JOCURILE LIBERE – MIJLOC DE SOCIALIZARE A COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ Inst. Cîmpean Lucia, dir. G.P.N.Nr.

1 Blaj Obiectiv – socializarea copiilor prin valorificarea şi îmbogăţirea experienţei de viaţă a acestora în cadrul jocurilor libere; Punct de plecare – organizarea mediului ambiant în aşa fel încât acesta să sugereze şi nu să impună copiilor subiecte de joc. Copiii sunt primiţi dimineaţa în sala de gimnastică, unde am amenajat diferite sectoare dotate cu materiale, accesorii, jucării pentru jocurile de rol: De-a bucătăresele; De-a cofetarii, De-a pizzeria, De-a medicul de familie, De-a chirurgul. De-a veterinarul, De-a farmacia, De-a onomastica, De-a grădiniţa, De-a şcoala, De-a magazinul cu jucării, De-a coaforul şi frizeria, De-a biblioteca, De-a editorii, De-a spectacolul, Minidiscotecă, Prietenul meu-calculatorul, Dea constructorii etc. Aici, după preferinţele copiilor şi sub supravegherea atentă a educatoarelor, se încing jocurile copiilor, fără să fie separaţi pe grupe de vârstă. Faptul că în joc se antrenează şi sunt antrenaţi copii de diferite vârste, sub îndrumarea tuturor educatoarelor, este benefic pentru copii, pentru socializarea acestora. Relaţiile care se stabilesc între copii în timpul jocului mă determină să-mi asum şi eu roluri diferite, în funcţie de situaţiile create, de context: uneori un rol pasiv, de simplu spectator, de observator sau interpret a ceea ce se întâmplă în jocul respectiv, (acest lucru se întâmplă atunci când relaţiile între partenerii de joc decurg normal, fără denaturări, fără devieri comportamentale de la regulile jocului, sau conflicte între copii), alteori, un rol activ, de partener de joc, (când observ că jocul are un conţinut prea sărac, are prea puţini parteneri etc.), propunând variante de joc posibile, pentru diversificare, acceptarea în joc şi a altor copii, care au sosit între timp la grădiniţă şi observ că îşi doresc să intre în joc, dar nu au suficient curaj sau abilitatea de a se face acceptaţi, posibile relaţii de colaborare, de parteneriat, prin care îşi pot valorifica cunoştinţele, competenţele, abilităţile, capacităţile şi îşi pot îmbogăţi experienţa de viaţă. De exemplu, când fetiţele, în jocul De-a gospodinele au preparat fursecuri, pizza, ceai, cafea etc., şi ne-au servit pe noi, educatoarele, observând că tot repetă acest lucru, jocul devenind rutină, le-am propus să-şi dezvolte o mică afacere, un laborator în care să prepare astfel de

este un mod de viaţă. sau mai ales când este vorba de joc.produse. toleranţi cu cei mai mici decât ei. copiii se simt foarte bine. dând apoi frâu liber propriei imaginaţii. dimpotrivă. învăţăceii. De-a grădiniţa. treptattreptat ei capătă curaj. cel mai important lucru. o pizzerie.cei mici la început stau pe margine. iar mai târziu. alţii cumpărători şi consumatorii produselor. chiar dacă este vorba de joc. unde se depun sau de unde se împrumută bani pentru susţinerea afacerilor etc. alţii bancheri care lucrează într-o bancă. . miloşi. animale. O propunere interesantă a venit de la un copil din grupa pregătitoare: de a deschide Clubul oamenilor de afaceri. mai privesc. după părerea mea. băieţelul. mentorii acestora. Respectând sugestiile ei. în jocul De-a mama. sau devin lideri în grupa lor. răbdători. mai deranjează. mai plâng. alţii să fie şoferi care transportă marfa. copiii exercită o influenţă benefică: . pentru ca.cei mari învaţă să fie buni. ca partener de joc. le dezvoltă imaginaţia. mai puţin îndemânatici. care iarăşi. se observă că sugestiile educatorei nu stopează jocul copiilor. şi în felul acesta reuşim să scurtăm şi să facem mai uşoară perioada de acomodare a celor mici cu regimul de viaţă din grădiniţă. în dansurile tematice. alţii să fie mecanicii care intreţin în stare de funcţionare maşinile. în jocul De-a constructorii. De-a fermierii. discipolii lor. Astfel. nu reduc libertatea copiilor în joc. spiritul creator. am constatat că unii asupra celorlalţi. cu regulile impuse de viaţa în colectivitate. pe care apoi să le livreze altor parteneri. o cafenea. populare sau la Minidiscotecă etc. la rândul lor se simt respectaţi şi trataţi cu seriozitate. dar se familiarizează cu noul mediu social în care au intrat. iar cei mici. De-a Şcoala. De asemenea. Bucuria cu care eu am primit propunerea lui i-a entuziasmat şi pe ceilalţi copii şi imediat am pornit la fapte. în jocul De-a educatoarea. primesc sau îşi asumă roluri principale în joc. ceea ce le dă satisfacţia de a fi îndrumătorii. Este plăcut să vezi cum. care nu sunt puţine pentru un copil de 3 ani. deoarece pentru copil. ucenicul. nu sunt puţine. copiii. mai apoi să reclame şi ei roluri în jocurile celor mai mari decât ei: păpuşa. . fetiţa. devin iniţiatori de jocuri. le acceptă ca puncte de plecare. sunt foarte apropiaţi de educatoare şi o respectă. încredere în cei din jur şi în forţele proprii. conţinutul jocului se îmbogăţeşte prin transpunerea în joc a realităţilor cu care se confruntă societatea noastră şi. jocul este activitatea cea mai serioasă.. grădiniţa. mai puţin cunoscători sau dispuşi să respecte regulile jocului. care au o cofetărie. Acest lucru se întâmplă pentru că ei. echipa Juniorii. alţi parteneri să-şi facă un parc auto. în jocurile De-a carnavalul. alţii inspectori care controlează calitatea produselor şi dacă sunt respectate normele igienico-sanitare în producerea lor. cu elementele de noutate.

cu gust de mulţumire. univ. 105. inserând mai jos articolul apărut în Psihopedagogia jocului. Nu vrea să îl sufoci cu-a ta căldură. Fii înţelept şi cumpăneşte chibzuit. Tot ce îi dai. am cerut sprijinul părinţilor în dirijarea sau orientarea jocurilor copiilor. El se preschimbă-n minunată floare. sau am fost inspirată în scrierea unor poezii pentru copii: GUST DE MULŢUMIRE de Lucia Cîmpean Ca un mugure pe ram. sub îngrijirea d-nei conf. observator sau interpret a ceea ce se întâmplă în jocurile copiilor. (voi exemplifica acest lucru. Nu-i trebuie răsfăţ nemăsurat. Copilul e o dulce încântare! Atunci când ştii să-l îngrijeşti. Magdalena Dumitrana). să fie cu măsură! Sub ochii tăi se va desface muguraşul. Cămara sufletului îţi va umple Cu fructul sănătos. revistă apărută la Editura Reprograph.Din postura de îndrumător.1/ 2002 p. nr. Iar floarea plină de parfum şi gingăşie. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful