Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3.1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6.3 5. 5.1 4.3.1 6.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .3 108 3.4 3. TTR. 6.2 4.1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB.5 4. 4.2 90 3.

robinetelor.Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.4 6.6. rezervoarelor .sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 .6 6. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor .11 6.10 6. 7.9 6. 12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8.7 6.12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica .8 6.5 6.Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7.3 6.1 8.

Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor .Standuri pentru probarea valvelor de descarcare.Standuri pentru probarea supapelor de siguranta.Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire . elementelor de reglare si comanda.8.Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate .Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune.4 . regulatoarelor de presiune 13 8.Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire. amplificatoarelor de relee .Standuri pentru probarea pompelor de injectie. lichide penetrante etc. termostatelor . ventilelor de cantarire. pulberi magnetice. de ulei . de conbustibil .Standuri pentru probarea injectoarelor .Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate. tractiune si legare .Standuri pentru probarea. ventilelor antipatinaj.Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS.Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune .3 . releelor reglabile.Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor .Standuri pentru probarea atacurilor de osie.Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase .Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) . axelor cardanice .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .) . reductoarelor 14 .Standuri pentru probarea. antipatinaj.Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici . evacuare si alimentare intarziata 12 8. reglarea releelor.Standuri pentru etalonarea manometrelor .Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie .Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune . reglarea presostatelor.2 .

hidraulice (standuri multifunctionale) .5 . vitezografelor .Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice .12 4 5 .Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice .Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri .Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .Standuri pentru probarea amortizoarelor . electrice.6 . hidraulice (standuri multifunctionale) .8 18 8.11 8.Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) . KR2.10 20 8.7 17 8.Standuri pentru distribuitoare de aer HIK.Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8.Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI .Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice.Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .Standuri pentru boghiuri sub sarcina .Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2.Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple.9 19 8.Standuri pentru verificarea gabaritelor . tip calibru . releelor de presiune DU15.Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune .Standuri pentru probarea instalatiilor DSV.Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz . triplei valve ordinare V5 . pneumatice.Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8. KE . vitezometrelor.Standuri pentru verificarea componentelor electrice.Standuri pentru probarea electrocompresoarelor . compresoarelor (proba de tip) .Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate .8.Standuri pentru probarea turbosuflantelor.

2 2 11. expertize tehnice. cercetare stiintifica.Carucior de masurat calea.1 9.13 8. avizare documentatii. 10.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului .3 9. autorizare personal CTC.2 9. atestare.8. receptie tehnica. acordare de avize si agremente. autorizare. microproductie.Tipar de masurat calea . dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare. incercari de laborator.4 10.1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10. 9. alte activitati 6 7 9. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix .

rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7. 6.1. 8. Emiterea autorizatiei. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8.3.2 7. atestatului Denumirea prestatiei Tarif .1.4.25 494 7. 8. automotoare. 8. 2.km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant.euro 20 29. automotoare. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7. eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6.500 960 540 . certificatului.Nr. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2.160 1.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren.3 Locomotive.1 7. crt.2.3.15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. 4.2. 6. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8. 3. Locomotive. 5. 6. 1.

Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire.1. 10. CEI. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr. 4. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei. 7. fise UIC) 10 8 6 20 11. crt. 9. 1.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN.2. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife. 7. Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag.) 10. 2. 3. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. licentei de transport feroviar. de comun acord cu beneficiarul. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei .3. perfectionare.8. prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare.1 10.2 10. 5.5. 7. inscris in parc.

317 Ordinul ministrului transporturilor.04.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.S.nr.F.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. 417/08.2004 privind reglementarile referitoare la construirea.R. 573/24.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata .R. licentelor.nr. 12. atestat sau certificat. 691/08.03. repetare a incercarilor/examinarilor etc." . autorizatii. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr. 11.F. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7. Ordinul ministrului transporturilor. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente. 416/08. 311 Ordinul ministrului transporturilor.03. intretinerea.2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor. datorita anularii.. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C. constructiilor si turismului nr.A." . 13.04. 9. Activitati de reevaluare.03. autorizatiilor. in vederea eliberarii atestatelor.07. constructiilor si turismului nr. autorizatii. Ordinul ministrului transporturilor.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare. atestat sau certificat. 10. certificatelor. incercarilor/examinarilor etc. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic.A. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune . termenele de realizare a licitatiilor. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii. constructiilor si turismului nr.S. certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente. repararea si exploatarea cailor ferate. atestat.6. 538/22. constructiilor si turismului nr. 8. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile . constructiilor si turismului nr. 60/29.

1132/16.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor.11.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. transporturilor si locuintei nr. constructiilor si turismului nr.06. 27/15.S. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. 547/14. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor. 830/12.A. constructiilor si turismului nr. 343/19. Terasamente de cale ferata. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier. 137/21.10.06.07. 1002/30. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei nr. 1131/15. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor.07.09.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr. constructiilor si turismului nr. 223/03. 1001/30. Terasamente de cale ferata. constructiilor si turismului nr. Prescriptii tehnice pentru realizare" . constructiilor si turismului nr. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. Protectie anticoroziva. transporturilor si locuintei nr. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila. 224/03. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice. constructiilor si turismului nr.12.avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr. constructiilor si turismului nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor.06. 1044/18. constructiilor si turismului nr. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania. 550/14.01.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor.R.09.2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea.09. constructiilor si turismului nr.08.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice. constructiilor si turismului nr." . constructiilor si turismului nr.10. 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor.F. efectuate de Autoritatea Feroviara Romana . 1003/30.2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.

519/03. de tractiune si de legare. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.06. transporturilor si locuintei nr. 716/07.04. transporturilor si locuintei nr. 996/30. Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice. 997/30.nr. 271 Legea nr. 300 Ordonanta Guvenului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice.06.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice.2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice.06. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr.2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr. 663/09. 250 .06.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea . 280/1997. 1000/30.Ordinul ministrului lucrarilor publice.04.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr. transporturilor si locuintei nr. 1851/11. 201.01. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 485/31.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. transporturilor si locuintei nr.2003 pentru completarea Legii nr. transporturilor si locuintei nr.06. 998/30.05.11. 1206/04. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr.nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate . 238/02.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou .06.09. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata. 746/22. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale. 21/02. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice. precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice. 934/21.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice. 999/30. transporturilor si locuintei nr. 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice.03. Taluze si versanti de cale ferata.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. transporturilor si locuintei nr. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs". 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Aparate de ciocnire. in activitatea de manevra si/sau de .anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.06. 3/10. transporturilor si locuintei nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.05.nr.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea. transporturilor si locuintei nr.05.

A.12. 342/28.12.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . 115 Ordinul ministrului transporturilor nr.07.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare . modernizare. Ordinul ministrului transporturilor nr.03.A. exploatare.AFER Ordonanta Guvenului nr.S.2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie . 210/14. 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori .remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/13.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr. 626/01.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.06. 95/28. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei.06.08.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.03. reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.02. 1002/27. modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr.S.10.03. 220/20. precum si pentru stabilirea formei. modernizare. 650/07. 182/28.CFR Marfa . precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa . pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr. specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire. 410/26.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor . 341/28..nr.06. 999/27.04. din punct de vedere tehnic. pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane.CFR Calatori .003 Ordinul ministrului transporturilor nr.12.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare. 340/28.2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale. 141/15.

c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. partea I. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 465 bis din 25.09. b). cu modificarile si completarile ulterioare. 20/1993. denumita in continuare AFER. precum si ale art.Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei.04. denumiti in continuare furnizori feroviari. in calitate de organism desemnat de Ministerul . 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane . 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. . in temeiul prevederilor art. in baza prevederilor art. si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora. (2) Autorizarea si supravegherea.(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire. pe de alta parte. (3) lit. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. 7 alin. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic. (3) din Hotararea Guvernului nr. 4 lit. pe de o parte.89/1999. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau. pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. aprobata si modificata prin Legea nr. 4 alin. a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. 626/1998. emite urmatorul ordin: Art.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996.AFER. 1. nr. modernizare. ratificat de Romania prin Legea nr. 290/13. din punct de vedere tehnic. 3 pct. 6 si 16 si ale art. modernizare. avand in vedere prevederile art.AFER si ale art. omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane . a furnizorilor feroviari.AFER. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.

Art. prevazute in anexa nr.(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul. din punct de vedere tehnic. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. RG. prevazute in anexa nr. denumite in continuare produse feroviare critice. precum si construirea. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. Art. RK). 4. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. sanatatea oamenilor si protectia mediului. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice. 2. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. 6. In cazul furnizorilor unici. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. 3. dupa caz. de AFER.1. calitatea serviciilor de transport. 2. Art. . agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv. denumite in continuare servicii feroviare critice. pentru care este obligatorie omologarea tehnica. prin actiuni de evaluare.(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. 5. . 3. (4) Prevederile alin. 5. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. provenite din import sau de la furnizori unici. .(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. 1. (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. Art. (3) Face exceptie de la prevederile alin. . . (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. modernizarea. RP.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. prevazute in anexa nr. 4. (6) Prevederile alin.

in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice. precum si orice alte dispozitii contrare. (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.S. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C. a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare. . (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii. . prevazute in anexa nr. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea. ANEXA Nr. 12. Art." . . 7. nr..F.F. specifice transportului feroviar si cu metroul.R. 1. Societatea de Administrare Active Feroviare "S. Art. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.R.A.S.S. . 9. in vederea omologarii tehnice feroviare. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C. 8. Art. care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" .Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire. . Art. se vor efectua in laboratoarele AFER. modernitare. 7. Partea I.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.. 1 ..F.A. (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998. precum si in alte laboratoare autorizate de AFER. dupa caz.Anexele nr. in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. si in Buletinul AFER. Art.A. 11.A. . 10.7 fac parte integranta din prezentul ordin. Marfa" . (3). 206 din 12 mai 1999. Calatori" . . (2).F..Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. Art.S.Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii..S. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin. care se incheie cu furnizorii feroviari. 6. conform art.A. Partea I. 1 .AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. din punct de vedere tehnic.R. 5 alin. Art.A." . necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art.A. precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice.

apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. 5. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul. Art. Art. 1. in transportul feroviar si cu metroul. nominal si netransmisibil. 1. denumite in continuare. Art. Art. dupa caz. (1). dupa caz. 2. . cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. (2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie. care realizeaza activitatile prevazute la art. In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. calitatea serviciilor. Art.(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. produse sau servicii feroviare critice. un agrement tehnic feroviar. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. 1. modernizare.(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. calitatea serviciilor.NORME privind autorizarea. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. dupa caz. sanatatea oamenilor si protectia mediului. in conditiile legii. din punct de vedere tehnic. . a agrementului tehnic feroviar. activitatile de construire. 4. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special. 6. . sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. denumiti in continuare furnizori feroviari. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 3. fara personalitate juridica. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau. aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata.

cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. Autorizatia de furnizor feroviar. . dupa caz. Art. . 7. c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare. . eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. d) se angajeaza sa accepte. e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. respectiv prestarea serviciilor feroviare critice. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. proprii agentului economic respectiv. persoane juridice romane. f) organigrama unitatii. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara.CAPITOLUL II Acordarea. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. 8. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor.adresa sediului solicitantului. . din care sa rezulte: . nivelul tehnologic. denumita in continuare autorizatie. experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. pentru care au solicitat autorizatia. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii. se poate acorda agentilor economici. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii.numarul de inregistrare la registrul comertului. dupa caz.categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. sau documentul. dotarea tehnica.denumirea persoanei juridice solicitante. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor. din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). b) dispun de structuri organizatorice. efectuate de AFER. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). de dotari tehnice. b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente.

decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii. k) declaratia solicitantului. 10. i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori. (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii. pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art.sa comunice la AFER data inceperii si. inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate. b). 7. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. c).sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control. cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER.(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art. dupa caz. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. . sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei. dupa caz. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie. inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului. .(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. Decizia de neacordare va fi motivata.sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. In caz contrar cererea se considera respinsa. precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare. si va comunica solicitantului. . . j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari.h) lista cuprinzand laboratoarele. b) de 5 ani de la data eliberarii. 7 lit. . daca este cazul. 9. data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. AFER va elibera autorizatia solicitata. se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. . avand caracter provizoriu. (1) lit.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara.sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. daca este cazul. emisa de Ministerul Transporturilor. Art. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: . 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. Art. . . in scris.

AFER va acorda viza anuala. la AFER. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. in scris. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. va suspenda valabilitatea autorizatiei. iar in caz contrar.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. dupa caz. dupa caz. conform art. de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. dar nu mai mult de 45 de zile. Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. in termen de 15 zile de la primirea cererii.Art. decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. (4) AFER va comunica solicitantului in scris. 11. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata. (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. 12. 8 lit. Art. . CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata. suspendare sau. AFER poate retrage autorizatia acordata. 8. . prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. 13. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. AFER va decide incetarea suspendarii. j). posesorul acesteia va cere. . acordarea unei noi vize anuale. (3) Cu cel putin 30 de zile.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art.

dupa caz.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. in caz de pierdere sau deteriorare. calitatea serviciilor de transport. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. 1. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. la cerere. Art. . 15.(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. cu modificarile ulterioare. (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: . duplicate ale autorizatiei. Art. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. modernizate sau reparate planificat (RR. Anexa nr. Art. 16. RP. dupa caz. denumite in continuare produse feroviare critice. . la instanta judecatoreasca competenta. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. AFER va elibera. 29/1990. 2. modernizare. reconstruite. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Art. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. 14. pot fi utilizate in activitatile de construire. RG. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. RK). vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare.(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul.

(2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara. 5. in conditiile prezentelor norme. denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. Art.(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. la cerere. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip. 1 alin. denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. de tip sau de fabricatie. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. 6. 4.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. . realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip. 5. dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului. .a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil. pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia. in mod nediscriminatoriu. in scris. furnizorilor feroviari. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv. de regula. b) limitata la un numar de produse. . cu posibilitatea maririi numarului acestor produse.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. Art. avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. b) omologarea tehnica finala. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. Art. Art. netransmisibil si se acorda. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. nominal. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. in conditiile respectarii prevederilor art. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. 3. in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. .

In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari. Exemple: a) la materialul rulant: . . Prin produs feroviar se intelege orice sistem. Evidenta produselor feroviare critice. repartizate pe furnizori.dispozitive de siguranta la suprapresiune. b) la infrastructura feroviara: . cutii de osie si elemente componente ale acestora.echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice. sanatatea oamenilor.risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. . vitezometre si componente ale acestora. alimentarii cu energie electrica. legare.risc de accident feroviar.aparate de tractiune. omologate tehnic feroviar. component sau program de calculator destinat materialului rulant. 8. controlului si comenzii circulatiei feroviare.cadre de boghiu. folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. . . echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel.instalatii de siguranta si vigilenta. instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente.osii montate.echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie. de control automat al vitezei (punctal sau continuu). . cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. realizarea transportului.Art.instalatii de semnalizare si de control al circulatiei. 7.relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei. produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor. usi de acces din exterior. . 9. caii de rulare. organ. . . semnalizarii feroviare. se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic. protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare. care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor. ciocnire. Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. subsistem. calitatea serviciilor. ansamblu. comportand urmatoarele riscuri: . Art. .

.. Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport. aparate de cale si traverse de cale ferata. . b) la infrastructura feroviara: . . . .sine. cu exceptia celor prevazute la clasa 1A. masini termice si electrice.elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. sonorizare.electromecanisme de macaz.echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor.elemente ale suprastructurii podurilor. . . . a protectiei mediului si a sanatatii.elemente componente ale instalatiilor CED.sisteme de comanda si servicii auxiliare. . Exemple: a) la materialul rulant: .uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie.instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel.motoare de tractiune de orice fel.inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.linia de contact si elementele componente ale acesteia.transformatoare de putere. . CEM. . .pantografe.elemente de prindere a sinei. folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei.instalatii de radiocomunicatii. echipamente de frana. . . sisteme de transmisie. .sisteme de transmisie de orice fel. .elemente componente ale instalatiilor sanitare. Exemple: a) la materialul rulant: . BLA. .acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara. incalzire si conditionare a aerului.aparate de compensare a caii pe poduri. .fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur.

2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice. tunelurilor etc.. . Exemple: . .usi si ferestre interioare. . piese si componente de uz general. . . . b) la infrastructura feroviara: . Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare.aparate de reazem pentru poduri. Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact. .(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A.instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor.elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane. . (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare.. . calitatea serviciilor de transport. Exemple: a) la materialul rulant: . (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau.materiale. 10. b) la infrastructura feroviara: .utilaje si dispozitive speciale.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor. Art.materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare.materiale pentru protectia anticorosiva. cu influente in calitatea transportului. sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti.sisteme de monitorizare si diagnoza.materiale pentru protectia anticorosiva. pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara. dupa caz. piatra sparta pentru prisma de balast. in agrementul tehnic feroviar. 1B. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica.

denumirea persoanei juridice solicitante. adresa la care solicitantul are sediul. Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. principalele caracteristici si . protectia mediului si calitatea serviciilor. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control. a produsului supus omologarii tehnice feroviare. d) dispun de laboratoare. e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic. in cazul omologarii tehnice preliminare. . denumita in continuare serie zero. produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor. avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. . 11. persoane juridice romane. standuri si/sau dispozitive speciale.felul si faza omologarii tehnice feroviare. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica. in cazul omologarii finale. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). dupa caz.acestea sunt in curs de autorizare/atestare.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. 12. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii. suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. Art. breviarele de calcul). in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic. din care sa rezulte: .numarul de inregistrare in registrul comertului. in cazul omologarii tehnice preliminare sau.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice. pe fluxul tehnologic. numarul si data eliberarii autorizatiei. b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica. si fac dovada ca: . in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare. AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt.denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. CAPITOLUL III Acordarea. desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. . c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. . acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER.

influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. 13. standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control. asupra sanatatii omului si asupra mediului. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. iar dosarul va fi inapoiat acestuia.performante. in cazul omologarii tehnice preliminare. daca este cazul. in cazul omologarii in faza finala. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. l) lista cuprinzand laboratoarele. h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. d) breviarul de calcul. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. in cazul omologarii tehnice preliminare. e). m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero. in cazul omologarii tehnice finale. Art. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. – (1) AFER va stabili. in cazul omologarii finale. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. intretinerea si repararea. in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. 14. – (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. cererea se considera respinsa. e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. ai solicitantului. (1) si (2). (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective. protectia mediului si calitatea serviciilor. standurile si dispozitivele speciale respective. subfurnizorilor. Art. decizia de acceptare a cererii. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. dupa caz. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. decizia motivata de respingere a cererii. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. 12. in procesul de fabricatie a produsului. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. conceptia si solutiile constructive. prevazut de normele tehnice in vigoare. functionarea. consumurile energetice. . reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. potrivit prevederilor art. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. solicitarea de completare a documentelor sau. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER.

in conformitate cu reglementarile in vigoare. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. dupa caz. . care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. 12. intretinere. service. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. laboratoarele proprii. e) dotarile tehnice. alte documente puse la dispozitie la cerere si.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. instructiuni de exploatare. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. . prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat. la cererea acesteia. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. b) solutiile tehnice privind constructia. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. 15. la o data convenita cu partile interesate. piese de schimb. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. cu respectarea normelor in vigoare. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic. iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. este avizata. urmarind. precum si a componentelor acestuia. d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. in principal. documentatia produsului. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. aprobata si inregistrata. intocmita potrivit art. reparare. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. stabilit initial. Art. pentru consultare la sediul acestuia. c) clasa de risc a produsului feroviar critic. tehnologica si de control.

orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor. . In caz contrar cererea se considera respinsa. in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. prin actiuni de evaluare. suspendare sau. dupa caz. 12. (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. Art. Art. lit. conform art. Art. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER. in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. 19. 20. (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte. 17. Art. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. . (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.(1) AFER. 12. mentionata la art. 16. daca este cazul. j). (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. 18. in termen de maximum 10 zile.g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica.(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica. comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. specificati in lista prevazuta la art. certificatul respectiv va fi retras. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. potrivit art. 12. dupa caz. . emite certificatul de omologare tehnica sau. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. (2) Daca. 12 lit. j). .

ansamble. echipamente si instalatii. dupa caz. modernizarea. numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. ansamble. c) servicii/lucrari privind: . incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare. 29/1990. Art. b) materiale. Art. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. utilizate la construirea. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. precum si materiale. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. duplicate dupa certificatul de omologare tehnica. la instanta judecatoreasca competenta. 23. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. AFER va elibera. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. echipamente si instalatii. la cerere. pot fi utilizate in activitatile de construire. modernizarea. Anexa nr. in caz de pierdere sau de deteriorare.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. modernizare. procurate din import. 1.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. 21. pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. calitatea serviciilor de transport. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. . cu modificarile ulterioare. necesare la construirea. denumite in continuare produse feroviare critice. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. subansamble. Art. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. 22. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. subansamble. sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER.

Art. Art. 1 alin. dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor. denumit in continuare agrement tehnic. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice. precum si pentru produsele procurate din import. . c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. repartizate pe furnizori. Agrementul tehnic feroviar. furnizorul poate cere. Art. 3. . 6. b) eliberarea unui nou agrement tehnic. (2). d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici. Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. Agrementul tehnic este un document cu regim special. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. insusit de beneficiar si avizat de AFER. astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice. 5. . iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. Art.. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. dupa caz. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. la cerere. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari. pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. 2.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. 4. e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. nominal si netransmisibil. care se acorda.intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul.construirea. modernizarea. Art.

.adresa unde solicitantul are sediul sau filiala. conform prevederilor art. avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER. ale solicitantului ori. f) se angajeaza sa accepte. pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari. precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea. . in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. intretinerea si repararea acestuia. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER. de dotari tehnice. ale fabricantului. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. dupa caz. b) si c). supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica. c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. dupa caz. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic. din care sa rezulte: .denumirea persoanei juridice solicitante.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul). Art. dupa caz. b) si c).denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. in cazul serviciilor prevazute la art. 7. precum si de personal instruit si atestat. pentru produsele indigene furnizate.numarul de inregistrare in registrul comertului. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. utilizarea. 1 alin. 2 alin. (2) lit. din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii. b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine . pe baza standardelor SR EN ISO 9000. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic.CAPITOLUL II Acordarea. (2) lit. b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv. in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar. . fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic.(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic. . e). care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. dupa caz. 8. Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. .numai pentru furnizorii externi (in copie). . a). 1 alin. agrement tehnic. c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. daca este cazul. (5) si (6) din prezentul ordin.

9. g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv. AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate. h) notele de calcul. care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice. functionarea. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv. decizia motivata de respingere a acesteia. dupa caz. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau. prevazute in agrementul tehnic. daca este cazul. l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice. . e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. (2). daca este cazul. sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. . intretinerea si repararea. precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective. k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: . . c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv.sa comunice in scris la AFER.sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic.sa comunice imediat la AFER data inceperii. pe fluxul de fabricatie. daca este cazul. daca este cazul. conceptia si solutiile constructive. prevazute de normele tehnice in vigoare. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. pentru care a obtinut agrementul tehnic. b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. daca este cazul. domeniul de utilizare.sa accepte efectuarea de AFER. tehnologia de fabricatie. . cererea este considerata respinsa. . impreuna cu traducerea in limba romana. identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic. asupra sanatatii omului si asupra mediului. (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin. f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic. in termen de 15 zile de la data primirii cererii. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. .d) acordul scris al principalului beneficiar potential. a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic. a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare. Art. consumurile energetice.(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului.

AFER va decide incetarea suspendarii. Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. duplicate ale agrementului tehnic. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. In situatia in care. AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. dupa caz. suspendare sau. in caz de pierdere sau deteriorare. In caz contrar. conform art. . (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. . 9 alin. AFER va elibera. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. de incetare a suspendarii sau. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic. Art. la cerere. in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. Decizia de neacordare va fi motivata. Art. 10.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. AFER va acorda agrementul tehnic solicitat.Art. dupa caz. dupa caz. 29/1990 cu modificarile ulterioare.(1) AFER va comunica in scris solicitantului. 8. reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. 15. conform listei precizate la art. 14. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta.(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii. in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa. Art. 12. Art. (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. j). 13. . 11. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. agrementul tehnic va fi retras. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. . prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. 8 lit. (2). (4) Decizia de suspendare. In caz contrar.

Art. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii.(1) Inspectia tehnica consta. in principal. prin actiuni de inspectie tehnica. in: . . care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. prin sondaj. conform prevederilor anexei nr. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B. in activitatile de construire. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. posesori ai legitimatiei speciale de control. 2. in principal. emisa de Ministerul Transporturilor. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER. 3. dupa caz. (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. 3.(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari. 16. 1. dupa caz. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. Anexa nr. (3) Inspectia tehnica consta. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. se incadreaza in clasa de risc 1A. din verificarea. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art. . 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv. reparare. Art. 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. modernizare. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice.

la cererea acestuia. Art. .verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice. e) documentele care atesta calitatea materialelor.verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. dupa caz. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. conform planului de control al produsului. a standurilor si dispozitivelor speciale. se prevede obligativitatea obtinerii acestora. etalonarea. se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER. b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. la cererea acestora. d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului. . i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare. urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. dupa caz. la: . e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor. b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic.solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. componentelor. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. h) documentatia privind constructia. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia. 4. 5.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie. a aparatelor de masura si control. prin: . prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare. Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. conform planului de control al produsului feroviar critic. probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. Art. (4) Furnizorul va asigura. c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic. c) participarea prin sondaj la verificarile.

Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER. . prin poansonare sau stampilare. Art. 8. . vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. . este prevazuta aceasta marcare. suspendarea sau retragerea. dupa caz. 7.autorizatiei sau.certificatului de omologare tehnica.(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii. (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului. Capitolul III Dispozitii finale Art.(1) Inspectorii tehnici ai AFER. Art.vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. cu un insemn specific AFER. de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau. Neacceptarea. 9.agrementului tehnic feroviar. a atestatului personalului de executie si control. (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER. . se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora. motivat. . . inspectorii tehnici procedeaza astfel: .marcheaza.autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale. prin documentul tehnic normativ de referinta. b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective. produsele feroviare pentru care. dupa caz. 6.a) locurile de munca in care se executa. dupa caz. c) depozitele de materiale si echipamente.autorizatiei de furnizor feroviar. in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. . in scris. de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar. a: . cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv. Art. .

pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic.Art. . . respectiv aproviziona. 10.(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful