P. 1
Legislatie AFER

Legislatie AFER

|Views: 38|Likes:
Published by Ciprian
Legislatie AFER
Legislatie AFER

More info:

Published by: Ciprian on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

3 5. IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3.2 90 3.1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6.3 108 3. 6. 5. 4.3.1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB.2 4.5 4. TTR.4 3.1 6.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .1 4.

5 6.6.11 6. 7.10 6.9 6.sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica . robinetelor.3 6.7 6.1 8. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor . rezervoarelor .Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7.1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 .8 6.6 6. 12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8.4 6.Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.

ventilelor antipatinaj. releelor reglabile.Standuri pentru probarea supapelor de siguranta.Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS.Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune. reglarea presostatelor.Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie . amplificatoarelor de relee . lichide penetrante etc.Standuri pentru probarea pompelor de injectie.Standuri pentru probarea. antipatinaj. pulberi magnetice.Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate . tractiune si legare . de ulei .Standuri pentru probarea atacurilor de osie.Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire.Standuri pentru probarea.Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate. elementelor de reglare si comanda. regulatoarelor de presiune 13 8. termostatelor . de conbustibil .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune .4 .Standuri pentru etalonarea manometrelor .) .8.Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) .3 .Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire .Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici .Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune . ventilelor de cantarire. evacuare si alimentare intarziata 12 8. axelor cardanice .Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase . reductoarelor 14 .Standuri pentru probarea valvelor de descarcare. reglarea releelor.Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor .Standuri pentru probarea injectoarelor .2 .Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor .

Standuri pentru distribuitoare de aer HIK. electrice. hidraulice (standuri multifunctionale) .11 8. triplei valve ordinare V5 .Standuri pentru probarea turbosuflantelor.8.Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune .12 4 5 .10 20 8. KE .Standuri pentru probarea amortizoarelor .Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii .Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8. vitezometrelor.7 17 8.9 19 8.Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple. KR2. tip calibru .8 18 8.Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI .5 .Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice . pneumatice. vitezografelor .Standuri pentru probarea electrocompresoarelor .6 . hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru verificarea gabaritelor .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri .Standuri pentru probarea instalatiilor DSV.Standuri pentru boghiuri sub sarcina . compresoarelor (proba de tip) .Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate .Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .Standuri pentru verificarea componentelor electrice. releelor de presiune DU15.Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2.Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice.Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice .Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz .Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) .sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8.

autorizare personal CTC. receptie tehnica. acordare de avize si agremente. incercari de laborator. dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare.3 9. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix . autorizare.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului . cercetare stiintifica. alte activitati 6 7 9.13 8.4 10.Tipar de masurat calea . atestare.1 9. expertize tehnice.2 2 11. 10.8. microproductie. 9.1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10.Carucior de masurat calea. avizare documentatii.2 9.

8. automotoare. 3.1. 6. 6.km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant. automotoare.3.15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8. certificatului. 8.160 1. rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7. Emiterea autorizatiei.4.25 494 7. 2.500 960 540 .3. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8. atestatului Denumirea prestatiei Tarif .Nr.2. 8. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7. 4. 1.3 Locomotive. crt. 5.2 7.1 7.2. eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6.euro 20 29. 6.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren.1. Locomotive. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2.

licentei de transport feroviar. 1. 4. 7. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. inscris in parc. 5. fise UIC) 10 8 6 20 11. CEI.3. 9. de comun acord cu beneficiarul.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN.) 10.5. TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr.1 10. 2. calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei . prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire.2 10.2.8. 10. 3. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei. Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. perfectionare. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. 7. 7.1. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife. crt.

repetare a incercarilor/examinarilor etc. constructiilor si turismului nr.A. repararea si exploatarea cailor ferate. Ordinul ministrului transporturilor. 538/22. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente. termenele de realizare a licitatiilor." .6.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata .nr. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr. 8.03. constructiilor si turismului nr." .03.S. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7. intretinerea.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.2004 privind reglementarile referitoare la construirea.2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii. autorizatii. 311 Ordinul ministrului transporturilor. 573/24. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C. certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente. licentelor.R.S.nr. 10. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.07.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. in vederea eliberarii atestatelor. autorizatii. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile . 317 Ordinul ministrului transporturilor.. 416/08. atestat.04. incercarilor/examinarilor etc. atestat sau certificat.04.F. constructiilor si turismului nr.03. 9.A. 13. datorita anularii. Ordinul ministrului transporturilor.R. atestat sau certificat. autorizatiilor. 60/29. certificatelor.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune . 417/08. 691/08.F. Activitati de reevaluare. 12. 11.

1002/30. Prescriptii tehnice pentru realizare" . 1131/15.06.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. 1132/16.11. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi. constructiilor si turismului nr. Terasamente de cale ferata. 224/03. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice.09. 343/19. 830/12. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. Protectie anticoroziva.09. 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor.08.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr.S.12. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor. 550/14.07. constructiilor si turismului nr.R. constructiilor si turismului nr.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr.2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor.2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.09. transporturilor si locuintei nr. 547/14.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.10. efectuate de Autoritatea Feroviara Romana . in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila." .2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor. 223/03.2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr.06.06. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier.07. Terasamente de cale ferata.10. transporturilor si locuintei nr. 27/15.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea.avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr. 1044/18.A.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor. 1001/30. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.01. constructiilor si turismului nr. 137/21. 1003/30.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.

2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr. 485/31. 998/30.06. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. 999/30. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata. transporturilor si locuintei nr. Aparate de ciocnire. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice. 271 Legea nr. 934/21.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea . transporturilor si locuintei nr. 1851/11. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr.09.06.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou . 1000/30.nr. 716/07.06. transporturilor si locuintei nr. 21/02. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 1206/04.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.04. transporturilor si locuintei nr.Ordinul ministrului lucrarilor publice. 250 . Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice.04. in activitatea de manevra si/sau de . 3/10.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.2003 pentru completarea Legii nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.nr. 238/02. transporturilor si locuintei nr. precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice.06. de tractiune si de legare. 996/30. transporturilor si locuintei nr.nr. transporturilor si locuintei nr. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs".05. 746/22.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate . 997/30.anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice.05. 201. Taluze si versanti de cale ferata. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice. 663/09. 280/1997.05.06.06.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. transporturilor si locuintei nr.11. transporturilor si locuintei nr.06. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 300 Ordonanta Guvenului nr. 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice.2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. 519/03. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea.03.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.01.

003 Ordinul ministrului transporturilor nr. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 626/01. 340/28. 210/14. 290/13. 999/27. 650/07. exploatare.2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. 220/20. 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori . 95/28.remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/26.06.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr.03.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare . specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.10.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire. 341/28.06.2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr. 141/15. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei. 115 Ordinul ministrului transporturilor nr.AFER Ordonanta Guvenului nr. pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr. 182/28..2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie . reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr.nr. modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr.12.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare. 342/28.04.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor .12.S. precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa .03. din punct de vedere tehnic. destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire.06.07.12. modernizare. precum si pentru stabilirea formei.02. 1002/27.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr. modernizare.CFR Calatori .A.03. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. Ordinul ministrului transporturilor nr.S. pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane.CFR Marfa .08.A.

si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora. avand in vedere prevederile art. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor.AFER. 20/1993. 6 si 16 si ale art.09. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic. dupa caz. denumiti in continuare furnizori feroviari. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. modernizare. 7 alin. in baza prevederilor art.Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. pe de o parte. precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996. din punct de vedere tehnic. precum si ale art. 290/13. 1 alin.AFER. (3) din Hotararea Guvernului nr. (3) lit. a furnizorilor feroviari. emite urmatorul ordin: Art. pe de alta parte. 4 lit. in calitate de organism desemnat de Ministerul . (2) Autorizarea si supravegherea.(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire.AFER si ale art. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania. aprobata si modificata prin Legea nr. modernizare. in temeiul prevederilor art. b). 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. . omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. partea I. (1) din Hotararea Guvernului nr. denumita in continuare AFER. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. cu modificarile si completarile ulterioare. 1. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . 4 alin.04. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane .89/1999. c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. 465 bis din 25. 626/1998. ratificat de Romania prin Legea nr. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau. a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. 3 pct.

. 3. 6.(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. pentru care este obligatorie omologarea tehnica. RP. calitatea serviciilor de transport. . daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. Art. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. prevazute in anexa nr. dupa caz.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. de AFER. 5. (3) Face exceptie de la prevederile alin. sanatatea oamenilor si protectia mediului. (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara.(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul. Art. 3. 4. RG. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. (6) Prevederile alin.(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul. 2. . . provenite din import sau de la furnizori unici.1. (4) Prevederile alin. prevazute in anexa nr. RK). precum si construirea. 4. prevazute in anexa nr. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. modernizarea. In cazul furnizorilor unici. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar. agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. din punct de vedere tehnic. 2. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. Art. 5. poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. Art. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. . daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. prin actiuni de evaluare. 1. denumite in continuare produse feroviare critice. denumite in continuare servicii feroviare critice.

in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin.S.Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. precum si orice alte dispozitii contrare. . . conform art. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.A.A. Calatori" .Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. prevazute in anexa nr.R. a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire. modernitare. din punct de vedere tehnic. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F. nr. (3).S. 11.A.S. 7. (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.A.. 9. in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice. 1. . precum si in alte laboratoare autorizate de AFER. Marfa" .S. 1 .R.(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul." .F. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin. Art. Art. dupa caz.R. 206 din 12 mai 1999. in vederea omologarii tehnice feroviare. 8. Art.7 fac parte integranta din prezentul ordin. 10. Art.F. 6. Societatea de Administrare Active Feroviare "S. Partea I.A.Anexele nr. (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii. . (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998. si in Buletinul AFER. . 5 alin.. ANEXA Nr. Art.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C. Art.Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" . .. Art.A. care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.. 7. precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice." . a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare.F. specifice transportului feroviar si cu metroul.A. 1 . 12.. (2).S. se vor efectua in laboratoarele AFER. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea. Partea I.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. care se incheie cu furnizorii feroviari. .

1. (2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie. sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. calitatea serviciilor. un agrement tehnic feroviar. aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata.NORME privind autorizarea. . Art. sanatatea oamenilor si protectia mediului. in transportul feroviar si cu metroul. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. fara personalitate juridica. denumite in continuare. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. in conditiile legii. modernizare. a agrementului tehnic feroviar. 6. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul. dupa caz. In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. Art. dupa caz. . care realizeaza activitatile prevazute la art. 5. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau. 1. nominal si netransmisibil. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. activitatile de construire. cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. 3. Art. din punct de vedere tehnic. 2. . In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special.(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. Art. denumiti in continuare furnizori feroviari. 4. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. produse sau servicii feroviare critice. calitatea serviciilor. (1). 1.(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. Art. apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. dupa caz.

din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. persoane juridice romane. efectuate de AFER. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. din care sa rezulte: . utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. 8. c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii. Art. proprii agentului economic respectiv. se poate acorda agentilor economici. e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor.numarul de inregistrare la registrul comertului.CAPITOLUL II Acordarea.denumirea persoanei juridice solicitante. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. . experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. d) se angajeaza sa accepte. dotarea tehnica. .adresa sediului solicitantului. de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. dupa caz. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor. .categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. denumita in continuare autorizatie. b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica. pentru care au solicitat autorizatia. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. b) dispun de structuri organizatorice. . g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. sau documentul. dupa caz. Autorizatia de furnizor feroviar. f) organigrama unitatii. 7. de dotari tehnice. respectiv prestarea serviciilor feroviare critice. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. nivelul tehnologic. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia.

inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate. . sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei. 7.sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. dupa caz. se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie. Art. cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER. i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori. daca este cazul.(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. . daca este cazul.sa comunice la AFER data inceperii si. 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele. j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari.sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. 7 lit. . 9. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: . . avand caracter provizoriu.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art. pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului.(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art. in scris. b) de 5 ani de la data eliberarii. . dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii. si va comunica solicitantului. c). (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii.h) lista cuprinzand laboratoarele. AFER va elibera autorizatia solicitata. (1) lit. decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. Art.sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. 10. precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare. . k) declaratia solicitantului. dupa caz. . (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. In caz contrar cererea se considera respinsa. . b). emisa de Ministerul Transporturilor. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. Decizia de neacordare va fi motivata. data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie.

conform art. AFER poate retrage autorizatia acordata. va suspenda valabilitatea autorizatiei. . (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. acordarea unei noi vize anuale. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. in scris. Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. iar in caz contrar. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. dupa caz. 8 lit.Art. 11. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. AFER va acorda viza anuala. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. Decizia de neacordare va fi motivata. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. dupa caz. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. . suspendare sau. 8. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. posesorul acesteia va cere. 12. AFER va decide incetarea suspendarii. j). (4) AFER va comunica solicitantului in scris. de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. (3) Cu cel putin 30 de zile.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. in termen de 15 zile de la primirea cererii. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. 13. la AFER. . dar nu mai mult de 45 de zile. decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. Art.

reconstruite. 14. AFER va elibera.(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. . reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. 2. pot fi utilizate in activitatile de construire. . denumite in continuare produse feroviare critice. RG. Art. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. RK). duplicate ale autorizatiei. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Art.(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. 1. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. dupa caz. modernizare. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. la instanta judecatoreasca competenta. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. cu modificarile ulterioare. 16. dupa caz. Art. 15. calitatea serviciilor de transport. (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: . RP. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. Anexa nr. modernizate sau reparate planificat (RR. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. la cerere. Art. in caz de pierdere sau deteriorare. 29/1990.

avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. 4. nominal. se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara. in scris. in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. 1 alin. 5. valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. la cerere. . denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. in conditiile prezentelor norme. care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. in mod nediscriminatoriu. in conditiile respectarii prevederilor art. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului. realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip.a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. Art. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. cu posibilitatea maririi numarului acestor produse.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv. care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului. . de regula. Art. de tip sau de fabricatie.(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. b) omologarea tehnica finala. . Art. . pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. 5.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. furnizorilor feroviari. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. 6. netransmisibil si se acorda. Art. 3. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. b) limitata la un numar de produse.

echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice. de control automat al vitezei (punctal sau continuu). 9. . controlului si comenzii circulatiei feroviare. calitatea serviciilor. sanatatea oamenilor.instalatii de siguranta si vigilenta. protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare.relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei. ciocnire.cadre de boghiu. . In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari. vitezometre si componente ale acestora. Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente.dispozitive de siguranta la suprapresiune. .Art.instalatii de semnalizare si de control al circulatiei. .aparate de tractiune. component sau program de calculator destinat materialului rulant. folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. . produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor. 7. repartizate pe furnizori. . caii de rulare. organ. 8. semnalizarii feroviare. subsistem. omologate tehnic feroviar. ansamblu.echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie.risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. comportand urmatoarele riscuri: . . cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. Prin produs feroviar se intelege orice sistem. se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic.risc de accident feroviar. cutii de osie si elemente componente ale acestora. b) la infrastructura feroviara: . .osii montate. usi de acces din exterior. legare. Exemple: a) la materialul rulant: . realizarea transportului. care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor. . echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel. Art. Evidenta produselor feroviare critice. alimentarii cu energie electrica.

pantografe.electromecanisme de macaz. .elemente componente ale instalatiilor CED. .linia de contact si elementele componente ale acesteia. .sisteme de comanda si servicii auxiliare. . masini termice si electrice. .transformatoare de putere.instalatii de radiocomunicatii. sisteme de transmisie.aparate de compensare a caii pe poduri. . . .instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara.sisteme de transmisie de orice fel. cu exceptia celor prevazute la clasa 1A.elemente de prindere a sinei.elemente ale suprastructurii podurilor.uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie.inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.. Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport. CEM. folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei. . .fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur. echipamente de frana. BLA. .echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor. . aparate de cale si traverse de cale ferata. . . . incalzire si conditionare a aerului. a protectiei mediului si a sanatatii.sine.motoare de tractiune de orice fel. sonorizare.elemente componente ale instalatiilor sanitare.acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare. Exemple: a) la materialul rulant: . .elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. . . b) la infrastructura feroviara: . Exemple: a) la materialul rulant: .

materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare. . utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact. Exemple: a) la materialul rulant: . cu influente in calitatea transportului. . . 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica. ..usi si ferestre interioare. Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. dupa caz. piese si componente de uz general.materiale pentru protectia anticorosiva. .(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A. . .materiale pentru protectia anticorosiva. b) la infrastructura feroviara: . b) la infrastructura feroviara: . .materiale. pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara.instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor. (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau..aparate de reazem pentru poduri. 1B. . calitatea serviciilor de transport. Exemple: . tunelurilor etc.utilaje si dispozitive speciale. Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare.elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor. (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata. Art. in agrementul tehnic feroviar.sisteme de monitorizare si diagnoza.elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane. sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti. 10. piatra sparta pentru prisma de balast.

din care sa rezulte: . produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. principalele caracteristici si . e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic. protectia mediului si calitatea serviciilor.denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice. desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt. in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic. . c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. in cazul omologarii tehnice preliminare. acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. d) dispun de laboratoare. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art. denumita in continuare serie zero.acestea sunt in curs de autorizare/atestare. in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. . Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. 11. in cazul omologarii tehnice preliminare sau. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor. Art. numarul si data eliberarii autorizatiei. la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor. dupa caz. 12. . in cazul omologarii finale.numarul de inregistrare in registrul comertului. persoane juridice romane. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica.felul si faza omologarii tehnice feroviare. a produsului supus omologarii tehnice feroviare. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. CAPITOLUL III Acordarea. care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare. breviarele de calcul). b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica. desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii. . standuri si/sau dispozitive speciale. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control. pe fluxul tehnologic. si fac dovada ca: .denumirea persoanei juridice solicitante. adresa la care solicitantul are sediul.

Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER. in cazul omologarii in faza finala. in cazul omologarii finale. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. (1) si (2). standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control. Art. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. in cazul omologarii tehnice preliminare. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. functionarea. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. protectia mediului si calitatea serviciilor. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. . solicitarea de completare a documentelor sau. – (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. intretinerea si repararea. in cazul omologarii tehnice preliminare. l) lista cuprinzand laboratoarele. reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. decizia motivata de respingere a cererii. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. daca este cazul. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. conceptia si solutiile constructive. 14. – (1) AFER va stabili. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. asupra sanatatii omului si asupra mediului. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. standurile si dispozitivele speciale respective. potrivit prevederilor art. in cazul omologarii tehnice finale. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. ai solicitantului. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. consumurile energetice. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. decizia de acceptare a cererii. Art. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. dupa caz. iar dosarul va fi inapoiat acestuia. prevazut de normele tehnice in vigoare. 13. d) breviarul de calcul. si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora. e). 12. in procesul de fabricatie a produsului. cererea se considera respinsa. m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero. subfurnizorilor. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective.performante.

12. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. intretinere. la o data convenita cu partile interesate. stabilit initial. aprobata si inregistrata.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia. dupa caz. service. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat. in principal. c) clasa de risc a produsului feroviar critic. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. b) solutiile tehnice privind constructia. instructiuni de exploatare. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic. Art. alte documente puse la dispozitie la cerere si. reparare. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. documentatia produsului. iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate. urmarind. in conformitate cu reglementarile in vigoare. pentru consultare la sediul acestuia. data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. . Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. cu respectarea normelor in vigoare. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. . piese de schimb. care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. 15. este avizata. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare. e) dotarile tehnice. la cererea acesteia. laboratoarele proprii. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. tehnologica si de control. precum si a componentelor acestuia. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. intocmita potrivit art. d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic.

(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica. in termen de maximum 10 zile. iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. In caz contrar cererea se considera respinsa. emite certificatul de omologare tehnica sau. dupa caz. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. . Art. comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. 17. (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. 20. 18. 12. j). la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. potrivit art. Art. dupa caz. in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie. 12. suspendare sau. . In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER.(1) AFER. . j). h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia. in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. Art. (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. 16. orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor. 12. 19. 12 lit. conform art. lit. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. certificatul respectiv va fi retras. mentionata la art. Art. prin actiuni de evaluare. .g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica. (2) Daca. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. daca este cazul. specificati in lista prevazuta la art. in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.

ansamble. la instanta judecatoreasca competenta. modernizarea. Art. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. cu modificarile ulterioare. ansamble. denumite in continuare produse feroviare critice. 1. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. dupa caz. numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. . 23.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare. la cerere. in caz de pierdere sau de deteriorare. Art. modernizarea. pot fi utilizate in activitatile de construire. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. 21. 22. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. b) materiale. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. c) servicii/lucrari privind: . calitatea serviciilor de transport. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. procurate din import. echipamente si instalatii. Art. AFER va elibera. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. necesare la construirea. duplicate dupa certificatul de omologare tehnica. subansamble. 29/1990. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. subansamble. Anexa nr. precum si materiale. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. utilizate la construirea. echipamente si instalatii.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. modernizare.

la cerere. Art. pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. denumit in continuare agrement tehnic. d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici. 3. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. furnizorul poate cere.intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul. b) eliberarea unui nou agrement tehnic.. 2. insusit de beneficiar si avizat de AFER. iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. Art.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. 4. este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice. precum si pentru produsele procurate din import. Agrementul tehnic este un document cu regim special. e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. 6.construirea. astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. dupa caz. . dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv. Art. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. 1 alin. . care se acorda. Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. 5. Art. Agrementul tehnic feroviar. . repartizate pe furnizori. nominal si netransmisibil. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. (2). c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. modernizarea. Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. Art. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari.

7. g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. agrement tehnic. in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar. .numarul de inregistrare in registrul comertului. 8. precum si de personal instruit si atestat. din care sa rezulte: . intretinerea si repararea acestuia. dupa caz. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic. avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER. . b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. ale fabricantului. din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii. 1 alin. 2 alin. (2) lit. c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. (2) lit. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul). dupa caz.CAPITOLUL II Acordarea. 1 alin. b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine .denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic.denumirea persoanei juridice solicitante. dupa caz. Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. pe baza standardelor SR EN ISO 9000. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic. care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. e). pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic. f) se angajeaza sa accepte. pentru produsele indigene furnizate. 1 alin. . b) si c). . conform prevederilor art. in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari. dupa caz. de dotari tehnice. daca este cazul. utilizarea. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. in cazul serviciilor prevazute la art. ale solicitantului ori.adresa unde solicitantul are sediul sau filiala. pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. . . Art. (2) lit. (5) si (6) din prezentul ordin. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica.(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. a). precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea. b) si c).numai pentru furnizorii externi (in copie).

domeniul de utilizare. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. in termen de 15 zile de la data primirii cererii. daca este cazul. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv. l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. decizia motivata de respingere a acesteia. daca este cazul. care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. impreuna cu traducerea in limba romana. 9. identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic.(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau. h) notele de calcul. f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic. cererea este considerata respinsa. . datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. (2). .sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin. c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv. dupa caz.sa accepte efectuarea de AFER. precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective. prevazute de normele tehnice in vigoare. daca este cazul. tehnologia de fabricatie. pe fluxul de fabricatie. e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. . pentru care a obtinut agrementul tehnic. . AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate. g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. intretinerea si repararea.sa comunice in scris la AFER.d) acordul scris al principalului beneficiar potential. functionarea. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. . i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. conceptia si solutiile constructive. Art. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice. prevazute in agrementul tehnic. consumurile energetice.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic. k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: . a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare.sa comunice imediat la AFER data inceperii. . asupra sanatatii omului si asupra mediului. daca este cazul.

In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. Art. AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. dupa caz. 8. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. 13. . AFER va elibera. 9 alin.Art. conform art. Art. la cerere. dupa caz. dupa caz. AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. agrementul tehnic va fi retras. 11. reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. j). Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. in caz de pierdere sau deteriorare. Art. AFER va decide incetarea suspendarii. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. de incetare a suspendarii sau. In situatia in care. Decizia de neacordare va fi motivata. In caz contrar. Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.(1) AFER va comunica in scris solicitantului. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. (2). . . 14. in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. 8 lit.(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii. (4) Decizia de suspendare. . 12. 15. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa. (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. conform listei precizate la art. 10. In caz contrar. de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. Art. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta. suspendare sau. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. 29/1990 cu modificarile ulterioare. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. duplicate ale agrementului tehnic. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.

in: . 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv. Anexa nr. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. 2. posesori ai legitimatiei speciale de control.Art. conform prevederilor anexei nr. dupa caz. 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. in activitatile de construire.(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari. . agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. prin actiuni de inspectie tehnica. emisa de Ministerul Transporturilor. care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. . (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art. 16. 1. in principal. 3. 3. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. modernizare. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. Art. (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. prin sondaj. se incadreaza in clasa de risc 1A.(1) Inspectia tehnica consta. in principal. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice. e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. din verificarea. dupa caz. (3) Inspectia tehnica consta. reparare.

Art. c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic. h) documentatia privind constructia. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare. a standurilor si dispozitivelor speciale. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie. dupa caz. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor. conform planului de control al produsului. conform planului de control al produsului feroviar critic. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. componentelor. c) participarea prin sondaj la verificarile. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia.verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. a aparatelor de masura si control. . la cererea acestuia. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor.solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului. prin: . pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. Art. . 4.verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic. etalonarea. b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv. 5. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. dupa caz. la: . e) documentele care atesta calitatea materialelor. la cererea acestora. d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. (4) Furnizorul va asigura. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice. prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare. i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. se prevede obligativitatea obtinerii acestora.

. motivat. de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau. cu un insemn specific AFER.a) locurile de munca in care se executa.vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. produsele feroviare pentru care. este prevazuta aceasta marcare. prin poansonare sau stampilare.certificatului de omologare tehnica.(1) Inspectorii tehnici ai AFER.agrementului tehnic feroviar. dupa caz. suspendarea sau retragerea. Art. 7.autorizatiei de furnizor feroviar. Capitolul III Dispozitii finale Art. a atestatului personalului de executie si control. (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului.autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale.(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii. Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER.autorizatiei sau. 6. . (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER.marcheaza. Art. . . vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. 9. . se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora. . in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. Neacceptarea. inspectorii tehnici procedeaza astfel: . Art. . b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective. in scris. 8. dupa caz. prin documentul tehnic normativ de referinta. dupa caz. . a: . de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar. cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv. c) depozitele de materiale si echipamente.

.(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra. . 10. (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic. pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. respectiv aproviziona.Art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->