Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULE- SIRURI / DE INVATAT!!!!!

Definitia limitei finite a unui sir de numere reale: Un numar real L este limita a unui sir (xn) daca orice vecinatate a lui L contine toti termenii sirului, exceptnd (eventual) un numar finit de termeni, sau, echivalent: n afara oricarei vecinatati a lui L se afla (cel mult) un numar finit de termeni ai sirului. Se spune, n acest caz, ca sirul este convergent la L. Definitia limitei infinite a unui sir de numere reale: 1) Un sir (xn) are limita +oo, daca pentru orice M > 0, exista numarul natural k, astfel incat xk > M. Se spune, in acest caz, ca sirul este nemarginit la dreapta, sau ca sirul tinde la +00; 2) Un sir (xn) are limita -oo, daca pentru orice M > 0, exista numarul natural k, astfel incat xk < -M; Se spune, in acest caz, ca sirul este nemarginit la stanga, sau ca sirul tinde la -oo. Observatii: Un sir care nu este convergent se numeste divergent; Un sir convergent are o singura limita; Orice subsir al unui sir convergent este convergent si are aceeasi limita; Daca un sir contine doua subsiruri convergente catre limite diferite, atunci sirul este divergent; Orice sir convergent este marginit; deci orice sir nemarginit este divergent;

Orice sir monoton are limita finita, daca sirul este si marginit, sau infinita, daca sirul nu este marginit; Un sir convergent nu este obligatoriu si monoton; exemplu:

unde n este natural; Orice sir periodic este divergent. Teorema de convergenta: Sirul (xn) este convergent la L daca si numai daca pentru orice > 0, exista n N, astfel incat

pentru orice n mai mare sau egal cu n : |xn - L|< .


Criteriul majorarii: Daca atunci Teorema clestelui: Daca si atunci Teorema lui Weierstrass: Orice sir monoton si marginit este convergent. Lema Stolz - Csaro: Fie sirurile (xn), si (yn), primul arbitrar, iar al doilea strict crescator si nemarginit, yn nenul oricare ar fi n natural. Daca exista atunci: Criteriul Cauchy - d'Alembert: Fie sirul (xn), cu xn > 0, oricare ar fi n natural nenul. Daca exista atunci:

Criteriul raportului:

Fie sirul (xn), cu xn > 0, oricare ar fi n N*. Daca si 1) L < 1, atunci lim(xn) = 0 2) L > 1, atunci lim(xn) = +oo.
Limite remarcabile:

(sirul numarului e = 2,7182..., numar irational).

(n N*, c = 0,5772156649... constanta lui Euler, numar irational).

SIRURI CONVERGENTE LA 0