Sunteți pe pagina 1din 3

Model de pact de opiune (de vnzare)[1] ntre: [...] cu domiciliul n [...], CNP [...], n calitate de ofertant, i [...

] cu domiciliul n [...] , CNP [...], n calitate de beneficiar, s-a ncheiat prezenta convenie n urmtoarele condiii[2]: I. Subsemnatul(-a) [...], ofertant, m oblig s vnd beneficiarului [...] dreptul meu de proprietate asupra terenului intravilan/extravilan, n suprafa de [...] mp, situat n [...], identificat cu numrul cadastral [...] nscris n Cartea Funciar nr. [...] a localitii [...], prin ncheierea nr. [...] a Biroului de cadastru i publicitate imobiliar [...]. M oblig s menin prezenta ofert de vnzare pn la data de [...] , dat pn la care beneficiarul are obligaia s-i exprime opiunea cu privire la acceptarea sau refuzul ei. Aceast ofert este irevocabil n termenul mai sus menionat. Declar c am luat cunotiin de art.1668 cod civil potrivit cruia nu pot dispune de bunul care face obiectul prezentei convenii pn la data la care beneficiarul i va exprima opiunea sau pn la expirarea termenului pentru care am emis oferta de vnzare. Beneficiarul mi va comunica opiunea sa [...] (se indic modalitatea de comunicare a opiunii). n cazul n care beneficiarul va accepta oferta, acceptarea va fi fcut prin nscris autentic. De asemenea, un exemplar original al nscrisului mi va fi comunicat n condiiile menionate mai sus. Preul la care se va face vnzarea va fi de [...] Lei Beneficiarul mi va plti preul stabilit prin transfer bancar n contul cu numrul [...], deschis pe numele [...] la banca [...], n termen de [...] de la data la care va accepta oferta mea. Modul de dobndire a dreptului de proprietate Eu, oferantul, declar c am dobndit proprietatea asupra terenului prin cumprare n baza Contractului de vnzare-cumprare autentificat sub nr. [...] de notarul public [...] Dreptul meu de proprietate a fost nscris n Cartea Funciar cu ncheierea nr [...]/[...] emis de Biroul de cadastru i publicitate imobiliar [...] Declaraiile i garaniile ofertantului Eu, ofertantul declar pe propria rspundere, cunoscnd dispoziiile Codului penal privind falsul n declaraii urmtoarele: - nu sunt n niciuna dintre situaiile prevzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde; - bunul imobil care face obiectul acestei convenii este n proprietatea mea exclusiv, nu a fost nstrinat, nu este sechestrat , grevat de sarcini, servitui i urmriri de orice natur, conform extrasului de carte funciar pentru autentificare nr. / eliberat de Biroul de cadastru i publicitate imobiliar ..., nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietii n baza legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de nchiriere/arendare i nu a fost scos din circuitul civil.

- impozitele i taxele datorate ctre stat achitate conform certificatului de atestare fiscal nr. ... eliberat de ............. - nu am formulat vreo alt ofert de vnzare i nu am ncheiat cu alt persoan fizic sau juridic vreun alt pact de opiune sau promisiune de vnzare cumprare a bunului respectiv i m oblig ca, pe toat durata acestei oferte, s nu -l grevez de sarcini sau servitui, s nu formulez alte oferte de vnzare i s nu nchei acte de nstrinare, pacte de opiune sau promisiuni de vnzare cu un ter. Garantez pentru eviciune i vicii n condiiile prevzute de art 1695 i art.1707 Cod civil. Impozitele i taxele datorate ctre stat achitate conform Certificatului de atestare fiscal nr. ..., eliberat de ............. , acestea fiind n sarcina mea pn la data la care se va realiza transferul dreptului de proprietate n patrimoniul beneficiarului. Predarea bunului va avea loc n termen de ........ de la data la care acceptarea ofertei de ctre beneficiar mi va fi comunicat . M oblig s-l ntiinez pe beneficiar cu privire la primirea comunicrii n vederea ndeplinirii obligaiei de predare a bunului . Mi s-a adus la cunotin de ctre notarul public obligaia de a plti impozit pe venitul rezultat din transferul proprietii imobiliare, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare , n cazul n care beneficiarul va accepta oferta mea i se va realiza transferul proprietii n patrimoniul su. Transferul dreptului de proprietate se va realiza dac beneficiarul va accepta oferta , la data autentificrii actului de acceptare. Consimt ca n acest caz, dreptul de proprietate asupra bunului imobil s fie nscris n Cartea Funciar avnd ca titular beneficiarul i m oblig s remit acestuia titlul de proprietate, documentaia cadastral i orice alte nscrisuri aflate n posesia mea care vor fi necesare acestuia. II. Subsemnatul.... beneficiar m oblig s-mi exprim opiunea cu privire la acceptarea sau refuzul ofertei, n termenul stipulat de ofertant i s comunic acestuia opiunea mea n condiiile cerute de acesta. n cazul n care voi accepta oferta, cumprarea bunului se va face cu preul stabilit, n condiiile menionate n cuprinsul acestui act. Notarul public instrumentator al prezentului act va ndeplini formalitile de notare n Cartea Funciar a dreptului de opiune al beneficiarului, conform art.902 alin.2 punctul 12 Cod civil. Dreptul de opiune se va radia din oficiu din Cartea Funciar dac pn la data expirrii termenului de opiune nu s-a nscris n Cartea Funciar o declaraie de acceptare a ofertei nsoit de comunicarea acesteia, conform art.1668 alin.3 Cod civil. Conform conveniei prilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui nscris este n sarcina.... Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, ...... exemplare s-au eliberat prilor. Ofertant, Beneficiar,

[1] Pact de opiune prin care proprietarul imobilului se oblig s vnd. [2] Pentru autentificarea declaraiei de acceptare a ofertei este necesar obinerea unui extras de carte funciar pentru autentificare, a unui nou certificat de atestare fiscal i a tuturor nscrisurilor cerute de lege pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care face obiectul pactului. n cuprinsul pactului de opiune poate fi inserat : - fie mandatul ofertantului prin care acesta mputernicete pe beneficiar s solicite obinerea extrasului de carte funciar pentru autentificare, a certificatului de atestare fiscal, a oricrui alt nscris cerut de lege pentru transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil i, de asemenea, s plteasc impozitul pe venitul rezultat din transferul proprietii imobiliare, urmnd ca obligaia beneficiarului de plat a preului s se compenseze parial cu obligaia ofertantului de a-i restitui acestuia suma pltit cu titlu de impozit, precum i contravaloarea celorlalte cheltuieli efectuate n numele su, pn la concurena valorii celei mai mici; - fie declaraia ofertantului potrivit creia acesta se oblig s se prezinte la biroul notarial la data la care va fi notificat de beneficiar, cu toate nscrisurile cerute de lege pentru realizarea transferului dreptului de proprietate, astfel nct autentificarea actului de acceptare i transferul dreptului de proprietate s se poat realiza cu ndeplinirea tuturor condiiilor cerute de lege, inclusiv cu plata impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate. Detalii: http://legeaz.net/modele/model-pact-optiune-vanzare