Sunteți pe pagina 1din 1

1. Cerere de angajare 2.

Dovada informarii de catre angajator a persoanei care solicita angajarea, anterior incheierii contractului individual de munca, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contractul individual de munca 3. Fisa individuala de aptitudini 4. Curriculum vitae 5. Contractul individula de munca, inregistrat la ITM 6. Copie de pe actele de studii si stare civila cu mentiunea legala pe ele 7. Copie de pe livretul militar, acolo unde este cazul 8. Declaratie pe propria raspundere a salariatului daca nu are carnet de munca sau se afla la alt angajator sau este pierdut 9. Actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca 10. Orice alte acte care certifica legalitatea si corectitudinea completarilor din registrul general de evidenta al salariatilor si carnetul de munca