JOCURILE LIBERE – MIJLOC DE SOCIALIZARE A COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ Inst. Cîmpean Lucia, dir. G.P.N.Nr.

1 Blaj Obiectiv – socializarea copiilor prin valorificarea şi îmbogăţirea experienţei de viaţă a acestora în cadrul jocurilor libere; Punct de plecare – organizarea mediului ambiant în aşa fel încât acesta să sugereze şi nu să impună copiilor subiecte de joc. Copiii sunt primiţi dimineaţa în sala de gimnastică, unde am amenajat diferite sectoare dotate cu materiale, accesorii, jucării pentru jocurile de rol: De-a bucătăresele; De-a cofetarii, De-a pizzeria, De-a medicul de familie, De-a chirurgul. De-a veterinarul, De-a farmacia, De-a onomastica, De-a grădiniţa, De-a şcoala, De-a magazinul cu jucării, De-a coaforul şi frizeria, De-a biblioteca, De-a editorii, De-a spectacolul, Minidiscotecă, Prietenul meu-calculatorul, Dea constructorii etc. Aici, după preferinţele copiilor şi sub supravegherea atentă a educatoarelor, se încing jocurile copiilor, fără să fie separaţi pe grupe de vârstă. Faptul că în joc se antrenează şi sunt antrenaţi copii de diferite vârste, sub îndrumarea tuturor educatoarelor, este benefic pentru copii, pentru socializarea acestora. Relaţiile care se stabilesc între copii în timpul jocului mă determină să-mi asum şi eu roluri diferite, în funcţie de situaţiile create, de context: uneori un rol pasiv, de simplu spectator, de observator sau interpret a ceea ce se întâmplă în jocul respectiv, (acest lucru se întâmplă atunci când relaţiile între partenerii de joc decurg normal, fără denaturări, fără devieri comportamentale de la regulile jocului, sau conflicte între copii), alteori, un rol activ, de partener de joc, (când observ că jocul are un conţinut prea sărac, are prea puţini parteneri etc.), propunând variante de joc posibile, pentru diversificare, acceptarea în joc şi a altor copii, care au sosit între timp la grădiniţă şi observ că îşi doresc să intre în joc, dar nu au suficient curaj sau abilitatea de a se face acceptaţi, posibile relaţii de colaborare, de parteneriat, prin care îşi pot valorifica cunoştinţele, competenţele, abilităţile, capacităţile şi îşi pot îmbogăţi experienţa de viaţă. De exemplu, când fetiţele, în jocul De-a gospodinele au preparat fursecuri, pizza, ceai, cafea etc., şi ne-au servit pe noi, educatoarele, observând că tot repetă acest lucru, jocul devenind rutină, le-am propus să-şi dezvolte o mică afacere, un laborator în care să prepare astfel de

. conţinutul jocului se îmbogăţeşte prin transpunerea în joc a realităţilor cu care se confruntă societatea noastră şi.produse. mentorii acestora. nu sunt puţine. pentru ca. chiar dacă este vorba de joc. . iar mai târziu. sunt foarte apropiaţi de educatoare şi o respectă. De-a grădiniţa. miloşi. în jocul De-a educatoarea. Acest lucru se întâmplă pentru că ei. dar se familiarizează cu noul mediu social în care au intrat. grădiniţa. copiii exercită o influenţă benefică: . sau mai ales când este vorba de joc. alţii cumpărători şi consumatorii produselor. după părerea mea. mai deranjează. ucenicul. jocul este activitatea cea mai serioasă. De asemenea. care iarăşi. toleranţi cu cei mai mici decât ei. echipa Juniorii. alţii să fie şoferi care transportă marfa. la rândul lor se simt respectaţi şi trataţi cu seriozitate. discipolii lor. copiii se simt foarte bine. băieţelul. în jocul De-a mama. cel mai important lucru. unde se depun sau de unde se împrumută bani pentru susţinerea afacerilor etc.cei mari învaţă să fie buni. Este plăcut să vezi cum. răbdători. Astfel. este un mod de viaţă. în jocurile De-a carnavalul. mai plâng. care nu sunt puţine pentru un copil de 3 ani. nu reduc libertatea copiilor în joc. în jocul De-a constructorii. mai puţin îndemânatici. alţii inspectori care controlează calitatea produselor şi dacă sunt respectate normele igienico-sanitare în producerea lor. iar cei mici. copiii. dimpotrivă. populare sau la Minidiscotecă etc. spiritul creator. mai puţin cunoscători sau dispuşi să respecte regulile jocului. şi în felul acesta reuşim să scurtăm şi să facem mai uşoară perioada de acomodare a celor mici cu regimul de viaţă din grădiniţă. De-a Şcoala. animale. O propunere interesantă a venit de la un copil din grupa pregătitoare: de a deschide Clubul oamenilor de afaceri. primesc sau îşi asumă roluri principale în joc. alţi parteneri să-şi facă un parc auto. sau devin lideri în grupa lor. cu elementele de noutate. care au o cofetărie. în dansurile tematice. De-a fermierii. învăţăceii.cei mici la început stau pe margine. treptattreptat ei capătă curaj.. alţii bancheri care lucrează într-o bancă. o pizzerie. Respectând sugestiile ei. am constatat că unii asupra celorlalţi. fetiţa. încredere în cei din jur şi în forţele proprii. ceea ce le dă satisfacţia de a fi îndrumătorii. Bucuria cu care eu am primit propunerea lui i-a entuziasmat şi pe ceilalţi copii şi imediat am pornit la fapte. dând apoi frâu liber propriei imaginaţii. o cafenea. le dezvoltă imaginaţia. ca partener de joc. deoarece pentru copil. mai privesc. mai apoi să reclame şi ei roluri în jocurile celor mai mari decât ei: păpuşa. devin iniţiatori de jocuri. cu regulile impuse de viaţa în colectivitate. le acceptă ca puncte de plecare. pe care apoi să le livreze altor parteneri. alţii să fie mecanicii care intreţin în stare de funcţionare maşinile. se observă că sugestiile educatorei nu stopează jocul copiilor.

Din postura de îndrumător. Nu-i trebuie răsfăţ nemăsurat. revistă apărută la Editura Reprograph. nr. Tot ce îi dai. cu gust de mulţumire. Nu vrea să îl sufoci cu-a ta căldură. Magdalena Dumitrana). Cămara sufletului îţi va umple Cu fructul sănătos. inserând mai jos articolul apărut în Psihopedagogia jocului. 105. univ. . Iar floarea plină de parfum şi gingăşie. Copilul e o dulce încântare! Atunci când ştii să-l îngrijeşti. sub îngrijirea d-nei conf. am cerut sprijinul părinţilor în dirijarea sau orientarea jocurilor copiilor. El se preschimbă-n minunată floare. observator sau interpret a ceea ce se întâmplă în jocurile copiilor. să fie cu măsură! Sub ochii tăi se va desface muguraşul. Fii înţelept şi cumpăneşte chibzuit. sau am fost inspirată în scrierea unor poezii pentru copii: GUST DE MULŢUMIRE de Lucia Cîmpean Ca un mugure pe ram.1/ 2002 p. (voi exemplifica acest lucru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful