Sunteți pe pagina 1din 0
George CO+BUC C~NTECE DE VITEJIE

George

CO+BUC

George CO+BUC C~NTECE DE VITEJIE

C~NTECE DE VITEJIE

George CO+BUC C~NTECE DE VITEJIE

CUPRINS

Tabel cronologic

5

C~NTECE DE VITEJIE

(1904)

Cântec (|i-ai m`nat prin veacuri turmele de plai)

16

Imnul studen\ilor

17

Cântec ost[=esc

18

Doroban\ul

20

Dun[rea =i Oltul

22

Pentru libertate

24

Cântecul cel vechi al Oltului

27

Scut =i arm[

28

Oltenii lui Tudor

30

S[rindar

32

Zece mai

35

Pe drumul Plevnei

38

Mortul de la Putna

41

Stema \[rii

44

Fragment epic

45

Pe dealul Plevnei

49

O=tirile lui Alah

50

Graiul neamului

53

De profundis

55

Carol Robert

57

Golia tic[losul

61

La Smârdan

63

Cântec (|ar[-avem =i noi sub soare)

67

Cântecul redutei

70

Povestea c[prarului

 

73

Coloana de atac

76

O

scrisoare de la Muselim-Selo

82

În

spital

86

Raport (Luarea Grivi\ei, la 30 august 1977)

91

Spada =i credin\[

92

Podul lui Traian

93

Pa=a Hassan

96

Sus inima

99

 

NEPUBLICATE }N VOLUM

Filozofii =i plugarii

 

101

Bl[st[m de mam[

112

Pe p[mântul turcului

129

Angelina

141

Atque nos!

145

Fata craiului din cetini

152

Draga mamei

164

Dragostea p[cur[reasc[

190

Fulger

199

Izvor de ap[ vie

207

Non omnis moriar

218

Tulnic =i Lioara

220

Str[jerul

243

Anacreontic[

250

Profe\ie

255

Gramatica =i medicul

257

Patru port[rei

259

Rodovica

263

Ceas-r[u

270

La logodn[

276

Sulamita

280

Nebuna

287

În biseric[

292

Roman\[

294

Sonete de lux

296

Inima mamei

300

Cornul

303

Legenda trandafirilor

305

Ziua-nvierii

310

Sonet

316

O-ntâlnire

317

+tefan-Vod[

318

Petrea

320

Osman-pa=a

323

Biserica ruinat[

325

Proclamarea independen\ei

326

Pierirea dacilor

328

Lâng[ leag[n

333

Povestea gâ=telor

336

Iedera

338

P[mântul uit[rii

339

Nucul

341

Patria român[

343

Poetul

345

[Lui Spiru Haret]

347

Aghiotantul

348

Cânt[ pilotul

351

Scump[ \ar[ româneasc[

352

Poporal[

353

Vulturul

354

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS