P. 1
Mihai Eminescu - Scrisorile

Mihai Eminescu - Scrisorile

|Views: 2|Likes:
Published by Botnaru Nicolae
Scrisorile lui mihai eminescu
Scrisorile lui mihai eminescu

More info:

Published by: Botnaru Nicolae on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

Mihai Eminescu Scrisorile Marile resurse ale gândirii social-estetice a lui Eminescu, concepţia despre lume şi viaţă

a poetului, protestul său romantic împotriva scepticismului contemporanilor, împotriva falselor idealuri şi valori sau a lipsei totale de idealuri, indignarea poetului, revolta lui romantică viciilor incurabile – care urâţeau până la desfigurare faţa societăţii contemporane lui – îşi găsesc o expresie artistică desavârşită în cele cinci ,,Scrisori” eminesciene. Apariţia ,,Scrisorilor” constituie un moment de cotitură revelatoare în creaţia poetică eminesciană. Ele aparţin acestei perioade de maturitate artistică deplină a poetului, când geniul său creator evoluează vertiginos către ,,Luceafăr”. ,,Epuizanta perioadă de la ,,Timpul” coincide cu conceperea ,,Scrisorilor”. Aşa se şi explică faptul că, între octombrie 1879 şi februarie 1881, Eminescu publică în ,,Convorbiri literare” o singură creaţie, o elegie de o covârşitoare tristeşe: ,,O, mamă”. Anul 1881 este consacrat apariţiei ,,nemuritoarelor Scrisori-satire”, cum le numeşte Titu Maiorescu în ediţia sa, pentru caracterul lor satiric pronunţat. Poetul însuşi îşi subtitrează ,,Scrisoarea II”, ,,satiră...”. ,,Scrisorile” eminesciene (I, II, III, IV, V) sunt epistole literare cu un puternic caracter satiric, ce continuă drumul deschis în literatura noastră în veacul trecut de către Grigore Alexandrescu şi Costache Negruzzi. Primele patru ,,Scrisori” sunt publicate între 1 februarie şi 1 septembrie 1881 în ,,Convorbiri litereare”, iar ultima, fragmentar în 1886 şi integral în 1890. Poem filosofic de factură romantică, ,,Scrisoarea I” abordează, în cadrul mai larg al relaţiei omului de geniu cu timpul şi societatea umană, teoria naşterii, evoluţiei şi a unei stingeri previzibile a sistemului cosmic. Din perspectiva evidenţierii miturilor, ,,Scrisoarea I” constiuie valorificarea artistică strălucită a primelor trei mituri fundamentale (mitul naşterii şi stingerii universului, mitul istoriei, fundamentat pe opoziţia bine-rău, mitul magului). Eminescu pune, în acelaşi timp, problema destinelor, sociale ale fiinţei omeneşti şi problema destinului general al fiinţei umane. Din această perspectivă, ,,Scrisoarea I” este, în egală măsură, o poezie cosmogonică şi satirică (satiră socială), care-şi află unitatea într-un element supraordonat acesteia. Ca orice poem amplu eminescian, ,,Scrisoarea I” are o structură antitetică. Compoziţia este perfect echilibrată, în ciuda existenţei unor părţi distincte. Astfel, ,,Scrisoarea I” este alcătuită din cinci tablouri, construite cu grijă evidentă de simetrie şi armonie compoziţională. Prima secvenţă este constituită conturul cadrului nocturn romantic, în care omul de geniu meditează asupra timpului şi condiţiei omului. În simetria poemului, cadrul iniţial are atributele unei uverturi simfonice, în care astrul tutelar, stăpân al universului, e martor al timpului universal şi al timpului individual. În acest tablou, larg dimensionat, în care metaforele-simbol sugerează spaţii infinite, se insinuează treptat meditaţia poetului asupra scurgerii ireversibile a timpului. Tema dominantă, în această primă secvenţă e timpul, căreia i se asociază subteme: fugit ireparabile tempus, fortuna labilis, vanitas vanitatum, aceste subteme făcând trecerea către meditaţia asupra condiţiei umane. Referat.clopotel.ro

care sprijinea cerul pe un umăr. Tabloul grandios al haosului. conştiinţa poetului contemplă viaţa schimbătoare a fiinţei umane..scoate”.dând viaţă”. gârbovit şi de nimic/ Universul fără margini e în degetul lui mic”.. Referat.caută-n oglindă de-şi buclează al său păr”.. eşti prins în hora sferelor cereşti şi asculţi pitagorica lor muzică pe care versurile o sugerează. a microcosmosului deopotrivă. pentru a cuprinde cu mintea ce nu a putut vreo minte să priceapă şi pentru a vedea cu ochiul ce n-a fost ochi care să vadă. spectacolul umanităţii.clopotel. capătă un concreteţe şi un adevăr care se impun ca nişte date ale ştiinţei../. cuvinte care provin din aceeaşi rădăcină : . prin repetiţie. împinge cugetarea lumilor. la omul sărac ce abia cugetă . Identificată cu ochiul lunar. De la planul iniţial. Eminescu valorifică ideea lui Schopenhauer privind egalitatea tuturor în faţa morţii. În contrast cu această imagine se situează bătrânul dascăl. dar mai ales prin extraordinara capacitate a poetului de a cupla în vers. martor al nemărginirii spaţiului şi al universului omenesc. Interogaţia e sprijinită de sinonimia substantivului .. În tabloul al doilea. nici nefiinţă. în care grandiosul şi sublimul se convertesc într-un stil metaforic de anvergură: perspectivele cosmice se numără printre cele mai largi şi mai sugestive pe care le-a născocit vreodată fantezia romantică.prăpastie”. Ele sunt mai adevărate decât cele zugrăvite chiar de Shelley şi de Novalis./Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns /Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?”.ro . Te simţi dintr-o dată martor al creaţiei.străbate”. poetul contemplă energia de năstăvilit a punctului mişcător.uscăţiv aşa cum este. de la acel rege . Dimensiunile uriaşe ale personalităţii bătrânului dascăl sunt sporite de comparaţia cu Atlas.cempânzeşte globu-n planuri pe un veac”. Retrăind timpul mitic (illlo temporare) şi sacru al origirii. în linii de portret satiric uneori.pluteşte”. (Zoe Dumitrescu – Buşuleanga). .la ziua cea de mâine”.. Sunt extrem de sugestive cuvintele prin care poetul urmăreşte drumul astrului. materializând astfel abstracţiunile. poetul surprinde sintetic. a indivizilor aşezaţi diferit pe scara manifestărilor sociale. Naşterea lumii depăşind izvorul vedic metafizic al inspiraţiei.varsă”. Partea a treia a .. dinamism sugerat de verbele . prin răcirea soarelui şi căderea stelelor. pentru a dezlega nepătrunsul. dar mai ales prin substantive şi adjective. dar cu o extraordinară forţă dinamică.desface”.. Geneza şi stingerea lumii sunt prezentate în imagini simbol de la momentul increatului până la stingere.. Ideea e susţinută prin suita de interogaţii. aşa cum bătrânul dascăl sprijină vecia pe un umăr. se trece gradat la tabloul cetăţii umane. . . . a macrocosmosului...împarte lumea de pe scândura tărăbii”. Meditaţia asupra existenţei sociale aşează în antiteză romantică diferitele ipostaze umane. .. Potretul fizic şi moral scoate în evidenţă preocuparea savantului (a omului de geniu) pentru a descoperi binele universal.La-nceput.Scrisorii I” este o cosmogonie.Tabloul iniţial este perceput vizual. care.. sau folosirea cuvintelor derivate cu prefixe: ..nefăcute”. cu tipuri sociale de diverse categorii.scânteiază”. Ironia se adânceşte în schiţele care sugerează imaginea tânărului ce . al momentului de increat.. În această secvenţă poetică.. Toate acestea conferă tabloului cosmic un înalt grad de generalitate. pe când fiinţă nu era. . . sau a negustorului care .. descătuşând eterna pace.. desfăşoară imagini care nu se pot subordona noţiunilor de spaţiu şi timp.

Materia recade în haos. Abia aici accentele satirice încep să ţâşnească. arată că.. O altă sursă reperabilă trimite la poemul naturii. Dar.. al .În căutarea unei mitologii româneşti”. Eminescu stăpâneşte sinonimia şi antinomia. să cugete. observă unanima părere a exegeţilor în a fixa punctul de plecare în imnul creaţiei din poemele vedice.. Ideea din versul ..clopotel. mai rar a expresiei (ca în .Într-o succesiune de tablouri puse în mişcare. În legătură cu sursele filozofice ale cosmogoniei eminesciene. tot astfel precum una e în toate”. de Lucreţiu. explică naşterea lumii prin mişcarea atomilor în vid. Frământarea voinţelor mărunte se loveşte de inexorabilul destin al timpului ireversibil: . în timp ce teoria cosmogonică susţinută de Kant şi Laplace e valorificată original în . nici aici problematica socială a geniului nu e abordată direct... trimite gândirea eminesciană la gândirea populară cu privire la facerea lumii: aproape toate entităţile folclorice.Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric”.viu”) ci şi prin substantive. în . tot astfel precum una e în toate reproduce ideile lui Heraclit. Cu o artă desăvârşită.. prezentul cel etern: ..De atunci răsare lumea. Idei schopenhauriene apar şi aici. pe care poetul o studiază la Viena şi Berlin. Meditaţia bătrânului dascăl sfârşeşte prin tabloul stingerii lumilor. care. în realaţiile cu timpul: .răsare”. Nu întâlnim nimic violent în acest apocalips. sau prin substantive colective (. Partea a patra este consacrată poziţiei vitrege a cugetătorului de geniu în lumea semenilor săi.. Dinamica tabloului e sugerată nu doar prin verbe (. Moare însuşi timpul. Tabloul este dominant de ideea morţii termice finale.Scrisoarea III”) surprinzându-l pe cititor prin incisivitatea ei. Imposibilitatea cunoaşterii propriei vieţi – pentru că singura clipă sigură de existenţă este cea prezentă – lasă considerearea omului Referat. şi cu deosebire cele din Moldova de nord.ro . . . Ciclul universal se încheie. teorie în vogă pe vremea lui Eminescu. pentru că dascălul continuă. prin verificarea unei fraze dintrun text indic: . conceput ca o epuizare a energiei universale.Scrisoarea I”. Atracţia spre filosofia indiană se poate explica la Eminescu şi prin atracţia pentru limba sanscrită.. Schopenhauer consideră că eternitatea este o negaţie a timpului.. De la versul 97. macro şi microcosmosul se situează în antiteză.Unul e în toţi. corespunzând şi gândirii lui Schopenhauer. viaţa recade în moarte. dar converg spre acelaşi punct.roiuri”.. preluând ideea de la Democrit. Acest vers este unul de mare concentraţie ideaţia lui Eminescu.popoare”). durata. poetul se ocupă de condiţia geniului într-o societate bântuită de preocupări şi interese meschine. conferind în text cuvintelor simple valori de neegalat. sâmburele creator a luat naştere dintr-un vârtej de spumă de pe faţa unei mări aflate întrun întuneric fără margini. . lună soare şi stihii”. Puţini sunt eminescologii care au identificat în poem influenţa gândirii româneşti. după credinţele populare.. aşezate într-o sugestivă enumeraţie: .Unul e în toţi.Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc? /Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc”. în mod firesc. Ion Rotaru. Stingerea soarelui şi a universului e de sorginte byroniană. uneori violenţa ironiei.. de data aceasta nu la destinul lumilor cosmice.morţii termice” a universului. în raport cu spaţiul.Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie”. ci la destinele indicvizilor lumii terestre..se desfăşoară”. cugetare în care apare din nou identitatea oamenilor cu ei înşişi şi cu omenirea întreagă.

păcatele şi vina /Oboseala. destinaţi să construim ..Scrisoarea I” are..Poţi zidi o lume-ntreagă.. Versurile au. gnomică: . toate rele ce sunt /Întrun mod fatal legate de o mână de pământ”. răutăţi şi mici scandale”. poţi s-o sfărămi.Scrisoarea III”.”. slăbiciunea. nu opera. alături de frumuseţile eterne ale naturii. orice-ai spune /Peste toate o lopată de ţărână se depune”. aşadar. Satira din . biete .Poate vreun pedant cu ochii cei verzui. . un brac..”) în perspectiva morţii: . . de a comenta omul.Mâna care-au dorit sceptrul.De-a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi /Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi. ca obiect inaderenţa sau chiar indiferenţa mascată a filistinului la creaţia geniului. o formă sentenţioasă. .Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii /Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii !”.muşte” ce trăiesc o zi Referat. crudul şi tristul adevăr al identităţii tuturor oamenilor cu ei însişi şi a tuturor laolaltă în perspectiva morţii: ... în această parte..Fericească-l scriitorii. ci amărăciunea. prin urmare.... Sarcasmul cu care Eminescu se referă la mărunţii cercetători ai operei omului de geniu aminteşte de incisiva critică a politicianismului din ... Pentru că .. aşadar.ro . . Iată. el îl caută în contemplarea naturii infinite (se repetă tabloul cu care poemul se deschide) şi în creaţie. Precum omul... /Aticismul limbii tale o să-l pună la cântări. căreia-i vor găsi .. comoditatea şi reaua-credinţă vor conduce la ignorarea adevăratei opere..încep bine-n patru scânduri”.. la adresa cărora Eminescu face câteva sarcastice aprecieri: . /Printre tomuri brăcuite aşezat şi el.. nici opera nu va avea în posteritate o soartă mai bună. Imaginea unor funeralii organizate cu falsă solemnitate dă din nou prilej poetului satiric să-şi exerseze inciziile sale sarcastice în rănile tarelor omeneşti: indiferenţa.Şi când propria ta viaţă singur n-o şti pe de rost. .... Apare de asemenea. ipocrizia.muşuroaie de furnici”. în nimicia noastră.Toate micile mizerii unui suflet chinuit /Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit”.pete multe. compasiunea şi dezavuarea. destinul omenirii: egali cu toţii.. /O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost ?”. microscopice făpturi.. lauda interesată..biografia subţire”.. la motivele iniţiale: contemplarea propriei vieţi şi a vieţii lumii sub zodia luminii solenare ce dezvăluie..clopotel.. ca şi tendinţa lui de a minimaliza tot ceea ce depăşeşte nivelul său mediu de înţelegere. peste un veac. În partea a cincea se revine.şi gânduri /Ce-au cuprins tot universul. deci. politice (. poţi s-o sfarămi... şi pesimismul schopenhauerian: .de geniu la discreţia răuvoitoare a invidioşilor.Astea toate te apropie de dânşii. /Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari /Şi te-o strânge-n două şiruri.. /Ce-o să aibă din aceastea pentru el bătrânul dascăl ?”. şi din nou ştergerea deosebirilor dintre ambiţia puterii. toată lumea recunoască-l. orice-ai spune. .... În această formă superioară. Eminescu îşi exprimă atitudinea sa faţă de meschinăria practicilor unei societăţi incapabile de a promova valorile. Incompetenţa şi nepăsarea. Refugiul... la generalitate. /În vre-o notă prizărită sub o pagină neroadă”. ridicată. dar nu indignarea pare să fie starea de spirit ce alimentează aici lirismul textului. personalitatea artistică..”. aşezându-te la coadă.”) şi capacitatea gândirii atotcuprinzătoare (.Poţi zidi o lume-ntreagă.”. totul rezumându-se la . /Nu lumina /Ce în lume-ai revărsat-o. lipsită de tot ceea ce ar fi putut fi interpretat ca un atac personal la adresa cuiva. /Peste toate o lopată de ţărână se depune.

e pândită din faţă şi din urmă de acelaşi întuneric. nu vrea să scrie nici pentru glorie.istorie pe apă” pe gustul mediocrilor. nici să-şi facă din creaţie o trambulină socială. iubirea.Scrisoarea II” concretizează sila şi dispreţul poetului faţă de degradarea raporturilor umane într-o civilizaţie a carierismului..numai. la rândul ei. un ţărm de altul.. satira în elegie. . /Ieniceri. . cu titlul . în felul acesta.Istoria Turciei”. Asemeni marilor creaţii eminesciene.Memento mori”.soi ciudat de barzi”. legând vas de vas.clopotel. /Care creşte într-o clipă ca în veacuri mereu creşte.”. într-un fel care jigneşte pe artistul adevărat.Satiră”..Convorbiri literare”. simbolizată prin coborârea pe pământ a Lunii... /Cu-a lui ramuri peste lume...De-oi urma să scriu în versuri teamă mi-e ca nu cumva /Oamenii din ziua de astăzi să mă-nceapă-a lăuda /Dacă port cu uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură /Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură”.Timpul”. de Lamartine.Iar din inima lui simte un copac cum că răsare. iar el nu vrea să scrie vreo .Scisoarea II” pune în lumină concepţia lui Eminescu despre menirea în lume a poeziei şi a poetului. într-o lume pe care creatorul suprem . a poetului adevărat. Motivele artei adevărate au dispărut. stăpână a imensităţilor.. care trădaseră cu totul idealurile revoluţiei paşoptiste. nemaiavând cui să-şi transmită mesajul. .La un semn.. se leagă /Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. . gloria. Poetul subliniază faptul că arta s-a degradat tot atât cât şi gândirea... că tot ceea ce noi socotim a fi impuls propriu nu e decăt manifestarea unei puteri mai presus de noi. societate care înăbuşă capacitatea creatoare a artistului cinstit. semnifică împlinirea visului de dragoste lumească al întemeietorului prin luptele urmaşilor săi: .. Astfel. /Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde /Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde. şi obiectul principal al liricii.. revolta poetului faţă de politicienii vremii sale. două tablouri şi un epilog. aşa cum norii negri şi învolburaţi prevestesc furtuna: .Patria şi patrioţii”. în . Poetul reconstituie în prolog istoria cuceririlor otomane.. nici pentru idealuri.. Poezia debutează cu visul sultanului otoman de cucerire a lumii. de Iosfi von Hammer şi . Strălucită satiră politică la adresa falsului patriotism şi a cosmopolitismului societăţii contemporane lui. Constatând că totul e nimicnicie. care şi ei instaurează o ordine a non-valorii. Varianta definitivă este publicată la 1 mai 1881. S-au degradat relaţiile public-autor. copii de suflet ai lui Allah Referat.ro . prefăcută în fecioară: . s-au degradat şi ţelul artistului clasic. Prologul şi primul tablou sunt inspirate din .Scrisoarea III” concretizează. umbrind cu ramurile lui Universul. care.. În aceste condiţii. Poezia este concepută din anii studenţiei vieneze şi continuată la Berlin.. Primele versuri ale tabloul întâi vestesc pericolul. structura poemului este antitetică.Scrisoarea III” cunoaşte o variantă din timpul activităţii de ziarist de la .Epigonii”). poetul de geniu îşi refuză capacitatea creatoare. degenerând într-un liberalism mercantil şi demagogic. pornind alegoric de la stăvechile legende ale întemeierii Imperiului Otoman.Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară /Şi s-a apropie de dânsul preschimbată în fecioară”. a ambiţiilor meschine.o măsoară cu cotul”. pentru că nimic nu mai este pur şi adevărat: .... alături de alte poezii (. fiind compus dintr-un prolog. Arborele uriaş crescut din inima sultanului adormit. convertind.Istoria Imperiului Otoman”. nici pentru dragoste. mai mult decât celelalte creaţii. Subintitulată . peste mare se lăţeşte. Eminescu ajunge să conjuge concepţia lui Schopenhauer în tonuri elegiace. ea urma să încheie vastul poem . evident în favoarea acelui ..

nu se întâlneşte un tablou atât de grandios şi de plin de avânt. provocat de invazia turcească.”.Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul. În contrast cu vorbirea brutală şi tăioasă a lui Baiazid.Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari”..Iubirea de moşie”..un bătrân atât de simplu. împărate. mai ales... În demnitatea de conducător a lui Mircea transpar multe din sentimentele şi ideile poetului. după port”.şi spahii /Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii. întind corturi mari. este atenuat de poet printr-un vers cu rădăcini înfipte adânc în folclorul naţional: .uraganului ridicat de semilună”. modestie. cei doi conducători de oşti trec în planul secund al atenţiei poetului.. domnul Ţării Româneşti.. chiar dacă este mic. insuflă forţă oştirii române. /N-avem oşti. Contrastul şi concentrarea i-au fost necesare poetului pentru a scoate în evidenţă superioritatea lui Mircea. în înfruntarea de pe câmpul de bătălie. râul..sărăcia şi nevoile şi neamul”. o neţărmunită iubire faţă de neam şi ţară. impresionează sentimentul încrederii în forţa morală a oştirii sale: .un zid” peste care nu se poate trece. iminent. hotărârea şi demnitatea din răspunsul lui Mircea impresionează profund. cumpătare. care. înfăţişându-i. cu scopul de a-l determina pe voievodul român să i se supună. făcând loc celor două oştiri ce se înfruntă.. făr-a prinde chiar de veste. care pune în lumină caracterul diferit al războaielor drepte. pe care îngâmfatul cotropitor îl ameninţă: .De-un moşneag.. Întâlnirea dintre Mircea şi Baiazid capătă accente dramatice. gata să-şi apere glia străbună. să mă-mpiedic de-un moşneag?”.Cum? Când lumea mi-e deschisă. umblau după cuceriri şi glorie personală reliefează perfect portretul moral al gloriosului domnitor român. care. da. vers ce sugerează prezenţa oştenilor români la adăpostul codrilor. schimb a ta coroană într-o ramură de spini”. întocmai ca şi Baiazid. /Răspândindu-se în roiuri.. Dar. /Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat”. cum este cel al cavalerilor Apusului. modestia şi calmul. ramul. În prezentarea luptei de la Rovine (în tabloul al doilea al poemului).clopotel. iară ţie duşman este.Ce vrei tu ?” / -Noi? Bună pace / Şi de n-o fi cu bănat. dar. . . /Duşmănit vei fi de toate. Atitudinea lui Mircea degajă simplitate. după vorbă. purtat de biruinţă.. Cu acelaşi dispreţ cu care a fost primit solul român.Am venit să mi te-nchini.. privind la dânsul îl întreabă cu dispreţ: /. cu nelimitată trufie. care caută să-l înspăimânte pe Mircea. Patriotismul lui Mircea este patriotismul poetului însuşi. de freamăt şi de mişcare. /Mi-e prieten numai mie. /De nu. Printr-un dialog dinamic sunt conturate cele două portrete. Credinţa în tăria de neânvins a unui popor. Calmul şi demnitatea cu care Mircea răspunde ameninţărilor lui Baiazid. înţeleptul voievod al Ţării Româneşti trimite un sol: . îşi apără . Baiazid!”. tabloul înfrângerilor suferite de toţi cei care s-au împotrivit . Sentimentul de pericol grav. Nicăieri în literatura noastră. el este domnul Ţării Româneşti /. a privi gândeşti că pot /Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot? /Şi. /Baiazid. Referat. calm.... este întâmpinat şi Mircea. care este .. În spiritul vechilor tradiţii de pace ale poporului nostru..Bine-ai venit!” îl înfurie pe trufaşul sultan: . cum este poporul român.. /Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta. căci moşneagul ce priveşti /Nu e om de rând.. folosind cunoscuta formulă de întâmpinare ospitalieră românească: . dară iubirea de moşie e un zid /Care nu se-nfioară de-a ta faimă. Puhoiul turcesc este sugerat cu ajutorul hiperbolei. mai cu seamă..Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ. este însăşi credinţa lui Eminescu. ca acela pe care-l poartă oştirea română.. sau nedrepte.ro . Răspunsul lui Mircea.

Cas asinii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie”. ce mai zbucium! /Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium.. dar nu a unei satire care păstreză limitele ironiei clasice.. vine..faţa negrului pământ” şi şuierul . /Ca potop ce prăpădeşte. şi ca ropotul de grindini”. accentuată de scrisoarea feciorului de domn trimisă . .Şi ca norii de aramă.. Hiperbolele au rezonanţă apocaliptică: . Părăsind desişul codrilor.. până ce zdrobirea imensei oşti păgâne a lui Baiazid devine fapt împlinit: . oştirea lui Mircea intră în scenă pe câmpul de bătălie şi avântându-se în luptă. a luptei glorioase a poporului român pentru libertate..colo. puternic contestatare.şuieră”. . . în timp ce Luna. /Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare. prima parte a poeziei se încheie cu un alt tablou.legi şi datini” – nu politicienii vremii sale.. . unde era adăpostită. vine. Aşadar.. Forţă specială capătă epitetul: .. în contrast cu tumultul scenei anterioare. calcă totul în picioare. /Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase.săgeţilor în valuri”. mişcarea este redată şi prin folosirea repetiţiei: .. Partea a doua a poemului este o imagine a prezentului..dragei sale de la Argeş mai departe”. dramatică.” Atacul vijelios este surprins onomatopeic. ci a uneia vehemente. Comparaţiile sunt fericit alese: .. .” După ultimile acorduri eroice ale acestei aprige bătălii.. . /În zadr strigampăratul ca şi leul în turbare. tot descriptiv. şi de strigăt de bătaie”. Alături de verbele dinamice. Poetul introduce aici.. cerul ..se năruie”. /Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română. dragostea lui de patrie.care să pună în valoare vitejia poporului român.Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul”.doamna mărilor şi-a nopţii varsă linişte şi somn”.. Verbele folosite de poet imprimă dinamism tabloului: săgeţile .. recrutaţi din clientela Referat.. . /Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă. care descrie bătălia de la Rovine.De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii /Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii”. ca o mare turburată .Care vine... distrugere şi moarte în rândul cotropitorilor: ..Orizontu-ntunecându-l vin săgeţi de pretutindeni”.Urlă câmpul şi de tropot. caii se răstoarnă”. Pentru Eminescu. De la început. deci a celuilalt termen al antitezei. atmosfera e temperată de măreţia natruii şi de notele idilice din scrisoarea vlăstarului domnesc către iubita sa.. Tonalitatea mai scăzută a acestui ultim tablou are un rol dublu: de a echilibra construcţia episodului epopeic.. împrăştie numai groază.durduind soseau călării”. de mascator.. o notă idilică. Ce mai freamăt.. parcă se aud . Eminescu marchează distanţa enormă între veacul de aur şi prezentul prozaic în două versuri care rezumă expresiv întreaga problematică a poeziei: ./Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată. scrisoare preluată de Eminescu după o doină de cătănie culeasă de el însuşi.. orchestrat în cea mai mare parte pe o sonoritate puternică. cum este cel din poemul lui Eminescu..se toarnă”.Şi abia plecă bătrânul.. Personificările sunt extrem de oroginale: . se clatină . moment ce încheie apoteotic imaginea trecutului.descălecători de ţară”. şi de a prefaţa izbucnirea vehementă din episodul satiric. Formula lirică este a satirei.Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri.se-mprăştie a duşmanilor şiraguri”.grindină oţelită”. creatori de . cu un limbaj violent. autenticii eroi ai românilor sunt ctitorii ..În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare”. .clopotel. /Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână.rărite” şiruri .lungi de bătălie”...caii sălbatici” luând pe copite ..ro .. care fixează momentul de odihnă al oştenilor învingători. . .vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie”.Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare”.

Referat. pentru gravele erori ale unei conduite politice care a dus ţara în pragul catastrofei. cunoscut în istorie prin măsurile sale radicale. ... pentru menţinerea şi înălţarea căreia poporul a făcut eforturi de milenii. de străbuni. ele aparţinând acelei perioade când geniul eminescian evoluează vertiginos către .clopotel.Şi-n acel moment de taină. Şi în această situaţie..Cum nu vii tu. cu femeia. a demagogiei. izvorâte din aspiraţia neistovită a poetului către o iubire ideală.. Un . mercantilizându-l ca pe o marfă.El ar frânge în vers adonic limba lui ca de Horaţiu”). /Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei. desăvârşit.Scrisoarea IV”. ceea ce se iubeşte şi se respectă adânc se pronunţă arareori”. în fond.. luptând şi sacrificându-se pentru libertate şi independenţă. Ea se manifestă atât în . satirizează şi deplâng înjosirea sentimentului de iubire.beţiei de cuvinte”. la nivel artistic. o descoperire tainică a sensului clasicităţii (. ca după o oază a perfecţiunii întrezărite.retoricele suliţi” – cu cuvintele . pentru că – zice Eminescu ... Mai stăpâneşte în opera maturităţii eminesciene o nostalgie neascunsă după valorile clasicităţii. Revolta titonică. ideile sociale şi politice ale lui Eminescu. degradarea şi nerozia ridicate la nivelul unui principiu conducător: . geniul este privit în raporturile lui cu dragostea. de obicei”. Apariţia lor constituie o contitură revelatoare în creţia poetică eminesciană. aspirând spre un ideal mereu contrazis de realitate.cafenelelor şi a locurilor de . ca punând mâna pe ei.Luceafărul”.”..bătut joc de limbă.ro . pe care femeia superficială şi frivolă îl degradează. Ţepeş doamne. politicienii liberali ai vremii sunt aspru sancţionaţi pentru faptul că şi-au ... transformându-l într-un instrument de parvenire şi dominaţie. ar provoca în artist o înălţare a mijloacelor până la desăvârşirea celor clasice (.câştigul fără muncă” şi care ştiu să se lupte doar cu .în aplauzele grele a canaliei de uliţi”. din rândul acelora care vânează . Caracterizaţi cu epitetele cele mai dure.naţionalitatea se simte cu inima şi nu se vorbeşte numai cu gura. Aceştia se detaşează net de adevăraţii patrioţi. . De aceea.. credinţa lui că patria este o realitate istorică.Scrisoarea IV” şi ..... .. poetul îl invocă pe Vlad Ţepeş. Prin densitatea ideilor.. În aceste două .Scrisori”...Scrisoarea V (Dalila)”.perdiţie”.. pamfletară a poetului se îndreaptă împotriva ..Scrisoare III” conţine. iubirea perfectă atinsă virtual ca stare. când s-ar crede că-i ferice /Poate-ar învia în ochiu-i ochiul lumii cei antice”). cerându-i să vină să rezolve dintr-o singură mişcare viciul. împotriva politicienilor interesaţi.Scrisorile” eminesciene reprezintă punctul de vârf a puterii de gândire şi a capacităţii de creaţie a poetului..banul” şi . lipsa de sinceritate în manifestarea acestui sentiment nobil. prin sinteza tuturor categoriilor eminesciene şi a procedeelor artistice. în cea din urmă. care speculează public sentimentul sublim al patriei.Carmen Saeculare” se înfăţişează în treacăt ca un model ideal în cea dintâi. geniul rămâne neânţeles şi nefericit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->