P. 1
Act Aditional Modificare Salariu - model

Act Aditional Modificare Salariu - model

|Views: 47|Likes:
Published by Felice Wenger
AA -modificare salariu
AA -modificare salariu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Felice Wenger on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

Nr. ……. Data …………….. ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MUNCĂ NR. ………………………… Încheiat între: Salariatul(a) ......................................, domiciliat(ă) în localitatea ……………………………………………………………………, CNP ...............................

, legitimat(ă) cu CI seria ….. nr. ………………….., eliberat/ă de ……………………………. la data de ……………………., în calitate de angajat Și ………………………………… cu sediul în ……….., str. ……………………………………….., nr…., înregistrată la Registrul Comerțului din România sub nr……………., cod fiscal …………….., telefon ………………., reprezentată legal prin …………., în calitate de ………………. Părțile au convenit de comun acord următoarele: Începând cu data ………………………….. punctul J "Salarizare" se modifică și va avea urm ătorul cuprins: J. Salariul 1. Salariul de bază lunar brut: ………………… RON. 2. Alte elemente constitutive a. b. sporuri ________ ; indemnizații_________ ;

b1 prestații suplimentare în bani ________ ; b2 modalitatea prestațiilor suplimentare în natură ___________ ; c alte adaosuri constând în bonusuri/prime vor putea fi primite de Salariat la decizia unilaterală a Angajatorului. 3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se platesc cu un spor de salariu, conform regulamentului de ordine interioară, contractului colectiv de muncă aplicabil coroborat cu prevederile incidente din Codul muncii. 4. Salariatul se obligă să dețină/mențină un cont bancar înainte de efectuarea oricărei plăți a salariului și să comunice Angajatorului datele relevante privind acest cont cu cel putin 2 zile înainte de data efectuării plăț ii. 5. Data la care se plătește salariul este ………………………….. Angajatorul își rezervă dreptul de a modifica data de plată a salariului. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de muncă sus menționat, toate celelalte prevederi rămânând neschimbate. Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare începând cu data de ………………………….. Angajat ………………………

Angajator ……………………………………

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->