Sunteți pe pagina 1din 0

proiectul Alpinet,

revista Invita]ie \n Carpa]i


anul 10 / nr. 63-66, serie nou
august 2006
www www.alpinet.org .alpinet.org
volum 1, 27 pagini
volum 2, 43 pagini
volum 3, 57 pagini
volum 4, 37 pagini
ghid montan
B U C E G I
volum 4
B U C E G I
Uit-te zilnic pe
www. al pi net . org,
ghidul tu montan.
Zi l ni c sunt
mul t e i nforma i i
i i magi ni noi .
nscrie-te pe lista alpinet2k.
Prime[ti zilnic, gratuit, noi [tiri de la munte,
de la cei care umbl` pe munte.
informaii: www.alpinet.org, iic@alpinet.org
copiaz` gratuit
toate numerele [i ghidurile
revistei Invita]ie n Carpa]i
de la ht t p: / / i i c. al pi net . org
Editor:
ISSN 1841 - 7957
redactor, tehnoredactor:
Ic Giurgiu (iic@alpinet.org, 683.51.03)
layout: Ic` Giurgiu, Daniel Verni, Nicolae Herscu
bannere: Ionu] Nechita
Reproducerea oric`rui material din revist`, n scopuri
comerciale, nu este permis`. Materialele angajeaz` n general
doar responsabilitatea autorilor.
publicitate: i i c @a l p i n e t . o r g
coperta 1 / first cover
Col]ii }apului.
foto: Ic` Giurgiu, Lauren]iu Marin (Bucure[ti)
Respect ` nat ura !
Las` doar urmel e pa[i l or.
Ia numai fot ografi i .
Uci de doar t i mp.
Toat e
numerel e
revi st ei
se pot pri nt a
pent ru a fi
l uat e l a drum.
nr. 63-66, august 2006
Mun]ii Bucegi, 4 volume
I
Trasee [i poteci ...................................... pag. 3-22
Bibliografie montan` ............................ pag. 26-27
II
Versantul estic al Bucegilor .................. pag. 3-24
Platoul Bucegilor .................................. pag. 25-41
III
Nordul Bucegilor ................................... pag. 3-55
IV
Versantul de vest al Bucegilor .............. pag. 3-19
Valea Ialomi]ei ..................................... pag. 20-35
Harta masivului,
9 pagini format coal` de scris, \n volumele 1-4
3
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
\ i -
m
explica]iile fotografiilor [i de pe fotografii:
Ic` Giurgiu, \mpreun` cu autorii imaginilor
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
5030 Prin vestul masivului numim arealul de la Valea
Gaura \nspre sud. |n imagine suntem deasupra versan-
tului stng geografic al V`ii Gaura, unde apar frumoase
lapiezuri (calcarele au fost dizolvate [i corodate pe
direc]ia fisurilor din zon`); vezi [i imaginea 4455.
foto: Ic` Giurgiu
\ i -
m
5050 Valea superioar` Gaura.
foto: Ionu] Sima (Bucure[ti)
Valea
Gaura
(traseu 8)
Scara, 2426
(trasee 9, 10)
Buc[oiu
2481
(traseu 21)
spre
Omu
4
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5060 Valea superioar` Gaura. Vedere dinspre Muntele
Sntilia Mic` (1807 m, Masivul Leaota; vezi num`rul
58 al revistei Invita]ie \n Carpa]i).
foto: Adrian Gl`van (Bucure[ti)
Valea
Gaura
(traseu 8)
5070 Vedere de pe Sntilia Mic` (1807 m).
Mai jos de baza marilor pere]i trece traseul 1.
foto: Adrian Gl`van (Bucure[ti)
Scara
2426
(trasee
9, 10)
Omu, 2505
(trasee 8, 9, 10, 21, 34, 35)
Obr[ia
2484
(poteca 49)
Gu]anu
2238
(traseu 34)
Buc[oiu
2481
(traseu
21)
Obr[ia
2484
(poteca 49)
Co[tila
(traseu 36)
Col]ii
}apului
2162
Strungile Mari
2083
(traseu 34) {aua
Strunga
(traseu 34)
5
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5075 O parte din Poiana
Gu]anu (traseu 2), aflat`
sub abruptul cu acela[i
nume; un ponor interesant
[i alte aspecte carstice sunt
aici de v`zut.
foto: Ica Giurgiu
5080 Pe traseul 2, urcnd
spre {aua B`trna.
foto: Ic` Giurgiu
6
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5120 La Col]ii }apului (traseu 34),
deasupra versantului vestic al Bucegilor.
Un cerc fixeaz` pozi]ia persoanei
care d` dimensiune peisajului.
foto: Ic` Giurgiu, Lauren]iu Marin
7
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5130 De la sud de {aua Strunga, versantul
calcaros vestic; pe el sunt mai multe c`i
nemarcate, u[or de observat la fa]a locului,
pe care putem cobor\ de pe piscuri spre
baz`.
foto: Ic` Giurgiu, Mircea Vl`dulescu
5140 Pe pantele estice ale
Col]ilor }apului au fost
descoperite [i explorate
cteva avene. Cel mai
important dintre ele este
Avenul de la Col]ii }apului.
foto: Ic` Giurgiu
Col]ii
}apului
Omu - Padina
(traseu 34)
Moieciu - Padina
(traseu 1)
8
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
Mircea VL~DULESCU,
Ic` GIURGIU
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
The deepest cave of
Bucegi Mountains.
Versantul vestic al Bucegilor, calca-
ros, cu relief variat [i extrem de specta-
culos, are deocamdat` pu]ine pe[teri
cunoscute. Asta, din mai multe motive:
gurile unora sunt colmatate, total sau
par]ial, de procese specifice rocii, altitu-
dinii [i timpului; intr`rile altora sunt
obturate de ciobani, n ncercarea de a
evita accidentarea animalelor pe care le
au n grij`; cteva descoperiri [i explo-
r`ri ale unor bra[oveni sau cluburi de
speologie din Bra[ov sunt consemnate
doar n arhive la care accesul este ex-
trem de limitat sau chiar imposibil; n
fine, aici, la fel ca [i n alte multe zone
de altitudine cu poten]ial speologic, nu
se fac prea des prospec]iuni sistema-
tice, insistente.
Golul carstic este accesibil cel mai
simplu venind pn` la cap`tul drumului
forestier care urc` din Valea Ialomi]ei, f`-
cnd o uria[` bucl` pe Valea Doamnei [i
ajungnd n versantul stng al V`ii B`tr-
na (Horoaba), cobornd apoi la ap` [i sfr-
[ind la stna situat` pe malul drept, cu
c]iva metri mai sus de firul v`ii (ima-
ginile 5360, 5370, 5190).
De la stn`, orientndu-ne spre vest,
urc`m n 15-20 minute, pe poteci cio-
b`ne[ti la nceput, apoi pe paji[tile cu
iarb` dintre jnepeni, n versantul drept
al v`ii seci care ajunge n Horoaba ime-
diat aval de stn`. La aproximativ 2000
metri altitudine, chiar sub ntinderea de
jneap`n, greu dar nu imposibil de str`-
b`tut, covor verde care ne separ` de po-
teca turistic` band` ro[ie, sosim brusc
pe marginea gurii avenului (imaginea
5140). Ea se afl` pe o mic` teras` relativ
orizontal`. Prima semnalare scris` a ave-
nului a fost f`cut`, dup` cuno[tin]ele
noastre, n 1989, n Buletinul informativ
4 (13) al Comisiei Centrale
de Speologie, de c`tre Cer-
cul Hades din Ploie[ti.
Descriere. Primul pu]
are o vertical` perfect` de
18,4 metri [i o mic` platfor-
m` orizontal` la baza ei. A-
venul continu` cu o pant`
care la cota -22,4 metri de-
vine mult mai abrupt` [i se
sfr[e[te la cota -36 metri
unde debu[eaz` ntr-un
pu] cu dimensiuni de apro-
ximativ 10 x 7 metri, n ca-
re se coboar` 29,7 metri pe
o vertical` absolut`.
Se ajunge astfel la cota
-65,7 metri, pe o platform` cu
z`pad`, m`rginit` de un bolo-
van de mari dimensiuni, n-
castrat. Trecnd peste z`pad`
[i printre bolovani [i perete a-
jungem pe buza pu]ului final
al cavit`]ii, pu] cu vertical` de
12,7 metri; n fa]a noastr`,
spre vest, se deschide la un
nivel inferior o galerie care are
ntre pere]i un alt imens bolo-
van ncastrat. La cap`tul ei
(cota -73,7 metri) se deschid
printre bolovani [i pere]i de
stnc` un pu] impenetrabil de
circa 5 metri [i un horn de 20
metri.
Cobornd verticala de
12,7 metri a ultimului pu]
ajungem ntr-un spa]iu re-
lativ strmt, cu podea din
bolovani. Coborm panta
de c]iva metri lungime [i ajungem la
cota minim` a avenului: -79,9 metri.
Dezvoltarea golului (lungimea total`)
este de 162,8 metri.
La urcare, cnd mai avem circa 10
metri de suit din pu]ul 2 (cota -46
metri), z`rim n dreapta (cum st`m cu
fa]a la peretele pe care avans`m) o mic`
platform` pe care o putem atinge prin
balans u[or. Din acest punct, prin esca-
lad` liber`, destul de dificil`, se poate a-
junge pe o alt` platform` (cota -40,3
metri).
Aici ne-a atras o fereastr` v`zut` de
pe buza pu]ului 2 (cota -36 m). De pe
platform` urc`m circa 1,5 metri pe un
prag vertical, trecem prin fereastr` [i
coborm pn` la cota -45,3 metri, unde
se deschid trei pu]uri. Dou` se nfund`
dup` aproximativ 4 metri adncie iar al
treilea coboar` cu o pant` de aproxima-
tiv 45 grade [i debu[eaz` printr-o s`ri-
toare de 13 metri pe platforma de la co-
ta -65,7 metri.
Echipare. Un plc de jneap`n situat
la circa 6 metri de intrare (imaginea
5140) asigur` un prim amaraj pentru o
d s C }
cea mai important` denivelare speologic` din masiv
5160
Avenul de sub
Col]ii }apului -
profil
9
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
coard` de 40 metri. Imediat sub buza
pu]ului este plantat un piton cu expan-
siune, pentru frac]ionare. Pentru a pu-
tea utiliza acest piton ca [i toate celelal-
te din aven sunt necesare urechi, [aibe
[i piuli]e pentru filet de 8 mm.
La cota -22,4 metri, unde exist` o
platform` minuscul` care faciliteaz` tre-
cerea frac]ion`rii, este plantat un alt pi-
ton cu expansiune. De aici, pe o coard`
de 20 metri se ajunge la cota -36 metri,
unde o alt` platform` foarte mic` u[urez`
trecerea unei frac]ion`ri la un nou piton
cu expansiune. De acesta leg`m o coard`
de 35 metri care ne conduce la cota -65,7
metri. Un piton cu expansiune [i un pi-
ton de fisur` asigur` amarajul pentru o al-
t` coard` de 20 metri, pe care ajungem la
fundul avenului (cota -79,9 metri).
Escalada la platforma de la cota -40,3
este u[urat` pe prima por]iune de o bu-
cat` de cordelin`, dar starea ei nu este
sigur` [i plantarea unor pitoane ar fi u-
til` pentru rapel. Deasupra exist` plan-
tat un piton cu expansiune, cu ureche
montat`, dar este necesar` o coard` de
60 metri, ce se pune n dou` pentru a
putea fi recuperat`.
La tura de explorare au mai partici-
pat: Emilia Marinescu, Traian Prundea-
nu, Lauren]iu Marin.
Avenul de sub
Col]ii }apului -
plan
5170
5150 La
\nceputul
coborrii \n
primul pu] al
avenului.
foto:
Ic` Giurgiu
10
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5180 Plac` cu lapiezuri (forme create prin coroziune
[i dizolvare) la sud-est de Col]ii }apului, pe traseul
34 (Omu - Padina), spre versantul drept geografic al
V`ii Horoaba.
foto: Ic` Giurgiu, Cristina Laz`r
5190 Suprafe]e cu lapiezuri de diverse forme,
\n versantul drept geografic al V`ii Horoaba.
foto: Ic` Giurgiu
Babele
(trasee 24, 33, 35)
sta]ie
telecabin`
Valea
Horoaba
(poteca 54)
drumul care urc` dinspre
Valea Doamnele pna
spre obr[ia V`ii Horoaba
11
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5200 Lapiezuri de perete, \ntre traseul 34 (Omu -
Padina) [i Valea Horoaba (poteca 54).
foto: Ic` Giurgiu, Adrian Cegu
5210 Cobornd pe traseul 34 (Omu -
Padina), \nainte de {aua Strunga Mare.
foto: Ic` Giurgiu
Leaota
2133
12
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5220 {aua Strunga Mare (trasee 1, 34),
v`zut` dinspre sud-est.
foto: Ic` Giurgiu
5230 {aua Strunga Mare, v`zut` dinspre
nord-vest, de pe traseul 1, Moieciu - Padina.
foto: Ic` Giurgiu
Strunga
Mare
13
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5240 {aua Strunga Mare (trasee 1, 34), v`zut` dinspre
sud-est, din apropierea Vf. T`taru (1998 m).
foto: Ic` Giurgiu, Alina Lin]ea
5245 {aua Strunga Mic`, pe unde
porne[te traseul turistic spre Vf. Leaota.
foto: Ic` Giurgiu
Strunga
Mare
Strunga
Mic`
(traseu 43)
Valea
Horoaba
(poteca 54)
Valea
Doamnele
(traseu 2)
T`taru, 1998
(poteca 55)
14
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
T`taru
1998
(poteca 55)
5250 Privire spre versantul vestic al Bucegilor,
dinspre Vf. cu Dor (versantul estic).
foto: Ic` Giurgiu
5260 Muntele T`taru este spectaculos
din orice punct cardinal se las` privit.
foto: Ic` Giurgiu
Strunga
Mic`
(traseu 43)
T`taru
1998
(poteca 55)
15
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5270 Pe platoul de la sud-est de Muntele
T`taru (poteca 55), unde un pru temporar
se pierde \n subteran, Clubul "Emil
Racovi]`" Bucure[ti a ajuns pn` acum la
cota -15 metri, deasupra unei s`li.
foto: Ic` Giurgiu, Dan Gr`dinaru, Sorin Enache
16
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5280 Bazinul V`ii T`taru.
foto: Ic` Giurgiu
5290 De pe Vf. T`taru spre sud-est.
foto: Ic` Giurgiu
T`taru
1998
(poteca 55)
Avenul din
T`taru
Valea
T`taru
Strunga
Mare
(trasee 1, 34)
Lacul
Bolboci
(traseu 41)
ponorul
V`ii
T`taru
Cheile
T`taru
(poteca 55)
Valea
Ialomi]ei
(traseu 41)
17
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
Strunga
Mare
Strunga
Mic`
T`taru
1998
Cheile
Horoabei
Pe[tera
Ialomi]ei
Pe[tera
Pustnicului
hotel
Pe[tera
schitul
Pe[tera
Ialomi]a
cabana
Padina
cabana
Izvorul
T`tarului
Cheile
T`tarului
Cheile
Coteanu
Coteanu
Pe[tera
Coteanu
Avenul
din T`taru
T`taru
Pe[terile 1 [i 2 din
Valea T`taru
Avenul din Cheile
T`tarului
Pe[tera 3 din
Valea T`taru
Pe[tera din
Cheile
T`tarului
0 1 km
5300 Pe[teri \n versantul vestic al
Bucegilor [i \n bazinul Ialomi]ei.
desen: Ic` Giurgiu
1
2
2
1
Pe[tera
Haret ?
Lacul
Bolboci
Bolboci
Mircea
Deleanu
1900
cabana
Bolboci
18
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5320 De la Babele, vedere spre
versantul vestic al masivului.
foto: Ic` Giurgiu
5340, 5350 Versantul vestic
sub z`pad`.
fotografii: Ic` Giurgiu
Leaota
2133
T`taru
1998
(poteca 55)
Strunga
Mic`
(traseu 43)
cabana
Padina
(trasee
34, 41, 43)
Cheile
Horoabei
(poteca 54)
Valea
Ialomi]ei
(traseu 41)
Cheile
Horoabei
(poteca 54)
T`taru
1998
(poteca 55)
Strunga
Mic`
(traseu 43)
Strunga
Mare
(trasee 1, 34)
Strunga
Mare
Cheile
Horoabei
Valea
B`trna
(poteca 54)
Valea
Doamnele
(traseu 2)
Col]ii }apului
2162
(traseu 34)
19
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
5360 Din zona Babele se "cite[te"
bine versantul vestic al masivului.
foto: Ic` Giurgiu
5370 Drumul auto (nu \ntotdeauna integral) care
leag` V`ile Ialomi]a, Doamnele [i Horoaba (B`trna).
foto: Ic` Giurgiu
Col]ii }apului
2162
(traseu 34)
Valea
B`trna
(poteca 54) Cheile
Horoabei
(poteca 54)
Avenul
de la
Col]ii
}apului
Avenul
de la
Col]ii
}apului
Col]ii }apului
2162
(traseu 34)
Cheile
Horoabei
(poteca 54)
Turnul
Seciului
Valea
Ialomi]ei
(traseu 41)
20
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
\ i -
I
\ i -
I
6020 Izvoarele V`ii Ialomi]a, sub Mecet,
la peste 2200 metri altitudine.
foto: Ic` Giurgiu
Muntele
Doamnele
(poteca 51)
Muntele
Obr[ia
(poteca 49)
Cheile
Z`noagei
(traseu 41)
Omu -
Padina
(traseu 14)
21
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
Mecet
6030 Izvoarele V`ii Ialomi]a sunt \n preajma Mecetului.
foto: Ic` Giurgiu
6040 Vedere dinspre {aua V`ii Cerbului.
foto: Ic` Giurgiu, Dan Ple[a
Pe[tera din
capul V`ii
Obr[ia
Mecet
Pe[tera din
capul V`ii
Obr[ia
Doamnele
2402
Omu -
Padina
(traseu 14)
22
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6050 Intrarea Pe[terii din capul V`ii Obr[ia.
foto: Ic` Giurgiu
6060
Pe[tera din capul
V`ii Obr[ia
Pe[tera din capul V`ii Obr[ia
Se afl` la 2375 m altitudine, pe partea sudic` a culmii ce
leag` Vrfurile Omu, Bucura, G`vanele cu Muntele Doam-
nele, n apropierea potecii turistice band` ro[ie.
Descoperit` [i topografiat` la 11 august 1979, de Ic`
Giurgiu, devenea cavitatea din Romnia situat` la cea mai
mare altitudine.
Intrarea larg` [i nalt` este vizibil` din mai multe puncte
ale versan]ilor V`ii Obr[ia. Urmeaz` o sal` n pant` ascen-
dent`, dezvoltat` n conglomerat, cu podea acoperit` de ma-
terial provenit prin dezagregare din matricea rocii.
Dincolo de n`l]imea minim` a pe[terii se p`trunde ntr-
o diaclaz` orientat` vest-est, format` n calcar. 22 metri lun-
gime, denivelare +6 metri, extensie 12 metri, indice de ra-
mificare 1,83.
n apropiere, exocarst dezvoltat pe conglomerat [i calcar
(doline, lapiezuri, pere]i) [i mica pe[ter` n calcar din Me-
cetul Turcesc.
Pe[tera din Mecet
Descoperit` [i cartat` de Ic` Giurgiu, la 10 august 1979.
Mecetul Turcesc, olistolit de calcare jurasice, este situat n
malul drept geografic al V`ii Obr[ia. Prin stnga lui geogra-
fic` trece traseul turistic Omu - Pe[tera, iar pe deasupra lui
este traseul turistic Omu - Doamnele - Strunga.
Fa]a sudic` a Mecetului este br`zdat` de o diaclaz` evi-
dent`; n zona ei, mai sus de baza blocului (2267 m altitudi-
ne), se afl` intrarea larg` a pe[terii. La data explor`rii se g`-
sea pe podea argil` ro[ie, de decalcifiere; pica din tavan [i era
o pelicul` de ap` pe plan[eu. 10 metri dezvoltare, denivelare
+1,5 metri, extensie 8 metri, indice de ramificare 1,25.
Pe[tera din Mecet
6070
23
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6080 Cascada Ialomi]ei, de pe Valea
Obr[ia Ialomi]ei, \n paralel cu
traseul 14 (Omu - Pe[tera).
foto: Ic` Giurgiu, Cristina Laz`r
24
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6090 Cascada {istoacei, situat` imediat aval
stnga de Cascada Ialomi]ei (trasee 14, 49).
foto: Ic` Giurgiu, Cristina Laz`r
6095 Drumul care vine din Valea Ialomi]ei [i merge \n Valea
Horoaba; din ele se desprinde, pe Valea Doamnele, traseul
triunghi ro[u, spre Poiana Gu]anu.
foto: Adrian Negoi]` (Bucure[ti)
Valea
Doamnele
potec`
marcat`,
traseu 2
25
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6100 Valea superioar` a Ialomi]ei.
foto: Ic` Giurgiu
Ic` GIURGIU
Turi[tii, de obicei, nu se abat din po-
tecile marcate sau de pe direc]ia crestei
principale. Ct de pu]in ne l`s`m bucu-
ra]i de munte...
{i ce pu]in se apropie de a n]elege
muntele, cu rare excep]ii, geografii, bio-
logii, botani[tii. Ct de indiferen]i sun-
tem, cei mai mul]i, n a sus]ine o publi-
ca]ie permanent` care s` prezinte am`-
nun]it zonele de altitudine. Ce "bine"
[tiu, tot mai mul]i romni, Asia, Africa,
Americile, ]inuturile nghe]ate.
Mai greu e s` descoperi Carpa]ii, s`
notezi nout`]ile, s` le faci cunoscute.
Bucegii au nc` o hart` insuficient de a-
m`nun]it`: de exemplu, reprezentarea
versantului alpin prahovean nu este pe
m`sura parcurgerii sale. Ce s` mai vor-
bim de descrierea [i observarea perma-
nent` a vegeta]iei [i faunei.
n compara]ie cu suprafa]a montan`
a Romniei, num`rul celor care merg pe
munte, pentru recreere activ` sau stu-
diu, a fost [i este extrem de mic. Foarte
pu]ini umbl` cu cortul. {i mai pu]ini
dintre ace[tia ies din zonele "tradi]i-
onale" sau merg iarna pe munte.
Exist`, din fericire, [i oameni - nu
pu]ini - care iubesc ntr-un mod special
natura: nu o polueaz` [i [tiu s` poves-
teasc` [i altora din afara grupului ce au v`-
zut. Unii dintre ei, buni realizatori de i-
magini [i/ sau fluent naratori, nu au con-
di]iile necesare (timp, bani) pentru a face
mai mult de att.
Doar c]iva dintre colind`torii Mun-
]ilor Carpa]i se zbucium` s` i fac` co-
rect cunoscu]i, s` promoveze informa]ie
la zi. Pentru c`, nu-i a[a, e mai "specta-
culos" de povestit ce se ntmpl` nu-
[tiu-unde n afara Romniei dect s` vii
cu date inedite din att de necunoscu]ii
l
U
Mecet
Muntele
Obr[ia
(poteca 49)
Muntele
Doamnele
(poteca 51)
C`tunul
Ur[ilor
6105 Amplasarea lacurilor
de la C`tunul Ur[ilor.
desen: Ic` Giurgiu
Omu -
Padina
(traseu 14)
26
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
no[tri Carpa]i.
Am identificat, dup` 1990, patru la-
curi naturale n zona central` a Mun]ilor
Bucegi, n perimetrul amintit n scrierile
lui Mihai Haret sub numele de C`tunul
Ur[ilor. Se cuno[tea pn` atunci doar un
singur lac natural, n Valea glaciar` }ig`-
ne[ti. Pe acolo f`cuser`, de mult, ciobanii
potec`; turi[tii, lundu-le apoi pe urme,
vin acum pe marcaj [i v`d [i ei lacul.
Am revenit la C`tunul Ur[ilor n
2003, nso]it de Cristina Laz`r, pentru a
completa informa]iile. Iat` c` sunt mai
multe lacuri, [apte (dintre care dou`
temporare), nu doar patru cte v`zusem
n precedenta tur`. Ele se ntind (de la
nord la sud) pe vreo 300 de metri (ima-
ginea 6105). {ase dintre lacuri au axa
mare ntre 10 [i 18 metri; l`]imea maxi-
m` ajunge la 12 metri; suprafa]a lor este
determinat` [i de cantitatea de z`pad`
viscolit` n depresiunile unde s-au for-
mat aceste oglinzi ale cerului. Nu le-am
m`surat adncimea. Lacurile 4 [i 5 sunt
temporare.
Imediat aval de Sfinxul de lng` ca-
bana Babele, privind spre Valea Ialomi-
]ei, se v`d cele dou` lacuri mai mari, st-
na dintre ele [i nc` alte 1-2 suprafe]e
de ap`, dup` cum bate lumina.
Se ajunge u[or acolo, n versantul
drept al Ialomi]ei, mai jos de confluen]a
cu V. Doamnele, dinspre est, nord [i
vest; ceva mai greu dinspre sud. Peri-
metrele vecine celui cu lacuri sunt [i ele
atractive, prin denivel`ri, forma rocilor,
vegeta]ie, lini[te. Locuri de cort, unele
bune n timpul sezonului pastoral, alte-
le n afara lui.
Cum or fi ar`tat lacurile pe cnd nu
se venea cu animale la p`scut? Cum s-ar
modifica oare locurile dac` s-ar interzice
aceast` activitate?
6110 De pe drumul auto care leag`
V`ile Ialomi]a, Doamnele [i Horoaba,
vedem platoul glaciar carstic de la
C`tunul Ur[ilor.
foto: Ic` Giurgiu
Lacul 1
Lacul 5
6115 De-ai stnei.
foto: Cristian Dinescu
27
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6120 Lacul 1 de la C`tunul Ur[ilor.
foto: Ic` Giurgiu
6130 Lacul 2 de la C`tunul Ur[ilor.
foto: Ic` Giurgiu
28
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6150 Lacul 3 de la C`tunul Ur[ilor.
foto: Ic` Giurgiu
6160 Lacul 7 de la C`tunul Ur[ilor.
foto: Ic` Giurgiu
29
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6165 Dup` ce se duce z`pada,
la C`tunul Ur[ilor apar multe
flori, printre care [i gen]ienele
pitice (iat`-le al`turi de capacul
aparatului de fotografiat).
foto: Ic` Giurgiu
6180 Intrarea \n Pe[tera
Ialomi]ei este acum
str`juit` de o construc]ie
monahal`.
foto: Ic` Giurgiu
30
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006

I
c
a
r
t
a
t
`

\
n

1
9
5
3

d
e

M
i
h
a
i

{
e
r
b
a
n

[
i

I
o
s
i
f

V
i
e
h
m
a
n
n
\
n

c
o
l
a
b
o
r
a
r
e

c
u
I
.

F
r
o
n
e
s
c
u
,

M
.

P
i
n
t
e
a
,

H
.

W
e
l
t
h
e
r
,

I
.

A
t
a
n
a
s
i
u
r
e
p
r
o
d
u
s
`

d
i
n

B
u
l
e
t
i
n
u
l

C
l
u
b
u
l
u
i

d
e

s
p
e
o
l
o
g
i
e
"
E
m
i
l

R
a
c
o
v
i
]
`
"

B
u
c
u
r
e
[
t
i
,

n
r
.

3
,

1
9
7
4
6
1
0
5
p
l
a
n
p
r
o
f
i
l
31
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6200 Schitul Pe[tera este o baz` de cazare
lini[tit` pentru iubitorii de munte.
foto: Ic` Giurgiu
6220, 6230 |n p`durea
din apropierea schitu-
lui Pe[tera: conuri de
zad` (foto: Ic`
Giurgiu) [i ciuperc`
otr`vitoare p`l`ria
[arpelui (foto: Bogdan
Duma).
32
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6240 De pe pantele calcaroase ale Muntelui T`taru, Valea
Ialomi]ei se vede de la izvoare pn` la cabana Padina.
foto: Ic` Giurgiu
Obr[ia
2484
(poteca 49)
releul Co[tila
(traseu 36)
Obr[ia
Ialomi]ei
(traseu 14)
Valea
Sug`ri
(poteca 50)
Valea
Doamnele
(traseu 2)
Valea
Horoaba
(poteca 54)
T`taru
1998
(poteca 55)
cheile de pe Valea
T`taru, peretele
cu pe[teri
(poteca 55)
6250 De la Lacul Bolboci descoperim
Valea T`tarului dinspre obr[ie pn` la
jonc]iunea cu Valea Ialomi]ei.
foto: Ic` Giurgiu
33
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6260 Vedere de sub peretele
din cheile de pe Valea T`taru.
foto: Ic` Giurgiu
Cheile
Z`noagei
(traseu 41)
6270 Brndu[e la cabana
Bolboci (traseu 41).
foto: Alexandru Simionescu
fostul Pod cu Flori,
acum carier`
drumul
Bolboci
- Padina
(traseu 41)
34
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6280 De pe Claia de Piatr` vedem
]inuturi cu p`duri pu]in umblate.
foto: Ic` Giurgiu
Cheile Z`noagei,
pe Valea Ialomi]ei
(traseu 41)
Valea
Scropoasa
6290 Sector tipic de chei pe Claia de Piatr` (poteca
56), un munte pe nedrept ocolit de turi[ti.
foto: Ic` Giurgiu
35
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
6300 Stnc`rii pe Muntele Claia de Piatr` (poteca 56).
foto: Ic` Giurgiu, Cristina Laz`r
6310 Relief variat pe Muntele Claia de Piatr` (poteca 56).
foto: Ic` Giurgiu, Cristina Laz`r
36
6
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006
37
9
g gh hi i d d M Mu un n] ] i i i i B Bu uc ce eg gi i Invita]ie n Carpa]i - nr. 66, august 2006