Sunteți pe pagina 1din 5

HOTRRE nr. 783 din 14 iunie 2006 pentru modificarea i completarea anexei la Hotrrea Guvernului nr.

351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. I
(1) Anexa la Hot rrea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. La articolul 2, dup litera r) se introduc apte noi litere, literele s) - x), cu urm torul cuprins: "s) HCH - izomerii 1, 2, 3,4, 5, 6 - hexaclorciclohexanului; ) extrac ia lindanului - separarea lindanului dintr-un amestec de izomeri ai hexaclorciclohexanului; t) tratarea HCH - orice proces industrial care presupune producerea sau utilizarea HCH sau orice alt proces industrial n care prezen a HCH este inerent; ) instala ie industrial - orice instalaie n care se efectueaz tratarea oricrei substane sau a unui compus ce conine oricare dintre substanele prevzute n tabelul 1 din anexa B; u) instalaie existent - instalaia industrial care este n funciune la data de: - 1 iulie 1983 - pentru mercurul din sectorul electrolizei cloralcanilor; - 26 septembrie 1985 - pentru cadmiu; - 17 martie 1986 - pentru mercurul din alte sectoare dect cel al electrolizei cloralcanilor; - 1 aprilie 1986 - pentru hexaclorciclohexan; - 1 ianuarie 1989 - pentru tetraclorur de carbon, DDT, pentaclorfenol, aldrin, dieldrin, endrin i izodrin; - 1 ianuarie 1990 - pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadien i cloroform; - 31 ianuarie 1992 - pentru 1,2-dicloretan, tricloretilen, percloretilen i triclorbenzen; v) instalaie nou - instala ia industrial care a intrat n func iune sau a c rei capacitate de producie, prelucrare sau tratare a fost m rit semnificativ dup data de: - 1 iulie 1983 - pentru mercurul din sectorul electrolizei cloralcanilor; - 26 septembrie 1985 - pentru cadmiu; - 8 martie 1986 - pentru mercurul din alte sectoare dect cel al electrolizei cloralcanilor; - 1 aprilie 1986 - pentru hexaclorciclohexan; - 1 ianuarie 1989 - pentru tetraclorur de carbon, DDT, pentaclorfenol, aldrin, dieldrin, endrin i izodrin; - 1 ianuarie 1990 - pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadien i cloroform; - 31 ianuarie 1992 - pentru 1,2-dicloretan, tricloretilen, percloretilen i triclorbenzen; x) evacuare - introducerea n apele menionate la art. 1 a substanelor periculoase din lista I i II, cu excepia evacurilor de materiale de dragare, a evacurilor operaionale din nave n apele teritoriale i a devers rilor de de euri de pe nave n apele teritoriale." 2. Articolul 4 va avea urmtorul cuprins: "Art. 4 (1) Orice evacuare direct sau indirect n apele prev zute la art. 1 alin. (1), care ar putea con ine una sau mai multe dintre substan ele prevzute la art. 1 alin. (2), trebuie s fie autorizat i se stabilete prin autoriza ia de gospodrire a apelor emis potrivit dispoziiilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modific rile i completrile ulterioare. (2) Autorizarea se refer la: a) valorile-limit maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile i grupele de substane periculoase din lista I, prevzute n art. 1 alin. (2), specifice sectorului de activitate i tipului de produs, prev zute n anexa C, exprimate att drept concentraie maxim admisibil a substanei n evacuare mp rit la factorul de diluie, dac exist dilu ie, ct i ca valoare a cantitii maxime admisibile a substanei n evacuare, pe o perioad de timp stabilit sau pe unitatea de capacitate instalat de produs; b) valorile-limit medii zilnice sunt de 4 ori mai mari dect valorile-limit medii lunare corespunztoare prevzute la lit. a); valorile limit se aplic n mod normal n punctul n care apele uzate care conin substanele prevzute n anexa B prsesc instala ia industrial sau n punctul n care apele uzate p rsesc staia de tratare, dac aceste ape uzate se trateaz n afara instala iei industriale ntr-o instalaie destinat eliminrii acestor substan e; c) valorile-limit ale standardelor de evacuare mai stricte dect cele stabilite n tabelul 1 din anexa

B, dac resursele de ap receptoare prezint sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare; aceste valori vor lua n considerare i concentraiile substanei n sedimente i/sau molute i crustacee, precum i valorile de toxicitate, persisten i bioacumulare drept cerin e minime pentru respectarea standardelor de calitate; d) perioada de timp pentru care se acord autorizarea este de pn la 4 ani i trebuie reexaminat cel puin la fiecare 4 ani sau n cazul modificrii valorilor-limit maxime pentru standardele de evacuare; e) normele de calitate ale resursei de ap receptoare, n cazul n care aceast ap are o anumit utilizare care impune anumite standarde de calitate sau n cazul n care aceste norme de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea sau reducerea polu rii cu substanele prevzute la art. 1 alin. (3); evaluarea polurii resurselor de ap se realizeaz conform standardelor de calitate prevzute n anexa B; f) abordarea combinat a programului de monitorizare, dac este cazul. (3) Autoriza iile vor cuprinde i procedurile de control adecvate fiecrei activiti autorizate, care includ: a) prelevarea zilnic a unei probe reprezentative de evacuare pe o perioad de 24 de ore, analiza probei compozite rezultate i msurarea concentraiei substanei din prob ; b) msurarea debitului total evacuat pe perioada respectiv; c) acurate ea necesar pentru msurarea debitului efluenilor este de minimum 20%. (4) F r a aduce atingere obliga iilor care rezult din alin. (2) i (3), autoriza iile pentru instalaiile noi se vor acorda numai n cazul n care aceste autorizaii conin referine care corespund celor mai bune mijloace tehnice disponibile pentru prevenirea evacu rilor substanelor prevzute n tabelul 1 din anexa B; n cazurile n care din motive tehnice m surile preconizate nu sunt conforme cu cele mai bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adopt, autoritatea responsabil furnizeaz Comisiei Europene, nainte de acordarea oricrei autoriza ii, o justificare a acestor motive. (5) Orice evacuare de familii i grupe de substane periculoase din lista I n reele de canalizare va avea valori-limit maxime de evacuare 0." 3. Alineatele (3) i (9) ale articolului 6 vor avea urmtorul cuprins: "(3) Orice lucrare sau activitate de eliminare a substanelor periculoase sau de depozitare a acestora n vederea eliminrii, care poate conduce la o evacuare indirect n apele subterane, este supus procedurii de avizare, respectiv autorizare, din punct de vedere al gospodririi apelor, dup cum urmeaz: a) pentru substanele periculoase din familiile i grupele de substane din lista I autoritile de gospodrire a apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizaia de gospodrire a apelor, numai dup ce sunt luate toate m surile tehnice-constructive pentru prevenirea evacurii indirecte a acestora n apele subterane, n caz contrar interzicnd execuia / funcionarea sau desfurarea lucrrii sau activitii respective. n cazurile n care este deja autorizat o lucrare sau activitate care, datorit lipsei msurilor constructive preventive, evacueaz indirect substanele periculoase din familiile i grupele de substane din lista I, autoriza ia de gospodrire a apelor va fi retras , iar funcionarea trebuie oprit la data de 1 ianuarie 2007, cu excepia cazurilor n care titularul autorizaiei de gospod rire a apelor face dovada c evacuarea indirect a fost stopat prin noi msuri constructive sau c aceasta continu numai n apele subterane permanent improprii oricrei alte utilizri, n special utilizrilor menajere sau agricole, iar prezen a substanelor periculoase nu mpiedic exploatarea resurselor subsolului; b) pentru substanele periculoase din familiile i grupele de substane din lista II autoritile de gospodrire a apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizaia de gospodrire a apelor, chiar dac lucrrile i/sau activitile de eliminare sau de depozitare n vederea elimin rii conduc inevitabil la evacuarea indirect, n cazul n care, pe baza documentaiilor prezentate de solicitant, autoritile competente de gospodrire a apelor pot stabili cantitile permise de efluent i concentraiile acestuia pentru fiecare dintre substanele periculoase din familiile i grupele de substane din lista II coninute, precum i condiiile care s asigure monitorizarea efiuentului evacuat i monitorizarea calitii apelor subterane. (9) Autoritile de gospodrire a apelor controleaz lucr rile i activitile prevzute la alin. (2) -(5) i (8) dup cum urmeaz: personalul cu drept de inspecie din unitatea care a eliberat autorizaia de gospodrire a apelor controleaz respectarea condiiilor impuse prin autorizaii, iar personalul cu atribuii de hidrologie i hidrogeologie controleaz efectele acestor lucrri i/sau activiti asupra apelor subterane; n cazul nerespectrii condiiilor impuse de autoriza ie, autoritile de gospodrire a apelor impun msurile necesare pentru ca aceste condiii s fie ndeplinite, iar dac este necesar, autorizaia de gospod rire a apelor se retrage." 4. Dup alineatul (7) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urm torul cuprins: "(8) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (6) i (7), metodele de analiz utilizate trebuie s aib o acuratee minim i o precizie a metodei de 50% la concentra ia care reprezint de dou ori

valoarea limitei de detecie; limita de detecie trebuie s fie: a) n cazul evacurilor, o zecime din concentraia cerut la punctul de evacuare; b) n cazul apelor care se supun standardelor de calitate: - pentru apele de suprafa interioare, o zecime din concentra ia ce reprezint standardul de calitate; - pentru apele costiere i apele marine teritoriale, o cincime din concentraia indicat n standardul de calitate pentru sedimente i biota, respectiv: 1 / m g / kg prob uscat n cazul sedimentelor i 1 / m g / kg prob umed n cazul organismelor vii." 5. Dup articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urm torul cuprins: "Art. 101 (1) Pentru fiecare standard de calitate selectat i aplicat autoritatea responsabil raporteaz Comisiei Europene date cu privire la: a) punctele de evacuare i mijloacele de dispersie; b) zona n care se aplic standardul de calitate; c) amplasarea punctelor de prelevare; d) frecvena prelevrii; e) metodele de prelevare i de msurare; f) rezultatele ob inute. (2) Probele trebuie s fie suficient de reprezentative pentru calitatea mediului acvatic n zona afectat de evacuri, iar frecvena prelevrii trebuie s fie suficient pentru a pune n eviden eventualele modific ri ale mediului acvatic, avndu-se n vedere, n special, varia iile naturale ale regimului hidrologic; analiza petilor de ap srat trebuie efectuat pe un numr suficient de reprezentativ de probe i de specii. (3) n privina standardelor de calitate pentru biota din tabelul 1 al anexei B, autoritatea responsabil selecteaz speciile de peti care trebuie luate n considerare ca indicatori pentru analiz; pentru apele srate speciile selectate dintre cele care triesc n ape litorale i care sunt capturate local pot cuprinde codul, merlanul, pltica, macroul, egrefinul i cambula." 6. Articolul 11 va avea urmtorul cuprins: "Art. 11 (1) n scopul asigur rii unui nivel ridicat de protecie, al reducerii sau eliminrii polurii tuturor resurselor de ap pe tot cuprinsul rii, cauzat de evacuarea unor familii i grupe de substane periculoase din listele I i II i substane prioritare / prioritar periculoase: a) pn la data de 31 decembrie 2006 se implementeaz programele de eliminare a polurii cu familiile i grupele de substane din lista I la toate evacurile corespunztoare, cu excepia celor crora li s-a acordat perioada de conformare prevzut la art. 5 alin. (2); b) pn la data de 31 decembrie 2006 se stabilesc programele de reducere a polurii cu familiile i grupele de substane din lista II; c) pn la data de 31 decembrie 2008 se stabilesc programele de reducere a polurii cu substanele prioritare / prioritar periculoase, pe baza liniilor directoare prevzute n anexa F. (2) n situaia substanelor care se reg sesc pe mai multe liste se vor lua n considerare prevederile cele mai severe din prezentul program. (3) Toate programele de reducere a polurii cu familiile i grupele de substane din lista II vor include un termen obligatoriu pentru implementarea lor de maximum 5 ani de la data elaborrii; aceste programe sunt anexate autorizaiei de gospodrire a apelor. (4) Programele de reducere a polurii pentru familiile i grupele de substane din lista II se vor actualiza anual pe baza rezultatelor monitorizrii resurselor de ap de suprafa , n funcie de progresele n domeniu i de apariia de noi tehnologii i practici industriale cu impact redus asupra mediului. (5) Programele specifice de reducere sau eliminare a polurii pentru evacurile de mercur provenite din surse multiple, care nu sunt instalaii industriale i pentru care valorile-limit de emisie prev zute n tabelul i din anexa B nu se pot aplica, trebuie s stabileasc msurile i tehnicile cele mai adecvate pentru a asigura substituirea, reinerea i reciclarea mercurului; eliminarea de eurilor de mercur se efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare privind deeurile toxice i periculoase. (6) Programele specifice se pun n aplicare ncepnd cu datele prev zute la alin. (1) i sunt comunicate Comisiei Europene. (7) Programele de reducere a polurii trebuie s cuprind : a) prevederi de nlocuire a solvenilor clorura i utilizai n tratarea suprafeelor n industria chimic; b) proceduri corespunztoare de monitorizare, prin care autoritatea de implementare urm rete respectarea valorilor-limit la evacuare; c) situaia curent a evalurii riscului familiilor i grupelor de substane din listele I i II i a

substanelor prioritare / prioritar periculoase asupra resursei de ap de suprafa i subterane i a mediului acvatic, sediment i biocenoz , conform unei metodologii specifice, aprobat prin ordin al ministrului mediului i gospod ririi apelor; d) situa ia curent a impactului asupra resursei de ap receptoare i a mediului acvatic, sediment i biocenoz, determinat conform unei metodologii specifice, aprobat prin ordin al ministrului mediului i gospod ririi apelor i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (8) n scopul realizrii obiectivelor prev zute la alin. (1), valorile-limit maxime de evacuare pentru familiile i grupele de substane periculoase din lista II i lista de substane prioritare / prioritar periculoase, prevzute n tabelele 2 i 3 din anexa A, aplicabile tuturor apelor afectate de poluare sau anumitor zone ale acestora, vor lua n considerare: a) caracteristicile de toxicitate, persistena i capacitatea de bioacumulare ale substan elor prevzute; b) specificitatea tipului de activitate sau produs realizat; c) dezvoltarea recent a celor mai bune tehnici disponibile corespunztoare domeniului, impuse de cerinele de sigurana mediului; d) condiiile de mediu din zonele respective; e) cantitatea maxim a substanei permis a fi evacuat n resursele de ap de suprafa , exprimat ca unitate de greutate a poluantului pe unitatea elementului specific al activitii poluatoare; f) standardele de calitate pentru resursele de ap de suprafa , prevzute n anexa B." 7. Dup alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm torul cuprins: "(5) La interval de 3 ani autoritatea responsabil va trimite un raport Comisiei Europene, care va cuprinde informaii privind implementarea prevederilor prev zute n prezentul program de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substan e prioritar periculoase; raportul se realizeaz n conformitate cu prevederile legale n domeniu i va fi transmis Comisiei Europene n termen de 9 luni de la finalizarea perioadei cuprinse n respectivul raport. Primul raport acoper perioada 20042006." 8. La anexa A Tabelul 2 "Familii i grupe de substane din lista II", punctul II.1 va avea urm torul cuprins: "II.1. Urm torii metaloizi, metale i compuii lor: 1. Zinc 2. Cupru 3. Crom 4. Plumb 5. Seleniu 6. Arsen 7. Antimoniu 8. Molibden 9. Titan 10. Vanadiu 11. Staniu 12. Bariu 13. Beriliu 14. Bor 15. Uraniu 16. Cobalt 17. Taliu 18. Telur 19. Nichel 20. Argint"

Art. II
Hotrrea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, publicat fn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modific rile i completrile aduse prin prezenta hot rre, va fi republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare. -****PRIM-MINISTRU CLIN POPESCU-TRICEANU Contrasemneaz: Ministrul mediului i gospodririi apelor,

Sulfina Barbu p. Ministrul integrrii europene, Adrian Ciocnea, secretar de stat p. Ministrul economiei i comerului, Eugen apu-Nazare, secretar de stat

Publicat n Monitorul Oficial cu num rul 562 din data de 29 iunie 2006