Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

4.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .3.1 6.1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6.2 90 3. 6.3 5.1 4.5 4.1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB. 5.2 4.3 108 3.4 3. TTR. IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3.

1 8. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor .6 6.4 6. robinetelor.sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.7 6.12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica .5 6.6.10 6. 8.11 6.Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7. 12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7.9 6.Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.8 6.3 6. rezervoarelor .1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 .

ventilelor antipatinaj. amplificatoarelor de relee .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .Standuri pentru probarea pompelor de injectie. regulatoarelor de presiune 13 8. de ulei . evacuare si alimentare intarziata 12 8.Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune . termostatelor .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune .Standuri pentru probarea atacurilor de osie. pulberi magnetice.Standuri pentru probarea supapelor de siguranta.4 .Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire . axelor cardanice .Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire. elementelor de reglare si comanda.Standuri pentru probarea.Standuri pentru probarea injectoarelor .Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate .) .3 .Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie .2 . tractiune si legare .Standuri pentru probarea. de conbustibil . ventilelor de cantarire.Standuri pentru probarea valvelor de descarcare. releelor reglabile.Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor . lichide penetrante etc. reglarea presostatelor. antipatinaj.Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS.Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor .Standuri pentru etalonarea manometrelor .Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase .Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune.8. reductoarelor 14 .Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate. reglarea releelor.Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) .Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici .

Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice.Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) .Standuri pentru verificarea gabaritelor .Standuri pentru probarea turbosuflantelor. KE . triplei valve ordinare V5 . electrice.10 20 8.11 8. compresoarelor (proba de tip) .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri . vitezografelor . tip calibru .Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple. hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2.sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8.Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii .6 .Standuri pentru verificarea componentelor electrice.7 17 8. KR2.Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice .Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI .Standuri pentru probarea amortizoarelor .Standuri pentru probarea electrocompresoarelor . hidraulice (standuri multifunctionale) . pneumatice.Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune . releelor de presiune DU15.Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .Standuri pentru probarea instalatiilor DSV.Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8.Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz .Standuri pentru boghiuri sub sarcina .Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice . vitezometrelor.8 18 8.12 4 5 .Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .Standuri pentru distribuitoare de aer HIK.Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate .5 .8.9 19 8.

3 9.Carucior de masurat calea.Tipar de masurat calea . receptie tehnica. 10.8. autorizare personal CTC. incercari de laborator. atestare.1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10.2 2 11.1 9.4 10. expertize tehnice. avizare documentatii.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului . acordare de avize si agremente. alte activitati 6 7 9. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix . cercetare stiintifica.2 9.13 8. dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare. 9. microproductie. autorizare.

automotoare.4.2. 2. 6. Emiterea autorizatiei. 8. 8.15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. 6. eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6. Locomotive.2. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8. 4. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7.km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant.euro 20 29. rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8. atestatului Denumirea prestatiei Tarif . crt.160 1. certificatului. 1.1. 8.25 494 7.500 960 540 .3. automotoare. 6.Nr.1.3 Locomotive.2 7. 5. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2. 3.3.1 7.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren.

Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag. perfectionare. crt. prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare. de comun acord cu beneficiarul.1. 2.3. 7. 4. 7.2. licentei de transport feroviar. Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife. 3. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. CEI.8.2 10. 10. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. 1. inscris in parc. 9. calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei . 5.1 10. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei.5. 7.) 10.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire. TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr. fise UIC) 10 8 6 20 11.

nr. termenele de realizare a licitatiilor. licentelor.F. 13. 8. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente. 417/08.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata . 416/08. autorizatii. repetare a incercarilor/examinarilor etc." . Ordinul ministrului transporturilor. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune . constructiilor si turismului nr. certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. intretinerea. incercarilor/examinarilor etc. atestat.03..2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.04. autorizatii.2004 privind reglementarile referitoare la construirea. certificatelor. 317 Ordinul ministrului transporturilor. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile . constructiilor si turismului nr. 691/08.07.04. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii. 9. in vederea eliberarii atestatelor. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7. 11.R. 573/24. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.F.nr. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr. atestat sau certificat.03. 12. Ordinul ministrului transporturilor.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C. 311 Ordinul ministrului transporturilor. 60/29. 538/22.S. datorita anularii. repararea si exploatarea cailor ferate.03.A. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic. atestat sau certificat. Activitati de reevaluare. constructiilor si turismului nr. autorizatiilor.R.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare." .6. 10.S.A.

2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor. 547/14. Protectie anticoroziva. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.A. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier. 27/15.06. 1002/30.11. 224/03. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi. transporturilor si locuintei nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. constructiilor si turismului nr.S.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor.12.2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.06. constructiilor si turismului nr.10. 1003/30. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr.06. constructiilor si turismului nr. transporturilor si locuintei nr.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr. 1044/18. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.07. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.09. constructiilor si turismului nr. 1132/16.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. transporturilor si locuintei nr. 137/21.08.01. 550/14.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor. 830/12.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. Prescriptii tehnice pentru realizare" .2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor. 1131/15.09. constructiilor si turismului nr. 1001/30." . constructiilor si turismului nr.09. Terasamente de cale ferata. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice.07. Terasamente de cale ferata.R. 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. constructiilor si turismului nr.F.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor. efectuate de Autoritatea Feroviara Romana .avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr. 223/03.2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 343/19. constructiilor si turismului nr.10.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila.

03. transporturilor si locuintei nr. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.nr. 201.11.09.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr.06. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate .04. transporturilor si locuintei nr. 1000/30. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. 663/09.anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou .2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr.Ordinul ministrului lucrarilor publice. 3/10.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.06. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 934/21.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. 280/1997. 250 .06. 999/30. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs". precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice. 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice.nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea . Aparate de ciocnire. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.06. 271 Legea nr. Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. Taluze si versanti de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.05. 998/30. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr.06. transporturilor si locuintei nr.2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. 300 Ordonanta Guvenului nr. transporturilor si locuintei nr. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru completarea Legii nr. 746/22.04.01.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.05. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 485/31. de tractiune si de legare.05.06. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. 1206/04.06.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea. in activitatea de manevra si/sau de . 238/02. transporturilor si locuintei nr. 519/03. 996/30. 21/02. 997/30.nr.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice. 1851/11. 716/07.

1002/27.06.remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr. 182/28.2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr. modernizare. precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa . 410/26.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare.06.06. 115 Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr. Ordinul ministrului transporturilor nr. modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr.12. specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.07.12.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire. 341/28.12. modernizare. exploatare.S.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale.003 Ordinul ministrului transporturilor nr. 141/15. 999/27. 650/07. 95/28.S. reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr. 626/01.03.AFER Ordonanta Guvenului nr. 290/13.10. 342/28.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare . precum si pentru stabilirea formei. din punct de vedere tehnic.CFR Marfa .nr.03. 340/28. 220/20.02.CFR Calatori . destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr..03.08. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor . 210/14.A.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie .04.2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori . pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei.A.

(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire.2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 6 si 16 si ale art. pe de alta parte. (2) Autorizarea si supravegherea. din punct de vedere tehnic. ratificat de Romania prin Legea nr. 1. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. in baza prevederilor art. (3) din Hotararea Guvernului nr.AFER. 4 alin. omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. denumiti in continuare furnizori feroviari. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. . 3 pct.AFER si ale art. 1 alin. (3) lit. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane . nr. in calitate de organism desemnat de Ministerul . 7 alin. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania. (1) din Hotararea Guvernului nr. partea I.AFER.Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei. 626/1998. 290/13.89/1999. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . 465 bis din 25. b). a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. in temeiul prevederilor art. modernizare. emite urmatorul ordin: Art. 20/1993. modernizare. aprobata si modificata prin Legea nr.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. dupa caz. 4 lit. c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. precum si ale art. si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. avand in vedere prevederile art.04. cu modificarile si completarile ulterioare.09. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. a furnizorilor feroviari. pe de o parte. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic. denumita in continuare AFER.

(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul. prin actiuni de evaluare. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. prevazute in anexa nr. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. RK). daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. Art. . sanatatea oamenilor si protectia mediului. poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. prevazute in anexa nr. pentru care este obligatorie omologarea tehnica. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. 3. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. . (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. denumite in continuare produse feroviare critice.(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul. Art. 5.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 2. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar. daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. 3. modernizarea.(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. . 4. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. RG. denumite in continuare servicii feroviare critice. 4. RP. . de AFER. . Art. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant. In cazul furnizorilor unici. calitatea serviciilor de transport. provenite din import sau de la furnizori unici. Art.1. 6. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. 1. prevazute in anexa nr. (4) Prevederile alin. 2. agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv. din punct de vedere tehnic. (3) Face exceptie de la prevederile alin. precum si construirea. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice. (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. (6) Prevederile alin. (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. 5. dupa caz.

modernitare. . 12. ANEXA Nr. Calatori" . in vederea omologarii tehnice feroviare..S.S. precum si in alte laboratoare autorizate de AFER.F.A. prevazute in anexa nr. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei." . Art. Partea I. a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare..Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice.R. precum si orice alte dispozitii contrare.A. 7. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin. (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii.. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. specifice transportului feroviar si cu metroul.. 1.A.Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. . Art. si in Buletinul AFER. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A. Art. nr. .S. Art.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C. Art. in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin. 6. in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice. necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. se vor efectua in laboratoarele AFER.R. Art. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C. 5 alin.F.A. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" .Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea. . a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire.A. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.A. (3). Marfa" . 10. 1 . 8. conform art. 1 . (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998.Anexele nr.F. 11.R. din punct de vedere tehnic.. care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.S. dupa caz." . 9.AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul. 7. care se incheie cu furnizorii feroviari.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. . precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice. Partea I. .7 fac parte integranta din prezentul ordin. (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. (2). Art. 206 din 12 mai 1999. .F.S.

in conditiile legii. 6. 1. denumiti in continuare furnizori feroviari. apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. Art. 5.(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. care realizeaza activitatile prevazute la art. Art. un agrement tehnic feroviar. cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. calitatea serviciilor. in transportul feroviar si cu metroul. nominal si netransmisibil.NORME privind autorizarea. 1. a agrementului tehnic feroviar. fara personalitate juridica. denumite in continuare. din punct de vedere tehnic. dupa caz. aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata. modernizare. .(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau. dupa caz. 1. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. Art. produse sau servicii feroviare critice. (2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie. 2. Art. . sanatatea oamenilor si protectia mediului. . Art. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. activitatile de construire. In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. 3. dupa caz. calitatea serviciilor. 4. In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. (1).

adresa sediului solicitantului. b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor. se poate acorda agentilor economici. experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. 7. dupa caz. e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor. d) se angajeaza sa accepte. Autorizatia de furnizor feroviar. respectiv prestarea serviciilor feroviare critice. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii. persoane juridice romane. dotarea tehnica.categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. 8. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. . de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. Art. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. f) organigrama unitatii. b) dispun de structuri organizatorice. efectuate de AFER. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. pentru care au solicitat autorizatia. . . nivelul tehnologic. la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente.numarul de inregistrare la registrul comertului. de dotari tehnice. . utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. din care sa rezulte: . c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare. denumita in continuare autorizatie. dupa caz. proprii agentului economic respectiv.denumirea persoanei juridice solicitante.CAPITOLUL II Acordarea. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). sau documentul.

dupa caz.sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie.sa comunice la AFER data inceperii si.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori. emisa de Ministerul Transporturilor. 7. inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului. 7 lit.sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. daca este cazul. 9. (1) lit. data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari. din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. daca este cazul. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: . Decizia de neacordare va fi motivata. si va comunica solicitantului. (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. In caz contrar cererea se considera respinsa. .(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. . Art. . (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii. . b). . . AFER va elibera autorizatia solicitata. c). pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. . b) de 5 ani de la data eliberarii.(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art.sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control. dupa caz. k) declaratia solicitantului. cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER. in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art. in scris. sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei.h) lista cuprinzand laboratoarele. 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele. 10. Art. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. . dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii. se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. avand caracter provizoriu. inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate.

Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. dar nu mai mult de 45 de zile. va suspenda valabilitatea autorizatiei. . (4) AFER va comunica solicitantului in scris. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. posesorul acesteia va cere. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. AFER va acorda viza anuala. decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. dupa caz. . Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. 11. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. 8 lit. Art. . AFER va decide incetarea suspendarii. de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. 8. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. j). (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art.Art. acordarea unei noi vize anuale. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. iar in caz contrar. la AFER. 12. in scris. (3) Cu cel putin 30 de zile. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. conform art. Decizia de neacordare va fi motivata. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. suspendare sau. dupa caz. 13. AFER poate retrage autorizatia acordata. (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata. in termen de 15 zile de la primirea cererii.

Art. RG. calitatea serviciilor de transport. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. 16. denumite in continuare produse feroviare critice.(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: . duplicate ale autorizatiei. 1. dupa caz. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare. . Anexa nr. modernizare. modernizate sau reparate planificat (RR. RK). 2. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. pot fi utilizate in activitatile de construire. 14. AFER va elibera. Art. cu modificarile ulterioare. . 29/1990.(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. RP. Art. dupa caz. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. 15. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. Art. la cerere. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. in caz de pierdere sau deteriorare. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. la instanta judecatoreasca competenta. reconstruite.

Art. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. in mod nediscriminatoriu. la cerere.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. Art. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil.a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia. Art. de regula. se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara. in conditiile prezentelor norme. .(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. b) limitata la un numar de produse. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. 4. netransmisibil si se acorda. care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. furnizorilor feroviari. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. 3.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. . 1 alin. denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului. 5. de tip sau de fabricatie. 6. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. b) omologarea tehnica finala. care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. . in conditiile respectarii prevederilor art. dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului. . 5. valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip. in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. in scris. nominal. denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. cu posibilitatea maririi numarului acestor produse. Art.

.Art. 8.aparate de tractiune. Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. cutii de osie si elemente componente ale acestora. 7. component sau program de calculator destinat materialului rulant. 9. vitezometre si componente ale acestora. Prin produs feroviar se intelege orice sistem. In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari. alimentarii cu energie electrica. se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic. caii de rulare.risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. sanatatea oamenilor. ciocnire. .instalatii de siguranta si vigilenta. comportand urmatoarele riscuri: . . . echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel. produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor. calitatea serviciilor. usi de acces din exterior. controlului si comenzii circulatiei feroviare.osii montate.dispozitive de siguranta la suprapresiune.risc de accident feroviar. realizarea transportului. Art. protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare. folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. . .instalatii de semnalizare si de control al circulatiei.cadre de boghiu. . Exemple: a) la materialul rulant: .relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei. semnalizarii feroviare. omologate tehnic feroviar.echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie. subsistem. . organ. instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente. legare. de control automat al vitezei (punctal sau continuu).echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice. ansamblu. . Evidenta produselor feroviare critice. b) la infrastructura feroviara: . cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. repartizate pe furnizori. care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor.

.echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor. . . .sisteme de transmisie de orice fel.pantografe. . BLA. .fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur. . Exemple: a) la materialul rulant: .elemente ale suprastructurii podurilor.transformatoare de putere. . .aparate de compensare a caii pe poduri. aparate de cale si traverse de cale ferata.elemente de prindere a sinei.uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie. incalzire si conditionare a aerului. folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei.instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel.sine. Exemple: a) la materialul rulant: . echipamente de frana. sonorizare.elemente componente ale instalatiilor sanitare.instalatii de radiocomunicatii.elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. cu exceptia celor prevazute la clasa 1A. . . .linia de contact si elementele componente ale acesteia.motoare de tractiune de orice fel. .acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare. CEM. sisteme de transmisie. a protectiei mediului si a sanatatii. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara. ..inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.electromecanisme de macaz.sisteme de comanda si servicii auxiliare. . . masini termice si electrice. . Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport. b) la infrastructura feroviara: .elemente componente ale instalatiilor CED. .

utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact. . . Exemple: a) la materialul rulant: . Exemple: .aparate de reazem pentru poduri. . cu influente in calitatea transportului.utilaje si dispozitive speciale. Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare. 10.materiale pentru protectia anticorosiva.materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare. piese si componente de uz general.instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor. . 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice. b) la infrastructura feroviara: . tunelurilor etc.materiale pentru protectia anticorosiva.materiale. (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau. sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti.usi si ferestre interioare. in agrementul tehnic feroviar. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica. Art. . . . .elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare. Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. dupa caz. calitatea serviciilor de transport.(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A. 1B. (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor. .. piatra sparta pentru prisma de balast.sisteme de monitorizare si diagnoza. b) la infrastructura feroviara: .. pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara.

si fac dovada ca: .denumirea persoanei juridice solicitante. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. din care sa rezulte: . desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. adresa la care solicitantul are sediul. b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica. acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control. desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. breviarele de calcul). denumita in continuare serie zero. suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art. 11. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. 12. pe fluxul tehnologic. Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. numarul si data eliberarii autorizatiei. in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic. Art. CAPITOLUL III Acordarea. in cazul omologarii tehnice preliminare. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. in cazul omologarii finale. principalele caracteristici si . e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii.denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta.numarul de inregistrare in registrul comertului. . in cazul omologarii tehnice preliminare sau. la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor.felul si faza omologarii tehnice feroviare. AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt. standuri si/sau dispozitive speciale. .acestea sunt in curs de autorizare/atestare. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). d) dispun de laboratoare. . a produsului supus omologarii tehnice feroviare. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. . dupa caz. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica. persoane juridice romane.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice. care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare. protectia mediului si calitatea serviciilor.

a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. decizia motivata de respingere a cererii. asupra sanatatii omului si asupra mediului. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. 13. standurile si dispozitivele speciale respective. l) lista cuprinzand laboratoarele. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. in procesul de fabricatie a produsului. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente.performante. reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. (1) si (2). e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. 14. in cazul omologarii tehnice preliminare. Art. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. potrivit prevederilor art. 12. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. in cazul omologarii tehnice finale. m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero. standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control. daca este cazul. dupa caz. si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora. iar dosarul va fi inapoiat acestuia. – (1) AFER va stabili. e). Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER. solicitarea de completare a documentelor sau. protectia mediului si calitatea serviciilor. cererea se considera respinsa. consumurile energetice. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. prevazut de normele tehnice in vigoare. Art. in cazul omologarii in faza finala. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. subfurnizorilor. h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. functionarea. conceptia si solutiile constructive. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. decizia de acceptare a cererii. in cazul omologarii finale. in cazul omologarii tehnice preliminare. ai solicitantului. . in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. – (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. d) breviarul de calcul. intretinerea si repararea. (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective.

la cererea acesteia. b) solutiile tehnice privind constructia. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. laboratoarele proprii. 12. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare. aprobata si inregistrata. instructiuni de exploatare. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta. alte documente puse la dispozitie la cerere si. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. piese de schimb. service. 15.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. e) dotarile tehnice. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic. intocmita potrivit art. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. . data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. este avizata. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia. d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic. care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. c) clasa de risc a produsului feroviar critic. la o data convenita cu partile interesate. stabilit initial. dupa caz. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. Art. in conformitate cu reglementarile in vigoare. pentru consultare la sediul acestuia. documentatia produsului. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica. precum si a componentelor acestuia. cu respectarea normelor in vigoare. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata. tehnologica si de control. urmarind. in principal. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului. fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. reparare. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. intretinere. . (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate.

(2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte. . 19. Art. emite certificatul de omologare tehnica sau. . h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia. mentionata la art. conform art. comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. Art. dupa caz. in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER. j). Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. suspendare sau. 12. dupa caz. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. In caz contrar cererea se considera respinsa.(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica.(1) AFER.g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. j). 12. 17. specificati in lista prevazuta la art. (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. potrivit art. Art. 20. daca este cazul. prin actiuni de evaluare. . in termen de maximum 10 zile. Art. 16. . (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie. 12 lit. orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor. (2) Daca. iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. 18. 12.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. certificatul respectiv va fi retras. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. lit.

Art. pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. in caz de pierdere sau de deteriorare. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. modernizarea.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. procurate din import. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. Anexa nr. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. echipamente si instalatii. subansamble. numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 21. Art. modernizarea. sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER. denumite in continuare produse feroviare critice. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. necesare la construirea. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. . duplicate dupa certificatul de omologare tehnica. la cerere. la instanta judecatoreasca competenta. pot fi utilizate in activitatile de construire. ansamble. modernizare. subansamble. 1. echipamente si instalatii. 23. AFER va elibera. incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare. utilizate la construirea. cu modificarile ulterioare. Art. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. calitatea serviciilor de transport. 22. dupa caz. c) servicii/lucrari privind: . precum si materiale. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. 29/1990. ansamble. b) materiale. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul.

c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. (2). repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. . Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. Art. 5. Art. la cerere. modernizarea. furnizorul poate cere. 4. insusit de beneficiar si avizat de AFER. 6.. astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor. precum si pentru produsele procurate din import. pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice. . nominal si netransmisibil. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. 3. dupa caz. 2.construirea. Art. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari. Agrementul tehnic feroviar. care se acorda. denumit in continuare agrement tehnic. repartizate pe furnizori. d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici.intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul. b) eliberarea unui nou agrement tehnic. 1 alin. iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. Art. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. . Art.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. Agrementul tehnic este un document cu regim special. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice.

din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii. 1 alin. conform prevederilor art. . in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. b) si c).(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. pe baza standardelor SR EN ISO 9000.CAPITOLUL II Acordarea. b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine . precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea. g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER. 1 alin. (2) lit. a). in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. dupa caz. c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. f) se angajeaza sa accepte. pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. . .numai pentru furnizorii externi (in copie). din care sa rezulte: . agrement tehnic. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. daca este cazul. care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. precum si de personal instruit si atestat.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul). . (5) si (6) din prezentul ordin.denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. dupa caz. 7.adresa unde solicitantul are sediul sau filiala. (2) lit.numarul de inregistrare in registrul comertului. Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. 1 alin. ale solicitantului ori. b) si c). dupa caz. avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER. ale fabricantului. c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. 8. pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica. Art. dupa caz.denumirea persoanei juridice solicitante. utilizarea. (2) lit. fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic. e). in cazul serviciilor prevazute la art. . pentru produsele indigene furnizate. b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv. 2 alin. . intretinerea si repararea acestuia. de dotari tehnice.

a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau. (2). . (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. cererea este considerata respinsa. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare. decizia motivata de respingere a acesteia. . in termen de 15 zile de la data primirii cererii. pe fluxul de fabricatie. 9. dupa caz. . precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective. sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice. consumurile energetice. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. h) notele de calcul. AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate.(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului. daca este cazul. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin.sa comunice imediat la AFER data inceperii. c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. functionarea.sa accepte efectuarea de AFER. datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. Art. intretinerea si repararea. daca este cazul. daca este cazul.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. . e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic. prevazute in agrementul tehnic. asupra sanatatii omului si asupra mediului.sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic. l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul. pentru care a obtinut agrementul tehnic. domeniul de utilizare. impreuna cu traducerea in limba romana.d) acordul scris al principalului beneficiar potential. identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. . prevazute de normele tehnice in vigoare. k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: . pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul. tehnologia de fabricatie.sa comunice in scris la AFER. . g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv. conceptia si solutiile constructive.

(2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Art. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. Art. 10. duplicate ale agrementului tehnic. conform art. de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. AFER va elibera. 8 lit. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. agrementul tehnic va fi retras. . . in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic. conform listei precizate la art. j). in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. (2). la cerere. 9 alin. Art. Decizia de neacordare va fi motivata. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. AFER va decide incetarea suspendarii. suspendare sau. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta.(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. (4) Decizia de suspendare. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. dupa caz. In situatia in care. AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. dupa caz. reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. 13. dupa caz. 11. in caz de pierdere sau deteriorare. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic.Art.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. de incetare a suspendarii sau. 15. . (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. 29/1990 cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa.(1) AFER va comunica in scris solicitantului. 12. In caz contrar. . 8. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. In caz contrar. Art. 14.

dupa caz. 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv. in activitatile de construire. emisa de Ministerul Transporturilor. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. 1. 2. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B. modernizare. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. 3.(1) Inspectia tehnica consta. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art. (3) Inspectia tehnica consta. se incadreaza in clasa de risc 1A. Anexa nr. 3. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii.(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari. in principal. agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. dupa caz. reparare. conform prevederilor anexei nr. prin sondaj. in: . . prin actiuni de inspectie tehnica. e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. in principal. posesori ai legitimatiei speciale de control. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat.Art. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER. . 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice. (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. 16. care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. din verificarea. Art.

4. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER. a standurilor si dispozitivelor speciale. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic. Art. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. la cererea acestora. Art. componentelor. se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. c) participarea prin sondaj la verificarile. h) documentatia privind constructia. prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare.solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare. d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. la cererea acestuia. b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic. e) documentele care atesta calitatea materialelor. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice. la: . i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului. (4) Furnizorul va asigura. echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. conform planului de control al produsului feroviar critic. dupa caz. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia. conform planului de control al produsului. a aparatelor de masura si control. etalonarea. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie.verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. .verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. dupa caz. Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor. . prin: . probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. se prevede obligativitatea obtinerii acestora. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. 5.

in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. . produsele feroviare pentru care.(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii. . de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar. b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective. 9. Neacceptarea. dupa caz. 6. (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului. dupa caz. (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER. Art. cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv.autorizatiei sau. dupa caz. .a) locurile de munca in care se executa. se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora.autorizatiei de furnizor feroviar. Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER.autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale. . 7. a: . Art. inspectorii tehnici procedeaza astfel: . a atestatului personalului de executie si control. . in scris. Art.(1) Inspectorii tehnici ai AFER.marcheaza. este prevazuta aceasta marcare. c) depozitele de materiale si echipamente.certificatului de omologare tehnica. .agrementului tehnic feroviar.vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. prin documentul tehnic normativ de referinta. . de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau. 8. motivat. Capitolul III Dispozitii finale Art. cu un insemn specific AFER. . suspendarea sau retragerea. prin poansonare sau stampilare.

.Art. . (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic.(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra. pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. 10. respectiv aproviziona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful