Sunteți pe pagina 1din 4

Compararea SNC cu SIRF Criterii SNC SIRF

Tabelul 1

Standarde care coincid la 2,7,8,10,11,12,16, general 17,18,19,20,21, 23,24,26,27,28, 30,31,33 Standarde care coincid dup 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" coninut, dar nu coincid dup 6 "Particularitile contabilitii la numr i denumire ntreprinderile agricole" 13 "Active nemateriale" 14 "Raportarea pe segmente" 22 "Grupri de ntreprinderi"

2,7,8,10,11,12,16, 17,18,19,20,21, 23,24,26,27,28, 30,31,33 1 "Prezentarea situaiilor financiare" 41 "Agricultura" 38 "Imobilizri necorporale" SIRF - 8 "Segmente de activitate" SIRF - 3 "Combinri de ntreprinderi"

Standarde naionale existente, 1 "Politica de contabilitate" suplimentare celor internaionale 3 "Componena consumurilor i cheltuielilor ntreprinderii" 4 "Particularitile contabilitii micului business" 9 "Contabilitatea consumurilor pentru experimentare-dezvoltare" 25 "Contabilitatea investiiilor" 62 "Sistemul contabil n partid simpl" 63 "Dezvluirea informaiei n rapoartele financiare a asociaiilor de mprumut" Standarde Internaionale SIRF-2 "Plata pe baz de aciuni" existente, dar lipsa celor SIRF-5 "Active imobilizate, naionale deinute pentru vnzare i activitii ntrerupte" SIRF-6 "Exploatarea i evaluarea resurselor naturale" 29 "Rapoarte financiare n condiiile hiperinflaiei" 32 "Instrumente financiare: prezentare i dezvluire" 36 "Deprecierea activelor" 37 "Provizioane, datorii i active contingente" 39 "Instrumente financiare: recunoatere i evaluare" 40 "Investiii imobiliare"

Unele diferene de termeni ntre SNC i SIRF Conform SNC Activ curent Activ pe termen lung Active materiale pe termen lung Active nemateriale Capital propriu Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Consumuri Consumuri variabile Consumuri constante Fluxuri de mijloace bneti Mijloace bneti Rapoarte financiare Bilan contabil Raport de profit i pierderi Activ circulant Activ imobilizat Imobilizri corporale Imobilizri necorporale Capitaluri proprii Conform SIRF

Tabelul 2

Cheltuial cu impozitul (venit din impozit) Costuri Costuri variabile Costuri fixe Fluxuri de trezorerie Numerar Situaii financiare Situaie a poziiei financiare la finalul perioadei Situaie a rezultatului global pe perioad

Subiectul

Exemple de diferene metodologice ntre SNC i SIRF Conform SNC Conform SIRF

Tabelul 3

Recunoaterea activelor nematerialeSNC-13: Active care nu au IAS-38: Fondul comercial i form fizic i de la care se mrcile comerciale generate intern ateapt beneficii economice nu se recunosc ca imobiliz ri viitoare necorporale Evaluarea activelor materiale pe S N C - 1 6 : D i f e r e n a d i n IAS-16: Majorarea valorii - la termen lung dup recunoatere r e e v a l u a r e ( m a j o r a r e s a u capitalul propriu, diminuarea valorii diminuare) se reflect ca - la contul de profit i pierderi diferen e din reevaluare la capitalul propriu Deprecierea activelor Nu este reglementat Se aplic prevederile IAS-36 "Deprecierea activelor" Active imobilizate deinute pentru Nu este o reglementare Conform IFRS-5 "Active vnzare imobilizate deinute pentru vnzare i activiti ntrerupte" C o n t a b i l i t a t e a i n v e s t i i i l o r Se aplic prevederile SNC 25 i IAS-25 este anulat. Se aplic financiare 28 preponderent prevederile IAS-32, 39 C o n t a b i l i t a t e a i n v e s t i i i l o r Nu este o reglementare Se aplic prevederile IAS - 40 imobiliare Evaluarea stocurilor SNC-2: se aplic Metoda Metoda "LIFO" este anulat costului: mediu ponderat, FIFO, LIFO

Rapoarte financiare

S N C - 5 : B i l a n u l t i p i z a t ; IAS-1: n bilan se evideniaz: veniturile i cheltuielile n - active biologice; Raportul de profit i pierderi se - investiii imobiliare; grupeaz pe activiti: - active deinute pentru vnzare, etc. operaional; n Contul de profit i pierderi de investiii; trebuie evideniate veniturile i financiar; cheltuielile activitii de baz, apoi excepional. alte venituri i cheltuieli care contribuie la determinarea rezultatului pn la impozitare. Se interzice evidenierea rezultatului extraordinar.

Tabelul 4 Unele metode prevzute n Standardul pentru IMM-uri n comparaie cu SIRF Elementul contabil Metode prevzute n SIRF Metode prevzute n Standardul pentru IMM-uri 1. Instrumente financiare Sunt evaluate la valoarea just Cele care ndeplinesc criteriile (IAS-39) specifice sunt evaluate la cost sau la cost amortizat. Toate celelalte la valoarea just 2. Fondul comercial cu durat de C a l c u l u l a n u a l a l v a l o r i i Se stabilete o durat de via util via nedeterminat recuperabile (IRS-36) de max.10 ani cu amortizare. Este evaluat pentru depreciere 3. Cheltuielile de cercetare - Cheltuielile de cercetare se trec la Toate cheltuielile de cercetare dezvoltare cheltuieli curente atunci cnd apar, dezvoltare se nregistreaz la iar cheltuielile pentru dezvoltare n cheltuieli curente atunci cnd apar cazul cnd proiectul este considerat a fi viabil din punct de vedere comercial - se capitalizeaz (IAS-38) 4. Investiiile n entitile asociate Evaluarea prin metoda punerii n Evaluarea prin metoda costului. i entitile controlate n comun echivalen sau prin consolidarea Doar n cazul cnd pentru o proporional (IAS-28) investiie exist o cotaie de pre publicat - la valoarea just. 5. Active imobilizate deinute Evaluarea la cea mai mic dintre Nu recomand separarea activelor pentru vnzare valoarea contabil i valoarea just. pentru inerea n vederea vnzrii, Activul nu se amortizeaz (SIRF-5) dar sunt supuse deprecierii 6. Costurile ndatorri Capitalizarea direct atribuibil nregistrarea la cheltuieli achiziiei, construciei sau produciei unui activ cu ciclu lung (IAS-23) 7. Impozitul pe profit Contabilizarea impozitului pe profit Aplicarea unei rate diferite de cu abordarea diferenelor temporare impozitare profitului distribuit i i divizarea acestuia n: nedistribuit - impozite curente de pltit - impozite amnate (IAS-12) 8. Diferene de curs valutar n La cedarea investiiei se reclasific L a c e d a r e a i n v e s t i i e i n u costul elementelor monetare de la capitalul propriu la profit sau reclasific la profit sau pierdere. pierdere (IAS -21) 9. Evaluarea activelor biologice i La valoarea just (IAS-41) Se recomand utilizarea valorii produselor agricole juste atunci cnd ea este uor de determinat 10. Plata pe baz de aciuni Tranzaciile cu plat pe baz de Se recunoate o cheltuial plile aciuni s fie evaluate n capitalul pe baz de aciuni cu decontare n propriu (SIRF-2) capitalul propriu

Metode prevzute n Standardul pentru IMM-uri 11. Subvenii guvernamentale IAS 20 permite o serie de metode Toate subveniile sunt recunoscute care nu sunt permise de SIRF la venit atunci cnd sunt ndeplinite pentru IMM condiiile de performan i sunt evaluate la valoarea just a activelor primite sau de primit. 12. Imobiliz ri corporale i Se prev d examin ri anuale a Nu se prevd examinri anuale a necorporale duratei de via util, a valorii duratei de via util, a valorii reziduale, a metodei de depreciere r e z i d u a l e i a m e t o d e i d e sau de amortizare (IAS 16 i IAS depreciere sau de amortizare 18)

Elementul contabil

Metode prevzute n SIRF