Avizat de către Director Antip Crina

PROIECTARE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, CLASA A-VIII-A

Săptămâna
16.09-23.09.2013

Unitatea de învățare
I. Recapitulare -

Conținut
Societatea democratică și valorile ei. Principiile democrației. Autoritate și ierarhie;

Obctive de referință
O.I.3, O.I.5

Activități de învățare Resurse Evaluare materiale
Joc de rol, judecătorii și avocații, Dezbatere, problematizare Caiete, pix, scaune, reviste Conversaţie dirijată, dezbatere pe o anumită temă în legătură cu un subiect controversat; Activităţi de negociere, de luare a deciziei prin consens sau prin compromis, de alegere a liderului. Explicarea cuvintelor, joc de rol, Manual de cultură civică, fișe de lucru. Evaluare inițială

-

O.I.1,O.I.2,O.I.4

30.09-14.10

II. Autoritatea

-

O.II.1, O.II.2;

Apreciere verbală;

-

Autoritate în spațiul privat și spațiul public;

O.II.2 O.II.1;

Examinare orală;

-

Manifestarea autorității în regimuri totalitate și în regimuri

O.II.3; O.II.4;

II. 02.III. O. Reviste.7. Raporturi între cetățeni și autorități: de conducere. Civică.III. Construirea unor situații problematice și identoificarea dieferitelor tipuri de enunțuri. Consecințe ale lipsei sau excesului de autoritate .III. dezbatere.6.4. Reviste. Libertate și responsabilitate O.III.II.II. lucru.11-25.5. 18. Exerciții de completare a unui text. dezbatere.Limite ale libertății și O.III. Evaluare orală Conversație examinatorie. O. Manualul de cult. Participarea cetățenească și responsabilitatea: decizia.6. O.Distincția dintre libertatea personală.II. cooperare cetățeni-autorități.3. O.III.III. Libertatea și respectarea legilor. O.2. .III.11 Lucrul în grup in care exista Fișe de anumite sarcini de rezolvat. Autoevaluare. O. ziare. joc de rol Explicația termenilor.12 O. acțiune. politică și economică. respectarea autorității. Fișe de lucru.11-11.11 . O.5.5.2. controlul autorității. O.4. asumarea consecințelor. O. DEX.4: privarea de libertate. III. manualul de cultură civică.III. Studii de caz. O. 04. de supunere.12-09.- democratice. respectarea cetățenilor. Autoevaluarea.1. fișe de lucru.

egalitate și inegalitate.01. O.9.4 O. O. . între persoane O. O.15.8.2. joc de rol. O.IV.IV. Test de fișe de evaluare.1. lucrul pe grupe.Egalitatea. O.IV.5.10 Manualul de cultură civică 03.01 .Dreptate. 10. lucru.IV.2 Discutarea unor cazuri reale sau imaginare.Tipuri de dreptate. O.10.01-27.Egalitatea șanselor și egalitatea în fața legii.O perspectivă istorică privind proclamarea și O.3. . DEX. apărare și înfăptuire a O. dreptății. de comentat. O.IV. revendicarea egalității O. O. Activitate de grup Exerciții de argumentare.IV. .6. problematizare.7.IV. O.7.Responsabilitate individuală și colectivă .6.03 . competiția într-o societate democratică.02-16.9.Forme și situații de manifestare a nedreptății.4.7. O. .IV.03-10.12-23. Civică.12 IV. Exerciții de completare a unui text. fișe de lucru Test formativ Apreciere verbală 06.IV.III.IV. 13.10.01 Presa scrisă.IV.IV.2014 .10 O.IV. .IV. dreptate.Justiția ca instituție de O.IV.Comunitate și O.3. O. .Utopii politice.III. Dreptate și egalitate .IV.IV.02-24. Apreciere verbală 17.01-19.9 O. joc de rol.IV.01-12. diferența.2. O. joc de rol Fișe de lucru.02 .IV. problematizare Fișe de lucru Manualul de cult.02 O. dezbatere.IV.Rolul statului și al Activități de explicare a sensului cuvintelor. exercitii de argumentare. 20.

8 O.VI.Forme ale proprietății și evoluția lor.Complexitatea O.IV.V.04-22.7 Rotrmânia .03 V.V.2 calitatea de proprietar.04 23.Ce este patriotismul și O.V.04 12.1 O.05 .6 . problematizare O.04. Reviste și ziare Evaluare orală Apreciere verb Ală .03-06. O.5 Dezbatere.V.4 O. Proprietatea .Proprietatea privată și economia de piață O.VI.IV.VI.2 O.V.V.V.7 17. O.3 O.1 cum se manifestă? Comentarea unor texte Activtăți de explicare a sensului cuvintelor.04-27. Patriotismul 28. sentiment național și conștiința națională și patriotismul.Dreptul la proprietate și O.VI.04-11. O.5 Comentarea unor texte Fișe de lucru VI.Economia de piață și O.V.03-24.5 O.3 Fișe de lucru .societății civile în realizarea egalității sub diferitele ei forme.VI.IV. prelegere. 07. .1 31.04 ȘCOALA „ALTFEL” VACANȚA DE PRIMĂVARĂ .04-11.3 democrația în O.Identitate națională.

VII.Alterări ale patriotismului: xenofobia.VI.VI.Patriotism și integrarea europeană .4 O.Dezbateri pe o anumită temă controversată. idei și organizații. 19. tradiții. de cultură civică Test sumativ Prof. Brînză Alina .identității personale în O.Apartenența și loialitatea.3 Joc de rol.4 Dezbaterea pe o anumita tema controversată.Lecții de sinteză O.05-25.VII.06 VII. .1 O.4 prezent.VI. Recapitulare O.VI.VI. sovinismul. demagogia.8 O.VI.VII.6 O.3 . problematizarea Fișe de lucru. fișe de lucru 26. Evaluare orală . problematizarea.VI. . reviste.2 O.Atitudini față de popor.05 .7 O.VI. Ziare. studii de caz O.2 O.05-13. metoda pălăriilor gânditoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful