Sunteți pe pagina 1din 1

I. MINISTERUL JUSTITIEI ____________________ OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL ...

II.

III.

CERERE verificare disponibilitate firma rezervare denumire firma

Primarie numar si data inregistrare ..

.
Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal numar si data inregistrare

Stabilirea firmei se face la optiunea si pe raspunderea solicitantului; oficiul registrului comertului raspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri. Solicitarea de denumire firma in vederea inregistrarii in registrul comertuluinu este constitutiva de drepturi in sensul Legii nr. 84/1998; in caz de conflict intre denumirea firmei si o marca inregistrata drepturile conferite de marca vor prevala.

IV.
1. Subsemnat(ul/a)
(nume, prenume)

in calitate de.., identificat cu . seria nr .... CIF .


(persoana fizica reprezentant asociatie familiala) (cod de identificare fiscala)

2. domiciliat/resedinta in: localitatea ..judet/sector . 3. prin CIF .


(nume, prenume) (cod de identificare fiscala)

in calitate de conform . 4. solicit verificare disponibilitate si/sau rezervare firma autorizare si inmatriculare 5. Nr.crt. 1 Denumiri propuse in ordinea preferintelor Denumire rezervata (nume, prenume, semnatura referent)
(1)

pentru: schimbare denumire

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte, precum si savarsirea de acte de concurenta neloiala sunt pedepsite conform legii.

Data..

Semnatura..

Nota: (1) Dovada rezevarii firmei este valabila trei luni de la data emiterii acesteia.