetare raporturi de serviciu şi de muncă. întocmire referate şi decizii pentru promovare pe funcţii publice şi posturi contractuale. în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov s-au reîncadrat salariaţii în condiţiile Legii-cadru nr. au fost efectuate în proporţie de circa 79%.12. iar alte 10 persoane s-au suspendat de drept sau la cerere pentru concediu de risc maternal. În cadrul Serviciului Resurse Umane se verifică şi se vizează toate fişele de post din instituţie. inclusiv dosare de pensii Referate şi decizii privind suspendări pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru reluarea activităţii Referate şi decizii pentru delegări de atribuţii şi competenţe pentru suplinirea lipsei de personal Alte modificări ale raporturilor de serviciu sau de muncă inclusiv acte de stabilire drepturi salariale Nr. din care: a-Nr. S-au organizat acţiunile de evaluare profesională pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de interese şi de avere. promovare contractuali Gestionare rapoarte de stagiu. Pe tot parcursul anului s-a asimilat legislaţia aferentă domeniului administraţiei publice. întocmire referate şi decizii pentru promovare în clasă pe funcţii publice. pers 6 7 2 9 15 32 15 30 490 606 Pentru angajaţii instituţiei. după absolvirea de studii superioare. maternitate şi suspendări în vederea creşterii copiilor 244 188 56 8 201 162 39 12 0. Serviciul Resurse Umane a asigurat corespondenţa prevăzută de lege cu Agenţia Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru modificările intervenite pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov pentru angajaţii contractuali. în total 658 persoane angajate pe parcursul anului. Începând cu data de 01. din care 497 zile restante din 2009. sau întocmit şi actualizat dosarele profesionale cu anexele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali inclusiv pentru asistenţii personali. În acest sens s-au întocmit actele de acordare a drepturilor salariale în anul 2010 şi s-au întocmit lucrări de sinteză în vederea aplicării Ordinului nr. Au fost organizate 5 concursuri pentru angajarea de personal pentru domeniul sanitar.01.1100/2010 pentru avizarea reîncadrărilor salariale de către Agenţia de Prestaţii Sociale şi respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice. asistenţii personali şi angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.89 0. 32/2010 şi Ordinului nr. dar a continuat activitatea în condiţiile legii. angajaţi în plată b-Funcţii publice şi contractuale vacante din care temporar vacante pentru concediu de risc maternal.82 0. orele suplimentare au scăzut cu 37%. care au însumat 5419 zile pentru angajaţii DSS.Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru DSS.86 Pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 31 de ieşiri de angajaţi. Faţă de anul 2009. concediu de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. asistenţei sociale şi sănătăţii publice.

cu fişele de pontaj aferente. se întocmesc pontajele şi statele de personal pentru angajaţi. la care s-a adăugat sporul de vechime. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav.3. În anul 2010 asistenţii personali au beneficiat 7 luni de salariul minim de încadrare prevăzut de lege. se execută popriri pe salarii. mediu lunar 2004 Nr. pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS. se gestionează situaţia concediilor medicale. 2. mediu lunar 2010 673 387 1. în anul 2010 numărul mediu lunar de asistenţi personali a crescut cu 5%. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente asistenţilor personali au cuprins: Dosare şi contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Documentaţie de prelungire a contractelor de muncă pe seama noilor certificate de handicap. respectiv cheltuielile salariale. 74 190 63 18 811 30 34 1220 Au fost asigurate: consilierea în vederea angajării.Total persoane cu handicap grav beneficiare 112 741 853 816 814 848 954 1032 1060 În raport cu 2009. Evoluţia acordării de indemnizaţii lunare şi a plăţii de asistenţi personali a fost următoarea: Indicator Nr. transportul şi diurna s-au încadrat în nivelurile de cheltuieli aprobate pe anul 2010 prin bugetele de venituri şi cheltuieli.10 salariul brut a fost de 600 lei pentru oricare asistent personal. în baza evaluării sociopsihomedicale. S-a asigurat corespondenţa cu Colegiul medicilor. calculul şi acordarea indemnizaţiilor pe perioada de concediu a asistenţilor personali pentru 399 persoane cu handicap grav. DGASPC Total Nr. cu publicaţiile. Casa de Asigurări de Sănătate. Se emit facturi şi se gestionează decontarea medicamentelor gratuite pentru angajaţii din sectorul sanitar. asistenţi personali angajaţi 3. Direcţia de Sănătate Publică. care se finanţează de Ministerul Sănătăţii.35 şi la art. Nr. apoi salariile nete cuvenite asistenţilor personali cu finanţare de la bugetul de stat şi separat drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor din Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. mediu lunar 2009 663 369 Nr. la un asistent personal. gestionarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali. beneficiari de indemnizaţii lunare 2. se întocmesc statistici etc. cheltuielile cu instruirea. Nr. a orelor suplimentare care se recuperează. recuperare debite Acte privind situaţii statistice şi pentru Trezorerie. iar de la 01. inclusiv statele de plată pentru drepturile asistenţilor personali.Lunar se calculează în cadrul serviciului Resurse umane toate drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor DSS de la bugetul local.07. alte instituţii. Se verifică 83 de condici de prezenţă aflate în 75 de locaţii. calculul integral al salariilor. că persoana cu handicap grav are dreptul. pentru probleme privind raporturile de muncă şi de serviciu cu angajaţii. deduceri suplimentare Acte pentru instituirea de popriri. inclusiv stabilirea de drepturi salariale. mediu lunar 2007 516 332 Nr. calculul sumelor care se varsă la buget pentru 4% posturi neocupate de persoane cu handicap. mediu lunar 2005 392 424 Nr. mediu lunar 2006 416 398 Nr. Principalii indicatori de performanţă privind activităţile Serviciului Resurse Umane în anul 2011 1 Activităţi Gestionarea resursei umane Indicatori de performanţă 2011 Reîncadrarea salarială pentru 170 de angajaţi . prin angajarea de asistenţi personali Legea 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. mediu lunar 2008 615 339 Nr. de 630 lei. sau poate opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare.37 alin. asistenţii personali şi pentru angajaţii din domeniul sanitar. planificări pe decade şi alte lucrări lunare pentru Trezorerie. pers. iar pe total beneficiari a crescut cu 3%. Valorile cheltuielilor gestionate de Serviciul Resurse Umane. acte de suspendare temporară a raporturilor de muncă Documentaţie pentru încetare raporturi de muncă Documentaţie pentru dosare de pensie Alte modificări în cadrul raporturilor de muncă.

 Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim. Atribuţii principale  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din Direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.  Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei. II.III al anului în curs atât pentru Direcţie cât şi centralizat cu ordonatorii terţiari. 229/03.L.2006.  Efectuarea controlului inopinat a casieriei Direcţiei. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului. FINANCIAR. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.04. în prevederile BVC aprobat pe 2011 - Actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS şi pentru angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului. anuale şi a altor situaţii financiar contabile cu Primăria Municipiului Braşov.04. . a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru direcţie.82/1991 republicată.  Elaborarea.  Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.P–ului conform Deciziei nr.2006.  Centralizarea Bugetului direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine.O.  Organizarea activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr.228/03. Centralizarea Dării de seamă a direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale - 2 Gestionarea resursei umane privind asistenţii personali şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediilor asistenţilor personali Asigurarea încadrării cheltuielilor aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane.  Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.231/03.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru Direcţie.III al anului în curs.  Realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului.04.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.  Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. SERVICIUL CONTABILITATE. Actualizarea fişelor de post pentru circa 75 de funcţii publice şi 126 posturi contractuale în cadrul DSS Reîncadrarea salarială pentru circa 395 de asistenţi personali Diminuarea cu minimum 2% a numărului de zile de concedii de odihnă neefectuate şi plătite la încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali 3  Respectarea limitelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite în BVC pentru 2011.  Are competenţe pe linia Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Dării de seamă contabile trimestriale.  Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.  Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului. aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane 9. BUGET I.2006. Activităţi desfăşurate în anul 2010  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor. pentru Bugetele asigurărilor sociale.227/03.  Organizarea A.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine. Centralizarea Dării de seamă a Direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.  Centralizarea Bugetului Direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine .  Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.2006. pentru asistenţii personali şi personalul preluat din sănătate.04.

precum şi realizarea rectificărilor bugetare începând cu trim.2006. Efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.601. Respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea Dărilor de seamă trimestriale şi anuale.58% 98. 2.SOC.               Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.161 462.43% 74. SI FAMILIE BUGET AJUTOR SOC.000 396. cu actualizarea la zi.50% 84.675 293.+RAT BUGET AS.05% 98.O.2006. 3. 5. pentru o urmărire şi o realizare cât mai performantă a obiectivelor Direcţiei. Îmbunătăţirea organizării A. Realizarea execuţiei la zi prin introducerea actelor justificative zilnic în modulele de bancă şi casă. Realizarea fişelor fiscale şi depunerea lor în termen. Prezentarea indicatorilor de realizare a execuţiei bugetare trimestrial pentru serviciile implicate în gestionarea creditelor bugetare. Îmbunătăţirea organizării activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.458. Elaborarea. Derularea proiectului din fonduri nerambursabile „Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc –ASTRA” EXECUŢIA BUGETELOR PE STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ BUGET 9. conform legislaţiei în vigoare.867 2. Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr.000 2.000 548. Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat. Realizarea Notelor explicative de raportare financiar-contabilă privind politicile contabile aplicate în instituţie.L.2006.81% BUGET ASISTENTI PERS. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului. Obiective propuse pentru anul 2011 1. pentru Bugetele asigurărilor sociale. articole şi aliniate.231/03.542.000 573. 4. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.23% 92.04.227/03. Efectuarea controlului inopinat al casieriei Direcţiei.554. III.228/03.04. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni. SI INCALZIRE BUGET CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUGET DSS PROPRIU TOTAL . Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.P –ului implementat conform Deciziei nr.590.04. Urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole. Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.04. Îmbunătăţirea manualului de proceduri ale serviciului. Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului.82/1991 republicată.000 EXECUTIE 9. Prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară serviciilor implicate în gestionarea creditelor bugetare.240 564.417.862 PROCENT EXECUTIE 99. 229/03. III al anului în curs.2006.000 14.919 13. pentru asistenţii personali şi pentru personalul preluat din sănătate.

a recepţionat şi distribuit tuturor serviciilor din cadrul D.a întocmit documentele privind fazele execuţiei bugetare: angajament. ordonanţare . imprimante. aparate kineto etc. S I INC A L ZIR E B UG E T C A NTINA DE A J UTO R S O C IA L B UG E T DS S P R O P R IU E XE C UTI E 10. BIROU ADMINISTRATIV 1. cuantificate cu preţuri de piaţă .000.000 10. Comisii de recepţie ale D.S.12.a aprovizionat cele 17 servicii/ birouri/ compartimente ale D. consumuri lunare de carburant etc.  Inventarierea patrimoniului  Scoaterea din uz / casarea obiectelor de inventar  Întreţinerea patrimoniului  Asigurarea condiţiilor de lucru a angajaţilor DSS prin urmărirea întreţinerii echipamentelor de lucru (calculatoare. conform contractelor încheiate în cursul anului cât şi a altor necesităţi apărute ulterior . reţea. copiatoare. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 . încredinţate  Achiziţii . necesar Compartimentul de Achiziţii publice pentru elaborarea planului de achiziţii .a furnizat caracteristicile aferente caietelor de sarcini. prin atribuţiile specifice.S. mijloacelor fixe şi întocmesc documentele corespunzătoare. produsele achiziţionate şi a elaborat documentele aferente .S O C . în limitele competenţei sale .000 8.000.S.cumpărări directe pe Comenzi  Derularea contractelor de achiziţii  Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor din DSS  Efectuarea lichidării .S.a urmărit şi a recepţionat serviciile prestate şi lucrările efectuate în cadrul derulării contractelor şi a elaborat documentele aferente .+ R A T B UG E T A S .000 0 B UG E T A S IS TE NTI P E R S . efectuează gestionarea şi evidenţa materialelor. Biroul Administrativ a întocmit Notele de fundamentare pe baza centralizării referatelor de necesitate ale serviciilor D..S.000 6. server.000.)  Asigurarea securităţii angajaţilor DSS prin urmărirea funcţionării instalaţiilor din sediile DSS  Asigurarea supravegherii sănătăţii în muncă a angajaţilor DSS conform HG 355/2007  Coordonarea distribuirii hranei pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social  Asigurarea curăţeniei în sediile DSS 2.S. propunere.000 2.a elaborat balanţele lunare de stocuri.a efectuat lichidarea şi a exercitat viza “BUN DE PLATĂ” .000.a prospectat piaţa pentru preluarea de oferte pentru orice achiziţie directă şi a efectuat cumpărarea directă din magazin .S.000.exercitarea vizei Bun de plată  Participarea prin persoane desemnate în Comisii de evaluare.în cadrul elaborării bugetului.000.S.000 E X E C UT IA B UG E T A R A B UG E T 4.a întocmit planul de aprovizionare al D.  Gestionarea autovehiculelor -Transport auto  Întreţinerea parcului auto  Gestionarea patrimoniului Persoanele desemnate cu atribuţii de gestiune. Atribuţii principale  Fundamentarea bugetului pe rd. S I F A MIL IE B UG E T A J UTO R S O C . obiectelor de inventar.a verificat permanent încadrarea în creditele bugetare aprobate .S. .S.

Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului D.S.S. în baza unui Protocolul încheiat în 2. Obiective propuse şi realizate în anul 2010 Rezultate crt.a derulat contractele de sponsorizare sau donaţii aferente beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social.medicamente. la proiectul . Obiective propuse pentru anul 2011     Derularea contractelor de achiziţie. casare 100% 3.a participat la inventarierea anuală a sediilor DSS şi cabinetelor medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.a perfectat actele necesare pentru încheierea contractelor la utilităţi . preuniversitar. uşi. 1.a coordonat şi a urmărit activitatea de distribuire a hranei de către firma de catering şi din donaţii beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social . conducători auto etc. şi obţinerea I.S.a remediat defecţiuni apărute în funcţionarea instalaţiilor sanitare. s-a realizat crearea unei magazii de materiale.Primul Ghiozdan” şi . alte contracte de utilităţi . calcularea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor pentru autovehicule . materiale sanitare şi dezinfectanţi . Asigurarea transportului auto 80% 4.S.S.a derulat contractele de achiziţii de medicamente.S. din care: .a asigurat funcţionarea parcului auto. inventariere.Vreau să fiu elev” prin care s-au distribuit rechizite şcolare elevilor din unităţile de învăţământ din Braşov . inclusiv 100% asistenţii personali conform HG 355/2007 7.S. Pentru cabinetele medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.a participat prin persoane desemnate cu atribuţii de gestiune. care nu a fost posibilă până acum datorită spaţiului insuficient al instituţiei.-urilor . Casierie. din D.T.P. cca 39 comenzi..a derulat fazele de execuţie bugetară aferente ( lichidare-viză Bun de plată) Activităţi noi realizate în 2010: .S. casare. .a efectuat demersurile pentru reparare şi service a autovehiculelor D. Derularea contractelor de achiziţie: 100% . la distribuirea de ajutoare umanitare către familii şi persoane aflate în situaţie financiară precară Nr. 100% 6.a efectuat casarea prin angajaţii Biroului Administrativ desemnaţi în comisiile aferente .S.s-au derulat cca 34 contracte.a urmărit efectuarea controlului medical la angajare şi periodic a angajaţilor D. Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor.investiţii ~ 3 mii lei .a participat prin conducători auto şi persoane desemnate în comisia de recepţie. dezinfectanţi pentru aceste cabinete . 100% 5.S.2010 între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Karpaten Expres. Gestionarea patrimoniului.11.. firme furnizoare etc. mat sanitare şi dezinfectanţi~ ~16 mii lei 2.S. Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor D.S.valoarea derulată ~286 mii lei. Asigurarea funcţionalităţii parcului auto şi deservirea cu mijloace auto şi şoferi a activităţii DSS ce presupune transport auto.S. păstrare şi distribuire a bunurilor şi produselor cu destinaţie ajutoare umanitare provenite din Olanda. inventariere.S. materiale sanitare. 3. alte instituţii publice.a întocmit bugetele de medicamente.) . universitar din municipiul Braşov . Gestionarea patrimoniului. deplasări între sedii D. universitar din municipiul Braşov .S.a deservit prin autovehicule şi conducători auto deplasările personalului D. în interes de serviciu (anchete sociale. deplasări pt. Pentru beneficiarii hranei de la Cantina de Ajutor Social: . geamuri etc. Urmărirea efectuării serviciilor si lucrărilor 100% De asemenea.. .S. preuniversitar.. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului D..

   Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului DSS.a elaborat tematici pentru toate fazele de instruire.a urmărit efectuarea de către toţi angajaţii a controlului medical periodic . 11. COMPARTIMENT SSM.a convocat comitetului de securitate şi sănătate în muncă.la locul de muncă – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea şi în alte situaţii prevăzute de lege .a elaborat fişe de solicitare a examenului medical la angajare individual şi fişe colective pentru controlul medical periodic . personal medical etc.a identificat pericolele şi evaluat riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. pentru care este necesară autorizarea exercitării lor . Activităţi desfăşurate în 2010 2. la recomandarea medicului de medicina muncii. planul de evacuare.s-au efectuat instructajele de SSM: .2.s-a obţinut reautorizarea instituţiei din punct de vedere SSM . Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului DSS.s-a reactualizat organizarea privind apărarea împotriva incendiilor cu informarea şi instruirea tuturor lucrătorilor care au atribuţii în acest sens . personal medical. Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi a Situaţiilor de Urgenţă 2. ţinând seama de alte persoane prezente .1.a propus clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori . Activităţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă: .periodic pentru 559 de lucrători ( funcţionari publici. actualizat şi urmărit documentaţia necesară în vederea reautorizării instituţiei din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă .a elaborat şi actualizat planul de prevenire şi protecţie .a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. Atribuţii principale Implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă.a întocmit.a întocmit şi actualizat planul de avertizare. a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie.periodic pentru 189 de lucrători .s-au efectuat demonstraţii practice privind PSI şi în caz de cutremur .) de 2 ori / an . PSI 1.s-au efectuat instructajele de PSI şi situaţii de urgenţă: . a stabilit periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă. prim ajutor . conform HG 355/2007. unde s-au dezbătut problemele specifice . planul de protecţie şi prevenire.a elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii . asistenţi personali.a efectuat verificările instructajelor la locul de muncă şi periodic pentru tot personalul 2. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.a elaborat fişe de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de muncă . personal contractual.a evidenţiat şi ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. inclusiv asistenţii personali. sarcina de muncă. adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei.a întocmit necesarul de mijloace materiale şi servicii ( servicii medicale ) pentru desfăşurarea activităţilor . stabilite prin fişa postului . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor DSS. muncitori calificaţi îngrijitori la domiciliu.introductiv general – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea . necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic . a asigurat informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite .a evidenţiat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care. respectiv executant.a identificat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare . Activităţi privind prevenirea si stingerea incendiilor: . mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă .

a altor documente care însoţesc oferta.ierarhizarea în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor. .2173 de km 3.elaborarea notei justificative privind criteriul de atribuire. . Primul Ghiozdan şi vreau să fiu elev” . după caz.. .dacă este cazul. . . în situaţia în care procedura aleasă este alta decât licitaţie. . . solicitarea garanţiei de participare. din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini. . Obiective propuse pentru anul 2011  Respectarea legislaţiei în vigoare  Fără accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale  Fără evenimente privind situaţiile de urgenţă 12.stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive.dacă este cazul. .dacă se impune.face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului.a participat ca membru în comisia de inventariere a patrimoniului DSS .elaborarea notei justificative privind alegerea procedurii. .dacă este cazul. formularelor şi modelelor. . . .. .a participat ca membru în comisia de recepţie privind programul . .a verificat însuşirea cunoştinţelor în urma efectuării instructajelor la locul de muncă şi periodic şi consemnarea în fişele individuale de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor completate şi semnate de şefii de servicii/compartimente/birouri şi persoana instruită. Atribuţii principale .definitivarea documentaţiei de atribuire. . .punerea în corespondenţă cu CPV a produselor. 2. .a participat ca membru în comisia de casare a DSS .elaborează programul anual al achiziţiilor publice şi îl transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice.completarea fişei de date a achiziţiei.alegerea procedurii. derularea rundelor de discuţii. primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor.3.elaborarea notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie prevăzute pentru operatorii economici.elaborează şi transmite anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală. .realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. . .a participat ca membru în comisia de recepţie şi distribuire a bunurilor şi produselor primite din Olanda ca ajutoare umanitare . serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică.a condus autovehiculele DSS . . .elaborarea calendarului procedurii de atribuire.a participat ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice .deschiderea ofertelor şi. .primirea ofertelor.verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi.răspunde la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 1. dacă este cazul.verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi. în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire.definitivarea şi aprobarea programului. . care cuprind: .elaborează şi transmite spre publicare în SEAP invitaţia/anunţul de participare.identifică necesităţile obiective prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment/birou/serviciu.elaborarea notei privind valoarea estimată a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit. . .elaborarea documentaţiei de atribuire. . elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie.aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. Alte activităţi: . .stabilirea clauzelor contractuale.

dacă este cazul.în cadrul fiecărei proceduri numărul actelor elaborate este de minim 22: . . . .elaborează documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei directe de bunuri/servicii/lucrări. . . . .restituire garanţie de participare. CNSC şi UCVAP.verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. . eliberarea garanţiei de participare/bună execuţie.stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie. . . . .elaborarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici.răspuns la clarificări. dacă este cazul. .referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.eliberarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi transmiterea acestuia către ANRMAP (1 exemplar) şi către operatorul economic ( 1 exemplar).în cazuri justificate elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.răspunde în termenul legal solicitărilor ANRMAP.invitaţia/anunţul de participare. .decizie privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.elaborarea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. . .constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.proces verbal al şedinţei de deschidere. . . .aplicarea criteriului de atribuire astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare. dacă este cazul.calendarul procedurii de atribuire.caietul de sarcini. .dacă este cazul. .elaborarea raportului procedurii de atribuire.notă privind alegerea procedurii de achiziţie. . .stabilirea ofertelor admisibile. .restituirea garanţiei de bună execuţie.nota privind estimarea valorii contractului. . conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice de achiziţie.comunicare rezultat procedură. 2 Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.procese verbale de analiză a ofertelor.asigură arhivarea documentelor pe care le elaborează.s-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor.comunicare acceptare ofertă.solicitări de clarificări.transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire.fişa de date. . .perioada de aşteptare. . . din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. .elaborarea contractului de achiziţie publică. . . dacă este cazul. Dosarul de achiziţie publică se finalizează cu opis. .elaborează şi transmite către ANRMAP raportul privind contractele atribuite în anul anterior până la data de 31 martie a anului în curs.elaborarea contractului sau încheierea acordului cadru.transmiterea anunţului de atribuire către SEAP. Compartimentul Achiziţii Publice a desfăşurat următoarele activităţi: .notă privind alegerea criteriului de atribuire. constituirea garanţiei de bună execuţie. .finalizează achiziţia directă prin semnarea contractului. . . .elaborează răspunsurile la corespondenţa adresată compartimentului cu respectarea termenelor prevăzute de lege.raportul procedurii. . . .notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie. .dacă este cazul. .

66/22. . .  25 cumpărări directe. licenţe. .  poliţe de asigurare auto.12. Bucureşti în vederea obţinerii avizului.nu au fost depuse contestaţii de către operatorii economici. reparaţii copiatoare şi echipamente IT.34/2006. Menţiuni Compartimentul figurează în organigrama instituţiei cu 2 posturi.34/2006.. Persoana ocupantă a postului de Inspector Asistent a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . reprezentând 40% din valoarea anuală totală a achiziţiilor publice care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice (SEAP). .  18 contracte de servicii.a fost reziliat 1 contract de achiziţie publică. dintre care:  1 post de inspector asistent. . . HG nr.02.41/20.s-au încheiat contracte de achiziţie publică în valoare totală de 838.au fost arhivate toate documentele elaborate în anul precedent. . municipiul Braşov conform contractului nr. service. HG nr. HG nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. .1167/17. . S-a obţinut avizul tehnic nr.s-au organizat şi derulat electronic 1 procedură de cerere de ofertă şi 6 cumpărări directe. 500/2002 privind finanţele publice. Legea nr.s-au organizat şi derulat:  6 proceduri de achiziţie publică (1 cerere de ofertă. . .menţionăm că legislaţia prevede obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. 5 negocieri fără publicarea unui anunţ de participare).554/2004 a contenciosului administrativ. municipiul Braşov.11.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.au fost încheiate 23 de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică şi 1 protocol. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice.2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora.66/22.membru în comisia de recepţie a echipamentelor IT. Legea nr. Compartimentul Achiziţii Publice a derulat electronic proceduri de achiziţie publică şi cumpărări directe reprezentând aproximativ 80% din valoarea achiziţiilor pe anul 2010. cu respectarea termenelor prevăzute de lege.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.  1 procedură internă.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică.07.Programul anual al achiziţiilor publice s-a realizat în proporţie de 100%.358.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Ministerul Muncii şi Consiliul Interministerial din cadrul MDRL.2010 şi HG nr.transmiterea rapoartelor descriptive trimestriale către ANPFDC.întocmire proces verbal de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului conform contractului nr.2010. .întocmirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA.contractele au fost încheiate în timp util pentru buna funcţionare a instituţiei.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr.2009. . din care 1 cumpărare directă a fost anulată. În cadrul proiectului Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA s-au desfăşurat următoarele activităţi : . . după cum urmează:  14 contracte de furnizare. S-a obţinut avizul nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale.96 lei fără TVA.12. valoare calculată conform legislaţiei în vigoare. .2009.C222/18. . piese de schimb şi consumabile. .întocmirea notelor de fundamentare pentru cheltuieli şi fişele obiectivului de investiţii în cadrul subproiectului “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. Legea nr.preşedinte în comisia de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului “ Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. .transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la Inspectoratul de Stat în Construcţii.s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările operatorilor economici. criteriilor.s-a aplicat şi respectat legislaţia în vigoare: OUG nr.

Persoana ocupantă a postului de consilier juridic a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . .sesizarea preşedintelui comisiei de selecţionare a documentelor în vederea convocării comisiei.întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor. ambele fiind soluţionate favorabil. .participă la elaborarea proiectelor de hotărâre elaborate de către Serviciul Ajutor Social.întocmirea Nomenclatorului arhivistic al DSS şi transmiterea acestuia spre analiză şi confirmare Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale. .întocmirea Proiectului de hotărâre privind stabilirea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. .responsabil cu activităţi de arhivare în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. . . .vizează de legalitate deciziile elaborate în cadrul compartimentului.membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.  1 post de consilier juridic. .vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul pentru Persoane Vârstnice.întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţionare a documentelor.elaborarea convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială de către asociaţiile şi fundaţiile îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. .însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale. . . . . . .atribuţii de Şef Serviciu Prestaţii Sociale.secretar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. . .solicitare clarificări Căminului pentru Persoane Vârstnice referitor la rapoartele trimise. . .secretar în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor elaborate în cadrul DSS.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul Ajutor Social. . . . . 3.iniţierea activităţii de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al DSS (s-au transmis adrese fiecărui serviciu/birou/compartiment din cadrul DSS în vederea stabilirii actelor elaborate şi a termenelor de păstrare).efectuare deplasări în interes de serviciu cu autovehiculul instituţiei. .vizează de legalitate contractele de achiziţie publică. .34/1998.întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul selecţiei către asociaţii şi fundaţii.solicitare de clarificări asociaţiilor şi fundaţiilor.convocare comisie de selecţionare a documentelor în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al DSS. .arhivarea unui număr de 634 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.derularea electronică a procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe într-un procent de cel puţin 40% (sau conform modificărilor legislative.analizare împreună cu membrii comisiei a rapoartele trimise de către Căminului pentru Persoane Vârstnice. .34/1998.arhivarea unui număr de 121 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale. .vizează de legalitate deciziile emise în cadrul Serviciului Ajutor Social.participare la întocmirea fişelor de proces şi a manualului de proceduri elaborate de către serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DSS.. . Obiective propuse pentru anul 2011 .încheiere proces verbal în urma verificării rapoartelor trimise de Căminului pentru Persoane Vârstnice. .solicitare Căminului pentru Persoane Vârstnice raportarea semestrială.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale. . .a reprezentat instituţia în primă instanţă în 2 acţiuni contencios administrativ (Serviciul Ajutor Social şi Serviciul pentru Persoane Vârstnice). dacă este cazul) din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului 2011.realizarea Programului anual al achiziţiilor publice în proporţie de 95% până la sfârşitul lunii octombrie.

 Vizează de legalitate notele justificative privind stabilirea procedurii de achiziţie publică şi documentaţia care va constitui dosarul ofertantului la cererea de achiziţii. apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice. înaintează şi acordă consultanţă.  Vizează de legalitate contractele de achiziţii publice. Atribuţii principale  Asigură consultanţă. birourilor şi compartimentelor ale instituţiei.  Redactează proiecte de contracte şi negociază clauze legale contractuale. instituţiile de orice natură. serviciilor.  Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea DSS. în comisia de disciplină. cu privire la caracterul strict juridic.  Semnează şi verifică după caz .  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă. asistenţă şi reprezintă instituţia.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directorul executiv .vacant 1.13. .  Participă în calitate de preşedinte supleant sau membru supleant după caz. COMPARTIMENT JURIDIC Structura Compartimentului Juridic  1 consilier juridic superior  1 consilier juridic asistent . compartimentelor DSS cu privire la actele normative. documentele cu caracter juridic emise în cadrul DSS.  Reprezintă Direcţia de Servicii Sociale în faţa instanţelor judecătoreşti.  Avizează pentru legalitate contracte şi convenţii de parteneriat. în cadrul comisiilor constituite pentru evaluarea ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. birourilor. la cerere. de sponsorizare. anchetele sociale efectuate de personalul specializat în vederea acordării unor drepturi prevăzute de lege.  Semnează.  Urmăreşte legislaţia.  Elaborează procedura de organizare a comisiei de disciplină.  Participă în calitate de preşedinte sau membru după caz.  Acordă consultanţă juridică în toate domeniile dreptului personalului angajat în cadrul serviciilor.  Avizează pentru legalitate contractele încheiate cu beneficiarii de servicii sociale. precum şi alte contracte şi convenţii în care este parte DSS. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină. la solicitarea conducerii.  Redactează proiecte sau alte acte de punere în aplicare a actelor normative.  Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic. precum şi actele adiţionale întocmite pentru salariaţii în regim contractual ai DSS şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.

ori de câte ori este cazul .01. la cerere.ori de câte ori se solicită . decizii privind raporturile de muncă şi de serviciu ale angajaţilor DSS .ori de câte ori este cazul . Obiective şi acţiuni propuse pentru anul 2011 OBIECTIV Aplicarea corectă a legislaţiei ACŢIUNE . în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare.ori de câte ori este cazul . de evaluarea a dosarelor privind solicitarea de locuinţe sociale Consultanţă acordată la cerere funcţionarilor din cadrul DSS Studierea legislaţiei aplicată de instituţie Preluarea si procesarea cererilor si documentelor anexate privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei Participare în calitate de formator la cursurile de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada 01. referate. . Crt.elaborarea. . concluzii scrise. apel Asigurare consiliere juridica beneficiari Aplicarea vizei de legalitate si înscrierea în registrul special pentru: contractele individuale de muncă. donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective Consiliere juridică .colaborare în vederea unor opinii juridice unitare în ce priveşte soluţionarea unei probleme.ori de câte ori intervin modificări cu privire la legislaţia aplicabilă . 1 2 3 4 5 6 Activităţi desfăşurate Reprezentare în instanţă cauze/termene Elaborare acte de procedură : întâmpinări/cereri de chemare în instanţă.2010 Elaborare. Consultanţă juridică . decizii. contracte . acte adiţionale .consultanţă juridică gratuită privind drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale acordate de instituţie .3. ale asistenţilor personali.termenele stabilite de instanţă . acte adiţionale. protocoale sau parteneriate Consultanţă în vederea elaborării de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Elaborare decizii şi soluţionare petiţii Participare în calitate de membru de rezervă în comisia de achiziţii publice.ori de câte ori este necesar . medici şi asistenţi medicali. la cerere. revizuire note de curs pentru instruirea prevăzută la pct. acte adiţionale cu beneficiarii şi alte convenţii . referate. contracte de achiziţii publice. contracte de garanţie. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 Nr. indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav. proceduri legalizări judecătoreşti Asigurare consultanţă în vederea evitării litigiilor Elaborare cereri recurs.2010-30. note de şedinţă. a unor avize consultative scrise.la cererea şefului .consiliere gratuită a persoanelor vârstnice. pentru actele care nu presupun viză de legalitate.04.13 Rezultate 14/ 23 21 38 1 la cerere 2250 7 8 9 10 11 12 13 19 31 de cate ori a fost cazul Zilnic Zilnic 268 12 cursuri de aproximativ 2 h/curs 25 de ore in decursul unei luni 14 3. la cererea acestora.colaborarea cu personalul instituţiei şi acordarea de consultantă.consiliere în soluţionarea petiţiilor pentru a evita procedura contencioasă TERMEN .

.  Identificarea potenţialilor parteneri – locali. Programe Atribuţii principale  Realizarea în colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei de studii şi analize sociologice pe eşantioane reprezentative pe diferite tematici. COMPARTIMENT PROGRAME. a acestora . naţionali şi internaţionali .zilnic Aplicarea vizei de legalitate . 14. verificarea documentelor. c) verificarea executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei. De asemenea.şi înaintarea de propuneri de colaborare în vederea dezvoltării de programe şi proiecte de interes comun în domeniul social. Informare Cetăţeni asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. e) monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor legislative privind serviciile şi prestaţiile acordate de serviciile subordonate. în conformitate cu prevederile legale.  Elaborarea proiectelor în asistenţă socială. explicarea soluţiilor judecătoreşti. ca urmare a exercitării temporare a funcţiei de Director adjunct a) gestionarea activităţilor serviciilor subordonate.  Crearea şi actualizarea unei baze de date cu instituţiile. aprobări care. INFORMARE CETĂŢENI Misiune Compartimentul Programe. b) coordonarea aplicării unitare de către serviciile subordonate a măsurilor dispuse prin legislaţia în vigoare. precum şi îndrumarea juridică în vederea realizării drepturilor acestora. .controlul de legalitate asupra actelor pregătitoare actelor administrative sau după caz asupra actelor administrative emise în cadrul instituţiei.soluţionarea favorabilă a litigiilor Revizuirea procedurilor de lucru în raport cu legislaţia aplicabilă . .  Gestionarea activităţii aferente alocării de subvenţii de la bugetul local în beneficiul asociaţiilor şi fundaţiilor locale în baza Legii nr. serviciului. sunt de competenta direcţiei. i) realizarea şi altor activităţi conexe ce pot contribui la realizarea obiectului de activitate al instituţiei. Atribuţii realizate în anul 2010 de către persoana ocupantă a postului de consilier juridic superior. d) monitorizarea serviciilor subordonate în vederea elaborării documentelor în termenul legal .după caz. în legătură cu litigiile acestora. fundaţiile şi asociaţiile din domeniul social de pe plan local. prin componenta Programe este responsabil de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale. g) verificarea şi avizarea bugetului pentru serviciile subordonate. f) participarea la şedinţele de lucru ale instituţiei./bir.la cererea scrisă a beneficiarilor Iniţierea unui Proiect privind consultantă juridică gratuită beneficiarilor DSS. . altele decât cele cu instituţia. h) consilierea în vederea evitării situaţiilor conflictuale şi luarea măsurilor care se impun pentru rezolvarea situaţiilor de criză. reprezentantul compartimentului. în susţinerea drepturilor şi apărărilor./comp.revizuirea actelor pregătitoare emiterii actelor administrative şi a altor acte emise în aplicarea legislaţiei pentru realizarea activităţii serv. aprobarea sau avizarea după caz.Reprezentarea instituţiei instanţelor judecătoreşti în faţa . biroului sau.consultantă în pregătirea actelor de procedură. 34/1998.

. .  Persoane cu venituri mici. proiect de prevenire a violenţei domestice. Scopul constituirii grupurilor a fost acela de a lucra în comun pentru constituirea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. Obiectivul vizat a fost acela al identificării posibilităţilor de a derula proiecte de interes comun. în cadrul programului Daphne III prin proiectul Hera. . ghid de interviu) utilizate în vederea derulării proiectelor şi a fost elaborată prezentarea în PowerPoint a serviciilor/prestaţiilor furnizate de instituţie pentru grupurile de suport susţinute în cadrul proiectelor. Asistarea serviciilor în elaborarea proiectelor în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale Propunerile de proiecte au fost analizate împreună cu angajaţii serviciilor. s-au realizat următoarele activităţi: .elaborarea chestionarelor pentru ONG-uri în vederea identificării relaţiei ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor şi transmiterea acestora către ONG-uri pentru a fi completate. cât şi la proiectele derulate de DSS.realizarea în Power Point a prezentării rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru ONG-uri. s-a urmărit colaborarea cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea derulării proiectului „Evitarea abandonului şcolar din perspectivă socială” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Braşov.stabilirea agendei întâlnirii . Centralizarea rapoartelor de activitate semestriale/anuale ale serviciilor din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale şi transmiterea lor către Primăria Braşov şi către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale. programelor de interes naţional dar şi a altor programe de finanţare. De asemenea. cât şi din alte ONG-uri.  Protecţia persoanelor vârstnice.realizarea prezentărilor în Power Point ale serviciilor şi proiectelor derulate în cadrul instituţiei. Prin această întâlnire s-a urmărit informarea ONG-urilor cu privire atât la serviciile/prestaţiile oferite de DSS. B.  Protecţia persoanelor cu dizabilităţi. s-a urmărit calendarul lansărilor cererilor de proiecte din cadrul acestor programe. ONG -urile au avut ocazia să prezinte activităţile/proiectele de succes derulate de acestea. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat/convenţii de colaborare între Direcţia de Servicii Sociale şi instituţii/asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social În anul 2010 s-a organizat evenimentul « Parteneriat pentru comunitate » în vederea stabilirii împreună cu ONG-urile care activează în domeniul social a unor priorităţi privind dezvoltarea/diversificarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. De asemenea. s-au constituit grupuri de lucru în funcţie de principalele categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa ONG -urilor în care au fost implicaţi specialişti atât din cadrul DSS. . Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010 A. pentru victimele violenţei în familie. Aceste informaţii au fost transmise serviciilor din cadrul instituţiei în vederea identificării ideilor de proiecte.elaborarea Fişei de date a ONG-ului pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la acestea. ca partener asociat. pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc. prin organizarea de grupuri de suport şi a unor sesiuni de informare medicală ale supravieţuitoarelor cancerului la sân. De asemenea. finanţat de Fundaţia Susan G. Komen. De asemenea. . S-a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor (chestionare. În anul 2010 s-au încheiat acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare cu următoarele instituţii/asociaţii/fundaţii:  Asociaţia Pas Alternativ în proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. Identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la programele de finanţare în cadrul instituţiei şi actualizarea bazei de date privind sursele de finanţare disponibile Sursa informaţiilor o reprezintă site-urile oficiale ale programelor operaţionale. Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii:  Protecţia familiei şi copilului. iar pentru obţinerea lor au fost analizate versiunile actualizate ale ghidurilor solicitantului şi manualul operaţional al programului pentru persoane cu dizabilităţi. C.  Coordonarea efectuării practicii în cadrul instituţiei de către studenţii Universităţii Transilvania Braşov. în urma întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social. fişe de evaluare. În vederea organizării acestei întâlniri. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii unor persoane supravieţuitoare ale cancerului la sân din Municipiul Braşov şi a familiilor acestora.  Poliţia Locală din Valencia.

Identificarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi  finalizarea a 3 tipuri de chestionare: pentru adulţii cu dizabilităţi. specializarea Asistenţă Socială Coordonarea activităţii de practică a studenţilor a constat în:  Elaborarea ofertei de practică şi transmiterea acesteia coordonatorului de practică din partea Universităţii. Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare. Italia în cadrul programului AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme). Asociaţia Pas Alternativ în vederea derulării proiectului „Un pas împreună împotriva Violenţei!”.  Realizarea unei şedinţe de instruire a studenţilor cărora li s-a prezentat instituţia (prezentarea în Power Point a instituţiei: structuri organizatorice.  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor.R. Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu probleme cronice de sănătate mintală şi a tinerilor care provin din centrele de plasament cu ultimul domiciliu sau reşedinţă în Municipiul Braşov. urmându-se circuitul documentelor. Relaţia DSS – instituţii/ONG-uri în viziunea angajaţilor instituţiei  elaborare chestionar  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate în PowerPoint în cadrul şedinţei directorului general cu şefii serviciilor DSS 3.L. Serviciului pentru Persoane Vârstnice. E. În acest sens. dar nu colaborează. cunosc activitatea. 4. pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi şi ai adulţilor cu handicap psihic şi mintal. D. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov în vederea derulării proiectului „Căminul Nostru” – Locuinţă Protejată ce are ca scop înfiinţarea unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi. Systems Visions S. Coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie. realizări.07.  Elaborarea referatelor de aprobare şi a deciziilor privind desemnarea coordonatorului de practică pentru fiecare serviciu. Serviciului Prestaţii Sociale. Proiectul îşi propune să iniţieze un proces mai amplu de transfer a experienţei organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale româneşti cu experienţă de peste 10 ani în domeniu către organizaţiile şi instituţiile similare din Republica Moldova pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. s-a solicitat prin adresă către servicii DSS desemnarea coordonatorului de practică din fiecare serviciu şi precizarea numărului de locuri de practică.  aplicarea chestionarelor în rândul persoanelor cu handicap gradul I.     S.2010. specializarea pedagogie) . date statistice). în vederea derulării proiectului FOOD – Framework for Optimizing the Process of Feeding finanţat de Uniunea Europeană lansat de INDESIT Company SpA. Serviciului Ajutor Social. Relaţia ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor  elaborare chestionare pentru 3 tipuri de ONG-uri: care cunosc activitatea DSS şi colaborează cu aceasta. nu cunosc activitatea DSS şi transmiterea acestora ONG-urilor  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social „Parteneriat pentru comunitate” din data de 05. beneficiare a serviciilor/prestaţiilor oferite de DSS. Elaborarea de studii şi cercetări sociologice 1. Serviciului Alocaţii Sociale şi Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului. specializarea asistenţă socială. servicii/prestaţii oferite. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. . Identificarea nevoilor de instruire a personalului instituţiei  elaborare chestionar  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate 2. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite de instituţie prin realizarea a 5 focus-grupuri cu angajaţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi.Convenţiile de practică cu pentru anul universitar 2010/2011 prin care DSS asigură desfăşurarea practicii studenţilor conform planului de lucru stabilit de ambele părţi. Analiza date în SPSS în vederea întocmirii unei situaţii statistice cu privire la solicitanţii de locuinţe sociale 6.C. 5.

5 din H.  Asociaţia de Servicii Sociale SCUT pentru o unitate de asistenţă socială (centru de zi).).  Întocmirea rapoartelor privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 5 unităţi de asistenţă socială. I 2010. Alte activităţi  În vederea derulării celor două proiecte în problematica cancerului de sân finanţate de Fundaţia Susan G. a Centrului pentru Persoane fără Adăpost. 23 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.  Elaborare raport de monitorizare în domeniul incluziunii sociale pentru perioada 2008-2009. pregătirii conferinţelor de presă etc. a Căminului pentru Persoane Vârstnice. H.  Formulare de raportare privind costurile serviciilor sociale în vederea aplicării art. Evaluare şi Consiliere Antidrog şi centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). F. centru de zi adulţi şi centre care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). conceperii pliantelor.  verificarea datelor obţinute împreună cu Directorul General.L. afişelor.Transmiterea către coordonatorii de practică din cadrul instituţiei a tuturor instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică puse la dispoziţie de către coordonatorul de practică din partea Universităţii. 34/1998. nr.Participare la întâlnirile lunare de management cu scopul stabilirii activităţilor ce urmează a fi derulate. 34/1998. Komen s-au desfăşurat următoarele activităţi: . privind: aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. G.  Elaborarea unor documente din partea instituţiei necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică (acordul de practică. broşurilor.C. 116/2002.  obţinerea datelor din partea serviciilor DSS.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. Activităţi derulate în scopul gestionării procedurii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local:  Sprijinirea cu informaţii şi îndrumări a fundaţiilor şi asociaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea accesării de subvenţii în baza legii nr.  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj pentru două unităţi de asistenţă socială (Centrul de Prevenire.  Raportul privind prevenirea şi combaterea marginalizării trim. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Participare la training în cadrul celor două proiecte (campanii de informare. . Participare la conferinţa de presă la care a fost lansat proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”.  consultanţă oferită serviciilor în vederea întocmirii situaţiilor centralizatoare solicitate.  Întocmirea de expunere de motive şi proiecte de H.G. elaborării instrumentelor de lucru.  Verificarea pe teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în documentaţia depusă de asociaţiile/fundaţiile care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local şi întocmirea proceselor verbale. declaraţia de confidenţialitate şi fişa de evidenţă a desfăşurării orelor de practică). Gestionarea procedurii de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr.  . respectiv:  Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” pentru două unităţi de asistenţă socială (centru de zi copii. facilitarea grupurilor de sprijin). În anul 2010 au fost centralizate următoarele situaţii:  Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor DSS pentru a fi incluse în raportul primarului. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.  Raport statistic privind activitatea de asistenţă socială aferent perioadei ianuarie-decembrie 2009 precum şi raportul referitor la aplicarea Legii nr. Centralizarea situaţiilor solicitate de diverse instituţii În vederea centralizării situaţiilor solicitate de diverse instituţii s-au realizat următoarele activităţi:  documentare privind modul de întocmire a situaţiilor centralizatoare. I 2010 şi raportul statistic privind incluziunea socială trim. 34/1998 În anul 2010 trei asociaţii au solicitat subvenţie de la bugetul local pentru anul 2011. privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2009.

           Participare la sesiunile de informare şi conştientizare cu privire la cancerul de sân. . Participare la Conferinţa Naţională „Economia socială. ocazie cu care s-au prezentat serviciile/prestaţiile oferite de DSS. 34/1998 pentru anul 2010 Expunere de motive şi raport de specialitate la Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Număr 5 Nr. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social 3 . Gestionarea corespondenţei (scrisă şi electronică) în cadrul compartimentului. . în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele aplicării formularelor post-evaluare ale sesiunilor informative pentru a evidenţia impactul sesiunilor de informare participantelor la acestea . Elaborarea fişei de proces privind desfăşurarea activităţii de practică în cadrul DSS pe baza Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Verificarea respectării raportului între numărul de beneficiari ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov şi numărul de angajaţi care asigură serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. beneficiază de o măsură de protecţie specială sau au satisfăcut o pedeapsă privativă de libertate. Romania. Actualizarea informaţiilor pe site-ul Primăriei.Poliţia Locală din Valencia. . pentru încadrarea în limita stabilită de lege. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Oraşe şi Droguri II”derulat de Agenţia Naţională Antidrog.S. ordonator terţiar de credite în subordinea DSS Braşov.L. Participare la curs „Scrierea de proiecte de calitate în cadrul POSDRU”. asigurând suportul tehnic. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 2. Arhivarea corespondenţei din perioada 2007 .2009. în vederea aplicării HG nr. . crt. Elaborarea fişei de proces privind procedura de acordare a subvenţiilor în baza Legii 34/1998. .C. Systems Visions S. 3. în calitate de membru al comisiei pentru stabilirea cadrului de monitorizare a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. . după cum urmează: Tip activitate Întocmire rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei în baza Legii nr.Asociaţia „Pas Alternativ. o alternativă pentru incluziunea socială?”.aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 4.Asociaţia de Servicii Sociale SCUT. . asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul social. 7 . . Actualizarea bazei de date cu instituţiile.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor de evaluare a grupurilor de sprijin pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. 34/1998. Participare la atelierul de lucru pentru asistenţii sociali – Training pentru profesionişti din cadrul proiectului “Democraţie. urmându-se circuitul documentelor. . Participare întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei CESVI şi cu reprezentanţii instituţiilor publice locale în vederea derulării unui proiect ce urmăreşte integrarea socială a copiilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. prin constituirea unui centru de zi.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării formularelor post-evaluare participantelor la sesiunile de informare cu privire la cancerul de sân pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. .Participare la grupurile de sprijin a persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în calitate de invitat din partea instituţiei. sunt în probaţiune.Participare la conferinţa de presă cu ocazia finalizării celor două proiecte.R.Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Braşov .

8 adrese către alte instituţii. avize.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.  responsabilitatea activităţii de protocol atunci când este cazul. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  înregistrarea în registrul general a corespondenţei primite. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului.  oferirea relaţiilor solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente.  întocmirea referatelor de necesitate.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici.  oferirea de relaţii solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. sesizărilor.S. întrunirilor şi şedinţelor. specializarea pedagogie) 74 din care: . situaţii centralizatoare.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate. .  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.S.  coordonarea activităţii din domeniul informaţiilor generale şi a audienţelor. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne şi externe. Obiective propuse pentru anul 2011:  organizarea. avize.  asigurarea întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. Gestionarea corespondenţei în cadrul compartimentului – adrese. aprobări. aprobări.  funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare.  evidenţa întâlnirilor. reclamaţiilor.  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie.  culegerea şi sistematizarea informaţiilor necesare unei bune organizări a instituţiei. .  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.6 adrese de înaintare a situaţiilor centralizatoare Secretariat Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  primirea. note interne etc.  primirea.  activitate de protocol atunci când este cazul.  întocmirea borderourilor de corespondenţă.5.  înregistrarea în registrul general a adreselor de expediat.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale. .  organizarea.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite. .înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne si externe. specializarea asistenţă socială.. Registratură Atribuţii principale:  transmiterea cererilor.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.  distribuirea şi expedierea corespondenţei. notă de fundamentare pentru cheltuieli.  evidenţa întâlnirilor. referate de necesitate.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.  coordonarea audienţelor şi a informaţiilor generale. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului.8 note interne. întrunirilor şi şedinţelor.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.

şi examenele de admitere/corijenţe la facultate organizate de Universitatea . .  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite. elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. OBIECTIV .monitorizarea riscului comportamental şcolar-social la elevi şi studenţi. greutatea corporală.general: Scăderea morbidităţii şi a tulburărilor de comportament şcolar-social ale copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.  distribuirea şi expedierea corespondenţei.2007. membrelor şi a coloanei vertebrale.examenul somatoscopic (starea tegumentelor şi mucoaselor.examene medicale de bilanţ ale stării de sănătate anuale la preşcolarii din grădiniţe. sesizărilor.  completarea plicurilor şi a confirmărilor de primire pentru adresele de expediat (17. studenţilor şi intervenţii de îmbunătăţire a stării de sănătate: . Obiective propuse pentru anul 2011:  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. elevilor şi studenţilor din evidenţa specială. ATRIBUŢII PRINCIPALE Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ are ca obiect de activitate respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor.specific: . DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCOP . înregistrarea în condica de remitere acte către servicii a documentelor din mapele de corespondenţă. elevi si studenţi: . teste naţionale pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.fiziometria (tensiunea arterială.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. teoretice şi aplicative/practice). . VIII.. . elevilor şi studenţilor în unităţile de învăţământ şi la activităţile colective organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov precum Olimpiade Şcolare (sportive. cu efect implicit în favorizarea randamentului la învăţătură al elevilor şi studenţilor.  întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. elevilor. tipul constituţional. . frecvenţa cardiacă.Măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropo-fiziometrici la preşcolari. XII.  distribuirea mapelor cu acte către servicii. MSP nr. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.a. angajaţii Departamentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ desfăşoară o activitate complexă ce poate fi sintetizată în următoarele activităţi principale: . 15.995 expedieri).Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. 204/02. bazinului.Supravegherea medicală a preşcolarilor. capacitate vitală pulmonară şi forţa manuală musculară). . pelvin).  primirea şi înregistrarea în registrul general a tuturor cererilor şi adreselor primite. studenţilor şi intervenţii de corectare a comportamentului deviant prin: .  asigurarea funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei. În acest sens. forma şi postura toracelui. clasele a XII-a..supravegherea dezvoltării somato-psihice a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. abdominal.asigurarea zilnică a asistenţei medicale a preşcolarilor. reclamaţiilor.Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora la copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ. . ultimul an al cursului tehnologic/ruta progresivă şi la studenţii de anul II.Acţiuni de monitorizare a riscului comportamental şcolar-social al elevilor.S.eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu Ord.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii. la elevii din clasele I.S. . perimetru toracic. .  îndeplinirea activităţilor de curierat  alte activităţi necesare realizării obiectivelor propuse.). IV. . dezvoltarea ţesutului adipos si al musculaturii.dispensarizarea în scop recuperator a afecţiunilor cronice sau cronicizabile ale preşcolarilor. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei. atât de la cetăţeni cât şi de la instituţii (40. s.Transilvania” Braşov.  oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari. la examenele de bacalaureat etc.  transmiterea cererilor.02. caracterele sexuale secundare.somatometria (măsurarea şi interpretarea în baza indicatorilor antropometrici: înălţimea staturală. .980 înregistrări).

conform tipizatului emis MS. februarie. tutun. cafea. . sau cu prilejul unor acţiuni speciale (scarlatina etc. droguri). şcoli. elevi. cantinele şcolare şi a studenţilor Total rezultate Nr.12.957 1 2 1095 23. elevi din şcoli şi licee Număr cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere la studenţi Număr anchete ale alimentaţiei în luna octombrie.cunoaşterea fenomenelor de inadaptare şcolară (dificultăţi la învăţătură.toxicelor de plăcere”(alcool. licee. droguri. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE DE MEDICINĂ GENERALĂ ŞI STOMATOLOGIE: Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01..) Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic după vacanţe Triaj epidemiologic zilnic la preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic.2010 Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate (grupele de preşcolari din grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal –mică. mijlocie.activităţi de educaţie pentru sănătate: lecţii. cafea. IV.532 503. tutun.. dezbateri cu elevii şi studenţii pe probleme de însuşire a unui . mare şi pregătitoare.01. cantinele şcolare şi ale studenţilor Număr controale privind respectarea normelor Igienico-Sanitare la blocul alimentar (în raport de programul de activitate) în grădiniţe. elevi. cantinele şcolare şi a studenţilor Număr avizări meniuri săptămânale: . studenţi. studenţi Număr cazuri vechi din evidenţa specială (pentru dispensarizare) trimise la specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile şi revenite de la aceştia cu rezultatul examinării şi recomandările terapeutice la preşcolari.2010 – 31. eşec şcolar) şi/sau socială (agresiune-violenţă. raportare triaj epidemio Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari. mai (pe o durată de 10 zile consecutive) în grădiniţe. pt. crt. consum de alcool.a. 11.. elevi.adaptabilitatea elevilor şi studenţilor la solicitările procesului instructiv-educativ şi la mediul socio-familial..082 2243 13 14 15 16 230 1783 17 5420 .824 2391 8 9 10 11 1354 1629 133 3298 12 1047 18.141 3 4 5 6 7 1418 111. . studenţi Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere pentru preşcolari. din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri din evidenţa specială (dispensarizare) la grădiniţe. de prevenire şi combatere a . ultimul an curs tehnologic/ruta progresiva Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la studenţii din anul II din învăţământul de stat Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ) Număr exudate faringiene recoltate după vacanţa de vară la preşcolari.VIII şi XII. în colaborare cu cabinetele de psiho-pedagogie din unităţile de învăţământ. conferinţe. a bolilor cu transmitere sexuală s. comportament sexual inadecvat).trai sănătos”.în grădiniţe. elevi clasele I. studenţi Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la preşcolari şi elevii din alte grupe/clase decât la cele de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la studenţi.

) în învăţământul universitar Număr vizări/înregistrări avize epidemiologice pentru absenteism din motive medicale în grădiniţe Nr. de învăţământ şi laboratoare. preşcolari înregistraţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal care au asistenţă medicală Nr. teren şi sală de sport .grădiniţe.).18 19 20 21 22 23 Număr elevi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive din şcoli şi licee Număr studenţi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive Număr scutiri medicale eliberate elevilor pentru orele de educaţie fizică în şcoli şi licee Număr scutiri medicale eliberate studenţilor pentru orele de educaţie fizică Număr scutiri medicale de absente la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la grădiniţe. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă stomatologică Nr. consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la studenţi Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive preuniversitare (nr. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă medicală Nr. la examene de bacalaureat sesiunea I şi II an 2010 Asigurarea asistenţei medicale la examenele de admitere în facultate la numărul de candidaţi înscrişi Asigurarea asistenţei medicale la solicitarea ISJ Braşov (examen titularizare etc.494 173 8093 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 260 4089 334 1530 2816 359 681 2720 6178 359 27 44 2 2 2 5824 29.etc. de învăţământ. total. elevi din şcoli şi licee Nr. licee Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine . teren şi sală de sport . de competiţii sportive/zile) în şcoli şi licee Asigurarea asistenţei medicale pe nr.inclusiv spaţii de cazare. cadre medicale implicate. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă stomatologică Nr.290 1251 22. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă medicală Nr.) în învăţământul preuniversitar: . corespunzător numărului de cadre medicale implicate 2799 57 1232 147 14. total consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la preşcolari.490 15 .426 39. vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale-sociale la elevii din şcoli şi licee Număr elevi examinaţi periodic stomatologic Număr studenţi examinaţi periodic stomatologic Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de sănătate orodentar Număr elevi trataţi pentru carii dentare Număr studenţi trataţi pentru carii dentare Număr vaccinări/revaccinări efectuate la elevi Număr vaccinări efectuate la studenţi Număr cabinete medicale de medicină generală în grădiniţe Număr cabinete medicale de medicină generală în şcoli şi licee Număr cabinete medicale de medicină generală studenţeşti Număr cabinete stomatologice şcolare Număr cabinete stomatologice studenţeşti Nr.426 22.etc. spaţii de cazare. şcoli şi licee Număr scutiri medicale de absenţe de la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la studenţi Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine.106 5477 266 50 12. şcoli.

Colegiul Medicilor Braşov. . 29. 27 (semestrul II an 2010). XII-a etc.elevi sc.intervenţii de educaţie în grădiniţe în număr ore: = 1026 2. .) . nr. . consumatori de droguri: .) .elevi licee= 1316.) .Acţiuni de promovare a sănătăţii în unităţi de învăţământ: 1..) . .studenţi= 1888. investigaţi: . cl. copii agresaţi: . nr. 4. Colegiul Naţional Economic .. 15 Noţiuni de igienă personală.intervenţii de educaţie stomatologie în şcoli.intervenţii de educaţie-studenţi în nr.Santinela” de către unităţile de învăţământ nominalizate de DSPJ Braşov. 31 (semestrul I an 2010) şi şcoala generală nr. .importanţa organelor vitale " " Reguli de igienă şi prevenirea îmbolnăvirilor " * * * * * * * * * .) .grupa mijlocie " Sănătatea ochilor .preşcolari= . studenţi.) . .nr.Andrei Bârseanu” 100 178 583  Educaţie pentru sănătate: 1) .15. Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă – Colegiul 1 Tehnic . 70 (asistente) 5.În unităţile de învăţământ preuniversitar: Depistare precoce nanism 14 Campanie vaccinare H1N1 26 Boli infecto-contagioase. .) . 6.elevi licee= 1330.: .intervenţii de educaţie stomatologie.Remus Răduleţ” Braşov. zile) Număr cazuri raportate în programul naţional . .Braşov în cadrul acţiunilor promovate de către Ministerul Sănătăţii.. ore = 80 (medici).) .elevi licee= .nr.elevi sc. .. 5. licee în număr ore: = 2549 3. 3.nr.nr.. cl. de fumători: . cazuri depistate: .elevi licee= 5463. . 140 (asistente) 2) .(în nr.51 52 53 Asigurarea asistenţei medicale la alte solicitări ale IScJ Braşov (teze cu subiect unic pt. 2.studenţi= .Grădiniţa nr.) . ore = 120 (medici). ..a..elevi sc.Investigaţii privind comportamente cu risc pentru sănătate 1.) .intervenţii de educaţie în şcoli.studenţi= . Şcoala generală nr. 3) . .VIII-a.preşcolari= .elevi licee= 14. .= 118.= 131.) pe număr locaţii Alte activităţi ale personalului medical dispuse de către DSS în asistenţa medicală comunitară s.) .. Intervenţii educaţie sănătate 1 3575 " Cum să cresc sănătos " .o prioritate " " Corpul uman şi igiena personală’’ " Dinţi sănătoşi .nr. ore = 385 4.= .educaţie pentru sănătate " Minte sănătoasă în corp sănătos " " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat " " Prezentare corp omenesc . teste pt.. DSPJ Braşov.= .elevi licee= .zâmbet frumos " " Copii frumoşi şi sănătoşi " .studenţi= 958.= 13. a VII ..grupa pregătitoare " Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ " .nr.elevi sc..= 1551. .elevi sc. consumatori de alcool: . igiena alimentaţiei 6 Campanie antifumat . Consiliul Local Braşov/ DSS.studenţi= 973. 25 Prevenirea Obezităţii 3 Alimentaţie sănătoasă 13 Prevenirea Cancerului de col uterin-vacc HPV.Campanii de informare/comunicare şi educare pentru sănătate desfăşurate de personalul medical angajat al DSS. sponsorizări ale unor firme farmaceutice şi alte activităţi în sprijinul acţiunilor pentru sănătate în care Ministerul Sănătăţii. DSS Braşov are parteneriate/colaborări cu organizaţii locale/naţionale şi internaţionale: ii. antialcool 6 Campanie antidrog 6 Educaţie sexuală 6 Importanţa campaniilor naţionale de vaccinare 20 Instruire sanitară-completă a grupului de elevi în cadrul Primăriei Braşov. .elevi sc.supraveghere.preşcolari= .

chiar crearea de noi susţineri/parteneriate. La fiecare cabinet medical/stomatologic din unitatea de învăţământ respectivă s-a întocmit planificarea activităţilor specifice pentru întreg anul de învăţământ actual de către personalul medical. decât să o tratezi.." Igiena bucală. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Transilvania Braşov. cu scopul . CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Misiune:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană. 27 finanţat de către guvernul norvegian. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov.proiect de informare şi conştientizare asupra cancerului la sân. dar şi în învăţământul universitar.. 9 (desfăşurătorul activităţilor lunare în cabinetele medicale/stomatologie din grădiniţe. 2.proiect derulat în cadrul Şcolii Generale nr.Stop gripei cu virus AH1N1. Consiliul Judeţean Braşov.Prefer sa ştiu din timp” . . îngrijiri medicale. astfel încât.dezbateri în orele de educaţie pentru sănătate * * * * * * * * * Proiecte derulate în 2010  . asistenţă socială şi psihologică. Cabinete de medicină dentară (inclusiv şcolare): 2. şcoli. În mod special vom pune accent pe activităţile de educaţie pentru sănătate în grădiniţe. B) . 1 " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat" " Stilul de viaţă şi sănătatea " " Primăvara sănătăţii " " Influenţa tulburărilor de sănătate asupra randamentului şcolar " *= titluri . patinez frumos”. soare.. apă. în acest moment fiind în desfăşurare activităţile enumerate mai sus în raportare.grad. licee. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 În conformitate cu Ord. aer.2 . licee şi unităţi de învăţământ superior) planificarea activităţilor se face la începutul anului de învăţământ. Direcţia de Servicii Sociale Braşov." Noţiuni de igienă personală şi igiena alimentaţiei " Sănătoşi. în cazul de faţă pe anul de învăţământ 2010-2011.1 – . campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania. fiind bine cunoscut că este mai benefic şi mai uşor să previi boala/suferinţa. rolul periajului dentar " " Să mâncăm sănătos ca să fim sănătoşi " " Călirea organismului prin sport. Voinici " .Program educaţional de îmbunătăţire a celor şapte semne de sănătate orală în şapte zile”.2 ... Direcţia pentru Tineret a judeţului Braşov.. anexa nr.În învăţământul universitar: 1.. 2. 1. recuperare şi readaptare. Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”.Măsuri de profilaxie a cariei dentare”. Asociaţia „Generaţia 2008”.. MSF nr. pentru întreg anul de învăţământ preuniversitar şi universitar. 2. Parteneri în acest proiect sunt: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov. ca un tot unitar să realizăm acest obiectiv..1 . Având în vedere acest deziderat.  „ Mănânc sănătos.."Creşterii accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România".Stop cancerului de col uterin” campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania reprezentanţii firmei farmaceutice GlaxoSmithKline. Consiliul judeţean al elevilor. 653 / 2001. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov. Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov. ne-am propus ca în anul 2011 să intensificăm acţiunile de comunicare/informare şi educare pentru un stil de viaţă sănătos în colaborare cu toţi factorii implicaţi dar şi cu cei care încă pot fi implicaţi. Voioşi. activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber.Află cum poţi opri sângerarea gingivală”. 15. şcoli.3 . Cabinetele medicale: 1.

administrative. .să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primară necesară.Consiliere administrativă – efectuată de către compartimentul administrativ. În Căminul pentru Persoane Vârstnice activitatea desfăşurată în anul 2010 a fost structurată pe următoarele direcţii: 1. suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital.). Vizite în teritoriu:  la solicitarea vârstnicilor au fost efectuate evaluări la domiciliu în vederea instituţionalizării.Obiective:  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă.  să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.  să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială. asistenţi sociali. consilierea individuală şi de grup în probleme psihologice. formată din: medicul instituţiei.  să asigure consilierea în probleme sociale. . pentru care sunt asigurate servicii religioase în mod curent.consiliere socială – mediere. vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor de familie ai beneficiarilor. .80 % din persoanele instituţionalizate sunt de religie ortodoxă. .actualizarea semestrială şi la nevoie a planului individual de asistenţă şi îngrijire.managementul cazurilor începând cu admiterea lor şi până la ieşirea din sistem (situaţie socială. . .consiliere juridică şi administrativă. . pentru beneficiarii de alte culte şi confesiuni recunoscute de lege se asigură asistenţă spiritual religioasă la cerere. activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Municipiul Braşov. . integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice. . asistente medicale.consultaţii medicale. culturale şi sociale.Asistenţă spiritual religioasă . .  să asigure vârstnicilor servicii în cadrul Centrului de zi în scopul prevenirii izolării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi de petrecere a timpului liber. socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice instituţionalizate şi pentru beneficiarii Centrului de zi.  să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice. .vizite în camerele beneficiarilor.evaluarea situaţiei socio – economice a solicitanţilor potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale prin efectuarea anchetei sociale.  să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea. . . . . animator.consiliere şi evaluare psihologică.prevenirea şi depistarea bolilor infecţioase şi parazitare. . potrivit reglementarilor privind asigurările sociale de sănătate. juridice. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: a.informare. .modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă.administrarea tratamentelor prescrise de medic.kinetoterapie şi recuperare.asistenţă şi îngrijire medicală primară. În Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt îndeplinite următoarele atribuţii în funcţie de Serviciu sau Compartiment:  Compartimentul Asistenţă Socială .  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane. psiholog cu aportul adus de către celelalte persoane care participă la îngrijirea vârstnicilor: kinetoterapeut. situaţie economică etc.Compartimentul Medical . Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipa pluridisciplinară. inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. infirmiere. concretizate în anchete sociale şi rapoarte de vizită.  cunoaşterea şi relaţionarea cu rudele şi cunoştinţele beneficiarilor. .educaţie sanitară. medicale. organizarea diferitelor momente festive.

 alte activităţi: croşetat. prevenirea marginalizării sociale. 1. decizii de admitere. Centru de zi pentru persoane vârstnice: destinat persoanelor instituţionalizate în cămin şi pentru vârstnicii din Municipiul Braşov. psihologică.  vizionări piese de teatru. necesităţile acestuia la instituţionalizare şi semestrial.41 lună Instituţionalizări 17 41 Externări 5 5 Decese 14 26 c. crt.I. juridică. goblen. 2. mediu persoane instituţionalizate 1.42/lună 3. 6. 9. procese verbale internare.  drumeţii în Poiana Braşov. administrativă. medicală.  jocuri de interior: şah. legitimaţii de beneficiar Adeverinţe eliberate Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Adrese transfer pensie Întocmire fişe de calcul asistaţi Total 2010 245 90 43 43 80 51 51 19 9 7 41 1 31 41 22 80 36 155 . grădina zoologică. e. însoţire la medic sau la alte instituţii. medic. 8. cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal. grile de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice Întocmirea grilelor naţionale de evaluare pentru stabilirea priorităţilor la instituţionalizare Rapoarte de vizită Rapoarte de convorbire telefonică Note de constatare Referate şi dispoziţii de acordare servicii Referate şi dispoziţii de suspendare servicii Referate şi dispoziţii de încetare servicii Întocmire acte de instituţionalizare: contracte prestări servicii. 15. 4. Evaluare: echipa multidisciplinară (asistent social. 13. menaj. total anchete sociale efectuate Nr. evidenţiate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire. 3. table etc.  sărbătorirea lunară a zilei de naştere a vârstnicilor. 5. 16. acces la internet pentru menţinerea legăturii cu copiii plecaţi în străinătate. filme clasice. Servicii de suport: consiliere socială. sărbătorirea unor evenimente importante. 18. tricotat. În baza evaluării au fost stabilite serviciile asigurate fiecărei persoane vârstnice. consiliere şi oferirea de informaţii cu privire la criteriile de admitere şi întocmirea dosarului de instituţionalizare Actualizarea datelor privitoare la susţinătorii legali ai beneficiarilor Întocmire borderou pentru corespondenţă Întocmire referate de necesitate borderou corespondenţă Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Anchete sociale. psiholog) a evaluat permanent. angajamente de plată aparţinători. 14. INDICATOR AN 2009 AN 2010 Nr. Indicatori Activitate cu publicul.. Petrecerea timpului liber:  vizite la muzee. circ. 11. rummy. total rapoarte de vizite efectuate AN 2009 45 17 AN 2010 51 19 b.  cursuri de iniţiere în lucrul la computer.INDICATOR Nr. 17. încetinirea ritmului de declin fizic datorat vârstei. acte adiţionale.  spectacole prezentate în sala proprie. adrese transfer pensie. efectuare de cumpărături. 7. şi rezidenţilor căminului la reţeaua informatică si efectuarea unor cursuri de iniţiere în lucrul la computer. d. angajamente respectare R. Asistenţă socială anul 2010 Nr. 10.O. 12. angajamente de plată.

19. cognitive şi afective ale vârstnicilor în momentul admiterii în instituţie. Medierea conflictelor datorate diferenţelor interpersonale şi deficienţelor de comunicare interpersonală între beneficiari. reevaluarea semestrială sau la nevoie. Obţinere acte stare civilă (certificat naştere. Suport psihologic acordat beneficiarilor aflaţi în stadii terminale sau deveniţi pacienţi cu boli incurabile. Întocmire pontaj/ prezenţă zilnică . 5. contactare preoţi de diferite confesiuni. 4. 2. hotărâre divorţ) Asistenţă psihologică anul 2010 1 psiholog Nr. Tipuri de servicii Anchete sociale şi rapoarte de vizită Evaluări iniţiale şi reevaluări beneficiari Planuri individuale de asistenţă şi îngrijire Consiliere beneficiari Consiliere aparţinători Consiliere personal Evaluări candidaţi Activităţi Centru de zi I 3 6 6 69 2 3 2 II 2 6 6 71 2 1 2 III 3 4 4 72 2 2 1 IV 3 76 1 5 V 11 72 72 68 3 1 2 3 VI 2 2 2 30 3 4 1 VII 9 3 3 82 4 2 2 VIII 5 2 2 86 2 3 IX 7 7 7 84 1 4 X 12 78 78 12 2 2 XI 3 89 89 91 2 3 XII 4 2 2 84 4 5 2 - 12 12 12 26 271 271 43 10 17 245 150 66 982 22 48 13 1 Total 64 271 271 825 28 35 4 11 1.lunar 20. 7. 6. certificat căsătorie. Consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor în cazul solicitării ieşirii din instituţie în vederea reinserţiei în comunitate. cognitiv şi psihoemoţional cu ocazia efectuării anchetelor sociale. Evaluări iniţiale beneficiari/Reevaluări semestriale 24. Consiliere pentru optimizarea modalităţilor de comunicare între membrii echipei de lucru. participare la slujba religioasă de înmormântare 23. Pregătirea şi oferirea cadourilor de Paşte şi Crăciun 29. Interviuri semistructurate şi evaluarea primară a statusului senzorial. Îndrumare activitate voluntari şi studenţi/şedinţe 30.beneficiar al serviciilor Căminului. Activităţi desfăşurate la solicitarea altor instituţii 34. a atitudinii şi rolurilor asumate în cadrul echipei de lucru şi evaluarea tipului de personalitate. Întocmirea tabelelor de încasări . 1. Consiliere suportivă pentru creşterea nivelului toleranţei la frustrare a personalului de îngrijire. Solicitări de instituţionalizare a vârstnicilor primite de la alte foruri 35. contactare firme de pompe funebre. Evaluarea capacităţilor senzoriale. 7. Întocmire citaţii pentru cercetări disciplinare 28. Consiliere socială 32. 2. Consiliere în sprijinul depăşirii dificultăţilor personale şi rezolvării conflictelor intrapersonale. obţinere locuri de veci. interviuri semi sau nestructurate în cazul încheierii rapoartelor de vizită solicitanţilor de servicii sociale. Testarea atenţiei. 22. 8. Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire 25. crt. 6. 3. Arhivare documente/ dosare 31. Consiliere în sprijinul reconstituirii sau reconstruirii relaţiilor în familiile beneficiarilor. a reevaluărilor semestriale sau la nevoie. 8. Colaborări cu alte instituţii / parteneriate 33. Recomandarea procedurilor de asistenţă psihologică în cadrul planurilor individuale de asistenţă şi îngrijire întocmite de către echipa interdisciplinară în urma efectuării evaluărilor iniţiale. 4. 3.lunar 21. Participare la distribuirea pensiilor . 5. Consiliere în sprijinul rezolvării problemelor de familie. Suport psihologic acordat aparţinătorilor în cazul pierderii unui membru al familiei . . Răspunsuri prin mail/ parteneriate 27.lunar Formalităţi decese: obţinere certificatul de deces. Gestionarea banilor 26.

Exerciţii în sala de kinetoterapie a instituţiei în scop: c. Universitatea Transilvania 1460 193 41 165 133 2394 11680 17 4 3. Internări ale beneficiarilor Instituţionalizări Decese Solicitări serviciu ambulanta Vizite in teritoriu Consulturi interdisciplinare Determinări glicemie Efectuat EKG Recoltat analize de laborator Evaluarea semestrială a stării de sănătate a beneficiarilor 28 41 26 32 372 172 202 35 149 230 Efectuare pansamente Determinare colesterol. îmbrăcare şi dezbrăcare.refacerea funcţiilor diminuate. d. b. Efectuarea consultaţiilor curente.V. c. realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de readaptare funcţională. triajul şi tratamentelor urgenţelor. Profilactic . Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi 46 II 52 III 41 IV 38 V 36 VI 40 VII 48 VIII 18 IX 48 X 40 XI 32 XII 20 Total 459 76 78 68 59 76 82 81 58 66 64 78 22 808 103 122 113 142 139 122 145 - - - - - 886 .P. Spitalul de Pneumologie Braşov. asigurare echipament.Participare la unele activităţi culturale desfăşurate în cadrul Centrului de zi.trigliceride Efectuare foi de observaţie clinica şi evaluări iniţiale pt. Relaţia cu medicul de familie – prescripţii tratamente cronice. Kinetoterapie: a. consultaţii şi tratamente. creşterea nivelului funcţional a persoanei vârstnice (gimnastica de întreţinere. noii instituţionalizaţi Efectuat şedinţe cu Bioptron Efectuare Vaccin antigripal Efectuat băi generale beneficiari Efectuat toaleta parţială si schimbat scutece absorbante Participare la cursuri de educaţie medicală continuă Colaborare cu Crucea Roşie Braşov. e. ajutor pentru reabilitarea capacităţilor fizice şi intelectuale. creşterea nivelului funcţional. comunicare. a. 2. Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice: Servicii de bază: efectuare totală sau parţială a igienei corporale. hidratare. consultaţiile cazurilor cu probleme. d. Curativ . b. Activităţi de informare şi profilaxie. De recuperare . Identificarea nevoilor în privinţa recuperării capacităţilor fizice ale persoanei vârstnice.se urmăreşte menţinerea unui nivel funcţional satisfăcător. igiena eliminărilor. beneficiari cu probleme psihice decompensaţi (dezorientare în timp şi spaţiu – consult psihiatric cu indicaţii de tratament). incontinenţi (supraveghere permanentă. Monitorizarea cazurilor medicale speciale: beneficiari imobilizaţi.a. scutece). Servicii de kinetoterapie acordate în anul 2010 1 kinetoterapeut Număr de servicii Tipul serviciului acordat I Evaluări şi reevaluări kinetoterapeutice Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din C. Însoţirea vârstnicilor la consulturile medicale de specialitate. pentru menţinerea stării de sănătate). hrănire.se asociază cu sectorul de tip profilactic si de recuperare. mobilizare. aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în unele boli cronice specifice vârstei a –III. e.

d. 9. . 416/2001 privind venitul minim garantat. poliţia comunitară. Repararea schimbătoarelor de căldură a sistemului de ventilaţie. Beneficiarilor Centrului de zi li s-au aplicat 4 proceduri. şcoli generale. Amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice. h. dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 5. la cameră 58 42 56 41 34 51 42 12 48 55 40 11 490 * S-au aplicat un număr de 9 proceduri pe tipuri de deficienţe funcţionale ale segmentului neuro-muscular din care: 1. f. c. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. Poliţia de proximitate. Fişer. după caz. b. licee şi O. Ştiri şi reportaje în ziarele: Transilvania Expres. din pensii cumulate. b.V. alte documente. familiile şi persoanele singure care au stabilit. e. d. Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specialitatea Asistenţă Socială. cu modificările şi completările ulterioare. g. Fundaţia Ecologică Green – Şcoala Postliceală – specializarea asistent medical. f.G. Şcoala postliceală – asistenţă medicală – FEG – efectuare practică. Amenajări interioare. 1 caz procedură de recuperare a scoliozei şi 3 cazuri recuperare în spondiloză. Bună Ziua Braşov.G. 4. imobilizaţi la pat li s-a aplicat un număr de 2 proceduri. Completarea sistemului de pază prin montarea unui sistem video de supraveghere. prin dispoziţie scrisă a primarului. persoanele cu handicap grav şi accentuat.P. Crucea Roşie. Cămine pentru persoane vârstnice din: Alba Iulia. Distribuirea ajutoarelor alimentare conform H. 3 cazuri procedură de scădere în greutate şi 1 caz procedură de hemipareză. Monitorul Expres. b. serviciul de evidenţă a populaţiei – obţinerea vizelor de rezidenţă. c. 16 cazuri de menţinere a tonusului muscular şi a stării de sănătate. 600/2009 pentru următoarele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Braşov: a.V. Protocol de colaborare: a. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi. Servicii ale Direcţiei de Servicii Sociale şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost d. din care 1 procedură de reeducare a mişcărilor fine prin terapie ocupaţională a membrului superior. c. Adaptarea holurilor pt. accesul persoanelor cu dizabilităţi prin montarea sistemului “mână curentă”.P. 8. MIX TV. Primăriile din teritoriu. 2. semidependenţi şi independenţi li s-au aplicat 4 proceduri. Colaborări cu alte instituţii: a. d. adulţi şi copii. b. acte de identitate. Universitatea Transilvania – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Direcţia Muncii. 7. TVS. Serviciul administrativ: a. b. Familiei şi Egalităţii de Şanse. obţinute din pensie sau. Hârja-Oituz. Ştiri şi emisiuni la canalele de televiziune PRO-TV.V. Sibiu.N. b. Servicii ale Primăriei Municipiului Braşov. se află sub 400 lei/lună. Adaptarea spaţiilor la accesul persoanelor cu fotoliu rulant. Convenţii de practică: a. Grădiniţe.P. g. din care 2 cazuri proceduri de recuperare a articulaţiei umărului. Reînnoirea tuturor avizelor de funcţionare. cu modificările şi completările ulterioare. 000 de beneficiari. neinstituţionalizate. nr. Beneficiarilor C. Repararea acoperişului. e. h. Bacău. 6. din care 1 caz procedură de hemipareză şi 1 caz procedură de reeducare a mersului. Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină.Servicii de terapie prin mişcare acordate beneficiarilor C. Crucea Roşie – efectuare practică. S-au distribuit 140 tone de făină şi 40 tone de zahăr unui număr de 10. c. Beneficiarilor C. 36 cazuri de menţinere a tonusului muscular. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Promovarea instituţiei prin: a. 3.

încheierea unor parteneriate cu alte organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite. anuale (autorizaţia sanitară. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST Centrul pentru Persoane fără Adăpost Braşov este instituţia prin care se oferă servicii sociale persoanelor şi familiilor care „locuiesc” în stradă. dintre beneficiari şi familiile lor. hrană. în parcuri şi în alte locuri improvizate. protecţia muncii etc. .sărbătorirea Zilei internaţionale a vârstnicilor şi a zilelor aniversare şi onomastice.actualizarea situaţiei contribuţiei susţinătorilor legali pentru întreţinerea beneficiarilor C. . . . acestea presupunând: . . calamităţi naturale etc. victimele violenţei de orice fel.încheierea de parteneriate cu instituţiile cu care C.facilitarea comunicării între beneficiarii Căminului. dintre beneficiari şi personalul angajat al instituţiei.încheierea unor parteneriate cu cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. . . Totodată în situaţii de urgenţă (temperaturi foarte scăzute. În anul 2010 s-au realizat procedurile necesare pentru funcţionarea efectivă a C. .V.efectuarea de schimburi de experienţă cu alte instituţii de asistenţă socială. . . în colaborare cu celelalte instituţii din comunitatea braşoveană care au acelaşi obiect de activitate.încheierea unor parteneriate cu diverse organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite. . Devin beneficiari ai serviciilor Centrului pentru Persoane fără Adăpost persoanele care au ultimul domiciliu stabil în municipiul Braşov şi tinerii proveniţi din centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov. Capacitatea CPFA este de 90 de persoane cărora li se asigură cazare.demararea unui program suportiv pentru ameliorarea şi optimizarea statusului psiho-emoţional al personalului de îngrijire a beneficiarilor.efectuarea evaluărilor iniţiale şi reevaluărilor complexe bianuale de către echipa multidisciplinară. . .încheierea unor parteneriate cu alte cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate.) persoanele solicitante pot primi sprijin în rezolvarea situaţiei şi depăşirea perioadei de risc. . . . c.). dezastre.P. . .F. în scopul cunoaşterii valorilor culturale naţionale şi al petrecerii în mod constructiv a timpului liber.F.P.obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a C. 10.P.perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la programe de educaţie continuă a personalului. sprijin pentru reintegrarea în societate a acestor persoane şi asigurarea adăpostului provizoriu în situaţii de risc social. administrative în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre beneficiari.A.creşterea gradului de socializare. recreere a vârstnicilor prin participarea la activităţi de timp liber şi întâlniri tematice.A. 17.. are în prezent relaţii de colaborare. psihologice.Gazeta de Transilvania. ca şi instituţie publică cu personalitate juridică.continuarea proiectelor dedicate vârstnicilor din Cămin.P. iar atunci când temperaturile au fost scăzute acestea au fost cazate în regim de urgenţă şi pe hol).atribuirea contractelor de achiziţie publică pe produse şi servicii în conformitate cu Legea achiziţiilor publice. De serviciile CPFA au beneficiat în 2010 în medie 85 de persoane fără adăpost pe lună.colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la anumite servicii în folosul beneficiarilor. Realizarea unui program propriu de prezentare a tuturor informaţiilor despre Căminul pentru Persoane Vârstnice ataşat site-ului de promovare a activităţii Primăriei Braşov. .încheierea contractelor pentru utilităţi.V. Obiective propuse pentru anul 2011 .realizarea unui sistem alternativ – verde – pentru încălzirea apei menajere. iar de centrul de zi au beneficiat în medie 12 persoane zilnic (în lunile de iarnă numărul acestora fiind de peste 20 de persoane. . . asistenţă medicală primară.acordarea consilierii sociale. în limitele posibilităţilor.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice îndeplinirea standardelor prevăzute pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în condiţiile reorganizării instituţiei. . asistenţă socială şi psihologică.deschiderea conturilor la Trezorerie şi activităţile financiar – contabile în conformitate cu bugetul aprobat.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

.Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost.) pentru o soluţionare mai eficientă a cazurilor sociale.număr cereri înregistrate – 153. .apreciem o utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru anul 2010 în procent de 94%.Asigurarea accesului tuturor persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de către C. consiliere psihologică individuală şi de grup 2010 85 12 În medie 185/lună 15 251 91 39 97 62 24 În medie/42/lună În medie/23/lună Zilnice 189 În medie 30/lună Obiective propuse pentru anul 2011 .s-a îmbunătăţit sistemul termic al întregii clădiri prin montarea de colectoare solare în urma participării la programul Casa verde . .Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate vizând creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost din Municipiul Braşov. . mediu beneficiari Serviciul de urgenţă / nr.P. . .participarea CPFA ca partener în proiectul „Gruntvig: Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”.Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea pe această problematică. anchete sociale Centrul rezidenţial pentru tineri / nr.numărul de tineri integraţi într-un loc de muncă – 10.A.numărul beneficiarilor care s-au înscris şi urmează cursuri de reconversie profesională – 14. Activitatea biroului de asistenţă socială din cadrul CPFA are următorii indici pentru anul 2010: .Identificarea persoanelor fără adăpost.A. AJOFM.Ajutorarea şi consilierea oricărei persoane fără adăpost aflată într-o situaţie de criză.în urma HCL 449/2010 sau modificat tipul. Centrul pentru Persoane Vârstnice Braşov etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Activităţi Adăpost de noapte / nr. .. Nr. frecvenţa şi cuantumul contribuţiilor serviciilor sociale oferite de C.crt.numărul de persoane aflate în dificultate care au fost susţinute şi au devenit independente social – 42. activităţi de socializare) Consilieri telefonice Şedinţe de evaluare psihologică.F. . mediu beneficiari Şedinţe de consiliere socială.dezvoltarea de parteneriate cu diferite ONG-uri şi instituţii publice ( Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. precum şi a celor aflate în situaţie de risc social de pe raza Municipiului Braşov. .. .F. mediu beneficiari Avertismente verbale Avertismente scrise Interdicţii temporare Conflicte (cu solicitarea intervenţiei Poliţiei Comunitare sau a Jandarmeriei) Adeverinţe provizorii de identitate obţinute Certificate de naştere obţinute Consultaţii medicale primare oferite Şedinţe pentru promovarea sănătăţii Activităţi (ergoterapie.Consilierea şi monitorizarea persoanelor a căror reinserţie în societate a reuşit. . cu scopul de a preveni recăderea în situaţia de criză.P. .Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost şi resocializarea acestora.. . . . consiliere profesională.

financiar-contabil. Imobilul este dotat cu un sistem antiefracţie. cabinetul medical. cabinet medical. Alocaţia de hrană. izolatorul cu grup sanitar. Încă de la începutul anului. sala de grupă cu grup sanitar.26.  Etajul 2 care cuprinde sala de joacă. Creşa nr. S-au continuat şi s-au finalizat lucrările de construire.SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE MISIUNE  Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea.A.141. magazie. Cocorului. nr. conform Legii nr. 7 din str. iar cheltuielile totale care s-au realizat au fost de 6. Numărul mediu de copii/ lunã ce au frecventat creşele a fost de 441. holul de primire. hol de primire. 2 balcoane. şi anume:  Demisolul care cuprinde camera centralei termice cu spaţiu tehnic. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. grupuri sanitare. vestiare cu grup sanitar. plata diferitelor servicii şi suportarea investiţiilor. 4 din str. alocaţia de hrană a fost stabilită şi în Legea nr. spălătoria. bucătăria. debara. Brazilor nr.n. în anul 2010 a fost de 6 lei/zi pentru toate creşele. organizarea şi funcţionarea creşelor. această alocaţie de hrană este stabilită prin hotărâre de guvern. debara şi un balcon.38 lei. în cele 6 creşe situate astfel: Creşa nr. vestiare cu grupuri sanitare. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. arhivă. sala de joacă.033.000 lei.. instituţia a avut ca prioritate derularea şi finalizarea lucrărilor de construire a noii creşe cu 100 de locuri şi birouri din str. Prahova. nr. oficiul de veselă mică. Jepilor nr. pentru a se asigura securitatea acestui imobil şi cu absolut toate instalaţiile necesare (electrice. Creşa nr.263/2007 privind înfiinţarea. 5 din str.  Parterul cuprinde holul de intrare. unitatea a avut un buget de cheltuieli de 6. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI Creşterea. nr.172 lei.263/2007 privind înfiinţarea. sală de şedinţe. . începute in octombrie 2008. magazia de alimente. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. inclusiv de ventilaţie).P.6. sala de mese cu oficiu de veselă mica. semnalizare şi avertizare incendiu.2010) Numărul total de paturi la sfârşitul anului 2010 a fost de 560. Aurora. cu toate dependinţele necesare acesteia. Pe lângă lucrările de construcţii de pe str. plata utilităţilor. debara. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara.33.375 lei. contribuţie suportată de către părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor.  Mansarda care cuprinde sala de joacă. drept urmare. Creşa nr. izolator cu grup sanitar. vestiarul pentru bucătărese şi spaţiile de depozitare.(birou achiziţii. Tudor Vladimirescu. uscătoria şi spaţii de depozitare. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere cum ar fi: Derularea şi finalizarea construcţiei unei creşe moderne pe 4 nivele pe str. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. organizarea şi funcţionarea creşelor. 2 dormitoare. Mecanicilor f. sala de mese cu oficiu de veselă mica. Cheltuielile au constat în asigurarea salariilor personalului angajat.  Etajul 1 care cuprinde holul de primire. hol de primire. Mecanicilor f. începând cu luna septembrie 2007. nr.. nr.173. grupuri sanitare. 8 din str. de încălzire şi gaze naturale. Contribuţia de hrană din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al Primăriei Municipiului Braşov în sumă de 433.1. sala de mese cu oficiu de veselă mică. vestiare cu grup sanitar.1A.  Etajul 1 cuprinde holul de primire.n. dormitor. 2 dormitoare.C. Tâmpei.3 din str. două săli de joacă cu dormitor. debarale. rezultând o clădire pe 5 nivele şi anume:  Subsolul care cuprinde bucătăria. călcătoria. izolatorul cu grup sanitar şi un birou. caserie. Creşa nr. cu 19% mai mult faţă de anul 2009. director şi resurse umane). Construcţia este prevăzută cu lift pentru persoane cu viteză mică de deplasare şi lift pentru alimente. uscătoria.6.17. croitorie şi depozite de lenjerie.09. În anul 2010. Conform prevederilor legale.68 (care s-a deschis de la 01. spălătoria. 2 din str.  Parterul care cuprinde birourile din cadrul S. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. vestiare personal cu grup sanitar. Creşa nr.435. magazia. sanitare. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 2.

în grupuri sanitare şi bucătărie. Crăciun) serbări şi carnavaluri. Clădirea este finalizată.816. unitatea a colaborat cu teatrul din Sfântul Gheorghe. Pe lângă lucrările de construcţie la cele două mari investiţii.075. Pentru a evalua eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul S. sanitare. Pentru asigurarea unui plan de joacă cât mai diversificat.000 3. unitatea a finalizat şi a pus în practică acorduri cu Universitatea “Transilvania”.61/11=87. În cursul anului 2010 s-a achiziţionat mobilier specific creşei şi adecvat vârstei copiilor de 0-3 ani şi imobilul a fost dotat în întregime cu absolut toate obiectele de inventar necesare.61 lei. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor.141. Toate acestea s-au realizat pentru ca această creşă să poată îndeplini condiţiile cerute de normele medicosanitare precum şi cele din acordurile internaţionale privind integrarea europeană. organizarea şi funcţionarea creşelor. În cursul anului. pilote şi până la căniţe.m.67 87. spălătorie şi bucătărie. în scop caritabil.19 iun 96.43 100 Mai 99.409 TOTAL 6.544.C Braşov am efectuat analiza economicofinanciară a următorilor indicatori: 1. sfârşit de ciclu antepreşcolar. cu toate tipurile de instalaţii (electrice.172 . 83.3 Media pe anul 2009 este de 961. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.15 79 85 97 mar apr 89. precum şi cu alte fundaţii care au oferit de sărbători. În limita posibilităţilor şi a disponibilităţilor.Creşterea veniturilor încasate în 2010 faţă de 2009 cu titlul : “Contribuţii ale părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe care se varsă în bugetul local: Venituri încasate 2009 –364.d. plecând de la lenjerii de pat.42 % Media pe anul 2010 este de 926. Brazilor nr. 6. prin înfiinţarea creşei nr. antiefracţie şi avertizare la incendiu). din cartierul Noua. Venituri încasate 2010 –433.prin observarea evoluţiei frecvenţei medii lunare în anii 2009-2010: Anul 2009 2010 ian feb 70.263/2007 privind înfiinţarea. prin mãrirea numãrului de locuri de la 90 la 140 de locuri şi darea în folosinţã a încã 80 de locuri. Etajul 2 cuprinde holul de primire.76 /11 = 84. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor.08 89.328. terasă şi spaţii de depozitare materiale. de încălzire şi gaze naturale. cu placaje cu faianţă la pereţi în grupuri sanitare. 1 iunie. cel puţin semestrial se organizează şedinţe cu părinţii în scopul îmbunătăţirii activităţii de creştere.170. fiind prevăzută cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan.84 iul 88 80 aug sept.38 100. îngrijire şi educare timpurie a copiilor existenţi în creşe.620 Cheltuieli materiale si servicii 1.309 lei. Conform Legii nr. pijamale.435.143 Cheltuieli de capital 3.P. inclusiv de ventilaţie. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere şi anume:  Extinderea creşei nr. aceasta este prevăzută cu lift pentru alimente..430. 4 din str. 87 60 oct.A. maşini de spălat.000 6. Toată activitatea acestei instituţii se reflectă în cheltuielile propuse şi aprobate şi cheltuielile efectiv realizate în anul 2010 din tabelul de mai jos: (în lei ) CAPITOL Cheltuieli prevazute in buget Cheltuieli realizate Cheltuieli de personal 1. două săli de joacă cu dormitor. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă.540.a. cu pardoseli tip parchet în sălile de joacă şi tip gresie pe holuri. 3 din str. 93 78 noi.Evoluţia frecvenţei medii lunare a copiilor în creşe: . cu oficiul de veselă mică. Fiind o clădire pe 4 nivele. 86. şi a organizat cu diferite ocazii (8 martie. Aurora nr.920.33 89. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 1. cadouri pentru cei mici.375 lei.000 1.67 87 dec.25 % 2. tacâmuri ş. 68. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. păturele.000 1. Paşte.33 62. la aceste activităţi au participat şi părinţii.

precum şi pentru păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul pieţelor şi platformelor comerciale. Atribuţiile Serviciului Public Administrare Pieţe 1. Repartizarea locurilor de vânzare. prin crearea de noi pieţe acolo unde se impune. Asigură respectarea programului de funcţionare şi aprovizionare a pieţelor şi platformelor comerciale. 9. serviciul nostru a organizat pieţe cu caracter temporar în cartierele Răcădău. cadru care să respecte atât normele naţionale cât şi cele comunitare. Administrează WC-urile publice din pieţe. securităţii şi intereselor comerciale ale comercianţilor şi consumatorilor. bonete. cântarul cumpărătorului. Platforma Comercială De Miercuri. 11. prin continua modernizare a locurilor de vânzare special amenajate deja existente. corturi. 13.2010 până la 01. precum şi a mediului. Încasarea taxelor de ocupare a zonelor publice de desfacere amenajate. Creşterea credibilităţii şi încrederii în calitatea serviciilor oferite atât cetăţenilor cât şi utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate. etc.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE Misiunea Organizează şi gestionează activităţile şi serviciile de comercializare a produselor din pieţele şi platformele comerciale ale Municipiului Braşov impunând respectarea principiilor concurenţei loiale.2010 la un număr de 58 angajaţi la data de . de protejare a vieţii. care să respecte principiile concurenţei loiale. de protejare a vieţii. 12. Monitorizează cântarul cumpărătorului şi sesizează eventualele nereguli organelor competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun. după cum urmează : Pieţele agroalimentare Star. 8. Asigură respectarea de către utilizatori a Regulamentului de funcţionare a pieţelor. instituţia a acordat o atenţie deosebită reducerilor cheltuielilor de personal. In vederea eficientizării activităţilor serviciului în perioada analizată. spaţii de cazare. Dacia. Prund.01. sau. bazine pentru spălarea produselor. Colaborează cu instituţiile specializate pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare. Urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local şi celelalte acte normative ce reglementează activitatea în pieţele şi platformele comerciale. Asigură sectorizarea pieţelor şi platformelor comerciale pe categorii de produse.). securităţii şi intereselor comerciale ale consumatorilor precum şi a mediului. Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de piaţă calitativ superioare indiferent de zona în care aceştia locuiesc. operând o reducere de personal în cursul întregului an de la 01. 2. Noua si Talcioc. 14. Triaj şi Uzina 2 (Carfil).01. Activităţile serviciului In administrarea serviciului funcţionează un număr permanent de 9 locuri publice de desfacere amenajate. Asigură locuri de cazare producătorilor agricoli in locuri de cazare special amenajate (dormitorul producătorilor). 7. Asigură obţinerea avizelor şi utilităţilor prevăzute de lege privind funcţionarea în condiţii de legalitate a pieţelor şi platformelor comerciale din municipiu. 5. grupuri sanitare. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele unde nu există pieţe agroalimentare special amenajate şi dotate.01. Astra. Prestează servicii către comercianţi. astfel că la nivelul serviciului a fost gândită şi implementată o nouă organigramă şi un nou stat de funcţii. depozite. Asigurarea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a serviciilor de piaţă. Asigură utilizarea în condiţii optime a dotărilor din cadrul pieţelor şi platformelor comerciale necesare desfăşurării actelor de comerţ (mese pentru vânzarea de produse. prin închirierea diverselor materiale aflate în gestiune: cântare. de la un număr de 72 angajaţi la data de 01. sănătăţii. Tractorul. 4. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale în pieţe şi platforme comerciale. halate.2011. Obiective Valorificarea optimă a potenţialului economic al patrimoniului dat în administrarea serviciului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. 6. Bartolomeu. etc. 10. puncte PSI. 3. sănătăţii.

2010.2010 Încasarea taxelor de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate =7. în vederea asigurării unui climat de siguranţă la nivelul pieţelor atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice au fost efectuate periodic controale şi verificări în pieţe. în colaborare cu instituţiile abilitate în domeniu.182. Pe lângă caracterul de siguranţă arătat mai sus. II 2010.12. prin activitatea de închiriere terenuri aferente spaţiilor comerciale din pieţele publice aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe. din care a efectuat plăţi in suma totala de 2.STAR = 7. Reducerea de personal a fost făcută gradual. pe pieţe.9 %. pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor. rezultă suma de 1. reprezentând un procent de 66. urmând ca la nivelul pieţei angajaţii să depună eforturi în vederea suplimentării ( sporirii) acestor venituri. din care: a) În perioada 01. cât şi activitatea angajaţilor serviciului. reprezentând un procent de 63. atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-financiar. .935.TRACTORUL = 27.2010.395. Repartizarea locurilor de vânzare permanente ( tonete).000 lei. instituţia a beneficiat de fonduri publice bugetare in suma totala de 2. prin activitatea de casă a serviciului s-au încasat venituri în suma totală de 5. Pieţele temporare au beneficiat un număr de locuri de vânzare variabil.12. b) În perioada 01. Neregulile constatate au fost corectate cu promptitudine.ASTRA = 44 . – 31. această acţiune este benefică şi serviciului nostru.31. În acest sens. In perioada analizată. instituţia a oferit posibilitatea acestora de a solicita şi obţine locuri de vânzare pe bază de contract semestrial.01.000 lei.787. Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). în sensul că la începutul fiecărui semestru se poate face o analiză privind veniturile certe ce vor fi realizate în acel semestru. proceduri care pe lână faptul că suplinesc reduceri de personal. din care: . este următoarea : Piaţa Star (Hala şi Platou) = 232 Piaţa Astra = 233 Piaţa Dacia = 466 Piaţa Tractorul = 159 Piaţa Bartolomeu = 66 Piaţa Prund = 31 Platforma Comercială de Miercuri = 217. . în cursul perioadei analizate au fost îndepărtaţi din piaţă prin Decizie de director un număr de 14 utilizatori ( pe o perioada de 6 luni). care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor.12. luându-se măsuri de evitare a acestora pe viitor.000 lei ( economia pentru anul 2011 reprezintă suma ce s-ar fi plătit pentru cei 14 angajaţi a căror posturi au fost restructurate) In vederea asigurării siguranţei producătorilor agricoli cu privire la posibilitatea valorificării recoltei.000 lei. vor eficientiza activităţile. Reducerile de personal arătate mai sus s-au tradus la nivelul anului 2010 într-o economie a cheltuielilor de personal de 501.2%. iar în piaţa Dacia dintrun total de 288 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 182 locuri de vânzare.BARTOLOMEU = 12 .12. .2010. iar pentru anul 2011 in cuantum de 448.01 – 31. EFICIENTA ECONOMICA Execuţia bugetară 1)Venituri (Taxe vărsate la bugetul local) Încasarea veniturilor la bugetul local în perioada 01.000 lei.000 lei.01 – 31. în piaţa Astra dintr-un total de 142 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 95 locuri de vânzare. fiind gândite şi implementate noi proceduri de lucru. 2) Finanţare bugetara – buget local In anul 2010. Aceste controale au urmărit atât activitatea utilizatorilor pieţelor. astfel : .995. Astfel. .DACIA = 32 . începând cu trim.365 lei.

99 Utilităti platite de institutie 252. iar in sezonul cald numai pe energie electrică. .057.cheltuieli cu casări obiecte de inventar. în sumă totală de 1.05 11.715.457 lei . . asupra contractelor menţionate.1.12.01.94 1. Tot ca urmare a activităţii acestor compartimente.000 lei din încasări închirieri terenuri). PROFITUL NET Profitabilitatea activităţii la 31. respectiv evidenţa angajamentelor legale). Sumele aferente funcţionării instalaţiei de climatizare sunt sume care nu se recuperează.406.12.787.74 100. urmărirea plăţilor la bugetul local.1.825.000 lei din încasări prin casieriile proprii + 1. iar plăţile efectuate de instituţie sunt de 2. ca urmare a activităţii compartimentelor funcţionale de la nivelul central al Serviciului Public Administrare Pieţe. 3) Cheltuieli Execuţia cheltuielilor . 8 duplicate.920. cu titlul de venituri ale bugetului local.959.000 lei.742 lei . în urma cărora s-a încasat suma de 88. etc.12.25 Total facturi furnizori 415.01.000 lei.99 1.04 Total Sold initial debitori 7. În perioada 01.01 – 31.103.470. avertizare cu privire la neprelungire contract. suma de 258.).207.12. instalaţia de climatizare funcţionează în perioada rece pe gaz şi energie electrică.12.93 lei. facturare şi încasare utilităţi. corespondenta.218.065. rezultând un profit net la data de 31 decembrie 2010 de 4.01.29 363.45 lei . autorizare.19 526.279. din care revenite de plată instituţiei în sumă de 1.în perioada 01.264. convocare la conciliere. plăţi aferente salariilor(cheltuieli de personal) în sumă de 1.74 Menţionăm ca în Hala Star.856.358. s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3. (profitabilitatea = 144.205.278 lei (cheltuială efectivă).157.760.000 lei.000 lei (5.000 lei.406. Aceste venituri provin din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune a locurilor de vânzare amenajate destinate producătorilor agricoli (încasarea veniturilor la casieria centrală.104.01 – 31. evacuare.395.1.935.201.182.816.45 Sold final debitori 0. intr-o singura tranşă la semnarea contractului.113 lei a fost colectată direct prin casieria centrală a instituţiei. Art.2010 s-au efectuat plăţi pentru facturile de utilităţi în sumă totală de 1.48 Recuperări efectuate 171.93 Total facturi recuperări emise 163.03 20. pe bază de licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare . plăţi aferente bunurilor si serviciilor în sumă de 1.873.cheltuieli cu casări si amortizări mijloace fixe. Bugetar 20.715 lei .470.20 4.cheltuieli materiale b) cheltuieli cu casări si amortizări – 278.74 lei. Facem precizarea că din totalul veniturilor descrise mai sus.997.2010 s-au eliberat 966 autorizaţii de piaţă agenţilor economici. 2.00 100.12.65 1.119.2010.50 538.079 lei . – 31. recuperări utilităţi de la agenţii economici în sumă de 526.873.742 lei . . acţionare în justiţie etc.2010 Veniturile totale generate în urma activităţii desfăşurate de Serviciul Public Administrare Pieţe sunt de 7. din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune către agenţii economici (încasarea veniturilor se efectuează la casieriile din pieţe.270 lei.5%/zi şi 2%/lună şi garanţie de buna execuţie).997. Asigurarea utilităţilor în locurile publice de desfacere special amenajate În perioada 01.49 367.247.2010) = 100. concretizată în valorificarea.000 lei. prin contracte de locaţiune.7%).80 1. în tranşe lunare.787.265.821 lei .48 lei şi rămas de recuperat (debitori utilităţi la 31.581. majorări de întârziere de 0.cheltuieli de personal. a terenurilor şi spaţiilor comerciale aflate în administrarea instituţiei ( licitaţii.279. din care: a) cheltuieli efectuate – 2.

astfel : . care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. precum şi atragerea de producători din marile bazine legumicole din ţară. Implementarea unui program informatic de încasări taxe în pieţe şi casieria centrală.12.Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici.7 %. Poliţia.BARTOLOMEU = 12 . recuperării sumelor aferente consumului de utilităţi pentru subconsumatori şi altele. .2010 – 31. Serviciul Public Administrare Pieţe a înregistrat o profitabilitate neta de 144. etc. Colaborarea directă cu instituţiile de stat cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţilor comerciale. Salvarea.000 lei. Asigurarea unui sistem de supraveghere video în toate pieţele. situaţia putând fi monitorizată de la dispecerat). care în caz de intervenţie se pot informa cu privire la eventualele obstacole existente. .247.01.DACIA = 32 . în scopul urmăririi şi eficientizării încasării veniturilor.2010. în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). Pompierii.STAR = 7. stabilirea de planuri de măsuri şi acţiune comune cu acestea. Concluzie: Analizând indicatorii de mai sus concluzionăm că pentru perioada 01. Stimularea producătorilor agricoli autentici prin calitatea serviciilor oferite. Colaborarea cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Agriculturii şi cu organele de Poliţie în vederea eradicării fenomenului de speculă din pieţe. . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului Organizarea unei evidenţe operative a agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe şi platforme comerciale. . . respectiv un profit net de 4.ASTRA = 44 .TRACTORUL = 27. cu circuit închis. iar pe timp de noapte nu va mai fi necesar să se asigure paza cu agenţi. de acest sistem beneficiind pe lângă serviciul nostru şi alte instituţii cum ar fi: Direcţia Poliţia Comunitară (astfel situaţia operativă va fi cunoscută în timp util.

agenţii economici şi către cetăţeni. analiză-sinteză. permiselor de conducere. certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor. g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. administrativ. h) furnizează. în condiţiile legii. completează. în condiţiile legii. cu Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov. resurse umane. contencios-juridic. anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă. secretariat. l) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. Conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este asigurată de Directorul Executiv. d) întocmesc. respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. cu componenta locală a acesteia respectiv. precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil. cărţile de alegător. şefii de servicii şi responsabilii de compartimente. i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni. pe care le eliberează solicitanţilor. k) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate. cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă. relaţii publice. evidenţa persoanelor.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MISIUNE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov exercită competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor. permisele de conducere. . în sistem de ghişeu unic. Şeful Serviciului Public Comunitar Local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. în domiciliul şi reşedinţa persoanei. arhivare. în condiţiile legii.2104/2004. date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are urmatoarele atribuţii principale: a) întocmeşte. în condiţiile legii. precum şi cu alte instituţii şi autorităţi publice judeţene şi locale. exclusiv pe baza şi în executarea legii. în condiţiile legii. în conformitate cu prevederile art. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit. Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. 9 alin. în sprijinul instituţiilor statului. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă. paşapoartele simple. judeţene şi locale. în condiţiile legii. j) primesc. paşapoartelor simple. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă. buget. Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi compartimente având următoarele domenii de activitate: stare civilă. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor coopereză cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date. cărţilor de alegător. cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. informatică. în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. rectifică. e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv. financiar-contabilitate. datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale. f) furnizează. cu direcţiile/serviciile din cadrul aparatului propriu ale Primăriei Municipiului Braşov şi cu cele aflate sub autoritatea Consiliului Local.(2) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.

SERVICIUL STARE CIVILĂ Misiune Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistarea. 29 de cetăţeni străini. s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă care ţine în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II. pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre. 3. 6.898 de căsătorii. exemplarul I sau II. Întocmirea certificatelor de stare civilă Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 14. 20 născuţi morţi. după caz.753 cetăţeni români. Actualizarea livretelor de familie. deces). respectiv. din care 1.040 născuţi vii. 7 persoane cu identitate necunoscută. anularea. după o prealabilă verificare la Registrul Agricol. exemplarul I.544 livrete de familie. peste 3. foste cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile. 5 străini. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au întocmit peste 2. la cerere sau din oficiu. bunuri imobile. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 2. îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul actelor de stare civilă. 3.840 comunicări de menţiuni.412 de certificate de stare civilă ( naştere. 1.848 eliberate din oficiu la data încheierii căsătoriei şi 696 eliberate la cererea persoanelor îndreptăţite. la data decesului. Activităţile serviciului 1. având ultimul domiciliu în municipiul Braşov şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare. Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor decedate care au deţinut în proprietate. a actelor de naştere. precum şi . potrivit legii. Întocmirea. 210 transcrieri. şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă. la Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov. precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale. în condiţiile legii. completarea sau modificarea unor acte de stare civilă. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă. s-au operat sentinţe civile prin care s-a dispus rectificarea. încuviinţări de purtări de nume. precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă.640 comunicări de menţiuni. la cererea autorităţilor publice.000 de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. 116 de transcrieri. la cerere.803 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în Braşov. redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia română.200 comunicări de menţiuni. precum şi operarea unor menţiuni privind acordarea. 5. Înscrierea menţiunilor. 55 înregistrări tardive în baza unor hotărâri judecătoreşti. tăgadă de paternitate. 29 de decedaţi sub 1 an. a actelor sau faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au primit de la alte localităţi din ţară. Rezultate: În anul 2010 s-au înregistrat: 6. 2.346 de naşteri. în vederea operării în registrele de stare civilă. Rezultate: S-au întocmit 2. 4. stabiliri de filiaţie. din care: 43 de transcrieri. de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare. căsătorie. 21 de adopţii. la cererea persoanelor fizice sau juridice. din care: 1.133 de decese. din care: 6. au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 7. din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov un număr de 10.

C.2. suma încasată fiind de 169. 3. Serviciul Stare civilă a încasat. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul. Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor a fost actualizat prin operarea următoarelor date: 56 comunicări de stabilire a domiciliului în străinătate.224 lei .2007. ce s-au constituit ca venituri proprii. Activităţile compartimentului 1.77. precum şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ.180 lei .14.120 comunicări de deces. dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Braşov.taxa de oficieri căsătorii . 1. prin acordul soţilor.taxa arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă.L. s-a înregistrat o singură cerere de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă. COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR Misiune Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români. mişcării acesteia. nr.719 de vize de reşedinţă.659 cărţi de identitate provizorii. republicată conform H.136 (re)stabilirea domiciliului din străinătate în România. nr.taxa de permisiune înregistrare video a oficierii căsătoriilor. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. 373 de familii braşovene au beneficiat de acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. . pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. Organizarea mesei festive pentru sărbătorirea familiilor braşovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. nr. .160 lei . cu persoanele fizice şi juridice.2004. 396/2006. conform prevederilor legale: . precum şi pentru cazurile de succesiuni nedezbătute. în conformitate cu prevederile Legii nr. comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice. . a intrat în vigoare la data de 25. 21/2009 privind stabilirea taxelor instituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. conform Legii nr. Eliberarea actelor de identitate. 526/25.C. fiind puse în legalitate 214 persoane. Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor. Aplicarea vizelor de reşedinţă: Rezultate: au fost aplicate 7. . 9. dobândirea cetăţeniei române. în cadrul manifestării “Nunta de aur”. persoanelor fizice şi juridice interesate. următoarele sume.12.128 comunicări de modificare.674 amenzi.58. prin care se modifică Legea nr. au fost eliberate 27. . 26/29. 8.C. .52 Sesizări. cu privire la actele de stare civilă.2010.L. întocmite la cerere.01.taxa de permisiune fotografiere oficieri căsătorii .153. Rezultate: au fost depuse 34. avînd în vedere că Legea nr.854 comunicări de naştere. 2.740 lei .taxa de urgenţă 114 lei -taxa eliberare copii după documentele primare aflate în Arhiva proprie. în conformitate cu prevederile H. Rezultate: În anul 2010.10. 4. în baza H.890 lei.L. Rezultate: În cursul anului 2010. 1. Serviciul Stare civilă a aplicat. Rezultate: În anul 2010. . Au fost solicitate peste 96 de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. republicată. 119/1996.984 cărţi de identitate. în cursul anului 2010. 7. nr. pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte localităţi.G.3. necesară cunoaşterii populaţiei. Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili: 34 deplasări.24. 101 de familii braşovene au depus cereri pentru sărbătorirea.16.548 lei . a împlinirii a peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.403 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. coroborată cu prevederile O.202/2010 privind unele măsuri de accelerare a soluţionării proceselor. .4/1953 CODUL FAMILIEI.400 lei -taxa procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate. în anul 2010.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 495/13.023 documente au fost eliberate direct cetăţenilor şi reprezentanţilor de la diverse instituţii de stat sau privat.G.08. iar un număr de 62. 879/2009 cu privire la stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. 45 schimbări de nume pe cale administrativă şi 12 alte cazuri. au fost în cuantum de 223. executare judecătorească. conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională.L.13 lei.879/22. care au avut ultimul domiciliu în Municipiul Braşov. COMPARTIMENT RELAŢII JURIDICE.12. având ca obiect: Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2010 – HCL nr. a fost parte în proces la 107 dosare. 87 solicitări de audienţe au fost soluţionate favorabil şi 11 solicitări de audienţe au fost îndrumate. 7.109 de documente. 427/30. în procesele de contencios administrativ. reprezentând 5 înregistrări tardive ale naşterii. potrivit legii.2010 – 31. note de concluzii. au fost înregistrate 121 de petiţii. spre competentă soluţionare. suma încasată fiind de 59.01. către alte instituţii. Pe linie de stare civilă au fost soluţionate 62 lucrări. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. din care.07. în cauzele civile sau penale. SECRETARIAT Activităţi desfăşurate pe linie de analiză – sinteză: În cursul anului 2010.C. în vederea consultării. societăţilor civile de avocatură.La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice. pe anul 2010. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru rezolvarea situaţiei locative a cetăţenilor de etnie rromă în zonele locuite de astfel de populaţie: 2 Taxele încasate de către Compartimentul Evidenţa Persoanelor. acţiuni.P. din care. au fost înregistrate 73. de insolvenţă. sens în care prezintă directorului executiv al Serviciului şi Secretarului Municipiului Braşov. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat: În anul 2010. 1 punere sub interdicţie. în anul 2010. S.2010. agenţilor economici. ca urmare a eliberării actelor de identitate şi a furnizării de date cu caracter personal.E. întâmpinări.836 amenzi. executare bancară. cereri pentru exercitarea căilor de atac.2010 – 31.090 de documente au fost expediate prin poşta română. . pe anul 2010 – HCL nr. coroborate cu prevederile O. parchetului. Completarea HCL nr. 9 acţiuni de completare/modificare a unor acte de stare civilă. asigurând.132 de documente în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov. poliţiei. soluţionate conform prevederile legale. de declarare a falimentului. date de identificare pentru un număr de 23. din care: 1 acţiune de rectificare.02.P. domiciliul. instanţelor judecătoreşti. motivarea lor temeinică. la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost emise 100 de decizii ale Directorului Executiv SPCLEP Braşov În perioada 01. pe anul 2010 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov – HCL nr.12. precum şi radierea persoanelor decedate din Listele Electorale Permanente. serviciul a desfăşurat următoarele activităţi: pe rolul instanţelor judecătoreşti.2009. Pe linie juridică.2010. 42 acţiuni de înregistrare tardivă.540 de persoane. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a înregistrat. în condiţiile legii.01. În perioada 01. au fost expediate un număr de 11. alte persoane juridice şi persoane fizice au fost furnizate. nr. Pe parcursul anului 2010. 97/2005 privind evidenţa.504.019 de documente au fost transmise prin poşta militară (SRI).2010 şi HCL nr. Actualizarea Listelor Electorale Permanente ale Municipiului Braşov şi punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. un număr total de 98 de solicitări audienţe. birourilor notarilor publici. Compartimentul de Evidenţa Persoanelor a aplicat. organelor de poliţie. 119/22. la propunerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost aprobate 4 Hotărâri ale Consiliului Local.12.500 lei. COMPARTIMENT ANALIZĂ-SINTEZĂ.2010. notarilor publici şi altor instituţii publice. în anul 2010. cu modificările şi completările ulterioare. 1. CONTENCIOS Misiune Reprezintă şi apără interesele Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti. 4. parchetului.2010.

1 cerere pentru emiterea somaţiei de plată. Hărman.L. furnizarea de informaţii fiabile şi asigurarea desfăşurării activităţii coordonate în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de politicile interne.P. economicităţii. regularităţii.Braşov: VENITURI: Venituri proprii Subvenţii TOTAL CHELTUIELI: BUGET APROBAT 2010 601.135. Bugetul S.C.  încheierea a 13 contracte de furnizare şi de prestări servicii. 1 ordonanţă prezidenţială. 12 plângeri contravenţionale. 1 contestaţie în anulare.169 lei 1. eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.814 lei COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul serviciului şi coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Prejmer. executarea dispoziţiilor conducerii instituţiei şi organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. 6 acţiuni de anulare a actelor de stare civilă/ menţiunilor de stare civilă. Obiective Selecţia şi recrutarea în cadrul instituţiei a unor funcţionari publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.171.000 lei 1.  încheierea contractelor de prestări servicii cu localităţile arondate S. SERVICIUL LOGISTIC SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE.  derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile şi serviciile instituţiei.C. respectiv Cristian. 2 plângeri penale. Sînpetru.P. 2 acţiuni încuviinţare purtare nume. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de conduită a funcţionarilor publici din cadrul serviciului.135. Realizează activităţi de instruire a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă.E. 15 recursuri.4 acţiuni de stabilire de filiaţie. 1 actiuni în contencios administrativ.645 lei 497. Obiectiv Realizarea unei bune gestiuni financiare. 1 acţiuni în tăgada paternităţii. Ghimbav. Primarului Municipiului Braşov. 1 contestaţie la executare.814 lei 1. Braşov pe linie de evidenţă a persoanelor. BUGET Misiune Asigură implementarea politicilor economice.000 lei 1. . financiare şi de resurse umane ale Consiliului Local Braşov. prin asigurarea legalităţii. 1 adopţie.000 lei 570. 3 acţiune de completare/îndreptare hotărâre judecătorească.P. 2 apeluri.LE. 1 acţiune civilă obligaţia de a face.P.000 lei EXECUŢIE BUGET 2010 638.171.

Braşov şi-a propus pentru anul 2011 realizarea următoarelor obiective:  asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru servirea promptă şi civilizată a cetăţenilor care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. C. precum şi a inventarierii patrimoniului instituţiei. . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului pe anul 2011 Având în vedere atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. .  analizarea principalelor categorii de disfuncţionalităţi reclamate de cetăţeni. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la 31. precum şi domeniile (stare civilă.  organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale în locurile despre care se deţin date privind nerespectarea regimului de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.2010 în structura Serviciulu i Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor erau 42 salariaţi.desfăşurarea de activităţi specifice necesare cablării Serviciului de Stare Civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.funcţionari publici de execuţie: 37 . Resurse Umane  Compartiment Arhivare Administrativ  Casierie Obiective realizate în cursul anului 2010 Din obiectivele propuse a fi finalizate până la sfârşitul anului 2010. în vederea asigurării unei activităţi cât mai operative şi eficiente în relaţia cu publicul. în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat.Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. raportăm următoarele realizări:  întocmirea corectă şi la termen a documentelor.d.P. Relaţii Juridice  Compartiment Analiză-Sinteză. pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.12. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. Secretariat  Compartiment Informatic  Serviciul Logistic  Compartiment Financiar-Contabilitate. .279 din 27 mai 2009. pe baza reglementărilor legale.funcţionari publici: 39. La data 31. în vederea popularizării activităţii de punere în legalitate a persoanelor restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor. evidenţa persoanelor.L.  organizarea şi efectuarea de acţiuni de consiliere şi punere în legalitate a locuitorilor de etnie rromă de pe raza municipiului Braşov.F.) în care acestea au un grad semnificativ de repetabilitate. din care: .utilizarea programului informatic de contabilitate şi a procedurilor care să asigure înregistrarea tuturor operaţiunilor economice specifice activităţii în domeniu.C. S.12.2010 a fost următoarea:  Serviciul Stare Civilă  Compartimentul Evidenţa Persoanelor  Compartiment Contencios.  eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.  colaborarea cu secţiile de poliţie.  introducerea şi prelucrarea datelor referitoare la actele şi faptele de stare civilă în sistem informatic.funcţionari publici de conducere: 2 . aprobat prin HCL nr. relaţiile cu publicul s. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE Întocmirea lunară a statului de personal pentru personalul din cadrul serviciului. pentru luarea măsurilor corespunzătoare.P..Personal contractual: 3.a.m.  soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate. Buget. în scopul identificării cauzelor ce le generează.E. .  informarea mass-media cu privire la acţiunile întreprinse de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov.  acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile.P.

. în care să fie incluse obiective. a activităţilor necesare realizării acestora şi a indicatorilor de performanţă la nivelul SPCLEP Braşov. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. stării civile. monitorizare şi evaluare a modalităţilor de control intern în cadrul SPCLEP Braşov. în concordanţă cu strategia şi obiectivele propuse. erori sau fraude. responsabili) referitoare la monitorizarea / verificarea activităţii de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor. utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) alocate serviciului. audienţelor. în vederea prevenirii şi combaterii pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. a aplicării normelor deontologice specifice instituţiei. furnizării datelor cu caracter personal şi respectarea termenelor conform dispoziţiilor O. intensificarea activităţii de implementare. elaborarea unor documente programatice (Planuri de măsuri.G. analiza stadiului realizării obiectivelor generale şi a celor specifice în vederea eficientizării sistemului de control intern. eficientizarea sistemului de comunicare în vederea obţinerii unui control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei manageriale şi îndeplinirea obiectivelor propuse. ori cu privire la disfuncţionalităţi în domeniul evidenţei persoanelor. protejarea documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare. identificarea şi adoptarea de măsuri corective şi preventive şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SPCLEP Braşov. manifestarea unei maxime atenţii la modul de gestionare a certificatelor de stare civilă şi a listelor de coduri numerice precalculate. eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. cu modificările şi completările ulterioare. intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii şi comportamentului tuturor lucrătorilor din cadrul SPCLEP pentru prevenirea abaterilor şi încălcărilor de lege. prelucrare. sesizărilor. eficace şi eficient. precum şi a sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă. precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare a SPCLEP Braşov cu alte SPCLEP-uri din ţară. termene.                      întocmirea corectă şi la termen a documentelor. promovarea şi urmărirea. înlăturarea eventualelor erori ce pot interveni în completarea actelor. pe baza unor criterii obiective a economicităţii. stabilirea. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate. pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie. a indicatorilor de performanţă asociaţi fiecărei activităţi. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activitatea SPCLEP. abuzuri. în scopul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. în baza documentelor prevăzute de lege. într-un mod economic. stocare. la nivelul SPCLEP Braşov. acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. în vederea eliminării cauzelor de neconformitate. protejarea resurselor instituţiei de utilizare inadecvată sau de pierderi. stabilirea obiectivelor specifice. cu respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii actelor primare care stau la baza acestora. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. colaborare cu unităţile şcolare cu privire la îndeplinirea cerinţelor legale de obţinere şi păstrare a cărţilor de identitate. îndreptate împotriva personalului din structura proprie. identificarea de noi surse pentru creşterea veniturilor proprii. în vederea permiterii analizării. reclamaţiilor. nr. informarea mass-media şi continuarea activităţii de mediatizare a prevederilor legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. cu consecvenţă.

Merilor nr.Ridicarea cadavrelor de animale aflate pe domeniul public sau de pe proprietatea privată. Cheltuieli de personal 2.Buget pe 2010 -mii lei- Activitatea Venituri prevăzute în buget Venituri realizate 1. în temeiul art.2010).Ridicarea câinilor comunitari aflaţi pe domeniul public.  64276 lei venituri realizate în baza acestor contracte (până la data de 31.SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR Activităţile Serviciului 1. Activitatea de predare a cadavrelor de câini rezultate din eutanasiere şi cele ridicate de pe domeniul public.  1228 lei încasaţi din revendicarea câinilor. sau în urma constatărilor proprii ale personalului angajat. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza altor localităţi.  450 lei valoarea totală a amenzilor aplicate.(1) din O. Cheltuieli de investiţii 0 Total 140 64 0 64 Subvenţii prevăzute în buget 430 216 15 661 Cheltuieli prevăzute în buget 430 356 15 801 Cheltuieli realizate 408 295 0 703 . Asigurarea desfăşurării activităţii Adăpostului pentru câini fără stăpân din str. nr. Cheltuieli materiale şi 140 servicii 3.C. Situatia veniturilor si cheltuielilor serviciului.L.G. Rezultate:  615 câini ridicaţi de pe domeniul public al acestor localităţi care au fost transportaţi la adăposturi pentru câinii fără stăpân din localităţile respective.U. Asigură respectarea prevederilor H.12. 368/2009 republicată privind Regulamentul de creştere şi deţinere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Braşov. 3. 2. 341/2003 privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov.5 Descrierea serviciilor oferite populatiei 1. Asigurarea respectării prevederilor H. nr. Rezultate:  79 de somaţii trimise. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza municipiului Braşov în urma sesizărilor primite telefonic şi în scris de la cetăţeni.Oferirea spre adopţie a câinilor aflaţi in Adăpostul pentru câinii fără stăpân aparţinând Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov. la solicitarea proprietarilor. 195/2002 republicată şi actualizată.L. Rezultate:  798 câini ridicaţi de pe domeniul public. din care 23 câini revendicaţi. la S. 3.A. instituţii publice şi agenţi economici. 4. în baza contractelor de prestări servicii. nr. 71.  248 câini adoptaţi. alin. Protan S. 6. în vederea incinerării.C.  3 persoane sancţionate contraventional. 5. 2.C.

în special pe segmentul privind respectarea normelor de plimbare a animalelor de companie pe domeniul public precum şi pe modul de deţinere şi creştere a animalelor de companie la domiciliu.A Braşov.G. având ca scop informarea acestora cu privire la acţiunile şi activităţile desfăşurate de către S.  Menţinerea contactelor directe cu cetăţenii.  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor în adăpost în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor care doresc să încredinţeze serviciului animale de companie pe anumite perioade de timp. în vederea sporirii veniturilor proprii ale serviciului precum şi înlăturarea acţiunilor de eliberări neautorizate de câini din alte localităţi.  Intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe domeniul public din afara municipiului Braşov. .OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011  Intensificarea activităţii de control privind respectarea prevederilor Regulamentului de creştere şi deţ inere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov.P.

29 exemplare de reptile şi un număr de 291 exemplare de peşti exotici . .  asistenţă veterinară asigurată de un medic veterinar. se află situată în cartierul Noua. a fost reprezentat asfel: . în total 620 capete.2012. prestări de servicii. valabilă până în 14. spaţiile verzi. Grădina Zoologică Braşov este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. exploatează. având Autorizaţia de mediu nr. str. nr. 1. amenajează şi întreţine toate bunurile mobile şi imobile.045 mii lei. valorificarea de produse din activitatea proprie. OBIECTUL DE ACTIVITATE  Administrarea. Actualmente aici există un număr de 70 de specii de animale cu un număr de 131 exemplare mamifere. cercetării. împădurit.L. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Grădinii Zoologice se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. îngrijirea şi conservarea vieţii sălbatice din Grădina Zoologică Braşov.48. reproducerii în captivitate a animalelor. întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale şi păsări.03. 1/15. 71/01. administrează.  hrana şi apa oferită trebuie să fie prezentată corespunzător fiecărei specii în parte iar hrana neconsumată trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienii. chirii şi altele. . nefolosit în actul expoziţional. cu sediul in Braşov. 1 şi ocupă o suprafaţă de teren de aproximativ 9 ha. totalul surselor de finanţare de 1. MISIUNE  Organizează. Brazilor nr.95 % subvenţii din bugetul local în valoare de 543 mii lei. înfiinţată în anul 1960. Brazilor nr. prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ. Grădina Zoologică a Municipiului Braşov asigură următoarele condiţii pentru bunăstarea şi protecţia animalelor:  ambient corespunzător pentru realizarea confortului şi bunăstării animalelor. cu personalitate juridică.12.2007 .05 % venituri proprii încasate în valoare de 500 mii lei. str. Grădina Zoologică Braşov. restul terenului fiind în pantă.1992. în scopul conservării faunei.  menţinerea igienii.93 ha.  amplasamente proiectate şi construite potrivit prevederilor legale în vigoare.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV Grădina Zoologică Braşov este instituţie publică de interes local. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov. Veniturile proprii provin din vânzări de bilete. 169 exemplare de păsări.51.C. înfiinţată prin H. 3000 2668 2500 2000 1500 1000 811 500 165 0 2006 venituri proprii subventii 165 1384 2007 202 2668 2008 257 811 2009 470 776 2010 502 543 202 257 776 470 543 502 1384 În anul 2010. din care efectiv folosită este o suprafaţă de 4.03.

INDICATORI TOTAL SURSE DE FINANTARE, din care : Subventii buget local Venituri proprii totale, din care : 1. Incasari bilete 2. Valorificari animale mici 3. Valorificari hrana porumbei 4. Alte venituri (chirii) 5. Alte venituri

PREVEDERI 2010
1061000 561000 500000 493500 200 1100 5000 200

REALIZARI / PLATI
1044831 542754.75 502076.68 495006 160 1143 5560 208

%
100 51.95 48.05 47.38 0.02 0.11 0.53 0.02

 

Veniturile proprii din încasări bilete de intrare, în valoare de 495 006 lei s-au obţinut din : 8 509 bilete pt. grup 38 436 bilete pt. copii 72 536 bilete pt. adulţi Total 119 481 vizitatori plătitori faţă de 119 832 vizitatori plătitori la 31.12.2009 .
VIZITATORI PLATITORI PANA LA 31.12.2010

GRUPURI ORGANIZATE COPII, ELEVI, STUDENTI ADULTI

Situaţia contului de execuţie bugetară la 31.12.2010 Indicatori Total cheltuieli din care : Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Credite aprobate 2010 1061000 425000 556000 80000 Încasări realizate 1044831 411211 553829 79791 Plăţi nete 1044831 411211 553829 79791 Cheltuieli efective 1004117 393926 558700 51491 Grad de realizare 98.48% 98.37% 96.76% 99.61%

Din datele prezentate rezultă că fata de creditele aprobate, din încasările realizate în 2010 pentru Grădina Zoologică Braşov s-au utilizat până la 31.12.2010, suma de 1 044 831 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 98,48%.

PONDEREA CHELTUIELILOR 2010

CHELTUIELI DE CAPITAL 8% CHELTUIELI DE PERSONAL 39%

BUNURI SI SERVICII 53%

Situaţia principalilor indicatori în ultimii 5 ani
INDICATORI Realizat 2006 % Realizat 2007 % Realizat 2008 % Realizat % 2009 Realizat 2010 %

1. Personal a. Numar de personal conform statului de functii aprobat, din care: personal de deservire personal de specialitate personal administrativ 2. Venituri totale, din care: venituri proprii subventii donatii si sponsorizari 3. Cheltuieli totale, din care: cheltuieli de personal cheltuieli de intretinere si functionare cheltuieli de capital 4. Ponderea cheltuielilor cu hrana pt. animale din totalul cheltuielilor 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul chelt. 7. Nr. vizitatori

18 10 1 8 1549

100

23 10 3 10

100

23 10 3 10

100

22 21 10 3 9 15 3 3 100 1045 100

100

2870 202

100 7.04

1072.4

100

1247

165 10.65 1384 89.35 0 0.00 1517 100

257.30 23.99 811.26 75.65 3.82 1086.5 0.36 100

470 37.69 776 62.23 1 1247 0.08 100

502 48.05 543 51.95

2668 92.96 0 2929 0.00 100

1044.83

100

276 18.19 1143 75.35 98 6.46 10.218

369 12.60 1474 50.32 1086 37.08 6.83

591.96 54.48 451.87 41.59 42.71 13.81 3.93

524 42.02 568 45.55 155 12.43 12.03

411.211 39.36 553.829 53.01 79.791 7.64

17.04 10.652 7.04 23.99 37.69 48.05 18.194 85424 12.60 88654 54.48 117102 42.02 39.36 119832 119481

Situaţie colectie de animale 2010 Numărul total de specii la 31.12.2010 : 70 Numărul total de exemplare la 31.12.2010 : 620 Animale aflate în colecţie la 1 ianuarie 2010: 906 capete. În cursul anului 2010 l-a Grădina Zoologică Braşov s-au desfăşurat următoarele activităţi: A. Legat de activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice - pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori s-au efectuat lucrările:  toaletarea şi curăţenia de primăvară

 anului        B. -

toaletarea întregii suprafeţe prin curăţirea resturilor care apar după vizitare pe întreaga perioadă a vopsirea adăposturilor şi padocurilor la animale repararea şi vopsirea mobilierului din parc văruirea pomilor din parc plantarea de diverse flori în vaze şi straturi create reparaţii curente cuşti şi adăposturi de animale executie panouri afişare date animale amenajare - mobilare insula lac La capitolul reparaţii curente s-au executat următoarele lucrări: Lucrări de vopsitorii la cuştile şi ţarcurile carnivorelor, maimuţelor şi la volierele păsărilor Reparaţii – instalaţie de iluminat, Reparaţii la fânar, Reparaţii plasă gard carnivore , Reparatii ţarc ierbivore, Reparatii centrala termică.

C. La capitolul Investiţii pentru care s-au alocat credite de 80.000 lei s-au realizat următoarele obiective: - Sistem de oxigenare apă lac - Sistem de supraveghere video , - Amenajare adăpost ponei D. La întreţinerea animalelor din colecţie s-au respectat toate cerinţele legate de tehnologia de creştere şi întreţinere asigurându-se necesarul de hrană, apă, căldură, iluminat, igienizare şi întreţinere spaţiu de cazare, tratamente medicale, medicamente şi materiale sanitare. OBIECTIVE - Continuarea şi finalizarea proiectului “ Reamenajare Grădină Zoologică şi Parc Braşov “ - Inscrierea în Asociaţia Europeană a Acvariilor şi Grădiniilor Zoologice (EAZA) ca membru permanent - Amenajarea unui loc de joaca pentru copii şi a unui manej - Achiziţia de ponei pitici

Direcţia Sport şi Tineret Braşov este o instituţie publică aflată în subordinea Consilului Local al Municipiulul Braşov.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de competiţii sportive de nivel naţional şi internaţionale pe aceste baze sportive B. fiind înfiinţată prin HCL nr. şi în final să crească numărul de participanţi la activităţile sportive care se desfăşoară în municipiul Braşov. Colibaşi Braşov”. aflate în patrimoniul municipalităţii. al unei regiuni. căci limba vorbită este aceeaşi.DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET INFORMAŢII GENERALE Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări. asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în municipiu.Colibaşi" Braşov • Bazinul Olimpic de Înot Braşov • Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov • Stadionul Metrom Braşov • Stadionul Carpaţi Braşov REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 A. Astfel. până la maidanul dintre blocuri: limba sportului şi al fair play-ului. într-un mediu curat şi sigur. Direcţia Sport şi Tineret are ca principală atribuţie administrarea eficientă a bazelor sportive de pe raza Municipiului Braşov. prin care acestea să sprijine sportul şi mişcarea în general. municipalitatea îşi propune ca prin intermediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să sprijine activitatea sportivă la nivel de performanţă în funcţie de valoarea şi reprezentativitatea fiecărui sport şi sportiv în parte. volei masculin. Activitatea administrativă  finalizarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Sala Sporturilor D. fotbal masculin. mass-mediei locale. republicată. în scopul socializării. tenis de masă. ca factor de imagine şi reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. handbal masculin. polo. dar este şi cel mai bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau a cultură comună. prin promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către cetăţeni. În plus. să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni.  executare lucrări de reparaţii curente la bazele sportive din administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov. etc. realizat cu fonduri municipale şi europene. Scopul înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret a fost acela de a concepe şi organiza un sistem prin care bazele sportive din patrimoniul Municipiului Braşov şi activitatea sportivă din municipiu să fie dezvoltate şi eficientizate. pe bazele aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret pentru toate echipele divizionare din Municipiul Braşov: baschet masculin. prin Direcţia Sport şi Tineret sunt administrate următoarele baze sportive: • Patinoarul Olimpic Braşov • Sala Sporturilor "D. 112/2007. educaţiei şi sănătăţii acestora.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive de nivel naţional şi internaţional. al unui oraş.P. înot. de la prima Olimpiadă de la Atena. se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a municipiului.P. sub orice formă. Activitatea sportivă . Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului „Casa Verde”. Municipiul Braşov a avut şi cu siguranţă va avea în următorii ani ca obiectiv. handbal feminin. futsal. De asemenea.  preluarea în administrare a Patinoarului Olimpic Braşov  realizarea împreună cu AMBEE a proiectului de eficientizare a cheltuielilor energetice şi termice la Sala Sporturilor prin montarea unor panouri solare de pregătirea apei calde.

03. Direcţia Sport şi Tineret a fost organizator sau co-organizator al unor evenimente sportive şi/sau de tineret.05. în anul 2010.029.787.55 lei Stadionul Metrom Braşov .De asemenea Direcţia Sport şi Tineret Braşov s-a implicat în organizarea de evenimente sportiv şi/sau de tineret ce au avut un scop caritabil.2010 „Aleargă pentru Ei” Tu cros de caritate 1.266.39 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 7 24.449.05.2010 fotbal copii 13.2010 „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a cros copii 2002 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 8 24. sub deviza „Prietenii pe gheaţă şi pe viaţă” „Maratonul celor 24 ore” Cupa „1 Iunie la şah” "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a DST Braşov ASC Tâmpa Braşov DST Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv „Rapid” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv de Şah „Lia” Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov DST Braşov ASC Tâmpa 4.6 lei Parcul Nicolae Titulescu Braşov 10 09.02.2010 „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I tenis de masă 1.05.P.011.05.2010 30.08.45 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 9 10.2010 4 08.P.03.05.2010 30.05.02.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov „Braşov Cup” Indor turneu de fotbal copii handbal fotbal baschet volei patinaj acţiune cu caracter caritabil 2 3 17.2010 Olimpiada Naţională a Sporului Şcolar faza judeţeană „Aşii gheţii”.2010 24.2010 09.2010 Evenimentul domeniu Organizatori Valoare sustinută DST 12. CALENDARUL EVENIMENTELOR organizate/susţinute de Direcţia Sport Şi Tineret Braşov în colaborare cu alte structuri în anul 2010 Nr.210 04. ctr.07.05.05.2010 „Braşov Junior’s Cup” turneu internaţional 30.05.Colibaşi" Braşov Sala Sporturilor "D.2010 30.700 lei Locul desfăşurării de Sala Sporturilor "D.08.76 lei 875 lei nataţie 2500 lei Bazinul Olimpic de Înot Braşov Braşov 5 şah copii 1000 lei 6 24.2010 14. 1 Data evenimentului 01.2011 15.

2010 31.11.11.561 lei Bazinul Olimpic de Inot Braşov 16 08.P.desfăşurarea de competiţii sportive. juniori. . Sala Sporturilor "D.2010 „Ice Fest" Ediţia a II-a Marea Gală de Crăciun a Operei Braşov concurs internaţional de patinaj artistic patinaj DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia Civică Egalitatea Braşov DST Braşov Opera Braşov asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare Patinoarul Olimpic Braşov Sala Sporturilor "D. .P. Cupa României la Taekvondo.09.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de hochei pe gheaţă (seniori.2010 20. volei.2010 17 13. ex: Campionatul Naţional de Short Trek. etc. fotbal în sală.2010 27.09.2010 Cupa 15 Noiembrie Trofeul Micul Şahist Cupa „15 Noiembrie" Ediţia I 1554.2010 15 28. .11. A. baschet (seniori. acţiuni cu caracter caritabil.11.10.desfăşurare activităţi socio-culturale B.desfăşurare activitate sportivă de agrement.11.10. Cupa României la Karate.2010 Cupa „15 Noiembrie 1987” Ediţia I Crosul „ 15 Noiembrie 1987” Ediţia a XXI-a „Patina de Cristal” minifotbal copii 1. copii).2010 12. . Concursul Internaţional „Patina de Cristal”.P.Colibaşi" Braşov Braşov 14 23. pe bazele sportive aflate în administrarea sa.2010 spectacol  în anul 2010.09. Direcţia Sport şi Tineret a asigurat.2010 „Internaţional Grand Prix” participare la Campionatul Balcanic de JuJitsu 2010 „Transylvanian Grand Prix” competiţie internaţională de patinaj ju-jitsu Braşov DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia „Club Sportiv Kokoro„ Braşov DST Braşov Asociaţia Sportivă „Fan Dance Club” Braşov DST Braşov Asociaţia Judeţeană de Şah Braşov DST Braşov Clubul Sportiv Municipal Braşov Asociaţia „Water Polo” Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov asigurare loc de desfăşurare 3. .desfăşurarea de antrenamente patinaj artistic şi patinaj viteză. copii).12.22 lei polo pe apă copii 3.2010 concurs internaţional de dans sportiv şah copii asigurare loc de desfăşurare Sala Sporturilor "D.10. .desfăşurare activitate patinaj de agrement.1987 Patinoarul Olimpic Braşov cros 13.09. Transylvanian Grand Prix .desfăşurarea de competiţii sportive.825 lei Stadionul Carpaţi Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Sarajevo-Bosnia Hertegovina 12 13 01. meciuri oficiale) pentru sportivii legitimaţi în cadrul cluburilor din Municipiul Braşov dar şi pentru sportivii de la cluburile sportive din ţară.2010 19 18. .2010 24. ex: Braşov Indor Cup. .2010 03. Internaţional Grand Prix.De asemenea aceste baze sportive au găzduit competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional.Colibaşi" Braşov 20 21.1 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov Braşov – traseul parcurs de muncitorii braşoveni în 15.Colibaşi" Braşov a asigurat: .12.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de handbal( seniori. juniori.172.desfăşurare activităţi socio-culturale.10.217. desfăşurarea activităţii sportive (antrenamente. copii). Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-faza judeţeană.11.2010 12.64 lei 18 18. Patinoarul Olimpic Braşov a asigurat: .10.fotbal copii 11 08. Turneul Internaţional de Handbal. juniori.

Bazinul Olimpic de Inot Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente nataţie şi polo pe apă.664 lei 30. ctr 1 2 3 4 5 6 7 Baza sportivă Sala Sporturilor "D. desfăşurare activitate sportivă de agrement. club sportiv înfiinţat în subordinea Direcţiei Sport şi Tineret în anul 2007. SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ŞI VIRATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 Nr.  creşterea veniturilor la bugetul local prin eficientizarea exploatării bazelor sportive aflate în administrare şi reducerera cheltuielilor de funcţionare.808 lei 690. Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul a asigurat: desfăşurarea de antrenamente pentru fotbal( pe terenurile de fotbal) şi patinaj viteză ( pe pista de role). desfăşurarea de competiţii sportive. „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a. Sport Club Municipal Braşov a fost desfiinţat în anul 2010.738 lei . desfăşurare activităţi socio-culturale Activitatea sportivă de performanţă a fost desfăşurată prin intermediul secţiilor sportive din cadrul Sport Club Municipal Braşov. ex: „Maratonul celor 24 ore”. Cupa „15 Noiembrie” la polo.683 lei 148. D.350 lei 66. E. ex: "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a.P. „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I. Ediţia I etc. structură sportivă în care Municipiul Braşov are calitatea de membru fondator.- - C. activitatea sportivă de performanţă fiind preluată de Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Bazinul Olimpic de Inot Braşov Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Stadionul Carpaţi Braşov Stadionul Metrom Braşov Alte venituri Total venituri în 2010 Suma încasată 194. OBIECTIVELE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV pentru anul 2011  reabilitarea bazei tehnico-materiale a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov prin lucrări de reparaţie curentă/capitală la obiectivele aflate în administrarea sa.775 lei 13.208 lei 220. Stadionul Metrom Braşov şi Stadionul Carpaţi Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de fotbal. desfăşurare activitate sportivă de agrement. desfăşurarea de competiţii sportive. desfăşurare activitate de agrement. Cupa 15 Noiembrie 1987 Ediţia I.250 lei 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful