Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina:Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

Nr. ore pe saptamana:2h clasa a-IX-a, liceu zi


Prof. Constantinescu Elena

Proiectarea unitatii de invatare:Identificarea componentelor hard si soft ale unui


calculator personal

I.Lista obiectivelor educationale:


1. Dezvoltarea deprinderilor de utilizator, adica pregatirea elevilor astfel incat sa poata beneficia de lumea calculatoarelor, sa poata folosi avantajele stiintei calculatorului. 2. Dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual.Tehnologia informatiei, prin specificul ei, este esential legata de lucrul individual pe un calculator. 3. Educarea elevilor in spiritul unei activitati desfasurate in grup.Obisnuirea elevilor cu responsabilitati, cu raspunderea privind finalizarea propriei munci si asigurarea inlantuirii unor elemente realizate in paralel, ii va pregati in mod cat se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranta o vor intalni in viitor. 4. Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv si creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic in care traim si vom trai si in viitor. 5. Educarea elevilor astfel incat acestia sa inteleaga conexiunile dintre tehnologia informatiei/utilizarea calculatorului si societate si sa fie capabili sa se adapteze dinamicii schimbarilor determinate de aceste conexiuni. II.Tabloul general al modulelor M1) Identificarea componentelor hard si soft ale unui calculator personal M2) Descrierea functionarii unui calculator personal M3) Argumentarea necesitatii securizarii computerelor si a retelelor M4) Operarea corecta la nivel elementar M5) Descrierea interfetei sistemului de operare M6) Aplicarea modalitatilor de tiparire a unui fisier M7) Cunoasterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor si in special de editare M8) Dobandirea deprinderilor de utilizare a tastaturii in procesul de procesare text sau grafica M9) Descrierea organizarii informatiei pe suport extern M10) Dobandirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fisiere M11) Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows M12) Enumerarea si aplicarea operatiilor de baza necesare prelucrarii unui text M13) Utilizarea operatiilor de baza in procesarea textului M14) Aplicarea diferitelor modalitati de formatare a textului M15) Utilizarea avansata a editorului de texte M16) Formatarea finala a unui document M17) Descrierea si aplicarea corecta a modului de tiparire a unui document M18) Descrierea facilitatilor de utilizare a postei electronice, faxului si prezentarii oferite de editor

III.Durata medie de parcurgere a modulului este de 6 ore. IV.Modulul este indicat pentru clasa a IX-a, curs de zi. V. Dupa parcurgerea modulului pot fi parcurse modulele M2-M18, in ordinea stabilita mai sus. VI.Modalitati de evaluare: Evaluarea trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte: 1. Cunoasterea componentelor unui calculator 2. Cunoasterea modului de utilizare a unui calculator 3. Definirea notiunii de sistem de operare si functiile lui 4. Cunoasterea diferitelor tipuri de software Pot fi parcurse simultan cu M1 urmatoarele module:M2, M4, M7, M8.

Test de evaluare
Durata : 1ora 1. Descrieti, pe scurt, principalele dispozitive care compun calculatorul. 2. Care sunt componentele care se gasesc in interiorul unitatii centrale? 3. Care sunt unitatile de masura pentru capacitatea de memorare? 4. Care din dispozitivele de mai jos este de intrare-iesire? a) Imprimanta b) Hard-disc-ul c) Mouse-ul 5.Care din dispozitivele de mai jos este de iesire? a) unitate CD b) monitorul d) tastatura 6.Ce tip de monitor este indicat pentru a va proteja ochii? a) monitor CRT b) monitor LCD 7.Care dintre afirmatiile urmatoare poate fi adevarata? a) am o imprimanta cu vitaza de imprimare de 8x b) am un procesor cu viteza de 1,8 Mb c) am 24 de Mb de memorie ROM 8.Care din afirmatiile de mai jos este adevarata? a) Pe discheta asta am un film care dureaza o ora si jumatate b) CD-ul acesta l-am scris la calculatorul meu cu unitatea CD-ROM c) Nici una din afirmatiile de mai sus nu esta adevarata. 9.Care din functiile de mai jos nu este specifica unui sistem de operare? a) gestiunea resurselor logice b) interfata cu utilizatorul c) navigarea pe Internet 10.Care din functiile de mai jos este specifica unui sistem de operare? a) asigurarea interfetei grafice b) functia care asigura introducerea si prelucrarea textelor c) functia care asigura prelucrarea imaginilor Nota:Fiecarui subiect i se acorda 1p.Toate subiectele sunt obligatorii.

VII.Metode si procedee de instruire


Exemple de activitati de invatare: 1. Prezentarea structurii unui sistem de calcul 2. Explorarea resurselor fizice si logice ale unui sistem de calcul 3. Clasificarea componentelor fizice si logice in functie de rolul lor 4. Explicarea functionarii diferitelor componente hard si soft 5. Prezentarea notiunii de sistem de operare, a functiilor lui si a rolului acestuia in functionarea calculatoarelor 6. Prezentarea principalelor tipuri de software Metode utilizate: 1. Expunerea sistematica a cunostintelor cu ajutorul explicatiei 2. Conversatia.Ea poate fi individuala sau colectiva si se realizeaza prin intrebari.Acestea trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: Sa fie precise Sa nu contina raspunsul si sa aiba un rol instructiv Sa stimuleze gandirea si capacitatea de creativitate a elevilor(De ce?, Din ce cauza?,In ce caz?, etc.) Sa fie formulate prin enunturi variate si atragatoare Sa se adreseze intregului colectiv Sa contina intrebari ajutatoare atunci cand raspunsul este eronat sau partial 3. Metoda exercitiului: exercitii de recunoastere a unor notiuni(unitate curenta de I/E, unitate de disc,memorie interna, etc.) 4. Metoda lucrului cu manualul si documentatia

VIII.Continuturi:
1. 2. 3. 4. 5. 6. Unitatea centrala Dispozitive de intrare Dispozitive de iesire Memorii Conceptul de sistem de operare si functiile lui Tipuri de software

IX.Material bibliografic
1. Manual clasa a IX-a TIC, autor Tudor Sorin,ed. Aramis,2004 2. Manual clasa a IX-a TIC, autor Mariana Milosescu,EDP,2004