Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din 29.08.

2003

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr. 137/21.08.2003 ORDIN privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Ministrul transporturilor,constructiilor si turismului, In temeiul prevederilor art.16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, emite urmatorul ordin:

Art.1.- Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.- Autoritatea Feroviara Romana - AFER va duce la indeplinire prezentul ordin. Art. 3.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a si in Buletinul AFER. Art. 4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398 din 11 iunie 2002. ANEXA TARIFELE pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar; b) tarif fix; c) tarif procentual; d) tarif proportional. Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 EURO pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om (in functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate in tabelul 1. Art. 3. - (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza: a) coeficient de corectie pentru clasa de risc: k1 k1 = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3; k1 = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A; k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B; k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A. Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare. b) pentru produsele/serviciile ce urmeaza a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei in limba straina), tarifului orar i se aplica un coeficient de corectie k2 = 1,5; (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice. Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor. (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 2. Art. 5. - Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/ serviciului respectiv, conform tabelului 3. Art. 6. - In cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare tarifelor li se aplica un coeficient de corectie k3 = 2. Art. 7. - Tariful proportional se aplica pentru activitatile de inspectie tehnica si utilizare norme si reglementari specifice elaborate de catre AFER. Valoarea tarifului aferent activitatii de elaborare norme si reglementari specifice va fi perceputa de la toti utilizatorii reglementarilor elaborate de AFER si este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizarii (clasele de risc 1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitatii de inspectie tehnica este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.

TABELUL 1 Nr. crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Denumirea activitatii/produselor/serviciilor Numar ore Norma timp Autorizare furnizori feroviari/Norma timp Omologare tehnica/Agrement tehnic 78 / 45 78 / 40 78 / 26 78 / 26 78 / 35 78 / 30 78 / 26

Certificare produse si autorizare furnizori feroviari Constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice Fabricarea si repararea locomotivelor Constructia si repararea lucrarilor de arta Constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE Fabricarea si repararea vagoanelor de calatori, rame automotor Fabricarea si repararea vagoanelor de marfa, alte vehicule Fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frana, motoare, compresoare) Intretinerea curenta a materialului rulant Spalarea vagoanelor-cisterna Constructia, intretinerea si repararea CF in executie mecanizata Fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional in siguranta circulatiei Spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa

1.8 1.9 1.10 1.11

58 / 22 58 / 22 58 / 22 58 / 22

1.1.

58 / 22

1.13 1.14 1.15 1.16

Salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta Extragerea si prepararea pietrei sparte Salubrizarea vagoanelor de calatori Fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional in siguranta circulatiei Intretinerea cladirilor Salubrizarea statiilor Intretinerea si repararea CF in executie manuala Licentierea operatorilor de transport feroviar Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfuri Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de calatori Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori Acordarea autorizatiei speciale pentru transportul urban cu metroul Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar Eliberarea certificatului de siguranta

58 / 22 58 / 22 39 / 15 58 / 22

1.17 1.18 1.19 2. 2.1

39 / 15 39 / 15 39 / 15 Norma timp pentru licenta transport feroviar 110

2.2

130

2.3

170

2.4 2.5

130 80

3.

Norma timp pentru eliberarea certificatului de siguranta

1 Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza mai putin de 50 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre 51 si 200 km Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar pentru trase ce insumeaza intre >201 km Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta < 200 km (un vehicul) Evaluarea materialului rulant aflat la o distanta > 200 km (un vehicul) Autorizare pentru manevra feroviara Verificarea documentelor si acordarea autorizatiei de operator de manevra Verificarea documentelor si acordarea certificatului de operare pentru manevra Eliberarea certificatului de manevra pentru o locomotiva Licenta de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Verificarea documentelor si acordarea licentei de intermediere a activitatii de transport pe calea ferata Autorizare lucrari constructie cai ferate si dare in exploatare Lucrari la instalatiile SCB.5 4. IFTE Traversari denivelate si la nivel a caii ferate 60 3.2 Norma timp Autorizare constructii/Norma timp Autorizare dare in exploatare 168/200 168 / - .3 5.1 4.3.4 3.2 4.3 108 3.2 90 3.1 6. 6. 5. 4.1 16 24 Norma de timp pentru autorizare manevra 90 50 35 EURO/locomotiva Norma de timp pentru licenta de intermediere 80 6. TTR.

9 6.3 6.7 6.4 6. 7. rezervoarelor .11 6.1 8.Standuri pentru probarea hidraulica de rezistenta 168/200 140/200 168/200 140/180 140/ 140/180 95/135 95/ 140/180 95/ - 7.1 Norma de timp pentru eliberarea autorizatiei 50 Norma de timp pentru atestare 10 . 8.sistematizarea cailor ferate private Lucrari la constructiile tehnologice din statii si linii curente Alte constructii si instalatii amplasate in zona de protectie Lucrarile cu caracter experimental din statii sau linii curente Scoaterea din exploatare (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/1999) Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire Autorizarea centrelor de instruire Atestarea dispozitivelor speciale si standurilor .10 6. robinetelor. 12/1998 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.8 6.5 6.12 Lucrari la infrastructura caii – lucrari de arta si terasamente Lucrari la infrastructura caii – lucrari de protectie si consolidare Lucrari la suprastructura caii – linii curente si directe din statii Lucrari la suprastructura caii – restul liniilor din statii Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF Racorduri cai ferate private la reteaua publica .Standuri pentru verificarea pneumatica a etanseitatii semiacuplurilor de aer.6 6.6.

antipatinaj.) .4 . regulatoarelor de presiune 13 8. evacuare si alimentare intarziata 12 8.Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune.Standuri pentru probarea valvelor de descarcare.Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie .Standuri pentru probarea.Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie .Standuri pentru incercari la soc ale sabotilor . amplificatoarelor de relee . reglarea presostatelor. lichide penetrante etc.Standuri pentru etalonarea manometrelor .Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire .Standuri pentru probarea.Standuri pentru probarea pompelor de injectie. pulberi magnetice.Standuri pentru incercarea aparatelor de ciocnire. de conbustibil .Standuri pentru probarea elementelor de robinetarie specifice transportului de marfuri periculoase .Standuri pentru incercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune .2 .Standuri pentru probarea injectoarelor . ventilelor antipatinaj.Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice /CUS. de ulei .Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici . reglarea releelor.Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune .3 . releelor reglabile.Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al rotilor .Standuri pentru rezistenta electrica a osiei montate . reductoarelor 14 .Standuri pentru probarea supapelor de siguranta.8. ventilelor de cantarire.Standuri pentru probe finale la instalatia de frana (standuri fixe si mobile) . termostatelor . tractiune si legare . axelor cardanice .Standuri pentru probarea atacurilor de osie. elementelor de reglare si comanda.Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate.

triplei valve ordinare V5 .Standuri pentru verificarea gabaritelor .9 19 8. vitezometrelor.Standuri pentru probarea instalatiilor DSV. releelor de presiune DU15. hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 15 8. KE .sablon pentru verificarea cotei q r Dispozitive tip sablon si dispozitive cu cel mult doua caracteristici proprii si cel mult doua caracteristici masurate 16 8.10 20 8.7 17 8. compresoarelor (proba de tip) .5 .Standuri pentru verificarea instalatiei INDUSI .Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz .Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2. vitezografelor .Standuri pentru masurarea sasiurilor si cutiilor .Standuri pentru masurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii .Standuri pentru verificarea finala a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlata) .Standuri pentru verificari finale la instalatii electrice .8.Standuri pentru verificarea componentelor electrice. tip calibru . KR2.Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice . hidraulice (standuri multifunctionale) .Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice.12 4 5 .8 18 8.Standuri pentru probarea electrocompresoarelor .Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice .Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate . pneumatice.Standuri pentru probarea turbosuflantelor.Standuri pentru probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare .Standuri pentru boghiuri sub sarcina .Standuri pentru probarea masinilor electrice de tractiune .6 .Standuri pentru masurarea cadrelor de boghiuri .Standuri pentru probarea motoarelor diesel Dispozitive relativ simple.Standuri pentru probarea amortizoarelor .Standuri pentru distribuitoare de aer HIK.11 8. electrice.

avizare documentatii. 10.4 10. atestare.2 2 11. cercetare stiintifica.2 9.14 Dispozitiv pentru masurarea dimensiunilor buzei rotii/bandajului .1 Norma de timp 44 72 96 10 / tip de incercare Norma timp/persoana examinata 2 10. expertize tehnice. dispozitiv pentru masurat uzura sinei Autorizarea laboratoarelor de incercari produse feroviare Laboratoare cu pana la 10 incercari Laboratoare cu 11 – 25 de incercari Laboratoare cu peste 25 de incercari Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate Autorizarea/atestarea personalului Examinarea in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in Siguranta circulatiei Examinarea in vederea atestarii personalului de instruire/personalului responsabil in Siguranta circulatiei Alte activitati de certificare. incercari de laborator. alte activitati 6 7 9. microproductie. receptie tehnica.13 8.1 9. autorizare personal CTC.Tipar de masurat calea . autorizare. 9. volumul de activitate se stabileste prin contract TABELUL 2 Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix .3 9.8.Carucior de masurat calea. acordare de avize si agremente.

certificatului. 8. 6. rame electrice sau diesel Vagoane de calatori si alte tipuri de material rulant Vagoane de marfa 8. 8. 6. Locomotive.15 14 Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren. Emiterea autorizatiei.1. 1.km) Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren. 4. automotoare.3.3 Locomotive.1.km) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant. rame electrice sau diesel si vagoane de calatori Vagoane de marfa Alte tipuri de material rulant 195 47 94 *) 180 120 50 7.4.160 1. automotoare.25 494 7. 3. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata 8.500 960 540 .2 7.Nr. eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare 6. Statii de categoria I si speciala Statii de categoria a II-a Statii de categoria a III-a Statii de categoria a IV-a 2. 6.2.1 7. Eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate pentru: 7. 2.2. 5. crt.3. 8. atestatului Denumirea prestatiei Tarif .euro 20 29.

2. inscris in parc. 2. autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru pentru manevra feroviara si licentei de intermediere a activitatii de transport pe CF (case de acordarea autorizatiei. valorile pentru eliberarea certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. 4.) 10. TABELUL 3 Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala Nr.8. Denumirea activitatii Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri. 9. 3. Halte de miscare 240 3 Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant) Valorificarea normelor tehnice feroviare aprobate (tarif/pag. 10. la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife.5. prin contract) (euro/ora) *) Pentru materialul rulant aflat in exploatare. de comun acord cu beneficiarul. perfectionare.1. crt.2 10. 7. 1. licentei expeditii) Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata Vizarea periodica a autorizatiei pentru centrele de instruire. calificare sau autorizare a personalului 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei 70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei . licentei de transport feroviar. 7. 7. CEI. Auditarea sistemelor de management al calitatii si mediului (volumul de activitate se stabileste. dispozitive speciale sau laboratoare Tarif 60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului 70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/autorizatiei Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar. 5.3 Norme tehnice feroviare nou elaborate Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente Norme tehnice feroviare elaborate prin asimilarea (traducerea) normelor europene si internationale (EN.1 10. fise UIC) 10 8 6 20 11.3.

certificat sau carte de identitate datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi licente.03. altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.A. autorizatii. in vederea eliberarii atestatelor. DOCUMENTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA AUTORITATII FEROVIARE ROMANE Ordonanta Guvenului nr. intretinerea. licentelor. atestat. 417/08. retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior Eliberarea unei noi autorizatii.04.2004 privind reglementarile referitoare la construirea.07. 10.. 691/08.2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C. repetare a incercarilor/examinarilor etc. 13. constructiilor si turismului nr. atestat sau certificat.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata . 317 Ordinul ministrului transporturilor. 311 Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr.F. certificatelor.04.S. constructiilor si turismului nr. Activitati de reevaluare. ca urmare a neconformitatilor constatate Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 80% din tariful aprobat pentru eliberarea certificatul pe aceasta distanta 30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 35% din tariful aprobat pentru activitatea initiala 7. in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic. 11. 8.6. constructiilor si turismului nr.R. 573/24. inchideri de linie si scoateri de sub tensiune . atestat sau certificat. 60/29. 416/08.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza. constructiilor si turismului nr. termenele de realizare a licitatiilor. 538/22. 12." . Ordinul ministrului transporturilor. precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile . repararea si exploatarea cailor ferate.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare. Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 0 si 50 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante cuprinse intre 51 si 200 km Eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii de transport feroviar care solicita suplimentarea traselor pentru distante >200 km Eliberarea unei noi licente. 9.S.03.nr.2004 privind instituirea procedurii de administrare speciala Ordinul ministrului transporturilor.nr.03.A. Ordinul ministrului transporturilor. autorizatiilor.R. autorizatii. datorita anularii.F." . incercarilor/examinarilor etc.

2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor" Ordinul ministrului lucrarilor publice. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila.10. 1132/16. 250/1997 Ordinul ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei nr. 200/1997 Ordinul ministrului transporturilor.09.AFER Ordinul ministrului lucrarilor publice. 27/15. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.09.06. transporturilor si locuintei nr.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei revizorului tehnic de vagoane nr. constructiilor si turismului nr.A. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor.06. constructiilor si turismului nr. 1044/18. Protectie anticoroziva. 137/21. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.2003 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat" Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru" Ordinul ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei nr. Terasamente de cale ferata.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C. precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara Ordinul ministrului transporturilor. 224/03. precum si de gestionare a acestora Ordinul ministrului transporturilor. 550/14.2003 pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate" Ordinul ministrului transporturilor.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului nr.11. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta. modernizate sau refactionate" Ordinul ministrului lucrarilor publice.R.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea. constructiilor si turismului nr.12. Prescriptii tehnice pentru realizare" . efectuate de Autoritatea Feroviara Romana .2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare" Ordinul ministrului transporturilor." . 1001/30. 1003/30. 1131/15.09.2003 pentru modificarea si completarea Instructiei de remorcare si franare nr. constructiilor si turismului nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier. feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase Ordinul ministrului transporturilor.S. constructiilor si turismului nr.07. in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania.07. Terasamente de cale ferata.F. 1002/30.avand ca obiect inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile Hotararea Guvernului nr.06. 830/12. 223/03. 343/19. 547/14.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.10. constructiilor si turismului nr. Prescriptii tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi. constructiilor si turismului nr.08.01.

2001 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica Ordinul ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. 1206/04. transporturilor si locuintei nr.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata.2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloacele de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea.nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou . 225/1997 Ordinul ministrului lucrarilor publice.06. 998/30. 1851/11. 250 .03.09.anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.nr.Ordinul ministrului lucrarilor publice.01. Aparate de ciocnire. transporturilor si locuintei nr.04. 280/1997. 005M Ordinul ministrului lucrarilor publice.05.05. 201. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale. precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local Ordinul ministrului lucrarilor publice.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 716/07.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. 1000/30. 934/21. Taluze si versanti de cale ferata.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. transporturilor si locuintei nr.06. 21/02.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata. in activitatea de manevra si/sau de . Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" Legea nr.06.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate .06. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.2003 pentru modificarea articolului 45 din Instructia revizorului tehnic de vagoane nr. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 300 Ordonanta Guvenului nr. Prescriptii tehnice pentru reparatii" Ordinul ministrului lucrarilor publice.04. transporturilor si locuintei nr. de tractiune si de legare. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei nr.11. 3/10. 238/02. transporturilor si locuintei nr.06. transporturilor si locuintei nr. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 997/30. 663/09. pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare" Ordinul ministrului lucrarilor publice.05. 519/03.06. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor Ordinul ministrului lucrarilor publice. 999/30.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea .nr.2003 pentru modificarea Instructiei personalului de locomotiva nr. 124/1547/1979 Ordinul ministrului lucrarilor publice. 271 Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. 485/31. Osii montate conditii tehnice de calitate" Ordinul ministrului lucrarilor publice. 996/30. aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr.06. si a Instructiunilor de completare a formularului „Foaie de parcurs". 746/22.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2003 pentru completarea Legii nr.

exploatare. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. 210/14. 626/01.A. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.12.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane .04.CFR Marfa .03.A.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare.03. 141/15. modelului si continutului legitimatiei speciale de control Ordinul ministrului transporturilor nr. Ordinul ministrului transporturilor nr.10. reparatiei ori modernizarii acestora Ordinul ministrului transporturilor nr. 1002/27. 410/26. 95/28. 1046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori . 650/07. 220/20. destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire. din punct de vedere tehnic.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire.2000 privind acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta.03.CFR Calatori . 115 Ordinul ministrului transporturilor nr. a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei.07.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou Ordinul ministrului transporturilor nr.2000 privind aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare .06. 290/13.remorcare a trenurilor Ordinul ministrului transporturilor nr.S. societatilor comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. precum si pentru stabilirea formei.02. pentru efectuarea serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane. precum si a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa .1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata Hotararea Guvernului nr. pentru transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici Ordinul ministrului transporturilor nr. modernizare..06. 340/28.003 Ordinul ministrului transporturilor nr.12.S.06. specifice transportului feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.12.2000 privind mentinerea in functionare a mijloacelor de transport feroviar si cu metroul care au depasit durata normala de functionare Ordinul ministrului transporturilor nr.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie . 182/28. 341/28.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul Ordinul ministrului transporturilor nr.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale. 999/27. 342/28.08.AFER Ordonanta Guvenului nr.1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor . modernizare.nr.

(3) din Hotararea Guvernului nr. a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. 4 lit. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. denumita in continuare AFER.89/1999. (1) din Hotararea Guvernului nr. 6 si 16 si ale art. 1 alin. b). c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 pct. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. 290/13. 7 alin. 1.09. pe de alta parte. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane . . in temeiul prevederilor art. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. aprobata si modificata prin Legea nr. precum si ale art. si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora.2000 ORDIN privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire. 626/1998. partea I. care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau.Publicat in Monitorul Oficial al Ronaniei. pe de o parte. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane .AFER. omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana . precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996. (2) Autorizarea si supravegherea. a furnizorilor feroviari. modernizare. in baza prevederilor art. 4 alin. ratificat de Romania prin Legea nr. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. (3) lit. denumiti in continuare furnizori feroviari. intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant. dupa caz.AFER. trebuie sa fie realizate de catre agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic.04. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. modernizare.2000 Ordinul ministrului transporturilor nr. nr. pentru transportul feroviar si cu metroul Ministrul transporturilor. emite urmatorul ordin: Art. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania. 465 bis din 25. pentru a fi admise din punct de vedere tehnic. 20/1993. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. in calitate de organism desemnat de Ministerul . avand in vedere prevederile art.(1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire. din punct de vedere tehnic.AFER si ale art.

3. calitatea serviciilor de transport. 2. 2. poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari. pentru care este obligatorie omologarea tehnica. (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. . (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice. . 6. 4. (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant.(1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul. (6) Prevederile alin. sanatatea oamenilor si protectia mediului. modernizarea. daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat. (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. dupa caz. 1. prevazute in anexa nr. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. Art. agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv. (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. . daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR. . daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. prevazute in anexa nr. 3. . prin actiuni de evaluare. de AFER. Art. Art. RP.(1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul.(1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. 5. In cazul furnizorilor unici. din punct de vedere tehnic. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate. RK). (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea. 5. precum si construirea. RG. denumite in continuare servicii feroviare critice. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. prevazute in anexa nr. (3) Face exceptie de la prevederile alin.Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitatii de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul. denumite in continuare produse feroviare critice. Art. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. pot fi procurate numai de la furnizori feroviari.1. pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar. provenite din import sau de la furnizori unici.(1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 4. (4) Prevederile alin. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara.

S. nr. .7 fac parte integranta din prezentul ordin.S. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.Anexele nr.. 1. . Partea I. 8. . se vor efectua in laboratoarele AFER. ANEXA Nr. in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin." . specifice transportului feroviar si cu metroul. (3).F..S. care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Partea I. si in Buletinul AFER.F.Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii.R. (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998.R. societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori. Art.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.F.(1) Compania Nationala de Cai Ferate "C. (2). 7. .AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Calatori" . Art. Art. 6. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.. . 1 . 140/1999 privind autorizarea si supravegherea.. precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice. 7. Art. (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.A. a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire.A. in vederea omologarii tehnice feroviare. Art. necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.(2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul. .A.A. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C..Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr.A. Art. precum si in alte laboratoare autorizate de AFER. 12. Art. (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii. din punct de vedere tehnic.S.A. 11. 5 alin. 206 din 12 mai 1999.F. .A.R. dupa caz. prevazute in anexa nr. modernitare. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" . precum si orice alte dispozitii contrare. 1 . a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare. numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin. in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice. 10.Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. conform art. 9.S. care se incheie cu furnizorii feroviari. intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant." . Marfa" .

(2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie. dupa caz. Art. denumite in continuare. . 1. activitatile de construire. 1. aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata. un agrement tehnic feroviar. Art. In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art.(1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului. contracte pentru: a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau. sanatatea oamenilor si protectia mediului. Art. Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special. Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul. care realizeaza activitatile prevazute la art. produse sau servicii feroviare critice. (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului. Art. 4. in conditiile legii. dupa caz. nominal si netransmisibil. . In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate. . calitatea serviciilor.(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice. a agrementului tehnic feroviar. din punct de vedere tehnic. (1). pot fi procurate numai de la furnizori feroviari. 5. 3. fara personalitate juridica. reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER. sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul. cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. in transportul feroviar si cu metroul. 6. a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 2. Art. modernizare.NORME privind autorizarea. apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara. dupa caz. 1. b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau. calitatea serviciilor. denumiti in continuare furnizori feroviari.

dupa caz. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor. se poate acorda agentilor economici.denumirea persoanei juridice solicitante. la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare. cu metionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute. . experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii. e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii. care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii. suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar Art. . sau documentul. 7. dotarea tehnica. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. din care sa rezulte: . de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat. respectiv prestarea serviciilor feroviare critice. c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie). persoane juridice romane. f) organigrama unitatii. dupa caz.categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei. .CAPITOLUL II Acordarea. nivelul tehnologic. din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem. Autorizatia de furnizor feroviar. Art.numarul de inregistrare la registrul comertului. d) memoriul tehnic din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii.adresa sediului solicitantului. efectuate de AFER. utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare. pe perioada de valabilitate a autorizatiei. g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente. denumita in continuare autorizatie. pentru care au solicitat autorizatia. cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie). de dotari tehnice. proprii agentului economic respectiv. b) dispun de structuri organizatorice. . 8. e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor. Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei. eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. d) se angajeaza sa accepte. b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica.

i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori. j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari. 10. b). . Art. daca este cazul. . cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER. AFER va elibera autorizatia solicitata. (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii. b) de 5 ani de la data eliberarii. 9. k) declaratia solicitantului. dupa caz: a) de maximum un an de la data eliberarii.h) lista cuprinzand laboratoarele. dupa caz. din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatei se angajeaza: .(1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art.sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara. 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele. Art. decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art. In caz contrar cererea se considera respinsa. . data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie.sa comunice la AFER data inceperii si. (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. si va comunica solicitantului. in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni. (1) lit. c).sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate.sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control. se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. . din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale. daca este cazul. inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului.sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie. avand caracter provizoriu. inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate.sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei. 7. . sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata. dupa caz. . 7 lit.(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi. l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei. in scris. emisa de Ministerul Transporturilor. . precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie. pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia. .

. Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate. va suspenda valabilitatea autorizatiei. posesorul acesteia va cere.(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. AFER poate retrage autorizatia acordata. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie. (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare. 13. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. AFER va acorda viza anuala. acordarea unei noi vize anuale. (3) Cu cel putin 30 de zile. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei. dupa caz. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata.Art. dar nu mai mult de 45 de zile. . Decizia de neacordare va fi motivata.(1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei. (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale. in scris. conform art. . de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. dupa caz. la AFER. (4) AFER va comunica solicitantului in scris. (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei. iar in caz contrar. AFER va decide incetarea suspendarii. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia. suspendare sau. in termen de 15 zile de la primirea cererii. decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. 8. j). 8 lit. Art. 12. (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art. 11.

16. care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. Art. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. la instanta judecatoreasca competenta. AFER va elibera. . reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie. ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER. RK). calitatea serviciilor de transport. in caz de pierdere sau deteriorare. vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor aceasteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare. 1. (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru: . Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat.(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Anexa nr. modernizate sau reparate planificat (RR. cu modificarile ulterioare.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. reconstruite. precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara. pot fi utilizate in activitatile de construire. modernizare.(1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare. . Art. dupa caz. (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi. Art. Art. le-a suspendat sau le-a retras autorizatia. RP. 15. 2. dupa caz. duplicate ale autorizatiei. RG. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 14. denumite in continuare produse feroviare critice. 3 NORME privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. la cerere. 29/1990.

de regula. 5. . dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului.(1) In cazul omologarii tehnice preliminare. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special. in cazul omologarii tehnice feroviare de tip. in conditiile prezentelor norme. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia. (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare. 3. in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare. b) limitata la un numar de produse. . care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv. . netransmisibil si se acorda. b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului. furnizorilor feroviari. in conditiile respectarii prevederilor art. cu posibilitatea maririi numarului acestor produse. pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia. in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie. (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este: a) pe durata nedeterminata. avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia. Art. realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip. Art. in scris. denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului.(1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia. la cerere. b) omologarea tehnica finala. care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat. de tip sau de fabricatie. fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului. cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. in doua faze: a) omologarea tehnica preliminara. 1 alin. nominal.a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic. Art. (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil. (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv. 4. b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip. valabilitatea certificatului de omologare tehnica este: a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului. denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului. 5. Art. . in mod nediscriminatoriu. care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat. se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara.(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza. 6.

aparate de tractiune. ansamblu. care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor. . folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente. se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic.risc de accident feroviar. . echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel.echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice.Art. Art. calitatea serviciilor. de control automat al vitezei (punctal sau continuu). sanatatea oamenilor. . repartizate pe furnizori. component sau program de calculator destinat materialului rulant. legare. comportand urmatoarele riscuri: . Prin produs feroviar se intelege orice sistem. 8. . 7. 9. semnalizarii feroviare. organ. subsistem. b) la infrastructura feroviara: .risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate. produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc: Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor.osii montate. Capitolul II Clasificarea produselor feroviare Art. ciocnire.echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie. omologate tehnic feroviar. . instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente. realizarea transportului. caii de rulare.instalatii de semnalizare si de control al circulatiei. Exemple: a) la materialul rulant: . cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. usi de acces din exterior. .relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei. Evidenta produselor feroviare critice. vitezometre si componente ale acestora. controlului si comenzii circulatiei feroviare. . protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare. In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari.instalatii de siguranta si vigilenta. .dispozitive de siguranta la suprapresiune.cadre de boghiu. . alimentarii cu energie electrica. cutii de osie si elemente componente ale acestora.

.elemente ale suprastructurii podurilor. .linia de contact si elementele componente ale acesteia. Exemple: a) la materialul rulant: . .aparate de compensare a caii pe poduri. Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara. . .fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur. .transformatoare de putere.sine. . a protectiei mediului si a sanatatii. b) la infrastructura feroviara: . CEM. aparate de cale si traverse de cale ferata.acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare.inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare.electromecanisme de macaz. incalzire si conditionare a aerului. cu exceptia celor prevazute la clasa 1A. . . . .sisteme de comanda si servicii auxiliare.elemente componente ale instalatiilor CED. echipamente de frana. Exemple: a) la materialul rulant: . masini termice si electrice. .instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel. folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei.uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie. .elemente de prindere a sinei.pantografe. .elemente componente ale instalatiilor sanitare. .instalatii de radiocomunicatii. Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport.elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii. . .echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor. sonorizare.sisteme de transmisie de orice fel. sisteme de transmisie. BLA. . .motoare de tractiune de orice fel.

Exemple: . (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata. Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare. in agrementul tehnic feroviar.materiale pentru protectia anticorosiva. calitatea serviciilor de transport. Exemple: a) la materialul rulant: . .elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane. piatra sparta pentru prisma de balast. ..instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor. tunelurilor etc. . . Art. b) la infrastructura feroviara: . piese si componente de uz general. cu influente in calitatea transportului. utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact. 1B. sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti.sisteme de monitorizare si diagnoza.. 10. (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica.materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor. . .materiale pentru protectia anticorosiva. pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara.elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare. dupa caz. (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau.usi si ferestre interioare. 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice.materiale.materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare. . b) la infrastructura feroviara: .aparate de reazem pentru poduri.(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A.utilaje si dispozitive speciale. Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. . .

b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica.felul si faza omologarii tehnice feroviare. si fac dovada ca: . e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic.denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta. 11. pe fluxul tehnologic. breviarele de calcul). AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica. desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble. .numarul de inregistrare in registrul comertului. care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica. 12. in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic. persoane juridice romane. standuri si/sau dispozitive speciale. avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER. in cazul omologarii finale. c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. . desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble. in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica. numarul si data eliberarii autorizatiei. produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara. b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului). dupa caz.acestea sunt autorizate/atestate de AFER. CAPITOLUL III Acordarea. denumita in continuare serie zero. din care sa rezulte: . adresa la care solicitantul are sediul. protectia mediului si calitatea serviciilor.acestea sunt in curs de autorizare/atestare. . d) dispun de laboratoare. in cazul omologarii tehnice preliminare. care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare. Art. au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta. suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica Art. principalele caracteristici si . Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari. f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor. acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER. in cazul omologarii tehnice preliminare sau. c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii. la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor.denumirea persoanei juridice solicitante. care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control.(5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice. . a produsului supus omologarii tehnice feroviare.

in procesul de fabricatie a produsului. in cazul omologarii tehnice finale. iar dosarul va fi inapoiat acestuia. h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic. cererea se considera respinsa. conceptia si solutiile constructive. ai solicitantului. k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER. decizia motivata de respingere a cererii. in cazul omologarii in faza finala. functionarea. in cazul omologarii tehnice preliminare. (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. asupra sanatatii omului si asupra mediului. (1) si (2). i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate. avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER. in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele. d) breviarul de calcul. l) lista cuprinzand laboratoarele. dupa caz. al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie. care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic. j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv. standurile si dispozitivele speciale respective. (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective. proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. prevazut de normele tehnice in vigoare. n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. Art. reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri. subfurnizorilor. – (1) AFER va stabili. intretinerea si repararea. Art. tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie. 14. daca este cazul. protectia mediului si calitatea serviciilor. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. decizia de acceptare a cererii. solicitarea de completare a documentelor sau. e). 12. . m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero. 13. in cazul omologarii finale. care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente. standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control.performante. prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final. in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului. care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv. e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice. si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora. in cazul omologarii tehnice preliminare. in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. potrivit prevederilor art. – (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor. consumurile energetice.

. iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului. service. b) solutiile tehnice privind constructia. f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica. alte documente puse la dispozitie la cerere si. piese de schimb. in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica. data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica. urmarind. e) dotarile tehnice. documentatia produsului. in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia. 15. prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente: a) documentatia de executie. (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia. reparare. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER. cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata.(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv. c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare. care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant. b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta. b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic. intocmita potrivit art. c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic. standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic. aprobata si inregistrata. solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului. c) clasa de risc a produsului feroviar critic. instructiuni de exploatare. e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie. laboratoarele proprii. d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic. d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare. Art. precum si a componentelor acestuia. . care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: a) numarul actului de convocare. cu respectarea normelor in vigoare. in principal. la cererea acesteia. pentru consultare la sediul acestuia. fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta. tehnologica si de control. intretinere. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica. stabilit initial. iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant. in conformitate cu reglementarile in vigoare. pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica. la o data convenita cu partile interesate. iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate. d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic. dupa caz. este avizata. de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER. 12. daca: a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat.

18. h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia.(1) AFER. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. 12. suspendare sau. . j). Art. 16. orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor. 19. In caz contrar cererea se considera respinsa. (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare. conform art. mentionata la art. AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv. Art. 17. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER. (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare. (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte. emite certificatul de omologare tehnica sau. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. 12. daca este cazul. lit. AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. prin actiuni de evaluare. de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. Art. in termen de 5 zile de la data incheierii raportului. j). Art. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.(1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica. (2) Daca. certificatul respectiv va fi retras. comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv. . potrivit art. la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv. dupa caz. 12. in termen de maximum 10 zile. 12 lit.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare.g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica. specificati in lista prevazuta la art. . in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica. . dupa caz. 20. in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie.

modernizare. 22. echipamente si instalatii. in caz de pierdere sau de deteriorare. sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER. AFER va elibera. 5 NORME privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Conditii generale Art. 29/1990. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. pot fi utilizate in activitatile de construire. b) materiale. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. . utilizate la construirea. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie.(1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor. modernizarea. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. la instanta judecatoreasca competenta. pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. la cerere. incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER. modernizarea. care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul. c) servicii/lucrari privind: . ansamble. subansamble. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice: a) vehicule feroviare. Art. Art. procurate din import. duplicate dupa certificatul de omologare tehnica. repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant. necesare la construirea. ansamble. Anexa nr. reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. 21. denumite in continuare produse feroviare critice. precum si materiale. le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica. cu modificarile ulterioare. calitatea serviciilor de transport. subansamble. 1. Art. echipamente si instalatii. dupa caz. sanatatea oamenilor sau protectia mediului. 23.(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.

6.construirea. care se acorda. Art. . insusit de beneficiar si avizat de AFER. pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice.(1) Agrementul tehnic se elibereaza. Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice. 4. modernizarea. Agrementul tehnic feroviar. furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art.intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul. in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice. nominal si netransmisibil. dupa caz. denumit in continuare agrement tehnic. repartizate pe furnizori. se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice. Art. Art. iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective. 3. furnizorul poate cere. Agrementul tehnic este un document cu regim special. e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice. Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator. (2). c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii. c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv. Art.. . dupa caz: a) prelungirea termenului de valabilitate a agrmentului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor. pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor. 2. incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari. b) eliberarea unui nou agrement tehnic. repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul. 5. . astfel: a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice. (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic. 1 alin. b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii. precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv. este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice. Art. la cerere. d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici. precum si pentru produsele procurate din import.

e). ale solicitantului ori. b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/ serviciului feroviar critic respectiv.numarul de inregistrare in registrul comertului.(1) Pentru obtinerea agrementului tehnic. precum si de personal instruit si atestat.denumirea persoanei juridice solicitante. solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente: a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic.denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic. suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul Art. 1 alin. dupa caz. .CAPITOLUL II Acordarea. in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar. de dotari tehnice. precum si documentatia necesara pentru intelegerea functionarea. in cazul serviciilor prevazute la art. intretinerea si repararea acestuia. in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari. d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului. pentru produsele indigene furnizate. b) si c). 8. daca este cazul.numai pentru furnizorii externi (in copie). avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER. f) se angajeaza sa accepte. (2) lit. conform prevederilor art. Art. din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii. a). g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice. . pe baza standardelor SR EN ISO 9000. la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. 1 alin.adresa unde solicitantul are sediul sau filiala. (2) lit. dupa caz. c) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau. agrement tehnic. detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. . dupa caz. 1 alin. (5) si (6) din prezentul ordin. e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/ serviciului feroviar critic. h) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER. supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica. Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic. 2 alin. din care sa rezulte: . pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic. b) si c). b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine . ale fabricantului. fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care a solicitat agrementul tehnic. . . c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de catre alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor. (2) lit. 7. . care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii. dupa caz. utilizarea. in baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii.numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul). pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care sa solicitat agrementul tehnic.

d) acordul scris al principalului beneficiar potential.(1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului. pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv. (2). conceptia si solutiile constructive. 9. sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului. pentru care a obtinut agrementul tehnic. referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice. prevazute in agrementul tehnic. (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin. e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic. asupra sanatatii omului si asupra mediului.sa accepte efectuarea de AFER. Art. consumurile energetice. h) notele de calcul. daca este cazul. . f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic. daca este cazul. a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare. (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii. pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv. care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante. c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv. pe fluxul de fabricatie. decizia motivata de respingere a acesteia. intretinerea si repararea. dupa caz. l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic. . . identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic. b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv. (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate. precum si in activitatile la care se utilizeaza produsele feroviare critice respective. prevazute de normele tehnice in vigoare. k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza: . functionarea. a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic. impreuna cu traducerea in limba romana. daca este cazul. j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice. cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare in parte. datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate. daca este cazul.sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic. g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv.sa comunice in scris la AFER. din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale. cererea este considerata respinsa. . tehnologia de fabricatie. . in termen de 15 zile de la data primirii cererii. AFER poate cere: a) completarea documentelor prezentate. daca este cazul. . domeniul de utilizare.sa comunice imediat la AFER data inceperii.sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic. i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv. influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor. decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau.

8. 9 alin. AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat. (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea. . reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic. 12.(1) AFER va comunica in scris solicitantului.Art. 13. . Art. in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta. j). suspendare sau. in caz de pierdere sau deteriorare. AFER va elibera.(1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii. 14. dupa caz. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea. Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective. decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. In situatia in care. de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise. In caz contrar. prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica.(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare. la cerere. In caz contrar. . dupa caz. (2). Art. (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare. in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. 10. AFER va decide incetarea suspendarii. (2) Daca in termen de 30 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie. pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic. Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate. (4) Decizia de suspendare. de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice. dupa caz. 8 lit. 11. conform listei precizate la art. (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER. 29/1990 cu modificarile ulterioare. cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa. Art. duplicate ale agrementului tehnic. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. 15. agrementul tehnic va fi retras. conform art. Art. AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. Decizia de neacordare va fi motivata. de incetare a suspendarii sau. .

in: . se incadreaza in clasa de risc 1A. posesori ai legitimatiei speciale de control. Capitolul II Organizarea si desfasurarea activitatii Art. precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor. e-a suspendat sau e-a retras agrementul tehnic. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B. pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice. 2. dupa caz. 3. agremente tehnice feroviare pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat. 3. reparare. a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii. in principal. in principal. dupa caz. care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul. (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care. Art. intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare. 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv.Art. sau cu persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER.(1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari. din verificarea. emisa de Ministerul Transporturilor. (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau. (3) Inspectia tehnica consta. prin actiuni de inspectie tehnica. 16. . in activitatile de construire. Anexa nr.(1) Inspectia tehnica consta. . prin sondaj. 7 NORME privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul Capitolul I Dispozitii generale Art. Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii. 1. modernizare. (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER. conform prevederilor anexei nr.

b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinei operatiilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic.solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului. echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice. se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv.a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor. e) documentele care atesta calitatea materialelor.verificarea documentelor insotitoare privind calitatea. componentelor. intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective. conform planului de control al produsului. spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia. c) participarea prin sondaj la verificarile. d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de catre personalul furnizorului. Art. probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar. ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER. b) echipamentul de protectie specific locurilor de munca necesar efectuarii inspectiei tehnice. la: . a aparatelor de masura si control. i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor. etalonarea. prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare. standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie. c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic.verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice. conform planului de control al produsului feroviar critic. utilizat la executia unor operatii sau a unor verificari si incercari pentru care. Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat. f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care. se prevede obligativitatea obtinerii acestora. prin: . d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si protocoalele de verificari si incercari. la cererea acestuia. pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si. 5. pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER. 4. dupa caz. a standurilor si dispozitivelor speciale. Art. conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare. . urmatoarele: a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv. dupa caz. . h) documentatia privind constructia. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor. documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice. Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia inspectorului tehnic al AFER. la cererea acestora. (4) Furnizorul va asigura. prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul.

autorizatiei de furnizor feroviar. produsele feroviare pentru care. cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv. dupa caz. . prin documentul tehnic normativ de referinta. (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului. . 9.vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate. inspectorii tehnici procedeaza astfel: . suspendarea sau retragerea. Art. Neacceptarea. prin poansonare sau stampilare. de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau. Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER. a: . . . este prevazuta aceasta marcare. dupa caz. .(1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii. dupa caz. vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora. in scris. se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora.marcheaza. in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie. . 8. Art.agrementului tehnic feroviar. c) depozitele de materiale si echipamente. cu un insemn specific AFER. de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar.certificatului de omologare tehnica. (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER.autorizatiei sau. .(1) Inspectorii tehnici ai AFER. motivat. b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective.a) locurile de munca in care se executa. . 6.autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale. a atestatului personalului de executie si control. Capitolul III Dispozitii finale Art. Art. 7.

Art. .(1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra. . (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul " vizat AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic. pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER. respectiv aproviziona. 10.