Sunteți pe pagina 1din 57

proiectul Alpinet, revista Invita]ie \n Carpa]i anul 10 / nr.

63-6 66, serie nou august 2006

ghid montan

B U C E G I
volum 3

www.alpinet.org

volum 1, 27 pagini volum 2, 43 pagini volum 3, 57 pagini volum 4, 37 pagini

copiaz` g ratuit toate n umerele [ i g hidurile revistei I nvita]ie n C arpa]i de l a h ttp://iic.alpinet.org

nr. 63-6 66, august 2006

Mun]ii B ucegi, 4 v olume


I Trasee [i poteci ...................................... pag. 3-22

Bibliografie montan` ............................ pag. 26-27 II Versantul estic al Bucegilor .................. pag. 3-24 Platoul Bucegilor .................................. pag. 25-41 III Nordul Bucegilor ................................... pag. 3-55

IV Versantul de vest al Bucegilor .............. pag. 3-19 Valea Ialomi]ei ..................................... pag. 20-35 Harta masivului, 9 pagini format coal` de scris, \n volumele 1-4 4

Toate numerele revistei se p ot p rinta pentru a f i luate l a d rum.

coperta 1 / first cover Arcada din Muntele Scara. / The portal from Scara Mountain. foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti )

Respect` n atura !
Las` doar urmele pa[ilor. Ia numai fotografii. Ucide doar timp. Editor:

Uit-t t e zilnic pe www.alpinet.org, ghidul t u m ontan. Zilnic s unt multe i nformaii i i magini n oi.
nscrie-t te pe lista alpinet2k. Prime[ti zilnic, gratuit, noi [tiri de la munte, de la cei care umbl` pe munte. informaii: www.alpinet.org, iic@alpinet.org

ISSN 1841 - 7957 redactor, tehnoredactor: Ic Giurgiu (iic@alpinet.org, 683.51.03) layout: Ic` Giurgiu, Daniel Verni, Nicolae Herscu bannere: Ionu] Nechita Reproducerea oric`rui material din revist`, n scopuri comerciale, nu este permis`. Materialele angajeaz` n general doar responsabilitatea autorilor.

publicitate: i i c @ a l p i n e t . o r g

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Bucegii \n imagini nordul masivului


explica]iile f otografiilor [ i d e p e f otografii: Ic` G iurgiu, \ mpreun` c u a utorii i maginilor

Muntele Moraru Col]ii Morarului Valea Morarului

Valea Cerbului (traseu 22)

4100 Suntem imediat la nord de Muntele Co[tila; Platoul Bucegilor se termin` [i \ncepe sectorul nordic al masivului (traseu 35). Vedem - deasupra versantului stng geografic al V`ii Cerbului - Col]ii Morarului (ei se afl` [i deasupra versantului drept al V`ii Moraru).
fotografii: Ic` Giurgiu

Buc[oiul Mic (poteca 48) releul de pe Co[tila (traseu 36) Col]ii Morarului

4110 Fa]a dinspre Valea Morarului a Col]ilor Morarului; vedere de la cabana Diham. 3

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Col]ii Morarului

Valea Cerbului (traseu 22)

4115 Sunt multe locuri \n Bucegi care te bucur` prin \nf`]i[area din fiecare anotimp. Col]ii Morarului, privi]i din nou de la nord de Muntele Co[tila (traseu 35).
foto: Marian Radu (Bra[ov)

Culmea Buc[oiul Mic (poteca 48) Col]ii Morarului

4120 Col]ii Morarului, pudra]i de z`pad` (v`zu]i dinspre cabana Diham) te ajut` s` descoperi traseele pe care trebuie s` mergi, pe care a meritat c` ai fost.
foto: Ic` Giurgiu

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi


4130 Col]ii Morarului, v`zu]i de pe Brna Mare a Morarului.
foto: Andrei Panaiotu (Bucure[ti)

4140 La r`s`rit de soare, de la Cl`bucet Plecare (Mun]ii Predealului).


foto: Eduard Despinoiu (Bra[ov)

Muntele Co[tila

Obr[ia 2484, Valea Cerbului poteca 49 (traseu 22)

Omu 2505, Buc[oiu Mic, Col]ii trasee Mora- 21, 34, poteca 35 48 rului

Buc[oiu 2481, traseu 21

Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

Valea Morarului

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


4150 Cnd am trecut de Muntele Obr[ia (traseu 35), limita nordic` a Platoului Bucegilor, ajungem \n {aua V`ii Cerbului (unde iarna pot fi condi]ii dificile de \naintare: ghea]`, vnt puternic, cea]`) (la dreapta ei \ncepe Valea Cerbului, cu traseu spre Bu[teni; la stnga este obr[ia V`ii Ialomi]a, cu traseu spre cabana Padina). |n primul plan al imaginii, interesante forme pe conglomerate. |n ultimul plan, Vf. G`vanele, calcaros (dincolo de el este Valea Gaura): perimetrul din jurul s`u este un amestec de roci, de unde aspect divers, ruiniform.
foto: Ic` Giurgiu

ghid Mun]ii Bucegi

{aua V`ii Cerbului

4155 Poteca-d drum ce vine de la cabanele Babele [i Padina, pe por]iunea ei cea mai \nalt` spre piscul Bucegilor. Pe timp de iarn`, ca s` evit`m pericolul avalan[elor, este mai bine s` urm`m linia crestei.
foto: Ic` Giurgiu

Omu 2505 (trasee 21, 34, 35) G`vanele 2493 Bucura 2503 cabana Omu sta]ia meteo

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4190, 4200 Cabana [i Vf. Omul (2505 m; trasee 21, 34, 35).
foto: Paul Ionescu (Arad) (sus), Marian Radu (jos)

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi


Hornurile M`l`ie[ti sta]ia meteo Omu 2505 cabana Omu

Buc[oiu 2481 Padina Crucii

Brna Caprelor, traseu 12

Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

4240 |ntre Vrfurile Buc[oiu [i Omu (traseu 21), pe vreme bun`, poteca turistic` ne ajut` s` descoperim diversitatea de frumuse]i a zonei \nconjur`toare.
foto: Ic` Giurgiu

4250 Omu - Buc[oiu (traseu 21): spre dreapta, abrupturile dinspre Valea Morarului. Spre stnga din Buc[oiu este Valea M`l`ie[ti.
foto: Andrei Panaiotu (Bucure[ti)

spre Omu

Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

Buc[oiu 2481

Valea Morarului

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Creasta Buc[oiu Mic (poteca 48)

ghid Mun]ii Bucegi


Buc[oiu 2481 TT

Valea Morarului Col]ii Morarului

4260 Buc[oiu, v`zut dinspre cabana Diham. TT - fa]a pe care coboar` traseul 21, spre cabana Poiana Izvoarelor.
foto: Ic` Giurgiu

4270 Buc[oiu, iarna.


foto: Ic` Giurgiu

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


4275 Valea superioar` a Morarului, \ntre Mun]ii Moraru (stnga) [i Buc[oiu Mic (dreapta).
foto: Ic` Giurgiu, Costel Roman

ghid Mun]ii Bucegi

4280 Buc[oiu, abruptul estic, cu traseul turistic 21: iarna, pericol de avalan[`.
foto: Emi Cristea (Bra[ov)

traseu 21

10

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


zona cabanei Omu Col]ii Morarului Buc[oiu 2481 (traseu 21)

ghid Mun]ii Bucegi

Valea Morarului

Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

4290 Vedere de la Cl`bucet Plecare (Mun]ii Predealului).


foto: Alexandru Maftei

4320 Buc[oiu, abruptul dinspre Valea M`l`ie[ti.


foto: Ic` Giurgiu

Muntele Velicanu

Padina Crucii (traseu 11)

Buc[oiu 2481

poteca Poiana Izvoarelor - Omu (traseu 21)

Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

11

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Scara 2426 (trasee 9,10) Hornurile M`l`ie[ti Hornurile }ig`ne[ti (trasee 9,10) Padina Crucii (traseu 11)

ghid Mun]ii Bucegi


Valea }ig`ne[ti (traseu 11) Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

Bisericu]a Buc[oiului

4325 De pe poteca turistic` ce \ncinge partea vestic` a Buc[oiului (Brna Caprelor, traseu 12) vedem fundul c`ld`rii glaciare M`l`ie[ti (traseu 13).
foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a

4330 Fluture la refugiul M`l`ie[ti (traseu 13).


foto: Valeriu Rotaru

12

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Padina Crucii (traseu 11)

4331 De pe poteca turistic` ce \ncinge partea vestic` a Buc[oiului (Brna Caprelor, traseu 12) vedem fosta caban` M`l`ie[ti (dreapta) [i refugiul Salvamont (stnga). O potec` marcat` urc` rapid pe Padina Crucii, de unde p`trundem \n bazinul }ig`ne[ti.
foto: Ic` Giurgiu

13

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Hornurile M`l`ie[ti

4333 De la fosta caban` M`l`ie[ti vedem zona Hornurilor, pe unde se urc` (traseu 13) spre cabana Omu.
foto: Ic` Giurgiu

4336 Hornurile M`l`ie[ti, v`zute din poiana de unde pleac` spre stnga poteca pe Brna Caprelor (traseu 12): par abrupte, dar sunt u[or de urcat sau cobort; traseul turistic 13 merge pe cel din dreapta.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

14

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Depresiunea Brsei

ghid Mun]ii Bucegi


Post`varu 1800 Muntele Buc[oiu

Muntele Velicanu

Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

Padina Crucii (traseu 11)

Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

4345 Traseul turistic (12) de pe Brna Caprelor.


foto: {tefan Costescu (Bucure[ti)

4340 Din poteca Omu - Scara, vedem v`i nordice [i departe \nspre orizont.
foto: Ic` Giurgiu

Buc[oiu 2481 (traseu 21)

15

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


4346 De pe Padina Crucii (traseu 11), v`ile alpine din versantul vestic al Buc[oiului se dezv`luie aproape \n am`nunt. Valea Pietrelor \ncepe imediat de sub vrful muntelui [i ajunge pn` la traseul turistic 12, de pe Brna Caprelor. Pe Valea Pietrelor se afl` cea mai rece pe[ter` f`r` ghea]` din Romnia.
foto: Ic` Giurgiu

ghid Mun]ii Bucegi


Pe[tera 1 din Buc[oiu Buc[oiu 2481 Valea Pietrelor

4350, 4360 Cele dou` s`ritori de pe Valea Pietrelor (stnga, prima, sus; dreapta, a doua, jos) pe care trebuie s` le trecem pe scar` pentru a ajunge la pe[ter`.
foto: Ic` Giurgiu, Dan Hazaparu, Gigi Chiriloi

16

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4371 Pe 11 octombrie 1981 am identificat intrarea \n Pe[tera 1 din Buc[oiu (Pe[tera de de Valea Pietrelor); de la stnga: Adrian Mihalce, Ic` Giurgiu.
foto: Marian Stanciu (Bucure[ti)

4375 Pe[tera din Valea Pietrelor; imediat dup` pasajul \n patru labe de la intrare urmeaz` o galerie cu nisip, pe care se ad`postesc uneori caprele negre.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

17

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi


Pe[tera de pe Valea Pietrelor / Pe[tera 1 din Buc[oiu

4381 4382

Pe[tera de pe Valea Pietrelor - zona dinspre intrare

4383

Pe[tera de pe Valea Pietrelor - zona dinspre cascade

Pe[tera de pe Valea Pietrelor


Ic` Giurgiu (Clubul de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti)
Situat` la 2352 m altitudine (cota intr`rii superioare) (imaginile 4346, 4370), n versantul drept al V`ii Pietrele, pe fa]a de nord-vest (spre Valea M`l`ie[ti) a Muntelui Buc[oiu. Sinonim: Pe[tera de pe Valea Pietrele. Prezentare general` Descoperit` de Emilian Cristea (informa]ie verbal`). Explorat` la 22 septembrie 1967, de geograful Vasile Sencu [i alpinistul Emilian Cristea, pe o lungime de c]iva zeci de metri (informa]ie verbal`). Pe[tera a fost c`utat` de noi, dup` pu]inele date existente [i identificat` (?) la 11 octombrie 1981; de remarcat c` nici altitudinea (2352 metri) nu corespunde cu informa]iile date de Emilian Cristea (2136 metri) [i Vasile Sencu (2230 metri), nici num`rul de intr`ri 18 (dou` sunt n realitate, fa]` de una cum zice Cristea [i trei cum spune Sencu). Pe[tera a fost explorat` pe parcursul mai multor deplas`ri (n anii 1981, 1982, 1984, 1986) ajungndu-se la 373 metri dezvoltare [i 59 (-3/ +56) metri denivelare. Au fost urcate dou` cascade (5 [i 11 m); s-a lucrat masiv la o derocare ce a permis descoperirea a aproape 52 metri. Extensia pe[terii este de 123 metri, indicele de ramificare 3,03. Este pe[tera cu galerii active situat` la cea mai mare altitudine din Romnia (2406 m) [i cavitatea dezvoltat` n conglomerate situat` la cea mai mare altitudine din mun]ii no[tri. Este cea mai rece pe[ter` f`r` ghea]` din ]ar` (0 grade Celsius n iulie 1986). n intervalul 24 iulie 1982 - 30 septembrie 1984 a fost cea mai lung` cavitate n conglomerate din ]ar`.

A cave discovered and explored by the Caving Club "Emil Racovi]`" Bucarest: the cavity with active galleries situated at the highest altitude in Romania; the cave in conglomerate at the highest altitude; the cavity without ice the coldest in Romania (0 grade C in July). 373 m development, 59 (-3 3/ +56) m depth.

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

La explorare [i cartare (nou` deplas`ri) au participat: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Gabriel Micl`u[, Gigi Chiriloi, Mircea Vl`dulescu, Eliza Anghel, Virginia Vasile, Adrian R`dulescu, Dan Hristescu, Adrian Mihalce. Pe[tera 1 din Buc[oiu are galeriile dez-

voltate ini]ial n regim inundat [i apoi modelate de curgerea cu nivel liber; prezint` nivele de eroziune ample, bine p`strate. Speleoteme prezente. Galeriile au n general sec]iuni destul de lejere [i sunt dezvoltate de-a lungul unui sistem de diaclaze orientate sud-vest nord-est. 19

4385 Pe[tera din Valea Pietrelor. Profil de galerie cu tavan, pere]i [i podea care prezint` urme clare l`sate de modelarea intens` a apei.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

n versantul drept al V`ii Pietrele exist` [i cteva abriuri formate n conglomerat (par]ial folosite de caprele negre, pentru ad`post). Acces Se poate urca pe Valea M`l`ie[ti, pn` la 1950 metri altitudine, unde - spre stn-

ga - se desprinde marcajul turistic (triunghi albastru) ce duce pe Brna Caprelor. n acela[i punct de ramifica]ie a marcajelor se poate ajunge cobornd de la cabana Omu (pe traseu marcat sau nemarcat). Suim, de la punctul (stlpul) de ramifica]ie a marcajelor de pe Valea M`l`ie[ti (1950 metri), pe triunghi albastru. 20

4387 Pe[tera din Valea Pietrelor. Galeriile cu sec]iune generoas`, s`parea lor \n regim inundat \n ciuda rocii neprielnice - conglomerat - nu te pot l`sa indiferent: \n adncurile Muntelui Buc[oiu s-a au petrecut [i se \ntmpl` lucruri foarte interesante privind circula]ia apei.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[, Adrian R`dulescu

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4390, 4395, 4400 Pe[tera din Valea Pietrelor. Toate imaginile din aceast` pagin` spun acela[i lucru: \ntre 2350-2 2410 metri altitudine, \n Buc[oiu a curs foarte mult` ap`. Spa]iile au fost clar l`rgite \n regim inundat; apoi apa a trecut cu for]` eroziv`, ca orice pru consistent, elementele solide antrenate contribuind la modelarea interiorului galeriilor.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

21

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Poteca face numeroase serpentine, pn` la baza unui uria[ perete drept, de form` triunghiular` (PT - vezi imaginea 4410), unde o ia net la stnga, urmnd de aici s` ncercuiasc` muntele: suntem la 2180 metri altitudine. Din dreapta noastr` (cum urc`m) vine firul V`ii Pietrele. P`r`sim marcajul [i ncepem s` suim pe Valea Pietrele. Aten]ie la numero[ii ([i masivi uneori) bolovani instabili! Ajungem la 2250 m altitudine, sub un ]anc de stnc` (TS - imaginea 4410) aflat la confluen]a a dou` v`i. Vom continua pe valea din stnga cum urc`m. Pere]ii se apropie. Pericol suplimentar: n afar` de bolovanii ce i putem rostogoli, ne putem trezi bombarda]i de sus de la mare n`l]ime - de pietrele mi[cate de caprele negre care circul` pe versan]i sau sar de pe un mal pe cel`lalt; casca de protec]ie este util`. Valea ia acum aspect de canion (C imagini 4410, 4420). Va trebui s` escalad`m mai multe s`ritori, n ordine: 7, 3, 3, 4, 3 [i 4 m. Cea din urm` s`ritoare se afl` ntr-o zon` unde valea se desface pu]in; s`ritoarea este situat` spre malul stng (geografic); n dreptul ei, spre malul drept geografic, curge uneori o cascad`. Ajungem la 2340 m altitudine: din stnga cum urc`m vine o alt` vale canion (V2 imaginea 4410). Continu`m spre dreapta: la 2350 metri altitudine, n malul drept (geografic), observ`m intrarea de jos a pe[terii; deasupra acestei intr`ri se afl` intrarea de cot` zero. n acest loc se mai poate ajunge [i altfel. Plec`m de la cabana Omu, pe poteca marcat` spre Vf. Buc[oiu (2481 m). Traseul coboar` nti, continuu, 55 metri diferen]` de nivel. Apoi urc` 15 metri. Urmeaz` o alt` coborre, de 45 metri. Apoi urc`m 55 metri diferen]` de nivel: am ajuns la 2470 metri altitudine. n stnga noastr`, pe fa]a muntelui, coborm n plnia larg` a V`ii Pietrele, plnie care se strmteaz` mult spre marginea abruptului. Valea este tot puternic descedent`, pericolele de a se declan[a avalan[e de pietre trebuie s` r`mn` \n permanen]` \n aten]ia noastr`. Stratul mare de z`pad` poate persista pe aceast` por]iune superioar` a v`ii pn` la jum`tatea lui iunie. La dou` s`ritori a trebuit s` fix`m pitoane cu expansiune, pentru a facilita att coborrea ct [i urcarea (dou` sc`ri]e de 5 metri sunt suficiente) (vezi imaginile 4350, 4360).

ghid Mun]ii Bucegi

Descriere Intrarea inferioar`, marcat` de noi cu num`rul de catalog 1240/1, are 1 metru l`]ime [i 0,6 metri n`l]ime. Deasupra ei, se afl` intrarea de cot` zero a cavit`]ii (0,7 metri l`]ime, 3,5 metri n`l]ime), accesibil` din interior. Galeria principal` a pe[terii, dup` pasajul n patru labe de la intrare, ne surprinde prin n`l]ime (frecvent ntre 2-5 metri); l`]imea medie este de 2 metri. La aproximativ 78 metri de la intrare (cota +6,45 metri), m`sura]i pe axul galeriei principale (vezi harta 4382), ajungem la gura unui pu] de 2 metri, aflat n peretele din stnga. Este intrarea ntr-o galerie parcurs` de ap`, galerie care coboar` pn` la cota -3. Doar aproximativ 8 metri din aceast` galerie au fost accesibili la prima explorare, pn` la un bolovan din aval. Trei deplas`ri au fost apoi alocate pentru derocarea bolovanului, n final ncununate de succes (dac` s-ar lucra la cota -3 cu mici explozii dirijate sunt posibilit`]i de a \nainta \nc` pe aceast` galerie). Revenim n galeria principal`. Dup` al]i aproximativ 26 metri pe axul ei, ajungem la o strmtoare col]uroas` (cota +17,5 metri fa]` de intrare); aici, n`l]i22

4420 Spre Pe[tera din Valea Pietrelor. S`ritoare pe canionul C (vezi [i imaginea 4410). Sus, Dan Hazaparu; mai jos, Ic` Giurgiu [i Gabriel Silv`[anu,
foto: Gabriel Micl`u[

mea galeriei urc` la 10 metri (vezi harta 4383). nainte chiar de a ne apropia de acest pasaj putem avea surpriza s` auzim o cascad` impresionant`; noi am prins-o [i la debite mari, cnd nu te po]i ncumeta s` o abordezi (dat` fiind [i temperatura deloc mbietoare). Pe 11 septembrie 1982 debitele au fost sc`zute [i am putut parcurge por]iunea final` a pe[terii: chiar [i la acest moment existau dou` cascade (de 5 [i respectiv 11 metri). Partea final` a cavit`]ii este puternic denivelat` (pu]uri, s`ritori), fiind compus` din patru segmente aproximativ egale. Pere]ii sunt uzi n totalitate, spre deosebire de zona dintre intrare [i strmtoarea de la cota +17,5 metri. Nivelele de eroziune sunt prezente [i n aceast` por]iune a pe[terii. O galerie revine spre intrare [i se las`, printr-un pu] de 5 metri, nainte de strmtoare. Din punct de vedere hidrogeologic debitul de ap` din Pe[tera 1 din Buc[oiu/

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Valea Pietrelor Pe[tera 1 din Buc[oiu

V2

C TS Bisericu]a

Brna Caprelor

PT

4410 Valea Pietrelor, v`zut` din Valea M`l`ie[ti.


foto: Ic` Giurgiu

23

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Scara 2426 (trasee 9, 10) Hornurile }ig`ne[ti Col]ii }ig`ne[ti (traseu 10)

ghid Mun]ii Bucegi

Valea }ig`ne[ti (traseu 11) Padina Crucii (traseu 11)

Valea M`l`ie[ti (traseu 13) Bisericu]a

Pe[tera de pe Valea Pietrele merit` toat` aten]ia: unde [i ct de adnc se las` el sub aluviunile glaciare care c`ptu[esc din abunden]` talvegul V`ii M`l`ie[ti? Noi am parcurs cam toate v`ile din versan]ii de nord [i nord-vest ai Vrfului Buc[oiu, ncercnd identificarea [i a altor cavit`]i; dar nu am v`zut chiar toate locurile [i nu nseamn` c` nu ne-a sc`pat ceva.

Bibliografie
Emilian Cristea, Nae Dimitriu - Bucegii. Turism-Alpinism. - Editura U.C.F.S., 1964; Ic` Giurgiu - Pseudocarst n Romnia - Cercet`ri Speologice, 1, 1992, paginile 85-88, Bucure[ti, Clubul Na]ional de Turism pentru Tineret; Valeria Micalevich-Velcea - Masivul Bucegi. Studiu geomorfologic. - Editura Academiei, 1961; Dan Patrulius - Geologia Masivului Bucegi [i a Culoarului Dmbovicioara - Editura Academiei, 1969

4425 Vedere de pe Valea Pietrelor, din apropierea Pe[terii 1 din Buc[oiu. De re]inut: Hornurile }ig`ne[ti se pot cobor\ f`r` probleme; din Valea M`l`ie[ti suim u[or pe Padina Crucii iar de acolo coborm f`r` dificultate \n Valea }ig`ne[ti.
foto: Ic` Giurgiu

24

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4430 Intrarea Pe[terii 2 din Buc[oiu.


foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu

Pe[tera 2 din Buc[oiu


Acces. Pornim de la Pichetul Ro[u (sau de la refugiul M`l`ie[ti), pe poteca turistic` care ncinge Muntele Buc[oiu. Cnd se desprinde spre stnga marcajul band` ro[ie, c`tre Vf. Buc[oiu, alegem aceast` cale. n scurt timp va apare, pe stnga noastr` cum urc`m, un perete de conglomerat str`puns de o fereastr`. Mai spre vale de aceasta, la 1725 m altitudine (considernd Poiana Pichetul Ro[u la 1445 m altitudine) se afl` intrarea Pe[terii 2 din Buc[oiu, vizibil` [i din poteca Pichetul Ro[u - M`l`ie[ti. Cavitate dezvoltat` n conglomerat. 21 metri dezvoltare, +7 metri denivelare. Descoperit` [i cartat`, la 25 iulie 1982, de Ic` Giurgiu [i Gabriel Silv`[anu. Omu, 2505 (trasee 9, 10, 21, 34, 35) sta]ia meteo cabana Omu

Pe[tera 2 din Buc[oiu

4435 Obr[ia V`ii Gaura.


foto: Csaby Gedo

25

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4440, 4445 Valea Gaura, v`zut` de la cabana Omu. Este str`b`tut` de traseul turistic 8 (recomandat \n perioada f`r` z`pad`), care ajunge \n localitatea Bran.
foto: Tudor Constantin Samoil (Bucure[ti, sus), Cristian Radu (Curtea de Arge[, jos)

26

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


versantul vestic (traseu 34)

ghid Mun]ii Bucegi


Leaota 2133 Scara, 2426 (trasee 9, 10)

4455 |n zona marelui perete din versantul stng al V`ii Gaura (traseul 8) putem lesne g`si o potec` nemarcat` care ne duce deasupra abruptului, pe traseul turistic 34 dintre cabanele Omu [i Padina.
foto: Ic` Giurgiu

Omu 2505 (trasee 8, 9, 10, 21, 34, 35)

4460 Valea Gaura, c`ldarea superioar`. Coborrea de la Omu, pe schiuri, pn` la stna din Valea Gaura, iat` unul dintre cele mai interesante parcursuri de acest fel din masiv (traseu 8).
foto: Tudor Constantin [i Andrei Samoil (Bucure[ti)

27

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4465 Muntele Lancia (2262 metri), din versantul drept al V`ii Gaura (traseu 8), are peisaj excep]ional; \nc` este ocolit de turi[ti, de[i un bivuac \n zona stnei Gaura permite abordarea lui pe \ndelete.
foto: Sebastian Diu (Pite[ti)

4470 Una din Cascadele din Canionul Moara Dracului, aflat pe firul V`ii Gaura (traseu 8) mai jos de izbucul de unde valea are ap` \n tot timpul anului.
foto: Ic` Giurgiu, Alina Lin]ea

28

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4475 Valea Gaura \n zona Canionului Moara Dracului (traseu 8); \n fundal, versantul ei drept geografic, Muntele Lancia.
foto: Ic` Giurgiu, Alina Lin]ea

4480 Valea Gaura, mai jos de Canionul Moara Dracului (traseul 8); \n stnga imaginii pantele Muntelui Lancia, din versantul drept geografic al Gaurei.
foto: Tudor Constantin [i Andrei Samoil (Bucure[ti)

29

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Muntele Lancia

ghid Mun]ii Bucegi

Valea Gaura (traseu 8)

4483 Vedere din zona Moieciu.


foto: Lucian Cazac

4484 Vedere din zona Bran.


foto: Lucian Cazac

Col]ii }ig`ne[ti (traseu 10)

Muntele Scara (trasee 9, 10)

Muntele Lancia

Valea Gaura (traseu 8)

abruptul vestic al Bucegilor (traseu 34)

30

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Valea Gaura (traseu 8)

ghid Mun]ii Bucegi

Muntele Lancia

abruptul vestic al Bucegilor (traseu 34)

4485 Vedere spre Bucegi, de pe drumul na]ional Podul Dmbovi]ei - Bran.


foto: Ic` Giurgiu

4487 Poteci turistice \n zona Omu.


foto: Ic` Giurgiu

Omu, 2505 (trasee 8, 9, 10, 21, 34, 35) sta]ia meteo Buc[oiu 2481 (traseu 21) Valea M`l`ie[ti (traseu 13) cabana Omu

Hornurile M`l`ie[ti, Valea M`l`ie[ti spre Scara 2426 (traseu 9, 10)

Valea Gaura (traseu 8)

31

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Scara 2426 (trasee 9, 10)

IezerP`pu[a

Piatra Craiului

Col]ii }ig`ne[ti (traseu 10) Hornurile M`l`ie[ti, Valea M`l`ie[ti (traseu 13) Buc[oiu (traseu 21)

4490 De la Omu spre Scara.


foto: Tudor Constantin [i Andrei Samoil (Bucure[ti)

4495 De la Omu spre Scara.


foto: Ic` Giurgiu

Scara 2426 (trasee 9, 10) Muntele Lancia Col]ii }ig`ne[ti (traseu 10)

Valea Gaura (traseu 8)

Hornurile M`l`ie[ti, Valea M`l`ie[ti

spre Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

32

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Scara 2426 (trasee 9, 10)

ghid Mun]ii Bucegi

Piatra Craiului Hornurile M`l`ie[ti, Valea M`l`ie[ti (traseu 13) Col]ii }ig`ne[ti (traseu 10)

4497 Intrarea de sus \n Hornurile M`l`ie[ti.


foto: Andrei Zlate

4500 Valea M`l`ie[ti (traseu 13), v`zut` din Hornurile M`l`ie[ti.


foto: George Laz`r

33

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Scara 2426 (trasee 9, 10) IezerP`pu[a

ghid Mun]ii Bucegi


Piatra Craiului

Hornurile M`l`ie[ti, Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

Col]ii }ig`ne[ti (traseu 10)

4503 Zona Hornurilor M`l`ie[ti. De multe ori, \n perioada z`pezii, la limita superioar` a Hornurilor sunt corni[e mari [i tari; alteori podeaua Hornurilor este plin` de ghea]`.
foto: Andrei Zlate

4504 Culmea }ig`ne[ti (traseu 10).


foto: Bogdan Crstina

Scara 2426

Piatra Craiului

Culmea }ig`ne[ti

spre Omu 34

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4515 Arcada dintre V`ile Gaura [i }ig`ne[ti; semnalat` \n literatura de specialitate de Ic` Giurgiu. Se afl` \n por]iunea superioar` a traseului 10, \ntre Hornurile M`l`ie[ti [i Vf. Scara.
foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel

35

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Col]ii }ig`ne[ti [i poteca (traseu 10) care coboar` de pe Scara la Lacul }ig`ne[ti Valea Ciubotea (traseu 9)

ghid Mun]ii Bucegi

Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

4517 Col]ii }ig`ne[ti.


foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a

4518 Padina Crucii (fotografiat` din Hornurile }ig`ne[ti), traversat` de traseul turistic dintre Lacul }ig`ne[ti [i refugiul M`l`ie[ti.
foto: Ic` Giurgiu

Post`varu Padina Crucii 2168 (traseu 11)

Piatra Mare

Buc[oiu

Valea M`l`ie[ti (traseu 13) Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

36

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi


abruptul estic al Post`varului

Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

Lacul }ig`ne[ti (nepotabil) traseu 11

Padina Crucii (traseu 11)

4520 Pe Valea }ig`ne[ti.


foto: George Laz`r (Bucure[ti)

4525 Padina Crucii, v`zut` de deasupra V`ii M`l`ie[ti.


foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a

Poteca Scara (- Bran) M`l`ie[ti Velicanu Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

Lacul }ig`ne[ti (nepotabil) traseu 11 Padina Crucii (traseu 11) Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

37

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4530, 4535 La vest de Muntele Scara, spre versantul V`ii Gaura, formele dezvoltate pe calcare sunt numeroase (lng` traseele 9, 10).
foto: Ic` Giurgiu, Raluca Mocanu, Marius Peculea

38

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4545, 4550 Pe Muntele Scara, lng` traseele 9, 10: blocuri de calcar striate de numeroase [`n]ule]e (numite lapiezuri) care au luat na[tere \n urma coroziunii [i dizolv`rii.
foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a

39

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi


4600, 4610 La coborrea de pe Scara spre Culmea }ig`ne[ti (traseul 10) este un culoar calcaros (Hornul La Scar`), dificil atunci cnd are crust` de ghea]` sau z`pad` \nt`rit`. De dea supra traseului turistic caprele negre ne urm`resc.
foto: Ic` Giurgiu

4615 Col]ii }ig`ne[ti, printre care se strecoar` traseul 10 pe Culmea }ig`ne[ti.


foto: Csaby Gedo

40

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4620, 4625 Col]ii }ig`ne[ti (traseul 10), forma]i \n conglomerate.


foto: Ic` Giurgiu

41

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi


Portalul dintre V`ile Gaura [i }ig`ne[ti (traseul 10)

pe aici, poteca spre Hornurile M`l`ie[ti (\n jos) [i cabana Omu (\n sus)

4630 Cobornd de pe platoul Muntelui Scara, dup` ce trecem de Col]ii }ig`ne[ti, vedem pere]ii care formeaz` obr[ia V`ii }ig`ne[ti.
foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a

42

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4640 Din Culmea }ig`ne[ti, coboar` poteca marcat` cu band` galben` (traseul 11), pn` pe fundul V`ii }ig`ne[ti. Ajun[i acolo, observ`m intrarea \n Pe[tera 1 din }ig`ne[ti.
foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a

43

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Culmea }ig`ne[ti (traseu 10) Piatra Craiului

ghid Mun]ii Bucegi


Brna }ig`ne[ti

Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

4650 Vedere de pe Brna Caprelor (Muntele Buc[oiu, traseu 12), de pe poteca urcnd din Valea M`l`ie[ti spre Vrful Buc[oiului.
foto: Ic` Giurgiu

4655 Obr[ia V`ii glaciare }ig`ne[ti.


foto: Ic` Giurgiu

Muntele Omu

Padina Crucii (traseu 11)

Valea M`l`ie[ti (traseu 13)

Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

poteca (traseu 11) spre Culmea }ig`ne[ti 44

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Hornurile }ig`ne[ti (trasee 9, 10)

ghid Mun]ii Bucegi

Pe[tera 1 din}ig`ne[ti

4660 De pe Muntele Scara (traseu 10) putem cobor\ \n Valea }ig`ne[ti (traseu 11) prin hornurile omonime, f`r` dificultate.
foto: Ic` Giurgiu

4670 Pe[tera 1 din }ig`ne[ti.


foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel

45

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006 Pe[tera 1 din }ig`ne[ti

ghid Mun]ii Bucegi


Dezvoltare 26,5 metri, denivelare +5 metri. Descoperit` la 26 iulie 1983, de Ic` Giurgiu; cartat` pe 11 septembrie 1983, de Ic` Giurgiu [i Eliza Anghel. Dincolo de intrarea generoas`, urmeaz` o sal` spa]ioas`; de aici se desprinde, c`tre dreapta, o galerie ascendent` ce [i reduce treptat sec]iunea [i comunic` impenetrabil la cel`lalt cap`t al ei cu sala de la intrare. Pe podeaua s`lii de la intrare, spre stnga, nceputul de galerie remarcat la data descoperirii a fost l`rgit prin decolmatare, pe 9 septembrie 1989, de Ic` Giurgiu [i Mircea Vl`dulescu. S-au mai ad`ugat astfel 3,5 metri la dezvoltare. {ansele de continuare nu sunt aici epuizate; tavanul coboar`, aluviunile sunt mari, trebuie cobort nivelul podelei, chiar de la desprinderea din sala de intrare. Se poate bivuaca n col]ul din dreapta al s`lii de intrare. Cavitatea serve[te de ad`post pentru caprele negre. 4690 Pe[tera 1 din }ig`ne[ti.
foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel

Pe[tera 1 din }ig`ne[ti


La nord de Vf. Scara (2426 m) se afl` C`ldarea glaciar` }ig`ne[ti, m`rginit` la vest de culmea cu acela[i nume [i la est de Culmea Padina Crucii. Pentru a cobor pe fundul c`ld`rii, n zona Lacului }ig`ne[ti (imaginile 4640, 4670), putem veni pe traseu turistic, fie de la refugiul M`l`ie[ti, fie de pe Vf. Scara. Alegnd a doua variant`, trecem printr-o zon` cu abriuri n conglomerat [i cu turnuri de conglomerat. La Lacul }ig`ne[ti se mai poate ajunge din Vf. Scara, cobornd prin Hornurile }ig`ne[ti (imaginea 4660); sau din Valea M`l`ie[ti, trecnd peste Padina Crucii. Pe vreme senin`, din zona lacului, direct spre sud, n c`ldarea de la obr[ia v`ii, pe stnga geografic, apare evident` o gur` de mari dimensiuni (6 metri, pe 3 metri n`l]ime). Pe[tera 1 din }ig`ne[ti este format` n conglomerat. Se afl` la 2275 metri altitudine.

4680

46

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4700 Pe[tera 1 din }ig`ne[ti. Sala de la intrare: \n dreapta galeria care duce la cota +5; \n stnga, jos, galeria decolmatat`.
foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel

4710 Pe[tera 2 din }ig`ne[ti.


foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel

47

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


4711

ghid Mun]ii Bucegi

Pe[tera 2 din }ig`ne[ti


Este situat` la mic` distan]` fa]` de Pe[tera 1 din }ig`ne[ti, vizavi de intrarea ei, spre est, tot la 2275 m altitudine, n versantul drept geografic al vlcelului foarte abrupt care se duce dintre cele dou` pe[teri spre sud, c`tre n`l]imile culmii care separ` C`ldarea }ig`ne[ti de Valea Gaura. Descoperit` [i cartat` la 11 septembrie 1983, de Ic` Giurgiu [i Eliza Anghel. Format` n conglomerat. 14 m dezvoltare, +6 m denivelare.

Pe[tera 2 din }ig`ne[ti

Valea Ciubotea (traseu 9)

Claia de Piatr` (traseu 10)

traseu 10

spre Muntele }ig`ne[ti (traseu 10)

traseu 9

4740 Coborre de pe Muntele Scara (2426 m), spre Bran, pe traseele 9 [i 10, ambele spectaculoase.
foto: Ic` Giurgiu

48

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Omu, 2505 (trasee 9, 10) Valea Ciubotea (traseu 9) Scara, 2426 (trasee 9, 10) traseu 9

ghid Mun]ii Bucegi

Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

4745 Luna noiembrie, vedere dinspre Culoarul Ruc`r-B Bran.


foto: Lucian Cazac

4750 Valea superioar` Ciubotea (pe traseul 9).


foto: Ic` Giurgiu

Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

Scara 2426 (trasee 9, 10)

traseu 9

1 2

Pe[terile din Ciubotea

49

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Pe[tera 1 din Ciubotea


4755 Pe[tera 1 din Valea Ciubotea.
foto: Ic` Giurgiu, Raluca Mocanu

Pe[tera 2 din Ciubotea

Pe[terile 1 [i 2 din Ciubotea


Drum de acces. De la Vf. Scara, pe traseul turistic ce coboar` n Valea Ciubotea, mergnd spre Poarta Bran (cartier al localit`]ii Bran). Cnd ajungem n c`ldarea superioar` a Ciubotei, traseul face o curb` de 90 grade spre stnga, continund s` piard` u[or din altitudine. Din acest punct ne orient`m spre dreapta, c`tre pere]ii de la obr[ia v`ii. O deschidere spa]ioas`, nalt` de 10 metri, ne atrage aten]ia; este intrarea n Pe[tera 1 din Ciubotea, situat` la 2100 metri altitudine.

n drum spre aceast` intrare mai trecem pe lng` o deschidere de cavitate (3 metri n`l]ime, 1,5 metri l`]ime), aflat` tot la 2100 metri altitudine, n acela[i perete cu Pe[tera 1, pu]in mai la stnga geografic: Pe[tera 2 din Ciubotea. Descoperite [i cartate de Ic` Giurgiu, n septembrie 2000, ntr-o tur` la care au luat parte Raluca Mocanu [i Marius Peculea. Pe[tera 1 are 43 metri dezvoltare [i +13 metri denivelare. L`]imea podelei ajunge la maximum 8 metri, n`l]imea tavanului urc` pn` la 14 metri. Pe talpa galeriei, n pant` mare, este mult material rezultat din dezagregarea rocii. Pe[tera 2 din Ciubotea are 14 metri lungime [i +6 metri denivelare. Ambele pe[teri sunt dezvoltate n conglomerat. 50

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4770, 4780 Pe traseul 10, care coboar` de pe Muntele }ig`ne[ti spre Bran: Porti]a Clincii, sus (aproape de Claia de Piatr`, vezi imaginea 4740); forme din conglomerat, pe potec`, aval de Porti]a Clincii.
foto: Ic` Giurgiu

51

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4790 Abruptul vestic al Muntelui Velicanu (prin apropierea c`ruia trece traseul 10, Scara - }ig`ne[ti - Bran), spre Valea P`niceru.
foto: Radu V. Cotta (Bucure[ti)

4800 Scoru[ de munte (Sorbus aucuparia). Arbore melifer (flori albe, cu nectar folosit de albine la preg`titul mierii) din familia rozaceelor, \nalt de pn` la 10 metri, cu frunze compuse. Fructe sferice, de culoare ro[u aprins, de circa 5 mm diametru, astringente (contract` ]esuturile organismului); se pare c` fructele sunt apreciate de p`s`rile migratoare, \naintea c`l`toriei lor de dinaintea iernii.
foto: Ic` Giurgiu

52

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006


Omu, 2505 (trasee 8, 9, 10, 21, 34, 35) Valea Morarului Padina Crucii Valea M`l`ie[ti (traseu 13) Scara Culmea 2426 } ig`ne[ti (trasee ( t raseu 10) 9, 10) Valea }ig`ne[ti (traseu 11)

ghid Mun]ii Bucegi

Buc[oiu 2481 (traseu 21)

Valea Ciubotea (traseu 9)

4810 V`ile nordice ale Bucegilor, v`zute de la cabana Trei Brazi.


foto: Ic` Giurgiu

Valea }ig`ne[ti (traseu 11) Velicanu 1902 Buc[oiu 2481

Valea Ciubotea (traseu 9) Culmea }ig`ne[ti (traseu 10)

Scara 2426 (trasee 9, 10)

Culmea Ciubotea

4820 Vedere spre Bucegiul nordic, din satul Pe[tera, Culoarul Ruc`r-B Bran.
foto: George Cristescu

53

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

4820 Clopo]ei de stnc`; floare de pn` la 1,5 centimetri lungime.


foto: Ic` Giurgiu

4820 Pe drumul dintre Predeal [i R[nov, ur[ii ies din cnd \n cnd s` cer[easc` mncare de la trec`tori.
foto: Viorel Borte[

54

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

Potecile lui Deubel


Doru C`lin Ciobanu (Bra[ov)
Friedrich Deubel (1845-1933) s-a n`scut pe 13 ianuarie, n Bra[ov. Din cauza lipsurilor materiale este nevoit s` p`r`seasc` de timpuriu b`ncile [colii [i devine ucenic, la un m`celar. n 1868 pleac` n Germania, la Gotha, pentru a nv`]a meseria de mezelar. Se ntoarce la Bra[ov peste doi ani [i lucreaz` mai nti ca m`celar. Dup` c]iva ani se mboln`ve[te de stomac iar medicul i recomand` s` fac` mult` mi[care n aer liber. Urmeaz` sfatul [i devine, n scurt timp, cel mai bun cunosc`tor al mun]ilor din }ara Brsei. Avea mereu ochii deschi[i la frumuse]ile naturii [i a colec]ionat tot ce i s-a p`rut mai interesant: gndaci, fluturi, scoici, melci, plante, pietre etc. C`uta ndeosebi coleoptere, pe care le-a strns ntr-o colec]ie deosebit`, ce a fost expus` [i peste hotare, iar numele lui Deubel a nceput s` fie cunoscut n cercurile [tiin]ifice ale epocii. n anul 1876 a fost vizitat de baronul Max von Hopffgarten [i de Josef Kaufmann care l-au stimulat s` fac` o colec]ie [tiin]ific` [i, prin excursii comune, l-au familiarizat cu metodele de colectare. Mai trziu, Deubel a intrat n leg`tur` cu Ludwig Ganglbauer, directorul Muzeului Imperial de Istorie Natural` din Viena, cu care a purtat o intens` coresponden]`, timp de 21 de ani, pn` la decesul lui Ganglbauer (1912). A f`cut nenum`rate excursii n mun]ii din }ara Brsei sau mai departe, uneori chiar pentru mai multe s`pt`mni, n Mun]ii Buz`ului, H`[ma[, Rodnei, Retezat, Parng sau F`g`ra[ului. n cele cinci decenii n care a fost colec]ionar, plin de perseveren]` [i rigoare [tiin]ific`, activitatea i-a fost ncununat` de succes. Nu mai pu]in de 41 de specii (31 coleoptere, 4 miriapode, 3 melci, 2 viespi [i 1 fluture) poart` numele lui Deubel. Rezultatul activit`]ii de colec]ionar este publicat n lucrarea ber die Zoogeographie der Karpathen, unter besonderer Bercksichtigung der Coleopteren (Despre zoogeografia Carpa]ilor, cu luarea n considera]ie n mod particular a coleopterelor), de K. Holdhaus [i Fr. Deubel (Abhandlungen d. k. k. zool. botanischen Gesellschaft in Wien, vol. VI, 1910, bro[ura 1, pag. 126). Chiar [i ast`zi, la aproape 100 de ani de la publicare, este o referin]` bibliografic` de baz` pentru cei care studiaz` coleopterele din Carpa]i. Colec]ia de insecte a lui Deubel se afl` expus` n marile muzee din Europa (Viena, Budapesta, Frankfurt pe Main). Partea cea mai mare [i mai valoroas` a colec]iei se p`streaz` la Facultatea de Silvicultur` a Universit`]ii din Bra[ov. Alte lucr`ri publicate de Deubel: Die Entwicklung des Drilus concolor (Dezvoltarea speciei Drilus concolor) (Verhandlungen und Mitteilungen d. Siebenb. Vereines f. Naturw., vol. LXIII, 1913, bro[ura 1 [i 4-6); Ein neuer Fundort der Saga serata (Un nou areal pentru Saga serata) (Rovartani Lapok, vol. XXV, 1918); Zusammenstellung der Kferfauna Siebenbrgens (Alc`tuirea faunei de coleoptere a Transilvaniei) (Jahrbuch des Burzenlnder schsischen Museums, 1924); Ergnzungen und Berichtigungen zu Dr. Karl Petri Siebenbrgens Kferfauna (Complet`ri [i corect`ri la lucrarea Coleopterele Transilvaniei, de Dr. Karl Petri) (Jahrbuch des Burzenlnder schsischen Museums, 1925, pag. 67). n anul 1880, cnd s-a nfiin]at Societatea Carpatin` Ardelean` (SKV), Friedrich Deubel a fost unul dintre fondatori. n 1883, sub conducerea lui Deubel, se refac marcajele din Masivul Post`varu. Un an mai trziu el sap` sc`ri n stnca de pe Vf. Omu, pentru a u[ura accesul pe cel mai nalt punct din Mun]ii Bucegi. |[i nfiin]eaz` propria firm`, n 1885, devenind fabricant de mezeluri. n scurt timp produsele lui devin cele mai c`utate de pe pia]`. n 1886 este ales n comitetul de conducere a Societ`]ii Carpatine Ardelene. n luna august, Deubel, mpreun` cu Eduard Copony, din Bra[ov [i Kurt Boeck, din Kassel, fac prima ascensiune a Peretelui Vestic din Piatra Craiului [i realizeaz` marcarea par]ial` a traseului. Probabil n acela[i an Deubel deschide un nou traseu de acces la Vf. Omu, pe fa]a nordic` a Buc[oiului. n august 1887 finalizeaz` marcarea traseului din Peretele Vestic al Pietrei Craiului [i marcheaz` poteca de pe Buc[oiu. Ca o recunoa[tere a activit`]ii 55

lui, aceste dou` trasee poart` fiecare numele Drumul lui Deubel. Un an mai trziu realizeaz` marcarea drumului din Valea M`l`ie[ti. n anul 1908 nfiin]eaz`, mpreun` cu c]iva entuzia[ti, Societatea Colec]ionarilor Bra[oveni. Pentru meritele dobndite de-a lungul anilor n dezvoltarea turismului n Carpa]i [i explorarea zonei montane, Deubel a fost ales membru de onoare al Societ`]ii Carpatine Ardelene, n anul 1922. Datorit` activit`]ii perseverente n domeniul [tiin]elor naturii, Deubel a fost membru corespondent [i membru n comitetul de conducere a Societ`]ii Ardelene pentru {tiin]ele Naturii, din Sibiu. Deubel era [i iscusit vn`tor, unul din mistre]ii dobor]i de el, n anul 1923, la Zizin, lng` Bra[ov, fiind al patrulea trofeu la nivel na]ional. Ca sf`tuitor [i camarad, Deubel era politicos, prietenos, serviabil [i loial, fiind iubit [i stimat. Era o pl`cere s` fii n preajma lui. A fost mereu dezinteresat, devotat [i modest. S-a stins din via]` n Bra[ov, la 9 ianuarie 1933, dup` o scurt` dar grea suferin]`. Este nmormntat n cimitirul evanghelic al Bisericii Negre, str. Lung`, nr. 2. Bibliografie 1. Kronstdter Zeitung, 13.01.1933; 2. Barth, Hans; Von Honterus zu Oberth, Ed. Kriterion, Bucure[ti, 1980; 3. Jahrbuch des Burzenlnder Schsischen Museums, 1925; 4. Jahrbuch des Siebenbrgischen Karpathen-Vereins, 1884; 5. Jahrbuch des Siebenbrgischen Karpathen-Vereins, 1885; 6. Jahrbuch des Siebenbrgischen Karpathen-Vereins, 1888; 7. *** Der Siebenbrgische Karpatenverein 18801945, Ed. Wort und Welt, Thaur/ Innsbruck, 1990; 8. Kronstdter Zeitung, 11.01.1933

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

56

Invita]ie n Carpa]i - nr. 65, august 2006

ghid Mun]ii Bucegi

57