Avizat de către Director Antip Crina

PROIECTARE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, CLASA A-VIII-A

Săptămâna
16.09-23.09.2013

Unitatea de învățare
I. Recapitulare -

Conținut
Societatea democratică și valorile ei. Principiile democrației. Autoritate și ierarhie;

Obctive de referință
O.I.3, O.I.5

Activități de învățare Resurse Evaluare materiale
Joc de rol, judecătorii și avocații, Dezbatere, problematizare Caiete, pix, scaune, reviste Conversaţie dirijată, dezbatere pe o anumită temă în legătură cu un subiect controversat; Activităţi de negociere, de luare a deciziei prin consens sau prin compromis, de alegere a liderului. Explicarea cuvintelor, joc de rol, Manual de cultură civică, fișe de lucru. Evaluare inițială

-

O.I.1,O.I.2,O.I.4

30.09-14.10

II. Autoritatea

-

O.II.1, O.II.2;

Apreciere verbală;

-

Autoritate în spațiul privat și spațiul public;

O.II.2 O.II.1;

Examinare orală;

-

Manifestarea autorității în regimuri totalitate și în regimuri

O.II.3; O.II.4;

III.2. O. O.11 Lucrul în grup in care exista Fișe de anumite sarcini de rezolvat. .5. Exerciții de completare a unui text.2. dezbatere. Libertatea și respectarea legilor. cooperare cetățeni-autorități. Fișe de lucru. Libertate și responsabilitate O. Manualul de cult. acțiune. O. fișe de lucru. Raporturi între cetățeni și autorități: de conducere. 18. Autoevaluare.7. asumarea consecințelor. Reviste.II.III.III. joc de rol Explicația termenilor. Autoevaluarea. O. dezbatere. de supunere. O. controlul autorității.11-11. politică și economică.12 O.12-09. ziare.- democratice.III. O.6.III. Participarea cetățenească și responsabilitatea: decizia. respectarea cetățenilor. Construirea unor situații problematice și identoificarea dieferitelor tipuri de enunțuri.Distincția dintre libertatea personală. Evaluare orală Conversație examinatorie. III. lucru. O.4. respectarea autorității.III.II.III. DEX.5.11 . Consecințe ale lipsei sau excesului de autoritate .III.II.6.4.3. Civică.5.III. manualul de cultură civică. 02. 04.4: privarea de libertate.II. Studii de caz. O.Limite ale libertății și O. Reviste. O.11-25.1. O.

Civică.IV.01 . O. Exerciții de completare a unui text.IV. Apreciere verbală 17. Activitate de grup Exerciții de argumentare. problematizare Fișe de lucru Manualul de cult. dezbatere.5. diferența. Dreptate și egalitate .Comunitate și O. O. O.IV. Test de fișe de evaluare. joc de rol.III.4 O.8.Responsabilitate individuală și colectivă .6. O. 20.IV. joc de rol.15.2014 .IV.IV.01.01-12.02-24. .3. joc de rol Fișe de lucru. .IV.IV. fișe de lucru Test formativ Apreciere verbală 06. 10.03 .IV.IV.10 Manualul de cultură civică 03.4.Justiția ca instituție de O.10. apărare și înfăptuire a O.Tipuri de dreptate.IV.O perspectivă istorică privind proclamarea și O.01-27.IV. lucru.Egalitatea șanselor și egalitatea în fața legii. de comentat. egalitate și inegalitate. exercitii de argumentare.3.IV. 13.Egalitatea. revendicarea egalității O.2.9 O.02 . dreptate.IV. problematizare.III.IV.6.01-19.12 IV.IV. O. O. lucrul pe grupe.Forme și situații de manifestare a nedreptății. O.02 O. O.7.Utopii politice. competiția într-o societate democratică.Dreptate. O. DEX. .10 O. .10.2.02-16.IV.Rolul statului și al Activități de explicare a sensului cuvintelor.2 Discutarea unor cazuri reale sau imaginare.IV.IV.9.7.03-10.7. dreptății.9. . O. O. între persoane O.01 Presa scrisă.IV. O.1.12-23. .

7 17.2 O.Ce este patriotismul și O.V.7 Rotrmânia .Economia de piață și O. 07.1 O. problematizare O.2 calitatea de proprietar.V.VI.Forme ale proprietății și evoluția lor. O.VI.3 Fișe de lucru .VI.8 O.05 .04.3 democrația în O.Proprietatea privată și economia de piață O. sentiment național și conștiința națională și patriotismul.V.5 Comentarea unor texte Fișe de lucru VI. Patriotismul 28.1 cum se manifestă? Comentarea unor texte Activtăți de explicare a sensului cuvintelor.V.04 12.V.04 ȘCOALA „ALTFEL” VACANȚA DE PRIMĂVARĂ .5 O.5 Dezbatere.03-24.V.1 31.VI.03 V. Proprietatea .societății civile în realizarea egalității sub diferitele ei forme. O.Identitate națională.IV.Dreptul la proprietate și O.Complexitatea O. prelegere.V.6 .04-22.03-06. .04-11.4 O.V.04-11. Reviste și ziare Evaluare orală Apreciere verb Ală .VI.3 O.04-27.04 23.IV. O.IV.

8 O.6 O. 19.VI. idei și organizații.2 O.VI.VI.06 VII.VI.2 O. de cultură civică Test sumativ Prof. problematizarea.VII.05 .1 O. studii de caz O.4 prezent.VI. . demagogia.VI.05-25.Dezbateri pe o anumită temă controversată. sovinismul. metoda pălăriilor gânditoare.VII. Evaluare orală . tradiții.VII.Apartenența și loialitatea.Atitudini față de popor. .Patriotism și integrarea europeană .Lecții de sinteză O. reviste.Alterări ale patriotismului: xenofobia.7 O.3 .identității personale în O.VI. Recapitulare O. problematizarea Fișe de lucru. fișe de lucru 26.4 O.4 Dezbaterea pe o anumita tema controversată. Ziare.3 Joc de rol.05-13. Brînză Alina .VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful