Sunteți pe pagina 1din 7

II.

Principiile bugetare
Principiul universalitii a. Veniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute Studiu de caz 1: utilizarea sumelor brute n buget Legea privind sistemul unitar de pensii publice prevede acordarea de bilete de tratament balnear. Costul unui bilet este de 1604 lei la hotel de 3*. Contribuia individual, n cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioar celei n care se efectueaz repartiia. n buget sumele vor fi incluse separat pe venituri i cheltuieli sau soldul dintre cele dou? R: Conform principiului univeralitii veniturile i cheltuielile se trec separat: Bugetul asigurrilor sociale de stat pe nul 2013 Cod Indicator 00.01.03 Venituri totale ... ... 33.03.11 Contribuia pentru bilete de tratament i odihn ... ... 50.03 Cheltuieli totale ... ... 57.02.02 Ajutoare sociale n natur ... ...

Program 2013 50.995.457.000 lei ... 68.754.000 lei ... 50.808.800.000 lei ... 318.893.000 lei ...

b. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte. Studiu de caz 2: excepie de la neafectarea venit urilor Bugetele locale primesc subvenii de la bugetul de stat, de fiecare dat acestea fiind cu destinaie special. Spre exemplu, veniturile din subvenii ale bugetului local din Constana pe anul 2013 cuprinde urmtoarele: Cod 42.02.20 Indicator Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor finasnate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili petrolieri Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea sntii Buget 2013 20.289 mii lei

42.02.34

250 mii lei

42.02.41

4.100 mii lei

Principiul publicitii Sistemul bugetar este deschis i transparent, acestea realizndu-se prin: dezbaterea public a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii acestora; dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobarii acestora; publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora;
www.buget-finante.ro 1 oct. 2013

mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului, exceptand informatiile si documentele nepublicabile, prevazute de lege.

Principiul unitii Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice. Principiul anualitii Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar. Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv. Principiul specializarii bugetare Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare. Studiu de caz 3a: Extras din clasificaia veniturilor Capitol Subcapitol Paragraf Indicator A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.00 Impozite i taxe pe proprietate 07.00.01 Impozit si taxa pe cladiri 07.00.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.00.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.00.02 Impozit si taxa pe teren 07.00.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.00.02.02 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.00.02.03 Impozit pe terenul din extravilan *) 07.00.03 Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru 07.00.50 Alte impozite si taxe pe proprietate *) Detalierea se face numai in executie Studiu de caz 3b: Extras din clasificaia funcional a cheltuielilor Capitol Subcapitol Paragraf Indicator 79.00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 80.00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.00.01 Actiuni generale economice si comerciale 80.00.01.01 Administratie centrala 80.00.01.02 Servicii publice descentralizate 80.00.01.03 Meteorologie 80.00.01.04 Educatia si protectia consumatorului 80.00.01.05 Sistemul national antigrindina 80.00.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi Susinerea exportului, a mediului de afaceri i a tranzaciilor 80.00.01.07 internaionale 80.00.01.08 Cooperare economica internationala 80.00.01.09 Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii 80.00.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.00.01.11 Rezerve de stat si de mobilizare
www.buget-finante.ro 2 oct. 2013

80.00.01.12 80.00.01.30 80.00.02 80.00.02.01 80.00.02.02 80.00.02.03 80.00.02.04 80.00.02.05 80.00.02.30

Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Actiuni generale de munca Protectia muncii Pastrarea si completarea carnetelor de munca si alte prestatii Eliberarea permiselor de munca Masuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de munca Alte actiuni generale de munca

Studiu de caz 3c: Extras din clasificaia economic a cheltuielilor Capitol Subcapitol Paragraf Indicator 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.01 Bunuri si servicii 20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curatenie 20.01.03 ncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 20.01.06 Piese de schimb 20.01.07 Transport 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru ntretinere si functionare Reparatii curente 20.02 Hrana 20.03 20.03.01 Hrana pentru oameni 20.03.02 Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare 20.04 20.04.01 Medicamente 20.04.02 Materiale sanitare 20.04.03 Reactivi 20.04.04 Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 20.05.01 Uniforme si echipament 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.30 Alte obiecte de inventar Studiu de caz 3d: Extras din clasificaia n profil departamental cuprinzand autoritati publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale Cod 1 2 3 Denumirea ordonatorului principal de credite Administratia Prezidentiala Senatul Romniei Camera Deputailor
3 oct. 2013

www.buget-finante.ro

4 5 6 7 8 9 10

Inalta Curte de Casatie si Justitie Curtea Constituional Consiliul Legislativ Curtea de Conturi Consiliul Concurenei Avocatul Poporului Consiliul Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii

Principiul unitii monetare Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.

Principiul echilibrului Cheltuielile unui buget se acoper integral din veniturile bugetului respectiv.

Fondurile speciale
Legea finanelor publice (art. 78): Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie si se administreaza in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. Studiu de caz: Bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anii 2013-2016
- mii lei Ca- Sub-Pa- Gru-Ar-A- pi- ca- ra- pa/ ti-li- Denumire indicator Program Estimri Estimri Estimri tol pi- grafTi- colne- 2013 2014 2015 2016 tol tlu at A B 1 2 3 4 0001 05 VENITURI - TOTAL 21.194.646 19.822.639 20.830.368 21.898.165 0002 05 I.VENITURI CURENTE 15.610.040 17.463.755 18.494.264 19.529.954 2000 05 B.CONTRIBUII DE ASIGURRI 15.577.940 17.429.700 18.458.100 19.491.700 2005 CONTRIBUIILE ANGAJATORILOR 7.811.336 8.274.101 8.790.153 9.268.394 03 Contribuii de asigurri sociale de sntate 7.811.336 8.274.101 8.790.153 9.268.394 datorate de angajatori 01 Contribuii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaz pesronal salariat 6.726.686 7.121.532 7.573.737 7.987.524 02 Contribuii pentru asigurri sociale de sntate datorate de persoanele aflate n omaj 48.992 49.690 50.054 50.236 04 Contribuii pentru concedii i indeinnizaii de la persoane juridice sau fizice 1.028.087 1.095.200 1.158.627 1.222.871 05 Contribuii pentru concedii i indemnizaii datorate de persoanele aflate n omaj 7.571 7.679 7.735 7.763 2105 CONTRIBUIILE ASIGURAILOR 7.766.604 9.155.599 9.667.947 10.223.306 03 Contribuii de asigurri sociale de sntate datorate de asigurai 7.589.479 8.972.044 9.477.974 10.0 26.830 01 Contribuia datorat de persoanele asigurate care au calitatea de angajat 7.136.674 7.619.983 8.026.525 8.473.714 02 Contribuii de asigurri sociale de sntate datorate de persoane care realizeaz venituri din activiti independente i alte activiti i persoanele care nu realizeaz venituri 333.455 355.460 376.579 398.395 03 Contribuii pentru concedii i indemnizaii datorate de asigurai 2.084 2.777 2.944 3.113 04 Contribuia datorat de pensionari 905.733 993.824 1.071.926 1.151.608 05 Contribuii de asigurri sociale de sntate restituite -788.467 05 Contribuii facultitive ale asigurailor 2.000 2.071 2.142 2.214 09 Contribuii de asigurri sociale de snatate de la 100 110 120 130 persoanele care realizeaz venituri de natur profesional cu caracter ocazional 16 Contribuia individual de asigurri sociale de 10.381 11.038 11.684 12.290 sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual 17 Contribuia individual de asigurri sociale de 70.423 74.845 79.267 83.767 sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precum ia contractelor de agent 18 Contribuia individual de asigurri sociale de 221 235 249 263 sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar 19 Contribuia individual de asigurri sociale de 34 36 38 40 sntate datorat de persoanele care realizeaz venitul obinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaz o persoan juridic

www.buget-finante.ro

oct. 2013

2900 3000 3005 3105 3600 3605 4100 4200 4205 4305 4505 5005

20

21

50 05 05 50 03 05 50 05 05 23 26 27 30 47 48 49 50

53 02 03 06 12 13

01 01 02 01 10 01

03

20 01

02 05 06 11 12 13 14 30 30 03

Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri, n regim de reinere la surs a impozitului pe venit, din asocierile fr personaliate juridic Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri, n regim de reinere la surs a impozitului pe venit, din activiti agricole Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de asigurai C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBNZI Alte venituri din dobnzi C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri IV SUBVENII SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuii de asigurri de sntate pentru persoane care execut o pedeaps privativ de libertate sau arest preventiv Subvenii primite de bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pentru echilibrare Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului Contribuii de asigurri de sntate pentru pensionari Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contribuii de asigurri de sntate pentru cetenii strini aflai n centrele de cazare Contribuii de asigurri de sntate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum i pentru persoanele care se afl n perioada de aminare sau ntreruperii a executrii a pedepsei privative de libertate Sume alocate din bugetul de stat altele dect cele de echilibrare prin bugetul Ministerului Sntii SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRAII Contribuii de asigurri de sntate pentru persoane care execut o pedeaps privativ de libertate sau arest preventive Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului Contribuii de asigurri de sntate pentru persoane care se afl n concediu medical din cauz de accidente de munc i boli profesionale Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii Contribuii din sumele alocate sistemului de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale, pentru concedii i indemnizaii datorate persoanelor aflate n incapacitate temporar de munc din cauza unui accident de munc sau boal profesional SUME PRIMITE DE LA UEaaLI DONATORI N CONTUL PLILOR EFECTUATE I PREFINANRI Fondul European de Dezvoltare Regional Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Fondul Social European CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale n bani 01Salarii de baz 12Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii 13Indemnizaii de delegare 30Alte drepluri salariale n bani Contribui 01Contribuii de asigurri sociale de stat 02Contribuii de asigurri de omaj 03Contribuii de asigurri sociale de sntate 04Contribuii de asigurri pentru aceidente de munc i boli profesionale 06Contribuii pentru concedii i indemnizaii TITLUL II BUNURI I SERVICII Bunuri i servicii 01Furnituri de birou 02Materiale pentru curenie 03nclzit, iluminat i for motric 04Ap, canal i salubritate 05Carburani i lubrifianii 06Piese de schimb 08Pot, telecomunicaii, radio, tv, internet 09Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional 30Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare Reparaii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar 30Alte obiecte de inventar Deplasri, detari, transferri 01Deplasri interne, detari, transferri 02Deplasri n strintate Cri, publicaii i materiale documentare Consultan i expertiz Pregtire profesional Protecia muncii Alte cheltuieli 04Chirii 30Alte cheltuieli cu bunuri i servicii TITLUL III DOBNZI Alte dobnzi

166 176 186 197 39.152 41.610 44.068 46.570 54.648 53.434 52.219 51.005 32.100 34.055 36.164 38.254 964 1.018 1.072 1.127 864 918 972 1.027 864 918 972 1.027 100 100 100 100 100 100 100 100 31.136 33.037 35.092 37.127 31.136 33.037 35.092 37.127 31.136 33.037 35.092 37.127 5.453.998 2.358.884 2.336.104 2.3 68.211 5.453.998 2.358.884 2.336.104 2.368.211 4.906.594 1.938.540 1.915.508 1.946.907 1.528 1.576 1.621 1.668 3.719.251 514.833 463.259 468.373 103.910 101.832 101.904 102.028 978.500 1.010.791 1.039.093 1.065.070 25.738 231.010 231.000 231.000 358 364 371 375 2.300 3.120 3.245 3.375 100 105 106 109 74.909 74.909 74.909 74.909 547.404 420.344 420.596 4 21.304 20.000 21.056 21.300 22.000 133 137 145 153 866 866 866 866 526.271 398.151 398.151 398.151 134 134 134 134 130.608 109.881 109.881 20.727 21.194.646 19.822.639 20.830.368 21.898.165 21.170.949 19.745.341 20.750.905 21.816.716 152.876 166.100 170.700 181.000 119.744 112.424 240 80 7.000 33.132 24.907 599 6.227 202 1.197 19.768.528 18.460.585 19.397.899 20.388.969 19.742.931 2.509 197 8.624 514 1.647 391 4.291 19.668.828 55.930 3.254 707 707 1.868 1.472 396 243 6 999 138 18.382 5.130 13.252 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

www.buget-finante.ro

oct. 2013

6600 6605

56 01

02

57 02 70 71 01

03 05 01 10 20 30 56 57 70 71 01 10 01

03

20 01

02 05 06 11 12 13 14 30 30 03 56 01

02

70 71 01

03 01 02 03 01 02 03 04 05 04

02Dobnda datorat trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regional (FFDR) 01Finanarea naional 02Finanarea extern nerambursabil 03Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European(FSF) 01Finanarea naional 02Finanarea extern nerambursabil 03Cheltuieli neeligibile TITLUL IX ASISTEN SOCIAL Ajutoare sociale 01Ajutoare sociale n numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NFFINANCIARE Active fixe 01Construcii 02Maini, echipamente i mijloace de transport 03Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale 30Alte active fixe Reparaii capitale aferente activelor fixe Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI I SERVICII TITLUL III DOBNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTEN SOCIAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SNTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale n bani 01Salarii de baz 12Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii 13Indemnizaii de delegare 30Alte drepturi salariale n bani Contribuii 01Contribuii de asigurri sociale de stat 02Contribuii de asigurri de omaj 03Contribuii de asigurri sociale de sntate 04Contribuii de asigurri pentru acidente de munc i boli profesionale 06Contribuii pentru concedii i indemnizaii TITLUL II BUNURI I SERVICII Bunuri i servicii 01Furnituri de birou 02Materiale pentru curenie 03nclzit, iluminat i for motric 04Ap, canal i salubritate 05Carburani i lubrifiani 06Piese de schimb O8Pota, telecomunicaii, radio, tv, internet 09Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional 30Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare Reparaii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar 30Alte obiecte de inventar Deplasri, detari, transferri 01Deplasri interne, detari, transferri 02Deplasri n strintate Cri, publicaii i materiale documentare Consultan i expertiz Pregtire profesional Protecia muncii Alte cheltuieli 04Chirii 30Alte cheltuieli cu bunuri i servicii TITLUL III DOBNZI Alte dobnzi 02Dobnda datorat trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regional (EEDR) 01Finanarea naional 02Finanarea extern nerambursabil 03Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European (FSE) 01Finanarea naional 02Finanarea extern nerambursabil 03Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01Construcii 02Maini, echipamente i mijloace de transport 03Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale 30Alte active fixe Reparaii capitale aferente activelor fixe Administraia central Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice i dispozitive medicale Medicamente cu i fr contribuie personal Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate n programele naionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate n programele naionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializ i dializ peritoneal Dispozitive i echipamente medicale Servicii medicale n ambulator

13.000 198.803 167.559 24.743 109.881 32.935 31.244 3.658 20.727 6.859 1.037.742 1.037.742 1.037.742 23.697 23.697 22.527 15.085 6.586 29 827 1.170 21.194.646 21.170.949 152.876 19.768.528 13.000 198.803 1.037.742 23.697 23.697 20.156.904 20.133.207 152.876 119.744 112.424 240 80 7.000 33.132 24.907 599 6.227 202 1.197 19.768.528 19.742.931 2.509 197 8.624 514 1.647 391 4.291 19.668.828 55.930 3.254 707 707 1.868 1.472 396 243 6 999 138 18.382 5.130 13.252 13.000 13.000 13.000 198.803 167.559 24.743 109.881 32.935 31.244 3.658 20.727 6.859 23.697 23.697 22.527 15.085 6.586 29 827 1.170 295.202 199.362 9.314.051 5.603.898 2.637.058 188.063 685.032 200.000 2.406.752

1.105.656 77.298 77.298 19.822.639 19.745.341 166.100 18.460.585 13.000 1.105.656 77.298 77.298 18.716.983 18.639.685 166.100 18.460.585 13.000 77.298 77.298

1.169.306 79.463 79.463 20.830.368 20.750.905 170.700 19.397.899 13.000 1.169.306 79.463 79.463 19.661.062 19.581.599 170.700 19.397.899 13.000 79.463 79.463

1.233.747 81.449 81.449 21.898.165 21.816.716 181.000 20.388.969 13.000 1.233.747 81.449 81.449 20.664.418 20.582.969 181.000 20.388.969 13.000 81.449 81.449

www.buget-finante.ro

oct. 2013

01 Asisten medical primar 1.326.000 02 Asisten medical pentru specialiti clinice 585.000 03 Asisten medical stomatologic 13.002 04 Asisten mcdical pentru specialiti paraclinice 382.714 05 Asisten medical n centre medicale multifuncionale 100.036 05 Servicii de urgen prespitaliceti i transport sanitar 163.347 06 Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi 7.431.865 01 Spitale generale 7.381.303 04 Uniti de recuperare-reabilitare a sntii 50.562 07 ngrijiri medicale la domiciliu 56.325 11 Prestaii medicale acordate n baza documentelor internaionale 290.000 6805 ASIGURRI I ASISTEN SOCIAL 1.037.742 1.105.656 1.169.306 1.233.747 01 CHELTUIELI CURENTE 1.037.742 1.105.656 1.169.306 1.233.747 57 TITLUL IX ASISTEN SOCIAL 1.037.742 1.105.656 1.169.306 1.233.747 02 Ajutoare sociale 1.037.742 01Ajutoare sociale n numerar 1.037.742 05 Asisten social n caz de boli i invaliditi 611.763 01 Asisten social n caz de boli 611.763 06 Asisten social pentru familie i copii 425.979

www.buget-finante.ro

oct. 2013

S-ar putea să vă placă și