RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAŞOV privind activitatea din anul 2010

Braşov – 2011

Cuprins
Cuvânt înainte Cap. I: Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Braşov Cap. II: Raportul privind activitatea Consiliului Local în anul 2010 Cap.III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov Direcţia Relaţii Comunicare Biroul de Audit Public Intern Serviciul Informatic Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Direcţia Tehnică Cap. IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Grădina Zoologică Direcţia Sport şi Tineret

Cuvânt înainte
„Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010” este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a municipiului în anul care a trecut, o prezentare a demersurile noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor sevicii de calitate cetăţenilor Braşovului. Raportul oferă informaţii concrete despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Braşov şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a municipiului în anul 2010. Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un instrument prin care cetăţenii municipiului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

George Scripcaru Primarul Muncipiului Braşov

09 .3 116.J. în perioada 1 I – 31 XII 2010 0.4 Decembrie 2010 faţă de: Noiembrie 2010 TOTAL 100.An 2009 Spor natural la 1000 locuitori .07.6 2009 0.O.2010 de 276. Rata şomajului (% din populaţia activă) .07.7 -0.Date estimate 273.2009 Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) .F. indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: Rata medie lunară a inflaţiei.96 Anul 2010 faţă de 2009 106.53 Decembrie 2009 107.07.7 7.500* 7.An 2009 Mortalitate infantilă (decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii) -An 2009 Populaţia ocupată – an 2009 Numărul de şomeri la sfârşitul anului 2009 – conform A.296 5.304 9.An 2009 Mortalitatea (decedaţi la 1000 locuitori) . populaţia Braşovului are componenţa de mai jos: Structura populaţiei stabile pe grupe de vârstă în Municipiul Braşov Grupa de vârstă 0–4 ani 5–14 ani 15–19 ani 20–24 ani 25–59 ani peste 60 ani Total Populaţia stabilă la 01.12.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 Dinamica populaţiei şi evoluţia forţei de muncă în Municipiul Braşov sunt prezentate în tabelul următor: Dinamica populaţiei Populaţia legală -01. fenomene demografice şi forţa de muncă în Municipiul Braşov Populaţia stabilă a Municipiului Braşov a fost la 01.0 9.3 Starea socială şi economică a judeţului Braşov la sfârşitul lunii decembrie 2010 În luna decembrie 2010. În funcţie de vârstă.2009 (date estimate) .Capitolul I Starea economică şi socială a Municipiului Braşov Populaţia.M.31.914 persoane.

5 0. în luna decembrie 2010.0% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul lunii precedente şi cu 7. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost de 7.22%).864 persoane.73%).05%). În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la: carne de porcine (-0.55 100.7% faţă de trimestrul III 2009.45 109.86%.35%. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 7. agricultură. iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 0. creşteri mai mari de preţuri s-au înregistrat la: cartofi (+6. În luna decembrie 2010 faţă de luna anterioară s-au înregistrat scăderi de preţuri la medicamente (-0. plata cazării în unităţi hoteliere (+0.33 109. ulei comestibil (+1. restaurante. tarifele au crescut cu 0.01%). transport urban (+0. fiind cu 0. Faţă de luna noiembrie 2010. exclusiv cartofi. dar luând în considerare faptul că. În cadrul acestei grupe menţionăm creşteri semnificative de preţuri la: chirie (+0. fasole boabe şi alte leguminoase (+1. teatre. Pensia medie a acestora a fost 893 lei. din care 7. ouă (+3.230 şomeri. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0.2% mai mare decât în trimestrul II 2010 şi cu 3. S-au înregistrat scăderi de preţuri la telefon (-0. Creşteri mai mari de preţuri în cadrul acestei grupe s-au înregistrat la combustibili (+2.237 şomeri şi Agenţia Victoria cu 322 şomeri.10%).13%).1 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mică cu 1. silvicultură şi piscicultură (1.76%. îngrijire medicală (+0.73%). cinematografe.70%). Repartizarea şomerilor pe agenţii teritoriale se prezintă astfel: Agenţia Braşov cu 8. transport aerian (-0.446 lei.2009. mălai (+2.87%.18%. deci salariul real a scăzut cu 0. În luna decembrie 2010.128 lei).0 0. telemea de vacă (+0.12.12.742 persoane. Faţă de luna octombrie 1990. cantine (+0.11%). făină (+1.17%).71 % rezultă că. alte legume şi conserve legume.24%). la grupa servicii.33%). respectiv.04% faţă de luna precedentă. Agenţia Zărneşti cu 766 şomeri. . Şomajul Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31. câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 13.35%. mai mare cu 0. de fapt.557 lei). calculată în raport cu populaţia activă civilă totală. cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0. deci salariul real a crescut cu 5. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.8 0.04 106.2%).35% mai mare decât în luna precedentă şi cu 13.78 0. În cadrul grupei. muzee.55% faţă de luna precedentă. Salariaţii şi câştigul salarial Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost în judeţul Braşov de 150314 persoane.96%. Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna decembrie 2010 la nivelul judeţului Braşov de 1.1% faţă de trimestrul III 2009. Agenţia Râşnov cu 954 şomeri. La grupa mărfuri nealimentare.2010 a fost de 17. Pensionarii şi pensia medie Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2010 de 137.20%).86% mai mare decât în decembrie 2009.76 106.78 104.02%).661 femei (43. Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1.01%).46%. cafenele.80%).6 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2009.17%). rata şomajului a fost mai mare cu 0. telemea de oaie (+1. salariul real a crescut cu 12. câştigul salarial mediu net lunar a crescut cu 414089.396 şomeri. cu 0. Agenţia Rupea cu 2. au crescut cu 0.11%).5 0. cu 1. Agenţia Codlea cu 839 şomeri. Agenţia Făgăraş cu 2. fructe proaspete (+1. zahăr (+2.53%.03%).377 lei) şi. în aceeaşi perioadă preţurile de consum al populaţiei au crescut cu 366877. Agenţia Săcele cu 1. citrice şi alte fructe meridionale (+1.1% mai mic faţă de 31. faţă de luna noiembrie 2010.6% faţă de trimestrul II 2010 şi cu 2. Faţă de luna decembrie 2009.69%).11%).76 100.998 şomeri.82%).6 La grupa de mărfuri alimentare preţurile în luna decembrie 2010.6 0. preţurile au crescut cu 0.15%).43 102.Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 100. miere de albine (+1. În luna decembrie 2010. lapte de vacă (+1.1%.87%).

iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut de la 8. 87.8 puncte procentuale mai mică faţă de cea din decembrie 2009 În anul 2010 numărul deceselor s-a ridicat la 5.6% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani).9%.4% în decembrie 2009. 72. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 57 divorţuri în judeţul Braşov în luna decembrie 2010 (1. 11. Astfel.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1. Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor indemnizaţi.1 căsătorii la 1000 locuitori. 3.8% Indicatorii demografici1 În luna decembrie 2010. Numărul şomerilor foarte tineri a crescut de la 10. în judeţul Braşov s-au născut 538 copii. În luna decembrie 2010 s-au înregistrat 7 decese sub 1 an .15 divorţuri la 1000 locuitori).Din numărul total de 17. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiul de stare civilă în judeţul Braşov în decembrie 2010 a fost de 102. în creştere cu 3. rata a fost mai mare cu 0. În anul 2010 comparativ cu anul 2009.988 persoane în decembrie 2010. faţă de decembrie 2009. Astfel.988 şomeri indemnizaţi. în scădere cu 40 căsătorii faţă decembrie 2009. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21. la 11. cu 780 mai puţine decât în anul 2009.0 puncte procentuale. la 8. În anul 2010 s-au înregistrat 41 decese sub 1 an cu 24 mai puţine decât în anul 2009. În anul 2010 s-au înregistrat 3718 căsătorii.7 decedaţi la 1000 locuitori.1 puncte procentuale.1%. iar 1.1 punct procentual faţă de luna precedentă şi în creştere cu 1. În anul 2010 s-au pronunţat 3618 divorţuri.1%).004 sunt cu studii medii (33. Sporul natural pozitiv în 2010 a determinat creşterea populaţiei cu 628 persoane. Rata sporului natural a fost în luna decembrie 2010 de 0. indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mic cu 16. În valori absolute. În luna decembrie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.8%. în timp ce în anul 2009 populaţia a crescut cu 876 persoane.298 persoane în decembrie 2009 la 8. Rata natalităţii a fost de 10. reprezentând 2. În anul 2010 comparativ cu anul 2009. indicele brut al producţiei industriale a crescut cu 0.3 puncte procentuale faţă de decembrie 2009.6% în decembrie 2010. indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 12.593 sunt fără studii medii (51. iar a celor peste 55 ani de 10. numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut de la 13. indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 10.5%). în timp ce în luna decembrie 2009 ponderea şomerilor indemnizaţi era de 60.0%. la fel ca luna precedentă. rata mortalităţii a ajuns la 10.391 sunt cu studii superioare (15.4%. în scădere cu 0.7% sunt indemnizaţi.0% cu studii superioare. la fel ca în luna p recedentă şi cu 0.7% şomeri cu vârsta peste 55 ani. Din punct de vedere al structurii pe vârste a şomerilor indemnizaţi. în judeţul Braşov s-au înregistrat 531 decese. cu 2 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 40 mai puţine faţă de luna decembrie 2009. cu 119 mai puţini decât în anul 2009. Rata mortalităţii infantile în decembrie 2010 a fost de 13. Sporul natural a fost pozitiv în luna decembrie 2010 ( + 7 persoane). 4.754 persoane în decembrie 2010. a celor între 25-55 ani este de 68. fiind in creştere cu 129 faţă de anul 2009. Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită. cu 2 decese mai multe decât luna precedenta si cu 1 deces mai mult faţă de decembrie 2009. Dintr-un total de 8.4%). cu 379 mai puţine decât în anul 2009. Industria În luna decembrie 2010 comparativ cu luna decembrie 2009.9 născuţi la 1000 locuitori. 1 Date operative . cu 23 mai puţine decât în decembrie 2009.7% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă între 25 -55 ani şi 15. cu 2 mai puţini faţă de luna precedentă şi cu 26 mai mulţi faţă de luna decembrie 2009.6 puncte procentuale.4% sunt fără studii medii.527 persoane în decembrie 2009. 8.1%.1%. În anul 2010 s-au născut 6546 copii.918 persoane.742 şomeri doar 50. În luna decembrie 2010.6% cu studii medii şi 4.

cauciuc şi articole din acestea cu 24. umbrele şi articole similare cu 6. piei tăbăcite. faţă de anul precedent. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 7.2%.2010 a fost de 54.01-31. ciment. articole din piatră. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 47.7% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.6%. 2 Date operative .3%.8%. În luna octombrie 2010. metale comune şi articole din acestea cu 22. s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 141538 mii euro. În perioada 01. Exportul şi importul În luna octombrie 2010.803 mii euro. aparate şi echipamente electrice.2010. instrumente şi aparate optice. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 42. deşeuri de hârtie sau de carton. iar in perioada 1.0%. articole din piatră.5%.2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009: piei crude.3% faţă de cel realizat în luna octombrie 2009. mijloace de transport 66.6%.7%.194 mii euro.6% (serie brută) . animale vii şi produse animale cu 17. la următoarele grupe (secţiuni din Nomenclatorul Combinat) de produse exportate: produse vegetale 395. pastă de lemn.4% faţă de octombrie 2009.6%.4%.X. cu 3. mijloace de transport cu 7. încălţăminte. pastă de lemn. materii textile şi articole din acestea cu 15. volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut cu 6. Dintre grupele de produse importate în primele zece luni ale anului 2010. ceramică.10. băuturi. În perioada ianuarie-octombrie 2010. băuturi. 2009 s-a înregistrat un deficit de 242. s-au realizat exp orturi în valoare de 143220 mii euro. materiale plastice.01-31.3%.6% din volumul importurilor realizat în luna precedentă şi 83. În anul 2010. încălţăminte.7%.0% faţă de luna precedentă şi cu 9. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (în preţuri curente) a scăzut în luna decembrie 2010 cu 7.2%. de măsură. maşini.944 mii euro mai mult decât în luna precedentă şi cu 34. produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 35. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 0.4%. în valoarea de 1682 mii euro. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. S-au obţinut creşteri în perioada 01. cinematografice. faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.7%. produse alimentare. S-au înregistrat scăderi la următoarele grupe de produse exportate în perioada 01. faţă de anul 2009.0%.064 mii euro mai mult decât în luna octombrie 2009.362.6%.Cifra de afaceri2 Volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate pentru populaţie a crescut ca serie brută în luna decembrie 2010 cu 33.I-31.6%. materiale plastice cauciuc şi articole din acestea cu 41. s-au înregistrat scăderi la: grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale cu 84. deşeuri de hârtie sau de carton. plută şi împletituri din nuiele cu 3. maşini.350 mii euro. fotografice.01-31. s-au realizat exporturi în valoare de 1.4%. piei tăbăcite. mărfuri şi produse diverse cu 1.1% faţă de volumul exporturilor realizate în septembrie 2010 şi 104.5%. produse alimentare. aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile cu 7. blănuri şi produse din acestea cu 17.02% (serie brută). În luna octombrie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară.produse minerale cu 48. tutun cu 19.9%. faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009 s-au înregistrat creşteri la grupele (secţiunile din nomenclatorul combinat) de produse importate: produse minerale cu 76. cinematografice. tutun cu 262.308. reprezentând 93. Excedentul comercial FOB-CIF în perioada 1.10.0%.9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 42.6%. ciment.4%. plută şi împletituri din nuiele cu 70.1%. instrumente şi aparate optice. animale vii şi produse animale cu 14.2%.9%. sticlă şi din alte materiale s imilare cu 28.5%.1%. conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică. produse de lemn.5%. de control sau precizie cu 54. fotografice. În anul 2010. metale comune şi articole din acestea cu 58.544 mii euro. pălării.8%. produse vegetale cu 6. reprezentând 96. pălării.6%. produse de lemn. mărfuri şi produse diverse cu 1. aparate şi echipamente electrice.2010 faţă de aceeaşi perioadă din 2009.X. sticlă şi din alte materiale similare cu 9. ceramică. În perioada ianuarie-octombrie 2010 s-au realizat importuri în valoare de 1.2%. cifra de afaceri în comerţ a crescut cu 0. Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul.9% faţă de aceeaşi lună a anului 2009 (serie brută). piei crude. ridicata. blănuri şi produse din acestea cu 13. faţă de aceeaşi perioadă din 2009 importul judeţului Braşov a fost mai mare cu 12. materii textile şi articole din acestea cu 25.I-31.2%.4%.4%.10. umbrele şi articole similare cu 26. hârtie şi carton şi articole din acestea cu 151. de control sau precizie cu 17.2%. de măsură.

la mijloace de transport cu 22. dintre care 158 se construiesc din fondurile ANL. 62 mii păsări (în creştere cu 31.7% la ovine si caprine şi scăderi ale efectivelor de animale: cu 1.7% la pensiuni agroturistice). mai mică decat cea înregistrată în luna decembrie 2009 (2. în unităţile aparţinând sectorului privat s-a obţinut o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 1.0% la utilaje (cu şi fără montaj).8% la turiştii români şi cu 20.3% din volumul investiţiilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2009.351porcine.973 bovine. În aceste unităţi.2% la cabane.7% faţă de anul 2009 (cu 9 . din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 2. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. Durata medie a sejurului a fost în luna anul 2010 de 2.1 zile la turiştii români şi la 2. în sectorul privat al agriculturii existau următoarele efective de animale: 50. 23. a fost de 52. 876 locuinţe au fost construite din fondurile populaţiei (401 locuinţe în mediul rural şi 475 locuinţe în mediul urban). în judeţul Braşov. reiese că numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică. În anul 2010. mai mic cu 219 faţă de anul 2009. În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire. Comparativ cu anul 2009. numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 71 (în mediul urban a scăzut cu 54 locuinţe.6%).545 hl şi o producţie totală de ouă de 73. în cursul anului 2010. iar în mediul rural cu 17 locuinţe). Pe elemente de structură.2010 se aflau în construcţie 1279 locuinţe.9% faţă de 31 decembrie 2009). Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119.5% la păsări.6%. au mai fost terminate 48 locuinţe din fondurile ANL. investiţiile au scăzut cu 54.1 zile (2. la construcţii cu 19.12. Agricultura 4 Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii decembrie 2010 de: 902 bovine (în creştere cu 11.3 zile la turiştii români şi la cei străini). s-a obţinut la 31. în judeţul Braşov.0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2009.1% faţă de anul 2009 (cu 12.4%) şi 3. iar la alte cheltuieli de investiţii cu 5. mai mică decat cea înregistrată în anul 2009 (2. La 31. în creştere cu 2. mai mare cu 3.2% faţă de anul 2009.0% la bovine si cu 14.657 locuinţe (1256 în mediul urban şi 401 în mediul rural). Comparativ cu luna decembrie 2009.4%.850 mii capete păsări.12.Investiţii şi construcţii Activitatea de investiţii3 în primele 9 luni ale anului 2010 s-a concretizat într-un volum de 636.8% la cei străini).1% (35.044. reprezentând 61.12. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. 70.830 turişti români (93. Durata medie a sejurului a fost în luna decembrie 2010 de 2. Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au crescut cu 10. în anul 2010 a fost de 20. cu 4. La data de 31.479 turişti străini (6. 3 4 Date rectificate Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov .9% la porcine. Exceptând aceste locuinţe ANL. Turismul În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică.56 milioane lei.6% faţă de 31 decembrie 2009 ).2 zile).2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale: cu 18. în luna decembrie 2010. 322.5% la turiştii români şi cu 16.629 mii bucăţi. din care 48.2 zile la cei străini).7% la cei străini). Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 a fost în creştere cu 14.5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.621 mii bucăţi. Ponderea autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010. Comparativ cu 31.530 capete ovine şi caprine şi 1.16.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 11.753 în luna decembrie 2010.7% la vile. în creştere cu 19.2010.7%.3 zile (2.5% la hoteluri.12.309 persoane.6%. în luna decembrie 2010.5 zile). Pe lângă acestea. a fost de 26.9% la pensiuni turistice şi 16. numărul total de turişti a crescut cu 27. 16.12% În anul 2010 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1.872 hl şi o producţie totală de ouă de 4.7%.

365 societăţi cu răspundere limitată (cu 375 societăţi mai puţine). gestionarea deşeurilor.2009). 58 societăţi în nume colectiv (cu 10 unităţi mai puţin).2010.2009. activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Nr. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.12.11.087. 33. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. gaze. 557 societăţi pe acţiuni (cu 26 de societăţi mai puţine). şi respectiv. Stru ctu ra unităţilor din M unic ipiul Bra şov după secţiuni din CAEN REV 2. De asemenea.12. societăţi 138 14 1256 27 Cifra de afaceri – lei 55828211 48327901 4565225546 2003774011 Nr. cu 404 mai puţine faţă de 31.280 persoane fizice autorizate. 6 societăţi în comandită simplă (la fel ca in luna decembrie 2009). activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei. numărul de salariaţi şi cifra de afaceri Secţiune CAEN A B C D Denumire secţiune Agricultură. ştiinţifice şi tehnice Activităţi de serviciu administrative şi activităţi de servicii suport Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole.Societăţi comerciale5 Numărul total al societăţilor existente la sfârşitul anului 2010 în judeţul Braşov era de 34. cu 12 mai puţine faţă de 30. comparativ cu 31. salariaţi 473 166 67876 2950 E F G H I J K L M N P Q R S 32 1693 4712 670 689 669 171 602 2093 678 92 261 171 414 608036432 1609493029 8959191331 638342744 206165019 334249590 15626145 150173158 465212427 249713440 9741462 105904082 34627185 43819476 1821 11194 68677 5649 3786 21089 418 1051 4320 4170 242 1105 328 1192 T 1 56520 3 * Sursa datelor bilanţ 2009 5 Sursa datelor: Registrul Comerţului .2009. culturale şi recreative Alte activităţii de servicii Activităţii ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic. 84 organizaţii cooperatiste (cu 9 unităţi mai multe).11. La sfârşitul lunii decembrie 2010. salubritate. la sfârşitul lunii decembrie 2010 erau înregistrate 7. erau înregistrate în judeţul Braşov: 17 regii autonome (cu 2 unităţi mai puţine decât în 30. repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale.

Ionescu Lucian – P.D.L. Kraila Vasile – P.D. 2.46% 0.D.D.Total Concesiuni Patrimoniu Vânzări Diverse Patrimoniu – Total Dezvoltare Economică Locală .07% 30. Lupu Liviu – P.N.L.69% 2.L. Chiricheş Andrei Ciprian – P.28% 31.95% 7. Tarbă Mihail – P. 9. Numărul de hotărâri adoptate de către Consiliul Local Braşov în anul 2010 – 871 . 20.D.S.R.D. Serendan Traian Costel Mihai – P.D.L. 21. Gurgu Minerva – P.46% 0. 1 şedinţă extraordinară şi 3 şedinţe de urgenţă.D. Urse Gabriela – P. 22. 14. Chiciudean Teodor – P.84% 0. Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 15 şedinţe.L.Total Investiţii PUD PUZ Diverse Dezvoltare Economică Locală .L. toate fiind precedate de şedinţe ale celor şapte comisii de specialitate. Felegean Elena Daniela – P.M.N. Domeniul Subdomeniul Număr % din total Activitatea CL Organizare internă Evenimente ale comunităţii Cetăţeni de onoare Asocieri .L. 8.54% Activitatea CL .L. 11 şedinţe ordinare.D.81% 7.D.D. 25.D.69% 1.S. 3.D. Jica Radu – P. Atomei Adrian – P.L.L. În anul 2010.N. 13. 12.48% 12.N.S. 27. Raţă Ionel Mircea – P. 19. Gantz Miklos Sandor – P.L. 6.D. Ghirdă Mihai Ioan – P. Hathazi Ladislau – P.00% 4. Manolache Stelian – P.M.N.D.L.L.L.D.S. Ionescu Maniela Carmen – P.S.Capitolul II: Raport privind activitatea Consiliului Local Braşov în anul 2010 Componenţa Consiliului Local Braşov 1.58% 7.L.69% 13. Mihai Costel – P. 15.Total Facilităţi fiscale Impozite şi taxe Impozite şi taxe Impozite şi taxe . 7. 16. Szente Ladislau – U. 5. Ţucunel Nicolae – P.D.L.L. 26. 17. 18.92% 7. Tănase Gheorghe – P. David Mihai Ciprian – P.41% 1. Gabor Alexandru Adrian – P. 23.D. Gabor Imre – U. 24.L. 4.L. Ţop Ferghete Carmen Floriana – P.D.D.78% 9.D.D.L. 10. 11.parteneriate Diverse 6 16 6 21 17 66 68 61 39 107 275 4 4 8 67 120 79 266 0. Oprică Florentin Adrian – P.R.57% 0.

57% 1.80% 3.Primărie Organizare internă Buget Diverse SPGA RIAL RAT Poliţia Comunitară Pieţe Regia Pădurilor Kronstadt Grădina Zoologică Evidenţa Persoanei Direcţia de Sport şi Tineret Direcţia Fiscală Direcţia de Servicii Sociale Cultură Creşe CET Diverse Primărie .84% 0.69% 0.46% 0.92% 6.04% Până la 53 135 219 286 358 407 485 522 619 698 820 871 Servicii Publice .Total Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie De la 1 54 136 220 287 359 408 486 523 620 699 821 Anul 2010 .07% 1.21% 7.92% 0.92% 0.03% 0.89% 22.35% 0.41% 1.26% 2.33% 3.69% 0.46% 0.92% 2.Total Servicii Publice 7 29 28 64 6 8 5 16 8 6 4 8 18 11 21 9 4 8 60 192 0.

Dezvoltare economică locală (subtotal 275 HCL) PUZ PUD Investiţii Diverse 0 20 40 39 61 68 107 60 80 100 120 2010 .parteneriate Cetăţeni de onoare Evenimente ale comunităţii Organizare internă Diverse 2010 .Impozite şi taxe (subtotal 8 HCL) Impozite şi taxe 4 Facilităţi fiscale 4 0 1 2 3 4 .2010 .Activitatea Consiliului Local (subtotal 66 HCL) 21 6 16 6 17 0 5 10 15 20 25 Asocieri .

Patrimoniu (subtotal 266 HCL) Vânzări 120 Concesiuni 67 Diverse 0 20 40 60 80 79 100 120 2010 .2010.Primărie (subtotal 64 HCL) Buget 7 29 Organizare internă Diverse 0 5 10 15 20 25 28 30 2010 .Servicii Publice (subtotal 192 HCL) CET Creşe Cultură Direcţ ia de Servicii Sociale Direcţia Fiscală Direcţ ia de Sport şi Tineret Evidenţa Persoanei Grădina Zoologică Regia Pădurilor Kronstadt Pieţe Poliţia Comunitară RAT RIAL SPGA Diverse 8 4 9 21 11 18 8 4 6 8 16 5 8 6 60 0 10 20 30 40 50 60 .

C. de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat. C. scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.Capitolul III: Raport privind activitatea Primăriei Municipiului Braşov DIRECŢIA RELAŢII COMUNICARE 1. pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de viaţa comunităţii. decenţă. ROLUL  Locul unde cetăţenii pot comunica cu administraţia. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile. Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente. Biroul Informaţii Publice şi Mass-media 3. prin curieri sau poşta electronică. modernă. prin telefon. C. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente. Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct. prin poştă.I. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 2. de a primi un răspuns. avize. un loc şi un cadru pentru un dialog social real.C. în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală. în obţinerea de informaţii publice. baza comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi administraţie. 2. un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare din Primăria Municipiului Braşov. MISIUNEA  Oferirea de informaţii şi servicii corespunzătoare administraţiei. este interfaţa Primăriei Municipiului Braşov cu CETĂŢEANUL. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI 1. în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală: Peste 800 de persoane zilnic. . aprobări care.C. unde toţi cetăţenii în mod egal pot beneficia de servicii. C. într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. bazată pe respect reciproc.I. O modalitate nouă.I. comunicare agreabilă. în vederea soluţionării.I. sunt de competenţa primăriei. de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean. SCOPUL  Realizarea de către administraţie a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. instituţii. Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni. cu instituţia. pot obţine informaţii cu privire la administraţia locală. Biroul Resurse Umane 4. Serviciul Administrativ CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI C. agenţi economici adresate primăriei în mod direct. în conformitate cu prevederile legale. pot face sugestii.C. de a fi ascultaţi.

2010. fără timp de aşteptare. acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică. . Emiterea şi eliberarea pe loc. adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole. CORESPONDENŢĂ S (simplă) 7373 9352 R (recomandat) AR (confirmare de primire) 0 5000 14201 10000 15000 4.NUMĂR TOTAL ÎNREGISTRĂRI ACTE LA CIC 90244 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 63101 69405 81612 75839 71507 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 3. Transmiterea documentelor prin poştă: Au fost expediate prin poştă: 30926 documente. a LT-urilor.

brasovcity. cu modificările şi completările aduse de Legea nr. În anul 2010 s-au înregistrat un număr total de 1254 solicitări audienţe. Soluţionează petiţiile înregistrate conform Ordonanţei Guvernului nr. • Creşterea transparenţei decizionale. Rezultat: au fost soluţionate 414 petiţii. etc. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. BIROUL INFORMAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA MISIUNEA Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei. 52/2005. . participarea la audienţe. 4. Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă.) 6.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. broşuri. înscrierea în audienţe. propunerile. infopublice@brasovcity. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei. din care.ro şi pe site-ul www. Rezultat: au fost supuse dezbaterii publice 22 de proiecte de hotărâre şi organizate 3 întâlniri publice la iniţiativa Municipalităţii. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1.27/2002. mai mult de jumătate. Asigură răspunsurile la cererile. gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevederile Legii nr. Rezultat: 102 cereri soluţionate. OBIECTIVE • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor. public MC Acord ocupare dom. fluturaşi.ro.233/2002. privind transparenţa decizională şi organizează dezbaterile publice ale proiectelor de hotărâre cu aplicabilitate generală. Elaborarea materialelor informative (pliante.DOCUMENTE EMISE ŞI ELIBERATE PE LOC ÎN ANUL 2010 5599 Permis liberă trecere 316 Adeverinţă registru agricol Adeverinţă monument istoric Adeverinţă nomenclator stradal Acord ocupare dom. au fost probleme sociale. 3. sesizările primite pe adresele de e-mail cic@brasovcity.ro. public SM 0 7 112 79 153 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5. afişe. 2. • Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor. colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe.

păstrarea şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali. Gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal. concedii pentru studii. Coordonarea elaborării Raportului privind activitatea economică şi socială a municipului pentru anul 2009. concediilor medicale. Elaborarea de materiale pentru publicaţia Agenda Locală.  Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local. Întocmirea a 720 referate şi dispoziţii privind angajarea. 6.. etc. 11. 3. .Rezultat: au fost soluţionate 478 de solicitări primite pe adresele de e-mail şi 200 de solicitări înregistrate pe site-ul primăriei. Raportarea semestrială privind situaţia implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii publici. ACTIVITĂŢILE BIROULUI 1.  Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp al funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală ridicată. precum şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov. 5. pe baza reglementărilor legale.  Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. Soluţionarea solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media.  Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 6. 9. Rezultat: au fost organizate 32 de conferinţe de presă şi 53 de comunicate de presă. Întocmirea şi transmiterea anuală către ANFP a Formatului Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi secretariatului comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante. Urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenţei de prezenţă. OBIECTIVE  Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală. încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă. 2. 7. Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor pentru promovare în grad profesional. Întocmirea. 12. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. Întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice. concediilor fără plată. 10. Promovarea HCL (expunere de motive şi proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. Organizarea conferinţelor de presă şi elaborarea comunicatelor de presă. 8. 7. Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă. a concediilor de odihnă. Rezultat: în luna martie 2010 a fost finalizat Raportul de activitate pentru anul 2009. BIROUL RESURSE UMANE MISIUNEA  Coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov. 5. Rezultat: peste 700 de răspunsuri. 4. Rezultat: 23 de materiale elaborate. 8. Evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate.

Participă la întocmirea caietelor de sarcini necesare ulterior organizării licitaţiilor legate de obiectivele de mai sus. Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă. Urmăreşte buna funcţionare a activităţii instituţiei. 18.13. Verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor. 20. piese de schimb. Întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii privind obiectivele de investiţii şi aprovizionarea cu bunuri (ex: rechizite. până la finalizare (când semnează procesele verbale de recepţie). Organizează şi gestionează activitatea parcului auto al instituţiei. Asigură funcţionarea optimă a centralelor şi instalaţiilor termice. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă/pensionare anticipată şi depunerea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Braşov SERVICIUL ADMINISTRATIV Activităţile serviciului : Administrează fondurile pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei. Actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul SICO de salarii. salubritate). 16. electrice. 22. canal. Asigură gestionarea (achiziţionarea. serviciilor şi birourilor din cadrul Primăriei cu mijloace fixe. Face parte din comisiile de licitaţii şi verifică permanent derularea contractelor. obiectele de inventar şi materialele consumabile din patrimoniul instituţiei. Organizează şi efectuează întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei. 14. prin încheierea contractelor şi efectuarea plăţilor utilităţilor (energiei electrice. depozitarea şi distribuirea) materialelor consumabile procurate. Coordonarea activităţii de resurse umane la Grădina Zoologică Braşov. 21. aflate în folosinţa instituţiei. Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducerea instituţiei pe linie administrativă. Evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii. Efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă: trimestrial/anual. etc. Coordonează şi răspunde de dotarea direcţiilor. Organizează şi supraveghează modul de exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei. 15. Rezolvarea a 791 de documente repartizate prin managementul documentelor. Elaborarea instrucţiunilor privind măsurile de prim ajutor în caz de accident. - .) precum şi a contractelor de servicii derulate prin Serviciul Administrativ. Conlucrează cu Serviciul Resurse Umane în vederea asigurării protecţiei muncii pentru salariaţii serviciului. Asigură paza imobilului şi întocmeşte planul de pază. prin magazia de materiale. 19. Întocmirea şi predarea dosarului profesional al funcţionarului public. Întocmirea şi urmărirea permanentă a îndeplinirii clauzelor contractuale pentru serviciile privind medicina muncii. sanitare şi telefonice. Administrează şi execută lucrări de întreţinere în imobilele cu destinaţia sediu. gaz metan. 17. materiale utilitar-gospodăreşti. termice şi telefonice ale instituţiei. la încetarea raportului de serviciu. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral din patrimoniul p rimăriei. obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii. telefoane. Ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe. pe căile de acces şi spaţiile aferente. Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar derulate prin Serviciul Administrativ. Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor electrice. apă.

404 19.888 88.Situa ţia che ltuie lilo r Serv ic iul ui Ad minis tra tiv pe a nul 2 0 10 Activitate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Încălzit şi iluminat PMBv Apă.248 46.595 5.454 17.258 .251 22. canal.000 6.181 39.546 902.737 39.814 7.699 63.569 Service centrale termice Cheltuieli cu asociaţia de proprietari C7 Formulare tipizate TOTAL CHELTUIELI 7.563 7.250 Carburant Asigurări auto Diverse Service telefon 2. salubritate PMBv Telefon Furnituri birou Materiale de feronerie şi instalaţii sanitare Materiale pentru curăţenie Cheltuieli materiale xerox – service copiatoare Reparaţii autovehicole Spălări auto Materiale electrice Cheltuieli efectuate RON 400.266 5.793 122.

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Misiunea  Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Domeniile auditabile abordate În vederea elaborării planului anual a fost elaborat un plan strategic pe temen mediu 2009-2011, în care s-a realizat o identificare şi o inventariere a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Braşov şi a entităţilor publice subordonate / coordonate de Consiliul Local. Fundamentarea planului de audit intern a avut la bază referatul de justificare, iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de următoarele elemente: evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi sau operaţiuni şi respectarea periodicităţii în auditare. Misiunile de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2010 au fost evaluate ca având risc mare. Proiectul planului pe anul 2010 a fost elaborat până la data de 29 noiembrie 2010, respectându-se structura prevăzută de legislaţia în vigoare, acesta fiind aprobat de către Primar şi a cuprins următoarele misiuni de audit : Tema: « Auditarea modului de derulare a contractului nr. 217/14.07.2005, încheiat cu S.C. Intergraph Computer Services SRL Bucureşti şi a contractului nr. 268/12.12.2006, încheiat cu S.C. Blominfo Geonet SRL Târgovişte » la Primăria municipiului Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - analizarea modului de derulare a contractelor menţionate mai sus, din punct de vedere financiar ; Tema « Activitatea de producţie » la:Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov şi Opera Braşov , având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite că activitatea menţionată mai sus este organizată şi funcţionează corespunzător. În cadrul misiunilor de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea, planificarea activităţii de producţie; - realizarea activităţii de producţie; - raportarea activităţii de producţie; - pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul atelierelor de producţie, în vederea arhivării. Tema « Activitatea Creşelor » la Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, având ca scop asigurarea ordonatorului principal de credite, că activitatea supusă auditării este organizată şi funcţionează în mod corespunzător. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - organizarea activităţii creşelor; - funcţionarea creşelor; - stabilirea necesarului de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; Tema « Analiza modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor» misiune realizată la Direcţia de Tineret şi Sport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurări ordonatorului de credite asupa modului de gestionare a veniturilor şi cheltuielilor. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - analizarea cheltuielilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov ; - analizarea încasărilor aferente bazelor sportive existente în cadrul Direcţiei de Tineret şi Sport Braşov; Tema « Gestiunea resurselor umane» misiune realizată la Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov, Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov. În cadrul misiunii de audit a fost urmărit următorul obiectiv: - elaborarea situaţiei persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi a celor care vor îndeplini aceste condiţii în anul 2011; Tema « Evaluarea activităţii de audit intern» la Regia Autonomă de Transport Braşov. Scopul misiunii de audit a fost de a măsura eficacitatea activităţii structurii de audit şi de a propune îmbunătăţirea acesteia.

În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - modul de organizare a structurii de audit intern; - managementul activităţii de audit intern; - activitatea de planificare a auditului intern; - modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit intern; - calitatea rapoartelor de audit; - urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; Tema « Gestiunea resurselor umane » la Serviciul Public Administrare Pieţe. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra activităţii Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil. În cadrul misiunii de audit au fost urmărite următoarele obiective: - evidenţa prezenţei, învoirilor, concediilor ; - gestionarea dosarelor personale ; - gestionarea carnetelor de muncă ; - stabilirea drepturilor de natură salarială ; SITUAŢIA RECOMANDĂRILOR date în urma misiunilor de audit public intern - ANUL 2010
Recomandări în curs de implementare

Nr. crt.

Entitatea unde se desfăşoară auditul intern

Recomandări însuşite

Recomandări neînsuşite

Recomandări neimplementate

Recomandări implementate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Primăria Braşov - GIS Teatrul “Sica Alexandrescu” Braşov Opera Braşov Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov Direcţia de Tineret şi Sport Braşov Cultură: Teatrul “Sică Alexandrescu”, Opera, Filarmonica, Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov R.A.T. Braşov Serv. Public Administrare Pieţe şi Salvamont TOTAL

3 5 3 3 10 2 9 3 38

-

1 1

2 4 3 3 10

3 5

2 9 33

Toate recomandările formulate au fost însuşite de către conducătorii structurilor auditate. Prezentarea grafică a stadiului implementării recomandărilor:
RECOM ANDARI ANUL 2010
87% Recomandari neimplementate Recomandari în curs de implementare 13% 0% Recomandari implementate

SERVICIUL INFORMATIC

MISIUNE Realizarea unei infrastructuri informaţionale performante (dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul creşterii acurateţei informaţiei, evitării duplicării datelor, automatizării proceselor) care să susţină: - serviciile pe care instituţia de administraţie publică le pune la dispoziţia cetăţeanului şi mediului de afaceri - realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale - creşterea gradului de eficientizare a activităţilor din primărie prin proiectarea şi implementarea de aplicaţii informatice specifice

OBIECTIVE Obiective principale:  Implementarea şi furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică.  Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei care contribuie la furnizarea serviciilor de administraţie publică, utilizând mijloace specifice TIC.  Eficientizarea comunicării cu alte instituţii prin schimb de date electronic ACTIVITĂŢI 1.   Administrarea şi dezvoltarea infrastructurii software în cadrul Primăriei Braşov

1.1 Aplicaţii software dezvoltate/îmbunătăţite de serviciul informatic în anul 2010 Dezvoltări/Actualizări aplicaţii interne proiectate de Serviciul Informatic

1.2 . Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în Primăria Municipiului Braşov : Administrare şi dezvoltare Proiect GIS Municipiul Braşov - Implementarea soluţiei “Banca de Date Geospaţiale”. Activităţi 2010: o Mentenanţă aplicaţii software de bază o Servicii de asistenţă tehnică şi noi dezvoltări  Import de date şi extensii de noi fluxuri de lucru/tematici  Administrare şi modernizare sistem ECM şi ERP  Administrare si întreţinere aplicaţie legislativă - produs Legis, asistenţa oferită serviciilor din Primărie.  Dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale sistemelor informatice existente sau în curs de implementare în vederea interoperabilităţii lor 2.       3.  Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (staţii de lucru, servere) şi întreţinere / reparare echipamente. Proiect Amenajare Săli servere - Centrul de date al Primăriei Municipiului Braşov Inventarierea şi monitorizarea infrastructurii IT utilizând instrumente şi sisteme informatice specializate Implementarea de noi politici de securitate la nivelul infrastructurii Elaborarea caietelor de sarcini (proiecte, achiziţii produse, lucrări, cursuri de instruire) Întreţinerea echipamentelor, asigurarea de piese de schimb, materiale consumabile si înlocuirea lor în cele mai bune condiţii Evaluarea resurselor materiale şi propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe direcţii/servicii Administrarea infrastructurii de comunicaţii, reţeaua metropolitană şi securitatea sistemului informatic al primăriei Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare

comunicaţii Urmărire contracte în derulare – service calculatoare. call center telefonic automatizat şi sistem de plată electronică care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie. centralizarea soluţiilor de securitate firewall. ipsec.550 lei. intranet  Proiect extindere sistem electronic de supraveghere video Primăria Municipiului Braşov a implementat soluţia de control acces si pontaj împreună cu elementele de supraveghere video. Prin implementarea acestui proiect vor fi dezvoltate servicii electronice de tipul: portal web. antene) o echipamente active (media convertor. pentru asigurarea siguranţei circulaţiei este necesară supravegherea video a acestor locaţii. Proiectul se implementează în Braşov pe o durată de 24 luni. Valoarea totală a proiectului este de 2. Internet.  Proiecte e-Administraţie (administraţie electronică) şi de promovare a oraşului Actualizare portal de informare. politici QoS Administrarea serviciilor Internet.ro prin popularea cu date şi crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare.camere supraveghere în municipiu (principale intersecţii semaforizate şi giraţii) 4. echipamente pentru controlul accesului şi pontaj cu software specific realizat cu tehnologii avansate de programare şi personalizat pentru beneficiar. (Tehnologia Informaţiei şi Comunicare). derulează.076.692. Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 .    Monitorizarea on line a infrastructurii hardware şi a reţelei Dezvoltarea şi extinderea topologiei virtuale de tip stea cu nod central în sediul principal. S-a implementat o soluţie complexă alcătuită din echipamente pentru supraveghere video. Primăria Municipiului Braşov monitorizează şi gestionează traficul şi evenimentele din intersecţiile principale ale municipiului utilizând mijloace electronice.“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. care reprezintă un instrument necesar pentru managementul resurselor umane şi pentru securitatea perimetrului şi parcărilor din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. cetăţenii municipiului.C.2009. switch. În acest sens PMBv gestionează: . în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. în scopul creşterii calităţii serviciilor publice oferite de instituţie. reprezentanţii mediului de afaceri şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov.I. fibra optica. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice.08. proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” . În acest sens. criptări. din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1. începând cu data de 04. Actualizarea de informaţii/servicii pentru infokiosk-urile amplasate în cadrul Primăriei Braşov şi a Direcţiei Fiscale Braşov Proiect – Harta turistică a municipiului Braşov –Ediţia a III-a Proiecte fonduri structurale Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”– elaborare şi implementare Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Primăria Braşov la un click distanţă!” Primăria Municipiului Braşov. reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare. co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. comunicare şi servicii www.650 lei.reţea dedicată transmisie video în municipiu (fibră optică şi wireless) o echipamente pasive (tubulatura. precum şi deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. administrarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă. router) .    5. intranet. . Obiectivul proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni şi întreprinderi prin valorificarea potenţialului T. Beneficiarii proiectului „Primăria Braşov la un clic distanţă!” vor fi: Primăria Municipiului Braşov.brasovcity. reţele.

servicii ameliorate pentru cetăţeni. 2. fluxul de date fiind asigurat în broadband (bandă largă) de către PMBv. reducerea costurilor de telecomunicaţii şi furnizarea de noi servicii locale. Grecia  Proiect fonduri structurale – Implementare proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Dispecerat tehnic integrat la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale Primăria Municipiului Braşov va implementa un proiect informatic care se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial – „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013. integrare socială avansată şi dezvoltare regională de bandă largă.Olanda şi proiectul “e-Dialogos” al oraşului Trikala. precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov. reprezentanţi aleşi şi funcţionari publici. un număr de studii realizate pentru evaluarea unui model de oraş digital. Jesenik – Cehia. un organism guvernamental din Malta (MGTIL Ltd) şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena). administrează 3 hotspot-uri de mare viteză care acoperă un spaţiu public în municipiu. Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei prin metode electronice. schimb de experienţă şi de bune practici prin intermediul programelor şi al atelierelor de lucru. Acest proiect contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de internet în scopul plasării cetăţeanului în centrul viitoarelor acţiuni de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere şi se adresează în mod special tinerilor care sunt mai familiarizaţi cu conceptul de comunicaţii electronice şi de noi tehnologii. Paralimni – Cipru.transformarea autorităţii locale în garant al operaţiunilor democratice şi efective în cadrul societăţii locale. 5. Proiectul va fi implementat prin: 1. pornind de la următoarele teme: nivel ridicat al democraţiei prin intermediul ICT.participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi la luarea deciziilor politice la nivel local prin interacţiune electronică şi comunicare între cetăţeni. Primăria Braşov a ales 2 proiecte de mare interes pentru municipalitate pentru schimburi de experienţă şi bune practice şi anume Proiectul de fibră optică al oraşului Almere. în colaborare cu Primăria Braşov. Xanthi – Grecia şi Trikala – Grecia). 4. 3. 6. .6 cele mai bune practici din cele prezentate de cei mai avansaţi parteneri. acţiuni pilot. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI). Proiect fonduri structurale . . acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului prin intermediul massmedia electronice şi tradiţionale Obiectivele proiectului sunt: . o reţea de cooperare transnaţională. Perioada de derulare a proiectului este iulie 2008 – decembrie 2011 iar pentru Municipiul Braşov iulie 2009 – decembrie 2011. sub-tema: Societatea informaţională. acolo unde este necesar”. . Prioritatea în care acesta se încadrează este Inovare şi economia cunoaşterii. În cadrul proiectului vor fi selectate – dintre mai multe modele . În anul 2010 proiectul a fost acceptat la finanţare iar implementarea va începe din anul 2011şi se va desfasura pe o perioadă de 20 luni.ameliorarea vieţii cotidiene prin simplificarea tranzacţiilor publice. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. acesta făcând parte din Proiectul "Zone publice cu acces la internet". Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Proiecte IT dezvoltate în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  Administrare Proiect "Zone publice cu acces la internet". Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor Internet de peste 30 de utilizatori. Manchester – Marea Britanie. în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii. Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. Partenerii din proiect sunt 6 municipalităţi importante (Almere – Olanda. Investiţia în proiectul din Braşov aparţine în totalitate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. servicii de mai bună calitate în domeniul sănătăţii.Proiect “ Digital Cities” INTERREG IVC cod 0266R1 – Proiectul Oraşe digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiile informatice şi de comunicare se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC (parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană).

Module specializate instalate pe infochioscuri .Exemple: .Analiza şi statistici . dispoziţiilor.S. cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii. Atribuţiile compartimentului de prevenire a. Activităţile serviciului  Menţine în stare de operabilitate punctul de comandă pentru situaţii de urgenţă al municipiului . Date statistice: număr intervenții rezolvate pentru asistenţă tehnică: 1136 . conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave. d.Raportare eficientă (timp si calitate) . precum şi depanările curente ale acestor programe. e. inundaţii.Costuri mai scăzute. servere. instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire. licenţa fiind de tipul multivolum .7. instalare şi configurare sisteme de calcul 8. multifuncţionale. accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii. sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor.Sistemul informatic financiar contabil . defecte.  Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre. obţinându-se astfel următoarele beneficii: . c. verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în cadrul localităţii şi la agenţii economici. alarmează şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor. actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă. implementare)  Realizare de aplicaţii specifice activităţii acestora  Consultanţă tehnică de specialitate SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ATRIBUŢIILE SERVICIULUI  Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi popularizează prin instructaje. verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici). f. . imprimante coduri bare) .Sistemul informatic de managementul documentelor Alte activităţi:  Sprijin în realizarea achiziţiilor de tehnică informatică hard şi soft (analiză. alunecări de teren. în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre.  Execută acţiuni de intervenţie pentru salvarea. Analiza şi implementare aplicaţii specifice CL şi acordare de servicii de instruire pe aplicaţiile de avizare electronică a proiectelor HCL Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware Depanări soft si hard de nivel mediu.Centralizare facilă a datelor . informează conducerile agenţilor economici. cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire. acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P.I. elaborare caiete de sarcini.      Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local. prin extinderea licenţelor de bază a programelor. Coordonarea proiectelor informatice ale serviciilor din subordinea CL In vederea realizării de aplicaţii integrate şi interoperabile se urmăreşte implementarea in cadrul serviciilor publice din subordinea CL Brasov a proiectelor informatice din primărie. b.572 intervenţii/asistenţă tehnică pentru staţii de lucru. explozii sau accidente tehnologice. sau stări de pericol de incendiu.  Verifică modul de aplicare a normelor. şeful serviciului voluntar. acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de explozii şi alte situaţii de urgenţă.  Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii.564 pentru echipamente periferice (imprimante. echipamente active reţea Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează.

 S-a asigurat serviciul de permanenţă în cadrul Dispeceratului Tehnic Integrat.. 160 din 2007. respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei. o Elevii. o În anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit în cazul mai multor situaţii de urgenţă. S-au emis un număr de 54 ordine de serviciu pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare compartimentului prevenire.A. 972/2002 şi 2 adăposturi preluate în anul 2008. iar la nivelul liceelor de colectivul .Cu viaţa mea apăr viaţa’’ pe teme de situaţii de urgenţă la care au participat un număr de 12 echipaje de la şcoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov.  Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională.Liceului Grigore Antipa”..  Efectuează controale la agenţii economici. 11’’. nr. . instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi instituţiile de învăţământ din zona administrativă pentru a verifica: pregătirea comisiilor şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform O. unde au fost preluate şi soluţionate peste 1200 de apeluri telefonice .  Organizează procesul de înştiinţare – alarmare. 15 Noiembrie pentru îndepărtarea tencuielii de la nivelul etajului 8 care reprezenta un pericol pentru trecători. ► A organizat Concursul . precum şi pentru dezvoltarea capacităţii de adăpostire. o S-a publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Braşov planul cu măsurile necsare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în anumite situaţii. funcţionarea mijloacelor de alarmare. Concursul a fost câştigat la nivelul şcolilor generale de colectivul „Şc.  Asigură comunicaţiile în situaţii de urgenţă prin circuite închiriate şi staţiile de emisie recepţie din dotare şi a frecvenţelor acordate. dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici din subordinea consiliului local. Gen nr. În anul 2010 s-a efectuat un număr de 31 de controale conform Graficului de control aprobat. conform protocolului încheiat între Ministrul învăţământului şi IGSU.  organizează concursul pe teme de situaţii de urgenţă cu elevi din scoli generale şi licee de pe raza municipiului Braşov .M.G. Sunt 141 de adăposturi conform H.  Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.  Pegătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat astfel: o Salariaţii au facut căte o sedinţă teoretică semestrială şi un exerciţiu la locul de muncă. printre care menţionăm intervenţia la un imobil de pe Bd. Există preocuparea privind întreţinerea şi conservarea adăposturilor.I. studenţii şi preşcolarii au efectuat activităţi teoretice aplicative lunar. Coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire.

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane 2. Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii
1. Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;Compartiment Salvamont

SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI GESTIUNE DATE URBANE
Misiunea serviciului: Coordonarea dezvoltării urbanistice a Municipiului Braşov prin aplicarea strategiei impusă de planurile urbanistice aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificării şi atribuirii adreselor stradale Obiectivele serviciului: 1. finalizarea documentaţiei de urbanism ‘’PUG Braşov’’, a celorlaltor planuri de urbanism zonale şi studii, aflate pe lista de investiţii; 2. asigurarea unei dezvoltări urbanistice moderne a Municipiului Braşov şi respectarea legislaţiei referitoare la aceasta; 3. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Braşov; 4. asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire a adreselor stradale din cadrul Primăriei Braşov; 5. întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte urbanistice (PUD, PUZ, PUG), ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Local; 6. verificarea documentaţiilor, eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru înlocuiri, montări, extinderi şi branşamente la reţelele tehno-edilitare; 7. verificarea documentaţiilor şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile, scoatere din circuitul agricol, precum şi instituirea de servituţi de trecere; 8. eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală – atribuiri de adrese stradale pentru imobile noi şi atribuiri de denumiri arterelor noi create; 9. instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul CIC; 10. administrarea şi actualizarea bazei de date urbane a instituţiei; 11. administrarea şi actualizarea zonării Municipiului Braşov; 12. întocmirea de date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat; 13. asigurarea consultanţei privind prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 14. participarea la implementarea sistemului GIS Braşov. Lista activităţilor serviciului/rezultate: 1. Autorizaţii de construire pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări drumuri şi parcări, organizări de şantier.  Rezultate: 81 autorizaţii eliberate; 2. Autorizaţii de racordare la reţelele tehno-edilitare.  Rezultate: 53 autorizaţii eliberate; 3. Certificate de urbanism pentru branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, dezmembrări, comasări şi înstrăinări terenuri şi imobile, amplasamente evenimente culturale, organizări de şantier, înscriere de servituţi.  Rezultate: 672 certificate eliberate; 4. Denumiri de străzi şi adrese stradale.  Rezultate: 629 adrese stradale;

5. Intocmire forme legale (referate) pentru documentaţii PUD, PUZ în vederea înaintării şi avizării lor de către Consiliul Local Braşov.  Rezultate: 77 documentaţii; 6. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 123 lucrări analizate în cadrul comisiei; 7. Asigurarea secretariatului Comisiei tehnice de certificare/atribuire adrese stradale din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.  Rezultate: 296 lucrări analizate în cadrul comisiei 8. Lucrări referitoare la aplicarea Legii 10/2001 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv – şi participarea cu membru in cadrul comisiei.  Rezultate: 173 lucrări; 9. Vize de principiu pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile.  Rezultate: 25 de avize; 10. Activităţi legate de amenajarea teritoriului: consultanţă privind prevederile PUG Braşov, amplasamente pentru construirea unor obiective şi diferite alte investiţii, conform prevederilor PUG Braşov.  Rezultate: 910 solicitări; 11. Participarea săptămânală la comisia tehnică de analiză şi avizare constituită la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov.  Rezultate: 50 participări;

Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului
Activitatea Taxă autorizaţie de construire Taxă certificat de urbanism Taxă certificat nomenclatură stradală Taxă comisie tehnică arhitectură Taxă formulare autorizaţii de construire, certificate de urbanism, adrese stradale Taxă expediţie Taxe speciale TOTAL: Venituri realizate [ RON] 64.396,60 36.395,50 9.150,00 3.517,00 6.621,00 1.944,00 10.149,90 132.174,00

SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Misiunea Coordonarea dezvoltării urbanistice armonioase a municipiului prin aplicarea strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate, rezultatul verificării documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire Obiective 1. Execută lucrările de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a certificatelor de urbanism, ţine evidenţa acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire-desfiinţare) şi procedează la arhivarea acestora. 2. Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor arhitecturale şi a situaţiilor istorice, asigură protecţia acestora şi respectarea ariilor rezervate acestora.

3. Participă la comisia de urbanism şi arhitectură, comisia de sistematizare a circulaţiei, comisia de avize şi recepţionare a lucrărilor tehnico-edilitare. 4. Ţine evidenţa şi întocmeşte date statistice ce urmează a fi înaintate unor organisme şi instituţii de stat (Direcţia Judeţeană de Statistică) - întocmirea Raportului Statistic Locuinţe Terminate – trimestrial; - întocmirea Cercetării Statistice A.C.C. – lunar. 5. Urmareşte realizarea programului de acţiune privind întreţinerea şi renovarea fondului construit existent aflat în patrimoniul municipiului. 6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate privind avizarea şi aprobarea unor studii şi proiecte comandate ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local. 7. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevazute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise serviciului prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. 8. Verificarea construcţiilor neautorizate. 9. Dispoziţii de primar în vederea desfiinţării construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul privat. 10. Verificarea certificatelor de urbanism pentru dare în folosinţă a construcţiilor realizate cu autorizaţie de construcţie şi fără autorizaţie de construcţie (legalizări). 11. Regularizări taxe autorizări de construcţii Activităţile serviciului 1. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire (desfiinţare) precum evidenţa şi arhivarea acestora (prin registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare). Rezultate:  Eliberarea a 958 autorizaţii de construire/desfiinţare, (prelungiri autorizaţii de construire/ desfiinţare), 2735 certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism) şi 650 de certificate de urbanism pentru dare în folosinţă. 2. Efectuează controlul pe teren al construcţiilor. Rezultate:  Controale pe teren pentru autorizări – 950 3. Asigură instrumentarea şi soluţionarea, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, a tuturor solicitărilor persoanelor fizice/juridice, transmise prin intermediul serviciului Centrul de informaţii pentru cetăţeni. Rezultate:  Aprobarea unui număr de circa 85% din solicitări.  Întreţinerea şi renovarea fondului construit existent în proporţie de aproximativ 70%.  Aducerea la îndeplinire a referatelor de specialitate în proporţie de aproximativ 75%.  Soluţionarea solicitărilor – aproximativ 90%. 4. Asigurarea eliberării, într-un cadru legal, a certificatelor de urbanism de dare în folosinţă şi adeverinţelor pentru intabulări. Rezultate: Au fost eliberate 650 de certificate de urbanism de dare în folosinţă, iar totalul încasărilor din taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosinţă: 18.406 RON. 1. Urmărirea regularizării taxelor de autorizaţii de construire. Rezultate:  Regularizare: 1.182.176 RON, iar la autorizări construcţii regularizare în valoare de: 234.601 RON, penalităţi 45.680 RON;  Legalizare: 1.265.514 RON. 6. Urmărirea cu maximă eficienţă a avertismentelor, proceselor verbale de constatare a contravenţiei precum şi a măsurilor dispuse, şi a sesizării instanţelor judecătoreşti, privitor la modalitatea de soluţionare a cazurilor. Rezultate: 41 de procese-verbale de constatare a contravenţiei. 7. Urmărirea anunţării începerii lucrărilor de construcţii autorizate. Rezulate: 423 anunţuri de începere a lucrărilor. 8. Urmărirea respectării prevederilor autorizaţiei de construire şi desfiinţare din Legea nr. 50/1991, republicată, şi sancţionarea contravenţională a abaterilor de la disciplina în construcţii. Rezultate:  484 de dosare demolări şi 187 demolari din oficiu;  306 avertismente şi somaţii din care 79 somaţii din oficiu;  619 reclamaţii şi sesizări;  Valoare amenzi: 354.000 RON

775 354. 884/2004– privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. in conformitate cu prevederile legale în vigoare 3. în baza hotărârilor de Consiliu Local. Activităţi de control( verificări în teren pentru constatarea modalităţii de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate şi neamenajate precum şi a legalităţii functionării agenţilor economici.822 117. Aplicarea OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a Statului sau Unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale. Aplicarea H. Instrumentarea şi întocmirea referatelor de specialitate: 45 de proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul Local. în baza hotărârilor consiliului local Rezultate : 2 HCL  Darea/revocarea unui drept de folosinţă gratuită Rezultate: 2 HCL . 6.042 Activitatea Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism Certificate de urbanism pentru dare in folosinta Procese verbale de constatare a contravenţiei Total SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI URBANISM COMERCIAL Misiunea Administrarea. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi.434. Reactualizarea permanentă a bazei de date inclusă în fişele unităţilor de învăţământ. Aplicare a HCL nr.450. 27/2006. Aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea în mod gratuit a locurilor de veci/înhumare. privind aprobarea normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.a. Sprijină orice alte iniţiative ale Primăriei şi ale Consiliului Local pentru bunul mers al activităţii unităţilor şcolare.Contribuţia la bugetul local din activitatea serviciului Venituri realizate din taxe 2010 2. având ca obiect alimentaţia publică în incintele unităţilor de învăţământ de stat din Municipiul Braşov şi luarea măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a acestei activităţi. 11. 8. 10. 692/2007. precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 12. Nr. în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi 4. Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate 16. Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale. 9. privind aprobarea constituirii unor asocieri în participaţiune între Municipiul Braşov şi terţe persoane juridice.000 5. cum ar fi:  Concesionarea terenurilor. monitorizarea panourilor de afisaj public şi administrativ. Urmăreşte contractul de prestări servicii de salvare în munţi încheiat de Municipiul Braşov Activ ită ţ ile Serv iciului 1. Aplicare a HCL nr. 7. Aplicare a HCL nr. Organizează evidenţa patrimoniului Municipiului Braşov. 63/2005. 15. Emiterea documentelor pentru ocuparea legală a domeniului public.G. a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov.445 2. Aplicarea prevederilor Legii nr. 14. 13. Aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în ceea ce priveşte administrarea bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. inventarierea construcţiilor provizorii. 5. Obiective 2. privind interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului. ş.) 17.511.

Cerbului nr.05.  Donaţii teren. mii lei 4. s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. 39 – Şc.2/25. Atribuirea gratuită a locurilor de veci/înhumare. În acest sens. Braşov pentru imobilul situat în str.2010 cu Biserica Evanghelică C. 10/2001 republicată.2008 încheiat între Parohia Reformată Braşov. În baza Acordului Cadru nr. În baza Acordului Cadru nr. N. s-a elaborat documentaţia în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat. 3. Darea/revocarea unui drept de administrare Rezultate: 1 HCL  Aprobarea asocierii dintre Mun. De asemenea. nr. Situaţia cheltuielilor biroului pe anul 2010 Activitatea Cheltuieli prevăzute în buget. Braşov. 10/2001 republicată.2010 şi nr. 15 Braşov nr. 370/2008 încheiat cu 3 societăţi comerciale. 203/05. Participarea în comisiile de punere în posesie a imobilelor în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. 63877/23.A. Municipiul Braşov şi Centrul Bugetar nr. Braşov cu terţe persoane juridice Rezultate: 1 HCL. Rucăreanu”. Reparaţii curente .2010 cu Biserica Evanghelică C. 1A.10. rezultând un număr de 99 contracte încheiate. În acest sens.223 974 7.09. nr. În acest sens s-au întocmit procese verbale şi predat următoarele imobile : nr.A. Gen. mii lei 6. în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. de 5 procese verbale de predare primire a imobilelor retrocedate în care au funcţionat unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 17 unde a funcţionat Grupul Şcolar Silvic „Dr.05. 23 unde a funcţionat Grădiniţa nr.255/2008 pentru reparaţii curente s -au executat cu 11 societăţi comerciale lucrări în 63 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din totalul de 88. s-au iniţiat şi încheiat Acte adiţionale la Contractele de închiriere nr.unităţi şcolare Reparaţii în regim de urgenţă TOTAL 5. din .073 Obs. preluare imobile în proprietatea Mun. Participarea la încheierea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere privind imobilele retrocedate în baza Deciziilor Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România cât şi a Legii nr. pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. acolo unde a fost necesar (207 cazuri în 69 unităţi de învăţământ). Petőfi nr.10. 68173/07.3/12. Braşov pentru imobilul situat în str. 6.156 917 5.2010. Rezultate: 3 HCL  Acordarea de subvenţii conform OUG 51/2006 Rezultate: 1 HCL  Reglementări în domeniu desfăşurării de activităţi comerciale Rezultate: 3 HCL  Acord pentru schimbarea destinaţiei unor imobile Rezultate: 1 HCL  Acord pentru construire pe hotar Rezultate: 1 HCL  Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri Rezultate: 2 HCL  In domeniul învăţământului Rezultate: 2 HCL 2. Rezultate: 26 HCL  Exercitare drept de preempţiune. s-a înregistrat participarea în cadrul comisiilor de negociere a chiriilor pentru încă 4 imobile în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi care prin hotărâre judecătorească definitivă au fost retrocedate vechilor proprietari. 4.197 Cheltuieli realizate. fiind întocmite un nr. Corespondenţă – acte repartizate acestui birou Rezultate: 2668 acte intrate de la 19 august 2010 până la 31 decembrie 2010. conform prevederilor legale în vigoare-Rezultate: 21 avize.

deoarece s-au constatat deficienţe în acest sens ce au condus la neachitarea în termen a taxei de afişaj şi reclamă în anii anteriori. Organizarea şi stabilirea modului de desfăşurare a unor acţiuni şi manifestări sociale.C. .Centralizarea cererilor de atribuire teren în baza Legii nr. 1 unde a funcţionat Grădiniţa nr. Poiana Brasov.2010 cu Parohia Ortodoxă Sf. B. instituţii de învăţământ sau chiar de autorităţi ale administraţiei publice locale. sportiv sau informativ. materializat în acordarea folosinţei gratuite (în baza HCL nr. darea în administrare a unor bunuri imobile. organizarea acestora a avut ca rezultat implicit promovarea imaginii Braşovului şi a zonelor învecinate atât pe plan naţional cât şi internaţional. . H. S-a continuat procesul de inventariere analitică a formelor de publicitate şi reclamă existente în teren şi de identificare atentă a operatorilor de publicitate ce desfăşoară astfel de activităţi pe raza municipiului. Acţiunea a cuprins. Acţiuni de identificare a firmelor si reclamelor amplasate la punctele de lucru ale agenţilor economici. caritabil Aceste ativităţi.L. 15/2003.L.L.08. 364/2009 H. pe lângă aspectul social şi de divertisment al acţiunilor de mai sus. 116/2007. nr.376 lei 131.797 lei 334.579 lei 792.C.397 lei Baza legala H. 1. nr. 10. ca au avut cu precădere caracter caritabil. Acţiunea a avut ca rezultat atragerea unor fonduri importante la bugetul local al municipiului Braşov precum şi o îmbunătăţire a aspectului faţadelor clădirilor prin aplicarea strictă in teren a HCL nr. În cadrul acestor manifestări. 4.635/2006.L. . care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Nr.2010 cu Colceriu Octavian şi alţii. educativ. cultural. iniţiate în general de asociaţii umanitare. Tipul taxei încasate Taxa de ocupare a domeniului public pentru abonamentele de tip I si II Taxa specială avizare mesh Taxa specială eliberare/vizare acorduri/autorizaţii de funcţionare Venituri din contractele de asociere Venituri din contractele de închiriere TOTAL Suma totala 280. 30. În acest sens au fost inventariate un nr.C. 364/2009 + Codul fiscal Clauzele contract.Întocmire referate de specialitate pentru Consiliul Local al Municipiului Braşov care au ca obiect: concesionare terenuri.18.C. 3. monitorizarea activităţii de amplasare a mesh-urilor pe faţadele imobilelor şi achitarea taxelor de mesh. 201/2006 H. Crt. de 185 de panouri de publicitate amplasate la sol pe teren proprietate privată.56/2004) asupra terenurilor necesare desfăşurării evenimentelor propuse. respectiv a taxei de mesh.L. alte evenimente (concerte) de promovare a unor produse sau servicii. Sprijinirea activităţilor cu caracter educativ. 2. 3. desfăşurat în Piaţa Sfatului.2010 cu Finyak Ana Clara pentru imobilul situat în str. acolo unde aceasta se impunea. pentru suprafaţa de teren de 436 mp situat în str.999 lei 8. Racoviţă”.C. Clauzele contract. Vlaicu unde funcţionează Colegiul Ştiinţe ale Naturii „E. conform HCL 635/2006. A.Emiterea avizelor pentru acordarea în mod gratuit a locurilor de veci. pe lângă inventariere şi actualizarea bazei de date creată în 2009 şi aducerea la cunoştinţa agenţilor economici a prevederilor legale în materie. .04. au primit de asemenea sprijinul Primăriei Municipiului Braşov.09. zona Astra – Complexul Mare Târguri de meşteşugari şi diverse expoziţii cu vânzare. 65655/30. unde a funcţionat Grădiniţa „Andrei Mureşanu” 7. Descrierea serviciilor oferite populaţiei . acordare în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile. 5. Prin natura atribuţiilor sale serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. Acţiunea a mai punctat şi identificarea consolelor si panourilor de afişaj amplasate pe faţade fără autorizaţie de construire sau care nu respectau normele de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate stabilite pentru centrul istoric al oraşului. protecţia mediului etc. Din această categorie fac parte următoarele evenimente de mare amploare precum: Programul “Braşov – Oraş din Poveste” organizat cu ocazia sarbatorilor de iarnă 2010. Nicolae II Braşov pentru imobilul situat în Piaţa Prundului nr. 26376/ 21. organizaţii non-profit.Asocierea cu terţe persoane fizice sau juridice. Menţionăm că.09.850 lei 15. fiind somaţi proprietarii panourilor care nu deţin acte de amplasare să înceapă demersurile de intrare în legalitate 9. 635/2006 H. Lăutaru nr. Municipiul Braşov a luat parte în calitate de coorganizator şi a avut un rol determinant în coordonarea modului de desfăşurare a acţiunilor şi în urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la ordinea şi liniştea publică.

Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale: . aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. conform HG 884/2004 şi hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov.Emiterea documentelor pentru ocuparea legala a domeniului public.. atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul unor unităţi şcolare către diverse instituţii particulare şi de stat.C. . .Emiterea avizelor pentru activitatea de reclamă şi publicitate .Sprijinirea unităţilor şcolare prin elaborarea diverselor H. .-uri privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere.Concesionarea/demersuri pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de concesionare a cabinetelor medicale după negocierea redevenţei.L.

632 0 0 18.666 33.729 8. astfel : Nr. echilibrarea şi urmărirea derulării bugetului Municipiului Braşov Activităţile Serviciului: 1.045 34. analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul Municipiului Braşov.442 Cheltuieli 539.265 622.453 0 15. funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr. estimat.crt. . precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Braşov.mii lei DENUMIRE INDICATOR COD Buget iniţial Venituri Bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local: Transferuri între bugete TOTAL BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 02 10 539. A supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului general al Municipiului Braşov.742 28.587 563.531 9.094 40.DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Misiune Fundamentarea.148 0 0 22. 4. A fundamentat.07 11 8. A verificat.535 594.632 34. propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a concretizat astfel: .681 40.554 Cheltuieli 571. 5.742 28.390 29.516 15 08 06. În vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare a propus spre rectificare bugetul.411 2.059 10.587 590.045 Buget final Venituri 571. A înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plaţilor de casă pentru Municipiul Braşov. de Hotărâre a Consiliului Local 149 303 488 551 646 663 726 831 870 Data şedinţei 29/03/2010 31/05/2010 13/08/2010 24/09/2010 13/10/2010 29/10/2010 26/11/2010 17/12/2010 29/12/2010 3.980 32.528 0 16.384 34.

a implementat HCL nr. a întocmit proiectul bugetului pe anul 2011 şi estimarea bugetară pe anii 2012-2014. derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov.  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile.2010. dintr-un nr. A întocmit proiecte de hotărâri de consiliu local şi rapoarte de specialitate pentru ca Municipiul Braşov să participe cu fonduri din bugetul local pentru o seamă de evenimente şi la o serie de asocieri. a participat la reorganizarea centrelor bugetare ale învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braşov . 10. din bugetul local. la propunerea şi cu fundamentarea serviciilor de specialitate şi a urmărit încasarea şi păstrarea destinaţiei acestora pe partea de cheltuieli. a supus spre aprobare Consiliului Local nivelul taxelor speciale ale Municipiului Braşov pe anul 2010. 8.04. . Moisil” Braşov. a sprijinit desfăşurarea concursului pentru elevi “ “Educaţie rutieră . după caz. lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite. 15.05. pentru instituţiile de spectacole şi concerte de pe raza Municipiului Braşov a urmărit aplicarea pe parcursul anului 2010 a metodologiei de alocare a subvenţiei. din bugetul local. pentru proiectul „Învăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor”.  alocarea de fonduri din bugetul local al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană–ediţia XXII. taxele speciale să fie asimilate in categoria impozitelor si taxelor locale.410/10. 2 centre bugetare pentru învăţământul tehnologic . funcţie de programul minimal. astfel: 2 centre bugetare pentru grădiniţe. 12.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media & Art pentru organizarea la Braşov a Festivalului Etnovember.  în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Braşov. 2 centre bugetare pentru şcoli generale. începând cu data de 01.Unirea” Braşov.2010. la concursul internaţional “All Star Contest” din SUA – Pennsylvania în perioada 25 mai – 5 iunie şi respectiv 20 mai -2 iunie 2010. 13. 7. pe baza activităţilor sportive.educaţie pentru viată” pe data de 21. începând cu data de 01.. de 46 centre bugetare rămânând 8 centre bugetare. a evenimentelor care comemorează revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987. precum:  cofinanţarea şi asigurarea costurilor neeligibile. 16.2010 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive.01. organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov în perioada 12-20 noiembrie 2010.360 mii lei.07. contul de execuţie a bugetului Municipiului Braşov pe anul 2009. precum şi stabilirea şi realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea disponibilului de casă rezultat la închiderea anului fiscal 2009 şi utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010. a verificat şi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite. 2 centre bugetare pentru învăţământul teoretic .2011.  retragerea Municipiului Braşov din „Asociaţia de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” unde deţinea calitatea de membru fondator.  asocierea Municipiului Braşov cu Asociatia “15 Noiembrie 1987” pentru organizarea şi desfăşurarea la Braşov. pentru proiectul „Recalificare noua oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” derulat de Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. rămânând ca taxă specială doar taxa salvamont. respectiv pentru programul “Promovarea sportului de performanţă” a alocat fonduri către Asociaţia Sport Club Corona Braşov 2010 în sumă de 1. 9.6. bugetele celor 60 respectiv 21 de instituţii/servicii publice finanţate din bugetul local şi integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii.  deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi de la Colegiul Naţional de Informatică “Gr. 11. în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. a propus spre aprobare Consiliului Local. trimestrial sau.  plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional . 14. a colaborat cu Direcţia Fiscală Braşov ca.

în vederea cunoaşterii şi înţelegerii de către aceştia a drepturilor si obligaţiilor proprietarilor de apartamente de bloc.  Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii. în Direcţia Juridică si de Administraţie Publică Locală s-au înregistrat un număr de 30599 documente (acte intrate prin registratura primăriei către DJAPL şi subnivelele sale. 10/2001. corespondenţă purtată cu persoane fizice şi juridice.  Rezolvă în termen corespondenţa repartizată.DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 1.  Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret.  Verifică şi vizează actele ce se încheie în formă autentică de către Municipiul Braşov. Serviciul Autoritate Tutelară 5.  Iniţiază programe de promovare în rândul cetaţenilor a legislatiei care priveste asociaţiile de proprietari. 10/2001 3. potrivit prevederilor legale. Cadastru. Serviciul Intabulări.  Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. Biroul Contencios 2.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei. Biroul pentru aplicarea Legii nr.  Întocmeşte lucrări de îndosariere.  Coordonează activitatea Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr. precum şi cu serviciile din cadrul primăriei ) care au fost semnate sau rezoluţionate de către Director DJAPL. Registru Agricol şi Fond Funciar 6.  Reprezentarea instituţiilor în litigiile aflate pe rol.  Verifică corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  Colaborarea cu cetaţenii.  Verifică şi vizează declaraţiile de întreţinere pentru persoanele care beneficiază de ajutor financiar din Germania.  Acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate.  Redactează acţiunile şi căile de atac în dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată.  Ţine evidenţa gospodăriilor în Registrul Agricol.  Aplică prevederile legilor fondului funciar. Compartiment Secretariat . stabilit potrivit legii.Arhivă Misiunea Direcţiei:  Îndrumă şi coordonează activitatea serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari.  Înfiinţarea si actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov.  Asigură stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.  Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către Consiliul Local Braşov şi Dispoziţiile de Primar. astfel: . instituţii locale şi centrale. birourile şi compartimentele din direcţie. Valorificare. La Cabinet Director au intrat spre rezolvare un număr de 2135 cereri de la cetăţeni.  Organizează şi susţine audienţele cetăţenilor referitoare la activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul DJAPL.  Reprezintă interfaţa de comunicare şi promovare a activitaţilor Primăriei către cetaţeni şi partenerii interni. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 4. instituire tutele si curatele.  Apără interesele Municipiului Braşov în fata instanţei.  Verifică şi semnează documentele întocmite de serviciile.  Efectuează anchetele sociale. În anul 2010.  Rezoluţionează documentele înregistrate la nivelul direcţiei şi care urmează a fi prelucrate de serviciile din alcătuirea direcţiei.  Ţine evidenţa bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov.  Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local. publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara. 10/2001.

1 proiect HCL. Instrumentarea şi soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. după caz. instituţii locale şi centrale.  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. Lungă nr. Au fost inregistrate un număr de 128 de solicitări din partea cetăţenilor pentru înscriere în audienţă.10/2001 1.participarea la licitaţiile organizate la nivelul Primăriei şi semnarea contractelor care au rezultat în urma licitaţiilor . a Primarului şi a Primăriei Braşov în faţa instanţelor de judecată . str. . 5 acte poartă viza nefavorabil întrucât petenţii solicitau vizarea unor formulare tip pentru constatarea obligativităţii de asigurare a muncitorilor sezonieri români.soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul serviciului .  Avize la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică. În această situaţie s-a recomandat ca petenţii să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă situat în Braşov. - BIROUL CONTENCIOS Misiunea Biroului: .10 Dispozitii de Primar.reprezentarea Municipiului Braşov. 1 A. a Consiliului Local Braşov. 10/2001 modificată cu privire la imobilele proprietate personală. 1983 acte transmise în operare la servicii din cadrul instituţiei. 10/2001.peste 2293 dosare. comunicări  486 contracte cu acte adiţionale pentru avizare de legalitate Dosare pe rol instrumentate de consilierii juridici în 2010 – 1362 dosare  23 dosare de instanţă înregistrate în 2003 şi instrumentate în 2010  23 dosare de instanţă înregistrate în 2004 şi instrumentate în 2010  36 dosare de instanţă înregistrate în 2005 şi instrumentate în 2010  46 dosare de instanţă înregistrate în 2006 şi instrumentate în 2010  119 dosare de instanţă înregistrate în 2007 şi instrumentate în 2010  157 dosare de instanţă înregistrate în 2008 şi instrumentate în 2010  330 dosare de instanţă înregistrate în 2009 şi instrumentate în 2010  628 dosare de instanţă înregistrate în 2010 şi instrumentate în 2010 Servicii către persoane fizice şi juridice: Adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. 1 solicitare (parţială) care ulterior a fost soluţionată favorabil . din care 92 adeverinţe privind existenţa sau nu a unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a unor notificări depuse în baza Legii nr. modificată cu privire la imobilele proprietate personală:  3 dispoziţii de primar  5553 citaţii. . 17 şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov.60 declaraţii de întreţinere pentru persoanele ce beneficiază de ajutor financiar din Germania. .36 de sesizări şi lucrări diverse.25 acte rezolvate intern 121 acte rezolvate favorabil din care: .14 adeverinţe care atestă efectuarea practicii de specialitate în cadrul DJAPL . Ion Raţiu nr. se solicita.redactarea de dispoziţii de Primar şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local Activitatea Biroului: În anul 2010 au intrat spre rezolvare un număr de:  2448 de cereri de la cetăţeni.oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Primăriei . . iar instituţia noastră nu deţine datele a căror confirmare sau infirmare.10/2001: . cu sediul în str.

obiecţiuni la rapoarte de expertiză. răspunsuri la solicitările petenţilor.10/2001-rep.32 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. transmiteri de dispoziţii de primar.2010-31. 4. rezolvate parţial şi ulterior. Pregătirea documentaţiei aferente notificărilor. şi întocmirea de lucrări. având ca obiect modificări şi completări. Judecătoria Braşov . în temeiul Legii nr. care se află în diferite stadii de soluţionare (solicitare acte pentru completarea dosarului.înscrisuri de la alte instituţii. Fond Funciar. . înştiinţări.solicitări din partea petenţilor. Cadastru. constatare nulitate absolută.10/2001. etc. pe rolul instanţelor.10/2001-republicată. Registru Agricol s-au desfăşurat următoarele activităţi: .10/2001. astfel: . emise în temeiul Legii nr. se efectuează operaţiuni de multiplicare. reveniri la adresele anterioare. având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent.10/2001. Au fost întocmite: . necesare pentru rezolvarea notificărilor. REGISTRU AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR Misiune Identificarea. recursuri.S-au instrumentat 96 dosare având ca obiect fond funciar.8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. transmise Primăriei Municipiului Braşov pentru rezolvare etc. etc).8 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar.cereri de revendicare adresate altor instituţii. de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. evidenţa bunurilor aflate in proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov Finalizarea aplicării legilor fondului funciar Evidenţa gospodăriilor in Registrul Agricol Obiective Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor proprietate publică sau privată a Municipiului Brasov Aplicarea prevederilor legilor fondului funciar Activitatea In perioada 01. .1323 adrese externe către notificatori. opisare.01.10/2001. note de şedinţă. sigilare şi comunicare. transmiterea la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietătilor Bucureşti. mai sunt în lucru 227 notificari. note de şedinţă. 4 consilieri juridici au instrumentat notificările înregistrate în baza Legii nr. ulterior. către notificatori).. . rectificare de CF. din totalul de 2298 (pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 5 dosare noi). respectiv: întâmpinări. . de două săptămâni. combinate.Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. CADASTRU.2010 în cadrul Serviciului Intabulari. din care 1016 reprezintă: . în temeiul Legii nr. având ca obiect restituirea în natură a imobilului revendicat. conform recomandărilor Instituţiei Prefectului şi Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti. s-au înregistrat 2924 documente. în condiţiile legii speciale.11 notificări au fost soluţionate prin compensarea cu teren pus la dispoziţia Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate. nefăcând obiectul Legii nr. în cadrul Biroului pentru Aplicarea Legii nr. 173 notificari.În anul 2010. în temeiul Legii nr. SERVICIUL INTABULĂRI. de la începutul anului 2010 au fost soluţionate. pentru obţinerea avizului de legalitate şi. diferite cereri adresate instanţei.585 solicitări către compartimentele interne ale Primăriei Municipiului Braşov. . Astfel. 2. . Redactarea de rapoarte şi ulterior a dispoziţiilor de primar. VALORIFICARE.48 notificări au fost respinse. în total. conform Legii 247/2005. pentru comunicarea acestora la Instituţia Prefectului Braşov. oferte pentru măsuri reparatorii prin echivalent. . având ca obiect propunerea de acordare de despăgubiri. .12.66 notificări au fost soluţionate prin Dispoziţie de Primar. În prezent. Soluţionarea corespondenţei din cadrul biroului: La nivelul anului 2010. . cu termene de judecată de celeritate.10/2001. alte instituţii (solicitări înscrisuri. sens în care. concluzii scrise. . 3.completări din partea notificatorilor la dosarele administrative.

-

-

-

-

-

-

-

S-au întocmit situaţii şi proceduri prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, precum şi reconstituirea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov. Au fost preluate 1037 cereri de atribuire a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 Au fost emise 892 decizii de atribuire a terenurilor cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, decizii emise în baza a 165 Ordine ale Prefectului Intretinerea bazei de date referitoare la art. 36 din Legea nr. 18/1991, baza de date transferată în aplicaţia GIS Au fost verificate şi avizate 203 documentaţii tehnice topografice referitoare la terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Braşov (anexele prevăzute de Ord. Nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ) Au fost verificate şi avizate 64 procese verbale de vecinătate conform prevederilor Dispoziţiei de Primar nr. 2790/05.10.2004 republicată, conform Dispoziţiei de Primar nr. 29031/22.07.2008, conform anexei nr. 2 (anexa 18) din Ord. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Au fost întocmite 330 Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Brasov privind domeniul public şi privat al Municipiului Brasov, respectiv hotărâri ce au ca obiect dezmembrări , contopiri, alipiri, de terenuri, radiere drept de administrare a diverselor persoane juridie asupra terenurilor aflate in domeniul public sau privat, vânzarea directă sau vânzarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând domeniului privat al Mun. Braşov, darea în folosinţă gratuită către persoane juridice, a unor imobile, asocieri cu diferite persoane juridice în vederea realizării obiectivelor de investiţii în care Municipiul Braşov este partener. A fost clarificată situaţia juridică (situaţia de carte funciară) pentru circa 420 imobile (intabulare străzi, construcţii- unităţi de învăţământ, sedii administrative, cabinete medicale, diverse construcţii şi terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Braşov), însemnând întocmirea de documente administrative şi autentice pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară conform prevederilor legale în vigoare(Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ord 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu modificările şi completările ulterioare). Documentaţii privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a fostului Rulmentul SA Braşov Documentaţii privind reconstituirea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov conform Legii nr. 160/2010 Documentaţii privind declararea de utilitate publică a tronsonului III- Ocolitoarea Municipiului Braşov (177 buc.) Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor proprietatea Municipiului Braşov ce fac obiectul proiectelor aprobate pe lista PID Braşov (drumul Coresi, Piaţa Unirii, Pasaj Independenţei, Piaţa Sfatului, Complex Multifuncţional Poiana Braşov, Cămin Bătrâni Noua, Centrul Vocaţional Astra) Documentaţie privind preluare imobil de la MAPN- imobil str. Agricultorilor nr. 2 şi predarea spre ANL Bucureşti Documentaţii privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a cinematografelor din Municipiul Braşov Documentaţie privind preluarea în proprietatea publică de la Ministerul Public a imobilului situat in Mun. Braşov str. Fundăturii nr. 2 Documentaţii privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov Documentaţie privind constituirea fondului de vânătoare aferente proprietăţilor Mun. Braşov Documentaţii privind semnarea proceselor verbale de vecinătate ale Municipiului Braşov cu localităţile limitrofe Urmărirea derulării contractelor şi contractelor subsecvente încheiate cu SC Danina Star SRL , SC Funciara SRL şi SC Palcons SRL referitoare la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietatea Municipiului Braşov (Statul Român) şi întocmirea documentaţiilor contabile (referate, ordonanţări de plată, facturi)

-

-

- Acte administrative : Eliberarea adeverinţelor şi extraselor conform cu originalul din Registrul Agricol Adeverinţe pentru încadrarea terenului in intravilan -75 buc Eliberare Titluri de Proprietate – 6 buc având ca beneficiari persoane fizice şi juridice Crearea bazei de date referitoare la emiterea titlurilor de proprietate conform proceselor verbale de punere în posesie Intocmire procese verbale de punere în posesie- 10 buc Intocmire procese verbale de predare primire imobile ce au facut obiectul legilor speciale de retrocedare (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi Ord. De Urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România) - 19 buc Referate şi dispoziţii de primar- 9 buc avizare planuri pentru terenuri care au făcut obiectul legilor fondului funciar- 11 buc Eliberare certificate producător- 131 buc şi întocmirea a 520 procese verbale în baza HG nr. 661/2001 Eliberare bilete proprietate animale-8 buc Cereri înscriere terenuri in reg. Agricol-78 gospodării (poziţii nou înfiinţate) Eliberări adeverinţe registru agricol- 57 buc Inregistrare şi verificare contracte arendă- 21 buc Intreţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la registrul agricol- permanent Identificarea după caz a actualilor proprietari ai terenurilor aferente obiectivului de investiţie Centura ocolitoare a Municipiului Braşov-tronson 3 Verificarea în teren si completarea unui numar de 120 chestionare statistice privind culturile vegetale si efectivele de animale detinute de persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol Intocmirea darilor de seama statistice solicitate de Directa Judeteana de Statistica si Directia Judeteana pentru Agricultura Pregatirea si executarea lucrarilor privind efectuarea Recensamantului General Agricol 2010 conform prevederilor OG nr. 1370/2009 Deplasarea in teren la solicitarea stabilirii unor distrugeri a culturilor agricole sau a valorii de inlocuire a animalelor afectate de enzotii Adrese corespondenta –8796 adrese catre persoane fizice, juridice si alte servicii din cadrul Primariei Mun. Brasov.

SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
Misiunea  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  Rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari existente pe raza municipiului Braşov;  Înfiinţarea şi actualizarea bazei de date cu persoane fizice/persoane juridice care pot oferi servicii de administrare asociaţiilor de proprietari;  Organizarea de medieri între proprietari şi asociaţiile de proprietari din care fac parte;  Efectuarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune la asociaţiile de proprietari;  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea întocmirii protocoalelor de desprindere;  Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea aplicării prevederilor O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe. Activitatea: 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari Rezultate:  Informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică asociaţiilor de proprietari în scopul sprijinirii acestora pentru buna desfăşurarea a activităţii specifice în blocurile de locuinţe.  Întocmirea şi distribuirea materialelor de interes pentru asociaţiile de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în cazul organizării adunărilor generale în cadrul asociaţiei de proprietari.  Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor în cazul desprinderii şi înfiinţării de noi asociaţii.

2. Organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari Rezultate:  Organizarea exercitării controlului financiar – contabil şi de gestiune la 73 de asociaţii de proprietari în decursul anului 2010.  În urma controalelor financiare executate, datorită neregulilor constatate s-au aplicat sancţiuni cu avertisment şi amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.500 lei.  Întrucât s-au constatat şi unele fapte care potrivit legii pot constitui infracţiuni, mai multe dosare de control au fost transmise spre cercetare organelor competente. 3.Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri punctual fiecărui petent. Rezultate:  2609 de documente înregistrate în cadrul serviciului,  Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în conformitate cu legislaţia specifică. 4.Implicarea în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Rezultate:  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor.  Întocmirea şi distribuirea formularelor pentru înscriere în program.  Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe înscrise în program.  Notificarea asociaţiilor de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  Întocmirea actului adiţional la contractul de mandat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  În cursul anului 2010 au fost demarate lucrările privind creşterea performanţei energetice la un număr de 36 de blocuri de locuinţe, lucrări care se vor finaliza în anul 2011. 5. Participarea la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. Rezultate:  Participarea inspectorilor din cadrul serviciului la aproximativ 36 adunări generale la asociaţiile de proprietari care au fost verificate din punct de vedere financiar – contabil, pentru înştiinţarea proprietarilor privind neregulile constatate şi măsurile impuse pentru intrarea în legalitate, la care s-au efectuat modificări în structura organizatorică.  Promovarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin informarea proprietarilor din cadrul asociaţiilor asupra procedurii legale în vederea izolării termice a imobilelor. 6. Asigurarea atestării administratorilor de imobile prin punerea în aplicare a prevederilor art. 54, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi art. 58 din H.G. nr. 1588/2007 şi H.C.L. nr. 243/2008 care reglementează atestarea de către primari la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, a administratorilor de imobile; Rezultate:  Reactualizarea bazei de date cu administratorii atestaţi (bază de date care la sfârşitul anului 2010 conţinea 777 poziţii) şi întocmirea unei liste publice cu acordul administratorilor atestaţi, care este publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro. şi care la sfârşitul anului 2010 conţinea 493 de poziţii.  Organizarea concursurilor şi atestarea persoanelor pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile. În anul 2010 au fost atestate 39 de persoane, fapt care a condus la încasarea taxei de atestare în sumă de aproximativ 3800 lei. 7. Organizarea unor şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari în vederea încheierii protocolului de desprindere. Rezultate:  În această situaţie s-au aflat 6 asociaţii de proprietari. 8. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov. Rezultate:  În baza de date a serviciului erau înregistrate la finele anului 2010 aproximativ 1323 de asociaţii de proprietari, care se reactualizează cu date reale şi complete. 9. Completarea şi actualizarea bazei de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Braşov care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termică a imobilelor Rezultate:  În baza de date a serviciului sunt înregistrate aproximativ 523 asociaţii de proprietari.  Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.

instituţiile locale şi centrale.  158 monitorizări curatele minori . Activităţile serviciului > Soluţionarea corespondenţei adresate de către cetăţeni. Obiective Asigurarea în termen legal a tuturor lucrărilor compartimentului.  36 monitorizări tutele minori .  22 anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei condamnaţilor. încuviinţare de vânzări. donaţii în contractele unde sunt implicaţi minori.2010 Servicii către populaţie:  anchete sociale. sesizări şi lucrări diverse.  emite avize de principiu la solicitarea birourilor notariale în vederea încheierii contractelor de întreţinere şi renta viagera în favoarea persoanelor vârstnice.08.  62 avizări. Rezultate:  Înregistrarea Situaţiilor Elementelor de Activ şi Pasiv depuse de asociaţiile de proprietari. stabilire pensii de întreţinere . a stabilirii domiciliului minorilor. cumpărări.  188 curatele speciale de acceptarea succesiunii în numele minorilor.  286 dispoziţii privind instituirea curatelelor de boală.  14 curatele speciale de reprezentare în instanţă.  106 avize pentru încheierea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră în favoarea persoanelor vârstnice. semestrial.10. programe de vizitare minori. instituţii locale şi centrale:  645 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cadrul proceselor de divorţ .  37 dispoziţii de încetare curatelă pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească. .  39 anchete sociale pentru minorii aflaţi în plasament.  39 Dispoziţii de Primar. redactarea de dispoziţii de primar şi elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local. restituiri CEC sau bănci comerciale.  dispoziţii.  698 dispoziţii privind aprobarea dărilor de seamă şi descărcarea de gestiune a curatorilor şi a tutorilor. COMPARTIMENT SECRETARIAT . SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Misiunea serviciului: Asigurarea serviciului de protecţie a drepturilor şi intereselor anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.  63 solicitări pentru evaluări şi consilieri psihologice efectuate de către Biroul de Consiliere Psihologică până în data de 30. comunicări.  77 anchete sociale pentru acordarea burselor socio-medicale.  21 dispoziţii emise pentru instituirea tutelei în cazul bolnavilor puşi sub interdicţie. Rezolvarea corespondenţei. Activitatea serviciului: În anul 2010 la Serviciul Autoritate Tutelară au intrat spre rezolvare un număr de 2978 de cereri de la cetăţeni.  60 dispoziţii de încetare a curatelelor de boală.  12 dispoziţii de încetare a tutelei pentru bolnavii puşi sub interdicţie.  36 dispoziţii privind instituirea curatelelor pentru minorii lipsiţi de ocrotire părintească.ARHIVA Misiunea Derularea activităţilor de secretariat şi arhivă.  125 cereri.  293 citaţii.  evaluări psihologice la solicitarea instanţei sau a cetăţenilor şi consiliere psihologică pentru minorii ai căror părinţi sunt în dificultate.

Rezultate: 310 procese verbale întocmite de serviciile de specialitate : .200 achitate. . publicaţii de vânzare şi alte adrese înaintate de instituţiile de specialitate din Braşov şi din toată ţara.G. stabilit potrivit legii.  2 anulate.411 Dispoziţii de Primar .65 trimise la Direcţia Fiscală Braşov.2 anulate. organelor de specialitate pentru executarea silită pe cele necontestate sau a căror contestaţii au fost respinse de instanţă.11 şedinţe ordinare 1 şedinţă extraordinară 3 şedinţe de urgenţă.G.6 trimise la primăriile unde domiciliază contravenienţii. .  139 rezolvate nefavorabil.  Eliberează acorduri pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 61/2002. . . Rezultate : 5.17.  1 operare. .3 avertismente.762 plicuri primite.  97 declinat competenţa.871 Hotărâri ale Consiliului Local > Comunică Instituţiei Prefectului judeţului Braşov hotărârile emise de către C. în termenele şi procedurile prevăzute de O. potrivit prevederilor legale > Preia corespondenţa secretă şi asigură distribuirea ei către direcţii şi servicii.  321 au fost soluţionate favorabil.L.  4 trimise spre rezolvare.  63 au fost soluţionate nefavorabil  475 cereri din cadrul Primariei Municipiului Braşov – eliberat copii > Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie întocmite de serviciile de specialitate. > Întocmirea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local. . si Dispoziţiile de Primar. Rezultate : au avut loc 15 şedinţe ale Consiliului Local. conform Legii nr. nr. > Stenografierea si apoi transcrierea stenogramelor şedinţelor Consiliului Local.33 contestate. nr.1 restituit. 60/1991. > Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişare la citaţii.Rezultate: 5. > Elaborează şi păstrează evidenţa documentelor normative emise în cadrul instituţiei. înaintându-le instanţei pe cele contestate. .610 acte înregistrate pentru acest compartiment din care  4.333rezolvate favorabil. .  992 intern. 2/2001 şi O.  42 rezolvate parţial. > Eliberează copii de pe actele din arhiva primăriei cu excepţia celor cu caracter secret. Rezultate: 942 acte din care :  83 adeverinţe eliberate. Rezultate: .

Minsk – Belarus. Turism şi Evenimente 2. Alexandru Surdu. Cvartetul Hypnotique. Györ – Ungaria. Pitiş. Obiective  Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE.G local. TURISM ŞI EVENIMENTE Misiune Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale municipalităţii. Kemer – Turcia. Nurenberg – Germania). Serviciul Strategii. 4. Netanya – Israel. muzee). iar serile au fost dedicate muzicii şi poeziei în recitaluri de excepţie susţinute de: actorul George Custură şi Quartetto Brassovia. recitaluri de poezie. operă. naista Oana Lianu şi Annamari Dancs etc. Parma – Italia. Caracterul spectaculos al Coborârii Junilor. organizarea de evenimente cu specific sociocultural pentru municipiul Braşov.C (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) şi a Asociaţiei Energie-Cités. arta fotografică într-un regal de manifestări culturale: lansări de carte şi muzică. muzica. colaborarea cu instituţiile de cultură. rit. Activităţile serviciului 1.  În 11 aprilie 2010 a avut loc Parada Junilor Braşoveni.”  În perioada 18 – 19 martie 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România. Gent – Belgia.  Colaborare cu sectorul O. Programul acestei ediţii a cuprins evenimente dedicate Braşovului: lansarea cărţilor: “Scheiul” – acad. filarmonică. vizând în special acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov şi asocierea Municipiului Braşov cu instituţii sau ONG-uri ori parteneriate. “Sărbătoarea Junilor la Paşti – Obicei particular al Românilor din Schei” – G. participarea fiind naţională şi internaţională. Regiunea Veneto – Italia.  Prezenţă activă a Municipiului Braşov în cadrul asociaţiei A. Trikala – Grecia şi 4 de colaborare (Musashino – Japonia. eveniment de mare succes aflat la a VII-a ediţie.  Colaborarea cu instituţiile de cultură locale (teatre. Realizarea şi coordonarea unor noi relaţii de colaborare cu Linz – Austria. fie cu oraşe.V.  Realizarea de materiale promoţionale. Limassol – Cipru. iniţierea unor noi relaţii internaţionale. Organizarea de evenimente pe raza Municipiului Braşov Toate evenimentele culturale au fost desfăşurate sub egida aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE 1. Leeds – Marea Britanie. Acest eveniment este un spectacol cu elemente de mit. actorul Dorel Vişan. care reuneşte cartea. sprijinirea activităţii şi asigurarea de servicii pentru O.G-uri.N. alături de parteneri din ţări membre UE. Tours – Franţa. Rishon LeZion – Israel. Kastoria – Grecia. “Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII – XVIII)” – Ioan-Aurel Pop. Avem 9 relaţii de înfrăţire: Tampere – Finlanda. pictura.  Implicarea în proiecte europene. mese rotunde şi conferinţe. I. 2. Organizarea deplasărilor în străinătate şi a vizitelor partenerilor din străinătate. Biroul Relaţii Externe. “Braşovul.N. un secol de arhitectură 1889-1989”. etc. Programe de Dezvoltare BIROUL RELAŢII EXTERNE.  Intensificarea schimburilor existente în cadrul relaţiilor de înfrăţire. Turism şi Evenimente a promovat 19 de proiecte de HCL. dar şi . fie cu organisme internaţionale. ceremonie şi magie. Holstebro – Danemarca. în scopul realizării unor obiective sau proiecte de interes pentru municipiu. dezvoltarea programelor de cooperare teritorială prin proiecte cu finanţare europeană. Acest eveniment se bucură de o deosebită apreciere. Consolidarea relaţiilor de înfrăţire prin organizarea de acţiuni comune şi realizarea unor relaţii noi. dezbateri şi simpozioane. 3. vernisaje de expoziţii. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. facilitarea de schimburi culturale interne şi internaţionale.E.  În perioada 11 – 14 martie 2010 s-a desfăşurat la Braşov „Târgul Internaţional de Carte şi Muzică”. Promovarea de proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Braşov – în anul 2010 Biroul Relaţii Externe.

care aparţin noii generaţii de jazz. În perioada 14 august – 30 august 2010 am colaborat la susţinerea expoziţiei itinerante „Reverii urbane” a artistului plastic Sasha Meret. dornici cu toţii să admire o paradă renumită în toată ţara şi în ultimii ani şi în străinătate. teatru.. Paul Szot (Escamillo). Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul „Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale“. fiind susţinut şi de această dată de Primăria Braşov. eveniment sprijinit de primărie. Programul artistic a fost prezentat de ansambluri de muzică şi dansuri româneşti tradiţionale dar şi de celelalte comunităţi care trăiesc şi muncesc în Braşov: comunitatea maghiară. Centrul Cultural American. Ca şi în cadrul altor evenimente pe care le-am organizat. În data de 10 iulie 2010. în Piaţa Sfatului din Braşov. comunitatea elenă. Am colaborat la susţinerea marcării evenimentului „Ziua europeană a limbilor” organizat de Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German în cadrul proiectelor culturale comune apreciate şi susţinute de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Bucureşti. Preşedintele Comisiei Europene.            frumuseţea costumelor fac ca străzile din centrul vechi al oraşului să se umple de localnici şi turişti români şi străini. comunitatea rromă. eveniment sprijinit de Primăria Municipiului Braşov. Silvia Vazquez (Frasquita). Corului Astra (dirijor Ioan Oarcea). 275 de exemplare au fost donate liceelor şi şcolilor braşovene. în Parcul „Nicolae Titulescu”. filiala Braşov. a avut loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2010. În data de 17 iunie 2010 în Piaţa Sfatului. Zona de Creaţie şi Green Hours. Marina Rebeka (Micaela). „Carmen“ interpretată de Elina Garanca (Carmen). Corului Melos (dirijor Elena Criveanu). Primăria Braşov a participat ca partener la organizarea Târgului O. sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. împreună cu Orchestra şi Corul din Valencia. concerte. Fundaţia Ithaka. trupe foarte talentate.G. În data de 18 iunie 2010 cea mai îndrăgită operă în rândul publicului meloman (alături de „Traviata“ lui Verdi). În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2010 am organizat Târgul de Toamnă eveniment care a cuprins Târgul de Flori. În perioada 19 – 23 mai 2010 am acordat sprijin Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. În data de 1 septembrie 2010 Dan Pavalache a lansat volumul „Cronică de Braşov". . Bourbon Jazz Unit şi InterPlay. a adresat câteva cuvinte publicului participant subliniind importanţa solidarităţii între toţi cetăţenii pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială. Adriana Zabala (Mercedes). Fundaţia Istorică Firo. Spectacolul a fost proiectat pe două ecrane amplasate în Piaţa Sfatului cu sprijinul Primăriei. comunitatea germană. în cadrul căruia s-au reunit foştii deţinuţi şi persecutaţi politici din fostele ţări comuniste. José Manuel Barroso. proiect organizat de Depoul de Artă Urbană şi Librăriile Cărtureşti. Marcelo Alvarez (Don Jose). diverse experimente şi workshop-uri. la organizarea celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO. Corului Canzonetta (dirijor Ingeborg Acker) şi Corului Corona Melos (dirijor Camelia Epure) şi a soliştilor Irina Iordăchescu (soprană). în perioada 11 – 12 septembrie 2010. În 15 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul 15 Noiembrie” ediţia a XXI-a. Primăria Municipiului Braşov a sprijinit organizarea evenimentului Braşov Anniversary Jazz Nights în perioada 4 – 5 iunie 2010. Spectacolul a fost dirijat de Steffen Schlandt şi s-a bucurat de participarea a 120 de corişti. cunoscut şi sub denumirea de Serbările Mediatecii Norbert Detaeye. Vincenc Esteve (Remendado) şi Mario Cassi (Morales). a avut loc a II-a ediţie a Crosului de caritate „Aleargă TU pentru ei!” în beneficiul pacienţilor HOSPICE Casa Speranţei. Festivalul etno-medieval Etnovember 2010. care este o competiţie de tradiţie care s-a bucurat de participarea sportivilor români şi străini. Târgul de vinuri şi programe artistice. Fabio Previati (Dancaire). La acest eveniment au participat cele mai inovative şi populare trupe de jazz internaţionale: Tuba Project + One.N. ocazie cu care cei prezenţi au avut parte de porţii mari de entuziasm contagios. Szerekovan Janos (Ungaria) şi Marian Pop (Cluj). rodul unei cercetări îndelungate despre istoria oraşului de sub Tâmpa. În cadrul acestui festival au fost organizate expoziţii interactive. cu sprijinul financiar al Primăriei. Corul Liceului de Muzică „Tudor Ciortea“ (dirijor Camelia Epure). cu toţii au avut ocazia de a-şi prezenta tradiţiile şi obiceiurile în faţa unui public numeros şi entuziast. cu tematica „20 de ani de participare cetăţenească la Braşov”. Pe parcursul transmisiei. Corului Bach (dirijor Steffen Schlandt). Spectacolul face parte din şirul manifestărilor dedicate împlinirii a 775 de ani de la prima atestare documentară a oraşului. Ordinul Arhitecţilor din România. membri ai Corului Operei (diriijor Diana Bâldea). a avut loc un grandios spectacol cu „Carmina Burana“ de Carl Orff. în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Coordonarea activităţilor desfăşurate la Centrul de Schimburi Culturale Musashino – Japonia şi la Centrul IT.Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni pentru realizarea proiectului Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată. 6.  Sprijinirea iniţiativei ONG-urilor de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov unor braşoveni cu merite deosebite.  cursuri de caligrafie japoneză: 14 de participanţi/săptămână. Sprijinirea activităţii ONG-urilor de interes local prin:  Consiliere şi distribuire de materiale informative pentru cetăţeni şi ONG-uri: procedura de înfiinţare a unui ONG.  Participarea la diferite lansări de proiecte.Municipiului Braşov cu Asociaţia „15 Noiembrie 1987” pentru comemorarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987. . pentru organizarea la Braşov a celui de-al XVIII–lea Congres Internaţional al INTERASSO.  Consiliere directă/ e-mail pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă sau de la bugetul local.  Organizarea Târgului ONG-urilor în perioada 11 – 12 septembrie 2010. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 150 de participanţi provenind din 7 ţări europene.  cursuri de benzi desenate: 11 de participanţi/săptămână. Parada Junilor.  Actualizarea Catalogului ONG-urilor şi a listei cu Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Braşov pe site-ul www. filiala Braşov. Crosul de Caritate (Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”). 85 cursanţi/săptămână. Crosul 15 Noiembrie (Asociaţia 15 Noiembrie 1987).  Asocierea . act constitutiv. Colocviul Naţional de Literatură Contemporană la a V-a ediţie. Biroul Relaţii Externe. model de statut. împreună cu celelalte servicii din Primăria Municipiului Braşov.  număr utilizatori – 1100/an. .Municipiului Braşov cu Asociaţia Detaeye Media Art pentru realizarea evenimentului ETNOVEMBER 2010. Oktoberfest (Clubul Economic German). precum şi o atmosferă de sărbătoare de neuitat. volume solicitate – 900/an. în colaborare cu Colegiul Naţional Unirea şi Ambasada Spaniei la Bucureşti.Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. finanţatori etc. Umbrela Verde (Tuborg România) – campanie de responsabilizare faţă de mediu. şi în 2010. în organizarea ediţiei 2010 a evenimentului „ Braşov – oraş din poveste” în perioada 6 decembrie – 31 decembrie. Sprijinirea de schimburi culturale Colaborarea cu Asociaţia Mode H Europe (contact prin intermediul Primăriei oraşului Tours – Franţa) şi cu Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru participarea unui grup de persoane cu handicap motor din Braşov la proiectul Mode H în cadrul căruia persoane cu handicap motor din Braşov au prezentat o versiune adaptată a filmului muzical West Side Story. programe de finanţare active pe domenii de activitate.  cursuri de e-tegami (pictarea de vederi) – 50 de participanţi/an. pentru organizarea la Braşov a celei de-a V-a ediţii a „Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană”. evenimente ale organizaţiilor.ro.  cursuri de ceremonie a ceaiului: 20 de participanţi/lună. „ Transilvania Motor Land”. 5. .  bibliotecă: nr. Festivalul Etnovember 2010 (Asociaţia Detaeye Media & Art. conferinţe.Municipiului Braşov cu Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România. . oferind tuturor braşovenilor şi turiştilor bucuria unui sfârşit de an plin de bucurii şi daruri.  cursuri de limbă japoneză: aprox. În 9 decembrie 2010 am sprijinit organizarea deschiderii Şcolii de toamnă pentru profesorii de limbă spaniolă din România.brasovcity. .  Ca în fiecare an.  Parteneriate/ Colaborări şi/sau cofinanţarea de la bugetul local a evenimentelor promovate în parteneriat cu ONG-uri locale: Târgul Internaţional de carte şi muzică (Asociaţia Libris Cultural). 7. Turism şi Evenimente s-a implicat activ.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Municipiul Braşov este membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi vicepreşedinte al asociaţiei. Coordonarea Instituţiilor de Cultură  Susţinerea financiară a Festivalului de Teatru Contemporan şi colaborarea cu Teatrul “Sică Alexandrescu” în rezolvarea unor probleme organizatorice pe parcursul Festivalului. Jesenik (Cehia). 8.U.  Răspunsuri către ONG-uri. adoptată în octombrie 2000 de către autorităţile locale membre ale Asociaţei A. Acest model de bună practică a fost nominalizat printre primele 10 bune practici pentru Premiile Europene de E-Guvernare 2009.3. AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) – asociaţie care are ca principal obiectiv valorificarea patrimoniului material şi spiritual al oraşelor şi totodată dezvoltarea turismului. LES RENCONTRES. etc. ENERGY CITIES – asociaţie pentru management energetic şi protecţia mediului. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) s-a angajat în demersul pentru obţinerea mărcii europene Qualicities în vederea promovării permanente a patrimoniului material/ imaterial. a fost realizată o evaluare iniţială de către coordonatorul Polului tehnic European Qualicities din cadrul reţelei A. natural local.C. corespondenţă prin poştă. Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru constituit la nivel local pentru punerea în aplicare a demersului. dedicată aleşilor responsabili cu problemele culturale.C. ENERGIE-CITES şi al FORUMULUI EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ (F. 10. Lendvay Eva. un organism guvernamental din Malta şi două instituţii academice de referinţă în domeniul IT (Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Comunicaţii şi IT din Atena).E. Acesta se va încheia în 2011. Proiectul a debutat în octombrie 2008 iar Municipiul Braşov a devenit partener în proiect în iulie 2009. au fost alese pentru studiu proiectul privind fibra optică şi serviciile oferite pe bază de fibră optică în Almere-Olanda şi proiectul e-dialogos al Primăriei Trikala care este o platformă democratică on-line ce vizează consolidarea guvernării democratice la nivel local. Implementarea proiectului „ Braşovul – Centrul turismului românesc” În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Xanthi (Grecia) şi Trikala (Grecia). Domeniul major de intervenţie 5. (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care doresc să-şi dezvolte durabil economia în jurul activelor patrimoniale locale. 9. Manchester (Marea Britanie).  Demersul de Progres QUALICITIES Municipiul Braşov. etc). Considerând utilă extinderea serviciilor electronice oferite cetăţenilor.C.  Marca europeană Qualicities este acordată comunităţilor locale care aplică regulat Carta Europeană a oraşelor şi a teritoriilor culturale. co-finanţate de Comisia Europeană. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare . Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnilor: Sergiu Chiriacescu.V. Lider de proiect este Trikala – Grecia (oraş înfrăţit cu Braşovul). Recomandări pentru ONG-uri locale active în vederea depunerii acestora la dosare de finanţare pentru proiecte de interes local.V. dar şi agenţilor economici. în calitate de membru al Asociaţiei A. Partenerii proiectului sunt 5 municipalităţi europene: Almere (Olanda). Demersul Qualicities are la bază un set de criterii pe care Municipiul Braşov trebuie să le îndeplinească. Colaborare cu structuri internaţionale Municipiul Braşov este membru al asociaţiilor AVEC (Alianţa Oraşelor Europene de Cultură). Paul Caracudă. Paralimni (Cipru). FORUMUL EUROPEAN PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ – organizaţie care asigură între altele: legături cu peste 300 de oraşe din Europa şi sprijin pentru a le contacta. Leu Sandu Valerică.).E. Ioan Aurel Sbârcea. 12. pentru a obţine în urma unui audit marca europeană Qualicities. Principalul obiectiv al proiectului este abordarea ratei scăzute a pătrunderii tehnologiilor informatice şi de comunicare la nivel local prin furnizarea către structurile organizaţionale de strategii/ politici şi instrumente.  Participarea instituţiilor de cultură cu programe artistice specifice cu ocazia evenimentelor organizate de către serviciul nostru ( „Braşov – Oraş din poveste”. LES RENCONTRES – asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură. pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi în special. participarea la programe de cooperare şi schimburi între oraşe.S. de asemenea.E. 11. pentru a face posibilă dezvoltarea de oraşe digitale pe o scară europeană largă.E. Cooperare Teritorială Europeană în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană  Proiectul european Digital Cities (Oraşe Digitale – O reţea pentru adoptarea rapidă şi durabilă la nivel regional a tehnologiilor informatice şi de comunicare) se derulează în cadrul Programului INTERREG IVC. a facilitării accesului la patrimoniu.V. fax şi e-mail.

Proiectul este derulat de Umbrela Verde (program al URBB – Tuborg România) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.  Braşov oraş din poveste (20 de şcoli.  Organizare şi/ sau participare ceremonie depunere coroane: 26 octombrie (la mormântul lui Titulescu). Asociaţia 15 Noiembrie 1987. etc.G-uri. cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri. 22 decembrie.  Referate: aprobare achiziţii. dar şi o îmbunătăţire a imaginii de ţară. SERVICIUL STRATEGII.N. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi implementarea acestora pe domeniile:  infrastructură  strategii şi programe de dezvoltare  promovare turism  resurse umane . licee şi colegii cu peste 500 de copii participanţi au cântat colinde pe scena din Piaţa Sfatului). Răspunsuri la diverse solicitări. Parteneriate.C. 14. PROGRAME DE DEZVOLTARE Misiunea Crearea premiselor de dezvoltare a municipiului Braşov şi atragrea de fonduri nerambursabile pentru proiectele prioritare din Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov .  Note justificative. Pregătirea în parteneriat public-public. de dispoziţie. efectuare plăţi.  Contracte de achiziţie servicii. Proiectul îşi doreşte de asemenea să încurajeze reprezentanţii autorităţilor locale şi cetăţenii să iniţieze şi să se implice în proiecte ecologice care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în marile oraşe ale României. externă şi electronică. 15 noiembrie.E. Activităţile biroului 1.  Elaborare/ redactare acorduri de înfrăţire cu alte oraşe. implicare în derularea diverselor Programe U.  Formulare financiare plăţi (referat. Obiective Accesarea unor programe de finanţare interne şi/sau externe. Elaborarea dosarului de candidatură a Braşovului la titlul de Capitală Verde a României în 2011. 1 decembrie. Asociaţia Libris cultural. adrese prelungire viză pentru cetăţeni străini care activează în O.  Informări. Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România.  Traduceri. Contracte de asociere.  Informare. Prin realizarea acestuia. Proiectul are drept obiectiv promovarea produselor turistice specifice din Municipiul Braşov şi a zonei adiacente lui.L. . Municipiul Braşov a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „ Braşovul – Centrul turismului românesc”.  Programe evenimente.în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. 2. Scopul proiectului este de a încuraja publicul român cu privire la respectarea mediului înconjurător. Târgul de vinuri.  Raport activitate.uri. ordonanţare).  Corespondenţă internă. propunere.  Sprijinirea şi implicarea activă în organizarea tuturor evenimentelor desfăşurate de Primăria Municipiului Braşov :  Târgul de flori. 15. 13. Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă şi/sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse în vederea obţinerii finanţării.  Elaborare H.  Adeverinţe diverse. Alte activităţi ale serviciului:  Corespondenţă relaţii internaţionale.  Urmărirea derulării contractelor de asociere încheiate cu Asociaţia Detaeye Media & Art. public-privat de proiecte pentru fondurile guvernamentale şi/sau fondurile structurale. se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii Municipiului Braşov. angajament.

pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.pregătirea documentaţiei şi a clarificărilor solicitate de către Minsterul Dezvoltării Regionale şi Turismului .29 lei .pregătire documentaţie şi soluţionare clarificări solicitate de către Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. .pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.valoarea proiectului: 990. Domeniul major de intervenţie 3.206.stadiul proiectului : proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Amenajare Piaţa Unirii" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.elaborare cerere de finanţare în vederea depunerii proiectului . . pentru finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi .814.proiect depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. .3.pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare . în cadrul POR 20072013.772.69 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12. 42 lei .285.95 lei .4 .stadiul proiectului : proiect finalizat  proiect "Braşovul – Centrul turismului Românesc" depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul POR 2007-2011.stadiul proiectului: proiect aflat în implementare  Proiect "Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov" .valoarea proiectului :5.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală .686 lei. .1.proiect depus la Administraţia Fondului pentru Mediu.406. 4.373.98 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 4. Sub-domeniul: Poli de creştere . din care 700. Domeniul de Intervenţie 5. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" . "Promovarea potenţialului turistic ş i crearea infrastructurii necesare. Axa prorritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare o proiect “Reabilitarea Parcului Tractorul Mare din Municipiul Braşov”.532.064.proiect depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admnistrative. cooperări internaţionale 3. în cadrul POR 2007-2013. pregătire documentaţie şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.20 lei din care asistenţă financiară neramburasbilă solicitată 794. .235. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul de intervenţie 1.valoarea proiectului : 756. Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.06 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 752.valoarea proiectului: 812.elaborare cerere de finaţare în vedera depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământul profesional şi tehnic REMUS RĂDULEŢ din Braşov" . . Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de Primăria Braşov în calitate de solicitant sau partener 5.122. Domeniul de intervenţie 1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.000 lei asistenţă financiară nerambursabilă . Rezolvarea corespondenţei biroului Rezultate pe anul 2010  Elaborare şi implementare de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile interne sau externe:  Proiect "Reabilitare.valoarea proiectului :14.implementarea proiectului . . .211.523. Iniţierea de parteneriate Primărie – alte instituţii pentru accesarea de fonduri nerambursabile.pregătirea documentaţiei şi asigurarea condiţiilor în vederea semnării contractului de finanţare.20 lei .elaborare cerere de finanţare.pregătirea documentaţiei şi clarificări solicitate de Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.

diverse ONG-uri.valoarea proiectului: 20. Domeniul Major de Intervenţie 6. Domeniul de intervenţie 1.în prteneriat cu Ministerul Muncii.elaborare cerere de finaţare în vederea depunerii proiectului la Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Virgiul Oniţiu” Braşov şi Fundaţia Agapedia Braşov. redactarea de dispoziţii de primar şi proiecte de hotărâri Consiliul Local. Consultanţă în vederea accesării de fonduri nerambursabile .cetăţeni activi în oraşe” proiect finanţat de Comisia Europeană în parteneriat cu Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere.385.  Proiect "Echilibru . Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.000 EURO Stadiul realizării proiectului: finalizat decembrie 2010 1. Familiei şi Protecţiei Sociale.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii. încadrarea proiectului în strategii şi programe naţionale .514. din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 4.656. . „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.670 lei . Torino (Italia).Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit. Submăsura b . din care asistenţã financiarã nerambursabilã este de 17.428.97 lei .191. Valoarea poiectului: 25.715. 2. Rezolvarea corespondenţei. Le Havre (France).679.797.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare. în cadrul Programului Comenius.082 EURO reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă.  8 hotărâri de Consiliu Local . Pârâul Susai şi prelungeşte drum nou Pârâul Susai" depus la Ministerul Agriculturii .  Proiect "Reabilitarea Cinematografului Patria" depus la Organismul intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.1.pregătire şi elaborare cerere de finanţare .valoarea proiectului: 5.988.56 lei.. .o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala" finanţat prin POSDRU 2007-2013..847.42 lei .FALPREV – Instruirea personalului implicat în prevenirea recidivei” proiect finanţat prin Fondul European de Securitate Urbană. Rezultate:  150 de documente înregistrate în cadrul serviciului. IMM–uri.şcoli generale.  5 Dispoziţii de Primar. Stadiul realizării proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiectul Voluntariat în Europa . Valoarea proiectului: 10. Sub-domeniul: Poli de creştere . Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale.20 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 8.926 EURO.valoarea proiectului : 10.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare  Proiectul . materiale informative şi documentaţii specifice domeniului.stadiul proiectului: proiect aflat în faza de evaluare.pregătire documentaţie în vederea implementării proiectului .stadiul proiectului: proiect aflat în faza de implementare  Proiect "Reabilitare drumuri forestiere Timişul Sec. licee şi colegii. Gottingen (Germania). în cadrul POR 2007-2013. Opava (Republica Cehă).132 lei. informaţii statistice. din care 14.procurare informaţii necesare în elaborarea proiectului: date. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. în parteneriat cu consilii locale şi penitenciare din Valencia (Spania).

achiziţia. în conformitate cu prevederile legale în vigoare  Implementează programe informatice pentru gestionarea datelor procesate în cadrul Direcţiei Tehnice  Corelează regulamentele şi normele elaborate.lucrări de întreţinere a acestora.întreţinerea şi repararea instalaţiilor semaforizate. asigură intervenţa rapidă a utilajelor aparţinând instituţiilor abilitate pentru asemenea intervenţii speciale  Întreţine fântânile arteziene cu şi fără recirculare  Eliberează şi ţine evidenţa permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele care se deplasează pe arterele cu restricţii de circulaţie din municipiu  Eliberează avizele de principiu şi aprobările de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. promovarea şi implementarea investiţiilor publice . cu modificările şi completările ulterioare. stâlpi opritori. în conformitate cu prevederile Legii 50/1994. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi.DIRECŢIA TEHNICĂ 1. procedurile şi instrucţiunile privind planificarea. reparaţii curente şi modernizare a echipamentelor din sistemul de iluminat public  Participă la amplasarea instalaţiilor electrice ornamentale în perioada sărbătorile de iarnă  Eliberează Certificatele de Urbanism pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnicoedilitare şi eliberează Autorizaţiile de Construire.C. pentru lucrări de extindere sau branşamente la reţelele tehnico-edilitare  Verifică respectărea H. conform legislaţiei specifice şi monitorizează activităţile de transport în regim de taxi  Emite avizul de specialitate şi/sau al Comisiei de Circulaţie.amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă. Serviciul Amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei 2.montarea plăcuţelor cu denumirea străzilor în Municipiul Braşov .148/2005.plantarea de material dendrofloricol în parcuri. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente . confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie . scuarurilor.  Verifică respectarea Legii nr. mână curentă etc. întreţinerea. îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei prin sistematizarea intersecţiilor şi amenajarea de sensuri giratorii şi prin întreţinerea şi repararea drumurilor publice. intersecţiilor şi sensurilor giratorii . organizează licitarea locurilor de parcare şi emite abonamentele aferente  Administrează zonele verzi prin: . Compartimentul Implementare proiecte 4. cu noile prevederi legale  Elaborează regulamentele. montarea şi întreţinerea mobilierului urban  Emite autorizaţiile pentru desfăşurarea transportului de persoane şi bunuri în regim taxi. eliberează aprobările de intervenţie pentru avariile apărute la reţelele tehnico-edilitare şi care necesită săpătură pe domeniul public  Organizează activitatea de ridicare şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public  Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului cu privire la demolarea construcţiilor neautorizate  Urmăreşte derularea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public şi lucrările de întreţinere.organizarea traficului rutier şi pietonal. a podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov .). pe aliniamentele stradale şi scuaruri . privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.confecţionarea. ori al unităţilor administrativ teritoriale  Amenajează parcările de reşedinţă.L.421/2002. Serviciul Amenajare zone de agrement 3. Serviciul Achiziţii publice ATRIBUŢII  Participă la asigurarea siguranţei circulaţiei prin: . evacuarea apelor meteo de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale  Organizează activităţile în caz de calamitate. Compartimentul Transport şi monitorizare 5. amenajarea parcurilor.activitatea de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului .deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul Braşov. privind interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Braşov. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

sesizări sau propuneri ale cetăţenilor  Urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor din direcţie. se urmăreşte:  Verificarea documentaţiei depuse privind încadrarea în prevederile legale. nu există obligativitatea înmatriculării .C. prin poşta electronică sau cu ocazia audienţelor  Organizează audienţe în vederea rezolvării rapide şi eficiente a unor reclamaţii. telefonic.Eliberarea permiselor de liberă trecere. exploatarea şi administrarea străzilor din municipiul Braşov . republicată şi actualizată 4.Ia măsuri pentru instalarea. cu modificările şi completările ulterioare. nr 243/2005. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora  Întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor. programe anuale şi de perspectivă privind construcţia. conform standardelor în vigoare. dezbateri şi prin alte modalităţi de pregătire profesională  Duce la îndeplinire toate dispoziţiile de primar şi hotărârile care îi revin  Coordonează activitatea serviciilor din subordine după cum urmează: SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI Misiunea 1. de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de priorităţi pentru lucrările specifice .Atribuire locuri de parcare în parcările de reşedinţă În vederea eliberării actelor menţionate mai sus.Eliberarea aprobărilor de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare . întreţinerea. Aplicarea O. aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei. prin participarea la cursuri.Monitorizarea parcările publice . dacă este cazul  Verificarea în teren a solicitării pentru încadrarea în condiţiile impuse de legislaţie  Redactarea.U. privind regimul drumurilor.195/2002. prognoza pe următorii 3 ani. potrivit legii. Întocmeşte caietele de sarcini.Eliberarea avizelor de principiu în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare .L.Elaborează. în condiţiile legii.43/1997. republicată Serviciile oferite populatiei: .nr. conform Legii nr.G. în funcţie de specificul fiecărei documentaţii  Calcularea taxelor şi tarifelor ce trebuie achitate. Aplicarea O. referitoare la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere .Menţine în permanenţă în stare tehnică bună drumurile pe care le administrează . modernizarea. centralizează şi întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  Verifică pe teren rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite în scris.Elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a străzilor.50/1991. ţinând evidenţa acestora . privind circulaţia pe drumurile publice 3. studiile şi a alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii  Centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii.Ridicarea şi depozitarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.Inregistrarea vehiculelor pentru care. precum şi pe termen lung  Transmite solicitările de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore către instituţiile administraţiei centrale  Întocmeşte rapoartele statistice pentru investiţiile proprii. repararea.Eliberarea aprobărilor de intervenţie pentru avarii la reţelele tehnico-edilitare care necesită săpătură pe domeniul public . 421/2002 .nr. proiectele. Aplicarea Legii nr. conform H. semnarea şi transmiterea actelor solicitate  Verificarea respectării condiţiilor impuse în actele eliberate Obiective . Asigurarea unui trafic rutier şi pietonal optim 2.Eliberarea cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap .G.

a fost montat 1 stâlp consolă tip “portal” pe B-dul Griviţei  S-au executat marcaje rutiere.365 mp .Coordonează.G.50/1991. Scopul realizării acestora este asigurarea creşterii siguranţei circulaţiei.720 mp . urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii intersecţii semaforizate în municipiul Braşov .marcaje cu vopsea clasică – parcări de reşedinţă – 3. Întreţinerea şi repararea drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzatoare cerinţelor traficului. mână curentă etc.Eliberează şi ţine evidenţa cardurilor legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap .nr. . Rezultate:  S-au confecţionat şi s-au montat indicatoare rutiere reflectorizante .montat limitatoare de viteză: 179 buc . în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului .927/2006. vehiculelor cu tracţiune animală. întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei (parapeţi.montat stâlpi opritori din fontă – 462 buc ..montat la cotă capace cămine de vizitare = 287 buc .Ia măsuri pentru amenajarea de piste pentru biciclete şi de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor.Atribuie locuri de parcare în parcările de reşedinţă şi eliberează abonamente de parcare conform H. art.886 mp .Coordonează. întreţine şi exploatează locurile de parcare .Ia măsuri de desfiinţare a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire (Legea nr.C. abandonate sau părăsite pe domeniul public .693 mp.montat stâlpi opritori din metal – 2498 buc.pavaj din calupuri de bazalt la carosabil.covoare asfaltice .Avizează şi autorizează construcţiile şi instalaţiile din zona drumului public (O.517 mp Confecţionarea.)  Au fost executate lucrari de întreţinere şi reparare a elementelor de siguranţa circulaţiei şi alte lucrări. podurilor şi podeţelor din municipiul Braşov. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI PE ANUL 2010 Întreţinerea şi repararea drumurilor publice..încadrări cu borduri şi înlocuiri = 45.6.marcaje cu vopsea clasică – 67.carosabil şi parcări = 232.833 mp .L. stâlpi opritori. trotuare. astfel: . caroseriilor sau subansamblurilor acestora devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice.ridicare la nivel capace cămine de vizitare a reţelelor existente = 893 buc. Rezultate:  Au fost executate lucrări pe un număr de 370 străzi: . urmăreşte şi verifică activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului.Întocmeşte şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei. a tractoarelor . . evitarea blocărilor de trafic şi reducerea numărului de accidente de circulaţie prin întreţinerea. staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule .covoare asfaltice .reprofilări străzi cu macadam = 124. art. confecţionarea şi montarea indicatoarelor de circulaţie. urmăreşte şi verifică activitatea de întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene cu recircularea şi fără recircularea apei .40 buc.46) . . republicată.montat garduri de protecţie – 1125 buc . sensuri giratorii = 5.Ia măsuri pentru ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a autovehiculelor. remorcilor.Amenajează. .Stabileşte reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie.43/1997.101 mp Asigurarea siguranţei circulaţiei prin organizarea traficului rutier şi pietonal cu asigurarea fluenţei circulaţiei.Coordonează.marcaje rutiere cu vopsea termoplastică – 3.870 mp .trotuare = 71. ia măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun.750 ml .nr. .Înregistrează şi ţine evidenţa vehiculelor care nu se supun înmatriculării .037 buc şi panouri de orientare .marcaje cu material preformant: .racordare la nivel grile recipienţi canalizare stradală = 48 buc.33) . .

Parcul Trandafirilor Eliberarea şi ţinerea evidenţei permiselor de liberă trecere. Ştefan cel Mare. Asigură intervenţia rapidă în caz de calamitate. etc. Ridicare. Se urmăreşte semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru şi refacerea suprafeţelor afectate de săpăturile executate în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare. prin licitaţie.893 abonamente au fost eliberate 21. Pietonalul Valea Cetăţii . Parcul N. În anul 2010 au fost atribuite: 2. Castanilor str.predate la REMAT: 69 buc.avize de principiu: 201 . B-dul Victoriei – Rapid. înlocuit parapeţi de protecţie – 155 ml montat separatoare de sens . Rezultate: S-au eliberat: . conform Dispoziţiilor de Primar. achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente.596 buc. Al.  Au fost executate lucrări de întreţinere şi service pentru : . Agrişelor B-dul 15 Noiembrie – str. Valea Cetăţii – Ursul. Evacuarea apelor pluviale de pe domeniul public şi asigurarea curăţării gurilor de scurgere stradale Întreţinerea fântânilor arteziene cu şi fără recirculare. Titulescu.restituite proprietarilor: 1. Cuza – str. nerezolvate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Toamnei. Iuliu Maniu – str. Parcul Berzei.fântânile arteziene fără recircularea apei (cişmele): Piaţa Sfatului.aprobări de săpătură în regim de urgenţă: 361 Eliberare aprobări de intervenţii pentru avariile apărute la reţelele tehnico -edilitare care necesită săpătură pe domeniul public. Dima. 1.272 aprobări de intervenţii. nr. Parcul Gh. Parcul N.348 locuri de parcare în proceduri de ratribuire (locuri de parcare libere sau neachitate) au fost prelungite 20. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Braşov. Parcul Eroilor. Urmărirea şi respectarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere conform H. Scuar Astra .550 buc. Iuliu Maniu – str. . Titulescu .fântânile arteziene cu recircularea apei: Piaţa Sfatului.aprobari de săpătură : 96 . liste metalice. b) vehicule parcate neregulamentar: 1. Poiana Braşov. Parcul Trandafirilor. Rezultate:  Eliberate = 8.186.596 buc.dul 13 Decembrie – str. . Livada Poştei – Rectorat. restul de 86. B-dul 15 Noiembrie – Patria.L.245 buc vopsit stâlpi de fontă. cu modificările şi completările ulterioare.C. Rezultate:  S-au eliberat: 1. Organizarea activităţilor în caz de calamitate.  S-au eliberat avize de principiu şi aprobări de săpătură pentru lucrările tehnico-edilitare. poduri si podeţe. 243/2005. Zizinului – Str. Demolări construcţii neautorizate.736 vignete . implementarea sistemului de monitorizarea traficului în intersecţiile: B. Parcul Rudolf Casa Armatei. depozitare autovehicule abandonate sau parcate neregulamentar a) vehicule abandonate: 69 buc. din care rezolvate.593 locuri de parcare în proceduri noi 2.restituite proprietarilor: 0 . garduri din plasă. Castanilor Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă. I. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare. intersecţie Calea Bucureşti – Str. Aleea Brediceanu.

toate sensurile giratorii de pe Calea Bucureşti şi de pe toate arterele de intrare în municipiu . în termenele legale. din care: rezolvate favorabil 866.L. scuaruri. achiziţia şi plantarea materialului dendrofloricol. prin plantarea de material dendrofloricol. plantări de material dendrofloricol. Pentru activitatea de tăiere de arbori s-au înregistrat un număr de 287 cereri.313 m. dezinsecţie şi dezinfecţie a domeniului public şi privat al municipiului precum şi în clădirile instituţiilor publice – unităţi de învăţământ. De asemenea. tăiat trandafiri. tuns garduri vii. 13 Decembrie . Referitor la toaletarea şi tăierea arborilor. pe lângă acestea. reamplasarea şi întreţinerea elementelor de mobilier urban. 149. diverse acte iniţiate de serviciu etc. puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi) precum şi întreţinerea acestora prin aplicarea tehnologiilor specifice Amenajarea şi reamenajarea zonelor de agrement şi a locurilor de joacă Reabilitarea. aplicarea tratamentelor de deratizare. precum şi cele finalizate în anul 2010. udat plantaţii. gard viu şi 1. 289. au fost plantaţi pe raza municipiului Braşov un număr de 295 trandafiri.sensul giratoriu de la Casa Armatei . a parcurilor şi scuarurilor. adrese către colaboratori. precum şi amenajarea şi întreţinerea intersecţiilor şi sensurilor giratorii. grădiniţe etc.Plevnei . precum şi plantaţiilor de trandafiri Soluţionarea cererilor. Lucrările de întreţinere şi amenajare cuprind o multitudine de lucrări dintre care enumerăm: toaletarea şi tăierea arborilor. Actele intrate în serviciu în cursul anului au fost în număr de 1007.C. aprobându-se un număr de 270 cereri pentru toaletarea unui număr de 1080 arbori.l.sensul giratoriu Griviţei – Str. iar 47 solicitări nu au primit avizul de tăiere. În baza contractului de amenajare zone verzi prin concesiune. scuarurilor. 16. cosit iarbă şi buruieni. arbuşti ornamentali foioşi şi răşinoşi.469 flori anuale.sensul giratoriu Calea Feldioarei – Dedeman. au fost emise 1015 acte interne.000 bulbi de lalele.SERVICIUL AMENAJARE ZONE DE AGREMENT Misiunea În anul 2010 activitatea serviciului a constat în administrarea eficientă a zonelor verzi. Obiective  Amenajarea zonelor verzi. în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 402 cereri de toaletare arbori.-uri. din care s-a aprobat tăierea unui număr de 435 arbori – dintre aceştia un număr de 47 situaţi pe terenuri proprietate privată. din parcuri şi scuaruri. a parcurilor şi scuarurilor. care constau în procese-verbale întocmite la predarea/preluarea lucrărilor. Din totalul solicitărilor s-a realizat tăierea unui număr de 340 arbori. Exemple: . muşuroiri şi dezmuşuroiri trandafiri. amenajarea parcurilor. precum şi unele zone verzi din interiorul cartierelor. amplasate pe arterele municipiului. au fost amenajate intersecţiile şi sensurile giratorii din municipiu configurate în anii anteriori.intersecţia Strada Castanilor – Strada Iuliu Maniu – Strada 13 Decembrie . referate pentru propuneri de H. solicitărilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice adresate serviciului. trandafiri. .activitate delegată prin concesiune. practic şi eficient       Activităţile serviciului Administrarea zonelor verzi – prin lucrări de întreţinere a acestora. aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi plantaţiilor de trandafiri. repararea şi întreţinerea mobilierului urban. Au fost amplasate un număr de 340 jardiniere cu flori curgătoare la ferestrele Primăriei. dezinsecţie si dezinfectie Aplicarea tratamentelor fitosanitare arborilor şi arbuştilor de pe principalele aliniamente stradale. .sensul giratoriu Aurel Vlaicu – Griviţei . rezolvate nefavorabil 141.273 puieţi arbori foioşi şi răşinoşi. întreţinere curăţenie în parcuri. săpălugit rabate flori şi trandafiri. intersecţiilor şi sensurilor giratorii. a aliniamentelor stradale. recondiţionarea. repararea şi întreţinerea locurilor de joacă. intersecţiilor şi sensurilor giratorii prin plantări de material dendrofloricol (răsaduri flori. tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov. în locurile publice de recreere şi în parcuri Eliminarea pericolului de accidente provocate de arbori prin tăierea sau toaletarea acestora Eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii şi creşterea gradului de confort al populaţiei prin aplicarea activităţilor de deratizare.

Grădiniţa nr. 14. şcoli. atât a domeniului public cât şi în unităţile de învăţământ (şcoli. 1. Activităţile de dezinsecţie şi dezinfectie şi au avut drept scop eliminarea pericolelor provocate de epidemii şi epizootii.000 mp în fiecare etapă. efectuându-se astfel dezinfectarea şi igienizarea completă a unităţilor. 17.Grădiniţa nr. Carierei .Poiana Braşov .Parcul Hărmanului . precum şi plantaţiilor de trandafiri. Transilvaniei .03.C. pe o suprafaţă de 5. grădiniţe. Teiuş . licee). cât şi la cele situate în incinta unităţilor de învăţământ.Parcul Tractorul . Prin aplicarea acţiunilor de deratizare s-a urmărit creşterea gradului de confort al populaţiei şi reducerea numărului de rozătoare generatoare de disconfort şi boli transmisibile. cu scopul de a elimina pericolele provocate de epidemii şi epizootii. licee) s-a realizat în două etape la un număr de 101 unităţi de învăţământ în perioada vacanţelor elevilor.Proiect de Hotărâre Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi. eliminarea pericolelor provocate de epidemii si epizootii. precum şi prevenirea răspândirii virozelor respiratorii.Grădiniţa de pe Str. balansoare. cum ar fi: Aurel Vlaicu – Griviţei.Şura Dacilor . precum şi pe principalele aliniamente stradale şi staţii RAT. la un număr de 197 amplasamente situate pe domeniul public al municipiului. vopsirea jardinierelor şi trafoarelor. castele din lemn. la locurile de joacă.R PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local.2010 366/25. prin repararea şi montarea de elemente constitutive cum ar fi: topogane. în anul 2010: Nr. crt.990. panouri de baschet. parcuri si scuaruri. vopsirea picioarelor de bănci.Grădiniţa de pe str.06.F.2010 . pentru creşterea gradului de confort al populaţiei. 153/29. leagăne. Obiect . în baza prevederilor OMS nr 536/1997. str.L. Totodată au fost dezafectate amplasamentele locurilor de joacă care nu mai prezentau siguranţă. dezinfecţie şi dezinsecţie şi de întreţinere zone verzi.000 mp/etapă. asupra a 2610 arbori şi 2268 mp plantaţii de trandafiri. cu scopul eradicării insectelor generatoare de disconfort şi boli transmisibile. creşterea gradului de confort al populaţiei. Activitatea de dezinfecţie şi dezinsecţie a unităţilor de învăţământ (grădiniţe. repararea coşurilor de gunoi stradale. Pavilioanele C. precum şi pentru achiziţia de material dendro-floricol în Municipiul Braşov H. Pe parcursul anului 2010 au fost incluse în programul de reabilitare al municipalităţii şi finalizate. Activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare arborilor de pe principalele aliniamente stradale. iulie. august şi a fost executată pe o suprafaţă de 6. dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov Aprobarea reducerii tarifelor pentru prestarea activităţilor de deratizare. Brazilor . din parcuri si scuaruri. împrejmuiri cu garduri din plasă de sârma pentru protecţia copiilor. Activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului a fost realizată în trei etape. s-au executat lucrări de reparaţii ale elementelor de mobilier urban situate în parcurile din municipiu. În baza contractului de reparaţii şi întreţinere a elementelor de mobilier urban. completarea suprafeţelor de amortizare cu nisip şi pietriş. lucrările la următoarele amplasamente ale locurilor de joacă : . constând în înlocuirea riglelor la bănci. având ca scop protecţia plantaţiilor împotriva agenţilor patogeni. organizarea.Str. precum şi reamplasarea mobilierului din centrul istoric. gropi cu nisip. Calea Făgăraşului – DN1 Dedeman. str. cu ocazia organizării unor evenimente artistice. amplasarea elementelor de mobilier urban în principalele sensuri giratorii nou create. respectiv în iunie. s-a efectuat în mai multe etape.350. 2. în cadrul asociaţiilor de proprietari.Activitatea de deratizare a domeniul public şi privat al municipiului s-a realizat în două etape (aprilie şi octombrie) şi a constat în amplasarea a 2000 kg de substanţă raticidă în 6600 staţii cu momeli toxice. Lucrările de reparaţii şi întreţinere a locurilor de joacă s-au executat în toate cartierele municipiului Braşov.

nr. drumuri acces zona economică Coresi Se va realiza drum de legătură pentru fluidizarea traficului în zona industrială Coresi.centralizarea şi analiza propunerilor pentru proiecte noi de investiţii. energie geotermală şi energie eoliană. externe şi guvernamentale.„Casa Verde”. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI În anul 2010. pentru următoarele locaţii: .  Amenajare Piaţa Unirii Se va amenaja infrastructura rutieră şi pietonală şi se va monta mobilier urban. în vederea sprijinirii durabile a oraşelor .întocmirea documentaţiilor şi fundamentărilor pentru demararea procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivele ce fac obiectul proiectelor . lac de acumulare şi instalaţii de transport pe cablu” în Poiana Braşov .Obiectivul de investiţii „Reabilitare. dezvoltare. . . PROIECTE DEPUSE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 (cuprinse în Lista de proiecte prioritate – PIDU):  Drum de legătură DN11-DN13.Implementare proiect finanţat prin programul operaţional regional 2007-2013. cu un pasaj peste calea ferată Braşov-Sibiu şi DN1. planificarea.Axa prioritară 1.elaborarea regulamentelor. . promovarea şi implementarea unor proiecte . un pod peste râul Timişul Sec. 120/2010 şi din buget local – Ski în România „Amenjare domeniu schiabil.solicitarea. cu patru benzi de circulaţie.„Reabilitarea Parcului Tractorul”. în lungime totală de 487 m şi lăţime de 12.Sala Sporturilor D. .Implementare proiect finanţat din bugetul de stat prin programul de investiţii în turism. pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii .Îmbunătăţirea infrastructurii sociale -DMI . POR) Axa prioritară . conform H.COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE MISIUNE Pregătirea. derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile.G.Căminul pentru persoane vârstnice. prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară. modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic – Colegiul Tehnic Remus Răduleţ” .3. 1 pod şi 4 sensuri giratorii. de la organele centrale. apei şi solului. modernizarea. Proiectul este depus în vederea finanţării din FEDR prin POR. Colibaşi.cu 4 benzi de circulaţie.3 m (cu 9 deschideri). centralizarea şi alte activităţi legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii . Compartimentul Implementare Proiecte a coordonat şi derulat următoarele: . va fi îmbunătăţit iluminatul public şi va fi reabilitată fântâna. a fondurilor necesare realizării unor obiective de investiţii majore. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare .P.4 .poli de creştere (PIDU). şapte sensuri giratorii. precum şi gestionarea eficientă a acestor fonduri.Căminul pentru persoane fără adăpost.  Pasaj Independenţei Se va realiza un pasaj rutier peste calea ferată Braşov – Sighişoara.Reabilitarea. studiilor şi a altor documente prevăzute de lege. participarea.întocmirea caietelor de sarcini.Implementare proiect cu finanţare de la Administraţia fondului pentru mediu/Ministerul Mediului şi de la bugetul local „Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc Braşov” prin Programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice. proiectelor.  Ocolitoarea Municipiului Braşov – Tronson III – DN13-DN1/DN73. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora .elaborarea. ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului. .2 km. prin Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. . în lungime de 3. în lungime de 6 Km . procedurilor şi instrucţiunilor privind pregătirea.

la Compartimentul Transport şi Monitorizare s-a operat un număr de 3310 documente. 114/04.03. Autorizaţiilor de dispecerat taxi. taximetriştii. 5. NR. REGULATE SPECIALE etc. completarea documentaţiei) Modificare autorizaţii taxi 429 ( 234 solicitări pentru modificarea unui număr de 351 234 (ca urmare a înlo-cuirii Autorizaţii taxi şi 195 solicitări pentru completarea autovehiculului sau documentaţiei) finalizării contractului de TIP SOLICITARE NUMĂR SOLICITĂRI 6. Număr Dispoziţii de Primar Vizare Autorizaţie de 151 (82 solicitări pentru vizare şi 151 solicitări pt. conform Ordinului Preşedintelui A. Nr.S. 6 transport completarea documentaţiei) Eliberare Autorizaţie de 4 (2 solicitări pentru eliberare şi 2 solicitări pt. Autorizaţiilor taxi modificate. 4. 12 transport completarea documentaţiei) Prelungire Autorizaţie taxi 425 ( 245 solicitări pentru prelungirea a unui număr de 245 394 Autorizaţii taxi şi 180 solicitări pt. crt.)  Elaborarea şi actualizarea regulamentelor serviciilor de transport public local  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport  Eliberarea Licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public local prin curse regulate şi regulate speciale  Introducerea şi actualizarea datelor în GIS  Eliberarea autorizaţiilor de transport  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  Vizarea autorizaţiilor de transport  Prelungirea autorizaţiilor taxi  Eliberarea autorizaţiilor de transport şi copiilor conforme RENT CAR  Eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru eliberarea: Autorizaţiilor de transport. etc  Încheierea contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  Vizarea tarifelor taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi  Ţinerea la zi a bazei de date privind activitatea profesională pentru: persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi. prin care s-a aprobat eliberarea Autorizaţiei nr.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL (CURSE REGULATE. 0061/04.2008. .03. Autorizaţiilor de transport vizate.2008. dispecerii autorizaţi şi operatorii dispeceri DOCUMENTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2010 În cursul anului 2010.COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE Misiunea Compartimentul de Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov reprezintă AUTORITATEA DE AUTORIZARE pentru serviciile de transport public local. Autorizaţiilor taxi prelungite. 3. cu anexele aferente . 2. Autorizaţiilor taxi. 1. etc  Întocmirea rapoartelor de specialitate şi redactarea Dispoziţiilor de Primar pentru suspendarea sau retragerea : Autorizaţiilor de transport.N.R. 82 transport completarea documentaţiei) Modificare Autorizaţie de 15 (6 solicitări pentru modificare şi 9 solicitări pt. 2 transport completarea documentaţiei) Retragere Autorizaţie de 14 (12 solicitări pentru retragere şi 2 solicitări pt.

ecusonul taxi sau etichetele conţinând perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi. corecturi sau clarificări. si fuzi-une transp. 11. După emiterea Dispoziţiei de Primar.C.F.  Pe baza Dispoziţiilor de Primar se actualizează baza de date electronică permanent. după caz. leasing) Suspendare autorizaţii taxi 30 (15 solicitări pentru suspendarea unui număr de 53 Autorizaţii taxi şi 15 solicitări pt. s-a eliberat transportatorului autorizat Lista cu tarife – VIZATĂ. 13. aceasta împreună cu autorizaţia de transport. 38/2007 privind serviciul de transport personae în regim de taxi şi în regim de inchiriere cu modificarile şi completările ulterioare. ulterior s-au redactat Dispoziţiile de Primar.R. nr. profesională Alte solicitări primite din 366 solicitări partea asociaţiilor reprezentative. pentru un număr de 334 persoane. în conformitate cu prevederile Art. operatorilor de transport rutier.F. Vizare tarife 120 solicitări pentru verificare note de fundamentare şi vizarea unui număr de 350 formulare TARIFE. autorizaţia taxi. s-au predat. dacă a fost cazul. Introducere în baza de date 185 solicitări pentru introducerea în baza de date privind privind activitatea activitatea profesională.7. RENT CAR completarea documentaţiei) Retragere autorizaţii taxi 34 (12 solicitări pentru retragerea unui număr de 12 Autorizaţii taxi la solicitare proprie şi retragerea unui număr de 28 Autorizaţii taxi ca urmare a 2 suspendari şi 3 solicitări pt. 12. 10.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 12. . pe bază de proces verbal.N. cu referire la cererea şi documentele depuse. contractul de atribuire în gestiune delegată . în I.A. După completarea documentaţiei s-a întocmit raportul de specialitate care stă la baza emiterii Dispoziţiei de Primar şi. transportatorului autorizat. s-au verificat valorile înscrise de către transportatorul autorizat în notele de fundamentare a tarifului şi. 45 din Ordinul A. completarea documentaţiei) 15 8. dispeceratelor. 9. completarea documentaţiei) Transfer autorizaţie taxi în 18 ( 4 solicitări pentru transferul autorizaţiilor şi 14 cazul transformării solicitări privind completarea documentaţiei) transportatorului autorizat din P.  Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate la punctul 13 s-au analizat documentele depuse de către persoanele implicate în activitatea taxi (cererea pentru introducerea în baza de date. atestatul profesional/certificatul de competenţă profesională.S. s-a solicitat refacerea calculului.aut. Eliberare copii conforme 14 (3 solicitări pentru eliberare şi 11 solicitări pt. contractele de muncă înregistrate la ITM şi declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile) şi s-au introdus în baza de date deţinută. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. În cazul în care notele de fundamentare sunt corecte. etc TOTAL 1805 3 22 4 - 625 Pentru rezolvarea solicitărilor nominalizate în tabelul de mai sus s-a procedat astfel :  Pentru punctele de la 1 la 11 s-au analizat documentele depuse de transportatorul autorizat şi dacă a fost necesar s-a transmis solicitanului o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a face completări.

troleibuze .C. Poliţia Transporturi Braşov. în regim de taxi. precum şi cu serviciile de specialitate în transport din alte primării din ţară  Actualizarea periodică a informaţiilor afişate pe pagina de internet a primăriei  Ducerea la îndeplinire a H.L. 6. în contextul reglementărilor legale în vigoare. în vederea îndeplin irii obiectivelor menţionate.  S-a efectuat controlul transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor autorizate taxi. periodic respectarea orarului de funcţionare a mijloacelor de transport public local.T. Primite din partea R. 5.A. Autoritatea Rutieră Română şi asociaţiile profesionale reprezentative  S-a verificat. 3 30 5 Alte activităţi:  Adrese iniţiate în cadrul serviciului – 84 lucrări  Stabilirea şi actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. Braşov. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Braşov. Braşov  Verificarea Planului de Servicii transmis anual de către R. 2.T.T. crt. etc.A. Asociaţiile Profesionale Reprezentative.Tabel cu solicitările referitoare la transportul public local. Braşov şi înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Braşov  La solicitarea transportatorilor autorizaţi. cu condiţii Neavizate de către Comisia de Circulaţie Amânate Solicitări de completare TOTAL .T. 92/2007 serviciilor de transport public local (41 solicitări) Nr. a curselor regulate efectuate de către Regia Autonomă de Transport Braşov  În cursul anului 2010. 1. conform graficelor stabilite. Număr solicitări 3 TIP SOLICITARE Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale (s-a emis Dispoziţie de Primar pentru eliberarea a 2 Licenţe de traseu) Eliberare Licenţă de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Reclamaţii primite din partea cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a serviciul de transport prestat de R. Braşov privind înfiinţare puncte de îmbarcare/debarcare călători sau modificarea traseelor. în colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. expedierea răspunsurilor şi arhivarea documentelor serviciului Tabel cu avizul administratorului drumului şi / sau al comisiei de circulaţie (754 solicitări) Nr. s-a colaborat cu: R. 1. în conformitate cu prevederile Legii nr. Număr de solicitări 182 382 18 0 3 169 754 Modul de soluţionare Avizate favorabil de către Comisia de Circulaţie Avizate favorabil Avizate de către Comisia de circulaţie.)  Analizarea rapoartelor trimestriale transmise de către R. 3. .T.A. Poliţia Municipiului Braşov . datorită lucrărilor de sistematizare a circulaţiei 2. Poliţia Comunitară. Braşov.urilor  Scanarea documentelor primite. 4. crt. precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane (cu autobuze. 3.A. operatorilor de transport şi a asociaţiilor profesionale reprezentative s-au organizat întâlniri şi dezbateri unde s-au oferit informaţii privind transportul public local de persoane în regim de taxi. 4.A. Poliţia Transporturi.

7. nr. republicată . GIS. crt. PROIECTE DE HOTĂRÂRE înaintate spre aprobare Consiliului Local. OUG nr. care sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tarif de eliberare /autorizaţie .12. în anul 2010: Nr.emiterea avizului administratorului drumului . privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov CONTRIBUŢIA LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI în anul 2010 Prin natura atribuţiilor sale. republicată. serviciul desfăşoară şi activităţi aducătoare de venituri la bugetul local. 5. număr topografic. 1. Lucrări Comisia de Circulaţie.lei 24600 1800 600 1000 32000 25600 1750 1500 88850 Vizare Autorizaţie de transport Modificare Autorizaţie de transport Eliberare Autorizaţie de transport Eliberare copii conforme RENT CAR Prelungire Autorizaţie taxi Modificare autorizaţii taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului sau finalizării contractului de leasing) Vizare tarife Procese verbale de constatare a contravenţiilor Total . 8. în vederea prezentării acestora pe retroproiector. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice.Proiect de Hotărâre Planul de Servicii pentru anul 2010. trasată în harta geospaţială pe coordonate în sistem stereografic 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975)  actualizarea curentă a bazelor de date: Infocet. 1.G. 6. în cadrul şedinţei  certificarea planşei Reglementări/Plan de situaţie  eliberarea pe bază de borderou a planşelor certificate spre necschimbare  scanarea şi expedierea adreselor emise  înregistrarea în Banca de Date Urbane.lei 300 300 300 100 100 80 50 Nr.Atribuţii referitore la eliberarea avizului administratorului drumului în conformitate cu prevederile O. HCL 835/17. respectarea documentelor de urbanism şi a normelor tehnice specifice obiectivului propus şi. Situaţia ofertelor de donaţie a suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum.solicitare completări. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 3. 224/2006. 4. identificarea obiectivului prin subiect şi locaţie – adresă. crt. Obiect . corecturi sau precizări în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform prevederilor legale în vigoare .L. după caz: . conform H.C. 2. unde se regăsesc toate datele privind identificarea lucrării (solicitant şi beneficiar – nume şi adresă. actualizată:  scanarea şi luarea în evidenţă a lucrărilor repartizate  verificarea în teren  analizarea documentaţiei depuse pentru conformitate cu cadrul legal în vigoare.întocmirea adresei privind rezoluţia Comisiei de Circulaţie  introducerea datelor despre lucrările propuse spre analiză Comisiei de Circulaţie (care se întruneşte săptămânal) în baza de date.propunerea spre analiză şi decizie Comisiei de Circulaţie .2010 Nr. precum şi geometria suprafeţei de teren pe care se doreşte realizarea obiectivului. Activitatea Total .

urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul achiziţ iilor publice precum şi a regimului concesiunilor.  întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice. Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) din HG 925/2006. În cursul anului 2010. Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale in vigoare .  evidenţa şi gestionarea certificatelor cu privire la modul de derulare a contractelor de achiziţie publică. ACTIVITATEA SERVICIULUI În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia. aplicarea procedurillor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică.  transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente. Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  întocmirea referatelor şi a dispoziţiei pentru constituirea comisiei de evaluare şi pentru aprobare a procedurii de achiziţie stabilită conform legii. transmiterea certificatelor mai sus menţionate către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al Municipiului Braşov. cu modificările si completările ulterioare. au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice. funcţie de Bugetul local al Municipiului Braşov şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor. 4.  întocmirea contractelelor de achiziţie publică. 3.  întocmirea raportului procedurii. Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea certificatelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor. către participanţii la procedura achiziţiei publice sau de concesionare. 304 1 din OUG nr.  arhivarea dosarului achiziţiei publice. principalele atribuţii fiind în conformitate cu art. transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie. după cum urmează:  elaborarea documentaţiei de atribuire . Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. servicii sau lucrări. . de concesiune sau orice alt tip de contract. 5. în anul 2010 activitatea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv. OBIECTIVE 1.  întocmirea anunţului de participare sau a invitatiei . 2. respectiv OUG nr. în conformitate cu prevederile legale. Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Braşov prin suportul acordat serviciilor de specialitate în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice. 925/2006 modificate prin HG 834/2010. certificate aflate în evidenţa Serviciului Achiziţii Publice şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. după caz. MISIUNEA SERVICIULUI Organizarea şi desfăşurărea procedurilor in vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare. Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria Municipiului Braşov.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora.34/2006 modificata prin OUG 19/2010 si OUG 72/2010 şi a normelor de aplicare HGR nr.  întocmirea înştiinţărilor despre rezultatul procedurii. precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări şi a contractelor de închiriere de terenuri sau imobile şi vânzari de terenuri.

concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor secundare.171. 5. 2. . 3. S-au încheiat un număr de 132 de contracte de achiziţie publică. Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a organizat şi derulat un număr de 132 de proceduri.339. 5. “Reabilitare clădire cinematograf Patria”. lucrări de marcaje rutiere.228.73 euro.proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Braşov”. De asemenea din cele 21 de cereri de oferte.315. concesiunea serviciului public de alimentare cu energie termică.792. j) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea contractelor având ca obiecte: 1.colegiul tehnic Remus Răduleţ şi achiziţionarea echipamentelor IT şi a echipamentelor aferente obiectivului de investiţii din Municipiul Braşov “.839. 7 au fost derulate pe loturi.  5 contracte de retransmitere energie electrică la panourile publicitare din municipiul Brasov. concesiunea serviciului de întreţinere a zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol. S-au întocmit 354 acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a hotărârilor Consiliului Local. cu actele adiţionale aferente.88 lei reprezentând 1. 5. Au fost organizate proceduri de atribuire în baza art. dezvoltare şi modernizare campus pentru învăţământ profesional şi tehnic. 7. 4. întreţinere fântâni arteziene. întreţinere şi reparaţii indicatoare de circulaţie.068. demolare construcţii neautorizate. 3. 122 lit. „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Braşov”. după cum urmează: licitaţii deschise: 13 cereri de oferte: 21 negocieri: 28 achiziţii directe: 70 Din cele 13 licitaţii derulate de către salariaţii Serviciului Achiziţii Publice un număr de 7 licitaţii au fost derulate pe loturi. “Braşovul centrul turismului românesc . ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov pentru anii 2010-2030”. etc.REALIZĂRI Începând cu luna februarie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor.156 euro.77 lei reprezentând 6. reprezentând 14.Pe parcursul anului “Programul anual ” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate. 6. respectiv: 1.111. program ce s-a realizat în proporţie de 100 % până la finele anului.24 lei reprezentând 2. 6.  62 contracte de servicii în valoare de 9. reparaţii şi întreţinere mobilier urban. 2.368 euro.193.859 euro. 7. 2. În anul 2010 în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au realizat achiziţii publice în valoare de 59. 6. întreţinere şi reparaţii elemente de siguranţa circulaţiei. concesiunea serviciului de iluminat public. 3. după cum urmează:  51 contracte de lucrări în valoare de 26.  19 contracte de furnizare în valoare de 4. „Reabilitare. „Studii reabilitare termică blocuri de locuinţe . concesiunea serviciilor de salubrizare. La aceste contracte au fost incheiate acte adiţionale cu sumele alocate pe 2010. concesiunea serviciilor de deszăpezire. reparaţii locuri de joacă şi achiziţii de ansambluri de locuri de joacă. Cele mai importante contracte atribuite au avut ca obiecte: 1. 4. multimedia şi outdoor” Serviciul Achiziţii Publice are în evidenţă 7 contracte de concesiune de lucrări şi servicii.314.412.650 lei cu TVA inclus.materiale de promovare tipărite. concesiunea lucrărilor de reparaţii a drumurilor principale.723. 4.

Pe parcursul anului 2010 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene. a actelor adiţionale la contractele încheiate şi la contractele de concesiune aflate în derulare în registrul de contracte cât şi în programele Geomedia (GIS) şi SICO. Au mai fost încheiate : . Serviciul Achiziţii Publice a încheiat contracte subsecvente având ca obiect intabulări şi evaluări de terenuri în sumă de 3. A fost redactată şi ţinută evidenţa corespondenţei cu diverşi ofertanţi şi între compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Braşov.Pentru licitaţiile derulate prin proiecte s-a colaborat cu Direcţia Relaţii Externe şi Cultură şi cu Direcţia Tehnică. Au fost operate şi soluţionate în proporţie de 100% un număr de 3571 de documente intrate prin registratură .contracte de concesiune cabinete medicale: 2. În anul 2010 o parte din achiziţiile publice au fost derulate prin mijloace electronice conform prevederilor HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare. S-a ţinut evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate în urma aplicării procedurilor legale de atribuire a contractelor.757 lei reprezentând 830. Au fost încheiate contracte subsecvente la acordurile cadru după cum urmează: . evidenţa şi derularea proiectelor de investiţii şi a achiziţiilor publice) contractele încheiate în perioada 2009 -2010.lucrări reparaţii curente la unităţile de învăţământ: 3.331 euro.530. De asemeni.792.acte adiţionale la contractele de concesiune terenuri:54. . licee şi colegii) din Municipiul Braşov. şcoli generale.686 euro. au fost înregistrate 1284 contracte de concesiune de terenuri în Cimitirul Municipal. Nu au existat reclamaţii cu privire la modul de operare şi soluţionare a documentelor.acorduri în vederea închirierii de garaje :218.9 lei reprezentând 185. .Au fost derulate proceduri şi încheiate acte adiţionale pentru contractele de achiziţie publică având ca obiect reabilitarea sau modernizarea clădirilor instituţiilor de învăţămînt (grădiniţe.53 lei reprezentând 893.lucrări reparaţii în regim de urgenţă la unităţile de învăţământ: 789. Au fost introduse în programul SICO (sistem informatic pentru gestionarea.766 euro.164. . însoţite de documentaţia aferentă procedurilor de atribuire.407. .

fara TVA LUCRARI val.TOTAL CONTRACTE 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 licitatie cerere de negociere oferte fara publicare prealabila achizitii directe FURNIZARE val. fara TVA SERVICII val. fara TVA licitatie FURNIZARE SERVICII LUCRARI cerere de oferte FURNIZARE SERVICII LUCRARI negociere fara publicare prealabila FURNIZARE SERVICII LUCRARI .

I.centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii. încheiat cu 3 societăţi comerciale pentru reparaţii în regim de urgenţă şi a solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.întocmirea caietelor de sarcini. pentru reparaţii curente.achizitii directe FURNIZARE SERVICII LUCRARI SERVICIUL INVESTIŢII Misiune Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local.BERD Finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Patinoar acoperit în Municipiul Braşov” Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu Program Săptămânal – Cartier Noua” Continuarea lucrărilor de reabilitare. cu 12 societăţi comerciale.derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale .solicitarea la organele centrale de fonduri necesare realizării unor obiective de investiţii majore .370/2008. finanţate atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat. precum şi prognoza pe următorii 3 ani şi pe termen lung . întreţinere. Serviciul Investiţii a avut ca atribuţii: . s-au executat lucrări de intervenţii urgente în clădirile unităţilor şcolare. procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea. Serviciul Investiţii a realizat în anul 2010 următoarele: Finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei stradale . din totalul de 87 (în acest sens. s-au executat. Administrarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activităţile de reparaţii curente. mansardare în unităţile şcolare Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat public Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare Domeniu Schiabil în Poiana Braşov . acolo unde a fost necesar (67 unităţi şcolare).centralizarea şi promovarea obiectivelor de investiţii cu fonduri nerambursabile . proiectelor. în vederea încheierii contractelor subsecvente la Acordul Cadru menţionat.întocmirea propunerilor estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor. promovarea şi implementarea investiţiilor publice .Festivalul Olimpic European de Tineret”       . lucrări în 69 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora . studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii .255/2008.în baza Acordului Cadru nr. precum şi eficientizarea activităţilor de reabilitare.aplicarea şi implementarea sistemului G. rezultând un număr de 145 contracte încheiate .în baza Acordului Cadru nr. rezultând un număr de 106 contracte încheiate) .S.răspuns la alte solicitări venite din partea instituţiilor şi a organizaţiilor braşovene.întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile proprii. centralizarea şi întocmirea rapoartelor statistice pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea Consiliului Local . s-a elaborat documentaţia pentru 12 proceduri. mansardare şi a reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.elaborarea regulamentelor. modernizare. Activităţile serviciului În anul 2010. cu datele specifice serviciului .

55 587. 36 Execuţia lucrărilor de reabilitare la Liceul Nicolae Titulescu Demararea lucrărilor de mansardare – Şcoala Generală nr. în funcţie de necesităţile acestor instituţii Efectuarea măsurătorilor pentru reparaţii curente Întocmirea listelor de cantităţi pentru reparaţii curente Întocmirea devizelor estimative pe fiecare unitate de învăţământ . PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 . recreere.00 71. din care Cap.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL Cap.80 271.652.02 – Învăţământ TOTAL CAP.str. 21. modernizare. 67.                               Exproprierea pe Tronson Centura de legătură DN13 – DN1/DN73 Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul “Programului naţional de reabilitare termică” – 36 blocuri de locuinţe Continuarea lucrărilor la “Reamenajare Grădina Zoologică şi Parc” Execuţia lucrărilor de reabilitare a parcului Tractorul Finalizarea creşelor .00 380.171. în baza bugetului aprobat Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii curente Întocmirea bugetelor rectificate pentru investiţii specifice unităţilor şcolare Întocmirea fişelor obiectivelor de investiţii Urmărirea desfăşurării lucrărilor de investiţii începute Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente Participarea în comisiile de evaluare pentru achiziţia lucrărilor pentru reparaţii curente Urmărirea derulării contractelor până la recepţia terminării lucrărilor Verificarea situaţiilor de lucrări. până la recepţia finală Participarea în comisiile de recepţie finală Întocmirea planului bugetului pentru reparaţii şi investiţii pe anul 2011.13 21.11 Demararea lucrărilor de construire “Sală de Sport – Şcoala Generală nr.19.27” Demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare troiţe Reparaţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar Fundamentarea bugetelor necesare realizării lucrărilor de reparaţii curente şi intervenţii urgente pentru 87 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat Fundamentarea activităţilor de reabilitare. 22. conform contractului Participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor Urmărirea comportării lucrărilor în perioada de garanţie.Mecanicilor Finalizarea lucrărilor de construire Sală de Sport .00 21.60 .Jepilor.7 Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţele nr. religie TOTAL 77.019.551.02. conform ofertei adjudecate Verificarea respectării termenelor de execuţie a lucrărilor.00 589.Şcoala Generală nr. str. 51. 65.BUGET LOCAL - Nr crt. mansardare şi reparaţii capitale a clădirilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat Stabilirea priorităţilor de comun accord cu conducerile unităţilor de învăţământ pentru reparaţii curente. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată TOTAL GENERAL.Cultura.

07 Cultură.00 1.91 Nr crt.02 Locuinţe.390. 65. recreere.00 19.11 % Valoare aprobată 16.00 1.11 Învăţământ TOTAL CAP.909. Valoare realizată 15.14 PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PE ANUL 2010 CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Nr.00 730. 87.07 8.698.00 13.CAP.405. 70.059.985.11 Locuinţe. 70.404.10 13.00 17.127.00 24.02 Protecţia mediului TOTAL CAP.06 Transporturi TOTAL Realizare:95.07 Protecţia med iu lu i TO T AL CAP. din care: CAP.39% PROGRAMUL DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -2010 7.00 Denumirea investiţiei TOTAL GENERAL.74 . 74.051.589. religie TOTAL Cap .02 Alte acţiuni economice TOTAL REALIZAT: 92.02 Transporturi TOTAL CAP.604. din care Cap.00 26. 67.00 TOTAL GENERAL.403.00 550.92 15. 51.86 16.12 817.00 805.00 13 .255. Denumirea investiţiei Valoare aprobată Valoare realizată 18. servicii şi dezvoltare TOTAL CAP.00 1.62 353.02 Asigurări şi asistenţă socială TOTAL CAP. 68. din care TOTAL.00 730.11 Autorităţi publice şi acţiuni externe TOTAL CAP.985.866.255.00 14. crt.00 8.274.00 1.00 .736. 84.63 % 1.420 .00 0. 84. servicii şi dezvoltare TOTAL Realizare:71.

mii lei 4...961...877.. RK+Reabilitări – unităţi şcolare TOTAL ...726... Venituri realizate Cheltuieli prevăzute în buget.3 .....BUGET 2010 Activitatea Venituri prevăzute în buget ....318.421...0 Cheltuieli prevăzute atât de la bugetul local cât şi de la bugetul de stat Observaţii Reparaţii curente unităţi şcolare . 28........5 28. ...272....3 34.SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT . mii lei 4..0 Cheltuieli realizate.....5 Realizare: 99 % 33.

constatarea. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ STR. TAXE. inclusiv a majorǎrilor de întârziere şi a amenzilor.B-dul Eroilor nr.ro DIRECTOR: Ec. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE.CONTENCIOS 7.08. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE MISIUNEA SERVICIULUI Stabilirea impozitelor. Deasemeni în cadrul Serviciului Stabilire Impozite Taxe.Str. DOROBANŢILOR NR. având în vedere zonarea Municipiului Braşov. controlul. taxe şi alte venituri persoane fizice. urmǎrirea şi încasarea impozitelor. va avea ca obiect de activitate stabilirea. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 4. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL 3. Referitor la activitatea de stabilire impozite. Taxe şi alte Venituri – Persoane Fizice din cadul instituţiei. TAXE ŞI ALTE VENITURI – PERSOANE FIZICE 2. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 5. 0368 . taxelor şi a altor venituri datorate bugetului local de către contribuabilii .4 din HCL nr. contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere. SERVICIUL JURIDIC . ACTIVITATEA SERVICIULUI Activitatea Serviciului Stabilire Impozite. impozit asupra mijloacelor de transport .14 Agenţia Fiscalǎ . SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 8.Capitolul IV: Raport privind activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV 1. soluţionarea obiecţiunilor. impozitului pe teren. BIROU SINTEZĂ. taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. Activitatea din cadrul serviciului este structurată pe sectoare ce cuprind mai multe străzi. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 9. constă în stabilirea impozitelor si taxelor locale – impozitului pe clădiri.5 Primăria Municipiului Braşov . consiliere fiscalǎ precum şi facilitǎţi fiscale”. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. executarea creanţelor bugetare.Str. Marian Voinescu Agenţia Fiscală . Uranus nr. alte Venituri Persoane Fizice există o persoană care îndeplineşte atribuţii de secretariat.2002 privind înfiinţarea Direcţiei Fiscale Braşov – instituţie publicǎ de interes local “Direcţia Fiscalǎ Braşov. încheiate de către Primăria Municipiului Braşov cu diverşi contribuabili persoane fizice. în vederea stabilirii corecte a chiriei şi redevenţei.pentru contribuabilii persoane fizice.Str.318/26. 4.8 Potrivit art. evidenţa contractelor de închirire şi concesiune. BRAŞOV TEL: 0268-474440.14 Agenţia Fiscală . p ersonalul din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi principale: . COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 10.persoane fizice. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII 6.450178 FAX: 0268-410540 E-MAIL: dirfiscala@brasovcity. Lungă nr. Turnului nr.

conform OG 92/2003 (Poliţie.declaraţia de impunere.  Soluţionarea cererilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. conform prevederilor legale . În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.  Verificarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi întocmirea certificatelor de atestare fiscală. după caz.  Preluarea documentelor de la Serviciul Registratură. copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice. clădire şi teren datorat de către contribuabilii persoane fizice. 45447/13. conform prevederilor legale . în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei fiscale a unor contribuabili.  Pregătirea şi predarea tuturor documentelor la arhiva instituţiei a dosarelor de impunere gestionate de către serviciul persoane fizice. 254 alin (5) si (6). Preluarea şi constituirea dosarului fiscal privind bunurile mobile şi imobile supuse impozitării. art.  Întocmirea referatelor de compensare. după care documentele sunt înaintate spre operare.  Întocmirea şi expedierea diverselor adrese către instituţii. care au dobândit un mijloc de transport de la un contribuabil.  Respectă programul de lucru. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate. normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. Parchet.  Întocmirea referatelor de scădere a mijloacelor de transport din evidenţa fiscală atunci când este cazul. etc.  Descărcarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent. 571/2003 şi în baza Dispoziţiei de Primar nr. valorile patrimoniale ale instituţiei .  Constatarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. Serviciul Stabilire Impozite. repartizarea şi predarea lor fiecărui inspector.  Asigurarea zilnică a programului cu publicul în cadrul Centrului pentru Informaţii Cetăţeni.  Soluţionarea declaraţiilor şi cererilor privind înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport. Direcţia Generală a Finanţelor Publice. sarcini încredinţate de conducerea instituţiei. art.  Execută orice alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic. 294 şi aplicarea sancţiunilor în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunere a declaraţiilor prevăzute de art .  Soluţionarea cererilor privind transferul dosarelor privind mijloacele de transport în alte localităţi. copii ale documentelor de identitate ale proprietarilor. dosar ce conţine în general următoarele documente: . cu domiciliul în Braşov.  Verificarea deciziilor de impunere pentru mijloacele de transport. Executori Judecătoreşti. cu alte instituţii.  Respectă prevederile regulamentului de ordine interioară şi dispoziţiilor şefilor ierarhici.  Completarea anexei pentru deschiderea procedurii succesorale privind decedaţii şi înaintarea situaţiei către Consiliul Local Braşov. clădirilor şi terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi stabilirea impozitelor aferente în termen legal .2008. Primării. direcţii.  Întocmirea referatelor de restituire. cu completările şi modificările ulterioare art. etc).  Apără prin toate mijloacele. 256 alin (4) din Legea nr.11.  Verificarea dosarelor fiscale în vederea impunerii corecte.  Urmărirea evidenţei matricolei pentru fiecare impozit şi/sau taxă aflate in evidenţa inspectorului. după care acestea sunt înaintate Serviciului Contabilitate.  Întocmirea adreselor către diverse primarii prin care înaintează actele de dobândire pentru contribuabilii cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Braşov.  Gestionarea dosarelor de impunere privind impozitul auto. clădirilor şi terenurilor. Taxe şi Alte Venituri – Persoane Fizice solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a . Serviciul Starea Civilă.  Stabilirea modului de impozitare în cazul mijloacelor de transport. 259 alin (6). Judecătorie.  Întocmirea adreselor către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane fizice.  Scanarea tuturor documentelor pe care le are în gestiune fiecare inspector/referent în parte . 571/2003 privind Codul Fiscal.  Solicitarea de informaţii şi colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale sau. contribuabili.  Întocmirea referatelor de debitare-scădere după care le înaintează spre operare. în termenul prevăzut de lege. conform prevederilor legale.  Întocmirea referatelor de scădere în urma aplicarii unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor legale .  Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele fizice şi asigură comunicarea soluţiilor legale. clădiri şi teren.  Asigurarea zilnică a activităţii de ghişeu pentru înscrierea/radierea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport.  Efectuează orice lucrări. persoană fizică.

În anul 2010 structura organizatorică a Serviciului a fost următoarea: . .2010-31.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr.materiei impozabile ori taxabile. inspectorii din cadrul Serviciului Stabilire Impozite.etc.  Cereri de compensare si restituire suma.corespondenţa cu poliţia şi contribuabil privind situaţia fiscală la amenzi (transmite copie xerox al procesului verbal la solicitarea contribuabilului). . organelor vamale. .249 si 256 din Legea nr. Parchet.solicitarea de informaţii institutiilor competente cum ar fi: Serviciul Public Regim Permise şi Inmatricularea Vehiculelor. Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.operarea chitanţelor achitate la alte instituţii. Direcţia Finanţelor publice.restituiri şi compensări plăţi. Taxe şi Alte Venituri . . Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice a avut ca finalitate actualizarea bazei de date. emiterea şi transmiterea somaţiei la Serviciul urmărire şi executare silită –persoane fizice şi juridice. notarilor publici. . executori bancari. serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor precum şi altor entităţi care deţin informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. notarilor publici.solicitarea de informaţii scrise de la persoane cum ar fi: vecinii debitorului. avocaţilor. după caz. în cazul clădirilor şi terenurilor.01. executori judecătoreşti.  Gestionarea proceselor verbale de amenzi care constă în: .  Cereri scoatere din evidenţa fiscală clădire. să se prezinte la sediul instituţiei cu documentele necesare în vederea impunerii la plata impozitelor datorate. În baza informaţiilor scrise primite de la Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. REZULTATELE ACTIVITĂŢII În perioada 01. taxe şi alte venituri – persoane fizice au soluţionat un numar de 236. .12. Judecătorie. serviciilor publice comunitare – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Prin acest demers. .  Declaraţii impunere teren.529 documente privind :  Dobândiri auto.verificarea plăţii în 48 de ore.  Cereri eliberare certificate de atestare fiscală. încasările din impozite şi taxe ca urmare a acestui demers au crescut foarte mult. executorilor judecătoreşti.Persoane Fizice au efectuat următoarele demesuri: .  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie. Serviciul Public Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor. Pentru identificarea la zi a proprietarilor de bunuri.  Cereri recalcul impozit cladire si teren.30 inspectori şi referenti. organelor de poliţie. Emiterea înştiinţărilor de plată în cazul contribuabililor persoane fizice a avut un impact deosebit în rândul cetăţenilor. 571/2003 privind Codul fiscal.  Cereri scoatere din evidenţa fiscală teren. contribuabililor aflaţi într-o astfel de situaţie li s-au adus la cunostintă dispozitiile legale privind obligativitatea achitării impozitului pe cladiri şi teren. în caz de neachitare introducerea procesului verbal în baza de date.2010 inspectorii din cadrul Serviciului stabilire impozite. Rezultatul demersurilor efectuate de inspectorii Serviciului Stabilire Impozite. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple. Totodată s-a reuşit şi încasarea unor debite restante cu vechime aflată la limita termenului de prescriptie.deplasarea pe teren pentru identificarea bunului impozabil. administratorii de bloc.571/2003 privind Codul fiscal.  Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.1 şef serviciu.  Declaraţii impunere cladire. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite Taxe şi Alte venituri Persoane Fizice au întocmit chemări la sediu pentru contribuabili persoane fizice solicitându-le. agenţilor economici care deţin calitatea de angajatori ai debitorilor. aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de a declara organelor fiscale în termen de 30 de zile orice modificare a patrimoniului menită a modifica cuantumul impozitelor şi taxelor datorate. atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local prin impunerea corespunzătoare la plată a bunurilor impozabile. în baza art.  Radieri auto. concomitent cu achitarea obligaţiilor prevăzute prin contracte de închiriere/concesionare sau dare în administrare.

iar urmare a acestui demers sau efectuat şi modificările necesare în programul informatic. În vederea atragerii de masă impozabilă suplimentară la bugetul local. inspectorii Serviciului Stabilire Impozite.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei fiscale.  Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligatiile ce decurg din aplicarea şi modificarea legislaţiei fiscale Pe linia informării cetăţenilor s-au efectuat următoarele demersuri: .  Atragerea de masă impozabilă suplimentară la bugetul local.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Braşov str. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Creşterea gradului de încasare al creanţelor la bugetul local.819.  Îmbunătăţirea sistemului informatic de încasare al impozitelor şi taxelor locale şi punerea în funcţiune a aplicaţiei de plată online.  Taxa hotelieră 107 dosare.  Majorări şi penalităţi de întârziere aplicate conform legislaţiei în vigoare. În vederea actualizarii dosarelor fiscale sunt distribuite chemări la sediu deţinătorilor de proprietăţi . 4. precum şi la agenţiile fiscale. O bună colaborare s+a stabilit şi cu Primăria Municipiului Braşov.  Documentele ce stau la bază aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.  Roluri teren 103. a unui mijloc de transport sau a unui teren.00-17. Dorobanţilor nr.Pe site-ului Primariei Braşov au fost postate toate informaţiile de natură fiscală. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.  Chirii terenuri 68 dosare.  Actualizarea bazei de date si a dosarelor fiscale.  Termenele de plată. În acest sens au fost solicitate documentele justificative actualizate de atestare a calităţii de scutit.  Impozit spectacol 38 dosare. Taxe şi Alte Venituri au efectuat verificări pe teren.  Atragerea de masă impozabilă la bugetul locală.  Terenuri concesionate 598 dosare.  Actualizarea bazei de date şi a dosarelor fiscale.În cadrul serviciului se gestionează:  Roluri clădire 102.755 .  Reclamă şi publicitate 37 dosare. precum şi imprimatele tipizate necesare impunerii.005. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULAŢIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane fizice privind impozitele şi taxele locale. zilnic între orele 8. În acest mod se verifică lunar Certificatele de dare în folosinţă definitivă pentru imobilele nou construite. .  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa a unei cladiri.  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale. terenuri şi mijloace de transport.  Roluri mijloace de transport 58.persoane fizice ce beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. aplicaţiile informatice de managementul documentelor ale celor două instituţii fiind integrate. În timpul programului cu publicul inspectorii dau relaţii privind :  Modul de stabilire al impozitului pe clădiri. conform legislaţiei în vigoare.

2. 1. privind legalitatea si conformitatea declaraţiilor fiscale. Constată şi sanctionează potrivit legii contravenţiile date prin lege în competenţa Direcţiilor Fiscale Locale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. sesizează organele de urmarire penală 4. în vederea descoperirii de elemente noi.1. în sarcina contribuabililor persoane juridice.SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local Braşov. Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei.impozite şi taxe locale 1. 7. conform legii. taxelor. în conformitate cu prevederile legale. Execută misiuni de inspecţie fiscală.  Determinarea bazei impozabile reale. care au obligaţii de stabilire. impozit asupra mijloacelor de transport. 3. TAXE. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE ŞI CONTROL FISCAL Misiunea:  Stabilirea de impozite. ATRIBUŢII A) Atribuţii în stabilirea obligaţiilor datorate bugetului local al municipiul Braşov: A1) OBLIGAŢII FISCALE . . de către contribuabilii persoane juridice ce au obligaţia de plată a acestora. 1. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI STABILIRE IMPOZITE. conform prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală actualizată şi republicată. 1.1 taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi 4. . Analizează şi evaluează informaţiile fiscale. taxa hoteliera.2. Obiectivele  Colectarea impozitelor. Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale. TAXE.3. 6. când este cazul. sau a altor persoane. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. Braşov. Când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni.Atribuţii în evidenţierea altor venituri datorate bugetului local al municipiul Brasov: veniturile din închirierea. în vederea stabilirii şi colectării obligaţiilor fiscale nedeclarate de către unii contribuabili I. 2. reţinere şi plată a impozitelor. şi cf. impozit/taxă pe clădiri. în conformitate cu prevederile legale. 1. B) Atribuţii în activitatea de control fiscal: 1.1. impozit/taxa pe teren. reţinere şi plată a impozitelor. 3.  Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor. impozit pe spectacole. se emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite î n urma controlului. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse.majorări de întârziere . Dispune măsuri asiguratorii. indiferent de forma lor de organizare. taxa specială salvamont. concesionarea şi asocierea între municipiul Braşov şi persoane juridice privind domeniului public şi privat. 4. Normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedură Fiscală aprobate prin HG 1050/2004. taxe şi alte venituri. care au obligaţii de stabilire. Braşov. taxelor. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local.amenzi contravenţionale A2) OBLIGAŢII NEFISCALE (contractuale): . contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al mun. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 4. ALTE VENITURI PERSOANE JURIDICE SI CONTROL FISCAL I. Când în urma realizării inspecţiei fiscale se constată o modificare a bazei de impunere iniţiale. taxelor. relevante pentru aplicarea legii fiscale.4.2 taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publictate 5.

În perioada 01. . I. Serviciul era denumit Serviciul Control Fiscal. Asigură predarea dosarelor de control la arhiva Direcţiei.2010.12.De control fiscal al impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi fizice de pe raza municipiului Braşov . cu următoarea structura organizatorică: . Prezintă conducerii Direcţiei Fiscale Brasov propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi măsuri de conformare voluntară a contribuabililor.12.671 lei.  Declaratii impunere impozite si taxe locale  Cereri eliberare certificate de atestare fiscala. taxe si alte venituri –persoane juridice au soluţionat un numar de 46. executori bancari.  Soldul final. ca urmare a reorganizării activităţii în cadrul Direcţiei Fiscale. 7.din 01.impozite şi taxe locale  Cereri de compensare si restituire suma. Alte Venituri Persoane Juridice şi Control Fiscal.379 documente (9. Taxe.2010. În anul 2010 s-au încheiat 50 de Procese verbale de contravenţie. 8.  Cereri Radieri auto. executori judecătoresti. în vederea efectuării de inspecţii fiscale. pentru diferenţele de sume neîncasate până la data scadentă a acestora (5 sau 20 a lunii următoare. care au urmat procedura de executare silită în vederea încasării acestora.  În cursul anului 2010 s-au emis 150 Ordine de serviciu.124 documente.  Cereri recalcul-declaraţii rectificative.2010-31. Din valoarea deciziilor de impunere emise in anul 2010 s-au încasat în total 1. Serviciul Control Fiscal s-a unificat cu Serviciul Stabilire persoane juridice.7 inspectori de specialitate cu atribuţii de control l . COMPETENŢE: . din care:  Modul de soluţionare a Ordinelor de serviciu: S-au emis 145 rapoarte de inspecţie fiscală şi 145 decizii de impunere. s-au intocmit dispoziţii de urmărire către Serviciul Urmărire.01.2010) privesc:  Dobandiri auto.De aplicare a amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale prin întocmirea de procese verbalede contravenţie Până la data de 31.08. din care 39. 6.1 şef serviciu . la 31.  Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr.09.2010: 14 inspecţii fiscale. Organizează şi conduce evidenţa acţiunilor de control şi urmăreste modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin acte de control.148. Indeplineşte alte sarcini primite de la conducerea Direcţiei Fiscale a mun. în urma inspecţiilor fiscale.575.01. de către inspectorii cu atribuţii de control fiscal . Prin Deciziile de impunere emise în anul 2010.943 .2010 inspectorii din cadrul Serviciului cu atribuţii de stabilire impozite.din cadrul Serviciului .2010.2010-31. Menţionăm că. Asigură şi pastrează confidenţialitatea informaţiilor. Braşov.09. 9. datelor şi documentelor privind activitatea contribuabilului. este de 15 inspecţii fiscale cu termen de finalizare la începutul anului 2011.De stabilire a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Braşov . iar structura organizatorică a acestuia a fost următoarea: . Direcţia Finanţelor publice.5.2. Parchet. Judecătorie.042 lei. In perioada 01. 571/2003 privind Codul fiscal. în funcţie de data comunicării acestora).  Diverse comunicări la instituţii publice (Poliţie.12. noua denumire a serviciului fiind Serviciul Stabilire Impozite.10 inspectori de specialitate cu atribuţii de stabilire Rezultatele activităţii de control fiscal desfăşurate în anul 2010 sunt următoarele:  Soldul iniţial al inspecţiilor fiscale la 01.6 inspectori de specialitate.1 şef serviciu . s-au stabilit suplimentar diferenţe de obligaţii fiscale în valoare totală de 4.

 Vizarea fişelor de înmatriculare auto de încetare/înregistrare în evidenţele fiscale.  Documentele ce sunt necesare în vederea aplicării scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr.  Eliberarea de formulare tipizate necesare a fi completate. In timpul programului cu publicul. PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SERVICIULUI IN ANUL 2011  Pregatirea şi specializarea profesională a persoanlului din cadrul serviciului prin cursuri de specialitate privind modificarile legislative si aplicabilitatea acestora.Taxa hoteliera 130 . zilnic intre orele 8. precum şi la agenţiile fiscale.  Adaptarea programului informatic SIMTAX.  Termenele de plată.Impozit spectacol 24 .  Documentele necesare pentru luarea în evidenţa. Dorobanţilor nr.Roluri mijloace de transport 32 052 . . conform clauzelor contractuale şi transmite modul de calcul agenţilor economici.  Eliberarea situaţiilor patrimoniale şi debitelor la zi  Asigurarea eliberării certificatelor de atestare fiscală conform prevederilor legale. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011  Verificarea dosarelor fiscale in vederea eliminării dublei impuneri şi în vederea determinării bazei reale de impunere.Roluri teren 4.00-17. Solicitări de informaţii de la contribuabili şi diferite instituţii publice in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale.  Cereri de vizare/anulare bilete spectacole  Cereri eliberare situaţii patrimoniale şi debite la zi În cadrul serviciului se gestionează: .Realizarea activităţii de urmărire şi executare silită a impozitelor.  Identificarea şi impunerea contribuabililor care deţin patrimoniu ce reprezintă bază impozabilă nedeclarată SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE Misiunea Serviciului Serviciul Urmărire si Executare Silită-Persoane Fizice si Juridice are următorul obiect de activitate: .  Asigură corespondenţa cu Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov privind stadiul încasărilor şi modul de respectare a clauzelor contractuale din contractele de concesiune Centru Civic. pentru a corespunde tuturor cerintelor serviciului şi implementarea programului informatic specific stabilirii sumelor suplimentare prin controlul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrilor de Consiliu Local în vigoare.  Cota majorărilor de intârziere aplicate conform legislaţiei in vigoare. taxelor şi a altor sume datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice.Roluri clădiri nr.00 la Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în str. 4. a mijloacelor de transport sau a terenurilor. inspectorii dau relaţii privind:  Modul de stabilire al impozitelor şi taxelor locale.Terenuri şi spaţii concesionate/inchiriate 1 044 . 8 017 .Reclamă şi publicitate 1 406 DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE POPULATIEI  Acordarea de asistenţă specializată contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele locale. Activităţile Serviciului  Organizează activitatea de stabilire a veniturilor din concesiuni Centru Civic.989 . ce se anexează la declaraţiile depuse. sau scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor.  Vinzarea biletelor de spectacole.

întocmeşte procesul verbal de constatare. taxă auto. taxa firmă reclamă şi publicitate. prin emiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. face verificări privind situaţia debitorilor dispăruţi sau identificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile pentru cei insolvabili. solicită evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. distribuie sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii de preferinţă prevazută de lege. împreună cu propunerile de soluţionare. închirieri teren. după caz. în ceea ce priveşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata concesiunii. verifică şi transmite Consiliului Local Braşov.Persoane Fizice şi Juridice i-au fost repartizate spre soluţionare 60.  Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor. care solicită stingerea unor creanţe ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a unor bunuri imobile supuse executării silite şi documentaţia în susţinerea acestora. În cursul anului 2010 Serviciului Urmărire şi Executare Silită . Periodic conform prevederilor legale. despre scăderea din termen şi propune măsuri. întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune şi le înaintează Serviciului Contencios.  primeşte cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele fizice şi juridice pentru cesiunea de creanţă faţă de debitori.  Asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire şi executare silită emise prin: deplasarea personală în teren (domiciliu şi/sau alte locaţii). făcând confirmarea debitelor.  primeşte. numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune directorului spre aprobare indemnizaţia acestora şi urmăreşte activitatea acestora pentru persoane fizice şi juridice  organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate. impozit teren. ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile (dacă este cazul).  întocmeşte şi înaintează Serviciului Contencios documentaţia privind declararea stării de insolvenţă pentru creanţele bugetului local faţă de persoane juridice  Verifică documentaţia existentă la dosarul de executare şi o completează în vederea declarării stării de insolvabilitate.054 de acte şi a desfăşurat următoarele activităţi: Activitatea de stabilire a concesiunii Centru Civic  Au fost verificate 109 contracte de concesiune Centru Civic. .  Asigură ducerea la îndeplinire a Deciziilor de Director şi Hotărârilor de Consiliu Local Scurt istoric a activitaţii desfăşurate în anul 2010 Serviciul Urmărire şi Executare Silită-Persoane Fizice şi Juridice este alcătuit din 32 persoane ce au ca atribuţie colectarea impozitelor şi taxelor locale (impozit clădiri. înregistrează. redevenţe.  pe baza conturilor cunoscute şi a veniturilor debitorilor persoane fizice şi juridice continuă procedura de executare silită. în baza deciziilor de aprobare a cererilor debitorilor. le transmite spre aprobare celor în drept. taxa hotelieră) datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice.  calculează cheltuielile de executare silită si actualizează majorările de întârziere pentru actele la care a primit titlul executoriu pentru persoane fizice şi juridice  aplică măsurile prevăzute de lege privind sechestrarea bunurilor. prin utilizarea serviciului poştal sau a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare. declarare a stării de insolvabilitate precum şi pe cel de scădere a debitelor pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie în perioada ulterioară declarării stării de insolvabilitate.  identifică contruile în lei şi valută ale debitorilor persoane fizice şi juridice precum şi alte venituri în vederea soluţionarii executării silite. Analizează conţinutul cererilor adresate de persoanele juridice Direcţiei Fiscale şi asigură comunicarea soluţiilor legale în termenul prevăzut de lege. persoane fizice şi juridice înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.  urmăreşte realizarea creanţelor bugetului local în termenul de prescripţie.  primeşte şi urmăreşte debite transmise spre executare silită. taxă teren. cererile debitorilor persoane fizice şi juridice.  ţine evidenţa debitorilor transmişi spre executare silită sau pentru scădere şi propune măsuri de urmărire şi încasare în termen pentru persoane fizice şi juridice. emise de Consiliul Local.  Participă la inventarierea Programului Simtax de Administrare a Impozitelor şi Taxelor Locale. informând din timp conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. conform prevederilor legale pentru persoane fizice şi juridice. întocmeşte procesul verbal de trecere în proprietatea statului. concesiuni. societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.  întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor (în acest sens) pentru persoane fizice şi juridice. în condiţiile legii.

137 lei pentru persoane fizice care au creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 3.4 din O. Colectivul Serviciului Urmărire şi Executare Silită – Persoane Fizice şi Juridice şi-a adus contribuţia şi la inventarierea masei impozabile prin verificarea şi compararea evidenţei auto din Programul Simtax de Administrare Fiscală cu Programul înaintat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor. Emiterea şi transmiterea de somaţii. Activităţi de organizare şi arhivare a dosarelor de executare  Au fost predate 961 dosare la Arhiva instituţiei cuprinzând documente arhivate pe anii 2005-2009.444 procese verbale de constatare a contravenţiei pentru persoane fizice şi juridice. 92/2003. Suma debitelor restante ale persoanelor fizice şi juridice.209. alin. Au fost calculate lunar concesiunile din Centru Civic. conform art.005 de adrese privind sitarea popririi asupra indisponibilităţilor băneşti pentru persoane fizice şi juridice Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile  S-au instituit 309 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.186 somaţii în valoare de 11. nr.608 lei pentru persoane juridice şi un numar de 41. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. înfiinţarea de popriri  A fost întocmit un număr de 7.G. Procese verbale de scădere  Întrucât la începutul anului 2010 s-a împlinit termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită a unor debite cuprinse în dosarele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate.(5) din Legea nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.212 popriri în valoare de 23.006 popriri în valoare de 5. Soluţionează cererile formulate de către persoanele fizice. Sistarea popririlor  Au fost întocmite 2. conform art. din care s-a procedat la radierea ipotecii / dreptului de gaj pentru un număr de 124 de sechestre ca urmare a achitării debitelor restante în sumă de 3.468. proprietăţi ale persoanelor juridice. Dosare de insolvabilitate  De asemenea pentru încasarea debitelor restante au fost întreprinse măsuri ce au condus la întocmirea a 102 dosare de insolvabilitate în baza OG. Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Braşov şi ale persoanelor fizice domiciliate în Municipiul Braşov. Soluţionează pe cale administrativă contestaţiile formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. Serviciul Stabilire Urmărire şi Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 56 de procese verbale scădere debite pentru societăţile radiate în baza Legii 85/2006 deoarece prin Sentinţă Civilă s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului în temeiul Legii 85/2006.(3) şi alin. s-a încasat suma de 32. la solicitarea agenţilor economici.261 lei.486.  Ca urmare a bunei colaborări cu Tribunalul Braşov şi Oficiul Registrul Comerţului.087 lei pentru persoane juridice respectiv unui numar de 6. la Bugetul Local.871.957. sumă ce cuprinde debite restante datorate de persoane fizice şi juridice. în sumă de 10.571/2003 privind Codul fiscal şi conform hotărârilor Consiliului local Braşov aprobate pentru fiecare an fiscal. încasate pe anul 2010  Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită. 286. 2.097 lei pentru persoane fizice.554.001 somaţii în valoare de 44. precum şi promovarea a 22 dosare la Legea 85/2006 privind deschiderea procedurii insolvenţei.572 lei. am procedat la întocmirea unui număr de 665 de procese verbale prin care s-a propus scăderea acestora din evidenţele fiscale. ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară.025.908 lei. BIROUL SOLUŢIONĂRI CONTESTAŢII Misiune 1. alin. . ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social. Procese verbale de constatare a contravenţiilor  S-au debitat şi somat 15.042.

din care 39 formulate de către persoane fizice .G. . . nr. . 9. activitatea exercitată în cadrul Biroului Soluţionarea Contestaţiilor se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul fiscal. 92/2003. nr. Asigură arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. .Legea nr. .Ordinul ministrului finanţelor nr. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O. . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. nr. .3. actualizată. . Activităţile din cadrul acestui Birou.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Ordinul ministrului finanţelor nr. autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată). nr.H. Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte achiziţiile publice. Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către conducerea Direcţiei Fiscale Braşov. planul de conturi pt. nr.Legea nr. nr.H. .519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O. 7. datoriilor şi capitalurilor proprii nr.G. 11. 10.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (actualizată). în funcţie de solicitări.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. privind Codul de procedură fiscală.G. Asigură reprezentarea intereselor insituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ.G. .H.Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. . 8. . .H.H.Legea nr.273/2006 privind finanţelor publice locale.Ordinul nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. 92/2003.554/2004 privind contenciosul administrativ (actualizată).82/1991 a contabilităţii.Legea nr.H. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. . nr.Legea nr.G.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului. Asigură acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. nr.U. 6. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare pe cale administrativă a contestaţiilor formulate în procedură prealabilă de către persoanele fizice şi juridice împotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov. . . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 78 de contestaţii formulate pe cale administrativă.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.472429/2010.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.Codul Civil şi Codul de procedură civilă.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Asigură îndeplinirea activităţilor pe linie de eficienţă energetică.571/2003 privind Codul fiscal.571/2003 privind Codul fiscal. scanare. nr.O.G. iar 39 de către persoane juridice. 5. . Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor administrative şi de gestiune. . în principal a următoarelor acte normative: . la toate gradele de jurisdicţie. . Asigură îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare.Legea nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.G. instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. circulaţie.G. Activitate desfăşurată Conform competenţelor enumerate mai sus. .28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.22/1969 privind angajarea gestionarilor. datoriilor şi capitalurilor proprii.O. se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaţiei specifice astfel: 1.G. 4.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. dar şi din alte ramuri de drept respectiv.G. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. privind Codul de procedură fiscală.

92/2003 privind Codul de procedură fiscală.o dispoziţie de admitere în totalitate. după cum urmează: o neîntemeiate:15. prevăzute de Legea nr. s-au emis un număr de 29 dispoziţii de acordare a acestor facilităţi fiscale şi un număr de 6 dispoziţii de respingere pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor stabilite prin H. prin prezenţa la fiecare termen. .571/2003. . o dispoziţie prin care s-a dispus conexarea. la toate gradele de jurisdicţie.2009. şi în baza H. . nr. s-au emis: în cazul persoanelor fizice : un număr de 27 dispoziţii de respingere a contestaţiei. în baza titlului IX din O. operaţiune ce presupune studierea legislaţiei cu relevanţă în cauza dedusă judecăţii. H. În urma analizării acestor cereri. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. etc.un număr de 3 dispoziţii de admitere în parte.C. 364/25. Referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. o tardiv introduse:1 un număr de 2 dispoziţii prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. prin care se solicită scutiri la plata impozitelor pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ. circulaţie.2009. o nemotivate:1. precizăm că acestea au fost efectuate pentru toate actele înregistrate sau emise în cadrul biroului. un număr de 7 dispoziţii de admitere a contestaţiei.întocmirea actelor de procedură (întâmpinări. note de şedinţă.12. cereri de revizuire.G. probatorii. o tardiv introduse: 1. cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor activităţilor de înregistrare. În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a cererilor formulate de către persoanele fizice.L. . după cum urmează: o neîntemeiate: 24. . ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.exercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare).analizarea acţiunii privind temeiurile de fapt şi de drept. nr.05. republicată conf.comunicarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile serviciilor cu atribuţii în punerea acestora în executare. .o dispoziţie prin care s-a luat act de renunţare la contestaţie. . concluzii scrise.în cazul persoanelor juridice: .C. precum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii administrativ fiscale şi nu numai.L. menţionăm faptul că această atribuţie a fost dusă la îndeplinire în funcţie de solicitările serviciilor. 903/22. precizăm că biroul a înregistrat un număr total de 35 cereri de acordare a facilităţilor fiscale.L. colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiei. birourilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei.participarea la şedinţele de judecată. 3. s-au efectuat următoarele operaţiuni: .- - În urma analizării acestora. o lipsite de interes: 1 .o contestaţie la executare a fost înaintată către Serviciul Contencios 2. pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 126 de dosare.C. nr. privind Codul fiscal. precizăm că aferent anului 2010. menţionată. ceea ce presupune formularea de recursuri. 4. . În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice celorlalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei. o fără obiect: 12. operare şi gestiune a documentelor atât fizic cât şi în format electronic. 5. o fără obiect: 7.un număr de 33 dispoziţii de respingere a contestaţiei. scanare. etc). ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară. .

.Întocmirea raportului procedurii. Conform legislaţiei aferente în vigoare sau aplicat procedurile de achiziţie publică cu respectarea etapelor specifice. respectiv documentele care îl alcătuiesc. . . . În ceea ce priveşte activitatea privind achiziţiile publice precizăm că în urma întocmirii programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului. 9.Colaborarea cu serviciile de specialitate.Estimarea valorii contractului de achiziţie publică. . precizăm că această activitate s-a efectuat pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie.Întocmirea dosarului pentru fiecare achiziţie publică în parte.Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice. de exprimare a punctelor de vedere cu privire la anumite aspecte din legislaţia în vigoare. de analiză a ofertelor şi de adjudecare a achiziţiei. 7. întocmirea referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare.preluarea şi înregistrarea facturilor.ţinerea evidenţei bunurilor în magazia instituţiei şi predarea lor către compartimente. program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la 31. De asemenea. . . participare). . . . În ceea ce priveşte activităţile administrative şi de gestiune. În acest sens. în vederea aplicării în mod unitar a acestora.Întocmirea contractelor de achiziţie publică . Încheierea contractelor de achiziţie publică. Finalizare procedură. caiet de sarcini. . .Derulare procedură. Biroul Soluţionări Contestaţii a procedat şi la întocmirea unor propuneri privind modificarea Legii nr.6. salariaţii biroului au desfăşurat următoarele activităţi specifice: . contestaţii. note justificative). a hotărârii de adjudecare. respectiv: . Printre atribuţiile delegate Biroului Soluţionări Contestaţii se numără şi solicitările înaintate către diferite instituţii privind exprimarea unor puncte de vedere pentru clarificarea unor prevederi legale. .Comunicarea rezultatului procedurii către toţi participanţii la procedură.Transmiterea către UCVAP a fişei de prezentare în situaţiile prevăzute de lege. în care sunt precizate: de ce anume este nevoie.571/2003 privind Codul fiscal.2010. . au fost emise de către Biroul Soluţionări Contestaţii un număr de 1007 adrese.Asigurarea desfăşurării de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul Direcţiei Fiscale în condiţiile respectării legii. precizăm că s-a emis un număr de 7 solicitări către ministere.Ţinerea evidenţei corespondenţei între compartimente şi diverşi ofertanţi Începând cu luna martie 2010 (după aprobarea bugetului local) procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor. . 8.întocmirea Procesului Verbal de Recepţie şi Constatare Diferenţe. perioadă care a vizat arhivarea şi predarea tuturor documentelor înregistrate în anul 2009.12. acestea au vizat următoarele : . Precizăm faptul că aferent anului 2010.Publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP .emiterea Fişei de Magazie . .Alegerea procedurii. la solicitarea instituţiilor implicate în procesul de legiferare şi s-a înaintat şi o sesizare către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect analizarea oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii. când este nevoie.Publicarea anunţurilor în SEAP (intenţie.Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii. pentru ce este nevoie.Cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu / birou al Direcţiei Fiscale.Întocmirea documentaţiei pentru fiecare achiziţie în parte (fişă de date. .Identificarea necesităţilor prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare serviciu/birou/compartiment din Direcţia Fiscală.Obţinerea aprobărilor pentru declanşarea procedurii.Analizarea ofertelor şi întocmirea proceselor verbale de deschidere. . . recepţie. În ceea ce priveşte arhivarea şi predarea dosarelor şi a tuturor actelor aflate în gestiunea biroului la Biroul de Arhivă din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov.

R.1 – 9.S.fişa obiectivului la sediul Direcţiei Fiscale Braşov.sistematic confruntă cu contabila de la compartimentul de resort.primirea. de apă şi gaz.C. . perioadele caniculare şi secetoase şi sezonul rece.6 proceduri privind lucrul cu foc deschis. conducătorului societăţii în domeniul protecţiei civile. .Implementarea de măsuri de utilizare eficientă a energiei. acestea au vizat următoarele: . .C. . pe baza actelor prevăzute de lege. conducerea instituţiei şi poliţia. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a încheiat în anul 2010 contracte cu: . conducătorilor locurilor de muncă privind prevenirea şi stingerea incendiilor. grafic de control intern pe linie de apărare împotriva incendiilor. .R.efectuarea controlului intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov prin emiterea : notă de control privind controlul intern de prevenire la Direcţia Fiscală Braşov. . sesizeză pompierii. . recepţionarea şi înregistrarea în evidenţele magaziei (fişele de magazie) a materialelor şi bunurilor primite de la furnizori pe adresa Direcţiei Fiscale Braşov. de evacuare şi de intervenţie. . . . la alte unităţi. datele din fişele de magazie cu cele din contabilitatea materialelor.în caz de incendiu. privind operaţiile de primire şi de eliberare a acestora. pentru depistarea eventualelor erori (care se vor îndrepta cu respectarea prevederilor legale).asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor conducerii Direcţiei Fiscale cu privire la casarea şi transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acesteia. întocmind documentele necesare.L. deşeurile. S-a avizat favorabil Planul de intervenţie în caz de incendiu la sediul Direcţiei Fiscale Braşov de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. .în vederea efectuării unor servicii medicale.5 decizii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. . S-a depus documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de funcţionare la incendiu pentru sediul Direcţia Fiscală Braşov. 11.în vederea efectuării unor servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă – apărării împotriva incendiilor.Realizarea bazei de date cu consumurile energetice.S. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.obligaţii generale ale salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. În acest sens.verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor şi dotărilor. . MEDISAN SERV S. ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor. . în acest sens. . asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie. .ia măsuri de prevenire împotriva incendiilor. aflate în patrimoniul şi administrarea instituţiei. electrice.. generale ale salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor.5 obligaţii ale conducătorului societăţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. În ceea ce priveşte activităţile pe linie de eficienţă energetică.8 tematici privind instructajul pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.gestionează şi eliberează bunuri din magazie.administrează şi întreţine toate imobilele aflate în folosirea Direcţiei Fiscale.pregătire pentru situaţii de urgenţă pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă tematici cu nr. toţi salariaţii au fost supuşi controlului medical periodic conform contractului încheiat.răspunde de buna întreţinere. . .întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Fiscale.Colaborarea cu ABMEE pentru îndeplinirea unor obiective privind procesul de monitorizare a consumurilor energetice: . PROSANO S. căile de acces.asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice. în termen de 24 de ore de la primire.L. . termice ale instituţiei. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor a emis: . bunurilor şi valorilor. . de utilizarea raţională a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar. privind tipurile de instructaj. 10. S-a efectuat instructajul echipelor de intervenţie din cadrul Direcţiei Fiscale. generale ale utilizatorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. . .

12.01. privind procedura insolvenţei. 720¹ din Codul de Procedură Civilă .Soluţionarea promptă a oricăror petiţii depuse de persoane fizice sau juridice. 720¹ din Codul de Procedură Civilă .Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi prin procedura de conciliere directă prev. 4. La nivelul anului 2010. .răspunsuri la sesizările cetăţenilor ce vizează aspecte juridice. privind procedura insolvenţei. . În cadrul Serviciului Juridic Contencios.Soluţionarea cât mai promptă a punctelor de vedere solicitate de alte servicii din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov. Activităţi realizate în perioada 01. O. Funcţionarii din cadrul serviciului au acordat asistenţă juridică celorlalte compartimente de specialitate ale instituţiei într-un procent de 20% din timpul de lucru.Dezvoltarea de sisteme informatice integrate în scopul: .creşterii acurateţei informaţiei .810 acte din care aproximativ 60% au fost aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor.automatizării proceselor . 2. asigurarea asistenţei juridice celorlaltor compartimente din cadrul instituţiei în funcţie de solicitările comunicate. de art. . restul fiind reprezentate de petiţii. şi 32 de dosare ce au ca obiect dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor cf.SERVICIUL JURIDIC . reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în toate dosarele în care instituţia este parte. 3.2010 În cursul anului 2010. înscrierea instituţiei în tabloul creditorilor în situaţiile în care debitorii persoa ne juridice se aflau sub incidenţa prevederilor Legii 85/2006. funcţionarii din cadrul serviciului au fost implicaţi în acordarea de asistenţă juridică în cadrul elaborării proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere plenului Consiliului Local.CONTENCIOS Misiunea Serviciului Serviciul are ca obiect de activitate principal reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti. Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţi . 720¹ din Codul de Procedură Civilă . 26/2001. 200 de dosare la procedura de lichidare cf. la nivelul Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcţiei Fiscale activitatea a fost structurată pe următoarele coordonate principale : 1. Descrierea serviciilor oferite populaţiei .evitării duplicării datelor . în cadrul serviciului a fost inregistrat un numar de 5. de art. 5. au fost instrumentate pe parcursul anului 2010 un număr de 1.Recuperarea în procent cât mai ridicat a creanţelor fiscale acumulate de către societăţile aflate sub incidenţa Legii 85/2006.2010 – 31.soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor pentru neacordarea facilităţilor fiscale .G.076 de dosare. art. rezolvarea petiţiilor depuse de contribuabili în măsura în care această rezolvare presupune cunoştinţe juridice.prin procedura de conciliere directă prev. . Legii 31/1990. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Misiune: Infrastructură informaţională performantă capabilă să susţină: .Servicii moderne la dispoziţia cetăţeanului . 222 au ca obiect contestaţii împotriva actelor de executare. solicitări de puncte de vedere şi altele. în relaţiile cu alte instituţii şi autorităţi publice precum şi acordarea de asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. Dintre acestea 582 au ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. . 40 de dosare la procedura concilierii cf.Soluţionare în mod favorabil a contestaţiilor formulate de către persoane fizice şi juridice împotriva actelor de executare emise de Direcţia Fiscală Braşov. Scop . De asemenea într-un procent de 10 % din timpul afectat activităţilor de birou .

Denumire aplicaţie Colectare şi centralizare date de la alte instituţii publice (Primărie . fie în scopul măririi acurateţei de lucru şi a eficienţei Activităţi realizate în perioada 1. pentru verificarea ajutoarelor de încălzire.. 1.Eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor din Direcia Fiscală. Registrul Agricol. drepturi de acces. ITM. evidenţa persoane fizice autorizate. Stabilire PF. Diverse situaţii emise : liste de rămăşiţe 2010. insolvabilitate. Managementul documentelor. Control acces (utilizatori. 5. registrul de dispozitii Evidenţa consumabilelor de tehnică informatică Beneficiar Serv. Legis. 4.12. . prin portalul Directiei Fiscale Brasov. 3. Aplicaţii software dezvoltate de Serviciul Tehnologia Informaţiei în anul 2010 Nr.2010 1. parole. vechime. ore suplimentare Evidenţa achizitii publice. prin proiectarea şi realizarea de programe specifice activităţii lor .Realizarea schimbului de informaţii cu celelalte entităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Scop: Optimizarea activităţilor cu îmbunătăţirea timpului de răspuns şi a calităţii bazându-se pe: . balanţe contabile. Informaţiei 2. Autorizaţii de construire şi Dare în folosinţă. Financiar Contabil Serv. Resurse Umane Serv. Dezvoltarea Sistemului Integrat de Impozite şi Taxe SIMTAX prin :  Integrarea aplicaţiilor informatice SIMTAX – Managementul documentelor  Integrarea aplicaţiilor de managementul documentelor ale Direcţiei Fiscale şi Primăriei pentru vizualizare HCL. Radieri auto. Comp. upgrade şi evidenţe licenţe) Calcul sporuri fidelitate. CASS. Tehn. Programare / dezvoltare / implementare aplicaţii software necesare serviciilor din direcţie a. adrese de domiciliu şi corespondenţă. instalări aplicaţii pe servere şi staţii client) d.ro  Implementarea soluţiei de consultarea la distanţă a bazei de date impozite şi taxe. Întreţinere / administrare pachete de aplicaţii existente : SIMTAX. alte situaţii solicitate de Curtea de conturi. SICO PS. pentru instituţiile colaboratoare  Adăugarea de noi funcţionalităti în aplicatia informatică de impozite şi taxe : control fiscal.2010 ) majorări de impozite pentru contribuabili cu două sau mai multe locuinţe şi auto cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc  diverse exporturi din bazele de date pentru asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor. Arhivă electronică.  implementarea modificărilor legislative ale Codului Fiscal cu începere de la 1.etc.01.000). Informaţiei b. situaţii încasări. rol nominal unic.) Evidenţa echipamentelor informatice (modificări pentru fişe tehnice (evidenţa reparaţii. SICO. solduri 2011. prin software adecvat şi punându-le la dispoziţia beneficiarilor prin reţeaua de calculatoareprelucrarea acestor informaţii după necesităţiregăsirea lor rapidă şi ordonarea informaţiilor după criterii diverse.colectarea inteligentă a informaţiilor şi generarea bazelor de date. liste matricole.2010 – 31.000) . 167. PJ şi Urmărire PF. pentru evidenţa parcărilor c. Tehn.dfbv. inventarirea masei impozabile. confirmări de primire.07.  Integrarea aplicaţiilor informatice de impozite şi taxe cu GIS Primărie  Portalul Directiei Fiscale www. 100. somaţii la termene pentru toţi datornicii din Braşov (aprox. fie în scopul servirii rapide a cetăţeanului.crt. liste datornici. decizii de impunere pentru toţi contribuabilii din Braşov ( aprox.PJ Serv.

devirusare  Urmărire contracte în derulare pentru service tehnică informatică  Inventarierea tehnicii de calcul din cadrul instituţiei  Extindere reţea în sediul nou achiziţionat . dispozitive periferice) şi întreţinere/ reparare a celor existente  Evaluarea tehnicii de calcul şi înlocuirea celei uzate  Elaborarea caietelor de sarcini (achiziţii produse. Activităţi în diverse comisii în cadrul Direcţiei (de inventariere. recepţie produse/servicii. antivirus  Urmărire contracte în derulare Internet.dfbv. Dotare cu echipamente noi (sisteme de calcul. Activităţi de operare şi verificare în baze de date SIMTAX. SIMTAX Concesiuni. Au fost emise şi trimise cca.ro şi dirfiscala@dfbv.brasovcity.ro şi expedierea lor la destinatari. CSSM) Descrierea serviciilor oferite populaţiei  Activitatea de informare si plata eletronica on line prin aplicatia de Impozite si Taxe de pe site-ul primariei www.ro (1140 email-uri) . 3. intranet. Au fost procesate 222 de cereri de înregistrare în sistemul electronic de impozite şi taxe. achiziţii publice. chitanţe de mâna – persoane fizice şi juridice  Operarea restituirilor. comunicaţii  Soluţii de securitate firewall. în vederea ataşării lor în arhiva electronică 2. Au fost emise 90.  Activitatea de informare prin infochioşcurile amplasate în sediul Direcţiei Fiscale şi la agenţiile fiscale  Activitatea de informare prin trimiterea deciziilor de impunere la începutul anului. mandate poştale. Validarea şi verificarea documentelor scanate în cadrul Direcţiei Fiscale.  Depanări soft şi hard de nivel mediu. reţea metropolitană şi securitatea sistemului informatic al Direcţiei Fiscale  Administrarea serviciilor Internet. compensărilor persoane juridice.050 somaţii persoane juridice  Activitatea de gestionare a poştei electronice dirfiscala@brasovcity. salvare de baze de date. cheltuieli de executare silită  Operarea modificărilor pe contracte concesiuni şi a modificărilor rezultate în urma actelor de control fiscal  Scanarea documentelor serviciului şi ataşarea lor în arhiva electronică  Arhivarea documentelor din cadrul serviciului 7. Întreţinerea infrastructurii de comunicaţii. parole de acces. materiale consumabile şi înlocuirea lor în cele mai bune condiţii  Propuneri în vederea repartizării echipamentelor pe servicii 6. INFOCET şi arhivă electronică  Operarea plăţilor existente în extrasele din trezorerie. servere.000 de decizii de impunere persoane fizice şi juridice  Activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu si-au achitat datoriile la bugetul local prin afişarea somaţiilor pe site-ul Directiei Fiscale www. servicii)  Asigurarea cu piese de schimb. casare. întreţinere/testare servere şi baze de date.e. administrare şi întreţinere a reţelelor de calculatoare locale  Administrarea reţelelor – utilizatori. precum şi depanările curente ale acestor programe. 167. instalare şi configurare sisteme de calcul 5. comunicaţii 4. intranet. Asistenţă tehnică acordată serviciilor din Direcţia Fiscală  Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează.ro.839 de somaţii persoane fizice şi 9. Implementare.

prin rapoartele generate de programul de impozite şi taxe locale. 11. venituri fiscale şi nefiscale.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Misiunea Activitatea de execuţie bugetară a bugetului propriu de cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov şi contabilizarea veniturilor pentru bugetul local . 7. Întocmirea dărilor de seamă contabile pe cheltuieli (balanţa şi bilanţ). Acordarea de vize CFP pentru cheltuieli si venituri. 18. Intocmeşte notele de fundamentare pentru venituri pe clasificaţia bugetară. consumului de birotică şi alte cheltuieli de funcţionare. plăţi şi viramente salarii. 5. 8. concordanţa dintre suma de pe borderou şi suma depusă. Verifică zilnic documentele emise de către angajaţii cu atribuţii de casier. 14. prelucrarea. Întocmirea situaţiilor privind execuţia bugetară pentru venituri. amortizarea şi casarea mijloacelor fixe. 19. Asigură şi verifică întocmirea şi operarea documentelor de decontare bancară privind operaţiunile de restituire şi compensare. . Verifică extrasul de cont pe cheltuieli şi venituri. 17. contului de execuţie şi situaţiilor prezentate de serviciul informatic. 23. Asigură corespondenţa pe probleme financiar – contabile cu instituţiile abilitate 13. note de transfer si bonuri de consum. NIR. verificarea şi păstrarea tuturor operaţiilor patrimoniale. Organizează şi conduce activitatea în casierie atât la sediul central cât şi la Agenţiile Fiscale de pe raza municipiului Braşov. Calcul. Elaborează documentaţia pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului la venituri şi cheltuieli.  1185 ordine de plată. 22. 21. 16. Activitatea serviciului 1. Elaborează bugetul de venituri pentru municipiul Braşov. Intocmirea balanţelor lunare pentru cheltuieli. 3.  operarea extraselor de bancă zilnic  25 deconturi cheltuieli.  17 ordine de deplasare. 24. Întocmire ordine de plată şi operaţiuni de decontare bancară pentru cheltuieli. prin estimarea cheltuielilor de personal în baza statului de funcţii şi a cheltuielilor materiale în baza costului estimativ în cazul utilităţilor şi a necesarului de formulare tipizate. 10. Operaţiuni contabile privind activităţile de executare silită. Întocmeşte răspunsuri către cantribuabili cu privire la solicitări eliberare duplicate după plăţile efectuate prin casierii. Intocmeşte balanţe contabile lunar la venituri. declaraţii lunare. Rezultate: Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Financiar Contabilitate privind înrregistrarea cheltuielilor şi plata salarilor s-a concretizat în:  9204 note contabile (extrase de banca. 15.  60 state de plată. Intocmire şi expediere către contribuabili decizii pentru restituiri şi compensări sume.  109 dispoziţii de plată/încasare. 2. Întocmeşte situaţia încasărilor lunar. Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile conform extraselor de cont.  52 declaraţii privind salarile către Bugetele de stat. Elaborează bugetul de cheltuieli al instituţiei. cheltuială salarială). 9. Intocmeşte balanţa de verificare pentru venituri. Întocmeşte note de fundamentare pentru cheltuieli şi anexele pentru investiţii. 12. Obiective Efectuarea operaţiunilor bugetare şi a plăţilor din buget cu respectarea legislaţiei în vigoare. 4. Înregistrarea cronologică şi sistematică. registrul de casă. Acordare vize CFP pentru contracte de achiziţii. consum lunar carburanţi. 6.  106 adeverinţe de salariu. 20.

 Verificare chitanţe anul 2009 şi arhivarea acestora COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea: Obiectul managementului resurselor umane îl constituie emiterea de decizii şi note interne ale Directorului. precum şi justificarea platilor neefectuate.279 mii lei.  în anul 2010 s-a verificat concordanţa dintre balanţa analitică şi balanţele analitice privind creanţele bugetare. serviciile sociale de care au nevoie salariaţii. selecţia.P – cheltuieli.P. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE                 Prelucrarea actelor zilnice Indosarierea actelor Compartimentului Resurse Umane Intocmirea şi evidenţa fişelor de post Intocmirea şi eliberarea adeverinţelor Procedura deduceri personale Verificarea aplicaţiei Managementul Documentelor Completarea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de serviciu Pregătirea şi perfecţionarea profesională Verificarea. asigurarea calitaţii serviciilor.371. remunerarea pe care trebuie s-o primească.  înregistrat note contabile rezultate în urma operaţiunilor de compensare şi restituire în număr de 4080.446 operaţiuni în Registrul de casă. integrarea socială a noilor angajaţi.F. 3 cutii mandate poştale şi 159 chitanţiere. recrutarea.  întocmirea deciziilor de compensare în număr de 1.579. aplicarea unui tratament echitabil cu posibilităţi de promovare a salariaţilor. 1851 adeverinte dovada de plata Arhivat 241 dosare documente.842 mii lei.  Arhivare documente 2008 Activitatea de casierie Rezultat: În anul 2010 au fost întocmite:  6.  1.  contabilizat extrase de bancă zilnic.  ordinele de plată întocmite în anul 2010 au fost în număr de 2. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv (C. clasificarea şi evaluarea lor.414.F.274 decizii de restituiri sume încasate eronat. asigurarea unui personal calificat. starea de spirit pe care aceştia o manifestă. Obiective: Obiectivul managementului resurselor umane constă în dezvoltarea şi administrarea politicilor şi programelor referitoare la asigurarea unei structuri organizaţionale eficiente. realizat în procent de 106 % raportat la bugetul aprobat în valoare totală de 171.  întocmirea deciziilor de restituire în număr de 1. introducerea datelor şi evidenţa concediilor de odihnă Evidenţa primelor de concediu Verificarea şi Evidenţa orelor suplimentare Verificarea şi Evidenţa concediilor medicale Intocmirea pontajului lunar Evidenţa intrări/ ieşiri pe poarta de acces a instituţiei Verificarea şi Evidenţa condicilor de prezentă Organizare şi desfăşurarea concursurilor de recrutare de personal .) . Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Contabilitate privind gestionarea şi evidenţierea veniturilor s-a concretizat în:  evidenţierea încasărilor în valoare totală de 182. Întocmit lunar planificări pentru plata facturilor si salarilor.1417 operaţiuni prezentate la viza C. instruirea şi administrarea personalului. a posturilor pe care le ocupă.    20 situaţii lunare cu monitorizarea cheltuielilor de personal.

163 cereri şi acte. Centralizarea şi Evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese Responsabil arhiva RU Raportarea ANFP privind modificările de personal Raportare către Direcţia Judeteană de Statistică Registru de evidenţă al funcţionarilor publici Evidenţa decalare program Consilier etic Evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici Dosarul profesional al functionarilor publici Program SICO salarii State de personal Plan de ocupare al funcţiilor publice H. Calcul şi Evidenţa vechimii în muncă a angajaţilor instituţiei Completarea carnetelor de muncă Intocmirea de referate .000 de persoane au primit informaţii cu privire la probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Indicator de performanţă:  toti cetăţenii care solicită asistenţă la Centrul de Informaţii Cetăţeni să primeasca informaţiile solicitate sau atunci când informaţia solicitată depăşeste competenţa structurii de asistenţă să fie îndrumaţi către inspectorul de specialitate sau către instituţia competentă să le soluţioneze problema. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ 1. procese verbale de constatare a . poşta electronică. Rezultat:  480. ANALIZĂ ŞI REGISTRATURĂ Misiune:  asigurarea circulaţiei optime a actelor (intrări-ieşiri) în cadrul Direcţiei Fiscale Braşov  asigurarea informării corecte a cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe  asigurarea expedierii în timp util a corespondenţei  gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov Obiective:  primirea. de la cetăţeni. agenţi economici (declaraţii stabilire impozit clădiri şi teren persoane fizice şi juridice.L Buget BIROU SINTEZĂ. înregistrarea şi repartizarea în timp util a actelor  informarea corectă a tuturor cetăţenilor care solicită asistenţă la Direcţia Fiscală Braşov  expedierea promptă a corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov  evidenţa clară şi operaţională a dosarelor din arhivă PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI SINTEZĂ.repartizarea spre soluţionare a tuturor cererilor şi documentelor care intră în Direcţia Fiscală Braşov. înregistrarea . restituiri şi compensari sume. centralizare şi Evidenţă evaluare personal Acordare de consultatţii. prin poştă. Verificarea. radieri clădiri şi terenuri. direct prin Registratură şi Agenţii Fiscale. curieri. instituţii.                       Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în clasă/ promovare în grad Promovarea funcţionarilor publici Verificare.C. Informarea şi asistarea cetăţenilor pe probleme specifice activităţii Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat: aproximativ 350. note interne Comisia de disciplină Evidenţa personalului suspendat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani Evidenţa delegări/ mutări temporare ale personalului în cadrul altor servicii/ birouri Verificare. cereri de scutire de impozit.  să existe formulare pentru toate tipurile de cereri şi declaraţii 2. decizii. Asigură primirea. dobandiri şi radieri auto. declaraţii stabilire taxa publicitate.

contravenţiei. Indicator de performanţă:  înregistrarea şi repartizarea oricarei cereri sau act prezentat la Direcţia Fiscală Braşov şi la Agenţiile Fiscale. Asigură primirea.cu confirmări de primire  s-au descărcat toate actele expediate prin aplicaţia informatică.000 roluri ale contribuabililor au fost analizate în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală pf  s-au eliberat toate certificatele solicitate  s-au descărcat toate certificatele eliberate sau expirate şi predate pentru îndosariere la Serviciul Stabilire impozite şi taxe pf  s-au arhivat borderourile de predare primire a cererilor pentru certificate de atestare fiscală pf  s-au predat la Serviciul Stabilire impozite şi taxe – PF 21.Asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru folosirea corectă de către angajaţii Direcţiei Fiscale.6 al. preluat pe baza de inventar în depozit) 2824 dosare  s-au reconstituit 699 dosare vechi . 8. să se realizeze pe loc. decizii de impunere) şi alte documente au fost înregistrate la Registratură. 6.795 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală -pf au fost înregistrate  aproximativ 40. verificarea situaţiei fiscale. Rezultat: toţi angajaţii instituţiei au primit asistenţă şi consultanţă. verificat. referitor la folosirea programului de management al documentului Indicator de performanţă: utilizarea cu usurinţă şi corectă a programului de management al documentului 7. înregistrarea şi eliberarea certificatelor fiscale-persoane fizice Rezultat:  21. Rezultat:  s-au arhivat ( legat. Rezultat: s-a verificat lunar situaţia documentelor expirate Indicator de performanţă: să nu existe neclarităţi în circulaţia documentelor din programul de management al documentului şi să nu existe acte expirate la sfarşitul fiecarei luni.795 cereri eliberate sau clasate Indicator de performanţă: verificarea cu atenţie a situaţiei fiscale a solicitantului astfel încat să nu existe cereri nesoluţionate sau amânate şi eliberarea certificatelor numai pe baza de act de identitate sau procură notarială. cereri pentru utilizarea sistemului electronic de plata a impozitelor. a programului de management al documentului. Urmăreşte descărcarea corectă a tuturor documentelor în programul de management al documentului şi ia măsuri pentru realizarea corectă de către toate serviciile.  nu vor exista acte neînregistrate care să circule în cadrul Direcţiei Fiscale  cererile şi celelate acte înregistrate să fie predate serviciilor de specialitate numai pe bază de borderou 3. în ziua prezentării.233/2002 Rezultat:  s-au expediat 252. recomandate. pe baza solicitării. popriri. conform legii. publicaţii de vânzare. folosirea şi selecţionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov. cereri pentru eliberarea cerificatelor de atestare fiscală. conform art. pe loc. Indicator de performanţă: expedierea să se efectueze în maxim 2 zile de la primirea adreselor 4. pe baza actului de identitate 5. personal.Asigură înregistrarea. păstrarea/conservarea. în baza borderourilor  s-au repartizat către compartimentele aparţinătoare şi înregistrat în condici toate confirmările de primire şi retururile. citaţii. notificari privind declansarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. pf şi pj. Asigură expedierea corespondenţei către solicitanţi persoane fizice şi juridice şi asigură evidenţa tuturor expediţiilor.Asigură evidenţa. ca utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor. Centrul de Informaţii Cetăţeni şi Agenţiile Fiscale. compartimentele de specialitate . contestaţii.4 din OG nr. somatii.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor aprobata prin Legea nr. a acestei activităţi.183 plicuri simple. pe baza de cerere depusă la centrul de informaţii cetăţeni Rezultat: s-au înregistrat pe loc aproximativ 179 de utilizatori ai sistemului electronic de plată a impozitelor pf şi pj Indicator de performanţă: înregistrarea pe loc a cererii şi eliberarea codului PIN pe loc solicitantului.

Asigură preluarea apelurilor telefonice către Direcţia Fiscală între orele 16.00 – 17.00 Rezultat: au fost preluate toate apelurile telefonice din acest interval de timp ( în medie 4 apeluri /zi) Indicator de performanţă: preluarea tuturor apelurilor telefonice între orele 16. .Indicator de performanţă: toate dosarele din arhivă să fie păstrate în condiţii corespunzătoare şi să fie operaţionale 9.Asigură eliberarea pe baza cererilor.00 EVIDENŢE păstrate în cadrul Biroului Sinteză. Analiză şi Registratură  Evidenţa tuturor documentelor intrate/ ieşite sau întocmite pentru uzul intern din Direcţia Fiscală Braşov precum şi circulaţia acestora până la descărcarea finală. prin utilizarea aplicaţiei informatice de management al documentului  Evidenţa tuturor documentelor expediate prin poştă pe baza de borderouri  Evidenţa documentelor păstrate în depozitul de arhivă CHELTUIELI pentru prestaţiile poştale: 678. certificatelor şi extraselor de pe documentele din arhiva Direcţiei Fiscale Braşov Rezultat:  s-au efectuat răspunsuri la 207 cereri de efectuare copii dosare arhivă  s-au cautat in arhiva 562 dosare fiscale din care s-au gasit 543  au fost cercetate în arhivă aproximativ 800 unităţi arhivistice pentru căutarea dosarelor fiscale ale căror copii au fost solicitate  s-au efectuat aproximativ 543 copii dosare fiscale Indicator de performanţă: formularea de răspunsuri la toate cererile prin care se solicită copii ale documentelor în termen de 30 zile 10.000 lei.00-17. a copiilor.

mitingurilor. jandarmeria. a zonelor comerciale şi de agrement. explozii. organelor abilitate a datelor cu privire la aspectele de încălcare a legii. despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice. cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie. cu următoarele obiective de realizat:  asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică . împreună cu organele abilitate. .  însoţirea. II. avarii.a funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local.  verificarea şi solutionarea. după caz. a pazei obiectivelor de interes public şi privat la nivelul municipiului Braşov . stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora. hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale. accidente. a uniăţilor şcolare. cu ocazia adunărilor publice. conform legii.  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. la solicitarea cetăţenilor. rezolvarea unor cazuri sociale. prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal. elaborat de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov şi aprobat de către Primarul municipiului Braşov cu avizul consultativ al Poliţiei municipiului Braşov. a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică. pompierii. în cel mai scurt timp posibil.DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ BRAŞOV I. epidemii. conform planului de pază si ordine publica. sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii.  asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local. prin optimizarea şi modernizarea managementului instituţiei.  creşterea siguranţei cetăţeanului. la asigurarea fluenţei traficului rutier. OBIECTIVE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut drept scop îndeplinirea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice precum şi de creştere a eficienţei pazei bunurilor şi valorilor de interes public şi privat. comerţul stradal. manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local.  comunicarea. stabilite prin lege. a pieţelor. pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice.  apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege. a criminalităţii şi infracţionalităţii stradale. pentru aplanarea stărilor conflictuale.  prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale.  participarea la asigurarea măsurilor de ordine. calamităţi naturale şi catastrofe.  controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere.  participarea. curăţenia localităţilor. prinderea unor făptuitori. asigurând protecţia acestora şi prevenind orice acte de tulburare a ordinii publice. stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică al municipiului Braşov. MISIUNE  Asigurarea ordinii şi liniştii publice. protecţia mediului înconjurător.  asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice. precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local. precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente. industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă. ACTIVITĂŢI Principalele activităţi desfăşurate în anul 2010 de poliţiştii comunitari braşoveni :  asigurarea ordinii si liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică. în condiţiile stabilite prin regulament. la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii. altele decât cele stabilite în competenţa sa. altele decât cele cu caracter penal. precum şi pentru faptele care afectează climatul social. III.  asigurarea supravegherii parcărilor auto.  creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de DPC Bv.  acţionarea împreună cu poliţia. în limitele legii.  intervenţia.

P.P. Din punct de vedere statistic. poliţiştii comunitari au legitimat un număr de 11. cu un număr de 776 sancţiuni.P.Zona Noua – Răcădău .C.P. ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor .753 acţiuni.L nr.Zona Centrul Vechi – Centrul Civic. ş.nr.  H. în special a celor comise în stradă. în anul 2010.250 lei .L.  B. în cuantum de 43.Zona Carfil – Astra. împreună cu inspectori din cadrul societăţii de salubrizare URBAN S.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia efectuării unor lucrări de modern.O. în cuantum de 257.C.C. care au un impact direct asupra siguranţei comunităţii precum şi a realizării unei mai bune acoperiri a teritoriului din competenţă. carosabil 47 acţiuni.P. în anul 2010 agenţii comunitari braşoveni au constatat un număr de –7. cu un număr de 847 sancţiuni.C.360 lei . cu un număr de 789 sancţiuni.A. în cuantum de 269.P. 61/1991 – privind normele de convieţuire socială.130 lei . cu un număr de 970 sancţiuni.O. nr.P.O. De asemenea. nr.L. Din dispoziţia ministrului de interne şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu Poliţia municipiului Braşov.din care au fost achitaţi 195. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor. (Anexa 3) IV. În paralel cu activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi linişte publică şi de pază a bunurilor. 4 .859 persoane. cu un număr de 223 sancţiuni.d. a ordinii şi liniştii publice. în mod direct.226 lei. cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie Comunitară.a. au aplanat 583 stări conflictuale.A.000 lei.O.m. au verificat un număr de 3. în cuantum de 102. au soluţionat 827 sesizări adresate prin Dispeceratul 954.  H.O.251/2005 – privind sistemul de parcare din municipiul Braşov. ponderea deţinând-o încălcarea prevederilor următoarelor acte normative :  Legii nr.Zona Rulmentul – Triaj .12/1990 . nr.P. în cuantum de 70.627/2007 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare..  B. nr. precum şi a persoanelor dispărute. în timp ce comiteau diverse infracţiuni.C. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a semnat un Protocol de Colaborare cu Poliţia Municipiului Braşov. au încredinţat părinţilor sau instituţiilor de ocrotire un număr de 8 minori.nr.500 lei . . 1 .268/2008 – privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din municipiul Braşov.un număr de 72 persoane.  B.a.  Legea nr.Zona Bartolomeu – Stupini. Rezultatele pozitive ale acestor patrulări efectuate în municipiul Braşov.450 acţiuni.) .550 lei.  asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole artistice. 3 .  H.Braşov au desfăşurat un număr de 1. 2 . prin care. cu un număr de 2120 sancţiuni.  H. ş. agenţi de la Poliţia Naţională. nr.  B. cu deficitul de personal din structurile de ordine şi siguranţă publică de la nivelul celor 5 secţii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov. ca urmare a diversificării formelor de manifestare a fenomenului infracţional coroborat. 5 . s-au concretizat în constatarea în anul 2010.243/2008 – privind Regulamentul referitor la eliberarea permiselor de Liberă Trecere pe străzile din municipiul Braşov.C. În data de 5 august 2010.C. surprinse în flagrant. cu un număr de 610 sancţiuni. manifestări sportive.55 acţiuni. REZULTATE În anul 2010 Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a avut în structură un număr de 5 (cinci) birouri de ordine publică cu următoarele zone de competenţă :  B. în cuantum de 104. care au avut ca scop:  supravegherea unor zone în care au fost efectuate lucrări de modernizare carosabil / trotuare .600 lei. au fost executate şi în anul 2010. ş. agenţi din cadrul D.la acţiuni de supraveghere a locurilor de amplasare a rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere. sediile Birourilor de Ordine Publică ale D.Braşov au fost mutate în locaţiile Secţiilor de Poliţie.L.  H.  fluidizarea circulaţiei cu ocazia producerii unor accidente de circulaţie 7 acţiuni. a unui număr de 52 fapte infracţionale. şi COMPREST S.588 acţiuni. patrulări în zonele de responsabilitate ale Birourilor de Ordine Publică – Poliţia Comunitară şi ale Secţiilor de Poliţie. .351 persoane fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale de comercializare a produselor.nr.Braşov au participat. efectivele D.201/2006 – privind Procedurile de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al municipiului Braşov.C.referitoare la activităţi comerciale ilicite.950 lei . obiectivelor şi valorilor.L nr.  efectuarea unor acţiuni în colaborare cu instituţii ale Administraţiei Publice Locale şi alte instituţii (de exemplu : pe parcursul anului 2010. scăpaţi de sub supraveghere.a. în scopul concentrării eforturilor în direcţia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale. în cuantum de 46.075 sancţiuni contravenţionale. în cuantum total de 938.

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. prilej cu care au fost abordate aspecte legate de ordinea şi liniştea publică. protecţia mediului.  De asemenea. în aceste instituţii. ale poliţiştilor locali . SITUAŢIA Venituri/Cheltuieli Venituri ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate. În acest sens au fost purtate discuţii cu agenţii din cadrul instituţiei. care pot furniza date importante privind persoanele pretabile la comiterea de infracţiuni şi contravenţii. spargeri de locuinţe ş. cu durata de 3 luni .C. principalele atribuţii ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. distribuirea de pliante şi fluturaşi. o deţin infracţiunile de furt . şi atribuţiile Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. actele de violenţă din incinta sau imediate apropiere a şcolilor. respectiv curăţenia faţadelor. cazuri care au fost prelucrate şi cu întregul efectiv din subordine.„ Falprev – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” – . stabilindu-se de comun acord cu conducerile acestor instituţii măsuri pentru prevenirea şi combaterea neregulilor.  în baza Legii nr. agenţii din cadrul Direcţia Poliţia Comunitară au participat la întâlniri cu preşedinţi ai Asociaţilor de Proprietari. în vederea demarării programelor de formare iniţială. disciplina în construcţii şi afişaj stradal. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov a participat la şedinţele de lucru desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte aflate în curs de derulare. prilej cu care au fost prelucrate acte normative. totodată. operatorii economici. permanent.  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: . în special abaterilor de la etica profesională. o verificarea respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice. măsuri ce au constat în întâlniri ale reprezentanţilor Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.I.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale. în care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov este partner alături de alte şase ţări europene. cu cadrele şi elevii de la unităţi de învăţământ.. Direcţia Poliţia Comunitară a fost în contact permanent cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. şi modalităţile de rezolvare ale acestora. pe parcursul anului 2010 au fost pregătite documentele pentru Proiectul Poliţiei Locale Valencia / Spania. combaterii corupţiei interne. distribuite pliante şi fluturaşi cuprinzând coordonatele de contact ale Birourilor de Ordine Publică. Au fost. Comisia de Disciplină a D. precum şi principalele norme privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza mun. la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea în societate a foştilor condamnaţi. discuţii cu elevii problemă.L. tâlhării. V. Pe parcursul anului 2010.579 mii lei Cheltuieli ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov 2010 –5. De asemenea. instruirea elevilor şi cadrelor cu privire la modalităţi de apărare împotriva faptelor antisociale. după cum urmează :  Proiectul Forumului European de Securitate Urbană / Primăria Municipiului Braşov: „ Grundvig Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei” în derulare şi în cadrul căruia a fost încheiat un Contract cadru de parteneriat pentru desfăşurarea unor activităţi privind prevenirea recidivei în municipiul Braşov şi în zona adiacentă acestuia. prevenirea violenţei în şcoli şi cartiere”.A. evidenţa populaţiei . astfel. sancţionarea celor care au încălcat prevederile actelor normative.P. persoanele fizice şi juridice . S-a insistat pe întărirea legăturilor preşedinţii de asociaţii. În anul 2010. a locurilor de depozitare a diferitelor VI. . Bv.579 mii lei Bugetul pe anul 2010 a fost cheltuit în procent de 100 % Propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii desfăşurate de D. aprobat de Comisia Europeană: “HERA – Îmbunătăţirea Managementului de Poliţie referitor la Violenţa Domestică”. se vor avea în vedere următoarele: o stabilirea cadrului organizatoric.Braşov. contribuind. ocazie cu care au fost analizate problemele de ordine publică existente. Activitatea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov a avut ca obiect şi realizarea unui număr de 45 întâlniri cu conducerile a unui număr de 37 instituţii de învăţământ din zona de competenţă. susţinute din fonduri europene. Bv.Ponderea infracţiunilor constatate. pretabili la comiterea unor fapte de corupţie. dar şi infracţiuni cu violenţă.P. Polițiștii găsiți vinovați au fost sancționați disciplinar. împreună cu structurile de specialitate ale M. a avut în cercetare un număr de 11 agenţi de poliţie pentru săvârşirea unor fapte ce puteau constitui abateri disciplinare.  Proiectul Asociaţiei Metropolitane Braşov: „Safeland” – Proiect de prevenire a criminalităţii la nivel local. activităţi comerciale. o specializarea poliţiştilor locali în domeniile : circulaţiei pe drumurile publice.a. în număr de 30. în ceea ce priveşte situaţia copiilor străzii. cât şi cu privire la persoanele recidiviste.

a rigolelor.  continuarea cooperării cu alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii şi criminalităţii . 290/2005. 97/2005 privind evidenţa. necesare unei prezenţe cât mai bune la formele de pregătire profesională lunară a agenţilor de poliţie . . domiciliul. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul. o verificarea normelor privind lucrările de construcţii şi stabilirea măsurilor necesare întrării în legalitae. parcarea autovehiculelor şi accesul interzis şi dispunerea măsurilor de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar .materiale. staţionarea.  organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul. de rezistenţă la efort prelungit şi de utilizare a unor procedee de autoapărare în scopul rezolvării eficiente a tuturor situaţiilor operative. în poligon. o constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea. a parcărilor. concrete ce ar putea să apară în teren. a anexelor gospodăreşti.  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor fizice.  creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în teren . inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art.  reevaluarea atribuţiilor funcţionale. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi . în condiţii cât mai apropiate de situaţiile tactice.  perfecţionarea şi diversificarea planurilor şi tematicilor de pregătire. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  consolidarea legăturii între aspectul teoretic al pregătirii profesionale şi realitatea practică din teren. o urmărirea dezvoltării ordonate a comerțului stradal și desfășurării activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat . a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează. a căilor de acces. punând accent pe formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu .  asigurarea măsurilor organizatorice. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  creşterea ponderii studiului individual în creşterea nivelului de competenţă profesională . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. a trotuarelor . reformularea procedurilor şi a modalităţilor de lucru corespunzătoare mutaţiilor intervenite în situaţia operativă. în condiţiile legii . 37 alin.

BIROU ADMINISTRATIV 11. INFORMARE CETĂŢENI 15. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 6. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE 4. COMPARTIMENT JURIDIC 14. BUGET 10. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 5. SERVICIUL RESURSE UMANE 9. PSI 12. SERVICIUL CONTABILITATE. COMPARTIMENT SSM. FINANCIAR. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST . COMPARTIMENT CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 3. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17.DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE 1. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 16. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 8. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 7. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL 2. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 13. COMPARTIMENT PROGRAME.

. 57/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. privitoare la acordarea prestaţiilor sociale specifice:  ajutor social  ajutoare de urgenţă  ajutoare pentru încălzirea cu lemne. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”.M. pe locuri vacante comunicate de către agenţii economici – în parteneriat cu A.aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.G.aplicarea prevederilor Legii 321/ 2001 privind derularea programului de acordare gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. .G. SERVICIUL AJUTOR SOCIAL I. 3.aplicarea prevederilor H. Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. 4. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.O. 2.1. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii.F.J. . Braşov . studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat. Aplicarea măsurilor active pentru creşterea şanselor de ocupare pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social prin sprijinirea repartizării în muncă.aplicarea prevederilor H. reglementate de legile specifice aplicate în cadrul serviciului – în termenele legale şi corect. Acordarea tuturor prestaţiilor şi serviciilor sociale. 1.G.aplicarea prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. cursuri de zi. cărbuni sau combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  alocaţia de susţinere a familiei. . potrivit legii şi obiectivului de activitate al serviciului. modificată şi completată prin Legea 276/2010. Identificarea unor persoane sau categorii de persoane aflate în stare de risc social în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială. Atribuţii principale . II. a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi a O.

O. copii cărora li s-a stab.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers.F. pe baza documentelor-nr. mediu Actualizarea bazei de date inform.nr. inapte de muncă dat. Activităţi desfăşurate în anul 2010 I Nr crt Indicatori/lună II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 17 18 19 20 Alocaţii nou născuţi-lei Petiţii sosite şi soluţionate Contestaţii Nr.III. unui grad de handicap sau invaliditate (nr. Solicitări scrise către benef iciari pt. sau nu pensia de întreţinere – nr.J. 26680 48760 46230 45770 51980 33120 0 0 5 0 0 4 1 0 3 0 0 3 3 0 2 1 0 4 26910 0 0 4 9660 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 3 289110 19 1 42 21 3 4 4 5 5 5 13 14 14 16 17 17 10 22 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 7 24 25 15 75 DA 1 17 52 15 74 18 86 21 68 18 63 15 62 DA 1 15 66 DA 1 18 72 DA 1 15 69 DA 1 15 60 DA 1 15 66 DA 1 17 68 DA 12 26 27 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 .med Întocmirea raport statistic L416/2001 Participarea la activităţi în parteneriat cu alte instituţiiA.. cu afecţiuni pe baza cărora au fost scutite de ef.mediu) Analiza creditorilor la aj.orelor în folosul comunit.mediu) Analiza dosarelor care au în comp. mediu Analiza dosarelor care au în componenţă pers.soc. (nr.M.

încălzir e lemne-lei Ajut. urgenţă – lei Ajutoare urgenţă număr Ajutoare înmormântare –lei Documente eliberate la cerere –nr.mediu persoane Alocaţii nou născuţi-nr.ajutoare plătite Nr.dosare aprobate Nr.cereri noi înregistrate Nr. dosare suspendate. modificate.(mediu) pers. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. reluate. incetate – întocmirea documentaţiei – nr. mediu Ajutoare sociale plătite –sumelei Ajutor mediu lunar-lei/fam.mediu anchete sociale efectuate Nr. 4 37 8 122 130 5 25 6 122 128 4 27 8 126 139 6 44 11 129 140 4 35 8 121 141 4 33 4 125 143 4 22 6 122 138 5 20 14 120 138 5 32 8 123 138 9 26 10 134 138 4 16 10 128 143 14 15 8 129 145 68 28 101 1501 139 17 13 20 20 19 11 14 14 14 12 16 17 16 7 18914 155 227 174 0 0 0 324 1328 116 18781 154 222 116 0 0 0 362 1297 212 19592 19130 148 232 0 0 0 0 402 1217 199 19191 159 232 0 0 0 300 418 1280 226 20331 163 231 0 0 0 0 450 1225 144 19972 164 230 0 5000 1 0 280 1310 117 18651 155 228 0 0 0 0 357 1363 42 19251 157 222 0 0 0 0 27 312 0 20967 156 235 0 0 0 0 36 274 0 20579 161 230 870 0 0 0 23 326 0 20307 157 237 0 0 0 0 32 287 0 235666 157 230 1218 5000 1 685 258 960 1257 8 9 155 225 58 0 0 385 382 1305 201 10 11 12 13 14 15 16 .beneficiare Aj.Nr crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 Nr.mediu Consiliere public – nr. Nr.

comun.mediu benef. Social Nr. Socialangajati Activ. Benef. Adrese către alte instituţii Adrese AJOFM pt. de aj. mediu Analiza creditori trusou – nr.munca în fol. de benef de aj. de aj. benef.nr.soc. Social pt.Nr crt 28 Indicatori/lună I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 2010 29 30 31 Verificarea pe teren a modului cum e efect. sprijin incadrare pt benef. social pt.mediu 21 31 39 40 42 53 9 1 1 1 1 1 20 17 2 15 2 16 2 15 2 13 2 10 4 1 0 2 1 12 1 4 0 5 0 3 0 113 16 2 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 16 32 33 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 34 35 36 37 102 219 221 191 215 165 89 13350 113 179 44 6600 106 216 0 0 107 209 0 0 93 214 0 0 87 210 0 0 83 234 1246 186900 108 203 15300 32850 33150 28650 32250 24750 130 177 115 178 111 194 117 211 116 216 121 200 . a-si gasi un loc de munca Emitere disp acordare trusouri pentru nou-născuţi Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi lei Analiza creditori alocatii nou nascuti-nr. care s-a intervenit la AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca Nr. comune cu AJOFM de consiliere a persoanelor apte de munca. beneficiari de aj. de aj.

2. 3.2. în conformitate cu Legea nr. persoanelor care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social pentru a-şi ridica porţia de hrană. în special cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti. Identificarea persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de risc social în vederea sprijinirii acestora (acordarea a două mese calde. Consilierea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social cât şi a solicitanţilor de servicii sociale în vederea găsirii de soluţii. incetate – întocmirea documentaţiei – nr. modificate. 208/1997 privind cantinele de ajutor social – în termenele legale şi corecte. Obiective propuse pentru anul 2011 1. persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. îndrumarea către diverse instituţii pentru obţinerea unor drepturi legale) pentru prevenirea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială. Atribuţii principale . Solicitări scrise către benef iciari 6 6 12 4 8 3 7 3 7 3 4 2 6 173 52 - 176 36 - 176 32 2 174 37 4 171 61 5 177 45 3 171 50 - 179 40 - 175 25 2 174 38 3 172 45 4 177 50 4 175 42 27 . astfel încât să nu se instaleze dependenţa de serviciile sociale. în regim de catering.informarea şi consilierea beneficiarilor şi solicitanţilor serviciilor sociale.cereri noi înregistrate Nr.ajutoare plătite Nr. mediu dosare verificate la închiderea lunii Nr. datorită unor probleme medicale ce au fost specificate în ancheta socială. . Nr. .mediu persoane Nr.(mediu) pers. colete.beneficiare Consiliere public – nr. II. pentru a găsi soluţii de a depăşi situaţia prezentă şi a ieşi din situaţia de dificultate economico-socială. COMPARTIMENTUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I. a hranei beneficiarilor. . Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului. potrivit legii cât şi obiectivului de activitate al compartimentului. 208/1997. dosare suspendate. reglementate de Legea nr. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.zilnic. 5. de persoană. zilnic. mediu Ajutoare sociale plătite –sume-lei Ajutor mediu lunarlei/fam. Implicarea personalului în atragerea de sponsori şi donatori.acordarea de servicii cu caracter primar persoanelor din Municipiul Braşov.acordarea transportului gratuit al hranei la domiciliu. Nr crt 1 2 3 4 5 Activităţi desfăşurate în anul 2010 Indicatori/lună I 5 18 5 79 II 6 10 6 84 III 4 33 4 80 IV 4 20 4 81 V 4 22 4 82 VI 7 18 6 77 VII 7 16 7 81 VIII 3 5 3 79 IX 3 25 3 80 X 3 12 3 76 XI 5 15 5 77 XII 1 16 1 76 TOTAL 2010 52 18 51 80 6 7 8 9 10 11 Nr. Acordarea serviciilor sociale.acordarea a două mese.dosare aprobate Nr. aflate în dificultate. III.mediu anchete sociale efectuate Nr. 4. reluate. care să ducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate. prin suplimentarea de pachete.

conform Legii nr. 1. 1. I.G. 1) din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. precum şi a indemnizaţiei şi a stimulentului pentru creşterea copilului.12 13 14 15 pt. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. conform OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.med Întocmirea raport statistic L416/2001 Distribuire lapte praf – nr. Atribuţii principale  acordarea de informaţii şi îndrumarea solicitanţilor/reprezentanţilor legali ai copilului pentru întocmirea dosarului privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani şi acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.Legea 240 pentru completarea alin (2) al art. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată şi modificată şi HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1. actualizată la data de 31 decembrie 2008. HG nr. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. conform: . nr. II. . alocaţiei familiale complementare.Legea 341/2009 pentru completarea art. Activităţi desfăşurate în 2010 Activitatea Serviciului Alocaţii Sociale în anul 2010 a constat în aplicarea prevederilor legale privind:  stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.Legea 239/2009 pentru modificarea art.mediu) Actualizarea bazei de date inform. alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. SERVICIUL ALOCAŢII SOCIALE Obiectiv general: Aplicarea prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.cutii 11 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 10 10 34 28 20 15 20 33 30 32 37 25 15 40 28 DA 112 91 105 105 98 119 84 63 56 70 63 70 1036 3. cu modificările şi completările ulterioare.  stabilirea dreptului la indemnizaţia / stimulentul pentru creşterea copilului. .  stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. . unui grad de handicap sau invaliditate (nr. . 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a . 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.025/2006. precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.OUG nr.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia de stat şi pentru indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2/3 ani. pe baza documentelornr.682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.H. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.completarea dosarului Analiza dosarelor care au în componenţă pers. cu modificările si completarile ulterioare. 2 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. inapte de muncă dat. nr.G.H.  întocmirea dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare. .

3.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 79 . Solicitanţi de alocaţie de stat pentru copii Nr. 11 adrese III. dispoziţii şi comunicări 180 referate. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. 4. acte necesare pentru întocmirea dosarului. referate.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii leau cerut Adrese/comunicări cu solicitanţii de alocaţie de stat/instituţii Număr 707 cereri 2. dispoziţii şi comunicări 32 referate. termenele care trebuie respectate etc. 3. completarea datelor în Registru special. Cereri / solicitări faţă de serviciul nostru : Nr. 3.alocaţie familială complementară . prevederilor OUG 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi Ordinului nr. verificare şi avizare borderou Întocmire. 5. 105/2003. completarea datelor in registrul special) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. înregistrare în baza de date. referate. 101 . crt. Beneficiarii de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Tip de activitate Cereri acordare alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 aprobate (preluare cereri şi actele anexate. 4. crt. crt. modulul „Alocaţii de stat” Întocmire borderou alocaţii de stat. comunicare către beneficiar) Număr 149 cereri. 2.transmise la AJPS 0 . 4. 5. 7.în curs de soluţionare 438 . 17 16 II. Tip de cerere / solicitare Cereri alocaţie de stat pentru copii conform Legii 61/1993 Cereri alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 Cereri alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 Cereri acordare indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 Solicitări privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Cereri eliberare adeverinţe (alocaţia S si C si indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului) Solicitări e-mail Număr de solicitări 707 152 131 1961 438 Observaţie 707 . verificarea lor şi certificarea conform cu originalul. comunicare către beneficiar) Suspendare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. 707 cereri 31 borderouri 31 adrese aproximativ 2400 persoane 6. verificarea actelor. 1. 2. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. dispoziţii şi comunicări Observaţie Nr.transmise la AJPS 0 . verificare şi avizare adresă de înaintare către AJPS Braşov Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de stat (modalitatea de completare a cererii.în curs de soluţionare 149 – aprobate 3 – respinse 130 – aprobate 1 – respinsă 1961 . dispoziţii şi comunicări 3 cereri. referat şi dispoziţie de primar. referat şi dispoziţie de primar.în curs de soluţionare 17 – adeverinţe eliberate 16 – răspunsuri e-mail 6. instituţii care trebuie să elibereze anumite documente. 1.a. înregistrare în baza de date. 1.transmise la AJPS 0 .

verificarea venit net/brut. 2560 aproximativ 68 chemări 668 anchete . 8. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. situaţia şcolară. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. înregistrare în baza de date. certificat de handicap. 4. alte acte necesare pentru completarea dosarului. verificarea venit net/brut.) Adeverinţe şcolare. certificat de handicap. de venit introduse în baza de date. situaţia şcolară. dispoziţii şi comunicări 376 comunicări 2560 aproximativ Observaţie 2. 9. anul şcolar. dispoziţii şi comunicări 65 referate. dispoziţii şi comunicări 1 cerere. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie familială complementară pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi introduse in dosar si in baza de date Număr 130 cereri.alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală 60 . dispoziţii şi comunicări 81 referate. 731 anchete sociale aproximativ 2810 persoane 12. Reluare plată alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală (referat şi dispoziţie de primar. dispoziţie şi comunicare 58 referate. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. dovadă de venit. 8. cupon de pensie etc. anul şcolar. comunicare către solicitant) Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 respinse (întocmire dosar. Beneficiarii de alocaţie familială complementară Tip de activitate Cereri acordare alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 aprobate (întocmire dosar. 6. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. 10. aproximativ 1705 adeverinţe 86 chemări 11. 9. referat. certificat invaliditate. referat şi dispoziţie de primar. IV. comunicare către beneficiar) Încetare dosar alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut 124 referate. 1. înregistrare în baza de date. Nr. referate. comunicare către solicitant) Modificare cuantum alocaţie familială complementară conform OUG 105/2003 (referat şi dispoziţie de primar. adeverinţe şcolare.5. 7. comunicare către beneficiar) Comunicare către solicitanţi privind cererea lor sau orice modificare apărută la dosarul de alocaţie familială complementară Adeverinţe şcolare şi de venit preluate de la beneficiari (verificarea datei eliberării adeverinţei şcolare şi a celei de venit. 5. 3. modulul „Alocaţii mono/comp” Chemări adresate beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală pentru a-şi completa dosarele cu actele necesare Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi introduse în dosar şi în baza de date Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. dispoziţii şi comunicări 373 comunicări aproximativ 1705 adeverinţe 64 . certificat invaliditate. 7.alocaţie familială complementară 6. existenţa tichete de masă) şi verificarea valabilităţii actelor existente în dosar (CI/BI/CIP. cupon de pensie etc. crt.) Adeverinţe şcolare. de venit introduse în baza de date. referat şi dispoziţie de primar. condiţii de acordare a dreptului.

1. alte acte necesare pentru completarea dosarului. Centralizare activităţi desfăşurate Tip de activitate Activitate cu publicul. verificare şi avizare borderou şi adresă de înaintare Cereri/declaraţii depuse la DSS privind modificările care au apărut în situaţia beneficiarilor de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Comunicare către beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului privind completarea dosarelor cu acte necesare sau orice modificare apărută la dosarele lor Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului (condiţii de acordare a dreptului.10.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei familiale complementare şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . certificarea de către primar a cererii) Introducerea datelor cu privirea la solicitanţi în baza de date a serviciului Întocmire borderou (lunar) cereri de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului şi adresă de înaintare către AJPS Braşov. adeverinţe şcolare. probleme cu care se confruntă unii solicitanţi/ beneficiari şi soluţii propuse etc. modalitatea de completare a documentelor. probleme cu care se confruntă unii beneficiari şi soluţii propuse etc. Comunicări către solicitanţi Chemări către beneficiari 823 referate.şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut (zilnic 8 ore) Referate. 3. acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. alte acte necesare pentru completarea dosarului. 1961 dosare 36 borderouri şi adrese 437 cereri 9 adrese 4. creşterea copilului) Număr 1961 cereri/ dosare Observaţie 2. 12. Tip de activitate Depunerea cererilor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (preluarea cererilor şi a actelor anexate. dovadă de venit. 1. 5. 64 9 VI. termenele legale prevăzute.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adeverinţe eliberate (alocaţia S şi C) Adrese către AJPS şi alte instituţii/firme aproximativ 2650 persoane 16 109 V. 4. Beneficiarii de indemnizaţie / stimulent pentru creşterea copilului Nr. 6.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii . 3. completarea datelor în registrul special.) şi orice alte informaţii pe care solicitanţii/beneficiarii le-au cerut Adrese de înaintare către AJPS Braşov privind modificările apărute la dosarele beneficiarilor de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului Adeverinţe eliberate (indemnizaţie/stimulent pt. întocmirea dosarului.întocmirea dosarului de acordare a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi drepturile şi îndatoririle beneficiarilor . crt. 9. Relaţii cu publicul – consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la alocaţia familială complementară (acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea dreptului. crt. drepturi şi îndatoriri ale solicitanţilor. aproximativ 7500 persoane 7. verificarea corectitudinii actelor şi certificarea lor pentru “conform cu originalul”. consilierea şi oferirea de informaţii cu privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului beneficiari . 11. dispoziţii şi comunicări 769 comunicări 154 chemări . 2. condiţii de acordare a dreptului. dispoziţii de primar şi comunicări către solicitanţi Număr aproximativ 7850 persoane Observaţie Nr.

Aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii. 9. 4. cu venitul sub 500 lei/ lună /membru. Urmărirea soluţionării cererilor şi petiţiilor adresate serviciului în termenul legal. Îmbunătăţirea permanentă a bazei de date SICO pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul serviciului. comportament deviant). abuz. 2. alte instituţii) 1399 anchete aproximativ 4125 adeverinţe 357 dosare 333 dosare 73 adrese cu borderouri 170 adrese 9 ~ 30 deplasări ALTE ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI ALOCAŢII SOCIALE :  pregătirea dosarelor de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală în vederea arhivării (dosare din 2004). 7. conform HCL nr. violenţă în familie. Pregătirea pentru arhivare a dosarelor beneficiarilor de alocaţie familială complementară şi de susţinere. Atribuţii principale Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate din municipiul Braşov. Anchete sociale efectuate şi introduse în dosar şi în baza de date Adeverinţe şcolare şi de venit introduse în dosar şi în baza de date 7. 11. la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale sau la solicitarea altor instituţii. Dosare alocaţie de susţinere (S) în plată în prezent Dosare alocaţie familială complementară (C) în plată în prezent Adrese de înaintare către AJPS + borderouri Adrese de înaintare către AJPS Răspunsuri e-mail Curierat (deplasări cu actele la AJPS.  participarea la cursuri de specializare (plătite de către angajaţi).2010 la elevii provenind din familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. 6. dar şi din alte familii aflate în situaţie de risc social. adecvate categoriilor sociale cu care lucrăm. respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii prin întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. 10. 4. stimulentul de inserţie. 12. III. Efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii/beneficiarii de alocaţie de stat şi de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului.  Demersuri privind înregistrarea tardivă a naşterii. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI 1.  Prevenirea separării copilului de familie.08.5. 3.  distribuirea de pachete cu rechizite şcolare „ Vreau să fiu elev”. 6. 8. Analiza şi implementarea noile acte legislative sau a modificărilor apărute şi a modului lor de aplicare. . în conformitate cu prevederile legale. Obiective propuse pentru anul 2011 1. Organizarea mai eficientă a activităţii serviciului. absenteism/abandon şcolar. Participarea la cursuri de specializare în domeniu.  Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie care au instituită o măsură de protecţie specială. indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului. produse de îmbrăcat şi de igienă personală (din donaţii/sponsorizări) la beneficiarii de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală. 8. Asigurarea programului cu publicul în condiţii optime. 9.  distribuirea de produse alimentare. 519 din 13. 5. Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului are următoarele atribuţii:  Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate (abandon.  Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate  Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.  Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an.

poliţie. Planul de monitorizare post – servicii. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate.c Activitatea Indicatori Nr. Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. 2. obţinerii drepturilor. 10. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Identificarea copiilor şi familiilor care se află într-o situaţie de dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie Nr. grădiniţă. .288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. . obţinerii adeverinţelor de venit. 5. Ancheta Planul de servicii Referat Dispoziţie Pr. rt. tribunal. spital. Activităţi socio-educative pentru copii aflaţi în situaţii de risc. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. primărie. 9. 4. REI 54 6. punerea la dosar a documentelor). cu beneficiarul.   Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz 4 15.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. . completare REI. Raport de vizită Raport de discuţie 101 290 Cereri/adrese cazuri 93 93 3. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). ORD. 2. 7. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . discuţii cu vecinii). Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. alte instituţii. şeful. 8. 11. 13. 6 1 14. 1. Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri. alte persoane). (lăsare înştiinţare. 9 . Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final 23 4 4 4 4 87 3 30 12. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă.

2. crt. 2. Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. 8 Nr. semnarea şi eliberarea dovezii (transmiterea dovezii în primărie în vederea semnării. REI 22 4. 3. Întocmirea procesului verbal cu membrii echipei cf. discuţii cu vecinii). ORD. (lăsare înştiinţare. înregistrarea dovezii în registrul de dovezi şi contactarea solicitantului în vederea eliberării dovezii) Declaraţii REI Dovadă 18 6 17 . completare REI.Integrarea sau reintegrarea copiilor în familie şi monitorizarea copiilor pe o perioadă de minim 3 luni Nr. Întocmirea anchetei sociale Întocmirea planului de servicii – discuţii cu beneficiarul în vederea stabilirii obiectivelor cuprinse în planul de servicii. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . 1. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. 13. 1. cu beneficiarul. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). 40 40 3. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 8 1 3 15. Informarea persoanei privind modul de eliberare a dovezii şi actele necesare Verificarea actelor prezentate de solicitant Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 8. Soc. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 10. şeful. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. punerea la dosar a documentelor). 6. Întocmirea.288/2006 Întocmirea adreselor de răspuns Întocmirea şi semnarea contractului cu beneficiarul Deplasarea pe teren în vederea monitorizării situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea fişei de monitorizare în vederea reevaluării obiectivelor cuprinse în planul de servicii. 7. alte instituţii. Eliberarea dovezii privind notificarea de plecare a persoanei cu contract de muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr. Întocmirea referatului de aprobare a planului de servicii Întocmirea dispoziţiei de aprobare a planului de servicii.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. Planul de monitorizare post – servicii. Deplasarea pe teren în vederea monitorizării post-servicii a situaţiei cazului şi completarea raportului de monitorizare sau vizită (minim 3 luni consecutiv cu posibilitate de prelungire) Întocmirea raportului final de închidere de caz Cereri/adrese cazuri Nr. alte persoane). Raport de vizită Raport de discuţie Anch. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. 14. 11. Planul de servicii Referat Dispoziţie Proces verbal Adresa Contract Raport de monitorizare Fişa de monitorizare Plan de monitorizare Raport de monitorizare post-servicii Raport final închidere caz 51 146 9 12 12 12 12 41 5 24 12. 5. 9. Activitatea Indicatori crt.

Primirea adresei de la DGASPC Braşov privind înregistrarea naşterii unui copil părăsit în SOG. 5.Nr.Serviciul Stare Civilă Ridicarea extrasului din registrul de naşteri de la Serviciul Stare Civilă şi predarea acestuia la DGASPC Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta peste 1 an Activitatea Nr. întocmirea raportului de reevaluare. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Activitatea Indicatori Nr.disc. Indicatori 10 4 4 7 6 2 Nr 3. alte adrese (Juridic) Cererea Raport de discuţie Raport de discuţie/notă de constatare 7 6 6 4. Sprijinirea părintelui în vederea deschiderii acţiunii în instanţă: redactarea cererii de înregistrare tardivă. 2. redactarea cererii de rectificare a erorii materiale. trecerea acesteia în registrul de corespondenţă şi verificarea actelor primite Întocmirea referatului şi dispoziţiei privind atribuirea numelui prenumelui Adresa Referat Dispoziţie Adresa Extrasul Rap. deplasarea împreună cu părintele la Tribunal pentru depunerea cererii şi a actelor necesare Informarea părintelui în legătură cu necesitatea legalizării sentinţei civile. de expertiză medico-legală 10 3. Prezentarea persoanei care are în îngrijire copilul şi/sau a copilului la sediul DSS şi completarea raportului de discuţie Întocmirea de adrese dacă persoana nu este găsită la domiciliu de cel puţin 2 ori consecutiv Transmiterea raportului trimestrial privind cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Activitatea Indicatori Nr. crt 1. 1. discuţii cu vecinii) Efectuarea unei noi vizite pe teren în cazul în care persoana nu se prezintă la sediul DSS Număr cazuri REE 139 450 3. Întocmirea adresei către Laboratorul de Medicină Legală în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală pentru stabilirea vârstei şi sexului copilului Întocmirea adresei către părinte pentru a se prezenta cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală Adresă Rap. 4 Elaborarea adresei de înregistrare a naşterii şi depunerea acesteia împreună cu dosarul copilului la SPCLEP Braşov . crt. 6. . Deplasarea pe teren şi întocmirea raportului de evaluare iniţială la cazurile de copii care au intrat în evidenţa compartimentului după plecarea părinţilor în străinătate Reevaluarea la 3 luni a cazurilor: deplasarea pe teren. Primirea solicitării privind înregistrarea tardivă a naşterii şi informarea părintelui în legătură cu demersurile necesare înregistrării naşterii Solicitarea părintelui Raport de discuţie 12 2. discuţii cu persoana care are în îngrijire copilul şi/sau cu copilul. Raport de vizită 171 4. 1. consilierea familiei Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu (lăsare înştiinţare. crt. Demersuri privind înregistrarea naşterii copiilor cu vârsta până la 1 an Raport de discuţie Adresă Raportul trimestrial 99 6 4 Nr. 2.

Întocmirea raportului de evaluare iniţială pentru copiii care participă la activităţi şi consilierea părinţilor. a declaraţiei Cereri/adrese cazuri 57 57 3. DGASPC Întocmirea raportului final de închidere de caz 16 5 Evaluarea socio-economică la domiciliul părinţilor ai căror copii au stabilită o măsură de protecţie specială în vederea revocării sau menţinerii acestei măsuri Nr. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate.5. Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Activitatea Indicatori Nr. copii 60 22 3 Pregătirea şi organizarea activităţilor care se desfăşoară cu copiii Măsuri de intervenţie pentru prevenirea absenteismului/abandonului şcolar Nr. întâlniri Nr.Deplasarea pe teren şi întocmirea REI (solicitarea actelor de identitate. Informarea şi sprijinirea părintelui în vederea finalizării demersurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. . 2. 7. 1. REI 24 . 7.aflarea de informaţii suplimentare privind cazul (verificarea dacă a mai fost în evidenţă. punerea la dosar a documentelor). Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . completare REI. contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. crt. Elaborarea anchetei sociale Consilierea familiei. vizite la domiciliu. punerea la dosar a documentelor). Întocmirea de adrese către părinţi privind obligaţia de asigura frecventarea cursurilor şcolare. 2. Înregistrarea sesizărilor Repartizarea cazurilor şi discuţie pe caz . adrese către poliţie.Serviciul Stare Civilă privind înregistrarea naşterii copilului Obţinerea unei copii după certificatul de naştere şi ataşarea acestuia la dosar Activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc Adresa certificat naştere Nr. obligaţia de a asigura frecventarea cursurilor şcolare 4. Plan de intervenţie Nr. discuţii cu şcoala. crt. plata amenzii. 1. informarea despre drepturile/prestaţiile de care pot beneficia şi despre obligaţiile acestora Întocmirea planului de intervenţie pentru fiecare copil REI 4 2. explicarea motivului vizitei şi a documentelor solicitate. REI 10 6. a declaraţiei acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor Ancheta socială Raport de vizită/ discuţie Adresa Raport final 4 96 sesizare cazuri 20 20 Activitatea Indicatori Nr. 1. Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. crt. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). contactarea telefonică a instituţiei/persoanei care a trimis sesizarea. însoţirea acestuia la Judecătorie Raport de vizită/discuţie Notă de constatare 6 15 8 12 6. 3. Întocmirea adresei către SPCLEP. 5. Activitatea Indicatori Nr. completare REI.

 Raportarea trimestrială la DGASPC. Deplasarea la diferite instituţii – şcoală. cu beneficiarul.  Implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania . primărie. persoanele care pleacă la muncă în străinătate Adrese înaintare/Răspunsuri solicitări/sesizări Înregistrări naşteri Activităţi socio-educative Alte activităţi (distrib. 8. 4. 10 11. 13.  Coordonarea practicii studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specializarea Asistenţă Socială. alte persoane). 12. 6. discuţii cu vecinii). 16. ONG-uri Întocmirea anchetei sociale Întocmirea adreselor de răspuns CENTRALIZARE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Nr. obţinerii adeverinţelor de venit. . crt. 7. 1.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în activităţi de voluntariat cu copiii de la Galeriile Kronstadt . 5. discuţii privind situaţia socio-economică a familiei). 3. alte instituţii. 19. . Însoţirea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate. (lăsare înştiinţare. 14. . tribunal. spital. şeful. 18. 2. 5. Discuţii privind modul de soluţionare a cazului (cu colegii. 9. grădiniţă.Informare privind prestaţiile şi serviciile de care poate beneficia familia în funcţie de situaţie. Ancheta Adresa 15 56 Alte activităţi:  Organizarea întâlnirilor Comitetului Consultativ şi participarea la aceste întâlniri . poliţie. pachete) Întâlniri cu Comitetul Consultativ Indicatori Total 406 114 298 495 24 16 16 16 54 16 6 171 450 99 17 231 18 60 40 6 Raport de vizită Raport de discuţie 44 47 6. Întocmirea raportului de vizită în cazul în care persoana nu este găsită la domiciliu. 15.Consilierea familiei privind drepturile şi obligaţiile privind responsabilităţile părinteşti. Număr cazuri Rapoarte de evaluare iniţială Rapoarte de vizită Rapoarte de discuţie Anchete sociale Referate pentru aprobarea dispoziţiei privind întocmirea planului de servicii Dispoziţii privind aprobarea planului de servicii Planuri de servicii întocmite Rapoarte de monitorizare copii în familie Fişe de monitorizare a situaţiei copilului Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate Rapoarte de vizită a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de reevaluare a copiilor cu părinţii plecaţi Rapoarte de discuţie Dovezi eliberate pt. obţinerii drepturilor. 17. centralizarea contractelor .acord/venit/asumare responsabilitate privind îngrijirea copilului. 7. 4. 20.

167 Oct. . 160 . jucării. servicii de terapie prin mişcare alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate Nr.  Soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor pe cheltuiala proprie (bani.  Participarea la cursuri de specializare şi formare(plătite de către angajaţi).reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială. pătuţuri. 168 Sept. violenţă domestică. cu copii. 177 Mai 177 Iunie 174 Iulie 170 Aug. în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii. 167 Nov.  Distribuire de pachete de îmbrăcăminte.monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale. . .sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în :     îngrijire temporară la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. . Colaborarea cu Grădiniţa nr. 3. 1 2 3 4 Tipul solicitării Solicitări servicii îngrijire la domiciliu Solicitări servicii centrul de zi Solicitări servicii terapie prin mişcare Solicitări alte măsuri de intervenţie/alte solicitări TOTAL Nr. vulnerabilitate sau dependenţă. servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale. SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiectiv general:  Prevenirea si depăşirea unor situaţii de dificultate. dezbateri. Beneficiari servicii centrul de zi 189 Febr 184 Martie 181 Apr. seminarii pe teme de protecţie a drepturilor copiilor. .organizarea unor activităţi socio-educative cu copii aflaţi în situaţii de risc în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate.implicarea studenţilor de la Universitatea Transilvania în activităţi de voluntariat cu copiii aflaţi în evidenţa compartimentului.implicarea Consiliului Comunitar Consultativ în soluţionarea cazurilor aflate în evidenţă. încălţăminte. . maşină) şi prin relaţiile personale ale angajaţilor compartimentului/serviciului. întâlniri de lucru.creşterea numărului de familii consiliate (copii şi părinţi) în vederea prevenirii separării copilului de familie. Obiective pentru anul 2011: . crt. . solicitări 64 56 31 57 208 Solicitări adresate serviciului pentru persoane vârstnice în anul 2010 prin serviciul Registratură: Număr Beneficiari/ tipuri servicii Ian. 5.consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi a persoanelor în grija cărora au rămas aceşti copii. vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice  Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale Obiectivul principal . produse de igienă personală.reducerea numărului de părinţi care au acte de identitate expirate / nu au acte de identitate. consum de droguri. siguranţă în şcoli.sprijinirea cazurilor de familii marginalizate social. alimente. . telefoane.colaborarea cu alte instituţii în vederea identificării de resurse şi servicii care să răspundă nevoilor familiilor cu copii. 161 Dec. . 17 – Martinică în derularea proiectului educaţional « DORIM O LUME FĂRĂ SĂRĂCIE » .  Participarea la întâlniri de reţea privind protecţia drepturilor copiilor.

Vârstnicii au dansat Hora Unirii şi au rememorat evenimentele istorice din acea perioadă Practicanţii. 2010 Nr. Gen. Africa şi au povestit despre Dragobetele românesc S-au croit şi cusut costume pentru grupul de dans de societate al vârstnicilor. Persoanele vârstnice au luat cunoştinţă despre istoricul Sf. total beneficiari 93 30 0 6 318 89 35 60 12 380 86 33 200 12 512 85 29 211 9 511 85 28 51 14 355 84 29 208 9 504 88 29 0 9 296 86 29 50 8 341 82 27 0 12 288 81 26 130 10 414 77 23 0 9 270 74 22 269 9 534 Număr persoane vârstnice asistate de Serviciul pentru persoane vârstnice în perioada ian. Goe Curs calculator Confecţionare mărţişoare 81 17 febr. Valentin vs Dragobete Meşteşuguri .00. excursii. 1 2 3 4 5 Tipul serviciului Centrul de zi Îngrijire la domiciliu Terapie prin mişcare Colet cu alimente Alte măsuri de intervenţie TOTAL Nr. SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI .00 -13. vizionare filme. insomnie. Valentin în Europa. Valea Cetăţii la Patinoar  activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri. Orientul Mijlociu. Data 12-18 ian Denumirea activităţii Eminescu nemuritor Descrierea activităţii Vârstnicii au recitat poezii ale poetului naţional. coordonaţi de psiholog. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Persoane vârstnice au confecţionat mărţişoare croşetate. s-au citit scrisorile către Veronica Micle şi s-au cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu Sărbătorirea zilei Unirii Principatelor Române. Goe” la Teatrul Dramatic din Braşov Copii ai Şc. stress. crt. cerc de pictură. la solicitarea beneficiarilor Activităţile centrului de zi se desfăşoară de luni până vineri între orele 9. cor)  consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii. Număr participanţi 117 19-22 ian “Hai să dăm mână cu mână” Depresia la vârsta a treia Sf. 4 95 100 10 89 . 33  str.-dec. Activităţile zilnice sunt coordonate de 1 referent principal cu participarea celor 3 responsabili de caz şi a psihologului pentru acţiunile comune celor 6 grupe. Tudor Vladimirescu Nr. audiţii muzicale. 12-19 febr 16 febr 24 febr Febr. 103 12-26 febr. au prezentat eseuri despre depresie.croitorie Arta decorativă Dl.Beneficiari servicii de îngrijire la domiciliu Beneficiari servicii terapie prin mişcare Beneficiari colet cu alimente Beneficiari alte măsuri de intervenţie Nr. demersuri pentru obţinerea unor drepturi)  antrenarea la activităţi sociale şi culturale  programe de educaţie pentru sănătate  consiliere psihologică. Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea confecţionând diverse obiecte decorative şi artizanale Vizionarea piesei de teatru “Dl. nr. persoane asistate 195 113 43 269 57 677 I. drumeţii. vârstnicii sunt împărţiţi în 6 grupe. 22 16-22 febr.se desfăşoară la sediile din Braşov  str.

18 Braşov cu ocazia zilei de 1 Iunie Persoane vârstnice au participat la spectacolul omagial organizat de Filarmonica Braşov Discuţii interactive pe tema menţinerii vitalităţii Discuţii interactive pe tema înţelegerii mecanismelor memoriei şi ale uitării Persoane vârstnice beneficiare ale centrului de zi au înfiinţat un club de literatură unde se întâlnesc săptămânal şi îşi prezintă creaţiile literare. nr.Iunie Ansamblul folcloric "Ciobănaşul" “Crizantema de aur” 12 30 . recită poezii repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării dansurilor învăţate la spectacolele organizate de SPV repetiţii pentru valorizarea aptitudinilor artistice în vederea prezentării unui colaj de piese corale la spectacolele organizate de SPV 5 30 166 27-29 aprilie 3 mai 5 mai 17-21 mai Pe cărări de munte Joc şi voie bună în mijlocul naturii Pictură "A venit primăvara” Excursie pe plaiuri mioritice 58 68 87 25 mai 43 2 Iunie 17 iunie 28 iunie 28 iunie săptămânal De ziua copilului 775 de ani de atestare documentară Promovarea activismului Când uitarea devine o problemă Club de literatură 43 10 6 6 17 26 ian-20 aprilie Febr. 23 au iniţiat persoane vârstnice în tainele calculatorului şi internetului Vizionarea piesei de teatru “Făt Frumos din lacrimă” la Teatrul Dramatic din Braşov Beneficiari ai Centrului de zi şi Căminului pentru persoane vârstnice au sărbătorit împreună . vine Iepuraşul 52 Confecţionare ornamente de Paşti 29 Copii de la Grădiniţa nr. rezervaţia de zimbrii de la Vama Buzăului Activitate organizată împreună cu copii de la Grădiniţa nr. venirea primăverii Drumeţie la Pietrele lui Solomon Drumeţie “La Căciula” Persoanele vârstnice şi-au exersat abilităţile artistice şi creativitatea şi au realizat o expoziţie cu picturile realizate Beneficiari ai CZ au participat la excursia organizată pe Valea Siriului unde au vizitat: barajul de la Siriu. . vulcanii noroioşi. 18 Vârstnicii au prezentat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Braşov 48 160 10 Discuţii interactive despre importanţa scopurilor individuale şi de grup 26-31 martie 30 martie In aşteptarea iepuraşului Vine. Copii şi vârstnici au expus picturi cu tematica „Primăvara” 21 aprilie Audiţii muzicale 10 Vârstnicii au participat la spectacolul organizat pentru ei cu sprijinul Operei din Braşov la Căminul pentru persoane vârstnice 17 mai 22 aprilie 15 aprilie Curs calculator Făt Frumos din lacrimă Balul Primăverii Copii ai Şc. mânăstirile Ciolanul şi Răteşti. Gen. cu cântec dans şi voie bună.3 martie 4 martie 15 martie “E ziua ta măicuţă dragă” Ti-am adus în dar un mărţişor muzical „Scopul în viaţă” Spectacol realizat la sediul din Răcădău de copii de la Grădiniţa nr. 23 Braşov. 18 împreună cu persoane vârstnice au confecţionat ornamente de paşti 19 aprilie Primăvara în imagini 15 Acţiune organizată împreună cu copii de la Şcoala Generală Nr.

colinde. SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU . au primit vizita lui Moş Crăciun şi au primit cadouri de Crăciun 19 17 57 20-24 sept.Crizantema de argint. poezii.. organizare. „Sănătatea sânului” Recreere. Balul Vârstei a treia Meşteşuguri – croitorie Artă fotografică: . în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii  servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală. 1-20 dec..Dimitrie din Sighişoara. trigliceride. Muzeul vânătorilor Persoanele vârstnice participante s-au destins cu dans. testări. deplasare în interior. costume populare pentru concurs Persoanele vârstnice participante au cântat colinde. Gen.gen. staţiunea Sovata: Lacul Ursu şi muntele de sare. recreere. coşuleţe şi beteală 15 persoane vârstnice au prezentat în concurs 2 melodii populare. Drumeţie. care să împărtăşească sfaturi din domeniul sănătăţii sânului: proiecţie film.-17 dec 146 43 47 17 154 3 decembrie 56 22-26 nov. . a fost măsurată TA persoanelor participante Persoanele vârstnice au primit sfaturi de la un medicul geriatru cu privire la necesitatea şi obligativitatea consultului medical periodic şi tratamentului medicamentos adecvat diagnosticului Au fost vizitate: Mănăstirea Sf.2 Iulie 13 Iulie 13-15 sept. 12 octombrie 13 octombrie 13 octombrie 31 Servicii medicale stomatologice gratuite Drumeţie . 23 au vizitat Turnurile postăvarilor.Braşovul toamna. 20-23 dec 44 125 II. steluţe. autotest. Excursie „Pe plaiuri mioritice” Vizionarea spectacolului „Just Dance” „Biblioteca vie” 53 5 oct. colesterol. Tudor Vladimirescu nr. Gen.23 Meşteşuguri Confecţionare ornamente de Crăciun Concurs de muzică populară Activitate corală. comunicare .. exerciţiu fizic. Nr.se desfăşoară la domiciliul beneficiarilor.. Nr. chestionare Persoanele vârstnice participante au fost informate cu privire la necesitatea testărilor periodice. lemnarului. igiena eliminărilor. 33  îngrijire temporară la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală. au recitat poezii.. „Împreună în mijlocul naturii. Educaţie pentru sănătate 105 10/13 Septembrie Educaţie pentru sănătate 32 16 sept. hrănire şi hidratare./ 2 decembrie 2/12 nov. 24 noiembrie 24 nov. exerciţiu fizic pe Tâmpa Invitarea unui specialist într-un domeniu de interes. împreună în mijlocul naturii. transfer şi mobilizare.. o poezie şi un costum popular fiind jurizate şi premiate conform prestaţiei S-au făcut repetiţii: cântece. „Împreună în mijlocul naturii. croitorilor.. 70 27 /sept. muzică şi mâncare bună Au fost confecţionate costume populare împreună cu persoane vârstnice Persoane vârstnice au fotografiat peisaje din Braşov toamna şi au realizat o expoziţie fotografică Persoanele vârstnice au vizionat un spectacol de muzică poezie şi dans realizat de elevii Şc. pregătirea concursului Serbare de Crăciun 10 33 28 octombrie 26 nov. îmbrăcare şi dezbrăcare. 23 Braşov Persoanele vârstnice participante au realizat ornamente de Crăciun croşetate: globuleţe. Vizionarea spectacolului şc. Târgul de ceramică din Corund Persoane vârstnice au vizionat un spectacol de dans realizat de persoane cu dizabilităţi Persoanelor vârstnice participante le-a fost prezentat proiectul „Biblioteca vie” scurt istoric.. iar coordonarea şi supervizarea îngrijitorilor la domiciliu la sediul din str. socializare în „Parcul Trandafirilor”. după care s-a discutat despre utilitatea acestuia în România Persoane vârstnice cu venituri reduse au beneficiat gratuit de consultaţie şi tratament stomatologic Persoane vârstnice au participat împreună cu copii de la Şc. au fost prelevate analize persoanelor vârstnice: glicemie. Muzeul de arme. prevenţie.

Sept. 4 Febr. Ian Tipuri de servicii Toaletă generală Toaletă parţială Toaletă specială Hrănire beneficiar Tehnici de mobilizare Efectuare cumpărături Preparare hrană Întreţinere curăţenie Spălat efecte personale Călcat efecte personale Sprijin plata facturi Însoţire instituţii Terapie prin mişcare Curăţenie generală Curăţenie sedii 29 123 261 48 259 104 340 224 269 84 9 33 9 61 110 227 36 224 110 301 218 242 62 10 37 21 96 1 35 114 251 42 246 122 345 246 280 84 10 37 15 74 11 43 102 225 37 258 110 303 231 252 73 9 30 11 68 1 42 109 232 46 231 132 284 216 244 57 9 27 9 68 3 42 122 290 47 297 183 320 242 265 73 10 31 5 95 2 46 0 12 0 15 1 12 3 35 2 57 4 12 133 299 45 295 169 299 243 232 71 6 34 11 96 123 209 39 231 145 330 251 263 65 7 41 17 74 122 199 31 206 140 324 229 241 58 7 38 18 93 119 180 27 174 133 295 216 202 58 6 30 12 97 107 188 32 202 133 275 240 215 67 4 28 12 107 112 158 27 182 133 262 254 211 70 5 30 4 102 Febr Martie Apr Mai Iunie Iulie Aug. suspendare servicii Vizite la domiciliu – rapoarte de vizită Înştiinţări de plată Contracte şi acte adiţionale Programe activitate Fişa pontaj servicii la domiciliu Fişe pontaj înlocuiri Fişa calcul contribuţie Planuri de Ian. 11 Mai 21 Iunie 22 Iulie 10 Aug. 18 Dec. efectuare cumpărături. precum şi atribuţii privind distribuirea coletelor cu alimente Tipul activităţii Anchete sociale. 6 Oct. servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei. încetare. Serviciile de evaluare. aceştia având şi atribuţii privind activităţile organizate la centrul de zi. Oct. atribuţii privind alte măsuri de intervenţie. 11 Sept. 25 15 19 14 28 103 19 31 101 30 108 9 20 14 16 27 102 32 15 98 56 108 11 23 16 12 33 103 11 13 94 20 106 5 14 6 10 27 104 19 10 94 23 108 15 14 16 8 26 103 23 16 93 41 108 10 22 12 9 18 101 18 12 91 13 102 13 12 19 10 21 102 13 9 94 72 102 6 12 6 10 22 94 35 5 94 69 94 7 21 20 8 16 90 11 6 88 76 90 4 20 6 14 21 91 15 7 82 54 91 7 21 18 17 23 91 31 15 84 45 91 9 16 11 10 30 93 23 10 84 80 93 6 . 4 Martie 6 Apr. 11 Nov. activităţi de menaj. Dec. grile de evaluare socio-medicală Activităţi centrul de zi Reevaluări situaţie beneficiari Referate şi dispoziţii acordare. însoţire la medic sau la alte instituţii Numărul îngrijitorilor la domiciliu 19. coordonare şi monitorizare a activităţii de îngrijire la domiciliu şi terapie prin mişcare sunt oferite cu sprijinul a 3 responsabili de caz. Nov.

14 8 Martie 16 15 Apr. 13 18 Febr. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  consiliere psihologică individuală a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate. 0 Sept. 1 Dec. studenţi) 57 16 291 39 18 257 43 20 247 41 10 183 31 20 258 34 12 204 20 12 259 25 10 181 10 12 210 9 12 229 32 12 238 9 12 171 - - - 5 5 5 - - - - - - III. 3 32 13 5 6 Dec . IV. Consiliere psihologică personal Supervizări informale Colaborări cu alte instituţii Ian. la domiciliul beneficiarului  îngrijire medicală la recomandarea medicului de familie Tipul serviciului acordat Vizite medicale Colaborări cu alte Ian. 18 9 Sept. SERVICII DE TERAPIE PRIN MIŞCARE  la sala amenajată în cadrul centrului de zi din Str. 16 10 Nov. Tudor Vladimirescu nr. 0 19 20 21 21 21 21 37 16 22 24 49 23 50 51 49 40 39 36 36 11 11 0 0 0   In perioada ianuarie . SERVICII DE NATURĂ MEDICALĂ  administrare medicaţie (oral şi parenteral) la indicaţia medicului. 0 27 1 11 Mart ie 6 29 17 20 Apr. 5 Martie 3 Apr. 0 23 9 2 5 Sept. 2 28 5 11 Febr. 0 Febr. 8 11 Mai 11 1 Iunie 5 9 Iulie 19 4 Aug.îngrijire/intervenţie Supervizări formale şi informale Curierat Încasare contribuţii/eliberare chitanţe Coordonare practică studenţi (nr. 1 Mai 2 Iunie 1 Iulie 2 Aug. 2 44 8 3 6 Nov. la solicitarea acestora.aprilie 2010 kinetoterapeutul a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – total 48 ore Începând cu data de 18 octombrie activitatea de evaluare kinetoterapie şi efectuarea planurilor de recuperare se desfăşoară cu sprijinul unui voluntar. 6 2 Oct. 7 10 Dec 8 5 . 0 40 14 12 4 Oct. 0 Oct. 0 11 3 4 5 V . 3 30 9 11 3 Mai 2 36 0 13 17 Iunie 3 33 0 12 9 Iulie 2 44 14 7 14 Aug. la centrul de zi sau la domiciliul beneficiarului  consiliere psihologică personal de îngrijire Servicii acordate de 1 psiholog Tipul serviciului acordat Evaluări psihologice Consiliere psihologică benef. 33  la domiciliul beneficiarilor Servicii acordate de 1 kinetoterapeut (perioada 1 ianuarie -17 octombrie) Tipul serviciului acordat Evaluări şi reevaluări Kinetoterapie Servicii de terapie prin mişcare la sala amenajată la Centrul de zi Servicii de terapie prin mişcare la domiciliul beneficiarilor Ian. 1 Nov.

18 Braşov care a avut ca scop educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele vârstnice  Parteneriat cu Şcoala Generală nr. Serviciul Autoritate Tutelară. 2 excursie şi 1 spectacol pentru beneficiarii centrelor de zi.  Creşterea cu 60% a numărului de vizite efectuate la domiciliul beneficiarilor.  Creşterea cu 69% a numărului de acţiuni comune organizate pentru beneficiarii centrului de zi. Spitalul Judeţean. Tipul serviciului acordat Descărcare şi pregătire colete alimente Distribuire colete cu alimente la sediu Distribuire colete alimente la domiciliu Febr. beneficiarului Recoltare analize. Obiective realizate în anul 2010  Obţinere atestare anuală a îngrijitorilor la domiciliu. 130 Nov. raportat la resursa umană disponibilă.instituţii medicale Pansamente la dom. tratam. medicul geriatru. Spitalul de Psihiatrie. . 60 Martie 200 Apr. pregătite şi distribuite de angajaţii Serviciului pentru persoane vârstnice. persoane vârstnice din municipiul Braşov cu venituri mici au beneficiat de sprijin constând în colete cu alimente de bază.  Parteneriat cu Grădiniţa cu program săptămânal nr.  Actualizare manual de proceduri.  Creşterea cu 11% a numărului de anchete sociale efectuate faţă de anul 2009.  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice. injectabile Participare la evaluări complexe Planuri medicale 22 6 0 0 23 11 1 1 20 4 1 1 18 6 3 3 21 5 3 3 34 18 1 2 29 10 1 1 25 2 5 0 16 5 1 1 24 11 2 1 48 7 1 0 24 3 0 0  In perioada ianuarie . Dec.  Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. Medo. 23 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice care a avut ca obiectiv desfăşurarea de activităţi în parteneriat. Adăpostul de Noapte. Oct. faţă de anul 2009. Hospice Casa Speranţei. Asociaţia de Caritate Braşovia. 50 Sept. Obiective propuse pentru anul 2011  Efectuarea de sesiuni de instruire a îngrijitorilor la domiciliu pe teme legate de îngrijirea persoanelor vârstnice şi tehnici de mobilizare.  Coletele sunt oferite de către Clubul Rotary sau alţi sponsori şi descărcate. 211 Mai 51 Iunie 208 Iulie Aug.aprilie 2010 asistentul medical a participat ca formator la cursul de instruire a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale – în total 70 ore VI.  Creşterea cu 54% a numărului supervizărilor formale şi informale faţă de anul 2009. Contribuţii încasate – 37505 lei Sponsorizări şi donaţii –produse în valoare de 10728 lei. ACORDAREA DE COLETE CU ALIMENTE  Se distribuie colete cu alimente de bază pentru persoane vârstnice (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu venituri mici şi fără sprijin din partea familiei. în cadrul strategiei Naţionale a Acţiunii Comunitare  Parteneriat cu ORCO SRL Braşov care urmăreşte crearea unui cadru pentru cursanţii practicanţi în vederea formării deprinderilor practice corespunzătoare calificării şi furnizarea de servicii de terapie prin mişcare şi reflexoterapie pentru persoane vârstnice beneficiare ale SPV Colaborări: Medici de familie. 269 35 30 181 19 192 19 41 10 186 22 - 41 9 - 123 7 - 245 44 Parteneriate derulate  Parteneriat cu Clubul Rotary Braşov – prin derularea acestui parteneriat.  Organizarea a 2 petreceri.

Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 4.ancheta socială pentru soluţionarea eventualelor reclamaţii cu privire la activitatea asistenţilor personali. .Iniţierea de acţiuni cu caracter socio-cultural-sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi care urmăresc să aducă o contribuţie reală la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. raportat la resursa umană existentă. 6.ancheta socială persoanelor care solicită angajarea în calitate de asistenţi personali. lit.Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a grupurilor de suport pentru asistenţii personali.Elaborarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice serviciului în conformitate cu responsabilităţile stabilite. .Efectuarea demersurilor necesare în vederea organizării instruirii pentru asistenţii personali (conform art. . . conform legislaţiei în vigoare.ancheta socială pentru obţinerea legitimaţiei de călătorie pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru adulţii cu deficienţe auditive şi mintale ai căror însoţitori au dreptul de a circula gratuit doar în prezenţa asistatului. .Actualizarea bazei de date cu asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale. . . a) din Legea 448/2006. . .Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali pe care aceştia o desfăşoară la domiciliul persoanelor cu deficienţe grave pentru identificarea nevoilor şi adaptarea serviciilor în funcţie de necesităţi. nr. Organizarea a 2 petreceri.Înaintarea de propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului. 38. . . d) din HG. .Implementarea altor măsuri şi acţiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate. . informări pentru persoanele cu dizabilităţi.Consiliere socială şi administrativă (îndrumare către diverse instituţii.ancheta socială în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare într-un grad de handicap. .Întocmirea şi emiterea răspunsurilor. raportat la resursa umană existentă. Atribuţii şi competenţe: . .ancheta socială pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenţilor personali.Asigură buna desfăşurare a programului de lucru cu publicul şi oferă informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi. .Consiliere psihologică oferită de personal specializat pentru persoanele cu dizabilităţi şi asistenţilor personali ai acestora.Urmărirea evoluţiei principalilor indicatori care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. întâlniri. 1 excursie pentru beneficiarii centrelor de zi. demersuri pentru obţinerea drepturilor conform legislaţiei în vigoare). . alin. . . 6. raportat la resursa umană existentă.Implementarea de măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială.Consolidarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale în vederea organizării de seminarii. SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 1. la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu deficienţe fizice sau psihice. pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.Efectuează investigaţiile legale şi întocmeşte: . . Încheierea de noi parteneriate sau continuarea derulării parteneriatelor existente. conform legislaţiei în vigoare.Organizarea şi susţinerea instructajul periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru asistenţii personali aflaţi în evidenţa Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. având în vedere prevederile legale în vigoare. .Întocmirea diverselor rapoarte şi situaţii statistice referitoare la domeniul de activitate al serviciului. Menţinerea numărului de beneficiari de servicii de terapie prin mişcare.     Menţinerea numărului de beneficiari de servicii în cadrul centrului de zi. . la promovarea egalităţii de şanse în scopul prevenirii discriminării. . conform art. care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi. republicată).Colectează şi verifică cererile împreună cu actele anexate care au fost adresate Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi de către solicitanţi în vederea obţinerii drepturilor.Formularea de programe şi proiecte menite să îmbunătăţească serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi din Municipiul Braşov în vederea creşterii standardelor de viaţă ale acestora. . 430/2008. în termenul legal de 30 de zile la solicitările privind aplicarea legilor specifice serviciului. lit.

25. 4. 3. Luna Număr anchete sociale efectuate ian. alin. Copii cu handicap Adulţi cu handicap 349 34 9 feb. 268/2007. 4. exprimat în scris. respectiv: .efectuarea anchetei sociale pentru persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal cu scopul de a evalua competenţele şi deprinderilor acesteia. din Legea 448/2006. 2. 430/2008. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. presupune: . 2. .Efectuarea de anchete sociale în vederea completării documentaţiei necesare evaluării persoanelor cu handicap de către Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap În anul 2010 s-au efectuat un număr total de 4144 anchete sociale cu scopul de a stabili statutul şi contextul social în care trăiesc persoanele. Efectuarea de controale periodice cu privire la activitatea asistenţilor personali Conform art. (2). 5. 271 271 37 326 363 apr. din H.” Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali. (2). republicată. 26 269 295 aug. 430/2008. pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului între 0-7 ani În anul 2010 s-au efectuat demersuri în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap. conform art.G. e)-g) şi la alin. oct. republicată. nr. sept. privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006. alin. cu modificările şi completările ulterioare: „ angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. . pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap). În această perioadă. din Legea nr. pentru angajare. Activităţi desfăşurate în anul 2010 Întocmirea documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor. 6. realizată de asistenţii sociali. În anul 2010 s-au efectuat demersurile necesare în acest sens pentru un număr total de 146 persoane. face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze asistent personal. 31 246 277 iun 38 407 445 iul. realizată de psihologul serviciului. Efectuarea demersurilor pentru completarea documentaţiei necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi S-au efectuat demersuri necesare admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru un număr de 2 persoane cu dizabilităţi (conform art. conform legislaţiei în vigoare: 1. din HG. 26 369 395 mai. dec. din H. sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav. 37 380 417 36 385 421 24 268 292 19 315 334 27 258 285 Total/lună Total = 4144 anchete sociale efectuate S-au întocmit 280 rapoarte de vizită.3843 anchete sociale pentru adulţi cu handicap (efectuate conform art.. mar. (2) şi (3). . al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei. pentru un număr de 28 persoane care au solicitat acordarea acestui drept. 12.efectuarea evaluării psihologice cu scopul de a surprinde gradul de compatibilitate dintre persoana care solicită angajarea în calitate de asistent personal şi persoana cu deficienţe grave.obţinerea acordului persoanei cu deficienţe grave sau după caz. Efectuarea demersurilor în vederea completării documentaţiei privind angajarea solicitanţilor în calitate de asistenţi personali Conform art. nov. lit.G. cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani.Pregătirea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului în vederea arhivării acestora. lit. 40. republicată. alin. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare: ”serviciul public de asistenţă socială dispune . în funcţie de profilele lor psihocomportamentale. alin. primăria localităţii de domiciliu. b).301 anchete sociale pentru copii cu handicap (efectuate conform Ordinului 95/2006 al Secretariatului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS. de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap). 17. (1). în domeniul protecţiei drepturilor copilului). d).

319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.2010 instruirea pentru un număr total de 372 asistenţi personali angajaţi în cadrul instituţiei.efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local”.participarea la întocmirea testelor de evaluare aplicate participanţilor la programul de instruire iniţială. . . Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin intermediul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a organizat în perioada 19. . Scopul efectuării controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali este acela de a evalua modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc responsabilităţile conform Fişei postului şi a Contractului individual de muncă.întocmirea listelor de prezenţă.redactarea diverselor raportări privitoare la programul de instruire al asistenţilor personali.întocmirea orarului împreună cu persoanele responsabile cu organizarea programului de instruire iniţială.Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. la instruirea organizată de angajator care are responsabilitatea de a asigura gratuit instruirea asistenţilor personali.pregătirea suporturilor de curs şi adaptarea lor pe parcursul instruirii.Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap. . . după cum urmează: Durata programului de instruire iniţială: 40 ore/grupă dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practică.Acordarea îngrijirilor primare.informarea asistenţilor personali cu privire la condiţiile în care se desfăşoară programul de instruire iniţială. pe parcurs şi finală. . . cu modificările şi completările ulterioare. . cu scopul de a-i ajuta într-o manieră nondirectivă legată de anumite situaţii dificile de viaţă. Personal implicat: Moderatori: 2 asistenţi sociali.Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav. . . 1 secretar în responsabilitatea căruia au intrat următoarele atribuţii: . . . conform tematicii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.participarea la cele trei forme de evaluare: iniţială.împărţirea pe grupe a participanţilor în vederea întocmirii planificărilor cu acordul scris al acestora. Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Număr controale 34 28 32 37 41 45 10 10 12 15 15 11 efectuate Total = 290 controale periodice 6. . să-şi conştientizeze resursele personale necesare depăşirii impasurilor existenţiale.distribuirea materialelor didactice. . 1 kinetoterapeut. Programul de instruire iniţială pentru cei 372 asistenţi personali a cumulat un număr total de 520 ore dintre care 312 ore de teorie şi 208 ore de practică. în responsabilitatea cărora au intrat următoarele atribuţii: . 7. 319/2007. . 1 asistent medical. precum şi gradul de satisfacţie al asistaţilor cu privire la îngrijirea de care aceştia beneficiază. cu scopul de a contribui la formarea de competenţe profesionale necesare acordării unei îngrijiri de calitate persoanelor cu deficienţe grave. Planul de pregătire a fost întocmit conform tematicii aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. .05. asistentul personal al persoanei cu handicap grav are obligaţia de a participa o dată la 2 ani.alte activităţi. Consiliere psihologică individuală pentru asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi În anul 2010 au fost susţinute 48 de şedinţe de consiliere psihologică individuală adresate asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi. .2009 – 07. republicată. 1 psiholog şi 1 consilier juridic. Astfel. 319/02/10/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav al şi a inclus următoarele module: . .Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente. Organizarea şi susţinerea programului de instruire pentru asistenţii personali Conform prevederilor Legii 448/2006.asigurarea mijloacelor tehnice şi tehnologice pentru susţinerea programului de instruire iniţială.Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului.susţinerea tematicilor propuse conform Ordinului nr.10.Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului.Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate.Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului. .

18. . Testele privind evaluarea iniţială au fost aplicate pentru toţi cei 372 asistenţi personali care au participat la programul de instruire iniţială. a câte 40 ore/student -2 studenţi anul II.Evaluarea participanţilor a presupus următoarele etape: evaluarea iniţială – aplicată cu scopul de a identifica nivelul de pregătire profesională a participanţilor în vederea adaptării programul de instruire la nevoile cursantului acestora.desfăşurat în luna februarie 2010 care a vizat facilitarea comunicării între participanţi şi nu numai. „Lupta cu obstacole în familie”.2010 la care au participat un număr de 212 persoane cu dizabilităţi.2010 – la care a participat un număr de 583 persoane cu dizabilităţi.realizarea unui portofoliu individual. . “Pot fi stăpânul emoţiilor mele”. evaluarea finală – aplicată tuturor celor 372 asistenţi personali cu scopul de a certifica atingerea obiectivelor propuse iniţial. „Boala în viaţa mea Stigma: criminalul ascuns”. În total au fost emise 372 de certificate asistenţilor personali care au absolvit acest program de instruire iniţială. respectiv: . putem comunica. nu doar auzi. a câte 60 ore/student. în luna iunie angajaţii SPPD au aplicat un număr de 159 chestionare.  Implicarea în campania privind efectuarea verificărilor la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă. Programul de instruire iniţială pentru asistenţii personali s-a finalizat cu eliberarea unui certificat (conform art. astfel: -5 studenţi anul I. (3) din OG nr. desfăşurat în luna mai 2010 care a vizat intercunoaşterea şi autocunoaşterea participanţilor.39.Grup de suport pentru asistenţii personali/aparţinătorii persoanelor cu deficienţe locomotorii. Menţionăm că această campanie a fost iniţiată de Serviciul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.dar nu uit cine sunt”.05. ALTE ACTIVITĂŢI REALIZATE DE PERSONALUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI:  Sesiuni de team building organizate de psiholog pentru angajaţii serviciului pe următoarele teme: „Comunicare asertivă”. Scop: optimizarea şi dezvoltarea personală.Piesa „ Domnu` Goe” în data de 16.02. “Te pot asculta. Stagiul de practică s-a finalizat cu: . în anul 2010 în colaborare cu Teatrul Sică Alexandrescu Braşov persoanele cu dizabilităţi au fost invitate la trei reprezentaţii. „Am o inimă isteaţă?”.Piesa „ Făt frumos din lacrimă” în data de 22. Astfel. Carduri proiective”.  În vederea facilitării accesului la cultură al persoanelor cu handicap.Piesa „ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” în data de 09. . ameliorarea capacităţii de rezilienţă şi confruntarea cu starea de impas existenţial Luna Număr întâlniri Număr participanţi feb 2 14 mar 3 24 apr 3 24 mai 4 36 iun 1 8 iul 1 4 aug sept oct 2 10 1 4 nov 1 4 dec - Total = 18 grupuri de suport Total =128 participanţi Temele abordate în cadrul acestor întâlniri „Spune-mi cine eşti”. nu doar vorbi”.raport individual de practică.2010 la care au participat un număr de 130 persoane cu dizabilităţi.04. specializarea Asistenţă Socială.86. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) pe numele fiecărui participant după absolvire. „Zi de zi cameleon. . “Împreună învingem boala” . Proiecte derulate în cadrul SPPD: 1.  Coordonarea stagiului de practică pentru un număr de 7 studenţi din cadrul Universităţii Transilvania Braşov . Obiectivele vizate:  favorizarea exprimării frustrărilor. Media finală după aplicarea testelor de evaluare este de 8. document emis de Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi recunoscut doar în cadrul acesteia. Media de intrare a participanţilor la programul de instruire iniţială este de 3. realizarea catharsisului afectiv . care au ales să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Serviciului Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi.Facultatea de Sociologie şi Comunicare. alin.atestat de practică.

prin dezvoltarea capacităţii de a se ajuta pe sine şi pe ceilalţi. respectiv: Spania. „Asul din mânecă!”. Evenimentul organizat în Franţa a avut un impact pozitiv asupra opiniei publice franceze. sub formă virtuală/ digitală care a vizat adaptarea hainelor de zi de tip prêt-à-porter pentru persoanele cu handicap fizic. exerciţii fizice.asistat 2. Activităţile desfăşurate: activităţi de cunoaştere şi interrelaţionare. . care a desemnat o delegaţie de 21 de persoane. în calitate de co-organizator.Centru de zi dedicat persoane adulte cu dizabilităţi Scop: promovarea integrării sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi Acest proiect pilot a fost lansat în 17 iunie 2010. muştar etc. în viitor. Scop: inocularea speranţei în propriile forţe. boabe de orez. Belgia.  colocviu cu tema incluziunii persoanei cu handicap în societatea franceză. „Familia – cel mai important lucru pentru mine!” În afara temelor abordate.spectacol-comedie muzicală cu tema „istorii de dragoste”. pentru promovarea modei adaptate persoanei cu handicap fizic din Tours. unde România. Obiective:  Dezvoltarea sentimentului de utilitate  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială  Creşterea stimei de sine  Îmbunătăţirea stilului de viaţă prin organizarea de întâlniri cu specialişti din domenii de activitate conexe  Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în diverse acţiuni cu caracter social cu scopul de a sensibiliza comunitatea cu privire la problematica acestei categorii de persoane MODE H Asociaţia Mode H Europe. fiind mediatizat de presa franceză şi română. Lituania. Italia şi Franţa. respectiv municipiul Braşov a primit invitaţia de a participa alături de alte şapte ţări din comunitatea europeană. „Obstacole în comunicare. haideţi să le depăşim!”. grup de suport pentru persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18-26 ani. fasole. dintre care: persoane cu handicap fizic.concurs de vestimentaţie adaptată. director artistic al asociaţiei Afrik’dezarts. pentru noi. Luna Număr întâlniri Număr participanţi mai 1 7 iun 3 7 iul 3 6 aug 4 6 sept 4 5 oct 3 5 nov 2 5 dec 3 5 Total = 23 întâlniri Temele abordate în cadrul acestor întâlniri “Să ne deschidem sufletul!”. activităţi de îndemânare (decupaj. . . actori voluntari. dezvoltarea sentimentului de eficienţă personală  încurajarea stimei de sine  armonizarea relaţiei asistent personal . s-au desfăşurat activităţi de terapie ocupaţională şi jocuri interactive în colaborare cu un psiholog voluntar. însoţitori ai acestora. respectiv personal responsabil cu organizarea şi deplasarea la acest eveniment. Franţa. Letonia. Obiective vizate:  crearea unui mediu în care persoanele cu dizabilităţi să se simtă în largul lor  dezvoltarea încrederii în cei cu care interacţionează  crearea unui mediu propice creşterii stimei de sine  dezvoltarea relaţiilor interumane 3. la care au participat aproximativ 12 persoane adulte cu dizabilităţi/întâlnire.). Până la momentul de faţă au avut loc 2 întâlniri. viaţa fi-va mai frumoasă”. Municipiul Braşov a fost reprezentat la acest eveniment prin intermediul Direcţiei de Servicii Sociale. activităţi culturale. colaje la care s-au folosit diverse materiale: flori presate. a organizat în perioada 16-21 octombrie 2010 cel de-al treilea forum european al modei adaptate. “Doar împreună vom reuşi”!. Polonia. activităţi de informare pe diverse teme de interes pentru persoanele cu dizabilităţi. în cadrul acestui forum au fost organizate următoarele activităţi:  expoziţie fotografică realizată de Deza Nguembock. „Prin noi.

utilizatoare de fotoliu rulant.  Proiectul Curcubeu „Paşi către o nouă şansă”. având în vedere ca informaţiile culese la faţa locului şi consemnate în formular să surprindă statutul şi contextul social în care persoana trăieşte. precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice. fişa postului şi recomandările din planul individual de servicii/planul de recuperare. a participat la preluarea cererilor şi introducerea în sistemul informatic al cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor. În luna septembrie am participat la acţiunea „Primul meu ghiozdan” care a constat în distribuirea ghiozdanelor cu rechizite copiilor din clasa I. De asemenea. în vederea creşterii calităţii vieţii acestora. dedicat elevilor care provin din familii defavorizate . Obiective propuse pentru anul 2011 Îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin serviciului. reliefând nevoile acesteia şi servicii alternative identificate pentru soluţionarea lor. conform prevederilor legale în vigoare şi a obiectului de activitate al serviciului. Implicarea în desfăşurarea evenimentului „ Parteneriat pentru comunitate” desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Braşov în data de 05.  Proiectul „ Împreună vom fi mai puternici”. am participat alături de colegii din cadrul Serviciului Alocaţii Sociale la efectuarea anchetelor sociale pentru solicitanţii de alocaţii. Scopul organizării spectacolului a fost acela de strângere de fonduri pentru deplasarea delegaţiei. Efectuarea în procent de 100% a controalelor periodice asupra activităţii asistenţilor personali angajaţi în cadrul instituţiei. în vederea obţinerii drepturilor. Asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. în baza Dispoziţiei de Primar 7243/19. dedicat persoanelor cu deficienţe locomotorii. Stimularea unor relaţii de muncă pozitive la nivelul Serviciului pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea lunară a unor activităţi de team-building pentru angajaţii acestuia. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. Iniţierea unor activităţi cu caracter socio-cultural sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei noastre în vederea prevenirii marginalizării sociale. Personalul angajat al serviciului s-a implicat în buna desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului „ Prefer să ştiu din timp!” – proiect de educaţie pentru conştientizarea femeilor asupra cancerului de sân. domiciliaţi în municipiul Braşov .avant-premiera care a fost prezentată în sala Centrului Cultural „Reduta”.2010 unde au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice în scopul întăririi colaborării dintre cele două sectoare public şi privat. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. cât şi din alte localităţi ale ţării.  „Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. a diminuării formelor de discriminare. adresat persoanelor eliberate din penitenciar în vederea reintegrării sociale. În conformitate cu O. mobilizând asistenţii personali – femei cu vârste cuprinse între 25 si 45 ani.G. De asemenea în luna noiembrie.07. Organizarea celei de a patra ediţii a evenimentului “O viaţă fără bariere”. adresat părinţilor elevilor participanţi la Proiectul Curcubeu.10. Organizarea şi susţinerea instructajului periodic şi la locul de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toţi asistenţii personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. - - - - .Alte proiecte derulate în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale:  Proiectul „ Fii de 10!”. am participat la pregătirea spectacolului „ WEST SIDE STORY”. la care estimăm participarea unui număr de aproximativ 100 persoane atât din Municipiul Braşov. în Franţa la Tours. adresat elevilor premianţi din Municipiul Braşov.zona Craiter. care au participat la sesiuni de informare şi conştientizare asupra cancerului de sân. a sensibilizării opiniei publice cu privire la nevoia de incluziune socială a acestei categorii de persoane. Alte activităţi desfăşurate de angajaţii serviciului: În luna ianuarie 2010 angajaţii serviciului au participat alături de angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice la distribuirea alimentelor (zahăr şi făină) la domiciliul beneficiarilor.2010. vizând următoarele aspecte: o modul în care sunt duse la îndeplinire de către asistentul personal atribuţiile prevăzute în contractul individual de muncă. cu situaţie materială precară. o observarea gradului de satisfacţie al persoanei cu deficienţe grave cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază din partea asistentului personal. Efectuarea în procent de 100% a anchetelor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi precum şi a copiilor cu handicap. personalul din cadrul serviciului. În preajma sărbătorilor de iarnă s-au întocmit liste cu beneficiari şi s-au distribuit pachete cadou provenite din donaţii din Olanda constând în alimente (conserve) şi îmbrăcăminte.

 facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor aflate într-o situaţie de risc social.  sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termica în sistem centralizat. în vederea asigurării nevoilor sociale.consilierea persoanelor cu privire la documentaţia necesară şi procedura de acordare a indemnizaţiei lunare. . . respectiv a persoanelor cu handicap grav şi accentuat prin asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. conform Legii nr. .monitorizarea şi actualizarea constantă a dosarelor persoanelor aflate în evidenţa serviciului.778 lei. Acordarea indemnizaţiilor lunare persoanelor cu handicap grav. Această procedură presupune desfăşurarea următoarelor activităţi principale: . 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Prin noi pentru noi.- Acordarea unor servicii de evaluare psihologică a cazurilor avute în evidenţa serviciului ori de câte ori este nevoie. material lemnos şi a tarifului social la energie electrica. În cursul anului 2010 au beneficiat de indemnizaţie lunară un număr mediu lunar de 678 persoane. . . Încurajarea voluntarilor să participe la activităţile derulate în cadrul serviciului (studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare. Respectarea termenelor de întocmire a documentaţiei necesare persoanelor cu dizabilităţi pentru obţinerea drepturilor conform prevederilor legale în vigoare. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „Doar împreună vom reuşi!” prin mărirea numărului de participanţi şi organizarea de activităţi motivaţionale pentru participanţi. Obiective:  promovarea incluziunii sociale şi facilitarea unei vieţi autonome a persoanelor cu handicap grav prin asigurarea dreptului la indemnizaţia lunară. SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE Misiune: Susţinerea persoanelor sau familiilor aflate în dificultate. gaze naturale. diversificarea temelor de discuţii). Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite (informarea şi îndrumarea corectă a solicitanţilor şi beneficiarilor în scopul obţinerii drepturilor conform legislaţiei în vigoare). cărbuni.informarea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor îndreptăţite să primească indemnizaţia lunară. după cum urmează: .întocmirea documentaţiei specifice privind acordarea/încetarea dreptului la indemnizaţia lunară. creşterii calităţii vieţii şi favorizării incluziunii sociale a acestora. . specializarea Asistenţă Socială). republicată. combustibili petrolieri.arhivarea corespunzătoare a dosarelor şi documentelor întocmite în cadrul serviciului. lemne. viata fi-va mai frumoasa!”(mărirea numărului de participanţi.042. prin acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de lege. Activităţi desfăşurate în anul 2010 şi rezultate obţinute: A.actualizarea lunară a bazei de date în vederea listării documentaţiei specifice pentru plata indemnizaţiilor lunare. pentru care a fost alocată suma totală de 4.verificarea şi preluarea cererilor şi a documentelor justificative anexate. 7.

12.L.2010 cuantumul a fost stabilit la valoarea de 31 lei /lună/beneficiar potrivit H.2010 s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul de persoane beneficiare de gratuitate pe transportul urban. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie 2010 Februarie 2010 Martie 2010 Aprilie 2010 Mai 2010 Iunie 2010 Iulie 2010 August 2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Număr persoane beneficiare 651 654 651 658 654 670 689 702 704 693 698 705 Total sumă alocată Sumă cheltuită/lună 302877 305182 349478 353508 349236 360984 319765 323622 324544 325927 325005 402650 4.05.2010-31.2010 decontarea dreptului la gratuitate a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr.808 lei.2010 – 31. 356/31. conform graficului de mai jos: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de beneficiari 678 663 655 660 665 670 675 680 B.2010 -31. numărul mediu lunar de beneficiari a fost de 3. nr.778 lei Comparativ cu anul 2009.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. .2010-31.08.2010 decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza legitimaţiei de călătorie la valoarea de 1leu/zi calendaristică pentru perioada în care persoana îndreptăţită îndeplineşte condiţiile.C. în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a numărului de solicitări privind acordarea indemnizaţiei lunare cu 2%.12. Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun Dreptul la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun se asigură persoanelor cu handicap grav şi asistenţilor personali ai acestora.2010 s-a înregistrat un număr mediu lunar de beneficiari 3.07.07. În perioada 01. Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dreptul la gratuitate se stabileşte de către DGASPC Braşov printr-o legitimaţie de călătorie iar Consiliul Local al Municipiului Braşov prin DSS decontează acest drept. 409/10. iar suma decontată în această perioadă către Regia Autonomă de Transport Braşov a fost de 307. iar în perioada 01.938 persoane pentru care a fost decontată suma de 950.01. Pentru perioada 01. 14/ 2009.06.2010 astfel decontul dreptului la gratuitate s-a efectuat în baza unui abonament eliberat de către personalul desemnat din cadrul DSS la valoarea de 1leu/zi calendaristică.01. Astfel în perioada 01.08. Astfel în anul 2010 la nivelul municipiului Braşov decontarea dreptului la gratuitate s-a efectuat după cum urmează: În perioada 01. crt.126 lei.Nr.042.2010-31. precum şi persoanelor cu handicap accentuat.07.05.028 persoane care au beneficiat de acest drept.

decizie de director privind aprobarea listei cuprinzând persoanele pentru care se decontează dreptul la gratuitate pe transportul urban. cărbuni.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a abonamentelor eliberate în perioada 01. a celei cuprinzând persoanele pentru care s-a prelungit perioada de acordare a dreptului la gratuitate. în perioada raportată au fost verificate 6 centralizatoare. în perioada 01. persoanelor desemnate pentru distribuire. C.  Verificarea documentelor şi stabilirea perioadei pentru care se eliberează abonamentul în baza protocolului de colaborare încheiat între DSS şi RAT Braşov. fiecare cuprinzând în medie 225 de persoane pentru care au fost introduse/actualizate informaţiile aferente în sistemul informatic.12. persoanele desemnate realizează lunar următoarele activităţi principale:  Persoana responsabilă gestionează abonamentele primite cu proces verbal de predare-primire de la RAT Braşov. Ca şi activităţi principale derulate de către personalul abilitat în acest sens menţionăm următoarele: . iar suma decontată pentru asigurarea dreptului la gratuitate persoanelor îndreptăţite fiind de 1. 448/2006.  Elaborarea lunară a anexei cuprinzând persoanele pentru care s-a acordat pentru prima dată dreptul la gratuitate (intrări). respectiv referat.2010 (acordări şi prelungiri). pe perioada raportată au fost introduse/actualizate informaţii aferente în sistemul informatic în medie pentru un număr de 1202 beneficiari lunar.  Întocmirea documentaţiei necesare efectuări plăţii către Regia Autonomă de Transport Braşov. ordonanţarea şi statul de plată. listei cuprinzând asistenţii personali pentru care a încetat contractul individual de muncă şi listei cuprinzând persoanele decedate pe raza municipiului Braşov. respectiv a anexei privind persoanele pentru care încetează dreptul la gratuitate.Pe parcursul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr mediu de 3559 beneficiari. 23 alin 1 şi 2 din Legea nr.08.2010 -31. s-a sistat decontarea dreptului la gratuitate pentru un număr de 116 persoane.2010-31.12. gaze naturale sau lemne. În aceste condiţii.934 lei.  Verificarea şi operarea în sistemul informatic a informaţilor cuprinse în centralizatoarele înaintate de către DGASPC Braşov privind persoanele pentru care a fost eliberată legitimaţia de transport (acordări şi prelungiri). în anul 2010 acesta a scăzut la 3559 persoane lunar. după cum urmează: Situatie comparativa privind numarul mediu lunar de persoane beneficiare 2009 3642 2010 3559 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 Pentru asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban în municipiul Braşov persoanelor îndreptăţite conform art. Astfel. care sunt supuse circuitului de verificare. dacă în anul 2009 s-a asigurat dreptul pentru un număr mediu lunar de 3642 persoane. republicată.2010. avizare şi aprobare.01.  Eliberarea abonamentelor. Comparativ cu anul 2009. în vederea identificării persoanelor pentru care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru decontarea dreptului.  Verificarea lunară a listei cuprinzând persoanele cu handicap grav pentru care a încetat dreptul la indemnizaţie lunară. în anul 2010 s-a înregistrat o scădere în ceea ce priveşte numărul de persoane pentru care s-au efectuat demersurile în vederea asigurării dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun. combustibili petrolieri. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la 615 lei şi utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat.257.

Astfel. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.12.11. pentru care s-au emis Dispoziţii de Primar în funcţie de situaţie. dacă în perioada noiembrie 2009 -decembrie 2010 ajutorul a fost aprobat pentru un număr de 15.  verificarea şi preluarea cererilor şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. respectiv pentru lunile noiembrie a anului curent şi martie a anului următor. cărbuni. condiţii de acordare a ajutorului. conform graficului de mai jos: . pentru sezonul rece 2010 -2011 au fost aprobate 8707 cereri pentru acordarea ajutorului. În funcţie de luna depunerii cererii. modalitatea de completare a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. informarea cetăţenilor municipiului Braşov cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: perioada de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe proprie răspundere. după cum urmează: Tip cerere Decembrie 2010 TOTAL Modificare Încetare Energie termică în sistem centralizat 7 10 17 Gaze naturale 18 28 46 Total 25 38 63 Comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului rece 2009-2010.  efectuarea plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne.2010 titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au notificat Serviciului Prestaţii Sociale modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia. acte necesare. dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei a fost acordat pentru un număr de 8468 de persoane începând din 01.  introducerea în sistemul informatic a tuturor solicitărilor pentru acordarea ajutorului. fiind astfel înregistrate un număr de 63 de solicitări privind modificarea/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.432 familii şi persoane singure. fiind astfel emise un număr total de 8707 Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului. pentru perioada sezonului rece 2010─2011. combustibili petrolieri.  realizarea demersurilor necesare în vederea efectuării de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale a plăţii sumelor reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale către furnizorii de energie termică şi gaze naturale  solicitarea de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a creditelor necesare în vederea asigurării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. combustibili petrolieri. drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei. de 780 Dispoziţii de Primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care nu au îndeplinit condiţiile.2010. gaze naturale sau lemne. Începând din 01.2010. combustibili petrolieri.  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat. numărul de solicitări a scăzut cu aprox imativ 45% astfel. şi pentru 239 persoane începând din 01. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece.  arhivarea în condiţii corespunzătoare a documentaţiei produse în cadrul fiecărei campanii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. a fost înregistrat un număr total de 9550 solicitări în perioada 25 octombrie 2010 ─ 31 decembrie 2010. cărbuni.12. conform tabelului de mai jos: Dispoziţii de Primar pentru aprobarea ajutorului Noiembrie 2010 Decembrie 2010 Total Energie termică 2291 93 2384 Gaze naturale 6130 141 6271 Lemne 47 5 52 TOTAL 8468 239 8707 De asemenea au fost emise un nr. cărbuni.

2010 un număr total de 137 cereri. tendinţă care s-a conturat începând din sezonul rece 2007-2008.  elaborarea documentaţiei specifice privind aprobarea/neaprobarea dreptului la material lemnos.2010-31. Pentru sezonul rece 2010-2011 au fost preluate în perioada 01.12.  preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la membrii familiei şi a veniturilor acesteia şi verificarea documentelor doveditoare  efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor.  transmiterea lunară către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a situaţiei centralizatoare cuprinzând persoanele pentru care a fost aprobat dreptul în vederea livrării în mod gratuit a materialului lemnos. faţă de solicitanţii care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei. Pentru a asigura accesul persoanelor îndreptăţite la acest drept sunt desfăşurate următoarele activităţi:  informarea potenţialilor beneficiari cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară pentru aprobarea dreptului. după cum urmează: . dreptul la material lemnos a fost aprobat pentru un număr de 107 familii şi persoane singure. Instrumentarea documentaţiei pentru acordarea în mod gratuit de material lemnos pentru încălzirea locuinţei Pot beneficia de dreptul în mod gratuit la material lemnos pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la valoarea salariului minim brut pe economie. Situaţie comparativă privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi gaze naturale Perioada 2006-2011 18004 Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu gaze naturale Beneficiari ajutor incalzire locuinta cu energie term ica 16690 11864 9816 9777 6079 5175 2374 6243 10000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 D.Situatie comparativa privind numarul de beneficiari 2010-2011 8707 2009-2010 15432 0 5000 10000 15000 20000 Totodată se constată că s-a menţinut tendinţa crescătoare a persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. În urma verificării cererilor şi a documentelor anexă şi a efectuării anchetelor sociale.09.

 întocmirea fişelor de punctaj pentru toate dosarele înregistrate. realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. nr. 78% E.L. precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.C. comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea. de asemenea au fost întocmite fişele de punctaj pentru dosarele care îndeplineau condiţiile în acest sens. În urma evaluării celor 149 dosare de către Comisia constituită în acest sens conform H. familiile sau persoanele cu un venit net mediu lunar pe persoană.Situaţie reprezentând numărul de solicitări pentru acordarea materialului lemnos Anul 2010 30. toate fiind validate şi transmise către furnizorul de energie electrică în vederea aplicării tarifului social. 98 de dosare au fost declarate aprobate. Acordarea tarifului social la energie electrică Pot beneficia de tariful social la energie electrică familiile sau persoanele singure care au venitul net mediu lunar pe membru de familie până la valoarea salariului minim brut pe economie. restul fiind respinse/declarate incomplete deoarece nu au îndeplinit condiţiile. precum şi cele invalidate. F. conform reprezentării de mai jos: .09. sunt derulate următoarele activităţi:  preluarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  validarea/invalidarea declaraţiilor pe propria răspundere a consumatorilor casnici care solicită acordarea tarifului social la energie electrică  transmiterea. În cursul anului 2010 au fost înregistrate 31 de cereri noi. pe bază de borderou. către furnizorul de energie electrică a declaraţiilor pe proprie răspundere ale solicitanţilor de tarif social validate. care s-au adăugat la dosarele existente din anul precedent pentru care nu a fost atribuită o locuinţă socială. 22% cereri aprobate cereri neaprobate 107. Atribuţiile Serviciului Prestaţii Sociale în acest domeniu constau în:  informarea potenţialilor solicitanţi cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentaţia necesară în vederea completării dosarului pentru atribuirea unei locuinţe sociale. Pentru facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite la tariful social la energie electrică.  înaintarea dosarelor către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. Astfel în perioada 01.2010 s-au făcut demersurile necesare în vederea reactualizării tuturor dosarelor aflate în evidenţa serviciului şi au fost efectuate.2010 -30. 447/2010.  efectuarea evaluărilor/reevaluărilor privind situaţia socio-locativă a persoanelor care solicită atribuirea unei locuinţe sociale.07. evaluările şi reevaluările pentru 149 dosare.  elaborarea documentaţiei necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local Braşov a listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. Instrumentarea documentaţiei privind atribuirea unei locuinţe sociale Potrivit prevederilor legale în vigoare au acces la locuinţa socială. însoţite de motivele invalidării În anul 2010 au fost înregistrate 16 solicitări. în vederea închirierii.

Au fost aprobate 652 posturi. dosare incom plete/respinse 31 149 149 98 51 G. funcţii la data de 31. dosare aprobate nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.12. Principalele activităţi ale Serviciului Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 1. inclusiv stabilirea drepturilor salariale brute pentru toţi angajaţii 2.2010 0.03.2010 şi nr.Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav prin angajarea de asistenţi personali 3.Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale. Gestionarea resursei umane privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale Serviciul Resurse Umane a depus la ANFP Bucureşti şi la Consiliul Local proiectul de HCL privind structura organizatorică pentru Direcţia de Servicii Sociale. b) efectuarea instructajului periodic pentru asistenţii personali. Situaţia încadrărilor pe funcţii în anul 2010 a fost următoarea: Nr. de funcţii la data de 31. evaluări/reevaluări nr.01. a cheltuielilor aferente activităţilor gestionate în cadrul serviciului. În anul 2010 persoana cu atribuţii delegate în acest sens a efectuat instructajul la locul de muncă pentru 396 asistenţi personali nou angajaţi.Asigurarea încadrării în prevederile BVC. 126 pentru angajaţi contractuali şi 451 posturi de asistenţi personali. funcţii la data de 01. 6 compartimente şi Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. Alte activităţi delegate: a) efectuarea instructajului la locul de muncă al asistenţilor personali. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011:  aplicarea prevederilor legale în vederea acordării unor servicii de calitate persoanelor care se adresează serviciului.74 0. SERVICIUL RESURSE UMANE 1. reducerea numărului de erori de preluare a cererilor şi introducere în sistemul informatic. din care 75 pentru funcţionari publici.2010 Nr. 2.01.2010 Raport între nr.12. c) aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii nr.  perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii comunicării cu solicitanţii care se adresează Serviciului.  propuneri în vederea actualizării/îmbunătăţirii sistemelor informatice în funcţie de necesităţi.Situaţie instrumentare documentaţie locuinţe sociale Anul 2010 cereri noi înregistrate total cereri aflate în evidenţă nr. 1 birou. 8.96 Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru asistenţă socială Total posturi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru activitatea de asistenţă medicală 151 93 112 89 . de funcţii la data de 01.2010 şi care cuprinde 7 servicii. respectiv instructajul periodic – semestrial pentru 396 asistenţi personali.  elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru specifice pentru fiecare activitate. care a fost aprobată începând cu 01.

în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov s-au reîncadrat salariaţii în condiţiile Legii-cadru nr.2010. după absolvirea de studii superioare. S-au organizat acţiunile de evaluare profesională pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de interese şi de avere. din care: a-Nr. Au fost organizate 5 concursuri pentru angajarea de personal pentru domeniul sanitar. asistenţei sociale şi sănătăţii publice. orele suplimentare au scăzut cu 37%. Concediile de odihnă cuvenite pe anul 2010. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente Serviciului Resurse Umane au cuprins: Contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Organizare examene. până la data de 31. inclusiv raportările on-line. întocmire referate şi decizii pentru promovare în clasă pe funcţii publice. din care 497 zile restante din 2009. pers 6 7 2 9 15 32 15 30 490 606 Pentru angajaţii instituţiei. întocmire referate şi decizii pentru promovare pe funcţii publice şi posturi contractuale.Total funcţii publice şi contractuale aprobate prin statul de funcţii pentru DSS. . Faţă de anul 2009. din care 21 pensionări anticipate şi o pensionare pentru limită de vârstă. s-au operat cărţile de muncă. 32/2010 şi Ordinului nr. În cadrul Serviciului Resurse Umane se verifică şi se vizează toate fişele de post din instituţie. angajaţi în plată b-Funcţii publice şi contractuale vacante din care temporar vacante pentru concediu de risc maternal. maternitate şi suspendări în vederea creşterii copiilor 244 188 56 8 201 162 39 12 0. iar alte 10 persoane s-au suspendat de drept sau la cerere pentru concediu de risc maternal. Au revenit în urma încetării suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu 4 angajate.12. sau întocmit şi actualizat dosarele profesionale cu anexele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali inclusiv pentru asistenţii personali. Serviciul Resurse Umane a asigurat corespondenţa prevăzută de lege cu Agenţia Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru modificările intervenite pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov pentru angajaţii contractuali. în total 658 persoane angajate pe parcursul anului.82 0. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În acest sens s-au întocmit actele de acordare a drepturilor salariale în anul 2010 şi s-au întocmit lucrări de sinteză în vederea aplicării Ordinului nr.1100/2010 pentru avizarea reîncadrărilor salariale de către Agenţia de Prestaţii Sociale şi respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice.86 Pe parcursul anului 2010 s-au înregistrat 31 de ieşiri de angajaţi.89 0. promovare contractuali Gestionare rapoarte de stagiu.10. O altă angajată din sectorul sanitar a fost pensionată pentru limită de vârstă.64 0. concediu de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. care au însumat 5419 zile pentru angajaţii DSS. au fost efectuate în proporţie de circa 79%. care priveşte angajaţii instituţiei. prin definitivare după stagiul de debutanţi Referate şi decizii pentru promovări temporare pe funcţii de conducere Referate şi decizii pentru avansare în treaptă profesională pe funcţii publice Documentaţie pentru încetare raporturi de serviciu şi de muncă.01. în anul 2010 s-au emis circa 920 de adeverinţe. Pe tot parcursul anului s-a asimilat legislaţia aferentă domeniului administraţiei publice. inclusiv dosare de pensii Referate şi decizii privind suspendări pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru reluarea activităţii Referate şi decizii pentru delegări de atribuţii şi competenţe pentru suplinirea lipsei de personal Alte modificări ale raporturilor de serviciu sau de muncă inclusiv acte de stabilire drepturi salariale Nr. dar a continuat activitatea în condiţiile legii. Începând cu data de 01. Gradul de efectuare a concediilor şi circa 1198 ore efectuate peste program în principal în campania de acordare a ajutoarelor de încălzire au fost influenţate de nevoia de suplinire a lipsei de personal în cadrul instituţiei. fiind intrate 3 persoane noi în instituţie pe perioadă nedeterminată. asistenţii personali şi angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.

Se emit facturi şi se gestionează decontarea medicamentelor gratuite pentru angajaţii din sectorul sanitar. beneficiari de indemnizaţii lunare 2. calculul şi acordarea indemnizaţiilor pe perioada de concediu a asistenţilor personali pentru 399 persoane cu handicap grav. se execută popriri pe salarii. mediu lunar 2006 416 398 Nr. Principalii indicatori de performanţă privind activităţile Serviciului Resurse Umane în anul 2011 1 Activităţi Gestionarea resursei umane Indicatori de performanţă 2011 Reîncadrarea salarială pentru 170 de angajaţi . prin angajarea de asistenţi personali Legea 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. sau poate opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare.07. acte de suspendare temporară a raporturilor de muncă Documentaţie pentru încetare raporturi de muncă Documentaţie pentru dosare de pensie Alte modificări în cadrul raporturilor de muncă. recuperare debite Acte privind situaţii statistice şi pentru Trezorerie. se întocmesc statistici etc. planificări pe decade şi alte lucrări lunare pentru Trezorerie.3. transportul şi diurna s-au încadrat în nivelurile de cheltuieli aprobate pe anul 2010 prin bugetele de venituri şi cheltuieli. asistenţi personali angajaţi 3.37 alin. Direcţia de Sănătate Publică. apoi salariile nete cuvenite asistenţilor personali cu finanţare de la bugetul de stat şi separat drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor din Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ. în baza evaluării sociopsihomedicale. se întocmesc pontajele şi statele de personal pentru angajaţi. a orelor suplimentare care se recuperează. mediu lunar 2005 392 424 Nr. Se verifică 83 de condici de prezenţă aflate în 75 de locaţii. că persoana cu handicap grav are dreptul. mediu lunar 2008 615 339 Nr. iar pe total beneficiari a crescut cu 3%. S-a asigurat corespondenţa cu Colegiul medicilor.Lunar se calculează în cadrul serviciului Resurse umane toate drepturile salariale brute cuvenite angajaţilor DSS de la bugetul local.10 salariul brut a fost de 600 lei pentru oricare asistent personal. Valorile cheltuielilor gestionate de Serviciul Resurse Umane. care se finanţează de Ministerul Sănătăţii. Casa de Asigurări de Sănătate. asistenţii personali şi pentru angajaţii din domeniul sanitar. inclusiv statele de plată pentru drepturile asistenţilor personali. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav. deduceri suplimentare Acte pentru instituirea de popriri. mediu lunar 2010 673 387 1. Principalele tipuri de documente şi operaţiuni aferente asistenţilor personali au cuprins: Dosare şi contracte individuale de muncă pentru angajare pe posturi contractuale Documentaţie de prelungire a contractelor de muncă pe seama noilor certificate de handicap. cu publicaţiile. pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS.Total persoane cu handicap grav beneficiare 112 741 853 816 814 848 954 1032 1060 În raport cu 2009. cu fişele de pontaj aferente. gestionarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali. se gestionează situaţia concediilor medicale. respectiv cheltuielile salariale. mediu lunar 2007 516 332 Nr. iar de la 01. DGASPC Total Nr. Nr. de 630 lei. mediu lunar 2004 Nr. la care s-a adăugat sporul de vechime. 2.35 şi la art. la un asistent personal. pers. inclusiv stabilirea de drepturi salariale. Evoluţia acordării de indemnizaţii lunare şi a plăţii de asistenţi personali a fost următoarea: Indicator Nr. pentru probleme privind raporturile de muncă şi de serviciu cu angajaţii. În anul 2010 asistenţii personali au beneficiat 7 luni de salariul minim de încadrare prevăzut de lege. mediu lunar 2009 663 369 Nr. calculul integral al salariilor. alte instituţii. 74 190 63 18 811 30 34 1220 Au fost asigurate: consilierea în vederea angajării. calculul sumelor care se varsă la buget pentru 4% posturi neocupate de persoane cu handicap. cheltuielile cu instruirea. Nr. în anul 2010 numărul mediu lunar de asistenţi personali a crescut cu 5%.

III al anului în curs.  Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor. Centralizarea Dării de seamă a direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni.III al anului în curs atât pentru Direcţie cât şi centralizat cu ordonatorii terţiari. FINANCIAR.privind salariaţii Direcţiei de Servicii Sociale - 2 Gestionarea resursei umane privind asistenţii personali şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediilor asistenţilor personali Asigurarea încadrării cheltuielilor aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane.2006.  Efectuarea controlului inopinat a casieriei Direcţiei.231/03.04.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.228/03. pentru Bugetele asigurărilor sociale.04.  Elaborarea.  Centralizarea Bugetului direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine.04.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine. în prevederile BVC aprobat pe 2011 - Actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru angajaţii din activitatea de bază a DSS şi pentru angajaţii Departamentului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.  Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei.  Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului. pentru asistenţii personali şi personalul preluat din sănătate.04.  Rectificări şi viramente bugetare începând cu trim.2006.227/03.  Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei. SERVICIUL CONTABILITATE.  Are competenţe pe linia Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Dării de seamă contabile trimestriale. anuale şi a altor situaţii financiar contabile cu Primăria Municipiului Braşov.  Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. Actualizarea fişelor de post pentru circa 75 de funcţii publice şi 126 posturi contractuale în cadrul DSS Reîncadrarea salarială pentru circa 395 de asistenţi personali Diminuarea cu minimum 2% a numărului de zile de concedii de odihnă neefectuate şi plătite la încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali 3  Respectarea limitelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite în BVC pentru 2011.  Organizarea A. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului.2006. .82/1991 republicată.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru direcţie. II.  Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat.  Realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului.  Elaborarea Dării de seamă şi a anexelor trimestriale şi anuale pentru Direcţie.L.P–ului conform Deciziei nr.2006.  Centralizarea Bugetului Direcţiei cu bugetele ordonatorilor terţiari din subordine . Atribuţii principale  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din Direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor. BUGET I. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului.  Deschideri/retrageri de credite bugetare pentru ordonatorii terţiari din subordine.O. aferente activităţilor gestionate de serviciul Resurse umane 9. 229/03.  Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate.  Organizarea activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr. Centralizarea Dării de seamă a Direcţiei cu cea a ordonatorilor terţiari din subordine. Activităţi desfăşurate în anul 2010  Centralizarea fundamentărilor întocmite de şefii de compartimente din direcţie şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor.

601.2006. conform legislaţiei în vigoare. SI FAMILIE BUGET AJUTOR SOC.05% 98.227/03.L. SI INCALZIRE BUGET CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUGET DSS PROPRIU TOTAL .000 2. Iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei de inventariere. Elaborarea. cu actualizarea la zi.417. precum şi realizarea rectificărilor bugetare începând cu trim. pentru Bugetele asigurărilor sociale.04.554.2006.231/03.04. Întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr. 5.867 2. a fondurilor speciale şi depunerea lor până în data de 25 a fiecărei luni. Prezentarea indicatorilor de realizare a execuţiei bugetare trimestrial pentru serviciile implicate în gestionarea creditelor bugetare. Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate. Efectuarea controlului inopinat al casieriei Direcţiei.SOC.43% 74.919 13.P –ului implementat conform Deciziei nr.04. Prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară serviciilor implicate în gestionarea creditelor bugetare.04.161 462. Realizarea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat. Realizarea Notelor explicative de raportare financiar-contabilă privind politicile contabile aplicate în instituţie.240 564. Realizarea fişelor fiscale şi depunerea lor în termen.862 PROCENT EXECUTIE 99.542.O.000 573. Respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea Dărilor de seamă trimestriale şi anuale. pentru o urmărire şi o realizare cât mai performantă a obiectivelor Direcţiei.2006. Derularea proiectului din fonduri nerambursabile „Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc –ASTRA” EXECUŢIA BUGETELOR PE STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ BUGET 9. Îmbunătăţirea manualului de proceduri ale serviciului.675 293. Efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei. III. a netului şi a celorlalte reţineri ale angajaţilor. Îmbunătăţirea organizării A.+RAT BUGET AS.590. implementarea şi revizuirea Procedurilor de lucru din cadrul serviciului. articole şi aliniate. Obiective propuse pentru anul 2011 1. 3. 229/03.               Realizarea statelor de plată pentru reţineri pentru personalul Direcţiei. 4.228/03. III al anului în curs.82/1991 republicată.000 396.81% BUGET ASISTENTI PERS.2006.000 548.000 14. Realizarea execuţiei la zi prin introducerea actelor justificative zilnic în modulele de bancă şi casă.458.58% 98.50% 84. 2. Urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole. Arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului.23% 92. Virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului. pentru asistenţii personali şi pentru personalul preluat din sănătate. Îmbunătăţirea organizării activităţii de control financiar preventiv conform cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Decizia nr.000 EXECUTIE 9.

 Inventarierea patrimoniului  Scoaterea din uz / casarea obiectelor de inventar  Întreţinerea patrimoniului  Asigurarea condiţiilor de lucru a angajaţilor DSS prin urmărirea întreţinerii echipamentelor de lucru (calculatoare.S.cumpărări directe pe Comenzi  Derularea contractelor de achiziţii  Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor din DSS  Efectuarea lichidării .a efectuat lichidarea şi a exercitat viza “BUN DE PLATĂ” .S. .S.000 8.S.a prospectat piaţa pentru preluarea de oferte pentru orice achiziţie directă şi a efectuat cumpărarea directă din magazin . conform contractelor încheiate în cursul anului cât şi a altor necesităţi apărute ulterior .S.în cadrul elaborării bugetului.a recepţionat şi distribuit tuturor serviciilor din cadrul D. Comisii de recepţie ale D.  Gestionarea autovehiculelor -Transport auto  Întreţinerea parcului auto  Gestionarea patrimoniului Persoanele desemnate cu atribuţii de gestiune. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 .+ R A T B UG E T A S . Atribuţii principale  Fundamentarea bugetului pe rd. imprimante. în limitele competenţei sale . server.. produsele achiziţionate şi a elaborat documentele aferente .)  Asigurarea securităţii angajaţilor DSS prin urmărirea funcţionării instalaţiilor din sediile DSS  Asigurarea supravegherii sănătăţii în muncă a angajaţilor DSS conform HG 355/2007  Coordonarea distribuirii hranei pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social  Asigurarea curăţeniei în sediile DSS 2.S.S. copiatoare. BIROU ADMINISTRATIV 1. încredinţate  Achiziţii .000. efectuează gestionarea şi evidenţa materialelor.000 6. ordonanţare .000. prin atribuţiile specifice.S. Biroul Administrativ a întocmit Notele de fundamentare pe baza centralizării referatelor de necesitate ale serviciilor D.exercitarea vizei Bun de plată  Participarea prin persoane desemnate în Comisii de evaluare. mijloacelor fixe şi întocmesc documentele corespunzătoare.a urmărit şi a recepţionat serviciile prestate şi lucrările efectuate în cadrul derulării contractelor şi a elaborat documentele aferente .a întocmit documentele privind fazele execuţiei bugetare: angajament. obiectelor de inventar.000 2.000. consumuri lunare de carburant etc. reţea. propunere.S. cuantificate cu preţuri de piaţă .a verificat permanent încadrarea în creditele bugetare aprobate .000 10.a elaborat balanţele lunare de stocuri.000 0 B UG E T A S IS TE NTI P E R S .000 E X E C UT IA B UG E T A R A B UG E T 4.a furnizat caracteristicile aferente caietelor de sarcini. aparate kineto etc.a aprovizionat cele 17 servicii/ birouri/ compartimente ale D. S I F A MIL IE B UG E T A J UTO R S O C .a întocmit planul de aprovizionare al D.S O C .12.000.000.000. S I INC A L ZIR E B UG E T C A NTINA DE A J UTO R S O C IA L B UG E T DS S P R O P R IU E XE C UTI E 10.S. necesar Compartimentul de Achiziţii publice pentru elaborarea planului de achiziţii .

Asigurarea transportului auto 80% 4.P. universitar din municipiul Braşov .S. alte contracte de utilităţi . deplasări între sedii D. calcularea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor pentru autovehicule . inclusiv 100% asistenţii personali conform HG 355/2007 7. la distribuirea de ajutoare umanitare către familii şi persoane aflate în situaţie financiară precară Nr. . cca 39 comenzi.T.investiţii ~ 3 mii lei .S. Gestionarea patrimoniului.. preuniversitar. casare 100% 3. Gestionarea patrimoniului.Primul Ghiozdan” şi . Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor D. dezinfectanţi pentru aceste cabinete . 3. inventariere.a întocmit bugetele de medicamente.a remediat defecţiuni apărute în funcţionarea instalaţiilor sanitare.S. firme furnizoare etc. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului D. care nu a fost posibilă până acum datorită spaţiului insuficient al instituţiei. Urmărirea efectuării serviciilor şi lucrărilor. conducători auto etc.S. Pentru beneficiarii hranei de la Cantina de Ajutor Social: . inventariere.valoarea derulată ~286 mii lei. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului D. Casierie..a derulat contractele de sponsorizare sau donaţii aferente beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social.a efectuat demersurile pentru reparare şi service a autovehiculelor D. şi obţinerea I.11. s-a realizat crearea unei magazii de materiale. 100% 6. 1..a urmărit efectuarea controlului medical la angajare şi periodic a angajaţilor D. deplasări pt.2010 între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Karpaten Expres. uşi.a efectuat casarea prin angajaţii Biroului Administrativ desemnaţi în comisiile aferente .a coordonat şi a urmărit activitatea de distribuire a hranei de către firma de catering şi din donaţii beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social .S. Obiective propuse pentru anul 2011     Derularea contractelor de achiziţie. 100% 5..S.S.a asigurat funcţionarea parcului auto.a participat la inventarierea anuală a sediilor DSS şi cabinetelor medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar.s-au derulat cca 34 contracte.Vreau să fiu elev” prin care s-au distribuit rechizite şcolare elevilor din unităţile de învăţământ din Braşov . materiale sanitare. Obiective propuse şi realizate în anul 2010 Rezultate crt. . Asigurarea funcţionalităţii parcului auto şi deservirea cu mijloace auto şi şoferi a activităţii DSS ce presupune transport auto.S. în interes de serviciu (anchete sociale.S.S.) . mat sanitare şi dezinfectanţi~ ~16 mii lei 2.S. preuniversitar.S.medicamente. casare.-urilor . păstrare şi distribuire a bunurilor şi produselor cu destinaţie ajutoare umanitare provenite din Olanda. la proiectul .S.a participat prin persoane desemnate cu atribuţii de gestiune..S. alte instituţii publice. Pentru cabinetele medicale şi stomatologice din învăţământul şcolar. din D. geamuri etc. din care: . universitar din municipiul Braşov .S.a participat prin conducători auto şi persoane desemnate în comisia de recepţie. materiale sanitare şi dezinfectanţi .a perfectat actele necesare pentru încheierea contractelor la utilităţi .a deservit prin autovehicule şi conducători auto deplasările personalului D.a derulat contractele de achiziţii de medicamente.a derulat fazele de execuţie bugetară aferente ( lichidare-viză Bun de plată) Activităţi noi realizate în 2010: . Derularea contractelor de achiziţie: 100% .S. în baza unui Protocolul încheiat în 2. Urmărirea efectuării serviciilor si lucrărilor 100% De asemenea.

stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. asistenţi personali. PSI 1.introductiv general – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea . planul de evacuare. mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă . a asigurat informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite .a elaborat programul de instruire-testare la nivelul unităţii . adaptate naturii activităţilor şi mărimii instituţiei.a identificat pericolele şi evaluat riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. Activităţi privind prevenirea si stingerea incendiilor: .s-a reactualizat organizarea privind apărarea împotriva incendiilor cu informarea şi instruirea tuturor lucrătorilor care au atribuţii în acest sens . muncitori calificaţi îngrijitori la domiciliu. personal medical.a efectuat verificările instructajelor la locul de muncă şi periodic pentru tot personalul 2.a evidenţiat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care.a convocat comitetului de securitate şi sănătate în muncă. Atribuţii principale Implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă. Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi a Situaţiilor de Urgenţă 2. COMPARTIMENT SSM.a elaborat şi actualizat planul de prevenire şi protecţie .a elaborat tematici pentru toate fazele de instruire. prim ajutor .s-au efectuat demonstraţii practice privind PSI şi în caz de cutremur .periodic pentru 189 de lucrători . Activităţi desfăşurate în 2010 2.a întocmit.a identificat şi ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare . sarcina de muncă.a urmărit efectuarea de către toţi angajaţii a controlului medical periodic .a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. stabilite prin fişa postului .a elaborat fişe de solicitare a examenului medical la angajare individual şi fişe colective pentru controlul medical periodic .2. Asigurarea condiţiilor de siguranţă a personalului DSS.periodic pentru 559 de lucrători ( funcţionari publici.s-au efectuat instructajele de PSI şi situaţii de urgenţă: . conform HG 355/2007. respectiv executant.1. personal contractual. a stabilit periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă.a elaborat fişe de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de muncă . inclusiv asistenţii personali. ţinând seama de alte persoane prezente . necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic .a întocmit necesarul de mijloace materiale şi servicii ( servicii medicale ) pentru desfăşurarea activităţilor . unde s-au dezbătut problemele specifice .la locul de muncă – la angajare pentru 68 de asistenţi personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi pentru 4 persoane care şi-au reluat activitatea şi în alte situaţii prevăzute de lege . Activităţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă: .   Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului DSS. la recomandarea medicului de medicina muncii. a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.a verificat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. Asigurarea supravegherii sănătăţii angajaţilor DSS.a evidenţiat şi ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică.s-au efectuat instructajele de SSM: . personal medical etc. pentru care este necesară autorizarea exercitării lor .s-a obţinut reautorizarea instituţiei din punct de vedere SSM .a propus clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori .) de 2 ori / an .a întocmit şi actualizat planul de avertizare. planul de protecţie şi prevenire. 11. actualizat şi urmărit documentaţia necesară în vederea reautorizării instituţiei din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă .

elaborarea calendarului procedurii de atribuire.elaborează şi transmite anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală. .dacă este cazul. primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor. serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică. .definitivarea documentaţiei de atribuire. Obiective propuse pentru anul 2011  Respectarea legislaţiei în vigoare  Fără accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale  Fără evenimente privind situaţiile de urgenţă 12.realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. . în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. . .a participat ca membru în comisia de inventariere a patrimoniului DSS . solicitarea garanţiei de participare. în situaţia în care procedura aleasă este alta decât licitaţie.a participat ca membru în comisia de recepţie şi distribuire a bunurilor şi produselor primite din Olanda ca ajutoare umanitare .a participat ca membru în comisia de casare a DSS .a participat ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice .elaborează programul anual al achiziţiilor publice şi îl transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. . .2173 de km 3. formularelor şi modelelor.elaborarea notei justificative privind criteriul de atribuire.aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire.elaborarea documentaţiei de atribuire. .elaborează şi transmite spre publicare în SEAP invitaţia/anunţul de participare. Alte activităţi: . . . . . derularea rundelor de discuţii.primirea ofertelor.identifică necesităţile obiective prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment/birou/serviciu.stabilirea clauzelor contractuale. .dacă se impune. .dacă este cazul.punerea în corespondenţă cu CPV a produselor. care cuprind: . Primul Ghiozdan şi vreau să fiu elev” .elaborarea notei privind valoarea estimată a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit. . . COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 1.3.completarea fişei de date a achiziţiei.definitivarea şi aprobarea programului.deschiderea ofertelor şi.a condus autovehiculele DSS . . dacă este cazul. Atribuţii principale . . 2.. . . .stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive. . din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini.alegerea procedurii.. . .elaborarea notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie prevăzute pentru operatorii economici.verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi.face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului.a verificat însuşirea cunoştinţelor în urma efectuării instructajelor la locul de muncă şi periodic şi consemnarea în fişele individuale de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor completate şi semnate de şefii de servicii/compartimente/birouri şi persoana instruită.elaborarea notei justificative privind alegerea procedurii. după caz. .verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi.răspunde la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici.dacă este cazul. elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie. a altor documente care însoţesc oferta. . . .ierarhizarea în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor.a participat ca membru în comisia de recepţie privind programul . .

transmiterea anunţului de atribuire către SEAP. .transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire. . . . .dacă este cazul. conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice de achiziţie.stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie. .referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.finalizează achiziţia directă prin semnarea contractului. dacă este cazul.eliberarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi transmiterea acestuia către ANRMAP (1 exemplar) şi către operatorul economic ( 1 exemplar). .elaborarea raportului procedurii de atribuire. . . .asigură arhivarea documentelor pe care le elaborează.răspunde în termenul legal solicitărilor ANRMAP.verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. dacă este cazul. .s-au aplicat procedurile de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor. .invitaţia/anunţul de participare.comunicare acceptare ofertă. .notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie.în cadrul fiecărei proceduri numărul actelor elaborate este de minim 22: . din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. Dosarul de achiziţie publică se finalizează cu opis.notă privind alegerea criteriului de atribuire. . . dacă este cazul. .elaborarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici.elaborarea contractului sau încheierea acordului cadru. . .comunicare rezultat procedură. dacă este cazul. . 2 Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia în funcţie de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului.fişa de date.restituirea garanţiei de bună execuţie. . . CNSC şi UCVAP. constituirea garanţiei de bună execuţie.raportul procedurii.constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. . . .restituire garanţie de participare. . .proces verbal al şedinţei de deschidere.notă privind alegerea procedurii de achiziţie.solicitări de clarificări.elaborează documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei directe de bunuri/servicii/lucrări. . . .dacă este cazul. . . .elaborează răspunsurile la corespondenţa adresată compartimentului cu respectarea termenelor prevăzute de lege. .răspuns la clarificări. . .stabilirea ofertelor admisibile.caietul de sarcini. eliberarea garanţiei de participare/bună execuţie.procese verbale de analiză a ofertelor. . .elaborarea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire.nota privind estimarea valorii contractului.elaborează şi transmite către ANRMAP raportul privind contractele atribuite în anul anterior până la data de 31 martie a anului în curs.perioada de aşteptare. . .decizie privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.în cazuri justificate elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.aplicarea criteriului de atribuire astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare. . Compartimentul Achiziţii Publice a desfăşurat următoarele activităţi: . . .elaborarea contractului de achiziţie publică.calendarul procedurii de atribuire.

Bucureşti în vederea obţinerii avizului.66/22. În cadrul proiectului Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA s-au desfăşurat următoarele activităţi : . . .1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr.554/2004 a contenciosului administrativ.12. reparaţii copiatoare şi echipamente IT.au fost încheiate 23 de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică şi 1 protocol.s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările operatorilor economici. HG nr. . cu respectarea termenelor prevăzute de lege. .2009. . . Legea nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Compartimentul Achiziţii Publice a derulat electronic proceduri de achiziţie publică şi cumpărări directe reprezentând aproximativ 80% din valoarea achiziţiilor pe anul 2010. .  1 procedură internă.s-au organizat şi derulat electronic 1 procedură de cerere de ofertă şi 6 cumpărări directe.12.2009. Legea nr. criteriilor. dintre care:  1 post de inspector asistent. service. .34/2006. 5 negocieri fără publicarea unui anunţ de participare). 500/2002 privind finanţele publice.96 lei fără TVA.transmiterea rapoartelor descriptive trimestriale către ANPFDC.  poliţe de asigurare auto.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. Persoana ocupantă a postului de Inspector Asistent a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: . HG nr.34/2006. reprezentând 40% din valoarea anuală totală a achiziţiilor publice care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice (SEAP).nu au fost depuse contestaţii de către operatorii economici.  18 contracte de servicii.11. Legea nr.Programul anual al achiziţiilor publice s-a realizat în proporţie de 100%.întocmirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ASTRA.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică. . .1167/17.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.membru în comisia de recepţie a echipamentelor IT.07. S-a obţinut avizul tehnic nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale. S-a obţinut avizul nr. . valoare calculată conform legislaţiei în vigoare. piese de schimb şi consumabile.358.s-au organizat şi derulat:  6 proceduri de achiziţie publică (1 cerere de ofertă.s-au încheiat contracte de achiziţie publică în valoare totală de 838.s-a aplicat şi respectat legislaţia în vigoare: OUG nr. după cum urmează:  14 contracte de furnizare. HG nr.. . municipiul Braşov. municipiul Braşov conform contractului nr.66/22. .2010 şi HG nr.C222/18. . din care 1 cumpărare directă a fost anulată.întocmire proces verbal de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului conform contractului nr.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii la Ministerul Muncii şi Consiliul Interministerial din cadrul MDRL.preşedinte în comisia de recepţie a documentaţiei întocmite în cadrul subproiectului “ Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”. .menţionăm că legislaţia prevede obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. .a fost reziliat 1 contract de achiziţie publică.2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora.contractele au fost încheiate în timp util pentru buna funcţionare a instituţiei.transmiterea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la Inspectoratul de Stat în Construcţii. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. Menţiuni Compartimentul figurează în organigrama instituţiei cu 2 posturi.întocmirea notelor de fundamentare pentru cheltuieli şi fişele obiectivului de investiţii în cadrul subproiectului “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc <ASTRA>”.41/20.02.  25 cumpărări directe. licenţe.2010.au fost arhivate toate documentele elaborate în anul precedent. . .

34/1998.însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale.vizează de legalitate deciziile emise în cadrul Serviciului Ajutor Social. . . . .vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul pentru Persoane Vârstnice. .sesizarea preşedintelui comisiei de selecţionare a documentelor în vederea convocării comisiei. . . . . . dacă este cazul) din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului 2011.întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul selecţiei către asociaţii şi fundaţii.analizare împreună cu membrii comisiei a rapoartele trimise de către Căminului pentru Persoane Vârstnice. . .întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţionare a documentelor.membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.efectuare deplasări în interes de serviciu cu autovehiculul instituţiei.vizează de legalitate deciziile elaborate în cadrul compartimentului. Obiective propuse pentru anul 2011 . . . . .participă la elaborarea proiectelor de hotărâre elaborate de către Serviciul Ajutor Social.  1 post de consilier juridic. .iniţierea activităţii de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al DSS (s-au transmis adrese fiecărui serviciu/birou/compartiment din cadrul DSS în vederea stabilirii actelor elaborate şi a termenelor de păstrare).întocmirea proceselor verbale cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor.realizarea Programului anual al achiziţiilor publice în proporţie de 95% până la sfârşitul lunii octombrie. ambele fiind soluţionate favorabil.întocmirea Proiectului de hotărâre privind stabilirea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011.întocmirea Nomenclatorului arhivistic al DSS şi transmiterea acestuia spre analiză şi confirmare Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale.solicitare de clarificări asociaţiilor şi fundaţiilor. . .elaborarea convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială de către asociaţiile şi fundaţiile îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2011. Persoana ocupantă a postului de consilier juridic a avut atribuţii delegate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: .a reprezentat instituţia în primă instanţă în 2 acţiuni contencios administrativ (Serviciul Ajutor Social şi Serviciul pentru Persoane Vârstnice).însoţire asistent social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Dizabilităţi la efectuarea anchetelor sociale.solicitare Căminului pentru Persoane Vârstnice raportarea semestrială.arhivarea unui număr de 634 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale.încheiere proces verbal în urma verificării rapoartelor trimise de Căminului pentru Persoane Vârstnice.34/1998.atribuţii de Şef Serviciu Prestaţii Sociale. .participare la întocmirea fişelor de proces şi a manualului de proceduri elaborate de către serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DSS. . . . .solicitare clarificări Căminului pentru Persoane Vârstnice referitor la rapoartele trimise. .convocare comisie de selecţionare a documentelor în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al DSS. . .responsabil cu activităţi de arhivare în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.arhivarea unui număr de 121 dosare elaborate de către Serviciul Alocaţii Sociale. . .secretar al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.vizează de legalitate contractele de achiziţie publică. . 3.secretar în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor elaborate în cadrul DSS. . .vizează de legalitate contractele şi actele adiţionale elaborate de către Serviciul Ajutor Social.derularea electronică a procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe într-un procent de cel puţin 40% (sau conform modificărilor legislative..

vacant 1. compartimentelor DSS cu privire la actele normative. cu privire la caracterul strict juridic.  Participă în calitate de preşedinte supleant sau membru supleant după caz.  Rezolvă orice lucrări sau situaţii cu caracter juridic.  Redactează proiecte de contracte şi negociază clauze legale contractuale.  Elaborează procedura de organizare a comisiei de disciplină.  Semnează. instituţiile de orice natură.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directorul executiv .13.  Avizează pentru legalitate contracte şi convenţii de parteneriat.  Semnează şi verifică după caz . . apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice. documentele cu caracter juridic emise în cadrul DSS. precum şi actele adiţionale întocmite pentru salariaţii în regim contractual ai DSS şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. de sponsorizare.  Avizează pentru legalitate contractele încheiate cu beneficiarii de servicii sociale. asistenţă şi reprezintă instituţia. precum şi alte contracte şi convenţii în care este parte DSS.  Vizează de legalitate notele justificative privind stabilirea procedurii de achiziţie publică şi documentaţia care va constitui dosarul ofertantului la cererea de achiziţii.  Reprezintă Direcţia de Servicii Sociale în faţa instanţelor judecătoreşti. COMPARTIMENT JURIDIC Structura Compartimentului Juridic  1 consilier juridic superior  1 consilier juridic asistent .  Urmăreşte legislaţia. Atribuţii principale  Asigură consultanţă. în comisia de disciplină. înaintează şi acordă consultanţă. în cadrul comisiilor constituite pentru evaluarea ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.  Redactează proiecte sau alte acte de punere în aplicare a actelor normative. birourilor. la solicitarea conducerii.  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă.  Participă în calitate de preşedinte sau membru după caz. anchetele sociale efectuate de personalul specializat în vederea acordării unor drepturi prevăzute de lege.  Acordă consultanţă juridică în toate domeniile dreptului personalului angajat în cadrul serviciilor.  Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea DSS. la cerere.  Vizează de legalitate contractele de achiziţii publice. serviciilor. birourilor şi compartimentelor ale instituţiei. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină.

colaborarea cu personalul instituţiei şi acordarea de consultantă.ori de câte ori este necesar . la cerere.consiliere gratuită a persoanelor vârstnice.ori de câte ori este cazul . note de şedinţă.consiliere în soluţionarea petiţiilor pentru a evita procedura contencioasă TERMEN . protocoale sau parteneriate Consultanţă în vederea elaborării de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Elaborare decizii şi soluţionare petiţii Participare în calitate de membru de rezervă în comisia de achiziţii publice. Consultanţă juridică .13 Rezultate 14/ 23 21 38 1 la cerere 2250 7 8 9 10 11 12 13 19 31 de cate ori a fost cazul Zilnic Zilnic 268 12 cursuri de aproximativ 2 h/curs 25 de ore in decursul unei luni 14 3. concluzii scrise.la cererea şefului . la cererea acestora.2010-30. .3. proceduri legalizări judecătoreşti Asigurare consultanţă în vederea evitării litigiilor Elaborare cereri recurs. medici şi asistenţi medicali. referate. contracte de garanţie. acte adiţionale . contracte . donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective Consiliere juridică . contracte de achiziţii publice. ale asistenţilor personali. acte adiţionale cu beneficiarii şi alte convenţii .termenele stabilite de instanţă . apel Asigurare consiliere juridica beneficiari Aplicarea vizei de legalitate si înscrierea în registrul special pentru: contractele individuale de muncă.consultanţă juridică gratuită privind drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale acordate de instituţie . Crt.01.elaborarea. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în anul 2010 Nr.2010 Elaborare. Obiective şi acţiuni propuse pentru anul 2011 OBIECTIV Aplicarea corectă a legislaţiei ACŢIUNE . acte adiţionale. în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare. .04.ori de câte ori este cazul .ori de câte ori intervin modificări cu privire la legislaţia aplicabilă . a unor avize consultative scrise. indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav.ori de câte ori se solicită .ori de câte ori este cazul . de evaluarea a dosarelor privind solicitarea de locuinţe sociale Consultanţă acordată la cerere funcţionarilor din cadrul DSS Studierea legislaţiei aplicată de instituţie Preluarea si procesarea cererilor si documentelor anexate privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei Participare în calitate de formator la cursurile de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada 01. 1 2 3 4 5 6 Activităţi desfăşurate Reprezentare în instanţă cauze/termene Elaborare acte de procedură : întâmpinări/cereri de chemare în instanţă. pentru actele care nu presupun viză de legalitate.colaborare în vederea unor opinii juridice unitare în ce priveşte soluţionarea unei probleme. referate. la cerere. revizuire note de curs pentru instruirea prevăzută la pct. decizii. decizii privind raporturile de muncă şi de serviciu ale angajaţilor DSS .

în susţinerea drepturilor şi apărărilor. b) coordonarea aplicării unitare de către serviciile subordonate a măsurilor dispuse prin legislaţia în vigoare. naţionali şi internaţionali .  Gestionarea activităţii aferente alocării de subvenţii de la bugetul local în beneficiul asociaţiilor şi fundaţiilor locale în baza Legii nr. . Programe Atribuţii principale  Realizarea în colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei de studii şi analize sociologice pe eşantioane reprezentative pe diferite tematici. altele decât cele cu instituţia.după caz. Atribuţii realizate în anul 2010 de către persoana ocupantă a postului de consilier juridic superior.  Crearea şi actualizarea unei baze de date cu instituţiile. e) monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor legislative privind serviciile şi prestaţiile acordate de serviciile subordonate. serviciului. Informare Cetăţeni asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente.la cererea scrisă a beneficiarilor Iniţierea unui Proiect privind consultantă juridică gratuită beneficiarilor DSS. g) verificarea şi avizarea bugetului pentru serviciile subordonate. fundaţiile şi asociaţiile din domeniul social de pe plan local.  Elaborarea proiectelor în asistenţă socială. biroului sau.şi înaintarea de propuneri de colaborare în vederea dezvoltării de programe şi proiecte de interes comun în domeniul social. prin componenta Programe este responsabil de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale.consultantă în pregătirea actelor de procedură.controlul de legalitate asupra actelor pregătitoare actelor administrative sau după caz asupra actelor administrative emise în cadrul instituţiei.soluţionarea favorabilă a litigiilor Revizuirea procedurilor de lucru în raport cu legislaţia aplicabilă . INFORMARE CETĂŢENI Misiune Compartimentul Programe. reprezentantul compartimentului./comp./bir.zilnic Aplicarea vizei de legalitate . f) participarea la şedinţele de lucru ale instituţiei. c) verificarea executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei. h) consilierea în vederea evitării situaţiilor conflictuale şi luarea măsurilor care se impun pentru rezolvarea situaţiilor de criză. explicarea soluţiilor judecătoreşti. aprobări care. d) monitorizarea serviciilor subordonate în vederea elaborării documentelor în termenul legal . 34/1998. . . ca urmare a exercitării temporare a funcţiei de Director adjunct a) gestionarea activităţilor serviciilor subordonate. i) realizarea şi altor activităţi conexe ce pot contribui la realizarea obiectului de activitate al instituţiei.revizuirea actelor pregătitoare emiterii actelor administrative şi a altor acte emise în aplicarea legislaţiei pentru realizarea activităţii serv.  Identificarea potenţialilor parteneri – locali. precum şi îndrumarea juridică în vederea realizării drepturilor acestora. . în legătură cu litigiile acestora. aprobarea sau avizarea după caz. a acestora . verificarea documentelor. COMPARTIMENT PROGRAME. 14.Reprezentarea instituţiei instanţelor judecătoreşti în faţa . De asemenea. în conformitate cu prevederile legale. sunt de competenta direcţiei.

stabilirea agendei întâlnirii . De asemenea. s-a urmărit calendarul lansărilor cererilor de proiecte din cadrul acestor programe. În vederea organizării acestei întâlniri. Aceste informaţii au fost transmise serviciilor din cadrul instituţiei în vederea identificării ideilor de proiecte. De asemenea. . finanţat de Fundaţia Susan G. cât şi din alte ONG-uri. . . Prin această întâlnire s-a urmărit informarea ONG-urilor cu privire atât la serviciile/prestaţiile oferite de DSS. De asemenea. Asistarea serviciilor în elaborarea proiectelor în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale Propunerile de proiecte au fost analizate împreună cu angajaţii serviciilor. În anul 2010 s-au încheiat acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare cu următoarele instituţii/asociaţii/fundaţii:  Asociaţia Pas Alternativ în proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”.realizarea în Power Point a prezentării rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru ONG-uri. în urma întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social. ca partener asociat. în cadrul programului Daphne III prin proiectul Hera. S-a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor (chestionare.realizarea prezentărilor în Power Point ale serviciilor şi proiectelor derulate în cadrul instituţiei. . proiect de prevenire a violenţei domestice. ONG -urile au avut ocazia să prezinte activităţile/proiectele de succes derulate de acestea.elaborarea Fişei de date a ONG-ului pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la acestea. pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc.  Persoane cu venituri mici.  Protecţia persoanelor cu dizabilităţi. iar pentru obţinerea lor au fost analizate versiunile actualizate ale ghidurilor solicitantului şi manualul operaţional al programului pentru persoane cu dizabilităţi. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii unor persoane supravieţuitoare ale cancerului la sân din Municipiul Braşov şi a familiilor acestora. Identificarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la programele de finanţare în cadrul instituţiei şi actualizarea bazei de date privind sursele de finanţare disponibile Sursa informaţiilor o reprezintă site-urile oficiale ale programelor operaţionale. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010 A. Scopul constituirii grupurilor a fost acela de a lucra în comun pentru constituirea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov.  Protecţia persoanelor vârstnice. C. Centralizarea rapoartelor de activitate semestriale/anuale ale serviciilor din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale şi transmiterea lor către Primăria Braşov şi către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale. cât şi la proiectele derulate de DSS. ghid de interviu) utilizate în vederea derulării proiectelor şi a fost elaborată prezentarea în PowerPoint a serviciilor/prestaţiilor furnizate de instituţie pentru grupurile de suport susţinute în cadrul proiectelor. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat/convenţii de colaborare între Direcţia de Servicii Sociale şi instituţii/asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social În anul 2010 s-a organizat evenimentul « Parteneriat pentru comunitate » în vederea stabilirii împreună cu ONG-urile care activează în domeniul social a unor priorităţi privind dezvoltarea/diversificarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braşov. Obiectivul vizat a fost acela al identificării posibilităţilor de a derula proiecte de interes comun. fişe de evaluare. programelor de interes naţional dar şi a altor programe de finanţare. De asemenea.elaborarea chestionarelor pentru ONG-uri în vederea identificării relaţiei ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor şi transmiterea acestora către ONG-uri pentru a fi completate. s-au constituit grupuri de lucru în funcţie de principalele categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa ONG -urilor în care au fost implicaţi specialişti atât din cadrul DSS. prin organizarea de grupuri de suport şi a unor sesiuni de informare medicală ale supravieţuitoarelor cancerului la sân. Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii:  Protecţia familiei şi copilului. s-au realizat următoarele activităţi: . B. pentru victimele violenţei în familie. s-a urmărit colaborarea cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea derulării proiectului „Evitarea abandonului şcolar din perspectivă socială” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Braşov.  Poliţia Locală din Valencia. . Komen.  Coordonarea efectuării practicii în cadrul instituţiei de către studenţii Universităţii Transilvania Braşov.

specializarea Asistenţă Socială Coordonarea activităţii de practică a studenţilor a constat în:  Elaborarea ofertei de practică şi transmiterea acesteia coordonatorului de practică din partea Universităţii. beneficiare a serviciilor/prestaţiilor oferite de DSS.     S. specializarea pedagogie) .C. Systems Visions S. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. dar nu colaborează. Asociaţia Pas Alternativ în vederea derulării proiectului „Un pas împreună împotriva Violenţei!”. Identificarea nevoilor de instruire a personalului instituţiei  elaborare chestionar  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate 2. Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu probleme cronice de sănătate mintală şi a tinerilor care provin din centrele de plasament cu ultimul domiciliu sau reşedinţă în Municipiul Braşov.2010. .  Elaborarea referatelor de aprobare şi a deciziilor privind desemnarea coordonatorului de practică pentru fiecare serviciu. Proiectul îşi propune să iniţieze un proces mai amplu de transfer a experienţei organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale româneşti cu experienţă de peste 10 ani în domeniu către organizaţiile şi instituţiile similare din Republica Moldova pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. nu cunosc activitatea DSS şi transmiterea acestora ONG-urilor  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu ONG-urile care activează în domeniul social „Parteneriat pentru comunitate” din data de 05. Identificarea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi  finalizarea a 3 tipuri de chestionare: pentru adulţii cu dizabilităţi.  prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor. realizări.07. D. Serviciului pentru Persoane Vârstnice. servicii/prestaţii oferite. Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare. Relaţia ONG-uri – DSS în viziunea ONG-urilor  elaborare chestionare pentru 3 tipuri de ONG-uri: care cunosc activitatea DSS şi colaborează cu aceasta. Italia în cadrul programului AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme). Analiza date în SPSS în vederea întocmirii unei situaţii statistice cu privire la solicitanţii de locuinţe sociale 6. Serviciului Prestaţii Sociale. date statistice).  Realizarea unei şedinţe de instruire a studenţilor cărora li s-a prezentat instituţia (prezentarea în Power Point a instituţiei: structuri organizatorice.L. specializarea asistenţă socială. E. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare/diversificare a serviciilor oferite de instituţie prin realizarea a 5 focus-grupuri cu angajaţii din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. Coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie. urmându-se circuitul documentelor. Relaţia DSS – instituţii/ONG-uri în viziunea angajaţilor instituţiei  elaborare chestionar  prelucrare datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor  prezentare rezultate în PowerPoint în cadrul şedinţei directorului general cu şefii serviciilor DSS 3. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov în vederea derulării proiectului „Căminul Nostru” – Locuinţă Protejată ce are ca scop înfiinţarea unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi. Serviciului Alocaţii Sociale şi Compartimentul pentru Protecţia Familiei şi Copilului.  aplicarea chestionarelor în rândul persoanelor cu handicap gradul I. Elaborarea de studii şi cercetări sociologice 1. În acest sens. pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi şi ai adulţilor cu handicap psihic şi mintal. 4.Convenţiile de practică cu pentru anul universitar 2010/2011 prin care DSS asigură desfăşurarea practicii studenţilor conform planului de lucru stabilit de ambele părţi. 5. s-a solicitat prin adresă către servicii DSS desemnarea coordonatorului de practică din fiecare serviciu şi precizarea numărului de locuri de practică. cunosc activitatea.R. Serviciului Ajutor Social. în vederea derulării proiectului FOOD – Framework for Optimizing the Process of Feeding finanţat de Uniunea Europeană lansat de INDESIT Company SpA.

). privind: aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 23 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.  Elaborare raport de monitorizare în domeniul incluziunii sociale pentru perioada 2008-2009. pregătirii conferinţelor de presă etc.  obţinerea datelor din partea serviciilor DSS. Alte activităţi  În vederea derulării celor două proiecte în problematica cancerului de sân finanţate de Fundaţia Susan G. afişelor.  Raport statistic privind activitatea de asistenţă socială aferent perioadei ianuarie-decembrie 2009 precum şi raportul referitor la aplicarea Legii nr. Activităţi derulate în scopul gestionării procedurii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local:  Sprijinirea cu informaţii şi îndrumări a fundaţiilor şi asociaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea accesării de subvenţii în baza legii nr.C. H. conceperii pliantelor.Participare la întâlnirile lunare de management cu scopul stabilirii activităţilor ce urmează a fi derulate.  Verificarea pe teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în documentaţia depusă de asociaţiile/fundaţiile care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local şi întocmirea proceselor verbale. 34/1998 În anul 2010 trei asociaţii au solicitat subvenţie de la bugetul local pentru anul 2011. I 2010.L.  Raportul privind prevenirea şi combaterea marginalizării trim.  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj pentru două unităţi de asistenţă socială (Centrul de Prevenire. centru de zi adulţi şi centre care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). .  Întocmirea rapoartelor privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 5 unităţi de asistenţă socială. nr.  verificarea datelor obţinute împreună cu Directorul General.  Întocmirea de expunere de motive şi proiecte de H. 34/1998. Gestionarea procedurii de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Participare la conferinţa de presă la care a fost lansat proiectul „Speranţa – Grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer la sân în Municipiul Braşov”. a Centrului pentru Persoane fără Adăpost. 34/1998.  Asociaţia de Servicii Sociale SCUT pentru o unitate de asistenţă socială (centru de zi). G.aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. 116/2002. privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2009. facilitarea grupurilor de sprijin).  Formulare de raportare privind costurile serviciilor sociale în vederea aplicării art. Evaluare şi Consiliere Antidrog şi centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu). 5 din H. Komen s-au desfăşurat următoarele activităţi: . respectiv:  Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” pentru două unităţi de asistenţă socială (centru de zi copii.  consultanţă oferită serviciilor în vederea întocmirii situaţiilor centralizatoare solicitate. Participare la training în cadrul celor două proiecte (campanii de informare. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. declaraţia de confidenţialitate şi fişa de evidenţă a desfăşurării orelor de practică).Transmiterea către coordonatorii de practică din cadrul instituţiei a tuturor instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică puse la dispoziţie de către coordonatorul de practică din partea Universităţii. I 2010 şi raportul statistic privind incluziunea socială trim. elaborării instrumentelor de lucru. F.G. Centralizarea situaţiilor solicitate de diverse instituţii În vederea centralizării situaţiilor solicitate de diverse instituţii s-au realizat următoarele activităţi:  documentare privind modul de întocmire a situaţiilor centralizatoare.  . broşurilor. În anul 2010 au fost centralizate următoarele situaţii:  Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor DSS pentru a fi incluse în raportul primarului.  Elaborarea unor documente din partea instituţiei necesare bunei desfăşurări a activităţii de practică (acordul de practică. a Căminului pentru Persoane Vârstnice. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.

. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. 3. sunt în probaţiune. în calitate de membru al comisiei pentru stabilirea cadrului de monitorizare a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice.C. Participare întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei CESVI şi cu reprezentanţii instituţiilor publice locale în vederea derulării unui proiect ce urmăreşte integrarea socială a copiilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale. . ocazie cu care s-au prezentat serviciile/prestaţiile oferite de DSS. .Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării formularelor post-evaluare participantelor la sesiunile de informare cu privire la cancerul de sân pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. . . Elaborarea fişei de proces privind desfăşurarea activităţii de practică în cadrul DSS pe baza Legii 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Romania. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. .Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Braşov . beneficiază de o măsură de protecţie specială sau au satisfăcut o pedeapsă privativă de libertate. Systems Visions S. Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi asociaţii/fundaţii care derulează proiecte de interes comun în domeniul social 3 . o alternativă pentru incluziunea socială?”. Verificarea respectării raportului între numărul de beneficiari ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov şi numărul de angajaţi care asigură serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.Participare la conferinţa de presă cu ocazia finalizării celor două proiecte. crt.2009. ordonator terţiar de credite în subordinea DSS Braşov. Actualizarea bazei de date cu instituţiile. în vederea aplicării HG nr.S. pentru încadrarea în limita stabilită de lege. 34/1998 pentru anul 2010 Expunere de motive şi raport de specialitate la Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local Număr 5 Nr. Oraşe şi Droguri II”derulat de Agenţia Naţională Antidrog. 34/1998. .Participare la grupurile de sprijin a persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în calitate de invitat din partea instituţiei. Arhivarea corespondenţei din perioada 2007 . Participare la curs „Scrierea de proiecte de calitate în cadrul POSDRU”.Asociaţia de Servicii Sociale SCUT. Participare la Conferinţa Naţională „Economia socială. 2. . .aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr. asigurând suportul tehnic. prin constituirea unui centru de zi. .L. Gestionarea corespondenţei (scrisă şi electronică) în cadrul compartimentului. Actualizarea informaţiilor pe site-ul Primăriei.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local pentru anul 2011 în baza Legii nr.Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor de evaluare a grupurilor de sprijin pentru a fi inclusă în raportarea finală către finanţator. urmându-se circuitul documentelor.           Participare la sesiunile de informare şi conştientizare cu privire la cancerul de sân. 7 . asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul social. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.Asociaţia „Pas Alternativ. Elaborarea fişei de proces privind procedura de acordare a subvenţiilor în baza Legii 34/1998. după cum urmează: Tip activitate Întocmire rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei în baza Legii nr. 4.R.aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2011 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.Poliţia Locală din Valencia. Participare la atelierul de lucru pentru asistenţii sociali – Training pentru profesionişti din cadrul proiectului “Democraţie. în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele aplicării formularelor post-evaluare ale sesiunilor informative pentru a evidenţia impactul sesiunilor de informare participantelor la acestea .

 funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. Obiective propuse pentru anul 2011:  organizarea. întrunirilor şi şedinţelor.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.8 adrese către alte instituţii.  oferirea de relaţii solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente.S. . întrunirilor şi şedinţelor. aprobări.  întocmirea referatelor de necesitate. specializarea pedagogie) 74 din care: .  evidenţa întâlnirilor. reclamaţiilor.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne şi externe. Gestionarea corespondenţei în cadrul compartimentului – adrese.  asigurarea întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora.. aprobări.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite.  evidenţa întâlnirilor. situaţii centralizatoare. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului. avize.  responsabilitatea activităţii de protocol atunci când este cazul.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate. Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  înregistrarea în registrul general a corespondenţei primite. .  organizarea. .  păstrarea confidenţialităţii documentelor şi a informaţiilor.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii. sesizărilor.  distribuirea şi expedierea corespondenţei. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei.S.  înregistrarea în registrul general a adreselor de expediat. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.Universitatea Transilvania Braşov (Facultatea de Sociologie şi Comunicare.6 adrese de înaintare a situaţiilor centralizatoare Secretariat Activităţi desfăşurate şi rezultate în anul 2010:  primirea. . specializarea asistenţă socială.  culegerea şi sistematizarea informaţiilor necesare unei bune organizări a instituţiei.  coordonarea activităţii din domeniul informaţiilor generale şi a audienţelor.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.  tehnoredactarea documentelor furnizate de către şefii ierarhici. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză.înregistrarea şi expedierea corespondenţei interne si externe.  activitate de protocol atunci când este cazul.  primirea.5. avize.  verificarea actelor şi documentelor ştampilate şi semnate.  oferirea relaţiilor solicitanţilor şi angajaţilor privind modalitatea de a obţine documente. note interne etc. referate de necesitate.  coordonarea audienţelor şi a informaţiilor generale. notă de fundamentare pentru cheltuieli.  întocmirea borderourilor de corespondenţă. arhivarea şi îndosarierea actelor şi documentelor aflate în evidenţa compartimentului. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici. Registratură Atribuţii principale:  transmiterea cererilor.  realizarea condiţiilor optime pentru o funcţionare eficientă a relaţiei cu publicul şi cu angajaţii instituţiei.8 note interne. care intră în sfera de competenţă a Direcţiei de Servicii Sociale.  îndeplinirea altor atribuţiuni delegate de către şefii ierarhici.  facilitarea transmiterii de informaţii către serviciile direcţiei sau către alte instituţii.  realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii şefiilor ierarhici.

 asigurarea funcţionalităţii corecte a circuitului actelor în cadrul instituţiei.Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ. elevilor şi studenţilor din evidenţa specială.S. pelvin).Acţiuni de monitorizare a riscului comportamental şcolar-social al elevilor.  oferirea de informaţii utile potenţialilor beneficiari. teoretice şi aplicative/practice).specific: .general: Scăderea morbidităţii şi a tulburărilor de comportament şcolar-social ale copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.  îndeplinirea activităţilor de curierat  alte activităţi necesare realizării obiectivelor propuse.995 expedieri).examenul somatoscopic (starea tegumentelor şi mucoaselor.  distribuirea mapelor cu acte către servicii. caracterele sexuale secundare. înregistrarea în condica de remitere acte către servicii a documentelor din mapele de corespondenţă.supravegherea dezvoltării somato-psihice a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ.eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu Ord. studenţilor şi intervenţii de îmbunătăţire a stării de sănătate: . .Transilvania” Braşov.. perimetru toracic. 204/02. frecvenţa cardiacă. greutatea corporală.  completarea la zi a condicii de remitere acte către servicii.980 înregistrări). dezvoltarea ţesutului adipos si al musculaturii. elevilor. MSP nr.  oferirea de relaţii privind modalitatea de a obţine documente sau servicii care sunt de competenţa D. Obiective propuse pentru anul 2011:  asigurarea înregistrării în registrul general a tuturor actelor primite şi transmise de instituţie. . reclamaţiilor. În acest sens. ATRIBUŢII PRINCIPALE Departamentul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ are ca obiect de activitate respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor. a tuturor documentelor legate de activitatea internă a instituţiei. tipul constituţional. atât de la cetăţeni cât şi de la instituţii (40. s.monitorizarea riscului comportamental şcolar-social la elevi şi studenţi. elevilor şi studenţilor în unităţile de învăţământ şi la activităţile colective organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov precum Olimpiade Şcolare (sportive.a.  întocmirea mapelor de corespondenţă şi distribuirea acestora. studenţilor şi intervenţii de corectare a comportamentului deviant prin: . IV. OBIECTIV .).  transmiterea cererilor. . .dispensarizarea în scop recuperator a afecţiunilor cronice sau cronicizabile ale preşcolarilor.  primirea şi înregistrarea în registrul general a tuturor cererilor şi adreselor primite.somatometria (măsurarea şi interpretarea în baza indicatorilor antropometrici: înălţimea staturală. .2007.  completarea plicurilor şi a confirmărilor de primire pentru adresele de expediat (17. angajaţii Departamentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ desfăşoară o activitate complexă ce poate fi sintetizată în următoarele activităţi principale: .02. .Măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropo-fiziometrici la preşcolari.  înregistrarea şi evidenţa pe calculator a corespondenţei primite. ultimul an al cursului tehnologic/ruta progresivă şi la studenţii de anul II. bazinului. la elevii din clasele I.Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora la copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ. 15.S.examene medicale de bilanţ ale stării de sănătate anuale la preşcolarii din grădiniţe. propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor către serviciile în cauză. la examenele de bacalaureat etc. capacitate vitală pulmonară şi forţa manuală musculară). .  distribuirea şi expedierea corespondenţei. membrelor şi a coloanei vertebrale. . DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCOP . forma şi postura toracelui. XII.Supravegherea medicală a preşcolarilor. teste naţionale pentru clasele a VII-a şi a VIII-a. abdominal.fiziometria (tensiunea arterială. . cu efect implicit în favorizarea randamentului la învăţătură al elevilor şi studenţilor. elevi si studenţi: . clasele a XII-a.. şi examenele de admitere/corijenţe la facultate organizate de Universitatea . .asigurarea zilnică a asistenţei medicale a preşcolarilor. elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. sesizărilor. VIII.

cantinele şcolare şi a studenţilor Total rezultate Nr. .082 2243 13 14 15 16 230 1783 17 5420 .) Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic după vacanţe Triaj epidemiologic zilnic la preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic. .957 1 2 1095 23. 11.activităţi de educaţie pentru sănătate: lecţii.2010 Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate (grupele de preşcolari din grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal –mică. studenţi Număr cazuri vechi din evidenţa specială (pentru dispensarizare) trimise la specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile şi revenite de la aceştia cu rezultatul examinării şi recomandările terapeutice la preşcolari. mare şi pregătitoare. de prevenire şi combatere a .2010 – 31. conform tipizatului emis MS. mijlocie. pt. elevi din şcoli şi licee Număr cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere la studenţi Număr anchete ale alimentaţiei în luna octombrie. studenţi Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere pentru preşcolari. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE DE MEDICINĂ GENERALĂ ŞI STOMATOLOGIE: Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01. elevi. elevi clasele I. în colaborare cu cabinetele de psiho-pedagogie din unităţile de învăţământ. elevi.. dezbateri cu elevii şi studenţii pe probleme de însuşire a unui ...532 503.adaptabilitatea elevilor şi studenţilor la solicitările procesului instructiv-educativ şi la mediul socio-familial. cantinele şcolare şi a studenţilor Număr avizări meniuri săptămânale: . cantinele şcolare şi ale studenţilor Număr controale privind respectarea normelor Igienico-Sanitare la blocul alimentar (în raport de programul de activitate) în grădiniţe.12. sau cu prilejul unor acţiuni speciale (scarlatina etc. comportament sexual inadecvat). studenţi. şcoli.01.VIII şi XII. crt. ultimul an curs tehnologic/ruta progresiva Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la studenţii din anul II din învăţământul de stat Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ) Număr exudate faringiene recoltate după vacanţa de vară la preşcolari. raportare triaj epidemio Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari. tutun. studenţi Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la preşcolari şi elevii din alte grupe/clase decât la cele de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la studenţi.în grădiniţe.a. eşec şcolar) şi/sau socială (agresiune-violenţă. a bolilor cu transmitere sexuală s. IV.824 2391 8 9 10 11 1354 1629 133 3298 12 1047 18. cafea. droguri). cafea.toxicelor de plăcere”(alcool. licee. droguri. conferinţe. februarie. mai (pe o durată de 10 zile consecutive) în grădiniţe. din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ al stării de sănătate Număr cazuri din evidenţa specială (dispensarizare) la grădiniţe. tutun..trai sănătos”. elevi.cunoaşterea fenomenelor de inadaptare şcolară (dificultăţi la învăţătură.141 3 4 5 6 7 1418 111. consum de alcool.

426 22.etc.290 1251 22.inclusiv spaţii de cazare.106 5477 266 50 12.426 39.). teren şi sală de sport .) în învăţământul preuniversitar: . cadre medicale implicate. de învăţământ şi laboratoare.490 15 .18 19 20 21 22 23 Număr elevi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive din şcoli şi licee Număr studenţi examinaţi medical în vederea avizării participării la unele competiţii sportive Număr scutiri medicale eliberate elevilor pentru orele de educaţie fizică în şcoli şi licee Număr scutiri medicale eliberate studenţilor pentru orele de educaţie fizică Număr scutiri medicale de absente la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la grădiniţe.grădiniţe. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă medicală Nr. total. de învăţământ. total consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la preşcolari. vizări documente medicale pentru obţinerea de burse medicale-sociale la elevii din şcoli şi licee Număr elevi examinaţi periodic stomatologic Număr studenţi examinaţi periodic stomatologic Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de sănătate orodentar Număr elevi trataţi pentru carii dentare Număr studenţi trataţi pentru carii dentare Număr vaccinări/revaccinări efectuate la elevi Număr vaccinări efectuate la studenţi Număr cabinete medicale de medicină generală în grădiniţe Număr cabinete medicale de medicină generală în şcoli şi licee Număr cabinete medicale de medicină generală studenţeşti Număr cabinete stomatologice şcolare Număr cabinete stomatologice studenţeşti Nr. şcoli şi licee Număr scutiri medicale de absenţe de la orele de curs sau vizări ale scutirilor medicale eliberate de alte unităţi medicale la studenţi Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine. studenţi înregistraţi cărora li se asigură asistenţă stomatologică Nr.etc. de competiţii sportive/zile) în şcoli şi licee Asigurarea asistenţei medicale pe nr. preşcolari înregistraţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal care au asistenţă medicală Nr. corespunzător numărului de cadre medicale implicate 2799 57 1232 147 14. consultaţii de medicină generală (curente şi profilactice) la studenţi Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive preuniversitare (nr. licee Număr controale igienico-sanitare în diverse compartimente (cămine .) în învăţământul universitar Număr vizări/înregistrări avize epidemiologice pentru absenteism din motive medicale în grădiniţe Nr. spaţii de cazare. elevi din şcoli şi licee Nr. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă medicală Nr. şcoli. la examene de bacalaureat sesiunea I şi II an 2010 Asigurarea asistenţei medicale la examenele de admitere în facultate la numărul de candidaţi înscrişi Asigurarea asistenţei medicale la solicitarea ISJ Braşov (examen titularizare etc. elevi înregistraţi în şcoli şi licee care au asistenţă stomatologică Nr.494 173 8093 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 260 4089 334 1530 2816 359 681 2720 6178 359 27 44 2 2 2 5824 29. teren şi sală de sport .

cazuri depistate: . 29.grupa mijlocie " Sănătatea ochilor .= .preşcolari= .elevi licee= .) . sponsorizări ale unor firme farmaceutice şi alte activităţi în sprijinul acţiunilor pentru sănătate în care Ministerul Sănătăţii..nr. de fumători: . nr. .. . .grupa pregătitoare " Sănătatea bunul nostru cel mai de preţ " .studenţi= .) . .intervenţii de educaţie în grădiniţe în număr ore: = 1026 2. antialcool 6 Campanie antidrog 6 Educaţie sexuală 6 Importanţa campaniilor naţionale de vaccinare 20 Instruire sanitară-completă a grupului de elevi în cadrul Primăriei Braşov.Santinela” de către unităţile de învăţământ nominalizate de DSPJ Braşov.elevi sc.) .. .intervenţii de educaţie-studenţi în nr.elevi sc. ore = 385 4.Remus Răduleţ” Braşov..VIII-a.elevi licee= 5463. 4.intervenţii de educaţie în şcoli.nr.) ..) . 3) . 2.15.) . 15 Noţiuni de igienă personală.Andrei Bârseanu” 100 178 583  Educaţie pentru sănătate: 1) .) pe număr locaţii Alte activităţi ale personalului medical dispuse de către DSS în asistenţa medicală comunitară s.studenţi= 973. 140 (asistente) 2) .preşcolari= . 6.elevi sc. studenţi. Consiliul Local Braşov/ DSS. licee în număr ore: = 2549 3.educaţie pentru sănătate " Minte sănătoasă în corp sănătos " " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat " " Prezentare corp omenesc .importanţa organelor vitale " " Reguli de igienă şi prevenirea îmbolnăvirilor " * * * * * * * * * .) . .Investigaţii privind comportamente cu risc pentru sănătate 1. ..a. .. 27 (semestrul II an 2010). Colegiul Naţional Economic . igiena alimentaţiei 6 Campanie antifumat .intervenţii de educaţie stomatologie în şcoli. 70 (asistente) 5.Acţiuni de promovare a sănătăţii în unităţi de învăţământ: 1. Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă – Colegiul 1 Tehnic .studenţi= .studenţi= 1888. 5. . DSS Braşov are parteneriate/colaborări cu organizaţii locale/naţionale şi internaţionale: ii.studenţi= 958. DSPJ Braşov..elevi licee= .În unităţile de învăţământ preuniversitar: Depistare precoce nanism 14 Campanie vaccinare H1N1 26 Boli infecto-contagioase.elevi licee= 1316. . .Braşov în cadrul acţiunilor promovate de către Ministerul Sănătăţii. cl. Colegiul Medicilor Braşov. Şcoala generală nr. . copii agresaţi: .zâmbet frumos " " Copii frumoşi şi sănătoşi " .nr. consumatori de alcool: .. .preşcolari= .(în nr.elevi licee= 1330. a VII .= 118.elevi sc.elevi sc..elevi licee= 14.o prioritate " " Corpul uman şi igiena personală’’ " Dinţi sănătoşi . 3.= . 25 Prevenirea Obezităţii 3 Alimentaţie sănătoasă 13 Prevenirea Cancerului de col uterin-vacc HPV.) . consumatori de droguri: .intervenţii de educaţie stomatologie.= 131.: .Grădiniţa nr.nr.Campanii de informare/comunicare şi educare pentru sănătate desfăşurate de personalul medical angajat al DSS. zile) Număr cazuri raportate în programul naţional .elevi sc.= 13.= 1551. cl. . ore = 80 (medici)..51 52 53 Asigurarea asistenţei medicale la alte solicitări ale IScJ Braşov (teze cu subiect unic pt. teste pt.) .) . 31 (semestrul I an 2010) şi şcoala generală nr. investigaţi: .nr. . nr.nr. ore = 120 (medici). XII-a etc.) .supraveghere. Intervenţii educaţie sănătate 1 3575 " Cum să cresc sănătos " .

. chiar crearea de noi susţineri/parteneriate. aer. licee. în cazul de faţă pe anul de învăţământ 2010-2011.1 ...Stop cancerului de col uterin” campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania reprezentanţii firmei farmaceutice GlaxoSmithKline. Direcţia de Servicii Sociale Braşov. Voinici " .În învăţământul universitar: 1. în acest moment fiind în desfăşurare activităţile enumerate mai sus în raportare. MSF nr. 2."Creşterii accesului la servicii de prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România".2 . recuperare şi readaptare.Prefer sa ştiu din timp” . Voioşi. cu scopul . . Având în vedere acest deziderat. Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”. Cabinete de medicină dentară (inclusiv şcolare): 2. patinez frumos”. 1.1 – . Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov.. ne-am propus ca în anul 2011 să intensificăm acţiunile de comunicare/informare şi educare pentru un stil de viaţă sănătos în colaborare cu toţi factorii implicaţi dar şi cu cei care încă pot fi implicaţi. anexa nr. decât să o tratezi. fiind bine cunoscut că este mai benefic şi mai uşor să previi boala/suferinţa. Consiliul judeţean al elevilor. soare. 2. dar şi în învăţământul universitar. 653 / 2001.Măsuri de profilaxie a cariei dentare”. B) . În mod special vom pune accent pe activităţile de educaţie pentru sănătate în grădiniţe. pentru întreg anul de învăţământ preuniversitar şi universitar. licee şi unităţi de învăţământ superior) planificarea activităţilor se face la începutul anului de învăţământ. Parteneri în acest proiect sunt: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 În conformitate cu Ord. La fiecare cabinet medical/stomatologic din unitatea de învăţământ respectivă s-a întocmit planificarea activităţilor specifice pentru întreg anul de învăţământ actual de către personalul medical. 27 finanţat de către guvernul norvegian. ca un tot unitar să realizăm acest obiectiv. activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber. Direcţia pentru Tineret a judeţului Braşov. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov. îngrijiri medicale. 1 " Învaţă să trăieşti într-un mediu curat" " Stilul de viaţă şi sănătatea " " Primăvara sănătăţii " " Influenţa tulburărilor de sănătate asupra randamentului şcolar " *= titluri . campanie iniţiată de Dispensarul Studenţesc în colaborare cu serviciul de epidemiologie – DSPJ Braşov şi Universitatea Transilvania.proiect de informare şi conştientizare asupra cancerului la sân.dezbateri în orele de educaţie pentru sănătate * * * * * * * * * Proiecte derulate în 2010  .. 9 (desfăşurătorul activităţilor lunare în cabinetele medicale/stomatologie din grădiniţe.  „ Mănânc sănătos. Consiliul Judeţean Braşov. rolul periajului dentar " " Să mâncăm sănătos ca să fim sănătoşi " " Călirea organismului prin sport. 2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Transilvania Braşov.proiect derulat în cadrul Şcolii Generale nr.Află cum poţi opri sângerarea gingivală”.Program educaţional de îmbunătăţire a celor şapte semne de sănătate orală în şapte zile”." Noţiuni de igienă personală şi igiena alimentaţiei " Sănătoşi." Igiena bucală. Cabinetele medicale: 1.... şcoli.3 . Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov.grad.2 . astfel încât. apă..Stop gripei cu virus AH1N1. 15. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Misiune:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană. Asociaţia „Generaţia 2008”. şcoli.. asistenţă socială şi psihologică.

consultaţii medicale. concretizate în anchete sociale şi rapoarte de vizită. . pentru care sunt asigurate servicii religioase în mod curent.prevenirea şi depistarea bolilor infecţioase şi parazitare. .educaţie sanitară.  să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice.Consiliere administrativă – efectuată de către compartimentul administrativ.actualizarea semestrială şi la nevoie a planului individual de asistenţă şi îngrijire. inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice.să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primară necesară.evaluarea situaţiei socio – economice a solicitanţilor potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale prin efectuarea anchetei sociale. În Căminul pentru Persoane Vârstnice activitatea desfăşurată în anul 2010 a fost structurată pe următoarele direcţii: 1. suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital. .  să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire. infirmiere. consilierea individuală şi de grup în probleme psihologice. . . .Asistenţă spiritual religioasă .  să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea.consiliere socială – mediere.informare. socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice instituţionalizate şi pentru beneficiarii Centrului de zi. culturale şi sociale. . .  să asigure vârstnicilor servicii în cadrul Centrului de zi în scopul prevenirii izolării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi de petrecere a timpului liber.administrarea tratamentelor prescrise de medic. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: a. animator. Vizite în teritoriu:  la solicitarea vârstnicilor au fost efectuate evaluări la domiciliu în vederea instituţionalizării. În Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt îndeplinite următoarele atribuţii în funcţie de Serviciu sau Compartiment:  Compartimentul Asistenţă Socială .Compartimentul Medical . .  cunoaşterea şi relaţionarea cu rudele şi cunoştinţele beneficiarilor.Obiective:  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă. psiholog cu aportul adus de către celelalte persoane care participă la îngrijirea vârstnicilor: kinetoterapeut. activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Municipiul Braşov. .  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane.modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă.consiliere juridică şi administrativă. . administrative. potrivit reglementarilor privind asigurările sociale de sănătate. organizarea diferitelor momente festive. asistente medicale. . situaţie economică etc.80 % din persoanele instituţionalizate sunt de religie ortodoxă. .consiliere şi evaluare psihologică. . vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor de familie ai beneficiarilor. medicale.asistenţă şi îngrijire medicală primară. integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice.kinetoterapie şi recuperare. pentru beneficiarii de alte culte şi confesiuni recunoscute de lege se asigură asistenţă spiritual religioasă la cerere. .  să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipa pluridisciplinară. .  să asigure consilierea în probleme sociale.vizite în camerele beneficiarilor. juridice. asistenţi sociali.).managementul cazurilor începând cu admiterea lor şi până la ieşirea din sistem (situaţie socială. formată din: medicul instituţiei. . .

Asistenţă socială anul 2010 Nr. Evaluare: echipa multidisciplinară (asistent social. cu participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal. adrese transfer pensie.  alte activităţi: croşetat. 16. tricotat. 8. acces la internet pentru menţinerea legăturii cu copiii plecaţi în străinătate.  cursuri de iniţiere în lucrul la computer.O. total rapoarte de vizite efectuate AN 2009 45 17 AN 2010 51 19 b. 13. rummy. medicală. legitimaţii de beneficiar Adeverinţe eliberate Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Adrese transfer pensie Întocmire fişe de calcul asistaţi Total 2010 245 90 43 43 80 51 51 19 9 7 41 1 31 41 22 80 36 155 . 4. şi rezidenţilor căminului la reţeaua informatică si efectuarea unor cursuri de iniţiere în lucrul la computer. 15. 6. 12. prevenirea marginalizării sociale. circ. 11. filme clasice.. crt. consiliere şi oferirea de informaţii cu privire la criteriile de admitere şi întocmirea dosarului de instituţionalizare Actualizarea datelor privitoare la susţinătorii legali ai beneficiarilor Întocmire borderou pentru corespondenţă Întocmire referate de necesitate borderou corespondenţă Evidenţa cererilor de învoire a beneficiarilor Anchete sociale. goblen. juridică. În baza evaluării au fost stabilite serviciile asigurate fiecărei persoane vârstnice. angajamente de plată aparţinători. sărbătorirea unor evenimente importante.  sărbătorirea lunară a zilei de naştere a vârstnicilor. 17.41 lună Instituţionalizări 17 41 Externări 5 5 Decese 14 26 c.  drumeţii în Poiana Braşov. Centru de zi pentru persoane vârstnice: destinat persoanelor instituţionalizate în cămin şi pentru vârstnicii din Municipiul Braşov.  spectacole prezentate în sala proprie. INDICATOR AN 2009 AN 2010 Nr. grile de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice Întocmirea grilelor naţionale de evaluare pentru stabilirea priorităţilor la instituţionalizare Rapoarte de vizită Rapoarte de convorbire telefonică Note de constatare Referate şi dispoziţii de acordare servicii Referate şi dispoziţii de suspendare servicii Referate şi dispoziţii de încetare servicii Întocmire acte de instituţionalizare: contracte prestări servicii. d. însoţire la medic sau la alte instituţii. necesităţile acestuia la instituţionalizare şi semestrial. psihologică. medic. grădina zoologică. 7.INDICATOR Nr. Servicii de suport: consiliere socială. administrativă. 1. table etc. menaj. acte adiţionale.42/lună 3. 9. 18. 2. angajamente de plată.  jocuri de interior: şah. psiholog) a evaluat permanent. Petrecerea timpului liber:  vizite la muzee. mediu persoane instituţionalizate 1. evidenţiate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire. e. încetinirea ritmului de declin fizic datorat vârstei.  vizionări piese de teatru. efectuare de cumpărături. 10. 3. 5. procese verbale internare.I. 14. angajamente respectare R. decizii de admitere. Indicatori Activitate cu publicul. total anchete sociale efectuate Nr.

5. 3. Consiliere socială 32. 7. a reevaluărilor semestriale sau la nevoie. 7. 2. reevaluarea semestrială sau la nevoie. Întocmirea tabelelor de încasări . certificat căsătorie. hotărâre divorţ) Asistenţă psihologică anul 2010 1 psiholog Nr. Gestionarea banilor 26. Îndrumare activitate voluntari şi studenţi/şedinţe 30. a atitudinii şi rolurilor asumate în cadrul echipei de lucru şi evaluarea tipului de personalitate. 6. Evaluarea capacităţilor senzoriale.19. 22. Consiliere în sprijinul rezolvării problemelor de familie.lunar 20. Participare la distribuirea pensiilor . participare la slujba religioasă de înmormântare 23. Medierea conflictelor datorate diferenţelor interpersonale şi deficienţelor de comunicare interpersonală între beneficiari. Solicitări de instituţionalizare a vârstnicilor primite de la alte foruri 35. interviuri semi sau nestructurate în cazul încheierii rapoartelor de vizită solicitanţilor de servicii sociale. Pregătirea şi oferirea cadourilor de Paşte şi Crăciun 29. 6.beneficiar al serviciilor Căminului. Interviuri semistructurate şi evaluarea primară a statusului senzorial. 1. crt. Consiliere suportivă pentru creşterea nivelului toleranţei la frustrare a personalului de îngrijire. 2. cognitiv şi psihoemoţional cu ocazia efectuării anchetelor sociale. contactare preoţi de diferite confesiuni. Evaluări iniţiale beneficiari/Reevaluări semestriale 24. Suport psihologic acordat aparţinătorilor în cazul pierderii unui membru al familiei . Suport psihologic acordat beneficiarilor aflaţi în stadii terminale sau deveniţi pacienţi cu boli incurabile. 8. 8. Consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor în cazul solicitării ieşirii din instituţie în vederea reinserţiei în comunitate. obţinere locuri de veci. 5. Testarea atenţiei. 4. 4. Tipuri de servicii Anchete sociale şi rapoarte de vizită Evaluări iniţiale şi reevaluări beneficiari Planuri individuale de asistenţă şi îngrijire Consiliere beneficiari Consiliere aparţinători Consiliere personal Evaluări candidaţi Activităţi Centru de zi I 3 6 6 69 2 3 2 II 2 6 6 71 2 1 2 III 3 4 4 72 2 2 1 IV 3 76 1 5 V 11 72 72 68 3 1 2 3 VI 2 2 2 30 3 4 1 VII 9 3 3 82 4 2 2 VIII 5 2 2 86 2 3 IX 7 7 7 84 1 4 X 12 78 78 12 2 2 XI 3 89 89 91 2 3 XII 4 2 2 84 4 5 2 - 12 12 12 26 271 271 43 10 17 245 150 66 982 22 48 13 1 Total 64 271 271 825 28 35 4 11 1. Răspunsuri prin mail/ parteneriate 27.lunar Formalităţi decese: obţinere certificatul de deces. Întocmire pontaj/ prezenţă zilnică . contactare firme de pompe funebre. Consiliere pentru optimizarea modalităţilor de comunicare între membrii echipei de lucru. Obţinere acte stare civilă (certificat naştere. Recomandarea procedurilor de asistenţă psihologică în cadrul planurilor individuale de asistenţă şi îngrijire întocmite de către echipa interdisciplinară în urma efectuării evaluărilor iniţiale.lunar 21. Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire 25. Consiliere în sprijinul reconstituirii sau reconstruirii relaţiilor în familiile beneficiarilor. Activităţi desfăşurate la solicitarea altor instituţii 34. . Colaborări cu alte instituţii / parteneriate 33. Consiliere în sprijinul depăşirii dificultăţilor personale şi rezolvării conflictelor intrapersonale. Arhivare documente/ dosare 31. Întocmire citaţii pentru cercetări disciplinare 28. cognitive şi afective ale vârstnicilor în momentul admiterii în instituţie. 3.

b. Identificarea nevoilor în privinţa recuperării capacităţilor fizice ale persoanei vârstnice. ajutor pentru reabilitarea capacităţilor fizice şi intelectuale. comunicare. hidratare. e.se asociază cu sectorul de tip profilactic si de recuperare. Servicii de kinetoterapie acordate în anul 2010 1 kinetoterapeut Număr de servicii Tipul serviciului acordat I Evaluări şi reevaluări kinetoterapeutice Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din C. Efectuarea consultaţiilor curente. Internări ale beneficiarilor Instituţionalizări Decese Solicitări serviciu ambulanta Vizite in teritoriu Consulturi interdisciplinare Determinări glicemie Efectuat EKG Recoltat analize de laborator Evaluarea semestrială a stării de sănătate a beneficiarilor 28 41 26 32 372 172 202 35 149 230 Efectuare pansamente Determinare colesterol. Profilactic . Relaţia cu medicul de familie – prescripţii tratamente cronice. mobilizare. Kinetoterapie: a. incontinenţi (supraveghere permanentă. De recuperare . scutece). Curativ . consultaţiile cazurilor cu probleme.V. aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în unele boli cronice specifice vârstei a –III. 2. hrănire. Servicii de terapie prin mişcare la sala de recuperare acordate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi 46 II 52 III 41 IV 38 V 36 VI 40 VII 48 VIII 18 IX 48 X 40 XI 32 XII 20 Total 459 76 78 68 59 76 82 81 58 66 64 78 22 808 103 122 113 142 139 122 145 - - - - - 886 .refacerea funcţiilor diminuate. Exerciţii în sala de kinetoterapie a instituţiei în scop: c. b. îmbrăcare şi dezbrăcare.P.Participare la unele activităţi culturale desfăşurate în cadrul Centrului de zi. Însoţirea vârstnicilor la consulturile medicale de specialitate.se urmăreşte menţinerea unui nivel funcţional satisfăcător. igiena eliminărilor. Spitalul de Pneumologie Braşov. beneficiari cu probleme psihice decompensaţi (dezorientare în timp şi spaţiu – consult psihiatric cu indicaţii de tratament).a.trigliceride Efectuare foi de observaţie clinica şi evaluări iniţiale pt. creşterea nivelului funcţional. pentru menţinerea stării de sănătate). Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice: Servicii de bază: efectuare totală sau parţială a igienei corporale. creşterea nivelului funcţional a persoanei vârstnice (gimnastica de întreţinere. noii instituţionalizaţi Efectuat şedinţe cu Bioptron Efectuare Vaccin antigripal Efectuat băi generale beneficiari Efectuat toaleta parţială si schimbat scutece absorbante Participare la cursuri de educaţie medicală continuă Colaborare cu Crucea Roşie Braşov. Activităţi de informare şi profilaxie. realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de readaptare funcţională. c. d. d. a. triajul şi tratamentelor urgenţelor. Universitatea Transilvania 1460 193 41 165 133 2394 11680 17 4 3. e. consultaţii şi tratamente. asigurare echipament. Monitorizarea cazurilor medicale speciale: beneficiari imobilizaţi.

N. nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Beneficiarilor C. Sibiu. b. S-au distribuit 140 tone de făină şi 40 tone de zahăr unui număr de 10. Adaptarea spaţiilor la accesul persoanelor cu fotoliu rulant. 8. TVS. b. Ştiri şi emisiuni la canalele de televiziune PRO-TV. c. imobilizaţi la pat li s-a aplicat un număr de 2 proceduri. alte documente. Servicii ale Direcţiei de Servicii Sociale şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost d. d. b. Adaptarea holurilor pt. g. licee şi O. Fişer. f. şcoli generale. c. Şcoala postliceală – asistenţă medicală – FEG – efectuare practică. Completarea sistemului de pază prin montarea unui sistem video de supraveghere. 600/2009 pentru următoarele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Braşov: a. b. Hârja-Oituz. Bună Ziua Braşov. h. la cameră 58 42 56 41 34 51 42 12 48 55 40 11 490 * S-au aplicat un număr de 9 proceduri pe tipuri de deficienţe funcţionale ale segmentului neuro-muscular din care: 1. 9. obţinute din pensie sau. Poliţia de proximitate. 000 de beneficiari. Colaborări cu alte instituţii: a. 416/2001 privind venitul minim garantat.P. Cămine pentru persoane vârstnice din: Alba Iulia.V. d. din care 2 cazuri proceduri de recuperare a articulaţiei umărului. . prin dispoziţie scrisă a primarului. g. 4. Repararea acoperişului.Servicii de terapie prin mişcare acordate beneficiarilor C. persoanele cu handicap grav şi accentuat.V. după caz. Repararea schimbătoarelor de căldură a sistemului de ventilaţie. Crucea Roşie – efectuare practică.V. din care 1 caz procedură de hemipareză şi 1 caz procedură de reeducare a mersului. 3. cu modificările şi completările ulterioare. Grădiniţe. acte de identitate. h. Promovarea instituţiei prin: a. 5. cu modificările şi completările ulterioare. Amenajări interioare. Monitorul Expres. Bacău. Primăriile din teritoriu. Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină. se află sub 400 lei/lună. 2. Fundaţia Ecologică Green – Şcoala Postliceală – specializarea asistent medical. Serviciul administrativ: a. Direcţia Muncii. Beneficiarilor Centrului de zi li s-au aplicat 4 proceduri. familiile şi persoanele singure care au stabilit. Crucea Roşie. Ştiri şi reportaje în ziarele: Transilvania Expres. MIX TV. dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. Distribuirea ajutoarelor alimentare conform H. neinstituţionalizate.P. adulţi şi copii. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. poliţia comunitară.P. Beneficiarilor C. Convenţii de practică: a. Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept şi Sociologie – Specialitatea Asistenţă Socială. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi. din pensii cumulate. Amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice. 3 cazuri procedură de scădere în greutate şi 1 caz procedură de hemipareză. c. din care 1 procedură de reeducare a mişcărilor fine prin terapie ocupaţională a membrului superior. semidependenţi şi independenţi li s-au aplicat 4 proceduri. b. e. d. 16 cazuri de menţinere a tonusului muscular şi a stării de sănătate. b. Familiei şi Egalităţii de Şanse. 6. accesul persoanelor cu dizabilităţi prin montarea sistemului “mână curentă”. e. 36 cazuri de menţinere a tonusului muscular. Reînnoirea tuturor avizelor de funcţionare. 1 caz procedură de recuperare a scoliozei şi 3 cazuri recuperare în spondiloză. Servicii ale Primăriei Municipiului Braşov. Universitatea Transilvania – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Protocol de colaborare: a.G. serviciul de evidenţă a populaţiei – obţinerea vizelor de rezidenţă. c. 7. f.G.

). . calamităţi naturale etc. .efectuarea de schimburi de experienţă cu alte instituţii de asistenţă socială.Gazeta de Transilvania.acordarea consilierii sociale.încheierea unor parteneriate cu diverse organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite. .P. . . asistenţă medicală primară.sărbătorirea Zilei internaţionale a vârstnicilor şi a zilelor aniversare şi onomastice.facilitarea comunicării între beneficiarii Căminului. .obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a C. victimele violenţei de orice fel.V.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice. . . . iar atunci când temperaturile au fost scăzute acestea au fost cazate în regim de urgenţă şi pe hol). . .A.creşterea gradului de socializare. iar de centrul de zi au beneficiat în medie 12 persoane zilnic (în lunile de iarnă numărul acestora fiind de peste 20 de persoane.) persoanele solicitante pot primi sprijin în rezolvarea situaţiei şi depăşirea perioadei de risc.A.perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la programe de educaţie continuă a personalului.încheierea unor parteneriate cu alte cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate.demararea unui program suportiv pentru ameliorarea şi optimizarea statusului psiho-emoţional al personalului de îngrijire a beneficiarilor. administrative în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre beneficiari. recreere a vârstnicilor prin participarea la activităţi de timp liber şi întâlniri tematice. Obiective propuse pentru anul 2011 .V.. dezastre. dintre beneficiari şi personalul angajat al instituţiei.P. .deschiderea conturilor la Trezorerie şi activităţile financiar – contabile în conformitate cu bugetul aprobat. c.realizarea unui sistem alternativ – verde – pentru încălzirea apei menajere.participarea la diferite proiecte cu instituţii implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice îndeplinirea standardelor prevăzute pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în condiţiile reorganizării instituţiei. în limitele posibilităţilor. are în prezent relaţii de colaborare. În anul 2010 s-au realizat procedurile necesare pentru funcţionarea efectivă a C. dintre beneficiari şi familiile lor. De serviciile CPFA au beneficiat în 2010 în medie 85 de persoane fără adăpost pe lună. în scopul cunoaşterii valorilor culturale naţionale şi al petrecerii în mod constructiv a timpului liber.efectuarea evaluărilor iniţiale şi reevaluărilor complexe bianuale de către echipa multidisciplinară.încheierea unor parteneriate cu alte organizaţii în scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor oferite. în parcuri şi în alte locuri improvizate. Totodată în situaţii de urgenţă (temperaturi foarte scăzute.P. sprijin pentru reintegrarea în societate a acestor persoane şi asigurarea adăpostului provizoriu în situaţii de risc social. Devin beneficiari ai serviciilor Centrului pentru Persoane fără Adăpost persoanele care au ultimul domiciliu stabil în municipiul Braşov şi tinerii proveniţi din centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov. . . acestea presupunând: .încheierea contractelor pentru utilităţi.P. . . hrană. psihologice.actualizarea situaţiei contribuţiei susţinătorilor legali pentru întreţinerea beneficiarilor C. . în colaborare cu celelalte instituţii din comunitatea braşoveană care au acelaşi obiect de activitate. 10. . asistenţă socială şi psihologică. Capacitatea CPFA este de 90 de persoane cărora li se asigură cazare. 17.atribuirea contractelor de achiziţie publică pe produse şi servicii în conformitate cu Legea achiziţiilor publice.încheierea unor parteneriate cu cămine pentru persoane vârstnice din ţară şi străinătate. Realizarea unui program propriu de prezentare a tuturor informaţiilor despre Căminul pentru Persoane Vârstnice ataşat site-ului de promovare a activităţii Primăriei Braşov. anuale (autorizaţia sanitară.F.continuarea proiectelor dedicate vârstnicilor din Cămin. . .F. protecţia muncii etc. ca şi instituţie publică cu personalitate juridică.colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la anumite servicii în folosul beneficiarilor. . CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST Centrul pentru Persoane fără Adăpost Braşov este instituţia prin care se oferă servicii sociale persoanelor şi familiilor care „locuiesc” în stradă. .încheierea de parteneriate cu instituţiile cu care C.

Centrul pentru Persoane Vârstnice Braşov etc. . Activitatea biroului de asistenţă socială din cadrul CPFA are următorii indici pentru anul 2010: .apreciem o utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru anul 2010 în procent de 94%. . .) pentru o soluţionare mai eficientă a cazurilor sociale. . mediu beneficiari Serviciul de urgenţă / nr.Identificarea persoanelor fără adăpost. .numărul de persoane aflate în dificultate care au fost susţinute şi au devenit independente social – 42. . .F. consiliere profesională.Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate vizând creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost din Municipiul Braşov. . consiliere psihologică individuală şi de grup 2010 85 12 În medie 185/lună 15 251 91 39 97 62 24 În medie/42/lună În medie/23/lună Zilnice 189 În medie 30/lună Obiective propuse pentru anul 2011 . .numărul beneficiarilor care s-au înscris şi urmează cursuri de reconversie profesională – 14. .Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea pe această problematică.s-a îmbunătăţit sistemul termic al întregii clădiri prin montarea de colectoare solare în urma participării la programul Casa verde . activităţi de socializare) Consilieri telefonice Şedinţe de evaluare psihologică.Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost şi resocializarea acestora.P.Consilierea şi monitorizarea persoanelor a căror reinserţie în societate a reuşit.F.Asigurarea accesului tuturor persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de către C.A.crt.A.numărul de tineri integraţi într-un loc de muncă – 10.Ajutorarea şi consilierea oricărei persoane fără adăpost aflată într-o situaţie de criză.Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost.participarea CPFA ca partener în proiectul „Gruntvig: Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”. AJOFM. anchete sociale Centrul rezidenţial pentru tineri / nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Activităţi Adăpost de noapte / nr.număr cereri înregistrate – 153. mediu beneficiari Avertismente verbale Avertismente scrise Interdicţii temporare Conflicte (cu solicitarea intervenţiei Poliţiei Comunitare sau a Jandarmeriei) Adeverinţe provizorii de identitate obţinute Certificate de naştere obţinute Consultaţii medicale primare oferite Şedinţe pentru promovarea sănătăţii Activităţi (ergoterapie.P. precum şi a celor aflate în situaţie de risc social de pe raza Municipiului Braşov.dezvoltarea de parteneriate cu diferite ONG-uri şi instituţii publice ( Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.în urma HCL 449/2010 sau modificat tipul. frecvenţa şi cuantumul contribuţiilor serviciilor sociale oferite de C. cu scopul de a preveni recăderea în situaţia de criză. . . . mediu beneficiari Şedinţe de consiliere socială. . .... Nr.

organizarea şi funcţionarea creşelor.68 (care s-a deschis de la 01.435.  Mansarda care cuprinde sala de joacă. Construcţia este prevăzută cu lift pentru persoane cu viteză mică de deplasare şi lift pentru alimente. cabinetul medical. Mecanicilor f. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. Pe lângă lucrările de construcţii de pe str. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. . Imobilul este dotat cu un sistem antiefracţie. călcătoria. debara. grupuri sanitare. plata utilităţilor. spălătoria. vestiarul pentru bucătărese şi spaţiile de depozitare. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere cum ar fi: Derularea şi finalizarea construcţiei unei creşe moderne pe 4 nivele pe str.A. În anul 2010. vestiare cu grupuri sanitare. uscătoria. Mecanicilor f.38 lei. cu toate dependinţele necesare acesteia. îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.1A. croitorie şi depozite de lenjerie. Numărul mediu de copii/ lunã ce au frecventat creşele a fost de 441. bucătăria. director şi resurse umane).C. Creşa nr. în anul 2010 a fost de 6 lei/zi pentru toate creşele. 2 dormitoare. pentru a se asigura securitatea acestui imobil şi cu absolut toate instalaţiile necesare (electrice. magazia. sala de mese cu oficiu de veselă mică. debara şi un balcon.033. iar cheltuielile totale care s-au realizat au fost de 6. Încă de la începutul anului. spălătoria.n. Brazilor nr. începând cu luna septembrie 2007. Tâmpei.263/2007 privind înfiinţarea. cabinet medical. dormitor. debarale. Cocorului. Prahova. conform Legii nr. Aurora. magazia de alimente. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 2. nr.SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE MISIUNE  Asigurarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea. contribuţie suportată de către părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara.172 lei. de încălzire şi gaze naturale. semnalizare şi avertizare incendiu. hol de primire. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. plata diferitelor servicii şi suportarea investiţiilor.17.(birou achiziţii.09. sala de mese cu oficiu de veselă mica. Cheltuielile au constat în asigurarea salariilor personalului angajat. 8 din str. arhivă. organizarea şi funcţionarea creşelor. instituţia a avut ca prioritate derularea şi finalizarea lucrărilor de construire a noii creşe cu 100 de locuri şi birouri din str.2010) Numărul total de paturi la sfârşitul anului 2010 a fost de 560. drept urmare. în cele 6 creşe situate astfel: Creşa nr.  Etajul 2 care cuprinde sala de joacă.1. inclusiv de ventilaţie). Alocaţia de hrană. Tudor Vladimirescu.  Parterul cuprinde holul de intrare. Conform prevederilor legale. Creşa nr. vestiare cu grup sanitar.P. sală de şedinţe. nr. oficiul de veselă mică.000 lei. 2 dormitoare. Creşa nr.n. izolator cu grup sanitar. izolatorul cu grup sanitar.3 din str. Creşa nr. această alocaţie de hrană este stabilită prin hotărâre de guvern. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor.375 lei. cu 19% mai mult faţă de anul 2009. rezultând o clădire pe 5 nivele şi anume:  Subsolul care cuprinde bucătăria.141. uscătoria şi spaţii de depozitare. hol de primire. sala de joacă. nr. magazie. nr..  Parterul care cuprinde birourile din cadrul S. caserie.6. Creşa nr. 7 din str. financiar-contabil. începute in octombrie 2008. două săli de joacă cu dormitor. ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI Creşterea. izolatorul cu grup sanitar şi un birou.26. sala de mese cu oficiu de veselă mica. 4 din str.  Etajul 1 cuprinde holul de primire. sanitare. 2 balcoane. nr. holul de primire. alocaţia de hrană a fost stabilită şi în Legea nr. 5 din str. grupuri sanitare.33. vestiare cu grup sanitar.6.263/2007 privind înfiinţarea.  Etajul 1 care cuprinde holul de primire. sala de grupă cu grup sanitar. Jepilor nr. S-au continuat şi s-au finalizat lucrările de construire.173. şi anume:  Demisolul care cuprinde camera centralei termice cu spaţiu tehnic.. debara. Contribuţia de hrană din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al Primăriei Municipiului Braşov în sumă de 433. 2 din str. unitatea a avut un buget de cheltuieli de 6. vestiare personal cu grup sanitar.

aceasta este prevăzută cu lift pentru alimente. 6.000 1.141. precum şi cu alte fundaţii care au oferit de sărbători. cu toate tipurile de instalaţii (electrice.33 62.84 iul 88 80 aug sept.. îngrijire şi educare timpurie a copiilor existenţi în creşe. unitatea a colaborat cu teatrul din Sfântul Gheorghe.143 Cheltuieli de capital 3. pilote şi până la căniţe. cu pardoseli tip parchet în sălile de joacă şi tip gresie pe holuri. şi a organizat cu diferite ocazii (8 martie.76 /11 = 84.a. 83. cadouri pentru cei mici.67 87 dec. În limita posibilităţilor şi a disponibilităţilor.000 1. prin mãrirea numãrului de locuri de la 90 la 140 de locuri şi darea în folosinţã a încã 80 de locuri. cel puţin semestrial se organizează şedinţe cu părinţii în scopul îmbunătăţirii activităţii de creştere.19 iun 96. Serviciul Public de Administrare Creşe a mai avut şi alte investiţii în vedere şi anume:  Extinderea creşei nr. Conform Legii nr. unitatea a finalizat şi a pus în practică acorduri cu Universitatea “Transilvania”.172 . Pe lângă lucrările de construcţie la cele două mari investiţii. organizarea şi funcţionarea creşelor. Pentru asigurarea unui plan de joacă cât mai diversificat. În cursul anului 2010 s-a achiziţionat mobilier specific creşei şi adecvat vârstei copiilor de 0-3 ani şi imobilul a fost dotat în întregime cu absolut toate obiectele de inventar necesare.42 % Media pe anul 2010 este de 926.38 100. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.P.33 89. tacâmuri ş. două săli de joacă cu dormitor.25 % 2.08 89. cu oficiul de veselă mică. 4 din str.170. Costurile pentru construcţia acestui obiectiv de investiţii s-au ridicat în 2010 la suma de 1. 86. fiind prevăzută cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan. cu grupuri sanitare proprii şi cu debara.Creşterea veniturilor încasate în 2010 faţă de 2009 cu titlul : “Contribuţii ale părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe care se varsă în bugetul local: Venituri încasate 2009 –364. la aceste activităţi au participat şi părinţii. Pentru a evalua eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul S.375 lei.15 79 85 97 mar apr 89.Evoluţia frecvenţei medii lunare a copiilor în creşe: .409 TOTAL 6. infiltraţiile de apă) şi ignifugarea acesteia ca măsură de prevenire a incendiilor. Crăciun) serbări şi carnavaluri. maşini de spălat. Venituri încasate 2010 –433. antiefracţie şi avertizare la incendiu). cu placaje cu faianţă la pereţi în grupuri sanitare. 93 78 noi.309 lei.075.430. Aurora nr. din cartierul Noua. păturele.540. în scop caritabil.328.920. Fiind o clădire pe 4 nivele.544.61/11=87. Clădirea este finalizată. 87 60 oct.43 100 Mai 99.61 lei. prin înfiinţarea creşei nr. spălătorie şi bucătărie. asigurându-se astfel o izolaţie bună (evitându-se astfel pe viitor. de încălzire şi gaze naturale. plecând de la lenjerii de pat. Acoperişul s-a realizat prin montarea unei şarpante din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă. Toate acestea s-au realizat pentru ca această creşă să poată îndeplini condiţiile cerute de normele medicosanitare precum şi cele din acordurile internaţionale privind integrarea europeană. 68.prin observarea evoluţiei frecvenţei medii lunare în anii 2009-2010: Anul 2009 2010 ian feb 70. inclusiv de ventilaţie. În cursul anului.263/2007 privind înfiinţarea. 1 iunie.620 Cheltuieli materiale si servicii 1. sanitare. pijamale.000 3. Paşte. Brazilor nr.435.d.m.3 Media pe anul 2009 este de 961. sfârşit de ciclu antepreşcolar.A.000 6. în grupuri sanitare şi bucătărie. terasă şi spaţii de depozitare materiale.C Braşov am efectuat analiza economicofinanciară a următorilor indicatori: 1. 3 din str. Toată activitatea acestei instituţii se reflectă în cheltuielile propuse şi aprobate şi cheltuielile efectiv realizate în anul 2010 din tabelul de mai jos: (în lei ) CAPITOL Cheltuieli prevazute in buget Cheltuieli realizate Cheltuieli de personal 1.67 87. Etajul 2 cuprinde holul de primire.816.

Triaj şi Uzina 2 (Carfil). 3. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale în pieţe şi platforme comerciale. sau. 9. Colaborează cu instituţiile specializate pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare. Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de piaţă calitativ superioare indiferent de zona în care aceştia locuiesc. Repartizarea locurilor de vânzare. spaţii de cazare. Asigură sectorizarea pieţelor şi platformelor comerciale pe categorii de produse.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE Misiunea Organizează şi gestionează activităţile şi serviciile de comercializare a produselor din pieţele şi platformele comerciale ale Municipiului Braşov impunând respectarea principiilor concurenţei loiale. Urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ şi pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local şi celelalte acte normative ce reglementează activitatea în pieţele şi platformele comerciale.01. Astra. 8. după cum urmează : Pieţele agroalimentare Star.01. de protejare a vieţii. Asigură utilizarea în condiţii optime a dotărilor din cadrul pieţelor şi platformelor comerciale necesare desfăşurării actelor de comerţ (mese pentru vânzarea de produse. halate. Prestează servicii către comercianţi. precum şi a mediului. securităţii şi intereselor comerciale ale comercianţilor şi consumatorilor. 5. depozite. In vederea eficientizării activităţilor serviciului în perioada analizată. 4. etc.2010 până la 01. Atribuţiile Serviciului Public Administrare Pieţe 1. Activităţile serviciului In administrarea serviciului funcţionează un număr permanent de 9 locuri publice de desfacere amenajate. corturi. 6. Administrează WC-urile publice din pieţe. etc. Platforma Comercială De Miercuri. Asigură respectarea programului de funcţionare şi aprovizionare a pieţelor şi platformelor comerciale. puncte PSI. Încasarea taxelor de ocupare a zonelor publice de desfacere amenajate. Noua si Talcioc. operând o reducere de personal în cursul întregului an de la 01. de protejare a vieţii.). prin închirierea diverselor materiale aflate în gestiune: cântare. securităţii şi intereselor comerciale ale consumatorilor precum şi a mediului. instituţia a acordat o atenţie deosebită reducerilor cheltuielilor de personal.01. Asigură obţinerea avizelor şi utilităţilor prevăzute de lege privind funcţionarea în condiţii de legalitate a pieţelor şi platformelor comerciale din municipiu. Prund. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele unde nu există pieţe agroalimentare special amenajate şi dotate. de la un număr de 72 angajaţi la data de 01. serviciul nostru a organizat pieţe cu caracter temporar în cartierele Răcădău. Obiective Valorificarea optimă a potenţialului economic al patrimoniului dat în administrarea serviciului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov. astfel că la nivelul serviciului a fost gândită şi implementată o nouă organigramă şi un nou stat de funcţii. Asigură locuri de cazare producătorilor agricoli in locuri de cazare special amenajate (dormitorul producătorilor). 2. care să respecte principiile concurenţei loiale. 13. Dacia. prin crearea de noi pieţe acolo unde se impune.2010 la un număr de 58 angajaţi la data de . Asigură respectarea de către utilizatori a Regulamentului de funcţionare a pieţelor. 11. sănătăţii.2011. 12. cântarul cumpărătorului. Bartolomeu. prin continua modernizare a locurilor de vânzare special amenajate deja existente. 14. precum şi pentru păstrarea liniştii şi ordinii în cadrul pieţelor şi platformelor comerciale. grupuri sanitare. sănătăţii. bonete. cadru care să respecte atât normele naţionale cât şi cele comunitare. Tractorul. bazine pentru spălarea produselor. Creşterea credibilităţii şi încrederii în calitatea serviciilor oferite atât cetăţenilor cât şi utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate. Monitorizează cântarul cumpărătorului şi sesizează eventualele nereguli organelor competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Asigurarea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a serviciilor de piaţă. 10. 7.

BARTOLOMEU = 12 . această acţiune este benefică şi serviciului nostru. EFICIENTA ECONOMICA Execuţia bugetară 1)Venituri (Taxe vărsate la bugetul local) Încasarea veniturilor la bugetul local în perioada 01.2%. Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii).9 %. Pieţele temporare au beneficiat un număr de locuri de vânzare variabil. din care a efectuat plăţi in suma totala de 2. în cursul perioadei analizate au fost îndepărtaţi din piaţă prin Decizie de director un număr de 14 utilizatori ( pe o perioada de 6 luni). 2) Finanţare bugetara – buget local In anul 2010. urmând ca la nivelul pieţei angajaţii să depună eforturi în vederea suplimentării ( sporirii) acestor venituri. fiind gândite şi implementate noi proceduri de lucru. în vederea asigurării unui climat de siguranţă la nivelul pieţelor atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice au fost efectuate periodic controale şi verificări în pieţe.395. astfel : . Astfel. În acest sens. prin activitatea de casă a serviciului s-au încasat venituri în suma totală de 5. In perioada analizată. Reducerile de personal arătate mai sus s-au tradus la nivelul anului 2010 într-o economie a cheltuielilor de personal de 501. atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-financiar.STAR = 7. în piaţa Astra dintr-un total de 142 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 95 locuri de vânzare. proceduri care pe lână faptul că suplinesc reduceri de personal.12.000 lei. Aceste controale au urmărit atât activitatea utilizatorilor pieţelor.000 lei. iar în piaţa Dacia dintrun total de 288 locuri de vânzare destinate producătorilor agricoli s-au închiriat pe bază de contract un număr de 182 locuri de vânzare. este următoarea : Piaţa Star (Hala şi Platou) = 232 Piaţa Astra = 233 Piaţa Dacia = 466 Piaţa Tractorul = 159 Piaţa Bartolomeu = 66 Piaţa Prund = 31 Platforma Comercială de Miercuri = 217.2010.01 – 31. instituţia a beneficiat de fonduri publice bugetare in suma totala de 2. iar pentru anul 2011 in cuantum de 448. Reducerea de personal a fost făcută gradual. Pe lângă caracterul de siguranţă arătat mai sus. .182.2010.ASTRA = 44 .31. pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor. .2010 Încasarea taxelor de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate =7.935. – 31. din care: a) În perioada 01. începând cu trim. pe pieţe. instituţia a oferit posibilitatea acestora de a solicita şi obţine locuri de vânzare pe bază de contract semestrial.TRACTORUL = 27. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. b) În perioada 01. Repartizarea locurilor de vânzare permanente ( tonete). rezultă suma de 1.365 lei. .995.000 lei.12.01.2010.01 – 31. luându-se măsuri de evitare a acestora pe viitor. cât şi activitatea angajaţilor serviciului.000 lei.000 lei ( economia pentru anul 2011 reprezintă suma ce s-ar fi plătit pentru cei 14 angajaţi a căror posturi au fost restructurate) In vederea asigurării siguranţei producătorilor agricoli cu privire la posibilitatea valorificării recoltei. Neregulile constatate au fost corectate cu promptitudine. în sensul că la începutul fiecărui semestru se poate face o analiză privind veniturile certe ce vor fi realizate în acel semestru.12. reprezentând un procent de 63.000 lei.787. prin activitatea de închiriere terenuri aferente spaţiilor comerciale din pieţele publice aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe.12. II 2010. din care: . vor eficientiza activităţile.DACIA = 32 . reprezentând un procent de 66. . în colaborare cu instituţiile abilitate în domeniu.

742 lei .2010 s-au efectuat plăţi pentru facturile de utilităţi în sumă totală de 1.2010 Veniturile totale generate în urma activităţii desfăşurate de Serviciul Public Administrare Pieţe sunt de 7.760.821 lei .205.01. în urma cărora s-a încasat suma de 88. Facem precizarea că din totalul veniturilor descrise mai sus.01 – 31.000 lei.cheltuieli cu casări obiecte de inventar.65 1.93 Total facturi recuperări emise 163. urmărirea plăţilor la bugetul local.cheltuieli de personal. pe bază de licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare .119.000 lei din încasări prin casieriile proprii + 1.12. 2. – 31.74 Menţionăm ca în Hala Star. prin contracte de locaţiune. . (profitabilitatea = 144.45 Sold final debitori 0. suma de 258.7%).218.25 Total facturi furnizori 415.1.247. .000 lei.29 363. Sumele aferente funcţionării instalaţiei de climatizare sunt sume care nu se recuperează.103.816. În perioada 01.99 Utilităti platite de institutie 252. etc. iar in sezonul cald numai pe energie electrică. avertizare cu privire la neprelungire contract.20 4. iar plăţile efectuate de instituţie sunt de 2.04 Total Sold initial debitori 7.265. în sumă totală de 1.104.997.03 20.000 lei.49 367.715 lei .873.01. majorări de întârziere de 0. concretizată în valorificarea.935.1. a terenurilor şi spaţiilor comerciale aflate în administrarea instituţiei ( licitaţii. 8 duplicate.207.12.01 – 31.825.157. din care revenite de plată instituţiei în sumă de 1.74 lei.395.997.12. instalaţia de climatizare funcţionează în perioada rece pe gaz şi energie electrică. plăţi aferente salariilor(cheltuieli de personal) în sumă de 1.457 lei .2010) = 100. rezultând un profit net la data de 31 decembrie 2010 de 4.113 lei a fost colectată direct prin casieria centrală a instituţiei.959.000 lei din încasări închirieri terenuri).057.406.2010 s-au eliberat 966 autorizaţii de piaţă agenţilor economici.742 lei .).856.065. intr-o singura tranşă la semnarea contractului. Tot ca urmare a activităţii acestor compartimente.48 Recuperări efectuate 171.12.05 11.94 1.12.74 100. convocare la conciliere. evacuare.5%/zi şi 2%/lună şi garanţie de buna execuţie).715.264.873.00 100. respectiv evidenţa angajamentelor legale).201. PROFITUL NET Profitabilitatea activităţii la 31. asupra contractelor menţionate. cu titlul de venituri ale bugetului local. corespondenta. acţionare în justiţie etc.279. Art.358.93 lei. în tranşe lunare. autorizare. plăţi aferente bunurilor si serviciilor în sumă de 1.000 lei.2010. Asigurarea utilităţilor în locurile publice de desfacere special amenajate În perioada 01. din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune către agenţii economici (încasarea veniturilor se efectuează la casieriile din pieţe.920.80 1.000 lei. din care: a) cheltuieli efectuate – 2.1.079 lei .48 lei şi rămas de recuperat (debitori utilităţi la 31.45 lei .cheltuieli materiale b) cheltuieli cu casări si amortizări – 278.787.cheltuieli cu casări si amortizări mijloace fixe. recuperări utilităţi de la agenţii economici în sumă de 526.99 1.182. 3) Cheltuieli Execuţia cheltuielilor . Aceste venituri provin din încredinţarea pe bază de contract de locaţiune a locurilor de vânzare amenajate destinate producătorilor agricoli (încasarea veniturilor la casieria centrală.01.000 lei (5.581.278 lei (cheltuială efectivă). ca urmare a activităţii compartimentelor funcţionale de la nivelul central al Serviciului Public Administrare Pieţe.270 lei. .470.279.în perioada 01.19 526. Bugetar 20. facturare şi încasare utilităţi.12.406.470.787.50 538. s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3.

situaţia putând fi monitorizată de la dispecerat). .BARTOLOMEU = 12 . Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului Organizarea unei evidenţe operative a agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe şi platforme comerciale. Colaborarea directă cu instituţiile de stat cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţilor comerciale. astfel : . recuperării sumelor aferente consumului de utilităţi pentru subconsumatori şi altele. cu circuit închis.ASTRA = 44 . Colaborarea cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Agriculturii şi cu organele de Poliţie în vederea eradicării fenomenului de speculă din pieţe.TRACTORUL = 27.12. Pompierii. Salvarea.247. Implementarea unui program informatic de încasări taxe în pieţe şi casieria centrală.Situaţia locurilor de vânzare repartizate pe pieţele agroalimentare şi platforme comerciale În pieţele agroalimentare publice din administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 122 agenţi economici. Poliţia.2010 – 31. Asigurarea unui sistem de supraveghere video în toate pieţele. stabilirea de planuri de măsuri şi acţiune comune cu acestea.000 lei. care achită anticipat lunar chirie pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor. în structuri de vânzare special amenajate în pieţe (construcţii provizorii). respectiv un profit net de 4. .2010. Serviciul Public Administrare Pieţe a înregistrat o profitabilitate neta de 144. care în caz de intervenţie se pot informa cu privire la eventualele obstacole existente.01. . . .7 %. precum şi atragerea de producători din marile bazine legumicole din ţară.STAR = 7. în scopul urmăririi şi eficientizării încasării veniturilor. etc. de acest sistem beneficiind pe lângă serviciul nostru şi alte instituţii cum ar fi: Direcţia Poliţia Comunitară (astfel situaţia operativă va fi cunoscută în timp util. Stimularea producătorilor agricoli autentici prin calitatea serviciilor oferite.DACIA = 32 . iar pe timp de noapte nu va mai fi necesar să se asigure paza cu agenţi. Concluzie: Analizând indicatorii de mai sus concluzionăm că pentru perioada 01.

d) întocmesc. exclusiv pe baza şi în executarea legii. administrativ. arhivare.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MISIUNE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov exercită competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor. analiză-sinteză. l) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. Şeful Serviciului Public Comunitar Local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit. judeţene şi locale. cărţile de alegător. permisele de conducere. h) furnizează. certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor. în condiţiile legii. ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă. relaţii publice. evidenţa persoanelor. e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv. i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni. paşapoartele simple. Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. paşapoartelor simple. anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă. cărţilor de alegător. . rectifică. date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei. 9 alin. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă. financiar-contabilitate. buget. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are urmatoarele atribuţii principale: a) întocmeşte. informatică. datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale. în conformitate cu prevederile art. g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. în domiciliul şi reşedinţa persoanei. Conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este asigurată de Directorul Executiv. cu direcţiile/serviciile din cadrul aparatului propriu ale Primăriei Municipiului Braşov şi cu cele aflate sub autoritatea Consiliului Local. în condiţiile legii. secretariat. Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii.2104/2004. permiselor de conducere.(2) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. contencios-juridic. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor coopereză cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date. cu componenta locală a acesteia respectiv. k) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate. f) furnizează. certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor. în condiţiile legii. în condiţiile legii. resurse umane. precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil. în condiţiile legii. în sprijinul instituţiilor statului. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi compartimente având următoarele domenii de activitate: stare civilă. precum şi cu alte instituţii şi autorităţi publice judeţene şi locale. în sistem de ghişeu unic. agenţii economici şi către cetăţeni. completează. cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. şefii de servicii şi responsabilii de compartimente. cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate. pe care le eliberează solicitanţilor. j) primesc. în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei. în condiţiile legii. cu Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

la cererea persoanelor fizice sau juridice.640 comunicări de menţiuni. precum şi a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă. completarea sau modificarea unor acte de stare civilă. foste cu ultimul domiciliu în municipiul nostru şi care au deţinut în proprietate la data decesului bunuri imobile. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au primit de la alte localităţi din ţară.SERVICIUL STARE CIVILĂ Misiune Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistarea. 5 străini. Întocmirea. 210 transcrieri. îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul actelor de stare civilă. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă.898 de căsătorii. 116 de transcrieri. din care 1.412 de certificate de stare civilă ( naştere. 55 înregistrări tardive în baza unor hotărâri judecătoreşti. în vederea operării în registrele de stare civilă. Actualizarea livretelor de familie.200 comunicări de menţiuni. precum şi . 29 de decedaţi sub 1 an. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 2. 7 persoane cu identitate necunoscută. s-au operat sentinţe civile prin care s-a dispus rectificarea. Rezultate: În anul 2010 s-au înregistrat: 6.000 de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. 5. la cerere sau din oficiu. anularea. la data decesului. de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare. 21 de adopţii. redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia română. din care: 43 de transcrieri. pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre. au fost întocmite şi operate în registrele de stare civilă aflate în arhiva proprie 7. a actelor sau faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României. şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă. exemplarul I sau II. la cerere.840 comunicări de menţiuni.346 de naşteri. la cererea autorităţilor publice. precum şi operarea unor menţiuni privind acordarea. din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov un număr de 10. Rezultate: În cursul anului 2010 s-au întocmit peste 2. potrivit legii. precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale.803 de Sesizări pentru deschiderea dosarului succesoral de pe urma persoanelor decedate în Braşov.133 de decese. tăgadă de paternitate. a actelor de naştere. 20 născuţi morţi. peste 3.753 cetăţeni români. 1. 29 de cetăţeni străini. respectiv. la Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov. 3. din care: 6. stabiliri de filiaţie. căsătorie. exemplarul I. Întocmirea certificatelor de stare civilă Rezultate: În cursul anului 2010 s-au eliberat peste 14.040 născuţi vii. din care: 1. 4. după caz. încuviinţări de purtări de nume. având ultimul domiciliu în municipiul Braşov şi trimiterea acestora la Camera Notarilor Publici pentru competentă soluţionare.544 livrete de familie. 6. Întocmirea Sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma persoanelor decedate care au deţinut în proprietate. 3.848 eliberate din oficiu la data încheierii căsătoriei şi 696 eliberate la cererea persoanelor îndreptăţite. Rezultate: S-au întocmit 2. s-au transmis la Serviciul de Stare Civilă care ţine în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II. în condiţiile legii. 2. Activităţile serviciului 1. deces). după o prealabilă verificare la Registrul Agricol. bunuri imobile. Înscrierea menţiunilor.

119/1996. 3. în baza H. . 526/25.202/2010 privind unele măsuri de accelerare a soluţionării proceselor. s-a înregistrat o singură cerere de solicitare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă.136 (re)stabilirea domiciliului din străinătate în România.12. .153. în cursul anului 2010. în conformitate cu prevederile Legii nr. necesară cunoaşterii populaţiei.77. Rezultate: În anul 2010. nr.taxa de permisiune înregistrare video a oficierii căsătoriilor. Acţiuni desfăşurate cu camera mobilă pentru preluarea cererilor cetăţenilor netransportabili: 34 deplasări. precum şi constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberarea certificatului de divorţ. Organizarea mesei festive pentru sărbătorirea familiilor braşovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.taxa de urgenţă 114 lei -taxa eliberare copii după documentele primare aflate în Arhiva proprie. 26/29. conform prevederilor legale: . 373 de familii braşovene au beneficiat de acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. 1. COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR Misiune Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români. a împlinirii a peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 4.14. Înregistrarea cererilor privind desfacerea căsătoriilor prin acordul părţilor. Aplicarea vizelor de reşedinţă: Rezultate: au fost aplicate 7.400 lei -taxa procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate.2004.taxa de permisiune fotografiere oficieri căsătorii . 101 de familii braşovene au depus cereri pentru sărbătorirea. . a intrat în vigoare la data de 25.10.2007. nr.674 amenzi. dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Braşov. în conformitate cu prevederile H.659 cărţi de identitate provizorii.L.403 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. nr. întocmite la cerere. republicată.160 lei .G.4/1953 CODUL FAMILIEI.taxa de oficieri căsătorii . Rezultate: În anul 2010. în anul 2010.taxa arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă. dobândirea cetăţeniei române. mişcării acesteia. . Eliberarea actelor de identitate. cu privire la actele de stare civilă. Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor a fost actualizat prin operarea următoarelor date: 56 comunicări de stabilire a domiciliului în străinătate.L.52 Sesizări. nr.L. precum şi pentru cazurile de succesiuni nedezbătute.719 de vize de reşedinţă. 7. 21/2009 privind stabilirea taxelor instituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Au fost solicitate peste 96 de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă.2010. 396/2006. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei. conform Legii nr.2. Serviciul Stare civilă a aplicat. avînd în vedere că Legea nr. 1. precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. următoarele sume.224 lei . comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice.24. Rezultate: au fost depuse 34. . prin acordul soţilor.854 comunicări de naştere. Activităţile compartimentului 1. în cadrul manifestării “Nunta de aur”.16. republicată conform H. Serviciul Stare civilă a încasat. suma încasată fiind de 169.120 comunicări de deces.984 cărţi de identitate. 2.890 lei.C.3.C. Rezultate: În cursul anului 2010. pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. ce s-au constituit ca venituri proprii. fiind puse în legalitate 214 persoane. cu persoanele fizice şi juridice.C. . coroborată cu prevederile O. au fost eliberate 27.548 lei .01.740 lei . 9. prin care se modifică Legea nr. . 8.58. . persoanelor fizice şi juridice interesate.128 comunicări de modificare.180 lei . pentru cazurile de deces ale persoanelor decedate în alte localităţi.

potrivit legii. executare judecătorească. în anul 2010.12.02. au fost înregistrate 121 de petiţii. cereri pentru exercitarea căilor de atac. domiciliul. coroborate cu prevederile O. soluţionate conform prevederile legale. din care: 1 acţiune de rectificare. 9 acţiuni de completare/modificare a unor acte de stare civilă.2010. 1 punere sub interdicţie. note de concluzii. 4. de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională. în anul 2010. Completarea HCL nr. pe anul 2010. parchetului. au fost expediate un număr de 11.019 de documente au fost transmise prin poşta militară (SRI). către alte instituţii. notarilor publici şi altor instituţii publice. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.08. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.L. 879/2009 cu privire la stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. COMPARTIMENT ANALIZĂ-SINTEZĂ. precum şi radierea persoanelor decedate din Listele Electorale Permanente. Compartimentul de Evidenţa Persoanelor a aplicat. ca urmare a eliberării actelor de identitate şi a furnizării de date cu caracter personal. societăţilor civile de avocatură. Pe linie de stare civilă au fost soluţionate 62 lucrări. în condiţiile legii. 42 acţiuni de înregistrare tardivă.C. COMPARTIMENT RELAŢII JURIDICE. 87 solicitări de audienţe au fost soluţionate favorabil şi 11 solicitări de audienţe au fost îndrumate. reprezentând 5 înregistrări tardive ale naşterii.P. conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.P. din care. de insolvenţă. 7. din care.2010 – 31. în procesele de contencios administrativ. de declarare a falimentului. birourilor notarilor publici. Pe linie juridică.540 de persoane. sens în care prezintă directorului executiv al Serviciului şi Secretarului Municipiului Braşov. Actualizarea Listelor Electorale Permanente ale Municipiului Braşov şi punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor. 495/13. 45 schimbări de nume pe cale administrativă şi 12 alte cazuri.13 lei. au fost înregistrate 73. SECRETARIAT Activităţi desfăşurate pe linie de analiză – sinteză: În cursul anului 2010. cu modificările şi completările ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. agenţilor economici.01. a fost parte în proces la 107 dosare. poliţiei. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru rezolvarea situaţiei locative a cetăţenilor de etnie rromă în zonele locuite de astfel de populaţie: 2 Taxele încasate de către Compartimentul Evidenţa Persoanelor. În perioada 01. 1.2010. Pe parcursul anului 2010. parchetului.07.E.109 de documente.G. pe anul 2010 – HCL nr. motivarea lor temeinică.2010. . iar un număr de 62.2010 şi HCL nr. nr. serviciul a desfăşurat următoarele activităţi: pe rolul instanţelor judecătoreşti. 427/30.12. CONTENCIOS Misiune Reprezintă şi apără interesele Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti. organelor de poliţie.023 documente au fost eliberate direct cetăţenilor şi reprezentanţilor de la diverse instituţii de stat sau privat. în cauzele civile sau penale.La cererea instituţiilor şi autorităţilor publice. executare bancară.01.12.504.836 amenzi. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a înregistrat. date de identificare pentru un număr de 23. la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost emise 100 de decizii ale Directorului Executiv SPCLEP Braşov În perioada 01. spre competentă soluţionare.090 de documente au fost expediate prin poşta română.2009. au fost în cuantum de 223. pe anul 2010 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov – HCL nr. la propunerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor au fost aprobate 4 Hotărâri ale Consiliului Local. alte persoane juridice şi persoane fizice au fost furnizate.2010. S. care au avut ultimul domiciliu în Municipiul Braşov. având ca obiect: Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2010 – HCL nr.132 de documente în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov. suma încasată fiind de 59. instanţelor judecătoreşti. în vederea consultării.2010 – 31. 119/22. un număr total de 98 de solicitări audienţe.500 lei. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat: În anul 2010. întâmpinări.879/22. acţiuni. asigurând. 97/2005 privind evidenţa.

2 plângeri penale. .000 lei 1.E.C.169 lei 1. Obiective Selecţia şi recrutarea în cadrul instituţiei a unor funcţionari publici cu pregătire profesională şi morală ridicată.  încheierea a 13 contracte de furnizare şi de prestări servicii.4 acţiuni de stabilire de filiaţie. Obiectiv Realizarea unei bune gestiuni financiare.  derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile şi serviciile instituţiei. 12 plângeri contravenţionale. 1 ordonanţă prezidenţială. 1 contestaţie la executare. furnizarea de informaţii fiabile şi asigurarea desfăşurării activităţii coordonate în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de politicile interne. 1 acţiuni în tăgada paternităţii. prin asigurarea legalităţii. Prejmer. financiare şi de resurse umane ale Consiliului Local Braşov. Primarului Municipiului Braşov. SERVICIUL LOGISTIC SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE.C. regularităţii. 15 recursuri.135. Braşov pe linie de evidenţă a persoanelor.645 lei 497. executarea dispoziţiilor conducerii instituţiei şi organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.171. 1 cerere pentru emiterea somaţiei de plată.Braşov: VENITURI: Venituri proprii Subvenţii TOTAL CHELTUIELI: BUGET APROBAT 2010 601. 3 acţiune de completare/îndreptare hotărâre judecătorească.P. eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de conduită a funcţionarilor publici din cadrul serviciului. Sînpetru. respectiv Cristian.P. 2 acţiuni încuviinţare purtare nume.171.135.000 lei EXECUŢIE BUGET 2010 638. 2 apeluri. 1 adopţie.814 lei COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Misiunea Gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul serviciului şi coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.000 lei 570. Bugetul S. Hărman. BUGET Misiune Asigură implementarea politicilor economice.  încheierea contractelor de prestări servicii cu localităţile arondate S. 6 acţiuni de anulare a actelor de stare civilă/ menţiunilor de stare civilă. 1 contestaţie în anulare.000 lei 1.L.LE.P.P.814 lei 1. 1 actiuni în contencios administrativ. Realizează activităţi de instruire a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă. Ghimbav. 1 acţiune civilă obligaţia de a face. economicităţii.

 organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale în locurile despre care se deţin date privind nerespectarea regimului de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional. în scopul identificării cauzelor ce le generează.  colaborarea cu secţiile de poliţie. ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE Întocmirea lunară a statului de personal pentru personalul din cadrul serviciului. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului pe anul 2011 Având în vedere atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. pe baza reglementărilor legale. Secretariat  Compartiment Informatic  Serviciul Logistic  Compartiment Financiar-Contabilitate.funcţionari publici: 39. din care: . în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.  acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile.12. evidenţa persoanelor. relaţiile cu publicul s.E.  introducerea şi prelucrarea datelor referitoare la actele şi faptele de stare civilă în sistem informatic.  analizarea principalelor categorii de disfuncţionalităţi reclamate de cetăţeni. Resurse Umane  Compartiment Arhivare Administrativ  Casierie Obiective realizate în cursul anului 2010 Din obiectivele propuse a fi finalizate până la sfârşitul anului 2010.L.F. . .m.  organizarea şi efectuarea de acţiuni de consiliere şi punere în legalitate a locuitorilor de etnie rromă de pe raza municipiului Braşov. S.  eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare.funcţionari publici de execuţie: 37 . Braşov şi-a propus pentru anul 2011 realizarea următoarelor obiective:  asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru servirea promptă şi civilizată a cetăţenilor care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.a. în vederea popularizării activităţii de punere în legalitate a persoanelor restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor.12. . C.. pentru luarea măsurilor corespunzătoare.  informarea mass-media cu privire la acţiunile întreprinse de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov. aprobat prin HCL nr.  soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate. precum şi a inventarierii patrimoniului instituţiei.Personal contractual: 3.279 din 27 mai 2009. .) în care acestea au un grad semnificativ de repetabilitate.2010 a fost următoarea:  Serviciul Stare Civilă  Compartimentul Evidenţa Persoanelor  Compartiment Contencios. raportăm următoarele realizări:  întocmirea corectă şi la termen a documentelor.P. Buget. pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. precum şi domeniile (stare civilă. în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat.C. în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor. în vederea asigurării unei activităţi cât mai operative şi eficiente în relaţia cu publicul.P.P. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la 31. La data 31.funcţionari publici de conducere: 2 . Relaţii Juridice  Compartiment Analiză-Sinteză.utilizarea programului informatic de contabilitate şi a procedurilor care să asigure înregistrarea tuturor operaţiunilor economice specifice activităţii în domeniu.2010 în structura Serviciulu i Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor erau 42 salariaţi.d.desfăşurarea de activităţi specifice necesare cablării Serviciului de Stare Civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

acţiuni de informare publică a legislaţiei în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. într-un mod economic. informarea mass-media şi continuarea activităţii de mediatizare a prevederilor legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. eliminarea timpilor de aşteptare pentru procesarea dosarelor aflate în lucru şi eliberarea documentelor corespunzătoare. în vederea prevenirii şi combaterii pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă. intensificarea activităţii de implementare. precum şi a sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă. intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii şi comportamentului tuturor lucrătorilor din cadrul SPCLEP pentru prevenirea abaterilor şi încălcărilor de lege. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. erori sau fraude. furnizării datelor cu caracter personal şi respectarea termenelor conform dispoziţiilor O. colaborare cu unităţile şcolare cu privire la îndeplinirea cerinţelor legale de obţinere şi păstrare a cărţilor de identitate. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. manifestarea unei maxime atenţii la modul de gestionare a certificatelor de stare civilă şi a listelor de coduri numerice precalculate. eficace şi eficient. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate. audienţelor. stabilirea obiectivelor specifice. analiza stadiului realizării obiectivelor generale şi a celor specifice în vederea eficientizării sistemului de control intern. protejarea documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare. înlăturarea eventualelor erori ce pot interveni în completarea actelor. în baza documentelor prevăzute de lege. prelucrare.                      întocmirea corectă şi la termen a documentelor. stocare. abuzuri. a activităţilor necesare realizării acestora şi a indicatorilor de performanţă la nivelul SPCLEP Braşov. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. stării civile. în vederea permiterii analizării. nr. precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare a SPCLEP Braşov cu alte SPCLEP-uri din ţară. în concordanţă cu strategia şi obiectivele propuse. responsabili) referitoare la monitorizarea / verificarea activităţii de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor. sesizărilor. îndreptate împotriva personalului din structura proprie. cu respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii actelor primare care stau la baza acestora. a indicatorilor de performanţă asociaţi fiecărei activităţi. cu consecvenţă. pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie. promovarea şi urmărirea. termene. ori cu privire la disfuncţionalităţi în domeniul evidenţei persoanelor. pe baza unor criterii obiective a economicităţii. identificarea de noi surse pentru creşterea veniturilor proprii. cu modificările şi completările ulterioare. stabilirea. în scopul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. . monitorizare şi evaluare a modalităţilor de control intern în cadrul SPCLEP Braşov. identificarea şi adoptarea de măsuri corective şi preventive şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SPCLEP Braşov.G. controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activitatea SPCLEP. elaborarea unor documente programatice (Planuri de măsuri. reclamaţiilor. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. la nivelul SPCLEP Braşov. eficientizarea sistemului de comunicare în vederea obţinerii unui control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei manageriale şi îndeplinirea obiectivelor propuse. în vederea eliminării cauzelor de neconformitate. în care să fie incluse obiective. a aplicării normelor deontologice specifice instituţiei. protejarea resurselor instituţiei de utilizare inadecvată sau de pierderi. utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale) alocate serviciului.

Cheltuieli materiale şi 140 servicii 3. Cheltuieli de investiţii 0 Total 140 64 0 64 Subvenţii prevăzute în buget 430 216 15 661 Cheltuieli prevăzute în buget 430 356 15 801 Cheltuieli realizate 408 295 0 703 .L.12. în vederea incinerării. Situatia veniturilor si cheltuielilor serviciului. alin. Activitatea de predare a cadavrelor de câini rezultate din eutanasiere şi cele ridicate de pe domeniul public. în baza contractelor de prestări servicii.(1) din O. 3. instituţii publice şi agenţi economici.  450 lei valoarea totală a amenzilor aplicate. Asigură respectarea prevederilor H.Ridicarea cadavrelor de animale aflate pe domeniul public sau de pe proprietatea privată. 368/2009 republicată privind Regulamentul de creştere şi deţinere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Braşov. 2.5 Descrierea serviciilor oferite populatiei 1. din care 23 câini revendicaţi.  64276 lei venituri realizate în baza acestor contracte (până la data de 31.C. Protan S. Asigurarea desfăşurării activităţii Adăpostului pentru câini fără stăpân din str.2010). Asigurarea respectării prevederilor H. 341/2003 privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov. 4.Ridicarea câinilor comunitari aflaţi pe domeniul public. nr. 2. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza municipiului Braşov în urma sesizărilor primite telefonic şi în scris de la cetăţeni. Cheltuieli de personal 2.A. nr.SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR Activităţile Serviciului 1. 195/2002 republicată şi actualizată. Rezultate:  615 câini ridicaţi de pe domeniul public al acestor localităţi care au fost transportaţi la adăposturi pentru câinii fără stăpân din localităţile respective.Oferirea spre adopţie a câinilor aflaţi in Adăpostul pentru câinii fără stăpân aparţinând Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov.U.G.  3 persoane sancţionate contraventional.C. Rezultate:  79 de somaţii trimise. Asigură activitatea de de ridicare a câinilor de pe raza altor localităţi.C. 6.L. 71. în temeiul art.  1228 lei încasaţi din revendicarea câinilor. 3.  248 câini adoptaţi. 5. Merilor nr. nr. la S. Rezultate:  798 câini ridicaţi de pe domeniul public. sau în urma constatărilor proprii ale personalului angajat.Buget pe 2010 -mii lei- Activitatea Venituri prevăzute în buget Venituri realizate 1. la solicitarea proprietarilor.

în special pe segmentul privind respectarea normelor de plimbare a animalelor de companie pe domeniul public precum şi pe modul de deţinere şi creştere a animalelor de companie la domiciliu. . în vederea sporirii veniturilor proprii ale serviciului precum şi înlăturarea acţiunilor de eliberări neautorizate de câini din alte localităţi.G. având ca scop informarea acestora cu privire la acţiunile şi activităţile desfăşurate de către S.  Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor în adăpost în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor care doresc să încredinţeze serviciului animale de companie pe anumite perioade de timp.  Intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe domeniul public din afara municipiului Braşov.  Menţinerea contactelor directe cu cetăţenii.A Braşov.OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011  Intensificarea activităţii de control privind respectarea prevederilor Regulamentului de creştere şi deţ inere a animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov.P.

Actualmente aici există un număr de 70 de specii de animale cu un număr de 131 exemplare mamifere. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Grădinii Zoologice se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.03. prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ. a fost reprezentat asfel: . 1. 169 exemplare de păsări. în scopul conservării faunei.1992. Grădina Zoologică a Municipiului Braşov asigură următoarele condiţii pentru bunăstarea şi protecţia animalelor:  ambient corespunzător pentru realizarea confortului şi bunăstării animalelor. Brazilor nr. totalul surselor de finanţare de 1.  amplasamente proiectate şi construite potrivit prevederilor legale în vigoare. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov. înfiinţată în anul 1960. cu personalitate juridică. str.93 ha. în total 620 capete. 1/15.  menţinerea igienii. amenajează şi întreţine toate bunurile mobile şi imobile.C. nr. spaţiile verzi. îngrijirea şi conservarea vieţii sălbatice din Grădina Zoologică Braşov. str.51. chirii şi altele. MISIUNE  Organizează.2007 . împădurit.045 mii lei. 1 şi ocupă o suprafaţă de teren de aproximativ 9 ha. . 3000 2668 2500 2000 1500 1000 811 500 165 0 2006 venituri proprii subventii 165 1384 2007 202 2668 2008 257 811 2009 470 776 2010 502 543 202 257 776 470 543 502 1384 În anul 2010. valabilă până în 14. Grădina Zoologică Braşov este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. 29 exemplare de reptile şi un număr de 291 exemplare de peşti exotici . Veniturile proprii provin din vânzări de bilete.95 % subvenţii din bugetul local în valoare de 543 mii lei.  hrana şi apa oferită trebuie să fie prezentată corespunzător fiecărei specii în parte iar hrana neconsumată trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienii. prestări de servicii.  asistenţă veterinară asigurată de un medic veterinar.L. OBIECTUL DE ACTIVITATE  Administrarea. cu sediul in Braşov. cercetării.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV Grădina Zoologică Braşov este instituţie publică de interes local.03. din care efectiv folosită este o suprafaţă de 4. valorificarea de produse din activitatea proprie.12. întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor de animale şi păsări. reproducerii în captivitate a animalelor.05 % venituri proprii încasate în valoare de 500 mii lei. . 71/01. Grădina Zoologică Braşov. având Autorizaţia de mediu nr. restul terenului fiind în pantă. nefolosit în actul expoziţional. înfiinţată prin H.2012. exploatează.48. se află situată în cartierul Noua. Brazilor nr. administrează.

INDICATORI TOTAL SURSE DE FINANTARE, din care : Subventii buget local Venituri proprii totale, din care : 1. Incasari bilete 2. Valorificari animale mici 3. Valorificari hrana porumbei 4. Alte venituri (chirii) 5. Alte venituri

PREVEDERI 2010
1061000 561000 500000 493500 200 1100 5000 200

REALIZARI / PLATI
1044831 542754.75 502076.68 495006 160 1143 5560 208

%
100 51.95 48.05 47.38 0.02 0.11 0.53 0.02

 

Veniturile proprii din încasări bilete de intrare, în valoare de 495 006 lei s-au obţinut din : 8 509 bilete pt. grup 38 436 bilete pt. copii 72 536 bilete pt. adulţi Total 119 481 vizitatori plătitori faţă de 119 832 vizitatori plătitori la 31.12.2009 .
VIZITATORI PLATITORI PANA LA 31.12.2010

GRUPURI ORGANIZATE COPII, ELEVI, STUDENTI ADULTI

Situaţia contului de execuţie bugetară la 31.12.2010 Indicatori Total cheltuieli din care : Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Credite aprobate 2010 1061000 425000 556000 80000 Încasări realizate 1044831 411211 553829 79791 Plăţi nete 1044831 411211 553829 79791 Cheltuieli efective 1004117 393926 558700 51491 Grad de realizare 98.48% 98.37% 96.76% 99.61%

Din datele prezentate rezultă că fata de creditele aprobate, din încasările realizate în 2010 pentru Grădina Zoologică Braşov s-au utilizat până la 31.12.2010, suma de 1 044 831 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 98,48%.

PONDEREA CHELTUIELILOR 2010

CHELTUIELI DE CAPITAL 8% CHELTUIELI DE PERSONAL 39%

BUNURI SI SERVICII 53%

Situaţia principalilor indicatori în ultimii 5 ani
INDICATORI Realizat 2006 % Realizat 2007 % Realizat 2008 % Realizat % 2009 Realizat 2010 %

1. Personal a. Numar de personal conform statului de functii aprobat, din care: personal de deservire personal de specialitate personal administrativ 2. Venituri totale, din care: venituri proprii subventii donatii si sponsorizari 3. Cheltuieli totale, din care: cheltuieli de personal cheltuieli de intretinere si functionare cheltuieli de capital 4. Ponderea cheltuielilor cu hrana pt. animale din totalul cheltuielilor 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul chelt. 7. Nr. vizitatori

18 10 1 8 1549

100

23 10 3 10

100

23 10 3 10

100

22 21 10 3 9 15 3 3 100 1045 100

100

2870 202

100 7.04

1072.4

100

1247

165 10.65 1384 89.35 0 0.00 1517 100

257.30 23.99 811.26 75.65 3.82 1086.5 0.36 100

470 37.69 776 62.23 1 1247 0.08 100

502 48.05 543 51.95

2668 92.96 0 2929 0.00 100

1044.83

100

276 18.19 1143 75.35 98 6.46 10.218

369 12.60 1474 50.32 1086 37.08 6.83

591.96 54.48 451.87 41.59 42.71 13.81 3.93

524 42.02 568 45.55 155 12.43 12.03

411.211 39.36 553.829 53.01 79.791 7.64

17.04 10.652 7.04 23.99 37.69 48.05 18.194 85424 12.60 88654 54.48 117102 42.02 39.36 119832 119481

Situaţie colectie de animale 2010 Numărul total de specii la 31.12.2010 : 70 Numărul total de exemplare la 31.12.2010 : 620 Animale aflate în colecţie la 1 ianuarie 2010: 906 capete. În cursul anului 2010 l-a Grădina Zoologică Braşov s-au desfăşurat următoarele activităţi: A. Legat de activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice - pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori s-au efectuat lucrările:  toaletarea şi curăţenia de primăvară

 anului        B. -

toaletarea întregii suprafeţe prin curăţirea resturilor care apar după vizitare pe întreaga perioadă a vopsirea adăposturilor şi padocurilor la animale repararea şi vopsirea mobilierului din parc văruirea pomilor din parc plantarea de diverse flori în vaze şi straturi create reparaţii curente cuşti şi adăposturi de animale executie panouri afişare date animale amenajare - mobilare insula lac La capitolul reparaţii curente s-au executat următoarele lucrări: Lucrări de vopsitorii la cuştile şi ţarcurile carnivorelor, maimuţelor şi la volierele păsărilor Reparaţii – instalaţie de iluminat, Reparaţii la fânar, Reparaţii plasă gard carnivore , Reparatii ţarc ierbivore, Reparatii centrala termică.

C. La capitolul Investiţii pentru care s-au alocat credite de 80.000 lei s-au realizat următoarele obiective: - Sistem de oxigenare apă lac - Sistem de supraveghere video , - Amenajare adăpost ponei D. La întreţinerea animalelor din colecţie s-au respectat toate cerinţele legate de tehnologia de creştere şi întreţinere asigurându-se necesarul de hrană, apă, căldură, iluminat, igienizare şi întreţinere spaţiu de cazare, tratamente medicale, medicamente şi materiale sanitare. OBIECTIVE - Continuarea şi finalizarea proiectului “ Reamenajare Grădină Zoologică şi Parc Braşov “ - Inscrierea în Asociaţia Europeană a Acvariilor şi Grădiniilor Zoologice (EAZA) ca membru permanent - Amenajarea unui loc de joaca pentru copii şi a unui manej - Achiziţia de ponei pitici

Colibaşi" Braşov • Bazinul Olimpic de Înot Braşov • Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov • Stadionul Metrom Braşov • Stadionul Carpaţi Braşov REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 A. polo. etc. educaţiei şi sănătăţii acestora. şi în final să crească numărul de participanţi la activităţile sportive care se desfăşoară în municipiul Braşov. Activitatea sportivă . al unei regiuni. handbal feminin. al unui oraş. de la prima Olimpiadă de la Atena. pe bazele aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret pentru toate echipele divizionare din Municipiul Braşov: baschet masculin. ca factor de imagine şi reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. mass-mediei locale. în scopul socializării. republicată. Astfel.P. prin promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către cetăţeni. prin Direcţia Sport şi Tineret sunt administrate următoarele baze sportive: • Patinoarul Olimpic Braşov • Sala Sporturilor "D. aflate în patrimoniul municipalităţii. sub orice formă. volei masculin. municipalitatea îşi propune ca prin intermediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să sprijine activitatea sportivă la nivel de performanţă în funcţie de valoarea şi reprezentativitatea fiecărui sport şi sportiv în parte. 112/2007. căci limba vorbită este aceeaşi.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive de nivel naţional şi internaţional. De asemenea.  preluarea în administrare a Patinoarului Olimpic Braşov  realizarea împreună cu AMBEE a proiectului de eficientizare a cheltuielilor energetice şi termice la Sala Sporturilor prin montarea unor panouri solare de pregătirea apei calde. Direcţia Sport şi Tineret Braşov este o instituţie publică aflată în subordinea Consilului Local al Municipiulul Braşov. realizat cu fonduri municipale şi europene. Activitatea administrativă  finalizarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Sala Sporturilor D. Municipiul Braşov a avut şi cu siguranţă va avea în următorii ani ca obiectiv. se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a municipiului. într-un mediu curat şi sigur.DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET INFORMAŢII GENERALE Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări. futsal. să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni.  executare lucrări de reparaţii curente la bazele sportive din administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov. până la maidanul dintre blocuri: limba sportului şi al fair play-ului. prin care acestea să sprijine sportul şi mişcarea în general. Scopul înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret a fost acela de a concepe şi organiza un sistem prin care bazele sportive din patrimoniul Municipiului Braşov şi activitatea sportivă din municipiu să fie dezvoltate şi eficientizate. Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului „Casa Verde”. fotbal masculin. asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în municipiu.  asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de competiţii sportive de nivel naţional şi internaţionale pe aceste baze sportive B. Direcţia Sport şi Tineret are ca principală atribuţie administrarea eficientă a bazelor sportive de pe raza Municipiului Braşov. În plus. tenis de masă. înot.P. handbal masculin. Colibaşi Braşov”. fiind înfiinţată prin HCL nr. dar este şi cel mai bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau a cultură comună.

266. 1 Data evenimentului 01.P.05.2010 „Aleargă pentru Ei” Tu cros de caritate 1.2010 30.05.029.2010 24. Direcţia Sport şi Tineret a fost organizator sau co-organizator al unor evenimente sportive şi/sau de tineret.2010 4 08.6 lei Parcul Nicolae Titulescu Braşov 10 09.08.700 lei Locul desfăşurării de Sala Sporturilor "D. ctr.2010 fotbal copii 13.De asemenea Direcţia Sport şi Tineret Braşov s-a implicat în organizarea de evenimente sportiv şi/sau de tineret ce au avut un scop caritabil.02.08.2010 Evenimentul domeniu Organizatori Valoare sustinută DST 12.45 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 9 10. sub deviza „Prietenii pe gheaţă şi pe viaţă” „Maratonul celor 24 ore” Cupa „1 Iunie la şah” "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a DST Braşov ASC Tâmpa Braşov DST Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv „Rapid” Braşov DST Braşov Clubul Sportiv de Şah „Lia” Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov DST Braşov Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov DST Braşov ASC Tâmpa 4.05.05.Colibaşi" Braşov Sala Sporturilor "D.P.2010 Olimpiada Naţională a Sporului Şcolar faza judeţeană „Aşii gheţii”.449.76 lei 875 lei nataţie 2500 lei Bazinul Olimpic de Înot Braşov Braşov 5 şah copii 1000 lei 6 24.2010 09.05.05.55 lei Stadionul Metrom Braşov .787.05.2010 30.2010 14.39 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 7 24.02.2010 „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I tenis de masă 1. în anul 2010.03.05.07.011.2010 30.03.2010 „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a cros copii 2002 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov 8 24.2011 15.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov „Braşov Cup” Indor turneu de fotbal copii handbal fotbal baschet volei patinaj acţiune cu caracter caritabil 2 3 17.05.210 04. CALENDARUL EVENIMENTELOR organizate/susţinute de Direcţia Sport Şi Tineret Braşov în colaborare cu alte structuri în anul 2010 Nr.2010 „Braşov Junior’s Cup” turneu internaţional 30.

copii).11.2010 15 28. ex: Braşov Indor Cup.2010 12.11.P.P.11.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de hochei pe gheaţă (seniori. meciuri oficiale) pentru sportivii legitimaţi în cadrul cluburilor din Municipiul Braşov dar şi pentru sportivii de la cluburile sportive din ţară.10.825 lei Stadionul Carpaţi Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Sarajevo-Bosnia Hertegovina 12 13 01.desfăşurare activitate patinaj de agrement. A.2010 31. copii). copii). .10.09. acţiuni cu caracter caritabil. ex: Campionatul Naţional de Short Trek.desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de handbal( seniori.desfăşurarea de competiţii sportive.2010 „Internaţional Grand Prix” participare la Campionatul Balcanic de JuJitsu 2010 „Transylvanian Grand Prix” competiţie internaţională de patinaj ju-jitsu Braşov DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia „Club Sportiv Kokoro„ Braşov DST Braşov Asociaţia Sportivă „Fan Dance Club” Braşov DST Braşov Asociaţia Judeţeană de Şah Braşov DST Braşov Clubul Sportiv Municipal Braşov Asociaţia „Water Polo” Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov DST Braşov Asociaţia 15 Noiembrie Braşov asigurare loc de desfăşurare 3.11.2010 20.09. Transylvanian Grand Prix .2010 03.desfăşurare activitate sportivă de agrement. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-faza judeţeană.2010 „Ice Fest" Ediţia a II-a Marea Gală de Crăciun a Operei Braşov concurs internaţional de patinaj artistic patinaj DST Braşov Federaţia Română de Patinaj DST Braşov Asociaţia Civică Egalitatea Braşov DST Braşov Opera Braşov asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare asigurare loc de desfăşurare Patinoarul Olimpic Braşov Sala Sporturilor "D.2010 concurs internaţional de dans sportiv şah copii asigurare loc de desfăşurare Sala Sporturilor "D. Concursul Internaţional „Patina de Cristal”. .Colibaşi" Braşov Braşov 14 23. juniori. .11.desfăşurarea de competiţii sportive. . Cupa României la Taekvondo.desfăşurare activităţi socio-culturale B.Colibaşi" Braşov a asigurat: .217.10.11. Internaţional Grand Prix. juniori.561 lei Bazinul Olimpic de Inot Braşov 16 08.De asemenea aceste baze sportive au găzduit competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional. etc. .2010 Cupa 15 Noiembrie Trofeul Micul Şahist Cupa „15 Noiembrie" Ediţia I 1554.2010 27.10. juniori. pe bazele sportive aflate în administrarea sa. .12.172.1 lei Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Braşov Braşov – traseul parcurs de muncitorii braşoveni în 15.2010 Cupa „15 Noiembrie 1987” Ediţia I Crosul „ 15 Noiembrie 1987” Ediţia a XXI-a „Patina de Cristal” minifotbal copii 1. .2010 24.1987 Patinoarul Olimpic Braşov cros 13. . Turneul Internaţional de Handbal.P.22 lei polo pe apă copii 3.2010 spectacol  în anul 2010.12.09.2010 12.2010 19 18.Colibaşi" Braşov 20 21. Sala Sporturilor "D.fotbal copii 11 08.09.desfăşurarea de antrenamente patinaj artistic şi patinaj viteză. desfăşurarea activităţii sportive (antrenamente. baschet (seniori. Direcţia Sport şi Tineret a asigurat. volei. Cupa României la Karate.desfăşurare activităţi socio-culturale.10. Patinoarul Olimpic Braşov a asigurat: .64 lei 18 18. fotbal în sală.2010 17 13.

208 lei 220. SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ŞI VIRATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET BRAŞOV în anul 2010 Nr. „Cupa Copiilor” la tenis de masă Ediţia I. desfăşurarea de competiţii sportive. ex: "Cupa Municipiului Braşov la Fotbal” Ediţia a III-a. „Crosul Copiilor” Ediţia a II-a. structură sportivă în care Municipiul Braşov are calitatea de membru fondator. club sportiv înfiinţat în subordinea Direcţiei Sport şi Tineret în anul 2007. Stadionul Metrom Braşov şi Stadionul Carpaţi Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente şi meciuri oficiale ale echipelor de fotbal. Bazinul Olimpic de Inot Braşov a asigurat: desfăşurarea de antrenamente nataţie şi polo pe apă.- - C. E.P.Colibaşi" Braşov Patinoarul Olimpic Braşov Bazinul Olimpic de Inot Braşov Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul Stadionul Carpaţi Braşov Stadionul Metrom Braşov Alte venituri Total venituri în 2010 Suma încasată 194. OBIECTIVELE DIRECŢIEI SPORT ŞI TINERET BRAŞOV pentru anul 2011  reabilitarea bazei tehnico-materiale a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov prin lucrări de reparaţie curentă/capitală la obiectivele aflate în administrarea sa.  creşterea veniturilor la bugetul local prin eficientizarea exploatării bazelor sportive aflate în administrare şi reducerera cheltuielilor de funcţionare. Cupa 15 Noiembrie 1987 Ediţia I.808 lei 690. desfăşurare activitate sportivă de agrement.350 lei 66. desfăşurare activitate de agrement. Ediţia I etc. desfăşurare activităţi socio-culturale Activitatea sportivă de performanţă a fost desfăşurată prin intermediul secţiilor sportive din cadrul Sport Club Municipal Braşov.775 lei 13. ctr 1 2 3 4 5 6 7 Baza sportivă Sala Sporturilor "D. Cupa „15 Noiembrie” la polo. activitatea sportivă de performanţă fiind preluată de Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”.683 lei 148.738 lei . ex: „Maratonul celor 24 ore”.250 lei 16. desfăşurarea de competiţii sportive. desfăşurare activitate sportivă de agrement.664 lei 30. Minibaza Sportivă din Parcul Tractorul a asigurat: desfăşurarea de antrenamente pentru fotbal( pe terenurile de fotbal) şi patinaj viteză ( pe pista de role). Sport Club Municipal Braşov a fost desfiinţat în anul 2010. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful