RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAŞOV privind activitatea din anul 2010

Braşov – 2011

Cuprins
Cuvânt înainte Cap. I: Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Braşov Cap. II: Raportul privind activitatea Consiliului Local în anul 2010 Cap.III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov Direcţia Relaţii Comunicare Biroul de Audit Public Intern Serviciul Informatic Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Direcţia Tehnică Cap. IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Grădina Zoologică Direcţia Sport şi Tineret

Cuvânt înainte
„Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010” este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a municipiului în anul care a trecut, o prezentare a demersurile noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor sevicii de calitate cetăţenilor Braşovului. Raportul oferă informaţii concrete despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Braşov şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a municipiului în anul 2010. Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

George Scripcaru Primarul Muncipiului Braşov

An 2009 Mortalitatea (decedaţi la 1000 locuitori) . În funcţie de vârstă.3 116.Capitolul I Starea economică şi socială a Municipiului Braşov Populaţia.F.6 2009 0. populaţia Braşovului are componenţa de mai jos: Structura populaţiei stabile pe grupe de vârstă în Municipiul Braşov Grupa de vârstă 0–4 ani 5–14 ani 15–19 ani 20–24 ani 25–59 ani peste 60 ani Total Populaţia stabilă la 01.07.07.53 Decembrie 2009 107.An 2009 Mortalitate infantilă (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) -An 2009 Populaţia ocupată – an 2009 Numărul de şomeri la sfârşitul anului 2009 – conform A.7 7.07.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 Dinamica populaţiei şi evoluţia forţei de muncă în Municipiul Braşov sunt prezentate în tabelul următor: Dinamica populaţiei Populaţia legală -01.7 -0.500* 7.914 persoane.96 Anul 2010 faţă de 2009 106.M.2009 Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) .4 Decembrie 2010 faţă de: Noiembrie 2010 TOTAL 100.0 9.304 9.2009 (date estimate) .O.09 . indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: Rata medie lunară a inflaţiei.J.31.296 5.An 2009 Spor natural la 1000 locuitori .Date estimate 273. în perioada 1 I – 31 XII 2010 0.12. Rata şomajului (% din populaţia activă) . fenomene demografice şi forţa de muncă în Municipiul Braşov Populaţia stabilă a Municipiului Braşov a fost la 01.2010 de 276.3 Starea socială şi economică a judeţului Braşov la sfârşitul lunii decembrie 2010 În luna decembrie 2010.

01%).661 femei (43. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la medicamente (-0.396 şomeri.Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 100.6 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2009.24%). muzee.22%).55% faţă de luna precedentă.73%). Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost de 7. creşteri mai mari de preţuri s-au înregistrat la: cartofi (+6. mălai (+2.05%).6% faţă de trimestrul II 2010 şi cu 2.86% mai mare decât în decembrie 2009.2009. rata şomajului a fost mai mare cu 0. agricultură. câştigul salarial mediu net lunar a crescut cu 414089.78 0. respectiv.76%. la grupa servicii.45 109. Agenţia Săcele cu 1. deci salariul real a scăzut cu 0. din care 7.5 0. lapte de vacă (+1.17%).1% faţă de trimestrul III 2009.87%. Repartizarea şomerilor pe agenţii teritoriale se prezintă astfel: Agenţia Braşov cu 8. exclusiv cartofi. ouă (+3. îngrijire medicală (+0. alte legume şi conserve legume. dar luând în considerare faptul că.1% mai mic faţă de 31.5 0.2%). preţurile au crescut cu 0.80%).73%).04 106. telemea de oaie (+1. teatre.35%.18%. . au crescut cu 0. Salariaţii şi câştigul salarial Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost în judeţul Braşov de 150314 persoane. zahăr (+2.237 şomeri şi Agenţia Victoria cu 322 şomeri.82%). câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 13. În luna decembrie 2010.46%.12. Agenţia Zărneşti cu 766 şomeri.742 persoane.35%.78 104. făină (+1. fiind cu 0. calculată în raport cu populaţia activă civilă totală.230 şomeri.02%).864 persoane. restaurante. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la: carne de porcine (-0. În cadrul grupei. Creşteri mai mari de preţuri în cadrul acestei grupe s-au înregistrat la combustibili (+2.03%).17%).11%).128 lei). fructe proaspete (+1. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.0 0. Agenţia Râşnov cu 954 şomeri. mai mare cu 0. deci salariul real a crescut cu 5. fasole boabe şi alte leguminoase (+1. cu 0. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0.53%. citrice şi alte fructe meridionale (+1.04% faţă de luna precedentă.12. cinematografe. Agenţia Codlea cu 839 şomeri. La grupa mărfuri nealimentare. de fapt. S-au înregistrat scăderi de preţuri la telefon (-0. Faţă de luna decembrie 2009.377 lei) şi. în aceeaşi perioadă preţurile de consum al populaţiei au crescut cu 366877.15%). Pensia medie a acestora a fost 893 lei. telemea de vacă (+0. tarifele au crescut cu 0. salariul real a crescut cu 12.76 106. Pensionarii şi pensia medie Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2010 de 137.446 lei.13%). Faţă de luna noiembrie 2010. cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0. cafenele. În cadrul acestei grupe menţionăm creşteri semnificative de preţuri la: chirie (+0.8 0.1%.998 şomeri.55 100. Faţă de luna octombrie 1990. plata cazării în unităţi hoteliere (+0. În luna decembrie 2010.35% mai mare decât în luna precedentă şi cu 13.43 102. ulei comestibil (+1.96%.33%).11%).71 % rezultă că.76 100.0% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi cu 7. miere de albine (+1. Agenţia Făgăraş cu 2. cantine (+0.7% faţă de trimestrul III 2009. faţă de luna noiembrie 2010.33 109.1 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mică cu 1.557 lei).6 La grupa de mărfuri alimentare preţurile în luna decembrie 2010. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 7. Şomajul Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31. transport urban (+0.01%).86%.69%). Agenţia Rupea cu 2. Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1.10%).70%). Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna decembrie 2010 la nivelul judeţului Braşov de 1. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0. silvicultură şi piscicultură (1.2% mai mare decât în trimestrul II 2010 şi cu 3.2010 a fost de 17. în luna decembrie 2010.87%).6 0.11%). transport aerian (-0. cu 1.20%).

cu 780 mai puţine decât în anul 2009. 8. cu 2 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 40 mai puţine faţă de luna decembrie 2009.593 sunt fără studii medii (51. Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită. Rata sporului natural a fost în luna decembrie 2010 de 0. în timp ce în luna decembrie 2009 ponderea şomerilor indemnizaţi era de 60. în timp ce în anul 2009 populaţia a crescut cu 876 persoane. Astfel.5%). în scădere cu 40 căsătorii faţă decembrie 2009. Sporul natural a fost pozitiv în luna decembrie 2010 ( + 7 persoane).3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009. la fel ca luna precedentă.4% în decembrie 2009.7% şomeri cu vârsta peste 55 ani.8%.9 născuţi la 1000 locuitori. a celor între 25-55 ani este de 68. în scădere cu 0.527 persoane în decembrie 2009. la 11.9%.7% sunt indemnizaţi.4% sunt fără studii medii.15 divorţuri la 1000 locuitori).7 decedaţi la 1000 locuitori.391 sunt cu studii superioare (15. 1 Date operative . iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut de la 8. Astfel. În anul 2010 s-au pronunţat 3618 divorţuri.4%. cu 119 mai puţini decât în anul 2009.988 persoane în decembrie 2010.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1. în creştere cu 3. În luna decembrie 2010. indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mic cu 16. 87.1%. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiul de stare civilă în judeţul Braşov în decembrie 2010 a fost de 102. Rata mortalităţii infantile în decembrie 2010 a fost de 13. Sporul natural pozitiv în 2010 a determinat creşterea populaţiei cu 628 persoane. cu 2 decese mai multe decât luna precedenta si cu 1 deces mai mult faţă de decembrie 2009. Dintr-un total de 8. cu 379 mai puţine decât în anul 2009.7% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă între 25 -55 ani şi 15. În valori absolute.6% în decembrie 2010. În anul 2010 s-au înregistrat 3718 căsătorii.298 persoane în decembrie 2009 la 8.1%.988 şomeri indemnizaţi. 11. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21. 72.0 puncte procentuale.1 punct procentual faţă de luna precedentă şi în creştere cu 1. Rata natalităţii a fost de 10. în judeţul Braşov s-au născut 538 copii.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009.918 persoane. fiind in creştere cu 129 faţă de anul 2009. 3.004 sunt cu studii medii (33. indicele brut al producţiei industriale a crescut cu 0. Numărul şomerilor foarte tineri a crescut de la 10. iar 1.Din numărul total de 17.6 puncte procentuale. numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut de la 13. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 57 divorţuri în judeţul Braşov în luna decembrie 2010 (1. 4.6% cu studii medii şi 4.4%). indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 12. rata a fost mai mare cu 0. cu 2 mai puţini faţă de luna precedentă şi cu 26 mai mulţi faţă de luna decembrie 2009.0% cu studii superioare. reprezentând 2. În anul 2010 comparativ cu anul 2009.8% Indicatorii demografici1 În luna decembrie 2010. În luna decembrie 2010 s-au înregistrat 7 decese sub 1 an .754 persoane în decembrie 2010. Industria În luna decembrie 2010 comparativ cu luna decembrie 2009. În anul 2010 s-au înregistrat 41 decese sub 1 an cu 24 mai puţine decât în anul 2009.1 căsătorii la 1000 locuitori.8 puncte procentuale mai mică faţă de cea din decembrie 2009 În anul 2010 numărul deceselor s-a ridicat la 5. Din punct de vedere al structurii pe vârste a şomerilor indemnizaţi.742 şomeri doar 50.1 puncte procentuale. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. rata mortalităţii a ajuns la 10. În anul 2010 s-au născut 6546 copii.1%). cu 23 mai puţine decât în decembrie 2009.1%. iar a celor peste 55 ani de 10. faţă de decembrie 2009. în judeţul Braşov s-au înregistrat 531 decese. la 8. În luna decembrie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent. Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor indemnizaţi.6% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani). indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 10. la fel ca în luna p recedentă şi cu 0.0%.

În luna octombrie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară.produse minerale cu 48.803 mii euro. În perioada ianuarie-octombrie 2010 s-au realizat importuri în valoare de 1.544 mii euro.02% (serie brută).6%. blănuri şi produse din acestea cu 13. tutun cu 19. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.2%.2010. fotografice.4%.7%. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 47. articole din piatră. s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 141538 mii euro. metale comune şi articole din acestea cu 58. produse alimentare. umbrele şi articole similare cu 26. sticlă şi din alte materiale s imilare cu 28.6%. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 7. ciment. În anul 2010.308. instrumente şi aparate optice.064 mii euro mai mult decât în luna octombrie 2009.6%.362. S-au înregistrat scăderi la următoarele grupe de produse exportate în perioada 01.4%.X.I-31.2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009.0%. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 importul judeţului Braşov a fost mai mare cu 12. ceramică.2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009: piei crude. ciment. ridicata.1%. cifra de afaceri în comerţ a crescut cu 0. În luna octombrie 2010. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 35. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 151. animale vii şi produse animale cu 17. iar in perioada 1.194 mii euro. S-au obţinut creşteri în perioada 01. deşeuri de hârtie sau de carton.6%. aparate şi echipamente electrice. mărfuri şi produse diverse cu 1. faţă de anul 2009. instrumente şi aparate optice. cauciuc şi articole din acestea cu 24. reprezentând 96. piei tăbăcite. mărfuri şi produse diverse cu 1. de control sau precizie cu 17. sticlă şi din alte materiale similare cu 9. băuturi. materii textile şi articole din acestea cu 25. ceramică. tutun cu 262.9% faţă de aceeaşi lună a anului 2009 (serie brută).1% faţă de volumul exporturilor realizate în septembrie 2010 şi 104. cu 3. plută şi împletituri din nuiele cu 3. aparate şi echipamente electrice. de control sau precizie cu 54.Cifra de afaceri2 Volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut ca serie brută în luna decembrie 2010 cu 33. maşini.0% faţă de luna precedentă şi cu 9.7% faţă de aceeaşi lună a anului 2009. piei tăbăcite.2%.1%. produse de lemn. la următoarele grupe (secţiuni din Nomenclatorul Combinat) de produse exportate: produse vegetale 395.944 mii euro mai mult decât în luna precedentă şi cu 34. materiale plastice cauciuc şi articole din acestea cu 41. fotografice.6%.6%. volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut cu 6. în valoarea de 1682 mii euro. produse vegetale cu 6. mijloace de transport 66. În anul 2010. de măsură. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (în preţuri curente) a scăzut în luna decembrie 2010 cu 7.2%. s-au realizat exp orturi în valoare de 143220 mii euro.4%. faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009 s-au înregistrat creşteri la grupele (secţiunile din nomenclatorul combinat) de produse importate: produse minerale cu 76. 2 Date operative . s-au realizat exporturi în valoare de 1.350 mii euro. pălării.7%. mijloace de transport cu 7.0%.2%. produse de lemn.2%. faţă de anul precedent. Dintre grupele de produse importate în primele zece luni ale anului 2010. materii textile şi articole din acestea cu 15. În perioada 01. Excedentul comercial FOB-CIF în perioada 1. cinematografice.9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 42. produse alimentare.4% faţă de octombrie 2009.01-31.01-31.X. reprezentând 93. plută şi împletituri din nuiele cu 70.3%. Exportul şi importul În luna octombrie 2010.5%. blănuri şi produse din acestea cu 17.6%.5%.10.8%. umbrele şi articole similare cu 6.I-31.5%.0%.2010 a fost de 54.2%. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 0.10.6% (serie brută) . articole din piatră. de măsură. pastă de lemn. maşini. pastă de lemn. încălţăminte.3%. animale vii şi produse animale cu 14. deşeuri de hârtie sau de carton. materiale plastice. băuturi.8%. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 7. metale comune şi articole din acestea cu 22.7%.9%. încălţăminte.6% din volumul importurilor realizat în luna precedentă şi 83. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul. pălării.9%. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. s-au înregistrat scăderi la: grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale cu 84.4%. cinematografice.5%.4%. piei crude.4%. 2009 s-a înregistrat un deficit de 242. În perioada ianuarie-octombrie 2010.3% faţă de cel realizat în luna octombrie 2009.10. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 42. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică.01-31.

reiese că numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică. în cursul anului 2010.12. Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au crescut cu 10.12. mai mică decat cea înregistrată în anul 2009 (2.7% la pensiuni agroturistice). din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2. Comparativ cu luna decembrie 2009.2% la cabane. în unităţile aparţinând sectorului privat s-a obţinut o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 1.1% faţă de anul 2009 (cu 12.Investiţii şi construcţii Activitatea de investiţii3 în primele 9 luni ale anului 2010 s-a concretizat într-un volum de 636.6% faţă de 31 decembrie 2009 ). în creştere cu 2. 23. 16.530 capete ovine şi caprine şi 1. În anul 2010.8% la cei străini). în judeţul Braşov.6%.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 11. Comparativ cu anul 2009.7% la cei străini). au mai fost terminate 48 locuinţe din fondurile ANL. La 31.5% la hoteluri. iar la alte cheltuieli de investiţii cu 5. numărul total de turişti a crescut cu 27. În aceste unităţi. Durata medie a sejurului a fost în luna decembrie 2010 de 2.2 zile).545 hl şi o producţie totală de ouă de 73.2010 se aflau în construcţie 1279 locuinţe. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119. din care 48. În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire. 3 4 Date rectificate Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov . dintre care 158 se construiesc din fondurile ANL. Agricultura 4 Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii decembrie 2010 de: 902 bovine (în creştere cu 11. La data de 31. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 a fost în creştere cu 14.7% la ovine si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.7% la vile.5% la păsări. Pe elemente de structură. reprezentând 61. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.16.753 în luna decembrie 2010.5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.4%) şi 3. 70.351porcine.1 zile la turiştii români şi la 2.629 mii bucăţi.044.8% la turiştii români şi cu 20.1 zile (2.0% la utilaje (cu şi fără montaj).1% (35.479 turişti străini (6.9% la pensiuni turistice şi 16. mai mic cu 219 faţă de anul 2009.830 turişti români (93. Comparativ cu 31.2 zile la cei străini).9% la porcine.7%. s-a obţinut la 31.7%. iar în mediul rural cu 17 locuinţe). în judeţul Braşov.5% la turiştii români şi cu 16.7% faţă de anul 2009 (cu 9 . în anul 2010 a fost de 20.621 mii bucăţi. cu 4. 322.2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 18.3 zile (2.12.309 persoane. Durata medie a sejurului a fost în luna anul 2010 de 2.6%).12. Turismul În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică. 876 locuinţe au fost construite din fondurile populaţiei (401 locuinţe în mediul rural şi 475 locuinţe în mediul urban). în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 50.3 zile la turiştii români şi la cei străini). în luna decembrie 2010.56 milioane lei. în creştere cu 19. a fost de 26.12% În anul 2010 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1. 62 mii păsări (în creştere cu 31. la construcţii cu 19.3% din volumul investiţiilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2009. Exceptând aceste locuinţe ANL. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010. investiţiile au scăzut cu 54. mai mare cu 3.973 bovine. la mijloace de transport cu 22.0% la bovine si cu 14. mai mică decat cea înregistrată în luna decembrie 2009 (2.0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2009. numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 71 (în mediul urban a scăzut cu 54 locuinţe.872 hl şi o producţie totală de ouă de 4.6%. în luna decembrie 2010.657 locuinţe (1256 în mediul urban şi 401 în mediul rural).5 zile).4%.2010.850 mii capete păsări.9% faţă de 31 decembrie 2009). a fost de 52. Pe lângă acestea.2% faţă de anul 2009.

comparativ cu 31. 33. salubritate.2009). 6 societăţi în comandită simplă (la fel ca in luna decembrie 2009). numărul de salariaţi şi cifra de afaceri Secţiune CAEN A B C D Denumire secţiune Agricultură.2009. erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai puţine decât în 30.11.12. De asemenea. 557 societăţi pe acţiuni (cu 26 de societăţi mai puţine).11. gestionarea deşeurilor. activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. la sfârşitul lunii decembrie 2010 erau înregistrate 7. culturale şi recreative Alte activităţii de servicii Activităţii ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic. gaze. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. 84 organizaţii cooperatiste (cu 9 unităţi mai multe).2010.12.087. şi respectiv. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. cu 404 mai puţine faţă de 31.Societăţi comerciale5 Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul anului 2010 în judeţul Braşov era de 34.2009. cu 12 mai puţine faţă de 30. apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei. societăţi 138 14 1256 27 Cifra de afaceri – lei 55828211 48327901 4565225546 2003774011 Nr. 58 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai puţin). La sfârşitul lunii decembrie 2010.280 persoane fizice autorizate.365 societăţi cu răspundere limitată (cu 375 societăţi mai puţine). ştiinţifice şi tehnice Activităţi de serviciu administrative şi activităţi de servicii suport Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole. salariaţi 473 166 67876 2950 E F G H I J K L M N P Q R S 32 1693 4712 670 689 669 171 602 2093 678 92 261 171 414 608036432 1609493029 8959191331 638342744 206165019 334249590 15626145 150173158 465212427 249713440 9741462 105904082 34627185 43819476 1821 11194 68677 5649 3786 21089 418 1051 4320 4170 242 1105 328 1192 T 1 56520 3 * Sursa datelor bilanţ 2009 5 Sursa datelor: Registrul Comerţului . activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Nr. repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale. Stru ctu ra unităţilor din M unic ipiul Bra şov după secţiuni din CAEN REV 2.

20.N. 13.M.D. Ionescu Lucian – P. 8. Oprică Florentin Adrian – P. 25.Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local Braşov în anul 2010 Componenţa Consiliului Local Braşov 1.48% 12.S.D.D. Ţop Ferghete Carmen Floriana – P. În anul 2010.D.D.D. Chiricheş Andrei Ciprian – P.46% 0.D.L. Atomei Adrian – P.S.41% 1.D. toate fiind precedate de şedinţe ale celor şapte comisii de specialitate. Domeniul Subdomeniul Număr % din total Activitatea CL Organizare internă Evenimente ale comunităţii Cetăţeni de onoare Asocieri . 2.L.D.parteneriate Diverse 6 16 6 21 17 66 68 61 39 107 275 4 4 8 67 120 79 266 0.58% 7. 1 şedinţă extraordinară şi 3 şedinţe de urgenţă. Ţucunel Nicolae – P. Hathazi Ladislau – P. 12.L.L.L. Gantz Miklos Sandor – P. 7.S. Tănase Gheorghe – P. 5. Tarbă Mihail – P. Serendan Traian Costel Mihai – P. 18.S. Ghirdă Mihai Ioan – P. Gabor Alexandru Adrian – P.78% 9. 17. Jica Radu – P.L. Urse Gabriela – P.D.L. Gurgu Minerva – P.46% 0.L. Szente Ladislau – U.28% 31. Felegean Elena Daniela – P.D. 9. 23. Kraila Vasile – P. 14. 15. 26.L. 16.Total Concesiuni Patrimoniu Vânzări Diverse Patrimoniu – Total Dezvoltare Economică Locală .L. Manolache Stelian – P.D. 21.N.D.L.N.L.69% 2. David Mihai Ciprian – P.N. 22.L.N. Lupu Liviu – P. Raţă Ionel Mircea – P.D. 11 şedinţe ordinare.L.Total Investiţii PUD PUZ Diverse Dezvoltare Economică Locală .L.R. 11.D. 3. Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Braşov în anul 2010 – 871 .54% Activitatea CL .D.L.L.L. Mihai Costel – P. Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 15 şedinţe.R. Gabor Imre – U.81% 7.D.D.D. 27.D.D.84% 0.95% 7.92% 7. Ionescu Maniela Carmen – P.M. 10.69% 13.L.L.69% 1. 6. Chiciudean Teodor – P. 4.D.00% 4.S. 19.Total Facilităţi fiscale Impozite şi taxe Impozite şi taxe Impozite şi taxe .57% 0. 24.07% 30.

69% 0.35% 0.92% 2.89% 22.41% 1.92% 0.04% Până la 53 135 219 286 358 407 485 522 619 698 820 871 Servicii Publice .92% 0.46% 0.46% 0.21% 7.57% 1.26% 2.84% 0.Total Servicii Publice 7 29 28 64 6 8 5 16 8 6 4 8 18 11 21 9 4 8 60 192 0.33% 3.92% 6.07% 1.Total Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie De la 1 54 136 220 287 359 408 486 523 620 699 821 Anul 2010 .Primărie Organizare internă Buget Diverse SPGA RIAL RAT Poliţia Comunitară Pieţe Regia Pădurilor Kronstadt Grădina Zoologică Evidenţa Persoanei Direcţia de Sport şi Tineret Direcţia Fiscală Direcţia de Servicii Sociale Cultură Creşe CET Diverse Primărie .80% 3.69% 0.03% 0.

Dezvoltare economică locală (subtotal 275 HCL) PUZ PUD Investiţii Diverse 0 20 40 39 61 68 107 60 80 100 120 2010 .2010 .Impozite şi taxe (subtotal 8 HCL) Impozite şi taxe 4 Facilităţi fiscale 4 0 1 2 3 4 .parteneriate Cetăţeni de onoare Evenimente ale comunităţii Organizare internă Diverse 2010 .Activitatea Consiliului Local (subtotal 66 HCL) 21 6 16 6 17 0 5 10 15 20 25 Asocieri .

Primărie (subtotal 64 HCL) Buget 7 29 Organizare internă Diverse 0 5 10 15 20 25 28 30 2010 .2010.Servicii Publice (subtotal 192 HCL) CET Creşe Cultură Direcţ ia de Servicii Sociale Direcţia Fiscală Direcţ ia de Sport şi Tineret Evidenţa Persoanei Grădina Zoologică Regia Pădurilor Kronstadt Pieţe Poliţia Comunitară RAT RIAL SPGA Diverse 8 4 9 21 11 18 8 4 6 8 16 5 8 6 60 0 10 20 30 40 50 60 .Patrimoniu (subtotal 266 HCL) Vânzări 120 Concesiuni 67 Diverse 0 20 40 60 80 79 100 120 2010 .

în conformitate cu prevederile legale. pot obţine informaţii cu privire la administraţia locală. de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat. SCOPUL  Realizarea de către administraţie a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. aprobări care. instituţii. Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni. decenţă. unde toţi cetăţenii în mod egal pot beneficia de servicii.I. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI 1. bazată pe respect reciproc. sunt de competenţa primăriei. de a primi un răspuns. prin telefon.I. Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. 2. cu instituţia. scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.C. pot face sugestii. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente.C.Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov DIRECŢIA RELAŢII COMUNICARE 1. comunicare agreabilă. într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. C. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile. în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală: Peste 800 de persoane zilnic. C. de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean. Biroul Resurse Umane 4. baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie. Serviciul Administrativ CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI C.C. . Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică. avize. prin poştă. pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de viaţa comunităţii. prin curieri sau poşta electronică. un loc şi un cadru pentru un dialog social real. un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare din Primăria Municipiului Braşov. în vederea soluţionării. în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală. agenţi economici adresate primăriei în mod direct.I. ROLUL  Locul unde cetăţenii pot comunica cu administraţia. este interfaţa Primăriei Municipiului Braşov cu CETĂŢEANUL. O modalitate nouă. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 2. C. în obţinerea de informaţii publice. modernă. Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct. MISIUNEA  Oferirea de informaţii şi servicii corespunzătoare administraţiei.C. Biroul Informaţii Publice şi Mass-media 3.I. de a fi ascultaţi.

Transmiterea documentelor prin poştă: Au fost expediate prin poştă: 30926 documente. . fără timp de aşteptare. acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică. CORESPONDENŢĂ S (simplă) 7373 9352 R (recomandat) AR (confirmare de primire) 0 5000 14201 10000 15000 4. Emiterea şi eliberarea pe loc. a LT-urilor.NUMĂR TOTAL ÎNREGISTRĂRI ACTE LA CIC 90244 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 63101 69405 81612 75839 71507 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 3. adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole. 2010.

2. 4. sesizările primite pe adresele de e-mail cic@brasovcity.) 6. afişe. cu modificările şi completările aduse de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.233/2002. public SM 0 7 112 79 153 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5. raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei. public MC Acord ocupare dom. propunerile. 3. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public.brasovcity. gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevederile Legii nr. În anul 2010 s-au înregistrat un număr total de 1254 solicitări audienţe. Rezultat: 102 cereri soluţionate. • Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor. privind transparenţa decizională şi organizează dezbaterile publice ale proiectelor de hotărâre cu aplicabilitate generală. .27/2002. infopublice@brasovcity. BIROUL INFORMAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA MISIUNEA Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei. broşuri. 52/2005. Elaborarea materialelor informative (pliante. etc. mai mult de jumătate. Rezultat: au fost soluţionate 414 petiţii. OBIECTIVE • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor. au fost probleme sociale.ro. Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă. fluturaşi. Rezultat: au fost supuse dezbaterii publice 22 de proiecte de hotărâre şi organizate 3 întâlniri publice la iniţiativa Municipalităţii. din care. colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe.DOCUMENTE EMISE ŞI ELIBERATE PE LOC ÎN ANUL 2010 5599 Permis liberă trecere 316 Adeverinţă registru agricol Adeverinţă monument istoric Adeverinţă nomenclator stradal Acord ocupare dom. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. participarea la audienţe. Asigură răspunsurile la cererile. • Creşterea transparenţei decizionale.ro şi pe site-ul www.ro. Soluţionează petiţiile înregistrate conform Ordonanţei Guvernului nr. înscrierea în audienţe.

Rezultat: au fost organizate 32 de conferinţe de presă şi 53 de comunicate de presă. pe baza reglementărilor legale. Gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal. 4. Rezultat: în luna martie 2010 a fost finalizat Raportul de activitate pentru anul 2009. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1. încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă. 6. Elaborarea de materiale pentru publicaţia Agenda Locală. etc. concediilor fără plată. Întocmirea a 720 referate şi dispoziţii privind angajarea. Promovarea HCL (expunere de motive şi proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. .Rezultat: au fost soluţionate 478 de solicitări primite pe adresele de e-mail şi 200 de solicitări înregistrate pe site-ul primăriei. a concediilor de odihnă. concedii pentru studii. precum şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. Întocmirea şi transmiterea anuală către ANFP a Formatului Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. 8. Rezultat: 23 de materiale elaborate.  Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. BIROUL RESURSE UMANE MISIUNEA  Coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov. 12. Evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate. Organizarea conferinţelor de presă şi elaborarea comunicatelor de presă. Raportarea semestrială privind situaţia implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii publici. 8. 7. 7.. 5. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor pentru promovare în grad profesional. Rezultat: peste 700 de răspunsuri.  Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local. 5. concediilor medicale. Coordonarea elaborării Raportului privind activitatea economică şi socială a municipului pentru anul 2009. Întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi secretariatului comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante. OBIECTIVE  Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală.  Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp al funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală ridicată. Întocmirea. 11. 9. păstrarea şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali. 3. 10. Urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenţei de prezenţă. Soluţionarea solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media. 6. Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă.  Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. 2.

Coordonarea activităţii de resurse umane la Grădina Zoologică Braşov. obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii. Întocmirea şi predarea dosarului profesional al funcţionarului public. Asigură funcţionarea optimă a centralelor şi instalaţiilor termice. 21. depozitarea şi distribuirea) materialelor consumabile procurate.13. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. serviciilor şi birourilor din cadrul Primăriei cu mijloace fixe. pe căile de acces şi spaţiile aferente. Asigură gestionarea (achiziţionarea. canal. Coordonează şi răspunde de dotarea direcţiilor. - . 18. etc. Întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii privind obiectivele de investiţii şi aprovizionarea cu bunuri (ex: rechizite. piese de schimb. Elaborarea instrucţiunilor privind măsurile de prim ajutor în caz de accident. termice şi telefonice ale instituţiei. 15. Organizează şi gestionează activitatea parcului auto al instituţiei. Actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul SICO de salarii. 17. telefoane. Verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor. materiale utilitar-gospodăreşti. Conlucrează cu Serviciul Resurse Umane în vederea asigurării protecţiei muncii pentru salariaţii serviciului. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă: trimestrial/anual. obiectele de inventar şi materialele consumabile din patrimoniul instituţiei. Participă la întocmirea caietelor de sarcini necesare ulterior organizării licitaţiilor legate de obiectivele de mai sus. apă. prin încheierea contractelor şi efectuarea plăţilor utilităţilor (energiei electrice. Administrează şi execută lucrări de întreţinere în imobilele cu destinaţia sediu. Organizează şi supraveghează modul de exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei. electrice. gaz metan. Organizează şi efectuează întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei. Rezolvarea a 791 de documente repartizate prin managementul documentelor. salubritate). Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor electrice. prin magazia de materiale. sanitare şi telefonice. Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducerea instituţiei pe linie administrativă. 20. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă/pensionare anticipată şi depunerea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Braşov SERVICIUL ADMINISTRATIV Activităţile serviciului : Administrează fondurile pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei. Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă. 19. până la finalizare (când semnează procesele verbale de recepţie). Evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii.) precum şi a contractelor de servicii derulate prin Serviciul Administrativ. Urmăreşte buna funcţionare a activităţii instituţiei. la încetarea raportului de serviciu. Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar derulate prin Serviciul Administrativ. Asigură paza imobilului şi întocmeşte planul de pază. aflate în folosinţa instituţiei. Face parte din comisiile de licitaţii şi verifică permanent derularea contractelor. Întocmirea şi urmărirea permanentă a îndeplinirii clauzelor contractuale pentru serviciile privind medicina muncii. Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral din patrimoniul p rimăriei. 14. Ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe. 22. 16.

000 6.248 46.181 39.250 Carburant Asigurări auto Diverse Service telefon 2.793 122.258 .888 88.699 63.251 22.814 7. canal. salubritate PMBv Telefon Furnituri birou Materiale de feronerie şi instalaţii sanitare Materiale pentru curăţenie Cheltuieli materiale xerox – service copiatoare Reparaţii autovehicole Spălări auto Materiale electrice Cheltuieli efectuate RON 400.546 902.Situa ţia che ltuie lilo r Serv ic iul ui Ad minis tra tiv pe a nul 2 0 10 Activitate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Încălzit şi iluminat PMBv Apă.404 19.563 7.454 17.737 39.266 5.595 5.569 Service centrale termice Cheltuieli cu asociaţia de proprietari C7 Formulare tipizate TOTAL CHELTUIELI 7.

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Misiunea  Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Domeniile auditabile abordate În vederea elaborării planului anual a fost elaborat un plan strategic pe temen mediu 2009-2011, în care s-a realizat o identificare şi o inventariere a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Braşov şi a entităţilor publice subordonate / coordonate de Consiliul Local. Fundamentarea planului de audit intern a avut la bază referatul de justificare, iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de următoarele elemente: evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi sau operaţiuni şi respectarea periodicităţii în auditare. Misiunile de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2010 au fost evaluate ca având risc mare. Proiectul planului pe anul 2010 a fost elaborat până la data de 29 noiembrie 2010, respectându-se structura prevăzută de legislaţia în vigoare, acesta fiind aprobat de către Primar şi a cuprins următoarele misiuni de audit : Tema: « Auditarea modului de derulare a contractului nr. 217/14.07.2005, încheiat cu S.C. Intergraph Computer Services SRL Bucureşti şi a contractului nr. 268/12.12.2006, încheiat cu S.C. Blominfo Geonet SRL Târgovişte » la Primăria municipiului Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - analizarea modului de derulare a contractelor menţionate mai sus, din punct de vedere financiar ; Tema « Activitatea de producţie » la:Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov şi Opera Braşov , având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite că activitatea menţionată mai sus este organizată şi funcţionează corespunzător. În cadrul misiunilor de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea, planificarea activităţii de producţie; - realizarea activităţii de producţie; - raportarea activităţii de producţie; - pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul atelierelor de producţie, în vederea arhivării. Tema « Activitatea Creşelor » la Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite, că activitatea supusă auditării este organizată şi funcţionează în mod corespunzător. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea activităţii creşelor; - funcţionarea creşelor; - stabilirea necesarului de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; Tema « Analiza modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor» misiune realizată la Direcţia de Tineret şi Sport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurări ordonatorului de credite asupa modului de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - analizarea cheltuielilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov ; - analizarea încasărilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov; Tema « Gestiunea resurselor umane» misiune realizată la Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov, Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - elaborarea situaţiei persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi a celor care vor îndeplini aceste condiţii în anul 2011; Tema « Evaluarea activităţii de audit intern» la Regia Autonomă de Transport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a măsura eficacitatea activităţii structurii de audit şi de a propune îmbunătăţirea acesteia.

În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - modul de organizare a structurii de audit intern; - managementul activităţii de audit intern; - activitatea de planificare a auditului intern; - modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit intern; - calitatea rapoartelor de audit; - urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; Tema « Gestiunea resurselor umane » la Serviciul Public Administrare Pieţe. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra activităţii Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - evidenţa prezenţei, învoirilor, concediilor ; - gestionarea dosarelor personale ; - gestionarea carnetelor de muncă ; - stabilirea drepturilor de natură salarială ; SITUAŢIA RECOMANDĂRILOR date în urma misiunilor de audit public intern - ANUL 2010
Recomandări în curs de implementare

Nr. crt.

Entitatea unde se desfăşoară auditul intern

Recomandări însuşite

Recomandări neînsuşite

Recomandări neimplementate

Recomandări implementate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Primăria Braşov - GIS Teatrul “Sica Alexandrescu” Braşov Opera Braşov Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov Direcţia de Tineret şi Sport Braşov Cultură: Teatrul “Sică Alexandrescu”, Opera, Filarmonica, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov R.A.T. Braşov Serv. Public Administrare Pieţe şi Salvamont TOTAL

3 5 3 3 10 2 9 3 38

-

1 1

2 4 3 3 10

3 5

2 9 33

Toate recomandările formulate au fost însuşite de către conducătorii structurilor auditate. Prezentarea grafică a stadiului implementării recomandărilor:
RECOM ANDARI ANUL 2010
87% Recomandari neimplementate Recomandari în curs de implementare 13% 0% Recomandari implementate

SERVICIUL INFORMATIC

MISIUNE Realizarea unei infrastructuri informaţionale performante (dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul creşterii acurateţei informaţiei, evitării duplicării datelor, automatizării proceselor) care să susţină: - serviciile pe care instituţia de administraţie publică le pune la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri - realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale - creşterea gradului de eficientizare a activităţilor din primărie prin proiectarea şi implementarea de aplicaţii informatice specifice

OBIECTIVE Obiective principale:  Implementarea şi furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică.  Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei care contribuie la furnizarea serviciilor de administraţie publică, utilizând mijloace specifice TIC.  Eficientizarea comunicării cu alte instituţii prin schimb de date electronic ACTIVITĂŢI 1.   Administrarea şi dezvoltarea infrastructurii software în cadrul Primăriei Braşov

1.1 Aplicaţii software dezvoltate/îmbunătăţite de serviciul informatic în anul 2010 Dezvoltări/Actualizări aplicaţii interne proiectate de Serviciul Informatic

1.2 . Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în Primăria Municipiului Braşov : Administrare şi dezvoltare Proiect GIS Municipiul Braşov - Implementarea soluţiei “Banca de Date Geospaţiale”. Activităţi 2010: o Mentenanţă aplicaţii software de bază o Servicii de asistenţă tehnică şi noi dezvoltări  Import de date şi extensii de noi fluxuri de lucru/tematici  Administrare şi modernizare sistem ECM şi ERP  Administrare si întreţinere aplicaţie legislativă - produs Legis, asistenţa oferită serviciilor din Primărie.  Dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale sistemelor informatice existente sau în curs de implementare în vederea interoperabilităţii lor 2.       3.  Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (staţii de lucru, servere) şi întreţinere / reparare echipamente. Proiect Amenajare Săli servere - Centrul de date al Primăriei Municipiului Braşov Inventarierea şi monitorizarea infrastructurii IT utilizând instrumente şi sisteme informatice specializate Implementarea de noi politici de securitate la nivelul infrastructurii Elaborarea caietelor de sarcini (proiecte, achiziţii produse, lucrări, cursuri de instruire) Întreţinerea echipamentelor, asigurarea de piese de schimb, materiale consumabile si înlocuirea lor în cele mai bune condiţii Evaluarea resurselor materiale şi propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe direcţii/servicii Administrarea infrastructurii de comunicaţii, reţeaua metropolitană şi securitatea sistemului informatic al primăriei Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare

switch. administrarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă. derulează. intranet. router) . (Tehnologia Informaţiei şi Comunicare).    Monitorizarea on line a infrastructurii hardware şi a reţelei Dezvoltarea şi extinderea topologiei virtuale de tip stea cu nod central în sediul principal. În acest sens.ro prin popularea cu date şi crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare. Internet. În acest sens PMBv gestionează: . reprezentanţii mediului de afaceri şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 . în scopul creşterii calităţii serviciilor publice oferite de instituţie.08.650 lei.692. pentru asigurarea siguranţei circulaţiei este necesară supravegherea video a acestor locaţii. Primăria Municipiului Braşov monitorizează şi gestionează traficul şi evenimentele din intersecţiile principale ale municipiului utilizând mijloace electronice.550 lei. reţele. antene) o echipamente active (media convertor. care reprezintă un instrument necesar pentru managementul resurselor umane şi pentru securitatea perimetrului şi parcărilor din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. criptări. politici QoS Administrarea serviciilor Internet.brasovcity. Prin implementarea acestui proiect vor fi dezvoltate servicii electronice de tipul: portal web. Valoarea totală a proiectului este de 2. cetăţenii municipiului.  Proiecte e-Administraţie (administraţie electronică) şi de promovare a oraşului Actualizare portal de informare.    5. co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.camere supraveghere în municipiu (principale intersecţii semaforizate şi giraţii) 4.076. Actualizarea de informaţii/servicii pentru infokiosk-urile amplasate în cadrul Primăriei Braşov şi a Direcţiei Fiscale Braşov Proiect – Harta turistică a municipiului Braşov –Ediţia a III-a Proiecte fonduri structurale Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”– elaborare şi implementare Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Primăria Braşov la un click distanţă!” Primăria Municipiului Braşov. call center telefonic automatizat şi sistem de plată electronică care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie. intranet  Proiect extindere sistem electronic de supraveghere video Primăria Municipiului Braşov a implementat soluţia de control acces si pontaj împreună cu elementele de supraveghere video. fibra optica. ipsec. comunicaţii Urmărire contracte în derulare – service calculatoare. echipamente pentru controlul accesului şi pontaj cu software specific realizat cu tehnologii avansate de programare şi personalizat pentru beneficiar.“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” . Proiectul se implementează în Braşov pe o durată de 24 luni. comunicare şi servicii www. Obiectivul proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni şi întreprinderi prin valorificarea potenţialului T. Beneficiarii proiectului „Primăria Braşov la un clic distanţă!” vor fi: Primăria Municipiului Braşov. în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare. din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1. centralizarea soluţiilor de securitate firewall. începând cu data de 04.reţea dedicată transmisie video în municipiu (fibră optică şi wireless) o echipamente pasive (tubulatura.I.2009. S-a implementat o soluţie complexă alcătuită din echipamente pentru supraveghere video.C. precum şi deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei. . precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov.

 Proiect fonduri structurale . Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. Xanthi – Grecia şi Trikala – Grecia). acolo unde este necesar”. o reţea de cooperare transnaţională. Proiecte IT dezvoltate în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  Administrare Proiect "Zone publice cu acces la internet". . Proiectul va fi implementat prin: 1.transformarea autorităţii locale în garant al operaţiunilor democratice şi efective în cadrul societăţii locale. Partenerii din proiect sunt 6 municipalităţi importante (Almere – Olanda. administrează 3 hotspot-uri de mare viteză care acoperă un spaţiu public în municipiu. fluxul de date fiind asigurat în broadband (bandă largă) de către PMBv.ameliorarea vieţii cotidiene prin simplificarea tranzacţiilor publice. Manchester – Marea Britanie. . în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii. pornind de la următoarele teme: nivel ridicat al democraţiei prin intermediul ICT. schimb de experienţă şi de bune practici prin intermediul programelor şi al atelierelor de lucru. Perioada de derulare a proiectului este iulie 2008 – decembrie 2011 iar pentru Municipiul Braşov iulie 2009 – decembrie 2011. Paralimni – Cipru. 3. acţiuni pilot.Proiect “ Digital Cities” INTERREG IVC cod 0266R1 – Proiectul Oraşe digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiile informatice şi de comunicare se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC (parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană). Jesenik – Cehia. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI). servicii ameliorate pentru cetăţeni. Prioritatea în care acesta se încadrează este Inovare şi economia cunoaşterii. integrare socială avansată şi dezvoltare regională de bandă largă. acesta făcând parte din Proiectul "Zone publice cu acces la internet". . un număr de studii realizate pentru evaluarea unui model de oraş digital.Olanda şi proiectul “e-Dialogos” al oraşului Trikala. sub-tema: Societatea informaţională. Acest proiect contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de internet în scopul plasării cetăţeanului în centrul viitoarelor acţiuni de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere şi se adresează în mod special tinerilor care sunt mai familiarizaţi cu conceptul de comunicaţii electronice şi de noi tehnologii. reducerea costurilor de telecomunicaţii şi furnizarea de noi servicii locale. reprezentanţi aleşi şi funcţionari publici. 4. Primăria Braşov a ales 2 proiecte de mare interes pentru municipalitate pentru schimburi de experienţă şi bune practice şi anume Proiectul de fibră optică al oraşului Almere. 5. În cadrul proiectului vor fi selectate – dintre mai multe modele . Grecia  Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Dispecerat tehnic integrat la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale Primăria Municipiului Braşov va implementa un proiect informatic care se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial – „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”.6 cele mai bune practici din cele prezentate de cei mai avansaţi parteneri. 2. un organism guvernamental din Malta (MGTIL Ltd) şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). În anul 2010 proiectul a fost acceptat la finanţare iar implementarea va începe din anul 2011şi se va desfasura pe o perioadă de 20 luni. servicii de mai bună calitate în domeniul sănătăţii. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor Internet de peste 30 de utilizatori. în colaborare cu Primăria Braşov. acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului prin intermediul massmedia electronice şi tradiţionale Obiectivele proiectului sunt: . 6. Investiţia în proiectul din Braşov aparţine în totalitate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi la luarea deciziilor politice la nivel local prin interacţiune electronică şi comunicare între cetăţeni.

Centralizare facilă a datelor . elaborare caiete de sarcini. actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă. accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii. conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave. în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre. c. f.I. Coordonarea proiectelor informatice ale serviciilor din subordinea CL In vederea realizării de aplicaţii integrate şi interoperabile se urmăreşte implementarea in cadrul serviciilor publice din subordinea CL Brasov a proiectelor informatice din primărie. multifuncţionale.564 pentru echipamente periferice (imprimante. inundaţii.  Verifică modul de aplicare a normelor. .      Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local. instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire. sau stări de pericol de incendiu.  Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii. defecte.Raportare eficientă (timp si calitate) . prin extinderea licenţelor de bază a programelor.Costuri mai scăzute. alunecări de teren. cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire. verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în cadrul localităţii şi la agenţii economici. echipamente active reţea Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează.Module specializate instalate pe infochioscuri .Sistemul informatic financiar contabil .Exemple: . verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici). şeful serviciului voluntar. d. imprimante coduri bare) .  Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre.7. e. Date statistice: număr intervenții rezolvate pentru asistenţă tehnică: 1136 . licenţa fiind de tipul multivolum . cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii.572 intervenţii/asistenţă tehnică pentru staţii de lucru. acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P. Analiza şi implementare aplicaţii specifice CL şi acordare de servicii de instruire pe aplicaţiile de avizare electronică a proiectelor HCL Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware Depanări soft si hard de nivel mediu.Sistemul informatic de managementul documentelor Alte activităţi:  Sprijin în realizarea achiziţiilor de tehnică informatică hard şi soft (analiză. Activităţile serviciului  Menţine în stare de operabilitate punctul de comandă pentru situaţii de urgenţă al municipiului . obţinându-se astfel următoarele beneficii: . implementare)  Realizare de aplicaţii specifice activităţii acestora  Consultanţă tehnică de specialitate SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ATRIBUŢIILE SERVICIULUI  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje.S. b. dispoziţiilor. instalare şi configurare sisteme de calcul 8.Analiza şi statistici . explozii sau accidente tehnologice. alarmează şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor. acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă. precum şi depanările curente ale acestor programe.  Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea. Atribuţiile compartimentului de prevenire a. sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor. servere. informează conducerile agenţilor economici.

printre care menţionăm intervenţia la un imobil de pe Bd.  organizează concursul pe teme de situaţii de urgenţă cu elevi din scoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov .  S-a asigurat serviciul de permanenţă în cadrul Dispeceratului Tehnic Integrat. Sunt 141 de adăposturi conform H. Concursul a fost câştigat la nivelul şcolilor generale de colectivul „Şc. respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei. funcţionarea mijloacelor de alarmare. dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea consiliului local. .A.  Efectuează controale la agenţii economici. instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi instituţiile de învăţământ din zona administrativă pentru a verifica: pregătirea comisiilor şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform O. unde au fost preluate şi soluţionate peste 1200 de apeluri telefonice .  Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 972/2002 şi 2 adăposturi preluate în anul 2008. ► A organizat Concursul . Există preocuparea privind întreţinerea şi conservarea adăposturilor. precum şi pentru dezvoltarea capacităţii de adăpostire. Gen nr. nr..M.  Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională. o Elevii.I. 15 Noiembrie pentru îndepărtarea tencuielii de la nivelul etajului 8 care reprezenta un pericol pentru trecători. Coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire. S-au emis un număr de 54 ordine de serviciu pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare compartimentului prevenire. conform protocolului încheiat între Ministrul învăţământului şi IGSU.  Asigură comunicaţiile în situaţii de urgenţă prin circuite închiriate şi staţiile de emisie recepţie din dotare şi a frecvenţelor acordate.Liceului Grigore Antipa”. iar la nivelul liceelor de colectivul . În anul 2010 s-a efectuat un număr de 31 de controale conform Graficului de control aprobat.Cu viaţa mea apăr viaţa’’ pe teme de situaţii de urgenţă la care au participat un număr de 12 echipaje de la şcoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov. o În anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit în cazul mai multor situaţii de urgenţă.  Pegătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat astfel: o Salariaţii au facut căte o sedinţă teoretică semestrială şi un exerciţiu la locul de muncă. 11’’. 160 din 2007.G..  Organizează procesul de înştiinţare – alarmare. studenţii şi preşcolarii au efectuat activităţi teoretice aplicative lunar. o S-a publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov planul cu măsurile necsare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în anumite situaţii.

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane 2. Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii
1. Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;Compartiment Salvamont

SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI GESTIUNE DATE URBANE
Misiunea serviciului: Coordonarea dezvoltării urbanistice a Municipiului Braşov prin aplicarea strategiei impusă de planurile urbanistice aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificării şi atribuirii adreselor stradale Obiectivele serviciului: 1. finalizarea documentaţiei de urbanism ‘’PUG Braşov’’, a celorlaltor planuri de urbanism zonale şi studii, aflate pe lista de investiţii; 2. asigurarea unei dezvoltări urbanistice moderne a Municipiului Braşov şi respectarea legislaţiei referitoare la aceasta; 3. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Braşov; 4. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire a adreselor stradale din cadrul Primăriei Braşov; 5. întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte urbanistice (PUD, PUZ, PUG), ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Local; 6. verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru înlocuiri, montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare; 7. verificarea documentaţiilor şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile, scoatere din circuitul agricol, precum şi instituirea de servituţi de trecere; 8. eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală – atribuiri de adrese stradale pentru imobile noi şi atribuiri de denumiri arterelor noi create; 9. instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul CIC; 10. administrarea şi actualizarea bazei de date urbane a instituţiei; 11. administrarea şi actualizarea zonării Municipiului Braşov; 12. întocmirea de date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat; 13. asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 14. participarea la implementarea sistemului GIS Braşov. Lista activităţilor serviciului/rezultate: 1. Autorizaţii de construire pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări drumuri şi parcări, organizări de şantier.  Rezultate: 81 autorizaţii eliberate; 2. Autorizaţii de racordare la reţelele tehno-edilitare.  Rezultate: 53 autorizaţii eliberate; 3. Certificate de urbanism pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, dezmembrări, comasări şi înstrăinări terenuri şi imobile, amplasamente evenimente culturale, organizări de şantier, înscriere de servituţi.  Rezultate: 672 certificate eliberate; 4. Denumiri de străzi şi adrese stradale.  Rezultate: 629 adrese stradale;

5. Intocmire forme legale (referate) pentru documentaţii PUD, PUZ în vederea înaintării şi avizării lor de către Consiliul Local Braşov.  Rezultate: 77 documentaţii; 6. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 123 lucrări analizate în cadrul comisiei; 7. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire adrese stradale din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 296 lucrări analizate în cadrul comisiei 8. Lucrări referitoare la aplicarea Legii 10/2001 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv – şi participarea cu membru in cadrul comisiei.  Rezultate: 173 lucrări; 9. Vize de principiu pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile.  Rezultate: 25 de avize; 10. Activităţi legate de amenajarea teritoriului: consultanţă privind prevederile PUG Braşov, amplasamente pentru construirea unor obiective şi diferite alte investiţii, conform prevederilor PUG Braşov.  Rezultate: 910 solicitări; 11. Participarea săptămânală la comisia tehnică de analiză şi avizare constituită la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov.  Rezultate: 50 participări;

Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului
Activitatea Taxă autorizaţie de construire Taxă certificat de urbanism Taxă certificat nomenclatură stradală Taxă comisie tehnică arhitectură Taxă formulare autorizaţii de construire, certificate de urbanism, adrese stradale Taxă expediţie Taxe speciale TOTAL: Venituri realizate [ RON] 64.396,60 36.395,50 9.150,00 3.517,00 6.621,00 1.944,00 10.149,90 132.174,00

SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Misiunea Coordonarea dezvoltării urbanistice armonioase a municipiului prin aplicarea strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire Obiective 1. Execută lucrările de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a certificatelor de urbanism, ţine evidenţa acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire-desfiinţare) şi procedează la arhivarea acestora. 2. Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor arhitecturale şi a situaţiilor istorice, asigură protecţia acestora şi respectarea ariilor rezervate acestora.

3. Participă la comisia de urbanism şi arhitectură, comisia de sistematizare a circulaţiei, comisia de avize şi recepţionare a lucrărilor tehnico-edilitare. 4. Ţine evidenţa şi întocmeşte date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat (Direcţia Judeţeană de Statistică) - întocmirea Raportului Statistic Locuinţe Terminate – trimestrial; - întocmirea Cercetării Statistice A.C.C. – lunar. 5. Urmareşte realizarea programului de acţiune privind întreţinerea şi renovarea fondului construit existent aflat în patrimoniul municipiului. 6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte comandate ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local. 7. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevazute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. 8. Verificarea construcţiilor neautorizate. 9. Dispoziţii de primar în vederea desfiinţării construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul privat. 10. Verificarea certificatelor de urbanism pentru dare în folosinţă a construcţiilor realizate cu autorizaţie de construcţie şi fără autorizaţie de construcţie (legalizări). 11. Regularizări taxe autorizări de construcţii Activităţile serviciului 1. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) precum evidenţa şi arhivarea acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare). Rezultate:  Eliberarea a 958 autorizaţii de construire/desfiinţare, (prelungiri autorizaţii de construire/ desfiinţare), 2735 certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism) şi 650 de certificate de urbanism pentru dare în folosinţă. 2. Efectuează controlul pe teren al construcţiilor. Rezultate:  Controale pe teren pentru autorizări – 950 3. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. Rezultate:  Aprobarea unui număr de circa 85% din solicitări.  Întreţinerea şi renovarea fondului construit existent în proporţie de aproximativ 70%.  Aducerea la îndeplinire a referatelor de specialitate în proporţie de aproximativ 75%.  Soluţionarea solicitărilor – aproximativ 90%. 4. Asigurarea eliberării, într-un cadru legal, a certificatelor de urbanism de dare în folosinţă şi adeverinţelor pentru intabulări. Rezultate: Au fost eliberate 650 de certificate de urbanism de dare în folosinţă, iar totalul încasărilor din taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosinţă: 18.406 RON. 1. Urmărirea regularizării taxelor de autorizaţii de construire. Rezultate:  Regularizare: 1.182.176 RON, iar la autorizări construcţii regularizare în valoare de: 234.601 RON, penalităţi 45.680 RON;  Legalizare: 1.265.514 RON. 6. Urmărirea cu maximă eficienţă a avertismentelor, proceselor verbale de constatare a contravenţiei precum şi a măsurilor dispuse, şi a sesizării instanţelor judecătoreşti, privitor la modalitatea de soluţionare a cazurilor. Rezultate: 41 de procese-verbale de constatare a contravenţiei. 7. Urmărirea anunţării începerii lucrărilor de construcţii autorizate. Rezulate: 423 anunţuri de începere a lucrărilor. 8. Urmărirea respectării prevederilor autorizaţiei de construire şi desfiinţare din Legea nr. 50/1991, republicată, şi sancţionarea contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii. Rezultate:  484 de dosare demolări şi 187 demolari din oficiu;  306 avertismente şi somaţii din care 79 somaţii din oficiu;  619 reclamaţii şi sesizări;  Valoare amenzi: 354.000 RON

Emiterea documentelor pentru ocuparea legală a domeniului public. Activităţi de control( verificări în teren pentru constatarea modalităţii de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate şi neamenajate precum şi a legalităţii functionării agenţilor economici. cum ar fi:  Concesionarea terenurilor. în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. Aplicarea H. Nr. Aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea în mod gratuit a locurilor de veci/înhumare. Aplicare a HCL nr. Aplicare a HCL nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.a. în baza hotărârilor consiliului local Rezultate : 2 HCL  Darea/revocarea unui drept de folosinţă gratuită Rezultate: 2 HCL . 15. ş. Aplicarea OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a Statului sau Unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale. 884/2004– privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. având ca obiect alimentaţia publică în incintele unităţilor de învăţământ de stat din Municipiul Braşov şi luarea măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a acestei activităţi. Sprijină orice alte iniţiative ale Primăriei şi ale Consiliului Local pentru bunul mers al activităţii unităţilor şcolare. 8. Aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în ceea ce priveşte administrarea bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi.822 117. privind aprobarea normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. 12. 692/2007. Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate 16. Aplicare a HCL nr. 10. 9.434. 11. Reactualizarea permanentă a bazei de date inclusă în fişele unităţilor de învăţământ.042 Activitatea Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism Certificate de urbanism pentru dare in folosinta Procese verbale de constatare a contravenţiei Total SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI URBANISM COMERCIAL Misiunea Administrarea. Organizează evidenţa patrimoniului Municipiului Braşov. in conformitate cu prevederile legale în vigoare 3. monitorizarea panourilor de afisaj public şi administrativ. 14. 6.Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului Venituri realizate din taxe 2010 2. 63/2005. privind interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului. 13. Aplicarea prevederilor Legii nr. privind aprobarea constituirii unor asocieri în participaţiune între Municipiul Braşov şi terţe persoane juridice. a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. în baza hotărârilor de Consiliu Local. 27/2006. 7. Obiective 2.445 2. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi 4.) 17.511.G. inventarierea construcţiilor provizorii. Urmăreşte contractul de prestări servicii de salvare în munţi încheiat de Municipiul Braşov Activ ită ţ ile Serv iciului 1. 5.775 354.450. Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale. Instrumentarea şi întocmirea referatelor de specialitate: 45 de proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Local.000 5.

2008 încheiat între Parohia Reformată Braşov. Rezultate: 3 HCL  Acordarea de subvenţii conform OUG 51/2006 Rezultate: 1 HCL  Reglementări în domeniu desfăşurării de activităţi comerciale Rezultate: 3 HCL  Acord pentru schimbarea destinaţiei unor imobile Rezultate: 1 HCL  Acord pentru construire pe hotar Rezultate: 1 HCL  Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri Rezultate: 2 HCL  In domeniul învăţământului Rezultate: 2 HCL 2. în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Corespondenţă – acte repartizate acestui birou Rezultate: 2668 acte intrate de la 19 august 2010 până la 31 decembrie 2010. fiind întocmite un nr.A. Participarea în comisiile de punere în posesie a imobilelor în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. În acest sens. 4.10. preluare imobile în proprietatea Mun. Petőfi nr. 370/2008 încheiat cu 3 societăţi comerciale. 23 unde a funcţionat Grădiniţa nr. 17 unde a funcţionat Grupul Şcolar Silvic „Dr. De asemenea. În acest sens.3/12.2010 cu Biserica Evanghelică C. Braşov pentru imobilul situat în str. mii lei 6. Braşov cu terţe persoane juridice Rezultate: 1 HCL. Rezultate: 26 HCL  Exercitare drept de preempţiune.  Donaţii teren. 68173/07. de 5 procese verbale de predare primire a imobilelor retrocedate în care au funcţionat unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. s-a elaborat documentaţia în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. 3.2010 şi nr. 6.A. Darea/revocarea unui drept de administrare Rezultate: 1 HCL  Aprobarea asocierii dintre Mun. 63877/23. În baza Acordului Cadru nr.unităţi şcolare Reparaţii în regim de urgenţă TOTAL 5. nr. conform prevederilor legale în vigoare-Rezultate: 21 avize. Gen. nr.10.156 917 5. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare.2010.2010 cu Biserica Evanghelică C.09. 1A.255/2008 pentru reparaţii curente s -au executat cu 11 societăţi comerciale lucrări în 63 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din totalul de 88. rezultând un număr de 99 contracte încheiate. Municipiul Braşov şi Centrul Bugetar nr. acolo unde a fost necesar (207 cazuri în 69 unităţi de învăţământ). Situaţia cheltuielilor biroului pe anul 2010 Activitatea Cheltuieli prevăzute în buget. s-a înregistrat participarea în cadrul comisiilor de negociere a chiriilor pentru încă 4 imobile în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi care prin hotărâre judecătorească definitivă au fost retrocedate vechilor proprietari. În baza Acordului Cadru nr. Rucăreanu”.05.2/25.223 974 7. N. 10/2001 republicată.05. din . s-au iniţiat şi încheiat Acte adiţionale la Contractele de închiriere nr. 203/05. 15 Braşov nr. pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. mii lei 4. Participarea la încheierea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere privind imobilele retrocedate în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. Cerbului nr.197 Cheltuieli realizate. Atribuirea gratuită a locurilor de veci/înhumare.073 Obs. În acest sens s-au întocmit procese verbale şi predat următoarele imobile : nr. 39 – Şc. Reparaţii curente . Braşov. Braşov pentru imobilul situat în str. 10/2001 republicată.

Municipiul Braşov a luat parte în calitate de coorganizator şi a avut un rol determinant în coordonarea modului de desfăşurare a acţiunilor şi în urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la ordinea şi liniştea publică. 3. de 185 de panouri de publicitate amplasate la sol pe teren proprietate privată.397 lei Baza legala H. În acest sens au fost inventariate un nr. unde a funcţionat Grădiniţa „Andrei Mureşanu” 7.C. fiind somaţi proprietarii panourilor care nu deţin acte de amplasare să înceapă demersurile de intrare în legalitate 9.850 lei 15. . Menţionăm că. Acţiuni de identificare a firmelor si reclamelor amplasate la punctele de lucru ale agenţilor economici.09.L. Crt. Organizarea şi stabilirea modului de desfăşurare a unor acţiuni şi manifestări sociale. Prin natura atribuţiilor sale serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. A. 65655/30. nr.C. Acţiunea a mai punctat şi identificarea consolelor si panourilor de afişaj amplasate pe faţade fără autorizaţie de construire sau care nu respectau normele de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate stabilite pentru centrul istoric al oraşului. organizaţii non-profit. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . 15/2003. sportiv sau informativ.L. 116/2007. instituţii de învăţământ sau chiar de autorităţi ale administraţiei publice locale. Din această categorie fac parte următoarele evenimente de mare amploare precum: Programul “Braşov – Oraş din Poveste” organizat cu ocazia sarbatorilor de iarnă 2010. Acţiunea a avut ca rezultat atragerea unor fonduri importante la bugetul local al municipiului Braşov precum şi o îmbunătăţire a aspectului faţadelor clădirilor prin aplicarea strictă in teren a HCL nr. H.Emiterea avizelor pentru acordarea în mod gratuit a locurilor de veci. Lăutaru nr.579 lei 792. . B. caritabil Aceste ativităţi. 364/2009 + Codul fiscal Clauzele contract. 635/2006 H.2010 cu Finyak Ana Clara pentru imobilul situat în str. conform HCL 635/2006. Sprijinirea activităţilor cu caracter educativ. Vlaicu unde funcţionează Colegiul Ştiinţe ale Naturii „E. organizarea acestora a avut ca rezultat implicit promovarea imaginii Braşovului şi a zonelor învecinate atât pe plan naţional cât şi internaţional. pentru suprafaţa de teren de 436 mp situat în str. ca au avut cu precădere caracter caritabil. 1. educativ. pe lângă inventariere şi actualizarea bazei de date creată în 2009 şi aducerea la cunoştinţa agenţilor economici a prevederilor legale în materie. 2. acolo unde aceasta se impunea.999 lei 8. materializat în acordarea folosinţei gratuite (în baza HCL nr. 4.635/2006. . alte evenimente (concerte) de promovare a unor produse sau servicii.2010 cu Parohia Ortodoxă Sf. Tipul taxei încasate Taxa de ocupare a domeniului public pentru abonamentele de tip I si II Taxa specială avizare mesh Taxa specială eliberare/vizare acorduri/autorizaţii de funcţionare Venituri din contractele de asociere Venituri din contractele de închiriere TOTAL Suma totala 280. 26376/ 21. respectiv a taxei de mesh.04. Racoviţă”.09. S-a continuat procesul de inventariere analitică a formelor de publicitate şi reclamă existente în teren şi de identificare atentă a operatorilor de publicitate ce desfăşoară astfel de activităţi pe raza municipiului. nr. acordare în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile. zona Astra – Complexul Mare Târguri de meşteşugari şi diverse expoziţii cu vânzare. 364/2009 H. Nicolae II Braşov pentru imobilul situat în Piaţa Prundului nr. Acţiunea a cuprins. 10. 3. 30.L.08. au primit de asemenea sprijinul Primăriei Municipiului Braşov.18. iniţiate în general de asociaţii umanitare. pe lângă aspectul social şi de divertisment al acţiunilor de mai sus.Întocmire referate de specialitate pentru Consiliul Local al Municipiului Braşov care au ca obiect: concesionare terenuri. 5. darea în administrare a unor bunuri imobile. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Nr.L.Asocierea cu terţe persoane fizice sau juridice.Centralizarea cererilor de atribuire teren în baza Legii nr. În cadrul acestor manifestări. desfăşurat în Piaţa Sfatului. 1 unde a funcţionat Grădiniţa nr.C. deoarece s-au constatat deficienţe în acest sens ce au condus la neachitarea în termen a taxei de afişaj şi reclamă în anii anteriori.797 lei 334. .56/2004) asupra terenurilor necesare desfăşurării evenimentelor propuse. 201/2006 H. protecţia mediului etc.376 lei 131. Poiana Brasov. cultural.L. Clauzele contract.C.C.2010 cu Colceriu Octavian şi alţii. monitorizarea activităţii de amplasare a mesh-urilor pe faţadele imobilelor şi achitarea taxelor de mesh.

C.-uri privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere. atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul unor unităţi şcolare către diverse instituţii particulare şi de stat.Emiterea documentelor pentru ocuparea legala a domeniului public.L.. . . aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.Concesionarea/demersuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de concesionare a cabinetelor medicale după negocierea redevenţei.Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate .Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale: . conform HG 884/2004 şi hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov. .Sprijinirea unităţilor şcolare prin elaborarea diverselor H.

A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plaţilor de casă pentru Municipiul Braşov.442 Cheltuieli 539.554 Cheltuieli 571.mii lei DENUMIRE INDICATOR COD Buget iniţial Venituri Bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local: Transferuri între bugete TOTAL BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 02 10 539. analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul Municipiului Braşov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr.265 622.045 34. funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor. echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului Municipiului Braşov Activităţile Serviciului: 1.DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Misiune Fundamentarea.666 33.148 0 0 22.059 10. estimat.094 40.729 8.632 0 0 18.742 28. astfel : Nr.587 590.384 34.045 Buget final Venituri 571. propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a concretizat astfel: .453 0 15. 5. 4.587 563. A verificat.crt. A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului general al Municipiului Braşov. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare a propus spre rectificare bugetul.980 32.531 9.742 28.632 34.528 0 16. precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Braşov.07 11 8. A fundamentat. .535 594.516 15 08 06.390 29. de Hotărâre a Consiliului Local 149 303 488 551 646 663 726 831 870 Data şedinţei 29/03/2010 31/05/2010 13/08/2010 24/09/2010 13/10/2010 29/10/2010 26/11/2010 17/12/2010 29/12/2010 3.681 40.411 2.

 alocarea de fonduri din bugetul local al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană–ediţia XXII. dintr-un nr.Unirea” Braşov.6. taxele speciale să fie asimilate in categoria impozitelor si taxelor locale.410/10. a supus spre aprobare Consiliului Local nivelul taxelor speciale ale Municipiului Braşov pe anul 2010. precum şi stabilirea şi realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. Moisil” Braşov. 15.  deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi de la Colegiul Naţional de Informatică “Gr.  plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional . de 46 centre bugetare rămânând 8 centre bugetare. 8.. a verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite. din bugetul local.educaţie pentru viată” pe data de 21. a participat la reorganizarea centrelor bugetare ale învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braşov .05. contul de execuţie a bugetului Municipiului Braşov pe anul 2009. a evenimentelor care comemorează revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987. 2 centre bugetare pentru învăţământul tehnologic . 13. 12. astfel: 2 centre bugetare pentru grădiniţe.360 mii lei.2010. precum:  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile. după caz.01. 9.2010. 14. .  asocierea Municipiului Braşov cu Asociatia “15 Noiembrie 1987” pentru organizarea şi desfăşurarea la Braşov. pentru proiectul „Recalificare noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. rămânând ca taxă specială doar taxa salvamont. respectiv pentru programul “Promovarea sportului de performanţă” a alocat fonduri către Asociaţia Sport Club Corona Braşov 2010 în sumă de 1. organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov în perioada 12-20 noiembrie 2010. bugetele celor 60 respectiv 21 de instituţii/servicii publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii. 11. începând cu data de 01. pe baza activităţilor sportive. derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. 2 centre bugetare pentru învăţământul teoretic . a sprijinit desfăşurarea concursului pentru elevi “ “Educaţie rutieră .07. trimestrial sau. 7.  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile.  în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Braşov.  retragerea Municipiului Braşov din „Asociaţia de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” unde deţinea calitatea de membru fondator. pentru instituţiile de spectacole şi concerte de pe raza Municipiului Braşov a urmărit aplicarea pe parcursul anului 2010 a metodologiei de alocare a subvenţiei. din bugetul local. pentru proiectul „Învăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor”. A întocmit proiecte de hotărâri de consiliu local şi rapoarte de specialitate pentru ca Municipiul Braşov să participe cu fonduri din bugetul local pentru o seamă de evenimente şi la o serie de asocieri.2010 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive. a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea disponibilului de casă rezultat la închiderea anului fiscal 2009 şi utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010.04. a colaborat cu Direcţia Fiscală Braşov ca. lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media & Art pentru organizarea la Braşov a Festivalului Etnovember. a propus spre aprobare Consiliului Local. la concursul internaţional “All Star Contest” din SUA – Pennsylvania în perioada 25 mai – 5 iunie şi respectiv 20 mai -2 iunie 2010.2011. la propunerea şi cu fundamentarea serviciilor de specialitate şi a urmărit încasarea şi păstrarea destinaţiei acestora pe partea de cheltuieli. începând cu data de 01. 10. 2 centre bugetare pentru şcoli generale. 16. în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. funcţie de programul minimal. a întocmit proiectul bugetului pe anul 2011 şi estimarea bugetară pe anii 2012-2014. a implementat HCL nr.

În anul 2010.Arhivă Misiunea Direcţiei:  Îndrumă şi coordonează activitatea serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei. 10/2001. instituire tutele si curatele.  Colaborarea cu cetaţenii. birourile şi compartimentele din direcţie. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.  Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. Cadastru.  Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr.DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 1.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov. La Cabinet Director au intrat spre rezolvare un număr de 2135 cereri de la cetăţeni. potrivit prevederilor legale.  Verifică şi vizează declaraţiile de întreţinere pentru persoanele care beneficiază de ajutor financiar din Germania. 10/2001 3.  Asigură stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.  Organizează şi susţine audienţele cetăţenilor referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul DJAPL.  Efectuează anchetele sociale.  Întocmeşte lucrări de îndosariere.  Redactează acţiunile şi căile de atac în dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată. stabilit potrivit legii.  Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii. 10/2001.  Ţine evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov. Serviciul Intabulări.  Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către Consiliul Local Braşov şi Dispoziţiile de Primar. Registru Agricol şi Fond Funciar 6. astfel: .  Aplică prevederile legilor fondului funciar. Biroul Contencios 2. corespondenţă purtată cu persoane fizice şi juridice.  Verifică şi semnează documentele întocmite de serviciile.  Iniţiază programe de promovare în rândul cetaţenilor a legislatiei care priveste asociaţiile de proprietari. instituţii locale şi centrale.  Reprezentarea instituţiilor în litigiile aflate pe rol.  Coordonează activitatea Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr. Compartiment Secretariat .  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari.  Rezolvă în termen corespondenţa repartizată. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 4.  Ţine evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol.  Reprezintă interfaţa de comunicare şi promovare a activitaţilor Primăriei către cetaţeni şi partenerii interni. Biroul pentru aplicarea Legii nr. Valorificare.  Verifică corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local. Serviciul Autoritate Tutelară 5.  Apără interesele Municipiului Braşov în fata instanţei. în Direcţia Juridică si de Administraţie Publică Locală s-au înregistrat un număr de 30599 documente (acte intrate prin registratura primăriei către DJAPL şi subnivelele sale.  Acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate. în vederea cunoaşterii şi înţelegerii de către aceştia a drepturilor si obligaţiilor proprietarilor de apartamente de bloc. precum şi cu serviciile din cadrul primăriei ) care au fost semnate sau rezoluţionate de către Director DJAPL.  Verifică şi vizează actele ce se încheie în formă autentică de către Municipiul Braşov.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei.  Rezoluţionează documentele înregistrate la nivelul direcţiei şi care urmează a fi prelucrate de serviciile din alcătuirea direcţiei.

5 acte poartă viza nefavorabil întrucât petenţii solicitau vizarea unor formulare tip pentru constatarea obligativităţii de asigurare a muncitorilor sezonieri români. după caz. a Primarului şi a Primăriei Braşov în faţa instanţelor de judecată . În această situaţie s-a recomandat ca petenţii să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă situat în Braşov.soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul serviciului . Ion Raţiu nr. instituţii locale şi centrale. .25 acte rezolvate intern 121 acte rezolvate favorabil din care: . 10/2001. 1 solicitare (parţială) care ulterior a fost soluţionată favorabil . Lungă nr. din care 92 adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr.1 proiect HCL.10/2001: . Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. - BIROUL CONTENCIOS Misiunea Biroului: .10/2001 1.oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Primăriei .10 Dispozitii de Primar. iar instituţia noastră nu deţine datele a căror confirmare sau infirmare.36 de sesizări şi lucrări diverse. modificată cu privire la imobilele proprietate personală:  3 dispoziţii de primar  5553 citaţii. se solicita. 1983 acte transmise în operare la servicii din cadrul instituţiei.peste 2293 dosare. str. .60 declaraţii de întreţinere pentru persoanele ce beneficiază de ajutor financiar din Germania.reprezentarea Municipiului Braşov. .participarea la licitaţiile organizate la nivelul Primăriei şi semnarea contractelor care au rezultat în urma licitaţiilor . 1 A. comunicări  486 contracte cu acte adiţionale pentru avizare de legalitate Dosare pe rol instrumentate de consilierii juridici în 2010 – 1362 dosare  23 dosare de instanţă înregistrate în 2003 şi instrumentate în 2010  23 dosare de instanţă înregistrate în 2004 şi instrumentate în 2010  36 dosare de instanţă înregistrate în 2005 şi instrumentate în 2010  46 dosare de instanţă înregistrate în 2006 şi instrumentate în 2010  119 dosare de instanţă înregistrate în 2007 şi instrumentate în 2010  157 dosare de instanţă înregistrate în 2008 şi instrumentate în 2010  330 dosare de instanţă înregistrate în 2009 şi instrumentate în 2010  628 dosare de instanţă înregistrate în 2010 şi instrumentate în 2010 Servicii către persoane fizice şi juridice: Adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr.14 adeverinţe care atestă efectuarea practicii de specialitate în cadrul DJAPL . Au fost inregistrate un număr de 128 de solicitări din partea cetăţenilor pentru înscriere în audienţă.redactarea de dispoziţii de Primar şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local Activitatea Biroului: În anul 2010 au intrat spre rezolvare un număr de:  2448 de cereri de la cetăţeni. . 10/2001 modificată cu privire la imobilele proprietate personală. 17 şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov. a Consiliului Local Braşov. cu sediul în str.  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR.  Avize la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică.

şi întocmirea de lucrări.10/2001.. din care 1016 reprezintă: . SERVICIUL INTABULĂRI. Au fost întocmite: . 173 notificari.10/2001. către notificatori).2010 în cadrul Serviciului Intabulari. .585 solicitări către compartimentele interne ale Primăriei Municipiului Braşov. Registru Agricol s-au desfăşurat următoarele activităţi: . având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. Cadastru. evidenţa bunurilor aflate in proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov Finalizarea aplicării legilor fondului funciar Evidenţa gospodăriilor in Registrul Agricol Obiective Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate publică sau privată a Municipiului Brasov Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar Activitatea In perioada 01. Fond Funciar. pentru comunicarea acestora la Instituţia Prefectului Braşov. în temeiul Legii nr.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. 4 consilieri juridici au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr. 4. pentru obţinerea avizului de legalitate şi. pe rolul instanţelor. reveniri la adresele anterioare. Astfel.2010-31. obiecţiuni la rapoarte de expertiză.înscrisuri de la alte instituţii. ulterior. etc). conform Legii 247/2005. transmise Primăriei Municipiului Braşov pentru rezolvare etc. oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent.10/2001. . conform recomandărilor Instituţiei Prefectului şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti. în temeiul Legii nr. note de şedinţă. sigilare şi comunicare. în condiţiile legii speciale.01. opisare. de două săptămâni.12. transmiterea la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietătilor Bucureşti. constatare nulitate absolută. transmiteri de dispoziţii de primar. Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.66 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. note de şedinţă.În anul 2010. în temeiul Legii nr. 3. din totalul de 2298 (pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 5 dosare noi). CADASTRU.Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.S-au instrumentat 96 dosare având ca obiect fond funciar. . răspunsuri la solicitările petenţilor. etc. sens în care. în cadrul Biroului pentru Aplicarea Legii nr.32 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. . s-au înregistrat 2924 documente. respectiv: întâmpinări.48 notificări au fost respinse.1323 adrese externe către notificatori. combinate. alte instituţii (solicitări înscrisuri.11 notificări au fost soluţionate prin compensarea cu teren pus la dispoziţia Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate. . înştiinţări. În prezent. astfel: . . de la începutul anului 2010 au fost soluţionate. VALORIFICARE. se efectuează operaţiuni de multiplicare. mai sunt în lucru 227 notificari. Soluţionarea corespondenţei din cadrul biroului: La nivelul anului 2010. Judecătoria Braşov . rezolvate parţial şi ulterior. având ca obiect restituirea în natură a imobilului revendicat. având ca obiect propunerea de acordare de despăgubiri. diferite cereri adresate instanţei.10/2001-rep. cu termene de judecată de celeritate.solicitări din partea petenţilor. nefăcând obiectul Legii nr.cereri de revendicare adresate altor instituţii. 2. având ca obiect modificări şi completări. necesare pentru rezolvarea notificărilor. concluzii scrise. REGISTRU AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR Misiune Identificarea. în total. emise în temeiul Legii nr.10/2001. de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. . . recursuri. care se află în diferite stadii de soluţionare (solicitare acte pentru completarea dosarului.completări din partea notificatorilor la dosarele administrative. .10/2001-republicată. Redactarea de rapoarte şi ulterior a dispoziţiilor de primar. . rectificare de CF.10/2001.

-

-

-

-

-

-

-

S-au întocmit situaţii şi proceduri prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, precum şi reconstituirea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov. Au fost preluate 1037 cereri de atribuire a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 Au fost emise 892 decizii de atribuire a terenurilor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, decizii emise în baza a 165 Ordine ale Prefectului Intretinerea bazei de date referitoare la art. 36 din Legea nr. 18/1991, baza de date transferată în aplicaţia GIS Au fost verificate şi avizate 203 documentaţii tehnice topografice referitoare la terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Braşov (anexele prevăzute de Ord. Nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ) Au fost verificate şi avizate 64 procese verbale de vecinătate conform prevederilor Dispoziţiei de Primar nr. 2790/05.10.2004 republicată, conform Dispoziţiei de Primar nr. 29031/22.07.2008, conform anexei nr. 2 (anexa 18) din Ord. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Au fost întocmite 330 Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Brasov privind domeniul public şi privat al Municipiului Brasov, respectiv hotărâri ce au ca obiect dezmembrări , contopiri, alipiri, de terenuri, radiere drept de administrare a diverselor persoane juridie asupra terenurilor aflate in domeniul public sau privat, vânzarea directă sau vânzarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând domeniului privat al Mun. Braşov, darea în folosinţă gratuită către persoane juridice, a unor imobile, asocieri cu diferite persoane juridice în vederea realizării obiectivelor de investiţii în care Municipiul Braşov este partener. A fost clarificată situaţia juridică (situaţia de carte funciară) pentru circa 420 imobile (intabulare străzi, construcţii- unităţi de învăţământ, sedii administrative, cabinete medicale, diverse construcţii şi terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov), însemnând întocmirea de documente administrative şi autentice pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară conform prevederilor legale în vigoare(Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ord 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu modificările şi completările ulterioare). Documentaţii privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a fostului Rulmentul SA Braşov Documentaţii privind reconstituirea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov conform Legii nr. 160/2010 Documentaţii privind declararea de utilitate publică a tronsonului III- Ocolitoarea Municipiului Braşov (177 buc.) Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor proprietatea Municipiului Braşov ce fac obiectul proiectelor aprobate pe lista PID Braşov (drumul Coresi, Piaţa Unirii, Pasaj Independenţei, Piaţa Sfatului, Complex Multifuncţional Poiana Braşov, Cămin Bătrâni Noua, Centrul Vocaţional Astra) Documentaţie privind preluare imobil de la MAPN- imobil str. Agricultorilor nr. 2 şi predarea spre ANL Bucureşti Documentaţii privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a cinematografelor din Municipiul Braşov Documentaţie privind preluarea în proprietatea publică de la Ministerul Public a imobilului situat in Mun. Braşov str. Fundăturii nr. 2 Documentaţii privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov Documentaţie privind constituirea fondului de vânătoare aferente proprietăţilor Mun. Braşov Documentaţii privind semnarea proceselor verbale de vecinătate ale Municipiului Braşov cu localităţile limitrofe Urmărirea derulării contractelor şi contractelor subsecvente încheiate cu SC Danina Star SRL , SC Funciara SRL şi SC Palcons SRL referitoare la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietatea Municipiului Braşov (Statul Român) şi întocmirea documentaţiilor contabile (referate, ordonanţări de plată, facturi)

-

-

- Acte administrative : Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol Adeverinţe pentru încadrarea terenului in intravilan -75 buc Eliberare Titluri de Proprietate – 6 buc având ca beneficiari persoane fizice şi juridice Crearea bazei de date referitoare la emiterea titlurilor de proprietate conform proceselor verbale de punere în posesie Intocmire procese verbale de punere în posesie- 10 buc Intocmire procese verbale de predare primire imobile ce au facut obiectul legilor speciale de retrocedare (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi Ord. De Urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România) - 19 buc Referate şi dispoziţii de primar- 9 buc avizare planuri pentru terenuri care au făcut obiectul legilor fondului funciar- 11 buc Eliberare certificate producător- 131 buc şi întocmirea a 520 procese verbale în baza HG nr. 661/2001 Eliberare bilete proprietate animale-8 buc Cereri înscriere terenuri in reg. Agricol-78 gospodării (poziţii nou înfiinţate) Eliberări adeverinţe registru agricol- 57 buc Inregistrare şi verificare contracte arendă- 21 buc Intreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent Identificarea după caz a actualilor proprietari ai terenurilor aferente obiectivului de investiţie Centura ocolitoare a Municipiului Braşov-tronson 3 Verificarea în teren si completarea unui numar de 120 chestionare statistice privind culturile vegetale si efectivele de animale detinute de persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol Intocmirea darilor de seama statistice solicitate de Directa Judeteana de Statistica si Directia Judeteana pentru Agricultura Pregatirea si executarea lucrarilor privind efectuarea Recensamantului General Agricol 2010 conform prevederilor OG nr. 1370/2009 Deplasarea in teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de inlocuire a animalelor afectate de enzotii Adrese corespondenta –8796 adrese catre persoane fizice, juridice si alte servicii din cadrul Primariei Mun. Brasov.

SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
Misiunea  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  Rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari;  Organizarea de medieri între proprietari şi asociaţiile de proprietari din care fac parte;  Efectuarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune la asociaţiile de proprietari;  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea întocmirii protocoalelor de desprindere;  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea aplicării prevederilor O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe. Activitatea: 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari Rezultate:  Informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari în scopul sprijinirii acestora pentru buna desfăşurarea a activităţii specifice în blocurile de locuinţe.  Întocmirea şi distribuirea materialelor de interes pentru asociaţiile de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în cazul organizării adunărilor generale în cadrul asociaţiei de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor în cazul desprinderii şi înfiinţării de noi asociaţii.

2. Organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari Rezultate:  Organizarea exercitării controlului financiar – contabil şi de gestiune la 73 de asociaţii de proprietari în decursul anului 2010.  În urma controalelor financiare executate, datorită neregulilor constatate s-au aplicat sancţiuni cu avertisment şi amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.500 lei.  Întrucât s-au constatat şi unele fapte care potrivit legii pot constitui infracţiuni, mai multe dosare de control au fost transmise spre cercetare organelor competente. 3.Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri punctual fiecărui petent. Rezultate:  2609 de documente înregistrate în cadrul serviciului,  Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în conformitate cu legislaţia specifică. 4.Implicarea în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Rezultate:  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor.  Întocmirea şi distribuirea formularelor pentru înscriere în program.  Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe înscrise în program.  Notificarea asociaţiilor de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  Întocmirea actului adiţional la contractul de mandat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  În cursul anului 2010 au fost demarate lucrările privind creşterea performanţei energetice la un număr de 36 de blocuri de locuinţe, lucrări care se vor finaliza în anul 2011. 5. Participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. Rezultate:  Participarea inspectorilor din cadrul serviciului la aproximativ 36 adunări generale la asociaţiile de proprietari care au fost verificate din punct de vedere financiar – contabil, pentru înştiinţarea proprietarilor privind neregulile constatate şi măsurile impuse pentru intrarea în legalitate, la care s-au efectuat modificări în structura organizatorică.  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor. 6. Asigurarea atestării administratorilor de imobile prin punerea în aplicare a prevederilor art. 54, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi art. 58 din H.G. nr. 1588/2007 şi H.C.L. nr. 243/2008 care reglementează atestarea de către primari la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, a administratorilor de imobile; Rezultate:  Reactualizarea bazei de date cu administratorii atestaţi (bază de date care la sfârşitul anului 2010 conţinea 777 poziţii) şi întocmirea unei liste publice cu acordul administratorilor atestaţi, care este publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro. şi care la sfârşitul anului 2010 conţinea 493 de poziţii.  Organizarea concursurilor şi atestarea persoanelor pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile. În anul 2010 au fost atestate 39 de persoane, fapt care a condus la încasarea taxei de atestare în sumă de aproximativ 3800 lei. 7. Organizarea unor şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari în vederea încheierii protocolului de desprindere. Rezultate:  În această situaţie s-au aflat 6 asociaţii de proprietari. 8. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov. Rezultate:  În baza de date a serviciului erau înregistrate la finele anului 2010 aproximativ 1323 de asociaţii de proprietari, care se reactualizează cu date reale şi complete. 9. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termică a imobilelor Rezultate:  În baza de date a serviciului sunt înregistrate aproximativ 523 asociaţii de proprietari.  Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.

semestrial. instituţii locale şi centrale:  645 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ . sesizări şi lucrări diverse.10. Rezultate:  Înregistrarea Situaţiilor Elementelor de Activ şi Pasiv depuse de asociaţiile de proprietari. programe de vizitare minori.08.  125 cereri.  37 dispoziţii de încetare curatelă pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească.  36 monitorizări tutele minori .  60 dispoziţii de încetare a curatelelor de boală. comunicări. cumpărări.  36 dispoziţii privind instituirea curatelelor pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. Activitatea serviciului: În anul 2010 la Serviciul Autoritate Tutelară au intrat spre rezolvare un număr de 2978 de cereri de la cetăţeni.  158 monitorizări curatele minori . stabilire pensii de întreţinere . donaţii în contractele unde sunt implicaţi minori.  698 dispoziţii privind aprobarea dărilor de seamă şi descărcarea de gestiune a curatorilor şi a tutorilor.  emite avize de principiu la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de întreţinere şi renta viagera în favoarea persoanelor vârstnice. Activităţile serviciului > Soluţionarea corespondenţei adresate de către cetăţeni. redactarea de dispoziţii de primar şi elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local.  39 anchete sociale pentru minorii aflaţi în plasament. COMPARTIMENT SECRETARIAT .  293 citaţii. încuviinţare de vânzări.  22 anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei condamnaţilor. restituiri CEC sau bănci comerciale.  188 curatele speciale de acceptarea succesiunii în numele minorilor.  dispoziţii.  62 avizări.  286 dispoziţii privind instituirea curatelelor de boală.  39 Dispoziţii de Primar.2010 Servicii către populaţie:  anchete sociale. . Obiective Asigurarea în termen legal a tuturor lucrărilor compartimentului.  106 avize pentru încheierea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră în favoarea persoanelor vârstnice.ARHIVA Misiunea Derularea activităţilor de secretariat şi arhivă. instituţiile locale şi centrale.  evaluări psihologice la solicitarea instanţei sau a cetăţenilor şi consiliere psihologică pentru minorii ai căror părinţi sunt în dificultate.  77 anchete sociale pentru acordarea burselor socio-medicale. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Misiunea serviciului: Asigurarea serviciului de protecţie a drepturilor şi intereselor anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.  63 solicitări pentru evaluări şi consilieri psihologice efectuate de către Biroul de Consiliere Psihologică până în data de 30.  12 dispoziţii de încetare a tutelei pentru bolnavii puşi sub interdicţie. Rezolvarea corespondenţei.  21 dispoziţii emise pentru instituirea tutelei în cazul bolnavilor puşi sub interdicţie. a stabilirii domiciliului minorilor.  14 curatele speciale de reprezentare în instanţă.

1 restituit. . 61/2002. stabilit potrivit legii. 60/1991. > Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii. potrivit prevederilor legale > Preia corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.17. Rezultate: 942 acte din care :  83 adeverinţe eliberate. conform Legii nr. Rezultate : 5.871 Hotărâri ale Consiliului Local > Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către C.  321 au fost soluţionate favorabil. si Dispoziţiile de Primar. .411 Dispoziţii de Primar .G. > Stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.2 anulate. .610 acte înregistrate pentru acest compartiment din care  4. 2/2001 şi O. .  1 operare.  63 au fost soluţionate nefavorabil  475 cereri din cadrul Primariei Municipiului Braşov – eliberat copii > Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie întocmite de serviciile de specialitate.  97 declinat competenţa. > Întocmirea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local.  139 rezolvate nefavorabil. > Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. Rezultate : au avut loc 15 şedinţe ale Consiliului Local. > Elaborează şi păstrează evidenţa documentelor normative emise în cadrul instituţiei.L.3 avertismente. înaintându-le instanţei pe cele contestate. . organelor de specialitate pentru executarea silită pe cele necontestate sau a căror contestaţii au fost respinse de instanţă.  42 rezolvate parţial.65 trimise la Direcţia Fiscală Braşov. .333rezolvate favorabil.33 contestate.G. în termenele şi procedurile prevăzute de O. Rezultate: 310 procese verbale întocmite de serviciile de specialitate : .11 şedinţe ordinare 1 şedinţă extraordinară 3 şedinţe de urgenţă. .200 achitate. Rezultate: .Rezultate: 5.6 trimise la primăriile unde domiciliază contravenienţii.  2 anulate.  Eliberează acorduri pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. nr. nr.  992 intern. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.762 plicuri primite.  4 trimise spre rezolvare. .

participarea fiind naţională şi internaţională. Obiective  Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. organizarea de evenimente cu specific sociocultural pentru municipiul Braşov. alături de parteneri din ţări membre UE. Gent – Belgia. Turism şi Evenimente 2. Organizarea deplasărilor în străinătate şi a vizitelor partenerilor din străinătate. muzee). Holstebro – Danemarca. dezbateri şi simpozioane. mese rotunde şi conferinţe.  Realizarea de materiale promoţionale. iniţierea unor noi relaţii internaţionale. Activităţile serviciului 1. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”.N. fie cu oraşe. Acest eveniment este un spectacol cu elemente de mit. Parma – Italia. 4.  Prezenţă activă a Municipiului Braşov în cadrul asociaţiei A.N. Alexandru Surdu.  În perioada 11 – 14 martie 2010 s-a desfăşurat la Braşov „Târgul Internaţional de Carte şi Muzică”. Promovarea de proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Braşov – în anul 2010 Biroul Relaţii Externe. “Sărbătoarea Junilor la Paşti – Obicei particular al Românilor din Schei” – G. vernisaje de expoziţii.”  În perioada 18 – 19 martie 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România. actorul Dorel Vişan.  Colaborare cu sectorul O. sprijinirea activităţii şi asigurarea de servicii pentru O. pictura. Leeds – Marea Britanie. Pitiş. Kastoria – Grecia. iar serile au fost dedicate muzicii şi poeziei în recitaluri de excepţie susţinute de: actorul George Custură şi Quartetto Brassovia. ceremonie şi magie. Caracterul spectaculos al Coborârii Junilor. etc. muzica. Minsk – Belarus. un secol de arhitectură 1889-1989”. arta fotografică într-un regal de manifestări culturale: lansări de carte şi muzică.C (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) şi a Asociaţiei Energie-Cités. facilitarea de schimburi culturale interne şi internaţionale. filarmonică. Limassol – Cipru. dezvoltarea programelor de cooperare teritorială prin proiecte cu finanţare europeană. în scopul realizării unor obiective sau proiecte de interes pentru municipiu. I. TURISM ŞI EVENIMENTE Misiune Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale municipalităţii. Programul acestei ediţii a cuprins evenimente dedicate Braşovului: lansarea cărţilor: “Scheiul” – acad. eveniment de mare succes aflat la a VII-a ediţie.DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE 1.  Implicarea în proiecte europene.G-uri. 2.V.  Colaborarea cu instituţiile de cultură locale (teatre. 3. vizând în special acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov şi asocierea Municipiului Braşov cu instituţii sau ONG-uri ori parteneriate. Programe de Dezvoltare BIROUL RELAŢII EXTERNE. fie cu organisme internaţionale. Cvartetul Hypnotique. rit. Turism şi Evenimente a promovat 19 de proiecte de HCL.G local. colaborarea cu instituţiile de cultură. Netanya – Israel. Realizarea şi coordonarea unor noi relaţii de colaborare cu Linz – Austria.E. Biroul Relaţii Externe. Rishon LeZion – Israel. Györ – Ungaria. “Braşovul. “Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII – XVIII)” – Ioan-Aurel Pop. Kemer – Turcia. care reuneşte cartea.  Intensificarea schimburilor existente în cadrul relaţiilor de înfrăţire. naista Oana Lianu şi Annamari Dancs etc. Serviciul Strategii. Tours – Franţa. Avem 9 relaţii de înfrăţire: Tampere – Finlanda. operă. Organizarea de evenimente pe raza Municipiului Braşov Toate evenimentele culturale au fost desfăşurate sub egida aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. Nurenberg – Germania).  În 11 aprilie 2010 a avut loc Parada Junilor Braşoveni. Acest eveniment se bucură de o deosebită apreciere. Regiunea Veneto – Italia. recitaluri de poezie. Trikala – Grecia şi 4 de colaborare (Musashino – Japonia. dar şi . Consolidarea relaţiilor de înfrăţire prin organizarea de acţiuni comune şi realizarea unor relaţii noi.

Programul artistic a fost prezentat de ansambluri de muzică şi dansuri româneşti tradiţionale dar şi de celelalte comunităţi care trăiesc şi muncesc în Braşov: comunitatea maghiară. Corul Liceului de Muzică „Tudor Ciortea“ (dirijor Camelia Epure). eveniment sprijinit de primărie. trupe foarte talentate. În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2010 am organizat Târgul de Toamnă eveniment care a cuprins Târgul de Flori. în cadrul căruia s-au reunit foştii deţinuţi şi persecutaţi politici din fostele ţări comuniste. Corului Melos (dirijor Elena Criveanu). Corului Bach (dirijor Steffen Schlandt).N. Spectacolul a fost proiectat pe două ecrane amplasate în Piaţa Sfatului cu sprijinul Primăriei. teatru. Adriana Zabala (Mercedes). membri ai Corului Operei (diriijor Diana Bâldea). împreună cu Orchestra şi Corul din Valencia. în Parcul „Nicolae Titulescu”. Pe parcursul transmisiei. la organizarea celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. Târgul de vinuri şi programe artistice. Fundaţia Ithaka. Festivalul etno-medieval Etnovember 2010. . în Piaţa Sfatului din Braşov. sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. a avut loc un grandios spectacol cu „Carmina Burana“ de Carl Orff. diverse experimente şi workshop-uri. în parteneriat cu Institutul Cultural Român. a avut loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. a avut loc a II-a ediţie a Crosului de caritate „Aleargă TU pentru ei!” în beneficiul pacienţilor HOSPICE Casa Speranţei. dornici cu toţii să admire o paradă renumită în toată ţara şi în ultimii ani şi în străinătate.. proiect organizat de Depoul de Artă Urbană şi Librăriile Cărtureşti. Vincenc Esteve (Remendado) şi Mario Cassi (Morales). În 15 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul 15 Noiembrie” ediţia a XXI-a. În cadrul acestui festival au fost organizate expoziţii interactive. filiala Braşov. Spectacolul a fost dirijat de Steffen Schlandt şi s-a bucurat de participarea a 120 de corişti. concerte. Am colaborat la susţinerea marcării evenimentului „Ziua europeană a limbilor” organizat de Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German în cadrul proiectelor culturale comune apreciate şi susţinute de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Bucureşti. Primăria Municipiului Braşov a sprijinit organizarea evenimentului Braşov Anniversary Jazz Nights în perioada 4 – 5 iunie 2010. Centrul Cultural American.G. în perioada 11 – 12 septembrie 2010. Paul Szot (Escamillo). cunoscut şi sub denumirea de Serbările Mediatecii Norbert Detaeye. eveniment sprijinit de Primăria Municipiului Braşov. Silvia Vazquez (Frasquita). În data de 10 iulie 2010. fiind susţinut şi de această dată de Primăria Braşov. Fabio Previati (Dancaire). Primăria Braşov a participat ca partener la organizarea Târgului O. Fundaţia Istorică Firo. Corului Canzonetta (dirijor Ingeborg Acker) şi Corului Corona Melos (dirijor Camelia Epure) şi a soliştilor Irina Iordăchescu (soprană). Szerekovan Janos (Ungaria) şi Marian Pop (Cluj). care aparţin noii generaţii de jazz. La acest eveniment au participat cele mai inovative şi populare trupe de jazz internaţionale: Tuba Project + One. José Manuel Barroso. Zona de Creaţie şi Green Hours. Spectacolul face parte din şirul manifestărilor dedicate împlinirii a 775 de ani de la prima atestare documentară a oraşului. Bourbon Jazz Unit şi InterPlay. cu sprijinul financiar al Primăriei. comunitatea rromă. care este o competiţie de tradiţie care s-a bucurat de participarea sportivilor români şi străini. Marina Rebeka (Micaela). În data de 17 iunie 2010 în Piaţa Sfatului. În perioada 14 august – 30 august 2010 am colaborat la susţinerea expoziţiei itinerante „Reverii urbane” a artistului plastic Sasha Meret. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul „Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale“. cu toţii au avut ocazia de a-şi prezenta tradiţiile şi obiceiurile în faţa unui public numeros şi entuziast. Corului Astra (dirijor Ioan Oarcea). comunitatea elenă. În data de 1 septembrie 2010 Dan Pavalache a lansat volumul „Cronică de Braşov". cu tematica „20 de ani de participare cetăţenească la Braşov”. a adresat câteva cuvinte publicului participant subliniind importanţa solidarităţii între toţi cetăţenii pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială. ocazie cu care cei prezenţi au avut parte de porţii mari de entuziasm contagios. Ca şi în cadrul altor evenimente pe care le-am organizat. rodul unei cercetări îndelungate despre istoria oraşului de sub Tâmpa. comunitatea germană.            frumuseţea costumelor fac ca străzile din centrul vechi al oraşului să se umple de localnici şi turişti români şi străini. În perioada 19 – 23 mai 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. Marcelo Alvarez (Don Jose). În data de 18 iunie 2010 cea mai îndrăgită operă în rândul publicului meloman (alături de „Traviata“ lui Verdi). 275 de exemplare au fost donate liceelor şi şcolilor braşovene. Preşedintele Comisiei Europene. „Carmen“ interpretată de Elina Garanca (Carmen). Ordinul Arhitecţilor din România.

Festivalul Etnovember 2010 (Asociaţia Detaeye Media & Art. Biroul Relaţii Externe. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”.  Consiliere directă/ e-mail pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă sau de la bugetul local. în colaborare cu Colegiul Naţional Unirea şi Ambasada Spaniei la Bucureşti. Crosul 15 Noiembrie (Asociaţia 15 Noiembrie 1987).  bibliotecă: nr. şi în 2010. Umbrela Verde (Tuborg România) – campanie de responsabilizare faţă de mediu. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 150 de participanţi provenind din 7 ţări europene. Turism şi Evenimente s-a implicat activ.Municipiului Braşov cu Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România. act constitutiv. programe de finanţare active pe domenii de activitate.  Parteneriate/ Colaborări şi/sau cofinanţarea de la bugetul local a evenimentelor promovate în parteneriat cu ONG-uri locale: Târgul Internaţional de carte şi muzică (Asociaţia Libris Cultural). împreună cu celelalte servicii din Primăria Municipiului Braşov. Crosul de Caritate (Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”).  Actualizarea Catalogului ONG-urilor şi a listei cu Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Braşov pe site-ul www. 5. Parada Junilor. evenimente ale organizaţiilor.  cursuri de caligrafie japoneză: 14 de participanţi/săptămână. 7. filiala Braşov. .  Sprijinirea iniţiativei ONG-urilor de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov unor braşoveni cu merite deosebite.brasovcity. Colocviul Naţional de Literatură Contemporană la a V-a ediţie. Coordonarea activităţilor desfăşurate la Centrul de Schimburi Culturale Musashino – Japonia şi la Centrul IT. 85 cursanţi/săptămână. . volume solicitate – 900/an. Sprijinirea activităţii ONG-urilor de interes local prin:  Consiliere şi distribuire de materiale informative pentru cetăţeni şi ONG-uri: procedura de înfiinţare a unui ONG.Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni pentru realizarea proiectului Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată.  număr utilizatori – 1100/an. finanţatori etc. . pentru organizarea la Braşov a celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. precum şi o atmosferă de sărbătoare de neuitat.  cursuri de limbă japoneză: aprox. în organizarea ediţiei 2010 a evenimentului „ Braşov – oraş din poveste” în perioada 6 decembrie – 31 decembrie. conferinţe.  cursuri de ceremonie a ceaiului: 20 de participanţi/lună.Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. 6. .  cursuri de benzi desenate: 11 de participanţi/săptămână.  Organizarea Târgului ONG-urilor în perioada 11 – 12 septembrie 2010.Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media Art pentru realizarea evenimentului ETNOVEMBER 2010. Sprijinirea de schimburi culturale Colaborarea cu Asociaţia Mode H Europe (contact prin intermediul Primăriei oraşului Tours – Franţa) şi cu Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru participarea unui grup de persoane cu handicap motor din Braşov la proiectul Mode H în cadrul căruia persoane cu handicap motor din Braşov au prezentat o versiune adaptată a filmului muzical West Side Story. În 9 decembrie 2010 am sprijinit organizarea deschiderii Şcolii de toamnă pentru profesorii de limbă spaniolă din România. oferind tuturor braşovenilor şi turiştilor bucuria unui sfârşit de an plin de bucurii şi daruri. model de statut. „ Transilvania Motor Land”.  cursuri de e-tegami (pictarea de vederi) – 50 de participanţi/an.  Participarea la diferite lansări de proiecte.  Ca în fiecare an.  Asocierea .Municipiului Braşov cu Asociaţia „15 Noiembrie 1987” pentru comemorarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987. Oktoberfest (Clubul Economic German).ro. .

LES RENCONTRES. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnilor: Sergiu Chiriacescu. Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru constituit la nivel local pentru punerea în aplicare a demersului.V. Lendvay Eva. 9. participarea la programe de cooperare şi schimburi între oraşe. fax şi e-mail. a fost realizată o evaluare iniţială de către coordonatorul Polului tehnic European Qualicities din cadrul reţelei A. 12. FORUMUL EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ – organizaţie care asigură între altele: legături cu peste 300 de oraşe din Europa şi sprijin pentru a le contacta. adoptată în octombrie 2000 de către autorităţile locale membre ale Asociaţei A.). Cooperare Teritorială Europeană în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană  Proiectul european Digital Cities (Oraşe Digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiilor informatice şi de comunicare) se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC. dar şi agenţilor economici. co-finanţate de Comisia Europeană.  Participarea instituţiilor de cultură cu programe artistice specifice cu ocazia evenimentelor organizate de către serviciul nostru ( „Braşov – Oraş din poveste”.S. pentru a face posibilă dezvoltarea de oraşe digitale pe o scară europeană largă. în calitate de membru al Asociaţiei A.E. Partenerii proiectului sunt 5 municipalităţi europene: Almere (Olanda). Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare . (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care doresc să-şi dezvolte durabil economia în jurul activelor patrimoniale locale. Principalul obiectiv al proiectului este abordarea ratei scăzute a pătrunderii tehnologiilor informatice şi de comunicare la nivel local prin furnizarea către structurile organizaţionale de strategii/ politici şi instrumente.V.C. Municipiul Braşov este membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi vicepreşedinte al asociaţiei. ENERGIE-CITES şi al FORUMULUI EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ (F. Paul Caracudă. Demersul Qualicities are la bază un set de criterii pe care Municipiul Braşov trebuie să le îndeplinească. Implementarea proiectului „ Braşovul – Centrul turismului românesc” În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. 10. Coordonarea Instituţiilor de Cultură  Susţinerea financiară a Festivalului de Teatru Contemporan şi colaborarea cu Teatrul “Sică Alexandrescu” în rezolvarea unor probleme organizatorice pe parcursul Festivalului. Ioan Aurel Sbârcea.  Marca europeană Qualicities este acordată comunităţilor locale care aplică regulat Carta Europeană a oraşelor şi a teritoriilor culturale. Acesta se va încheia în 2011. ENERGY CITIES – asociaţie pentru management energetic şi protecţia mediului.  Răspunsuri către ONG-uri.E. un organism guvernamental din Malta şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). Domeniul major de intervenţie 5.E. Manchester (Marea Britanie). au fost alese pentru studiu proiectul privind fibra optică şi serviciile oferite pe bază de fibră optică în Almere-Olanda şi proiectul e-dialogos al Primăriei Trikala care este o platformă democratică on-line ce vizează consolidarea guvernării democratice la nivel local.E. Considerând utilă extinderea serviciilor electronice oferite cetăţenilor. LES RENCONTRES – asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) s-a angajat în demersul pentru obţinerea mărcii europene Qualicities în vederea promovării permanente a patrimoniului material/ imaterial.3. Recomandări pentru ONG-uri locale active în vederea depunerii acestora la dosare de finanţare pentru proiecte de interes local. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Jesenik (Cehia). etc.C. Lider de proiect este Trikala – Grecia (oraş înfrăţit cu Braşovul).U. a facilitării accesului la patrimoniu. corespondenţă prin poştă. Colaborare cu structuri internaţionale Municipiul Braşov este membru al asociaţiilor AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură). etc). 8. Xanthi (Grecia) şi Trikala (Grecia). pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi în special. Leu Sandu Valerică. dedicată aleşilor responsabili cu problemele culturale. de asemenea. AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) – asociaţie care are ca principal obiectiv valorificarea patrimoniului material şi spiritual al oraşelor şi totodată dezvoltarea turismului. natural local.  Demersul de Progres QUALICITIES Municipiul Braşov. Paralimni (Cipru). Acest model de bună practică a fost nominalizat printre primele 10 bune practici pentru Premiile Europene de E-Guvernare 2009.C. 11.V. pentru a obţine în urma unui audit marca europeană Qualicities. Proiectul a debutat în octombrie 2008 iar Municipiul Braşov a devenit partener în proiect în iulie 2009.

E. angajament.  Formulare financiare plăţi (referat. etc. Prin realizarea acestuia.  Note justificative. 1 decembrie. Scopul proiectului este de a încuraja publicul român cu privire la respectarea mediului înconjurător.  Elaborare H. licee şi colegii cu peste 500 de copii participanţi au cântat colinde pe scena din Piaţa Sfatului).  Contracte de achiziţie servicii.  Sprijinirea şi implicarea activă în organizarea tuturor evenimentelor desfăşurate de Primăria Municipiului Braşov :  Târgul de flori. ordonanţare).  Raport activitate. se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii Municipiului Braşov.  Urmărirea derulării contractelor de asociere încheiate cu Asociaţia Detaeye Media & Art. Elaborarea dosarului de candidatură a Braşovului la titlul de Capitală Verde a României în 2011. Parteneriate. Proiectul îşi doreşte de asemenea să încurajeze reprezentanţii autorităţilor locale şi cetăţenii să iniţieze şi să se implice în proiecte ecologice care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în marile oraşe ale României.  Programe evenimente. 14. adrese prelungire viză pentru cetăţeni străini care activează în O. Răspunsuri la diverse solicitări.  Elaborare/ redactare acorduri de înfrăţire cu alte oraşe. de dispoziţie. implicare în derularea diverselor Programe U. externă şi electronică.N.C.  Corespondenţă internă. Municipiul Braşov a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „ Braşovul – Centrul turismului românesc”.  Informare. dar şi o îmbunătăţire a imaginii de ţară. Pregătirea în parteneriat public-public. 15 noiembrie.  Informări.  Traduceri. Contracte de asociere. Alte activităţi ale serviciului:  Corespondenţă relaţii internaţionale. Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă şi/sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse în vederea obţinerii finanţării. efectuare plăţi.uri. Activităţile biroului 1. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi implementarea acestora pe domeniile:  infrastructură  strategii şi programe de dezvoltare  promovare turism  resurse umane . Asociaţia 15 Noiembrie 1987. 15.  Braşov oraş din poveste (20 de şcoli.L. PROGRAME DE DEZVOLTARE Misiunea Crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Braşov şi atragrea de fonduri nerambursabile pentru proiectele prioritare din Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov .G-uri.  Organizare şi/ sau participare ceremonie depunere coroane: 26 octombrie (la mormântul lui Titulescu). Proiectul este derulat de Umbrela Verde (program al URBB – Tuborg România) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. public-privat de proiecte pentru fondurile guvernamentale şi/sau fondurile structurale.  Referate: aprobare achiziţii. Obiective Accesarea unor programe de finanţare interne şi/sau externe. Târgul de vinuri. propunere. .  Adeverinţe diverse. 13. 22 decembrie. Proiectul are drept obiectiv promovarea produselor turistice specifice din Municipiul Braşov şi a zonei adiacente lui. Asociaţia Libris cultural. 2. cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri. Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România. SERVICIUL STRATEGII.

285.pregătirea documentaţiei şi clarificări solicitate de Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.proiect depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admnistrative.valoarea proiectului: 812. Domeniul de Intervenţie 5. .stadiul proiectului : proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Amenajare Piaţa Unirii" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. în cadrul POR 20072013.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.235. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. pentru finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi . Sub-domeniul: Poli de creştere .95 lei .20 lei din care asistenţă financiară neramburasbilă solicitată 794.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.proiect depus la Administraţia Fondului pentru Mediu.stadiul proiectului: proiect aflat în implementare  Proiect "Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov" .pregătire documentaţie şi soluţionare clarificări solicitate de către Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.406.211.686 lei.000 lei asistenţă financiară nerambursabilă .373.elaborare cerere de finanţare. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" .valoarea proiectului :14. . 42 lei .206.064.elaborare cerere de finanţare în vederea depunerii proiectului .98 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 4.stadiul proiectului : proiect finalizat  proiect "Braşovul – Centrul turismului Românesc" depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul POR 2007-2011.implementarea proiectului . .06 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 752.814.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală . .523. . Iniţierea de parteneriate Primărie – alte instituţii pentru accesarea de fonduri nerambursabile.proiect depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.valoarea proiectului :5. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. .elaborare cerere de finaţare în vedera depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. 4.4 .29 lei .772.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. "Promovarea potenţialului turistic ş i crearea infrastructurii necesare.valoarea proiectului: 990.pregătirea documentaţiei şi a clarificărilor solicitate de către Minsterul Dezvoltării Regionale şi Turismului .1. din care 700.532.20 lei .122.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare o proiect “Reabilitarea Parcului Tractorul Mare din Municipiul Braşov”. Axa prorritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".69 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământul profesional şi tehnic REMUS RĂDULEŢ din Braşov" . Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de Primăria Braşov în calitate de solicitant sau partener 5.3. Rezolvarea corespondenţei biroului Rezultate pe anul 2010  Elaborare şi implementare de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile interne sau externe:  Proiect "Reabilitare. . .valoarea proiectului : 756.pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare . pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3. în cadrul POR 2007-2013. cooperări internaţionale 3. Domeniul de intervenţie 1. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul de intervenţie 1.

redactarea de dispoziţii de primar şi proiecte de hotărâri Consiliul Local.o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala" finanţat prin POSDRU 2007-2013.valoarea proiectului: 20.670 lei .Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit.şcoli generale. în cadrul Programului Comenius.797.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Reabilitare drumuri forestiere Timişul Sec. Le Havre (France).stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.56 lei. Domeniul de intervenţie 1.926 EURO. Stadiul realizării proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiectul Voluntariat în Europa ..715.  Proiect "Echilibru . materiale informative şi documentaţii specifice domeniului.FALPREV – Instruirea personalului implicat în prevenirea recidivei” proiect finanţat prin Fondul European de Securitate Urbană. Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale.valoarea proiectului : 10. Sub-domeniul: Poli de creştere . Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. informaţii statistice.191. Consultanţă în vederea accesării de fonduri nerambursabile .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare  Proiectul . „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.1. .pregătire documentaţie în vederea implementării proiectului . Gottingen (Germania). din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 17.97 lei . diverse ONG-uri.  Proiect "Reabilitarea Cinematografului Patria" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.procurare informaţii necesare în elaborarea proiectului: date. Pârâul Susai şi prelungeşte drum nou Pârâul Susai" depus la Ministerul Agriculturii .în prteneriat cu Ministerul Muncii. încadrarea proiectului în strategii şi programe naţionale .elaborare cerere de finaţare în vederea depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.656.42 lei . Opava (Republica Cehă).514.132 lei. . Valoarea poiectului: 25. în cadrul POR 2007-2013.385. Domeniul Major de Intervenţie 6.cetăţeni activi în oraşe” proiect finanţat de Comisia Europeană în parteneriat cu Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere. Familiei şi Protecţiei Sociale.082 EURO reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. licee şi colegii. Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Virgiul Oniţiu” Braşov şi Fundaţia Agapedia Braşov.. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 4.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.20 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 8. din care 14. în parteneriat cu consilii locale şi penitenciare din Valencia (Spania). IMM–uri. Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.988.428.679. Valoarea proiectului: 10. Torino (Italia).valoarea proiectului: 5.  8 hotărâri de Consiliu Local .pregătire şi elaborare cerere de finanţare .  5 Dispoziţii de Primar. Rezultate:  150 de documente înregistrate în cadrul serviciului. Submăsura b .000 EURO Stadiul realizării proiectului: finalizat decembrie 2010 1. Rezolvarea corespondenţei.847. 2.

montarea plăcuţelor cu denumirea străzilor în Municipiul Braşov . privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.C. pe aliniamentele stradale şi scuaruri . confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie . conform legislaţiei specifice şi monitorizează activităţile de transport în regim de taxi  Emite avizul de specialitate şi/sau al Comisiei de Circulaţie. Compartimentul Transport şi monitorizare 5.L. cu noile prevederi legale  Elaborează regulamentele.amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă. montarea şi întreţinerea mobilierului urban  Emite autorizaţiile pentru desfăşurarea transportului de persoane şi bunuri în regim taxi.).organizarea traficului rutier şi pietonal. evacuarea apelor meteo de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale  Organizează activităţile în caz de calamitate. promovarea şi implementarea investiţiilor publice . asigură intervenţa rapidă a utilajelor aparţinând instituţiilor abilitate pentru asemenea intervenţii speciale  Întreţine fântânile arteziene cu şi fără recirculare  Eliberează şi ţine evidenţa permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele care se deplasează pe arterele cu restricţii de circulaţie din municipiu  Eliberează avizele de principiu şi aprobările de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare.plantarea de material dendrofloricol în parcuri.deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul Braşov.421/2002. procedurile şi instrucţiunile privind planificarea. privind interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Braşov. Serviciul Amenajare zone de agrement 3. stâlpi opritori.lucrări de întreţinere a acestora. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente . scuarurilor. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi.DIRECŢIA TEHNICĂ 1. Compartimentul Implementare proiecte 4. cu modificările şi completările ulterioare. privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.  Verifică respectarea Legii nr.activitatea de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului . întreţinerea. reparaţii curente şi modernizare a echipamentelor din sistemul de iluminat public  Participă la amplasarea instalaţiilor electrice ornamentale în perioada sărbătorile de iarnă  Eliberează Certificatele de Urbanism pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnicoedilitare şi eliberează Autorizaţiile de Construire. pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnico-edilitare  Verifică respectărea H. eliberează aprobările de intervenţie pentru avariile apărute la reţelele tehnico-edilitare şi care necesită săpătură pe domeniul public  Organizează activitatea de ridicare şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public  Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului cu privire la demolarea construcţiilor neautorizate  Urmăreşte derularea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public şi lucrările de întreţinere. în conformitate cu prevederile Legii 50/1994. a podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov . îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei prin sistematizarea intersecţiilor şi amenajarea de sensuri giratorii şi prin întreţinerea şi repararea drumurilor publice. ori al unităţilor administrativ teritoriale  Amenajează parcările de reşedinţă. în conformitate cu prevederile legale în vigoare  Implementează programe informatice pentru gestionarea datelor procesate în cadrul Direcţiei Tehnice  Corelează regulamentele şi normele elaborate.148/2005. Serviciul Achiziţii publice ATRIBUŢII  Participă la asigurarea siguranţei circulaţiei prin: . mână curentă etc. Serviciul Amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei 2.întreţinerea şi repararea instalaţiilor semaforizate. organizează licitarea locurilor de parcare şi emite abonamentele aferente  Administrează zonele verzi prin: . amenajarea parcurilor.confecţionarea. achiziţia. intersecţiilor şi sensurilor giratorii .

nr.C. în funcţie de specificul fiecărei documentaţii  Calcularea taxelor şi tarifelor ce trebuie achitate.Menţine în permanenţă în stare tehnică bună drumurile pe care le administrează . Aplicarea O. aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei. 421/2002 . nr 243/2005.50/1991. conform standardelor în vigoare. Asigurarea unui trafic rutier şi pietonal optim 2. sesizări sau propuneri ale cetăţenilor  Urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor din direcţie.Atribuire locuri de parcare în parcările de reşedinţă În vederea eliberării actelor menţionate mai sus. cu modificările şi completările ulterioare. ţinând evidenţa acestora . într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora  Întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor.Inregistrarea vehiculelor pentru care.Ia măsuri pentru instalarea. dacă este cazul  Verificarea în teren a solicitării pentru încadrarea în condiţiile impuse de legislaţie  Redactarea. întreţinerea. de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de priorităţi pentru lucrările specifice . în condiţiile legii.G.Elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a străzilor. republicată şi actualizată 4.Eliberarea avizelor de principiu în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare .Ridicarea şi depozitarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân. Aplicarea Legii nr. prin poşta electronică sau cu ocazia audienţelor  Organizează audienţe în vederea rezolvării rapide şi eficiente a unor reclamaţii. centralizează şi întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  Verifică pe teren rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite în scris. programe anuale şi de perspectivă privind construcţia. potrivit legii.G. Aplicarea O. exploatarea şi administrarea străzilor din municipiul Braşov . conform H. nu există obligativitatea înmatriculării . dezbateri şi prin alte modalităţi de pregătire profesională  Duce la îndeplinire toate dispoziţiile de primar şi hotărârile care îi revin  Coordonează activitatea serviciilor din subordine după cum urmează: SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI Misiunea 1. conform Legii nr. prognoza pe următorii 3 ani. prin participarea la cursuri. se urmăreşte:  Verificarea documentaţiei depuse privind încadrarea în prevederile legale.nr. studiile şi a alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii  Centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii.195/2002. privind circulaţia pe drumurile publice 3. privind regimul drumurilor. Întocmeşte caietele de sarcini. telefonic.Eliberarea permiselor de liberă trecere. modernizarea.Elaborează.U. precum şi pe termen lung  Transmite solicitările de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore către instituţiile administraţiei centrale  Întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile proprii. repararea. proiectele.Eliberarea aprobărilor de intervenţie pentru avarii la reţelele tehnico-edilitare care necesită săpătură pe domeniul public . referitoare la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere .Monitorizarea parcările publice .Eliberarea cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap .L.43/1997. republicată Serviciile oferite populatiei: . semnarea şi transmiterea actelor solicitate  Verificarea respectării condiţiilor impuse în actele eliberate Obiective .Eliberarea aprobărilor de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare .

.Atribuie locuri de parcare în parcările de reşedinţă şi eliberează abonamente de parcare conform H.pavaj din calupuri de bazalt la carosabil.nr. Scopul realizării acestora este asigurarea creşterii siguranţei circulaţiei. urmăreşte şi verifică activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului.marcaje cu material preformant: . Rezultate:  S-au confecţionat şi s-au montat indicatoare rutiere reflectorizante . republicată.covoare asfaltice .037 buc şi panouri de orientare .Amenajează. astfel: .Avizează şi autorizează construcţiile şi instalaţiile din zona drumului public (O. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene cu recircularea şi fără recircularea apei . ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI PE ANUL 2010 Întreţinerea şi repararea drumurilor publice.Coordonează.montat stâlpi opritori din fontă – 462 buc .365 mp .43/1997.carosabil şi parcări = 232.750 ml .Înregistrează şi ţine evidenţa vehiculelor care nu se supun înmatriculării . ia măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun.Ia măsuri pentru ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a autovehiculelor.870 mp . .marcaje rutiere cu vopsea termoplastică – 3. . . remorcilor.nr. evitarea blocărilor de trafic şi reducerea numărului de accidente de circulaţie prin întreţinerea. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii intersecţii semaforizate în municipiul Braşov ..517 mp Confecţionarea. stâlpi opritori. staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule .Eliberează şi ţine evidenţa cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap . a tractoarelor .33) . mână curentă etc.Ia măsuri de desfiinţare a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (Legea nr.)  Au fost executate lucrari de întreţinere şi reparare a elementelor de siguranţa circulaţiei şi alte lucrări.montat limitatoare de viteză: 179 buc . întreţine şi exploatează locurile de parcare . caroseriilor sau subansamblurilor acestora devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice.montat stâlpi opritori din metal – 2498 buc.40 buc. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi.6. în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului .Ia măsuri pentru amenajarea de piste pentru biciclete şi de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor. Rezultate:  Au fost executate lucrări pe un număr de 370 străzi: .Întocmeşte şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei.trotuare = 71.ridicare la nivel capace cămine de vizitare a reţelelor existente = 893 buc.927/2006.încadrări cu borduri şi înlocuiri = 45.Stabileşte reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie. Întreţinerea şi repararea drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzatoare cerinţelor traficului.montat la cotă capace cămine de vizitare = 287 buc . .G.720 mp .46) .C.marcaje cu vopsea clasică – 67. abandonate sau părăsite pe domeniul public .886 mp .101 mp Asigurarea siguranţei circulaţiei prin organizarea traficului rutier şi pietonal cu asigurarea fluenţei circulaţiei.montat garduri de protecţie – 1125 buc . .833 mp .Coordonează.reprofilări străzi cu macadam = 124. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie.50/1991. vehiculelor cu tracţiune animală.marcaje cu vopsea clasică – parcări de reşedinţă – 3. . podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov. a fost montat 1 stâlp consolă tip “portal” pe B-dul Griviţei  S-au executat marcaje rutiere. trotuare. art.covoare asfaltice .racordare la nivel grile recipienţi canalizare stradală = 48 buc. sensuri giratorii = 5.693 mp. art.L.Coordonează.

893 abonamente au fost eliberate 21.restituite proprietarilor: 0 . Parcul Trandafirilor. Dima. Parcul N. Urmărirea şi respectarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere conform H.  Au fost executate lucrări de întreţinere şi service pentru : . cu modificările şi completările ulterioare.avize de principiu: 201 . intersecţie Calea Bucureşti – Str. Parcul Rudolf Casa Armatei. prin licitaţie. poduri si podeţe. Castanilor Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă. . Asigură intervenţia rapidă în caz de calamitate. Valea Cetăţii – Ursul. Parcul Trandafirilor Eliberarea şi ţinerea evidenţei permiselor de liberă trecere.restituite proprietarilor: 1. Demolări construcţii neautorizate. Aleea Brediceanu. Livada Poştei – Rectorat. Parcul Berzei. Evacuarea apelor pluviale de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale Întreţinerea fântânilor arteziene cu şi fără recirculare. În anul 2010 au fost atribuite: 2.593 locuri de parcare în proceduri noi 2. Se urmăreşte semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru şi refacerea suprafeţelor afectate de săpăturile executate în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare.186.fântânile arteziene cu recircularea apei: Piaţa Sfatului. B-dul Victoriei – Rapid. Titulescu.596 buc.550 buc.  S-au eliberat avize de principiu şi aprobări de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. Ştefan cel Mare. nr.245 buc vopsit stâlpi de fontă. Rezultate:  Eliberate = 8.736 vignete . depozitare autovehicule abandonate sau parcate neregulamentar a) vehicule abandonate: 69 buc. Cuza – str. Titulescu . Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Braşov. I. etc. Parcul Gh. din care rezolvate. Parcul Eroilor. Organizarea activităţilor în caz de calamitate. Iuliu Maniu – str.predate la REMAT: 69 buc. liste metalice.596 buc. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare. înlocuit parapeţi de protecţie – 155 ml montat separatoare de sens . 243/2005.C. Castanilor str. nerezolvate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Pietonalul Valea Cetăţii . Scuar Astra . restul de 86. Toamnei. Iuliu Maniu – str. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente.aprobari de săpătură : 96 .272 aprobări de intervenţii.aprobări de săpătură în regim de urgenţă: 361 Eliberare aprobări de intervenţii pentru avariile apărute la reţelele tehnico -edilitare care necesită săpătură pe domeniul public. garduri din plasă. 1.fântânile arteziene fără recircularea apei (cişmele): Piaţa Sfatului. Parcul N. B-dul 15 Noiembrie – Patria. .348 locuri de parcare în proceduri de ratribuire (locuri de parcare libere sau neachitate) au fost prelungite 20.dul 13 Decembrie – str. implementarea sistemului de monitorizarea traficului în intersecţiile: B. Zizinului – Str. conform Dispoziţiilor de Primar. Poiana Braşov. Rezultate: S-au eliberat: . b) vehicule parcate neregulamentar: 1. Al. Agrişelor B-dul 15 Noiembrie – str.L. Rezultate:  S-au eliberat: 1. Ridicare.

precum şi amenajarea şi întreţinerea intersecţiilor şi sensurilor giratorii.sensul giratoriu de la Casa Armatei . repararea şi întreţinerea mobilierului urban. 289. grădiniţe etc. diverse acte iniţiate de serviciu etc.L. amenajarea parcurilor. reamplasarea şi întreţinerea elementelor de mobilier urban. în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 402 cereri de toaletare arbori. au fost amenajate intersecţiile şi sensurile giratorii din municipiu configurate în anii anteriori. puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi) precum şi întreţinerea acestora prin aplicarea tehnologiilor specifice Amenajarea şi reamenajarea zonelor de agrement şi a locurilor de joacă Reabilitarea. achiziţia şi plantarea materialului dendrofloricol. dezinsecţie si dezinfectie Aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi arbuştilor de pe principalele aliniamente stradale.intersecţia Strada Castanilor – Strada Iuliu Maniu – Strada 13 Decembrie . recondiţionarea. practic şi eficient       Activităţile serviciului Administrarea zonelor verzi – prin lucrări de întreţinere a acestora. arbuşti ornamentali foioşi şi răşinoşi. 149. intersecţiilor şi sensurilor giratorii prin plantări de material dendrofloricol (răsaduri flori. au fost plantaţi pe raza municipiului Braşov un număr de 295 trandafiri. amplasate pe arterele municipiului. aprobându-se un număr de 270 cereri pentru toaletarea unui număr de 1080 arbori. care constau în procese-verbale întocmite la predarea/preluarea lucrărilor. aplicarea tratamentelor de deratizare. prin plantarea de material dendrofloricol. trandafiri. Pentru activitatea de tăiere de arbori s-au înregistrat un număr de 287 cereri. adrese către colaboratori. a aliniamentelor stradale.273 puieţi arbori foioşi şi răşinoşi. muşuroiri şi dezmuşuroiri trandafiri.469 flori anuale. . scuarurilor. rezolvate nefavorabil 141.C.sensul giratoriu Calea Feldioarei – Dedeman.sensul giratoriu Aurel Vlaicu – Griviţei .000 bulbi de lalele. săpălugit rabate flori şi trandafiri.activitate delegată prin concesiune. Din totalul solicitărilor s-a realizat tăierea unui număr de 340 arbori. tuns garduri vii. Actele intrate în serviciu în cursul anului au fost în număr de 1007. precum şi plantaţiilor de trandafiri Soluţionarea cererilor. Obiective  Amenajarea zonelor verzi. Referitor la toaletarea şi tăierea arborilor. precum şi cele finalizate în anul 2010.SERVICIUL AMENAJARE ZONE DE AGREMENT Misiunea În anul 2010 activitatea serviciului a constat în administrarea eficientă a zonelor verzi. pe lângă acestea. a parcurilor şi scuarurilor. dezinsecţie şi dezinfecţie a domeniului public şi privat al municipiului precum şi în clădirile instituţiilor publice – unităţi de învăţământ. intersecţiilor şi sensurilor giratorii. a parcurilor şi scuarurilor. Exemple: . 13 Decembrie . în locurile publice de recreere şi în parcuri Eliminarea pericolului de accidente provocate de arbori prin tăierea sau toaletarea acestora Eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii şi creşterea gradului de confort al populaţiei prin aplicarea activităţilor de deratizare.-uri. scuaruri. plantări de material dendrofloricol.l. În baza contractului de amenajare zone verzi prin concesiune. din parcuri şi scuaruri. udat plantaţii. 16.sensul giratoriu Griviţei – Str. tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov.313 m. . întreţinere curăţenie în parcuri. aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi plantaţiilor de trandafiri. gard viu şi 1. cosit iarbă şi buruieni. repararea şi întreţinerea locurilor de joacă. din care: rezolvate favorabil 866.Plevnei . iar 47 solicitări nu au primit avizul de tăiere. Au fost amplasate un număr de 340 jardiniere cu flori curgătoare la ferestrele Primăriei. au fost emise 1015 acte interne. Lucrările de întreţinere şi amenajare cuprind o multitudine de lucrări dintre care enumerăm: toaletarea şi tăierea arborilor. din care s-a aprobat tăierea unui număr de 435 arbori – dintre aceştia un număr de 47 situaţi pe terenuri proprietate privată. în termenele legale. referate pentru propuneri de H. De asemenea. tăiat trandafiri.toate sensurile giratorii de pe Calea Bucureşti şi de pe toate arterele de intrare în municipiu . precum şi unele zone verzi din interiorul cartierelor. solicitărilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice adresate serviciului.

asupra a 2610 arbori şi 2268 mp plantaţii de trandafiri. Transilvaniei . 153/29. organizarea.Poiana Braşov . creşterea gradului de confort al populaţiei. lucrările la următoarele amplasamente ale locurilor de joacă : . dezinfecţie şi dezinsecţie şi de întreţinere zone verzi.06. s-au executat lucrări de reparaţii ale elementelor de mobilier urban situate în parcurile din municipiu.Parcul Hărmanului . prin repararea şi montarea de elemente constitutive cum ar fi: topogane. Activităţile de dezinsecţie şi dezinfectie şi au avut drept scop eliminarea pericolelor provocate de epidemii şi epizootii. Totodată au fost dezafectate amplasamentele locurilor de joacă care nu mai prezentau siguranţă.000 mp/etapă. crt. iulie.Str. din parcuri si scuaruri. completarea suprafeţelor de amortizare cu nisip şi pietriş.R PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local.2010 . precum şi pe principalele aliniamente stradale şi staţii RAT. str. leagăne. efectuându-se astfel dezinfectarea şi igienizarea completă a unităţilor.Grădiniţa nr. Activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare arborilor de pe principalele aliniamente stradale.Parcul Tractorul .03.Proiect de Hotărâre Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi. cât şi la cele situate în incinta unităţilor de învăţământ. licee) s-a realizat în două etape la un număr de 101 unităţi de învăţământ în perioada vacanţelor elevilor.Grădiniţa de pe Str. parcuri si scuaruri. castele din lemn. cu ocazia organizării unor evenimente artistice. Brazilor . precum şi reamplasarea mobilierului din centrul istoric. 14. 2. pe o suprafaţă de 5. în baza prevederilor OMS nr 536/1997. vopsirea jardinierelor şi trafoarelor. balansoare. precum şi plantaţiilor de trandafiri.990.C.Activitatea de deratizare a domeniul public şi privat al municipiului s-a realizat în două etape (aprilie şi octombrie) şi a constat în amplasarea a 2000 kg de substanţă raticidă în 6600 staţii cu momeli toxice.L. grădiniţe.Şura Dacilor .F. având ca scop protecţia plantaţiilor împotriva agenţilor patogeni.2010 366/25. Activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului a fost realizată în trei etape. şcoli. Pavilioanele C.350. dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov Aprobarea reducerii tarifelor pentru prestarea activităţilor de deratizare. cu scopul eradicării insectelor generatoare de disconfort şi boli transmisibile. la un număr de 197 amplasamente situate pe domeniul public al municipiului. pentru creşterea gradului de confort al populaţiei. vopsirea picioarelor de bănci. cum ar fi: Aurel Vlaicu – Griviţei. august şi a fost executată pe o suprafaţă de 6. atât a domeniului public cât şi în unităţile de învăţământ (şcoli. în anul 2010: Nr. Carierei . Teiuş . Pe parcursul anului 2010 au fost incluse în programul de reabilitare al municipalităţii şi finalizate. 1. Lucrările de reparaţii şi întreţinere a locurilor de joacă s-au executat în toate cartierele municipiului Braşov. str. amplasarea elementelor de mobilier urban în principalele sensuri giratorii nou create. Prin aplicarea acţiunilor de deratizare s-a urmărit creşterea gradului de confort al populaţiei şi reducerea numărului de rozătoare generatoare de disconfort şi boli transmisibile. Activitatea de dezinfecţie şi dezinsecţie a unităţilor de învăţământ (grădiniţe. la locurile de joacă. Obiect . cu scopul de a elimina pericolele provocate de epidemii şi epizootii. licee).000 mp în fiecare etapă. În baza contractului de reparaţii şi întreţinere a elementelor de mobilier urban. constând în înlocuirea riglelor la bănci. precum şi pentru achiziţia de material dendro-floricol în Municipiul Braşov H. în cadrul asociaţiilor de proprietari.Grădiniţa nr. eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii. panouri de baschet. Calea Făgăraşului – DN1 Dedeman. gropi cu nisip.Grădiniţa de pe str. precum şi prevenirea răspândirii virozelor respiratorii. 17. respectiv în iunie. s-a efectuat în mai multe etape. împrejmuiri cu garduri din plasă de sârma pentru protecţia copiilor. repararea coşurilor de gunoi stradale.

nr. apei şi solului. pentru următoarele locaţii: . proiectelor.3. procedurilor şi instrucţiunilor privind pregătirea. prin Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.  Ocolitoarea Municipiului Braşov – Tronson III – DN13-DN1/DN73.întocmirea documentaţiilor şi fundamentărilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivele ce fac obiectul proiectelor . Colibaşi.Căminul pentru persoane vârstnice.elaborarea regulamentelor.  Pasaj Independenţei Se va realiza un pasaj rutier peste calea ferată Braşov – Sighişoara.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale -DMI .Axa prioritară 1. precum şi gestionarea eficientă a acestor fonduri. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege.Căminul pentru persoane fără adăpost. şapte sensuri giratorii. dezvoltare.„Reabilitarea Parcului Tractorul”. . în lungime de 6 Km . cu un pasaj peste calea ferată Braşov-Sibiu şi DN1. centralizarea şi alte activităţi legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii .Obiectivul de investiţii „Reabilitare. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI În anul 2010.Sala Sporturilor D. . derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile. cu patru benzi de circulaţie.2 km.Reabilitarea.Implementare proiect finanţat prin programul operaţional regional 2007-2013.3 m (cu 9 deschideri). POR) Axa prioritară .„Casa Verde”.P. în lungime de 3. conform H. . a fondurilor necesare realizării unor obiective de investiţii majore. energie geotermală şi energie eoliană. va fi îmbunătăţit iluminatul public şi va fi reabilitată fântâna.Implementare proiect cu finanţare de la Administraţia fondului pentru mediu/Ministerul Mediului şi de la bugetul local „Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc Braşov” prin Programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice.4 . externe şi guvernamentale. un pod peste râul Timişul Sec. planificarea. de la organele centrale.  Amenajare Piaţa Unirii Se va amenaja infrastructura rutieră şi pietonală şi se va monta mobilier urban.COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE MISIUNE Pregătirea. modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic – Colegiul Tehnic Remus Răduleţ” . modernizarea. pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii . . dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare .Implementare proiect finanţat din bugetul de stat prin programul de investiţii în turism.solicitarea. lac de acumulare şi instalaţii de transport pe cablu” în Poiana Braşov . Proiectul este depus în vederea finanţării din FEDR prin POR. drumuri acces zona economică Coresi Se va realiza drum de legătură pentru fluidizarea traficului în zona industrială Coresi. . 1 pod şi 4 sensuri giratorii.poli de creştere (PIDU). ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . Compartimentul Implementare Proiecte a coordonat şi derulat următoarele: . . promovarea şi implementarea unor proiecte . prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară.G. în lungime totală de 487 m şi lăţime de 12.cu 4 benzi de circulaţie.elaborarea. 120/2010 şi din buget local – Ski în România „Amenjare domeniu schiabil. în vederea sprijinirii durabile a oraşelor . participarea. PROIECTE DEPUSE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 (cuprinse în Lista de proiecte prioritate – PIDU):  Drum de legătură DN11-DN13.întocmirea caietelor de sarcini.centralizarea şi analiza propunerilor pentru proiecte noi de investiţii.

)  Elaborarea şi actualizarea regulamentelor serviciilor de transport public local  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport  Eliberarea Licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public local prin curse regulate şi regulate speciale  Introducerea şi actualizarea datelor în GIS  Eliberarea autorizaţiilor de transport  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  Vizarea autorizaţiilor de transport  Prelungirea autorizaţiilor taxi  Eliberarea autorizaţiilor de transport şi copiilor conforme RENT CAR  Eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru eliberarea: Autorizaţiilor de transport. Autorizaţiilor taxi. 0061/04. 3. etc  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru suspendarea sau retragerea : Autorizaţiilor de transport.2008.03. 5. 2 transport completarea documentaţiei) Retragere Autorizaţie de 14 (12 solicitări pentru retragere şi 2 solicitări pt. REGULATE SPECIALE etc. cu anexele aferente . Nr. etc  Încheierea contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  Vizarea tarifelor taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea profesională pentru: persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi. 82 transport completarea documentaţiei) Modificare Autorizaţie de 15 (6 solicitări pentru modificare şi 9 solicitări pt. Autorizaţiilor taxi modificate.R.03. 114/04. Număr Dispoziţii de Primar Vizare Autorizaţie de 151 (82 solicitări pentru vizare şi 151 solicitări pt.N. NR. 6 transport completarea documentaţiei) Eliberare Autorizaţie de 4 (2 solicitări pentru eliberare şi 2 solicitări pt. 4. dispecerii autorizaţi şi operatorii dispeceri DOCUMENTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2010 În cursul anului 2010.COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE Misiunea Compartimentul de Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov reprezintă AUTORITATEA DE AUTORIZARE pentru serviciile de transport public local.2008. completarea documentaţiei) Modificare autorizaţii taxi 429 ( 234 solicitări pentru modificarea unui număr de 351 234 (ca urmare a înlo-cuirii Autorizaţii taxi şi 195 solicitări pentru completarea autovehiculului sau documentaţiei) finalizării contractului de TIP SOLICITARE NUMĂR SOLICITĂRI 6. 2. 1. conform Ordinului Preşedintelui A. la Compartimentul Transport şi Monitorizare s-a operat un număr de 3310 documente. TRANSPORT PUBLIC LOCAL (CURSE REGULATE. Autorizaţiilor taxi prelungite. crt. 12 transport completarea documentaţiei) Prelungire Autorizaţie taxi 425 ( 245 solicitări pentru prelungirea a unui număr de 245 394 Autorizaţii taxi şi 180 solicitări pt.C. prin care s-a aprobat eliberarea Autorizaţiei nr. Autorizaţiilor de transport vizate.S. taximetriştii. . Autorizaţiilor de dispecerat taxi.

operatorilor de transport rutier. 11. în conformitate cu prevederile Art. leasing) Suspendare autorizaţii taxi 30 (15 solicitări pentru suspendarea unui număr de 53 Autorizaţii taxi şi 15 solicitări pt. completarea documentaţiei) Transfer autorizaţie taxi în 18 ( 4 solicitări pentru transferul autorizaţiilor şi 14 cazul transformării solicitări privind completarea documentaţiei) transportatorului autorizat din P. 45 din Ordinul A. autorizaţia taxi. si fuzi-une transp. 12. cu referire la cererea şi documentele depuse. dispeceratelor. După completarea documentaţiei s-a întocmit raportul de specialitate care stă la baza emiterii Dispoziţiei de Primar şi.7. transportatorului autorizat. nr. atestatul profesional/certificatul de competenţă profesională.aut. s-au verificat valorile înscrise de către transportatorul autorizat în notele de fundamentare a tarifului şi.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 12. dacă a fost cazul. 10.C.A. 38/2007 privind serviciul de transport personae în regim de taxi şi în regim de inchiriere cu modificarile şi completările ulterioare. Eliberare copii conforme 14 (3 solicitări pentru eliberare şi 11 solicitări pt.F. aceasta împreună cu autorizaţia de transport. ulterior s-au redactat Dispoziţiile de Primar.  Pe baza Dispoziţiilor de Primar se actualizează baza de date electronică permanent. completarea documentaţiei) 15 8. RENT CAR completarea documentaţiei) Retragere autorizaţii taxi 34 (12 solicitări pentru retragerea unui număr de 12 Autorizaţii taxi la solicitare proprie şi retragerea unui număr de 28 Autorizaţii taxi ca urmare a 2 suspendari şi 3 solicitări pt. contractele de muncă înregistrate la ITM şi declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile) şi s-au introdus în baza de date deţinută. 9. Introducere în baza de date 185 solicitări pentru introducerea în baza de date privind privind activitatea activitatea profesională. pentru un număr de 334 persoane. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. În cazul în care notele de fundamentare sunt corecte.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 13 s-au analizat documentele depuse de către persoanele implicate în activitatea taxi (cererea pentru introducerea în baza de date. profesională Alte solicitări primite din 366 solicitări partea asociaţiilor reprezentative.R. Vizare tarife 120 solicitări pentru verificare note de fundamentare şi vizarea unui număr de 350 formulare TARIFE. ecusonul taxi sau etichetele conţinând perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi. contractul de atribuire în gestiune delegată . etc TOTAL 1805 3 22 4 - 625 Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate în tabelul de mai sus s-a procedat astfel :  Pentru punctele de la 1 la 11 s-au analizat documentele depuse de transportatorul autorizat şi dacă a fost necesar s-a transmis solicitanului o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a face completări.S. în I. s-a eliberat transportatorului autorizat Lista cu tarife – VIZATĂ. corecturi sau clarificări. pe bază de proces verbal. . după caz.N. După emiterea Dispoziţiei de Primar. 13.F. s-au predat. s-a solicitat refacerea calculului.

6. troleibuze . 1. 3.A. Braşov. în conformitate cu prevederile Legii nr. Braşov. Asociaţiile Profesionale Reprezentative.L. în colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. Poliţia Transporturi. în vederea îndeplin irii obiectivelor menţionate. 4. 4. Braşov privind înfiinţare puncte de îmbarcare/debarcare călători sau modificarea traseelor.urilor  Scanarea documentelor primite.A. 5.)  Analizarea rapoartelor trimestriale transmise de către R.C. etc.T. crt. Primite din partea R.A. Braşov  Verificarea Planului de Servicii transmis anual de către R. 1. operatorilor de transport şi a asociaţiilor profesionale reprezentative s-au organizat întâlniri şi dezbateri unde s-au oferit informaţii privind transportul public local de persoane în regim de taxi. Poliţia Transporturi Braşov. 92/2007 serviciilor de transport public local (41 solicitări) Nr. 3 30 5 Alte activităţi:  Adrese iniţiate în cadrul serviciului – 84 lucrări  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. Poliţia Municipiului Braşov . Autoritatea Rutieră Română şi asociaţiile profesionale reprezentative  S-a verificat. precum şi cu serviciile de specialitate în transport din alte primării din ţară  Actualizarea periodică a informaţiilor afişate pe pagina de internet a primăriei  Ducerea la îndeplinire a H. precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane (cu autobuze.Tabel cu solicitările referitoare la transportul public local. crt.T.T. . a curselor regulate efectuate de către Regia Autonomă de Transport Braşov  În cursul anului 2010. datorită lucrărilor de sistematizare a circulaţiei 2. Braşov şi înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Braşov  La solicitarea transportatorilor autorizaţi. 3. cu condiţii Neavizate de către Comisia de Circulaţie Amânate Solicitări de completare TOTAL . Număr solicitări 3 TIP SOLICITARE Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale (s-a emis Dispoziţie de Primar pentru eliberarea a 2 Licenţe de traseu) Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Reclamaţii primite din partea cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a serviciul de transport prestat de R.T.T. în contextul reglementărilor legale în vigoare. periodic respectarea orarului de funcţionare a mijloacelor de transport public local.A. în regim de taxi. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Braşov. Număr de solicitări 182 382 18 0 3 169 754 Modul de soluţionare Avizate favorabil de către Comisia de Circulaţie Avizate favorabil Avizate de către Comisia de circulaţie.  S-a efectuat controlul transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor autorizate taxi. expedierea răspunsurilor şi arhivarea documentelor serviciului Tabel cu avizul administratorului drumului şi / sau al comisiei de circulaţie (754 solicitări) Nr. 2.A. s-a colaborat cu: R. conform graficelor stabilite. Poliţia Comunitară.

după caz: .G. identificarea obiectivului prin subiect şi locaţie – adresă. PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. în vederea prezentării acestora pe retroproiector. 5. nr. în cadrul şedinţei  certificarea planşei Reglementări/Plan de situaţie  eliberarea pe bază de borderou a planşelor certificate spre necschimbare  scanarea şi expedierea adreselor emise  înregistrarea în Banca de Date Urbane. serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. respectarea documentelor de urbanism şi a normelor tehnice specifice obiectivului propus şi. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice. GIS. conform H. 7. privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov CONTRIBUŢIA LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI în anul 2010 Prin natura atribuţiilor sale.întocmirea adresei privind rezoluţia Comisiei de Circulaţie  introducerea datelor despre lucrările propuse spre analiză Comisiei de Circulaţie (care se întruneşte săptămânal) în baza de date. 43/1997 privind regimul drumurilor. nr.C. 224/2006. republicată. 1. în anul 2010: Nr. 8. 2. republicată . care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tarif de eliberare /autorizaţie . HCL 835/17. unde se regăsesc toate datele privind identificarea lucrării (solicitant şi beneficiar – nume şi adresă. actualizată:  scanarea şi luarea în evidenţă a lucrărilor repartizate  verificarea în teren  analizarea documentaţiei depuse pentru conformitate cu cadrul legal în vigoare.solicitare completări.Atribuţii referitore la eliberarea avizului administratorului drumului în conformitate cu prevederile O. OUG nr. Obiect .lei 300 300 300 100 100 80 50 Nr.12. 3. Situaţia ofertelor de donaţie a suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum. crt.Proiect de Hotărâre Planul de Servicii pentru anul 2010.lei 24600 1800 600 1000 32000 25600 1750 1500 88850 Vizare Autorizaţie de transport Modificare Autorizaţie de transport Eliberare Autorizaţie de transport Eliberare copii conforme RENT CAR Prelungire Autorizaţie taxi Modificare autorizaţii taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului sau finalizării contractului de leasing) Vizare tarife Procese verbale de constatare a contravenţiilor Total . precum şi geometria suprafeţei de teren pe care se doreşte realizarea obiectivului.propunerea spre analiză şi decizie Comisiei de Circulaţie .L. crt. trasată în harta geospaţială pe coordonate în sistem stereografic 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975)  actualizarea curentă a bazelor de date: Infocet. Activitatea Total . număr topografic.emiterea avizului administratorului drumului . 6. Lucrări Comisia de Circulaţie. 4.2010 Nr. 1. corecturi sau precizări în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform prevederilor legale în vigoare .

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 2. OBIECTIVE 1. Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Braşov prin suportul acordat serviciilor de specialitate în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice. transmiterea certificatelor mai sus menţionate către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. 5. 3. 4. de concesiune sau orice alt tip de contract. În cursul anului 2010. urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul achiziţ iilor publice precum şi a regimului concesiunilor.34/2006 modificata prin OUG 19/2010 si OUG 72/2010 şi a normelor de aplicare HGR nr. au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice. certificate aflate în evidenţa Serviciului Achiziţii Publice şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. ACTIVITATEA SERVICIULUI În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia.  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor.  întocmirea raportului procedurii.  transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente. 304 1 din OUG nr. Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. către participanţii la procedura achiziţiei publice sau de concesionare. transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale in vigoare . Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al Municipiului Braşov.  arhivarea dosarului achiziţiei publice. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria Municipiului Braşov. principalele atribuţii fiind în conformitate cu art. 3 alin (1) din HG 925/2006. s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora. MISIUNEA SERVICIULUI Organizarea şi desfăşurărea procedurilor in vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare. 925/2006 modificate prin HG 834/2010.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. funcţie de Bugetul local al Municipiului Braşov şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.  întocmirea anunţului de participare sau a invitatiei . cu modificările si completările ulterioare.  întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. respectiv OUG nr. după caz. Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea certificatelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor. aplicarea procedurillor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică. .  evidenţa şi gestionarea certificatelor cu privire la modul de derulare a contractelor de achiziţie publică.  întocmirea înştiinţărilor despre rezultatul procedurii.  întocmirea contractelelor de achiziţie publică. în conformitate cu prevederile legale. după cum urmează:  elaborarea documentaţiei de atribuire . Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare.  întocmirea referatelor şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de evaluare şi pentru aprobare a procedurii de achiziţie stabilită conform legii. precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări şi a contractelor de închiriere de terenuri sau imobile şi vânzari de terenuri. în anul 2010 activitatea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv. servicii sau lucrări.

193.650 lei cu TVA inclus. Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a organizat şi derulat un număr de 132 de proceduri. întreţinere fântâni arteziene. 5.Pe parcursul anului “Programul anual ” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate.77 lei reprezentând 6. . 7 au fost derulate pe loturi. 6. S-au încheiat un număr de 132 de contracte de achiziţie publică.171. demolare construcţii neautorizate.792. reparaţii locuri de joacă şi achiziţii de ansambluri de locuri de joacă.723.315. În anul 2010 în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au realizat achiziţii publice în valoare de 59.24 lei reprezentând 2.73 euro. j) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea contractelor având ca obiecte: 1.068. 7. 7. 2. concesiunea serviciului de întreţinere a zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol. reparaţii şi întreţinere mobilier urban. La aceste contracte au fost incheiate acte adiţionale cu sumele alocate pe 2010. concesiunea serviciului public de alimentare cu energie termică. 2.839. 6. după cum urmează:  51 contracte de lucrări în valoare de 26. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor secundare. 3. 6. S-au întocmit 354 acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a hotărârilor Consiliului Local. cu actele adiţionale aferente. 2. „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Braşov”. multimedia şi outdoor” Serviciul Achiziţii Publice are în evidenţă 7 contracte de concesiune de lucrări şi servicii. 122 lit. 5.314. etc. concesiunea serviciului de iluminat public.368 euro. 4. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor principale.412. după cum urmează: licitaţii deschise: 13 cereri de oferte: 21 negocieri: 28 achiziţii directe: 70 Din cele 13 licitaţii derulate de către salariaţii Serviciului Achiziţii Publice un număr de 7 licitaţii au fost derulate pe loturi.88 lei reprezentând 1. „Studii reabilitare termică blocuri de locuinţe .156 euro. întreţinere şi reparaţii indicatoare de circulaţie.  5 contracte de retransmitere energie electrică la panourile publicitare din municipiul Brasov. „Reabilitare. 4. lucrări de marcaje rutiere. 3.proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Braşov”.228.materiale de promovare tipărite.859 euro. concesiunea serviciilor de salubrizare.  19 contracte de furnizare în valoare de 4.111. 3. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic. 4.  62 contracte de servicii în valoare de 9.339.colegiul tehnic Remus Răduleţ şi achiziţionarea echipamentelor IT şi a echipamentelor aferente obiectivului de investiţii din Municipiul Braşov “. ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov pentru anii 2010-2030”. 5.REALIZĂRI Începând cu luna februarie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. “Reabilitare clădire cinematograf Patria”. Cele mai importante contracte atribuite au avut ca obiecte: 1. reprezentând 14. De asemenea din cele 21 de cereri de oferte. program ce s-a realizat în proporţie de 100 % până la finele anului. “Braşovul centrul turismului românesc . Au fost organizate proceduri de atribuire în baza art. concesiunea serviciilor de deszăpezire. întreţinere şi reparaţii elemente de siguranţa circulaţiei. respectiv: 1.

757 lei reprezentând 830. Serviciul Achiziţii Publice a încheiat contracte subsecvente având ca obiect intabulări şi evaluări de terenuri în sumă de 3.766 euro.407. Au fost operate şi soluţionate în proporţie de 100% un număr de 3571 de documente intrate prin registratură .530. A fost redactată şi ţinută evidenţa corespondenţei cu diverşi ofertanţi şi între compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Braşov. .331 euro. evidenţa şi derularea proiectelor de investiţii şi a achiziţiilor publice) contractele încheiate în perioada 2009 -2010. Au fost introduse în programul SICO (sistem informatic pentru gestionarea. au fost înregistrate 1284 contracte de concesiune de terenuri în Cimitirul Municipal. .acte adiţionale la contractele de concesiune terenuri:54. Au mai fost încheiate : .Au fost derulate proceduri şi încheiate acte adiţionale pentru contractele de achiziţie publică având ca obiect reabilitarea sau modernizarea clădirilor instituţiilor de învăţămînt (grădiniţe.164. Au fost încheiate contracte subsecvente la acordurile cadru după cum urmează: .acorduri în vederea închirierii de garaje :218. licee şi colegii) din Municipiul Braşov.lucrări reparaţii curente la unităţile de învăţământ: 3. .53 lei reprezentând 893.lucrări reparaţii în regim de urgenţă la unităţile de învăţământ: 789. În anul 2010 o parte din achiziţiile publice au fost derulate prin mijloace electronice conform prevederilor HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare. . De asemeni.792. însoţite de documentaţia aferentă procedurilor de atribuire.contracte de concesiune cabinete medicale: 2.Pentru licitaţiile derulate prin proiecte s-a colaborat cu Direcţia Relaţii Externe şi Cultură şi cu Direcţia Tehnică.686 euro. şcoli generale. a actelor adiţionale la contractele încheiate şi la contractele de concesiune aflate în derulare în registrul de contracte cât şi în programele Geomedia (GIS) şi SICO. Pe parcursul anului 2010 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene.9 lei reprezentând 185. S-a ţinut evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate în urma aplicării procedurilor legale de atribuire a contractelor. Nu au existat reclamaţii cu privire la modul de operare şi soluţionare a documentelor.

fara TVA LUCRARI val. fara TVA licitatie FURNIZARE SERVICII LUCRARI cerere de oferte FURNIZARE SERVICII LUCRARI negociere fara publicare prealabila FURNIZARE SERVICII LUCRARI . fara TVA SERVICII val.TOTAL CONTRACTE 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 licitatie cerere de negociere oferte fara publicare prealabila achizitii directe FURNIZARE val.

întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile proprii.întocmirea caietelor de sarcini. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii .elaborarea regulamentelor. Serviciul Investiţii a realizat în anul 2010 următoarele: Finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei stradale . lucrări în 69 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Serviciul Investiţii a avut ca atribuţii: .răspuns la alte solicitări venite din partea instituţiilor şi a organizaţiilor braşovene. întreţinere. încheiat cu 3 societăţi comerciale pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Administrarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activităţile de reparaţii curente.în baza Acordului Cadru nr. centralizarea şi întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea Consiliului Local . rezultând un număr de 145 contracte încheiate .255/2008.I.BERD Finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Patinoar acoperit în Municipiul Braşov” Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu Program Săptămânal – Cartier Noua” Continuarea lucrărilor de reabilitare. precum şi prognoza pe următorii 3 ani şi pe termen lung .solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore . s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. acolo unde a fost necesar (67 unităţi şcolare). pentru reparaţii curente. cu datele specifice serviciului . mansardare în unităţile şcolare Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat public Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare Domeniu Schiabil în Poiana Braşov .centralizarea şi promovarea obiectivelor de investiţii cu fonduri nerambursabile .centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii. din totalul de 87 (în acest sens.în baza Acordului Cadru nr. modernizare. promovarea şi implementarea investiţiilor publice . mansardare şi a reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. s-au executat.achizitii directe FURNIZARE SERVICII LUCRARI SERVICIUL INVESTIŢII Misiune Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local. cu 12 societăţi comerciale. precum şi eficientizarea activităţilor de reabilitare. rezultând un număr de 106 contracte încheiate) . finanţate atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat.S.370/2008.Festivalul Olimpic European de Tineret”       .derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale . în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. proiectelor.aplicarea şi implementarea sistemului G. s-a elaborat documentaţia pentru 12 proceduri. Activităţile serviciului În anul 2010.întocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor.

27” Demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare troiţe Reparaţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar Fundamentarea bugetelor necesare realizării lucrărilor de reparaţii curente şi intervenţii urgente pentru 87 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat Fundamentarea activităţilor de reabilitare.80 271. în funcţie de necesităţile acestor instituţii Efectuarea măsurătorilor pentru reparaţii curente Întocmirea listelor de cantităţi pentru reparaţii curente Întocmirea devizelor estimative pe fiecare unitate de învăţământ . recreere.19.Mecanicilor Finalizarea lucrărilor de construire Sală de Sport . 51. 65. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată TOTAL GENERAL.13 21.BUGET LOCAL - Nr crt.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL Cap. până la recepţia finală Participarea în comisiile de recepţie finală Întocmirea planului bugetului pentru reparaţii şi investiţii pe anul 2011. modernizare. din care Cap.652. religie TOTAL 77.171.                               Exproprierea pe Tronson Centura de legătură DN13 – DN1/DN73 Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul “Programului naţional de reabilitare termică” – 36 blocuri de locuinţe Continuarea lucrărilor la “Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc” Execuţia lucrărilor de reabilitare a parcului Tractorul Finalizarea creşelor .00 380.60 . conform contractului Participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor Urmărirea comportării lucrărilor în perioada de garanţie. conform ofertei adjudecate Verificarea respectării termenelor de execuţie a lucrărilor. mansardare şi reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat Stabilirea priorităţilor de comun accord cu conducerile unităţilor de învăţământ pentru reparaţii curente. 21.00 589.Şcoala Generală nr. str. 22.019.55 587.00 21.str.02 – Învăţământ TOTAL CAP. în baza bugetului aprobat Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii curente Întocmirea bugetelor rectificate pentru investiţii specifice unităţilor şcolare Întocmirea fişelor obiectivelor de investiţii Urmărirea desfăşurării lucrărilor de investiţii începute Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente Participarea în comisiile de evaluare pentru achiziţia lucrărilor pentru reparaţii curente Urmărirea derulării contractelor până la recepţia terminării lucrărilor Verificarea situaţiilor de lucrări.Jepilor. 67.00 71.7 Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţele nr. PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 .11 Demararea lucrărilor de construire “Sală de Sport – Şcoala Generală nr.Cultura.02.551. 36 Execuţia lucrărilor de reabilitare la Liceul Nicolae Titulescu Demararea lucrărilor de mansardare – Şcoala Generală nr.

00 Denumirea investiţiei TOTAL GENERAL.405. recreere.00 1.07 Cultură.698. 70.00 805. 74.00 730.059.62 353.00 1.92 15.07 Protecţia med iu lu i TO T AL CAP.02 Protecţia mediului TOTAL CAP.255.00 19.00 13 .02 Asigurări şi asistenţă socială TOTAL CAP. din care Cap. crt.866.736.390.985.63 % 1.00 26.985. religie TOTAL Cap .91 Nr crt.00 730.39% PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -2010 7.274.127. 67.74 . servicii şi dezvoltare TOTAL CAP.255.604.02 Alte acţiuni economice TOTAL REALIZAT: 92. din care TOTAL.00 13. 84. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată 18.00 1. servicii şi dezvoltare TOTAL Realizare:71.00 . 65. 87.11 Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL CAP. 84.CAP.00 17.10 13.420 .12 817.00 0.404. 51.00 1. Valoare realizată 15.909.00 8.589.14 PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Nr.00 24.403.11 Învăţământ TOTAL CAP.00 TOTAL GENERAL.11 Locuinţe.00 550.06 Transporturi TOTAL Realizare:95.07 8. 68. 70.02 Locuinţe.86 16. din care: CAP.00 14.051.02 Transporturi TOTAL CAP.11 % Valoare aprobată 16.

. 28.5 Realizare: 99 % 33.3 34..SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT .........3 ..318.877. .0 Cheltuieli prevăzute atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat Observaţii Reparaţii curente unităţi şcolare ......421..0 Cheltuieli realizate. mii lei 4. RK+Reabilitări – unităţi şcolare TOTAL ... mii lei 4.726...5 28..961..BUGET 2010 Activitatea Venituri prevăzute în buget .......272..... Venituri realizate Cheltuieli prevăzute în buget...

în vederea stabilirii corecte a chiriei şi redevenţei.5 Primăria Municipiului Braşov . BIROU SINTEZĂ. SERVICIUL JURIDIC . Activitatea din cadrul serviciului este structurată pe sectoare ce cuprind mai multe străzi. contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere. controlul. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE MISIUNEA SERVICIULUI Stabilirea impozitelor. Turnului nr.CONTENCIOS 7. impozitului pe teren. p ersonalul din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi principale: . TAXE.Str. 4.ro DIRECTOR: Ec. constatarea. ACTIVITATEA SERVICIULUI Activitatea Serviciului Stabilire Impozite. inclusiv a majorǎrilor de întârziere şi a amenzilor. taxelor şi a altor venituri datorate bugetului local de către contribuabilii . ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ STR. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 5.pentru contribuabilii persoane fizice.318/26. soluţionarea obiecţiunilor. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.Str.2002 privind înfiinţarea Direcţiei Fiscale Braşov – instituţie publicǎ de interes local “Direcţia Fiscalǎ Braşov. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII 6.14 Agenţia Fiscală . Marian Voinescu Agenţia Fiscală .persoane fizice. executarea creanţelor bugetare. încheiate de către Primăria Municipiului Braşov cu diverşi contribuabili persoane fizice. Taxe şi alte Venituri – Persoane Fizice din cadul instituţiei. având în vedere zonarea Municipiului Braşov. urmǎrirea şi încasarea impozitelor. constă în stabilirea impozitelor si taxelor locale – impozitului pe clădiri. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 4. impozit asupra mijloacelor de transport . Uranus nr. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 10.08. va avea ca obiect de activitate stabilirea. evidenţa contractelor de închirire şi concesiune.Capitolul IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV 1. taxe şi alte venituri persoane fizice. 0368 .B-dul Eroilor nr.450178 FAX: 0268-410540 E-MAIL: dirfiscala@brasovcity.Str. consiliere fiscalǎ precum şi facilitǎţi fiscale”.4 din HCL nr. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 8. alte Venituri Persoane Fizice există o persoană care îndeplineşte atribuţii de secretariat. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. DOROBANŢILOR NR. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL 3. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 9. Deasemeni în cadrul Serviciului Stabilire Impozite Taxe. taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE 2. Referitor la activitatea de stabilire impozite. Lungă nr. BRAŞOV TEL: 0268-474440.8 Potrivit art.14 Agenţia Fiscalǎ . SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.

 Execută orice alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic. conform prevederilor legale .declaraţia de impunere. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. dosar ce conţine în general următoarele documente: .  Întocmirea referatelor de compensare. 254 alin (5) si (6). cu domiciliul în Braşov. etc.  Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport.  Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este cazul.  Verificarea dosarelor fiscale în vederea impunerii corecte. 571/2003 şi în baza Dispoziţiei de Primar nr.  Întocmirea referatelor de debitare-scădere după care le înaintează spre operare. Judecătorie. Direcţia Generală a Finanţelor Publice. clădirilor şi terenurilor.  Apără prin toate mijloacele. copii ale documentelor de identitate ale proprietarilor. clădiri şi teren.  Soluţionarea cererilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport.  Efectuează orice lucrări.  Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale. copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate. în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei fiscale a unor contribuabili. 259 alin (6).  Întocmirea şi expedierea diverselor adrese către instituţii.  Constatarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. Primării.  Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de atestare fiscală. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. Serviciul Starea Civilă. art. art.  Descărcarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent. direcţii. conform prevederilor legale.2008. 45447/13.  Asigurarea zilnică a programului cu publicul în cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni. normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.  Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflate in evidenţa inspectorului. etc).  Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto.  Preluarea documentelor de la Serviciul Registratură. Parchet.  Pregătirea şi predarea tuturor documentelor la arhiva instituţiei a dosarelor de impunere gestionate de către serviciul persoane fizice.11. în termenul prevăzut de lege. Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării.  Completarea anexei pentru deschiderea procedurii succesorale privind decedaţii şi înaintarea situaţiei către Consiliul Local Braşov. 571/2003 privind Codul Fiscal. 294 şi aplicarea sancţiunilor în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunere a declaraţiilor prevăzute de art .  Stabilirea modului de impozitare în cazul mijloacelor de transport.  Respectă programul de lucru. repartizarea şi predarea lor fiecărui inspector.  Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane fizice. după caz.  Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. conform OG 92/2003 (Poliţie. după care documentele sunt înaintate spre operare.  Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor privind mijloacele de transport în alte localităţi.  Solicitarea de informaţii şi colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale sau. persoană fizică. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în termen legal . care au dobândit un mijloc de transport de la un contribuabil. contribuabili.  Respectă prevederile regulamentului de ordine interioară şi dispoziţiilor şefilor ierarhici.  Întocmirea referatelor de scădere în urma aplicarii unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor legale . conform prevederilor legale . Serviciul Stabilire Impozite.  Asigurarea zilnică a activităţii de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport. 256 alin (4) din Legea nr. sarcini încredinţate de conducerea instituţiei.  Scanarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent în parte . cu completările şi modificările ulterioare art. Executori Judecătoreşti. Taxe şi Alte Venituri – Persoane Fizice solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a . valorile patrimoniale ale instituţiei . În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale. clădire şi teren datorat de către contribuabilii persoane fizice. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice.  Întocmirea referatelor de restituire. cu alte instituţii.  Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Braşov.

executori bancari.1 şef serviciu.  Cereri recalcul impozit cladire si teren.  Declaraţii impunere teren. organelor vamale. Pentru identificarea la zi a proprietarilor de bunuri. . 571/2003 privind Codul fiscal. Emiterea înştiinţărilor de plată în cazul contribuabililor persoane fizice a avut un impact deosebit în rândul cetăţenilor. după caz. Prin acest demers. executorilor judecătoreşti.deplasarea pe teren pentru identificarea bunului impozabil. notarilor publici. administratorii de bloc.2010 inspectorii din cadrul Serviciului stabilire impozite.solicitarea de informaţii scrise de la persoane cum ar fi: vecinii debitorului. încasările din impozite şi taxe ca urmare a acestui demers au crescut foarte mult.  Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.  Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constă în: . .12. aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de a declara organelor fiscale în termen de 30 de zile orice modificare a patrimoniului menită a modifica cuantumul impozitelor şi taxelor datorate.2010-31.  Cereri de compensare si restituire suma. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite Taxe şi Alte venituri Persoane Fizice au întocmit chemări la sediu pentru contribuabili persoane fizice solicitându-le.  Declaraţii impunere cladire.verificarea plăţii în 48 de ore. inspectorii din cadrul Serviciului Stabilire Impozite.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală clădire. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple. Judecătorie.restituiri şi compensări plăţi. .  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. emiterea şi transmiterea somaţiei la Serviciul urmărire şi executare silită –persoane fizice şi juridice. Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice a avut ca finalitate actualizarea bazei de date. . în cazul clădirilor şi terenurilor. în baza art. Taxe şi Alte Venituri .  Cereri scoatere din evidenţa fiscală teren. .corespondenţa cu poliţia şi contribuabil privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al procesului verbal la solicitarea contribuabilului). să se prezinte la sediul instituţiei cu documentele necesare în vederea impunerii la plata impozitelor datorate. REZULTATELE ACTIVITĂŢII În perioada 01. agenţilor economici care deţin calitatea de angajatori ai debitorilor.249 si 256 din Legea nr. organelor de poliţie. taxe şi alte venituri – persoane fizice au soluţionat un numar de 236. Serviciul Public Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor. Direcţia Finanţelor publice.Persoane Fizice au efectuat următoarele demesuri: . contribuabililor aflaţi într-o astfel de situaţie li s-au adus la cunostintă dispozitiile legale privind obligativitatea achitării impozitului pe cladiri şi teren. Totodată s-a reuşit şi încasarea unor debite restante cu vechime aflată la limita termenului de prescriptie. notarilor publici. În baza informaţiilor scrise primite de la Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.01.529 documente privind :  Dobândiri auto.solicitarea de informaţii institutiilor competente cum ar fi: Serviciul Public Regim Permise şi Inmatricularea Vehiculelor.  Cereri eliberare certificate de atestare fiscală. Parchet. . în caz de neachitare introducerea procesului verbal în baza de date. concomitent cu achitarea obligaţiilor prevăzute prin contracte de închiriere/concesionare sau dare în administrare. . executori judecătoreşti. avocaţilor.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.571/2003 privind Codul fiscal. Rezultatul demersurilor efectuate de inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.30 inspectori şi referenti.materiei impozabile ori taxabile. serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. serviciilor publice comunitare – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local prin impunerea corespunzătoare la plată a bunurilor impozabile.operarea chitanţelor achitate la alte instituţii. În anul 2010 structura organizatorică a Serviciului a fost următoarea: .etc.  Radieri auto. Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 Chirii terenuri 68 dosare. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.819. În timpul programului cu publicul inspectorii dau relaţii privind :  Modul de stabilire al impozitului pe clădiri. a unui mijloc de transport sau a unui teren.  Actualizarea bazei de date şi a dosarelor fiscale. În acest sens au fost solicitate documentele justificative actualizate de atestare a calităţii de scutit.  Reclamă şi publicitate 37 dosare.005. În vederea atragerii de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.  Actualizarea bazei de date si a dosarelor fiscale. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Creşterea gradului de încasare al creanţelor la bugetul local.persoane fizice ce beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale.  Roluri mijloace de transport 58.Pe site-ului Primariei Braşov au fost postate toate informaţiile de natură fiscală. aplicaţiile informatice de managementul documentelor ale celor două instituţii fiind integrate. conform legislaţiei în vigoare. iar urmare a acestui demers sau efectuat şi modificările necesare în programul informatic. terenuri şi mijloace de transport.  Terenuri concesionate 598 dosare. precum şi la agenţiile fiscale.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligatiile ce decurg din aplicarea şi modificarea legislaţiei fiscale Pe linia informării cetăţenilor s-au efectuat următoarele demersuri: . În acest mod se verifică lunar Certificatele de dare în folosinţă definitivă pentru imobilele nou construite.  Roluri teren 103.  Impozit spectacol 38 dosare.00-17.  Îmbunătăţirea sistemului informatic de încasare al impozitelor şi taxelor locale şi punerea în funcţiune a aplicaţiei de plată online.  Majorări şi penalităţi de întârziere aplicate conform legislaţiei în vigoare.  Taxa hotelieră 107 dosare.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa a unei cladiri.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Braşov str.  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale. precum şi imprimatele tipizate necesare impunerii. 4.  Atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.  Atragerea de masă impozabilă la bugetul locală. Dorobanţilor nr.În cadrul serviciului se gestionează:  Roluri clădire 102. zilnic între orele 8. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULAŢIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane fizice privind impozitele şi taxele locale.755 . În vederea actualizarii dosarelor fiscale sunt distribuite chemări la sediu deţinătorilor de proprietăţi .  Termenele de plată. O bună colaborare s+a stabilit şi cu Primăria Municipiului Braşov.  Documentele ce stau la bază aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. Taxe şi Alte Venituri au efectuat verificări pe teren. .  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei fiscale. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.

majorări de întârziere . 1. sau a altor persoane. de către contribuabilii persoane juridice ce au obligaţia de plată a acestora. Când în urma realizării inspecţiei fiscale se constată o modificare a bazei de impunere iniţiale. taxe şi alte venituri. impozit asupra mijloacelor de transport. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 4.1. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI STABILIRE IMPOZITE. care au obligaţii de stabilire. Dispune măsuri asiguratorii. când este cazul. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL Misiunea:  Stabilirea de impozite. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. în conformitate cu prevederile legale. taxa specială salvamont. . contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local Braşov. Normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedură Fiscală aprobate prin HG 1050/2004. taxelor. 1. Braşov. relevante pentru aplicarea legii fiscale.2 taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publictate 5. privind legalitatea si conformitatea declaraţiilor fiscale. în conformitate cu prevederile legale.amenzi contravenţionale A2) OBLIGAŢII NEFISCALE (contractuale): . care au obligaţii de stabilire. conform legii. ATRIBUŢII A) Atribuţii în stabilirea obligaţiilor datorate bugetului local al municipiul Braşov: A1) OBLIGAŢII FISCALE . 7. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local. reţinere şi plată a impozitelor. impozit pe spectacole. 2. Execută misiuni de inspecţie fiscală.SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. impozit/taxă pe clădiri. Obiectivele  Colectarea impozitelor.Atribuţii în evidenţierea altor venituri datorate bugetului local al municipiul Brasov: veniturile din închirierea. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE SI CONTROL FISCAL I. taxelor. taxelor. Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale. 2.1.4. Braşov. impozit/taxa pe teren. B) Atribuţii în activitatea de control fiscal: 1. TAXE. 3.impozite şi taxe locale 1.  Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor. 1. . TAXE. în vederea descoperirii de elemente noi. Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei.  Determinarea bazei impozabile reale. concesionarea şi asocierea între municipiul Braşov şi persoane juridice privind domeniului public şi privat. Analizează şi evaluează informaţiile fiscale. Constată şi sanctionează potrivit legii contravenţiile date prin lege în competenţa Direcţiilor Fiscale Locale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. 1. sesizează organele de urmarire penală 4. 3. indiferent de forma lor de organizare.2. 6. şi cf.3. în vederea stabilirii şi colectării obligaţiilor fiscale nedeclarate de către unii contribuabili I. reţinere şi plată a impozitelor. Când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni. 4. se emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite î n urma controlului. conform prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală actualizată şi republicată. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. în sarcina contribuabililor persoane juridice.1 taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi 4. taxa hoteliera.

Parchet. în urma inspecţiilor fiscale.2010. Indeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Fiscale a mun.042 lei. cu următoarea structura organizatorică: .671 lei. s-au stabilit suplimentar diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 4.1 şef serviciu .6 inspectori de specialitate.7 inspectori de specialitate cu atribuţii de control l . din care:  Modul de soluţionare a Ordinelor de serviciu: S-au emis 145 rapoarte de inspecţie fiscală şi 145 decizii de impunere. Menţionăm că.2010.  Cereri recalcul-declaraţii rectificative. executori bancari. Organizează şi conduce evidenţa acţiunilor de control şi urmăreste modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de control. COMPETENŢE: .De stabilire a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Braşov .5.2010-31. Din valoarea deciziilor de impunere emise in anul 2010 s-au încasat în total 1.2010. În anul 2010 s-au încheiat 50 de Procese verbale de contravenţie. datelor şi documentelor privind activitatea contribuabilului.01.din 01. ca urmare a reorganizării activităţii în cadrul Direcţiei Fiscale.124 documente.  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie. .12. Serviciul Control Fiscal s-a unificat cu Serviciul Stabilire persoane juridice.2.2010: 14 inspecţii fiscale. de către inspectorii cu atribuţii de control fiscal .2010) privesc:  Dobandiri auto.2010-31.148.09. în funcţie de data comunicării acestora). din care 39. Alte Venituri Persoane Juridice şi Control Fiscal.943 .De aplicare a amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale prin întocmirea de procese verbalede contravenţie Până la data de 31. Prezintă conducerii Direcţiei Fiscale Brasov propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi măsuri de conformare voluntară a contribuabililor.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. Judecătorie. 7.01.  Declaratii impunere impozite si taxe locale  Cereri eliberare certificate de atestare fiscala. Prin Deciziile de impunere emise în anul 2010. Serviciul era denumit Serviciul Control Fiscal. Direcţia Finanţelor publice. la 31. iar structura organizatorică a acestuia a fost următoarea: .  În cursul anului 2010 s-au emis 150 Ordine de serviciu.din cadrul Serviciului . 8. Braşov. pentru diferenţele de sume neîncasate până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare. care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora.12.08.09. 571/2003 privind Codul fiscal. Asigură predarea dosarelor de control la arhiva Direcţiei. 9.  Cereri Radieri auto.12.379 documente (9. în vederea efectuării de inspecţii fiscale. este de 15 inspecţii fiscale cu termen de finalizare la începutul anului 2011.  Soldul final. executori judecătoresti. În perioada 01.2010 inspectorii din cadrul Serviciului cu atribuţii de stabilire impozite.De control fiscal al impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi fizice de pe raza municipiului Braşov . Asigură şi pastrează confidenţialitatea informaţiilor. 6.1 şef serviciu . taxe si alte venituri –persoane juridice au soluţionat un numar de 46. s-au intocmit dispoziţii de urmărire către Serviciul Urmărire. In perioada 01. I.impozite şi taxe locale  Cereri de compensare si restituire suma. Taxe.10 inspectori de specialitate cu atribuţii de stabilire Rezultatele activităţii de control fiscal desfăşurate în anul 2010 sunt următoarele:  Soldul iniţial al inspecţiilor fiscale la 01. noua denumire a serviciului fiind Serviciul Stabilire Impozite.575.

a mijloacelor de transport sau a terenurilor. . 4.  Eliberarea situaţiilor patrimoniale şi debitelor la zi  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale. PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SERVICIULUI IN ANUL 2011  Pregatirea şi specializarea profesională a persoanlului din cadrul serviciului prin cursuri de specialitate privind modificarile legislative si aplicabilitatea acestora. zilnic intre orele 8.Terenuri şi spaţii concesionate/inchiriate 1 044 .Roluri clădiri nr.  Asigură corespondenţa cu Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov privind stadiul încasărilor şi modul de respectare a clauzelor contractuale din contractele de concesiune Centru Civic.  Adaptarea programului informatic SIMTAX.  Identificarea şi impunerea contribuabililor care deţin patrimoniu ce reprezintă bază impozabilă nedeclarată SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE Misiunea Serviciului Serviciul Urmărire si Executare Silită-Persoane Fizice si Juridice are următorul obiect de activitate: .  Termenele de plată.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în str.989 .Reclamă şi publicitate 1 406 DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULATIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele locale. Activităţile Serviciului  Organizează activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni Centru Civic.Taxa hoteliera 130 .Roluri teren 4.  Vinzarea biletelor de spectacole. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrilor de Consiliu Local în vigoare. ce se anexează la declaraţiile depuse.00-17. taxelor şi a altor sume datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice.Roluri mijloace de transport 32 052 . 8 017 .  Documentele ce sunt necesare în vederea aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa. inspectorii dau relaţii privind:  Modul de stabilire al impozitelor şi taxelor locale. precum şi la agenţiile fiscale.  Vizarea fişelor de înmatriculare auto de încetare/înregistrare în evidenţele fiscale. pentru a corespunde tuturor cerintelor serviciului şi implementarea programului informatic specific stabilirii sumelor suplimentare prin controlul fiscal.  Eliberarea de formulare tipizate necesare a fi completate. Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.Realizarea activităţii de urmărire şi executare silită a impozitelor. Dorobanţilor nr. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Verificarea dosarelor fiscale in vederea eliminării dublei impuneri şi în vederea determinării bazei reale de impunere.  Cota majorărilor de intârziere aplicate conform legislaţiei in vigoare. In timpul programului cu publicul. sau scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor.Impozit spectacol 24 .  Cereri de vizare/anulare bilete spectacole  Cereri eliberare situaţii patrimoniale şi debite la zi În cadrul serviciului se gestionează: . conform clauzelor contractuale şi transmite modul de calcul agenţilor economici.

face verificări privind situaţia debitorilor dispăruţi sau identificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile pentru cei insolvabili.  pe baza conturilor cunoscute şi a veniturilor debitorilor persoane fizice şi juridice continuă procedura de executare silită.  Asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor de Director şi Hotărârilor de Consiliu Local Scurt istoric a activitaţii desfăşurate în anul 2010 Serviciul Urmărire şi Executare Silită-Persoane Fizice şi Juridice este alcătuit din 32 persoane ce au ca atribuţie colectarea impozitelor şi taxelor locale (impozit clădiri. cererile debitorilor persoane fizice şi juridice. întocmeşte procesul verbal de trecere în proprietatea statului. ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile (dacă este cazul). emise de Consiliul Local. În cursul anului 2010 Serviciului Urmărire şi Executare Silită .  primeşte şi urmăreşte debite transmise spre executare silită. distribuie sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii de preferinţă prevazută de lege. înregistrează.054 de acte şi a desfăşurat următoarele activităţi: Activitatea de stabilire a concesiunii Centru Civic  Au fost verificate 109 contracte de concesiune Centru Civic.  Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor. . prin utilizarea serviciului poştal sau a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare.  întocmeşte şi înaintează Serviciului Contencios documentaţia privind declararea stării de insolvenţă pentru creanţele bugetului local faţă de persoane juridice  Verifică documentaţia existentă la dosarul de executare şi o completează în vederea declarării stării de insolvabilitate. solicită evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. redevenţe. întocmeşte procesul verbal de constatare. conform prevederilor legale pentru persoane fizice şi juridice. în condiţiile legii. în ceea ce priveşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata concesiunii.  primeşte cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele fizice şi juridice pentru cesiunea de creanţă faţă de debitori. Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele juridice Direcţiei Fiscale şi asigură comunicarea soluţiilor legale în termenul prevăzut de lege. întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune şi le înaintează Serviciului Contencios. împreună cu propunerile de soluţionare. societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.  Asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire şi executare silită emise prin: deplasarea personală în teren (domiciliu şi/sau alte locaţii).  urmăreşte realizarea creanţelor bugetului local în termenul de prescripţie.  calculează cheltuielile de executare silită si actualizează majorările de întârziere pentru actele la care a primit titlul executoriu pentru persoane fizice şi juridice  aplică măsurile prevăzute de lege privind sechestrarea bunurilor. închirieri teren. despre scăderea din termen şi propune măsuri. persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.  identifică contruile în lei şi valută ale debitorilor persoane fizice şi juridice precum şi alte venituri în vederea soluţionarii executării silite. prin emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. taxa hotelieră) datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice. în baza deciziilor de aprobare a cererilor debitorilor. care solicită stingerea unor creanţe ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a unor bunuri imobile supuse executării silite şi documentaţia în susţinerea acestora. taxa firmă reclamă şi publicitate. făcând confirmarea debitelor. după caz. numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune directorului spre aprobare indemnizaţia acestora şi urmăreşte activitatea acestora pentru persoane fizice şi juridice  organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. concesiuni.  primeşte.  ţine evidenţa debitorilor transmişi spre executare silită sau pentru scădere şi propune măsuri de urmărire şi încasare în termen pentru persoane fizice şi juridice.Persoane Fizice şi Juridice i-au fost repartizate spre soluţionare 60.  Participă la inventarierea Programului Simtax de Administrare a Impozitelor şi Taxelor Locale.  întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor (în acest sens) pentru persoane fizice şi juridice. informând din timp conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. declarare a stării de insolvabilitate precum şi pe cel de scădere a debitelor pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie în perioada ulterioară declarării stării de insolvabilitate. impozit teren. Periodic conform prevederilor legale. verifică şi transmite Consiliului Local Braşov. le transmite spre aprobare celor în drept. taxă auto. taxă teren.

G.572 lei.005 de adrese privind sitarea popririi asupra indisponibilităţilor băneşti pentru persoane fizice şi juridice Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile  S-au instituit 309 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.261 lei.871. încasate pe anul 2010  Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită.608 lei pentru persoane juridice şi un numar de 41.908 lei. Emiterea şi transmiterea de somaţii. 2. Dosare de insolvabilitate  De asemenea pentru încasarea debitelor restante au fost întreprinse măsuri ce au condus la întocmirea a 102 dosare de insolvabilitate în baza OG. 92/2003.006 popriri în valoare de 5. Suma debitelor restante ale persoanelor fizice şi juridice.087 lei pentru persoane juridice respectiv unui numar de 6.554.212 popriri în valoare de 23.  Ca urmare a bunei colaborări cu Tribunalul Braşov şi Oficiul Registrul Comerţului.4 din O. în sumă de 10.209. Soluţionează cererile formulate de către persoanele fizice. s-a încasat suma de 32. 286. la Bugetul Local. la solicitarea agenţilor economici. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII Misiune 1. înfiinţarea de popriri  A fost întocmit un număr de 7.571/2003 privind Codul fiscal şi conform hotărârilor Consiliului local Braşov aprobate pentru fiecare an fiscal.468.186 somaţii în valoare de 11. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. sumă ce cuprinde debite restante datorate de persoane fizice şi juridice. alin. Serviciul Stabilire Urmărire şi Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 56 de procese verbale scădere debite pentru societăţile radiate în baza Legii 85/2006 deoarece prin Sentinţă Civilă s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului în temeiul Legii 85/2006.137 lei pentru persoane fizice care au creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 3. Soluţionează pe cale administrativă contestaţiile formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. Activităţi de organizare şi arhivare a dosarelor de executare  Au fost predate 961 dosare la Arhiva instituţiei cuprinzând documente arhivate pe anii 2005-2009. Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Braşov şi ale persoanelor fizice domiciliate în Municipiul Braşov. .097 lei pentru persoane fizice. Procese verbale de scădere  Întrucât la începutul anului 2010 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.001 somaţii în valoare de 44.(5) din Legea nr. Procese verbale de constatare a contravenţiilor  S-au debitat şi somat 15.957. proprietăţi ale persoanelor juridice. alin.025.444 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi juridice.486. nr. Au fost calculate lunar concesiunile din Centru Civic. Sistarea popririlor  Au fost întocmite 2. din care s-a procedat la radierea ipotecii / dreptului de gaj pentru un număr de 124 de sechestre ca urmare a achitării debitelor restante în sumă de 3. conform art. precum şi promovarea a 22 dosare la Legea 85/2006 privind deschiderea procedurii insolvenţei.042. am procedat la întocmirea unui număr de 665 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. conform art.(3) şi alin. Colectivul Serviciului Urmărire şi Executare Silită – Persoane Fizice şi Juridice şi-a adus contribuţia şi la inventarierea masei impozabile prin verificarea şi compararea evidenţei auto din Programul Simtax de Administrare Fiscală cu Programul înaintat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor.

O. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare pe cale administrativă a contestaţiilor formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. în funcţie de solicitări. . nr.G. circulaţie.G. . planul de conturi pt.G.Ordinul ministrului finanţelor nr. 10. scanare. nr.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.H.3. . .Legea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 4.571/2003 privind Codul fiscal.G. .Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice astfel: 1.G.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.554/2004 privind contenciosul administrativ (actualizată).472429/2010. Asigură arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului. .82/1991 a contabilităţii. . activitatea exercitată în cadrul Biroului Soluţionarea Contestaţiilor se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul fiscal. . 5.H. nr.571/2003 privind Codul fiscal. . . 9. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte achiziţiile publice. iar 39 de către persoane juridice.G. . 92/2003. datoriilor şi capitalurilor proprii. la toate gradele de jurisdicţie. privind Codul de procedură fiscală. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (actualizată).22/1969 privind angajarea gestionarilor. 92/2003.G.H. Asigură reprezentarea intereselor insituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată).G. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de eficienţă energetică. nr. Asigură acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. 8. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. dar şi din alte ramuri de drept respectiv. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 78 de contestaţii formulate pe cale administrativă.273/2006 privind finanţelor publice locale.O. .H.Legea nr. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare.Codul Civil şi Codul de procedură civilă.Legea nr. Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. privind Codul de procedură fiscală. 11.Legea nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.H.Ordinul ministrului finanţelor nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor administrative şi de gestiune. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Activitate desfăşurată Conform competenţelor enumerate mai sus. nr.Legea nr. nr.H. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. . Activităţile din cadrul acestui Birou. instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia. . datoriilor şi capitalurilor proprii nr. .Legea nr. . nr.G.Ordinul nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. în principal a următoarelor acte normative: .28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. . nr. nr.G.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 6. din care 39 formulate de către persoane fizice . . actualizată.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O. 7.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.U.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . .

colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiei. o fără obiect: 12. 5. 4. nr. .G. pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 126 de dosare. . o tardiv introduse:1 un număr de 2 dispoziţii prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. .- - În urma analizării acestora. În urma analizării acestor cereri. cereri de revizuire. privind Codul fiscal.571/2003. s-au emis un număr de 29 dispoziţii de acordare a acestor facilităţi fiscale şi un număr de 6 dispoziţii de respingere pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor stabilite prin H. ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. . precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 35 cereri de acordare a facilităţilor fiscale. s-au emis: în cazul persoanelor fizice : un număr de 27 dispoziţii de respingere a contestaţiei. precizăm că aferent anului 2010.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. o tardiv introduse: 1. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. o lipsite de interes: 1 .o contestaţie la executare a fost înaintată către Serviciul Contencios 2. după cum urmează: o neîntemeiate:15. .05. republicată conf.exercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare). la toate gradele de jurisdicţie.L. etc). circulaţie.2009. birourilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. în baza titlului IX din O. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic.un număr de 33 dispoziţii de respingere a contestaţiei. H. note de şedinţă. operaţiune ce presupune studierea legislaţiei cu relevanţă în cauza dedusă judecăţii. ceea ce presupune formularea de recursuri. etc. În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. . precizăm că acestea au fost efectuate pentru toate actele înregistrate sau emise în cadrul biroului.în cazul persoanelor juridice: .L. s-au efectuat următoarele operaţiuni: . un număr de 7 dispoziţii de admitere a contestaţiei. nr. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. 364/25. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a cererilor formulate de către persoanele fizice. şi în baza H. probatorii. 3. menţionată. o fără obiect: 7.2009.o dispoziţie de admitere în totalitate. 903/22. prin prezenţa la fiecare termen. prevăzute de Legea nr. precum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii administrativ fiscale şi nu numai.întocmirea actelor de procedură (întâmpinări. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.C. În ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare.un număr de 3 dispoziţii de admitere în parte. menţionăm faptul că această atribuţie a fost dusă la îndeplinire în funcţie de solicitările serviciilor. . o nemotivate:1. după cum urmează: o neîntemeiate: 24.comunicarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile serviciilor cu atribuţii în punerea acestora în executare. cu modificările şi completările ulterioare. .12.C. nr.participarea la şedinţele de judecată.L. Referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. concluzii scrise.C. . scanare.analizarea acţiunii privind temeiurile de fapt şi de drept. o dispoziţie prin care s-a dispus conexarea.o dispoziţie prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie.

În acest sens. . Încheierea contractelor de achiziţie publică.Comunicarea rezultatului procedurii către toţi participanţii la procedură. de analiză a ofertelor şi de adjudecare a achiziţiei. .Cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu / birou al Direcţiei Fiscale. Printre atribuţiile delegate Biroului Soluţionări Contestaţii se numără şi solicitările înaintate către diferite instituţii privind exprimarea unor puncte de vedere pentru clarificarea unor prevederi legale. în care sunt precizate: de ce anume este nevoie.Ţinerea evidenţei corespondenţei între compartimente şi diverşi ofertanţi Începând cu luna martie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. a hotărârii de adjudecare. Biroul Soluţionări Contestaţii a procedat şi la întocmirea unor propuneri privind modificarea Legii nr. Finalizare procedură.emiterea Fişei de Magazie .Obţinerea aprobărilor pentru declanşarea procedurii. participare). . 8. . 7. . respectiv: . . pentru ce este nevoie. . . 9. de exprimare a punctelor de vedere cu privire la anumite aspecte din legislaţia în vigoare. la solicitarea instituţiilor implicate în procesul de legiferare şi s-a înaintat şi o sesizare către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect analizarea oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii. note justificative). întocmirea referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare. perioadă care a vizat arhivarea şi predarea tuturor documentelor înregistrate în anul 2009.preluarea şi înregistrarea facturilor.Alegerea procedurii.Asigurarea desfăşurării de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul Direcţiei Fiscale în condiţiile respectării legii.Identificarea necesităţilor prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu/birou/compartiment din Direcţia Fiscală. salariaţii biroului au desfăşurat următoarele activităţi specifice: . .Întocmirea raportului procedurii. . . Precizăm faptul că aferent anului 2010.6. De asemenea. .571/2003 privind Codul fiscal. .Publicarea anunţurilor în SEAP (intenţie.Întocmirea contractelor de achiziţie publică .Colaborarea cu serviciile de specialitate. În ceea ce priveşte activităţile administrative şi de gestiune. au fost emise de către Biroul Soluţionări Contestaţii un număr de 1007 adrese.ţinerea evidenţei bunurilor în magazia instituţiei şi predarea lor către compartimente. în vederea aplicării în mod unitar a acestora. program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la 31.Analizarea ofertelor şi întocmirea proceselor verbale de deschidere. În ceea ce priveşte activitatea privind achiziţiile publice precizăm că în urma întocmirii programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. respectiv documentele care îl alcătuiesc. . Conform legislaţiei aferente în vigoare sau aplicat procedurile de achiziţie publică cu respectarea etapelor specifice. caiet de sarcini. acestea au vizat următoarele : . .Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice. . .12. contestaţii. În ceea ce priveşte arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului la Biroul de Arhivă din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. precizăm că s-a emis un număr de 7 solicitări către ministere.întocmirea Procesului Verbal de Recepţie şi Constatare Diferenţe.Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. recepţie.Publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP . . când este nevoie.Întocmirea dosarului pentru fiecare achiziţie publică în parte.2010.Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare în situaţiile prevăzute de lege.Întocmirea documentaţiei pentru fiecare achiziţie în parte (fişă de date.Derulare procedură.Estimarea valorii contractului de achiziţie publică. . precizăm că această activitate s-a efectuat pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie.

răspunde de buna întreţinere.S.C. electrice. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a încheiat în anul 2010 contracte cu: . recepţionarea şi înregistrarea în evidenţele magaziei (fişele de magazie) a materialelor şi bunurilor primite de la furnizori pe adresa Direcţiei Fiscale Braşov.Realizarea bazei de date cu consumurile energetice. perioadele caniculare şi secetoase şi sezonul rece. . Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a emis: . de apă şi gaz.gestionează şi eliberează bunuri din magazie. acestea au vizat următoarele: . la alte unităţi. ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor.5 obligaţii ale conducătorului societăţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. sesizeză pompierii. conducătorului societăţii în domeniul protecţiei civile. . deşeurile. asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie.R. . . în acest sens. . MEDISAN SERV S. bunurilor şi valorilor. căile de acces. datele din fişele de magazie cu cele din contabilitatea materialelor.verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor şi dotărilor. pentru depistarea eventualelor erori (care se vor îndrepta cu respectarea prevederilor legale).obligaţii generale ale salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. S-a efectuat instructajul echipelor de intervenţie din cadrul Direcţiei Fiscale.în vederea efectuării unor servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă – apărării împotriva incendiilor. .sistematic confruntă cu contabila de la compartimentul de resort.ia măsuri de prevenire împotriva incendiilor.în caz de incendiu.primirea.întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Fiscale. . conducerea instituţiei şi poliţia. generale ale utilizatorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. 10. . conducătorilor locurilor de muncă privind prevenirea şi stingerea incendiilor.Implementarea de măsuri de utilizare eficientă a energiei.L.asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice.S.8 tematici privind instructajul pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. . privind operaţiile de primire şi de eliberare a acestora. .în vederea efectuării unor servicii medicale. .administrează şi întreţine toate imobilele aflate în folosirea Direcţiei Fiscale.R. aflate în patrimoniul şi administrarea instituţiei.1 – 9.. . S-a avizat favorabil Planul de intervenţie în caz de incendiu la sediul Direcţiei Fiscale Braşov de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.Colaborarea cu ABMEE pentru îndeplinirea unor obiective privind procesul de monitorizare a consumurilor energetice: . privind tipurile de instructaj. . . În ceea ce priveşte activităţile pe linie de eficienţă energetică.efectuarea controlului intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov prin emiterea : notă de control privind controlul intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov. generale ale salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. întocmind documentele necesare.fişa obiectivului la sediul Direcţiei Fiscale Braşov. . . S-a depus documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de funcţionare la incendiu pentru sediul Direcţia Fiscală Braşov. PROSANO S. în termen de 24 de ore de la primire. de evacuare şi de intervenţie. . . .C.pregătire pentru situaţii de urgenţă pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă tematici cu nr. 11. termice ale instituţiei.asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor conducerii Direcţiei Fiscale cu privire la casarea şi transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acesteia. grafic de control intern pe linie de apărare împotriva incendiilor. . . pe baza actelor prevăzute de lege.L. toţi salariaţii au fost supuşi controlului medical periodic conform contractului încheiat.6 proceduri privind lucrul cu foc deschis. .5 decizii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. În acest sens. de utilizarea raţională a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar.

prin procedura de conciliere directă prev. de art. Descrierea serviciilor oferite populaţiei .Soluţionare în mod favorabil a contestaţiilor formulate de către persoane fizice şi juridice împotriva actelor de executare emise de Direcţia Fiscală Braşov. 26/2001.răspunsuri la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice. privind procedura insolvenţei. În cadrul Serviciului Juridic Contencios.2010 – 31. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Misiune: Infrastructură informaţională performantă capabilă să susţină: . . reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în toate dosarele în care instituţia este parte. Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi . . asigurarea asistenţei juridice celorlaltor compartimente din cadrul instituţiei în funcţie de solicitările comunicate.evitării duplicării datelor . . Dintre acestea 582 au ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. de art.G. Activităţi realizate în perioada 01.076 de dosare. 40 de dosare la procedura concilierii cf. şi 32 de dosare ce au ca obiect dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor cf. funcţionarii din cadrul serviciului au fost implicaţi în acordarea de asistenţă juridică în cadrul elaborării proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere plenului Consiliului Local.2010 În cursul anului 2010. 3. 720¹ din Codul de Procedură Civilă . Scop . solicitări de puncte de vedere şi altele. La nivelul anului 2010. 2. De asemenea într-un procent de 10 % din timpul afectat activităţilor de birou . la nivelul Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcţiei Fiscale activitatea a fost structurată pe următoarele coordonate principale : 1.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţile aflate sub incidenţa Legii 85/2006. 222 au ca obiect contestaţii împotriva actelor de executare. rezolvarea petiţiilor depuse de contribuabili în măsura în care această rezolvare presupune cunoştinţe juridice. 720¹ din Codul de Procedură Civilă .Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul: . în relaţiile cu alte instituţii şi autorităţi publice precum şi acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei.Soluţionarea promptă a oricăror petiţii depuse de persoane fizice sau juridice. art. restul fiind reprezentate de petiţii.soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor pentru neacordarea facilităţilor fiscale . în cadrul serviciului a fost inregistrat un numar de 5. O. . înscrierea instituţiei în tabloul creditorilor în situaţiile în care debitorii persoa ne juridice se aflau sub incidenţa prevederilor Legii 85/2006.CONTENCIOS Misiunea Serviciului Serviciul are ca obiect de activitate principal reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi prin procedura de conciliere directă prev.01.SERVICIUL JURIDIC .automatizării proceselor . privind procedura insolvenţei.creşterii acurateţei informaţiei . 200 de dosare la procedura de lichidare cf.Soluţionarea cât mai promptă a punctelor de vedere solicitate de alte servicii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. Legii 31/1990. . 4. 5. Funcţionarii din cadrul serviciului au acordat asistenţă juridică celorlalte compartimente de specialitate ale instituţiei într-un procent de 20% din timpul de lucru.12. 720¹ din Codul de Procedură Civilă .Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului . au fost instrumentate pe parcursul anului 2010 un număr de 1.810 acte din care aproximativ 60% au fost aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor.

Radieri auto. ITM. insolvabilitate. evidenţa persoane fizice autorizate.  Integrarea aplicaţiilor informatice de impozite şi taxe cu GIS Primărie  Portalul Directiei Fiscale www. 5. decizii de impunere pentru toţi contribuabilii din Braşov ( aprox. ore suplimentare Evidenţa achizitii publice. Aplicaţii software dezvoltate de Serviciul Tehnologia Informaţiei în anul 2010 Nr. Resurse Umane Serv. fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei Activităţi realizate în perioada 1.2010 1. pentru evidenţa parcărilor c. Stabilire PF. prin portalul Directiei Fiscale Brasov. parole.07. Legis. 1. solduri 2011.. SICO. Diverse situaţii emise : liste de rămăşiţe 2010.colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date.000). Arhivă electronică.etc. .2010 – 31. confirmări de primire.Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Scop: Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii bazându-se pe: . upgrade şi evidenţe licenţe) Calcul sporuri fidelitate.000) . rol nominal unic. 3. prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin reţeaua de calculatoareprelucrarea acestor informaţii după necesităţiregăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse. Autorizaţii de construire şi Dare în folosinţă.  implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal cu începere de la 1. Managementul documentelor. Întreţinere / administrare pachete de aplicaţii existente : SIMTAX.crt.01. Programare / dezvoltare / implementare aplicaţii software necesare serviciilor din direcţie a.2010 ) majorări de impozite pentru contribuabili cu două sau mai multe locuinţe şi auto cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc  diverse exporturi din bazele de date pentru asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor. Comp. Denumire aplicaţie Colectare şi centralizare date de la alte instituţii publice (Primărie . Tehn. 100.PJ Serv. Control acces (utilizatori. 4.Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală. vechime. balanţe contabile. registrul de dispozitii Evidenţa consumabilelor de tehnică informatică Beneficiar Serv. 167. Informaţiei b. inventarirea masei impozabile. prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor . fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului. CASS.dfbv. drepturi de acces. Financiar Contabil Serv.12. Informaţiei 2. Registrul Agricol. situaţii încasări. Dezvoltarea Sistemului Integrat de Impozite şi Taxe SIMTAX prin :  Integrarea aplicaţiilor informatice SIMTAX – Managementul documentelor  Integrarea aplicaţiilor de managementul documentelor ale Direcţiei Fiscale şi Primăriei pentru vizualizare HCL. SICO PS. liste datornici. somaţii la termene pentru toţi datornicii din Braşov (aprox. alte situaţii solicitate de Curtea de conturi. adrese de domiciliu şi corespondenţă.ro  Implementarea soluţiei de consultarea la distanţă a bazei de date impozite şi taxe. pentru verificarea ajutoarelor de încălzire. PJ şi Urmărire PF. Tehn. pentru instituţiile colaboratoare  Adăugarea de noi funcţionalităti în aplicatia informatică de impozite şi taxe : control fiscal. liste matricole. instalări aplicaţii pe servere şi staţii client) d.) Evidenţa echipamentelor informatice (modificări pentru fişe tehnice (evidenţa reparaţii.

Asistenţă tehnică acordată serviciilor din Direcţia Fiscală  Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează. Validarea şi verificarea documentelor scanate în cadrul Direcţiei Fiscale. servere. Activităţi de operare şi verificare în baze de date SIMTAX. Implementare. materiale consumabile şi înlocuirea lor în cele mai bune condiţii  Propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe servicii 6.839 de somaţii persoane fizice şi 9. în vederea ataşării lor în arhiva electronică 2. instalare şi configurare sisteme de calcul 5. comunicaţii  Soluţii de securitate firewall. compensărilor persoane juridice. dispozitive periferice) şi întreţinere/ reparare a celor existente  Evaluarea tehnicii de calcul şi înlocuirea celei uzate  Elaborarea caietelor de sarcini (achiziţii produse. întreţinere/testare servere şi baze de date.ro şi dirfiscala@dfbv. chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice  Operarea restituirilor.000 de decizii de impunere persoane fizice şi juridice  Activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu si-au achitat datoriile la bugetul local prin afişarea somaţiilor pe site-ul Directiei Fiscale www. mandate poştale. cheltuieli de executare silită  Operarea modificărilor pe contracte concesiuni şi a modificărilor rezultate în urma actelor de control fiscal  Scanarea documentelor serviciului şi ataşarea lor în arhiva electronică  Arhivarea documentelor din cadrul serviciului 7.e.ro şi expedierea lor la destinatari. Activităţi în diverse comisii în cadrul Direcţiei (de inventariere. reţea metropolitană şi securitatea sistemului informatic al Direcţiei Fiscale  Administrarea serviciilor Internet.dfbv. intranet. casare. 3. antivirus  Urmărire contracte în derulare Internet. Au fost procesate 222 de cereri de înregistrare în sistemul electronic de impozite şi taxe. comunicaţii 4. Au fost emise şi trimise cca.ro (1140 email-uri) . Întreţinerea infrastructurii de comunicaţii. servicii)  Asigurarea cu piese de schimb. Au fost emise 90. devirusare  Urmărire contracte în derulare pentru service tehnică informatică  Inventarierea tehnicii de calcul din cadrul instituţiei  Extindere reţea în sediul nou achiziţionat . salvare de baze de date. administrare şi întreţinere a reţelelor de calculatoare locale  Administrarea reţelelor – utilizatori. achiziţii publice. 167.  Depanări soft şi hard de nivel mediu.ro.050 somaţii persoane juridice  Activitatea de gestionare a poştei electronice dirfiscala@brasovcity.brasovcity. Dotare cu echipamente noi (sisteme de calcul. intranet. parole de acces. SIMTAX Concesiuni.  Activitatea de informare prin infochioşcurile amplasate în sediul Direcţiei Fiscale şi la agenţiile fiscale  Activitatea de informare prin trimiterea deciziilor de impunere la începutul anului. recepţie produse/servicii. CSSM) Descrierea serviciilor oferite populaţiei  Activitatea de informare si plata eletronica on line prin aplicatia de Impozite si Taxe de pe site-ul primariei www. precum şi depanările curente ale acestor programe. INFOCET şi arhivă electronică  Operarea plăţilor existente în extrasele din trezorerie.

17. prelucrarea. 14. 2. Intocmeşte notele de fundamentare pentru venituri pe clasificaţia bugetară. 12. Obiective Efectuarea operaţiunilor bugetare şi a plăţilor din buget cu respectarea legislaţiei în vigoare. Verifică extrasul de cont pe cheltuieli şi venituri. . 24. 15. Elaborează bugetul de cheltuieli al instituţiei. Întocmirea situaţiilor privind execuţia bugetară pentru venituri. amortizarea şi casarea mijloacelor fixe. 3.  1185 ordine de plată. 7. 8. 20. Întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuieli şi anexele pentru investiţii. Întocmirea dărilor de seamă contabile pe cheltuieli (balanţa şi bilanţ). 22. 4. registrul de casă. plăţi şi viramente salarii. venituri fiscale şi nefiscale.  109 dispoziţii de plată/încasare. 21. Acordare vize CFP pentru contracte de achiziţii. Verifică zilnic documentele emise de către angajaţii cu atribuţii de casier. 6. consumului de birotică şi alte cheltuieli de funcţionare. declaraţii lunare. cheltuială salarială). Organizează şi conduce activitatea în casierie atât la sediul central cât şi la Agenţiile Fiscale de pe raza municipiului Braşov. 18. Intocmeşte balanţe contabile lunar la venituri. Intocmirea balanţelor lunare pentru cheltuieli. Întocmire ordine de plată şi operaţiuni de decontare bancară pentru cheltuieli. 23.  60 state de plată. Intocmire şi expediere către contribuabili decizii pentru restituiri şi compensări sume. Activitatea serviciului 1. Acordarea de vize CFP pentru cheltuieli si venituri. 5. Elaborează documentaţia pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului la venituri şi cheltuieli. 16. Intocmeşte balanţa de verificare pentru venituri. Operaţiuni contabile privind activităţile de executare silită. NIR. Rezultate: Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Financiar Contabilitate privind înrregistrarea cheltuielilor şi plata salarilor s-a concretizat în:  9204 note contabile (extrase de banca.  operarea extraselor de bancă zilnic  25 deconturi cheltuieli. Întocmeşte răspunsuri către cantribuabili cu privire la solicitări eliberare duplicate după plăţile efectuate prin casierii. Asigură corespondenţa pe probleme financiar – contabile cu instituţiile abilitate 13. Calcul. Elaborează bugetul de venituri pentru municipiul Braşov. 11.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Misiunea Activitatea de execuţie bugetară a bugetului propriu de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov şi contabilizarea veniturilor pentru bugetul local . 10.  17 ordine de deplasare. 19. prin rapoartele generate de programul de impozite şi taxe locale.  106 adeverinţe de salariu. consum lunar carburanţi. 9. verificarea şi păstrarea tuturor operaţiilor patrimoniale. concordanţa dintre suma de pe borderou şi suma depusă. Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile conform extraselor de cont. Înregistrarea cronologică şi sistematică. Întocmeşte situaţia încasărilor lunar.  52 declaraţii privind salarile către Bugetele de stat. Asigură şi verifică întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind operaţiunile de restituire şi compensare. contului de execuţie şi situaţiilor prezentate de serviciul informatic. prin estimarea cheltuielilor de personal în baza statului de funcţii şi a cheltuielilor materiale în baza costului estimativ în cazul utilităţilor şi a necesarului de formulare tipizate. note de transfer si bonuri de consum.

 1.F.  întocmirea deciziilor de restituire în număr de 1.371. remunerarea pe care trebuie s-o primească.274 decizii de restituiri sume încasate eronat.1417 operaţiuni prezentate la viza C. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv (C. introducerea datelor şi evidenţa concediilor de odihnă Evidenţa primelor de concediu Verificarea şi Evidenţa orelor suplimentare Verificarea şi Evidenţa concediilor medicale Intocmirea pontajului lunar Evidenţa intrări/ ieşiri pe poarta de acces a instituţiei Verificarea şi Evidenţa condicilor de prezentă Organizare şi desfăşurarea concursurilor de recrutare de personal .  ordinele de plată întocmite în anul 2010 au fost în număr de 2. asigurarea unui personal calificat. recrutarea. 1851 adeverinte dovada de plata Arhivat 241 dosare documente. serviciile sociale de care au nevoie salariaţii.F. integrarea socială a noilor angajaţi. 3 cutii mandate poştale şi 159 chitanţiere.  Arhivare documente 2008 Activitatea de casierie Rezultat: În anul 2010 au fost întocmite:  6. clasificarea şi evaluarea lor.842 mii lei.  Verificare chitanţe anul 2009 şi arhivarea acestora COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea: Obiectul managementului resurselor umane îl constituie emiterea de decizii şi note interne ale Directorului.  întocmirea deciziilor de compensare în număr de 1. asigurarea calitaţii serviciilor.  contabilizat extrase de bancă zilnic. precum şi justificarea platilor neefectuate.279 mii lei. Întocmit lunar planificări pentru plata facturilor si salarilor.  înregistrat note contabile rezultate în urma operaţiunilor de compensare şi restituire în număr de 4080. instruirea şi administrarea personalului. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE                 Prelucrarea actelor zilnice Indosarierea actelor Compartimentului Resurse Umane Intocmirea şi evidenţa fişelor de post Intocmirea şi eliberarea adeverinţelor Procedura deduceri personale Verificarea aplicaţiei Managementul Documentelor Completarea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de serviciu Pregătirea şi perfecţionarea profesională Verificarea. a posturilor pe care le ocupă. selecţia.446 operaţiuni în Registrul de casă.P – cheltuieli.  în anul 2010 s-a verificat concordanţa dintre balanţa analitică şi balanţele analitice privind creanţele bugetare.P. Obiective: Obiectivul managementului resurselor umane constă în dezvoltarea şi administrarea politicilor şi programelor referitoare la asigurarea unei structuri organizaţionale eficiente. starea de spirit pe care aceştia o manifestă. realizat în procent de 106 % raportat la bugetul aprobat în valoare totală de 171.414. aplicarea unui tratament echitabil cu posibilităţi de promovare a salariaţilor. Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Contabilitate privind gestionarea şi evidenţierea veniturilor s-a concretizat în:  evidenţierea încasărilor în valoare totală de 182.    20 situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal.579.) .

agenţi economici (declaraţii stabilire impozit clădiri şi teren persoane fizice şi juridice. note interne Comisia de disciplină Evidenţa personalului suspendat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani Evidenţa delegări/ mutări temporare ale personalului în cadrul altor servicii/ birouri Verificare. Centralizarea şi Evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese Responsabil arhiva RU Raportarea ANFP privind modificările de personal Raportare către Direcţia Judeteană de Statistică Registru de evidenţă al funcţionarilor publici Evidenţa decalare program Consilier etic Evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici Dosarul profesional al functionarilor publici Program SICO salarii State de personal Plan de ocupare al funcţiilor publice H. Verificarea. decizii. Calcul şi Evidenţa vechimii în muncă a angajaţilor instituţiei Completarea carnetelor de muncă Intocmirea de referate . centralizare şi Evidenţă evaluare personal Acordare de consultatţii. înregistrarea şi repartizarea în timp util a actelor  informarea corectă a tuturor cetăţenilor care solicită asistenţă la Direcţia Fiscală Braşov  expedierea promptă a corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov  evidenţa clară şi operaţională a dosarelor din arhivă PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI SINTEZĂ.repartizarea spre soluţionare a tuturor cererilor şi documentelor care intră în Direcţia Fiscală Braşov. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ 1. dobandiri şi radieri auto. restituiri şi compensari sume. radieri clădiri şi terenuri. curieri.L Buget BIROU SINTEZĂ.000 de persoane au primit informaţii cu privire la probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Indicator de performanţă:  toti cetăţenii care solicită asistenţă la Centrul de Informaţii Cetăţeni să primeasca informaţiile solicitate sau atunci când informaţia solicitată depăşeste competenţa structurii de asistenţă să fie îndrumaţi către inspectorul de specialitate sau către instituţia competentă să le soluţioneze problema. declaraţii stabilire taxa publicitate. de la cetăţeni.163 cereri şi acte.                       Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în clasă/ promovare în grad Promovarea funcţionarilor publici Verificare. Rezultat:  480. poşta electronică. Asigură primirea. cereri de scutire de impozit.C.  să existe formulare pentru toate tipurile de cereri şi declaraţii 2. instituţii. înregistrarea . Informarea şi asistarea cetăţenilor pe probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat: aproximativ 350. direct prin Registratură şi Agenţii Fiscale. procese verbale de constatare a . prin poştă. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ Misiune:  asigurarea circulaţiei optime a actelor (intrări-ieşiri) în cadrul Direcţiei Fiscale Braşov  asigurarea informării corecte a cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe  asigurarea expedierii în timp util a corespondenţei  gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov Obiective:  primirea.

pe baza actului de identitate 5. înregistrarea şi eliberarea certificatelor fiscale-persoane fizice Rezultat:  21. să se realizeze pe loc. Indicator de performanţă:  înregistrarea şi repartizarea oricarei cereri sau act prezentat la Direcţia Fiscală Braşov şi la Agenţiile Fiscale. verificat. 8. popriri. conform art. Asigură primirea. recomandate. folosirea şi selecţionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov.6 al. pe baza solicitării. Rezultat:  s-au arhivat ( legat. notificari privind declansarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. citaţii. verificarea situaţiei fiscale.contravenţiei. conform legii. decizii de impunere) şi alte documente au fost înregistrate la Registratură. Urmăreşte descărcarea corectă a tuturor documentelor în programul de management al documentului şi ia măsuri pentru realizarea corectă de către toate serviciile.183 plicuri simple.cu confirmări de primire  s-au descărcat toate actele expediate prin aplicaţia informatică. cereri pentru eliberarea cerificatelor de atestare fiscală.Asigură evidenţa. referitor la folosirea programului de management al documentului Indicator de performanţă: utilizarea cu usurinţă şi corectă a programului de management al documentului 7. a programului de management al documentului.Asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru folosirea corectă de către angajaţii Direcţiei Fiscale. Asigură expedierea corespondenţei către solicitanţi persoane fizice şi juridice şi asigură evidenţa tuturor expediţiilor. în ziua prezentării. preluat pe baza de inventar în depozit) 2824 dosare  s-au reconstituit 699 dosare vechi .  nu vor exista acte neînregistrate care să circule în cadrul Direcţiei Fiscale  cererile şi celelate acte înregistrate să fie predate serviciilor de specialitate numai pe bază de borderou 3. 6. publicaţii de vânzare. păstrarea/conservarea.4 din OG nr. Rezultat: toţi angajaţii instituţiei au primit asistenţă şi consultanţă.Asigură înregistrarea. cereri pentru utilizarea sistemului electronic de plata a impozitelor.000 roluri ale contribuabililor au fost analizate în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală pf  s-au eliberat toate certificatele solicitate  s-au descărcat toate certificatele eliberate sau expirate şi predate pentru îndosariere la Serviciul Stabilire impozite şi taxe pf  s-au arhivat borderourile de predare primire a cererilor pentru certificate de atestare fiscală pf  s-au predat la Serviciul Stabilire impozite şi taxe – PF 21. contestaţii. pe baza de cerere depusă la centrul de informaţii cetăţeni Rezultat: s-au înregistrat pe loc aproximativ 179 de utilizatori ai sistemului electronic de plată a impozitelor pf şi pj Indicator de performanţă: înregistrarea pe loc a cererii şi eliberarea codului PIN pe loc solicitantului. pe loc.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor aprobata prin Legea nr. pf şi pj. în baza borderourilor  s-au repartizat către compartimentele aparţinătoare şi înregistrat în condici toate confirmările de primire şi retururile. somatii. Indicator de performanţă: expedierea să se efectueze în maxim 2 zile de la primirea adreselor 4. a acestei activităţi. personal. ca utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor.795 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală -pf au fost înregistrate  aproximativ 40. Centrul de Informaţii Cetăţeni şi Agenţiile Fiscale.795 cereri eliberate sau clasate Indicator de performanţă: verificarea cu atenţie a situaţiei fiscale a solicitantului astfel încat să nu existe cereri nesoluţionate sau amânate şi eliberarea certificatelor numai pe baza de act de identitate sau procură notarială. compartimentele de specialitate .233/2002 Rezultat:  s-au expediat 252. Rezultat: s-a verificat lunar situaţia documentelor expirate Indicator de performanţă: să nu existe neclarităţi în circulaţia documentelor din programul de management al documentului şi să nu existe acte expirate la sfarşitul fiecarei luni.

Indicator de performanţă: toate dosarele din arhivă să fie păstrate în condiţii corespunzătoare şi să fie operaţionale 9.00 Rezultat: au fost preluate toate apelurile telefonice din acest interval de timp ( în medie 4 apeluri /zi) Indicator de performanţă: preluarea tuturor apelurilor telefonice între orele 16. Analiză şi Registratură  Evidenţa tuturor documentelor intrate/ ieşite sau întocmite pentru uzul intern din Direcţia Fiscală Braşov precum şi circulaţia acestora până la descărcarea finală.Asigură eliberarea pe baza cererilor. Asigură preluarea apelurilor telefonice către Direcţia Fiscală între orele 16.000 lei. . a copiilor.00 – 17.00-17.00 EVIDENŢE păstrate în cadrul Biroului Sinteză. prin utilizarea aplicaţiei informatice de management al documentului  Evidenţa tuturor documentelor expediate prin poştă pe baza de borderouri  Evidenţa documentelor păstrate în depozitul de arhivă CHELTUIELI pentru prestaţiile poştale: 678. certificatelor şi extraselor de pe documentele din arhiva Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat:  s-au efectuat răspunsuri la 207 cereri de efectuare copii dosare arhivă  s-au cautat in arhiva 562 dosare fiscale din care s-au gasit 543  au fost cercetate în arhivă aproximativ 800 unităţi arhivistice pentru căutarea dosarelor fiscale ale căror copii au fost solicitate  s-au efectuat aproximativ 543 copii dosare fiscale Indicator de performanţă: formularea de răspunsuri la toate cererile prin care se solicită copii ale documentelor în termen de 30 zile 10.

calamităţi naturale şi catastrofe. mitingurilor. cu următoarele obiective de realizat:  asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică . la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii. II. cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie.DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ BRAŞOV I. altele decât cele stabilite în competenţa sa.  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. asigurând protecţia acestora şi prevenind orice acte de tulburare a ordinii publice.  creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de DPC Bv.  verificarea şi solutionarea. ACTIVITĂŢI Principalele activităţi desfăşurate în anul 2010 de poliţiştii comunitari braşoveni :  asigurarea ordinii si liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică. comerţul stradal. OBIECTIVE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut drept scop îndeplinirea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice precum şi de creştere a eficienţei pazei bunurilor şi valorilor de interes public şi privat. pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice. prin optimizarea şi modernizarea managementului instituţiei. curăţenia localităţilor. conform legii.  participarea la asigurarea măsurilor de ordine. protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege. a zonelor comerciale şi de agrement. precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local. precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente. rezolvarea unor cazuri sociale.  prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale. manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local.  creşterea siguranţei cetăţeanului. industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă.  apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. a criminalităţii şi infracţionalităţii stradale.  intervenţia. conform planului de pază si ordine publica. protecţia mediului înconjurător.  acţionarea împreună cu poliţia. pentru aplanarea stărilor conflictuale. prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal.  participarea.  comunicarea. a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică. în cel mai scurt timp posibil. a uniăţilor şcolare. în limitele legii. împreună cu organele abilitate. explozii. la solicitarea cetăţenilor. a pazei obiectivelor de interes public şi privat la nivelul municipiului Braşov .  asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice. stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică al municipiului Braşov.  însoţirea. sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii. organelor abilitate a datelor cu privire la aspectele de încălcare a legii. MISIUNE  Asigurarea ordinii şi liniştii publice. cu ocazia adunărilor publice.  asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local. . accidente. epidemii.  controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere. precum şi pentru faptele care afectează climatul social. prinderea unor făptuitori.a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora. altele decât cele cu caracter penal. la asigurarea fluenţei traficului rutier. stabilite prin lege. în condiţiile stabilite prin regulament. a pieţelor. după caz. avarii.  asigurarea supravegherii parcărilor auto. hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului. despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice. III. elaborat de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov şi aprobat de către Primarul municipiului Braşov cu avizul consultativ al Poliţiei municipiului Braşov. pompierii. jandarmeria.a funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local.

627/2007 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare. 61/1991 – privind normele de convieţuire socială. Din punct de vedere statistic.P.L.  B. cu un număr de 847 sancţiuni.  Legea nr. în scopul concentrării eforturilor în direcţia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale. De asemenea. în anul 2010 agenţii comunitari braşoveni au constatat un număr de –7.550 lei.600 lei. în timp ce comiteau diverse infracţiuni.) . în cuantum de 102. cu un număr de 970 sancţiuni.859 persoane.C. în special a celor comise în stradă. patrulări în zonele de responsabilitate ale Birourilor de Ordine Publică – Poliţia Comunitară şi ale Secţiilor de Poliţie.P. ponderea deţinând-o încălcarea prevederilor următoarelor acte normative :  Legii nr. obiectivelor şi valorilor.268/2008 – privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din municipiul Braşov. 4 .  H.A.075 sancţiuni contravenţionale. în cuantum de 43.C.  B. în cuantum total de 938.C. nr.C. precum şi a persoanelor dispărute. în cuantum de 70.Zona Rulmentul – Triaj .  H. (Anexa 3) IV. ş. în cuantum de 257. cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie Comunitară.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia efectuării unor lucrări de modern. ca urmare a diversificării formelor de manifestare a fenomenului infracţional coroborat.a. au verificat un număr de 3.130 lei .Braşov au fost mutate în locaţiile Secţiilor de Poliţie. surprinse în flagrant. nr. nr. cu un număr de 2120 sancţiuni.588 acţiuni. cu un număr de 610 sancţiuni. în cuantum de 104. a ordinii şi liniştii publice.500 lei .  B.P. carosabil 47 acţiuni.  H. 5 . cu un număr de 776 sancţiuni.P. care au avut ca scop:  supravegherea unor zone în care au fost efectuate lucrări de modernizare carosabil / trotuare . prin care.nr. .Zona Carfil – Astra.226 lei.243/2008 – privind Regulamentul referitor la eliberarea permiselor de Liberă Trecere pe străzile din municipiul Braşov. Din dispoziţia ministrului de interne şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu Poliţia municipiului Braşov.450 acţiuni. împreună cu inspectori din cadrul societăţii de salubrizare URBAN S. care au un impact direct asupra siguranţei comunităţii precum şi a realizării unei mai bune acoperiri a teritoriului din competenţă. agenţi de la Poliţia Naţională.O.C.950 lei .C.Braşov au participat. ş. Rezultatele pozitive ale acestor patrulări efectuate în municipiul Braşov.C.un număr de 72 persoane.  H.din care au fost achitaţi 195.12/1990 .P. REZULTATE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut în structură un număr de 5 (cinci) birouri de ordine publică cu următoarele zone de competenţă :  B.O.  B.O.360 lei .C.A. cu un număr de 223 sancţiuni. ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor .L. cu un număr de 789 sancţiuni.nr.d.P. .nr. sediile Birourilor de Ordine Publică ale D. au aplanat 583 stări conflictuale. au fost executate şi în anul 2010. 3 . în cuantum de 269. nr.Zona Noua – Răcădău . 1 . în anul 2010. nr. în cuantum de 46.Zona Centrul Vechi – Centrul Civic.L.L nr.  H.la acţiuni de supraveghere a locurilor de amplasare a rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere.L nr. şi COMPREST S. poliţiştii comunitari au legitimat un număr de 11.55 acţiuni. În data de 5 august 2010.m.351 persoane fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale de comercializare a produselor. manifestări sportive. În paralel cu activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi linişte publică şi de pază a bunurilor. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a semnat un Protocol de Colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. cu deficitul de personal din structurile de ordine şi siguranţă publică de la nivelul celor 5 secţii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov.251/2005 – privind sistemul de parcare din municipiul Braşov. au încredinţat părinţilor sau instituţiilor de ocrotire un număr de 8 minori.a.250 lei . a unui număr de 52 fapte infracţionale.O. s-au concretizat în constatarea în anul 2010.referitoare la activităţi comerciale ilicite.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia producerii unor accidente de circulaţie 7 acţiuni.P. în mod direct. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor. efectivele D.  efectuarea unor acţiuni în colaborare cu instituţii ale Administraţiei Publice Locale şi alte instituţii (de exemplu : pe parcursul anului 2010.753 acţiuni.000 lei. agenţi din cadrul D.O.a.P.201/2006 – privind Procedurile de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al municipiului Braşov.Zona Bartolomeu – Stupini..  asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole artistice. ş. au soluţionat 827 sesizări adresate prin Dispeceratul 954. 2 . scăpaţi de sub supraveghere.Braşov au desfăşurat un număr de 1.

579 mii lei Cheltuieli ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. V. Au fost.  în baza Legii nr. precum şi principalele norme privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza mun.P. dar şi infracţiuni cu violenţă. Direcţia Poliţia Comunitară a fost în contact permanent cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.a. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a participat la şedinţele de lucru desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte aflate în curs de derulare. operatorii economici. În acest sens au fost purtate discuţii cu agenţii din cadrul instituţiei. prilej cu care au fost prelucrate acte normative. împreună cu structurile de specialitate ale M. astfel. activităţi comerciale. ale poliţiştilor locali . În anul 2010. pe parcursul anului 2010 au fost pregătite documentele pentru Proiectul Poliţiei Locale Valencia / Spania.C. Activitatea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov a avut ca obiect şi realizarea unui număr de 45 întâlniri cu conducerile a unui număr de 37 instituţii de învăţământ din zona de competenţă. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate. după cum urmează :  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: „ Grundvig Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei” în derulare şi în cadrul căruia a fost încheiat un Contract cadru de parteneriat pentru desfăşurarea unor activităţi privind prevenirea recidivei în municipiul Braşov şi în zona adiacentă acestuia. în special abaterilor de la etica profesională. în ceea ce priveşte situaţia copiilor străzii. contribuind. se vor avea în vedere următoarele: o stabilirea cadrului organizatoric. stabilindu-se de comun acord cu conducerile acestor instituţii măsuri pentru prevenirea şi combaterea neregulilor. la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea în societate a foştilor condamnaţi. De asemenea..„ Falprev – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” – . SITUAŢIA Venituri/Cheltuieli Venituri ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. şi atribuţiile Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. permanent. susţinute din fonduri europene. siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. evidenţa populaţiei .A. prilej cu care au fost abordate aspecte legate de ordinea şi liniştea publică. cu cadrele şi elevii de la unităţi de învăţământ. o specializarea poliţiştilor locali în domeniile : circulaţiei pe drumurile publice.  De asemenea. protecţia mediului. distribuirea de pliante şi fluturaşi. şi modalităţile de rezolvare ale acestora. în număr de 30. cu durata de 3 luni .I. Bv. în vederea demarării programelor de formare iniţială.L.  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: . tâlhării. a avut în cercetare un număr de 11 agenţi de poliţie pentru săvârşirea unor fapte ce puteau constitui abateri disciplinare. persoanele fizice şi juridice . disciplina în construcţii şi afişaj stradal. Pe parcursul anului 2010. aprobat de Comisia Europeană: “HERA – Îmbunătăţirea Managementului de Poliţie referitor la Violenţa Domestică”. o verificarea respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice. discuţii cu elevii problemă. actele de violenţă din incinta sau imediate apropiere a şcolilor. ocazie cu care au fost analizate problemele de ordine publică existente. Bv. distribuite pliante şi fluturaşi cuprinzând coordonatele de contact ale Birourilor de Ordine Publică. Polițiștii găsiți vinovați au fost sancționați disciplinar. principalele atribuţii ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. Comisia de Disciplină a D. agenţii din cadrul Direcţia Poliţia Comunitară au participat la întâlniri cu preşedinţi ai Asociaţilor de Proprietari. O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.P. . respectiv curăţenia faţadelor. prevenirea violenţei în şcoli şi cartiere”. a locurilor de depozitare a diferitelor VI. instruirea elevilor şi cadrelor cu privire la modalităţi de apărare împotriva faptelor antisociale. măsuri ce au constat în întâlniri ale reprezentanţilor Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. combaterii corupţiei interne. pretabili la comiterea unor fapte de corupţie. în care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov este partner alături de alte şase ţări europene. spargeri de locuinţe ş. S-a insistat pe întărirea legăturilor preşedinţii de asociaţii. cazuri care au fost prelucrate şi cu întregul efectiv din subordine.Braşov. o deţin infracţiunile de furt . totodată. care pot furniza date importante privind persoanele pretabile la comiterea de infracţiuni şi contravenţii.Ponderea infracţiunilor constatate. sancţionarea celor care au încălcat prevederile actelor normative.579 mii lei Bugetul pe anul 2010 a fost cheltuit în procent de 100 % Propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii desfăşurate de D. cât şi cu privire la persoanele recidiviste.  Proiectul Asociaţiei Metropolitane Braşov: „Safeland” – Proiect de prevenire a criminalităţii la nivel local.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale. în aceste instituţii.

 creşterea ponderii studiului individual în creşterea nivelului de competenţă profesională . inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. a anexelor gospodăreşti. în poligon.  continuarea cooperării cu alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii şi criminalităţii . în condiţiile legii . a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează. punând accent pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu .  reevaluarea atribuţiilor funcţionale.  perfecţionarea şi diversificarea planurilor şi tematicilor de pregătire.  creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în teren . o constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul. de rezistenţă la efort prelungit şi de utilizare a unor procedee de autoapărare în scopul rezolvării eficiente a tuturor situaţiilor operative. a parcărilor. 290/2005. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. parcarea autovehiculelor şi accesul interzis şi dispunerea măsurilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar . o urmărirea dezvoltării ordonate a comerțului stradal și desfășurării activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat . o constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea. . reformularea procedurilor şi a modalităţilor de lucru corespunzătoare mutaţiilor intervenite în situaţia operativă. necesare unei prezenţe cât mai bune la formele de pregătire profesională lunară a agenţilor de poliţie . 37 alin. a rigolelor.  asigurarea măsurilor organizatorice. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. a căilor de acces.  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor fizice.  organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul.  consolidarea legăturii între aspectul teoretic al pregătirii profesionale şi realitatea practică din teren. 97/2005 privind evidenţa. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. concrete ce ar putea să apară în teren. domiciliul. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi . staţionarea. a trotuarelor .materiale. în condiţii cât mai apropiate de situaţiile tactice. o verificarea normelor privind lucrările de construcţii şi stabilirea măsurilor necesare întrării în legalitae.

CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST . SERVICIUL AJUTOR SOCIAL 2. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 5. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 8. INFORMARE CETĂŢENI 15. FINANCIAR. SERVICIUL CONTABILITATE. SERVICIUL RESURSE UMANE 9. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 16. COMPARTIMENT JURIDIC 14. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 13.DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE 1. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 7. PSI 12. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE 4. COMPARTIMENT SSM. BUGET 10. COMPARTIMENT PROGRAME. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 6. COMPARTIMENT CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 3. BIROU ADMINISTRATIV 11.

modificată şi completată prin Legea 276/2010.G. . pe locuri vacante comunicate de către agenţii economici – în parteneriat cu A.F. Atribuţii principale .J.aplicarea prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. II.aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului.aplicarea prevederilor Legii 321/ 2001 privind derularea programului de acordare gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. 4. cursuri de zi. a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a O. Aplicarea măsurilor active pentru creşterea şanselor de ocupare pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social prin sprijinirea repartizării în muncă. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii. 3. . 57/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. . Acordarea tuturor prestaţiilor şi serviciilor sociale.1.G. Braşov .aplicarea prevederilor H. 1. privitoare la acordarea prestaţiilor sociale specifice:  ajutor social  ajutoare de urgenţă  ajutoare pentru încălzirea cu lemne. reglementate de legile specifice aplicate în cadrul serviciului – în termenele legale şi corect.G. cărbuni sau combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  alocaţia de susţinere a familiei. potrivit legii şi obiectivului de activitate al serviciului. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat. . 2. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL I. Identificarea unor persoane sau categorii de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială.M.O.aplicarea prevederilor H. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”.

med Întocmirea raport statistic L416/2001 Participarea la activităţi în parteneriat cu alte instituţiiA. Solicitări scrise către benef iciari pt.orelor în folosul comunit.nr.soc.III. sau nu pensia de întreţinere – nr.F. mediu Actualizarea bazei de date inform.J. copii cărora li s-a stab.mediu) Analiza creditorilor la aj.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. mediu Analiza dosarelor care au în componenţă pers. inapte de muncă dat. cu afecţiuni pe baza cărora au fost scutite de ef. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. pe baza documentelor-nr.O. (nr. 26680 48760 46230 45770 51980 33120 0 0 5 0 0 4 1 0 3 0 0 3 3 0 2 1 0 4 26910 0 0 4 9660 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 3 289110 19 1 42 21 3 4 4 5 5 5 13 14 14 16 17 17 10 22 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 7 24 25 15 75 DA 1 17 52 15 74 18 86 21 68 18 63 15 62 DA 1 15 66 DA 1 18 72 DA 1 15 69 DA 1 15 60 DA 1 15 66 DA 1 17 68 DA 12 26 27 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 ..mediu) Analiza dosarelor care au în comp.M. Activităţi desfăşurate în anul 2010 I Nr crt Indicatori/lună II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 17 18 19 20 Alocaţii nou născuţi-lei Petiţii sosite şi soluţionate Contestaţii Nr.

incetate – întocmirea documentaţiei – nr.beneficiare Aj. dosare suspendate. modificate.mediu persoane Alocaţii nou născuţi-nr.ajutoare plătite Nr. urgenţă – lei Ajutoare urgenţă număr Ajutoare înmormântare –lei Documente eliberate la cerere –nr. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. 4 37 8 122 130 5 25 6 122 128 4 27 8 126 139 6 44 11 129 140 4 35 8 121 141 4 33 4 125 143 4 22 6 122 138 5 20 14 120 138 5 32 8 123 138 9 26 10 134 138 4 16 10 128 143 14 15 8 129 145 68 28 101 1501 139 17 13 20 20 19 11 14 14 14 12 16 17 16 7 18914 155 227 174 0 0 0 324 1328 116 18781 154 222 116 0 0 0 362 1297 212 19592 19130 148 232 0 0 0 0 402 1217 199 19191 159 232 0 0 0 300 418 1280 226 20331 163 231 0 0 0 0 450 1225 144 19972 164 230 0 5000 1 0 280 1310 117 18651 155 228 0 0 0 0 357 1363 42 19251 157 222 0 0 0 0 27 312 0 20967 156 235 0 0 0 0 36 274 0 20579 161 230 870 0 0 0 23 326 0 20307 157 237 0 0 0 0 32 287 0 235666 157 230 1218 5000 1 685 258 960 1257 8 9 155 225 58 0 0 385 382 1305 201 10 11 12 13 14 15 16 . mediu Ajutoare sociale plătite –sumelei Ajutor mediu lunar-lei/fam.încălzir e lemne-lei Ajut.(mediu) pers. reluate.dosare aprobate Nr.Nr crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 Nr.cereri noi înregistrate Nr.mediu Consiliere public – nr.mediu anchete sociale efectuate Nr. Nr.

a-si gasi un loc de munca Emitere disp acordare trusouri pentru nou-născuţi Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi lei Analiza creditori alocatii nou nascuti-nr. Socialangajati Activ. mediu Analiza creditori trusou – nr. social pt. beneficiari de aj.Nr crt 28 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 29 30 31 Verificarea pe teren a modului cum e efect.soc. de aj.munca în fol. Social Nr. comune cu AJOFM de consiliere a persoanelor apte de munca. Benef. Social pt. benef. de aj. sprijin incadrare pt benef.mediu benef.nr. de aj. Adrese către alte instituţii Adrese AJOFM pt. de benef de aj.comun. care s-a intervenit la AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca Nr.mediu 21 31 39 40 42 53 9 1 1 1 1 1 20 17 2 15 2 16 2 15 2 13 2 10 4 1 0 2 1 12 1 4 0 5 0 3 0 113 16 2 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 16 32 33 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 34 35 36 37 102 219 221 191 215 165 89 13350 113 179 44 6600 106 216 0 0 107 209 0 0 93 214 0 0 87 210 0 0 83 234 1246 186900 108 203 15300 32850 33150 28650 32250 24750 130 177 115 178 111 194 117 211 116 216 121 200 .

a hranei beneficiarilor. de persoană. Identificarea persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de risc social în vederea sprijinirii acestora (acordarea a două mese calde. 5. îndrumarea către diverse instituţii pentru obţinerea unor drepturi legale) pentru prevenirea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială. prin suplimentarea de pachete. 2.cereri noi înregistrate Nr. dosare suspendate.acordarea de servicii cu caracter primar persoanelor din Municipiul Braşov. Solicitări scrise către benef iciari 6 6 12 4 8 3 7 3 7 3 4 2 6 173 52 - 176 36 - 176 32 2 174 37 4 171 61 5 177 45 3 171 50 - 179 40 - 175 25 2 174 38 3 172 45 4 177 50 4 175 42 27 . care să ducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate. colete.informarea şi consilierea beneficiarilor şi solicitanţilor serviciilor sociale.beneficiare Consiliere public – nr. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. Atribuţii principale .ajutoare plătite Nr. persoanelor care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social pentru a-şi ridica porţia de hrană. 208/1997 privind cantinele de ajutor social – în termenele legale şi corecte.(mediu) pers. II. persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Acordarea serviciilor sociale. 208/1997. 4.mediu persoane Nr. reluate. Nr crt 1 2 3 4 5 Activităţi desfăşurate în anul 2010 Indicatori/lună I 5 18 5 79 II 6 10 6 84 III 4 33 4 80 IV 4 20 4 81 V 4 22 4 82 VI 7 18 6 77 VII 7 16 7 81 VIII 3 5 3 79 IX 3 25 3 80 X 3 12 3 76 XI 5 15 5 77 XII 1 16 1 76 TOTAL 2010 52 18 51 80 6 7 8 9 10 11 Nr. . aflate în dificultate. Obiective propuse pentru anul 2011 1. COMPARTIMENTUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I. astfel încât să nu se instaleze dependenţa de serviciile sociale. potrivit legii cât şi obiectivului de activitate al compartimentului. în conformitate cu Legea nr. reglementate de Legea nr. zilnic. Consilierea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social cât şi a solicitanţilor de servicii sociale în vederea găsirii de soluţii. 3.zilnic. . modificate. III.mediu anchete sociale efectuate Nr. Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului. datorită unor probleme medicale ce au fost specificate în ancheta socială. Nr.acordarea a două mese. în special cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti. . potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. în regim de catering. pentru a găsi soluţii de a depăşi situaţia prezentă şi a ieşi din situaţia de dificultate economico-socială. mediu Ajutoare sociale plătite –sume-lei Ajutor mediu lunarlei/fam. Implicarea personalului în atragerea de sponsori şi donatori. incetate – întocmirea documentaţiei – nr.dosare aprobate Nr.2.acordarea transportului gratuit al hranei la domiciliu.

025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.  stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. I. 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a . 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. HG nr. conform Legii nr.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia de stat şi pentru indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani. . 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.mediu) Actualizarea bazei de date inform. precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .Legea 341/2009 pentru completarea art. . actualizată la data de 31 decembrie 2008. 2 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. alocaţiei familiale complementare. 1. Atribuţii principale  acordarea de informaţii şi îndrumarea solicitanţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru întocmirea dosarului privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani şi acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. . 1) din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 1.H.682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Distribuire lapte praf – nr. nr.G.Legea 240 pentru completarea alin (2) al art.G. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.H.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers.Legea 239/2009 pentru modificarea art.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. II. conform OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. cu modificările şi completările ulterioare. 1. inapte de muncă dat. . pe baza documentelornr. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE Obiectiv general: Aplicarea prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii. Activităţi desfăşurate în 2010 Activitatea Serviciului Alocaţii Sociale în anul 2010 a constat în aplicarea prevederilor legale privind:  stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii. nr. cu modificările si completarile ulterioare.025/2006.12 13 14 15 pt. alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. conform: . 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată şi modificată şi HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.cutii 11 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 10 10 34 28 20 15 20 33 30 32 37 25 15 40 28 DA 112 91 105 105 98 119 84 63 56 70 63 70 1036 3. precum şi a indemnizaţiei şi a stimulentului pentru creşterea copilului.  stabilirea dreptului la indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului.OUG nr.

dispoziţii şi comunicări 3 cereri.în curs de soluţionare 438 . 1. 5. 2.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 79 . crt. 707 cereri 31 borderouri 31 adrese aproximativ 2400 persoane 6.a. Tip de cerere / solicitare Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 Cereri alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 Cereri alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 Solicitări privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Cereri eliberare adeverinţe (alocaţia S si C si indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului) Solicitări e-mail Număr de solicitări 707 152 131 1961 438 Observaţie 707 . Cereri / solicitări faţă de serviciul nostru : Nr. 4. referat şi dispoziţie de primar. referat şi dispoziţie de primar. modulul „Alocaţii de stat” Întocmire borderou alocaţii de stat. 3. 1. 3.alocaţie familială complementară . termenele care trebuie respectate etc. Beneficiarii de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Tip de activitate Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 aprobate (preluare cereri şi actele anexate.transmise la AJPS 0 . prevederilor OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi Ordinului nr. referate. 4. 11 adrese III. comunicare către beneficiar) Suspendare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. acte necesare pentru întocmirea dosarului. instituţii care trebuie să elibereze anumite documente.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii leau cerut Adrese/comunicări cu solicitanţii de alocaţie de stat/instituţii Număr 707 cereri 2. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. 5. verificarea actelor. dispoziţii şi comunicări 32 referate. 2. înregistrare în baza de date. comunicare către beneficiar) Număr 149 cereri. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. dispoziţii şi comunicări 180 referate. 101 .în curs de soluţionare 17 – adeverinţe eliberate 16 – răspunsuri e-mail 6. verificare şi avizare adresă de înaintare către AJPS Braşov Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat (modalitatea de completare a cererii. înregistrare în baza de date. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 17 16 II. 105/2003. 7. referate. 4. verificarea lor şi certificarea conform cu originalul. crt.transmise la AJPS 0 . completarea datelor în Registru special. verificare şi avizare borderou Întocmire. Solicitanţi de alocaţie de stat pentru copii Nr. 3.în curs de soluţionare 149 – aprobate 3 – respinse 130 – aprobate 1 – respinsă 1961 . crt. dispoziţii şi comunicări Observaţie Nr. completarea datelor in registrul special) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.transmise la AJPS 0 . 1.

referat şi dispoziţie de primar. situaţia şcolară. 4. 7. cupon de pensie etc. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie familială complementară pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi introduse in dosar si in baza de date Număr 130 cereri. 1.) Adeverinţe şcolare. 5. 8. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. dispoziţie şi comunicare 58 referate. Reluare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. 9. de venit introduse în baza de date. 9. adeverinţe şcolare. certificat de handicap. situaţia şcolară. verificarea venit net/brut. 3. dispoziţii şi comunicări 65 referate.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 60 . probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. condiţii de acordare a dreptului. certificat invaliditate. de venit introduse în baza de date. anul şcolar. IV. dispoziţii şi comunicări 81 referate. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. 2560 aproximativ 68 chemări 668 anchete . 10. Nr. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. aproximativ 1705 adeverinţe 86 chemări 11. referate. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 8. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi introduse în dosar şi în baza de date Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. referat şi dispoziţie de primar. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie familială complementară Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. 6. 731 anchete sociale aproximativ 2810 persoane 12. anul şcolar. crt. verificarea venit net/brut. înregistrare în baza de date.alocaţie familială complementară 6. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. 7. certificat de handicap. Beneficiarii de alocaţie familială complementară Tip de activitate Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 aprobate (întocmire dosar. referat. dispoziţii şi comunicări 1 cerere. dovadă de venit.5. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 124 referate. dispoziţii şi comunicări 373 comunicări aproximativ 1705 adeverinţe 64 . alte acte necesare pentru completarea dosarului. dispoziţii şi comunicări 376 comunicări 2560 aproximativ Observaţie 2. înregistrare în baza de date. certificat invaliditate.) Adeverinţe şcolare. cupon de pensie etc.

consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului beneficiari . completarea datelor în registrul special.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adeverinţe eliberate (alocaţia S şi C) Adrese către AJPS şi alte instituţii/firme aproximativ 2650 persoane 16 109 V. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. Beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Nr. probleme cu care se confruntă unii beneficiari şi soluţii propuse etc. condiţii de acordare a dreptului. modalitatea de completare a documentelor. dispoziţii şi comunicări 769 comunicări 154 chemări . 3. certificarea de către primar a cererii) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului Întocmire borderou (lunar) cereri de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului şi adresă de înaintare către AJPS Braşov. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 5. termenele legale prevăzute. Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia familială complementară (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. creşterea copilului) Număr 1961 cereri/ dosare Observaţie 2. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. 4. aproximativ 7500 persoane 7. 6. 64 9 VI. drepturi şi îndatoriri ale solicitanţilor. dispoziţii de primar şi comunicări către solicitanţi Număr aproximativ 7850 persoane Observaţie Nr. alte acte necesare pentru completarea dosarului. verificare şi avizare borderou şi adresă de înaintare Cereri/declaraţii depuse la DSS privind modificările care au apărut în situaţia beneficiarilor de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Comunicare către beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului privind completarea dosarelor cu acte necesare sau orice modificare apărută la dosarele lor Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului (condiţii de acordare a dreptului.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei familiale complementare şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . dovadă de venit.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adrese de înaintare către AJPS Braşov privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Adeverinţe eliberate (indemnizaţie/stimulent pt. adeverinţe şcolare. crt. 3. verificarea corectitudinii actelor şi certificarea lor pentru “conform cu originalul”. 12. Centralizare activităţi desfăşurate Tip de activitate Activitate cu publicul. 1. Comunicări către solicitanţi Chemări către beneficiari 823 referate. 11. întocmirea dosarului.10. 1. crt. 9.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor .întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii . 2. acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. 1961 dosare 36 borderouri şi adrese 437 cereri 9 adrese 4.şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut (zilnic 8 ore) Referate.

abuz. dar şi din alte familii aflate în situaţie de risc social. 12. 2. stimulentul de inserţie.  participarea la cursuri de specializare (plătite de către angajaţi). Pregătirea pentru arhivare a dosarelor beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi de susţinere.  Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate  Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Îmbunătăţirea permanentă a bazei de date SICO pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul serviciului. 7. 3. conform HCL nr. 6. Dosare alocaţie de susţinere (S) în plată în prezent Dosare alocaţie familială complementară (C) în plată în prezent Adrese de înaintare către AJPS + borderouri Adrese de înaintare către AJPS Răspunsuri e-mail Curierat (deplasări cu actele la AJPS. 519 din 13.  Prevenirea separării copilului de familie. Analiza şi implementarea noile acte legislative sau a modificărilor apărute şi a modului lor de aplicare. la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale sau la solicitarea altor instituţii. 9. Obiective propuse pentru anul 2011 1. alte instituţii) 1399 anchete aproximativ 4125 adeverinţe 357 dosare 333 dosare 73 adrese cu borderouri 170 adrese 9 ~ 30 deplasări ALTE ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI ALOCAŢII SOCIALE :  pregătirea dosarelor de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală în vederea arhivării (dosare din 2004). adecvate categoriilor sociale cu care lucrăm. 5.  Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an. Asigurarea programului cu publicul în condiţii optime. Participarea la cursuri de specializare în domeniu. 4. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 1.08. produse de îmbrăcat şi de igienă personală (din donaţii/sponsorizări) la beneficiarii de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală.5. Organizarea mai eficientă a activităţii serviciului. III. Aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii.  Demersuri privind înregistrarea tardivă a naşterii. cu venitul sub 500 lei/ lună /membru. Urmărirea soluţionării cererilor şi petiţiilor adresate serviciului în termenul legal. Anchete sociale efectuate şi introduse în dosar şi în baza de date Adeverinţe şcolare şi de venit introduse în dosar şi în baza de date 7. în conformitate cu prevederile legale. 4.2010 la elevii provenind din familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. 8.  distribuirea de produse alimentare. absenteism/abandon şcolar. indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului. Efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii/beneficiarii de alocaţie de stat şi de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului. comportament deviant). respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii prin întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Atribuţii principale Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate din municipiul Braşov.  distribuirea de pachete cu rechizite şcolare „ Vreau să fiu elev”. 10. . 6.  Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie care au instituită o măsură de protecţie specială. Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului are următoarele atribuţii:  Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate (abandon. 11. 8. 9. violenţă în familie.

5. alte persoane). poliţie. Planul de monitorizare post – servicii. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. 13.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. grădiniţă. . completare REI. rt. obţinerii drepturilor. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. şeful. Ancheta Planul de servicii Referat Dispoziţie Pr. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . 2.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. REI 54 6. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). Activităţi socio-educative pentru copii aflaţi în situaţii de risc. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final 23 4 4 4 4 87 3 30 12. Raport de vizită Raport de discuţie 101 290 Cereri/adrese cazuri 93 93 3. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 1. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 2.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. primărie.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. punerea la dosar a documentelor). Activităţi desfăşurate în anul 2010 Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie Nr. obţinerii adeverinţelor de venit. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. . spital. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. ORD. . 10. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz 4 15.c Activitatea Indicatori Nr. (lăsare înştiinţare.   Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar. 9.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. 8. 9 . explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. cu beneficiarul. 7. alte instituţii. discuţii cu vecinii). 4. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. tribunal. Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri. 6 1 14. 11.

8. Activitatea Indicatori crt. cu beneficiarul. completare REI. 1. alte instituţii. 13. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz Cereri/adrese cazuri Nr. 1. Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. şeful. 14. discuţii cu vecinii). 2. Soc. Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 5. 9. Întocmirea. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. alte persoane). punerea la dosar a documentelor). Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii. Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. 11. 2.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 40 40 3. 8 Nr. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. Planul de servicii Referat Dispoziţie Proces verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final închidere caz 51 146 9 12 12 12 12 41 5 24 12. (lăsare înştiinţare. 6. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. REI 22 4. Planul de monitorizare post – servicii. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. semnarea şi eliberarea dovezii (transmiterea dovezii în primărie în vederea semnării. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). înregistrarea dovezii în registrul de dovezi şi contactarea solicitantului în vederea eliberării dovezii) Declaraţii REI Dovadă 18 6 17 . Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. ORD. 8 1 3 15.Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie şi monitorizarea copiilor pe o perioadă de minim 3 luni Nr. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. Informarea persoanei privind modul de eliberare a dovezii şi actele necesare Verificarea actelor prezentate de solicitant Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. 7. 3. Raport de vizită Raport de discuţie Anch. 10. crt.

Serviciul Stare Civilă Ridicarea extrasului din registrul de naşteri de la Serviciul Stare Civilă şi predarea acestuia la DGASPC Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta peste 1 an Activitatea Nr. întocmirea raportului de reevaluare. . 2. 6. Primirea solicitării privind înregistrarea tardivă a naşterii şi informarea părintelui în legătură cu demersurile necesare înregistrării naşterii Solicitarea părintelui Raport de discuţie 12 2. 1. Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială la cazurile de copii care au intrat în evidenţa compartimentului după plecarea părinţilor în străinătate Reevaluarea la 3 luni a cazurilor: deplasarea pe teren. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. 4 Elaborarea adresei de înregistrare a naşterii şi depunerea acesteia împreună cu dosarul copilului la SPCLEP Braşov . 5. deplasarea împreună cu părintele la Tribunal pentru depunerea cererii şi a actelor necesare Informarea părintelui în legătură cu necesitatea legalizării sentinţei civile. 2. Activitatea Indicatori Nr. crt. Sprijinirea părintelui în vederea deschiderii acţiunii în instanţă: redactarea cererii de înregistrare tardivă. Indicatori 10 4 4 7 6 2 Nr 3. Prezentarea persoanei care are în îngrijire copilul şi/sau a copilului la sediul DSS şi completarea raportului de discuţie Întocmirea de adrese dacă persoana nu este găsită la domiciliu de cel puţin 2 ori consecutiv Transmiterea raportului trimestrial privind cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Raport de vizită 171 4. 1. alte adrese (Juridic) Cererea Raport de discuţie Raport de discuţie/notă de constatare 7 6 6 4. crt 1. redactarea cererii de rectificare a erorii materiale. crt. discuţii cu vecinii) Efectuarea unei noi vizite pe teren în cazul în care persoana nu se prezintă la sediul DSS Număr cazuri REE 139 450 3. discuţii cu persoana care are în îngrijire copilul şi/sau cu copilul. Primirea adresei de la DGASPC Braşov privind înregistrarea naşterii unui copil părăsit în SOG.Nr. trecerea acesteia în registrul de corespondenţă şi verificarea actelor primite Întocmirea referatului şi dispoziţiei privind atribuirea numelui prenumelui Adresa Referat Dispoziţie Adresa Extrasul Rap. de expertiză medico-legală 10 3. Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an Raport de discuţie Adresă Raportul trimestrial 99 6 4 Nr.disc. Întocmirea adresei către Laboratorul de Medicină Legală în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală pentru stabilirea vârstei şi sexului copilului Întocmirea adresei către părinte pentru a se prezenta cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală Adresă Rap. consilierea familiei Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu (lăsare înştiinţare.

plata amenzii. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. informarea despre drepturile/prestaţiile de care pot beneficia şi despre obligaţiile acestora Întocmirea planului de intervenţie pentru fiecare copil REI 4 2. crt. completare REI. 2. 5. vizite la domiciliu. 1. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. Întocmirea de adrese către părinţi privind obligaţia de asigura frecventarea cursurilor şcolare. punerea la dosar a documentelor). . Întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care participă la activităţi şi consilierea părinţilor. 7. a declaraţiei Cereri/adrese cazuri 57 57 3. 3. punerea la dosar a documentelor). Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . REI 24 .Serviciul Stare Civilă privind înregistrarea naşterii copilului Obţinerea unei copii după certificatul de naştere şi ataşarea acestuia la dosar Activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc Adresa certificat naştere Nr. Elaborarea anchetei sociale Consilierea familiei.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. 1. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor Ancheta socială Raport de vizită/ discuţie Adresa Raport final 4 96 sesizare cazuri 20 20 Activitatea Indicatori Nr. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). DGASPC Întocmirea raportului final de închidere de caz 16 5 Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri Nr. Întocmirea adresei către SPCLEP. Plan de intervenţie Nr.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. Informarea şi sprijinirea părintelui în vederea finalizării demersurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii. Activitatea Indicatori Nr. completare REI. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. crt. însoţirea acestuia la Judecătorie Raport de vizită/discuţie Notă de constatare 6 15 8 12 6. Activitatea Indicatori Nr. 7. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. întâlniri Nr. discuţii cu şcoala.5. REI 10 6. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . adrese către poliţie. 2. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 1. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. obligaţia de a asigura frecventarea cursurilor şcolare 4. copii 60 22 3 Pregătirea şi organizarea activităţilor care se desfăşoară cu copiii Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar Nr. crt.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă.

discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). spital.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 14. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. Număr cazuri Rapoarte de evaluare iniţială Rapoarte de vizită Rapoarte de discuţie Anchete sociale Referate pentru aprobarea dispoziţiei privind întocmirea planului de servicii Dispoziţii privind aprobarea planului de servicii Planuri de servicii întocmite Rapoarte de monitorizare copii în familie Fişe de monitorizare a situaţiei copilului Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate Rapoarte de vizită a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de reevaluare a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de discuţie Dovezi eliberate pt. 18. 5. 4. centralizarea contractelor . 9. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. Ancheta Adresa 15 56 Alte activităţi:  Organizarea întâlnirilor Comitetului Consultativ şi participarea la aceste întâlniri . Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. cu beneficiarul. 17.  Coordonarea practicii studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specializarea Asistenţă Socială.  Implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania .acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 20. (lăsare înştiinţare. 13. alte instituţii. obţinerii adeverinţelor de venit. tribunal. poliţie. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. obţinerii drepturilor. 5. 16. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea adreselor de răspuns CENTRALIZARE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Nr. discuţii cu vecinii). persoanele care pleacă la muncă în străinătate Adrese înaintare/Răspunsuri solicitări/sesizări Înregistrări naşteri Activităţi socio-educative Alte activităţi (distrib.  Raportarea trimestrială la DGASPC. . crt. 15. 12. 4. . alte persoane). 19. grădiniţă. şeful. 10 11.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în activităţi de voluntariat cu copiii de la Galeriile Kronstadt . primărie. pachete) Întâlniri cu Comitetul Consultativ Indicatori Total 406 114 298 495 24 16 16 16 54 16 6 171 450 99 17 231 18 60 40 6 Raport de vizită Raport de discuţie 44 47 6.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 3. 2. 8. 7. 1. . 6. 7.

alimente.implicarea Consiliului Comunitar Consultativ în soluţionarea cazurilor aflate în evidenţă. întâlniri de lucru. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii. . cu copii. pătuţuri. 177 Mai 177 Iunie 174 Iulie 170 Aug. vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice  Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale Obiectivul principal . pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale. 1 2 3 4 Tipul solicitării Solicitări servicii îngrijire la domiciliu Solicitări servicii centrul de zi Solicitări servicii terapie prin mişcare Solicitări alte măsuri de intervenţie/alte solicitări TOTAL Nr. 167 Nov.reducerea numărului de părinţi care au acte de identitate expirate / nu au acte de identitate. consum de droguri.  Participarea la cursuri de specializare şi formare(plătite de către angajaţi).creşterea numărului de familii consiliate (copii şi părinţi) în vederea prevenirii separării copilului de familie. crt.  Soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor pe cheltuiala proprie (bani. dezbateri. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiectiv general:  Prevenirea si depăşirea unor situaţii de dificultate.sprijinirea cazurilor de familii marginalizate social. 5. maşină) şi prin relaţiile personale ale angajaţilor compartimentului/serviciului.sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în :     îngrijire temporară la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală.colaborarea cu alte instituţii în vederea identificării de resurse şi servicii care să răspundă nevoilor familiilor cu copii. 160 .organizarea unor activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate. Obiective pentru anul 2011: .  Participarea la întâlniri de reţea privind protecţia drepturilor copiilor. . . .reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială. .monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. violenţă domestică. siguranţă în şcoli. Colaborarea cu Grădiniţa nr.consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi a persoanelor în grija cărora au rămas aceşti copii. . produse de igienă personală. . 161 Dec. telefoane. 3.implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania în activităţi de voluntariat cu copiii aflaţi în evidenţa compartimentului. servicii de terapie prin mişcare alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate Nr. servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale. 167 Oct. 17 – Martinică în derularea proiectului educaţional « DORIM O LUME FĂRĂ SĂRĂCIE » . seminarii pe teme de protecţie a drepturilor copiilor. vulnerabilitate sau dependenţă. încălţăminte. . Beneficiari servicii centrul de zi 189 Febr 184 Martie 181 Apr. jucării. .  Distribuire de pachete de îmbrăcăminte. solicitări 64 56 31 57 208 Solicitări adresate serviciului pentru persoane vârstnice în anul 2010 prin serviciul Registratură: Număr Beneficiari/ tipuri servicii Ian. 168 Sept.

se desfăşoară la sediile din Braşov  str. 12-19 febr 16 febr 24 febr Febr. vizionare filme. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Persoane vârstnice au confecţionat mărţişoare croşetate. insomnie. drumeţii. Tudor Vladimirescu Nr. total beneficiari 93 30 0 6 318 89 35 60 12 380 86 33 200 12 512 85 29 211 9 511 85 28 51 14 355 84 29 208 9 504 88 29 0 9 296 86 29 50 8 341 82 27 0 12 288 81 26 130 10 414 77 23 0 9 270 74 22 269 9 534 Număr persoane vârstnice asistate de Serviciul pentru persoane vârstnice în perioada ian. Africa şi au povestit despre Dragobetele românesc S-au croit şi cusut costume pentru grupul de dans de societate al vârstnicilor. excursii. cor)  consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii. 103 12-26 febr. coordonaţi de psiholog. persoane asistate 195 113 43 269 57 677 I.-dec. Goe” la Teatrul Dramatic din Braşov Copii ai Şc. 22 16-22 febr.croitorie Arta decorativă Dl. Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea confecţionând diverse obiecte decorative şi artizanale Vizionarea piesei de teatru “Dl. la solicitarea beneficiarilor Activităţile centrului de zi se desfăşoară de luni până vineri între orele 9. Activităţile zilnice sunt coordonate de 1 referent principal cu participarea celor 3 responsabili de caz şi a psihologului pentru acţiunile comune celor 6 grupe. Valentin vs Dragobete Meşteşuguri . 33  str. vârstnicii sunt împărţiţi în 6 grupe. Gen. s-au citit scrisorile către Veronica Micle şi s-au cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu Sărbătorirea zilei Unirii Principatelor Române. audiţii muzicale. Goe Curs calculator Confecţionare mărţişoare 81 17 febr. 1 2 3 4 5 Tipul serviciului Centrul de zi Îngrijire la domiciliu Terapie prin mişcare Colet cu alimente Alte măsuri de intervenţie TOTAL Nr. nr. crt.00 -13. Vârstnicii au dansat Hora Unirii şi au rememorat evenimentele istorice din acea perioadă Practicanţii. Valea Cetăţii la Patinoar  activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri. 4 95 100 10 89 . demersuri pentru obţinerea unor drepturi)  antrenarea la activităţi sociale şi culturale  programe de educaţie pentru sănătate  consiliere psihologică. au prezentat eseuri despre depresie. Persoanele vârstnice au luat cunoştinţă despre istoricul Sf. Număr participanţi 117 19-22 ian “Hai să dăm mână cu mână” Depresia la vârsta a treia Sf.Beneficiari servicii de îngrijire la domiciliu Beneficiari servicii terapie prin mişcare Beneficiari colet cu alimente Beneficiari alte măsuri de intervenţie Nr. stress.00. 2010 Nr. Valentin în Europa. Orientul Mijlociu. SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI . cerc de pictură. Data 12-18 ian Denumirea activităţii Eminescu nemuritor Descrierea activităţii Vârstnicii au recitat poezii ale poetului naţional.

mânăstirile Ciolanul şi Răteşti. cu cântec dans şi voie bună.3 martie 4 martie 15 martie “E ziua ta măicuţă dragă” Ti-am adus în dar un mărţişor muzical „Scopul în viaţă” Spectacol realizat la sediul din Răcădău de copii de la Grădiniţa nr. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Vizionarea piesei de teatru “Făt Frumos din lacrimă” la Teatrul Dramatic din Braşov Beneficiari ai Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice au sărbătorit împreună . 18 Vârstnicii au prezentat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Braşov 48 160 10 Discuţii interactive despre importanţa scopurilor individuale şi de grup 26-31 martie 30 martie In aşteptarea iepuraşului Vine. . Gen. Copii şi vârstnici au expus picturi cu tematica „Primăvara” 21 aprilie Audiţii muzicale 10 Vârstnicii au participat la spectacolul organizat pentru ei cu sprijinul Operei din Braşov la Căminul pentru persoane vârstnice 17 mai 22 aprilie 15 aprilie Curs calculator Făt Frumos din lacrimă Balul Primăverii Copii ai Şc. rezervaţia de zimbrii de la Vama Buzăului Activitate organizată împreună cu copii de la Grădiniţa nr. 18 Braşov cu ocazia zilei de 1 Iunie Persoane vârstnice au participat la spectacolul omagial organizat de Filarmonica Braşov Discuţii interactive pe tema menţinerii vitalităţii Discuţii interactive pe tema înţelegerii mecanismelor memoriei şi ale uitării Persoane vârstnice beneficiare ale centrului de zi au înfiinţat un club de literatură unde se întâlnesc săptămânal şi îşi prezintă creaţiile literare. 23 Braşov. vulcanii noroioşi. nr.Iunie Ansamblul folcloric "Ciobănaşul" “Crizantema de aur” 12 30 . venirea primăverii Drumeţie la Pietrele lui Solomon Drumeţie “La Căciula” Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea şi au realizat o expoziţie cu picturile realizate Beneficiari ai CZ au participat la excursia organizată pe Valea Siriului unde au vizitat: barajul de la Siriu. vine Iepuraşul 52 Confecţionare ornamente de Paşti 29 Copii de la Grădiniţa nr. 18 împreună cu persoane vârstnice au confecţionat ornamente de paşti 19 aprilie Primăvara în imagini 15 Acţiune organizată împreună cu copii de la Şcoala Generală Nr. recită poezii repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării dansurilor învăţate la spectacolele organizate de SPV repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării unui colaj de piese corale la spectacolele organizate de SPV 5 30 166 27-29 aprilie 3 mai 5 mai 17-21 mai Pe cărări de munte Joc şi voie bună în mijlocul naturii Pictură "A venit primăvara” Excursie pe plaiuri mioritice 58 68 87 25 mai 43 2 Iunie 17 iunie 28 iunie 28 iunie săptămânal De ziua copilului 775 de ani de atestare documentară Promovarea activismului Când uitarea devine o problemă Club de literatură 43 10 6 6 17 26 ian-20 aprilie Febr.

iar coordonarea şi supervizarea îngrijitorilor la domiciliu la sediul din str. Muzeul vânătorilor Persoanele vârstnice participante s-au destins cu dans. Tudor Vladimirescu nr..colinde. muzică şi mâncare bună Au fost confecţionate costume populare împreună cu persoane vârstnice Persoane vârstnice au fotografiat peisaje din Braşov toamna şi au realizat o expoziţie fotografică Persoanele vârstnice au vizionat un spectacol de muzică poezie şi dans realizat de elevii Şc.. Târgul de ceramică din Corund Persoane vârstnice au vizionat un spectacol de dans realizat de persoane cu dizabilităţi Persoanelor vârstnice participante le-a fost prezentat proiectul „Biblioteca vie” scurt istoric. 23 au vizitat Turnurile postăvarilor. 33  îngrijire temporară la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. Muzeul de arme. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii  servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală.. SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU .2 Iulie 13 Iulie 13-15 sept. organizare. „Împreună în mijlocul naturii. Excursie „Pe plaiuri mioritice” Vizionarea spectacolului „Just Dance” „Biblioteca vie” 53 5 oct. transfer şi mobilizare./ 2 decembrie 2/12 nov. steluţe. împreună în mijlocul naturii.. Balul Vârstei a treia Meşteşuguri – croitorie Artă fotografică: . igiena eliminărilor... socializare în „Parcul Trandafirilor”. autotest. Drumeţie. „Împreună în mijlocul naturii. 70 27 /sept. chestionare Persoanele vârstnice participante au fost informate cu privire la necesitatea testărilor periodice. Gen. prevenţie.Dimitrie din Sighişoara. costume populare pentru concurs Persoanele vârstnice participante au cântat colinde.Crizantema de argint. .. au primit vizita lui Moş Crăciun şi au primit cadouri de Crăciun 19 17 57 20-24 sept. 1-20 dec. care să împărtăşească sfaturi din domeniul sănătăţii sânului: proiecţie film. hrănire şi hidratare.23 Meşteşuguri Confecţionare ornamente de Crăciun Concurs de muzică populară Activitate corală.se desfăşoară la domiciliul beneficiarilor. Gen. croitorilor. 24 noiembrie 24 nov. recreere. lemnarului.-17 dec 146 43 47 17 154 3 decembrie 56 22-26 nov. „Sănătatea sânului” Recreere.gen. 23 Braşov Persoanele vârstnice participante au realizat ornamente de Crăciun croşetate: globuleţe. după care s-a discutat despre utilitatea acestuia în România Persoane vârstnice cu venituri reduse au beneficiat gratuit de consultaţie şi tratament stomatologic Persoane vârstnice au participat împreună cu copii de la Şc. Nr. poezii. colesterol. deplasare în interior. Vizionarea spectacolului şc. comunicare . Educaţie pentru sănătate 105 10/13 Septembrie Educaţie pentru sănătate 32 16 sept. au fost prelevate analize persoanelor vârstnice: glicemie. a fost măsurată TA persoanelor participante Persoanele vârstnice au primit sfaturi de la un medicul geriatru cu privire la necesitatea şi obligativitatea consultului medical periodic şi tratamentului medicamentos adecvat diagnosticului Au fost vizitate: Mănăstirea Sf. o poezie şi un costum popular fiind jurizate şi premiate conform prestaţiei S-au făcut repetiţii: cântece. Nr. îmbrăcare şi dezbrăcare. exerciţiu fizic. 12 octombrie 13 octombrie 13 octombrie 31 Servicii medicale stomatologice gratuite Drumeţie . testări. 20-23 dec 44 125 II. coşuleţe şi beteală 15 persoane vârstnice au prezentat în concurs 2 melodii populare.. exerciţiu fizic pe Tâmpa Invitarea unui specialist într-un domeniu de interes. trigliceride.Braşovul toamna. pregătirea concursului Serbare de Crăciun 10 33 28 octombrie 26 nov. au recitat poezii. staţiunea Sovata: Lacul Ursu şi muntele de sare.

11 Sept. aceştia având şi atribuţii privind activităţile organizate la centrul de zi. Ian Tipuri de servicii Toaletă generală Toaletă parţială Toaletă specială Hrănire beneficiar Tehnici de mobilizare Efectuare cumpărături Preparare hrană Întreţinere curăţenie Spălat efecte personale Călcat efecte personale Sprijin plata facturi Însoţire instituţii Terapie prin mişcare Curăţenie generală Curăţenie sedii 29 123 261 48 259 104 340 224 269 84 9 33 9 61 110 227 36 224 110 301 218 242 62 10 37 21 96 1 35 114 251 42 246 122 345 246 280 84 10 37 15 74 11 43 102 225 37 258 110 303 231 252 73 9 30 11 68 1 42 109 232 46 231 132 284 216 244 57 9 27 9 68 3 42 122 290 47 297 183 320 242 265 73 10 31 5 95 2 46 0 12 0 15 1 12 3 35 2 57 4 12 133 299 45 295 169 299 243 232 71 6 34 11 96 123 209 39 231 145 330 251 263 65 7 41 17 74 122 199 31 206 140 324 229 241 58 7 38 18 93 119 180 27 174 133 295 216 202 58 6 30 12 97 107 188 32 202 133 275 240 215 67 4 28 12 107 112 158 27 182 133 262 254 211 70 5 30 4 102 Febr Martie Apr Mai Iunie Iulie Aug. 11 Mai 21 Iunie 22 Iulie 10 Aug. Oct. suspendare servicii Vizite la domiciliu – rapoarte de vizită Înştiinţări de plată Contracte şi acte adiţionale Programe activitate Fişa pontaj servicii la domiciliu Fişe pontaj înlocuiri Fişa calcul contribuţie Planuri de Ian. 4 Martie 6 Apr. activităţi de menaj. servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei. efectuare cumpărături. grile de evaluare socio-medicală Activităţi centrul de zi Reevaluări situaţie beneficiari Referate şi dispoziţii acordare. Serviciile de evaluare. însoţire la medic sau la alte instituţii Numărul îngrijitorilor la domiciliu 19. coordonare şi monitorizare a activităţii de îngrijire la domiciliu şi terapie prin mişcare sunt oferite cu sprijinul a 3 responsabili de caz. 11 Nov. încetare. Nov. 18 Dec. Dec. 6 Oct. precum şi atribuţii privind distribuirea coletelor cu alimente Tipul activităţii Anchete sociale. 4 Febr. Sept. 25 15 19 14 28 103 19 31 101 30 108 9 20 14 16 27 102 32 15 98 56 108 11 23 16 12 33 103 11 13 94 20 106 5 14 6 10 27 104 19 10 94 23 108 15 14 16 8 26 103 23 16 93 41 108 10 22 12 9 18 101 18 12 91 13 102 13 12 19 10 21 102 13 9 94 72 102 6 12 6 10 22 94 35 5 94 69 94 7 21 20 8 16 90 11 6 88 76 90 4 20 6 14 21 91 15 7 82 54 91 7 21 18 17 23 91 31 15 84 45 91 9 16 11 10 30 93 23 10 84 80 93 6 . atribuţii privind alte măsuri de intervenţie.

14 8 Martie 16 15 Apr. 3 32 13 5 6 Dec . Tudor Vladimirescu nr. la centrul de zi sau la domiciliul beneficiarului  consiliere psihologică personal de îngrijire Servicii acordate de 1 psiholog Tipul serviciului acordat Evaluări psihologice Consiliere psihologică benef. 0 19 20 21 21 21 21 37 16 22 24 49 23 50 51 49 40 39 36 36 11 11 0 0 0   In perioada ianuarie .aprilie 2010 kinetoterapeutul a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – total 48 ore Începând cu data de 18 octombrie activitatea de evaluare kinetoterapie şi efectuarea planurilor de recuperare se desfăşoară cu sprijinul unui voluntar. 8 11 Mai 11 1 Iunie 5 9 Iulie 19 4 Aug. 0 23 9 2 5 Sept. 33  la domiciliul beneficiarilor Servicii acordate de 1 kinetoterapeut (perioada 1 ianuarie -17 octombrie) Tipul serviciului acordat Evaluări şi reevaluări Kinetoterapie Servicii de terapie prin mişcare la sala amenajată la Centrul de zi Servicii de terapie prin mişcare la domiciliul beneficiarilor Ian. 3 30 9 11 3 Mai 2 36 0 13 17 Iunie 3 33 0 12 9 Iulie 2 44 14 7 14 Aug. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  consiliere psihologică individuală a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate. studenţi) 57 16 291 39 18 257 43 20 247 41 10 183 31 20 258 34 12 204 20 12 259 25 10 181 10 12 210 9 12 229 32 12 238 9 12 171 - - - 5 5 5 - - - - - - III. 16 10 Nov. 13 18 Febr. 0 11 3 4 5 V . 0 Oct. 18 9 Sept. 0 27 1 11 Mart ie 6 29 17 20 Apr. SERVICII DE NATURĂ MEDICALĂ  administrare medicaţie (oral şi parenteral) la indicaţia medicului. 0 40 14 12 4 Oct. la domiciliul beneficiarului  îngrijire medicală la recomandarea medicului de familie Tipul serviciului acordat Vizite medicale Colaborări cu alte Ian. 1 Mai 2 Iunie 1 Iulie 2 Aug. 7 10 Dec 8 5 . 2 44 8 3 6 Nov. 2 28 5 11 Febr. la solicitarea acestora. 0 Febr. 6 2 Oct. 1 Nov.îngrijire/intervenţie Supervizări formale şi informale Curierat Încasare contribuţii/eliberare chitanţe Coordonare practică studenţi (nr. Consiliere psihologică personal Supervizări informale Colaborări cu alte instituţii Ian. SERVICII DE TERAPIE PRIN MIŞCARE  la sala amenajată în cadrul centrului de zi din Str. 1 Dec. 0 Sept. IV. 5 Martie 3 Apr.

50 Sept. 18 Braşov care a avut ca scop educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele vârstnice  Parteneriat cu Şcoala Generală nr.  Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. Spitalul de Psihiatrie. Contribuţii încasate – 37505 lei Sponsorizări şi donaţii –produse în valoare de 10728 lei. persoane vârstnice din municipiul Braşov cu venituri mici au beneficiat de sprijin constând în colete cu alimente de bază. în cadrul strategiei Naţionale a Acţiunii Comunitare  Parteneriat cu ORCO SRL Braşov care urmăreşte crearea unui cadru pentru cursanţii practicanţi în vederea formării deprinderilor practice corespunzătoare calificării şi furnizarea de servicii de terapie prin mişcare şi reflexoterapie pentru persoane vârstnice beneficiare ale SPV Colaborări: Medici de familie. beneficiarului Recoltare analize. Oct.aprilie 2010 asistentul medical a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – în total 70 ore VI. tratam. Obiective realizate în anul 2010  Obţinere atestare anuală a îngrijitorilor la domiciliu.  Creşterea cu 60% a numărului de vizite efectuate la domiciliul beneficiarilor. raportat la resursa umană disponibilă.  Coletele sunt oferite de către Clubul Rotary sau alţi sponsori şi descărcate. 211 Mai 51 Iunie 208 Iulie Aug. Tipul serviciului acordat Descărcare şi pregătire colete alimente Distribuire colete cu alimente la sediu Distribuire colete alimente la domiciliu Febr.  Actualizare manual de proceduri.  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice. 2 excursie şi 1 spectacol pentru beneficiarii centrelor de zi. 60 Martie 200 Apr. Hospice Casa Speranţei.instituţii medicale Pansamente la dom.  Organizarea a 2 petreceri. pregătite şi distribuite de angajaţii Serviciului pentru persoane vârstnice. Spitalul Judeţean. Adăpostul de Noapte. Dec. 23 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice care a avut ca obiectiv desfăşurarea de activităţi în parteneriat. Medo. Asociaţia de Caritate Braşovia. medicul geriatru.  Parteneriat cu Grădiniţa cu program săptămânal nr.  Creşterea cu 54% a numărului supervizărilor formale şi informale faţă de anul 2009. injectabile Participare la evaluări complexe Planuri medicale 22 6 0 0 23 11 1 1 20 4 1 1 18 6 3 3 21 5 3 3 34 18 1 2 29 10 1 1 25 2 5 0 16 5 1 1 24 11 2 1 48 7 1 0 24 3 0 0  In perioada ianuarie . 130 Nov. ACORDAREA DE COLETE CU ALIMENTE  Se distribuie colete cu alimente de bază pentru persoane vârstnice (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu venituri mici şi fără sprijin din partea familiei. faţă de anul 2009. 269 35 30 181 19 192 19 41 10 186 22 - 41 9 - 123 7 - 245 44 Parteneriate derulate  Parteneriat cu Clubul Rotary Braşov – prin derularea acestui parteneriat. . Serviciul Autoritate Tutelară. Obiective propuse pentru anul 2011  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice şi tehnici de mobilizare.  Creşterea cu 69% a numărului de acţiuni comune organizate pentru beneficiarii centrului de zi.  Creşterea cu 11% a numărului de anchete sociale efectuate faţă de anul 2009.

SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 1. republicată).ancheta socială pentru obţinerea legitimaţiei de călătorie pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru adulţii cu deficienţe auditive şi mintale ai căror însoţitori au dreptul de a circula gratuit doar în prezenţa asistatului. . .Consiliere socială şi administrativă (îndrumare către diverse instituţii. raportat la resursa umană existentă.ancheta socială în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap.Formularea de programe şi proiecte menite să îmbunătăţească serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi din Municipiul Braşov în vederea creşterii standardelor de viaţă ale acestora. conform art. alin. . privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. . 4.Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali pe care aceştia o desfăşoară la domiciliul persoanelor cu deficienţe grave pentru identificarea nevoilor şi adaptarea serviciilor în funcţie de necesităţi. pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.Implementarea de măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială. care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi. lit.Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a grupurilor de suport pentru asistenţii personali. 1 excursie pentru beneficiarii centrelor de zi. .     Menţinerea numărului de beneficiari de servicii în cadrul centrului de zi. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de terapie prin mişcare. . nr. . . 6. .Colectează şi verifică cererile împreună cu actele anexate care au fost adresate Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi de către solicitanţi în vederea obţinerii drepturilor. Organizarea a 2 petreceri. .Iniţierea de acţiuni cu caracter socio-cultural-sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi care urmăresc să aducă o contribuţie reală la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. d) din HG.Efectuează investigaţiile legale şi întocmeşte: . în termenul legal de 30 de zile la solicitările privind aplicarea legilor specifice serviciului. a) din Legea 448/2006. .Consolidarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale în vederea organizării de seminarii. . . la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu deficienţe fizice sau psihice.ancheta socială pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenţilor personali.Înaintarea de propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului. . conform legislaţiei în vigoare. .Efectuarea demersurilor necesare în vederea organizării instruirii pentru asistenţii personali (conform art. conform legislaţiei în vigoare.Organizarea şi susţinerea instructajul periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru asistenţii personali aflaţi în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. . Încheierea de noi parteneriate sau continuarea derulării parteneriatelor existente. demersuri pentru obţinerea drepturilor conform legislaţiei în vigoare).Consiliere psihologică oferită de personal specializat pentru persoanele cu dizabilităţi şi asistenţilor personali ai acestora.ancheta socială persoanelor care solicită angajarea în calitate de asistenţi personali. . Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. întâlniri. Atribuţii şi competenţe: . 6. . .Actualizarea bazei de date cu asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale. raportat la resursa umană existentă. raportat la resursa umană existentă.ancheta socială pentru soluţionarea eventualelor reclamaţii cu privire la activitatea asistenţilor personali.Elaborarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice serviciului în conformitate cu responsabilităţile stabilite. informări pentru persoanele cu dizabilităţi. la promovarea egalităţii de şanse în scopul prevenirii discriminării.Întocmirea diverselor rapoarte şi situaţii statistice referitoare la domeniul de activitate al serviciului.Urmărirea evoluţiei principalilor indicatori care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi. . lit. . 430/2008.Întocmirea şi emiterea răspunsurilor. . 38. .Implementarea altor măsuri şi acţiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate. având în vedere prevederile legale în vigoare. .

republicată. 26 269 295 aug. realizată de psihologul serviciului. în domeniul protecţiei drepturilor copilului). 31 246 277 iun 38 407 445 iul. 3. pentru un număr de 28 persoane care au solicitat acordarea acestui drept. mar. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. respectiv: . 4. 5. cu modificările şi completările ulterioare: „ angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. dec. exprimat în scris. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Întocmirea documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap). d). Copii cu handicap Adulţi cu handicap 349 34 9 feb. cu modificările şi completările ulterioare: ”serviciul public de asistenţă socială dispune . . de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). din HG. republicată. e)-g) şi la alin. 40. face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. nr. (2). cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani. în funcţie de profilele lor psihocomportamentale. 17. 430/2008. 12. sept. Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului între 0-7 ani În anul 2010 s-au efectuat demersuri în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap.3843 anchete sociale pentru adulţi cu handicap (efectuate conform art. republicată.efectuarea anchetei sociale pentru persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal cu scopul de a evalua competenţele şi deprinderilor acesteia. (2) şi (3). În anul 2010 s-au efectuat demersurile necesare în acest sens pentru un număr total de 146 persoane. pentru angajare. 268/2007. al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei. privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006.efectuarea evaluării psihologice cu scopul de a surprinde gradul de compatibilitate dintre persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal şi persoana cu deficienţe grave. 25. realizată de asistenţii sociali. lit. lit. nov.Pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului în vederea arhivării acestora. În această perioadă. Luna Număr anchete sociale efectuate ian. 430/2008. 6. 271 271 37 326 363 apr.. (2).G. (1).Efectuarea de anchete sociale în vederea completării documentaţiei necesare evaluării persoanelor cu handicap de către Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap În anul 2010 s-au efectuat un număr total de 4144 anchete sociale cu scopul de a stabili statutul şi contextul social în care trăiesc persoanele.301 anchete sociale pentru copii cu handicap (efectuate conform Ordinului 95/2006 al Secretariatului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS. 26 369 395 mai. alin. alin. conform art. alin.obţinerea acordului persoanei cu deficienţe grave sau după caz.G. din Legea 448/2006. sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav. primăria localităţii de domiciliu.” Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali. oct. b). Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali Conform art. 37 380 417 36 385 421 24 268 292 19 315 334 27 258 285 Total/lună Total = 4144 anchete sociale efectuate S-au întocmit 280 rapoarte de vizită. din H. cu modificările şi completările ulterioare. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. din Legea nr. . . presupune: . 2. 4. conform legislaţiei în vigoare: 1. 2. Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali Conform art. din H. Efectuarea demersurilor pentru completarea documentaţiei necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi S-au efectuat demersuri necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru un număr de 2 persoane cu dizabilităţi (conform art. alin.

cu scopul de a contribui la formarea de competenţe profesionale necesare acordării unei îngrijiri de calitate persoanelor cu deficienţe grave. . . să-şi conştientizeze resursele personale necesare depăşirii impasurilor existenţiale. 319/2007. 1 psiholog şi 1 consilier juridic. . Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin intermediul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a organizat în perioada 19.Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap.întocmirea orarului împreună cu persoanele responsabile cu organizarea programului de instruire iniţială.participarea la întocmirea testelor de evaluare aplicate participanţilor la programul de instruire iniţială.Acordarea îngrijirilor primare. 7.2009 – 07. asistentul personal al persoanei cu handicap grav are obligaţia de a participa o dată la 2 ani.asigurarea mijloacelor tehnice şi tehnologice pentru susţinerea programului de instruire iniţială. Personal implicat: Moderatori: 2 asistenţi sociali. conform tematicii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.întocmirea listelor de prezenţă. Organizarea şi susţinerea programului de instruire pentru asistenţii personali Conform prevederilor Legii 448/2006.10. Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Număr controale 34 28 32 37 41 45 10 10 12 15 15 11 efectuate Total = 290 controale periodice 6. cu scopul de a-i ajuta într-o manieră nondirectivă legată de anumite situaţii dificile de viaţă. după cum urmează: Durata programului de instruire iniţială: 40 ore/grupă dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practică.informarea asistenţilor personali cu privire la condiţiile în care se desfăşoară programul de instruire iniţială.distribuirea materialelor didactice.Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului. cu modificările şi completările ulterioare. . 319/02/10/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav al şi a inclus următoarele module: . în responsabilitatea cărora au intrat următoarele atribuţii: . . precum şi gradul de satisfacţie al asistaţilor cu privire la îngrijirea de care aceştia beneficiază. .Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav. Programul de instruire iniţială pentru cei 372 asistenţi personali a cumulat un număr total de 520 ore dintre care 312 ore de teorie şi 208 ore de practică. . . pe parcurs şi finală.05.Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului. Planul de pregătire a fost întocmit conform tematicii aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. . 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. . privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. la instruirea organizată de angajator care are responsabilitatea de a asigura gratuit instruirea asistenţilor personali.împărţirea pe grupe a participanţilor în vederea întocmirii planificărilor cu acordul scris al acestora. .pregătirea suporturilor de curs şi adaptarea lor pe parcursul instruirii.efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local”.Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente. Consiliere psihologică individuală pentru asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi În anul 2010 au fost susţinute 48 de şedinţe de consiliere psihologică individuală adresate asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi. Scopul efectuării controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali este acela de a evalua modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc responsabilităţile conform Fişei postului şi a Contractului individual de muncă. . 1 asistent medical. .redactarea diverselor raportări privitoare la programul de instruire al asistenţilor personali. Astfel.Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. . .participarea la cele trei forme de evaluare: iniţială. . .Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului.susţinerea tematicilor propuse conform Ordinului nr.alte activităţi.Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate. . republicată. .2010 instruirea pentru un număr total de 372 asistenţi personali angajaţi în cadrul instituţiei. 1 kinetoterapeut. 1 secretar în responsabilitatea căruia au intrat următoarele atribuţii: .

Astfel.Grup de suport pentru asistenţii personali/aparţinătorii persoanelor cu deficienţe locomotorii.Piesa „ Domnu` Goe” în data de 16.04. care au ales să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Serviciului Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. (3) din OG nr. Menţionăm că această campanie a fost iniţiată de Serviciul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. . a câte 60 ore/student.2010 – la care a participat un număr de 583 persoane cu dizabilităţi. în anul 2010 în colaborare cu Teatrul Sică Alexandrescu Braşov persoanele cu dizabilităţi au fost invitate la trei reprezentaţii. . respectiv: .  Coordonarea stagiului de practică pentru un număr de 7 studenţi din cadrul Universităţii Transilvania Braşov .Piesa „ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” în data de 09. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) pe numele fiecărui participant după absolvire. document emis de Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi recunoscut doar în cadrul acesteia. în luna iunie angajaţii SPPD au aplicat un număr de 159 chestionare.  Implicarea în campania privind efectuarea verificărilor la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă. evaluarea finală – aplicată tuturor celor 372 asistenţi personali cu scopul de a certifica atingerea obiectivelor propuse iniţial. Scop: optimizarea şi dezvoltarea personală.Evaluarea participanţilor a presupus următoarele etape: evaluarea iniţială – aplicată cu scopul de a identifica nivelul de pregătire profesională a participanţilor în vederea adaptării programul de instruire la nevoile cursantului acestora.2010 la care au participat un număr de 130 persoane cu dizabilităţi. Obiectivele vizate:  favorizarea exprimării frustrărilor.dar nu uit cine sunt”. În total au fost emise 372 de certificate asistenţilor personali care au absolvit acest program de instruire iniţială.39.86. Testele privind evaluarea iniţială au fost aplicate pentru toţi cei 372 asistenţi personali care au participat la programul de instruire iniţială. Proiecte derulate în cadrul SPPD: 1. Media de intrare a participanţilor la programul de instruire iniţială este de 3.raport individual de practică. a câte 40 ore/student -2 studenţi anul II. 18. nu doar vorbi”. “Împreună învingem boala” . „Zi de zi cameleon. desfăşurat în luna mai 2010 care a vizat intercunoaşterea şi autocunoaşterea participanţilor.Piesa „ Făt frumos din lacrimă” în data de 22. putem comunica. Media finală după aplicarea testelor de evaluare este de 8. “Pot fi stăpânul emoţiilor mele”.realizarea unui portofoliu individual. ameliorarea capacităţii de rezilienţă şi confruntarea cu starea de impas existenţial Luna Număr întâlniri Număr participanţi feb 2 14 mar 3 24 apr 3 24 mai 4 36 iun 1 8 iul 1 4 aug sept oct 2 10 1 4 nov 1 4 dec - Total = 18 grupuri de suport Total =128 participanţi Temele abordate în cadrul acestor întâlniri „Spune-mi cine eşti”. „Lupta cu obstacole în familie”. alin. realizarea catharsisului afectiv .desfăşurat în luna februarie 2010 care a vizat facilitarea comunicării între participanţi şi nu numai. ALTE ACTIVITĂŢI REALIZATE DE PERSONALUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI:  Sesiuni de team building organizate de psiholog pentru angajaţii serviciului pe următoarele teme: „Comunicare asertivă”. „Boala în viaţa mea Stigma: criminalul ascuns”.Facultatea de Sociologie şi Comunicare. „Am o inimă isteaţă?”.  În vederea facilitării accesului la cultură al persoanelor cu handicap. Programul de instruire iniţială pentru asistenţii personali s-a finalizat cu eliberarea unui certificat (conform art.02. . Stagiul de practică s-a finalizat cu: . specializarea Asistenţă Socială. astfel: -5 studenţi anul I. “Te pot asculta.05. nu doar auzi.2010 la care au participat un număr de 212 persoane cu dizabilităţi. Carduri proiective”. .atestat de practică.

. exerciţii fizice. unde România. activităţi de informare pe diverse teme de interes pentru persoanele cu dizabilităţi. viaţa fi-va mai frumoasă”. Belgia. prin dezvoltarea capacităţii de a se ajuta pe sine şi pe ceilalţi. a organizat în perioada 16-21 octombrie 2010 cel de-al treilea forum european al modei adaptate. activităţi culturale. s-au desfăşurat activităţi de terapie ocupaţională şi jocuri interactive în colaborare cu un psiholog voluntar. la care au participat aproximativ 12 persoane adulte cu dizabilităţi/întâlnire. colaje la care s-au folosit diverse materiale: flori presate.  colocviu cu tema incluziunii persoanei cu handicap în societatea franceză. grup de suport pentru persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18-26 ani. . Lituania. Evenimentul organizat în Franţa a avut un impact pozitiv asupra opiniei publice franceze. Luna Număr întâlniri Număr participanţi mai 1 7 iun 3 7 iul 3 6 aug 4 6 sept 4 5 oct 3 5 nov 2 5 dec 3 5 Total = 23 întâlniri Temele abordate în cadrul acestor întâlniri “Să ne deschidem sufletul!”. însoţitori ai acestora. Letonia. muştar etc.asistat 2. haideţi să le depăşim!”. pentru noi.Centru de zi dedicat persoane adulte cu dizabilităţi Scop: promovarea integrării sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi Acest proiect pilot a fost lansat în 17 iunie 2010. Scop: inocularea speranţei în propriile forţe. respectiv personal responsabil cu organizarea şi deplasarea la acest eveniment. dintre care: persoane cu handicap fizic. Activităţile desfăşurate: activităţi de cunoaştere şi interrelaţionare.spectacol-comedie muzicală cu tema „istorii de dragoste”. “Doar împreună vom reuşi”!. sub formă virtuală/ digitală care a vizat adaptarea hainelor de zi de tip prêt-à-porter pentru persoanele cu handicap fizic. Obiective vizate:  crearea unui mediu în care persoanele cu dizabilităţi să se simtă în largul lor  dezvoltarea încrederii în cei cu care interacţionează  crearea unui mediu propice creşterii stimei de sine  dezvoltarea relaţiilor interumane 3. Municipiul Braşov a fost reprezentat la acest eveniment prin intermediul Direcţiei de Servicii Sociale. Franţa. director artistic al asociaţiei Afrik’dezarts. respectiv: Spania. „Obstacole în comunicare. pentru promovarea modei adaptate persoanei cu handicap fizic din Tours. în viitor. Polonia. activităţi de îndemânare (decupaj. dezvoltarea sentimentului de eficienţă personală  încurajarea stimei de sine  armonizarea relaţiei asistent personal . „Prin noi. Până la momentul de faţă au avut loc 2 întâlniri. respectiv municipiul Braşov a primit invitaţia de a participa alături de alte şapte ţări din comunitatea europeană. . actori voluntari. „Asul din mânecă!”. fiind mediatizat de presa franceză şi română. Obiective:  Dezvoltarea sentimentului de utilitate  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială  Creşterea stimei de sine  Îmbunătăţirea stilului de viaţă prin organizarea de întâlniri cu specialişti din domenii de activitate conexe  Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în diverse acţiuni cu caracter social cu scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica acestei categorii de persoane MODE H Asociaţia Mode H Europe.). boabe de orez. fasole. în calitate de co-organizator. care a desemnat o delegaţie de 21 de persoane. în cadrul acestui forum au fost organizate următoarele activităţi:  expoziţie fotografică realizată de Deza Nguembock. Italia şi Franţa.concurs de vestimentaţie adaptată. „Familia – cel mai important lucru pentru mine!” În afara temelor abordate.

Organizarea şi susţinerea instructajului periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toţi asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. adresat persoanelor eliberate din penitenciar în vederea reintegrării sociale.2010 unde au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice în scopul întăririi colaborării dintre cele două sectoare public şi privat. Stimularea unor relaţii de muncă pozitive la nivelul Serviciului pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea lunară a unor activităţi de team-building pentru angajaţii acestuia. am participat alături de colegii din cadrul Serviciului Alocaţii Sociale la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitanţii de alocaţii. De asemenea. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. mobilizând asistenţii personali – femei cu vârste cuprinse între 25 si 45 ani. în baza Dispoziţiei de Primar 7243/19. cu situaţie materială precară. De asemenea în luna noiembrie.Alte proiecte derulate în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale:  Proiectul „ Fii de 10!”. adresat părinţilor elevilor participanţi la Proiectul Curcubeu.10. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. - - - - . precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice.  „Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. dedicat persoanelor cu deficienţe locomotorii. Efectuarea în procent de 100% a controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali angajaţi în cadrul instituţiei. a sensibilizării opiniei publice cu privire la nevoia de incluziune socială a acestei categorii de persoane. cât şi din alte localităţi ale ţării. la care estimăm participarea unui număr de aproximativ 100 persoane atât din Municipiul Braşov. a diminuării formelor de discriminare. Iniţierea unor activităţi cu caracter socio-cultural sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei noastre în vederea prevenirii marginalizării sociale.07. care au participat la sesiuni de informare şi conştientizare asupra cancerului de sân. Organizarea celei de a patra ediţii a evenimentului “O viaţă fără bariere”. adresat elevilor premianţi din Municipiul Braşov.2010. Scopul organizării spectacolului a fost acela de strângere de fonduri pentru deplasarea delegaţiei. în vederea obţinerii drepturilor.G. În preajma sărbătorilor de iarnă s-au întocmit liste cu beneficiari şi s-au distribuit pachete cadou provenite din donaţii din Olanda constând în alimente (conserve) şi îmbrăcăminte. am participat la pregătirea spectacolului „ WEST SIDE STORY”. dedicat elevilor care provin din familii defavorizate . vizând următoarele aspecte: o modul în care sunt duse la îndeplinire de către asistentul personal atribuţiile prevăzute în contractul individual de muncă. conform prevederilor legale în vigoare şi a obiectului de activitate al serviciului. fişa postului şi recomandările din planul individual de servicii/planul de recuperare. în Franţa la Tours.  Proiectul „ Împreună vom fi mai puternici”. În conformitate cu O. având în vedere ca informaţiile culese la faţa locului şi consemnate în formular să surprindă statutul şi contextul social în care persoana trăieşte. Asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.zona Craiter.  Proiectul Curcubeu „Paşi către o nouă şansă”. personalul din cadrul serviciului. domiciliaţi în municipiul Braşov . în vederea creşterii calităţii vieţii acestora. o observarea gradului de satisfacţie al persoanei cu deficienţe grave cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază din partea asistentului personal. Efectuarea în procent de 100% a anchetelor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi precum şi a copiilor cu handicap. Alte activităţi desfăşurate de angajaţii serviciului: În luna ianuarie 2010 angajaţii serviciului au participat alături de angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice la distribuirea alimentelor (zahăr şi făină) la domiciliul beneficiarilor. În luna septembrie am participat la acţiunea „Primul meu ghiozdan” care a constat în distribuirea ghiozdanelor cu rechizite copiilor din clasa I. utilizatoare de fotoliu rulant. Personalul angajat al serviciului s-a implicat în buna desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului „ Prefer să ştiu din timp!” – proiect de educaţie pentru conştientizarea femeilor asupra cancerului de sân. Implicarea în desfăşurarea evenimentului „ Parteneriat pentru comunitate” desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Braşov în data de 05. a participat la preluarea cererilor şi introducerea în sistemul informatic al cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.avant-premiera care a fost prezentată în sala Centrului Cultural „Reduta”. reliefând nevoile acesteia şi servicii alternative identificate pentru soluţionarea lor.

întocmirea documentaţiei specifice privind acordarea/încetarea dreptului la indemnizaţia lunară. . respectiv a persoanelor cu handicap grav şi accentuat prin asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. . SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE Misiune: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate. În cursul anului 2010 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 678 persoane. prin acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de lege. cărbuni. material lemnos şi a tarifului social la energie electrica. după cum urmează: .actualizarea lunară a bazei de date în vederea listării documentaţiei specifice pentru plata indemnizaţiilor lunare. republicată. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Prin noi pentru noi. . Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav. creşterii calităţii vieţii şi favorizării incluziunii sociale a acestora. conform Legii nr.  facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor aflate într-o situaţie de risc social. Obiective:  promovarea incluziunii sociale şi facilitarea unei vieţi autonome a persoanelor cu handicap grav prin asigurarea dreptului la indemnizaţia lunară. viata fi-va mai frumoasa!”(mărirea numărului de participanţi.consilierea persoanelor cu privire la documentaţia necesară şi procedura de acordare a indemnizaţiei lunare. Respectarea termenelor de întocmire a documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor conform prevederilor legale în vigoare.informarea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor îndreptăţite să primească indemnizaţia lunară. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.arhivarea corespunzătoare a dosarelor şi documentelor întocmite în cadrul serviciului. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite (informarea şi îndrumarea corectă a solicitanţilor şi beneficiarilor în scopul obţinerii drepturilor conform legislaţiei în vigoare). 7. .verificarea şi preluarea cererilor şi a documentelor justificative anexate. diversificarea temelor de discuţii). în vederea asigurării nevoilor sociale. specializarea Asistenţă Socială).042.monitorizarea şi actualizarea constantă a dosarelor persoanelor aflate în evidenţa serviciului.- Acordarea unor servicii de evaluare psihologică a cazurilor avute în evidenţa serviciului ori de câte ori este nevoie. Activităţi desfăşurate în anul 2010 şi rezultate obţinute: A. Această procedură presupune desfăşurarea următoarelor activităţi principale: . gaze naturale. . combustibili petrolieri. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Doar împreună vom reuşi!” prin mărirea numărului de participanţi şi organizarea de activităţi motivaţionale pentru participanţi.  sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termica în sistem centralizat. .778 lei. Încurajarea voluntarilor să participe la activităţile derulate în cadrul serviciului (studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare. pentru care a fost alocată suma totală de 4. lemne.

Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun Dreptul la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun se asigură persoanelor cu handicap grav şi asistenţilor personali ai acestora.2010 decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza legitimaţiei de călătorie la valoarea de 1leu/zi calendaristică pentru perioada în care persoana îndreptăţită îndeplineşte condiţiile.938 persoane pentru care a fost decontată suma de 950. În perioada 01.12.808 lei.2010-31.126 lei. 14/ 2009.2010 – 31. conform graficului de mai jos: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de beneficiari 678 663 655 660 665 670 675 680 B.01. Pentru perioada 01. Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dreptul la gratuitate se stabileşte de către DGASPC Braşov printr-o legitimaţie de călătorie iar Consiliul Local al Municipiului Braşov prin DSS decontează acest drept. Astfel în perioada 01.07. iar suma decontată în această perioadă către Regia Autonomă de Transport Braşov a fost de 307.05.2010 -31.08.07.2010 cuantumul a fost stabilit la valoarea de 31 lei /lună/beneficiar potrivit H.07.06.C.2010 s-a înregistrat un număr mediu lunar de beneficiari 3.028 persoane care au beneficiat de acest drept.05.042.778 lei Comparativ cu anul 2009.12. nr.2010 astfel decontul dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza unui abonament eliberat de către personalul desemnat din cadrul DSS la valoarea de 1leu/zi calendaristică.L. crt. numărul mediu lunar de beneficiari a fost de 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie 2010 Februarie 2010 Martie 2010 Aprilie 2010 Mai 2010 Iunie 2010 Iulie 2010 August 2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Număr persoane beneficiare 651 654 651 658 654 670 689 702 704 693 698 705 Total sumă alocată Sumă cheltuită/lună 302877 305182 349478 353508 349236 360984 319765 323622 324544 325927 325005 402650 4.2010-31.Nr.2010 decontarea dreptului la gratuitate a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. Astfel în anul 2010 la nivelul municipiului Braşov decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat după cum urmează: În perioada 01. 409/10. iar în perioada 01. în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a numărului de solicitări privind acordarea indemnizaţiei lunare cu 2%.08.2010 s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de persoane beneficiare de gratuitate pe transportul urban. .2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/31.01.2010-31. precum şi persoanelor cu handicap accentuat.

 Întocmirea documentaţiei necesare efectuări plăţii către Regia Autonomă de Transport Braşov. 448/2006. gaze naturale sau lemne. persoanele desemnate realizează lunar următoarele activităţi principale:  Persoana responsabilă gestionează abonamentele primite cu proces verbal de predare-primire de la RAT Braşov.01. fiecare cuprinzând în medie 225 de persoane pentru care au fost introduse/actualizate informaţiile aferente în sistemul informatic. persoanelor desemnate pentru distribuire. respectiv a anexei privind persoanele pentru care încetează dreptul la gratuitate. a celei cuprinzând persoanele pentru care s-a prelungit perioada de acordare a dreptului la gratuitate. ordonanţarea şi statul de plată. Astfel. listei cuprinzând asistenţii personali pentru care a încetat contractul individual de muncă şi listei cuprinzând persoanele decedate pe raza municipiului Braşov. C. respectiv referat.2010 -31.12. în anul 2010 acesta a scăzut la 3559 persoane lunar. pe perioada raportată au fost introduse/actualizate informaţii aferente în sistemul informatic în medie pentru un număr de 1202 beneficiari lunar. 23 alin 1 şi 2 din Legea nr. s-a sistat decontarea dreptului la gratuitate pentru un număr de 116 persoane.257. republicată.  Elaborarea lunară a anexei cuprinzând persoanele pentru care s-a acordat pentru prima dată dreptul la gratuitate (intrări). dacă în anul 2009 s-a asigurat dreptul pentru un număr mediu lunar de 3642 persoane. decizie de director privind aprobarea listei cuprinzând persoanele pentru care se decontează dreptul la gratuitate pe transportul urban.Pe parcursul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr mediu de 3559 beneficiari. în perioada 01.934 lei. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la 615 lei şi utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat. în vederea identificării persoanelor pentru care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru decontarea dreptului. În aceste condiţii.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a informaţilor cuprinse în centralizatoarele înaintate de către DGASPC Braşov privind persoanele pentru care a fost eliberată legitimaţia de transport (acordări şi prelungiri). în anul 2010 s-a înregistrat o scădere în ceea ce priveşte numărul de persoane pentru care s-au efectuat demersurile în vederea asigurării dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun.08. iar suma decontată pentru asigurarea dreptului la gratuitate persoanelor îndreptăţite fiind de 1.  Verificarea lunară a listei cuprinzând persoanele cu handicap grav pentru care a încetat dreptul la indemnizaţie lunară.2010-31. care sunt supuse circuitului de verificare.  Verificarea documentelor şi stabilirea perioadei pentru care se eliberează abonamentul în baza protocolului de colaborare încheiat între DSS şi RAT Braşov. Ca şi activităţi principale derulate de către personalul abilitat în acest sens menţionăm următoarele: . în perioada raportată au fost verificate 6 centralizatoare. după cum urmează: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de persoane beneficiare 2009 3642 2010 3559 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 Pentru asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban în municipiul Braşov persoanelor îndreptăţite conform art.12. avizare şi aprobare.2010 (acordări şi prelungiri). combustibili petrolieri.  Eliberarea abonamentelor.2010. cărbuni.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a abonamentelor eliberate în perioada 01. Comparativ cu anul 2009.

dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei a fost acordat pentru un număr de 8468 de persoane începând din 01. pentru perioada sezonului rece 2010─2011. respectiv pentru lunile noiembrie a anului curent şi martie a anului următor.432 familii şi persoane singure.12. cărbuni.  verificarea şi preluarea cererilor şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Începând din 01. pentru sezonul rece 2010 -2011 au fost aprobate 8707 cereri pentru acordarea ajutorului. În funcţie de luna depunerii cererii. informarea cetăţenilor municipiului Braşov cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: perioada de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. conform graficului de mai jos: . şi pentru 239 persoane începând din 01.2010 titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au notificat Serviciului Prestaţii Sociale modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia. de 780 Dispoziţii de Primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care nu au îndeplinit condiţiile. condiţii de acordare a ajutorului.11. cărbuni. modalitatea de completare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. pentru care s-au emis Dispoziţii de Primar în funcţie de situaţie.  efectuarea plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. cărbuni.  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat. conform tabelului de mai jos: Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Total Energie termică 2291 93 2384 Gaze naturale 6130 141 6271 Lemne 47 5 52 TOTAL 8468 239 8707 De asemenea au fost emise un nr. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece. drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei. fiind astfel înregistrate un număr de 63 de solicitări privind modificarea/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. combustibili petrolieri. combustibili petrolieri. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2010. acte necesare. dacă în perioada noiembrie 2009 -decembrie 2010 ajutorul a fost aprobat pentru un număr de 15. a fost înregistrat un număr total de 9550 solicitări în perioada 25 octombrie 2010 ─ 31 decembrie 2010. după cum urmează: Tip cerere Decembrie 2010 TOTAL Modificare Încetare Energie termică în sistem centralizat 7 10 17 Gaze naturale 18 28 46 Total 25 38 63 Comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului rece 2009-2010. numărul de solicitări a scăzut cu aprox imativ 45% astfel. gaze naturale sau lemne.12.  arhivarea în condiţii corespunzătoare a documentaţiei produse în cadrul fiecărei campanii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.  introducerea în sistemul informatic a tuturor solicitărilor pentru acordarea ajutorului. Astfel. combustibili petrolieri.2010. fiind astfel emise un număr total de 8707 Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului.  realizarea demersurilor necesare în vederea efectuării de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale a plăţii sumelor reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale către furnizorii de energie termică şi gaze naturale  solicitarea de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a creditelor necesare în vederea asigurării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

faţă de solicitanţii care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei. Situaţie comparativă privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale Perioada 2006-2011 18004 Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu gaze naturale Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu energie term ica 16690 11864 9816 9777 6079 5175 2374 6243 10000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 D.09. după cum urmează: .  preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la membrii familiei şi a veniturilor acesteia şi verificarea documentelor doveditoare  efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor.2010 un număr total de 137 cereri.  elaborarea documentaţiei specifice privind aprobarea/neaprobarea dreptului la material lemnos. Pentru sezonul rece 2010-2011 au fost preluate în perioada 01. Instrumentarea documentaţiei pentru acordarea în mod gratuit de material lemnos pentru încălzirea locuinţei Pot beneficia de dreptul în mod gratuit la material lemnos pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la valoarea salariului minim brut pe economie.Situatie comparativa privind numarul de beneficiari 2010-2011 8707 2009-2010 15432 0 5000 10000 15000 20000 Totodată se constată că s-a menţinut tendinţa crescătoare a persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. tendinţă care s-a conturat începând din sezonul rece 2007-2008.  transmiterea lunară către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a situaţiei centralizatoare cuprinzând persoanele pentru care a fost aprobat dreptul în vederea livrării în mod gratuit a materialului lemnos.2010-31. dreptul la material lemnos a fost aprobat pentru un număr de 107 familii şi persoane singure.12. În urma verificării cererilor şi a documentelor anexă şi a efectuării anchetelor sociale. Pentru a asigura accesul persoanelor îndreptăţite la acest drept sunt desfăşurate următoarele activităţi:  informarea potenţialilor beneficiari cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară pentru aprobarea dreptului.

conform reprezentării de mai jos: . 447/2010. comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea. însoţite de motivele invalidării În anul 2010 au fost înregistrate 16 solicitări.09.  înaintarea dosarelor către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. Instrumentarea documentaţiei privind atribuirea unei locuinţe sociale Potrivit prevederilor legale în vigoare au acces la locuinţa socială. În urma evaluării celor 149 dosare de către Comisia constituită în acest sens conform H. care s-au adăugat la dosarele existente din anul precedent pentru care nu a fost atribuită o locuinţă socială. 22% cereri aprobate cereri neaprobate 107. de asemenea au fost întocmite fişele de punctaj pentru dosarele care îndeplineau condiţiile în acest sens. Atribuţiile Serviciului Prestaţii Sociale în acest domeniu constau în:  informarea potenţialilor solicitanţi cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară în vederea completării dosarului pentru atribuirea unei locuinţe sociale. 78% E. precum şi cele invalidate. restul fiind respinse/declarate incomplete deoarece nu au îndeplinit condiţiile.2010 -30. Pentru facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite la tariful social la energie electrică. familiile sau persoanele cu un venit net mediu lunar pe persoană. nr.2010 s-au făcut demersurile necesare în vederea reactualizării tuturor dosarelor aflate în evidenţa serviciului şi au fost efectuate. pe bază de borderou. În cursul anului 2010 au fost înregistrate 31 de cereri noi. F. către furnizorul de energie electrică a declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor de tarif social validate.Situaţie reprezentând numărul de solicitări pentru acordarea materialului lemnos Anul 2010 30. realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.  întocmirea fişelor de punctaj pentru toate dosarele înregistrate. 98 de dosare au fost declarate aprobate. toate fiind validate şi transmise către furnizorul de energie electrică în vederea aplicării tarifului social. precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. sunt derulate următoarele activităţi:  preluarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  validarea/invalidarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  transmiterea. Acordarea tarifului social la energie electrică Pot beneficia de tariful social la energie electrică familiile sau persoanele singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la valoarea salariului minim brut pe economie. Astfel în perioada 01.  efectuarea evaluărilor/reevaluărilor privind situaţia socio-locativă a persoanelor care solicită atribuirea unei locuinţe sociale.07.C.L. în vederea închirierii.  elaborarea documentaţiei necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local Braşov a listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. evaluările şi reevaluările pentru 149 dosare.

01. Alte activităţi delegate: a) efectuarea instructajului la locul de muncă al asistenţilor personali.2010 Nr.2010 0. care a fost aprobată începând cu 01. 2.2010 şi care cuprinde 7 servicii.Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale. funcţii la data de 31. 1 birou.Situaţie instrumentare documentaţie locuinţe sociale Anul 2010 cereri noi înregistrate total cereri aflate în evidenţă nr.74 0.Asigurarea încadrării în prevederile BVC.03.12. Au fost aprobate 652 posturi. În anul 2010 persoana cu atribuţii delegate în acest sens a efectuat instructajul la locul de muncă pentru 396 asistenţi personali nou angajaţi. 6 compartimente şi Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. reducerea numărului de erori de preluare a cererilor şi introducere în sistemul informatic. a cheltuielilor aferente activităţilor gestionate în cadrul serviciului. Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale Serviciul Resurse Umane a depus la ANFP Bucureşti şi la Consiliul Local proiectul de HCL privind structura organizatorică pentru Direcţia de Servicii Sociale.  propuneri în vederea actualizării/îmbunătăţirii sistemelor informatice în funcţie de necesităţi. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 126 pentru angajaţi contractuali şi 451 posturi de asistenţi personali. SERVICIUL RESURSE UMANE 1. de funcţii la data de 31.  elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru specifice pentru fiecare activitate. c) aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii nr.96 Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru asistenţă socială Total posturi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru activitatea de asistenţă medicală 151 93 112 89 . funcţii la data de 01. 8. evaluări/reevaluări nr.01.Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav prin angajarea de asistenţi personali 3. b) efectuarea instructajului periodic pentru asistenţii personali.  perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii comunicării cu solicitanţii care se adresează Serviciului. inclusiv stabilirea drepturilor salariale brute pentru toţi angajaţii 2. dosare aprobate nr.2010 Raport între nr. dosare incom plete/respinse 31 149 149 98 51 G.2010 şi nr. din care 75 pentru funcţionari publici. de funcţii la data de 01. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011:  aplicarea prevederilor legale în vederea acordării unor servicii de calitate persoanelor care se adresează serviciului. Principalele activităţi ale Serviciului Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 1. respectiv instructajul periodic – semestrial pentru 396 asistenţi personali. Situaţia încadrărilor pe funcţii în anul 2010 a fost următoarea: Nr.12.

32/2010 şi Ordinului nr. .2010. Au revenit în urma încetării suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu 4 angajate. inclusiv dosare de pensii Referate şi decizii privind suspendări pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru reluarea activităţii Referate şi decizii pentru delegări de atribuţii şi competenţe pentru suplinirea lipsei de personal Alte modificări ale raporturilor de serviciu sau de muncă inclusiv acte de stabilire drepturi salariale Nr. O altă angajată din sectorul sanitar a fost pensionată pentru limită de vârstă.Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru DSS. prin definitivare după stagiul de debutanţi Referate şi decizii pentru promovări temporare pe funcţii de conducere Referate şi decizii pentru avansare în treaptă profesională pe funcţii publice Documentaţie pentru încetare raporturi de serviciu şi de muncă. care au însumat 5419 zile pentru angajaţii DSS. iar alte 10 persoane s-au suspendat de drept sau la cerere pentru concediu de risc maternal. Au fost organizate 5 concursuri pentru angajarea de personal pentru domeniul sanitar. în total 658 persoane angajate pe parcursul anului. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.64 0.10. pers 6 7 2 9 15 32 15 30 490 606 Pentru angajaţii instituţiei. întocmire referate şi decizii pentru promovare pe funcţii publice şi posturi contractuale. Faţă de anul 2009. asistenţii personali şi angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. concediu de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. maternitate şi suspendări în vederea creşterii copiilor 244 188 56 8 201 162 39 12 0. Începând cu data de 01. angajaţi în plată b-Funcţii publice şi contractuale vacante din care temporar vacante pentru concediu de risc maternal. Pe tot parcursul anului s-a asimilat legislaţia aferentă domeniului administraţiei publice. În cadrul Serviciului Resurse Umane se verifică şi se vizează toate fişele de post din instituţie. inclusiv raportările on-line. S-au organizat acţiunile de evaluare profesională pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de interese şi de avere. în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov s-au reîncadrat salariaţii în condiţiile Legii-cadru nr.82 0. Serviciul Resurse Umane a asigurat corespondenţa prevăzută de lege cu Agenţia Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru modificările intervenite pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov pentru angajaţii contractuali. în anul 2010 s-au emis circa 920 de adeverinţe. orele suplimentare au scăzut cu 37%. Concediile de odihnă cuvenite pe anul 2010. s-au operat cărţile de muncă. din care 21 pensionări anticipate şi o pensionare pentru limită de vârstă. sau întocmit şi actualizat dosarele profesionale cu anexele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali inclusiv pentru asistenţii personali.12.01. din care: a-Nr.86 Pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 31 de ieşiri de angajaţi. din care 497 zile restante din 2009.89 0. după absolvirea de studii superioare. până la data de 31. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente Serviciului Resurse Umane au cuprins: Contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Organizare examene. promovare contractuali Gestionare rapoarte de stagiu. Gradul de efectuare a concediilor şi circa 1198 ore efectuate peste program în principal în campania de acordare a ajutoarelor de încălzire au fost influenţate de nevoia de suplinire a lipsei de personal în cadrul instituţiei. fiind intrate 3 persoane noi în instituţie pe perioadă nedeterminată. întocmire referate şi decizii pentru promovare în clasă pe funcţii publice. au fost efectuate în proporţie de circa 79%.1100/2010 pentru avizarea reîncadrărilor salariale de către Agenţia de Prestaţii Sociale şi respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice. În acest sens s-au întocmit actele de acordare a drepturilor salariale în anul 2010 şi s-au întocmit lucrări de sinteză în vederea aplicării Ordinului nr. care priveşte angajaţii instituţiei. dar a continuat activitatea în condiţiile legii. asistenţei sociale şi sănătăţii publice.

se execută popriri pe salarii. 74 190 63 18 811 30 34 1220 Au fost asigurate: consilierea în vederea angajării. recuperare debite Acte privind situaţii statistice şi pentru Trezorerie. Nr. în anul 2010 numărul mediu lunar de asistenţi personali a crescut cu 5%.10 salariul brut a fost de 600 lei pentru oricare asistent personal. beneficiari de indemnizaţii lunare 2. iar de la 01. de 630 lei. pentru probleme privind raporturile de muncă şi de serviciu cu angajaţii. Se verifică 83 de condici de prezenţă aflate în 75 de locaţii. cu publicaţiile. pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS. acte de suspendare temporară a raporturilor de muncă Documentaţie pentru încetare raporturi de muncă Documentaţie pentru dosare de pensie Alte modificări în cadrul raporturilor de muncă. prin angajarea de asistenţi personali Legea 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede la art.37 alin. calculul şi acordarea indemnizaţiilor pe perioada de concediu a asistenţilor personali pentru 399 persoane cu handicap grav. că persoana cu handicap grav are dreptul. se gestionează situaţia concediilor medicale. mediu lunar 2004 Nr. calculul sumelor care se varsă la buget pentru 4% posturi neocupate de persoane cu handicap.Lunar se calculează în cadrul serviciului Resurse umane toate drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor DSS de la bugetul local.Total persoane cu handicap grav beneficiare 112 741 853 816 814 848 954 1032 1060 În raport cu 2009. planificări pe decade şi alte lucrări lunare pentru Trezorerie. alte instituţii. asistenţi personali angajaţi 3. la care s-a adăugat sporul de vechime. la un asistent personal. sau poate opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare. calculul integral al salariilor. iar pe total beneficiari a crescut cu 3%. care se finanţează de Ministerul Sănătăţii. Casa de Asigurări de Sănătate. DGASPC Total Nr. a orelor suplimentare care se recuperează. mediu lunar 2005 392 424 Nr. cu fişele de pontaj aferente. mediu lunar 2006 416 398 Nr.07. asistenţii personali şi pentru angajaţii din domeniul sanitar. mediu lunar 2008 615 339 Nr. Principalii indicatori de performanţă privind activităţile Serviciului Resurse Umane în anul 2011 1 Activităţi Gestionarea resursei umane Indicatori de performanţă 2011 Reîncadrarea salarială pentru 170 de angajaţi .3. apoi salariile nete cuvenite asistenţilor personali cu finanţare de la bugetul de stat şi separat drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor din Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. Valorile cheltuielilor gestionate de Serviciul Resurse Umane.35 şi la art. se întocmesc pontajele şi statele de personal pentru angajaţi. inclusiv stabilirea de drepturi salariale. se întocmesc statistici etc. transportul şi diurna s-au încadrat în nivelurile de cheltuieli aprobate pe anul 2010 prin bugetele de venituri şi cheltuieli. Direcţia de Sănătate Publică. inclusiv statele de plată pentru drepturile asistenţilor personali. în baza evaluării sociopsihomedicale. cheltuielile cu instruirea. mediu lunar 2010 673 387 1. În anul 2010 asistenţii personali au beneficiat 7 luni de salariul minim de încadrare prevăzut de lege. S-a asigurat corespondenţa cu Colegiul medicilor. 2. respectiv cheltuielile salariale. pers. Evoluţia acordării de indemnizaţii lunare şi a plăţii de asistenţi personali a fost următoarea: Indicator Nr. Se emit facturi şi se gestionează decontarea medicamentelor gratuite pentru angajaţii din sectorul sanitar. mediu lunar 2009 663 369 Nr. mediu lunar 2007 516 332 Nr. Nr. gestionarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente asistenţilor personali au cuprins: Dosare şi contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Documentaţie de prelungire a contractelor de muncă pe seama noilor certificate de handicap. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav. deduceri suplimentare Acte pentru instituirea de popriri.

 Centralizarea Bugetului direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine. SERVICIUL CONTABILITATE. FINANCIAR.04. Centralizarea Dării de seamă a direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.231/03. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.  Centralizarea Bugetului Direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine . .2006. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.227/03. pentru asistenţii personali şi personalul preluat din sănătate.III al anului în curs.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.  Organizarea A.  Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului. BUGET I.  Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.2006. aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane 9.L. Activităţi desfăşurate în anul 2010  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.82/1991 republicată.2006.III al anului în curs atât pentru Direcţie cât şi centralizat cu ordonatorii terţiari.  Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere. II.04.04. Atribuţii principale  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din Direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru direcţie. pentru Bugetele asigurărilor sociale.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru Direcţie.  Elaborarea.2006. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.228/03.  Realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului. Centralizarea Dării de seamă a Direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine.P–ului conform Deciziei nr.  Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.O.  Efectuarea controlului inopinat a casieriei Direcţiei.  Are competenţe pe linia Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Dării de seamă contabile trimestriale. anuale şi a altor situaţii financiar contabile cu Primăria Municipiului Braşov.  Organizarea activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr.  Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.  Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale - 2 Gestionarea resursei umane privind asistenţii personali şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediilor asistenţilor personali Asigurarea încadrării cheltuielilor aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane. 229/03. Actualizarea fişelor de post pentru circa 75 de funcţii publice şi 126 posturi contractuale în cadrul DSS Reîncadrarea salarială pentru circa 395 de asistenţi personali Diminuarea cu minimum 2% a numărului de zile de concedii de odihnă neefectuate şi plătite la încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali 3  Respectarea limitelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite în BVC pentru 2011.  Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim. în prevederile BVC aprobat pe 2011 - Actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS şi pentru angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.04.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.

Îmbunătăţirea organizării activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. Prezentarea indicatorilor de realizare a execuţiei bugetare trimestrial pentru serviciile implicate în gestionarea creditelor bugetare.2006. Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.417. Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr.58% 98. 229/03. Efectuarea controlului inopinat al casieriei Direcţiei. III.231/03. conform legislaţiei în vigoare. Elaborarea. Prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară serviciilor implicate în gestionarea creditelor bugetare.SOC. SI INCALZIRE BUGET CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUGET DSS PROPRIU TOTAL . cu actualizarea la zi. Realizarea Notelor explicative de raportare financiar-contabilă privind politicile contabile aplicate în instituţie.919 13.43% 74.000 573. precum şi realizarea rectificărilor bugetare începând cu trim. 4. Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere. Realizarea execuţiei la zi prin introducerea actelor justificative zilnic în modulele de bancă şi casă. 3.867 2. 5.05% 98.000 548. Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.2006. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.82/1991 republicată. Efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei.P –ului implementat conform Deciziei nr. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.2006. Obiective propuse pentru anul 2011 1.O.000 2.2006.04.240 564.161 462. pentru Bugetele asigurărilor sociale.81% BUGET ASISTENTI PERS.23% 92.458. Îmbunătăţirea organizării A.228/03.590. pentru o urmărire şi o realizare cât mai performantă a obiectivelor Direcţiei.227/03. SI FAMILIE BUGET AJUTOR SOC. articole şi aliniate.000 396.862 PROCENT EXECUTIE 99.675 293.554. Urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole.04.000 EXECUTIE 9.L. Îmbunătăţirea manualului de proceduri ale serviciului. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor.04. Derularea proiectului din fonduri nerambursabile „Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc –ASTRA” EXECUŢIA BUGETELOR PE STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ BUGET 9.+RAT BUGET AS.               Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.000 14.04. III al anului în curs. pentru asistenţii personali şi pentru personalul preluat din sănătate. Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului.542.50% 84. Respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea Dărilor de seamă trimestriale şi anuale. 2. Realizarea fişelor fiscale şi depunerea lor în termen. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.601.

S I INC A L ZIR E B UG E T C A NTINA DE A J UTO R S O C IA L B UG E T DS S P R O P R IU E XE C UTI E 10.în cadrul elaborării bugetului.S. cuantificate cu preţuri de piaţă . propunere.000.000.S.000.a aprovizionat cele 17 servicii/ birouri/ compartimente ale D.a întocmit planul de aprovizionare al D. BIROU ADMINISTRATIV 1.S. prin atribuţiile specifice. consumuri lunare de carburant etc.a verificat permanent încadrarea în creditele bugetare aprobate .a urmărit şi a recepţionat serviciile prestate şi lucrările efectuate în cadrul derulării contractelor şi a elaborat documentele aferente . ordonanţare . Atribuţii principale  Fundamentarea bugetului pe rd.S.000 2. Biroul Administrativ a întocmit Notele de fundamentare pe baza centralizării referatelor de necesitate ale serviciilor D.)  Asigurarea securităţii angajaţilor DSS prin urmărirea funcţionării instalaţiilor din sediile DSS  Asigurarea supravegherii sănătăţii în muncă a angajaţilor DSS conform HG 355/2007  Coordonarea distribuirii hranei pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social  Asigurarea curăţeniei în sediile DSS 2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 .000 0 B UG E T A S IS TE NTI P E R S .+ R A T B UG E T A S . în limitele competenţei sale .  Inventarierea patrimoniului  Scoaterea din uz / casarea obiectelor de inventar  Întreţinerea patrimoniului  Asigurarea condiţiilor de lucru a angajaţilor DSS prin urmărirea întreţinerii echipamentelor de lucru (calculatoare.a recepţionat şi distribuit tuturor serviciilor din cadrul D.a elaborat balanţele lunare de stocuri.000 10.000 8.S.  Gestionarea autovehiculelor -Transport auto  Întreţinerea parcului auto  Gestionarea patrimoniului Persoanele desemnate cu atribuţii de gestiune.000. S I F A MIL IE B UG E T A J UTO R S O C .000 E X E C UT IA B UG E T A R A B UG E T 4.12. server.S. conform contractelor încheiate în cursul anului cât şi a altor necesităţi apărute ulterior .cumpărări directe pe Comenzi  Derularea contractelor de achiziţii  Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor din DSS  Efectuarea lichidării . necesar Compartimentul de Achiziţii publice pentru elaborarea planului de achiziţii . copiatoare. . efectuează gestionarea şi evidenţa materialelor. mijloacelor fixe şi întocmesc documentele corespunzătoare.000. aparate kineto etc.000. produsele achiziţionate şi a elaborat documentele aferente .S.000 6. imprimante.. Comisii de recepţie ale D.a furnizat caracteristicile aferente caietelor de sarcini.S O C . obiectelor de inventar.S.a efectuat lichidarea şi a exercitat viza “BUN DE PLATĂ” .a prospectat piaţa pentru preluarea de oferte pentru orice achiziţie directă şi a efectuat cumpărarea directă din magazin .exercitarea vizei Bun de plată  Participarea prin persoane desemnate în Comisii de evaluare. reţea.S. încredinţate  Achiziţii .a întocmit documentele privind fazele execuţiei bugetare: angajament.S.

Gestionarea patrimoniului. materiale sanitare. Gestionarea patrimoniului. Asigurarea funcţionalităţii parcului auto şi deservirea cu mijloace auto şi şoferi a activităţii DSS ce presupune transport auto. calcularea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor pentru autovehicule . Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor. preuniversitar. inventariere.S.2010 între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Karpaten Expres.a efectuat demersurile pentru reparare şi service a autovehiculelor D.a derulat contractele de achiziţii de medicamente.. deplasări între sedii D.P. 3.a participat la inventarierea anuală a sediilor DSS şi cabinetelor medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.a participat prin conducători auto şi persoane desemnate în comisia de recepţie.S.S. la proiectul . Pentru cabinetele medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.a remediat defecţiuni apărute în funcţionarea instalaţiilor sanitare..a urmărit efectuarea controlului medical la angajare şi periodic a angajaţilor D. uşi. casare. . în baza unui Protocolul încheiat în 2. Obiective propuse pentru anul 2011     Derularea contractelor de achiziţie.Primul Ghiozdan” şi . păstrare şi distribuire a bunurilor şi produselor cu destinaţie ajutoare umanitare provenite din Olanda.T. preuniversitar. din care: .-urilor . Derularea contractelor de achiziţie: 100% .S. şi obţinerea I..S. universitar din municipiul Braşov .S. 100% 6. inventariere.valoarea derulată ~286 mii lei.medicamente.S.investiţii ~ 3 mii lei . s-a realizat crearea unei magazii de materiale.s-au derulat cca 34 contracte.. 100% 5. Obiective propuse şi realizate în anul 2010 Rezultate crt. mat sanitare şi dezinfectanţi~ ~16 mii lei 2.a derulat fazele de execuţie bugetară aferente ( lichidare-viză Bun de plată) Activităţi noi realizate în 2010: .S. firme furnizoare etc. deplasări pt.) . Asigurarea transportului auto 80% 4.S.a derulat contractele de sponsorizare sau donaţii aferente beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social. .S. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului D. materiale sanitare şi dezinfectanţi . dezinfectanţi pentru aceste cabinete . Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului D. Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor D.a întocmit bugetele de medicamente. Pentru beneficiarii hranei de la Cantina de Ajutor Social: . 1. în interes de serviciu (anchete sociale. universitar din municipiul Braşov . casare 100% 3.. cca 39 comenzi.a efectuat casarea prin angajaţii Biroului Administrativ desemnaţi în comisiile aferente . la distribuirea de ajutoare umanitare către familii şi persoane aflate în situaţie financiară precară Nr.S.a perfectat actele necesare pentru încheierea contractelor la utilităţi . care nu a fost posibilă până acum datorită spaţiului insuficient al instituţiei.a asigurat funcţionarea parcului auto.S.Vreau să fiu elev” prin care s-au distribuit rechizite şcolare elevilor din unităţile de învăţământ din Braşov . conducători auto etc.a participat prin persoane desemnate cu atribuţii de gestiune.S.a coordonat şi a urmărit activitatea de distribuire a hranei de către firma de catering şi din donaţii beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social . geamuri etc. Casierie. Urmărirea efectuării serviciilor si lucrărilor 100% De asemenea. inclusiv 100% asistenţii personali conform HG 355/2007 7.a deservit prin autovehicule şi conducători auto deplasările personalului D. alte contracte de utilităţi .11. din D.S.S. alte instituţii publice.S.

a elaborat tematici pentru toate fazele de instruire. personal medical etc.a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. Activităţi privind prevenirea si stingerea incendiilor: .a urmărit efectuarea de către toţi angajaţii a controlului medical periodic .a elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii . prim ajutor .periodic pentru 189 de lucrători .a întocmit.1.a întocmit necesarul de mijloace materiale şi servicii ( servicii medicale ) pentru desfăşurarea activităţilor . Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi a Situaţiilor de Urgenţă 2.a elaborat fişe de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de muncă . Atribuţii principale Implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă. adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei. planul de protecţie şi prevenire.la locul de muncă – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea şi în alte situaţii prevăzute de lege .a evidenţiat şi ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. pentru care este necesară autorizarea exercitării lor . stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.a elaborat fişe de solicitare a examenului medical la angajare individual şi fişe colective pentru controlul medical periodic .2.a evidenţiat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care.s-au efectuat instructajele de PSI şi situaţii de urgenţă: .) de 2 ori / an . muncitori calificaţi îngrijitori la domiciliu. la recomandarea medicului de medicina muncii. asistenţi personali. COMPARTIMENT SSM.s-a obţinut reautorizarea instituţiei din punct de vedere SSM . unde s-au dezbătut problemele specifice .   Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului DSS. 11. a stabilit periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă.s-a reactualizat organizarea privind apărarea împotriva incendiilor cu informarea şi instruirea tuturor lucrătorilor care au atribuţii în acest sens . actualizat şi urmărit documentaţia necesară în vederea reautorizării instituţiei din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă . Activităţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă: . planul de evacuare.introductiv general – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea .s-au efectuat demonstraţii practice privind PSI şi în caz de cutremur . inclusiv asistenţii personali. PSI 1.a efectuat verificările instructajelor la locul de muncă şi periodic pentru tot personalul 2. personal contractual.a identificat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare .a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. conform HG 355/2007.periodic pentru 559 de lucrători ( funcţionari publici. necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic . Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului DSS. stabilite prin fişa postului .s-au efectuat instructajele de SSM: . sarcina de muncă. ţinând seama de alte persoane prezente . respectiv executant.a întocmit şi actualizat planul de avertizare. a asigurat informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite .a propus clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori . personal medical. mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă .a elaborat şi actualizat planul de prevenire şi protecţie . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor DSS.a convocat comitetului de securitate şi sănătate în muncă. a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Activităţi desfăşurate în 2010 2.a identificat pericolele şi evaluat riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă.

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 1.dacă este cazul.stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive.definitivarea documentaţiei de atribuire. Obiective propuse pentru anul 2011  Respectarea legislaţiei în vigoare  Fără accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale  Fără evenimente privind situaţiile de urgenţă 12. formularelor şi modelelor.elaborarea notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie prevăzute pentru operatorii economici. Atribuţii principale . 2. .stabilirea clauzelor contractuale. a altor documente care însoţesc oferta.a verificat însuşirea cunoştinţelor în urma efectuării instructajelor la locul de muncă şi periodic şi consemnarea în fişele individuale de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor completate şi semnate de şefii de servicii/compartimente/birouri şi persoana instruită.ierarhizarea în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor. .alegerea procedurii. .elaborarea calendarului procedurii de atribuire.face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului. .a participat ca membru în comisia de inventariere a patrimoniului DSS . .elaborarea documentaţiei de atribuire. . .identifică necesităţile obiective prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment/birou/serviciu. . elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie.primirea ofertelor. . .elaborează şi transmite spre publicare în SEAP invitaţia/anunţul de participare.dacă este cazul.. serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică.elaborează şi transmite anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală.verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi.dacă este cazul. . . . în situaţia în care procedura aleasă este alta decât licitaţie..a participat ca membru în comisia de recepţie privind programul . .completarea fişei de date a achiziţiei.elaborarea notei justificative privind alegerea procedurii.aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini. .verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi.elaborarea notei privind valoarea estimată a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit.realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. .3. Primul Ghiozdan şi vreau să fiu elev” . .2173 de km 3. .deschiderea ofertelor şi. primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor. . dacă este cazul. .punerea în corespondenţă cu CPV a produselor. derularea rundelor de discuţii. . .dacă se impune. Alte activităţi: .răspunde la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici.elaborează programul anual al achiziţiilor publice şi îl transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. . . . .a condus autovehiculele DSS . .a participat ca membru în comisia de recepţie şi distribuire a bunurilor şi produselor primite din Olanda ca ajutoare umanitare .definitivarea şi aprobarea programului. care cuprind: . în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. solicitarea garanţiei de participare. .a participat ca membru în comisia de casare a DSS . .elaborarea notei justificative privind criteriul de atribuire. după caz.a participat ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice .

perioada de aşteptare.invitaţia/anunţul de participare. .proces verbal al şedinţei de deschidere.calendarul procedurii de atribuire.raportul procedurii. constituirea garanţiei de bună execuţie. . . . . . .notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie. .răspuns la clarificări.s-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor. . eliberarea garanţiei de participare/bună execuţie.restituirea garanţiei de bună execuţie. 2 Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. . din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. .elaborează şi transmite către ANRMAP raportul privind contractele atribuite în anul anterior până la data de 31 martie a anului în curs.elaborarea contractului sau încheierea acordului cadru. .restituire garanţie de participare.în cazuri justificate elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.elaborarea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. .solicitări de clarificări.elaborează răspunsurile la corespondenţa adresată compartimentului cu respectarea termenelor prevăzute de lege. .în cadrul fiecărei proceduri numărul actelor elaborate este de minim 22: .constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice de achiziţie. . .comunicare rezultat procedură.procese verbale de analiză a ofertelor. . . . dacă este cazul.verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. . . Compartimentul Achiziţii Publice a desfăşurat următoarele activităţi: . Dosarul de achiziţie publică se finalizează cu opis. .nota privind estimarea valorii contractului. .elaborarea raportului procedurii de atribuire. .decizie privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. .răspunde în termenul legal solicitărilor ANRMAP. . . CNSC şi UCVAP.comunicare acceptare ofertă. . .transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire.finalizează achiziţia directă prin semnarea contractului. .stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie.elaborarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici.elaborarea contractului de achiziţie publică. . .caietul de sarcini.dacă este cazul. . .dacă este cazul. dacă este cazul.notă privind alegerea criteriului de atribuire.eliberarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi transmiterea acestuia către ANRMAP (1 exemplar) şi către operatorul economic ( 1 exemplar). dacă este cazul. . dacă este cazul.referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.stabilirea ofertelor admisibile.fişa de date.asigură arhivarea documentelor pe care le elaborează. . .aplicarea criteriului de atribuire astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare. .notă privind alegerea procedurii de achiziţie. . . . .elaborează documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei directe de bunuri/servicii/lucrări.transmiterea anunţului de atribuire către SEAP.

menţionăm că legislaţia prevede obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe.transmiterea rapoartelor descriptive trimestriale către ANPFDC.554/2004 a contenciosului administrativ. Legea nr.s-au organizat şi derulat:  6 proceduri de achiziţie publică (1 cerere de ofertă. Bucureşti în vederea obţinerii avizului.au fost încheiate 23 de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică şi 1 protocol.2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora. criteriilor.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. . . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.2010.66/22. HG nr.întocmirea notelor de fundamentare pentru cheltuieli şi fişele obiectivului de investiţii în cadrul subproiectului “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”.au fost arhivate toate documentele elaborate în anul precedent.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.  poliţe de asigurare auto.02. service.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Ministerul Muncii şi Consiliul Interministerial din cadrul MDRL.1167/17. .34/2006.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică.preşedinte în comisia de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului “ Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. din care 1 cumpărare directă a fost anulată. Menţiuni Compartimentul figurează în organigrama instituţiei cu 2 posturi.215/2001 Legea administraţiei publice locale. 500/2002 privind finanţele publice. . HG nr. cu respectarea termenelor prevăzute de lege. .07.Programul anual al achiziţiilor publice s-a realizat în proporţie de 100%. Legea nr.  18 contracte de servicii. reparaţii copiatoare şi echipamente IT. Legea nr.s-a aplicat şi respectat legislaţia în vigoare: OUG nr.întocmire proces verbal de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului conform contractului nr. Persoana ocupantă a postului de Inspector Asistent a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . .358.2009. S-a obţinut avizul tehnic nr. .66/22. .C222/18. . . .nu au fost depuse contestaţii de către operatorii economici. reprezentând 40% din valoarea anuală totală a achiziţiilor publice care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice (SEAP).transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la Inspectoratul de Stat în Construcţii. .11.2010 şi HG nr. licenţe.întocmirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA. piese de schimb şi consumabile. . municipiul Braşov.s-au organizat şi derulat electronic 1 procedură de cerere de ofertă şi 6 cumpărări directe. S-a obţinut avizul nr. HG nr. 5 negocieri fără publicarea unui anunţ de participare).membru în comisia de recepţie a echipamentelor IT..96 lei fără TVA.s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările operatorilor economici.41/20.  25 cumpărări directe. valoare calculată conform legislaţiei în vigoare. dintre care:  1 post de inspector asistent. municipiul Braşov conform contractului nr. Compartimentul Achiziţii Publice a derulat electronic proceduri de achiziţie publică şi cumpărări directe reprezentând aproximativ 80% din valoarea achiziţiilor pe anul 2010. .2009. În cadrul proiectului Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA s-au desfăşurat următoarele activităţi : .contractele au fost încheiate în timp util pentru buna funcţionare a instituţiei.34/2006.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli. . .12. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. după cum urmează:  14 contracte de furnizare. .12.s-au încheiat contracte de achiziţie publică în valoare totală de 838.a fost reziliat 1 contract de achiziţie publică. .  1 procedură internă.

. .însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale. .solicitare Căminului pentru Persoane Vârstnice raportarea semestrială. . . .încheiere proces verbal în urma verificării rapoartelor trimise de Căminului pentru Persoane Vârstnice.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale.arhivarea unui număr de 634 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.vizează de legalitate deciziile elaborate în cadrul compartimentului. . .iniţierea activităţii de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al DSS (s-au transmis adrese fiecărui serviciu/birou/compartiment din cadrul DSS în vederea stabilirii actelor elaborate şi a termenelor de păstrare).participare la întocmirea fişelor de proces şi a manualului de proceduri elaborate de către serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DSS.întocmirea Nomenclatorului arhivistic al DSS şi transmiterea acestuia spre analiză şi confirmare Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale. . . .responsabil cu activităţi de arhivare în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul pentru Persoane Vârstnice. .elaborarea convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială de către asociaţiile şi fundaţiile îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011.solicitare clarificări Căminului pentru Persoane Vârstnice referitor la rapoartele trimise. . . . Persoana ocupantă a postului de consilier juridic a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . . .secretar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.atribuţii de Şef Serviciu Prestaţii Sociale.derularea electronică a procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe într-un procent de cel puţin 40% (sau conform modificărilor legislative. .întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul selecţiei către asociaţii şi fundaţii.34/1998. ..vizează de legalitate deciziile emise în cadrul Serviciului Ajutor Social.convocare comisie de selecţionare a documentelor în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al DSS.participă la elaborarea proiectelor de hotărâre elaborate de către Serviciul Ajutor Social.vizează de legalitate contractele de achiziţie publică. .realizarea Programului anual al achiziţiilor publice în proporţie de 95% până la sfârşitul lunii octombrie.a reprezentat instituţia în primă instanţă în 2 acţiuni contencios administrativ (Serviciul Ajutor Social şi Serviciul pentru Persoane Vârstnice). . ambele fiind soluţionate favorabil.efectuare deplasări în interes de serviciu cu autovehiculul instituţiei. dacă este cazul) din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului 2011.34/1998. .întocmirea Proiectului de hotărâre privind stabilirea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. . . .  1 post de consilier juridic. .sesizarea preşedintelui comisiei de selecţionare a documentelor în vederea convocării comisiei.solicitare de clarificări asociaţiilor şi fundaţiilor.vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul Ajutor Social. Obiective propuse pentru anul 2011 . .întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor.analizare împreună cu membrii comisiei a rapoartele trimise de către Căminului pentru Persoane Vârstnice.secretar în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor elaborate în cadrul DSS. .întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţionare a documentelor. .membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. .arhivarea unui număr de 121 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale. 3. . .

 Semnează şi verifică după caz .  Participă în calitate de preşedinte sau membru după caz.  Avizează pentru legalitate contractele încheiate cu beneficiarii de servicii sociale. compartimentelor DSS cu privire la actele normative. . apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice.  Vizează de legalitate notele justificative privind stabilirea procedurii de achiziţie publică şi documentaţia care va constitui dosarul ofertantului la cererea de achiziţii. în comisia de disciplină.  Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic.  Elaborează procedura de organizare a comisiei de disciplină. documentele cu caracter juridic emise în cadrul DSS. precum şi actele adiţionale întocmite pentru salariaţii în regim contractual ai DSS şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină. precum şi alte contracte şi convenţii în care este parte DSS. birourilor. la cerere. Atribuţii principale  Asigură consultanţă.  Avizează pentru legalitate contracte şi convenţii de parteneriat.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directorul executiv .  Acordă consultanţă juridică în toate domeniile dreptului personalului angajat în cadrul serviciilor.  Reprezintă Direcţia de Servicii Sociale în faţa instanţelor judecătoreşti.  Participă în calitate de preşedinte supleant sau membru supleant după caz.  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă.  Semnează. cu privire la caracterul strict juridic. asistenţă şi reprezintă instituţia.  Vizează de legalitate contractele de achiziţii publice.  Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea DSS.  Redactează proiecte sau alte acte de punere în aplicare a actelor normative. serviciilor. instituţiile de orice natură.  Urmăreşte legislaţia. birourilor şi compartimentelor ale instituţiei. COMPARTIMENT JURIDIC Structura Compartimentului Juridic  1 consilier juridic superior  1 consilier juridic asistent .  Redactează proiecte de contracte şi negociază clauze legale contractuale.13. înaintează şi acordă consultanţă. anchetele sociale efectuate de personalul specializat în vederea acordării unor drepturi prevăzute de lege. la solicitarea conducerii.vacant 1. de sponsorizare. în cadrul comisiilor constituite pentru evaluarea ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

revizuire note de curs pentru instruirea prevăzută la pct. 1 2 3 4 5 6 Activităţi desfăşurate Reprezentare în instanţă cauze/termene Elaborare acte de procedură : întâmpinări/cereri de chemare în instanţă.colaborare în vederea unor opinii juridice unitare în ce priveşte soluţionarea unei probleme. concluzii scrise.ori de câte ori intervin modificări cu privire la legislaţia aplicabilă .ori de câte ori este cazul . donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective Consiliere juridică . .3. contracte de achiziţii publice. Crt. .01. indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav.consiliere gratuită a persoanelor vârstnice.13 Rezultate 14/ 23 21 38 1 la cerere 2250 7 8 9 10 11 12 13 19 31 de cate ori a fost cazul Zilnic Zilnic 268 12 cursuri de aproximativ 2 h/curs 25 de ore in decursul unei luni 14 3.04.colaborarea cu personalul instituţiei şi acordarea de consultantă. decizii privind raporturile de muncă şi de serviciu ale angajaţilor DSS . note de şedinţă. Obiective şi acţiuni propuse pentru anul 2011 OBIECTIV Aplicarea corectă a legislaţiei ACŢIUNE .ori de câte ori este cazul . referate. referate. Consultanţă juridică .la cererea şefului .ori de câte ori este cazul . la cererea acestora. decizii. în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare. protocoale sau parteneriate Consultanţă în vederea elaborării de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Elaborare decizii şi soluţionare petiţii Participare în calitate de membru de rezervă în comisia de achiziţii publice.consultanţă juridică gratuită privind drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale acordate de instituţie .termenele stabilite de instanţă . la cerere. apel Asigurare consiliere juridica beneficiari Aplicarea vizei de legalitate si înscrierea în registrul special pentru: contractele individuale de muncă.ori de câte ori este necesar .2010 Elaborare. ale asistenţilor personali. contracte . de evaluarea a dosarelor privind solicitarea de locuinţe sociale Consultanţă acordată la cerere funcţionarilor din cadrul DSS Studierea legislaţiei aplicată de instituţie Preluarea si procesarea cererilor si documentelor anexate privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei Participare în calitate de formator la cursurile de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada 01. proceduri legalizări judecătoreşti Asigurare consultanţă în vederea evitării litigiilor Elaborare cereri recurs.2010-30. acte adiţionale. medici şi asistenţi medicali.elaborarea.consiliere în soluţionarea petiţiilor pentru a evita procedura contencioasă TERMEN . pentru actele care nu presupun viză de legalitate. acte adiţionale cu beneficiarii şi alte convenţii . contracte de garanţie. acte adiţionale .ori de câte ori se solicită . la cerere. a unor avize consultative scrise. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 Nr.

Programe Atribuţii principale  Realizarea în colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei de studii şi analize sociologice pe eşantioane reprezentative pe diferite tematici. ca urmare a exercitării temporare a funcţiei de Director adjunct a) gestionarea activităţilor serviciilor subordonate. INFORMARE CETĂŢENI Misiune Compartimentul Programe. în conformitate cu prevederile legale. COMPARTIMENT PROGRAME.controlul de legalitate asupra actelor pregătitoare actelor administrative sau după caz asupra actelor administrative emise în cadrul instituţiei.după caz. i) realizarea şi altor activităţi conexe ce pot contribui la realizarea obiectului de activitate al instituţiei.soluţionarea favorabilă a litigiilor Revizuirea procedurilor de lucru în raport cu legislaţia aplicabilă . d) monitorizarea serviciilor subordonate în vederea elaborării documentelor în termenul legal . c) verificarea executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei.la cererea scrisă a beneficiarilor Iniţierea unui Proiect privind consultantă juridică gratuită beneficiarilor DSS. explicarea soluţiilor judecătoreşti.  Gestionarea activităţii aferente alocării de subvenţii de la bugetul local în beneficiul asociaţiilor şi fundaţiilor locale în baza Legii nr.şi înaintarea de propuneri de colaborare în vederea dezvoltării de programe şi proiecte de interes comun în domeniul social. . în legătură cu litigiile acestora.  Identificarea potenţialilor parteneri – locali.  Elaborarea proiectelor în asistenţă socială. fundaţiile şi asociaţiile din domeniul social de pe plan local. Atribuţii realizate în anul 2010 de către persoana ocupantă a postului de consilier juridic superior. Informare Cetăţeni asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. h) consilierea în vederea evitării situaţiilor conflictuale şi luarea măsurilor care se impun pentru rezolvarea situaţiilor de criză.zilnic Aplicarea vizei de legalitate . . precum şi îndrumarea juridică în vederea realizării drepturilor acestora. De asemenea. serviciului.revizuirea actelor pregătitoare emiterii actelor administrative şi a altor acte emise în aplicarea legislaţiei pentru realizarea activităţii serv. altele decât cele cu instituţia.  Crearea şi actualizarea unei baze de date cu instituţiile. reprezentantul compartimentului. 34/1998. e) monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor legislative privind serviciile şi prestaţiile acordate de serviciile subordonate. naţionali şi internaţionali ./comp. b) coordonarea aplicării unitare de către serviciile subordonate a măsurilor dispuse prin legislaţia în vigoare. 14. f) participarea la şedinţele de lucru ale instituţiei. . g) verificarea şi avizarea bugetului pentru serviciile subordonate. biroului sau. aprobarea sau avizarea după caz. aprobări care. prin componenta Programe este responsabil de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale./bir.consultantă în pregătirea actelor de procedură.Reprezentarea instituţiei instanţelor judecătoreşti în faţa . verificarea documentelor. în susţinerea drepturilor şi apărărilor. sunt de competenta direcţiei. a acestora . .

stabilirea agendei întâlnirii . ca partener asociat.realizarea în Power Point a prezentării rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru ONG-uri. Centralizarea rapoartelor de activitate semestriale/anuale ale serviciilor din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale şi transmiterea lor către Primăria Braşov şi către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat/convenţii de colaborare între Direcţia de Servicii Sociale şi instituţii/asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social În anul 2010 s-a organizat evenimentul « Parteneriat pentru comunitate » în vederea stabilirii împreună cu ONG-urile care activează în domeniul social a unor priorităţi privind dezvoltarea/diversificarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov.elaborarea chestionarelor pentru ONG-uri în vederea identificării relaţiei ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor şi transmiterea acestora către ONG-uri pentru a fi completate. Aceste informaţii au fost transmise serviciilor din cadrul instituţiei în vederea identificării ideilor de proiecte. Komen. pentru victimele violenţei în familie. fişe de evaluare.  Persoane cu venituri mici.  Protecţia persoanelor vârstnice.realizarea prezentărilor în Power Point ale serviciilor şi proiectelor derulate în cadrul instituţiei. s-au realizat următoarele activităţi: .  Poliţia Locală din Valencia.elaborarea Fişei de date a ONG-ului pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la acestea. . Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010 A. Scopul constituirii grupurilor a fost acela de a lucra în comun pentru constituirea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. În vederea organizării acestei întâlniri. în cadrul programului Daphne III prin proiectul Hera. Asistarea serviciilor în elaborarea proiectelor în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale Propunerile de proiecte au fost analizate împreună cu angajaţii serviciilor. proiect de prevenire a violenţei domestice. De asemenea. s-au constituit grupuri de lucru în funcţie de principalele categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa ONG -urilor în care au fost implicaţi specialişti atât din cadrul DSS. S-a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor (chestionare. programelor de interes naţional dar şi a altor programe de finanţare. iar pentru obţinerea lor au fost analizate versiunile actualizate ale ghidurilor solicitantului şi manualul operaţional al programului pentru persoane cu dizabilităţi.  Protecţia persoanelor cu dizabilităţi. ghid de interviu) utilizate în vederea derulării proiectelor şi a fost elaborată prezentarea în PowerPoint a serviciilor/prestaţiilor furnizate de instituţie pentru grupurile de suport susţinute în cadrul proiectelor. pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc. De asemenea. finanţat de Fundaţia Susan G.  Coordonarea efectuării practicii în cadrul instituţiei de către studenţii Universităţii Transilvania Braşov. De asemenea. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii unor persoane supravieţuitoare ale cancerului la sân din Municipiul Braşov şi a familiilor acestora. . . în urma întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social. În anul 2010 s-au încheiat acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare cu următoarele instituţii/asociaţii/fundaţii:  Asociaţia Pas Alternativ în proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. ONG -urile au avut ocazia să prezinte activităţile/proiectele de succes derulate de acestea. Identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la programele de finanţare în cadrul instituţiei şi actualizarea bazei de date privind sursele de finanţare disponibile Sursa informaţiilor o reprezintă site-urile oficiale ale programelor operaţionale. s-a urmărit calendarul lansărilor cererilor de proiecte din cadrul acestor programe. prin organizarea de grupuri de suport şi a unor sesiuni de informare medicală ale supravieţuitoarelor cancerului la sân. cât şi din alte ONG-uri. Prin această întâlnire s-a urmărit informarea ONG-urilor cu privire atât la serviciile/prestaţiile oferite de DSS. cât şi la proiectele derulate de DSS. B. De asemenea. Obiectivul vizat a fost acela al identificării posibilităţilor de a derula proiecte de interes comun. C. . . Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii:  Protecţia familiei şi copilului. s-a urmărit colaborarea cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea derulării proiectului „Evitarea abandonului şcolar din perspectivă socială” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Braşov.

4.  Realizarea unei şedinţe de instruire a studenţilor cărora li s-a prezentat instituţia (prezentarea în Power Point a instituţiei: structuri organizatorice. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov în vederea derulării proiectului „Căminul Nostru” – Locuinţă Protejată ce are ca scop înfiinţarea unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi. în vederea derulării proiectului FOOD – Framework for Optimizing the Process of Feeding finanţat de Uniunea Europeană lansat de INDESIT Company SpA. s-a solicitat prin adresă către servicii DSS desemnarea coordonatorului de practică din fiecare serviciu şi precizarea numărului de locuri de practică. E. Serviciului Ajutor Social. Serviciului Alocaţii Sociale şi Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului. date statistice).Convenţiile de practică cu pentru anul universitar 2010/2011 prin care DSS asigură desfăşurarea practicii studenţilor conform planului de lucru stabilit de ambele părţi. beneficiare a serviciilor/prestaţiilor oferite de DSS. realizări. specializarea Asistenţă Socială Coordonarea activităţii de practică a studenţilor a constat în:  Elaborarea ofertei de practică şi transmiterea acesteia coordonatorului de practică din partea Universităţii. Italia în cadrul programului AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme). pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi şi ai adulţilor cu handicap psihic şi mintal. urmându-se circuitul documentelor. Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare. Analiza date în SPSS în vederea întocmirii unei situaţii statistice cu privire la solicitanţii de locuinţe sociale 6. . Relaţia DSS – instituţii/ONG-uri în viziunea angajaţilor instituţiei  elaborare chestionar  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate în PowerPoint în cadrul şedinţei directorului general cu şefii serviciilor DSS 3. Coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie.  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor.  Elaborarea referatelor de aprobare şi a deciziilor privind desemnarea coordonatorului de practică pentru fiecare serviciu. Identificarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi  finalizarea a 3 tipuri de chestionare: pentru adulţii cu dizabilităţi. cunosc activitatea. D.R. Asociaţia Pas Alternativ în vederea derulării proiectului „Un pas împreună împotriva Violenţei!”.L. specializarea asistenţă socială. În acest sens. Identificarea nevoilor de instruire a personalului instituţiei  elaborare chestionar  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate 2. Serviciului pentru Persoane Vârstnice.  aplicarea chestionarelor în rândul persoanelor cu handicap gradul I.C. Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu probleme cronice de sănătate mintală şi a tinerilor care provin din centrele de plasament cu ultimul domiciliu sau reşedinţă în Municipiul Braşov. Systems Visions S. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite de instituţie prin realizarea a 5 focus-grupuri cu angajaţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi.     S. nu cunosc activitatea DSS şi transmiterea acestora ONG-urilor  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social „Parteneriat pentru comunitate” din data de 05.2010.07. specializarea pedagogie) . Proiectul îşi propune să iniţieze un proces mai amplu de transfer a experienţei organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale româneşti cu experienţă de peste 10 ani în domeniu către organizaţiile şi instituţiile similare din Republica Moldova pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Elaborarea de studii şi cercetări sociologice 1. dar nu colaborează. Serviciului Prestaţii Sociale. 5. Relaţia ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor  elaborare chestionare pentru 3 tipuri de ONG-uri: care cunosc activitatea DSS şi colaborează cu aceasta. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. servicii/prestaţii oferite.

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. broşurilor. Participare la conferinţa de presă la care a fost lansat proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. elaborării instrumentelor de lucru.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.Transmiterea către coordonatorii de practică din cadrul instituţiei a tuturor instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică puse la dispoziţie de către coordonatorul de practică din partea Universităţii.  Asociaţia de Servicii Sociale SCUT pentru o unitate de asistenţă socială (centru de zi). H. centru de zi adulţi şi centre care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu).  Întocmirea rapoartelor privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 5 unităţi de asistenţă socială. privind: aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 5 din H. declaraţia de confidenţialitate şi fişa de evidenţă a desfăşurării orelor de practică). Gestionarea procedurii de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr. I 2010.  Formulare de raportare privind costurile serviciilor sociale în vederea aplicării art.  verificarea datelor obţinute împreună cu Directorul General. Centralizarea situaţiilor solicitate de diverse instituţii În vederea centralizării situaţiilor solicitate de diverse instituţii s-au realizat următoarele activităţi:  documentare privind modul de întocmire a situaţiilor centralizatoare. G.L. 34/1998. 34/1998 În anul 2010 trei asociaţii au solicitat subvenţie de la bugetul local pentru anul 2011. nr. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. În anul 2010 au fost centralizate următoarele situaţii:  Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor DSS pentru a fi incluse în raportul primarului. Evaluare şi Consiliere Antidrog şi centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). facilitarea grupurilor de sprijin).  . 116/2002. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. conceperii pliantelor.  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj pentru două unităţi de asistenţă socială (Centrul de Prevenire.  Elaborare raport de monitorizare în domeniul incluziunii sociale pentru perioada 2008-2009. .  Raportul privind prevenirea şi combaterea marginalizării trim. I 2010 şi raportul statistic privind incluziunea socială trim. respectiv:  Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” pentru două unităţi de asistenţă socială (centru de zi copii. 34/1998.C.  Întocmirea de expunere de motive şi proiecte de H. Alte activităţi  În vederea derulării celor două proiecte în problematica cancerului de sân finanţate de Fundaţia Susan G. a Căminului pentru Persoane Vârstnice. 23 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.). Activităţi derulate în scopul gestionării procedurii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local:  Sprijinirea cu informaţii şi îndrumări a fundaţiilor şi asociaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea accesării de subvenţii în baza legii nr.  Verificarea pe teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în documentaţia depusă de asociaţiile/fundaţiile care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local şi întocmirea proceselor verbale. privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2009. afişelor. Participare la training în cadrul celor două proiecte (campanii de informare.  consultanţă oferită serviciilor în vederea întocmirii situaţiilor centralizatoare solicitate.Participare la întâlnirile lunare de management cu scopul stabilirii activităţilor ce urmează a fi derulate. a Centrului pentru Persoane fără Adăpost.  Elaborarea unor documente din partea instituţiei necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică (acordul de practică.  Raport statistic privind activitatea de asistenţă socială aferent perioadei ianuarie-decembrie 2009 precum şi raportul referitor la aplicarea Legii nr. pregătirii conferinţelor de presă etc. F.G. Komen s-au desfăşurat următoarele activităţi: .  obţinerea datelor din partea serviciilor DSS.

sunt în probaţiune. 3. Oraşe şi Droguri II”derulat de Agenţia Naţională Antidrog. . . Systems Visions S. Verificarea respectării raportului între numărul de beneficiari ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov şi numărul de angajaţi care asigură serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. în vederea aplicării HG nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. Participare la atelierul de lucru pentru asistenţii sociali – Training pentru profesionişti din cadrul proiectului “Democraţie. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Participare la Conferinţa Naţională „Economia socială. în calitate de membru al comisiei pentru stabilirea cadrului de monitorizare a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice. o alternativă pentru incluziunea socială?”.           Participare la sesiunile de informare şi conştientizare cu privire la cancerul de sân.C. Elaborarea fişei de proces privind procedura de acordare a subvenţiilor în baza Legii 34/1998. Arhivarea corespondenţei din perioada 2007 . beneficiază de o măsură de protecţie specială sau au satisfăcut o pedeapsă privativă de libertate. după cum urmează: Tip activitate Întocmire rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei în baza Legii nr. în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele aplicării formularelor post-evaluare ale sesiunilor informative pentru a evidenţia impactul sesiunilor de informare participantelor la acestea . 2.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. Participare la curs „Scrierea de proiecte de calitate în cadrul POSDRU”.Participare la grupurile de sprijin a persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în calitate de invitat din partea instituţiei. asigurând suportul tehnic.aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. . care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. . Actualizarea informaţiilor pe site-ul Primăriei. asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul social. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social 3 . ocazie cu care s-au prezentat serviciile/prestaţiile oferite de DSS. . 4. prin constituirea unui centru de zi. .2009. . Romania. 7 .L. Elaborarea fişei de proces privind desfăşurarea activităţii de practică în cadrul DSS pe baza Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.Participare la conferinţa de presă cu ocazia finalizării celor două proiecte. Participare întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei CESVI şi cu reprezentanţii instituţiilor publice locale în vederea derulării unui proiect ce urmăreşte integrarea socială a copiilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale. pentru încadrarea în limita stabilită de lege. crt. .Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării formularelor post-evaluare participantelor la sesiunile de informare cu privire la cancerul de sân pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. .aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. Gestionarea corespondenţei (scrisă şi electronică) în cadrul compartimentului.Asociaţia de Servicii Sociale SCUT.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor de evaluare a grupurilor de sprijin pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. ordonator terţiar de credite în subordinea DSS Braşov. 34/1998.R.Poliţia Locală din Valencia.S.Asociaţia „Pas Alternativ. Actualizarea bazei de date cu instituţiile. 34/1998 pentru anul 2010 Expunere de motive şi raport de specialitate la Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Număr 5 Nr.Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Braşov . urmându-se circuitul documentelor. .

8 note interne. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.  oferirea relaţiilor solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. sesizărilor.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. referate de necesitate.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.  funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului.6 adrese de înaintare a situaţiilor centralizatoare Secretariat Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  primirea.5.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.  înregistrarea în registrul general a adreselor de expediat.8 adrese către alte instituţii.  întocmirea referatelor de necesitate.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne şi externe. specializarea asistenţă socială. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei. avize.  coordonarea activităţii din domeniul informaţiilor generale şi a audienţelor. .  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor. .  activitate de protocol atunci când este cazul.S.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne si externe. aprobări.  evidenţa întâlnirilor.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate.  coordonarea audienţelor şi a informaţiilor generale.  distribuirea şi expedierea corespondenţei.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.  culegerea şi sistematizarea informaţiilor necesare unei bune organizări a instituţiei. aprobări.  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. situaţii centralizatoare.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.  evidenţa întâlnirilor. întrunirilor şi şedinţelor. reclamaţiilor. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  înregistrarea în registrul general a corespondenţei primite.S. note interne etc..  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale. Gestionarea corespondenţei în cadrul compartimentului – adrese. Obiective propuse pentru anul 2011:  organizarea.  organizarea. avize. specializarea pedagogie) 74 din care: .  asigurarea întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite.  primirea.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici. .  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici.  întocmirea borderourilor de corespondenţă. întrunirilor şi şedinţelor.  oferirea de relaţii solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. Registratură Atribuţii principale:  transmiterea cererilor. .  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  responsabilitatea activităţii de protocol atunci când este cazul. notă de fundamentare pentru cheltuieli.

membrelor şi a coloanei vertebrale. capacitate vitală pulmonară şi forţa manuală musculară). pelvin).).  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCOP .. la examenele de bacalaureat etc. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei.  oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari.fiziometria (tensiunea arterială. ultimul an al cursului tehnologic/ruta progresivă şi la studenţii de anul II. . Obiective propuse pentru anul 2011:  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. şi examenele de admitere/corijenţe la facultate organizate de Universitatea .  transmiterea cererilor. 15.Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. teste naţionale pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.  întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. studenţilor şi intervenţii de îmbunătăţire a stării de sănătate: . frecvenţa cardiacă. perimetru toracic. .Măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropo-fiziometrici la preşcolari.  asigurarea funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei.2007. XII. În acest sens. dezvoltarea ţesutului adipos si al musculaturii.Supravegherea medicală a preşcolarilor. greutatea corporală. .  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii. bazinului.eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu Ord. .  îndeplinirea activităţilor de curierat  alte activităţi necesare realizării obiectivelor propuse.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite.somatometria (măsurarea şi interpretarea în baza indicatorilor antropometrici: înălţimea staturală.  distribuirea mapelor cu acte către servicii. elevilor.monitorizarea riscului comportamental şcolar-social la elevi şi studenţi. .S. OBIECTIV .a. elevilor şi studenţilor din evidenţa specială.Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora la copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ. . IV. tipul constituţional. studenţilor şi intervenţii de corectare a comportamentului deviant prin: .general: Scăderea morbidităţii şi a tulburărilor de comportament şcolar-social ale copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.supravegherea dezvoltării somato-psihice a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. .Transilvania” Braşov.02. reclamaţiilor. angajaţii Departamentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ desfăşoară o activitate complexă ce poate fi sintetizată în următoarele activităţi principale: . . clasele a XII-a.S.  completarea plicurilor şi a confirmărilor de primire pentru adresele de expediat (17. atât de la cetăţeni cât şi de la instituţii (40. înregistrarea în condica de remitere acte către servicii a documentelor din mapele de corespondenţă. elevilor şi studenţilor în unităţile de învăţământ şi la activităţile colective organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov precum Olimpiade Şcolare (sportive..Acţiuni de monitorizare a riscului comportamental şcolar-social al elevilor. s. la elevii din clasele I. MSP nr.dispensarizarea în scop recuperator a afecţiunilor cronice sau cronicizabile ale preşcolarilor. sesizărilor. . . VIII.specific: . elevi si studenţi: .980 înregistrări). propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză. caracterele sexuale secundare. teoretice şi aplicative/practice). 204/02. ATRIBUŢII PRINCIPALE Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ are ca obiect de activitate respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor. cu efect implicit în favorizarea randamentului la învăţătură al elevilor şi studenţilor.examene medicale de bilanţ ale stării de sănătate anuale la preşcolarii din grădiniţe.995 expedieri). abdominal. forma şi postura toracelui.asigurarea zilnică a asistenţei medicale a preşcolarilor.examenul somatoscopic (starea tegumentelor şi mucoaselor.  distribuirea şi expedierea corespondenţei.  primirea şi înregistrarea în registrul general a tuturor cererilor şi adreselor primite.

sau cu prilejul unor acţiuni speciale (scarlatina etc.trai sănătos”. cantinele şcolare şi ale studenţilor Număr controale privind respectarea normelor Igienico-Sanitare la blocul alimentar (în raport de programul de activitate) în grădiniţe.141 3 4 5 6 7 1418 111. elevi clasele I. mare şi pregătitoare.) Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic după vacanţe Triaj epidemiologic zilnic la preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic. februarie. studenţi Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la preşcolari şi elevii din alte grupe/clase decât la cele de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la studenţi.. tutun. droguri). ultimul an curs tehnologic/ruta progresiva Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la studenţii din anul II din învăţământul de stat Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ) Număr exudate faringiene recoltate după vacanţa de vară la preşcolari. cantinele şcolare şi a studenţilor Total rezultate Nr. cafea. studenţi. . elevi din şcoli şi licee Număr cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere la studenţi Număr anchete ale alimentaţiei în luna octombrie. elevi. mai (pe o durată de 10 zile consecutive) în grădiniţe. eşec şcolar) şi/sau socială (agresiune-violenţă. şcoli. licee.cunoaşterea fenomenelor de inadaptare şcolară (dificultăţi la învăţătură. pt.01.2010 – 31. consum de alcool. elevi. mijlocie.2010 Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate (grupele de preşcolari din grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal –mică..082 2243 13 14 15 16 230 1783 17 5420 . de prevenire şi combatere a . cafea. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE DE MEDICINĂ GENERALĂ ŞI STOMATOLOGIE: Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01. comportament sexual inadecvat)..toxicelor de plăcere”(alcool.VIII şi XII. raportare triaj epidemio Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari. din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri din evidenţa specială (dispensarizare) la grădiniţe. conform tipizatului emis MS. conferinţe.957 1 2 1095 23. a bolilor cu transmitere sexuală s. studenţi Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere pentru preşcolari. elevi.824 2391 8 9 10 11 1354 1629 133 3298 12 1047 18.adaptabilitatea elevilor şi studenţilor la solicitările procesului instructiv-educativ şi la mediul socio-familial. .activităţi de educaţie pentru sănătate: lecţii. tutun. IV. 11. droguri. crt. studenţi Număr cazuri vechi din evidenţa specială (pentru dispensarizare) trimise la specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile şi revenite de la aceştia cu rezultatul examinării şi recomandările terapeutice la preşcolari. dezbateri cu elevii şi studenţii pe probleme de însuşire a unui .în grădiniţe.a.12. cantinele şcolare şi a studenţilor Număr avizări meniuri săptămânale: .532 503.. în colaborare cu cabinetele de psiho-pedagogie din unităţile de învăţământ.

de competiţii sportive/zile) în şcoli şi licee Asigurarea asistenţei medicale pe nr. de învăţământ.290 1251 22. total consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la preşcolari.106 5477 266 50 12.inclusiv spaţii de cazare. total. şcoli.grădiniţe. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă stomatologică Nr. teren şi sală de sport . corespunzător numărului de cadre medicale implicate 2799 57 1232 147 14. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă medicală Nr. teren şi sală de sport .426 22. la examene de bacalaureat sesiunea I şi II an 2010 Asigurarea asistenţei medicale la examenele de admitere în facultate la numărul de candidaţi înscrişi Asigurarea asistenţei medicale la solicitarea ISJ Braşov (examen titularizare etc. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă medicală Nr. licee Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine . studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă stomatologică Nr.18 19 20 21 22 23 Număr elevi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive din şcoli şi licee Număr studenţi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive Număr scutiri medicale eliberate elevilor pentru orele de educaţie fizică în şcoli şi licee Număr scutiri medicale eliberate studenţilor pentru orele de educaţie fizică Număr scutiri medicale de absente la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la grădiniţe.494 173 8093 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 260 4089 334 1530 2816 359 681 2720 6178 359 27 44 2 2 2 5824 29. spaţii de cazare.). şcoli şi licee Număr scutiri medicale de absenţe de la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la studenţi Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine. vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale-sociale la elevii din şcoli şi licee Număr elevi examinaţi periodic stomatologic Număr studenţi examinaţi periodic stomatologic Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de sănătate orodentar Număr elevi trataţi pentru carii dentare Număr studenţi trataţi pentru carii dentare Număr vaccinări/revaccinări efectuate la elevi Număr vaccinări efectuate la studenţi Număr cabinete medicale de medicină generală în grădiniţe Număr cabinete medicale de medicină generală în şcoli şi licee Număr cabinete medicale de medicină generală studenţeşti Număr cabinete stomatologice şcolare Număr cabinete stomatologice studenţeşti Nr.426 39.) în învăţământul universitar Număr vizări/înregistrări avize epidemiologice pentru absenteism din motive medicale în grădiniţe Nr. de învăţământ şi laboratoare. consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la studenţi Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive preuniversitare (nr.) în învăţământul preuniversitar: . preşcolari înregistraţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal care au asistenţă medicală Nr. elevi din şcoli şi licee Nr.etc.etc.490 15 . cadre medicale implicate.

. 4. 27 (semestrul II an 2010). cl.= . ore = 385 4.preşcolari= .) pe număr locaţii Alte activităţi ale personalului medical dispuse de către DSS în asistenţa medicală comunitară s.elevi sc.elevi licee= 1330.. .elevi sc. 15 Noţiuni de igienă personală.nr. DSPJ Braşov.51 52 53 Asigurarea asistenţei medicale la alte solicitări ale IScJ Braşov (teze cu subiect unic pt.. sponsorizări ale unor firme farmaceutice şi alte activităţi în sprijinul acţiunilor pentru sănătate în care Ministerul Sănătăţii.elevi sc. consumatori de alcool: . .nr.Acţiuni de promovare a sănătăţii în unităţi de învăţământ: 1. 3) . . . . . ore = 80 (medici)..studenţi= . antialcool 6 Campanie antidrog 6 Educaţie sexuală 6 Importanţa campaniilor naţionale de vaccinare 20 Instruire sanitară-completă a grupului de elevi în cadrul Primăriei Braşov. studenţi.= 13. Intervenţii educaţie sănătate 1 3575 " Cum să cresc sănătos " . 25 Prevenirea Obezităţii 3 Alimentaţie sănătoasă 13 Prevenirea Cancerului de col uterin-vacc HPV.(în nr. 31 (semestrul I an 2010) şi şcoala generală nr. .Andrei Bârseanu” 100 178 583  Educaţie pentru sănătate: 1) .nr. nr.) . nr. .preşcolari= .= 118.. investigaţi: .) . Colegiul Naţional Economic .Braşov în cadrul acţiunilor promovate de către Ministerul Sănătăţii.elevi sc. cl.) .) .15.elevi licee= 14.educaţie pentru sănătate " Minte sănătoasă în corp sănătos " " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat " " Prezentare corp omenesc .studenţi= . Şcoala generală nr.nr.= 131. igiena alimentaţiei 6 Campanie antifumat .intervenţii de educaţie-studenţi în nr. . 3.= .. 6.elevi licee= 5463.nr.intervenţii de educaţie în şcoli.grupa pregătitoare " Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ " .În unităţile de învăţământ preuniversitar: Depistare precoce nanism 14 Campanie vaccinare H1N1 26 Boli infecto-contagioase.elevi licee= .intervenţii de educaţie stomatologie în şcoli.Santinela” de către unităţile de învăţământ nominalizate de DSPJ Braşov.) .Campanii de informare/comunicare şi educare pentru sănătate desfăşurate de personalul medical angajat al DSS.preşcolari= . 5. 2.Remus Răduleţ” Braşov. .importanţa organelor vitale " " Reguli de igienă şi prevenirea îmbolnăvirilor " * * * * * * * * * . Colegiul Medicilor Braşov.) .intervenţii de educaţie în grădiniţe în număr ore: = 1026 2.elevi licee= 1316.elevi licee= .. 70 (asistente) 5.) ..grupa mijlocie " Sănătatea ochilor . . zile) Număr cazuri raportate în programul naţional .) .nr.a. consumatori de droguri: ..) . 140 (asistente) 2) .VIII-a. . a VII .Grădiniţa nr.studenţi= 973. teste pt. .studenţi= 958. de fumători: . XII-a etc.Investigaţii privind comportamente cu risc pentru sănătate 1.) .. .supraveghere..zâmbet frumos " " Copii frumoşi şi sănătoşi " . Consiliul Local Braşov/ DSS. Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă – Colegiul 1 Tehnic .o prioritate " " Corpul uman şi igiena personală’’ " Dinţi sănătoşi . cazuri depistate: . copii agresaţi: .= 1551. 29. licee în număr ore: = 2549 3. DSS Braşov are parteneriate/colaborări cu organizaţii locale/naţionale şi internaţionale: ii. ore = 120 (medici).intervenţii de educaţie stomatologie.elevi sc.studenţi= 1888.elevi sc. .: .) .

recuperare şi readaptare.. Direcţia pentru Tineret a judeţului Braşov. B) .grad. Cabinete de medicină dentară (inclusiv şcolare): 2. Asociaţia „Generaţia 2008”. 1.1 .Află cum poţi opri sângerarea gingivală”. fiind bine cunoscut că este mai benefic şi mai uşor să previi boala/suferinţa.Program educaţional de îmbunătăţire a celor şapte semne de sănătate orală în şapte zile”. 15. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov.2 . Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”. licee şi unităţi de învăţământ superior) planificarea activităţilor se face la începutul anului de învăţământ.  „ Mănânc sănătos.. dar şi în învăţământul universitar. şcoli.. rolul periajului dentar " " Să mâncăm sănătos ca să fim sănătoşi " " Călirea organismului prin sport. Consiliul Judeţean Braşov.1 – . Cabinetele medicale: 1. 2. astfel încât. În mod special vom pune accent pe activităţile de educaţie pentru sănătate în grădiniţe. pentru întreg anul de învăţământ preuniversitar şi universitar. decât să o tratezi. Voioşi. chiar crearea de noi susţineri/parteneriate.. aer.Măsuri de profilaxie a cariei dentare”. Direcţia de Servicii Sociale Braşov. 2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Transilvania Braşov. . La fiecare cabinet medical/stomatologic din unitatea de învăţământ respectivă s-a întocmit planificarea activităţilor specifice pentru întreg anul de învăţământ actual de către personalul medical.3 ."Creşterii accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România".proiect derulat în cadrul Şcolii Generale nr. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Misiune:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană.. 9 (desfăşurătorul activităţilor lunare în cabinetele medicale/stomatologie din grădiniţe. Consiliul judeţean al elevilor. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov. Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 În conformitate cu Ord. în cazul de faţă pe anul de învăţământ 2010-2011. cu scopul .. patinez frumos”. 27 finanţat de către guvernul norvegian.Stop cancerului de col uterin” campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania reprezentanţii firmei farmaceutice GlaxoSmithKline. soare.Prefer sa ştiu din timp” . în acest moment fiind în desfăşurare activităţile enumerate mai sus în raportare. 2. 1 " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat" " Stilul de viaţă şi sănătatea " " Primăvara sănătăţii " " Influenţa tulburărilor de sănătate asupra randamentului şcolar " *= titluri .2 . îngrijiri medicale. MSF nr.. ca un tot unitar să realizăm acest obiectiv. 653 / 2001.dezbateri în orele de educaţie pentru sănătate * * * * * * * * * Proiecte derulate în 2010  ." Igiena bucală. ne-am propus ca în anul 2011 să intensificăm acţiunile de comunicare/informare şi educare pentru un stil de viaţă sănătos în colaborare cu toţi factorii implicaţi dar şi cu cei care încă pot fi implicaţi. activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber. licee. Voinici " .Stop gripei cu virus AH1N1." Noţiuni de igienă personală şi igiena alimentaţiei " Sănătoşi.. asistenţă socială şi psihologică. Având în vedere acest deziderat.În învăţământul universitar: 1. campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania..proiect de informare şi conştientizare asupra cancerului la sân. şcoli. apă. anexa nr.. Parteneri în acest proiect sunt: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov.

Consiliere administrativă – efectuată de către compartimentul administrativ.  să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea.  să asigure consilierea în probleme sociale. suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital.  să asigure vârstnicilor servicii în cadrul Centrului de zi în scopul prevenirii izolării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi de petrecere a timpului liber. culturale şi sociale. .consiliere şi evaluare psihologică.consultaţii medicale. potrivit reglementarilor privind asigurările sociale de sănătate. . Vizite în teritoriu:  la solicitarea vârstnicilor au fost efectuate evaluări la domiciliu în vederea instituţionalizării. juridice.Obiective:  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă.  să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: a.Asistenţă spiritual religioasă .Compartimentul Medical . integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice. formată din: medicul instituţiei. .să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primară necesară. . concretizate în anchete sociale şi rapoarte de vizită. administrative. inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice.asistenţă şi îngrijire medicală primară. .kinetoterapie şi recuperare.consiliere juridică şi administrativă. În Căminul pentru Persoane Vârstnice activitatea desfăşurată în anul 2010 a fost structurată pe următoarele direcţii: 1. .prevenirea şi depistarea bolilor infecţioase şi parazitare. psiholog cu aportul adus de către celelalte persoane care participă la îngrijirea vârstnicilor: kinetoterapeut. animator. . vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor de familie ai beneficiarilor. infirmiere.informare. pentru care sunt asigurate servicii religioase în mod curent. medicale. consilierea individuală şi de grup în probleme psihologice. organizarea diferitelor momente festive.managementul cazurilor începând cu admiterea lor şi până la ieşirea din sistem (situaţie socială.80 % din persoanele instituţionalizate sunt de religie ortodoxă.). . pentru beneficiarii de alte culte şi confesiuni recunoscute de lege se asigură asistenţă spiritual religioasă la cerere.educaţie sanitară. asistente medicale. situaţie economică etc. .  cunoaşterea şi relaţionarea cu rudele şi cunoştinţele beneficiarilor. . asistenţi sociali.consiliere socială – mediere. activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Municipiul Braşov.actualizarea semestrială şi la nevoie a planului individual de asistenţă şi îngrijire. . Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipa pluridisciplinară. .  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane.evaluarea situaţiei socio – economice a solicitanţilor potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale prin efectuarea anchetei sociale. socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice instituţionalizate şi pentru beneficiarii Centrului de zi. . . .modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă. În Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt îndeplinite următoarele atribuţii în funcţie de Serviciu sau Compartiment:  Compartimentul Asistenţă Socială .  să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice.administrarea tratamentelor prescrise de medic. . .vizite în camerele beneficiarilor.  să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială. .

goblen.  jocuri de interior: şah. 14. evidenţiate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire. 3. 5. grădina zoologică. 6. În baza evaluării au fost stabilite serviciile asigurate fiecărei persoane vârstnice. 4. legitimaţii de beneficiar Adeverinţe eliberate Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Adrese transfer pensie Întocmire fişe de calcul asistaţi Total 2010 245 90 43 43 80 51 51 19 9 7 41 1 31 41 22 80 36 155 . mediu persoane instituţionalizate 1. consiliere şi oferirea de informaţii cu privire la criteriile de admitere şi întocmirea dosarului de instituţionalizare Actualizarea datelor privitoare la susţinătorii legali ai beneficiarilor Întocmire borderou pentru corespondenţă Întocmire referate de necesitate borderou corespondenţă Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Anchete sociale.. angajamente de plată aparţinători.  spectacole prezentate în sala proprie. menaj. 12. 10. decizii de admitere. e.O.  alte activităţi: croşetat.INDICATOR Nr. d. administrativă. 9. efectuare de cumpărături. acces la internet pentru menţinerea legăturii cu copiii plecaţi în străinătate. angajamente respectare R. 18. 16.I. angajamente de plată.  cursuri de iniţiere în lucrul la computer.41 lună Instituţionalizări 17 41 Externări 5 5 Decese 14 26 c. 15.  drumeţii în Poiana Braşov. 2.  vizionări piese de teatru. însoţire la medic sau la alte instituţii. Indicatori Activitate cu publicul. procese verbale internare. tricotat. 1. total rapoarte de vizite efectuate AN 2009 45 17 AN 2010 51 19 b. 7. circ. psiholog) a evaluat permanent. acte adiţionale. grile de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice Întocmirea grilelor naţionale de evaluare pentru stabilirea priorităţilor la instituţionalizare Rapoarte de vizită Rapoarte de convorbire telefonică Note de constatare Referate şi dispoziţii de acordare servicii Referate şi dispoziţii de suspendare servicii Referate şi dispoziţii de încetare servicii Întocmire acte de instituţionalizare: contracte prestări servicii. Servicii de suport: consiliere socială. INDICATOR AN 2009 AN 2010 Nr. psihologică. sărbătorirea unor evenimente importante. crt. 11. juridică. 8. Asistenţă socială anul 2010 Nr. Petrecerea timpului liber:  vizite la muzee.  sărbătorirea lunară a zilei de naştere a vârstnicilor. total anchete sociale efectuate Nr. filme clasice.42/lună 3. Evaluare: echipa multidisciplinară (asistent social. medic. cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal. necesităţile acestuia la instituţionalizare şi semestrial. Centru de zi pentru persoane vârstnice: destinat persoanelor instituţionalizate în cămin şi pentru vârstnicii din Municipiul Braşov. medicală. table etc. rummy. 17. încetinirea ritmului de declin fizic datorat vârstei. prevenirea marginalizării sociale. 13. şi rezidenţilor căminului la reţeaua informatică si efectuarea unor cursuri de iniţiere în lucrul la computer. adrese transfer pensie.

Recomandarea procedurilor de asistenţă psihologică în cadrul planurilor individuale de asistenţă şi îngrijire întocmite de către echipa interdisciplinară în urma efectuării evaluărilor iniţiale. Interviuri semistructurate şi evaluarea primară a statusului senzorial. Participare la distribuirea pensiilor . Gestionarea banilor 26. 4. Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire 25. 22. obţinere locuri de veci. Evaluarea capacităţilor senzoriale. 8. cognitive şi afective ale vârstnicilor în momentul admiterii în instituţie. Medierea conflictelor datorate diferenţelor interpersonale şi deficienţelor de comunicare interpersonală între beneficiari. Întocmire pontaj/ prezenţă zilnică . participare la slujba religioasă de înmormântare 23. Tipuri de servicii Anchete sociale şi rapoarte de vizită Evaluări iniţiale şi reevaluări beneficiari Planuri individuale de asistenţă şi îngrijire Consiliere beneficiari Consiliere aparţinători Consiliere personal Evaluări candidaţi Activităţi Centru de zi I 3 6 6 69 2 3 2 II 2 6 6 71 2 1 2 III 3 4 4 72 2 2 1 IV 3 76 1 5 V 11 72 72 68 3 1 2 3 VI 2 2 2 30 3 4 1 VII 9 3 3 82 4 2 2 VIII 5 2 2 86 2 3 IX 7 7 7 84 1 4 X 12 78 78 12 2 2 XI 3 89 89 91 2 3 XII 4 2 2 84 4 5 2 - 12 12 12 26 271 271 43 10 17 245 150 66 982 22 48 13 1 Total 64 271 271 825 28 35 4 11 1. hotărâre divorţ) Asistenţă psihologică anul 2010 1 psiholog Nr. a atitudinii şi rolurilor asumate în cadrul echipei de lucru şi evaluarea tipului de personalitate. crt. Consiliere în sprijinul rezolvării problemelor de familie. Solicitări de instituţionalizare a vârstnicilor primite de la alte foruri 35. 7. reevaluarea semestrială sau la nevoie. interviuri semi sau nestructurate în cazul încheierii rapoartelor de vizită solicitanţilor de servicii sociale. 3. 2. 6. 7. cognitiv şi psihoemoţional cu ocazia efectuării anchetelor sociale. 1. Consiliere suportivă pentru creşterea nivelului toleranţei la frustrare a personalului de îngrijire. Suport psihologic acordat aparţinătorilor în cazul pierderii unui membru al familiei . 5. contactare preoţi de diferite confesiuni. Consiliere pentru optimizarea modalităţilor de comunicare între membrii echipei de lucru. Consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor în cazul solicitării ieşirii din instituţie în vederea reinserţiei în comunitate. 4. Testarea atenţiei. Îndrumare activitate voluntari şi studenţi/şedinţe 30. Răspunsuri prin mail/ parteneriate 27. 5. Pregătirea şi oferirea cadourilor de Paşte şi Crăciun 29. certificat căsătorie. Suport psihologic acordat beneficiarilor aflaţi în stadii terminale sau deveniţi pacienţi cu boli incurabile. contactare firme de pompe funebre. 3. Consiliere în sprijinul reconstituirii sau reconstruirii relaţiilor în familiile beneficiarilor. Activităţi desfăşurate la solicitarea altor instituţii 34. 8. Întocmirea tabelelor de încasări .lunar 20. . Colaborări cu alte instituţii / parteneriate 33. 6.lunar 21. Consiliere socială 32. Consiliere în sprijinul depăşirii dificultăţilor personale şi rezolvării conflictelor intrapersonale.lunar Formalităţi decese: obţinere certificatul de deces. Obţinere acte stare civilă (certificat naştere. Arhivare documente/ dosare 31.beneficiar al serviciilor Căminului. 2. Evaluări iniţiale beneficiari/Reevaluări semestriale 24. a reevaluărilor semestriale sau la nevoie.19. Întocmire citaţii pentru cercetări disciplinare 28.

Relaţia cu medicul de familie – prescripţii tratamente cronice.P. d. realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de readaptare funcţională.refacerea funcţiilor diminuate. mobilizare. Profilactic . Spitalul de Pneumologie Braşov. noii instituţionalizaţi Efectuat şedinţe cu Bioptron Efectuare Vaccin antigripal Efectuat băi generale beneficiari Efectuat toaleta parţială si schimbat scutece absorbante Participare la cursuri de educaţie medicală continuă Colaborare cu Crucea Roşie Braşov. aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în unele boli cronice specifice vârstei a –III. igiena eliminărilor. c. Monitorizarea cazurilor medicale speciale: beneficiari imobilizaţi. Internări ale beneficiarilor Instituţionalizări Decese Solicitări serviciu ambulanta Vizite in teritoriu Consulturi interdisciplinare Determinări glicemie Efectuat EKG Recoltat analize de laborator Evaluarea semestrială a stării de sănătate a beneficiarilor 28 41 26 32 372 172 202 35 149 230 Efectuare pansamente Determinare colesterol. pentru menţinerea stării de sănătate). hrănire. Kinetoterapie: a. Exerciţii în sala de kinetoterapie a instituţiei în scop: c. Însoţirea vârstnicilor la consulturile medicale de specialitate.V. b. beneficiari cu probleme psihice decompensaţi (dezorientare în timp şi spaţiu – consult psihiatric cu indicaţii de tratament). comunicare. e. creşterea nivelului funcţional a persoanei vârstnice (gimnastica de întreţinere.a. 2.se urmăreşte menţinerea unui nivel funcţional satisfăcător. Curativ . creşterea nivelului funcţional. incontinenţi (supraveghere permanentă. Identificarea nevoilor în privinţa recuperării capacităţilor fizice ale persoanei vârstnice. triajul şi tratamentelor urgenţelor. îmbrăcare şi dezbrăcare. b. De recuperare . e.Participare la unele activităţi culturale desfăşurate în cadrul Centrului de zi. asigurare echipament. consultaţiile cazurilor cu probleme. Activităţi de informare şi profilaxie. a. Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice: Servicii de bază: efectuare totală sau parţială a igienei corporale. Servicii de kinetoterapie acordate în anul 2010 1 kinetoterapeut Număr de servicii Tipul serviciului acordat I Evaluări şi reevaluări kinetoterapeutice Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din C. Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi 46 II 52 III 41 IV 38 V 36 VI 40 VII 48 VIII 18 IX 48 X 40 XI 32 XII 20 Total 459 76 78 68 59 76 82 81 58 66 64 78 22 808 103 122 113 142 139 122 145 - - - - - 886 .se asociază cu sectorul de tip profilactic si de recuperare. Efectuarea consultaţiilor curente. consultaţii şi tratamente. d.trigliceride Efectuare foi de observaţie clinica şi evaluări iniţiale pt. Universitatea Transilvania 1460 193 41 165 133 2394 11680 17 4 3. ajutor pentru reabilitarea capacităţilor fizice şi intelectuale. hidratare. scutece).

36 cazuri de menţinere a tonusului muscular. dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. Crucea Roşie – efectuare practică.P. b. Crucea Roşie. f. 4. după caz. accesul persoanelor cu dizabilităţi prin montarea sistemului “mână curentă”. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi. Beneficiarilor Centrului de zi li s-au aplicat 4 proceduri. 7. Şcoala postliceală – asistenţă medicală – FEG – efectuare practică. Fişer. g. 5. d. Universitatea Transilvania – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. din care 1 procedură de reeducare a mişcărilor fine prin terapie ocupaţională a membrului superior. 9. e. semidependenţi şi independenţi li s-au aplicat 4 proceduri.G. 600/2009 pentru următoarele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Braşov: a. la cameră 58 42 56 41 34 51 42 12 48 55 40 11 490 * S-au aplicat un număr de 9 proceduri pe tipuri de deficienţe funcţionale ale segmentului neuro-muscular din care: 1.Servicii de terapie prin mişcare acordate beneficiarilor C. Serviciul administrativ: a. Adaptarea spaţiilor la accesul persoanelor cu fotoliu rulant. cu modificările şi completările ulterioare. din care 2 cazuri proceduri de recuperare a articulaţiei umărului. c. 8. Convenţii de practică: a. imobilizaţi la pat li s-a aplicat un număr de 2 proceduri. S-au distribuit 140 tone de făină şi 40 tone de zahăr unui număr de 10. Amenajări interioare. din pensii cumulate. 000 de beneficiari. b. MIX TV. h. Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină. 3. e. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. Poliţia de proximitate. Colaborări cu alte instituţii: a. poliţia comunitară. Repararea schimbătoarelor de căldură a sistemului de ventilaţie. Servicii ale Primăriei Municipiului Braşov. Protocol de colaborare: a. nr. Direcţia Muncii. neinstituţionalizate. Bacău. 16 cazuri de menţinere a tonusului muscular şi a stării de sănătate. c. d. Sibiu. prin dispoziţie scrisă a primarului. Completarea sistemului de pază prin montarea unui sistem video de supraveghere. Beneficiarilor C.G. .V. Amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice. serviciul de evidenţă a populaţiei – obţinerea vizelor de rezidenţă. f. b. cu modificările şi completările ulterioare. Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specialitatea Asistenţă Socială. acte de identitate. Reînnoirea tuturor avizelor de funcţionare. h. 2. şcoli generale. Hârja-Oituz. 1 caz procedură de recuperare a scoliozei şi 3 cazuri recuperare în spondiloză. Bună Ziua Braşov. c. g. b. Grădiniţe. obţinute din pensie sau.P. Cămine pentru persoane vârstnice din: Alba Iulia. familiile şi persoanele singure care au stabilit. Repararea acoperişului. Beneficiarilor C. 416/2001 privind venitul minim garantat. 6.N. adulţi şi copii. Promovarea instituţiei prin: a. Familiei şi Egalităţii de Şanse. TVS. Distribuirea ajutoarelor alimentare conform H. Monitorul Expres.V. Primăriile din teritoriu. 3 cazuri procedură de scădere în greutate şi 1 caz procedură de hemipareză. Adaptarea holurilor pt.V. b. din care 1 caz procedură de hemipareză şi 1 caz procedură de reeducare a mersului. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. c. Ştiri şi reportaje în ziarele: Transilvania Expres. alte documente. persoanele cu handicap grav şi accentuat. b. se află sub 400 lei/lună. Servicii ale Direcţiei de Servicii Sociale şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost d. licee şi O.P. Fundaţia Ecologică Green – Şcoala Postliceală – specializarea asistent medical. Ştiri şi emisiuni la canalele de televiziune PRO-TV. d.

asistenţă medicală primară.creşterea gradului de socializare.Gazeta de Transilvania. asistenţă socială şi psihologică. Capacitatea CPFA este de 90 de persoane cărora li se asigură cazare. . sprijin pentru reintegrarea în societate a acestor persoane şi asigurarea adăpostului provizoriu în situaţii de risc social.F. .demararea unui program suportiv pentru ameliorarea şi optimizarea statusului psiho-emoţional al personalului de îngrijire a beneficiarilor. . Realizarea unui program propriu de prezentare a tuturor informaţiilor despre Căminul pentru Persoane Vârstnice ataşat site-ului de promovare a activităţii Primăriei Braşov. . recreere a vârstnicilor prin participarea la activităţi de timp liber şi întâlniri tematice.V. Obiective propuse pentru anul 2011 . iar de centrul de zi au beneficiat în medie 12 persoane zilnic (în lunile de iarnă numărul acestora fiind de peste 20 de persoane.efectuarea evaluărilor iniţiale şi reevaluărilor complexe bianuale de către echipa multidisciplinară. acestea presupunând: . . în colaborare cu celelalte instituţii din comunitatea braşoveană care au acelaşi obiect de activitate. .participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice îndeplinirea standardelor prevăzute pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în condiţiile reorganizării instituţiei. . Totodată în situaţii de urgenţă (temperaturi foarte scăzute.facilitarea comunicării între beneficiarii Căminului.acordarea consilierii sociale. anuale (autorizaţia sanitară.P. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST Centrul pentru Persoane fără Adăpost Braşov este instituţia prin care se oferă servicii sociale persoanelor şi familiilor care „locuiesc” în stradă. Devin beneficiari ai serviciilor Centrului pentru Persoane fără Adăpost persoanele care au ultimul domiciliu stabil în municipiul Braşov şi tinerii proveniţi din centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov.obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a C.P. dintre beneficiari şi personalul angajat al instituţiei. . administrative în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre beneficiari. .încheierea unor parteneriate cu cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. . în parcuri şi în alte locuri improvizate. în scopul cunoaşterii valorilor culturale naţionale şi al petrecerii în mod constructiv a timpului liber. .participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice.P. . . . victimele violenţei de orice fel.sărbătorirea Zilei internaţionale a vârstnicilor şi a zilelor aniversare şi onomastice. iar atunci când temperaturile au fost scăzute acestea au fost cazate în regim de urgenţă şi pe hol). 10.încheierea unor parteneriate cu alte organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite.perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la programe de educaţie continuă a personalului. 17.A. hrană.actualizarea situaţiei contribuţiei susţinătorilor legali pentru întreţinerea beneficiarilor C. c. .încheierea unor parteneriate cu diverse organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite.P.încheierea unor parteneriate cu alte cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. protecţia muncii etc. .continuarea proiectelor dedicate vârstnicilor din Cămin. psihologice.).) persoanele solicitante pot primi sprijin în rezolvarea situaţiei şi depăşirea perioadei de risc. De serviciile CPFA au beneficiat în 2010 în medie 85 de persoane fără adăpost pe lună.încheierea contractelor pentru utilităţi.A.încheierea de parteneriate cu instituţiile cu care C. În anul 2010 s-au realizat procedurile necesare pentru funcţionarea efectivă a C. .V. calamităţi naturale etc.efectuarea de schimburi de experienţă cu alte instituţii de asistenţă socială. . dintre beneficiari şi familiile lor.atribuirea contractelor de achiziţie publică pe produse şi servicii în conformitate cu Legea achiziţiilor publice.deschiderea conturilor la Trezorerie şi activităţile financiar – contabile în conformitate cu bugetul aprobat.realizarea unui sistem alternativ – verde – pentru încălzirea apei menajere. . . are în prezent relaţii de colaborare. dezastre.colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la anumite servicii în folosul beneficiarilor. . ca şi instituţie publică cu personalitate juridică. în limitele posibilităţilor. .F..

Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea pe această problematică. activităţi de socializare) Consilieri telefonice Şedinţe de evaluare psihologică. AJOFM.P. ..Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate vizând creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost din Municipiul Braşov.Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost şi resocializarea acestora. .participarea CPFA ca partener în proiectul „Gruntvig: Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”.dezvoltarea de parteneriate cu diferite ONG-uri şi instituţii publice ( Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.) pentru o soluţionare mai eficientă a cazurilor sociale.A. frecvenţa şi cuantumul contribuţiilor serviciilor sociale oferite de C. . anchete sociale Centrul rezidenţial pentru tineri / nr. Centrul pentru Persoane Vârstnice Braşov etc. precum şi a celor aflate în situaţie de risc social de pe raza Municipiului Braşov.. cu scopul de a preveni recăderea în situaţia de criză. .F. . . consiliere profesională. mediu beneficiari Serviciul de urgenţă / nr. .în urma HCL 449/2010 sau modificat tipul. Nr. Activitatea biroului de asistenţă socială din cadrul CPFA are următorii indici pentru anul 2010: .numărul de tineri integraţi într-un loc de muncă – 10. .Ajutorarea şi consilierea oricărei persoane fără adăpost aflată într-o situaţie de criză. .numărul beneficiarilor care s-au înscris şi urmează cursuri de reconversie profesională – 14. . mediu beneficiari Avertismente verbale Avertismente scrise Interdicţii temporare Conflicte (cu solicitarea intervenţiei Poliţiei Comunitare sau a Jandarmeriei) Adeverinţe provizorii de identitate obţinute Certificate de naştere obţinute Consultaţii medicale primare oferite Şedinţe pentru promovarea sănătăţii Activităţi (ergoterapie.Identificarea persoanelor fără adăpost.A.număr cereri înregistrate – 153. mediu beneficiari Şedinţe de consiliere socială.Asigurarea accesului tuturor persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de către C.F.Consilierea şi monitorizarea persoanelor a căror reinserţie în societate a reuşit.Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost. consiliere psihologică individuală şi de grup 2010 85 12 În medie 185/lună 15 251 91 39 97 62 24 În medie/42/lună În medie/23/lună Zilnice 189 În medie 30/lună Obiective propuse pentru anul 2011 .apreciem o utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru anul 2010 în procent de 94%. . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Activităţi Adăpost de noapte / nr. . .P.s-a îmbunătăţit sistemul termic al întregii clădiri prin montarea de colectoare solare în urma participării la programul Casa verde .numărul de persoane aflate în dificultate care au fost susţinute şi au devenit independente social – 42.crt..

Numărul mediu de copii/ lunã ce au frecventat creşele a fost de 441. Creşa nr.141. În anul 2010. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 2. Imobilul este dotat cu un sistem antiefracţie.263/2007 privind înfiinţarea. nr. Tudor Vladimirescu. rezultând o clădire pe 5 nivele şi anume:  Subsolul care cuprinde bucătăria. izolatorul cu grup sanitar.6. nr.  Etajul 1 care cuprinde holul de primire.(birou achiziţii. Mecanicilor f. semnalizare şi avertizare incendiu. Mecanicilor f. vestiare cu grup sanitar..172 lei. Jepilor nr. vestiare cu grupuri sanitare. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI Creşterea.033. inclusiv de ventilaţie).n. cabinet medical.38 lei. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere cum ar fi: Derularea şi finalizarea construcţiei unei creşe moderne pe 4 nivele pe str. Tâmpei. S-au continuat şi s-au finalizat lucrările de construire.  Etajul 1 cuprinde holul de primire.  Mansarda care cuprinde sala de joacă. debara şi un balcon. dormitor.6. sala de grupă cu grup sanitar. 8 din str. croitorie şi depozite de lenjerie. în anul 2010 a fost de 6 lei/zi pentru toate creşele. această alocaţie de hrană este stabilită prin hotărâre de guvern. Contribuţia de hrană din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al Primăriei Municipiului Braşov în sumă de 433. magazia de alimente.  Parterul cuprinde holul de intrare. Construcţia este prevăzută cu lift pentru persoane cu viteză mică de deplasare şi lift pentru alimente. vestiare personal cu grup sanitar. .1. 2 dormitoare. 4 din str. Prahova. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă.  Etajul 2 care cuprinde sala de joacă. magazia. sala de mese cu oficiu de veselă mică. Creşa nr. plata diferitelor servicii şi suportarea investiţiilor.C. începute in octombrie 2008. izolator cu grup sanitar. Creşa nr. călcătoria.P. de încălzire şi gaze naturale. Aurora. nr. începând cu luna septembrie 2007. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. Pe lângă lucrările de construcţii de pe str. Cheltuielile au constat în asigurarea salariilor personalului angajat. grupuri sanitare. financiar-contabil.435. nr.A. iar cheltuielile totale care s-au realizat au fost de 6. două săli de joacă cu dormitor. Cocorului. uscătoria. plata utilităţilor. spălătoria. Creşa nr.n. arhivă.26. Alocaţia de hrană.09. cu toate dependinţele necesare acesteia. holul de primire. bucătăria. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. Conform prevederilor legale.375 lei. organizarea şi funcţionarea creşelor. contribuţie suportată de către părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor.17. unitatea a avut un buget de cheltuieli de 6. Încă de la începutul anului. hol de primire.2010) Numărul total de paturi la sfârşitul anului 2010 a fost de 560. vestiare cu grup sanitar. sanitare. Brazilor nr. caserie. debarale. conform Legii nr. organizarea şi funcţionarea creşelor. Creşa nr.68 (care s-a deschis de la 01. sală de şedinţe. hol de primire. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. sala de mese cu oficiu de veselă mica. 7 din str. izolatorul cu grup sanitar şi un birou. nr. oficiul de veselă mică.263/2007 privind înfiinţarea. magazie. debara. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. vestiarul pentru bucătărese şi spaţiile de depozitare. uscătoria şi spaţii de depozitare. drept urmare. spălătoria. 2 dormitoare.SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE MISIUNE  Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea.3 din str. cabinetul medical. 2 balcoane.. sala de joacă.33.173. instituţia a avut ca prioritate derularea şi finalizarea lucrărilor de construire a noii creşe cu 100 de locuri şi birouri din str. director şi resurse umane). 2 din str. debara.000 lei. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. alocaţia de hrană a fost stabilită şi în Legea nr. în cele 6 creşe situate astfel: Creşa nr. 5 din str.  Parterul care cuprinde birourile din cadrul S.1A. şi anume:  Demisolul care cuprinde camera centralei termice cu spaţiu tehnic. cu 19% mai mult faţă de anul 2009. sala de mese cu oficiu de veselă mica. grupuri sanitare. pentru a se asigura securitatea acestui imobil şi cu absolut toate instalaţiile necesare (electrice.

000 1. cu placaje cu faianţă la pereţi în grupuri sanitare.540. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 1.075. unitatea a colaborat cu teatrul din Sfântul Gheorghe. organizarea şi funcţionarea creşelor.15 79 85 97 mar apr 89. Aurora nr.25 % 2. de încălzire şi gaze naturale.620 Cheltuieli materiale si servicii 1. 6.170. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Crăciun) serbări şi carnavaluri. prin mãrirea numãrului de locuri de la 90 la 140 de locuri şi darea în folosinţã a încã 80 de locuri.263/2007 privind înfiinţarea. plecând de la lenjerii de pat.141.Creşterea veniturilor încasate în 2010 faţă de 2009 cu titlul : “Contribuţii ale părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe care se varsă în bugetul local: Venituri încasate 2009 –364. pilote şi până la căniţe. pijamale. Pentru a evalua eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul S. sanitare.76 /11 = 84.000 1. În cursul anului. 4 din str. Toate acestea s-au realizat pentru ca această creşă să poată îndeplini condiţiile cerute de normele medicosanitare precum şi cele din acordurile internaţionale privind integrarea europeană. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere şi anume:  Extinderea creşei nr. Etajul 2 cuprinde holul de primire.33 89.42 % Media pe anul 2010 este de 926.Evoluţia frecvenţei medii lunare a copiilor în creşe: .309 lei. cu toate tipurile de instalaţii (electrice.67 87. Conform Legii nr.328. unitatea a finalizat şi a pus în practică acorduri cu Universitatea “Transilvania”.816.prin observarea evoluţiei frecvenţei medii lunare în anii 2009-2010: Anul 2009 2010 ian feb 70. Paşte.430. cu oficiul de veselă mică.61 lei. Venituri încasate 2010 –433.43 100 Mai 99.920. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. În limita posibilităţilor şi a disponibilităţilor. Pe lângă lucrările de construcţie la cele două mari investiţii.375 lei. din cartierul Noua. antiefracţie şi avertizare la incendiu).000 3.000 6. la aceste activităţi au participat şi părinţii.172 . două săli de joacă cu dormitor.P.a. 68. maşini de spălat. terasă şi spaţii de depozitare materiale. în grupuri sanitare şi bucătărie. prin înfiinţarea creşei nr.. cel puţin semestrial se organizează şedinţe cu părinţii în scopul îmbunătăţirii activităţii de creştere.3 Media pe anul 2009 este de 961.435. Pentru asigurarea unui plan de joacă cât mai diversificat.61/11=87. precum şi cu alte fundaţii care au oferit de sărbători. spălătorie şi bucătărie. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor.143 Cheltuieli de capital 3.409 TOTAL 6. îngrijire şi educare timpurie a copiilor existenţi în creşe. 1 iunie.544. 3 din str. Brazilor nr. Clădirea este finalizată.A. cu pardoseli tip parchet în sălile de joacă şi tip gresie pe holuri. şi a organizat cu diferite ocazii (8 martie. sfârşit de ciclu antepreşcolar.08 89.84 iul 88 80 aug sept. tacâmuri ş. inclusiv de ventilaţie.38 100.d.m. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara. în scop caritabil. aceasta este prevăzută cu lift pentru alimente. 86. 87 60 oct. 93 78 noi. cadouri pentru cei mici. Fiind o clădire pe 4 nivele. păturele. Toată activitatea acestei instituţii se reflectă în cheltuielile propuse şi aprobate şi cheltuielile efectiv realizate în anul 2010 din tabelul de mai jos: (în lei ) CAPITOL Cheltuieli prevazute in buget Cheltuieli realizate Cheltuieli de personal 1. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă.33 62.67 87 dec.19 iun 96. 83. În cursul anului 2010 s-a achiziţionat mobilier specific creşei şi adecvat vârstei copiilor de 0-3 ani şi imobilul a fost dotat în întregime cu absolut toate obiectele de inventar necesare. fiind prevăzută cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan.C Braşov am efectuat analiza economicofinanciară a următorilor indicatori: 1.

6. precum şi a mediului. Asigură obţinerea avizelor şi utilităţilor prevăzute de lege privind funcţionarea în condiţii de legalitate a pieţelor şi platformelor comerciale din municipiu. Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de piaţă calitativ superioare indiferent de zona în care aceştia locuiesc. după cum urmează : Pieţele agroalimentare Star. Tractorul. Atribuţiile Serviciului Public Administrare Pieţe 1. 7. de protejare a vieţii. 13. sănătăţii.01. Asigură locuri de cazare producătorilor agricoli in locuri de cazare special amenajate (dormitorul producătorilor). care să respecte principiile concurenţei loiale. 11. Noua si Talcioc. Triaj şi Uzina 2 (Carfil). serviciul nostru a organizat pieţe cu caracter temporar în cartierele Răcădău. cântarul cumpărătorului. sănătăţii. Dacia. 9. halate.01. 8. de protejare a vieţii. Încasarea taxelor de ocupare a zonelor publice de desfacere amenajate. In vederea eficientizării activităţilor serviciului în perioada analizată. Colaborează cu instituţiile specializate pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare. 4. 2. prin continua modernizare a locurilor de vânzare special amenajate deja existente. 12. Prestează servicii către comercianţi. corturi. astfel că la nivelul serviciului a fost gândită şi implementată o nouă organigramă şi un nou stat de funcţii. etc. Asigură respectarea de către utilizatori a Regulamentului de funcţionare a pieţelor.2011. Repartizarea locurilor de vânzare. Bartolomeu. Asigură utilizarea în condiţii optime a dotărilor din cadrul pieţelor şi platformelor comerciale necesare desfăşurării actelor de comerţ (mese pentru vânzarea de produse. Asigură sectorizarea pieţelor şi platformelor comerciale pe categorii de produse. 10. Creşterea credibilităţii şi încrederii în calitatea serviciilor oferite atât cetăţenilor cât şi utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate. 5. Astra. bonete. Administrează WC-urile publice din pieţe. securităţii şi intereselor comerciale ale consumatorilor precum şi a mediului. operând o reducere de personal în cursul întregului an de la 01. sau.). Obiective Valorificarea optimă a potenţialului economic al patrimoniului dat în administrarea serviciului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. grupuri sanitare. depozite. Asigurarea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a serviciilor de piaţă. 14. Monitorizează cântarul cumpărătorului şi sesizează eventualele nereguli organelor competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun. etc. prin crearea de noi pieţe acolo unde se impune. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele unde nu există pieţe agroalimentare special amenajate şi dotate. cadru care să respecte atât normele naţionale cât şi cele comunitare.2010 la un număr de 58 angajaţi la data de . Urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local şi celelalte acte normative ce reglementează activitatea în pieţele şi platformele comerciale. instituţia a acordat o atenţie deosebită reducerilor cheltuielilor de personal.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE Misiunea Organizează şi gestionează activităţile şi serviciile de comercializare a produselor din pieţele şi platformele comerciale ale Municipiului Braşov impunând respectarea principiilor concurenţei loiale. Asigură respectarea programului de funcţionare şi aprovizionare a pieţelor şi platformelor comerciale. de la un număr de 72 angajaţi la data de 01. securităţii şi intereselor comerciale ale comercianţilor şi consumatorilor. Platforma Comercială De Miercuri. prin închirierea diverselor materiale aflate în gestiune: cântare.01. Activităţile serviciului In administrarea serviciului funcţionează un număr permanent de 9 locuri publice de desfacere amenajate. 3.2010 până la 01. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale în pieţe şi platforme comerciale. bazine pentru spălarea produselor. spaţii de cazare. Prund. puncte PSI. precum şi pentru păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul pieţelor şi platformelor comerciale.

din care a efectuat plăţi in suma totala de 2.000 lei. fiind gândite şi implementate noi proceduri de lucru.2010 Încasarea taxelor de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate =7. Repartizarea locurilor de vânzare permanente ( tonete).000 lei. In perioada analizată. Pe lângă caracterul de siguranţă arătat mai sus.000 lei. reprezentând un procent de 66. În acest sens.DACIA = 32 . . prin activitatea de casă a serviciului s-au încasat venituri în suma totală de 5.000 lei ( economia pentru anul 2011 reprezintă suma ce s-ar fi plătit pentru cei 14 angajaţi a căror posturi au fost restructurate) In vederea asigurării siguranţei producătorilor agricoli cu privire la posibilitatea valorificării recoltei. iar pentru anul 2011 in cuantum de 448.12.TRACTORUL = 27. din care: .01. .995. Neregulile constatate au fost corectate cu promptitudine. II 2010.182. b) În perioada 01. Aceste controale au urmărit atât activitatea utilizatorilor pieţelor. pe pieţe. 2) Finanţare bugetara – buget local In anul 2010.12. luându-se măsuri de evitare a acestora pe viitor.9 %.2010. EFICIENTA ECONOMICA Execuţia bugetară 1)Venituri (Taxe vărsate la bugetul local) Încasarea veniturilor la bugetul local în perioada 01. rezultă suma de 1. . Reducerea de personal a fost făcută gradual. începând cu trim. este următoarea : Piaţa Star (Hala şi Platou) = 232 Piaţa Astra = 233 Piaţa Dacia = 466 Piaţa Tractorul = 159 Piaţa Bartolomeu = 66 Piaţa Prund = 31 Platforma Comercială de Miercuri = 217.2010.ASTRA = 44 .01 – 31. vor eficientiza activităţile. instituţia a beneficiat de fonduri publice bugetare in suma totala de 2. atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-financiar.935. Reducerile de personal arătate mai sus s-au tradus la nivelul anului 2010 într-o economie a cheltuielilor de personal de 501. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. instituţia a oferit posibilitatea acestora de a solicita şi obţine locuri de vânzare pe bază de contract semestrial.12.BARTOLOMEU = 12 . în colaborare cu instituţiile abilitate în domeniu.31.2010. din care: a) În perioada 01.STAR = 7. prin activitatea de închiriere terenuri aferente spaţiilor comerciale din pieţele publice aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe. această acţiune este benefică şi serviciului nostru. proceduri care pe lână faptul că suplinesc reduceri de personal. în cursul perioadei analizate au fost îndepărtaţi din piaţă prin Decizie de director un număr de 14 utilizatori ( pe o perioada de 6 luni). cât şi activitatea angajaţilor serviciului.787. pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor. Pieţele temporare au beneficiat un număr de locuri de vânzare variabil. Astfel.000 lei. reprezentând un procent de 63. .365 lei. astfel : .2%. în piaţa Astra dintr-un total de 142 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 95 locuri de vânzare. – 31. în vederea asigurării unui climat de siguranţă la nivelul pieţelor atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice au fost efectuate periodic controale şi verificări în pieţe.12. în sensul că la începutul fiecărui semestru se poate face o analiză privind veniturile certe ce vor fi realizate în acel semestru. Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii).01 – 31. iar în piaţa Dacia dintrun total de 288 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 182 locuri de vânzare.000 lei. urmând ca la nivelul pieţei angajaţii să depună eforturi în vederea suplimentării ( sporirii) acestor venituri.395.

respectiv evidenţa angajamentelor legale). prin contracte de locaţiune.12.01 – 31. facturare şi încasare utilităţi. a terenurilor şi spaţiilor comerciale aflate în administrarea instituţiei ( licitaţii.358.079 lei .920.470.821 lei . .825.12.50 538.278 lei (cheltuială efectivă).406.856.065. recuperări utilităţi de la agenţii economici în sumă de 526. Art.873.000 lei.816. iar in sezonul cald numai pe energie electrică. acţionare în justiţie etc.000 lei din încasări prin casieriile proprii + 1. Bugetar 20.01.119. pe bază de licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare . intr-o singura tranşă la semnarea contractului. convocare la conciliere.997.201.80 1.cheltuieli cu casări si amortizări mijloace fixe.48 lei şi rămas de recuperat (debitori utilităţi la 31.470. în sumă totală de 1.457 lei . evacuare. urmărirea plăţilor la bugetul local.99 Utilităti platite de institutie 252. plăţi aferente salariilor(cheltuieli de personal) în sumă de 1. (profitabilitatea = 144. din care revenite de plată instituţiei în sumă de 1.057.20 4.29 363.12.74 100.395. din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune către agenţii economici (încasarea veniturilor se efectuează la casieriile din pieţe.113 lei a fost colectată direct prin casieria centrală a instituţiei.742 lei .207.19 526.04 Total Sold initial debitori 7.265.45 lei .2010) = 100.12.în perioada 01.715.48 Recuperări efectuate 171.000 lei.247.000 lei.5%/zi şi 2%/lună şi garanţie de buna execuţie).000 lei din încasări închirieri terenuri).2010 Veniturile totale generate în urma activităţii desfăşurate de Serviciul Public Administrare Pieţe sunt de 7. . instalaţia de climatizare funcţionează în perioada rece pe gaz şi energie electrică. 2.218. asupra contractelor menţionate.103. iar plăţile efectuate de instituţie sunt de 2. corespondenta. Facem precizarea că din totalul veniturilor descrise mai sus.000 lei.205.581. cu titlul de venituri ale bugetului local. În perioada 01.01 – 31.270 lei.873. rezultând un profit net la data de 31 decembrie 2010 de 4.787.7%).959.406. Asigurarea utilităţilor în locurile publice de desfacere special amenajate În perioada 01.279.99 1.742 lei .000 lei (5.01.997.264.93 lei.).12. 3) Cheltuieli Execuţia cheltuielilor . plăţi aferente bunurilor si serviciilor în sumă de 1.03 20. în urma cărora s-a încasat suma de 88. în tranşe lunare.157. Aceste venituri provin din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune a locurilor de vânzare amenajate destinate producătorilor agricoli (încasarea veniturilor la casieria centrală.1. autorizare. din care: a) cheltuieli efectuate – 2. .00 100.49 367.935. 8 duplicate.104.2010 s-au eliberat 966 autorizaţii de piaţă agenţilor economici.1.cheltuieli materiale b) cheltuieli cu casări si amortizări – 278. concretizată în valorificarea.2010 s-au efectuat plăţi pentru facturile de utilităţi în sumă totală de 1. suma de 258.2010. etc.05 11.279.01.715 lei .94 1. majorări de întârziere de 0.93 Total facturi recuperări emise 163.000 lei.1. PROFITUL NET Profitabilitatea activităţii la 31. Tot ca urmare a activităţii acestor compartimente. – 31.74 Menţionăm ca în Hala Star.45 Sold final debitori 0.cheltuieli de personal.760.74 lei.787.cheltuieli cu casări obiecte de inventar.12.182. ca urmare a activităţii compartimentelor funcţionale de la nivelul central al Serviciului Public Administrare Pieţe. Sumele aferente funcţionării instalaţiei de climatizare sunt sume care nu se recuperează. s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3.65 1. avertizare cu privire la neprelungire contract.25 Total facturi furnizori 415.

. cu circuit închis.01. Concluzie: Analizând indicatorii de mai sus concluzionăm că pentru perioada 01.000 lei. Serviciul Public Administrare Pieţe a înregistrat o profitabilitate neta de 144. stabilirea de planuri de măsuri şi acţiune comune cu acestea. . în scopul urmăririi şi eficientizării încasării veniturilor. etc. recuperării sumelor aferente consumului de utilităţi pentru subconsumatori şi altele.12. .DACIA = 32 . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului Organizarea unei evidenţe operative a agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe şi platforme comerciale.BARTOLOMEU = 12 .2010. .247. . Colaborarea cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Agriculturii şi cu organele de Poliţie în vederea eradicării fenomenului de speculă din pieţe. iar pe timp de noapte nu va mai fi necesar să se asigure paza cu agenţi. în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii).2010 – 31. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. de acest sistem beneficiind pe lângă serviciul nostru şi alte instituţii cum ar fi: Direcţia Poliţia Comunitară (astfel situaţia operativă va fi cunoscută în timp util. Pompierii.Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici. respectiv un profit net de 4.7 %.STAR = 7. Stimularea producătorilor agricoli autentici prin calitatea serviciilor oferite.ASTRA = 44 . situaţia putând fi monitorizată de la dispecerat).TRACTORUL = 27. astfel : . Asigurarea unui sistem de supraveghere video în toate pieţele. care în caz de intervenţie se pot informa cu privire la eventualele obstacole existente. Salvarea. Implementarea unui program informatic de încasări taxe în pieţe şi casieria centrală. Poliţia. Colaborarea directă cu instituţiile de stat cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţilor comerciale. precum şi atragerea de producători din marile bazine legumicole din ţară.

cu Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov. în sistem de ghişeu unic. datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale. cărţilor de alegător. administrativ. d) întocmesc. şefii de servicii şi responsabilii de compartimente. paşapoartelor simple. g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. rectifică. cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate. arhivare. date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei. i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor coopereză cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit. 9 alin. secretariat. Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi compartimente având următoarele domenii de activitate: stare civilă. judeţene şi locale. paşapoartele simple. certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. buget. în condiţiile legii. în condiţiile legii.2104/2004. cărţile de alegător. h) furnizează. precum şi cu alte instituţii şi autorităţi publice judeţene şi locale. permisele de conducere. Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are urmatoarele atribuţii principale: a) întocmeşte. respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. l) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. în sprijinul instituţiilor statului. precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil. cu direcţiile/serviciile din cadrul aparatului propriu ale Primăriei Municipiului Braşov şi cu cele aflate sub autoritatea Consiliului Local. pe care le eliberează solicitanţilor. analiză-sinteză. completează. în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. exclusiv pe baza şi în executarea legii. agenţii economici şi către cetăţeni. k) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate. Conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este asigurată de Directorul Executiv. j) primesc. în condiţiile legii. evidenţa persoanelor. informatică. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. f) furnizează.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MISIUNE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov exercită competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor. în conformitate cu prevederile art. anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă. în condiţiile legii. contencios-juridic. cu componenta locală a acesteia respectiv. relaţii publice. permiselor de conducere. în condiţiile legii. resurse umane. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă.(2) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă. Şeful Serviciului Public Comunitar Local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. . în condiţiile legii. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă. e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv. în domiciliul şi reşedinţa persoanei. certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor. financiar-contabilitate.

640 comunicări de menţiuni. potrivit legii. la cererea autorităţilor publice. de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare.544 livrete de familie. Rezultate: În anul 2010 s-au înregistrat: 6. Înscrierea menţiunilor. precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă. completarea sau modificarea unor acte de stare civilă.040 născuţi vii.SERVICIUL STARE CIVILĂ Misiune Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistarea. Întocmirea certificatelor de stare civilă Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 14. la Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov. pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre. 55 înregistrări tardive în baza unor hotărâri judecătoreşti. a actelor sau faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României. la cerere sau din oficiu. 5. 1. peste 3. după o prealabilă verificare la Registrul Agricol. Rezultate: S-au întocmit 2. respectiv. încuviinţări de purtări de nume. din care: 43 de transcrieri. 21 de adopţii. având ultimul domiciliu în municipiul Braşov şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare.840 comunicări de menţiuni. 4. 3. 5 străini. au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 7. la cererea persoanelor fizice sau juridice. 210 transcrieri. anularea.803 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în Braşov. exemplarul I. stabiliri de filiaţie. Activităţile serviciului 1. deces). a actelor de naştere. Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor decedate care au deţinut în proprietate. îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul actelor de stare civilă.848 eliberate din oficiu la data încheierii căsătoriei şi 696 eliberate la cererea persoanelor îndreptăţite.000 de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă.200 comunicări de menţiuni. după caz. din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov un număr de 10. exemplarul I sau II. 116 de transcrieri. s-au operat sentinţe civile prin care s-a dispus rectificarea. 3. 29 de cetăţeni străini. s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă care ţine în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II. foste cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile. 2. tăgadă de paternitate. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au întocmit peste 2.346 de naşteri. 29 de decedaţi sub 1 an. din care: 1.133 de decese. căsătorie. redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia română. Actualizarea livretelor de familie. 20 născuţi morţi. la data decesului. şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă. din care 1. bunuri imobile. în condiţiile legii. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă. precum şi .412 de certificate de stare civilă ( naştere. 6. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 2. în vederea operării în registrele de stare civilă. precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale.898 de căsătorii.753 cetăţeni români. la cerere. din care: 6. Întocmirea. precum şi operarea unor menţiuni privind acordarea. 7 persoane cu identitate necunoscută. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au primit de la alte localităţi din ţară.

740 lei . fiind puse în legalitate 214 persoane. următoarele sume.128 comunicări de modificare. 1. Eliberarea actelor de identitate. precum şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ.674 amenzi.548 lei . 373 de familii braşovene au beneficiat de acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. au fost eliberate 27. 526/25. nr. 7.G. în cursul anului 2010.taxa de urgenţă 114 lei -taxa eliberare copii după documentele primare aflate în Arhiva proprie.120 comunicări de deces. . dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Braşov. 9. Serviciul Stare civilă a încasat. în anul 2010. Rezultate: În anul 2010.890 lei. nr.L. cu persoanele fizice şi juridice. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.24.180 lei . în conformitate cu prevederile H. 4.14. 3. nr. . 21/2009 privind stabilirea taxelor instituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. 26/29. 119/1996. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 101 de familii braşovene au depus cereri pentru sărbătorirea. Aplicarea vizelor de reşedinţă: Rezultate: au fost aplicate 7.153.136 (re)stabilirea domiciliului din străinătate în România.160 lei .400 lei -taxa procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate.taxa arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă. suma încasată fiind de 169. cu privire la actele de stare civilă.10. pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte localităţi. Organizarea mesei festive pentru sărbătorirea familiilor braşovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice.984 cărţi de identitate. republicată conform H. 8.16. Rezultate: În cursul anului 2010. . în conformitate cu prevederile Legii nr.3.C. COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR Misiune Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români.L. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul. conform prevederilor legale: .77. Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili: 34 deplasări. nr.C.719 de vize de reşedinţă.taxa de permisiune înregistrare video a oficierii căsătoriilor. avînd în vedere că Legea nr. Au fost solicitate peste 96 de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă.L.224 lei . precum şi pentru cazurile de succesiuni nedezbătute.58.403 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate.2007.2004.854 comunicări de naştere. în cadrul manifestării “Nunta de aur”. coroborată cu prevederile O. .52 Sesizări. mişcării acesteia. Rezultate: În anul 2010. 396/2006.4/1953 CODUL FAMILIEI.659 cărţi de identitate provizorii. 1. . Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor.01. necesară cunoaşterii populaţiei. conform Legii nr.2. Activităţile compartimentului 1. întocmite la cerere.C. ce s-au constituit ca venituri proprii. republicată. persoanelor fizice şi juridice interesate. Serviciul Stare civilă a aplicat.2010. 2.12.taxa de permisiune fotografiere oficieri căsătorii . . s-a înregistrat o singură cerere de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă. dobândirea cetăţeniei române.202/2010 privind unele măsuri de accelerare a soluţionării proceselor. Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor a fost actualizat prin operarea următoarelor date: 56 comunicări de stabilire a domiciliului în străinătate. prin care se modifică Legea nr. a intrat în vigoare la data de 25. a împlinirii a peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. . Rezultate: au fost depuse 34.taxa de oficieri căsătorii . . în baza H. prin acordul soţilor.

879/2009 cu privire la stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru rezolvarea situaţiei locative a cetăţenilor de etnie rromă în zonele locuite de astfel de populaţie: 2 Taxele încasate de către Compartimentul Evidenţa Persoanelor.540 de persoane. soluţionate conform prevederile legale. 1. Actualizarea Listelor Electorale Permanente ale Municipiului Braşov şi punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor. 4. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. executare judecătorească.P. din care. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a înregistrat. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.504.E. au fost în cuantum de 223.G. 87 solicitări de audienţe au fost soluţionate favorabil şi 11 solicitări de audienţe au fost îndrumate. agenţilor economici. 9 acţiuni de completare/modificare a unor acte de stare civilă. având ca obiect: Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2010 – HCL nr.C.090 de documente au fost expediate prin poşta română. în anul 2010.02. SECRETARIAT Activităţi desfăşurate pe linie de analiză – sinteză: În cursul anului 2010. notarilor publici şi altor instituţii publice.836 amenzi.2010 – 31.2010. organelor de poliţie. societăţilor civile de avocatură. pe anul 2010 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov – HCL nr.01. au fost expediate un număr de 11. din care: 1 acţiune de rectificare. Completarea HCL nr. la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost emise 100 de decizii ale Directorului Executiv SPCLEP Braşov În perioada 01. în procesele de contencios administrativ. pe anul 2010.08.13 lei.109 de documente. CONTENCIOS Misiune Reprezintă şi apără interesele Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti. asigurând. au fost înregistrate 73.2010. întâmpinări. au fost înregistrate 121 de petiţii. care au avut ultimul domiciliu în Municipiul Braşov. Pe parcursul anului 2010. .2010 şi HCL nr.L.023 documente au fost eliberate direct cetăţenilor şi reprezentanţilor de la diverse instituţii de stat sau privat. note de concluzii.2010. motivarea lor temeinică. 1 punere sub interdicţie. COMPARTIMENT ANALIZĂ-SINTEZĂ. date de identificare pentru un număr de 23. domiciliul. potrivit legii.12. 42 acţiuni de înregistrare tardivă. birourilor notarilor publici. în condiţiile legii. spre competentă soluţionare. de insolvenţă.2010. din care.019 de documente au fost transmise prin poşta militară (SRI). 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. în cauzele civile sau penale. coroborate cu prevederile O. acţiuni. 495/13. de declarare a falimentului. S. 45 schimbări de nume pe cale administrativă şi 12 alte cazuri. 427/30.01. parchetului. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat: În anul 2010. COMPARTIMENT RELAŢII JURIDICE.12.500 lei.2010 – 31. de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională. serviciul a desfăşurat următoarele activităţi: pe rolul instanţelor judecătoreşti. sens în care prezintă directorului executiv al Serviciului şi Secretarului Municipiului Braşov. executare bancară.P. a fost parte în proces la 107 dosare.La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice. precum şi radierea persoanelor decedate din Listele Electorale Permanente.2009.879/22. reprezentând 5 înregistrări tardive ale naşterii. iar un număr de 62. un număr total de 98 de solicitări audienţe. instanţelor judecătoreşti. cereri pentru exercitarea căilor de atac. Pe linie de stare civilă au fost soluţionate 62 lucrări.07. ca urmare a eliberării actelor de identitate şi a furnizării de date cu caracter personal. către alte instituţii. conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. alte persoane juridice şi persoane fizice au fost furnizate. Compartimentul de Evidenţa Persoanelor a aplicat. parchetului. suma încasată fiind de 59. pe anul 2010 – HCL nr. 7. poliţiei.132 de documente în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov. În perioada 01. în anul 2010. Pe linie juridică. nr. în vederea consultării. 97/2005 privind evidenţa. cu modificările şi completările ulterioare. la propunerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost aprobate 4 Hotărâri ale Consiliului Local. 119/22.12.

15 recursuri.E.135.L.000 lei 570. Bugetul S.4 acţiuni de stabilire de filiaţie. 3 acţiune de completare/îndreptare hotărâre judecătorească. regularităţii. Braşov pe linie de evidenţă a persoanelor. Obiective Selecţia şi recrutarea în cadrul instituţiei a unor funcţionari publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.171. Realizează activităţi de instruire a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă. executarea dispoziţiilor conducerii instituţiei şi organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. 1 adopţie.814 lei COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul serviciului şi coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. prin asigurarea legalităţii. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de conduită a funcţionarilor publici din cadrul serviciului. SERVICIUL LOGISTIC SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE. Ghimbav. 1 cerere pentru emiterea somaţiei de plată. Sînpetru. Primarului Municipiului Braşov. 6 acţiuni de anulare a actelor de stare civilă/ menţiunilor de stare civilă.  încheierea contractelor de prestări servicii cu localităţile arondate S.P.P. furnizarea de informaţii fiabile şi asigurarea desfăşurării activităţii coordonate în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de politicile interne. 1 acţiune civilă obligaţia de a face. 1 ordonanţă prezidenţială. economicităţii.P.169 lei 1. Obiectiv Realizarea unei bune gestiuni financiare. BUGET Misiune Asigură implementarea politicilor economice.000 lei 1.814 lei 1. 2 plângeri penale. 1 contestaţie la executare.645 lei 497.000 lei EXECUŢIE BUGET 2010 638. 1 acţiuni în tăgada paternităţii.000 lei 1.P. 1 contestaţie în anulare. Hărman. 2 apeluri.LE. 1 actiuni în contencios administrativ. 2 acţiuni încuviinţare purtare nume.  derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile şi serviciile instituţiei. financiare şi de resurse umane ale Consiliului Local Braşov.135.Braşov: VENITURI: Venituri proprii Subvenţii TOTAL CHELTUIELI: BUGET APROBAT 2010 601.171. 12 plângeri contravenţionale. .C.C. Prejmer. respectiv Cristian.  încheierea a 13 contracte de furnizare şi de prestări servicii.

C. aprobat prin HCL nr.a. .Personal contractual: 3. .  eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.P.279 din 27 mai 2009.desfăşurarea de activităţi specifice necesare cablării Serviciului de Stare Civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. C.F.  organizarea şi efectuarea de acţiuni de consiliere şi punere în legalitate a locuitorilor de etnie rromă de pe raza municipiului Braşov. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE Întocmirea lunară a statului de personal pentru personalul din cadrul serviciului.  acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile.Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. precum şi a inventarierii patrimoniului instituţiei. precum şi domeniile (stare civilă. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. Braşov şi-a propus pentru anul 2011 realizarea următoarelor obiective:  asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru servirea promptă şi civilizată a cetăţenilor care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. Relaţii Juridice  Compartiment Analiză-Sinteză. raportăm următoarele realizări:  întocmirea corectă şi la termen a documentelor. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la 31.  colaborarea cu secţiile de poliţie. pe baza reglementărilor legale. Resurse Umane  Compartiment Arhivare Administrativ  Casierie Obiective realizate în cursul anului 2010 Din obiectivele propuse a fi finalizate până la sfârşitul anului 2010.utilizarea programului informatic de contabilitate şi a procedurilor care să asigure înregistrarea tuturor operaţiunilor economice specifice activităţii în domeniu.2010 în structura Serviciulu i Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor erau 42 salariaţi. în vederea asigurării unei activităţi cât mai operative şi eficiente în relaţia cu publicul.  organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale în locurile despre care se deţin date privind nerespectarea regimului de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.  introducerea şi prelucrarea datelor referitoare la actele şi faptele de stare civilă în sistem informatic. Secretariat  Compartiment Informatic  Serviciul Logistic  Compartiment Financiar-Contabilitate.d.funcţionari publici de execuţie: 37 .P.L. Buget. în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat. . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului pe anul 2011 Având în vedere atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.funcţionari publici: 39.E.  soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate.) în care acestea au un grad semnificativ de repetabilitate.m. .12. pentru luarea măsurilor corespunzătoare. La data 31. evidenţa persoanelor. în scopul identificării cauzelor ce le generează..  analizarea principalelor categorii de disfuncţionalităţi reclamate de cetăţeni.12.P.2010 a fost următoarea:  Serviciul Stare Civilă  Compartimentul Evidenţa Persoanelor  Compartiment Contencios.funcţionari publici de conducere: 2 . în vederea popularizării activităţii de punere în legalitate a persoanelor restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor.  informarea mass-media cu privire la acţiunile întreprinse de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov. S. din care: . relaţiile cu publicul s.

                      întocmirea corectă şi la termen a documentelor. controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activitatea SPCLEP. în scopul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. în care să fie incluse obiective. eficace şi eficient. reclamaţiilor. eficientizarea sistemului de comunicare în vederea obţinerii unui control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei manageriale şi îndeplinirea obiectivelor propuse. erori sau fraude. colaborare cu unităţile şcolare cu privire la îndeplinirea cerinţelor legale de obţinere şi păstrare a cărţilor de identitate. pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie.G. ori cu privire la disfuncţionalităţi în domeniul evidenţei persoanelor. protejarea resurselor instituţiei de utilizare inadecvată sau de pierderi. în vederea prevenirii şi combaterii pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă. înlăturarea eventualelor erori ce pot interveni în completarea actelor. precum şi a sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă. intensificarea activităţii de implementare. audienţelor. pe baza unor criterii obiective a economicităţii. abuzuri. cu respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii actelor primare care stau la baza acestora. în concordanţă cu strategia şi obiectivele propuse. a aplicării normelor deontologice specifice instituţiei. stabilirea obiectivelor specifice. în baza documentelor prevăzute de lege. informarea mass-media şi continuarea activităţii de mediatizare a prevederilor legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. cu consecvenţă. responsabili) referitoare la monitorizarea / verificarea activităţii de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor. la nivelul SPCLEP Braşov. stocare. . acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. promovarea şi urmărirea. sesizărilor. nr. stării civile. termene. protejarea documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare. în vederea eliminării cauzelor de neconformitate. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii şi comportamentului tuturor lucrătorilor din cadrul SPCLEP pentru prevenirea abaterilor şi încălcărilor de lege. precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare a SPCLEP Braşov cu alte SPCLEP-uri din ţară. identificarea şi adoptarea de măsuri corective şi preventive şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SPCLEP Braşov. identificarea de noi surse pentru creşterea veniturilor proprii. furnizării datelor cu caracter personal şi respectarea termenelor conform dispoziţiilor O. în vederea permiterii analizării. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. analiza stadiului realizării obiectivelor generale şi a celor specifice în vederea eficientizării sistemului de control intern. manifestarea unei maxime atenţii la modul de gestionare a certificatelor de stare civilă şi a listelor de coduri numerice precalculate. stabilirea. monitorizare şi evaluare a modalităţilor de control intern în cadrul SPCLEP Braşov. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) alocate serviciului. într-un mod economic. îndreptate împotriva personalului din structura proprie. a activităţilor necesare realizării acestora şi a indicatorilor de performanţă la nivelul SPCLEP Braşov. cu modificările şi completările ulterioare. elaborarea unor documente programatice (Planuri de măsuri. a indicatorilor de performanţă asociaţi fiecărei activităţi. prelucrare. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate.

Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza altor localităţi.Ridicarea cadavrelor de animale aflate pe domeniul public sau de pe proprietatea privată.  3 persoane sancţionate contraventional. Cheltuieli de investiţii 0 Total 140 64 0 64 Subvenţii prevăzute în buget 430 216 15 661 Cheltuieli prevăzute în buget 430 356 15 801 Cheltuieli realizate 408 295 0 703 . sau în urma constatărilor proprii ale personalului angajat.5 Descrierea serviciilor oferite populatiei 1. Asigurarea desfăşurării activităţii Adăpostului pentru câini fără stăpân din str.  450 lei valoarea totală a amenzilor aplicate.  1228 lei încasaţi din revendicarea câinilor. din care 23 câini revendicaţi. Asigură respectarea prevederilor H.Buget pe 2010 -mii lei- Activitatea Venituri prevăzute în buget Venituri realizate 1.G. alin.  248 câini adoptaţi. nr. Activitatea de predare a cadavrelor de câini rezultate din eutanasiere şi cele ridicate de pe domeniul public.12. Rezultate:  79 de somaţii trimise. 6. 341/2003 privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov. 195/2002 republicată şi actualizată. nr.L.(1) din O. Rezultate:  798 câini ridicaţi de pe domeniul public.C. Merilor nr. 4. Rezultate:  615 câini ridicaţi de pe domeniul public al acestor localităţi care au fost transportaţi la adăposturi pentru câinii fără stăpân din localităţile respective. Asigurarea respectării prevederilor H.U. Cheltuieli materiale şi 140 servicii 3.Ridicarea câinilor comunitari aflaţi pe domeniul public. 3. Situatia veniturilor si cheltuielilor serviciului. la S. 2. Protan S. instituţii publice şi agenţi economici.SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR Activităţile Serviciului 1. Cheltuieli de personal 2. în temeiul art.A.Oferirea spre adopţie a câinilor aflaţi in Adăpostul pentru câinii fără stăpân aparţinând Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov. 368/2009 republicată privind Regulamentul de creştere şi deţinere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Braşov. în baza contractelor de prestări servicii.L. 71. la solicitarea proprietarilor. 2. 3.C. 5. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza municipiului Braşov în urma sesizărilor primite telefonic şi în scris de la cetăţeni.C. nr.  64276 lei venituri realizate în baza acestor contracte (până la data de 31.2010). în vederea incinerării.

G.  Menţinerea contactelor directe cu cetăţenii.  Intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe domeniul public din afara municipiului Braşov. având ca scop informarea acestora cu privire la acţiunile şi activităţile desfăşurate de către S. .A Braşov.OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011  Intensificarea activităţii de control privind respectarea prevederilor Regulamentului de creştere şi deţ inere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov. în vederea sporirii veniturilor proprii ale serviciului precum şi înlăturarea acţiunilor de eliberări neautorizate de câini din alte localităţi. în special pe segmentul privind respectarea normelor de plimbare a animalelor de companie pe domeniul public precum şi pe modul de deţinere şi creştere a animalelor de companie la domiciliu.  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor în adăpost în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor care doresc să încredinţeze serviciului animale de companie pe anumite perioade de timp.P.

29 exemplare de reptile şi un număr de 291 exemplare de peşti exotici .L.05 % venituri proprii încasate în valoare de 500 mii lei. restul terenului fiind în pantă. cu personalitate juridică.  amplasamente proiectate şi construite potrivit prevederilor legale în vigoare.  asistenţă veterinară asigurată de un medic veterinar.03. a fost reprezentat asfel: .95 % subvenţii din bugetul local în valoare de 543 mii lei. Grădina Zoologică a Municipiului Braşov asigură următoarele condiţii pentru bunăstarea şi protecţia animalelor:  ambient corespunzător pentru realizarea confortului şi bunăstării animalelor. prestări de servicii. 3000 2668 2500 2000 1500 1000 811 500 165 0 2006 venituri proprii subventii 165 1384 2007 202 2668 2008 257 811 2009 470 776 2010 502 543 202 257 776 470 543 502 1384 În anul 2010.2012. Brazilor nr.51. str. administrează.03. totalul surselor de finanţare de 1. 1 şi ocupă o suprafaţă de teren de aproximativ 9 ha.12. MISIUNE  Organizează. în total 620 capete. str. îngrijirea şi conservarea vieţii sălbatice din Grădina Zoologică Braşov. 1/15. exploatează. valorificarea de produse din activitatea proprie. cu sediul in Braşov. . înfiinţată în anul 1960. se află situată în cartierul Noua. nr. Actualmente aici există un număr de 70 de specii de animale cu un număr de 131 exemplare mamifere. înfiinţată prin H. 71/01. OBIECTUL DE ACTIVITATE  Administrarea.  menţinerea igienii. amenajează şi întreţine toate bunurile mobile şi imobile. reproducerii în captivitate a animalelor. având Autorizaţia de mediu nr. cercetării. 169 exemplare de păsări.  hrana şi apa oferită trebuie să fie prezentată corespunzător fiecărei specii în parte iar hrana neconsumată trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienii.1992. prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ. valabilă până în 14. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Grădinii Zoologice se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. Grădina Zoologică Braşov este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.48. din care efectiv folosită este o suprafaţă de 4. Veniturile proprii provin din vânzări de bilete. nefolosit în actul expoziţional. 1. Grădina Zoologică Braşov.045 mii lei.2007 . . chirii şi altele. întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale şi păsări. Brazilor nr.93 ha.C.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV Grădina Zoologică Braşov este instituţie publică de interes local. împădurit. spaţiile verzi. în scopul conservării faunei.

INDICATORI TOTAL SURSE DE FINANTARE, din care : Subventii buget local Venituri proprii totale, din care : 1. Incasari bilete 2. Valorificari animale mici 3. Valorificari hrana porumbei 4. Alte venituri (chirii) 5. Alte venituri

PREVEDERI 2010
1061000 561000 500000 493500 200 1100 5000 200

REALIZARI / PLATI
1044831 542754.75 502076.68 495006 160 1143 5560 208

%
100 51.95 48.05 47.38 0.02 0.11 0.53 0.02

 

Veniturile proprii din încasări bilete de intrare, în valoare de 495 006 lei s-au obţinut din : 8 509 bilete pt. grup 38 436 bilete pt. copii 72 536 bilete pt. adulţi Total 119 481 vizitatori plătitori faţă de 119 832 vizitatori plătitori la 31.12.2009 .
VIZITATORI PLATITORI PANA LA 31.12.2010

GRUPURI ORGANIZATE COPII, ELEVI, STUDENTI ADULTI

Situaţia contului de execuţie bugetară la 31.12.2010 Indicatori Total cheltuieli din care : Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Credite aprobate 2010 1061000 425000 556000 80000 Încasări realizate 1044831 411211 553829 79791 Plăţi nete 1044831 411211 553829 79791 Cheltuieli efective 1004117 393926 558700 51491 Grad de realizare 98.48% 98.37% 96.76% 99.61%

Din datele prezentate rezultă că fata de creditele aprobate, din încasările realizate în 2010 pentru Grădina Zoologică Braşov s-au utilizat până la 31.12.2010, suma de 1 044 831 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 98,48%.

PONDEREA CHELTUIELILOR 2010

CHELTUIELI DE CAPITAL 8% CHELTUIELI DE PERSONAL 39%

BUNURI SI SERVICII 53%

Situaţia principalilor indicatori în ultimii 5 ani
INDICATORI Realizat 2006 % Realizat 2007 % Realizat 2008 % Realizat % 2009 Realizat 2010 %

1. Personal a. Numar de personal conform statului de functii aprobat, din care: personal de deservire personal de specialitate personal administrativ 2. Venituri totale, din care: venituri proprii subventii donatii si sponsorizari 3. Cheltuieli totale, din care: cheltuieli de personal cheltuieli de intretinere si functionare cheltuieli de capital 4. Ponderea cheltuielilor cu hrana pt. animale din totalul cheltuielilor 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul chelt. 7. Nr. vizitatori

18 10 1 8 1549

100

23 10 3 10

100

23 10 3 10

100

22 21 10 3 9 15 3 3 100 1045 100

100

2870 202

100 7.04

1072.4

100

1247

165 10.65 1384 89.35 0 0.00 1517 100

257.30 23.99 811.26 75.65 3.82 1086.5 0.36 100

470 37.69 776 62.23 1 1247 0.08 100

502 48.05 543 51.95

2668 92.96 0 2929 0.00 100

1044.83

100

276 18.19 1143 75.35 98 6.46 10.218

369 12.60 1474 50.32 1086 37.08 6.83

591.96 54.48 451.87 41.59 42.71 13.81 3.93

524 42.02 568 45.55 155 12.43 12.03

411.211 39.36 553.829 53.01 79.791 7.64

17.04 10.652 7.04 23.99 37.69 48.05 18.194 85424 12.60 88654 54.48 117102 42.02 39.36 119832 119481

Situaţie colectie de animale 2010 Numărul total de specii la 31.12.2010 : 70 Numărul total de exemplare la 31.12.2010 : 620 Animale aflate în colecţie la 1 ianuarie 2010: 906 capete. În cursul anului 2010 l-a Grădina Zoologică Braşov s-au desfăşurat următoarele activităţi: A. Legat de activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice - pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori s-au efectuat lucrările:  toaletarea şi curăţenia de primăvară

 anului        B. -

toaletarea întregii suprafeţe prin curăţirea resturilor care apar după vizitare pe întreaga perioadă a vopsirea adăposturilor şi padocurilor la animale repararea şi vopsirea mobilierului din parc văruirea pomilor din parc plantarea de diverse flori în vaze şi straturi create reparaţii curente cuşti şi adăposturi de animale executie panouri afişare date animale amenajare - mobilare insula lac La capitolul reparaţii curente s-au executat următoarele lucrări: Lucrări de vopsitorii la cuştile şi ţarcurile carnivorelor, maimuţelor şi la volierele păsărilor Reparaţii – instalaţie de iluminat, Reparaţii la fânar, Reparaţii plasă gard carnivore , Reparatii ţarc ierbivore, Reparatii centrala termică.

C. La capitolul Investiţii pentru care s-au alocat credite de 80.000 lei s-au realizat următoarele obiective: - Sistem de oxigenare apă lac - Sistem de supraveghere video , - Amenajare adăpost ponei D. La întreţinerea animalelor din colecţie s-au respectat toate cerinţele legate de tehnologia de creştere şi întreţinere asigurându-se necesarul de hrană, apă, căldură, iluminat, igienizare şi întreţinere spaţiu de cazare, tratamente medicale, medicamente şi materiale sanitare. OBIECTIVE - Continuarea şi finalizarea proiectului “ Reamenajare Grădină Zoologică şi Parc Braşov “ - Inscrierea în Asociaţia Europeană a Acvariilor şi Grădiniilor Zoologice (EAZA) ca membru permanent - Amenajarea unui loc de joaca pentru copii şi a unui manej - Achiziţia de ponei pitici

P. handbal masculin.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de competiţii sportive de nivel naţional şi internaţionale pe aceste baze sportive B. Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului „Casa Verde”. de la prima Olimpiadă de la Atena. să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni. mass-mediei locale. etc. fotbal masculin. şi în final să crească numărul de participanţi la activităţile sportive care se desfăşoară în municipiul Braşov. se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a municipiului. De asemenea. ca factor de imagine şi reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în municipiu.P. Scopul înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret a fost acela de a concepe şi organiza un sistem prin care bazele sportive din patrimoniul Municipiului Braşov şi activitatea sportivă din municipiu să fie dezvoltate şi eficientizate. într-un mediu curat şi sigur. al unui oraş. pe bazele aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret pentru toate echipele divizionare din Municipiul Braşov: baschet masculin. până la maidanul dintre blocuri: limba sportului şi al fair play-ului. realizat cu fonduri municipale şi europene.  preluarea în administrare a Patinoarului Olimpic Braşov  realizarea împreună cu AMBEE a proiectului de eficientizare a cheltuielilor energetice şi termice la Sala Sporturilor prin montarea unor panouri solare de pregătirea apei calde. Municipiul Braşov a avut şi cu siguranţă va avea în următorii ani ca obiectiv.DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET INFORMAŢII GENERALE Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări. municipalitatea îşi propune ca prin intermediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să sprijine activitatea sportivă la nivel de performanţă în funcţie de valoarea şi reprezentativitatea fiecărui sport şi sportiv în parte. Direcţia Sport şi Tineret Braşov este o instituţie publică aflată în subordinea Consilului Local al Municipiulul Braşov. republicată. Direcţia Sport şi Tineret are ca principală atribuţie administrarea eficientă a bazelor sportive de pe raza Municipiului Braşov. prin care acestea să sprijine sportul şi mişcarea în general.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive de nivel naţional şi internaţional. fiind înfiinţată prin HCL nr. Astfel. În plus. futsal. aflate în patrimoniul municipalităţii. educaţiei şi sănătăţii acestora. Activitatea sportivă . 112/2007. volei masculin. prin promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către cetăţeni. prin Direcţia Sport şi Tineret sunt administrate următoarele baze sportive: • Patinoarul Olimpic Braşov • Sala Sporturilor "D. înot.Colibaşi" Braşov • Bazinul Olimpic de Înot Braşov • Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov • Stadionul Metrom Braşov • Stadionul Carpaţi Braşov REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 A. tenis de masă. Activitatea administrativă  finalizarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Sala Sporturilor D. dar este şi cel mai bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau a cultură comună. în scopul socializării.  executare lucrări de reparaţii curente la bazele sportive din administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov. Colibaşi Braşov”. sub orice formă. căci limba vorbită este aceeaşi. handbal feminin. al unei regiuni. polo.

1 Data evenimentului 01.2010 09.787.45 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 9 10.P. Direcţia Sport şi Tineret a fost organizator sau co-organizator al unor evenimente sportive şi/sau de tineret.08.2010 30.08.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov „Braşov Cup” Indor turneu de fotbal copii handbal fotbal baschet volei patinaj acţiune cu caracter caritabil 2 3 17.39 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 7 24.2011 15.6 lei Parcul Nicolae Titulescu Braşov 10 09.2010 4 08.03.02. CALENDARUL EVENIMENTELOR organizate/susţinute de Direcţia Sport Şi Tineret Braşov în colaborare cu alte structuri în anul 2010 Nr. în anul 2010.03.266. ctr.2010 „Aleargă pentru Ei” Tu cros de caritate 1.P.05.2010 „Braşov Junior’s Cup” turneu internaţional 30. sub deviza „Prietenii pe gheaţă şi pe viaţă” „Maratonul celor 24 ore” Cupa „1 Iunie la şah” "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a DST Braşov ASC Tâmpa Braşov DST Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv „Rapid” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv de Şah „Lia” Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov DST Braşov ASC Tâmpa 4.2010 fotbal copii 13.05.76 lei 875 lei nataţie 2500 lei Bazinul Olimpic de Înot Braşov Braşov 5 şah copii 1000 lei 6 24.05.05.2010 „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a cros copii 2002 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 8 24.2010 24.05.De asemenea Direcţia Sport şi Tineret Braşov s-a implicat în organizarea de evenimente sportiv şi/sau de tineret ce au avut un scop caritabil.700 lei Locul desfăşurării de Sala Sporturilor "D.55 lei Stadionul Metrom Braşov .011.2010 „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I tenis de masă 1.029.2010 30.02.05.05.07.05.05.449.2010 30.Colibaşi" Braşov Sala Sporturilor "D.2010 Evenimentul domeniu Organizatori Valoare sustinută DST 12.2010 Olimpiada Naţională a Sporului Şcolar faza judeţeană „Aşii gheţii”.210 04.2010 14.

Colibaşi" Braşov 20 21.2010 17 13.1 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov Braşov – traseul parcurs de muncitorii braşoveni în 15.10.825 lei Stadionul Carpaţi Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Sarajevo-Bosnia Hertegovina 12 13 01. .2010 „Ice Fest" Ediţia a II-a Marea Gală de Crăciun a Operei Braşov concurs internaţional de patinaj artistic patinaj DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia Civică Egalitatea Braşov DST Braşov Opera Braşov asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare Patinoarul Olimpic Braşov Sala Sporturilor "D. copii).2010 03.09.2010 12.11.22 lei polo pe apă copii 3.2010 24.2010 „Internaţional Grand Prix” participare la Campionatul Balcanic de JuJitsu 2010 „Transylvanian Grand Prix” competiţie internaţională de patinaj ju-jitsu Braşov DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia „Club Sportiv Kokoro„ Braşov DST Braşov Asociaţia Sportivă „Fan Dance Club” Braşov DST Braşov Asociaţia Judeţeană de Şah Braşov DST Braşov Clubul Sportiv Municipal Braşov Asociaţia „Water Polo” Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov asigurare loc de desfăşurare 3.10.09. Direcţia Sport şi Tineret a asigurat. copii).11. acţiuni cu caracter caritabil. ex: Campionatul Naţional de Short Trek. Patinoarul Olimpic Braşov a asigurat: .64 lei 18 18. Cupa României la Karate. .desfăşurare activitate sportivă de agrement. Internaţional Grand Prix.2010 spectacol  în anul 2010. copii).10. desfăşurarea activităţii sportive (antrenamente. Sala Sporturilor "D.12. . juniori.desfăşurarea de competiţii sportive.2010 19 18. .2010 27. .10.217.desfăşurare activităţi socio-culturale.P.11. pe bazele sportive aflate în administrarea sa.desfăşurarea de antrenamente patinaj artistic şi patinaj viteză. .desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de handbal( seniori.2010 15 28.De asemenea aceste baze sportive au găzduit competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional.desfăşurare activitate patinaj de agrement. volei. meciuri oficiale) pentru sportivii legitimaţi în cadrul cluburilor din Municipiul Braşov dar şi pentru sportivii de la cluburile sportive din ţară.P.12.172. Cupa României la Taekvondo.fotbal copii 11 08. Transylvanian Grand Prix .desfăşurarea de competiţii sportive. A. fotbal în sală.561 lei Bazinul Olimpic de Inot Braşov 16 08. baschet (seniori. juniori.11.09.2010 Cupa 15 Noiembrie Trofeul Micul Şahist Cupa „15 Noiembrie" Ediţia I 1554.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de hochei pe gheaţă (seniori.2010 Cupa „15 Noiembrie 1987” Ediţia I Crosul „ 15 Noiembrie 1987” Ediţia a XXI-a „Patina de Cristal” minifotbal copii 1.2010 concurs internaţional de dans sportiv şah copii asigurare loc de desfăşurare Sala Sporturilor "D. .desfăşurare activităţi socio-culturale B. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-faza judeţeană.11.09.2010 12. Turneul Internaţional de Handbal.2010 20.10.11. Concursul Internaţional „Patina de Cristal”. . etc.Colibaşi" Braşov Braşov 14 23. ex: Braşov Indor Cup. juniori.1987 Patinoarul Olimpic Braşov cros 13.Colibaşi" Braşov a asigurat: .2010 31.P.

ex: "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a.664 lei 30. SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ŞI VIRATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 Nr.738 lei .808 lei 690. club sportiv înfiinţat în subordinea Direcţiei Sport şi Tineret în anul 2007.250 lei 16.350 lei 66.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Bazinul Olimpic de Inot Braşov Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Stadionul Carpaţi Braşov Stadionul Metrom Braşov Alte venituri Total venituri în 2010 Suma încasată 194. desfăşurare activităţi socio-culturale Activitatea sportivă de performanţă a fost desfăşurată prin intermediul secţiilor sportive din cadrul Sport Club Municipal Braşov. E. Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul a asigurat: desfăşurarea de antrenamente pentru fotbal( pe terenurile de fotbal) şi patinaj viteză ( pe pista de role). D.775 lei 13.208 lei 220.P. Ediţia I etc.683 lei 148. Bazinul Olimpic de Inot Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente nataţie şi polo pe apă. desfăşurare activitate sportivă de agrement. Stadionul Metrom Braşov şi Stadionul Carpaţi Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de fotbal. desfăşurarea de competiţii sportive. Sport Club Municipal Braşov a fost desfiinţat în anul 2010. desfăşurare activitate de agrement.  creşterea veniturilor la bugetul local prin eficientizarea exploatării bazelor sportive aflate în administrare şi reducerera cheltuielilor de funcţionare.- - C. Cupa „15 Noiembrie” la polo. OBIECTIVELE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV pentru anul 2011  reabilitarea bazei tehnico-materiale a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov prin lucrări de reparaţie curentă/capitală la obiectivele aflate în administrarea sa. ex: „Maratonul celor 24 ore”. desfăşurarea de competiţii sportive. activitatea sportivă de performanţă fiind preluată de Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”. „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a. Cupa 15 Noiembrie 1987 Ediţia I. „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I. ctr 1 2 3 4 5 6 7 Baza sportivă Sala Sporturilor "D. structură sportivă în care Municipiul Braşov are calitatea de membru fondator. desfăşurare activitate sportivă de agrement.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful