Avizat de către Director Antip Crina

PROIECTARE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, CLASA A-VIII-A

Săptămâna
16.09-23.09.2013

Unitatea de învățare
I. Recapitulare -

Conținut
Societatea democratică și valorile ei. Principiile democrației. Autoritate și ierarhie;

Obctive de referință
O.I.3, O.I.5

Activități de învățare Resurse Evaluare materiale
Joc de rol, judecătorii și avocații, Dezbatere, problematizare Caiete, pix, scaune, reviste Conversaţie dirijată, dezbatere pe o anumită temă în legătură cu un subiect controversat; Activităţi de negociere, de luare a deciziei prin consens sau prin compromis, de alegere a liderului. Explicarea cuvintelor, joc de rol, Manual de cultură civică, fișe de lucru. Evaluare inițială

-

O.I.1,O.I.2,O.I.4

30.09-14.10

II. Autoritatea

-

O.II.1, O.II.2;

Apreciere verbală;

-

Autoritate în spațiul privat și spațiul public;

O.II.2 O.II.1;

Examinare orală;

-

Manifestarea autorității în regimuri totalitate și în regimuri

O.II.3; O.II.4;

III. Exerciții de completare a unui text. O.- democratice.2. Consecințe ale lipsei sau excesului de autoritate . Raporturi între cetățeni și autorități: de conducere.III. fișe de lucru.Distincția dintre libertatea personală. Construirea unor situații problematice și identoificarea dieferitelor tipuri de enunțuri. O. cooperare cetățeni-autorități. DEX. Participarea cetățenească și responsabilitatea: decizia.11 . O.12-09.2. ziare.7. Studii de caz. O.III.6. .3. dezbatere. manualul de cultură civică.5. politică și economică. 04.4. Evaluare orală Conversație examinatorie.III.11-25. O.12 O. O. Libertate și responsabilitate O. de supunere.III.II. controlul autorității. Manualul de cult. respectarea autorității.II.III. Reviste.III. O. Reviste. O. acțiune.5. joc de rol Explicația termenilor.1. O. Libertatea și respectarea legilor.6.4: privarea de libertate.5. respectarea cetățenilor. O. Fișe de lucru. asumarea consecințelor.II.11 Lucrul în grup in care exista Fișe de anumite sarcini de rezolvat. 18. Autoevaluarea. III.Limite ale libertății și O.11-11. Civică.III. 02.II. Autoevaluare. lucru.4.III. dezbatere.

Dreptate și egalitate . de comentat.02-16. Exerciții de completare a unui text.Rolul statului și al Activități de explicare a sensului cuvintelor.IV.Utopii politice. .4 O.IV.IV. O.7.IV. O.IV.2 Discutarea unor cazuri reale sau imaginare.10. O.2.10. lucru. .8. DEX. 10.12-23. competiția într-o societate democratică.IV. O. Activitate de grup Exerciții de argumentare.Tipuri de dreptate. apărare și înfăptuire a O. . problematizare Fișe de lucru Manualul de cult.15. dreptății. Apreciere verbală 17. O.III.O perspectivă istorică privind proclamarea și O.10 O.9. 20.01 Presa scrisă.Forme și situații de manifestare a nedreptății.IV.Dreptate.IV. problematizare.7.3.4. .5.6.3.01 .Responsabilitate individuală și colectivă .03-10. joc de rol Fișe de lucru.Justiția ca instituție de O.9. O. O. O.Comunitate și O.6. Civică. dreptate.01.9 O. . 13.7.02 .Egalitatea. fișe de lucru Test formativ Apreciere verbală 06.III. Test de fișe de evaluare.1.IV. O. joc de rol.IV.03 .IV.2.12 IV.01-12.01-27.01-19. între persoane O. exercitii de argumentare.2014 . .02-24.IV.IV.IV.Egalitatea șanselor și egalitatea în fața legii.IV.10 Manualul de cultură civică 03.02 O. O. diferența. dezbatere. joc de rol.IV. egalitate și inegalitate.IV. O.IV.IV. lucrul pe grupe. O.IV. revendicarea egalității O.

04.V.Forme ale proprietății și evoluția lor.05 .6 .societății civile în realizarea egalității sub diferitele ei forme.04-27.04 ȘCOALA „ALTFEL” VACANȚA DE PRIMĂVARĂ .5 O.7 17.5 Comentarea unor texte Fișe de lucru VI.8 O.Economia de piață și O.V. O.V. Reviste și ziare Evaluare orală Apreciere verb Ală .2 calitatea de proprietar.5 Dezbatere.7 Rotrmânia .1 cum se manifestă? Comentarea unor texte Activtăți de explicare a sensului cuvintelor. problematizare O.04 23. prelegere. 07.3 O. .Ce este patriotismul și O.04-22.V. sentiment național și conștiința națională și patriotismul.04-11.1 O. Proprietatea . O. O.03-24.VI.Identitate națională.03-06.VI.3 Fișe de lucru .V.Proprietatea privată și economia de piață O.4 O.IV.IV.IV.V.2 O.Dreptul la proprietate și O.3 democrația în O.03 V.04-11.VI.V.VI. Patriotismul 28.1 31.V.VI.Complexitatea O.04 12.

Ziare.06 VII.6 O.VI. studii de caz O.8 O. metoda pălăriilor gânditoare. reviste. .VI.7 O. problematizarea.3 .05 .2 O. Evaluare orală .4 O.Patriotism și integrarea europeană .4 prezent.identității personale în O. sovinismul.VI.05-13. .VI. demagogia.1 O. tradiții.VI.Dezbateri pe o anumită temă controversată. de cultură civică Test sumativ Prof.VI.2 O.Alterări ale patriotismului: xenofobia.3 Joc de rol.Lecții de sinteză O.Apartenența și loialitatea. problematizarea Fișe de lucru. 19.VII.VI. Recapitulare O.VI. idei și organizații.VII.VII.Atitudini față de popor. Brînză Alina . fișe de lucru 26.4 Dezbaterea pe o anumita tema controversată.05-25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful