Sunteți pe pagina 1din 6

Angajator: SC _______________________________ SRL Nr. ord. Reg. Com./an: CUI: FISA DE POST anexa la contractul de munca nr.

__________ din data de _____________________ Denumire post: Fasonator mecanic (cherestea) (cod COR 614103) Nume si prenume ocupant: ___________________________________ Locul desfasurarii muncii: ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Departament: ___________________________________ Subordonare: __________________________________ Supervizare: __________________________________ Relatii functionale: cu ceilalti angajati ai firmei pentru obtinerea de date si informatii legate de specificul activitatii sale. Cerinte specifice postului: studii medii si certificat de calificare n domeniu. Scopul postului: titularul postului identifica principalele defecte ale lemnului si, n functie de acestea, stabileste sortimentele de lemn brut executnd sectionarea trunchiurilor sau catargelor la dimensiunile sortimentelor respective sau multipli ale acestora n functie de caracteristicile mijloacelor de transport. Activitati principale: presortarea materialului lemnos brut; sectionarea materialului lemnos; oprirea craparii pieselor; ntretinerea corespunzatoare a ferastraielor mecanice. Sarcini si ndatoriri specifice: marcheaza prin metode specifice masa lemnoasa care urmeaza a se taia, conform criteriilor silviculturale; identifica defectele masei lemnoase cu atentie n functie de forma trunchiului si de structura lemnului, prin modalitati specifice, pentru obtinerea unei mase lemnoase de calitate si n vederea cresterii randamentului operatiei de taiere; identifica alte defecte ale lemnului cu atentie n functie de aspectul exterior si de coloratia pe care o are lemnul n vederea diminuarii influentei acestora asupra caracteristicilor fizicomecanice ale prelucrarii produselor realizate; efectueaza operatii de pregatire a uneltelor, utilajelor si echipamentelor n vederea utilizarii conform instructiunilor din cartea tehnica, n functie de caracteristicile echipamentelor; identifica defectiunile uneltelor, utilajelor si echipamentelor conform procedurilor n vigoare; remediaza defectele uneltelor, utilajelor si echipamentelor n functie de tipul acestora, n conformitate cu instructiunile de utilizare specifice, trimitnd atelierelor de reparatie utilajele dificil de remediat;

efectueaza activitati de ntretinere curenta a uneltelor, utilajelor si echipamentelor permanent, conform procedurilor specifice, n concordanta cu caracteristicile constructive ale acestora; executa lucrari pregatitoare doborrii arborilor curatnd locul de munca n jurul arborilor ncepnd de la baza acestora, amenajnd potecile de refugiu conform instructiunilor de lucru; utilizeaza ferastraul mecanic conform instructiunilor descrise n cartea tehnica si l reglareaza cu promptitudine ori de cte ori este nevoie. realizeaza doborrea arborilor, executarea tapei si a taieturii din partea opusa facnd-o corespunzator instructiunilor de lucru folosind unelte si scule adecvate, ncepnd de la baza prin nlaturarea labartarii acestuia, cu respectarea riguroasa a etapelor de lucru si a instructiunilor de protectie a muncii; executa operatia de fasonare a arborelui dobort conform procedurilor de lucru, utiliznd echipamentul de protectie, pe fiecare piesa n parte; executa lucrari de curatire a parchetelor de resturi de exploatare manual, n martoane si gramezi, conform conditiilor de regenerare naturala a padurii si realizeaza maruntirea si mprastierea resturilor de exploatare cu ajutorul uneltelor specifice; executa netezirea cioatei si cojirea ei, n cazul rasinoaselor utiliznd unelte corespunzatoare; executa masurarea lungimilor / grosimilor arborilor doborti respectnd cu strictete regulile de masurare a lungimilor / grosimilor arborilor n vederea masurarii cu exactitate si nregistrnd valorile dimensiunilor masurate n vederea prelucrarii lor; calculeaza volumul arborilor doborti cu atentie, n conformitate cu formulele de calcul adecvate, utiliznd tabelele generale de cubaj n functie de specie, diametru de baza si naltime, consemnnd corect si complet rezultatele calculelor efectuate; executa sectionarea arborelui dobort n parchete si n platforme primare corect, conform instructiunilor de lucru utiliznd uneltele si utilajele specifice operatiei, conform schemelor de sectionare, utiliznd utilaje specifice; executa presortarea lemnului brut n scopul eliminarii pieselor cu defecte grave, conform prevederilor din standardele tehnice n vigoare si remediaza cu promptitudine craparea pieselor conform procedurilor specifice; raspunde de utilizarea si pastrarea n bune conditii a aparaturii din dotare; informeaza persoana ierarhic superioara asupra problemelor ce apar n desfasurarea activitatii la locul de munca; ndeplineste si alte atributii stabilite de seful ierarhic superior n conformitate cu reglementarile legale; prezinta un comportament profesional n timpul zilei de lucru; periodic face propuneri de mbunatatire a activitatii prestate; utilizeaza resursele existente exclusiv n interesul firmei; respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru specifice postului sau; respecta instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii si orarul de munca; este interzisa obtinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeste bani sau alte foloase pentru exercitarea atributiunilor de serviciu, nu foloseste sub nici o forma calitatea pe care o detine n cadrul organizatiei pentru rezolvarea unei probleme personale sau pentru obtinerea unor privilegii personale; se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la rencadrarea n activitate, organizate de catre angajator n colaborare cu Cabinetul de Medicina Muncii ; refuzul participarii la aceste controale medicale reprezinta abatere disciplinara si se

sanctioneaza conform Codului Muncii; n cazul recomandarii concediului medical de catre medic, anunta telefonic seful direct, cel mult a doua zi de la data la care a intervenit starea de boala si trimite sefului direct certificatul medical, pna cel tarziu la datele de 15 si 30 ale lunii (dupa caz); participa la programele de training organizate de catre angajator, programe ce pot duce la mbunatatirea calitatii activitatilor prestate ; participa la sesiunile de evaluare profesionala organizate periodic de catre angajator si are obligatia sa-si mbunatateasca performantele n functie de rezultatele evaluarilor ; are o tinuta decenta si poarta legitimatia de serviciu; nu paraseste locul de munca fara aprobarea seful direct ; nu angajeaza discutii cu colegii sau alti angajati ai firmei referitoare la conditiile de salarizare si a altor informatii; n afara firmei nu are voie nici macar indirect sa faca publice evenimente, proceduri de lucru, detalii tehnice sau sa discute competenta, salarizarea, contractele de munca sau contractele comerciale ale angajatorului sau actele ncheiate cu angajatorul; respecta confidentialitatea datelor, informatiilor si a documentelor ce i sunt transmise de angajator, la care are acces n virtutea desfasurarii activitatii sale, despre proiectele acestuia precum si orice alte date a caror divulgare ar produce prejudicii materiale si/sau morale acestuia; nu consuma bauturi alcoolice si/sau alte substante interzice de lege n timpul programului si nu vine n stare de ebritate la servici. Sanatatea si securitatea muncii: lucratorul apt trebuie sa aplice masurile corespunzatoare, n conformitate cu cunostintele si cu mijloacele tehnice de care dispune, pentru a evita consecintele unui pericol. fiecare lucrator trebuie sa si desfasoare activitatea, n conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel nct sa nu expuna la pericol de accidentare sau mbolnavire profesionala att propria persoana, ct si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munca. lucratorul are urmatoarele obligatii: - sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; - sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa l napoieze sau sa l puna la locul destinat pentru pastrare; - sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau nlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; - sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; - sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, att timp ct este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; - sa coopereze, att timp ct este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru

sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, n domeniul sau de activitate; - sa si nsuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii n munca si masurile de aplicare a acestora; - sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. Responsabilitati ale postului: raspunde pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin; raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale; raspunde de respectarea prevederilor R.O.I. si a contractului colectiv de munca; raspunde de mbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate ; raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; raspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei; respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau; adopta permanent un comportament n masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. Autoritatea postului: n cadrul ariei de probleme ce priveste activitatea pe care o desfasoara, conform atributiilor, sarcinilor, Regulamentului Intern si deciziilor angajatorului; este obligat sa informeze si sa consulte angajatorul n cazul problemelor deosebite sau care depasesc competentelor sale de rezolvare. Standarde de performanta asociate postului Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si ndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; Indicatori calitativi: rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; Costuri: n limita fondurilor alocate; Timp: ncadrarea n termenele ordonate de conducere; Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta a resurselor din subordine n scopul ndeplinirii atributiilor; Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, n colectiv sau n colaborare cu alte structuri ale organizatiei. Evaluarea activitatii: obiective de performanta individuala: - modul de ndeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor; - modul de raspuns la alte solicitari dect cele curente. criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine): - rezultatele obtinute: o cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate; o nivelul de ndeplinire a sarcinilor si lucrarilor n termenele stabilite; o eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, n contextul atingerii obiectivelor propuse; - adaptarea la complexitatea muncii: o adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate); o analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate; o evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive); - asumarea responsabilitatii: o intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei n realizarea atributiilor; o evaluarea nivelului riscului decizional; - capacitatea relationala si disciplina muncii: o capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

o adaptabilitatea la situatii neprevazute; perioada de evaluare a performantelor: lunar/trimestrial/anual Deplasari frecventa: _______________________ conditii asigurate: ___________________________ Conditii de lucru: program de lucru: ___________________________________; durata concediului de odihna: ____________________; activitate se desfasoara: _ n conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991; _ n conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; echipament individual de protectie ____________; echipament individual de lucru _______________; materiale igienico-sanitare __________________; alimentatie de protectie _____________________. Salarizare salariul de baza lunar brut: ___________ lei; alte elemente constitutive: - sporuri ___________________________________; - indemnizatii _______________________________; - alte adaosuri ___________________________________. Facilitati: ___________________________________ Sanctiuni: nerespectarea responsabilitatilor si atributiilor postului, a cerintelor de etica, precum si a legislatie privind protectia si securitatea muncii, se penalizeaza prin avertisment si sanctiuni conform Codului Muncii ; raspunde material si disciplinar pentru exactitatea informatiilor cuprinse n documentele ntocmite si/sau n ce priveste executia corecta a sarcinilor postului; ncalcarea procedurilor de functionare a echipamentelor utilizate n procesul de munca aflate n proprietatea companiei, atrage dupa sine atrage avertisment si sanctiuni conform Codului Muncii, de asemenea si plata de daune n raport cu prejudiciile aduse. Angajator Angajat SC ___________________SRL Am luat la cunostinta, ___________________________________ _____________________ Data: _______________

S-ar putea să vă placă și