Sunteți pe pagina 1din 1

CV model european: copii acte de studii, copii adeverinte cadre didactice; -raport al activitatii proprii (rezultate obtinute de elevi

la concursuri si examene scolare, etc.); -planificari anuale/semestriale conform programelor in vigoare (se vor anexa si programele)-avizate de director/dir. adjunct+sef catedra; -proiectarea activitatii pe unitati de invatare; -descriptori de performanta pt. fiecare disciplina/an de studiu; -exemplare de instrumente de evaluare: teste initiale, sumative, fise de lucru, etc., cu baremuri de notare si corectare; -analiza si interpretarea rezultatelor obtinute la testele de evaluare si grafice ale progresului scolar (pe elev, pe clase, pe niveluri, etc.); -lucrari personale (instrumente de lucru originale, suporturi de cursuri originale, fise de lucru, referate, proiecte, publicatii, etc.); -evidenta cursurilor de formare/perfectionare (certificate privind gradele didactice, atestate, adeverinte, diplome, etc.); -fise de inspectii la clasa (la interasistente, asistente, inspectii speciale); -graficul audientelor si al activitatilor suplimentare cu elevii (data, ziua, ora, clasa, locatia); -fise de autoevaluare si calificativele anuale obtinute; -planuri de lectii pt. profesorii debutanti pt. sem 1 si sem. 2 -data curenta (avizate de dir./dir. adjunct); lista cu bibliografia necesara pt. fiecare an de studiu (inclusiv auxiliare curriculare, culegeri, etc.); -alte documente care sa ateste preocuparea cadrului didactic privind evolutia in cariera si dezvoltarea personala. Lista manuale