Avizat de către Director Antip Crina

PROIECTARE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, CLASA A-VIII-A

Săptămâna
16.09-23.09.2013

Unitatea de învățare
I. Recapitulare -

Conținut
Societatea democratică și valorile ei. Principiile democrației. Autoritate și ierarhie;

Obctive de referință
O.I.3, O.I.5

Activități de învățare Resurse Evaluare materiale
Joc de rol, judecătorii și avocații, Dezbatere, problematizare Caiete, pix, scaune, reviste Conversaţie dirijată, dezbatere pe o anumită temă în legătură cu un subiect controversat; Activităţi de negociere, de luare a deciziei prin consens sau prin compromis, de alegere a liderului. Explicarea cuvintelor, joc de rol, Manual de cultură civică, fișe de lucru. Evaluare inițială

-

O.I.1,O.I.2,O.I.4

30.09-14.10

II. Autoritatea

-

O.II.1, O.II.2;

Apreciere verbală;

-

Autoritate în spațiul privat și spațiul public;

O.II.2 O.II.1;

Examinare orală;

-

Manifestarea autorității în regimuri totalitate și în regimuri

O.II.3; O.II.4;

11 . Construirea unor situații problematice și identoificarea dieferitelor tipuri de enunțuri.3. manualul de cultură civică.12 O. Civică. Autoevaluare.III. Evaluare orală Conversație examinatorie. cooperare cetățeni-autorități. 02. dezbatere. Libertate și responsabilitate O. asumarea consecințelor.5.11 Lucrul în grup in care exista Fișe de anumite sarcini de rezolvat. controlul autorității. O. Exerciții de completare a unui text. joc de rol Explicația termenilor.1. O.- democratice.11-11.6.II.4. . O.4: privarea de libertate. acțiune. 04.III.II.2. O.III. ziare.12-09. Reviste. Reviste. Manualul de cult. 18. O. Autoevaluarea.II. respectarea cetățenilor. politică și economică.III.II.2. O. O.III. lucru. Fișe de lucru.5.III.III. Participarea cetățenească și responsabilitatea: decizia.7. dezbatere.Distincția dintre libertatea personală.6. respectarea autorității. de supunere.Limite ale libertății și O. O.11-25. fișe de lucru. Consecințe ale lipsei sau excesului de autoritate . DEX. Studii de caz.III. Raporturi între cetățeni și autorități: de conducere.III.4. O. III. O.5. Libertatea și respectarea legilor.

4.7.01 .IV. problematizare. problematizare Fișe de lucru Manualul de cult. 20.IV. Apreciere verbală 17. joc de rol Fișe de lucru.9.01-19.IV. dezbatere. 10. .Justiția ca instituție de O. O.IV.III.9 O. .IV.8. exercitii de argumentare. dreptății. dreptate. între persoane O. competiția într-o societate democratică.Utopii politice.IV.01 Presa scrisă.IV.IV. lucrul pe grupe.IV. Activitate de grup Exerciții de argumentare. diferența.10. DEX.03-10. joc de rol.IV.Tipuri de dreptate. O.Comunitate și O. joc de rol. apărare și înfăptuire a O.02-24.2014 .7. . O.6.IV.6.Forme și situații de manifestare a nedreptății.IV. O. revendicarea egalității O. O.IV.Rolul statului și al Activități de explicare a sensului cuvintelor. egalitate și inegalitate.3. 13. fișe de lucru Test formativ Apreciere verbală 06. O.IV.O perspectivă istorică privind proclamarea și O.IV.III. Dreptate și egalitate . Exerciții de completare a unui text. lucru.10 O.2. O.12-23. Civică.Responsabilitate individuală și colectivă .12 IV.4 O. .1. .IV. .9.02 .Dreptate.03 . O.3. O.01-27. O.2.2 Discutarea unor cazuri reale sau imaginare. O. Test de fișe de evaluare.15.10 Manualul de cultură civică 03.01.02-16.IV.02 O.IV.IV.7. O.IV. de comentat.01-12.Egalitatea șanselor și egalitatea în fața legii.Egalitatea.5.10.

1 O.IV.04.V. Patriotismul 28.Complexitatea O.3 Fișe de lucru . .Forme ale proprietății și evoluția lor.2 O.VI.VI.Ce este patriotismul și O.1 cum se manifestă? Comentarea unor texte Activtăți de explicare a sensului cuvintelor.04 23.7 17.V.Identitate națională.5 Comentarea unor texte Fișe de lucru VI.7 Rotrmânia .V.04-11.05 .5 Dezbatere. prelegere.Dreptul la proprietate și O.V.04-22.3 O. Reviste și ziare Evaluare orală Apreciere verb Ală .2 calitatea de proprietar.V. O.5 O. 07. O.04 ȘCOALA „ALTFEL” VACANȚA DE PRIMĂVARĂ .VI.03-24.Proprietatea privată și economia de piață O. problematizare O.6 .VI.04-27. O.IV.V.8 O.4 O. sentiment național și conștiința națională și patriotismul.3 democrația în O.Economia de piață și O.V.1 31.04-11.03 V.societății civile în realizarea egalității sub diferitele ei forme.IV.04 12. Proprietatea .03-06.VI.V.

05 . sovinismul. Evaluare orală .7 O. de cultură civică Test sumativ Prof.VII.VII. metoda pălăriilor gânditoare.VI.Lecții de sinteză O.VI. studii de caz O.3 Joc de rol.VI. idei și organizații.2 O. 19.Alterări ale patriotismului: xenofobia. problematizarea Fișe de lucru.1 O.Apartenența și loialitatea.VI.8 O.identității personale în O.3 .VI.4 O. demagogia.Patriotism și integrarea europeană .05-25.6 O. Recapitulare O.VI. . tradiții.VI.4 Dezbaterea pe o anumita tema controversată.VI. fișe de lucru 26. Ziare.Dezbateri pe o anumită temă controversată.Atitudini față de popor. .05-13.2 O.06 VII. Brînză Alina .4 prezent.VII. problematizarea. reviste.