Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT


Nr. Tel. 0268474060
FIA INDIVIDUAL A STUDENTULUI
PENTRU DISCIPLINA EDUCAIE FIZIC I SPORT
NUME I PRENUME......................................................
FACULTATEA.................................................................
SPECIALIZAREA............................................................
ANUL...............
GRUPA............
Nr.crt.

Disciplina sportiv

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cadrul didactic titular..............................

Locul

Semntura
cadrului
didactic