Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6.5 4.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .4 3.3.1 4.2 4.3 5.3 108 3. 4. 6.2 90 3. IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3. 5.1 6.1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB. TTR.

sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.11 6. 8.6 6. 7.12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica .8 6.10 6. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor .3 6. rezervoarelor .1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 .6.Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.1 8.7 6.Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7. 12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.4 6.5 6.9 6. robinetelor.

Standuri pentru probarea injectoarelor .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune . amplificatoarelor de relee . axelor cardanice .Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire .Standuri pentru probarea.) .Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate.Standuri pentru probarea. releelor reglabile. reglarea releelor. de conbustibil . lichide penetrante etc.Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) . elementelor de reglare si comanda.2 .Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor .3 .Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune.Standuri pentru probarea pompelor de injectie.Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie . regulatoarelor de presiune 13 8. de ulei .Standuri pentru probarea atacurilor de osie. ventilelor de cantarire. tractiune si legare . ventilelor antipatinaj. reglarea presostatelor. evacuare si alimentare intarziata 12 8.Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune .Standuri pentru probarea valvelor de descarcare.Standuri pentru etalonarea manometrelor . antipatinaj.Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici .Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS.8.Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase . reductoarelor 14 .4 . pulberi magnetice.Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate .Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor . termostatelor .Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire.Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .Standuri pentru probarea supapelor de siguranta.

hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .10 20 8.Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri .Standuri pentru verificarea componentelor electrice. electrice.12 4 5 .7 17 8.Standuri pentru probarea turbosuflantelor.Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) .Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI .Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune .Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice .Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple.Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice.6 .Standuri pentru probarea electrocompresoarelor .11 8. vitezografelor .sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8.Standuri pentru probarea amortizoarelor .9 19 8. tip calibru . releelor de presiune DU15. compresoarelor (proba de tip) .Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .8 18 8.Standuri pentru probarea instalatiilor DSV.Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii . vitezometrelor. hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate .Standuri pentru verificarea gabaritelor .8. KE .Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8.Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .Standuri pentru distribuitoare de aer HIK.Standuri pentru boghiuri sub sarcina .5 . KR2.Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2.Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice . pneumatice. triplei valve ordinare V5 .

2 9.1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix .2 2 11.Carucior de masurat calea. autorizare personal CTC.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului . autorizare. alte activitati 6 7 9. atestare. expertize tehnice.13 8. cercetare stiintifica.Tipar de masurat calea .8.1 9. 10. dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare. microproductie. avizare documentatii.4 10. 9.3 9. receptie tehnica. incercari de laborator. acordare de avize si agremente.

eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7.15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7. 3.2. 2. automotoare.km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant.160 1.euro 20 29. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8.1 7.2 7.500 960 540 . 5. atestatului Denumirea prestatiei Tarif . crt. 6. automotoare.4. 6. 8.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren. 6.3 Locomotive.3. Locomotive.1. certificatului.1. 1.2. Emiterea autorizatiei. 4.25 494 7. 8. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2. 8.3.Nr.

2 10. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. 1.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei.) 10.1 10. TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr.2. de comun acord cu beneficiarul. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife.5. Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag. calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei . fise UIC) 10 8 6 20 11. Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. crt.1.3. 9. 10. 3. perfectionare. 2. 7. 5. inscris in parc. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. 7. 7. licentei de transport feroviar.8. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare. 4. CEI.

repetare a incercarilor/examinarilor etc.04. atestat sau certificat. intretinerea. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente. Activitati de reevaluare.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.6.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata .2004 privind reglementarile referitoare la construirea.F. 8. 11. 573/24. 317 Ordinul ministrului transporturilor. licentelor. 538/22.R. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic. constructiilor si turismului nr.03.F. Ordinul ministrului transporturilor. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.R. 691/08. Ordinul ministrului transporturilor. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune .03. 13. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr. 416/08.S. datorita anularii.07. autorizatii. certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente. 311 Ordinul ministrului transporturilor. 10. repararea si exploatarea cailor ferate. 60/29. 417/08.04. 9. atestat. 12.2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor.S.nr. certificatelor.A." .03. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile .2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7.. atestat sau certificat. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. termenele de realizare a licitatiilor. constructiilor si turismului nr. autorizatiilor.nr.A. in vederea eliberarii atestatelor. incercarilor/examinarilor etc." . constructiilor si turismului nr. autorizatii.

constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor.2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor.09. 223/03.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor. 830/12. 1001/30. constructiilor si turismului nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.S. Terasamente de cale ferata.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. 137/21.06. constructiilor si turismului nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. efectuate de Autoritatea Feroviara Romana . 1003/30. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. Prescriptii tehnice pentru realizare" . 1002/30.09.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice.12. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor.07.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor. 1132/16. transporturilor si locuintei nr.01. Terasamente de cale ferata. 27/15.2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor. 1044/18.10.09.R.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr. transporturilor si locuintei nr. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier. 224/03. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila. constructiilor si turismului nr. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi.10.2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C." . constructiilor si turismului nr. 343/19. constructiilor si turismului nr.11.08. Protectie anticoroziva. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 1131/15. 547/14. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor.avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr. constructiilor si turismului nr.A. constructiilor si turismului nr. 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor.06. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor.07. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. 550/14.F.06.

716/07.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.05. 3/10.06. precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice.nr. 519/03. 934/21. transporturilor si locuintei nr. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr.nr.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea . 996/30. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr.Ordinul ministrului lucrarilor publice. 21/02.06. Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr. transporturilor si locuintei nr. 998/30.anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. in activitatea de manevra si/sau de . 271 Legea nr. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice.11.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate .2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Aparate de ciocnire. 485/31.04. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 1000/30.06.06. 999/30. 1206/04. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.01.04. 300 Ordonanta Guvenului nr. 997/30. transporturilor si locuintei nr. 250 .2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou .nr.2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.06. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru completarea Legii nr.2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr.05.05. 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs". aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr.06.03. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.06. Taluze si versanti de cale ferata. 238/02. de tractiune si de legare.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. 1851/11. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. transporturilor si locuintei nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. transporturilor si locuintei nr. 201. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata. 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 663/09. 746/22. 280/1997.09. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice.

2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire.12. precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa . 290/13.AFER Ordonanta Guvenului nr. 626/01.remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr. 340/28. destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie . reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. precum si pentru stabilirea formei. 342/28. 341/28. Ordinul ministrului transporturilor nr.12.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare . 650/07.03.08. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale. 410/26.S.03.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane .2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.03.02.06. modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr. 141/15.A. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 95/28.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr.12.A.003 Ordinul ministrului transporturilor nr. 220/20. 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori . 210/14. 182/28. modernizare.CFR Marfa . specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.06. pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor .04.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare.S.10.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.06. exploatare.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare.CFR Calatori . modernizare.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr. 1002/27.nr.07. 999/27. din punct de vedere tehnic. 115 Ordinul ministrului transporturilor nr. pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane.2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr..

precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996. din punct de vedere tehnic. modernizare. (3) lit. modernizare.89/1999. 6 si 16 si ale art. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane . 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. . pe de o parte. 1. 3 pct.AFER. 20/1993. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania. nr. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 7 alin. avand in vedere prevederile art. 290/13.09.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. emite urmatorul ordin: Art. in calitate de organism desemnat de Ministerul .Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . (3) din Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane .2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. 4 alin. pe de alta parte. in temeiul prevederilor art. a furnizorilor feroviari.(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire. pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. in baza prevederilor art. denumita in continuare AFER. partea I. 465 bis din 25. 1 alin. denumiti in continuare furnizori feroviari. 4 lit. 626/1998.04. a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Autorizarea si supravegherea. b).AFER si ale art.AFER. si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora. ratificat de Romania prin Legea nr. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. precum si ale art. aprobata si modificata prin Legea nr. c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (1) din Hotararea Guvernului nr.

1. pentru care este obligatorie omologarea tehnica. (6) Prevederile alin. 4. 5. prevazute in anexa nr. agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv. modernizarea. 3. prevazute in anexa nr. 2. Art. denumite in continuare produse feroviare critice. (3) Face exceptie de la prevederile alin. daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. 5. 3. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. sanatatea oamenilor si protectia mediului. . daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. prevazute in anexa nr. .(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul. denumite in continuare servicii feroviare critice. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. Art. dupa caz. de AFER. 6. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. . poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. prin actiuni de evaluare. precum si construirea. Art.1. Art. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. provenite din import sau de la furnizori unici. RP.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. RG. 4. (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice. (4) Prevederile alin. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar.(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. . calitatea serviciilor de transport. RK). In cazul furnizorilor unici.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul.(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul. (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. din punct de vedere tehnic. . (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant. 2. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari.

.R. precum si in alte laboratoare autorizate de AFER. precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 10. ANEXA Nr.S. care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. 206 din 12 mai 1999. 7.7 fac parte integranta din prezentul ordin.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C. (3). (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.Anexele nr. 9.Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. se vor efectua in laboratoarele AFER. Art.Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea. . (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998. (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii. 1. 1 . publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.S. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. Art.AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. dupa caz. in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice.. si in Buletinul AFER. Calatori" .S. 5 alin. modernitare.Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. specifice transportului feroviar si cu metroul. Art.F. 7. Societatea de Administrare Active Feroviare "S. Art.A.S.A.(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul.. a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire. Art. in vederea omologarii tehnice feroviare. Art. prevazute in anexa nr. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin..A.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C. Partea I.F. 6. . 8.A. nr. 1 .A. necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F. Marfa" . a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare. 11. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" .S. conform art. 12." .R.F.. Art. (2). Partea I." . din punct de vedere tehnic.R. precum si orice alte dispozitii contrare. .A.A. . . in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin. care se incheie cu furnizorii feroviari. ..

reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. (2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie. Art. denumiti in continuare furnizori feroviari. . calitatea serviciilor. Art. cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. 6. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul. din punct de vedere tehnic. Art. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin.(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. Art. . 1. activitatile de construire. Art.(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. 1. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. in transportul feroviar si cu metroul. dupa caz. denumite in continuare. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. care realizeaza activitatile prevazute la art. sanatatea oamenilor si protectia mediului. dupa caz. sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. 1. apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 4. in conditiile legii. .NORME privind autorizarea. a agrementului tehnic feroviar. 3. (1). produse sau servicii feroviare critice. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau. aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata. un agrement tehnic feroviar. modernizare. dupa caz. fara personalitate juridica. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. calitatea serviciilor. 5. nominal si netransmisibil. 2. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special.

efectuate de AFER. de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor.numarul de inregistrare la registrul comertului. sau documentul. pentru care au solicitat autorizatia. experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. Art. se poate acorda agentilor economici. eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor.adresa sediului solicitantului. e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. dupa caz. cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. persoane juridice romane. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . . proprii agentului economic respectiv. g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. . nivelul tehnologic. Autorizatia de furnizor feroviar. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii. . respectiv prestarea serviciilor feroviare critice.CAPITOLUL II Acordarea. de dotari tehnice. utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. 7.categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. denumita in continuare autorizatie. din care sa rezulte: . f) organigrama unitatii. dupa caz. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor. c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. b) dispun de structuri organizatorice. dotarea tehnica. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii. 8. d) se angajeaza sa accepte. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica.denumirea persoanei juridice solicitante.

in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art. avand caracter provizoriu. daca este cazul. pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia.sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control. precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare.(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art. 9. 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele. Art. si va comunica solicitantului. .sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. 7.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei. k) declaratia solicitantului.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. Art. (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii. data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie.sa comunice la AFER data inceperii si. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari. decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. In caz contrar cererea se considera respinsa. se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. (1) lit. . Decizia de neacordare va fi motivata. dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. . (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie.h) lista cuprinzand laboratoarele.sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. 10. emisa de Ministerul Transporturilor. c). b) de 5 ani de la data eliberarii. dupa caz. . inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului. i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori. AFER va elibera autorizatia solicitata. . 7 lit.(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. in scris. b). . . dupa caz. daca este cazul. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: . din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. . inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate. (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER.

8. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. 8 lit. va suspenda valabilitatea autorizatiei. j). decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. in scris. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. la AFER. Art. suspendare sau. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. . Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. posesorul acesteia va cere.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. AFER va decide incetarea suspendarii. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. . Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art. 13. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata. (4) AFER va comunica solicitantului in scris. de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. AFER va acorda viza anuala. conform art. (3) Cu cel putin 30 de zile. dupa caz. 11. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. acordarea unei noi vize anuale. in termen de 15 zile de la primirea cererii. dar nu mai mult de 45 de zile. iar in caz contrar. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. dupa caz.Art. AFER poate retrage autorizatia acordata.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata. 12. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. .

duplicate ale autorizatiei. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. AFER va elibera.(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. Art. 14. cu modificarile ulterioare. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. la cerere. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. in caz de pierdere sau deteriorare. Art. modernizare. RK). Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: . dupa caz. denumite in continuare produse feroviare critice. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. Art. Anexa nr. pot fi utilizate in activitatile de construire. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. 15. RG. 16. (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. modernizate sau reparate planificat (RR. reconstruite. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. RP.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. 1. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. 29/1990. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. dupa caz. Art. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. . 2. vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare. .(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul. calitatea serviciilor de transport. la instanta judecatoreasca competenta.

5. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. Art. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. de regula. nominal. denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului. realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip. dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului. care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. Art.(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. 1 alin.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. b) omologarea tehnica finala. (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. . netransmisibil si se acorda.a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. . . in conditiile prezentelor norme. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil. in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. Art. la cerere. b) limitata la un numar de produse. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. Art. furnizorilor feroviari. in scris. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. 3. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara. 5. . 4. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. in mod nediscriminatoriu. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. in conditiile respectarii prevederilor art. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip. 6. cu posibilitatea maririi numarului acestor produse. de tip sau de fabricatie.

instalatii de siguranta si vigilenta. organ. care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor. semnalizarii feroviare. legare. folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. sanatatea oamenilor. Exemple: a) la materialul rulant: . .aparate de tractiune. de control automat al vitezei (punctal sau continuu).cadre de boghiu. In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari. comportand urmatoarele riscuri: . realizarea transportului.relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei. calitatea serviciilor. Evidenta produselor feroviare critice.echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice. component sau program de calculator destinat materialului rulant.instalatii de semnalizare si de control al circulatiei. se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic. . omologate tehnic feroviar. subsistem. protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare. produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor. .risc de accident feroviar. repartizate pe furnizori. 7. . Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. . 9. caii de rulare. . . ansamblu.dispozitive de siguranta la suprapresiune. echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel. usi de acces din exterior. vitezometre si componente ale acestora.echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie. . controlului si comenzii circulatiei feroviare. ciocnire.risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. 8. alimentarii cu energie electrica. .osii montate. cutii de osie si elemente componente ale acestora. Prin produs feroviar se intelege orice sistem. Art. instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente.Art. b) la infrastructura feroviara: .

incalzire si conditionare a aerului.elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. b) la infrastructura feroviara: .elemente componente ale instalatiilor sanitare.sine. . .elemente componente ale instalatiilor CED. echipamente de frana. . . aparate de cale si traverse de cale ferata. cu exceptia celor prevazute la clasa 1A. sisteme de transmisie. . .. BLA. masini termice si electrice.elemente ale suprastructurii podurilor.sisteme de comanda si servicii auxiliare.fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur. a protectiei mediului si a sanatatii. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara. .instalatii de radiocomunicatii. Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport. . sonorizare. . .uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie.pantografe. .electromecanisme de macaz. Exemple: a) la materialul rulant: . .acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare.motoare de tractiune de orice fel.echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor.inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.linia de contact si elementele componente ale acesteia.aparate de compensare a caii pe poduri.elemente de prindere a sinei. .transformatoare de putere. . Exemple: a) la materialul rulant: . . . . folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei.sisteme de transmisie de orice fel. . CEM.instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel.

.utilaje si dispozitive speciale. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica. . calitatea serviciilor de transport.materiale.aparate de reazem pentru poduri. tunelurilor etc. utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact. . (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare. piese si componente de uz general. .(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A.. b) la infrastructura feroviara: . dupa caz. (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau.elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare. piatra sparta pentru prisma de balast. b) la infrastructura feroviara: . cu influente in calitatea transportului. . Exemple: a) la materialul rulant: .materiale pentru protectia anticorosiva. 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice.instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor. Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare.usi si ferestre interioare. . pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara. Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. in agrementul tehnic feroviar.materiale pentru protectia anticorosiva. Art. 1B.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor. 10.elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane. sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti. . . .sisteme de monitorizare si diagnoza.. Exemple: .

c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. d) dispun de laboratoare. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. dupa caz. standuri si/sau dispozitive speciale. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). 12. in cazul omologarii tehnice preliminare. desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica.felul si faza omologarii tehnice feroviare. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control. numarul si data eliberarii autorizatiei.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER. principalele caracteristici si . e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic. AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt. breviarele de calcul).denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta. avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. 11. a produsului supus omologarii tehnice feroviare. Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. si fac dovada ca: . adresa la care solicitantul are sediul. .numarul de inregistrare in registrul comertului. . la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor. CAPITOLUL III Acordarea. suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic. denumita in continuare serie zero.acestea sunt in curs de autorizare/atestare. b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii. produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. din care sa rezulte: . Art. in cazul omologarii finale. in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. . protectia mediului si calitatea serviciilor. pe fluxul tehnologic. in cazul omologarii tehnice preliminare sau.denumirea persoanei juridice solicitante. . care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare. persoane juridice romane.

– (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente. in cazul omologarii tehnice preliminare. e). subfurnizorilor. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. dupa caz. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. 14. e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control. functionarea. potrivit prevederilor art. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. daca este cazul. – (1) AFER va stabili. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. (1) si (2). consumurile energetice. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. cererea se considera respinsa. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. . si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora. in cazul omologarii tehnice finale. Art. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER. iar dosarul va fi inapoiat acestuia. in cazul omologarii in faza finala. protectia mediului si calitatea serviciilor. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. in cazul omologarii tehnice preliminare. m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. in procesul de fabricatie a produsului. decizia de acceptare a cererii. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. conceptia si solutiile constructive. in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. 13. ai solicitantului. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. standurile si dispozitivele speciale respective. in cazul omologarii finale. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. l) lista cuprinzand laboratoarele. d) breviarul de calcul.performante. h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. solicitarea de completare a documentelor sau. reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. decizia motivata de respingere a cererii. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective. Art. asupra sanatatii omului si asupra mediului. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. 12. intretinerea si repararea. prevazut de normele tehnice in vigoare.

fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. reparare. pentru consultare la sediul acestuia. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat. . prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. precum si a componentelor acestuia. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta. documentatia produsului. este avizata. alte documente puse la dispozitie la cerere si. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica. intretinere. in principal. data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. 15. la cererea acesteia. tehnologica si de control. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica. instructiuni de exploatare. e) dotarile tehnice. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. Art. urmarind. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate. stabilit initial.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. . d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic. in conformitate cu reglementarile in vigoare. service. c) clasa de risc a produsului feroviar critic. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. b) solutiile tehnice privind constructia. care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. aprobata si inregistrata. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. laboratoarele proprii. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. cu respectarea normelor in vigoare. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. 12. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata. intocmita potrivit art. piese de schimb. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare. dupa caz. la o data convenita cu partile interesate.

Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. . 20. comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. prin actiuni de evaluare. dupa caz. j). iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. 12. orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor.g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica. 19. Art. specificati in lista prevazuta la art. 18. . in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. lit. suspendare sau. 16. Art. (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. 17. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. certificatul respectiv va fi retras. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER. potrivit art.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. mentionata la art. (2) Daca. daca este cazul. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. dupa caz.(1) AFER. in termen de maximum 10 zile. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. j). In caz contrar cererea se considera respinsa. 12. h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia. conform art. . . (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte. Art. 12 lit.(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica. in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie. emite certificatul de omologare tehnica sau. 12. Art.

sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER. b) materiale. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. Art. ansamble. necesare la construirea. incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare. dupa caz. modernizarea.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. Art. numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER. Art. cu modificarile ulterioare. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. echipamente si instalatii. calitatea serviciilor de transport.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. 1. . pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. echipamente si instalatii. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. pot fi utilizate in activitatile de construire. la cerere. 22. 21. utilizate la construirea. modernizare. c) servicii/lucrari privind: . modernizarea. 23. Anexa nr. procurate din import. denumite in continuare produse feroviare critice. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. AFER va elibera. precum si materiale. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. in caz de pierdere sau de deteriorare. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. ansamble. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. la instanta judecatoreasca competenta. subansamble. subansamble. duplicate dupa certificatul de omologare tehnica.

pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. insusit de beneficiar si avizat de AFER. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. repartizate pe furnizori. 6. Art. 1 alin. dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice. furnizorul poate cere.construirea. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari. precum si pentru produsele procurate din import. 3. astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. 2. Art. (2).intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul. nominal si netransmisibil. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. b) eliberarea unui nou agrement tehnic. 4. care se acorda. Art.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. Agrementul tehnic este un document cu regim special. Art. . . 5. . Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. denumit in continuare agrement tehnic. dupa caz. Art. la cerere. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. Agrementul tehnic feroviar. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici. c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. modernizarea.. este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice.

din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul).numai pentru furnizorii externi (in copie). e). . Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. dupa caz.(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. din care sa rezulte: . (2) lit. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. b) si c). in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic. precum si de personal instruit si atestat. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. ale fabricantului. 8. 1 alin. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER. . g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea.CAPITOLUL II Acordarea. Art. pe baza standardelor SR EN ISO 9000. de dotari tehnice. 2 alin. f) se angajeaza sa accepte.numarul de inregistrare in registrul comertului. . (2) lit. . fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic. utilizarea. pentru produsele indigene furnizate.denumirea persoanei juridice solicitante. . (5) si (6) din prezentul ordin. ale solicitantului ori. b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine . a). 1 alin. (2) lit. in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar. daca este cazul.adresa unde solicitantul are sediul sau filiala.denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. . pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic. in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari. dupa caz. 1 alin. intretinerea si repararea acestuia. in cazul serviciilor prevazute la art. b) si c). pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. agrement tehnic. conform prevederilor art. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. 7. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica. avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER. dupa caz. b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv. dupa caz.

b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul. l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. prevazute de normele tehnice in vigoare. consumurile energetice.sa comunice imediat la AFER data inceperii. c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin.(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului. domeniul de utilizare. care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. . . . impreuna cu traducerea in limba romana. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. (2).sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic. a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare. sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. daca este cazul. pentru care a obtinut agrementul tehnic. AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate. pe fluxul de fabricatie. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. dupa caz. e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv. intretinerea si repararea. . k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: . 9. h) notele de calcul. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. .sa comunice in scris la AFER. datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. daca este cazul.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic. daca este cazul. a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. cererea este considerata respinsa. precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective.d) acordul scris al principalului beneficiar potential. identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic. prevazute in agrementul tehnic. . (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. decizia motivata de respingere a acesteia. in termen de 15 zile de la data primirii cererii. g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv. conceptia si solutiile constructive. f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic. daca este cazul. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice. functionarea. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau. Art. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. tehnologia de fabricatie. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice. asupra sanatatii omului si asupra mediului.sa accepte efectuarea de AFER.

dupa caz. 11. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. (2). 8 lit. conform listei precizate la art. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. . 29/1990 cu modificarile ulterioare. Art. AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. 8. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. . In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Art.(1) AFER va comunica in scris solicitantului. AFER va decide incetarea suspendarii. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. 14. In caz contrar. . j).(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. Art. in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. duplicate ale agrementului tehnic. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. la cerere. reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. dupa caz. 15. (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. agrementul tehnic va fi retras. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. 13. Decizia de neacordare va fi motivata. In situatia in care. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta. (4) Decizia de suspendare. In caz contrar. 9 alin. dupa caz. in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. AFER va elibera. 10. suspendare sau. . Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.Art. in caz de pierdere sau deteriorare. 12. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. conform art. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. de incetare a suspendarii sau. Art.

Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. modernizare. (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. 3. din verificarea. in activitatile de construire. . (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. in principal. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B. Anexa nr. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. 1. .(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari. dupa caz. posesori ai legitimatiei speciale de control. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice. Art. se incadreaza in clasa de risc 1A. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art. prin actiuni de inspectie tehnica. agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER. 16. 2. 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv. e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. 3. (3) Inspectia tehnica consta. prin sondaj. conform prevederilor anexei nr. in: .Art. emisa de Ministerul Transporturilor. dupa caz. in principal.(1) Inspectia tehnica consta. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. reparare. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art.

se prevede obligativitatea obtinerii acestora. b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia. la: . f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie. h) documentatia privind constructia. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. prin: . conform planului de control al produsului feroviar critic. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor.solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. a aparatelor de masura si control.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. Art. dupa caz. la cererea acestuia. . b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. (4) Furnizorul va asigura. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice. Art. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. componentelor. c) participarea prin sondaj la verificarile. c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER. la cererea acestora. . prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. dupa caz. a standurilor si dispozitivelor speciale.verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. conform planului de control al produsului. etalonarea. 4. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor. e) documentele care atesta calitatea materialelor.verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. 5. urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului.

. prin poansonare sau stampilare. 7. cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv.autorizatiei de furnizor feroviar. se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora. in scris. Art.(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii.(1) Inspectorii tehnici ai AFER. Art. motivat. (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER. de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar. . este prevazuta aceasta marcare. prin documentul tehnic normativ de referinta. vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective. 6. c) depozitele de materiale si echipamente. . a atestatului personalului de executie si control.agrementului tehnic feroviar. de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau.marcheaza. in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. dupa caz.autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale. . Neacceptarea. dupa caz.certificatului de omologare tehnica. suspendarea sau retragerea. . dupa caz. Capitolul III Dispozitii finale Art. Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER. produsele feroviare pentru care.vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. a: . 8.autorizatiei sau. 9. Art.a) locurile de munca in care se executa. . inspectorii tehnici procedeaza astfel: . . cu un insemn specific AFER. . (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului.

. 10. . (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic.(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra.Art. pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. respectiv aproviziona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful