P. 1
Suport Curs-educatie Antreprenoriala

Suport Curs-educatie Antreprenoriala

|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vasilescu Apostol Sorina Mihaela on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

suport de curs

Educaţie Antreprenorială
Filiala Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meșteșugărești “Spiru Haret”

str. Al.V. Voevod, nr. 55A, 400436; tel./fax : 0264 414992, 414974; email: cj@ucecom.org web: cj.ucecom.org

Cuprins

Cuprins ................................................................................................................................ 2 Capitolul 1. Mediul de afaceri ............................................................................................ 3 1.1. Caracteristicile si componentele mediului de afaceri .............................................. 3 1.2. Micromediul şi macromediul .................................................................................. 4 1.2.1. Micromediul ...................................................................................................... 4 1.2.2. Macromediul ..................................................................................................... 7 1.3. Strategii pentru monitorizarea mediului de afaceri ................................................ 11 1.4. Individul ca întreprinzător..................................................................................... 13 1.5. Calităţi şi competenţe ale întrepirnzătorul de success ........................................... 13 Capitolul 2. Iniţierea şi derularea unei afaceri .................................................................. 14 2.1. Planul de afaceri ..................................................................................................... 15 2.1.1. Definirea şi rolul planului de afaceri ............................................................. 15 2.1.2. Caracteristicile unui plan de afaceri:............................................................... 16 2.1.3. Necesitatea Planificării ................................................................................... 16 2.1.4. Utilitatea internă şi externă a planului de afaceri............................................ 17 2.1.5. Tipuri de plan de afaceri ................................................................................. 18 2.1.6. Conţinutul unui plan de afaceri ....................................................................... 19 2.2. Condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale ............................................... 22 2.2.1. Constituirea PFA-urilor şi a societăţilor comerciale ....................................... 22 2.2.2. Codul muncii – cadrul legislativ al activităţii antreprenoriale ........................ 26 2.3. Resursele necesare derulării unei afaceri ............................................................... 27 2.3.1. Resurse financiare ........................................................................................... 27 2.3.2. Resurse materiale ............................................................................................ 27 2.3.3. Resurse umane ................................................................................................ 27 Capitolul 3. Risc şi reuşită în afaceri ................................................................................ 28 3.1. Riscul în afaceri ..................................................................................................... 28 3.1.1. Tipuri de risc ................................................................................................... 28 3.1.2. Modalităţi de minimizare a riscului ................................................................ 29 Capitolul 4. Etica în afaceri .............................................................................................. 30 4.1. Răspunderea în afaceri ........................................................................................... 30 4.2. Principii etice în relaţiile cu angajaţii firmei şi cu partenerii de afaceri ................ 31 4.3. Protecţia consumatorilor ........................................................................................ 31 4.4. Protecţia mediului .................................................................................................. 32 Capitolul 5. Iniţierea în căutarea unui loc de muncă ........................................................ 33 5.1. Cererea şi oferta pe piaţa muncii ........................................................................... 33 5.2. Şomajul .................................................................................................................. 34 5.3. Căutarea unui loc de muncă ................................................................................... 35

Capitolul 1. Mediul de afaceri

1.1. Caracteristicile si componentele mediului de afaceri
În activitatea oricărei firme, mediul joacă un rol esenţial în definirea strategiilor sale, în sesizarea şi folosirea oportunităţilor de dezvoltare, constituind practic suportul realizării obiectivelor de creştere economică, de profitabilitate sau doar de supravieţuire. Pentru a înţelege presiunile pe care le suportă o firmă, este necesar să definim mediul şi componentele sale specific, aşa cum au fost identificate de către specialişti români sau străini. Toate aceste definiţii au în comun două aspcete ale mediului: dinamismul său (capacitatea de a anticipa configuraţiile viitoare ale mediului sau adaptarea la schimbări neprevăzute) şi relaţiile de intercondiţionare existente între elementele identificabile de mediu. În opinia lui Phillip Kotler, mediul firmei global este definit ca fiind “ansamblul factorilor şi forţelor externe întreprinderii care sunt în măsură să-I afecteze acesteia maniera de dezvoltare”. Mediul este definit de Elisabeth Hill şi Terry O´Sulliva astfel: “mediul firmei constă în acei factori ce-i scapă controlului său imediat şi care sunt capabili să-i influenţeze relaţiile cu partenerii de mediu”. Dintre specialiştii români, notabilă este şi părerea profesorului Ovidiu Nicolescu, care consideră că “mediul include toate elementele exogene firmei, de natură economică, tehnică, politică, demografică, cultural, ştiinţifică, organizatorică, juridică, psiho-sociologică, educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare, adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor”. Mediul general de afaceri reprezintă un set de condiţii şi circumstanţe ce pot afecta abilitatea organizaţiei de a dezvolta şi menţine relaţii de afaceri. Caracteristici ale mediului general de afaceri sunt mobilitatea, complexitatea , disponibilitatea resurselor, incertitudinea.

Mediul de afaceri este compus din subsisteme care pot fi identificate dupa nivelul de agregare la care se face analiza. Astfel se disting: micromediul, macromediul şi mezomediul. Micromediul este reprezentat de participanţii la mediul cel mai apropiat al întreprinderii şi care afectează posibilităţile ei de a-şi deservi clienţii. Macromediul este desemnat de forţele societale cu rază mare de acţiune, care afectează toţi participanţii la micromediul întreprinderii. Mezomediul trebuie să intereseze în mod deosebit sistemul de conducere al întreprinderii pentru că permite abordarea relaţiilor acesteia cu mediul său în termeni mult mai apropiaţi de lumea afacerilor. O întreprindere poate face parte din următoarele sisteme mezoeconomice: o anumită industrie, o zonă geografică sau administrativă, un grup de întreprinderi.

1.2. Micromediul şi macromediul

1.2.1. Micromediul Micromediul este constituit din agenţi economici cu care întreprinderea intră de obicei în relaţii directe, influenţele fiind puternice şi reciproce, reprezentând în fapt un ansamblu de condiţii, activităţii şi relaţii, avand rol esenţial în elaborarea mixului de marketing. Întreprinderile pot să anticipeze schimbările ce vor apare în micromediu şi să răspundă acestora, influenţându-le sau controlând dimensiunile interferenţei lor cu relaţiile de piaţă ale întreprinderii şi cu concurenţii ei. Deşi, cu privire la componentele micromediului există în literatura de specialitate mai multe puncte de vedere, consider, că în perioada actuală, nu pot fi ignorate următoarele: furnizorii de mărfuri, prestatorii de servicii şi forţa de muncă, intermediarii, clienţii, concurenţii, precum şi organismele publice, a căror activitate se răsfrânge nemijlocit asupra întreprinderii. a) Furnizorii Furnizorii sunt cei care asigură întreprinderii resursele necesare desfăşurării normale a activităţii economice, dar şi concurenţilor. Sunt reprezentaţi, prin diverse firme de afaceri sau persoane particulare, care pe baza relaţiilor de vânzare-cumpărare, pun la

apa. Este posibil ca în anumite circumstanţe. energia.se desfăşoară nu numai cu mijloace economice. echipamentul tehnic. în care învinge întotdeauna cel mai bun. pentru fiecare întreprindere este absolut necesar să descopere : structura şi amploarea concurenţei. motivele reuşitei concurenţilor importanţi. iar pe de altă parte stabilirea unor relaţii de încredere şi pe termen lung. ci şi extraeconomice. precum şi întreprinderi particulare care au ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă disponibile. agenţii guvernamentale şi internaţionale etc. sub forma: comercianţilor (angrosişti). reprezentaţi prin unităţi de învăţământ. societăţilor de asigurări etc. intermediarilor financiari. combustibilul. realizându-se o interdependenţă mutuală. întrucât în economia de piaţă este indispensabilă înfruntarea pentru obţinerea unor condiţii avantajoase de producere şi desfacere a bunurilor şi serviciilor. băncilor. cu ţelul atingerii unor performanţe deosebite. şi care deşi. Există două tipuri de . Este foarte important să se analizeze situaţia lor în vederea cunoaşterii cât mai bine a comportamentului lor. b) Intermediarii Intermediarii sunt reprezentaţi de firmele care ajută întreprinderea la promovarea. Un loc aparte îl au relaţiile cu furnizorii de personal. deosebită însemnătate având serviciile bancare. agenţiilor de service de marketing (cum sunt agenţiile de publicitate). firmelor de distribuţie fizică (de comerţ.). primează interesele economice . reprezentată de: consumatori. oficiile de forţă de muncă. pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor lor. utilizatori. c) Clienţii Aceştia constituie componenta cea mai importantă. sau execută o largă gamă de servicii. De aceea este foarte importantă pe de o parte monitorizarea activităţii furnizorilor. persoanele aflate în căutarea unor locuri de muncă. precum şi şansele de a-i învinge. deoarece ei alcătuiesc piaţa de desfacere a oricărei întreprinderi producătoare. angrosişti. d) Concurenţii Aceştia sunt agenţii economici cu care intră în competiţie orice întreprindere.dispoziţie materiile prime şi materialele. transport etc. vânzarea şi distribuirea mărfurilor către consumatorul final. întreprinderea să devină vulnerabilă în faţa furnizorului care poate să nu respecte termenul de aprovizionare sau să modifice preţurile etc. Întrucât concurenţa este o luptă dură.

• Instituţii guvernamentale (guvernamental publics). satisfac alte nevoi ale clienţilor. • Asociaţii ale cetăţenilor (citizen action publics) reprezentate de organizaţii ale consumatorilor. Paris. Les Editions dOrganisation. • Organisme publice locale (local publics). deşi sunt mai greu de depistat. sunt în general mai uşor de identificat. reşedinţele vecinilor etc. de obicei sunt nou-veniţi sau produc înlocuitori. conservatori sau timizi (Guy Serraf. e) Organismele publice sau publics Organismele publice sau publics. • Instituţiile mass-media (media publics) sau mediile de informare în masă includ organizaţiile care vehiculează ştiri. concurenţii direcţi. grupuri ale minorităţilor. p. Concurenţii sunt de obicei firme sau persoane particulare. deşi acesta nu acţionează într-un mod organizat. cum îl denumeşte Kotler reprezintă orice grupare care are un interes actual sau potenţial cu impact asupra capacităţii organizaţionale de atingere a obiectivelor întreprinderii. reviste. imaginea publică a întreprinderii are importanţă mai . dar lupta cu ei este costisitoare şi de aceea pe termen lung supravieţuiesc doar cei puternici. faţă de care întreprinderea are obligaţii legale. cei ce oferă un produs similar dar cu alte caracteristici. Dictionnaire methodologique de matketing. Ei pot deţine un anume loc şi importanţă pe piaţă. de justiţie etc. grupurile ecologiste. televiziune etc. cum sunt: organele vamale. inovatori. • Atitudinea publică generală (general publics) sau marele public. care înconjoară întreprinderea şi o influenţează direct: • Organisme financiare (financial publics) influenţează capacitatea întreprinderii de a obţine fonduri băneşti pentru desfăşurarea activităţii şi sunt reprezentate de: societăţii de investiţii. concretizată într-un comportament specific. care îşi dispută aceiaşi clienţi (beneficiari) sau furnizori de bunuri şi servicii.concurenţi faţă de care întreprinderile trebuie să adopte atitudini diferite. ceea ce le conferă postura de: lideri. Sunt identificate mai multe tipuri de astfel de organisme. cei care satisfac aceleaşi nevoi ale clienţilor şi sunt percepuţi de clienţi ca alternative. opinii prin: ziare. radio. Astfel. acţionari etc. 1995. companii de asigurări. mai ales în ceea ce priveşte modalităţile de intervenţie pe piaţa şi tipul de relaţii practicate.72). reprezentate prin organizaţii comunitare. dar oricum nu trebuie ignoraţi. Sunt mai puţin ameninţători. Concurenţi indirecţi.

cu multiple implicaţii în funcţie de mărimea şi profilul activităţii. ecologică etc. Componentele macromediului sunt de o mare diversitate. culturală. etc. De aceea. şi comerţului.Şt. comportamentul şi poziţia concurenţei şi cel . care acţionează asupra unităţii în strânsă interdependenţă (C. Macromediul deţine locul esenţial în ceea ce priveşte orientarea activităţii întreprinderii în conformitate cu nevoile societăţii. şi Enciclopedică. prin intermediul elementelor micromediului.). pe care întreprinderea nu-i poate controla. cum ar fi: mass-media. care pot conduce la discontinuitate în activitatea ei. manifestate în plan naţional şi internaţional. iar când imaginea are de suferit. mişcările pentru protecţia consumatorilor. dar nu poate face aproape nimic pentru a influenţa macromediul. dar unii sunt de interes minor pentru activitatea de marketing cum ar fi: acţionarii. efectele negative asupra activităţii întreprinderii nu întârzie să se arate. juridică. etc. Intuind natura şi dimensiunile potenţiale ale schimbărilor poate să găsească formule corecte de adaptare la noul cadru creat de aceştia. Cadrul organizaţional al întreprinderii. Indiferent care ar fi gradul de influenţă. în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi intensitate. efectele declanşate asupra întreprinderii sunt deosebite. Aceşti deţinători de interese. interacţiunea mediu-întreprindere. Deşi amplă şi diversă. geografică.Russu. tehnico-ştiinţifică. dar ele acţionează într-o strânsă interdependenţă. pentru a adopta o politică benefică sau pentru a preveni prin activitatea ei dificultăţile. Dar. economică. dar şi de zona în care ea acţionează. Deoarece elementele macromediului nu evoluează simultan. exercitându-şi influenţa pe o arie largă şi pe termen lung. demografică. Ed.2. el influienţând acţiunile întreprinderii prin mai multe tipuri de comportamente: comportamentul cumpărătorului guvernamental. socială.ales direct şi imediat în cadrul local. întreprinderea trebuie să aibă în vedere toţi factorii. mediul extern apare ca un ansamblu de elemente de natură foarte diferită (politică. trebuie să-i cunoască şi să se pregătească pentru schimbarea lor inevitabilă. cum îi numesc adesea specialiştii. Dinamica şi complexitatea macromediului determină ample modificări în activitatea întreprinderii.2. iar alţii au o influenţă majoră. 1983). Macromediul Mediul extern al întreprinderii este format din sistemul factorilor exogeni care acţionează asupra întreprinderii indirect. 1. Sunt factori de ordin general. Bucureşti. influenţează întreprinderile în conducerea afacerilor. băncile.

Stoner. supleţe. Prentice Hall Inc. promovează alt stil de muncă şi . . ceea ce supune întreprinderea unor presiuni deosebite. se poate sintetiza sub forma celor trei tipuri de mediu: stabil.Mediul schimbător . în vederea adaptării rapide la un nou mod de acţiune. ceea ce-i dă posibilitatea să-şi stabilească cele mai potrivite mijloace şi forme în vederea confruntării cu ceilalţi agenţi economici.. orientarea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării.în epoca actuală. la noi metode. în genere greu de anticipat. care în genere sunt previzibile. De regulă. calitatea cercetărilor tehnice la care are acces. Acest tip de mediu asigură stabilitatea întreprinderii. în direcţii imprevizibile. Management.Astfel. constituie cadrul de dezvoltare a întreprinderii şi prezintă o multitudine de incidenţe asupra ei. dinamica accentuată a tehnicii şi tehnologiilor conduce la înfăptuirea unei noi corelaţii cu valorile şi idealurile sociale. Pentru a face faţă acestui tip de mediu. în mod concret prin: invenţii şi inovaţii. . London. Ele constituie baza anticipărilor.se caracterizează prin permanente modificări.Mediul stabil . Se caracterizează prin modificări la intervale mari. El îşi pune amprenta în special asupra gradului de înzestrare tehnică şi a ritmului modernizării produselor şi tehnologiilor. Stoner (J. El este doar un moment de scurtă durată şi de aceea apare ca o excepţie în perioada de aşa-zisă linişte. deci nu are caracter dominant.după cum evidenţia J. care sunt uşor de prevăzut şi de aceea pune puţine probleme de adaptare a întreprinderii. dar nu este un tip caracteristic.constituie tipul de referinţă în cadrul analizelor. adesea transformatoare. bruşte. calitatea tehnologiilor care pot fi achiziţionate.Mediul tehnic şi tehnologic.este definit de schimbări foarte accentuate. incidenţe care vizează toate domeniile de activitate. capacitatea creativinovativă a sistemului de cercetare-proiectare etc. produse noi. Acest tip de mediu imprimă o viziune prospectivă întreprinderii.Mediul turbulent . întreprinderea trebuie să se caracterizeze prin flexibilitate. numărul brevetelor şi licenţele înregistrate. 1978). Pare să fie tipul obişnuit de mediu cu care se confruntă întreprinderile în etapa actuală. punându-i probleme dificile de adaptare.. . frecvente. elasticitate a structurilor. cauza reprezentând-o evenimente neesenţiale. nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru a fi cumpărate. se întâlneşte destul de rar în ultimele decenii. întrucât noul tip de tehnologie modelează atitudinile. toate compartimentele ei. schimbător (instabil) şi tulburent. . este specific ramurile de vârf.

starea civilă. rasa. poate contribui la creşterea eficienţei activităţilor de marketing. condiţiile pieţii. în comparaţie cu creativitatea tehnică. în genere un alt comportament. ocupaţia. tradiţii. întreprinderea se implică în dinamica mediului tehnologic atât ca beneficiar. şi structura consumului. dar şi în postura de creatoare a acestora.viaţă. evoluţia nevoilor societăţii şi ca urmare. creează noi moduri de satisfacere a nevoilor consumatorilor. noile descoperiri tehnicoştiinţifice modifică capacitatea şi structura producţiei. deoarece populaţia în calitate de partener al acesteia se află atât în postura de beneficiar al rezultatelor obţinute de ea. condiţiilor. prin activitatea conştientă a indivizilor şi grupurilor care activează în societate. constituind unul din factorii formativi ai cererii de mărfuri. cum ar fi: vârsta. mai ales în ceea ce priveşte nivelul. afectează consumul prin schimbările psihologice. . schimbă modelele cererii. identifică nevoi latente. sexul. Aceste elemente afectează activitatea întreprinderii prin modalităţi specifice de corelare a intereselor individuale şi sociale. are efecte multiple atât pe termen scurt.Mediul demografic . . Analizând modelele structurii populaţiei se poate anticipa comportamentul consumatorului pe fiecare tip de piaţă. raportul şi natura concurenţei de care întreprinderea trebuie să ţină seama. De asemenea. social şi educaţional . De aceea. Se pot desprinde astfel principalele tendinţe în evoluţia populaţiei care stau la baza prognozelor şi planurilor de activitate a producătorilor de bunuri şi servicii. atunci când numărul mare de nevoi şi dorinţelor ale indivizilor se exprimă în trăsături demografice. chiar la baza multor idei noi dedezvoltare stă analiza prezentă sau perspectiva nevoilor de piaţă. Mai mult. obiceiuri. situaţia demografică. credinţe şi normele care modelează societatea şi reglementează comportamentul indivizilor şi a grupurilor în general prin ambianţa de muncă şi viaţă. prin intermediul pieţii. este deja demonstrat. ceea ce face posibil ca cercetările de marketing să asigure întreprinderii reţete de succes.este constituit din totalitatea factorilor. cât şi pe termen lung asupra activităţii întreprinderii. modificarea . repartizarea teritorială şi pe medii (urban-rural).este variabila macromediului cu multiple ingerinţe asupra activităţii întreprinderii. De altfel. relaţiilor şi instituţiilor care vizează sistemul de valori. că cercetarea de marketing are o mare operativitate de acţiune şi costuri mai reduse. structura populaţiei.Mediul cultural. cât şi ca furnizor. ceea ce presupune studierea continuă şi a prognozelor demografice. De fapt. deci ca sursă de muncă. descoperă noi consumatori. dinamica. De asemenea.

.). ci şi prin nivelul poluării acceptabile. se impune un efort deosebit pentru cunoaşterea şi valorificarea lor în proiectarea şi desfăşurarea în condiţii de maximă eficienţă a activităţilor economice. în etapa actuală. Cum în condiţiile actuale interdependenţele dintre factorii ecologici şi întreprinderi se multiplică şi diversifică. Factorii juridici se referă la mijloacele de control stabilite pentru apărarea intereselor societăţii.Mediul legislativ este reprezentat de sistemul legislativ din spaţiul economicgeografic în care să-şi desfăşoare activitatea întreprinderea. politica economică pe care o promovează. dar şi prevenirea orientării în direcţii nefavorabile.intern şi internaţional afectează întotdeauna activitatea întreprinderii. orice întreprindere este obligată să folosească numai tehnologii nepoluante şi să-şi organizeze astfel întreaga activitate încât să protejeze mediul ambiant. de cadrul legislativ al pieţelor externe. în general prin concepţia de integrare în viaţa economică şi politică mondială ce se promovează. măsurilor protecţioniste. finalizarea profitabilă pe piaţă. dar şi de sistemul instituţional naţional şi internaţional. Factorii educaţionali şi în special învăţământul contribuie direct la amplificarea nivelului de cultură şi schimbarea mentalităţii membrilor societăţii. cât şi indirecte. . apartenenţa la grupuri şi comunităţi economice şi politice. deoarece are implicaţii atât directe. De aceea. manifestate prin: organizarea şi guvernarea statală. întrucât este unanim acceptată ideea că aspectele ecologice constituie restricţii în calea dezvoltării întreprinderii nu doar prin reducerea resurselor puse la dispoziţie. dar să şi combată degradarea lui.a devenit o componentă a macromediului care nu mai poate fi ignorată.Mediul natural . politicilor antitrust etc. . mai ales a celor neregenerabile şi epuizabile. Toate aceste elemente pot să stimuleze sau să frâneze activitatea pe care o desfăşoară întreprinderea pe piaţa internă şi internaţională. impunând o diversificare a politicii de piaţă.Mediul politic .stilului de viaţă. care se reflectă în relaţiile întreprinderii cu piaţa. protejarea intereselor economiei naţionale. care au impact direct asupra comportamentului consumatorului. . Sistemul instituţional-legislativ stabileşte cadrul în care întreprinderea îţi poate desfăşura activitatea asigurând utilizarea resurselor. mai ales prin gradul de implicare a statului în economie (sub forma subvenţiilor.

Strategii de dezvoltare a pieţei 3.Strategii de creştere intensivă . 2) Strategii de dezvoltare a pieţei Dezvoltarea pieţei se poate face în regiunile limitrofe sau în regiunile cu o populaţie densă (poate mări vânzările produsului). ea constă în expansiunea geografică a firmei.Strategii de creştere extenisvă . Strategii pentru monitorizarea mediului de afaceri Monitorizarea mediului de afaceri se referă la: scanare. deşi este mai .Strategii de diversificare A.3. analiză şi reacţie. Reacţia poate fi reactivă şi proactivă. Strategii de penetrare a pieţei 2. pentru elaborarea de trenduri şi determinarea posibilelor oportunităţi si riscuri. Ea se concentrează asupra exploatării existente prin dezvoltarea pieţei curente. publicaţii guvernamentale şi implicare directă în activităţi proprii de cercetare. Reacţia reactivă se caracterizează prin ajustarea strategiilor organizaţiei pentru a face faţă presiunilor concurenţilor. În literatura de specialitate sunt cunoscute trei tipuri de strategii de creştere intensivă: 1. calitatea foarte bună a produsului şi preţuri atractive). Pentru a realiza o creştere echilibrată. Strategii de creştere intensivă Creşterea intensivă se poate realiza prin creşterea volumului vânzărilor şi a numărului consumatorilor din piaţa ţintă existent. Scanarea reprezintă colectarea informaţiilor referitoare la forţele de mediu din reviste de afaceri. Strategii de dezvoltare a produsului 1) Strategii de penetrare a pieţei. 3) Strategii de dezvoltare a produsului constă în elaborarea de noi produse. inflaţiei etc. iar reacţia proactivă se caracterizează prin abordarea strategică a elementelor din mediu. întreprinzătorul poate adopta una din următoarele strategii de creştere: .. Realizarea produselor noi. Pentru cei care nu utilizează produsul se pot prezenta avantajele folosirii lui. prin această strategie întreprinderea încearcă să mărească volumul vânzărilor prin penetrarea pe piaţă şi fixarea unei ţinte prin strategii de marketing eficiente. Analiză se referă la evaluarea şi interpretarea informaţiilor colectate pentru a identifica schimbările de mediu.1. servicii sau produse îmbunătăţite oferite clienţilor existenţi. Publicitatea este o metodă de informare (informaţii de utilizare a produsului.

Astfel. fie achiziţionând distribuitorii produselor firmei. 3. Strategii de diversificare presupun extinderea afacerilor firmei dincolo de piaţa existentă şi domeniul actual de activitate. banii pot fi folosiţi în activităţi cu cel mai mare avantaj competitiv. Integrarea în aval presupune controlul procesului de distribuţie fie prin vânzarea direct la consumator (cumpărând un magazin cu amănuntul). deoarece piaţa începe să devină saturată. iar posibilităţile de reducere a noului produs mult mai mari. C. Strategia de integrare verticală. Succesul acestei strategii o reprezintă menţinerea unor bune relaţii cu furnizorii şi distribuitorii. Deoarece nu sunt necesare fonduri de investiţii. costurile unitare vor fi mai scăzute.integrare orizontală . . 1. Strategii de creştere extensivă Creşterea extensivă presupune extinderea activităţii firmei în cadrul propriei ramuri. Aceasta se poate realiza iniţial prin intrarea unei noi afaceri (achiziţionarea unui nou furnizor sau de aprovizionare). Strategia de integrare orizontală reprezintă o modalitate de creştere a afacerii prin cuprinderea unui concurent sau prin înfiinţarea unei afaceri concurente. Îmbunătăţirea produselor existente poate duce la creşterea vânzărilor pe o perioadă mai scurtă de timp. Această strategie se foloseşte atunci când întreprinzătorul a epuizat toate strategiile de creştere precedente şi acum doreşte să schimbe direcţia firmei din cauza schimbărilor nefavorabile ale pieţei sau ramurii. Aceasta se poate face printr-o strategie de: . O firmă poate creşte prin integrarea în amonte sau integrarea în aval.costisitoare. firma poate creşte mult mai rapid. oferă avantajul unui ciclu de viaţă mai lung. Prin această strategie se realizează un control mai mare asupra comercializării produsului. Integrarea în amonte presupune controlul unei părţi sau a tuturor furnizorilor. B. 2. Prin această strategie se asigură continuitatea procesului de producţie şi reducerea costurilor.integrare verticală .integrare modulară. Strategia modulară presupune concentrarea activităţii firmei asupra domeniului în care are cele mai mari avantaje competitive. pentru ca atunci când firma creşte rapid ei să dorească să satisfacă cerinţele crescânde ale firmei.

. din vânzarea acestora pe piaţă în condiţii de concurenţă. respectiv prestări de servicii.Diversificarea se poate realiza: . Competenţa reprezintă capacitatea unui individ de a se pronunţa asupra unui lucru pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie. Principalele calităţi şi competenţe ale unui întreprinzător de succes sunt: determinarea şi perseverenţa dorinţa de a câştiga căutarea feedback-ului rezolvarea problemelor persistente iniţiativă şi responsabilitate orientare spre oportunităţi toleranţă pentru eşec încredere în sine şi optimism realizarea de viziuni nivelul mare de energie creativitatea şi spiritul de inovaţie . 1.Printr-o diversificare conglomerată care presupune extinderea în afaceri cu totul diferite de cele esenţiale. organizează o societate comercială/ întreprindere autonomă patrimonial şi autorizată să facă acte şi fapte de comerţ în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale .4. Individul ca întreprinzător Intreprinzătorul este definit ca o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică. ce.5. Calităţi şi competenţe ale întrepirnzătorul de success Calitatea reprezintă însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora un individ este deosebit faţă de alt individ. în mod individual sau în asociere cu alte personae fizice autorizate sau personae juridice. 1.Printr-o strategie de diversificare concentrică (atunci când se încearcă identificarea unor noi produse sau tehnologii complementare sau nu activităţii firmei).

- independenţa lucrul în echipă abilităţi manageriale .

el poate fi elaborat la nivel de produs. grupă de produse. Implementarea planului de afaceri însemnă control şi adaptare în funcţie de evoluţia reală.un mediu în care se desfăşoară aceste activităţi (mediul de afaceri). Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii.1.1. finanţe. Planul de afaceri este întocmit în vederea punerii în practică a strategiilor de afaceri.mai multe activităţi care consumă resurse şi care generează profit (ideea de afacere) . Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va viza toate elementele critice ale entităţii economice. managementul investiţiilor. marketing. precum şi resursele şi aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii.1. contabilitate.) planificarea efectivă a activităţilor respective – alegerea strategiei potrivite şi găsirea căilor de atingere a obiectivelor stabilite . etc. Rolul planului de afaceri este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanţată. activităţi comerciale specifice sau pentru fundamentarea investiţiilor de capital. care îşi asumă conştient anumite riscuri şi doreşte să obţină un anumit profit. date tehnice. management operaţional. ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. piaţa-ţintă. umane si financiare. Definirea şi rolul planului de afaceri Planul de afaceri este un instrument de lucru care se foloseste pentru a incepe si derula o afacere. avantajele pe care le va avea afacerea asupra competitorilor. managementul resurselor umane.un întreprinzător (omul de afaceri). construit la interfaţa mai multor domenii economice: management strategic. Un plan de afaceri se bazează pe următoarele elemente: .Capitolul 2. . concurenţi. Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de etape: culegerea informaţiilor necesare despre furnizori. preţuri. date juridice. care necesita resurse materiale. Planul de afaceri reprezintă un document previzional. Planul de afaceri 2. managementul proiectelor. Iniţierea şi derularea unei afaceri 2.

Planul de afaceri devine o unealtă indispensabilă firmei datorită numărului cerinţelor şi ofertelor de finanţare. Sau poate fi utilizat pentru asigurarea unui credit bancar pentru producerea unui echipament.1. Caracteristicile unui plan de afaceri: .să pună în discuţie planurile companiei pentru perioadele de scurtă şi de lungă durată . în cazul în care este bine întocmit. Spre exemplu un plan poate fi în căutarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor asociate cu dezvoltarea şi marketing-ul unui producs nou. El reprezintă un set de proiecte specifice. Funcţiile planului de afaceri .Funcţia de planificare în timp şi spaţiu a activităţii sau a afacerii . la fel ca şi materialele promoţionale şi de reclamă.Planul de afaceri.Funcţia de creditare – care se manifestă în cazul în care afacerea se finanţează din surse externe. 2. Planul de afaceri.Prezintă o imagine de ansamblu asupra afacerii .- redactarea planului – alegerea formei optime de prezentare către destinatar Planul de afaceri poate fi comparat cu o hartă rutieră: va arăta unde se află firma şi unde vrea să ajungă. investitori.3. detalierea şi realismul lui.să indice faptul că aceste scopuri pot fi atinse .Creează managerului posibilitatea de a-şi comunica ideile şi proiectele tuturor utilizatorilor externi întreprinderii (bănci. Necesitatea Planificării Un plan de afaceri de succes e un document care conţine prospecte noi şi descrie potenţialul companiei. planul de afaceri trebuie să urmărească: . Pentru a atinge aceste scopuri. ar trebui să aducă avantaje firmei prin modul său de alcătuire – adică prin organizarea. parteneri potenţiali) .Este un instrument de îmbunătăţire a managementului întreprinderii .1. El cuprinde puncte de reper şi elemente ajutătoare pentru oreintarea în mediul economic. prin intermediul băncilor sau investitorilor 2.2. poate fi în acelaşi timp şi un studio de fezabilitate .

Efortul comun poate să .Calitatea managementului Dacă pentru bănci interesul constă în existenţa unor acţiuni capabile să stea drept garanţii pentru suma împrumutată. .Rezultatele înregistrate de firma solicitantă. Astfel. investitorii urmăresc şi analizează atent următoarele aspecte: . investitorii doresc să li se demonstreze profitabilitatea proiectului de investiţii propus. . prin vânzarea companiei sau pe altă cale. bazându-şi încrederea pe analiza anterioară şi actual privind activitatea economic financiară a întreprinderii). de regulă şi în mod tipic între corporaţii mari şi firme de mărime mică. sau cinci până la maximum şapte ani). care să permit recuperarea investiţiei la o rată accelerată (20% la 60% anual.4.Piaţa de desfacere. o firmă de mărime medie. . dar în dezvoltare.Performanţele conducerii. Cel mai adesea.Unicitatea produsului şi tehnologia lui. aranjamentul include o combinaţie de sprijin financiar şi acces la canalele de distribuţie bine consolidate. la problemele dezvoltării produsului de marketing. poate fi situată într-o poziţie favorabilă şi poate obţine finanţarea dorită cu ajutorul unui plan de afaceri scris Investiţia de capital – spre deosebire de bănci. băncile nu cereau un plan de afaceri de la solicitanţii de împrumuturi.1. Utilitatea internă şi externă a planului de afaceri Finanţarea bancară – datorită problemelor intervenite prin eşecul unor proiecte economice (unele de foarte mari proporţii). Alianţele strategice – se referă la cercetarea ştiinţifică aplicativă comună.Fezabilitatea îndeplinirii previziunilor.Persoanele din conducerea societăţii. băncile au devenit neîncrezătoare şi nedispuse să mai continue politica împrumuturilor conform procedurilor tradiţionale (în mod tradiţional. . pentru a se lămuri asupra probabilităţii unei profitabilităţi crescute.. . pentru firmele în creştere. pentru investitori interesul se află în calitatea oamenilor care conduc firma şi în profitabilitatea pe durată cât mai mare a acestora. .să demonstreze că realizarea planului va satisface cerinţele cititorului 2. În plus ei vor dori să afle cum şi când îşi vor recupera banii investiţi. Astfel.

datorită faptului că sunt necunoscute. alte entităţii interesate de ideea de afaceri sau de proiectul de dezvoltare. Obiectivele pe care le urmăreste un plan de afaceri intern sunt: . Relaţiile cu clienţii şi distribuitorii – de cele mai multe ori. .  plan de afaceri destinat potenŃialilor parteneri: investitori. .monitorizarea realizării performanţelor planificate ale firmei si intervenţia corectării abaterilor semnificative.stabilirea unor obiective realiste pentru afacere. . factorilor decizionali din cadrul ntreprinderii.înţelegerea poziţiei firmei pe piaţa specifică si în raport cu concurenţa. planul de afaceri poate fi structurat în funcţie de localizarea destinatarului acestuia. materiale si umane necesare obţinerii unei eficacităţi maxime.5.identificarea riscurilor si dificultăţilor în funcţionare în vederea elaborării strategiei de gestionare a acestora. finanţatori.1. Astfel. În cazul în care planul de afaceri este destinat unor potenţiali parteneri obiectivele avute în vedere sunt următoarele: . organizaţiile mari sunt reticiente să intre în aranjamente cu firme de mărime medie.reliefarea capacităţii managementului superior al firmei de a evalua riscurile afacerii si de a face faţă acestor riscuri. uneori prin fuziune şi pentru aceasta are tot mai multă nevoie de un plan de afaceri.dimensionarea si alocarea de resurse financiare. . înainte de a se angaja la un contract pe termen lung.evidenţierea abilităţii managerilor în a diagnostica corect mediul în care firma îsi desfăsoară activitatea si de a-si fixa obiective raţionale pentru dezvoltarea firmei. conform acestui criteriu se poate realiza următoarea clasificare:  plan de afaceri intern destinat managerilor. 2. . . Fuzionările – firmele de mărime caută un mijloc de expansiune. dar un plan de afaceri bine întocmit poate înlătura neîncrederea şi dubiile. Firmele mari vor să analizeze planul de afaceri al unei firme de mărime medie. Tipuri de plan de afaceri În general.dureze mai mulţi ani.

În cazul în care propunerea se dovedeste viabilă se întocmeste un plan detaliat. iar operaţiunile curente nu au un volum prea mare. se cunosc trei tipuri de planuri de afaceri:  plan de afaceri sumar. Acest tip de plan de afaceri reprezintă nivelul cel mai complex al realizării si prezentării unui plan de afaceri.6. Planul sumar conţine 10-20 de pagini fiind folosit de către firmele care se află la început si care nu au prea multe de spus despre trecutul lor. scopului pentru care a fost elaborat.. minim 50 de pagini). în funcţie de gradul de complexitate al problemelor abordate.1. fiind întocmit de către marile companii pentru a-si stabili un mod de acţiune unitar pentru toţi colaboratorii lor. Planul dezvoltat sau complet este considerat a fi de către specialisti planul tradiţional. Un astfel tip de plan de afaceri evidenţiază schematic modul de abordare a afacerilor de către firmă si a proiectelor acesteia. Desigur. fiind considerat drept un ghid important pentru managerul firmei în cauză.evidenţierea parametrilor principali care determină rezultatele viitoare si rentabilitatea firmei. de specificul proiectului si de necesităţile de informare. Conţinutul unui plan de afaceri Fiecare plan de afaceri trebuie să fie adaptat naturii pe care o descrie. Planul de afaceri operaţional sau detaliat are. între 40 si 100 de pagini (după alţi autori. deoarece rezultatele sale sunt argumente suficiente în faţa unor parteneri potenţiali. Există un conţinut general al planului care cuprinde 7 capitole: . planul de afaceri sumar poate fi întocmit si de către o firmă bine consolidată care doreste să testeze viabiltiatea unui proiect de investiţie. 2. În ceea ce priveste mărimea si amplitudinea planului de afaceri.  plan de afaceri operaţional sau detaliat. Un plan de afaceri sumar este potrivit si pentru un antreprenor de succes. de regulă. De regulă planul sumar de afaceri este utilizat pentru reînnoirea unei linii de credit sau pentru obţinerea unei sume mici ca fond de investiţii.  plan de afaceri dezvoltat sau complet. Acest plan este utilizat cu precădere atunci când se doreste un împrumut sau o investiţie substanţială. iar conţinutul acestuia să poarte amprenta personalităţii antreprenorului. în literatura de specialitate. elaborat în 20-40 de pagini.

aceşti potenţiali parteneri de afaceri trebuie să-i cunoască pe cei care le cer ajutorul. trebuie să se convingă de avantajele pe care le pot avea în urma colaborării. a) Sinteza planului de afaceri - care pot fi susţinute în maximum 5 minute de prezentare orală b) Prezentarea societăţii comerciale/firmei Acest capitol are o importanţă deosebită în cazul în care planul este utilizat pentru contactarea unor investitori sau instituţii de creditare. Înainte de a decide să colaboreze cu firma. De asemenea. adică să aibă garanţia realizării profitului. Acest capitol trebuie să conţină informaţii privind: Denumirea firmei şi data înfiinţării Forma juridică de constituire Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului şi codul fiscal Natura capitalului societăţii Obiectul de activitate înscris în statut Numele şi numărul acţionarilor (proprietarilor) şi datele lor personale În acest document al planului de afaceri trebuie prezentate cât mai explicit următoarele aspecte: c) Descrierea afacerii .- sinteza planului de afaceri prezentarea societăţii comerciale/firmei descrierea afacerii descrierea amănunţită a produselor/ serviciilor oferite definirea pieţei organizarea firmei şi managementul acesteia situaţia economico-financiară a societăţii Obiectivul avut în vedere Descrierea sintetică a afacerii Informaţii succinte despre firmă Necesarul de fonduri Rezultate economico-financiare scontate Echipa managerială Sinteza planului de afaceri trebuie să conţină 3-5 pagini ca formă de redactare.

decât într-una promiţătoare (de viitor).5 ani Strategia de piaţă a întreprinderii Acest capitol include informaţii privitoare la echipa de conducere şi la resursele umane. dar condusă de o echipă foarte bună. conţinutul lui vizând: Partea de piaţă şi vânzările estimate Structura şi dimensiunile cererii Prezentarea principalilor concurenţi şi ponderea deţinută pe piaţă Segmentul de piaţă dorit de firmă şi evoluţia acestuia în următorii 1. Acestea vor investi mai sigur într-o afacere nouă (nesigură). Aici pot fi detaliate: Structura organizatorică şi metodele de organizare şi conducere Descrierea membrilor echipei manageriale Modalităţile de selectare şi perfecţionare a salariaţilor Forma de salarizare Descrierea procesului de producţie cu menţionarea duratelor şi a cheltuielilor aferente fiecărei etape a acestuia e) Definirea pieţei f) Organizarea firmei şi managementul acesteia .- Obiectivele prioritare şi misiunea firmei Nevoile consumatorilor ce urmează a fi satisfăcute Produsele/serviciile ce urmează a fi fabricate/prestate Cantităţile de utilaje şi dotări Situaţia actuală a firmei şi perspectivele de dezvoltare În acest capitol sunt evidenţiate în detaliu: d) Descrierea amănunţită a produselor/ serviciilor oferite Caracteristicile tehnice şi economice ale produslui/serviciului oferit Avantajul competitiv faţă de produsele/serviciile similare de pe piaţă Tehnologiile de fabricaţie şi gradul de noutate al produsului/serviciului Canalele de dsitribuţie şi modalităţile de promovare Preţurile de vânzare Acest capitol este foarte important pentru succesul ulterior al afacerii. dar condusă de o echipă de manageri fără experienţă. Instituţiile de creditare sunt interesate întotdeauna de calităţile şi experienţa echipei de conducere. la managementul firmei.

o hoatărâre judecătorească definitivă privind proprietatea .- Necesarul de spaţiu.un contract de vânzare-cumpărare sau contract de donaţie . 26/1990 privind registrul comerţului şi de Legea nr.1.un certificat de moştenitor. Mergeţi la notariat şi faceţi o copie legalizată a actului prin care dovediţi că aveţi dreptul de a folosi sediul viitoarei PFA.situaţia creditelor existente (acolo unde este cazul) Situaţia economico-financiară estimativă a firmei care conţine informaţii referitoare la: .2. un contract de comodat Pasul 2: obţinerea acceptului asociaţiei de locatari (dacă este cazul). Condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale 2. Constituirea PFA-urilor şi a societăţilor comerciale Înregistrarea comercianţilor în România este reglementată de Legea nr. . 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr.contul de profit/ pierderi pe ultimii 3 ani .veniturile estimate pe următorii 3 ani .evoluţia previzibilă a costurilor şi a profiturilor pe următorii 3 ani planul de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor pe timpul realizării produsului/serviciului 2.un extras de carte funciară nu mai veche de 30 de zile .situaţia veniturilor şi a cheltuielilor din ultimii 3 ani . instalaţii. Actul care trebuie legalizat poate fi: . Informaţiile financiare sunt grupate astfel: Activitatea trecuta a firmei care conţine informaţii referitoare la: . o declaraţie de luare în spaţiu. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent Persoană fizică autorizată (PFA) Pasi de urmat pentru a deveni o persoana fizica autorizata Pasul 1: Legalizare la notariat a actului prin care dovediţi că aveţi dreptul de a folosi sediul în care vă veţi desfăşura activitatea ca PFA.un contract de subînchiriere. personal (cantitativ şi calitativ) Planul de afaceri trebuie să arate potenţialilor investitori sau creditori de ce este g) Situaţia economico-financiară a societăţii profitabil să investească în acea firmă.2.

4.certificat de absolvire a unei instituţii de învăţământ . . Dovada verificării şi rezervării firmei. trebuie să obţineţi acordul asociaţiei de proprietari pentru a putea stabili sediul PFA în acest imobil. Carte de identitate sau paşaport (copie xerox semnată de dumneavoastră). Specimenul dumneavoastră de semnătură. în original. Copia legalizată a documentului care arată că aveţi dreptul de a folosi sediul (pasul 1). Dacă vecinii dumneavoastră şi-au dat acordul. precum şi de la vecinii cu care aveţi perete comun).În cazul în care vă veţi stabili sediul profesional într-un imobil care are destinaţia de locuinţă. formularul mai trebuie ştampilat şi semnat de administratorul de bloc. PFA”. Spre exemplu: “Ionescu Alexandru PFA” sau “Ionescu A. recunoaştere a calificării dobândite în străinătate etc. Documente necesare verificarii disponibilitatii denumirii: a) o cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă b) fotocopie a actului de identitate c) dovada că aţi achitat taxa de registru Pasul 4: Alcătuirea unui dosar în care se include: 1. 6.diplomă de studii .atestat de calificare profesională. Trebuie să solicitaţi semnăturile vecinilor direcţi (de la etajul superior. Acest pas nu depinde de paşii anteriori. Pasul 3: verificarea şi rezervarea firmei la sediul ORCT. 2. O cerere de înregistrare completată cu datele dumneavoastră personale. 3. pe care trebuie să-l alegeţi după modelul “nume prenume” sau “nume iniţială prenume”. Îi puteţi face în orice ordine doriţi. Pasul 5: puteţi opta să depuneţi personal dosarul la sediul ORCT sau prin corespondenţă. 5. Documentele care atestă pregătirea profesională sau experienţa profesională (copii xerox cu semnătura dumneavoastră) – pot fi: . 8. eliberată de ORCT (pasul 3). de la cel inferior. protecţiei mediului şi protecţiei muncii. “Firma” este de fapt numele PFA. 7. O declaraţie tip pe proprie răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar. Acceptul asociaţiei de locatari (pasul 2). sanitar-veterinar.

În cazul în care optaţi să mergeţi personal la ORCT.I. vi se emite o rezoluţie de modificare prin care vi se va restitui dosarul. vi se va întocmi o notă de calcul (aproximativ 250 lei). autorizarea funcţionării şi luarea în evidenţă fiscală – şi rezoluţia de la Tribunalul de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului. 2. Aici vi se va elibera chitanţa (pe care o veţi adăuga la dosar) şi un bon pe care aveţi trecută data la care veţi afla dacă vi s-a admis dosarul în vederea înregistrării în Registrul Comerţului ca persoană fizică autorizată. 3. trebuie să parcurgeţi următorii paşi: 1. 4. Dacă dosarul este complet.I. vă puteţi adresa “Biroului de asistenţă” sau ghişeului “Informaţii”. Dacă direcţia ONRC va emite o rezoluţie de respingere a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. autorizarea funcţionării şi va trimite dosarul administraţiei financiare pentru luarea în evidenţă fiscală. 2.F. Vi se dă înapoi dosarul. ORCT va emite rezoluţia de admitere a dosarului prin care va dispune motivat înmatricularea în Registrul Comerţului. – care atestă înregistrarea în Registrul Comerţului. Obţineţi dovada verificării firmei. Acesta poate fi trimis prin e-mail sau poştă ori îl puteţi ridica de la biroul eliberări de la sediul ORCT. care conţine codul unic de înregistrare (C. În urma înregistrării PFA se va elibera un certificat de înregistrare. Dacă documentaţia este incompletă.). Dacă documentaţia este completă. Achitaţi taxa socotită prin nota de calcul la ghişeul numit “Registratură intrări”. Depuneţi dosarul (alcătuit conform paşilor 1-4) la ghişeu. unde un funcţionar va verifica dacă lipsesc acte.U. iar de acolo vi se va da un bon pe care aveţi trecută data la care veţi afla dacă v i s-a admis dosarul în vederea înregistrării în Registrul Comerţului ca persoană fizică autorizată. REZULTATE PROCEDURĂ – 3 variante 1. În cazul în care aveţi neclarităţi în privinţa completării formularelor. 3. Mergeţi din nou la ghişeul unde vi s-a eliberat nota de calcul şi depuneţi dosarul. împotriva rezoluţiei veţi putea formula în termen de 15 zile de la comunicare o plângere la judecătoria din raza sediului social.) şi codul de identificare fiscală (C. 5. în funcţie de cum aţi optat în cererea de înregistrare completată. Dacă instanţa de judecată . Veţi avea termen 15 zile (cu posibilitatea de prelungire) pentru completarea dosarului şi repetarea pasului 5.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin: • asocierea a doi sau a mai multor asociati pentru a desfasura o activitate comerciala.admite plângerea dumneavoastră. rezervare denumire firma (se obtine de la Registrul Comertului) 3. actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social ( inchiriere/ comodat/ vanzare-cumparare) 7. dovada capitalului social 6. acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (in cazul in care sediul social se afla intr-un bloc. cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 Ron. formularul tip pentru acord se gaseste pe site-ul Registrului Comertului) 8. declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine . care au aceasta calitate şi sunt inregistrate fiscal in Romania sau. care este detinatorul tuturor partilor sociale. care au domiciliul/reşedinţa/sediul in Romania( acestea se obtin contra cost de catre Registul Comertului in momentul depunerii dosarului de infiintare a firmei ) sau pentru persoanele fizice sau juridice straine. asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica. cenzorilor sau auditorilor persoane fizice 2. administratorilor. acte de identitate ale asociatilor. Actele necesare infiintarii unei societati comerciale (SRL): 1. specimenele de semnatura ale reprezentanţilor societaţii ( intocmite la notariat sau la sediul Registrului Comertului) 9. Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii. • aportul unui singur asociat. actul de proprietate al sediului in care va functiona societatea ( sunt necesare si prezentarea actelor de intabulare) 5. in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor. va dispune prin hotărâre înmatricularea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării. certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societaţii comerciale. dupa caz. actul constitutiv al societatii 4.

de protecţie socială.2. traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. oricare ar fi acestea orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate. şi. de securitate şi sănătate în muncă. dupa caz. .2. modul în care se efectuează controlul din domeniul raporturilor de muncă. fără nici o discriminare în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii Drepturile şi obligaţiile privind realţiile de muncă dintre întreprinzător şi salariat se stabilesc potrivit legii prin negociere. Dintre principiile fundamentale care stau la baza Codului Muncii amintim următoarele: libertatea muncii este garantată prin Constituţie dreptul la muncă nu poate fi îngrădit munca forţată este interzisă. precum şi jurisdicţia muncii. în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă . prin muncă forţată înţelegând orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei. 10. Codul muncii – cadrul legislativ al activităţii antreprenoriale Codul muncii este legea care reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă. alte formulare care vor fi completate la Registrul Comertului in momentul depunerii dosarului 2. declaratia asociatiilor/ administratorilor in care sa se mentioneze ca indeplinesc condiitile legale de exercitare a calitatii de asociat/ administrator in societate 11.care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale. precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale. meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie.

se consumă treptat şi se înlocuieşte după mai mulţi ani de utilizare. cei aflaţi în deplasare. Muncitorii indirect productivi acţionează indirect asupra obiectului muncii. 2. Factorul de producţie capital se împarte în două categorii: capital fix şi capital circulant. cunoştinţe. Resursele necesare derulării unei afaceri 2. Resurse umane Resursele umane ale unei ţări sau zone geografice reprezintă totalitatea resurselor economice care sintetizează potenţialul de muncă.2. prieteni. creditele externe. cei care efectueză ziua liberă Salariaţii întreprinderii care îşi completează studiile în calitate de elevi sau studenţi Muncitorii reprezintă categoria cea mai numeroasă de angajaţi din întreprindere. Resurse financiare Resursele financiare reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică. Resurse materiale Resursele materiale atrase în activitatea economică reprezintă bunurile produse prin muncă şi utilizate pentru obţinerea altor bunuri şi/sau servicii destinate vânzării.3.2. Capitalul circulant se consumă în întregime într-un singur ciclu de producţie şi se înlocuieşte şa fiecare nou ciclu de producţie. cu ajutorul uneltelor. leasing-ul. . Personalul întreprinderii: Salariaţi încadraţi permanent sau temporar: cei prezenţi la lucru şi cei aflaţi în concediu Salariaţi absenţi motivat sau nemotivat: cei trimişi să lucreze în afara întreprinderii. fonduri nerambursabile.3. aparţinând unei persoane fizice sau juridice. maşinilor avute la dispoziţie. rude.3. 2. deplasării sau livrării lui. Principalele modalităţi de obţinere a resurselor financiare sunt: băncile. Totalitatea resurselor umane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei întreprinderi reprezintă personalul întreprinderii. instalaţiilor.3.3. Resursele materiale atrase în activităţi economice reprezintă factorul de producţie capital. Muncitorii direct productivi sunt cei care acţionează direct asupra obiectelor muncii. Capitalul fix participă la mai multe cicluri de producţie. în scopul conservării. precum şi bunrile la care se referă.1.

evaluare şi control economic. provoacă prejudiciu. În domeniul economic şi social.Capitolul 3.previzibil: când factorii care ar provoca pierderi pot fi estimaţi . fapt de conduce la riscul nerecuperării cheltuielilor avansate pentru cercetaredezvoltare şi inovare. 3. Riscul pur poate fi: .1. există două moduri de abordare a riscurilor: riscul pur şi riscul speculativ. delimiat şi acceptat din propria voinţă. Risc şi reuşită în afaceri 3. Tipuri de risc După natura lor riscurile se pot încadra în mai multe categorii după cum urmează: riscuri economice riscuri comerciale riscuri tehnologice riscuri financiare riscuri strategice riscuri politice şi administrative riscuri accidentale Riscurile economice sunt determinate de incertitudinea evoluţiei pieţei şi în special de modificarea într-un interval foarte scurt de timp. dacă apare. Riscul în afaceri Riscul economic – orice element de incertitudine care poate afecta activitatea unui întreprinzător sau derularea unei anumite operaţii.1. .imprevizibil: determinat de situaţii fortuit Riscul specualtiv reprezintă un pericol asumat controlabil. a volumului şi structurii cererii.1. precum şi a celor efectuate pentru cumpărarea echipamentelor şi utilajelor. în funcţie de posibilităţile de identificare. Riscul pur reprezintă ameninţarea posibilă a unui eveniment care.

tehnologiilor sau echipamentelor avute în vedere. Riscurile accidentale sunt determinate de calamităţi naturale sau alte cauze de forţă majoră. Modalităţi de minimizare a riscului Cele mai utilizate metode pentru tratarea economică a riscurilor sunt: eliminarea riscurilor. Dacă acţiunea asupra cauzelor este insuficientă trebuie avută în vedere acoperirea riscurilor. Acoperirea riscurilor. ajustarea taxelor şi impozitelor. Riscurile politice şi administrative se produc datorită acţiunii forţelor care afectează mecanismele de funcţionare a macrosistemului.1. metodelor. naţional sau internaţional. şi ale cheltuielilor pentru 3. simultan. material şi financiar. Riscurile financiare reprezintă pierderile monetare ce afectează patrimoniul sau rezultatele. parţială şi costisitoare. acoperirea riscurilor. „războiul” preţurilor. Când este posibil. etc. Riscurile tehnologice rezultă din schimbarea bruscă a procedeelor de fabricare datorită evoluţiei rapide a progresului tehnic şi conduc la uzura morală a unor echipamente existente. acceptarea (asumarea) riscurilor. este preferabil eliminarea riscurilor interne. practicile neloiale. transferul plăţilor şi alţi factori. Eliminarea riscurilor se referă la acţiunea asupra surselor potenţiale de riscuri. rolul determinant în acest sens avându-l politicile guvernamentale fiscale şi monetare.Riscurile comerciale provin din relaţiile cu partenerii de schimburi comerciale şi au drept efecte nerealizarea nivelurilor cifrei de afaceri producerea bunurilor ce vor fi vândute. ţinând cont de faptul că orice acoperire este. Riscurile strategice îşi pot avea originea în: schimbarea raportului de forţe în interiorul de activitate. . Această tehnică este utilizată în cazul riscurilor de mică importanţă şi care pot fi introduse în buget datorită frecvenţei mari de repetare. prin modificarea procedurilor. Acceptarea (asumarea) riscurilor se face atunci când întreprinderea decide să fie propriul său asigurator.2.

atunci când angajatul îşi încalcă în mod repetat obligaţiile de serviciu. Răspunderea penală poate fi declanşată numai pentru fapte ilicite de mare gravitate. care i-a adus sancţiuni în trecut. răspundere.Capitolul 4. civilă. Răspunderea contravenţională se declanşează în situaţia în care întreprinzătorul comite fapte contravenţionale. Raspunderea civila delictuala apare de fiecare data cand intreprinzatorul incalca o anumita norma juridica. în cazul unei neconcordanţe între alegerea sa şi regula juridică ce prestabileşte comportamentul legal. Baza răspunderii penale o constituie infracţiunea. Funcţia educativă influenţează conştiinţa întreprinzătorului. Răspunderea în afaceri Răspunderea în afaceri se referă la comportamentul pe care îl aleg întreprinzătorii din multiple variante posibile. determinându-l să nu mai repete fapta ilicită. Etica în afaceri 4. care este abaterea cea mai grava dintre toate faptele pedepsite de lege si cel mai aspru sanctionata. Răspunderea în afaceri implică sancţionarea atitudinii sau acţiunii alese de antreprenor. Răspunderea disciplinară se referă la raporturile dintre angajat şi angajator. ţinând cont de interesele generale ale firmei. declarate de lege drept infracţiuni.1. Funcţia coercitivă este o funcţie de constrângere şi pedepsire imediată a întreprinzătorului care nu respectă legea. Răspunderea în afaceri are două funcţii: funcţia coercitivă şi funcţia educativă. răspundere penlă. producand unei anumite persoane un prejudiciu. Raspunderea civila contractuala revine intreprinzatorului care nu respecta obligatiile asumate la incheierea unui contract. În funcţie de gravitatea răspunderii întreprinzătorului. coroborare cu dispoziţiile legale restrictive care nu pot fi încălcate. Răspunderea civilă este de două tipuri: contractuală şi delictuală. adică fapte care prezintă un grad de pericol social mai scăzut. amintim următoarele forme de răspundere juridică în afaceri: răspundere disciplinară. prin comiterea unor abateri care contravin disciplinei muncii. . răspundere contravenţională.

Responsabilitatea sociala impreuna cu sensibilitatea sociala a firmei formeaza politica sociala a firmei care defineste comportamentul de afaceri al firmei exprimat prin: relatii si interactiuni care se stabilesc intre firma si mediul social intern si extern probleme care rezulta din actiunile firmei sau din interactiunile dintre firma si mediul sau ambiant abilitatea firmei de a diagnostica o problema. în calitatea lor de consumatori. inselandu-si partenerii sau “beneficiarii” se autoelimina de pe piata. Responsabilitatea sociala a firmei Responsabilitatea sociala a firmei presupune ca deciziile sa fie luate in conformitatea cu anumite standarde si sa dca ala efecte favorabile asupra celor interesati in activitatea firmei Sensibilitatea sociala a firmei Sensibilitatea sociala a firmei se defineste prin dezvoltarea proceselor decizionale care orienteaza practicile firmei in vederea adoptarii unei conduite corecte din punct de vedere social. concurential. a stabili alternativele de solutionare si de a o rezolva inainte de ca ea sa devina presanta normele si valorile pentru evaluarea actiunilor firmei sunt folosite pentru a aprecia. cat mai ales pentru ca mai devreme sau mai tarziu intr-un mediu economic normal. instituind cadrul necesar accesului deplin la produse şi servicii. aceia care se dovedesc incorecti. Principii etice în relaţiile cu angajaţii firmei şi cu partenerii de afaceri Etica (corectitudinea) in afaceri este necesara nu numai pentru ca asa ar fi “frumos”. “bine”. informării lor complete despre caracteristicile acestora. . judeca si evalua comportamentul firmei. Protecţia consumatorilor Statul este obligat să protejeze cetăţenii.3. scopurile stabilite in contextul unei probleme date adoptarea deciziilor 4. apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive.4.2.

Drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt: dreptul al satisfacerea cerintelor esentiale de viata dreptul la siguranta dreptul de a fi informat dreptul de a fi protejat impotriva informatiei. a subsolului. a resurselor oceanice. baraje. Obiectivul sau principal il reprezinta realizarea politicii guvernamentale in domeniul protectiei vietii. etichetarii sau altor practici frauduloase dreptul de a fi despăgubit dreptul de a alege dreptul de a fi ascultat dreptul la educare dreptul la un mediu ambiant sanatos Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este organismul care se ocupa cu protectia consumatorilor. sanatatii. 4. securitatii si intereselor legitime ale consumatorilor. construirea de lacuri de acumulare. Protecţia mediului Mediul ambiant reprezintă totalitatea factorilor care asigură menţinerea echilibrului ecologic şi determină condiţiile de viaţă pentru om şi de dezvoltare a societăţii. Omul a contribuit la deteriorarea mediului înconjurător prin: defrişarea pădurilor. suprapăşunatul. publicitatii. exploatarea exagerată a faunei terestre. Măsurile de ameliorare a mediului vizează: combaterea poluării aerului ameliorarea efectului de seră ameliorarea smogului ameliorarea stratului de ozon ameliorarea purităţii apei ameliorarea poluării solului producerea de bunuri cu grad minim de risc împiedicarea poluării cu deşeuri .4. canale în zone care trebuiau protejate.

cel mai important. Conditia generala pentru ca nevoia de munca sa ia forma cererii de munca este recompensarea acesteia. ci numai acelea care urmeaza sa fie recompensate (salarizate). intrucat au resurse pentru existenta sau au alte preocupari. genereaza nevoia de munca. este unul complex. prin care oamenii îşi folosesc aptitudinile. Cererea şi oferta pe piaţa muncii Munca este activitatea conştientă. adica a volumului de munca ce poate fi depus de populatia apta de munca a tarii respective. Avand in vedere faptul ca factorul uman. iar omul. ca si parte a societatii. Aceasta reprezinta volumul total de munca necesar activitatilor dintr-o tara pe o perioada data.1. in perioada data. Satisfacerea nevoii de munca se realizeaza pe seama utilizarii disponibilitatilor de munca existente in societate. Iniţierea în căutarea unui loc de muncă 5. al studentilor si al celor care nu doresc sa se angajeze in nici o activitate. care se initiaza sau exista in societate. trebuie avut in vedere faptul ca nu toate disponibilitatile de munca se constituie in oferta. este neomogena si. Oferta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii in conditii salariale. Orice activitate. cunoştinţele şi experienţa ajutându-se de instrumente corespunzătoare pentru producerea bunurilor necesare satisfacerii trebuinţelor lor imediate şi de perspectivă. se poate observa ca oferta de munca se formeaza intr-un timp indelungat. specific umană. afirmare si apartenenta in societate. Dar ea nu constituie in intregime o cerere care se exprima pe piata muncii. In acest caz. nu se manifesta in intregime dupa principiile economiei de piata (caz in care omul ar fi limitat doar la o componenta economica). ci si o fiinta cu nevoi complexe de cunoastere. Cererea de munca reprezinta nevoia de munca salariata care se formeaza la un moment dat intr-o economie de piata. este nu doar o „masina de lucru”. Ea se exprima prin intermediul numarului de locuri de munca. . are o mobilitate redusa. determinant in piata muncii.Capitolul 5. Oferta de munca se exprima prin numarul celor apti de munca sau populatia apta disponibila din care se scade numarul femeilor casnice.

În statistica românească. Cel ce face oferta trebuie sa traiasca. indiferent dacă primeau sau nu alocaţie de sprijin.2. reprezintă o categorie economică a cărei definire a suscitat numeroase abordări. cererea de munca este practic invariabila. ci ca niste categorii specifice cu un continut care le este propriu. sex. ci de compun din segmente si grupuri neconcurentiale sau putin concurentiale. Şomajul Şomerii. deoarece dezvoltarea unor activitati existente si initierea altora noi. sau alte forme de protecţie socială. aspecte care nu sunt neaparat de natura economica. ajutor de şomaj. · generatiile de tineri nu sunt crescute de parintii lor ca niste marfuri sau numai pentru a deveni salariati. starea sanatatii.Şomerii înregistraţi sunt persoanele care au declarat că în perioada de referinţă erau înscrise la Oficiile forţei de muncă şi şomaj. . neputandu-se subsitui reciproc decat in anumite limite sau deloc.Cererea si oferta de munca nu trebuie considerate prelungiri simple si directe ale cererii si ofertei de bunuri economice pe o alta piata. chiar daca nu au avantaje economice. De aceea. presupun o anumita perioada de timp. efectivul şomerilor se determină în două variante: . · cererea si oferta de munca nu sunt omogene. 5. conditii de munca etc. a doua componentă a populaţiei active. oamenii nu se deplaseaza dintr-o localitate in alta si nu-si schimba cu usurinta munca. · oferta de munca in ansamblul sau se formeaza in decursul unui timp indelungat in care creste si se instruieste fiecare generatie de oameni pana la varsta la care se poate angaja. generatoare de locuri de munca. oferta de munca nu se formeaza in exclusivitate pe principiile economiei de piata. psihologie. In acest sens se impun atentiei urmatoarele aspecte: · pe termen scurt. · oferta de forta de munca este eminamente perisabila si are caracter relativ rigid. ci ca oameni. oferta de munca depinde de varsta. nu poate astepta oricat angajarea pe un loc de munca. ci sunt atasati mediului economico-social. De asemenea. · posesorii fortei de munca au o mobilitate relativ redusa.

dar care au declarat că sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul.participarea la târgurile de locuri de muncă (job shop-uri) organizate periodic de agenţiile de ocupare a forţei de muncă. .sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile.3. sindicate etc.persoanele care în mod obişnuit fac parte din populaţia inactivă (elevi.publicarea unor anunţuri în publicaţii specializate. . . . adică oferă informaţii privind locurile de muncă vacante şi . .persoanele fără loc de muncă. .M. utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode pentru a-l găsi: înscrierea la Oficiul de forţă de muncă şi şomaj sau la agenţii particulare de plasare. Intrând pe site ul firmei.apelarea la o agenţie sau oficiu de plasare a forţei de muncă.putem căuta informaţii direct la firmele la care am dori să ne angajăm. disponibile să lucreze. apel la rude. Căutarea unui loc de muncă Ce putem face concret pentru a găsi un loc de muncă? . E JOBS . studenţi. .Şomerii în sens B. dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.. publicarea de anunţuri sau răspunsuri la anunţuri. putem afla eventualele oportunităţi de angajare. cu persoane din conducerea firmei).I.identificarea şi consultarea cu regularitate a anunţurilor cu oferte de locuri de muncă din ziare. de asemenea: . O altă posibilitate este cea de a discuta direct cu persoane care lucrează la firma care ne interesează (pe cât posibil. reviste. prieteni.consultarea site-urilor electronice specializate.sunt în căutarea unui loc de muncă. de exemplu: BEST JOBS. demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu. Uneori putem găsi afişe cu locuri de muncă disponibile pe poarta / uşa firmei. pensionari). Aceste agenţii oferă servicii de mediere a muncii. 5. care aşteaptă să fie rechemate la lucru sau care au găsit un loc de muncă şi urmează să înceapă lucrul la o dată ulterioară perioadei de referinţă. sunt persoanele de 15 ani şi peste care în decursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: . Sunt incluse.nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri.

menţionăm : · se foloseşte coală albă format A4 de bună calitate · datele personale (nume. trebuie să fie in acord cu cerinţele şi competenţele postului. V. trebuie să se ţină seama de un ansamblu de reguli cu caracter obligatoriu. Un C. Un Curriculum Vitae are de obicei fondul şi forma parţial standardizate. calităţile dobândite prin prestarea activităţilor şi evoluţia in ordine invers cronologică a locurilor de muncă avute . realizările profesionale. să fie relevante şi prezentate cu maximă concizie. este un document universal care a intrat deja în folosinţă şi la noi în mod curent. adresă. afişarea lor şi prin organizarea de burse ale locurilor de muncă. C. CURRICULUM VITAE (C. trebuie să apară in stânga sus a paginii · fotografia (dacă se solicită). corect incadrat in pagină şi fără greşeli gramaticale · se redactează dactilografiat sau pe calculator · de preferinţă nu trebuie să depăşească o pagină (maxim două) şi să fie cât mai aerisit pentru a fi uşor de citit · intotdeauna se completează in acord cu obiectivele personale precum şi competenţele necesare pentru postul vizat.V -ul trebuie să fie prezentabil. deci pentru fiecare post un CV distinct · cei cu experienţă in muncă.condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea. pentru a permite şi facilita comparaţiile între diverşii solicitanţi de locuri de muncă. precizie şi claritate. El este considerat ca fiind eficient numai in măsura in care se finalizează cu invitarea la un interviu.V. Informaţiile incluse intr-un C.V. vor specifica evoluţia in carieră. telefon/fax ). îngrijit. Printre aceste reguli. precum şi competiţia intre aceştia. va fi aplicată in dreapta sus · aspectul estetic este foarte important. În intocmirea unui C. de aceea el trebuie să răspundă unor anumite cerinţe. şi.) Curriculum Vitae ( în limba latină : " cursul / desfăşurarea vieţii " ). competenţele avute. Este bine de ştiut că un recrutor experimentat nu poate acorda mai mult de un minut parcurgerii unui C. bine redactat poate creşte semnificativ şansele de a obţine postul dorit.V.V.

ai salutat persoana căreia îi este destinată. ci se menţionează doar posibilitatea furnizării lor la cerere · nu se trec date nereale! CV-ul trebuie să fie sincer.V. Iată motivul pentru care trebuie să menţionezi toate aceste amănunte: angajatorii trebuie să gestioneze toate anunţurile de joburi ale companiei lor. Este o idee bună să menţionezi şi sursa de la care ai aflat despre acest job disponibil. şi nu vor putea ghici la care dintre ele te referi sau la care doreşti să te înscrii. preocupările din timpul liber. Dacă în anunţul cu jobul respectiv era menţionat şi un cod pentru acesta. se va pune accentul atât pe calităţile personale care pot compensa lipsa acesteia. posesia carnetului de conducere. De asemenea. informatică. după ce. trebuie să conţină denumirea jobului la care vrei să te înscrii. burse. astfel ca informaţiile prezentate să poată fi confirmate la o eventuală verificare · CV-ul nu se semnează şi nu se datează. menţionarea disponibilităţii de a călători sau de a schimba domiciliul la solicitarea societăţii · opţional pot fi menţionate pasiunile. prin . · este util să fie menţionate şi alte competenţe personale necesare ocupării postului: cursuri de limbi străine. etc. politică sau de altă natură controversată · referinţele.· in cazul absolvenţilor şi a persoanelor fără experienţă in muncă. alte cursuri urmate. bineînţeles. management. limbile străine cunoscute · in CV nu se prezintă informaţii sau pretenţii salariale · nu se includ informaţii de natură religioasă. · este importantă. toate acestea indicând că ei ar putea deveni buni angajaţi nu se lasă perioade de discontinuitate in prezentarea carierei. precum şi pe premii şcolare. include şi numărul respectiv. atribuţii de lider. etc. slujbe temporare. marketing.. SCRISOAREA DE INTENŢIE Câteva sfaturi legate de întocmirea unei scrisori de intenţie: 1) Nu uita să menţionezi denumirea jobului Una din primele fraze ale Scrisorii de Intenţie.. dacă există. nu se anexează la C. atunci când este cazul.

4) Ce poţi face pentru mine? Motivele pentru care îşi doresc job-ul respectiv. O Scrisoare de Intenţie de succes trebuie personalizată în funcţie de caracteristicile companiei căreia îi este destinată. prin faptul că ai făcut cercetări despre companie. Ideea este că angajatorul are deja CV-ul tău – Scrisoarea de Intenţie nu trebuie să îl repete. poţi câştiga angajatorul. înainte de a i te adresa. contribuţia şi realizările tale profesionale în cadrul ultimului loc de muncă sau cum ai rezolvat situaţii dificile. Ideea de bază a unei Scrisori de Intenţie este de a părea personală. 3) Nu repeta ideile din CV Mulţi candidaţi fac această greşeală. doarece sunteţi cei mai buni în acest domeniu” 5)Personalizarea scrisorilor de intenţie. deoarece îi munca şi va fi mai receptiv atunci când îţi va citi CV-ul. ci să exprime ceva nou. Scrisoarea de Intenţie trebuie să ofere ceea ce nu poate oferi CV-ul – de exemplu. 2) Pericolul creării unei Scrisori de Intenţie impersonale Este o mare greşeală uşurezi să trimiţi aceeaşi Scrisoare de Intenţie fiecărui angajator. Scrisorile standard îi arată intervievatorului că nu eşti în totalitate interesat de postul respectiv. sunt de cele mai multe ori formulate astfel: • „Am nevoie de bani” • „Mi se pare destul de interesant acest post” • „De mic copil îmi doream să lucrez pentru această companie” • „Am nevoie de experienţă în acest domeniu” • „Un job în cadrul companiei dvs. . mi-ar ajuta în carieră. doar prin simplul fapt de a personaliza scrisoarea de intenţie arăţi interes şi iniţiativă. este bine ca întotdeauna să-ţi personalizezi scrisoarea de intenţie. schimbând doar numele persoanei căreia îi este adresată. menţionate de candidaţi în Scrisoarea de Intenţie. că eşti interesat de job.menţionarea acestor simple amănunte. Menţionează eventuale evenimente recente sau proiecte ale companiei sau dovedeşte-le că ai câteva cunoştinţe despre realizările anterioare ale firmei – toate acestea vor demonstra faptul că eşti interesat de a te alătura echipei respective. copiind practic toate informaţiile din CV şi incluzându-le în Scrisoarea de Intenţie – este o pierdere de timp şi probabil o pierdere a şansei de a fi ales pentru job. Chiar dacă anunţul la care vrei să aplici este diferit de sectoarele de industrie cu care eşti obişnuit.

Sunt două metode de a lucra pentru a căpăta experienţă. redactând o scrisoare către o companie care nu a făcut public anunţul. Dacă este posibil. În încheiere precizează care sunt acţiunile pe care le vei întreprinde. Adresează scrisoarea de intenţie persoanei specificate în anunţ. Dacă soliciţi angajare neplatită specifică în scrisoare. ai grijă cum te vinzi şi motivele pe care le menţionezi în legătură cu ce poţi face pentru compania respectivă. remunerată sau neremunerată. În cazul în care . sau la un articol din ziar referitor la companie. dacă este posibil aplicantul ar trebui să adreseze scrisoarea unei persoane din cadrul companiei. Este mai uşor să găseşti loc pentru muncă neplatită din motive evidente. Pune accent în scrisoare pe cunoştinţele/cursurile făcute la facultate/colegiu şi de ce sunt ele relevante în sectorul pentru care aplici. 6) Un post căruia i s-a făcut publicitate Fă cercetări legate de compania şi de postul pentru care vrei să aplici. Companiei îi arăţi că ai iniţiativă. 9) Scrisoarea de intenţie poate fi scrisă de mână Scrisoare de intenţie poate fi scrisă la calculator şi printată numai cu cerneală neagră. Ai grijă să îndeplineşti toate cerinţele postului şi precizeazăle separat în scrisoarea de intenţie. de exemplu tu aplici la un anunţ. de exemplu “Văvoi contacta săptămâna viitoare pentru a discuta despre un posibil interviu. ci conform teoriei va beneficia de mai multă atenţie. decât să facă cafea şi să copieze documente. iar dacă soliciţi experienţă plătită nu preciza suma dorită. Atrage atenţia asupra calificărilor tale. fă referire la cineva din cadrul companiei. Este puţin probabil ca aplicaţia ta să fie o supraîncărcare a CV-urilor şi scrisorilor de intenţie primite. Oricare ar fi scopul tău. astfel încât destinatarul să fie surprins. şi nu va fi aşezată într-un vraf mare de hârtii.” 8) Cerere pentru experienţa de lucru Experienţa de lucru este o metodă bună de a înţelege ce carieră să urmezi. În introducerea scrisorii prezintă cunoştinţele tale despre companie împreună cu o declaraţie pozitivă legată de contribuţia pe care o poţi avea. în cazul în care angajatorul nu a specificat că doreşte să fie scrisă de mână.Scrisoarea de intenţie variază în funcţie de tipul de job şi de modalitatea de a aplica. Unele companii încurajează acest lucru şi îi dau persoanei respective mai multe atribuţii. 7) Un post căruia nu i s-a făcut publicitate A aplica pentru un post care nu a fost făcut public este cea mai bună metodă de a găsi un loc de muncă.

14) Punctele principale care trebuie incluse în scrisoarea de intenţie Primul paragraf – menţionează pentru ce post aplici şi de ce eşti cel mai bun candidat pentru postul respectiv. Este foarte uşor pentru un angajator să respingă scrisorile tip. Aranjează textul în aşa fel încât să apară centrat în pagină. 12) Când trebuie să trimit o scrisoare de intenţie Scrisoarea de intenţie trebuie trimisă întotdeauna împreună cu CV-ul. Dacă nu reuşeşti să afli. continuă să aplici şi la .doreşte scrisă de mână scrisoarea. Concentrează aceste informaţii în maxim patru paragrafe. incluzând o adresă de contact şi semnătura. 15) Pot trimite aceeaşi scrisoare de intenţie tuturor anunţurilor? Este preferabil să-ţi direcţionezi fiecare scrisoare în funcţie de anunţul pentru care aplici. 13) Încheierea unei scrisori de intenţie O scrisoare de intenţie este o scrisoare de afaceri şi drept urmare ar trebui să se încheie cu “Cu sinceritate/Al dvs. 11) Adresarea în scrisoarea de intenţie Dacă ai numele angajatorului adresează-te acestuia. 17) Fonturi şi tipul de hârtie şi revino cu un telefon după aproximativ o săptămână. Solicită un interviu cititorului atunci când doreşte şi comunică că vei păstra legătura. Al doilea paragraf – oferă detalii despre cum poţi contribui tu în cadrul companiei şi care sunt calităţile tale care te fac potrivit pentru postul respectiv. încearcă să afli un nume pe pagina de internet a firmei sau telefonând şi intrebând cine este şeful departamentului. În timpul în care aştepţi răspunsul de la o companie. 16) Ce trebuie făcut după trimiterea scrisorii de intenţie Ţine minte când ai trimis scrisoarea alte anunţuri. atunci adresează-te cu Stimată/Stimat Doamnă/Domn. Al treilea paragraf – scrie despre ţelurile tale legaându-le de domeniul companiei şi de postul pentru care aplici. cu stimă”. dacă nu. ar trebui să foloseşti un stilou de calitate şi să fii atent să nu faci greşeli. 10) Lungimea unei scrisori de intenţie Nu depăşi o pagină format A4.

ar trebui să fie concisă şi să ofere principalele motive pentru care tu ar trebui să fii chemat la interviu. Times New Roman sau Arial. Limbajul trebuie să fie ferm şi u ş o r de în ţ eles. evită clişeele şi frazele prea comune. 19) Nu uita să menţionezi cele mai importante calităţi ale tale. şi evită abrevierile şi jargoanele. Este ca o etichetă în lumea afacerilor (şi scoate în evidenţă atenţia ta faţă de detalii). dacă iţi trimiţi scrisoarea sau CV-ul prin e-mail. Printează scrisoarea pe acelaşi tip de coală ca şi la CV. rămâi la Times.Aceasta este o scrisoare formală. De exemplu: aptitudini de comunicare. 18) Tipul de exprimare Foloseşte ceva simplu. Decizia celui care te examinează va fi luată numai în funcţie de comportamentul răspunzi la anumite întrebări.. oricât de mulţi ar fi aceştia. Am. Pregătirea pentru interviu constă în a învăţa să porţi o conversaţie cu examinatorul (examinatorii) şi să . foloseşte multe verbe de acţiune. Încearcă să nu foloseşti prea multe formulări de genul “Pot. Sunt” la începutul propoziţiilor. poţi fi singurul care participă la interviu şi să pierzi sau . Trebuie să fie cerneală neagră pe coală albă. Nu te gândi la ceilalţi. La fel ca şi un CV. 20) Nu uita să semnezi scrisoarea. poţi fi unul din cei douăzeci de candidaţi şi să câştigi. experienţa PC. 2) Categorii de întrebări care ţi se vor pune: 1. O scrisoare de intenţie este o scrisoare de vânzare. deci nu folosi fonturi stilate.. care te vinde pe tine drept candidat. În orice caz. Strategia unei scrisori de intenţie de succes include şi accentuarea celor mai importante realizări ale tale. că ai abilităţile şi deprinderile necesare. Întrebări despre studiile tale: · Unde ai făcut liceul/facultatea? · Eşti absolvent? Cu ce medie ai absolvit? tău. semnarea scrisorilor. INTERVIUL 1) Cum să te prezinţi la un interviu? Scopul tău este să-l convingi pe cel care te intervievează că tu eşti persoana cea mai potrivită pentru postul respectiv. o semnătură nu este neaparat necesară.

. în nici un caz nu răspunde negativ! Poţi întreba: · Care sunt planurile de dezvoltare ale firmei? · Cu cine vei lucra? · Care sunt posibilităţile de specializare? ... Întrebări despre obiectivele carierei tale · Pe examinator îl interesează dacă poţi contribui la successul firmei/instituţiei respective · Orice răspuns la astfel de întrebări trebuie să arate că eşti competent şi poţi deveni şi mai competent · Obiectivul carierei tale trebuie să fie compatibil cu interesele firmei !!! O întrebare capcană: "Vrei să afli ceva despre postul respectiv sau firma noastră?" Această întrebare este pusă pentru a vedea dacă eşti o persoană motivată. să-ţi accentuezi reuşitele şi să eviţi să vorbeşti despre insuccese... Arată interesul pentru profesia ta. 2. arată-ţi disponibilitatea de a învăţa repede! 4.. Întrebari despre experienţa profesională · Care a fost prima ta slujbă? · Cui te subordonai? · Ai fost vreodată promovat? · Care erau sarcinile de serviciu? · Ai avut creşteri de salariu? · De ce ţi-ai schimbat locul de muncă? ATENŢIE! Nu îţi critica foştii şefi! 3. persoanele indiferente nu sunt decât foarte rar angajate. Întrebări despre postul vizat/firma respectivă · Ce crezi că va trebui să faci dacă vei fi angajat? · Ce deprinderi ai pentru postul X? · Poţi să înveţi repede să faci .. Dacă nu ai toate deprinderile.....· De ce ai ales acest domeniu? · Ai avut vreo slujbă paralel cu şcoala? Trebuie să răspunzi exact.? · Cunoşti activitatea firmei noastre? Informează-te dinainte ce trebuie să faci în postul respectiv....

singura soluţie este să-i arăţi că.· Care este programul de lucru? Arată-te interesat de slujba vizată şi dornic de a începe să lucrezi! Ce gândesc examinatorii? Orice examinator este un om care are simpatiile. dintr-o întâmplare. indiferent de aceasta EŞTI O PERSOANĂ FOARTE VALOROASĂ! Dovedeşte-i examinatorului că ai calităţi care compensează cu mult lucrurile care nu îi plac la tine! Cum poţi face o impresie bună? · Îmbrăcămintea trebuie să fie discretă şi potrivită situaţiei · Trebuie să atragă atenţia asupra ta şi să nu iasă ea în evidenţă · Punctualitatea este foarte apreciată · Nu mesteca gumă şi nu fuma în timpul interviului · Salută într-un mod ferm şi hotărât · Adu copii după CV şi diploma de studii · Nu evita privirea celui care te examinează. prejudecăţile joacă în unele cazuri un rol care influenţează decizia finală. antipatiile. Sunt neserioşi şi întârzie mereu. · Nu angajez o femeie pe acest post. Ce trebuie să faci? Nu crea din acest fapt o problemă! Gândeşte-te Tipuri de prejudecăţi: · Persoanele care au absolvit facultatea X sunt foarte bine pregătite. Persoanele competente cunosc însă foarte bine importanţa obiectivităţii atunci când conduc un interviu. intri într-o categorie neagreată de examinator. Nu face faţă stresului! · Nu angajez studenţi. priveşte-l direct! · Trimite o scrisoare de mulţumire după câteva zile şi reafirmă-ţi dorinţa de a lucra la firma respectivă! 3) Cum să înlături stresul interviurilor Y. Dacă. Toţi de acolo sunt că prejudecăţile examinatorului reprezintă un mic obstacol ascuns pe care poţi să-l depăşeşti! . · Nu angajez pe nimeni care a lucrat la instituţia/firma incompetenţi. capriciile şi reţinerile sale. Absolvenţii altor facultăţi nu ştiu nimic. Din păcate.

cuvintele „stres” şi „interviu” sunt sinonime. vei aştepta şi vei fi îngrijorat. b) Imagineaza-ţi Iţi poţi transforma visele în realitate – foloseşte-ţi imaginaţia pentru a-ţi păstra calmul pe parcursul unui interviu. silenţios). Demonstrează-i intervievatorului că eşti calm. sunt stresaţi datorită pregătirii pentru interviu. pe care o rezolvi cu succes. O pauză înaintea interviului. aceştia sunt stresaţi cu privire la participarea la interviu. iar în cele din urmă sunt stresaţi cu privire la ţinuta şi îmbrăcăminte. să vorbească prea mult. a) Înainte de interviu Punctualitatea la un interviu este una din cele mai importante aspecte de care trebuie să te asiguri. îţi va permite să îţi tragi răsuflarea şi să te obişnuieşti cu mediul – este suficient timp. . va trebui să te grabeşti şi nu vei avea timp să iţi pui ideile în ordine pentru interviu. liniştit şi încrezător pe parcursul discuţiei cu acesta şi te va considera potrivit pentru job. Dar momentul în care stresul atinge punctul culminant este cel în care candidatul ajunge la interviu. să se agite sau să îşi piardă ideile. la ceea ce vor spune. dacă angajatorii îi vor plăcea sau nu şi multe altele. cu ajutorul căreia îţi creezi în minte imaginea unei situaţii stresante.Pentru marea majoritate a celor care îşi caută un loc de muncă. Iată în continuare câteva tehnici simple care te pot ajuta să te linişteşti şi să te relaxezi când te simţi stresat înaintea unui interviu. Stresul are o mulţime de efecte asupra oamenilor – îi poate face să tremure. te pregăteşti psihic pentru a face faţă cât mai bine situaţiei reale. ore sau chiar câteva minute înainte de interviu – închide ochii. Mai întâi. !!! Iată câteva sfaturi pentru a-ţi păstra calmul pe parcursul interviului: • Respiră rar şi adânc (şi desigur. respiră adânc şi imagineaza-ţi discuţia cu angajatorul. c) Relaxează-te Un candidat relaxat este un candidat încrezător în propriile capacităţi. Poţi practica vizualizarea cu câteva zile. nu-ţi provoca inutil situaţii de stres – încearcă să ajungi cu 10 minute înainte de începerea interviului. apoi. să intre în panică. iar dacă vei ajunge prea târziu. de 10 minute. fără a fi prea mult. Astfel. Exersează succesul în imaginaţia ta şi curând vei avea parte de el şi în realitate. Dacă vei ajunge prea devreme. fiind încrezător şi răspunzând cu uşurinţă chiar şi întrebărilor grele. Vizualizarea reprezintă o tehnică de relaxare.

NU intra în panică – acum este momentul să aplici tehnicile de relaxare prezentate mai sus. iar intervievatorul cu siguranţă nici nu va observa acest lucru. Este mai uşor să îţi controlezi frica şi panica pe măsură ce simţi că acestea apar. O pauză scurtă de numai 10 secunde poate fi exact ceea ce ai nevoie pentru a-ţi recâştiga calmul şi controlul. răsuflă adânc. concentrează-te şi reia interviul. în care tăcerea devine apăsătoare. . ţine-le relaxate. Aşa că.• Stai drept pe cât posibil. şi nu îţi încrucişa braţele sau picioarele. repetă în gând că poţi trece peste acest moment. fie te bâlbâi sau nu îţi găseşti cuvintele pentru a răspunde unei întrebări dificile. nu intra în panică Pe parcursul oricărui interviu se întamplă ceva care nu decurge conform planurilor tale: fie are loc o pauză prea lungă. decât să te relaxezi când deja ţi-ai pierdut calmul şi controlul asupra ideilor. • Vorbeşte rar şi fă pauze dese de respiraţie. • Zâmbeşte – este contagios! d) Ia pauze. ia o pauză în momentul în care simţi că începi să intri în panică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->