RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAŞOV privind activitatea din anul 2010

Braşov – 2011

Cuprins
Cuvânt înainte Cap. I: Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Braşov Cap. II: Raportul privind activitatea Consiliului Local în anul 2010 Cap.III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov Direcţia Relaţii Comunicare Biroul de Audit Public Intern Serviciul Informatic Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Direcţia Tehnică Cap. IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Grădina Zoologică Direcţia Sport şi Tineret

Cuvânt înainte
„Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010” este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a municipiului în anul care a trecut, o prezentare a demersurile noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor sevicii de calitate cetăţenilor Braşovului. Raportul oferă informaţii concrete despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Braşov şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a municipiului în anul 2010. Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

George Scripcaru Primarul Muncipiului Braşov

3 Starea socială şi economică a judeţului Braşov la sfârşitul lunii decembrie 2010 În luna decembrie 2010.An 2009 Mortalitate infantilă (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) -An 2009 Populaţia ocupată – an 2009 Numărul de şomeri la sfârşitul anului 2009 – conform A. populaţia Braşovului are componenţa de mai jos: Structura populaţiei stabile pe grupe de vârstă în Municipiul Braşov Grupa de vârstă 0–4 ani 5–14 ani 15–19 ani 20–24 ani 25–59 ani peste 60 ani Total Populaţia stabilă la 01.914 persoane. în perioada 1 I – 31 XII 2010 0.53 Decembrie 2009 107.0 9.4 Decembrie 2010 faţă de: Noiembrie 2010 TOTAL 100.296 5.07.M.F.7 -0.An 2009 Mortalitatea (decedaţi la 1000 locuitori) .07.O.Capitolul I Starea economică şi socială a Municipiului Braşov Populaţia.09 .12.07.An 2009 Spor natural la 1000 locuitori .31.96 Anul 2010 faţă de 2009 106. indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: Rata medie lunară a inflaţiei.500* 7. În funcţie de vârstă.304 9. Rata şomajului (% din populaţia activă) .2010 de 276.J.3 116.2009 (date estimate) .Date estimate 273. fenomene demografice şi forţa de muncă în Municipiul Braşov Populaţia stabilă a Municipiului Braşov a fost la 01.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 Dinamica populaţiei şi evoluţia forţei de muncă în Municipiul Braşov sunt prezentate în tabelul următor: Dinamica populaţiei Populaţia legală -01.7 7.6 2009 0.2009 Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) .

Repartizarea şomerilor pe agenţii teritoriale se prezintă astfel: Agenţia Braşov cu 8.742 persoane.35% mai mare decât în luna precedentă şi cu 13. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0. fructe proaspete (+1. citrice şi alte fructe meridionale (+1.11%).01%).7% faţă de trimestrul III 2009.17%). Salariaţii şi câştigul salarial Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost în judeţul Braşov de 150314 persoane. teatre.13%).377 lei) şi.661 femei (43. miere de albine (+1.82%).24%).230 şomeri.864 persoane. lapte de vacă (+1. S-au înregistrat scăderi de preţuri la telefon (-0.22%). cu 0.71 % rezultă că. . calculată în raport cu populaţia activă civilă totală.76 106. În luna decembrie 2010.55% faţă de luna precedentă.2010 a fost de 17.1%.0 0.17%). zahăr (+2. Agenţia Făgăraş cu 2. transport urban (+0.01%). Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna decembrie 2010 la nivelul judeţului Braşov de 1.5 0.78 104. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0. mai mare cu 0. în aceeaşi perioadă preţurile de consum al populaţiei au crescut cu 366877.70%). respectiv.6 0.43 102.69%).11%).78 0. faţă de luna noiembrie 2010. Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1. telemea de oaie (+1. cantine (+0. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost de 7. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 13.76%.998 şomeri.1 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mică cu 1. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.33%).0% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi cu 7. au crescut cu 0. de fapt. Agenţia Zărneşti cu 766 şomeri. Creşteri mai mari de preţuri în cadrul acestei grupe s-au înregistrat la combustibili (+2.35%.557 lei). făină (+1. muzee.45 109. În luna decembrie 2010. restaurante.2009.5 0. silvicultură şi piscicultură (1.33 109.55 100.53%.2% mai mare decât în trimestrul II 2010 şi cu 3. Agenţia Codlea cu 839 şomeri.73%). dar luând în considerare faptul că.237 şomeri şi Agenţia Victoria cu 322 şomeri. Şomajul Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31. câştigul salarial mediu net lunar a crescut cu 414089. În cadrul grupei. agricultură. la grupa servicii.1% mai mic faţă de 31.05%). cinematografe. deci salariul real a scăzut cu 0. ulei comestibil (+1.04 106.446 lei. din care 7. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la: carne de porcine (-0.2%). Faţă de luna octombrie 1990. Agenţia Rupea cu 2.20%). În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la medicamente (-0. exclusiv cartofi. În cadrul acestei grupe menţionăm creşteri semnificative de preţuri la: chirie (+0.02%). Agenţia Râşnov cu 954 şomeri.10%).11%). Faţă de luna noiembrie 2010. deci salariul real a crescut cu 5. mălai (+2. ouă (+3. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 7. tarifele au crescut cu 0. fasole boabe şi alte leguminoase (+1. salariul real a crescut cu 12.46%.Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 100.6 La grupa de mărfuri alimentare preţurile în luna decembrie 2010.396 şomeri. Faţă de luna decembrie 2009. preţurile au crescut cu 0. cu 1.76 100. creşteri mai mari de preţuri s-au înregistrat la: cartofi (+6.86% mai mare decât în decembrie 2009.6% faţă de trimestrul II 2010 şi cu 2. Pensionarii şi pensia medie Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2010 de 137. Agenţia Săcele cu 1.1% faţă de trimestrul III 2009.86%.12. Pensia medie a acestora a fost 893 lei. alte legume şi conserve legume.03%).96%.15%).12.6 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2009.87%). fiind cu 0. transport aerian (-0.18%. rata şomajului a fost mai mare cu 0.35%. cafenele.80%).04% faţă de luna precedentă. cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0. în luna decembrie 2010. îngrijire medicală (+0. plata cazării în unităţi hoteliere (+0.128 lei). telemea de vacă (+0.87%. La grupa mărfuri nealimentare.73%).8 0.

7 decedaţi la 1000 locuitori.527 persoane în decembrie 2009. în scădere cu 40 căsătorii faţă decembrie 2009. numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut de la 13.1 puncte procentuale. Rata mortalităţii infantile în decembrie 2010 a fost de 13.1%. cu 379 mai puţine decât în anul 2009. Rata sporului natural a fost în luna decembrie 2010 de 0. Numărul şomerilor foarte tineri a crescut de la 10. În luna decembrie 2010.0%.742 şomeri doar 50. În anul 2010 comparativ cu anul 2009.754 persoane în decembrie 2010. cu 2 mai puţini faţă de luna precedentă şi cu 26 mai mulţi faţă de luna decembrie 2009. Sporul natural a fost pozitiv în luna decembrie 2010 ( + 7 persoane).0% cu studii superioare.7% şomeri cu vârsta peste 55 ani.1%. Sporul natural pozitiv în 2010 a determinat creşterea populaţiei cu 628 persoane.004 sunt cu studii medii (33. indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 12.4%.4% în decembrie 2009. la fel ca în luna p recedentă şi cu 0. la fel ca luna precedentă.8 puncte procentuale mai mică faţă de cea din decembrie 2009 În anul 2010 numărul deceselor s-a ridicat la 5.988 şomeri indemnizaţi. rata mortalităţii a ajuns la 10. În luna decembrie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 57 divorţuri în judeţul Braşov în luna decembrie 2010 (1. În valori absolute. Din punct de vedere al structurii pe vârste a şomerilor indemnizaţi.1%. în timp ce în luna decembrie 2009 ponderea şomerilor indemnizaţi era de 60.9 născuţi la 1000 locuitori. faţă de decembrie 2009.988 persoane în decembrie 2010. cu 780 mai puţine decât în anul 2009. cu 23 mai puţine decât în decembrie 2009.8% Indicatorii demografici1 În luna decembrie 2010.7% sunt indemnizaţi.6% în decembrie 2010. fiind in creştere cu 129 faţă de anul 2009. 1 Date operative .8%. la 11. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. 8. În anul 2010 s-au înregistrat 41 decese sub 1 an cu 24 mai puţine decât în anul 2009. 72. 3.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1.4% sunt fără studii medii.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009.6% cu studii medii şi 4. În anul 2010 s-au pronunţat 3618 divorţuri. reprezentând 2. rata a fost mai mare cu 0. Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor indemnizaţi.1%). Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită. Dintr-un total de 8.298 persoane în decembrie 2009 la 8. cu 2 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 40 mai puţine faţă de luna decembrie 2009. în judeţul Braşov s-au născut 538 copii. iar a celor peste 55 ani de 10. în scădere cu 0.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009. 4. 87. iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut de la 8. Industria În luna decembrie 2010 comparativ cu luna decembrie 2009. în timp ce în anul 2009 populaţia a crescut cu 876 persoane.5%). cu 2 decese mai multe decât luna precedenta si cu 1 deces mai mult faţă de decembrie 2009.6 puncte procentuale. indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 10.1 punct procentual faţă de luna precedentă şi în creştere cu 1. Astfel. În luna decembrie 2010 s-au înregistrat 7 decese sub 1 an . În anul 2010 s-au născut 6546 copii. cu 119 mai puţini decât în anul 2009. iar 1.Din numărul total de 17. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiul de stare civilă în judeţul Braşov în decembrie 2010 a fost de 102. În anul 2010 s-au înregistrat 3718 căsătorii. în creştere cu 3.1 căsătorii la 1000 locuitori.6% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani).918 persoane. în judeţul Braşov s-au înregistrat 531 decese. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21. Astfel. la 8.593 sunt fără studii medii (51. indicele brut al producţiei industriale a crescut cu 0. 11. indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mic cu 16.15 divorţuri la 1000 locuitori).391 sunt cu studii superioare (15.9%.0 puncte procentuale. a celor între 25-55 ani este de 68. Rata natalităţii a fost de 10.4%).7% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă între 25 -55 ani şi 15.

la următoarele grupe (secţiuni din Nomenclatorul Combinat) de produse exportate: produse vegetale 395.5%. cifra de afaceri în comerţ a crescut cu 0.6%.4% faţă de octombrie 2009. blănuri şi produse din acestea cu 17.2%. cinematografice.2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009: piei crude. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. tutun cu 19.I-31.4%. În anul 2010. faţă de anul 2009. aparate şi echipamente electrice. cauciuc şi articole din acestea cu 24.7%. s-au realizat exporturi în valoare de 1.8%. produse de lemn.4%. articole din piatră.6%. pastă de lemn. de control sau precizie cu 54.X. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 35. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 151. cu 3.2010. ceramică.02% (serie brută). plută şi împletituri din nuiele cu 70. blănuri şi produse din acestea cu 13. ceramică.0%. pastă de lemn.01-31. produse vegetale cu 6. piei tăbăcite. Dintre grupele de produse importate în primele zece luni ale anului 2010. materiale plastice.2%. deşeuri de hârtie sau de carton.5%.9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 42.9%. umbrele şi articole similare cu 6. În luna octombrie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară.6%.4%.308. Excedentul comercial FOB-CIF în perioada 1.9%. umbrele şi articole similare cu 26.064 mii euro mai mult decât în luna octombrie 2009.6% din volumul importurilor realizat în luna precedentă şi 83.4%. instrumente şi aparate optice.6%. ciment. deşeuri de hârtie sau de carton. 2 Date operative . materiale plastice cauciuc şi articole din acestea cu 41. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 7. produse de lemn. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (în preţuri curente) a scăzut în luna decembrie 2010 cu 7. faţă de anul precedent. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 7. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. articole din piatră. maşini. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 0.7% faţă de aceeaşi lună a anului 2009. materii textile şi articole din acestea cu 25.194 mii euro.5%.produse minerale cu 48. mărfuri şi produse diverse cu 1. pălării. aparate şi echipamente electrice. pălării.3%. ridicata.8%. produse alimentare. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 42. plută şi împletituri din nuiele cu 3. În anul 2010. s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 141538 mii euro.3%.2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009.2%.3% faţă de cel realizat în luna octombrie 2009.0% faţă de luna precedentă şi cu 9.Cifra de afaceri2 Volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut ca serie brută în luna decembrie 2010 cu 33.6% (serie brută) . animale vii şi produse animale cu 17. S-au obţinut creşteri în perioada 01.4%. tutun cu 262. animale vii şi produse animale cu 14.362.01-31.2%.6%. sticlă şi din alte materiale s imilare cu 28. reprezentând 93. fotografice. încălţăminte. Exportul şi importul În luna octombrie 2010.2%.10. fotografice.803 mii euro.544 mii euro.10.0%. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 47. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.1%. sticlă şi din alte materiale similare cu 9. în valoarea de 1682 mii euro. cinematografice.7%.944 mii euro mai mult decât în luna precedentă şi cu 34.X. În perioada ianuarie-octombrie 2010 s-au realizat importuri în valoare de 1. iar in perioada 1.2%.10.0%.I-31.7%.350 mii euro. piei crude. mărfuri şi produse diverse cu 1.6%.5%. În perioada ianuarie-octombrie 2010. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul. s-au realizat exp orturi în valoare de 143220 mii euro. volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut cu 6.1% faţă de volumul exporturilor realizate în septembrie 2010 şi 104. instrumente şi aparate optice. materii textile şi articole din acestea cu 15.1%. metale comune şi articole din acestea cu 22. de măsură.6%. ciment. 2009 s-a înregistrat un deficit de 242. produse alimentare.4%. mijloace de transport cu 7. piei tăbăcite. s-au înregistrat scăderi la: grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale cu 84. de control sau precizie cu 17. În perioada 01.9% faţă de aceeaşi lună a anului 2009 (serie brută). faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009 s-au înregistrat creşteri la grupele (secţiunile din nomenclatorul combinat) de produse importate: produse minerale cu 76.2010 a fost de 54. maşini. încălţăminte. băuturi. S-au înregistrat scăderi la următoarele grupe de produse exportate în perioada 01. băuturi.01-31. metale comune şi articole din acestea cu 58. reprezentând 96. de măsură. În luna octombrie 2010. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 importul judeţului Braşov a fost mai mare cu 12. mijloace de transport 66.

6% faţă de 31 decembrie 2009 ).4%. în luna decembrie 2010. Comparativ cu 31. În anul 2010.973 bovine.5% la turiştii români şi cu 16.1% (35.7%. numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 71 (în mediul urban a scăzut cu 54 locuinţe.2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 18.9% la porcine.1 zile la turiştii români şi la 2. 322. Comparativ cu anul 2009.2010 se aflau în construcţie 1279 locuinţe. reiese că numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică.7% la vile. Agricultura 4 Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii decembrie 2010 de: 902 bovine (în creştere cu 11.12. în luna decembrie 2010.5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.3 zile (2.1 zile (2. În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire. numărul total de turişti a crescut cu 27.6%).3 zile la turiştii români şi la cei străini).621 mii bucăţi.753 în luna decembrie 2010. Pe lângă acestea. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 a fost în creştere cu 14. a fost de 52.7% la cei străini). La 31. 62 mii păsări (în creştere cu 31.044. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.12. din care 48.7% la ovine si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1. Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au crescut cu 10. mai mică decat cea înregistrată în luna decembrie 2009 (2.12% În anul 2010 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1.8% la turiştii români şi cu 20. 16. mai mică decat cea înregistrată în anul 2009 (2. în cursul anului 2010. dintre care 158 se construiesc din fondurile ANL. mai mic cu 219 faţă de anul 2009.2% faţă de anul 2009.545 hl şi o producţie totală de ouă de 73. în unităţile aparţinând sectorului privat s-a obţinut o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 1. 70.629 mii bucăţi. Durata medie a sejurului a fost în luna anul 2010 de 2. Turismul În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică.6%. din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2.5% la păsări. 876 locuinţe au fost construite din fondurile populaţiei (401 locuinţe în mediul rural şi 475 locuinţe în mediul urban).872 hl şi o producţie totală de ouă de 4.479 turişti străini (6. în creştere cu 2. la mijloace de transport cu 22.0% la bovine si cu 14.5 zile). cu 4.16. Durata medie a sejurului a fost în luna decembrie 2010 de 2.2 zile).309 persoane.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 11.0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2009.2% la cabane.7% faţă de anul 2009 (cu 9 .830 turişti români (93.351porcine.Investiţii şi construcţii Activitatea de investiţii3 în primele 9 luni ale anului 2010 s-a concretizat într-un volum de 636. La data de 31.2 zile la cei străini).0% la utilaje (cu şi fără montaj). în anul 2010 a fost de 20.12.7%.2010. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010.8% la cei străini). mai mare cu 3.6%. a fost de 26.657 locuinţe (1256 în mediul urban şi 401 în mediul rural).9% la pensiuni turistice şi 16. în judeţul Braşov.4%) şi 3.850 mii capete păsări. în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 50. În aceste unităţi. reprezentând 61.530 capete ovine şi caprine şi 1.5% la hoteluri.12. în judeţul Braşov. iar în mediul rural cu 17 locuinţe). investiţiile au scăzut cu 54. s-a obţinut la 31. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. în creştere cu 19. Exceptând aceste locuinţe ANL.1% faţă de anul 2009 (cu 12.56 milioane lei. la construcţii cu 19.7% la pensiuni agroturistice). 23. iar la alte cheltuieli de investiţii cu 5. Comparativ cu luna decembrie 2009. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119. au mai fost terminate 48 locuinţe din fondurile ANL.3% din volumul investiţiilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2009. 3 4 Date rectificate Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov . Pe elemente de structură.9% faţă de 31 decembrie 2009).

erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai puţine decât în 30. 6 societăţi în comandită simplă (la fel ca in luna decembrie 2009).2010. gestionarea deşeurilor.280 persoane fizice autorizate.2009.12. activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Nr.2009). salubritate.Societăţi comerciale5 Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul anului 2010 în judeţul Braşov era de 34. numărul de salariaţi şi cifra de afaceri Secţiune CAEN A B C D Denumire secţiune Agricultură. ştiinţifice şi tehnice Activităţi de serviciu administrative şi activităţi de servicii suport Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole. 33. 84 organizaţii cooperatiste (cu 9 unităţi mai multe). La sfârşitul lunii decembrie 2010.365 societăţi cu răspundere limitată (cu 375 societăţi mai puţine).087. activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. De asemenea. cu 12 mai puţine faţă de 30. la sfârşitul lunii decembrie 2010 erau înregistrate 7. gaze. salariaţi 473 166 67876 2950 E F G H I J K L M N P Q R S 32 1693 4712 670 689 669 171 602 2093 678 92 261 171 414 608036432 1609493029 8959191331 638342744 206165019 334249590 15626145 150173158 465212427 249713440 9741462 105904082 34627185 43819476 1821 11194 68677 5649 3786 21089 418 1051 4320 4170 242 1105 328 1192 T 1 56520 3 * Sursa datelor bilanţ 2009 5 Sursa datelor: Registrul Comerţului . apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei. 557 societăţi pe acţiuni (cu 26 de societăţi mai puţine). repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale. Stru ctu ra unităţilor din M unic ipiul Bra şov după secţiuni din CAEN REV 2. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. culturale şi recreative Alte activităţii de servicii Activităţii ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic. comparativ cu 31. şi respectiv.2009. societăţi 138 14 1256 27 Cifra de afaceri – lei 55828211 48327901 4565225546 2003774011 Nr. cu 404 mai puţine faţă de 31. 58 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai puţin).11.11.12.

57% 0.81% 7.S.N.69% 1. 13.46% 0. Gabor Alexandru Adrian – P.L.L.parteneriate Diverse 6 16 6 21 17 66 68 61 39 107 275 4 4 8 67 120 79 266 0. Urse Gabriela – P. Szente Ladislau – U.L. 8. Oprică Florentin Adrian – P. Atomei Adrian – P. Gabor Imre – U. Gurgu Minerva – P. 5.D.L. 18. 16.L. 21. 20.L.L. Raţă Ionel Mircea – P. Jica Radu – P.Total Investiţii PUD PUZ Diverse Dezvoltare Economică Locală .D.D.L.S.46% 0.L.D.N. 12. Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Braşov în anul 2010 – 871 .D. În anul 2010. Hathazi Ladislau – P. Chiciudean Teodor – P. Serendan Traian Costel Mihai – P.D.95% 7.D.R.N.48% 12. 15.54% Activitatea CL .S.L.L.D.D.D.41% 1.00% 4.28% 31.D.58% 7.D.92% 7.D.D. Chiricheş Andrei Ciprian – P. Lupu Liviu – P.69% 13. 22. 1 şedinţă extraordinară şi 3 şedinţe de urgenţă. Gantz Miklos Sandor – P.M. 24. toate fiind precedate de şedinţe ale celor şapte comisii de specialitate. Ţucunel Nicolae – P.L.D.D. 7. 10.S.D.D.L. Tănase Gheorghe – P. Kraila Vasile – P.Total Facilităţi fiscale Impozite şi taxe Impozite şi taxe Impozite şi taxe . 26.D.S.L.N.L.L.L. Manolache Stelian – P.07% 30.L. 17. 11. 27. 25. Ionescu Lucian – P. 9. Felegean Elena Daniela – P. 6. David Mihai Ciprian – P. 4. 14.L.D. 19.Total Concesiuni Patrimoniu Vânzări Diverse Patrimoniu – Total Dezvoltare Economică Locală . Ionescu Maniela Carmen – P. Domeniul Subdomeniul Număr % din total Activitatea CL Organizare internă Evenimente ale comunităţii Cetăţeni de onoare Asocieri . Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 15 şedinţe. 11 şedinţe ordinare.Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local Braşov în anul 2010 Componenţa Consiliului Local Braşov 1.D. Ghirdă Mihai Ioan – P.84% 0.L.N. Ţop Ferghete Carmen Floriana – P.D. Mihai Costel – P. 3.78% 9.R.M.69% 2. Tarbă Mihail – P. 2. 23.

26% 2.35% 0.46% 0.07% 1.69% 0.92% 6.Total Servicii Publice 7 29 28 64 6 8 5 16 8 6 4 8 18 11 21 9 4 8 60 192 0.41% 1.69% 0.80% 3.Primărie Organizare internă Buget Diverse SPGA RIAL RAT Poliţia Comunitară Pieţe Regia Pădurilor Kronstadt Grădina Zoologică Evidenţa Persoanei Direcţia de Sport şi Tineret Direcţia Fiscală Direcţia de Servicii Sociale Cultură Creşe CET Diverse Primărie .04% Până la 53 135 219 286 358 407 485 522 619 698 820 871 Servicii Publice .21% 7.Total Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie De la 1 54 136 220 287 359 408 486 523 620 699 821 Anul 2010 .46% 0.92% 0.84% 0.92% 0.33% 3.57% 1.92% 2.89% 22.03% 0.

Dezvoltare economică locală (subtotal 275 HCL) PUZ PUD Investiţii Diverse 0 20 40 39 61 68 107 60 80 100 120 2010 .Activitatea Consiliului Local (subtotal 66 HCL) 21 6 16 6 17 0 5 10 15 20 25 Asocieri .2010 .parteneriate Cetăţeni de onoare Evenimente ale comunităţii Organizare internă Diverse 2010 .Impozite şi taxe (subtotal 8 HCL) Impozite şi taxe 4 Facilităţi fiscale 4 0 1 2 3 4 .

Patrimoniu (subtotal 266 HCL) Vânzări 120 Concesiuni 67 Diverse 0 20 40 60 80 79 100 120 2010 .2010.Servicii Publice (subtotal 192 HCL) CET Creşe Cultură Direcţ ia de Servicii Sociale Direcţia Fiscală Direcţ ia de Sport şi Tineret Evidenţa Persoanei Grădina Zoologică Regia Pădurilor Kronstadt Pieţe Poliţia Comunitară RAT RIAL SPGA Diverse 8 4 9 21 11 18 8 4 6 8 16 5 8 6 60 0 10 20 30 40 50 60 .Primărie (subtotal 64 HCL) Buget 7 29 Organizare internă Diverse 0 5 10 15 20 25 28 30 2010 .

pot face sugestii. Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct. de a fi ascultaţi. în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală: Peste 800 de persoane zilnic. scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare. baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie. modernă. un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare din Primăria Municipiului Braşov. SCOPUL  Realizarea de către administraţie a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. pot obţine informaţii cu privire la administraţia locală. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI 1.Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov DIRECŢIA RELAŢII COMUNICARE 1.C. prin curieri sau poşta electronică. de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean. Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni.I. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile.C. în vederea soluţionării. agenţi economici adresate primăriei în mod direct.I. unde toţi cetăţenii în mod egal pot beneficia de servicii. într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. Biroul Informaţii Publice şi Mass-media 3. decenţă. ROLUL  Locul unde cetăţenii pot comunica cu administraţia. MISIUNEA  Oferirea de informaţii şi servicii corespunzătoare administraţiei. în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală. aprobări care. este interfaţa Primăriei Municipiului Braşov cu CETĂŢEANUL. de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat. de a primi un răspuns. C. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 2. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente. în conformitate cu prevederile legale. Serviciul Administrativ CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI C. bazată pe respect reciproc.I. pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de viaţa comunităţii. prin poştă. 2.C. un loc şi un cadru pentru un dialog social real. C. . instituţii. comunicare agreabilă. avize.C. cu instituţia. în obţinerea de informaţii publice.I. prin telefon. C. O modalitate nouă. Biroul Resurse Umane 4. sunt de competenţa primăriei.

fără timp de aşteptare. 2010. adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole. CORESPONDENŢĂ S (simplă) 7373 9352 R (recomandat) AR (confirmare de primire) 0 5000 14201 10000 15000 4. . Transmiterea documentelor prin poştă: Au fost expediate prin poştă: 30926 documente. a LT-urilor.NUMĂR TOTAL ÎNREGISTRĂRI ACTE LA CIC 90244 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 63101 69405 81612 75839 71507 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 3. acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică. Emiterea şi eliberarea pe loc.

Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. Asigură răspunsurile la cererile. public SM 0 7 112 79 153 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5. infopublice@brasovcity. privind transparenţa decizională şi organizează dezbaterile publice ale proiectelor de hotărâre cu aplicabilitate generală.) 6. • Creşterea transparenţei decizionale. Rezultat: 102 cereri soluţionate.ro. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. Rezultat: au fost soluţionate 414 petiţii. gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevederile Legii nr.27/2002. raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei.brasovcity.233/2002. 52/2005. propunerile. 3. public MC Acord ocupare dom. Rezultat: au fost supuse dezbaterii publice 22 de proiecte de hotărâre şi organizate 3 întâlniri publice la iniţiativa Municipalităţii. fluturaşi.ro şi pe site-ul www. • Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor. au fost probleme sociale. mai mult de jumătate. BIROUL INFORMAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA MISIUNEA Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei. . colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe. cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 2. participarea la audienţe. Soluţionează petiţiile înregistrate conform Ordonanţei Guvernului nr. În anul 2010 s-au înregistrat un număr total de 1254 solicitări audienţe. etc. Elaborarea materialelor informative (pliante. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr.ro.DOCUMENTE EMISE ŞI ELIBERATE PE LOC ÎN ANUL 2010 5599 Permis liberă trecere 316 Adeverinţă registru agricol Adeverinţă monument istoric Adeverinţă nomenclator stradal Acord ocupare dom. broşuri. înscrierea în audienţe. Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 4. afişe. sesizările primite pe adresele de e-mail cic@brasovcity. OBIECTIVE • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor. din care.

Rezultat: în luna martie 2010 a fost finalizat Raportul de activitate pentru anul 2009.Rezultat: au fost soluţionate 478 de solicitări primite pe adresele de e-mail şi 200 de solicitări înregistrate pe site-ul primăriei. Întocmirea. 5. păstrarea şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali. . 5. 10. 6. Urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenţei de prezenţă. etc. Soluţionarea solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media. Rezultat: 23 de materiale elaborate. 3. Întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice. 7. precum şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. Organizarea conferinţelor de presă şi elaborarea comunicatelor de presă. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor pentru promovare în grad profesional.  Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp al funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală ridicată. concedii pentru studii. Gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal. Rezultat: au fost organizate 32 de conferinţe de presă şi 53 de comunicate de presă. 2. Coordonarea elaborării Raportului privind activitatea economică şi socială a municipului pentru anul 2009. Rezultat: peste 700 de răspunsuri. Elaborarea de materiale pentru publicaţia Agenda Locală. Întocmirea şi transmiterea anuală către ANFP a Formatului Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici. 9. 8. 12. încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă. 6. OBIECTIVE  Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. 11. concediilor medicale. 7. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi secretariatului comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante..  Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local. 8.  Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. 4. BIROUL RESURSE UMANE MISIUNEA  Coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov.  Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. Promovarea HCL (expunere de motive şi proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. Raportarea semestrială privind situaţia implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii publici. pe baza reglementărilor legale. a concediilor de odihnă. Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă. Întocmirea a 720 referate şi dispoziţii privind angajarea. concediilor fără plată. Evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate.

canal. 18. Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor electrice. Asigură funcţionarea optimă a centralelor şi instalaţiilor termice.) precum şi a contractelor de servicii derulate prin Serviciul Administrativ. electrice. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 20. Asigură paza imobilului şi întocmeşte planul de pază. Întocmirea şi predarea dosarului profesional al funcţionarului public. Verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor. prin încheierea contractelor şi efectuarea plăţilor utilităţilor (energiei electrice. Organizează şi gestionează activitatea parcului auto al instituţiei. Conlucrează cu Serviciul Resurse Umane în vederea asigurării protecţiei muncii pentru salariaţii serviciului. 15. gaz metan. Organizează şi efectuează întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei. Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral din patrimoniul p rimăriei. serviciilor şi birourilor din cadrul Primăriei cu mijloace fixe. 14. piese de schimb. - . telefoane. până la finalizare (când semnează procesele verbale de recepţie). pe căile de acces şi spaţiile aferente. apă. materiale utilitar-gospodăreşti. 17. Administrează şi execută lucrări de întreţinere în imobilele cu destinaţia sediu. Participă la întocmirea caietelor de sarcini necesare ulterior organizării licitaţiilor legate de obiectivele de mai sus. Coordonarea activităţii de resurse umane la Grădina Zoologică Braşov. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă: trimestrial/anual. Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducerea instituţiei pe linie administrativă. Ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe. 22. termice şi telefonice ale instituţiei. Urmăreşte buna funcţionare a activităţii instituţiei. Actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul SICO de salarii. etc.13. obiectele de inventar şi materialele consumabile din patrimoniul instituţiei. Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar derulate prin Serviciul Administrativ. Întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii privind obiectivele de investiţii şi aprovizionarea cu bunuri (ex: rechizite. 16. Asigură gestionarea (achiziţionarea. prin magazia de materiale. 21. sanitare şi telefonice. Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă. Rezolvarea a 791 de documente repartizate prin managementul documentelor. 19. la încetarea raportului de serviciu. salubritate). depozitarea şi distribuirea) materialelor consumabile procurate. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă/pensionare anticipată şi depunerea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Braşov SERVICIUL ADMINISTRATIV Activităţile serviciului : Administrează fondurile pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei. Coordonează şi răspunde de dotarea direcţiilor. Întocmirea şi urmărirea permanentă a îndeplinirii clauzelor contractuale pentru serviciile privind medicina muncii. aflate în folosinţa instituţiei. obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii. Organizează şi supraveghează modul de exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei. Face parte din comisiile de licitaţii şi verifică permanent derularea contractelor. Elaborarea instrucţiunilor privind măsurile de prim ajutor în caz de accident. Evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii.

563 7.546 902.699 63.Situa ţia che ltuie lilo r Serv ic iul ui Ad minis tra tiv pe a nul 2 0 10 Activitate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Încălzit şi iluminat PMBv Apă.595 5.454 17.888 88. canal.404 19.181 39.250 Carburant Asigurări auto Diverse Service telefon 2.266 5.000 6.737 39.251 22.814 7.569 Service centrale termice Cheltuieli cu asociaţia de proprietari C7 Formulare tipizate TOTAL CHELTUIELI 7.258 .248 46.793 122. salubritate PMBv Telefon Furnituri birou Materiale de feronerie şi instalaţii sanitare Materiale pentru curăţenie Cheltuieli materiale xerox – service copiatoare Reparaţii autovehicole Spălări auto Materiale electrice Cheltuieli efectuate RON 400.

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Misiunea  Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Domeniile auditabile abordate În vederea elaborării planului anual a fost elaborat un plan strategic pe temen mediu 2009-2011, în care s-a realizat o identificare şi o inventariere a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Braşov şi a entităţilor publice subordonate / coordonate de Consiliul Local. Fundamentarea planului de audit intern a avut la bază referatul de justificare, iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de următoarele elemente: evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi sau operaţiuni şi respectarea periodicităţii în auditare. Misiunile de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2010 au fost evaluate ca având risc mare. Proiectul planului pe anul 2010 a fost elaborat până la data de 29 noiembrie 2010, respectându-se structura prevăzută de legislaţia în vigoare, acesta fiind aprobat de către Primar şi a cuprins următoarele misiuni de audit : Tema: « Auditarea modului de derulare a contractului nr. 217/14.07.2005, încheiat cu S.C. Intergraph Computer Services SRL Bucureşti şi a contractului nr. 268/12.12.2006, încheiat cu S.C. Blominfo Geonet SRL Târgovişte » la Primăria municipiului Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - analizarea modului de derulare a contractelor menţionate mai sus, din punct de vedere financiar ; Tema « Activitatea de producţie » la:Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov şi Opera Braşov , având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite că activitatea menţionată mai sus este organizată şi funcţionează corespunzător. În cadrul misiunilor de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea, planificarea activităţii de producţie; - realizarea activităţii de producţie; - raportarea activităţii de producţie; - pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul atelierelor de producţie, în vederea arhivării. Tema « Activitatea Creşelor » la Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite, că activitatea supusă auditării este organizată şi funcţionează în mod corespunzător. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea activităţii creşelor; - funcţionarea creşelor; - stabilirea necesarului de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; Tema « Analiza modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor» misiune realizată la Direcţia de Tineret şi Sport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurări ordonatorului de credite asupa modului de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - analizarea cheltuielilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov ; - analizarea încasărilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov; Tema « Gestiunea resurselor umane» misiune realizată la Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov, Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - elaborarea situaţiei persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi a celor care vor îndeplini aceste condiţii în anul 2011; Tema « Evaluarea activităţii de audit intern» la Regia Autonomă de Transport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a măsura eficacitatea activităţii structurii de audit şi de a propune îmbunătăţirea acesteia.

În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - modul de organizare a structurii de audit intern; - managementul activităţii de audit intern; - activitatea de planificare a auditului intern; - modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit intern; - calitatea rapoartelor de audit; - urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; Tema « Gestiunea resurselor umane » la Serviciul Public Administrare Pieţe. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra activităţii Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - evidenţa prezenţei, învoirilor, concediilor ; - gestionarea dosarelor personale ; - gestionarea carnetelor de muncă ; - stabilirea drepturilor de natură salarială ; SITUAŢIA RECOMANDĂRILOR date în urma misiunilor de audit public intern - ANUL 2010
Recomandări în curs de implementare

Nr. crt.

Entitatea unde se desfăşoară auditul intern

Recomandări însuşite

Recomandări neînsuşite

Recomandări neimplementate

Recomandări implementate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Primăria Braşov - GIS Teatrul “Sica Alexandrescu” Braşov Opera Braşov Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov Direcţia de Tineret şi Sport Braşov Cultură: Teatrul “Sică Alexandrescu”, Opera, Filarmonica, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov R.A.T. Braşov Serv. Public Administrare Pieţe şi Salvamont TOTAL

3 5 3 3 10 2 9 3 38

-

1 1

2 4 3 3 10

3 5

2 9 33

Toate recomandările formulate au fost însuşite de către conducătorii structurilor auditate. Prezentarea grafică a stadiului implementării recomandărilor:
RECOM ANDARI ANUL 2010
87% Recomandari neimplementate Recomandari în curs de implementare 13% 0% Recomandari implementate

SERVICIUL INFORMATIC

MISIUNE Realizarea unei infrastructuri informaţionale performante (dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul creşterii acurateţei informaţiei, evitării duplicării datelor, automatizării proceselor) care să susţină: - serviciile pe care instituţia de administraţie publică le pune la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri - realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale - creşterea gradului de eficientizare a activităţilor din primărie prin proiectarea şi implementarea de aplicaţii informatice specifice

OBIECTIVE Obiective principale:  Implementarea şi furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică.  Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei care contribuie la furnizarea serviciilor de administraţie publică, utilizând mijloace specifice TIC.  Eficientizarea comunicării cu alte instituţii prin schimb de date electronic ACTIVITĂŢI 1.   Administrarea şi dezvoltarea infrastructurii software în cadrul Primăriei Braşov

1.1 Aplicaţii software dezvoltate/îmbunătăţite de serviciul informatic în anul 2010 Dezvoltări/Actualizări aplicaţii interne proiectate de Serviciul Informatic

1.2 . Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în Primăria Municipiului Braşov : Administrare şi dezvoltare Proiect GIS Municipiul Braşov - Implementarea soluţiei “Banca de Date Geospaţiale”. Activităţi 2010: o Mentenanţă aplicaţii software de bază o Servicii de asistenţă tehnică şi noi dezvoltări  Import de date şi extensii de noi fluxuri de lucru/tematici  Administrare şi modernizare sistem ECM şi ERP  Administrare si întreţinere aplicaţie legislativă - produs Legis, asistenţa oferită serviciilor din Primărie.  Dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale sistemelor informatice existente sau în curs de implementare în vederea interoperabilităţii lor 2.       3.  Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (staţii de lucru, servere) şi întreţinere / reparare echipamente. Proiect Amenajare Săli servere - Centrul de date al Primăriei Municipiului Braşov Inventarierea şi monitorizarea infrastructurii IT utilizând instrumente şi sisteme informatice specializate Implementarea de noi politici de securitate la nivelul infrastructurii Elaborarea caietelor de sarcini (proiecte, achiziţii produse, lucrări, cursuri de instruire) Întreţinerea echipamentelor, asigurarea de piese de schimb, materiale consumabile si înlocuirea lor în cele mai bune condiţii Evaluarea resurselor materiale şi propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe direcţii/servicii Administrarea infrastructurii de comunicaţii, reţeaua metropolitană şi securitatea sistemului informatic al primăriei Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare

derulează. . Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 . co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. precum şi deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei. Obiectivul proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni şi întreprinderi prin valorificarea potenţialului T. cetăţenii municipiului. antene) o echipamente active (media convertor.reţea dedicată transmisie video în municipiu (fibră optică şi wireless) o echipamente pasive (tubulatura. care reprezintă un instrument necesar pentru managementul resurselor umane şi pentru securitatea perimetrului şi parcărilor din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. fibra optica. intranet  Proiect extindere sistem electronic de supraveghere video Primăria Municipiului Braşov a implementat soluţia de control acces si pontaj împreună cu elementele de supraveghere video. pentru asigurarea siguranţei circulaţiei este necesară supravegherea video a acestor locaţii. reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare.692. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. (Tehnologia Informaţiei şi Comunicare).“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. începând cu data de 04. Primăria Municipiului Braşov monitorizează şi gestionează traficul şi evenimentele din intersecţiile principale ale municipiului utilizând mijloace electronice. comunicaţii Urmărire contracte în derulare – service calculatoare.brasovcity.650 lei. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. echipamente pentru controlul accesului şi pontaj cu software specific realizat cu tehnologii avansate de programare şi personalizat pentru beneficiar. administrarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă. Proiectul se implementează în Braşov pe o durată de 24 luni. comunicare şi servicii www. din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1. Internet. proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” . S-a implementat o soluţie complexă alcătuită din echipamente pentru supraveghere video. în scopul creşterii calităţii serviciilor publice oferite de instituţie. ipsec. call center telefonic automatizat şi sistem de plată electronică care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie.ro prin popularea cu date şi crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare.076. În acest sens. în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. centralizarea soluţiilor de securitate firewall. switch. intranet.C. Actualizarea de informaţii/servicii pentru infokiosk-urile amplasate în cadrul Primăriei Braşov şi a Direcţiei Fiscale Braşov Proiect – Harta turistică a municipiului Braşov –Ediţia a III-a Proiecte fonduri structurale Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”– elaborare şi implementare Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Primăria Braşov la un click distanţă!” Primăria Municipiului Braşov. reprezentanţii mediului de afaceri şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov.camere supraveghere în municipiu (principale intersecţii semaforizate şi giraţii) 4.550 lei. În acest sens PMBv gestionează: .  Proiecte e-Administraţie (administraţie electronică) şi de promovare a oraşului Actualizare portal de informare.2009. Beneficiarii proiectului „Primăria Braşov la un clic distanţă!” vor fi: Primăria Municipiului Braşov. Prin implementarea acestui proiect vor fi dezvoltate servicii electronice de tipul: portal web. criptări. router) . reţele. Valoarea totală a proiectului este de 2.    Monitorizarea on line a infrastructurii hardware şi a reţelei Dezvoltarea şi extinderea topologiei virtuale de tip stea cu nod central în sediul principal.08.    5.I. politici QoS Administrarea serviciilor Internet.

6 cele mai bune practici din cele prezentate de cei mai avansaţi parteneri. Prioritatea în care acesta se încadrează este Inovare şi economia cunoaşterii. în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor Internet de peste 30 de utilizatori. Investiţia în proiectul din Braşov aparţine în totalitate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 6. un număr de studii realizate pentru evaluarea unui model de oraş digital. servicii ameliorate pentru cetăţeni. . administrează 3 hotspot-uri de mare viteză care acoperă un spaţiu public în municipiu. acolo unde este necesar”. Manchester – Marea Britanie. fluxul de date fiind asigurat în broadband (bandă largă) de către PMBv.Olanda şi proiectul “e-Dialogos” al oraşului Trikala. integrare socială avansată şi dezvoltare regională de bandă largă. . 4. Primăria Braşov a ales 2 proiecte de mare interes pentru municipalitate pentru schimburi de experienţă şi bune practice şi anume Proiectul de fibră optică al oraşului Almere. o reţea de cooperare transnaţională. schimb de experienţă şi de bune practici prin intermediul programelor şi al atelierelor de lucru.transformarea autorităţii locale în garant al operaţiunilor democratice şi efective în cadrul societăţii locale. în colaborare cu Primăria Braşov. acesta făcând parte din Proiectul "Zone publice cu acces la internet". Proiecte IT dezvoltate în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  Administrare Proiect "Zone publice cu acces la internet". Proiect fonduri structurale . În anul 2010 proiectul a fost acceptat la finanţare iar implementarea va începe din anul 2011şi se va desfasura pe o perioadă de 20 luni. Jesenik – Cehia. servicii de mai bună calitate în domeniul sănătăţii. 2. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. Grecia  Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Dispecerat tehnic integrat la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale Primăria Municipiului Braşov va implementa un proiect informatic care se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial – „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013. un organism guvernamental din Malta (MGTIL Ltd) şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). acţiuni pilot. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului prin intermediul massmedia electronice şi tradiţionale Obiectivele proiectului sunt: .ameliorarea vieţii cotidiene prin simplificarea tranzacţiilor publice. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI). 3. Partenerii din proiect sunt 6 municipalităţi importante (Almere – Olanda. În cadrul proiectului vor fi selectate – dintre mai multe modele . Xanthi – Grecia şi Trikala – Grecia).Proiect “ Digital Cities” INTERREG IVC cod 0266R1 – Proiectul Oraşe digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiile informatice şi de comunicare se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC (parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană). Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. . pornind de la următoarele teme: nivel ridicat al democraţiei prin intermediul ICT. Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Perioada de derulare a proiectului este iulie 2008 – decembrie 2011 iar pentru Municipiul Braşov iulie 2009 – decembrie 2011. reducerea costurilor de telecomunicaţii şi furnizarea de noi servicii locale. Paralimni – Cipru. reprezentanţi aleşi şi funcţionari publici. Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. 5. sub-tema: Societatea informaţională. Proiectul va fi implementat prin: 1.participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi la luarea deciziilor politice la nivel local prin interacţiune electronică şi comunicare între cetăţeni. Acest proiect contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de internet în scopul plasării cetăţeanului în centrul viitoarelor acţiuni de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere şi se adresează în mod special tinerilor care sunt mai familiarizaţi cu conceptul de comunicaţii electronice şi de noi tehnologii.

Activităţile serviciului  Menţine în stare de operabilitate punctul de comandă pentru situaţii de urgenţă al municipiului . instalare şi configurare sisteme de calcul 8. acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă.572 intervenţii/asistenţă tehnică pentru staţii de lucru.Module specializate instalate pe infochioscuri . sau stări de pericol de incendiu. cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire. sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor. accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii. verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici). servere. implementare)  Realizare de aplicaţii specifice activităţii acestora  Consultanţă tehnică de specialitate SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ATRIBUŢIILE SERVICIULUI  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje. e. instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire.  Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii.Sistemul informatic de managementul documentelor Alte activităţi:  Sprijin în realizarea achiziţiilor de tehnică informatică hard şi soft (analiză.Raportare eficientă (timp si calitate) .Centralizare facilă a datelor .Exemple: . elaborare caiete de sarcini. . şeful serviciului voluntar. licenţa fiind de tipul multivolum . Date statistice: număr intervenții rezolvate pentru asistenţă tehnică: 1136 . b.Analiza şi statistici . prin extinderea licenţelor de bază a programelor. f.  Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre.  Verifică modul de aplicare a normelor.  Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea. Atribuţiile compartimentului de prevenire a. dispoziţiilor. actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă. imprimante coduri bare) .      Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local.S. obţinându-se astfel următoarele beneficii: . cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii. alarmează şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor. informează conducerile agenţilor economici. acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P.I. verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în cadrul localităţii şi la agenţii economici.Sistemul informatic financiar contabil . defecte. c. Coordonarea proiectelor informatice ale serviciilor din subordinea CL In vederea realizării de aplicaţii integrate şi interoperabile se urmăreşte implementarea in cadrul serviciilor publice din subordinea CL Brasov a proiectelor informatice din primărie. d.Costuri mai scăzute. echipamente active reţea Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează.564 pentru echipamente periferice (imprimante. Analiza şi implementare aplicaţii specifice CL şi acordare de servicii de instruire pe aplicaţiile de avizare electronică a proiectelor HCL Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware Depanări soft si hard de nivel mediu. explozii sau accidente tehnologice. inundaţii.7. în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre. conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave. precum şi depanările curente ale acestor programe. alunecări de teren. multifuncţionale.

Gen nr. 972/2002 şi 2 adăposturi preluate în anul 2008. funcţionarea mijloacelor de alarmare. printre care menţionăm intervenţia la un imobil de pe Bd. ► A organizat Concursul . conform protocolului încheiat între Ministrul învăţământului şi IGSU. iar la nivelul liceelor de colectivul . o Elevii.A. studenţii şi preşcolarii au efectuat activităţi teoretice aplicative lunar. Concursul a fost câştigat la nivelul şcolilor generale de colectivul „Şc.G. 15 Noiembrie pentru îndepărtarea tencuielii de la nivelul etajului 8 care reprezenta un pericol pentru trecători. 11’’.M. nr. o În anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit în cazul mai multor situaţii de urgenţă.  Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi instituţiile de învăţământ din zona administrativă pentru a verifica: pregătirea comisiilor şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform O. respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei..I. 160 din 2007.  Organizează procesul de înştiinţare – alarmare. Există preocuparea privind întreţinerea şi conservarea adăposturilor. .  Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională. În anul 2010 s-a efectuat un număr de 31 de controale conform Graficului de control aprobat.Cu viaţa mea apăr viaţa’’ pe teme de situaţii de urgenţă la care au participat un număr de 12 echipaje de la şcoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov. Coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire.  Efectuează controale la agenţii economici. dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea consiliului local..  S-a asigurat serviciul de permanenţă în cadrul Dispeceratului Tehnic Integrat. S-au emis un număr de 54 ordine de serviciu pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare compartimentului prevenire. Sunt 141 de adăposturi conform H.  organizează concursul pe teme de situaţii de urgenţă cu elevi din scoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov . unde au fost preluate şi soluţionate peste 1200 de apeluri telefonice .  Pegătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat astfel: o Salariaţii au facut căte o sedinţă teoretică semestrială şi un exerciţiu la locul de muncă.  Asigură comunicaţiile în situaţii de urgenţă prin circuite închiriate şi staţiile de emisie recepţie din dotare şi a frecvenţelor acordate.Liceului Grigore Antipa”. o S-a publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov planul cu măsurile necsare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în anumite situaţii. precum şi pentru dezvoltarea capacităţii de adăpostire.

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane 2. Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii
1. Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;Compartiment Salvamont

SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI GESTIUNE DATE URBANE
Misiunea serviciului: Coordonarea dezvoltării urbanistice a Municipiului Braşov prin aplicarea strategiei impusă de planurile urbanistice aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificării şi atribuirii adreselor stradale Obiectivele serviciului: 1. finalizarea documentaţiei de urbanism ‘’PUG Braşov’’, a celorlaltor planuri de urbanism zonale şi studii, aflate pe lista de investiţii; 2. asigurarea unei dezvoltări urbanistice moderne a Municipiului Braşov şi respectarea legislaţiei referitoare la aceasta; 3. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Braşov; 4. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire a adreselor stradale din cadrul Primăriei Braşov; 5. întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte urbanistice (PUD, PUZ, PUG), ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Local; 6. verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru înlocuiri, montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare; 7. verificarea documentaţiilor şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile, scoatere din circuitul agricol, precum şi instituirea de servituţi de trecere; 8. eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală – atribuiri de adrese stradale pentru imobile noi şi atribuiri de denumiri arterelor noi create; 9. instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul CIC; 10. administrarea şi actualizarea bazei de date urbane a instituţiei; 11. administrarea şi actualizarea zonării Municipiului Braşov; 12. întocmirea de date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat; 13. asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 14. participarea la implementarea sistemului GIS Braşov. Lista activităţilor serviciului/rezultate: 1. Autorizaţii de construire pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări drumuri şi parcări, organizări de şantier.  Rezultate: 81 autorizaţii eliberate; 2. Autorizaţii de racordare la reţelele tehno-edilitare.  Rezultate: 53 autorizaţii eliberate; 3. Certificate de urbanism pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, dezmembrări, comasări şi înstrăinări terenuri şi imobile, amplasamente evenimente culturale, organizări de şantier, înscriere de servituţi.  Rezultate: 672 certificate eliberate; 4. Denumiri de străzi şi adrese stradale.  Rezultate: 629 adrese stradale;

5. Intocmire forme legale (referate) pentru documentaţii PUD, PUZ în vederea înaintării şi avizării lor de către Consiliul Local Braşov.  Rezultate: 77 documentaţii; 6. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 123 lucrări analizate în cadrul comisiei; 7. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire adrese stradale din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 296 lucrări analizate în cadrul comisiei 8. Lucrări referitoare la aplicarea Legii 10/2001 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv – şi participarea cu membru in cadrul comisiei.  Rezultate: 173 lucrări; 9. Vize de principiu pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile.  Rezultate: 25 de avize; 10. Activităţi legate de amenajarea teritoriului: consultanţă privind prevederile PUG Braşov, amplasamente pentru construirea unor obiective şi diferite alte investiţii, conform prevederilor PUG Braşov.  Rezultate: 910 solicitări; 11. Participarea săptămânală la comisia tehnică de analiză şi avizare constituită la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov.  Rezultate: 50 participări;

Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului
Activitatea Taxă autorizaţie de construire Taxă certificat de urbanism Taxă certificat nomenclatură stradală Taxă comisie tehnică arhitectură Taxă formulare autorizaţii de construire, certificate de urbanism, adrese stradale Taxă expediţie Taxe speciale TOTAL: Venituri realizate [ RON] 64.396,60 36.395,50 9.150,00 3.517,00 6.621,00 1.944,00 10.149,90 132.174,00

SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Misiunea Coordonarea dezvoltării urbanistice armonioase a municipiului prin aplicarea strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire Obiective 1. Execută lucrările de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a certificatelor de urbanism, ţine evidenţa acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire-desfiinţare) şi procedează la arhivarea acestora. 2. Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor arhitecturale şi a situaţiilor istorice, asigură protecţia acestora şi respectarea ariilor rezervate acestora.

3. Participă la comisia de urbanism şi arhitectură, comisia de sistematizare a circulaţiei, comisia de avize şi recepţionare a lucrărilor tehnico-edilitare. 4. Ţine evidenţa şi întocmeşte date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat (Direcţia Judeţeană de Statistică) - întocmirea Raportului Statistic Locuinţe Terminate – trimestrial; - întocmirea Cercetării Statistice A.C.C. – lunar. 5. Urmareşte realizarea programului de acţiune privind întreţinerea şi renovarea fondului construit existent aflat în patrimoniul municipiului. 6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte comandate ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local. 7. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevazute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. 8. Verificarea construcţiilor neautorizate. 9. Dispoziţii de primar în vederea desfiinţării construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul privat. 10. Verificarea certificatelor de urbanism pentru dare în folosinţă a construcţiilor realizate cu autorizaţie de construcţie şi fără autorizaţie de construcţie (legalizări). 11. Regularizări taxe autorizări de construcţii Activităţile serviciului 1. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) precum evidenţa şi arhivarea acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare). Rezultate:  Eliberarea a 958 autorizaţii de construire/desfiinţare, (prelungiri autorizaţii de construire/ desfiinţare), 2735 certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism) şi 650 de certificate de urbanism pentru dare în folosinţă. 2. Efectuează controlul pe teren al construcţiilor. Rezultate:  Controale pe teren pentru autorizări – 950 3. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. Rezultate:  Aprobarea unui număr de circa 85% din solicitări.  Întreţinerea şi renovarea fondului construit existent în proporţie de aproximativ 70%.  Aducerea la îndeplinire a referatelor de specialitate în proporţie de aproximativ 75%.  Soluţionarea solicitărilor – aproximativ 90%. 4. Asigurarea eliberării, într-un cadru legal, a certificatelor de urbanism de dare în folosinţă şi adeverinţelor pentru intabulări. Rezultate: Au fost eliberate 650 de certificate de urbanism de dare în folosinţă, iar totalul încasărilor din taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosinţă: 18.406 RON. 1. Urmărirea regularizării taxelor de autorizaţii de construire. Rezultate:  Regularizare: 1.182.176 RON, iar la autorizări construcţii regularizare în valoare de: 234.601 RON, penalităţi 45.680 RON;  Legalizare: 1.265.514 RON. 6. Urmărirea cu maximă eficienţă a avertismentelor, proceselor verbale de constatare a contravenţiei precum şi a măsurilor dispuse, şi a sesizării instanţelor judecătoreşti, privitor la modalitatea de soluţionare a cazurilor. Rezultate: 41 de procese-verbale de constatare a contravenţiei. 7. Urmărirea anunţării începerii lucrărilor de construcţii autorizate. Rezulate: 423 anunţuri de începere a lucrărilor. 8. Urmărirea respectării prevederilor autorizaţiei de construire şi desfiinţare din Legea nr. 50/1991, republicată, şi sancţionarea contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii. Rezultate:  484 de dosare demolări şi 187 demolari din oficiu;  306 avertismente şi somaţii din care 79 somaţii din oficiu;  619 reclamaţii şi sesizări;  Valoare amenzi: 354.000 RON

cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi. 14. având ca obiect alimentaţia publică în incintele unităţilor de învăţământ de stat din Municipiul Braşov şi luarea măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a acestei activităţi.042 Activitatea Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism Certificate de urbanism pentru dare in folosinta Procese verbale de constatare a contravenţiei Total SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI URBANISM COMERCIAL Misiunea Administrarea. Organizează evidenţa patrimoniului Municipiului Braşov. 15. Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate 16. 10. în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. Aplicare a HCL nr. Activităţi de control( verificări în teren pentru constatarea modalităţii de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate şi neamenajate precum şi a legalităţii functionării agenţilor economici. 7.434. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi 4. ş. Urmăreşte contractul de prestări servicii de salvare în munţi încheiat de Municipiul Braşov Activ ită ţ ile Serv iciului 1. în baza hotărârilor consiliului local Rezultate : 2 HCL  Darea/revocarea unui drept de folosinţă gratuită Rezultate: 2 HCL . 9. 12. 13. 884/2004– privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.445 2. Aplicarea prevederilor Legii nr. Reactualizarea permanentă a bazei de date inclusă în fişele unităţilor de învăţământ. Aplicare a HCL nr. în baza hotărârilor de Consiliu Local.822 117. Aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea în mod gratuit a locurilor de veci/înhumare. 692/2007. 6. Aplicarea OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a Statului sau Unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale.G.511. 5. privind aprobarea constituirii unor asocieri în participaţiune între Municipiul Braşov şi terţe persoane juridice. 27/2006. Emiterea documentelor pentru ocuparea legală a domeniului public. privind interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului. monitorizarea panourilor de afisaj public şi administrativ. 8.000 5. inventarierea construcţiilor provizorii. precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.) 17. Aplicare a HCL nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.a. a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov.450. Instrumentarea şi întocmirea referatelor de specialitate: 45 de proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Local. in conformitate cu prevederile legale în vigoare 3. cum ar fi:  Concesionarea terenurilor. Nr. Aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în ceea ce priveşte administrarea bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale. Obiective 2. 11. privind aprobarea normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. Sprijină orice alte iniţiative ale Primăriei şi ale Consiliului Local pentru bunul mers al activităţii unităţilor şcolare.775 354.Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului Venituri realizate din taxe 2010 2. Aplicarea H. 63/2005.

nr. 203/05.2/25. Braşov pentru imobilul situat în str. Reparaţii curente . 39 – Şc. 6. Gen. Darea/revocarea unui drept de administrare Rezultate: 1 HCL  Aprobarea asocierii dintre Mun. fiind întocmite un nr.2010 cu Biserica Evanghelică C.255/2008 pentru reparaţii curente s -au executat cu 11 societăţi comerciale lucrări în 63 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din totalul de 88. mii lei 4.A. s-a elaborat documentaţia în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. 370/2008 încheiat cu 3 societăţi comerciale. De asemenea. Rucăreanu”. 68173/07.3/12. Corespondenţă – acte repartizate acestui birou Rezultate: 2668 acte intrate de la 19 august 2010 până la 31 decembrie 2010. rezultând un număr de 99 contracte încheiate.156 917 5. Situaţia cheltuielilor biroului pe anul 2010 Activitatea Cheltuieli prevăzute în buget. În acest sens s-au întocmit procese verbale şi predat următoarele imobile : nr. Participarea în comisiile de punere în posesie a imobilelor în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. 63877/23.2010 cu Biserica Evanghelică C.A. Municipiul Braşov şi Centrul Bugetar nr. pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. nr. mii lei 6. 10/2001 republicată. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare.223 974 7. de 5 procese verbale de predare primire a imobilelor retrocedate în care au funcţionat unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. În baza Acordului Cadru nr. din . Braşov cu terţe persoane juridice Rezultate: 1 HCL. în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. conform prevederilor legale în vigoare-Rezultate: 21 avize. s-au iniţiat şi încheiat Acte adiţionale la Contractele de închiriere nr. 1A.10. Participarea la încheierea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere privind imobilele retrocedate în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. preluare imobile în proprietatea Mun. 3.2010.unităţi şcolare Reparaţii în regim de urgenţă TOTAL 5.2010 şi nr. N. În acest sens. Rezultate: 26 HCL  Exercitare drept de preempţiune.10. Atribuirea gratuită a locurilor de veci/înhumare. În baza Acordului Cadru nr.  Donaţii teren. Cerbului nr.197 Cheltuieli realizate.09. 10/2001 republicată. acolo unde a fost necesar (207 cazuri în 69 unităţi de învăţământ). Braşov pentru imobilul situat în str. 4.05. 23 unde a funcţionat Grădiniţa nr.2008 încheiat între Parohia Reformată Braşov. Rezultate: 3 HCL  Acordarea de subvenţii conform OUG 51/2006 Rezultate: 1 HCL  Reglementări în domeniu desfăşurării de activităţi comerciale Rezultate: 3 HCL  Acord pentru schimbarea destinaţiei unor imobile Rezultate: 1 HCL  Acord pentru construire pe hotar Rezultate: 1 HCL  Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri Rezultate: 2 HCL  In domeniul învăţământului Rezultate: 2 HCL 2. Petőfi nr. 15 Braşov nr.073 Obs.05. 17 unde a funcţionat Grupul Şcolar Silvic „Dr. Braşov. În acest sens. s-a înregistrat participarea în cadrul comisiilor de negociere a chiriilor pentru încă 4 imobile în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi care prin hotărâre judecătorească definitivă au fost retrocedate vechilor proprietari.

B. 3. Racoviţă”.C. Municipiul Braşov a luat parte în calitate de coorganizator şi a avut un rol determinant în coordonarea modului de desfăşurare a acţiunilor şi în urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la ordinea şi liniştea publică.L. Acţiunea a avut ca rezultat atragerea unor fonduri importante la bugetul local al municipiului Braşov precum şi o îmbunătăţire a aspectului faţadelor clădirilor prin aplicarea strictă in teren a HCL nr. nr. Tipul taxei încasate Taxa de ocupare a domeniului public pentru abonamentele de tip I si II Taxa specială avizare mesh Taxa specială eliberare/vizare acorduri/autorizaţii de funcţionare Venituri din contractele de asociere Venituri din contractele de închiriere TOTAL Suma totala 280.09. .579 lei 792. educativ. Din această categorie fac parte următoarele evenimente de mare amploare precum: Programul “Braşov – Oraş din Poveste” organizat cu ocazia sarbatorilor de iarnă 2010. iniţiate în general de asociaţii umanitare. cultural.397 lei Baza legala H. 3.Emiterea avizelor pentru acordarea în mod gratuit a locurilor de veci.2010 cu Colceriu Octavian şi alţii. ca au avut cu precădere caracter caritabil.L. Crt. Clauzele contract.L. monitorizarea activităţii de amplasare a mesh-urilor pe faţadele imobilelor şi achitarea taxelor de mesh. Poiana Brasov. fiind somaţi proprietarii panourilor care nu deţin acte de amplasare să înceapă demersurile de intrare în legalitate 9. organizarea acestora a avut ca rezultat implicit promovarea imaginii Braşovului şi a zonelor învecinate atât pe plan naţional cât şi internaţional. caritabil Aceste ativităţi. materializat în acordarea folosinţei gratuite (în baza HCL nr. au primit de asemenea sprijinul Primăriei Municipiului Braşov.C.09. Prin natura atribuţiilor sale serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. 4. . deoarece s-au constatat deficienţe în acest sens ce au condus la neachitarea în termen a taxei de afişaj şi reclamă în anii anteriori. 5.Întocmire referate de specialitate pentru Consiliul Local al Municipiului Braşov care au ca obiect: concesionare terenuri.797 lei 334. pe lângă aspectul social şi de divertisment al acţiunilor de mai sus. pe lângă inventariere şi actualizarea bazei de date creată în 2009 şi aducerea la cunoştinţa agenţilor economici a prevederilor legale în materie. pentru suprafaţa de teren de 436 mp situat în str.Asocierea cu terţe persoane fizice sau juridice. În acest sens au fost inventariate un nr. 65655/30. acolo unde aceasta se impunea. darea în administrare a unor bunuri imobile.C.999 lei 8. 26376/ 21.L. 10. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Nr.2010 cu Parohia Ortodoxă Sf. 116/2007. Organizarea şi stabilirea modului de desfăşurare a unor acţiuni şi manifestări sociale. Nicolae II Braşov pentru imobilul situat în Piaţa Prundului nr. unde a funcţionat Grădiniţa „Andrei Mureşanu” 7.L.376 lei 131. alte evenimente (concerte) de promovare a unor produse sau servicii. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . respectiv a taxei de mesh. Acţiunea a mai punctat şi identificarea consolelor si panourilor de afişaj amplasate pe faţade fără autorizaţie de construire sau care nu respectau normele de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate stabilite pentru centrul istoric al oraşului. .18. 364/2009 + Codul fiscal Clauzele contract. zona Astra – Complexul Mare Târguri de meşteşugari şi diverse expoziţii cu vânzare. protecţia mediului etc. A.56/2004) asupra terenurilor necesare desfăşurării evenimentelor propuse.2010 cu Finyak Ana Clara pentru imobilul situat în str.Centralizarea cererilor de atribuire teren în baza Legii nr.C. Sprijinirea activităţilor cu caracter educativ.C. Acţiunea a cuprins. organizaţii non-profit. de 185 de panouri de publicitate amplasate la sol pe teren proprietate privată. În cadrul acestor manifestări. H. conform HCL 635/2006. 201/2006 H. nr.635/2006. 2.850 lei 15.04. 1 unde a funcţionat Grădiniţa nr. 15/2003. 30. desfăşurat în Piaţa Sfatului.08. 1. Lăutaru nr. 364/2009 H. . sportiv sau informativ. Acţiuni de identificare a firmelor si reclamelor amplasate la punctele de lucru ale agenţilor economici. instituţii de învăţământ sau chiar de autorităţi ale administraţiei publice locale. 635/2006 H. acordare în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile. S-a continuat procesul de inventariere analitică a formelor de publicitate şi reclamă existente în teren şi de identificare atentă a operatorilor de publicitate ce desfăşoară astfel de activităţi pe raza municipiului. Vlaicu unde funcţionează Colegiul Ştiinţe ale Naturii „E. Menţionăm că.

Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate .-uri privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere. . aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. . atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul unor unităţi şcolare către diverse instituţii particulare şi de stat.Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale: . conform HG 884/2004 şi hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov. .C.Emiterea documentelor pentru ocuparea legala a domeniului public.Concesionarea/demersuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de concesionare a cabinetelor medicale după negocierea redevenţei.L..Sprijinirea unităţilor şcolare prin elaborarea diverselor H.

A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plaţilor de casă pentru Municipiul Braşov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr.554 Cheltuieli 571. funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor. A fundamentat. propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a concretizat astfel: .411 2.094 40.729 8.059 10. A verificat.07 11 8.632 34.045 34.531 9. 4. estimat.742 28.632 0 0 18.528 0 16. A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului general al Municipiului Braşov. astfel : Nr.390 29.442 Cheltuieli 539.535 594.742 28.384 34.587 563.666 33.516 15 08 06.453 0 15.DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Misiune Fundamentarea.148 0 0 22.980 32.mii lei DENUMIRE INDICATOR COD Buget iniţial Venituri Bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local: Transferuri între bugete TOTAL BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 02 10 539. precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Braşov.587 590. analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul Municipiului Braşov.045 Buget final Venituri 571.crt. . de Hotărâre a Consiliului Local 149 303 488 551 646 663 726 831 870 Data şedinţei 29/03/2010 31/05/2010 13/08/2010 24/09/2010 13/10/2010 29/10/2010 26/11/2010 17/12/2010 29/12/2010 3.265 622.681 40. echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului Municipiului Braşov Activităţile Serviciului: 1. 5. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare a propus spre rectificare bugetul.

educaţie pentru viată” pe data de 21. a participat la reorganizarea centrelor bugetare ale învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braşov . 10.. după caz.  retragerea Municipiului Braşov din „Asociaţia de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” unde deţinea calitatea de membru fondator. bugetele celor 60 respectiv 21 de instituţii/servicii publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii. Moisil” Braşov.04. precum:  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile.  deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi de la Colegiul Naţional de Informatică “Gr. 14. respectiv pentru programul “Promovarea sportului de performanţă” a alocat fonduri către Asociaţia Sport Club Corona Braşov 2010 în sumă de 1.2010 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive. a întocmit proiectul bugetului pe anul 2011 şi estimarea bugetară pe anii 2012-2014. a verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite. precum şi stabilirea şi realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. astfel: 2 centre bugetare pentru grădiniţe. începând cu data de 01.360 mii lei. 11. pe baza activităţilor sportive.  plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional . 7. derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. 2 centre bugetare pentru învăţământul teoretic . funcţie de programul minimal. a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea disponibilului de casă rezultat la închiderea anului fiscal 2009 şi utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010. taxele speciale să fie asimilate in categoria impozitelor si taxelor locale. a evenimentelor care comemorează revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987. lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media & Art pentru organizarea la Braşov a Festivalului Etnovember. începând cu data de 01. la propunerea şi cu fundamentarea serviciilor de specialitate şi a urmărit încasarea şi păstrarea destinaţiei acestora pe partea de cheltuieli. a colaborat cu Direcţia Fiscală Braşov ca. a sprijinit desfăşurarea concursului pentru elevi “ “Educaţie rutieră .05. organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov în perioada 12-20 noiembrie 2010. trimestrial sau.  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociatia “15 Noiembrie 1987” pentru organizarea şi desfăşurarea la Braşov.  alocarea de fonduri din bugetul local al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană–ediţia XXII. pentru proiectul „Învăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor”. a propus spre aprobare Consiliului Local.2010. 15.Unirea” Braşov. . 2 centre bugetare pentru şcoli generale. 9. pentru instituţiile de spectacole şi concerte de pe raza Municipiului Braşov a urmărit aplicarea pe parcursul anului 2010 a metodologiei de alocare a subvenţiei. de 46 centre bugetare rămânând 8 centre bugetare. contul de execuţie a bugetului Municipiului Braşov pe anul 2009. în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. 16.  în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Braşov. rămânând ca taxă specială doar taxa salvamont. la concursul internaţional “All Star Contest” din SUA – Pennsylvania în perioada 25 mai – 5 iunie şi respectiv 20 mai -2 iunie 2010.6. din bugetul local. 8. A întocmit proiecte de hotărâri de consiliu local şi rapoarte de specialitate pentru ca Municipiul Braşov să participe cu fonduri din bugetul local pentru o seamă de evenimente şi la o serie de asocieri. 13. pentru proiectul „Recalificare noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. a supus spre aprobare Consiliului Local nivelul taxelor speciale ale Municipiului Braşov pe anul 2010. 12. a implementat HCL nr.2010. 2 centre bugetare pentru învăţământul tehnologic .07.410/10.01. din bugetul local. dintr-un nr.2011.

 Acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate. Compartiment Secretariat .  Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.Arhivă Misiunea Direcţiei:  Îndrumă şi coordonează activitatea serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei.  Rezolvă în termen corespondenţa repartizată.  Reprezentarea instituţiilor în litigiile aflate pe rol. în vederea cunoaşterii şi înţelegerii de către aceştia a drepturilor si obligaţiilor proprietarilor de apartamente de bloc. corespondenţă purtată cu persoane fizice şi juridice. potrivit prevederilor legale.  Verifică şi vizează actele ce se încheie în formă autentică de către Municipiul Braşov. instituţii locale şi centrale.  Verifică şi semnează documentele întocmite de serviciile. astfel: . 10/2001.  Verifică corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari. 10/2001. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara. stabilit potrivit legii. Cadastru.  Colaborarea cu cetaţenii.  Întocmeşte lucrări de îndosariere.  Redactează acţiunile şi căile de atac în dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată.  Verifică şi vizează declaraţiile de întreţinere pentru persoanele care beneficiază de ajutor financiar din Germania.DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 1. 10/2001 3. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 4.  Aplică prevederile legilor fondului funciar.  Ţine evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol.  Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către Consiliul Local Braşov şi Dispoziţiile de Primar.  Coordonează activitatea Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr. Biroul Contencios 2. Serviciul Autoritate Tutelară 5.  Rezoluţionează documentele înregistrate la nivelul direcţiei şi care urmează a fi prelucrate de serviciile din alcătuirea direcţiei. Registru Agricol şi Fond Funciar 6. La Cabinet Director au intrat spre rezolvare un număr de 2135 cereri de la cetăţeni. Serviciul Intabulări. În anul 2010.  Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret.  Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr.  Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local.  Reprezintă interfaţa de comunicare şi promovare a activitaţilor Primăriei către cetaţeni şi partenerii interni. precum şi cu serviciile din cadrul primăriei ) care au fost semnate sau rezoluţionate de către Director DJAPL.  Organizează şi susţine audienţele cetăţenilor referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul DJAPL. în Direcţia Juridică si de Administraţie Publică Locală s-au înregistrat un număr de 30599 documente (acte intrate prin registratura primăriei către DJAPL şi subnivelele sale.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei. Valorificare. Biroul pentru aplicarea Legii nr. birourile şi compartimentele din direcţie.  Asigură stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local. instituire tutele si curatele.  Iniţiază programe de promovare în rândul cetaţenilor a legislatiei care priveste asociaţiile de proprietari.  Apără interesele Municipiului Braşov în fata instanţei.  Efectuează anchetele sociale.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov.  Ţine evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov.

10/2001 modificată cu privire la imobilele proprietate personală. 1 A. 5 acte poartă viza nefavorabil întrucât petenţii solicitau vizarea unor formulare tip pentru constatarea obligativităţii de asigurare a muncitorilor sezonieri români. str.10 Dispozitii de Primar. .60 declaraţii de întreţinere pentru persoanele ce beneficiază de ajutor financiar din Germania. iar instituţia noastră nu deţine datele a căror confirmare sau infirmare. Lungă nr.soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul serviciului . Ion Raţiu nr. cu sediul în str. . modificată cu privire la imobilele proprietate personală:  3 dispoziţii de primar  5553 citaţii. a Primarului şi a Primăriei Braşov în faţa instanţelor de judecată . instituţii locale şi centrale.10/2001: . comunicări  486 contracte cu acte adiţionale pentru avizare de legalitate Dosare pe rol instrumentate de consilierii juridici în 2010 – 1362 dosare  23 dosare de instanţă înregistrate în 2003 şi instrumentate în 2010  23 dosare de instanţă înregistrate în 2004 şi instrumentate în 2010  36 dosare de instanţă înregistrate în 2005 şi instrumentate în 2010  46 dosare de instanţă înregistrate în 2006 şi instrumentate în 2010  119 dosare de instanţă înregistrate în 2007 şi instrumentate în 2010  157 dosare de instanţă înregistrate în 2008 şi instrumentate în 2010  330 dosare de instanţă înregistrate în 2009 şi instrumentate în 2010  628 dosare de instanţă înregistrate în 2010 şi instrumentate în 2010 Servicii către persoane fizice şi juridice: Adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr.redactarea de dispoziţii de Primar şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local Activitatea Biroului: În anul 2010 au intrat spre rezolvare un număr de:  2448 de cereri de la cetăţeni. - BIROUL CONTENCIOS Misiunea Biroului: . .peste 2293 dosare. Au fost inregistrate un număr de 128 de solicitări din partea cetăţenilor pentru înscriere în audienţă.10/2001 1.25 acte rezolvate intern 121 acte rezolvate favorabil din care: . se solicita.reprezentarea Municipiului Braşov. a Consiliului Local Braşov.oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Primăriei .14 adeverinţe care atestă efectuarea practicii de specialitate în cadrul DJAPL . 1 solicitare (parţială) care ulterior a fost soluţionată favorabil .  Avize la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică. 10/2001.  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR.1 proiect HCL. Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. după caz. din care 92 adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr.36 de sesizări şi lucrări diverse. 1983 acte transmise în operare la servicii din cadrul instituţiei.participarea la licitaţiile organizate la nivelul Primăriei şi semnarea contractelor care au rezultat în urma licitaţiilor . . În această situaţie s-a recomandat ca petenţii să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă situat în Braşov. 17 şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov.

etc. Au fost întocmite: . Fond Funciar. Redactarea de rapoarte şi ulterior a dispoziţiilor de primar.10/2001-rep.11 notificări au fost soluţionate prin compensarea cu teren pus la dispoziţia Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate.10/2001-republicată. combinate. din totalul de 2298 (pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 5 dosare noi). în temeiul Legii nr. conform Legii 247/2005.2010-31. .10/2001.66 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. respectiv: întâmpinări. SERVICIUL INTABULĂRI.585 solicitări către compartimentele interne ale Primăriei Municipiului Braşov. pentru obţinerea avizului de legalitate şi.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. REGISTRU AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR Misiune Identificarea.2010 în cadrul Serviciului Intabulari. . constatare nulitate absolută. Cadastru. necesare pentru rezolvarea notificărilor. . care se află în diferite stadii de soluţionare (solicitare acte pentru completarea dosarului. s-au înregistrat 2924 documente.. sens în care. 4 consilieri juridici au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr. diferite cereri adresate instanţei.10/2001. având ca obiect modificări şi completări. CADASTRU. Judecătoria Braşov . transmiteri de dispoziţii de primar. cu termene de judecată de celeritate. . din care 1016 reprezintă: . nefăcând obiectul Legii nr. pentru comunicarea acestora la Instituţia Prefectului Braşov. sigilare şi comunicare. VALORIFICARE. în temeiul Legii nr. ulterior.solicitări din partea petenţilor. Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor. evidenţa bunurilor aflate in proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov Finalizarea aplicării legilor fondului funciar Evidenţa gospodăriilor in Registrul Agricol Obiective Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate publică sau privată a Municipiului Brasov Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar Activitatea In perioada 01.10/2001.completări din partea notificatorilor la dosarele administrative.10/2001. rezolvate parţial şi ulterior. etc). . pe rolul instanţelor. .10/2001. de două săptămâni. note de şedinţă. rectificare de CF. de la începutul anului 2010 au fost soluţionate. concluzii scrise. Soluţionarea corespondenţei din cadrul biroului: La nivelul anului 2010.În anul 2010. transmiterea la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietătilor Bucureşti. către notificatori).12. 173 notificari. înştiinţări. 2.01. alte instituţii (solicitări înscrisuri. având ca obiect propunerea de acordare de despăgubiri. în cadrul Biroului pentru Aplicarea Legii nr. răspunsuri la solicitările petenţilor. având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.cereri de revendicare adresate altor instituţii. având ca obiect restituirea în natură a imobilului revendicat. 3. astfel: . în temeiul Legii nr. conform recomandărilor Instituţiei Prefectului şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti.48 notificări au fost respinse. şi întocmirea de lucrări. .înscrisuri de la alte instituţii. .1323 adrese externe către notificatori.Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. reveniri la adresele anterioare. opisare. mai sunt în lucru 227 notificari. recursuri. 4. se efectuează operaţiuni de multiplicare. În prezent. Astfel. emise în temeiul Legii nr. în condiţiile legii speciale. în total. transmise Primăriei Municipiului Braşov pentru rezolvare etc. Registru Agricol s-au desfăşurat următoarele activităţi: . obiecţiuni la rapoarte de expertiză.32 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent. note de şedinţă.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.S-au instrumentat 96 dosare având ca obiect fond funciar. . .

-

-

-

-

-

-

-

S-au întocmit situaţii şi proceduri prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, precum şi reconstituirea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov. Au fost preluate 1037 cereri de atribuire a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 Au fost emise 892 decizii de atribuire a terenurilor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, decizii emise în baza a 165 Ordine ale Prefectului Intretinerea bazei de date referitoare la art. 36 din Legea nr. 18/1991, baza de date transferată în aplicaţia GIS Au fost verificate şi avizate 203 documentaţii tehnice topografice referitoare la terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Braşov (anexele prevăzute de Ord. Nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ) Au fost verificate şi avizate 64 procese verbale de vecinătate conform prevederilor Dispoziţiei de Primar nr. 2790/05.10.2004 republicată, conform Dispoziţiei de Primar nr. 29031/22.07.2008, conform anexei nr. 2 (anexa 18) din Ord. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Au fost întocmite 330 Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Brasov privind domeniul public şi privat al Municipiului Brasov, respectiv hotărâri ce au ca obiect dezmembrări , contopiri, alipiri, de terenuri, radiere drept de administrare a diverselor persoane juridie asupra terenurilor aflate in domeniul public sau privat, vânzarea directă sau vânzarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând domeniului privat al Mun. Braşov, darea în folosinţă gratuită către persoane juridice, a unor imobile, asocieri cu diferite persoane juridice în vederea realizării obiectivelor de investiţii în care Municipiul Braşov este partener. A fost clarificată situaţia juridică (situaţia de carte funciară) pentru circa 420 imobile (intabulare străzi, construcţii- unităţi de învăţământ, sedii administrative, cabinete medicale, diverse construcţii şi terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov), însemnând întocmirea de documente administrative şi autentice pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară conform prevederilor legale în vigoare(Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ord 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu modificările şi completările ulterioare). Documentaţii privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a fostului Rulmentul SA Braşov Documentaţii privind reconstituirea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov conform Legii nr. 160/2010 Documentaţii privind declararea de utilitate publică a tronsonului III- Ocolitoarea Municipiului Braşov (177 buc.) Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor proprietatea Municipiului Braşov ce fac obiectul proiectelor aprobate pe lista PID Braşov (drumul Coresi, Piaţa Unirii, Pasaj Independenţei, Piaţa Sfatului, Complex Multifuncţional Poiana Braşov, Cămin Bătrâni Noua, Centrul Vocaţional Astra) Documentaţie privind preluare imobil de la MAPN- imobil str. Agricultorilor nr. 2 şi predarea spre ANL Bucureşti Documentaţii privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a cinematografelor din Municipiul Braşov Documentaţie privind preluarea în proprietatea publică de la Ministerul Public a imobilului situat in Mun. Braşov str. Fundăturii nr. 2 Documentaţii privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov Documentaţie privind constituirea fondului de vânătoare aferente proprietăţilor Mun. Braşov Documentaţii privind semnarea proceselor verbale de vecinătate ale Municipiului Braşov cu localităţile limitrofe Urmărirea derulării contractelor şi contractelor subsecvente încheiate cu SC Danina Star SRL , SC Funciara SRL şi SC Palcons SRL referitoare la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietatea Municipiului Braşov (Statul Român) şi întocmirea documentaţiilor contabile (referate, ordonanţări de plată, facturi)

-

-

- Acte administrative : Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol Adeverinţe pentru încadrarea terenului in intravilan -75 buc Eliberare Titluri de Proprietate – 6 buc având ca beneficiari persoane fizice şi juridice Crearea bazei de date referitoare la emiterea titlurilor de proprietate conform proceselor verbale de punere în posesie Intocmire procese verbale de punere în posesie- 10 buc Intocmire procese verbale de predare primire imobile ce au facut obiectul legilor speciale de retrocedare (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi Ord. De Urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România) - 19 buc Referate şi dispoziţii de primar- 9 buc avizare planuri pentru terenuri care au făcut obiectul legilor fondului funciar- 11 buc Eliberare certificate producător- 131 buc şi întocmirea a 520 procese verbale în baza HG nr. 661/2001 Eliberare bilete proprietate animale-8 buc Cereri înscriere terenuri in reg. Agricol-78 gospodării (poziţii nou înfiinţate) Eliberări adeverinţe registru agricol- 57 buc Inregistrare şi verificare contracte arendă- 21 buc Intreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent Identificarea după caz a actualilor proprietari ai terenurilor aferente obiectivului de investiţie Centura ocolitoare a Municipiului Braşov-tronson 3 Verificarea în teren si completarea unui numar de 120 chestionare statistice privind culturile vegetale si efectivele de animale detinute de persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol Intocmirea darilor de seama statistice solicitate de Directa Judeteana de Statistica si Directia Judeteana pentru Agricultura Pregatirea si executarea lucrarilor privind efectuarea Recensamantului General Agricol 2010 conform prevederilor OG nr. 1370/2009 Deplasarea in teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de inlocuire a animalelor afectate de enzotii Adrese corespondenta –8796 adrese catre persoane fizice, juridice si alte servicii din cadrul Primariei Mun. Brasov.

SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
Misiunea  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  Rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari;  Organizarea de medieri între proprietari şi asociaţiile de proprietari din care fac parte;  Efectuarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune la asociaţiile de proprietari;  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea întocmirii protocoalelor de desprindere;  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea aplicării prevederilor O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe. Activitatea: 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari Rezultate:  Informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari în scopul sprijinirii acestora pentru buna desfăşurarea a activităţii specifice în blocurile de locuinţe.  Întocmirea şi distribuirea materialelor de interes pentru asociaţiile de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în cazul organizării adunărilor generale în cadrul asociaţiei de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor în cazul desprinderii şi înfiinţării de noi asociaţii.

2. Organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari Rezultate:  Organizarea exercitării controlului financiar – contabil şi de gestiune la 73 de asociaţii de proprietari în decursul anului 2010.  În urma controalelor financiare executate, datorită neregulilor constatate s-au aplicat sancţiuni cu avertisment şi amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.500 lei.  Întrucât s-au constatat şi unele fapte care potrivit legii pot constitui infracţiuni, mai multe dosare de control au fost transmise spre cercetare organelor competente. 3.Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri punctual fiecărui petent. Rezultate:  2609 de documente înregistrate în cadrul serviciului,  Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în conformitate cu legislaţia specifică. 4.Implicarea în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Rezultate:  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor.  Întocmirea şi distribuirea formularelor pentru înscriere în program.  Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe înscrise în program.  Notificarea asociaţiilor de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  Întocmirea actului adiţional la contractul de mandat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  În cursul anului 2010 au fost demarate lucrările privind creşterea performanţei energetice la un număr de 36 de blocuri de locuinţe, lucrări care se vor finaliza în anul 2011. 5. Participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. Rezultate:  Participarea inspectorilor din cadrul serviciului la aproximativ 36 adunări generale la asociaţiile de proprietari care au fost verificate din punct de vedere financiar – contabil, pentru înştiinţarea proprietarilor privind neregulile constatate şi măsurile impuse pentru intrarea în legalitate, la care s-au efectuat modificări în structura organizatorică.  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor. 6. Asigurarea atestării administratorilor de imobile prin punerea în aplicare a prevederilor art. 54, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi art. 58 din H.G. nr. 1588/2007 şi H.C.L. nr. 243/2008 care reglementează atestarea de către primari la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, a administratorilor de imobile; Rezultate:  Reactualizarea bazei de date cu administratorii atestaţi (bază de date care la sfârşitul anului 2010 conţinea 777 poziţii) şi întocmirea unei liste publice cu acordul administratorilor atestaţi, care este publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro. şi care la sfârşitul anului 2010 conţinea 493 de poziţii.  Organizarea concursurilor şi atestarea persoanelor pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile. În anul 2010 au fost atestate 39 de persoane, fapt care a condus la încasarea taxei de atestare în sumă de aproximativ 3800 lei. 7. Organizarea unor şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari în vederea încheierii protocolului de desprindere. Rezultate:  În această situaţie s-au aflat 6 asociaţii de proprietari. 8. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov. Rezultate:  În baza de date a serviciului erau înregistrate la finele anului 2010 aproximativ 1323 de asociaţii de proprietari, care se reactualizează cu date reale şi complete. 9. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termică a imobilelor Rezultate:  În baza de date a serviciului sunt înregistrate aproximativ 523 asociaţii de proprietari.  Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.

 36 monitorizări tutele minori .  158 monitorizări curatele minori .  22 anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei condamnaţilor. comunicări. programe de vizitare minori.  63 solicitări pentru evaluări şi consilieri psihologice efectuate de către Biroul de Consiliere Psihologică până în data de 30. încuviinţare de vânzări. instituţii locale şi centrale:  645 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ .  62 avizări.  39 Dispoziţii de Primar.2010 Servicii către populaţie:  anchete sociale. redactarea de dispoziţii de primar şi elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local. semestrial.  77 anchete sociale pentru acordarea burselor socio-medicale. COMPARTIMENT SECRETARIAT . . SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Misiunea serviciului: Asigurarea serviciului de protecţie a drepturilor şi intereselor anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.  286 dispoziţii privind instituirea curatelelor de boală.  14 curatele speciale de reprezentare în instanţă.  106 avize pentru încheierea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră în favoarea persoanelor vârstnice. Obiective Asigurarea în termen legal a tuturor lucrărilor compartimentului.  37 dispoziţii de încetare curatelă pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. cumpărări. restituiri CEC sau bănci comerciale.  188 curatele speciale de acceptarea succesiunii în numele minorilor. donaţii în contractele unde sunt implicaţi minori.  125 cereri. a stabilirii domiciliului minorilor. sesizări şi lucrări diverse.  dispoziţii.  21 dispoziţii emise pentru instituirea tutelei în cazul bolnavilor puşi sub interdicţie. Rezultate:  Înregistrarea Situaţiilor Elementelor de Activ şi Pasiv depuse de asociaţiile de proprietari. instituţiile locale şi centrale.ARHIVA Misiunea Derularea activităţilor de secretariat şi arhivă.  12 dispoziţii de încetare a tutelei pentru bolnavii puşi sub interdicţie.08.  emite avize de principiu la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de întreţinere şi renta viagera în favoarea persoanelor vârstnice.  293 citaţii.  evaluări psihologice la solicitarea instanţei sau a cetăţenilor şi consiliere psihologică pentru minorii ai căror părinţi sunt în dificultate. Activitatea serviciului: În anul 2010 la Serviciul Autoritate Tutelară au intrat spre rezolvare un număr de 2978 de cereri de la cetăţeni. Rezolvarea corespondenţei. stabilire pensii de întreţinere . Activităţile serviciului > Soluţionarea corespondenţei adresate de către cetăţeni.  39 anchete sociale pentru minorii aflaţi în plasament.  698 dispoziţii privind aprobarea dărilor de seamă şi descărcarea de gestiune a curatorilor şi a tutorilor.10.  36 dispoziţii privind instituirea curatelelor pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească.  60 dispoziţii de încetare a curatelelor de boală.

publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara. . . . Rezultate: .  2 anulate. > Stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.  63 au fost soluţionate nefavorabil  475 cereri din cadrul Primariei Municipiului Braşov – eliberat copii > Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie întocmite de serviciile de specialitate. 61/2002. Rezultate: 310 procese verbale întocmite de serviciile de specialitate : . potrivit prevederilor legale > Preia corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii. > Întocmirea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local. si Dispoziţiile de Primar.411 Dispoziţii de Primar . conform Legii nr.  1 operare. .  97 declinat competenţa. Rezultate: 942 acte din care :  83 adeverinţe eliberate. .  4 trimise spre rezolvare.333rezolvate favorabil. nr. > Elaborează şi păstrează evidenţa documentelor normative emise în cadrul instituţiei.11 şedinţe ordinare 1 şedinţă extraordinară 3 şedinţe de urgenţă.65 trimise la Direcţia Fiscală Braşov. Rezultate : au avut loc 15 şedinţe ale Consiliului Local. organelor de specialitate pentru executarea silită pe cele necontestate sau a căror contestaţii au fost respinse de instanţă. > Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.Rezultate: 5. Rezultate : 5. înaintându-le instanţei pe cele contestate.L. nr.3 avertismente. în termenele şi procedurile prevăzute de O.G.200 achitate.  Eliberează acorduri pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. . . > Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret.  321 au fost soluţionate favorabil.2 anulate.871 Hotărâri ale Consiliului Local > Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către C. .  992 intern.1 restituit.762 plicuri primite.6 trimise la primăriile unde domiciliază contravenienţii.17.33 contestate.  42 rezolvate parţial.G. stabilit potrivit legii.  139 rezolvate nefavorabil. 2/2001 şi O.610 acte înregistrate pentru acest compartiment din care  4. 60/1991.

etc. Cvartetul Hypnotique. operă.  Colaborare cu sectorul O. colaborarea cu instituţiile de cultură. Kemer – Turcia.G-uri. I. filarmonică. TURISM ŞI EVENIMENTE Misiune Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale municipalităţii. Programul acestei ediţii a cuprins evenimente dedicate Braşovului: lansarea cărţilor: “Scheiul” – acad. sprijinirea activităţii şi asigurarea de servicii pentru O. Minsk – Belarus. Avem 9 relaţii de înfrăţire: Tampere – Finlanda. Activităţile serviciului 1. Caracterul spectaculos al Coborârii Junilor. Turism şi Evenimente 2. care reuneşte cartea. muzica. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE 1. Acest eveniment se bucură de o deosebită apreciere. Biroul Relaţii Externe. fie cu oraşe. organizarea de evenimente cu specific sociocultural pentru municipiul Braşov. Gent – Belgia. Parma – Italia. Turism şi Evenimente a promovat 19 de proiecte de HCL.  Colaborarea cu instituţiile de cultură locale (teatre. Trikala – Grecia şi 4 de colaborare (Musashino – Japonia. Holstebro – Danemarca. Obiective  Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. dezvoltarea programelor de cooperare teritorială prin proiecte cu finanţare europeană. rit. Regiunea Veneto – Italia. Organizarea de evenimente pe raza Municipiului Braşov Toate evenimentele culturale au fost desfăşurate sub egida aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. mese rotunde şi conferinţe. Promovarea de proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Braşov – în anul 2010 Biroul Relaţii Externe. iar serile au fost dedicate muzicii şi poeziei în recitaluri de excepţie susţinute de: actorul George Custură şi Quartetto Brassovia. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. Programe de Dezvoltare BIROUL RELAŢII EXTERNE. arta fotografică într-un regal de manifestări culturale: lansări de carte şi muzică. dar şi . Acest eveniment este un spectacol cu elemente de mit.  În perioada 11 – 14 martie 2010 s-a desfăşurat la Braşov „Târgul Internaţional de Carte şi Muzică”. Tours – Franţa. participarea fiind naţională şi internaţională. iniţierea unor noi relaţii internaţionale. ceremonie şi magie.N. Serviciul Strategii. Organizarea deplasărilor în străinătate şi a vizitelor partenerilor din străinătate.G local.  Realizarea de materiale promoţionale. în scopul realizării unor obiective sau proiecte de interes pentru municipiu.N.”  În perioada 18 – 19 martie 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România. actorul Dorel Vişan. Leeds – Marea Britanie. pictura.V.  Prezenţă activă a Municipiului Braşov în cadrul asociaţiei A. un secol de arhitectură 1889-1989”. “Braşovul.DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE.  În 11 aprilie 2010 a avut loc Parada Junilor Braşoveni. dezbateri şi simpozioane.C (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) şi a Asociaţiei Energie-Cités. Györ – Ungaria. recitaluri de poezie. Kastoria – Grecia. Limassol – Cipru. Nurenberg – Germania). muzee).  Implicarea în proiecte europene. eveniment de mare succes aflat la a VII-a ediţie. Realizarea şi coordonarea unor noi relaţii de colaborare cu Linz – Austria. Alexandru Surdu. 3. alături de parteneri din ţări membre UE. naista Oana Lianu şi Annamari Dancs etc. facilitarea de schimburi culturale interne şi internaţionale. Consolidarea relaţiilor de înfrăţire prin organizarea de acţiuni comune şi realizarea unor relaţii noi. “Sărbătoarea Junilor la Paşti – Obicei particular al Românilor din Schei” – G. 4. 2. vernisaje de expoziţii. Rishon LeZion – Israel. Netanya – Israel.  Intensificarea schimburilor existente în cadrul relaţiilor de înfrăţire.E. Pitiş. fie cu organisme internaţionale. “Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII – XVIII)” – Ioan-Aurel Pop. vizând în special acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov şi asocierea Municipiului Braşov cu instituţii sau ONG-uri ori parteneriate.

împreună cu Orchestra şi Corul din Valencia. în Parcul „Nicolae Titulescu”. La acest eveniment au participat cele mai inovative şi populare trupe de jazz internaţionale: Tuba Project + One. proiect organizat de Depoul de Artă Urbană şi Librăriile Cărtureşti. filiala Braşov. la organizarea celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. Szerekovan Janos (Ungaria) şi Marian Pop (Cluj). în Piaţa Sfatului din Braşov. Pe parcursul transmisiei. În perioada 19 – 23 mai 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. Am colaborat la susţinerea marcării evenimentului „Ziua europeană a limbilor” organizat de Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German în cadrul proiectelor culturale comune apreciate şi susţinute de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Bucureşti. În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2010 am organizat Târgul de Toamnă eveniment care a cuprins Târgul de Flori. ocazie cu care cei prezenţi au avut parte de porţii mari de entuziasm contagios. care este o competiţie de tradiţie care s-a bucurat de participarea sportivilor români şi străini. în parteneriat cu Institutul Cultural Român. eveniment sprijinit de primărie. Corului Astra (dirijor Ioan Oarcea). În data de 1 septembrie 2010 Dan Pavalache a lansat volumul „Cronică de Braşov". Silvia Vazquez (Frasquita).            frumuseţea costumelor fac ca străzile din centrul vechi al oraşului să se umple de localnici şi turişti români şi străini. comunitatea elenă. concerte. Primăria Braşov a participat ca partener la organizarea Târgului O. cu sprijinul financiar al Primăriei. Festivalul etno-medieval Etnovember 2010. În perioada 14 august – 30 august 2010 am colaborat la susţinerea expoziţiei itinerante „Reverii urbane” a artistului plastic Sasha Meret. În data de 18 iunie 2010 cea mai îndrăgită operă în rândul publicului meloman (alături de „Traviata“ lui Verdi). comunitatea germană. Programul artistic a fost prezentat de ansambluri de muzică şi dansuri româneşti tradiţionale dar şi de celelalte comunităţi care trăiesc şi muncesc în Braşov: comunitatea maghiară. În data de 10 iulie 2010. Fundaţia Istorică Firo. 275 de exemplare au fost donate liceelor şi şcolilor braşovene. în cadrul căruia s-au reunit foştii deţinuţi şi persecutaţi politici din fostele ţări comuniste. a avut loc a II-a ediţie a Crosului de caritate „Aleargă TU pentru ei!” în beneficiul pacienţilor HOSPICE Casa Speranţei. José Manuel Barroso. diverse experimente şi workshop-uri. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul „Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale“. Primăria Municipiului Braşov a sprijinit organizarea evenimentului Braşov Anniversary Jazz Nights în perioada 4 – 5 iunie 2010. rodul unei cercetări îndelungate despre istoria oraşului de sub Tâmpa. Vincenc Esteve (Remendado) şi Mario Cassi (Morales).G. Ordinul Arhitecţilor din România. cunoscut şi sub denumirea de Serbările Mediatecii Norbert Detaeye. În 15 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul 15 Noiembrie” ediţia a XXI-a. Zona de Creaţie şi Green Hours.N. În data de 17 iunie 2010 în Piaţa Sfatului.. Preşedintele Comisiei Europene. Fundaţia Ithaka. Corului Bach (dirijor Steffen Schlandt). membri ai Corului Operei (diriijor Diana Bâldea). Spectacolul a fost dirijat de Steffen Schlandt şi s-a bucurat de participarea a 120 de corişti. Marcelo Alvarez (Don Jose). Centrul Cultural American. Corului Melos (dirijor Elena Criveanu). Marina Rebeka (Micaela). dornici cu toţii să admire o paradă renumită în toată ţara şi în ultimii ani şi în străinătate. În cadrul acestui festival au fost organizate expoziţii interactive. Târgul de vinuri şi programe artistice. a avut loc un grandios spectacol cu „Carmina Burana“ de Carl Orff. Corul Liceului de Muzică „Tudor Ciortea“ (dirijor Camelia Epure). Spectacolul face parte din şirul manifestărilor dedicate împlinirii a 775 de ani de la prima atestare documentară a oraşului. comunitatea rromă. Paul Szot (Escamillo). teatru. cu tematica „20 de ani de participare cetăţenească la Braşov”. fiind susţinut şi de această dată de Primăria Braşov. Ca şi în cadrul altor evenimente pe care le-am organizat. a adresat câteva cuvinte publicului participant subliniind importanţa solidarităţii între toţi cetăţenii pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială. Corului Canzonetta (dirijor Ingeborg Acker) şi Corului Corona Melos (dirijor Camelia Epure) şi a soliştilor Irina Iordăchescu (soprană). cu toţii au avut ocazia de a-şi prezenta tradiţiile şi obiceiurile în faţa unui public numeros şi entuziast. . trupe foarte talentate. sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Spectacolul a fost proiectat pe două ecrane amplasate în Piaţa Sfatului cu sprijinul Primăriei. „Carmen“ interpretată de Elina Garanca (Carmen). Bourbon Jazz Unit şi InterPlay. Fabio Previati (Dancaire). în perioada 11 – 12 septembrie 2010. care aparţin noii generaţii de jazz. eveniment sprijinit de Primăria Municipiului Braşov. Adriana Zabala (Mercedes). a avut loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2010.

Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media Art pentru realizarea evenimentului ETNOVEMBER 2010. Oktoberfest (Clubul Economic German).  număr utilizatori – 1100/an. Festivalul Etnovember 2010 (Asociaţia Detaeye Media & Art. Umbrela Verde (Tuborg România) – campanie de responsabilizare faţă de mediu. pentru organizarea la Braşov a celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO.  cursuri de caligrafie japoneză: 14 de participanţi/săptămână. 85 cursanţi/săptămână. volume solicitate – 900/an. .Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni pentru realizarea proiectului Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată. act constitutiv. finanţatori etc. oferind tuturor braşovenilor şi turiştilor bucuria unui sfârşit de an plin de bucurii şi daruri. Colocviul Naţional de Literatură Contemporană la a V-a ediţie. . şi în 2010.  Consiliere directă/ e-mail pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă sau de la bugetul local.  cursuri de e-tegami (pictarea de vederi) – 50 de participanţi/an.  cursuri de benzi desenate: 11 de participanţi/săptămână. Sprijinirea activităţii ONG-urilor de interes local prin:  Consiliere şi distribuire de materiale informative pentru cetăţeni şi ONG-uri: procedura de înfiinţare a unui ONG.  Participarea la diferite lansări de proiecte. 7.Municipiului Braşov cu Asociaţia „15 Noiembrie 1987” pentru comemorarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987. . Coordonarea activităţilor desfăşurate la Centrul de Schimburi Culturale Musashino – Japonia şi la Centrul IT. Crosul de Caritate (Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”). model de statut. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. „ Transilvania Motor Land”.  Asocierea .  cursuri de limbă japoneză: aprox.Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. În 9 decembrie 2010 am sprijinit organizarea deschiderii Şcolii de toamnă pentru profesorii de limbă spaniolă din România. programe de finanţare active pe domenii de activitate. . 6. Parada Junilor.  cursuri de ceremonie a ceaiului: 20 de participanţi/lună. .  bibliotecă: nr.  Ca în fiecare an. în organizarea ediţiei 2010 a evenimentului „ Braşov – oraş din poveste” în perioada 6 decembrie – 31 decembrie.  Actualizarea Catalogului ONG-urilor şi a listei cu Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Braşov pe site-ul www. conferinţe.Municipiului Braşov cu Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România.  Parteneriate/ Colaborări şi/sau cofinanţarea de la bugetul local a evenimentelor promovate în parteneriat cu ONG-uri locale: Târgul Internaţional de carte şi muzică (Asociaţia Libris Cultural).  Organizarea Târgului ONG-urilor în perioada 11 – 12 septembrie 2010. Crosul 15 Noiembrie (Asociaţia 15 Noiembrie 1987). Turism şi Evenimente s-a implicat activ. Sprijinirea de schimburi culturale Colaborarea cu Asociaţia Mode H Europe (contact prin intermediul Primăriei oraşului Tours – Franţa) şi cu Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru participarea unui grup de persoane cu handicap motor din Braşov la proiectul Mode H în cadrul căruia persoane cu handicap motor din Braşov au prezentat o versiune adaptată a filmului muzical West Side Story. evenimente ale organizaţiilor. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 150 de participanţi provenind din 7 ţări europene. în colaborare cu Colegiul Naţional Unirea şi Ambasada Spaniei la Bucureşti.  Sprijinirea iniţiativei ONG-urilor de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov unor braşoveni cu merite deosebite. precum şi o atmosferă de sărbătoare de neuitat.brasovcity.ro. 5. filiala Braşov. Biroul Relaţii Externe. împreună cu celelalte servicii din Primăria Municipiului Braşov.

Jesenik (Cehia).S. etc.C.V. 10.E. etc). Leu Sandu Valerică. Manchester (Marea Britanie). dedicată aleşilor responsabili cu problemele culturale. au fost alese pentru studiu proiectul privind fibra optică şi serviciile oferite pe bază de fibră optică în Almere-Olanda şi proiectul e-dialogos al Primăriei Trikala care este o platformă democratică on-line ce vizează consolidarea guvernării democratice la nivel local. fax şi e-mail.  Răspunsuri către ONG-uri. Domeniul major de intervenţie 5. un organism guvernamental din Malta şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare . Cooperare Teritorială Europeană în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană  Proiectul european Digital Cities (Oraşe Digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiilor informatice şi de comunicare) se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC.C. Proiectul a debutat în octombrie 2008 iar Municipiul Braşov a devenit partener în proiect în iulie 2009. corespondenţă prin poştă. participarea la programe de cooperare şi schimburi între oraşe. a facilitării accesului la patrimoniu. natural local. pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi în special. pentru a obţine în urma unui audit marca europeană Qualicities. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Ioan Aurel Sbârcea. LES RENCONTRES. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Lendvay Eva. Xanthi (Grecia) şi Trikala (Grecia).E. Demersul Qualicities are la bază un set de criterii pe care Municipiul Braşov trebuie să le îndeplinească. Coordonarea Instituţiilor de Cultură  Susţinerea financiară a Festivalului de Teatru Contemporan şi colaborarea cu Teatrul “Sică Alexandrescu” în rezolvarea unor probleme organizatorice pe parcursul Festivalului. în calitate de membru al Asociaţiei A.U. dar şi agenţilor economici. Municipiul Braşov este membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi vicepreşedinte al asociaţiei. Principalul obiectiv al proiectului este abordarea ratei scăzute a pătrunderii tehnologiilor informatice şi de comunicare la nivel local prin furnizarea către structurile organizaţionale de strategii/ politici şi instrumente. de asemenea. 8. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) s-a angajat în demersul pentru obţinerea mărcii europene Qualicities în vederea promovării permanente a patrimoniului material/ imaterial.V. pentru a face posibilă dezvoltarea de oraşe digitale pe o scară europeană largă. Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnilor: Sergiu Chiriacescu. ENERGY CITIES – asociaţie pentru management energetic şi protecţia mediului.  Marca europeană Qualicities este acordată comunităţilor locale care aplică regulat Carta Europeană a oraşelor şi a teritoriilor culturale.E.  Demersul de Progres QUALICITIES Municipiul Braşov. ENERGIE-CITES şi al FORUMULUI EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ (F. a fost realizată o evaluare iniţială de către coordonatorul Polului tehnic European Qualicities din cadrul reţelei A. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care doresc să-şi dezvolte durabil economia în jurul activelor patrimoniale locale.E. AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) – asociaţie care are ca principal obiectiv valorificarea patrimoniului material şi spiritual al oraşelor şi totodată dezvoltarea turismului.V.). 11. Lider de proiect este Trikala – Grecia (oraş înfrăţit cu Braşovul). Partenerii proiectului sunt 5 municipalităţi europene: Almere (Olanda). Considerând utilă extinderea serviciilor electronice oferite cetăţenilor. Paralimni (Cipru). co-finanţate de Comisia Europeană. Paul Caracudă. 9. Acest model de bună practică a fost nominalizat printre primele 10 bune practici pentru Premiile Europene de E-Guvernare 2009.C. 12.  Participarea instituţiilor de cultură cu programe artistice specifice cu ocazia evenimentelor organizate de către serviciul nostru ( „Braşov – Oraş din poveste”. Acesta se va încheia în 2011. LES RENCONTRES – asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură. adoptată în octombrie 2000 de către autorităţile locale membre ale Asociaţei A. FORUMUL EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ – organizaţie care asigură între altele: legături cu peste 300 de oraşe din Europa şi sprijin pentru a le contacta. Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru constituit la nivel local pentru punerea în aplicare a demersului. Recomandări pentru ONG-uri locale active în vederea depunerii acestora la dosare de finanţare pentru proiecte de interes local.3. Colaborare cu structuri internaţionale Municipiul Braşov este membru al asociaţiilor AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură). Implementarea proiectului „ Braşovul – Centrul turismului românesc” În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Proiectul este derulat de Umbrela Verde (program al URBB – Tuborg România) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. 15 noiembrie. efectuare plăţi. implicare în derularea diverselor Programe U.  Elaborare H.G-uri. Asociaţia 15 Noiembrie 1987. propunere.N. angajament. Activităţile biroului 1. dar şi o îmbunătăţire a imaginii de ţară. ordonanţare). .L.  Informări. etc.E.  Formulare financiare plăţi (referat.  Sprijinirea şi implicarea activă în organizarea tuturor evenimentelor desfăşurate de Primăria Municipiului Braşov :  Târgul de flori.  Programe evenimente. SERVICIUL STRATEGII. Elaborarea dosarului de candidatură a Braşovului la titlul de Capitală Verde a României în 2011. Prin realizarea acestuia. 2. PROGRAME DE DEZVOLTARE Misiunea Crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Braşov şi atragrea de fonduri nerambursabile pentru proiectele prioritare din Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov . Scopul proiectului este de a încuraja publicul român cu privire la respectarea mediului înconjurător.  Urmărirea derulării contractelor de asociere încheiate cu Asociaţia Detaeye Media & Art. Alte activităţi ale serviciului:  Corespondenţă relaţii internaţionale. 14. 15. Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România. Parteneriate. 13. adrese prelungire viză pentru cetăţeni străini care activează în O.  Informare.  Note justificative.  Contracte de achiziţie servicii. 22 decembrie.  Corespondenţă internă.  Adeverinţe diverse. se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii Municipiului Braşov. cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri. Municipiul Braşov a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „ Braşovul – Centrul turismului românesc”. Proiectul îşi doreşte de asemenea să încurajeze reprezentanţii autorităţilor locale şi cetăţenii să iniţieze şi să se implice în proiecte ecologice care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în marile oraşe ale României. Asociaţia Libris cultural. 1 decembrie.  Raport activitate.C. Proiectul are drept obiectiv promovarea produselor turistice specifice din Municipiul Braşov şi a zonei adiacente lui.  Organizare şi/ sau participare ceremonie depunere coroane: 26 octombrie (la mormântul lui Titulescu).uri. public-privat de proiecte pentru fondurile guvernamentale şi/sau fondurile structurale. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi implementarea acestora pe domeniile:  infrastructură  strategii şi programe de dezvoltare  promovare turism  resurse umane .  Referate: aprobare achiziţii. externă şi electronică.  Traduceri. Pregătirea în parteneriat public-public. Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă şi/sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse în vederea obţinerii finanţării. Răspunsuri la diverse solicitări.  Braşov oraş din poveste (20 de şcoli. Contracte de asociere. Târgul de vinuri. de dispoziţie.în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Obiective Accesarea unor programe de finanţare interne şi/sau externe. licee şi colegii cu peste 500 de copii participanţi au cântat colinde pe scena din Piaţa Sfatului).  Elaborare/ redactare acorduri de înfrăţire cu alte oraşe.

elaborare cerere de finaţare în vedera depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.valoarea proiectului :14.elaborare cerere de finanţare.285.406. Domeniul de intervenţie 1. Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de Primăria Braşov în calitate de solicitant sau partener 5.206. Axa prorritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului". „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.064.1. . . cooperări internaţionale 3.000 lei asistenţă financiară nerambursabilă .3. .686 lei. Sub-domeniul: Poli de creştere .29 lei .pregătirea documentaţiei şi clarificări solicitate de Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. în cadrul POR 20072013.20 lei din care asistenţă financiară neramburasbilă solicitată 794.20 lei . "Promovarea potenţialului turistic ş i crearea infrastructurii necesare.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. pentru finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi .373.implementarea proiectului . din care 700.valoarea proiectului: 812. 42 lei . Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.stadiul proiectului : proiect finalizat  proiect "Braşovul – Centrul turismului Românesc" depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul POR 2007-2011.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.772.valoarea proiectului: 990.pregătire documentaţie şi soluţionare clarificări solicitate de către Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.532. .valoarea proiectului : 756.523. Domeniul major de intervenţie 3.98 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 4.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare o proiect “Reabilitarea Parcului Tractorul Mare din Municipiul Braşov”.stadiul proiectului : proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Amenajare Piaţa Unirii" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare .valoarea proiectului :5. . dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământul profesional şi tehnic REMUS RĂDULEŢ din Braşov" . Iniţierea de parteneriate Primărie – alte instituţii pentru accesarea de fonduri nerambursabile. .proiect depus la Administraţia Fondului pentru Mediu. Domeniul de Intervenţie 5.4 .proiect depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.elaborare cerere de finanţare în vederea depunerii proiectului . 4.814.235. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul de intervenţie 1.pregătirea documentaţiei şi a clarificărilor solicitate de către Minsterul Dezvoltării Regionale şi Turismului .stadiul proiectului: proiect aflat în implementare  Proiect "Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov" .1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală .06 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 752. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" . Rezolvarea corespondenţei biroului Rezultate pe anul 2010  Elaborare şi implementare de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile interne sau externe:  Proiect "Reabilitare. în cadrul POR 2007-2013. .95 lei .69 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.122. .211.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.proiect depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admnistrative. pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.

. din care 14.  5 Dispoziţii de Primar.Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit.514. Rezultate:  150 de documente înregistrate în cadrul serviciului.000 EURO Stadiul realizării proiectului: finalizat decembrie 2010 1. Valoarea poiectului: 25.pregătire documentaţie în vederea implementării proiectului .715.191.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare. încadrarea proiectului în strategii şi programe naţionale .pregătire şi elaborare cerere de finanţare .  8 hotărâri de Consiliu Local .  Proiect "Reabilitarea Cinematografului Patria" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.385.şcoli generale.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Reabilitare drumuri forestiere Timişul Sec.. Gottingen (Germania).FALPREV – Instruirea personalului implicat în prevenirea recidivei” proiect finanţat prin Fondul European de Securitate Urbană.20 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 8.988.în prteneriat cu Ministerul Muncii. materiale informative şi documentaţii specifice domeniului. Consultanţă în vederea accesării de fonduri nerambursabile . Opava (Republica Cehă). . Familiei şi Protecţiei Sociale.56 lei. Domeniul de intervenţie 1. Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Virgiul Oniţiu” Braşov şi Fundaţia Agapedia Braşov. Submăsura b .valoarea proiectului: 5. în parteneriat cu consilii locale şi penitenciare din Valencia (Spania). „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.42 lei .1. 2. diverse ONG-uri.valoarea proiectului : 10. licee şi colegii.656.97 lei . Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.670 lei .132 lei. redactarea de dispoziţii de primar şi proiecte de hotărâri Consiliul Local.procurare informaţii necesare în elaborarea proiectului: date.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.082 EURO reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. în cadrul POR 2007-2013.valoarea proiectului: 20. Sub-domeniul: Poli de creştere .797.679. Domeniul Major de Intervenţie 6.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare  Proiectul . IMM–uri. Valoarea proiectului: 10.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii. Pârâul Susai şi prelungeşte drum nou Pârâul Susai" depus la Ministerul Agriculturii . .elaborare cerere de finaţare în vederea depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. informaţii statistice.847. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 17.o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala" finanţat prin POSDRU 2007-2013. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 4.  Proiect "Echilibru . Torino (Italia).cetăţeni activi în oraşe” proiect finanţat de Comisia Europeană în parteneriat cu Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere. Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale. Le Havre (France). Stadiul realizării proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiectul Voluntariat în Europa .926 EURO.428. Rezolvarea corespondenţei. în cadrul Programului Comenius.

L.DIRECŢIA TEHNICĂ 1.deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul Braşov. montarea şi întreţinerea mobilierului urban  Emite autorizaţiile pentru desfăşurarea transportului de persoane şi bunuri în regim taxi. amenajarea parcurilor. întreţinerea. achiziţia. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă. Serviciul Amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei 2.lucrări de întreţinere a acestora. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. eliberează aprobările de intervenţie pentru avariile apărute la reţelele tehnico-edilitare şi care necesită săpătură pe domeniul public  Organizează activitatea de ridicare şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public  Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului cu privire la demolarea construcţiilor neautorizate  Urmăreşte derularea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public şi lucrările de întreţinere.  Verifică respectarea Legii nr. organizează licitarea locurilor de parcare şi emite abonamentele aferente  Administrează zonele verzi prin: . evacuarea apelor meteo de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale  Organizează activităţile în caz de calamitate.).întreţinerea şi repararea instalaţiilor semaforizate. cu noile prevederi legale  Elaborează regulamentele. intersecţiilor şi sensurilor giratorii .confecţionarea. îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei prin sistematizarea intersecţiilor şi amenajarea de sensuri giratorii şi prin întreţinerea şi repararea drumurilor publice. scuarurilor. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente . privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.plantarea de material dendrofloricol în parcuri. Compartimentul Transport şi monitorizare 5. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie .montarea plăcuţelor cu denumirea străzilor în Municipiul Braşov . Serviciul Amenajare zone de agrement 3. stâlpi opritori. pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnico-edilitare  Verifică respectărea H.organizarea traficului rutier şi pietonal.activitatea de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului . a podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov . privind interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Braşov. în conformitate cu prevederile legale în vigoare  Implementează programe informatice pentru gestionarea datelor procesate în cadrul Direcţiei Tehnice  Corelează regulamentele şi normele elaborate.421/2002. în conformitate cu prevederile Legii 50/1994. cu modificările şi completările ulterioare. ori al unităţilor administrativ teritoriale  Amenajează parcările de reşedinţă. pe aliniamentele stradale şi scuaruri . Compartimentul Implementare proiecte 4.C. mână curentă etc. reparaţii curente şi modernizare a echipamentelor din sistemul de iluminat public  Participă la amplasarea instalaţiilor electrice ornamentale în perioada sărbătorile de iarnă  Eliberează Certificatele de Urbanism pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnicoedilitare şi eliberează Autorizaţiile de Construire.148/2005. conform legislaţiei specifice şi monitorizează activităţile de transport în regim de taxi  Emite avizul de specialitate şi/sau al Comisiei de Circulaţie. Serviciul Achiziţii publice ATRIBUŢII  Participă la asigurarea siguranţei circulaţiei prin: . asigură intervenţa rapidă a utilajelor aparţinând instituţiilor abilitate pentru asemenea intervenţii speciale  Întreţine fântânile arteziene cu şi fără recirculare  Eliberează şi ţine evidenţa permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele care se deplasează pe arterele cu restricţii de circulaţie din municipiu  Eliberează avizele de principiu şi aprobările de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. procedurile şi instrucţiunile privind planificarea.

 Întocmeşte caietele de sarcini.nr. programe anuale şi de perspectivă privind construcţia. semnarea şi transmiterea actelor solicitate  Verificarea respectării condiţiilor impuse în actele eliberate Obiective .195/2002.C. nr 243/2005. aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei. conform standardelor în vigoare.Inregistrarea vehiculelor pentru care.Eliberarea permiselor de liberă trecere. Aplicarea O. conform H. Aplicarea Legii nr. în funcţie de specificul fiecărei documentaţii  Calcularea taxelor şi tarifelor ce trebuie achitate.L. prin poşta electronică sau cu ocazia audienţelor  Organizează audienţe în vederea rezolvării rapide şi eficiente a unor reclamaţii. repararea.G.Eliberarea avizelor de principiu în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare . republicată şi actualizată 4. prognoza pe următorii 3 ani. Asigurarea unui trafic rutier şi pietonal optim 2. dacă este cazul  Verificarea în teren a solicitării pentru încadrarea în condiţiile impuse de legislaţie  Redactarea.Ridicarea şi depozitarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân. dezbateri şi prin alte modalităţi de pregătire profesională  Duce la îndeplinire toate dispoziţiile de primar şi hotărârile care îi revin  Coordonează activitatea serviciilor din subordine după cum urmează: SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI Misiunea 1.43/1997. sesizări sau propuneri ale cetăţenilor  Urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor din direcţie.50/1991. precum şi pe termen lung  Transmite solicitările de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore către instituţiile administraţiei centrale  Întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile proprii.Eliberarea aprobărilor de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare . republicată Serviciile oferite populatiei: . 421/2002 .U. studiile şi a alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii  Centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii. telefonic.Menţine în permanenţă în stare tehnică bună drumurile pe care le administrează . referitoare la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere .Eliberarea cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap . exploatarea şi administrarea străzilor din municipiul Braşov .G.nr.Monitorizarea parcările publice . centralizează şi întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  Verifică pe teren rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite în scris. prin participarea la cursuri.Ia măsuri pentru instalarea. nu există obligativitatea înmatriculării . cu modificările şi completările ulterioare.Eliberarea aprobărilor de intervenţie pentru avarii la reţelele tehnico-edilitare care necesită săpătură pe domeniul public .Elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a străzilor.Atribuire locuri de parcare în parcările de reşedinţă În vederea eliberării actelor menţionate mai sus. privind circulaţia pe drumurile publice 3. conform Legii nr. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora  Întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor. Aplicarea O. de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de priorităţi pentru lucrările specifice .Elaborează. potrivit legii. se urmăreşte:  Verificarea documentaţiei depuse privind încadrarea în prevederile legale. întreţinerea. în condiţiile legii. ţinând evidenţa acestora . privind regimul drumurilor. proiectele. modernizarea.

staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule . .covoare asfaltice .Atribuie locuri de parcare în parcările de reşedinţă şi eliberează abonamente de parcare conform H.886 mp . .montat limitatoare de viteză: 179 buc . vehiculelor cu tracţiune animală.720 mp .covoare asfaltice .927/2006.marcaje cu material preformant: .pavaj din calupuri de bazalt la carosabil.carosabil şi parcări = 232.montat stâlpi opritori din fontă – 462 buc ..101 mp Asigurarea siguranţei circulaţiei prin organizarea traficului rutier şi pietonal cu asigurarea fluenţei circulaţiei.33) .G. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii intersecţii semaforizate în municipiul Braşov .marcaje cu vopsea clasică – parcări de reşedinţă – 3.Înregistrează şi ţine evidenţa vehiculelor care nu se supun înmatriculării . art.Ia măsuri de desfiinţare a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (Legea nr.marcaje cu vopsea clasică – 67..Coordonează.833 mp .50/1991. .Stabileşte reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie.Amenajează.40 buc.6. abandonate sau părăsite pe domeniul public . caroseriilor sau subansamblurilor acestora devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice.reprofilări străzi cu macadam = 124.Întocmeşte şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI PE ANUL 2010 Întreţinerea şi repararea drumurilor publice. stâlpi opritori.Coordonează.nr.43/1997.)  Au fost executate lucrari de întreţinere şi reparare a elementelor de siguranţa circulaţiei şi alte lucrări. Întreţinerea şi repararea drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzatoare cerinţelor traficului.693 mp. Scopul realizării acestora este asigurarea creşterii siguranţei circulaţiei.ridicare la nivel capace cămine de vizitare a reţelelor existente = 893 buc.trotuare = 71.037 buc şi panouri de orientare . astfel: . .nr. .montat la cotă capace cămine de vizitare = 287 buc . art.46) . trotuare.750 ml . mână curentă etc.Coordonează.montat stâlpi opritori din metal – 2498 buc. remorcilor.365 mp .încadrări cu borduri şi înlocuiri = 45. podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov.C.Ia măsuri pentru ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a autovehiculelor.L. Rezultate:  S-au confecţionat şi s-au montat indicatoare rutiere reflectorizante . republicată. urmăreşte şi verifică activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului.Eliberează şi ţine evidenţa cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap .marcaje rutiere cu vopsea termoplastică – 3. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene cu recircularea şi fără recircularea apei .Avizează şi autorizează construcţiile şi instalaţiile din zona drumului public (O. în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului . întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. a fost montat 1 stâlp consolă tip “portal” pe B-dul Griviţei  S-au executat marcaje rutiere. întreţine şi exploatează locurile de parcare . confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie. .517 mp Confecţionarea.870 mp . ia măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun. evitarea blocărilor de trafic şi reducerea numărului de accidente de circulaţie prin întreţinerea. a tractoarelor .Ia măsuri pentru amenajarea de piste pentru biciclete şi de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor.montat garduri de protecţie – 1125 buc . Rezultate:  Au fost executate lucrări pe un număr de 370 străzi: . sensuri giratorii = 5.racordare la nivel grile recipienţi canalizare stradală = 48 buc.

Toamnei. . garduri din plasă. înlocuit parapeţi de protecţie – 155 ml montat separatoare de sens . Al. liste metalice. Se urmăreşte semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru şi refacerea suprafeţelor afectate de săpăturile executate în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare. Urmărirea şi respectarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere conform H. Rezultate:  S-au eliberat: 1. 1.  Au fost executate lucrări de întreţinere şi service pentru : .dul 13 Decembrie – str. Pietonalul Valea Cetăţii .593 locuri de parcare în proceduri noi 2. Organizarea activităţilor în caz de calamitate.fântânile arteziene cu recircularea apei: Piaţa Sfatului.550 buc. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Braşov. Parcul Rudolf Casa Armatei.596 buc.avize de principiu: 201 . Parcul Eroilor. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare.aprobări de săpătură în regim de urgenţă: 361 Eliberare aprobări de intervenţii pentru avariile apărute la reţelele tehnico -edilitare care necesită săpătură pe domeniul public. Iuliu Maniu – str. implementarea sistemului de monitorizarea traficului în intersecţiile: B. depozitare autovehicule abandonate sau parcate neregulamentar a) vehicule abandonate: 69 buc. poduri si podeţe. Demolări construcţii neautorizate. prin licitaţie. Castanilor Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă. Asigură intervenţia rapidă în caz de calamitate.fântânile arteziene fără recircularea apei (cişmele): Piaţa Sfatului. Agrişelor B-dul 15 Noiembrie – str.restituite proprietarilor: 1. Parcul Berzei. Dima. Parcul Trandafirilor Eliberarea şi ţinerea evidenţei permiselor de liberă trecere. b) vehicule parcate neregulamentar: 1. Valea Cetăţii – Ursul. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente. nr. etc. Titulescu. B-dul 15 Noiembrie – Patria. restul de 86. Titulescu . Rezultate: S-au eliberat: .348 locuri de parcare în proceduri de ratribuire (locuri de parcare libere sau neachitate) au fost prelungite 20.predate la REMAT: 69 buc. Poiana Braşov. din care rezolvate.596 buc. Parcul Trandafirilor. nerezolvate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.736 vignete .245 buc vopsit stâlpi de fontă. Parcul Gh.L. Zizinului – Str. Aleea Brediceanu. Iuliu Maniu – str. În anul 2010 au fost atribuite: 2. Parcul N. Castanilor str. cu modificările şi completările ulterioare. Cuza – str.C. B-dul Victoriei – Rapid. Evacuarea apelor pluviale de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale Întreţinerea fântânilor arteziene cu şi fără recirculare. Parcul N. Scuar Astra . Rezultate:  Eliberate = 8. Ştefan cel Mare.186. conform Dispoziţiilor de Primar. I. .  S-au eliberat avize de principiu şi aprobări de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare.restituite proprietarilor: 0 . intersecţie Calea Bucureşti – Str.aprobari de săpătură : 96 .893 abonamente au fost eliberate 21. Livada Poştei – Rectorat. 243/2005.272 aprobări de intervenţii. Ridicare.

a parcurilor şi scuarurilor. din care s-a aprobat tăierea unui număr de 435 arbori – dintre aceştia un număr de 47 situaţi pe terenuri proprietate privată. Au fost amplasate un număr de 340 jardiniere cu flori curgătoare la ferestrele Primăriei. aprobându-se un număr de 270 cereri pentru toaletarea unui număr de 1080 arbori.C. 13 Decembrie . săpălugit rabate flori şi trandafiri. aplicarea tratamentelor de deratizare.-uri.SERVICIUL AMENAJARE ZONE DE AGREMENT Misiunea În anul 2010 activitatea serviciului a constat în administrarea eficientă a zonelor verzi. rezolvate nefavorabil 141.Plevnei . intersecţiilor şi sensurilor giratorii.273 puieţi arbori foioşi şi răşinoşi. solicitărilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice adresate serviciului. grădiniţe etc. repararea şi întreţinerea locurilor de joacă. adrese către colaboratori. dezinsecţie si dezinfectie Aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi arbuştilor de pe principalele aliniamente stradale. în locurile publice de recreere şi în parcuri Eliminarea pericolului de accidente provocate de arbori prin tăierea sau toaletarea acestora Eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii şi creşterea gradului de confort al populaţiei prin aplicarea activităţilor de deratizare. . au fost emise 1015 acte interne. recondiţionarea.sensul giratoriu Calea Feldioarei – Dedeman. Lucrările de întreţinere şi amenajare cuprind o multitudine de lucrări dintre care enumerăm: toaletarea şi tăierea arborilor. repararea şi întreţinerea mobilierului urban.activitate delegată prin concesiune. în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 402 cereri de toaletare arbori. dezinsecţie şi dezinfecţie a domeniului public şi privat al municipiului precum şi în clădirile instituţiilor publice – unităţi de învăţământ. au fost plantaţi pe raza municipiului Braşov un număr de 295 trandafiri. Din totalul solicitărilor s-a realizat tăierea unui număr de 340 arbori. arbuşti ornamentali foioşi şi răşinoşi. Actele intrate în serviciu în cursul anului au fost în număr de 1007. referate pentru propuneri de H. precum şi unele zone verzi din interiorul cartierelor. precum şi amenajarea şi întreţinerea intersecţiilor şi sensurilor giratorii. 289.000 bulbi de lalele. udat plantaţii. tuns garduri vii. 16. care constau în procese-verbale întocmite la predarea/preluarea lucrărilor. achiziţia şi plantarea materialului dendrofloricol. tăiat trandafiri. au fost amenajate intersecţiile şi sensurile giratorii din municipiu configurate în anii anteriori. 149. gard viu şi 1. aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi plantaţiilor de trandafiri. scuarurilor. a parcurilor şi scuarurilor. amplasate pe arterele municipiului. în termenele legale. puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi) precum şi întreţinerea acestora prin aplicarea tehnologiilor specifice Amenajarea şi reamenajarea zonelor de agrement şi a locurilor de joacă Reabilitarea.intersecţia Strada Castanilor – Strada Iuliu Maniu – Strada 13 Decembrie .L. amenajarea parcurilor. din parcuri şi scuaruri.sensul giratoriu de la Casa Armatei . plantări de material dendrofloricol.469 flori anuale. De asemenea.toate sensurile giratorii de pe Calea Bucureşti şi de pe toate arterele de intrare în municipiu . precum şi cele finalizate în anul 2010. precum şi plantaţiilor de trandafiri Soluţionarea cererilor. scuaruri. reamplasarea şi întreţinerea elementelor de mobilier urban. diverse acte iniţiate de serviciu etc. Obiective  Amenajarea zonelor verzi. prin plantarea de material dendrofloricol. cosit iarbă şi buruieni. Exemple: . tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov. pe lângă acestea. intersecţiilor şi sensurilor giratorii prin plantări de material dendrofloricol (răsaduri flori. din care: rezolvate favorabil 866. . a aliniamentelor stradale.sensul giratoriu Aurel Vlaicu – Griviţei . În baza contractului de amenajare zone verzi prin concesiune.l. iar 47 solicitări nu au primit avizul de tăiere. trandafiri. Referitor la toaletarea şi tăierea arborilor.sensul giratoriu Griviţei – Str.313 m. muşuroiri şi dezmuşuroiri trandafiri. Pentru activitatea de tăiere de arbori s-au înregistrat un număr de 287 cereri. practic şi eficient       Activităţile serviciului Administrarea zonelor verzi – prin lucrări de întreţinere a acestora. întreţinere curăţenie în parcuri.

Obiect . organizarea. pentru creşterea gradului de confort al populaţiei. panouri de baschet. licee). crt.Activitatea de deratizare a domeniul public şi privat al municipiului s-a realizat în două etape (aprilie şi octombrie) şi a constat în amplasarea a 2000 kg de substanţă raticidă în 6600 staţii cu momeli toxice. efectuându-se astfel dezinfectarea şi igienizarea completă a unităţilor. iulie. cu ocazia organizării unor evenimente artistice. 17. parcuri si scuaruri. în anul 2010: Nr. şcoli.Proiect de Hotărâre Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi.Parcul Hărmanului . gropi cu nisip. asupra a 2610 arbori şi 2268 mp plantaţii de trandafiri.03.2010 . în baza prevederilor OMS nr 536/1997. cu scopul de a elimina pericolele provocate de epidemii şi epizootii. Brazilor .000 mp/etapă.C. 14. 1. amplasarea elementelor de mobilier urban în principalele sensuri giratorii nou create. precum şi reamplasarea mobilierului din centrul istoric. cât şi la cele situate în incinta unităţilor de învăţământ. cum ar fi: Aurel Vlaicu – Griviţei. constând în înlocuirea riglelor la bănci. precum şi prevenirea răspândirii virozelor respiratorii.Grădiniţa nr. vopsirea picioarelor de bănci. Totodată au fost dezafectate amplasamentele locurilor de joacă care nu mai prezentau siguranţă. Teiuş .L. castele din lemn. dezinfecţie şi dezinsecţie şi de întreţinere zone verzi.Grădiniţa nr. precum şi pe principalele aliniamente stradale şi staţii RAT.Grădiniţa de pe str. licee) s-a realizat în două etape la un număr de 101 unităţi de învăţământ în perioada vacanţelor elevilor. Pe parcursul anului 2010 au fost incluse în programul de reabilitare al municipalităţii şi finalizate. Activitatea de dezinfecţie şi dezinsecţie a unităţilor de învăţământ (grădiniţe. dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov Aprobarea reducerii tarifelor pentru prestarea activităţilor de deratizare. creşterea gradului de confort al populaţiei. 2. Activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare arborilor de pe principalele aliniamente stradale. cu scopul eradicării insectelor generatoare de disconfort şi boli transmisibile. în cadrul asociaţiilor de proprietari.R PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. leagăne. vopsirea jardinierelor şi trafoarelor. precum şi pentru achiziţia de material dendro-floricol în Municipiul Braşov H. prin repararea şi montarea de elemente constitutive cum ar fi: topogane. completarea suprafeţelor de amortizare cu nisip şi pietriş. atât a domeniului public cât şi în unităţile de învăţământ (şcoli. str. s-a efectuat în mai multe etape.Parcul Tractorul . pe o suprafaţă de 5. împrejmuiri cu garduri din plasă de sârma pentru protecţia copiilor.Grădiniţa de pe Str.350. din parcuri si scuaruri. Activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului a fost realizată în trei etape.000 mp în fiecare etapă.2010 366/25. Lucrările de reparaţii şi întreţinere a locurilor de joacă s-au executat în toate cartierele municipiului Braşov. s-au executat lucrări de reparaţii ale elementelor de mobilier urban situate în parcurile din municipiu. Activităţile de dezinsecţie şi dezinfectie şi au avut drept scop eliminarea pericolelor provocate de epidemii şi epizootii. Prin aplicarea acţiunilor de deratizare s-a urmărit creşterea gradului de confort al populaţiei şi reducerea numărului de rozătoare generatoare de disconfort şi boli transmisibile. Pavilioanele C. grădiniţe. repararea coşurilor de gunoi stradale. având ca scop protecţia plantaţiilor împotriva agenţilor patogeni. str. la un număr de 197 amplasamente situate pe domeniul public al municipiului.06. la locurile de joacă. Carierei . respectiv în iunie. lucrările la următoarele amplasamente ale locurilor de joacă : . Calea Făgăraşului – DN1 Dedeman. eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii.Poiana Braşov . 153/29. Transilvaniei .F.990. precum şi plantaţiilor de trandafiri. august şi a fost executată pe o suprafaţă de 6.Str. balansoare.Şura Dacilor . În baza contractului de reparaţii şi întreţinere a elementelor de mobilier urban.

„Reabilitarea Parcului Tractorul”. Colibaşi. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare . . Compartimentul Implementare Proiecte a coordonat şi derulat următoarele: .elaborarea regulamentelor. drumuri acces zona economică Coresi Se va realiza drum de legătură pentru fluidizarea traficului în zona industrială Coresi. modernizarea.Sala Sporturilor D.4 . PROIECTE DEPUSE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 (cuprinse în Lista de proiecte prioritate – PIDU):  Drum de legătură DN11-DN13.3. în lungime de 3. promovarea şi implementarea unor proiecte .„Casa Verde”. 120/2010 şi din buget local – Ski în România „Amenjare domeniu schiabil. participarea. planificarea. .centralizarea şi analiza propunerilor pentru proiecte noi de investiţii. va fi îmbunătăţit iluminatul public şi va fi reabilitată fântâna. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI În anul 2010. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege.G.2 km. precum şi gestionarea eficientă a acestor fonduri. un pod peste râul Timişul Sec. nr. procedurilor şi instrucţiunilor privind pregătirea. 1 pod şi 4 sensuri giratorii. cu patru benzi de circulaţie. . pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii .solicitarea. externe şi guvernamentale. . modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic – Colegiul Tehnic Remus Răduleţ” . a fondurilor necesare realizării unor obiective de investiţii majore.poli de creştere (PIDU).  Ocolitoarea Municipiului Braşov – Tronson III – DN13-DN1/DN73.Căminul pentru persoane vârstnice. prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară.Reabilitarea.cu 4 benzi de circulaţie.3 m (cu 9 deschideri). lac de acumulare şi instalaţii de transport pe cablu” în Poiana Braşov . POR) Axa prioritară .Îmbunătăţirea infrastructurii sociale -DMI .Implementare proiect finanţat prin programul operaţional regional 2007-2013. dezvoltare. în lungime totală de 487 m şi lăţime de 12. proiectelor. apei şi solului. în vederea sprijinirii durabile a oraşelor . . ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului. pentru următoarele locaţii: . cu un pasaj peste calea ferată Braşov-Sibiu şi DN1.  Amenajare Piaţa Unirii Se va amenaja infrastructura rutieră şi pietonală şi se va monta mobilier urban. .Obiectivul de investiţii „Reabilitare.P.  Pasaj Independenţei Se va realiza un pasaj rutier peste calea ferată Braşov – Sighişoara. energie geotermală şi energie eoliană. prin Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. în lungime de 6 Km .Căminul pentru persoane fără adăpost.COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE MISIUNE Pregătirea. derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile.întocmirea documentaţiilor şi fundamentărilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivele ce fac obiectul proiectelor . conform H. Proiectul este depus în vederea finanţării din FEDR prin POR. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora .Implementare proiect finanţat din bugetul de stat prin programul de investiţii în turism.elaborarea. de la organele centrale. centralizarea şi alte activităţi legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii .întocmirea caietelor de sarcini.Axa prioritară 1. şapte sensuri giratorii.Implementare proiect cu finanţare de la Administraţia fondului pentru mediu/Ministerul Mediului şi de la bugetul local „Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc Braşov” prin Programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice.

2008. dispecerii autorizaţi şi operatorii dispeceri DOCUMENTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2010 În cursul anului 2010. TRANSPORT PUBLIC LOCAL (CURSE REGULATE.COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE Misiunea Compartimentul de Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov reprezintă AUTORITATEA DE AUTORIZARE pentru serviciile de transport public local.03. 2. 5. etc  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru suspendarea sau retragerea : Autorizaţiilor de transport. 114/04. 3. Autorizaţiilor taxi modificate. 1. Autorizaţiilor de dispecerat taxi. 4. etc  Încheierea contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  Vizarea tarifelor taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea profesională pentru: persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi. 6 transport completarea documentaţiei) Eliberare Autorizaţie de 4 (2 solicitări pentru eliberare şi 2 solicitări pt.S. 12 transport completarea documentaţiei) Prelungire Autorizaţie taxi 425 ( 245 solicitări pentru prelungirea a unui număr de 245 394 Autorizaţii taxi şi 180 solicitări pt. taximetriştii. 82 transport completarea documentaţiei) Modificare Autorizaţie de 15 (6 solicitări pentru modificare şi 9 solicitări pt. Autorizaţiilor de transport vizate. 2 transport completarea documentaţiei) Retragere Autorizaţie de 14 (12 solicitări pentru retragere şi 2 solicitări pt.C. prin care s-a aprobat eliberarea Autorizaţiei nr. completarea documentaţiei) Modificare autorizaţii taxi 429 ( 234 solicitări pentru modificarea unui număr de 351 234 (ca urmare a înlo-cuirii Autorizaţii taxi şi 195 solicitări pentru completarea autovehiculului sau documentaţiei) finalizării contractului de TIP SOLICITARE NUMĂR SOLICITĂRI 6.2008. Nr. Număr Dispoziţii de Primar Vizare Autorizaţie de 151 (82 solicitări pentru vizare şi 151 solicitări pt.R. crt. la Compartimentul Transport şi Monitorizare s-a operat un număr de 3310 documente. NR. 0061/04. cu anexele aferente . conform Ordinului Preşedintelui A.)  Elaborarea şi actualizarea regulamentelor serviciilor de transport public local  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport  Eliberarea Licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public local prin curse regulate şi regulate speciale  Introducerea şi actualizarea datelor în GIS  Eliberarea autorizaţiilor de transport  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  Vizarea autorizaţiilor de transport  Prelungirea autorizaţiilor taxi  Eliberarea autorizaţiilor de transport şi copiilor conforme RENT CAR  Eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru eliberarea: Autorizaţiilor de transport. Autorizaţiilor taxi.N.03. . Autorizaţiilor taxi prelungite. REGULATE SPECIALE etc.

După completarea documentaţiei s-a întocmit raportul de specialitate care stă la baza emiterii Dispoziţiei de Primar şi. .N. pentru un număr de 334 persoane. corecturi sau clarificări. s-au predat. completarea documentaţiei) Transfer autorizaţie taxi în 18 ( 4 solicitări pentru transferul autorizaţiilor şi 14 cazul transformării solicitări privind completarea documentaţiei) transportatorului autorizat din P. etc TOTAL 1805 3 22 4 - 625 Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate în tabelul de mai sus s-a procedat astfel :  Pentru punctele de la 1 la 11 s-au analizat documentele depuse de transportatorul autorizat şi dacă a fost necesar s-a transmis solicitanului o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a face completări. Vizare tarife 120 solicitări pentru verificare note de fundamentare şi vizarea unui număr de 350 formulare TARIFE. autorizaţia taxi.R.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 13 s-au analizat documentele depuse de către persoanele implicate în activitatea taxi (cererea pentru introducerea în baza de date. După emiterea Dispoziţiei de Primar. s-a solicitat refacerea calculului. si fuzi-une transp. în I. 38/2007 privind serviciul de transport personae în regim de taxi şi în regim de inchiriere cu modificarile şi completările ulterioare. după caz. s-au verificat valorile înscrise de către transportatorul autorizat în notele de fundamentare a tarifului şi. nr. dispeceratelor.S. 12.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 12. 10. aceasta împreună cu autorizaţia de transport. contractele de muncă înregistrate la ITM şi declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile) şi s-au introdus în baza de date deţinută.F. profesională Alte solicitări primite din 366 solicitări partea asociaţiilor reprezentative. operatorilor de transport rutier. dacă a fost cazul.aut. Eliberare copii conforme 14 (3 solicitări pentru eliberare şi 11 solicitări pt. ecusonul taxi sau etichetele conţinând perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi. atestatul profesional/certificatul de competenţă profesională.C. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 45 din Ordinul A.7. în conformitate cu prevederile Art. RENT CAR completarea documentaţiei) Retragere autorizaţii taxi 34 (12 solicitări pentru retragerea unui număr de 12 Autorizaţii taxi la solicitare proprie şi retragerea unui număr de 28 Autorizaţii taxi ca urmare a 2 suspendari şi 3 solicitări pt. Introducere în baza de date 185 solicitări pentru introducerea în baza de date privind privind activitatea activitatea profesională. pe bază de proces verbal. leasing) Suspendare autorizaţii taxi 30 (15 solicitări pentru suspendarea unui număr de 53 Autorizaţii taxi şi 15 solicitări pt. transportatorului autorizat. 9. completarea documentaţiei) 15 8. ulterior s-au redactat Dispoziţiile de Primar. contractul de atribuire în gestiune delegată .F.A. 13. 11. În cazul în care notele de fundamentare sunt corecte. cu referire la cererea şi documentele depuse.  Pe baza Dispoziţiilor de Primar se actualizează baza de date electronică permanent. s-a eliberat transportatorului autorizat Lista cu tarife – VIZATĂ.

Asociaţiile Profesionale Reprezentative. precum şi cu serviciile de specialitate în transport din alte primării din ţară  Actualizarea periodică a informaţiilor afişate pe pagina de internet a primăriei  Ducerea la îndeplinire a H. în colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov.  S-a efectuat controlul transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor autorizate taxi.T. Poliţia Comunitară.)  Analizarea rapoartelor trimestriale transmise de către R. Număr de solicitări 182 382 18 0 3 169 754 Modul de soluţionare Avizate favorabil de către Comisia de Circulaţie Avizate favorabil Avizate de către Comisia de circulaţie. 1. operatorilor de transport şi a asociaţiilor profesionale reprezentative s-au organizat întâlniri şi dezbateri unde s-au oferit informaţii privind transportul public local de persoane în regim de taxi. precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane (cu autobuze. Autoritatea Rutieră Română şi asociaţiile profesionale reprezentative  S-a verificat. Poliţia Municipiului Braşov . periodic respectarea orarului de funcţionare a mijloacelor de transport public local.A. 3 30 5 Alte activităţi:  Adrese iniţiate în cadrul serviciului – 84 lucrări  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. în vederea îndeplin irii obiectivelor menţionate. cu condiţii Neavizate de către Comisia de Circulaţie Amânate Solicitări de completare TOTAL .L.T. Poliţia Transporturi. troleibuze . Poliţia Transporturi Braşov. .A. a curselor regulate efectuate de către Regia Autonomă de Transport Braşov  În cursul anului 2010. etc. 3. 6.A.A. datorită lucrărilor de sistematizare a circulaţiei 2. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Braşov.T. în regim de taxi. Braşov privind înfiinţare puncte de îmbarcare/debarcare călători sau modificarea traseelor. 4. în contextul reglementărilor legale în vigoare.T. conform graficelor stabilite. s-a colaborat cu: R. Braşov. 92/2007 serviciilor de transport public local (41 solicitări) Nr. Braşov  Verificarea Planului de Servicii transmis anual de către R. crt. 5.T. 2. 1. Număr solicitări 3 TIP SOLICITARE Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale (s-a emis Dispoziţie de Primar pentru eliberarea a 2 Licenţe de traseu) Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Reclamaţii primite din partea cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a serviciul de transport prestat de R. 4. în conformitate cu prevederile Legii nr. expedierea răspunsurilor şi arhivarea documentelor serviciului Tabel cu avizul administratorului drumului şi / sau al comisiei de circulaţie (754 solicitări) Nr.Tabel cu solicitările referitoare la transportul public local.urilor  Scanarea documentelor primite. crt. Braşov.C. Braşov şi înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Braşov  La solicitarea transportatorilor autorizaţi.A. Primite din partea R. 3.

2. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice.2010 Nr.întocmirea adresei privind rezoluţia Comisiei de Circulaţie  introducerea datelor despre lucrările propuse spre analiză Comisiei de Circulaţie (care se întruneşte săptămânal) în baza de date.solicitare completări. GIS.C. 4.Atribuţii referitore la eliberarea avizului administratorului drumului în conformitate cu prevederile O. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tarif de eliberare /autorizaţie . număr topografic. în cadrul şedinţei  certificarea planşei Reglementări/Plan de situaţie  eliberarea pe bază de borderou a planşelor certificate spre necschimbare  scanarea şi expedierea adreselor emise  înregistrarea în Banca de Date Urbane. OUG nr. nr.Proiect de Hotărâre Planul de Servicii pentru anul 2010. 7. unde se regăsesc toate datele privind identificarea lucrării (solicitant şi beneficiar – nume şi adresă. 43/1997 privind regimul drumurilor.G. serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. 1. republicată. crt. în vederea prezentării acestora pe retroproiector. Activitatea Total . trasată în harta geospaţială pe coordonate în sistem stereografic 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975)  actualizarea curentă a bazelor de date: Infocet.L. Obiect . precum şi geometria suprafeţei de teren pe care se doreşte realizarea obiectivului.lei 24600 1800 600 1000 32000 25600 1750 1500 88850 Vizare Autorizaţie de transport Modificare Autorizaţie de transport Eliberare Autorizaţie de transport Eliberare copii conforme RENT CAR Prelungire Autorizaţie taxi Modificare autorizaţii taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului sau finalizării contractului de leasing) Vizare tarife Procese verbale de constatare a contravenţiilor Total . 5.lei 300 300 300 100 100 80 50 Nr. nr. crt. identificarea obiectivului prin subiect şi locaţie – adresă. 224/2006. 8. după caz: . Situaţia ofertelor de donaţie a suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum. corecturi sau precizări în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform prevederilor legale în vigoare . actualizată:  scanarea şi luarea în evidenţă a lucrărilor repartizate  verificarea în teren  analizarea documentaţiei depuse pentru conformitate cu cadrul legal în vigoare. PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. republicată . 3. în anul 2010: Nr. Lucrări Comisia de Circulaţie. HCL 835/17. conform H.emiterea avizului administratorului drumului . 1.12. respectarea documentelor de urbanism şi a normelor tehnice specifice obiectivului propus şi.propunerea spre analiză şi decizie Comisiei de Circulaţie . privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov CONTRIBUŢIA LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI în anul 2010 Prin natura atribuţiilor sale. 6.

de concesiune sau orice alt tip de contract.34/2006 modificata prin OUG 19/2010 si OUG 72/2010 şi a normelor de aplicare HGR nr. aplicarea procedurillor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică.  întocmirea referatelor şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de evaluare şi pentru aprobare a procedurii de achiziţie stabilită conform legii. către participanţii la procedura achiziţiei publice sau de concesionare. au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice.  arhivarea dosarului achiziţiei publice. principalele atribuţii fiind în conformitate cu art. Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. În cursul anului 2010.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. transmiterea certificatelor mai sus menţionate către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. servicii sau lucrări. MISIUNEA SERVICIULUI Organizarea şi desfăşurărea procedurilor in vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare.  întocmirea anunţului de participare sau a invitatiei . certificate aflate în evidenţa Serviciului Achiziţii Publice şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. 4. funcţie de Bugetul local al Municipiului Braşov şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. în conformitate cu prevederile legale. Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale in vigoare . după caz.  evidenţa şi gestionarea certificatelor cu privire la modul de derulare a contractelor de achiziţie publică.  întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice. precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări şi a contractelor de închiriere de terenuri sau imobile şi vânzari de terenuri. Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Braşov prin suportul acordat serviciilor de specialitate în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria Municipiului Braşov. 3 alin (1) din HG 925/2006. Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare.  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor. 2. după cum urmează:  elaborarea documentaţiei de atribuire . urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul achiziţ iilor publice precum şi a regimului concesiunilor. ACTIVITATEA SERVICIULUI În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia.  transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente. în anul 2010 activitatea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv.  întocmirea contractelelor de achiziţie publică. cu modificările si completările ulterioare. s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora. 304 1 din OUG nr. Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea certificatelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor. 5. transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie. Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. respectiv OUG nr. Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al Municipiului Braşov. . 925/2006 modificate prin HG 834/2010. 3.  întocmirea înştiinţărilor despre rezultatul procedurii.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art.  întocmirea raportului procedurii. OBIECTIVE 1.

339. după cum urmează:  51 contracte de lucrări în valoare de 26. 6.171. întreţinere fântâni arteziene. Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a organizat şi derulat un număr de 132 de proceduri. „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Braşov”. 6. etc. concesiunea serviciului public de alimentare cu energie termică. concesiunea serviciilor de salubrizare.412.  62 contracte de servicii în valoare de 9. după cum urmează: licitaţii deschise: 13 cereri de oferte: 21 negocieri: 28 achiziţii directe: 70 Din cele 13 licitaţii derulate de către salariaţii Serviciului Achiziţii Publice un număr de 7 licitaţii au fost derulate pe loturi.368 euro. 5.proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Braşov”.314. 5. reparaţii şi întreţinere mobilier urban.73 euro. În anul 2010 în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au realizat achiziţii publice în valoare de 59. întreţinere şi reparaţii indicatoare de circulaţie. concesiunea serviciului de iluminat public. 2. 3. concesiunea serviciilor de deszăpezire. 7 au fost derulate pe loturi. 6.193. multimedia şi outdoor” Serviciul Achiziţii Publice are în evidenţă 7 contracte de concesiune de lucrări şi servicii. program ce s-a realizat în proporţie de 100 % până la finele anului. S-au întocmit 354 acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a hotărârilor Consiliului Local.77 lei reprezentând 6. cu actele adiţionale aferente.839. j) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea contractelor având ca obiecte: 1. 4. 7. reparaţii locuri de joacă şi achiziţii de ansambluri de locuri de joacă. .materiale de promovare tipărite.Pe parcursul anului “Programul anual ” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate.24 lei reprezentând 2. 2.REALIZĂRI Începând cu luna februarie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. S-au încheiat un număr de 132 de contracte de achiziţie publică. demolare construcţii neautorizate.88 lei reprezentând 1. „Studii reabilitare termică blocuri de locuinţe . 7. Au fost organizate proceduri de atribuire în baza art.111.792. “Reabilitare clădire cinematograf Patria”.315. reprezentând 14. 5. 4. 2. respectiv: 1. “Braşovul centrul turismului românesc . ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov pentru anii 2010-2030”.  5 contracte de retransmitere energie electrică la panourile publicitare din municipiul Brasov. 3. lucrări de marcaje rutiere.156 euro. 4. 122 lit. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic.723. concesiunea serviciului de întreţinere a zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol. Cele mai importante contracte atribuite au avut ca obiecte: 1. De asemenea din cele 21 de cereri de oferte. 3. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor principale.650 lei cu TVA inclus.colegiul tehnic Remus Răduleţ şi achiziţionarea echipamentelor IT şi a echipamentelor aferente obiectivului de investiţii din Municipiul Braşov “. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor secundare.859 euro. întreţinere şi reparaţii elemente de siguranţa circulaţiei.228.  19 contracte de furnizare în valoare de 4. La aceste contracte au fost incheiate acte adiţionale cu sumele alocate pe 2010. „Reabilitare.068.

însoţite de documentaţia aferentă procedurilor de atribuire. Au fost încheiate contracte subsecvente la acordurile cadru după cum urmează: .530.contracte de concesiune cabinete medicale: 2.9 lei reprezentând 185. au fost înregistrate 1284 contracte de concesiune de terenuri în Cimitirul Municipal.lucrări reparaţii curente la unităţile de învăţământ: 3. Pe parcursul anului 2010 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene.164.acorduri în vederea închirierii de garaje :218. Au fost operate şi soluţionate în proporţie de 100% un număr de 3571 de documente intrate prin registratură . . S-a ţinut evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate în urma aplicării procedurilor legale de atribuire a contractelor.Pentru licitaţiile derulate prin proiecte s-a colaborat cu Direcţia Relaţii Externe şi Cultură şi cu Direcţia Tehnică.407.Au fost derulate proceduri şi încheiate acte adiţionale pentru contractele de achiziţie publică având ca obiect reabilitarea sau modernizarea clădirilor instituţiilor de învăţămînt (grădiniţe. .792. licee şi colegii) din Municipiul Braşov. . De asemeni. .686 euro.acte adiţionale la contractele de concesiune terenuri:54. Serviciul Achiziţii Publice a încheiat contracte subsecvente având ca obiect intabulări şi evaluări de terenuri în sumă de 3. În anul 2010 o parte din achiziţiile publice au fost derulate prin mijloace electronice conform prevederilor HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Au fost introduse în programul SICO (sistem informatic pentru gestionarea.757 lei reprezentând 830. a actelor adiţionale la contractele încheiate şi la contractele de concesiune aflate în derulare în registrul de contracte cât şi în programele Geomedia (GIS) şi SICO. Nu au existat reclamaţii cu privire la modul de operare şi soluţionare a documentelor. A fost redactată şi ţinută evidenţa corespondenţei cu diverşi ofertanţi şi între compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Braşov. şcoli generale.53 lei reprezentând 893.lucrări reparaţii în regim de urgenţă la unităţile de învăţământ: 789. evidenţa şi derularea proiectelor de investiţii şi a achiziţiilor publice) contractele încheiate în perioada 2009 -2010. Au mai fost încheiate : .766 euro.331 euro.

fara TVA licitatie FURNIZARE SERVICII LUCRARI cerere de oferte FURNIZARE SERVICII LUCRARI negociere fara publicare prealabila FURNIZARE SERVICII LUCRARI . fara TVA LUCRARI val. fara TVA SERVICII val.TOTAL CONTRACTE 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 licitatie cerere de negociere oferte fara publicare prealabila achizitii directe FURNIZARE val.

centralizarea şi întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea Consiliului Local . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. proiectelor. acolo unde a fost necesar (67 unităţi şcolare). încheiat cu 3 societăţi comerciale pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. lucrări în 69 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. rezultând un număr de 106 contracte încheiate) .255/2008. Serviciul Investiţii a realizat în anul 2010 următoarele: Finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei stradale .întocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor.centralizarea şi promovarea obiectivelor de investiţii cu fonduri nerambursabile .elaborarea regulamentelor. s-a elaborat documentaţia pentru 12 proceduri. Administrarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activităţile de reparaţii curente. finanţate atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat. s-au executat. Activităţile serviciului În anul 2010. mansardare şi a reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. precum şi prognoza pe următorii 3 ani şi pe termen lung . mansardare în unităţile şcolare Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat public Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare Domeniu Schiabil în Poiana Braşov . procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea.întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile proprii.solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore .în baza Acordului Cadru nr. întreţinere.I. modernizare. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .în baza Acordului Cadru nr. din totalul de 87 (în acest sens. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . cu datele specifice serviciului .derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale . în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. cu 12 societăţi comerciale. precum şi eficientizarea activităţilor de reabilitare. rezultând un număr de 145 contracte încheiate .aplicarea şi implementarea sistemului G.S. Serviciul Investiţii a avut ca atribuţii: .achizitii directe FURNIZARE SERVICII LUCRARI SERVICIUL INVESTIŢII Misiune Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local.Festivalul Olimpic European de Tineret”       . pentru reparaţii curente.370/2008.BERD Finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Patinoar acoperit în Municipiul Braşov” Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu Program Săptămânal – Cartier Noua” Continuarea lucrărilor de reabilitare.centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii.întocmirea caietelor de sarcini.răspuns la alte solicitări venite din partea instituţiilor şi a organizaţiilor braşovene.

7 Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţele nr.BUGET LOCAL - Nr crt. 22. str.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL Cap. conform ofertei adjudecate Verificarea respectării termenelor de execuţie a lucrărilor.11 Demararea lucrărilor de construire “Sală de Sport – Şcoala Generală nr.60 . 21. 36 Execuţia lucrărilor de reabilitare la Liceul Nicolae Titulescu Demararea lucrărilor de mansardare – Şcoala Generală nr. 51.652. conform contractului Participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor Urmărirea comportării lucrărilor în perioada de garanţie.19. religie TOTAL 77. 65. PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 .27” Demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare troiţe Reparaţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar Fundamentarea bugetelor necesare realizării lucrărilor de reparaţii curente şi intervenţii urgente pentru 87 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat Fundamentarea activităţilor de reabilitare.00 71. până la recepţia finală Participarea în comisiile de recepţie finală Întocmirea planului bugetului pentru reparaţii şi investiţii pe anul 2011.171.Şcoala Generală nr.13 21. în funcţie de necesităţile acestor instituţii Efectuarea măsurătorilor pentru reparaţii curente Întocmirea listelor de cantităţi pentru reparaţii curente Întocmirea devizelor estimative pe fiecare unitate de învăţământ .02 – Învăţământ TOTAL CAP. din care Cap. modernizare.551. recreere. mansardare şi reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat Stabilirea priorităţilor de comun accord cu conducerile unităţilor de învăţământ pentru reparaţii curente.55 587. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată TOTAL GENERAL.02.80 271.00 21.str.Mecanicilor Finalizarea lucrărilor de construire Sală de Sport .019. în baza bugetului aprobat Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii curente Întocmirea bugetelor rectificate pentru investiţii specifice unităţilor şcolare Întocmirea fişelor obiectivelor de investiţii Urmărirea desfăşurării lucrărilor de investiţii începute Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente Participarea în comisiile de evaluare pentru achiziţia lucrărilor pentru reparaţii curente Urmărirea derulării contractelor până la recepţia terminării lucrărilor Verificarea situaţiilor de lucrări. 67.00 589.                               Exproprierea pe Tronson Centura de legătură DN13 – DN1/DN73 Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul “Programului naţional de reabilitare termică” – 36 blocuri de locuinţe Continuarea lucrărilor la “Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc” Execuţia lucrărilor de reabilitare a parcului Tractorul Finalizarea creşelor .Jepilor.Cultura.00 380.

736.02 Locuinţe.255.00 1.390.00 0. 70.11 % Valoare aprobată 16.00 26.698.10 13.589.11 Locuinţe. crt.00 1. servicii şi dezvoltare TOTAL CAP.00 730. 65. 74.63 % 1. din care Cap.00 Denumirea investiţiei TOTAL GENERAL.00 17.00 13 .07 Protecţia med iu lu i TO T AL CAP.CAP.127.255. din care TOTAL. 51.909.274.00 730. din care: CAP.866.00 24.86 16.07 Cultură. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată 18. servicii şi dezvoltare TOTAL Realizare:71.051.00 1.11 Învăţământ TOTAL CAP. religie TOTAL Cap .985. 67.02 Protecţia mediului TOTAL CAP.02 Transporturi TOTAL CAP.00 .00 1.604.00 550.74 .92 15.059. 84.14 PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Nr. 87.00 13.403.00 14. 84.91 Nr crt.12 817.11 Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL CAP.985.00 805.00 TOTAL GENERAL.62 353.00 19.39% PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -2010 7.405. Valoare realizată 15. recreere.02 Alte acţiuni economice TOTAL REALIZAT: 92.06 Transporturi TOTAL Realizare:95.07 8. 70.02 Asigurări şi asistenţă socială TOTAL CAP.420 .00 8.404. 68.

5 Realizare: 99 % 33.. mii lei 4.318. RK+Reabilitări – unităţi şcolare TOTAL ....5 28..272...SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ....3 34..0 Cheltuieli realizate..421..3 ..BUGET 2010 Activitatea Venituri prevăzute în buget ... mii lei 4.. 28. .0 Cheltuieli prevăzute atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat Observaţii Reparaţii curente unităţi şcolare ...961..877........ Venituri realizate Cheltuieli prevăzute în buget.......726...

va avea ca obiect de activitate stabilirea. evidenţa contractelor de închirire şi concesiune. impozit asupra mijloacelor de transport .ro DIRECTOR: Ec. consiliere fiscalǎ precum şi facilitǎţi fiscale”. controlul. taxe şi alte venituri persoane fizice.Str. taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. 4. constă în stabilirea impozitelor si taxelor locale – impozitului pe clădiri. soluţionarea obiecţiunilor. Activitatea din cadrul serviciului este structurată pe sectoare ce cuprind mai multe străzi. taxelor şi a altor venituri datorate bugetului local de către contribuabilii .5 Primăria Municipiului Braşov .8 Potrivit art. inclusiv a majorǎrilor de întârziere şi a amenzilor. BRAŞOV TEL: 0268-474440. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII 6. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ STR. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.14 Agenţia Fiscală . având în vedere zonarea Municipiului Braşov. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 8.pentru contribuabilii persoane fizice. alte Venituri Persoane Fizice există o persoană care îndeplineşte atribuţii de secretariat. impozitului pe teren. Deasemeni în cadrul Serviciului Stabilire Impozite Taxe.318/26.450178 FAX: 0268-410540 E-MAIL: dirfiscala@brasovcity. TAXE. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 5. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 4. Lungă nr. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL 3. încheiate de către Primăria Municipiului Braşov cu diverşi contribuabili persoane fizice. ACTIVITATEA SERVICIULUI Activitatea Serviciului Stabilire Impozite.2002 privind înfiinţarea Direcţiei Fiscale Braşov – instituţie publicǎ de interes local “Direcţia Fiscalǎ Braşov. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.B-dul Eroilor nr. Turnului nr. p ersonalul din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi principale: . Taxe şi alte Venituri – Persoane Fizice din cadul instituţiei.Capitolul IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV 1. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE 2.08.4 din HCL nr. urmǎrirea şi încasarea impozitelor. Referitor la activitatea de stabilire impozite. Marian Voinescu Agenţia Fiscală .CONTENCIOS 7.persoane fizice.Str. executarea creanţelor bugetare. BIROU SINTEZĂ.Str. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 9. în vederea stabilirii corecte a chiriei şi redevenţei. Uranus nr.14 Agenţia Fiscalǎ . COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 10. SERVICIUL JURIDIC . TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE MISIUNEA SERVICIULUI Stabilirea impozitelor. DOROBANŢILOR NR. constatarea. 0368 . contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere.

în termenul prevăzut de lege. Direcţia Generală a Finanţelor Publice.  Verificarea dosarelor fiscale în vederea impunerii corecte.  Descărcarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent. conform prevederilor legale .  Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de atestare fiscală. Serviciul Starea Civilă.  Pregătirea şi predarea tuturor documentelor la arhiva instituţiei a dosarelor de impunere gestionate de către serviciul persoane fizice. copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate. contribuabili. Taxe şi Alte Venituri – Persoane Fizice solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a . clădire şi teren datorat de către contribuabilii persoane fizice. cu alte instituţii.  Întocmirea referatelor de debitare-scădere după care le înaintează spre operare. Executori Judecătoreşti. conform prevederilor legale . conform OG 92/2003 (Poliţie.  Întocmirea referatelor de compensare.  Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale. Serviciul Stabilire Impozite. direcţii. Primării. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.declaraţia de impunere.  Respectă prevederile regulamentului de ordine interioară şi dispoziţiilor şefilor ierarhici.  Asigurarea zilnică a activităţii de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport. după caz. art. 571/2003 şi în baza Dispoziţiei de Primar nr. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice. Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării. 45447/13. 294 şi aplicarea sancţiunilor în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunere a declaraţiilor prevăzute de art .  Constatarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr.  Asigurarea zilnică a programului cu publicul în cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni. sarcini încredinţate de conducerea instituţiei. după care documentele sunt înaintate spre operare.  Efectuează orice lucrări. 256 alin (4) din Legea nr.  Întocmirea referatelor de restituire.  Solicitarea de informaţii şi colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale sau.11.  Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Braşov. normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei fiscale a unor contribuabili. etc).  Respectă programul de lucru.  Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflate in evidenţa inspectorului. 254 alin (5) si (6).  Completarea anexei pentru deschiderea procedurii succesorale privind decedaţii şi înaintarea situaţiei către Consiliul Local Braşov. clădiri şi teren. cu completările şi modificările ulterioare art.  Execută orice alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic. repartizarea şi predarea lor fiecărui inspector.  Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este cazul.  Soluţionarea cererilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport.  Întocmirea referatelor de scădere în urma aplicarii unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor legale . persoană fizică.  Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto. dosar ce conţine în general următoarele documente: . art.  Întocmirea şi expedierea diverselor adrese către instituţii. Judecătorie.  Preluarea documentelor de la Serviciul Registratură.2008. etc. conform prevederilor legale. care au dobândit un mijloc de transport de la un contribuabil.  Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport.  Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor privind mijloacele de transport în alte localităţi.  Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. cu domiciliul în Braşov.  Scanarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent în parte . după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în termen legal .  Apără prin toate mijloacele. 259 alin (6). valorile patrimoniale ale instituţiei .  Stabilirea modului de impozitare în cazul mijloacelor de transport. clădirilor şi terenurilor. 571/2003 privind Codul Fiscal. copii ale documentelor de identitate ale proprietarilor.  Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane fizice. Parchet.

solicitarea de informaţii institutiilor competente cum ar fi: Serviciul Public Regim Permise şi Inmatricularea Vehiculelor. .deplasarea pe teren pentru identificarea bunului impozabil. Judecătorie. Direcţia Finanţelor publice. Serviciul Public Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor.  Cereri eliberare certificate de atestare fiscală. în cazul clădirilor şi terenurilor. Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  Cereri de compensare si restituire suma.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.restituiri şi compensări plăţi. avocaţilor. Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice a avut ca finalitate actualizarea bazei de date. Rezultatul demersurilor efectuate de inspectorii Serviciului Stabilire Impozite. REZULTATELE ACTIVITĂŢII În perioada 01. contribuabililor aflaţi într-o astfel de situaţie li s-au adus la cunostintă dispozitiile legale privind obligativitatea achitării impozitului pe cladiri şi teren. În baza informaţiilor scrise primite de la Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. executori bancari.  Declaraţii impunere cladire.verificarea plăţii în 48 de ore. serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile.571/2003 privind Codul fiscal. Parchet.249 si 256 din Legea nr.Persoane Fizice au efectuat următoarele demesuri: .12.etc.operarea chitanţelor achitate la alte instituţii. agenţilor economici care deţin calitatea de angajatori ai debitorilor.2010 inspectorii din cadrul Serviciului stabilire impozite. În anul 2010 structura organizatorică a Serviciului a fost următoarea: . emiterea şi transmiterea somaţiei la Serviciul urmărire şi executare silită –persoane fizice şi juridice.01.30 inspectori şi referenti.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală clădire.solicitarea de informaţii scrise de la persoane cum ar fi: vecinii debitorului. . notarilor publici. executori judecătoreşti. inspectorii din cadrul Serviciului Stabilire Impozite.  Declaraţii impunere teren.  Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constă în: .  Cereri recalcul impozit cladire si teren. . încasările din impozite şi taxe ca urmare a acestui demers au crescut foarte mult. să se prezinte la sediul instituţiei cu documentele necesare în vederea impunerii la plata impozitelor datorate. organelor vamale.2010-31.1 şef serviciu. după caz. .  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de a declara organelor fiscale în termen de 30 de zile orice modificare a patrimoniului menită a modifica cuantumul impozitelor şi taxelor datorate. în baza art. . taxe şi alte venituri – persoane fizice au soluţionat un numar de 236. Taxe şi Alte Venituri . notarilor publici. 571/2003 privind Codul fiscal.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală teren. Totodată s-a reuşit şi încasarea unor debite restante cu vechime aflată la limita termenului de prescriptie. . concomitent cu achitarea obligaţiilor prevăzute prin contracte de închiriere/concesionare sau dare în administrare.corespondenţa cu poliţia şi contribuabil privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al procesului verbal la solicitarea contribuabilului).materiei impozabile ori taxabile. serviciilor publice comunitare – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Emiterea înştiinţărilor de plată în cazul contribuabililor persoane fizice a avut un impact deosebit în rândul cetăţenilor. Pentru identificarea la zi a proprietarilor de bunuri.529 documente privind :  Dobândiri auto. atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local prin impunerea corespunzătoare la plată a bunurilor impozabile.  Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. . Prin acest demers.  Radieri auto. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite Taxe şi Alte venituri Persoane Fizice au întocmit chemări la sediu pentru contribuabili persoane fizice solicitându-le. administratorii de bloc. în caz de neachitare introducerea procesului verbal în baza de date. executorilor judecătoreşti. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple. organelor de poliţie.

Pe site-ului Primariei Braşov au fost postate toate informaţiile de natură fiscală. a unui mijloc de transport sau a unui teren. conform legislaţiei în vigoare.819.  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale.  Majorări şi penalităţi de întârziere aplicate conform legislaţiei în vigoare. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULAŢIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane fizice privind impozitele şi taxele locale.005.  Roluri teren 103.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei fiscale. O bună colaborare s+a stabilit şi cu Primăria Municipiului Braşov. precum şi imprimatele tipizate necesare impunerii. Dorobanţilor nr.  Actualizarea bazei de date şi a dosarelor fiscale. În vederea actualizarii dosarelor fiscale sunt distribuite chemări la sediu deţinătorilor de proprietăţi .În cadrul serviciului se gestionează:  Roluri clădire 102.  Terenuri concesionate 598 dosare. precum şi la agenţiile fiscale. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Creşterea gradului de încasare al creanţelor la bugetul local. zilnic între orele 8.  Chirii terenuri 68 dosare.  Roluri mijloace de transport 58. iar urmare a acestui demers sau efectuat şi modificările necesare în programul informatic. Taxe şi Alte Venituri au efectuat verificări pe teren.  Îmbunătăţirea sistemului informatic de încasare al impozitelor şi taxelor locale şi punerea în funcţiune a aplicaţiei de plată online. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.  Taxa hotelieră 107 dosare.00-17.  Termenele de plată. În acest sens au fost solicitate documentele justificative actualizate de atestare a calităţii de scutit.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Braşov str. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.  Actualizarea bazei de date si a dosarelor fiscale.  Atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local. 4.  Documentele ce stau la bază aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. aplicaţiile informatice de managementul documentelor ale celor două instituţii fiind integrate. În timpul programului cu publicul inspectorii dau relaţii privind :  Modul de stabilire al impozitului pe clădiri.  Atragerea de masă impozabilă la bugetul locală. terenuri şi mijloace de transport.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa a unei cladiri.  Reclamă şi publicitate 37 dosare.persoane fizice ce beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. .  Impozit spectacol 38 dosare. În acest mod se verifică lunar Certificatele de dare în folosinţă definitivă pentru imobilele nou construite.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligatiile ce decurg din aplicarea şi modificarea legislaţiei fiscale Pe linia informării cetăţenilor s-au efectuat următoarele demersuri: . În vederea atragerii de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.755 .

4.2 taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publictate 5. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL Misiunea:  Stabilirea de impozite. Braşov. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local. ATRIBUŢII A) Atribuţii în stabilirea obligaţiilor datorate bugetului local al municipiul Braşov: A1) OBLIGAŢII FISCALE . impozit/taxa pe teren.  Determinarea bazei impozabile reale. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 4. Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local Braşov. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI STABILIRE IMPOZITE. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE SI CONTROL FISCAL I.1. 6. Analizează şi evaluează informaţiile fiscale. Când în urma realizării inspecţiei fiscale se constată o modificare a bazei de impunere iniţiale. sesizează organele de urmarire penală 4.SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.1.2. 3. taxa hoteliera. care au obligaţii de stabilire. de către contribuabilii persoane juridice ce au obligaţia de plată a acestora. în vederea stabilirii şi colectării obligaţiilor fiscale nedeclarate de către unii contribuabili I. reţinere şi plată a impozitelor. 7. Obiectivele  Colectarea impozitelor. taxelor. în conformitate cu prevederile legale. 2.majorări de întârziere . concesionarea şi asocierea între municipiul Braşov şi persoane juridice privind domeniului public şi privat. taxe şi alte venituri.impozite şi taxe locale 1. impozit pe spectacole. taxelor. Când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni. în sarcina contribuabililor persoane juridice. TAXE. se emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite î n urma controlului. 1. Constată şi sanctionează potrivit legii contravenţiile date prin lege în competenţa Direcţiilor Fiscale Locale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. privind legalitatea si conformitatea declaraţiilor fiscale.1 taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi 4. 1. 2. Execută misiuni de inspecţie fiscală. relevante pentru aplicarea legii fiscale. care au obligaţii de stabilire. când este cazul. TAXE. taxa specială salvamont. indiferent de forma lor de organizare.Atribuţii în evidenţierea altor venituri datorate bugetului local al municipiul Brasov: veniturile din închirierea. 1.3. Braşov.amenzi contravenţionale A2) OBLIGAŢII NEFISCALE (contractuale): . conform prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală actualizată şi republicată. 4. impozit asupra mijloacelor de transport. în conformitate cu prevederile legale. 1. reţinere şi plată a impozitelor. impozit/taxă pe clădiri. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. taxelor. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. B) Atribuţii în activitatea de control fiscal: 1. conform legii. 3. .  Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor. . în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse. Normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedură Fiscală aprobate prin HG 1050/2004. şi cf. sau a altor persoane. Dispune măsuri asiguratorii. în vederea descoperirii de elemente noi. Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale.

la 31.2010: 14 inspecţii fiscale. Indeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Fiscale a mun. Asigură şi pastrează confidenţialitatea informaţiilor.943 . 6. de către inspectorii cu atribuţii de control fiscal . 7.  În cursul anului 2010 s-au emis 150 Ordine de serviciu.12. iar structura organizatorică a acestuia a fost următoarea: .042 lei.5. pentru diferenţele de sume neîncasate până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare. Taxe.2010 inspectorii din cadrul Serviciului cu atribuţii de stabilire impozite. Alte Venituri Persoane Juridice şi Control Fiscal.  Soldul final.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr.7 inspectori de specialitate cu atribuţii de control l . în vederea efectuării de inspecţii fiscale. Prezintă conducerii Direcţiei Fiscale Brasov propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi măsuri de conformare voluntară a contribuabililor. Braşov. noua denumire a serviciului fiind Serviciul Stabilire Impozite. din care 39. taxe si alte venituri –persoane juridice au soluţionat un numar de 46. s-au stabilit suplimentar diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 4.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.De stabilire a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Braşov . executori judecătoresti. I.09.01. din care:  Modul de soluţionare a Ordinelor de serviciu: S-au emis 145 rapoarte de inspecţie fiscală şi 145 decizii de impunere.6 inspectori de specialitate. .  Declaratii impunere impozite si taxe locale  Cereri eliberare certificate de atestare fiscala.2010) privesc:  Dobandiri auto.575. Serviciul Control Fiscal s-a unificat cu Serviciul Stabilire persoane juridice.12. s-au intocmit dispoziţii de urmărire către Serviciul Urmărire. In perioada 01.1 şef serviciu . în funcţie de data comunicării acestora). Prin Deciziile de impunere emise în anul 2010.impozite şi taxe locale  Cereri de compensare si restituire suma. 8.din cadrul Serviciului .2. Judecătorie. În perioada 01. în urma inspecţiilor fiscale.10 inspectori de specialitate cu atribuţii de stabilire Rezultatele activităţii de control fiscal desfăşurate în anul 2010 sunt următoarele:  Soldul iniţial al inspecţiilor fiscale la 01.12. Serviciul era denumit Serviciul Control Fiscal. ca urmare a reorganizării activităţii în cadrul Direcţiei Fiscale.2010.1 şef serviciu .De control fiscal al impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi fizice de pe raza municipiului Braşov .din 01.01. datelor şi documentelor privind activitatea contribuabilului. este de 15 inspecţii fiscale cu termen de finalizare la începutul anului 2011. Asigură predarea dosarelor de control la arhiva Direcţiei.379 documente (9. Menţionăm că.09. care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora.124 documente.08. 571/2003 privind Codul fiscal.2010-31. Parchet. cu următoarea structura organizatorică: .671 lei.2010-31.  Cereri recalcul-declaraţii rectificative.  Cereri Radieri auto. executori bancari. COMPETENŢE: .148. Direcţia Finanţelor publice. În anul 2010 s-au încheiat 50 de Procese verbale de contravenţie.De aplicare a amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale prin întocmirea de procese verbalede contravenţie Până la data de 31. Organizează şi conduce evidenţa acţiunilor de control şi urmăreste modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de control. Din valoarea deciziilor de impunere emise in anul 2010 s-au încasat în total 1.2010.2010. 9.

4.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în str. inspectorii dau relaţii privind:  Modul de stabilire al impozitelor şi taxelor locale. Dorobanţilor nr. . a mijloacelor de transport sau a terenurilor.Reclamă şi publicitate 1 406 DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULATIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele locale.Realizarea activităţii de urmărire şi executare silită a impozitelor.00-17. 8 017 .  Cereri de vizare/anulare bilete spectacole  Cereri eliberare situaţii patrimoniale şi debite la zi În cadrul serviciului se gestionează: . PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SERVICIULUI IN ANUL 2011  Pregatirea şi specializarea profesională a persoanlului din cadrul serviciului prin cursuri de specialitate privind modificarile legislative si aplicabilitatea acestora. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Verificarea dosarelor fiscale in vederea eliminării dublei impuneri şi în vederea determinării bazei reale de impunere. sau scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor. In timpul programului cu publicul.  Eliberarea de formulare tipizate necesare a fi completate.989 . Activităţile Serviciului  Organizează activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni Centru Civic. precum şi la agenţiile fiscale.  Vinzarea biletelor de spectacole. ce se anexează la declaraţiile depuse.  Eliberarea situaţiilor patrimoniale şi debitelor la zi  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale.  Cota majorărilor de intârziere aplicate conform legislaţiei in vigoare.Roluri clădiri nr. conform clauzelor contractuale şi transmite modul de calcul agenţilor economici.Terenuri şi spaţii concesionate/inchiriate 1 044 .  Adaptarea programului informatic SIMTAX.  Asigură corespondenţa cu Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov privind stadiul încasărilor şi modul de respectare a clauzelor contractuale din contractele de concesiune Centru Civic.Taxa hoteliera 130 . Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa.  Documentele ce sunt necesare în vederea aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. taxelor şi a altor sume datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrilor de Consiliu Local în vigoare.Roluri mijloace de transport 32 052 .  Vizarea fişelor de înmatriculare auto de încetare/înregistrare în evidenţele fiscale.  Identificarea şi impunerea contribuabililor care deţin patrimoniu ce reprezintă bază impozabilă nedeclarată SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE Misiunea Serviciului Serviciul Urmărire si Executare Silită-Persoane Fizice si Juridice are următorul obiect de activitate: .Roluri teren 4. pentru a corespunde tuturor cerintelor serviciului şi implementarea programului informatic specific stabilirii sumelor suplimentare prin controlul fiscal.  Termenele de plată. zilnic intre orele 8.Impozit spectacol 24 .

despre scăderea din termen şi propune măsuri. întocmeşte procesul verbal de constatare. împreună cu propunerile de soluţionare. impozit teren.  identifică contruile în lei şi valută ale debitorilor persoane fizice şi juridice precum şi alte venituri în vederea soluţionarii executării silite. informând din timp conducerea Direcţiei Fiscale Braşov.  întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor (în acest sens) pentru persoane fizice şi juridice.  urmăreşte realizarea creanţelor bugetului local în termenul de prescripţie. le transmite spre aprobare celor în drept. declarare a stării de insolvabilitate precum şi pe cel de scădere a debitelor pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie în perioada ulterioară declarării stării de insolvabilitate. numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune directorului spre aprobare indemnizaţia acestora şi urmăreşte activitatea acestora pentru persoane fizice şi juridice  organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. taxă teren.Persoane Fizice şi Juridice i-au fost repartizate spre soluţionare 60. taxă auto. Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele juridice Direcţiei Fiscale şi asigură comunicarea soluţiilor legale în termenul prevăzut de lege. după caz. În cursul anului 2010 Serviciului Urmărire şi Executare Silită .054 de acte şi a desfăşurat următoarele activităţi: Activitatea de stabilire a concesiunii Centru Civic  Au fost verificate 109 contracte de concesiune Centru Civic. cererile debitorilor persoane fizice şi juridice. face verificări privind situaţia debitorilor dispăruţi sau identificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile pentru cei insolvabili.  Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor. în ceea ce priveşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata concesiunii.  primeşte. în baza deciziilor de aprobare a cererilor debitorilor. făcând confirmarea debitelor. care solicită stingerea unor creanţe ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a unor bunuri imobile supuse executării silite şi documentaţia în susţinerea acestora. emise de Consiliul Local. întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune şi le înaintează Serviciului Contencios.  Participă la inventarierea Programului Simtax de Administrare a Impozitelor şi Taxelor Locale. taxa firmă reclamă şi publicitate. înregistrează.  calculează cheltuielile de executare silită si actualizează majorările de întârziere pentru actele la care a primit titlul executoriu pentru persoane fizice şi juridice  aplică măsurile prevăzute de lege privind sechestrarea bunurilor. solicită evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.  pe baza conturilor cunoscute şi a veniturilor debitorilor persoane fizice şi juridice continuă procedura de executare silită. în condiţiile legii. distribuie sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii de preferinţă prevazută de lege. întocmeşte procesul verbal de trecere în proprietatea statului. taxa hotelieră) datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice. conform prevederilor legale pentru persoane fizice şi juridice. închirieri teren.  întocmeşte şi înaintează Serviciului Contencios documentaţia privind declararea stării de insolvenţă pentru creanţele bugetului local faţă de persoane juridice  Verifică documentaţia existentă la dosarul de executare şi o completează în vederea declarării stării de insolvabilitate.  Asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire şi executare silită emise prin: deplasarea personală în teren (domiciliu şi/sau alte locaţii).  Asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor de Director şi Hotărârilor de Consiliu Local Scurt istoric a activitaţii desfăşurate în anul 2010 Serviciul Urmărire şi Executare Silită-Persoane Fizice şi Juridice este alcătuit din 32 persoane ce au ca atribuţie colectarea impozitelor şi taxelor locale (impozit clădiri. prin utilizarea serviciului poştal sau a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare. redevenţe.  ţine evidenţa debitorilor transmişi spre executare silită sau pentru scădere şi propune măsuri de urmărire şi încasare în termen pentru persoane fizice şi juridice. Periodic conform prevederilor legale. concesiuni. verifică şi transmite Consiliului Local Braşov.  primeşte şi urmăreşte debite transmise spre executare silită. .  primeşte cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele fizice şi juridice pentru cesiunea de creanţă faţă de debitori. prin emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile (dacă este cazul).

proprietăţi ale persoanelor juridice.608 lei pentru persoane juridice şi un numar de 41.001 somaţii în valoare de 44. în sumă de 10. nr. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară.871. alin.212 popriri în valoare de 23.186 somaţii în valoare de 11.572 lei. Procese verbale de constatare a contravenţiilor  S-au debitat şi somat 15.571/2003 privind Codul fiscal şi conform hotărârilor Consiliului local Braşov aprobate pentru fiecare an fiscal.468. Dosare de insolvabilitate  De asemenea pentru încasarea debitelor restante au fost întreprinse măsuri ce au condus la întocmirea a 102 dosare de insolvabilitate în baza OG. Emiterea şi transmiterea de somaţii. conform art.4 din O.209. Activităţi de organizare şi arhivare a dosarelor de executare  Au fost predate 961 dosare la Arhiva instituţiei cuprinzând documente arhivate pe anii 2005-2009.(5) din Legea nr. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu.(3) şi alin. conform art. . alin.G. s-a încasat suma de 32.025. Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Braşov şi ale persoanelor fizice domiciliate în Municipiul Braşov.087 lei pentru persoane juridice respectiv unui numar de 6. Colectivul Serviciului Urmărire şi Executare Silită – Persoane Fizice şi Juridice şi-a adus contribuţia şi la inventarierea masei impozabile prin verificarea şi compararea evidenţei auto din Programul Simtax de Administrare Fiscală cu Programul înaintat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor. la Bugetul Local.005 de adrese privind sitarea popririi asupra indisponibilităţilor băneşti pentru persoane fizice şi juridice Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile  S-au instituit 309 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile. Sistarea popririlor  Au fost întocmite 2. din care s-a procedat la radierea ipotecii / dreptului de gaj pentru un număr de 124 de sechestre ca urmare a achitării debitelor restante în sumă de 3.957. 92/2003. am procedat la întocmirea unui număr de 665 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII Misiune 1.554. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. 2.042. Suma debitelor restante ale persoanelor fizice şi juridice. Serviciul Stabilire Urmărire şi Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 56 de procese verbale scădere debite pentru societăţile radiate în baza Legii 85/2006 deoarece prin Sentinţă Civilă s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului în temeiul Legii 85/2006.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Procese verbale de scădere  Întrucât la începutul anului 2010 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. Soluţionează pe cale administrativă contestaţiile formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov.137 lei pentru persoane fizice care au creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 3.908 lei. înfiinţarea de popriri  A fost întocmit un număr de 7. încasate pe anul 2010  Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită.261 lei. 286.097 lei pentru persoane fizice. Au fost calculate lunar concesiunile din Centru Civic. precum şi promovarea a 22 dosare la Legea 85/2006 privind deschiderea procedurii insolvenţei.006 popriri în valoare de 5. sumă ce cuprinde debite restante datorate de persoane fizice şi juridice.444 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi juridice. la solicitarea agenţilor economici.486. Soluţionează cererile formulate de către persoanele fizice.  Ca urmare a bunei colaborări cu Tribunalul Braşov şi Oficiul Registrul Comerţului.

iar 39 de către persoane juridice. Activitate desfăşurată Conform competenţelor enumerate mai sus. autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată). .H. actualizată. nr.571/2003 privind Codul fiscal. . în funcţie de solicitări. . . . Activităţile din cadrul acestui Birou. Asigură reprezentarea intereselor insituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. datoriilor şi capitalurilor proprii.H. . .U. planul de conturi pt. .472429/2010.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare. .273/2006 privind finanţelor publice locale. nr. 9.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. .G.Ordinul nr. .28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.3.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare.G.Legea nr.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului. instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. nr. .O. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O. privind Codul de procedură fiscală. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare pe cale administrativă a contestaţiilor formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov.Ordinul ministrului finanţelor nr. 4. Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. circulaţie.G. 7.G. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.G. nr.O.Legea nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. nr. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. .Ordinul ministrului finanţelor nr.Legea nr.Legea nr. nr. 92/2003. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de eficienţă energetică. din care 39 formulate de către persoane fizice .H. în principal a următoarelor acte normative: .554/2004 privind contenciosul administrativ (actualizată). privind Codul de procedură fiscală.Legea nr.Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.H.82/1991 a contabilităţii. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.H.G. scanare. .Codul Civil şi Codul de procedură civilă.571/2003 privind Codul fiscal.G. 10. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. nr. 92/2003. nr. dar şi din alte ramuri de drept respectiv. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor administrative şi de gestiune.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. 11. datoriilor şi capitalurilor proprii nr.G. .92/2003 privind Codul de procedură fiscală (actualizată). Asigură arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului. . . 5. 6. la toate gradele de jurisdicţie. Asigură acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. 8. activitatea exercitată în cadrul Biroului Soluţionarea Contestaţiilor se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul fiscal. . nr. . .G.H. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte achiziţiile publice. se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice astfel: 1.Legea nr. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 78 de contestaţii formulate pe cale administrativă.22/1969 privind angajarea gestionarilor.G.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

precum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii administrativ fiscale şi nu numai.L.întocmirea actelor de procedură (întâmpinări. o lipsite de interes: 1 . note de şedinţă. colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiei. menţionăm faptul că această atribuţie a fost dusă la îndeplinire în funcţie de solicitările serviciilor.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. s-au emis un număr de 29 dispoziţii de acordare a acestor facilităţi fiscale şi un număr de 6 dispoziţii de respingere pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor stabilite prin H.un număr de 33 dispoziţii de respingere a contestaţiei.- - În urma analizării acestora. . 5.05. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. după cum urmează: o neîntemeiate:15. etc). operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. etc. un număr de 7 dispoziţii de admitere a contestaţiei. birourilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. şi în baza H. o tardiv introduse:1 un număr de 2 dispoziţii prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie.o contestaţie la executare a fost înaintată către Serviciul Contencios 2.12. . după cum urmează: o neîntemeiate: 24. pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 126 de dosare. .analizarea acţiunii privind temeiurile de fapt şi de drept. 3.un număr de 3 dispoziţii de admitere în parte. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 35 cereri de acordare a facilităţilor fiscale.2009. prevăzute de Legea nr. operaţiune ce presupune studierea legislaţiei cu relevanţă în cauza dedusă judecăţii. o tardiv introduse: 1. circulaţie. 903/22. o dispoziţie prin care s-a dispus conexarea. În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. precizăm că aferent anului 2010. o fără obiect: 12.L. 364/25. nr.o dispoziţie prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie.571/2003.G. .C. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ.L. În urma analizării acestor cereri. nr. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. . republicată conf. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. . În ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare. la toate gradele de jurisdicţie. ceea ce presupune formularea de recursuri. cu modificările şi completările ulterioare.C.în cazul persoanelor juridice: .participarea la şedinţele de judecată. . în baza titlului IX din O. s-au emis: în cazul persoanelor fizice : un număr de 27 dispoziţii de respingere a contestaţiei.exercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare). menţionată. s-au efectuat următoarele operaţiuni: .comunicarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile serviciilor cu atribuţii în punerea acestora în executare. H. privind Codul fiscal. Referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a cererilor formulate de către persoanele fizice. o fără obiect: 7. concluzii scrise. o nemotivate:1. nr. probatorii. prin prezenţa la fiecare termen.o dispoziţie de admitere în totalitate. scanare. 4.2009. .C. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. cereri de revizuire. . precizăm că acestea au fost efectuate pentru toate actele înregistrate sau emise în cadrul biroului.

7. Finalizare procedură.emiterea Fişei de Magazie . când este nevoie. precizăm că această activitate s-a efectuat pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie. respectiv documentele care îl alcătuiesc.Estimarea valorii contractului de achiziţie publică. De asemenea.12. . . 9.Colaborarea cu serviciile de specialitate. . note justificative). program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la 31. .Alegerea procedurii. pentru ce este nevoie. întocmirea referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare.Întocmirea documentaţiei pentru fiecare achiziţie în parte (fişă de date. .întocmirea Procesului Verbal de Recepţie şi Constatare Diferenţe. Biroul Soluţionări Contestaţii a procedat şi la întocmirea unor propuneri privind modificarea Legii nr. acestea au vizat următoarele : . . în care sunt precizate: de ce anume este nevoie. Precizăm faptul că aferent anului 2010. participare). de exprimare a punctelor de vedere cu privire la anumite aspecte din legislaţia în vigoare. Conform legislaţiei aferente în vigoare sau aplicat procedurile de achiziţie publică cu respectarea etapelor specifice. Printre atribuţiile delegate Biroului Soluţionări Contestaţii se numără şi solicitările înaintate către diferite instituţii privind exprimarea unor puncte de vedere pentru clarificarea unor prevederi legale.Întocmirea dosarului pentru fiecare achiziţie publică în parte.Publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP .Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare în situaţiile prevăzute de lege.Obţinerea aprobărilor pentru declanşarea procedurii.2010.Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. . precizăm că s-a emis un număr de 7 solicitări către ministere. în vederea aplicării în mod unitar a acestora. a hotărârii de adjudecare. În ceea ce priveşte activitatea privind achiziţiile publice precizăm că în urma întocmirii programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. . caiet de sarcini.Întocmirea contractelor de achiziţie publică . respectiv: .preluarea şi înregistrarea facturilor. .Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice.ţinerea evidenţei bunurilor în magazia instituţiei şi predarea lor către compartimente. .Comunicarea rezultatului procedurii către toţi participanţii la procedură. .Publicarea anunţurilor în SEAP (intenţie.Analizarea ofertelor şi întocmirea proceselor verbale de deschidere. . .6. recepţie. de analiză a ofertelor şi de adjudecare a achiziţiei.Cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu / birou al Direcţiei Fiscale. În ceea ce priveşte activităţile administrative şi de gestiune. În ceea ce priveşte arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului la Biroul de Arhivă din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. la solicitarea instituţiilor implicate în procesul de legiferare şi s-a înaintat şi o sesizare către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect analizarea oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii.571/2003 privind Codul fiscal. . salariaţii biroului au desfăşurat următoarele activităţi specifice: . În acest sens. Încheierea contractelor de achiziţie publică. . 8.Identificarea necesităţilor prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu/birou/compartiment din Direcţia Fiscală.Asigurarea desfăşurării de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul Direcţiei Fiscale în condiţiile respectării legii. . perioadă care a vizat arhivarea şi predarea tuturor documentelor înregistrate în anul 2009. .Întocmirea raportului procedurii. . contestaţii.Ţinerea evidenţei corespondenţei între compartimente şi diverşi ofertanţi Începând cu luna martie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. . au fost emise de către Biroul Soluţionări Contestaţii un număr de 1007 adrese.Derulare procedură.

.pregătire pentru situaţii de urgenţă pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă tematici cu nr. termice ale instituţiei.Implementarea de măsuri de utilizare eficientă a energiei. . bunurilor şi valorilor.1 – 9.obligaţii generale ale salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.ia măsuri de prevenire împotriva incendiilor.L. pentru depistarea eventualelor erori (care se vor îndrepta cu respectarea prevederilor legale). . .L. . . deşeurile. S-a efectuat instructajul echipelor de intervenţie din cadrul Direcţiei Fiscale. .5 obligaţii ale conducătorului societăţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.răspunde de buna întreţinere. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a încheiat în anul 2010 contracte cu: . . . 11. În acest sens.Colaborarea cu ABMEE pentru îndeplinirea unor obiective privind procesul de monitorizare a consumurilor energetice: .8 tematici privind instructajul pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.R. în termen de 24 de ore de la primire.în vederea efectuării unor servicii medicale. conducătorilor locurilor de muncă privind prevenirea şi stingerea incendiilor. privind tipurile de instructaj. 10.Realizarea bazei de date cu consumurile energetice. . .C. conducerea instituţiei şi poliţia. .S. conducătorului societăţii în domeniul protecţiei civile.efectuarea controlului intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov prin emiterea : notă de control privind controlul intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov.verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor şi dotărilor. pe baza actelor prevăzute de lege. întocmind documentele necesare.. asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie.asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor conducerii Direcţiei Fiscale cu privire la casarea şi transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acesteia. datele din fişele de magazie cu cele din contabilitatea materialelor. perioadele caniculare şi secetoase şi sezonul rece. căile de acces. . ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor.asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice. S-a avizat favorabil Planul de intervenţie în caz de incendiu la sediul Direcţiei Fiscale Braşov de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.în caz de incendiu. . În ceea ce priveşte activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. acestea au vizat următoarele: . . .fişa obiectivului la sediul Direcţiei Fiscale Braşov.în vederea efectuării unor servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă – apărării împotriva incendiilor. de apă şi gaz. generale ale salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. sesizeză pompierii. .gestionează şi eliberează bunuri din magazie. privind operaţiile de primire şi de eliberare a acestora. . grafic de control intern pe linie de apărare împotriva incendiilor. aflate în patrimoniul şi administrarea instituţiei. . în acest sens. toţi salariaţii au fost supuşi controlului medical periodic conform contractului încheiat. de evacuare şi de intervenţie.sistematic confruntă cu contabila de la compartimentul de resort. PROSANO S.primirea. electrice.R. recepţionarea şi înregistrarea în evidenţele magaziei (fişele de magazie) a materialelor şi bunurilor primite de la furnizori pe adresa Direcţiei Fiscale Braşov. . .6 proceduri privind lucrul cu foc deschis. la alte unităţi.5 decizii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.S. .întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Fiscale.administrează şi întreţine toate imobilele aflate în folosirea Direcţiei Fiscale. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de eficienţă energetică.C. generale ale utilizatorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. S-a depus documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de funcţionare la incendiu pentru sediul Direcţia Fiscală Braşov. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a emis: . MEDISAN SERV S. de utilizarea raţională a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar.

Scop . În cadrul Serviciului Juridic Contencios.Soluţionarea cât mai promptă a punctelor de vedere solicitate de alte servicii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. 222 au ca obiect contestaţii împotriva actelor de executare. reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în toate dosarele în care instituţia este parte. 26/2001.prin procedura de conciliere directă prev. de art. Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi .automatizării proceselor .soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor pentru neacordarea facilităţilor fiscale . Dintre acestea 582 au ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. rezolvarea petiţiilor depuse de contribuabili în măsura în care această rezolvare presupune cunoştinţe juridice.evitării duplicării datelor . 2. asigurarea asistenţei juridice celorlaltor compartimente din cadrul instituţiei în funcţie de solicitările comunicate. 3. de art. privind procedura insolvenţei. 720¹ din Codul de Procedură Civilă . 4.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţile aflate sub incidenţa Legii 85/2006. în cadrul serviciului a fost inregistrat un numar de 5. 5. 720¹ din Codul de Procedură Civilă . .Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului . art. Activităţi realizate în perioada 01.G. La nivelul anului 2010.2010 – 31. .076 de dosare. Funcţionarii din cadrul serviciului au acordat asistenţă juridică celorlalte compartimente de specialitate ale instituţiei într-un procent de 20% din timpul de lucru. în relaţiile cu alte instituţii şi autorităţi publice precum şi acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. 720¹ din Codul de Procedură Civilă .CONTENCIOS Misiunea Serviciului Serviciul are ca obiect de activitate principal reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti. 40 de dosare la procedura concilierii cf. înscrierea instituţiei în tabloul creditorilor în situaţiile în care debitorii persoa ne juridice se aflau sub incidenţa prevederilor Legii 85/2006.Soluţionarea promptă a oricăror petiţii depuse de persoane fizice sau juridice.810 acte din care aproximativ 60% au fost aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor. restul fiind reprezentate de petiţii.2010 În cursul anului 2010.răspunsuri la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice. O.Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul: . au fost instrumentate pe parcursul anului 2010 un număr de 1. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Misiune: Infrastructură informaţională performantă capabilă să susţină: . la nivelul Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcţiei Fiscale activitatea a fost structurată pe următoarele coordonate principale : 1. . .Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi prin procedura de conciliere directă prev.SERVICIUL JURIDIC . şi 32 de dosare ce au ca obiect dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor cf. De asemenea într-un procent de 10 % din timpul afectat activităţilor de birou .01.12. Legii 31/1990.creşterii acurateţei informaţiei . 200 de dosare la procedura de lichidare cf.Soluţionare în mod favorabil a contestaţiilor formulate de către persoane fizice şi juridice împotriva actelor de executare emise de Direcţia Fiscală Braşov. solicitări de puncte de vedere şi altele. funcţionarii din cadrul serviciului au fost implicaţi în acordarea de asistenţă juridică în cadrul elaborării proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere plenului Consiliului Local. . privind procedura insolvenţei.

registrul de dispozitii Evidenţa consumabilelor de tehnică informatică Beneficiar Serv. Autorizaţii de construire şi Dare în folosinţă. ITM.ro  Implementarea soluţiei de consultarea la distanţă a bazei de date impozite şi taxe.000). situaţii încasări.) Evidenţa echipamentelor informatice (modificări pentru fişe tehnice (evidenţa reparaţii. pentru instituţiile colaboratoare  Adăugarea de noi funcţionalităti în aplicatia informatică de impozite şi taxe : control fiscal.dfbv. 4. Managementul documentelor. Control acces (utilizatori.07. parole. upgrade şi evidenţe licenţe) Calcul sporuri fidelitate.000) . inventarirea masei impozabile. CASS. instalări aplicaţii pe servere şi staţii client) d. adrese de domiciliu şi corespondenţă.etc. 3. evidenţa persoane fizice autorizate.Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Scop: Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii bazându-se pe: . Radieri auto. 5. Comp. . Tehn. Programare / dezvoltare / implementare aplicaţii software necesare serviciilor din direcţie a. balanţe contabile. fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei Activităţi realizate în perioada 1. solduri 2011. liste matricole. 100.2010 ) majorări de impozite pentru contribuabili cu două sau mai multe locuinţe şi auto cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc  diverse exporturi din bazele de date pentru asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor. confirmări de primire. PJ şi Urmărire PF. liste datornici.01. vechime. pentru evidenţa parcărilor c. SICO. SICO PS.crt. Financiar Contabil Serv. drepturi de acces. alte situaţii solicitate de Curtea de conturi. prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor . Stabilire PF. 167.2010 1. decizii de impunere pentru toţi contribuabilii din Braşov ( aprox. Întreţinere / administrare pachete de aplicaţii existente : SIMTAX.  implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal cu începere de la 1. Registrul Agricol. Arhivă electronică. Denumire aplicaţie Colectare şi centralizare date de la alte instituţii publice (Primărie . prin portalul Directiei Fiscale Brasov. Legis. prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin reţeaua de calculatoareprelucrarea acestor informaţii după necesităţiregăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse. Diverse situaţii emise : liste de rămăşiţe 2010. Tehn.  Integrarea aplicaţiilor informatice de impozite şi taxe cu GIS Primărie  Portalul Directiei Fiscale www. rol nominal unic. Informaţiei 2. ore suplimentare Evidenţa achizitii publice. insolvabilitate. fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului.Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală.2010 – 31..12. 1.PJ Serv. Dezvoltarea Sistemului Integrat de Impozite şi Taxe SIMTAX prin :  Integrarea aplicaţiilor informatice SIMTAX – Managementul documentelor  Integrarea aplicaţiilor de managementul documentelor ale Direcţiei Fiscale şi Primăriei pentru vizualizare HCL. Resurse Umane Serv.colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date. somaţii la termene pentru toţi datornicii din Braşov (aprox. pentru verificarea ajutoarelor de încălzire. Aplicaţii software dezvoltate de Serviciul Tehnologia Informaţiei în anul 2010 Nr. Informaţiei b.

839 de somaţii persoane fizice şi 9. chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice  Operarea restituirilor. Activităţi în diverse comisii în cadrul Direcţiei (de inventariere. Implementare. Au fost emise şi trimise cca. INFOCET şi arhivă electronică  Operarea plăţilor existente în extrasele din trezorerie.e. cheltuieli de executare silită  Operarea modificărilor pe contracte concesiuni şi a modificărilor rezultate în urma actelor de control fiscal  Scanarea documentelor serviciului şi ataşarea lor în arhiva electronică  Arhivarea documentelor din cadrul serviciului 7.ro (1140 email-uri) . dispozitive periferice) şi întreţinere/ reparare a celor existente  Evaluarea tehnicii de calcul şi înlocuirea celei uzate  Elaborarea caietelor de sarcini (achiziţii produse. Dotare cu echipamente noi (sisteme de calcul. materiale consumabile şi înlocuirea lor în cele mai bune condiţii  Propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe servicii 6. Au fost emise 90. SIMTAX Concesiuni. întreţinere/testare servere şi baze de date. Validarea şi verificarea documentelor scanate în cadrul Direcţiei Fiscale. salvare de baze de date. devirusare  Urmărire contracte în derulare pentru service tehnică informatică  Inventarierea tehnicii de calcul din cadrul instituţiei  Extindere reţea în sediul nou achiziţionat . parole de acces.ro şi expedierea lor la destinatari. recepţie produse/servicii. servere. comunicaţii  Soluţii de securitate firewall. Întreţinerea infrastructurii de comunicaţii.000 de decizii de impunere persoane fizice şi juridice  Activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu si-au achitat datoriile la bugetul local prin afişarea somaţiilor pe site-ul Directiei Fiscale www. comunicaţii 4. instalare şi configurare sisteme de calcul 5. reţea metropolitană şi securitatea sistemului informatic al Direcţiei Fiscale  Administrarea serviciilor Internet. intranet.ro şi dirfiscala@dfbv.  Activitatea de informare prin infochioşcurile amplasate în sediul Direcţiei Fiscale şi la agenţiile fiscale  Activitatea de informare prin trimiterea deciziilor de impunere la începutul anului.  Depanări soft şi hard de nivel mediu. precum şi depanările curente ale acestor programe. Asistenţă tehnică acordată serviciilor din Direcţia Fiscală  Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează.dfbv. în vederea ataşării lor în arhiva electronică 2. 167. intranet. administrare şi întreţinere a reţelelor de calculatoare locale  Administrarea reţelelor – utilizatori. casare.ro. achiziţii publice. CSSM) Descrierea serviciilor oferite populaţiei  Activitatea de informare si plata eletronica on line prin aplicatia de Impozite si Taxe de pe site-ul primariei www. Au fost procesate 222 de cereri de înregistrare în sistemul electronic de impozite şi taxe. servicii)  Asigurarea cu piese de schimb.brasovcity. 3.050 somaţii persoane juridice  Activitatea de gestionare a poştei electronice dirfiscala@brasovcity. Activităţi de operare şi verificare în baze de date SIMTAX. mandate poştale. antivirus  Urmărire contracte în derulare Internet. compensărilor persoane juridice.

 operarea extraselor de bancă zilnic  25 deconturi cheltuieli. Activitatea serviciului 1. Întocmire ordine de plată şi operaţiuni de decontare bancară pentru cheltuieli. Întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuieli şi anexele pentru investiţii. registrul de casă.  1185 ordine de plată. Asigură şi verifică întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind operaţiunile de restituire şi compensare.  109 dispoziţii de plată/încasare. 10. Asigură corespondenţa pe probleme financiar – contabile cu instituţiile abilitate 13. 11. 2. 6. Întocmeşte răspunsuri către cantribuabili cu privire la solicitări eliberare duplicate după plăţile efectuate prin casierii. Verifică extrasul de cont pe cheltuieli şi venituri. 24. Elaborează bugetul de cheltuieli al instituţiei. 20. 16. Intocmeşte balanţe contabile lunar la venituri. consumului de birotică şi alte cheltuieli de funcţionare. concordanţa dintre suma de pe borderou şi suma depusă. 12. Acordare vize CFP pentru contracte de achiziţii. 3. 19. Obiective Efectuarea operaţiunilor bugetare şi a plăţilor din buget cu respectarea legislaţiei în vigoare. Rezultate: Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Financiar Contabilitate privind înrregistrarea cheltuielilor şi plata salarilor s-a concretizat în:  9204 note contabile (extrase de banca. Elaborează bugetul de venituri pentru municipiul Braşov. 22. Întocmirea dărilor de seamă contabile pe cheltuieli (balanţa şi bilanţ). declaraţii lunare. 8.  52 declaraţii privind salarile către Bugetele de stat. prelucrarea. Înregistrarea cronologică şi sistematică. venituri fiscale şi nefiscale. 5. Întocmeşte situaţia încasărilor lunar.  106 adeverinţe de salariu.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Misiunea Activitatea de execuţie bugetară a bugetului propriu de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov şi contabilizarea veniturilor pentru bugetul local . cheltuială salarială). amortizarea şi casarea mijloacelor fixe. contului de execuţie şi situaţiilor prezentate de serviciul informatic. 15. verificarea şi păstrarea tuturor operaţiilor patrimoniale. 17. Întocmirea situaţiilor privind execuţia bugetară pentru venituri. Organizează şi conduce activitatea în casierie atât la sediul central cât şi la Agenţiile Fiscale de pe raza municipiului Braşov.  60 state de plată. Intocmire şi expediere către contribuabili decizii pentru restituiri şi compensări sume. prin estimarea cheltuielilor de personal în baza statului de funcţii şi a cheltuielilor materiale în baza costului estimativ în cazul utilităţilor şi a necesarului de formulare tipizate. 18. 7. Calcul. Elaborează documentaţia pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului la venituri şi cheltuieli. 23. Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile conform extraselor de cont. Intocmeşte balanţa de verificare pentru venituri. . Verifică zilnic documentele emise de către angajaţii cu atribuţii de casier. Acordarea de vize CFP pentru cheltuieli si venituri. 4. 21. note de transfer si bonuri de consum. Operaţiuni contabile privind activităţile de executare silită.  17 ordine de deplasare. Intocmirea balanţelor lunare pentru cheltuieli. Intocmeşte notele de fundamentare pentru venituri pe clasificaţia bugetară. plăţi şi viramente salarii. prin rapoartele generate de programul de impozite şi taxe locale. 9. 14. NIR. consum lunar carburanţi.

a posturilor pe care le ocupă.  întocmirea deciziilor de compensare în număr de 1. Obiective: Obiectivul managementului resurselor umane constă în dezvoltarea şi administrarea politicilor şi programelor referitoare la asigurarea unei structuri organizaţionale eficiente.    20 situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal. 1851 adeverinte dovada de plata Arhivat 241 dosare documente. recrutarea. realizat în procent de 106 % raportat la bugetul aprobat în valoare totală de 171. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv (C. asigurarea unui personal calificat.842 mii lei.  în anul 2010 s-a verificat concordanţa dintre balanţa analitică şi balanţele analitice privind creanţele bugetare. instruirea şi administrarea personalului. integrarea socială a noilor angajaţi.F. 3 cutii mandate poştale şi 159 chitanţiere.279 mii lei. selecţia.P.446 operaţiuni în Registrul de casă.) .  Verificare chitanţe anul 2009 şi arhivarea acestora COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea: Obiectul managementului resurselor umane îl constituie emiterea de decizii şi note interne ale Directorului.  contabilizat extrase de bancă zilnic.  Arhivare documente 2008 Activitatea de casierie Rezultat: În anul 2010 au fost întocmite:  6. Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Contabilitate privind gestionarea şi evidenţierea veniturilor s-a concretizat în:  evidenţierea încasărilor în valoare totală de 182.F.371.  înregistrat note contabile rezultate în urma operaţiunilor de compensare şi restituire în număr de 4080. clasificarea şi evaluarea lor. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE                 Prelucrarea actelor zilnice Indosarierea actelor Compartimentului Resurse Umane Intocmirea şi evidenţa fişelor de post Intocmirea şi eliberarea adeverinţelor Procedura deduceri personale Verificarea aplicaţiei Managementul Documentelor Completarea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de serviciu Pregătirea şi perfecţionarea profesională Verificarea. aplicarea unui tratament echitabil cu posibilităţi de promovare a salariaţilor. Întocmit lunar planificări pentru plata facturilor si salarilor.  întocmirea deciziilor de restituire în număr de 1. asigurarea calitaţii serviciilor.579. introducerea datelor şi evidenţa concediilor de odihnă Evidenţa primelor de concediu Verificarea şi Evidenţa orelor suplimentare Verificarea şi Evidenţa concediilor medicale Intocmirea pontajului lunar Evidenţa intrări/ ieşiri pe poarta de acces a instituţiei Verificarea şi Evidenţa condicilor de prezentă Organizare şi desfăşurarea concursurilor de recrutare de personal .1417 operaţiuni prezentate la viza C.414.  1. precum şi justificarea platilor neefectuate. serviciile sociale de care au nevoie salariaţii. remunerarea pe care trebuie s-o primească.  ordinele de plată întocmite în anul 2010 au fost în număr de 2.P – cheltuieli. starea de spirit pe care aceştia o manifestă.274 decizii de restituiri sume încasate eronat.

prin poştă. de la cetăţeni. declaraţii stabilire taxa publicitate. cereri de scutire de impozit. direct prin Registratură şi Agenţii Fiscale. înregistrarea şi repartizarea în timp util a actelor  informarea corectă a tuturor cetăţenilor care solicită asistenţă la Direcţia Fiscală Braşov  expedierea promptă a corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov  evidenţa clară şi operaţională a dosarelor din arhivă PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI SINTEZĂ.163 cereri şi acte. radieri clădiri şi terenuri. curieri. Centralizarea şi Evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese Responsabil arhiva RU Raportarea ANFP privind modificările de personal Raportare către Direcţia Judeteană de Statistică Registru de evidenţă al funcţionarilor publici Evidenţa decalare program Consilier etic Evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici Dosarul profesional al functionarilor publici Program SICO salarii State de personal Plan de ocupare al funcţiilor publice H. procese verbale de constatare a . ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ 1.repartizarea spre soluţionare a tuturor cererilor şi documentelor care intră în Direcţia Fiscală Braşov. instituţii.  să existe formulare pentru toate tipurile de cereri şi declaraţii 2. centralizare şi Evidenţă evaluare personal Acordare de consultatţii. Calcul şi Evidenţa vechimii în muncă a angajaţilor instituţiei Completarea carnetelor de muncă Intocmirea de referate . Verificarea.                       Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în clasă/ promovare în grad Promovarea funcţionarilor publici Verificare. dobandiri şi radieri auto. agenţi economici (declaraţii stabilire impozit clădiri şi teren persoane fizice şi juridice. Informarea şi asistarea cetăţenilor pe probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat: aproximativ 350. decizii. Asigură primirea. Rezultat:  480. restituiri şi compensari sume. înregistrarea . note interne Comisia de disciplină Evidenţa personalului suspendat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani Evidenţa delegări/ mutări temporare ale personalului în cadrul altor servicii/ birouri Verificare. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ Misiune:  asigurarea circulaţiei optime a actelor (intrări-ieşiri) în cadrul Direcţiei Fiscale Braşov  asigurarea informării corecte a cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe  asigurarea expedierii în timp util a corespondenţei  gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov Obiective:  primirea.L Buget BIROU SINTEZĂ.C. poşta electronică.000 de persoane au primit informaţii cu privire la probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Indicator de performanţă:  toti cetăţenii care solicită asistenţă la Centrul de Informaţii Cetăţeni să primeasca informaţiile solicitate sau atunci când informaţia solicitată depăşeste competenţa structurii de asistenţă să fie îndrumaţi către inspectorul de specialitate sau către instituţia competentă să le soluţioneze problema.

să se realizeze pe loc. cereri pentru eliberarea cerificatelor de atestare fiscală. pe loc. decizii de impunere) şi alte documente au fost înregistrate la Registratură. verificat.233/2002 Rezultat:  s-au expediat 252. recomandate.795 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală -pf au fost înregistrate  aproximativ 40. popriri. conform legii. contestaţii. păstrarea/conservarea. citaţii. Asigură primirea. a programului de management al documentului. folosirea şi selecţionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov.Asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru folosirea corectă de către angajaţii Direcţiei Fiscale. Indicator de performanţă:  înregistrarea şi repartizarea oricarei cereri sau act prezentat la Direcţia Fiscală Braşov şi la Agenţiile Fiscale. cereri pentru utilizarea sistemului electronic de plata a impozitelor. compartimentele de specialitate .795 cereri eliberate sau clasate Indicator de performanţă: verificarea cu atenţie a situaţiei fiscale a solicitantului astfel încat să nu existe cereri nesoluţionate sau amânate şi eliberarea certificatelor numai pe baza de act de identitate sau procură notarială. pf şi pj. personal. pe baza de cerere depusă la centrul de informaţii cetăţeni Rezultat: s-au înregistrat pe loc aproximativ 179 de utilizatori ai sistemului electronic de plată a impozitelor pf şi pj Indicator de performanţă: înregistrarea pe loc a cererii şi eliberarea codului PIN pe loc solicitantului. publicaţii de vânzare. preluat pe baza de inventar în depozit) 2824 dosare  s-au reconstituit 699 dosare vechi .cu confirmări de primire  s-au descărcat toate actele expediate prin aplicaţia informatică.  nu vor exista acte neînregistrate care să circule în cadrul Direcţiei Fiscale  cererile şi celelate acte înregistrate să fie predate serviciilor de specialitate numai pe bază de borderou 3. în baza borderourilor  s-au repartizat către compartimentele aparţinătoare şi înregistrat în condici toate confirmările de primire şi retururile. somatii.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor aprobata prin Legea nr.183 plicuri simple. Centrul de Informaţii Cetăţeni şi Agenţiile Fiscale.contravenţiei. pe baza solicitării. înregistrarea şi eliberarea certificatelor fiscale-persoane fizice Rezultat:  21. Urmăreşte descărcarea corectă a tuturor documentelor în programul de management al documentului şi ia măsuri pentru realizarea corectă de către toate serviciile. 6. a acestei activităţi. Rezultat: toţi angajaţii instituţiei au primit asistenţă şi consultanţă.6 al. Indicator de performanţă: expedierea să se efectueze în maxim 2 zile de la primirea adreselor 4. în ziua prezentării.4 din OG nr.Asigură înregistrarea. notificari privind declansarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. verificarea situaţiei fiscale. conform art. Asigură expedierea corespondenţei către solicitanţi persoane fizice şi juridice şi asigură evidenţa tuturor expediţiilor. ca utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor.000 roluri ale contribuabililor au fost analizate în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală pf  s-au eliberat toate certificatele solicitate  s-au descărcat toate certificatele eliberate sau expirate şi predate pentru îndosariere la Serviciul Stabilire impozite şi taxe pf  s-au arhivat borderourile de predare primire a cererilor pentru certificate de atestare fiscală pf  s-au predat la Serviciul Stabilire impozite şi taxe – PF 21. Rezultat: s-a verificat lunar situaţia documentelor expirate Indicator de performanţă: să nu existe neclarităţi în circulaţia documentelor din programul de management al documentului şi să nu existe acte expirate la sfarşitul fiecarei luni. 8.Asigură evidenţa. Rezultat:  s-au arhivat ( legat. referitor la folosirea programului de management al documentului Indicator de performanţă: utilizarea cu usurinţă şi corectă a programului de management al documentului 7. pe baza actului de identitate 5.

Indicator de performanţă: toate dosarele din arhivă să fie păstrate în condiţii corespunzătoare şi să fie operaţionale 9.00 EVIDENŢE păstrate în cadrul Biroului Sinteză. prin utilizarea aplicaţiei informatice de management al documentului  Evidenţa tuturor documentelor expediate prin poştă pe baza de borderouri  Evidenţa documentelor păstrate în depozitul de arhivă CHELTUIELI pentru prestaţiile poştale: 678. certificatelor şi extraselor de pe documentele din arhiva Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat:  s-au efectuat răspunsuri la 207 cereri de efectuare copii dosare arhivă  s-au cautat in arhiva 562 dosare fiscale din care s-au gasit 543  au fost cercetate în arhivă aproximativ 800 unităţi arhivistice pentru căutarea dosarelor fiscale ale căror copii au fost solicitate  s-au efectuat aproximativ 543 copii dosare fiscale Indicator de performanţă: formularea de răspunsuri la toate cererile prin care se solicită copii ale documentelor în termen de 30 zile 10.00 Rezultat: au fost preluate toate apelurile telefonice din acest interval de timp ( în medie 4 apeluri /zi) Indicator de performanţă: preluarea tuturor apelurilor telefonice între orele 16.00-17.Asigură eliberarea pe baza cererilor. a copiilor. Asigură preluarea apelurilor telefonice către Direcţia Fiscală între orele 16. .00 – 17.000 lei. Analiză şi Registratură  Evidenţa tuturor documentelor intrate/ ieşite sau întocmite pentru uzul intern din Direcţia Fiscală Braşov precum şi circulaţia acestora până la descărcarea finală.

curăţenia localităţilor. MISIUNE  Asigurarea ordinii şi liniştii publice.  asigurarea supravegherii parcărilor auto. în cel mai scurt timp posibil. în limitele legii. la solicitarea cetăţenilor.  participarea. conform legii. protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege. explozii.  asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local. prin optimizarea şi modernizarea managementului instituţiei. hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului. conform planului de pază si ordine publica. avarii. manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local. comerţul stradal. stabilite prin lege. a criminalităţii şi infracţionalităţii stradale.  creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de DPC Bv. cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie. prinderea unor făptuitori.  creşterea siguranţei cetăţeanului. precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local.  asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice. a pieţelor.  verificarea şi solutionarea. împreună cu organele abilitate. în condiţiile stabilite prin regulament. protecţia mediului înconjurător.DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ BRAŞOV I. accidente. precum şi pentru faptele care afectează climatul social. asigurând protecţia acestora şi prevenind orice acte de tulburare a ordinii publice. a zonelor comerciale şi de agrement.  controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere. altele decât cele cu caracter penal. pentru aplanarea stărilor conflictuale. cu următoarele obiective de realizat:  asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică .  intervenţia. a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică. la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii.  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale.a funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local. precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente. stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora.  apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. calamităţi naturale şi catastrofe. sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii. elaborat de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov şi aprobat de către Primarul municipiului Braşov cu avizul consultativ al Poliţiei municipiului Braşov. epidemii. cu ocazia adunărilor publice. II.  participarea la asigurarea măsurilor de ordine. despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice. III. . a pazei obiectivelor de interes public şi privat la nivelul municipiului Braşov . altele decât cele stabilite în competenţa sa. organelor abilitate a datelor cu privire la aspectele de încălcare a legii. mitingurilor. OBIECTIVE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut drept scop îndeplinirea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice precum şi de creştere a eficienţei pazei bunurilor şi valorilor de interes public şi privat. prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal. stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică al municipiului Braşov. după caz.  comunicarea.  însoţirea. pompierii. ACTIVITĂŢI Principalele activităţi desfăşurate în anul 2010 de poliţiştii comunitari braşoveni :  asigurarea ordinii si liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică.a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. rezolvarea unor cazuri sociale. industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă.  acţionarea împreună cu poliţia. jandarmeria. pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice.  prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale. la asigurarea fluenţei traficului rutier. a uniăţilor şcolare.

cu un număr de 970 sancţiuni.P.201/2006 – privind Procedurile de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al municipiului Braşov. poliţiştii comunitari au legitimat un număr de 11. au verificat un număr de 3.351 persoane fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale de comercializare a produselor.nr. s-au concretizat în constatarea în anul 2010.) .la acţiuni de supraveghere a locurilor de amplasare a rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere.O. ca urmare a diversificării formelor de manifestare a fenomenului infracţional coroborat.55 acţiuni. au soluţionat 827 sesizări adresate prin Dispeceratul 954.627/2007 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare. în anul 2010 agenţii comunitari braşoveni au constatat un număr de –7.859 persoane. carosabil 47 acţiuni. cu deficitul de personal din structurile de ordine şi siguranţă publică de la nivelul celor 5 secţii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov. prin care.C.  Legea nr. cu un număr de 610 sancţiuni.m.950 lei . în cuantum de 257.  B. În data de 5 august 2010. 5 .d. cu un număr de 789 sancţiuni.  H.  asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole artistice. 3 .  fluidizarea circulaţiei cu ocazia producerii unor accidente de circulaţie 7 acţiuni.C. ş.un număr de 72 persoane.P.000 lei.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia efectuării unor lucrări de modern. care au avut ca scop:  supravegherea unor zone în care au fost efectuate lucrări de modernizare carosabil / trotuare . în mod direct. şi COMPREST S. împreună cu inspectori din cadrul societăţii de salubrizare URBAN S.a. sediile Birourilor de Ordine Publică ale D.  B.Zona Noua – Răcădău . Din dispoziţia ministrului de interne şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu Poliţia municipiului Braşov. în cuantum de 46.C.Braşov au desfăşurat un număr de 1. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a semnat un Protocol de Colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. în cuantum de 104. cu un număr de 847 sancţiuni.  H.500 lei ..Zona Centrul Vechi – Centrul Civic.O. a ordinii şi liniştii publice.O. surprinse în flagrant.C. ş. cu un număr de 776 sancţiuni. au încredinţat părinţilor sau instituţiilor de ocrotire un număr de 8 minori.588 acţiuni. .P.L.din care au fost achitaţi 195.  B. 1 .251/2005 – privind sistemul de parcare din municipiul Braşov.12/1990 .A. în cuantum de 102.nr.C.226 lei.L nr. REZULTATE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut în structură un număr de 5 (cinci) birouri de ordine publică cu următoarele zone de competenţă :  B.L.450 acţiuni. ş.Zona Rulmentul – Triaj . ponderea deţinând-o încălcarea prevederilor următoarelor acte normative :  Legii nr. efectivele D. manifestări sportive.268/2008 – privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din municipiul Braşov. Din punct de vedere statistic. în cuantum de 70.243/2008 – privind Regulamentul referitor la eliberarea permiselor de Liberă Trecere pe străzile din municipiul Braşov.L. 2 .C.550 lei. în timp ce comiteau diverse infracţiuni.C. De asemenea. a unui număr de 52 fapte infracţionale. . (Anexa 3) IV. scăpaţi de sub supraveghere.P.Braşov au fost mutate în locaţiile Secţiilor de Poliţie.a. precum şi a persoanelor dispărute.P. ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor . obiectivelor şi valorilor.C.  H. nr. au fost executate şi în anul 2010. în cuantum total de 938.A. Rezultatele pozitive ale acestor patrulări efectuate în municipiul Braşov. în scopul concentrării eforturilor în direcţia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.nr.753 acţiuni.referitoare la activităţi comerciale ilicite.  efectuarea unor acţiuni în colaborare cu instituţii ale Administraţiei Publice Locale şi alte instituţii (de exemplu : pe parcursul anului 2010. 61/1991 – privind normele de convieţuire socială. în special a celor comise în stradă. nr. nr.P. au aplanat 583 stări conflictuale.360 lei .250 lei . nr.Zona Carfil – Astra. în cuantum de 269.130 lei .P. În paralel cu activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi linişte publică şi de pază a bunurilor. nr. cu un număr de 2120 sancţiuni.O. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor.P.600 lei. în cuantum de 43. 4 . agenţi de la Poliţia Naţională. care au un impact direct asupra siguranţei comunităţii precum şi a realizării unei mai bune acoperiri a teritoriului din competenţă. patrulări în zonele de responsabilitate ale Birourilor de Ordine Publică – Poliţia Comunitară şi ale Secţiilor de Poliţie.  H.L nr. în anul 2010.075 sancţiuni contravenţionale. cu un număr de 223 sancţiuni.O.Braşov au participat.  B.  H.a. agenţi din cadrul D. cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie Comunitară.Zona Bartolomeu – Stupini.

„ Falprev – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” – . a avut în cercetare un număr de 11 agenţi de poliţie pentru săvârşirea unor fapte ce puteau constitui abateri disciplinare.579 mii lei Bugetul pe anul 2010 a fost cheltuit în procent de 100 % Propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii desfăşurate de D. actele de violenţă din incinta sau imediate apropiere a şcolilor.a.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale. Direcţia Poliţia Comunitară a fost în contact permanent cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. S-a insistat pe întărirea legăturilor preşedinţii de asociaţii. totodată. împreună cu structurile de specialitate ale M.  Proiectul Asociaţiei Metropolitane Braşov: „Safeland” – Proiect de prevenire a criminalităţii la nivel local. . evidenţa populaţiei .Ponderea infracţiunilor constatate. Bv. precum şi principalele norme privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza mun. o verificarea respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice. în special abaterilor de la etica profesională. principalele atribuţii ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. care pot furniza date importante privind persoanele pretabile la comiterea de infracţiuni şi contravenţii. dar şi infracţiuni cu violenţă. SITUAŢIA Venituri/Cheltuieli Venituri ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. Comisia de Disciplină a D. stabilindu-se de comun acord cu conducerile acestor instituţii măsuri pentru prevenirea şi combaterea neregulilor. respectiv curăţenia faţadelor.C.I. disciplina în construcţii şi afişaj stradal. după cum urmează :  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: „ Grundvig Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei” în derulare şi în cadrul căruia a fost încheiat un Contract cadru de parteneriat pentru desfăşurarea unor activităţi privind prevenirea recidivei în municipiul Braşov şi în zona adiacentă acestuia.P. protecţia mediului. discuţii cu elevii problemă. Activitatea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov a avut ca obiect şi realizarea unui număr de 45 întâlniri cu conducerile a unui număr de 37 instituţii de învăţământ din zona de competenţă. ocazie cu care au fost analizate problemele de ordine publică existente. instruirea elevilor şi cadrelor cu privire la modalităţi de apărare împotriva faptelor antisociale.579 mii lei Cheltuieli ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5.A. măsuri ce au constat în întâlniri ale reprezentanţilor Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. spargeri de locuinţe ş.Braşov. astfel. persoanele fizice şi juridice . pretabili la comiterea unor fapte de corupţie. distribuite pliante şi fluturaşi cuprinzând coordonatele de contact ale Birourilor de Ordine Publică. Pe parcursul anului 2010. De asemenea. cazuri care au fost prelucrate şi cu întregul efectiv din subordine. V. o specializarea poliţiştilor locali în domeniile : circulaţiei pe drumurile publice.L. operatorii economici.  în baza Legii nr. distribuirea de pliante şi fluturaşi. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate. combaterii corupţiei interne. Polițiștii găsiți vinovați au fost sancționați disciplinar. pe parcursul anului 2010 au fost pregătite documentele pentru Proiectul Poliţiei Locale Valencia / Spania. prilej cu care au fost prelucrate acte normative. permanent. agenţii din cadrul Direcţia Poliţia Comunitară au participat la întâlniri cu preşedinţi ai Asociaţilor de Proprietari. tâlhării. Au fost.  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: . Bv. în care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov este partner alături de alte şase ţări europene. în număr de 30. la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea în societate a foştilor condamnaţi. şi atribuţiile Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. sancţionarea celor care au încălcat prevederile actelor normative. în ceea ce priveşte situaţia copiilor străzii. contribuind. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a participat la şedinţele de lucru desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte aflate în curs de derulare. susţinute din fonduri europene. a locurilor de depozitare a diferitelor VI. ale poliţiştilor locali . cu cadrele şi elevii de la unităţi de învăţământ. se vor avea în vedere următoarele: o stabilirea cadrului organizatoric.. prilej cu care au fost abordate aspecte legate de ordinea şi liniştea publică. aprobat de Comisia Europeană: “HERA – Îmbunătăţirea Managementului de Poliţie referitor la Violenţa Domestică”. siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.P. prevenirea violenţei în şcoli şi cartiere”. şi modalităţile de rezolvare ale acestora. În acest sens au fost purtate discuţii cu agenţii din cadrul instituţiei. în aceste instituţii.  De asemenea. cu durata de 3 luni . o deţin infracţiunile de furt . activităţi comerciale. În anul 2010. cât şi cu privire la persoanele recidiviste. în vederea demarării programelor de formare iniţială.

a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează.  continuarea cooperării cu alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii şi criminalităţii . (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. de rezistenţă la efort prelungit şi de utilizare a unor procedee de autoapărare în scopul rezolvării eficiente a tuturor situaţiilor operative. a căilor de acces.  consolidarea legăturii între aspectul teoretic al pregătirii profesionale şi realitatea practică din teren.  creşterea ponderii studiului individual în creşterea nivelului de competenţă profesională .  reevaluarea atribuţiilor funcţionale.  creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în teren . o verificarea normelor privind lucrările de construcţii şi stabilirea măsurilor necesare întrării în legalitae. staţionarea. 37 alin.  organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art.  asigurarea măsurilor organizatorice. a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi . în condiţiile legii . necesare unei prezenţe cât mai bune la formele de pregătire profesională lunară a agenţilor de poliţie . .  perfecţionarea şi diversificarea planurilor şi tematicilor de pregătire. o urmărirea dezvoltării ordonate a comerțului stradal și desfășurării activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat . în condiţii cât mai apropiate de situaţiile tactice. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea. punând accent pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu . domiciliul. a anexelor gospodăreşti. a trotuarelor . reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul. în poligon. 97/2005 privind evidenţa. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. parcarea autovehiculelor şi accesul interzis şi dispunerea măsurilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar . reformularea procedurilor şi a modalităţilor de lucru corespunzătoare mutaţiilor intervenite în situaţia operativă.materiale. a rigolelor. concrete ce ar putea să apară în teren.  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor fizice. 290/2005. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. a parcărilor.

DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 16. PSI 12. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 6. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 8. COMPARTIMENT JURIDIC 14. COMPARTIMENT CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 3. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 13. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL 2. BUGET 10. SERVICIUL CONTABILITATE. COMPARTIMENT SSM. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17. INFORMARE CETĂŢENI 15. FINANCIAR. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST . COMPARTIMENT PROGRAME. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 5.DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE 1. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE 4. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 7. BIROU ADMINISTRATIV 11. SERVICIUL RESURSE UMANE 9.

Identificarea unor persoane sau categorii de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială.aplicarea prevederilor Legii 321/ 2001 privind derularea programului de acordare gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. pe locuri vacante comunicate de către agenţii economici – în parteneriat cu A. Aplicarea măsurilor active pentru creşterea şanselor de ocupare pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social prin sprijinirea repartizării în muncă. .aplicarea prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL I.G. cursuri de zi. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.O.1. cărbuni sau combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  alocaţia de susţinere a familiei. a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a O. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”. . privitoare la acordarea prestaţiilor sociale specifice:  ajutor social  ajutoare de urgenţă  ajutoare pentru încălzirea cu lemne.F. . 2. 57/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. . 4. potrivit legii şi obiectivului de activitate al serviciului.aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. reglementate de legile specifice aplicate în cadrul serviciului – în termenele legale şi corect. Acordarea tuturor prestaţiilor şi serviciilor sociale.G.M. II.J.aplicarea prevederilor H. Braşov .G. modificată şi completată prin Legea 276/2010.aplicarea prevederilor H. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii. 1. 3. Atribuţii principale . studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat.

mediu) Analiza creditorilor la aj. inapte de muncă dat. pe baza documentelor-nr. copii cărora li s-a stab. Solicitări scrise către benef iciari pt..completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. unui grad de handicap sau invaliditate (nr.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Participarea la activităţi în parteneriat cu alte instituţiiA. 26680 48760 46230 45770 51980 33120 0 0 5 0 0 4 1 0 3 0 0 3 3 0 2 1 0 4 26910 0 0 4 9660 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 3 289110 19 1 42 21 3 4 4 5 5 5 13 14 14 16 17 17 10 22 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 7 24 25 15 75 DA 1 17 52 15 74 18 86 21 68 18 63 15 62 DA 1 15 66 DA 1 18 72 DA 1 15 69 DA 1 15 60 DA 1 15 66 DA 1 17 68 DA 12 26 27 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 .F.III. cu afecţiuni pe baza cărora au fost scutite de ef. sau nu pensia de întreţinere – nr.J. Activităţi desfăşurate în anul 2010 I Nr crt Indicatori/lună II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 17 18 19 20 Alocaţii nou născuţi-lei Petiţii sosite şi soluţionate Contestaţii Nr.soc.O.nr. mediu Analiza dosarelor care au în componenţă pers.mediu) Analiza dosarelor care au în comp.orelor în folosul comunit.M. mediu Actualizarea bazei de date inform. (nr.

4 37 8 122 130 5 25 6 122 128 4 27 8 126 139 6 44 11 129 140 4 35 8 121 141 4 33 4 125 143 4 22 6 122 138 5 20 14 120 138 5 32 8 123 138 9 26 10 134 138 4 16 10 128 143 14 15 8 129 145 68 28 101 1501 139 17 13 20 20 19 11 14 14 14 12 16 17 16 7 18914 155 227 174 0 0 0 324 1328 116 18781 154 222 116 0 0 0 362 1297 212 19592 19130 148 232 0 0 0 0 402 1217 199 19191 159 232 0 0 0 300 418 1280 226 20331 163 231 0 0 0 0 450 1225 144 19972 164 230 0 5000 1 0 280 1310 117 18651 155 228 0 0 0 0 357 1363 42 19251 157 222 0 0 0 0 27 312 0 20967 156 235 0 0 0 0 36 274 0 20579 161 230 870 0 0 0 23 326 0 20307 157 237 0 0 0 0 32 287 0 235666 157 230 1218 5000 1 685 258 960 1257 8 9 155 225 58 0 0 385 382 1305 201 10 11 12 13 14 15 16 . urgenţă – lei Ajutoare urgenţă număr Ajutoare înmormântare –lei Documente eliberate la cerere –nr.dosare aprobate Nr. dosare suspendate.mediu Consiliere public – nr. modificate. incetate – întocmirea documentaţiei – nr.(mediu) pers.încălzir e lemne-lei Ajut.mediu persoane Alocaţii nou născuţi-nr.mediu anchete sociale efectuate Nr.cereri noi înregistrate Nr. Nr.beneficiare Aj. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. mediu Ajutoare sociale plătite –sumelei Ajutor mediu lunar-lei/fam.Nr crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 Nr.ajutoare plătite Nr. reluate.

Social pt. de aj. Adrese către alte instituţii Adrese AJOFM pt. Social Nr.nr.soc. comune cu AJOFM de consiliere a persoanelor apte de munca. de benef de aj.Nr crt 28 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 29 30 31 Verificarea pe teren a modului cum e efect. care s-a intervenit la AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca Nr.mediu benef. mediu Analiza creditori trusou – nr.comun. benef. de aj. social pt. sprijin incadrare pt benef. Benef. de aj. Socialangajati Activ. beneficiari de aj.mediu 21 31 39 40 42 53 9 1 1 1 1 1 20 17 2 15 2 16 2 15 2 13 2 10 4 1 0 2 1 12 1 4 0 5 0 3 0 113 16 2 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 16 32 33 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 34 35 36 37 102 219 221 191 215 165 89 13350 113 179 44 6600 106 216 0 0 107 209 0 0 93 214 0 0 87 210 0 0 83 234 1246 186900 108 203 15300 32850 33150 28650 32250 24750 130 177 115 178 111 194 117 211 116 216 121 200 . a-si gasi un loc de munca Emitere disp acordare trusouri pentru nou-născuţi Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi lei Analiza creditori alocatii nou nascuti-nr.munca în fol.

COMPARTIMENTUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I. datorită unor probleme medicale ce au fost specificate în ancheta socială.acordarea a două mese.zilnic. incetate – întocmirea documentaţiei – nr. Nr crt 1 2 3 4 5 Activităţi desfăşurate în anul 2010 Indicatori/lună I 5 18 5 79 II 6 10 6 84 III 4 33 4 80 IV 4 20 4 81 V 4 22 4 82 VI 7 18 6 77 VII 7 16 7 81 VIII 3 5 3 79 IX 3 25 3 80 X 3 12 3 76 XI 5 15 5 77 XII 1 16 1 76 TOTAL 2010 52 18 51 80 6 7 8 9 10 11 Nr. . Consilierea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social cât şi a solicitanţilor de servicii sociale în vederea găsirii de soluţii. prin suplimentarea de pachete.dosare aprobate Nr.2. zilnic.mediu anchete sociale efectuate Nr. Implicarea personalului în atragerea de sponsori şi donatori.ajutoare plătite Nr. a hranei beneficiarilor. persoanelor care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social pentru a-şi ridica porţia de hrană.(mediu) pers.cereri noi înregistrate Nr.informarea şi consilierea beneficiarilor şi solicitanţilor serviciilor sociale. pentru a găsi soluţii de a depăşi situaţia prezentă şi a ieşi din situaţia de dificultate economico-socială. Obiective propuse pentru anul 2011 1.acordarea transportului gratuit al hranei la domiciliu. 208/1997. reglementate de Legea nr. potrivit legii cât şi obiectivului de activitate al compartimentului. Acordarea serviciilor sociale. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. 2. dosare suspendate. care să ducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate. III. . în conformitate cu Legea nr. mediu Ajutoare sociale plătite –sume-lei Ajutor mediu lunarlei/fam. îndrumarea către diverse instituţii pentru obţinerea unor drepturi legale) pentru prevenirea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială. 208/1997 privind cantinele de ajutor social – în termenele legale şi corecte. astfel încât să nu se instaleze dependenţa de serviciile sociale. aflate în dificultate. persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. reluate.mediu persoane Nr. Nr. în regim de catering. Atribuţii principale . Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului. II. 5. 3. 4.beneficiare Consiliere public – nr.acordarea de servicii cu caracter primar persoanelor din Municipiul Braşov. colete. . modificate. de persoană. Identificarea persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de risc social în vederea sprijinirii acestora (acordarea a două mese calde. în special cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. Solicitări scrise către benef iciari 6 6 12 4 8 3 7 3 7 3 4 2 6 173 52 - 176 36 - 176 32 2 174 37 4 171 61 5 177 45 3 171 50 - 179 40 - 175 25 2 174 38 3 172 45 4 177 50 4 175 42 27 .

mediu) Actualizarea bazei de date inform. nr.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers.682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. . nr. conform Legii nr.Legea 341/2009 pentru completarea art.OUG nr. .025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.cutii 11 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 10 10 34 28 20 15 20 33 30 32 37 25 15 40 28 DA 112 91 105 105 98 119 84 63 56 70 63 70 1036 3. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.025/2006. precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.  stabilirea dreptului la indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului. conform: . 1. precum şi a indemnizaţiei şi a stimulentului pentru creşterea copilului. alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.G. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. .med Întocmirea raport statistic L416/2001 Distribuire lapte praf – nr. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE Obiectiv general: Aplicarea prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.G.H. inapte de muncă dat. .Legea 240 pentru completarea alin (2) al art.  stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. I. 2 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare.Legea 239/2009 pentru modificarea art. cu modificările si completarile ulterioare. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. II. conform OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 1.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 1.H. 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a . pe baza documentelornr.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia de stat şi pentru indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani. Activităţi desfăşurate în 2010 Activitatea Serviciului Alocaţii Sociale în anul 2010 a constat în aplicarea prevederilor legale privind:  stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii. 1) din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată şi modificată şi HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. actualizată la data de 31 decembrie 2008. .12 13 14 15 pt. HG nr. Atribuţii principale  acordarea de informaţii şi îndrumarea solicitanţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru întocmirea dosarului privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani şi acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. alocaţiei familiale complementare.

verificare şi avizare adresă de înaintare către AJPS Braşov Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat (modalitatea de completare a cererii. prevederilor OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi Ordinului nr. dispoziţii şi comunicări 3 cereri. verificarea actelor. 1. referat şi dispoziţie de primar. 4. Beneficiarii de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Tip de activitate Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 aprobate (preluare cereri şi actele anexate. 4.transmise la AJPS 0 . dispoziţii şi comunicări Observaţie Nr. înregistrare în baza de date.alocaţie familială complementară . 5. completarea datelor in registrul special) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului. 3. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 3.transmise la AJPS 0 . dispoziţii şi comunicări 180 referate. verificare şi avizare borderou Întocmire. comunicare către beneficiar) Suspendare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. 101 . 4.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 79 . Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. modulul „Alocaţii de stat” Întocmire borderou alocaţii de stat.în curs de soluţionare 149 – aprobate 3 – respinse 130 – aprobate 1 – respinsă 1961 .în curs de soluţionare 438 .transmise la AJPS 0 . crt. referate. termenele care trebuie respectate etc. Cereri / solicitări faţă de serviciul nostru : Nr. înregistrare în baza de date. completarea datelor în Registru special. verificarea lor şi certificarea conform cu originalul. 11 adrese III. crt.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii leau cerut Adrese/comunicări cu solicitanţii de alocaţie de stat/instituţii Număr 707 cereri 2. instituţii care trebuie să elibereze anumite documente. 707 cereri 31 borderouri 31 adrese aproximativ 2400 persoane 6. acte necesare pentru întocmirea dosarului. 5. referat şi dispoziţie de primar. Solicitanţi de alocaţie de stat pentru copii Nr. 2. 105/2003. crt. 2. comunicare către beneficiar) Număr 149 cereri. 1. 3. 1. 7. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17 16 II.în curs de soluţionare 17 – adeverinţe eliberate 16 – răspunsuri e-mail 6. Tip de cerere / solicitare Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 Cereri alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 Cereri alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 Solicitări privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Cereri eliberare adeverinţe (alocaţia S si C si indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului) Solicitări e-mail Număr de solicitări 707 152 131 1961 438 Observaţie 707 . referate. dispoziţii şi comunicări 32 referate.a.

probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. adeverinţe şcolare. 4. dispoziţii şi comunicări 376 comunicări 2560 aproximativ Observaţie 2. IV. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. 1. referat. înregistrare în baza de date. alte acte necesare pentru completarea dosarului. dovadă de venit. 5. 8.5. 8. anul şcolar. 10. referat şi dispoziţie de primar. referat şi dispoziţie de primar. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi introduse în dosar şi în baza de date Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. cupon de pensie etc. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie familială complementară pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi introduse in dosar si in baza de date Număr 130 cereri. condiţii de acordare a dreptului. înregistrare în baza de date. certificat de handicap. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. Beneficiarii de alocaţie familială complementară Tip de activitate Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 aprobate (întocmire dosar. 6. 7. Reluare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. aproximativ 1705 adeverinţe 86 chemări 11. Nr. 2560 aproximativ 68 chemări 668 anchete .) Adeverinţe şcolare.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 124 referate. anul şcolar. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. referate. verificarea venit net/brut.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 60 . certificat invaliditate. certificat de handicap. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. dispoziţii şi comunicări 1 cerere. dispoziţii şi comunicări 81 referate. dispoziţii şi comunicări 65 referate. situaţia şcolară. 9. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. certificat invaliditate. de venit introduse în baza de date. situaţia şcolară. verificarea venit net/brut. cupon de pensie etc. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 731 anchete sociale aproximativ 2810 persoane 12. crt. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie familială complementară Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. 3. dispoziţii şi comunicări 373 comunicări aproximativ 1705 adeverinţe 64 . de venit introduse în baza de date.alocaţie familială complementară 6. 9. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP.) Adeverinţe şcolare. 7. dispoziţie şi comunicare 58 referate.

întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . 5. 6. termenele legale prevăzute.10. 3. 64 9 VI.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei familiale complementare şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . 1.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adrese de înaintare către AJPS Braşov privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Adeverinţe eliberate (indemnizaţie/stimulent pt. certificarea de către primar a cererii) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului Întocmire borderou (lunar) cereri de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului şi adresă de înaintare către AJPS Braşov. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 9. drepturi şi îndatoriri ale solicitanţilor. verificarea corectitudinii actelor şi certificarea lor pentru “conform cu originalul”. completarea datelor în registrul special. dovadă de venit. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. probleme cu care se confruntă unii beneficiari şi soluţii propuse etc. Centralizare activităţi desfăşurate Tip de activitate Activitate cu publicul. crt. adeverinţe şcolare. 2. crt. verificare şi avizare borderou şi adresă de înaintare Cereri/declaraţii depuse la DSS privind modificările care au apărut în situaţia beneficiarilor de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Comunicare către beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului privind completarea dosarelor cu acte necesare sau orice modificare apărută la dosarele lor Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului (condiţii de acordare a dreptului. 12.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adeverinţe eliberate (alocaţia S şi C) Adrese către AJPS şi alte instituţii/firme aproximativ 2650 persoane 16 109 V. acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. 3.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii . modalitatea de completare a documentelor.şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut (zilnic 8 ore) Referate. 1. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. întocmirea dosarului. dispoziţii de primar şi comunicări către solicitanţi Număr aproximativ 7850 persoane Observaţie Nr. creşterea copilului) Număr 1961 cereri/ dosare Observaţie 2. dispoziţii şi comunicări 769 comunicări 154 chemări . consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului beneficiari . Beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Nr. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 11. Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia familială complementară (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. 4. aproximativ 7500 persoane 7. Comunicări către solicitanţi Chemări către beneficiari 823 referate. 1961 dosare 36 borderouri şi adrese 437 cereri 9 adrese 4. condiţii de acordare a dreptului.

Analiza şi implementarea noile acte legislative sau a modificărilor apărute şi a modului lor de aplicare. comportament deviant).  Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie care au instituită o măsură de protecţie specială. 5.08. indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului.  distribuirea de produse alimentare.  Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate  Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii prin întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. 11. Efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii/beneficiarii de alocaţie de stat şi de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului. dar şi din alte familii aflate în situaţie de risc social. 2. stimulentul de inserţie. cu venitul sub 500 lei/ lună /membru. produse de îmbrăcat şi de igienă personală (din donaţii/sponsorizări) la beneficiarii de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. în conformitate cu prevederile legale.  Prevenirea separării copilului de familie. 519 din 13.  Demersuri privind înregistrarea tardivă a naşterii. violenţă în familie. 6. 7. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 1.  Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an. Îmbunătăţirea permanentă a bazei de date SICO pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul serviciului. Obiective propuse pentru anul 2011 1. Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului are următoarele atribuţii:  Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate (abandon. 4. Urmărirea soluţionării cererilor şi petiţiilor adresate serviciului în termenul legal. absenteism/abandon şcolar. Participarea la cursuri de specializare în domeniu.  participarea la cursuri de specializare (plătite de către angajaţi). Asigurarea programului cu publicul în condiţii optime. 9. Atribuţii principale Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate din municipiul Braşov. 8. Organizarea mai eficientă a activităţii serviciului. adecvate categoriilor sociale cu care lucrăm. Dosare alocaţie de susţinere (S) în plată în prezent Dosare alocaţie familială complementară (C) în plată în prezent Adrese de înaintare către AJPS + borderouri Adrese de înaintare către AJPS Răspunsuri e-mail Curierat (deplasări cu actele la AJPS. 10. 9. 4. 3. conform HCL nr. 8. . 6.5. III.2010 la elevii provenind din familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. alte instituţii) 1399 anchete aproximativ 4125 adeverinţe 357 dosare 333 dosare 73 adrese cu borderouri 170 adrese 9 ~ 30 deplasări ALTE ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI ALOCAŢII SOCIALE :  pregătirea dosarelor de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală în vederea arhivării (dosare din 2004). Anchete sociale efectuate şi introduse în dosar şi în baza de date Adeverinţe şcolare şi de venit introduse în dosar şi în baza de date 7. la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale sau la solicitarea altor instituţii. Aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii. abuz. Pregătirea pentru arhivare a dosarelor beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi de susţinere.  distribuirea de pachete cu rechizite şcolare „ Vreau să fiu elev”. 12.

.   Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar. 6 1 14. şeful.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie.c Activitatea Indicatori Nr. Raport de vizită Raport de discuţie 101 290 Cereri/adrese cazuri 93 93 3. 9. spital. Planul de monitorizare post – servicii. (lăsare înştiinţare. alte instituţii. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. rt.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. cu beneficiarul. 10. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. 4. REI 54 6.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. 13. obţinerii adeverinţelor de venit. 8. 1. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. . discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). discuţii cu vecinii). Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. 5. 11. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. poliţie. 2. completare REI. obţinerii drepturilor. 2. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. Ancheta Planul de servicii Referat Dispoziţie Pr. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final 23 4 4 4 4 87 3 30 12. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz 4 15. ORD. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie Nr. tribunal. . Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. punerea la dosar a documentelor). 7.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. primărie. 9 .Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. alte persoane). Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri. grădiniţă. Activităţi socio-educative pentru copii aflaţi în situaţii de risc.

40 40 3. 1. 2. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 6. Planul de servicii Referat Dispoziţie Proces verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final închidere caz 51 146 9 12 12 12 12 41 5 24 12. înregistrarea dovezii în registrul de dovezi şi contactarea solicitantului în vederea eliberării dovezii) Declaraţii REI Dovadă 18 6 17 . Raport de vizită Raport de discuţie Anch. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. semnarea şi eliberarea dovezii (transmiterea dovezii în primărie în vederea semnării. 8.Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie şi monitorizarea copiilor pe o perioadă de minim 3 luni Nr. şeful. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 3. Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. 8 Nr.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. ORD. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. discuţii cu vecinii). (lăsare înştiinţare. crt. Planul de monitorizare post – servicii. 9. Întocmirea. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz Cereri/adrese cazuri Nr. punerea la dosar a documentelor). 5. 2. cu beneficiarul. completare REI. Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. Activitatea Indicatori crt. 11. REI 22 4. 7. 14. 8 1 3 15. 10. 1. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Informarea persoanei privind modul de eliberare a dovezii şi actele necesare Verificarea actelor prezentate de solicitant Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. alte persoane). Soc. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. alte instituţii. 13.

5. de expertiză medico-legală 10 3. 1. Indicatori 10 4 4 7 6 2 Nr 3.disc. 2. întocmirea raportului de reevaluare.Nr.Serviciul Stare Civilă Ridicarea extrasului din registrul de naşteri de la Serviciul Stare Civilă şi predarea acestuia la DGASPC Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta peste 1 an Activitatea Nr. trecerea acesteia în registrul de corespondenţă şi verificarea actelor primite Întocmirea referatului şi dispoziţiei privind atribuirea numelui prenumelui Adresa Referat Dispoziţie Adresa Extrasul Rap. crt. 1. discuţii cu persoana care are în îngrijire copilul şi/sau cu copilul. Întocmirea adresei către Laboratorul de Medicină Legală în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală pentru stabilirea vârstei şi sexului copilului Întocmirea adresei către părinte pentru a se prezenta cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală Adresă Rap. crt. 2. redactarea cererii de rectificare a erorii materiale. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. Prezentarea persoanei care are în îngrijire copilul şi/sau a copilului la sediul DSS şi completarea raportului de discuţie Întocmirea de adrese dacă persoana nu este găsită la domiciliu de cel puţin 2 ori consecutiv Transmiterea raportului trimestrial privind cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Primirea solicitării privind înregistrarea tardivă a naşterii şi informarea părintelui în legătură cu demersurile necesare înregistrării naşterii Solicitarea părintelui Raport de discuţie 12 2. Activitatea Indicatori Nr. crt 1. Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an Raport de discuţie Adresă Raportul trimestrial 99 6 4 Nr. 6. . alte adrese (Juridic) Cererea Raport de discuţie Raport de discuţie/notă de constatare 7 6 6 4. discuţii cu vecinii) Efectuarea unei noi vizite pe teren în cazul în care persoana nu se prezintă la sediul DSS Număr cazuri REE 139 450 3. consilierea familiei Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu (lăsare înştiinţare. 4 Elaborarea adresei de înregistrare a naşterii şi depunerea acesteia împreună cu dosarul copilului la SPCLEP Braşov . Raport de vizită 171 4. Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială la cazurile de copii care au intrat în evidenţa compartimentului după plecarea părinţilor în străinătate Reevaluarea la 3 luni a cazurilor: deplasarea pe teren. deplasarea împreună cu părintele la Tribunal pentru depunerea cererii şi a actelor necesare Informarea părintelui în legătură cu necesitatea legalizării sentinţei civile. Primirea adresei de la DGASPC Braşov privind înregistrarea naşterii unui copil părăsit în SOG. Sprijinirea părintelui în vederea deschiderii acţiunii în instanţă: redactarea cererii de înregistrare tardivă.

aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. 5. alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor Ancheta socială Raport de vizită/ discuţie Adresa Raport final 4 96 sesizare cazuri 20 20 Activitatea Indicatori Nr. 2. Informarea şi sprijinirea părintelui în vederea finalizării demersurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii. crt. punerea la dosar a documentelor). REI 24 .Serviciul Stare Civilă privind înregistrarea naşterii copilului Obţinerea unei copii după certificatul de naştere şi ataşarea acestuia la dosar Activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc Adresa certificat naştere Nr. crt. discuţii cu şcoala. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. crt. 7. 1. DGASPC Întocmirea raportului final de închidere de caz 16 5 Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri Nr. vizite la domiciliu. Elaborarea anchetei sociale Consilierea familiei.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Activitatea Indicatori Nr. 2. adrese către poliţie. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. însoţirea acestuia la Judecătorie Raport de vizită/discuţie Notă de constatare 6 15 8 12 6. Activitatea Indicatori Nr. 1. 1. a declaraţiei Cereri/adrese cazuri 57 57 3. Întocmirea de adrese către părinţi privind obligaţia de asigura frecventarea cursurilor şcolare. Întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care participă la activităţi şi consilierea părinţilor. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). copii 60 22 3 Pregătirea şi organizarea activităţilor care se desfăşoară cu copiii Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar Nr. punerea la dosar a documentelor). REI 10 6. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. 3. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 7. plata amenzii. .5. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. informarea despre drepturile/prestaţiile de care pot beneficia şi despre obligaţiile acestora Întocmirea planului de intervenţie pentru fiecare copil REI 4 2. completare REI. obligaţia de a asigura frecventarea cursurilor şcolare 4. completare REI. întâlniri Nr. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz .aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. Plan de intervenţie Nr. Întocmirea adresei către SPCLEP.

. poliţie. discuţii cu vecinii). Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. 3. 7. 10 11. 17. obţinerii adeverinţelor de venit. 1. şeful.  Coordonarea practicii studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specializarea Asistenţă Socială.  Raportarea trimestrială la DGASPC. . spital. . 5. 4. 12. 18. 2. 19. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. primărie.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. (lăsare înştiinţare. persoanele care pleacă la muncă în străinătate Adrese înaintare/Răspunsuri solicitări/sesizări Înregistrări naşteri Activităţi socio-educative Alte activităţi (distrib.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în activităţi de voluntariat cu copiii de la Galeriile Kronstadt . Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii.  Implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania . 4. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea adreselor de răspuns CENTRALIZARE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Nr. cu beneficiarul. tribunal. 5. grădiniţă. 16. 13. pachete) Întâlniri cu Comitetul Consultativ Indicatori Total 406 114 298 495 24 16 16 16 54 16 6 171 450 99 17 231 18 60 40 6 Raport de vizită Raport de discuţie 44 47 6. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 20.acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. centralizarea contractelor . obţinerii drepturilor. alte instituţii. 7. crt. Număr cazuri Rapoarte de evaluare iniţială Rapoarte de vizită Rapoarte de discuţie Anchete sociale Referate pentru aprobarea dispoziţiei privind întocmirea planului de servicii Dispoziţii privind aprobarea planului de servicii Planuri de servicii întocmite Rapoarte de monitorizare copii în familie Fişe de monitorizare a situaţiei copilului Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate Rapoarte de vizită a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de reevaluare a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de discuţie Dovezi eliberate pt. 9. 15. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). alte persoane). 8. 6. Ancheta Adresa 15 56 Alte activităţi:  Organizarea întâlnirilor Comitetului Consultativ şi participarea la aceste întâlniri . 14.

încălţăminte.implicarea Consiliului Comunitar Consultativ în soluţionarea cazurilor aflate în evidenţă.implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania în activităţi de voluntariat cu copiii aflaţi în evidenţa compartimentului. servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale.reducerea numărului de părinţi care au acte de identitate expirate / nu au acte de identitate.organizarea unor activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate. pătuţuri.colaborarea cu alte instituţii în vederea identificării de resurse şi servicii care să răspundă nevoilor familiilor cu copii. .  Distribuire de pachete de îmbrăcăminte. . produse de igienă personală. crt. . vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice  Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale Obiectivul principal .creşterea numărului de familii consiliate (copii şi părinţi) în vederea prevenirii separării copilului de familie. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiectiv general:  Prevenirea si depăşirea unor situaţii de dificultate.sprijinirea cazurilor de familii marginalizate social. 1 2 3 4 Tipul solicitării Solicitări servicii îngrijire la domiciliu Solicitări servicii centrul de zi Solicitări servicii terapie prin mişcare Solicitări alte măsuri de intervenţie/alte solicitări TOTAL Nr. 3. Obiective pentru anul 2011: . telefoane. vulnerabilitate sau dependenţă. . . alimente. 167 Oct. Colaborarea cu Grădiniţa nr. . Beneficiari servicii centrul de zi 189 Febr 184 Martie 181 Apr. consum de droguri. 5. servicii de terapie prin mişcare alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate Nr. solicitări 64 56 31 57 208 Solicitări adresate serviciului pentru persoane vârstnice în anul 2010 prin serviciul Registratură: Număr Beneficiari/ tipuri servicii Ian. violenţă domestică. . seminarii pe teme de protecţie a drepturilor copiilor. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii. dezbateri.monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. jucării. maşină) şi prin relaţiile personale ale angajaţilor compartimentului/serviciului. 177 Mai 177 Iunie 174 Iulie 170 Aug. 168 Sept. 161 Dec. siguranţă în şcoli.sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în :     îngrijire temporară la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală.  Soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor pe cheltuiala proprie (bani. 17 – Martinică în derularea proiectului educaţional « DORIM O LUME FĂRĂ SĂRĂCIE » . 160 .  Participarea la întâlniri de reţea privind protecţia drepturilor copiilor. .  Participarea la cursuri de specializare şi formare(plătite de către angajaţi).reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială. pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale. cu copii. 167 Nov. întâlniri de lucru.consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi a persoanelor în grija cărora au rămas aceşti copii. .

audiţii muzicale.-dec. Valentin în Europa. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Persoane vârstnice au confecţionat mărţişoare croşetate. insomnie.00. 12-19 febr 16 febr 24 febr Febr. Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea confecţionând diverse obiecte decorative şi artizanale Vizionarea piesei de teatru “Dl. 2010 Nr. coordonaţi de psiholog. crt.croitorie Arta decorativă Dl. persoane asistate 195 113 43 269 57 677 I. vârstnicii sunt împărţiţi în 6 grupe.00 -13. Valentin vs Dragobete Meşteşuguri . s-au citit scrisorile către Veronica Micle şi s-au cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu Sărbătorirea zilei Unirii Principatelor Române. 103 12-26 febr. 22 16-22 febr. Număr participanţi 117 19-22 ian “Hai să dăm mână cu mână” Depresia la vârsta a treia Sf. drumeţii. Data 12-18 ian Denumirea activităţii Eminescu nemuritor Descrierea activităţii Vârstnicii au recitat poezii ale poetului naţional. Africa şi au povestit despre Dragobetele românesc S-au croit şi cusut costume pentru grupul de dans de societate al vârstnicilor. Persoanele vârstnice au luat cunoştinţă despre istoricul Sf. Gen. demersuri pentru obţinerea unor drepturi)  antrenarea la activităţi sociale şi culturale  programe de educaţie pentru sănătate  consiliere psihologică.Beneficiari servicii de îngrijire la domiciliu Beneficiari servicii terapie prin mişcare Beneficiari colet cu alimente Beneficiari alte măsuri de intervenţie Nr. la solicitarea beneficiarilor Activităţile centrului de zi se desfăşoară de luni până vineri între orele 9. 1 2 3 4 5 Tipul serviciului Centrul de zi Îngrijire la domiciliu Terapie prin mişcare Colet cu alimente Alte măsuri de intervenţie TOTAL Nr. nr. 33  str. cor)  consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii. SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI . stress. Valea Cetăţii la Patinoar  activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri. au prezentat eseuri despre depresie. Goe” la Teatrul Dramatic din Braşov Copii ai Şc. Orientul Mijlociu. Tudor Vladimirescu Nr. total beneficiari 93 30 0 6 318 89 35 60 12 380 86 33 200 12 512 85 29 211 9 511 85 28 51 14 355 84 29 208 9 504 88 29 0 9 296 86 29 50 8 341 82 27 0 12 288 81 26 130 10 414 77 23 0 9 270 74 22 269 9 534 Număr persoane vârstnice asistate de Serviciul pentru persoane vârstnice în perioada ian.se desfăşoară la sediile din Braşov  str. Activităţile zilnice sunt coordonate de 1 referent principal cu participarea celor 3 responsabili de caz şi a psihologului pentru acţiunile comune celor 6 grupe. 4 95 100 10 89 . cerc de pictură. Vârstnicii au dansat Hora Unirii şi au rememorat evenimentele istorice din acea perioadă Practicanţii. vizionare filme. excursii. Goe Curs calculator Confecţionare mărţişoare 81 17 febr.

Gen.3 martie 4 martie 15 martie “E ziua ta măicuţă dragă” Ti-am adus în dar un mărţişor muzical „Scopul în viaţă” Spectacol realizat la sediul din Răcădău de copii de la Grădiniţa nr. 18 Vârstnicii au prezentat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Braşov 48 160 10 Discuţii interactive despre importanţa scopurilor individuale şi de grup 26-31 martie 30 martie In aşteptarea iepuraşului Vine. mânăstirile Ciolanul şi Răteşti. 23 Braşov. . 18 Braşov cu ocazia zilei de 1 Iunie Persoane vârstnice au participat la spectacolul omagial organizat de Filarmonica Braşov Discuţii interactive pe tema menţinerii vitalităţii Discuţii interactive pe tema înţelegerii mecanismelor memoriei şi ale uitării Persoane vârstnice beneficiare ale centrului de zi au înfiinţat un club de literatură unde se întâlnesc săptămânal şi îşi prezintă creaţiile literare. recită poezii repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării dansurilor învăţate la spectacolele organizate de SPV repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării unui colaj de piese corale la spectacolele organizate de SPV 5 30 166 27-29 aprilie 3 mai 5 mai 17-21 mai Pe cărări de munte Joc şi voie bună în mijlocul naturii Pictură "A venit primăvara” Excursie pe plaiuri mioritice 58 68 87 25 mai 43 2 Iunie 17 iunie 28 iunie 28 iunie săptămânal De ziua copilului 775 de ani de atestare documentară Promovarea activismului Când uitarea devine o problemă Club de literatură 43 10 6 6 17 26 ian-20 aprilie Febr. venirea primăverii Drumeţie la Pietrele lui Solomon Drumeţie “La Căciula” Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea şi au realizat o expoziţie cu picturile realizate Beneficiari ai CZ au participat la excursia organizată pe Valea Siriului unde au vizitat: barajul de la Siriu. cu cântec dans şi voie bună. Copii şi vârstnici au expus picturi cu tematica „Primăvara” 21 aprilie Audiţii muzicale 10 Vârstnicii au participat la spectacolul organizat pentru ei cu sprijinul Operei din Braşov la Căminul pentru persoane vârstnice 17 mai 22 aprilie 15 aprilie Curs calculator Făt Frumos din lacrimă Balul Primăverii Copii ai Şc. nr. vine Iepuraşul 52 Confecţionare ornamente de Paşti 29 Copii de la Grădiniţa nr. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Vizionarea piesei de teatru “Făt Frumos din lacrimă” la Teatrul Dramatic din Braşov Beneficiari ai Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice au sărbătorit împreună . rezervaţia de zimbrii de la Vama Buzăului Activitate organizată împreună cu copii de la Grădiniţa nr. 18 împreună cu persoane vârstnice au confecţionat ornamente de paşti 19 aprilie Primăvara în imagini 15 Acţiune organizată împreună cu copii de la Şcoala Generală Nr.Iunie Ansamblul folcloric "Ciobănaşul" “Crizantema de aur” 12 30 . vulcanii noroioşi.

hrănire şi hidratare... îmbrăcare şi dezbrăcare. croitorilor. 24 noiembrie 24 nov. trigliceride. Nr. steluţe.. SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU . transfer şi mobilizare. costume populare pentru concurs Persoanele vârstnice participante au cântat colinde. Drumeţie. socializare în „Parcul Trandafirilor”. testări. 70 27 /sept. Gen. 23 Braşov Persoanele vârstnice participante au realizat ornamente de Crăciun croşetate: globuleţe. 20-23 dec 44 125 II. igiena eliminărilor. chestionare Persoanele vârstnice participante au fost informate cu privire la necesitatea testărilor periodice.se desfăşoară la domiciliul beneficiarilor. organizare. lemnarului.. Târgul de ceramică din Corund Persoane vârstnice au vizionat un spectacol de dans realizat de persoane cu dizabilităţi Persoanelor vârstnice participante le-a fost prezentat proiectul „Biblioteca vie” scurt istoric. au fost prelevate analize persoanelor vârstnice: glicemie. exerciţiu fizic pe Tâmpa Invitarea unui specialist într-un domeniu de interes.Braşovul toamna. a fost măsurată TA persoanelor participante Persoanele vârstnice au primit sfaturi de la un medicul geriatru cu privire la necesitatea şi obligativitatea consultului medical periodic şi tratamentului medicamentos adecvat diagnosticului Au fost vizitate: Mănăstirea Sf.. recreere. 33  îngrijire temporară la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală.colinde.. Excursie „Pe plaiuri mioritice” Vizionarea spectacolului „Just Dance” „Biblioteca vie” 53 5 oct. prevenţie. „Sănătatea sânului” Recreere. pregătirea concursului Serbare de Crăciun 10 33 28 octombrie 26 nov. exerciţiu fizic. muzică şi mâncare bună Au fost confecţionate costume populare împreună cu persoane vârstnice Persoane vârstnice au fotografiat peisaje din Braşov toamna şi au realizat o expoziţie fotografică Persoanele vârstnice au vizionat un spectacol de muzică poezie şi dans realizat de elevii Şc.. coşuleţe şi beteală 15 persoane vârstnice au prezentat în concurs 2 melodii populare. Muzeul vânătorilor Persoanele vârstnice participante s-au destins cu dans. staţiunea Sovata: Lacul Ursu şi muntele de sare./ 2 decembrie 2/12 nov. Gen. au primit vizita lui Moş Crăciun şi au primit cadouri de Crăciun 19 17 57 20-24 sept. 12 octombrie 13 octombrie 13 octombrie 31 Servicii medicale stomatologice gratuite Drumeţie . „Împreună în mijlocul naturii. Tudor Vladimirescu nr. Educaţie pentru sănătate 105 10/13 Septembrie Educaţie pentru sănătate 32 16 sept. împreună în mijlocul naturii.gen. poezii. Muzeul de arme.Crizantema de argint. . au recitat poezii. colesterol. Balul Vârstei a treia Meşteşuguri – croitorie Artă fotografică: . 23 au vizitat Turnurile postăvarilor. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii  servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală. deplasare în interior. o poezie şi un costum popular fiind jurizate şi premiate conform prestaţiei S-au făcut repetiţii: cântece.. iar coordonarea şi supervizarea îngrijitorilor la domiciliu la sediul din str.2 Iulie 13 Iulie 13-15 sept.23 Meşteşuguri Confecţionare ornamente de Crăciun Concurs de muzică populară Activitate corală. 1-20 dec. autotest. după care s-a discutat despre utilitatea acestuia în România Persoane vârstnice cu venituri reduse au beneficiat gratuit de consultaţie şi tratament stomatologic Persoane vârstnice au participat împreună cu copii de la Şc. comunicare . Vizionarea spectacolului şc. care să împărtăşească sfaturi din domeniul sănătăţii sânului: proiecţie film.-17 dec 146 43 47 17 154 3 decembrie 56 22-26 nov. Nr.Dimitrie din Sighişoara. „Împreună în mijlocul naturii.

Serviciile de evaluare. 25 15 19 14 28 103 19 31 101 30 108 9 20 14 16 27 102 32 15 98 56 108 11 23 16 12 33 103 11 13 94 20 106 5 14 6 10 27 104 19 10 94 23 108 15 14 16 8 26 103 23 16 93 41 108 10 22 12 9 18 101 18 12 91 13 102 13 12 19 10 21 102 13 9 94 72 102 6 12 6 10 22 94 35 5 94 69 94 7 21 20 8 16 90 11 6 88 76 90 4 20 6 14 21 91 15 7 82 54 91 7 21 18 17 23 91 31 15 84 45 91 9 16 11 10 30 93 23 10 84 80 93 6 . încetare. însoţire la medic sau la alte instituţii Numărul îngrijitorilor la domiciliu 19. Sept. precum şi atribuţii privind distribuirea coletelor cu alimente Tipul activităţii Anchete sociale. activităţi de menaj. 6 Oct. atribuţii privind alte măsuri de intervenţie. 11 Mai 21 Iunie 22 Iulie 10 Aug. Nov. 11 Sept. 4 Martie 6 Apr. coordonare şi monitorizare a activităţii de îngrijire la domiciliu şi terapie prin mişcare sunt oferite cu sprijinul a 3 responsabili de caz. 4 Febr. 18 Dec. servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei. grile de evaluare socio-medicală Activităţi centrul de zi Reevaluări situaţie beneficiari Referate şi dispoziţii acordare. Dec. aceştia având şi atribuţii privind activităţile organizate la centrul de zi. 11 Nov. Ian Tipuri de servicii Toaletă generală Toaletă parţială Toaletă specială Hrănire beneficiar Tehnici de mobilizare Efectuare cumpărături Preparare hrană Întreţinere curăţenie Spălat efecte personale Călcat efecte personale Sprijin plata facturi Însoţire instituţii Terapie prin mişcare Curăţenie generală Curăţenie sedii 29 123 261 48 259 104 340 224 269 84 9 33 9 61 110 227 36 224 110 301 218 242 62 10 37 21 96 1 35 114 251 42 246 122 345 246 280 84 10 37 15 74 11 43 102 225 37 258 110 303 231 252 73 9 30 11 68 1 42 109 232 46 231 132 284 216 244 57 9 27 9 68 3 42 122 290 47 297 183 320 242 265 73 10 31 5 95 2 46 0 12 0 15 1 12 3 35 2 57 4 12 133 299 45 295 169 299 243 232 71 6 34 11 96 123 209 39 231 145 330 251 263 65 7 41 17 74 122 199 31 206 140 324 229 241 58 7 38 18 93 119 180 27 174 133 295 216 202 58 6 30 12 97 107 188 32 202 133 275 240 215 67 4 28 12 107 112 158 27 182 133 262 254 211 70 5 30 4 102 Febr Martie Apr Mai Iunie Iulie Aug. Oct. efectuare cumpărături. suspendare servicii Vizite la domiciliu – rapoarte de vizită Înştiinţări de plată Contracte şi acte adiţionale Programe activitate Fişa pontaj servicii la domiciliu Fişe pontaj înlocuiri Fişa calcul contribuţie Planuri de Ian.

la domiciliul beneficiarului  îngrijire medicală la recomandarea medicului de familie Tipul serviciului acordat Vizite medicale Colaborări cu alte Ian. 1 Nov. 18 9 Sept. 0 11 3 4 5 V . 3 32 13 5 6 Dec . 6 2 Oct. IV. 14 8 Martie 16 15 Apr. SERVICII DE TERAPIE PRIN MIŞCARE  la sala amenajată în cadrul centrului de zi din Str. 33  la domiciliul beneficiarilor Servicii acordate de 1 kinetoterapeut (perioada 1 ianuarie -17 octombrie) Tipul serviciului acordat Evaluări şi reevaluări Kinetoterapie Servicii de terapie prin mişcare la sala amenajată la Centrul de zi Servicii de terapie prin mişcare la domiciliul beneficiarilor Ian. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  consiliere psihologică individuală a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate.îngrijire/intervenţie Supervizări formale şi informale Curierat Încasare contribuţii/eliberare chitanţe Coordonare practică studenţi (nr. 2 44 8 3 6 Nov.aprilie 2010 kinetoterapeutul a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – total 48 ore Începând cu data de 18 octombrie activitatea de evaluare kinetoterapie şi efectuarea planurilor de recuperare se desfăşoară cu sprijinul unui voluntar. 0 23 9 2 5 Sept. studenţi) 57 16 291 39 18 257 43 20 247 41 10 183 31 20 258 34 12 204 20 12 259 25 10 181 10 12 210 9 12 229 32 12 238 9 12 171 - - - 5 5 5 - - - - - - III. la centrul de zi sau la domiciliul beneficiarului  consiliere psihologică personal de îngrijire Servicii acordate de 1 psiholog Tipul serviciului acordat Evaluări psihologice Consiliere psihologică benef. 5 Martie 3 Apr. 7 10 Dec 8 5 . 13 18 Febr. Consiliere psihologică personal Supervizări informale Colaborări cu alte instituţii Ian. la solicitarea acestora. 8 11 Mai 11 1 Iunie 5 9 Iulie 19 4 Aug. 16 10 Nov. 0 19 20 21 21 21 21 37 16 22 24 49 23 50 51 49 40 39 36 36 11 11 0 0 0   In perioada ianuarie . 0 27 1 11 Mart ie 6 29 17 20 Apr. 3 30 9 11 3 Mai 2 36 0 13 17 Iunie 3 33 0 12 9 Iulie 2 44 14 7 14 Aug. 0 Sept. Tudor Vladimirescu nr. 1 Dec. 0 40 14 12 4 Oct. 0 Oct. 0 Febr. 1 Mai 2 Iunie 1 Iulie 2 Aug. 2 28 5 11 Febr. SERVICII DE NATURĂ MEDICALĂ  administrare medicaţie (oral şi parenteral) la indicaţia medicului.

 Parteneriat cu Grădiniţa cu program săptămânal nr.  Creşterea cu 11% a numărului de anchete sociale efectuate faţă de anul 2009. Obiective propuse pentru anul 2011  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice şi tehnici de mobilizare. Adăpostul de Noapte. 211 Mai 51 Iunie 208 Iulie Aug.aprilie 2010 asistentul medical a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – în total 70 ore VI. tratam. medicul geriatru. Tipul serviciului acordat Descărcare şi pregătire colete alimente Distribuire colete cu alimente la sediu Distribuire colete alimente la domiciliu Febr. Medo. 269 35 30 181 19 192 19 41 10 186 22 - 41 9 - 123 7 - 245 44 Parteneriate derulate  Parteneriat cu Clubul Rotary Braşov – prin derularea acestui parteneriat. Dec. Obiective realizate în anul 2010  Obţinere atestare anuală a îngrijitorilor la domiciliu. 60 Martie 200 Apr. Serviciul Autoritate Tutelară. injectabile Participare la evaluări complexe Planuri medicale 22 6 0 0 23 11 1 1 20 4 1 1 18 6 3 3 21 5 3 3 34 18 1 2 29 10 1 1 25 2 5 0 16 5 1 1 24 11 2 1 48 7 1 0 24 3 0 0  In perioada ianuarie .  Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. Oct.  Creşterea cu 54% a numărului supervizărilor formale şi informale faţă de anul 2009. 2 excursie şi 1 spectacol pentru beneficiarii centrelor de zi. Asociaţia de Caritate Braşovia. 50 Sept. 130 Nov. pregătite şi distribuite de angajaţii Serviciului pentru persoane vârstnice.instituţii medicale Pansamente la dom. 18 Braşov care a avut ca scop educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele vârstnice  Parteneriat cu Şcoala Generală nr. Contribuţii încasate – 37505 lei Sponsorizări şi donaţii –produse în valoare de 10728 lei. în cadrul strategiei Naţionale a Acţiunii Comunitare  Parteneriat cu ORCO SRL Braşov care urmăreşte crearea unui cadru pentru cursanţii practicanţi în vederea formării deprinderilor practice corespunzătoare calificării şi furnizarea de servicii de terapie prin mişcare şi reflexoterapie pentru persoane vârstnice beneficiare ale SPV Colaborări: Medici de familie. persoane vârstnice din municipiul Braşov cu venituri mici au beneficiat de sprijin constând în colete cu alimente de bază. Hospice Casa Speranţei.  Organizarea a 2 petreceri.  Creşterea cu 60% a numărului de vizite efectuate la domiciliul beneficiarilor. 23 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice care a avut ca obiectiv desfăşurarea de activităţi în parteneriat. faţă de anul 2009. Spitalul de Psihiatrie.  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice. Spitalul Judeţean. ACORDAREA DE COLETE CU ALIMENTE  Se distribuie colete cu alimente de bază pentru persoane vârstnice (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu venituri mici şi fără sprijin din partea familiei.  Actualizare manual de proceduri. .  Coletele sunt oferite de către Clubul Rotary sau alţi sponsori şi descărcate. raportat la resursa umană disponibilă.  Creşterea cu 69% a numărului de acţiuni comune organizate pentru beneficiarii centrului de zi. beneficiarului Recoltare analize.

nr. .ancheta socială în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap.Implementarea altor măsuri şi acţiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate.Efectuarea demersurilor necesare în vederea organizării instruirii pentru asistenţii personali (conform art.Formularea de programe şi proiecte menite să îmbunătăţească serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi din Municipiul Braşov în vederea creşterii standardelor de viaţă ale acestora. la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu deficienţe fizice sau psihice. lit. . conform legislaţiei în vigoare.ancheta socială pentru soluţionarea eventualelor reclamaţii cu privire la activitatea asistenţilor personali. care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi.Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a grupurilor de suport pentru asistenţii personali.Urmărirea evoluţiei principalilor indicatori care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 4.Întocmirea diverselor rapoarte şi situaţii statistice referitoare la domeniul de activitate al serviciului. republicată).Consiliere psihologică oferită de personal specializat pentru persoanele cu dizabilităţi şi asistenţilor personali ai acestora.Iniţierea de acţiuni cu caracter socio-cultural-sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi care urmăresc să aducă o contribuţie reală la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. . întâlniri. . pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.Consiliere socială şi administrativă (îndrumare către diverse instituţii.ancheta socială persoanelor care solicită angajarea în calitate de asistenţi personali. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de terapie prin mişcare. . . 38. raportat la resursa umană existentă. .Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali pe care aceştia o desfăşoară la domiciliul persoanelor cu deficienţe grave pentru identificarea nevoilor şi adaptarea serviciilor în funcţie de necesităţi. . conform legislaţiei în vigoare. raportat la resursa umană existentă. Organizarea a 2 petreceri. . .     Menţinerea numărului de beneficiari de servicii în cadrul centrului de zi. d) din HG. raportat la resursa umană existentă. alin. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 1. . . . . 6.Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi. în termenul legal de 30 de zile la solicitările privind aplicarea legilor specifice serviciului.ancheta socială pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenţilor personali.Colectează şi verifică cererile împreună cu actele anexate care au fost adresate Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi de către solicitanţi în vederea obţinerii drepturilor. . 430/2008.Implementarea de măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială. lit. Atribuţii şi competenţe: .Actualizarea bazei de date cu asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale. . . . 1 excursie pentru beneficiarii centrelor de zi.Efectuează investigaţiile legale şi întocmeşte: . 6.Întocmirea şi emiterea răspunsurilor. demersuri pentru obţinerea drepturilor conform legislaţiei în vigoare).Înaintarea de propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului. informări pentru persoanele cu dizabilităţi. .Organizarea şi susţinerea instructajul periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru asistenţii personali aflaţi în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.Consolidarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale în vederea organizării de seminarii. având în vedere prevederile legale în vigoare. Încheierea de noi parteneriate sau continuarea derulării parteneriatelor existente.Elaborarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice serviciului în conformitate cu responsabilităţile stabilite. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. a) din Legea 448/2006. . conform art. . la promovarea egalităţii de şanse în scopul prevenirii discriminării. .ancheta socială pentru obţinerea legitimaţiei de călătorie pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru adulţii cu deficienţe auditive şi mintale ai căror însoţitori au dreptul de a circula gratuit doar în prezenţa asistatului. . .

(2). pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap). din HG. b). realizată de asistenţii sociali. (2). 5. lit. conform legislaţiei în vigoare: 1.. cu modificările şi completările ulterioare: „ angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. 40. pentru un număr de 28 persoane care au solicitat acordarea acestui drept. Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali Conform art.3843 anchete sociale pentru adulţi cu handicap (efectuate conform art. 37 380 417 36 385 421 24 268 292 19 315 334 27 258 285 Total/lună Total = 4144 anchete sociale efectuate S-au întocmit 280 rapoarte de vizită. În această perioadă. din Legea 448/2006. alin. cu modificările şi completările ulterioare. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.Pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului în vederea arhivării acestora. exprimat în scris. Efectuarea demersurilor pentru completarea documentaţiei necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi S-au efectuat demersuri necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru un număr de 2 persoane cu dizabilităţi (conform art. 12. cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani. În anul 2010 s-au efectuat demersurile necesare în acest sens pentru un număr total de 146 persoane.obţinerea acordului persoanei cu deficienţe grave sau după caz.efectuarea evaluării psihologice cu scopul de a surprinde gradul de compatibilitate dintre persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal şi persoana cu deficienţe grave. sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav. alin. Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului între 0-7 ani În anul 2010 s-au efectuat demersuri în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap. alin. presupune: . (2) şi (3).G. din H. d). 26 369 395 mai. privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006. 430/2008. .G. 6. republicată. primăria localităţii de domiciliu. în funcţie de profilele lor psihocomportamentale. 4. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Întocmirea documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor. mar. în domeniul protecţiei drepturilor copilului). din H. 31 246 277 iun 38 407 445 iul. de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). pentru angajare.Efectuarea de anchete sociale în vederea completării documentaţiei necesare evaluării persoanelor cu handicap de către Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap În anul 2010 s-au efectuat un număr total de 4144 anchete sociale cu scopul de a stabili statutul şi contextul social în care trăiesc persoanele. cu modificările şi completările ulterioare: ”serviciul public de asistenţă socială dispune . 25. nov. realizată de psihologul serviciului. republicată. Luna Număr anchete sociale efectuate ian. 271 271 37 326 363 apr. 26 269 295 aug. (1). alin. Copii cu handicap Adulţi cu handicap 349 34 9 feb. 2. respectiv: . din Legea nr. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.301 anchete sociale pentru copii cu handicap (efectuate conform Ordinului 95/2006 al Secretariatului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS. . dec. sept. face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali Conform art. 3.efectuarea anchetei sociale pentru persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal cu scopul de a evalua competenţele şi deprinderilor acesteia. . lit. republicată. al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei. nr. oct. 4. 268/2007.” Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali. e)-g) şi la alin. 2. 17. 430/2008. conform art.

Scopul efectuării controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali este acela de a evalua modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc responsabilităţile conform Fişei postului şi a Contractului individual de muncă. . . Personal implicat: Moderatori: 2 asistenţi sociali. republicată. . pe parcurs şi finală. . 1 secretar în responsabilitatea căruia au intrat următoarele atribuţii: . să-şi conştientizeze resursele personale necesare depăşirii impasurilor existenţiale. precum şi gradul de satisfacţie al asistaţilor cu privire la îngrijirea de care aceştia beneficiază. .participarea la cele trei forme de evaluare: iniţială. Consiliere psihologică individuală pentru asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi În anul 2010 au fost susţinute 48 de şedinţe de consiliere psihologică individuală adresate asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi.pregătirea suporturilor de curs şi adaptarea lor pe parcursul instruirii. 1 kinetoterapeut.Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului.întocmirea orarului împreună cu persoanele responsabile cu organizarea programului de instruire iniţială.05.redactarea diverselor raportări privitoare la programul de instruire al asistenţilor personali. .Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap.10. cu scopul de a-i ajuta într-o manieră nondirectivă legată de anumite situaţii dificile de viaţă. Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin intermediul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a organizat în perioada 19. .asigurarea mijloacelor tehnice şi tehnologice pentru susţinerea programului de instruire iniţială. Programul de instruire iniţială pentru cei 372 asistenţi personali a cumulat un număr total de 520 ore dintre care 312 ore de teorie şi 208 ore de practică. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. . 1 asistent medical.informarea asistenţilor personali cu privire la condiţiile în care se desfăşoară programul de instruire iniţială. .distribuirea materialelor didactice.2010 instruirea pentru un număr total de 372 asistenţi personali angajaţi în cadrul instituţiei.Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului. . . . .Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav. 319/02/10/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav al şi a inclus următoarele module: .Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap. la instruirea organizată de angajator care are responsabilitatea de a asigura gratuit instruirea asistenţilor personali. Astfel. .întocmirea listelor de prezenţă. în responsabilitatea cărora au intrat următoarele atribuţii: .Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului.Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente. cu scopul de a contribui la formarea de competenţe profesionale necesare acordării unei îngrijiri de calitate persoanelor cu deficienţe grave. 1 psiholog şi 1 consilier juridic.Acordarea îngrijirilor primare. . după cum urmează: Durata programului de instruire iniţială: 40 ore/grupă dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practică. Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Număr controale 34 28 32 37 41 45 10 10 12 15 15 11 efectuate Total = 290 controale periodice 6. asistentul personal al persoanei cu handicap grav are obligaţia de a participa o dată la 2 ani. .participarea la întocmirea testelor de evaluare aplicate participanţilor la programul de instruire iniţială. conform tematicii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.2009 – 07. .Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate.efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local”. Planul de pregătire a fost întocmit conform tematicii aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. cu modificările şi completările ulterioare. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.împărţirea pe grupe a participanţilor în vederea întocmirii planificărilor cu acordul scris al acestora.alte activităţi. 319/2007.susţinerea tematicilor propuse conform Ordinului nr. . 7. . Organizarea şi susţinerea programului de instruire pentru asistenţii personali Conform prevederilor Legii 448/2006.

(3) din OG nr. Scop: optimizarea şi dezvoltarea personală. desfăşurat în luna mai 2010 care a vizat intercunoaşterea şi autocunoaşterea participanţilor. evaluarea finală – aplicată tuturor celor 372 asistenţi personali cu scopul de a certifica atingerea obiectivelor propuse iniţial. “Pot fi stăpânul emoţiilor mele”.raport individual de practică. ameliorarea capacităţii de rezilienţă şi confruntarea cu starea de impas existenţial Luna Număr întâlniri Număr participanţi feb 2 14 mar 3 24 apr 3 24 mai 4 36 iun 1 8 iul 1 4 aug sept oct 2 10 1 4 nov 1 4 dec - Total = 18 grupuri de suport Total =128 participanţi Temele abordate în cadrul acestor întâlniri „Spune-mi cine eşti”. „Boala în viaţa mea Stigma: criminalul ascuns”. “Împreună învingem boala” .Evaluarea participanţilor a presupus următoarele etape: evaluarea iniţială – aplicată cu scopul de a identifica nivelul de pregătire profesională a participanţilor în vederea adaptării programul de instruire la nevoile cursantului acestora. Stagiul de practică s-a finalizat cu: .atestat de practică. în luna iunie angajaţii SPPD au aplicat un număr de 159 chestionare. „Zi de zi cameleon. document emis de Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi recunoscut doar în cadrul acesteia. Proiecte derulate în cadrul SPPD: 1. Menţionăm că această campanie a fost iniţiată de Serviciul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. Programul de instruire iniţială pentru asistenţii personali s-a finalizat cu eliberarea unui certificat (conform art.  Implicarea în campania privind efectuarea verificărilor la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă. în anul 2010 în colaborare cu Teatrul Sică Alexandrescu Braşov persoanele cu dizabilităţi au fost invitate la trei reprezentaţii.2010 – la care a participat un număr de 583 persoane cu dizabilităţi. Carduri proiective”. .desfăşurat în luna februarie 2010 care a vizat facilitarea comunicării între participanţi şi nu numai. „Am o inimă isteaţă?”. a câte 40 ore/student -2 studenţi anul II.Facultatea de Sociologie şi Comunicare. ALTE ACTIVITĂŢI REALIZATE DE PERSONALUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI:  Sesiuni de team building organizate de psiholog pentru angajaţii serviciului pe următoarele teme: „Comunicare asertivă”. realizarea catharsisului afectiv . În total au fost emise 372 de certificate asistenţilor personali care au absolvit acest program de instruire iniţială. .  În vederea facilitării accesului la cultură al persoanelor cu handicap.2010 la care au participat un număr de 212 persoane cu dizabilităţi. Media finală după aplicarea testelor de evaluare este de 8.  Coordonarea stagiului de practică pentru un număr de 7 studenţi din cadrul Universităţii Transilvania Braşov .Grup de suport pentru asistenţii personali/aparţinătorii persoanelor cu deficienţe locomotorii. a câte 60 ore/student. . nu doar auzi. specializarea Asistenţă Socială. astfel: -5 studenţi anul I.39. care au ales să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Serviciului Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. „Lupta cu obstacole în familie”.Piesa „ Făt frumos din lacrimă” în data de 22. Media de intrare a participanţilor la programul de instruire iniţială este de 3. putem comunica. Obiectivele vizate:  favorizarea exprimării frustrărilor. Testele privind evaluarea iniţială au fost aplicate pentru toţi cei 372 asistenţi personali care au participat la programul de instruire iniţială. nu doar vorbi”. “Te pot asculta. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) pe numele fiecărui participant după absolvire.Piesa „ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” în data de 09.05. .realizarea unui portofoliu individual.dar nu uit cine sunt”. alin.86.Piesa „ Domnu` Goe” în data de 16.2010 la care au participat un număr de 130 persoane cu dizabilităţi.04. respectiv: . 18.02. Astfel.

în calitate de co-organizator. Municipiul Braşov a fost reprezentat la acest eveniment prin intermediul Direcţiei de Servicii Sociale. dintre care: persoane cu handicap fizic. muştar etc. respectiv personal responsabil cu organizarea şi deplasarea la acest eveniment. pentru noi. viaţa fi-va mai frumoasă”. unde România. Polonia. însoţitori ai acestora. Italia şi Franţa. grup de suport pentru persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18-26 ani. prin dezvoltarea capacităţii de a se ajuta pe sine şi pe ceilalţi. respectiv: Spania. a organizat în perioada 16-21 octombrie 2010 cel de-al treilea forum european al modei adaptate. Lituania.spectacol-comedie muzicală cu tema „istorii de dragoste”. Letonia. pentru promovarea modei adaptate persoanei cu handicap fizic din Tours. . în cadrul acestui forum au fost organizate următoarele activităţi:  expoziţie fotografică realizată de Deza Nguembock. Până la momentul de faţă au avut loc 2 întâlniri. Evenimentul organizat în Franţa a avut un impact pozitiv asupra opiniei publice franceze. dezvoltarea sentimentului de eficienţă personală  încurajarea stimei de sine  armonizarea relaţiei asistent personal .  colocviu cu tema incluziunii persoanei cu handicap în societatea franceză. . activităţi culturale. Belgia.Centru de zi dedicat persoane adulte cu dizabilităţi Scop: promovarea integrării sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi Acest proiect pilot a fost lansat în 17 iunie 2010. actori voluntari. haideţi să le depăşim!”. fiind mediatizat de presa franceză şi română. s-au desfăşurat activităţi de terapie ocupaţională şi jocuri interactive în colaborare cu un psiholog voluntar. . Scop: inocularea speranţei în propriile forţe. „Asul din mânecă!”. fasole. sub formă virtuală/ digitală care a vizat adaptarea hainelor de zi de tip prêt-à-porter pentru persoanele cu handicap fizic. Obiective vizate:  crearea unui mediu în care persoanele cu dizabilităţi să se simtă în largul lor  dezvoltarea încrederii în cei cu care interacţionează  crearea unui mediu propice creşterii stimei de sine  dezvoltarea relaţiilor interumane 3. la care au participat aproximativ 12 persoane adulte cu dizabilităţi/întâlnire. “Doar împreună vom reuşi”!. în viitor. director artistic al asociaţiei Afrik’dezarts.). „Obstacole în comunicare. Activităţile desfăşurate: activităţi de cunoaştere şi interrelaţionare. respectiv municipiul Braşov a primit invitaţia de a participa alături de alte şapte ţări din comunitatea europeană. exerciţii fizice. care a desemnat o delegaţie de 21 de persoane. Luna Număr întâlniri Număr participanţi mai 1 7 iun 3 7 iul 3 6 aug 4 6 sept 4 5 oct 3 5 nov 2 5 dec 3 5 Total = 23 întâlniri Temele abordate în cadrul acestor întâlniri “Să ne deschidem sufletul!”. activităţi de îndemânare (decupaj. „Prin noi.concurs de vestimentaţie adaptată. colaje la care s-au folosit diverse materiale: flori presate.asistat 2. „Familia – cel mai important lucru pentru mine!” În afara temelor abordate. Franţa. boabe de orez. Obiective:  Dezvoltarea sentimentului de utilitate  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială  Creşterea stimei de sine  Îmbunătăţirea stilului de viaţă prin organizarea de întâlniri cu specialişti din domenii de activitate conexe  Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în diverse acţiuni cu caracter social cu scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica acestei categorii de persoane MODE H Asociaţia Mode H Europe. activităţi de informare pe diverse teme de interes pentru persoanele cu dizabilităţi.

a participat la preluarea cererilor şi introducerea în sistemul informatic al cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor. am participat alături de colegii din cadrul Serviciului Alocaţii Sociale la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitanţii de alocaţii.2010 unde au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice în scopul întăririi colaborării dintre cele două sectoare public şi privat. Organizarea celei de a patra ediţii a evenimentului “O viaţă fără bariere”. a diminuării formelor de discriminare. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice. În luna septembrie am participat la acţiunea „Primul meu ghiozdan” care a constat în distribuirea ghiozdanelor cu rechizite copiilor din clasa I.2010. În conformitate cu O. De asemenea în luna noiembrie. Stimularea unor relaţii de muncă pozitive la nivelul Serviciului pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea lunară a unor activităţi de team-building pentru angajaţii acestuia.G. a sensibilizării opiniei publice cu privire la nevoia de incluziune socială a acestei categorii de persoane. dedicat elevilor care provin din familii defavorizate .  Proiectul „ Împreună vom fi mai puternici”. având în vedere ca informaţiile culese la faţa locului şi consemnate în formular să surprindă statutul şi contextul social în care persoana trăieşte. cât şi din alte localităţi ale ţării.zona Craiter. în vederea obţinerii drepturilor.07. Personalul angajat al serviciului s-a implicat în buna desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului „ Prefer să ştiu din timp!” – proiect de educaţie pentru conştientizarea femeilor asupra cancerului de sân. - - - - . Iniţierea unor activităţi cu caracter socio-cultural sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei noastre în vederea prevenirii marginalizării sociale.avant-premiera care a fost prezentată în sala Centrului Cultural „Reduta”. am participat la pregătirea spectacolului „ WEST SIDE STORY”. Organizarea şi susţinerea instructajului periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toţi asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. în vederea creşterii calităţii vieţii acestora. vizând următoarele aspecte: o modul în care sunt duse la îndeplinire de către asistentul personal atribuţiile prevăzute în contractul individual de muncă. Alte activităţi desfăşurate de angajaţii serviciului: În luna ianuarie 2010 angajaţii serviciului au participat alături de angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice la distribuirea alimentelor (zahăr şi făină) la domiciliul beneficiarilor. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. în baza Dispoziţiei de Primar 7243/19. dedicat persoanelor cu deficienţe locomotorii.  „Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”.  Proiectul Curcubeu „Paşi către o nouă şansă”. De asemenea. Efectuarea în procent de 100% a controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali angajaţi în cadrul instituţiei. personalul din cadrul serviciului. utilizatoare de fotoliu rulant. o observarea gradului de satisfacţie al persoanei cu deficienţe grave cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază din partea asistentului personal. cu situaţie materială precară. Efectuarea în procent de 100% a anchetelor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi precum şi a copiilor cu handicap. la care estimăm participarea unui număr de aproximativ 100 persoane atât din Municipiul Braşov. Implicarea în desfăşurarea evenimentului „ Parteneriat pentru comunitate” desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Braşov în data de 05.Alte proiecte derulate în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale:  Proiectul „ Fii de 10!”. conform prevederilor legale în vigoare şi a obiectului de activitate al serviciului. În preajma sărbătorilor de iarnă s-au întocmit liste cu beneficiari şi s-au distribuit pachete cadou provenite din donaţii din Olanda constând în alimente (conserve) şi îmbrăcăminte. reliefând nevoile acesteia şi servicii alternative identificate pentru soluţionarea lor. mobilizând asistenţii personali – femei cu vârste cuprinse între 25 si 45 ani. Scopul organizării spectacolului a fost acela de strângere de fonduri pentru deplasarea delegaţiei. adresat elevilor premianţi din Municipiul Braşov. domiciliaţi în municipiul Braşov . în Franţa la Tours. adresat persoanelor eliberate din penitenciar în vederea reintegrării sociale.10. adresat părinţilor elevilor participanţi la Proiectul Curcubeu. care au participat la sesiuni de informare şi conştientizare asupra cancerului de sân. fişa postului şi recomandările din planul individual de servicii/planul de recuperare.

republicată. Respectarea termenelor de întocmire a documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor conform prevederilor legale în vigoare.monitorizarea şi actualizarea constantă a dosarelor persoanelor aflate în evidenţa serviciului. . după cum urmează: .actualizarea lunară a bazei de date în vederea listării documentaţiei specifice pentru plata indemnizaţiilor lunare. material lemnos şi a tarifului social la energie electrica. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Prin noi pentru noi. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Doar împreună vom reuşi!” prin mărirea numărului de participanţi şi organizarea de activităţi motivaţionale pentru participanţi. respectiv a persoanelor cu handicap grav şi accentuat prin asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. cărbuni. Această procedură presupune desfăşurarea următoarelor activităţi principale: . viata fi-va mai frumoasa!”(mărirea numărului de participanţi. gaze naturale.  sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termica în sistem centralizat.întocmirea documentaţiei specifice privind acordarea/încetarea dreptului la indemnizaţia lunară. pentru care a fost alocată suma totală de 4. 7. . prin acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de lege.arhivarea corespunzătoare a dosarelor şi documentelor întocmite în cadrul serviciului.  facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor aflate într-o situaţie de risc social. în vederea asigurării nevoilor sociale. combustibili petrolieri. Încurajarea voluntarilor să participe la activităţile derulate în cadrul serviciului (studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare. . SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE Misiune: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate.verificarea şi preluarea cererilor şi a documentelor justificative anexate. . creşterii calităţii vieţii şi favorizării incluziunii sociale a acestora. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite (informarea şi îndrumarea corectă a solicitanţilor şi beneficiarilor în scopul obţinerii drepturilor conform legislaţiei în vigoare). conform Legii nr. În cursul anului 2010 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 678 persoane.informarea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor îndreptăţite să primească indemnizaţia lunară. specializarea Asistenţă Socială).778 lei.042. lemne. Obiective:  promovarea incluziunii sociale şi facilitarea unei vieţi autonome a persoanelor cu handicap grav prin asigurarea dreptului la indemnizaţia lunară.- Acordarea unor servicii de evaluare psihologică a cazurilor avute în evidenţa serviciului ori de câte ori este nevoie. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.consilierea persoanelor cu privire la documentaţia necesară şi procedura de acordare a indemnizaţiei lunare. . Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav. diversificarea temelor de discuţii). Activităţi desfăşurate în anul 2010 şi rezultate obţinute: A. .

01. 409/10.778 lei Comparativ cu anul 2009.08.126 lei.2010 s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de persoane beneficiare de gratuitate pe transportul urban. Pentru perioada 01.2010 – 31.2010 decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza legitimaţiei de călătorie la valoarea de 1leu/zi calendaristică pentru perioada în care persoana îndreptăţită îndeplineşte condiţiile. iar suma decontată în această perioadă către Regia Autonomă de Transport Braşov a fost de 307.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. .042.2010 astfel decontul dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza unui abonament eliberat de către personalul desemnat din cadrul DSS la valoarea de 1leu/zi calendaristică.05. 356/31. conform graficului de mai jos: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de beneficiari 678 663 655 660 665 670 675 680 B.12.07. Astfel în perioada 01.2010 decontarea dreptului la gratuitate a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr.08.2010 -31.2010-31.C.06.2010-31. În perioada 01.938 persoane pentru care a fost decontată suma de 950. 14/ 2009.808 lei. Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun Dreptul la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun se asigură persoanelor cu handicap grav şi asistenţilor personali ai acestora. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie 2010 Februarie 2010 Martie 2010 Aprilie 2010 Mai 2010 Iunie 2010 Iulie 2010 August 2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Număr persoane beneficiare 651 654 651 658 654 670 689 702 704 693 698 705 Total sumă alocată Sumă cheltuită/lună 302877 305182 349478 353508 349236 360984 319765 323622 324544 325927 325005 402650 4. iar în perioada 01.028 persoane care au beneficiat de acest drept.12.2010-31. nr.Nr. Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dreptul la gratuitate se stabileşte de către DGASPC Braşov printr-o legitimaţie de călătorie iar Consiliul Local al Municipiului Braşov prin DSS decontează acest drept.05.07.01. Astfel în anul 2010 la nivelul municipiului Braşov decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat după cum urmează: În perioada 01.L. în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a numărului de solicitări privind acordarea indemnizaţiei lunare cu 2%. numărul mediu lunar de beneficiari a fost de 3. crt.2010 cuantumul a fost stabilit la valoarea de 31 lei /lună/beneficiar potrivit H.2010 s-a înregistrat un număr mediu lunar de beneficiari 3. precum şi persoanelor cu handicap accentuat.07.

934 lei. combustibili petrolieri. a celei cuprinzând persoanele pentru care s-a prelungit perioada de acordare a dreptului la gratuitate.2010-31.01. dacă în anul 2009 s-a asigurat dreptul pentru un număr mediu lunar de 3642 persoane. în anul 2010 acesta a scăzut la 3559 persoane lunar.12.257. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la 615 lei şi utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat.2010 -31.  Eliberarea abonamentelor. persoanele desemnate realizează lunar următoarele activităţi principale:  Persoana responsabilă gestionează abonamentele primite cu proces verbal de predare-primire de la RAT Braşov. cărbuni. decizie de director privind aprobarea listei cuprinzând persoanele pentru care se decontează dreptul la gratuitate pe transportul urban. fiecare cuprinzând în medie 225 de persoane pentru care au fost introduse/actualizate informaţiile aferente în sistemul informatic. Ca şi activităţi principale derulate de către personalul abilitat în acest sens menţionăm următoarele: . avizare şi aprobare. iar suma decontată pentru asigurarea dreptului la gratuitate persoanelor îndreptăţite fiind de 1. persoanelor desemnate pentru distribuire.2010 (acordări şi prelungiri).08. 448/2006. republicată. în vederea identificării persoanelor pentru care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru decontarea dreptului. Astfel. Comparativ cu anul 2009. după cum urmează: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de persoane beneficiare 2009 3642 2010 3559 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 Pentru asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban în municipiul Braşov persoanelor îndreptăţite conform art. respectiv a anexei privind persoanele pentru care încetează dreptul la gratuitate.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a abonamentelor eliberate în perioada 01. gaze naturale sau lemne. C.  Verificarea lunară a listei cuprinzând persoanele cu handicap grav pentru care a încetat dreptul la indemnizaţie lunară. listei cuprinzând asistenţii personali pentru care a încetat contractul individual de muncă şi listei cuprinzând persoanele decedate pe raza municipiului Braşov. care sunt supuse circuitului de verificare. pe perioada raportată au fost introduse/actualizate informaţii aferente în sistemul informatic în medie pentru un număr de 1202 beneficiari lunar. 23 alin 1 şi 2 din Legea nr. s-a sistat decontarea dreptului la gratuitate pentru un număr de 116 persoane.Pe parcursul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr mediu de 3559 beneficiari. În aceste condiţii.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a informaţilor cuprinse în centralizatoarele înaintate de către DGASPC Braşov privind persoanele pentru care a fost eliberată legitimaţia de transport (acordări şi prelungiri). respectiv referat. în perioada 01.  Elaborarea lunară a anexei cuprinzând persoanele pentru care s-a acordat pentru prima dată dreptul la gratuitate (intrări).  Întocmirea documentaţiei necesare efectuări plăţii către Regia Autonomă de Transport Braşov.  Verificarea documentelor şi stabilirea perioadei pentru care se eliberează abonamentul în baza protocolului de colaborare încheiat între DSS şi RAT Braşov. ordonanţarea şi statul de plată. în perioada raportată au fost verificate 6 centralizatoare. în anul 2010 s-a înregistrat o scădere în ceea ce priveşte numărul de persoane pentru care s-au efectuat demersurile în vederea asigurării dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun.12.2010.

2010.  verificarea şi preluarea cererilor şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. pentru sezonul rece 2010 -2011 au fost aprobate 8707 cereri pentru acordarea ajutorului. pentru perioada sezonului rece 2010─2011. respectiv pentru lunile noiembrie a anului curent şi martie a anului următor. În funcţie de luna depunerii cererii. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece. cărbuni. combustibili petrolieri.11.  arhivarea în condiţii corespunzătoare a documentaţiei produse în cadrul fiecărei campanii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.432 familii şi persoane singure. acte necesare. şi pentru 239 persoane începând din 01. drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei. condiţii de acordare a ajutorului.12. dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei a fost acordat pentru un număr de 8468 de persoane începând din 01. fiind astfel înregistrate un număr de 63 de solicitări privind modificarea/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. după cum urmează: Tip cerere Decembrie 2010 TOTAL Modificare Încetare Energie termică în sistem centralizat 7 10 17 Gaze naturale 18 28 46 Total 25 38 63 Comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului rece 2009-2010. pentru care s-au emis Dispoziţii de Primar în funcţie de situaţie. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2010.  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat. conform graficului de mai jos: .  realizarea demersurilor necesare în vederea efectuării de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale a plăţii sumelor reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale către furnizorii de energie termică şi gaze naturale  solicitarea de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a creditelor necesare în vederea asigurării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. combustibili petrolieri.  introducerea în sistemul informatic a tuturor solicitărilor pentru acordarea ajutorului. informarea cetăţenilor municipiului Braşov cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: perioada de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. gaze naturale sau lemne. dacă în perioada noiembrie 2009 -decembrie 2010 ajutorul a fost aprobat pentru un număr de 15. numărul de solicitări a scăzut cu aprox imativ 45% astfel. Astfel. Începând din 01.2010 titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au notificat Serviciului Prestaţii Sociale modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia. fiind astfel emise un număr total de 8707 Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului. combustibili petrolieri. conform tabelului de mai jos: Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Total Energie termică 2291 93 2384 Gaze naturale 6130 141 6271 Lemne 47 5 52 TOTAL 8468 239 8707 De asemenea au fost emise un nr. modalitatea de completare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere.12. cărbuni.  efectuarea plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. de 780 Dispoziţii de Primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care nu au îndeplinit condiţiile. cărbuni. a fost înregistrat un număr total de 9550 solicitări în perioada 25 octombrie 2010 ─ 31 decembrie 2010.

Situaţie comparativă privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale Perioada 2006-2011 18004 Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu gaze naturale Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu energie term ica 16690 11864 9816 9777 6079 5175 2374 6243 10000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 D. Pentru sezonul rece 2010-2011 au fost preluate în perioada 01.  transmiterea lunară către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a situaţiei centralizatoare cuprinzând persoanele pentru care a fost aprobat dreptul în vederea livrării în mod gratuit a materialului lemnos.2010 un număr total de 137 cereri.12. dreptul la material lemnos a fost aprobat pentru un număr de 107 familii şi persoane singure. În urma verificării cererilor şi a documentelor anexă şi a efectuării anchetelor sociale. faţă de solicitanţii care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei. tendinţă care s-a conturat începând din sezonul rece 2007-2008.09. Instrumentarea documentaţiei pentru acordarea în mod gratuit de material lemnos pentru încălzirea locuinţei Pot beneficia de dreptul în mod gratuit la material lemnos pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la valoarea salariului minim brut pe economie.  elaborarea documentaţiei specifice privind aprobarea/neaprobarea dreptului la material lemnos.Situatie comparativa privind numarul de beneficiari 2010-2011 8707 2009-2010 15432 0 5000 10000 15000 20000 Totodată se constată că s-a menţinut tendinţa crescătoare a persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.  preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la membrii familiei şi a veniturilor acesteia şi verificarea documentelor doveditoare  efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor. Pentru a asigura accesul persoanelor îndreptăţite la acest drept sunt desfăşurate următoarele activităţi:  informarea potenţialilor beneficiari cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară pentru aprobarea dreptului. după cum urmează: .2010-31.

pe bază de borderou.  întocmirea fişelor de punctaj pentru toate dosarele înregistrate.  înaintarea dosarelor către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.2010 s-au făcut demersurile necesare în vederea reactualizării tuturor dosarelor aflate în evidenţa serviciului şi au fost efectuate. toate fiind validate şi transmise către furnizorul de energie electrică în vederea aplicării tarifului social.  elaborarea documentaţiei necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local Braşov a listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. precum şi cele invalidate. Pentru facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite la tariful social la energie electrică. de asemenea au fost întocmite fişele de punctaj pentru dosarele care îndeplineau condiţiile în acest sens. 447/2010. În urma evaluării celor 149 dosare de către Comisia constituită în acest sens conform H. În cursul anului 2010 au fost înregistrate 31 de cereri noi. comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea. realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.C. 98 de dosare au fost declarate aprobate.L. Astfel în perioada 01. Acordarea tarifului social la energie electrică Pot beneficia de tariful social la energie electrică familiile sau persoanele singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la valoarea salariului minim brut pe economie. Atribuţiile Serviciului Prestaţii Sociale în acest domeniu constau în:  informarea potenţialilor solicitanţi cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară în vederea completării dosarului pentru atribuirea unei locuinţe sociale.2010 -30. nr.07. evaluările şi reevaluările pentru 149 dosare. familiile sau persoanele cu un venit net mediu lunar pe persoană. F. către furnizorul de energie electrică a declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor de tarif social validate. restul fiind respinse/declarate incomplete deoarece nu au îndeplinit condiţiile.Situaţie reprezentând numărul de solicitări pentru acordarea materialului lemnos Anul 2010 30. sunt derulate următoarele activităţi:  preluarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  validarea/invalidarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  transmiterea. 22% cereri aprobate cereri neaprobate 107. care s-au adăugat la dosarele existente din anul precedent pentru care nu a fost atribuită o locuinţă socială. precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Instrumentarea documentaţiei privind atribuirea unei locuinţe sociale Potrivit prevederilor legale în vigoare au acces la locuinţa socială.  efectuarea evaluărilor/reevaluărilor privind situaţia socio-locativă a persoanelor care solicită atribuirea unei locuinţe sociale. în vederea închirierii.09. conform reprezentării de mai jos: . 78% E. însoţite de motivele invalidării În anul 2010 au fost înregistrate 16 solicitări.

01.Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale. dosare aprobate nr. Au fost aprobate 652 posturi. În anul 2010 persoana cu atribuţii delegate în acest sens a efectuat instructajul la locul de muncă pentru 396 asistenţi personali nou angajaţi. 126 pentru angajaţi contractuali şi 451 posturi de asistenţi personali. evaluări/reevaluări nr. 6 compartimente şi Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale Serviciul Resurse Umane a depus la ANFP Bucureşti şi la Consiliul Local proiectul de HCL privind structura organizatorică pentru Direcţia de Servicii Sociale. Principalele activităţi ale Serviciului Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 1.2010 Raport între nr. reducerea numărului de erori de preluare a cererilor şi introducere în sistemul informatic. respectiv instructajul periodic – semestrial pentru 396 asistenţi personali. Situaţia încadrărilor pe funcţii în anul 2010 a fost următoarea: Nr.Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav prin angajarea de asistenţi personali 3.2010 0. a cheltuielilor aferente activităţilor gestionate în cadrul serviciului. 8.Situaţie instrumentare documentaţie locuinţe sociale Anul 2010 cereri noi înregistrate total cereri aflate în evidenţă nr. Alte activităţi delegate: a) efectuarea instructajului la locul de muncă al asistenţilor personali.74 0.2010 Nr. SERVICIUL RESURSE UMANE 1.2010 şi care cuprinde 7 servicii. inclusiv stabilirea drepturilor salariale brute pentru toţi angajaţii 2. care a fost aprobată începând cu 01. b) efectuarea instructajului periodic pentru asistenţii personali. din care 75 pentru funcţionari publici.Asigurarea încadrării în prevederile BVC.01.96 Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru asistenţă socială Total posturi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru activitatea de asistenţă medicală 151 93 112 89 . dosare incom plete/respinse 31 149 149 98 51 G.  propuneri în vederea actualizării/îmbunătăţirii sistemelor informatice în funcţie de necesităţi.  elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru specifice pentru fiecare activitate.  perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii comunicării cu solicitanţii care se adresează Serviciului.03. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 2.12.12. funcţii la data de 31.2010 şi nr. c) aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii nr. funcţii la data de 01. 1 birou. de funcţii la data de 01. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011:  aplicarea prevederilor legale în vederea acordării unor servicii de calitate persoanelor care se adresează serviciului. de funcţii la data de 31.

prin definitivare după stagiul de debutanţi Referate şi decizii pentru promovări temporare pe funcţii de conducere Referate şi decizii pentru avansare în treaptă profesională pe funcţii publice Documentaţie pentru încetare raporturi de serviciu şi de muncă.86 Pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 31 de ieşiri de angajaţi. orele suplimentare au scăzut cu 37%.82 0. angajaţi în plată b-Funcţii publice şi contractuale vacante din care temporar vacante pentru concediu de risc maternal. dar a continuat activitatea în condiţiile legii. Au fost organizate 5 concursuri pentru angajarea de personal pentru domeniul sanitar.1100/2010 pentru avizarea reîncadrărilor salariale de către Agenţia de Prestaţii Sociale şi respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice. Pe tot parcursul anului s-a asimilat legislaţia aferentă domeniului administraţiei publice. inclusiv dosare de pensii Referate şi decizii privind suspendări pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru reluarea activităţii Referate şi decizii pentru delegări de atribuţii şi competenţe pentru suplinirea lipsei de personal Alte modificări ale raporturilor de serviciu sau de muncă inclusiv acte de stabilire drepturi salariale Nr. întocmire referate şi decizii pentru promovare în clasă pe funcţii publice. 32/2010 şi Ordinului nr. asistenţei sociale şi sănătăţii publice. asistenţii personali şi angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. din care 21 pensionări anticipate şi o pensionare pentru limită de vârstă.2010. sau întocmit şi actualizat dosarele profesionale cu anexele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali inclusiv pentru asistenţii personali.10. maternitate şi suspendări în vederea creşterii copiilor 244 188 56 8 201 162 39 12 0. din care: a-Nr.Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru DSS. care priveşte angajaţii instituţiei. concediu de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. s-au operat cărţile de muncă. Concediile de odihnă cuvenite pe anul 2010. O altă angajată din sectorul sanitar a fost pensionată pentru limită de vârstă. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. iar alte 10 persoane s-au suspendat de drept sau la cerere pentru concediu de risc maternal. întocmire referate şi decizii pentru promovare pe funcţii publice şi posturi contractuale. În acest sens s-au întocmit actele de acordare a drepturilor salariale în anul 2010 şi s-au întocmit lucrări de sinteză în vederea aplicării Ordinului nr. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente Serviciului Resurse Umane au cuprins: Contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Organizare examene. care au însumat 5419 zile pentru angajaţii DSS. inclusiv raportările on-line. Gradul de efectuare a concediilor şi circa 1198 ore efectuate peste program în principal în campania de acordare a ajutoarelor de încălzire au fost influenţate de nevoia de suplinire a lipsei de personal în cadrul instituţiei. pers 6 7 2 9 15 32 15 30 490 606 Pentru angajaţii instituţiei. promovare contractuali Gestionare rapoarte de stagiu.01. În cadrul Serviciului Resurse Umane se verifică şi se vizează toate fişele de post din instituţie. . în total 658 persoane angajate pe parcursul anului.89 0. din care 497 zile restante din 2009. până la data de 31. Au revenit în urma încetării suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu 4 angajate. în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov s-au reîncadrat salariaţii în condiţiile Legii-cadru nr.64 0. S-au organizat acţiunile de evaluare profesională pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de interese şi de avere. Începând cu data de 01. Serviciul Resurse Umane a asigurat corespondenţa prevăzută de lege cu Agenţia Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru modificările intervenite pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov pentru angajaţii contractuali. Faţă de anul 2009.12. în anul 2010 s-au emis circa 920 de adeverinţe. au fost efectuate în proporţie de circa 79%. după absolvirea de studii superioare. fiind intrate 3 persoane noi în instituţie pe perioadă nedeterminată.

S-a asigurat corespondenţa cu Colegiul medicilor. În anul 2010 asistenţii personali au beneficiat 7 luni de salariul minim de încadrare prevăzut de lege. la care s-a adăugat sporul de vechime. apoi salariile nete cuvenite asistenţilor personali cu finanţare de la bugetul de stat şi separat drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor din Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.3. se gestionează situaţia concediilor medicale. care se finanţează de Ministerul Sănătăţii. mediu lunar 2007 516 332 Nr. la un asistent personal. Nr. se întocmesc statistici etc. Nr. iar de la 01. respectiv cheltuielile salariale. mediu lunar 2004 Nr. sau poate opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare. Se verifică 83 de condici de prezenţă aflate în 75 de locaţii. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente asistenţilor personali au cuprins: Dosare şi contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Documentaţie de prelungire a contractelor de muncă pe seama noilor certificate de handicap. se întocmesc pontajele şi statele de personal pentru angajaţi. calculul integral al salariilor. mediu lunar 2010 673 387 1. Casa de Asigurări de Sănătate. mediu lunar 2006 416 398 Nr. recuperare debite Acte privind situaţii statistice şi pentru Trezorerie. Valorile cheltuielilor gestionate de Serviciul Resurse Umane. asistenţi personali angajaţi 3. asistenţii personali şi pentru angajaţii din domeniul sanitar. deduceri suplimentare Acte pentru instituirea de popriri. inclusiv stabilirea de drepturi salariale. acte de suspendare temporară a raporturilor de muncă Documentaţie pentru încetare raporturi de muncă Documentaţie pentru dosare de pensie Alte modificări în cadrul raporturilor de muncă. pers. 2.Total persoane cu handicap grav beneficiare 112 741 853 816 814 848 954 1032 1060 În raport cu 2009. mediu lunar 2008 615 339 Nr.10 salariul brut a fost de 600 lei pentru oricare asistent personal. pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS. a orelor suplimentare care se recuperează.35 şi la art. de 630 lei. mediu lunar 2005 392 424 Nr. inclusiv statele de plată pentru drepturile asistenţilor personali. că persoana cu handicap grav are dreptul.Lunar se calculează în cadrul serviciului Resurse umane toate drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor DSS de la bugetul local. în baza evaluării sociopsihomedicale. calculul sumelor care se varsă la buget pentru 4% posturi neocupate de persoane cu handicap. alte instituţii. Se emit facturi şi se gestionează decontarea medicamentelor gratuite pentru angajaţii din sectorul sanitar. iar pe total beneficiari a crescut cu 3%. în anul 2010 numărul mediu lunar de asistenţi personali a crescut cu 5%. Direcţia de Sănătate Publică. planificări pe decade şi alte lucrări lunare pentru Trezorerie. Evoluţia acordării de indemnizaţii lunare şi a plăţii de asistenţi personali a fost următoarea: Indicator Nr. beneficiari de indemnizaţii lunare 2. prin angajarea de asistenţi personali Legea 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. cu fişele de pontaj aferente. mediu lunar 2009 663 369 Nr. se execută popriri pe salarii. Principalii indicatori de performanţă privind activităţile Serviciului Resurse Umane în anul 2011 1 Activităţi Gestionarea resursei umane Indicatori de performanţă 2011 Reîncadrarea salarială pentru 170 de angajaţi . gestionarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali. cheltuielile cu instruirea. 74 190 63 18 811 30 34 1220 Au fost asigurate: consilierea în vederea angajării. DGASPC Total Nr. cu publicaţiile. pentru probleme privind raporturile de muncă şi de serviciu cu angajaţii. transportul şi diurna s-au încadrat în nivelurile de cheltuieli aprobate pe anul 2010 prin bugetele de venituri şi cheltuieli. calculul şi acordarea indemnizaţiilor pe perioada de concediu a asistenţilor personali pentru 399 persoane cu handicap grav.07. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav.37 alin.

BUGET I.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru direcţie.  Centralizarea Bugetului Direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine .P–ului conform Deciziei nr. FINANCIAR.  Centralizarea Bugetului direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine. pentru asistenţii personali şi personalul preluat din sănătate.2006. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.  Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr.  Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului. SERVICIUL CONTABILITATE.228/03.  Organizarea A.231/03.04.82/1991 republicată. 229/03.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.  Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.04. Actualizarea fişelor de post pentru circa 75 de funcţii publice şi 126 posturi contractuale în cadrul DSS Reîncadrarea salarială pentru circa 395 de asistenţi personali Diminuarea cu minimum 2% a numărului de zile de concedii de odihnă neefectuate şi plătite la încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali 3  Respectarea limitelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite în BVC pentru 2011.  Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului. Atribuţii principale  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din Direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.  Elaborarea. în prevederile BVC aprobat pe 2011 - Actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS şi pentru angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni. anuale şi a altor situaţii financiar contabile cu Primăria Municipiului Braşov.2006.  Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.  Efectuarea controlului inopinat a casieriei Direcţiei.  Realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului.04.III al anului în curs atât pentru Direcţie cât şi centralizat cu ordonatorii terţiari.227/03.O. II. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului. . aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane 9.2006.  Organizarea activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr.privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale - 2 Gestionarea resursei umane privind asistenţii personali şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediilor asistenţilor personali Asigurarea încadrării cheltuielilor aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine. Centralizarea Dării de seamă a Direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.04.  Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.III al anului în curs.2006.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.  Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.  Are competenţe pe linia Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Dării de seamă contabile trimestriale. Centralizarea Dării de seamă a direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.L. pentru Bugetele asigurărilor sociale.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru Direcţie. Activităţi desfăşurate în anul 2010  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.

Prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară serviciilor implicate în gestionarea creditelor bugetare. conform legislaţiei în vigoare.04. Urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole.590.2006. Prezentarea indicatorilor de realizare a execuţiei bugetare trimestrial pentru serviciile implicate în gestionarea creditelor bugetare.862 PROCENT EXECUTIE 99. III al anului în curs. 4.000 EXECUTIE 9. Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.               Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.000 396.+RAT BUGET AS.P –ului implementat conform Deciziei nr. Derularea proiectului din fonduri nerambursabile „Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc –ASTRA” EXECUŢIA BUGETELOR PE STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ BUGET 9. Realizarea Notelor explicative de raportare financiar-contabilă privind politicile contabile aplicate în instituţie. 5. Realizarea fişelor fiscale şi depunerea lor în termen. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor. Elaborarea. Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului. Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.O.2006.58% 98.50% 84.601.23% 92.240 564. cu actualizarea la zi.000 573. Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. pentru asistenţii personali şi pentru personalul preluat din sănătate. 229/03. 3.L.231/03. pentru o urmărire şi o realizare cât mai performantă a obiectivelor Direcţiei. articole şi aliniate. pentru Bugetele asigurărilor sociale.919 13. Efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.554. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului. 2. Obiective propuse pentru anul 2011 1.675 293. Efectuarea controlului inopinat al casieriei Direcţiei.2006.04.43% 74. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.227/03.000 548. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.542. Îmbunătăţirea organizării A.867 2.417. Îmbunătăţirea organizării activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. SI INCALZIRE BUGET CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUGET DSS PROPRIU TOTAL .000 2. precum şi realizarea rectificărilor bugetare începând cu trim.SOC.2006. Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.05% 98.458. SI FAMILIE BUGET AJUTOR SOC.81% BUGET ASISTENTI PERS. Respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea Dărilor de seamă trimestriale şi anuale.161 462.228/03. Realizarea execuţiei la zi prin introducerea actelor justificative zilnic în modulele de bancă şi casă.000 14. III. Îmbunătăţirea manualului de proceduri ale serviciului.82/1991 republicată.04.04.

S I INC A L ZIR E B UG E T C A NTINA DE A J UTO R S O C IA L B UG E T DS S P R O P R IU E XE C UTI E 10.000. conform contractelor încheiate în cursul anului cât şi a altor necesităţi apărute ulterior . încredinţate  Achiziţii . Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 . .S.)  Asigurarea securităţii angajaţilor DSS prin urmărirea funcţionării instalaţiilor din sediile DSS  Asigurarea supravegherii sănătăţii în muncă a angajaţilor DSS conform HG 355/2007  Coordonarea distribuirii hranei pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social  Asigurarea curăţeniei în sediile DSS 2.12.S. necesar Compartimentul de Achiziţii publice pentru elaborarea planului de achiziţii . BIROU ADMINISTRATIV 1.000. prin atribuţiile specifice.S. Comisii de recepţie ale D. Atribuţii principale  Fundamentarea bugetului pe rd.  Inventarierea patrimoniului  Scoaterea din uz / casarea obiectelor de inventar  Întreţinerea patrimoniului  Asigurarea condiţiilor de lucru a angajaţilor DSS prin urmărirea întreţinerii echipamentelor de lucru (calculatoare. în limitele competenţei sale . copiatoare.000 0 B UG E T A S IS TE NTI P E R S .S. server.a furnizat caracteristicile aferente caietelor de sarcini..S.S.000 6.a aprovizionat cele 17 servicii/ birouri/ compartimente ale D.a întocmit documentele privind fazele execuţiei bugetare: angajament. efectuează gestionarea şi evidenţa materialelor.000 10. produsele achiziţionate şi a elaborat documentele aferente .000.în cadrul elaborării bugetului.S.cumpărări directe pe Comenzi  Derularea contractelor de achiziţii  Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor din DSS  Efectuarea lichidării . reţea.a recepţionat şi distribuit tuturor serviciilor din cadrul D.000 2.a urmărit şi a recepţionat serviciile prestate şi lucrările efectuate în cadrul derulării contractelor şi a elaborat documentele aferente .exercitarea vizei Bun de plată  Participarea prin persoane desemnate în Comisii de evaluare.000 8. propunere. imprimante. ordonanţare . obiectelor de inventar.S O C .S.S.000.000.  Gestionarea autovehiculelor -Transport auto  Întreţinerea parcului auto  Gestionarea patrimoniului Persoanele desemnate cu atribuţii de gestiune.a întocmit planul de aprovizionare al D.+ R A T B UG E T A S .S.a efectuat lichidarea şi a exercitat viza “BUN DE PLATĂ” .a elaborat balanţele lunare de stocuri.a verificat permanent încadrarea în creditele bugetare aprobate . aparate kineto etc.000 E X E C UT IA B UG E T A R A B UG E T 4.a prospectat piaţa pentru preluarea de oferte pentru orice achiziţie directă şi a efectuat cumpărarea directă din magazin . mijloacelor fixe şi întocmesc documentele corespunzătoare. Biroul Administrativ a întocmit Notele de fundamentare pe baza centralizării referatelor de necesitate ale serviciilor D. consumuri lunare de carburant etc.000. cuantificate cu preţuri de piaţă . S I F A MIL IE B UG E T A J UTO R S O C .

Gestionarea patrimoniului. la distribuirea de ajutoare umanitare către familii şi persoane aflate în situaţie financiară precară Nr. 100% 6.S. care nu a fost posibilă până acum datorită spaţiului insuficient al instituţiei. materiale sanitare şi dezinfectanţi .S.-urilor .Primul Ghiozdan” şi . Gestionarea patrimoniului. şi obţinerea I. păstrare şi distribuire a bunurilor şi produselor cu destinaţie ajutoare umanitare provenite din Olanda.S.a asigurat funcţionarea parcului auto. 3.. s-a realizat crearea unei magazii de materiale. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului D. . Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului D.S.a derulat contractele de achiziţii de medicamente. Casierie. Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor.S. alte contracte de utilităţi . preuniversitar. uşi. Urmărirea efectuării serviciilor si lucrărilor 100% De asemenea.investiţii ~ 3 mii lei . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor D. alte instituţii publice.a deservit prin autovehicule şi conducători auto deplasările personalului D.S. în baza unui Protocolul încheiat în 2.a efectuat casarea prin angajaţii Biroului Administrativ desemnaţi în comisiile aferente .a urmărit efectuarea controlului medical la angajare şi periodic a angajaţilor D.a perfectat actele necesare pentru încheierea contractelor la utilităţi .S. din D.S. mat sanitare şi dezinfectanţi~ ~16 mii lei 2.T.a participat prin persoane desemnate cu atribuţii de gestiune.S. Derularea contractelor de achiziţie: 100% . cca 39 comenzi.valoarea derulată ~286 mii lei. materiale sanitare. la proiectul . din care: . 1. preuniversitar. Pentru cabinetele medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar. Pentru beneficiarii hranei de la Cantina de Ajutor Social: .S. universitar din municipiul Braşov . 100% 5.. casare 100% 3. universitar din municipiul Braşov . Obiective propuse pentru anul 2011     Derularea contractelor de achiziţie. firme furnizoare etc..a întocmit bugetele de medicamente. casare. inclusiv 100% asistenţii personali conform HG 355/2007 7.a participat la inventarierea anuală a sediilor DSS şi cabinetelor medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.medicamente.a derulat contractele de sponsorizare sau donaţii aferente beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social.11.a remediat defecţiuni apărute în funcţionarea instalaţiilor sanitare.S. deplasări pt. calcularea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor pentru autovehicule . Asigurarea transportului auto 80% 4.a coordonat şi a urmărit activitatea de distribuire a hranei de către firma de catering şi din donaţii beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social . deplasări între sedii D.S. inventariere.Vreau să fiu elev” prin care s-au distribuit rechizite şcolare elevilor din unităţile de învăţământ din Braşov .) ..a participat prin conducători auto şi persoane desemnate în comisia de recepţie.S. geamuri etc. dezinfectanţi pentru aceste cabinete .2010 între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Karpaten Expres.a efectuat demersurile pentru reparare şi service a autovehiculelor D.a derulat fazele de execuţie bugetară aferente ( lichidare-viză Bun de plată) Activităţi noi realizate în 2010: .S. inventariere. în interes de serviciu (anchete sociale.S.S. Asigurarea funcţionalităţii parcului auto şi deservirea cu mijloace auto şi şoferi a activităţii DSS ce presupune transport auto. .s-au derulat cca 34 contracte. conducători auto etc. Obiective propuse şi realizate în anul 2010 Rezultate crt.P..

la recomandarea medicului de medicina muncii.a elaborat tematici pentru toate fazele de instruire.a efectuat verificările instructajelor la locul de muncă şi periodic pentru tot personalul 2. asistenţi personali. personal contractual. unde s-au dezbătut problemele specifice .s-au efectuat instructajele de PSI şi situaţii de urgenţă: .a întocmit. a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. COMPARTIMENT SSM. 11. planul de protecţie şi prevenire. muncitori calificaţi îngrijitori la domiciliu.introductiv general – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea . Activităţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă: .a elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor DSS. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului DSS. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. a asigurat informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite .a întocmit necesarul de mijloace materiale şi servicii ( servicii medicale ) pentru desfăşurarea activităţilor . pentru care este necesară autorizarea exercitării lor . prim ajutor .a elaborat fişe de solicitare a examenului medical la angajare individual şi fişe colective pentru controlul medical periodic .a evidenţiat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care.a identificat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare . stabilite prin fişa postului .a elaborat fişe de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de muncă .s-a reactualizat organizarea privind apărarea împotriva incendiilor cu informarea şi instruirea tuturor lucrătorilor care au atribuţii în acest sens .a urmărit efectuarea de către toţi angajaţii a controlului medical periodic .s-au efectuat demonstraţii practice privind PSI şi în caz de cutremur .la locul de muncă – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea şi în alte situaţii prevăzute de lege . personal medical.a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi a Situaţiilor de Urgenţă 2. inclusiv asistenţii personali.) de 2 ori / an .2. planul de evacuare. Atribuţii principale Implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă. adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei. necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic . Activităţi privind prevenirea si stingerea incendiilor: .a convocat comitetului de securitate şi sănătate în muncă.a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. actualizat şi urmărit documentaţia necesară în vederea reautorizării instituţiei din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă .periodic pentru 559 de lucrători ( funcţionari publici. a stabilit periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă.a elaborat şi actualizat planul de prevenire şi protecţie . respectiv executant.s-au efectuat instructajele de SSM: .a identificat pericolele şi evaluat riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. conform HG 355/2007. PSI 1.1.   Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului DSS. Activităţi desfăşurate în 2010 2.a întocmit şi actualizat planul de avertizare.periodic pentru 189 de lucrători .a propus clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori .a evidenţiat şi ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. personal medical etc. ţinând seama de alte persoane prezente .s-a obţinut reautorizarea instituţiei din punct de vedere SSM . sarcina de muncă. mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă .

elaborarea notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie prevăzute pentru operatorii economici.. . a altor documente care însoţesc oferta. . . solicitarea garanţiei de participare. . . .a participat ca membru în comisia de casare a DSS . . .definitivarea documentaţiei de atribuire. .verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi..aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini. . în situaţia în care procedura aleasă este alta decât licitaţie. . .răspunde la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici.elaborarea notei privind valoarea estimată a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit.definitivarea şi aprobarea programului.a verificat însuşirea cunoştinţelor în urma efectuării instructajelor la locul de muncă şi periodic şi consemnarea în fişele individuale de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor completate şi semnate de şefii de servicii/compartimente/birouri şi persoana instruită.a participat ca membru în comisia de recepţie şi distribuire a bunurilor şi produselor primite din Olanda ca ajutoare umanitare .elaborează şi transmite anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală.face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului.dacă este cazul.elaborează şi transmite spre publicare în SEAP invitaţia/anunţul de participare.dacă se impune. . Alte activităţi: .a participat ca membru în comisia de inventariere a patrimoniului DSS . formularelor şi modelelor. .ierarhizarea în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor.completarea fişei de date a achiziţiei.elaborarea notei justificative privind alegerea procedurii. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 1.punerea în corespondenţă cu CPV a produselor.a participat ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice . .identifică necesităţile obiective prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment/birou/serviciu.dacă este cazul.elaborarea documentaţiei de atribuire. . elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie.2173 de km 3. . Atribuţii principale .a condus autovehiculele DSS . Primul Ghiozdan şi vreau să fiu elev” . . .a participat ca membru în comisia de recepţie privind programul .realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor.dacă este cazul.deschiderea ofertelor şi. Obiective propuse pentru anul 2011  Respectarea legislaţiei în vigoare  Fără accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale  Fără evenimente privind situaţiile de urgenţă 12.elaborarea calendarului procedurii de atribuire.primirea ofertelor. . .elaborarea notei justificative privind criteriul de atribuire.alegerea procedurii. .3.stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive. care cuprind: . primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor. . . serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică.stabilirea clauzelor contractuale. derularea rundelor de discuţii. .verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi. . . după caz. dacă este cazul. 2. .elaborează programul anual al achiziţiilor publice şi îl transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. .

. .finalizează achiziţia directă prin semnarea contractului.s-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor.comunicare acceptare ofertă. Dosarul de achiziţie publică se finalizează cu opis.notă privind alegerea procedurii de achiziţie. . .elaborarea contractului de achiziţie publică. . dacă este cazul. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice de achiziţie. . .verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. . . dacă este cazul. . .elaborează răspunsurile la corespondenţa adresată compartimentului cu respectarea termenelor prevăzute de lege. . .dacă este cazul.elaborarea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. . . Compartimentul Achiziţii Publice a desfăşurat următoarele activităţi: . .restituire garanţie de participare.comunicare rezultat procedură. CNSC şi UCVAP. dacă este cazul. eliberarea garanţiei de participare/bună execuţie. .caietul de sarcini. . . . .referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. .elaborează şi transmite către ANRMAP raportul privind contractele atribuite în anul anterior până la data de 31 martie a anului în curs. . . .procese verbale de analiză a ofertelor. .raportul procedurii.notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie.elaborarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici. .solicitări de clarificări. .elaborarea raportului procedurii de atribuire. . . .fişa de date.în cazuri justificate elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire. .asigură arhivarea documentelor pe care le elaborează. . din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. .răspuns la clarificări.răspunde în termenul legal solicitărilor ANRMAP.dacă este cazul.transmiterea anunţului de atribuire către SEAP. .invitaţia/anunţul de participare.stabilirea ofertelor admisibile. dacă este cazul.în cadrul fiecărei proceduri numărul actelor elaborate este de minim 22: . .eliberarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi transmiterea acestuia către ANRMAP (1 exemplar) şi către operatorul economic ( 1 exemplar). .restituirea garanţiei de bună execuţie. .decizie privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.perioada de aşteptare. .calendarul procedurii de atribuire.nota privind estimarea valorii contractului. .elaborarea contractului sau încheierea acordului cadru. . 2 Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. . constituirea garanţiei de bună execuţie.aplicarea criteriului de atribuire astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare.notă privind alegerea criteriului de atribuire.stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie.proces verbal al şedinţei de deschidere.elaborează documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei directe de bunuri/servicii/lucrări.constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

preşedinte în comisia de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului “ Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. S-a obţinut avizul tehnic nr.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la Inspectoratul de Stat în Construcţii.transmiterea rapoartelor descriptive trimestriale către ANPFDC.s-a aplicat şi respectat legislaţia în vigoare: OUG nr. . .264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.66/22.1167/17. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. . În cadrul proiectului Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA s-au desfăşurat următoarele activităţi : . HG nr. S-a obţinut avizul nr. reprezentând 40% din valoarea anuală totală a achiziţiilor publice care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice (SEAP).s-au încheiat contracte de achiziţie publică în valoare totală de 838. 5 negocieri fără publicarea unui anunţ de participare).Programul anual al achiziţiilor publice s-a realizat în proporţie de 100%.întocmirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA.358.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică. municipiul Braşov. . Legea nr.2010.contractele au fost încheiate în timp util pentru buna funcţionare a instituţiei. din care 1 cumpărare directă a fost anulată. .1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. .12. . . criteriilor.2010 şi HG nr.554/2004 a contenciosului administrativ.s-au organizat şi derulat electronic 1 procedură de cerere de ofertă şi 6 cumpărări directe. Legea nr.66/22.. Menţiuni Compartimentul figurează în organigrama instituţiei cu 2 posturi.au fost arhivate toate documentele elaborate în anul precedent.07. .a fost reziliat 1 contract de achiziţie publică. HG nr. 500/2002 privind finanţele publice.96 lei fără TVA. . .34/2006.nu au fost depuse contestaţii de către operatorii economici.întocmire proces verbal de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului conform contractului nr. piese de schimb şi consumabile.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. .întocmirea notelor de fundamentare pentru cheltuieli şi fişele obiectivului de investiţii în cadrul subproiectului “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. Legea nr. . după cum urmează:  14 contracte de furnizare. reparaţii copiatoare şi echipamente IT. HG nr.au fost încheiate 23 de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică şi 1 protocol.  18 contracte de servicii.02. municipiul Braşov conform contractului nr. . Compartimentul Achiziţii Publice a derulat electronic proceduri de achiziţie publică şi cumpărări directe reprezentând aproximativ 80% din valoarea achiziţiilor pe anul 2010.2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora. .membru în comisia de recepţie a echipamentelor IT. .41/20. licenţe. valoare calculată conform legislaţiei în vigoare.12. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  poliţe de asigurare auto. Persoana ocupantă a postului de Inspector Asistent a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: .s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările operatorilor economici. .  25 cumpărări directe.11.2009.34/2006.C222/18. Bucureşti în vederea obţinerii avizului.  1 procedură internă.215/2001 Legea administraţiei publice locale. cu respectarea termenelor prevăzute de lege.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Ministerul Muncii şi Consiliul Interministerial din cadrul MDRL. . service. dintre care:  1 post de inspector asistent.s-au organizat şi derulat:  6 proceduri de achiziţie publică (1 cerere de ofertă.menţionăm că legislaţia prevede obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe.2009.

. . 3.atribuţii de Şef Serviciu Prestaţii Sociale.arhivarea unui număr de 121 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.întocmirea Nomenclatorului arhivistic al DSS şi transmiterea acestuia spre analiză şi confirmare Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale.arhivarea unui număr de 634 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.secretar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.34/1998.analizare împreună cu membrii comisiei a rapoartele trimise de către Căminului pentru Persoane Vârstnice. .întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale.secretar în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor elaborate în cadrul DSS. .solicitare Căminului pentru Persoane Vârstnice raportarea semestrială. .solicitare clarificări Căminului pentru Persoane Vârstnice referitor la rapoartele trimise. .însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale. .întocmirea Proiectului de hotărâre privind stabilirea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011.vizează de legalitate deciziile emise în cadrul Serviciului Ajutor Social..responsabil cu activităţi de arhivare în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. .derularea electronică a procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe într-un procent de cel puţin 40% (sau conform modificărilor legislative.participare la întocmirea fişelor de proces şi a manualului de proceduri elaborate de către serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DSS. . .34/1998. ambele fiind soluţionate favorabil. . . . . . .încheiere proces verbal în urma verificării rapoartelor trimise de Căminului pentru Persoane Vârstnice.vizează de legalitate contractele de achiziţie publică.elaborarea convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială de către asociaţiile şi fundaţiile îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011.a reprezentat instituţia în primă instanţă în 2 acţiuni contencios administrativ (Serviciul Ajutor Social şi Serviciul pentru Persoane Vârstnice). . . dacă este cazul) din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului 2011. .sesizarea preşedintelui comisiei de selecţionare a documentelor în vederea convocării comisiei.membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.solicitare de clarificări asociaţiilor şi fundaţiilor.iniţierea activităţii de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al DSS (s-au transmis adrese fiecărui serviciu/birou/compartiment din cadrul DSS în vederea stabilirii actelor elaborate şi a termenelor de păstrare). .  1 post de consilier juridic. . . .convocare comisie de selecţionare a documentelor în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al DSS.participă la elaborarea proiectelor de hotărâre elaborate de către Serviciul Ajutor Social.întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţionare a documentelor. . .efectuare deplasări în interes de serviciu cu autovehiculul instituţiei. Persoana ocupantă a postului de consilier juridic a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . .întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul selecţiei către asociaţii şi fundaţii. . Obiective propuse pentru anul 2011 . .vizează de legalitate deciziile elaborate în cadrul compartimentului. .vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul Ajutor Social.realizarea Programului anual al achiziţiilor publice în proporţie de 95% până la sfârşitul lunii octombrie.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul pentru Persoane Vârstnice. . . .

 Reprezintă Direcţia de Servicii Sociale în faţa instanţelor judecătoreşti.  Elaborează procedura de organizare a comisiei de disciplină.  Avizează pentru legalitate contracte şi convenţii de parteneriat.  Urmăreşte legislaţia. precum şi alte contracte şi convenţii în care este parte DSS. serviciilor. în cadrul comisiilor constituite pentru evaluarea ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. cu privire la caracterul strict juridic.  Participă în calitate de preşedinte supleant sau membru supleant după caz.  Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic.13.  Participă în calitate de preşedinte sau membru după caz.  Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea DSS. la cerere. documentele cu caracter juridic emise în cadrul DSS.vacant 1.  Redactează proiecte sau alte acte de punere în aplicare a actelor normative. asistenţă şi reprezintă instituţia. compartimentelor DSS cu privire la actele normative.  Semnează şi verifică după caz . .  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă. birourilor.  Semnează.  Acordă consultanţă juridică în toate domeniile dreptului personalului angajat în cadrul serviciilor. înaintează şi acordă consultanţă.  Vizează de legalitate contractele de achiziţii publice.  Vizează de legalitate notele justificative privind stabilirea procedurii de achiziţie publică şi documentaţia care va constitui dosarul ofertantului la cererea de achiziţii. în comisia de disciplină. birourilor şi compartimentelor ale instituţiei. apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice.  Avizează pentru legalitate contractele încheiate cu beneficiarii de servicii sociale.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directorul executiv . anchetele sociale efectuate de personalul specializat în vederea acordării unor drepturi prevăzute de lege. instituţiile de orice natură. Atribuţii principale  Asigură consultanţă. la solicitarea conducerii. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină. precum şi actele adiţionale întocmite pentru salariaţii în regim contractual ai DSS şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.  Redactează proiecte de contracte şi negociază clauze legale contractuale. de sponsorizare. COMPARTIMENT JURIDIC Structura Compartimentului Juridic  1 consilier juridic superior  1 consilier juridic asistent .

revizuire note de curs pentru instruirea prevăzută la pct.ori de câte ori se solicită . pentru actele care nu presupun viză de legalitate.13 Rezultate 14/ 23 21 38 1 la cerere 2250 7 8 9 10 11 12 13 19 31 de cate ori a fost cazul Zilnic Zilnic 268 12 cursuri de aproximativ 2 h/curs 25 de ore in decursul unei luni 14 3. acte adiţionale .consiliere gratuită a persoanelor vârstnice. acte adiţionale. decizii. de evaluarea a dosarelor privind solicitarea de locuinţe sociale Consultanţă acordată la cerere funcţionarilor din cadrul DSS Studierea legislaţiei aplicată de instituţie Preluarea si procesarea cererilor si documentelor anexate privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei Participare în calitate de formator la cursurile de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada 01.2010 Elaborare.colaborare în vederea unor opinii juridice unitare în ce priveşte soluţionarea unei probleme. ale asistenţilor personali.termenele stabilite de instanţă . concluzii scrise. referate.ori de câte ori este cazul . la cererea acestora. Obiective şi acţiuni propuse pentru anul 2011 OBIECTIV Aplicarea corectă a legislaţiei ACŢIUNE .01. proceduri legalizări judecătoreşti Asigurare consultanţă în vederea evitării litigiilor Elaborare cereri recurs. acte adiţionale cu beneficiarii şi alte convenţii . la cerere.consultanţă juridică gratuită privind drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale acordate de instituţie . la cerere. . Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 Nr. note de şedinţă. referate.la cererea şefului . . contracte . contracte de achiziţii publice. medici şi asistenţi medicali.2010-30. Consultanţă juridică .ori de câte ori intervin modificări cu privire la legislaţia aplicabilă . contracte de garanţie. donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective Consiliere juridică . 1 2 3 4 5 6 Activităţi desfăşurate Reprezentare în instanţă cauze/termene Elaborare acte de procedură : întâmpinări/cereri de chemare în instanţă.elaborarea.colaborarea cu personalul instituţiei şi acordarea de consultantă. apel Asigurare consiliere juridica beneficiari Aplicarea vizei de legalitate si înscrierea în registrul special pentru: contractele individuale de muncă.04. în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare. indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav.ori de câte ori este cazul .ori de câte ori este necesar . Crt. decizii privind raporturile de muncă şi de serviciu ale angajaţilor DSS . protocoale sau parteneriate Consultanţă în vederea elaborării de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Elaborare decizii şi soluţionare petiţii Participare în calitate de membru de rezervă în comisia de achiziţii publice.consiliere în soluţionarea petiţiilor pentru a evita procedura contencioasă TERMEN . a unor avize consultative scrise.ori de câte ori este cazul .3.

Programe Atribuţii principale  Realizarea în colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei de studii şi analize sociologice pe eşantioane reprezentative pe diferite tematici.controlul de legalitate asupra actelor pregătitoare actelor administrative sau după caz asupra actelor administrative emise în cadrul instituţiei. . prin componenta Programe este responsabil de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale. în conformitate cu prevederile legale. . h) consilierea în vederea evitării situaţiilor conflictuale şi luarea măsurilor care se impun pentru rezolvarea situaţiilor de criză. verificarea documentelor. explicarea soluţiilor judecătoreşti. a acestora .  Identificarea potenţialilor parteneri – locali.  Gestionarea activităţii aferente alocării de subvenţii de la bugetul local în beneficiul asociaţiilor şi fundaţiilor locale în baza Legii nr.şi înaintarea de propuneri de colaborare în vederea dezvoltării de programe şi proiecte de interes comun în domeniul social. ./comp.soluţionarea favorabilă a litigiilor Revizuirea procedurilor de lucru în raport cu legislaţia aplicabilă .  Elaborarea proiectelor în asistenţă socială. altele decât cele cu instituţia. De asemenea. precum şi îndrumarea juridică în vederea realizării drepturilor acestora. Atribuţii realizate în anul 2010 de către persoana ocupantă a postului de consilier juridic superior. 14. g) verificarea şi avizarea bugetului pentru serviciile subordonate. ca urmare a exercitării temporare a funcţiei de Director adjunct a) gestionarea activităţilor serviciilor subordonate. naţionali şi internaţionali .la cererea scrisă a beneficiarilor Iniţierea unui Proiect privind consultantă juridică gratuită beneficiarilor DSS. d) monitorizarea serviciilor subordonate în vederea elaborării documentelor în termenul legal . în legătură cu litigiile acestora. aprobări care.Reprezentarea instituţiei instanţelor judecătoreşti în faţa . serviciului.zilnic Aplicarea vizei de legalitate .  Crearea şi actualizarea unei baze de date cu instituţiile. biroului sau.după caz. INFORMARE CETĂŢENI Misiune Compartimentul Programe. COMPARTIMENT PROGRAME. e) monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor legislative privind serviciile şi prestaţiile acordate de serviciile subordonate. . 34/1998. c) verificarea executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei./bir. în susţinerea drepturilor şi apărărilor. sunt de competenta direcţiei. f) participarea la şedinţele de lucru ale instituţiei. Informare Cetăţeni asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente.consultantă în pregătirea actelor de procedură. b) coordonarea aplicării unitare de către serviciile subordonate a măsurilor dispuse prin legislaţia în vigoare. aprobarea sau avizarea după caz. fundaţiile şi asociaţiile din domeniul social de pe plan local. reprezentantul compartimentului.revizuirea actelor pregătitoare emiterii actelor administrative şi a altor acte emise în aplicarea legislaţiei pentru realizarea activităţii serv. i) realizarea şi altor activităţi conexe ce pot contribui la realizarea obiectului de activitate al instituţiei.

în cadrul programului Daphne III prin proiectul Hera.  Coordonarea efectuării practicii în cadrul instituţiei de către studenţii Universităţii Transilvania Braşov. În anul 2010 s-au încheiat acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare cu următoarele instituţii/asociaţii/fundaţii:  Asociaţia Pas Alternativ în proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. C. Identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la programele de finanţare în cadrul instituţiei şi actualizarea bazei de date privind sursele de finanţare disponibile Sursa informaţiilor o reprezintă site-urile oficiale ale programelor operaţionale. finanţat de Fundaţia Susan G. S-a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor (chestionare. programelor de interes naţional dar şi a altor programe de finanţare. s-au realizat următoarele activităţi: . . Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010 A. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii unor persoane supravieţuitoare ale cancerului la sân din Municipiul Braşov şi a familiilor acestora. . pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc. ca partener asociat. Komen. ONG -urile au avut ocazia să prezinte activităţile/proiectele de succes derulate de acestea. În vederea organizării acestei întâlniri.  Protecţia persoanelor vârstnice. s-au constituit grupuri de lucru în funcţie de principalele categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa ONG -urilor în care au fost implicaţi specialişti atât din cadrul DSS. De asemenea. B. De asemenea. Scopul constituirii grupurilor a fost acela de a lucra în comun pentru constituirea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov.realizarea în Power Point a prezentării rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru ONG-uri. s-a urmărit calendarul lansărilor cererilor de proiecte din cadrul acestor programe. s-a urmărit colaborarea cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea derulării proiectului „Evitarea abandonului şcolar din perspectivă socială” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Braşov. iar pentru obţinerea lor au fost analizate versiunile actualizate ale ghidurilor solicitantului şi manualul operaţional al programului pentru persoane cu dizabilităţi. .  Persoane cu venituri mici. Prin această întâlnire s-a urmărit informarea ONG-urilor cu privire atât la serviciile/prestaţiile oferite de DSS. fişe de evaluare. De asemenea. proiect de prevenire a violenţei domestice. Centralizarea rapoartelor de activitate semestriale/anuale ale serviciilor din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale şi transmiterea lor către Primăria Braşov şi către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale. . pentru victimele violenţei în familie. Asistarea serviciilor în elaborarea proiectelor în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale Propunerile de proiecte au fost analizate împreună cu angajaţii serviciilor.stabilirea agendei întâlnirii .  Protecţia persoanelor cu dizabilităţi.elaborarea chestionarelor pentru ONG-uri în vederea identificării relaţiei ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor şi transmiterea acestora către ONG-uri pentru a fi completate. . prin organizarea de grupuri de suport şi a unor sesiuni de informare medicală ale supravieţuitoarelor cancerului la sân. în urma întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social. cât şi la proiectele derulate de DSS. De asemenea.realizarea prezentărilor în Power Point ale serviciilor şi proiectelor derulate în cadrul instituţiei. Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii:  Protecţia familiei şi copilului. Aceste informaţii au fost transmise serviciilor din cadrul instituţiei în vederea identificării ideilor de proiecte. ghid de interviu) utilizate în vederea derulării proiectelor şi a fost elaborată prezentarea în PowerPoint a serviciilor/prestaţiilor furnizate de instituţie pentru grupurile de suport susţinute în cadrul proiectelor.  Poliţia Locală din Valencia. Obiectivul vizat a fost acela al identificării posibilităţilor de a derula proiecte de interes comun. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat/convenţii de colaborare între Direcţia de Servicii Sociale şi instituţii/asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social În anul 2010 s-a organizat evenimentul « Parteneriat pentru comunitate » în vederea stabilirii împreună cu ONG-urile care activează în domeniul social a unor priorităţi privind dezvoltarea/diversificarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov.elaborarea Fişei de date a ONG-ului pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la acestea. cât şi din alte ONG-uri.

specializarea asistenţă socială.     S. Proiectul îşi propune să iniţieze un proces mai amplu de transfer a experienţei organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale româneşti cu experienţă de peste 10 ani în domeniu către organizaţiile şi instituţiile similare din Republica Moldova pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. nu cunosc activitatea DSS şi transmiterea acestora ONG-urilor  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social „Parteneriat pentru comunitate” din data de 05. pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi şi ai adulţilor cu handicap psihic şi mintal. Serviciului Prestaţii Sociale. Systems Visions S. realizări.R. Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare.2010.L. Elaborarea de studii şi cercetări sociologice 1. Italia în cadrul programului AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme).Convenţiile de practică cu pentru anul universitar 2010/2011 prin care DSS asigură desfăşurarea practicii studenţilor conform planului de lucru stabilit de ambele părţi.07. dar nu colaborează. 5. Serviciului Ajutor Social. Identificarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi  finalizarea a 3 tipuri de chestionare: pentru adulţii cu dizabilităţi. în vederea derulării proiectului FOOD – Framework for Optimizing the Process of Feeding finanţat de Uniunea Europeană lansat de INDESIT Company SpA. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov în vederea derulării proiectului „Căminul Nostru” – Locuinţă Protejată ce are ca scop înfiinţarea unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi.C.  Elaborarea referatelor de aprobare şi a deciziilor privind desemnarea coordonatorului de practică pentru fiecare serviciu.  aplicarea chestionarelor în rândul persoanelor cu handicap gradul I. Coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie. s-a solicitat prin adresă către servicii DSS desemnarea coordonatorului de practică din fiecare serviciu şi precizarea numărului de locuri de practică. specializarea pedagogie) . Relaţia DSS – instituţii/ONG-uri în viziunea angajaţilor instituţiei  elaborare chestionar  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate în PowerPoint în cadrul şedinţei directorului general cu şefii serviciilor DSS 3. specializarea Asistenţă Socială Coordonarea activităţii de practică a studenţilor a constat în:  Elaborarea ofertei de practică şi transmiterea acesteia coordonatorului de practică din partea Universităţii.  Realizarea unei şedinţe de instruire a studenţilor cărora li s-a prezentat instituţia (prezentarea în Power Point a instituţiei: structuri organizatorice. . Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu probleme cronice de sănătate mintală şi a tinerilor care provin din centrele de plasament cu ultimul domiciliu sau reşedinţă în Municipiul Braşov. Asociaţia Pas Alternativ în vederea derulării proiectului „Un pas împreună împotriva Violenţei!”. Relaţia ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor  elaborare chestionare pentru 3 tipuri de ONG-uri: care cunosc activitatea DSS şi colaborează cu aceasta. date statistice). Analiza date în SPSS în vederea întocmirii unei situaţii statistice cu privire la solicitanţii de locuinţe sociale 6. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite de instituţie prin realizarea a 5 focus-grupuri cu angajaţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi.  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Serviciului Alocaţii Sociale şi Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului. În acest sens. servicii/prestaţii oferite. Serviciului pentru Persoane Vârstnice. E. beneficiare a serviciilor/prestaţiilor oferite de DSS. Identificarea nevoilor de instruire a personalului instituţiei  elaborare chestionar  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate 2. D. urmându-se circuitul documentelor. 4. cunosc activitatea.

5 din H.  .  verificarea datelor obţinute împreună cu Directorul General. I 2010.  obţinerea datelor din partea serviciilor DSS. 34/1998.).  Verificarea pe teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în documentaţia depusă de asociaţiile/fundaţiile care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local şi întocmirea proceselor verbale. facilitarea grupurilor de sprijin). nr. Gestionarea procedurii de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr. În anul 2010 au fost centralizate următoarele situaţii:  Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor DSS pentru a fi incluse în raportul primarului. elaborării instrumentelor de lucru. 23 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. F.  Întocmirea de expunere de motive şi proiecte de H.  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj pentru două unităţi de asistenţă socială (Centrul de Prevenire. centru de zi adulţi şi centre care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). . care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. I 2010 şi raportul statistic privind incluziunea socială trim.  Raportul privind prevenirea şi combaterea marginalizării trim.  Întocmirea rapoartelor privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 5 unităţi de asistenţă socială. G.  Formulare de raportare privind costurile serviciilor sociale în vederea aplicării art.Transmiterea către coordonatorii de practică din cadrul instituţiei a tuturor instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică puse la dispoziţie de către coordonatorul de practică din partea Universităţii. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. a Centrului pentru Persoane fără Adăpost. privind: aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Participare la training în cadrul celor două proiecte (campanii de informare.  Asociaţia de Servicii Sociale SCUT pentru o unitate de asistenţă socială (centru de zi). 34/1998 În anul 2010 trei asociaţii au solicitat subvenţie de la bugetul local pentru anul 2011.G.L. H.  Elaborarea unor documente din partea instituţiei necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică (acordul de practică. respectiv:  Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” pentru două unităţi de asistenţă socială (centru de zi copii.  consultanţă oferită serviciilor în vederea întocmirii situaţiilor centralizatoare solicitate.  Raport statistic privind activitatea de asistenţă socială aferent perioadei ianuarie-decembrie 2009 precum şi raportul referitor la aplicarea Legii nr. Evaluare şi Consiliere Antidrog şi centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu).C. Centralizarea situaţiilor solicitate de diverse instituţii În vederea centralizării situaţiilor solicitate de diverse instituţii s-au realizat următoarele activităţi:  documentare privind modul de întocmire a situaţiilor centralizatoare. a Căminului pentru Persoane Vârstnice. conceperii pliantelor. afişelor. pregătirii conferinţelor de presă etc. Komen s-au desfăşurat următoarele activităţi: . Activităţi derulate în scopul gestionării procedurii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local:  Sprijinirea cu informaţii şi îndrumări a fundaţiilor şi asociaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea accesării de subvenţii în baza legii nr.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.Participare la întâlnirile lunare de management cu scopul stabilirii activităţilor ce urmează a fi derulate.  Elaborare raport de monitorizare în domeniul incluziunii sociale pentru perioada 2008-2009. declaraţia de confidenţialitate şi fişa de evidenţă a desfăşurării orelor de practică). privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2009. 34/1998. Participare la conferinţa de presă la care a fost lansat proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. Alte activităţi  În vederea derulării celor două proiecte în problematica cancerului de sân finanţate de Fundaţia Susan G. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. 116/2002. broşurilor.

pentru încadrarea în limita stabilită de lege. asigurând suportul tehnic. Participare la Conferinţa Naţională „Economia socială. crt. 4.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor de evaluare a grupurilor de sprijin pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. după cum urmează: Tip activitate Întocmire rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei în baza Legii nr. Romania. Systems Visions S.Asociaţia „Pas Alternativ. sunt în probaţiune. 34/1998. Verificarea respectării raportului între numărul de beneficiari ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov şi numărul de angajaţi care asigură serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.C. în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele aplicării formularelor post-evaluare ale sesiunilor informative pentru a evidenţia impactul sesiunilor de informare participantelor la acestea . ordonator terţiar de credite în subordinea DSS Braşov. beneficiază de o măsură de protecţie specială sau au satisfăcut o pedeapsă privativă de libertate. .S. .L. Oraşe şi Droguri II”derulat de Agenţia Naţională Antidrog. . asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul social. . Elaborarea fişei de proces privind procedura de acordare a subvenţiilor în baza Legii 34/1998. Actualizarea informaţiilor pe site-ul Primăriei. prin constituirea unui centru de zi.Poliţia Locală din Valencia.R. . Participare întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei CESVI şi cu reprezentanţii instituţiilor publice locale în vederea derulării unui proiect ce urmăreşte integrarea socială a copiilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social 3 . 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. Elaborarea fişei de proces privind desfăşurarea activităţii de practică în cadrul DSS pe baza Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Arhivarea corespondenţei din perioada 2007 .           Participare la sesiunile de informare şi conştientizare cu privire la cancerul de sân. ocazie cu care s-au prezentat serviciile/prestaţiile oferite de DSS. . 34/1998 pentru anul 2010 Expunere de motive şi raport de specialitate la Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Număr 5 Nr. Participare la atelierul de lucru pentru asistenţii sociali – Training pentru profesionişti din cadrul proiectului “Democraţie.2009.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării formularelor post-evaluare participantelor la sesiunile de informare cu privire la cancerul de sân pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator.aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 7 .Participare la conferinţa de presă cu ocazia finalizării celor două proiecte. în calitate de membru al comisiei pentru stabilirea cadrului de monitorizare a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice.Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Braşov . Gestionarea corespondenţei (scrisă şi electronică) în cadrul compartimentului.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. . 3. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.Asociaţia de Servicii Sociale SCUT. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Actualizarea bazei de date cu instituţiile. .aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. 2. . o alternativă pentru incluziunea socială?”. . urmându-se circuitul documentelor. în vederea aplicării HG nr. Participare la curs „Scrierea de proiecte de calitate în cadrul POSDRU”.Participare la grupurile de sprijin a persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în calitate de invitat din partea instituţiei.

 funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei. avize. specializarea asistenţă socială. .  coordonarea activităţii din domeniul informaţiilor generale şi a audienţelor.  primirea.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei. avize.8 adrese către alte instituţii. notă de fundamentare pentru cheltuieli.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici. întrunirilor şi şedinţelor.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne si externe.  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.  responsabilitatea activităţii de protocol atunci când este cazul. referate de necesitate.  evidenţa întâlnirilor. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  înregistrarea în registrul general a corespondenţei primite.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii. aprobări.  înregistrarea în registrul general a adreselor de expediat.  organizarea.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne şi externe. .  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor. aprobări. sesizărilor.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei. Registratură Atribuţii principale:  transmiterea cererilor.  distribuirea şi expedierea corespondenţei.5.  culegerea şi sistematizarea informaţiilor necesare unei bune organizări a instituţiei.  întocmirea referatelor de necesitate.  oferirea relaţiilor solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente.S. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei.8 note interne. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.  activitate de protocol atunci când este cazul.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.  asigurarea întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora.S. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.6 adrese de înaintare a situaţiilor centralizatoare Secretariat Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  primirea. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate. Obiective propuse pentru anul 2011:  organizarea. . situaţii centralizatoare.  oferirea de relaţii solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului. Gestionarea corespondenţei în cadrul compartimentului – adrese. întrunirilor şi şedinţelor.  evidenţa întâlnirilor.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D.  întocmirea borderourilor de corespondenţă. note interne etc. reclamaţiilor. specializarea pedagogie) 74 din care: .  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici.Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. .  coordonarea audienţelor şi a informaţiilor generale. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului..  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.

 completarea plicurilor şi a confirmărilor de primire pentru adresele de expediat (17. .  primirea şi înregistrarea în registrul general a tuturor cererilor şi adreselor primite. ATRIBUŢII PRINCIPALE Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ are ca obiect de activitate respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor. clasele a XII-a. studenţilor şi intervenţii de corectare a comportamentului deviant prin: . perimetru toracic.980 înregistrări). DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCOP .specific: . angajaţii Departamentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ desfăşoară o activitate complexă ce poate fi sintetizată în următoarele activităţi principale: . . Obiective propuse pentru anul 2011:  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. capacitate vitală pulmonară şi forţa manuală musculară). elevilor. caracterele sexuale secundare. studenţilor şi intervenţii de îmbunătăţire a stării de sănătate: . teoretice şi aplicative/practice).Supravegherea medicală a preşcolarilor.a.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite. .). IV.  asigurarea funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei.S.Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. .Măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropo-fiziometrici la preşcolari.general: Scăderea morbidităţii şi a tulburărilor de comportament şcolar-social ale copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. greutatea corporală. . dezvoltarea ţesutului adipos si al musculaturii. În acest sens.examenul somatoscopic (starea tegumentelor şi mucoaselor. frecvenţa cardiacă. elevilor şi studenţilor din evidenţa specială. şi examenele de admitere/corijenţe la facultate organizate de Universitatea . cu efect implicit în favorizarea randamentului la învăţătură al elevilor şi studenţilor.Acţiuni de monitorizare a riscului comportamental şcolar-social al elevilor. . propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.Transilvania” Braşov.fiziometria (tensiunea arterială. teste naţionale pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.  oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari.somatometria (măsurarea şi interpretarea în baza indicatorilor antropometrici: înălţimea staturală. pelvin).  distribuirea şi expedierea corespondenţei. s.eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu Ord. . 15. XII. elevi si studenţi: . membrelor şi a coloanei vertebrale. . tipul constituţional.  îndeplinirea activităţilor de curierat  alte activităţi necesare realizării obiectivelor propuse.  transmiterea cererilor. elevilor şi studenţilor în unităţile de învăţământ şi la activităţile colective organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov precum Olimpiade Şcolare (sportive.. ultimul an al cursului tehnologic/ruta progresivă şi la studenţii de anul II. OBIECTIV . abdominal. reclamaţiilor.995 expedieri).Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora la copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ.asigurarea zilnică a asistenţei medicale a preşcolarilor.examene medicale de bilanţ ale stării de sănătate anuale la preşcolarii din grădiniţe. 204/02. forma şi postura toracelui. elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei. . bazinului. la examenele de bacalaureat etc.S.monitorizarea riscului comportamental şcolar-social la elevi şi studenţi.  distribuirea mapelor cu acte către servicii.2007. la elevii din clasele I. atât de la cetăţeni cât şi de la instituţii (40. VIII.supravegherea dezvoltării somato-psihice a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. .. înregistrarea în condica de remitere acte către servicii a documentelor din mapele de corespondenţă.dispensarizarea în scop recuperator a afecţiunilor cronice sau cronicizabile ale preşcolarilor.  întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. sesizărilor. MSP nr.02.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D.

tutun..a. raportare triaj epidemio Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari. mai (pe o durată de 10 zile consecutive) în grădiniţe.) Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic după vacanţe Triaj epidemiologic zilnic la preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic.824 2391 8 9 10 11 1354 1629 133 3298 12 1047 18. elevi. de prevenire şi combatere a . mijlocie..01. consum de alcool. cafea.2010 Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate (grupele de preşcolari din grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal –mică.în grădiniţe. droguri.toxicelor de plăcere”(alcool. elevi din şcoli şi licee Număr cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere la studenţi Număr anchete ale alimentaţiei în luna octombrie. dezbateri cu elevii şi studenţii pe probleme de însuşire a unui .cunoaşterea fenomenelor de inadaptare şcolară (dificultăţi la învăţătură. crt. cantinele şcolare şi a studenţilor Număr avizări meniuri săptămânale: . licee. comportament sexual inadecvat).12. sau cu prilejul unor acţiuni speciale (scarlatina etc.VIII şi XII. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE DE MEDICINĂ GENERALĂ ŞI STOMATOLOGIE: Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01.082 2243 13 14 15 16 230 1783 17 5420 .2010 – 31.activităţi de educaţie pentru sănătate: lecţii. droguri). conferinţe. eşec şcolar) şi/sau socială (agresiune-violenţă. ultimul an curs tehnologic/ruta progresiva Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la studenţii din anul II din învăţământul de stat Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ) Număr exudate faringiene recoltate după vacanţa de vară la preşcolari. conform tipizatului emis MS.141 3 4 5 6 7 1418 111. studenţi. cantinele şcolare şi ale studenţilor Număr controale privind respectarea normelor Igienico-Sanitare la blocul alimentar (în raport de programul de activitate) în grădiniţe. cantinele şcolare şi a studenţilor Total rezultate Nr. mare şi pregătitoare. din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri din evidenţa specială (dispensarizare) la grădiniţe. studenţi Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere pentru preşcolari. în colaborare cu cabinetele de psiho-pedagogie din unităţile de învăţământ. elevi. studenţi Număr cazuri vechi din evidenţa specială (pentru dispensarizare) trimise la specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile şi revenite de la aceştia cu rezultatul examinării şi recomandările terapeutice la preşcolari. elevi clasele I. 11. şcoli.532 503. a bolilor cu transmitere sexuală s. studenţi Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la preşcolari şi elevii din alte grupe/clase decât la cele de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la studenţi.. . IV.957 1 2 1095 23. tutun. pt.trai sănătos”. februarie. cafea. . elevi..adaptabilitatea elevilor şi studenţilor la solicitările procesului instructiv-educativ şi la mediul socio-familial.

spaţii de cazare. de învăţământ şi laboratoare. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă medicală Nr. total consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la preşcolari. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă stomatologică Nr. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă stomatologică Nr.426 39.). consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la studenţi Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive preuniversitare (nr.) în învăţământul preuniversitar: . la examene de bacalaureat sesiunea I şi II an 2010 Asigurarea asistenţei medicale la examenele de admitere în facultate la numărul de candidaţi înscrişi Asigurarea asistenţei medicale la solicitarea ISJ Braşov (examen titularizare etc. vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale-sociale la elevii din şcoli şi licee Număr elevi examinaţi periodic stomatologic Număr studenţi examinaţi periodic stomatologic Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de sănătate orodentar Număr elevi trataţi pentru carii dentare Număr studenţi trataţi pentru carii dentare Număr vaccinări/revaccinări efectuate la elevi Număr vaccinări efectuate la studenţi Număr cabinete medicale de medicină generală în grădiniţe Număr cabinete medicale de medicină generală în şcoli şi licee Număr cabinete medicale de medicină generală studenţeşti Număr cabinete stomatologice şcolare Număr cabinete stomatologice studenţeşti Nr.290 1251 22.18 19 20 21 22 23 Număr elevi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive din şcoli şi licee Număr studenţi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive Număr scutiri medicale eliberate elevilor pentru orele de educaţie fizică în şcoli şi licee Număr scutiri medicale eliberate studenţilor pentru orele de educaţie fizică Număr scutiri medicale de absente la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la grădiniţe.106 5477 266 50 12. elevi din şcoli şi licee Nr. teren şi sală de sport .494 173 8093 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 260 4089 334 1530 2816 359 681 2720 6178 359 27 44 2 2 2 5824 29.etc. de învăţământ. cadre medicale implicate.490 15 .inclusiv spaţii de cazare. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă medicală Nr. preşcolari înregistraţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal care au asistenţă medicală Nr.etc.grădiniţe. total. teren şi sală de sport . licee Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine .426 22. corespunzător numărului de cadre medicale implicate 2799 57 1232 147 14. şcoli şi licee Număr scutiri medicale de absenţe de la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la studenţi Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine.) în învăţământul universitar Număr vizări/înregistrări avize epidemiologice pentru absenteism din motive medicale în grădiniţe Nr. şcoli. de competiţii sportive/zile) în şcoli şi licee Asigurarea asistenţei medicale pe nr.

elevi licee= . .) .intervenţii de educaţie stomatologie.grupa pregătitoare " Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ " .) . Colegiul Naţional Economic .Remus Răduleţ” Braşov. Colegiul Medicilor Braşov.= .. 6. .) .intervenţii de educaţie în şcoli. licee în număr ore: = 2549 3. .= 118. 140 (asistente) 2) .elevi licee= 5463.(în nr.nr.grupa mijlocie " Sănătatea ochilor . zile) Număr cazuri raportate în programul naţional . consumatori de alcool: ..studenţi= 973. investigaţi: . .Acţiuni de promovare a sănătăţii în unităţi de învăţământ: 1.) .. a VII . 29.= ..= 1551. sponsorizări ale unor firme farmaceutice şi alte activităţi în sprijinul acţiunilor pentru sănătate în care Ministerul Sănătăţii. Şcoala generală nr.intervenţii de educaţie stomatologie în şcoli. de fumători: . 15 Noţiuni de igienă personală.importanţa organelor vitale " " Reguli de igienă şi prevenirea îmbolnăvirilor " * * * * * * * * * .15.elevi sc. 25 Prevenirea Obezităţii 3 Alimentaţie sănătoasă 13 Prevenirea Cancerului de col uterin-vacc HPV. nr.elevi sc. teste pt. nr.= 13. consumatori de droguri: . XII-a etc. DSPJ Braşov.studenţi= .educaţie pentru sănătate " Minte sănătoasă în corp sănătos " " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat " " Prezentare corp omenesc .nr.51 52 53 Asigurarea asistenţei medicale la alte solicitări ale IScJ Braşov (teze cu subiect unic pt.zâmbet frumos " " Copii frumoşi şi sănătoşi " .Braşov în cadrul acţiunilor promovate de către Ministerul Sănătăţii.o prioritate " " Corpul uman şi igiena personală’’ " Dinţi sănătoşi . .intervenţii de educaţie în grădiniţe în număr ore: = 1026 2.elevi licee= . . .elevi sc. ..) pe număr locaţii Alte activităţi ale personalului medical dispuse de către DSS în asistenţa medicală comunitară s.) . .. 3.preşcolari= . Consiliul Local Braşov/ DSS.Andrei Bârseanu” 100 178 583  Educaţie pentru sănătate: 1) .Santinela” de către unităţile de învăţământ nominalizate de DSPJ Braşov. 4.studenţi= . Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă – Colegiul 1 Tehnic . . copii agresaţi: .supraveghere. studenţi. Intervenţii educaţie sănătate 1 3575 " Cum să cresc sănătos " . cl. 5. ore = 120 (medici).preşcolari= .preşcolari= .) ..În unităţile de învăţământ preuniversitar: Depistare precoce nanism 14 Campanie vaccinare H1N1 26 Boli infecto-contagioase. . 3) .elevi sc. . 31 (semestrul I an 2010) şi şcoala generală nr.) .a.VIII-a. DSS Braşov are parteneriate/colaborări cu organizaţii locale/naţionale şi internaţionale: ii.nr.elevi licee= 14. 2. igiena alimentaţiei 6 Campanie antifumat . antialcool 6 Campanie antidrog 6 Educaţie sexuală 6 Importanţa campaniilor naţionale de vaccinare 20 Instruire sanitară-completă a grupului de elevi în cadrul Primăriei Braşov.= 131..Grădiniţa nr.) . 70 (asistente) 5.nr. .intervenţii de educaţie-studenţi în nr. .) .Campanii de informare/comunicare şi educare pentru sănătate desfăşurate de personalul medical angajat al DSS. 27 (semestrul II an 2010)..elevi licee= 1316.elevi sc. . cl.elevi sc.. ore = 385 4.nr.nr.) . ore = 80 (medici).Investigaţii privind comportamente cu risc pentru sănătate 1.: .studenţi= 958..elevi licee= 1330.) . cazuri depistate: .studenţi= 1888.

2 . 27 finanţat de către guvernul norvegian. ca un tot unitar să realizăm acest obiectiv. cu scopul .Prefer sa ştiu din timp” . patinez frumos”.dezbateri în orele de educaţie pentru sănătate * * * * * * * * * Proiecte derulate în 2010  . Direcţia pentru Tineret a judeţului Braşov.Stop cancerului de col uterin” campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania reprezentanţii firmei farmaceutice GlaxoSmithKline. Cabinetele medicale: 1. licee şi unităţi de învăţământ superior) planificarea activităţilor se face la începutul anului de învăţământ. Voinici " . Cabinete de medicină dentară (inclusiv şcolare): 2. în cazul de faţă pe anul de învăţământ 2010-2011. campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania. pentru întreg anul de învăţământ preuniversitar şi universitar.. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov.. 2.... şcoli. 2. Având în vedere acest deziderat. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov. Asociaţia „Generaţia 2008”. rolul periajului dentar " " Să mâncăm sănătos ca să fim sănătoşi " " Călirea organismului prin sport. asistenţă socială şi psihologică. aer. 653 / 2001. 9 (desfăşurătorul activităţilor lunare în cabinetele medicale/stomatologie din grădiniţe.1 – . CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Misiune:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană.proiect de informare şi conştientizare asupra cancerului la sân.. La fiecare cabinet medical/stomatologic din unitatea de învăţământ respectivă s-a întocmit planificarea activităţilor specifice pentru întreg anul de învăţământ actual de către personalul medical. ne-am propus ca în anul 2011 să intensificăm acţiunile de comunicare/informare şi educare pentru un stil de viaţă sănătos în colaborare cu toţi factorii implicaţi dar şi cu cei care încă pot fi implicaţi.În învăţământul universitar: 1.. soare. MSF nr. În mod special vom pune accent pe activităţile de educaţie pentru sănătate în grădiniţe.grad. Parteneri în acest proiect sunt: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov. Direcţia de Servicii Sociale Braşov.. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Transilvania Braşov. astfel încât. Consiliul judeţean al elevilor.Măsuri de profilaxie a cariei dentare”. Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”. anexa nr. Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov."Creşterii accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România". în acest moment fiind în desfăşurare activităţile enumerate mai sus în raportare.. decât să o tratezi. 2. chiar crearea de noi susţineri/parteneriate. 1 " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat" " Stilul de viaţă şi sănătatea " " Primăvara sănătăţii " " Influenţa tulburărilor de sănătate asupra randamentului şcolar " *= titluri . 15.proiect derulat în cadrul Şcolii Generale nr.3 .. B) . recuperare şi readaptare. şcoli. 1.Stop gripei cu virus AH1N1. îngrijiri medicale.Program educaţional de îmbunătăţire a celor şapte semne de sănătate orală în şapte zile”. Voioşi.Află cum poţi opri sângerarea gingivală”. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 În conformitate cu Ord. apă. dar şi în învăţământul universitar.2 ." Igiena bucală. fiind bine cunoscut că este mai benefic şi mai uşor să previi boala/suferinţa.1 . . activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber.  „ Mănânc sănătos." Noţiuni de igienă personală şi igiena alimentaţiei " Sănătoşi. licee. Consiliul Judeţean Braşov.

Asistenţă spiritual religioasă .Obiective:  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă. Vizite în teritoriu:  la solicitarea vârstnicilor au fost efectuate evaluări la domiciliu în vederea instituţionalizării.consiliere juridică şi administrativă.consiliere şi evaluare psihologică. formată din: medicul instituţiei. administrative. . asistente medicale. asistenţi sociali.vizite în camerele beneficiarilor. .actualizarea semestrială şi la nevoie a planului individual de asistenţă şi îngrijire. . organizarea diferitelor momente festive.educaţie sanitară.asistenţă şi îngrijire medicală primară.Consiliere administrativă – efectuată de către compartimentul administrativ.  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane. vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor de familie ai beneficiarilor. . . situaţie economică etc. concretizate în anchete sociale şi rapoarte de vizită. animator. . pentru beneficiarii de alte culte şi confesiuni recunoscute de lege se asigură asistenţă spiritual religioasă la cerere. . .evaluarea situaţiei socio – economice a solicitanţilor potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale prin efectuarea anchetei sociale. psiholog cu aportul adus de către celelalte persoane care participă la îngrijirea vârstnicilor: kinetoterapeut.  să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice.  să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.Compartimentul Medical . În Căminul pentru Persoane Vârstnice activitatea desfăşurată în anul 2010 a fost structurată pe următoarele direcţii: 1.  cunoaşterea şi relaţionarea cu rudele şi cunoştinţele beneficiarilor.consultaţii medicale.).  să asigure vârstnicilor servicii în cadrul Centrului de zi în scopul prevenirii izolării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi de petrecere a timpului liber. consilierea individuală şi de grup în probleme psihologice. socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice instituţionalizate şi pentru beneficiarii Centrului de zi. . pentru care sunt asigurate servicii religioase în mod curent. .consiliere socială – mediere.80 % din persoanele instituţionalizate sunt de religie ortodoxă. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: a. integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice. suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital. potrivit reglementarilor privind asigurările sociale de sănătate. .prevenirea şi depistarea bolilor infecţioase şi parazitare. medicale. .managementul cazurilor începând cu admiterea lor şi până la ieşirea din sistem (situaţie socială. .să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primară necesară.informare.kinetoterapie şi recuperare. culturale şi sociale. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipa pluridisciplinară. inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. juridice. . . infirmiere. . .administrarea tratamentelor prescrise de medic. În Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt îndeplinite următoarele atribuţii în funcţie de Serviciu sau Compartiment:  Compartimentul Asistenţă Socială . activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Municipiul Braşov. .  să asigure consilierea în probleme sociale.  să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea.modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă.  să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială.

rummy. juridică. În baza evaluării au fost stabilite serviciile asigurate fiecărei persoane vârstnice. administrativă. Centru de zi pentru persoane vârstnice: destinat persoanelor instituţionalizate în cămin şi pentru vârstnicii din Municipiul Braşov. necesităţile acestuia la instituţionalizare şi semestrial. cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal. 4.  drumeţii în Poiana Braşov. 11. adrese transfer pensie. sărbătorirea unor evenimente importante. 8.  vizionări piese de teatru. prevenirea marginalizării sociale. crt. 3. 5. grădina zoologică. total anchete sociale efectuate Nr.  alte activităţi: croşetat. 2. table etc. însoţire la medic sau la alte instituţii. angajamente de plată aparţinători. menaj. 14. 15. INDICATOR AN 2009 AN 2010 Nr. efectuare de cumpărături. legitimaţii de beneficiar Adeverinţe eliberate Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Adrese transfer pensie Întocmire fişe de calcul asistaţi Total 2010 245 90 43 43 80 51 51 19 9 7 41 1 31 41 22 80 36 155 .O. d. psihologică. procese verbale internare. goblen.42/lună 3. Evaluare: echipa multidisciplinară (asistent social. 1. angajamente respectare R. angajamente de plată. filme clasice. 12. Petrecerea timpului liber:  vizite la muzee. decizii de admitere. Indicatori Activitate cu publicul. total rapoarte de vizite efectuate AN 2009 45 17 AN 2010 51 19 b.. medicală. acte adiţionale. mediu persoane instituţionalizate 1.41 lună Instituţionalizări 17 41 Externări 5 5 Decese 14 26 c. consiliere şi oferirea de informaţii cu privire la criteriile de admitere şi întocmirea dosarului de instituţionalizare Actualizarea datelor privitoare la susţinătorii legali ai beneficiarilor Întocmire borderou pentru corespondenţă Întocmire referate de necesitate borderou corespondenţă Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Anchete sociale. 18. evidenţiate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire. acces la internet pentru menţinerea legăturii cu copiii plecaţi în străinătate.  spectacole prezentate în sala proprie. încetinirea ritmului de declin fizic datorat vârstei. circ. 13. Asistenţă socială anul 2010 Nr. grile de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice Întocmirea grilelor naţionale de evaluare pentru stabilirea priorităţilor la instituţionalizare Rapoarte de vizită Rapoarte de convorbire telefonică Note de constatare Referate şi dispoziţii de acordare servicii Referate şi dispoziţii de suspendare servicii Referate şi dispoziţii de încetare servicii Întocmire acte de instituţionalizare: contracte prestări servicii.  jocuri de interior: şah. 17. şi rezidenţilor căminului la reţeaua informatică si efectuarea unor cursuri de iniţiere în lucrul la computer.I.  cursuri de iniţiere în lucrul la computer. Servicii de suport: consiliere socială.INDICATOR Nr. 7. tricotat. 10. psiholog) a evaluat permanent. 16. e.  sărbătorirea lunară a zilei de naştere a vârstnicilor. 9. medic. 6.

5. Gestionarea banilor 26. Obţinere acte stare civilă (certificat naştere. Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire 25. cognitive şi afective ale vârstnicilor în momentul admiterii în instituţie. Pregătirea şi oferirea cadourilor de Paşte şi Crăciun 29. 8. Testarea atenţiei. interviuri semi sau nestructurate în cazul încheierii rapoartelor de vizită solicitanţilor de servicii sociale. Întocmire citaţii pentru cercetări disciplinare 28. Evaluarea capacităţilor senzoriale. 8. a reevaluărilor semestriale sau la nevoie. . 4. Evaluări iniţiale beneficiari/Reevaluări semestriale 24. contactare firme de pompe funebre. hotărâre divorţ) Asistenţă psihologică anul 2010 1 psiholog Nr. 22.beneficiar al serviciilor Căminului. 7.19. Solicitări de instituţionalizare a vârstnicilor primite de la alte foruri 35. Participare la distribuirea pensiilor . 3. Arhivare documente/ dosare 31.lunar 21. Medierea conflictelor datorate diferenţelor interpersonale şi deficienţelor de comunicare interpersonală între beneficiari. 6. 2. Activităţi desfăşurate la solicitarea altor instituţii 34. certificat căsătorie. Tipuri de servicii Anchete sociale şi rapoarte de vizită Evaluări iniţiale şi reevaluări beneficiari Planuri individuale de asistenţă şi îngrijire Consiliere beneficiari Consiliere aparţinători Consiliere personal Evaluări candidaţi Activităţi Centru de zi I 3 6 6 69 2 3 2 II 2 6 6 71 2 1 2 III 3 4 4 72 2 2 1 IV 3 76 1 5 V 11 72 72 68 3 1 2 3 VI 2 2 2 30 3 4 1 VII 9 3 3 82 4 2 2 VIII 5 2 2 86 2 3 IX 7 7 7 84 1 4 X 12 78 78 12 2 2 XI 3 89 89 91 2 3 XII 4 2 2 84 4 5 2 - 12 12 12 26 271 271 43 10 17 245 150 66 982 22 48 13 1 Total 64 271 271 825 28 35 4 11 1. obţinere locuri de veci. Întocmire pontaj/ prezenţă zilnică . Consiliere suportivă pentru creşterea nivelului toleranţei la frustrare a personalului de îngrijire. 6. Răspunsuri prin mail/ parteneriate 27. 4. contactare preoţi de diferite confesiuni. 1. Colaborări cu alte instituţii / parteneriate 33. Suport psihologic acordat aparţinătorilor în cazul pierderii unui membru al familiei . 2. 5. Consiliere în sprijinul reconstituirii sau reconstruirii relaţiilor în familiile beneficiarilor.lunar Formalităţi decese: obţinere certificatul de deces. Consiliere în sprijinul rezolvării problemelor de familie. Suport psihologic acordat beneficiarilor aflaţi în stadii terminale sau deveniţi pacienţi cu boli incurabile. crt. participare la slujba religioasă de înmormântare 23. Consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor în cazul solicitării ieşirii din instituţie în vederea reinserţiei în comunitate. Îndrumare activitate voluntari şi studenţi/şedinţe 30. Interviuri semistructurate şi evaluarea primară a statusului senzorial.lunar 20. 7. 3. Consiliere în sprijinul depăşirii dificultăţilor personale şi rezolvării conflictelor intrapersonale. cognitiv şi psihoemoţional cu ocazia efectuării anchetelor sociale. Consiliere socială 32. a atitudinii şi rolurilor asumate în cadrul echipei de lucru şi evaluarea tipului de personalitate. Întocmirea tabelelor de încasări . Recomandarea procedurilor de asistenţă psihologică în cadrul planurilor individuale de asistenţă şi îngrijire întocmite de către echipa interdisciplinară în urma efectuării evaluărilor iniţiale. Consiliere pentru optimizarea modalităţilor de comunicare între membrii echipei de lucru. reevaluarea semestrială sau la nevoie.

triajul şi tratamentelor urgenţelor.refacerea funcţiilor diminuate. Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice: Servicii de bază: efectuare totală sau parţială a igienei corporale. asigurare echipament. Relaţia cu medicul de familie – prescripţii tratamente cronice.se asociază cu sectorul de tip profilactic si de recuperare. 2. incontinenţi (supraveghere permanentă. igiena eliminărilor. creşterea nivelului funcţional. consultaţii şi tratamente. Kinetoterapie: a. e. Curativ . Efectuarea consultaţiilor curente. De recuperare . Activităţi de informare şi profilaxie. aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în unele boli cronice specifice vârstei a –III. a. comunicare. mobilizare. b.Participare la unele activităţi culturale desfăşurate în cadrul Centrului de zi. creşterea nivelului funcţional a persoanei vârstnice (gimnastica de întreţinere. Monitorizarea cazurilor medicale speciale: beneficiari imobilizaţi. Însoţirea vârstnicilor la consulturile medicale de specialitate. scutece). Universitatea Transilvania 1460 193 41 165 133 2394 11680 17 4 3. e. Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi 46 II 52 III 41 IV 38 V 36 VI 40 VII 48 VIII 18 IX 48 X 40 XI 32 XII 20 Total 459 76 78 68 59 76 82 81 58 66 64 78 22 808 103 122 113 142 139 122 145 - - - - - 886 . b.P.trigliceride Efectuare foi de observaţie clinica şi evaluări iniţiale pt. realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de readaptare funcţională. beneficiari cu probleme psihice decompensaţi (dezorientare în timp şi spaţiu – consult psihiatric cu indicaţii de tratament). d.V. îmbrăcare şi dezbrăcare. pentru menţinerea stării de sănătate). d. ajutor pentru reabilitarea capacităţilor fizice şi intelectuale. hrănire. Servicii de kinetoterapie acordate în anul 2010 1 kinetoterapeut Număr de servicii Tipul serviciului acordat I Evaluări şi reevaluări kinetoterapeutice Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din C. Internări ale beneficiarilor Instituţionalizări Decese Solicitări serviciu ambulanta Vizite in teritoriu Consulturi interdisciplinare Determinări glicemie Efectuat EKG Recoltat analize de laborator Evaluarea semestrială a stării de sănătate a beneficiarilor 28 41 26 32 372 172 202 35 149 230 Efectuare pansamente Determinare colesterol. c.se urmăreşte menţinerea unui nivel funcţional satisfăcător.a. noii instituţionalizaţi Efectuat şedinţe cu Bioptron Efectuare Vaccin antigripal Efectuat băi generale beneficiari Efectuat toaleta parţială si schimbat scutece absorbante Participare la cursuri de educaţie medicală continuă Colaborare cu Crucea Roşie Braşov. Spitalul de Pneumologie Braşov. Identificarea nevoilor în privinţa recuperării capacităţilor fizice ale persoanei vârstnice. consultaţiile cazurilor cu probleme. Profilactic . Exerciţii în sala de kinetoterapie a instituţiei în scop: c. hidratare.

3. Beneficiarilor C. b. TVS. 2. h. Amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice.N. Amenajări interioare.P. Beneficiarilor Centrului de zi li s-au aplicat 4 proceduri. 000 de beneficiari. cu modificările şi completările ulterioare. g. Servicii ale Primăriei Municipiului Braşov. Distribuirea ajutoarelor alimentare conform H. cu modificările şi completările ulterioare. d. Crucea Roşie – efectuare practică. Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specialitatea Asistenţă Socială. 1 caz procedură de recuperare a scoliozei şi 3 cazuri recuperare în spondiloză. şcoli generale. 16 cazuri de menţinere a tonusului muscular şi a stării de sănătate.V. Protocol de colaborare: a. e. se află sub 400 lei/lună. Primăriile din teritoriu. b. Promovarea instituţiei prin: a. nr. Cămine pentru persoane vârstnice din: Alba Iulia. g. din pensii cumulate. Repararea schimbătoarelor de căldură a sistemului de ventilaţie. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi. Completarea sistemului de pază prin montarea unui sistem video de supraveghere.P. . Fişer. 3 cazuri procedură de scădere în greutate şi 1 caz procedură de hemipareză. MIX TV. Universitatea Transilvania – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. din care 2 cazuri proceduri de recuperare a articulaţiei umărului. b.V. e. Ştiri şi reportaje în ziarele: Transilvania Expres. Fundaţia Ecologică Green – Şcoala Postliceală – specializarea asistent medical. Reînnoirea tuturor avizelor de funcţionare. f. Adaptarea holurilor pt. Poliţia de proximitate. c. Şcoala postliceală – asistenţă medicală – FEG – efectuare practică. c. licee şi O. Adaptarea spaţiilor la accesul persoanelor cu fotoliu rulant. poliţia comunitară. c. Grădiniţe. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. b. familiile şi persoanele singure care au stabilit. 600/2009 pentru următoarele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Braşov: a. adulţi şi copii. 36 cazuri de menţinere a tonusului muscular. accesul persoanelor cu dizabilităţi prin montarea sistemului “mână curentă”.G. din care 1 caz procedură de hemipareză şi 1 caz procedură de reeducare a mersului.G. f. Convenţii de practică: a. Bună Ziua Braşov. Direcţia Muncii. Familiei şi Egalităţii de Şanse. prin dispoziţie scrisă a primarului. Bacău. obţinute din pensie sau. S-au distribuit 140 tone de făină şi 40 tone de zahăr unui număr de 10. Ştiri şi emisiuni la canalele de televiziune PRO-TV.V. Beneficiarilor C. Servicii ale Direcţiei de Servicii Sociale şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost d. b. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. Sibiu. Repararea acoperişului. Hârja-Oituz. la cameră 58 42 56 41 34 51 42 12 48 55 40 11 490 * S-au aplicat un număr de 9 proceduri pe tipuri de deficienţe funcţionale ale segmentului neuro-muscular din care: 1. alte documente. după caz. persoanele cu handicap grav şi accentuat. d. Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină. 8. Monitorul Expres. din care 1 procedură de reeducare a mişcărilor fine prin terapie ocupaţională a membrului superior. 6. dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. acte de identitate.P. d. serviciul de evidenţă a populaţiei – obţinerea vizelor de rezidenţă. semidependenţi şi independenţi li s-au aplicat 4 proceduri. Crucea Roşie. Serviciul administrativ: a. 5. h. c. neinstituţionalizate. 4. 9. Colaborări cu alte instituţii: a. imobilizaţi la pat li s-a aplicat un număr de 2 proceduri.Servicii de terapie prin mişcare acordate beneficiarilor C. 416/2001 privind venitul minim garantat. b. 7.

în colaborare cu celelalte instituţii din comunitatea braşoveană care au acelaşi obiect de activitate. asistenţă medicală primară.V. în limitele posibilităţilor. .încheierea contractelor pentru utilităţi.încheierea de parteneriate cu instituţiile cu care C. Capacitatea CPFA este de 90 de persoane cărora li se asigură cazare. De serviciile CPFA au beneficiat în 2010 în medie 85 de persoane fără adăpost pe lună. .încheierea unor parteneriate cu alte cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. iar atunci când temperaturile au fost scăzute acestea au fost cazate în regim de urgenţă şi pe hol). c.) persoanele solicitante pot primi sprijin în rezolvarea situaţiei şi depăşirea perioadei de risc. .). .A. sprijin pentru reintegrarea în societate a acestor persoane şi asigurarea adăpostului provizoriu în situaţii de risc social. . În anul 2010 s-au realizat procedurile necesare pentru funcţionarea efectivă a C. . .P. Devin beneficiari ai serviciilor Centrului pentru Persoane fără Adăpost persoanele care au ultimul domiciliu stabil în municipiul Braşov şi tinerii proveniţi din centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov. .F.efectuarea evaluărilor iniţiale şi reevaluărilor complexe bianuale de către echipa multidisciplinară. acestea presupunând: .colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la anumite servicii în folosul beneficiarilor. . CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST Centrul pentru Persoane fără Adăpost Braşov este instituţia prin care se oferă servicii sociale persoanelor şi familiilor care „locuiesc” în stradă. administrative în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre beneficiari.facilitarea comunicării între beneficiarii Căminului.V. Realizarea unui program propriu de prezentare a tuturor informaţiilor despre Căminul pentru Persoane Vârstnice ataşat site-ului de promovare a activităţii Primăriei Braşov. . . . . . .încheierea unor parteneriate cu cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate..participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice îndeplinirea standardelor prevăzute pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în condiţiile reorganizării instituţiei. dezastre. . .atribuirea contractelor de achiziţie publică pe produse şi servicii în conformitate cu Legea achiziţiilor publice. hrană. în parcuri şi în alte locuri improvizate. Totodată în situaţii de urgenţă (temperaturi foarte scăzute. 17. .perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la programe de educaţie continuă a personalului. dintre beneficiari şi personalul angajat al instituţiei. .F. Obiective propuse pentru anul 2011 . protecţia muncii etc.Gazeta de Transilvania.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice.P. asistenţă socială şi psihologică. recreere a vârstnicilor prin participarea la activităţi de timp liber şi întâlniri tematice.P. . ca şi instituţie publică cu personalitate juridică. calamităţi naturale etc. are în prezent relaţii de colaborare.încheierea unor parteneriate cu diverse organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite.continuarea proiectelor dedicate vârstnicilor din Cămin.deschiderea conturilor la Trezorerie şi activităţile financiar – contabile în conformitate cu bugetul aprobat.acordarea consilierii sociale.încheierea unor parteneriate cu alte organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite.obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a C. anuale (autorizaţia sanitară.realizarea unui sistem alternativ – verde – pentru încălzirea apei menajere. în scopul cunoaşterii valorilor culturale naţionale şi al petrecerii în mod constructiv a timpului liber. .A. .actualizarea situaţiei contribuţiei susţinătorilor legali pentru întreţinerea beneficiarilor C. victimele violenţei de orice fel. psihologice. dintre beneficiari şi familiile lor.efectuarea de schimburi de experienţă cu alte instituţii de asistenţă socială.P. iar de centrul de zi au beneficiat în medie 12 persoane zilnic (în lunile de iarnă numărul acestora fiind de peste 20 de persoane.creşterea gradului de socializare. 10.sărbătorirea Zilei internaţionale a vârstnicilor şi a zilelor aniversare şi onomastice.demararea unui program suportiv pentru ameliorarea şi optimizarea statusului psiho-emoţional al personalului de îngrijire a beneficiarilor.

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Activităţi Adăpost de noapte / nr. .număr cereri înregistrate – 153. AJOFM. Activitatea biroului de asistenţă socială din cadrul CPFA are următorii indici pentru anul 2010: .Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate vizând creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost din Municipiul Braşov. mediu beneficiari Serviciul de urgenţă / nr.A.Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea pe această problematică. frecvenţa şi cuantumul contribuţiilor serviciilor sociale oferite de C. precum şi a celor aflate în situaţie de risc social de pe raza Municipiului Braşov. . Centrul pentru Persoane Vârstnice Braşov etc.dezvoltarea de parteneriate cu diferite ONG-uri şi instituţii publice ( Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. .crt. .) pentru o soluţionare mai eficientă a cazurilor sociale..F.Ajutorarea şi consilierea oricărei persoane fără adăpost aflată într-o situaţie de criză. Nr. .participarea CPFA ca partener în proiectul „Gruntvig: Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. cu scopul de a preveni recăderea în situaţia de criză.Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost şi resocializarea acestora.P.F.apreciem o utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru anul 2010 în procent de 94%. activităţi de socializare) Consilieri telefonice Şedinţe de evaluare psihologică. .Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost. .numărul de persoane aflate în dificultate care au fost susţinute şi au devenit independente social – 42. mediu beneficiari Avertismente verbale Avertismente scrise Interdicţii temporare Conflicte (cu solicitarea intervenţiei Poliţiei Comunitare sau a Jandarmeriei) Adeverinţe provizorii de identitate obţinute Certificate de naştere obţinute Consultaţii medicale primare oferite Şedinţe pentru promovarea sănătăţii Activităţi (ergoterapie. .Asigurarea accesului tuturor persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de către C. consiliere psihologică individuală şi de grup 2010 85 12 În medie 185/lună 15 251 91 39 97 62 24 În medie/42/lună În medie/23/lună Zilnice 189 În medie 30/lună Obiective propuse pentru anul 2011 . anchete sociale Centrul rezidenţial pentru tineri / nr.în urma HCL 449/2010 sau modificat tipul. .. . consiliere profesională.A.s-a îmbunătăţit sistemul termic al întregii clădiri prin montarea de colectoare solare în urma participării la programul Casa verde . . .Identificarea persoanelor fără adăpost.numărul beneficiarilor care s-au înscris şi urmează cursuri de reconversie profesională – 14. . . mediu beneficiari Şedinţe de consiliere socială. .P.numărul de tineri integraţi într-un loc de muncă – 10.Consilierea şi monitorizarea persoanelor a căror reinserţie în societate a reuşit.

6. Cheltuielile au constat în asigurarea salariilor personalului angajat. .  Etajul 1 cuprinde holul de primire. nr. izolator cu grup sanitar. 7 din str. în anul 2010 a fost de 6 lei/zi pentru toate creşele.A.6. hol de primire. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. Tudor Vladimirescu. nr. Brazilor nr. Creşa nr. Încă de la începutul anului. Mecanicilor f.C. şi anume:  Demisolul care cuprinde camera centralei termice cu spaţiu tehnic.  Etajul 1 care cuprinde holul de primire. în cele 6 creşe situate astfel: Creşa nr. pentru a se asigura securitatea acestui imobil şi cu absolut toate instalaţiile necesare (electrice. 2 balcoane. instituţia a avut ca prioritate derularea şi finalizarea lucrărilor de construire a noii creşe cu 100 de locuri şi birouri din str. această alocaţie de hrană este stabilită prin hotărâre de guvern. grupuri sanitare. Numărul mediu de copii/ lunã ce au frecventat creşele a fost de 441.  Parterul care cuprinde birourile din cadrul S. nr. uscătoria.. organizarea şi funcţionarea creşelor. spălătoria. financiar-contabil. izolatorul cu grup sanitar. spălătoria. vestiare personal cu grup sanitar. Creşa nr. 8 din str. Imobilul este dotat cu un sistem antiefracţie. sala de grupă cu grup sanitar.09. inclusiv de ventilaţie).3 din str.68 (care s-a deschis de la 01. grupuri sanitare. În anul 2010. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. debara şi un balcon. sala de mese cu oficiu de veselă mică.SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE MISIUNE  Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea.33. debarale. organizarea şi funcţionarea creşelor. Aurora. Creşa nr. magazie. plata utilităţilor.1A. Construcţia este prevăzută cu lift pentru persoane cu viteză mică de deplasare şi lift pentru alimente. conform Legii nr. vestiare cu grupuri sanitare. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara.17. cabinetul medical. Creşa nr.263/2007 privind înfiinţarea.000 lei. cabinet medical. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 2. sala de mese cu oficiu de veselă mica. 2 din str. croitorie şi depozite de lenjerie. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. bucătăria. debara. contribuţie suportată de către părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor. sală de şedinţe. Tâmpei. dormitor. magazia de alimente. Prahova. iar cheltuielile totale care s-au realizat au fost de 6.P. Jepilor nr. oficiul de veselă mică. vestiare cu grup sanitar. sala de joacă.n.141. sanitare. izolatorul cu grup sanitar şi un birou. hol de primire. sala de mese cu oficiu de veselă mica..375 lei. Cocorului. 5 din str. 4 din str. semnalizare şi avertizare incendiu.  Mansarda care cuprinde sala de joacă. cu 19% mai mult faţă de anul 2009. drept urmare.033. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. Contribuţia de hrană din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al Primăriei Municipiului Braşov în sumă de 433. Alocaţia de hrană. vestiarul pentru bucătărese şi spaţiile de depozitare. 2 dormitoare.435. vestiare cu grup sanitar. S-au continuat şi s-au finalizat lucrările de construire. caserie. călcătoria.26.172 lei. plata diferitelor servicii şi suportarea investiţiilor. unitatea a avut un buget de cheltuieli de 6. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. Creşa nr.1. Pe lângă lucrările de construcţii de pe str.38 lei. Conform prevederilor legale.2010) Numărul total de paturi la sfârşitul anului 2010 a fost de 560.n. holul de primire. începând cu luna septembrie 2007. 2 dormitoare.  Etajul 2 care cuprinde sala de joacă. arhivă. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere cum ar fi: Derularea şi finalizarea construcţiei unei creşe moderne pe 4 nivele pe str. magazia. alocaţia de hrană a fost stabilită şi în Legea nr. uscătoria şi spaţii de depozitare. debara. nr. de încălzire şi gaze naturale. cu toate dependinţele necesare acesteia.263/2007 privind înfiinţarea.  Parterul cuprinde holul de intrare.173. Mecanicilor f. rezultând o clădire pe 5 nivele şi anume:  Subsolul care cuprinde bucătăria. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI Creşterea. director şi resurse umane). nr.(birou achiziţii. două săli de joacă cu dormitor. începute in octombrie 2008.

infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. Conform Legii nr. Crăciun) serbări şi carnavaluri. sfârşit de ciclu antepreşcolar. sanitare. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. 86. cu oficiul de veselă mică. prin înfiinţarea creşei nr. 87 60 oct.a.84 iul 88 80 aug sept.P. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. Toată activitatea acestei instituţii se reflectă în cheltuielile propuse şi aprobate şi cheltuielile efectiv realizate în anul 2010 din tabelul de mai jos: (în lei ) CAPITOL Cheltuieli prevazute in buget Cheltuieli realizate Cheltuieli de personal 1.38 100.08 89.61/11=87. pijamale. Clădirea este finalizată.67 87. cel puţin semestrial se organizează şedinţe cu părinţii în scopul îmbunătăţirii activităţii de creştere. prin mãrirea numãrului de locuri de la 90 la 140 de locuri şi darea în folosinţã a încã 80 de locuri.A. pilote şi până la căniţe. Paşte.143 Cheltuieli de capital 3.76 /11 = 84. Pentru asigurarea unui plan de joacă cât mai diversificat. inclusiv de ventilaţie.620 Cheltuieli materiale si servicii 1. Pentru a evalua eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul S. Toate acestea s-au realizat pentru ca această creşă să poată îndeplini condiţiile cerute de normele medicosanitare precum şi cele din acordurile internaţionale privind integrarea europeană.172 .816. 68.000 3. în scop caritabil. şi a organizat cu diferite ocazii (8 martie. unitatea a finalizat şi a pus în practică acorduri cu Universitatea “Transilvania”. unitatea a colaborat cu teatrul din Sfântul Gheorghe.33 62. în grupuri sanitare şi bucătărie.15 79 85 97 mar apr 89. terasă şi spaţii de depozitare materiale. 6.141.43 100 Mai 99. organizarea şi funcţionarea creşelor.. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere şi anume:  Extinderea creşei nr.435.prin observarea evoluţiei frecvenţei medii lunare în anii 2009-2010: Anul 2009 2010 ian feb 70. din cartierul Noua. În cursul anului. Brazilor nr. 93 78 noi.000 1.Creşterea veniturilor încasate în 2010 faţă de 2009 cu titlul : “Contribuţii ale părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe care se varsă în bugetul local: Venituri încasate 2009 –364. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor.m. păturele. cu pardoseli tip parchet în sălile de joacă şi tip gresie pe holuri. În cursul anului 2010 s-a achiziţionat mobilier specific creşei şi adecvat vârstei copiilor de 0-3 ani şi imobilul a fost dotat în întregime cu absolut toate obiectele de inventar necesare.3 Media pe anul 2009 este de 961. plecând de la lenjerii de pat. În limita posibilităţilor şi a disponibilităţilor. cadouri pentru cei mici. aceasta este prevăzută cu lift pentru alimente.42 % Media pe anul 2010 este de 926. antiefracţie şi avertizare la incendiu). îngrijire şi educare timpurie a copiilor existenţi în creşe. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 1.25 % 2.430. la aceste activităţi au participat şi părinţii.000 6. 1 iunie.375 lei.263/2007 privind înfiinţarea.540. spălătorie şi bucătărie. 4 din str. tacâmuri ş. Pe lângă lucrările de construcţie la cele două mari investiţii.Evoluţia frecvenţei medii lunare a copiilor în creşe: . 3 din str.d.67 87 dec. două săli de joacă cu dormitor.61 lei. cu placaje cu faianţă la pereţi în grupuri sanitare. Etajul 2 cuprinde holul de primire.C Braşov am efectuat analiza economicofinanciară a următorilor indicatori: 1. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara.075.19 iun 96. Aurora nr. fiind prevăzută cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan. cu toate tipurile de instalaţii (electrice.409 TOTAL 6.920.000 1. Fiind o clădire pe 4 nivele.309 lei.170. precum şi cu alte fundaţii care au oferit de sărbători. de încălzire şi gaze naturale. Venituri încasate 2010 –433.544. 83.33 89. maşini de spălat.328.

3. Bartolomeu.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE Misiunea Organizează şi gestionează activităţile şi serviciile de comercializare a produselor din pieţele şi platformele comerciale ale Municipiului Braşov impunând respectarea principiilor concurenţei loiale.). corturi.2010 până la 01. operând o reducere de personal în cursul întregului an de la 01. Prestează servicii către comercianţi. grupuri sanitare. serviciul nostru a organizat pieţe cu caracter temporar în cartierele Răcădău. Monitorizează cântarul cumpărătorului şi sesizează eventualele nereguli organelor competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Activităţile serviciului In administrarea serviciului funcţionează un număr permanent de 9 locuri publice de desfacere amenajate. 2. 7. 5. puncte PSI.2010 la un număr de 58 angajaţi la data de . Asigură respectarea programului de funcţionare şi aprovizionare a pieţelor şi platformelor comerciale. halate. prin crearea de noi pieţe acolo unde se impune. Asigură sectorizarea pieţelor şi platformelor comerciale pe categorii de produse. de la un număr de 72 angajaţi la data de 01. Asigură locuri de cazare producătorilor agricoli in locuri de cazare special amenajate (dormitorul producătorilor). 6. sănătăţii. Platforma Comercială De Miercuri. etc. spaţii de cazare. cântarul cumpărătorului. Noua si Talcioc. 9. Urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local şi celelalte acte normative ce reglementează activitatea în pieţele şi platformele comerciale.2011. Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de piaţă calitativ superioare indiferent de zona în care aceştia locuiesc. 13. Repartizarea locurilor de vânzare. bonete. depozite. Creşterea credibilităţii şi încrederii în calitatea serviciilor oferite atât cetăţenilor cât şi utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate.01. Asigură utilizarea în condiţii optime a dotărilor din cadrul pieţelor şi platformelor comerciale necesare desfăşurării actelor de comerţ (mese pentru vânzarea de produse. prin închirierea diverselor materiale aflate în gestiune: cântare. 12. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale în pieţe şi platforme comerciale. precum şi a mediului. prin continua modernizare a locurilor de vânzare special amenajate deja existente. instituţia a acordat o atenţie deosebită reducerilor cheltuielilor de personal. Tractorul. securităţii şi intereselor comerciale ale consumatorilor precum şi a mediului. cadru care să respecte atât normele naţionale cât şi cele comunitare. după cum urmează : Pieţele agroalimentare Star.01. care să respecte principiile concurenţei loiale. bazine pentru spălarea produselor. Astra. Asigurarea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a serviciilor de piaţă. 11. etc. 14. 10. securităţii şi intereselor comerciale ale comercianţilor şi consumatorilor. Obiective Valorificarea optimă a potenţialului economic al patrimoniului dat în administrarea serviciului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. Triaj şi Uzina 2 (Carfil). Administrează WC-urile publice din pieţe. Asigură respectarea de către utilizatori a Regulamentului de funcţionare a pieţelor. astfel că la nivelul serviciului a fost gândită şi implementată o nouă organigramă şi un nou stat de funcţii.01. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele unde nu există pieţe agroalimentare special amenajate şi dotate. Dacia. Asigură obţinerea avizelor şi utilităţilor prevăzute de lege privind funcţionarea în condiţii de legalitate a pieţelor şi platformelor comerciale din municipiu. sănătăţii. 4. In vederea eficientizării activităţilor serviciului în perioada analizată. Încasarea taxelor de ocupare a zonelor publice de desfacere amenajate. 8. de protejare a vieţii. Atribuţiile Serviciului Public Administrare Pieţe 1. de protejare a vieţii. precum şi pentru păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul pieţelor şi platformelor comerciale. Colaborează cu instituţiile specializate pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare. Prund. sau.

. astfel : . reprezentând un procent de 63. din care: a) În perioada 01. prin activitatea de casă a serviciului s-au încasat venituri în suma totală de 5. – 31.2010. . proceduri care pe lână faptul că suplinesc reduceri de personal. este următoarea : Piaţa Star (Hala şi Platou) = 232 Piaţa Astra = 233 Piaţa Dacia = 466 Piaţa Tractorul = 159 Piaţa Bartolomeu = 66 Piaţa Prund = 31 Platforma Comercială de Miercuri = 217. Pieţele temporare au beneficiat un număr de locuri de vânzare variabil. b) În perioada 01.182. în cursul perioadei analizate au fost îndepărtaţi din piaţă prin Decizie de director un număr de 14 utilizatori ( pe o perioada de 6 luni).12. Aceste controale au urmărit atât activitatea utilizatorilor pieţelor. pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor.365 lei. iar pentru anul 2011 in cuantum de 448.2%. Reducerea de personal a fost făcută gradual. reprezentând un procent de 66. iar în piaţa Dacia dintrun total de 288 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 182 locuri de vânzare. din care a efectuat plăţi in suma totala de 2.DACIA = 32 . rezultă suma de 1.787. în vederea asigurării unui climat de siguranţă la nivelul pieţelor atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice au fost efectuate periodic controale şi verificări în pieţe. Repartizarea locurilor de vânzare permanente ( tonete). In perioada analizată. urmând ca la nivelul pieţei angajaţii să depună eforturi în vederea suplimentării ( sporirii) acestor venituri. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. această acţiune este benefică şi serviciului nostru.TRACTORUL = 27. în sensul că la începutul fiecărui semestru se poate face o analiză privind veniturile certe ce vor fi realizate în acel semestru.12. începând cu trim. vor eficientiza activităţile. în piaţa Astra dintr-un total de 142 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 95 locuri de vânzare. în colaborare cu instituţiile abilitate în domeniu.12.31.01 – 31. Astfel. prin activitatea de închiriere terenuri aferente spaţiilor comerciale din pieţele publice aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe.2010.2010 Încasarea taxelor de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate =7. EFICIENTA ECONOMICA Execuţia bugetară 1)Venituri (Taxe vărsate la bugetul local) Încasarea veniturilor la bugetul local în perioada 01. Neregulile constatate au fost corectate cu promptitudine.ASTRA = 44 .395. Pe lângă caracterul de siguranţă arătat mai sus. 2) Finanţare bugetara – buget local In anul 2010.000 lei.000 lei. În acest sens. Reducerile de personal arătate mai sus s-au tradus la nivelul anului 2010 într-o economie a cheltuielilor de personal de 501.000 lei. atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-financiar.995. pe pieţe.000 lei ( economia pentru anul 2011 reprezintă suma ce s-ar fi plătit pentru cei 14 angajaţi a căror posturi au fost restructurate) In vederea asigurării siguranţei producătorilor agricoli cu privire la posibilitatea valorificării recoltei. instituţia a beneficiat de fonduri publice bugetare in suma totala de 2. II 2010. cât şi activitatea angajaţilor serviciului.935. din care: .01.01 – 31.BARTOLOMEU = 12 .STAR = 7.000 lei. . luându-se măsuri de evitare a acestora pe viitor.000 lei. fiind gândite şi implementate noi proceduri de lucru. . Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii).2010.9 %. instituţia a oferit posibilitatea acestora de a solicita şi obţine locuri de vânzare pe bază de contract semestrial.12.

12.157.94 1.000 lei din încasări închirieri terenuri). instalaţia de climatizare funcţionează în perioada rece pe gaz şi energie electrică.05 11.2010 Veniturile totale generate în urma activităţii desfăşurate de Serviciul Public Administrare Pieţe sunt de 7.279. corespondenta.2010 s-au eliberat 966 autorizaţii de piaţă agenţilor economici. ca urmare a activităţii compartimentelor funcţionale de la nivelul central al Serviciului Public Administrare Pieţe.7%).cheltuieli de personal.959. plăţi aferente salariilor(cheltuieli de personal) în sumă de 1.cheltuieli cu casări si amortizări mijloace fixe.12.45 lei . autorizare. (profitabilitatea = 144.25 Total facturi furnizori 415.99 1.65 1.358. în tranşe lunare.201. din care: a) cheltuieli efectuate – 2.247.93 lei.207.12.80 1. facturare şi încasare utilităţi.1. s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3.787.12.997.279. urmărirea plăţilor la bugetul local.). pe bază de licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare . 8 duplicate.997.000 lei.278 lei (cheltuială efectivă).581. Bugetar 20.03 20. Facem precizarea că din totalul veniturilor descrise mai sus.270 lei.119. 2.5%/zi şi 2%/lună şi garanţie de buna execuţie). din care revenite de plată instituţiei în sumă de 1. suma de 258.2010) = 100. plăţi aferente bunurilor si serviciilor în sumă de 1. cu titlul de venituri ale bugetului local.470. recuperări utilităţi de la agenţii economici în sumă de 526.93 Total facturi recuperări emise 163.74 lei. convocare la conciliere.873.în perioada 01. respectiv evidenţa angajamentelor legale).000 lei din încasări prin casieriile proprii + 1.000 lei (5.760.cheltuieli cu casări obiecte de inventar. a terenurilor şi spaţiilor comerciale aflate în administrarea instituţiei ( licitaţii.01.19 526. rezultând un profit net la data de 31 decembrie 2010 de 4.000 lei.920. asupra contractelor menţionate. Aceste venituri provin din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune a locurilor de vânzare amenajate destinate producătorilor agricoli (încasarea veniturilor la casieria centrală.406.2010 s-au efectuat plăţi pentru facturile de utilităţi în sumă totală de 1. în sumă totală de 1.406. .935.470.48 lei şi rămas de recuperat (debitori utilităţi la 31.48 Recuperări efectuate 171.825.742 lei .821 lei .01.057. concretizată în valorificarea.00 100.1. iar plăţile efectuate de instituţie sunt de 2.182.29 363.457 lei . PROFITUL NET Profitabilitatea activităţii la 31. în urma cărora s-a încasat suma de 88.04 Total Sold initial debitori 7. din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune către agenţii economici (încasarea veniturilor se efectuează la casieriile din pieţe.2010.873.104. evacuare.cheltuieli materiale b) cheltuieli cu casări si amortizări – 278.395. intr-o singura tranşă la semnarea contractului.49 367.816.856.113 lei a fost colectată direct prin casieria centrală a instituţiei. Sumele aferente funcţionării instalaţiei de climatizare sunt sume care nu se recuperează.715 lei .264. . majorări de întârziere de 0. 3) Cheltuieli Execuţia cheltuielilor .787. iar in sezonul cald numai pe energie electrică. În perioada 01.99 Utilităti platite de institutie 252. – 31.000 lei.205.01 – 31.103. etc.01.742 lei .74 100.265.50 538. Asigurarea utilităţilor în locurile publice de desfacere special amenajate În perioada 01. avertizare cu privire la neprelungire contract.74 Menţionăm ca în Hala Star.000 lei. prin contracte de locaţiune.45 Sold final debitori 0. acţionare în justiţie etc.20 4.079 lei .1. .12.715.065.01 – 31.12.000 lei.218. Art. Tot ca urmare a activităţii acestor compartimente.

Serviciul Public Administrare Pieţe a înregistrat o profitabilitate neta de 144.DACIA = 32 .2010 – 31. astfel : .BARTOLOMEU = 12 . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului Organizarea unei evidenţe operative a agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe şi platforme comerciale. respectiv un profit net de 4. .7 %.12. precum şi atragerea de producători din marile bazine legumicole din ţară. recuperării sumelor aferente consumului de utilităţi pentru subconsumatori şi altele. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. .247. Colaborarea cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Agriculturii şi cu organele de Poliţie în vederea eradicării fenomenului de speculă din pieţe.Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici. Asigurarea unui sistem de supraveghere video în toate pieţele.2010. Poliţia.01. . în scopul urmăririi şi eficientizării încasării veniturilor.ASTRA = 44 . Stimularea producătorilor agricoli autentici prin calitatea serviciilor oferite.000 lei. . Implementarea unui program informatic de încasări taxe în pieţe şi casieria centrală.TRACTORUL = 27. care în caz de intervenţie se pot informa cu privire la eventualele obstacole existente.STAR = 7. în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). Pompierii. Colaborarea directă cu instituţiile de stat cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţilor comerciale. cu circuit închis. situaţia putând fi monitorizată de la dispecerat). . Salvarea. stabilirea de planuri de măsuri şi acţiune comune cu acestea. de acest sistem beneficiind pe lângă serviciul nostru şi alte instituţii cum ar fi: Direcţia Poliţia Comunitară (astfel situaţia operativă va fi cunoscută în timp util. iar pe timp de noapte nu va mai fi necesar să se asigure paza cu agenţi. Concluzie: Analizând indicatorii de mai sus concluzionăm că pentru perioada 01. etc.

în condiţiile legii. administrativ. d) întocmesc. anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă. cărţilor de alegător. Şeful Serviciului Public Comunitar Local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale. în conformitate cu prevederile art. cu Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă. respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. în condiţiile legii. cu componenta locală a acesteia respectiv. în condiţiile legii. în condiţiile legii. g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. agenţii economici şi către cetăţeni. financiar-contabilitate. paşapoartele simple. 9 alin.2104/2004. şefii de servicii şi responsabilii de compartimente. Conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este asigurată de Directorul Executiv. în sistem de ghişeu unic. pe care le eliberează solicitanţilor. în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. precum şi cu alte instituţii şi autorităţi publice judeţene şi locale. judeţene şi locale. e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv. completează. cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate. rectifică. permiselor de conducere. secretariat. certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă. relaţii publice. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are urmatoarele atribuţii principale: a) întocmeşte. informatică. j) primesc. cărţile de alegător. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi compartimente având următoarele domenii de activitate: stare civilă. analiză-sinteză. h) furnizează. Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii. precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil. f) furnizează. permisele de conducere. resurse umane. în domiciliul şi reşedinţa persoanei. cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit. i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni. Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. paşapoartelor simple. exclusiv pe baza şi în executarea legii. . buget. în sprijinul instituţiilor statului. arhivare. ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă. contencios-juridic. l) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.(2) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MISIUNE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov exercită competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor. k) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor coopereză cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date. cu direcţiile/serviciile din cadrul aparatului propriu ale Primăriei Municipiului Braşov şi cu cele aflate sub autoritatea Consiliului Local. în condiţiile legii. evidenţa persoanelor. în condiţiile legii.

încuviinţări de purtări de nume. anularea. stabiliri de filiaţie. a actelor de naştere. 29 de cetăţeni străini. 29 de decedaţi sub 1 an. a actelor sau faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României. la cererea autorităţilor publice.412 de certificate de stare civilă ( naştere. 7 persoane cu identitate necunoscută. şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă.803 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în Braşov. 20 născuţi morţi. exemplarul I sau II.200 comunicări de menţiuni. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au întocmit peste 2. la cerere sau din oficiu. tăgadă de paternitate. în condiţiile legii. din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov un număr de 10. după o prealabilă verificare la Registrul Agricol. din care: 43 de transcrieri. redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia română. Activităţile serviciului 1. Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor decedate care au deţinut în proprietate. 55 înregistrări tardive în baza unor hotărâri judecătoreşti. la cererea persoanelor fizice sau juridice. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 2. îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul actelor de stare civilă.346 de naşteri.840 comunicări de menţiuni. 2. pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre. 5 străini.640 comunicări de menţiuni. 3. s-au operat sentinţe civile prin care s-a dispus rectificarea. la cerere. foste cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile.544 livrete de familie.898 de căsătorii. bunuri imobile. exemplarul I. au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 7. 210 transcrieri. 21 de adopţii. respectiv. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă. după caz. Înscrierea menţiunilor. 4.000 de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. din care: 6. Actualizarea livretelor de familie. Întocmirea certificatelor de stare civilă Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 14. Întocmirea. având ultimul domiciliu în municipiul Braşov şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare. completarea sau modificarea unor acte de stare civilă. Rezultate: În anul 2010 s-au înregistrat: 6. 116 de transcrieri. precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale. precum şi .133 de decese. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au primit de la alte localităţi din ţară. peste 3. s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă care ţine în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II. la Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov. 6. precum şi operarea unor menţiuni privind acordarea. deces).848 eliberate din oficiu la data încheierii căsătoriei şi 696 eliberate la cererea persoanelor îndreptăţite. Rezultate: S-au întocmit 2. de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare. 5. potrivit legii. în vederea operării în registrele de stare civilă.SERVICIUL STARE CIVILĂ Misiune Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistarea. din care 1.753 cetăţeni români. la data decesului. din care: 1.040 născuţi vii. precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă. 1. 3. căsătorie.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 9. pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. Au fost solicitate peste 96 de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă.674 amenzi.3. în conformitate cu prevederile Legii nr.2004. 101 de familii braşovene au depus cereri pentru sărbătorirea. 1. Organizarea mesei festive pentru sărbătorirea familiilor braşovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. . Rezultate: În anul 2010.4/1953 CODUL FAMILIEI. . necesară cunoaşterii populaţiei. 119/1996.24. Eliberarea actelor de identitate.548 lei .C. avînd în vedere că Legea nr. precum şi pentru cazurile de succesiuni nedezbătute.984 cărţi de identitate. dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Braşov. a intrat în vigoare la data de 25. ce s-au constituit ca venituri proprii. 8. nr. Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili: 34 deplasări.740 lei . precum şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ. Aplicarea vizelor de reşedinţă: Rezultate: au fost aplicate 7. .2.153.2010. cu persoanele fizice şi juridice. Rezultate: au fost depuse 34. nr. suma încasată fiind de 169. în baza H. întocmite la cerere.136 (re)stabilirea domiciliului din străinătate în România. cu privire la actele de stare civilă. fiind puse în legalitate 214 persoane. următoarele sume.52 Sesizări. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul. dobândirea cetăţeniei române. . în cadrul manifestării “Nunta de aur”.taxa arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă.403 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. mişcării acesteia. în anul 2010. conform Legii nr. 26/29.taxa de urgenţă 114 lei -taxa eliberare copii după documentele primare aflate în Arhiva proprie. Serviciul Stare civilă a aplicat. republicată. Rezultate: În cursul anului 2010.taxa de permisiune înregistrare video a oficierii căsătoriilor. Activităţile compartimentului 1.128 comunicări de modificare.854 comunicări de naştere. 4.58. nr.890 lei. prin acordul soţilor.16.12. coroborată cu prevederile O. republicată conform H. .160 lei .202/2010 privind unele măsuri de accelerare a soluţionării proceselor.C.120 comunicări de deces. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor a fost actualizat prin operarea următoarelor date: 56 comunicări de stabilire a domiciliului în străinătate. în cursul anului 2010. COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR Misiune Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români. 1. . Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor.400 lei -taxa procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate. au fost eliberate 27. comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice.10. 396/2006. 3.224 lei .14. persoanelor fizice şi juridice interesate. . 373 de familii braşovene au beneficiat de acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.01.L.taxa de oficieri căsătorii . .659 cărţi de identitate provizorii. nr. Rezultate: În anul 2010. conform prevederilor legale: .taxa de permisiune fotografiere oficieri căsătorii . în conformitate cu prevederile H. s-a înregistrat o singură cerere de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă.L. 7. Serviciul Stare civilă a încasat. a împlinirii a peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.77. 2. 21/2009 privind stabilirea taxelor instituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.2007.719 de vize de reşedinţă.C. 526/25.180 lei .L. prin care se modifică Legea nr. pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte localităţi.G.

SECRETARIAT Activităţi desfăşurate pe linie de analiză – sinteză: În cursul anului 2010. COMPARTIMENT RELAŢII JURIDICE. de insolvenţă. date de identificare pentru un număr de 23. nr. de declarare a falimentului. Actualizarea Listelor Electorale Permanente ale Municipiului Braşov şi punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor.109 de documente. pe anul 2010 – HCL nr. 1 punere sub interdicţie. executare judecătorească.G.019 de documente au fost transmise prin poşta militară (SRI).023 documente au fost eliberate direct cetăţenilor şi reprezentanţilor de la diverse instituţii de stat sau privat. întâmpinări. agenţilor economici. care au avut ultimul domiciliu în Municipiul Braşov. 97/2005 privind evidenţa. un număr total de 98 de solicitări audienţe. poliţiei. reprezentând 5 înregistrări tardive ale naşterii.P. Compartimentul de Evidenţa Persoanelor a aplicat. parchetului. în cauzele civile sau penale. a fost parte în proces la 107 dosare. Pe linie de stare civilă au fost soluţionate 62 lucrări.07. birourilor notarilor publici.540 de persoane.2010 – 31.2010 – 31.2010.2010 şi HCL nr. la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost emise 100 de decizii ale Directorului Executiv SPCLEP Braşov În perioada 01.12. în anul 2010. de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională. 495/13. spre competentă soluţionare.2010. . au fost înregistrate 73. COMPARTIMENT ANALIZĂ-SINTEZĂ.12. în vederea consultării.01.500 lei.132 de documente în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov. 45 schimbări de nume pe cale administrativă şi 12 alte cazuri. Completarea HCL nr.La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice.504.C.2010. cu modificările şi completările ulterioare. motivarea lor temeinică. acţiuni. sens în care prezintă directorului executiv al Serviciului şi Secretarului Municipiului Braşov. organelor de poliţie. Pe parcursul anului 2010. executare bancară. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.2010. Pe linie juridică.P. instanţelor judecătoreşti.13 lei.090 de documente au fost expediate prin poşta română. în procesele de contencios administrativ.2009. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a înregistrat. S. având ca obiect: Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2010 – HCL nr.01. 4. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. precum şi radierea persoanelor decedate din Listele Electorale Permanente. iar un număr de 62. au fost în cuantum de 223. 7.879/22. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru rezolvarea situaţiei locative a cetăţenilor de etnie rromă în zonele locuite de astfel de populaţie: 2 Taxele încasate de către Compartimentul Evidenţa Persoanelor. cereri pentru exercitarea căilor de atac. în condiţiile legii.836 amenzi. societăţilor civile de avocatură. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 119/22. 1. din care. În perioada 01. pe anul 2010 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov – HCL nr. asigurând. din care: 1 acţiune de rectificare.08. 87 solicitări de audienţe au fost soluţionate favorabil şi 11 solicitări de audienţe au fost îndrumate.02. în anul 2010. note de concluzii.12. din care. pe anul 2010. ca urmare a eliberării actelor de identitate şi a furnizării de date cu caracter personal. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat: În anul 2010. 9 acţiuni de completare/modificare a unor acte de stare civilă. notarilor publici şi altor instituţii publice.L. coroborate cu prevederile O. serviciul a desfăşurat următoarele activităţi: pe rolul instanţelor judecătoreşti.E. au fost înregistrate 121 de petiţii. 879/2009 cu privire la stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. suma încasată fiind de 59. soluţionate conform prevederile legale. potrivit legii. au fost expediate un număr de 11. alte persoane juridice şi persoane fizice au fost furnizate. la propunerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost aprobate 4 Hotărâri ale Consiliului Local. domiciliul. 427/30. conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. către alte instituţii. 42 acţiuni de înregistrare tardivă. parchetului. CONTENCIOS Misiune Reprezintă şi apără interesele Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti.

 încheierea a 13 contracte de furnizare şi de prestări servicii. regularităţii.Braşov: VENITURI: Venituri proprii Subvenţii TOTAL CHELTUIELI: BUGET APROBAT 2010 601. Sînpetru.P. economicităţii. financiare şi de resurse umane ale Consiliului Local Braşov. BUGET Misiune Asigură implementarea politicilor economice. Primarului Municipiului Braşov. 15 recursuri. 1 actiuni în contencios administrativ. Obiectiv Realizarea unei bune gestiuni financiare.814 lei COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul serviciului şi coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.171. respectiv Cristian. Hărman. . Bugetul S.P.C.E.LE.135.P. furnizarea de informaţii fiabile şi asigurarea desfăşurării activităţii coordonate în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de politicile interne. eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.C. 6 acţiuni de anulare a actelor de stare civilă/ menţiunilor de stare civilă. executarea dispoziţiilor conducerii instituţiei şi organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. 1 ordonanţă prezidenţială. Ghimbav. SERVICIUL LOGISTIC SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE. Braşov pe linie de evidenţă a persoanelor. 1 contestaţie în anulare. 1 acţiuni în tăgada paternităţii. Obiective Selecţia şi recrutarea în cadrul instituţiei a unor funcţionari publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.000 lei 1. 1 adopţie. 12 plângeri contravenţionale. prin asigurarea legalităţii.000 lei 1.000 lei EXECUŢIE BUGET 2010 638. 1 acţiune civilă obligaţia de a face.135. Realizează activităţi de instruire a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă. 3 acţiune de completare/îndreptare hotărâre judecătorească.L. 2 acţiuni încuviinţare purtare nume.169 lei 1.  derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile şi serviciile instituţiei. 1 contestaţie la executare. 2 plângeri penale.P. Prejmer.171.645 lei 497.4 acţiuni de stabilire de filiaţie. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de conduită a funcţionarilor publici din cadrul serviciului.  încheierea contractelor de prestări servicii cu localităţile arondate S. 2 apeluri. 1 cerere pentru emiterea somaţiei de plată.814 lei 1.000 lei 570.

Secretariat  Compartiment Informatic  Serviciul Logistic  Compartiment Financiar-Contabilitate.C.  analizarea principalelor categorii de disfuncţionalităţi reclamate de cetăţeni.funcţionari publici de execuţie: 37 . Resurse Umane  Compartiment Arhivare Administrativ  Casierie Obiective realizate în cursul anului 2010 Din obiectivele propuse a fi finalizate până la sfârşitul anului 2010.funcţionari publici: 39.P.  informarea mass-media cu privire la acţiunile întreprinse de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov. evidenţa persoanelor. precum şi domeniile (stare civilă. relaţiile cu publicul s.funcţionari publici de conducere: 2 .a.  introducerea şi prelucrarea datelor referitoare la actele şi faptele de stare civilă în sistem informatic. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.  eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare.E.279 din 27 mai 2009.F. din care: .2010 a fost următoarea:  Serviciul Stare Civilă  Compartimentul Evidenţa Persoanelor  Compartiment Contencios.utilizarea programului informatic de contabilitate şi a procedurilor care să asigure înregistrarea tuturor operaţiunilor economice specifice activităţii în domeniu. . în vederea asigurării unei activităţi cât mai operative şi eficiente în relaţia cu publicul.12. .desfăşurarea de activităţi specifice necesare cablării Serviciului de Stare Civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. Buget.P. pe baza reglementărilor legale.  organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale în locurile despre care se deţin date privind nerespectarea regimului de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.  colaborarea cu secţiile de poliţie. La data 31. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la 31. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE Întocmirea lunară a statului de personal pentru personalul din cadrul serviciului.2010 în structura Serviciulu i Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor erau 42 salariaţi. raportăm următoarele realizări:  întocmirea corectă şi la termen a documentelor. Braşov şi-a propus pentru anul 2011 realizarea următoarelor obiective:  asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru servirea promptă şi civilizată a cetăţenilor care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. în vederea popularizării activităţii de punere în legalitate a persoanelor restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului pe anul 2011 Având în vedere atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.L.P. pentru luarea măsurilor corespunzătoare.d.Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional.12. pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. C. S.. . Relaţii Juridice  Compartiment Analiză-Sinteză.m. în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat.Personal contractual: 3. precum şi a inventarierii patrimoniului instituţiei.  acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. .  organizarea şi efectuarea de acţiuni de consiliere şi punere în legalitate a locuitorilor de etnie rromă de pe raza municipiului Braşov.  soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate.) în care acestea au un grad semnificativ de repetabilitate. în scopul identificării cauzelor ce le generează. aprobat prin HCL nr.

pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie. pe baza unor criterii obiective a economicităţii. termene. elaborarea unor documente programatice (Planuri de măsuri. în vederea eliminării cauzelor de neconformitate.G. îndreptate împotriva personalului din structura proprie. cu modificările şi completările ulterioare. abuzuri. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. protejarea resurselor instituţiei de utilizare inadecvată sau de pierderi. ori cu privire la disfuncţionalităţi în domeniul evidenţei persoanelor. precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare a SPCLEP Braşov cu alte SPCLEP-uri din ţară. în care să fie incluse obiective. înlăturarea eventualelor erori ce pot interveni în completarea actelor. precum şi a sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă. audienţelor. promovarea şi urmărirea. . stocare. eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. în concordanţă cu strategia şi obiectivele propuse. stabilirea. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. în scopul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. în vederea prevenirii şi combaterii pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă. colaborare cu unităţile şcolare cu privire la îndeplinirea cerinţelor legale de obţinere şi păstrare a cărţilor de identitate. manifestarea unei maxime atenţii la modul de gestionare a certificatelor de stare civilă şi a listelor de coduri numerice precalculate. furnizării datelor cu caracter personal şi respectarea termenelor conform dispoziţiilor O. identificarea de noi surse pentru creşterea veniturilor proprii. informarea mass-media şi continuarea activităţii de mediatizare a prevederilor legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. sesizărilor. monitorizare şi evaluare a modalităţilor de control intern în cadrul SPCLEP Braşov. acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. responsabili) referitoare la monitorizarea / verificarea activităţii de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor. nr. eficientizarea sistemului de comunicare în vederea obţinerii unui control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei manageriale şi îndeplinirea obiectivelor propuse. stării civile. în vederea permiterii analizării. utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) alocate serviciului. într-un mod economic. erori sau fraude. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. a activităţilor necesare realizării acestora şi a indicatorilor de performanţă la nivelul SPCLEP Braşov. analiza stadiului realizării obiectivelor generale şi a celor specifice în vederea eficientizării sistemului de control intern. stabilirea obiectivelor specifice. cu respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii actelor primare care stau la baza acestora. a aplicării normelor deontologice specifice instituţiei. în baza documentelor prevăzute de lege. protejarea documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.                      întocmirea corectă şi la termen a documentelor. identificarea şi adoptarea de măsuri corective şi preventive şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SPCLEP Braşov. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. a indicatorilor de performanţă asociaţi fiecărei activităţi. intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii şi comportamentului tuturor lucrătorilor din cadrul SPCLEP pentru prevenirea abaterilor şi încălcărilor de lege. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate. prelucrare. reclamaţiilor. la nivelul SPCLEP Braşov. eficace şi eficient. cu consecvenţă. controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activitatea SPCLEP. intensificarea activităţii de implementare.

Rezultate:  79 de somaţii trimise. 3.  64276 lei venituri realizate în baza acestor contracte (până la data de 31. 2. 5. Asigurarea desfăşurării activităţii Adăpostului pentru câini fără stăpân din str. alin.G. sau în urma constatărilor proprii ale personalului angajat.C.Ridicarea cadavrelor de animale aflate pe domeniul public sau de pe proprietatea privată. 3. Situatia veniturilor si cheltuielilor serviciului. Asigură respectarea prevederilor H. din care 23 câini revendicaţi. 195/2002 republicată şi actualizată.Oferirea spre adopţie a câinilor aflaţi in Adăpostul pentru câinii fără stăpân aparţinând Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov. 4.  3 persoane sancţionate contraventional. nr.  1228 lei încasaţi din revendicarea câinilor. în temeiul art. 368/2009 republicată privind Regulamentul de creştere şi deţinere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Braşov. 341/2003 privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov. Activitatea de predare a cadavrelor de câini rezultate din eutanasiere şi cele ridicate de pe domeniul public.A. 71.L. în baza contractelor de prestări servicii. Protan S. în vederea incinerării. Asigurarea respectării prevederilor H.SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR Activităţile Serviciului 1. instituţii publice şi agenţi economici.C. Cheltuieli materiale şi 140 servicii 3. nr.5 Descrierea serviciilor oferite populatiei 1.  450 lei valoarea totală a amenzilor aplicate. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza municipiului Braşov în urma sesizărilor primite telefonic şi în scris de la cetăţeni. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza altor localităţi. Cheltuieli de investiţii 0 Total 140 64 0 64 Subvenţii prevăzute în buget 430 216 15 661 Cheltuieli prevăzute în buget 430 356 15 801 Cheltuieli realizate 408 295 0 703 .L. la S.2010). la solicitarea proprietarilor.U.12.(1) din O. nr. Rezultate:  615 câini ridicaţi de pe domeniul public al acestor localităţi care au fost transportaţi la adăposturi pentru câinii fără stăpân din localităţile respective.Buget pe 2010 -mii lei- Activitatea Venituri prevăzute în buget Venituri realizate 1.  248 câini adoptaţi. Merilor nr. 2.C.Ridicarea câinilor comunitari aflaţi pe domeniul public. Rezultate:  798 câini ridicaţi de pe domeniul public. 6. Cheltuieli de personal 2.

 Menţinerea contactelor directe cu cetăţenii.G. în special pe segmentul privind respectarea normelor de plimbare a animalelor de companie pe domeniul public precum şi pe modul de deţinere şi creştere a animalelor de companie la domiciliu. având ca scop informarea acestora cu privire la acţiunile şi activităţile desfăşurate de către S. .A Braşov.  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor în adăpost în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor care doresc să încredinţeze serviciului animale de companie pe anumite perioade de timp. în vederea sporirii veniturilor proprii ale serviciului precum şi înlăturarea acţiunilor de eliberări neautorizate de câini din alte localităţi.P.OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011  Intensificarea activităţii de control privind respectarea prevederilor Regulamentului de creştere şi deţ inere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov.  Intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe domeniul public din afara municipiului Braşov.

împădurit. din care efectiv folosită este o suprafaţă de 4. 169 exemplare de păsări. 1/15.05 % venituri proprii încasate în valoare de 500 mii lei. prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ. str.L. cercetării.  amplasamente proiectate şi construite potrivit prevederilor legale în vigoare.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV Grădina Zoologică Braşov este instituţie publică de interes local. având Autorizaţia de mediu nr. cu sediul in Braşov. cu personalitate juridică. restul terenului fiind în pantă. 1 şi ocupă o suprafaţă de teren de aproximativ 9 ha. administrează. Brazilor nr. str. . Actualmente aici există un număr de 70 de specii de animale cu un număr de 131 exemplare mamifere. îngrijirea şi conservarea vieţii sălbatice din Grădina Zoologică Braşov. în total 620 capete.C. se află situată în cartierul Noua.93 ha.48. în scopul conservării faunei. 71/01. MISIUNE  Organizează.  hrana şi apa oferită trebuie să fie prezentată corespunzător fiecărei specii în parte iar hrana neconsumată trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienii. a fost reprezentat asfel: . reproducerii în captivitate a animalelor. totalul surselor de finanţare de 1. Grădina Zoologică Braşov. Grădina Zoologică a Municipiului Braşov asigură următoarele condiţii pentru bunăstarea şi protecţia animalelor:  ambient corespunzător pentru realizarea confortului şi bunăstării animalelor. spaţiile verzi.1992.045 mii lei. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Grădinii Zoologice se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.2007 . înfiinţată prin H. exploatează. Grădina Zoologică Braşov este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale şi păsări.95 % subvenţii din bugetul local în valoare de 543 mii lei.51. prestări de servicii. .03. înfiinţată în anul 1960.  menţinerea igienii. 3000 2668 2500 2000 1500 1000 811 500 165 0 2006 venituri proprii subventii 165 1384 2007 202 2668 2008 257 811 2009 470 776 2010 502 543 202 257 776 470 543 502 1384 În anul 2010. OBIECTUL DE ACTIVITATE  Administrarea. chirii şi altele. amenajează şi întreţine toate bunurile mobile şi imobile. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov. nr. 1. Veniturile proprii provin din vânzări de bilete. 29 exemplare de reptile şi un număr de 291 exemplare de peşti exotici . valabilă până în 14. nefolosit în actul expoziţional. valorificarea de produse din activitatea proprie.12. Brazilor nr.2012.03.  asistenţă veterinară asigurată de un medic veterinar.

INDICATORI TOTAL SURSE DE FINANTARE, din care : Subventii buget local Venituri proprii totale, din care : 1. Incasari bilete 2. Valorificari animale mici 3. Valorificari hrana porumbei 4. Alte venituri (chirii) 5. Alte venituri

PREVEDERI 2010
1061000 561000 500000 493500 200 1100 5000 200

REALIZARI / PLATI
1044831 542754.75 502076.68 495006 160 1143 5560 208

%
100 51.95 48.05 47.38 0.02 0.11 0.53 0.02

 

Veniturile proprii din încasări bilete de intrare, în valoare de 495 006 lei s-au obţinut din : 8 509 bilete pt. grup 38 436 bilete pt. copii 72 536 bilete pt. adulţi Total 119 481 vizitatori plătitori faţă de 119 832 vizitatori plătitori la 31.12.2009 .
VIZITATORI PLATITORI PANA LA 31.12.2010

GRUPURI ORGANIZATE COPII, ELEVI, STUDENTI ADULTI

Situaţia contului de execuţie bugetară la 31.12.2010 Indicatori Total cheltuieli din care : Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Credite aprobate 2010 1061000 425000 556000 80000 Încasări realizate 1044831 411211 553829 79791 Plăţi nete 1044831 411211 553829 79791 Cheltuieli efective 1004117 393926 558700 51491 Grad de realizare 98.48% 98.37% 96.76% 99.61%

Din datele prezentate rezultă că fata de creditele aprobate, din încasările realizate în 2010 pentru Grădina Zoologică Braşov s-au utilizat până la 31.12.2010, suma de 1 044 831 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 98,48%.

PONDEREA CHELTUIELILOR 2010

CHELTUIELI DE CAPITAL 8% CHELTUIELI DE PERSONAL 39%

BUNURI SI SERVICII 53%

Situaţia principalilor indicatori în ultimii 5 ani
INDICATORI Realizat 2006 % Realizat 2007 % Realizat 2008 % Realizat % 2009 Realizat 2010 %

1. Personal a. Numar de personal conform statului de functii aprobat, din care: personal de deservire personal de specialitate personal administrativ 2. Venituri totale, din care: venituri proprii subventii donatii si sponsorizari 3. Cheltuieli totale, din care: cheltuieli de personal cheltuieli de intretinere si functionare cheltuieli de capital 4. Ponderea cheltuielilor cu hrana pt. animale din totalul cheltuielilor 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul chelt. 7. Nr. vizitatori

18 10 1 8 1549

100

23 10 3 10

100

23 10 3 10

100

22 21 10 3 9 15 3 3 100 1045 100

100

2870 202

100 7.04

1072.4

100

1247

165 10.65 1384 89.35 0 0.00 1517 100

257.30 23.99 811.26 75.65 3.82 1086.5 0.36 100

470 37.69 776 62.23 1 1247 0.08 100

502 48.05 543 51.95

2668 92.96 0 2929 0.00 100

1044.83

100

276 18.19 1143 75.35 98 6.46 10.218

369 12.60 1474 50.32 1086 37.08 6.83

591.96 54.48 451.87 41.59 42.71 13.81 3.93

524 42.02 568 45.55 155 12.43 12.03

411.211 39.36 553.829 53.01 79.791 7.64

17.04 10.652 7.04 23.99 37.69 48.05 18.194 85424 12.60 88654 54.48 117102 42.02 39.36 119832 119481

Situaţie colectie de animale 2010 Numărul total de specii la 31.12.2010 : 70 Numărul total de exemplare la 31.12.2010 : 620 Animale aflate în colecţie la 1 ianuarie 2010: 906 capete. În cursul anului 2010 l-a Grădina Zoologică Braşov s-au desfăşurat următoarele activităţi: A. Legat de activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice - pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori s-au efectuat lucrările:  toaletarea şi curăţenia de primăvară

 anului        B. -

toaletarea întregii suprafeţe prin curăţirea resturilor care apar după vizitare pe întreaga perioadă a vopsirea adăposturilor şi padocurilor la animale repararea şi vopsirea mobilierului din parc văruirea pomilor din parc plantarea de diverse flori în vaze şi straturi create reparaţii curente cuşti şi adăposturi de animale executie panouri afişare date animale amenajare - mobilare insula lac La capitolul reparaţii curente s-au executat următoarele lucrări: Lucrări de vopsitorii la cuştile şi ţarcurile carnivorelor, maimuţelor şi la volierele păsărilor Reparaţii – instalaţie de iluminat, Reparaţii la fânar, Reparaţii plasă gard carnivore , Reparatii ţarc ierbivore, Reparatii centrala termică.

C. La capitolul Investiţii pentru care s-au alocat credite de 80.000 lei s-au realizat următoarele obiective: - Sistem de oxigenare apă lac - Sistem de supraveghere video , - Amenajare adăpost ponei D. La întreţinerea animalelor din colecţie s-au respectat toate cerinţele legate de tehnologia de creştere şi întreţinere asigurându-se necesarul de hrană, apă, căldură, iluminat, igienizare şi întreţinere spaţiu de cazare, tratamente medicale, medicamente şi materiale sanitare. OBIECTIVE - Continuarea şi finalizarea proiectului “ Reamenajare Grădină Zoologică şi Parc Braşov “ - Inscrierea în Asociaţia Europeană a Acvariilor şi Grădiniilor Zoologice (EAZA) ca membru permanent - Amenajarea unui loc de joaca pentru copii şi a unui manej - Achiziţia de ponei pitici

etc. mass-mediei locale. dar este şi cel mai bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau a cultură comună. până la maidanul dintre blocuri: limba sportului şi al fair play-ului. şi în final să crească numărul de participanţi la activităţile sportive care se desfăşoară în municipiul Braşov. prin care acestea să sprijine sportul şi mişcarea în general. handbal feminin. În plus. Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului „Casa Verde”. în scopul socializării. ca factor de imagine şi reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. căci limba vorbită este aceeaşi. se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a municipiului. să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni. prin promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către cetăţeni. municipalitatea îşi propune ca prin intermediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să sprijine activitatea sportivă la nivel de performanţă în funcţie de valoarea şi reprezentativitatea fiecărui sport şi sportiv în parte.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive de nivel naţional şi internaţional.P. al unui oraş. de la prima Olimpiadă de la Atena.Colibaşi" Braşov • Bazinul Olimpic de Înot Braşov • Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov • Stadionul Metrom Braşov • Stadionul Carpaţi Braşov REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 A.  preluarea în administrare a Patinoarului Olimpic Braşov  realizarea împreună cu AMBEE a proiectului de eficientizare a cheltuielilor energetice şi termice la Sala Sporturilor prin montarea unor panouri solare de pregătirea apei calde. Municipiul Braşov a avut şi cu siguranţă va avea în următorii ani ca obiectiv. handbal masculin. Activitatea sportivă . Activitatea administrativă  finalizarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Sala Sporturilor D.DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET INFORMAŢII GENERALE Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări. Scopul înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret a fost acela de a concepe şi organiza un sistem prin care bazele sportive din patrimoniul Municipiului Braşov şi activitatea sportivă din municipiu să fie dezvoltate şi eficientizate. prin Direcţia Sport şi Tineret sunt administrate următoarele baze sportive: • Patinoarul Olimpic Braşov • Sala Sporturilor "D.P. educaţiei şi sănătăţii acestora. fiind înfiinţată prin HCL nr.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de competiţii sportive de nivel naţional şi internaţionale pe aceste baze sportive B. Direcţia Sport şi Tineret Braşov este o instituţie publică aflată în subordinea Consilului Local al Municipiulul Braşov. futsal. al unei regiuni. 112/2007. asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în municipiu. republicată. înot. tenis de masă. aflate în patrimoniul municipalităţii. Astfel. De asemenea. Direcţia Sport şi Tineret are ca principală atribuţie administrarea eficientă a bazelor sportive de pe raza Municipiului Braşov. sub orice formă. Colibaşi Braşov”. pe bazele aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret pentru toate echipele divizionare din Municipiul Braşov: baschet masculin. volei masculin. polo. realizat cu fonduri municipale şi europene. fotbal masculin. într-un mediu curat şi sigur.  executare lucrări de reparaţii curente la bazele sportive din administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

2010 30.05.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov „Braşov Cup” Indor turneu de fotbal copii handbal fotbal baschet volei patinaj acţiune cu caracter caritabil 2 3 17.P.Colibaşi" Braşov Sala Sporturilor "D.449.6 lei Parcul Nicolae Titulescu Braşov 10 09.787. în anul 2010.2011 15.45 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 9 10.03.266.05.2010 „Aleargă pentru Ei” Tu cros de caritate 1. 1 Data evenimentului 01.2010 30. ctr. sub deviza „Prietenii pe gheaţă şi pe viaţă” „Maratonul celor 24 ore” Cupa „1 Iunie la şah” "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a DST Braşov ASC Tâmpa Braşov DST Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv „Rapid” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv de Şah „Lia” Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov DST Braşov ASC Tâmpa 4.08.2010 30.011.2010 Evenimentul domeniu Organizatori Valoare sustinută DST 12.2010 Olimpiada Naţională a Sporului Şcolar faza judeţeană „Aşii gheţii”.2010 fotbal copii 13.05.08.05.2010 09. Direcţia Sport şi Tineret a fost organizator sau co-organizator al unor evenimente sportive şi/sau de tineret.De asemenea Direcţia Sport şi Tineret Braşov s-a implicat în organizarea de evenimente sportiv şi/sau de tineret ce au avut un scop caritabil.55 lei Stadionul Metrom Braşov .2010 „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I tenis de masă 1.2010 „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a cros copii 2002 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 8 24.05.700 lei Locul desfăşurării de Sala Sporturilor "D.02.07. CALENDARUL EVENIMENTELOR organizate/susţinute de Direcţia Sport Şi Tineret Braşov în colaborare cu alte structuri în anul 2010 Nr.210 04.05.39 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 7 24.2010 14.029.P.02.03.05.76 lei 875 lei nataţie 2500 lei Bazinul Olimpic de Înot Braşov Braşov 5 şah copii 1000 lei 6 24.2010 „Braşov Junior’s Cup” turneu internaţional 30.2010 24.05.05.2010 4 08.

etc.2010 20.2010 15 28.22 lei polo pe apă copii 3. fotbal în sală.11. Direcţia Sport şi Tineret a asigurat. Sala Sporturilor "D.Colibaşi" Braşov 20 21.desfăşurarea de competiţii sportive. desfăşurarea activităţii sportive (antrenamente. meciuri oficiale) pentru sportivii legitimaţi în cadrul cluburilor din Municipiul Braşov dar şi pentru sportivii de la cluburile sportive din ţară.2010 31. . Cupa României la Karate.desfăşurarea de antrenamente patinaj artistic şi patinaj viteză.64 lei 18 18.fotbal copii 11 08.11.09.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de handbal( seniori.2010 spectacol  în anul 2010.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de hochei pe gheaţă (seniori.2010 „Internaţional Grand Prix” participare la Campionatul Balcanic de JuJitsu 2010 „Transylvanian Grand Prix” competiţie internaţională de patinaj ju-jitsu Braşov DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia „Club Sportiv Kokoro„ Braşov DST Braşov Asociaţia Sportivă „Fan Dance Club” Braşov DST Braşov Asociaţia Judeţeană de Şah Braşov DST Braşov Clubul Sportiv Municipal Braşov Asociaţia „Water Polo” Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov asigurare loc de desfăşurare 3. .2010 „Ice Fest" Ediţia a II-a Marea Gală de Crăciun a Operei Braşov concurs internaţional de patinaj artistic patinaj DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia Civică Egalitatea Braşov DST Braşov Opera Braşov asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare Patinoarul Olimpic Braşov Sala Sporturilor "D.12.10.2010 Cupa 15 Noiembrie Trofeul Micul Şahist Cupa „15 Noiembrie" Ediţia I 1554.P. ex: Braşov Indor Cup. Patinoarul Olimpic Braşov a asigurat: .Colibaşi" Braşov a asigurat: . Transylvanian Grand Prix .11.2010 17 13. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-faza judeţeană.172. juniori.09. acţiuni cu caracter caritabil. Concursul Internaţional „Patina de Cristal”.desfăşurarea de competiţii sportive.825 lei Stadionul Carpaţi Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Sarajevo-Bosnia Hertegovina 12 13 01.De asemenea aceste baze sportive au găzduit competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional. copii). pe bazele sportive aflate în administrarea sa.P.10.1987 Patinoarul Olimpic Braşov cros 13. Turneul Internaţional de Handbal. Cupa României la Taekvondo.2010 27.desfăşurare activităţi socio-culturale.1 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov Braşov – traseul parcurs de muncitorii braşoveni în 15.desfăşurare activităţi socio-culturale B. Internaţional Grand Prix.11.11. baschet (seniori.2010 24.2010 12.2010 03.12.P.217. ex: Campionatul Naţional de Short Trek.2010 19 18.2010 12. juniori. juniori. A.desfăşurare activitate patinaj de agrement. copii). .09.2010 concurs internaţional de dans sportiv şah copii asigurare loc de desfăşurare Sala Sporturilor "D.09. .10. volei.desfăşurare activitate sportivă de agrement.10.Colibaşi" Braşov Braşov 14 23.561 lei Bazinul Olimpic de Inot Braşov 16 08. . . . copii). .2010 Cupa „15 Noiembrie 1987” Ediţia I Crosul „ 15 Noiembrie 1987” Ediţia a XXI-a „Patina de Cristal” minifotbal copii 1.11.10.

Sport Club Municipal Braşov a fost desfiinţat în anul 2010. ex: „Maratonul celor 24 ore”. desfăşurare activitate de agrement.208 lei 220. „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a. Cupa 15 Noiembrie 1987 Ediţia I.- - C.350 lei 66. OBIECTIVELE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV pentru anul 2011  reabilitarea bazei tehnico-materiale a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov prin lucrări de reparaţie curentă/capitală la obiectivele aflate în administrarea sa. structură sportivă în care Municipiul Braşov are calitatea de membru fondator. club sportiv înfiinţat în subordinea Direcţiei Sport şi Tineret în anul 2007.250 lei 16.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Bazinul Olimpic de Inot Braşov Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Stadionul Carpaţi Braşov Stadionul Metrom Braşov Alte venituri Total venituri în 2010 Suma încasată 194. D. ex: "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a. desfăşurare activitate sportivă de agrement.683 lei 148.664 lei 30.808 lei 690.P. E. Stadionul Metrom Braşov şi Stadionul Carpaţi Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de fotbal.  creşterea veniturilor la bugetul local prin eficientizarea exploatării bazelor sportive aflate în administrare şi reducerera cheltuielilor de funcţionare. desfăşurare activitate sportivă de agrement. desfăşurarea de competiţii sportive. Bazinul Olimpic de Inot Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente nataţie şi polo pe apă. desfăşurarea de competiţii sportive. Ediţia I etc.738 lei . ctr 1 2 3 4 5 6 7 Baza sportivă Sala Sporturilor "D.775 lei 13. Cupa „15 Noiembrie” la polo. desfăşurare activităţi socio-culturale Activitatea sportivă de performanţă a fost desfăşurată prin intermediul secţiilor sportive din cadrul Sport Club Municipal Braşov. „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I. activitatea sportivă de performanţă fiind preluată de Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”. Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul a asigurat: desfăşurarea de antrenamente pentru fotbal( pe terenurile de fotbal) şi patinaj viteză ( pe pista de role). SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ŞI VIRATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful