Sunteți pe pagina 1din 1

Pătratul

Definiție: Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat.

ABCD

dreptunghi

AB=BC (de exemplu)

   ABCD

def .

pătrat

Fiind întâi de toate dreptunghi, pătratul are toate proprietățile acestuia:

Pătratul Definiție : Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat. ABCD  dreptunghi AB=BC
   

not .

P1: Laturile unui pătrat sunt congruente.

ABCD

pătrat

AB=BC=CD=DA =

l

P2: Laturile opuse ale unui pătrat sunt paralele.

ABCD pătrat AB

CD, AD BC
CD, AD
BC
 

P3: Un pătrat are toate unghiurile drepte.

ABCD pătrat

A  B  C 
A 
B 
C 

D (unghiuri cu măsura de 90)

P5: Diagonalele unui pătrat sunt congruente și se

 

not .

d

ABCD

pătrat, AC

BD= O  
BD= O

AC=BD = d, AO=OC=BO=OD=

înjumătățesc.

 

2

Fiind și romb (are toate laturile congruente), pătratul va avea și proprietățile rombului:

Diagonalele unui pătrat sunt perpendiculare și sunt incluse în bisectoarele unghiurilor pătratului.

ABCDpătrat AC BD

ABCD

pătrat

AC

bis.

 m  BAD 2 90  A  m BAC   m  CAD
m
BAD 2
90
A
m
BAC
m
CAD
2

45

Teoremă reciprocă 1: Un dreptunghi cu diagonalele perpendiculare este pătrat.

ABCDdreptunghi, ACBDABCDpătrat ABCDdreptunghi, m( BAC)=45ABCDpătrat ABCDromb, m( A)=90ABCDpătrat ABCDromb, AC=BDABCDpătrat

Pătratul Definiție : Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat. ABCD  dreptunghi AB=BC

Teoremă reciprocă 3: Un romb cu un unghi drept este pătrăt.

Pătratul Definiție : Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat. ABCD  dreptunghi AB=BC

Teoremă reciprocă 2: Un dreptunghi cu o diagonală inclusă în bisectoarea unuia din unghiurile dreptunghiului este pătrat.

Teoremă reciprocă 4: Un romb cu diagonalele congruente este pătrat.

Putem desena un pătrat desenând mai întâi 2 segmente congruente, perpendiculare și înjumătățite.

Pătratul Definiție : Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat. ABCD  dreptunghi AB=BC

Perimetrul pătratului: Ppătrat 4 l

Aria pătratului:

Apătrat l

  • 2 l l sau

Pătratul Definiție : Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat. ABCD  dreptunghi AB=BC

A

romb

d

2

2

Pătratul Definiție : Dreptunghiul cu 2 laturi alăturate congruente se numește pătrat. ABCD  dreptunghi AB=BC