Sunteți pe pagina 1din 25

ORDIN Nr.

674/252 din 29 iunie 2012


privind aprobarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu
i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu i a Normelor metodologice
privind utilizarea i modul de completare a formularului de prescripie medical
electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
EMITENT:
MINISTERUL SNTII
Nr. 674 din 29 iunie 2012
CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE
Nr. 252 din 28 iunie 2012
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 2 iulie 2012
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului
Sntii i nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
n temeiul prevederilor:
- titlului VIII - Asigurrile sociale de sntate din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate
pentru anii 2011 - 2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naionale de
sntate pentru anii 2011 i 2012, cu modificrile ulterioare;
- Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2012 a Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 - 2012, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naionale de sntate pentru anii 2011 i 2012, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emit
urmtorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprob modelul formularului de prescripie medical electronic pentru
medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, prevzut n anexa
nr. 1.
(2) Prescripia medical electronic este un formular utilizat n sistemul de asigurri
sociale de sntate pentru prescrierea de medicamente cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu i poate fi: on-line sau off-line.
Prescripia medical electronic on-line i off-line are dou componente: o component
care se completeaz de ctre medicul prescriptor i o component care se completeaz de

ctre farmacist, denumite n continuare componenta prescriere, respectiv componenta


eliberare.
Prescripia medical electronic on-line este formularul de prescripie medical n
format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicaie informatic dedicat,
conectat la Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, prescripia fiind validat i nregistrat n form electronic n
sistem nainte de a fi tiprit. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripia
electronic al Casei Naionale de Asigurri de Sntate, furnizorul de servicii
medicale/medicamente trebuie s utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaia
trebuie s fie nregistrat n baza unei serii de licene eliberate prin sistem.
Prescripia medical electronic off-line este:
a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripie medical n format electronic
completat de medic folosind o aplicaie informatic dedicat, neconectat la Sistemul
informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
nevalidat i nenregistrat n sistem;
b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripie medical n format electronic
completat de farmacist folosind o aplicaie informatic dedicat, conectat la Sistemul
informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
prescripia fiind validat i nregistrat n form electronic n sistem nainte de a fi
tiprit. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, furnizorul de medicamente trebuie s utilizeze un
certificat digital calificat, iar aplicaia trebuie s fie nregistrat n baza unei serii de licene
eliberate prin sistem.
(3) Casele de asigurri de sntate organizeaz evidena prescripiilor medicale
electronice on-line i off-line pe medic prescriptor i pe program/subprogram de sntate,
dup caz, i vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au ncheiate
convenii pentru prescriere de medicamente un numr de prescripii medicale electronice
on-line i off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripia electronic al
Casei Naionale de Asigurri de Sntate, la solicitarea acestora.
ART. 2
(1) Se aprob Normele metodologice privind utilizarea i modul de completare a
formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, prevzute n anexa nr. 2.
(2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevzute la alin. (1) este obligatorie
pentru toi furnizorii de servicii medicale i medicamente aflai n relaii contractuale cu
casele de asigurri de sntate.
(3) Lista abrevierilor pentru rile cu care Romnia are acorduri internaionale cu
prevederi n domeniul sntii i statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului
Economic European este prevzut n anexa nr. 3.
ART. 3
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i se aplic
ncepnd cu luna iulie 2012.
Ministrul sntii,
Vasile Cepoi

Preedintele Casei Naionale


de Asigurri de Sntate,
Doru Bdescu
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
MODELUL
formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu
I. Componenta prescriere
Serie ....... Numr .......

_
|_| MF
1. Unitate medical
_
.....................................
|_| AMBULATORIU
CUI
............
_
CAS - Contract/convenie ............
|_| SPITAL
_
_
|_| Aprobat Comisie ........./.......
|_| ALTELE
_
|_| MF-MM
_____________________________________________________________________________
___
_
_
2. Asigurat
FO/RC .........
|_| Salariat
|_|
Revoluionar
Nume ................................
_
_
Prenume .............................
|_| Co-asigurat |_| Handicap
CID/CNP
_
_
CE
|_| Liber
|_| PNS ......
PASS
profesionist
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_| Copil
|_| Ajutor
social
(< 18 ani)
Data naterii .............
_
_
_
_
_ _
|_| Elev/Ucenic/ |_| omaj
Sexul
M |_| F |_| Cetenia |_|_|
Student
(18 - 26 ani)
_
_
|_| Gravid/
|_| Personal
Lehuz
contractual
_
_
|_| Pensionar
|_| Card
European
(CE)
_
_
|_| Veteran
|_| Acorduri
internaionale
_
_
|_| 0 - 700 lei/ |_| Alte
categorii
lun

............

_____________________________________________________________________________
___
3. Diagnostic/Cod
Diag. ......................................................
.....................................................
.
.....................................................
.
_____________________________________________________________________________
___
_ _
4. Dat prescriere ............
Numr zile prescriere: |_|_|
_____________________________________________________________________________
_
|Poziia|Cod |Tip|Denumire comun internaional/|D.S.|Cantitate|% Pre|
List|
|
|diag.|dg.|Denumire comercial/FF/
|
| (UT)
|ref. |
|
|
|
|
|Concentraie
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____|___|_______________________________|____|_________|______|
______|
Paraf medic prescriptor
............................
Semntur medic prescriptor ............

______________
| L.S. Unitate |
|
|
|
|
|
|
|______________|

_____________________________________________________________________________
___
Acest document a fost nregistrat cu numrul ......../....... n Sistemul
Informatic pentru Prescripia Electronic al CNAS.

Acest document a fost generat i semnat electronic conform prevederilor


Legii nr. 455/2001 i ale Hotrrii Guvernului nr. 1259/2001 de
ctre: .............................. cu certificatul numrul ........... din
data ......... emis de ................................... - furnizor de
servicii de certificare acreditat conform legii.
II. Componenta eliberare
Serie ........... Numr ..................
1. Farmacia
...........................................
CUI
..............................
CAS/contract ..............................
_____________________________________________________________________________
___
_
_
2. Am primit
|_| Asigurat |_| mputernicit
Nume ...................
medicamentele
Prenume ................
CID/CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CE
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PASS
Nr. ........

B.I. (C.I.)
Seria .....

Primitorul a renunat la medicamentele


de pe poziiile: ...............................
Semntur ..............
_____________________________________________________________________________
___
3. Taxare
Data
eliberrii: .......
_____________________________________________________________________________
_
|Poziia|%
|List|Cod |Denumire |Cantitate|Pre
|Pre
|Valoare|Va|
|
|Pre|
|diag.|comercial|eliberat|amnunt|referin|amnunt|
loare |
|
|ref.|
|
|
|(UT)
|/UT
|/UT
|
|com|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|sare
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____|_____|_____|__________|_________|_______|_________|_______|
______|
TOTAL
OTC: ....

A: .....

B: ......

C1: .....

C2: ......

C3: .....

Contribuie asigurat: ...........


Bon fiscal nr.: .................
Numele persoanei care elibereaz
................................
Semntur ......................

_______________
| L.S. Farmacie |
|
|
|
|
|
|
|_______________|

_____________________________________________________________________________
___
Acest document a fost nregistrat cu numrul ......../....... n Sistemul
Informatic pentru Prescripia Electronic al CNAS.
Acest document a fost generat i semnat electronic conform prevederilor
Legii nr. 455/2001 i ale Hotrrii Guvernului nr. 1259/2001 de
ctre: .............................. cu certificatul numrul ........... din
data ......... emis de .................................. - furnizor de
servicii de certificare acreditat conform legii.

ANEXA 2
NORME METODOLOGICE
privind utilizarea i modul de completare a formularului de prescripie medical
electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
CAPITOLUL I
1. ncepnd cu data de 1 iulie 2012, prescrierea medicamentelor cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevzut n anexa nr. 1 la ordin
de ctre medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie n sistemul de asigurri sociale
de sntate. Prin excepie, pn la data prevzut n normele metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 - 2012 i n normele tehnice de realizare a
programelor naionale de sntate pentru anii 2011 - 2012, aprobate prin ordin al
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n situaii
justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utiliznd formularul de prescripie
medical cu regim special off-line prevzut n ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. De asemenea, face excepie
prescrierea medicamentelor stupefiante i psihotrope prevzute n Hotrrea Guvernului

nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii


nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope, cu modificrile ulterioare.
Prin derogare de la prevederile de mai sus, n prescripia medical electronic ntocmit
distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu i testele de
automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, n condiiile hotrrii
Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate i ale normelor tehnice de
realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului sntii i
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Formularele de prescripie medical utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate
sunt: formularul prevzut n anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripie medical cu
regim special prevzut n ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate privind aprobarea formularelor de prescripie medical cu regim
special pentru medicamente cu i fr contribuie personal i a normelor metodologice
privind utilizarea i modul de completare a formularelor de prescripie medical cu regim
special pentru medicamente cu i fr contribuie personal, pn la data prevzut n
normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiiile acordrii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 2012 i n normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate pentru anii
2011 - 2012, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate, formularele de prescripii pentru medicamentele stupefiante i
psihotrope prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificrile ulterioare.
Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu i fr contribuie
personal atrage rspunderea persoanelor vinovate, n conformitate cu dispoziiile legale.
2. Se interzic:
a) emiterea prescripiilor medicale electronice coninnd medicamente care se
elibereaz cu i fr contribuie personal de ctre medicii care nu au ncheiat contracte de
furnizare de servicii medicale/convenii cu casele de asigurri de sntate, direct sau prin
intermediul furnizorilor de servicii medicale;
b) emiterea prescripiilor medicale electronice coninnd medicamente care se
elibereaz compensat 100% din preul de referin sau din preul de decontare altor
categorii de asigurai dect cele prevzute n contractul-cadru i n normele metodologice
de aplicare a acestuia, precum i n hotrrea Guvernului pentru aprobarea programelor
naionale de sntate i n normele tehnice de realizare a programelor naionale de
sntate, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate;
c) emiterea de ctre unitile spitaliceti, pentru asigurai, pe timpul internrii acestora, a
prescripiilor medicale electronice cu i fr contribuie personal.
3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu i fr contribuie personal este
cea prevzut n contractul-cadru i n normele metodologice de aplicare a acestuia,
precum i n hotrrea Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate i n
normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
4. Prescripiile medicale electronice cu i fr contribuie personal se pot elibera de
ctre orice farmacie care, la data eliberrii prescripiei medicale electronice, se afl n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, respectiv de ctre farmaciile cu circuit
nchis pentru tratamentul bolnavilor cuprini n unele programe de sntate cu scop
curativ, conform hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate

i normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al


ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
5. Pe acelai formular de prescripie medical electronic pot fi cuprinse denumiri
comune internaionale, denumite n continuare DCI, din toate sublistele A, B i C,
conform Hotrrii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile
comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu
sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri
sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare [sublista B - mai puin DCIurile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate; mai puin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizeaz venituri numai din
pensii de pn la 700 lei/lun; seciunea C1 - mai puin DCI-urile prescrise n bolile
cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
seciunea C2 - mai puin DCI-urile prescrise n diabet zaharat, afeciuni oncologice, stri
posttransplant i unele boli rare cuprinse n Programul naional de diagnostic i tratament
pentru boli rare P6 - mucoviscidoz (P6.4), epidermoliza buloas (P6.2), boli neurologice
degenerative/inflamatorii - scleroza lateral amiotrofic (P6.5.2), sindromul Prader-Willi
(P6.7); seciunea C3].
6. Se va ntocmi o prescripie medical electronic distinct pentru fiecare dintre
urmtoarele situaii:
6.1. DCI-uri corespunztoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu
al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - seciunea C2, Programul naional cu scop
curativ - P5 - Programul naional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al
bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va ntocmi cte o prescripie distinct pentru
fiecare dintre situaiile urmtoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul
cu insuline + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de
automonitorizare;
6.2. DCI-uri corespunztoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu
al bolnavilor cu afeciuni oncologice (sublista C - seciunea C2, Programul naional cu
scop curativ - P3 - Programul naional de oncologie);
6.3. DCI-uri corespunztoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al
bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - seciunea C2, Programul naional cu scop
curativ - P9 - Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule de origine
uman);
6.4. DCI-uri corespunztoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu
al bolnavilor cuprini n programele naionale de sntate cu scop curativ pentru care
eliberarea se face prin farmaciile cu circuit nchis ale spitalelor, conform prevederilor
hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate i ale normelor
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate (pentru fiecare
program, DCI-urile corespunztoare medicamentelor specifice pentru tratamentul
ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripii distincte);
6.5. DCI-uri corespunztoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectueaz cu
aprobarea comisiilor constituite n acest sens la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate, nominalizate n sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se d de ctre
comisiile constituite n acest sens la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
prescrise n cadrul tratamentului urmtoarelor grupe de boli cronice: hepatite cronice de
etiologie viral B, C i D cu HVB i HCV (G4), ciroz hepatic (G7), acromegalia tumori hipofizare cu expansiune supraselar i tumori neuroendocrine (G22), boala

Gaucher (G29), boala cronic inflamatorie intestinal (G31a), poliartrita reumatoid


(G31b), artropatia psoriazic (G31c), spondilita ankilozant (G31d), artrita juvenil
(G31e), psoriazis cronic sever (plci) (G31f), DCI-uri nominalizate n Hotrrea
Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
6.6. DCI-uri corespunztoare medicamentelor cu sau fr contribuie personal,
prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de
medicina muncii;
6.7. DCI-uri corespunztoare medicamentelor cu sau fr contribuie personal,
prescrise pentru persoanele care se constituie n categoria de personal contractual;
6.8. DCI-uri prescrise n cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul
Programului naional de diagnostic i tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoz
(P6.4), epidermoliza buloas (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza
lateral amiotrofic (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7);
6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise n regim de compensare 90% din preul de
referin pensionarilor care realizeaz venituri numai din pensii de pn la 700 lei/lun.
7. Prezena n formularul de prescripie medical electronic a doar 7 poziii pentru
prescriere nu limiteaz drepturile asiguratului prevzute n contractul-cadru privind
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate.
n situaiile n care, pentru afeciunile cronice de care sufer, asiguratul are nevoie de mai
mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lun, se pot elibera mai multe
prescripii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevzute de contractul-cadru
privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului asigurrilor sociale de
sntate.
8. Prescripiile medicale electronice pentru medicamente cu i fr contribuie personal
sunt listate de ctre medicul prescriptor, respectiv farmacie n condiiile prevzute n
normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiiile acordrii
asistenei medicale n cadrul sistemului asigurrilor sociale de sntate i n normele
tehnice de aplicare al hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de
sntate.
9. n situaia n care medicul prescriptor completeaz greit rubricile din componenta
prescriere, acestea pot fi corectate nainte de validarea i nregistrarea prescripiei medicale
electronice n Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, cu meninerea seriei i numrului prescripiei medicale electronice.
n situaia n care medicul prescriptor constat c o prescripie medical electronic componenta prescriere a fost greit completat, dup validarea i nregistrarea acesteia n
Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale de Asigurri de
Sntate, prescripia medical electronic respectiv va fi anulat de medicul prescriptor,
dac aceasta nu a fost eliberat, i acesta nu va mai putea prescrie o alt prescripie
medical electronic - componenta prescriere cu aceeai serie i acelai numr.
10. Atribuirea, gestionarea i solicitarea de prescripii medicale electronice se face dup
cum urmeaz:
a) casele de asigurri de sntate vor atribui furnizorilor de servicii medicale care au
ncheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au ncheiat convenie cu acestea
pentru prescriere de medicamente cu i fr contribuie personal, n funcie de necesiti,
pentru o perioad de cel mult 3 luni, un numr de prescripii medicale on-line i off-line,
generat automat prin Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale
de Asigurri de Sntate;

b) gestionarea prescripiilor medicale electronice la nivelul caselor de asigurri de


sntate presupune:
b1) evidena prescripiilor medicale electronice atribuite pe furnizori de servicii
medicale care au ncheiat contracte cu casele de asigurri de sntate/medici care au
ncheiat convenii cu casele de asigurri de sntate pentru prescriere de medicamente;
b2) evidena prescripiilor medicale electronice on-line i off-line - componenta
prescriere - prescrise asigurailor, pe medic prescriptor;
b3) evidena prescripiilor medicale electronice on-line i off-line eliberate componenta eliberare -, inclusiv a celor pentru care eliberarea medicamentelor cu i fr
contribuie personal prescrise se face de mai multe farmacii;
b4) evidena prescripiilor medicale electronice on-line i off-line pe
program/subprogram de sntate;
c) furnizorii de servicii medicale/medicii care au ncheiat convenie cu casele pentru
prescrierea de medicamente cu i fr contribuie personal i vor asigura, la cerere, un
numr de prescripii medicale electronice on-line i off-line de la casele de asigurri de
sntate cu care se afl n relaii contractuale;
d) solicitarea seriilor i numerelor corespunztoare formularelor de prescripii medicale
electronice on-line i off-line se va face de ctre reprezentantul legal al furnizorului de
servicii medicale sau de ctre mputernicitul legal al acestuia, respectiv de ctre medicii
care au ncheiat convenie cu casele de asigurri de sntate pentru prescrierea de
medicamente cu i fr contribuie personal.
11. (1) Furnizorul de servicii medicale i va organiza modul de gestionare i eviden a
prescripiilor medicale electronice on-line i off-line.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai muli medici angajai cu drept de
prescriere, atribuirea seriilor i numerelor de prescripii medicale electronice la nivelul
furnizorului se face n ordinea cronologic a solicitrilor de prescripii medicale
electronice n aplicaia informatic - prescripie electronic de ctre medicii prescriptori i
n ordinea cresctoare a numrului prescripiilor medicale electronice aflate la dispoziia
furnizorului.
(3) nregistrarea prescripiilor medicale electronice emise asigurailor se va face n
documentele medicale de eviden primar, pentru fiecare prescripie, dup cum urmeaz:
a) se noteaz seria i numrul prescripiei medicale electronice emise n registrul de
consultaii, la rubrica "Tratamente";
b) la externarea pacientului din spital se noteaz seria i numrul prescripiei medicale
electronice emise n epicriz i n scrisoarea medical.
CAPITOLUL II
Modul de completare a formularului de prescripie medical electronic pentru
medicamente cu i fr contribuie personal
Formularele de prescripie medical electronic se completeaz n succesiunea
numerelor i n ordinea cronologic a consultaiilor.
Seria i numrul prescripiei medicale electronice on-line i off-line sunt unice i sunt
generate automat prin Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale
de Asigurri de Sntate, la nivelul caselor de asigurri de sntate. Componenta eliberare,
inclusiv pentru situaiile n care eliberarea se face de mai multe farmacii, are aceeai serie
i acelai numr cu componenta prescriere.

Formularele de prescripie medical electronic on-line i off-line vor avea inscripionat


un cod de bare cu urmtorul coninut:
a) pentru componenta prescriere, codul de bare va conine toate informaiile aferente
rubricilor completate de medicul prescriptor pn la momentul listrii prescripiei
medicale electronice;
b) pentru componenta eliberare, codul de bare va conine toate informaiile aferente
rubricilor completate de medicul prescriptor pn la momentul listrii prescripiei
medicale electronice de ctre acesta, precum i toate informaiile aferente rubricilor
completate de ctre farmacie.
I. Modul de completare a formularului de prescripie medical electronic pentru
medicamente cu i fr contribuie personal - componenta prescriere
1. "Unitate medical":
a) se completeaz cu denumirea cabinetului medical sau a unitii medicale, codul unic
de identificare - CUI, casa de asigurri de sntate cu care medicul a ncheiat
contractul/convenia, numrul contractului de furnizare de servicii medicale sau al
conveniei;
b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, dup cum
urmeaz:
- "MF" - medicin de familie;
- "Ambulatoriu" - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicin dentar);
medicii angajai ai unui spital care presteaz servicii n baza contractului ncheiat ntre
spital i casa de asigurri de sntate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa
csua "Ambulatoriu" atunci cnd elibereaz prescripii medicale electronice pacienilor
consultai n ambulatoriul de specialitate al spitalului;
- "Spital" - pentru unitile sanitare cu paturi care furnizeaz servicii medicale
spitaliceti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sntii s furnizeze servicii medicale
spitaliceti n regim de spitalizare de zi, pentru prescripiile medicale electronice prescrise
la externare;
- "Altele" - conform prevederilor contractului-cadru i normelor metodologice de
aplicare a acestuia, ale hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de
sntate i ale normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate
prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate;
- "MF-MM" - se bifeaz atunci cnd medicul de familie prescrie medicamente pe baza
scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; prescripia medical
electronic eliberat de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de
medicul de medicina muncii va constitui o prescripie medical electronic distinct;
c) "Aprobat Comisie" - n cazul n care se prescriu medicamente pentru care tratamentul
se efectueaz cu aprobarea comisiilor constituite n acest sens la nivelul caselor de
asigurri de sntate sau la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, dup caz, se
noteaz: grupa de boal cronic aferent afeciunii care a fost aprobat de comisie
(G_X)/numrul programului (P_X), numrul i data emiterii deciziei de aprobare. n cazul
prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie s pstreze anexat la foaia de
observaie a pacientului/fia pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de
aprobare, emis/emis de comisii;
- n cazul iniierii sau meninerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de
referin pentru bolnavii n status posttransplant i care au obinut, n condiiile legii,

aprobarea Ageniei Naionale de Transplant, se noteaz: numrul programului (P9.7),


numrul i data emiterii deciziei de aprobare. n cazul prescrierii acestor medicamente,
medicul prescriptor trebuie s pstreze anexat la foaia de observaie a pacientului/fia
pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emis de Agenia
Naional de Transplant.
2. "Asigurat":
a) se alege prin bifare cu "x" categoria n care se gsete asiguratul. Medicul va bifa o
singur categorie de asigurat, astfel:
(i) se bifeaz categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate n sectorul
public/privat care fac dovada plii contribuiei la Fondul naional unic de asigurri sociale
de sntate (FNUASS);
(ii) se bifeaz categoria "Co-asigurat" pentru so, soie i prinii fr venituri proprii
care sunt n ntreinerea unei persoane asigurate;
(iii) se bifeaz "Pensionar" pentru toate persoanele care i dovedesc aceast calitate
printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizeaz venituri numai din pensii de
pn la 700 lei/lun se bifeaz categoria "0 - 700 lei/lun";
(iv) se bifeaz "Copil < 18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calitii lor de
asigurat printr-un document cu valabilitate legal (certificat de natere, carte de identitate);
(v) se bifeaz "Elev/Ucenic/Student (18 - 26 ani)" pentru toate persoanele cu vrsta
cuprins ntre 18 i 26 de ani, dac sunt elevi, inclusiv absolveni de liceu pn la
nceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studeni, care fac
dovada calitii lor de asigurat i nu realizeaz venituri din munc. Pentru aceast
categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suport din Fondul naional unic de
asigurri sociale de sntate, la nivelul preului de referin, n condiiile contractuluicadru, dac nu realizeaz venituri din munc;
(vi) se bifeaz, "Gravid/Lehuz" pentru toate persoanele gravide sau luze. Pentru
aceast categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suport din Fondul naional
unic de asigurri sociale de sntate, la nivelul preului de referin, n condiiile
contractului-cadru, indiferent dac realizeaz sau nu venituri;
(vii) se bifeaz "Veteran", "Revoluionar" sau" Handicap" pentru toate persoanele care
fac dovada c sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea
medicamentelor prescrise pentru tratamentul afeciunilor specifice se suport din Fondul
naional unic de asigurri sociale de sntate, n condiiile contractului-cadru i ale
normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dac realizeaz sau nu alte
venituri;
(viii) se bifeaz "PNS" pentru bolnavii cu afeciuni incluse n programele naionale de
sntate stabilite de Ministerul Sntii, pe perioada n care sunt inclui n program, i se
noteaz numrul programului/subprogramului de sntate n care sunt inclui;
(ix) se bifeaz categoria "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie
care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
(x) la rubrica "Alte categorii" se va nota:
- cifra 1, dac este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar
menionate distinct n formularul de prescripie medical electronic, dar care sunt
menionate distinct la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, menionndu-se distinct
actul normativ de care beneficiaz;

- cifra 2, pentru persoanele care nu se ncadreaz n categoriile de asigurat menionate n


formularul de prescripie i care beneficiaz de nivel de compensare ca un asigurat
obinuit;
- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menionndu-se distinct fiecare tip
de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E120; E 121; pot fi menionate i
formularele europene "S" - corespondente acestor formulare;
(xi) se bifeaz "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie n categoria
de personal contractual conform Ordinului ministrului sntii publice i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
115/2004 privind salarizarea i alte drepturi ale personalului contractual din unitile
sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificrile i completrile ulterioare;
(xii) se bifeaz "Liber profesionist" pentru persoanele care exercit profesii liberale sau
independente;
(xiii) se bifeaz "Card european (CE)" pentru persoanele care prezint un card european
de asigurri sociale de sntate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaiului Economic European (cu excepia Romniei). n baza acestui card, persoana
respectiv beneficiaz de acele servicii medicale care devin necesare n perioada ederii
sale n Romnia;
(xiv) se bifeaz "Acorduri internaionale" pentru persoanele care se ncadreaz n una
dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaionale cu prevederi n domeniul
sntii la care Romnia este parte;
b) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, data naterii,
sexul);
c) cmpul "CID/CNP/CE/PASS" corespunde codului unic de asigurare/codului numeric
personal/numrului cardului european/numrului paaportului. Acest cmp va permite
alocarea pn la 20 de caractere i se completeaz astfel:
(i) pentru cetenii romni se completeaz codul unic de asigurare sau, dup caz, codul
numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lsnd libere restul de 7 csue;
(ii) pentru cetenii strini din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri internaionale
cu prevederi n domeniul sntii se va completa numrul paaportului;
(iii) pentru cetenii statelor membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului Economic
European se va completa: numrul paaportului pentru beneficiarii formularelor europene,
respectiv toate cele 20 de csue corespunztoare numrului de identificare al cardului
european de asigurri de sntate (cmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card
european.
Pentru cetenii strini menionai mai sus se va preciza cetenia, prin selecia din Lista
abrevierilor pentru rile cu care Romnia are acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii i statele membre ale Uniunii Europene i
ale Spaiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente,
prevzut n anexa nr. 3 la ordin;
d) "FO/RC" - se completeaz numrul foii de observaie (FO) doar n cazul prescrierii
reetei la externarea pacientului din spital sau numrul din registrul de consultaii.
3. "Diagnostic/Cod Diag." - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului pentru
care au fost prescrise medicamente. Pe prescripiile medicale electronice listate de medicii
prescriptori i nmnate asiguratului se completeaz numai codul/codurile de diagnostic,
utiliznd clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boal; descrierea

diagnosticului/diagnosticelor va rmne numai n aplicaia informatic privind prescrierea


electronic de medicamente.
4. a) "Dat prescriere" - se completeaz cu data emiterii prescripiei medicale
electronice;
b) "Numr zile prescriere" - se completeaz obligatoriu de medic numrul de zile pentru
care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reete;
c) "Cod diag." - medicul prescriptor va nscrie codul diagnosticului/diagnosticelor
pentru care se face prescripia medicamentelor, utiliznd clasificarea CIM revizia a 10-a,
varianta 999 coduri de boal;
d) "Tip dg." - pentru fiecare cod de diagnostic se va nota categoria n care se ncadreaz
diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dat fiind perioada de valabilitate a prescripiei, diferit
pentru afeciuni acute/subacute i afeciuni cronice, pe acelai formular de prescripie
medical electronic nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic;
e) "Denumire comun internaional/Denumire comercial/FF/Concentraie" - se
completeaz cu denumirea comun internaional i/sau cu denumirea comercial,
conform contractului-cadru i normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv
hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate i normelor
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, nsoit de forma
farmaceutic i de concentraie, conform listei cuprinznd denumirile comune
internaionale ale medicamentelor, aprobat prin hotrre a Guvernului, respectiv listei
medicamentelor (denumiri comerciale), aprobat prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, aflate n vigoare la data respectiv.
Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat
insulinodependent se va specifica sintagma "teste de automonitorizare";
f) "D.S" - se va specifica calea de administrare a medicamentului;
g) "Cantitate (UT)" - se va specifica cantitatea necesar tratamentului, trecut n cifre i
n litere; se va specifica n cifre numrul de teste de automonitorizare prescrise, n
conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naionale de
sntate, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate;
h) "% Pre ref." - se noteaz, dup caz: procentul corespunztor de compensare (90%,
50% sau 100% din preul de referin) al medicamentelor corespunztoare DCI-urilor din
sublistele A, B, C (seciunea C1); procentul de compensare 90% din preul de referin al
medicamentelor corespunztoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care
realizeaz venituri numai din pensii de pn la 700 lei/lun, pentru prescripiile a cror
contravaloare la nivelul preurilor de referin/prescripie este de pn la nivelul prevzut
n contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preul de referin al
medicamentelor corespunztoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (seciunile C1 i C3),
conform prevederilor legale n vigoare, pentru: copii (cu vrsta sub 18 ani), tineri cu vrsta
cuprins ntre 18 i 26 de ani, dac sunt elevi, inclusiv absolveni de liceu pn la
nceputul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studeni, gravide/luze;
procentul de compensare 100% din preul de referin aferent sublistelor A, B, C
(seciunea C1) sau integral contravaloarea medicamentelor, dac preul pe unitate
terapeutic este mai mic sau egal cu preul de referin pentru categoriile de asigurai
beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluionari, persoane cu handicap etc.); preul de
decontare pentru DCI-urile din sublista C (seciunea C2) pentru toate categoriile de
asigurai beneficiari de programe/subprograme naionale de sntate, n conformitate cu

prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate


prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate;
i) "List":
(i) pentru prescripiile care cuprind DCI-urile din sublistele A i B se va nota "A",
respectiv "B" la rubrica "List";
(ii) pentru prescripiile care conin i DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii
de boal, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, n rubrica "List", n dreptul DCIurilor aferente unei categorii de boal se va nota categoria respectiv (G1 - G31).
Completarea cmpului "Cod diag." este obligatorie;
(iii) pentru categoriile asigurai menionate la pct. 2 lit. a) subpct. (iv), (v) i (vi) se vor
putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - seciunea C1, cu indicarea codului Gx,
indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaiei de punere pe pia;
j) prescrierea DCI-urilor din sublista C, seciunea C2, dac pacientul este beneficiarul
unuia dintre programele/subprogramele naionale de sntate, se face cu indicarea
programului/subprogramului din cadrul Programului naional cu scop curativ: P3 Programul naional de oncologie, P5 - Programul naional de diabet zaharat, Tratamentul
medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naional de transplant de
organe, esuturi i celule de origine uman (P.9.7 - Tratamentul strii posttransplant n
ambulatoriu al pacienilor transplantai) i a unor boli rare cuprinse n Programul naional
de diagnostic i tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoz (P6.4) i epidermoliza
buloas (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza lateral amiotrofic
(P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului pentru care
eliberarea medicamentelor n tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit
nchis, conform prevederilor hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale
de sntate i ale normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate,
aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate;
k) "Paraf medic prescriptor" - se completeaz numele i prenumele medicului
prescriptor, precum i codul de paraf al acestuia;
l) "Semntur medic prescriptor" - se execut semntura medicului care a emis
prescripia medical electronic numai n situaia n care acesta nu are semntur
electronic extins sau are semntur electronic extins i nu o poate folosi;
m) "L.S. Unitate" - loc tampil a furnizorului de servicii medicale, numai n situaia n
care medicul nu are semntur electronic extins sau are semntur electronic extins i
nu o poate folosi;
n) "Acest document a fost nregistrat cu numrul ........./...... n Sistemul Informatic
pentru Prescripia Electronic al CNAS" - se completeaz numrul i data de nregistrare a
prescripiei medicale electronice - componenta prescriere. Numrul de nregistrare se
atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale
de Asigurri de Sntate;
o) "Acest document a fost generat i semnat electronic conform prevederilor Legii nr.
455/2001 i ale Hotrrii Guvernului nr. 1.259/2001" - se completeaz numai n situaia n
care medicul care a emis prescripia medical electronic are i utilizeaz semntura
electronic extins.
II. Modul de completare a formularului de prescripie medical electronic pentru
medicamente cu i fr contribuie personal - componenta eliberare

1. "Farmacia" - se completeaz cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare CUI, casa de asigurri de sntate cu care farmacia a ncheiat contract, numrul
contractului de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu.
2. "Am primit medicamentele" - se completeaz de asigurat sau de mputernicitul
acestuia (persoana care ridic medicamentele pentru asigurat, fr a fi nevoie de
mputernicire legal).
a) "Asigurat/mputernicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria n care se ncadreaz
persoana care ridic medicamentele;
b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria i numrul, codul unic de
asigurare/codul numeric personal/numrul cardului european/numrul paaportului) vor fi
ale persoanei care ridic medicamentele (asigurat sau mputernicit);
c) "Primitorul a renunat la medicamentele de pe poziiile ..." - se vor preciza poziiile
(din componenta prescriere) corespunztoare medicamentelor la care
asiguratul/mputernicitul a renunat;
d) "Semntur" - se execut semntura persoanei care ridic medicamentele din
farmacie.
3. "Taxare"
a) "Data eliberrii" - se completeaz cu data eliberrii medicamentelor din farmacie;
b) "% Pre ref." - se completeaz conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h);
c) "List" - se completeaz conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i);
d) "Cod diag." - se completeaz codul diagnosticului/diagnosticelor aa cum a fost
completat de medicul prescriptor n componenta prescriere;
e) "Denumire comercial" - farmacistul va meniona n aceast rubrica i n faa
persoanei care ridic medicamentele (asigurat sau mputernicitul acestuia) medicamentele
pe care le elibereaz. n cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica n cadrul
acestei rubrici sintagma "teste de automonitorizare", iar la rubrica "Valoare compensare"
va nscrie suma rezultat ca urmare a nmulirii numrului de teste de automonitorizare
eliberate cu preul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. n situaia n
care primitorul renun la anumite DCI-uri/medicamente i/sau materiale sanitare cuprinse
n prescripia medical electronic on-line i off-line, farmacistul va completa componenta
eliberare numai cu medicamentele eliberate i va lista un exemplar al acesteia, pe care
primitorul semneaz, cu precizarea poziiilor (din componenta prescriere) corespunztoare
medicamentelor la care renun, nefiind permis eliberarea altor medicamente/materiale
sanitare din farmacie n cadrul sumei respective. n cazul DCI-urilor din sublista B
prescrise pensionarilor care realizeaz venituri numai din pensii de pn la 700 lei/lun, la
rubrica "Valoare compensare" se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de
compensare corespunztoare aplicrii cotei de 50% din preul de referin, notndu-se n
parantez "CNAS", i valoarea de compensare de 40% din preul de referin, notndu-se
n parantez "MS", pentru prescripiile a cror contravaloare la nivelul preului de referin
este de pn la nivelul prevzut n contractul-cadru;
f) n rubrica "Total" din seciunea "Taxare" se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3;
g) "Contribuie asigurat" - se menioneaz valoarea contribuiei asiguratului, conform
bonului fiscal generat cu ocazia eliberrii medicamentelor;
h) "Bon fiscal nr." - se completeaz de ctre farmacie cu numrul bonului fiscal generat
cu ocazia eliberrii medicamentelor;
i) "Numele persoanei care elibereaz" - se completeaz numele i prenumele persoanei
care elibereaz medicamentele;

j) "Semntura" - se execut semntura persoanei care elibereaz medicamentele numai


n situaia n care persoana respectiv nu are semntur electronic extins sau are
semntur electronic extins i nu o poate folosi;
k) "L.S. Farmacie" - loc tampil a furnizorului de medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, numai n situaia n care persoana care elibereaz
medicamentele nu are semntur electronic extins sau are semntur electronic extins
i nu o poate folosi;
l) "Acest document a fost nregistrat cu numrul ............... n Sistemul Informatic pentru
Prescripia Electronic al CNAS" - se completeaz numrul i data de nregistrare a
prescripiei medicale electronice - componenta eliberare. Numrul de nregistrare se
atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripia electronic al Casei Naionale
de Asigurri de Sntate;
m) "Acest document a fost generat i semnat electronic conform prevederilor Legii nr.
455/2001 i ale Hotrrii Guvernului nr. 1.259/2001" - se completeaz numai n situaia n
care persoana care elibereaz medicamentele are i utilizeaz semntura electronic
extins.
ANEXA 3
LISTA
abrevierilor pentru rile cu care Romnia are acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii i statele membre ale Uniunii Europene i
ale Spaiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente
______________________________________________________________
| Codul |
Denumirea rii
| Card european
| Acord
|
| rii |
| de asigurri de | internaional|
|
|
| sntate
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AF
| Afganistan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ZA
| Africa de Sud
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AL
| Albania
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| DZ
| Algeria
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AD
| Andorra
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AO
| Angola
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AI
| Anguilla
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AG
| Antigua i Barbuda | NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AN
| Antilele Olandeze
| NU
| NU
|
|
| (Bonaire)
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AR
| Argentina
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AM
| Armenia
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AW
| Aruba
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SH
| Teritoriile
| NU
| NU
|
|
| Britanice de Peste |
|
|
|
| Mri
|
|
|

|_______|_____________________|_________________|______________|
| AU
| Australia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AT
| Austria
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AZ
| Azerbaidjan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BS
| Bahamas
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BH
| Bahrain
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BD
| Bangladesh
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BB
| Barbados
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BY
| Belarus
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BE
| Belgia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BZ
| Belize
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BJ
| Benin
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BM
| Bermude
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BO
| Bolivia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BA
| Bosnia i
| NU
| DA
|
|
| Heregovina
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BW
| Botswana
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BR
| Brazilia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BN
| Brunei
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BG
| Bulgaria
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BF
| Burkina Faso
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BI
| Burundi
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| BT
| Bhutan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KH
| Cambodgia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CM
| Camerun
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CA
| Canada
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SP
| Insulele Canare
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CV
| Capul Verde
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KY
| Insulele Cayman
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CZ
| Cehia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CF
| Republica
| NU
| NU
|
|
| Centrafrican
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CL
| Chile
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

| CN
| China
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TD
| Ciad
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CY
| Cipru
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CI
| Cote d'Ivoire
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CO
| Columbia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| YT
| Mayotte
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PM
| Saint Pierre i
| NU
| NU
|
|
| Miquelon
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KM
| Uniunea Comorelor
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CD
| Republica Democrat | NU
| NU
|
|
| Congo
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CG
| Republica Congo
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KR
| Coreea de Sud
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CR
| Costa Rica
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| HR
| Croaia
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CU
| Cuba
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| DK
| Danemarca
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| DJ
| Djibouti
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| DM
| Dominica
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| DO
| Republica Dominican| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| EC
| Ecuador
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| EG
| Egipt
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SV
| El Salvador
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CH
| Elveia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AE
| Emiratele Arabe
| NU
| NU
|
|
| Unite
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ER
| Eritrea
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| EE
| Estonia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ET
| Etiopia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| FJ
| Fiji
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| FI
| Finlanda
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| FR
| Frana
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GA
| Gabon
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

| GM
| Gambia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GE
| Georgia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GS
| Georgia de Sud i
| NU
| NU
|
|
| Insulele Sandwich de|
|
|
|
| Sud
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| DE
| Germania
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GH
| Ghana
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GI
| Gibraltar
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GR
| Grecia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GD
| Grenada
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GL
| Groenlanda
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GP
| Guadelupa
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GU
| Guam
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GT
| Guatemala
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GN
| Guineea
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GW
| Guineea-Bissau
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GQ
| Guineea Ecuatorial | NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GY
| Guyana
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GF
| Guyana Francez
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| HT
| Haiti
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| HN
| Honduras
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IN
| India
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ID
| Indonezia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| CK
| Insulele Cook
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| FK
| Insulele Falkland
| NU
| NU
|
|
| (Malvine)
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| FO
| Insulele Feroe
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MP
| Insulele Mariane
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SB
| Insulele Solomon
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| VG
| Insulele Virgine
| NU
| NU
|
|
| Britanice
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| VI
| Insulele Virgine SUA| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| WF
| Insulele Wallis i | NU
| NU
|
|
| Futuna
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

| JO
| Regatul Haemit al | NU
| NU
|
|
| Iordaniei
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IR
| Republica Islamic | NU
| NU
|
|
| Iran
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IQ
| Irak
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IE
| Irlanda
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IS
| Islanda
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PS
| Autoritatea
| NU
| NU
|
|
| Palestinian
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IT
| Italia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| JM
| Jamaica
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| JP
| Japonia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KZ
| Kazahstan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KE
| Kenya
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KG
| Krgzstan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KI
| Kiribati
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| XZ
| Kosovo
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KW
| Kuwait
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LA
| Laos
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LS
| Lesotho
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LV
| Letonia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LB
| Liban
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LR
| Liberia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LY
| Libia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LI
| Liechtenstein
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LT
| Lituania
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LU
| Luxemburg
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| GB
| Marea Britanie
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MO
| Macao
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MK
| Macedonia
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MG
| Madagascar
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MY
| Malaysia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MW
| Malawi
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

| MV
| Maldive
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ML
| Mali
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MT
| Malta
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MA
| Maroc
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MH
| Marshall (insule)
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MQ
| Martinica
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MR
| Mauritania
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MU
| Mauritius
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MX
| Mexic
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| FM
| Micronezia (stat
| NU
| NU
|
|
| federal)
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MD
| Moldova
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MC
| Monaco
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MN
| Mongolia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MS
| Montserrat
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MZ
| Mozambic
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| MM
| Myanmar
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NA
| Namibia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NR
| Nauru
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NP
| Nepal
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NI
| Nicaragua
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NE
| Niger
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NG
| Nigeria
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NU
| Insula Niue
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NF
| Insula Norfolk
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NO
| Norvegia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NC
| Noua Caledonie
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NZ
| Noua Zeeland
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| NL
| Olanda
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| OM
| Oman
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PK
| Pakistan
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PW
| Palau
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

| PA
| Panama
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PG
| Papua Noua Guinee
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PY
| Paraguay
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PE
| Peru
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PH
| Filipine
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PN
| Insulele Pitcairn, | NU
| NU
|
|
| Henderson, Ducie i |
|
|
|
| Oeno
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PF
| Polinezia Francez | NU
| NU
|
|
| (inclusiv)
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PL
| Polonia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PR
| Puerto Rico
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| PT
| Portugalia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| QA
| Qatar
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KP
| Coreea de Nord
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| RE
| Reunion
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| RU
| Rusia (federaie)
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| RW
| Rwanda
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| AS
| Samoa (SUA)
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| WS
| Samoa Occidental
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SM
| San Marino
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ST
| Sao Tome i Principe| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SA
| Arabia Saudit
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SN
| Senegal
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| RS
| Serbia
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SC
| Seychelles
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| KN
| Federaia Saint
| NU
| NU
|
|
| Kitts i Nevis
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LC
| Saint Lucia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| VC
| Saint Vincent i
| NU
| NU
|
|
| Grenadinele
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SL
| Sierra Leone
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SG
| Singapore
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SY
| Siria
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

| SK
| Slovacia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SI
| Slovenia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SO
| Somalia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ES
| Spania
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| LK
| Sri Lanka
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| US
| Statele Unite ale
| NU
| NU
|
|
| Americii
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SD
| Sudan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SE
| Suedia
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SR
| Surinam
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| SZ
| Swaziland
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TJ
| Tadjikistan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TH
| Thailanda
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TW
| Taiwan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TZ
| Tanzania
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IO
| Teritoriul Britanic | NU
| NU
|
|
| din Oceanul Indian |
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TF
| Teritoriile Australe| NU
| NU
|
|
| i Antarctice
|
|
|
|
| Franceze
|
|
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TG
| Togo
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TK
| Tokelau
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TO
| Tonga
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TT
| Trinidad i Tobago | NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TN
| Tunisia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TR
| Turcia
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TM
| Turkmenistan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| TV
| Tuvalu
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| UG
| Uganda
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| UA
| Ucraina
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| HU
| Ungaria
| DA
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| UY
| Uruguay
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| UZ
| Uzbekistan
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| VU
| Vanuatu
| NU
| NU
|

|_______|_____________________|_________________|______________|
| VA
| Vatican
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| VE
| Venezuela
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| VN
| Vietnam
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| YE
| Yemen
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ZM
| Zambia
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ZW
| Zimbabwe
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| IL
| Israel
| NU
| NU
|
|_______|_____________________|_________________|______________|
| ME
| Muntenegru
| NU
| DA
|
|_______|_____________________|_________________|______________|

---------------