P. 1
Rezumat Lucrare Doctorat - Gili Barbulescu

Rezumat Lucrare Doctorat - Gili Barbulescu

|Views: 3|Likes:
Published by Doina Turculeţ

More info:

Published by: Doina Turculeţ on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

Rezumat

Lucrare de doctorat: Reprezentarea socială a democraţiei în micromediile studenţeşti Doctorand:Gili Bărbulescu Conducător doctorat: prof. univ. dr. Pantelimon Golu

La început de secol XXI, democraţia, ca mod de guvernare, este foarte populară în majoritatea continentelor, inclusiv în Europa de Est, mai ales când cele mai multe ideologii politice pretind că îi sunt favorabile. Aceste presupuse ideologii democratice sunt în permanentă competiţie şi ocazional în conflict unele cu altele. Cea mai bună explicaţie pentru această situaţie stranie constă în a spune că ideologii diferite urmăresc şi promovează într-adevăr democraţia, dar în moduri diferite, deoarece ele sunt în dezacord cu privire la ceea ce este democraţia. Democraţia nu este ceva unic, aşa cum putem observa în scurta istorie a democraţiei ce va fi prezentată în capitolul II al lucrării. Mai degrabă decât o anumită formă de guvernământ, care trebuie să aibă o structură specifică, democraţia este un ideal, ceva spre care oamenii tind. Vom face o incursiune în Grecia antică, ţara de origine a democraţiei, apoi vom analiza varianta romană (Roma antică) a democraţiei. Renaşterea a dat un nou imbold idealului democratic, pentru ca astăzi să avem trei concepţii majore despre democraţie: democraţia liberală, social – democraţia şi democraţia populară. În societatea românească, idealul democratic a prins contur începând cu domnia lui Cuza, apoi prin monarhia constituţională şi, în final, reapariţia lui în 1989, în Europa de Est, implicit în România. Studiul democraţiei rămâne, astfel, la fel de incitant ca în vremurile de început. Ea reprezintă un mod de a gândi, de a trăi şi de a acţiona. Înseamnă libertate şi egalitate pentru fiecare în parte şi pentru toţi laolaltă, ceea ce schimbă în mod fundamental problematica. Atâta timp cât agentul care generează
1

schimbarea lor şi rezistenţa la schimbare. nu suntem echipaţi (numai) cu automatisme. nu doar a formei.pentru a o înţelege. generează în câmpul social numeroase fenomene ce merită a fi studiate. Cele două decade care s-au scurs de la Revoluţia din 1989. să identificăm şi să rezolvăm problemele pe care le pune. evenimente sau idei. Această metamorfoză ce-şi propune nu numai schimbarea legislativă. pot fi caracterizate printr-un singur concept: tranziţie. De aceea. Avem întotdeauna nevoie să ştim la ce să ne aşteptăm din partea lumii care ne înconjoară. 2 . Democraţia este posibilă doar datorită cooperării dintre cetăţeni. Acest citat exprimă o realitate importantă: nicăieri în lume nu există o formă perfectă de democraţie. vom acorda o atenţie deosebită teoriilor cu privire la procesul formării atitudinilor. alteori în conflict . Şi peste tot în lume. a pune la dispoziţie aceste cunoştinţe este una dintre cele mai importante sarcini ale educaţiei politice. atunci studiul implicaţiilor pe care le are democraţia în viaţa socială devine un obiect de studiu al psihologiei sociale. să ştim cum să ne comportăm.aşa se pare că ar fi spus fostul primministru britanic Winston Churchill. în capitolul III. Şi. Doar cine cunoaşte mecanismele şi instituţiile din statul democratic poate să se şi angajeze. ci o schimbare a cogniţiei sociale. trebuie să dispui însă şi de cunoştinţele necesare. cu toate acestea şi în ciuda tuturor criticilor. apelează la ea. a instituţiilor statului. în cele mai diverse regiuni şi sisteme oamenii. însă.uneori în convergenţă. cel mai bun. democraţia este cea mai de succes procedură pentru soluţionarea paşnică a conflictelor. al cărei scop este cetăţeanul matur politic. această lume o împărţim cu ceilalţi. ci a fondului. dintre cele pe care omenirea le-a inventat până acum" . la fel nu suntem izolaţi într-un vid social. persoane.schimbarea şi se schimbă în acelaşi timp este omul. ne sprijinim pe ei . De aceea. Trebuie să ne potrivim cu ea. la fel cum în faţa acestei lumi de obiecte. "Democraţia este un sistem politic prost. a o organiza sau a o înfrunta. Pentru a te putea implica.

când e cazul. susţinere sau dimpotrivă. S -a constatat. începând cu cel imediat. mai puţin îndoctrinată de vechile valori şi mai puţin ataşată fată de trecut. Acestea sunt doar cele mai importante argumente care au fost aduse în favoarea importanţei reprezentărilor sociale şi a studierii lor în cadrul acestei lucrări de cercetare. informaţia şi gradul de implicare în viaţa socială. 3 . respect. tinerii cetăţeni pot contribui la consolidarea poziţiei şi a rolului democraţiei în societatea românească sau. din contră. Opiniile. totuşi. boicot sau opoziţie manifestă. prin studii efectuate la noi în ţară cât şi în ţările limitrofe. ei vor fii actorii viitorului. sunt atât de importante în viaţa curentă. prin ne-colaborare. Ele ne ghidează în modul de a numi şi de a defini totodată diferitele aspecte ale realităţii noastre zilnice. Acesta este motivul pentru care este importantă cunoaşterea percepţiei tinerilor faţă de sistemul actual de guvernare. la slăbirea ei. credinţele. calitatea şi ritmul progresului nostru. în modul de a le interpreta. Aceste fenomene devin de câţiva ani un obiect central pentru ştiinţele socio-umane. este prin definiţie mai receptivă la schimbare. Atitudinile lor. al evenimentelor. de a lua o poziţie faţă de ele şi de a le apăra. Premisa incontestabilă este aceea că populaţia tânără (implicit studenţii). interesul. În jurul lor se constituie un domeniu de cercetare dotat cu instrumente conceptuale şi metodologice proprii. existenţa unei rezistenţe la schimbare chiar în rândurile intelectualilor. Prin aceasta. atitudinile şi conduita acestora faţă de sistemul democratic. descrise succint în capitolul I al lucrării. dacă nu hotărăsc. mai liberală în atitudini. de a decide asupra lor şi. al transformărilor.Iată de ce reprezentările sociale. În cazul reprezentărilor sociale avem de-a face cu fenomene observabile în mod direct sau reconstruite printr-o activitate ştiinţifică. politică şi economică a ţării vor cântări foarte greu în orientarea. Cu toate acestea. care pot fi de devotament. Actualii studenţi şi elevi vor gestiona schimbarea în societatea românească. prejudecăţile indivizilor faţă de acest mod de guvernare influenţează.

de altfel. astfel. Acesta a fost.metodă echilibrând. reprezentărilor şi atitudinilor faţă de democraţie la nivelul studenţilor români. pentru a identifica conţinutul reprezentării sociale a democraţiei şi calitatea relaţiilor dintre elementele componente. Interesant este că acestui termen i s-a asociat noţiunea de lege. Pentru o prelucrare şi interpretare a datelor cât mai acurată s-a recurs la o subeşantionare pe două loturi: viitori specialişti (studenţi din cadrul facultăţilor în care se furnizează în procesul educaţional informaţii cu privire la guvernare şi sisteme de guvernare) şi nespecialişti (studenţi care nu beneficiază de aceste informaţii în cadrul programelor de învăţământ). Între cele două categorii de obiective există o strânsă legătura. ne-am propus atingerea unor obiective general-teoretice privind problematica vizată. iar interpretarea rezultatelor acestora poate contribui la elucidarea unor probleme teoretice mai mult sau mai puţin controversate. Având în vedere că scopul lucrării de faţă îl constituie încercarea de identificare a unei perspective în studiul percepţiilor. implicit studenţii realizează că nu . perspectivele metodologice ale 4 . analiza documentelor şi ancheta pe bază de chestionar pentru a ne oferi dimensiuni ale atitudinilor studenţilor faţă de obiectul investigat iar în final. dar şi a unor obiective practice-aplicative. şi dezideratul revoluţiei din 1989. Valoarea democratică cea mai bine conturată care reiese din studiul acesta este libertatea. ele condiţionându-se reciproc în sensul că problemele teoretice abordate pot constitui sursa unor importante aplicaţii practice.credem că potenţialul cel mai mare al schimbării îl deţin studenţii. ca intelectuali în devenire şi ca viitori lideri de opinie în societatea românească de mâine. datele obţinute prin metodele enunţate anterior. egalitate în faţa legii. au putut fi analizate în profunzime prin metoda focus grupurilor eminamente calitativă cercetării. Tinerii. un termen cu conotaţii multiple. S-au folosit mai multe metode pentru culegerea datelor: metoda asociaţiei libere. Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion nereprezentativ naţional alcătuit din 516 studenţi provenind de la diverse facultăţi.

În urma analizării datelor obţinute. Actele de corupţie. fraudă. în structura cognitivă a tinerei generaţii. minciună. indiferent de poziţia socială. etc. Influenţa socială este evidentă în toată această ecuaţie. nediferenţiată asupra democraţiei. informaţii corecte şi extinse în ce priveşte conceptul studiat: democraţia. Pentru că nu există o imagine clară a limitelor şi a atu-urilor democraţiei. încă.. Chiar studenţii care urmează facultăţi în care programa universitară include materii menite să ofere studenţilor cunoştinţe 5 . a avantajelor şi a dezavantajelor inevitabile. Cercetarea reprezentării sociale a democraţiei în micromediile studenţeşti a plecat de la trei ipoteze majore: Ipoteza 1 . Studenţii nu posedă. în sfera idealului. precum şi portretul psihomoral al politicienilor au un impact major asupra perceperii democraţiei. Atitudinile studenţilor faţă de valorile democratice sunt modelate atât de factori interni cât şi externi. atribuţiile şi funcţiile instituţiilor democratice. la un nivel de aspiraţii scăzut în ceea ce priveşte posibilitatea implementării valorilor democratice în viitorul apropiat şi la folosirea libertăţii de opinie ca singur mijloc de combatere a acestui fenomen. drepturile şi obligaţiile ce ne revin) lăsând pe seama teoreticienilor sau al oamenilor politici strategiile pe termen lung. le împinge din păcate tot mai mult din sfera realităţii imediate în sfera potenţialului. Calitatea actului de guvernare.există libertate în sens democratic în afara unui cadru legislativ coerent care să fie respectat de toţi membrii societăţii. deformată natura. chiar dacă nu modifică în esenţă valorile expectate. difuză. putem spune că se încearcă păstrarea principiilor democratice fundamentale (libertăţile.În condiţiile în care studenţii români au la nivel conceptual o imagine globală. al probabilului. a traiectoriei şi a punctului terminus în cogniţia socială. se poate presupune că la nivel instituţional ei vor percepe într-o manieră neclară. De aceea ne putem aştepta la un grad din ce în ce mai mare de absenteism la vot. putem conchide că ipoteza a fost confirmată.

decât cognitivă. Când au vorbit despre 6 . toată puterea trebuie să se încline în faţa demnităţii umane. Ipoteza 3 . Transferând acest lucru la nivel politic.trebuie să servească scopului de a asigura şi spori posibilitatea şi şansele vieţii demne şi libere pentru toţi membrii comunităţii. Şi această ipoteză a fost confirmată. absenteism. astfel. Pentru că toţi . perspectivă afectivă.Întrucât experienţa studenţilor în materie de practici politice este limitată. mai ales din percepţii eronate. fiind insuficient pregătiţi atât la nivel teoretic. Prin prezentarea frecventă în mass media a corupţiei din mediul politic. politice şi de sociologie). cu toate consecinţele comportamentale şi atitudinale ce decurg de aici: indiferenţă.şi mai ales puterea statală .Având în vedere faptul că dificultăţile tranziţiei se răsfrâng asupra moralului populaţiei studenţeşti. este de presupus că atitudinea lor faţă de regimul democratic din România este de natură critică. Fenomenele politice sunt percepute.fundamentale privind societăţile democratice (facultăţi de ştiinţe juridice. este de presupus că aceasta va împieta asupra imaginării de către studenţi a unui model corect al democraţiei. creând condiţiile sociale necesare pentru realizarea acestor scopuri. pentru că intervenţiile necontrolate ale statului ar putea leza demnitatea şi libertăţile individului. Confirmarea acestei ipoteze a rezultat mai ales din analiza datelor calitative obţinute prin metoda focus grupurilor. intoleranţă etc. a predomnării intereselor personale şi de grup în rândul politicienilor. Ipoteza 2 . prezintă lacune serioase. O comunitate este democratică atunci când recunoaşte demnitatea umană şi când respectă dreptul tuturor cetăţenilor săi de a-şi dezvolta în mod liber personalitatea. implicit asupra studenţilor. au apărut efecte perverse asupra populaţiei. Puterea trebuie oricum limitată şi controlată permanent şi trebuie să se bazeze pe aprobarea celor supuşi ei. cât şi acţional pentru a se implica activ în noua societate pe care vrem să o construim.

În al doilea rând. guvern-opoziţie. cât. ca armă de atac împotriva opoziţiei sau guvernamentale. percepute în societatea românească: libertate fără limite. Pentru a se forma un model al democraţiei. studenţii s-au focalizat în mod special pe limitele ei. În primul rând s-a realizat o diagnoză a conţinutului reprezentării sociale a democraţiei. democraţia rămâne numai la nivelul discursului politic. Soluţiile trebuie să includă aspecte educaţionale. Întrebărilor care au apărut vom încerca să le găsim.democraţie. să înţeleagă aspiraţiile şi nevoile grupurilor sociale pe care le conduc. dar şi faţă de principalele atuu-ri ale democraţiei: alegerile libere. parlamentul etc. detaliate pe fiecare element care suscită interesul. separaţia puterilor în stat. mai ales de clasa politică.se regăseşte încă în interiorul conceptului de democraţie. mai ales. de altfel) şi studenţii care sunt deja activi în partidele politice? Care ar fi aceea ? Care este reprezentarea socială a democraţiei în rândul politicienilor? Care sunt asemănările şi deosebirile dintre 7 a strategiei . Cunoaşterea conţinutului reprezentării sociale oferă posibilitatea actorilor politici să-şi construiască atât discursul politic. Rezultatele acestei lucrări sunt importante pe mai multe planuri. Există vreo diferenţă între reprezentările studenţilor care urmează diferite specializări (pe care i-am studiat. supralicitatea puterii financiare în detrimentul competenţelor intelectuale. principiile ei trebuie să fie trăite de majoritatea oamenilor. Dacă ţinem cont de faptul că ei sunt viitorii lideri de opinie ai societăţii noastre. Idealul democraţiei liberale moderne – libertatea individului . în perioada imediat următoare. atunci conturarea unei strategii integrate de soluţii pentru implementarea unei democraţii autentice este imperios necesară. un răspuns în cercetări specifice. promisiuni neonorate din partea politicienilor etc. Din păcate. sistem de recrutare de personal şi de promovare bazat pe relaţii. administrative. rezultatele cercetării relevă o tendinţă de apatie a tinerei generaţii de studenţi faţă de viaţa politică în general. politici sociale şi politici economice. satisfacerea intereselor personale. nucleul central precum şi elementele ei periferice. de cele mai multe ori.

Înseamnă libertate şi egalitate pentru fiecare în parte şi pentru toţi laolaltă. 8 . Atâta timp cât agentul care generează schimbarea şi se schimă în acelaşi timp este omul. la fel de incitant ca în vremurile de început. ceea ce schimbă în mod fundamental problematica. Ea reprezintă un mod de a gândi. Studiul democraţiei rămâne. astfel.reprezentările politicienilor şi ale studenţilor? Sunt convergente sau divergente? Politicienii fiind actorii principali în promovarea valorilor democratice se aşteaptă din partea lor o apropiere a reprezentării de ideologie. Atunci va exista o coerenţă a gândirii şi conduitei politice pentru întregul partid sau alianţă de guvernare. atunci studiul implicaţiilor pe care le are democraţia în viaţa socială devine un obiect de studiu al psihologiei sociale. de a trăi şi de a acţiona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->