Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

Oportuniti

Ameninri