Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

PROFESOR: CLASA: DISCIPLINA: TIPUL LECTIEI: TEMA: IORDACHE VERONICA a VII a B MATEMATICA GEOMETRIE PREDARE INVATARE TEOREMA LUI PITAGORA. APLICATII

Competene generale: 1. Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost definite. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n enunuri matematice 3. Utilizarea algoritmilor i conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situaii concrete. 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a algoritmilor de prelucrarea a acestora 5. Analiza i prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem. 6. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din diferite domenii. Competene specifice leciei: 1.7 Recunoaterea i descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic ntr-o configuraie geometric dat. 2.7 Aplicarea relaiilor metrice ntr-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia. 3.7 Deducerea relaiilor metrice n triunghiul dreptunghic. 4.6 Exprimarea proprietilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, trapeze) n limbaj matematic. 4.7 Exprimarea n limbaj matematic, a perpendicularitii a dou drepte prin relaii metrice. 5.7 Interpretarea perpendicularitii n relaie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic. 6.7 Transpunerea rezultatelor obinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaii-probleme date

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: OBIECTIVE OPERATIONALE: A. COGNITIVE: B. PSIHO-MOTORII

ENUNTAREA TEOREMEI LUI PITAGORA SI UTILIZAREA EI IN REZOLVAREA PROBLEMELOR 1. Sa enunte corect teorema lui Pitagora. 2. Sa aplice egalitatea din enuntul teoremei lui Pitagora in rezolvarea problemelor. 3. Sa identifice si sa noteze prescurtat ipoteza si concluzia unei probleme. 4. Sa sesizeze elemente relevante dintr-un desen. 1. Sa manifeste interes pentru lectie. 2. Sa aseze corect in pagina. 3. Sa scrie lizibil pe caiete. 4. Sa utilizeze corect trusa de geometrie. 1. Sa participe activ la lectie. 2. Sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii. Conversatia euristica; demonstratia; invatarea prin descoperire; explicatia; exercitiul. Manual; Creta; Trusa de geometrie; Mate 2000+standard

C. AFECTIVE: METODE SI PROCESE DIDACTICE: MIJLOACE DE INVATAMANT:

Resurse: a) materiale: - manual clasa a VII-a, autori Ion Chec i Gina Caba ed. Teora - Algebra Geometrie, autor Artur Bluc, ed. Taida; - cret alb, colorat, caiete de notie, instrumente pentru tabl, trus geometric, plane. b) umane: - clas omogen cu cunotine ce necesit consolidare - activiti frontale, individuale; c) timp: 50 min.

ETAPA LECTIEI Moment organizatoric

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI Se asigura conditiile pentru Se pregatesc cele necesare pentru desfasurarea lectiei: se noteaza lectie. Se asigura ordinea si absentii; se verifica daca exista disciplina. creta, burete la tabla si trusa de geometrie; daca toti elevii au pe banca cele necesare. Captarea atentiei si Se verifica tema frontal, calitativ si Elevii citesc tema cu atentie, verificarea temei. cantitativ (prin sondaj), iar in cazul corecteaza unde au gresit sau in care nu s-a rezolvat o problema completeaza. acasa, se rezolva la tabla. Reactualizarea Ce ati avut de pregatit pentru .... teorema inaltimii si teorema cunostintelor anterioare astazi? catetei Enuntati teorema inaltimii si Se vor defini teoremele. teorema catetei (folosindu-ne si de Un elev va construi la tabla un media geometrica). triunghi dreptunghic si va scrie Ce inseamna ca x este medie egalitatea din teorema inaltimii si geometrica intre a si b? apoi din teorema catetei in functie Cine este proiectia catetei AB pe de laturile triunghiului desenat. ipotemuza BC? Scriem ca x este medie Dar proiectia catetei AC pe proportionala intre a si b: ipotemuza BC? X2 = ab <=> x = ab

STRATEGII DIDACTICE METODE MIJLOACE Conversatia

Conversatia. Explicatia. Conversatia

ETAPA LECTIEI

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE

STRATEGII DIDACTICE

Reactualizarea cunostintelor anterioare

Care este ipotenuza ABC ? Ce este ipotenuza? Care sunt catetele? Ce este cateta? Care sunt proiectiile catetelor pe ipotenuza? Aplicati teorema inaltimii si terema catetei in triunghiul ABC.

B D

Conversatia Trusa de Invatarea prin geometrie. descoperire Caiet de clasa. C

In ABC dreptunghic (m () = 900) AD2=BD*DC (T.INALTIMII) AB2=BD*BC (T.CATETEI) AC2=DC*BC (T.CATETEI)

Prezentarea continutului Astazi la ora de matematica ne Elevii asculta cu atentie, si apoi si dirijarea invatarii propunem sa studiem o alta noteaza titlul lectiei in caiete. teorema din triunghiul dreptunghic si anume: Teorema lui Pitagora, ce poate fi aplicata, repet doar in triunghiul dreptunghic.

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI Prezentarea continutului La sfarsitul lectiei as dori sa puteti si dirijarea invatarii recunoaste triunghiurile Elevii asculta cu atentie si dreptunghice in cadrul unei figuri constientizeaza obiectivele. geometrice; -sa puteti enunta teorema lui C Pitagora si nu in ultimul caz sa stiti sa o demostrati. 5 -sa aplicam teoremele invatate in 3 rezolvarea unor probleme. A 4 B Pentru inceput am sa invit pe cineva sa-mi construiasca un Elevii fac masuratorile si constata triunghi dreptunghic ale carui valoarea de adevar a relatiei: catete sa aiba lunghimile de 3 cm, respectiv de 4 cm. 32 + 4 2 = 5 2 (A) -Masurati ipotenuza Deci, AB2 + AC2 = BC2 (A) -Verificati daca suma patratelor lungimilor catetelor este egala cu patratul lungimii ipotenuzei. 32 + 42 = 52 Deci, AB2 + AC2 = BC2 este adevarata

STRATEGII DIDACTICE METODE MIJLOACE Trusa de geometrie. Conversatia. Caiet de clasa. Problematizare . Invatarea prin descoperire.

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE Prezentarea continutului Putem generaliza aceasta Un elev va construi un triunghi Trusa de si dirijarea invatarii egalitate? dreptunghic. geometrie. Ar trebui sa demostram ca A Conversatia. indiferent de lungimile catetelor Caiet de triunghiului dreptunghic, egalitatea B C clasa. are loc. D Demostratia. Cum demostram? Atat AB cat si AC sunt catete. La ce teorema ar putea sa ne Ip. ABC dr. (m () = 900) duca cu gandul faptul ca avem AD BC nevoie de patratul lungimii catetei? D [ BC ] La teorema catetei. C: AB2 + AC2 = BC2 Scrieti teorema catetei in ABC dreptunghic pentru ambele catete Demostratie: AB si AC. ABC dr. Ei bine am demostrat teorema lui AB cateta AB2 = BD x BC Pitagora. ABC dr. AC cateta AC2 = DC x BC (+) 2 2 AB +AC = BD x BC + DC x BC AB2+AC2 = (BD + DC) x BC AB2 + AC2 = BC2

ETAPA

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE

STRATEGII DIDACTICE

LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE Prezentarea continutului Cine incearca sa-mi enunte si dirijarea invatarii teorema lui Pitagora? Elevii scriu pe caiete. Conversatia. Teorema lui Pitagora Intr-un triunghi dreptunghic patratul lungimii ipotenuzei este Explicatia egal cu suma patratelor lungimilor Cu ajutorul elevilor voi deduce cele catetelor. 2 relatii echivalente. In dreptunghic aplicam T. Pitagora 2 ip2 = C12 + C 2 Aceasta relatie este echivalenta cu alte doua relatii: 2 2 C12 = ip2 - C 2 ; C2 = ip2 - C12 Intensificarea retentiei si Acum vom face cateva aplicatii. asigurarea transferului In rezolvarea problemelor trebuie sa tinem minte ca pentru a aplica teorema lui Pitagora trebuie gasit un triunghi dreptunghic si apoi trebuie identificata ipotenuza. Pb. Scrieti egalitatea din enuntul teoremei lui Pitagora pentru toate triunghiurile dreptunghice din figura . Elevii scriu pe caiete. Explicatia.

MIJLOACE Caiet de clasa.

Pentru a aplica Teorema lui Problematizare Pitagora trebuie gasit un triunghi . dreptunghic si apoi identificata ipotenuza.

ETAPA LECTIEI

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE Vom construi un triunghi Trusa de dreptunghic. Elevii vor descoperi triunghiurile geometrie dreptunghice din cadrul figurii si Conversatia. G H vor aplica teorema lui Pitagora, pentru fiecare triunghi in parte. Caiet de Explicatia clasa. 0 GFE dr. (m(F) = 90 ) GE ipotenuza T. Pitagora Problematizare 2 2 2 F E GE = GF + FE . Ce triughiuri dreptunghice avem in GHF dr. (m(GHF) = 900) figura? GF ipotenuza T. Pitagora GF2 = GH2 + FH2 Trebuie sa retinem faptul ca daca stim lungimile a 2 laturi ale triunghiului dreptunghic, Teorema lui Pitagora ne permite calculul lungimii celei de-a treia laturi. FHE dr. (m(FHE) = 900) FE ipotenuza T. Pitagora FE2 = HF2 + HE2 Elevii noteaza in caiete. ! N.B. Daca stim lungimile a 2 laturi ale triunghiului dreptunghic, Explicatia teorema lui Pitagora ne permite calculul lungimii celei de-a treia laturi.

ETAPA LECTIEI

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI Pb. Fie ABC (m () = 900) Se dau lungimile catetelor de 9 cm, respectiv 12 cm. Calculati ipotenuza. C D

STRATEGII DIDACTICE METODE MIJLOACE Trusa de geometrie Conversatia. Demonstratia Caiet de clasa.

A Ip: ABC dr. (m () = 900) AC = 9 cm AB = 12 cm C: BC = ?

Dem. ABC dr. (m () = 900) BC ipotenuza T.Pitagora BC2 = AB2 + AC2 BC = 12 2 + 9 2 = 144 +81 = 225 BC = 15 cm

Explicatia Demonstratia

ETAPA LECTIEI

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI Pb. Fie ABC (m () = 900) Se dau AB = 8 cm BC = 10 cm Calculati: AC = ? Prip AB = ? Prip AC = ? C D

STRATEGII DIDACTICE METODE MIJLOACE Trusa de geometrie Caiet de clasa.

A B 0 Ip: ABC dr. (m () = 90 ) AB = 8 cm BC = 10 cm C: AC = ? Dem. ABC dr. (m () = 900) BC ipotenuza T.Pitagora BC2 = AB2 + AC2 AC2+BC2=AB2 AC2 = 102-82 AC2 = 100 64 AC2 = 36 AC = 6cm ABC dr. (m () = 900) AC cateta T.Pitagora AC2 = CD x CB 62 = CD x 10 36 = CD x 10 CD = 3,6 cm DB = CB CD = 10 3,6 = 6,4 cm DB = 6,4 cm

Explicatia Demonstratia

ETAPA

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE

STRATEGII DIDACTICE

10

LECTIEI Asigurarea feed-back

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI Vom relua si repeta atat teorema lui Pitagora cat si teorema catetei si teorema inaltimii. Apreciez elevii care s-au remarcat la lectie. Pb. 14,15,16/pg. 177 manual

METODE

MIJLOACE

Evaluare Tema pentru acasa

11

S-ar putea să vă placă și