RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAŞOV privind activitatea din anul 2010

Braşov – 2011

Cuprins
Cuvânt înainte Cap. I: Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Braşov Cap. II: Raportul privind activitatea Consiliului Local în anul 2010 Cap.III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov Direcţia Relaţii Comunicare Biroul de Audit Public Intern Serviciul Informatic Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Direcţia Tehnică Cap. IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Grădina Zoologică Direcţia Sport şi Tineret

Cuvânt înainte
„Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010” este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a municipiului în anul care a trecut, o prezentare a demersurile noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor sevicii de calitate cetăţenilor Braşovului. Raportul oferă informaţii concrete despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Braşov şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a municipiului în anul 2010. Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

George Scripcaru Primarul Muncipiului Braşov

304 9.4 Decembrie 2010 faţă de: Noiembrie 2010 TOTAL 100. Rata şomajului (% din populaţia activă) . fenomene demografice şi forţa de muncă în Municipiul Braşov Populaţia stabilă a Municipiului Braşov a fost la 01.J.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 Dinamica populaţiei şi evoluţia forţei de muncă în Municipiul Braşov sunt prezentate în tabelul următor: Dinamica populaţiei Populaţia legală -01.Date estimate 273.2010 de 276.2009 (date estimate) .07.53 Decembrie 2009 107.M.2009 Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) .Capitolul I Starea economică şi socială a Municipiului Braşov Populaţia.An 2009 Mortalitate infantilă (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) -An 2009 Populaţia ocupată – an 2009 Numărul de şomeri la sfârşitul anului 2009 – conform A.6 2009 0.07.31.F. indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: Rata medie lunară a inflaţiei.7 -0.O.09 .500* 7.An 2009 Spor natural la 1000 locuitori .3 Starea socială şi economică a judeţului Braşov la sfârşitul lunii decembrie 2010 În luna decembrie 2010. În funcţie de vârstă. în perioada 1 I – 31 XII 2010 0.0 9.12.3 116.07.914 persoane.An 2009 Mortalitatea (decedaţi la 1000 locuitori) .7 7.96 Anul 2010 faţă de 2009 106.296 5. populaţia Braşovului are componenţa de mai jos: Structura populaţiei stabile pe grupe de vârstă în Municipiul Braşov Grupa de vârstă 0–4 ani 5–14 ani 15–19 ani 20–24 ani 25–59 ani peste 60 ani Total Populaţia stabilă la 01.

cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0. Şomajul Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31.2010 a fost de 17.17%).05%).87%). lapte de vacă (+1.82%).46%.11%). faţă de luna noiembrie 2010.86%.45 109.396 şomeri. Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1.53%.7% faţă de trimestrul III 2009.73%). fasole boabe şi alte leguminoase (+1. respectiv. mălai (+2. dar luând în considerare faptul că. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 7.78 0.02%).6 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2009. rata şomajului a fost mai mare cu 0.998 şomeri. Agenţia Săcele cu 1.5 0. preţurile au crescut cu 0. îngrijire medicală (+0.0 0. restaurante. fructe proaspete (+1. În cadrul acestei grupe menţionăm creşteri semnificative de preţuri la: chirie (+0.96%.8 0. cu 0.18%.10%).2% mai mare decât în trimestrul II 2010 şi cu 3. Pensionarii şi pensia medie Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2010 de 137.35%.377 lei) şi.76 106.128 lei). de fapt. deci salariul real a scăzut cu 0. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la medicamente (-0.1 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mică cu 1. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0. muzee.446 lei. plata cazării în unităţi hoteliere (+0.12. Pensia medie a acestora a fost 893 lei.71 % rezultă că. silvicultură şi piscicultură (1.55 100. S-au înregistrat scăderi de preţuri la telefon (-0. la grupa servicii.11%).55% faţă de luna precedentă. Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna decembrie 2010 la nivelul judeţului Braşov de 1. exclusiv cartofi. La grupa mărfuri nealimentare. Faţă de luna octombrie 1990.20%). transport urban (+0.76 100. În luna decembrie 2010. Repartizarea şomerilor pe agenţii teritoriale se prezintă astfel: Agenţia Braşov cu 8.557 lei).17%).15%). În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la: carne de porcine (-0.2%).742 persoane. Faţă de luna noiembrie 2010. .5 0. transport aerian (-0.11%).24%).12. telemea de vacă (+0. teatre. În luna decembrie 2010.04% faţă de luna precedentă. În cadrul grupei.43 102.33%). Agenţia Rupea cu 2.78 104. Agenţia Codlea cu 839 şomeri. calculată în raport cu populaţia activă civilă totală. au crescut cu 0. Faţă de luna decembrie 2009. în luna decembrie 2010.69%).35% mai mare decât în luna precedentă şi cu 13. din care 7.13%). cantine (+0. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0.33 109. mai mare cu 0.01%).661 femei (43. citrice şi alte fructe meridionale (+1. fiind cu 0. creşteri mai mari de preţuri s-au înregistrat la: cartofi (+6. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 13.Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 100. deci salariul real a crescut cu 5.230 şomeri. făină (+1. în aceeaşi perioadă preţurile de consum al populaţiei au crescut cu 366877.6 0.6% faţă de trimestrul II 2010 şi cu 2.04 106. salariul real a crescut cu 12. ulei comestibil (+1. cinematografe. miere de albine (+1. Agenţia Râşnov cu 954 şomeri. alte legume şi conserve legume.76%. telemea de oaie (+1. ouă (+3.237 şomeri şi Agenţia Victoria cu 322 şomeri.1% faţă de trimestrul III 2009. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.864 persoane.87%.2009. Agenţia Făgăraş cu 2.1% mai mic faţă de 31. câştigul salarial mediu net lunar a crescut cu 414089. Creşteri mai mari de preţuri în cadrul acestei grupe s-au înregistrat la combustibili (+2. cafenele.01%). Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost de 7.6 La grupa de mărfuri alimentare preţurile în luna decembrie 2010. Agenţia Zărneşti cu 766 şomeri.86% mai mare decât în decembrie 2009.22%). tarifele au crescut cu 0. agricultură.0% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi cu 7.1%. zahăr (+2. Salariaţii şi câştigul salarial Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost în judeţul Braşov de 150314 persoane.03%).80%). cu 1.35%.70%).73%).

8 puncte procentuale mai mică faţă de cea din decembrie 2009 În anul 2010 numărul deceselor s-a ridicat la 5. 1 Date operative . faţă de decembrie 2009. numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut de la 13.0% cu studii superioare. În anul 2010 s-au născut 6546 copii.7 decedaţi la 1000 locuitori. în judeţul Braşov s-au născut 538 copii.918 persoane. în timp ce în anul 2009 populaţia a crescut cu 876 persoane.6% cu studii medii şi 4. În anul 2010 s-au pronunţat 3618 divorţuri.742 şomeri doar 50. În luna decembrie 2010.0 puncte procentuale. cu 780 mai puţine decât în anul 2009. cu 2 mai puţini faţă de luna precedentă şi cu 26 mai mulţi faţă de luna decembrie 2009.004 sunt cu studii medii (33. Din punct de vedere al structurii pe vârste a şomerilor indemnizaţi.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009. 3. 87. În valori absolute.8% Indicatorii demografici1 În luna decembrie 2010. Sporul natural a fost pozitiv în luna decembrie 2010 ( + 7 persoane). cu 119 mai puţini decât în anul 2009. în timp ce în luna decembrie 2009 ponderea şomerilor indemnizaţi era de 60.754 persoane în decembrie 2010. În anul 2010 s-au înregistrat 3718 căsătorii. la 11.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009. iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut de la 8.988 persoane în decembrie 2010.9 născuţi la 1000 locuitori.8%.1 punct procentual faţă de luna precedentă şi în creştere cu 1. În luna decembrie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.593 sunt fără studii medii (51. fiind in creştere cu 129 faţă de anul 2009. Astfel. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. 72.1%). cu 379 mai puţine decât în anul 2009.988 şomeri indemnizaţi. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. Industria În luna decembrie 2010 comparativ cu luna decembrie 2009.4% sunt fără studii medii. în judeţul Braşov s-au înregistrat 531 decese.Din numărul total de 17. Sporul natural pozitiv în 2010 a determinat creşterea populaţiei cu 628 persoane. cu 2 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 40 mai puţine faţă de luna decembrie 2009.15 divorţuri la 1000 locuitori).1%.0%. Rata mortalităţii infantile în decembrie 2010 a fost de 13. Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită. Dintr-un total de 8. în scădere cu 40 căsătorii faţă decembrie 2009.6 puncte procentuale. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21. iar a celor peste 55 ani de 10. iar 1. la fel ca luna precedentă. Astfel.298 persoane în decembrie 2009 la 8. cu 23 mai puţine decât în decembrie 2009. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 57 divorţuri în judeţul Braşov în luna decembrie 2010 (1.7% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă între 25 -55 ani şi 15.6% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani).4% în decembrie 2009. indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 10.6% în decembrie 2010. 11.1 căsătorii la 1000 locuitori.7% sunt indemnizaţi.4%. indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 12.9%. Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor indemnizaţi.1 puncte procentuale.1%. Rata sporului natural a fost în luna decembrie 2010 de 0. Numărul şomerilor foarte tineri a crescut de la 10. cu 2 decese mai multe decât luna precedenta si cu 1 deces mai mult faţă de decembrie 2009.527 persoane în decembrie 2009.5%). indicele brut al producţiei industriale a crescut cu 0. În anul 2010 s-au înregistrat 41 decese sub 1 an cu 24 mai puţine decât în anul 2009. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiul de stare civilă în judeţul Braşov în decembrie 2010 a fost de 102. rata a fost mai mare cu 0. 8. rata mortalităţii a ajuns la 10. în creştere cu 3. reprezentând 2.4%). În luna decembrie 2010 s-au înregistrat 7 decese sub 1 an . în scădere cu 0.7% şomeri cu vârsta peste 55 ani. a celor între 25-55 ani este de 68.1%. la fel ca în luna p recedentă şi cu 0. indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mic cu 16. 4.391 sunt cu studii superioare (15. la 8. Rata natalităţii a fost de 10.

produse minerale cu 48.9%.2010. 2 Date operative . materiale plastice cauciuc şi articole din acestea cu 41. cinematografice.4%.2%.4% faţă de octombrie 2009. maşini. aparate şi echipamente electrice.1%.10. S-au obţinut creşteri în perioada 01. ridicata.362. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul.2010 a fost de 54.10. deşeuri de hârtie sau de carton. pastă de lemn. produse vegetale cu 6.5%. produse de lemn. mijloace de transport 66. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. mijloace de transport cu 7.7%.7%. maşini. În anul 2010.2%.8%. faţă de anul precedent. piei tăbăcite. materii textile şi articole din acestea cu 25.4%. reprezentând 93.0%.6%.6%. umbrele şi articole similare cu 26. ciment. În perioada 01. mărfuri şi produse diverse cu 1. cauciuc şi articole din acestea cu 24. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. de control sau precizie cu 17. S-au înregistrat scăderi la următoarele grupe de produse exportate în perioada 01. încălţăminte. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. s-au realizat exporturi în valoare de 1.544 mii euro.2%. s-au realizat exp orturi în valoare de 143220 mii euro.3%.4%. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 35. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 7.064 mii euro mai mult decât în luna octombrie 2009. de măsură. piei tăbăcite. ceramică. în valoarea de 1682 mii euro.6%. blănuri şi produse din acestea cu 13.I-31. umbrele şi articole similare cu 6. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 7.9% faţă de aceeaşi lună a anului 2009 (serie brută). la următoarele grupe (secţiuni din Nomenclatorul Combinat) de produse exportate: produse vegetale 395. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (în preţuri curente) a scăzut în luna decembrie 2010 cu 7.01-31. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 0. Dintre grupele de produse importate în primele zece luni ale anului 2010. fotografice. În anul 2010.3%. blănuri şi produse din acestea cu 17.194 mii euro.7% faţă de aceeaşi lună a anului 2009. reprezentând 96. cu 3.6%. materii textile şi articole din acestea cu 15.6%.6% din volumul importurilor realizat în luna precedentă şi 83.8%.0%. pălării.1% faţă de volumul exporturilor realizate în septembrie 2010 şi 104.02% (serie brută). metale comune şi articole din acestea cu 58. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 42. deşeuri de hârtie sau de carton. În perioada ianuarie-octombrie 2010 s-au realizat importuri în valoare de 1. produse de lemn. animale vii şi produse animale cu 14.01-31.X. faţă de anul 2009. pastă de lemn. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 47. mărfuri şi produse diverse cu 1. cinematografice. băuturi. sticlă şi din alte materiale s imilare cu 28. iar in perioada 1. metale comune şi articole din acestea cu 22.0%. plută şi împletituri din nuiele cu 3. În perioada ianuarie-octombrie 2010. În luna octombrie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară. s-au înregistrat scăderi la: grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale cu 84. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 151. produse alimentare. ceramică.X.01-31. de măsură.0% faţă de luna precedentă şi cu 9. s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 141538 mii euro. volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut cu 6.5%. piei crude. materiale plastice. În luna octombrie 2010. plută şi împletituri din nuiele cu 70.944 mii euro mai mult decât în luna precedentă şi cu 34.9%.4%. fotografice. pălării. ciment. băuturi.2%.6%. Excedentul comercial FOB-CIF în perioada 1.2%. aparate şi echipamente electrice. articole din piatră.2%. instrumente şi aparate optice.2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009: piei crude. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 importul judeţului Braşov a fost mai mare cu 12. tutun cu 262. cifra de afaceri în comerţ a crescut cu 0.308. încălţăminte. instrumente şi aparate optice.350 mii euro.9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 42.7%. faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009 s-au înregistrat creşteri la grupele (secţiunile din nomenclatorul combinat) de produse importate: produse minerale cu 76.Cifra de afaceri2 Volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut ca serie brută în luna decembrie 2010 cu 33. animale vii şi produse animale cu 17. sticlă şi din alte materiale similare cu 9.4%.10. articole din piatră. produse alimentare.5%.6%.I-31. Exportul şi importul În luna octombrie 2010.6% (serie brută) .4%.803 mii euro.5%.1%. 2009 s-a înregistrat un deficit de 242.3% faţă de cel realizat în luna octombrie 2009. tutun cu 19.2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009. de control sau precizie cu 54.

la mijloace de transport cu 22.621 mii bucăţi. În anul 2010. Durata medie a sejurului a fost în luna anul 2010 de 2. mai mică decat cea înregistrată în anul 2009 (2. mai mic cu 219 faţă de anul 2009.5% la turiştii români şi cu 16.1 zile la turiştii români şi la 2.2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 18. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.850 mii capete păsări.753 în luna decembrie 2010.7% faţă de anul 2009 (cu 9 . iar la alte cheltuieli de investiţii cu 5.3% din volumul investiţiilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2009. au mai fost terminate 48 locuinţe din fondurile ANL. În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire.7% la pensiuni agroturistice). Comparativ cu anul 2009.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 11.7% la ovine si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1.12.4%.044.4%) şi 3. în anul 2010 a fost de 20. în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 50.6% faţă de 31 decembrie 2009 ).7% la vile. 3 4 Date rectificate Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov .8% la cei străini).0% la bovine si cu 14.629 mii bucăţi.12.6%).1% (35.8% la turiştii români şi cu 20.12% În anul 2010 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1.7% la cei străini). s-a obţinut la 31. în cursul anului 2010. Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au crescut cu 10. la construcţii cu 19. din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2. 23.0% la utilaje (cu şi fără montaj).6%. Exceptând aceste locuinţe ANL.351porcine.5% la hoteluri. În aceste unităţi. 62 mii păsări (în creştere cu 31.545 hl şi o producţie totală de ouă de 73.973 bovine. Pe lângă acestea. Comparativ cu 31.7%.2% faţă de anul 2009. Durata medie a sejurului a fost în luna decembrie 2010 de 2.479 turişti străini (6.0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2009. a fost de 26. numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 71 (în mediul urban a scăzut cu 54 locuinţe.5% la păsări. în creştere cu 2.830 turişti români (93. a fost de 52. Comparativ cu luna decembrie 2009. 322.530 capete ovine şi caprine şi 1. Pe elemente de structură. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.9% la pensiuni turistice şi 16. din care 48. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 a fost în creştere cu 14. în luna decembrie 2010.1 zile (2.2010 se aflau în construcţie 1279 locuinţe.1% faţă de anul 2009 (cu 12. Turismul În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică. 16. iar în mediul rural cu 17 locuinţe). 70. numărul total de turişti a crescut cu 27.56 milioane lei.5 zile). reiese că numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică. în judeţul Braşov. dintre care 158 se construiesc din fondurile ANL.309 persoane. Agricultura 4 Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii decembrie 2010 de: 902 bovine (în creştere cu 11. mai mică decat cea înregistrată în luna decembrie 2009 (2.12.9% la porcine. La 31.6%. reprezentând 61.5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.872 hl şi o producţie totală de ouă de 4.3 zile (2.2 zile la cei străini).657 locuinţe (1256 în mediul urban şi 401 în mediul rural).12.2% la cabane. în unităţile aparţinând sectorului privat s-a obţinut o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 1. în judeţul Braşov. în creştere cu 19. mai mare cu 3. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119. cu 4.9% faţă de 31 decembrie 2009). în luna decembrie 2010. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010.2010.16.7%.2 zile). 876 locuinţe au fost construite din fondurile populaţiei (401 locuinţe în mediul rural şi 475 locuinţe în mediul urban).3 zile la turiştii români şi la cei străini).Investiţii şi construcţii Activitatea de investiţii3 în primele 9 luni ale anului 2010 s-a concretizat într-un volum de 636. La data de 31. investiţiile au scăzut cu 54.

ştiinţifice şi tehnice Activităţi de serviciu administrative şi activităţi de servicii suport Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole.Societăţi comerciale5 Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul anului 2010 în judeţul Braşov era de 34. De asemenea. activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. la sfârşitul lunii decembrie 2010 erau înregistrate 7.12.12. 6 societăţi în comandită simplă (la fel ca in luna decembrie 2009).280 persoane fizice autorizate. cu 404 mai puţine faţă de 31.11. 557 societăţi pe acţiuni (cu 26 de societăţi mai puţine). repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale.11. La sfârşitul lunii decembrie 2010.2009. gestionarea deşeurilor. numărul de salariaţi şi cifra de afaceri Secţiune CAEN A B C D Denumire secţiune Agricultură.087. comparativ cu 31. şi respectiv. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. 58 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai puţin). Stru ctu ra unităţilor din M unic ipiul Bra şov după secţiuni din CAEN REV 2. cu 12 mai puţine faţă de 30. gaze. activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Nr.2009. apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei. 84 organizaţii cooperatiste (cu 9 unităţi mai multe). societăţi 138 14 1256 27 Cifra de afaceri – lei 55828211 48327901 4565225546 2003774011 Nr. culturale şi recreative Alte activităţii de servicii Activităţii ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.2009). erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai puţine decât în 30. salariaţi 473 166 67876 2950 E F G H I J K L M N P Q R S 32 1693 4712 670 689 669 171 602 2093 678 92 261 171 414 608036432 1609493029 8959191331 638342744 206165019 334249590 15626145 150173158 465212427 249713440 9741462 105904082 34627185 43819476 1821 11194 68677 5649 3786 21089 418 1051 4320 4170 242 1105 328 1192 T 1 56520 3 * Sursa datelor bilanţ 2009 5 Sursa datelor: Registrul Comerţului .2010. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.365 societăţi cu răspundere limitată (cu 375 societăţi mai puţine). salubritate. 33.

Hathazi Ladislau – P.L. Gurgu Minerva – P.L.D. Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Braşov în anul 2010 – 871 .L. toate fiind precedate de şedinţe ale celor şapte comisii de specialitate. 20. Domeniul Subdomeniul Număr % din total Activitatea CL Organizare internă Evenimente ale comunităţii Cetăţeni de onoare Asocieri . 7.00% 4.N.D.L.41% 1.M. Szente Ladislau – U.S.L. 21. 15.78% 9. 23. Atomei Adrian – P.N.M.D. 26. Lupu Liviu – P.N.D.D. 27.81% 7. 1 şedinţă extraordinară şi 3 şedinţe de urgenţă. 25. Gabor Alexandru Adrian – P. 14. Ţucunel Nicolae – P.58% 7. Oprică Florentin Adrian – P.D.L.D. 9.D. 11 şedinţe ordinare.L.L. În anul 2010. Tarbă Mihail – P.69% 2.46% 0.95% 7. 4.D. Gabor Imre – U. Chiciudean Teodor – P. Felegean Elena Daniela – P.Total Facilităţi fiscale Impozite şi taxe Impozite şi taxe Impozite şi taxe . 13. 10.D.D. Tănase Gheorghe – P. Ionescu Maniela Carmen – P.D.Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local Braşov în anul 2010 Componenţa Consiliului Local Braşov 1.L.84% 0. 19. 2.48% 12.L.D. Manolache Stelian – P.L. Chiricheş Andrei Ciprian – P. 24.69% 13.D. Raţă Ionel Mircea – P.L.D. Ionescu Lucian – P. Urse Gabriela – P.L.Total Investiţii PUD PUZ Diverse Dezvoltare Economică Locală . Ţop Ferghete Carmen Floriana – P. Ghirdă Mihai Ioan – P.D.L. 6. 18.69% 1.L.S.N. David Mihai Ciprian – P.L.R.D. 12. Jica Radu – P. Kraila Vasile – P.D.28% 31. Gantz Miklos Sandor – P. 17.46% 0. 22.L. Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 15 şedinţe.N.D. Serendan Traian Costel Mihai – P.54% Activitatea CL .S.L.D. Mihai Costel – P. 8.Total Concesiuni Patrimoniu Vânzări Diverse Patrimoniu – Total Dezvoltare Economică Locală .S.D.07% 30.D.R.S.57% 0. 11.parteneriate Diverse 6 16 6 21 17 66 68 61 39 107 275 4 4 8 67 120 79 266 0. 3.L. 16.92% 7.L. 5.

33% 3.69% 0.03% 0.Primărie Organizare internă Buget Diverse SPGA RIAL RAT Poliţia Comunitară Pieţe Regia Pădurilor Kronstadt Grădina Zoologică Evidenţa Persoanei Direcţia de Sport şi Tineret Direcţia Fiscală Direcţia de Servicii Sociale Cultură Creşe CET Diverse Primărie .41% 1.89% 22.84% 0.57% 1.21% 7.69% 0.92% 6.92% 0.92% 2.46% 0.Total Servicii Publice 7 29 28 64 6 8 5 16 8 6 4 8 18 11 21 9 4 8 60 192 0.26% 2.80% 3.92% 0.Total Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie De la 1 54 136 220 287 359 408 486 523 620 699 821 Anul 2010 .35% 0.07% 1.46% 0.04% Până la 53 135 219 286 358 407 485 522 619 698 820 871 Servicii Publice .

Activitatea Consiliului Local (subtotal 66 HCL) 21 6 16 6 17 0 5 10 15 20 25 Asocieri .2010 .parteneriate Cetăţeni de onoare Evenimente ale comunităţii Organizare internă Diverse 2010 .Impozite şi taxe (subtotal 8 HCL) Impozite şi taxe 4 Facilităţi fiscale 4 0 1 2 3 4 .Dezvoltare economică locală (subtotal 275 HCL) PUZ PUD Investiţii Diverse 0 20 40 39 61 68 107 60 80 100 120 2010 .

Servicii Publice (subtotal 192 HCL) CET Creşe Cultură Direcţ ia de Servicii Sociale Direcţia Fiscală Direcţ ia de Sport şi Tineret Evidenţa Persoanei Grădina Zoologică Regia Pădurilor Kronstadt Pieţe Poliţia Comunitară RAT RIAL SPGA Diverse 8 4 9 21 11 18 8 4 6 8 16 5 8 6 60 0 10 20 30 40 50 60 .2010.Primărie (subtotal 64 HCL) Buget 7 29 Organizare internă Diverse 0 5 10 15 20 25 28 30 2010 .Patrimoniu (subtotal 266 HCL) Vânzări 120 Concesiuni 67 Diverse 0 20 40 60 80 79 100 120 2010 .

Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct. în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală: Peste 800 de persoane zilnic. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI 1. un loc şi un cadru pentru un dialog social real. ROLUL  Locul unde cetăţenii pot comunica cu administraţia. pot obţine informaţii cu privire la administraţia locală.I. modernă. scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare. pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de viaţa comunităţii. prin poştă. Serviciul Administrativ CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI C. pot face sugestii.I. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 2. de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean.C.I. baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie.C. este interfaţa Primăriei Municipiului Braşov cu CETĂŢEANUL. în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală. instituţii. în vederea soluţionării. în obţinerea de informaţii publice.C. de a primi un răspuns. Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni. unde toţi cetăţenii în mod egal pot beneficia de servicii. bazată pe respect reciproc. SCOPUL  Realizarea de către administraţie a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. C. prin telefon. aprobări care.C. comunicare agreabilă. . asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente.I. MISIUNEA  Oferirea de informaţii şi servicii corespunzătoare administraţiei. agenţi economici adresate primăriei în mod direct. O modalitate nouă. Biroul Resurse Umane 4. decenţă. C. Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare din Primăria Municipiului Braşov. 2. într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. avize. de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat. în conformitate cu prevederile legale. cu instituţia. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile. de a fi ascultaţi. C. prin curieri sau poşta electronică. sunt de competenţa primăriei. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică. Biroul Informaţii Publice şi Mass-media 3.Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov DIRECŢIA RELAŢII COMUNICARE 1.

fără timp de aşteptare. 2010. . acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică. Transmiterea documentelor prin poştă: Au fost expediate prin poştă: 30926 documente. a LT-urilor. adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole. Emiterea şi eliberarea pe loc.NUMĂR TOTAL ÎNREGISTRĂRI ACTE LA CIC 90244 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 63101 69405 81612 75839 71507 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 3. CORESPONDENŢĂ S (simplă) 7373 9352 R (recomandat) AR (confirmare de primire) 0 5000 14201 10000 15000 4.

4. cu modificările şi completările aduse de Legea nr.brasovcity. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr.) 6.ro. OBIECTIVE • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor. • Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. BIROUL INFORMAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA MISIUNEA Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei. colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe. Rezultat: au fost supuse dezbaterii publice 22 de proiecte de hotărâre şi organizate 3 întâlniri publice la iniţiativa Municipalităţii. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. mai mult de jumătate. fluturaşi. privind transparenţa decizională şi organizează dezbaterile publice ale proiectelor de hotărâre cu aplicabilitate generală. din care.ro şi pe site-ul www. . Asigură răspunsurile la cererile. Elaborarea materialelor informative (pliante. Rezultat: au fost soluţionate 414 petiţii. 52/2005.DOCUMENTE EMISE ŞI ELIBERATE PE LOC ÎN ANUL 2010 5599 Permis liberă trecere 316 Adeverinţă registru agricol Adeverinţă monument istoric Adeverinţă nomenclator stradal Acord ocupare dom. sesizările primite pe adresele de e-mail cic@brasovcity. public MC Acord ocupare dom. public SM 0 7 112 79 153 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5. broşuri. afişe. În anul 2010 s-au înregistrat un număr total de 1254 solicitări audienţe. 3. participarea la audienţe. raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei. infopublice@brasovcity.233/2002. propunerile. au fost probleme sociale. Rezultat: 102 cereri soluţionate.27/2002. Soluţionează petiţiile înregistrate conform Ordonanţei Guvernului nr. gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevederile Legii nr. Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă. • Creşterea transparenţei decizionale. 2. etc. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. înscrierea în audienţe.ro.

Rezultat: în luna martie 2010 a fost finalizat Raportul de activitate pentru anul 2009. 10. concedii pentru studii.  Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp al funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.  Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. Rezultat: 23 de materiale elaborate. . Întocmirea a 720 referate şi dispoziţii privind angajarea. concediilor fără plată. Întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice. Promovarea HCL (expunere de motive şi proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. 4. 8. Rezultat: au fost organizate 32 de conferinţe de presă şi 53 de comunicate de presă. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor pentru promovare în grad profesional. Întocmirea. BIROUL RESURSE UMANE MISIUNEA  Coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov. 11. Soluţionarea solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media. pe baza reglementărilor legale. Coordonarea elaborării Raportului privind activitatea economică şi socială a municipului pentru anul 2009. 6. Organizarea conferinţelor de presă şi elaborarea comunicatelor de presă. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi secretariatului comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante. 7.  Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 9. încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă. Rezultat: peste 700 de răspunsuri. Raportarea semestrială privind situaţia implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii publici. precum şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. Urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenţei de prezenţă. Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă. Elaborarea de materiale pentru publicaţia Agenda Locală. concediilor medicale. Întocmirea şi transmiterea anuală către ANFP a Formatului Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici. 5.  Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local. etc. 8.Rezultat: au fost soluţionate 478 de solicitări primite pe adresele de e-mail şi 200 de solicitări înregistrate pe site-ul primăriei. 7. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. OBIECTIVE  Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală.. Evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate. 2. păstrarea şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali. 3. Gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal. 6. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. a concediilor de odihnă. 5. 12.

Asigură funcţionarea optimă a centralelor şi instalaţiilor termice. electrice. Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducerea instituţiei pe linie administrativă. Organizează şi gestionează activitatea parcului auto al instituţiei. aflate în folosinţa instituţiei. 17. 16. Verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor. Asigură paza imobilului şi întocmeşte planul de pază. 21. Evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii. sanitare şi telefonice. termice şi telefonice ale instituţiei. 20. obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii. Ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe.13. depozitarea şi distribuirea) materialelor consumabile procurate. Rezolvarea a 791 de documente repartizate prin managementul documentelor. canal. salubritate). prin încheierea contractelor şi efectuarea plăţilor utilităţilor (energiei electrice. Întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii privind obiectivele de investiţii şi aprovizionarea cu bunuri (ex: rechizite. materiale utilitar-gospodăreşti. Asigură gestionarea (achiziţionarea. Actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul SICO de salarii. Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă. etc. prin magazia de materiale. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Administrează şi execută lucrări de întreţinere în imobilele cu destinaţia sediu.) precum şi a contractelor de servicii derulate prin Serviciul Administrativ. Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral din patrimoniul p rimăriei. pe căile de acces şi spaţiile aferente. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă: trimestrial/anual. - . Întocmirea şi predarea dosarului profesional al funcţionarului public. Conlucrează cu Serviciul Resurse Umane în vederea asigurării protecţiei muncii pentru salariaţii serviciului. 14. Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor electrice. Participă la întocmirea caietelor de sarcini necesare ulterior organizării licitaţiilor legate de obiectivele de mai sus. Face parte din comisiile de licitaţii şi verifică permanent derularea contractelor. 15. Coordonează şi răspunde de dotarea direcţiilor. Urmăreşte buna funcţionare a activităţii instituţiei. apă. 19. la încetarea raportului de serviciu. Organizează şi efectuează întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei. Întocmirea şi urmărirea permanentă a îndeplinirii clauzelor contractuale pentru serviciile privind medicina muncii. piese de schimb. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă/pensionare anticipată şi depunerea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Braşov SERVICIUL ADMINISTRATIV Activităţile serviciului : Administrează fondurile pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei. obiectele de inventar şi materialele consumabile din patrimoniul instituţiei. gaz metan. Elaborarea instrucţiunilor privind măsurile de prim ajutor în caz de accident. serviciilor şi birourilor din cadrul Primăriei cu mijloace fixe. Coordonarea activităţii de resurse umane la Grădina Zoologică Braşov. Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar derulate prin Serviciul Administrativ. 18. până la finalizare (când semnează procesele verbale de recepţie). 22. telefoane. Organizează şi supraveghează modul de exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei.

737 39.563 7.454 17.248 46.181 39.Situa ţia che ltuie lilo r Serv ic iul ui Ad minis tra tiv pe a nul 2 0 10 Activitate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Încălzit şi iluminat PMBv Apă.793 122.569 Service centrale termice Cheltuieli cu asociaţia de proprietari C7 Formulare tipizate TOTAL CHELTUIELI 7.699 63.000 6.814 7. salubritate PMBv Telefon Furnituri birou Materiale de feronerie şi instalaţii sanitare Materiale pentru curăţenie Cheltuieli materiale xerox – service copiatoare Reparaţii autovehicole Spălări auto Materiale electrice Cheltuieli efectuate RON 400.888 88.251 22.250 Carburant Asigurări auto Diverse Service telefon 2.258 .404 19.546 902. canal.266 5.595 5.

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Misiunea  Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Domeniile auditabile abordate În vederea elaborării planului anual a fost elaborat un plan strategic pe temen mediu 2009-2011, în care s-a realizat o identificare şi o inventariere a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Braşov şi a entităţilor publice subordonate / coordonate de Consiliul Local. Fundamentarea planului de audit intern a avut la bază referatul de justificare, iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de următoarele elemente: evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi sau operaţiuni şi respectarea periodicităţii în auditare. Misiunile de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2010 au fost evaluate ca având risc mare. Proiectul planului pe anul 2010 a fost elaborat până la data de 29 noiembrie 2010, respectându-se structura prevăzută de legislaţia în vigoare, acesta fiind aprobat de către Primar şi a cuprins următoarele misiuni de audit : Tema: « Auditarea modului de derulare a contractului nr. 217/14.07.2005, încheiat cu S.C. Intergraph Computer Services SRL Bucureşti şi a contractului nr. 268/12.12.2006, încheiat cu S.C. Blominfo Geonet SRL Târgovişte » la Primăria municipiului Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - analizarea modului de derulare a contractelor menţionate mai sus, din punct de vedere financiar ; Tema « Activitatea de producţie » la:Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov şi Opera Braşov , având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite că activitatea menţionată mai sus este organizată şi funcţionează corespunzător. În cadrul misiunilor de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea, planificarea activităţii de producţie; - realizarea activităţii de producţie; - raportarea activităţii de producţie; - pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul atelierelor de producţie, în vederea arhivării. Tema « Activitatea Creşelor » la Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite, că activitatea supusă auditării este organizată şi funcţionează în mod corespunzător. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea activităţii creşelor; - funcţionarea creşelor; - stabilirea necesarului de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; Tema « Analiza modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor» misiune realizată la Direcţia de Tineret şi Sport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurări ordonatorului de credite asupa modului de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - analizarea cheltuielilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov ; - analizarea încasărilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov; Tema « Gestiunea resurselor umane» misiune realizată la Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov, Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - elaborarea situaţiei persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi a celor care vor îndeplini aceste condiţii în anul 2011; Tema « Evaluarea activităţii de audit intern» la Regia Autonomă de Transport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a măsura eficacitatea activităţii structurii de audit şi de a propune îmbunătăţirea acesteia.

În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - modul de organizare a structurii de audit intern; - managementul activităţii de audit intern; - activitatea de planificare a auditului intern; - modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit intern; - calitatea rapoartelor de audit; - urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; Tema « Gestiunea resurselor umane » la Serviciul Public Administrare Pieţe. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra activităţii Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - evidenţa prezenţei, învoirilor, concediilor ; - gestionarea dosarelor personale ; - gestionarea carnetelor de muncă ; - stabilirea drepturilor de natură salarială ; SITUAŢIA RECOMANDĂRILOR date în urma misiunilor de audit public intern - ANUL 2010
Recomandări în curs de implementare

Nr. crt.

Entitatea unde se desfăşoară auditul intern

Recomandări însuşite

Recomandări neînsuşite

Recomandări neimplementate

Recomandări implementate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Primăria Braşov - GIS Teatrul “Sica Alexandrescu” Braşov Opera Braşov Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov Direcţia de Tineret şi Sport Braşov Cultură: Teatrul “Sică Alexandrescu”, Opera, Filarmonica, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov R.A.T. Braşov Serv. Public Administrare Pieţe şi Salvamont TOTAL

3 5 3 3 10 2 9 3 38

-

1 1

2 4 3 3 10

3 5

2 9 33

Toate recomandările formulate au fost însuşite de către conducătorii structurilor auditate. Prezentarea grafică a stadiului implementării recomandărilor:
RECOM ANDARI ANUL 2010
87% Recomandari neimplementate Recomandari în curs de implementare 13% 0% Recomandari implementate

SERVICIUL INFORMATIC

MISIUNE Realizarea unei infrastructuri informaţionale performante (dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul creşterii acurateţei informaţiei, evitării duplicării datelor, automatizării proceselor) care să susţină: - serviciile pe care instituţia de administraţie publică le pune la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri - realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale - creşterea gradului de eficientizare a activităţilor din primărie prin proiectarea şi implementarea de aplicaţii informatice specifice

OBIECTIVE Obiective principale:  Implementarea şi furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică.  Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei care contribuie la furnizarea serviciilor de administraţie publică, utilizând mijloace specifice TIC.  Eficientizarea comunicării cu alte instituţii prin schimb de date electronic ACTIVITĂŢI 1.   Administrarea şi dezvoltarea infrastructurii software în cadrul Primăriei Braşov

1.1 Aplicaţii software dezvoltate/îmbunătăţite de serviciul informatic în anul 2010 Dezvoltări/Actualizări aplicaţii interne proiectate de Serviciul Informatic

1.2 . Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în Primăria Municipiului Braşov : Administrare şi dezvoltare Proiect GIS Municipiul Braşov - Implementarea soluţiei “Banca de Date Geospaţiale”. Activităţi 2010: o Mentenanţă aplicaţii software de bază o Servicii de asistenţă tehnică şi noi dezvoltări  Import de date şi extensii de noi fluxuri de lucru/tematici  Administrare şi modernizare sistem ECM şi ERP  Administrare si întreţinere aplicaţie legislativă - produs Legis, asistenţa oferită serviciilor din Primărie.  Dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale sistemelor informatice existente sau în curs de implementare în vederea interoperabilităţii lor 2.       3.  Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (staţii de lucru, servere) şi întreţinere / reparare echipamente. Proiect Amenajare Săli servere - Centrul de date al Primăriei Municipiului Braşov Inventarierea şi monitorizarea infrastructurii IT utilizând instrumente şi sisteme informatice specializate Implementarea de noi politici de securitate la nivelul infrastructurii Elaborarea caietelor de sarcini (proiecte, achiziţii produse, lucrări, cursuri de instruire) Întreţinerea echipamentelor, asigurarea de piese de schimb, materiale consumabile si înlocuirea lor în cele mai bune condiţii Evaluarea resurselor materiale şi propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe direcţii/servicii Administrarea infrastructurii de comunicaţii, reţeaua metropolitană şi securitatea sistemului informatic al primăriei Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare

Obiectivul proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni şi întreprinderi prin valorificarea potenţialului T. echipamente pentru controlul accesului şi pontaj cu software specific realizat cu tehnologii avansate de programare şi personalizat pentru beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 2.2009.692. criptări.reţea dedicată transmisie video în municipiu (fibră optică şi wireless) o echipamente pasive (tubulatura. intranet. call center telefonic automatizat şi sistem de plată electronică care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie.550 lei. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. administrarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă.C. . începând cu data de 04. intranet  Proiect extindere sistem electronic de supraveghere video Primăria Municipiului Braşov a implementat soluţia de control acces si pontaj împreună cu elementele de supraveghere video. Actualizarea de informaţii/servicii pentru infokiosk-urile amplasate în cadrul Primăriei Braşov şi a Direcţiei Fiscale Braşov Proiect – Harta turistică a municipiului Braşov –Ediţia a III-a Proiecte fonduri structurale Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”– elaborare şi implementare Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Primăria Braşov la un click distanţă!” Primăria Municipiului Braşov. proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” .camere supraveghere în municipiu (principale intersecţii semaforizate şi giraţii) 4. din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1. Primăria Municipiului Braşov monitorizează şi gestionează traficul şi evenimentele din intersecţiile principale ale municipiului utilizând mijloace electronice. S-a implementat o soluţie complexă alcătuită din echipamente pentru supraveghere video. fibra optica. în scopul creşterii calităţii serviciilor publice oferite de instituţie. derulează.brasovcity. În acest sens. precum şi deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei. reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare. În acest sens PMBv gestionează: . politici QoS Administrarea serviciilor Internet. router) .ro prin popularea cu date şi crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare. care reprezintă un instrument necesar pentru managementul resurselor umane şi pentru securitatea perimetrului şi parcărilor din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. reţele. comunicare şi servicii www. Beneficiarii proiectului „Primăria Braşov la un clic distanţă!” vor fi: Primăria Municipiului Braşov. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice.650 lei.“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. reprezentanţii mediului de afaceri şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov.08. (Tehnologia Informaţiei şi Comunicare). Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 .  Proiecte e-Administraţie (administraţie electronică) şi de promovare a oraşului Actualizare portal de informare. comunicaţii Urmărire contracte în derulare – service calculatoare. Internet. centralizarea soluţiilor de securitate firewall. co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul se implementează în Braşov pe o durată de 24 luni. pentru asigurarea siguranţei circulaţiei este necesară supravegherea video a acestor locaţii.076. Prin implementarea acestui proiect vor fi dezvoltate servicii electronice de tipul: portal web.    Monitorizarea on line a infrastructurii hardware şi a reţelei Dezvoltarea şi extinderea topologiei virtuale de tip stea cu nod central în sediul principal. în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. cetăţenii municipiului.    5. ipsec.I. antene) o echipamente active (media convertor. switch.

precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. pornind de la următoarele teme: nivel ridicat al democraţiei prin intermediul ICT. Acest proiect contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de internet în scopul plasării cetăţeanului în centrul viitoarelor acţiuni de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere şi se adresează în mod special tinerilor care sunt mai familiarizaţi cu conceptul de comunicaţii electronice şi de noi tehnologii. integrare socială avansată şi dezvoltare regională de bandă largă. . Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor Internet de peste 30 de utilizatori. Perioada de derulare a proiectului este iulie 2008 – decembrie 2011 iar pentru Municipiul Braşov iulie 2009 – decembrie 2011. 3. Manchester – Marea Britanie. servicii de mai bună calitate în domeniul sănătăţii. Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. fluxul de date fiind asigurat în broadband (bandă largă) de către PMBv. 6.Olanda şi proiectul “e-Dialogos” al oraşului Trikala. servicii ameliorate pentru cetăţeni.Proiect “ Digital Cities” INTERREG IVC cod 0266R1 – Proiectul Oraşe digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiile informatice şi de comunicare se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC (parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană). Partenerii din proiect sunt 6 municipalităţi importante (Almere – Olanda. În cadrul proiectului vor fi selectate – dintre mai multe modele . un organism guvernamental din Malta (MGTIL Ltd) şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). Primăria Braşov a ales 2 proiecte de mare interes pentru municipalitate pentru schimburi de experienţă şi bune practice şi anume Proiectul de fibră optică al oraşului Almere. schimb de experienţă şi de bune practici prin intermediul programelor şi al atelierelor de lucru. . Paralimni – Cipru.ameliorarea vieţii cotidiene prin simplificarea tranzacţiilor publice. Grecia  Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Dispecerat tehnic integrat la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale Primăria Municipiului Braşov va implementa un proiect informatic care se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial – „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013. Xanthi – Grecia şi Trikala – Grecia). sub-tema: Societatea informaţională. Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. acţiuni pilot. Investiţia în proiectul din Braşov aparţine în totalitate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii. 4. .transformarea autorităţii locale în garant al operaţiunilor democratice şi efective în cadrul societăţii locale. 2. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi la luarea deciziilor politice la nivel local prin interacţiune electronică şi comunicare între cetăţeni. În anul 2010 proiectul a fost acceptat la finanţare iar implementarea va începe din anul 2011şi se va desfasura pe o perioadă de 20 luni. Jesenik – Cehia. administrează 3 hotspot-uri de mare viteză care acoperă un spaţiu public în municipiu. acesta făcând parte din Proiectul "Zone publice cu acces la internet". Prioritatea în care acesta se încadrează este Inovare şi economia cunoaşterii. acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului prin intermediul massmedia electronice şi tradiţionale Obiectivele proiectului sunt: . în colaborare cu Primăria Braşov. acolo unde este necesar”. Proiect fonduri structurale . reprezentanţi aleşi şi funcţionari publici. un număr de studii realizate pentru evaluarea unui model de oraş digital. Proiectul va fi implementat prin: 1. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. o reţea de cooperare transnaţională. reducerea costurilor de telecomunicaţii şi furnizarea de noi servicii locale. 5. Proiecte IT dezvoltate în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  Administrare Proiect "Zone publice cu acces la internet".6 cele mai bune practici din cele prezentate de cei mai avansaţi parteneri.

sau stări de pericol de incendiu. e. instalare şi configurare sisteme de calcul 8. instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire. licenţa fiind de tipul multivolum . alarmează şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor. acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P. imprimante coduri bare) . Atribuţiile compartimentului de prevenire a. în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre. c. conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave.I. explozii sau accidente tehnologice. acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă.Module specializate instalate pe infochioscuri . echipamente active reţea Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează.Exemple: . alunecări de teren.  Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii. d. b.Raportare eficientă (timp si calitate) . informează conducerile agenţilor economici.564 pentru echipamente periferice (imprimante.Centralizare facilă a datelor . elaborare caiete de sarcini.Analiza şi statistici . precum şi depanările curente ale acestor programe.  Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea. inundaţii. implementare)  Realizare de aplicaţii specifice activităţii acestora  Consultanţă tehnică de specialitate SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ATRIBUŢIILE SERVICIULUI  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje. multifuncţionale. şeful serviciului voluntar.Sistemul informatic financiar contabil .  Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre.S. cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii. verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în cadrul localităţii şi la agenţii economici. prin extinderea licenţelor de bază a programelor. Date statistice: număr intervenții rezolvate pentru asistenţă tehnică: 1136 . verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici). . sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor.7. dispoziţiilor.572 intervenţii/asistenţă tehnică pentru staţii de lucru. cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire. accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii. Analiza şi implementare aplicaţii specifice CL şi acordare de servicii de instruire pe aplicaţiile de avizare electronică a proiectelor HCL Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware Depanări soft si hard de nivel mediu. obţinându-se astfel următoarele beneficii: . actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă.      Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local. f. defecte. servere. Activităţile serviciului  Menţine în stare de operabilitate punctul de comandă pentru situaţii de urgenţă al municipiului .  Verifică modul de aplicare a normelor.Sistemul informatic de managementul documentelor Alte activităţi:  Sprijin în realizarea achiziţiilor de tehnică informatică hard şi soft (analiză.Costuri mai scăzute. Coordonarea proiectelor informatice ale serviciilor din subordinea CL In vederea realizării de aplicaţii integrate şi interoperabile se urmăreşte implementarea in cadrul serviciilor publice din subordinea CL Brasov a proiectelor informatice din primărie.

În anul 2010 s-a efectuat un număr de 31 de controale conform Graficului de control aprobat.. conform protocolului încheiat între Ministrul învăţământului şi IGSU. o În anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit în cazul mai multor situaţii de urgenţă.G. Coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire. 15 Noiembrie pentru îndepărtarea tencuielii de la nivelul etajului 8 care reprezenta un pericol pentru trecători. printre care menţionăm intervenţia la un imobil de pe Bd.M.  S-a asigurat serviciul de permanenţă în cadrul Dispeceratului Tehnic Integrat.Cu viaţa mea apăr viaţa’’ pe teme de situaţii de urgenţă la care au participat un număr de 12 echipaje de la şcoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov. Există preocuparea privind întreţinerea şi conservarea adăposturilor. .Liceului Grigore Antipa”.  organizează concursul pe teme de situaţii de urgenţă cu elevi din scoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov .  Asigură comunicaţiile în situaţii de urgenţă prin circuite închiriate şi staţiile de emisie recepţie din dotare şi a frecvenţelor acordate.A. o S-a publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov planul cu măsurile necsare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în anumite situaţii.  Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională.  Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 11’’. iar la nivelul liceelor de colectivul . 160 din 2007. o Elevii. dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea consiliului local. funcţionarea mijloacelor de alarmare. Concursul a fost câştigat la nivelul şcolilor generale de colectivul „Şc. ► A organizat Concursul . respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei. precum şi pentru dezvoltarea capacităţii de adăpostire. 972/2002 şi 2 adăposturi preluate în anul 2008. unde au fost preluate şi soluţionate peste 1200 de apeluri telefonice . instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi instituţiile de învăţământ din zona administrativă pentru a verifica: pregătirea comisiilor şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform O.  Organizează procesul de înştiinţare – alarmare.I.  Efectuează controale la agenţii economici.  Pegătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat astfel: o Salariaţii au facut căte o sedinţă teoretică semestrială şi un exerciţiu la locul de muncă. S-au emis un număr de 54 ordine de serviciu pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare compartimentului prevenire. Gen nr. studenţii şi preşcolarii au efectuat activităţi teoretice aplicative lunar. nr. Sunt 141 de adăposturi conform H..

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane 2. Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii
1. Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;Compartiment Salvamont

SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI GESTIUNE DATE URBANE
Misiunea serviciului: Coordonarea dezvoltării urbanistice a Municipiului Braşov prin aplicarea strategiei impusă de planurile urbanistice aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificării şi atribuirii adreselor stradale Obiectivele serviciului: 1. finalizarea documentaţiei de urbanism ‘’PUG Braşov’’, a celorlaltor planuri de urbanism zonale şi studii, aflate pe lista de investiţii; 2. asigurarea unei dezvoltări urbanistice moderne a Municipiului Braşov şi respectarea legislaţiei referitoare la aceasta; 3. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Braşov; 4. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire a adreselor stradale din cadrul Primăriei Braşov; 5. întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte urbanistice (PUD, PUZ, PUG), ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Local; 6. verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru înlocuiri, montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare; 7. verificarea documentaţiilor şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile, scoatere din circuitul agricol, precum şi instituirea de servituţi de trecere; 8. eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală – atribuiri de adrese stradale pentru imobile noi şi atribuiri de denumiri arterelor noi create; 9. instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul CIC; 10. administrarea şi actualizarea bazei de date urbane a instituţiei; 11. administrarea şi actualizarea zonării Municipiului Braşov; 12. întocmirea de date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat; 13. asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 14. participarea la implementarea sistemului GIS Braşov. Lista activităţilor serviciului/rezultate: 1. Autorizaţii de construire pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări drumuri şi parcări, organizări de şantier.  Rezultate: 81 autorizaţii eliberate; 2. Autorizaţii de racordare la reţelele tehno-edilitare.  Rezultate: 53 autorizaţii eliberate; 3. Certificate de urbanism pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, dezmembrări, comasări şi înstrăinări terenuri şi imobile, amplasamente evenimente culturale, organizări de şantier, înscriere de servituţi.  Rezultate: 672 certificate eliberate; 4. Denumiri de străzi şi adrese stradale.  Rezultate: 629 adrese stradale;

5. Intocmire forme legale (referate) pentru documentaţii PUD, PUZ în vederea înaintării şi avizării lor de către Consiliul Local Braşov.  Rezultate: 77 documentaţii; 6. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 123 lucrări analizate în cadrul comisiei; 7. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire adrese stradale din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 296 lucrări analizate în cadrul comisiei 8. Lucrări referitoare la aplicarea Legii 10/2001 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv – şi participarea cu membru in cadrul comisiei.  Rezultate: 173 lucrări; 9. Vize de principiu pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile.  Rezultate: 25 de avize; 10. Activităţi legate de amenajarea teritoriului: consultanţă privind prevederile PUG Braşov, amplasamente pentru construirea unor obiective şi diferite alte investiţii, conform prevederilor PUG Braşov.  Rezultate: 910 solicitări; 11. Participarea săptămânală la comisia tehnică de analiză şi avizare constituită la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov.  Rezultate: 50 participări;

Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului
Activitatea Taxă autorizaţie de construire Taxă certificat de urbanism Taxă certificat nomenclatură stradală Taxă comisie tehnică arhitectură Taxă formulare autorizaţii de construire, certificate de urbanism, adrese stradale Taxă expediţie Taxe speciale TOTAL: Venituri realizate [ RON] 64.396,60 36.395,50 9.150,00 3.517,00 6.621,00 1.944,00 10.149,90 132.174,00

SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Misiunea Coordonarea dezvoltării urbanistice armonioase a municipiului prin aplicarea strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire Obiective 1. Execută lucrările de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a certificatelor de urbanism, ţine evidenţa acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire-desfiinţare) şi procedează la arhivarea acestora. 2. Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor arhitecturale şi a situaţiilor istorice, asigură protecţia acestora şi respectarea ariilor rezervate acestora.

3. Participă la comisia de urbanism şi arhitectură, comisia de sistematizare a circulaţiei, comisia de avize şi recepţionare a lucrărilor tehnico-edilitare. 4. Ţine evidenţa şi întocmeşte date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat (Direcţia Judeţeană de Statistică) - întocmirea Raportului Statistic Locuinţe Terminate – trimestrial; - întocmirea Cercetării Statistice A.C.C. – lunar. 5. Urmareşte realizarea programului de acţiune privind întreţinerea şi renovarea fondului construit existent aflat în patrimoniul municipiului. 6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte comandate ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local. 7. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevazute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. 8. Verificarea construcţiilor neautorizate. 9. Dispoziţii de primar în vederea desfiinţării construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul privat. 10. Verificarea certificatelor de urbanism pentru dare în folosinţă a construcţiilor realizate cu autorizaţie de construcţie şi fără autorizaţie de construcţie (legalizări). 11. Regularizări taxe autorizări de construcţii Activităţile serviciului 1. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) precum evidenţa şi arhivarea acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare). Rezultate:  Eliberarea a 958 autorizaţii de construire/desfiinţare, (prelungiri autorizaţii de construire/ desfiinţare), 2735 certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism) şi 650 de certificate de urbanism pentru dare în folosinţă. 2. Efectuează controlul pe teren al construcţiilor. Rezultate:  Controale pe teren pentru autorizări – 950 3. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. Rezultate:  Aprobarea unui număr de circa 85% din solicitări.  Întreţinerea şi renovarea fondului construit existent în proporţie de aproximativ 70%.  Aducerea la îndeplinire a referatelor de specialitate în proporţie de aproximativ 75%.  Soluţionarea solicitărilor – aproximativ 90%. 4. Asigurarea eliberării, într-un cadru legal, a certificatelor de urbanism de dare în folosinţă şi adeverinţelor pentru intabulări. Rezultate: Au fost eliberate 650 de certificate de urbanism de dare în folosinţă, iar totalul încasărilor din taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosinţă: 18.406 RON. 1. Urmărirea regularizării taxelor de autorizaţii de construire. Rezultate:  Regularizare: 1.182.176 RON, iar la autorizări construcţii regularizare în valoare de: 234.601 RON, penalităţi 45.680 RON;  Legalizare: 1.265.514 RON. 6. Urmărirea cu maximă eficienţă a avertismentelor, proceselor verbale de constatare a contravenţiei precum şi a măsurilor dispuse, şi a sesizării instanţelor judecătoreşti, privitor la modalitatea de soluţionare a cazurilor. Rezultate: 41 de procese-verbale de constatare a contravenţiei. 7. Urmărirea anunţării începerii lucrărilor de construcţii autorizate. Rezulate: 423 anunţuri de începere a lucrărilor. 8. Urmărirea respectării prevederilor autorizaţiei de construire şi desfiinţare din Legea nr. 50/1991, republicată, şi sancţionarea contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii. Rezultate:  484 de dosare demolări şi 187 demolari din oficiu;  306 avertismente şi somaţii din care 79 somaţii din oficiu;  619 reclamaţii şi sesizări;  Valoare amenzi: 354.000 RON

775 354.822 117. cum ar fi:  Concesionarea terenurilor. Organizează evidenţa patrimoniului Municipiului Braşov. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi. privind aprobarea normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. in conformitate cu prevederile legale în vigoare 3. precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Activităţi de control( verificări în teren pentru constatarea modalităţii de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate şi neamenajate precum şi a legalităţii functionării agenţilor economici. 8.a. având ca obiect alimentaţia publică în incintele unităţilor de învăţământ de stat din Municipiul Braşov şi luarea măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a acestei activităţi. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. ş.042 Activitatea Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism Certificate de urbanism pentru dare in folosinta Procese verbale de constatare a contravenţiei Total SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI URBANISM COMERCIAL Misiunea Administrarea. Aplicarea OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a Statului sau Unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale. 7. 15.) 17. 12. Urmăreşte contractul de prestări servicii de salvare în munţi încheiat de Municipiul Braşov Activ ită ţ ile Serv iciului 1. Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate 16.511. 5. Aplicare a HCL nr. Obiective 2. Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale. 63/2005. în baza hotărârilor de Consiliu Local. 27/2006. în baza hotărârilor consiliului local Rezultate : 2 HCL  Darea/revocarea unui drept de folosinţă gratuită Rezultate: 2 HCL . 884/2004– privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.000 5. Nr.445 2. în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. 13. 11. 10. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi 4. 14. Aplicare a HCL nr. Instrumentarea şi întocmirea referatelor de specialitate: 45 de proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Local. 6. 692/2007. Aplicare a HCL nr. privind aprobarea constituirii unor asocieri în participaţiune între Municipiul Braşov şi terţe persoane juridice. Reactualizarea permanentă a bazei de date inclusă în fişele unităţilor de învăţământ.Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului Venituri realizate din taxe 2010 2. Aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în ceea ce priveşte administrarea bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. privind interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului. Aplicarea prevederilor Legii nr. monitorizarea panourilor de afisaj public şi administrativ. Aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea în mod gratuit a locurilor de veci/înhumare.434. inventarierea construcţiilor provizorii.G. Sprijină orice alte iniţiative ale Primăriei şi ale Consiliului Local pentru bunul mers al activităţii unităţilor şcolare.450. Emiterea documentelor pentru ocuparea legală a domeniului public. 9. Aplicarea H.

2010. 39 – Şc. Rezultate: 3 HCL  Acordarea de subvenţii conform OUG 51/2006 Rezultate: 1 HCL  Reglementări în domeniu desfăşurării de activităţi comerciale Rezultate: 3 HCL  Acord pentru schimbarea destinaţiei unor imobile Rezultate: 1 HCL  Acord pentru construire pe hotar Rezultate: 1 HCL  Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri Rezultate: 2 HCL  In domeniul învăţământului Rezultate: 2 HCL 2.223 974 7. 1A. În acest sens s-au întocmit procese verbale şi predat următoarele imobile : nr.3/12. În baza Acordului Cadru nr.05.05. 23 unde a funcţionat Grădiniţa nr. Reparaţii curente . s-a înregistrat participarea în cadrul comisiilor de negociere a chiriilor pentru încă 4 imobile în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi care prin hotărâre judecătorească definitivă au fost retrocedate vechilor proprietari. Darea/revocarea unui drept de administrare Rezultate: 1 HCL  Aprobarea asocierii dintre Mun. Rucăreanu”. În baza Acordului Cadru nr. mii lei 4. Municipiul Braşov şi Centrul Bugetar nr. Braşov pentru imobilul situat în str. Participarea în comisiile de punere în posesie a imobilelor în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr.2008 încheiat între Parohia Reformată Braşov.073 Obs.2010 cu Biserica Evanghelică C. acolo unde a fost necesar (207 cazuri în 69 unităţi de învăţământ). Atribuirea gratuită a locurilor de veci/înhumare.2010 cu Biserica Evanghelică C. 3. 4. De asemenea. În acest sens. Braşov. Situaţia cheltuielilor biroului pe anul 2010 Activitatea Cheltuieli prevăzute în buget. Cerbului nr.09. Gen. 6. Braşov pentru imobilul situat în str.255/2008 pentru reparaţii curente s -au executat cu 11 societăţi comerciale lucrări în 63 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din totalul de 88. nr. preluare imobile în proprietatea Mun.10. 15 Braşov nr. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. 10/2001 republicată. Braşov cu terţe persoane juridice Rezultate: 1 HCL. 17 unde a funcţionat Grupul Şcolar Silvic „Dr. conform prevederilor legale în vigoare-Rezultate: 21 avize. de 5 procese verbale de predare primire a imobilelor retrocedate în care au funcţionat unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 68173/07.156 917 5. mii lei 6.A. 370/2008 încheiat cu 3 societăţi comerciale. 10/2001 republicată. s-a elaborat documentaţia în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat.2010 şi nr. fiind întocmite un nr.10. Participarea la încheierea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere privind imobilele retrocedate în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. Corespondenţă – acte repartizate acestui birou Rezultate: 2668 acte intrate de la 19 august 2010 până la 31 decembrie 2010. În acest sens. 203/05. Petőfi nr. N. 63877/23. din .2/25. pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. rezultând un număr de 99 contracte încheiate.unităţi şcolare Reparaţii în regim de urgenţă TOTAL 5. s-au iniţiat şi încheiat Acte adiţionale la Contractele de închiriere nr.197 Cheltuieli realizate. în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. nr. Rezultate: 26 HCL  Exercitare drept de preempţiune.  Donaţii teren.A.

organizaţii non-profit.Asocierea cu terţe persoane fizice sau juridice. pe lângă aspectul social şi de divertisment al acţiunilor de mai sus.L. 635/2006 H. 65655/30.Centralizarea cererilor de atribuire teren în baza Legii nr.09.2010 cu Colceriu Octavian şi alţii. protecţia mediului etc. . pentru suprafaţa de teren de 436 mp situat în str. 201/2006 H. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Nr. 10.999 lei 8. Organizarea şi stabilirea modului de desfăşurare a unor acţiuni şi manifestări sociale. iniţiate în general de asociaţii umanitare. 5. H. S-a continuat procesul de inventariere analitică a formelor de publicitate şi reclamă existente în teren şi de identificare atentă a operatorilor de publicitate ce desfăşoară astfel de activităţi pe raza municipiului. Lăutaru nr. 2.18. Din această categorie fac parte următoarele evenimente de mare amploare precum: Programul “Braşov – Oraş din Poveste” organizat cu ocazia sarbatorilor de iarnă 2010. cultural. zona Astra – Complexul Mare Târguri de meşteşugari şi diverse expoziţii cu vânzare.09.C. Nicolae II Braşov pentru imobilul situat în Piaţa Prundului nr. de 185 de panouri de publicitate amplasate la sol pe teren proprietate privată.56/2004) asupra terenurilor necesare desfăşurării evenimentelor propuse. materializat în acordarea folosinţei gratuite (în baza HCL nr. nr. sportiv sau informativ. Racoviţă”. 1. darea în administrare a unor bunuri imobile. fiind somaţi proprietarii panourilor care nu deţin acte de amplasare să înceapă demersurile de intrare în legalitate 9. A. .C. 364/2009 H. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . acolo unde aceasta se impunea.Emiterea avizelor pentru acordarea în mod gratuit a locurilor de veci. Crt. Acţiunea a mai punctat şi identificarea consolelor si panourilor de afişaj amplasate pe faţade fără autorizaţie de construire sau care nu respectau normele de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate stabilite pentru centrul istoric al oraşului. conform HCL 635/2006. instituţii de învăţământ sau chiar de autorităţi ale administraţiei publice locale. deoarece s-au constatat deficienţe în acest sens ce au condus la neachitarea în termen a taxei de afişaj şi reclamă în anii anteriori. În cadrul acestor manifestări. 3. Clauzele contract.08. Sprijinirea activităţilor cu caracter educativ. acordare în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile.L. 3. Menţionăm că. ca au avut cu precădere caracter caritabil.C. 1 unde a funcţionat Grădiniţa nr.L. 4. desfăşurat în Piaţa Sfatului. organizarea acestora a avut ca rezultat implicit promovarea imaginii Braşovului şi a zonelor învecinate atât pe plan naţional cât şi internaţional. monitorizarea activităţii de amplasare a mesh-urilor pe faţadele imobilelor şi achitarea taxelor de mesh. Vlaicu unde funcţionează Colegiul Ştiinţe ale Naturii „E. caritabil Aceste ativităţi. Municipiul Braşov a luat parte în calitate de coorganizator şi a avut un rol determinant în coordonarea modului de desfăşurare a acţiunilor şi în urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la ordinea şi liniştea publică. respectiv a taxei de mesh. unde a funcţionat Grădiniţa „Andrei Mureşanu” 7. pe lângă inventariere şi actualizarea bazei de date creată în 2009 şi aducerea la cunoştinţa agenţilor economici a prevederilor legale în materie. Acţiunea a cuprins.2010 cu Finyak Ana Clara pentru imobilul situat în str. au primit de asemenea sprijinul Primăriei Municipiului Braşov. Acţiunea a avut ca rezultat atragerea unor fonduri importante la bugetul local al municipiului Braşov precum şi o îmbunătăţire a aspectului faţadelor clădirilor prin aplicarea strictă in teren a HCL nr.C.797 lei 334. 26376/ 21. În acest sens au fost inventariate un nr. 15/2003. 364/2009 + Codul fiscal Clauzele contract. .376 lei 131. nr.635/2006. 116/2007. B.Întocmire referate de specialitate pentru Consiliul Local al Municipiului Braşov care au ca obiect: concesionare terenuri.397 lei Baza legala H.2010 cu Parohia Ortodoxă Sf.C.L.850 lei 15.579 lei 792.04. Prin natura atribuţiilor sale serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. Poiana Brasov.L. educativ. Tipul taxei încasate Taxa de ocupare a domeniului public pentru abonamentele de tip I si II Taxa specială avizare mesh Taxa specială eliberare/vizare acorduri/autorizaţii de funcţionare Venituri din contractele de asociere Venituri din contractele de închiriere TOTAL Suma totala 280. 30. alte evenimente (concerte) de promovare a unor produse sau servicii. . Acţiuni de identificare a firmelor si reclamelor amplasate la punctele de lucru ale agenţilor economici.

Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate .Emiterea documentelor pentru ocuparea legala a domeniului public.C. atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul unor unităţi şcolare către diverse instituţii particulare şi de stat.Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale: . .Sprijinirea unităţilor şcolare prin elaborarea diverselor H.Concesionarea/demersuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de concesionare a cabinetelor medicale după negocierea redevenţei.. conform HG 884/2004 şi hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov. aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.-uri privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere.L. . .

632 34.742 28.442 Cheltuieli 539. A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plaţilor de casă pentru Municipiul Braşov. estimat.07 11 8. funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor.384 34.045 Buget final Venituri 571. analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul Municipiului Braşov.DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Misiune Fundamentarea.729 8. 4.587 563.mii lei DENUMIRE INDICATOR COD Buget iniţial Venituri Bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local: Transferuri între bugete TOTAL BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 02 10 539.535 594.516 15 08 06.crt. A verificat. A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului general al Municipiului Braşov.681 40. A fundamentat.554 Cheltuieli 571.148 0 0 22. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare a propus spre rectificare bugetul.666 33.632 0 0 18.094 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr.265 622.528 0 16. 5.045 34.059 10. de Hotărâre a Consiliului Local 149 303 488 551 646 663 726 831 870 Data şedinţei 29/03/2010 31/05/2010 13/08/2010 24/09/2010 13/10/2010 29/10/2010 26/11/2010 17/12/2010 29/12/2010 3. echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului Municipiului Braşov Activităţile Serviciului: 1.411 2.390 29.742 28. propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a concretizat astfel: .980 32. astfel : Nr.587 590.453 0 15. precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Braşov.531 9. .

10.05.educaţie pentru viată” pe data de 21. bugetele celor 60 respectiv 21 de instituţii/servicii publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii. 16. de 46 centre bugetare rămânând 8 centre bugetare.  retragerea Municipiului Braşov din „Asociaţia de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” unde deţinea calitatea de membru fondator. funcţie de programul minimal.6. a întocmit proiectul bugetului pe anul 2011 şi estimarea bugetară pe anii 2012-2014. 2 centre bugetare pentru învăţământul tehnologic . contul de execuţie a bugetului Municipiului Braşov pe anul 2009. dintr-un nr. rămânând ca taxă specială doar taxa salvamont. 15. 2 centre bugetare pentru şcoli generale.2011.2010. la propunerea şi cu fundamentarea serviciilor de specialitate şi a urmărit încasarea şi păstrarea destinaţiei acestora pe partea de cheltuieli.01. astfel: 2 centre bugetare pentru grădiniţe. pe baza activităţilor sportive. respectiv pentru programul “Promovarea sportului de performanţă” a alocat fonduri către Asociaţia Sport Club Corona Braşov 2010 în sumă de 1.07. 8. 13. precum şi stabilirea şi realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. trimestrial sau.  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile. 14. taxele speciale să fie asimilate in categoria impozitelor si taxelor locale. derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov.  plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional . începând cu data de 01. 9. lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite. a participat la reorganizarea centrelor bugetare ale învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braşov . a implementat HCL nr. 12. din bugetul local. . la concursul internaţional “All Star Contest” din SUA – Pennsylvania în perioada 25 mai – 5 iunie şi respectiv 20 mai -2 iunie 2010. începând cu data de 01..Unirea” Braşov.2010. a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea disponibilului de casă rezultat la închiderea anului fiscal 2009 şi utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010.410/10.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media & Art pentru organizarea la Braşov a Festivalului Etnovember. pentru proiectul „Învăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor”.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociatia “15 Noiembrie 1987” pentru organizarea şi desfăşurarea la Braşov. a propus spre aprobare Consiliului Local. precum:  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile. 11. a verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite. Moisil” Braşov. a evenimentelor care comemorează revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.2010 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive. după caz.  în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Braşov. pentru instituţiile de spectacole şi concerte de pe raza Municipiului Braşov a urmărit aplicarea pe parcursul anului 2010 a metodologiei de alocare a subvenţiei.  deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi de la Colegiul Naţional de Informatică “Gr. organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov în perioada 12-20 noiembrie 2010. A întocmit proiecte de hotărâri de consiliu local şi rapoarte de specialitate pentru ca Municipiul Braşov să participe cu fonduri din bugetul local pentru o seamă de evenimente şi la o serie de asocieri.04. în perioada 20 – 22 noiembrie 2010.  alocarea de fonduri din bugetul local al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană–ediţia XXII. 2 centre bugetare pentru învăţământul teoretic . a colaborat cu Direcţia Fiscală Braşov ca.360 mii lei. a supus spre aprobare Consiliului Local nivelul taxelor speciale ale Municipiului Braşov pe anul 2010. 7. din bugetul local. pentru proiectul „Recalificare noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. a sprijinit desfăşurarea concursului pentru elevi “ “Educaţie rutieră .

 Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către Consiliul Local Braşov şi Dispoziţiile de Primar.  Acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate.  Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local.  Apără interesele Municipiului Braşov în fata instanţei.DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 1. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara. potrivit prevederilor legale. instituire tutele si curatele. În anul 2010. Serviciul Intabulări.  Aplică prevederile legilor fondului funciar.  Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.  Rezoluţionează documentele înregistrate la nivelul direcţiei şi care urmează a fi prelucrate de serviciile din alcătuirea direcţiei.  Rezolvă în termen corespondenţa repartizată. Biroul Contencios 2.  Verifică şi semnează documentele întocmite de serviciile. 10/2001. corespondenţă purtată cu persoane fizice şi juridice. birourile şi compartimentele din direcţie. 10/2001 3.  Colaborarea cu cetaţenii.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov.  Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. La Cabinet Director au intrat spre rezolvare un număr de 2135 cereri de la cetăţeni.  Verifică corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei. Cadastru. stabilit potrivit legii.  Ţine evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov.  Întocmeşte lucrări de îndosariere.  Organizează şi susţine audienţele cetăţenilor referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul DJAPL. instituţii locale şi centrale.  Asigură stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local. în vederea cunoaşterii şi înţelegerii de către aceştia a drepturilor si obligaţiilor proprietarilor de apartamente de bloc.  Ţine evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol. Biroul pentru aplicarea Legii nr.  Iniţiază programe de promovare în rândul cetaţenilor a legislatiei care priveste asociaţiile de proprietari. Valorificare. astfel: .  Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. 10/2001.  Coordonează activitatea Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr.  Efectuează anchetele sociale.  Redactează acţiunile şi căile de atac în dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată.  Reprezentarea instituţiilor în litigiile aflate pe rol. Compartiment Secretariat . în Direcţia Juridică si de Administraţie Publică Locală s-au înregistrat un număr de 30599 documente (acte intrate prin registratura primăriei către DJAPL şi subnivelele sale.  Reprezintă interfaţa de comunicare şi promovare a activitaţilor Primăriei către cetaţeni şi partenerii interni. precum şi cu serviciile din cadrul primăriei ) care au fost semnate sau rezoluţionate de către Director DJAPL.Arhivă Misiunea Direcţiei:  Îndrumă şi coordonează activitatea serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 4. Serviciul Autoritate Tutelară 5.  Verifică şi vizează actele ce se încheie în formă autentică de către Municipiul Braşov. Registru Agricol şi Fond Funciar 6.  Verifică şi vizează declaraţiile de întreţinere pentru persoanele care beneficiază de ajutor financiar din Germania.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari.

.10/2001: . În această situaţie s-a recomandat ca petenţii să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă situat în Braşov. modificată cu privire la imobilele proprietate personală:  3 dispoziţii de primar  5553 citaţii. 1 solicitare (parţială) care ulterior a fost soluţionată favorabil .soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul serviciului . comunicări  486 contracte cu acte adiţionale pentru avizare de legalitate Dosare pe rol instrumentate de consilierii juridici în 2010 – 1362 dosare  23 dosare de instanţă înregistrate în 2003 şi instrumentate în 2010  23 dosare de instanţă înregistrate în 2004 şi instrumentate în 2010  36 dosare de instanţă înregistrate în 2005 şi instrumentate în 2010  46 dosare de instanţă înregistrate în 2006 şi instrumentate în 2010  119 dosare de instanţă înregistrate în 2007 şi instrumentate în 2010  157 dosare de instanţă înregistrate în 2008 şi instrumentate în 2010  330 dosare de instanţă înregistrate în 2009 şi instrumentate în 2010  628 dosare de instanţă înregistrate în 2010 şi instrumentate în 2010 Servicii către persoane fizice şi juridice: Adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. instituţii locale şi centrale. a Consiliului Local Braşov.60 declaraţii de întreţinere pentru persoanele ce beneficiază de ajutor financiar din Germania.redactarea de dispoziţii de Primar şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local Activitatea Biroului: În anul 2010 au intrat spre rezolvare un număr de:  2448 de cereri de la cetăţeni.25 acte rezolvate intern 121 acte rezolvate favorabil din care: .reprezentarea Municipiului Braşov.oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Primăriei .participarea la licitaţiile organizate la nivelul Primăriei şi semnarea contractelor care au rezultat în urma licitaţiilor . 17 şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov.  Avize la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică. Lungă nr.10 Dispozitii de Primar. - BIROUL CONTENCIOS Misiunea Biroului: .  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 1983 acte transmise în operare la servicii din cadrul instituţiei. . 1 A. str.36 de sesizări şi lucrări diverse.peste 2293 dosare. iar instituţia noastră nu deţine datele a căror confirmare sau infirmare. 10/2001 modificată cu privire la imobilele proprietate personală.14 adeverinţe care atestă efectuarea practicii de specialitate în cadrul DJAPL . . 5 acte poartă viza nefavorabil întrucât petenţii solicitau vizarea unor formulare tip pentru constatarea obligativităţii de asigurare a muncitorilor sezonieri români. după caz. se solicita.10/2001 1. cu sediul în str.1 proiect HCL. Au fost inregistrate un număr de 128 de solicitări din partea cetăţenilor pentru înscriere în audienţă. a Primarului şi a Primăriei Braşov în faţa instanţelor de judecată . Ion Raţiu nr. Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. din care 92 adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. 10/2001. .

585 solicitări către compartimentele interne ale Primăriei Municipiului Braşov. note de şedinţă. etc. . sigilare şi comunicare. . etc). . în temeiul Legii nr.01. din totalul de 2298 (pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 5 dosare noi). alte instituţii (solicitări înscrisuri. VALORIFICARE.2010-31. .8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. rectificare de CF. s-au înregistrat 2924 documente.1323 adrese externe către notificatori. înştiinţări. în cadrul Biroului pentru Aplicarea Legii nr.10/2001. . emise în temeiul Legii nr. evidenţa bunurilor aflate in proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov Finalizarea aplicării legilor fondului funciar Evidenţa gospodăriilor in Registrul Agricol Obiective Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate publică sau privată a Municipiului Brasov Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar Activitatea In perioada 01. se efectuează operaţiuni de multiplicare. 4 consilieri juridici au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr. transmiterea la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietătilor Bucureşti. reveniri la adresele anterioare.S-au instrumentat 96 dosare având ca obiect fond funciar. conform Legii 247/2005. .32 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. în temeiul Legii nr. de două săptămâni. CADASTRU. Soluţionarea corespondenţei din cadrul biroului: La nivelul anului 2010. având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. cu termene de judecată de celeritate. recursuri. din care 1016 reprezintă: . 173 notificari. Cadastru. în total.10/2001.10/2001. care se află în diferite stadii de soluţionare (solicitare acte pentru completarea dosarului. constatare nulitate absolută. concluzii scrise. sens în care. pe rolul instanţelor. . Redactarea de rapoarte şi ulterior a dispoziţiilor de primar. necesare pentru rezolvarea notificărilor.66 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. Judecătoria Braşov . opisare.48 notificări au fost respinse. rezolvate parţial şi ulterior. Astfel. pentru comunicarea acestora la Instituţia Prefectului Braşov. de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.În anul 2010.înscrisuri de la alte instituţii. 2. în condiţiile legii speciale. obiecţiuni la rapoarte de expertiză. Registru Agricol s-au desfăşurat următoarele activităţi: .10/2001. pentru obţinerea avizului de legalitate şi. transmiteri de dispoziţii de primar. de la începutul anului 2010 au fost soluţionate. 3. şi întocmirea de lucrări. diferite cereri adresate instanţei. Fond Funciar. REGISTRU AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR Misiune Identificarea. SERVICIUL INTABULĂRI.12.completări din partea notificatorilor la dosarele administrative. nefăcând obiectul Legii nr.solicitări din partea petenţilor.10/2001. având ca obiect modificări şi completări. . oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent. către notificatori). Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor. combinate. transmise Primăriei Municipiului Braşov pentru rezolvare etc. conform recomandărilor Instituţiei Prefectului şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti.cereri de revendicare adresate altor instituţii.2010 în cadrul Serviciului Intabulari.10/2001-rep. note de şedinţă.. . ulterior.10/2001-republicată. răspunsuri la solicitările petenţilor. respectiv: întâmpinări. mai sunt în lucru 227 notificari. astfel: . având ca obiect propunerea de acordare de despăgubiri.11 notificări au fost soluţionate prin compensarea cu teren pus la dispoziţia Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate. Au fost întocmite: . în temeiul Legii nr.Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 4. având ca obiect restituirea în natură a imobilului revendicat. . În prezent.

-

-

-

-

-

-

-

S-au întocmit situaţii şi proceduri prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, precum şi reconstituirea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov. Au fost preluate 1037 cereri de atribuire a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 Au fost emise 892 decizii de atribuire a terenurilor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, decizii emise în baza a 165 Ordine ale Prefectului Intretinerea bazei de date referitoare la art. 36 din Legea nr. 18/1991, baza de date transferată în aplicaţia GIS Au fost verificate şi avizate 203 documentaţii tehnice topografice referitoare la terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Braşov (anexele prevăzute de Ord. Nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ) Au fost verificate şi avizate 64 procese verbale de vecinătate conform prevederilor Dispoziţiei de Primar nr. 2790/05.10.2004 republicată, conform Dispoziţiei de Primar nr. 29031/22.07.2008, conform anexei nr. 2 (anexa 18) din Ord. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Au fost întocmite 330 Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Brasov privind domeniul public şi privat al Municipiului Brasov, respectiv hotărâri ce au ca obiect dezmembrări , contopiri, alipiri, de terenuri, radiere drept de administrare a diverselor persoane juridie asupra terenurilor aflate in domeniul public sau privat, vânzarea directă sau vânzarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând domeniului privat al Mun. Braşov, darea în folosinţă gratuită către persoane juridice, a unor imobile, asocieri cu diferite persoane juridice în vederea realizării obiectivelor de investiţii în care Municipiul Braşov este partener. A fost clarificată situaţia juridică (situaţia de carte funciară) pentru circa 420 imobile (intabulare străzi, construcţii- unităţi de învăţământ, sedii administrative, cabinete medicale, diverse construcţii şi terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov), însemnând întocmirea de documente administrative şi autentice pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară conform prevederilor legale în vigoare(Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ord 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu modificările şi completările ulterioare). Documentaţii privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a fostului Rulmentul SA Braşov Documentaţii privind reconstituirea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov conform Legii nr. 160/2010 Documentaţii privind declararea de utilitate publică a tronsonului III- Ocolitoarea Municipiului Braşov (177 buc.) Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor proprietatea Municipiului Braşov ce fac obiectul proiectelor aprobate pe lista PID Braşov (drumul Coresi, Piaţa Unirii, Pasaj Independenţei, Piaţa Sfatului, Complex Multifuncţional Poiana Braşov, Cămin Bătrâni Noua, Centrul Vocaţional Astra) Documentaţie privind preluare imobil de la MAPN- imobil str. Agricultorilor nr. 2 şi predarea spre ANL Bucureşti Documentaţii privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a cinematografelor din Municipiul Braşov Documentaţie privind preluarea în proprietatea publică de la Ministerul Public a imobilului situat in Mun. Braşov str. Fundăturii nr. 2 Documentaţii privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov Documentaţie privind constituirea fondului de vânătoare aferente proprietăţilor Mun. Braşov Documentaţii privind semnarea proceselor verbale de vecinătate ale Municipiului Braşov cu localităţile limitrofe Urmărirea derulării contractelor şi contractelor subsecvente încheiate cu SC Danina Star SRL , SC Funciara SRL şi SC Palcons SRL referitoare la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietatea Municipiului Braşov (Statul Român) şi întocmirea documentaţiilor contabile (referate, ordonanţări de plată, facturi)

-

-

- Acte administrative : Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol Adeverinţe pentru încadrarea terenului in intravilan -75 buc Eliberare Titluri de Proprietate – 6 buc având ca beneficiari persoane fizice şi juridice Crearea bazei de date referitoare la emiterea titlurilor de proprietate conform proceselor verbale de punere în posesie Intocmire procese verbale de punere în posesie- 10 buc Intocmire procese verbale de predare primire imobile ce au facut obiectul legilor speciale de retrocedare (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi Ord. De Urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România) - 19 buc Referate şi dispoziţii de primar- 9 buc avizare planuri pentru terenuri care au făcut obiectul legilor fondului funciar- 11 buc Eliberare certificate producător- 131 buc şi întocmirea a 520 procese verbale în baza HG nr. 661/2001 Eliberare bilete proprietate animale-8 buc Cereri înscriere terenuri in reg. Agricol-78 gospodării (poziţii nou înfiinţate) Eliberări adeverinţe registru agricol- 57 buc Inregistrare şi verificare contracte arendă- 21 buc Intreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent Identificarea după caz a actualilor proprietari ai terenurilor aferente obiectivului de investiţie Centura ocolitoare a Municipiului Braşov-tronson 3 Verificarea în teren si completarea unui numar de 120 chestionare statistice privind culturile vegetale si efectivele de animale detinute de persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol Intocmirea darilor de seama statistice solicitate de Directa Judeteana de Statistica si Directia Judeteana pentru Agricultura Pregatirea si executarea lucrarilor privind efectuarea Recensamantului General Agricol 2010 conform prevederilor OG nr. 1370/2009 Deplasarea in teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de inlocuire a animalelor afectate de enzotii Adrese corespondenta –8796 adrese catre persoane fizice, juridice si alte servicii din cadrul Primariei Mun. Brasov.

SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
Misiunea  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  Rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari;  Organizarea de medieri între proprietari şi asociaţiile de proprietari din care fac parte;  Efectuarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune la asociaţiile de proprietari;  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea întocmirii protocoalelor de desprindere;  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea aplicării prevederilor O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe. Activitatea: 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari Rezultate:  Informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari în scopul sprijinirii acestora pentru buna desfăşurarea a activităţii specifice în blocurile de locuinţe.  Întocmirea şi distribuirea materialelor de interes pentru asociaţiile de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în cazul organizării adunărilor generale în cadrul asociaţiei de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor în cazul desprinderii şi înfiinţării de noi asociaţii.

2. Organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari Rezultate:  Organizarea exercitării controlului financiar – contabil şi de gestiune la 73 de asociaţii de proprietari în decursul anului 2010.  În urma controalelor financiare executate, datorită neregulilor constatate s-au aplicat sancţiuni cu avertisment şi amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.500 lei.  Întrucât s-au constatat şi unele fapte care potrivit legii pot constitui infracţiuni, mai multe dosare de control au fost transmise spre cercetare organelor competente. 3.Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri punctual fiecărui petent. Rezultate:  2609 de documente înregistrate în cadrul serviciului,  Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în conformitate cu legislaţia specifică. 4.Implicarea în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Rezultate:  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor.  Întocmirea şi distribuirea formularelor pentru înscriere în program.  Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe înscrise în program.  Notificarea asociaţiilor de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  Întocmirea actului adiţional la contractul de mandat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  În cursul anului 2010 au fost demarate lucrările privind creşterea performanţei energetice la un număr de 36 de blocuri de locuinţe, lucrări care se vor finaliza în anul 2011. 5. Participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. Rezultate:  Participarea inspectorilor din cadrul serviciului la aproximativ 36 adunări generale la asociaţiile de proprietari care au fost verificate din punct de vedere financiar – contabil, pentru înştiinţarea proprietarilor privind neregulile constatate şi măsurile impuse pentru intrarea în legalitate, la care s-au efectuat modificări în structura organizatorică.  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor. 6. Asigurarea atestării administratorilor de imobile prin punerea în aplicare a prevederilor art. 54, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi art. 58 din H.G. nr. 1588/2007 şi H.C.L. nr. 243/2008 care reglementează atestarea de către primari la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, a administratorilor de imobile; Rezultate:  Reactualizarea bazei de date cu administratorii atestaţi (bază de date care la sfârşitul anului 2010 conţinea 777 poziţii) şi întocmirea unei liste publice cu acordul administratorilor atestaţi, care este publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro. şi care la sfârşitul anului 2010 conţinea 493 de poziţii.  Organizarea concursurilor şi atestarea persoanelor pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile. În anul 2010 au fost atestate 39 de persoane, fapt care a condus la încasarea taxei de atestare în sumă de aproximativ 3800 lei. 7. Organizarea unor şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari în vederea încheierii protocolului de desprindere. Rezultate:  În această situaţie s-au aflat 6 asociaţii de proprietari. 8. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov. Rezultate:  În baza de date a serviciului erau înregistrate la finele anului 2010 aproximativ 1323 de asociaţii de proprietari, care se reactualizează cu date reale şi complete. 9. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termică a imobilelor Rezultate:  În baza de date a serviciului sunt înregistrate aproximativ 523 asociaţii de proprietari.  Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.

 63 solicitări pentru evaluări şi consilieri psihologice efectuate de către Biroul de Consiliere Psihologică până în data de 30.  14 curatele speciale de reprezentare în instanţă.  evaluări psihologice la solicitarea instanţei sau a cetăţenilor şi consiliere psihologică pentru minorii ai căror părinţi sunt în dificultate. Activităţile serviciului > Soluţionarea corespondenţei adresate de către cetăţeni.08. încuviinţare de vânzări. Rezolvarea corespondenţei.2010 Servicii către populaţie:  anchete sociale.  37 dispoziţii de încetare curatelă pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească.  12 dispoziţii de încetare a tutelei pentru bolnavii puşi sub interdicţie.  60 dispoziţii de încetare a curatelelor de boală.  293 citaţii. stabilire pensii de întreţinere .  21 dispoziţii emise pentru instituirea tutelei în cazul bolnavilor puşi sub interdicţie.  188 curatele speciale de acceptarea succesiunii în numele minorilor. donaţii în contractele unde sunt implicaţi minori. comunicări.  dispoziţii. Obiective Asigurarea în termen legal a tuturor lucrărilor compartimentului.  36 monitorizări tutele minori . instituţiile locale şi centrale. cumpărări. . Rezultate:  Înregistrarea Situaţiilor Elementelor de Activ şi Pasiv depuse de asociaţiile de proprietari.  77 anchete sociale pentru acordarea burselor socio-medicale. restituiri CEC sau bănci comerciale.  125 cereri. redactarea de dispoziţii de primar şi elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local. a stabilirii domiciliului minorilor.ARHIVA Misiunea Derularea activităţilor de secretariat şi arhivă. programe de vizitare minori. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Misiunea serviciului: Asigurarea serviciului de protecţie a drepturilor şi intereselor anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.  emite avize de principiu la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de întreţinere şi renta viagera în favoarea persoanelor vârstnice.  62 avizări.10. Activitatea serviciului: În anul 2010 la Serviciul Autoritate Tutelară au intrat spre rezolvare un număr de 2978 de cereri de la cetăţeni.  36 dispoziţii privind instituirea curatelelor pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. instituţii locale şi centrale:  645 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ .  39 Dispoziţii de Primar. semestrial. COMPARTIMENT SECRETARIAT . sesizări şi lucrări diverse.  158 monitorizări curatele minori .  106 avize pentru încheierea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră în favoarea persoanelor vârstnice.  698 dispoziţii privind aprobarea dărilor de seamă şi descărcarea de gestiune a curatorilor şi a tutorilor.  286 dispoziţii privind instituirea curatelelor de boală.  39 anchete sociale pentru minorii aflaţi în plasament.  22 anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei condamnaţilor.

Rezultate: 942 acte din care :  83 adeverinţe eliberate. 2/2001 şi O.6 trimise la primăriile unde domiciliază contravenienţii. .65 trimise la Direcţia Fiscală Braşov. .  97 declinat competenţa. 61/2002. .411 Dispoziţii de Primar .  992 intern. nr. > Întocmirea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local. . > Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. Rezultate: . si Dispoziţiile de Primar.610 acte înregistrate pentru acest compartiment din care  4.33 contestate.  1 operare.11 şedinţe ordinare 1 şedinţă extraordinară 3 şedinţe de urgenţă. potrivit prevederilor legale > Preia corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  Eliberează acorduri pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. > Stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.G.333rezolvate favorabil. conform Legii nr. în termenele şi procedurile prevăzute de O. 60/1991. . Rezultate : au avut loc 15 şedinţe ale Consiliului Local.L. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.17. stabilit potrivit legii. Rezultate: 310 procese verbale întocmite de serviciile de specialitate : . nr. organelor de specialitate pentru executarea silită pe cele necontestate sau a căror contestaţii au fost respinse de instanţă.  63 au fost soluţionate nefavorabil  475 cereri din cadrul Primariei Municipiului Braşov – eliberat copii > Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie întocmite de serviciile de specialitate.  321 au fost soluţionate favorabil.G. > Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.2 anulate. .  42 rezolvate parţial. .871 Hotărâri ale Consiliului Local > Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către C.762 plicuri primite.  4 trimise spre rezolvare.  2 anulate. > Elaborează şi păstrează evidenţa documentelor normative emise în cadrul instituţiei.  139 rezolvate nefavorabil. înaintându-le instanţei pe cele contestate. .200 achitate.Rezultate: 5. Rezultate : 5.1 restituit.3 avertismente.

etc. I. sprijinirea activităţii şi asigurarea de servicii pentru O. Trikala – Grecia şi 4 de colaborare (Musashino – Japonia. operă. 3. Kastoria – Grecia. Programul acestei ediţii a cuprins evenimente dedicate Braşovului: lansarea cărţilor: “Scheiul” – acad. Tours – Franţa. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE 1. Acest eveniment este un spectacol cu elemente de mit. organizarea de evenimente cu specific sociocultural pentru municipiul Braşov. Consolidarea relaţiilor de înfrăţire prin organizarea de acţiuni comune şi realizarea unor relaţii noi. Activităţile serviciului 1. Turism şi Evenimente a promovat 19 de proiecte de HCL.G local. Turism şi Evenimente 2. Biroul Relaţii Externe. Györ – Ungaria.C (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) şi a Asociaţiei Energie-Cités. Regiunea Veneto – Italia. Minsk – Belarus.  Realizarea de materiale promoţionale. “Braşovul. Realizarea şi coordonarea unor noi relaţii de colaborare cu Linz – Austria. Holstebro – Danemarca. fie cu oraşe.  Prezenţă activă a Municipiului Braşov în cadrul asociaţiei A. ceremonie şi magie. Promovarea de proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Braşov – în anul 2010 Biroul Relaţii Externe. fie cu organisme internaţionale. Organizarea de evenimente pe raza Municipiului Braşov Toate evenimentele culturale au fost desfăşurate sub egida aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. un secol de arhitectură 1889-1989”.  Implicarea în proiecte europene. Kemer – Turcia. arta fotografică într-un regal de manifestări culturale: lansări de carte şi muzică. “Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII – XVIII)” – Ioan-Aurel Pop. “Sărbătoarea Junilor la Paşti – Obicei particular al Românilor din Schei” – G. în scopul realizării unor obiective sau proiecte de interes pentru municipiu. iar serile au fost dedicate muzicii şi poeziei în recitaluri de excepţie susţinute de: actorul George Custură şi Quartetto Brassovia. muzica. Parma – Italia. Pitiş. mese rotunde şi conferinţe. TURISM ŞI EVENIMENTE Misiune Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale municipalităţii.  În 11 aprilie 2010 a avut loc Parada Junilor Braşoveni.V.  Intensificarea schimburilor existente în cadrul relaţiilor de înfrăţire. 2. Limassol – Cipru. dezbateri şi simpozioane. Netanya – Israel. rit. recitaluri de poezie. Avem 9 relaţii de înfrăţire: Tampere – Finlanda. Gent – Belgia. pictura. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. filarmonică. dar şi . Nurenberg – Germania). Leeds – Marea Britanie.E. vernisaje de expoziţii. Alexandru Surdu. Rishon LeZion – Israel. dezvoltarea programelor de cooperare teritorială prin proiecte cu finanţare europeană.N.  În perioada 11 – 14 martie 2010 s-a desfăşurat la Braşov „Târgul Internaţional de Carte şi Muzică”. naista Oana Lianu şi Annamari Dancs etc. 4.  Colaborarea cu instituţiile de cultură locale (teatre. facilitarea de schimburi culturale interne şi internaţionale. vizând în special acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov şi asocierea Municipiului Braşov cu instituţii sau ONG-uri ori parteneriate. actorul Dorel Vişan.G-uri. Programe de Dezvoltare BIROUL RELAŢII EXTERNE.N. participarea fiind naţională şi internaţională. iniţierea unor noi relaţii internaţionale.DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE. care reuneşte cartea.”  În perioada 18 – 19 martie 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România. Acest eveniment se bucură de o deosebită apreciere. Obiective  Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Serviciul Strategii. Caracterul spectaculos al Coborârii Junilor.  Colaborare cu sectorul O. Organizarea deplasărilor în străinătate şi a vizitelor partenerilor din străinătate. eveniment de mare succes aflat la a VII-a ediţie. alături de parteneri din ţări membre UE. Cvartetul Hypnotique. colaborarea cu instituţiile de cultură. muzee).

Marcelo Alvarez (Don Jose). În data de 17 iunie 2010 în Piaţa Sfatului. Corului Bach (dirijor Steffen Schlandt). la organizarea celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. teatru. La acest eveniment au participat cele mai inovative şi populare trupe de jazz internaţionale: Tuba Project + One. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul „Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale“. Primăria Braşov a participat ca partener la organizarea Târgului O. cunoscut şi sub denumirea de Serbările Mediatecii Norbert Detaeye. Bourbon Jazz Unit şi InterPlay. În perioada 19 – 23 mai 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. Fundaţia Ithaka. în perioada 11 – 12 septembrie 2010. În 15 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul 15 Noiembrie” ediţia a XXI-a. Vincenc Esteve (Remendado) şi Mario Cassi (Morales). care aparţin noii generaţii de jazz. filiala Braşov. Festivalul etno-medieval Etnovember 2010. Spectacolul a fost proiectat pe două ecrane amplasate în Piaţa Sfatului cu sprijinul Primăriei. Corul Liceului de Muzică „Tudor Ciortea“ (dirijor Camelia Epure). Corului Astra (dirijor Ioan Oarcea). în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Ca şi în cadrul altor evenimente pe care le-am organizat. Fundaţia Istorică Firo. 275 de exemplare au fost donate liceelor şi şcolilor braşovene. membri ai Corului Operei (diriijor Diana Bâldea). În cadrul acestui festival au fost organizate expoziţii interactive. Zona de Creaţie şi Green Hours. concerte. proiect organizat de Depoul de Artă Urbană şi Librăriile Cărtureşti. Preşedintele Comisiei Europene. ocazie cu care cei prezenţi au avut parte de porţii mari de entuziasm contagios. Primăria Municipiului Braşov a sprijinit organizarea evenimentului Braşov Anniversary Jazz Nights în perioada 4 – 5 iunie 2010. rodul unei cercetări îndelungate despre istoria oraşului de sub Tâmpa. trupe foarte talentate. în cadrul căruia s-au reunit foştii deţinuţi şi persecutaţi politici din fostele ţări comuniste.. . diverse experimente şi workshop-uri. a avut loc un grandios spectacol cu „Carmina Burana“ de Carl Orff. Fabio Previati (Dancaire). Târgul de vinuri şi programe artistice. Programul artistic a fost prezentat de ansambluri de muzică şi dansuri româneşti tradiţionale dar şi de celelalte comunităţi care trăiesc şi muncesc în Braşov: comunitatea maghiară. dornici cu toţii să admire o paradă renumită în toată ţara şi în ultimii ani şi în străinătate. Ordinul Arhitecţilor din România.G. În data de 10 iulie 2010. Am colaborat la susţinerea marcării evenimentului „Ziua europeană a limbilor” organizat de Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German în cadrul proiectelor culturale comune apreciate şi susţinute de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Bucureşti. În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2010 am organizat Târgul de Toamnă eveniment care a cuprins Târgul de Flori. În perioada 14 august – 30 august 2010 am colaborat la susţinerea expoziţiei itinerante „Reverii urbane” a artistului plastic Sasha Meret. care este o competiţie de tradiţie care s-a bucurat de participarea sportivilor români şi străini. Adriana Zabala (Mercedes). Marina Rebeka (Micaela). în Piaţa Sfatului din Braşov. Silvia Vazquez (Frasquita). împreună cu Orchestra şi Corul din Valencia. sub bagheta dirijorului Zubin Mehta.            frumuseţea costumelor fac ca străzile din centrul vechi al oraşului să se umple de localnici şi turişti români şi străini. comunitatea elenă. cu sprijinul financiar al Primăriei. În data de 18 iunie 2010 cea mai îndrăgită operă în rândul publicului meloman (alături de „Traviata“ lui Verdi). Corului Canzonetta (dirijor Ingeborg Acker) şi Corului Corona Melos (dirijor Camelia Epure) şi a soliştilor Irina Iordăchescu (soprană). Paul Szot (Escamillo). Szerekovan Janos (Ungaria) şi Marian Pop (Cluj).N. Spectacolul a fost dirijat de Steffen Schlandt şi s-a bucurat de participarea a 120 de corişti. în Parcul „Nicolae Titulescu”. În data de 1 septembrie 2010 Dan Pavalache a lansat volumul „Cronică de Braşov". Spectacolul face parte din şirul manifestărilor dedicate împlinirii a 775 de ani de la prima atestare documentară a oraşului. eveniment sprijinit de primărie. José Manuel Barroso. a avut loc a II-a ediţie a Crosului de caritate „Aleargă TU pentru ei!” în beneficiul pacienţilor HOSPICE Casa Speranţei. a avut loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. Pe parcursul transmisiei. eveniment sprijinit de Primăria Municipiului Braşov. comunitatea rromă. „Carmen“ interpretată de Elina Garanca (Carmen). cu tematica „20 de ani de participare cetăţenească la Braşov”. Centrul Cultural American. cu toţii au avut ocazia de a-şi prezenta tradiţiile şi obiceiurile în faţa unui public numeros şi entuziast. a adresat câteva cuvinte publicului participant subliniind importanţa solidarităţii între toţi cetăţenii pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială. fiind susţinut şi de această dată de Primăria Braşov. comunitatea germană. Corului Melos (dirijor Elena Criveanu).

.  cursuri de e-tegami (pictarea de vederi) – 50 de participanţi/an. model de statut.  număr utilizatori – 1100/an.Municipiului Braşov cu Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România.  Ca în fiecare an. 7. şi în 2010.Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. finanţatori etc.  cursuri de caligrafie japoneză: 14 de participanţi/săptămână. Sprijinirea activităţii ONG-urilor de interes local prin:  Consiliere şi distribuire de materiale informative pentru cetăţeni şi ONG-uri: procedura de înfiinţare a unui ONG.  Consiliere directă/ e-mail pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă sau de la bugetul local. Festivalul Etnovember 2010 (Asociaţia Detaeye Media & Art.Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media Art pentru realizarea evenimentului ETNOVEMBER 2010. Oktoberfest (Clubul Economic German). programe de finanţare active pe domenii de activitate. conferinţe. împreună cu celelalte servicii din Primăria Municipiului Braşov. . volume solicitate – 900/an. 6. evenimente ale organizaţiilor. Turism şi Evenimente s-a implicat activ. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. precum şi o atmosferă de sărbătoare de neuitat. „ Transilvania Motor Land”.ro. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 150 de participanţi provenind din 7 ţări europene.brasovcity.  cursuri de limbă japoneză: aprox. pentru organizarea la Braşov a celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. Colocviul Naţional de Literatură Contemporană la a V-a ediţie. În 9 decembrie 2010 am sprijinit organizarea deschiderii Şcolii de toamnă pentru profesorii de limbă spaniolă din România. în organizarea ediţiei 2010 a evenimentului „ Braşov – oraş din poveste” în perioada 6 decembrie – 31 decembrie. Crosul de Caritate (Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”).  Organizarea Târgului ONG-urilor în perioada 11 – 12 septembrie 2010. filiala Braşov.  Sprijinirea iniţiativei ONG-urilor de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov unor braşoveni cu merite deosebite. Parada Junilor. . Umbrela Verde (Tuborg România) – campanie de responsabilizare faţă de mediu. act constitutiv. . 5. Crosul 15 Noiembrie (Asociaţia 15 Noiembrie 1987).Municipiului Braşov cu Asociaţia „15 Noiembrie 1987” pentru comemorarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987.  Participarea la diferite lansări de proiecte. Biroul Relaţii Externe.  cursuri de ceremonie a ceaiului: 20 de participanţi/lună. Coordonarea activităţilor desfăşurate la Centrul de Schimburi Culturale Musashino – Japonia şi la Centrul IT.  Actualizarea Catalogului ONG-urilor şi a listei cu Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Braşov pe site-ul www.  Asocierea .  bibliotecă: nr. în colaborare cu Colegiul Naţional Unirea şi Ambasada Spaniei la Bucureşti. 85 cursanţi/săptămână.  Parteneriate/ Colaborări şi/sau cofinanţarea de la bugetul local a evenimentelor promovate în parteneriat cu ONG-uri locale: Târgul Internaţional de carte şi muzică (Asociaţia Libris Cultural).Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni pentru realizarea proiectului Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată. oferind tuturor braşovenilor şi turiştilor bucuria unui sfârşit de an plin de bucurii şi daruri. Sprijinirea de schimburi culturale Colaborarea cu Asociaţia Mode H Europe (contact prin intermediul Primăriei oraşului Tours – Franţa) şi cu Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru participarea unui grup de persoane cu handicap motor din Braşov la proiectul Mode H în cadrul căruia persoane cu handicap motor din Braşov au prezentat o versiune adaptată a filmului muzical West Side Story.  cursuri de benzi desenate: 11 de participanţi/săptămână. .

E. Colaborare cu structuri internaţionale Municipiul Braşov este membru al asociaţiilor AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură). natural local.3.  Participarea instituţiilor de cultură cu programe artistice specifice cu ocazia evenimentelor organizate de către serviciul nostru ( „Braşov – Oraş din poveste”. Jesenik (Cehia). Lider de proiect este Trikala – Grecia (oraş înfrăţit cu Braşovul).  Demersul de Progres QUALICITIES Municipiul Braşov. Recomandări pentru ONG-uri locale active în vederea depunerii acestora la dosare de finanţare pentru proiecte de interes local. Cooperare Teritorială Europeană în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană  Proiectul european Digital Cities (Oraşe Digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiilor informatice şi de comunicare) se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC. Demersul Qualicities are la bază un set de criterii pe care Municipiul Braşov trebuie să le îndeplinească. 11. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. 9. un organism guvernamental din Malta şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). Ioan Aurel Sbârcea. Implementarea proiectului „ Braşovul – Centrul turismului românesc” În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Paralimni (Cipru). Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. LES RENCONTRES.C. 8. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) s-a angajat în demersul pentru obţinerea mărcii europene Qualicities în vederea promovării permanente a patrimoniului material/ imaterial.C.V.V.  Răspunsuri către ONG-uri. 10. Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru constituit la nivel local pentru punerea în aplicare a demersului. Municipiul Braşov este membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi vicepreşedinte al asociaţiei. pentru a face posibilă dezvoltarea de oraşe digitale pe o scară europeană largă.E. Paul Caracudă.  Marca europeană Qualicities este acordată comunităţilor locale care aplică regulat Carta Europeană a oraşelor şi a teritoriilor culturale. Xanthi (Grecia) şi Trikala (Grecia). fax şi e-mail. ENERGY CITIES – asociaţie pentru management energetic şi protecţia mediului. Partenerii proiectului sunt 5 municipalităţi europene: Almere (Olanda). Principalul obiectiv al proiectului este abordarea ratei scăzute a pătrunderii tehnologiilor informatice şi de comunicare la nivel local prin furnizarea către structurile organizaţionale de strategii/ politici şi instrumente. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare . Proiectul a debutat în octombrie 2008 iar Municipiul Braşov a devenit partener în proiect în iulie 2009. Coordonarea Instituţiilor de Cultură  Susţinerea financiară a Festivalului de Teatru Contemporan şi colaborarea cu Teatrul “Sică Alexandrescu” în rezolvarea unor probleme organizatorice pe parcursul Festivalului. etc. a fost realizată o evaluare iniţială de către coordonatorul Polului tehnic European Qualicities din cadrul reţelei A.V.C.). participarea la programe de cooperare şi schimburi între oraşe. etc). FORUMUL EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ – organizaţie care asigură între altele: legături cu peste 300 de oraşe din Europa şi sprijin pentru a le contacta. dar şi agenţilor economici. pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi în special.E. Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnilor: Sergiu Chiriacescu. adoptată în octombrie 2000 de către autorităţile locale membre ale Asociaţei A. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care doresc să-şi dezvolte durabil economia în jurul activelor patrimoniale locale. Domeniul major de intervenţie 5. a facilitării accesului la patrimoniu. în calitate de membru al Asociaţiei A. Lendvay Eva. dedicată aleşilor responsabili cu problemele culturale. Manchester (Marea Britanie). 12. de asemenea. co-finanţate de Comisia Europeană. LES RENCONTRES – asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură. ENERGIE-CITES şi al FORUMULUI EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ (F. Acest model de bună practică a fost nominalizat printre primele 10 bune practici pentru Premiile Europene de E-Guvernare 2009.U. AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) – asociaţie care are ca principal obiectiv valorificarea patrimoniului material şi spiritual al oraşelor şi totodată dezvoltarea turismului. Leu Sandu Valerică. au fost alese pentru studiu proiectul privind fibra optică şi serviciile oferite pe bază de fibră optică în Almere-Olanda şi proiectul e-dialogos al Primăriei Trikala care este o platformă democratică on-line ce vizează consolidarea guvernării democratice la nivel local. corespondenţă prin poştă.S. Considerând utilă extinderea serviciilor electronice oferite cetăţenilor. Acesta se va încheia în 2011. pentru a obţine în urma unui audit marca europeană Qualicities.E.

etc. 22 decembrie.  Raport activitate. externă şi electronică. 15 noiembrie. 14.  Programe evenimente. licee şi colegii cu peste 500 de copii participanţi au cântat colinde pe scena din Piaţa Sfatului). Elaborarea dosarului de candidatură a Braşovului la titlul de Capitală Verde a României în 2011. ordonanţare). Parteneriate.uri.E.în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.  Informare. 1 decembrie.  Traduceri.  Formulare financiare plăţi (referat. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi implementarea acestora pe domeniile:  infrastructură  strategii şi programe de dezvoltare  promovare turism  resurse umane . public-privat de proiecte pentru fondurile guvernamentale şi/sau fondurile structurale. Răspunsuri la diverse solicitări. implicare în derularea diverselor Programe U. Târgul de vinuri.  Corespondenţă internă. efectuare plăţi. Proiectul îşi doreşte de asemenea să încurajeze reprezentanţii autorităţilor locale şi cetăţenii să iniţieze şi să se implice în proiecte ecologice care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în marile oraşe ale României. Activităţile biroului 1. Obiective Accesarea unor programe de finanţare interne şi/sau externe.  Contracte de achiziţie servicii. Scopul proiectului este de a încuraja publicul român cu privire la respectarea mediului înconjurător. 2. de dispoziţie. cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri. 15. 13.  Urmărirea derulării contractelor de asociere încheiate cu Asociaţia Detaeye Media & Art.  Referate: aprobare achiziţii. Alte activităţi ale serviciului:  Corespondenţă relaţii internaţionale. dar şi o îmbunătăţire a imaginii de ţară. Contracte de asociere.  Adeverinţe diverse. Proiectul are drept obiectiv promovarea produselor turistice specifice din Municipiul Braşov şi a zonei adiacente lui. propunere.  Organizare şi/ sau participare ceremonie depunere coroane: 26 octombrie (la mormântul lui Titulescu).N. PROGRAME DE DEZVOLTARE Misiunea Crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Braşov şi atragrea de fonduri nerambursabile pentru proiectele prioritare din Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov . Prin realizarea acestuia. Pregătirea în parteneriat public-public.G-uri.  Elaborare/ redactare acorduri de înfrăţire cu alte oraşe.L. Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România.C. angajament.  Braşov oraş din poveste (20 de şcoli.  Sprijinirea şi implicarea activă în organizarea tuturor evenimentelor desfăşurate de Primăria Municipiului Braşov :  Târgul de flori. Asociaţia Libris cultural. Proiectul este derulat de Umbrela Verde (program al URBB – Tuborg România) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. Municipiul Braşov a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „ Braşovul – Centrul turismului românesc”. .  Elaborare H. adrese prelungire viză pentru cetăţeni străini care activează în O.  Note justificative.  Informări. SERVICIUL STRATEGII. se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii Municipiului Braşov. Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă şi/sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse în vederea obţinerii finanţării. Asociaţia 15 Noiembrie 1987.

pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. .211.69 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.772. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământul profesional şi tehnic REMUS RĂDULEŢ din Braşov" . . Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.814.elaborare cerere de finanţare în vederea depunerii proiectului .532.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare o proiect “Reabilitarea Parcului Tractorul Mare din Municipiul Braşov”.pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare .valoarea proiectului :5. Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de Primăria Braşov în calitate de solicitant sau partener 5. Rezolvarea corespondenţei biroului Rezultate pe anul 2010  Elaborare şi implementare de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile interne sau externe:  Proiect "Reabilitare.98 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 4.valoarea proiectului: 990. .pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.06 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 752.3.valoarea proiectului : 756. din care 700.implementarea proiectului .373.pregătire documentaţie şi soluţionare clarificări solicitate de către Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. Sub-domeniul: Poli de creştere .285.1.proiect depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admnistrative.pregătirea documentaţiei şi a clarificărilor solicitate de către Minsterul Dezvoltării Regionale şi Turismului . Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul de intervenţie 1.235. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" .elaborare cerere de finanţare.000 lei asistenţă financiară nerambursabilă . Axa prorritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".4 . pentru finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi . „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. în cadrul POR 2007-2013. Iniţierea de parteneriate Primărie – alte instituţii pentru accesarea de fonduri nerambursabile.064.valoarea proiectului :14. . pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. .proiect depus la Administraţia Fondului pentru Mediu. .406.686 lei.stadiul proiectului : proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Amenajare Piaţa Unirii" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. . în cadrul POR 20072013. "Promovarea potenţialului turistic ş i crearea infrastructurii necesare.elaborare cerere de finaţare în vedera depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.20 lei . Domeniul de intervenţie 1.122. Domeniul de Intervenţie 5.523. 42 lei .stadiul proiectului: proiect aflat în implementare  Proiect "Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov" .stadiul proiectului : proiect finalizat  proiect "Braşovul – Centrul turismului Românesc" depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul POR 2007-2011. cooperări internaţionale 3. 4. Domeniul major de intervenţie 3.206.95 lei .29 lei .pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.valoarea proiectului: 812.20 lei din care asistenţă financiară neramburasbilă solicitată 794.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală . .proiect depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.pregătirea documentaţiei şi clarificări solicitate de Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.

Rezultate:  150 de documente înregistrate în cadrul serviciului.  Proiect "Reabilitarea Cinematografului Patria" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Le Havre (France). Opava (Republica Cehă).132 lei. Familiei şi Protecţiei Sociale.514.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare. Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Virgiul Oniţiu” Braşov şi Fundaţia Agapedia Braşov.pregătire documentaţie în vederea implementării proiectului .elaborare cerere de finaţare în vederea depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.20 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 8.procurare informaţii necesare în elaborarea proiectului: date.000 EURO Stadiul realizării proiectului: finalizat decembrie 2010 1. Submăsura b . Domeniul Major de Intervenţie 6.cetăţeni activi în oraşe” proiect finanţat de Comisia Europeană în parteneriat cu Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere. din care 14. în parteneriat cu consilii locale şi penitenciare din Valencia (Spania). Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale..56 lei.385. materiale informative şi documentaţii specifice domeniului.pregătire şi elaborare cerere de finanţare .082 EURO reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.715. redactarea de dispoziţii de primar şi proiecte de hotărâri Consiliul Local. Gottingen (Germania).42 lei . Domeniul de intervenţie 1. 2. .valoarea proiectului: 5.FALPREV – Instruirea personalului implicat în prevenirea recidivei” proiect finanţat prin Fondul European de Securitate Urbană.679..  5 Dispoziţii de Primar.1. încadrarea proiectului în strategii şi programe naţionale . în cadrul POR 2007-2013.191.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala" finanţat prin POSDRU 2007-2013.şcoli generale.847. Valoarea proiectului: 10.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.656. Sub-domeniul: Poli de creştere . diverse ONG-uri. Valoarea poiectului: 25.  8 hotărâri de Consiliu Local .  Proiect "Echilibru . Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.988. IMM–uri.97 lei . Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.valoarea proiectului : 10. în cadrul Programului Comenius. licee şi colegii. Pârâul Susai şi prelungeşte drum nou Pârâul Susai" depus la Ministerul Agriculturii .428. . Stadiul realizării proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiectul Voluntariat în Europa .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Reabilitare drumuri forestiere Timişul Sec.Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 4.797.valoarea proiectului: 20. informaţii statistice.670 lei . Consultanţă în vederea accesării de fonduri nerambursabile .în prteneriat cu Ministerul Muncii. Rezolvarea corespondenţei. Torino (Italia).stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare  Proiectul . din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 17.926 EURO.

conform legislaţiei specifice şi monitorizează activităţile de transport în regim de taxi  Emite avizul de specialitate şi/sau al Comisiei de Circulaţie. Serviciul Achiziţii publice ATRIBUŢII  Participă la asigurarea siguranţei circulaţiei prin: . evacuarea apelor meteo de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale  Organizează activităţile în caz de calamitate. scuarurilor. în conformitate cu prevederile legale în vigoare  Implementează programe informatice pentru gestionarea datelor procesate în cadrul Direcţiei Tehnice  Corelează regulamentele şi normele elaborate. eliberează aprobările de intervenţie pentru avariile apărute la reţelele tehnico-edilitare şi care necesită săpătură pe domeniul public  Organizează activitatea de ridicare şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public  Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului cu privire la demolarea construcţiilor neautorizate  Urmăreşte derularea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public şi lucrările de întreţinere.organizarea traficului rutier şi pietonal.amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă. achiziţia. montarea şi întreţinerea mobilierului urban  Emite autorizaţiile pentru desfăşurarea transportului de persoane şi bunuri în regim taxi. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. pe aliniamentele stradale şi scuaruri . întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi. a podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov .deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul Braşov.148/2005. Serviciul Amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei 2. întreţinerea.confecţionarea. asigură intervenţa rapidă a utilajelor aparţinând instituţiilor abilitate pentru asemenea intervenţii speciale  Întreţine fântânile arteziene cu şi fără recirculare  Eliberează şi ţine evidenţa permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele care se deplasează pe arterele cu restricţii de circulaţie din municipiu  Eliberează avizele de principiu şi aprobările de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. organizează licitarea locurilor de parcare şi emite abonamentele aferente  Administrează zonele verzi prin: . cu modificările şi completările ulterioare. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie . Compartimentul Transport şi monitorizare 5.  Verifică respectarea Legii nr.întreţinerea şi repararea instalaţiilor semaforizate.DIRECŢIA TEHNICĂ 1. cu noile prevederi legale  Elaborează regulamentele. în conformitate cu prevederile Legii 50/1994. Serviciul Amenajare zone de agrement 3. privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului. amenajarea parcurilor. ori al unităţilor administrativ teritoriale  Amenajează parcările de reşedinţă. intersecţiilor şi sensurilor giratorii .421/2002. reparaţii curente şi modernizare a echipamentelor din sistemul de iluminat public  Participă la amplasarea instalaţiilor electrice ornamentale în perioada sărbătorile de iarnă  Eliberează Certificatele de Urbanism pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnicoedilitare şi eliberează Autorizaţiile de Construire. pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnico-edilitare  Verifică respectărea H. stâlpi opritori.lucrări de întreţinere a acestora. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente . îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei prin sistematizarea intersecţiilor şi amenajarea de sensuri giratorii şi prin întreţinerea şi repararea drumurilor publice.activitatea de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului . privind interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Braşov. Compartimentul Implementare proiecte 4.C. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .).plantarea de material dendrofloricol în parcuri.L.montarea plăcuţelor cu denumirea străzilor în Municipiul Braşov . mână curentă etc. procedurile şi instrucţiunile privind planificarea.

de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de priorităţi pentru lucrările specifice .Eliberarea permiselor de liberă trecere.50/1991. republicată şi actualizată 4. potrivit legii.Inregistrarea vehiculelor pentru care. 421/2002 . prognoza pe următorii 3 ani. referitoare la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere . conform H.Elaborează. centralizează şi întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  Verifică pe teren rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite în scris. în funcţie de specificul fiecărei documentaţii  Calcularea taxelor şi tarifelor ce trebuie achitate. întreţinerea. semnarea şi transmiterea actelor solicitate  Verificarea respectării condiţiilor impuse în actele eliberate Obiective .195/2002. nr 243/2005. prin participarea la cursuri. exploatarea şi administrarea străzilor din municipiul Braşov .nr. programe anuale şi de perspectivă privind construcţia. privind circulaţia pe drumurile publice 3.Eliberarea avizelor de principiu în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare . modernizarea. Întocmeşte caietele de sarcini. conform Legii nr.43/1997.nr.Ia măsuri pentru instalarea. nu există obligativitatea înmatriculării . prin poşta electronică sau cu ocazia audienţelor  Organizează audienţe în vederea rezolvării rapide şi eficiente a unor reclamaţii. studiile şi a alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii  Centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii.Ridicarea şi depozitarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.U. aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei.Monitorizarea parcările publice .Eliberarea aprobărilor de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare .Menţine în permanenţă în stare tehnică bună drumurile pe care le administrează . precum şi pe termen lung  Transmite solicitările de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore către instituţiile administraţiei centrale  Întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile proprii.Eliberarea aprobărilor de intervenţie pentru avarii la reţelele tehnico-edilitare care necesită săpătură pe domeniul public . ţinând evidenţa acestora .Atribuire locuri de parcare în parcările de reşedinţă În vederea eliberării actelor menţionate mai sus. în condiţiile legii. Aplicarea O.Eliberarea cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap . privind regimul drumurilor.Elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a străzilor.L. telefonic. conform standardelor în vigoare. repararea. Asigurarea unui trafic rutier şi pietonal optim 2. Aplicarea O. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora  Întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor.G. proiectele. sesizări sau propuneri ale cetăţenilor  Urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor din direcţie. dacă este cazul  Verificarea în teren a solicitării pentru încadrarea în condiţiile impuse de legislaţie  Redactarea. Aplicarea Legii nr. republicată Serviciile oferite populatiei: . cu modificările şi completările ulterioare.C.G. se urmăreşte:  Verificarea documentaţiei depuse privind încadrarea în prevederile legale. dezbateri şi prin alte modalităţi de pregătire profesională  Duce la îndeplinire toate dispoziţiile de primar şi hotărârile care îi revin  Coordonează activitatea serviciilor din subordine după cum urmează: SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI Misiunea 1.

a fost montat 1 stâlp consolă tip “portal” pe B-dul Griviţei  S-au executat marcaje rutiere.C.montat stâlpi opritori din metal – 2498 buc. stâlpi opritori.montat limitatoare de viteză: 179 buc .101 mp Asigurarea siguranţei circulaţiei prin organizarea traficului rutier şi pietonal cu asigurarea fluenţei circulaţiei. republicată.ridicare la nivel capace cămine de vizitare a reţelelor existente = 893 buc. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie.reprofilări străzi cu macadam = 124. trotuare.720 mp .Întocmeşte şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei.6. .927/2006.L.carosabil şi parcări = 232. .886 mp .nr.Amenajează.Coordonează.marcaje cu vopsea clasică – parcări de reşedinţă – 3.Ia măsuri pentru ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a autovehiculelor.Înregistrează şi ţine evidenţa vehiculelor care nu se supun înmatriculării .Ia măsuri de desfiinţare a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (Legea nr.montat stâlpi opritori din fontă – 462 buc .870 mp .montat garduri de protecţie – 1125 buc . podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov. vehiculelor cu tracţiune animală.46) . . . astfel: .. întreţine şi exploatează locurile de parcare ..marcaje rutiere cu vopsea termoplastică – 3. Rezultate:  S-au confecţionat şi s-au montat indicatoare rutiere reflectorizante .Atribuie locuri de parcare în parcările de reşedinţă şi eliberează abonamente de parcare conform H. abandonate sau părăsite pe domeniul public . Rezultate:  Au fost executate lucrări pe un număr de 370 străzi: .)  Au fost executate lucrari de întreţinere şi reparare a elementelor de siguranţa circulaţiei şi alte lucrări. urmăreşte şi verifică activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului.marcaje cu vopsea clasică – 67.Ia măsuri pentru amenajarea de piste pentru biciclete şi de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor.43/1997.Eliberează şi ţine evidenţa cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap .Coordonează. în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului .037 buc şi panouri de orientare .693 mp. . ia măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun.marcaje cu material preformant: . art. remorcilor.40 buc.montat la cotă capace cămine de vizitare = 287 buc . a tractoarelor . caroseriilor sau subansamblurilor acestora devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice. staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule . urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene cu recircularea şi fără recircularea apei .nr.365 mp .33) . urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii intersecţii semaforizate în municipiul Braşov .Avizează şi autorizează construcţiile şi instalaţiile din zona drumului public (O.50/1991.covoare asfaltice . art.trotuare = 71.833 mp . .517 mp Confecţionarea.Stabileşte reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie.pavaj din calupuri de bazalt la carosabil. Întreţinerea şi repararea drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzatoare cerinţelor traficului. evitarea blocărilor de trafic şi reducerea numărului de accidente de circulaţie prin întreţinerea. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI PE ANUL 2010 Întreţinerea şi repararea drumurilor publice.Coordonează. sensuri giratorii = 5.covoare asfaltice . mână curentă etc. Scopul realizării acestora este asigurarea creşterii siguranţei circulaţiei. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi.750 ml .încadrări cu borduri şi înlocuiri = 45.G.racordare la nivel grile recipienţi canalizare stradală = 48 buc.

Parcul Trandafirilor Eliberarea şi ţinerea evidenţei permiselor de liberă trecere. Asigură intervenţia rapidă în caz de calamitate. Parcul Gh. Valea Cetăţii – Ursul. Parcul N. 243/2005. cu modificările şi completările ulterioare. Parcul Trandafirilor.593 locuri de parcare în proceduri noi 2.  S-au eliberat avize de principiu şi aprobări de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. Cuza – str. implementarea sistemului de monitorizarea traficului în intersecţiile: B. din care rezolvate. etc. nr. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente.aprobari de săpătură : 96 . Agrişelor B-dul 15 Noiembrie – str. nerezolvate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.  Au fost executate lucrări de întreţinere şi service pentru : . Iuliu Maniu – str. înlocuit parapeţi de protecţie – 155 ml montat separatoare de sens . Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Braşov. Rezultate:  Eliberate = 8. garduri din plasă. 1. Castanilor Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă. restul de 86. Urmărirea şi respectarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere conform H. Rezultate:  S-au eliberat: 1. Evacuarea apelor pluviale de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale Întreţinerea fântânilor arteziene cu şi fără recirculare.893 abonamente au fost eliberate 21.596 buc. Titulescu.C. poduri si podeţe. Organizarea activităţilor în caz de calamitate.L. Pietonalul Valea Cetăţii . liste metalice. depozitare autovehicule abandonate sau parcate neregulamentar a) vehicule abandonate: 69 buc. Ridicare. I. Scuar Astra . Al. Toamnei. Parcul Rudolf Casa Armatei. conform Dispoziţiilor de Primar.restituite proprietarilor: 0 . .736 vignete .restituite proprietarilor: 1. Aleea Brediceanu. Se urmăreşte semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru şi refacerea suprafeţelor afectate de săpăturile executate în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare. Zizinului – Str.fântânile arteziene cu recircularea apei: Piaţa Sfatului.550 buc. prin licitaţie. B-dul Victoriei – Rapid.fântânile arteziene fără recircularea apei (cişmele): Piaţa Sfatului. Dima.186. Parcul Eroilor. Parcul Berzei.predate la REMAT: 69 buc.348 locuri de parcare în proceduri de ratribuire (locuri de parcare libere sau neachitate) au fost prelungite 20. Demolări construcţii neautorizate. intersecţie Calea Bucureşti – Str. . Livada Poştei – Rectorat.aprobări de săpătură în regim de urgenţă: 361 Eliberare aprobări de intervenţii pentru avariile apărute la reţelele tehnico -edilitare care necesită săpătură pe domeniul public.dul 13 Decembrie – str. b) vehicule parcate neregulamentar: 1. În anul 2010 au fost atribuite: 2. Iuliu Maniu – str. Ştefan cel Mare. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare.596 buc.avize de principiu: 201 . Castanilor str. Titulescu . Poiana Braşov. B-dul 15 Noiembrie – Patria.245 buc vopsit stâlpi de fontă. Rezultate: S-au eliberat: .272 aprobări de intervenţii. Parcul N.

sensul giratoriu Aurel Vlaicu – Griviţei . din care s-a aprobat tăierea unui număr de 435 arbori – dintre aceştia un număr de 47 situaţi pe terenuri proprietate privată. tăiat trandafiri. a parcurilor şi scuarurilor. aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi plantaţiilor de trandafiri. achiziţia şi plantarea materialului dendrofloricol. 289. intersecţiilor şi sensurilor giratorii. tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov. în termenele legale. precum şi amenajarea şi întreţinerea intersecţiilor şi sensurilor giratorii. plantări de material dendrofloricol. Actele intrate în serviciu în cursul anului au fost în număr de 1007.273 puieţi arbori foioşi şi răşinoşi. a aliniamentelor stradale. scuarurilor. 13 Decembrie . amplasate pe arterele municipiului. aprobându-se un număr de 270 cereri pentru toaletarea unui număr de 1080 arbori.SERVICIUL AMENAJARE ZONE DE AGREMENT Misiunea În anul 2010 activitatea serviciului a constat în administrarea eficientă a zonelor verzi.469 flori anuale. .C. au fost amenajate intersecţiile şi sensurile giratorii din municipiu configurate în anii anteriori. reamplasarea şi întreţinerea elementelor de mobilier urban.313 m.l.toate sensurile giratorii de pe Calea Bucureşti şi de pe toate arterele de intrare în municipiu . Exemple: . Lucrările de întreţinere şi amenajare cuprind o multitudine de lucrări dintre care enumerăm: toaletarea şi tăierea arborilor.L. . precum şi cele finalizate în anul 2010. puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi) precum şi întreţinerea acestora prin aplicarea tehnologiilor specifice Amenajarea şi reamenajarea zonelor de agrement şi a locurilor de joacă Reabilitarea. amenajarea parcurilor. arbuşti ornamentali foioşi şi răşinoşi. grădiniţe etc. udat plantaţii. dezinsecţie si dezinfectie Aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi arbuştilor de pe principalele aliniamente stradale. tuns garduri vii. Obiective  Amenajarea zonelor verzi. precum şi plantaţiilor de trandafiri Soluţionarea cererilor.-uri. pe lângă acestea. În baza contractului de amenajare zone verzi prin concesiune. diverse acte iniţiate de serviciu etc. săpălugit rabate flori şi trandafiri. Au fost amplasate un număr de 340 jardiniere cu flori curgătoare la ferestrele Primăriei.sensul giratoriu Griviţei – Str. intersecţiilor şi sensurilor giratorii prin plantări de material dendrofloricol (răsaduri flori. practic şi eficient       Activităţile serviciului Administrarea zonelor verzi – prin lucrări de întreţinere a acestora. cosit iarbă şi buruieni. 149. dezinsecţie şi dezinfecţie a domeniului public şi privat al municipiului precum şi în clădirile instituţiilor publice – unităţi de învăţământ. recondiţionarea. întreţinere curăţenie în parcuri.intersecţia Strada Castanilor – Strada Iuliu Maniu – Strada 13 Decembrie . 16. scuaruri. aplicarea tratamentelor de deratizare. precum şi unele zone verzi din interiorul cartierelor. prin plantarea de material dendrofloricol. repararea şi întreţinerea locurilor de joacă. muşuroiri şi dezmuşuroiri trandafiri.activitate delegată prin concesiune. Referitor la toaletarea şi tăierea arborilor. repararea şi întreţinerea mobilierului urban. care constau în procese-verbale întocmite la predarea/preluarea lucrărilor.sensul giratoriu Calea Feldioarei – Dedeman.sensul giratoriu de la Casa Armatei . Pentru activitatea de tăiere de arbori s-au înregistrat un număr de 287 cereri. trandafiri. au fost plantaţi pe raza municipiului Braşov un număr de 295 trandafiri.Plevnei . referate pentru propuneri de H. Din totalul solicitărilor s-a realizat tăierea unui număr de 340 arbori. adrese către colaboratori. De asemenea. rezolvate nefavorabil 141. solicitărilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice adresate serviciului. din care: rezolvate favorabil 866. din parcuri şi scuaruri. în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 402 cereri de toaletare arbori. a parcurilor şi scuarurilor. au fost emise 1015 acte interne. gard viu şi 1. iar 47 solicitări nu au primit avizul de tăiere.000 bulbi de lalele. în locurile publice de recreere şi în parcuri Eliminarea pericolului de accidente provocate de arbori prin tăierea sau toaletarea acestora Eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii şi creşterea gradului de confort al populaţiei prin aplicarea activităţilor de deratizare.

castele din lemn. cu scopul eradicării insectelor generatoare de disconfort şi boli transmisibile. cum ar fi: Aurel Vlaicu – Griviţei. Carierei . prin repararea şi montarea de elemente constitutive cum ar fi: topogane.Str. eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii. parcuri si scuaruri. iulie. panouri de baschet.L. atât a domeniului public cât şi în unităţile de învăţământ (şcoli. Teiuş . împrejmuiri cu garduri din plasă de sârma pentru protecţia copiilor. grădiniţe. 153/29.Şura Dacilor .Grădiniţa de pe str.2010 .06.Activitatea de deratizare a domeniul public şi privat al municipiului s-a realizat în două etape (aprilie şi octombrie) şi a constat în amplasarea a 2000 kg de substanţă raticidă în 6600 staţii cu momeli toxice. precum şi pe principalele aliniamente stradale şi staţii RAT. constând în înlocuirea riglelor la bănci. str. Calea Făgăraşului – DN1 Dedeman. Activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare arborilor de pe principalele aliniamente stradale. Activităţile de dezinsecţie şi dezinfectie şi au avut drept scop eliminarea pericolelor provocate de epidemii şi epizootii. leagăne. precum şi reamplasarea mobilierului din centrul istoric. Activitatea de dezinfecţie şi dezinsecţie a unităţilor de învăţământ (grădiniţe. repararea coşurilor de gunoi stradale.Grădiniţa nr. asupra a 2610 arbori şi 2268 mp plantaţii de trandafiri. str. creşterea gradului de confort al populaţiei.Poiana Braşov . licee).F. 2. cu ocazia organizării unor evenimente artistice. august şi a fost executată pe o suprafaţă de 6. completarea suprafeţelor de amortizare cu nisip şi pietriş. cu scopul de a elimina pericolele provocate de epidemii şi epizootii. crt. în cadrul asociaţiilor de proprietari. dezinfecţie şi dezinsecţie şi de întreţinere zone verzi.000 mp/etapă. Totodată au fost dezafectate amplasamentele locurilor de joacă care nu mai prezentau siguranţă. în baza prevederilor OMS nr 536/1997.000 mp în fiecare etapă. În baza contractului de reparaţii şi întreţinere a elementelor de mobilier urban. licee) s-a realizat în două etape la un număr de 101 unităţi de învăţământ în perioada vacanţelor elevilor. pentru creşterea gradului de confort al populaţiei. gropi cu nisip. Transilvaniei .R PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. Prin aplicarea acţiunilor de deratizare s-a urmărit creşterea gradului de confort al populaţiei şi reducerea numărului de rozătoare generatoare de disconfort şi boli transmisibile.03.2010 366/25. precum şi plantaţiilor de trandafiri.350. respectiv în iunie.Grădiniţa de pe Str. Activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului a fost realizată în trei etape. la locurile de joacă. Obiect . amplasarea elementelor de mobilier urban în principalele sensuri giratorii nou create. Lucrările de reparaţii şi întreţinere a locurilor de joacă s-au executat în toate cartierele municipiului Braşov. 17. în anul 2010: Nr. la un număr de 197 amplasamente situate pe domeniul public al municipiului. precum şi pentru achiziţia de material dendro-floricol în Municipiul Braşov H. având ca scop protecţia plantaţiilor împotriva agenţilor patogeni. vopsirea jardinierelor şi trafoarelor. balansoare. efectuându-se astfel dezinfectarea şi igienizarea completă a unităţilor. 14.Grădiniţa nr.990.C. lucrările la următoarele amplasamente ale locurilor de joacă : . Brazilor . vopsirea picioarelor de bănci. Pavilioanele C. precum şi prevenirea răspândirii virozelor respiratorii. 1. din parcuri si scuaruri. dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov Aprobarea reducerii tarifelor pentru prestarea activităţilor de deratizare.Parcul Hărmanului . pe o suprafaţă de 5. şcoli.Proiect de Hotărâre Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi.Parcul Tractorul . cât şi la cele situate în incinta unităţilor de învăţământ. s-a efectuat în mai multe etape. s-au executat lucrări de reparaţii ale elementelor de mobilier urban situate în parcurile din municipiu. organizarea. Pe parcursul anului 2010 au fost incluse în programul de reabilitare al municipalităţii şi finalizate.

modernizarea. PROIECTE DEPUSE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 (cuprinse în Lista de proiecte prioritate – PIDU):  Drum de legătură DN11-DN13.poli de creştere (PIDU). energie geotermală şi energie eoliană. prin Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. . ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului. . şapte sensuri giratorii. proiectelor.Sala Sporturilor D. . precum şi gestionarea eficientă a acestor fonduri. cu un pasaj peste calea ferată Braşov-Sibiu şi DN1.Implementare proiect finanţat prin programul operaţional regional 2007-2013. Compartimentul Implementare Proiecte a coordonat şi derulat următoarele: .Reabilitarea. . în vederea sprijinirii durabile a oraşelor .Axa prioritară 1.Obiectivul de investiţii „Reabilitare.P.„Casa Verde”. în lungime de 3. în lungime totală de 487 m şi lăţime de 12. derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile. procedurilor şi instrucţiunilor privind pregătirea. . externe şi guvernamentale. centralizarea şi alte activităţi legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii . pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . dezvoltare.elaborarea regulamentelor. conform H. POR) Axa prioritară . nr. în lungime de 6 Km .G. . va fi îmbunătăţit iluminatul public şi va fi reabilitată fântâna.  Ocolitoarea Municipiului Braşov – Tronson III – DN13-DN1/DN73. Colibaşi. lac de acumulare şi instalaţii de transport pe cablu” în Poiana Braşov .  Amenajare Piaţa Unirii Se va amenaja infrastructura rutieră şi pietonală şi se va monta mobilier urban. participarea. de la organele centrale. modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic – Colegiul Tehnic Remus Răduleţ” . drumuri acces zona economică Coresi Se va realiza drum de legătură pentru fluidizarea traficului în zona industrială Coresi.cu 4 benzi de circulaţie.2 km.Căminul pentru persoane fără adăpost. a fondurilor necesare realizării unor obiective de investiţii majore.Implementare proiect finanţat din bugetul de stat prin programul de investiţii în turism.  Pasaj Independenţei Se va realiza un pasaj rutier peste calea ferată Braşov – Sighişoara. apei şi solului. cu patru benzi de circulaţie.elaborarea. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare .COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE MISIUNE Pregătirea. 120/2010 şi din buget local – Ski în România „Amenjare domeniu schiabil. Proiectul este depus în vederea finanţării din FEDR prin POR.întocmirea caietelor de sarcini.centralizarea şi analiza propunerilor pentru proiecte noi de investiţii.3. prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară. promovarea şi implementarea unor proiecte . studiilor şi a altor documente prevăzute de lege.4 .„Reabilitarea Parcului Tractorul”.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale -DMI .3 m (cu 9 deschideri).solicitarea. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI În anul 2010.întocmirea documentaţiilor şi fundamentărilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivele ce fac obiectul proiectelor .Căminul pentru persoane vârstnice. planificarea. 1 pod şi 4 sensuri giratorii.Implementare proiect cu finanţare de la Administraţia fondului pentru mediu/Ministerul Mediului şi de la bugetul local „Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc Braşov” prin Programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . pentru următoarele locaţii: . un pod peste râul Timişul Sec.

Autorizaţiilor de dispecerat taxi.2008. NR. dispecerii autorizaţi şi operatorii dispeceri DOCUMENTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2010 În cursul anului 2010. 3. la Compartimentul Transport şi Monitorizare s-a operat un număr de 3310 documente.2008. 2. Număr Dispoziţii de Primar Vizare Autorizaţie de 151 (82 solicitări pentru vizare şi 151 solicitări pt. TRANSPORT PUBLIC LOCAL (CURSE REGULATE. prin care s-a aprobat eliberarea Autorizaţiei nr. 0061/04.03. taximetriştii. conform Ordinului Preşedintelui A. Autorizaţiilor taxi prelungite. 2 transport completarea documentaţiei) Retragere Autorizaţie de 14 (12 solicitări pentru retragere şi 2 solicitări pt. etc  Încheierea contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  Vizarea tarifelor taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea profesională pentru: persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi.COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE Misiunea Compartimentul de Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov reprezintă AUTORITATEA DE AUTORIZARE pentru serviciile de transport public local.N. .03. 12 transport completarea documentaţiei) Prelungire Autorizaţie taxi 425 ( 245 solicitări pentru prelungirea a unui număr de 245 394 Autorizaţii taxi şi 180 solicitări pt. crt. 4. Autorizaţiilor de transport vizate. Nr.C. 5. 114/04. etc  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru suspendarea sau retragerea : Autorizaţiilor de transport. Autorizaţiilor taxi modificate. Autorizaţiilor taxi.R. 6 transport completarea documentaţiei) Eliberare Autorizaţie de 4 (2 solicitări pentru eliberare şi 2 solicitări pt. cu anexele aferente .S. 82 transport completarea documentaţiei) Modificare Autorizaţie de 15 (6 solicitări pentru modificare şi 9 solicitări pt. 1. completarea documentaţiei) Modificare autorizaţii taxi 429 ( 234 solicitări pentru modificarea unui număr de 351 234 (ca urmare a înlo-cuirii Autorizaţii taxi şi 195 solicitări pentru completarea autovehiculului sau documentaţiei) finalizării contractului de TIP SOLICITARE NUMĂR SOLICITĂRI 6.)  Elaborarea şi actualizarea regulamentelor serviciilor de transport public local  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport  Eliberarea Licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public local prin curse regulate şi regulate speciale  Introducerea şi actualizarea datelor în GIS  Eliberarea autorizaţiilor de transport  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  Vizarea autorizaţiilor de transport  Prelungirea autorizaţiilor taxi  Eliberarea autorizaţiilor de transport şi copiilor conforme RENT CAR  Eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru eliberarea: Autorizaţiilor de transport. REGULATE SPECIALE etc.

corecturi sau clarificări. 13.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 13 s-au analizat documentele depuse de către persoanele implicate în activitatea taxi (cererea pentru introducerea în baza de date. ulterior s-au redactat Dispoziţiile de Primar. s-a eliberat transportatorului autorizat Lista cu tarife – VIZATĂ. în I. RENT CAR completarea documentaţiei) Retragere autorizaţii taxi 34 (12 solicitări pentru retragerea unui număr de 12 Autorizaţii taxi la solicitare proprie şi retragerea unui număr de 28 Autorizaţii taxi ca urmare a 2 suspendari şi 3 solicitări pt. atestatul profesional/certificatul de competenţă profesională. leasing) Suspendare autorizaţii taxi 30 (15 solicitări pentru suspendarea unui număr de 53 Autorizaţii taxi şi 15 solicitări pt. s-a solicitat refacerea calculului. aceasta împreună cu autorizaţia de transport. Eliberare copii conforme 14 (3 solicitări pentru eliberare şi 11 solicitări pt. completarea documentaţiei) 15 8. 12. s-au predat. Introducere în baza de date 185 solicitări pentru introducerea în baza de date privind privind activitatea activitatea profesională.S. profesională Alte solicitări primite din 366 solicitări partea asociaţiilor reprezentative. si fuzi-une transp. După completarea documentaţiei s-a întocmit raportul de specialitate care stă la baza emiterii Dispoziţiei de Primar şi. pentru un număr de 334 persoane.C. 11. 38/2007 privind serviciul de transport personae în regim de taxi şi în regim de inchiriere cu modificarile şi completările ulterioare. după caz. pe bază de proces verbal. în conformitate cu prevederile Art. autorizaţia taxi.A. contractul de atribuire în gestiune delegată . nr. cu referire la cererea şi documentele depuse. contractele de muncă înregistrate la ITM şi declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile) şi s-au introdus în baza de date deţinută. 9. completarea documentaţiei) Transfer autorizaţie taxi în 18 ( 4 solicitări pentru transferul autorizaţiilor şi 14 cazul transformării solicitări privind completarea documentaţiei) transportatorului autorizat din P.aut. 10. În cazul în care notele de fundamentare sunt corecte.  Pe baza Dispoziţiilor de Primar se actualizează baza de date electronică permanent. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.N. s-au verificat valorile înscrise de către transportatorul autorizat în notele de fundamentare a tarifului şi. dispeceratelor.7. .  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 12. etc TOTAL 1805 3 22 4 - 625 Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate în tabelul de mai sus s-a procedat astfel :  Pentru punctele de la 1 la 11 s-au analizat documentele depuse de transportatorul autorizat şi dacă a fost necesar s-a transmis solicitanului o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a face completări. transportatorului autorizat. După emiterea Dispoziţiei de Primar. ecusonul taxi sau etichetele conţinând perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi.F. 45 din Ordinul A.F. dacă a fost cazul.R. operatorilor de transport rutier. Vizare tarife 120 solicitări pentru verificare note de fundamentare şi vizarea unui număr de 350 formulare TARIFE.

A. cu condiţii Neavizate de către Comisia de Circulaţie Amânate Solicitări de completare TOTAL . crt. Asociaţiile Profesionale Reprezentative.T. 1. în regim de taxi.Tabel cu solicitările referitoare la transportul public local. a curselor regulate efectuate de către Regia Autonomă de Transport Braşov  În cursul anului 2010.  S-a efectuat controlul transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor autorizate taxi. în colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. 3. Număr solicitări 3 TIP SOLICITARE Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale (s-a emis Dispoziţie de Primar pentru eliberarea a 2 Licenţe de traseu) Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Reclamaţii primite din partea cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a serviciul de transport prestat de R. troleibuze . .A. Braşov  Verificarea Planului de Servicii transmis anual de către R. 5. Braşov. s-a colaborat cu: R.T. Braşov.T. Braşov şi înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Braşov  La solicitarea transportatorilor autorizaţi.A. datorită lucrărilor de sistematizare a circulaţiei 2. Braşov privind înfiinţare puncte de îmbarcare/debarcare călători sau modificarea traseelor. operatorilor de transport şi a asociaţiilor profesionale reprezentative s-au organizat întâlniri şi dezbateri unde s-au oferit informaţii privind transportul public local de persoane în regim de taxi. Primite din partea R. 6.T. în conformitate cu prevederile Legii nr. Poliţia Municipiului Braşov . Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Braşov.A. 1. Număr de solicitări 182 382 18 0 3 169 754 Modul de soluţionare Avizate favorabil de către Comisia de Circulaţie Avizate favorabil Avizate de către Comisia de circulaţie. Poliţia Transporturi Braşov. 3 30 5 Alte activităţi:  Adrese iniţiate în cadrul serviciului – 84 lucrări  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei.)  Analizarea rapoartelor trimestriale transmise de către R. precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane (cu autobuze. 92/2007 serviciilor de transport public local (41 solicitări) Nr. Poliţia Comunitară. precum şi cu serviciile de specialitate în transport din alte primării din ţară  Actualizarea periodică a informaţiilor afişate pe pagina de internet a primăriei  Ducerea la îndeplinire a H. Autoritatea Rutieră Română şi asociaţiile profesionale reprezentative  S-a verificat. etc. Poliţia Transporturi.C. 3. 4. 4. în contextul reglementărilor legale în vigoare. crt.T.A. în vederea îndeplin irii obiectivelor menţionate. conform graficelor stabilite. expedierea răspunsurilor şi arhivarea documentelor serviciului Tabel cu avizul administratorului drumului şi / sau al comisiei de circulaţie (754 solicitări) Nr. periodic respectarea orarului de funcţionare a mijloacelor de transport public local.L. 2.urilor  Scanarea documentelor primite.

serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. 1. respectarea documentelor de urbanism şi a normelor tehnice specifice obiectivului propus şi. 43/1997 privind regimul drumurilor.C. crt. 6. republicată . care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tarif de eliberare /autorizaţie .întocmirea adresei privind rezoluţia Comisiei de Circulaţie  introducerea datelor despre lucrările propuse spre analiză Comisiei de Circulaţie (care se întruneşte săptămânal) în baza de date. corecturi sau precizări în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform prevederilor legale în vigoare . OUG nr. PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. Activitatea Total . 2. Obiect .Proiect de Hotărâre Planul de Servicii pentru anul 2010. 7. număr topografic. în anul 2010: Nr. conform H. 3.L.lei 300 300 300 100 100 80 50 Nr. republicată. precum şi geometria suprafeţei de teren pe care se doreşte realizarea obiectivului.propunerea spre analiză şi decizie Comisiei de Circulaţie . în cadrul şedinţei  certificarea planşei Reglementări/Plan de situaţie  eliberarea pe bază de borderou a planşelor certificate spre necschimbare  scanarea şi expedierea adreselor emise  înregistrarea în Banca de Date Urbane. privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov CONTRIBUŢIA LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI în anul 2010 Prin natura atribuţiilor sale. trasată în harta geospaţială pe coordonate în sistem stereografic 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975)  actualizarea curentă a bazelor de date: Infocet. unde se regăsesc toate datele privind identificarea lucrării (solicitant şi beneficiar – nume şi adresă. 224/2006.solicitare completări. în vederea prezentării acestora pe retroproiector. identificarea obiectivului prin subiect şi locaţie – adresă. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice.lei 24600 1800 600 1000 32000 25600 1750 1500 88850 Vizare Autorizaţie de transport Modificare Autorizaţie de transport Eliberare Autorizaţie de transport Eliberare copii conforme RENT CAR Prelungire Autorizaţie taxi Modificare autorizaţii taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului sau finalizării contractului de leasing) Vizare tarife Procese verbale de constatare a contravenţiilor Total . 5. actualizată:  scanarea şi luarea în evidenţă a lucrărilor repartizate  verificarea în teren  analizarea documentaţiei depuse pentru conformitate cu cadrul legal în vigoare. nr. după caz: .G. Situaţia ofertelor de donaţie a suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum. 4. crt. GIS. HCL 835/17.Atribuţii referitore la eliberarea avizului administratorului drumului în conformitate cu prevederile O.emiterea avizului administratorului drumului . 1. 8.2010 Nr. Lucrări Comisia de Circulaţie. nr.12.

cu modificările si completările ulterioare.  întocmirea anunţului de participare sau a invitatiei . 925/2006 modificate prin HG 834/2010. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie.  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor. În cursul anului 2010. principalele atribuţii fiind în conformitate cu art.  întocmirea referatelor şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de evaluare şi pentru aprobare a procedurii de achiziţie stabilită conform legii.  întocmirea raportului procedurii. Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea certificatelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. de concesiune sau orice alt tip de contract. . s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora. servicii sau lucrări.  întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice.  evidenţa şi gestionarea certificatelor cu privire la modul de derulare a contractelor de achiziţie publică. Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al Municipiului Braşov. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria Municipiului Braşov. transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). OBIECTIVE 1. certificate aflate în evidenţa Serviciului Achiziţii Publice şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. aplicarea procedurillor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică. precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări şi a contractelor de închiriere de terenuri sau imobile şi vânzari de terenuri. au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice. ACTIVITATEA SERVICIULUI În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia.  transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente. în conformitate cu prevederile legale. după cum urmează:  elaborarea documentaţiei de atribuire . Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.34/2006 modificata prin OUG 19/2010 si OUG 72/2010 şi a normelor de aplicare HGR nr.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. către participanţii la procedura achiziţiei publice sau de concesionare. după caz. 5.  arhivarea dosarului achiziţiei publice. 3. Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare. 2. 304 1 din OUG nr. respectiv OUG nr. urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul achiziţ iilor publice precum şi a regimului concesiunilor.  întocmirea înştiinţărilor despre rezultatul procedurii. Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. transmiterea certificatelor mai sus menţionate către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. funcţie de Bugetul local al Municipiului Braşov şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Braşov prin suportul acordat serviciilor de specialitate în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice. MISIUNEA SERVICIULUI Organizarea şi desfăşurărea procedurilor in vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare. 4. 3 alin (1) din HG 925/2006. Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale in vigoare . în anul 2010 activitatea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv.  întocmirea contractelelor de achiziţie publică.

“Reabilitare clădire cinematograf Patria”. 6. 3. „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Braşov”. lucrări de marcaje rutiere. etc.314. 4. demolare construcţii neautorizate. 7. multimedia şi outdoor” Serviciul Achiziţii Publice are în evidenţă 7 contracte de concesiune de lucrări şi servicii. 4. concesiunea serviciului de iluminat public. după cum urmează:  51 contracte de lucrări în valoare de 26.156 euro. 122 lit. 5. întreţinere şi reparaţii indicatoare de circulaţie. ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov pentru anii 2010-2030”.111.73 euro.  19 contracte de furnizare în valoare de 4.339.88 lei reprezentând 1. j) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea contractelor având ca obiecte: 1. după cum urmează: licitaţii deschise: 13 cereri de oferte: 21 negocieri: 28 achiziţii directe: 70 Din cele 13 licitaţii derulate de către salariaţii Serviciului Achiziţii Publice un număr de 7 licitaţii au fost derulate pe loturi. Au fost organizate proceduri de atribuire în baza art. La aceste contracte au fost incheiate acte adiţionale cu sumele alocate pe 2010. 2. 4.315. “Braşovul centrul turismului românesc .228. 7. concesiunea serviciilor de deszăpezire. 6. 2.Pe parcursul anului “Programul anual ” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate. În anul 2010 în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au realizat achiziţii publice în valoare de 59. concesiunea serviciului de întreţinere a zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol. 5. S-au încheiat un număr de 132 de contracte de achiziţie publică.77 lei reprezentând 6. reprezentând 14. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor secundare. întreţinere şi reparaţii elemente de siguranţa circulaţiei. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic.24 lei reprezentând 2.  5 contracte de retransmitere energie electrică la panourile publicitare din municipiul Brasov.  62 contracte de servicii în valoare de 9.723. cu actele adiţionale aferente.171.412.068. concesiunea serviciului public de alimentare cu energie termică.materiale de promovare tipărite. S-au întocmit 354 acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a hotărârilor Consiliului Local.colegiul tehnic Remus Răduleţ şi achiziţionarea echipamentelor IT şi a echipamentelor aferente obiectivului de investiţii din Municipiul Braşov “. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor principale. program ce s-a realizat în proporţie de 100 % până la finele anului. reparaţii locuri de joacă şi achiziţii de ansambluri de locuri de joacă.792. reparaţii şi întreţinere mobilier urban. 5. Cele mai importante contracte atribuite au avut ca obiecte: 1.proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Braşov”. Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a organizat şi derulat un număr de 132 de proceduri. 3.650 lei cu TVA inclus.839. De asemenea din cele 21 de cereri de oferte.368 euro. 6.REALIZĂRI Începând cu luna februarie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor.859 euro. respectiv: 1.193. concesiunea serviciilor de salubrizare. „Studii reabilitare termică blocuri de locuinţe . „Reabilitare. . întreţinere fântâni arteziene. 2. 7 au fost derulate pe loturi. 3.

acorduri în vederea închirierii de garaje :218. au fost înregistrate 1284 contracte de concesiune de terenuri în Cimitirul Municipal. S-a ţinut evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate în urma aplicării procedurilor legale de atribuire a contractelor.9 lei reprezentând 185.53 lei reprezentând 893. însoţite de documentaţia aferentă procedurilor de atribuire. Au fost încheiate contracte subsecvente la acordurile cadru după cum urmează: .lucrări reparaţii curente la unităţile de învăţământ: 3. Au mai fost încheiate : .530. Serviciul Achiziţii Publice a încheiat contracte subsecvente având ca obiect intabulări şi evaluări de terenuri în sumă de 3.164.686 euro. .792.331 euro. . De asemeni. evidenţa şi derularea proiectelor de investiţii şi a achiziţiilor publice) contractele încheiate în perioada 2009 -2010. Nu au existat reclamaţii cu privire la modul de operare şi soluţionare a documentelor.757 lei reprezentând 830. Au fost operate şi soluţionate în proporţie de 100% un număr de 3571 de documente intrate prin registratură . şcoli generale. Pe parcursul anului 2010 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene.Pentru licitaţiile derulate prin proiecte s-a colaborat cu Direcţia Relaţii Externe şi Cultură şi cu Direcţia Tehnică. licee şi colegii) din Municipiul Braşov. A fost redactată şi ţinută evidenţa corespondenţei cu diverşi ofertanţi şi între compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Braşov.766 euro. Au fost introduse în programul SICO (sistem informatic pentru gestionarea.lucrări reparaţii în regim de urgenţă la unităţile de învăţământ: 789.contracte de concesiune cabinete medicale: 2. În anul 2010 o parte din achiziţiile publice au fost derulate prin mijloace electronice conform prevederilor HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare.Au fost derulate proceduri şi încheiate acte adiţionale pentru contractele de achiziţie publică având ca obiect reabilitarea sau modernizarea clădirilor instituţiilor de învăţămînt (grădiniţe. .407.acte adiţionale la contractele de concesiune terenuri:54. a actelor adiţionale la contractele încheiate şi la contractele de concesiune aflate în derulare în registrul de contracte cât şi în programele Geomedia (GIS) şi SICO. .

fara TVA licitatie FURNIZARE SERVICII LUCRARI cerere de oferte FURNIZARE SERVICII LUCRARI negociere fara publicare prealabila FURNIZARE SERVICII LUCRARI . fara TVA LUCRARI val. fara TVA SERVICII val.TOTAL CONTRACTE 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 licitatie cerere de negociere oferte fara publicare prealabila achizitii directe FURNIZARE val.

Serviciul Investiţii a realizat în anul 2010 următoarele: Finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei stradale .Festivalul Olimpic European de Tineret”       . rezultând un număr de 106 contracte încheiate) . lucrări în 69 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. s-au executat.S. mansardare în unităţile şcolare Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat public Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare Domeniu Schiabil în Poiana Braşov .centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii.în baza Acordului Cadru nr.întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile proprii.BERD Finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Patinoar acoperit în Municipiul Braşov” Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu Program Săptămânal – Cartier Noua” Continuarea lucrărilor de reabilitare.255/2008. acolo unde a fost necesar (67 unităţi şcolare). Activităţile serviciului În anul 2010.I. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . precum şi eficientizarea activităţilor de reabilitare. finanţate atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat.derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale .întocmirea caietelor de sarcini.răspuns la alte solicitări venite din partea instituţiilor şi a organizaţiilor braşovene.achizitii directe FURNIZARE SERVICII LUCRARI SERVICIUL INVESTIŢII Misiune Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local. în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. cu 12 societăţi comerciale. încheiat cu 3 societăţi comerciale pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore . rezultând un număr de 145 contracte încheiate .elaborarea regulamentelor.370/2008. modernizare. pentru reparaţii curente.întocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor. promovarea şi implementarea investiţiilor publice . Serviciul Investiţii a avut ca atribuţii: .centralizarea şi promovarea obiectivelor de investiţii cu fonduri nerambursabile . precum şi prognoza pe următorii 3 ani şi pe termen lung . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . proiectelor. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. cu datele specifice serviciului .în baza Acordului Cadru nr. procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea. centralizarea şi întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea Consiliului Local .aplicarea şi implementarea sistemului G. Administrarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activităţile de reparaţii curente. s-a elaborat documentaţia pentru 12 proceduri. din totalul de 87 (în acest sens. mansardare şi a reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. întreţinere.

mansardare şi reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat Stabilirea priorităţilor de comun accord cu conducerile unităţilor de învăţământ pentru reparaţii curente. religie TOTAL 77.02 – Învăţământ TOTAL CAP.80 271.551. recreere.652. modernizare.171.str. conform contractului Participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor Urmărirea comportării lucrărilor în perioada de garanţie. până la recepţia finală Participarea în comisiile de recepţie finală Întocmirea planului bugetului pentru reparaţii şi investiţii pe anul 2011.Mecanicilor Finalizarea lucrărilor de construire Sală de Sport .13 21.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL Cap. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată TOTAL GENERAL.19.Şcoala Generală nr. str. conform ofertei adjudecate Verificarea respectării termenelor de execuţie a lucrărilor. în funcţie de necesităţile acestor instituţii Efectuarea măsurătorilor pentru reparaţii curente Întocmirea listelor de cantităţi pentru reparaţii curente Întocmirea devizelor estimative pe fiecare unitate de învăţământ . 21.00 380. 67.7 Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţele nr. 65. 36 Execuţia lucrărilor de reabilitare la Liceul Nicolae Titulescu Demararea lucrărilor de mansardare – Şcoala Generală nr.11 Demararea lucrărilor de construire “Sală de Sport – Şcoala Generală nr.00 21. 51.BUGET LOCAL - Nr crt.55 587.                               Exproprierea pe Tronson Centura de legătură DN13 – DN1/DN73 Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul “Programului naţional de reabilitare termică” – 36 blocuri de locuinţe Continuarea lucrărilor la “Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc” Execuţia lucrărilor de reabilitare a parcului Tractorul Finalizarea creşelor .00 589. în baza bugetului aprobat Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii curente Întocmirea bugetelor rectificate pentru investiţii specifice unităţilor şcolare Întocmirea fişelor obiectivelor de investiţii Urmărirea desfăşurării lucrărilor de investiţii începute Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente Participarea în comisiile de evaluare pentru achiziţia lucrărilor pentru reparaţii curente Urmărirea derulării contractelor până la recepţia terminării lucrărilor Verificarea situaţiilor de lucrări.00 71.Jepilor.02.27” Demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare troiţe Reparaţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar Fundamentarea bugetelor necesare realizării lucrărilor de reparaţii curente şi intervenţii urgente pentru 87 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat Fundamentarea activităţilor de reabilitare.019. din care Cap.60 . 22.Cultura. PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 .

00 1. 67. 84.63 % 1.051.39% PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -2010 7.91 Nr crt.00 13 .00 13.698.985.86 16. 70. religie TOTAL Cap .00 24.00 550.92 15.274.11 Locuinţe.00 1.11 Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL CAP.420 .00 1.00 0.11 Învăţământ TOTAL CAP.CAP.255.00 805. Valoare realizată 15. 74.00 17.12 817.14 PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Nr. crt.07 Cultură.00 730.00 1.00 Denumirea investiţiei TOTAL GENERAL.985.390.255.02 Transporturi TOTAL CAP.02 Alte acţiuni economice TOTAL REALIZAT: 92.00 . servicii şi dezvoltare TOTAL Realizare:71. 84.10 13. 87.405.02 Protecţia mediului TOTAL CAP.604.00 730. din care: CAP.00 19.07 Protecţia med iu lu i TO T AL CAP. din care Cap.127.11 % Valoare aprobată 16.06 Transporturi TOTAL Realizare:95.866. 51.02 Asigurări şi asistenţă socială TOTAL CAP.02 Locuinţe.059. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată 18.736.909. 70. din care TOTAL.00 14. 65.74 .00 26. servicii şi dezvoltare TOTAL CAP. recreere.00 8. 68.403.62 353.00 TOTAL GENERAL.404.07 8.589.

... RK+Reabilitări – unităţi şcolare TOTAL ...726..0 Cheltuieli realizate..5 Realizare: 99 % 33..272...........SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT .961..421..BUGET 2010 Activitatea Venituri prevăzute în buget .3 .... mii lei 4.. mii lei 4.3 34..318.....0 Cheltuieli prevăzute atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat Observaţii Reparaţii curente unităţi şcolare ....5 28. 28... Venituri realizate Cheltuieli prevăzute în buget..877. .

TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE 2. având în vedere zonarea Municipiului Braşov. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 4. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 10. taxelor şi a altor venituri datorate bugetului local de către contribuabilii . Uranus nr. Marian Voinescu Agenţia Fiscală . alte Venituri Persoane Fizice există o persoană care îndeplineşte atribuţii de secretariat. TAXE. va avea ca obiect de activitate stabilirea. inclusiv a majorǎrilor de întârziere şi a amenzilor.Capitolul IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV 1.persoane fizice. evidenţa contractelor de închirire şi concesiune. contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere. constatarea. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII 6.Str. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. taxe şi alte venituri persoane fizice.Str. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ STR. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE MISIUNEA SERVICIULUI Stabilirea impozitelor. consiliere fiscalǎ precum şi facilitǎţi fiscale”. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL 3. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 5.14 Agenţia Fiscalǎ .08.ro DIRECTOR: Ec. impozitului pe teren. 0368 . soluţionarea obiecţiunilor. DOROBANŢILOR NR.pentru contribuabilii persoane fizice.4 din HCL nr.2002 privind înfiinţarea Direcţiei Fiscale Braşov – instituţie publicǎ de interes local “Direcţia Fiscalǎ Braşov. BIROU SINTEZĂ. urmǎrirea şi încasarea impozitelor. constă în stabilirea impozitelor si taxelor locale – impozitului pe clădiri. Lungă nr.B-dul Eroilor nr. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 8. controlul. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. p ersonalul din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi principale: .8 Potrivit art. încheiate de către Primăria Municipiului Braşov cu diverşi contribuabili persoane fizice.14 Agenţia Fiscală . executarea creanţelor bugetare. 4. în vederea stabilirii corecte a chiriei şi redevenţei. taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 9. BRAŞOV TEL: 0268-474440.CONTENCIOS 7. SERVICIUL JURIDIC .450178 FAX: 0268-410540 E-MAIL: dirfiscala@brasovcity. impozit asupra mijloacelor de transport .Str.318/26. Taxe şi alte Venituri – Persoane Fizice din cadul instituţiei.5 Primăria Municipiului Braşov . ACTIVITATEA SERVICIULUI Activitatea Serviciului Stabilire Impozite. Turnului nr. Deasemeni în cadrul Serviciului Stabilire Impozite Taxe. Referitor la activitatea de stabilire impozite. Activitatea din cadrul serviciului este structurată pe sectoare ce cuprind mai multe străzi.

Serviciul Starea Civilă.11.  Completarea anexei pentru deschiderea procedurii succesorale privind decedaţii şi înaintarea situaţiei către Consiliul Local Braşov. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. cu alte instituţii. 571/2003 privind Codul Fiscal. 571/2003 şi în baza Dispoziţiei de Primar nr. cu domiciliul în Braşov.  Întocmirea referatelor de compensare. 259 alin (6). după caz. Parchet. art. clădire şi teren datorat de către contribuabilii persoane fizice. contribuabili.2008.  Întocmirea referatelor de restituire.  Respectă prevederile regulamentului de ordine interioară şi dispoziţiilor şefilor ierarhici. persoană fizică.  Soluţionarea cererilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport.  Constatarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr.  Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este cazul. 254 alin (5) si (6). Serviciul Stabilire Impozite. 256 alin (4) din Legea nr. care au dobândit un mijloc de transport de la un contribuabil. Taxe şi Alte Venituri – Persoane Fizice solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a . etc). clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice.  Pregătirea şi predarea tuturor documentelor la arhiva instituţiei a dosarelor de impunere gestionate de către serviciul persoane fizice. 294 şi aplicarea sancţiunilor în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunere a declaraţiilor prevăzute de art .  Asigurarea zilnică a programului cu publicul în cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni.  Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport.  Întocmirea referatelor de debitare-scădere după care le înaintează spre operare.  Respectă programul de lucru. Direcţia Generală a Finanţelor Publice. În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. Executori Judecătoreşti. Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării.  Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. conform prevederilor legale .  Stabilirea modului de impozitare în cazul mijloacelor de transport.  Efectuează orice lucrări. copii ale documentelor de identitate ale proprietarilor. în termenul prevăzut de lege. 45447/13. clădirilor şi terenurilor.  Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane fizice.  Descărcarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent. repartizarea şi predarea lor fiecărui inspector. normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. dosar ce conţine în general următoarele documente: .  Solicitarea de informaţii şi colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale sau.  Întocmirea şi expedierea diverselor adrese către instituţii.  Întocmirea referatelor de scădere în urma aplicarii unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor legale . art. în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei fiscale a unor contribuabili. după care documentele sunt înaintate spre operare.  Asigurarea zilnică a activităţii de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport.  Verificarea dosarelor fiscale în vederea impunerii corecte.  Execută orice alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic. clădiri şi teren. etc.declaraţia de impunere.  Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale. direcţii.  Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor privind mijloacele de transport în alte localităţi.  Preluarea documentelor de la Serviciul Registratură.  Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Braşov.  Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de atestare fiscală. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. valorile patrimoniale ale instituţiei .  Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflate in evidenţa inspectorului. conform OG 92/2003 (Poliţie.  Apără prin toate mijloacele.  Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto. conform prevederilor legale. Primării. cu completările şi modificările ulterioare art. Judecătorie. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în termen legal . conform prevederilor legale . sarcini încredinţate de conducerea instituţiei.  Scanarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent în parte . copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate.

.2010 inspectorii din cadrul Serviciului stabilire impozite.etc.1 şef serviciu. 571/2003 privind Codul fiscal. Serviciul Public Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor. inspectorii din cadrul Serviciului Stabilire Impozite. . în caz de neachitare introducerea procesului verbal în baza de date.restituiri şi compensări plăţi. Pentru identificarea la zi a proprietarilor de bunuri.solicitarea de informaţii scrise de la persoane cum ar fi: vecinii debitorului. . după caz. executori judecătoreşti. în baza art.verificarea plăţii în 48 de ore.2010-31. REZULTATELE ACTIVITĂŢII În perioada 01. Taxe şi Alte Venituri .deplasarea pe teren pentru identificarea bunului impozabil. serviciilor publice comunitare – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. concomitent cu achitarea obligaţiilor prevăzute prin contracte de închiriere/concesionare sau dare în administrare.operarea chitanţelor achitate la alte instituţii. în cazul clădirilor şi terenurilor. În anul 2010 structura organizatorică a Serviciului a fost următoarea: . . notarilor publici. să se prezinte la sediul instituţiei cu documentele necesare în vederea impunerii la plata impozitelor datorate. serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite Taxe şi Alte venituri Persoane Fizice au întocmit chemări la sediu pentru contribuabili persoane fizice solicitându-le. avocaţilor. aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de a declara organelor fiscale în termen de 30 de zile orice modificare a patrimoniului menită a modifica cuantumul impozitelor şi taxelor datorate.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală teren.  Declaraţii impunere cladire. organelor vamale.corespondenţa cu poliţia şi contribuabil privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al procesului verbal la solicitarea contribuabilului).  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. Totodată s-a reuşit şi încasarea unor debite restante cu vechime aflată la limita termenului de prescriptie. .12. Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.30 inspectori şi referenti.249 si 256 din Legea nr. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple. administratorii de bloc.  Cereri de compensare si restituire suma. organelor de poliţie. Rezultatul demersurilor efectuate de inspectorii Serviciului Stabilire Impozite. emiterea şi transmiterea somaţiei la Serviciul urmărire şi executare silită –persoane fizice şi juridice.571/2003 privind Codul fiscal. taxe şi alte venituri – persoane fizice au soluţionat un numar de 236. .01.solicitarea de informaţii institutiilor competente cum ar fi: Serviciul Public Regim Permise şi Inmatricularea Vehiculelor.  Radieri auto.  Declaraţii impunere teren.Persoane Fizice au efectuat următoarele demesuri: . încasările din impozite şi taxe ca urmare a acestui demers au crescut foarte mult.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală clădire. Direcţia Finanţelor publice. contribuabililor aflaţi într-o astfel de situaţie li s-au adus la cunostintă dispozitiile legale privind obligativitatea achitării impozitului pe cladiri şi teren. notarilor publici.  Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice a avut ca finalitate actualizarea bazei de date.  Cereri eliberare certificate de atestare fiscală.  Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constă în: .529 documente privind :  Dobândiri auto. . agenţilor economici care deţin calitatea de angajatori ai debitorilor. Emiterea înştiinţărilor de plată în cazul contribuabililor persoane fizice a avut un impact deosebit în rândul cetăţenilor. Judecătorie. executori bancari. atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local prin impunerea corespunzătoare la plată a bunurilor impozabile. executorilor judecătoreşti.  Cereri recalcul impozit cladire si teren. Parchet. Prin acest demers.materiei impozabile ori taxabile. În baza informaţiilor scrise primite de la Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.

 Majorări şi penalităţi de întârziere aplicate conform legislaţiei în vigoare.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Braşov str. zilnic între orele 8.persoane fizice ce beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale.  Roluri teren 103.  Impozit spectacol 38 dosare.005.  Îmbunătăţirea sistemului informatic de încasare al impozitelor şi taxelor locale şi punerea în funcţiune a aplicaţiei de plată online. precum şi imprimatele tipizate necesare impunerii. Dorobanţilor nr.  Chirii terenuri 68 dosare. 4.  Atragerea de masă impozabilă la bugetul locală.Pe site-ului Primariei Braşov au fost postate toate informaţiile de natură fiscală. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULAŢIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane fizice privind impozitele şi taxele locale. Taxe şi Alte Venituri au efectuat verificări pe teren. În timpul programului cu publicul inspectorii dau relaţii privind :  Modul de stabilire al impozitului pe clădiri. aplicaţiile informatice de managementul documentelor ale celor două instituţii fiind integrate. În vederea actualizarii dosarelor fiscale sunt distribuite chemări la sediu deţinătorilor de proprietăţi .  Termenele de plată.00-17. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Creşterea gradului de încasare al creanţelor la bugetul local. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei fiscale.  Atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.  Terenuri concesionate 598 dosare. În acest mod se verifică lunar Certificatele de dare în folosinţă definitivă pentru imobilele nou construite. terenuri şi mijloace de transport.  Documentele ce stau la bază aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.  Actualizarea bazei de date si a dosarelor fiscale. .  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa a unei cladiri.755 .  Reclamă şi publicitate 37 dosare. O bună colaborare s+a stabilit şi cu Primăria Municipiului Braşov. a unui mijloc de transport sau a unui teren.  Taxa hotelieră 107 dosare. precum şi la agenţiile fiscale.819. conform legislaţiei în vigoare.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligatiile ce decurg din aplicarea şi modificarea legislaţiei fiscale Pe linia informării cetăţenilor s-au efectuat următoarele demersuri: .În cadrul serviciului se gestionează:  Roluri clădire 102. În acest sens au fost solicitate documentele justificative actualizate de atestare a calităţii de scutit.  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale. În vederea atragerii de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.  Roluri mijloace de transport 58.  Actualizarea bazei de date şi a dosarelor fiscale. iar urmare a acestui demers sau efectuat şi modificările necesare în programul informatic. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

sau a altor persoane. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun.1. în conformitate cu prevederile legale.1. 6.  Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor.Atribuţii în evidenţierea altor venituri datorate bugetului local al municipiul Brasov: veniturile din închirierea. Constată şi sanctionează potrivit legii contravenţiile date prin lege în competenţa Direcţiilor Fiscale Locale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.  Determinarea bazei impozabile reale. Braşov. 3. 4.SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei. 1. 2. TAXE. ATRIBUŢII A) Atribuţii în stabilirea obligaţiilor datorate bugetului local al municipiul Braşov: A1) OBLIGAŢII FISCALE . contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. 1. Normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedură Fiscală aprobate prin HG 1050/2004. 7. privind legalitatea si conformitatea declaraţiilor fiscale. care au obligaţii de stabilire. în vederea stabilirii şi colectării obligaţiilor fiscale nedeclarate de către unii contribuabili I. taxa hoteliera. conform prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală actualizată şi republicată. în vederea descoperirii de elemente noi. impozit asupra mijloacelor de transport. taxe şi alte venituri. se emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite î n urma controlului. 1. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE SI CONTROL FISCAL I. când este cazul. 2. TAXE. Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI STABILIRE IMPOZITE. în sarcina contribuabililor persoane juridice. şi cf. impozit/taxă pe clădiri. Când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni. Dispune măsuri asiguratorii. indiferent de forma lor de organizare. taxa specială salvamont. conform legii. taxelor. impozit/taxa pe teren. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse. Când în urma realizării inspecţiei fiscale se constată o modificare a bazei de impunere iniţiale.4. Execută misiuni de inspecţie fiscală. sesizează organele de urmarire penală 4.2. impozit pe spectacole. de către contribuabilii persoane juridice ce au obligaţia de plată a acestora.majorări de întârziere . Braşov. 1. taxelor. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 4.impozite şi taxe locale 1. 3. reţinere şi plată a impozitelor. taxelor. reţinere şi plată a impozitelor. Obiectivele  Colectarea impozitelor. care au obligaţii de stabilire. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local Braşov. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local. relevante pentru aplicarea legii fiscale.2 taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publictate 5. Analizează şi evaluează informaţiile fiscale. B) Atribuţii în activitatea de control fiscal: 1. .1 taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi 4. în conformitate cu prevederile legale. . concesionarea şi asocierea între municipiul Braşov şi persoane juridice privind domeniului public şi privat.amenzi contravenţionale A2) OBLIGAŢII NEFISCALE (contractuale): .3. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL Misiunea:  Stabilirea de impozite.

148.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. la 31. noua denumire a serviciului fiind Serviciul Stabilire Impozite.2. Prin Deciziile de impunere emise în anul 2010. In perioada 01. Serviciul era denumit Serviciul Control Fiscal. taxe si alte venituri –persoane juridice au soluţionat un numar de 46. din care:  Modul de soluţionare a Ordinelor de serviciu: S-au emis 145 rapoarte de inspecţie fiscală şi 145 decizii de impunere.12.10 inspectori de specialitate cu atribuţii de stabilire Rezultatele activităţii de control fiscal desfăşurate în anul 2010 sunt următoarele:  Soldul iniţial al inspecţiilor fiscale la 01. În perioada 01.2010-31. este de 15 inspecţii fiscale cu termen de finalizare la începutul anului 2011. s-au intocmit dispoziţii de urmărire către Serviciul Urmărire.1 şef serviciu . executori bancari.din cadrul Serviciului . 8.impozite şi taxe locale  Cereri de compensare si restituire suma.  Cereri Radieri auto. pentru diferenţele de sume neîncasate până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare. 571/2003 privind Codul fiscal.  Cereri recalcul-declaraţii rectificative. 6.12.2010) privesc:  Dobandiri auto.din 01. Judecătorie. cu următoarea structura organizatorică: .  În cursul anului 2010 s-au emis 150 Ordine de serviciu. Direcţia Finanţelor publice. Prezintă conducerii Direcţiei Fiscale Brasov propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi măsuri de conformare voluntară a contribuabililor. iar structura organizatorică a acestuia a fost următoarea: .09.042 lei. Organizează şi conduce evidenţa acţiunilor de control şi urmăreste modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de control.09.De aplicare a amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale prin întocmirea de procese verbalede contravenţie Până la data de 31. Asigură şi pastrează confidenţialitatea informaţiilor. Braşov.1 şef serviciu . Serviciul Control Fiscal s-a unificat cu Serviciul Stabilire persoane juridice. .  Declaratii impunere impozite si taxe locale  Cereri eliberare certificate de atestare fiscala.2010.01.  Soldul final. I. Asigură predarea dosarelor de control la arhiva Direcţiei. Taxe. în vederea efectuării de inspecţii fiscale. 9. care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora. Alte Venituri Persoane Juridice şi Control Fiscal.2010-31.12. Menţionăm că. În anul 2010 s-au încheiat 50 de Procese verbale de contravenţie.2010 inspectorii din cadrul Serviciului cu atribuţii de stabilire impozite. Parchet.08. COMPETENŢE: . în urma inspecţiilor fiscale. în funcţie de data comunicării acestora). de către inspectorii cu atribuţii de control fiscal .671 lei.2010: 14 inspecţii fiscale.2010.379 documente (9.7 inspectori de specialitate cu atribuţii de control l . executori judecătoresti.De control fiscal al impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi fizice de pe raza municipiului Braşov .2010. s-au stabilit suplimentar diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 4. 7. Din valoarea deciziilor de impunere emise in anul 2010 s-au încasat în total 1.01. Indeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Fiscale a mun. datelor şi documentelor privind activitatea contribuabilului.De stabilire a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Braşov . din care 39.5.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.575.124 documente. ca urmare a reorganizării activităţii în cadrul Direcţiei Fiscale.943 .6 inspectori de specialitate.

00-17. .  Eliberarea situaţiilor patrimoniale şi debitelor la zi  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale.  Termenele de plată. PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SERVICIULUI IN ANUL 2011  Pregatirea şi specializarea profesională a persoanlului din cadrul serviciului prin cursuri de specialitate privind modificarile legislative si aplicabilitatea acestora.Terenuri şi spaţii concesionate/inchiriate 1 044 . OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Verificarea dosarelor fiscale in vederea eliminării dublei impuneri şi în vederea determinării bazei reale de impunere.  Vinzarea biletelor de spectacole. Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.  Eliberarea de formulare tipizate necesare a fi completate. In timpul programului cu publicul.  Vizarea fişelor de înmatriculare auto de încetare/înregistrare în evidenţele fiscale.Roluri clădiri nr. precum şi la agenţiile fiscale. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrilor de Consiliu Local în vigoare.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în str.Reclamă şi publicitate 1 406 DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULATIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele locale. 4.Impozit spectacol 24 .  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa. inspectorii dau relaţii privind:  Modul de stabilire al impozitelor şi taxelor locale.  Identificarea şi impunerea contribuabililor care deţin patrimoniu ce reprezintă bază impozabilă nedeclarată SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE Misiunea Serviciului Serviciul Urmărire si Executare Silită-Persoane Fizice si Juridice are următorul obiect de activitate: . a mijloacelor de transport sau a terenurilor.  Documentele ce sunt necesare în vederea aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. ce se anexează la declaraţiile depuse. taxelor şi a altor sume datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice.  Cota majorărilor de intârziere aplicate conform legislaţiei in vigoare.Taxa hoteliera 130 .989 . Activităţile Serviciului  Organizează activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni Centru Civic.  Asigură corespondenţa cu Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov privind stadiul încasărilor şi modul de respectare a clauzelor contractuale din contractele de concesiune Centru Civic. sau scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor.  Adaptarea programului informatic SIMTAX.Realizarea activităţii de urmărire şi executare silită a impozitelor. pentru a corespunde tuturor cerintelor serviciului şi implementarea programului informatic specific stabilirii sumelor suplimentare prin controlul fiscal. zilnic intre orele 8. conform clauzelor contractuale şi transmite modul de calcul agenţilor economici. Dorobanţilor nr. 8 017 .Roluri mijloace de transport 32 052 .  Cereri de vizare/anulare bilete spectacole  Cereri eliberare situaţii patrimoniale şi debite la zi În cadrul serviciului se gestionează: .Roluri teren 4.

înregistrează. emise de Consiliul Local.  primeşte cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele fizice şi juridice pentru cesiunea de creanţă faţă de debitori. Periodic conform prevederilor legale.  primeşte şi urmăreşte debite transmise spre executare silită. societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. cererile debitorilor persoane fizice şi juridice. taxa hotelieră) datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice. numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune directorului spre aprobare indemnizaţia acestora şi urmăreşte activitatea acestora pentru persoane fizice şi juridice  organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. taxă teren. în condiţiile legii. concesiuni. întocmeşte procesul verbal de trecere în proprietatea statului. distribuie sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii de preferinţă prevazută de lege. redevenţe.  primeşte. în ceea ce priveşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata concesiunii. În cursul anului 2010 Serviciului Urmărire şi Executare Silită . le transmite spre aprobare celor în drept. verifică şi transmite Consiliului Local Braşov.  Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor.  Asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire şi executare silită emise prin: deplasarea personală în teren (domiciliu şi/sau alte locaţii). prin emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. care solicită stingerea unor creanţe ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a unor bunuri imobile supuse executării silite şi documentaţia în susţinerea acestora. persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. informând din timp conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. împreună cu propunerile de soluţionare. taxa firmă reclamă şi publicitate. declarare a stării de insolvabilitate precum şi pe cel de scădere a debitelor pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie în perioada ulterioară declarării stării de insolvabilitate. Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele juridice Direcţiei Fiscale şi asigură comunicarea soluţiilor legale în termenul prevăzut de lege. făcând confirmarea debitelor.  Participă la inventarierea Programului Simtax de Administrare a Impozitelor şi Taxelor Locale. taxă auto. închirieri teren. după caz. întocmeşte procesul verbal de constatare.Persoane Fizice şi Juridice i-au fost repartizate spre soluţionare 60. . impozit teren. conform prevederilor legale pentru persoane fizice şi juridice. solicită evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate.  calculează cheltuielile de executare silită si actualizează majorările de întârziere pentru actele la care a primit titlul executoriu pentru persoane fizice şi juridice  aplică măsurile prevăzute de lege privind sechestrarea bunurilor. în baza deciziilor de aprobare a cererilor debitorilor. prin utilizarea serviciului poştal sau a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare.  identifică contruile în lei şi valută ale debitorilor persoane fizice şi juridice precum şi alte venituri în vederea soluţionarii executării silite.  Asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor de Director şi Hotărârilor de Consiliu Local Scurt istoric a activitaţii desfăşurate în anul 2010 Serviciul Urmărire şi Executare Silită-Persoane Fizice şi Juridice este alcătuit din 32 persoane ce au ca atribuţie colectarea impozitelor şi taxelor locale (impozit clădiri.  întocmeşte şi înaintează Serviciului Contencios documentaţia privind declararea stării de insolvenţă pentru creanţele bugetului local faţă de persoane juridice  Verifică documentaţia existentă la dosarul de executare şi o completează în vederea declarării stării de insolvabilitate.  ţine evidenţa debitorilor transmişi spre executare silită sau pentru scădere şi propune măsuri de urmărire şi încasare în termen pentru persoane fizice şi juridice. face verificări privind situaţia debitorilor dispăruţi sau identificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile pentru cei insolvabili.  pe baza conturilor cunoscute şi a veniturilor debitorilor persoane fizice şi juridice continuă procedura de executare silită.  urmăreşte realizarea creanţelor bugetului local în termenul de prescripţie. ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile (dacă este cazul). despre scăderea din termen şi propune măsuri. întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune şi le înaintează Serviciului Contencios.054 de acte şi a desfăşurat următoarele activităţi: Activitatea de stabilire a concesiunii Centru Civic  Au fost verificate 109 contracte de concesiune Centru Civic.  întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor (în acest sens) pentru persoane fizice şi juridice.

444 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi juridice.025. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII Misiune 1. conform art.001 somaţii în valoare de 44. la solicitarea agenţilor economici.468.4 din O. precum şi promovarea a 22 dosare la Legea 85/2006 privind deschiderea procedurii insolvenţei.957. din care s-a procedat la radierea ipotecii / dreptului de gaj pentru un număr de 124 de sechestre ca urmare a achitării debitelor restante în sumă de 3.137 lei pentru persoane fizice care au creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 3. Au fost calculate lunar concesiunile din Centru Civic.097 lei pentru persoane fizice. Emiterea şi transmiterea de somaţii.571/2003 privind Codul fiscal şi conform hotărârilor Consiliului local Braşov aprobate pentru fiecare an fiscal.572 lei. Serviciul Stabilire Urmărire şi Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 56 de procese verbale scădere debite pentru societăţile radiate în baza Legii 85/2006 deoarece prin Sentinţă Civilă s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului în temeiul Legii 85/2006.209. 286. s-a încasat suma de 32. am procedat la întocmirea unui număr de 665 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale.(3) şi alin.908 lei. Suma debitelor restante ale persoanelor fizice şi juridice. proprietăţi ale persoanelor juridice. Procese verbale de scădere  Întrucât la începutul anului 2010 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. alin. Sistarea popririlor  Au fost întocmite 2.  Ca urmare a bunei colaborări cu Tribunalul Braşov şi Oficiul Registrul Comerţului. nr.554.087 lei pentru persoane juridice respectiv unui numar de 6.871. Colectivul Serviciului Urmărire şi Executare Silită – Persoane Fizice şi Juridice şi-a adus contribuţia şi la inventarierea masei impozabile prin verificarea şi compararea evidenţei auto din Programul Simtax de Administrare Fiscală cu Programul înaintat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor. încasate pe anul 2010  Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită.006 popriri în valoare de 5. Soluţionează cererile formulate de către persoanele fizice.G. Soluţionează pe cale administrativă contestaţiile formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. sumă ce cuprinde debite restante datorate de persoane fizice şi juridice. Activităţi de organizare şi arhivare a dosarelor de executare  Au fost predate 961 dosare la Arhiva instituţiei cuprinzând documente arhivate pe anii 2005-2009.212 popriri în valoare de 23. Dosare de insolvabilitate  De asemenea pentru încasarea debitelor restante au fost întreprinse măsuri ce au condus la întocmirea a 102 dosare de insolvabilitate în baza OG. alin. Procese verbale de constatare a contravenţiilor  S-au debitat şi somat 15. 2. 92/2003.608 lei pentru persoane juridice şi un numar de 41. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu.186 somaţii în valoare de 11. înfiinţarea de popriri  A fost întocmit un număr de 7.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(5) din Legea nr. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.261 lei. în sumă de 10. conform art.486.042.005 de adrese privind sitarea popririi asupra indisponibilităţilor băneşti pentru persoane fizice şi juridice Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile  S-au instituit 309 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. la Bugetul Local. Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Braşov şi ale persoanelor fizice domiciliate în Municipiul Braşov. .

Codul Civil şi Codul de procedură civilă.G. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O. în funcţie de solicitări. autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată).22/1969 privind angajarea gestionarilor. Asigură arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului. .2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. . . .1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. .H. privind Codul de procedură fiscală. 6.O.472429/2010.G.Ordinul nr.G. 92/2003. .H. 11.G. nr. dar şi din alte ramuri de drept respectiv.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.H. . 9.82/1991 a contabilităţii. Asigură reprezentarea intereselor insituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (actualizată).34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 4. scanare. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 78 de contestaţii formulate pe cale administrativă. . 8.G.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. nr. .O.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . . nr.H. datoriilor şi capitalurilor proprii nr.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 7.Ordinul ministrului finanţelor nr. 92/2003. instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia. iar 39 de către persoane juridice. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. circulaţie. privind Codul de procedură fiscală. Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către conducerea Direcţiei Fiscale Braşov.Legea nr.Legea nr. nr. nr.Ordinul ministrului finanţelor nr.G. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de eficienţă energetică. .Legea nr. Asigură acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare.G. 10.Legea nr.3. la toate gradele de jurisdicţie. 5. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte achiziţiile publice.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. activitatea exercitată în cadrul Biroului Soluţionarea Contestaţiilor se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul fiscal. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor administrative şi de gestiune.571/2003 privind Codul fiscal. actualizată.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.G.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O. .Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. nr. nr.571/2003 privind Codul fiscal.G.G.Legea nr. . nr. . Activitate desfăşurată Conform competenţelor enumerate mai sus. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare. în principal a următoarelor acte normative: .554/2004 privind contenciosul administrativ (actualizată). 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. Activităţile din cadrul acestui Birou. .925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr.U. . . din care 39 formulate de către persoane fizice .Legea nr. .H. nr.H. se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice astfel: 1. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare pe cale administrativă a contestaţiilor formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. datoriilor şi capitalurilor proprii.273/2006 privind finanţelor publice locale. planul de conturi pt. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

note de şedinţă. după cum urmează: o neîntemeiate: 24.571/2003. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiei.analizarea acţiunii privind temeiurile de fapt şi de drept. precizăm că acestea au fost efectuate pentru toate actele înregistrate sau emise în cadrul biroului.05. .o contestaţie la executare a fost înaintată către Serviciul Contencios 2.o dispoziţie prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. o dispoziţie prin care s-a dispus conexarea. şi în baza H. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 35 cereri de acordare a facilităţilor fiscale. 903/22. . privind Codul fiscal.comunicarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile serviciilor cu atribuţii în punerea acestora în executare. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. nr. Referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.C. .exercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare).în cazul persoanelor juridice: . ceea ce presupune formularea de recursuri. o tardiv introduse:1 un număr de 2 dispoziţii prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. menţionăm faptul că această atribuţie a fost dusă la îndeplinire în funcţie de solicitările serviciilor.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. s-au emis un număr de 29 dispoziţii de acordare a acestor facilităţi fiscale şi un număr de 6 dispoziţii de respingere pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor stabilite prin H. . după cum urmează: o neîntemeiate:15. la toate gradele de jurisdicţie. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. o nemotivate:1.L. cereri de revizuire.- - În urma analizării acestora. . .2009.un număr de 3 dispoziţii de admitere în parte. prin prezenţa la fiecare termen. birourilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. s-au efectuat următoarele operaţiuni: .2009. concluzii scrise. 3. circulaţie.C.L. o fără obiect: 7. În urma analizării acestor cereri. o fără obiect: 12. un număr de 7 dispoziţii de admitere a contestaţiei. cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a cererilor formulate de către persoanele fizice.întocmirea actelor de procedură (întâmpinări. . operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. 364/25. În ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare. o lipsite de interes: 1 . H. republicată conf.un număr de 33 dispoziţii de respingere a contestaţiei. în baza titlului IX din O. nr.C. menţionată.o dispoziţie de admitere în totalitate. probatorii. precizăm că aferent anului 2010. s-au emis: în cazul persoanelor fizice : un număr de 27 dispoziţii de respingere a contestaţiei. 5. o tardiv introduse: 1. operaţiune ce presupune studierea legislaţiei cu relevanţă în cauza dedusă judecăţii.G. pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 126 de dosare. În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. prevăzute de Legea nr. . nr.12. etc. 4. etc).participarea la şedinţele de judecată. scanare.L. . precum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii administrativ fiscale şi nu numai.

. . În ceea ce priveşte activităţile administrative şi de gestiune.6. . respectiv: .Derulare procedură.Identificarea necesităţilor prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu/birou/compartiment din Direcţia Fiscală. . . precizăm că această activitate s-a efectuat pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie. . Biroul Soluţionări Contestaţii a procedat şi la întocmirea unor propuneri privind modificarea Legii nr. respectiv documentele care îl alcătuiesc. În ceea ce priveşte arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului la Biroul de Arhivă din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. .Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice. .preluarea şi înregistrarea facturilor.emiterea Fişei de Magazie . . când este nevoie. program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la 31. la solicitarea instituţiilor implicate în procesul de legiferare şi s-a înaintat şi o sesizare către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect analizarea oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii. Încheierea contractelor de achiziţie publică. De asemenea. 9. de exprimare a punctelor de vedere cu privire la anumite aspecte din legislaţia în vigoare. .Publicarea anunţurilor în SEAP (intenţie. Finalizare procedură. În acest sens.Cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu / birou al Direcţiei Fiscale.12. 7.571/2003 privind Codul fiscal. acestea au vizat următoarele : . În ceea ce priveşte activitatea privind achiziţiile publice precizăm că în urma întocmirii programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare în situaţiile prevăzute de lege.Întocmirea dosarului pentru fiecare achiziţie publică în parte.ţinerea evidenţei bunurilor în magazia instituţiei şi predarea lor către compartimente. note justificative). în care sunt precizate: de ce anume este nevoie. caiet de sarcini. . . a hotărârii de adjudecare. . pentru ce este nevoie. . au fost emise de către Biroul Soluţionări Contestaţii un număr de 1007 adrese. precizăm că s-a emis un număr de 7 solicitări către ministere.Asigurarea desfăşurării de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul Direcţiei Fiscale în condiţiile respectării legii. 8. Precizăm faptul că aferent anului 2010. Conform legislaţiei aferente în vigoare sau aplicat procedurile de achiziţie publică cu respectarea etapelor specifice.2010. Printre atribuţiile delegate Biroului Soluţionări Contestaţii se numără şi solicitările înaintate către diferite instituţii privind exprimarea unor puncte de vedere pentru clarificarea unor prevederi legale.Întocmirea documentaţiei pentru fiecare achiziţie în parte (fişă de date. .Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. întocmirea referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare.Întocmirea contractelor de achiziţie publică .întocmirea Procesului Verbal de Recepţie şi Constatare Diferenţe.Ţinerea evidenţei corespondenţei între compartimente şi diverşi ofertanţi Începând cu luna martie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor.Colaborarea cu serviciile de specialitate. salariaţii biroului au desfăşurat următoarele activităţi specifice: .Comunicarea rezultatului procedurii către toţi participanţii la procedură. participare).Întocmirea raportului procedurii. . .Analizarea ofertelor şi întocmirea proceselor verbale de deschidere. recepţie.Alegerea procedurii. de analiză a ofertelor şi de adjudecare a achiziţiei.Publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP . contestaţii. . în vederea aplicării în mod unitar a acestora. .Estimarea valorii contractului de achiziţie publică.Obţinerea aprobărilor pentru declanşarea procedurii. perioadă care a vizat arhivarea şi predarea tuturor documentelor înregistrate în anul 2009.

perioadele caniculare şi secetoase şi sezonul rece.gestionează şi eliberează bunuri din magazie.în vederea efectuării unor servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă – apărării împotriva incendiilor. de apă şi gaz.C. electrice. la alte unităţi. grafic de control intern pe linie de apărare împotriva incendiilor.asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor conducerii Direcţiei Fiscale cu privire la casarea şi transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acesteia.întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Fiscale. .R. întocmind documentele necesare.C. ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor.5 decizii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. privind operaţiile de primire şi de eliberare a acestora. . în termen de 24 de ore de la primire.Colaborarea cu ABMEE pentru îndeplinirea unor obiective privind procesul de monitorizare a consumurilor energetice: . de evacuare şi de intervenţie.administrează şi întreţine toate imobilele aflate în folosirea Direcţiei Fiscale. . sesizeză pompierii.pregătire pentru situaţii de urgenţă pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă tematici cu nr.8 tematici privind instructajul pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.L. pentru depistarea eventualelor erori (care se vor îndrepta cu respectarea prevederilor legale).verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor şi dotărilor. în acest sens. . 10. .ia măsuri de prevenire împotriva incendiilor. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de eficienţă energetică. .5 obligaţii ale conducătorului societăţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie. . . .obligaţii generale ale salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.S. recepţionarea şi înregistrarea în evidenţele magaziei (fişele de magazie) a materialelor şi bunurilor primite de la furnizori pe adresa Direcţiei Fiscale Braşov. termice ale instituţiei.răspunde de buna întreţinere.în caz de incendiu. bunurilor şi valorilor. . . toţi salariaţii au fost supuşi controlului medical periodic conform contractului încheiat.asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice.primirea. conducerea instituţiei şi poliţia.în vederea efectuării unor servicii medicale. PROSANO S. . deşeurile. .sistematic confruntă cu contabila de la compartimentul de resort. S-a depus documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de funcţionare la incendiu pentru sediul Direcţia Fiscală Braşov.Implementarea de măsuri de utilizare eficientă a energiei. .Realizarea bazei de date cu consumurile energetice.L. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a emis: . acestea au vizat următoarele: . S-a avizat favorabil Planul de intervenţie în caz de incendiu la sediul Direcţiei Fiscale Braşov de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. generale ale salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. conducătorilor locurilor de muncă privind prevenirea şi stingerea incendiilor. MEDISAN SERV S.efectuarea controlului intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov prin emiterea : notă de control privind controlul intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov. pe baza actelor prevăzute de lege. datele din fişele de magazie cu cele din contabilitatea materialelor. . conducătorului societăţii în domeniul protecţiei civile. . de utilizarea raţională a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar.fişa obiectivului la sediul Direcţiei Fiscale Braşov. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. . . Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a încheiat în anul 2010 contracte cu: . aflate în patrimoniul şi administrarea instituţiei.R. generale ale utilizatorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.S. S-a efectuat instructajul echipelor de intervenţie din cadrul Direcţiei Fiscale. căile de acces. În acest sens. privind tipurile de instructaj. .. . 11. .6 proceduri privind lucrul cu foc deschis. .1 – 9.

Descrierea serviciilor oferite populaţiei . Legii 31/1990. 5. funcţionarii din cadrul serviciului au fost implicaţi în acordarea de asistenţă juridică în cadrul elaborării proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere plenului Consiliului Local.810 acte din care aproximativ 60% au fost aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor. Activităţi realizate în perioada 01. rezolvarea petiţiilor depuse de contribuabili în măsura în care această rezolvare presupune cunoştinţe juridice.prin procedura de conciliere directă prev. . înscrierea instituţiei în tabloul creditorilor în situaţiile în care debitorii persoa ne juridice se aflau sub incidenţa prevederilor Legii 85/2006. 222 au ca obiect contestaţii împotriva actelor de executare. .creşterii acurateţei informaţiei . la nivelul Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcţiei Fiscale activitatea a fost structurată pe următoarele coordonate principale : 1.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţile aflate sub incidenţa Legii 85/2006. de art.01.automatizării proceselor . SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Misiune: Infrastructură informaţională performantă capabilă să susţină: . Scop .evitării duplicării datelor . restul fiind reprezentate de petiţii. Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi . 26/2001. 720¹ din Codul de Procedură Civilă .076 de dosare.răspunsuri la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice.SERVICIUL JURIDIC .2010 În cursul anului 2010.Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul: . solicitări de puncte de vedere şi altele.CONTENCIOS Misiunea Serviciului Serviciul are ca obiect de activitate principal reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti. de art.Soluţionare în mod favorabil a contestaţiilor formulate de către persoane fizice şi juridice împotriva actelor de executare emise de Direcţia Fiscală Braşov.Soluţionarea cât mai promptă a punctelor de vedere solicitate de alte servicii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. 200 de dosare la procedura de lichidare cf. reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în toate dosarele în care instituţia este parte. privind procedura insolvenţei. 3. în relaţiile cu alte instituţii şi autorităţi publice precum şi acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. În cadrul Serviciului Juridic Contencios. 2. . De asemenea într-un procent de 10 % din timpul afectat activităţilor de birou . Funcţionarii din cadrul serviciului au acordat asistenţă juridică celorlalte compartimente de specialitate ale instituţiei într-un procent de 20% din timpul de lucru.soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor pentru neacordarea facilităţilor fiscale .Soluţionarea promptă a oricăror petiţii depuse de persoane fizice sau juridice.2010 – 31. .12. Dintre acestea 582 au ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. 40 de dosare la procedura concilierii cf. La nivelul anului 2010. .Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului . 720¹ din Codul de Procedură Civilă . 4. art. asigurarea asistenţei juridice celorlaltor compartimente din cadrul instituţiei în funcţie de solicitările comunicate. au fost instrumentate pe parcursul anului 2010 un număr de 1. privind procedura insolvenţei. 720¹ din Codul de Procedură Civilă . şi 32 de dosare ce au ca obiect dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor cf.G. O.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi prin procedura de conciliere directă prev. în cadrul serviciului a fost inregistrat un numar de 5.

000) . Comp. inventarirea masei impozabile. adrese de domiciliu şi corespondenţă. PJ şi Urmărire PF.etc. prin portalul Directiei Fiscale Brasov. Registrul Agricol. CASS. prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin reţeaua de calculatoareprelucrarea acestor informaţii după necesităţiregăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse.colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date. 4. Legis. Financiar Contabil Serv.crt. Dezvoltarea Sistemului Integrat de Impozite şi Taxe SIMTAX prin :  Integrarea aplicaţiilor informatice SIMTAX – Managementul documentelor  Integrarea aplicaţiilor de managementul documentelor ale Direcţiei Fiscale şi Primăriei pentru vizualizare HCL.2010 ) majorări de impozite pentru contribuabili cu două sau mai multe locuinţe şi auto cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc  diverse exporturi din bazele de date pentru asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor. prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor . Informaţiei 2. Control acces (utilizatori. Tehn. .12. Arhivă electronică. Autorizaţii de construire şi Dare în folosinţă. Denumire aplicaţie Colectare şi centralizare date de la alte instituţii publice (Primărie . Programare / dezvoltare / implementare aplicaţii software necesare serviciilor din direcţie a. Stabilire PF.ro  Implementarea soluţiei de consultarea la distanţă a bazei de date impozite şi taxe.. 167.Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală.) Evidenţa echipamentelor informatice (modificări pentru fişe tehnice (evidenţa reparaţii.  Integrarea aplicaţiilor informatice de impozite şi taxe cu GIS Primărie  Portalul Directiei Fiscale www. situaţii încasări. liste datornici. confirmări de primire. 1.07. 3. Radieri auto.Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Scop: Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii bazându-se pe: . decizii de impunere pentru toţi contribuabilii din Braşov ( aprox. 5. pentru verificarea ajutoarelor de încălzire.dfbv. ITM. Tehn. instalări aplicaţii pe servere şi staţii client) d. fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei Activităţi realizate în perioada 1. Aplicaţii software dezvoltate de Serviciul Tehnologia Informaţiei în anul 2010 Nr. Resurse Umane Serv.01. Diverse situaţii emise : liste de rămăşiţe 2010. ore suplimentare Evidenţa achizitii publice. liste matricole. Informaţiei b. drepturi de acces.2010 1. solduri 2011. pentru instituţiile colaboratoare  Adăugarea de noi funcţionalităti în aplicatia informatică de impozite şi taxe : control fiscal. balanţe contabile. vechime. upgrade şi evidenţe licenţe) Calcul sporuri fidelitate. rol nominal unic. 100. Managementul documentelor.2010 – 31. registrul de dispozitii Evidenţa consumabilelor de tehnică informatică Beneficiar Serv. parole.  implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal cu începere de la 1. somaţii la termene pentru toţi datornicii din Braşov (aprox. fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului. pentru evidenţa parcărilor c.PJ Serv.000). alte situaţii solicitate de Curtea de conturi. evidenţa persoane fizice autorizate. SICO. insolvabilitate. SICO PS. Întreţinere / administrare pachete de aplicaţii existente : SIMTAX.

servere. INFOCET şi arhivă electronică  Operarea plăţilor existente în extrasele din trezorerie.050 somaţii persoane juridice  Activitatea de gestionare a poştei electronice dirfiscala@brasovcity. 167.839 de somaţii persoane fizice şi 9. comunicaţii  Soluţii de securitate firewall. recepţie produse/servicii. cheltuieli de executare silită  Operarea modificărilor pe contracte concesiuni şi a modificărilor rezultate în urma actelor de control fiscal  Scanarea documentelor serviciului şi ataşarea lor în arhiva electronică  Arhivarea documentelor din cadrul serviciului 7. precum şi depanările curente ale acestor programe.000 de decizii de impunere persoane fizice şi juridice  Activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu si-au achitat datoriile la bugetul local prin afişarea somaţiilor pe site-ul Directiei Fiscale www. devirusare  Urmărire contracte în derulare pentru service tehnică informatică  Inventarierea tehnicii de calcul din cadrul instituţiei  Extindere reţea în sediul nou achiziţionat . întreţinere/testare servere şi baze de date. parole de acces. achiziţii publice. Implementare. dispozitive periferice) şi întreţinere/ reparare a celor existente  Evaluarea tehnicii de calcul şi înlocuirea celei uzate  Elaborarea caietelor de sarcini (achiziţii produse. Au fost emise şi trimise cca. mandate poştale. CSSM) Descrierea serviciilor oferite populaţiei  Activitatea de informare si plata eletronica on line prin aplicatia de Impozite si Taxe de pe site-ul primariei www. intranet. în vederea ataşării lor în arhiva electronică 2.  Activitatea de informare prin infochioşcurile amplasate în sediul Direcţiei Fiscale şi la agenţiile fiscale  Activitatea de informare prin trimiterea deciziilor de impunere la începutul anului. antivirus  Urmărire contracte în derulare Internet. materiale consumabile şi înlocuirea lor în cele mai bune condiţii  Propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe servicii 6.ro (1140 email-uri) . reţea metropolitană şi securitatea sistemului informatic al Direcţiei Fiscale  Administrarea serviciilor Internet. Dotare cu echipamente noi (sisteme de calcul.  Depanări soft şi hard de nivel mediu. Validarea şi verificarea documentelor scanate în cadrul Direcţiei Fiscale. SIMTAX Concesiuni. Activităţi în diverse comisii în cadrul Direcţiei (de inventariere.ro şi dirfiscala@dfbv. chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice  Operarea restituirilor. servicii)  Asigurarea cu piese de schimb. Au fost procesate 222 de cereri de înregistrare în sistemul electronic de impozite şi taxe. instalare şi configurare sisteme de calcul 5. compensărilor persoane juridice. administrare şi întreţinere a reţelelor de calculatoare locale  Administrarea reţelelor – utilizatori.ro. Întreţinerea infrastructurii de comunicaţii. 3. comunicaţii 4. intranet.dfbv.ro şi expedierea lor la destinatari.brasovcity. Asistenţă tehnică acordată serviciilor din Direcţia Fiscală  Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează. Au fost emise 90.e. Activităţi de operare şi verificare în baze de date SIMTAX. casare. salvare de baze de date.

23. Intocmeşte balanţa de verificare pentru venituri. Intocmeşte notele de fundamentare pentru venituri pe clasificaţia bugetară. prin estimarea cheltuielilor de personal în baza statului de funcţii şi a cheltuielilor materiale în baza costului estimativ în cazul utilităţilor şi a necesarului de formulare tipizate. Intocmire şi expediere către contribuabili decizii pentru restituiri şi compensări sume. Elaborează bugetul de venituri pentru municipiul Braşov. amortizarea şi casarea mijloacelor fixe. note de transfer si bonuri de consum. cheltuială salarială). 14. verificarea şi păstrarea tuturor operaţiilor patrimoniale. Înregistrarea cronologică şi sistematică.  52 declaraţii privind salarile către Bugetele de stat. Activitatea serviciului 1. Organizează şi conduce activitatea în casierie atât la sediul central cât şi la Agenţiile Fiscale de pe raza municipiului Braşov. Verifică zilnic documentele emise de către angajaţii cu atribuţii de casier. Operaţiuni contabile privind activităţile de executare silită. 2. Întocmirea dărilor de seamă contabile pe cheltuieli (balanţa şi bilanţ). Întocmeşte răspunsuri către cantribuabili cu privire la solicitări eliberare duplicate după plăţile efectuate prin casierii.  109 dispoziţii de plată/încasare. consum lunar carburanţi. prin rapoartele generate de programul de impozite şi taxe locale. NIR.  operarea extraselor de bancă zilnic  25 deconturi cheltuieli.  60 state de plată. Verifică extrasul de cont pe cheltuieli şi venituri. Elaborează documentaţia pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului la venituri şi cheltuieli. 10. Asigură şi verifică întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind operaţiunile de restituire şi compensare. 12. contului de execuţie şi situaţiilor prezentate de serviciul informatic. 7.  106 adeverinţe de salariu. 5. 4. Asigură corespondenţa pe probleme financiar – contabile cu instituţiile abilitate 13. concordanţa dintre suma de pe borderou şi suma depusă. Acordarea de vize CFP pentru cheltuieli si venituri. Rezultate: Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Financiar Contabilitate privind înrregistrarea cheltuielilor şi plata salarilor s-a concretizat în:  9204 note contabile (extrase de banca. 24. declaraţii lunare. 20. Elaborează bugetul de cheltuieli al instituţiei. Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile conform extraselor de cont. prelucrarea. plăţi şi viramente salarii. 17. Întocmeşte situaţia încasărilor lunar. 16. consumului de birotică şi alte cheltuieli de funcţionare.  17 ordine de deplasare. 8.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Misiunea Activitatea de execuţie bugetară a bugetului propriu de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov şi contabilizarea veniturilor pentru bugetul local . Intocmirea balanţelor lunare pentru cheltuieli. 9.  1185 ordine de plată. 18. 11. 6. 19. registrul de casă. 3. 21. Întocmire ordine de plată şi operaţiuni de decontare bancară pentru cheltuieli. 15. Întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuieli şi anexele pentru investiţii. Întocmirea situaţiilor privind execuţia bugetară pentru venituri. venituri fiscale şi nefiscale. . Intocmeşte balanţe contabile lunar la venituri. Obiective Efectuarea operaţiunilor bugetare şi a plăţilor din buget cu respectarea legislaţiei în vigoare. Calcul. Acordare vize CFP pentru contracte de achiziţii. 22.

instruirea şi administrarea personalului. recrutarea. 1851 adeverinte dovada de plata Arhivat 241 dosare documente. integrarea socială a noilor angajaţi.579. asigurarea unui personal calificat.F. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE                 Prelucrarea actelor zilnice Indosarierea actelor Compartimentului Resurse Umane Intocmirea şi evidenţa fişelor de post Intocmirea şi eliberarea adeverinţelor Procedura deduceri personale Verificarea aplicaţiei Managementul Documentelor Completarea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de serviciu Pregătirea şi perfecţionarea profesională Verificarea.) .279 mii lei. Obiective: Obiectivul managementului resurselor umane constă în dezvoltarea şi administrarea politicilor şi programelor referitoare la asigurarea unei structuri organizaţionale eficiente. introducerea datelor şi evidenţa concediilor de odihnă Evidenţa primelor de concediu Verificarea şi Evidenţa orelor suplimentare Verificarea şi Evidenţa concediilor medicale Intocmirea pontajului lunar Evidenţa intrări/ ieşiri pe poarta de acces a instituţiei Verificarea şi Evidenţa condicilor de prezentă Organizare şi desfăşurarea concursurilor de recrutare de personal .  contabilizat extrase de bancă zilnic.  în anul 2010 s-a verificat concordanţa dintre balanţa analitică şi balanţele analitice privind creanţele bugetare.  întocmirea deciziilor de restituire în număr de 1.  Arhivare documente 2008 Activitatea de casierie Rezultat: În anul 2010 au fost întocmite:  6.  întocmirea deciziilor de compensare în număr de 1.  înregistrat note contabile rezultate în urma operaţiunilor de compensare şi restituire în număr de 4080.    20 situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal.371. 3 cutii mandate poştale şi 159 chitanţiere. precum şi justificarea platilor neefectuate. a posturilor pe care le ocupă. aplicarea unui tratament echitabil cu posibilităţi de promovare a salariaţilor. clasificarea şi evaluarea lor.F.  ordinele de plată întocmite în anul 2010 au fost în număr de 2.446 operaţiuni în Registrul de casă.  Verificare chitanţe anul 2009 şi arhivarea acestora COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea: Obiectul managementului resurselor umane îl constituie emiterea de decizii şi note interne ale Directorului. selecţia.  1.P.274 decizii de restituiri sume încasate eronat.842 mii lei. starea de spirit pe care aceştia o manifestă. serviciile sociale de care au nevoie salariaţii. realizat în procent de 106 % raportat la bugetul aprobat în valoare totală de 171.414. remunerarea pe care trebuie s-o primească. asigurarea calitaţii serviciilor.P – cheltuieli.1417 operaţiuni prezentate la viza C. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv (C. Întocmit lunar planificări pentru plata facturilor si salarilor. Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Contabilitate privind gestionarea şi evidenţierea veniturilor s-a concretizat în:  evidenţierea încasărilor în valoare totală de 182.

Calcul şi Evidenţa vechimii în muncă a angajaţilor instituţiei Completarea carnetelor de muncă Intocmirea de referate . de la cetăţeni. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ 1.000 de persoane au primit informaţii cu privire la probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Indicator de performanţă:  toti cetăţenii care solicită asistenţă la Centrul de Informaţii Cetăţeni să primeasca informaţiile solicitate sau atunci când informaţia solicitată depăşeste competenţa structurii de asistenţă să fie îndrumaţi către inspectorul de specialitate sau către instituţia competentă să le soluţioneze problema. Asigură primirea. note interne Comisia de disciplină Evidenţa personalului suspendat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani Evidenţa delegări/ mutări temporare ale personalului în cadrul altor servicii/ birouri Verificare. agenţi economici (declaraţii stabilire impozit clădiri şi teren persoane fizice şi juridice.163 cereri şi acte. înregistrarea şi repartizarea în timp util a actelor  informarea corectă a tuturor cetăţenilor care solicită asistenţă la Direcţia Fiscală Braşov  expedierea promptă a corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov  evidenţa clară şi operaţională a dosarelor din arhivă PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI SINTEZĂ. restituiri şi compensari sume. radieri clădiri şi terenuri. poşta electronică. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ Misiune:  asigurarea circulaţiei optime a actelor (intrări-ieşiri) în cadrul Direcţiei Fiscale Braşov  asigurarea informării corecte a cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe  asigurarea expedierii în timp util a corespondenţei  gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov Obiective:  primirea. instituţii. declaraţii stabilire taxa publicitate.                       Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în clasă/ promovare în grad Promovarea funcţionarilor publici Verificare.L Buget BIROU SINTEZĂ. dobandiri şi radieri auto. decizii. procese verbale de constatare a . înregistrarea . centralizare şi Evidenţă evaluare personal Acordare de consultatţii. prin poştă.  să existe formulare pentru toate tipurile de cereri şi declaraţii 2. direct prin Registratură şi Agenţii Fiscale. curieri. Centralizarea şi Evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese Responsabil arhiva RU Raportarea ANFP privind modificările de personal Raportare către Direcţia Judeteană de Statistică Registru de evidenţă al funcţionarilor publici Evidenţa decalare program Consilier etic Evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici Dosarul profesional al functionarilor publici Program SICO salarii State de personal Plan de ocupare al funcţiilor publice H.repartizarea spre soluţionare a tuturor cererilor şi documentelor care intră în Direcţia Fiscală Braşov. Informarea şi asistarea cetăţenilor pe probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat: aproximativ 350. cereri de scutire de impozit. Rezultat:  480.C. Verificarea.

Urmăreşte descărcarea corectă a tuturor documentelor în programul de management al documentului şi ia măsuri pentru realizarea corectă de către toate serviciile. compartimentele de specialitate . personal.6 al. în ziua prezentării.795 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală -pf au fost înregistrate  aproximativ 40. ca utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor. conform art. pf şi pj. Rezultat:  s-au arhivat ( legat. cereri pentru utilizarea sistemului electronic de plata a impozitelor. conform legii. 8. Indicator de performanţă:  înregistrarea şi repartizarea oricarei cereri sau act prezentat la Direcţia Fiscală Braşov şi la Agenţiile Fiscale. Rezultat: toţi angajaţii instituţiei au primit asistenţă şi consultanţă.000 roluri ale contribuabililor au fost analizate în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală pf  s-au eliberat toate certificatele solicitate  s-au descărcat toate certificatele eliberate sau expirate şi predate pentru îndosariere la Serviciul Stabilire impozite şi taxe pf  s-au arhivat borderourile de predare primire a cererilor pentru certificate de atestare fiscală pf  s-au predat la Serviciul Stabilire impozite şi taxe – PF 21. decizii de impunere) şi alte documente au fost înregistrate la Registratură. somatii. a acestei activităţi. verificat. pe baza de cerere depusă la centrul de informaţii cetăţeni Rezultat: s-au înregistrat pe loc aproximativ 179 de utilizatori ai sistemului electronic de plată a impozitelor pf şi pj Indicator de performanţă: înregistrarea pe loc a cererii şi eliberarea codului PIN pe loc solicitantului. citaţii. pe loc. contestaţii.Asigură evidenţa. pe baza solicitării. a programului de management al documentului. verificarea situaţiei fiscale. notificari privind declansarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. popriri. cereri pentru eliberarea cerificatelor de atestare fiscală.Asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru folosirea corectă de către angajaţii Direcţiei Fiscale.795 cereri eliberate sau clasate Indicator de performanţă: verificarea cu atenţie a situaţiei fiscale a solicitantului astfel încat să nu existe cereri nesoluţionate sau amânate şi eliberarea certificatelor numai pe baza de act de identitate sau procură notarială. recomandate.  nu vor exista acte neînregistrate care să circule în cadrul Direcţiei Fiscale  cererile şi celelate acte înregistrate să fie predate serviciilor de specialitate numai pe bază de borderou 3.contravenţiei. referitor la folosirea programului de management al documentului Indicator de performanţă: utilizarea cu usurinţă şi corectă a programului de management al documentului 7.Asigură înregistrarea. Asigură primirea. Centrul de Informaţii Cetăţeni şi Agenţiile Fiscale. publicaţii de vânzare. Rezultat: s-a verificat lunar situaţia documentelor expirate Indicator de performanţă: să nu existe neclarităţi în circulaţia documentelor din programul de management al documentului şi să nu existe acte expirate la sfarşitul fiecarei luni.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor aprobata prin Legea nr.cu confirmări de primire  s-au descărcat toate actele expediate prin aplicaţia informatică. 6.183 plicuri simple. Indicator de performanţă: expedierea să se efectueze în maxim 2 zile de la primirea adreselor 4. să se realizeze pe loc.233/2002 Rezultat:  s-au expediat 252. înregistrarea şi eliberarea certificatelor fiscale-persoane fizice Rezultat:  21. Asigură expedierea corespondenţei către solicitanţi persoane fizice şi juridice şi asigură evidenţa tuturor expediţiilor. păstrarea/conservarea.4 din OG nr. pe baza actului de identitate 5. preluat pe baza de inventar în depozit) 2824 dosare  s-au reconstituit 699 dosare vechi . folosirea şi selecţionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov. în baza borderourilor  s-au repartizat către compartimentele aparţinătoare şi înregistrat în condici toate confirmările de primire şi retururile.

. Asigură preluarea apelurilor telefonice către Direcţia Fiscală între orele 16.Asigură eliberarea pe baza cererilor.000 lei.00 Rezultat: au fost preluate toate apelurile telefonice din acest interval de timp ( în medie 4 apeluri /zi) Indicator de performanţă: preluarea tuturor apelurilor telefonice între orele 16. certificatelor şi extraselor de pe documentele din arhiva Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat:  s-au efectuat răspunsuri la 207 cereri de efectuare copii dosare arhivă  s-au cautat in arhiva 562 dosare fiscale din care s-au gasit 543  au fost cercetate în arhivă aproximativ 800 unităţi arhivistice pentru căutarea dosarelor fiscale ale căror copii au fost solicitate  s-au efectuat aproximativ 543 copii dosare fiscale Indicator de performanţă: formularea de răspunsuri la toate cererile prin care se solicită copii ale documentelor în termen de 30 zile 10. prin utilizarea aplicaţiei informatice de management al documentului  Evidenţa tuturor documentelor expediate prin poştă pe baza de borderouri  Evidenţa documentelor păstrate în depozitul de arhivă CHELTUIELI pentru prestaţiile poştale: 678.00 – 17.Indicator de performanţă: toate dosarele din arhivă să fie păstrate în condiţii corespunzătoare şi să fie operaţionale 9. a copiilor.00 EVIDENŢE păstrate în cadrul Biroului Sinteză. Analiză şi Registratură  Evidenţa tuturor documentelor intrate/ ieşite sau întocmite pentru uzul intern din Direcţia Fiscală Braşov precum şi circulaţia acestora până la descărcarea finală.00-17.

 asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local. stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică al municipiului Braşov. conform legii. în cel mai scurt timp posibil. explozii. la solicitarea cetăţenilor. protecţia mediului înconjurător. pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice.  creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de DPC Bv. a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică.  acţionarea împreună cu poliţia. pompierii. accidente. jandarmeria.  participarea la asigurarea măsurilor de ordine.DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ BRAŞOV I. epidemii. manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local.  asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice. stabilite prin lege. împreună cu organele abilitate. prin optimizarea şi modernizarea managementului instituţiei. în condiţiile stabilite prin regulament.  prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale. cu ocazia adunărilor publice.  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. avarii.  creşterea siguranţei cetăţeanului. în limitele legii.  comunicarea. după caz. rezolvarea unor cazuri sociale.  însoţirea. precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local.  intervenţia. la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii.  apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. . a criminalităţii şi infracţionalităţii stradale. stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora. a zonelor comerciale şi de agrement. a pazei obiectivelor de interes public şi privat la nivelul municipiului Braşov . la asigurarea fluenţei traficului rutier. calamităţi naturale şi catastrofe.  controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere. prinderea unor făptuitori. altele decât cele stabilite în competenţa sa.  participarea. pentru aplanarea stărilor conflictuale. altele decât cele cu caracter penal. OBIECTIVE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut drept scop îndeplinirea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice precum şi de creştere a eficienţei pazei bunurilor şi valorilor de interes public şi privat. MISIUNE  Asigurarea ordinii şi liniştii publice. a uniăţilor şcolare. II. III. hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului. ACTIVITĂŢI Principalele activităţi desfăşurate în anul 2010 de poliţiştii comunitari braşoveni :  asigurarea ordinii si liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică. curăţenia localităţilor. mitingurilor. precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente. industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă.a funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local. despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice. protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege. precum şi pentru faptele care afectează climatul social. comerţul stradal. sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii. elaborat de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov şi aprobat de către Primarul municipiului Braşov cu avizul consultativ al Poliţiei municipiului Braşov. organelor abilitate a datelor cu privire la aspectele de încălcare a legii. prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal. a pieţelor. asigurând protecţia acestora şi prevenind orice acte de tulburare a ordinii publice. cu următoarele obiective de realizat:  asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică . conform planului de pază si ordine publica.  verificarea şi solutionarea.  asigurarea supravegherii parcărilor auto. cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie.

în cuantum de 70.) .P.Zona Rulmentul – Triaj . 3 . nr. în anul 2010 agenţii comunitari braşoveni au constatat un număr de –7. în scopul concentrării eforturilor în direcţia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.nr. cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie Comunitară.130 lei . au încredinţat părinţilor sau instituţiilor de ocrotire un număr de 8 minori. în cuantum de 46.  H.L. şi COMPREST S. care au avut ca scop:  supravegherea unor zone în care au fost efectuate lucrări de modernizare carosabil / trotuare . au aplanat 583 stări conflictuale.  H. în anul 2010.C. În data de 5 august 2010. ş.268/2008 – privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din municipiul Braşov. 2 . în cuantum de 43. nr.  H. prin care.A.L nr. cu un număr de 223 sancţiuni.C. în cuantum de 257.859 persoane. carosabil 47 acţiuni.201/2006 – privind Procedurile de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al municipiului Braşov. Din punct de vedere statistic. în mod direct. nr. în cuantum de 102. au verificat un număr de 3.  Legea nr.243/2008 – privind Regulamentul referitor la eliberarea permiselor de Liberă Trecere pe străzile din municipiul Braşov.  B. .Zona Noua – Răcădău . obiectivelor şi valorilor. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor. cu un număr de 970 sancţiuni.a.P.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia producerii unor accidente de circulaţie 7 acţiuni. În paralel cu activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi linişte publică şi de pază a bunurilor.12/1990 .nr.nr.  B.referitoare la activităţi comerciale ilicite.a.550 lei.L. De asemenea. ş.P. 4 . 1 .950 lei .L.O.  asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole artistice. agenţi de la Poliţia Naţională.360 lei . cu un număr de 2120 sancţiuni. REZULTATE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut în structură un număr de 5 (cinci) birouri de ordine publică cu următoarele zone de competenţă :  B. ş. cu un număr de 789 sancţiuni.C.251/2005 – privind sistemul de parcare din municipiul Braşov. au fost executate şi în anul 2010.Zona Centrul Vechi – Centrul Civic. cu un număr de 610 sancţiuni. manifestări sportive. surprinse în flagrant. în special a celor comise în stradă. 5 .un număr de 72 persoane..P.55 acţiuni. sediile Birourilor de Ordine Publică ale D.Braşov au fost mutate în locaţiile Secţiilor de Poliţie. nr.075 sancţiuni contravenţionale. a ordinii şi liniştii publice. cu un număr de 847 sancţiuni. (Anexa 3) IV. ca urmare a diversificării formelor de manifestare a fenomenului infracţional coroborat.C.  efectuarea unor acţiuni în colaborare cu instituţii ale Administraţiei Publice Locale şi alte instituţii (de exemplu : pe parcursul anului 2010.450 acţiuni. au soluţionat 827 sesizări adresate prin Dispeceratul 954.P. în timp ce comiteau diverse infracţiuni. agenţi din cadrul D. poliţiştii comunitari au legitimat un număr de 11.C. nr.O.  H.la acţiuni de supraveghere a locurilor de amplasare a rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a semnat un Protocol de Colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov.  H. în cuantum de 269. Din dispoziţia ministrului de interne şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu Poliţia municipiului Braşov.A. care au un impact direct asupra siguranţei comunităţii precum şi a realizării unei mai bune acoperiri a teritoriului din competenţă.  B.d.C. patrulări în zonele de responsabilitate ale Birourilor de Ordine Publică – Poliţia Comunitară şi ale Secţiilor de Poliţie.din care au fost achitaţi 195. cu deficitul de personal din structurile de ordine şi siguranţă publică de la nivelul celor 5 secţii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov. s-au concretizat în constatarea în anul 2010.627/2007 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare.226 lei.  B. a unui număr de 52 fapte infracţionale.Braşov au participat. împreună cu inspectori din cadrul societăţii de salubrizare URBAN S. ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor .351 persoane fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale de comercializare a produselor.P.P. precum şi a persoanelor dispărute.m.L nr. cu un număr de 776 sancţiuni.O. în cuantum de 104.588 acţiuni.Braşov au desfăşurat un număr de 1. Rezultatele pozitive ale acestor patrulări efectuate în municipiul Braşov. efectivele D.O. .C.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia efectuării unor lucrări de modern.Zona Bartolomeu – Stupini.Zona Carfil – Astra.C.600 lei.O. ponderea deţinând-o încălcarea prevederilor următoarelor acte normative :  Legii nr.500 lei . scăpaţi de sub supraveghere.a. 61/1991 – privind normele de convieţuire socială.000 lei. în cuantum total de 938.P.250 lei .753 acţiuni.

contribuind. V. sancţionarea celor care au încălcat prevederile actelor normative.„ Falprev – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” – . după cum urmează :  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: „ Grundvig Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei” în derulare şi în cadrul căruia a fost încheiat un Contract cadru de parteneriat pentru desfăşurarea unor activităţi privind prevenirea recidivei în municipiul Braşov şi în zona adiacentă acestuia. pe parcursul anului 2010 au fost pregătite documentele pentru Proiectul Poliţiei Locale Valencia / Spania. permanent. discuţii cu elevii problemă. împreună cu structurile de specialitate ale M. Polițiștii găsiți vinovați au fost sancționați disciplinar. Comisia de Disciplină a D. cazuri care au fost prelucrate şi cu întregul efectiv din subordine.I. o verificarea respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice. în vederea demarării programelor de formare iniţială. prevenirea violenţei în şcoli şi cartiere”. şi atribuţiile Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. operatorii economici.Ponderea infracţiunilor constatate. prilej cu care au fost abordate aspecte legate de ordinea şi liniştea publică. şi modalităţile de rezolvare ale acestora. a avut în cercetare un număr de 11 agenţi de poliţie pentru săvârşirea unor fapte ce puteau constitui abateri disciplinare. S-a insistat pe întărirea legăturilor preşedinţii de asociaţii.P. Bv.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale. instruirea elevilor şi cadrelor cu privire la modalităţi de apărare împotriva faptelor antisociale. astfel. distribuite pliante şi fluturaşi cuprinzând coordonatele de contact ale Birourilor de Ordine Publică. în aceste instituţii. Bv. cu durata de 3 luni . pretabili la comiterea unor fapte de corupţie. O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.P. care pot furniza date importante privind persoanele pretabile la comiterea de infracţiuni şi contravenţii. distribuirea de pliante şi fluturaşi.  Proiectul Asociaţiei Metropolitane Braşov: „Safeland” – Proiect de prevenire a criminalităţii la nivel local. în care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov este partner alături de alte şase ţări europene.a. spargeri de locuinţe ş. protecţia mediului. respectiv curăţenia faţadelor. în număr de 30. ocazie cu care au fost analizate problemele de ordine publică existente.579 mii lei Cheltuieli ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. în special abaterilor de la etica profesională. dar şi infracţiuni cu violenţă. Au fost. siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. evidenţa populaţiei . disciplina în construcţii şi afişaj stradal. o specializarea poliţiştilor locali în domeniile : circulaţiei pe drumurile publice. ale poliţiştilor locali . Activitatea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov a avut ca obiect şi realizarea unui număr de 45 întâlniri cu conducerile a unui număr de 37 instituţii de învăţământ din zona de competenţă. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate.C. prilej cu care au fost prelucrate acte normative. susţinute din fonduri europene. a locurilor de depozitare a diferitelor VI. stabilindu-se de comun acord cu conducerile acestor instituţii măsuri pentru prevenirea şi combaterea neregulilor. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a participat la şedinţele de lucru desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte aflate în curs de derulare.Braşov. cât şi cu privire la persoanele recidiviste. în ceea ce priveşte situaţia copiilor străzii. În anul 2010. precum şi principalele norme privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza mun. actele de violenţă din incinta sau imediate apropiere a şcolilor. activităţi comerciale. cu cadrele şi elevii de la unităţi de învăţământ. aprobat de Comisia Europeană: “HERA – Îmbunătăţirea Managementului de Poliţie referitor la Violenţa Domestică”. combaterii corupţiei interne. În acest sens au fost purtate discuţii cu agenţii din cadrul instituţiei. De asemenea. măsuri ce au constat în întâlniri ale reprezentanţilor Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. SITUAŢIA Venituri/Cheltuieli Venituri ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. tâlhării.  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: . totodată. Pe parcursul anului 2010. la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea în societate a foştilor condamnaţi. o deţin infracţiunile de furt .  De asemenea.L. principalele atribuţii ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.  în baza Legii nr. persoanele fizice şi juridice .A. se vor avea în vedere următoarele: o stabilirea cadrului organizatoric. Direcţia Poliţia Comunitară a fost în contact permanent cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. .579 mii lei Bugetul pe anul 2010 a fost cheltuit în procent de 100 % Propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii desfăşurate de D.. agenţii din cadrul Direcţia Poliţia Comunitară au participat la întâlniri cu preşedinţi ai Asociaţilor de Proprietari.

 asigurarea măsurilor organizatorice. a parcărilor.  creşterea ponderii studiului individual în creşterea nivelului de competenţă profesională .  consolidarea legăturii între aspectul teoretic al pregătirii profesionale şi realitatea practică din teren. a anexelor gospodăreşti. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  reevaluarea atribuţiilor funcţionale. de rezistenţă la efort prelungit şi de utilizare a unor procedee de autoapărare în scopul rezolvării eficiente a tuturor situaţiilor operative. o urmărirea dezvoltării ordonate a comerțului stradal și desfășurării activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat . necesare unei prezenţe cât mai bune la formele de pregătire profesională lunară a agenţilor de poliţie .materiale. în poligon.  organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. a rigolelor. reformularea procedurilor şi a modalităţilor de lucru corespunzătoare mutaţiilor intervenite în situaţia operativă. 97/2005 privind evidenţa.  creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în teren . domiciliul.  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor fizice. în condiţii cât mai apropiate de situaţiile tactice. cu modificările şi completările ulterioare. 37 alin. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  perfecţionarea şi diversificarea planurilor şi tematicilor de pregătire. în condiţiile legii . 290/2005. a căilor de acces. inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. a trotuarelor . . (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. parcarea autovehiculelor şi accesul interzis şi dispunerea măsurilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar . a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi . concrete ce ar putea să apară în teren. a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează. o verificarea normelor privind lucrările de construcţii şi stabilirea măsurilor necesare întrării în legalitae. punând accent pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu . staţionarea.  continuarea cooperării cu alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii şi criminalităţii .

SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 7. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 16. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 6. SERVICIUL CONTABILITATE. COMPARTIMENT JURIDIC 14. FINANCIAR. BIROU ADMINISTRATIV 11. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 13. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE 4. COMPARTIMENT PROGRAME. COMPARTIMENT CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 3. INFORMARE CETĂŢENI 15. COMPARTIMENT SSM.DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE 1. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL 2. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17. BUGET 10. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 5. PSI 12. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 8. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST . SERVICIUL RESURSE UMANE 9.

. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii. 4. . 3. Identificarea unor persoane sau categorii de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială. cursuri de zi. . modificată şi completată prin Legea 276/2010.aplicarea prevederilor H. .G. pe locuri vacante comunicate de către agenţii economici – în parteneriat cu A.M. II.G. potrivit legii şi obiectivului de activitate al serviciului. cărbuni sau combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  alocaţia de susţinere a familiei. Aplicarea măsurilor active pentru creşterea şanselor de ocupare pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social prin sprijinirea repartizării în muncă.F. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”. 2. 1.aplicarea prevederilor H.G. reglementate de legile specifice aplicate în cadrul serviciului – în termenele legale şi corect. Acordarea tuturor prestaţiilor şi serviciilor sociale. 57/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a O.1. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. privitoare la acordarea prestaţiilor sociale specifice:  ajutor social  ajutoare de urgenţă  ajutoare pentru încălzirea cu lemne.aplicarea prevederilor Legii 321/ 2001 privind derularea programului de acordare gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern.aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.O. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL I.J. Braşov . Atribuţii principale . studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat.aplicarea prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

inapte de muncă dat.M. mediu Actualizarea bazei de date inform.III. pe baza documentelor-nr.soc.J.mediu) Analiza dosarelor care au în comp..nr. copii cărora li s-a stab. mediu Analiza dosarelor care au în componenţă pers. cu afecţiuni pe baza cărora au fost scutite de ef. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. (nr.orelor în folosul comunit.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Participarea la activităţi în parteneriat cu alte instituţiiA.O.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. Solicitări scrise către benef iciari pt. 26680 48760 46230 45770 51980 33120 0 0 5 0 0 4 1 0 3 0 0 3 3 0 2 1 0 4 26910 0 0 4 9660 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 3 289110 19 1 42 21 3 4 4 5 5 5 13 14 14 16 17 17 10 22 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 7 24 25 15 75 DA 1 17 52 15 74 18 86 21 68 18 63 15 62 DA 1 15 66 DA 1 18 72 DA 1 15 69 DA 1 15 60 DA 1 15 66 DA 1 17 68 DA 12 26 27 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 .F. Activităţi desfăşurate în anul 2010 I Nr crt Indicatori/lună II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 17 18 19 20 Alocaţii nou născuţi-lei Petiţii sosite şi soluţionate Contestaţii Nr.mediu) Analiza creditorilor la aj. sau nu pensia de întreţinere – nr.

mediu Consiliere public – nr.Nr crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 Nr. incetate – întocmirea documentaţiei – nr. reluate. Nr. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr.mediu persoane Alocaţii nou născuţi-nr.beneficiare Aj.cereri noi înregistrate Nr.(mediu) pers.încălzir e lemne-lei Ajut.mediu anchete sociale efectuate Nr. dosare suspendate. mediu Ajutoare sociale plătite –sumelei Ajutor mediu lunar-lei/fam. urgenţă – lei Ajutoare urgenţă număr Ajutoare înmormântare –lei Documente eliberate la cerere –nr.ajutoare plătite Nr. 4 37 8 122 130 5 25 6 122 128 4 27 8 126 139 6 44 11 129 140 4 35 8 121 141 4 33 4 125 143 4 22 6 122 138 5 20 14 120 138 5 32 8 123 138 9 26 10 134 138 4 16 10 128 143 14 15 8 129 145 68 28 101 1501 139 17 13 20 20 19 11 14 14 14 12 16 17 16 7 18914 155 227 174 0 0 0 324 1328 116 18781 154 222 116 0 0 0 362 1297 212 19592 19130 148 232 0 0 0 0 402 1217 199 19191 159 232 0 0 0 300 418 1280 226 20331 163 231 0 0 0 0 450 1225 144 19972 164 230 0 5000 1 0 280 1310 117 18651 155 228 0 0 0 0 357 1363 42 19251 157 222 0 0 0 0 27 312 0 20967 156 235 0 0 0 0 36 274 0 20579 161 230 870 0 0 0 23 326 0 20307 157 237 0 0 0 0 32 287 0 235666 157 230 1218 5000 1 685 258 960 1257 8 9 155 225 58 0 0 385 382 1305 201 10 11 12 13 14 15 16 . modificate.dosare aprobate Nr.

munca în fol. Benef. de benef de aj. Socialangajati Activ. Adrese către alte instituţii Adrese AJOFM pt. sprijin incadrare pt benef. care s-a intervenit la AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca Nr.mediu benef. de aj. benef. a-si gasi un loc de munca Emitere disp acordare trusouri pentru nou-născuţi Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi lei Analiza creditori alocatii nou nascuti-nr. de aj. beneficiari de aj. Social Nr.soc. Social pt.comun. mediu Analiza creditori trusou – nr. de aj. social pt.Nr crt 28 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 29 30 31 Verificarea pe teren a modului cum e efect.mediu 21 31 39 40 42 53 9 1 1 1 1 1 20 17 2 15 2 16 2 15 2 13 2 10 4 1 0 2 1 12 1 4 0 5 0 3 0 113 16 2 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 16 32 33 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 34 35 36 37 102 219 221 191 215 165 89 13350 113 179 44 6600 106 216 0 0 107 209 0 0 93 214 0 0 87 210 0 0 83 234 1246 186900 108 203 15300 32850 33150 28650 32250 24750 130 177 115 178 111 194 117 211 116 216 121 200 .nr. comune cu AJOFM de consiliere a persoanelor apte de munca.

208/1997 privind cantinele de ajutor social – în termenele legale şi corecte. 4.ajutoare plătite Nr. III. persoanelor care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social pentru a-şi ridica porţia de hrană. Consilierea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social cât şi a solicitanţilor de servicii sociale în vederea găsirii de soluţii. Acordarea serviciilor sociale. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr.acordarea a două mese. mediu Ajutoare sociale plătite –sume-lei Ajutor mediu lunarlei/fam. 5. Implicarea personalului în atragerea de sponsori şi donatori. 208/1997. în conformitate cu Legea nr. de persoană. potrivit legii cât şi obiectivului de activitate al compartimentului. . pentru a găsi soluţii de a depăşi situaţia prezentă şi a ieşi din situaţia de dificultate economico-socială.dosare aprobate Nr. prin suplimentarea de pachete. reluate. incetate – întocmirea documentaţiei – nr.informarea şi consilierea beneficiarilor şi solicitanţilor serviciilor sociale. zilnic. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. aflate în dificultate. COMPARTIMENTUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I.acordarea de servicii cu caracter primar persoanelor din Municipiul Braşov. Nr crt 1 2 3 4 5 Activităţi desfăşurate în anul 2010 Indicatori/lună I 5 18 5 79 II 6 10 6 84 III 4 33 4 80 IV 4 20 4 81 V 4 22 4 82 VI 7 18 6 77 VII 7 16 7 81 VIII 3 5 3 79 IX 3 25 3 80 X 3 12 3 76 XI 5 15 5 77 XII 1 16 1 76 TOTAL 2010 52 18 51 80 6 7 8 9 10 11 Nr. care să ducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate.mediu anchete sociale efectuate Nr. în special cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti.(mediu) pers. colete. 3. . 2. reglementate de Legea nr.2. îndrumarea către diverse instituţii pentru obţinerea unor drepturi legale) pentru prevenirea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială.mediu persoane Nr. datorită unor probleme medicale ce au fost specificate în ancheta socială.beneficiare Consiliere public – nr.zilnic. II. Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului.cereri noi înregistrate Nr.acordarea transportului gratuit al hranei la domiciliu. dosare suspendate. astfel încât să nu se instaleze dependenţa de serviciile sociale. Obiective propuse pentru anul 2011 1. Identificarea persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de risc social în vederea sprijinirii acestora (acordarea a două mese calde. persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Atribuţii principale . Nr. . în regim de catering. Solicitări scrise către benef iciari 6 6 12 4 8 3 7 3 7 3 4 2 6 173 52 - 176 36 - 176 32 2 174 37 4 171 61 5 177 45 3 171 50 - 179 40 - 175 25 2 174 38 3 172 45 4 177 50 4 175 42 27 . a hranei beneficiarilor. modificate.

cutii 11 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 10 10 34 28 20 15 20 33 30 32 37 25 15 40 28 DA 112 91 105 105 98 119 84 63 56 70 63 70 1036 3. alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia de stat şi pentru indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani. nr. conform: . cu modificările si completarile ulterioare. conform OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.Legea 240 pentru completarea alin (2) al art.H.12 13 14 15 pt. . 1) din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.mediu) Actualizarea bazei de date inform. actualizată la data de 31 decembrie 2008.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Distribuire lapte praf – nr. inapte de muncă dat.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.  stabilirea dreptului la indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului. .Legea 239/2009 pentru modificarea art. . 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.G. 1. alocaţiei familiale complementare. 1. cu modificările şi completările ulterioare.682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.025/2006.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată şi modificată şi HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii. conform Legii nr. precum şi a indemnizaţiei şi a stimulentului pentru creşterea copilului.  stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. . Activităţi desfăşurate în 2010 Activitatea Serviciului Alocaţii Sociale în anul 2010 a constat în aplicarea prevederilor legale privind:  stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii. HG nr.OUG nr.Legea 341/2009 pentru completarea art. pe baza documentelornr. II. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE Obiectiv general: Aplicarea prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. . Atribuţii principale  acordarea de informaţii şi îndrumarea solicitanţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru întocmirea dosarului privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani şi acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a . nr.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare. 2 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. I. 1.H.

crt.transmise la AJPS 0 . verificarea actelor. 5. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (preluarea cererilor şi a actelor anexate.în curs de soluţionare 149 – aprobate 3 – respinse 130 – aprobate 1 – respinsă 1961 .transmise la AJPS 0 . înregistrare în baza de date. 1.în curs de soluţionare 17 – adeverinţe eliberate 16 – răspunsuri e-mail 6. instituţii care trebuie să elibereze anumite documente. 1. completarea datelor în Registru special. termenele care trebuie respectate etc. 7. completarea datelor in registrul special) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului. Solicitanţi de alocaţie de stat pentru copii Nr. 2. 3. 2. 4. crt. dispoziţii şi comunicări 3 cereri. dispoziţii şi comunicări Observaţie Nr.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii leau cerut Adrese/comunicări cu solicitanţii de alocaţie de stat/instituţii Număr 707 cereri 2. 17 16 II. verificarea lor şi certificarea conform cu originalul.alocaţie familială complementară . 3. Beneficiarii de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Tip de activitate Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 aprobate (preluare cereri şi actele anexate. 4. referat şi dispoziţie de primar. referat şi dispoziţie de primar. 3. verificare şi avizare borderou Întocmire. 707 cereri 31 borderouri 31 adrese aproximativ 2400 persoane 6. comunicare către beneficiar) Suspendare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. Cereri / solicitări faţă de serviciul nostru : Nr. acte necesare pentru întocmirea dosarului. 1.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 79 . verificare şi avizare adresă de înaintare către AJPS Braşov Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat (modalitatea de completare a cererii. dispoziţii şi comunicări 32 referate.a. dispoziţii şi comunicări 180 referate. referate. prevederilor OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi Ordinului nr. referate. crt. Tip de cerere / solicitare Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 Cereri alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 Cereri alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 Solicitări privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Cereri eliberare adeverinţe (alocaţia S si C si indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului) Solicitări e-mail Număr de solicitări 707 152 131 1961 438 Observaţie 707 . comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. înregistrare în baza de date. 4. 101 . 5.transmise la AJPS 0 . 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.în curs de soluţionare 438 . modulul „Alocaţii de stat” Întocmire borderou alocaţii de stat. comunicare către beneficiar) Număr 149 cereri. 11 adrese III. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. 105/2003.

) Adeverinţe şcolare. dispoziţii şi comunicări 373 comunicări aproximativ 1705 adeverinţe 64 . IV. dispoziţii şi comunicări 81 referate. alte acte necesare pentru completarea dosarului. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie familială complementară pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi introduse in dosar si in baza de date Număr 130 cereri. certificat invaliditate. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. referat şi dispoziţie de primar. 9. Nr. 1. de venit introduse în baza de date.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 60 . de venit introduse în baza de date. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. 3. Reluare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. situaţia şcolară.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 124 referate. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. dovadă de venit. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. dispoziţii şi comunicări 65 referate. 10. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. verificarea venit net/brut. aproximativ 1705 adeverinţe 86 chemări 11. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie familială complementară Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. referate. cupon de pensie etc. certificat de handicap. înregistrare în baza de date. referat. anul şcolar. 4. verificarea venit net/brut.alocaţie familială complementară 6. dispoziţii şi comunicări 1 cerere. anul şcolar. 2560 aproximativ 68 chemări 668 anchete . Beneficiarii de alocaţie familială complementară Tip de activitate Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 aprobate (întocmire dosar. 7. 5. 731 anchete sociale aproximativ 2810 persoane 12.5. situaţia şcolară. certificat invaliditate.) Adeverinţe şcolare. dispoziţii şi comunicări 376 comunicări 2560 aproximativ Observaţie 2. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. 6. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi introduse în dosar şi în baza de date Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. dispoziţie şi comunicare 58 referate. condiţii de acordare a dreptului. 7. referat şi dispoziţie de primar. cupon de pensie etc. crt. înregistrare în baza de date. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. 8. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. 9. 8. adeverinţe şcolare. certificat de handicap.

certificarea de către primar a cererii) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului Întocmire borderou (lunar) cereri de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului şi adresă de înaintare către AJPS Braşov. drepturi şi îndatoriri ale solicitanţilor. 1. 64 9 VI. Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia familială complementară (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. alte acte necesare pentru completarea dosarului. consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului beneficiari . Comunicări către solicitanţi Chemări către beneficiari 823 referate. verificare şi avizare borderou şi adresă de înaintare Cereri/declaraţii depuse la DSS privind modificările care au apărut în situaţia beneficiarilor de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Comunicare către beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului privind completarea dosarelor cu acte necesare sau orice modificare apărută la dosarele lor Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului (condiţii de acordare a dreptului. termenele legale prevăzute. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. 3. dispoziţii de primar şi comunicări către solicitanţi Număr aproximativ 7850 persoane Observaţie Nr. dovadă de venit. 1961 dosare 36 borderouri şi adrese 437 cereri 9 adrese 4. dispoziţii şi comunicări 769 comunicări 154 chemări . 12. alte acte necesare pentru completarea dosarului. crt. 2. adeverinţe şcolare. 5. aproximativ 7500 persoane 7.10. 1. probleme cu care se confruntă unii beneficiari şi soluţii propuse etc. modalitatea de completare a documentelor. creşterea copilului) Număr 1961 cereri/ dosare Observaţie 2.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . 3. condiţii de acordare a dreptului. verificarea corectitudinii actelor şi certificarea lor pentru “conform cu originalul”. 4. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (preluarea cererilor şi a actelor anexate.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei familiale complementare şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor .) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adrese de înaintare către AJPS Braşov privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Adeverinţe eliberate (indemnizaţie/stimulent pt. întocmirea dosarului. acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. completarea datelor în registrul special. 11. Centralizare activităţi desfăşurate Tip de activitate Activitate cu publicul. Beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Nr. crt. 6.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii .) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adeverinţe eliberate (alocaţia S şi C) Adrese către AJPS şi alte instituţii/firme aproximativ 2650 persoane 16 109 V. 9.şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut (zilnic 8 ore) Referate.

Analiza şi implementarea noile acte legislative sau a modificărilor apărute şi a modului lor de aplicare. absenteism/abandon şcolar. comportament deviant).  Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate  Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. stimulentul de inserţie. adecvate categoriilor sociale cu care lucrăm. 2. Organizarea mai eficientă a activităţii serviciului. Urmărirea soluţionării cererilor şi petiţiilor adresate serviciului în termenul legal.08. 11. abuz. Asigurarea programului cu publicul în condiţii optime. 3.5. 8. 519 din 13. Atribuţii principale Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate din municipiul Braşov. Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului are următoarele atribuţii:  Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate (abandon. Aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii. dar şi din alte familii aflate în situaţie de risc social. Îmbunătăţirea permanentă a bazei de date SICO pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul serviciului. Efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii/beneficiarii de alocaţie de stat şi de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului. 12. Pregătirea pentru arhivare a dosarelor beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi de susţinere.  Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an.  Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie care au instituită o măsură de protecţie specială. produse de îmbrăcat şi de igienă personală (din donaţii/sponsorizări) la beneficiarii de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. 5. conform HCL nr. 6.  distribuirea de produse alimentare. . III. cu venitul sub 500 lei/ lună /membru.  Prevenirea separării copilului de familie. Dosare alocaţie de susţinere (S) în plată în prezent Dosare alocaţie familială complementară (C) în plată în prezent Adrese de înaintare către AJPS + borderouri Adrese de înaintare către AJPS Răspunsuri e-mail Curierat (deplasări cu actele la AJPS. Obiective propuse pentru anul 2011 1. respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii prin întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. 7.2010 la elevii provenind din familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 1. 8. alte instituţii) 1399 anchete aproximativ 4125 adeverinţe 357 dosare 333 dosare 73 adrese cu borderouri 170 adrese 9 ~ 30 deplasări ALTE ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI ALOCAŢII SOCIALE :  pregătirea dosarelor de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală în vederea arhivării (dosare din 2004). Participarea la cursuri de specializare în domeniu.  distribuirea de pachete cu rechizite şcolare „ Vreau să fiu elev”. 9. 6. 4. în conformitate cu prevederile legale. indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului.  participarea la cursuri de specializare (plătite de către angajaţi). la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale sau la solicitarea altor instituţii. 10. Anchete sociale efectuate şi introduse în dosar şi în baza de date Adeverinţe şcolare şi de venit introduse în dosar şi în baza de date 7. 9. 4.  Demersuri privind înregistrarea tardivă a naşterii. violenţă în familie.

Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii.c Activitatea Indicatori Nr. 10. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. . REI 54 6. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. . Raport de vizită Raport de discuţie 101 290 Cereri/adrese cazuri 93 93 3. verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final 23 4 4 4 4 87 3 30 12. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. 2.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie Nr. (lăsare înştiinţare. . Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. 9 . rt. completare REI. 11. alte persoane). punerea la dosar a documentelor). alte instituţii. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz 4 15. tribunal.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. obţinerii adeverinţelor de venit.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. spital. 5.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. ORD.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. 9. 2. obţinerii drepturilor. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. cu beneficiarul. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 8. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri. primărie. 7. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. 4. şeful. grădiniţă. 6 1 14. 13.   Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar. Planul de monitorizare post – servicii. Activităţi socio-educative pentru copii aflaţi în situaţii de risc. 1. Ancheta Planul de servicii Referat Dispoziţie Pr. poliţie. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. discuţii cu vecinii).

şeful. alte persoane). discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. 9. 14. 1. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 8 1 3 15. Planul de monitorizare post – servicii.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. 2. 8 Nr.Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie şi monitorizarea copiilor pe o perioadă de minim 3 luni Nr. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz Cereri/adrese cazuri Nr. cu beneficiarul. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. ORD. 2. 10. 3. discuţii cu vecinii). 6. Soc. 11. completare REI. (lăsare înştiinţare. Raport de vizită Raport de discuţie Anch. Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 13. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . punerea la dosar a documentelor). Activitatea Indicatori crt. alte instituţii.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. REI 22 4. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. 40 40 3. 5. semnarea şi eliberarea dovezii (transmiterea dovezii în primărie în vederea semnării. 8. 1. Informarea persoanei privind modul de eliberare a dovezii şi actele necesare Verificarea actelor prezentate de solicitant Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. 7. Planul de servicii Referat Dispoziţie Proces verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final închidere caz 51 146 9 12 12 12 12 41 5 24 12. crt. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. Întocmirea. înregistrarea dovezii în registrul de dovezi şi contactarea solicitantului în vederea eliberării dovezii) Declaraţii REI Dovadă 18 6 17 .

crt 1.disc. 4 Elaborarea adresei de înregistrare a naşterii şi depunerea acesteia împreună cu dosarul copilului la SPCLEP Braşov . Primirea solicitării privind înregistrarea tardivă a naşterii şi informarea părintelui în legătură cu demersurile necesare înregistrării naşterii Solicitarea părintelui Raport de discuţie 12 2. consilierea familiei Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu (lăsare înştiinţare. Întocmirea adresei către Laboratorul de Medicină Legală în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală pentru stabilirea vârstei şi sexului copilului Întocmirea adresei către părinte pentru a se prezenta cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală Adresă Rap.Nr. întocmirea raportului de reevaluare. Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială la cazurile de copii care au intrat în evidenţa compartimentului după plecarea părinţilor în străinătate Reevaluarea la 3 luni a cazurilor: deplasarea pe teren. . trecerea acesteia în registrul de corespondenţă şi verificarea actelor primite Întocmirea referatului şi dispoziţiei privind atribuirea numelui prenumelui Adresa Referat Dispoziţie Adresa Extrasul Rap. Prezentarea persoanei care are în îngrijire copilul şi/sau a copilului la sediul DSS şi completarea raportului de discuţie Întocmirea de adrese dacă persoana nu este găsită la domiciliu de cel puţin 2 ori consecutiv Transmiterea raportului trimestrial privind cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 1. discuţii cu vecinii) Efectuarea unei noi vizite pe teren în cazul în care persoana nu se prezintă la sediul DSS Număr cazuri REE 139 450 3. 6. 1.Serviciul Stare Civilă Ridicarea extrasului din registrul de naşteri de la Serviciul Stare Civilă şi predarea acestuia la DGASPC Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta peste 1 an Activitatea Nr. crt. discuţii cu persoana care are în îngrijire copilul şi/sau cu copilul. deplasarea împreună cu părintele la Tribunal pentru depunerea cererii şi a actelor necesare Informarea părintelui în legătură cu necesitatea legalizării sentinţei civile. redactarea cererii de rectificare a erorii materiale. de expertiză medico-legală 10 3. crt. Indicatori 10 4 4 7 6 2 Nr 3. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. 2. Primirea adresei de la DGASPC Braşov privind înregistrarea naşterii unui copil părăsit în SOG. Sprijinirea părintelui în vederea deschiderii acţiunii în instanţă: redactarea cererii de înregistrare tardivă. Raport de vizită 171 4. Activitatea Indicatori Nr. 5. alte adrese (Juridic) Cererea Raport de discuţie Raport de discuţie/notă de constatare 7 6 6 4. 2. Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an Raport de discuţie Adresă Raportul trimestrial 99 6 4 Nr.

Activitatea Indicatori Nr. crt. DGASPC Întocmirea raportului final de închidere de caz 16 5 Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri Nr. vizite la domiciliu. informarea despre drepturile/prestaţiile de care pot beneficia şi despre obligaţiile acestora Întocmirea planului de intervenţie pentru fiecare copil REI 4 2. obligaţia de a asigura frecventarea cursurilor şcolare 4. Plan de intervenţie Nr. Întocmirea adresei către SPCLEP. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . crt. Elaborarea anchetei sociale Consilierea familiei. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. 5. 2. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. discuţii cu şcoala. 7. completare REI. punerea la dosar a documentelor).aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. 2. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. plata amenzii. 1. Informarea şi sprijinirea părintelui în vederea finalizării demersurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii. 3. adrese către poliţie. 1. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care participă la activităţi şi consilierea părinţilor. crt.5. 7. a declaraţiei Cereri/adrese cazuri 57 57 3. Activitatea Indicatori Nr. copii 60 22 3 Pregătirea şi organizarea activităţilor care se desfăşoară cu copiii Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar Nr. REI 10 6. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate.Serviciul Stare Civilă privind înregistrarea naşterii copilului Obţinerea unei copii după certificatul de naştere şi ataşarea acestuia la dosar Activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc Adresa certificat naştere Nr. însoţirea acestuia la Judecătorie Raport de vizită/discuţie Notă de constatare 6 15 8 12 6. 1. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor Ancheta socială Raport de vizită/ discuţie Adresa Raport final 4 96 sesizare cazuri 20 20 Activitatea Indicatori Nr. REI 24 . completare REI. Întocmirea de adrese către părinţi privind obligaţia de asigura frecventarea cursurilor şcolare. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. . întâlniri Nr. punerea la dosar a documentelor).Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate.

4. . . 6. Număr cazuri Rapoarte de evaluare iniţială Rapoarte de vizită Rapoarte de discuţie Anchete sociale Referate pentru aprobarea dispoziţiei privind întocmirea planului de servicii Dispoziţii privind aprobarea planului de servicii Planuri de servicii întocmite Rapoarte de monitorizare copii în familie Fişe de monitorizare a situaţiei copilului Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate Rapoarte de vizită a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de reevaluare a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de discuţie Dovezi eliberate pt. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. discuţii cu vecinii). 12. 2. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 14. 8. alte instituţii. 4. 17. 20. obţinerii adeverinţelor de venit. 13. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea adreselor de răspuns CENTRALIZARE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Nr. primărie. 15. . centralizarea contractelor . 1.acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 7. spital. 9. 18.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în activităţi de voluntariat cu copiii de la Galeriile Kronstadt . grădiniţă.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 16. poliţie. (lăsare înştiinţare.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti.  Implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania . şeful. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei).  Coordonarea practicii studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specializarea Asistenţă Socială.  Raportarea trimestrială la DGASPC. pachete) Întâlniri cu Comitetul Consultativ Indicatori Total 406 114 298 495 24 16 16 16 54 16 6 171 450 99 17 231 18 60 40 6 Raport de vizită Raport de discuţie 44 47 6. 10 11. crt. persoanele care pleacă la muncă în străinătate Adrese înaintare/Răspunsuri solicitări/sesizări Înregistrări naşteri Activităţi socio-educative Alte activităţi (distrib. 7. 5. 3. 19. alte persoane). cu beneficiarul. Ancheta Adresa 15 56 Alte activităţi:  Organizarea întâlnirilor Comitetului Consultativ şi participarea la aceste întâlniri . obţinerii drepturilor. tribunal. 5.

. 177 Mai 177 Iunie 174 Iulie 170 Aug.monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii.colaborarea cu alte instituţii în vederea identificării de resurse şi servicii care să răspundă nevoilor familiilor cu copii. Obiective pentru anul 2011: . .reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială. 161 Dec. 168 Sept. .  Participarea la întâlniri de reţea privind protecţia drepturilor copiilor.  Distribuire de pachete de îmbrăcăminte. servicii de terapie prin mişcare alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate Nr. crt.sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în :     îngrijire temporară la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. dezbateri. maşină) şi prin relaţiile personale ale angajaţilor compartimentului/serviciului. vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice  Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale Obiectivul principal . .creşterea numărului de familii consiliate (copii şi părinţi) în vederea prevenirii separării copilului de familie. pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale. jucării. cu copii.consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi a persoanelor în grija cărora au rămas aceşti copii. .implicarea Consiliului Comunitar Consultativ în soluţionarea cazurilor aflate în evidenţă.reducerea numărului de părinţi care au acte de identitate expirate / nu au acte de identitate. 160 . 17 – Martinică în derularea proiectului educaţional « DORIM O LUME FĂRĂ SĂRĂCIE » .organizarea unor activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate. . pătuţuri. telefoane. Colaborarea cu Grădiniţa nr. produse de igienă personală. .  Participarea la cursuri de specializare şi formare(plătite de către angajaţi). .  Soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor pe cheltuiala proprie (bani. siguranţă în şcoli. servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale. .implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania în activităţi de voluntariat cu copiii aflaţi în evidenţa compartimentului. vulnerabilitate sau dependenţă. 1 2 3 4 Tipul solicitării Solicitări servicii îngrijire la domiciliu Solicitări servicii centrul de zi Solicitări servicii terapie prin mişcare Solicitări alte măsuri de intervenţie/alte solicitări TOTAL Nr. Beneficiari servicii centrul de zi 189 Febr 184 Martie 181 Apr. încălţăminte. seminarii pe teme de protecţie a drepturilor copiilor. solicitări 64 56 31 57 208 Solicitări adresate serviciului pentru persoane vârstnice în anul 2010 prin serviciul Registratură: Număr Beneficiari/ tipuri servicii Ian. 167 Nov. violenţă domestică. alimente. 5. întâlniri de lucru. 3. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiectiv general:  Prevenirea si depăşirea unor situaţii de dificultate.sprijinirea cazurilor de familii marginalizate social. 167 Oct. consum de droguri.

cerc de pictură. drumeţii. audiţii muzicale. insomnie. 2010 Nr.00. cor)  consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii. Persoanele vârstnice au luat cunoştinţă despre istoricul Sf. Valea Cetăţii la Patinoar  activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri. crt. nr. Africa şi au povestit despre Dragobetele românesc S-au croit şi cusut costume pentru grupul de dans de societate al vârstnicilor. Vârstnicii au dansat Hora Unirii şi au rememorat evenimentele istorice din acea perioadă Practicanţii. Gen.00 -13.-dec. la solicitarea beneficiarilor Activităţile centrului de zi se desfăşoară de luni până vineri între orele 9. vârstnicii sunt împărţiţi în 6 grupe. demersuri pentru obţinerea unor drepturi)  antrenarea la activităţi sociale şi culturale  programe de educaţie pentru sănătate  consiliere psihologică. vizionare filme. excursii. persoane asistate 195 113 43 269 57 677 I. Tudor Vladimirescu Nr. 33  str. coordonaţi de psiholog. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Persoane vârstnice au confecţionat mărţişoare croşetate. Orientul Mijlociu. Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea confecţionând diverse obiecte decorative şi artizanale Vizionarea piesei de teatru “Dl.Beneficiari servicii de îngrijire la domiciliu Beneficiari servicii terapie prin mişcare Beneficiari colet cu alimente Beneficiari alte măsuri de intervenţie Nr. Valentin în Europa. Goe” la Teatrul Dramatic din Braşov Copii ai Şc. Data 12-18 ian Denumirea activităţii Eminescu nemuritor Descrierea activităţii Vârstnicii au recitat poezii ale poetului naţional. total beneficiari 93 30 0 6 318 89 35 60 12 380 86 33 200 12 512 85 29 211 9 511 85 28 51 14 355 84 29 208 9 504 88 29 0 9 296 86 29 50 8 341 82 27 0 12 288 81 26 130 10 414 77 23 0 9 270 74 22 269 9 534 Număr persoane vârstnice asistate de Serviciul pentru persoane vârstnice în perioada ian. s-au citit scrisorile către Veronica Micle şi s-au cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu Sărbătorirea zilei Unirii Principatelor Române. 12-19 febr 16 febr 24 febr Febr. Goe Curs calculator Confecţionare mărţişoare 81 17 febr. SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI .croitorie Arta decorativă Dl. stress. 103 12-26 febr. Valentin vs Dragobete Meşteşuguri . 1 2 3 4 5 Tipul serviciului Centrul de zi Îngrijire la domiciliu Terapie prin mişcare Colet cu alimente Alte măsuri de intervenţie TOTAL Nr. 4 95 100 10 89 .se desfăşoară la sediile din Braşov  str. au prezentat eseuri despre depresie. Număr participanţi 117 19-22 ian “Hai să dăm mână cu mână” Depresia la vârsta a treia Sf. 22 16-22 febr. Activităţile zilnice sunt coordonate de 1 referent principal cu participarea celor 3 responsabili de caz şi a psihologului pentru acţiunile comune celor 6 grupe.

23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Vizionarea piesei de teatru “Făt Frumos din lacrimă” la Teatrul Dramatic din Braşov Beneficiari ai Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice au sărbătorit împreună . . vulcanii noroioşi. vine Iepuraşul 52 Confecţionare ornamente de Paşti 29 Copii de la Grădiniţa nr. 23 Braşov. Copii şi vârstnici au expus picturi cu tematica „Primăvara” 21 aprilie Audiţii muzicale 10 Vârstnicii au participat la spectacolul organizat pentru ei cu sprijinul Operei din Braşov la Căminul pentru persoane vârstnice 17 mai 22 aprilie 15 aprilie Curs calculator Făt Frumos din lacrimă Balul Primăverii Copii ai Şc.3 martie 4 martie 15 martie “E ziua ta măicuţă dragă” Ti-am adus în dar un mărţişor muzical „Scopul în viaţă” Spectacol realizat la sediul din Răcădău de copii de la Grădiniţa nr. recită poezii repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării dansurilor învăţate la spectacolele organizate de SPV repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării unui colaj de piese corale la spectacolele organizate de SPV 5 30 166 27-29 aprilie 3 mai 5 mai 17-21 mai Pe cărări de munte Joc şi voie bună în mijlocul naturii Pictură "A venit primăvara” Excursie pe plaiuri mioritice 58 68 87 25 mai 43 2 Iunie 17 iunie 28 iunie 28 iunie săptămânal De ziua copilului 775 de ani de atestare documentară Promovarea activismului Când uitarea devine o problemă Club de literatură 43 10 6 6 17 26 ian-20 aprilie Febr. 18 Vârstnicii au prezentat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Braşov 48 160 10 Discuţii interactive despre importanţa scopurilor individuale şi de grup 26-31 martie 30 martie In aşteptarea iepuraşului Vine. rezervaţia de zimbrii de la Vama Buzăului Activitate organizată împreună cu copii de la Grădiniţa nr. Gen. mânăstirile Ciolanul şi Răteşti. venirea primăverii Drumeţie la Pietrele lui Solomon Drumeţie “La Căciula” Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea şi au realizat o expoziţie cu picturile realizate Beneficiari ai CZ au participat la excursia organizată pe Valea Siriului unde au vizitat: barajul de la Siriu. nr. cu cântec dans şi voie bună. 18 Braşov cu ocazia zilei de 1 Iunie Persoane vârstnice au participat la spectacolul omagial organizat de Filarmonica Braşov Discuţii interactive pe tema menţinerii vitalităţii Discuţii interactive pe tema înţelegerii mecanismelor memoriei şi ale uitării Persoane vârstnice beneficiare ale centrului de zi au înfiinţat un club de literatură unde se întâlnesc săptămânal şi îşi prezintă creaţiile literare. 18 împreună cu persoane vârstnice au confecţionat ornamente de paşti 19 aprilie Primăvara în imagini 15 Acţiune organizată împreună cu copii de la Şcoala Generală Nr.Iunie Ansamblul folcloric "Ciobănaşul" “Crizantema de aur” 12 30 .

/ 2 decembrie 2/12 nov. exerciţiu fizic pe Tâmpa Invitarea unui specialist într-un domeniu de interes. autotest. hrănire şi hidratare.. Balul Vârstei a treia Meşteşuguri – croitorie Artă fotografică: . testări. muzică şi mâncare bună Au fost confecţionate costume populare împreună cu persoane vârstnice Persoane vârstnice au fotografiat peisaje din Braşov toamna şi au realizat o expoziţie fotografică Persoanele vârstnice au vizionat un spectacol de muzică poezie şi dans realizat de elevii Şc. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii  servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală. Gen. socializare în „Parcul Trandafirilor”.Dimitrie din Sighişoara. comunicare . Drumeţie.. Nr. recreere. Muzeul vânătorilor Persoanele vârstnice participante s-au destins cu dans. staţiunea Sovata: Lacul Ursu şi muntele de sare.gen. au primit vizita lui Moş Crăciun şi au primit cadouri de Crăciun 19 17 57 20-24 sept. chestionare Persoanele vârstnice participante au fost informate cu privire la necesitatea testărilor periodice. care să împărtăşească sfaturi din domeniul sănătăţii sânului: proiecţie film. 12 octombrie 13 octombrie 13 octombrie 31 Servicii medicale stomatologice gratuite Drumeţie . o poezie şi un costum popular fiind jurizate şi premiate conform prestaţiei S-au făcut repetiţii: cântece.. au recitat poezii. Educaţie pentru sănătate 105 10/13 Septembrie Educaţie pentru sănătate 32 16 sept. croitorilor.-17 dec 146 43 47 17 154 3 decembrie 56 22-26 nov. coşuleţe şi beteală 15 persoane vârstnice au prezentat în concurs 2 melodii populare. deplasare în interior. pregătirea concursului Serbare de Crăciun 10 33 28 octombrie 26 nov.. steluţe. Nr.2 Iulie 13 Iulie 13-15 sept. transfer şi mobilizare. „Împreună în mijlocul naturii. . 1-20 dec.. a fost măsurată TA persoanelor participante Persoanele vârstnice au primit sfaturi de la un medicul geriatru cu privire la necesitatea şi obligativitatea consultului medical periodic şi tratamentului medicamentos adecvat diagnosticului Au fost vizitate: Mănăstirea Sf. împreună în mijlocul naturii. trigliceride. 33  îngrijire temporară la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. Vizionarea spectacolului şc. Târgul de ceramică din Corund Persoane vârstnice au vizionat un spectacol de dans realizat de persoane cu dizabilităţi Persoanelor vârstnice participante le-a fost prezentat proiectul „Biblioteca vie” scurt istoric.se desfăşoară la domiciliul beneficiarilor.. SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU .colinde. prevenţie. costume populare pentru concurs Persoanele vârstnice participante au cântat colinde. 70 27 /sept. colesterol. 23 Braşov Persoanele vârstnice participante au realizat ornamente de Crăciun croşetate: globuleţe. igiena eliminărilor. au fost prelevate analize persoanelor vârstnice: glicemie. Muzeul de arme. lemnarului. „Împreună în mijlocul naturii. poezii. exerciţiu fizic. Gen. după care s-a discutat despre utilitatea acestuia în România Persoane vârstnice cu venituri reduse au beneficiat gratuit de consultaţie şi tratament stomatologic Persoane vârstnice au participat împreună cu copii de la Şc. Excursie „Pe plaiuri mioritice” Vizionarea spectacolului „Just Dance” „Biblioteca vie” 53 5 oct. îmbrăcare şi dezbrăcare. 23 au vizitat Turnurile postăvarilor.. 24 noiembrie 24 nov.. 20-23 dec 44 125 II. Tudor Vladimirescu nr. organizare.Braşovul toamna. „Sănătatea sânului” Recreere.23 Meşteşuguri Confecţionare ornamente de Crăciun Concurs de muzică populară Activitate corală. iar coordonarea şi supervizarea îngrijitorilor la domiciliu la sediul din str.Crizantema de argint.

însoţire la medic sau la alte instituţii Numărul îngrijitorilor la domiciliu 19. activităţi de menaj. 6 Oct. 4 Febr. Sept. servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei. aceştia având şi atribuţii privind activităţile organizate la centrul de zi. suspendare servicii Vizite la domiciliu – rapoarte de vizită Înştiinţări de plată Contracte şi acte adiţionale Programe activitate Fişa pontaj servicii la domiciliu Fişe pontaj înlocuiri Fişa calcul contribuţie Planuri de Ian. Serviciile de evaluare. 11 Sept. Oct. Ian Tipuri de servicii Toaletă generală Toaletă parţială Toaletă specială Hrănire beneficiar Tehnici de mobilizare Efectuare cumpărături Preparare hrană Întreţinere curăţenie Spălat efecte personale Călcat efecte personale Sprijin plata facturi Însoţire instituţii Terapie prin mişcare Curăţenie generală Curăţenie sedii 29 123 261 48 259 104 340 224 269 84 9 33 9 61 110 227 36 224 110 301 218 242 62 10 37 21 96 1 35 114 251 42 246 122 345 246 280 84 10 37 15 74 11 43 102 225 37 258 110 303 231 252 73 9 30 11 68 1 42 109 232 46 231 132 284 216 244 57 9 27 9 68 3 42 122 290 47 297 183 320 242 265 73 10 31 5 95 2 46 0 12 0 15 1 12 3 35 2 57 4 12 133 299 45 295 169 299 243 232 71 6 34 11 96 123 209 39 231 145 330 251 263 65 7 41 17 74 122 199 31 206 140 324 229 241 58 7 38 18 93 119 180 27 174 133 295 216 202 58 6 30 12 97 107 188 32 202 133 275 240 215 67 4 28 12 107 112 158 27 182 133 262 254 211 70 5 30 4 102 Febr Martie Apr Mai Iunie Iulie Aug. 18 Dec. coordonare şi monitorizare a activităţii de îngrijire la domiciliu şi terapie prin mişcare sunt oferite cu sprijinul a 3 responsabili de caz. atribuţii privind alte măsuri de intervenţie. 11 Mai 21 Iunie 22 Iulie 10 Aug. 4 Martie 6 Apr. grile de evaluare socio-medicală Activităţi centrul de zi Reevaluări situaţie beneficiari Referate şi dispoziţii acordare. 25 15 19 14 28 103 19 31 101 30 108 9 20 14 16 27 102 32 15 98 56 108 11 23 16 12 33 103 11 13 94 20 106 5 14 6 10 27 104 19 10 94 23 108 15 14 16 8 26 103 23 16 93 41 108 10 22 12 9 18 101 18 12 91 13 102 13 12 19 10 21 102 13 9 94 72 102 6 12 6 10 22 94 35 5 94 69 94 7 21 20 8 16 90 11 6 88 76 90 4 20 6 14 21 91 15 7 82 54 91 7 21 18 17 23 91 31 15 84 45 91 9 16 11 10 30 93 23 10 84 80 93 6 . efectuare cumpărături. Nov. Dec. precum şi atribuţii privind distribuirea coletelor cu alimente Tipul activităţii Anchete sociale. încetare. 11 Nov.

la solicitarea acestora. Tudor Vladimirescu nr. 0 11 3 4 5 V . 8 11 Mai 11 1 Iunie 5 9 Iulie 19 4 Aug. SERVICII DE NATURĂ MEDICALĂ  administrare medicaţie (oral şi parenteral) la indicaţia medicului. 1 Mai 2 Iunie 1 Iulie 2 Aug. 3 30 9 11 3 Mai 2 36 0 13 17 Iunie 3 33 0 12 9 Iulie 2 44 14 7 14 Aug. 0 40 14 12 4 Oct. 6 2 Oct. 0 Sept.îngrijire/intervenţie Supervizări formale şi informale Curierat Încasare contribuţii/eliberare chitanţe Coordonare practică studenţi (nr.aprilie 2010 kinetoterapeutul a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – total 48 ore Începând cu data de 18 octombrie activitatea de evaluare kinetoterapie şi efectuarea planurilor de recuperare se desfăşoară cu sprijinul unui voluntar. 0 Febr. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  consiliere psihologică individuală a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate. 14 8 Martie 16 15 Apr. SERVICII DE TERAPIE PRIN MIŞCARE  la sala amenajată în cadrul centrului de zi din Str. 3 32 13 5 6 Dec . 13 18 Febr. la centrul de zi sau la domiciliul beneficiarului  consiliere psihologică personal de îngrijire Servicii acordate de 1 psiholog Tipul serviciului acordat Evaluări psihologice Consiliere psihologică benef. 0 27 1 11 Mart ie 6 29 17 20 Apr. 1 Dec. 0 23 9 2 5 Sept. 2 44 8 3 6 Nov. 2 28 5 11 Febr. Consiliere psihologică personal Supervizări informale Colaborări cu alte instituţii Ian. 7 10 Dec 8 5 . IV. 5 Martie 3 Apr. 18 9 Sept. 16 10 Nov. 0 Oct. studenţi) 57 16 291 39 18 257 43 20 247 41 10 183 31 20 258 34 12 204 20 12 259 25 10 181 10 12 210 9 12 229 32 12 238 9 12 171 - - - 5 5 5 - - - - - - III. 1 Nov. 0 19 20 21 21 21 21 37 16 22 24 49 23 50 51 49 40 39 36 36 11 11 0 0 0   In perioada ianuarie . 33  la domiciliul beneficiarilor Servicii acordate de 1 kinetoterapeut (perioada 1 ianuarie -17 octombrie) Tipul serviciului acordat Evaluări şi reevaluări Kinetoterapie Servicii de terapie prin mişcare la sala amenajată la Centrul de zi Servicii de terapie prin mişcare la domiciliul beneficiarilor Ian. la domiciliul beneficiarului  îngrijire medicală la recomandarea medicului de familie Tipul serviciului acordat Vizite medicale Colaborări cu alte Ian.

ACORDAREA DE COLETE CU ALIMENTE  Se distribuie colete cu alimente de bază pentru persoane vârstnice (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu venituri mici şi fără sprijin din partea familiei.instituţii medicale Pansamente la dom.  Organizarea a 2 petreceri. Hospice Casa Speranţei. 18 Braşov care a avut ca scop educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele vârstnice  Parteneriat cu Şcoala Generală nr. . 211 Mai 51 Iunie 208 Iulie Aug.  Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. Adăpostul de Noapte. Contribuţii încasate – 37505 lei Sponsorizări şi donaţii –produse în valoare de 10728 lei. tratam.  Creşterea cu 60% a numărului de vizite efectuate la domiciliul beneficiarilor.  Coletele sunt oferite de către Clubul Rotary sau alţi sponsori şi descărcate. 60 Martie 200 Apr. Tipul serviciului acordat Descărcare şi pregătire colete alimente Distribuire colete cu alimente la sediu Distribuire colete alimente la domiciliu Febr.  Creşterea cu 69% a numărului de acţiuni comune organizate pentru beneficiarii centrului de zi. persoane vârstnice din municipiul Braşov cu venituri mici au beneficiat de sprijin constând în colete cu alimente de bază. beneficiarului Recoltare analize. Obiective propuse pentru anul 2011  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice şi tehnici de mobilizare. Asociaţia de Caritate Braşovia.  Creşterea cu 54% a numărului supervizărilor formale şi informale faţă de anul 2009. Oct. Serviciul Autoritate Tutelară. medicul geriatru. 23 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice care a avut ca obiectiv desfăşurarea de activităţi în parteneriat. faţă de anul 2009. 269 35 30 181 19 192 19 41 10 186 22 - 41 9 - 123 7 - 245 44 Parteneriate derulate  Parteneriat cu Clubul Rotary Braşov – prin derularea acestui parteneriat. Medo.  Parteneriat cu Grădiniţa cu program săptămânal nr. Spitalul Judeţean. 130 Nov. pregătite şi distribuite de angajaţii Serviciului pentru persoane vârstnice. raportat la resursa umană disponibilă. Spitalul de Psihiatrie. în cadrul strategiei Naţionale a Acţiunii Comunitare  Parteneriat cu ORCO SRL Braşov care urmăreşte crearea unui cadru pentru cursanţii practicanţi în vederea formării deprinderilor practice corespunzătoare calificării şi furnizarea de servicii de terapie prin mişcare şi reflexoterapie pentru persoane vârstnice beneficiare ale SPV Colaborări: Medici de familie. Dec.aprilie 2010 asistentul medical a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – în total 70 ore VI.  Creşterea cu 11% a numărului de anchete sociale efectuate faţă de anul 2009. 50 Sept. injectabile Participare la evaluări complexe Planuri medicale 22 6 0 0 23 11 1 1 20 4 1 1 18 6 3 3 21 5 3 3 34 18 1 2 29 10 1 1 25 2 5 0 16 5 1 1 24 11 2 1 48 7 1 0 24 3 0 0  In perioada ianuarie . 2 excursie şi 1 spectacol pentru beneficiarii centrelor de zi.  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice. Obiective realizate în anul 2010  Obţinere atestare anuală a îngrijitorilor la domiciliu.  Actualizare manual de proceduri.

Formularea de programe şi proiecte menite să îmbunătăţească serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi din Municipiul Braşov în vederea creşterii standardelor de viaţă ale acestora. d) din HG.ancheta socială în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap. .ancheta socială persoanelor care solicită angajarea în calitate de asistenţi personali.Întocmirea diverselor rapoarte şi situaţii statistice referitoare la domeniul de activitate al serviciului. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de terapie prin mişcare. raportat la resursa umană existentă.     Menţinerea numărului de beneficiari de servicii în cadrul centrului de zi. raportat la resursa umană existentă. la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu deficienţe fizice sau psihice. . . . informări pentru persoanele cu dizabilităţi. .ancheta socială pentru soluţionarea eventualelor reclamaţii cu privire la activitatea asistenţilor personali. conform legislaţiei în vigoare. Atribuţii şi competenţe: .Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a grupurilor de suport pentru asistenţii personali. . . la promovarea egalităţii de şanse în scopul prevenirii discriminării.Întocmirea şi emiterea răspunsurilor. lit. .Efectuarea demersurilor necesare în vederea organizării instruirii pentru asistenţii personali (conform art. 4. 1 excursie pentru beneficiarii centrelor de zi. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 1.Implementarea altor măsuri şi acţiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate. având în vedere prevederile legale în vigoare.Efectuează investigaţiile legale şi întocmeşte: . . pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. . . alin. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. raportat la resursa umană existentă.Consiliere socială şi administrativă (îndrumare către diverse instituţii. . lit. . demersuri pentru obţinerea drepturilor conform legislaţiei în vigoare). privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi. .Implementarea de măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială. conform legislaţiei în vigoare.Consolidarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale în vederea organizării de seminarii. 38. republicată).Elaborarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice serviciului în conformitate cu responsabilităţile stabilite. . conform art. Organizarea a 2 petreceri. . . 6.ancheta socială pentru obţinerea legitimaţiei de călătorie pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru adulţii cu deficienţe auditive şi mintale ai căror însoţitori au dreptul de a circula gratuit doar în prezenţa asistatului.Actualizarea bazei de date cu asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale.Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi. Încheierea de noi parteneriate sau continuarea derulării parteneriatelor existente. în termenul legal de 30 de zile la solicitările privind aplicarea legilor specifice serviciului. . .Iniţierea de acţiuni cu caracter socio-cultural-sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi care urmăresc să aducă o contribuţie reală la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.Colectează şi verifică cererile împreună cu actele anexate care au fost adresate Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi de către solicitanţi în vederea obţinerii drepturilor.Înaintarea de propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului.Organizarea şi susţinerea instructajul periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru asistenţii personali aflaţi în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali pe care aceştia o desfăşoară la domiciliul persoanelor cu deficienţe grave pentru identificarea nevoilor şi adaptarea serviciilor în funcţie de necesităţi. a) din Legea 448/2006. .Consiliere psihologică oferită de personal specializat pentru persoanele cu dizabilităţi şi asistenţilor personali ai acestora. întâlniri. nr. 6. .Urmărirea evoluţiei principalilor indicatori care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 430/2008.ancheta socială pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenţilor personali. . . .

din H. 2. dec. pentru un număr de 28 persoane care au solicitat acordarea acestui drept.G. lit. de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali Conform art. b). 26 269 295 aug. Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali Conform art.” Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali. realizată de psihologul serviciului. 3. 25. alin. 6. cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani. primăria localităţii de domiciliu. (2). respectiv: . din Legea 448/2006. lit. . . e)-g) şi la alin. 2. exprimat în scris. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Întocmirea documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor. din Legea nr. 4.301 anchete sociale pentru copii cu handicap (efectuate conform Ordinului 95/2006 al Secretariatului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS. (2) şi (3). cu modificările şi completările ulterioare: ”serviciul public de asistenţă socială dispune . alin. cu modificările şi completările ulterioare: „ angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. pentru angajare. nov. republicată. 26 369 395 mai. realizată de asistenţii sociali. privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006. 40. 37 380 417 36 385 421 24 268 292 19 315 334 27 258 285 Total/lună Total = 4144 anchete sociale efectuate S-au întocmit 280 rapoarte de vizită. d). conform art. Copii cu handicap Adulţi cu handicap 349 34 9 feb. (1). 268/2007. nr.obţinerea acordului persoanei cu deficienţe grave sau după caz. alin. presupune: . . 4. conform legislaţiei în vigoare: 1. Luna Număr anchete sociale efectuate ian. din HG. republicată. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap). În această perioadă. Efectuarea demersurilor pentru completarea documentaţiei necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi S-au efectuat demersuri necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru un număr de 2 persoane cu dizabilităţi (conform art. 17. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.Pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului în vederea arhivării acestora. 12.3843 anchete sociale pentru adulţi cu handicap (efectuate conform art.G. sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav.efectuarea evaluării psihologice cu scopul de a surprinde gradul de compatibilitate dintre persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal şi persoana cu deficienţe grave. (2). oct. 31 246 277 iun 38 407 445 iul. Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului între 0-7 ani În anul 2010 s-au efectuat demersuri în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap. face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. 430/2008. 271 271 37 326 363 apr. sept.efectuarea anchetei sociale pentru persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal cu scopul de a evalua competenţele şi deprinderilor acesteia. din H..Efectuarea de anchete sociale în vederea completării documentaţiei necesare evaluării persoanelor cu handicap de către Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap În anul 2010 s-au efectuat un număr total de 4144 anchete sociale cu scopul de a stabili statutul şi contextul social în care trăiesc persoanele. al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei. în domeniul protecţiei drepturilor copilului). cu modificările şi completările ulterioare. republicată. mar. 430/2008. în funcţie de profilele lor psihocomportamentale. alin. În anul 2010 s-au efectuat demersurile necesare în acest sens pentru un număr total de 146 persoane. 5.

.alte activităţi.Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap.împărţirea pe grupe a participanţilor în vederea întocmirii planificărilor cu acordul scris al acestora. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. . . privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.întocmirea orarului împreună cu persoanele responsabile cu organizarea programului de instruire iniţială.Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului. Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin intermediul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a organizat în perioada 19.2010 instruirea pentru un număr total de 372 asistenţi personali angajaţi în cadrul instituţiei. 1 kinetoterapeut. după cum urmează: Durata programului de instruire iniţială: 40 ore/grupă dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practică.participarea la cele trei forme de evaluare: iniţială. Programul de instruire iniţială pentru cei 372 asistenţi personali a cumulat un număr total de 520 ore dintre care 312 ore de teorie şi 208 ore de practică. . . . . 319/2007. cu modificările şi completările ulterioare.05. . . 319/02/10/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav al şi a inclus următoarele module: .informarea asistenţilor personali cu privire la condiţiile în care se desfăşoară programul de instruire iniţială.pregătirea suporturilor de curs şi adaptarea lor pe parcursul instruirii. 1 secretar în responsabilitatea căruia au intrat următoarele atribuţii: . . .Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav. Planul de pregătire a fost întocmit conform tematicii aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. . conform tematicii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.10. . Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Număr controale 34 28 32 37 41 45 10 10 12 15 15 11 efectuate Total = 290 controale periodice 6.întocmirea listelor de prezenţă. la instruirea organizată de angajator care are responsabilitatea de a asigura gratuit instruirea asistenţilor personali. asistentul personal al persoanei cu handicap grav are obligaţia de a participa o dată la 2 ani. Astfel.2009 – 07. . .distribuirea materialelor didactice. republicată. . Personal implicat: Moderatori: 2 asistenţi sociali.susţinerea tematicilor propuse conform Ordinului nr. Scopul efectuării controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali este acela de a evalua modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc responsabilităţile conform Fişei postului şi a Contractului individual de muncă.participarea la întocmirea testelor de evaluare aplicate participanţilor la programul de instruire iniţială.Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente. Consiliere psihologică individuală pentru asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi În anul 2010 au fost susţinute 48 de şedinţe de consiliere psihologică individuală adresate asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi. în responsabilitatea cărora au intrat următoarele atribuţii: .efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local”. pe parcurs şi finală. să-şi conştientizeze resursele personale necesare depăşirii impasurilor existenţiale.asigurarea mijloacelor tehnice şi tehnologice pentru susţinerea programului de instruire iniţială. . Organizarea şi susţinerea programului de instruire pentru asistenţii personali Conform prevederilor Legii 448/2006.redactarea diverselor raportări privitoare la programul de instruire al asistenţilor personali. 7. .Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate. cu scopul de a-i ajuta într-o manieră nondirectivă legată de anumite situaţii dificile de viaţă. 1 asistent medical.Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului. cu scopul de a contribui la formarea de competenţe profesionale necesare acordării unei îngrijiri de calitate persoanelor cu deficienţe grave.Acordarea îngrijirilor primare. 1 psiholog şi 1 consilier juridic.Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului. precum şi gradul de satisfacţie al asistaţilor cu privire la îngrijirea de care aceştia beneficiază. .Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap.

Testele privind evaluarea iniţială au fost aplicate pentru toţi cei 372 asistenţi personali care au participat la programul de instruire iniţială. (3) din OG nr. alin. nu doar auzi. “Te pot asculta.05.Piesa „ Domnu` Goe” în data de 16. Carduri proiective”. a câte 60 ore/student. Menţionăm că această campanie a fost iniţiată de Serviciul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. „Zi de zi cameleon. „Boala în viaţa mea Stigma: criminalul ascuns”. nu doar vorbi”.2010 la care au participat un număr de 212 persoane cu dizabilităţi.Grup de suport pentru asistenţii personali/aparţinătorii persoanelor cu deficienţe locomotorii. astfel: -5 studenţi anul I. Scop: optimizarea şi dezvoltarea personală.  Coordonarea stagiului de practică pentru un număr de 7 studenţi din cadrul Universităţii Transilvania Braşov . .Piesa „ Făt frumos din lacrimă” în data de 22. ALTE ACTIVITĂŢI REALIZATE DE PERSONALUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI:  Sesiuni de team building organizate de psiholog pentru angajaţii serviciului pe următoarele teme: „Comunicare asertivă”.dar nu uit cine sunt”. desfăşurat în luna mai 2010 care a vizat intercunoaşterea şi autocunoaşterea participanţilor.realizarea unui portofoliu individual. care au ales să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Serviciului Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. în luna iunie angajaţii SPPD au aplicat un număr de 159 chestionare.  Implicarea în campania privind efectuarea verificărilor la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă. “Pot fi stăpânul emoţiilor mele”. .Facultatea de Sociologie şi Comunicare.2010 – la care a participat un număr de 583 persoane cu dizabilităţi. “Împreună învingem boala” .raport individual de practică. Programul de instruire iniţială pentru asistenţii personali s-a finalizat cu eliberarea unui certificat (conform art. Obiectivele vizate:  favorizarea exprimării frustrărilor. Media de intrare a participanţilor la programul de instruire iniţială este de 3.Evaluarea participanţilor a presupus următoarele etape: evaluarea iniţială – aplicată cu scopul de a identifica nivelul de pregătire profesională a participanţilor în vederea adaptării programul de instruire la nevoile cursantului acestora. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) pe numele fiecărui participant după absolvire. Proiecte derulate în cadrul SPPD: 1. „Am o inimă isteaţă?”. .desfăşurat în luna februarie 2010 care a vizat facilitarea comunicării între participanţi şi nu numai. Stagiul de practică s-a finalizat cu: . realizarea catharsisului afectiv . evaluarea finală – aplicată tuturor celor 372 asistenţi personali cu scopul de a certifica atingerea obiectivelor propuse iniţial.  În vederea facilitării accesului la cultură al persoanelor cu handicap. . document emis de Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi recunoscut doar în cadrul acesteia. ameliorarea capacităţii de rezilienţă şi confruntarea cu starea de impas existenţial Luna Număr întâlniri Număr participanţi feb 2 14 mar 3 24 apr 3 24 mai 4 36 iun 1 8 iul 1 4 aug sept oct 2 10 1 4 nov 1 4 dec - Total = 18 grupuri de suport Total =128 participanţi Temele abordate în cadrul acestor întâlniri „Spune-mi cine eşti”.04.Piesa „ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” în data de 09. Astfel.02.atestat de practică. în anul 2010 în colaborare cu Teatrul Sică Alexandrescu Braşov persoanele cu dizabilităţi au fost invitate la trei reprezentaţii. „Lupta cu obstacole în familie”.2010 la care au participat un număr de 130 persoane cu dizabilităţi.86. respectiv: . specializarea Asistenţă Socială. Media finală după aplicarea testelor de evaluare este de 8. putem comunica. În total au fost emise 372 de certificate asistenţilor personali care au absolvit acest program de instruire iniţială.39. 18. a câte 40 ore/student -2 studenţi anul II.

însoţitori ai acestora. „Familia – cel mai important lucru pentru mine!” În afara temelor abordate.Centru de zi dedicat persoane adulte cu dizabilităţi Scop: promovarea integrării sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi Acest proiect pilot a fost lansat în 17 iunie 2010. în viitor. în cadrul acestui forum au fost organizate următoarele activităţi:  expoziţie fotografică realizată de Deza Nguembock. sub formă virtuală/ digitală care a vizat adaptarea hainelor de zi de tip prêt-à-porter pentru persoanele cu handicap fizic.). boabe de orez. Polonia.spectacol-comedie muzicală cu tema „istorii de dragoste”. muştar etc. Italia şi Franţa. viaţa fi-va mai frumoasă”. care a desemnat o delegaţie de 21 de persoane. actori voluntari. Evenimentul organizat în Franţa a avut un impact pozitiv asupra opiniei publice franceze. colaje la care s-au folosit diverse materiale: flori presate. . s-au desfăşurat activităţi de terapie ocupaţională şi jocuri interactive în colaborare cu un psiholog voluntar. a organizat în perioada 16-21 octombrie 2010 cel de-al treilea forum european al modei adaptate. pentru noi. la care au participat aproximativ 12 persoane adulte cu dizabilităţi/întâlnire. Belgia. grup de suport pentru persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18-26 ani.  colocviu cu tema incluziunii persoanei cu handicap în societatea franceză. Franţa. .asistat 2. haideţi să le depăşim!”. dezvoltarea sentimentului de eficienţă personală  încurajarea stimei de sine  armonizarea relaţiei asistent personal .concurs de vestimentaţie adaptată. respectiv: Spania. fasole. Obiective:  Dezvoltarea sentimentului de utilitate  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială  Creşterea stimei de sine  Îmbunătăţirea stilului de viaţă prin organizarea de întâlniri cu specialişti din domenii de activitate conexe  Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în diverse acţiuni cu caracter social cu scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica acestei categorii de persoane MODE H Asociaţia Mode H Europe. Obiective vizate:  crearea unui mediu în care persoanele cu dizabilităţi să se simtă în largul lor  dezvoltarea încrederii în cei cu care interacţionează  crearea unui mediu propice creşterii stimei de sine  dezvoltarea relaţiilor interumane 3. Luna Număr întâlniri Număr participanţi mai 1 7 iun 3 7 iul 3 6 aug 4 6 sept 4 5 oct 3 5 nov 2 5 dec 3 5 Total = 23 întâlniri Temele abordate în cadrul acestor întâlniri “Să ne deschidem sufletul!”. Până la momentul de faţă au avut loc 2 întâlniri. Activităţile desfăşurate: activităţi de cunoaştere şi interrelaţionare. fiind mediatizat de presa franceză şi română. prin dezvoltarea capacităţii de a se ajuta pe sine şi pe ceilalţi. Letonia. în calitate de co-organizator. exerciţii fizice. respectiv personal responsabil cu organizarea şi deplasarea la acest eveniment. activităţi de informare pe diverse teme de interes pentru persoanele cu dizabilităţi. Scop: inocularea speranţei în propriile forţe. „Obstacole în comunicare. unde România. dintre care: persoane cu handicap fizic. activităţi de îndemânare (decupaj. . „Prin noi. Municipiul Braşov a fost reprezentat la acest eveniment prin intermediul Direcţiei de Servicii Sociale. activităţi culturale. “Doar împreună vom reuşi”!. respectiv municipiul Braşov a primit invitaţia de a participa alături de alte şapte ţări din comunitatea europeană. „Asul din mânecă!”. director artistic al asociaţiei Afrik’dezarts. pentru promovarea modei adaptate persoanei cu handicap fizic din Tours. Lituania.

o observarea gradului de satisfacţie al persoanei cu deficienţe grave cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază din partea asistentului personal. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. Iniţierea unor activităţi cu caracter socio-cultural sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei noastre în vederea prevenirii marginalizării sociale.  Proiectul „ Împreună vom fi mai puternici”. Asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Alte activităţi desfăşurate de angajaţii serviciului: În luna ianuarie 2010 angajaţii serviciului au participat alături de angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice la distribuirea alimentelor (zahăr şi făină) la domiciliul beneficiarilor. având în vedere ca informaţiile culese la faţa locului şi consemnate în formular să surprindă statutul şi contextul social în care persoana trăieşte.zona Craiter. a diminuării formelor de discriminare. fişa postului şi recomandările din planul individual de servicii/planul de recuperare. domiciliaţi în municipiul Braşov . a participat la preluarea cererilor şi introducerea în sistemul informatic al cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor. În conformitate cu O. reliefând nevoile acesteia şi servicii alternative identificate pentru soluţionarea lor. în vederea obţinerii drepturilor. conform prevederilor legale în vigoare şi a obiectului de activitate al serviciului. Implicarea în desfăşurarea evenimentului „ Parteneriat pentru comunitate” desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Braşov în data de 05. personalul din cadrul serviciului. Organizarea celei de a patra ediţii a evenimentului “O viaţă fără bariere”. a sensibilizării opiniei publice cu privire la nevoia de incluziune socială a acestei categorii de persoane. De asemenea în luna noiembrie. am participat la pregătirea spectacolului „ WEST SIDE STORY”. vizând următoarele aspecte: o modul în care sunt duse la îndeplinire de către asistentul personal atribuţiile prevăzute în contractul individual de muncă. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. În luna septembrie am participat la acţiunea „Primul meu ghiozdan” care a constat în distribuirea ghiozdanelor cu rechizite copiilor din clasa I. adresat elevilor premianţi din Municipiul Braşov.07. la care estimăm participarea unui număr de aproximativ 100 persoane atât din Municipiul Braşov. Scopul organizării spectacolului a fost acela de strângere de fonduri pentru deplasarea delegaţiei. Efectuarea în procent de 100% a anchetelor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi precum şi a copiilor cu handicap. adresat persoanelor eliberate din penitenciar în vederea reintegrării sociale. în vederea creşterii calităţii vieţii acestora. utilizatoare de fotoliu rulant. dedicat elevilor care provin din familii defavorizate .2010 unde au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice în scopul întăririi colaborării dintre cele două sectoare public şi privat.10.  Proiectul Curcubeu „Paşi către o nouă şansă”. precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice. cu situaţie materială precară. am participat alături de colegii din cadrul Serviciului Alocaţii Sociale la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitanţii de alocaţii. Organizarea şi susţinerea instructajului periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toţi asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. Efectuarea în procent de 100% a controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali angajaţi în cadrul instituţiei. Personalul angajat al serviciului s-a implicat în buna desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului „ Prefer să ştiu din timp!” – proiect de educaţie pentru conştientizarea femeilor asupra cancerului de sân. mobilizând asistenţii personali – femei cu vârste cuprinse între 25 si 45 ani. în baza Dispoziţiei de Primar 7243/19.  „Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. - - - - . De asemenea. Stimularea unor relaţii de muncă pozitive la nivelul Serviciului pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea lunară a unor activităţi de team-building pentru angajaţii acestuia. În preajma sărbătorilor de iarnă s-au întocmit liste cu beneficiari şi s-au distribuit pachete cadou provenite din donaţii din Olanda constând în alimente (conserve) şi îmbrăcăminte.Alte proiecte derulate în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale:  Proiectul „ Fii de 10!”.G. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.2010. adresat părinţilor elevilor participanţi la Proiectul Curcubeu. în Franţa la Tours. care au participat la sesiuni de informare şi conştientizare asupra cancerului de sân. cât şi din alte localităţi ale ţării. dedicat persoanelor cu deficienţe locomotorii.avant-premiera care a fost prezentată în sala Centrului Cultural „Reduta”.

Această procedură presupune desfăşurarea următoarelor activităţi principale: . gaze naturale. în vederea asigurării nevoilor sociale. viata fi-va mai frumoasa!”(mărirea numărului de participanţi. Încurajarea voluntarilor să participe la activităţile derulate în cadrul serviciului (studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare. material lemnos şi a tarifului social la energie electrica. lemne. republicată.întocmirea documentaţiei specifice privind acordarea/încetarea dreptului la indemnizaţia lunară.verificarea şi preluarea cererilor şi a documentelor justificative anexate. .informarea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor îndreptăţite să primească indemnizaţia lunară. . Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav. . 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.monitorizarea şi actualizarea constantă a dosarelor persoanelor aflate în evidenţa serviciului.  sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termica în sistem centralizat. .arhivarea corespunzătoare a dosarelor şi documentelor întocmite în cadrul serviciului. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite (informarea şi îndrumarea corectă a solicitanţilor şi beneficiarilor în scopul obţinerii drepturilor conform legislaţiei în vigoare). creşterii calităţii vieţii şi favorizării incluziunii sociale a acestora. respectiv a persoanelor cu handicap grav şi accentuat prin asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Prin noi pentru noi. . SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE Misiune: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate. diversificarea temelor de discuţii). Respectarea termenelor de întocmire a documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor conform prevederilor legale în vigoare. 7.- Acordarea unor servicii de evaluare psihologică a cazurilor avute în evidenţa serviciului ori de câte ori este nevoie. specializarea Asistenţă Socială). Activităţi desfăşurate în anul 2010 şi rezultate obţinute: A. conform Legii nr. Obiective:  promovarea incluziunii sociale şi facilitarea unei vieţi autonome a persoanelor cu handicap grav prin asigurarea dreptului la indemnizaţia lunară.  facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor aflate într-o situaţie de risc social. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Doar împreună vom reuşi!” prin mărirea numărului de participanţi şi organizarea de activităţi motivaţionale pentru participanţi.actualizarea lunară a bazei de date în vederea listării documentaţiei specifice pentru plata indemnizaţiilor lunare. pentru care a fost alocată suma totală de 4. . cărbuni. prin acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de lege. În cursul anului 2010 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 678 persoane.consilierea persoanelor cu privire la documentaţia necesară şi procedura de acordare a indemnizaţiei lunare.042. după cum urmează: .778 lei. combustibili petrolieri.

07. în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a numărului de solicitări privind acordarea indemnizaţiei lunare cu 2%.05.01.2010 cuantumul a fost stabilit la valoarea de 31 lei /lună/beneficiar potrivit H.01.05. numărul mediu lunar de beneficiari a fost de 3.L. iar suma decontată în această perioadă către Regia Autonomă de Transport Braşov a fost de 307.2010-31.126 lei.2010 s-a înregistrat un număr mediu lunar de beneficiari 3.C.778 lei Comparativ cu anul 2009.042.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie 2010 Februarie 2010 Martie 2010 Aprilie 2010 Mai 2010 Iunie 2010 Iulie 2010 August 2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Număr persoane beneficiare 651 654 651 658 654 670 689 702 704 693 698 705 Total sumă alocată Sumă cheltuită/lună 302877 305182 349478 353508 349236 360984 319765 323622 324544 325927 325005 402650 4.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/31.12. Pentru perioada 01.2010 s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de persoane beneficiare de gratuitate pe transportul urban. 409/10.07.2010 -31.808 lei. În perioada 01.2010 astfel decontul dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza unui abonament eliberat de către personalul desemnat din cadrul DSS la valoarea de 1leu/zi calendaristică. iar în perioada 01.2010 decontarea dreptului la gratuitate a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. 14/ 2009.2010-31.06. Astfel în perioada 01.12.07. Astfel în anul 2010 la nivelul municipiului Braşov decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat după cum urmează: În perioada 01. crt.2010-31.028 persoane care au beneficiat de acest drept. conform graficului de mai jos: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de beneficiari 678 663 655 660 665 670 675 680 B.08.08. nr. precum şi persoanelor cu handicap accentuat. Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun Dreptul la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun se asigură persoanelor cu handicap grav şi asistenţilor personali ai acestora. . Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dreptul la gratuitate se stabileşte de către DGASPC Braşov printr-o legitimaţie de călătorie iar Consiliul Local al Municipiului Braşov prin DSS decontează acest drept.938 persoane pentru care a fost decontată suma de 950.2010 – 31.2010 decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza legitimaţiei de călătorie la valoarea de 1leu/zi calendaristică pentru perioada în care persoana îndreptăţită îndeplineşte condiţiile.

persoanelor desemnate pentru distribuire.  Eliberarea abonamentelor. Ca şi activităţi principale derulate de către personalul abilitat în acest sens menţionăm următoarele: . 23 alin 1 şi 2 din Legea nr. în perioada raportată au fost verificate 6 centralizatoare. dacă în anul 2009 s-a asigurat dreptul pentru un număr mediu lunar de 3642 persoane. în perioada 01. ordonanţarea şi statul de plată.257.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a informaţilor cuprinse în centralizatoarele înaintate de către DGASPC Braşov privind persoanele pentru care a fost eliberată legitimaţia de transport (acordări şi prelungiri).08. în anul 2010 s-a înregistrat o scădere în ceea ce priveşte numărul de persoane pentru care s-au efectuat demersurile în vederea asigurării dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. persoanele desemnate realizează lunar următoarele activităţi principale:  Persoana responsabilă gestionează abonamentele primite cu proces verbal de predare-primire de la RAT Braşov.  Întocmirea documentaţiei necesare efectuări plăţii către Regia Autonomă de Transport Braşov.Pe parcursul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr mediu de 3559 beneficiari.2010-31. care sunt supuse circuitului de verificare. în vederea identificării persoanelor pentru care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru decontarea dreptului. fiecare cuprinzând în medie 225 de persoane pentru care au fost introduse/actualizate informaţiile aferente în sistemul informatic.2010.2010 (acordări şi prelungiri). În aceste condiţii. pe perioada raportată au fost introduse/actualizate informaţii aferente în sistemul informatic în medie pentru un număr de 1202 beneficiari lunar. decizie de director privind aprobarea listei cuprinzând persoanele pentru care se decontează dreptul la gratuitate pe transportul urban. s-a sistat decontarea dreptului la gratuitate pentru un număr de 116 persoane.12. în anul 2010 acesta a scăzut la 3559 persoane lunar.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a abonamentelor eliberate în perioada 01.01.  Verificarea lunară a listei cuprinzând persoanele cu handicap grav pentru care a încetat dreptul la indemnizaţie lunară.2010 -31. Comparativ cu anul 2009. a celei cuprinzând persoanele pentru care s-a prelungit perioada de acordare a dreptului la gratuitate. cărbuni.934 lei. combustibili petrolieri. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la 615 lei şi utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat. după cum urmează: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de persoane beneficiare 2009 3642 2010 3559 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 Pentru asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban în municipiul Braşov persoanelor îndreptăţite conform art. listei cuprinzând asistenţii personali pentru care a încetat contractul individual de muncă şi listei cuprinzând persoanele decedate pe raza municipiului Braşov.  Verificarea documentelor şi stabilirea perioadei pentru care se eliberează abonamentul în baza protocolului de colaborare încheiat între DSS şi RAT Braşov. respectiv a anexei privind persoanele pentru care încetează dreptul la gratuitate. Astfel.12. gaze naturale sau lemne. republicată. respectiv referat. C. 448/2006. avizare şi aprobare. iar suma decontată pentru asigurarea dreptului la gratuitate persoanelor îndreptăţite fiind de 1.  Elaborarea lunară a anexei cuprinzând persoanele pentru care s-a acordat pentru prima dată dreptul la gratuitate (intrări).

Începând din 01. pentru care s-au emis Dispoziţii de Primar în funcţie de situaţie. condiţii de acordare a ajutorului. dacă în perioada noiembrie 2009 -decembrie 2010 ajutorul a fost aprobat pentru un număr de 15.2010. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece.  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat. fiind astfel emise un număr total de 8707 Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului.11.432 familii şi persoane singure. conform tabelului de mai jos: Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Total Energie termică 2291 93 2384 Gaze naturale 6130 141 6271 Lemne 47 5 52 TOTAL 8468 239 8707 De asemenea au fost emise un nr. numărul de solicitări a scăzut cu aprox imativ 45% astfel. combustibili petrolieri. acte necesare.12. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cărbuni. după cum urmează: Tip cerere Decembrie 2010 TOTAL Modificare Încetare Energie termică în sistem centralizat 7 10 17 Gaze naturale 18 28 46 Total 25 38 63 Comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului rece 2009-2010. modalitatea de completare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere.  efectuarea plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. conform graficului de mai jos: . pentru perioada sezonului rece 2010─2011. şi pentru 239 persoane începând din 01. respectiv pentru lunile noiembrie a anului curent şi martie a anului următor.  realizarea demersurilor necesare în vederea efectuării de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale a plăţii sumelor reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale către furnizorii de energie termică şi gaze naturale  solicitarea de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a creditelor necesare în vederea asigurării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. gaze naturale sau lemne. cărbuni.2010 titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au notificat Serviciului Prestaţii Sociale modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.  introducerea în sistemul informatic a tuturor solicitărilor pentru acordarea ajutorului. combustibili petrolieri.  arhivarea în condiţii corespunzătoare a documentaţiei produse în cadrul fiecărei campanii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. pentru sezonul rece 2010 -2011 au fost aprobate 8707 cereri pentru acordarea ajutorului. de 780 Dispoziţii de Primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care nu au îndeplinit condiţiile.  verificarea şi preluarea cererilor şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. informarea cetăţenilor municipiului Braşov cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: perioada de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei a fost acordat pentru un număr de 8468 de persoane începând din 01. combustibili petrolieri.12. Astfel. În funcţie de luna depunerii cererii. a fost înregistrat un număr total de 9550 solicitări în perioada 25 octombrie 2010 ─ 31 decembrie 2010. fiind astfel înregistrate un număr de 63 de solicitări privind modificarea/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. cărbuni.2010. drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

12. Pentru sezonul rece 2010-2011 au fost preluate în perioada 01.  preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la membrii familiei şi a veniturilor acesteia şi verificarea documentelor doveditoare  efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor.2010-31. Instrumentarea documentaţiei pentru acordarea în mod gratuit de material lemnos pentru încălzirea locuinţei Pot beneficia de dreptul în mod gratuit la material lemnos pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la valoarea salariului minim brut pe economie. după cum urmează: .  elaborarea documentaţiei specifice privind aprobarea/neaprobarea dreptului la material lemnos. Pentru a asigura accesul persoanelor îndreptăţite la acest drept sunt desfăşurate următoarele activităţi:  informarea potenţialilor beneficiari cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară pentru aprobarea dreptului. dreptul la material lemnos a fost aprobat pentru un număr de 107 familii şi persoane singure.  transmiterea lunară către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a situaţiei centralizatoare cuprinzând persoanele pentru care a fost aprobat dreptul în vederea livrării în mod gratuit a materialului lemnos. Situaţie comparativă privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale Perioada 2006-2011 18004 Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu gaze naturale Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu energie term ica 16690 11864 9816 9777 6079 5175 2374 6243 10000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 D. faţă de solicitanţii care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei.09. tendinţă care s-a conturat începând din sezonul rece 2007-2008. În urma verificării cererilor şi a documentelor anexă şi a efectuării anchetelor sociale.Situatie comparativa privind numarul de beneficiari 2010-2011 8707 2009-2010 15432 0 5000 10000 15000 20000 Totodată se constată că s-a menţinut tendinţa crescătoare a persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.2010 un număr total de 137 cereri.

F. Astfel în perioada 01.L. pe bază de borderou. 22% cereri aprobate cereri neaprobate 107.C.2010 s-au făcut demersurile necesare în vederea reactualizării tuturor dosarelor aflate în evidenţa serviciului şi au fost efectuate. precum şi cele invalidate. toate fiind validate şi transmise către furnizorul de energie electrică în vederea aplicării tarifului social. restul fiind respinse/declarate incomplete deoarece nu au îndeplinit condiţiile. În urma evaluării celor 149 dosare de către Comisia constituită în acest sens conform H.  efectuarea evaluărilor/reevaluărilor privind situaţia socio-locativă a persoanelor care solicită atribuirea unei locuinţe sociale. către furnizorul de energie electrică a declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor de tarif social validate. 447/2010. care s-au adăugat la dosarele existente din anul precedent pentru care nu a fost atribuită o locuinţă socială.07.Situaţie reprezentând numărul de solicitări pentru acordarea materialului lemnos Anul 2010 30. realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. Instrumentarea documentaţiei privind atribuirea unei locuinţe sociale Potrivit prevederilor legale în vigoare au acces la locuinţa socială. Acordarea tarifului social la energie electrică Pot beneficia de tariful social la energie electrică familiile sau persoanele singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la valoarea salariului minim brut pe economie.  elaborarea documentaţiei necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local Braşov a listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. sunt derulate următoarele activităţi:  preluarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  validarea/invalidarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  transmiterea. Atribuţiile Serviciului Prestaţii Sociale în acest domeniu constau în:  informarea potenţialilor solicitanţi cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară în vederea completării dosarului pentru atribuirea unei locuinţe sociale. evaluările şi reevaluările pentru 149 dosare. 98 de dosare au fost declarate aprobate. comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea.  înaintarea dosarelor către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. 78% E. nr. precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. În cursul anului 2010 au fost înregistrate 31 de cereri noi. în vederea închirierii.  întocmirea fişelor de punctaj pentru toate dosarele înregistrate. de asemenea au fost întocmite fişele de punctaj pentru dosarele care îndeplineau condiţiile în acest sens.2010 -30.09. conform reprezentării de mai jos: . însoţite de motivele invalidării În anul 2010 au fost înregistrate 16 solicitări. Pentru facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite la tariful social la energie electrică. familiile sau persoanele cu un venit net mediu lunar pe persoană.

a cheltuielilor aferente activităţilor gestionate în cadrul serviciului.01. Situaţia încadrărilor pe funcţii în anul 2010 a fost următoarea: Nr.03.Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav prin angajarea de asistenţi personali 3.12.74 0.Asigurarea încadrării în prevederile BVC.2010 Raport între nr.Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale. 2.01.2010 Nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Alte activităţi delegate: a) efectuarea instructajului la locul de muncă al asistenţilor personali. În anul 2010 persoana cu atribuţii delegate în acest sens a efectuat instructajul la locul de muncă pentru 396 asistenţi personali nou angajaţi.96 Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru asistenţă socială Total posturi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru activitatea de asistenţă medicală 151 93 112 89 . 126 pentru angajaţi contractuali şi 451 posturi de asistenţi personali. reducerea numărului de erori de preluare a cererilor şi introducere în sistemul informatic. Au fost aprobate 652 posturi.12.  elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru specifice pentru fiecare activitate.  perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii comunicării cu solicitanţii care se adresează Serviciului. 1 birou. SERVICIUL RESURSE UMANE 1. dosare incom plete/respinse 31 149 149 98 51 G.2010 şi nr. 6 compartimente şi Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. b) efectuarea instructajului periodic pentru asistenţii personali.  propuneri în vederea actualizării/îmbunătăţirii sistemelor informatice în funcţie de necesităţi. de funcţii la data de 01. funcţii la data de 01. din care 75 pentru funcţionari publici. dosare aprobate nr.2010 0. care a fost aprobată începând cu 01. 8. inclusiv stabilirea drepturilor salariale brute pentru toţi angajaţii 2. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011:  aplicarea prevederilor legale în vederea acordării unor servicii de calitate persoanelor care se adresează serviciului. Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale Serviciul Resurse Umane a depus la ANFP Bucureşti şi la Consiliul Local proiectul de HCL privind structura organizatorică pentru Direcţia de Servicii Sociale. respectiv instructajul periodic – semestrial pentru 396 asistenţi personali. c) aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii nr. de funcţii la data de 31.Situaţie instrumentare documentaţie locuinţe sociale Anul 2010 cereri noi înregistrate total cereri aflate în evidenţă nr.2010 şi care cuprinde 7 servicii. evaluări/reevaluări nr. funcţii la data de 31. Principalele activităţi ale Serviciului Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 1.

iar alte 10 persoane s-au suspendat de drept sau la cerere pentru concediu de risc maternal. sau întocmit şi actualizat dosarele profesionale cu anexele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali inclusiv pentru asistenţii personali.64 0.Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru DSS. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. până la data de 31. din care 21 pensionări anticipate şi o pensionare pentru limită de vârstă. care au însumat 5419 zile pentru angajaţii DSS. Gradul de efectuare a concediilor şi circa 1198 ore efectuate peste program în principal în campania de acordare a ajutoarelor de încălzire au fost influenţate de nevoia de suplinire a lipsei de personal în cadrul instituţiei.2010.82 0. maternitate şi suspendări în vederea creşterii copiilor 244 188 56 8 201 162 39 12 0. care priveşte angajaţii instituţiei. În acest sens s-au întocmit actele de acordare a drepturilor salariale în anul 2010 şi s-au întocmit lucrări de sinteză în vederea aplicării Ordinului nr. Începând cu data de 01. S-au organizat acţiunile de evaluare profesională pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de interese şi de avere. În cadrul Serviciului Resurse Umane se verifică şi se vizează toate fişele de post din instituţie. inclusiv raportările on-line. promovare contractuali Gestionare rapoarte de stagiu. asistenţii personali şi angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. angajaţi în plată b-Funcţii publice şi contractuale vacante din care temporar vacante pentru concediu de risc maternal. Au revenit în urma încetării suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu 4 angajate. concediu de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. s-au operat cărţile de muncă. fiind intrate 3 persoane noi în instituţie pe perioadă nedeterminată. Au fost organizate 5 concursuri pentru angajarea de personal pentru domeniul sanitar. Concediile de odihnă cuvenite pe anul 2010. dar a continuat activitatea în condiţiile legii.89 0.12. din care: a-Nr. prin definitivare după stagiul de debutanţi Referate şi decizii pentru promovări temporare pe funcţii de conducere Referate şi decizii pentru avansare în treaptă profesională pe funcţii publice Documentaţie pentru încetare raporturi de serviciu şi de muncă. în total 658 persoane angajate pe parcursul anului. întocmire referate şi decizii pentru promovare pe funcţii publice şi posturi contractuale. orele suplimentare au scăzut cu 37%. întocmire referate şi decizii pentru promovare în clasă pe funcţii publice.86 Pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 31 de ieşiri de angajaţi.01. asistenţei sociale şi sănătăţii publice. în anul 2010 s-au emis circa 920 de adeverinţe. după absolvirea de studii superioare. O altă angajată din sectorul sanitar a fost pensionată pentru limită de vârstă. Faţă de anul 2009. au fost efectuate în proporţie de circa 79%. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente Serviciului Resurse Umane au cuprins: Contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Organizare examene.1100/2010 pentru avizarea reîncadrărilor salariale de către Agenţia de Prestaţii Sociale şi respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice. 32/2010 şi Ordinului nr. inclusiv dosare de pensii Referate şi decizii privind suspendări pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru reluarea activităţii Referate şi decizii pentru delegări de atribuţii şi competenţe pentru suplinirea lipsei de personal Alte modificări ale raporturilor de serviciu sau de muncă inclusiv acte de stabilire drepturi salariale Nr. în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov s-au reîncadrat salariaţii în condiţiile Legii-cadru nr. .10. din care 497 zile restante din 2009. pers 6 7 2 9 15 32 15 30 490 606 Pentru angajaţii instituţiei. Serviciul Resurse Umane a asigurat corespondenţa prevăzută de lege cu Agenţia Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru modificările intervenite pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov pentru angajaţii contractuali. Pe tot parcursul anului s-a asimilat legislaţia aferentă domeniului administraţiei publice.

pentru probleme privind raporturile de muncă şi de serviciu cu angajaţii. Valorile cheltuielilor gestionate de Serviciul Resurse Umane. mediu lunar 2004 Nr.10 salariul brut a fost de 600 lei pentru oricare asistent personal. asistenţi personali angajaţi 3. recuperare debite Acte privind situaţii statistice şi pentru Trezorerie. mediu lunar 2008 615 339 Nr. pers. Nr. Nr. că persoana cu handicap grav are dreptul.35 şi la art. apoi salariile nete cuvenite asistenţilor personali cu finanţare de la bugetul de stat şi separat drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor din Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. 2. care se finanţează de Ministerul Sănătăţii. iar de la 01. Se verifică 83 de condici de prezenţă aflate în 75 de locaţii. mediu lunar 2009 663 369 Nr. respectiv cheltuielile salariale. Se emit facturi şi se gestionează decontarea medicamentelor gratuite pentru angajaţii din sectorul sanitar.Total persoane cu handicap grav beneficiare 112 741 853 816 814 848 954 1032 1060 În raport cu 2009. gestionarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali. se întocmesc pontajele şi statele de personal pentru angajaţi. transportul şi diurna s-au încadrat în nivelurile de cheltuieli aprobate pe anul 2010 prin bugetele de venituri şi cheltuieli. mediu lunar 2007 516 332 Nr. cu publicaţiile. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav.3. În anul 2010 asistenţii personali au beneficiat 7 luni de salariul minim de încadrare prevăzut de lege. alte instituţii. în baza evaluării sociopsihomedicale. la care s-a adăugat sporul de vechime. S-a asigurat corespondenţa cu Colegiul medicilor. deduceri suplimentare Acte pentru instituirea de popriri. calculul integral al salariilor. planificări pe decade şi alte lucrări lunare pentru Trezorerie. sau poate opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare. se gestionează situaţia concediilor medicale. iar pe total beneficiari a crescut cu 3%. DGASPC Total Nr. de 630 lei. calculul sumelor care se varsă la buget pentru 4% posturi neocupate de persoane cu handicap. 74 190 63 18 811 30 34 1220 Au fost asigurate: consilierea în vederea angajării.Lunar se calculează în cadrul serviciului Resurse umane toate drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor DSS de la bugetul local. prin angajarea de asistenţi personali Legea 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente asistenţilor personali au cuprins: Dosare şi contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Documentaţie de prelungire a contractelor de muncă pe seama noilor certificate de handicap. pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS. la un asistent personal. Casa de Asigurări de Sănătate. Principalii indicatori de performanţă privind activităţile Serviciului Resurse Umane în anul 2011 1 Activităţi Gestionarea resursei umane Indicatori de performanţă 2011 Reîncadrarea salarială pentru 170 de angajaţi . Direcţia de Sănătate Publică. a orelor suplimentare care se recuperează. inclusiv stabilirea de drepturi salariale. mediu lunar 2010 673 387 1. acte de suspendare temporară a raporturilor de muncă Documentaţie pentru încetare raporturi de muncă Documentaţie pentru dosare de pensie Alte modificări în cadrul raporturilor de muncă. cu fişele de pontaj aferente.37 alin. cheltuielile cu instruirea. în anul 2010 numărul mediu lunar de asistenţi personali a crescut cu 5%. Evoluţia acordării de indemnizaţii lunare şi a plăţii de asistenţi personali a fost următoarea: Indicator Nr. beneficiari de indemnizaţii lunare 2. mediu lunar 2006 416 398 Nr. se întocmesc statistici etc. calculul şi acordarea indemnizaţiilor pe perioada de concediu a asistenţilor personali pentru 399 persoane cu handicap grav.07. se execută popriri pe salarii. inclusiv statele de plată pentru drepturile asistenţilor personali. asistenţii personali şi pentru angajaţii din domeniul sanitar. mediu lunar 2005 392 424 Nr.

 Efectuarea controlului inopinat a casieriei Direcţiei.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine. anuale şi a altor situaţii financiar contabile cu Primăria Municipiului Braşov. II.  Elaborarea.227/03.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru Direcţie. pentru asistenţii personali şi personalul preluat din sănătate. Atribuţii principale  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din Direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.82/1991 republicată.  Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei. aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane 9.2006.L.04.privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale - 2 Gestionarea resursei umane privind asistenţii personali şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediilor asistenţilor personali Asigurarea încadrării cheltuielilor aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane.  Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere.P–ului conform Deciziei nr. Actualizarea fişelor de post pentru circa 75 de funcţii publice şi 126 posturi contractuale în cadrul DSS Reîncadrarea salarială pentru circa 395 de asistenţi personali Diminuarea cu minimum 2% a numărului de zile de concedii de odihnă neefectuate şi plătite la încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali 3  Respectarea limitelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite în BVC pentru 2011. SERVICIUL CONTABILITATE. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.III al anului în curs atât pentru Direcţie cât şi centralizat cu ordonatorii terţiari. în prevederile BVC aprobat pe 2011 - Actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS şi pentru angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.  Organizarea activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. pentru Bugetele asigurărilor sociale.2006.  Centralizarea Bugetului direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine.  Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.  Organizarea A.04.231/03.  Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.  Centralizarea Bugetului Direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine .  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.  Realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului. Centralizarea Dării de seamă a direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim. .  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.  Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului.  Are competenţe pe linia Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Dării de seamă contabile trimestriale.04. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.  Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru direcţie.04.228/03. BUGET I.  Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni. FINANCIAR. Centralizarea Dării de seamă a Direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.2006. Activităţi desfăşurate în anul 2010  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.O.III al anului în curs. 229/03.2006.

000 396.81% BUGET ASISTENTI PERS.590. Efectuarea controlului inopinat al casieriei Direcţiei. pentru asistenţii personali şi pentru personalul preluat din sănătate.2006. Respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea Dărilor de seamă trimestriale şi anuale.554.542. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.P –ului implementat conform Deciziei nr.SOC. 4.000 14. Urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole.58% 98. Îmbunătăţirea organizării A. Prezentarea indicatorilor de realizare a execuţiei bugetare trimestrial pentru serviciile implicate în gestionarea creditelor bugetare. conform legislaţiei în vigoare. Obiective propuse pentru anul 2011 1. pentru Bugetele asigurărilor sociale.161 462.+RAT BUGET AS. SI INCALZIRE BUGET CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUGET DSS PROPRIU TOTAL . articole şi aliniate.000 548.417.231/03. III al anului în curs.04. Prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară serviciilor implicate în gestionarea creditelor bugetare.05% 98. Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului. SI FAMILIE BUGET AJUTOR SOC.240 564. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.04. Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.2006.919 13. Îmbunătăţirea organizării activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. pentru o urmărire şi o realizare cât mai performantă a obiectivelor Direcţiei. Realizarea fişelor fiscale şi depunerea lor în termen. Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni. precum şi realizarea rectificărilor bugetare începând cu trim. Realizarea Notelor explicative de raportare financiar-contabilă privind politicile contabile aplicate în instituţie. Realizarea execuţiei la zi prin introducerea actelor justificative zilnic în modulele de bancă şi casă.675 293. cu actualizarea la zi.601. 2.862 PROCENT EXECUTIE 99. Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate. Elaborarea.2006.228/03. III. Efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.               Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.000 EXECUTIE 9. Derularea proiectului din fonduri nerambursabile „Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc –ASTRA” EXECUŢIA BUGETELOR PE STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ BUGET 9. 5.2006.O.82/1991 republicată.04.43% 74. 229/03.000 2. Îmbunătăţirea manualului de proceduri ale serviciului.L.458.50% 84.23% 92. Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. 3.227/03.04.867 2.000 573.

000 E X E C UT IA B UG E T A R A B UG E T 4..a aprovizionat cele 17 servicii/ birouri/ compartimente ale D.a urmărit şi a recepţionat serviciile prestate şi lucrările efectuate în cadrul derulării contractelor şi a elaborat documentele aferente . încredinţate  Achiziţii . cuantificate cu preţuri de piaţă .  Inventarierea patrimoniului  Scoaterea din uz / casarea obiectelor de inventar  Întreţinerea patrimoniului  Asigurarea condiţiilor de lucru a angajaţilor DSS prin urmărirea întreţinerii echipamentelor de lucru (calculatoare. necesar Compartimentul de Achiziţii publice pentru elaborarea planului de achiziţii . .12.cumpărări directe pe Comenzi  Derularea contractelor de achiziţii  Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor din DSS  Efectuarea lichidării .000. Comisii de recepţie ale D. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 .)  Asigurarea securităţii angajaţilor DSS prin urmărirea funcţionării instalaţiilor din sediile DSS  Asigurarea supravegherii sănătăţii în muncă a angajaţilor DSS conform HG 355/2007  Coordonarea distribuirii hranei pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social  Asigurarea curăţeniei în sediile DSS 2.000 0 B UG E T A S IS TE NTI P E R S . conform contractelor încheiate în cursul anului cât şi a altor necesităţi apărute ulterior . obiectelor de inventar.a întocmit planul de aprovizionare al D.S. consumuri lunare de carburant etc. aparate kineto etc.+ R A T B UG E T A S . prin atribuţiile specifice.S.în cadrul elaborării bugetului.S.S O C . produsele achiziţionate şi a elaborat documentele aferente .S.S.a recepţionat şi distribuit tuturor serviciilor din cadrul D.S. ordonanţare . server. Atribuţii principale  Fundamentarea bugetului pe rd.000.S.S. Biroul Administrativ a întocmit Notele de fundamentare pe baza centralizării referatelor de necesitate ale serviciilor D.S.000 10.000 8.exercitarea vizei Bun de plată  Participarea prin persoane desemnate în Comisii de evaluare. în limitele competenţei sale . reţea.a prospectat piaţa pentru preluarea de oferte pentru orice achiziţie directă şi a efectuat cumpărarea directă din magazin .000.a efectuat lichidarea şi a exercitat viza “BUN DE PLATĂ” . copiatoare.000 2.a furnizat caracteristicile aferente caietelor de sarcini.S.000.a întocmit documentele privind fazele execuţiei bugetare: angajament. imprimante.a elaborat balanţele lunare de stocuri. propunere.  Gestionarea autovehiculelor -Transport auto  Întreţinerea parcului auto  Gestionarea patrimoniului Persoanele desemnate cu atribuţii de gestiune.000 6. mijloacelor fixe şi întocmesc documentele corespunzătoare. S I INC A L ZIR E B UG E T C A NTINA DE A J UTO R S O C IA L B UG E T DS S P R O P R IU E XE C UTI E 10.000. S I F A MIL IE B UG E T A J UTO R S O C .a verificat permanent încadrarea în creditele bugetare aprobate . BIROU ADMINISTRATIV 1. efectuează gestionarea şi evidenţa materialelor.000.

S.2010 între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Karpaten Expres.T. deplasări pt..a întocmit bugetele de medicamente. inventariere. .a participat prin conducători auto şi persoane desemnate în comisia de recepţie. inclusiv 100% asistenţii personali conform HG 355/2007 7. 1.S. cca 39 comenzi.S.S..S.S.P.a asigurat funcţionarea parcului auto.a participat prin persoane desemnate cu atribuţii de gestiune. din D. Derularea contractelor de achiziţie: 100% .a urmărit efectuarea controlului medical la angajare şi periodic a angajaţilor D. Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor D.S. Urmărirea efectuării serviciilor si lucrărilor 100% De asemenea.investiţii ~ 3 mii lei .S.s-au derulat cca 34 contracte. 3.S.) . s-a realizat crearea unei magazii de materiale.a perfectat actele necesare pentru încheierea contractelor la utilităţi .a derulat contractele de sponsorizare sau donaţii aferente beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social.Primul Ghiozdan” şi . conducători auto etc.a derulat contractele de achiziţii de medicamente.-urilor . Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor.medicamente. Pentru beneficiarii hranei de la Cantina de Ajutor Social: . casare. Asigurarea transportului auto 80% 4.S. universitar din municipiul Braşov . care nu a fost posibilă până acum datorită spaţiului insuficient al instituţiei. geamuri etc. Obiective propuse şi realizate în anul 2010 Rezultate crt. preuniversitar. păstrare şi distribuire a bunurilor şi produselor cu destinaţie ajutoare umanitare provenite din Olanda. calcularea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor pentru autovehicule . . în baza unui Protocolul încheiat în 2.a remediat defecţiuni apărute în funcţionarea instalaţiilor sanitare.a efectuat casarea prin angajaţii Biroului Administrativ desemnaţi în comisiile aferente .a efectuat demersurile pentru reparare şi service a autovehiculelor D. Obiective propuse pentru anul 2011     Derularea contractelor de achiziţie.S.a deservit prin autovehicule şi conducători auto deplasările personalului D. casare 100% 3. Casierie.a derulat fazele de execuţie bugetară aferente ( lichidare-viză Bun de plată) Activităţi noi realizate în 2010: . în interes de serviciu (anchete sociale. Asigurarea funcţionalităţii parcului auto şi deservirea cu mijloace auto şi şoferi a activităţii DSS ce presupune transport auto. materiale sanitare şi dezinfectanţi . la proiectul .S. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului D.. uşi.Vreau să fiu elev” prin care s-au distribuit rechizite şcolare elevilor din unităţile de învăţământ din Braşov . alte contracte de utilităţi . inventariere.a coordonat şi a urmărit activitatea de distribuire a hranei de către firma de catering şi din donaţii beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social . mat sanitare şi dezinfectanţi~ ~16 mii lei 2.11. 100% 6.S.a participat la inventarierea anuală a sediilor DSS şi cabinetelor medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.valoarea derulată ~286 mii lei..S.. Pentru cabinetele medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar. Gestionarea patrimoniului. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului D. dezinfectanţi pentru aceste cabinete .S. preuniversitar. din care: . Gestionarea patrimoniului. la distribuirea de ajutoare umanitare către familii şi persoane aflate în situaţie financiară precară Nr. deplasări între sedii D. materiale sanitare. 100% 5. firme furnizoare etc. universitar din municipiul Braşov .S. şi obţinerea I. alte instituţii publice.

actualizat şi urmărit documentaţia necesară în vederea reautorizării instituţiei din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă . a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. unde s-au dezbătut problemele specifice . adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei. inclusiv asistenţii personali.periodic pentru 559 de lucrători ( funcţionari publici.) de 2 ori / an . a stabilit periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă.s-au efectuat instructajele de SSM: .1.a identificat pericolele şi evaluat riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. COMPARTIMENT SSM.a evidenţiat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care.   Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului DSS. asistenţi personali.periodic pentru 189 de lucrători .a întocmit şi actualizat planul de avertizare. pentru care este necesară autorizarea exercitării lor . necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic . PSI 1.s-a obţinut reautorizarea instituţiei din punct de vedere SSM . muncitori calificaţi îngrijitori la domiciliu.a elaborat fişe de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de muncă . planul de evacuare.introductiv general – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea .a elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii . respectiv executant.a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie.s-au efectuat demonstraţii practice privind PSI şi în caz de cutremur . mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă .a convocat comitetului de securitate şi sănătate în muncă.a elaborat fişe de solicitare a examenului medical la angajare individual şi fişe colective pentru controlul medical periodic . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor DSS. personal contractual. sarcina de muncă.a evidenţiat şi ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică.a efectuat verificările instructajelor la locul de muncă şi periodic pentru tot personalul 2. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului DSS. personal medical.a elaborat tematici pentru toate fazele de instruire. 11.a întocmit necesarul de mijloace materiale şi servicii ( servicii medicale ) pentru desfăşurarea activităţilor .a urmărit efectuarea de către toţi angajaţii a controlului medical periodic .la locul de muncă – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea şi în alte situaţii prevăzute de lege .a identificat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare . conform HG 355/2007.s-a reactualizat organizarea privind apărarea împotriva incendiilor cu informarea şi instruirea tuturor lucrătorilor care au atribuţii în acest sens .a propus clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori . la recomandarea medicului de medicina muncii. ţinând seama de alte persoane prezente . Activităţi desfăşurate în 2010 2. Activităţi privind prevenirea si stingerea incendiilor: . Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi a Situaţiilor de Urgenţă 2. stabilite prin fişa postului . planul de protecţie şi prevenire. Atribuţii principale Implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă. a asigurat informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite . prim ajutor .a întocmit. personal medical etc.s-au efectuat instructajele de PSI şi situaţii de urgenţă: .a elaborat şi actualizat planul de prevenire şi protecţie . Activităţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă: .2. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.

.a participat ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice .punerea în corespondenţă cu CPV a produselor.elaborarea notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie prevăzute pentru operatorii economici.elaborează şi transmite anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală. Primul Ghiozdan şi vreau să fiu elev” .elaborarea calendarului procedurii de atribuire. .a verificat însuşirea cunoştinţelor în urma efectuării instructajelor la locul de muncă şi periodic şi consemnarea în fişele individuale de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor completate şi semnate de şefii de servicii/compartimente/birouri şi persoana instruită.a condus autovehiculele DSS .a participat ca membru în comisia de casare a DSS .definitivarea documentaţiei de atribuire. . în situaţia în care procedura aleasă este alta decât licitaţie. primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor. Alte activităţi: . . . derularea rundelor de discuţii.deschiderea ofertelor şi.realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. .elaborarea notei privind valoarea estimată a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit.alegerea procedurii.definitivarea şi aprobarea programului.3.stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive. . . 2. .primirea ofertelor.completarea fişei de date a achiziţiei. . .. . .elaborarea notei justificative privind criteriul de atribuire.elaborează programul anual al achiziţiilor publice şi îl transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice.face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului.elaborarea documentaţiei de atribuire.2173 de km 3. .elaborarea notei justificative privind alegerea procedurii. . a altor documente care însoţesc oferta. .dacă este cazul.verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi. . dacă este cazul. în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire.răspunde la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici.dacă se impune.a participat ca membru în comisia de recepţie şi distribuire a bunurilor şi produselor primite din Olanda ca ajutoare umanitare . .. Obiective propuse pentru anul 2011  Respectarea legislaţiei în vigoare  Fără accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale  Fără evenimente privind situaţiile de urgenţă 12. . care cuprind: . . . .dacă este cazul.aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. . . . elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie.dacă este cazul. din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini.identifică necesităţile obiective prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment/birou/serviciu.ierarhizarea în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor. după caz. formularelor şi modelelor. serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică. Atribuţii principale . .elaborează şi transmite spre publicare în SEAP invitaţia/anunţul de participare. . COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 1. .a participat ca membru în comisia de inventariere a patrimoniului DSS . solicitarea garanţiei de participare.stabilirea clauzelor contractuale.a participat ca membru în comisia de recepţie privind programul . .verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi.

proces verbal al şedinţei de deschidere. dacă este cazul. .elaborează răspunsurile la corespondenţa adresată compartimentului cu respectarea termenelor prevăzute de lege.dacă este cazul.caietul de sarcini. . .transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire. dacă este cazul. dacă este cazul. eliberarea garanţiei de participare/bună execuţie. Compartimentul Achiziţii Publice a desfăşurat următoarele activităţi: . .restituirea garanţiei de bună execuţie.procese verbale de analiză a ofertelor.constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. . Dosarul de achiziţie publică se finalizează cu opis.comunicare acceptare ofertă.în cadrul fiecărei proceduri numărul actelor elaborate este de minim 22: .restituire garanţie de participare.stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie. .comunicare rezultat procedură. .notă privind alegerea procedurii de achiziţie. . . .elaborarea raportului procedurii de atribuire.notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie. .referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. .s-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor.perioada de aşteptare.notă privind alegerea criteriului de atribuire. .elaborează documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei directe de bunuri/servicii/lucrări.nota privind estimarea valorii contractului. CNSC şi UCVAP. . . .asigură arhivarea documentelor pe care le elaborează. .elaborarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici. .calendarul procedurii de atribuire.raportul procedurii.elaborarea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. . .aplicarea criteriului de atribuire astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare. . din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.eliberarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi transmiterea acestuia către ANRMAP (1 exemplar) şi către operatorul economic ( 1 exemplar). . .decizie privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. . .elaborează şi transmite către ANRMAP raportul privind contractele atribuite în anul anterior până la data de 31 martie a anului în curs.răspuns la clarificări. .elaborarea contractului sau încheierea acordului cadru. constituirea garanţiei de bună execuţie. .fişa de date. . . conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice de achiziţie. . . dacă este cazul.stabilirea ofertelor admisibile.transmiterea anunţului de atribuire către SEAP. 2 Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. . .răspunde în termenul legal solicitărilor ANRMAP. .în cazuri justificate elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi.invitaţia/anunţul de participare. . . . .elaborarea contractului de achiziţie publică. . . .dacă este cazul.finalizează achiziţia directă prin semnarea contractului. .solicitări de clarificări.

02.întocmirea notelor de fundamentare pentru cheltuieli şi fişele obiectivului de investiţii în cadrul subproiectului “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. S-a obţinut avizul nr. dintre care:  1 post de inspector asistent. din care 1 cumpărare directă a fost anulată. 500/2002 privind finanţele publice.96 lei fără TVA.12. service.34/2006.s-au organizat şi derulat:  6 proceduri de achiziţie publică (1 cerere de ofertă. .2010 şi HG nr.au fost arhivate toate documentele elaborate în anul precedent. .1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. .membru în comisia de recepţie a echipamentelor IT. HG nr. după cum urmează:  14 contracte de furnizare.transmiterea rapoartelor descriptive trimestriale către ANPFDC.07.menţionăm că legislaţia prevede obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. .transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Ministerul Muncii şi Consiliul Interministerial din cadrul MDRL. cu respectarea termenelor prevăzute de lege. .11.au fost încheiate 23 de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică şi 1 protocol.a fost reziliat 1 contract de achiziţie publică.1167/17.34/2006.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la Inspectoratul de Stat în Construcţii. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. . .  25 cumpărări directe.nu au fost depuse contestaţii de către operatorii economici. . criteriilor..întocmirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA. valoare calculată conform legislaţiei în vigoare.întocmire proces verbal de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului conform contractului nr.  18 contracte de servicii.  1 procedură internă. reparaţii copiatoare şi echipamente IT. Compartimentul Achiziţii Publice a derulat electronic proceduri de achiziţie publică şi cumpărări directe reprezentând aproximativ 80% din valoarea achiziţiilor pe anul 2010.Programul anual al achiziţiilor publice s-a realizat în proporţie de 100%. Legea nr. HG nr. Bucureşti în vederea obţinerii avizului. Menţiuni Compartimentul figurează în organigrama instituţiei cu 2 posturi.358.2010. Persoana ocupantă a postului de Inspector Asistent a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: .12. . Legea nr. . .s-au organizat şi derulat electronic 1 procedură de cerere de ofertă şi 6 cumpărări directe.554/2004 a contenciosului administrativ.preşedinte în comisia de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului “ Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. HG nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli. În cadrul proiectului Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA s-au desfăşurat următoarele activităţi : .  poliţe de asigurare auto. municipiul Braşov conform contractului nr. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. 5 negocieri fără publicarea unui anunţ de participare). S-a obţinut avizul tehnic nr. .s-a aplicat şi respectat legislaţia în vigoare: OUG nr.2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora. .C222/18. licenţe. municipiul Braşov. .2009.s-au încheiat contracte de achiziţie publică în valoare totală de 838. . .66/22. reprezentând 40% din valoarea anuală totală a achiziţiilor publice care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice (SEAP).66/22. piese de schimb şi consumabile.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. .contractele au fost încheiate în timp util pentru buna funcţionare a instituţiei. .2009.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică.s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările operatorilor economici.215/2001 Legea administraţiei publice locale. Legea nr.41/20.

.iniţierea activităţii de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al DSS (s-au transmis adrese fiecărui serviciu/birou/compartiment din cadrul DSS în vederea stabilirii actelor elaborate şi a termenelor de păstrare). . dacă este cazul) din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului 2011.elaborarea convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială de către asociaţiile şi fundaţiile îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. . .membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.derularea electronică a procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe într-un procent de cel puţin 40% (sau conform modificărilor legislative.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale.a reprezentat instituţia în primă instanţă în 2 acţiuni contencios administrativ (Serviciul Ajutor Social şi Serviciul pentru Persoane Vârstnice).participă la elaborarea proiectelor de hotărâre elaborate de către Serviciul Ajutor Social. . . .sesizarea preşedintelui comisiei de selecţionare a documentelor în vederea convocării comisiei. .34/1998.vizează de legalitate deciziile emise în cadrul Serviciului Ajutor Social.vizează de legalitate deciziile elaborate în cadrul compartimentului. 3. .întocmirea Nomenclatorului arhivistic al DSS şi transmiterea acestuia spre analiză şi confirmare Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale. . .solicitare clarificări Căminului pentru Persoane Vârstnice referitor la rapoartele trimise. .vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul Ajutor Social.participare la întocmirea fişelor de proces şi a manualului de proceduri elaborate de către serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DSS. .solicitare de clarificări asociaţiilor şi fundaţiilor. . . .atribuţii de Şef Serviciu Prestaţii Sociale..34/1998. . .responsabil cu activităţi de arhivare în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale. .vizează de legalitate contractele de achiziţie publică.întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţionare a documentelor. ambele fiind soluţionate favorabil. .convocare comisie de selecţionare a documentelor în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al DSS. . . .arhivarea unui număr de 634 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale. .  1 post de consilier juridic. . .efectuare deplasări în interes de serviciu cu autovehiculul instituţiei.secretar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.întocmirea Proiectului de hotărâre privind stabilirea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. . . .întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor.solicitare Căminului pentru Persoane Vârstnice raportarea semestrială. Obiective propuse pentru anul 2011 . .întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul selecţiei către asociaţii şi fundaţii.realizarea Programului anual al achiziţiilor publice în proporţie de 95% până la sfârşitul lunii octombrie.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul pentru Persoane Vârstnice.încheiere proces verbal în urma verificării rapoartelor trimise de Căminului pentru Persoane Vârstnice.analizare împreună cu membrii comisiei a rapoartele trimise de către Căminului pentru Persoane Vârstnice.secretar în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor elaborate în cadrul DSS. . . Persoana ocupantă a postului de consilier juridic a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: .arhivarea unui număr de 121 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.

documentele cu caracter juridic emise în cadrul DSS. COMPARTIMENT JURIDIC Structura Compartimentului Juridic  1 consilier juridic superior  1 consilier juridic asistent . la cerere.  Redactează proiecte sau alte acte de punere în aplicare a actelor normative.  Acordă consultanţă juridică în toate domeniile dreptului personalului angajat în cadrul serviciilor.  Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea DSS. cu privire la caracterul strict juridic. precum şi actele adiţionale întocmite pentru salariaţii în regim contractual ai DSS şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.  Avizează pentru legalitate contractele încheiate cu beneficiarii de servicii sociale. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină.  Urmăreşte legislaţia.  Semnează.  Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic. . la solicitarea conducerii. instituţiile de orice natură.13. de sponsorizare.  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă. anchetele sociale efectuate de personalul specializat în vederea acordării unor drepturi prevăzute de lege.vacant 1. înaintează şi acordă consultanţă.  Elaborează procedura de organizare a comisiei de disciplină. Atribuţii principale  Asigură consultanţă. birourilor.  Participă în calitate de preşedinte supleant sau membru supleant după caz. în comisia de disciplină. în cadrul comisiilor constituite pentru evaluarea ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.  Reprezintă Direcţia de Servicii Sociale în faţa instanţelor judecătoreşti.  Vizează de legalitate contractele de achiziţii publice.  Semnează şi verifică după caz . apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directorul executiv . compartimentelor DSS cu privire la actele normative.  Redactează proiecte de contracte şi negociază clauze legale contractuale. serviciilor. birourilor şi compartimentelor ale instituţiei. asistenţă şi reprezintă instituţia.  Vizează de legalitate notele justificative privind stabilirea procedurii de achiziţie publică şi documentaţia care va constitui dosarul ofertantului la cererea de achiziţii. precum şi alte contracte şi convenţii în care este parte DSS.  Participă în calitate de preşedinte sau membru după caz.  Avizează pentru legalitate contracte şi convenţii de parteneriat.

ori de câte ori este necesar .01. pentru actele care nu presupun viză de legalitate. a unor avize consultative scrise. de evaluarea a dosarelor privind solicitarea de locuinţe sociale Consultanţă acordată la cerere funcţionarilor din cadrul DSS Studierea legislaţiei aplicată de instituţie Preluarea si procesarea cererilor si documentelor anexate privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei Participare în calitate de formator la cursurile de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada 01.consiliere gratuită a persoanelor vârstnice.la cererea şefului .2010 Elaborare.04. la cererea acestora. la cerere.colaborarea cu personalul instituţiei şi acordarea de consultantă.termenele stabilite de instanţă . acte adiţionale. indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav. la cerere. contracte de achiziţii publice. acte adiţionale . revizuire note de curs pentru instruirea prevăzută la pct. Consultanţă juridică . acte adiţionale cu beneficiarii şi alte convenţii . Obiective şi acţiuni propuse pentru anul 2011 OBIECTIV Aplicarea corectă a legislaţiei ACŢIUNE . Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 Nr.ori de câte ori este cazul . ale asistenţilor personali.consultanţă juridică gratuită privind drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale acordate de instituţie . referate. . referate. contracte .3. 1 2 3 4 5 6 Activităţi desfăşurate Reprezentare în instanţă cauze/termene Elaborare acte de procedură : întâmpinări/cereri de chemare în instanţă.2010-30. concluzii scrise.elaborarea. medici şi asistenţi medicali. Crt. proceduri legalizări judecătoreşti Asigurare consultanţă în vederea evitării litigiilor Elaborare cereri recurs. apel Asigurare consiliere juridica beneficiari Aplicarea vizei de legalitate si înscrierea în registrul special pentru: contractele individuale de muncă.ori de câte ori este cazul .ori de câte ori se solicită .consiliere în soluţionarea petiţiilor pentru a evita procedura contencioasă TERMEN . note de şedinţă. decizii privind raporturile de muncă şi de serviciu ale angajaţilor DSS . în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare.ori de câte ori este cazul .ori de câte ori intervin modificări cu privire la legislaţia aplicabilă . contracte de garanţie.13 Rezultate 14/ 23 21 38 1 la cerere 2250 7 8 9 10 11 12 13 19 31 de cate ori a fost cazul Zilnic Zilnic 268 12 cursuri de aproximativ 2 h/curs 25 de ore in decursul unei luni 14 3. . protocoale sau parteneriate Consultanţă în vederea elaborării de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Elaborare decizii şi soluţionare petiţii Participare în calitate de membru de rezervă în comisia de achiziţii publice.colaborare în vederea unor opinii juridice unitare în ce priveşte soluţionarea unei probleme. donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective Consiliere juridică . decizii.

 Crearea şi actualizarea unei baze de date cu instituţiile. verificarea documentelor. .Reprezentarea instituţiei instanţelor judecătoreşti în faţa .revizuirea actelor pregătitoare emiterii actelor administrative şi a altor acte emise în aplicarea legislaţiei pentru realizarea activităţii serv. h) consilierea în vederea evitării situaţiilor conflictuale şi luarea măsurilor care se impun pentru rezolvarea situaţiilor de criză. în legătură cu litigiile acestora.  Elaborarea proiectelor în asistenţă socială.şi înaintarea de propuneri de colaborare în vederea dezvoltării de programe şi proiecte de interes comun în domeniul social. prin componenta Programe este responsabil de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale. biroului sau. fundaţiile şi asociaţiile din domeniul social de pe plan local./bir. Programe Atribuţii principale  Realizarea în colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei de studii şi analize sociologice pe eşantioane reprezentative pe diferite tematici. .consultantă în pregătirea actelor de procedură. naţionali şi internaţionali . aprobări care. INFORMARE CETĂŢENI Misiune Compartimentul Programe. . ca urmare a exercitării temporare a funcţiei de Director adjunct a) gestionarea activităţilor serviciilor subordonate.zilnic Aplicarea vizei de legalitate . i) realizarea şi altor activităţi conexe ce pot contribui la realizarea obiectului de activitate al instituţiei. De asemenea.la cererea scrisă a beneficiarilor Iniţierea unui Proiect privind consultantă juridică gratuită beneficiarilor DSS.  Identificarea potenţialilor parteneri – locali.  Gestionarea activităţii aferente alocării de subvenţii de la bugetul local în beneficiul asociaţiilor şi fundaţiilor locale în baza Legii nr. c) verificarea executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei. e) monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor legislative privind serviciile şi prestaţiile acordate de serviciile subordonate. explicarea soluţiilor judecătoreşti. altele decât cele cu instituţia. reprezentantul compartimentului. d) monitorizarea serviciilor subordonate în vederea elaborării documentelor în termenul legal . b) coordonarea aplicării unitare de către serviciile subordonate a măsurilor dispuse prin legislaţia în vigoare. 34/1998. aprobarea sau avizarea după caz. Atribuţii realizate în anul 2010 de către persoana ocupantă a postului de consilier juridic superior. a acestora . Informare Cetăţeni asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. serviciului./comp.controlul de legalitate asupra actelor pregătitoare actelor administrative sau după caz asupra actelor administrative emise în cadrul instituţiei. f) participarea la şedinţele de lucru ale instituţiei. sunt de competenta direcţiei. 14. în susţinerea drepturilor şi apărărilor. g) verificarea şi avizarea bugetului pentru serviciile subordonate. în conformitate cu prevederile legale.după caz. precum şi îndrumarea juridică în vederea realizării drepturilor acestora.soluţionarea favorabilă a litigiilor Revizuirea procedurilor de lucru în raport cu legislaţia aplicabilă . COMPARTIMENT PROGRAME. .

Identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la programele de finanţare în cadrul instituţiei şi actualizarea bazei de date privind sursele de finanţare disponibile Sursa informaţiilor o reprezintă site-urile oficiale ale programelor operaţionale. Prin această întâlnire s-a urmărit informarea ONG-urilor cu privire atât la serviciile/prestaţiile oferite de DSS. În anul 2010 s-au încheiat acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare cu următoarele instituţii/asociaţii/fundaţii:  Asociaţia Pas Alternativ în proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. De asemenea. Aceste informaţii au fost transmise serviciilor din cadrul instituţiei în vederea identificării ideilor de proiecte.  Protecţia persoanelor vârstnice.realizarea în Power Point a prezentării rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru ONG-uri. ca partener asociat. Scopul constituirii grupurilor a fost acela de a lucra în comun pentru constituirea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. s-a urmărit colaborarea cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea derulării proiectului „Evitarea abandonului şcolar din perspectivă socială” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Braşov. în urma întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social. fişe de evaluare. Centralizarea rapoartelor de activitate semestriale/anuale ale serviciilor din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale şi transmiterea lor către Primăria Braşov şi către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale.elaborarea chestionarelor pentru ONG-uri în vederea identificării relaţiei ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor şi transmiterea acestora către ONG-uri pentru a fi completate. în cadrul programului Daphne III prin proiectul Hera. Komen. De asemenea. În vederea organizării acestei întâlniri. iar pentru obţinerea lor au fost analizate versiunile actualizate ale ghidurilor solicitantului şi manualul operaţional al programului pentru persoane cu dizabilităţi. cât şi la proiectele derulate de DSS. proiect de prevenire a violenţei domestice. s-au realizat următoarele activităţi: .realizarea prezentărilor în Power Point ale serviciilor şi proiectelor derulate în cadrul instituţiei. De asemenea. Asistarea serviciilor în elaborarea proiectelor în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale Propunerile de proiecte au fost analizate împreună cu angajaţii serviciilor. De asemenea. B. .  Protecţia persoanelor cu dizabilităţi.  Persoane cu venituri mici. C.  Coordonarea efectuării practicii în cadrul instituţiei de către studenţii Universităţii Transilvania Braşov. finanţat de Fundaţia Susan G. . . cât şi din alte ONG-uri. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii unor persoane supravieţuitoare ale cancerului la sân din Municipiul Braşov şi a familiilor acestora.stabilirea agendei întâlnirii . . S-a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor (chestionare. s-a urmărit calendarul lansărilor cererilor de proiecte din cadrul acestor programe.  Poliţia Locală din Valencia. ghid de interviu) utilizate în vederea derulării proiectelor şi a fost elaborată prezentarea în PowerPoint a serviciilor/prestaţiilor furnizate de instituţie pentru grupurile de suport susţinute în cadrul proiectelor. ONG -urile au avut ocazia să prezinte activităţile/proiectele de succes derulate de acestea. pentru victimele violenţei în familie. programelor de interes naţional dar şi a altor programe de finanţare. Obiectivul vizat a fost acela al identificării posibilităţilor de a derula proiecte de interes comun. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010 A.elaborarea Fişei de date a ONG-ului pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la acestea. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat/convenţii de colaborare între Direcţia de Servicii Sociale şi instituţii/asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social În anul 2010 s-a organizat evenimentul « Parteneriat pentru comunitate » în vederea stabilirii împreună cu ONG-urile care activează în domeniul social a unor priorităţi privind dezvoltarea/diversificarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc. s-au constituit grupuri de lucru în funcţie de principalele categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa ONG -urilor în care au fost implicaţi specialişti atât din cadrul DSS. Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii:  Protecţia familiei şi copilului. prin organizarea de grupuri de suport şi a unor sesiuni de informare medicală ale supravieţuitoarelor cancerului la sân. .

nu cunosc activitatea DSS şi transmiterea acestora ONG-urilor  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social „Parteneriat pentru comunitate” din data de 05.07. Coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie. Serviciului Alocaţii Sociale şi Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. dar nu colaborează. în vederea derulării proiectului FOOD – Framework for Optimizing the Process of Feeding finanţat de Uniunea Europeană lansat de INDESIT Company SpA. specializarea pedagogie) . pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi şi ai adulţilor cu handicap psihic şi mintal.C. Identificarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi  finalizarea a 3 tipuri de chestionare: pentru adulţii cu dizabilităţi. 5. Relaţia DSS – instituţii/ONG-uri în viziunea angajaţilor instituţiei  elaborare chestionar  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate în PowerPoint în cadrul şedinţei directorului general cu şefii serviciilor DSS 3. specializarea Asistenţă Socială Coordonarea activităţii de practică a studenţilor a constat în:  Elaborarea ofertei de practică şi transmiterea acesteia coordonatorului de practică din partea Universităţii. date statistice). Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu probleme cronice de sănătate mintală şi a tinerilor care provin din centrele de plasament cu ultimul domiciliu sau reşedinţă în Municipiul Braşov. realizări. D.  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor.L. Asociaţia Pas Alternativ în vederea derulării proiectului „Un pas împreună împotriva Violenţei!”. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite de instituţie prin realizarea a 5 focus-grupuri cu angajaţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. Proiectul îşi propune să iniţieze un proces mai amplu de transfer a experienţei organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale româneşti cu experienţă de peste 10 ani în domeniu către organizaţiile şi instituţiile similare din Republica Moldova pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. beneficiare a serviciilor/prestaţiilor oferite de DSS. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov în vederea derulării proiectului „Căminul Nostru” – Locuinţă Protejată ce are ca scop înfiinţarea unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi. urmându-se circuitul documentelor. servicii/prestaţii oferite. Italia în cadrul programului AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme). cunosc activitatea. Serviciului Ajutor Social.2010. specializarea asistenţă socială. s-a solicitat prin adresă către servicii DSS desemnarea coordonatorului de practică din fiecare serviciu şi precizarea numărului de locuri de practică. Serviciului Prestaţii Sociale. Analiza date în SPSS în vederea întocmirii unei situaţii statistice cu privire la solicitanţii de locuinţe sociale 6. Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare.     S. Elaborarea de studii şi cercetări sociologice 1. .  Elaborarea referatelor de aprobare şi a deciziilor privind desemnarea coordonatorului de practică pentru fiecare serviciu.Convenţiile de practică cu pentru anul universitar 2010/2011 prin care DSS asigură desfăşurarea practicii studenţilor conform planului de lucru stabilit de ambele părţi. E. Relaţia ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor  elaborare chestionare pentru 3 tipuri de ONG-uri: care cunosc activitatea DSS şi colaborează cu aceasta. Systems Visions S. În acest sens.R. Serviciului pentru Persoane Vârstnice.  aplicarea chestionarelor în rândul persoanelor cu handicap gradul I.  Realizarea unei şedinţe de instruire a studenţilor cărora li s-a prezentat instituţia (prezentarea în Power Point a instituţiei: structuri organizatorice. 4. Identificarea nevoilor de instruire a personalului instituţiei  elaborare chestionar  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate 2.

 Elaborare raport de monitorizare în domeniul incluziunii sociale pentru perioada 2008-2009. 34/1998 În anul 2010 trei asociaţii au solicitat subvenţie de la bugetul local pentru anul 2011.Transmiterea către coordonatorii de practică din cadrul instituţiei a tuturor instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică puse la dispoziţie de către coordonatorul de practică din partea Universităţii. I 2010. H. Gestionarea procedurii de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr.  consultanţă oferită serviciilor în vederea întocmirii situaţiilor centralizatoare solicitate. privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2009. respectiv:  Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” pentru două unităţi de asistenţă socială (centru de zi copii.  Asociaţia de Servicii Sociale SCUT pentru o unitate de asistenţă socială (centru de zi).aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.  Raport statistic privind activitatea de asistenţă socială aferent perioadei ianuarie-decembrie 2009 precum şi raportul referitor la aplicarea Legii nr.  Verificarea pe teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în documentaţia depusă de asociaţiile/fundaţiile care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local şi întocmirea proceselor verbale. elaborării instrumentelor de lucru. nr. Alte activităţi  În vederea derulării celor două proiecte în problematica cancerului de sân finanţate de Fundaţia Susan G. a Centrului pentru Persoane fără Adăpost. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. a Căminului pentru Persoane Vârstnice. facilitarea grupurilor de sprijin). 5 din H. privind: aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 23 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. I 2010 şi raportul statistic privind incluziunea socială trim.  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj pentru două unităţi de asistenţă socială (Centrul de Prevenire.  Întocmirea rapoartelor privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 5 unităţi de asistenţă socială. afişelor. conceperii pliantelor.Participare la întâlnirile lunare de management cu scopul stabilirii activităţilor ce urmează a fi derulate. pregătirii conferinţelor de presă etc. 34/1998. Komen s-au desfăşurat următoarele activităţi: . broşurilor. În anul 2010 au fost centralizate următoarele situaţii:  Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor DSS pentru a fi incluse în raportul primarului. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică.L. declaraţia de confidenţialitate şi fişa de evidenţă a desfăşurării orelor de practică). aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.C. 34/1998.  obţinerea datelor din partea serviciilor DSS.  Raportul privind prevenirea şi combaterea marginalizării trim. Centralizarea situaţiilor solicitate de diverse instituţii În vederea centralizării situaţiilor solicitate de diverse instituţii s-au realizat următoarele activităţi:  documentare privind modul de întocmire a situaţiilor centralizatoare. Evaluare şi Consiliere Antidrog şi centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). Activităţi derulate în scopul gestionării procedurii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local:  Sprijinirea cu informaţii şi îndrumări a fundaţiilor şi asociaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea accesării de subvenţii în baza legii nr. . F.  Formulare de raportare privind costurile serviciilor sociale în vederea aplicării art.  Întocmirea de expunere de motive şi proiecte de H. 116/2002.). centru de zi adulţi şi centre care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu).G.  verificarea datelor obţinute împreună cu Directorul General.  . Participare la conferinţa de presă la care a fost lansat proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. G.  Elaborarea unor documente din partea instituţiei necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică (acordul de practică. Participare la training în cadrul celor două proiecte (campanii de informare.

Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor de evaluare a grupurilor de sprijin pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele aplicării formularelor post-evaluare ale sesiunilor informative pentru a evidenţia impactul sesiunilor de informare participantelor la acestea . 34/1998.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.2009. .Asociaţia „Pas Alternativ. ordonator terţiar de credite în subordinea DSS Braşov. 3. Romania. Actualizarea bazei de date cu instituţiile. urmându-se circuitul documentelor. prin constituirea unui centru de zi. după cum urmează: Tip activitate Întocmire rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei în baza Legii nr. o alternativă pentru incluziunea socială?”.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. Systems Visions S. sunt în probaţiune. crt. 34/1998 pentru anul 2010 Expunere de motive şi raport de specialitate la Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Număr 5 Nr. Actualizarea informaţiilor pe site-ul Primăriei.C. ocazie cu care s-au prezentat serviciile/prestaţiile oferite de DSS. asigurând suportul tehnic. 2. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică.L. . Elaborarea fişei de proces privind desfăşurarea activităţii de practică în cadrul DSS pe baza Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social 3 . .Participare la conferinţa de presă cu ocazia finalizării celor două proiecte. Oraşe şi Droguri II”derulat de Agenţia Naţională Antidrog. asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul social.Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Braşov .Poliţia Locală din Valencia. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Verificarea respectării raportului între numărul de beneficiari ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov şi numărul de angajaţi care asigură serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. . Participare la atelierul de lucru pentru asistenţii sociali – Training pentru profesionişti din cadrul proiectului “Democraţie. Elaborarea fişei de proces privind procedura de acordare a subvenţiilor în baza Legii 34/1998. Participare la Conferinţa Naţională „Economia socială. Gestionarea corespondenţei (scrisă şi electronică) în cadrul compartimentului. în calitate de membru al comisiei pentru stabilirea cadrului de monitorizare a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice. . . pentru încadrarea în limita stabilită de lege.R. Participare la curs „Scrierea de proiecte de calitate în cadrul POSDRU”.           Participare la sesiunile de informare şi conştientizare cu privire la cancerul de sân. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.S. Arhivarea corespondenţei din perioada 2007 .Participare la grupurile de sprijin a persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în calitate de invitat din partea instituţiei. 4. 7 . . Participare întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei CESVI şi cu reprezentanţii instituţiilor publice locale în vederea derulării unui proiect ce urmăreşte integrarea socială a copiilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării formularelor post-evaluare participantelor la sesiunile de informare cu privire la cancerul de sân pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. în vederea aplicării HG nr. . . beneficiază de o măsură de protecţie specială sau au satisfăcut o pedeapsă privativă de libertate.aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.Asociaţia de Servicii Sociale SCUT. .

 înregistrarea în registrul general a adreselor de expediat.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.  distribuirea şi expedierea corespondenţei.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate.  culegerea şi sistematizarea informaţiilor necesare unei bune organizări a instituţiei. Registratură Atribuţii principale:  transmiterea cererilor.  oferirea de relaţii solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. .  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului. .  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite.  organizarea. întrunirilor şi şedinţelor. note interne etc. Gestionarea corespondenţei în cadrul compartimentului – adrese.  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. reclamaţiilor.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor. specializarea asistenţă socială. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  înregistrarea în registrul general a corespondenţei primite.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D.8 note interne.6 adrese de înaintare a situaţiilor centralizatoare Secretariat Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  primirea. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului. Obiective propuse pentru anul 2011:  organizarea.  primirea.Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici. specializarea pedagogie) 74 din care: .S.  funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei. referate de necesitate.  coordonarea activităţii din domeniul informaţiilor generale şi a audienţelor.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii. avize. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei. . notă de fundamentare pentru cheltuieli.  întocmirea borderourilor de corespondenţă.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate..  evidenţa întâlnirilor. .  asigurarea întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei.  evidenţa întâlnirilor.  activitate de protocol atunci când este cazul.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. sesizărilor.8 adrese către alte instituţii.  coordonarea audienţelor şi a informaţiilor generale. situaţii centralizatoare.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne şi externe.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne si externe.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.  responsabilitatea activităţii de protocol atunci când este cazul. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici.S. întrunirilor şi şedinţelor. aprobări.  oferirea relaţiilor solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. aprobări. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  întocmirea referatelor de necesitate.5. avize.

frecvenţa cardiacă.Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora la copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ.eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu Ord. 204/02. dezvoltarea ţesutului adipos si al musculaturii.  distribuirea mapelor cu acte către servicii.specific: .examenul somatoscopic (starea tegumentelor şi mucoaselor. sesizărilor.  întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. şi examenele de admitere/corijenţe la facultate organizate de Universitatea .Supravegherea medicală a preşcolarilor. perimetru toracic. .fiziometria (tensiunea arterială. reclamaţiilor. Obiective propuse pentru anul 2011:  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. VIII. MSP nr.. În acest sens. abdominal. . . 15.02.somatometria (măsurarea şi interpretarea în baza indicatorilor antropometrici: înălţimea staturală. elevi si studenţi: . teoretice şi aplicative/practice).a. elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. .  îndeplinirea activităţilor de curierat  alte activităţi necesare realizării obiectivelor propuse.asigurarea zilnică a asistenţei medicale a preşcolarilor. .S. la elevii din clasele I. cu efect implicit în favorizarea randamentului la învăţătură al elevilor şi studenţilor.examene medicale de bilanţ ale stării de sănătate anuale la preşcolarii din grădiniţe. IV. forma şi postura toracelui. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei. membrelor şi a coloanei vertebrale.  primirea şi înregistrarea în registrul general a tuturor cererilor şi adreselor primite. . elevilor.  asigurarea funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei. angajaţii Departamentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ desfăşoară o activitate complexă ce poate fi sintetizată în următoarele activităţi principale: .Transilvania” Braşov. capacitate vitală pulmonară şi forţa manuală musculară). greutatea corporală. atât de la cetăţeni cât şi de la instituţii (40. ATRIBUŢII PRINCIPALE Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ are ca obiect de activitate respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor. . DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCOP .).2007.  distribuirea şi expedierea corespondenţei. ultimul an al cursului tehnologic/ruta progresivă şi la studenţii de anul II. pelvin). XII. s.supravegherea dezvoltării somato-psihice a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. clasele a XII-a.Măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropo-fiziometrici la preşcolari. bazinului. . teste naţionale pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.S.. înregistrarea în condica de remitere acte către servicii a documentelor din mapele de corespondenţă.995 expedieri). studenţilor şi intervenţii de corectare a comportamentului deviant prin: . elevilor şi studenţilor în unităţile de învăţământ şi la activităţile colective organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov precum Olimpiade Şcolare (sportive.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.monitorizarea riscului comportamental şcolar-social la elevi şi studenţi.general: Scăderea morbidităţii şi a tulburărilor de comportament şcolar-social ale copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.dispensarizarea în scop recuperator a afecţiunilor cronice sau cronicizabile ale preşcolarilor.  oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari. studenţilor şi intervenţii de îmbunătăţire a stării de sănătate: . OBIECTIV .980 înregistrări). caracterele sexuale secundare.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. elevilor şi studenţilor din evidenţa specială.  transmiterea cererilor.Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. la examenele de bacalaureat etc. . . tipul constituţional.Acţiuni de monitorizare a riscului comportamental şcolar-social al elevilor.  completarea plicurilor şi a confirmărilor de primire pentru adresele de expediat (17.

IV. mare şi pregătitoare. cantinele şcolare şi a studenţilor Număr avizări meniuri săptămânale: . tutun. mai (pe o durată de 10 zile consecutive) în grădiniţe. sau cu prilejul unor acţiuni speciale (scarlatina etc. studenţi Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la preşcolari şi elevii din alte grupe/clase decât la cele de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la studenţi. studenţi.12.. elevi. elevi clasele I. conferinţe. conform tipizatului emis MS.824 2391 8 9 10 11 1354 1629 133 3298 12 1047 18.adaptabilitatea elevilor şi studenţilor la solicitările procesului instructiv-educativ şi la mediul socio-familial.082 2243 13 14 15 16 230 1783 17 5420 . raportare triaj epidemio Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari. elevi.141 3 4 5 6 7 1418 111. de prevenire şi combatere a . dezbateri cu elevii şi studenţii pe probleme de însuşire a unui .trai sănătos”. .cunoaşterea fenomenelor de inadaptare şcolară (dificultăţi la învăţătură.957 1 2 1095 23. mijlocie.. din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri din evidenţa specială (dispensarizare) la grădiniţe. studenţi Număr cazuri vechi din evidenţa specială (pentru dispensarizare) trimise la specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile şi revenite de la aceştia cu rezultatul examinării şi recomandările terapeutice la preşcolari. . studenţi Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere pentru preşcolari. droguri. droguri).2010 – 31.toxicelor de plăcere”(alcool. licee. elevi din şcoli şi licee Număr cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere la studenţi Număr anchete ale alimentaţiei în luna octombrie. ultimul an curs tehnologic/ruta progresiva Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la studenţii din anul II din învăţământul de stat Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ) Număr exudate faringiene recoltate după vacanţa de vară la preşcolari. tutun.. pt. februarie. comportament sexual inadecvat). cantinele şcolare şi a studenţilor Total rezultate Nr. elevi.) Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic după vacanţe Triaj epidemiologic zilnic la preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic. consum de alcool. a bolilor cu transmitere sexuală s. cafea.2010 Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate (grupele de preşcolari din grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal –mică.01. în colaborare cu cabinetele de psiho-pedagogie din unităţile de învăţământ..a.532 503. crt. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE DE MEDICINĂ GENERALĂ ŞI STOMATOLOGIE: Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01. şcoli. cafea.VIII şi XII.activităţi de educaţie pentru sănătate: lecţii.în grădiniţe. cantinele şcolare şi ale studenţilor Număr controale privind respectarea normelor Igienico-Sanitare la blocul alimentar (în raport de programul de activitate) în grădiniţe. 11. eşec şcolar) şi/sau socială (agresiune-violenţă.

corespunzător numărului de cadre medicale implicate 2799 57 1232 147 14.) în învăţământul universitar Număr vizări/înregistrări avize epidemiologice pentru absenteism din motive medicale în grădiniţe Nr. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă medicală Nr. total.106 5477 266 50 12. spaţii de cazare. şcoli şi licee Număr scutiri medicale de absenţe de la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la studenţi Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine.494 173 8093 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 260 4089 334 1530 2816 359 681 2720 6178 359 27 44 2 2 2 5824 29.426 39. vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale-sociale la elevii din şcoli şi licee Număr elevi examinaţi periodic stomatologic Număr studenţi examinaţi periodic stomatologic Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de sănătate orodentar Număr elevi trataţi pentru carii dentare Număr studenţi trataţi pentru carii dentare Număr vaccinări/revaccinări efectuate la elevi Număr vaccinări efectuate la studenţi Număr cabinete medicale de medicină generală în grădiniţe Număr cabinete medicale de medicină generală în şcoli şi licee Număr cabinete medicale de medicină generală studenţeşti Număr cabinete stomatologice şcolare Număr cabinete stomatologice studenţeşti Nr. de competiţii sportive/zile) în şcoli şi licee Asigurarea asistenţei medicale pe nr.inclusiv spaţii de cazare.). de învăţământ.) în învăţământul preuniversitar: . teren şi sală de sport .490 15 . studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă stomatologică Nr. total consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la preşcolari. licee Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine .426 22. preşcolari înregistraţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal care au asistenţă medicală Nr. la examene de bacalaureat sesiunea I şi II an 2010 Asigurarea asistenţei medicale la examenele de admitere în facultate la numărul de candidaţi înscrişi Asigurarea asistenţei medicale la solicitarea ISJ Braşov (examen titularizare etc. şcoli. elevi din şcoli şi licee Nr. de învăţământ şi laboratoare. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă medicală Nr. cadre medicale implicate.etc.etc. consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la studenţi Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive preuniversitare (nr. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă stomatologică Nr.18 19 20 21 22 23 Număr elevi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive din şcoli şi licee Număr studenţi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive Număr scutiri medicale eliberate elevilor pentru orele de educaţie fizică în şcoli şi licee Număr scutiri medicale eliberate studenţilor pentru orele de educaţie fizică Număr scutiri medicale de absente la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la grădiniţe. teren şi sală de sport .290 1251 22.grădiniţe.

Colegiul Medicilor Braşov.) ..elevi sc.preşcolari= .intervenţii de educaţie stomatologie în şcoli. .= 131.studenţi= ..preşcolari= . .51 52 53 Asigurarea asistenţei medicale la alte solicitări ale IScJ Braşov (teze cu subiect unic pt. 5. de fumători: . 27 (semestrul II an 2010). igiena alimentaţiei 6 Campanie antifumat .grupa mijlocie " Sănătatea ochilor . .Campanii de informare/comunicare şi educare pentru sănătate desfăşurate de personalul medical angajat al DSS.. a VII .) pe număr locaţii Alte activităţi ale personalului medical dispuse de către DSS în asistenţa medicală comunitară s. Colegiul Naţional Economic .elevi licee= 5463. .zâmbet frumos " " Copii frumoşi şi sănătoşi " .: .nr.elevi sc.. investigaţi: . licee în număr ore: = 2549 3.elevi sc. Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă – Colegiul 1 Tehnic .intervenţii de educaţie-studenţi în nr. . sponsorizări ale unor firme farmaceutice şi alte activităţi în sprijinul acţiunilor pentru sănătate în care Ministerul Sănătăţii. cazuri depistate: . .Remus Răduleţ” Braşov.(în nr. 2.nr.) .elevi sc.Acţiuni de promovare a sănătăţii în unităţi de învăţământ: 1.VIII-a. 29.= .) .) .o prioritate " " Corpul uman şi igiena personală’’ " Dinţi sănătoşi ..= 1551.elevi sc. consumatori de droguri: .Grădiniţa nr. ore = 80 (medici).importanţa organelor vitale " " Reguli de igienă şi prevenirea îmbolnăvirilor " * * * * * * * * * .preşcolari= . Şcoala generală nr.nr.nr. 31 (semestrul I an 2010) şi şcoala generală nr.elevi licee= 1330. ore = 120 (medici).elevi licee= 1316. . 3.) . 25 Prevenirea Obezităţii 3 Alimentaţie sănătoasă 13 Prevenirea Cancerului de col uterin-vacc HPV. 15 Noţiuni de igienă personală.15. consumatori de alcool: ..studenţi= . 6. ..) .intervenţii de educaţie în şcoli.) . teste pt. Intervenţii educaţie sănătate 1 3575 " Cum să cresc sănătos " . 4. zile) Număr cazuri raportate în programul naţional .nr.elevi licee= . . .intervenţii de educaţie stomatologie.elevi licee= 14.educaţie pentru sănătate " Minte sănătoasă în corp sănătos " " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat " " Prezentare corp omenesc .) .Santinela” de către unităţile de învăţământ nominalizate de DSPJ Braşov.grupa pregătitoare " Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ " . 70 (asistente) 5.studenţi= 958. cl.a.intervenţii de educaţie în grădiniţe în număr ore: = 1026 2. nr. cl.) .Braşov în cadrul acţiunilor promovate de către Ministerul Sănătăţii.În unităţile de învăţământ preuniversitar: Depistare precoce nanism 14 Campanie vaccinare H1N1 26 Boli infecto-contagioase.nr.. .studenţi= 973. ore = 385 4.= . .elevi licee= . antialcool 6 Campanie antidrog 6 Educaţie sexuală 6 Importanţa campaniilor naţionale de vaccinare 20 Instruire sanitară-completă a grupului de elevi în cadrul Primăriei Braşov. DSPJ Braşov. copii agresaţi: .elevi sc.= 118. . DSS Braşov are parteneriate/colaborări cu organizaţii locale/naţionale şi internaţionale: ii..studenţi= 1888.= 13.Andrei Bârseanu” 100 178 583  Educaţie pentru sănătate: 1) . studenţi..) . 3) .) .supraveghere.. XII-a etc. nr. . 140 (asistente) 2) .Investigaţii privind comportamente cu risc pentru sănătate 1. . Consiliul Local Braşov/ DSS.

Voioşi. B) . OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 În conformitate cu Ord. decât să o tratezi. Consiliul Judeţean Braşov. în acest moment fiind în desfăşurare activităţile enumerate mai sus în raportare.. Consiliul judeţean al elevilor. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Transilvania Braşov. Cabinete de medicină dentară (inclusiv şcolare): 2. 27 finanţat de către guvernul norvegian. patinez frumos”. chiar crearea de noi susţineri/parteneriate. Parteneri în acest proiect sunt: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov. în cazul de faţă pe anul de învăţământ 2010-2011. Având în vedere acest deziderat. asistenţă socială şi psihologică.grad.1 .proiect derulat în cadrul Şcolii Generale nr. Asociaţia „Generaţia 2008”.1 – .proiect de informare şi conştientizare asupra cancerului la sân.Măsuri de profilaxie a cariei dentare”. Direcţia pentru Tineret a judeţului Braşov. Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov. . cu scopul . dar şi în învăţământul universitar. MSF nr.... şcoli. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov. şcoli. apă.2 .Program educaţional de îmbunătăţire a celor şapte semne de sănătate orală în şapte zile”." Igiena bucală.. ne-am propus ca în anul 2011 să intensificăm acţiunile de comunicare/informare şi educare pentru un stil de viaţă sănătos în colaborare cu toţi factorii implicaţi dar şi cu cei care încă pot fi implicaţi.. soare.Stop cancerului de col uterin” campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania reprezentanţii firmei farmaceutice GlaxoSmithKline.Prefer sa ştiu din timp” . pentru întreg anul de învăţământ preuniversitar şi universitar. rolul periajului dentar " " Să mâncăm sănătos ca să fim sănătoşi " " Călirea organismului prin sport.. Cabinetele medicale: 1.. Voinici " . Direcţia de Servicii Sociale Braşov. 2.Află cum poţi opri sângerarea gingivală”. 15.dezbateri în orele de educaţie pentru sănătate * * * * * * * * * Proiecte derulate în 2010  . CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Misiune:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană. Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”."Creşterii accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România". îngrijiri medicale. 1 " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat" " Stilul de viaţă şi sănătatea " " Primăvara sănătăţii " " Influenţa tulburărilor de sănătate asupra randamentului şcolar " *= titluri .. activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber. În mod special vom pune accent pe activităţile de educaţie pentru sănătate în grădiniţe." Noţiuni de igienă personală şi igiena alimentaţiei " Sănătoşi. recuperare şi readaptare. 2. 2.Stop gripei cu virus AH1N1. campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov. 9 (desfăşurătorul activităţilor lunare în cabinetele medicale/stomatologie din grădiniţe.În învăţământul universitar: 1. licee şi unităţi de învăţământ superior) planificarea activităţilor se face la începutul anului de învăţământ.. La fiecare cabinet medical/stomatologic din unitatea de învăţământ respectivă s-a întocmit planificarea activităţilor specifice pentru întreg anul de învăţământ actual de către personalul medical. ca un tot unitar să realizăm acest obiectiv.  „ Mănânc sănătos.3 . 1. licee. astfel încât. 653 / 2001. anexa nr. fiind bine cunoscut că este mai benefic şi mai uşor să previi boala/suferinţa. aer.2 .

. . . În Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt îndeplinite următoarele atribuţii în funcţie de Serviciu sau Compartiment:  Compartimentul Asistenţă Socială .actualizarea semestrială şi la nevoie a planului individual de asistenţă şi îngrijire.  să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice. vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor de familie ai beneficiarilor.să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primară necesară. . medicale. inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: a.  să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea. pentru care sunt asigurate servicii religioase în mod curent. socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice instituţionalizate şi pentru beneficiarii Centrului de zi.vizite în camerele beneficiarilor.kinetoterapie şi recuperare.  cunoaşterea şi relaţionarea cu rudele şi cunoştinţele beneficiarilor.  să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială. potrivit reglementarilor privind asigurările sociale de sănătate.managementul cazurilor începând cu admiterea lor şi până la ieşirea din sistem (situaţie socială.evaluarea situaţiei socio – economice a solicitanţilor potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale prin efectuarea anchetei sociale. Vizite în teritoriu:  la solicitarea vârstnicilor au fost efectuate evaluări la domiciliu în vederea instituţionalizării.administrarea tratamentelor prescrise de medic. .informare. . consilierea individuală şi de grup în probleme psihologice. formată din: medicul instituţiei. culturale şi sociale.  să asigure consilierea în probleme sociale. concretizate în anchete sociale şi rapoarte de vizită. . administrative. asistenţi sociali. situaţie economică etc.consiliere şi evaluare psihologică.  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane. pentru beneficiarii de alte culte şi confesiuni recunoscute de lege se asigură asistenţă spiritual religioasă la cerere. .prevenirea şi depistarea bolilor infecţioase şi parazitare. .educaţie sanitară. . infirmiere. psiholog cu aportul adus de către celelalte persoane care participă la îngrijirea vârstnicilor: kinetoterapeut.modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă.asistenţă şi îngrijire medicală primară. . . suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital.consiliere juridică şi administrativă.  să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.).Asistenţă spiritual religioasă . organizarea diferitelor momente festive. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipa pluridisciplinară.consiliere socială – mediere. . .Obiective:  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă. .consultaţii medicale. animator. integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice.Consiliere administrativă – efectuată de către compartimentul administrativ. asistente medicale. juridice. În Căminul pentru Persoane Vârstnice activitatea desfăşurată în anul 2010 a fost structurată pe următoarele direcţii: 1. . activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Municipiul Braşov.Compartimentul Medical .80 % din persoanele instituţionalizate sunt de religie ortodoxă. .  să asigure vârstnicilor servicii în cadrul Centrului de zi în scopul prevenirii izolării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi de petrecere a timpului liber. .

9. Indicatori Activitate cu publicul. sărbătorirea unor evenimente importante. 13. cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal. psiholog) a evaluat permanent. tricotat. procese verbale internare.  alte activităţi: croşetat. 7.  drumeţii în Poiana Braşov. însoţire la medic sau la alte instituţii. table etc. 2. decizii de admitere. 1.INDICATOR Nr. 17. angajamente respectare R. 12. Evaluare: echipa multidisciplinară (asistent social. consiliere şi oferirea de informaţii cu privire la criteriile de admitere şi întocmirea dosarului de instituţionalizare Actualizarea datelor privitoare la susţinătorii legali ai beneficiarilor Întocmire borderou pentru corespondenţă Întocmire referate de necesitate borderou corespondenţă Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Anchete sociale. 8. INDICATOR AN 2009 AN 2010 Nr. 11. mediu persoane instituţionalizate 1. medicală. încetinirea ritmului de declin fizic datorat vârstei. total rapoarte de vizite efectuate AN 2009 45 17 AN 2010 51 19 b. 5.  vizionări piese de teatru. În baza evaluării au fost stabilite serviciile asigurate fiecărei persoane vârstnice. 6. angajamente de plată aparţinători. menaj. filme clasice.. efectuare de cumpărături. adrese transfer pensie. e.O.  jocuri de interior: şah.42/lună 3. evidenţiate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire. juridică. Servicii de suport: consiliere socială. 15. administrativă. acte adiţionale. psihologică. d. crt.  spectacole prezentate în sala proprie. total anchete sociale efectuate Nr. necesităţile acestuia la instituţionalizare şi semestrial. goblen. şi rezidenţilor căminului la reţeaua informatică si efectuarea unor cursuri de iniţiere în lucrul la computer. rummy. 3. 4. 16. grădina zoologică. medic.41 lună Instituţionalizări 17 41 Externări 5 5 Decese 14 26 c. prevenirea marginalizării sociale. circ. Petrecerea timpului liber:  vizite la muzee. grile de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice Întocmirea grilelor naţionale de evaluare pentru stabilirea priorităţilor la instituţionalizare Rapoarte de vizită Rapoarte de convorbire telefonică Note de constatare Referate şi dispoziţii de acordare servicii Referate şi dispoziţii de suspendare servicii Referate şi dispoziţii de încetare servicii Întocmire acte de instituţionalizare: contracte prestări servicii. 18. Centru de zi pentru persoane vârstnice: destinat persoanelor instituţionalizate în cămin şi pentru vârstnicii din Municipiul Braşov.  cursuri de iniţiere în lucrul la computer. Asistenţă socială anul 2010 Nr.  sărbătorirea lunară a zilei de naştere a vârstnicilor. acces la internet pentru menţinerea legăturii cu copiii plecaţi în străinătate. 14. angajamente de plată. legitimaţii de beneficiar Adeverinţe eliberate Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Adrese transfer pensie Întocmire fişe de calcul asistaţi Total 2010 245 90 43 43 80 51 51 19 9 7 41 1 31 41 22 80 36 155 .I. 10.

Consiliere suportivă pentru creşterea nivelului toleranţei la frustrare a personalului de îngrijire. .lunar 20. Întocmire pontaj/ prezenţă zilnică . 8. 6. Arhivare documente/ dosare 31. Evaluarea capacităţilor senzoriale. Îndrumare activitate voluntari şi studenţi/şedinţe 30. Consiliere în sprijinul depăşirii dificultăţilor personale şi rezolvării conflictelor intrapersonale. interviuri semi sau nestructurate în cazul încheierii rapoartelor de vizită solicitanţilor de servicii sociale. reevaluarea semestrială sau la nevoie.lunar Formalităţi decese: obţinere certificatul de deces. a reevaluărilor semestriale sau la nevoie. 2. Evaluări iniţiale beneficiari/Reevaluări semestriale 24. Colaborări cu alte instituţii / parteneriate 33. a atitudinii şi rolurilor asumate în cadrul echipei de lucru şi evaluarea tipului de personalitate. cognitive şi afective ale vârstnicilor în momentul admiterii în instituţie. contactare firme de pompe funebre. obţinere locuri de veci. Testarea atenţiei. 3. crt. Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire 25. Consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor în cazul solicitării ieşirii din instituţie în vederea reinserţiei în comunitate. certificat căsătorie. Recomandarea procedurilor de asistenţă psihologică în cadrul planurilor individuale de asistenţă şi îngrijire întocmite de către echipa interdisciplinară în urma efectuării evaluărilor iniţiale. participare la slujba religioasă de înmormântare 23. Participare la distribuirea pensiilor . Gestionarea banilor 26. 4. 22. Solicitări de instituţionalizare a vârstnicilor primite de la alte foruri 35. Consiliere pentru optimizarea modalităţilor de comunicare între membrii echipei de lucru. Pregătirea şi oferirea cadourilor de Paşte şi Crăciun 29.beneficiar al serviciilor Căminului. contactare preoţi de diferite confesiuni. 8. Suport psihologic acordat aparţinătorilor în cazul pierderii unui membru al familiei . Interviuri semistructurate şi evaluarea primară a statusului senzorial. 7.19. Medierea conflictelor datorate diferenţelor interpersonale şi deficienţelor de comunicare interpersonală între beneficiari. hotărâre divorţ) Asistenţă psihologică anul 2010 1 psiholog Nr. 2. Tipuri de servicii Anchete sociale şi rapoarte de vizită Evaluări iniţiale şi reevaluări beneficiari Planuri individuale de asistenţă şi îngrijire Consiliere beneficiari Consiliere aparţinători Consiliere personal Evaluări candidaţi Activităţi Centru de zi I 3 6 6 69 2 3 2 II 2 6 6 71 2 1 2 III 3 4 4 72 2 2 1 IV 3 76 1 5 V 11 72 72 68 3 1 2 3 VI 2 2 2 30 3 4 1 VII 9 3 3 82 4 2 2 VIII 5 2 2 86 2 3 IX 7 7 7 84 1 4 X 12 78 78 12 2 2 XI 3 89 89 91 2 3 XII 4 2 2 84 4 5 2 - 12 12 12 26 271 271 43 10 17 245 150 66 982 22 48 13 1 Total 64 271 271 825 28 35 4 11 1. 5. Răspunsuri prin mail/ parteneriate 27. Obţinere acte stare civilă (certificat naştere. 5. Suport psihologic acordat beneficiarilor aflaţi în stadii terminale sau deveniţi pacienţi cu boli incurabile. cognitiv şi psihoemoţional cu ocazia efectuării anchetelor sociale. Consiliere în sprijinul rezolvării problemelor de familie. Întocmirea tabelelor de încasări . 1. 4. 7. Consiliere în sprijinul reconstituirii sau reconstruirii relaţiilor în familiile beneficiarilor. Întocmire citaţii pentru cercetări disciplinare 28. 3.lunar 21. Consiliere socială 32. Activităţi desfăşurate la solicitarea altor instituţii 34. 6.

V. d. e. Identificarea nevoilor în privinţa recuperării capacităţilor fizice ale persoanei vârstnice. Însoţirea vârstnicilor la consulturile medicale de specialitate. Exerciţii în sala de kinetoterapie a instituţiei în scop: c. scutece). mobilizare.se urmăreşte menţinerea unui nivel funcţional satisfăcător.trigliceride Efectuare foi de observaţie clinica şi evaluări iniţiale pt. d. 2. c. Spitalul de Pneumologie Braşov. De recuperare .Participare la unele activităţi culturale desfăşurate în cadrul Centrului de zi. aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în unele boli cronice specifice vârstei a –III. comunicare. Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi 46 II 52 III 41 IV 38 V 36 VI 40 VII 48 VIII 18 IX 48 X 40 XI 32 XII 20 Total 459 76 78 68 59 76 82 81 58 66 64 78 22 808 103 122 113 142 139 122 145 - - - - - 886 . creşterea nivelului funcţional. Efectuarea consultaţiilor curente. Universitatea Transilvania 1460 193 41 165 133 2394 11680 17 4 3. b.a.P. hrănire. Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice: Servicii de bază: efectuare totală sau parţială a igienei corporale. hidratare.se asociază cu sectorul de tip profilactic si de recuperare. e. Internări ale beneficiarilor Instituţionalizări Decese Solicitări serviciu ambulanta Vizite in teritoriu Consulturi interdisciplinare Determinări glicemie Efectuat EKG Recoltat analize de laborator Evaluarea semestrială a stării de sănătate a beneficiarilor 28 41 26 32 372 172 202 35 149 230 Efectuare pansamente Determinare colesterol. igiena eliminărilor. triajul şi tratamentelor urgenţelor.refacerea funcţiilor diminuate. Relaţia cu medicul de familie – prescripţii tratamente cronice. pentru menţinerea stării de sănătate). realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de readaptare funcţională. asigurare echipament. Curativ . Monitorizarea cazurilor medicale speciale: beneficiari imobilizaţi. consultaţiile cazurilor cu probleme. Kinetoterapie: a. creşterea nivelului funcţional a persoanei vârstnice (gimnastica de întreţinere. incontinenţi (supraveghere permanentă. consultaţii şi tratamente. Servicii de kinetoterapie acordate în anul 2010 1 kinetoterapeut Număr de servicii Tipul serviciului acordat I Evaluări şi reevaluări kinetoterapeutice Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din C. ajutor pentru reabilitarea capacităţilor fizice şi intelectuale. Activităţi de informare şi profilaxie. b. beneficiari cu probleme psihice decompensaţi (dezorientare în timp şi spaţiu – consult psihiatric cu indicaţii de tratament). noii instituţionalizaţi Efectuat şedinţe cu Bioptron Efectuare Vaccin antigripal Efectuat băi generale beneficiari Efectuat toaleta parţială si schimbat scutece absorbante Participare la cursuri de educaţie medicală continuă Colaborare cu Crucea Roşie Braşov. Profilactic . a. îmbrăcare şi dezbrăcare.

Monitorul Expres. alte documente. Poliţia de proximitate. Crucea Roşie – efectuare practică. MIX TV. S-au distribuit 140 tone de făină şi 40 tone de zahăr unui număr de 10. 3 cazuri procedură de scădere în greutate şi 1 caz procedură de hemipareză. Beneficiarilor Centrului de zi li s-au aplicat 4 proceduri. neinstituţionalizate. Repararea schimbătoarelor de căldură a sistemului de ventilaţie. familiile şi persoanele singure care au stabilit. c. Repararea acoperişului. cu modificările şi completările ulterioare. 8.G. din pensii cumulate. Servicii ale Direcţiei de Servicii Sociale şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost d. Hârja-Oituz.P. Sibiu. din care 1 procedură de reeducare a mişcărilor fine prin terapie ocupaţională a membrului superior. după caz. acte de identitate. Fişer. Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specialitatea Asistenţă Socială. Universitatea Transilvania – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Fundaţia Ecologică Green – Şcoala Postliceală – specializarea asistent medical. poliţia comunitară. din care 2 cazuri proceduri de recuperare a articulaţiei umărului. accesul persoanelor cu dizabilităţi prin montarea sistemului “mână curentă”. e. b. Bacău. d. f. 7. h. h. Convenţii de practică: a. Colaborări cu alte instituţii: a. 2. Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină. c. c. 4. Cămine pentru persoane vârstnice din: Alba Iulia. se află sub 400 lei/lună. TVS.Servicii de terapie prin mişcare acordate beneficiarilor C.G. Direcţia Muncii. 3. b. b.V. Amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice. cu modificările şi completările ulterioare. Adaptarea holurilor pt. 416/2001 privind venitul minim garantat. dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. Primăriile din teritoriu. prin dispoziţie scrisă a primarului.P.N. Promovarea instituţiei prin: a. Beneficiarilor C. g.P. b.V. g. e. c. Ştiri şi reportaje în ziarele: Transilvania Expres. 600/2009 pentru următoarele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Braşov: a. adulţi şi copii. din care 1 caz procedură de hemipareză şi 1 caz procedură de reeducare a mersului. obţinute din pensie sau. Reînnoirea tuturor avizelor de funcţionare. f. Crucea Roşie. 000 de beneficiari. semidependenţi şi independenţi li s-au aplicat 4 proceduri. 6. Adaptarea spaţiilor la accesul persoanelor cu fotoliu rulant. b. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Serviciul administrativ: a. d. Protocol de colaborare: a. Grădiniţe. . 16 cazuri de menţinere a tonusului muscular şi a stării de sănătate. Familiei şi Egalităţii de Şanse. 36 cazuri de menţinere a tonusului muscular. persoanele cu handicap grav şi accentuat. nr. Şcoala postliceală – asistenţă medicală – FEG – efectuare practică. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi. licee şi O. Distribuirea ajutoarelor alimentare conform H. Ştiri şi emisiuni la canalele de televiziune PRO-TV. b. Completarea sistemului de pază prin montarea unui sistem video de supraveghere. 5. imobilizaţi la pat li s-a aplicat un număr de 2 proceduri. 9. d. 1 caz procedură de recuperare a scoliozei şi 3 cazuri recuperare în spondiloză. la cameră 58 42 56 41 34 51 42 12 48 55 40 11 490 * S-au aplicat un număr de 9 proceduri pe tipuri de deficienţe funcţionale ale segmentului neuro-muscular din care: 1. Amenajări interioare.V. Bună Ziua Braşov. serviciul de evidenţă a populaţiei – obţinerea vizelor de rezidenţă. Beneficiarilor C. şcoli generale. Servicii ale Primăriei Municipiului Braşov.

creşterea gradului de socializare. .colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la anumite servicii în folosul beneficiarilor.) persoanele solicitante pot primi sprijin în rezolvarea situaţiei şi depăşirea perioadei de risc. . victimele violenţei de orice fel. în parcuri şi în alte locuri improvizate. . în scopul cunoaşterii valorilor culturale naţionale şi al petrecerii în mod constructiv a timpului liber.A. în colaborare cu celelalte instituţii din comunitatea braşoveană care au acelaşi obiect de activitate. .V. .P.încheierea contractelor pentru utilităţi.obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a C.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice îndeplinirea standardelor prevăzute pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în condiţiile reorganizării instituţiei.încheierea unor parteneriate cu diverse organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite. . De serviciile CPFA au beneficiat în 2010 în medie 85 de persoane fără adăpost pe lună.P.F.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice. .P.sărbătorirea Zilei internaţionale a vârstnicilor şi a zilelor aniversare şi onomastice. . sprijin pentru reintegrarea în societate a acestor persoane şi asigurarea adăpostului provizoriu în situaţii de risc social. . Devin beneficiari ai serviciilor Centrului pentru Persoane fără Adăpost persoanele care au ultimul domiciliu stabil în municipiul Braşov şi tinerii proveniţi din centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov.demararea unui program suportiv pentru ameliorarea şi optimizarea statusului psiho-emoţional al personalului de îngrijire a beneficiarilor. . în limitele posibilităţilor. .efectuarea evaluărilor iniţiale şi reevaluărilor complexe bianuale de către echipa multidisciplinară.acordarea consilierii sociale. psihologice. dezastre. .deschiderea conturilor la Trezorerie şi activităţile financiar – contabile în conformitate cu bugetul aprobat. În anul 2010 s-au realizat procedurile necesare pentru funcţionarea efectivă a C. anuale (autorizaţia sanitară.realizarea unui sistem alternativ – verde – pentru încălzirea apei menajere. . . . are în prezent relaţii de colaborare. c.facilitarea comunicării între beneficiarii Căminului. acestea presupunând: . Totodată în situaţii de urgenţă (temperaturi foarte scăzute.P. .atribuirea contractelor de achiziţie publică pe produse şi servicii în conformitate cu Legea achiziţiilor publice.actualizarea situaţiei contribuţiei susţinătorilor legali pentru întreţinerea beneficiarilor C. Realizarea unui program propriu de prezentare a tuturor informaţiilor despre Căminul pentru Persoane Vârstnice ataşat site-ului de promovare a activităţii Primăriei Braşov. . .perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la programe de educaţie continuă a personalului.efectuarea de schimburi de experienţă cu alte instituţii de asistenţă socială. recreere a vârstnicilor prin participarea la activităţi de timp liber şi întâlniri tematice.încheierea de parteneriate cu instituţiile cu care C.). ca şi instituţie publică cu personalitate juridică. . 17. asistenţă medicală primară. dintre beneficiari şi familiile lor. dintre beneficiari şi personalul angajat al instituţiei.încheierea unor parteneriate cu cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. Obiective propuse pentru anul 2011 . protecţia muncii etc. .continuarea proiectelor dedicate vârstnicilor din Cămin. Capacitatea CPFA este de 90 de persoane cărora li se asigură cazare.V. asistenţă socială şi psihologică. administrative în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre beneficiari. . hrană. iar atunci când temperaturile au fost scăzute acestea au fost cazate în regim de urgenţă şi pe hol).A.F..Gazeta de Transilvania. 10. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST Centrul pentru Persoane fără Adăpost Braşov este instituţia prin care se oferă servicii sociale persoanelor şi familiilor care „locuiesc” în stradă. iar de centrul de zi au beneficiat în medie 12 persoane zilnic (în lunile de iarnă numărul acestora fiind de peste 20 de persoane.încheierea unor parteneriate cu alte organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite.încheierea unor parteneriate cu alte cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. calamităţi naturale etc. .

mediu beneficiari Şedinţe de consiliere socială. . mediu beneficiari Avertismente verbale Avertismente scrise Interdicţii temporare Conflicte (cu solicitarea intervenţiei Poliţiei Comunitare sau a Jandarmeriei) Adeverinţe provizorii de identitate obţinute Certificate de naştere obţinute Consultaţii medicale primare oferite Şedinţe pentru promovarea sănătăţii Activităţi (ergoterapie. .Identificarea persoanelor fără adăpost.apreciem o utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru anul 2010 în procent de 94%.număr cereri înregistrate – 153. consiliere psihologică individuală şi de grup 2010 85 12 În medie 185/lună 15 251 91 39 97 62 24 În medie/42/lună În medie/23/lună Zilnice 189 În medie 30/lună Obiective propuse pentru anul 2011 . activităţi de socializare) Consilieri telefonice Şedinţe de evaluare psihologică.s-a îmbunătăţit sistemul termic al întregii clădiri prin montarea de colectoare solare în urma participării la programul Casa verde .Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea pe această problematică.numărul beneficiarilor care s-au înscris şi urmează cursuri de reconversie profesională – 14.. .Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate vizând creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost din Municipiul Braşov. AJOFM.F. mediu beneficiari Serviciul de urgenţă / nr. precum şi a celor aflate în situaţie de risc social de pe raza Municipiului Braşov.A.P.Consilierea şi monitorizarea persoanelor a căror reinserţie în societate a reuşit. .participarea CPFA ca partener în proiectul „Gruntvig: Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. . consiliere profesională. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Activităţi Adăpost de noapte / nr..numărul de tineri integraţi într-un loc de muncă – 10. cu scopul de a preveni recăderea în situaţia de criză.Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost şi resocializarea acestora.A.. .în urma HCL 449/2010 sau modificat tipul. . . .crt.Asigurarea accesului tuturor persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de către C. .F.) pentru o soluţionare mai eficientă a cazurilor sociale.P. . anchete sociale Centrul rezidenţial pentru tineri / nr. .numărul de persoane aflate în dificultate care au fost susţinute şi au devenit independente social – 42. Centrul pentru Persoane Vârstnice Braşov etc. Nr. .dezvoltarea de parteneriate cu diferite ONG-uri şi instituţii publice ( Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. . frecvenţa şi cuantumul contribuţiilor serviciilor sociale oferite de C.Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost.Ajutorarea şi consilierea oricărei persoane fără adăpost aflată într-o situaţie de criză. Activitatea biroului de asistenţă socială din cadrul CPFA are următorii indici pentru anul 2010: .

Cheltuielile au constat în asigurarea salariilor personalului angajat.6. instituţia a avut ca prioritate derularea şi finalizarea lucrărilor de construire a noii creşe cu 100 de locuri şi birouri din str. Pe lângă lucrările de construcţii de pe str. spălătoria. debara. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. financiar-contabil.33. hol de primire.375 lei. grupuri sanitare. Creşa nr..1. Alocaţia de hrană. izolatorul cu grup sanitar şi un birou.  Etajul 1 cuprinde holul de primire. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. izolator cu grup sanitar. 4 din str. cabinetul medical. grupuri sanitare. magazie.09.n. Creşa nr. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI Creşterea. vestiare cu grup sanitar.033. nr. debara şi un balcon.SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE MISIUNE  Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea. conform Legii nr.141. Încă de la începutul anului. 8 din str. 2 dormitoare. vestiare cu grup sanitar. arhivă. magazia. 5 din str.38 lei. uscătoria.1A.C. inclusiv de ventilaţie). sala de grupă cu grup sanitar. magazia de alimente. Numărul mediu de copii/ lunã ce au frecventat creşele a fost de 441. debarale.26. începute in octombrie 2008. Cocorului. organizarea şi funcţionarea creşelor. cu toate dependinţele necesare acesteia. bucătăria. 2 dormitoare. 7 din str. începând cu luna septembrie 2007.P. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. holul de primire. Contribuţia de hrană din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al Primăriei Municipiului Braşov în sumă de 433. plata diferitelor servicii şi suportarea investiţiilor. debara. Creşa nr. cabinet medical. călcătoria. Tâmpei. Creşa nr.263/2007 privind înfiinţarea. Aurora. două săli de joacă cu dormitor. dormitor. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 2. director şi resurse umane).  Parterul care cuprinde birourile din cadrul S. cu 19% mai mult faţă de anul 2009. caserie. Brazilor nr. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. 2 din str.n. şi anume:  Demisolul care cuprinde camera centralei termice cu spaţiu tehnic. hol de primire. organizarea şi funcţionarea creşelor.2010) Numărul total de paturi la sfârşitul anului 2010 a fost de 560. Conform prevederilor legale. izolatorul cu grup sanitar.435. sală de şedinţe. Imobilul este dotat cu un sistem antiefracţie. rezultând o clădire pe 5 nivele şi anume:  Subsolul care cuprinde bucătăria. S-au continuat şi s-au finalizat lucrările de construire. sala de mese cu oficiu de veselă mică. oficiul de veselă mică. În anul 2010. Mecanicilor f.  Parterul cuprinde holul de intrare. iar cheltuielile totale care s-au realizat au fost de 6. Construcţia este prevăzută cu lift pentru persoane cu viteză mică de deplasare şi lift pentru alimente.3 din str. Jepilor nr. nr. drept urmare.172 lei.(birou achiziţii. . croitorie şi depozite de lenjerie. unitatea a avut un buget de cheltuieli de 6. nr. nr. de încălzire şi gaze naturale. această alocaţie de hrană este stabilită prin hotărâre de guvern. pentru a se asigura securitatea acestui imobil şi cu absolut toate instalaţiile necesare (electrice.6. sala de mese cu oficiu de veselă mica.  Mansarda care cuprinde sala de joacă. uscătoria şi spaţii de depozitare. Prahova. vestiare personal cu grup sanitar. sanitare.263/2007 privind înfiinţarea. semnalizare şi avertizare incendiu. sala de mese cu oficiu de veselă mica. în anul 2010 a fost de 6 lei/zi pentru toate creşele.68 (care s-a deschis de la 01. nr. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere cum ar fi: Derularea şi finalizarea construcţiei unei creşe moderne pe 4 nivele pe str. 2 balcoane. vestiare cu grupuri sanitare.17. alocaţia de hrană a fost stabilită şi în Legea nr. sala de joacă. Creşa nr.  Etajul 2 care cuprinde sala de joacă.  Etajul 1 care cuprinde holul de primire. vestiarul pentru bucătărese şi spaţiile de depozitare.A. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor.000 lei. în cele 6 creşe situate astfel: Creşa nr. plata utilităţilor. spălătoria. Tudor Vladimirescu. Mecanicilor f.173. contribuţie suportată de către părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor..

aceasta este prevăzută cu lift pentru alimente.816.C Braşov am efectuat analiza economicofinanciară a următorilor indicatori: 1. sanitare. pilote şi până la căniţe. în scop caritabil. prin înfiinţarea creşei nr.000 3. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.620 Cheltuieli materiale si servicii 1.67 87. cu pardoseli tip parchet în sălile de joacă şi tip gresie pe holuri.38 100. 93 78 noi.141. maşini de spălat. organizarea şi funcţionarea creşelor. tacâmuri ş. două săli de joacă cu dormitor.67 87 dec. 1 iunie. Crăciun) serbări şi carnavaluri.m. şi a organizat cu diferite ocazii (8 martie.263/2007 privind înfiinţarea. 86.84 iul 88 80 aug sept. unitatea a colaborat cu teatrul din Sfântul Gheorghe.Creşterea veniturilor încasate în 2010 faţă de 2009 cu titlul : “Contribuţii ale părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe care se varsă în bugetul local: Venituri încasate 2009 –364.920.61/11=87. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor.328. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. în grupuri sanitare şi bucătărie. Pe lângă lucrările de construcţie la cele două mari investiţii. În cursul anului 2010 s-a achiziţionat mobilier specific creşei şi adecvat vârstei copiilor de 0-3 ani şi imobilul a fost dotat în întregime cu absolut toate obiectele de inventar necesare. îngrijire şi educare timpurie a copiilor existenţi în creşe.43 100 Mai 99. prin mãrirea numãrului de locuri de la 90 la 140 de locuri şi darea în folosinţã a încã 80 de locuri.a.000 6. Clădirea este finalizată. Brazilor nr.P.19 iun 96.61 lei. Pentru a evalua eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul S.430. cadouri pentru cei mici.172 . cu toate tipurile de instalaţii (electrice.000 1. Fiind o clădire pe 4 nivele. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere şi anume:  Extinderea creşei nr. 4 din str. Toată activitatea acestei instituţii se reflectă în cheltuielile propuse şi aprobate şi cheltuielile efectiv realizate în anul 2010 din tabelul de mai jos: (în lei ) CAPITOL Cheltuieli prevazute in buget Cheltuieli realizate Cheltuieli de personal 1. Toate acestea s-au realizat pentru ca această creşă să poată îndeplini condiţiile cerute de normele medicosanitare precum şi cele din acordurile internaţionale privind integrarea europeană. Venituri încasate 2010 –433. În cursul anului. fiind prevăzută cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan.075.d.000 1. În limita posibilităţilor şi a disponibilităţilor. cel puţin semestrial se organizează şedinţe cu părinţii în scopul îmbunătăţirii activităţii de creştere. sfârşit de ciclu antepreşcolar.435. Etajul 2 cuprinde holul de primire. 83.33 89.25 % 2.76 /11 = 84. inclusiv de ventilaţie. păturele.409 TOTAL 6. unitatea a finalizat şi a pus în practică acorduri cu Universitatea “Transilvania”. la aceste activităţi au participat şi părinţii.375 lei.143 Cheltuieli de capital 3.A. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 1. antiefracţie şi avertizare la incendiu).309 lei. plecând de la lenjerii de pat.540.33 62. din cartierul Noua. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. Conform Legii nr.544. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor.42 % Media pe anul 2010 este de 926. pijamale. Aurora nr. 6. 87 60 oct.08 89.prin observarea evoluţiei frecvenţei medii lunare în anii 2009-2010: Anul 2009 2010 ian feb 70. 68. precum şi cu alte fundaţii care au oferit de sărbători.Evoluţia frecvenţei medii lunare a copiilor în creşe: . cu placaje cu faianţă la pereţi în grupuri sanitare.3 Media pe anul 2009 este de 961. terasă şi spaţii de depozitare materiale. Pentru asigurarea unui plan de joacă cât mai diversificat. de încălzire şi gaze naturale. 3 din str. cu oficiul de veselă mică.. Paşte. spălătorie şi bucătărie.15 79 85 97 mar apr 89.170.

halate. Încasarea taxelor de ocupare a zonelor publice de desfacere amenajate. Asigură respectarea programului de funcţionare şi aprovizionare a pieţelor şi platformelor comerciale. instituţia a acordat o atenţie deosebită reducerilor cheltuielilor de personal. depozite.01. prin crearea de noi pieţe acolo unde se impune. Platforma Comercială De Miercuri. sănătăţii.2010 la un număr de 58 angajaţi la data de . Asigură respectarea de către utilizatori a Regulamentului de funcţionare a pieţelor. 11. 10. 5. sau. bazine pentru spălarea produselor. de protejare a vieţii. 9. 2. cadru care să respecte atât normele naţionale cât şi cele comunitare. Prund. grupuri sanitare. după cum urmează : Pieţele agroalimentare Star. In vederea eficientizării activităţilor serviciului în perioada analizată.2011. 8. Administrează WC-urile publice din pieţe. de la un număr de 72 angajaţi la data de 01. sănătăţii. 6. 13.01. Dacia. 14.01. Tractorul. Noua si Talcioc. de protejare a vieţii. care să respecte principiile concurenţei loiale. 7. Astra. securităţii şi intereselor comerciale ale consumatorilor precum şi a mediului. Asigură sectorizarea pieţelor şi platformelor comerciale pe categorii de produse. 4. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale în pieţe şi platforme comerciale. etc. precum şi pentru păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul pieţelor şi platformelor comerciale. Asigurarea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a serviciilor de piaţă.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE Misiunea Organizează şi gestionează activităţile şi serviciile de comercializare a produselor din pieţele şi platformele comerciale ale Municipiului Braşov impunând respectarea principiilor concurenţei loiale. prin continua modernizare a locurilor de vânzare special amenajate deja existente. corturi. operând o reducere de personal în cursul întregului an de la 01. puncte PSI. spaţii de cazare. Obiective Valorificarea optimă a potenţialului economic al patrimoniului dat în administrarea serviciului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. astfel că la nivelul serviciului a fost gândită şi implementată o nouă organigramă şi un nou stat de funcţii. 12. Monitorizează cântarul cumpărătorului şi sesizează eventualele nereguli organelor competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun.). Urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local şi celelalte acte normative ce reglementează activitatea în pieţele şi platformele comerciale. Creşterea credibilităţii şi încrederii în calitatea serviciilor oferite atât cetăţenilor cât şi utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate. prin închirierea diverselor materiale aflate în gestiune: cântare. cântarul cumpărătorului. Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de piaţă calitativ superioare indiferent de zona în care aceştia locuiesc. Asigură locuri de cazare producătorilor agricoli in locuri de cazare special amenajate (dormitorul producătorilor). Triaj şi Uzina 2 (Carfil). precum şi a mediului. Activităţile serviciului In administrarea serviciului funcţionează un număr permanent de 9 locuri publice de desfacere amenajate. securităţii şi intereselor comerciale ale comercianţilor şi consumatorilor.2010 până la 01. Colaborează cu instituţiile specializate pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare. serviciul nostru a organizat pieţe cu caracter temporar în cartierele Răcădău. 3. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele unde nu există pieţe agroalimentare special amenajate şi dotate. etc. Atribuţiile Serviciului Public Administrare Pieţe 1. Repartizarea locurilor de vânzare. Bartolomeu. Asigură obţinerea avizelor şi utilităţilor prevăzute de lege privind funcţionarea în condiţii de legalitate a pieţelor şi platformelor comerciale din municipiu. Prestează servicii către comercianţi. Asigură utilizarea în condiţii optime a dotărilor din cadrul pieţelor şi platformelor comerciale necesare desfăşurării actelor de comerţ (mese pentru vânzarea de produse. bonete.

rezultă suma de 1. . În acest sens. prin activitatea de închiriere terenuri aferente spaţiilor comerciale din pieţele publice aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe. atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-financiar.12.787. proceduri care pe lână faptul că suplinesc reduceri de personal. această acţiune este benefică şi serviciului nostru. începând cu trim.935.BARTOLOMEU = 12 .2010. EFICIENTA ECONOMICA Execuţia bugetară 1)Venituri (Taxe vărsate la bugetul local) Încasarea veniturilor la bugetul local în perioada 01. iar pentru anul 2011 in cuantum de 448. Pe lângă caracterul de siguranţă arătat mai sus. reprezentând un procent de 63.000 lei.01 – 31.2010 Încasarea taxelor de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate =7.TRACTORUL = 27. instituţia a oferit posibilitatea acestora de a solicita şi obţine locuri de vânzare pe bază de contract semestrial. în colaborare cu instituţiile abilitate în domeniu.ASTRA = 44 . pe pieţe. din care: . b) În perioada 01. . Aceste controale au urmărit atât activitatea utilizatorilor pieţelor.01 – 31.995.000 lei.2%. instituţia a beneficiat de fonduri publice bugetare in suma totala de 2. cât şi activitatea angajaţilor serviciului.395. astfel : . este următoarea : Piaţa Star (Hala şi Platou) = 232 Piaţa Astra = 233 Piaţa Dacia = 466 Piaţa Tractorul = 159 Piaţa Bartolomeu = 66 Piaţa Prund = 31 Platforma Comercială de Miercuri = 217.182. în cursul perioadei analizate au fost îndepărtaţi din piaţă prin Decizie de director un număr de 14 utilizatori ( pe o perioada de 6 luni).2010. luându-se măsuri de evitare a acestora pe viitor. . 2) Finanţare bugetara – buget local In anul 2010. Reducerea de personal a fost făcută gradual.365 lei. urmând ca la nivelul pieţei angajaţii să depună eforturi în vederea suplimentării ( sporirii) acestor venituri. Astfel. Reducerile de personal arătate mai sus s-au tradus la nivelul anului 2010 într-o economie a cheltuielilor de personal de 501. Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii).000 lei. pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor.000 lei.01.STAR = 7. II 2010. prin activitatea de casă a serviciului s-au încasat venituri în suma totală de 5. din care a efectuat plăţi in suma totala de 2. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. . Pieţele temporare au beneficiat un număr de locuri de vânzare variabil.31. Repartizarea locurilor de vânzare permanente ( tonete).000 lei. în piaţa Astra dintr-un total de 142 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 95 locuri de vânzare. în sensul că la începutul fiecărui semestru se poate face o analiză privind veniturile certe ce vor fi realizate în acel semestru.9 %.DACIA = 32 . iar în piaţa Dacia dintrun total de 288 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 182 locuri de vânzare. în vederea asigurării unui climat de siguranţă la nivelul pieţelor atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice au fost efectuate periodic controale şi verificări în pieţe. – 31. fiind gândite şi implementate noi proceduri de lucru. vor eficientiza activităţile. reprezentând un procent de 66.12.000 lei ( economia pentru anul 2011 reprezintă suma ce s-ar fi plătit pentru cei 14 angajaţi a căror posturi au fost restructurate) In vederea asigurării siguranţei producătorilor agricoli cu privire la posibilitatea valorificării recoltei. din care: a) În perioada 01.12.12.2010. In perioada analizată. Neregulile constatate au fost corectate cu promptitudine.

264.48 lei şi rămas de recuperat (debitori utilităţi la 31. Tot ca urmare a activităţii acestor compartimente.000 lei din încasări închirieri terenuri). pe bază de licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare . 3) Cheltuieli Execuţia cheltuielilor . În perioada 01. asupra contractelor menţionate.20 4. convocare la conciliere.93 lei. etc.278 lei (cheltuială efectivă).04 Total Sold initial debitori 7.cheltuieli cu casări si amortizări mijloace fixe. Bugetar 20. .7%). Sumele aferente funcţionării instalaţiei de climatizare sunt sume care nu se recuperează.218.395. a terenurilor şi spaţiilor comerciale aflate în administrarea instituţiei ( licitaţii. – 31.000 lei.787.079 lei .997.74 lei.265.742 lei .000 lei.000 lei (5. evacuare.25 Total facturi furnizori 415.760. cu titlul de venituri ale bugetului local.01.65 1.05 11.19 526.113 lei a fost colectată direct prin casieria centrală a instituţiei. în sumă totală de 1.1.157.12.99 Utilităti platite de institutie 252. plăţi aferente salariilor(cheltuieli de personal) în sumă de 1. Art. intr-o singura tranşă la semnarea contractului.000 lei.).12.959. acţionare în justiţie etc.873. suma de 258.000 lei.207.279.cheltuieli cu casări obiecte de inventar. plăţi aferente bunurilor si serviciilor în sumă de 1.065. facturare şi încasare utilităţi.457 lei .cheltuieli de personal. autorizare.358. respectiv evidenţa angajamentelor legale).920.01.182. PROFITUL NET Profitabilitatea activităţii la 31.787.821 lei .279. concretizată în valorificarea.5%/zi şi 2%/lună şi garanţie de buna execuţie).856.45 Sold final debitori 0.470. s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3.201.104.742 lei . ca urmare a activităţii compartimentelor funcţionale de la nivelul central al Serviciului Public Administrare Pieţe. în urma cărora s-a încasat suma de 88.99 1.1.406.în perioada 01.935. iar plăţile efectuate de instituţie sunt de 2.2010. .12.80 1.715 lei . urmărirea plăţilor la bugetul local. recuperări utilităţi de la agenţii economici în sumă de 526. din care revenite de plată instituţiei în sumă de 1. Aceste venituri provin din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune a locurilor de vânzare amenajate destinate producătorilor agricoli (încasarea veniturilor la casieria centrală.470.247.1. . 8 duplicate.49 367.48 Recuperări efectuate 171.057.2010) = 100.873.50 538. corespondenta.01 – 31.715.406.000 lei din încasări prin casieriile proprii + 1.119.997.103. Asigurarea utilităţilor în locurile publice de desfacere special amenajate În perioada 01.825.45 lei .000 lei. din care: a) cheltuieli efectuate – 2.2010 s-au eliberat 966 autorizaţii de piaţă agenţilor economici. avertizare cu privire la neprelungire contract.01 – 31.12. Facem precizarea că din totalul veniturilor descrise mai sus.74 Menţionăm ca în Hala Star. 2. instalaţia de climatizare funcţionează în perioada rece pe gaz şi energie electrică.94 1.cheltuieli materiale b) cheltuieli cu casări si amortizări – 278.29 363.93 Total facturi recuperări emise 163.816.2010 Veniturile totale generate în urma activităţii desfăşurate de Serviciul Public Administrare Pieţe sunt de 7.01.581. din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune către agenţii economici (încasarea veniturilor se efectuează la casieriile din pieţe. prin contracte de locaţiune.2010 s-au efectuat plăţi pentru facturile de utilităţi în sumă totală de 1.03 20. majorări de întârziere de 0. (profitabilitatea = 144. rezultând un profit net la data de 31 decembrie 2010 de 4. în tranşe lunare.205. iar in sezonul cald numai pe energie electrică.270 lei.74 100.00 100.12.12.

Colaborarea cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Agriculturii şi cu organele de Poliţie în vederea eradicării fenomenului de speculă din pieţe. Pompierii.STAR = 7. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). Stimularea producătorilor agricoli autentici prin calitatea serviciilor oferite. stabilirea de planuri de măsuri şi acţiune comune cu acestea. . situaţia putând fi monitorizată de la dispecerat). care în caz de intervenţie se pot informa cu privire la eventualele obstacole existente. astfel : . precum şi atragerea de producători din marile bazine legumicole din ţară. . Concluzie: Analizând indicatorii de mai sus concluzionăm că pentru perioada 01. Asigurarea unui sistem de supraveghere video în toate pieţele.7 %. . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului Organizarea unei evidenţe operative a agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe şi platforme comerciale.12. Salvarea. de acest sistem beneficiind pe lângă serviciul nostru şi alte instituţii cum ar fi: Direcţia Poliţia Comunitară (astfel situaţia operativă va fi cunoscută în timp util.2010 – 31.TRACTORUL = 27. . iar pe timp de noapte nu va mai fi necesar să se asigure paza cu agenţi. recuperării sumelor aferente consumului de utilităţi pentru subconsumatori şi altele. Poliţia.BARTOLOMEU = 12 .ASTRA = 44 .000 lei.Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici. cu circuit închis.DACIA = 32 . Serviciul Public Administrare Pieţe a înregistrat o profitabilitate neta de 144.247. respectiv un profit net de 4. etc. în scopul urmăririi şi eficientizării încasării veniturilor. Implementarea unui program informatic de încasări taxe în pieţe şi casieria centrală.2010. .01. Colaborarea directă cu instituţiile de stat cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţilor comerciale.

paşapoartelor simple. Şeful Serviciului Public Comunitar Local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. k) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate. în domiciliul şi reşedinţa persoanei. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit. rectifică. Conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este asigurată de Directorul Executiv. în condiţiile legii. şefii de servicii şi responsabilii de compartimente. resurse umane. Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii. pe care le eliberează solicitanţilor. f) furnizează. evidenţa persoanelor. contencios-juridic. g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. d) întocmesc. administrativ. respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.2104/2004. cărţilor de alegător. în conformitate cu prevederile art. permisele de conducere. l) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. judeţene şi locale. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă. cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate. cu direcţiile/serviciile din cadrul aparatului propriu ale Primăriei Municipiului Braşov şi cu cele aflate sub autoritatea Consiliului Local. date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei. agenţii economici şi către cetăţeni. 9 alin. analiză-sinteză. h) furnizează. exclusiv pe baza şi în executarea legii. cu componenta locală a acesteia respectiv. completează. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi compartimente având următoarele domenii de activitate: stare civilă. permiselor de conducere. certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are urmatoarele atribuţii principale: a) întocmeşte. financiar-contabilitate. în condiţiile legii. relaţii publice. cărţile de alegător. e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv. Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. precum şi cu alte instituţii şi autorităţi publice judeţene şi locale. în condiţiile legii. cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. în sprijinul instituţiilor statului. i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni. certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor coopereză cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date. buget.(2) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. . în condiţiile legii. j) primesc. în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă. paşapoartele simple. precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil. informatică. cu Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov. secretariat. în sistem de ghişeu unic. în condiţiile legii. în condiţiile legii. ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă. datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale. arhivare.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MISIUNE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov exercită competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor.

SERVICIUL STARE CIVILĂ Misiune Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistarea.200 comunicări de menţiuni. stabiliri de filiaţie.133 de decese. din care: 1. de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare.346 de naşteri. au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 7. exemplarul I sau II. după o prealabilă verificare la Registrul Agricol. 3. Întocmirea. 1.840 comunicări de menţiuni. Rezultate: În anul 2010 s-au înregistrat: 6. şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă. tăgadă de paternitate. s-au operat sentinţe civile prin care s-a dispus rectificarea. la data decesului. foste cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile.640 comunicări de menţiuni. 5 străini. precum şi . din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov un număr de 10.898 de căsătorii.848 eliberate din oficiu la data încheierii căsătoriei şi 696 eliberate la cererea persoanelor îndreptăţite. 21 de adopţii. 29 de decedaţi sub 1 an. 5.412 de certificate de stare civilă ( naştere. deces). Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor decedate care au deţinut în proprietate. precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale. la cerere. 2. 210 transcrieri. s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă care ţine în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II. în vederea operării în registrele de stare civilă. precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă. a actelor sau faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României. 6. Rezultate: S-au întocmit 2. Activităţile serviciului 1. 55 înregistrări tardive în baza unor hotărâri judecătoreşti.000 de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia română. în condiţiile legii. 3. peste 3. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 2. Actualizarea livretelor de familie. la Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov. a actelor de naştere. din care 1. la cerere sau din oficiu. din care: 6. la cererea persoanelor fizice sau juridice. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă. 4. după caz. din care: 43 de transcrieri. completarea sau modificarea unor acte de stare civilă.753 cetăţeni români. bunuri imobile.803 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în Braşov. precum şi operarea unor menţiuni privind acordarea. respectiv. Înscrierea menţiunilor. anularea. 20 născuţi morţi. îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul actelor de stare civilă. exemplarul I. căsătorie. încuviinţări de purtări de nume. 29 de cetăţeni străini.040 născuţi vii. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au întocmit peste 2. 7 persoane cu identitate necunoscută. pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre. la cererea autorităţilor publice. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au primit de la alte localităţi din ţară.544 livrete de familie. potrivit legii. Întocmirea certificatelor de stare civilă Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 14. având ultimul domiciliu în municipiul Braşov şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare. 116 de transcrieri.

necesară cunoaşterii populaţiei. Rezultate: În cursul anului 2010. avînd în vedere că Legea nr.L. conform Legii nr.52 Sesizări. . întocmite la cerere. 101 de familii braşovene au depus cereri pentru sărbătorirea.403 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. . 396/2006.L. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 3. Serviciul Stare civilă a încasat. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.2.180 lei . 21/2009 privind stabilirea taxelor instituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte localităţi. fiind puse în legalitate 214 persoane.taxa de oficieri căsătorii . Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor.2010.400 lei -taxa procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate. . . nr.77. 8. 373 de familii braşovene au beneficiat de acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. Eliberarea actelor de identitate.12.01.taxa de urgenţă 114 lei -taxa eliberare copii după documentele primare aflate în Arhiva proprie. precum şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ.202/2010 privind unele măsuri de accelerare a soluţionării proceselor.G. pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul. în conformitate cu prevederile H. prin care se modifică Legea nr. 2. cu persoanele fizice şi juridice.136 (re)stabilirea domiciliului din străinătate în România. republicată conform H. 526/25.taxa de permisiune fotografiere oficieri căsătorii . Rezultate: au fost depuse 34.2004.674 amenzi.taxa arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă. a împlinirii a peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. precum şi pentru cazurile de succesiuni nedezbătute. 1. în cadrul manifestării “Nunta de aur”. comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice. 119/1996. cu privire la actele de stare civilă. dobândirea cetăţeniei române. 4. nr.C.153. s-a înregistrat o singură cerere de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă.2007. . nr. Serviciul Stare civilă a aplicat. 26/29. 9. prin acordul soţilor.3. Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor a fost actualizat prin operarea următoarelor date: 56 comunicări de stabilire a domiciliului în străinătate. următoarele sume.24.128 comunicări de modificare. coroborată cu prevederile O. suma încasată fiind de 169. mişcării acesteia.14. nr. în anul 2010. Au fost solicitate peste 96 de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă. 7.160 lei . republicată. Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili: 34 deplasări.854 comunicări de naştere. Aplicarea vizelor de reşedinţă: Rezultate: au fost aplicate 7. COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR Misiune Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români.16. Activităţile compartimentului 1.C. conform prevederilor legale: . a intrat în vigoare la data de 25. în conformitate cu prevederile Legii nr.548 lei . au fost eliberate 27. Organizarea mesei festive pentru sărbătorirea familiilor braşovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Rezultate: În anul 2010. Rezultate: În anul 2010.719 de vize de reşedinţă.984 cărţi de identitate.L.120 comunicări de deces.4/1953 CODUL FAMILIEI.740 lei . persoanelor fizice şi juridice interesate.890 lei. .58.659 cărţi de identitate provizorii. .taxa de permisiune înregistrare video a oficierii căsătoriilor. 1. ce s-au constituit ca venituri proprii. în baza H. dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Braşov. .10. în cursul anului 2010.C.224 lei .

13 lei. în anul 2010. poliţiei. 1 punere sub interdicţie.12. 427/30. în vederea consultării. soluţionate conform prevederile legale. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a înregistrat. care au avut ultimul domiciliu în Municipiul Braşov. Completarea HCL nr.P. 9 acţiuni de completare/modificare a unor acte de stare civilă.090 de documente au fost expediate prin poşta română. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat: În anul 2010.02.2009. 879/2009 cu privire la stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Pe parcursul anului 2010. la propunerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost aprobate 4 Hotărâri ale Consiliului Local. spre competentă soluţionare. Compartimentul de Evidenţa Persoanelor a aplicat. întâmpinări.2010. pe anul 2010. un număr total de 98 de solicitări audienţe. parchetului. În perioada 01. 1. CONTENCIOS Misiune Reprezintă şi apără interesele Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti.G. la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost emise 100 de decizii ale Directorului Executiv SPCLEP Braşov În perioada 01.2010 – 31. au fost expediate un număr de 11. din care. . din care: 1 acţiune de rectificare. SECRETARIAT Activităţi desfăşurate pe linie de analiză – sinteză: În cursul anului 2010. note de concluzii. sens în care prezintă directorului executiv al Serviciului şi Secretarului Municipiului Braşov.01.La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi radierea persoanelor decedate din Listele Electorale Permanente.2010.L.879/22. de declarare a falimentului. societăţilor civile de avocatură. asigurând. 97/2005 privind evidenţa.01. birourilor notarilor publici. iar un număr de 62. în cauzele civile sau penale. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru rezolvarea situaţiei locative a cetăţenilor de etnie rromă în zonele locuite de astfel de populaţie: 2 Taxele încasate de către Compartimentul Evidenţa Persoanelor. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. potrivit legii. au fost înregistrate 121 de petiţii. reprezentând 5 înregistrări tardive ale naşterii. cereri pentru exercitarea căilor de atac. domiciliul. a fost parte în proces la 107 dosare. Pe linie de stare civilă au fost soluţionate 62 lucrări.504.109 de documente. au fost înregistrate 73. coroborate cu prevederile O. pe anul 2010 – HCL nr. pe anul 2010 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov – HCL nr.500 lei. 87 solicitări de audienţe au fost soluţionate favorabil şi 11 solicitări de audienţe au fost îndrumate. având ca obiect: Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2010 – HCL nr. nr. ca urmare a eliberării actelor de identitate şi a furnizării de date cu caracter personal. 119/22.07.12. organelor de poliţie. în anul 2010.2010 – 31.P.12. COMPARTIMENT ANALIZĂ-SINTEZĂ. instanţelor judecătoreşti. 45 schimbări de nume pe cale administrativă şi 12 alte cazuri. 495/13. conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.540 de persoane. către alte instituţii. în condiţiile legii. alte persoane juridice şi persoane fizice au fost furnizate. 42 acţiuni de înregistrare tardivă. din care. parchetului. de insolvenţă.2010.2010 şi HCL nr.C. motivarea lor temeinică. executare bancară. în procesele de contencios administrativ.023 documente au fost eliberate direct cetăţenilor şi reprezentanţilor de la diverse instituţii de stat sau privat. acţiuni. au fost în cuantum de 223. COMPARTIMENT RELAŢII JURIDICE. suma încasată fiind de 59.E. executare judecătorească. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională. notarilor publici şi altor instituţii publice.019 de documente au fost transmise prin poşta militară (SRI).132 de documente în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov. Actualizarea Listelor Electorale Permanente ale Municipiului Braşov şi punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor.836 amenzi. Pe linie juridică. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. agenţilor economici. 4. 7. S. serviciul a desfăşurat următoarele activităţi: pe rolul instanţelor judecătoreşti.08. date de identificare pentru un număr de 23.2010.

645 lei 497.169 lei 1. 1 adopţie. BUGET Misiune Asigură implementarea politicilor economice. Braşov pe linie de evidenţă a persoanelor. Ghimbav. 1 actiuni în contencios administrativ.814 lei COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul serviciului şi coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.C.  derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile şi serviciile instituţiei.P. executarea dispoziţiilor conducerii instituţiei şi organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. furnizarea de informaţii fiabile şi asigurarea desfăşurării activităţii coordonate în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de politicile interne. 12 plângeri contravenţionale.000 lei 1.E. 1 acţiune civilă obligaţia de a face. 6 acţiuni de anulare a actelor de stare civilă/ menţiunilor de stare civilă.  încheierea a 13 contracte de furnizare şi de prestări servicii.  încheierea contractelor de prestări servicii cu localităţile arondate S.135.171.814 lei 1. financiare şi de resurse umane ale Consiliului Local Braşov.P. 3 acţiune de completare/îndreptare hotărâre judecătorească.000 lei 1. respectiv Cristian. Primarului Municipiului Braşov.000 lei 570. Bugetul S. 2 apeluri. 1 contestaţie la executare.4 acţiuni de stabilire de filiaţie. . eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de conduită a funcţionarilor publici din cadrul serviciului.LE.171. Sînpetru. 1 acţiuni în tăgada paternităţii. 1 contestaţie în anulare.Braşov: VENITURI: Venituri proprii Subvenţii TOTAL CHELTUIELI: BUGET APROBAT 2010 601. Hărman. Realizează activităţi de instruire a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă.P.000 lei EXECUŢIE BUGET 2010 638.P. regularităţii. SERVICIUL LOGISTIC SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE. Obiective Selecţia şi recrutarea în cadrul instituţiei a unor funcţionari publici cu pregătire profesională şi morală ridicată. 1 ordonanţă prezidenţială.135. prin asigurarea legalităţii. Obiectiv Realizarea unei bune gestiuni financiare. 15 recursuri. economicităţii. Prejmer.C. 2 acţiuni încuviinţare purtare nume. 1 cerere pentru emiterea somaţiei de plată.L. 2 plângeri penale.

 organizarea şi efectuarea de acţiuni de consiliere şi punere în legalitate a locuitorilor de etnie rromă de pe raza municipiului Braşov. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor.P. .Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. raportăm următoarele realizări:  întocmirea corectă şi la termen a documentelor.C. în scopul identificării cauzelor ce le generează.2010 a fost următoarea:  Serviciul Stare Civilă  Compartimentul Evidenţa Persoanelor  Compartiment Contencios.P. relaţiile cu publicul s.funcţionari publici de execuţie: 37 .  soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate.F. în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat.L. în vederea asigurării unei activităţi cât mai operative şi eficiente în relaţia cu publicul. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE Întocmirea lunară a statului de personal pentru personalul din cadrul serviciului. precum şi domeniile (stare civilă. pe baza reglementărilor legale. aprobat prin HCL nr. din care: . Buget. în vederea popularizării activităţii de punere în legalitate a persoanelor restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor.  organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale în locurile despre care se deţin date privind nerespectarea regimului de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.a. Braşov şi-a propus pentru anul 2011 realizarea următoarelor obiective:  asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru servirea promptă şi civilizată a cetăţenilor care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.2010 în structura Serviciulu i Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor erau 42 salariaţi. Secretariat  Compartiment Informatic  Serviciul Logistic  Compartiment Financiar-Contabilitate.utilizarea programului informatic de contabilitate şi a procedurilor care să asigure înregistrarea tuturor operaţiunilor economice specifice activităţii în domeniu.  analizarea principalelor categorii de disfuncţionalităţi reclamate de cetăţeni.  colaborarea cu secţiile de poliţie.  introducerea şi prelucrarea datelor referitoare la actele şi faptele de stare civilă în sistem informatic. La data 31.funcţionari publici: 39.. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la 31. pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. precum şi a inventarierii patrimoniului instituţiei. evidenţa persoanelor. .279 din 27 mai 2009.12.funcţionari publici de conducere: 2 .12.  eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare.  acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului pe anul 2011 Având în vedere atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Resurse Umane  Compartiment Arhivare Administrativ  Casierie Obiective realizate în cursul anului 2010 Din obiectivele propuse a fi finalizate până la sfârşitul anului 2010. Relaţii Juridice  Compartiment Analiză-Sinteză. în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.  informarea mass-media cu privire la acţiunile întreprinse de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov. pentru luarea măsurilor corespunzătoare.Personal contractual: 3. . .) în care acestea au un grad semnificativ de repetabilitate.desfăşurarea de activităţi specifice necesare cablării Serviciului de Stare Civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. S.E.d.m. C.P.

identificarea şi adoptarea de măsuri corective şi preventive şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SPCLEP Braşov. abuzuri. în scopul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. intensificarea activităţii de implementare. nr. în concordanţă cu strategia şi obiectivele propuse. în care să fie incluse obiective. colaborare cu unităţile şcolare cu privire la îndeplinirea cerinţelor legale de obţinere şi păstrare a cărţilor de identitate. furnizării datelor cu caracter personal şi respectarea termenelor conform dispoziţiilor O. erori sau fraude. analiza stadiului realizării obiectivelor generale şi a celor specifice în vederea eficientizării sistemului de control intern. ori cu privire la disfuncţionalităţi în domeniul evidenţei persoanelor. cu consecvenţă. monitorizare şi evaluare a modalităţilor de control intern în cadrul SPCLEP Braşov. la nivelul SPCLEP Braşov. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate. protejarea documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare. înlăturarea eventualelor erori ce pot interveni în completarea actelor. identificarea de noi surse pentru creşterea veniturilor proprii. responsabili) referitoare la monitorizarea / verificarea activităţii de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare a SPCLEP Braşov cu alte SPCLEP-uri din ţară. controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activitatea SPCLEP. în vederea prevenirii şi combaterii pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă. . 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie. în vederea eliminării cauzelor de neconformitate. protejarea resurselor instituţiei de utilizare inadecvată sau de pierderi. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. stocare. elaborarea unor documente programatice (Planuri de măsuri. a aplicării normelor deontologice specifice instituţiei. îndreptate împotriva personalului din structura proprie. eficientizarea sistemului de comunicare în vederea obţinerii unui control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei manageriale şi îndeplinirea obiectivelor propuse. utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) alocate serviciului. eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii şi comportamentului tuturor lucrătorilor din cadrul SPCLEP pentru prevenirea abaterilor şi încălcărilor de lege. stării civile. audienţelor. pe baza unor criterii obiective a economicităţii. precum şi a sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă. sesizărilor. stabilirea. prelucrare.G. acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. termene. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. cu respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii actelor primare care stau la baza acestora. stabilirea obiectivelor specifice. promovarea şi urmărirea.                      întocmirea corectă şi la termen a documentelor. în vederea permiterii analizării. într-un mod economic. informarea mass-media şi continuarea activităţii de mediatizare a prevederilor legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. eficace şi eficient. a indicatorilor de performanţă asociaţi fiecărei activităţi. cu modificările şi completările ulterioare. manifestarea unei maxime atenţii la modul de gestionare a certificatelor de stare civilă şi a listelor de coduri numerice precalculate. în baza documentelor prevăzute de lege. reclamaţiilor. a activităţilor necesare realizării acestora şi a indicatorilor de performanţă la nivelul SPCLEP Braşov.

în vederea incinerării. 2. 3. Cheltuieli de personal 2. Activitatea de predare a cadavrelor de câini rezultate din eutanasiere şi cele ridicate de pe domeniul public.SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR Activităţile Serviciului 1. în baza contractelor de prestări servicii.Oferirea spre adopţie a câinilor aflaţi in Adăpostul pentru câinii fără stăpân aparţinând Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov. la solicitarea proprietarilor. Asigură respectarea prevederilor H.  450 lei valoarea totală a amenzilor aplicate. 195/2002 republicată şi actualizată.  3 persoane sancţionate contraventional. instituţii publice şi agenţi economici.  248 câini adoptaţi.C. alin. 71. Merilor nr. 6. 3. 368/2009 republicată privind Regulamentul de creştere şi deţinere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Braşov. nr. Rezultate:  615 câini ridicaţi de pe domeniul public al acestor localităţi care au fost transportaţi la adăposturi pentru câinii fără stăpân din localităţile respective.G. 2.U.2010). nr. Asigurarea respectării prevederilor H.Ridicarea câinilor comunitari aflaţi pe domeniul public. 341/2003 privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov. în temeiul art.  1228 lei încasaţi din revendicarea câinilor. din care 23 câini revendicaţi. Cheltuieli de investiţii 0 Total 140 64 0 64 Subvenţii prevăzute în buget 430 216 15 661 Cheltuieli prevăzute în buget 430 356 15 801 Cheltuieli realizate 408 295 0 703 . Cheltuieli materiale şi 140 servicii 3. Asigurarea desfăşurării activităţii Adăpostului pentru câini fără stăpân din str.Buget pe 2010 -mii lei- Activitatea Venituri prevăzute în buget Venituri realizate 1. nr.12. Rezultate:  798 câini ridicaţi de pe domeniul public.L.L. la S.A. Situatia veniturilor si cheltuielilor serviciului. Protan S.Ridicarea cadavrelor de animale aflate pe domeniul public sau de pe proprietatea privată. 5.(1) din O. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza municipiului Braşov în urma sesizărilor primite telefonic şi în scris de la cetăţeni. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza altor localităţi. Rezultate:  79 de somaţii trimise. sau în urma constatărilor proprii ale personalului angajat.C.C.5 Descrierea serviciilor oferite populatiei 1. 4.  64276 lei venituri realizate în baza acestor contracte (până la data de 31.

A Braşov. în vederea sporirii veniturilor proprii ale serviciului precum şi înlăturarea acţiunilor de eliberări neautorizate de câini din alte localităţi. având ca scop informarea acestora cu privire la acţiunile şi activităţile desfăşurate de către S.G.P. în special pe segmentul privind respectarea normelor de plimbare a animalelor de companie pe domeniul public precum şi pe modul de deţinere şi creştere a animalelor de companie la domiciliu.  Menţinerea contactelor directe cu cetăţenii.  Intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe domeniul public din afara municipiului Braşov. .OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011  Intensificarea activităţii de control privind respectarea prevederilor Regulamentului de creştere şi deţ inere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov.  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor în adăpost în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor care doresc să încredinţeze serviciului animale de companie pe anumite perioade de timp.

12. 1/15.03. 71/01.03.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV Grădina Zoologică Braşov este instituţie publică de interes local.  hrana şi apa oferită trebuie să fie prezentată corespunzător fiecărei specii în parte iar hrana neconsumată trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienii. valorificarea de produse din activitatea proprie.1992. Veniturile proprii provin din vânzări de bilete.95 % subvenţii din bugetul local în valoare de 543 mii lei.C. prestări de servicii. str. împădurit. 3000 2668 2500 2000 1500 1000 811 500 165 0 2006 venituri proprii subventii 165 1384 2007 202 2668 2008 257 811 2009 470 776 2010 502 543 202 257 776 470 543 502 1384 În anul 2010. cu personalitate juridică. nefolosit în actul expoziţional.05 % venituri proprii încasate în valoare de 500 mii lei. înfiinţată în anul 1960. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Grădinii Zoologice se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. Grădina Zoologică a Municipiului Braşov asigură următoarele condiţii pentru bunăstarea şi protecţia animalelor:  ambient corespunzător pentru realizarea confortului şi bunăstării animalelor. se află situată în cartierul Noua. MISIUNE  Organizează. OBIECTUL DE ACTIVITATE  Administrarea.  amplasamente proiectate şi construite potrivit prevederilor legale în vigoare. valabilă până în 14. restul terenului fiind în pantă. totalul surselor de finanţare de 1.L. din care efectiv folosită este o suprafaţă de 4. 169 exemplare de păsări. întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale şi păsări. 1. îngrijirea şi conservarea vieţii sălbatice din Grădina Zoologică Braşov. prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ. în total 620 capete. Grădina Zoologică Braşov este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. . Grădina Zoologică Braşov.  menţinerea igienii.045 mii lei. chirii şi altele. înfiinţată prin H. având Autorizaţia de mediu nr. administrează. reproducerii în captivitate a animalelor. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.2007 .93 ha. str.2012. Brazilor nr.51. 29 exemplare de reptile şi un număr de 291 exemplare de peşti exotici . 1 şi ocupă o suprafaţă de teren de aproximativ 9 ha.  asistenţă veterinară asigurată de un medic veterinar. Brazilor nr. nr. cercetării. cu sediul in Braşov. exploatează. Actualmente aici există un număr de 70 de specii de animale cu un număr de 131 exemplare mamifere. spaţiile verzi. în scopul conservării faunei. a fost reprezentat asfel: . amenajează şi întreţine toate bunurile mobile şi imobile. .48.

INDICATORI TOTAL SURSE DE FINANTARE, din care : Subventii buget local Venituri proprii totale, din care : 1. Incasari bilete 2. Valorificari animale mici 3. Valorificari hrana porumbei 4. Alte venituri (chirii) 5. Alte venituri

PREVEDERI 2010
1061000 561000 500000 493500 200 1100 5000 200

REALIZARI / PLATI
1044831 542754.75 502076.68 495006 160 1143 5560 208

%
100 51.95 48.05 47.38 0.02 0.11 0.53 0.02

 

Veniturile proprii din încasări bilete de intrare, în valoare de 495 006 lei s-au obţinut din : 8 509 bilete pt. grup 38 436 bilete pt. copii 72 536 bilete pt. adulţi Total 119 481 vizitatori plătitori faţă de 119 832 vizitatori plătitori la 31.12.2009 .
VIZITATORI PLATITORI PANA LA 31.12.2010

GRUPURI ORGANIZATE COPII, ELEVI, STUDENTI ADULTI

Situaţia contului de execuţie bugetară la 31.12.2010 Indicatori Total cheltuieli din care : Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Credite aprobate 2010 1061000 425000 556000 80000 Încasări realizate 1044831 411211 553829 79791 Plăţi nete 1044831 411211 553829 79791 Cheltuieli efective 1004117 393926 558700 51491 Grad de realizare 98.48% 98.37% 96.76% 99.61%

Din datele prezentate rezultă că fata de creditele aprobate, din încasările realizate în 2010 pentru Grădina Zoologică Braşov s-au utilizat până la 31.12.2010, suma de 1 044 831 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 98,48%.

PONDEREA CHELTUIELILOR 2010

CHELTUIELI DE CAPITAL 8% CHELTUIELI DE PERSONAL 39%

BUNURI SI SERVICII 53%

Situaţia principalilor indicatori în ultimii 5 ani
INDICATORI Realizat 2006 % Realizat 2007 % Realizat 2008 % Realizat % 2009 Realizat 2010 %

1. Personal a. Numar de personal conform statului de functii aprobat, din care: personal de deservire personal de specialitate personal administrativ 2. Venituri totale, din care: venituri proprii subventii donatii si sponsorizari 3. Cheltuieli totale, din care: cheltuieli de personal cheltuieli de intretinere si functionare cheltuieli de capital 4. Ponderea cheltuielilor cu hrana pt. animale din totalul cheltuielilor 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul chelt. 7. Nr. vizitatori

18 10 1 8 1549

100

23 10 3 10

100

23 10 3 10

100

22 21 10 3 9 15 3 3 100 1045 100

100

2870 202

100 7.04

1072.4

100

1247

165 10.65 1384 89.35 0 0.00 1517 100

257.30 23.99 811.26 75.65 3.82 1086.5 0.36 100

470 37.69 776 62.23 1 1247 0.08 100

502 48.05 543 51.95

2668 92.96 0 2929 0.00 100

1044.83

100

276 18.19 1143 75.35 98 6.46 10.218

369 12.60 1474 50.32 1086 37.08 6.83

591.96 54.48 451.87 41.59 42.71 13.81 3.93

524 42.02 568 45.55 155 12.43 12.03

411.211 39.36 553.829 53.01 79.791 7.64

17.04 10.652 7.04 23.99 37.69 48.05 18.194 85424 12.60 88654 54.48 117102 42.02 39.36 119832 119481

Situaţie colectie de animale 2010 Numărul total de specii la 31.12.2010 : 70 Numărul total de exemplare la 31.12.2010 : 620 Animale aflate în colecţie la 1 ianuarie 2010: 906 capete. În cursul anului 2010 l-a Grădina Zoologică Braşov s-au desfăşurat următoarele activităţi: A. Legat de activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice - pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori s-au efectuat lucrările:  toaletarea şi curăţenia de primăvară

 anului        B. -

toaletarea întregii suprafeţe prin curăţirea resturilor care apar după vizitare pe întreaga perioadă a vopsirea adăposturilor şi padocurilor la animale repararea şi vopsirea mobilierului din parc văruirea pomilor din parc plantarea de diverse flori în vaze şi straturi create reparaţii curente cuşti şi adăposturi de animale executie panouri afişare date animale amenajare - mobilare insula lac La capitolul reparaţii curente s-au executat următoarele lucrări: Lucrări de vopsitorii la cuştile şi ţarcurile carnivorelor, maimuţelor şi la volierele păsărilor Reparaţii – instalaţie de iluminat, Reparaţii la fânar, Reparaţii plasă gard carnivore , Reparatii ţarc ierbivore, Reparatii centrala termică.

C. La capitolul Investiţii pentru care s-au alocat credite de 80.000 lei s-au realizat următoarele obiective: - Sistem de oxigenare apă lac - Sistem de supraveghere video , - Amenajare adăpost ponei D. La întreţinerea animalelor din colecţie s-au respectat toate cerinţele legate de tehnologia de creştere şi întreţinere asigurându-se necesarul de hrană, apă, căldură, iluminat, igienizare şi întreţinere spaţiu de cazare, tratamente medicale, medicamente şi materiale sanitare. OBIECTIVE - Continuarea şi finalizarea proiectului “ Reamenajare Grădină Zoologică şi Parc Braşov “ - Inscrierea în Asociaţia Europeană a Acvariilor şi Grădiniilor Zoologice (EAZA) ca membru permanent - Amenajarea unui loc de joaca pentru copii şi a unui manej - Achiziţia de ponei pitici

handbal feminin. De asemenea. de la prima Olimpiadă de la Atena. şi în final să crească numărul de participanţi la activităţile sportive care se desfăşoară în municipiul Braşov. republicată.  preluarea în administrare a Patinoarului Olimpic Braşov  realizarea împreună cu AMBEE a proiectului de eficientizare a cheltuielilor energetice şi termice la Sala Sporturilor prin montarea unor panouri solare de pregătirea apei calde. dar este şi cel mai bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau a cultură comună. volei masculin. prin care acestea să sprijine sportul şi mişcarea în general. se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a municipiului. până la maidanul dintre blocuri: limba sportului şi al fair play-ului. într-un mediu curat şi sigur. tenis de masă.Colibaşi" Braşov • Bazinul Olimpic de Înot Braşov • Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov • Stadionul Metrom Braşov • Stadionul Carpaţi Braşov REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 A. Direcţia Sport şi Tineret Braşov este o instituţie publică aflată în subordinea Consilului Local al Municipiulul Braşov. căci limba vorbită este aceeaşi. al unei regiuni. sub orice formă. educaţiei şi sănătăţii acestora. Astfel. etc. prin Direcţia Sport şi Tineret sunt administrate următoarele baze sportive: • Patinoarul Olimpic Braşov • Sala Sporturilor "D.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de competiţii sportive de nivel naţional şi internaţionale pe aceste baze sportive B.P. fotbal masculin.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive de nivel naţional şi internaţional. mass-mediei locale. Municipiul Braşov a avut şi cu siguranţă va avea în următorii ani ca obiectiv. al unui oraş. ca factor de imagine şi reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în municipiu. 112/2007. să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni.P. realizat cu fonduri municipale şi europene. fiind înfiinţată prin HCL nr. în scopul socializării. înot. Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului „Casa Verde”. handbal masculin.DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET INFORMAŢII GENERALE Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări. Activitatea sportivă . Colibaşi Braşov”. pe bazele aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret pentru toate echipele divizionare din Municipiul Braşov: baschet masculin. Scopul înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret a fost acela de a concepe şi organiza un sistem prin care bazele sportive din patrimoniul Municipiului Braşov şi activitatea sportivă din municipiu să fie dezvoltate şi eficientizate. prin promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către cetăţeni.  executare lucrări de reparaţii curente la bazele sportive din administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov. aflate în patrimoniul municipalităţii. În plus. municipalitatea îşi propune ca prin intermediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să sprijine activitatea sportivă la nivel de performanţă în funcţie de valoarea şi reprezentativitatea fiecărui sport şi sportiv în parte. Activitatea administrativă  finalizarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Sala Sporturilor D. futsal. polo. Direcţia Sport şi Tineret are ca principală atribuţie administrarea eficientă a bazelor sportive de pe raza Municipiului Braşov.

03.2010 30.05.2010 fotbal copii 13.05.Colibaşi" Braşov Sala Sporturilor "D.2011 15. în anul 2010.P.2010 „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a cros copii 2002 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 8 24.2010 „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I tenis de masă 1. Direcţia Sport şi Tineret a fost organizator sau co-organizator al unor evenimente sportive şi/sau de tineret.2010 09.02.39 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 7 24.05.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov „Braşov Cup” Indor turneu de fotbal copii handbal fotbal baschet volei patinaj acţiune cu caracter caritabil 2 3 17.45 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 9 10. CALENDARUL EVENIMENTELOR organizate/susţinute de Direcţia Sport Şi Tineret Braşov în colaborare cu alte structuri în anul 2010 Nr.07.700 lei Locul desfăşurării de Sala Sporturilor "D.P.05.55 lei Stadionul Metrom Braşov . ctr.2010 „Braşov Junior’s Cup” turneu internaţional 30.05.029.2010 24.2010 „Aleargă pentru Ei” Tu cros de caritate 1.266.De asemenea Direcţia Sport şi Tineret Braşov s-a implicat în organizarea de evenimente sportiv şi/sau de tineret ce au avut un scop caritabil.05.6 lei Parcul Nicolae Titulescu Braşov 10 09.05.05.787.08.2010 30.08.2010 30.2010 14.2010 Evenimentul domeniu Organizatori Valoare sustinută DST 12.76 lei 875 lei nataţie 2500 lei Bazinul Olimpic de Înot Braşov Braşov 5 şah copii 1000 lei 6 24. 1 Data evenimentului 01.02.2010 Olimpiada Naţională a Sporului Şcolar faza judeţeană „Aşii gheţii”.449.210 04.05.03.2010 4 08. sub deviza „Prietenii pe gheaţă şi pe viaţă” „Maratonul celor 24 ore” Cupa „1 Iunie la şah” "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a DST Braşov ASC Tâmpa Braşov DST Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv „Rapid” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv de Şah „Lia” Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov DST Braşov ASC Tâmpa 4.011.

acţiuni cu caracter caritabil. desfăşurarea activităţii sportive (antrenamente. copii). Cupa României la Taekvondo.De asemenea aceste baze sportive au găzduit competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional.2010 Cupa „15 Noiembrie 1987” Ediţia I Crosul „ 15 Noiembrie 1987” Ediţia a XXI-a „Patina de Cristal” minifotbal copii 1.172. juniori.12.561 lei Bazinul Olimpic de Inot Braşov 16 08. ex: Braşov Indor Cup.P. meciuri oficiale) pentru sportivii legitimaţi în cadrul cluburilor din Municipiul Braşov dar şi pentru sportivii de la cluburile sportive din ţară.desfăşurare activităţi socio-culturale B. . Transylvanian Grand Prix .2010 spectacol  în anul 2010.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de hochei pe gheaţă (seniori. copii).11.1 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov Braşov – traseul parcurs de muncitorii braşoveni în 15.09. .desfăşurare activităţi socio-culturale.fotbal copii 11 08. Cupa României la Karate.desfăşurarea de competiţii sportive.2010 17 13. . copii). Concursul Internaţional „Patina de Cristal”. Internaţional Grand Prix.12.22 lei polo pe apă copii 3.11. A.10. .2010 Cupa 15 Noiembrie Trofeul Micul Şahist Cupa „15 Noiembrie" Ediţia I 1554.desfăşurare activitate patinaj de agrement.desfăşurarea de competiţii sportive.217. Direcţia Sport şi Tineret a asigurat. Turneul Internaţional de Handbal.10. .11. Sala Sporturilor "D.2010 „Internaţional Grand Prix” participare la Campionatul Balcanic de JuJitsu 2010 „Transylvanian Grand Prix” competiţie internaţională de patinaj ju-jitsu Braşov DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia „Club Sportiv Kokoro„ Braşov DST Braşov Asociaţia Sportivă „Fan Dance Club” Braşov DST Braşov Asociaţia Judeţeană de Şah Braşov DST Braşov Clubul Sportiv Municipal Braşov Asociaţia „Water Polo” Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov asigurare loc de desfăşurare 3.P.825 lei Stadionul Carpaţi Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Sarajevo-Bosnia Hertegovina 12 13 01.11.2010 concurs internaţional de dans sportiv şah copii asigurare loc de desfăşurare Sala Sporturilor "D. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-faza judeţeană.09.2010 „Ice Fest" Ediţia a II-a Marea Gală de Crăciun a Operei Braşov concurs internaţional de patinaj artistic patinaj DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia Civică Egalitatea Braşov DST Braşov Opera Braşov asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare Patinoarul Olimpic Braşov Sala Sporturilor "D.11.09. juniori. baschet (seniori.2010 19 18.P. fotbal în sală.desfăşurarea de antrenamente patinaj artistic şi patinaj viteză. pe bazele sportive aflate în administrarea sa.64 lei 18 18.2010 12. etc.Colibaşi" Braşov 20 21.desfăşurare activitate sportivă de agrement.2010 27.2010 12.11.10.09.10.2010 15 28.2010 24.10.2010 20. ex: Campionatul Naţional de Short Trek. . .Colibaşi" Braşov Braşov 14 23. .Colibaşi" Braşov a asigurat: .2010 03.2010 31. volei. juniori.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de handbal( seniori.1987 Patinoarul Olimpic Braşov cros 13. Patinoarul Olimpic Braşov a asigurat: .

activitatea sportivă de performanţă fiind preluată de Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”. E.  creşterea veniturilor la bugetul local prin eficientizarea exploatării bazelor sportive aflate în administrare şi reducerera cheltuielilor de funcţionare. club sportiv înfiinţat în subordinea Direcţiei Sport şi Tineret în anul 2007. „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I.808 lei 690. OBIECTIVELE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV pentru anul 2011  reabilitarea bazei tehnico-materiale a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov prin lucrări de reparaţie curentă/capitală la obiectivele aflate în administrarea sa.P.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Bazinul Olimpic de Inot Braşov Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Stadionul Carpaţi Braşov Stadionul Metrom Braşov Alte venituri Total venituri în 2010 Suma încasată 194. Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul a asigurat: desfăşurarea de antrenamente pentru fotbal( pe terenurile de fotbal) şi patinaj viteză ( pe pista de role).775 lei 13. Cupa 15 Noiembrie 1987 Ediţia I. desfăşurare activitate sportivă de agrement. Ediţia I etc. Bazinul Olimpic de Inot Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente nataţie şi polo pe apă.250 lei 16. Stadionul Metrom Braşov şi Stadionul Carpaţi Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de fotbal.350 lei 66. desfăşurarea de competiţii sportive. Sport Club Municipal Braşov a fost desfiinţat în anul 2010.- - C. „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a. desfăşurare activităţi socio-culturale Activitatea sportivă de performanţă a fost desfăşurată prin intermediul secţiilor sportive din cadrul Sport Club Municipal Braşov. ctr 1 2 3 4 5 6 7 Baza sportivă Sala Sporturilor "D. ex: „Maratonul celor 24 ore”. ex: "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a. Cupa „15 Noiembrie” la polo. structură sportivă în care Municipiul Braşov are calitatea de membru fondator. desfăşurare activitate de agrement.208 lei 220. D.664 lei 30. desfăşurarea de competiţii sportive. SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ŞI VIRATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 Nr.738 lei .683 lei 148. desfăşurare activitate sportivă de agrement.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful