Sunteți pe pagina 1din 13

TEMA PROIECT

Prin tema proiectului se cere sa reamenajeze raul Ramnicu Sarat in zona localitatii
Ramnicul Sarat pentru apararea impotriva inundatiilor in cadrul amenajarii complexe a bazinului
hidrologic al raului Siret sub bazinul hidrologic al raului Ramnicul Sarat.
Proiectul cuprinde amenajarea unui tronson al raului Ramnicul Sarat in scopul apararii
impotriva inundatiilor a unor suprafete agricolo, cai de comunicare, constructii agro-zootehnice si a
locuintelor cetatenilor din zona afectata.

Studii necesare :
-

Studii topografice, necesare pentru stabilirea caracteristicilor morfo-metrice ale


tronsonului de albie recomandat amenajarii;

Studii hidraulice, necesare pentru calculul curbei de remuu si indiguire.

Studii topografice:
Se da planul de situatie cu scara 1:10000 pe care se gaseste reprezentata albia raului
Ramnicul Sarat.Planul contine cotele necesare intocmirii profilelor transversal si longitudinal.
Conform cotelor citite am determinat 6 profile si anume : profilul 5A, profilul 5B, profilul
5C, profilul 6, profilul 6A si profilul 6B.

Profilul 5A:
Numar
punct
1

Cota
(m)
106.32

107.07

107.09

106.22

104.09

103.85

Distanta
(m)
450
150
190
240
185
235

103.96
100

105.39
100

103
70

10

103.67
180

11

107.13
140

12

106.67
150

13

105.53
200

14

106.57

Profilul 5B:
2

Numar
punct
1

Cota
(m)
109.01

Distanta
(m)
80

108.91
110

105.11
220

106.64
140

105.50
105

106.12
120

106.18
160

104.98
175

104.60
210

10

104.94

11

104.66

12

104.88

13

103.76

14

103.57

15

104.11

16

107.76

240
240
60
50
60
240
245
17

107.70
160

18

107.89
255

19

106.88

Profilul 5C:
Numar

Cota

Distanta
3

punct
1

(m)
107.79

107.52

107.34

107.75

105.88

105.41

105.85

105.27

(m)
380
310
380
240
440
80
115
60

104.59
50

10

104.68
100

11

109.14
100

12

106.69
120

13

105.99

Profilul 6:
Numar
punct
1
2

Cota
(m)
107.70

Distanta
(m)
350

106.25
290

106.70

106.57

105.53

106.31

109.82

109.94

30
50
80
200
100
4

120
9

109.61

Profilul 6A:
Numar
punct
1

Cota
(m)
110.1

Distanta
(m)
190

110.23
150

108.25
50

109.24
190

107.92
40

107.35
180

107.31
160

107.30
110

106.83
80

10

106.59
40

11

107.88

12

107.73

13

107.55

14

110.07

15

109.89

16

109.47

17

109.35

140
190
100
200
180
160

Profilul 6B :
5

Numar
punct
1

Cota
(m)
110.45

110.67

109.93

109.22

109.01

108.30

107.28

107.48

108.03

Distanta
(m)
320
130
110
250
340
20
40
40
60

10

108.55
90

11

109.26
140

12

112.34
180

13

111.87
190

14

113.58
170

15

112.86

Am cotat profilele tansversale, apoi am masurat distantele dintre profile cu ajutorul metodei
lantisorului, respectic :

5A 5B > 860 m

5B 5C > 920 m

5C 6

> 920 m

6 6A

> 1050 m

6A 6B > 1100 m

Studii hidraulice :
Pentru calculul ariei sectiunii de curgere si sectiunii indiguite se foloseste debitul cu asigurarea
de 5%.Acesta face parte din clasa IV de importanta.
Calculul curbei de remuu se face din aval spre amonte daca regimul de curgere al apei este lent.
Se calculeaza dinspre amonte spre aval daca regimul de curgere este rapid.
Ecuatia lui Bernoulli, pentru sectiunea 1-2:
z2+v22/2g=z1+v12/2g+(Q2/kmed2)*S
v22/2g=0;
v12/2g=0;
zam-zav=(Q2/kmed2)*S;
1/kmed2=1/2(1/kav2+1/kam2);
Q=*c*(R*i)1/2;
k= *c*R1/2;
c=1/n*R1/6;
k= /n*R2/3;
nalbie min=0.032
nalbie maj= 0.060
= aria sectiunii de curgere;
R=raza hidraulica;
k=modul de debit;
n=rugozitatea.

Pentru a calcula curba de remuu, trebuiesc calculate sectiunile () de curgere a apei prin fiecare
profil, la fiecare metru pentru albia minora, cat si pentru cea majora.
Calculul ariilor sunt determinate in tabelul:
Profil
ul
5A

Z(m)
104
105
106
107

Albia minora
(m2)
P=B
43.25
130
173.255 130
303.24
130
433.25
130

R(m)
0.33
1.33
2.33
3.33

km
645.9
6496.84
16561.72
29950.33

Albia majora
(m2)
P=B
59
590
779
645
1600.55 885
2928.5
1550

R(m)
0.1
1.2
1.8
1.88

kM
212.17
14659.55
39456.25
74316.12

858.07
21156.39
56017.97
104266.45

5B

104
105
106
107
108
109

15
120
225
330
435
540

75
105
105
105
105
105

0.2
1.14
2.14
3.14
4.14
5.14

160.48
4091.94
11670.46
22096.2
35015.5
50204.7

4
186.25
1261.75
3001.75
4999.25
6769.15

20
975
1550
1960
2400
1760

0.2
0.19
0.81
1.53
2.08
3.84

22.82
5376.54
22450.7
43361.99
65146.3
71866.4

183.3
9468.48
34121.16
65458.1
100161.8
122071.1

5C

105
106
107
108

18
144
204
264

30
72
60
60

0.6
2
3.4
4.4

400.28
7140
14402.7
22130.6

11.25
535.25
1443.25
2924.75

75
1135
940
2050

0.15
0.51
1.53
1.42

53
6181.29
31929.6
61568.9

453.28
13321.29
46332.3
83699.5

106
107
108
109
110

16.25
135
265
395
525

65
130
130
130
130

0.25
1.03
2.03
3.03
4.03

201.71
4302.62
13270.5
25827.8
41509.02

0
781
1452.5
1760
2050

0
545
95
300
430

0
1.43
15.28
5.86
4.76

0
16517.7
148795.7
92231.5
96.580.3

201.71
20820.32
162066.2
121059.3
138089.3

6A

107
108
109
110
111

16
118.5
219.5
320.5
421.5

65
120
120
120
120

0.24
0.98
1.82
2.67
3.51

190
3629.06
10220.46
19230
30295.31

0
256.25
1200.25
2572.75
2577.75

0
675
1100
1535
860

0
0.37
1.09
1.67
2.99

0
2178.12
21004.37
60030.83
88932.37

190
5807.18
31224.83
79260.83
119227.68

6B

108
109
110
111
112
113
114

30
90
150
210
270
330
380

50
60
60
60
60
60
60

0.6
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.3

665.62
3684.37
8625
15093.75
22950
32071.87
40375

0
192.5
897.5
2029
2304
2804
3454

0
450
850
1500
640
700
650

0
0.42
1.05
1.35
3.6
4
5.31

0
1796.66
5481.03
25750
89856
117300.6
6
175002.6
6

665.62
5481.03
14106.03
40843.75
112806
149372.53
215377.66

Cu ajutorul tabelului de mai jos, am trasat cheia limnimetrica intr-un sistem de axe x si y.
Cheia limnimetrica reprezinta variatia inaltimii fata de debit.
Z(m)
Q(m3/s)

103.75
0

104.50
2.5

105.00
16.0

105.50
242.0

106.8
916.0

Cu ajutorul cheii limnimetrice, am aflat inaltimea din aval pentru profilul 5A, acesta fiind la
intersectia cheii limnimetrice cu debitul cu asigurarea de 5%. In functie de k-ul stabilit la calculul
ariei sectiunii de curgere, am trasat curba de remuu pentru fiecare profil in parte.
Curba de remuu este variatia lui k in functie de inaltimea z.Cu ajutorul acestor curbe am aflat
inaltimile din amonte si din aval pentru fiecare profil in parte, tinand cont de faptul ca inaltimea din
din amonte pentru un profil este inaltimea din aval pentru urmatorul profil, iar inaltimea din amonte
trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat inaltmea din aval.
Debitul luat in considerare este cel cu asigurarea de 5%, iar distantele dintre profile sunt cele
calculate cu ajutorul metodei lantisorului la studiul topografic.
Qcalc=250+10*15/2=325

Sect

zav

kav

1/kav2

zamp

1/kam2

1/km2

5A-5B

860

104.9

8100

1.52*10-8

5B-5C
5C-6

920
920

105.65
106

40000
12900

6.25*10-10
6.01*10-9

105.80
105.65
106
106.5

45000
40000
12900
21000

4.94*10-10
6.25*10-10
6.01*10-9
2.27*10-9

7.86*10-9
7.93*10-9
3.31*10-9
4.13*10-9

Q2/km2
*S
0.7146
0.7206
4
0.3223
0.4798

105.61
105.62
105.97
106.47

|zamp zamc |
0.18
0.029
0.027
0.020

6-6A
6A-6B

1050
1100

106.5
107.3

21000
9250

2.27*10-9
1.17*10-8

107.3
109
108.7

9250
13000
11100

1.17*10-8
5.92*10-9
8.12*10-9

6.97*10-9
8.80*10-9
9.9*10-9

0.7738 107.27
1.0227 108.32
1.1504 108.45

0.026
0.67
0.0249

am

zamc

Dupa calculul curbei de remuu putem calcula inundabilitatea din cota talvegulului:
Profil
5A
5B
5C
6
6A
6B

Stanga talvegului
755
1035
765
430
415
110

Dreapta talveglui
120
155
130
90
25
130

Apoi se traseaza in profilul transversal : cota talveg, cota malului stang, cota malului drept si cota
nivelului apei cu asiguraea de 5%. Se regularizeaza cota talveg si se calculeaza panta(I). Se
traseaza pe fiecare profil transversal cota talveg regularizata in functie de inaltimea si de latimea la
luciul apei stabilite cu ajutorul coeficientilor de stabilitate
9

Sector de rau si conditii de


scurgere
Sector mijlociu de ses. Albie
din nisip grauntos, mijlociu si
marunt. Scurgere linistita.

A
Mal fix
1.00

Erodabil
1.10

m
Mal fix
0.67

Erodabil
0.50

a
Mal fix
9.00

Erodabil
5.00

In proiect, folosim coeficientiipt stabilitate pentru mal erodabil, respectiv :


A=1.10
m=0.50
a= 5.00
Luam panta taluzului ca fiind 1:2
I= h/L -> I=0.0007 = 0.7
Bstabil = A*Qf0.5 /I0.2
Unde Qf=270
Bstabil =1.10*2700.5/0.0070.2 = 77.57m
Hstabil = Bstabil/a = 1.761 m

Urmarim sa cream o albie stabile in plan , sectiune transversala si longitudinala.Se realizeaza un


talveg prin sapatura sau umplutura si se materializeaza pe profilul longitudinal cota talvegului
regularizat.
Noile cote ale talvegului :
Profil
5A
5B
5C
6
6A
6B

Cota veche
talveg
103
103.57
104.59
105.5
106.59
107.28

Cota noua talveg


103.85
104.70
-

Pentru corectarea sectiunilor transversale se urmeaza pasii : se citeste de pe profilul longitudinal


cota talvegului regularizata pentru fiecare porfil in parte.Aceasta se aseaza pe profilul transversal
respectiv, se ridica perpendicular pe punct la cota talvegului care se considera a fi Hstabil .
Din punctual astfel materializat se traseaza in stanga si in dreapta sa Bstabil, apoi la cota talvegului
regularizata se traseaza Bstabil.Malurile abrupte se lasa in stare naturala si se regularizeaza profilul
transversal prin sapatura asupra malului opus.
10

Dupa stabilirea inaltimii de stabilitate si a latimea luciului apei stabile se amplaseaza digurile
pe albia regularizata. Digurile se amplaseaza in albia majora, urmarind directia de curgere a apelor
mari. Distanta de la dig la mal nu este constanta.Dupa ce asezam digurile pe planul de situatie le
masuram pe fiecare profil. Dupa amplasarea lor pe profilele transversal calculam ariile sectiunilor
dintre diguri si apoi calcului curbei de remuu in regim indiguit.

Calculul ariilor in sectiunea indiguita sunt determinate in tabelul:


Profilul

Z(m)

5A

104
105
106

Albia minora
(m2) P=B
60
60
120
60
180
60

5B

104
105
106

28
98
168

70
70
70

0.4
1.4
2.4

475.31
3831.75
9405.45

Albia majora
(m2) P=B
146.75 625
931.75 790
1889.2 1035
5
6
30
186
615
1278.5 1200

5C

105
106
107

26
91
156

65
65
65

0.4
1.4
2.4

441.36
3558.05
8733.6

24
384
1250

100
720
975

0.24
0.53
1.28

154.62
4193.22
24556.16

106
107
108

30
95
160

60
65
65

0.5
1.46
2.46

590.86
3819.72
9106.1

0
198.5
318.5

0
600
150

0
0.33
2.12

0
1581.02
8755.83

6A

107
108
109

42
107
172

60
65
65

0.7
1.64
2.64

20
500
1465

100
885
1135

0.2
0.56
1.29

114.11
5663.85
28929.3

6B

108
109
110

50
115
180

65
65
65

0.76
1.76
2.76

1034.98
4648.57
10260.4
45
1301.49
5236.7
11060.3
2

25
250
800

50
490
920

0.5
0.51
0.86

262.60
2660.9
12059.09

R(m)
1
2
3

km
1875
5950
11691.9

k
R(m)
0.23
1.17
1.82

kM
919.03
17240.8
46918.6

0.2
0.3
1.06

34.23
1390.3
22151.49

2794.03
23190.8
58610.5
509.54
5222.10
31556.9
4
595.98
7751.27
33289.7
6
590.86
5400.74
17861.9
3
1149.09
10312.4
239189.7
5
1564.09
7897.6
23119.4
1

Inainte de a trasa curba de remuu, trebuie trasata curba limnimetrica in regim indiguit.
Cheia limnimetrica se afla din tabelulul de arii in sectiune indiguita a profilului 5A astfel :
Cheia limnimetrica se traseaza intr-un sistem de axe x si y avand pe abscisa debitele Q si pe
ordonata inaltimea corespuzatoare debitelor( cote), unde
Q=k i
i=(cTam-cTav)/L =(105.39-103.67)/4750=0.00036
Z(m)
Q(m3/s)

104
50.29

105
417.43

106
1054.98

11

Pentru a calcula curba de remu in regim indiguit trebuie sa calculam debitul in regim indiguit:
Qindiguit= Qreg nat*1.25= 406.25

Sect

zav

kav

1/kav2

zamp

kam

1/kam2

1/km2

5A-5B

860

105.1

20000

2.5*10-9

5B-5C

920

105.7

12600

6.3*10-9

5C-6

920

106.5

14700

4.63*10-9

6-6A
6A-6B

1050
1100

107.56
108.55

10150
22100

9.71*10-9
2.05*10-9

105.5
105.7
106
106.3
106.5
107.5
107.56
108.55
109
109.2
109.3

10100
12600
9200
11300
14700
10000
10150
22100
9000
11000
13000

9.8*10-9
6.3*10-9
1.18*10-8
7.83*10-9
4.63*10-9
1*10-8
9.71*10-9
2.05*10-9
1.23*10-8
8.26*10-9
5.92*10-9

6.15*10-9
4.4*10-9
9.06*10-9
7.07*10-9
5.46*10-9
7.31*10-9
7.17*10-9
5.88*10-9
7.2*10-9
5.16*10-9
3.98*10-9

Q2/km2*
S
0.8731
0.6244
9
1.3751
1.0727
0.8295
1.1105
1.0882
1.0184
1.3064
0.9360
0.7229

zamc
105.97
105.72
107.07
106.77
106.52
107.61
107.58
108.57
109.85
109.48
109.27

Dupa calcului curbei de remuu in regim indiguit, aceasta se traseaza in fiecare profil
transversal.
Apoi, trebuie sa caculam inaltimea digurilor in partea stanga si in partea dreapta a cursului de apa. Pentru a
putea calcula inaltimea digurilor, trebuie sa calculam inaltimea de garda, apoi inaltimea la coronament.
Avem nevoie de formulele:
zc = zmax c + hg; unde:
zc = inaltimea la coronament a digului;
zmax c = inaltimea maxima a cursului de apa in regim indiguit;
hg = inaltimea de garda;
hg = 0.5hv +hd+ hs+ht = 0.8 m;
hv = inaltimea de deferlare a valurilor;
hv=0.0187*w0.71*D0.24*Hm0.54
w=0.3 (km/h) w0.71=0.42
D=0.39 (km) D0.24=0.79

Hm =

i =1

i =1

( z dr max i z dr ti ) + ( z st max i z st ti )
12

H=cota apa-cota teren


Profil

Cota apa

MAL DREPT
Ct
H

MAL STANG
Ct
H

12

|zamp zamc |
0.47
0.024
1.075
0.47
0.029
0.11
0.028
0.028
0.85
0.28
0.027

5A
5B
5C
6
6A
6B

105.1
105.7
106.5
107.56
108.55
109.3

103.2
104.1
104.9
106.2
106.7
107.5

1.9
10.6
10.6
1.36
1.85
1.8

103.3
103.7
104.6
105.8
107.9
108.3

1.8
2
1.9
1.78
0.66
1

Hmin=1.60 m
hv=0.0187*0.42*0.79*1.28
hv=0.0079
hd=3.2*2hv*k*tg
K=0.9(taluz inierbat)
tg =1/m=1/2 inclinarea taluzului
hd=3.2*2*0.0079*0.9*0.5
hd=0.0227
hs = 0.3 m = inaltimea suplimentara de siguranta, constituie o rezerva necesara care tine seama de
aproximarile de calcul facute;
ht=ht+ht
ht=0.3%Hm
ht=5%Hm
ht=0.3%*1.60
ht=0.048
ht=5%*1.60
ht=0.08
ht=0.126
hg=0.5*0.0079+0.0227+0.3+0.126
hg=0.45
Hdig = zc - CT;
Hdig = inaltimea digului;
CT = cota talveg;
Calculele de inaltime a digurilor sunt realizate in tabelul urmator:
Profil
5A
5B
5C
6
6A
6B

CT drept(m)
103.2
104.1
104.9
106.2
106.7
107.5

CTstang(m)
103.3
103.7
104.6
105.8
107.9
108.3

zc dig (m)
105.55
106.15
106.95
108.01
109
109.75

H dig dreapta(m)
2.35
2.05
2.05
1.81
2.3
2.25

H dig stanga(m)
2.25
2.45
2.35
2.21
1.1
1.45

Constatam ca trebuiesc construite diguri pe de-o parte si pe cealalta a albiei raului Ramnicul
Sarat la inaltimile calculate in tabelul de mai sus.

13