Avizat de către Director Antip Crina

PROIECTARE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, CLASA A-VIII-A

Săptămâna
16.09-23.09.2013

Unitatea de învățare
I. Recapitulare -

Conținut
Societatea democratică și valorile ei. Principiile democrației. Autoritate și ierarhie;

Obctive de referință
O.I.3, O.I.5

Activități de învățare Resurse Evaluare materiale
Joc de rol, judecătorii și avocații, Dezbatere, problematizare Caiete, pix, scaune, reviste Conversaţie dirijată, dezbatere pe o anumită temă în legătură cu un subiect controversat; Activităţi de negociere, de luare a deciziei prin consens sau prin compromis, de alegere a liderului. Explicarea cuvintelor, joc de rol, Manual de cultură civică, fișe de lucru. Evaluare inițială

-

O.I.1,O.I.2,O.I.4

30.09-14.10

II. Autoritatea

-

O.II.1, O.II.2;

Apreciere verbală;

-

Autoritate în spațiul privat și spațiul public;

O.II.2 O.II.1;

Examinare orală;

-

Manifestarea autorității în regimuri totalitate și în regimuri

O.II.3; O.II.4;

4. joc de rol Explicația termenilor. Manualul de cult. Fișe de lucru.Distincția dintre libertatea personală. controlul autorității.11 .III.3.11-25. Evaluare orală Conversație examinatorie. III.II. Libertate și responsabilitate O. respectarea cetățenilor. Participarea cetățenească și responsabilitatea: decizia.III. Consecințe ale lipsei sau excesului de autoritate . 02.11 Lucrul în grup in care exista Fișe de anumite sarcini de rezolvat. O. Exerciții de completare a unui text.1. DEX. cooperare cetățeni-autorități. Studii de caz. O. fișe de lucru. Construirea unor situații problematice și identoificarea dieferitelor tipuri de enunțuri. O. O. manualul de cultură civică. Autoevaluare. de supunere. O.- democratice.2. politică și economică. 04. O.II.III. dezbatere. ziare. .7.6.4. O. Reviste.12 O. dezbatere. 18.III. respectarea autorității. acțiune.III.4: privarea de libertate.5. Raporturi între cetățeni și autorități: de conducere. O.6. Civică. lucru.III.III.11-11.12-09.2.III.5. asumarea consecințelor. Libertatea și respectarea legilor. Reviste.II. O.III.Limite ale libertății și O.II.5. O. Autoevaluarea.

01 Presa scrisă.02-24.03 .Justiția ca instituție de O. dreptății.12-23.9.4 O.Egalitatea.IV.5.Egalitatea șanselor și egalitatea în fața legii.Comunitate și O. .IV. .Utopii politice. Dreptate și egalitate . apărare și înfăptuire a O. dezbatere.6.3.7. O.15.9. . revendicarea egalității O. între persoane O.7.7. Activitate de grup Exerciții de argumentare.Rolul statului și al Activități de explicare a sensului cuvintelor.2 Discutarea unor cazuri reale sau imaginare.III. lucru.02-16.IV.8. O.IV. O. Apreciere verbală 17.IV.02 . 10. joc de rol. .Responsabilitate individuală și colectivă . Exerciții de completare a unui text.IV.9 O.IV. problematizare.3.III. O.2.IV. O. egalitate și inegalitate. fișe de lucru Test formativ Apreciere verbală 06. exercitii de argumentare. joc de rol. O. O.10 Manualul de cultură civică 03.IV.O perspectivă istorică privind proclamarea și O.IV.Forme și situații de manifestare a nedreptății.IV.01 .2014 .01-27. O. O. O.10.IV.01. 13.IV.IV.10.IV.10 O. problematizare Fișe de lucru Manualul de cult. .6.01-19. O. lucrul pe grupe.IV. Civică. O.03-10.02 O. diferența.IV.1.01-12.2.4. de comentat. competiția într-o societate democratică.IV. joc de rol Fișe de lucru. 20.12 IV. Test de fișe de evaluare. DEX.IV. . dreptate.Dreptate.Tipuri de dreptate.IV.

.03 V. 07. sentiment național și conștiința națională și patriotismul.Forme ale proprietății și evoluția lor.Economia de piață și O. Patriotismul 28.VI.04-11.1 cum se manifestă? Comentarea unor texte Activtăți de explicare a sensului cuvintelor.03-06.V.V.IV.1 31. O.3 Fișe de lucru .Dreptul la proprietate și O. O.VI.6 .V.Complexitatea O.IV.V.04 12.Identitate națională.3 O.5 Dezbatere.societății civile în realizarea egalității sub diferitele ei forme.04-27.5 Comentarea unor texte Fișe de lucru VI.VI.V.04-22.04-11.5 O.7 Rotrmânia .VI. Proprietatea .04. Reviste și ziare Evaluare orală Apreciere verb Ală .4 O. prelegere.Ce este patriotismul și O.04 ȘCOALA „ALTFEL” VACANȚA DE PRIMĂVARĂ .VI.03-24.04 23.1 O.2 O.Proprietatea privată și economia de piață O.V. O.2 calitatea de proprietar.8 O.05 .7 17.V. problematizare O.IV.V.3 democrația în O.

VI.Atitudini față de popor.05 .8 O.7 O. sovinismul.Patriotism și integrarea europeană . problematizarea. Evaluare orală .4 prezent.3 Joc de rol. idei și organizații. problematizarea Fișe de lucru. reviste. studii de caz O.05-25.Dezbateri pe o anumită temă controversată.VI.VII.Lecții de sinteză O. Ziare.VII.4 O. fișe de lucru 26.VI.identității personale în O.05-13.VII.VI. Brînză Alina . de cultură civică Test sumativ Prof.VI.Alterări ale patriotismului: xenofobia.2 O.6 O. Recapitulare O.4 Dezbaterea pe o anumita tema controversată.2 O.06 VII.Apartenența și loialitatea.3 .1 O. tradiții.VI. demagogia. metoda pălăriilor gânditoare. 19.VI.VI. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful