Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Scoala: Data:17.XI.2009 Clasa:aVII-B Diriginte: Disciplina:consiliere si orientare Tema: Combaterea marginalizarii si excluziunii sociale Scopul: constientizarea situatiilor de marginalizare si combaterea acestora Obiective operationale: - sa cunoasca sensul cuvintelormarginalizare si excluziune - sa-si dezvolte capacitatea de analiza a elementelor teoretice prezentate - sa perceapa rapid nevoia celor din jur - sa fie capabil sa ofere ajutor fara conditionari - sa cultive respect fata de valorile umane in general - sa discearna , cand in ce situatii sa intervina - sa cunoasca si aplice masurile de combatere Metode si procedee: - conversatia, explicatia, brainstorming, studiul de caz, lucrul in echipa,munca independenta,turul galeriei, discutia individuala, dezbaterea Mijloace de invatamant: - ecusoane,fliphart, marcare, post-it,materiale din reviste, fide de lucru, videoclip Forma de organizare: activitate frontala , individula , pe grupe Durata:50min.

Bibliografie: Cosma,T- ora d edirigentie in gimnaziu; indrumari si texte in sprijinul profesorului diriginte.Editura Didactica si Pedagogica. Dirigentia si consilierea ghid metodologic , Editura Gheorghe Alexandru Craiova 2006 Consultatii pentru activitetea educativa- editura Eurobit 1994 Ghica, V(1998)- Ghid de consiliere si orientare scolara pentru orele de dirigentie, Editura Polirom ,Iasi

Desfasurarea activitatii

Fiecare elev este o suma de trasaturi diferite

Etapele lectiei Activitatea profesorului 1.moment Verifica prezenta si organizatoric existenta resurselor 2min. materiale Salutarea invitatilor Isi pun ecusonele cu numele lor 2.Captarea Se va realiza printr un atentiei citat: Toate fiintele 5min. umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi.Ele sunt inzestrate cu ratiune si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul egalitatii. Profesorul intreaba elevii care este semnificatia acestui citat.

Metode si procedee conversat ia

Mijloace didactice Activitatea frontala Prinderea ecusoanelor Activitate frontala

conversat ia

3.Anuntarea temei si a obiectivelor 3min.

Astazi vom discuta si vom dezbate tema Combaterea marginalizarii si excluziunii sociale.La sfarsitul orei vom sti sa operam cu termenii marginalizare excluziune si masuri de comabatere luate.

explicatia

Activitate frontala

3,Derularea lectiei 20min.

Se explica termeniimarginalizare excluziune. Vizionarea unui clipdiscutii pe baza acestuia. Se dau cateva exemple de diferentieri care conduc la marginalizare, fiind notate pe fliphart Se citeste o povestioara :(vezi anexa1), apoi se discuta.Elevii sunt intrebati daca pentru tema de astazi au gasit vreun material interesant ce poate fi dezbatut.(se citesc doua cazuri anexa2)

explicatia conversat ia brainstor ming

Activitate frontala

Studiul de caz Activitate frontala brainstor ming

Evaluarea activitatii 15 min

Elevii primesc cate un post it in care vor nota o situatie de marginalizare intalnita, apoi o lipesc pe fliphart.Au loc discutii. Sunt notate apoi de catre profesor la fliphart cu ajutorul elevilor masurile , caile de tratare a marginalizarii. Se va lucra pe grupe , elevii fiind deja asezati in 3 grupe si li se va explica regulile jocului(vezi anexa 3) Profesorul adaugaIndiferent de diferentele dintre noi, noi toti ,elevi, cadre, parinti traim intr o comunitate, ne acomodam unii cu altii, ne ajutam la bine si la greu, sa ne intelegem unii pe altii si suntem egali in fata legii. In continuare elevii primesc cate o fisa personala(autobiografi ca)spre completare. Fiecare grupa va avea ca sarcina sa compuna cateva versuri despre tema discutata.Fiecare lider va citi versurile. Va fi scos in evidenta mesajul acestor versuri.

Lucrul Activitate individual individuala

explicatia demonstr atia

Explicatia Lucru in Activitate pe grup grupe

Incheierea activitatii 5 min

Se fac aprecieri asupra participarii la lectie si se dau recompense .Se anunta tema pt data viitoare.

Conversa -tia

Activitate frontala