FORMULE- SIRURI / DE INVATAT!!!!!

Definitia limitei finite a unui sir de numere reale: Un numar real L este limita a unui sir (xn) daca orice vecinatate a lui L contine toti termenii sirului, exceptând (eventual) un numar finit de termeni, sau, echivalent: În afara oricarei vecinatati a lui L se afla (cel mult) un numar finit de termeni ai sirului. Se spune, în acest caz, ca sirul este convergent la L. Definitia limitei infinite a unui sir de numere reale: 1) Un sir (xn) are limita +oo, daca pentru orice M > 0, exista numarul natural k, astfel incat xk > M. Se spune, in acest caz, ca sirul este nemarginit la dreapta, sau ca sirul tinde la +00; 2) Un sir (xn) are limita -oo, daca pentru orice M > 0, exista numarul natural k, astfel incat xk < -M; Se spune, in acest caz, ca sirul este nemarginit la stanga, sau ca sirul tinde la -oo. Observatii: • Un sir care nu este convergent se numeste divergent; • Un sir convergent are o singura limita; • Orice subsir al unui sir convergent este convergent si are aceeasi limita; • Daca un sir contine doua subsiruri convergente catre limite diferite, atunci sirul este divergent; • Orice sir convergent este marginit; deci orice sir nemarginit este divergent;

Orice sir monoton are limita finita, daca sirul este si marginit, sau infinita, daca sirul nu este marginit; Un sir convergent nu este obligatoriu si monoton; exemplu:

unde n este natural; • Orice sir periodic este divergent. Teorema de convergenta: Sirul (xn) este convergent la L daca si numai daca pentru orice ε > 0, exista nε € N, astfel incat

pentru orice n mai mare sau egal cu nε : |xn - L|< ε.
Criteriul majorarii: Daca atunci Teorema clestelui: Daca si atunci Teorema lui Weierstrass: Orice sir monoton si marginit este convergent. Lema Stolz - Césaro: Fie sirurile (xn), si (yn), primul arbitrar, iar al doilea strict crescator si nemarginit, yn nenul oricare ar fi n natural. Daca exista atunci: Criteriul Cauchy - d'Alembert: Fie sirul (xn), cu xn > 0, oricare ar fi n natural nenul. Daca exista atunci:

atunci lim(xn) = 0 2) L > 1. cu xn > 0.. c = 0..Criteriul raportului: Fie sirul (xn). SIRURI CONVERGENTE LA 0 . atunci lim(xn) = +oo. numar irational).. Daca si 1) L < 1. (n € N*.7182.. numar irational). constanta lui Euler. Limite remarcabile: (sirul numarului e = 2. oricare ar fi n € N*.5772156649..