Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

1 4. IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3.2 90 3.3 108 3. TTR.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .3.4 3.1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB.3 5.1 6.2 4. 6. 5.5 4. 4.1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6.

8 6. 7.9 6.3 6. 8.11 6.Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor .10 6.4 6.1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 . robinetelor.6 6.5 6.Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.1 8.7 6. 12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.6.sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica . rezervoarelor .

Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune.8.Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate .) .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire. regulatoarelor de presiune 13 8.Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire .Standuri pentru probarea atacurilor de osie.Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici . ventilelor antipatinaj.Standuri pentru etalonarea manometrelor .Standuri pentru probarea supapelor de siguranta. reglarea presostatelor.Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS.Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie . termostatelor . evacuare si alimentare intarziata 12 8.Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) . reglarea releelor.Standuri pentru probarea pompelor de injectie.Standuri pentru probarea.Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase .Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor . ventilelor de cantarire. lichide penetrante etc.Standuri pentru probarea valvelor de descarcare. tractiune si legare . axelor cardanice . de conbustibil .4 .Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate. de ulei . pulberi magnetice.2 .Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune .Standuri pentru probarea.Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune .Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor .3 .Standuri pentru probarea injectoarelor . reductoarelor 14 . antipatinaj. releelor reglabile. amplificatoarelor de relee . elementelor de reglare si comanda.

Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate .10 20 8. KR2.6 .Standuri pentru verificarea componentelor electrice.Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune . vitezografelor .Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri .Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2. hidraulice (standuri multifunctionale) . triplei valve ordinare V5 .Standuri pentru probarea turbosuflantelor.Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii . KE .Standuri pentru probarea amortizoarelor .9 19 8.Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple.7 17 8.5 . pneumatice. electrice. releelor de presiune DU15.8 18 8.Standuri pentru distribuitoare de aer HIK. compresoarelor (proba de tip) . hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru verificarea gabaritelor .Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .Standuri pentru probarea instalatiilor DSV.8.11 8.Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) .Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice . tip calibru .12 4 5 .Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8.Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .Standuri pentru boghiuri sub sarcina .Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI .Standuri pentru probarea electrocompresoarelor .Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice.Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz .sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8. vitezometrelor.

autorizare personal CTC.1 9. receptie tehnica.4 10.Carucior de masurat calea.2 2 11. cercetare stiintifica. 10.2 9.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului . avizare documentatii.Tipar de masurat calea .8. autorizare. alte activitati 6 7 9. incercari de laborator. expertize tehnice. acordare de avize si agremente. dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare. 9.1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix . microproductie. atestare.13 8.3 9.

rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7. 8. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2.3 Locomotive.25 494 7.km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8. atestatului Denumirea prestatiei Tarif . Locomotive. 5. certificatului. 1.1 7. 4. Emiterea autorizatiei.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren. automotoare.4. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8.2.2 7. 6. 8.1. crt.500 960 540 .160 1.2. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7. 6.1.15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. 8.euro 20 29.Nr. 2.3. 6. automotoare.3. 3. eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6.

calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei . Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. 10. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag. 1. 4. crt. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. 7.5.1.2 10. prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare. TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr.) 10. 7.3. inscris in parc. CEI. 3.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife. 7.2. 2. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei. perfectionare. 9.8.1 10. 5. fise UIC) 10 8 6 20 11. licentei de transport feroviar. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire. de comun acord cu beneficiarul.

417/08.03. repararea si exploatarea cailor ferate. autorizatii. intretinerea.A.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. 573/24. atestat.04. constructiilor si turismului nr. repetare a incercarilor/examinarilor etc.2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor. 538/22.A.R. 11.R. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.07. 691/08." .04. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune . 416/08. constructiilor si turismului nr. Ordinul ministrului transporturilor. 10. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile . constructiilor si turismului nr. termenele de realizare a licitatiilor.03. 317 Ordinul ministrului transporturilor.F. atestat sau certificat. datorita anularii. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente.03. licentelor. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii. certificatelor. autorizatii.. 8.6. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7. 13. certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata .F.nr. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr. autorizatiilor.S.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C. in vederea eliberarii atestatelor. Ordinul ministrului transporturilor. atestat sau certificat.S. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic. 311 Ordinul ministrului transporturilor. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.2004 privind reglementarile referitoare la construirea. Activitati de reevaluare.nr. 9. 12. 60/29." . incercarilor/examinarilor etc.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare.

06.avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr. 27/15.07. constructiilor si turismului nr. 1131/15.06. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. 1044/18.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice. 224/03. Prescriptii tehnice pentru realizare" .2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr.S.R. constructiilor si turismului nr.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice. constructiilor si turismului nr.10.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. efectuate de Autoritatea Feroviara Romana . 223/03. constructiilor si turismului nr. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei nr.07. 1132/16. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi.06. transporturilor si locuintei nr.09. 550/14. constructiilor si turismului nr.2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor. 830/12. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.09.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor.11.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.08.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Terasamente de cale ferata. 137/21. Terasamente de cale ferata. 1003/30. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor. 343/19. 1002/30.2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. constructiilor si turismului nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier.A.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr. Protectie anticoroziva.09. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei nr. constructiilor si turismului nr. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor." . 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor. 1001/30.10. 547/14.01. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.F. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice.12.

271 Legea nr. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr. 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata.nr. 201. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 996/30. transporturilor si locuintei nr.06. 21/02. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs". Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. transporturilor si locuintei nr.2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.04.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou . transporturilor si locuintei nr. 238/02. transporturilor si locuintei nr.06.06.06.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea.nr.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1206/04.2003 pentru completarea Legii nr.06.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea . 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice. 663/09.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate . transporturilor si locuintei nr.2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr.nr. Taluze si versanti de cale ferata.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice. Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 485/31.05. transporturilor si locuintei nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. transporturilor si locuintei nr.09. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr. 300 Ordonanta Guvenului nr. 250 .05. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. 716/07. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. 3/10.03. transporturilor si locuintei nr. 934/21.anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 999/30. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice. precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr.04. 1851/11. 1000/30. 997/30.11. 519/03.05.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr.01. de tractiune si de legare. 998/30.06. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. transporturilor si locuintei nr. in activitatea de manevra si/sau de . 280/1997.Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. 746/22.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. Aparate de ciocnire. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.06. transporturilor si locuintei nr.

210/14.06. 340/28. pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.12.02. 341/28.A. 1002/27.nr. din punct de vedere tehnic. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor .CFR Calatori . 626/01.06..03. 410/26. reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr.03.10. 115 Ordinul ministrului transporturilor nr. modernizare.003 Ordinul ministrului transporturilor nr.12. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei.2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr. 999/27. destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire.08. specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.S. Ordinul ministrului transporturilor nr.CFR Marfa .07. 141/15. 290/13.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie . modernizare. 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori .S.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr. 220/20.2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr.AFER Ordonanta Guvenului nr.04. 342/28.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.03. precum si pentru stabilirea formei. 95/28.A. pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane.06.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr.12.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare . 182/28. 650/07.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . exploatare. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale. modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr. precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa .

intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 7 alin. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic. a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. aprobata si modificata prin Legea nr.09. modernizare. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. ratificat de Romania prin Legea nr. (3) din Hotararea Guvernului nr. in baza prevederilor art. 4 alin. din punct de vedere tehnic.AFER si ale art. precum si ale art. modernizare. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. in calitate de organism desemnat de Ministerul . c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane . 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . 290/13. aprobat prin Hotararea Guvernului nr.AFER.89/1999. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. 1. 1 alin. c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. avand in vedere prevederile art. 4 lit. in temeiul prevederilor art.04. denumiti in continuare furnizori feroviari.2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. dupa caz. denumita in continuare AFER. nr. (2) Autorizarea si supravegherea. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau. (3) lit. precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996.AFER. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania.(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire. cu modificarile si completarile ulterioare. a furnizorilor feroviari. (1) din Hotararea Guvernului nr. omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . b). 6 si 16 si ale art.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. pe de alta parte. pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. cu modificarile si completarile ulterioare.Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei. 20/1993. 465 bis din 25. si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora. 3 pct. . emite urmatorul ordin: Art. pe de o parte. partea I. 626/1998.

dupa caz. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. 4. prevazute in anexa nr. modernizarea. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. .(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul. (4) Prevederile alin. RP. sanatatea oamenilor si protectia mediului. 6.(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul. pentru care este obligatorie omologarea tehnica. 5. (3) Face exceptie de la prevederile alin. denumite in continuare produse feroviare critice. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. RG. 3. (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. Art. denumite in continuare servicii feroviare critice. Art. Art. . prin actiuni de evaluare. 2. (6) Prevederile alin. In cazul furnizorilor unici. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. . RK). prevazute in anexa nr. 2. . a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor.1. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar. Art. 5. 4. agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. de AFER. 3. provenite din import sau de la furnizori unici. .(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. precum si construirea. 1. calitatea serviciilor de transport. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. prevazute in anexa nr. din punct de vedere tehnic.

R. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin. 7.. . 12. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. 6. Art. 1.Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. ANEXA Nr. in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin.Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii. 5 alin..(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul. (3).S.A.A. Art. (2). si in Buletinul AFER. Art.F. Art. 1 . care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. se vor efectua in laboratoarele AFER. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.. Art. 10. Partea I. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. 7. . Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" . 1 .A. . a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare. 11.F. precum si in alte laboratoare autorizate de AFER. precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice.R. .S.. precum si orice alte dispozitii contrare. in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice." . (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998.A.AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. dupa caz. 206 din 12 mai 1999..F. specifice transportului feroviar si cu metroul. in vederea omologarii tehnice feroviare. din punct de vedere tehnic. Calatori" .Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C. nr.A.Anexele nr. .F. (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. prevazute in anexa nr.7 fac parte integranta din prezentul ordin. 9.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C. conform art.A.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. modernitare.S.R. . care se incheie cu furnizorii feroviari. Art. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea. Partea I. Marfa" . 8. . a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire.A.S." . (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii.S.

(2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie.(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. . sanatatea oamenilor si protectia mediului. un agrement tehnic feroviar. apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. in transportul feroviar si cu metroul. In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. 6. nominal si netransmisibil. cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. . aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata. Art. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. calitatea serviciilor. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. Art. 2. sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. 3. fara personalitate juridica. denumiti in continuare furnizori feroviari. dupa caz. modernizare.(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. calitatea serviciilor. produse sau servicii feroviare critice. In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. Art. din punct de vedere tehnic. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul.NORME privind autorizarea. . denumite in continuare. 1. 4. Art. Art. a agrementului tehnic feroviar. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. care realizeaza activitatile prevazute la art. 1. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. in conditiile legii. dupa caz. activitatile de construire. dupa caz. 5. (1).

se poate acorda agentilor economici. 8. Autorizatia de furnizor feroviar.categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. . nivelul tehnologic. b) dispun de structuri organizatorice. pentru care au solicitat autorizatia.adresa sediului solicitantului. . experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. proprii agentului economic respectiv. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii. . in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. de dotari tehnice. sau documentul. respectiv prestarea serviciilor feroviare critice. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. d) se angajeaza sa accepte.numarul de inregistrare la registrul comertului.denumirea persoanei juridice solicitante. g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente. b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica. eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. dotarea tehnica. dupa caz. cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii. Art. la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. 7. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. denumita in continuare autorizatie. din care sa rezulte: . efectuate de AFER. . e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor. c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare.CAPITOLUL II Acordarea. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). dupa caz. persoane juridice romane. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. f) organigrama unitatii.

. 10. . c). . Art. .sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. In caz contrar cererea se considera respinsa. AFER va elibera autorizatia solicitata. dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii. j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari. (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. k) declaratia solicitantului. emisa de Ministerul Transporturilor. . cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER. daca este cazul. Decizia de neacordare va fi motivata. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie. dupa caz. 9. din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate. dupa caz. sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei.sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. avand caracter provizoriu. se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. . 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele. . b). daca este cazul.(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art.h) lista cuprinzand laboratoarele. inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art.sa comunice la AFER data inceperii si.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori. in scris. data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: . . precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare.(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. (1) lit. Art.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. 7. si va comunica solicitantului. 7 lit. decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii.sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. b) de 5 ani de la data eliberarii.

in termen de 15 zile de la primirea cererii. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. 8. AFER va acorda viza anuala. acordarea unei noi vize anuale. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. iar in caz contrar. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. dupa caz. in scris. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. (4) AFER va comunica solicitantului in scris. dupa caz. la AFER.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata. de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. suspendare sau. 13. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. . 8 lit. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. va suspenda valabilitatea autorizatiei. j). CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. AFER va decide incetarea suspendarii. (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. . (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. posesorul acesteia va cere. Decizia de neacordare va fi motivata. decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. Art. 11. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. .Art. AFER poate retrage autorizatia acordata. conform art. (3) Cu cel putin 30 de zile. 12. dar nu mai mult de 45 de zile.

(2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: .(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. pot fi utilizate in activitatile de construire. dupa caz. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. RP. duplicate ale autorizatiei. . (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. . In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. RK). Art.(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul. 14. AFER va elibera. la instanta judecatoreasca competenta. 16. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Art. 29/1990. 1. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. cu modificarile ulterioare. la cerere. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. Anexa nr. vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. Art. denumite in continuare produse feroviare critice. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. 2. RG. modernizate sau reparate planificat (RR. calitatea serviciilor de transport. dupa caz. modernizare. in caz de pierdere sau deteriorare. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. reconstruite.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. 15. Art.

se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara. de regula. in conditiile prezentelor norme. Art. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil. furnizorilor feroviari. 5. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. .(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. Art. Art. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip. 6. Art. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip. . care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. 1 alin. nominal. avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului. care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. 4.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. 5. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. la cerere. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. netransmisibil si se acorda. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. in scris. cu posibilitatea maririi numarului acestor produse. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. in conditiile respectarii prevederilor art. . (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. 3. b) limitata la un numar de produse. . denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului. in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. b) omologarea tehnica finala. de tip sau de fabricatie.a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. in mod nediscriminatoriu.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia.

Art.osii montate. se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic. cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. organ. Evidenta produselor feroviare critice. 8. sanatatea oamenilor.relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei. controlului si comenzii circulatiei feroviare.dispozitive de siguranta la suprapresiune. semnalizarii feroviare. cutii de osie si elemente componente ale acestora. .instalatii de siguranta si vigilenta. 9. vitezometre si componente ale acestora.echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice. calitatea serviciilor. Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. alimentarii cu energie electrica.echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie. repartizate pe furnizori.risc de accident feroviar. subsistem. .cadre de boghiu. . produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor. component sau program de calculator destinat materialului rulant. ansamblu. In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari. echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel. care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor. . de control automat al vitezei (punctal sau continuu). . . legare. b) la infrastructura feroviara: . 7. usi de acces din exterior. .risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. caii de rulare. Art. realizarea transportului. ciocnire.instalatii de semnalizare si de control al circulatiei. omologate tehnic feroviar. Prin produs feroviar se intelege orice sistem. folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. . instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente. Exemple: a) la materialul rulant: . comportand urmatoarele riscuri: .aparate de tractiune. . protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare.

. . .elemente de prindere a sinei.elemente ale suprastructurii podurilor. a protectiei mediului si a sanatatii.instalatii de radiocomunicatii. . Exemple: a) la materialul rulant: . . ..motoare de tractiune de orice fel. .acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare.linia de contact si elementele componente ale acesteia.instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel. .elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii.elemente componente ale instalatiilor sanitare. .aparate de compensare a caii pe poduri.electromecanisme de macaz. Exemple: a) la materialul rulant: . sisteme de transmisie. . .sine. . CEM. . incalzire si conditionare a aerului.pantografe.elemente componente ale instalatiilor CED. cu exceptia celor prevazute la clasa 1A. folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei. . aparate de cale si traverse de cale ferata. .inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor. .sisteme de transmisie de orice fel.transformatoare de putere. Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport. masini termice si electrice.uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie. echipamente de frana. b) la infrastructura feroviara: . .sisteme de comanda si servicii auxiliare.fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur. sonorizare. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara. . BLA.

. . sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti. (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau. Exemple: a) la materialul rulant: .materiale pentru protectia anticorosiva. b) la infrastructura feroviara: . piatra sparta pentru prisma de balast. Art. . tunelurilor etc. b) la infrastructura feroviara: . . .utilaje si dispozitive speciale. (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor. in agrementul tehnic feroviar. .materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare. calitatea serviciilor de transport. piese si componente de uz general.sisteme de monitorizare si diagnoza.instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor. Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor.aparate de reazem pentru poduri. utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact.materiale.materiale pentru protectia anticorosiva. . . dupa caz. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica.(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A. 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice.elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare..usi si ferestre interioare..elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane. . Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare. cu influente in calitatea transportului. pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara. 1B. Exemple: . 10.

protectia mediului si calitatea serviciilor. avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt. e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control. acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER. in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. si fac dovada ca: . a produsului supus omologarii tehnice feroviare. 11. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). . standuri si/sau dispozitive speciale. in cazul omologarii finale. desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. d) dispun de laboratoare.denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta. . suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art. b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica. c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. . persoane juridice romane. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica. Art. la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. 12. produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii. CAPITOLUL III Acordarea. denumita in continuare serie zero.numarul de inregistrare in registrul comertului. dupa caz.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice.denumirea persoanei juridice solicitante.acestea sunt in curs de autorizare/atestare. principalele caracteristici si . . Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor. adresa la care solicitantul are sediul. breviarele de calcul).felul si faza omologarii tehnice feroviare. numarul si data eliberarii autorizatiei. Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. in cazul omologarii tehnice preliminare. in cazul omologarii tehnice preliminare sau. pe fluxul tehnologic. din care sa rezulte: . desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic. care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare.

– (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. Art. in cazul omologarii in faza finala. dupa caz. subfurnizorilor. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. decizia motivata de respingere a cererii. in cazul omologarii tehnice finale. h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. potrivit prevederilor art. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. (1) si (2). in procesul de fabricatie a produsului. 13. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. e). – (1) AFER va stabili. in cazul omologarii tehnice preliminare. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. solicitarea de completare a documentelor sau. conceptia si solutiile constructive. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. intretinerea si repararea. functionarea. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. in cazul omologarii finale. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente. 14. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. 12. e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. in cazul omologarii tehnice preliminare. Art. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. cererea se considera respinsa. consumurile energetice. reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. . in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER. iar dosarul va fi inapoiat acestuia. (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective. asupra sanatatii omului si asupra mediului. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. decizia de acceptare a cererii. l) lista cuprinzand laboratoarele. prevazut de normele tehnice in vigoare. daca este cazul. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control. d) breviarul de calcul. standurile si dispozitivele speciale respective. si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora.performante. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. protectia mediului si calitatea serviciilor. ai solicitantului. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero.

iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate. . c) clasa de risc a produsului feroviar critic. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului. data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. aprobata si inregistrata. intretinere. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. Art. instructiuni de exploatare. 12. d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic. stabilit initial. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. la cererea acesteia. 15. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. precum si a componentelor acestuia. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica. tehnologica si de control. dupa caz. documentatia produsului. piese de schimb. service.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. e) dotarile tehnice. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. laboratoarele proprii. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. alte documente puse la dispozitie la cerere si. . prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. in conformitate cu reglementarile in vigoare. este avizata. fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. la o data convenita cu partile interesate. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. intocmita potrivit art. b) solutiile tehnice privind constructia. in principal. reparare. pentru consultare la sediul acestuia. urmarind. care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat. cu respectarea normelor in vigoare. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta.

in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie.(1) AFER. . suspendare sau. prin actiuni de evaluare. 19. conform art.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. emite certificatul de omologare tehnica sau. specificati in lista prevazuta la art. 12. In caz contrar cererea se considera respinsa. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. j). . Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. Art. dupa caz. (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte. . 16. Art. 18.(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica. 12. dupa caz. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. Art. 20. iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. (2) Daca. in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. daca este cazul. 17. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER. h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia. in termen de maximum 10 zile.g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. j). (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. potrivit art. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. 12. mentionata la art. 12 lit. . certificatul respectiv va fi retras. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. lit. (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. Art.

utilizate la construirea. 29/1990. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. dupa caz. subansamble. 1. modernizarea. procurate din import. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. . In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. b) materiale. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. 23. echipamente si instalatii. la cerere. Art. modernizare. Art. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. la instanta judecatoreasca competenta. Art. pot fi utilizate in activitatile de construire. necesare la construirea. incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. ansamble. Anexa nr. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. modernizarea. numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER. AFER va elibera. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. cu modificarile ulterioare. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. echipamente si instalatii. 22. subansamble. calitatea serviciilor de transport. ansamble. 21.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. in caz de pierdere sau de deteriorare. denumite in continuare produse feroviare critice. precum si materiale. duplicate dupa certificatul de omologare tehnica. c) servicii/lucrari privind: .

Art. Art. pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici. c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. 4. Agrementul tehnic este un document cu regim special.intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul.construirea. Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. 6. Art. b) eliberarea unui nou agrement tehnic. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. furnizorul poate cere. Art. . denumit in continuare agrement tehnic. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. modernizarea. dupa caz. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. . e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. nominal si netransmisibil. Agrementul tehnic feroviar. care se acorda. iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. insusit de beneficiar si avizat de AFER. dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv. 1 alin.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. precum si pentru produsele procurate din import. repartizate pe furnizori. pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. 2.. . (2). 3. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. 5. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice. Art. astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice. la cerere.

. b) si c). pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic. (2) lit. fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic.adresa unde solicitantul are sediul sau filiala. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. 7. dupa caz. .denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul). pentru produsele indigene furnizate. 8.(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica. b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv. pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. 1 alin. f) se angajeaza sa accepte. daca este cazul. ale fabricantului. ale solicitantului ori. b) si c). agrement tehnic. avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER.denumirea persoanei juridice solicitante. c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. pe baza standardelor SR EN ISO 9000. de dotari tehnice. a). .CAPITOLUL II Acordarea. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. 1 alin. g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. (2) lit. dupa caz. precum si de personal instruit si atestat.numai pentru furnizorii externi (in copie). 2 alin. 1 alin. intretinerea si repararea acestuia. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii. b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine . (5) si (6) din prezentul ordin. e). dupa caz. utilizarea. Art. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. conform prevederilor art. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic. .numarul de inregistrare in registrul comertului. in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari. . . din care sa rezulte: . (2) lit. dupa caz. care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. in cazul serviciilor prevazute la art. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER.

intretinerea si repararea. Art. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau. . pe fluxul de fabricatie. .sa comunice in scris la AFER.(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului. identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic. b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. . care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. asupra sanatatii omului si asupra mediului. AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate. a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic. daca este cazul.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic. pentru care a obtinut agrementul tehnic. consumurile energetice. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. domeniul de utilizare. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. daca este cazul. decizia motivata de respingere a acesteia. sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. h) notele de calcul. in termen de 15 zile de la data primirii cererii. 9. conceptia si solutiile constructive. functionarea. . (2). l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective.d) acordul scris al principalului beneficiar potential. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul. dupa caz. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin.sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic. (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice.sa comunice imediat la AFER data inceperii. f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic. impreuna cu traducerea in limba romana. . influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. daca este cazul. prevazute de normele tehnice in vigoare. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv. tehnologia de fabricatie. g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv. prevazute in agrementul tehnic. k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: .sa accepte efectuarea de AFER. c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv. cererea este considerata respinsa. . daca este cazul. a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice.

13. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. . 11. dupa caz. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. dupa caz.Art. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa. 14. (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. dupa caz. agrementul tehnic va fi retras. 10. AFER va decide incetarea suspendarii. Art. In caz contrar. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. 29/1990 cu modificarile ulterioare. la cerere. in caz de pierdere sau deteriorare. (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. suspendare sau. Art. de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. conform art. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. 8. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. de incetare a suspendarii sau. Art. j). AFER va acorda agrementul tehnic solicitat.(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii.(1) AFER va comunica in scris solicitantului. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. (2). 8 lit. Decizia de neacordare va fi motivata. . Art. duplicate ale agrementului tehnic. In caz contrar. . AFER va elibera. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic. in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. (4) Decizia de suspendare. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. . 12. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta. 15. 9 alin. In situatia in care. conform listei precizate la art. AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat.

in activitatile de construire. posesori ai legitimatiei speciale de control. 3. conform prevederilor anexei nr. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. in principal. . e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv.(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari.Art. (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. prin actiuni de inspectie tehnica. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. 16. agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. 3. modernizare. 1. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. in principal. in: . 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art. (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. Art. 2. emisa de Ministerul Transporturilor. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice. reparare. din verificarea. . (3) Inspectia tehnica consta. Anexa nr. se incadreaza in clasa de risc 1A.(1) Inspectia tehnica consta. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. dupa caz. dupa caz. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B. prin sondaj.

. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie. a standurilor si dispozitivelor speciale. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. conform planului de control al produsului. e) documentele care atesta calitatea materialelor. echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. la: . d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului.verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. a aparatelor de masura si control. componentelor. dupa caz. h) documentatia privind constructia. b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER.solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. . c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic. la cererea acestora. conform planului de control al produsului feroviar critic. Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor. b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. 4. d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. 5. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice. (4) Furnizorul va asigura. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor. dupa caz. Art. Art. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. la cererea acestuia. urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. c) participarea prin sondaj la verificarile. prin: . se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv. prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare.verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. etalonarea. se prevede obligativitatea obtinerii acestora. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare.

. motivat. in scris. (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului. in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. suspendarea sau retragerea. Art.agrementului tehnic feroviar.(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii. produsele feroviare pentru care.(1) Inspectorii tehnici ai AFER. Art. b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective. Capitolul III Dispozitii finale Art.autorizatiei sau.certificatului de omologare tehnica. 9. este prevazuta aceasta marcare. .vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. a: .autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale. Neacceptarea. dupa caz.marcheaza. 8. de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau. . prin documentul tehnic normativ de referinta. a atestatului personalului de executie si control. prin poansonare sau stampilare. 7. (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER. . c) depozitele de materiale si echipamente. de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar. vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. .autorizatiei de furnizor feroviar.a) locurile de munca in care se executa. cu un insemn specific AFER. dupa caz. inspectorii tehnici procedeaza astfel: . 6. . Art. . se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora. . cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv. dupa caz. Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER.

. 10. respectiv aproviziona.(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra.Art. . pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic.