Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

5 4. 6.1 6.4 3.3 108 3. TTR. 4.2 90 3.2 4.3 5.1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6. IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3.1 4.1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB. 5.3.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .

12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.6. 8.Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7.sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.6 6.Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.4 6.5 6.3 6.11 6. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor .12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica . 7.1 8.7 6. rezervoarelor .10 6.9 6.8 6.1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 . robinetelor.

Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune . lichide penetrante etc.Standuri pentru probarea pompelor de injectie. amplificatoarelor de relee . termostatelor .Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate . evacuare si alimentare intarziata 12 8. elementelor de reglare si comanda.Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS.8. tractiune si legare . ventilelor de cantarire.) . de ulei .Standuri pentru probarea. releelor reglabile.4 .Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune .Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor .Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie .Standuri pentru probarea. reglarea releelor. reglarea presostatelor.3 .Standuri pentru probarea supapelor de siguranta.Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune.Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase .Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) .Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate.Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .Standuri pentru probarea atacurilor de osie. antipatinaj.Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici . reductoarelor 14 . regulatoarelor de presiune 13 8. de conbustibil .Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor .Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire . ventilelor antipatinaj.2 .Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire. pulberi magnetice.Standuri pentru etalonarea manometrelor .Standuri pentru probarea injectoarelor .Standuri pentru probarea valvelor de descarcare. axelor cardanice .

Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .11 8. compresoarelor (proba de tip) .Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .6 .Standuri pentru probarea turbosuflantelor. vitezometrelor. vitezografelor .10 20 8. hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru probarea electrocompresoarelor .Standuri pentru verificarea gabaritelor .Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri . KE .Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune .Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple.7 17 8.Standuri pentru verificarea componentelor electrice. releelor de presiune DU15. tip calibru .Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii .Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice. pneumatice.Standuri pentru boghiuri sub sarcina . hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru probarea instalatiilor DSV.Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI . electrice.5 .Standuri pentru distribuitoare de aer HIK.Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2.8 18 8. KR2.sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8.Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice .Standuri pentru probarea amortizoarelor .Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate . triplei valve ordinare V5 .Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8.9 19 8.Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) .Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz .12 4 5 .8.

10. incercari de laborator. atestare.4 10.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului .1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix . cercetare stiintifica.13 8. autorizare personal CTC. 9. dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare. acordare de avize si agremente.Tipar de masurat calea .8.2 9. microproductie.1 9. alte activitati 6 7 9. avizare documentatii. receptie tehnica.2 2 11. expertize tehnice. autorizare.3 9.Carucior de masurat calea.

8. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8.25 494 7. automotoare. 5.euro 20 29.160 1. 6. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7. 2.3.Nr.2.1 7. Locomotive.2 7. 6. 1.1.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren. Emiterea autorizatiei.2. rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7. automotoare. certificatului.4.500 960 540 .15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. atestatului Denumirea prestatiei Tarif .km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant.1. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2. 4. 8. 8.3 Locomotive.3. 3. eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6. crt. 6.

licentei de transport feroviar.2 10. inscris in parc. Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag. 7.) 10. 10.1 10.5. fise UIC) 10 8 6 20 11.3. 2. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct.1. de comun acord cu beneficiarul.8. 9.2. calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei . TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire. 1. CEI. 3. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei. Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. 5. crt. perfectionare. 7.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. 7. 4.

A.03. termenele de realizare a licitatiilor.03. constructiilor si turismului nr. Ordinul ministrului transporturilor. 417/08.S.R.. atestat. in vederea eliberarii atestatelor.R.03. certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente.A. 311 Ordinul ministrului transporturilor. autorizatii. repararea si exploatarea cailor ferate. 13." . constructiilor si turismului nr. 9. autorizatii. Activitati de reevaluare.F. Ordinul ministrului transporturilor.2004 privind reglementarile referitoare la construirea. atestat sau certificat.F.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. 317 Ordinul ministrului transporturilor. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii.6.nr. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata . 538/22. 8.S. 416/08. intretinerea. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7. certificatelor. licentelor. constructiilor si turismului nr. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic. constructiilor si turismului nr. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor. incercarilor/examinarilor etc.04.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C. 691/08. 12. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune . 573/24. autorizatiilor. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile . constructiilor si turismului nr. datorita anularii. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr.nr. atestat sau certificat.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare. repetare a incercarilor/examinarilor etc.04. 10. 60/29." .07. 11.

a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila. constructiilor si turismului nr.10. 1002/30.07. constructiilor si turismului nr. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi.09. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.11. 547/14. 1001/30. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. 1003/30. 1131/15. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier. Prescriptii tehnice pentru realizare" .2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor. Terasamente de cale ferata. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor.12. efectuate de Autoritatea Feroviara Romana .06. constructiilor si turismului nr.06." . transporturilor si locuintei nr. constructiilor si turismului nr.01. 223/03.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice.R.07.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 550/14. 1044/18.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.06. constructiilor si turismului nr. 1132/16.09.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. constructiilor si turismului nr.10.08. 343/19.F.09. Terasamente de cale ferata. 830/12.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. constructiilor si turismului nr. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor. 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor.S. Protectie anticoroziva.A. 27/15. 137/21. 224/03.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr.2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice.

05. Aparate de ciocnire. transporturilor si locuintei nr.06. 716/07. 21/02.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea . de tractiune si de legare. Taluze si versanti de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr.06. 271 Legea nr. transporturilor si locuintei nr. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate . 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. transporturilor si locuintei nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs".2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr.anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.05. 201.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.nr.2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr. 250 . transporturilor si locuintei nr. 1206/04.11.2003 pentru completarea Legii nr.Ordinul ministrului lucrarilor publice. 238/02.06.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice. 280/1997. 663/09. 997/30.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice.06.nr.09. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. 1851/11.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. 519/03.nr. in activitatea de manevra si/sau de .03.05. 996/30. 300 Ordonanta Guvenului nr.06.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea. 998/30. 3/10. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou .06. 746/22.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice. 1000/30. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr.01. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice.06. 485/31. transporturilor si locuintei nr. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr.04.04. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr. 999/30. 934/21.

2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire.CFR Marfa . 1002/27. 95/28. 626/01. 342/28. din punct de vedere tehnic.03.. destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr. 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori . 220/20.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor . 410/26.003 Ordinul ministrului transporturilor nr.12.A.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare . 115 Ordinul ministrului transporturilor nr. pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.10.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie . pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr. 340/28. specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.02. 650/07.AFER Ordonanta Guvenului nr.S.07.remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr. modernizare.A.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei.03. 290/13.12.CFR Calatori .08. precum si pentru stabilirea formei.06. reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr.04. modernizare. 999/27.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale. 141/15. 210/14.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr.S.12. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 182/28.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare.2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa . modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr.06. exploatare.06.03.nr. Ordinul ministrului transporturilor nr.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane .2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr. 341/28.

7 alin. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. in temeiul prevederilor art. a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. (2) Autorizarea si supravegherea. precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996. partea I. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.AFER. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau. modernizare. pe de alta parte. .2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . avand in vedere prevederile art. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane . intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. nr. a furnizorilor feroviari. modernizare. 1. 3 pct.Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. b). ratificat de Romania prin Legea nr.09. precum si ale art. (1) din Hotararea Guvernului nr. in calitate de organism desemnat de Ministerul . 20/1993. c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. 290/13. dupa caz. denumiti in continuare furnizori feroviari.04. 626/1998. (3) lit. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. aprobata si modificata prin Legea nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . denumita in continuare AFER. 465 bis din 25.AFER. 4 lit.(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire. si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora. 6 si 16 si ale art.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. in baza prevederilor art. aprobat prin Hotararea Guvernului nr.AFER si ale art. 4 alin. emite urmatorul ordin: Art. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania.89/1999. din punct de vedere tehnic. pe de o parte.

. (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice. 5. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant. . agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv. modernizarea. 2. 1. RG. de AFER. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar. 5. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. prevazute in anexa nr. . In cazul furnizorilor unici. RP.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. precum si construirea. RK). (3) Face exceptie de la prevederile alin. provenite din import sau de la furnizori unici. (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. prin actiuni de evaluare. . la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. pentru care este obligatorie omologarea tehnica.(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art.(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul. Art. 2. denumite in continuare produse feroviare critice.(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul. 4. din punct de vedere tehnic. denumite in continuare servicii feroviare critice. poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. . prevazute in anexa nr. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. 3. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. prevazute in anexa nr. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. Art. 6. Art. (6) Prevederile alin. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. Art. (4) Prevederile alin.1. sanatatea oamenilor si protectia mediului. daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. calitatea serviciilor de transport. 4. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. dupa caz. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. 3.

se vor efectua in laboratoarele AFER. (2). (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.A. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. 8. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii. prevazute in anexa nr.A..7 fac parte integranta din prezentul ordin. Art.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.R.. care se incheie cu furnizorii feroviari. (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii. (3). necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. . Art. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.A." . 7. nr. Art. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.S. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin. si in Buletinul AFER. 10.F. . . .F. in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice.. din punct de vedere tehnic. a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare. dupa caz. Art.S. 7.F. precum si orice alte dispozitii contrare. 6. conform art.S. 206 din 12 mai 1999. Art. in vederea omologarii tehnice feroviare.. 1 . specifice transportului feroviar si cu metroul. precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice.A.S. modernitare. ANEXA Nr." .A. Partea I. precum si in alte laboratoare autorizate de AFER. care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.A.S. 1 .Anexele nr.(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul. Societatea de Administrare Active Feroviare "S. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea. 12. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. . (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998.Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. 1.R. . Calatori" .. Art.F. Marfa" . 9.A. Art.Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 5 alin. 11. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" . Partea I.R. in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C. . a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire.

1. dupa caz. (2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie. aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata. . In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. denumite in continuare. 6. modernizare. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. sanatatea oamenilor si protectia mediului. dupa caz. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. nominal si netransmisibil. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. 5. calitatea serviciilor. cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. calitatea serviciilor. a agrementului tehnic feroviar. activitatile de construire. apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. care realizeaza activitatile prevazute la art. Art. Art. un agrement tehnic feroviar. 1. (1). a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. . 3. 4. Art. .(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. 1. fara personalitate juridica. dupa caz. 2. in conditiile legii. din punct de vedere tehnic. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau.(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul.NORME privind autorizarea. sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special. in transportul feroviar si cu metroul. Art. produse sau servicii feroviare critice. In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. denumiti in continuare furnizori feroviari. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. Art.

de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. dupa caz. sau documentul. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii. b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica. . . la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). dotarea tehnica. pentru care au solicitat autorizatia. 7. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. se poate acorda agentilor economici. g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente. cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. f) organigrama unitatii. denumita in continuare autorizatie. e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. d) se angajeaza sa accepte.adresa sediului solicitantului. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii. persoane juridice romane. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor. Autorizatia de furnizor feroviar. de dotari tehnice. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. din care sa rezulte: . .CAPITOLUL II Acordarea.denumirea persoanei juridice solicitante. respectiv prestarea serviciilor feroviare critice. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor. efectuate de AFER. nivelul tehnologic.numarul de inregistrare la registrul comertului.categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare. b) dispun de structuri organizatorice. utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. proprii agentului economic respectiv. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. 8. . dupa caz. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. Art. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara.

dupa caz. sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei. cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER. 10. 7 lit. Decizia de neacordare va fi motivata. . (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie. dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii. j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari. Art. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. c). AFER va elibera autorizatia solicitata. (1) lit. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori.(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art. pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare.sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii. decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. avand caracter provizoriu. 7. inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate. si va comunica solicitantului. 9.sa comunice la AFER data inceperii si. In caz contrar cererea se considera respinsa. data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. k) declaratia solicitantului. . . dupa caz. in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art. . .sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control. b). . inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului. Art. daca este cazul.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele.h) lista cuprinzand laboratoarele. (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. . se elibereaza o autorizatie in conditiile alin.(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. emisa de Ministerul Transporturilor.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. . din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. b) de 5 ani de la data eliberarii. in scris.sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. daca este cazul. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: .

Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata. posesorul acesteia va cere. acordarea unei noi vize anuale. . Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. AFER poate retrage autorizatia acordata. 12. (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. . j). dupa caz.Art.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. iar in caz contrar. la AFER. 13. AFER va acorda viza anuala. Decizia de neacordare va fi motivata. Art. 8. conform art. (3) Cu cel putin 30 de zile. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art. in scris. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. va suspenda valabilitatea autorizatiei.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. in termen de 15 zile de la primirea cererii. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. (4) AFER va comunica solicitantului in scris. de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. dupa caz. AFER va decide incetarea suspendarii. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. . dar nu mai mult de 45 de zile. 8 lit. Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. suspendare sau. decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. 11.

. RG. 29/1990. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. AFER va elibera. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. Art. la cerere.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. 14. dupa caz. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. 15. calitatea serviciilor de transport. Art.(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare. . RP. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: . 16. Art. 1. RK). cu modificarile ulterioare. pot fi utilizate in activitatile de construire. reconstruite. modernizare. 2.(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. in caz de pierdere sau deteriorare. modernizate sau reparate planificat (RR. duplicate ale autorizatiei. denumite in continuare produse feroviare critice. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Anexa nr. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. la instanta judecatoreasca competenta. dupa caz. Art. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea.

valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. Art. nominal. . . realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului. 6. in scris. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. 1 alin. b) omologarea tehnica finala. care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. in conditiile prezentelor norme. denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. 5. avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. cu posibilitatea maririi numarului acestor produse. 5. 4. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. de tip sau de fabricatie. se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv.(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip.a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. Art. la cerere. dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului. in conditiile respectarii prevederilor art. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. 3. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil. in mod nediscriminatoriu. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. furnizorilor feroviari. Art. Art. . in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. de regula. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia. (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. b) limitata la un numar de produse.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. . (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. netransmisibil si se acorda.

legare. 9. repartizate pe furnizori. .instalatii de siguranta si vigilenta. . organ. 7. . vitezometre si componente ale acestora. produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor. subsistem.dispozitive de siguranta la suprapresiune. Evidenta produselor feroviare critice.Art. calitatea serviciilor. instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente. alimentarii cu energie electrica.cadre de boghiu. Exemple: a) la materialul rulant: .echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie. Art. de control automat al vitezei (punctal sau continuu). . component sau program de calculator destinat materialului rulant. 8. folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. . echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel.risc de accident feroviar. comportand urmatoarele riscuri: . semnalizarii feroviare. Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. . controlului si comenzii circulatiei feroviare. In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari.instalatii de semnalizare si de control al circulatiei. caii de rulare.osii montate. protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare. realizarea transportului.echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice. . ansamblu. . care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor. ciocnire.relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei.risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. sanatatea oamenilor. usi de acces din exterior. omologate tehnic feroviar. cutii de osie si elemente componente ale acestora. cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. . se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic. Prin produs feroviar se intelege orice sistem.aparate de tractiune. b) la infrastructura feroviara: .

. . . cu exceptia celor prevazute la clasa 1A.motoare de tractiune de orice fel.acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare.electromecanisme de macaz. incalzire si conditionare a aerului.instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel.instalatii de radiocomunicatii. .transformatoare de putere. a protectiei mediului si a sanatatii.elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. .inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.elemente componente ale instalatiilor sanitare.uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie.elemente de prindere a sinei. .elemente ale suprastructurii podurilor. Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport. BLA. folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei. .sisteme de comanda si servicii auxiliare. Exemple: a) la materialul rulant: . .pantografe. . .sisteme de transmisie de orice fel. echipamente de frana. .sine. b) la infrastructura feroviara: . . CEM. aparate de cale si traverse de cale ferata. .linia de contact si elementele componente ale acesteia. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara.aparate de compensare a caii pe poduri. .elemente componente ale instalatiilor CED. sisteme de transmisie.fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur. . . sonorizare. Exemple: a) la materialul rulant: . . masini termice si electrice. . .echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor.

Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. . (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica. .elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane.materiale. (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.sisteme de monitorizare si diagnoza.usi si ferestre interioare. tunelurilor etc. . Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare.. Art.. 10.materiale pentru protectia anticorosiva. utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact. 1B. in agrementul tehnic feroviar. . (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau.(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A.materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare. . cu influente in calitatea transportului. sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti. Exemple: a) la materialul rulant: .instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor. b) la infrastructura feroviara: .elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare. calitatea serviciilor de transport. . . b) la infrastructura feroviara: . Exemple: . dupa caz.materiale pentru protectia anticorosiva. pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara. 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice. .utilaje si dispozitive speciale. piatra sparta pentru prisma de balast. piese si componente de uz general. .aparate de reazem pentru poduri.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor.

denumirea persoanei juridice solicitante. AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt. breviarele de calcul). protectia mediului si calitatea serviciilor. 11.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica.felul si faza omologarii tehnice feroviare. 12. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. adresa la care solicitantul are sediul. produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. standuri si/sau dispozitive speciale. desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. . e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic. pe fluxul tehnologic. Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. persoane juridice romane. la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor. denumita in continuare serie zero. dupa caz. in cazul omologarii tehnice preliminare sau. in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic.acestea sunt in curs de autorizare/atestare. suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control. c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica.numarul de inregistrare in registrul comertului. in cazul omologarii tehnice preliminare. d) dispun de laboratoare. principalele caracteristici si . si fac dovada ca: . avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER. in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. . CAPITOLUL III Acordarea.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. .denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta. . in cazul omologarii finale. care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare. a produsului supus omologarii tehnice feroviare. Art. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor. din care sa rezulte: . numarul si data eliberarii autorizatiei.

h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. asupra sanatatii omului si asupra mediului. in cazul omologarii tehnice preliminare. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. in procesul de fabricatie a produsului. intretinerea si repararea. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. in cazul omologarii tehnice preliminare. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. solicitarea de completare a documentelor sau. in cazul omologarii finale. – (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. in cazul omologarii tehnice finale. protectia mediului si calitatea serviciilor. si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora. 14. standurile si dispozitivele speciale respective. in cazul omologarii in faza finala. 13. e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. dupa caz. iar dosarul va fi inapoiat acestuia. d) breviarul de calcul.performante. (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective. decizia motivata de respingere a cererii. – (1) AFER va stabili. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. . i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. l) lista cuprinzand laboratoarele. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. ai solicitantului. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente. subfurnizorilor. reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. potrivit prevederilor art. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. Art. e). daca este cazul. functionarea. 12. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. Art. conceptia si solutiile constructive. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero. consumurile energetice. decizia de acceptare a cererii. (1) si (2). standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. prevazut de normele tehnice in vigoare. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. cererea se considera respinsa.

data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. reparare. b) solutiile tehnice privind constructia. in conformitate cu reglementarile in vigoare. 12. intocmita potrivit art. cu respectarea normelor in vigoare. iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate. laboratoarele proprii. d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic. aprobata si inregistrata. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic. urmarind. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. . intretinere. stabilit initial. service. e) dotarile tehnice. alte documente puse la dispozitie la cerere si. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. la cererea acesteia. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. . dupa caz.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. piese de schimb. instructiuni de exploatare. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica. documentatia produsului. in principal. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia. prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. c) clasa de risc a produsului feroviar critic. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. 15. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. tehnologica si de control. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta. Art. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica. este avizata. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. precum si a componentelor acestuia. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. pentru consultare la sediul acestuia. la o data convenita cu partile interesate. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului.

daca este cazul. (2) Daca.g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica. Art. dupa caz. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. Art. 18.(1) AFER. (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. 17. potrivit art. in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie. 20.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. j). orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia. lit. emite certificatul de omologare tehnica sau. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. 12. prin actiuni de evaluare. in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte. . dupa caz. . 19. specificati in lista prevazuta la art. conform art. suspendare sau. 16. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. 12 lit. certificatul respectiv va fi retras. mentionata la art. Art. .(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica. in termen de maximum 10 zile. j). (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. In caz contrar cererea se considera respinsa. 12. . comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. 12. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. Art.

Art. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. pot fi utilizate in activitatile de construire. 23. duplicate dupa certificatul de omologare tehnica. 1. echipamente si instalatii. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. dupa caz. la instanta judecatoreasca competenta. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER. ansamble. 21. . numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER. calitatea serviciilor de transport. procurate din import. c) servicii/lucrari privind: . modernizarea. modernizare.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. AFER va elibera. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. necesare la construirea. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. cu modificarile ulterioare. precum si materiale. modernizarea. ansamble. pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. echipamente si instalatii. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Art. 22. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. b) materiale. Art. 29/1990. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. Anexa nr. subansamble. utilizate la construirea. la cerere. denumite in continuare produse feroviare critice. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. in caz de pierdere sau de deteriorare. subansamble. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea.

pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. la cerere. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv.. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. 4. insusit de beneficiar si avizat de AFER. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. dupa caz. b) eliberarea unui nou agrement tehnic. nominal si netransmisibil. Art. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari. . care se acorda. Art.intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. 5. furnizorul poate cere.construirea. Art. Agrementul tehnic feroviar. Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. . este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice. astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. Agrementul tehnic este un document cu regim special. (2). . d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici. denumit in continuare agrement tehnic. precum si pentru produsele procurate din import. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. Art. 1 alin. Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. repartizate pe furnizori. iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. 2. 6. 3. Art. modernizarea. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor.

numarul de inregistrare in registrul comertului.denumirea persoanei juridice solicitante. (2) lit. pe baza standardelor SR EN ISO 9000. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER. f) se angajeaza sa accepte. (2) lit. b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine . . c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. dupa caz. . in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar.denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. 1 alin. pentru produsele indigene furnizate. fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic. (2) lit. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic. Art. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art.(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. b) si c). din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii. in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul). b) si c). . ale fabricantului.numai pentru furnizorii externi (in copie). c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. dupa caz. ale solicitantului ori. pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. 7. precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea.CAPITOLUL II Acordarea. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. .adresa unde solicitantul are sediul sau filiala. dupa caz. e). care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. de dotari tehnice. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica. intretinerea si repararea acestuia. dupa caz. a). avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER. b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv. 2 alin. . conform prevederilor art. (5) si (6) din prezentul ordin. 1 alin. Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. in cazul serviciilor prevazute la art. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. agrement tehnic. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. . pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic. daca este cazul. utilizarea. g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. 8. din care sa rezulte: . 1 alin. precum si de personal instruit si atestat.

(2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau. .(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului.sa comunice imediat la AFER data inceperii. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin. asupra sanatatii omului si asupra mediului. daca este cazul. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice. 9. . h) notele de calcul. . Art. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. impreuna cu traducerea in limba romana. . sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. . in termen de 15 zile de la data primirii cererii. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. daca este cazul. .sa comunice in scris la AFER. pe fluxul de fabricatie. consumurile energetice. decizia motivata de respingere a acesteia. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. domeniul de utilizare. k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: . f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic.d) acordul scris al principalului beneficiar potential. l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. daca este cazul. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic. daca este cazul. prevazute in agrementul tehnic. datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. prevazute de normele tehnice in vigoare. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice. c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul. AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate. dupa caz. e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective. care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. (2). functionarea. tehnologia de fabricatie.sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic.sa accepte efectuarea de AFER. conceptia si solutiile constructive. intretinerea si repararea. cererea este considerata respinsa. g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv. pentru care a obtinut agrementul tehnic. identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic. a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare. a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic.

AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. In caz contrar. de incetare a suspendarii sau. (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. In caz contrar. in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. conform listei precizate la art. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. 14. in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. 9 alin. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. Art. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa. 8 lit. 13. dupa caz. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. . dupa caz. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta.(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii. in caz de pierdere sau deteriorare. Art. dupa caz. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. (2). conform art. suspendare sau. reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. 8. la cerere. (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. . AFER va decide incetarea suspendarii. 11. . de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. In situatia in care. agrementul tehnic va fi retras. j). Decizia de neacordare va fi motivata. 15. 10. Art. 12. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Art. . Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. 29/1990 cu modificarile ulterioare. AFER va elibera. duplicate ale agrementului tehnic.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare.(1) AFER va comunica in scris solicitantului. (4) Decizia de suspendare.Art.

. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. posesori ai legitimatiei speciale de control. 16. in: . emisa de Ministerul Transporturilor. prin sondaj. 3. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. modernizare. Anexa nr. 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice. agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. din verificarea. . (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. (3) Inspectia tehnica consta. in principal. reparare. in activitatile de construire. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. dupa caz. care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. 1. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art.Art. conform prevederilor anexei nr. 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. 2. 3. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B.(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari. in principal. dupa caz. se incadreaza in clasa de risc 1A. Art.(1) Inspectia tehnica consta. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER. prin actiuni de inspectie tehnica.

Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. e) documentele care atesta calitatea materialelor. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. la cererea acestuia. dupa caz. prin: . echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie. i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. a standurilor si dispozitivelor speciale. pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor. h) documentatia privind constructia. .verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. 5. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor. c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. la cererea acestora. la: . 4. prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare. b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic. conform planului de control al produsului. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. a aparatelor de masura si control.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. Art. (4) Furnizorul va asigura. se prevede obligativitatea obtinerii acestora. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. conform planului de control al produsului feroviar critic. c) participarea prin sondaj la verificarile. Art. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare. probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia. dupa caz. se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice.verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. componentelor. .solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. etalonarea.

se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora. suspendarea sau retragerea.autorizatiei de furnizor feroviar. c) depozitele de materiale si echipamente. . dupa caz. . in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. Capitolul III Dispozitii finale Art.(1) Inspectorii tehnici ai AFER. Art. . a atestatului personalului de executie si control. prin documentul tehnic normativ de referinta.certificatului de omologare tehnica. . dupa caz.agrementului tehnic feroviar. Neacceptarea. Art. in scris.autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale. 6. de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar. . 7. .vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. produsele feroviare pentru care. inspectorii tehnici procedeaza astfel: . b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective. .autorizatiei sau. 9. (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului. Art.marcheaza. cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv. dupa caz. cu un insemn specific AFER. vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER. motivat. este prevazuta aceasta marcare.(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii. . 8. de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau. prin poansonare sau stampilare.a) locurile de munca in care se executa. a: . (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER.

respectiv aproviziona. 10.(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra. (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic.Art. pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful