Sunteți pe pagina 1din 7

NR.1006/22.03.

2012 Aprob, Director General, Corjautanu Gheorghe

CAIET DE SARCINI
Expertiza tehnica si intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie instalatie de balizaj luminos existenta -R.A.Aeroportul Iasi
Cod CPV: 71319000-7 71322500-6 Servicii de expertiza; Servicii de proiectare tehnic pentru infrastructura de transport;

I.OBIECTUL CONTRACTULUI: Expertiza tehnica instalatie de balizaj luminos existenta; Intocmire D.A.L.I.-documentatie tehnico-economica similara studiului de fezabilitate ce va fi eleborata in baza concluziilor expertizei tehnice;

La elaborarea documentaiei se vor respecta normativele i standardele n vigoare, din care se menioneaz n mod special urmtoarele: 1-OACI, Anexa 14, volumul 1, Concepia i operarea Aeroporturilor, ediia IV, 2004; 2-OACI, Manualul de Concepie Aeroporturi, partea 2 - Ci de rulare i platforme,editia 4,2005; 3-OACI, Manualul de Concepie Aeroporturi, partea 4 - Mijloace vizuale, ediia IV, 2004; 4-OACI, Manualul de Concepie Aeroporturi, partea 5 - Instalaii electrice, ediia I, 1983; 5-RACR-AD-PETA-Proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor,editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 6-RACR-AD-PETA- Mijloace vizuale de navigatie, editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 7-RACR-AD-PETA- Mijloace vizuale pentru semnalarea obstacolelor, editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 8-RACR-AD-PETA- Mijloace vizuale pentru semnalarea zonelor cu utilizare limitata, editia 12008 cu modificarile si completarile ulterioare; 9-RACR-AD-PETA-Sisteme electrice,editia 1-2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 10- PE 107-1995 - execuia reelelor de cabluri electrice; 11- PE 116-1994 - ncercri echipamente electrice; 12-Normativ I7-2002 pentru instalaii electrice de joas tensiune; 13-STAS 12604-1987,12604/4-1989,12604/5-1990, protecia mpotriva electrocutrii; 14-OMMSS 508-2002 Norme generale de protecia muncii; 15-IEC 61827- Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes-editia in vigoare;

II.PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE: Echipamentele i instalaiile sistemului de balizaj luminos aferent pistei de decolareaterizare,a cii de rulare si a platformei de stationare aeronave sunt de provenienta germana si au fost montate i puse n funciune n anul 1997.

] 1. Avand in vedere aspectele semnalate de catre AACR in auditurile din 15-03-2011 , 22-092011, si 14-03-2012,respectiv:

inexistenta pe calea de rulare a lampilor pentru bareta de oprire; inexistenta panourilor de semnalizare pentru circulatia la sol a aeronavelor; necesitatea completarii cu balize suplimentare in zona de racord cale de rulare/platforma stationare aeronave,pentru a se asigura informatii corespunzatoare pilotilor; neconformitatea balizajului marginal al PDA in zonele buzunarelor de intoarcere; inexistenta buletinelor de masuratori fotometrice periodice ale lampilor de balizaj;

2.Avand in vedere aspectele legate de exploatarea instalatiei respectiv: numarul mare de ore de functionare acumulat in intervalul celor 15 ani de exploatare ,fapt ce poate conduce in orice moment la degradarea parametrilor functionali ai echipamentelor datorata imbatranirii componentelor electrice,electronice si macanice.Acest lucru este confirmat si de cedarile relativ dese din ultima perioada a unor componente electronice din cadrul telecomenzii sau a regulatorilor de curent constant.O crestere a frecventei defectelor datorate uzurii fizice a componentelor mentionate mai sus va micsora gradul de siguran aeronautic n exploatarea instalatiei de balizaj a R.A.Aeroportul Iasi; lucrarile de mentenanta efectuate in decursul acestor ani au avut un caracter predominant corectiv,si au constat in principal in lucrari de intretinere asupra lampilor supraterane ale instalatiei(inlocuire becuri arse, filtre,garnituri de etansare,conectori secundari,cuple frangibile,decolmatare cuve transformatori,etc); nu s-a pus un accent deosebit pe lucrarile de mentenata cu caracter predictiv asupra telecomenzii instalatiei de balizaj ,a regulatorilor de curent constant, a grupului electrogen de rezerva precum si a automatizarilor aferente automatului de anclansare a rezervei care sa permita diagnosticarea si inlocuirea din timp a componentelor cu grad inaintat de uzura fizica si cu potential ridicat de defectare;

Concluzionnd cele susmenionate si innd cont c din 1997, i pn n prezent (15 ani) echipamentele i instalaiile sistemului de balizaj luminos pe care il avem in exploatare a fost n funciune permanent, iar durata normal de funcionare este de 10 ani, comportamentul actual al echipamentelor este un comportament normal al unui echipament cu resursa tehnic pe cale de epuizare. 3. Instalatia de balizaj existenta cuprinde: a)Dispozitivul luminos de apropiere pe directia principala 15: 136 lampi unidirectionale de mare intensitate(150W); regulatori de curent constant:APH1 si APH 2; b)Dispozitiv luminos de apropiere simplificat pe directia secundara 33: 44 lampi omnidirectionale de mica intensitate(45 W); regulatori de curent constant:SA1 si SA2; c)Dispozitiv luminos de prag pe directia 15; 16 lampi unidirectionale de mare intensitate(200 W); regulatori de curent constant:THR 1 si THR2; d)Dispozitiv luminos de prag pe directia 33: 10 lampi unidirectionale de mare intensitate(200W); alimentarea cu energie precum si comanda dispozitivului luminos de prag pe directia 33 se realizeaza in comun cu dispozitivul luminos de apropiere simplificat pe directia secundara 33; e)Dispozitiv luminos marginal PDA: 58 lampi omnidirectionale de mare intensitate(150 W); 6 lampi omnidirectionale de mica intensitate(45W) in buzunarele de intoarcere; regulatori de curent constant:RWY1 si RWY2; f)Dispozitiv luminos de sfarsit de pista(directia 15 + directia33); 12 lampi unidirectionale de mare intensitate(200 W),dispuse 6 pe directia 15,6 pe directia 33; alimentarea cu energie precum si comanda dispozitivului luminos de sfarsit de pista se realizeaza in comun cu dispozitivul luminos marginal PDA; g)Sistemul PAPI: 4 corpuri de iluminat cu cate 2 lampi de 200 W fiecare; 1 regulator de curent constant:PAPI; h)Balizaj marginal cale de rulare +platforma: 26 de lampi omnidirectionale de mica intensitate(45W); 1 regulator de curent constant:TWY;

Fiderii de balizaj sunt realizati in cablu monofilar ecranat de sau 3/6 KV,corespunzator numarului si puterii lampilor in sistem serie.Racordarea lampilor de balizaj la fideri este realizata prin cabluri de joasa tensiune prin intermediul transformatoarelor de separatie de 6,6/6,6 amperi si de puteri corespunzatoare cu puterile lampilor pe care le alimenteaza.Transformatorii de separatie sunt montati in cuve de beton. Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de balizaj se realizeaza prin doua cai de curent,respectiv de la TRAFO 1(250 kVA)la bara A din T.G.si de la TRAFO 2(250 kVA) la bara B a T.G.Barele A si B alimenteaza bara prioritara E care este asistata de un A.A.R.ce comuta automat de pe transformatorul principal pe cel rezerva in cazul defectarii primului.De asemenea, pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica in cazul unei avarii in amonte de transformatore,este prevazut un grup electrogen de rezerva de 125 kVA asistat de un AAR, ce preia sarcina in maxim 15 secunde conform prevederilor RACR-ADPETA in vigoare.

III.CERINE DE PROIECTARE: Ofertantul trebuie s fie certificat de AACR pentru efectuarea activitilor n domeniul aviaiei civile de proiectare sisteme de balizaj luminos pentru piste, ci de rulare i platforme. Pe baza documentaiei pus la dispoziie de R.A.Aeroportul Iasi, a proiectelor existente i a situatiei din teren se va realiza expertizarea instalatiei de balizaj existente si intocmirea D.A.L.I. in baza concluziilor expertizei tehnice efectuate; Expertizarea si intocmirea ulterioara a D.A.L.I. vor fi efectuate avand ca baza de fundamentare aspectele semnalate la punctele II-1. si II-2,respectiv: 1.Eliminarea neconformitatilor semnalate de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana in urma auditurilor efectuate, prin: amplasarea pe calea de rulare a lampilor pentru bareta stop; -numarul si tipul lampilor, caracteristicile electrice si fotometrice ale acestora vor fi stabilite cu respectarea prevederilor reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelate situatia existenta; -solutia pentru alimentarea cu energie a lampilor si comanda aprinderii/stingerii acestora se va face deasemenea cu respectarea prevederilor aeronautice civile in vigoare si va fi corelata cu situatia existenta in teren la ora actuala;

amplasarea de panouri de semnalizare pentru circulatia la sol a aeronavelor; -se va stabili numarul si tipul panourilor de semnalizare necesare,precum si amplasamentul lor,in functie de prevederile reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelat cu situatia existenta in teren la ora actuala; -alimentarea cu energie electrica a panourilor de semnalizare se va realiza prin transformatoare de separatie aferente, pozate in cuve de beton si inseriate in circuitul existent de alimentare balizaj cale de rulare sau balizaj marginal PDA,in functie de destinatia panoului si de locul de montaj ales ;

-comanda aprinderii/stingerii panourilor se va realiza in comun cu comanda segmentului de balizaj cu care se inseriaza; -panourile trebuie sa fie frangibile, iluminate din interior si sa respecte caracteristicile fotometrice,dimensiunile si inscriptionarile specificate in reglementarile aeronautice civile in vigoare,raportat la situatia existenta; -transformatoarele de separatie si kiturile de conectare(inseriere) a panourilor vor fi de acelasi producator cu echipamentul de balizaj existent,pentru a se evita eventualele incompatibilitati; completarea cu balize suplimentare in zona de racord cale de rulare/platforma stationare ; -se va stabili numarul de lampi necesare si amplasamentul lor in functie de prevederile reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelat cu situtia existenta; -alimentarea cu energie electrica a lampilor suplimentare se va realiza prin transformatoare de separatie suplimentare pozate in cuve de beton si inseriate in circuitul existent de alimentare a balizajului caii de rulare; -lampile ,transformatoarele de separatie si kiturile de conectare(inseriere) vor fi de acelasi producator cu echipamentul de balizaj existent,pentru a se evita eventualele incompatibilitati;

completarea cu lampi incastrate a balizalui marginal in zonele buzunarelor de intoarcere; -se va stabili numarul lampilor incastrate necesare si amplasamentul lor, in vederea corectarii neconformitatii balizajului marginal in zona buzunarelor de intoarcere , cu respectarea prevederilor reglementarilor aeronautice civile in vigoare si corelat cu situatia actuala existenta; -alimentarea cu energie electrica a lampilor incastrate se va realiza prin transformatoare de separatie aferente, pozate in cuve de beton si inseriate in circuitul existent de alimentare a balizajului marginal al PDA; -lampile ,transformatoarele de separatie si kiturile de conectare(inseriere) vor fi de acelasi producator cu echipamentul de balizaj existent,pentru a se evita eventualele incompatibilitati; prezentarea unei solutii/echipament pentru efectuarea masuratorilor fotometrice periodice ale lampilor de balizaj; suplimentar,se va analiza si prezenta o solutie de dotare cu balizaj axial a PDA,balizaj ce va fi integrat in sistemul de balizaj existent, cu suplimentarile aferente necesare(trasee de cabluri,lampi incastrate,regulatori,cuve transformatori,etc);

2.Analiza starii tehnice actuale a instalatiei de balizaj din perspectiva uzurii fizice si morale a acestuia, determinata de durata mare de functionare a acesteia.Se va avea in vedere: RK regulatori de curent constant; RK grup electrogen de rezerva(electric,mecanic,termic,automatizare-AAR); RK( upgrade)telecomanda;

update soft(acesta va fi analizat avand in vedere si modificarile ce vor surveni prin introducerile de noi consumatori in instalatia de balizaj existenta,consumatori mentionati la punctul III-1);

*Nota:Prevederile de la punctele III-1. si III-2 nu au un caracter restrictiv.In cazul in care ofertantul stabileste si alte neconformitati ale instalatiei de balizaj in raport cu prevederile reglementarilor aeronautice civile in vigoare, sau in cazul in care remarca deficiente tehnice si la alte subansamble sau componente ale instalatiei care nu au fost mentionate mai sus,acestea vor fi supuse expertizarii si solutionarii .

IV. ALTE PRECIZRI NECESARE LA NTOCMIREA DOCUMENTAIILOR 1. Precizri generale: Avnd n vedere specificul i condiiile n care trebuie s se execute lucrarea, se recomand ofertanilor vizitarea locaiei nainte de ntocmirea ofertei, ocazie cu care se pot solicita informaii suplimentare. La elaborarea ofertei prestatorul va lua n calcul studiile, msurtorile i orice alte determinri pe care le consider necesare pentru execuia serviciului i le va evidenia att n prezentarea tehnica ct i n partea economic. n cazul n care pe durata elaborrii proiectului se modific legislaia, normele, normativele tehnice, prestatorul va modifica documentaia ntocmit conform noilor prevederi i apoi o va preda achizitorului. 2. Cadrul legislativ naional i reglementrile aeronautice de referin : Acte normative, reglementri naionale si internationale ; 3. Precizari speciale : n elaborarea documentaiilor, prestatorul va folosi numai soluii tehnice, tehnologii de execuie i materiale agrementate n ar i acceptate de A.A.C.R. pentru realizarea de instalatii de balizaj aeroportuar ; Intocmirea documentatiei se va face cu respectarea integral a reglementrilor internaionale de aviaie civil si a H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice. Documentatia va fi predata la beneficiar in 3 (trei) exemplare pe suport de hirtie si 3 (trei) pe suport electronic. Durata maxima de realizare a lucrarilor va fi de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a serviciilor.

Sef Serviciu Tehnic, ing. Mihart Sever Director Operational, Anghel Alexandru

ntocmit, ing.Fntnaru Ciprian

X
Nichitus Monica Tamara economist