Sunteți pe pagina 1din 24

Colegiul Economic Administrativ

SC BIRO SHOP SRL

Sediul social: Iai, Str. Srriei, nr.35,judeul Iai Slogan: Mereu n top cu BIRO SHOP Sigla:

Date de contact:

Telefon/ Fax: 0232267669 /0232216450 E-mail: biro.shop@yahoo.com Website: www.biro-shop.info

Domeniul de activitate

Comer cu amnuntul al produselor de birotic i papetrie.

Misiune

Inspirat din necesitatea omului ocupat, din respectul pentru consumator i din dorina de a putea oferi mai mult timp liber acestuia, firma noastr ofer produse de papetrie i birotic standardizate nevoilor clienilor. Atitudinea SC BIRO SHOP SRL se reflect prin calitate i diversitate, prin preuri competitive i prin politica echipei noastre de a menine o legatur strns cu clienii si.

Viziune
Viziunea SC BIRO SHOP SRL este de a depi concurena i de a obine o cot de pia ct mai ridicat prin calitate, diversitate a produselor i preuri competitive, accesibile i avantajoase.

Starategie
SC BIRO SHOP SRL i-a propus o dezvoltare economic prin extinderea afacerii i deschiderea unor puncte de comercializare a produselor de papetrie i birotic, prin intermediul unor automate cu rechizite n unitile colare.

In cadrul BIROULUI VANZARI a aparut un post vacant. Managerul resurse umane ia decizia sa faca un anunt pentru a recruta persoana potrivita pentru postul vacant. Anuntul se face in ziare, reviste, pe internet si afise, pentru a atrage un numar mare de candidati.

ANUNT
SC BIRO SHOP SRL cu sediul in str. Sarariei, nr.35, jud. Iasi, angajeaza agent de vanzari. Cerinte: Studii superioare Cunostinte in domeniul comertului Cunoasterea limbii engleze Abilitati de comunicare Oferim: Telefon de serviciu Salariu motivant Cei interesati pot trimite dosarul de candidatura la sediul firmei str. Sarariei, nr.35, Iasi, sau pot trimite pe email-ul firmei biro.shop@yahoo.com pana la data de 01.06.2013

Recrutarea are loc si este angajata o persoana potrivita pentru postul vacant. Au loc negocierile asupra salariului si a conditiilor de lucru dupa care se incheie contractul individual de munca.

Contractul individual de munca


S.C. BIRO SHOP S.R.L.
CUI RO1210003244 Incheiat si nregistrat sub nr. 19/30.04.2013 n registrul general de evident a salariatilor. A. Prtile contractului Angajator - Persoana juridic SC BIRO SHOP SRL, cu sediul n Str. Sarariei, nr.35, Iasi, nregistrat la registrul comertului, numrul J22/60/02.11.2012, telefon 0232267669, reprezentat legal prin Talaba Alina, n calitate de director general, si salariatul, domnul Popescu Andrei, domiciliat n localitatea, str. Cuza Voda nr.123, judetul Iasi ,posesor al crtii de identitate ,seria MZ, nr. 123789 eliberat de SPCLEP Iasi la data de 23.05.2009 CNP 1910217221514, am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele conditii asupra crora am convenit:

B.Obiectul contractului: PRESTARE MUNCA SALARIATA C. Durata contractului: a) nedeterminat, salariat-ul POPESCU ANDREI urmnd s nceap activitatea la data de 1.05.2013;

D. Locul de munc 1. Activitatea se desfsoar LA BIROUL VANZARI din sediul social loc de munca organizat al angajatorului STR. SARARIEI, NR 35 .

E. Felul muncii Functia 332203-AGENT VANZARI conform Clasificrii Ocupatiilor din Romnia;

F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevzute n fisa postului, anex la contractul individual de munc. F1. Criteriile de evaluare a activittii profesionale a salariatului:

G. Conditii de munc:
1. Activitatea se desfsoar n conditii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestat se desfsoar n conditii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile si completrile ulterioare H. Durata muncii: 1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi 40 ore/sptmn. a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz 8 ORE/ZI (ore zi/ore noapte/inegal); b). Programul de lucru se poate modifica n conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil.

I. Concediul Durata concediului anual de odihn este de 20 zile lucrtoare, n raport cu Durata muncii , norm ntreag. De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de 2 ZILE. J. Salarizare: 1. Salariul de baz lunar brut: 1.200 lei; 2. Alte elemente constitutive: a). sporuri : 2% ; b). Indemnizatii ---- ; c). alte adaosuri ---- ; 3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr.53/2003 - Codul muncii. 4. Data la care se plteste salariul este de 15 a lunii . K. Drepturi si obligatii ale prtilor privind sntatea si securitatea n munc: a).echipament individual de protectie -------------; b).echipament individual de lucru ECUSON+HALAT; c).materiale igienico-sanitare -------------;

d) alimentatie de protectie ------------; e) alte drepturi si obligatii privind sntatea si securitatea n munc -------------------. . L. Alte clauze: a) perioada de proba este de 7 zile calendaristice; b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de 5 zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc; c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de 5 zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munc aplicabil; d). n cazul n care salariatul urmeaz s-si desfsoare activitatea n strintate, informatiile prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi si n contractul individual de munc; e). alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor: 1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:

Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului. Obligatia de a respecta disciplina muncii. Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu. Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate. Obligatia de ra respecta secretul de serviciu. 3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor. Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu. Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. S stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului;

dreptul la acces la formare profesional. dreptul la repaos zilnic si saptamanal. Dreptul la concediul de odihna annual. Dreptul la egalitate de sanse si de tratament. Dreptul la securitate si sanatate in munca. Dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: S nmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitii. a1) S acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege. Sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca. Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca. S elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate. Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului

N. Dispozitii finale: Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii si al contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului, inregistrat sub nr. 1345/ 30.04.2013 la Inspectoratul teritorial de munc, Municipiului Iasi/ Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune incheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut n mod expres de lege. Prezentul contract individual de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material si teritorial, potrivit legii.
Angajator, SC BIRO SHOP SRL Salariat, POPESCU ANDREI Semntura____________

Data30.04.2013 Reprezentant legal,

TALABA ALINA IULIANA


Pe data de ____________ prezentul contract nceteaz n temeiul art. __________din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
________________________

Organigrama SC BIRO SHOP SRL

Proiect realizat de:


Talaba Alina Zaharia Loredana Frecatel Ana Maria Cantea Nicoleta Costis Daria Pavel Lavinia

Profesor coordonator: Fetescu Elena