Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica edinei de laborator nr.

4 SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS


1. Pictograme. 1.1. Crearea de pictograme prin: tragere cu mouse-ul dup localizarea fiierului, folosirea subcomenzii Shortcut asociat comezii New din meniul contextual deschis pe Desktop. 1.2. Aranjarea pictogramelor pe masa de lucru prin: tragere cu mouse-ul pe masa de lucru, comanda Arrange Icons meniul contextual deschis pe Desktop. 1.3. Redenumirea pictogramelor dup selecie prin: execuia unui clic, apsarea tastei funcionale F2, lansarea comenzii Rename din meniul contextual asociat pictogramei. 1.4. tergerea pictogramelor dup selecie prin: apsarea tastei Delete, lansarea comenzii Delete din meniul contextual asociat pictogramei, tragere cu butonul stng sau drept al mouse-ului peste pictograma Recycle Bin. 2. Structura ferestrei My Computer. 2.1. Bara de nume i bara de meniuri: elementele barei de nume: pictograma din stnga cu cele trei evenimente asociate mouseului, numele ferestrei i cele trei butoane (vezi lab. 1), accesul la meniuri prin: - tasta funcional F10, tastele sgeat i Enter, - combinaia Alt + tasta asociat literei subliniate din numele meniului, - clic pe numele meniului. tipuri de meniuri i comenzi: - meniuri n funcie de obiectul selectat, - comenzi disponibile i nedisponibile, - comenzi directe, - comenzi cu caracter de proprieti ( sau ), - comenzi asociate unui submeniu ( ), - comenzi urmate de puncte de suspensie, - comenzi nsoite de combinaii de taste. 2.2. Comenzi ale meniurilor File, Edit, View i Help comenzile meniului File n funcie de obiectul selectat: - drive logic selectat: Open, Explore, Find, Backup, Format, Create Shortcut, Properties, Close, - dosar selectat: Open, Explore, Find, Send To, New, Delete, Rename, Properties, - fiier selectat: Open sau Open with, Print, Quick View. comenzile meniului Edit : Undo, Cut, Copy, Paste, Paste Shortcut, Sellect All, Invert Selection. comenzile meniului View : - submeniul Toolbars cu comenzi de validare sau invalidare pentru afiarea barei de scule (Standard Buttons), barei de adrese (Address Bar) sau etichetelor pe bara de scule (Text Labels), - comanda Status Bar, - submeniul Explorer Bar cu comenzi alternative,

- grupul de comenzi alternative: Large Icons, Small Icons, List, Details, - comanda Customize this Folder, - submeniul Arrange Icons cu comezile alternative by Name, by Type, by Size i by Date i comanda Auto Arrange, - comanda Refresh, - comanda Folder Options pentru deschiderea ferestrei de dialog cu subferestrele: General, View i File Types. comenzile meniului Help : - comanda Help Topics pentru deschiderea ferestrei de dialog cu subferestrele: Contents, Index i Search, - comanda About Windows 98. 2.3. Bara de scule, bara de adrese i bara de stare: butoanele: Back, Forward, Up, Cut, Copy, Paste, Delete, Properties i View, bara de adrese i bara de stare. 3. Structura ferestrei Recycle Bin pentru vizualizarea unui spaiu virtual. 3.1. Accesul la fereastr prin: pictograma de pe masa de lucru: dublu clic sau clic dreapta i Open, fereastra Exploring. 3.2. Moduri de vizualizare; preferabil Details cu coloanele: Name, Original Location, Date Deleted, Type, Size. 3.3. Comenzi din: meniul File: Restore, Empty Recycle Bin, Delete, meniul Edit: Undo Delete. 3.4. Proprietile lzii de deeuri: configurarea unitilor de disc logic: golbal sau independent, cu sau fr tergere definitiv a obiectelor, spaiul rezervat pentru obiectele terse, tergere cu sau fr dialog de confirmare.