Avizat de către Director Antip Crina

PROIECTARE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, CLASA A-VIII-A

Săptămâna
16.09-23.09.2013

Unitatea de învățare
I. Recapitulare -

Conținut
Societatea democratică și valorile ei. Principiile democrației. Autoritate și ierarhie;

Obctive de referință
O.I.3, O.I.5

Activități de învățare Resurse Evaluare materiale
Joc de rol, judecătorii și avocații, Dezbatere, problematizare Caiete, pix, scaune, reviste Conversaţie dirijată, dezbatere pe o anumită temă în legătură cu un subiect controversat; Activităţi de negociere, de luare a deciziei prin consens sau prin compromis, de alegere a liderului. Explicarea cuvintelor, joc de rol, Manual de cultură civică, fișe de lucru. Evaluare inițială

-

O.I.1,O.I.2,O.I.4

30.09-14.10

II. Autoritatea

-

O.II.1, O.II.2;

Apreciere verbală;

-

Autoritate în spațiul privat și spațiul public;

O.II.2 O.II.1;

Examinare orală;

-

Manifestarea autorității în regimuri totalitate și în regimuri

O.II.3; O.II.4;

- democratice.II.III.III. O. respectarea autorității.11 . III. O. dezbatere. Participarea cetățenească și responsabilitatea: decizia. fișe de lucru.11-11.6.2. Raporturi între cetățeni și autorități: de conducere. manualul de cultură civică.Distincția dintre libertatea personală. politică și economică. lucru. ziare. 02. Autoevaluare.4. Studii de caz. Libertatea și respectarea legilor. O.5.6.II.5. Manualul de cult.II. Exerciții de completare a unui text.5.11 Lucrul în grup in care exista Fișe de anumite sarcini de rezolvat.III. respectarea cetățenilor. O.III.II. de supunere. O.III. Libertate și responsabilitate O.11-25.1. joc de rol Explicația termenilor.12 O. acțiune. controlul autorității. Consecințe ale lipsei sau excesului de autoritate . O.4: privarea de libertate. Construirea unor situații problematice și identoificarea dieferitelor tipuri de enunțuri. O.7. 18. O. Evaluare orală Conversație examinatorie.Limite ale libertății și O.12-09.III.4. DEX. Fișe de lucru. asumarea consecințelor.III. O.III. O.2. Civică.III. cooperare cetățeni-autorități. Reviste. . dezbatere. Reviste.3. Autoevaluarea. 04.

Apreciere verbală 17.10 Manualul de cultură civică 03.01 .9. joc de rol Fișe de lucru.IV.9 O.IV. lucrul pe grupe.III.IV. dezbatere.15.01. O. .03-10.10.01-19. O. .10 O.Egalitatea șanselor și egalitatea în fața legii. exercitii de argumentare.IV. .Egalitatea.IV.2. . problematizare Fișe de lucru Manualul de cult.02 O. dreptate. Test de fișe de evaluare.10.7. apărare și înfăptuire a O.12-23. .IV. de comentat. Activitate de grup Exerciții de argumentare. fișe de lucru Test formativ Apreciere verbală 06.Dreptate. O. O. 13. O.IV.02 .2014 .01 Presa scrisă. 20.IV.IV.IV.12 IV.IV.Rolul statului și al Activități de explicare a sensului cuvintelor. revendicarea egalității O.Responsabilitate individuală și colectivă .3.2 Discutarea unor cazuri reale sau imaginare.IV.02-24.Utopii politice.O perspectivă istorică privind proclamarea și O. dreptății.IV. O.IV.Comunitate și O.IV. între persoane O. lucru. O.8. DEX.01-12. egalitate și inegalitate. joc de rol.3.5.7.4.4 O.2. O. Exerciții de completare a unui text.01-27.9. O.7.Justiția ca instituție de O.Tipuri de dreptate. O. problematizare. O. competiția într-o societate democratică.IV.6.IV.IV. Civică.6. Dreptate și egalitate . .03 .Forme și situații de manifestare a nedreptății.02-16. O.III. 10.IV. joc de rol. diferența.IV.1.

6 .04.Dreptul la proprietate și O.V.V.1 31.Ce este patriotismul și O.03-06.IV.04-11.5 O. O. Patriotismul 28.Forme ale proprietății și evoluția lor.3 Fișe de lucru .05 .5 Dezbatere.03 V.1 cum se manifestă? Comentarea unor texte Activtăți de explicare a sensului cuvintelor.VI.04-27.04 12.3 O.1 O.04 23.04-11.VI.2 calitatea de proprietar.societății civile în realizarea egalității sub diferitele ei forme.Complexitatea O. prelegere. Proprietatea . 07.5 Comentarea unor texte Fișe de lucru VI.VI. O.VI.VI.7 17. problematizare O.IV.2 O.Proprietatea privată și economia de piață O.03-24. Reviste și ziare Evaluare orală Apreciere verb Ală .V.Identitate națională.8 O.7 Rotrmânia . sentiment național și conștiința națională și patriotismul.V.V.V. .4 O.V.V.04 ȘCOALA „ALTFEL” VACANȚA DE PRIMĂVARĂ . O.Economia de piață și O.IV.3 democrația în O.04-22.

studii de caz O. metoda pălăriilor gânditoare.VI.Dezbateri pe o anumită temă controversată.VI. demagogia.VI. fișe de lucru 26.VII.4 prezent.identității personale în O. . Brînză Alina .05 .8 O.VI.05-25. de cultură civică Test sumativ Prof.2 O. idei și organizații. Ziare.3 .7 O.VI.Patriotism și integrarea europeană . problematizarea.1 O. sovinismul. reviste.VII. Evaluare orală . problematizarea Fișe de lucru. 19.VI.Apartenența și loialitatea.VII.Alterări ale patriotismului: xenofobia.06 VII.2 O.3 Joc de rol.05-13.Lecții de sinteză O.6 O.4 O. Recapitulare O.4 Dezbaterea pe o anumita tema controversată. tradiții.VI. .Atitudini față de popor.VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful