Sunteți pe pagina 1din 6

Academia de Studii Economice a Moldovei Facultatea de Cibernetic, Statistica i Informatic Economica

Raport
La informatica aplicat Privind efectuarea lucrrilor de Laborator nr. 3-4 Tema:
,,Utilizarea funciilor standard n Excel

A efectuat studentul gr. INF131 urcan Alexandru

A verificat: lector universitar Covaleco Ion

Chisinau 2013

1. Pentru a lansa aplicatia trebuie sa parcurgem urmatorii pasi: Start All programs Microsoft Office Microsoft Excel 2010. 2. 3. Pentru a obtine intr-o coloana noua suma notelor pentru fiecare student trebuie sa introducem in prima celula a coloanei, sau in bara pentru formule, expresia =SUM(h2:l2). Dupa asta trebuie sa tragem tinind apasat butonul sting al mouse-ului, de coltul dreapta-jos, pentru a aplica formula si pe restul celulelor din coloana. 4. Pentru a obtine intr-o coloana noua media notelor pentru fiecare student trebuie sa introducem in prima celula a coloanei, sau in bara pentru formule, expresia =AVERAGE(h2:l2). Dupa asta trebuie sa tragem tinind apasat butonul sting al mouse-ului, de coltul dreapta-jos, pentru a aplica formula si pe restul celulelor din coloana. 5. Pentru a obtine suma bursei pentru toti studentii trebuie: Selectam celula in care dorim sa fie calculata suma burselor; In celula selectata sau in barapentru formule introducem expresia: =SUM(M2:M24); Apasam tasta Enter; 6. Pentru a obtine media notelor pentru fiecare examen trebuie: Selectam prima celula de sub lista notelor de la primul examen; In celula curenta sau i bara de formule introducem urmatoarea expresie =AVERAGE(H2:H24); Pentru a aplica aceasta formula pentru a afla media celorlante examene, tragem spre dreapta de coltul drepta-jos, al celulei selectate; 7. Functia logica AND returneaza valoarea TRUE atunci cind toate argumentele sunt adevarate (true), pentru a obtine cu aceasta functie valoarea TRUE, trebuie: Selectam celula in care dorim ca aceasta valoare sa fie obtinuta; In celula selectata, sau in bara pentru formule, introducem expresia: =AND(True; 8>7; L10>L11; 7=7); Apasam Enter; Pentru a obtine cu ajutorul acestei functii valoarea FALSE, trebuie ca macar un argument al ei sa aiba valoarea FALSE, asadar: Selectam celula in care dorim sa obtinem valoarea; In celula selectata sau in bara de formule, introduce expresia =AND(True; 8>7; L10>L11; 7<>7);

8. Functia logica OR returneaza valoarea TRUE, atunci cind macar un argument are valoarea TRUE; a. Pentru a obtine cu ajutorul acestei functii valoarea TRUE, trebuie: Selectam celula in care dorim ca aceasta valoare sa fie obtinuta; In celula selectata, sau in bara pentru formule, introducem urmatoarea expresie: =OR(8<9; J9=I9, M2=M14; FALSE); Apasam Enter. b. Pentru a obtine cu ajutorul acestei functii valoarea FALSE, trebuie: Selectam celula in care dorim ca aceasta valoare sa fie obtinuta; In celula selectata, sau in bara pentru formule, introducem urmatoarea expresie: =OR(8>9; J9=I9, M2=M14; FALSE); Apasam Enter. 9. Functia logica NOT returneaza TRUE atunci cind argumentul ei este fals, si invers valoarea FALSE atunci cind argumentul lui are valoarea FALSE. Pentru a obtine cu ajutorul acestei functii valoarea TRUE, trebuie: Selectam celula in care dorim ca aceasta valoare sa fie obtinuta; In celula selectata, sau in bara pentru formule, introducem urmatoarea expresie: =NOT(FALSE); Apasam Enter. Pentru a obtine cu ajutorul acestei functii valoarea TRUE, trebuie: Selectam celula in care dorim ca aceasta valoare sa fie obtinuta; In celula selectata, sau in bara pentru formule, introducem urmatoarea expresie: =NOT(8<>9); Apasam Enter. 10.Pentru a obtine, cu ajutorul functiei LEFT intr-o coloana noua, primele 4 litere din numele fiecarui student trebuie: Selecatam prima celula care se afla in dreptul numelui primului student de pe lista, din coloana dorita In celula selectata, sau in bara pentru forumule introducem urmatoarea expresie: =LEFT(B2; 4); Tinind butonul drept al mouse-ului, pe coltul dreapta-jos, al celului selecatate, tragem in jos, pentru a aplica formula pentru numele celor lanti studenti. 11.Pentru a obtine, cu ajutorul functiei LEFT intr-o coloana noua, primele 5 litere din prenumele fiecarui student trebuie: Selecatam prima celula care se afla in dreptul prenumelui primului student de pe lista, din coloana dorita In celula selectata, sau in bara pentru forumule introducem urmatoarea expresie: =LEFT(C2; 4)

Tinind butonul drept al mouse-ului, pe coltul dreapta-jos, al celului selecatate, tragem in jos, pentru a aplica formula pentru prenumele celor lanti studenti. 12.Pentru a obtine, cu ajutorul functiei LEFT si operatorului logic &, intr-o coloana noua, primele 3 litere din numele fiecarui student, si primele 4 litere din prenumele fiecarui student trebuie: Selecatam prima celula care se afla in dreptul numelui primului student de pe lista, din coloana dorita In celula selectata, sau in bara pentru forumule introducem urmatoarea expresie: =LEFT(B2; 3)&LEFT(C2;4) Tinind butonul drept al mouse-ului, pe coltul dreapta-jos, al celului selecatate, tragem in jos, pentru a aplica formula pentru numele si prenumele celorlanti studenti. 13.Pentru a obtine, cu ajutorul functiei RIGHT intr-o coloana noua, ultimele 4 litere din numele fiecarui student trebuie: Selecatam prima celula care se afla in dreptul numelui primului student de pe lista, din coloana dorita In celula selectata, sau in bara pentru forumule introducem urmatoarea expresie: =RIGHT(B2; 4) Tinind butonul drept al mouse-ului, pe coltul dreapta-jos, al celului selecatate, tragem in jos, pentru a aplica formula pentru numele celor lanti studenti. 14.Pentru a extrage, cu ajutorul functiei MID, 5 litere, inceind cu a 3, din denumirea localitatii, trebuie: Selecatam prima celula care se afla in dreptul numelui primului student de pe lista, din coloana dorita In celula selectata, sau in bara pentru forumule introducem urmatoarea expresie: =MID(E2; 5 3); Tinind butonul drept al mouse-ului, pe coltul dreapta-jos, al celului selecatate, tragem in jos, pentru a aplica formula pentru numele celor lanti studenti. 15.Pentru a calcula valorile functiilor descrise in tabelul cu exemple de utilizare a functiilor standard, si a plasa rezultatele intr-o foaie noua, trebuie sa urmam pasii: Cream o foaie de calcul noua (click pe butonul, New Sheet, situat linga etichetele foilor de calcul deja existente) Redenumim foaia de calcul nou creata in Functii (click dreapta pe foaia de calcul -> rename) Introducem consecutiv fiecare formula descrisa in tabel, respectind numarul de parametri necesari: a. ABS(-5) = 5 b. INT(15.78) = 15

c. MOD(15;6) = 3 d. LN(14) = 2.639 e. LOG10(1000) = 3 f. LOG(32; 2) = 5 g. EXP(3) = 20.086 h. POWER(5;3) = 125 i. PI() = 3.141592654 j. SIN(30) = 0,988 k. RADIANS(30) = 0.523 l. FACT(9) = 362880 m. COMBIN(15; 7) =6435 n. PERMUT(15; 7) = 32432400 o. ROMAN(27) = XXVII p. MDETERM(a1:c3) = 12; 16.a) POWER(3; 2)+POWER(2, -3); b) FACT(2)+FACT(3)-FACT(4); c) SQRT(529984) d) POWER(625; ); e) POWER(-8; 1/3); f) EXP(2)+1/EXP(1); g) SIN(30)+COS(60); h) SIN(RADIANS(30))+COS(RADIANS(40)) I) POW(RADIANS(30); 2)+POWER(RADIANS(60); 2) J) SIN(PI()/2)+2*COS(PI()); k) TAN(RADIANS(45))+1/TAN(PI()/2) l) LG(100)-LOG(64; 10) m) ABS(LN(20)-LOG(81, 3)); n) COMBIN(7, 3); Pentru a atribui fiecarui student calificativul Bine pentru studentii care au media mai mare ca 8 trebuie: 17.Selectam celula in care dorim sa fie primul calificativ; In celula selectata sau in bara de formule introducem expresia: =IF(O2>8; Bine; Satisfacator); Tragem in jos de coltul dreapta-jos, pentru a aplica formula si pentru celelante medii ale studentilor; 18.Pentru a stabili bursa de 550 de lei pentru studentii cu media mai mare sau egala cu , 320 de lei pentru studentii cu media mai mare sau egala cu 7 si mai mica deit 9, si 0 lei pentru cei lanti, trebuie: Selectam prima celula din coloana burselor; In celula selectata introducem urmatoarea expresie: =IF(O2>9; 520; IF(O2>=7; 320; 0);

19.Pentru a utiliza functia financiara FV selectam celula in care dorim sa fie afisat rezultatu, apoi intrucem formula, inlocuind parametrii cu datele necesare, dupa cum urmeaza: FV(rate; nper;pmt;[pv];[type]) unde, Rate = seminifica rata anuala a dobinzii Nper = este numarul de perioade de plata Pmt = este plata efectuata periodic (lunar; poate fi si nula) PV = valoarea initiala a depunerii sau a creditului; a. FV(11; 8*12; 300; 50000; 0) 20.Functia fianciara PV calculeaza suma care trebuie depusa in prezent, pentru a acumula, dupa o perioada de timp, o suma stabilita, in conditiile unei dobinzi anuale cunoscute. Sintaxa generala a acestei functii este PV(rate; nper; pmt; [fv]; [type]) a. PV(11%; 5*12; 900; 300000; 0) 21.Functia financiara PMT calculeaza plata periodica pentru un imprumut sau dobinda lunara penru o investitie. Sintaxa generala a functiei este: PMT(rate;nper;pv; [fv]; [type]) a. PMT(9%/12; 14*12; 400000; 22.a. Pentru a afla ce data va fi peste 700 de zile trebuie sa adunam la data curenta numarul intreg 700; b. Pentru a afla ce data a fost cu 2000 de zile in urma trebuie sa scadem din data curenta numarul intreg 2000 c. Pentru a afla cite zile au trecut de la ziua cuiva de nastere, scadem data lui de nastere din data curenta d. Pentru a afla in ce zi din saptamina vati nascut trebuie sa aplicam functia WEEKDAY() cu parametru data de nastere e. Pentru a afla in ce zi cade data de 1 septembrie 2014, trebuie sa aplicam expresia WEEKDAY(01.09.2014)