Sunteți pe pagina 1din 3

Judeţul/sectorul

Localitatea

Numele şi prenumele elevului

Şcoala

/Clasa a IV-a Băiat
/Clasa a IV-a
Băiat

Fată

şi prenumele elevului Şcoala /Clasa a IV-a Băiat Fată PROBĂ DE EVALUARE PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA

PROBĂ DE EVALUARE PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Varianta 2

Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a răspunde cerinţelor de mai jos! “După atâta frig şi ceaţă Iar s-arată soarele. De-acum nu ne mai îngheaţă Nasul şi picioarele!

Păsările migratoare Se re-ntorc din tropice. Gâzele depun la soare Ouă microscopice.

Toată lumea din ogradă Cântă fără pauză. Doi cocoşi se iau la sfadă Nu ştiu din ce cauză.” (George Topârceanu - Primăvara - fragmente)

1.

Scrie „X” în caseta corespunzătoare răspunsului corect.

 

a.

Autorul unei poezii se numeşte:

 
compozitor povestitor poet prozator

compozitor

compozitor povestitor poet prozator

povestitor

compozitor povestitor poet prozator

poet

prozatorcompozitor povestitor poet

b.

În această poezie este prezentat anotimpul:

vara toamna iarna primăvara

vara

vara toamna iarna primăvara

toamna

vara toamna iarna primăvara

iarna

primăvaravara toamna iarna

c.

Strofele de mai sus sunt alcătuite fiecare din:

două versuri trei versuri  

două versuri

trei versuridouă versuri  

 
patru versuri cinci versuri  

patru versuri

cinci versuripatru versuri  

 

2.

Scrie, pe spaţiul punctat, câte o expresie cu înţeles asemănător pentru:

a.

“cântă

 

fără

pauză”

…………………………………………………………………………… …

b.

“se

iau

la

sfadă”

………………………………………………………………………… ………

c.

“se

re-ntorc

din

tropice”

…………………………………………………………….……………

3. Marchează “X” în caseta corespunzătoare enunţurilor scrise corect:

5

3. Marchează “X” în caseta corespunzătoare enunţurilor scrise corect: 5

a.

Grădina lui Maria este îngrijită.

a. Grădina lui Maria este îngrijită.
a. Grădina lui Maria este îngrijită.

Grădina lu Maria este îngrijită.

Grădina Mariei este îngrijită.

Grădina Mariei este îngrijită.

b.

Copiii se plimbă pe aleea din parc.

b. Copiii se plimbă pe aleea din parc.

Copiii se plimbă pe alea din parc.

Copiii se plimbă pe alea din parc.

Copiii se plimbă pe aleia din parc.

Copiii se plimbă pe aleia din parc.

c.

Pe cer se zăresc cenuşii norii.

c. Pe cer se zăresc cenuşii norii.

Pe cer se zăresc cenuşii nori.

Pe cer se zăresc cenuşii nori.

Pe cer se zăresc cenuşi nori.

Pe cer se zăresc cenuşi nori.

4.

Încercuieşte cuvântul “DA” dacă enunţul este scris corect şi cuvântul “NU” dacă

enunţul este scris incorect.

Ei hrănesc păsările.

DA

NU

Ei hrăneşte păsările.

DA

NU

Ele se joc în ogradă.

DA

NU

Ele se joacă în ogradă.

DA

NU

Copiii harnici îngrijeşte puişorii.

DA

NU

Copiii harnici îngrijesc puişorii.

DA

NU

5.

Scrie, în casete, semnele de punctuaţie potrivite:

 

Clopoţelul sună

Intrăm liniştiţi în clasă

Intrăm liniştiţi în clasă

Clopoţelul sună Intrăm liniştiţi în clasă Ne aşezăm cuminţi în bănci şi scoatem

Ne aşezăm cuminţi în bănci şi scoatem

din

 

ghiozdane

ghiozdane

cărţile

cărţile

caietele

caietele

penarul şi trusa de geometrie

  ghiozdane cărţile caietele penarul şi trusa de geometrie

Doamna învăţatoare intră zâmbitoare în clasă şi ne salută

Doamna învăţatoare intră zâmbitoare în clasă şi ne salută

Bună ziuacopii  

copiiBună ziua  

copii
 

Bună ziuadoamnă învăţătoare

doamnă învăţătoareBună ziua

Bună ziua doamnă învăţătoare

Sunteţi pregătiţi pentru ora de matematicăsalută Bună ziua copii   Bună ziua doamnă învăţătoare Da răspundem noi politicoşi   6.

Sunteţi pregătiţi pentru ora de matematică

Darăspundem noi politicoşi

Da răspundem noi politicoşi

răspundem noi politicoşi

Da răspundem noi politicoşi
 

6.

a. Se dă enunţul:

“Gâzele depun
“Gâzele
depun

la soare / Ouă microscopice”

“Gâzele depun la soare / Ouă microscopice” Scrie, în casete, litera iniţială corespunzătoare

Scrie, în casete, litera iniţială corespunzătoare fiecărei părţi de propoziţie

(P predicat, S subiect, C complement, A atribut).

b. Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul “soare” să aibă funcţie de subiect.

6

A – atribut). b. Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul “soare” să aibă funcţie de subiect.

……………………………………………………………………………………………………

….

c. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul “nouă” să fie, pe rând:

adjectiv

……………………………………………………………………………………………

numeral

…… ………………………………………………………………………………………

7. Transcrie, pe spaţiile punctate, cuvintele subliniate în textul de la pagina 1, apoi

desparte-le în silabe.

8. Compune un text despre primăvară.

Textul trebuie să fie alcătuit din cel puţin 6 şi cel mult 10 enunţuri.

Scrie un titlu potrivit textului.

Aşază corect textul în pagină.

Respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.

7

titlu potrivit textului. ▪ Aşază corect textul în pagină. ▪ Respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.